prim
1. İşin kapsamına göre asıl ücrete ek olarak yapılan ödemedir. Prim, işverenin isteği doğrultusunda veya sözleşme uyarınca yapılır. Teşvik edici bir ödüllendirme aracı özelliği taşır.
ugur yilmaz 31.03.2011 18:21
#3037 Şikayet
2. Her ne kadar teşvik amaçlı da olsa biraz Kapitalist sistemin doğurduğu sistemlerdir. Genelde önceden bir hedef belirlenir, personel belirlenen hedefi geçtiği zaman yine belirlenen oranlarda ek ücret alır, genellikle satış yapan elemanlar için kullanılan sistemdir.
kadir 23.01.2012 19:26
#6862 Şikayet
3. Herhangi bir riske ilişkin olarak, sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık olmak üzere, sigortalı veya sigorta ettiren tarafından para olarak ödenen bedeldir. Sigorta sözleşmesinin en önemli unsurlarından birisidir ve sözleşmenin diğer bütün şartları yerine getirilmiş olsa dahi, primin ödenmemesi, birçok durumda sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girmesini engelleyen bir durumdur.

Prim, risk primine ek olarak genel giderler, komisyonlar, sigorta şirketinin bu iş dolayısıyla katlanmak zorunda olduğu tüm maliyetler ve faaliyet karını içermektedir.

Yukarıda adı geçen risk primi ise, eldeki istatistiklere dayanılarak hesaplanmış muhtemel hasar miktarı ve hasar masraflarını karşılamak üzere hesaplanmış net prim miktarıdır. Tehlike primi olarak da adlandırılabilir.
cevdet dogan 18.12.2017 16:52
#8174 Şikayet


prim kavramının bulunabileceği diğer kaynaklar

    İSMMMO web sitesi
İSMMMO danışmanlarına sorulmuş sorular
İSMMMO Kütüphanesi

İSMMMO Mali Çözüm dergisinde "prim" ile ilgili yazılar:
 
KonuYazarSayfa Sayısı
%5 İşveren Sigorta Primi Hissesi Teşviği ve Hangi Teşviğin Avantajlı Olduğu Hususunda İpuçları Ali Terzioğlu 175
15 Yıllık Sigortalılık Süresini ve 3600 Gün Prim Ödeme Gün Sayısını Tamamlayan İşçinin Kendi İsteği İle İşten Ayrılması ve Kıdem Tazminatının Tarafına Ödenmesini İstemesi Selahattin Bayram 347
5084 Sayılı Yasa Gereği Sosyal Sigorta Primi İşveren Hissesine Hazine Katkısı Ali Terzioğlu 045
5510 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayıları İle Eksik Gün Ve İfiten Çıkıfi Edenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi Yunus Yelmen 263
5510 Sayılı Kanuna Göre Sigorta Primine Esa Kazançların Hesaplanması Murat Özdamar 313
5510 Sayılı Kanunda Sigorta Primine Esas Kazançlar Resul Kurt 155
6111 Sayılı Kanun İle Getirilen Sigorta Prim Teşviki Uygulama Esasları Umut Topcu 297
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşlene Alınması ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar Osman Özbolat 207
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kuruma Verilmesinde Özellikli Durumlar Ekrem Taşbaşı 275
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesine ve Primlerin Ödenmesine İlişkin Tebliğde Yapılan Değişiklikler Eyüp Sabri Demirci 365
Bağ-Kur Primlerinin Geçici Vergi Uygulaması Karşısındaki Durumu Abubekir Taşyürek 188
Bireysel Emeklilik Sistemi İle Şahıs Sigortalarna Yapılan Prim Ödemelerinin Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde Gider Veya İndirim Olarak Değerlendirilmesi Şenol Çetin 252
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortalarına ilişkin Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde İndirim Konusu Yapılması ve Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi Birol Kantar - Mustafa İnanç 281
Çeşitli Adlarla Ödenen Ciro Primlerinin Vergisel Boyutları Fatih Gündüz 220
Doğal Afetlerde Zarar Görenlere Primli ve Primsiz Rejim Kapsamında Yapılan Yardımlar Mustafa Kuruca 271
Emekli Şirket Ortaklarından Hangi Kayıt ve Belgelere Göre Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesileceğinin Açıklanması Vakkas Demir 339
Emisyon Primleri M.Vefa Toroslu 42
Genel Olarak Uygulanmakta Olan Sigorta Prim Teşvikleri Ersin Umdu 283
Hisse senedi İhraç Primlerinin M.S.U.G.T., T.T.K., S.P.K. ve Vergi Kanunları Çerçevesinde İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi Dr. Barış Sipahi 159
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİNİN GİDER OLARAK YAZILIP YAZILAMAYACAĞI ÜZERİNE BİR DENEME Hülya K. Karadeniz 19
İstihdamın Teşviki Amacıyla 4747 Nolu YasaKApsamında SSK Primleri İle Vergi Ertelemesine Yönelik Uygulama Burhan Gezgin 13
İşsizlik Ödeneği alan Kişileri İşe Alan İşverenlere Getirilen Sigorta Primi Teşviki Umut Topcu 241
İşveren Hissesi Sigorta Primi Teşviki Uygulamasının Usul ve Esasları Umut Topcu 285
İşverence Çalışanı İçin Ödenen Özel Sağlık Sigorta Primleri SSK Primine Tabi midir? Fırat Ak 211
KATMA DEĞER VERGİSİ İADE ALACAKLARININ SSK PRİM BORÇLARINA MAHSUBU M.Aykut Kelecioğlu 28
Maktu Aylık Alan Sosyal güvenlik Destek Primine Göre çalışan Personele 4857 Sayılı İş Kanunu' nun 48 ve 49 uncu Maddelerinin Uygulanması Sorunu Selahattin Bayram 351
Müstahsil Makbuzu / Müstahsil Makbuzu İle Tevkifat Yapılan Gelir Vergisi Stopajı ve Bağ-Kur Primleri Sabri Odak 227
Ödenmemiş, Tecil Edilmiş veya Taksitlendirilmiş Sosyal Güvenlik Primlerinin Muhasebe Kayıtları ve Uygulamalada Yapılan Hatalar Umut Topcu 283
Sigorta Primi İşveren Payında Beş Puanlık İndirim Uygulaması Mustafa Cerit 217
Sigorta Primlerinin Giderleştirilmesi Abubekir TAŞYÜREK 118
Sigorta Primlerinin Ödenme Usulleri Umut Topçu 219
Sigorta Primlerinin Ödenme Usulleri Ahmet Dilbaz 269
Sigortalıların Prim Gün Sayısının SGK'ya Bildirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Resul Kurt 267
Sosyal Güvenlik Açıkları ile SSK Prim İndiriminin Ekonomiye Etkileri Resul Kurt 241
Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalışmaları Önündeki Engel Kaldırıldı Süleyman Tunçay 167
Sosyal Güvenlik Kurumunun Prim Ve Diğer Alacaklarında Zamanaşımı Uygulaması Bekir Hançer 299
Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Ali Tezel 061
Sosyal Güvenlik Prim Borçlarını Yeniden Yapılandıran Yasal Düzenlemelerin Karşılaştırılması ve Son Prim Affı Düzenlemesinin Avantajları Murat Göktaş - Murat Özdamar 223
Sosyal Güvenlik Reformuyla Sigorta Primine Esas Kazanç Hususunda Getirilen Yenilikler Ali Terzioğlu 241
Sosyal Güvenlik Sisteminde Sigortalılık Süresi Prim Ödeme Gün Sayısı ve Yaş Unsurunun Önemi Yunus Yelmen 233
Sosyal Güvenlikte Üçlü Finansman Sistemi Sigorta Primlerine Devlet Katkısı Murat Göktaş 209
Sosyal Güvenlikte Yeni Dönem Öncesindeki Son Prim Affının Anatomisi Şevket Tezel 229
SSK (SGK) Prim Borçlarına Karşı KDV İadesi Alacaklarının Mahsubu ve Mahsup İşlemleri Süresinde İşverenlerin Mağduriyeti Mehmet Uzun 269
Torba Kanun ile 4/A (SSK) Bendi Kapsamında Prim Ödemeksizin Geçirilen Hangi Süreler Borçlanılabilir Süleyman Tunçay 309
Türk Hukukunda Hisse Senedi İhraç Primleri ve Muhasebeleştirilmesi Doç. Dr. Cemal İbiş 015
Vade Farkı, Faiz, Primler ve Kampiyo Senetleri İle Yapılan K.D.V. Uygulaması D. Ali Turanlı 57
YOL PARALARI SSK PRİMİNE DAHİL Mİ? Serdar Günay 76
Yurtdışı Hizmet Borçlarnması Yaparak Aylık Bağlananlar Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Olarak Çalışabilir mi? Süleyman Tunçay 255

İşlemi tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen bekleyiniz.
Uzun süre takılı kalırsa sayfayı yenileyebilirsiniz