mukimlik belgesi
1. Mukimlik belgesi, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına taraf diğer ülkede gelir elde eden bir kişinin, anlaşmada yer alan vergi avantajlarından yararlanmak istemesi halinde, ödemeyi yapacak diğer ülkedeki kişiye ibraz etmesi gereken ve kendi ülkesinde yerleşik (mukim) ve vergi mükellefi olduğunu gösteren bir belgedir.

Dolayısıyla mukimlik belgesinin alınması çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarındaki vergi avantajlarından yararlanmanın ilk ve en önemli koşulunu oluşturmaktadır. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/CifteVergilendirme/cvoa_sirkuler_3.htm
hayrim 22.11.2018 16:40 - 22.11.2018 16:41
#8186 Şikayet


mukimlik belgesi kavramının bulunabileceği diğer kaynaklar

    İSMMMO web sitesi
İSMMMO danışmanlarına sorulmuş sorular
İSMMMO Kütüphanesi

İşlemi tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen bekleyiniz.
Uzun süre takılı kalırsa sayfayı yenileyebilirsiniz