zarar
1. Zarar, gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri döneminde, giderlerinin toplamı gelirlerinin toplamını aşması sonucunda ortaya çıkan fark tutarı.
cevdet dogan 29.03.2011 14:31
#2172 Şikayet
2. İng. (loss)
Mal varlığında oluşan eksilme, ziyan, kayıp...
hayrim 23.04.2011 13:30
#5263 Şikayet
3. Bir dönem içerisindeki gelirlerin, maliyetleri karşılayamaması durumu...
seyran 25.04.2011 11:25
#5289 Şikayet
4. Bu terimin aşağıdaki gibi birden çok anlamı vardır.

1-Ekonomik kayıp meydana getiren bir olay,
2-Bir sigorta teminatı kapsamında, sigortalıya yasal olarak hasar talebinde bulunma hakkını veren olay,
3-Sigorta konusu şeyin kaybolması.

Bir portföy içinde, hasar, üretim masrafları, idari masraflar, hasar masrafları, komisyon ve diğer giderler toplamının, prim ve benzerlerinden oluşan gelir miktarını aşması durumu.
cevdet dogan 18.12.2017 16:43
#8155 Şikayet


zarar kavramının bulunabileceği diğer kaynaklar

    İSMMMO web sitesi
İSMMMO danışmanlarına sorulmuş sorular
İSMMMO Kütüphanesi

İSMMMO Mali Çözüm dergisinde "zarar" ile ilgili yazılar:
 
KonuYazarSayfa Sayısı
"Geçmiş Yıllar Zararları ile Sermaye Artırmak" İsimli Yazı ve SPK Açıklaması Prof. Dr. Recep Pekdemir 161
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa Göre İş Ortaklarının Kuruluşu, Tasfiye Edilmesi, Dönem Kar ve Zararının Şirketlere Dağıtımı ve Vergilendirilmesi Dursun Ali Turanlı 191
Doğal Afetlerde Zarar Görenlere Primli ve Primsiz Rejim Kapsamında Yapılan Yardımlar Mustafa Kuruca 271
Eczane işletmelerinde Stok Değerleme ve Kar veya Zarar Hesaplamada Asgari Kar Haddi Yönteminin Kullanılmasından Kaynaklanan Envanter Sorunları ve Çözüm Önerileri Yrd. Doç. Dr. Engin Dinç - Yrd. Doç. Dr. Uğur Kaya 047
Geçmiş Yıllar Zararları ile Sermaye Artırmak Prof. Dr. Recep Pekdemir 019
Koşullu Borç Zarar Karşılıklarının Ölçümü, Kayıtlanması ve Sunumu Yrd. Doç. Dr. Hikmet Ulusan 200
Kurumların Yurt Dışı Zararlarının Kurum Kazancından İndirilmesi Fuat Günay 174
Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışlarında Oluşan Zarar ve Giderlerin Kurum Kazancından İndirilip İndirilmeyeceği Konusunda Yaşanan Belirsizlik Şenol Çetin 241
Yıllara Sari İnşaat Ve Onarma İşi Zararları Geçici Vergiyi Etkilemelidir Haluk ERDEM 19
Zarar Eden Kurumların Vergi Ödemesi Hali Ahmet Demir 33
ZARAR HALİNDE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI Burhan Gezgin 05
Zararlı Vergi Rekabeti Ve Vergi Cennetleri Dr. Saygın EYÜPGİLLER 125

İşlemi tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen bekleyiniz.
Uzun süre takılı kalırsa sayfayı yenileyebilirsiniz