geksis
1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi.
Gelir ve Kurumlar Vergisi İade işlemlerine asgari bir standart getirilmesi ve yurt çapında
uygulama birliğinin sağlanması amacıyla iadelerin elektronik ortamda kontrol ve analizinin
yapılarak mükellef ve iade yapacak birimlere raporlanmasıdır.
pervenche 14.12.2018 14:06
#8187 Şikayet


geksis kavramının bulunabileceği diğer kaynaklar

    İSMMMO web sitesi
İSMMMO danışmanlarına sorulmuş sorular
İSMMMO Kütüphanesi

İşlemi tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen bekleyiniz.
Uzun süre takılı kalırsa sayfayı yenileyebilirsiniz