teminat
1. İş,işlem veya borca gösterilen karşılık
kardum 14.03.2011 17:23
#862 Şikayet
2. (bkz: teminat mektubu)
pervenche 16.03.2011 14:10 - 16.03.2011 14:14
#878 Şikayet
3. VUK'nda tanımlanan vergi ziyaı cezasının kesilmesini gerektiren sebepler bulunduğu veya kaçakçılık fiilleri dolaysıyla bir kamu alacağının salınması için gerekli işlemlere başlanmış olduğu taktirde, vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılacak ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince borçludan teminat istenir. (AATUHK, m.9/1)
ucdalgic 25.03.2011 18:00
#1329 Şikayet
4. Sigorta konusu olan şeyin kısmen veya tamamen hasarlanması durumunda, hasarın, sigortalının genel prensipleri ve poliçe şartları çerçevesinde tazmin edileceği konusunda, sigortacının, sigortalıya veya sigortadan yararlanan kişiye vermiş olduğu garantidir.
cevdet dogan 18.12.2017 16:48
#8163 Şikayet


teminat kavramının bulunabileceği diğer kaynaklar

    İSMMMO web sitesi
İSMMMO danışmanlarına sorulmuş sorular
İSMMMO Kütüphanesi

İSMMMO Mali Çözüm dergisinde "teminat" ile ilgili yazılar:
 
KonuYazarSayfa Sayısı
6183 Sayılı Kanuna Göre "Teminat İsteme" Hakkı Yıldırım 175
Teminat Mektupları M. Vefa Toroslu 69
Ücretin Güvencesi (Teminatı) Selahattin Bayram 305

İşlemi tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen bekleyiniz.
Uzun süre takılı kalırsa sayfayı yenileyebilirsiniz