sigorta sona ermesi
1. Sigorta sözleşmesinin her iki taraf ve üçüncü şahıslar bakımından artık geçerli olmaması halidir. Sözleşmenin sona ermesi çeşitli durumlarda söz konusu olabilir;

1- poliçede yazılı olan sona erme tarihine ulaşılmasıyla,
2-taraflardan birinin sözleşmede öngörülen bazı şartları yerine getirmemesinden kaynaklanan fesih hali nedeniyle,
3-sigortalının kendi iradesiyle,
4-sigortacının, riskin ağırlaşması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshi,
5- bazı branşlarda rizikonun gerçekleşmesiyle, (hayat sigortalarında sigortalının ölümü, diğer bazı branşlarda tam zıya durumu gibi.)
cevdet dogan 18.12.2017 16:50
#8169 Şikayet


sigorta sona ermesi kavramının bulunabileceği diğer kaynaklar

    İSMMMO web sitesi
İSMMMO danışmanlarına sorulmuş sorular
İSMMMO Kütüphanesi

İşlemi tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen bekleyiniz.
Uzun süre takılı kalırsa sayfayı yenileyebilirsiniz