yenileme
1. Mevcut bir borcun yeni bir borç meydana getirilerek sona erdirilmesine yenileme denir .
ugur yilmaz 28.03.2011 14:40
#1996 Şikayet
2. Yapılandırma olarak da kullanımı mevcuttur.
emirzabey 29.03.2011 01:00
#2070 Şikayet
3. (bkz: tecdit)
smmm umit 17.07.2011 14:55
#6513 Şikayet
4. Sigorta poliçesinin (veya reasürans anlaşmasının) yürürlükte olduğu sürenin dolmasıyla birlikte, sigorta sözleşmesinde bulunan her iki tarafın iradesiyle, yürürlükteki poliçenin devam etmesini sağlayan bir süreçtir.

Yenilemede, eski poliçenin şartları ve primiyle devam etmek, poliçenin kapsamını genişletmek, daraltmak ilave şartlar koymak, ek prim almak veya primi azaltmak gibi değişiklikler yapılabilir. Sigorta şirketi, poliçenin süresi dolmadan belli bir süre önce, yenileme şartıyla birlikte, sigortalıya bir yenileme ihbarı (renewal notice) gönderir. Sigortalı, sigorta şirketinden gelen ve aynı zamanda bir teklif anlamına gelen bu uyarıdan sonra poliçenin devam etmesini kabul edip etmeme hakkına sahiptir. Aynı şekilde, sigorta şirketi de rizikonun ağırlaştığını veya başka herhangi bir nedenle poliçeye devam etmeme kararını verebilir. (sağlık sigortalarında, sigortalıya verilen yenileme garantisi bu durumun istisnasıdır.)
cevdet dogan 18.12.2017 16:46
#8159 Şikayet


yenileme kavramının bulunabileceği diğer kaynaklar

    İSMMMO web sitesi
İSMMMO danışmanlarına sorulmuş sorular
İSMMMO Kütüphanesi

İSMMMO Mali Çözüm dergisinde "yenileme" ile ilgili yazılar:
 
KonuYazarSayfa Sayısı
Amortismana Tabi İktisadi Kııymetlerde Yenileme Fonu Uygulaması Altar Ömer Arpacı 121
GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇ İSTİSNASI YANINDA YENİLEME FONUNDAN YARARLANABİLME OLASILIĞININ Dr. Sedat APAK 113
Yenileme Fonu Bumin Doğrusöz 08
Yenileme Fonu A.Bumin Doğrusöz 16
Yenileme Fonu Uygulaması ve Muhasebeleştirilmesi Hüseyin Mert 32
Yenileme Fonu Uygulaması Ve Özellik Arz Eden Hususların İrdelenmesi Halil Söyler 25
Yenileme Fonu ve Muhasebesi M. Vefa Toroslu 26

İşlemi tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen bekleyiniz.
Uzun süre takılı kalırsa sayfayı yenileyebilirsiniz