belge

Danışmanlara Sorulmuş Sorular


Tarih : 23.05.2018
Soru :
Sayın İlgili, Ltd.Şirket olarak şahıs tercüme bürosuna Belge tercümelerini yaptıracağız. Bize S.M.Makbuzu düzenleyecek. Bu hizmet GV.Kn. md. 18 e mi girer ? Stopaj oranı %17 mi %20 mi olmalı ? Teşekkürler.

Cevap :
Tercüme yapan kişi VD ne GV sürekli mükellefiyeti olduğu için s.m.makbuzu düzenliyor. GV stopj oranı % 20 dir.


 

Tarih : 21.05.2018
Soru :
Merhaba , Kurumlar vergisi mükellefi olan Ltd.Şti. yurtdışından facebook benzeri sitelerden hizmet almatadır . Bu faturalar i.im kdv2 düzenliyoruz. . Yaptığımız işlem doğru mudur ? Şirket müdürümüzün şahsi aracını iş için kullanmaktayız . Kiralama sözleşmesi düzenlememiz halinde gider pusulası ile belgeleyip hem kdv hemde stopaj yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ederim.

Cevap :
1- Y.dışından alınan hizmet için 2 nolu KDV beyannamesi verilmesi doğrudur. 2-Araç kiralamasında KDV hesaplanacak (2) nolu ve GV stopajı yapılacaktır.


 

Tarih : 16.05.2018
Soru :
Meraba; -Şirket kredi kartlı mal ve diğer alımlarında hangi hesaplar kullanılmalıdır,Muhasebe kayıtları nasıl yapılmalıdır. -ŞİRKET K1 belgesi için ödenen tutar nasıl muhasebeleştirilmelidir. Teşekkürler..

Cevap :
Şirket kredi kartı kullanımı bankadan kullanılan kredi gibi düşünülür.700 hesaplar (B) 300 hesap (A) Ödemede ise 300 (B) 102(A) kullanılır. k1 belgesi de 700 lü hesapta giderleştirilir


 

Tarih : 16.05.2018
Soru :
Merhaba Sayın danışman; Gıda paketleme makineleri imalatı yapan firma 7103 sayılı kanuna göre sanayi sicil belgesi olan gıda imalatı yapan firmalara kdv siz fatura kesmek istiyor. Soru 1) : Makine firması kestiği faturada açıklama kısmına ne yazması gerekir? Soru 2) : Kdv siz Kesilen fatura matrahını ve yüklenilen kdv yi nerde beyan etmeliyiz? Soru 3) : Kdv siz kesilen fatura ile ilgili vergi dairesine herhangi bir bildirim yapmamız gerekir mi? Teşekkürler.

Cevap :
1-Açıklama kısmına 3065 Sayılı KDV kanun Geçici 39. maddesine göre KDV tahsil edilmemiştir.İbaresi yazılır. 2-Yapılan teslim KDV beyannamesinde henüz TAM İSTİSNA bölüm satır açılmamıştır.Haziran ayında verilecek MAYIS KDV beyannamesinde açılacaktır. 3-VD bildirim yapılnmaz


 

Tarih : 09.05.2018
Soru :
GERİYE DÖNÜK TEŞVİKLER İÇİN , KAĞIT ORTAMINDA ( İPTAL /EK APHB) BELGE Mİ HAZIRLAYACAĞIZ, YOKSA İNTERNET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK OLARAK MI BAŞVURU YAPACAĞIZ.

Cevap :
SGK sisteminden elektronik ortamda verilecektir.


 

Tarih : 07.05.2018
Soru :
İmalat sektöründe faaliyet gösteren sanayi sicil belgesi bulunan mükellefim bilgisayar ve donanımlarını yenilemek istemektedir.7103 sayılı kanun kapsamında alacakları bilgisayar ve donanımlar KDV den istisna tutulabilir mi? Teşekkür ederim.

Cevap :
05/05/2018 tarihinde yayımlanan BKK nın ekindeki listeyi inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/07052018_konut_kdv_harc.pdf


 

Tarih : 03.05.2018
Soru :
Sayın Danışman , Bizim aşağıdaki bahsi geçen Raporu düzenlememiz isteniyor.TCMB raporla ilgili formatı oda ve birliklere göndermş deniyor.Bu formatta rapor örneğini rica eyoruz. İyi çalışmalar , İlgili yazı 15 Mio USD altında nakit yabancı para riski bulunan firmaların, döviz kredisi kullanım işlemlerinin aksamaması adına Türkiye’de çalışılan ve Döviz nakit kredi riski bulunan bankalarla iletişime geçerek, döviz gelirini beyan etmesi ve ilgili banka tarafından sistem girişinin yapılması gerekmektedir. İlgili girişin 1 kurum tarafından yapılması yeterli olacaktır. Bununla birlikte herhangi bir bankadan bildirim yapmayan ve bankamızla çalışan firmaların ekte yer alanan gelir beyanı ile birlikte, SMMM veya YMM tarafından hazırlanan raporun ıslak imzalı halini(ekinde firma konsolide olmayan mali verileri, ymm/smm faaliyet belgesi aslı, imza sirküleri) kredi kullandırımından en az 2 gün önce şubenize teslim etmesi gerekmektedir. Rapor formatı hakkında TCMB tarafından oda ve birliklere bildirim yapılmıştır.

Cevap :
Bahsettiğin Rapor formatı odamızda yoktur.İlgili Kurum ile yeniden görüşünüz Nereye göndermişler?


 

Tarih : 03.05.2018
Soru :
EFENDİM HAYIRLI SABAHLAR DİLİYORUM BİZLERİ HER KONUDA BİLGİLENDİRDİĞİNİZ İÇİN AYRICA TEŞEKKURLERİMİ SUNARIM. MALİ MUŞAVİRLİĞİNİ YAPMIŞ OLDUĞUM ŞİRKETİMİN SERMAYESİNİ ARTIRMAK İSTİYORUM.LAKİN ŞİRKET KURULUŞU 15 YILLIK VAR VE SERMAYESİDE 15 YIL ÖNCE ÖDENMİŞ (10.000,00 TL.) LAKİN ORTADA 15 YIL ÖNCEYE AİT HİÇBİR DEFTER BELGE YOK ESKİ SERMAYENİZ ÖDENDİĞİNE DAİR RAPORU NASIL DÜZENLEMEMİZ EREKİYOR.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.İYİ GÜNLER DİLİYORUM.

Cevap :
BİLİNDİĞİ ÜZERE TTK GÖRE DEFTERLERİN SAKLAMA SÜRESİ 10 YILDIR.10 YILDAN ÖNCEKİ BELGELERE AİT BİLGİLERİ YAZMANIZA GEREK YOKTUR. İLGİLİ BÖLÜME ÖNCEKİ SERMAYENİN SON ARTIŞ TARİHİNİN YAZILMASI YETERLİ OLACAĞI GÖRÜŞÜNDEYİZ.


 

Tarih : 02.05.2018
Soru :
Ar-Ge Merkezi belgesini alan mükellef,kendilerine göre başarılı oldukları proje harcamalarını ilgili yılda kurumlar vergisi matrahından düşebilir mi ? Ar-Ge merkezi Sanayi Bakanlığına her yıl Mayıs ayında faaliyet raporu verecektir. Kurumlar vergisi indirimi ve amortismana tabi tutma konusunda Bakanlığın onayı alınması gerekir mi ?5746 sayılı kanun ve tebliği ışığında değerlendirirseniz sevinirim. Özetle; Başarı – Başarısız onayını kimden alacağız. Sanayi Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden sonuç alamadı firma. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü, bu kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

Cevap :
Bilindiği üzere ARGE indirimi; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesi gereğince kazanç olması durumunda matrahın tespitinde beyanname üzerinden yapılan bir indirim uygulamasıdır. Kazanç olmaması durumunda söz konusu harcama tutarı indirilmeyen tutar yeniden değerleme oranı ile çarpılmak suretiyle sonraki yıllarda indirim hakkına sahiptir. Ancak bu indirim 5746 sayılı Kanunun uygulama süresi olan 31.12.2023 tarihi ile sınırlıdır. Bu süre uzatılmadığı sürece söz konusu Ar-Ge ve tasarım harcamaları bu tarihten sonra indirim konusu yapılamayacaktır. Her dönem (hesap dönemi) yapılan harcamalar KVK 10. maddesi ve GVK'nın 89. maddesi gereğince beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. Ayrıca söz konusu harcamalar GVK'nın 40. maddesi gereğince hasılatın tespitinde dönem içerisinde gider olarak indirilebilecek giderlerdendir. Bu giderler VUK'un değerleme hükümleri gereğince amortisman suretiyle itfa edilmesi gereken unsurlardan olduğundan dolayı bu harcamalar tek düzen muhasebe sistemi içerisinde 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri hesabına ya da 260 Haklar Hesabında tutulması gerekmekte ve ortaya bir iktisadi kıymet oluşması halinde amortisman suretiyle itfa edilmesi gerekmektedir. Eğer yapılan harcamalar sonucunda bir iktisadi kıymet oluşmazsa doğrudan gider olarak yazılabilecektir. Onay ile ilgili veya diğer bürokratik işlemler konusunda bilgi sahibi değiliz.


 

Tarih : 25.04.2018
Soru :
MALİ MÜŞAVİRLERİN KDV İADESİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ YAPABİLMESİ İÇİN SERTİFİKAYA VEYA HERHANGİ BİR BAŞKA BELGEYE İHTİYAÇ VAR MIDIR ? YOKSA DİREK İADE İŞLEMLERİNİ YAPABİLYOR MUYUZ ?

Cevap :
3568 SAYILI YASA DA YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE RAPOR DÜZENLEME İLE İLGİLİ OLARAK MALİYE BAKANLIĞINA YETKİ VERİLMİŞTİR.BAKANLIĞIN YETKİSİNİ KULLANMASI İLE USUL VE ESASLAR BELİRLENECEKTİR. TEBLİĞİN YAYIMLANMASI GEREKİR.HENÜZ TEBLİĞ YAYIMLANMAMIŞTIR.BU DÜZENLEMELER YAPILMADIĞI SÜRECE SMMM LER KDV İADE RAPOR DÜZENLEYEMEZ.


 

Tarih : 25.04.2018
Soru :
İlk iş yeri tescili yaptığım zaman şantiye şefi sözleşmesini EK-10 Servisine ıslak imzalı olan sözleşmeyi servise verdim.Yalnız Ek-10 belgesi ile birlikte vermedim.Gaziosmanpaşa sigorta bu verdiğim sözleşmeyi dikkate almadan eksik günden dolayı ceza kesmiştir.Ek-10 eki ile birlikte verilmesi gerektiğini söylüyorlar.Daha önce ESENYURT SGM böyle evrak teslim ettim herhangi bir ceza kesilmedi ki ek-10'da yetkili memur;işyeri tescili yapıldığı zaman şantiye şefi sözleşmesini ek-10 verdiğimizde herhangi bir ceza gelmeyeceğini söyleşmişti.Bende aynı işlemi GAZİOSMANPAŞA sgmde yaptım.Fakat bu SGM eksik günden dolayı ceza kesmişler.Bu durum karşısında hukuki olarak ne yapabilirim?Yardımcı olursanız memnun olurum.

Cevap :
13.04.2018 tarihli SGK Genel Yazısını mesned gösterek SGK na itirazda bulunabilirsiniz.


 

Tarih : 20.04.2018
Soru :
Merhabalar. Mükellef, kaymakamlık binaları içerisine koyduğu fotokabin otomat makineleri ile otomatik fotoğraf çekim hizmeti vermektedir. Fotokabin makinelerinin koyulduğu yer ücreti olarak İstanbul Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü'nün açıklaması "Diğer taşınmaz Yer Kiralama Bedeli" yazan Alındı belgesi karşılığında ödeme yapmıştır. Bu işleme istinaden İst.Defterdar.Muh.Müd. mükellefe açıklaması "Kiralama karar pulu ve Damga Vergisi" olan ALINDI BELGESİ düzenlemiştir. Ayrıca gene İstanbul Defterdarlık Muh.Müd.'ne ALINDI BELGESİ ile Geçici ve kesin teminat ödemeleri yapılmıştır. Sorular : 1- Otomat makinelerin konulduğu bu yerlere yapılan kira ödemeleri için stopaj hesaplanacak mıdır? 2- Hepsi aynı ay içinde yapılan bu KİRA,DAMGA VERGİSİ VE TEMİNAT tutarları "BA" da gösterilecek midir? Gösterilecekse yukarıdaki kalemlerin toplamı mı dikkate alınacaktır? 3- Bu kiralar hizmet olarak 740 hesap kodu altında mı muhasebeleştirilecektir? Teşekküler.

Cevap :
1-Devletten yapılan Kiralamalarda GV stopajı olmaz. 2-Toplam tutar Ba formuna yazılacaktır. 3-740 hesap kullanılır.


 

Tarih : 19.04.2018
Soru :
Merhaba.7103 sayılı yasa ile bir ay içinde eksik çalışma nedeniyle düzenlenen EK-10 belgesinin bildirge onay tarihine kadar SGK ya verilmesine son verildi.Mart/2018 dönemi EK-10 belgelerini verecek miyiz?Yani bu konuyla ilgili yürürlük tarihi nasıl işleyecek?Teşekkür ederim.

Cevap :
mart 2018 tarihi itibariyle uygulanacaktır.


 

Tarih : 18.04.2018
Soru :
Merhaba üstadım, 12.02.2018 tarihli bir faturayı Defter Beyan Sistemine kaydetmediğimi,dolayısıyla faturanın kdv beyanına dahil olmadığını tespit ettim. Bu durumda Belge tarihi olarak 12.02.2018, Kayıt tarihi olarak da 01.03.2018 tarihini yazsam herhangi bir cezai durum söz konusu olur mu? Şimdiden teşekkürler. Kolay gelsin.

Cevap :
Değerli Meslektaşım merhaba; dönemsellik kuralları gereği ilgili belgeleri tarihlerinde girilmesi gereklidir. Ancak bazı durumlarda dönem sonrası elimize ulaşam belgelerde bu tarz sıkıntılar yaşanabiliyor. Belge tarihi ticari belge üzerinde yazan tarih defter tarihi ise ticari belgenin kayıtlarınıza geçtiği tarihtir. Bu kapsamda; muhasebe prensipleri gereği dönemselliğe uyamadığınız için VUK 355 kapsamında değerlendirme durumu söz konusu olabilir. Ancak konu hakkındaki değerlendirme yetkisi Gelir İdaresi Başkanlığındadır iyi çalışmalar dilerim


 

Tarih : 16.04.2018
Soru :
MERHABA, MÜKELLEFLERİMİN BANA SORDUĞU İÇİN SİZE DANIŞMA İHTİYACI HİSSETTİM. BİR ARA BASINDA DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMA SÜRESİNİN 3 YILA DÜŞÜRÜLECEĞİ YAZMIŞTI. BU KONU HAKKINDA ÇALIŞMALAR VAR MIDIR? BİLGİ VERMENİZİ RİCA EDERİM. SAYGILARIMLA,

Cevap :
BASINDA ÇIKAN HER HABER DOĞRU HABER DEĞİLDİR.MEVZUATTA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAMIŞTIR.SÜRE 5 YILDIR.


 

Tarih : 16.04.2018
Soru :
Merhaba, yeni çıkan yasa ile serbest muhasebeci mali müşavirlere de katma değer vergisi iadesi raporu düzenleme yetkisi verilmektedir. *Rapor hazırlamak için SMMM belgesi dışında başka belge gerekiyormu? *Kanun yürürlüğe girmeden önceki dönemler için kdv iade raporu düzenlenebilirmi? Bilgi vermenizi rica ediyorum. İyi çalışmalar.

Cevap :
Konu ile ilgili olarak Kanun Maliye Bakanlığına yetki vermiştir.Maliye Bakanlığı henüz bu yetkisi kullanmamıştır.Yayımlanacak Genel tebliğin beklenmesi gerekir.


 

Tarih : 15.04.2018
Soru :
Merhaba, 2017 haziran ayında bir LTD şirket kurdum. Tek ortaklı bir şirket ve şirketin ana faaliyet konusu sinema, film, dizi, reklam, belgesel vb çekmek ve bu sanatsal konularda danışmanlık yapmak. Şirket 2017 yılında bir belgesel çekimine başladı. Fakat belgesel 2017 yılında tamamlanamadı ve 2018 yılı ortalarında tamamlanması tahmin ediliyor. Bu belgesel ile ilgili giderleri ben 740 hesapta açtığım bu belgeselle ilgili bir kırılımda topladım. Şimdi 2017 kurumları verirken ben bu 740 hesaptaki giderleri hangi hesaba almam lazım? Diğer sorumda bu belgesel tamamlanınca kopyaları kanallara satılacak. O zaman nasıl bir muhasebe kaydı yapmam lazım? Bununla ilgili ayrıca dikkat etmem gereken bir husus var mı? Çok teşekkür ederim.

Cevap :
700 lü hesaplar 741 yansıtma hesabı ile 632 hesaba yazılır.632 hesap ise 690 hesap ile kapatılır. 700 hesaplar bilançoda yer almaz. TDHP uygulamasını açıklayıcı örnek muhasebe kayıtlarını inceleyiniz.


 

Tarih : 11.04.2018
Soru :
üstadım iyi mesailer bir konuda bilgilkerinize başvurma ihtiyacıu hasıl oldu şimdiden teşekkür ederiz.Rahatsızlığımdan ötürü eğitim v e araştırma hastanesinden %51 sağlık kurulu raporu vergi indirimi müracaatı sonucu tarafıma verildi.Serbest meslek erbabı olduğum için vergi inidirimi belgesi ile Bağcılar Sosyal Güvenlik kurumuna bağ-kur'dan emekli olabilmek için müracaat yaptım..Bağ-kur ise bizde vergi inidirimi ile emeklilik müracaatı yok.Özel şartlar kapsamında olduğumu söyleyerek beni tekrar hastaneye sevk etti.Soru 1 : Yapılan işlem acaba doğrumudur? Soru 2 : Özel şartlar kapsamında tekrar hastraneden alcağım rapor sonucu emelilik hakkı tanınırsa icra ettiğim meslek için herhangi bir sıkıntı olur mu? çok teşekkür ederim

Cevap :
Bağ-Kur’lular Çalışma Gücünde Kayıp Oranı %60 ve daha çok olanlar %50 – %59 arası olanlar %40-%49 arası olanlar 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün Özürlü emekliliğine ilişkin hükümlerin düzenlendiği 5510 sayılı yasanın 28 inci maddesinin 5 inci fıkrası metni; “Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün, b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.” Böylecene 4-1(b) sigortalıları, yukarıdaki yazılı şartları taşımaları halinde engelli emeklisi olabilecektir.


 

Tarih : 09.04.2018
Soru :
İyi çalışmalar. İşveren zorunluluğu bulunmadığı halde %50 üzeri özürlü personel istihdam ediyor. Engelli teşvik yönetiminden tanımlama yaptık. Aylık prim ve hizmet belgesi gönderirken hangi kanun numarası seçmek gerekli? Teşekkürler

Cevap :
Engelli teşvikinden yararlanılabilmesi için, engelli sigortalıların e-Bildirge menüsü içinde yer alan “Engelli ve işsizlik Teşvik Yönetimi” programı vasıtasıyla sisteme kaydedilmesi, ardından sisteme kaydedilen sigortalıların 14857 sayılı kanun numarası seçili aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilmesi, tahakkuk eden primlerin sigortalı hissesi ile prime esas kazanç alt sınırını aşan kısma isabet eden işveren hissesi prim tutarının ödenmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 06.04.2018
Soru :
İyi çalışmalar. Mükellef transporter minibüs ile bir turizm firması ile anlaşarak şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıyacak. Belge düzeni olarak yolcu taşıma listesi ve yolcu taşıma bileti düzenlemek zorunlu olur mu? Sadece yolcu taşıma listesi düzenleyerek faturayı turizm firmasına düzenlemek yeterli olur mu?

Cevap :
Sadece turizim firmasına fatura düzenlenir.Yolcu listesi ve bilet düzenlenmez.Bilet ve yolcu listesi şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılır.


 

Tarih : 05.04.2018
Soru :
TÜRK EXİMBANK'IN TALEBİ ÜZERİNE FİRMAMIZ İÇİN HESAP DURUMU BELGESİ DÜZENLEMEMİZ GEREKMEKTEDİR. DÜZENLEYECEĞİMİZ BELGE İÇİN RAPOR DÜZENLEMEYE GEREK VAR MI ? MAKBUZ KESMEK GEREKİR Mİ ? BİLGİ VERMENİZİ RİCA EDERİM.

Cevap :
DÜZENLEYECEĞİMİZ BELGE İÇİN RAPOR DÜZENLEMEYE GEREK OLUP OLMADIĞINI İLGİLİ BANKAYA SORUNUZ.GEREK VARSA DÜZENLERSİNİZ.BU HİZMET İÇİN BEDEL ALIRSANIZ ELBETTE MAKBUZ DÜZENLENECEKTİR.


 

Tarih : 29.03.2018
Soru :
Merhaba, Bir Firmamız İhraç kayıtlı mal satmak istiyor. Kapasite raporu ve Sanayi Sicil Belgesi var. Ancak Numune makinesinden dolayı bu belgeleri var. numuneyi satmıyor. Sattığı malı başka bir firmadan kdv ödeyerek alıyor. Dolayısı ile üretimci-imalatçı değil. İhraç kayıtlı satma imkanı var mı? yada dış ticaret firmasına satacak olduğundan dolayı bir istisna vb var mı ? tşk ler

Cevap :
Firmada İmal edilemeyen mal İhraç kayıtlı satılmaz.


 

Tarih : 29.03.2018
Soru :
Merhaba. Yayıncılık faaliyeti yürüten şirket, internetten sanal pos ile yaptığı kredi kartlı ve banka havalesi ödemesine dayalı satışlarını faturasız/belgesiz gerçekleştirmektedir. Mükellefe bu konuda gerekli uyarılar yapılmıştır. 1)GİB'in pos satışları bilgisinde yer alan kredi kartıyla tahsile ilişkin tutarlar fatura olmamasına karşın gelir hesaplarına kaydedilmeli mi? 2) Satışların %1 ve %8 KDV'li olması nedeniyle, bu ayrım kayıtlarda internet satış raporlarına dayanılarak yapılabilir mi? İyi çalışmalar.

Cevap :
Fatura ve benzeri belge olmadan kayıt yapılmaz. Böyle müşteri hukuka uymuyorsa hizmet vermemenizi öneririz.Ayrıca bu müşterinin yapmış olduğu bu kanunsuzlluğu Maliyeye bildirmeniz gerekir.


 

Tarih : 28.03.2018
Soru :
SAYIN DANIŞMAN TARAFIMIZCA SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLİP VERGİ DAİRESİNE İZAHATI VERİLEN BİR MÜKELLEFİMİZ DOSYA VE BELGELERİNİ TESLİM ALMADI . BİZDE KALMASINDA BİR MAHSUR U VARMI MAHSURU VAR İSE NEREYE NE ŞEKİLDE TESLİM ETMEMİZ GEREKİR.

Cevap :
DEFTER VE BELGELER MÜŞTERİYE TUTANAK İLE TESLİM EDİLİR.BAŞKA YERE TESLİM EDİLMEZ.


 

Tarih : 27.03.2018
Soru :
Sayın İlgili, Yatırım teşvik belgesi ile ilgili bir sorum olcakatı. Bir müşterimin ytb listesinde mesala 3.sırasında x ünite diyor ( o ünitenin üretimi için ) , buna istinaden benden sac istiyor.böyle bir satış yapabilirmiyim. yoksa listede mutalaka sac ibaresi geçmelimi. Teşekkürler.

Cevap :
Global listede saç ibaresi geçmesi gerekir.


 

Tarih : 25.03.2018
Soru :
İyi çalışmalar diliyorum. 2013 yılında faaliyet gösteren işletme defterine tabi bir müşterim faaliyet göstermekte olduğu dönemde sahibi olduğu İŞLETMESİNE KAYITLI OLMAYAN, GİDERLERİNİ VE AMORTİSMANINI GİDER OLARAK KAYDETMEDİĞİMİZ binek otomobilini 35.000,-TL bedel ile bir firmaya noter satış belgesi ile satmış bulunmaktadır. Taşıtı almış olan firma muhtemelen satın almış olduğu bu taşıt için düzenlemiş olduğu gider pusulası ile kayıtlarına intikal ettirmiş ve ilgili ay BA formunda bildirmiştir. Vergi dairesinde çapraz kontrollerde satıcı olan müşterim de vergi mükellefi bulunduğundan ve satışın yapıldığı ayda KDV matrahı "0" olması nedeniyle bu satış bedelinin KDV beyannamesine dahil edilmediği gerekçesi ile yazı göndermiş ve bu yazıya "Satışı yapılan taşıtın şahsi binek otomobilim olması, işletme demirbaşlarına dahil olmadığı ve yakıt, bakım ve amortisman giderlerinin herhangi bir şekilde kayıt edilmediği işletme kayıtlarında olmaması nedeniyle fatura da düzenlenmediği konusunda bilgi verilmiş ve olay kapanmıştır. (Bize göre) Ancak vergi dairesi 15.03.2018 tarihinde tebliğ ettiği VERGİ/CEZA ihbarnamesi ile müşterime 35.000 TL matrah üzerinden 6.300 TL KDC ve 6.300 TL Vergi Ziyaı Cezası tebliğ etmiştir. Vergi dairesince yapılan bu bariz hata için nasıl bir yol izlemem konusunda tereddüt etmekteyim. Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum.

Cevap :
Haklı nedenlerinizi belirten Dava dilekçesini Vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde Vergi mahkemesine vererek dava açabilirsiniz.


 

Tarih : 23.03.2018
Soru :
Merhabalar. SM Defter Beyan sisteminde elektrik, telefon vs. faturalarının işleme alınma tarihi ne olacaktır? VUK' "Serbest Meslek ili ilgili harcamalar ödendiği tarihte gider yazılabilir." diyor. Bu durumda defter beyan sisteminde defter kayıt tarihi ile belge tarihi farklı olacaktır. Fatura tarihi 31/01/2018, ödeme tarihi 12/02/2018 olan ve o tarihte ödenen telefon faturası hangi ay işleme alınacak? Teşekkürler.

Cevap :
Değerli meslektaşım merhaba; belge tarihi : ticari belge üzerinde yazılı olan tarihtir. Defter tarihi ise : İlgili ticari belgenin defter kayıtlarına geçtiği tarihi gösterir. Kayıtları 12 şubat olarak girerseniz defter tarihi alanına; şubat dönemindeki defter takımınızda kaydınız görünecektir. iyi çalışmalar dilerim.


 

Tarih : 23.03.2018
Soru :
Çoklu belge girişinde, toplam 100,00 TL'nin üzerinde girişi sadece bir kere mi yapabiliyoruz? 10 günlük bölümler halinde toplam 100,00 tl olacak şekilde girebilir miyiz?

Cevap :
Değerli meslektaşım merhaba; Çoklu belge girişleri, girdiğiniz belge sayısındaki toplam bakiyeye üzerinden hesaplandığından; belge içerisindeki toplam 100 TL 'yi aşıyorsa sistem kayıt yapmanıza müsaade etmiyor. Giriş yaptığınız kalemlerin ilgili tutarı geçmemesi gereklidir. iyi çalışmalar dilerim


 

Tarih : 21.03.2018
Soru :
Sayın Danışman;Yaklaşık 5 gündür Defter Beyan Sistemi'ne Mart-2018 Belge girişi yapılamıyor,KDV BYN modülü Yok "Çalışmalar Devam Ediyor" mesajıyla karşılaşıyorum.Dolaysıyla Şubat Kdv Byn.Oluşturamıyorum.Sistemlle igili çağrı merkezi de yanıt vermiyor Sorun Ne? Tşk.iyi çalışmalar..

Cevap :
Değerli Meslektaşım merhaba; Sistem üzerinde bir güncelleme yapılmış olabilir. Mart 2018 dönemine ait kayıt girişlerinde şuanda bir sorun görünmüyor. iyi çalışmalar dilerim.


 

Tarih : 20.03.2018
Soru :
Merhaba Bilindiği üzere; 30.09.2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Harici donanım ve yazılımların ÖKC’lerle bağlantılı çalışma esasları” başlıklı 8 inci maddesine göre; perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılan satış uygulama yazılımları ile bunların üzerinde çalıştığı bilgisayar vb. donanımların (sipariş alma işlemlerinde kullanılan mobil el terminalleri ile sipariş bilgilerini gösteren ve mali geçerliği olmayan fiş veya belgeler üreten cihazlar dahil) eski nesil ve yeni nesil ÖKC’lerle 1/4/2018 tarihinden itibaren bağlantılı şekilde ( satış uygulama yazılımları veya harici donanımlar kullanılarak gerçekleştirilen her bir satış veya sipariş işleminin ÖKC’de mali değeri olan fişe dönüşmesini temin edecek şekilde) kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluğun yerine getirilmesi için, perakende mal ve hizmet satışlarında harici satış yazılım veya donanımlarını kullanan mükelleflerin bu yazılım ve donanım sistemlerinin ÖKC’lerle bağlantılı bir şekilde çalışmasını temin etmek için ilgili yazılım ve ÖKC firmalarını yetkili servislerine başvurması ve gerekli entegrasyon süreçlerinin ÖKC yetkili servisleri tarafından 1/4/2018 tarihinden önce gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. ibaresi ile ilgili mükelleflerimizi nasıl bilgilendirmemiz gerekir. teşekkürler

Cevap :
Duyuruda belirtilen cihazları (Sipariş alma cihazı ) kullanan mükellefler ÖKC yetkili servislerine müracaat ederek gerekli teknik düzenlemeyi yaptıracaklardır.


 

Tarih : 14.03.2018
Soru :
Serbest Meslek defter beyan sisteminde banka kanalı ile ödenen kira gideri (ya da oda aidatı) için belge türlerinden hangisi seçilecek? Eğer belge türü olarak “diğer” seçeneği seçilecekse, işyeri sahibinin TC kimlik no ’su (varsa vergi sicil no’su) , adı soyadı ve adresi bilgisi girilecek mi? Ve ayrıca belge seri ve sıra no olarak da banka dekontunun işlem sıra no’su mu girilecek ? Saygılarımla

Cevap :
Değerli Meslektaşım merhaba; Kira kaydınızı gider kalemleri başlığı altından Tevsiki Zaruri Olmayan Giderler olarak kayıt atabilirsiniz. Oda aidatlarınızı diğer başlığı altından belge seri ve sıra nosunu girerek kayıt atabilirsiniz. Zorunlu alanlar size kırmızı renk ile sinyal verecek ve doldurmadığınız zaman kaydınız kaydedilmeyecektir. Belge üzerindeki TC kimlik ve/veya VKN bilgileri girilmelidir. iyi çalışmalar dilerim.


 

Tarih : 13.03.2018
Soru :
Değerli üstatlar transit ihracat ile yapılan işlemlerde GÇB verilmiyor Gümrük statü belgesi veriliyor.Muhasebe kayıtlarına alırken fatura üzerindeki tarihimi yoksa gümrük statü belgesi üzerinde yazan tarihimi dikkate almamız gerekiyor?

Cevap :
Konu ile ilgili mevzuat da bir düzenleme yoktur.Fatura tarihinin dikkate alınacağı görüşündeyiz.


 

Tarih : 12.03.2018
Soru :
Merhaba; Sorum E defter beyan sistemiyle ilgili olacaktır. Malumunuz doktorlara, dişçilere, veterinerlere özgü e POS uygulaması bulunmaktadır. Hastaların kredi kartı ödemeleri POS'tan yapılmakta ve 2 nüsha POS slipi üretilmekte, bir tanesi hastaya verilmekte, bir tanesi de mükellefte kalmaktadır. (Bildiğiniz üzere POS slipleri de VUK uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçmektedir.)Fakat zaman zaman mükelleften POS slipleri eksik gelmektedir.(Mükellef bir şekilde bu slipleri tamamlayamıyor) Slipler eksik geldiği için geliri ve KDV'sini kaydetmemek olmaz. POS slipleri dışında mükelleften ayrıca aylık POS satışlarını gösteren banka hesap özeti alınmaktadır. Sorum şu; POS sliplerinin temin edilemediği durumlarda belge kaydının hesap özetinde bulunan günlük satış rakamlarını (hasta ismini giremeyeceğiz) gelir kaydı olarak girmek doğru olur mu? Mevzuat yönüyle ileri de bir cezai müeyyide ortaya çıkar mı? Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslektaşım Defter Beyan sistemine giriş yapacağınız tüm belgelerin üretildiği şekilde muhafaza edilip istendiğinde de üretildiği şekilde ibraz edilme yükümlülüğü vardır. Her kayıt mutlaka belgeye dayanmalıdır. ( bu belge kaydın aslını oluşturan belge olmalıdır ) Kayıtlarda hastaya ilişkin TC kimlik no ve Hasta adı bulunmalı olup serbest meslek pos slipleri temin edilerek kayıt atılıp ibraz yükümlülüğü açısından da saklanmalıdır. iyi çalışmalar dilerim.


 

Tarih : 09.03.2018
Soru :
Sayın Danışman ; Personellere yaptırılan fazla mesai için sonrasında 1 saate karşılık 1.5 saat izin veriyoruz. Bu izinleri hangi belgelerle kanıtlamalıyız. Ayrıca ücret bordrosunda ücretli izin li olarak göstermelimiyiz . Saygılar

Cevap :
Fazla çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. Fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlarda serbest zaman uygulaması yapılamaz. 4857 sayılı yasa ile işverenler işçilere uygulamada bunu izin olarak kullandırdıkları görülmektedir.Aslında Kanununda işçiye bir zorlama yapılmayacağı söylense de piyasa koşullarında işverenler nakit çıkışı yapmamak adına izin kullandırmayı tercih ediyorlar. İnsan Kaynakları çalışanları puantaj kültürünü oluşturmaları halinde bu sürelerle ilgili işçinin yazılı dilekçelerini almalarını özlük dosyalarında muhafaza etmeleri gerekir.İş mahkemelerinde yada Bölge Çalışma nezdinde yapılan şikayetlerde ispat aracı olarak kullanılacaktır. İşverenler, işçilerin çalışma süreleri ile ilgili olarak puantaj vb. kayıtları tutarak, bu kayıtları da işçilere imzalatmalıdır.


 

Tarih : 09.03.2018
Soru :
Merhaba, İstanbul Gıda Kontrol laboratuvar Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesine yaptırılan analiz ücreti için tarafımıza alında belgesi verilmiş olup alındı belgesinin içinde kdv hesaplanmış bu gibi döner sermaye işletmeleri tarafından verilen alındı belgesi içindeki kdv hesaplanması doğru mudur? Fatura kesilmesi gerekmekte midir? İyi günler

Cevap :
Kamu kurum ve kuruluşları Kurumlar vergisi olmada da KDV mükellefi olabilir.Belgede KDV tahsil edildiğine ilişkin bir not veya belirleme varsa fatura olmadan da KDV iç yüzde hesaplaması ile KDV indirimi yapılır.


 

Tarih : 08.03.2018
Soru :
Sayın Yetkili'ye İşyeri kirası ile ilgili cevabınız için teşekkür ederim. Cevap:Sayın, Ortakların birisinin numarası ile 5.000 TL olarak bildirilecektir. Bu konu ile ilgili bulabileceğim belge var mı?İlginize tekrar teşekkür ederim.Sağlıkla kalınız.

Cevap :
Danışma biriminin yorumu bu şekildedir.Belge için GİB den özelge talep ediniz.


 

Tarih : 08.03.2018
Soru :
Merhaba, Sanatçı Muafiyet Belgesi olan bir kişinin elde edeceği geliri nasıl belgeleyeceği ile ilgili bilgi almak istiyorum. Şöyle ki: Bir fotoğraf sanatçısının bir kurum ile yapacağı bir proje kapsamında 1 yıllık bir iş için ödeneceği ücreti kurum giderleştirmek için belgelendirmek istiyor. Buradaki süreç ve işleyiş nasıl olmalı. Kurumun gider pusulası kesip sanatçı muafiyet belgesi ile gelir vergisi tahakkuk ettirmemesi mi gerekiyor ? Bu konudaki yardımlarınız için teşekkür eder kolaylıklar dilerim.

Cevap :
Vergi uygulamasında "Sanatçı Muafiyet Belgesi " diye bir belge yoktur.Fotoğraf sanatçıları GVK 18.maddede (Telif Hakkı) sayılmamıştır.Örneğinizdeki Gerçek usulde GV mükellefiyeti tesis etmesi gerektiği görüşündeyiz.


 

Tarih : 05.03.2018
Soru :
Mrb kolay gelsin ustadim,Şahis kendi arsasina ikamet amacli konut yapacak bunun icin muteaahitlik belgesi isteniyordu bunun icin ticaret odasi vergi dairesi acilisi istediler.Simdi bu sahsa acilis yaptik ticaret odasina da kayit yaptik,Simdi bunun muhasebe olayi nasil olacak acaba bina insaati bitene kadar beyanname verecekmiyiz .Bina bittigi zaman arsa sahibine faturalari mi kesecegim bina istanbulda olacak daire metrekareleri 110 metre kare olacak kdv orani ne olacak tsk ederim cevap icin simdiden

Cevap :
Kendi ihtiyacı için yapılan(özel inşaat ) inşaat da mükellefiyet olmaz.Mükellefiyeti kapatınız.


 

Tarih : 05.03.2018
Soru :
MERHABA, Yatırım teşvik belgesi ile GÇB 22/12/2017 kapanış tarihli 190.000 EURO tutarında 5 adet MAKİNA alındı. Ancak Gümrük Beyannamesi ve faturalar bize geç bildirildiğinden herhangi bir kayıt yapamadık. 1-Gümrük Beyannamesi kapanış tarihinden önceki gün kur ile çarpıp 22/12/2017 tarihinde kayıtlarıma alacağım bu doğru mu 2-ARALIK/2017 BA Düzeltme yapacak mıyım? 3- ARALIK/2017 KDV düzeltmesini yapıp ekler tablosundaki Yatırım teşvik belge kapsamında makine ve teçhizat alımlarına ilişkin bildirim tablosunu doldurmalı mıyım? 4- 4.DÖNEM KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİ verdiğimiz için amortisman ayırmazsak olur mu ve ilk yıl Amortisman ayırmazsak sonraki yıllar ayrılmaz diye bir durum var mı?

Cevap :
Tüm beyanname ve bildirimlerin düzeltilmesi gerekir.Döneminde ayrılmayan Amortisman daha sonra ayrılarak gider yazılmaz.


 

Tarih : 01.03.2018
Soru :
Merhabalar, 07.02.2018 tarihinde A şubesinden ayrılıp, 08.02.2018 tarihinde aynı işverene ait B şubesine nakil olan bir işçinin Şubat /2018 dönem Aylık Prirm Hizmet belgesini e bildirgeden onaylamaya çalışıyorum. Fakat ; e- bildirge sistemi A iş yerinde 7 gün, B iş yerinde 21 gün çalışma olarak seçim yapmamam izin veriyor. Esasen işçi şubat ayında 30 gün üzerinden maaş almış ve SGK gününün de toplam 30 gün olması gerekiyor. Konuyla ilgili SGK duyurusu ilk iş yerinde (A işyeri) 2 gün fazla beyan edin diyor. fakat E bildirge sistemi buna izin vermiyor. Konu ile ilgili ne yapa bilirim, SGK bildirgede nakil olan bir işçiyi nasıl 30 gün olarak gösterebilirim. yardımlarınız için teşekkür ederim

Cevap :
İşverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışanları için 30 gün pirim bildirmeleri esastır. Şubat ayı 28 gün olmasına rağmen prim bildirimleri yine 30 gün üzerinden ödenir, bu 31 gün çeken aylar için de aynıdır. Ancak giriş çıkışlarda sistem kalan günü parmak hesabıyla yapar. işveren fark ücret ödemesi yapabilir.


 

Tarih : 26.02.2018
Soru :
Merhaba bir şey danışmak istiyorum. 2008 yılında belgemi aldım 1 yıldır bir ortağımla adi ortaklık şeklinde ofis sahibiyiz. YMM sınavlarına ne zaman girebilirim? YMM olduktan sonra SMMM ile ortaklığıma devam edebilir miyim? teşekkürler

Cevap :
YMM sınavına girmek için süre hesaplamasında SMMM Belgesinin alındığı tarih değil; Bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlanıldığı tarih baz alınır. (3568 SK Md.9 )YMM ve SMMM ler ortaklık kuramazlar.


 

Tarih : 23.02.2018
Soru :
Merhabalar, sorum ihraç kayıtlı satışın tecil terkini. Müşterimin kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi mevcuttur. Ancak sanayi sicil belgesinde üretilen mamuller ana başlıklar halinde yer almaktadır. Kapasite raporunda ise isimleri ve kapasite hesapları yer almaktadır. Vergi dairesi ise ihraç kayıtlı satışı yapılan ürünlerin birebir sanayi sicilde belgesinde olması gerektiğini ileri sürerek terkin yapamayacağını söylüyor.Üretimde ana ürüne bağlı onlarca ortak ürün üretilmektedir. Herbiri nasıl yer alır sanayi sicilde? Özelge oluşturun diyor. bu firma yıllardır imalatcı, yıllardır ihraç kayıtlı satış yapmaktadır. Yani bu terkinin yapılamaması çok yersiz olacaktır. Bana bir yol göstermenizi rica edeceğim. Varsa muadil bir özelge göndermenizi rica edeceğim. Yardımlarınız için teşekkürler

Cevap :
Odamızda özelge arşivi yoktur. Özelge arşivini GİB web sayfasından araştırınız.Konun kısa sürede çözümü için durumu İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına yazılı olarak iletiniz.


 

Tarih : 22.02.2018
Soru :
Sayın Danışmanlar Merhaba , Defter beyanı bölümünden gönderdiğim soruyu gelen yanıtın sorumla pek ilgili olmaması nedeniyle oraya tekrar dönüş yaptım. Yazının yalnızca soru kısmını size gönderiyor ve ilginizi rica ediyorum. Sorum şudur: Tutar bakımından K.Demirbaş kapsamında olan ancak ÖKC fişiyle alınan TV bedeli , kayıtlarda gider olarak dikkate alınabilir mi,KDV si indirim konusu yapılabilir mi ? diye bir sorum olmuştu. Ağırlıklı olarak gıda üzerine faaliyet gösteren bir hiper marketten ödeme kaydedici cihaz fişiyle alınan Kdv dahil 1.000.- TL tutarında bir TV alımı söz konusu. Fatura kesilmesi istenmekle birlikte, fiş düzenlenen bu demirbaşın , düzenlenen bu belgeyle gider kaydı yapılması ve Kdv sinin indirim konusu yapılması mümkün müdür değil midir? Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. Saygılarımla

Cevap :
Mükellefin faaliyeti ile ilgili olarak acil ve küçük miktarlarda yapılan mal ve hizmet alımı (kırtasiye malzemesi, temizlik malzemesi, şirket personelinin ve misafirlerinin tüketimi için yapılan gıda harcamalarının) giderler yazar kasa fişi ile giderleştirilir. Bu gruplarda sayılmayan alışlar için alışlarda mutlaka Fatura alınacaktır.


 

Tarih : 22.02.2018
Soru :
Sayın danışmanlar merhaba. Defter beyan sisteminde , kullanılacak belge türünde tam bir netlik olmamakla birlikte tereddüt konusu olan bazı gider kalemlerinin aydınlığa kavuşturulduğunu görmekteyim. Md. 68/9 maddeye uymamakla birlikte K.Dmb.Giderlerine yer verilmiş. Bu kapsama giren alımlar için fatura alınmasının esas olduğu ya da en azından tercih edildiği malum. Sorum şudur: Tutar bakımından K.Demirbaş kapsamında olan ancak ÖKC fişiyle alınan TV bedeli , kayıtlarda gider olarak dikkate alınabilir mi,KDV si indirim konusu yapılabilir mi ? Fişin ocak ayına ait olması nedeniyle değerlendirme ya da yanıtınızın ivedi olmasını rica eder,teşekkürlerimi iletir,iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla,

Cevap :
Merhaba; sistemde sabit kıymet modülü yok ancak kısa bir süre sonra GİB tarafından açılacaktır. Sabit kıymet alımlarınızı ve satışlarınızı karınızı veya zararınızı kayıtlarda defter beyan sisteminde göstermelisiniz iyi çalışmalar dilerim


 

Tarih : 20.02.2018
Soru :
Merhaba sayın yetkili meslektaşım..İhracat kredisi almak için müşterimiz bankaya başvurmuş gerekli belgeler arasında SMMM mali tablolara her bir sayfasına ıslak mühür imza kaşe atmak zorundadır denilmiştir.Açıkcası endişeyle karşıladım heleki bu devirde.İstediklerini yapma zorunluluğum olmadığını düşünüyorum fikriniz nedir acil iletirseniz sevinirim firma yetkilileri benden doğal olarak evrak beklemektedir.Teşekkür ederim.

Cevap :
Bankalara verilecek mali tablolar ıslak imza ve kaşe yapılması gerekir.


 

Tarih : 19.02.2018
Soru :
MERHABALAR SERBEST MESLEK MENSUBUNUN YAPMIŞ OLDUĞU KÜÇÜK TUTARDAKİ HARCAMA FİŞLERİNİ DEFTER BEYAN SİSTEMİNE GİRİŞİNİ NASIL YAPABİLİRİZ. BELGE TÜRÜ OLARAK HANGİSİNİ SEÇMEMİZ GEREKİR DETAYLI BİLGİ VEREBİLİRSENİZ SEVİNİRİZ. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
BELGE HANGİ TÜRDEN İSE O BELGE İŞARETLENECEK (PERAKENDE SATIŞ FİŞİ) YAYIMLANAN TEBLİĞDE VE KLAVUZDA DETAY AÇIKLAMASI OLMADIĞI İÇİN YORUM YAPAMIYORUZ.


 

Tarih : 16.02.2018
Soru :
Sayın İlgili; Bir mükellefim 2017 yılı boyunca yurt dışından Alkollü İçki ithalatı yaparak bu ürünleri Ülkemiz sınırları içinde satışını gerçekleştirmiştir. Yurtdışındaki firma ile yapılan sözlü görüşmeler neticesinde 2017 yılında yapılan tüm alımların karşılığında % 5 oranında bir Ciro Primi alması konusunda antad kalmışlardır. Yurtdışındaki firma bu ödemeyi gönderebilmek için belge istemektedir. Bu belgenin Fatura olması halinde KDV açısından Kdv kapsamına girip girmediği hususunda görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyacım bulunmaktadır. (Yani yurtdışı olduğu için onlar tarafından kdv tutarı ek olarak ödenmeyecek olup bu kdv'nin olması halinde bunun 391 kdv hesaplarında İlave Kdv olarak gösterilip devlete ödenmesi gereklimidir?) Saygılarımla,

Cevap :
Yurt dışından alınan ciro primi için KDV 2 nolu beyanname verilir.tahakkuk eden veri ödenir. Ödenen KDV 1 nolu KDV beyannamesinden indirilir.


 

Tarih : 16.02.2018
Soru :
Firmamıza bir firmadan yaptığı alımlar nedeniyle sahte belge kullanmadan ötürü ilgili alışlarda ki kdv tutarı ve 1 kat kdv kadar ceza kesilmiştir Ancak bunlara ilaveten alışların toplam tutarın % 10 u kadar özel usulsüzlük cezası da kesilmiştir ( VUK’un 353. maddesine istinaden fatura tutarının % 10 u ceza kesilirmiş?) Ancak fatura almamak ve vermemekten kesilmesi gereken bu ceza bizim duruma uygunmudur? Ortada fatura var neden fatura almamak ve vermemek nedeniyle % 10 ö.usulsüzlük cezası kesilmiştir Bu % 10 luk özel usz. cezası yasal mıdır? Teşekkürler

Cevap :
Yapılan işlem VUK 353.maddeye uygundur.


 

Tarih : 15.02.2018
Soru :
Merhaba, E-Defter kayıt nizamında her belge için ayrı kayıt olacaktır. Tamamdır. Belge türünü banka ekstresi olarak kabul ederek (sistemde de vardır) Aynı gün içinde başka başka firmalardan gelen tüm tahsilatları aynı muhasebe fişi içine kayıt edebilir miyiz. Yevmiye açıklaması da diyelim ki X bankasına gelen tahsilatlar olarak yazabiliriz. Birden fazla banka varsa o zaman da banka banka ayrıştırıp banka sayısınca muhasebe fişi yaparız. Bu şekilde kayıt yapabilir miyiz. Hatta şu şekilde olabilir mi? İlgili gün x tarihindeki banka ekstresindeki tüm banka hareketlerini tek fişe yazabilir miyiz. Gelen eft, giden eft, banka masrafları v.b. ne varsa. Bu sorum işlem kayıt hızını hızlandırmak içindir. Bu konu hakkında Görüşünüzü rica etmekteyim. Teşekkürler..

Cevap :
Danışma birimin mevcut mevzuata göre yorum yapar E -defeter kayıtlarında her işlem için ayrı yevmiye maddesi yapılacağı yöndedir .Bizim yorumlarımız bağlayıcı değildir.Konu hakkında GİB den özelge talep ediniz.


 

Tarih : 13.02.2018
Soru :
Merhaba, e-Defter kullanan bir mükellef hakkında, Diyelim ki aynı banka hesabına aynı gün 10 adet farklı müşteriden havale yada EFT geldi. Aynı muhasebe fişi içinde tüm gelen ödemelerii kayıt girebilir miyiz. Yoksa her gelen ödeme için başka muhasebe fişi mi yapmalıyız. Dekont kaynak gösteirsek her belge için ayrı kayıt mı yapmalıyız. Teşekkürler.

Cevap :
E defter kayıt nizamında her belge veye işlem ayrı ayrı kayıt yapılır.


 

Tarih : 13.02.2018
Soru :
Merhaba, İthal ettiğimiz bir makineyi, eğitim amaçlı bir otele götürüp getircez, bu nakliye işemini kargo firması yapıcak ve bizdn fatura talep ediyor, herhangi bir zarara karşı çalınma vs. İçin. Bizde satış yapmadığımız için nasıl bir belge hazırlayabilirşz. Saygılar. Hem gidiş dırasında hemfe dönüş sırasında.

Cevap :
Satılmayan mal için fatura düzenlenmez.SEVK irsaliyesi düzenleyeceksiniz Sevk irsaliyesine açıklayıcı not yazmanız yeterlidir.


 

Tarih : 11.02.2018
Soru :
iyi günler ;defter beyan sisteminde doktor mükelleflerimizin kullanmış olduğu pos cihazlarından yapılan tahsilatları sisteme girerken 1-) belge seri ve sıra no olarak hangi bilgiler girilecek 2-)bunlara ait tc nolarıda girilecekmidir.(pos dökümlerinde tc no çıkmamakta) 3-)yabancı hastalar için tc no bilgisi ne girilecek 4-)beyanlar sistem üzerinden mi gönderilecek,muhtasar beyan eskiden olduğu gibi e byn üzerinden gönderbilirmiyiz teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
1-2-3 .Sorularınızın yanıtı için ne yazık ki konu ile ilgili Klavuzda yer verilmediği için yorum yapamıyoruz.Konu hakkın da GİB defter beyan bölümünden yardım alnıız. 4- Tüm beyannameler E beyan sistemi üzerinden verilmeye devam edilmektedir defter beyan sisteminden şimdilik beyanname verilememektedir.


 

Tarih : 10.02.2018
Soru :
Sayın Yetkili, Defter Beyan sistemine tabi 2 ad.mükellefim vardır. Başvurularını yasal süresinde yaptım. Avukat olan bir mükellefimin gelir gider kayıtlarını da yaptım. Avukatlık ortaklığı olan diğer mükellefimin gelir gider belgelerini işlemek için sisteme girdim. Bu mükellefimin kimlik bilgilerini doğrulama sahifesinde onay tuşuna bastığım anda sistem beni dışarı attı. Şimdi,benim sahifemde bu avukatlık ortaklığı mükelleflerim arasında görünmüyor. Aynı sorun 1 meslektaşımızın daha başına geldi. Şu anda bu mükellefime ait gelir gider belgelerini giremiyoruz. Yaklaşan kdv beyanname tarihini de dikkate alarak odamızın bu problemin çözümü için yardımcı olmasını ve sizin önerinizi öğrenmek isterim. Mükellefimin vergi dairesine gittim,hiçbir sorunu görünmüyor. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Bahsettiğini,sıkıntılar dahil yaşanan olumsuzluklar Türmob aracılığı ile GİB na iletilmiştir.Ancak Problemin teknik çözümü için GİB 4440435 numaralı telefonu aramanızı öneririz.


 

Tarih : 06.02.2018
Soru :
vergi dairesinin bilgi isteme yazısında belirtmiş olduğu belgeleri hiç verilmemesi kesilecek usulsüzlük cezası sonrasında mükellef, ne gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. ikinci kez kesilecek ceza sonrası yaptırım aşamaları nelerdir.

Cevap :
Bilgi verilmemesi halinde VUK ceza hükümleri uygulanır. Ayrıca Mükellef hakkında Vergi incelemesi yapılır.Savcılığa suç duyurusu yapılır.( VUK Md.359)


 

Tarih : 02.02.2018
Soru :
Üstad merhaba. Bir inşaat firmamız için indirimli orana tabi kdv iadesi talebimiz oldu. 2016 yılı satılan daireler için(dolayısıyla 2016 yılı kesilen faturalar için ) fiili teslim tutanaklarımızla iade talebimizi yaptık , yaklaşık 1 yıldır , idarenin bulduğu eksiklikleri tamamladık , en son iademiz ile ilgili olarak, sadece fiili teslim tutanağının yeterli olmadığını ve tamamlayıcı belge olarak, elektrik su yada doğalgaz sözleşmelerinden herhangi birini talep ettiler. Bunlardan doğalgaz sözleşmemizi 2017 yılında hazırlayarak idareye teslim ettik. Ancak şu anda idareden, iadenin reddi yönünde karar çıktı. Gerekçe olarak ta doğalgaz sözleşmelerinin iade talep edilen yıl(2016 ) tarihli olması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi size sorum ; kanun yada tebliğlerde , tamamlayıcı belge zorunluluğu varmıdır. Bu aşamadan sonra neler yapabiliriz,başvuracağımız bir üst merci varmıdır? Üstad iade tutarı yüksek olduğu için mükellef çok mağdur durumda , yardımlarınızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler..

Cevap :
Kanunlarda yada tebliğlerde , tamamlayıcı belge zorunluluğu yoktur.Konu hakkında karar verilmesi için İstanbul Vergi dairesi Başkanlığına müracaat ediniz.


 

Tarih : 31.01.2018
Soru :
Sayın Yetkili Yabancı sahısların Çalışma İzni Hakkında bir sorum olacaktı bu konuda yardımınızı rica ediyorum işletme Defterine tabi bir sahıs baharat,lokum ve hediyelik eşya satışı işi ile ilgili bir işyeri açmış ve belediyeye ruhsat başvurusu esnasında Yabancı uyruklu oldugundan ruhsat aşamasında kendisinin çalışma izni nin olması gerektıgı soylenmıstır bu aşamada gereklı muracat yapılmıstır.fakat bakanlıktan gelen eksık evrak mailinde DOSYADA TESPİT EDİLEN EKSİK BELGELER : * Ek Belge Firmanın ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olduğu ve tamamının nakten ödendiğini gösterir Yeminli Mali Müşavir Raporu * Ek Belge firmada çalışan personele ait SGK primlerinin sisteme taranması bu belgeler istenmektedir. Fakat bu şahıs yeni acılış olup sahıs firması olup herhangibır calışanı bulunmamaktaır. ve Sermaye olarak ta herhangi bir tecsili yoktur. bu konuda ne yapılacağı hususunda yardımlarınızı rica ediyorum İyi çalışmalar

Cevap :
YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİ TACİRİN KAYDINDA İSTENİLEN EVRAK 1. Dilekçe(Tacir tarafından imzalanmış olmalı) 2. Noterden düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir) 3. Pasaport sureti (tercüme edilmiş noter onaylı) (2 adet) ve vergi numarası dökümü 4. Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır) 5. Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış olmalı) · Tacir yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı) · Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)


 

Tarih : 29.01.2018
Soru :
Üstad; Bir mükellefimin 08.01.2018 tarihinden beri 4 çalışanı işe gelmemektedirler. İşveren 3 gün üst üste mazeretsiz işe gelmeme tutanağı tutturdu. Ayrıca 17.01.2018 tarihinde işveren Notere gidip her 4 kişi için ihtarname göndermiştir. İşçiler bu tarihe kadar işverene herhangi bir başvuruda da bulunmamışlardır. Birinci soru çıkışlarını hangi tarihe yapmalıyım? İkinci soru varsayalım bu gün çıkışlarını yapsam gelmedikleri tarihten bugüne kadar primlerini göstermeli miyim veya izinli mi göstermeliyim? Saygılarımla. Cevap:Sayın, 4857sayılı İş Kanunun 25/II-(g) Maddesi: 4857 sayılı İş Kanunun 25.Maddesinin II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bendinin (g) alt bendine dayanılarak karar verilmektedir. ''İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.'' Açıklamak gerekirse; 1.)İşçi İzin almadan yada haklı ,geçerli,inandırıcı bir sebebe dayanmadan, 2.)Ardı ardına 2 İşgünü ihlal etmesi, 3.)Bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatili gününden sonra başlayan ilk iş günü, 4.)Bir ay içinde arka arkaya olmadan üç iş günü işe gelmemesi, Bu şartlar karşısında işveren haklı nedenle iş akdi feshini gerçekleştirebilir. 4857/26.Maddesi Esaslarına Uyulması Şartı: İşveren fesih hakkını İş Kanunu 26.maddesinde belirtilen süre içinde kullanmak zorundadır.İşveren bu eylemi öğrendiği andan itibaren 6 işgünü içinde yerine getirmelidir. İşveren Nasıl Bir Yol İzlemelidir: 1.)İşveren varsa şahitlerle birlikte işçinin herhangi bir beyanda bulunmaksızın işe gelmediğine veya işyerini terk ettiğine ilişkin bir tutanak düzenleyecektir. 2.)Puantaj kayıtlarıyla yada düzenlenecek tutanaklarla işe gelmediğini veya işyerini terk ettiğini ve sonrasında izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın İş Kanunu 25/II-g maddesi gereği oluşması gereken mazeretsiz işe gelmeme yada işyerini terk etme şartlarından en az birinin mevcut olması durumunu (en az ardı ardına 2 işgünü, bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya bir ayda 3 işgünü işe gelmediğini) belgeleyecektir. 3.)İşçinin iş sözleşmesinde yer alan veya bildirdiği son adresine noter aracılığıyla göndereceği yazıda işçinin işe gelmediği günler belirtilecek, işe devam etmemesini gerektirecek geçerli bir mazereti bulunması halinde varsa belgeleriyle birlikte kendisine bildirim süresi verilerek o sürede bilgi vermesi istenilecek, kendisine verilen süre sonunda böyle bir mazeretin bulunmaması veya mazeret beyan etmemesi halinde iş sözleşmesinin İş Kanunu 25/II-g maddesi gereğince feshedileceği bildirilecektir. 4.)İşveren böyle bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği APHB bildiriminde işten çıkış nedeni olarak İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih İş Kanunu 25/II-g maddesini (devamsızlığı) kullanmalıdır.Eksik Gün Formunda ve APHB (29) Kodu ile birlikte (15)Devamsızlık Kodu kullanılacaktır. 5.)SGK e-bildirge ile gönderilen APHB (29) Kodu kullanıldığından İŞ-KUR tarafından İşsizlik Sigortası haklarından yararlanamaz.Çünkü İşçi kusurundan kaynaklanan iş akdi fesihlerinde işsizlik sigortası hakları düşmektedir. 6.)İşveren işçinin devamsızlık nedeniyle işten çıkartıldığını ispatlayamazsa, işçiye ihbar tazminatı ve hak kazanması koşulu ile kıdem tazminatını da ödeyecektir Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi ÜSTAD SORUM ŞU: HENÜZ İŞÇİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ OLMADI ÇIKIŞLARINI YAPMADIM. NE ZAMAN ÇIKIŞ YAPACAĞIM? 01.08.2018 TARİHİNDEN ÇIKIŞ YAPACAĞIM TARİHE KADAR İŞÇİLERİN PRİMLERİNİ TAM MI GÖTERECEĞİM? NASIL PRİM TAHAKUKU EDİLECEK? ÜSTAD: ÇOK ÖZÜR DİLERİM MEŞGULM EDİYORUM. 10 GÜN GERİYE DOĞRU ÇIKIŞ YAPARIM ANCAK ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ? 01.08.2018-19.01.2019 TARİHLERİ ARASINDA İŞE GELMEDİLER. GEREKLİ BİLDİRİMLERİ YAPTIK. BU TARİH ARALIĞINDA EKSİK GÜN MÜ GÖSTERECEĞİM. PRİM Mİ TAHAKUK EDECEĞİM?

Cevap :
İşe gelmedikleri gün için işe gelmeme eksik gün nedeni bildirilecektir.


 

Tarih : 29.01.2018
Soru :
Üstad; Bir mükellefimin 08.01.2018 tarihinden beri 4 çalışanı işe gelmemektedirler. İşveren 3 gün üst üste mazeretsiz işe gelmeme tutanağı tutturdu. Ayrıca 17.01.2018 tarihinde işveren Notere gidip her 4 kişi için ihtarname göndermiştir. İşçiler bu tarihe kadar işverene herhangi bir başvuruda da bulunmamışlardır. Birinci soru çıkışlarını hangi tarihe yapmalıyım? İkinci soru varsayalım bu gün çıkışlarını yapsam gelmedikleri tarihten bugüne kadar primlerini göstermeli miyim veya izinli mi göstermeliyim? Saygılarımla. Cevap:Sayın, 4857sayılı İş Kanunun 25/II-(g) Maddesi: 4857 sayılı İş Kanunun 25.Maddesinin II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri bendinin (g) alt bendine dayanılarak karar verilmektedir. ''İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.'' Açıklamak gerekirse; 1.)İşçi İzin almadan yada haklı ,geçerli,inandırıcı bir sebebe dayanmadan, 2.)Ardı ardına 2 İşgünü ihlal etmesi, 3.)Bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatili gününden sonra başlayan ilk iş günü, 4.)Bir ay içinde arka arkaya olmadan üç iş günü işe gelmemesi, Bu şartlar karşısında işveren haklı nedenle iş akdi feshini gerçekleştirebilir. 4857/26.Maddesi Esaslarına Uyulması Şartı: İşveren fesih hakkını İş Kanunu 26.maddesinde belirtilen süre içinde kullanmak zorundadır.İşveren bu eylemi öğrendiği andan itibaren 6 işgünü içinde yerine getirmelidir. İşveren Nasıl Bir Yol İzlemelidir: 1.)İşveren varsa şahitlerle birlikte işçinin herhangi bir beyanda bulunmaksızın işe gelmediğine veya işyerini terk ettiğine ilişkin bir tutanak düzenleyecektir. 2.)Puantaj kayıtlarıyla yada düzenlenecek tutanaklarla işe gelmediğini veya işyerini terk ettiğini ve sonrasında izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın İş Kanunu 25/II-g maddesi gereği oluşması gereken mazeretsiz işe gelmeme yada işyerini terk etme şartlarından en az birinin mevcut olması durumunu (en az ardı ardına 2 işgünü, bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya bir ayda 3 işgünü işe gelmediğini) belgeleyecektir. 3.)İşçinin iş sözleşmesinde yer alan veya bildirdiği son adresine noter aracılığıyla göndereceği yazıda işçinin işe gelmediği günler belirtilecek, işe devam etmemesini gerektirecek geçerli bir mazereti bulunması halinde varsa belgeleriyle birlikte kendisine bildirim süresi verilerek o sürede bilgi vermesi istenilecek, kendisine verilen süre sonunda böyle bir mazeretin bulunmaması veya mazeret beyan etmemesi halinde iş sözleşmesinin İş Kanunu 25/II-g maddesi gereğince feshedileceği bildirilecektir. 4.)İşveren böyle bir durumda Sosyal Güvenlik Kurumuna vereceği APHB bildiriminde işten çıkış nedeni olarak İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih İş Kanunu 25/II-g maddesini (devamsızlığı) kullanmalıdır.Eksik Gün Formunda ve APHB (29) Kodu ile birlikte (15)Devamsızlık Kodu kullanılacaktır. 5.)SGK e-bildirge ile gönderilen APHB (29) Kodu kullanıldığından İŞ-KUR tarafından İşsizlik Sigortası haklarından yararlanamaz.Çünkü İşçi kusurundan kaynaklanan iş akdi fesihlerinde işsizlik sigortası hakları düşmektedir. 6.)İşveren işçinin devamsızlık nedeniyle işten çıkartıldığını ispatlayamazsa, işçiye ihbar tazminatı ve hak kazanması koşulu ile kıdem tazminatını da ödeyecektir Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi ÜSTAD SORUM ŞU: HENÜZ İŞÇİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ OLMADI ÇIKIŞLARINI YAPMADIM. NE ZAMAN ÇIKIŞ YAPACAĞIM? 01.08.2018 TARİHİNDEN ÇIKIŞ YAPACAĞIM TARİHE KADAR İŞÇİLERİN PRİMLERİNİ TAM MI GÖTERECEĞİM? NASIL PRİM TAHAKUKU EDİLECEK?

Cevap :
ihtar çekildi altı işgünü beklenilip cevap alınmazsa geriye doğru 10 gün içinde çıkış yapılabilir.


 

Tarih : 26.01.2018
Soru :
Merhaba, Anonim şirkette bağımlı (şirket bordrosunda sigortalı) olarak mali müşavir,firmanın beyannamelerini düzenlemek için kendi adına ve şirket adına e beyanname şifresi alabilir mi?(Şirket 2016 net satışları toplamı160.141,27 aktif toplamı 786.421,21 ,Şirketin YMM ile tam tasdik anlaşması yok)Eğer kendi adına şifre alırsa sorumlulukları ne olacaktır ve hangi belgeler gerekmektedir.?Eğer şirket adına şifre alması gerekiryorsa,gereken evraklar nelerdir? Tesekkurler

Cevap :
Şirket adına şifre alınabilir.Konu ile ilgili Bürokratik işlemler için VUK 340 nolu Genel Tebliği inceleyiniz.Tebliğde belirtilen işlemleri ve formu doldurarak VD müracaat ediniz.Şirket dına şifre alarak beyanname ve bildirimleri gönderebilirsiniz.Sorumluluk VUK Mük Md 227.maddede belirtilmiştir.


 

Tarih : 24.01.2018
Soru :
merhaba, türkmenistan uyruklu bir bayan için 'hasta bakıcısı' olarak evde çalışması için bakanlıktan çalışma izni alındı. sgk girişi yapıldı. acaba bu kişi iş kanuna tabi'mi. çalışan kişi vasıfsız bir kişidir. herhangi bir diploması belgesi yoktur. teşekkür ederim.

Cevap :
Ev hizmetinde çalışan ancak İş Kanununa tabi olan işçiler Yine Yargıtay kararlarını tetkik ettiğimizde, aşağıda belirtilen unvanlarda görev yapanların evde çalışmalarına rağmen, İş Kanunu kapsamında değerlendirildiğini görmekteyiz. Bu işçiler İş Kanununa tabidir ve kanunun getirdiği bütün haklardan faydalanırlar. Evde hasta bakan çalışan ya da hemşire Çocuk eğiticisi / bakıcısı Bekçi


 

Tarih : 22.01.2018
Soru :
Merhaba. Mükelleflerimizle TURMOB E Birlik Sisteminden sözleşme girişi yapıyoruz. Bu sistem bizlere defter tutma linki ni pasif yapma imkanı tanımaktadır. Hizmet sözleşmesi yapacağım mükellef kurum, evrak ve belge kayıtları, muhasebesel işlemler kurumun kendi bünyesinde bir ekip tarafından yapılmakta ve defterler kurum içinde tutulmaktadır. Bu durumda bahse konu mükellefle yapacağım hizmet sözleşmesinde defter tutma linki ni pasif hale getirip; sadece beyannamelerini imzalamak için sözleşme yapmak istiyorum. Bu şekilde sözleşme yapmam mümkün müdür? Özet olarak Vergi Usul Kanunu' na göre yapacağım Aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzaladığım mükellefin defterini tutmak zorunda mıyım?

Cevap :
Düşündüğünüz gibi bir sözleşme olmaz.Defter tutma veya danışmanlık sözleşmesi dışında sözleşme düzenlenemeyeceği görüşündeyiz. Aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapılması gerekir.Sistemi sevk ve idare eden TÜRMOB bilgi işlem merkezi ile görüşünüz.


 

Tarih : 22.01.2018
Soru :
Merhaba,Mobilya İmalatı yapan mükellefim İhraç kayıtlı mal satışı yapmak istiyor,ticaret odasından alınan kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi ile ihraç kayıtlı fatura kesebilirmiyiz? yoksa illaki sanayi odasına mı kayıtlı olmamız gerekiyor ?teşekkürler

Cevap :
İhraç kayıtlı teslim yapılması için Kapasite raporu ve sicil belgesinin olması yeterlidir..Hangi odaya kayıtlı olunması için ticaret odasından bilgi alınız.


 

Tarih : 19.01.2018
Soru :
Merhaba Sayın Yetkili, Gerçek usulde gelir vergisine tabi bilanço esasına göre defterini tuttuğum mükellefim vardır.Farklı tarihlerde birden fazla 2016 ve 2017 yıllarında gayrimenkul satın almıştır. Bunların alışları ile ilgili tarafıma herhangi bir belge ve bilgi verilmemiştir. Bu gayrimenkulleri firma aktifine almam zorunlumudur. Alacaksam ne şekilde almam gerekir. Teşekkürler

Cevap :
Böyle bir zorunluluk olmaz.G.menkul aktife kayıt edilip iş yeri olarak kullanılacaksa veya yine aktife kayıt edilip Kira geliri elde edilecekse aktife her zaman kaydı yapılır.Bu durumda elde edilen gelir ticari kazanç olur kira için KDV hesaplanarak fatura düzenlenir.


 

Tarih : 18.01.2018
Soru :
Emekli oldum ve henüz resmi başvuru yaparak SMMM olarak ofis açmadım. Kobi Danışmanlığı belgesi aldım. Resmi başvuru ve açılış sonrası, Kobilere SMMM olarak KOBİ DANIŞMANI sıfatıyla danışmanlık yaparak serbest meslek makbuzu kesebilirmiyim. müşterim olan KOBİ adına yaptığım veya yapacağım Kosgeb başvuruları sonrasında alınacak desteklerden KOBİ DANIŞMANI hizmetlerinden dolayı ücret alabilirmiyim.

Cevap :
Bahsettiğiniz hizmetlerden elbette bedel alabilirsiniz .Yaptığınız iş S.meslek işidir.S.meslek makbuzu düzenlenecektir.


 

Tarih : 16.01.2018
Soru :
Merhaba Sayın Hocam, 05.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta işlemleri yönetmeliğinde yapılan değişikle, Ek-10 Eksik gün bildirim formu ile birlikte kuruma verilmeyecek belgeler arasında istirahat raporları da belirtilmektedir. Ek-10 bildirimini düzenleyip kuruma verip raporu mu ekine koymayacağız? Yoksa Ek-10 bildirimini düzenlemeyerek hiç birini kuruma vermeyeceğiz. Şimdiden teşekkürler ve saygılar sunarım.

Cevap :
Sisteme raporun düşmesinda bazen hatalar sözkonusu olabiyor. Bu doğrultuda ek 10 ekinde sağlık raporlarını koymaya devam etmenizi tavsiye ederim.


 

Tarih : 11.01.2018
Soru :
Merhaba Üstad, müşterinin 2014 dönemi VUK 213 134 maddesi uyarında defter ve belgeleri istenmektedir. 2015 yılında müşterinin işyerinde hırsızlık olayı olmuş ve yaklaşık 50.000 tl emtia ile "sayısını bilmediği dolu ve boş faturaların işyerinde olmadığı" şeklinde ifade tutanağı yer almaktadır. Sigortadan da bu olayla ilgili tazminat alınmıştır. Kısacası müşteri 2014 yılın defter ve belgelerin bu olayda çalındığını iddia etmektedir. Bu şekilde gelen yazıyı yanıtlamak istiyoruz; Sonuçları hakkında düşüncenizi almak istiyorum. Saygılarımla, iyi çalışmalar.

Cevap :
Defter ve belgelerin çalındığı ve kayıp olduğuna ilişkin polis tutanağı veya mahkeme kararı varsa inceleme elemanına ibraz edilmesi gerekir.İnceleme elemanı ile görüşünüz.


 

Tarih : 10.01.2018
Soru :
MERHABA ÜSTADIM, 2018 YIL İTİBARİ İLE YENİ BİR MÜKELLEF İLE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIM ANCAK MÜKELLEFİN DAHA ÖNCEKİ MALİ MÜŞAVİRİ OLAN MESLEKTAŞIM TÜRMOB SİSTEMİNDEN SÖZLEŞMEYİ İPTAL ETMİYOR VE ŞİRKET İLE İLGİLİ ŞİFRE VE BELGELERİ TESLİM ETMİYOR. BU DURUMDA NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKİYOR ?

Cevap :
SORUNU MÜŞTERİ ÇÖZECEK.MÜŞTERİ VD BAŞVURARAK BEYANNAME GÖNDERME ŞİFRESİNİ İPTAL ETTİREBİLİR


 

Tarih : 10.01.2018
Soru :
Merhaba Üstadım, vergi mevzuatı ile ilgili bir konu hakkında görüşlerinize ihtiyacım var. Konu instagram veya facebook üzerinden hobilerini resim paylaşarak satan hanımlarla ilgili. Şuan çoğu arkadaşımızın herhangi bir mükellefiyeti yok. Bir kısmının Esnaf muafiyet belgesi var ancak bu belge bildiğim kadarıyla instagram üzerinden yapılacak satışlarda geçerli değil. Bu sayfalar satışlarına devam edebilmek için ne yapmaları gerekir. Çalışmıyorlar, ev hanımları veya emekli evdeler. Hobilerini değerlendirecekler ama ceza almamak için ne yapmaları doğru olur. Hasılatlar stabil değil. Bazen ayda 50 TL, bazen 200 bazen 500 vs. Gelir tutarları çok düşük kısaca. İzlenecek yol hakkında bilgi verebilir midiz? Teşekkürler

Cevap :
Esnaf muaflığı belgesi sosyal medya paylaşımı satışları için midir ? Şayet bunun için değilse Basit usulde vergi mükellefi olması gerekir.


 

Tarih : 08.01.2018
Soru :
Merhaba Geçen ay içinde işe giriş bildirgesi verilmiş bir kişi hiç işe başlamamıştır. İşe giriş bildirgesinin iptali dilekçe ile yapılabilir mi? Yapılabilir ise süresi var mı ve dilekçe ekinde hangi belgeler istenmektedir.

Cevap :
İşe giriş bildirgesi verildiği halde işe başlamayan işçinin işe giriş bildirgesinin, işe başlama tarihini takip eden ilk iş günü içinde e-Sigorta kanalıyla iptal edilmesinin unutulması halinde, işe giriş bildirgelerinin SGK’ya dilekçe ile müracaat edilerek ve eki kanıtlayıcı belgelere sunularak iptal edilmesi gerekiyor. Nitekim bu konuda SGK’nın 2013/11 sayılı genelgesinde, “İşverenlerin ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunu ileri sürmeleri halinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunun işverenlerce kesin delillerle ispatlanması ve ünitece de işverenler tarafından ibraz edilen belgelere göre işe giriş tarihinin hatalı yazıldığının anlaşılması halinde, itirazlar kabul edilip işe giriş tarihi ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılacaktır. Ünitece yapılacak değerlendirmede işe giriş bildirgesinde düzeltilmesi istenen tarihe ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalı adına yapılan bildirim bulunup bulunmadığı, sigortalının çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde çalışmaya başladığını Kuruma sigortalı bildirim belgesini verip vermediği hususu değerlendirilerek işlem yapılacak işverenin sunduğu belgeler ile Kurum kayıtlarının birbirini doğrulması halinde gerekli düzeltmeler yapılacak, işveren bildirimlerinde tereddüt ve şüphe duyulması halinde konunun Kurumun denetim ve kontrolle gerekli memurları tarafından araştırılarak sonucuna göre işlem yapılması sağlanacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.


 

Tarih : 05.01.2018
Soru :
YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA FABRİKA BİNASI YAPTIRIYORUZ İNŞAATÇI FİRMA BİZE FATURA KESERKEN YILLARA SARİ OLARAK STOPAJLIMI KESECEK İNŞAAT 2017 KASIM AYINDA BAŞLADI ANAHTAR TESLİMİ 2020 DE BİTECEK 2017 ARALIK AYINDA KABA İNŞAATIN İLK FATURASINI KESECEK TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
EVET % 3 GV STOPAJI İLE KESECEK


 

Tarih : 04.01.2018
Soru :
Merhabalar, Muhasebesini tuttuğum bir limited şirket A.B.D.de vergi mükellefi olan bir şahıstan Türkiye'de Danışmanlık ve eğitim hizmeti almaktadır. Bu şahısın gönderdiği faturaya stopaj hesaplanması gerekirmi,şahış mukimlik belgesi ibraz ederse stopaj hesaplamak gerekirmi? Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
AŞAĞIDAKİ HİZMET İTHALLERİ KV STOPAJINA TABİDİR. Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumların, Türkiye’de ki gerçek ve tüzel kişilere verdikleri hizmetler nedeniyle elde ettiği gelirler, vergi anlaşmalarında aksine hüküm olmaması kaydıyla Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Yurtdışına yapılan bu ödemeler üzerinden KVK'nun 30. maddesi çerçevesinde BKK ile belirlenmiş oranlarda stopaj yapılmalı ve muhtasar beyanname ile beyan edilmelidir. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında stopaj yapılabilmesi için; - Hizmeti sunan yurt dışında mukim bir kurum olmalıdır. - Yapılan hizmetin niteliği itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında tevkifata tabi olması gerekir. - İlgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalıdır veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır. Buna göre yurt dışından sağlanan; - Elemanların ücretleri (yabancı bir kuruluşun elemanının Türkiye’deki bir firmanın personeli veya yöneticisi olarak çalışması “serbest meslek” kazancı olarak nitelendirildiğinden bu nedenle yabancı kuruluşa yapılan ödemeler KVK’nun 30. maddesi uyarınca stopaja tabidir.), - Mühendislik, montaj, danışmanlık, eğitim hizmeti, özel yazılım yaptırılması, tercüme yaptırılması gibi serbest meslek hizmeti niteliğindeki hizmet bedelleri, - Kiralama hizmeti karşılığında yapılan ödemeler (Finansal kira veya normal kira), -Borç verme, mevduat ve benzeri fonlamalar karşılığında ödenen faizler, - Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları, -Telif, imtiyaz, ticaret unvanı, marka, know-how ve benzeri gayrimaddi haklar için ödenen bedeller veya kiralar, gibi, GVK’nın 94 veya KVK’nun 30. maddesi kapsamında bulunan ödemelerde, vergi anlaşmasında stopajı önleyen bir hüküm olmadığı sürece, gerekli oranlar üzerinden stopaj yapılması gerekmektedir. Bununla beraber; - Her nevi komisyon ödemeleri, - Yurt dışında yapılan ilan veya reklam bedeli ödemeleri, - Yurt dışında gerçekleşen taşıma bedeli ödemeleri, - Sigorta primi ödemeleri, - Yurt dışında yaptırılan fason iş bedeli ödemeleri, - Gözetim ücreti ödemeleri, -Yurt dışı seyahatlerde ortaya çıkan ödemeler (otel, lokanta, ulaşım, haberleşme vs.), -Fuar katılım ücreti ödemeleri, - Uydu kirası ödemeleri,


 

Tarih : 28.12.2017
Soru :
merhaba üstadım mükellefimiz uluslar arası kara deniz ve hava taşımacılıği hizmeti işi yapıyor.Yani bu taşıyıcılardan aldığı taşıma hizmetlerini faturalarını kendisine alıyor kendisi müşterilerine fatura ediyor.mükellefin kendisine ait taşıma aracı yok.biz bu hizmetlerimizde belgesiz giderlerimize karşılık götürü gider yazabilirmiyiz.

Cevap :
Hayır yazılamaz. GVK 41/1. maddesi hükmünde değerlendirilemez.


 

Tarih : 26.12.2017
Soru :
Merhaba, Mahkeme tarafından iflası verilen bir şirketin daha sonrasında iflas tasfiye sürecinde faaliyetine devam kararı verildi ve bu süreçteki vergi ve sgk mevzuatından kaynaklanan elektronik beyanname, bildirge vb. tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi husunda tarafım yetkili kılındı ve İcra ve İflas müdürlüğü tarafından yetki belgesi verildi. 1) Firma ile ayrıca sözleşme imzalamam gerekiyor mu? Mahkeme kararı, yetki belgesi yeterli midir? 2)Sözleşme aracılık sözleşmesi mi yoksa aracılık ve sorumluluk sözleşmesi mi olmalı? 3) Aracılık sözleşmesi olacaksa firmanın birden fazla S.G. Müdürlüğünde kaydı var,Tablo 2 deki 3.B üzerinden bir defa mı (Silivri-Kartal-Tekirdağ-Beşiktaş) bunların her biri için ayrı ayrı mı ücret almalıyım.(Mahkeme İSMMMO ücret tarifesi üzerinden ücret almasına diye yazılmış) Teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap :
1-Şirket ile sözleşme yapmanız gerekir. 2-Sözleşme Aracılık ve sorumluluk sözleşmesi olacaktır. 3-Tarifedeki ücret alınır.


 

Tarih : 25.12.2017
Soru :
Merhaba tek ortaklı ltd şti sahibi mükellefim vefat etti varisleri reddi miras yaptı banada olan muhasebe borçları da vardı şimdi sözleşmeyi fesih etmek istiyorum bağlı bulunduğu vergi dairesine bir dilekçe ile defter belgeleri teslim etmem mi gerekiyor veya başka ne işlem yapmalıyım teşekkürler

Cevap :
VD dilekçe ile gerekli işlemleri yapacaksınız.Başka yapılacak işlem yoktur.


 

Tarih : 22.12.2017
Soru :
Merhaba, Bir Müşterimiz (Ltd. Şti.) Adresinden taşınmış hiçbir şekilde kendisine ulaşamıyoruz. Bilgi ve Belge Paylaşımında bulunmuyor. Ücret ödemiyor. 2017 yılı sözleşmesinde 15 gün önceden mükellefe fesih bildirimi yapmazsa sözleşme bir yıl uzar diyor. 2018 yılında kesinlikle çalışmak istemiyorum. Yukarıda saydığım şartlar olustuğu halde de sözleşme otomatik uzar mı?. 31.12.2017 tarihi ile sözleşme sona erer mi? E Birlikten fesih yapmak gerekir mi.? Başka ne yapmam gerekir. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Mesleki sözleşmenizi iptal ediniz.GİB e-beyan bölümünden yaptığınız sözleşmeyi de fesih ediniz.Müşterinin VD de bu iptalleri içeren bilgi dilekçesi veriniz.


 

Tarih : 22.12.2017
Soru :
Kendilerine e-Serbest Meslek Makbuzu belgesi düzenleme zorunluluğu getirilen hekimlerin, (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), zorunluluklarının başlayacağı tarihlerden itibaren 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen uygulamadan (POS cihazlarından düzenlenen POS fişlerinin serbest meslek makbuzu olarak kabul edilmesi) yararlanmaları mümkün olmayacaktır. Bu yazıya göre hekimlerin yeni nesil yazarkasaya geçme zorunluluğu var mı

Cevap :
e-Serbest Meslek Makbuzu belgesi düzenlenmesi ZORUNLU değildir. Hekimler . ÖKC kullanmazlar .Kredi kartı ile yapacakları tahsilat için özel donanımlı POS cihazı kullanmaya devam edeceklerdir. e-serbest meslek makbuzu kullanılacaksa özel donanımlı pos kullanılmaz. ÖKC hiçbir şekilde kullanılmaz.


 

Tarih : 22.12.2017
Soru :
Merhabalar, 20.12.2017 tarihinde Luca'nın düzenlediği seminerde; Kendilerine e-Serbest Meslek Makbuzu belgesi düzenleme zorunluluğu getirilen hekimlerin, (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), zorunluluklarının başlayacağı tarihlerden itibaren 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen uygulamadan (POS cihazlarından düzenlenen POS fişlerinin serbest meslek makbuzu olarak kabul edilmesi) yararlanmaları mümkün olmayacaktır. Yani hekimler pos cihazı ve kağıt otamında kestikleri makbuz yerine e serbest meslek makbuzu kesmek zorundalar denmiştir. Buna göre bu tarih 01.01.2018 'midir? Bu tarih ise bununla ilgili kanun var mıdır? Bu tarihten başka bir tarih midir? İyi Çalışmalar,

Cevap :
Böyle bir düzenleme yok .Yanlış bilgi E-serbest meslek makbuzu düzenlenmesi zorunlu değildir İSTEYENLER kullanacaktır Konu ile ilgili duyurumuz web sayfamız dadır.


 

Tarih : 20.12.2017
Soru :
BİR MÜKELLEFEMİZ SGK YAPILANDIRMASINI TAKSIT ÖDEMESİNİ KAÇIRDIGINDAN SEBEP YAPILANDIRMASI BOZULDU SSK İSE ÇOK ÖZEL DURUM ŞEKLİNDE BIR FORM VERDI ORDA BILANCO DEĞERLERİ GİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ VE EK OLARAK MALI MUSAVIR FAALIYET BELGESİ VE MALI MUSAVIR RAPORUNUN OLMASI GEREKTIGINI TALEP ETTİ. ŞİMDİ BUNLA İLGİLİ SSK MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN YAZILMIS MATBU VEYA ÖRNEKLEME BABINDA BİR MALİ MÜŞAVİRLİK VE SSK YA YAZILMIS BIR RAPOR VARMIDIR

Cevap :
SGK nın web sayfasında raporlar bölümü ek 3 belgesi SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENEN “ÇOK ZOR DURUM” HALİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN RAPOR şeklinde bulunmaktadır.


 

Tarih : 18.12.2017
Soru :
Merhaba Mali müşavirlik belgesine sahibim. Özel bir şirkette muhasebe meslek elemanı olarak çalışıyorum. Mükellefiyeti benim adıma kayıtlı servis taşımacılığı şirketim var. Bu firmanın işletme defterini ben tutabilir miyim. Bunun için neler gereklidir.

Cevap :
Bağımlı çalıştığınız sürece defter tutamazsınız.Büro açmanız halinde başta ortak olduğunuz şirket dahil tüm vergi mükelleflerinin defetlerini tutabilirsiniz.


 

Tarih : 14.12.2017
Soru :
merhaba sayın üstad terzilik belgesi olmayan bir kişi basit usülde terzilik yapacağı yeri açabilir mi? yanında sigortalı göstermesi basit usul durumunda değişiklik yaratır mı.basit usulde aynı durumda devam etmesi mümkün mü? teşekkürler

Cevap :
Basit usulu tabi olabilmek için GVK 47. ve 48. maddelerindeki özle ve genel şartlarını taşıması gerekir.Şartlara haiz ise basit usule tabi olunur.Vergi uygulamalarında ustalık belgesi aranmaz.Basit usulde vergilendirilenlerin yanında çalışan istihdam edilebilir.


 

Tarih : 13.12.2017
Soru :
Bir fabrikaya hediye olarak gelen.(Alım belgesi bulunmayan)bekçi köpeğini şirket aktifine almak söz konusu olabilir mi?Giderlerinin (bakım,sağlık,yiyecek)kaydı ve kdv indirilmesi mümkün mü?

Cevap :
Hayır alınamaz.Giderleri kayıtlara alınamaz.KKEG


 

Tarih : 13.12.2017
Soru :
Üstadım merhaba.Miras yoluyla babamdan ticari taksi kaldı.Bu edinim için basit usul vergi mükellefiyeti açmam gerekiyor.Bir şirkette hizmet akdi ile çalışmaktayım.Bu açacağım mükellefiyet ilerde belge aldığım zaman (hizmet akdi ile çalıştığım sürece) benim için bir sorun teşkil eder mi? Nasıl bir yol izlemeliyim.

Cevap :
Büro açmadığınız sürece sorun olmaz.Büro açmanız halinde ticari faaliyetinizi sonlandırmanız gerekir.


 

Tarih : 13.12.2017
Soru :
Merhabalar, Kentsel Dönüşüm kapsamında babadan kalma arsa üzerine 6 hissedar kendileri ev yapmak istiyor, (müteahhit'e vermeden) İştirakler ayrılmış, bu kişilerin arsa üzerindeki hisse oranları belli, kardeşlerden birisi müteahhit geçici belgesi alacak ve bu evi yaptıracaklar, Aslında özel inşaat statüsünde yaptıracaklardı, yeni düzenlemeye göre inşaat metrekaresi 500 metrekareyi geçtiği için işletme veya şirket açılması gerekiyormuş, daireler satılmayacak, ilerde belki bir tanesi satılabilir, Sorum şu, Hissedarlardan bir tanesi işletme açarsa vergisel anlamda durumu ne olur, nasıl bir yol izlenmeli sonuçta bu daireler satılmayacak, mesken olarak kullanılacak... acil bu konuda döner misiniz, Kolay gelsin...

Cevap :
Özel inşaatlarda vergi mükellefiyeti olmaz Ticari maksatlı işlemlerde mükellefiyet olur.


 

Tarih : 06.12.2017
Soru :
Basit usul mükellefimizin esnaf sicil müdürlüğü faaliyet kodundan dolayı odamıza uygun değil faaliyet kodu kayıt yapamayız dediler.Faaliyet kodunu değiştirmeniz gerekli olduğunu söylediler .Ama faaliyet kodunu değiştirmemiz halinde ulaştırma bakanlığından izin belgesini alamıyorlar .Bizde basit usul mükellefimizi ito(istanbul ticaret odasına) ya kayıt yaptık.Basit usul mükellefleri esnaf odasından fatura alabiliyor.Kayıtlı olmadığından verilmiyor matbalaarda basit usul mükelleflerinin faturalarını yasak diye basmıyorlar.Fatura konusunda ne yapmamız gerekiyor.Bilgilerinize arz ederim

Cevap :
GVK 225 seri nolu Genel tebliğe göre anlaşmalı matbaalar bastırılabilir.Noterlere tasdik ettirilir. http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat


 

Tarih : 05.12.2017
Soru :
MErhaba, farklı şehirlerdeki şantiyelerimiz için çalışan personellere ödemeler yapmaktayız. Bunların bir kısmı belgelenebilmekte ancak bir kısmı için belge temin edilememektedir. Biz belge temin edilemeyen giderler için personellere yolluk harcırah ödemesi olarak işlem yapabiliyormuyuz..Yapar isek rakam nasıl belirleniyor.. Vergi ve ssk ile alakalı nasıl işlem yapılması gerekiyor? Teşekkürler

Cevap :
Yapacağınız ücret ve benzeri ödemeler için Bordro yapılacak,personelin yaptığı tüm harcamalar ise Fatura ve benzeri belgeler ile tevsik edilerek kayıtlara alınacaktır.Harcırah iş maksadı ile yapılan seyahatlerde verilir.belgesiz harcamalar kayıtlara alınamaz.


 

Tarih : 05.12.2017
Soru :
Merhaba, Bağımlı olarak çalıştığım şirketin beyanname göndermesi için odadan aldığım faaliyet belgesi ile VD müracaat ettim VD Şirket adına şifre verdi. Beyannameleri bu şifre ile verdik. Şimdi ise bu şirketten istifa ederek ayrıldım. Vergi dairesine bu şifrenin iptali için dilekçe vermem gerekiyor mu ? Gerekiyorsa bir dilekçe örneği verebilir misiniz ? Cevabınız için şimdiden Teşekkür ederim.

Cevap :
Şifre Şirket adına verildiği için sizin iptal ettirmeniz söz konusu değildir. Şirketin bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe vererek şirketten ayrıldığınızı belirtiniz.Şirket Yeni meslek mensubu alarak işlemlerine devam eder.


 

Tarih : 01.12.2017
Soru :
sayın danışman, haber ajansı şirketimizde sigortalı hizmet listesinde belge çeşidi 32 TSKT 90 gün fiili hiz.sür. çalışan basın işçisinin kıdem ve ihbar tazminatı alabilir mi yıllık izin süreler diğer işçilere göre farklılık gösterir mi tşk

Cevap :
Meslekte en az beş yıl çalışmış olmak gerekiyor. Kıdem Esas Alınacak süre mesleğe başlangıç itibaren dikkate alınır. Gazetecinin mesleğe giriş tarihi, Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü nezdinde tutulan sicildeki kayıtlara göre tespit edilir.Deneme süresi Kıdem Tazminatı süresine dahil edilir. Kıdem Tazminatının Hesabı ve Miktarı: Gazetecinin Kıdem Tazminatı Mesleğe başladığı ilk tarih olarak ele alınır. Kıdem süresi sonu olarak da ; A)Bildirimli fesihlerde bildirim süresinin son günü olan tarih, B)Derhal fesihlerde, feshin yapıldığı tarihtir. Bildirim süresi peşin ödense de bildirim süresinin son günü hesap edilecektir. Burada gazeteciler için önceki çalıştığı gazetelerden kıdem tazminatı alsa bile,işverenle yapılan sözleşme ile bu süreler her zaman kullanılabilinir.Buradan şunu diyebiliriz,gazeteci tıpkı başlangıçtaki süreleri silinmeyerek en son o işverende çalıştığı varsayılarak kıdem tazminatı alabilir. Gazeteciye son aylığı esas alınmak sureti ile sözleşmesinin ilişkin olduğu her hizmet yılı için, bir aylık ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenecektir. Beş yıldan fazla olan her hizmet yılı ve küsuru için de tazminat hesaplanacak olup küsurların hesabında altı aydan az süreler dikkate alınmayacaktır. Ücret unsuruna gelince sözleşme de ek olarak bazı unsurlar verilmiş ise,bu yan haklarda kıdem tazminatına esas olacak ücret tutarı olarak dikkate alınacaktır.


 

Tarih : 30.11.2017
Soru :
Tasfiye halinde olan bir anonim şirketin %35 hissedarı olan ortak, firmanın muhasebe kayıtlarının tarafımca belirli bir ücret karşılığında incelenmesini talep etti. Bu talep neticesinde firmanın tasfiye memuru eşliğinde (diğer ortağın şirketinin muhasebe müdürü) son beş yıla ait muhasebe kayıtlarını, defter ve belgelerini incelediğimde firmanın diğer hissedarının firmanın kaynaklarını kendi lehine kullandığını açık ve net bir şekilde tespit ettim. Tarafımdan inceleme talep eden ortak tespit ettiğim unsurları yazılı olarak avukatına iletmemi istedi. 1.Özel amaçlı bir rapor düzenlemem mümkünmüdür tavsiyeniz nedir? 2.Hazırlamış olduğum rapor mesleki yargım ile kendi kanaatim olmakla beraber Tarafımı yasal olarak bağlayıcı bir durum söz konusu olabilir mi? Yardımlarınızı arz ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Meslek mensupları mesleki konulara da istenilen raporları düzenleyebilir.Rapor bir tespittir Hukuki olarak sorun olmaz.


 

Tarih : 28.11.2017
Soru :
Merhaba bir firma vergi incelemesine girmiştir Vergi müfettişi detaylı olarak bir excel tablosuna tüm alış ve satış faturalarının içerikleri ile beraber liste şekilnde yapılmasını istedi Bu çalışma yaklaşık 2.000 sayfa sürecek bir iş Vergi müfettişine defter ve belgeler verdiğimiz halde bu şekilde tablolar isteme hakkı varmıdır? Bizim her istediği dökümü yapma zorunluluğumuz varmıdır? Saygılar

Cevap :
İnceleme elamanlarının istediği defter ve belgeler ibraz edilmesi gerekir.Özel durumunuz için Vergi müfettişi ile yüz yüze görüşünüz.


 

Tarih : 27.11.2017
Soru :
Değerli Üstadlarım; KDV kanununa göre Türkiye'de yapılan işlemler KDV ye tabidir hükmü uyarıca; YurtDışı Mukimi bir firmaya Türkiye'de yapılan teslime ilişkin KDV li fatura düzenledik. Yurtdışı mukimi Firma Teslim aldığı malları iade etmek istiyor. (not:ilgili mallar yurtiçinden yurtdışına hiç çıkmamıştır) Belge düzeni Nasıl olmalıdır? Vereceğiniz Bilgi için teşekkür ederim

Cevap :
Mal sattığınız firma Türkiye de Vergi mükellefi ise iade faturası düzenleyecektir.Vergi Mükellefi değilse Gider makbuzu düzenleyeceksiniz.Gider makbuzunda KDV gösterilecek ve indirim konusu yapılacaktır.


 

Tarih : 20.11.2017
Soru :
Merhaba, Ücret nedeniyle sözleşmesini feshettiğimiz bir limited şirket için fesih bildirimi, defter belge iadesi ve ücret talebi içerikli ihtarnameyi şirket ortaklarına gönderebilir miyiz? Ayrıca bütün ortaklara mı gönderilmeli? Şirket gayri faal durumda olduğundan şirket adresi boşaltılmış durumda. Nasıl hareket etmeliyiz.

Cevap :
Şirket tüzel kişiliğine ve sözleşmeyi imzalayan ortağa gönderilir.


 

Tarih : 10.11.2017
Soru :
İyi günler Üstad. Ssk 03.11.2017 tarihinde bir duyuru yayınladı. fiili hizmet zammı ile ilgili bildirgeleri verirken. hafta tatilinde geçen süreleri 01 belge türünden hafta içi geçen süreleri örneğin 32 belge türünden verin diye. bunlar iki ayrı tahakkukta çıkacak. 01 belge türünde 26 gün, 32 belge türünde 4 gün eksik gün kalacak. bu durumda eksik gün bildirim nedeni yazacak mıyız. yoksa yazmayacakmıyız. iki belgede işçinin toplam gün sayısı 30 gün olacak zaten.

Cevap :
Sigortalıların, ayın bazı günlerinde fiili hizmet süresi zammı kapsamına giren işlerde, bazı günlerinde kapsam dışı işlerde çalışmaları halinde, yalnızca kapsama giren işlerdeki çalışmaları fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilecektir. Dolayısıyla tüm sigorta kollarına tabi olmakla birlikte aynı ayda hem fiili hizmet süresi kapsamı içinde olan işlerde, hem de fiili hizmet süresi kapsamı dışında olan işlerde çalışan sigortalıların; -Kapsama giren çalışmalarının yukarıda açıklandığı üzere 4-5-6 veya 29-32-35 nolu belge türü ile -Kapsama girmeyen çalışmalarının ise 1 nolu belge türü ile bildirilmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 09.11.2017
Soru :
merhaba, 10/2017 dönemine ait sgk aylık bildirgesi verirken şöyle bir sorunla karşılaştım yardımcı olursanız sevinirim. 32 belge türünden verirken şöyle bir uyarı geliyor, bu belge türünden 26 günden fazla veremessiniz diye uyarı gerekiyor, diğer 4 gün için ekmi vermemiz gerekiyor. teşekkürler.

Cevap :
Sigortalıların, ayın bazı günlerinde fiili hizmet süresi zammı kapsamına giren işlerde, bazı günlerinde kapsam dışı işlerde çalışmaları halinde, yalnızca kapsama giren işlerdeki çalışmaları fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilecektir. Dolayısıyla tüm sigorta kollarına tabi olmakla birlikte aynı ayda hem fiili hizmet süresi kapsamı içinde olan işlerde, hem de fiili hizmet süresi kapsamı dışında olan işlerde çalışan sigortalıların; -Kapsama giren çalışmalarının yukarıda açıklandığı üzere 4-5-6 veya 29-32-35 nolu belge türü ile -Kapsama girmeyen çalışmalarının ise 1 nolu belge türü ile bildirilmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 08.11.2017
Soru :
Merhabalar ,müşterim istif makinaları satışı aynı zamanda tamir bakım işi ile iştigal etmektedir.(birnevi servis,Satış) bir müşterisine tek faturada ayrıştırarak örnek : 1.000 tl malzeme 70 tl işçilik faturası kesmiştir. Karşı firma bedel 1.000 tl üzeri olduğu için bizden 5/10 oranında tevkifat düzenlenmesi gerektiğini ifade eder. Firmamız ise faturanın ayrıştırılarak kesildiğini işçiliğin sadece 70 tl olduğundan tevkifat düzenlenmemesi gerektiğini savunmaktadır. Firmamız müşterisini kaybetmemek adına 1.000 tl malzeme 70 tl işçilik faturasını ayrı ayrı keserek çözüm yoluna gitmek istesede kabul görülmemektedir. Bunun ile alakalı durum ne olmalıdır. Firmamızın müşterisine sunabileceğimiz bir belge yer almaktamıdır? Teşekkür ederim.

Cevap :
Alıcının iddiası doğrudur.Toplam bedel üzerinden KDV tevkifatı yapılacaktır


 

Tarih : 03.11.2017
Soru :
İyi günler, şahıs bir mükellefimizin mal ihracatından dolayı iade talebimiz oldu ancak, alt firmalardan birinde Sahte Belge Düzenleme Raporu veya Tespiti kaydı bulunduğu tespit edildi, bizde o firmanın KDV'sin tenzil ettik. tenzil ettiğimiz kdv'nin muhasebe kaydı nasıl olmalı?

Cevap :
KKEG olarak kayıtlar alınır.


 

Tarih : 31.10.2017
Soru :
Sayın Üstadım, e-fatura'ya geçme sınırındaki "brüt satış hasılatı" hangi hesaplar dikkate alınarak bulunan tutar olmalıdır. Örn: 600,601,602 hesapların yıl içindeki toplamı mı? yoksa 600,601,602,643,646,649,679 kalemlerindeki tüm faturaları tüm satış tutarları mı? bu konuda aydınlatmanızı rica ederim. eğer elinizde bununla ilgili bilgi belge evrak vs varsa paylaşabilir misiniz? ilginiz için teşekkür eder, kolaylıklar dilerim.

Cevap :
600,601 hesaplar toplamı dikkate alınır.Bu hesaplar dışındaki hesaplar SATIŞ olmayıp GELİRDİR. TDHP bunu açıklamıştır.Hesap planındaki 600 lü hesapların tanımını bir kez daha inceleyiniz.


 

Tarih : 31.10.2017
Soru :
Fason Konfeksiyon(dikim) işi ile uğraşan bir işletme fason iş yaptığı halde sanayi sicil belgesi almak zorunda mı? iyi çalışmalar

Cevap :
Böyle bir zorunluluk yoktur.Sanayi sicil belgesini İMALATÇI lar alır. Fason iş yapanlar imalatçı değildir.


 

Tarih : 30.10.2017
Soru :
Merhaba üstadım sorum şöyle Bir kişi kendi arsası üzerine gecıcı mütahitlik belgesi alarak mükellefiyet açıyor ve apartman yapıyor.İş bitiminde mükellefiyetini kapatıyor.İnşaat bitiminden 1 yıl sonra dairelerden birini veya birkaçını satmak istiyor.Bu işlemlerin vergilendirme işlemleri nasıl olacak

Cevap :
Bir yıl içinde Birden fazla bağımsız bölüm satılırsa Elde edilen kazanç TİCARİ kazanç olacaktır.Ticari kazancın elde edilmesine ilişkin hükümler uygulanır.Bir bağımsız bölüm satılırsa değer artış kazancı hesaplanarak diğer kazanç ve iratlar olarak vergilendirilir.


 

Tarih : 30.10.2017
Soru :
Sayın Yetkilim, Mali Müşavirlere İŞ Güvenliği Uzmanlığı yapma hakkının tanındığına dair TÜRMOB' da yazılı olan yasal metni okudum,ancak İş güvenliği uzmanlığı sınavına girmemiz yeterli mi olacak yoksa mali müşavirlerin de belge sahibi birisinin altında staj görmesi gerekecek mi bu konular da bilgi verir misiniz.

Cevap :
Konu ile ilgili olarak Türmob dan görüş istemeniz gerekmektedir.


 

Tarih : 26.10.2017
Soru :
İyi günler, mal alışı yaptığımız bir firmadan 3 adet fatura ve 1 adet yazarkasa fişi ile malzeme alımı yaptık. Ba formu bildiriminde belge sayısı bölümüne 4 adet olarak yazdık. Bu uygulama doğrumudur. Yazarkasa fişleri genelde dikkate alınmıyor. Bu konuda bilgi verebilirmisiniz. İyi çalışmalar.

Cevap :
Yaptığınız işlem doğrudur. ÖKC fişi B formunda dikkate alınır.Ancak satılmak üzere ÖKC fişi ile mal alınmaz.Satılmak üzere alınan mallar içi fatura olması gerekir.


 

Tarih : 18.10.2017
Soru :
Mükellefim olan bir limited şirketinin bilançosundaki 250 (arazi ve arsalar) hesabında yer alan arazinin bedeli ( 2001 yılındaki alış bedeli) 50.000.-TL. Halbuki şimdiki değeri bu rakamın çok çok üstünde. Bilançoda bu arazinin güncel değerini, 250 nolu hesaba borç verip, 522 (MDV yen.değ.art.) hesabına alacak vererek sağlamak istiyorum. Yapmak istediğim, yeniden değerleme işlemi ile ilgili olarak, herhangi bir resmi bir görüş veya belgeye gerek var mı? Saygılarımla, iyi çalışmalar

Cevap :
Böyle bir işlem yapamazsınız. MDV sistemi ve yeniden değerleme sistemi 2004 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.Böyle bir değerleme yapmak isterseniz , aradaki farkı 649 hesaba gelir yazmak zorundasınız 250 hesap (B),649 hesap (A)


 

Tarih : 16.10.2017
Soru :
belediyeden arsa tahsis belgesi ile alınan arsayı yine bu belgeyle başkasına devrederek yapılan satıştan dolayı fatura düzenlenirmi

Cevap :
Mülkiyeti size ait olmayan G.menkulün satışı olmaz.Tahsisi şahsa yapılır.Devredilmez.


 

Tarih : 14.10.2017
Soru :
Sayın Danışman; Limited Şirketimizin bir çalışanındaki çalışma günlerinin sistemde görünmemesi sebebi ile kendimiz 2014 ve 2015 yılları ile ilgili inceleme talep etmiş bulunmaktayız. 2014 ve 2015 yıllarına ait defter ve belgelerimiz incelenmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumunca istenmiş, talep yazısı 22.06.2016 tarihinde tebliğ edilmiştir. Sosyal Güvenlik Denetmeni ile yaptığımız telefon görüşmemizde, Mali Tatil süresi içerisinde olduğumuz 15 günlük süre içinde getirmemizin şart olmadığı. Mali tatil süresi içerisinde defter ve belgeleri teslim edebileceğimiz söylenmiştir. Ancak araya zaman ve bayram tatili girmesi dolayısıyla süre uzamıştır. Defter ve belgeleri zamanında teslim etmediğimiz kararı verilerek 24.08.2016 tarihinde tarafımıza 1.647,00 x 12 = 19.647,00_TL. İdari Para Cezası kesilmiş ve 05.09.2016 tarihinde tarafımıza teslim edilmiştir. Cezanın tebliğ tarihinde hemen sonra, mükellef olarak her hangi bir kasıt veya bilgi vermekten kaçınma gibi bir düşüncemizin olmadığı, defter ve belgelerimizin incelenmesinin kendimizin talep ettiği de göz önünde bulundurularak, idari para cezasının kaldırılmasını, defter ve belgeleri teslim edeceğimiz tarihin tarafımıza bildirilmesini dilekçe ile talep etmek istedik fakat dilekçemiz kabul edilmedi. 06.10.2017 tarihinde ödeme emri ile İdari Para Cezasının 7 günlük süre içinde ödenmesi istenmiştir. Bu durumlar kapsamında bu idari para cezası ile ilgili her hangi bir kanun affından yararlanma yada iptal ettirme hakkımız var mıdır? Veya bu İdari Para Cezası hakkında nasıl bir yol izlememiz gerekir? Vereceğiniz bilgilerden dolayı teşekkür eder iyi günler dilerim.

Cevap :
Tebligattaki yasal süreleri dikkate alarak dava açmanız gerekmektedir. Konu hakkındaki savunmalarınızı yapmanız ve hakimin takdirinde ipc indirimi almanız/almamanız sözkonusu olacaktır


 

Tarih : 12.10.2017
Soru :
Merhaba , Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belge'sinin birleştirilmesi ile ilgili bilgi almak istiyorum. Şöyleki Muhasebe ve Müşavirlik hizmeti yanında sadece bordrolama hizmeti verdiğimiz müşterilerimiz bulunmaktadır. Bu tebliğ yürülüğe girdiğinde gizli ücret politikasının uygulanması çok daha zorlaşacaktır.Her iki beyannamenin birleştirilmesi bu gizliliğe büyük bir darbe vuracaktır. Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi ,maaşlar ve özlük bilgilerine muhasebe birimi ve arşiv birimindeki çalışanların, müşavirlerin ve dolayısıyla 3. kişilerin erişmesini son derece kolaylaştıracaktır. Oysa bordrolama hizmeti verdiğimiz firmalarda üst düzey yöneticileri dışında personellerin maaşları hakkında hiç bir departman çalışanı bilgi sahabi değil ve İK birimleri kişisel verilerin korunması için özlük bilgilerini ayrı arşivlemekte ve bütün olarak hiçbir birim ile paylaşmamaktadır. Çalışmış olduğumuz firmalar ile bu hizmeti veren bizler gizlilik açısından endişeliyiz.Konuyla ilgili bilgi almak istiyen müşterilerimize nasıl ve ne yönde bilgi vermeliyiz. Gizliliğin korunması ve Meslek Mensuplarının mağdur olmaması için odamızın bir çalışması var mıdır? Konuyla ilgili bilgi vermenizi rica ediyorum. İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevap :
sorunuzun cevabı sistemde mevcuttur


 

Tarih : 12.10.2017
Soru :
Merhaba , Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belge'sinin birleştirilmesi ile ilgili bilgi almak istiyorum. Şöyleki Muhasebe ve Müşavirlik hizmeti yanında sadece bordrolama hizmeti verdiğimiz müşterilerimiz bulunmaktadır. Bu tebliğ yürülüğe girdiğinde gizli ücret politikasının uygulanması çok daha zorlaşacaktır.Her iki beyannamenin birleştirilmesi bu gizliliğe büyük bir darbe vuracaktır. Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi ,maaşlar ve özlük bilgilerine muhasebe birimi ve arşiv birimindeki çalışanların, müşavirlerin ve dolayısıyla 3. kişilerin erişmesini son derece kolaylaştıracaktır. Oysa bordrolama hizmeti verdiğimiz firmalarda üst düzey yöneticileri dışında personellerin maaşları hakkında hiç bir departman çalışanı bilgi sahabi değil ve İK birimleri kişisel verilerin korunması için özlük bilgilerini ayrı arşivlemekte ve bütün olarak hiçbir birim ile paylaşmamaktadır. Çalışmış olduğumuz firmalar ile bu hizmeti veren bizler gizlilik açısından endişeliyiz.Konuyla ilgili bilgi almak istiyen müşterilerimize nasıl ve ne yönde bilgi vermeliyiz. Gizliliğin korunması ve Meslek Mensuplarının mağdur olmaması için odamızın bir çalışması var mıdır? Konuyla ilgili bilgi vermenizi rica ediyorum. İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevap :
Konu ile ilgili odamızın çalışması var olup eğitimlerini tesmer eğitim birimlerinde 3-4 aydır vermektedir. Eğitim tarihlerini ve uygun yerleri eğitim birimimizden bilgi almanızı tavsiye ederim.


 

Tarih : 09.10.2017
Soru :
Günaydın Şirketin kendi bünyesinde belgesi olmayan muhasebeye hakim personeli mevcut, beyannameleri kendisi gönderemediği için; bir muhasebe bürosu ile anlaşıp, beyannamelerini bu büro aracılığı ile göndermek istiyor. Şayet büro gönderirse, gönderen meslek mensubunun sorumluluğu var mı, varsa ne şekildedir . Teşekkür ediyorum İyi çalışmalar

Cevap :
Bahsettiğiniz şirket ile meslek mensubu, şirket ile "ELEKTRONİK BEYANNAME ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ" yapmak zorundadır. VUK mükerrer 227.maddeye göre meslek mensupları sorumluk almak zorundadır. Düşündüğünüz şekilde bir işlem olmaz.


 

Tarih : 05.10.2017
Soru :
Firma 2012 ve 2013 yıllarında kdv ve kurum matrah artırımı yapmıştır Ancak defter ve faturalar kaybolmuştur 2012 ile ilgili vergi müfettişi defter ler yoksa tüm kdv reddedilir ve kdv kadar vergi ile ayrıca 1 kat vergi ziyaı cezası kesilecek demiştir Matrah artırımı yapmış ancak defter ve belgeleri kaybolmuş firmaya böyle vergi ve ceza kesilebilir mi? Defter ve belgelerin olmamasından ötürü matrah artırımı yapmış firmaya hangi cezalar kesilebilir hapis cezası dahil İyi çalışmalar

Cevap :
Matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında incele yapılır .defter ve belgeler İnceleme elemanına ibraz edilmesi zorunludur.Ancak İnceleme neticesi matrah farkı bulunsa dahi Vergi Tarh edilmez,ceza kesilmez.


 

Tarih : 02.10.2017
Soru :
Anonim Şirkette Çalışmaktayım; Vergi Mükellefi olmayan bir şahıstan 15,000 TL değerinde bir makine alacağız bu durumda hangi belgeyi düzenleyeceğiz ve KDV durumu nasıl olacaktır. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Bahsettiğiniz kişi vergi mükellefi değilse; Gider pusulası düzenlenir.Gider pusulasında GV stopajı ve kdv HESAPLANMAZ.


 

Tarih : 29.09.2017
Soru :
Üstadım selamlar; Benim sorum e-fatura ile ilişkin. Bilanço usulüne göre defter tutan ve eczacılık faaliyeti ile iştigal eden bir mükellefimiz,2017 yılında e fatura ve e defter mükellefi olması gerektiği halde bu mükellefiyetini yerine getirmemiştir.Ticari defterlerini yine basılı defter şeklinde tasdik ettirmiş ve faturalarını basılı fatura olarak kullanmaktadır.Böyle bir durumda; 1-mükellefin karşılaşacağı cezalar nedir hangi maddeye dayanarak ceza kesilecektir. 2- ticari defterleri ispat edici belge olarak kabul edilebilirmi ? Saygılar sunarım.

Cevap :
1-VUK daki cezai yaptırımlar uygulanır. VUK MD. 30- 353-341-344-359 2-Kabul edilmeyeceği görüşündeyiz.


 

Tarih : 29.09.2017
Soru :
merhaba sayın danışman dünkü eğitiminizde işçi özlük dosyasında bulunması gereken evraklardan bahsettiniz işçinin e-devlet üzerinden alacağı adli sicil belgesi ve adrese dayalı ikamet kaydından biraz bahsedermisiniz işçinin adli sicil belgesinde bankalara olan kredi borçlarının görünmesini anlamadım ya da yanlış anladım bilgi verirseniz sevinirim kolay gelsin.

Cevap :
Adli sicilde takibe uğramış ve işveren tarafından 1/4 oranında kesinti yapılıp kamuya ödenmesi gereken tutarın dökümü bulunmaktadır. E-devlet üzerinden bir örneğini alabilirsiniz.


 

Tarih : 29.09.2017
Soru :
İş baş müfettişi e defter mükellefi limited şirketin kayıt ve belgelerini istemiştir. İstediği dönem 01.09.2017 ye kadardır. Malumunuz henüz 2017/06 ayı e defter beratı alınmıştır. Haziran ayından sonrasını kendisine nasıl ibraz edeceğiz? Kağıt ortamında mı?

Cevap :
Talep nasıl olmuş; e ortamda ya da yazılı olarak.... Genel olarak müfettişlerin verileri kağıt ortamında kabul ettiğini görmekteyiz.


 

Tarih : 28.09.2017
Soru :
Soru : Sayın yetkili Bir kuaförlük mesleği ile iştigal eden bir mükellefimde mesleki eğitim kurumuna kayıtlı (Çıraklık kalfalık belgesi almak için okuyor ) bir genç çalışıyor. Bu işçiyi 6661 sayılı asgari ücret teşvikinden yararlandırabilir miyiz ? Bu kurum tarafından sisteme girişi yapılmış fakat hiç bir sigorta primi bildiğiniz gibi okul tarafından karşılanmıyor. Eğerki bu kişiyi teşvik kapsamında yararlandırırsak Herhangi bir cezai işlemle karşılaşma durumumuz var mı ? Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.Koşullarda stajyerlerin de yararlandırıldığı şeklinde okudum.Emin olmak için sizden yardım rica ediyorum. Gün içinde dönüşünüzü rica ediyorum. Saygılarımla... Hocam kanunu yanlış yazmış olabilirim 01687 den bahsediyorum.Kusuruma bakmayın.İşçiyi işkura kayıt edip 01687 den yararlandırabilir miyiz ? Bu mailimi dikkate alın lütfen.

Cevap :
Teşvikten yararlanabilmek için: Sigortalı yönünden; 1) 1.2.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması, 2) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, 3) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması, gerekmektedir.


 

Tarih : 28.09.2017
Soru :
Sayın yetkili Bir kuaförlük mesleği ile iştigal eden bir mükellefimde mesleki eğitim kurumuna kayıtlı (Çıraklık kalfalık belgesi almak için okuyor ) bir genç çalışıyor. Bu işçiyi 6661 sayılı asgari ücret teşvikinden yararlandırabilir miyiz ? Bu kurum tarafından sisteme girişi yapılmış fakat hiç bir sigorta primi bildiğiniz gibi okul tarafından karşılanmıyor. Eğerki bu kişiyi teşvik kapsamında yararlandırırsak Herhangi bir cezai işlemle karşılaşma durumumuz var mı ? Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.Koşullarda stajyerlerin de yararlandırıldığı şeklinde okudum.Emin olmak için sizden yardım rica ediyorum. Gün içinde dönüşünüzü rica ediyorum. Saygılarımla...

Cevap :
Sorunuz mükerrer olup cevabı sistemde mevcuttur.


 

Tarih : 28.09.2017
Soru :
Merhaba mali müşavirlere iş güvenliği uzmanı olma hakkı tanındımı? tanındıysa kendimize ait büromuz mu olmalı? belgemizi kullanmadanda iş guvenliği uzmanlığı sınavına girebiliyormuyuz? Teşekkürler

Cevap :
Konu ile ilgili olarak Türmob genel yazısı bulunmaktadır. Türmob web sayfasından inceleyiniz.


 

Tarih : 27.09.2017
Soru :
Merhaba...Gerçek kişi vergi mükellefi olan bir mükellefimiz kültür bakanlığı genç des adında uygulaması kapsamında nakit teşvik alarak çeşitli kültürel aktiviteler yapacaktır. Bunun karşılığında bakanlığa teşvik tutarında fatura kesecektir. Ancak söz konusu aktiviteler için ödenecek bazı giderler fatura ile belgenirken bir kısmı için ( Etkinliğe katılan konuşmacılar için ödenen telif hakkı ) gider pusulası yerine harcama pusulası formu düzenlenerek belgelendirilmesini istemiştir. Bu belge ile defter kayıtlarımıza gider olarak kayıt yapmamızın bir sakıncası varmıdır Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
GVK 18.maddeye göre ödemelerde gider pusulası düzenlenir. GVK 18. madde dışındaki ödemeler için ücret bordrosu düzenlenmesi gerekir.


 

Tarih : 26.09.2017
Soru :
Sayın Danışman, mükellefimiz mühendislik mimarlık harita çizimi ölçeklendirme faaliyeti ile iştigal etmektedir.Bazen yetiştiremediği işleri de dışarıdan çizim hizmeti alarak yerine getirmektedir.Dışarıdan satın aldığı hizmetin karşılığında yüksek tutarlı faturalar temin etmekte bunların muhasebe kayıtlarına almamızı istemektedir.Bu faturaların ödemelerini banka ve diğer resmi kanaldan BELGELENDİREMİYOR biz sadece karşı tarafın faturalarını form B alındısı ile teyit edebiliyoruz.Faturaların gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığından kuşku duymaktayız.Mali müşavir olarak bu faturaları muhasebe kayıtlarına almamız beyanlarını vermemiz bizim açımızdan ileride olabilecek bir incelemede mesul olur muyuz tşk

Cevap :
7.000 TL ve üzerindeki ödemeler banka ve finans kurumları aracılığı ile yapılmak zorundadır.Bu kurala uymayan ve aldığı belgelerden şüphe duyduğunuz müşterinizi ikaz ediniz. İkaza rağmen sahte ve yanıltıcı belge olduğu konusunda şüphelenmeniz halinde durumu VD bildiriniz.


 

Tarih : 25.09.2017
Soru :
Merhaba Yatırım teşvik belgesi sahibi bir mükellefimiz var.Teşvik belgesinde gösterilen bazı makinaları kdv li almak istiyor. kdv ve indirimli oran uygulaması açısından durumu değerlendirirmisiniz?

Cevap :
KDV mal almasın da bir sakınca yoktur ödemiş olduğu KDV ni indirim konusu yapar.İndirimli oran olmaz.


 

Tarih : 22.09.2017
Soru :
İyi çalışmalar 15.09.2017 saat 19 sularında evim ve aynı zamanda bürom yandı. hemen hemen hiç bir evrak kurtarılamadı. Vergi dairesine sorduğumda Asliye Ticaret Mahkemesinden zayi belgesi almam istendi.(Hem kendim ,hemde mükellefler için) bu belgeyi vergi dairelerine dilekçe ekinde vermem gerektiğini söylediler. Bu işlemlerin dışındada yapmam gereken işler var ise bildirmenizi rica ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Geçmiş olsun .Karakol ve itfaiye tutanağı ile mahkemeye müracaat edilecektir. Defterleri ve belgeleri yanan Müşterilerinizin listesini mutlaka mahkemede yazdırın ve bu müşterilerin VD bilgi veriniz.Başkaca yapılacak işlem yoktur.


 

Tarih : 21.09.2017
Soru :
Merhaba..şirket otelimizde yapılan bir düğünden dolayı yeterli garsonumuz olmadığı için dışarıdan garson bulduk ve çalıştırdık..belgelendirmeyi ise gider pusulası ile yapıp ilgili bedel üzerinden % 20 stopaj uyguladık. kdv uygulamadık..yaptığımız işlemin doğruluğu konusunda tereddütte kaldık. değerli görüşlerinizi paylaşmanızı rica ediyorum. teşekkürler.

Cevap :
Yaptığınız iş yanlış. Yapılan ödeme ücrettir. Ücret bordrosu düzenlenmesi gerekir.


 

Tarih : 21.09.2017
Soru :
Merhabalar, Aynı il sınırları içinde 50’nin altında sigortalı çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları özürlü sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 54857 sayılı kanun çerçevesinde mi aylık bildirge vermeleri gerekiyor? Ayrıca bu anlamda sağlanan teşvik hala işveren hissesinin prim tutarının yarısı kadar mıdır? Teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Engelli sigortalı çalıştırmak zorunluluğu olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıran işyerleri için Hazine Payı bölümüne 2 kodu (Hazine Payı : 2 Zorunluluk Dışı Engelli Sigortalı-%50) verilir. Bu işyerleri 54857 sayılı Kanun türünü seçerek bildirgelerini verir ve sigorta primi işveren hissesi teşvikinden % 50 oranında yararlanır.


 

Tarih : 20.09.2017
Soru :
Merhaba; Kat karşılığı inşaat yapan bir şirket arsa sahibine dairelerden başka bir miktar para vermiştir. Verilen bu parayı nasıl belgelendireceğim. Gider Pusulası düzenlemem gerekir mi? Noter de yapılan Sözleşme Yada banka ödeme dekontu yeterli olur mu. Gider pusulası düzenlersem stopaj ya da kdv var mıdır? Teşekkür ederim. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Banka dekontu yeterlidir.Gider pusulasının konu ile ilgisi yoktur.Düzenlenmez.


 

Tarih : 20.09.2017
Soru :
MERHABA ; BİR MÜKELLEF İÇİN FESH İŞLEMİ YAPTIK.KENDİSİNE FESH BİLDİRİMİ DİLEKÇESİNİ MAİLLE GÖNDERDİK AMA FESH BİLDİRİMİNİ NOTERDEN YAPMADIK . GİB TEN BEYANNAME GÖNDERME YETKİMİZİ KAPATTIK TURMOBTAN SÖZLEŞME FESHİNİ GİRDİK. DEFTER VE BELGELERİNİ BUGUN TESLİM ALACAKLARDI ANCAK ALMADILAR. BU BELGELERİ NASIL TESLİM EDEBİLİRİZ NASIL BİR SÜREÇ İZLEYELİM KDV ZAMANI DA GELDİ YARDIMCI OLUR MUSUNUZ ÇOK TEŞEKKÜRLER

Cevap :
YAPILACAK İŞLEMLERİ YAPMIŞSINIZ.ALINMAYAN DEFTERLERİ VD TESLİM EDİLECEĞİNİ MÜŞTERİYE BİLDİRİN ALMAZ İSE VD TESLİM EDİNİZ.


 

Tarih : 20.09.2017
Soru :
ACİL!!! 31/07/2017 TARİHİNDE KURULUŞ YAPTIĞIM, HİSSELERİ EŞİT OLAN İKİ ORTAKLI VE ORTAKLARIN İKİSİDE MÜŞTEREKEN MÜDÜR OLAN BİR LİMİTED ŞİRKETİN DEFTER VE BELGELERİNİ TESLİM ETMEK İSTİYORUM. ÇÜNKÜ ORTAKLARDAN BİRİ KAYIP. BEN DEFTER VE BELGELERİ GERİDE KALAN ORTAĞA TESLİM ETSEM OLUR MU? İLERDE KAYIP ORTAK ORTAYA ÇIKINCA EVRAKLARI DİĞER ORTAĞA VERDİĞİM İÇİN SORUN ÇIKARABİLİR Mİ? İKİ ORTAK BİRBİRİNE GİRMİŞ. NE YAPMAM LAZIM. YARDIMCI OLUR MUSUNUZ? TEŞEKKÜR EDERİM..

Cevap :
VERGİ DAİRESİNE TESLİM EDİNİZ.VEYA NOTER ARACILIĞI İLE ORTAĞA GÖNDERİNİZ.


 

Tarih : 19.09.2017
Soru :
MERHABALAR TAPUSU KENDİ ADINA OLAN GERÇEK KİŞİ BU YERİ MÜTEAHHİTE VERMEDEN KENDİSİ TİCARİ AMAÇ OLMADAN İKAMET AMAÇLI YIKIP YENİDEN YAPIP OTURACAKTIR.BELEDİYE RUHSAT İÇİN MÜTEAHHİTLİK BELGESİ İSTİYOR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ İÇİN TİC.ODASI KAYDI İSTİYOR TİC.ODASI KAYIT İÇİN VERGİ LEVHASI İSTİYOR VERGİ DAİRESİ KAYIT İŞLEMİ ( vergi levhası alınması için ikamet amaçlı konutların inşaatı faaliyeti ile kdv geçici vergi gelir vergisinden muaf sadece inşaatta çalışan işçilerin gelir vergileri için muhtasar açılarak kayıt yapıyor ) SORU : DEFTER TUTMAK MECBURİYETİ VARMI evet ise işletme defteri ile başlamak doğru olurmu

Cevap :
Özel inşaatlarda çalışanlar için Muhtsar beyanname verilmez.Ücretler GVK Md.64/3 göre işlem yapılırBu durumda Vergi uygulamalarına göre defter tutulmaz. SGK konusun da defter tutulması gerekip gerekmediği hususunda sorunuzun bu bölümü için SGK kutusunu işaretleyerek tekrar gönderiniz.İlgili birim yanıtlayacaktır.


 

Tarih : 18.09.2017
Soru :
Merhaba, 28.08.2017 tarihinde sitede KDV beyannamesinde istenen belge sayısı ile ilgili olarak açıklama yapıldı. GİB'in sitesinde konu ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Bu uygulama hala geçerli mi? Teşekkürler

Cevap :
GİB sitesindeki duyuru kaldırılmamıştır.


 

Tarih : 15.09.2017
Soru :
Merhabalar. Serbest Meslek Defterine Giderleri deftere kayıt ederken Gider açıklama kısmına örnek olarak; elektrik gideri yazmak mı uygun yoksa CK Boğaziçi A.Ş. firma adımı uygun. Yemek giderlerinde ve diğer harcamalarda da aynı şekilde giderin türü mü yazılacak yoksa gider belgesine ait firma isimleri mi? Bilgilerinize. iyi çalışmalar.

Cevap :
İzahatı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.Önemli olan belgenin tarih ve numarasıdır.


 

Tarih : 14.09.2017
Soru :
Merhaba; Mükellefimiz için bir personel girişi yapılacak kendisine eski işyerinden bir çalışma belgesi verilmiştir.Emekliliğe hak kazanmış olduğunu ilettiler ancak çalışma belgesi dışında herhangi bir belge vermediler.sadece çalışma belgesiyle emekli şeklinde sgk girişi yapılabilir mi teşekkürler

Cevap :
Yapılamaz Emeklilik tahsis belgesi ile ya da çalışacak olacak kişinin e-devlet şifresiyle çalışma durumu gösterir evrakı sistemden çıkartıp işverene vermesi gerekmektedir.


 

Tarih : 08.09.2017
Soru :
Yıl içinde iki mali müşavir arasında değişiklik olması durumunda,eski mali müşavir alınmış defter ve belgeler iş sahibine 1 ay içinde geri vermesi gerek. Yevmiye , Envanter, Defteri Kebir yazılmadan mı yazılarak mı verilmek zorunda dır. Yani Eski mali Müşavir 6. ayda sözlemesi biterse 6. aya kadar olan kayıtları yevmiye defterine yazarak mı devretmek zorundadır.

Cevap :
önceki meslek mensubu işi bıraktığı tarihe kadar olan süre için defterleri yazdırması gerekir.Diğer taraftan KDVK gereği zaten defterlerin aylık yazdırılması zorunludur.


 

Tarih : 05.09.2017
Soru :
İyi günler; geçtiğimiz 1774 sayılı kimlik bildirme kanunda geçen bir ifade ile ilgili soruma şu şekilde bir cevap gelmişti odamız danışma biriminden " 1174 sayılı kanun / 6. madde Şehir kasaba ve köy sınırları içindeki oldukça geniş bir kesimi ilgilendirmektedir. Konu hakkında ve bildirimlere ilişkin İtirazımız bulunmaktadır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi" Bu sefer ki sorum ise; yukarıda yapmış olduğünuz açıklamaya istiinaden yapılan itirazın içeriğini , hangi kurumlara vs yapıldığına ilişkin bir belgemiz bulunmakta mıdır? Zira bazı meslek mensuplarının bu bildirimi yaptığına şahit olmaktayız. Bunca angaryanın arasında konu hakkında işverenlerin bize soru sormaları ayrıca sıkıntı olmaktadır. Bu hususta meslek mensuplarını aydınlatıcı bir açıklama yapılması gerekt.iği kanaatindeyim. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Şen, Konu TÜRMOB a rapor edilmiş, TÜRMOB da SGK ve İlgili Bakanlığa yaşanılan sorunlar Raporu düzenlemiştir. Rapor TÜRMOB un sitesinde mevcuttur. Bakanlığın ve SGK ilgili Genelgelerinde düzenleme yapmalarını beklemekteyiz.


 

Tarih : 24.08.2017
Soru :
İyi günler. Altın alış yaptığımız firma bize kıymetli maden satım belgesi düzenliyor. Altın satışı yaptığımız firma da bize kıymetli maden alım belgesi düzenliyor. Biz ba/bs de bildirecek miyiz?

Cevap :
Evet bildireceksiniz.


 

Tarih : 22.08.2017
Soru :
MERHABA FİRMAMIZ BELGESEL TARZINDA KÜLTÜR BAKANLIĞI DESTEKLİ BİR FİLM ÇEKİMİNE BAŞLAMIŞTIR. FİLM SETİNDE GEÇİCİ OLARAK ÇALIŞACAK OLAN SENARİST,YAZAR,YÖNETMENE BELİRLİ DÖNEMLERDE BANKADAN HAVALE YAPILMIŞTIR. GİDER PUSULASI DÜZENLEMEMİZ GEREKİYOR MU STOPAJ ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK. TEŞEKKÜRLER,İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
BAHSETTİĞİNİZ KİŞİLER SERBEST MESLEK ERBABI OLUP,SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEMELERİ GEREKİR.GİDER PUSULASI İLE ÖDEME OLMAZ.


 

Tarih : 18.08.2017
Soru :
Merhabalar Mükellefim olan Ltd.Şti.Kıbrıs da yapılmakta olan bir inşaatın danışmanlığını üstlenmiştir. Belli zaman periyotlarında şantiyeye gidilerek görev ifa edilmekte ve fatura düzenlemektedir. Düzenlenen bu belgenin KDV kanunu açısından durumu nedir? Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.

Cevap :
Yapılan iş hizmet ihracı kapsamında değerlendirilir. KKTC yapılan mal ve hizmet ihraçları diğer yabancı ülkelerde olduğu gibi KDV den istisna edilmiştir.(KDVK Md.12) Düzenleyecek fatura hizmet ihracı kapsamındadır.KDV den istisna tutulacak ve kdv hesaplanmayacaktır.


 

Tarih : 17.08.2017
Soru :
Merhaba, Haziran ayında kurduğum bir LTD şirketin faaliyet konusu; belgesel ve kısa film çekimi ve tamamlanınca satışı ile ilgilidir. Şirket kuruluşu itibariyle yeni bir belgesel çekimine başlanmıştır. Belgesel tamamlandıktan sonra ajanslara ve kanallara belgeselin satışı yapılacaktır. Belgeselin bazı bölümleri İtalya ve Yunanistan'da çekilmiş olup, bu çekimlere ait yurtdışı fatura ve fişleri tarafıma teslim edilmiştir. 1. Sorum; bu yurtdışında alınan hizmetlere dair olan fatura ve fişlerde KDV veya stopaj söz konusu mudur? Yada bunların muhasebe kayıtlarına alınması ile ilgili özellikle dikkat etmem gereken bir husus var mıdır? 2. Sorum bu belgesel tamamlanıp satışı gerçekleştirildiğinde kesilen faturanın tevkifatlı kesilmesi yada farklı bir durumu söz konusu mudur? Yevmiye kayıtlarını nasıl oluşturmam gerekmektedir? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
1- KDV AÇISINDAN KDV Genel Tebliğine göre ; “Türkiye’ye getirilen hizmet, Türkiye’deki firmanın Türkiye’deki faaliyeti ile ilgili ise, hizmetten Türkiye’de faydalanılmıştır; hizmet Türkiye’deki faaliyetlerle ilgili değilse, sonuçları Türkiye dışında doğuyorsa Türkiye’de faydalanılmamıştır.” şeklinde açıklamak mümkündür. KDV Genel Tebliği’nde, yurt dışından sağlanan hizmetlere ait KDV’nin hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği açıklanmıştır. Dolayısıyla yurt dışından sağlanan ve KDVK’nın 1/2. maddesine göre hizmet ithali kapsamında değerlendirilen işlemlere ait KDV'nin, hizmetten yararlanan Türkiye’ de mukim kişi ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla verilecek olan 2. no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi, 1 no.lu KDV beyannamesinde de gösterilerek indirilmesi mümkün olacaktır. STOPAJ AÇISINDAN Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumların, Türkiye’de ki gerçek ve tüzel kişilere verdikleri hizmetler nedeniyle elde ettiği gelirler, vergi anlaşmalarında aksine hüküm olmaması kaydıyla Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Yurtdışına yapılan bu ödemeler üzerinden KVK'nun 30. maddesi çerçevesinde BKK ile belirlenmiş oranlarda stopaj yapılmalı ve muhtasar beyanname ile beyan edilmelidir. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında stopaj yapılabilmesi için; - Hizmeti sunan yurt dışında mukim bir kurum olmalıdır. - Yapılan hizmetin niteliği itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında tevkifata tabi olması gerekir. - İlgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalıdır veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır. 2-Belgeselin satışında KDV tevkifatı söz konusu değildir.Yapılan satış 600 hesapta takip edilir.


 

Tarih : 16.08.2017
Soru :
Merhaba.Yatırım teşvik belgesi kapsamında satışa konu bir malı alırken teşvik kapsamında kdv den istisna olarak alabilir miyiz?Satıcı keseceği faturada kdv hesaplayacak mı?Teşekkür ederim.

Cevap :
Yatırım teşvik belgesi kapsamında ve global listede belirtilen makine ve teçhizat teslimleri için istisna uygulanır.KDV hesaplanmaz.


 

Tarih : 14.08.2017
Soru :
Merhaba; sanayi sicil belgesi ve kapasite raporunu henüz almamış bir firma ihracat yapabilir mi? Bilgilerinizi rica ederim.

Cevap :
Vergi uygulamaları bakımından sakınca yoktur.İhracat yapar.


 

Tarih : 14.08.2017
Soru :
merhaba, evinde el işi yaparak satan bir bayan esnaf muaflığı belgesi alarak işini devam ettirmek istiyor bu arada bağkur kaydı yaptırma zorunluluğu varmıdır ?

Cevap :
Ev hanımları yukarıda bahsedilen vergiden muaf işlerden herhangi birini Maliye Bakanlığından alacakları evrak ile belgelendirmeleri durumunda SGK’ ya başvurarak primlerini kendi ödemesi kaydıyla 18 gün prim ödeyerek 30 gün üzerinden sigortalı olabilecekler. Bu şekilde sigortalı olan ev hanımlarının sigorta primleri ise 4/B’li olarak değerlendirilmektedir.


 

Tarih : 14.08.2017
Soru :
Yurt dışından yaptığımız ithalatlarda bazı mallar bozuk çıkmaktadır ve malı iade etmeden firmaya yapacağımız ödemeden düşmekteyiz.Bu durumda: 1. Yurt dışı firmasından aldığımız credit note yeterli midir? 2. Bozuk malın KDV'si ilave edilecek KDV'ye yazılacak mıdır, ve bu kdv aynı zamanda indirim konusu yapılacak mıdır (bu yönde yazılar okuyorum)? 4.İlgili mal için fatura kesilecek mi kesilecekse nasıl kesilecektir? 3.İlgili mal KKEG'midir? (Örneğin: Bu düzeltme işlemi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde fazladan indirilen tutar, “ilave edilecek KDV” satırında beyan edilmek suretiyle yapılacak olup, tarafınıza gönderilen “debit note” belgesine istinaden yurt dışındaki satıcı firmaya katma değer vergisi ihtiva etmeyen bir fatura düzenlemeniz ve bu faturayı da kayıtlarınıza intikal ettirmeniz gerekmektedir. Öte yandan, düzeltme sonucu “ilave edilecek KDV” satırında beyan edilen KDV tutarının indirim hesaplarına alınması mümkün bulunmaktadır.) Teşekkürler

Cevap :
1-Yurt dışından alınan yeterlidir. 2-bozuk çıkan mala ilişkin olarak alışta indirilen kdv ilave kdv olarak beyannameden gösterilecektir.bozuk çıkan mal için fatura düzenlenmez. KKEG olarak kayıtlarda yer alacaktır.


 

Tarih : 13.08.2017
Soru :
Mrb ustad kolay gelsin kendi arsasina ikamet amacli bina yapimi icin mutehahhitlik belgesi istenmektedir. vergi kaydi ve ticaret odasi kaydi istenmektedir.Bunun icin nasil bir yol izlenmelidir,kdv stopaj beyannameleri icin ne yapilmalidir.iyi calismalar saygilar...

Cevap :
Özel inşaatlarda vergi mükellefiyeti gerekmez.Ancak Belediyeler bu konuda vergi mükellefiyeti istemektedir.Konu için VD ve ticaret sicili ile görüşünüz.


 

Tarih : 11.08.2017
Soru :
sigorta firmalarının ihalesine girip çekme belgeli araçlar satın alınıyor.sigorta firması ihale sonrası araç için faturasını kdv siz olarak adrese gönderiyor.mükellef bu araçlar için çeşitli tamir işlemlerini yapıyor veya 3.kişilere yaptırıyor bu işlemler için faturasını alıyor + % 18 kdv li olarak. mükellef tamiri yapılan bu araçları satıyor. satıştaki kdv oranı ve aracın tamiri için ödediği kdv nin durumu ne olmalıdır. teşekkürler iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Ödediği KDV indirim konusu yapılacak, satış da ise % 18 oranında KDV tahsil edilecektir.


 

Tarih : 09.08.2017
Soru :
1 Sıra numaralı Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde yürürlük tarihi olarak ; Yürürlük "MADDE 15 – (1) Bu Tebliğin; a) Geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, b) Geçici 2 nci maddesi 1/6/2017 tarihinde, c) Diğer maddeleri 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer." denilmektedir. Sorum şudur ; 23.01.2018 tarihinde verilmesi gereken Aralık/2017 dönemi muhtasar ve sigorta bildirimlerini birleşmiş belge olarak mı vereceğiz.Yoksa uygulama 23.02.2018 tarihinde verilmesi gereken Ocak/2018 bildirimleri ile mi başlayacak? Saygılarımla.

Cevap :
aralık beyannamesi kapsama girmemektedir.


 

Tarih : 01.08.2017
Soru :
Merhabalar odamızın internet sitesindeki 07/07/2017 tarih 04314 sayılı işgüvenliği uzmanlığı bilgi yazısına istinaden Bilgi alacaktım.SMMM ler iş güvenliği uzmanı olarak belge almadan hem smmm hemde İş güvenliği hizmeti verebilir mi? Veya 2. ünvanı kullanmak için bir sınava mı girmelidir. Ben şuan bir firmada bağımlı smmm lik yapıyorum Aynı zamanda firmaya işgüvenliği hizmeti vereblirmiyim Yani böylelikle işgüvenliği uzmanına gerek olur mu İyi çalışmalar

Cevap :
Konu ile ilgili olarak Türmob Genelgesi bulunmaktadır.


 

Tarih : 01.08.2017
Soru :
Selamlar, 6 çalışanı olan bir mükellefimiz yurtdışı irtibatları için fas'lı bir ünversite öğencisini istihdam etmek istiyor.. göç idresinden alacağı çalışma izin belgesi olacak... izlememiz gereken işlemlerle alakalı bilgi verebilirseniz memnun oluruz. teşekkürler

Cevap :
Yabancı işçi çalıştırılması konusunda Fas’lı vatandaşlar gibi yabancılarda 65-99 sayılı İş Kanununa tabidir. Söz konusu kanun kapsamında yabancı işçi çalıştırılabilmesi için belirli prosedürlerin takip edilmesi gerekmektedir. Konu hakkındaki diğer mevzuat kalemleri ise 2-09-607 sayılı kararname, İçişleri Bakanlığının 502-12 ve 501-12 sayılı düzenlemeleridir. (http://www.maec.gov.ma) Bu prosedürlere aşamalar halinde aşağıda yer verilmektedir. a) Çalışma Bakanlığından alınan İş Sözleşmesi üzerinde verilen onay. Söz konusu onay süreci konusunda ilgili Bakanlığın bilgilendirme amaçlı ve başvuru için internet uygulaması bulunmaktadır. b) İş Sözleşmesi Çalışma Bakanlığı tarafından oluşturulan modele uygun olmalıdır. Söz konusu formlar ilgili Bakanlığın aşağıda yer verilen adresinden doldurulabilir ve indirilebilir. c) Söz konusu sözleşmesinin aşağıdaki belgelerle birlikte ilgili Bakanlığa ibraz edilmesi gerekmektedir. - İmzalı çalışma izni başvuru formu (2 nüsha) - İş sözleşmesinin 5 asıl nüshası - Çalışmak isteyen kişinin niteliklerini gösteren belgeler ve sertifikalar - İstihdam ve Yetenek Geliştirme Ulusal Ajansı (ANAPEC) tarafından verilen başvurulan pozisyonda çalışacak herhangi bir Fas vatandaşı bulunmadığını gösteren sertifika - Şirket kuruluşuna ilişkin belge d) ANAPEC tarafından verilen sertifikadan muafiyet sağlayan durumlar - Fas vatandaşları - Kamu sözleşmelerinde çalışmak üzere geçici süre gelen yabancılar - Fas vatandaşlarının eşleri - Şirket sehipleri/direktörleri - Şirket ortakları - 6 ayı aşmayan işler için işbirliği temsilcileri - Spor bakanlığı tarafından izin verilen yönetici ve oyuncular - Ulusal Güvenlik Direktörlüğü tarafından izin verilen sanatçılar - İltica edenler ve vatandaşlığı bulunmayan kişiler


 

Tarih : 01.08.2017
Soru :
A.Ş FİRMAMDA BAĞIMLI OLARAK CALIŞMAKTA VE KENDİ BİLGİLERİM ÜZERİNDEN BEYANNAMELERİ GÖNDERMEKTEYİM.GEÇEN YIL YMM TAM TASTİK SÖZLEŞMESİ VARDI 2017 YILINDA YAPMADIK BENİM SORUM ŞU İHRAÇAT YAPAN FİRMAMIZDA ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİNİN SÜRESİ DOLUYOR VE YENİLEMEMİZ GEREKİYOR ANCAK YMM RAPORU İSTENİYOR BU DURUMDA NE YAPABİLİRİM BİZİM BÖYLE BİR RAPOR YAZMA GİBİ BİR DURUMUMUZ OLURMU ? YADA BAŞKA TÜRLÜ NASIL BU SORUNU AŞABİLİRİM TEŞ.EDERİM.

Cevap :
SMMM LERİN BÖYLE BİR RAPOR DÜZENLEME HAKKI YOKTUR.YMM YE YAZIRACAKSINIZ.


 

Tarih : 28.07.2017
Soru :
Değerli Üstadım, Üç tane iç mimar istanbulda yapılacak kültür bianeline talip olmuşlar ve almışlar. Almışlar ama ortada kurulu bi şirketleri yok. Avukatlarıyla bianel sözleşmesi hazırlama aşamasındalar.Para alış ve harcamaların ne şekilde yapılacağı konusunda bilgileri de yok. Bana sen organize et ne gerekiyorsa yapalım derler. Gelir Kalemleri 1-Cumhurbaşkanlığı fonu 2-Belediye desteği 3-Sponsorluk desteği Harcama kalemleri 1-Dünyanın her köşesinden ve her disiplinde getirilecek sanatçı, yazar, ressam, heykeltraşların her türlü masrafları 2-eser alma masrafları 3-eser yaptırma 4-hazır eseri satın alıp,sigorta vs. gibi tüm sorumlulukları üstlenme SORULARIM: 1-Bianel faaliyeti : ticari olmayan yurtiçi ve yurtdışı kültürel faaliyetmidir. 2-kültür turizm bakanlığının bununla ilgili olarak GV ve KDV muafiyet teşviği varmıdır 3-GV muafiyet teşviki varsa ücretlerden kesilen stopajlarda bu teşvik kapsamındamıdır. 4-Cumhurbaşkanlığı ve belediyeler bu ödemeleri nasıl yapacak. 5-Kurulacak şirketin ticari ünvanın da ve ana sözleşmesinde özellikle bu muafiyetten yararlanılması için bir metin bulunması gerekiyormu 6-3 ortak adi ortaklık kurmak istiyor. Eğer alınması gereken bir teşvik belgesi varsa Bu takdirde teşvik belgesi adi ortaklık adına mı çıkar yoksa ayrı ayrı 3 ortağamı çıkar.

Cevap :
Öncelikle adi ortaklık veya şirket kurulması gerekir.Ortaklık kurulmadan mükellefiyet tesis edilmeden işlemler yapılamaz. 1-Bienal faaliyetinin ticari olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değiliz.Kültür bakanlığı veya Maliyeden bilgi alınız. 2-3-Vergi kanunlarında bu konu ile ilgili muafiyet veya istisna söz konusu değildir. 4-İlgili kurumlardan bilgi alınız ödemenin nasıl yapılacağını biz bilemeyiz. 5-Kurulacak şirketin ana sözleşmesine yapıalacak işlerin tanımını yapan iştigal konusu yazılması gerekir. 6-Vergi teşviki yoktur


 

Tarih : 28.07.2017
Soru :
Bir mükellefim yurtdışına ihraç edilecek mallar için Türkiye içinde serbest depo hizmeti vermektedir. Mallar imalatçılar tarafından sözkonusu serbest depoya teslim edilmekte, sonra da ihracatçı tarafından atanmış nakliye firmasınca alınarak yurtdışı ihraç işlemleri gerçekleştirilmektedir. Mükellefim bu kapsamda verdiği depoculuk hizmeti faturasını karşılıklı anlaşma gereğince mal yurtdışına taşına nakliye firmasına düzenlemektedir. Sözkonusu nakliye firması yabancı şirket (dar mükellef) kapsamındadır. Bu durumda verilen depolama hizmeti, ihracata konu mallarla ilgili olduğu için KDV Kanunu 11/1-a veya 12/1-a kapsamında KDV'den istisna olur mu? İstisna ise, bunu belgelendirmek için tek tek her bir malın gümrük çıkış beyannamesini temin etmek mi gerekir? Teşekkürler.

Cevap :
Yapılan hizmet serbest bölgede verilmiş ise KDV istisnası uygulanır.Hizmet ihracında GÇB olmaz.


 

Tarih : 26.07.2017
Soru :
merhaba, meslek mensubu olarak muhteviyatı itibariyle her ay yanıltıcı belge mal ve hizmet alımı yapılan firmalardan alınan faturalar ön inceleme yapmaktayım. meslek onuru ile bağdaşmayan iş ve işlere karşı hassas davranıyoruz. fakat mükellef bu konudaki hassasiyetimden dolayı sözleşmeyi fesh etmek istemektedir. sözleşmeler 1 ocak-31 aralık 2017 tarihleri arasındadır. geri kalan ayların ücretini talep edebilir miyim? ayrıca bu konuda yapmam gerekenler nelerdir? mükellef beni başka meslek mensuplarından aldığı yalan ve yanlış bilgiler ile tehdit etmektedir. odamıza şikayet edeceğini söylemektedir. bu konuda yardımalarınızı rica ediyorum.

Cevap :
Sözleşme müşteri tarafından tek taraflı sonlandırılıyor sa sözleşme süresinin sonuna kadar ki ücreti ödeyecektir.Yapılacak başka işlem yoktur.


 

Tarih : 20.07.2017
Soru :
merhaba , Sadece yurt içinden mal alım - satım yapan bir ticaret ltd stı firmam var. firmanın bir müşterisinin yatırım teşvik belgesi vardı. o teşvik belgesi ile müşteriye , global listede yazılı olan ürünleri , 3065 sayılı kdv kanunu 13/d maddesine göre KDV SIFIR OLARAK sattık ve faturasını HAZIRAN /2017 de mal tesliminde kestık. bizim sattığımız bu ürünler , 2017 yılı ıcınde çeşitli aylarda aldığımız , stogumuzda önceden beri bulunan ürünleri sattık. satış faturasının yevmıye kaydını ; 120 alıcılar (b) ve 600 satışlar (a) olarak yaptım. (391 yok) firnamızın normalde bir-iki yada bir KDV ödemesı çıkıyor. bu yüzden de , bu faturaya istinaden KDV IADESI istemiyoruz. şimdi KDV dönemi geldi. bu fatura ile ilgili olarak 1 - vergı daıresıne dilekçe ıle bildirim var mıdır veya 2 - kdv BDP den girip- E-beyannameyi onaylarken yapmam gereken bir bildirim var mıdır? teşekkürler

Cevap :
Bahsettiğiniz satış için KDV beyannamesinde TAM İSTİSNA BÖLÜMÜNDE 308 KOD Kullanılacaktır.KDV iade talebi yoksa VD bilgi verilmez.


 

Tarih : 18.07.2017
Soru :
Hayırlı günler SİLİVRİ Değirmenköyde faaliyette olan firmamız bugünkü sel felaketiyle tüm hammadde ve hazır mallar tamamen zarar görmüştür..Muhasebe evrakları Arşivde alt katta olanlar 2010-2014 arası tüm alış satış. Faturaları ,İHRACAT evrakları sel ile beraber hamurlaşıp eriyip tanınmayacak derecede olup kayıptır. Bunumla beraber Tüm 2010-ile 2017 yılı arası defter ve belgeler İle 2015 -2016 -2017. Yılı alış ve satış faturaları üst kattaki arşiv dolaplarında sağlam kalmıştır. İlk olarak firmaya fabrika sigortalı olduğundan SİGORTA firmasının ekspertiz leri gelmiştir İtfaiye su tahliye işlemlerini hala sürdürmektedir Yarın ayrı bir tutanak ekibinin itfaiyeden geleceği Tarafımıza bildirildi. Bunlar harici vergi dairesi ve SGK müdürlüğü açısından ne gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir Başkaca bir bildirim herhangibir makama bildirime gerek varmıyor . Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Konu ile ilgili olarak daha önce web sayfamızdaki yazı için aşağıdaki linki inceleyiniz. archive.ismmmo.org.tr/docs/ya/10092009_sel.doc


 

Tarih : 17.07.2017
Soru :
Merhaba Üstad, Gerçek kişi olan mühendis birisi hem proje çizimleri yapacak hemde bu yaptıklarını kendisi üstlenerek uygulamaya koyacak ve artı olarak farklı tadilat işlemlerini yürütmek üzere bir iş yapmak istemektedir. Buna göre kazanç türü ne olacaktır , kullanacağı belge fatura mı yoksa serbest meslek makbuzu mu olacaktır. Bilgilendirme için teşekkür ederim

Cevap :
Bahsettiğiniz mükellef için Mimarlık faaliyeti için S.M. mükellefiyeti açılacak,S.Meslek kazanç defteri tutulacak elde ettiği gelir için S.M.Makbuzu düzenleyecektir.Diğer işi içi ikinci iş olarak İşletme defteri tutacak bu faaliyetten elde ettiği gelir için fatura düzenleyecektir.


 

Tarih : 14.07.2017
Soru :
İyi günler Ustad, Sorum; Birden fazla hisseye sahip arsa için, bir takım arsaya ait (örneğin çit yapımı gibi) harcamalar yapılacağı ve bu harcamalara ilişkin bedellerin arsanın ortaklarına yansıtılarak karşılanması düşünülmektedir. Bu kapsamda yapılacak hizmetlere ilişkin alınan gider belgelerinde (fatura gibi) yer alan tutarların arsanın ortaklarına yansıtılması için arsanın ortakları tarafından gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmeksizin (Örneğin XYZ arsası ortakları adı altında bir oluşum) kurularak yansıtmaların yapılması düşünülmektedir. Bu kapsamda kurulacak ortaklığı vergi mevzuatı karşısındaki durumu konusunda tereddüte düşülmüştür. Ayrıca bu oluşumda işçi çalıştırılacak, SGK prim bildirgesi ve aynı zamanda muhtasar beyanname verilecektir. Konu hakkındaki görüşlerinizi rica ederim.

Cevap :
Arasa sahiplerinin vergi mükellefi olmamaları halinde fatura zaten düzenlemez.özle mülkiyette olan ve ortak mülkiyet li G.menkul için yapılan harcamalar hisseler oranınca dağıtılır.Ticari ortaklık kurulursa vergi ve muhasebe uygulamaları diğer ticari işletmeleri için yapılan işlemler yapılır.Özellik arz eden bir durum olmaz.


 

Tarih : 14.07.2017
Soru :
Değerli meslekdaşım, Stajdan sayılan durumlar konusunda tereddütte olduğumuz bir hususu sormak istiyorum. Muhasebe finansman yüksek lisansını tamamlamış özel bir bankada 3yıl müfettiş muavini bilahare 2,5yıl müfettiş olarak çalışmış ve 4yıl da bağımsız bir denetim firmasında ki bunun 2yılı müdür pozisyonu kişi SMMM YETERLİK SINAVINA stajını bu pozisyonlar ile saydırarak girebilirmi? Daha önce yapılan başvurularımızda müfettişlik için olumsuz yanıt almıştık.oysaki aynı pozisyonda bir kişinin stajının sayıldığını ve belgesini aldığını öğrendik.Bilgilendirmeniz ricası ile saygılar.

Cevap :
Sorunuzu staj@ismmmo.org.tr adresine iletiniz.


 

Tarih : 13.07.2017
Soru :
Merhabalar, Müşterime muhasebe ücretinin ödenmemesi ve sözleşmenin feshi konusunda dava açacağım. İSMMMO internet sitesinde defter ve belgelerin mutlaka müşteriye teslim edilmesi gerektiği yazmaktadır. Ancak müşteriye fiziken ulaşamıyorum. Sadece en son davalık olacağımız konusunda mail ile ulaşabildim. Bu hususta defter ve belgeleri teslim etmem olanaksız. Bu konuda nasıl bir yol izleyebilirim.

Cevap :
Defter ve belgeleri teslim edemediğiniz sürece saklamak durumundasınız.


 

Tarih : 12.07.2017
Soru :
MERHABA ÖNCELİKLE İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM. BİR HUSUSTA DEĞERLİ GÖRÜŞLERİNİZİ TALEP ETMEKTEYİM İLGİ VE ALAKANIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. SORUM ŞU ŞEKİLDE; ŞİRKET DE ÇALIŞAN PERSONELİMİZE İŞ AVANSI OLARAK ÖDEMELER YAPIYORUZ PERSONELİMİZDE BİZE FATURA VE BELGELERİNİ GETİRİYOR ANCAK BAZI DURUMLARDA FATURA VE BELGİ TEVSİKİ YAPAMIYOR.ÖRNEĞİN; PERSONEL KENDİ ÜZERİNE KAYITLI ARACI İLE FİRMALARA GİDİYOR VE AKARYAKIT FİŞİ GETİRDİĞİNDE PLAKA KENDİSİNE AİT OLDUĞU İÇİN VE ORTALAMA BİR RAKAM ÜZERİNDEN HARCANAN MİKTARI ÇIKARDIĞI İÇİN ELİMİZDE KDV VE VUK AÇISINDAN İNDİRİM YAPABİLECEĞİMİZ VE GEÇERLİ BİR BELGE OLMUYOR. BU VE BUNA BENZER DİĞER BELGESİZ İŞLEMLERİ RESMİYE NASIL DÖNÜŞTÜREBİLİR.BU İŞLEMİ NASIL BİR YÖNTEMLE ÇÖZEBİLİRİZ.DESTEKLERİNİZİ RİCA EDERİM.

Cevap :
FİRMA ADINA DÜZENLENMEYEN FATURA VE BENZERİ BELGE OLMADAN HARCAMALAR GİDERLEŞEMEZ. BAŞKA BİR YÖNTEM OLMAZ.


 

Tarih : 07.07.2017
Soru :
Merhaba.Bir firmamız 4.ayda Yatırım teşvik belgesi kapsamında satış yapmıştı.Ancak beyanname verme süresi içinde internetten verilmesi gereken Yatırım taşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat istisnası bildirim formunu vermeyi unuttuğumuzu farkettik.Bugün verdik.Cezai müayyidesi var mı?Ne yapabiliriz?Teşekkürler.

Cevap :
Ceza uygulanması olmayacağı görüşündeyiz. VD ile görüşünüz.


 

Tarih : 05.07.2017
Soru :
İyi günler, bir mükellefimizin 2012 yılına ait defter ve belge incelemesi vardı, (o dönemde benim mükellefim değil) inceleme esnasında müfettiş mali müşavirin de ifadesine başvuracağım burada onun da sorumlulukları var yönlendirmiş olabilir gibi garip cümleler kullandı, bende böyle bir sorumluluğun olmadığını ve sahte belgeyi nereden bilebiliriz gibi cümleler kullandım. 1- Bizim herhangi bir sorumluluğumuz var mı (benim bir faturanın sahte olup olmadığını bilmem mümkün değil) 2- Benim mükelleflerin aldığı firmaları dolaşıp inceleme gibi bir zaman ve imkanım söz konusu değil, mükellef ne getirirse biz onu bildiriyoruz bu konuda müfettişte biz sanki böyle bir yola sevk ediyor ve bizzat içinde imişiz gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz ve bu çok kötü bir durum burada müfettişlere karşı tavrımız nasıl olmalıdır?

Cevap :
Vergi müfettişi yaptığın incelemede Meslek mensubunun sahte veya muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge kullanılmasında yardım ve iştirak fiillerini işlediğini rapor ile ispat ederek meslek mensubunu sorumlu tutar .Diğer durumlar soyut ifade ve düşüncedir.Meslek mensuplarının sorumluluğu VUK. mük.Md.227. göre belirlenir.


 

Tarih : 03.07.2017
Soru :
İyi günler, Mevcut olan firmaların muhtasar ve Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nin birleştirilmesi işlemini 31/03/2017 tarihine kadar yaptık. Bu tarihten sonra açılan firmalar için bu birleştirme işlemini biz mi yapacağız? Biz yapacaksak bu işlemin bir süresi var mı? Teşekkürler İyi çalışmalar.

Cevap :
Yapilan duzenlemede yeni acilan isyerleri hakkinda acik bir hukum bulunmamaktadir Ancak yeni acilan isyerlerinde ilgili vergi dairesi birlestirme islemlerinin takip eden Bir aycinde yapilmasini belirtmektedir.


 

Tarih : 01.07.2017
Soru :
1.soru 2. sınıf işletmemiz bilişim sektöründe "Arama motoru optimizasyonu" olarak adlandırılan SEO danışmanlık hizmeti vermektedir. İşletmenin mükellefiyet kaydı Ticari İşletme olarak yapılmıştır. (Herhangi bir uzmanlık belgesi v.s. olmadığından Vergi Dairesi yapılan işin Serbest Meslek kapsamında kabul edilemeyeceğini bildirmiş ve kaydı Ticari İşletme olarak yapmıştır.) Ancak işin tamamını (A) firmasıyla (LTD.ŞTİ.) ortaklaşa yapıyorlar. (A) firması da danışmanlık firması. İşletmemiz (A) firmasına "SEO Hizmet Bedeli" açıklaması ile fatura kesiyor. Yani işin bir bölümünü mükellefimiz, bir kısmını da (A) firması yapıyor. Sonuç olarak; müşterilere danışmanlık hizmet bedelinin toplamını (A) firması fatura ediyor. Bu durumda (A) firmasının tevkifat ile ilgili herhangi bir yükümlülüğü var mı? Hem danışmanlık ile ilgili, hem de işgücü temin hizmeti kapsamında. Ayrıca mükellefimizin fatura açıklamasına ne yazması uygun olur? 2. soru Mükellefimiz basın bülteni yayınlayan haber siteleri ve geleneksel medyaya tek bir noktadan ulaşımı sağlamak üzere aracılık hizmeti verecektir. Yapılacak iş PR ajans işi olarak tanımlanabilir. Mükellefimizin KDV mükellefi olmayan online haber sitelerinden de hizmet alması gerekecektir. Bu durumda reklamla bağlantılı olarak mükellefin tevkifat ile ilgili yükümlülüğü bulunup bulunmadığı ve izlemesi gereken yol hakkında bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap :
1-Bahsettiğiniz işlem için KDV tevkifatı olmayacağı görüşündeyiz. 2- Reklâm Verme İşlemleri KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan; - Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, - Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, - Gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak, suretiyle ve bunlara benzer şekillerde reklâm vermektedirler. Bu şekilde reklâm verme işlemleri ile ilgili KDV, reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Ayrıca, bu bölüm kapsamındaki reklam hizmetini alanların; - Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), - Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, - Sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar olması hallerinde de reklam hizmetine ait KDV, hizmeti alanlar tarafından bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Tevkifata tabi tutulan KDV’nin beyan ve ödenmesi konusunda, Tebliğin (I/C-2.1.1.1) bölümündeki açıklamalar dikkate alınır. 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların Tebliğin bu bölümü kapsamında reklâm hizmeti vermeleri halinde, reklâm hizmeti alanın KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın tevkifat uygulanmayacaktır. Bu işlemlerde KDV’nin beyanı, Tebliğin (I/C-2.1.2.3) bölümünde bu konuya ilişkin açıklamalara göre yapılacaktır.


 

Tarih : 29.06.2017
Soru :
İstanbul Gaziosmanpaşa da yanyana 2 bina arsaların herbiri 168mk iki kardeş, kentsel dönüşüm kapsamında binalarını yıkıp birleştirerek tek bir bina yapmak istiyor. Arsalardan birinin yeni alan kardeş rahicini ödeyerek 290 bin TL den 900 yüz bin TL ye çıkardı. 20 yıllık diğer binanın arsa rayici 290 bin TL gözükmektedir. İki kardeş kentsel dönüşüm kapsamında bu binaları yıkıp tek bina yapıp satmak istiyor. Soru1: Mükellefiyetin ortaklardan birinin adına olup, diğerine kat karşılığı yapılması uygun olur mu? Yada adi ortaklık şeklide olabilir mi? Soru2: Adi ortaklık şekilde olursa; Ticaret sicil Kaydı ortaklık adına mı, ortaklar adına mı yapılacak? Soru3: Aadi ortaklık olursa mütahitlik belgesi adi ortaklık adına mı, ortaklara tek tek mi alınacak? Soru4: Adi ortaklık şeklini tercih etmek istiyorlar, peki vergisel açıdan arsaların birinin değeri(yeni alınan) 900 bin eski olan arsa 290 bin TL vergisel nasıl bir maliyet veya vergilendirme çıkarılacak? Saygılar.

Cevap :
Mükellefiyet her iki kişi adına açılacaktır.Adi ortaklık olması halinde ticaret siciline tescil yaptırılacaktır. Müteahhitlik belgesi konusunda bilgi sahibi değiliz. Ticaret sicilinden bilgi alınız.Arsalar Emlak vergisi rayiç bedelinden maliyete eklenir.Yeni alınan rayiç bedelden yüksek ise (yüksek bedeli ispat etmek kaydı ile) alış bedeli maliyet olur.


 

Tarih : 28.06.2017
Soru :
İyi günler; 1774 sayılı kimlik bildirme kanunda geçen " 6 ncı maddesinde, ikinci maddesinde belirtilen tesislerin dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesinin zorunlu olduğu, yukarıdaki madde'de her çeşit ticaret ve sanat amacı güden işyerleri ifadesi yer almaktadır. Her çeşit ticaret amacı güden işyerleri ifadesi çok geniş bir yelpazeyi mi işaret etmektedir. 28.04.2017 tarih -2017-19 sayılı genelge de tereddüt etmiş bulunmaktayız. Saygılarımızla

Cevap :
1174 sayılı kanun / 6. madde Şehir kasaba ve köy sınırları içindeki oldukça geniş bir kesimi ilgilendirmektedir. Konu hakkında ve bildirimlere ilişkin İtirazımız bulunmaktadır.


 

Tarih : 28.06.2017
Soru :
vergi dairesince sahte belge olarak tespit edilen fatura tutarı tarafımıza bildirilmiş olup;kdv genel uygulama tebliğinin IV/E-5 böümündeki açıklamaya göre indirim hesaplarından çıkarılmamız daire tarafından bildirilmiştir. söz konusu beyanname için düzeltme beyannamesini verirken pişmanlık hükümlerinden yararlanabilir miyiz. saygılarımla.

Cevap :
Düzeltme beyanameleripişmanlık hükümlerine göre verilir.


 

Tarih : 23.06.2017
Soru :
Üstadım 2 kardeş kendi mülkleri olan arsaya 500 m2'den büyük iş yeri inşa edecekler. Bir ortak müteahhitlik belgesi aldı. İnşaat bitince satmayıp iş yeri olarak kiraya verecekler. Sorum şu: Deftere tabi olup vergi mükellefiyeti açmaları gerekir mi? Gerekir ise inşaat tamamlandığında kendilerine fatura etmeliler mi?

Cevap :
Ticari gaye dışında yapılacak özel inşaatlar için mükellefiyet tesisi edilmez.


 

Tarih : 22.06.2017
Soru :
merhabalar, 6736 sayılı kanun kapsamında 2011-2012-2013-2014-2015 yılları için Gelir vergisi matrah artırımında bulunduk ama geçen 03/05/2017 tarihinde vergi dairesi tarafından takdir komisyonunca matrah farkı taktir edilmiş ve 30485,83 tl matrah farkı takdir edilmiş ve birde vergi ziyaı cezası kesilmiş bu arada beyannameler zamanında verilmiştir. 1-sormak istediğim matrah artırımı yapılmasına ragmen böyle bir takdir olabilir mi 6736 sayılı kanunda resen takdir kararlarını kapsamıyor mu ? 2-defter belgenin incelenmesi için 15 günlük bir sürede verilmedi yani öyle bir tebliğde yok sonuç olarak sizden bu konu hakkında bir yol rica ediyorum

Cevap :
Matrah artırımı yapılan yıl veya yıllar için tarhiyat yapılmaz.VD. ile görüşünüz.Düzeltme talep ediniz.


 

Tarih : 20.06.2017
Soru :
Şimdiden teşekkürler üstadım sorum şu 4 kardeş arsasına ev yapmak istiyor ve kardeşlerden biri vergi kaydı açıp müteahhitlik belgesi alıyor sonra müteahhitlik sözleşmesi yapıyorlar sözleşmede müteahhite daire tesliminde 50000 lira verilecek diye yazıyor. Sorum şu daireler bitince faturada KDV oranı ne olacak kardeş müteahhite ayrı faturamı kesilecek yoksa hepsi bir mi fatura kesilecek

Cevap :
Özle inşaatlar için vergi mükellefiyeti gerekmez. Müteahhitlik belgesini aldıktan sonra vergi mükellefiyetini kapatınız.


 

Tarih : 19.06.2017
Soru :
Merhaba, 5824 sayılı kanun ile IPA çerçeve anlaşması kapsamında AT yüklenicisi olan müşterimize mal satışı yapılacak. Fatura için müşteriden tedarik edilmesi gereken belgeler nelerdir ve KDV beyannamemizde tam istisna kapsamındaki bu satışımızı hangi kodla göstermemiz gerekli ve yapılması gereken diğer bildirimler nelerdir? Şimdiden teşekkürler

Cevap :
Konu hakkında yayımlanmış Tebliği için aşağıdaki linki inceleyiniz yapılan teslim tam istisna kapsamında dır.Hangi kod ile beyan edileceği hususunda GİB e beyan bölümünden bilgi talep ediniz. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/1_SIRA_NOLU_IPA_GENEL_TEBLIGI.pdf


 

Tarih : 19.06.2017
Soru :
Merhabalar Sayın Danışmanım, Bir konu hakkında bilgi almak istiyorum, Mükellefin borcundan dolayı resmi evrak ve belgelerini teslim etmeyen mali müşavir için; Mükellef nasıl bir yol izlemelidilir? (Mükellefin firmasının işleri 2016 yılının sonuna doğru kötüye gitti, bozuldu ve firma kapandı şuan gayrifaal ödeme yapacak durumuda yok, firmayı kapatmak istiyor, Birde 2016 yılı Yevmiye Defteri Kapanış Tastiki nasıl olacak bu durumda.) Teşekkürler İyi Çalışmalar

Cevap :
Defter ve belgeleri teslim etmeyen meslek mensubu hakkında mükellef savcılığa şikayette bulunabilir.2016 Yevmiye defteri 30/06/2017 tarihine kadar kapanış onayı yapılması gerekir.


 

Tarih : 13.06.2017
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK BELGESİ HAKKINDA ESENYURTTA KENDİ ADIMA OLAN ARSANIN ÜZERİNDE 3 KATLI BİNAM MEVCUTTUR.BİNAMI YIKIP GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK BELGESİ ALARAK YERİNE 6 KATLI 12 DAİRELİ BİNA YAPMAK İSTİYORUM GEÇİCİ MÜTAHHİTLİK BELGESİ ALMAM MÜMKÜNMÜ BÜRO SİCİL NO 13900

Cevap :
GEÇİCİ MÜTAHHİTLİK BELGESİ İLE İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ.MESLEKİ MEVZUAT AÇISINDAN TİCARİ OLMAYAN KENDİ İHTİYACI İÇİN YAPILACAK İNŞAAT TİCARİ FAALİYET YASAĞI KAPSAMINDA OLMAZ.


 

Tarih : 12.06.2017
Soru :
Çalışmaya başladığım işyeri internet üzerinden eğlence merkezleri(lunapark,akvaryum,oyun parkları) biletleri satacak. Biletler kağıt ortamında toptan olarak merkezlerden alınacak ve internet üzerinden müşterilere online olarak satılıp,basılı alınan biletlerin kodları verilecek(basılı bilet teslim edilmiyor.) Alım ve satım sürecinde belge ve vergilendirme nasıl olacak?

Cevap :
İnternet üzerinden bilet satışı için Maliyeden izin alarak satış yapılır.Basılı hazır bilet ancak gişeden satılır.


 

Tarih : 09.06.2017
Soru :
Merhaba; Bir müşterimiz krediyle sıfır ticari araç alacak. Galeri proforma fatura yollayarak onaylı aktife kayıt belgesi talep ediyor. Proforma fatura ile kayıt yapamam dediğimde her gün bize mali müşavir onaylı belgeler geliyor prosedür böyle diyor. Acaba bu şekilde onaylı belge göndermek sakıncalı değil mi? aktife kayıtlı belge göndermeden kredi çıkmıyormuş, kredi çıkmayınca da fatura kesemiyormuş. Bu uygulama doğru mu?

Cevap :
Araçların aktife kayıt edilmesi Trafik tescili yapılarak ruhsatın alınması ile olur.Söylendiği gibi bir işlem olmaz.Proforma fatura vergi hukukunda olmayan uygulamada teklif mektubu yerine geçen belgedir.


 

Tarih : 08.06.2017
Soru :
Sn. Üstadım, Bir firma ile ilgili olarak, kayıtlarında sahte muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığından şüpheleniyoruz. Şüphelerimiz netlik kazanırsa ile ilgili dönem beyanlarında KDV ve Kurumlar Vergisi yönünden düzeltme beyanı vereceğiz. Bu süreçte yapmamız gereken veya bildirim de bulunmamız gereken başkaca işlemler var mıdır? Saygılarımla,

Cevap :
Durumundan Şüphe duyduğunuz firmanın bağlı olduğu VD'ne vakit geçirmeden bildiriniz.


 

Tarih : 08.06.2017
Soru :
Hizmet ihracına ilişkin istisnanın tevsik belgelerinin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekir. Beyannamede gösterilen Hizmet ihracına ilişkin tevsik edici belgeler süresi içinde vergi dairesine beyan edilmediyse yaptırımı nedir?

Cevap :
VUK 352. maddeye göre usulsüzlük cezası uygulanır.


 

Tarih : 05.06.2017
Soru :
MERHABA Yapı denetim hizmet bedeli, yapı denetim kuruluşunun hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe birimlerinde ( Mal Müdürlüğü ) açılan emanet nitelikli hesaba yatırılmıştır. Mal Müdürlüğüne Nakit yatırılan bu bedel karşılğı alınan Alındı Belgesini nasıl muhasebeleştirmemiz daha doğru olur. İlgili Yapı Denetim Firmasının Cari Hesabı Borçlu 100 KASA HS alacaklı şeklinde mi yoksa başka bir muhasebe kaydı mı yapalım ?

Cevap :
320 (B ) 100 (A) olarak kayıt Yapabilirsiniz.


 

Tarih : 05.06.2017
Soru :
Sayın Danışman ; Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri Personel/İşveren Gıda harcamalarını Yazar Kasa Fişi ile belgelendirebilirler mi ? Diğer hangi giderler Ö.K.C fişi ile giderleştirilebilir ? Saygılar.

Cevap :
"204 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; "Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür. İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir."


 

Tarih : 05.06.2017
Soru :
Merhaba Hizmet ihracatında iade almasak bile aşağıda yazan kanun maddesinde hizmet ihracatına ait fatura listesini vergi dairesine vermek zorundadır denmektedir.Bu uygulama devam etmekte midir ? Teşekkürler Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilecektir. Bunun için döviz alım belgesi ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır. Satış faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste ibraz edilebilecektir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekmektedir.

Cevap :
EVET UYGULAMA DEVAM ETMEKTEDİR. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren gerçekleştirilen işlemlere uygulanmak üzere aynı tarihte yürürlüğe girmiştir, KDV beyannamelerinin de bu Tebliğ’deki esaslar dahilinde hazırlanarak verilmesi gerekmektedir. Söz konusu beyannamelerde istisna işlemlerin beyan edilmesi durumunda (iade talep edilsin edilmesin), bu işlemlerin yine aşağıda belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste verilir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekir. İstisnanın beyanı için, hizmete ait ödeme belgesinin (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.) temin edilmiş olması zorunlu değildir.


 

Tarih : 01.06.2017
Soru :
merhabalar, Mükellefim DİİB belgesine sahip bir şirlet ile temsilcilik sözleşmesi yaparak ürün ithal etmektedir. ithal etmiş olduğu ürünleri DİİB sahibi firmaya devrederken, düzenlemiş olduğu satış faturasında KDV hesaplamıyor. ilgili ayda bu KDV siz satış KDV Beyannamesinde nerede (hangi bölümde) gösterilmesi gerekmektedir? ayrıca temsilcilik sözleşmesine istinaden %18 KDV'li komisyon faturası düzenlenecektir. Saygılarımla...

Cevap :
DİİB İile yapılan teslimler ihraç kayıtlı teslim olup,702 kod ile beyan edilecektir.Komisyon faturası normal teslimler arasında gösterilecektir.


 

Tarih : 31.05.2017
Soru :
Sayın Danışman ; Tesvik edici belge sınırı altında nakit ödemelerle ilgili olarak, firmamızın yapmış olduğu nakit ödemeler için Tahsilat Makbuzu talebine bazı firmalar kapalı fatura düzenledik ayrıca tahsilat makbuzu düzenlemiyoruz cevabı veriyorlarmış böyle durumlar için nasıl davranmalıyız karşılaşacağımız problemler nelerdir ?

Cevap :
Vergi hukukunda ve diğer mevzuatta Açık/Kapalı fatura kavramı yoktur. VUK hükümlerine göre Düzenlenen faturanı üst kısmına imza atılır. Alıcı Tahsilat makbuzu düzenlenmiyorsa ;Tediye makbuzu düzenleyiniz. VUK Md.231 Fatura Nizamı Madde 231 (Değişik: 30/12/1980 - 2365/35 md.) Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kaidelere uyulur: 1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması mecburidir. 2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur. 3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek düzenlendiği takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir. 4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzası bulunur. 5. (Değişik: 4/12/1985 - 3239/20 md.) Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami (5035 Sayılı Kanunun 48/1-b maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik:01.01.2004; Yürürlük:02.01.2004) yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. 6. (Ek: 4/12/1985 - 3239/20 md.) Bu Kanunun 232 nci maddesinin birinci fıkrasına göre fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. (Ancak bu sorumluluk, aynı maddenin 2 nci fıkrasının uygulandığı halleri kapsamaz.) Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır.


 

Tarih : 30.05.2017
Soru :
mükellefimiz yatırım teşvik belgesine istinaden yurt içi firmadan makina alımı için anlaşmış olup, ilgili firma tarafından faturası kesilmiştir. Ancak temin edilecek firma söz konusu makinası yurt dışından ithal ettiğinden ve söz konusu gümrük beyannamesinin de firmamız adına açılmıştır. yurt içindeki firma burda aracı gibiymiş algılanmakta halbuki ödeme vs. işlemler yurt içindeki firmaya yapılmıştır.

Cevap :
Yapılan işlemler yanlış dır.İthalatçı kimse Gümrük beyannamesinde onun ismi yazılması gerekir.


 

Tarih : 30.05.2017
Soru :
Üstadım kolay gelsin. Firmam Antrepoda bulunan malı Yurtiçinde firmaya Transit Ticaret Kapsamında teslim edecektir. Bu teslimi KDV beyannamesinde 16/1-C kapsamında Kısmi İstisna bölümüne yazıcam. Döviz Kuru MB Döviz Satış Kuırunda yazarak işlemi buraya yazıcam. Aynı rakkamı BS formunda Firma Yerli Türkiye-Vergi Numarası ve Belge Sayısı ve Tutar KDV beyannamesindeki tutarı yazıcam. Mal Yurtdışından alınan İthalatçısı Almanya Firması Alıma ait Bedeli Nasıl tespit edip 159-Maliyet Bedeline ve BA formuna yazmam gerekiyor. Fatura Tarihine göre MB Döviz Satış Kuruna göremi yoksa Antrepo beyannamesi üzerinde Kura göre hesaplanan Navlun Sigorta İlave edilerek bulunan Matraha göremi yazılacak Konu ile ilgili olarak yardımınızı rica ediyorum.

Cevap :
Transit ticaret ile yapılan teslimler KDV beyannamesin de gösterilmez. Ba Bs formuna bu ticaret için alınan fatura ve düzenlenen fatura yazılır. Muhasebe kayıtları MB döviz alış kuruna göre yapılır.


 

Tarih : 29.05.2017
Soru :
Merhaba Üstad, Biz tamamı yabancı sermayeli bir işletmeyiz. Yurtdışı grup şirketlerimizden birine Satış Direktörümüz buraya da hizmet verdiğinden seyahat masraflarını fatura edeceğiz. Fakat grup şirketimiz bizden mukimlik belgesi almamızı talep etti. Bunun için izlemem gereken yolu ve EK 2 dilekçesini nasıl doldurmam gerektiği hakkında yardımınızı rica ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Mukimlik belgesi konusunda bilgi sahibi değiliz. Nüfus idaresinden bilgi alınız.


 

Tarih : 25.05.2017
Soru :
Merhaba sayın Yetkili; Yevmiye defteri MADDE 6 - (1) Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge veya ispata dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve "madde" halinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. (2) Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır: a) Madde sıra numarası, b) Tarih, c) Borçlu hesap, ç) Alacaklı hesap, d) Tutar, e) Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları. denmektedir. Benim sorum evrak numarası olmayan (ücret bordroları, KDV Tahakkuk fişi ) işlemlerde evrak numarası ve tarihleri kısmı boş mu olacak. boş olmayacak ise izlenecek yol nedir. İyi çalışmalar.

Cevap :
Numarası olmayan ,genelde tahakkuk işlemi yapılan evraklar numara olmadan da kayıt yapılır.Bir sakıncası yoktur.


 

Tarih : 22.05.2017
Soru :
Üstadım kolay gelsin, sorum firmam ihraç kayıtlı mal satışı yapmaktadır, teslim edilen mamül malların hammaddesi dahilde işleme izin Belgesi kapsamında temin edilmektedir. Sorum 11. Nolu KDV tebliğinde ihraç kayıtlı teslim bedelinden üretimde kullanılan KDV ödenmeden diib kapsamında alınan mal düşülmesi sonucunda kalan tutar genel vergi oranı ile çarpılması sonucu çıkan tutardan fazla olamaz. Sorum ihraç kayıtlı teslim edilen ürünlerin yurt dışı edilme tarihleri bazen ertesi aylara sarkmaktadır.(intaç tarihi) bu tutar hesaplanırken intaç tarihine göremi yoksa teslim Tarihine göre üretimde kullanılan hammadde tutarı düşüp kalan genel vergi oranı şeklindemi olacak

Cevap :
İhraç kayıtlı satışlarda dikkate alınacak tarihin malın teslim tarihine göre olması gerektiği görüşündeyiz. İntaç tarihi ihracatçılar için geçerli bir tarihdir.


 

Tarih : 20.05.2017
Soru :
iyi çalışmalar mesleki yeterlilik belgesine sahip olan çalışanlarımız işe girdikten önce 6 aylık sürede çalışmış olsalar dahi 4447 s.kanunun geçici 10.md.(6111 s.kanun) teşvikden faydalanabilirlermi acil cevaplarsanız sevinirim iyi çalışmalar

Cevap :
Bu teşvik için son 6 ayda hiçbir aphb de bulunmaması gerekir.


 

Tarih : 16.05.2017
Soru :
merhaba, psikolojik danışmanlık hizmeti veren limited şirketin ortağının şirketten ayrı şahsi olarak üniversiteye vermiş olduğu devamlı olmayan eğitim için nasıl belge düzeni olması gerekir. Şöyleki bir üniversiteye şahsen vermiş olduğu devamlı olmayan eğitim için üniversite gider pusulası düzenlerken - siz mükellefsiniz ortağı olduğunuz şirketten fatura düzenlemelisiniz denmiştir.

Cevap :
Şirketten ayrı bireysel olarak hizmet verilmesi halinde Üniversite Ücret bordrosu düzenleyecek veya kişi S.meslek mükellefiyeti tesis edilesi gerektiği görüşündeyiz.


 

Tarih : 12.05.2017
Soru :
emekli olabilmek için 3 şart doldurmuş sadece yaş şartını doldurmayan işçi sgk dan belge getirip kıdem tazminatını alarak işten ayrılmıştır..aynı kişi bir yıl sonra tekrar aynı şirkette çalışmaya başlamış ve 3 yıl sonra daha önce kıdem tazminatını hak etmişolduğu sebepten türü 3 yıl için kıdem tazminatı ödenmesi gerekiyormu.

Cevap :
3 yıl önce yapılan ödeme yanlış olup emekliliğe hak kazanmamış kişiye yapılan ödemedir. Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmamaktadır.


 

Tarih : 09.05.2017
Soru :
08.05.2017 tarihinde 83486 nolu Stajyerimin sormuş olduğu aşağıdaki soruya cevaben Soru: BA-BS FORMLARINDA BEYANA TABİ OLAN ALIMLAR GRUBUNA; -SİGORTA POLİÇESİ -SERBEST MESLEK MAKBUZU -NOTER -GİDER PUSULASI BELGELERİ TABİ MİDİR? Cevap:Sayın, SAYDIĞINIZ BELGELER LİMİTİN ÜSTÜNDE İSE; BA BA FORMUNA YAZILIR. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Cevabı verilmiştir.Oysa VUK'nun 381.maddesini incelediğimizde cevap yeterli gelmediğinden kanuni dayanak istenmiştir.Dönüş yapılmamıştır. Konuyla ilgili dönüşünüzü bekliyoruz.

Cevap :
VUK 381 Md .Ba Bs formu ile ilgi olmayıp söz konusu 381 saysı madde olmayıp VUK genel tebliğ dir.Ba Bs Formları ile ilgili Yayımlanmış 350-362-376-381- ve 396 Numaralı Genel tebliğleri inceleyiniz.Soruda belirtilen belge çeşitleri ba bs formunda bildirilecektir.


 

Tarih : 05.05.2017
Soru :
değerli üstadlarım, Turizm sektöründeki bir hususun belge düzeni hakkında sorum olacak. Türkiye'de yerleşik tam mükellef Abc Anonim Şirketi personelinin İstanbuldaki VYZ otelde konaklaması için yurtdışındaki firma üzerinden (booking.com gibi bir web sitesinden) rezervasyon yapıyor. ve ücretini yurtdışı firmasına kredi kartı ile ödüyor VYZ oteli verdiği konaklama hizmetinin bedelini yurtdışı firmasından almak için yurtdışı firmasına KDV uygularak fatura düzenliyor. (hizmetten TÜRKİYEde faydanıldığı için) VYZ otelinin işleme ait belge düzeni doğrumudur ABC firması yurtdışına ödediği ancak Türkiyede faydalandığı hizmet için yurtdışından aldığı belgenin kurumlar vergisi karşısında durumu nedir. Gider yazılabilirmi? ve KDV tevkifatı gibi bir boyutu varmıdır.? Saygılarımla

Cevap :
Hizmet satın alan firma için otelin KDV uygulamadan fatura düzenlemesi doğrudur.Ödeme şeklinin değişik şekilde ödemesinin yapılması bu durumu değiştirmez.Fatura hizmetten yararlanan düzenlenmesi ile .KDV tevkifatı olmaz.


 

Tarih : 02.05.2017
Soru :
01.01.2017 tarihi itibariyle bir LTD.şirketi ile sözleşme imzaladım. Şirket 15 aydır kdv iadelerini alamadığını, hiçbir belge ve listenin sisteme işlenmediğini söylüyordu. Hakikaten bu şekilde idi.Devir sürecindeki bazı sıkıntılar odanıza yansımıştı.Bugün 2 Mayıs 2017 saat 11 sularında şirketin eski Smmm i olan arkadaş bana bir mizan yollayarak 2016 Kurumlar Vergisi beyannamesini göndermemi söylüyor. 2016 yılının tüm bilgi, belge ve sorumluluğu onda iken iş yoğunluğunun had safhada olduğu bir günde ben ne yapabilirim.Böyle bir emrivaki karşısında ne yapmalıyım. İlginize şimdiden teşekkür ederim

Cevap :
2016 yılı beyannamesini sizden önceki SMMM vermesi gerekir.Yükümlülük ve sorumluluk eski meslek mensubunundur.


 

Tarih : 28.04.2017
Soru :
MERHABALAR ÖNCELİKLE YARDIMLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. BU GÜN MALİYEDEN BİR MÜKELLEFİM İLE İLGİLİ YAZI GELDİ 2015 YILI DEFTER VE BELGE TALEBİ İLE İLGİLİ OLARAK - FİRMA 6736 SAYILI KANUNAN KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTTIRIMINDAN FAYDALANDI - AMA TAKSİTİ ÖDEMEMİŞ - NASIL BİR YOL ÖNERİRSİNİZ. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİ MATRAH ARTIRIMINI BOZMAZ.VERGİ DAİRESİ MATRAH ARTIRIMI YAPILMIŞ OLSA DA DEFTER VE BELGELERİ İSTEME HAKKI VARDIR. ANCAK İNCELEME SONUCU TARHİYAT YAPILAMAZ.MUHTEMELEN KARŞIT İNCELEME İÇİN İSTENMİŞTİR. DEFTERLERİ İBRAZ ETMENİZ GEREKİR.


 

Tarih : 27.04.2017
Soru :
Bir müşterim suriyeli işçi çalıştırmak istiyor.SGK girişi yapacağız.Elimizde Valilikten alınmış 9 ile başlayan 11 haneli Yabancı kimlik Nolu GEÇİCİ KORUMA KİMLİK BELGESİ ve Muhtardan alınmış YERLEŞİM YERİ BELGESİ var.SGK GİRİŞİ yapabilmemiz için ; 1) Çalışma Bakanlığından İZİN alınması gereklimi ? 2) SGK girişini yaparsak GEÇİCİ KORUMA KİMLİK BELGESİ'inde kayıt tarihi : 21/09/2016 Veriliş tarihi : 02/04/2017 çalışma süresi ile ilgili bir kısıtlama var mıdır? 3) Bekçi olarak çalıştıracağız bir kısıtlama varmıdır ? Saygılarımla,

Cevap :
Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması, Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması, Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere başvuru yapılması, Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması. Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması.


 

Tarih : 27.04.2017
Soru :
İYİ GÜNLER DİLİYORUM. OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ SİGORTALI ÇALIŞANLANLARINDAN DOLAYI 3 AYLIK DÖNEMLERDE ELDEN VERGİ DAİRESİNE MUHTASAR BEYANNAMESİ VERİYOR. MESLEK MENSUBU İLE SÖZLEŞMESİ BULUNMAMAKTA. DERNEKLERİN EK 8 BELGESİ SSK İŞYERİ SİCİL NUMARASI VE VERGİ NUMARASI EŞLEŞTİRMESİ HAKKINDA BİLGİ VERMENİZİ RİCA EDİYORUM. VERGİ DAİRESİNDEN İNTERNET VERGİ DAİRESİ İÇİN ŞİFRE İSTEMİŞLER DERNEKLERE ŞİFRE VEREMİYORUZ. MESLEK MENSUBU İLE SÖZLEŞME YAPMALISINIZ. BİLGİSİNİ VERMİŞLER.

Cevap :
VERGİ DAİRESİNİN UYGULAMASI YANLIŞTIR.İSTEYEN DERNEK VE VAKIFLARA ŞİFRE VERİLECEKTİR.


 

Tarih : 25.04.2017
Soru :
Merhabalar beni geçen hafta Yakuplu GİB grup başkanlığından aradılar ve Mükellefimin alım yaptığı bir firmanın 2016 yılı tüm evraklarını ve Ödeme belgelerini istediler şimdi sorum şu 1) Benden neden Yazı ile talepte bulunmuyorlar Yada Mail veya E-Tebliğattan istemiyorlar , bu doğrumu Çünkü benden ilgili dönem mi yok sa Tüm yılımı inceleyecekler bu ilgileri vermiyorlar Ayrıca bu inceleyecekleri firma yı sonradan aradım öğrendim Ben bu firma ile Vergidairesinin Yazısına istinaden süresi içinde Cevap yazmışım ve evrak sunmuşum Ayrıca ilgili firmanın da Mahkemeden Yürütmeyi durdurma kararı var benim ne yapmam gerekiyor acaba kendilerin denyazı ile bu evrakları istemeleri gerektiniğini mi iletim ve YAzıda açıkça dönem ve Firma belirtmelimiyim yardımcı olursanız sevinirim

Cevap :
VUK hükümlerine göre Defter ve belgeler inceleme elemanınca Yazılı olarak talep edilir.İncelemenin detayı konusunda bilgi sahibi olmadığımız için yorum yapamıyoruz.İnceleme elemanı ile yüz yüze görüşmenizi öneririz.


 

Tarih : 25.04.2017
Soru :
Merhaba Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi işlemini yaparken alt taşeron olarak iş yapan firmamızın birleştirme işlemlerini hizmet verdiğimiz firmamı yapacak yoksa biz merkez adresimiz üzerinden mi bildirim yapacağız. Çünkü adres bilgileri gelirken sadece merkez adresimiz çıkıyor iş yaptığımız yerin adresi çıkmıyor. Bu konuda yardımcı olursanız seviniriz. Çünkü hiç bir yerden sağlıklı bir bilgi alamıyoruz. İyi çalışmalar

Cevap :
GİB Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 1 Madde:12.... .... (8) Alt işverenler, asıl işverenin Kurum işyeri sicil numarası ve kendilerine ait alt işveren kodunu yazarak çalıştırdıkları sigortalılar için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini vereceklerdir. .......


 

Tarih : 24.04.2017
Soru :
iyi günler odaya kayıtlı mali müşavirim sermaye arıtımı , şirketlerin tür değişikliklerinde mali müşavir raporu hazırlayıp odadan faliyet belgesi alabilirmiyim yoksa sadece bürosunu tescil eden mali müşavirler mi bu raporları hazırlayabilir.

Cevap :
Bordrosuna kayıtlı olduğunuz şirketin sermaye artırımı raporuna eklemek üzere odadan alacağınız Oda kayıt belgesi ile raporu ticaret sicile verebilirsiniz.


 

Tarih : 24.04.2017
Soru :
Üstadım. İndirilecek KDV listesinde İthalat belge girişi ile ilgili bir sorum olacak. İthalat Firma Fatura Tarihi 24/01/2017 iken Gümrük Beyannamesi Tarihi 09/03/2017 belge girişi yaparken Fatura Tarihi olarak firmanın kestiği tarihimi yoksa beyanname tarihinimi yazmam gerekiyor. İndrilecek KDV hakkı KDV Gümrüğe ödendiği Mart ayı sene atlıyan sene sonu faturalarında sistem hata verdi sizce nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.

Cevap :
Gümrük beyanname tarihinin yazılması gerekir.


 

Tarih : 23.04.2017
Soru :
Merhabalar, 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanma Şartları c) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması, Şartı aranan sigortalının, 31.05.2016 tarihinden bu yana hizmet dökümünde çalışma gün sayısı bulunmamakla birlikte, işten çıkış tarihi de görünmemektedir. Muhtemelen eksik gün bildirilmiştir. Tarafımızca 17.03.2017 tarihinde işe girişi yapılmış sigortalı için prim desteğinden faydalanabilir miyiz.

Cevap :
İşten çıkışının düzenlenmesi ve sisteme işlenmesi gerekir.


 

Tarih : 21.04.2017
Soru :
Bir işyerinde çalışmakta iken şubat/2017 döneminde smmm belgesine hak kazanan bir kişi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle sigorta teşviğinden yararlanma kapsamında teşvikten yararlanabilir mi? Konuyla ilgili süreç nasıl işletilecektir ?

Cevap :
Kişinin işkur kaydı girişini yapması ve bunu takip eden süreçte işe girmesi halinde ilgili teşvik diğer şartlarını da tamamlamış ıse bu teşvikten yararlanması söz konusu olacaktır.


 

Tarih : 21.04.2017
Soru :
sayın yetkili,dizilere ve filmlere oyuncu sağlayan cast ajanlarının genel olarak vergilendirilmesi nasıl olacak. belge duzenleri nasıl olacak bu konularda bilgi alabilirmiyiz

Cevap :
Cast ajanları ticari işletmedir.Ticari işletmelerin muhasebe ve belge düzeni bunlar içinde geçerlidir.Özellik olan bir durum yoktur.Gelirini fatura ile belgeleyecek,ödemelerini de fatura ve benzeri belge ile yapacaktır.


 

Tarih : 20.04.2017
Soru :
03/02/2017 tarih ve 29968 sayılı Resmi gazetede yayınlanan KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) tebliğe göre teşvik belgesi sahibi firmalara inşaat harcamaları için kdv iadesi yapılacağı söyleniyor. 50.000 TL ye kadar olan yatırımlarda olacağı beyan edilmiş. 50.000 Tl nin üstündeki yatırımlar da bundan faydalanabiliyormu ve nasıl ve ne şekilde iade talep edilecek. Bu konuda detaylı ve açıklayıcı bir bilgi almam mümkünmüdür. Teşekkür ederim.

Cevap :
Tebliğin tetkikinden görüleceği gibi; "..Bu uygulamadan yararlanacak mükelleflerin, imalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması, söz konusu inşaat işlerinin de bu teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması ve teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması gerekmektedir." Bu açıklamalara göre; Yatırım teşvik belgesine sahip firmaların 50 bin ve üzerindeki inşaatları için getirilen bir uygulamadır. İadenin nasıl talep edileceği nasıl verileceği konusunda tebliği de detaylı açıklama yapılmıştır.


 

Tarih : 19.04.2017
Soru :
Sorum. Firmam BOTAŞ'a Malzeme Teslimi Yapmıştır. Firmadan alınan İstisna Belgesi 4585 sayılı kanun Petrolün Bakü-Tiflis-Ceyhan İstisna belgesi Sözleşme Bitiş Tarihi Yok. Yapılan Teslimi KDV beyannamesinde 306-13/C olarakmı yoksa 314-19/2 olarakmı bildirmek gerekir.

Cevap :
306 kod kullanılır.


 

Tarih : 17.04.2017
Soru :
iyi günler mükellefim mimari programlar satmakta ve distribütörüdür. itü ve ytü mimarlık fak. okuyan öğrencilere burs verecektir. bu bursaları gider yapabilirmi?yapar ise şekil şartları nedir hangi belgeler düzenlememiz gerekir yada almamız gerekecek .teşekkür ederiz.

Cevap :
Gelir Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri uyarınca, “bu bentlerde yazılı şartla müstesna tutulan tahsil ve tatbikat ödemeleri ve bu meyanda burslar, istisna hükmü gereğince gelir vergisine tabi tutulmayacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir. Buna göre; özel müessese ve şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde bulunan öğrencilere iaşe (yiyecek) ibate (barınma) ve tahsil gideri ile burs olarak yapılan ödemelerin; şirket tarafından gider olarak indirim konusu yapılabilmesi için; 1- Bursun işle ilgili olması, yani burs verilen kişilerin, okulu bitirdikten sonra burs veren işletmede hizmet yükümlülükleri nedeniyle çalışacaklarını gösterir bir sözleşmenin düzenlenmesi ve bu durumun vergi incelemesi sırasında inceleme elamanına kanıtlanması, 2- Burs verilecek öğrencilerin, Türkiye’nin her tarafından eğitim gören öğrencilerin katılabileceği bir yarışma sınavı sonunda kazanan kişilerden olması, 3- Verilen burs süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması, halinde gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. Bu Kanun hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde; yukarıda sayılan şartlar dahilinde, özel okulda eğitim görmekte olan öğrencinin tüm eğitim masraflarının şirketin kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak; yukarıda belirtilen koşulların bulunmaması durumunda ise, diğer bir ifade ile sadece yardım amacı ile verilen bir burs olması halinde, söz konusu burslar için şirket tarafından yapılacak ödemelerin, indirilebilecek giderler arasında sayılmamasından dolayı, kayıtlarda gider olarak gösterilmesi mümkün değildir.


 

Tarih : 17.04.2017
Soru :
Merhaba Bir mükellefimiz TAPDK dan nargile tütün alım ve satımı için izin belgesi almıştır. Tütün alımlarını tütün üreten fabrikadan alıp perakende olarak satışı yapacaktır. İlk sorum nargile tütün alışında kdv indirim konusu yapılabilirmi. ikinci sorum bu nargile tütün satışında kdv uygulanıcakmı yoksa özel matrah şeklinde olucak.Teşekkürler

Cevap :
Nargile tütünün özel matrah şekline tabi olmadığı görüşündeyiz. Alışlarda ödenen KDV indirilir satışlarda % 18 KDV tahsil edilir.


 

Tarih : 14.04.2017
Soru :
Bir Müşterimiz Almanya dan gelirken yaninda bir cihaz getiriyor Bu cihazi izmir de bir firmaya satacagiz Oda serbest bolgedeki bir musterisine satacak Sorun su: Biz kdv siz sekilde fatura kesebiliyor muyuz bu izmir deki firmaya? Eger kesebiliyorsak faturaya ne yazacagiz Yok illaki kdv li kesmemiz lazimsa o firma serbest bolgedeki musterisine kdv siz kesebiliyor mu? Kesebiliyorsa faturaya ne yazmali? Birde kdv siz musterisine keserken bizden gumruk beyannamesi vs gibi evraklar isteyecek mi? Cunku ben yanimda getirdigim icin gumruk evraklari yok. Bizim müşteri imalatçı değildir sanayi sicil belgesi vb evrakları yok alım satım yapan bir firma.

Cevap :
Yurt dışından getirilen mal KDV ve Gümrük vergisine tabi ise bu vergilerin ödenmesi gerekir. Aksi durumda kaçak mal getirilmiş olur.Kaçak getirilen malın satışı suçtur.Vergileri ödenmiş bir mal ise kayıtlara alınır.Satışı serbest bölgeye yapılırsa KDV hesaplanmaz.


 

Tarih : 06.04.2017
Soru :
Sn.Hocam size telefon ile ulaşamadım tekrar yazmam gerekiyormuş ( 01.04.2017 cumartesi tarihli işe girişi o gün işçi gelmediği için ertesi günde pazara denk geldiği için 02.04.2017 23:59 a kadar yapamadım takip eden ilk iş günü olan bugün iptal etsem sorun olurmu ceza kesilirmi ) sorusuna ''Sistemde işgünü kaydı bulunmaktadır'' demiştiniz tam olarak anlayamadım yukarıdaki örnekte anlattığım şekilde ben cumartesi olan işe giriş bildirgesini pazartesi iptal ettim sildim yani cezalı bir durum varmı nisan ayı aphb belgesinde göstermeyeceğim,ayrıca kuruma dilekçe veya belge vb.birşey vermeme gerek varmı.saygılar

Cevap :
25/8/2016 tarihinde yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 11 inci maddesine “(7) Bu madde kapsamında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler e-sigorta yoluyla yaptıkları bildirimleri bildirgede belirtilen işe giriş tarihini takip eden ilk iş günü saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla iptal edebilir.” şeklinde yeni bir fıkra eklenmiştir yapmış olduğunuz işlemi SGM ye dilekçe ile de izah ediniz.


 

Tarih : 05.04.2017
Soru :
Soru : sayın üstadım;limited şirkette çalışan bir personelin Şubat 2013 tarihinde iş akdi fesh edildi.daha sonra iş mahkemesinde kıdem,ihbar,fazla mesai,hafta tatili ve genel tatil ücreti parası talebinde bulunarak dava açtı davası şirket aleyhine mart 2017 de sonuçlandı. bizim öğrenmek istediğimiz yukarıda yazılan hakları öderken (kıdem ve ihbar hariç)sgk konusunda açıklama yapmanız.Fazla mesai,hafta tatili ve genel tatil ücretleri Brüt Toplamından,iş akdinin sona edildiği şubat 2013 ayına ait sigorta primine esas kazancın tavanına kadar olan kısmı prime tabi tutulur.Artan kısım varsa prime tabi tutulmaz.Brütten spek tavanından sigorta primi, sonra gelir vergisi ve dahi damga vergisi hesaplanır Şeklindeki bilgimiz doğrumu.SGK Şube müdürlüğü bilirkisi raporu hangi ayları kapsıyorsa o aylar için bildirge vereceksin diye söylüyor.Şubat 2013 ayına ait düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi EK ‘mi olacak? Ayrıca mahkeme kararına istinaden verilecek bildirge için İdari para cezası yememek için mahkeme kararını sgk ya dilekçe ile vermekmi gerekir.Bu konu ile ilgili sgk da herhangi bir tebliğ veya başka kaynak varmı.Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.not:07.10.2013 tarih(üye)11.57 de aynı konu sorulmuş fakat cevaplarda SGK konusunu görmedim.

Cevap :
İşe iade davasını kazanan işçinin işe iade başvuru talebi sonrası işveren tarafından işe başlatılması halinde boşta geçen 4 aylık süreye ilişkin ek APHB’lerin verilme süresi yeni SSİY hükümlerine göre işe başlatılmayan işçiye göre daha farklı belirlenmiştir. Yeni SSİY hükümlerine göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesine istinaden iş mahkemesi tarafından verilen işe iade kararı uyarınca, işe iadesine karar verilen işçinin kesinleşen mahkeme kararının tebliğ tarihinden itibaren 10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti üzerine işçinin işe başlatılması halinde, davete ilişkin tebligatın işçi tarafından alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden aybaşından başlamak üzere Kurumca çıkarılacak Tebliğde belirtilecek süreler içinde verilecek ek veya asıl aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde verilmiş kabul edilecektir(26). Dolayısıyla işe başlama davet yazısının işçiye tebliğ edildiği tarihi takip eden ayın en geç 23’üne kadar 4 aylık süreye ait APHB’ler verilebilecektir. Örnek-3: Sigortalı (A)’nın 27.01.2011 tarihinde iş sözleşmesinin işveren tarafından feshine karar verilmesi üzerine, sigortalı (A)’nın İş Mahkemesinde sözleşmenin feshinin geçersizliği talebi ile açtığı dava sonucunda, iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine karar verilmiş, karar 20.06.2013 tarihinde kesinleşmiş, işveren, işçinin işe başlatılmasına ilişkin talebini içeren tebligatı 25.08.2013 tarihinde noter aracılığı ile almıştır. İşveren tarafından, işe iade davasını kazanan işçinin, işe başlatılmasına karar verilmiş ve işe başlama davet yazısı sigortalıya 15.09.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu durumda işveren en geç işçinin işe başlama davet yazısını tebliğ aldığı 15.09.2013 tarihini takip eden ayın 23’ü olan 23.10.2013 tarihine kadar, 2011/Ocak ayı için 3 gün, 2011/Şubat ayı için 30 gün, 2011/Mart ayı için 30 gün, 2011/Nisan ayı için 30 gün, 2011/Mayıs ayı için 27 günlük asıl/ek APHB düzenlemeli ve SGK İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüğüne APHB vermelidir. Bu sürelere ait aylık asıl/ek APHB’ler 23.10.2013 tarihine kadar verilmez ise işverene her bir APHB için 1/8 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır. İş Mahkemesi kararı sonrası işçi, işveren tarafından işe başlatıldığında bildirim süresine ait ihbar tazminatı ile kıdem tazminatı peşin olarak ödenmiş ise bu ödemeler işçiye ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer alacaklarından mahsup edilecek ancak 5510 sayılı Kanunu’na göre bildirim süresine ait ihbar tazminatı ile kıdem tazminatının sigorta primine esas kazanca tabi tutulmaması nedeniyle, işçiye işe başlatılması halinde ödenecek en çok dört aya kadar olan ücret ve diğer haklarının mahsup edilmemiş haliyle prime tabi tutulması gerekecektir. İşe iade kararı sonrası geriye dönük düzenlenecek asıl/ek APHB’ler elektronik ortamda değil de kağıt ortamında düzenlenecek, yazılacak dilekçe ekine, İş Mahkemesi kararına ait bir suret, işçi işe başlatılmayacaksa işçinin işe iade talebini içeren davet yazısı ve bu yazının işveren tarafından tebliğ alındığı tarihi gösterir mazbata, işçi işe başlatılacak ise işçinin işveren tarafından işe başlamasına ilişkin işe davet yazısı ve bu yazının işçi tarafından tebliğ alındığı tarihi gösterir mazbata sureti eklenerek işyerinin bağlı bulunduğu SGK İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüğüne verilmesi gerekecektir. Sigortalının iş sözleşmesinin feshinin geçersizliğine karar verilmesi ile işverenin bu konudaki tasarrufu geçersiz kabul edildiğinden, sigortalı aynı işyerinde işe başlasın veya başlamasın, sözleşmenin feshedildiği tarih itibariyle SGK İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüğünce işverenden ayrıca sigortalı tekrar işe giriş bildirgesi istenmeyecek ancak işçi işe başlatılmayacak ise bu kez 4 aylık ek APHB’nin son gününe ait farazi işten çıkış tarihli, sigortalı işten çıkış bildirgesi verilmesi gerekecektir.


 

Tarih : 04.04.2017
Soru :
Merhaba. Şirkete yeni alınan binek oto için 9246 kodlu araç trafik belgesi bedeli ve 9247 kodlu araç tescil belgesi aracın maliyetine eklenebilir mi ? yada indirilebilir gider midir ?

Cevap :
Gider olarak kayıtlara alınır.


 

Tarih : 04.04.2017
Soru :
Merhaba biz 2 mali musavir bir adi ortaklik kurduk.defter olarak adi ortaklik adina 1 tane serbest meslek kazanc defteri onaylattik. Kendi masraf belgelerimizi isleme konusunda sorularimiz var. 1.Ortakligin hesap planini olusturmak istiyoruz masraf fislerini isleyecegiz . Bunlari lucaya ortaklik adina musteri hs acip orayami islememiz gerekli yoksa direkt defteremi yazmamiz gerekiyor? Lucada ortakligimiz adina hesap plani olustururken kafamiz karisiyor daha once buyuk ticaret sirketlerinde calistigimiz icin bu konuda kafamiz karisti cok tesekkurler

Cevap :
Serbest meslek kazanç defterinin gerek manuel gerekse bilgisayar ortamında tutulmasında TDHP kullanılmaz. VUK hükümlerine göre defterin bir tarafına gelirler bir tarafına giderler yazılır.(VUK Md.210) GVK 68. maddedeki mesleki giderler ortaklık adına veya ortaklar adına düzenlenen belgelere göre kayıt yapılır.S.M.Makbuzları ise gelir olarak kayıtlara alınır.


 

Tarih : 04.04.2017
Soru :
İYİ GÜNLER;yeni açılış yaptığımız müşterimiz iş tanımı yaşam koçluğu,kariyer koçluğu,yönetici ve lider koçluğu,ögrenci koçluğu gibi hizmetler verecektir bu konuda akademik eğitim almış ve belgeleri bulunmaktadır. 1-ticari kazanç mı yoksa serbest meslek kazancı mı olması gerekir buna bağlı olarak fatura türü de belirlenecek bu konu ile ilgili bilgi verirmisiniz.

Cevap :
Serbest meslek kazancı olduğu görüşündeyiz. S.M.Erbapları fatura kullanmaz dolıyısiyle faturanın türü olmaz. S.M.Makbuzu düzenler.


 

Tarih : 27.03.2017
Soru :
Merhaba, 29976 nolu 11/02/2017 tarihli resmi gazete ile yayınlanan Kobi birleşmeleri için vergi avantajı ile ilgili açıklanan tebliğ dışında gelir idaresi tarafından ayrıca yayınlanan bir tebliğ mevcut mu? Üretim yapan firmalardan birinin sanayi belgesini bu tebliğden sonra alması bu duruma engel teşkil edebilir mi? Ya da tam tersi, sanayi belgesi mevcut ama üretimi bu tebliği yayınlanan kadar durduran ama tebliğden sonra üretim yapmak sıkıntı olabilir mi gibi net olmayan konular var. Yardımlarınızı rica ediyorum.

Cevap :
Yayımlanmış tebliğin dışında yeni bir mevzuat yayımlanmamıştır.tebliğde açık olmayan konular hakkında İdareden yazılı görüş talep ederek işlem yapmanızı öneririz.


 

Tarih : 27.03.2017
Soru :
Üstadım. Sorum Firmam Almanyada İrtibat Ofis Açmak için Ordaki Noterden hizmet aldı. Belge Firmamız Adına düzenlerek bize ulaştırıldı. İrtibat Ofisi olarak Her hangi bir gelir işlemi yapılmayacak bu gelen masrafı Noter Hizmet Almayada Alınmış ve Noter Kestiği Faturada KDV Dahil 725,31 Euro Bankamızdan gönderildi. Hizmet Yurtdışında verildi ve Almanyada Noter. 770- Noter Masrafı 329-Noter Cari Hesap Fatura Kaydı 329-Noter Cari Hesap 102-Banka Ödeme Kaydı.

Cevap :
Peşin alınan hizmet için 329 hesabın kullanılmasına gerek olmadığı görüşündeyiz.


 

Tarih : 24.03.2017
Soru :
MERABALAR ; ENERJİ KİMLİK BELGESİ SAHİBİ,YENİ KAYIT AÇTIRACAK BİR MÜKELLEFİM BAKANLIĞIN VERDİĞİ KENDİ ŞİFRESİYLE BELGE DÜZENLEYECEK BİRDE KENDİ ŞİFRESİYLE GİRİŞ YAPIP YETKİSİ DAHA FAZLA OLAN ANLAŞMALI ENERJİ KİMLİK BELGESİ SAHİBİ A FİRMASINI SEÇİP BELGE DÜZENLEYECEK FAKAT DÜZENLENEN BU BELGEDE A FİRMASININ ADI VE SORUMLU SIFATIYLA MÜKELLEFİMİN İMZASI OLACAK. A FİRMASI ENERJİ BELGESİ DÜZENLENEN BİNALARA FATURA DÜZENLEMEZSE BENİM MÜKELLEFİMİN İLERDE Bİ SORUMLULUĞU OLUR MU? BİZ A FİRMASINA YAPTIĞIMIZ İŞLERE KARIŞILIK FATURA DÜZENLEYECEĞİZ . TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ BİLGİ SAHİBİ OLMADIĞIMIZ KONUDA YORUM YAPAMIYORUZ.VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE MAL VE HİZMETİ KİM SATARSA FATURAYIDA O DÜZENLER


 

Tarih : 21.03.2017
Soru :
Merhaba, danışmak istediğim vergisel açıdan değerlendirilmesi gereken bir konu hakkında görüşlerinizi rica ediyorum, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu bulunan mesleklerde sınava girecek kişilerin sınav ücretlerinin, firma/kuruluş tarafından, peşin veya teminat göstermek suretiyle ödenmesine imkan sağlanmıştır. Bu bağlamda firma sınav ücretini Yetki Belgelendirme Kuruluşu'na iletmekte, sınav ve belgelendirme sürecinin tamamlanmasının ardından başarılı olan kişilere ilişkin teşvik tutarı veya teminatı YBK tarafından firma/kuruluşa iade edilmekte, son aşamada Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YBK'ye ödeme gerçekleştirilmektedir. Sınav bedeli üçüncü kişi/kuruluş tarafından YBK' ya ödendiğinde, başarılı olan adaylara ilişkin sınav bedelleri üçüncü kişi/kuruluşa iade edildiğinde, hesap dengesini sağlamak için iade faturası düzenlenmesi gerekecektir. İlk sorum iade faturasını kim düzenlemelidir? Bu durumda teşvik ödemesi YBK'lare Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından iletildiğinde bu ödemeye ilişkin fatura kesilmesi gerekir mi? Ve İade faturasına kdv eklenmeli midir? Mesleki Yeterlilik Kurumu ise işsizlik fonundan aldığı teşvik ödemesini YBK’ ya ödediğinde YBK dan yazılı bir beyan alıp, "firmaya ödeme yaptığını beyan edip dekontu da ekine eklediğinde herhangi bir vergi kaybı olacak mıdır?Ya da diğer seçenek YBK teşvik ödemesini aldığında MYK'dan fatura talep etmeli midir?Vergi kaybı olmaması için değerlendirmeniz nasıl olacaktır? Çok teşekkürler, kolay gelsin.

Cevap :
VUK hükümlerine göre fatura; mal ve hizmet satan mükellefler tarafından mal ve hizmet alan kişi ve kuruluşa düzenlenir ve fatura ilgilisi tarafından ödenir.Bu kuralın dışında yapılacak işlemler VUK hükümlerine aykırı olur.


 

Tarih : 21.03.2017
Soru :
Merhaba Ustadım, Vergi dairesine kayıtlı olmayan psikoloji alanında uzman kişilerinden, otellerde organizasyon yaparak bizim ayarladığımız müşterilere uzmanlıkları alanında (Yoga, Yaşam koçluğu vs) danışmanlık yapmaları sağlıyoruz. Bizim işçilerimiz olmadıkları için ödediğimiz bedelleri, 1- Gider pusulası ile yapabilir miyiz ? 2-Gider pusulası ile yapabilmemiz için esnaflıktan muaf belgesi almaları gerekiyor mu? 3-Gider pusulasının oranı % kaçtan hesaplamamız gerekiyor ? 4-Eğer gider pusulası ile yapamıyorsak nasıl ödeme yapabiliriz ? İşçi olarak bildirim yapmamız gerekiyor. 5-Esnaflıktan muaf belgesi alabilirler mi? Teşekkürler

Cevap :
Bahsettiğiniz kişiler esnaf muaflığından yararlanamaz.Bu kişler VD de S.meslek erbabı olarak Mükellefiyet tesisi ettirerek S.Meslek Makbuzu düzenlemesi gerekir. VD kaydı yoksa Yapılan ödeme ücret olarak değerlendirilir.Bordro düzenlemek sureti ile ödeme yapmanız gerekir. Gider pusulası ile hizmet alamazsınız.Kazanan vergisini ödeyecektir.


 

Tarih : 20.03.2017
Soru :
Merhaba. Belgelerin 10 gün içinde kayıt edilmesi zorunlu bununla birlikte, 3065 Sayılı KDV Kanununun 29/3. maddesi (3297 sayılı Kanunun 9. maddesiyle eklenen fıkra) indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir demektedir. bize kdv beyannamesinden sonra gelen faturaları geldikleri dönemin tarihine kayıt ediyoruz. Örneğin ocak faturası mart ayında gelirse şubat beyannamesinde gösterileceği için şubat tarihiyle kayıt ediyoruz. yaptığımız işlem doğru mudur ? Belge üzerindeki tarihle kayıt tarihinin uyuşmaması yada kayıt tarihiyle tutsun diye evrak tarihini dönemin tarihiyle değiştirmek bunlar hep yapılan şeyler. yanlış mıdır ? Ne yapmak lazım bu durumlarda ?

Cevap :
VUK kayıt nizamı hükümlerine göre belgeler tarihlerine göre kayıt edilir.Geç gelen faturalar geldikleri tarih(Sorulması halinde kanıtlamak kaydı ile) itibari ile kayıt edilir.


 

Tarih : 16.03.2017
Soru :
LUCA DA TEŞVİK BELGESİ TARİHİ, NUMARASI, İŞÇİ SAYISI YAZIYOR. BU BELGEYİ KİM VERİR YADA NEREDEN ALINIR? LUCA , VD VE SGK BİLMİYOR ! ACABA NE YAPMALI

Cevap :
Mesleki yeterlilik belgesi; Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir. Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenir. Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar. Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.


 

Tarih : 15.03.2017
Soru :
değerli üstadım,, telefoncu müşterim müteahhitlik belgesi aldı. ve komşusunun arsasına arsa sahibi şahıs adına müteahhitlik sözleşmesi ile özel mesken inşaatı yapacak. SADECE MÜTEAHHİTLİK HİZMETİ VERECEK. vergi ve sgk açısından arsa sahibi mükellefiyet açması gerekirmi ? mal alış faturaları kim adına alınmalı ? sgk dosyasını arsa sahibinin üzerine biz mi açıp işçileri çalıştıralım. arsa sahibi bina bittikten sonra daire satabilir mi veya kaç yıl sonra satarsa vergisel açıdan sıkıntı yaşamaz. detaylı bilgi verirseniz şimdiden çok TEŞEKKÜR ederim. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
MÜTEAHHİTLİK HİZMETİ için yaptığı harcamalar gider olacaktır.Hizmet bedeli için düzenleyeceği fatura gelir olacaktır.Muhtasar beyanname ile çalıştırılan işçilerden kesilen GV stopajı beyan edilecektir.Arsa sahibi mükellefiyet açmaz.Ancak sahip olacağı daireleri 5 yıl içinde satarsa Ticari kazanç elde edeceği için mükellefiyet o zaman açılır.


 

Tarih : 13.03.2017
Soru :
Sayın danışman, Bomontideki vergi denetim grup müdürlüğünden vergi müfettiş yardımcısı beni aradı ve defter ve belgelerimizi istedi. Vergi müfettiş yardımcısına defter ve belgelerin aynı grup müdürlüğünde çalışan başka bir müfettişde olduğunu söyledim. Kendisi, tamam o zaman ben üstadla görüşür hallderim dedi. Daha sonrasında defter ve belge isteme yazısı geldi. Gelen yazıya istinaden kendisini aradım ve defter ve belgelerin başka müfettişte olduğunu tekrardan hatırlattım. Ayrıca gelen yazıda 15 günlük süre var sonradan sıkıntı yaşamayalım dedim. O da sıkıntı olmaz prosedür gereği gönderiyoruz, ben üstadla görüşür hallederim dedi. Daha sonrasında vergi dairesinden e tebligat geldi. E Tebligatla vergi ceza ihbarnameleri ve vergi inceleme raporu geldi. Anladık ki defter ve belge ibraz etmemekten tüm indirimlerimizi reddetmiş. Ve ayrıca üç kat ceza yazmış birde savcılığa sevketmiş. Bizde e tebligata geç baktığımız için 1 aylık hak arama süresini kaçırdık. Savcılığa gittik durumu izah ettik ve savcılık aşamasından bir sorun yaşamadan kurtulduk. Ama vergi ceza ihbarnameleri duruyor. Bu durumda haklıyken haksız duruma mı düşüyoruz. Konu ile ilgili yardımlarınızı bekliyorum.

Cevap :
"SÖZ UÇAR YAZI KALIR" Size gelen yazı ya zamanında bahsettiğiniz cevabı yazılı olarak verseydiniz.böyle bir durum ile karşılaşmazdınız. Hukuken yapılacak bir işlem kalmamıştır.


 

Tarih : 03.03.2017
Soru :
İngiltereden atık plastik getiriyoruz bunun karşılığında ingilteredeki firma bize ödeme yapıyor bu hizmet ihracına girermi belge düzeni ve muhasebesi hk.bilgi lütfen

Cevap :
Mal ve hizmet teslimi oladığı için KDV hesaplanma,hizmet ihracı olmaz.elde edilen gelir 649 hesapta takip edilir.


 

Tarih : 03.03.2017
Soru :
Merhaba, Odanızın XXXXX nolu üyesiyim. Aralık 2012 yılından itibaren çalışmakta olduğum şirkette muhasebe müdürlüğü görevini yürütüyorum. Şirketimiz “beyannamelerin SMMM’lere imzalatılması zorunluluğu hadlerini” aştığından dolayı YMM ile tam tasdik sözleşmesi bulunmakta, bu nedenle başladığım tarihten önce de olduğu gibi beyannameler şirket adına alınmış olan şifre ile gönderilmektedir. YMM Tam tasdik raporunda muhasebe sorumlusu olarak adım ve belge numaram belirtilmektedir. Ayrıca şirketimizde iki kişi SMMM stajyerliğini yapmaktadır. 1 kişi YMM yanında diğer kişi de benim yanımda staj dosyası açtırmıştır. Şirketteki durumum bu iken, yönetim kurulu üyesi olup, imza yetkisi almam mümkün müdür? YMM raporunda belirtilen muhasebe kayıtlarından sorumluluğumu ve stajyerimi başka bir ücretli SMMM çalışanımıza devretmem gerekir mi? (Not: şirket ortağı değilim) Saygılarımla, İyi Çalışmalar

Cevap :
Gözetim ve denetiminizde stajyer olması nedeni ile YK üyeliğiniz olamaz.Stajyer olmasa YK üyesi olursunuz


 

Tarih : 02.03.2017
Soru :
merhabalar, okul aile birliğinden kiraladığımız spor salonu ba formunda yer almalı mı belge olarak kira sözleşmesi yeterli mi gider pusulası da düzenlenmeli mi. Gider pusulası düzenlenmeyecekse.Kira ödemelri için tahakku tarihi mi bankaya ödeme yapıldığı tarih mi dikkate alınmalı. Ayrıca kira sözleşmesinde yer alan harcanan elektrik su için ve elden ödenen bir tutar var. Bunu sözleşmeye dayanarak giderleştirebilir miyiz. Şayet ba formu düzenecekse elektrik su için ödenen tutar da ilave edilmeli mi. Teşekkür ve saygılarımla

Cevap :
Kira ödemesi kime yapılırsa yapılsın limitin üstünde olması halinde Ba formuna yazılır.Gider ousulası yapılası gerekmez.Bankan dekotu tarihi yazılır.Belgesinz harcamalar kayıtlara alınmaz.


 

Tarih : 01.03.2017
Soru :
merabalar ; lokantacılar odasının defterini yeni tutmaya başladık fakat üyelerden alınan tescil ücretleri,belge bed. vs. banka ve kasa yoluyla tahsil edilmektedir.kayıtları nasıl olmalıdır. hangi hesaplar kullanılmalıdır. teşekkürler.

Cevap :
Bahsettiğiniz oda VUK hükümlerine göre defter tutmaz.TDHP kuralına uymak zorunlulukları olmadığı kanaatindeyiz.Kendi meslek yasalarındaki hükümlere göre TESK tarafından belirlenmiş kurallar varsa o kurallara göre tutar.Konu vergi ve muhasebe uygulamaları ile ilgili olmadığı için detaylı bilgi sahibi değiliz.


 

Tarih : 28.02.2017
Soru :
Merhaba , bildiğiniz üzere 31/12/2017 Tarihine Kadar İşe Alınan Her Bir Sigortalı için Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği Sağlanacaktır. Bu teşvik ile ilgili bir şart var İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları . Benim sorum bu şart sigortalı değil de bağkur a kayıtlı olmasında durumunda da geçerli midir ? Yani son 3 ay içerisinde bağkurlu olması personelin bu teşvikten yararlanmasına engel olacak mıdır ? Cevaplarınız için şimdiden tşk.

Cevap :
iskura kayitli issiz olmasi gerekir


 

Tarih : 28.02.2017
Soru :
Sayın danışman; Muhtasar ve SGK. birleştirilmesi hakkında bir sorum olacaktı. Bir mükellefimin babası yanında sigortalı olarak bakıcı çalıştırmakta ve sadece sigorta prim bildirgesi vermekte idi. Bu kişi şimdi yeni çıkan kanuna göre muhtasar beyannameden mükellefiyet açması mı gerekiyor yoksa aynı şekilde prim hizmet belgesi vermeye devam edebilecek mi ? iyi çalışmalar dilerim

Cevap :
Ek 9 kapsaminda calisanlar bu kanun kapsamina girmemektedirler


 

Tarih : 23.02.2017
Soru :
Özel bir şirkette bağımlı olarak çalışıyorum. Önceki yıllarda YMM sözleşmemiz olduğu için aldığımız şifreyle beyannamemizi gönderiyorduk. 2017 yılı için sözleşme yenilemedik. Smmm belgesiyle firmada bağımlı olarak çalıştığım için beyannamedeki düzenleyen kısmına Smmm olarak kendi bilgilerim yada şirket bilgilerin den hangisini yazmam gerektiği konusunda bilgi vermenizi rica ederim. Saygılarımla

Cevap :
Smmm belgesiyle firmada bağımlı olarak çalışanlar için beyannamedeki düzenleyen kısmına Smmm olarak kendi bilgilerinizi yazacaksınız.


 

Tarih : 23.02.2017
Soru :
Sn yetkili selam İ.B.B. servis işletmecilerinden almış olduğu yetki belgesi ücreti ödemeleri gider olarak tek seferde indirilebilirmi yetki ücreti 10 yıllık yetki ücreti 40.000 tl 2 yılda bir taksit 8000 tl ödeniyor bu ödenen taksitler direkt gider olarak yazılabilir mi

Cevap :
Taksit ödemesi yapıldıkca giderleştirilir.


 

Tarih : 21.02.2017
Soru :
Merhaba İşkurda kayıtlı çalışanların SGK ve stopaj teşviğinden faydalanması için son üç aydır çalışmamış olmak mı? yoksa aynı işyerinde son üç aydır çalışmamış olmak mı gereklidir. kararname de konu açık değil.' işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları'

Cevap :
Son 3 ay hiçbir işyerinin aphb sinde bulunmaması gerekmektedir.


 

Tarih : 20.02.2017
Soru :
merhabalar; Smmm belgesini almış biri olarak kendime ait ticari işletmenin yasal beyannamelerini verebilirim...Herhangi bir yere bagımlı yada adıma buro bulunmamaktadır..teşekkürler

Cevap :
Ticari işletmeniz için Gelir mükellefiyeti tesisi ettirilmiş ise VD den şifre alarak sadece firmanın beyannamelerini gönderebilirsiniz.Ticari işletme Şirkete ise bu işlemi yapamazsınız.


 

Tarih : 15.02.2017
Soru :
SAYIN ÜSTADIM; 687 KHK İLE GELEN PRİM VE STOPAJ DESTEĞİ İLE İLGİLİ OLARAK,, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları.... BURADA KASTEDİLEN İŞE GİRDİĞİ İŞ YERİNİN VERDİĞİ SON 3 AYA AİT APHB VEYA MUHTASAR MIDIR YOKSA TÜRKİYE GENELİNDE BÜTÜN İŞYERLERİNDE SON 3 AY MIDIR. KONU HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ TEŞEKÜR EDERİM. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Tüm ülke için geçerlidir.


 

Tarih : 14.02.2017
Soru :
Merhaba, KDV istisna belgesi talebi girişi yapıyorum internet vergi dairesinden . maliyetim kesin belli değil ben yaklaşık bir rakam giriyorum. Girdiğim tutar kesilen faturadan fazla olursa sorun yaşar mıyım? Daha önce böyle bir işlem girişi yapmadığım için konu ile ilgili çok bilgim yok, yardımınızı rica eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Girdiğiniz tutar kesilen faturadan fazla olmaz.Teknik olarak GİB e beyan bölümü ile görüşünüz.


 

Tarih : 11.02.2017
Soru :
iyi çalışmalar, 1 ithalat ve ihracat yapan şahıs şirketiyiz. yurt dışından gelen credit note veya debit note belgelerine kdv 2 beyannamesini hangi durumlar da verecegim hangi durumlar da vermeyeceğim. 2 yabancı tüzel kişi tek ortaklı a.ş tiz [GEMİ SERTİFİKALANDIRMA İŞİ YAPMAKTAYIZ) ortak olan bu şirkke aramızdaki sözleşme gereği her ay düzenli royalty faturası kesiyoruz.( RUSYA] bu faturaları kdv 2 de gösteriyorum. KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI OLACAK MI KDV 2 VERİYORUM DOĞRU MU 3 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASINA YAPTIĞIMIZ BAĞIŞ KURUMLARDAN DÜŞEBİLİRMİYİM. SAYGILARIMLA

Cevap :
1-Credit Note veya debit note adlı belge, yurt dışındaki firmaya satılan malın kalitesizliğinden kaynaklanan fiyat düşüşlerinin Türkiye’deki firmaya yansıtılması nedeniyle düzenlenmesi halinde ise, herhangi bir hizmetten yararlanma gibi bir durum söz konusu olmadığından katma değer vergisine tabi olmayacaktır. 2-KDV AÇISINDAN; Fatura tutarı üzerinden VEYA yapılan ödemeden hesaplanacak KDV si (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.(2) nolu KDV beyannamesi ile ödenen KDV si (1) nolu KDV beyannamesinde İndirim Konusu yapılır. HİZMET İTHALİNDE GELİR VERGİSİ STOPJI;Kurumlar Vergisi Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından, ikinci fıkrasında ise ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03.02.2009 tarihinden itibaren, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğer serbest meslek kazançlarında % 20, gayrimaddi hak bedeli ödemelerinde de %20 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, ülkemiz ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunması ve söz konusu ödemelerle ilgili olarak anlaşmada bir hükmün bulunması halinde öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacaktır. 3-Bağışlar için KVK 10. maddesindeki koşullara göre giderleştiriir.


 

Tarih : 10.02.2017
Soru :
MERHABA SAYIN DANIŞMANIM, 687 SAYILI KHK GEÇİCİ MADDE 17' DEKİ "2016 YILI ARALIK AYINA İLİŞKİN AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ SİGORTALI SAYISINA İLAVE OLMASI" HESAPLAMASI NASIL YAPILACAKTIR? ÖRNEĞİN 3 KİŞİ ÇALIŞAN VARSA HESAPLAMA NASIL OLACAK 11 ÇALIŞANI VARSA HESAPLAMA NASIL OLACAKTIR. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Aralık /2016 işçi sayısı + yeni çalışan sayısı olmalıdır.


 

Tarih : 08.02.2017
Soru :
Üstadım İyi Çalışmalar; Benim sorum belge türleri ile ilgili. Alış ve Gider faturalırının muhasebe kaydında belge türü bilgisine fatura türlerini girecek miyiz. Örnek Mal alış faturası İRSALİYELİ FATURA veya E-Arşiv Fatura diye belirtmemiz gerekiyormu

Cevap :
Fatura kelimesinin yazılması yeterlidir.


 

Tarih : 07.02.2017
Soru :
İyi çalışmalar Yoga eğitimleri ve yaşam koçluğu faaliyeti işi ile iştigal eden serbest meslek erbabı aynı zamanda aynı konularda ve psikolojik destek ile psikolojik danışmanlık alanında uzman kişilerin bu hizmetlerini yer organize (otel toplantı salonu gibi) ederek bulmuş olduğu müşterilerine verilmesini sağlıyor. Kendisinin vermediği başkalarının vermesine aracılık ettiği danışmanlık bedellerini Müşterilerine belgelendirmek için faturamı serbest meslek makbuzumu düzenlemesi gerekiyor.? Eğer fatura düzenlemesi gerekiyorsa işletme defteri mi tasdik edilmesi gerekiyor ?

Cevap :
Yapılan işlemin ağırlığı S.meslek ise S.meslek makbuzu düzenlenir.


 

Tarih : 03.02.2017
Soru :
fabrikamız kamyon şoförlerinin, kullanığı kamyonların lasitklerini, kullanılmış lastikleri, satıcaz, bir firma bunları kaplayıp, başkalarına ticaretini yapmaktaymış. bizim kamyonlardan çıkan bu lastikler hurda mıdır, 2.el midir satışı için biz fatura kesicez kdv oranı ne olacaktır, hurda dersem kdv ne olur, hurda dememem lazım, çevre izin belgesi olan firmlar bunları topluyor, diğer taraftan, konuyu hurda olarak ele almıyıp* kullanılmış(yada eski) lastik desem kdv ne olacaktır, lisans belge vs aranır mı ? teşekkür ederim.

Cevap :
Araç lastikleri hurda olarak satılması halinde KDV hesaplanmaz. İstisnadır.Ancak istisna uygulanan ayda Lastiğin alışında indirilen KDV ilave kdv olarak Beyannamede beyan edilir.İstisna uygulanmaz. ise % 18 KDV hesaplanır.


 

Tarih : 03.02.2017
Soru :
Merhaba, Bağımlı çalışan meslek mensubuyum. Sorum bağımlı meslek mensuplarının yetkileri ile ilgili, Şöyleki; çalışmakta olduğum şirket Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelere girmektedir. İhalelere sunulması gereken evraklar arasında yeralan "KİK26 Bilanço Bilgileri Tablosu ve KİK28 Ortaklık Durum Belgesi" ile "İş Bitirme Belgesi" denen satış faturaları ve Cari Hesap dökümünün onayı yani kaşelenmesi durumudur. Bağımlı bordrolu olarak çalıştığım şirketin yukarıda değindiğim evrakları kaşeleme ve imzalama yetkisine sahip miyim? Kaşe ve imzalamam durumunda SMMM mevzuatına aykırı davranmış olur muyum? dolayısıyla ihale için bir risk teşkil eder mi? (talep edilmesi halinde ilgili evraklardan örnek de sunabilirim) Konu hakkında görüş ve değerlendirmelerinizin tarafımıa bildirilmesi için gereğini rica ederim. İletişim: 0 212 315 31 84 0 506 344 44 75 Saygılarımla, Yasin Aktaşlı

Cevap :
Hazırlanan mali tablolar kayıtlara uygun ise İmzalamanız da bir sakınca yoktur.


 

Tarih : 31.01.2017
Soru :
SAYIN İLGİLİ. Başka bir firmada sgk lı olarak çalışan bir kişi bizim firmamıza süreklilik arz edecek şekilde danışmanlık hizmeti verecektir Bu kişinin mükellefiyet tesis ettirmesi mümkün olmadığından dolayı bu kişiye yapacağımız ödemeleri gider pusulası ile belgelendirebilir miyiz Eger belgeleyebiliyorsak oranı nedir kdv karşısındaki durumu nasıl olmalı

Cevap :
Yapılan ödeme ücret ödemesidir.Bordro düzenlenmesi gerekir. Gider pusulası ile ödeme yapılamaz.


 

Tarih : 27.01.2017
Soru :
Selam; Üniversite öğretim üyesi bir kişinin(üniversitenin bilgisi ve izni dahilinde) uluslararası bir şirkete vereceği danışmanlık hizmeti için nasıl bir belge düzenlemesi gerekir. Vergi mükellefiyeti bulunmadığı için fatura tanzim edebilmesi imkanı yok iş konusu ise 6 ay süre ile sınırlı yani süreklilik arzetmeyecek. Bu nedenle Gider pusulası tanzim edilmesi uygun olur mu? Uluslararası bir denetim şirketine verilecek danışmanlık hizmeti için Stopaj yüzde kaç olarak uygulanmalıdır.Şirket ile öğretim görevlisi arasında yapılacak sözleşmeye uygun olarak başkaca nasıl bir belge düzenlenebilir?

Cevap :
GV mükellfiyeti tesis ettirerek S.M Makbuzu düzenleyecektir.Başka bir yöntem ile belgelendirilemez.


 

Tarih : 26.01.2017
Soru :
serbest meslek mensubunun aktifine kayıtlı gayrimenkulün satışının vergilendirilmesi , belge düzeni ve katma değer vergisi hususları hakkında bilgi

Cevap :
Satış için Serbest meslek makbuzu düzenlenecek (stopJ hesaplanmaz.)Alış ve satış arasındaki fark gelir olarak kayıt edilecektir.KDV oranı G.menkulün vasfına göre belirlenecektir.


 

Tarih : 24.01.2017
Soru :
merhaba Yatırım Teşvik belgesinde belirtilen ürünün tutarından daha fazla tutarda fatura düzenleyerek hepsi için kdv den istisna olabiliiyormu ?

Cevap :
Ürün tutarından fazlası için istisna uygulanmaz.


 

Tarih : 23.01.2017
Soru :
Merhaba, Yurtdışına hizmet ihracı yapan bir şirketiz. KDV beyannamesinde "TAM ISTISNA KAPSAMINA GIREN ISLEMLER" bölümünde "302 - Hizmet Ihracatı Satış" kulakçığında hizmet tutarını beyan ediyoruz. Beyan ettiğimiz bu tutarları tevsik etme zorunluluğumuz var mıdır. Bu konuda terredüte düştük. Bizim bu konuda yapmamız gereken işlemler nelerdir? 1. Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinde şöyle ifade var. "2.3. İstisnanın Tevsiki" "Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilecektir. Bunun için döviz alım belgesi ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır. Satış faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste ibraz edilebilecektir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekmektedir."

Cevap :
Tebliğde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekir.


 

Tarih : 20.01.2017
Soru :
Merhaba, bilanço esasına tabi olan eczane İlaç Atık Yönetim Sistemi ile bazı ilaçların imhasını yaptırmış. Takdir komisyonu kararı olmadan bu belge ile bu ilaçları stoklarımdan düşmem mümkün mü? Ayrıca bunun için fatura düzenlenmesi gerekiyor mu ve bu belgedeki ilaçların kdv sini beyannamede ilave edilecek kdv ye mi yazmalıyım? Muhasebe kaydını hakkında da bilgi rica ediyorum. Teşekkürler.

Cevap :
Takdir komisyonu kararı alınması gerekir.İndirilen KDV ise ilave KVD olarak beyannameye dahil edilir.Fatura düzenlenmez. 689 KKEG (B) / 153(A) -391(A)


 

Tarih : 18.01.2017
Soru :
Merhaba, X LTD Şti. şube açacak. Perkende ticaret yapacak. Vergi Dairesinden alınan Yazar Kasa izin belgesi, ödeme kaydedici cihazlara ait levha kaldırıldı mı acaba. Konu ile ilgili bilgi vermenizi rica ederiz.

Cevap :
ÖKC levhası kaldırılmıştır.İzin yazısı ile kasa alınarak kullanılmaya başlanacaktır.


 

Tarih : 17.01.2017
Soru :
Firmamız karşıt inceleme nedeniyle sınırlı inceleme alınmıştır şöyleki; Mal aldığımız firma koda girdiğinden vergi denetmeni bizide sınırlı inceleme ile incelemeye almıştır Mal aldığımız firma "Sahte Belge Düzenleme" koduna girdiğinden mal alım faturalarının kdv sini tahakkuk etmiş ve 1 kat vergi ziyaı cezası kesmiştir Ancak bu inceleme nedeniyle ayrıca ortağın şirkete yüksek miktarda borcu olduğu ve buna faiz hesaplayıp fatura kesilmediği için ayrıca KDV tarh etmiş yine ayrıca nakit ödeme sınırı üstünde kasa işlemleri sebebiyle özel usz cezası kesmiştir Vergi müfettişi karşıt incelemeye dayalı sınırlı incelemelerde yukarıdak gibi ortak borcu faizi ve usul sebepli ceza ve vergiler çıkarma yetkisi var mıdır? Yoksa bu inceleme için ayrı bir inceleme mi başlatması gerekir? Ne yapmalıyız? Şimdiden ilginize teşekkür ederiz

Cevap :
İnceleme elemanın vergi incelemesinde yetkisinin sınırı olamaz ,yaptığı doğrudur.


 

Tarih : 16.01.2017
Soru :
Merhaba, Şehir dışında çalışan personel için iş avansını banka kanalıyla gönderiyoruz. Fakat harcamalarının bir kısmını belgelerken bir kısmına da belge alamıyor. Belge alamayan kısmını harcırah kapsamında değerlendirebilir miyiz?

Cevap :
Hayır değerlendirilmez. Harcırh hesaplaması farklıdır.


 

Tarih : 14.01.2017
Soru :
Merhaba, şahıslar için dzenlediğimiz gider pusulalarında ( esnaf ve sanatkar değil muafiyet belgesi de bulunmuyr.) ev hanımı ve bu hizmeti sadece bir kere olarak gerçekleştirecek. ( restıran mutfağında çalışarak) gider pusulası düzenleyeceğiz. kdv ve stopaj ayıracak mıyız oranı nedir teşekkürler.

Cevap :
Yapılan ödeme ücret olup ,Bordro düzenlenir.Gider pusulası düzenlenmez.


 

Tarih : 14.01.2017
Soru :
Merhaba, işçi emeklilik sebebiyele 31/10/2016 çıkışı yapıldı. 02/11/2016 tarihinde de sgdp olarak beyan edilerek işe girişi yapıldı. 11/2016 aylık bildirgesini verirken sehven belge türü 1 olarak aylık bildirgeyi onayladığımı yeni farkettim. Belge türü 02 olarak vermem gerekiyordu.(SGDP kesilmeliydi)Düzeltme için ne yapmalıyım? Para cezası ile karşılaşmam söz konusu mu?Teşekkürler...

Cevap :
Düzeltme aphb düzenlenip dilekçe ile kuruma elden verilmelidir.


 

Tarih : 12.01.2017
Soru :
BAĞIMSIZ DENETÇİ YETKİ BELGESİ HARCI İLE BAĞIMSIZ DENETÇİ KİMLİK BELGELERİ İÇİN ÖDEDİĞİMİZ GİDERLERİ SERBEST MESLEK KAZANCIMIZDAN İNDİREBİLİRMİYİZ? İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Bağımsız Denetçi Belgesine ilişkin eğitim (kurs) gideri ile Bağımsız Denetçi Yetkilendirme Belgesine ilişkin ücretin Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesindeki serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler arasında sayılmadığından, söz konusu giderler için yapılan ödemelerin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak hasılattan indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, Bağımsız Denetçi Belgesine ilişkin eğitim (kurs) giderlerinin anılan Kanunun 89 uncu maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan şartların taşınması halinde, yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.


 

Tarih : 11.01.2017
Soru :
Kabahatler Kanunu gereğince adıma çıkartılmış 2,000 tl. lik bir cezanın Rıhtım Harçlar vergi dairesinden aldığım olay kayıt defteri sorgulama belgesinde vadesi 15/5/2007 olarak görünüyor.Ancak bu 2,000 tl lik ceza karşılığında 17/10/2012 tarihinde tahsilat fişi karşılığında 1 kuruş tahsil edilmiş.Yani tahsil zamanaşımının dolması bu şekilde önlenmeye çalışılmış.Vergi dairesine 1,999,99 tl.lik tahsil zamanaşımına uğramış borcun dilekçe ile kaldırılması talebinde bulundum.Ancak vergi dairesi dilekçeme cevaben itirazımı bu cezayı düzenleyen kuruma yapmam gerektiği yanıtını aldım.Bu durumda Vergi Dairesini Tahsil zamanaşımı süresini ileri sürerek dava etmem gerektiğini düşünüyorum.Bu konudaki görüşünüzü hangi mahkemede dava açmam gerektiği konusundaki yorumunuzu rica ediyorum.Saygılarımla

Cevap :
Tarafınıza ödeme emri tebliğ edilmişse tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Vergi mahkemesine dava açabilirsiniz.Ödeme emri yoksa dava açılamaz.


 

Tarih : 06.01.2017
Soru :
merhaba....ben ismmm odasına kayıtlıyım şuanda düzce de bulunan bir şirkette bağımlı olrarak çalışmaya başladım,odadan oda kayıt belgesini de aldım...düzce de bulunan bir şirket.vergi beyannamelerini şirket adına şifre alıp vergi beyannamelerini ben göndereceğim. ismmm odasına kayıtlıyım şirket düzcede olduğundan dolayı bir sıkıntı olur mu?

Cevap :
Düzce odasına naklinizi yapmanız gerekir.


 

Tarih : 05.01.2017
Soru :
Merhabalar, SMK mükellefi bir mükellefim kendi uzmanlık alanı dışında reklam geliri elde etmiştir. Bu reklam geliri için nasıl bir belge düzeni ve vergilendirmesi olmalıdır. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Elde ettiği gelir sürekli ise ikinci bir iş için işletme deftereri tasdik ettirilir.Fatura düzenlenir.Faaliyet Bir kez yapılmış ise S.m. makbuzu düzenlenir.


 

Tarih : 05.01.2017
Soru :
merhaba, Şirket yetkilisi tarafından imzalanmış olan banka talimatı muhasebe kayıtlarında belge niteliği taşımaktamıdır. yoksa banka ekstresi ile kayıt yapmak zorunlumudur.

Cevap :
Kayıtlar banka belgesi ile yapılır.


 

Tarih : 03.01.2017
Soru :
BA BS DÖKÜMLERİNDE BELGE SAYISI HAKKINDA BİR SORUM VAR. ALIŞ FATURASINDA VEYA SATIŞ FATURASINDA FATURA BİTİMİ 3 ADET FATURA OLURSA BELGE SAYISINI KAÇ YAZMAMIZ GEREKECEK ÜÇ MÜ BİR Mİ.

Cevap :
BİR YAZILACAK


 

Tarih : 02.01.2017
Soru :
Derneğe bağlı olarak bir spor salonu işletmesi kurmak istemekteyiz.Kuruluş için nerelere başvuru yapmamız gerekir. Tasdik edilmesi gereken defterler, vergi mükellefiyetlerimiz, vermemiz gereken beyannameler, düzenlememiz gereken gelir sağlayıcı belgeler hakkında bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap :
İktisadi işletme kuruluşu için Ticaret siciline kayıt yaptıracaksınız.Kurulacak İktisadi işletmenin Vergi dairesine kaydı yapılacaktır.Dernek iktisadi işletmeleri Kurumlar vergisi mükellefi için tutulması gereken defterler tutulur. Kurumlar vergisi mükelleflerinin vermiş olduğu tüm beyannameler verilir.


 

Tarih : 02.01.2017
Soru :
merhaba...bağımlı çalışmaya başlayacağım için; vergi dairesi benden odadan bağımlı çalıştığınıza dair belge getirmemi istedi? bağımlı çalıştığıma dair nasıl bir belge almam gerekir odadan? teşekkürler,iyi çalışmalar.

Cevap :
Odadan"Oda kayıt "belgesi alacaksınız.


 

Tarih : 29.12.2016
Soru :
iyi günler,şti.e işçiler için yaptırılan ferdi kaza sigorta poliçesi Ba formunda bildirilecekmidir.. POLİÇELERİN DAHİL EDİLMEYECEĞİNİ BİLİYORDUM.ancak internetten aşagıdaki bilgiyi öğrendim.tereddüte düştüm.. Bilgilendirirseniz sevinirim.teşekkürler.. http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/sikca-sorulan-sorular ((• 396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümünde yer alan “Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir” açıklaması uyarınca sigorta hizmeti alanların poliçe bilgilerini Ba bildirim formuna dahil etmeleri gerekmektedir. ))

Cevap :
Evet bildireceksiniz.


 

Tarih : 28.12.2016
Soru :
merhabalar iki sorum vardı 1)ticari faaliyetimizin olduğu bir firmag tasviyeye girmiş mutabakat yapmak istediğimde karşı firmanın muhasebecisi biz bilançoyu sıfırlıyoruz ,hesabı kapatabilirsiniz dedi yapmam gereken muhasebe kaydı nedir. ödeme yaparak mı kapatalım..yoksa gelir mi yazalım.. ilerde firma sahibi ödeme isterse ödemeyi nasıl yapalım...(tutar büyük değil 300 tl civarı) işlemle ilgili tavsiyeniz nedir. 2)diğer bir sorumda firma sahibi müşterilerine yılbaşı için hediye alımı yapıp(mahiyeti bu şekilde olacaktır.belge tutarıda 800-900 tl gibi bi rakamdır tahmini) şirkete fatura kestirirse yapılan gider kkeg e mi atılmalıdır..yoksa nasıl bir kayıt yapımalı ...gider e yazılıp kdv si indirilebilir mi? teşekkürler

Cevap :
1-Borç alacak VUK da belirtilen kurallara göre yapılır.Ödemeler ve tahsilatlar limit altındakiler içi makbuz ile limit üstü işlemler için Banka dekontu ile yapılır. Görüştüğünüz meslek mensubuna bu hususları hatırlatınız.Afaki sıfırlama olmaz. 2-İşle ilgili olmayan harcamalar KKEG olarak kayıtlara alınır.


 

Tarih : 28.12.2016
Soru :
Sayın üstad: Yanımda çalışan bayan eleman Kasım 2016 da doğum izinine çıktı.Kasım ayında 10 gün çalıştı. Sgk bildirgesinde 10 gün çalışır gösterdik.Yeni yılda aralık bildirgesinde yanımda başka çalışan yok ise Aralık 2016 bildirgesini boş olarak verecekmiyim yoksa hiçmi vermeyeceğim.Yanımda 1 kişi daha var ise çalışanın bidirgesini verirken doğum izini alan kişiyide hizmet belgesinde ücret sıfır çalıştığı gün sayısı sıfır diyemi göstereceğim.

Cevap :
APHB işçi rapolu olarak 0 gün 0 kazanç olarak verilmelidir.


 

Tarih : 27.12.2016
Soru :
iyi günler, 2011-2012 yıllarına ait kurumlar ve kdv yönünden matrah arttırımı yapan mükellefimin 2011 yılı defterleri istenmekte,telefonda görüştüğüm yoklama memuruna matrah arttırımı yaptığımızı belirtmeme rağmen defter ve faturaları getirmemi istedi yoksa takdire sevkle mükellefi tehdit etmiş.Öncelikle sorum şu matrah arttırımı yapan ve ilk taksidini ödeyen mükellefler incelemeye tabimidir. ikinci sorum ise defter belge istemede yasal süre verilmesi (15 gün )gerekmezmi? teşekkür ederim.

Cevap :
Defterleri ibraz etmek zorundasınız.Ancak matrah artımı yapıldığı için tarhiyat yapılmaz.Defterleri karşıt inceleme için istenmiştir.Defterler Yazı ile istenir.Telefon ile defter istenemez.


 

Tarih : 27.12.2016
Soru :
Sayın Yetkili, ben özel bir şirkette bütçe-finans uzmanı olarak sigortalı çalışmaktayım ve belgemi kullanmıyorum. Sigortalı çalışırken evimin bir odasına SMMM Bürosu olarak gösterip mesleki faaliyette bulunabilir miyim? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
İş koluna bakılmaksızın bir işverene tabi bağımlı çalışanlar serbset olarak mesleki faaliyette bulunamazlar.


 

Tarih : 23.12.2016
Soru :
İyi çalışmalar. Bir müşterimizde Avrupa Topluluğu Yüklenicisi IPA Çerçeve Anlaşması KDV İstisna Sertifikası bulunmakta. Bu belge ile Yurtiçinden alınan mal ve hizmetlerde KDV muafiyetimiz var. Sorum şu; biz KDV siz aldığımız malları aynı işle ilgili alt yüklenicimiz olan şirketlere satmak istediğimizde düzenlenecek faturada KDV hesaplayacakmıyız. Teşekkür eder iyi çalışamalar dilerim.

Cevap :
Evet düzenleyeceğiniz faturalarda KDV hesaplayacaksınız. Alıcınızın elinde istisna belgesi yok.


 

Tarih : 21.12.2016
Soru :
Merhabalar, Bir kamu kuruluşuna verilen geçici teminat bedeli ihalenin kazanılması ve akabinde imza aşamasında sehven (Hatalı belge sunumu)) vergi borcundan dolayı iptal ediliyor. Kurum geçici teminat bedelini irad kaydediyor. Bu tutar 400 000 TL dir. Firmamız bu tutarı matrah dan düşecek mi? veya kkeg olarak mı kayıtlara alacaktır. Konu ile ilgili dayanağı da bildirirseniz memnun olacağım. Bu vesile ile iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Gider olarak kayıt edilebilir görüşündeyiz.Ancak GİB den özelge almanızı öneririz.


 

Tarih : 21.12.2016
Soru :
Merhaba, SGK, bir işyerinin (İşletme Defteri) 07.12.2016 tarihinde resen açılışını yapmıştır. 3 işçi olarak açılış belgesinde yazmaktadır. Karşılaşılacak ilk ceza işyeri bildirgesinin verilmemesi ile ilgilidir. Peki işe giriş bildirgesi ile ilgili ceza kesilecek midir? İlk defa sigortalı çalıştırılmaya başlandığı için (1 aylık işe giriş bildirgelerinin verilme süresi nedeniyle) ceza kesilmeyecek midir? Teşekkürler.

Cevap :
şyeri bildirgesinin, belirlenen şekle ve bu Tebliğde belirtilen usule uygun verilmemesi veya bu Tebliğde belirtilen sürelerde Kuruma verilmemesi hallerinde Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, 1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için aylık asgarî ücretin üç katı tutarında, 2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için aylık asgarî ücretin iki katı tutarında, 3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgarî ücret tutarında, idarî para cezası uygulanacaktır. Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, söz konusu bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra işverenlerce kendiliklerinden verilmesi halinde, birinci maddede belirtilen cezalar üçte ikisi oranında uygulanacaktır. Resen tespit yapıldığı için işçilerede işe giriş işlemleri için ipc kesilecektir.


 

Tarih : 20.12.2016
Soru :
merhabalar, yabancı (Mısır'lı)işçi için çalışma izni aldık.işe giriş bildirgesi düzenleyeceğiz.İşe giriş bildirgesi ve daha sonrasında aylık prim belgesi düzenlenmesinde özellikli bir durum var mı yoksa diğer işçiler gibi aynı mı olacak.(5510 , 6111 veya 00000 olark mı verilecek aylık bildirge) teşekkürler.

Cevap :
Kişi artık 4/a işçisidir. tüm işlemleri buna göre yapılmalıdır.


 

Tarih : 15.12.2016
Soru :
iyi günler Bilgisayar Program yazılım işiyle uğraşan firma, yazılım + program v.s. yapıyor bu işleri yaparken de başka şirketlerde sigortalı işçi olarak çalışan Bilgisayar Yazılım Mühendisi arkadaşlarından Teknik ve yazılım konularında yardım almak durumunda kalıyor. Başka şirkette çalışan Bilgisayar Programcısı arkadaşlarına destek aldığı hizmetler için ücret ödemesi durumunda ve bu ücretleride belgelendirmek istiyor. bu ücret ödemeleri GİDER PUSULASI ile belgelendirebilirmiyiz, gider pusulası olursa ödenecek G.STOPAJ ORANI % ? kaç olur. ve bu işlemler yılda 5-10 kez tekrarlanıp ücret ödemeside olabilecek Projeye göre. bu gider pusulası olarak ödemelerde ÜST LİMİT SINIR VARMIDIR ? G.STOPAJ VERGİ ORANI % ? Kaçtır.

Cevap :
Gider pusulası ile ödeme olamaz Size hizmet veren kişilerin bağlı oldukları şirket firmanıza hizmet faturası düzenleyecek Düzenleyecek faturada hesaplanan KDV tevkifata tabi olacak (9/10) Diğer bir yöntem ise çalışanlar için ücret bordrosu düzenleyerek ödeme yapabilirsiniz.


 

Tarih : 14.12.2016
Soru :
İnternetten anket formu doldurulması karşılığında mükellef olmayan gerçek kişilere ödeme yapılacaktır.Belgelendirmek için gider pusulasımı kullanmamız gerekir ? bir kesinti yapılacak mı ? teşekkür ederim.

Cevap :
Yaptırılan iç ücret olarak yapılacaksa Bordro düzenlenir.Gider pusulası düzenlenmez.


 

Tarih : 13.12.2016
Soru :
İYİ GÜNLER.X VE Y ADINDA İKİ KİŞİ BİR ARSAYI ALIP İNŞAAT YAPMAYA KARAR VERİRLER...Y KİŞİSİNİN MÜTEAHİTLİK BELGESİ VAR.ONUN ÜZERİNDEN YAPMAYA KARAR VERİYOLAR....X NORMAL ŞAHIS VERGİ MÜKELLEFİ DEĞİL...VERGİ LEHVASI ÇIKARSA TAPU İKİSİNİN ADINA OLDUĞU İÇİN NASIL OLUR...VERGİ SORUMLULUĞU NASIL OLUR...

Cevap :
MÜTAHHİTLİK BELGESİNİN VERGİ HUKUKUNDA ÖNEMİ YOKTUR ORTAK İŞ YAPILACAKSA HER İKİ KİŞİ ADINA DA MÜKELLEFİYET TESİS EDİLMESİ GEREKİR.


 

Tarih : 12.12.2016
Soru :
merhaba üstad, size aşağıdaki soruyu sormuştum cevap olarak Elde edilen kazanç döviz olarak getirileceği için Banka dekontu tevsik edilecek belge olacaktır . demişsiniz Fakat yurtıdışı inşaat kazançlarının döviz olarak getieilme zorumluluğu yok ve getirmeyeceğiz. nasıl bir evrak alınmalıdır. yurtdışı şubeden teşekkürler Soru : Merhaba, üstad, Yurtdışı şube aracılığı ile yaptığımız inşaat işlerimizin gelirini 31/12/2016 'da Türkiye deki sonuç hesaplarımıza yansıtmak istiyoruz. Bu kazancı yazarken tevsik edici belge ne olacaktır.

Cevap :
Getirilmeyen kazanç da istisna uygulanmaz.Koşul kazancın getirilmesidir.


 

Tarih : 10.12.2016
Soru :
Merhaba, üstad, Yurtdışı şube aracılığı ile yaptığımız inşaat işlerimizin gelirini 31/12/2016 'da Türkiye deki sonuç hesaplarımıza yansıtmak istiyoruz. Bu kazancı yazarken tevsik edici belge ne olacaktır. Şubeden hangi belgeleri istemeliyiz. Diğer sorumda; inşşat dışı Yurtdışı Şube kazançları Türkiyede sonuç hesaplarına yansıtmak için hangi belgeler olmalıdır. Teşekkürler

Cevap :
Elde edilen kazanç döviz olarak getirileceği için Banka dekontu tevsik edilecek belge olacaktır.


 

Tarih : 10.12.2016
Soru :
ŞAHIS İŞLETMESİNİN AKTİFİNE KAYITLI BİNEK ARAÇ TRAFİK KAZASINDAN DOLAYI AĞIR HASARLI(PERT) HALİNE GELMİŞ VE BU DURUM TRAFİKTEN ÇEKME TESCİL BELGESİ İLE BELGELENDİRİLMİŞTİR.SİGORTA ŞİRKETİ EKSPER RAPORU DOĞRULTUSUNDA TAZMİNAT BEDELİNİ BANKA HESABINA YATIRDI.SİGORTA ŞİRKETİ PERT OLAN ARACI 3 KİŞİLER ARACILIĞI İLE NOTERDEN SATIŞINI VERDİ.NOTERDEN VERİLEN SATIŞA GÖRE FATURA TALEB ETMEKTEDİR.KESİLECEK FT SİGORTADAN GELEN TAZMİNAT TUTARINA GÖREMİ YOKSA NOTERDE BELİRTİLEN SATIŞ TUTARINA MI GÖRE KESİLECEK VE KDV ORANI NE OLACAK? İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
PERT OLAN ARAÇ İÇİN GERÇEK DE HURDA DEĞERİ NE İSE O DEĞER ÜZERİNDEN FATURA KESİLECEKTİR.KDV % 1 OLURAK HESAPLANACAKTIR.


 

Tarih : 09.12.2016
Soru :
AMERİKADA BULUNAN BİR ŞİRKETİN TÜRK ÇALIŞANI ŞİRKETE BAĞLI OLARAK TÜRKİYEDE BİR ŞUBE AÇIP AYNI İŞİ YAPMAK İSTİYOR İTO DAN BİR TAKIM BELGELER ALDIM.SİZDEN NASIL BİR YOL İZLEYİP İSTANBULDAKİ İŞLERİMİ NASIL YÜRÜTEBİLİRİM.VE BU İŞLEM BANA MALIYETİ NE KADARDIR BENİM EMEĞİM DAHİL NE KADAR BİR TALEPTE BULUNAYIM.? YAPACAGIM İŞLEMİ LÜTFEN SIRAYLA SIRALIYABİLİRMİSİNİZ.ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
ŞİRKET KURULUŞU VE DİĞER İŞLEMLER İÇİN BELİRLENEN ÜCRETLER; ÜCRET TARİFESİNDE MEVCUTTUR. BÜROKRATİK İŞLEMLER KONUSUNDA İLGİLİ KURUMLAR İLE GÖRÜŞÜNÜZ.


 

Tarih : 08.12.2016
Soru :
Mesleğe devam ederken Bağkur emeklilik dilekçesi veren biz meslek mensupları odanızda nasıl bir işlem yapıyoruz, Sgk'ya nasıl bir belge vermemiz gerekir. Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap :
SGK’nın emeklilik aylığı bağlama veya diğer ödenek tahsis etme işlemleri, yasal olarak talep şartına bağlı. Bugüne kadar da sigortalı ve hak sahipleri söz konusu tahsis yardımlarından faydalanmak için ‘Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’ ile SGK’ya doğrudan veya posta yoluyla müracaat etmek zorundaydı. Ancak SGK bir sistem değişikliğine giderek, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerinin bu belgeleri internet ortamında verebilmelerine olanak sağlanmıştır. İnternetten yapılan başvuru formunuza telefonunuza mesajla emekliliğe hakkazandınız vd koşullarla ilgili bilgi gelir. Emeklilik işlemleriniz sonuçlanmıştır mesajı ve emeklilik taahhütnamenizi Kurumuza getirip muhasebe servisimize vermeniz halinde emekli meslek mesubumuz statüsüne geçmeniz için işlemler yapılmaktadır


 

Tarih : 29.11.2016
Soru :
MERHABA,BAĞIMSIZ OLARAK MESLEKİ FAALİYETİM BULUNMAKTADIR. ANCAK HİSSEDARI OLDUĞUM BİR ARSAM BULUNMAKTADIR. BU ARSAYI YAN ARSAYLA BİRLEŞTİRDİM VE İNŞAATINI DA KENDİM YAPMAK İSTİYORUM. ANCAK İNŞAAT ALANI 500 M2 DEN BÜYÜK OLDUĞU İÇİN GEÇİCİ MÜTEAHHİTLİK BELGESİ ALAMIYORUM. KALICI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ ALMAM İÇİN DE TİCARET ODASINA ÜYE OLMAM VE VERGİ DAİRESİNE İNŞAAT FAALİYETİNDEN DOLAYI DA BİLGİ VERMEM GEREKECEK. VE İNŞAAT BİTTİKTEN SONRADA DAİRELERİN 1-2 TANESİNİ SATIŞ VE DİĞERLERİNİ DE DİĞER ARSA SAHİPLERİNE KAT KARŞILIĞI YAPMIŞ OLACAĞIM. BU TÜR BİR FAALİYET İÇİNE GİREBİLİRMİYİM., TEŞEKKÜR EDERİM...

Cevap :
MESLEK YASASINA GÖRE YAPAMAYACAĞINIZ GÖRÜŞÜNDEYİZ.TİCARET YASAĞI


 

Tarih : 28.11.2016
Soru :
ÜSTADIM AŞAĞIDAKİ CEVAP TAMAM AMA HANGİ NEDENDEN DOLAYO DAB OLMASI GEREKİR BİRZ AYRINTI VEREBİLİRMİSİNİZ. TEŞEKKÜR EDERİM 28.11.2016 14:12 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER DİLERİM. SORUM ŞÖYLE: İHRACAT YAPAN BİR FİRMAYIZ. YURDA GELEN İHRACAT BEDELLERİ HERHANGİ BİR KREDİ KAPATMASI - TEŞVİK KAPATMASI VEYA KDV İADESİ NDE KULLANMIYORUZ. BUNA RAĞMEN GELEN DÖVİZLERİ DÖVİZ ALIM BELGESİBE (DAB) A BAĞLAMAMIZ GEREKİYORMU GELEN İHRACAT BEDELİNİ DİREK MÜŞTERİ CARİ HESABINA İŞLEYEREK KAYIT YAPABİLİRMİYİZ.TEŞEKKÜR EDERİM Cevap : DAB OLMASI GEREKİR.

Cevap :
VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE TEVSİK ZORUNLULUĞUNDAN DOLAYI


 

Tarih : 28.11.2016
Soru :
İYİ GÜNLER DİLERİM. SORUM ŞÖYLE: İHRACAT YAPAN BİR FİRMAYIZ. YURDA GELEN İHRACAT BEDELLERİ HERHANGİ BİR KREDİ KAPATMASI - TEŞVİK KAPATMASI VEYA KDV İADESİ NDE KULLANMIYORUZ. BUNA RAĞMEN GELEN DÖVİZLERİ DÖVİZ ALIM BELGESİBE (DAB) A BAĞLAMAMIZ GEREKİYORMU GELEN İHRACAT BEDELİNİ DİREK MÜŞTERİ CARİ HESABINA İŞLEYEREK KAYIT YAPABİLİRMİYİZ.TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
DAB OLMASI GEREKİR.


 

Tarih : 24.11.2016
Soru :
Merhaba,yatırım teşbik belgesi kapsamında yurtdışından ithal edilen makinaların, KDV Beyannamesindeki ekler kısmında bildirimi yapılırken fatura sayısına fatura numarası mı yoksa gümrük giriş beyanname numarası yazılacak emin olamadım. Konu ile ilgili yardımcı olur musunuz lütfen.iyi çalışmalar..

Cevap :
Faturanın numarası tarihi yazılacaktır. GGB ile ilgili bölüm zaten yok.


 

Tarih : 23.11.2016
Soru :
değerli meşlektaşım selamlar. sorum şudur; 931901 kendi hesabına bireysel çalışan atlet hakem zaman tutucu antrenör spor eğitmeni vd sporcuların faaliyetleri ile ilgili olarak bir işyeri açılışı yapacağım. bu işyerinin kullanması gereken defter ve belge nedir. ( serbest meslek makbuzu fatura vs.) eğer serbest meslek makbuzu ise ders verdiği öğrenciye makbuz keserken stopaj uygulayacak mı ?

Cevap :
S.M defteri ve makbuzu düzenlenecek % 18 KDV alacak GV stopajı olmayacaktır.


 

Tarih : 23.11.2016
Soru :
22.11.2016 10:29 (Üye) Soru : İyi çalışmalar.Ücrete ilave olarak çalışana ikramiye verildi.Çalışanın ilgili ayda raporu olduğundan eksik günü var.Aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün hesabında ücret kısmını esas alarak eksik gün ve ücret hesapladık.İkramiyeyi eksik gün hesabıbda işleme almadık.Kağıt ortamında verilen eksik gün formunda prime esas günlük kazanç bölümüne ücret+ikramiyeyi toplayıp ilgile güne bölüp mü yazmamız gerekir ? Yoksa sadece ücreti baz alıp ikramiyeyi katmadan hesap edip mi yazmamız gerekir? Acil cevabınızı bekliyorum.. Cevap : Henüz cevaplanmamış. Acil cevap vermenizi rica ederim.

Cevap :
Ücret ve ikramiye APHB de de diğer bildirmlerde de ayrı ayrı gösterilir. Kişi raporlu olduğu dönemde ücrete hak kazanmayıp ikramiyeye hak kazanmış olabilir hepsi ayrı ayrı beyan edilmelidir.


 

Tarih : 23.11.2016
Soru :
Sayın yetkili iyi çalışmalar; Size vergi yapılandırması ile ilgili danışmak istiyorum. Bir mükellefim 2013/12. ayda sahte ve yanıltıcı belge kullandığı için vergi dairesi tarafından uzlaşmaya davet edilmiş. 19.04.2016 tarihinde uzlaşma sonuçlanmış ve mükellefe yaklaşık olarak 80.000 lira tutarında bir ödeme tahakkuk edilmiş ve taksitlendirilmiş, ilk taksit ödemesi 30.11.2016 olmakla beraber henüz herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Mükellefim 2013-2014-2015 yıllarına ait matrah arttırımı yapmış. Sorun şu: mükellefim bu durumda bir adaletsizlik yok mu diyor? 2 ay gibi bir süre ile 6736 sayılı yasayı bekler ve matrah arttırımı yapardım diyor ve ödenecek olan 80000 tl yi ödemezdim. Bu konu ve buna benzer durumlar ile ilgili olarak herhangi bir özelge veya tebliğ yayınlandı mı acaba ? Yardımcı olursanız sevinirim. İyi Çalışmalar..

Cevap :
Yarını ne olacağını kimse önceden bilemez.Konu ile ilgili özelge veya tebliği olamaz


 

Tarih : 23.11.2016
Soru :
Sayın Danışman, 30.10.2016 tarihinde doğum raporu biten personel yarım çalışma ödeneğinden 2.doğumda kaç gün süre faydalanabilir. sgk bildirgesi nasıl olmalı eksik gün bildirimi nasıl yapılmalıdır. ( eğer yapılacaksa belge eklenmelimidir.)

Cevap :
120 gün yararlanır. İSMMMO web sayfamızda yarım çalışma başlığı altında konu ile ilgili detaylı bilgi bulunmaktadır


 

Tarih : 22.11.2016
Soru :
14/10/2016 TARİHİNDE 2011-12-13 YILLARINA AİT DEFTER VE BELGELERIMIZ MÜFETİŞ TARAFINDAN İSTENDI MUFETİŞİ ARADIK MATRAH ARTIRIMI YAPACAĞIMIZI SÖYLEDIK GETIRMENİZE GEREK YOK DEDI FAKAT MATRAH ARTIRIMI SURESI UZADIĞINDAN BIZ ARTIRIMIZI 17/11/2016 TARİHİNDE KURUMLAR VE KDV YÖNÜNDEN 2011-12-13-14-15 YILLARI İÇIN ARTIRIMDA BULUNDUK BU ARADA MÜFETİŞ 15 GÜNLÜK SERE İÇERİSİNDE DEFTER VE BELGELERI GÖTÜRMEDIĞIMIZDEN BU SURE İÇINDE ARTIRIMDA BULUNMADIĞIMIZDAN 01/11/2016 TARİHİNDE İNCELEME RAPORU DÜZENLEYEREK 3 YILLIK INDİRİLEN KDV LERIMIZI İPTAL EDEREK 50000 TL KDV VE 359-2 MADDAYE SOKARAK 3 KAT CEZA KESEREK VERGI DAİRESİNE GÖDERDI NE YAPMAMIZ GEREKIR SAYGILARIMLA ACIL CEAVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
"SÖZ UÇAR YAZI KALIR" BU SÖYLEDİKLERİNİZİ BİR DİLEKÇE İLE MÜFETTİŞLİĞE BİLDİRSEYDİNİZ BUNLAR OLMAZDI. YAPILACAK BİR ŞEY YOK HER ŞEY HUKUKA UYGUN GÖZÜKÜYOR.


 

Tarih : 22.11.2016
Soru :
İyi çalışmalar.Ücrete ilave olarak çalışana ikramiye verildi.Çalışanın ilgili ayda raporu olduğundan eksik günü var.Aylık prim ve hizmet belgesinde eksik gün hesabında ücret kısmını esas alarak eksik gün ve ücret hesapladık.İkramiyeyi eksik gün hesabıbda işleme almadık.Kağıt ortamında verilen eksik gün formunda prime esas günlük kazanç bölümüne ücret+ikramiyeyi toplayıp ilgile güne bölüp mü yazmamız gerekir ? Yoksa sadece ücreti baz alıp ikramiyeyi katmadan hesap edip mi yazmamız gerekir? Acil cevabınızı bekliyorum..

Cevap :
sorunuzun cevabı sistemde mevcuttur.


 

Tarih : 21.11.2016
Soru :
Faaliyetsiz olan şirketten tarifedeki askari tutarın yüzde kırkı alınabilir gibi bir ibare vardı yanlış hatırlamadıysam.Faaliyetsiz den neyi anlamalıyız.Örneğin aylık hareketi kira ve müşavir makbuzu olan bir mükellef faaliyetsiz midir? Bu durumda mukavele nasıl yapılıyor.faaliyetsiz tutar üzerinden mi yoksa normal tutar üzerinden mi.Askari tutar üzerinden ise faaliyet başladığında yeni mukavele mi lazım? Kira ve müşavir makbuzuna ilave birkaç gider belgesi faaliyete geçtiği anlamına mı gelir?

Cevap :
Gayrifaalin tanımı yapılmamıştır.Gayrifaalenden anlaşılması gereken yıl boyunca hiç mal ve hizmet satışı olmamasıdır.


 

Tarih : 16.11.2016
Soru :
Hocam alacağın temliki belgesi düzenleyip iki firmadan birinin borcunu diğerinin alacağından düşürüyorlarmış. buna müşavirleri izin veriyormuş. Alacağın temliki belgesi ile bir firmanın alacağından diğer firmanın borcu mahsup edilebilir mi ? mali müşavirleri yapıyormuş ?

Cevap :
Tek düzen hesap planında ve muhasebe/vergi uygulamaların göre böyle bir işlem yapılamayacağı görüşündeyiz.Mali müşavirin izni ile işlem yapılmaz.Muhasebe kananlara göre yapılır.


 

Tarih : 16.11.2016
Soru :
merhaba. farklı iki tedarik firmamız aralarında anlaşmışlar. birinin borcunu diğerinin alacağından düşmemizi istiyorlar. bunu yapabilir miyiz ? hangi belgelerin düzenlenmesi lazım ?

Cevap :
Böyle bir işlem olmaz.Her mükellef kendi muhasebe sisteminde borç ve alacağını takip eder.


 

Tarih : 15.11.2016
Soru :
YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan ve aynı zamanda kendi adına e beyanname internet şifresi üzerinden beyannamelerini gönderen aynı ortağa ait 2 LTD şirket var. Aktif toplam ve net satışlar 2017 yılında hadlerin altında kalacağından YMM ile Tam Tasdik yapılmayacak. Şirketlerden birinde bağımlı çalışan olarak sigortalıyım ve Ltd şirket ortağının aynı zamanda SMMM belgesi var 1- 2017 yılında şirketlerden birinde beyannameleri düzenleyen şirket ortağı SMMM , diğerinde bağımlı çalışan SMMM olarak kendi adımı yazarak aynı şifreler ile beyanname göndermeye devam edebilir miyiz? 2- veya her iki şirkette de sigortalı görünerek (15 er gün) her iki beyannameyi de düzenleye blirmiyim?

Cevap :
Bordrosuna kayıtlı olduğunuz şirketin beyannamelerini sizin meslek mensubu olmanız dolayısiyle şirket şifresi ile beyanname ve bildirimler gönderilir.Şirket ortağının meslek mensubu olması ile şifre alınamaz. Bordroda meslek mensubu olması gerekir.Bağımlı çalışan Meslek mensupları bir mükellefin beyanname ve bildirilerini gönderebilir .Birden fazla mükellefin beyannamelerini gönderemez.


 

Tarih : 09.11.2016
Soru :
Öncelikle vereceğiniz cevap için peşinen teşekkür ederim. Yeni bir müşterim olan A.Ş. 1.sayılı listeden madeni yağ ithal ediyor ve ötv için gümrükte teminat mektubu veriyor. Daha sonra bu malı, aynı listeden ötv.si daha düşük bir malın imalinde kullanıyor. Ötv beyannamesi verirken şöyle bir uyarı çıkıyor: Ötv si yüksek bir malı, ötv. si daha düşük bir malın imalinde kullandığınızı beyan ediyorsunuz. bu beyanınızdan mükellefle birlikte müştereken ve mütesesilen sorumlu tutulacağınızı uyarırız.'' şeklinde. Ben SMMM olarak firmaya ayda 2 gün gidiyorum, dolayısıyla o malı üretip üretmediğini bilemem. Fatura ve belgelerdeki kayıtların doğruluğunu kontrol edip beyanname veriyorum. Eğer firma o malı gerçekten üretmediyse o mesaja istinaden bana ceza vb bir zarar gelir mi? Bu durumda bu müşteriyi bırakmama mı lazım? Tekrar teşekkürler...

Cevap :
İdarenin uyarısı yerinde bir uyarıdır.İşlemleri mevzuata uygun yapmadığınız tespit edilmesi halinde mükellef ile birlikte müteselsil sorumlu tutulabilirsiniz.


 

Tarih : 09.11.2016
Soru :
merhaba, gelir vergisi mükellefi serbest meslek erbabı olarak 2015 yılı gelir ver.bey.de eğitim ve kırtasiye diderlerinii indirdim.ama bu giderlerden fiş ile tevsik edilenleri çıkarmam gerektiğini söyledi vergi dairesi .fişlerin indirimi kabul edilmezmiş.ben fiş tevsik edici belge olarak sayıldığı için kanunda kayıtlarıma geçirmiştim.fişleri geri çekip gv bey.düzeltiyimmi karşı savunma yapmam için dayanak önerebilirmisiniz 2-kayıtlarda old.halde gerçekte olmayan stoklarımızı kanundan faydalanarak düzelttiğimde ilgili stok satışının faturası gelir olduğu için işletme hesabı na göre defter tutan mükellefim hadleri aşıp büyük defter oluyor.doğrumudur

Cevap :
1-Perakente satış fişleri giren olar yazılamaz. 2-Doğrudur.


 

Tarih : 07.11.2016
Soru :
Üstadım. Odaya 2005 Yılından beri SM olarak kayıtlı bulunmaktayım. SMMM geçiş sınavı ile SMMM hakkı kazandım. Şu anda 4 Yıllık Lisans eğitimimi tamamladım. YMM sınavlarına girme hakkım varmı acaba. 10 Yıllık SMMM süresi hangi tarihten itibaren başlıyor. Lisans belgemi aldığım tarihten itibaren 10 Yılmı , Yoksa SM 'den SMMM geçiç sınavından sonra geçen süreden sonramı Yoksa SM olarak ilk kayıt olduğum 2005 Yılından itibarenmi Bilgi alabilirsem memnun olurum.

Cevap :
Bize göre 4 Yıllık lisans diplomasını aldığınız tarih den sonra süre başlar. Ancak YMM Sınavını yapan Türmob dan bilgi alınız.


 

Tarih : 03.11.2016
Soru :
iyi günler hocam, kat karşılığı inşaat işi ile iştigal eden mükellefimin inşaatı bitti ve yapı kullanma izin belgesi alındı. arsa sahibine daire faturası kesilecek. sormak istediğim vergi mükellefi olmayan bu kişiye arsa için bizim gider pusulası düzenlememiz gerekir mi.

Cevap :
Arsanın belli bir oranının satın alınmış ise KDV ve Stopaj olmadan Gider pusulası düzenlenecektir.


 

Tarih : 27.10.2016
Soru :
Defterlerini tutmakta olduğum bir limited şirket, yurtdışından cep telefonu ve tablet vs ürünlerin aksesuarlarını ithal etmektedir. Bu ithal ettiği ürünleri yurt içinde satmaktadır. Yurt içinde Satış yaptığı alıcıların personellerine her ay belirli bir tutar ödeme yapmaktadır. Firma bu alıcı firma personellerine ödeme yapmak yerine bunlara x Firmasından satın alacağı alışveriş çeki vermek istiyor. Verilecek olan bu alışveriş çeklerini Pazarlama gideri olarak giderleştirebilir miyiz? Belge düzeni nasıl işleyecek? Bu alışverişler gerçekleştiğinde x firması bize fatura mı edecek? Araştırmalarıma göre bu alışveriş çeklerini satan x firması açısından avans olarak değerlendiriliyor. Alışveriş gerçekleşip bu alışveriş çekleri ibraz edildiğinde de fatura vs keserek hasılatına dahil ediyor. Bu durumda x firması satın almış olduğumuz bu alışveriş çekleri için fatura mı kesecek?

Cevap :
Araştırmanızdaki görüş doğrudur.Fatura düzenlenecektir.


 

Tarih : 25.10.2016
Soru :
merhaba soruma az önce cevap aldım ama sanırım eksik kaldı bazı yerler. SMMM belgesine sahip olarak bir A.Ş de muhasebe müdürü olarak bordrolu çalışmaktayım.bu A.Ş tam tasdik kapsamında ve beyannamelerini YMM veriyor..ayrıca faaliyet hacmi olmayan bir adet grup firmamız var, bu firmaya ait beyannameleri vergi dairesine ben verebilir miyim..bununla ilgili e-şifre vs alabilir miyim..teşekkürler..

Cevap :
e beyan şifresini şirketler alır. Meslek mensubu almaz.Detay için VUK 340 nolu Genel tebliği inceleyiniz.


 

Tarih : 25.10.2016
Soru :
Merhaba SMMM belgesine sahip olarak bir A.Ş de muhasebe müdürü olarak bordrolu çalışmaktayım..faaliyet hacmi olmayan bir adet grup firmamız var, bu firmaya ait beyannameleri vergi dairesine ben verebilir miyim..bununla ilgili e-şifre vs alabilir miyim..teşekkürler..

Cevap :
Bağımlı çalışanlar sadece 1 mükellefin beyannamelerini gönderebilirler


 

Tarih : 17.10.2016
Soru :
Sayın danışmanım; ( 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini yürürlükten kaldıran 25.03.2010 tarihli ve 27352 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde, istirahat raporlarının düzenlenmesine ilişkin bölüm ve bu konu ile ilgili ekler bu Tebliğden çıkarılmıştır. Ancak, iş bu Genelge ekinde de yer alan "İş Göremezlik Belgesi" ile "Hizmet Akdiyle Çalışanlar İçin Çalışabilir Kağıdı"nm kullanımına devam edilecektir. denilmektedir. 4/1 (a) kapsamındaki sigortalılara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından ayaktan tedavilerde verilecek istirahat sürelerinin toplamı kırk günü geçemez. Bu süreyi geçen istirahat raporlarının sağlık kurulunca verilmesi gerekmektedir. ) burada geçen Çalışabilir Kağıdı nın geçerliliği nedir. iş görmezlik raporu gibi midir.? Bildirimi yapılıp işçiden gün kesintisi yapılabilir mi, yapılamaz mı.?

Cevap :
Çalışabilir kağıdı da resmi evraktır ve kişinin o tarihten itibaren çalışabileceğini göstermektedir. Bir işgöremezliğin akabinde çalışabilir kağıdı düzenlenebileceği gibi hiç rapora tabi olmadan çalışabilir de düzenlenebilmektedir. İşçinin bu kağıdı nasıl aldığı ve sisteme raporun düşüp düşmediği işçinin işe gelmediği günün bilinmesi ile bu durum anlaşılabilir. Yoksa çalışabilir kağıdıtek başına bir rapor değildir.


 

Tarih : 13.10.2016
Soru :
Sn Danışman 1-gayrimenkul tic. İle iştigal A.Ş “153” kayıtlı arsa satışı ile ilgili satış faturasının tanzimi ile ilgili; satışı tapu da gerçekleştirmek için personelini yetkili kıldığı satıcı şirketin satış vekaletinde bahse konu arsanın satış bedeli ;150 bin nakit ,200 bin tl karşılığı takas (müşterinin arsası ile takas) belirtilmiştir. Ancak şirketin yeni sahibi olduğu takasa konu gayrimenkul un tapu senedinde satış bedeli 80 bin yazar. Sonuç da şirket, müşteriden banka havalesi ile 150 bin tl nakit ,80 bin tl karşılığı gayrimenkul almıştır. Müşteriye fatura edilecek arsa faturası kdv dahil (%18) 230 bin olmalıdır diye düşündüm doğrumu dur? Satıcı şirketin Satış vekaletinde ki takasa konu mal değeri 200 bin tl belirtilmiş, sorun olur mu? 2-A.Ş “…ortam kokulandırma sistemleri “ ürün l. pazarlamaktadır. pazarlama sırasında müşteri adaylarına stokdaki ürünlerden numune olarak hizmet formu ile bedelsiz verilmektedir . Numune verilenlerin 153 hs dan çıkışı yapılırken fatura bedelsiz olarak tanzim edilecek .dogru mu? 3- a.ş ortaklarının şirket ile ilgili harcamaları şirket kredi kart ile yapılmaktadır. Ortakların masraf çizelgesi ekinde bazen belge ( ft. ya da fiş )mevcut değil ken KKEG kaydediliyor. Şirketin banka kredi kartı ekstresinde belgesi ibraz edilmeyen harcamalar mevcut olsa da bunları yine de gider yazılamaz diyorum yorumunuz? 4-a.ş de lise öğr.stajyeri 19 eylül de staja başladı;ücret olarak a.ş personeli 4 kişi olduğundan asgari ücretin %15 i net 250 tl ödeniyor. Sgk okul tarafından yapıldı. .,gv ve dv istisna. Yi ne de muhtasar da bildirim var mı? Stajyere ödenecek ücret 3308 sayılı kanun da belirtilen ücretin üstünde ödeme yapılırsa , ücretin tamamı üzerinden mi g.v ve dv ödenecek ? Teşekkürler./Saygılar

Cevap :
Düzenlenecek fatura 230 Bin TL olacaktır.Hiç bir fatura bedelsiz tanzim edilmez.Fatura emsal bedel ile düzenlenir.Pazarlama satış gideri olarak kayıtlara alınır.Kredi kartı ekstiresi ile gider kaydı olmaz.Stajyere ödenen ücretten GV ve DV kesintisi yapılır.


 

Tarih : 13.10.2016
Soru :
KOLAY GELSİN MÜKELLEFİME YERLİ MALI BELGESİ LAZIM BUNUN İÇİN EK ÜCRET TALEP EDECEKMİYİZ. SAYGILARIMLA,

Cevap :
ÜCRET TARİFESİNDE BELİRTİLMEYEN HİZMETLER İÇİN MESLEK MENSUBU ÜCRET ALIP ALMAYACAĞINA KENDİ KARAR VERİR.


 

Tarih : 05.10.2016
Soru :
MERHABA ; İŞYERİMİZ BİR KİŞİDEN HİZMET SATIN ALDI. BU KİŞİNİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ YOK , KENDİSİ BAŞKA BİR İŞYERİNDE SGK LI OLARAK ÇALIŞIYOR. GİDER PUSULASI DÜZENLEYEBİLİRMİYİZ. ÖDEDİĞİMİZ PARAYI BELGELENDİRMEK İSTİYORUZ.

Cevap :
HAYIR ALAMAZSINIZ .KİŞİNİN BASİT USULDE VEYA GERÇEK USULDE MÜKELLEF OLMASI GEREKİR.VEYA SİZİN FİRMADA DA BORDRODA KAYITLI OLMASI GEREKİR.


 

Tarih : 05.10.2016
Soru :
Merhabalar, Şirketimiz Etiyopya'da bir iş yapacak ve bu iş için Dubai'de bir firmadan Etiyopyadaki iş için malzemesiz mühendislik hizmeti alacak. Alınacak olan bu hizmeti Türkiye'de gider gösterbilir miyiz ? Eğer gösterebiliyorsak Hizmet alacağımız firmadan nasıl bir belge almamız gerekir, bu belgenin şekil şartı ne olmalıdır.

Cevap :
Alınan hizmet için ilgili ülkenin vergi mevzuatına göre düzenlenmiş belge ile kayıtlara alabilirsiniz.Türkiye dışındaki ülkelerin belgelerinin şekil şartlarını bilmemiz mümkün değildir.


 

Tarih : 04.10.2016
Soru :
1-firmamız ;sigortalı çalışan bir kişiden -bir kereliğine mahsus - hizmet satın aldı. bu kişi sigortalı olarak çalışan bir kişi ve vergi mükellefiyeti bulunmamakta..bizde bu kişiye yaptığımız ödemenin karşılığını ,belgelendirmek istiyoruz. gider pusulası kesebilirmiyiz. stopaj , kdv hesaplayacakmıyız.

Cevap :
Böyle bir işlem olmaz. Bordroda kayıt olana ne adla ödeme yapılırsa yapılsın ödenen tutar brüt maaşa eklenecektir.Gider pusulası ile ödeme yapılamaz.


 

Tarih : 03.10.2016
Soru :
üstat özel esaslarla ilgili 2014 yılı mal alışlarımız için -SMİYB- belgeleri çıkartılması isteniyor vergi dairesi tarafından, matrah arttırımı yaparsam alış faturalarını çıkarmam gerek kalır mı? saygılarımla.

Cevap :
Faturaların çıkartılması zorunlu bir işlem değildir.KDV iadesi almak için idarenin kolaycılığı dır.Belge ve defterlerinize güveniyorsanız fatura çıkartma işlemi olmaz.Matrah artırımı ile iade konusunda tebliğde bir düzenleme yoktur.KDV artırımı yaparsanız ilgili yıllar incelenmez.Ancak şuandaki konumda nasıl bir işlem yapılacağı konusunda bilgi sahibi değiliz.


 

Tarih : 28.09.2016
Soru :
Merhaba, Bu ay itibari ile işyerimizde Teknik Lise son sınıfa giden bir stajyer öğrenci çalıştırmaya başladık. Haftada 3 gün gelecek. Sigortası okul tarafından gösteriliyor. Bu öğrenciye vereceğimiz aylık ücreti nasıl giderleştirebiliriz. Hangi belgeleri düzenlemeliyiz. Elden nakit ödeme yaparak, hesap pusulası düzenlesek olur mu? Bankadan ödemek zorunlu mu? Teşekkürler..

Cevap :
Stajyeri bordroya dahi ederek üret ödemesi yapacaksınız.Bordroyu muhasebeleştireceksiniz.Çalışan sayısı 5 ve yukarısı ise ücret banka aracılığı ile ödenecektir.


 

Tarih : 26.09.2016
Soru :
iyi çalışmalar Konfeksiyon atölyesi fason dikim için almış olduğu ürünleri düğme yeri açma, temizleme vs gibi işlemler için kendi evlerinde bu işleri yapan bayanlara vererek gideri gider pusulası ile belgelemek istemektedir. 1-Gider pusulası ile karşı tarafa ödediği bedel sorumlu sıfatı ile kdv hesaplaması gerekiyor mu? 2-Stopaj oranı hakkında bilgi verirmisiniz ? 3- Hizmeti yapan kişinin vergiden muaf esnaf belgesine sahip olması gerekiyor mu eğer vergiden muaf esnaf belgesi yoksa ne yapabiliriz ? Teşekkürler

Cevap :
1-KDV hesaplanmaz. 2-GV Stopaj oranı % 2GVK 94/13-a 3-Esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairesince Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi verilir. Bu belgenin şekil ve muhtevasının tayin ve tespiti ile iptali ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


 

Tarih : 26.09.2016
Soru :
hayırlı hafta başları hayırlı çalışmalar diliyorum; sayın üstadım sorum şu , sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler im var bunların içinde hiçbir şekilde ulaşamadığım ve bu nedenle aidat alamadıklarımda var ayrıca ula şıpta müşavirlik hizmetlerini yürütüp aidat alamadıklarımda var , bu nedenle sözleşmelerini iptal etmek istiyorum ve bunlar ile ilgi dosya defter evrak ve belgelerin teslimini ulaşamadığım mükellef için nasıl olamalı yani belgeleri büromda kalmaması açısından mükellefin dışında kanunen kime teslim edebilirim (Odamız,vergi dairesi vb) . saygı ve hürmetlerimle

Cevap :
Öncelikle bir kelimenizi düzeltmek istiyorum,AİDAT almıyorsunuz emeğinizin karşılığı bedeli alıyorsunuz.Yapılması gerekenler yol haritası olarak web sayfamızda "ÜYE İŞLEMLERİ" BÖLÜMÜNDE AÇIKLANMIŞTIR.


 

Tarih : 22.09.2016
Soru :
DAHA ÖNCEKİ SORDUĞUM SORUDA MÜKELLEFİMİN EĞİTİM DANIŞMANLIĞI YAPTIĞINI VE MİLLİ EĞİTİMDEN İŞYERİ AÇILIŞ İZNİ ALMAYA GEREK OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİM.BU DURUMDA KDV ORANININ %18 OLACAĞINI SÖYLEDİNİZ.EĞER MİLLİ EĞİTİMDEN İSTEĞE BAĞLI OLARAK BELGE ALSA,İZİNLİ OLARAK YAPSA O ZAMAN KDV ORANI DEĞİŞİRMİ? BİR DE MÜKELLEFİMDEN ALINAN BU SERBEST MESLEK MAKBUZLARI , GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ TARAFINDAN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİRMİ? MİLLİ EĞİTİMDEN İZİN ALMAKLA VEYA ALMAMAKLA BU DURUM DEĞİŞİRMİ? VERECEĞİNİZ CEVAPLAR İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DENETİM VE GÖZETİM ALTINDA OLMAYAN EĞİTİM İŞLERİ İÇİN UYGULANACAK KDV ORANI % 18 DİR.İSTEĞE BAĞLI MÜRACAAT OLMAZ.ALINAN S.MESLEK MAKBUZU EĞİTİM GİDERİ OLARAK KULLANILAMAYACAĞI GÖRÜŞÜNDEYİZ.


 

Tarih : 21.09.2016
Soru :
Bilirkişi olmak için aranan kriterler arasında belirtilen "uzmanlık alanına ilişkin fiilen en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olunduğunu gösteren belge" cümle ile ne kastedilmekte olduğunu hala anlamadım. Çünkü uygulamada adalet bakanlığının senin bu mesleği icra ettiğine ilişkin görmek istediği tek belge bağlı olduğunuz odanızdan aldığınız evrak ve bu evrak üzerinde yazan üyelik tarihini dikkate almak zorundalar diye düşünüyorum. Gerçekte 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğumun başka türlü bir ispatı varmıdır?

Cevap :
Başka bir ispat vasıtası yoktur.3 yıllık meslek mensubu olmanız yeterlidir.


 

Tarih : 20.09.2016
Soru :
Bağımlı meslek mensubu olarak özel bir şirkette çalışmaktayım.özel sayilabilen kapasite raporu yerli malı belgesi raporu gibi belgeleri hazırlama yukumlulugum varmıdır bunları bağımsız yapan meslek mensupları ücret talep ediyor Bizim bunları hazırlarken ek ücret talep etme hakkımız varmidir

Cevap :
Bağımlı çalışanlar ücret karşılığı işverene hizmet verir.İş akdiniz de bu tür işlerin karşılığı işverenlerce ödenmesinde ücretleneceğine ilişkin bir şart yoksa talep edemezsiniz.


 

Tarih : 08.09.2016
Soru :
sayın üstadım sgk tarafından defter ve belge geç edildiğinden dolayı ki müfettişle tlf la görüşüp gün tesbit ettik. süre biz aradığımızda 10.gündü müfettiş kendisi tarih verdi buna ragmen denetmenin 12.06.2016 tarihindeki raporuna istinaden adı geçen ceza tarfımıza 26.08.2016 da tebliğ edildi.6736 dan yararlanabilirmiyim.ne yapmalıyım? saygilarımla

Cevap :
İPC tarihi olarak 6736 sayılı kanun kapsamında bulunmamaktadır.


 

Tarih : 08.09.2016
Soru :
Üstadım. Geçici İthalat Kapsamında Yurda getirdiğimiz ve Gümrük Vergileri İçin teminat mektubu verdiğimiz Makina için Gümrük Kısmi muafiyet kapsamında 3 Aylık dönemlerde Makina Yurtiçinde Kaldığı sürede yarattığı Katma Değer için Katma Değer Vergisi Olarak Gümrük Alındı Belgesi İle 1.104,00.-TL Tahsilat yapmaktadır. Bu Tahsil Edilen KDV İndirim Olarak Dikkate alabilirmiyim. Makinanın Şu an itibariyle Kati İthalat yapılıp yapılmayacağı belli değildir. Nasıl bir yol izlemeliyim. Gümrükte oluşan (Ardiye-Gümrükçü-Teminat Kom.) 159 hesapta bekletmekteyim. Kati İhtalat Maliyete Malın Geri İadesinde'de 760 Pazarlama Gideri Olarak kayıtları kapatmayı düşünüyorum. Ancak Gümrükte 3'er aylık sürelerde alınan Katma Değer Vergisini İndirim Hesaplarına alıp almama konusunda tereddüt yaşamaktayım. Yardımlarınızı rica ediyorum

Cevap :
Gümrük de önceden veya daha sonda ödenen KDV sini indirim konusu yapabilirsiniz.760 hesabı kullanabilirsiniz.Mal iade yapılması halinde indirilen KDV ,ilave KDV olarak beyan etmeniz gerekir.


 

Tarih : 07.09.2016
Soru :
Üstadım merhaba, Bilindiği üzere 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun ve ilgili tebliğ yayınlandı ; Firmalarımızın 2011 döneminden başlamak üzere 2015 dönemine kadar kurumlar/gelir vergisi ve KDV yönünden şüpheli buldukları giderlerinden ötürü matrah artırımı yapacaklar. idarenin şimdiye kadar yapmış olduğu incelemeler SMYB kullanıcıları açısından sadece KDV yönünden incelemek ve tespit ettiği durumda' da KDV açısından vergi aslı, vergi aslına bağlı olmak üzere 1 kat vergi ziuai cezası ve özelusulsüzlük cezasıdan oluşmaktadır. bu kesilen cezalar ilşkin olarak uzlaşmada çok ciddi indirimler alınmakta ve maliyet vergi aslına neredeyse denk gelmektedir. Bu doğrultuda değerlendirmeler yapılacak olursa Yapılandırmanın mükellef açısından matrah artırımı yönünden pek de bir anlam ifade etmediği ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiği yapılandırmaya müracaat etmeyen mükellefin daha sonradan incelenmesi durumunda doğacak maliyet ,yapılandırmaya müracaat edenler ile aynı maliyete denk gelmiyor mu ? ilaveten mükellefleri sadece KDV açısından matrah artırımına yönlendirsek ileride idare defter ve belgeleri getir kurumlar ve gelir vergisi matrahı yönünden' de inceleyeceğim demez mi ? Eğer KDV açısından matrah artırımında bulunan mükellefi kurumlar ve gelir vergisi yönünden incelemeye çağırırsa bu idarenin şimdiye kadar ki genel uygulamalarına ters düşmez mi ? bu konudaki değerlendirmeleriniz ve yapılandırma maliyetlerinin yüksekliği hakkında odanın ilgili kurullarının düşenceleri nelerdir. saygılarımla

Cevap :
KV ve GV matrah artırımı ile KDV vergi artırımı ayrı ayrı işlemdir.KV veya GV matrahı artırılmaz ise inceleme yapılır.KDV vergi artırımı yapılırsa yapılacak incelemede KDV yönünden tarh işlemi yapılamaz.


 

Tarih : 03.09.2016
Soru :
merhaba.müşteriden satışlarımız karşılığı aldığımız çekin arkasını cirolayarak şirket perosneline tahsik etmesi için veriyoruz.şirket personeli çeki tahsil ediyor ve parayı şirket kasasına getiriyor..tutarlar 7.000,00-tl nin üstünde..para gelince de 100-kasa borçlu 101-alınan çekler alacaklı bir kayıt atıyoruz.Yapılan bu işlem tahsilat ve ödemelerin tevsik edici belgelerle yapılmasın tebliğine aykırı mıdır..Teşekkürler..

Cevap :
Yapılan işlem doğrudur.


 

Tarih : 02.09.2016
Soru :
Merhaba. Kurumlar Vergisi Mükellefin 5 yıllık yetki belgesi karşılığında ulaştırma bakanlığına ödemiş olduğu 5.000,00 tl yi 280 hesabında mı takip etmeli, yoksa 260 haklar hesabında amortisman ayırarak mı giderleştirmeliyim? teşekkürler

Cevap :
280 hesapta takip edilmesi gerekir.


 

Tarih : 01.09.2016
Soru :
Merhaba, Toptan gümüş takı, imalatı, ticareti alım-satımı yapan bir firma, modası geçmiş, eskimiş, zarar görmüş hazır gümüş takı ürünlerini kendi atölyesinde eritirse (yani mamül hammaddeye dönüşüyor) bu işlemin muhasebe kayıt ve belge düzeni nasıl olmalı. Şöyle, diyelim ki 5 kg gümüş ürün 15.000 TL değerinde, eritiliyor 3,80 kg has gümüş haline dönüşüyor ve değeri de 12.000 TL olsun. Belge ve kayıt nasıl yapmalıyız teşekkürler..

Cevap :
Mamuller ve ticari mallar hesabında bulunana tutarlar(152-153) 150 hesaba alınarak yeniden imalat işlemi yapılması gerekir. İşlemler için belge düzenlenmez.Bu da yayımlanmış makale ve kitaplardan yararlanmanızı tavsiye ederiz.


 

Tarih : 31.08.2016
Soru :
Merhaba. 2015 yılında kurulan tek ortaklı bir limited şirketin hisseleri, 31.08.2016 tarihi itibariyle yine tek bir kişiye hisse devri yapıldığında. 8. ay öncesi ve hisse devrinden sonraki tüm defter+belgelerin saklanmasından, vergi incelemesi olması durumunda bu defter+belgelerin ibrazından, ayrıca şirketin kuruluş tarihinden itibaren bir vergi incelemesi olması durumunda doğabilecek vergi cezalarından dolayı devreden ve devralan açısından sorumluluk kime ait olur. iyi günler dilerim.

Cevap :
31/08/2016 Öncesi TÜM sorumluluklar ve yükümlülükler hissesini devredene aittir.


 

Tarih : 29.08.2016
Soru :
Merhabalar, 01.04.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ'de Ev Hizmetlerinde Ay İçinde 10 gün ve Daha Fazla Süreyle Sigortalı Çalıştıran İşverenler İçin "Kurumca işveren için işyeri numarası oluşturulmayacak, işveren kayıtları T.C. kimlik numarası ile takip edilecektir. “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile beyan edilen işe giriş tarihine göre sigortalı tescili de yapılacaktır. Bildirgedeki çalışma gün sayısı ve prime esas günlük kazanç beyanına göre prim tahakkukları gerçekleştirilecek olup, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeyecektir." demektedir. Aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeyeceğine göre, çalışan için 10 günden az veya 10 günden fazla olmasına bakılmaksızın bordro ve hesap pusulası düzenlenip imzalatılacak mıdır? ya da ne şekilde bir yol izlenmesi gerekir? Ücretin banka kanalıyla ödenmesi yeterli midir?

Cevap :
Ev hizmetlerinde çalışanlar için her ay APHB düzenlenmesi gerekmeyecektir. Bir defaya mahsus başvuru yapılırken çalışma günü belirlenecek daha sonra banka üzerinden ödemeleri takip edilecektir.


 

Tarih : 27.08.2016
Soru :
Sayın Danısmanım, Seyahat Acentası Olarak Faaliyet Gösteren Mükellefim Ucak Bilet Satışı Yapmaktadır.Temmuz Ayında yürürlüğü giren tebligle her yolcu için düzenlenen elektronık biletlere satış faturası kesilmesi zorunlugu geldi.Faturaları BS Formunda beyan etmekteyiz.Alış Faturası olarak ta Havayollarının bize gönderdiği aylık BSP Rapor listesindeki tutarıda BA Formu olarak işlemektedir.Belge Aylık bir adet olduğu için Belge Sayısına Bir yazmaktayım.İşlem doğrumudur yoksa farklı bir yöntem mi izlemem gerekmektedir.Teşekkür ederim.

Cevap :
Yaptığınız işlem doğrudur.


 

Tarih : 26.08.2016
Soru :
Merhaba.Vergi Dairesi Mükellefime ödenmeyen sgk primlerinin gider yazıldığı gerekçesiyle inceleme yapılmadan G.V. beyannamesine bakılarak 361 deki borç tutarı kadar G.V. matrahını arttırmış. Taktire göndererek vergi ceza ihbarnamesi düzenlemiş. İlgili yılda aslında sgk ödemelerini düzenli yapmış fakat ödeme belgelerini bize bildirmemiş ve akabinde bilançosuda yanlış olmuş. Bu durumda sizce ne yapmalıyım. Bilgilerinizi bekliyorum. iyi çalışmalar.

Cevap :
Vergi/ceza ihbarnamesine vergi mahkemesinde dava açabilirsiniz.


 

Tarih : 26.08.2016
Soru :
Değerli üstadım merhabalar,Spor A.Ş. firmamızda Yetenek Avcısı diye tanımlanan bir kişi ile sözleşme yapılmış olup,bu kişiye yapacağımız ödemeler hangi belge düzenlememiz gerekecektir.konu ile ilgili vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkürler

Cevap :
İki yöntemde yapabilirsiniz.Bu kişiye ücret ödemesi olarak Bordro düzenlenir veya Kişi firmanıza S.meslek makbuzu düzenler


 

Tarih : 24.08.2016
Soru :
MERHABA 20.07.2016 TARİHİNDE İTHALAT YAPTIK. YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BU İTHALATIN TUTARI 150.000,00 USD BU MALI GÜMRÜKTE TEŞVİK BELGESİ OLAN BAŞKA FİRMAYA DEVİR İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ. 150.000,00 USD OLARAK FATURAYI KESİP GÜMRÜKTEN BU MALIN DEVİR İŞLEMİ YAPILDI. BUNUN HARİCİNDE 15.000,00 TL GÜMRÜK MASRAFLARI OLDU. BU MASRAFLARI SÖZLEŞME GEREĞİ BİZ ÖDÜYORUZ. BU 15.000,00 TL OLAN TUTARI MALIN MALİYETİNE EKLERSEK GELİR TABLOSUNDA STMM BRÜT SATIŞLARDAN YÜKSEK ÇIKAR. BU DURUMDA NE YAPMAMIZ GEREKİYOR. 15.000,00 TL Yİ İTHALAT GİDERLERİ OLARAK 7' Lİ HESAPLARDA GİDERLEŞTİRSEK BU KAYIT DOĞU OLURMU İYİ ÇALIŞMALAR,KOLAY GELSİN

Cevap :
MALIN MALİYETİNE EKLEMEK ZORUNDASINIZ. İZAHAT İSTENİRSE YAPARSINIZ.


 

Tarih : 23.08.2016
Soru :
Merhabalar, mükellefime geçen yıl 2010 yılındabir firmadan yaptığı alımlarla ilgili vergi dairesinden BA bildirimine dayanarak özel esaslara alınacağımıza dair yazı geldi, biz ödemelerimizin banka kanalıyla yapıldığını belgeleyerek daireye dilekçe ile bildirdik. konu kapandı. daha sonra aynı firma için bir vergi müfettişi vergi tekniği raporu yazmış ve bize hiç sorulmadan defter ve belge istenmeden doğrudan takdire sevkederek ek matrah ve ceza tahakkuk ettirmişler bize de vergi ceza ve ihbarnameleri gönderdiler. sorum şu 1-2010 yılına ait bir konuyu 2016 yılında e-tebligat yolu ile tebliğ ediyorlar. zaman aşımı geçerli değil mi? 2-vergi mahkemesinde dava mı açmalıyım yoksa 6736 sayılı yasadan mı yararlanmalıyım ? 6736 başvuruları henüz başlamadı sanırım ? teşekkür ederim.

Cevap :
Takdire sevk edilen yıllar için Zamanaşımı durur.Davada açabilirsiniz veya 6736 sayılı yasadan yararlanabilirsiniz.Tercih müşterinizin biz bu konuda yönlendirme yapamayız. Konu ile ilgili web deki yazımızı(Rehber) inceleyiniz.


 

Tarih : 23.08.2016
Soru :
İyi günler, 2013 yılında "sahte belge tespiti bulunanlardan" mal alışı yapıldığından dolayı firmaya ispat yada düzeltme yapılması için yazı gelmiştir. İspat edici belge olmadığından dolayı bu döneme ait KDV beyanlarını düzeltmek istiyoruz. (6736 SK'na göre) 1. İlgili dönemin KDV beyanlarını pişmanlıkla düzeltmemi yapmamız gerekir. Yoksa KSS olarak vermemiz mi gerekir? 2. İlgili dönemin düzeltmesini vermeyip KDV ve Matrah artırımına gitmemiz ileride bu konuda incelemeye tabi olmamızı engeller mi? 3. Arttırıma gitmemiz Özel esaslara alınmamızı önler mi?

Cevap :
1-Pişmanlık/ düzeltme kutuları işaretlenecektir. 2-Matrah artırımı yapmanız halinde vergi incelemesi yapılmaz. 3-Matrah artırımı yapılmaz ise listeye alınırsınız.Bürokratik işlemler konusunda VD ile görüşünüz.


 

Tarih : 23.08.2016
Soru :
Merhaba, Bağımsız Denetçi belgem yok, ancak ŞİMŞEK MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ adında şirket kuracağım. Ünvan uygun mudur, yasamızda bununla ilgili bir kısıtlama var mı? İyi çalışmalar.

Cevap :
UNVANIN ŞİMŞEK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ olması gerekir.Bağımsız denetici olup olmamaız öneli değildir.ı


 

Tarih : 22.08.2016
Soru :
merhaba Yurtdışından bir firma Türkiye sınırları içerisinden bir ürün alıyor ve kdv sini ödemektedir. Bu almış olduğu malı Türkiye sınırları içerisinde Yatırım Teşvik belgeli bir firmaya kdv siz fatura etmektedir.Tahsil edemediği kdv yi nasıl tahsil edebilecektir. Teşükkürler

Cevap :
KDV iade hakkı doğurun işlemler için KDV beyannamesinde deki iade edilecek vergi bölümüne yazılacak ve GİB internet VD sisteminden iade talep edilecektir.


 

Tarih : 21.08.2016
Soru :
2012 ve 2013 yıllarında firmaya sahte belge kullanma fiilinden ötürü vergi ve 3 kat vergi ziyaı cezası kesilmiştir Vergi mehkemesine dava açıldı 2012 yılını mükellef yani biz kazandık ancak 2013 yılını vergi dairesi kazandı (3-5 yıl arası ceza davası devam etmektedir) Şimdi 2012 ve 2013 ile ilgili davalar danıştayda devam etmektedir Biz her iki davalık borcumuz için 6736 yasa dan yararlanmak istiyoruz - Dava aşamasındaki vergi borçları için nereye ve nasıl başvurulacak ve ne kadar ödeme yapılacağını tam rakamı kim belirleyecek ? - 6736 yasa ile ödeme yaptığımızda 3 kat kesilmiş olan vergi cezası silinecek midir? ve ayrıca ceza davası kalkacak mıdır? Teşekkürler

Cevap :
Konu ile ilgili olarak Odamızın web sayfasında bulunun rehberi inceleyiniz.


 

Tarih : 19.08.2016
Soru :
İhracat nedeniyle KDV iadesi talep ettik 45.000 TL (Vergi Mahsubu Talepli) Alım yaptığımız firmanın Sahte fatura düzenleyici tespiti var KDV tutarı 9.200 TL ancak bu KDV yüklenilen yani iade istediğimiz 45.000 TL içinde değil Ancak yinede vergi dairesi beyannameni düzelt ve fatura kdv si 9.200 TL çıkar diyor Firmaya ödeme banka havalesi-irsaliye-teklif formu mevcut ve firma SMYİB nedeniyle maliye ye dava açmış Bu durumda KDV uygulama tebliğinin "ÖZEL ESASLAR" kısmının 11. maddesinde eğer mal aldığı firma düzenleyici olsa da bu fatura iade istenen tutarın içinde değilse iade Genel Esaslara Göre yapılır deniliyor O zaman bizden faturayı kayıtlardan çıkar demesi yanlış değil midir? Yoksa maddeyi ben mi hatalı yorumluyorum Çünkü ilgili fatura yüklenilen kdv içinde yoktur Teşekkürler İlgili madde; 11. Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunanlardan alımları bulunmakla birlikte, iadesi talep edilen KDV tutarları içerisinde bunlardan alımlara yönelik belge bulunmayanların iade talepleri, başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla genel esaslara göre yerine getirilir.

Cevap :
Vergi Dairesinin istemini yerine getirmek zorunda değilsiniz.iade alacağınızın yapılmaması halinde haklı ve hukuki nedenleriniz ile vergi mahkemesine dava açabilirsiniz. VD veya mükellefin haklı veya haksız olduğu konusunda yorum yapamayız.


 

Tarih : 18.08.2016
Soru :
İhale kapsamındaki işlerde asgari prim tamamlandıktan sonra SGK dan ilişiksiz belgesi almak için izlenecek yollar nelerdir. Teşekkürler

Cevap :
internet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. kuruuma yapılacak başvurularda 1. işin bitirildirğine dair dilekçe 2. idare makamına verilecek yazı 3. ihale makamından alınan yazı ile birlikte başvurulması gerekmektedir.


 

Tarih : 16.08.2016
Soru :
Bildiğiniz gibi Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında Muhtasar beyanname ile Sgk aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek Muhtasar beyanname altında verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca ilgili kanun ile birlikte meslek mensuplarına da müteselsil sorumluluk getirilmiş olup İşverenin SGK’ya vermek zorunda olduğu belgelerin neticesinde karşılaşabileceği yaptırımlardan işverenin muhasebecisi veya mali müşavirinin de müştereken ve müteselsilen sorumlu olması sağlanacak. Bu durumda meslek mensupları olarak pek çok sorun ile karşılaşmamız muhtemel olmaktadır. meslek mensupları olarak Türmob tarafından internet sitesinde mevcut standart sözleme ile müşterilerimize sözleşme imzalamaktayız. Sözleşme serbestisine istinaden müşterilerimiz ile özel bir sözleşme imzalayarak, örneğin muhtasar beyanname hariç diğer işlemleri ile ilgili sözleşme yapma imkanımız var mıdır? Bir mükellef iki meslek mensubu ile sözleşme imzalayabilir mi? Bu kanunun yürürlüğü ile birlikte karşılaşabileceğimiz muhtemel sorunlara ilişkin kendimizi koruyabileceğimiz bir yol var mıdır ? Aksi durumda bazı meslek mensuplarımız için mesleği bırakmanın bile gündeme gelebileceği ağır yaptırımları içeren bu kanun ile ilgili bilgi vermenizi rica ederim saygılarımla,

Cevap :
Konu ile ilgili olarak uygulama henüz başlamamıştır. Maliye ve çalışma bakanlığı bu konuda ortak genel tebliği ile sistemin işleyişi hakkında belirleme yapacaktır. Bahsettiğiniz endişeler ile ilgili olarak çalışmalar yapılmakta olup ,sonuçları meslek kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kanun detay bilgisi Web sayfamızda mevcuttur.aşağıdaki link den inceleyiniz. http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/6728_say%C4%B1l%C4%B1_kanun_a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B12.pdf_344.pdf


 

Tarih : 15.08.2016
Soru :
merhaba. şirkette normalde hafta içi beş gün çalışılıyor. yeni gelen bir işçi ile haftanın dört günü çalışması için anlaşmışlar. bu durum kısmi süreli iş sözleşmesine de uymuyor bildiğim kadarıyla. normal sürenin 2/3 ü olursa kısmi süreli olur deniyor. bu işçide eksik gün nedeni ne seçilecek ? sigortaya hangi belgelerin verilmesi lazım ?

Cevap :
4857 sayılı İş Kanunu ile haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak düzenlenmiştir. Bu süre işin gereklerine bağlı olarak haftanın günlerine farklı biçimde dağıtılabilmektedir. Haftalık çalışma süresinin belirlenen normal çalışma süresinin önemli ölçüde altında belirlendiği ve uygulandığı durumlarda, bu çalışmalar kısmi süreli çalışma (part-time) olarak tanımlanmaktadır. Bir çalışmanın kısmi süreli çalışma olarak kabul edilebilmesi için, haftalık çalışma süresinin en fazla normal haftalık çalışma süresinin 2/3'ü (30 saat) olması esastır. Haftalık olarak 30 saat veya daha az çalışan bir işçi kısmi süreli çalışan olarak değerlendirilecektir. Kısmi süreli çalışmalarda işçinin yasal hakları bakımından tam süreli çalışma ile orantılı uygulamalar yapılacak, bunun ötesinde yasa ve iş sözleşmesi ile sağlanmış haklar yalnız kısmi süreli çalışma gerekçesi ile ortadan kaldırılamayacaktır. Kısmi süreli çalışan işçilerin sigorta bildirimleri çalıştıkları saatlerin güne çevrilmesi sonucunda oluşan prim günleri esas alınarak yapılacaktır. Bu hesaplama her bir 7,5 saatlik çalışma 1 gün olarak kabul edilerek, gün kesirleri tam gün alınarak yapılacaktır.


 

Tarih : 15.08.2016
Soru :
mükellefimiz çankırı (5.bölge) için teşvik belgesi aldı, kapatma işlemi henüz tamamlanmadı Teşvik belgesindeki bilgiler; toplam yatırım : 620.000 TL. Vergi indirimi : %90 yatırıma katkı oranı:%50 ------- teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım: 450.000 TL. 2016-2 dönem geçici vergi matrahı:150.000 TL.dir. ------- matrahtan indirilecek tutar nedir? nasıl hesaplanır?

Cevap :
KV geçici vergi beyannamesindeki İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSUNU Doldurarak hesaplama yapılacaktır.


 

Tarih : 09.08.2016
Soru :
Değerli Üstadlar, Müşavirliğini yaptığımız müşterimiz, antibiyotik, krem ve astım türü ilaçları yurtiçi üreticisinden "ihraç kayıtlı" olarak temin ederek satışı yapmak istemektedir. Bünyemizde ihracatçı çalıştırma zorunluluğumuz olup olmadığı ve haricen bir izin belgesinin gerekliliği noktasında paylaşımınız rica olunur.

Cevap :
Böyle bir zorunluluk yoktur.İhraç kayıtlı olarak aldığınız malları en geç 3 ay içinde ihraç etmeniz gerekir.


 

Tarih : 08.08.2016
Soru :
Merhabalar; A Firması satışını yaptığı ürünleri il dışında bir B firması (komisyoncu) ile anlaşarak ürünlerini komisyoncunun işyerinde satılması için sevk ediyor. B firması (komisyoncu) malları satış için C ile anlaşıyor. B firması A firmasına satış için bilgi veriyor. A firması da faturayı C ye kesiyor. B firması (komisyoncu) bu satışlar için anlaştıkları oran üzerinden komisyon faturasını A firmasına düzenliyor. Burada Firmaların Belge düzeni (sevk irsaliyesi nasıl düzenleneceği, faturanın nasıl düzenleneceği) hakkında bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap :
Komisyonu alan kişi karşı tarafa komisyon faturası düzenleyecektir.Sevk irsaliyesi ise mal hangi adrese ve kime gönderiliyorsa o adrese düzenlenecektir.


 

Tarih : 08.08.2016
Soru :
iyi haftalar dilerim , bir mükellefimde 1 ay staj yapacak bir üniversite öğrencisi için ssk işe giriş bildirgesi ve aylık prim hizmet belgesi ve bordroda ücret ile ilgili olarak ne gibi işlemler yapmamız gerekir işverenin sorumluluğu nedir, staj süresinden fazla çalışmadığı müddetçe hizmet akdine bağlı olmadığı için sigorta primi ödenmez ücrette zorunlu değil şeklinde bilgilere ulaştım.

Cevap :
Staj yapma zorunluluğu bulunan yüksekokul ya da üniversite öğrencileri önceleri 3308 sayılı kanun kapsamına girmediğinden bu kapsama girenlerin sahip olduğu asgari ücret hakkına (yaşlarına uygun asgari ücretin en az % 30’u) sahip değildiler. 3308 sayılı kanuna tabi olmayan öğrenciler için işveren açısından ücret ödeme yükümlülüğü de yoktu.Ancak, 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sos­yal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun”un 61 inci maddesi ile 3308 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde ki “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları” yeniden tanımlanmış­tır. Yapılan değişiklikle mesleki ve teknik eğitim veren liseler ibaresinden sonra gelmek üzere teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları ibaresi metne işlenmiştir. Bu değişikliğe bağlı olarak değişikliğin yürürlüğe girdi­ği 25.02.2011 tarihinden itibaren mesleki ve teknik eğitim veren liselerin yanı sıra yükseköğretim öğrencilerinden staj yapanlar hakkında da 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nu hükümleri uygulanmaya başlanmıştır. Bilindiği üzere, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanununun 61’inci maddesi ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları da 3308 sayılı Meslek ve Teknik Eğitim Kanununa tabi olmuşlardır. Bu nedenle söz konusu öğrencilere adı geçen kanun dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ulaşan ilgi (b) yazıda da; üniversite rektörlerinin, iş yerlerinde staj eğitimine tabi tutulacak öğrencileriyle ilgili olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli başvuruları ve buna ilişkin belgeleri, öğrenci staj eğitimine başlamadan önce iş yerlerine göndermeleri gerektiği, belgeleri iş yerlerine ulaşmayan öğrencilerin staj eğitimine başlatılmayacağı ifade edilmektedir. Eğitim yaptığı kurumun zorunlu staj şartı dışında, yüksekokulda öğrenimi devam eden bir öğrenciyi stajyer sıfatıyla çalıştıran işveren diğer çalışanlar gibi sigortalı sayacak ve aynı prim oranları üzerinden kuruma bildireceklerdir.


 

Tarih : 08.08.2016
Soru :
Sayın Yetkili Merhaba, Bilindiği gibi askerlik nedeniyle işten ayrılan erkek işçilere kıdem tazminatı ödenmektedir. Askerlik nedeniyle çıkışlarda illaki işçide askerlik belgesi sülüs almamız gerekiyor mu? Şöyleki, işçi askere gideceğim diye işten ayrılacağını söylüyor ama askere 3-4 ay sonra alınacak, bu süre zarfında dinleneceğini, memlekete gideceğini vs. söylüyor. İş kanununda bununla ilgili belli bir süre yok diye biliyorum. Bu şekilde önceden askere gidiyor şeklinde çıkışını yapmamız ve tazminat ödememiz vergi kanunları, iş kanunu, sgk kanunu açısından uygun mudur? Teşekkürler

Cevap :
Kişi askerlik nedeniyle işten çıkmak istediğini beyan ediyor ise bunun belgesi alınmalıdır. Bunun dışında öncesine ilişkin izni alanların kullandıkları izin normal yıllık ücretli izin de olabilir ücretsiz izin de alabilir vb.


 

Tarih : 05.08.2016
Soru :
Firma 2012 vergi incelemesinde 4 farklı firmadan sahte fatura kullandığı tespit edildi bü durumda hapis cezası tek sefer mi yoksa her farklı firma belgesi için ayrı ayrı dava açılır Firma ileride 2012 den ayrıca bir firmadan daha sahte belge kullandığı tespiti halinde zaten daha önce 2012 yılında hapis davası var veya devam ediyor diye dava açılmaz mi yoksa tespitler başka zamanlarda olduğu için aynı yıla ait olsada hapis davası açılır mi Sonuç olarak sahte fatura kullanma fiilin de dava sayısı tespit sayısı mi-kullanilan firma sayısı mi - yoksa aynı yıla tek dava gecerlimidir Saygilar

Cevap :
her yıl ve her konu,olay için dava açılır.


 

Tarih : 05.08.2016
Soru :
Merhaba iyi calismalar SGK dan mali tatil icinde 13/07/2016 belge talebi olarak bir mukellefimize tebligat geldi. 15 gunluk sure verilmis. En son kuruma verilmesi gereken tarih nedir? Mali tatil icindr süreler islemiyor diye bilmekteyim.

Cevap :
MALİ TATİL KAPSAMINA GİREN BİLDİRİMLER VE ÖDEMELER 1.İşyeri Bildirgesi 2. İşe Giriş Bildirgesi 3. İşten Ayrılış Bildirgesi 4. Aylık Prim Hizmet Belgeleri 5. SGK’ya yapılacak İtirazlar 6. Prim ve İdari Para Cezası Ödemeleri


 

Tarih : 02.08.2016
Soru :
SAYIN ÜSTADIM, FİRMA SAHİBİMİZ HOTELS.COM İSİMLİ,MERKEZİ YURTDIŞINDA OLAN VE TÜRKİYE'DE KANUNİ TEMSİLCİLİĞİ BULUNAN FİRMADAN HOTEL REZERVASYONU YAPTIRIYOR. FİRMA FATURA OLARAK ÜZERİNDE MALİYE BAKANLIĞIMIZIN HİÇ BİR İBARESİNİN OLMADIĞI BİR A4 KAĞIDI ÜSTÜNE BİLGİLERİMİZİ VE TUTARI YAZARAK BİR FATURA DÜZENLİYOR. BU BELGENİN VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE GEÇERLİLİĞİ VAR MIDIR?BU BELGEDEN GİDER YAZABİLİR MİYİZ? İYİ ÇALIŞMALAR.KOLAY GELSİN.

Cevap :
MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN MÜKELLEFLER İLE DAR MÜKELLEF OLANANLAR TÜRKİYE DE KULLANDIKLARI FATURA VE BENZERİ EVRAKLARI ANLAŞMALI MATBAADA BASTIRACAKLARI BELGELERİ KULLANMAK ZORUNDADIR.


 

Tarih : 27.07.2016
Soru :
Merhaba, Kredi kartı ile yapılan ödemelerde alınan silplerni e-defter kapsamında hangi belge türü ile kayıt yapılması gerekir? Teşekkürler,

Cevap :
Seçenekler de Perakende satış fişi veye yazar kasa seçeneği kullanılacaktır.


 

Tarih : 25.07.2016
Soru :
?Bir derneğe Erasmus artı programı kapsamında kabul edilen AB projesi ile ilgili Avrupa Birliği'nden (AB) gönderilen para, AB tarafından verilen talimat ve kabul edilen bütçe doğrultusunda ilgili öğrencilere bankadan veya kasadan ödenmesine Dernek aracılık etmektedir. Bu ödemeler nedeniyle öğrencilerden başka belge alınamamaktadır. İşleme aracılık eden derneğin vergisel yükümlülüğü var mıdır? Varsa nelerdir? Saygılarımla.

Cevap :
Derneğin bu işlemde aracılık yapıp yapamayacağını Kaymakamlık dernekler bölümünden öğreniniz.Yapabilmesi halinde ve bu işlemden bir komisyon almaması durumunda vergisel bir yükümlülük doğmaz.Komisyon alınması halinde elde edilen Gelir ,İktisadi işletme kurularak kazanç vergilendirilir.


 

Tarih : 21.07.2016
Soru :
Merhabalar;sorum yarım çalışma ödeneği hk. aylık prim ve hizmet belgesinde 30 günün yarısı olan 15 günü bildridik.eksik gün nedeni koduna 23 yarım çalışma ödeneği yazdık. ek-10 eksik gün nedeni formu 15 gün kod ise 23 yarım çalışma ödeneği sgk ya verelim dedik.ek istiyor ek olarak istediği neki.sorduk oda bilmiyor.bilgilendirirseniz memnun oluruz.saygılarımla

Cevap :
Yarım gün çalışmanın belgesinin ek 10 eklenmesi gerekir.


 

Tarih : 21.07.2016
Soru :
Merhaba Yeni çıkan KDV beyannamesinde belge sayısı bölümüne ALIŞLARDAN İADE, FİYAT FARKI,CİRA PRİMİ gibi adı altında kesilen faturaları bu toplama dahil edeceğiz mi?

Cevap :
Hangi amaç ile düzenlenirse düzenlensin tüm faturaların yazılması gerektiği görüşündeyiz.


 

Tarih : 21.07.2016
Soru :
merhabalar, döviz büromuzda sadece döviz satışları için düzenlediğimiz döviz satım belgesi ve ayrıca sadece çeyrek tam gibi altınların satımı için kullandığımız kıymetli maden satım belgesi düzenlenmektedir.Kdv beyanında döviz satım belgesi adetlerini de yazacak mıyız? Yoksa sadece kıymetli maden s.b. mi yazılacak.teşekkürler.

Cevap :
Evet , Döviz ve Maden Satım Belgesi bölümüne yazılması gerekir.


 

Tarih : 21.07.2016
Soru :
ÜSTADIM KOLAY GELSİN, 1-KDV1 Belge Bilgileri – Belge türü / Sayısı kısmında sadece satışlar mı bildiriliyor. 2- z raporlarını perakende satış fişi olarak mı seçeceğiz ve sayı olarak da z raporlarının sayısını değilde ökc fiş sayısını mı yazacağız.

Cevap :
Belge sayısına Sadece SATIŞLARA İlişkin belgeler yazılır. ÖKC (yazar kasa ) fişi PSF dir. ÖKC lardan alınacak Aylık Z raporundaki toplam fiş sayısı yazılır.


 

Tarih : 21.07.2016
Soru :
Merhaba, iş ile ilgili yurtdışına cıkılıyor, masraflar geliyor fakat yurtdışı çıkış pulu evrak olarak gelmiyor. Bu tutarı Belgesiz gider yazabilirmiyim.Teşekkür ederim.

Cevap :
Defterler yapılacak kayıtlar da belge mutlaka gereklidir.Belgesiz kayıt olmaz.


 

Tarih : 20.07.2016
Soru :
Merhaba, Masraf Fişlerimiz Hakkında, firmamıza aldığımız taşıt akaryakıtları için, ufak kırtasiye masraflarımız için yazar kasa fişi alıyoruz. Bu fişleri yevmiye defterimize işliyoruz. fakat zamanla bu fişlerdeki bilgileri silinmeye ve okunmamaya yüz tutuyor. Yaklaşık bir yıl sonra bir çoğu silinmiş hiç okunmaz oluyor. İspat edici belgemiz kalmamış oluyor. Ben bunların hepsini önceden fotokopi çekiyorum ama bu da çözüm değil bence. Ne yapmalıyız. Teşekkürler..

Cevap :
Yapmış olduğunuz işlemden başka önerimiz yoktur.Kesin çözüm için Fatura almak.


 

Tarih : 20.07.2016
Soru :
Merhabalar Üstad benim sorum kdv1 beyannamesindeki belge sayıları ile alakalı olacak.Yurtdışında satmış olduğumuz kdvsiz ihracat faturaları da belge sayısına eklenecekmi? Şimdiden teşekkür ederim.Saygılarımla

Cevap :
Düzenlenen faturalarda y.içi y.dışı ayrımı olmaz.İhraç faturası da elbette FATURA kapsamındadır.Beyan edilecektir.


 

Tarih : 20.07.2016
Soru :
İYİ GÜNLER SORACAĞIM SORU KDV BEYANINDA BELGE SAYISLARI İLE İGİLİ OLARAK Z RAPORLARI NASIL OLACAK NE YAZILACAK BU KONU HAKKINDA BİLGİ VERİRSENİZ

Cevap :
Konu ile ilgili ak GİB tarafından açıklama yapılmadığı için vereceğimiz cevap varsayım olacaktır.Bize göre ÖKC dan alınan Aylık z raporundaki Toplam fiş sayısı PSF bölümüne yazılması gerektiği kanaatindeyiz.


 

Tarih : 20.07.2016
Soru :
Sayın yetkili , Kdv beyannamesinde belge adedini sayarken İPTAL faturaları da sayıyor muyuz ?

Cevap :
Sormuş olduğunuz sorunun cevabı için gib dan hiç bir açıklama yapılmadığı için yorum yapamıyoruz.


 

Tarih : 20.07.2016
Soru :
İYİ GÜNLER, İNŞAAT İŞİ YAPAN LTD.ŞTİ.MIZ KARŞI TARAF İLE SÖZLEŞME YAPMIŞ BELLİ DÖNEMLERDE FATURALAR KESİLMİŞ VE ÖDEMELERİNİ ALMIŞTIR.FAKAT SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN İŞLEMLER BİTMİYE YAKIN KALAN YÜKSEK BAKIYEYE AİT FATURALAR KESİLMİŞ KENDİLERİNE GÖNDERİLMİŞ MEVCUT MUHATAP FİRMA FATURAMIZIN TÜM MUHTEVİYATINA VE MIKTARINA İTİRAZ ETMEKTEDİR.SORUM ŞU; MEVCUT KESİLEN FATURALARIN BEYANI İLE İLGİLİ TEREDDÜT YAŞAMAKTAYIZ.(MAHKEME ÖNCESİ BİLİRKİŞİ VE BELEDİYE TESPİTİDE BİZİM MEVCUT İŞLERİ YAPTIGIMIZ KONUSUNDA ELİMİZDE BELGE BULUNMAKTADIR) KONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜNÜZÜRİCA EDİYORUM.

Cevap :
KESMİŞ OLDUĞUNUZ FATURAYI KAYITLARINIZA ALMANIZ GEREKİR.SORUNUZ HUKUKSAL YANI İÇİN BORÇLAR HUKUKUNA VAKIF BİR AVUKAT İLE GÖRÜŞÜNÜZ.


 

Tarih : 19.07.2016
Soru :
MERHABA ANGARA OLAN KDV BEYANINDA BELGE SAYISINDA1- BEDELSİZ FATURA SAYILACAKMI 2-FATURA BİRKAÇ SAYFADAN OLUŞUYORSA ÖRNEK 5 SAYFA İSE BURDA BELGE SAYISI NEDİR? 3-İPTAL FATURA BELGE SAYISINA GİRECEK Mİ?BU KONUDA HİÇ BİR YAZI BULAMADIM? ŞÖYLE BİR SÖZ VARDI "BİR DELİ KUYUYA BİR TAŞ ATMIŞ KIRK AKILLI ÇIKARAMIŞ"A DÖNDÜ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ

Cevap :
SORMUŞ OLDUĞUNUZ SORULARIN CEVABI İÇİN GİB DAN HİÇ BİR AÇIKLAMA YAPILMADIĞI İÇİN YORUM YAPAMIYORUZ.


 

Tarih : 18.07.2016
Soru :
Üstad: Belge bilgileri ile ilgili olarak 4440189 sorduğumuzda Z Raporu olarak kastedilmek istenen şeyin 1 ay içerisinde kesilen günlük fiş miktarının girilmesi gerektiğini söylediler, size sorduğumuz soruda Z Raporu sayısı demiştiniz. Z Raporu konusunda bir netleşme oldu mu?

Cevap :
SİZE VERDİĞİMİZ YANIT AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. ÖKC (yazar kasa) fişi Perakende satış fişi niteliğinde olduğu için Yazar kasaların aylık Z raporundaki toplam fişi sayısının yazılması gerektiği görüşündeyiz.(GİB konu ile ilgi açıklaması malesef yoktur.) Görüldüğü gibi z raporu sayısı demedik , z raporundaki fiş sayısı dedik. Cevaplarımızı dikkatli okuyunuz.


 

Tarih : 15.07.2016
Soru :
SAYIN ÜSTADIM; Şirket, aktifinde kayıtlı arsanın üzerine kendi fabrika inşaatını yapıyor. İnşaatın bitimi ile birlikte yapı kullanım izin belgesi iskan belgesini alıyor. Bizde muhasebe olarak iskan alınana kadarki yapı ile ilgili faturaları yapılmakta olan yatırımlar hesabında biriktirdik. Sorum şu şekilde, İskan belgesi alındıktan sonrada yine yapı ile ilgili asansör, dış cephe işlemleri ve ince işçilik ile ilgili inşaat faturaları gelmeye devam ediyor. Bu iskandan sonra gelen faturaları da yapılmakta olan yatırımlar hesabına mı dahil etmeliyim. Yoksa gider olarak mı kayıtlara almalıyım.

Cevap :
Bina tapusu alınana kadar işlemlerin yapılmakta olan yatırımlarda takip edilmesi gerekir.


 

Tarih : 14.07.2016
Soru :
Merhaba, KDV1 beyannamesinde yeni güncellemeyle oluşturulan belge sayısı bölümününde fatura adedi karşılığına alış ve satış faturalarının toplamını mı, yoksa sadece satış faturalarımızın sayısını mı yazacağız. bu sorum diğer kısımlar için de geçerli. şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar

Cevap :
Bildirilecek belge sayısı, Bir ay içinde mal ve hizmet SATIŞI için düzenlenen belgelerin sayısıdır. ALIŞ belgelerini sayısı BİLDİRİLMEYECEKTİR.


 

Tarih : 13.07.2016
Soru :
İyi günler Almanya'ya yabancı dil öğrenimine gideceğim. 4a emeklisiyim. Hastalanırsam yada ilaç yazdırmak istersem Türkiyedeki sosyal güvenlik sigortası sağlık hizmetinden Almanya'da devlet hastanelerinde yararlanabiliyormuyum? Sosyal güvenlik anlaşmamız varmı? Varsa özel bir belge mi almam lazım. nereden alabilirim? şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar

Cevap :
Kişinin bizzat kendisi veya Türkiye‘deki yakınlarının, ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncellemesi gerekir. Kişi aynı koşullarda yurtdışına gitmiş ama gittiği ülkedeki okullar veya bizzat devlet tarafından sağlık sigortaları üstlenilmişse, bizzat kendileri veya Türkiye‘deki yakınları, ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncellemek zorundadır. Devlet tarafından resmi burslu olarak eğitime gönderilen ve 25 yaş üstünde olan, Türkiye’de sigortası bulunmayanlar kişiler ise bizzat kendileri veya Türkiye ‘deki yakınları ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncellemek zorundadır. Yabancı bayrağa sahip olan gemilerde ve uluslararası sularda, bir takvim yılında, 6 aydan fazla süre ile çalışan gemi adamları ise 4/a kapsamında sigortalı olduğu için ek bir işlem yapmasına gerek yoktur.


 

Tarih : 13.07.2016
Soru :
Üstad 01.07.2016 tarihli güncellemede geçen Belge Bilgileri için Z raporlarının sayısı girilecekmi? z raporları ile ilgili açıklama yok

Cevap :
ÖKC (yazar kasa) fişi Perakende satış fişi niteliğinde olduğu için Yazar kasaların aylık Z raporundaki toplam fişi sayısının yazılması gerektiği görüşündeyiz.(GİB konu ile ilgi açıklaması malesef yoktur.)


 

Tarih : 12.07.2016
Soru :
Merhaba.ödemelerin tesvik belgesi ile iglili olarak örneğin belediyelere ödediğimiz arsa, emlak vergisi vs gibi ödemeler 7.000 tl yi aştığında da ödemeler aracı kuruluşlar vasıtası ile mi yapılmalı dır. teşekkürler

Cevap :
7 bin Tl ve üzeri vergi ve harçların ödemesinin bankadan yapılmasının zorunluluğu yoktur.


 

Tarih : 11.07.2016
Soru :
iyi günler;kdv beyan ekinde ilave edilecek belge adetleri yazılırken; yazarkasa satışlarına ilişkin olarak z raporları üzerindeki fiş sayısı toplanarak perakende satış fişi bölümünemi yazılacak ,bir de doktorların kullandığı pos makinesindeki satışlar için her birini serbest meslek makbuzu olarak kabul edilerek beyan da bulunulacak ,?teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
GİB tarafından Konu ile ilgili detaylı açıklama Yapılmamıştır.Ancak Bize göre Z raporundaki fiş sayısı toplanarak PSF bölümüne yazılması gerektir. Doktorların kullandığı pos makinesindeki satışlar için her birini serbest meslek makbuzu olarak kabul edilerek beyan da bulunulacaktır.


 

Tarih : 11.07.2016
Soru :
kdv 1 beyannamesinde sonuç bölümüne eklenen belge türü sayısı satışlarla mı alakalı yoksa alışlar ile mi ilgili bilgi verebilir misiniz?

Cevap :
İstenen bilgiler satışlar ile ilgilidir.Satış belge sayısı yazılacaktır.


 

Tarih : 09.07.2016
Soru :
iyi günler: kdv beyannme ekine yeniden eklenen belge sayısı bölümü tüm mükellefler için geçerlimidir,ayrıca alım ve satıma ait tüm belgeler toplam olarak yazılacaktır, beyannamenin bu bölümünün doldurulmasına ilişkin ayrıntılı bilgi nereden ulaşabiliriz teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi içeren Genel tebliği veya sirkü yayımlanmamıştır. GİB sitesinde sadece aşağıdaki açıklama yapılmıştır.Belge sayısı bölümü TÜM KDV mükelleflerince doldurulacaktır.Bölüme SATIŞ belgelerinin sayısı yazılacak olup ,alış belgeleri yazılmayacaktır. """01.07.2016 - KDV1 - KURUM GEÇİCİ ve GELİR GEÇİCİ BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK; 2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir. KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) 'Gerekli Programlar' bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. """"


 

Tarih : 27.06.2016
Soru :
Merhabalar 2 günlük iş göremezlik belgesi alan işçinin çalışmadığı günler için işveren tarafından ücretinden kesinti yapılabilinir mi? 2 günlük iş göremezlik belgesi için Sgk ya çalışmadığına dair bildirim yapma zorunluluğu var mı?

Cevap :
SGK sisteminde 01 istirahat bildirimi yapıldı ise buna gerek yoktur. Ancak rapor sisteme düşmüşse mutlaka onaylanmalıdır. Kişi aylıkla çalışıyor ise çalışmadığı günler ücretinden düşülür.


 

Tarih : 25.06.2016
Soru :
İyi çalışmalar sayın yetkili. Döviz bürosu işleten mükellefimiz döviz alış -satış larında alım-satım belgesi düzeliyoruz, bunun yanında işyerimizde sarraf faaliyetimiz bulunmakta işyerimiz e fatura ve e defter mükkellefi. soru 1. altın satımlarında mükellef fatura ister ise e fatura düzenlemelimiyiz yada Döviz Alım satım Belgesi düzenlemek yeterli olur mu ? soru 2. Sarraf bölümümüzü kiraya verdik, kira faturası düzenlenecek mi yada Döviz Alım satım Belgesi düzenlemek yeterli olur mu ?

Cevap :
Müşteri istese de istemese de 900 TL nin üstündeki altın ve sarrafiye çeşidi satışı için fatura düzenlenecek,900 TL nin altındaki satışlar için ÖKC fişi düzenlenecektir.Kira için Fatura düzenlenecektir.Döviz alım/ satım belgesi döviz dışında kullanılmaz.


 

Tarih : 24.06.2016
Soru :
Merhaba sayın yetkili sözleşmeye dayalı olarak ihale için yatırılan damga vergisi ba bs sınırını geçtiğinde bildirim yapılır mı karşı tarafın alındı belgesinde vergi usul kanunu yönetmelik hükümlerine tabi değildir ibaresi yer almaktadır ancak ba bs sınırını geçmiştir. iyi çalışmalar

Cevap :
Karşı tarafın VUK hükümlerine tabi olması veya olmaması Ba bs formuna ilgili belgenin yazılmasına engel değildir. Ba bs formuna bilgiler yazılacaktır.


 

Tarih : 23.06.2016
Soru :
ilahe konusu olan işlerde ilşiksiz belgesi için dilekçeye işin bitim tarihine geçeci kabul tarihini yazıyorduk ancak geçici kabulumuz tarihi 09.03.2016 işçilerin çıkışı 02.05.2016 sözleşmeye göre işin bitimi ;24.08.2016 geçici iş kabulunden sonra olan çalışmalar işçilikten sayılacakmı dilekçeye hangi tarihi yazıyım

Cevap :
SGK iş bitim tarihi esas alınmaktadır.


 

Tarih : 23.06.2016
Soru :
Öncelikle kolay gelsin. Test Merkezi olarak faaliyet göstermekte olan İktisadi işletmeyiz. Üniversitede çalışmakta olan bir profesör öğretim görevlisinden işletmemiz faaliyetinde kullanılmak üzere soru kitapçığı ve kitapçıkları temin edilmektedir. Temin edilen soru kitapçığı ve kitapçıkları ile ilgili olarak yapmış olduğumuz ödemelerin nasıl belgelendirileceği ve vergilendirileceği hususunda tereddüt etmiş bulunmaktayız. Çok teşekkür ederim.

Cevap :
Kitap yazarı kişinin faaliyeti GVK 18. madde kapsamında değerlendirilir. Kendisine yapılacak ödemeden % 17 GV tevkifatı yapılır.Ayrıca Brüt tutar üzerinden % 18 KDV hesaplanarak (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan edilerek KDV ödenir.Ödenen KDV (1) sayılı KDV beyannamesinde indirim konusu yapılır.Bu işlemler için Gider pusulası düzenlenir.


 

Tarih : 22.06.2016
Soru :
Öncelikle kolay gelsin. Derneğimize iki ayda bir olmak üzere gibi aralıklar la bir üniversitede görevi olan bir profesör öğretim görevlisi tarafından eğitim verilmektedir. verilen bu eğitim neticesinde kendisine ödemeler yapılmaktadır. Yapılan ödemelerin Derneğimiz tarafından nasıl vergilendirilmesi gerektiği ve belge düzeni hakkında bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. İlginiz için çok teşekkür ederim.

Cevap :
Ücret Bordrosu düzenleyeceksiniz,


 

Tarih : 20.06.2016
Soru :
merhaba. ithalat yapan firma gümrükte ödemesi gereken kdv yi mal bedeli üzerinden değilde gümrükte belirlenen rakam üzerinden ödedi. olması gerekenden fazla ödedi. şöyle ki toplam 2.500 tl ye yakın ödemesi gerekirken 5.750 tl ödemiş. aradaki farkı maliyet unsuru olarak nasıl hesaplara alabiliriz. herhangibir belge yok çünkü.

Cevap :
Gümrükte ödenen KDV i hangi değerden ödenirse ödensin, indirilecek KDV olarak kayıtlara alınır.Beyannamede indirim konusu yapılır.


 

Tarih : 17.06.2016
Soru :
Mükellef ile çalıştığı meslek mensubu tartışmış.Anlaşmazlık sonucu Meslek mensubu defter ve belgelerini isteyerek başka meslek mensubu ile çalışmaya girişiminde bulunmuştur.bu durumda sözleşmesi devam eden meslek mensubu sene sonuna kadar sözleşme bedelini hangi durumlarda isteyebilir.(haklı haksız durumuna göre mi)

Cevap :
Müşteri sözleşmesini tek taraflı fesih etmesi halinde yıl sonuna kadar olan tutarı meslek mensubuna ödemek zorundadır.


 

Tarih : 16.06.2016
Soru :
şirket aktifinde kayıtlı olmayan kamyonet satılmıştır. fatura mı kesmemiz gerekir yoksa gider pusulası ile satın alan firma belgelendirebilir mi?

Cevap :
Şirketin aktifinde olmayan kamyonet yok hükmündedir.Böyle bir duruma yorumumuz yoktur.


 

Tarih : 15.06.2016
Soru :
Merhaba. 1-9 işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde, işveren iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmadan, kendisi nasıl bu hizmeti verebilir. Verebilir ise hangi eğitimi alması gerekir. Hangi tip belge alabilir. Eğitim süresi ne kadardır. Bazı muhasebe bilgi sitelerinde 16 saat eğitimle işverenler iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmaktan kurtulabilir yazmaktadır. (1-9 arası işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde büro vb.gibi)

Cevap :
Eğer işveren isg eğitimi almış ve bu sertifikaya sahip ise İSG hizmetlerinden bazılarını kendisi verebilmektedir. İşçi isg eğitimi vd gibi.. BKNZ İSMMMO web sayfası


 

Tarih : 14.06.2016
Soru :
İyi günler, işyerimizde çalışan sigortalı personelimize yapmış olduğu belgesiz giderleri ( yol,yemek vb. ) gider pusulası düzenleyerek giderleştirmek istiyoruz. Burada stopaj yönünden kesinti yapılacakmı yoksa olduğu gibi yapılan gideri kesinti olmadan mı yazmamız gerekiyor. İyi çalışmalar.

Cevap :
Böyle bir işlem yapılamaz.Harcamalar Mutlaka belgelendirilmesi gerekir.


 

Tarih : 10.06.2016
Soru :
SGK müfettişi 2014 defter ve belgeleri talep etmiştir Yaptığı inceleme sonucu ücret bordrosu ile defter kayıtları arasında her ay ufak rakamsal uyuşmazlıklar mevcut olduğu tespit etmiştir Denetmen bize bu uyumsuzluktan ötürü her ay için ayrı ayrı asgari ücretin yarısı kadar idari para cezası kesmiştir 1/2 asgari ücret * 12 ay Sormak istediğim; Denetmen bu cezayı hepsini bir tespitte yaptığı için sadece bir adet 1/2 asgari ücret tutarı idari para cezası kesmesi gerekmez miydi ancak tespit başına değil her ay için ayrı ayrı ceza kesmiştir yapılan işlem doğrumudur? teşekkürler şimdiden

Cevap :
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları veya serbest muhasebeci malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerce düzenlenen raporlara istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.


 

Tarih : 07.06.2016
Soru :
e defter uygulamalarında muhasebe fişleri işleyişi nasıl olacak. -her belgeye bir kayıtmı girilecek -günlük evraklar bir muhasebe fişinde kayıt olabilirmi -5 ve ya 10 ar günlük şeklinde muhasebe fişi kesilebilirmi,

Cevap :
e defter uygulamalarında her belgeye bir muhasebe fişi düzenlenmesi gerekir. -5 ve ya 10 ar günlük şeklinde muhasebe fişi kesilmez.


 

Tarih : 06.06.2016
Soru :
Merhaba, dahili sarf belgesi yada dahili sarf zabıtı belgeleri nelerdir. örnek bulabileceğim bir web site adresi örnek verirmisiniz

Cevap :
VUK Kayıt nizamı hükümlerine göre böyle bir belge türü yoktur.Kullanılması zorunlu değildir.


 

Tarih : 02.06.2016
Soru :
merhaba...ihracat yapan bir A.Ş. mükellefim eximbank tan kredi kullanacak ve bu kredi ile ilgili eximbank tarafından hesap durum belgesi ve ekleri (4/a ve b ) istenmekte bu dökümanları biz düzenleyip onaylayabilirmi yiz yoksa YMM onayı gerekirmi:?

Cevap :
Düzenleyebilirsiniz.


 

Tarih : 01.06.2016
Soru :
İnşaat şirketi olan mükellefimiz yapı muteahhitlik yetki belgesi belgesi almak istiyor. Biz anlaşılacak yapı denetim firmasının alması gerektiğini söyledik ancak o ısrarla bizim almamız gerektiğini söylüyor. yapı muteahhitlik yetki belgesi almak bizim aracılık sorumluluk sözleşmesi kapsamındamıdır. Gercekten bizim yapmamız gerekiyormu..

Cevap :
Meslek mensupları Müşterileri ile HİZMET SÖZLEŞMELERİNE göre hizmet verirler .Aracılık sorumluluk sözleşmesi vergi beyannamelerinin gönderilmesinde kullanılan sözleşmedir. Sözleşmeleri karıştırmayınız Bahsettiğiniz iş meslek mensubunu yapacağı işler arasında yoktur.


 

Tarih : 27.05.2016
Soru :
Kkat karşılığı inşaat işinde;1 arsa sahibi-mükellef değil(gerçek usulde vergi mükellefiyeti gerektirmeyen arızi faaliyet) arsa sahibinin arsasını maliyete dahil edecek mi?Edecekse arsayı hangi belge ile arsa sahibinden teslim almalı? alacaksa da Müteahhit bu arsayı aktifine hangi tarih,ve hangi muhasebe kaydı ile alır? 2-Müteahhit arsa sahibine arsa karşılığındaki konutların faturasını- teslimlerini hangi tarihte yapmalı? arsa sahibine teslim edilen bölümlerin bedellerini maliyetlerden nasıl çıkmalı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Arsa bedeli maliyete eklenecek .Arsa anlaşılan oranda tapuda inşaatı yapan devir edilir.Devir tutarı belediye raiç bedelinden düşük olmayan gerçek bedeldir.Daire faturası Tapuda KAT MÜLKİYETİ tapusu düzenlendiği tarihde kesilir.


 

Tarih : 27.05.2016
Soru :
iyi günler mükellefimiz dahilinde işleme izin belgesi aldı. bu belge ile kdv.siz hammadde alarak ihracat yapacak. bizim kdv bey.doldurmamız gereken bir bilgi var mı? vergi dairesine vermemiz gereken bir liste, belge var mı? nelere dikkat etmeliyiz? teşekkürler.

Cevap :
Yapılan ihracat tutarı tam istisna bölümüne yazılır.KDV iade hakkı doğuran işlemler için indirilen ve yüklenilen listeler İnternet VD sisteminden verilir.VD kağıt ortamında her hangi bir liste yoktur.


 

Tarih : 27.05.2016
Soru :
8 Şubatta işten ayrılan işçiyi sehven 4 şubatta çıkış verilmiş İşçi durumu SGK ya şikayet etmiş ve SGK denetmeni konu ile ilgili 15 Nisan da defter belge talep edince bizde hatamızı fark ettik ve 25 Nisan da defter ve belgeleri teslim ettik * Şubat 2016 aylık prim ve bildirgeleri incelemeye gerek kalmadan düzeltme hakkımız tam olarak hangi güne kadar devam eder yani Şubat 2016 dönemi için 3 aylık süre ne zaman sondur * İnceleme başladıktan sonra (devam ederken) düzeltme hakkımız varmıdır? Yoksa artık ilgili dönemin incelemesinin bitmesini beklemek zorunda mıyız? Teşekkürler

Cevap :
İnceleme başladıktan sonra yapılacak bir işlem kalmamaktadır. İnceleme esas alınacaktır.


 

Tarih : 25.05.2016
Soru :
üstad, Kurumlar vergisi mükellefi, yatırım teşvik belgesi ile 2010 yılında almış olduğu makinayı ihraç kaydı ile başka bir firmaya keserken kdv durumu ne olacak bilgi verebilirnmisiniz iyi çalışmalar

Cevap :
İhraç kayıtlı teslimlerde teslimi yapan firmanın imalatçı olması gerekir.Bahsettiğiniz firma imalatçı olmadığı için KDV tahsil etmesi gerekir.KDV 13. maddedeki istisna bu şekildeki satış için uygulanamaz.Alıcı firmanın Yatırım teşvik belgesi olması ve global listede bu makine yer alması halinde istisna uygulanır.


 

Tarih : 19.05.2016
Soru :
Merhaba. 2016 yılı için sözleşme yapmış olduğum bir limited şirketin 2015 yılı ve önceki dönemlerine ait defter ve belgelerini eski meslek mensubundan alamıyorum. Ayrıca 31.12.2015 tarihli kapanış fişini dahi vermediğinden 01.01.2016 tarihli açılış kaydını yapamadık. Firma e-defter kapsamında olduğundan Ocak ayı kapanış işlemlerinde bu durum bizi sıkıntıya sokmakta. Bu durumda yapılabileceklere ilişkin görüş ve önerilerinizi rica ederim.

Cevap :
Müşteriniz defter ve belge vermeyen meslek mensubunu savcılığa ve odaya bildirsin.


 

Tarih : 18.05.2016
Soru :
Günaydın.Bir ltd.Şti müşterimiz Türkiye Lokomotif ve Motor San.Aş.(Tülomsaş) firmasına sözleşme ile bazı malları imal edip sattı.Sözleşme çerçevesinde Tülomsaş'a belli tutarlarda nakdi teminat ta yatırdı.İş bitti teminatın iadesi için Tülomsaş ,müşterimizin bağlı olduğu SGK dan ilişiksiz belgesi istedi.Buraya kadar tamam.Ancak Pendik Sgk bu yazının verilebilmesi için Sgk ya borcu olmayan firmalara uygulanan %5 lik indirimin iptal edilerek indirimsiz olarak APHB tekrar düzenlenip verilmesi gerektiğini söyledi.Şaşırdık.Bu konuda ne önerirsiniz?Teşekkür ederim.

Cevap :
4734 Sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinde sayılan alım ve yapım işlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı 1/3/2011 tarihinden itibaren beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmadığı hükme bağlanmıştır.


 

Tarih : 17.05.2016
Soru :
Vergi müfettişi 2011-2012 ve 2013 defter ve belgeleri inceleme için talep etmiştir 2012 ve 2013 tüm evrak ve defterler mevcutken 2011 yılına ait yasal defterler var ancak 2011 yılı faturalar bulamadık yani belgeler yoktur sadece yasal defter mevcuttur Bu durumda; - Defter ibraz edilmesine karşın belgeler ibraz edilmedi diye VUK 359 a istinaden hapis cezası uygulanabilir mi? - Müfettişten zaman istesek ve tüm faturaları (aslı gibidir) müşterilerden toplasak böyle bir süre vermek zorunda mıdır? - Müfettiş belgeler yok diye tüm yılın KDV lerini ret edebilir mi? Ancak alımlar defter gözükmekte müfettiş bu müşterilerden karşıt inceleme ile belgeleri talep etmeden tüm kdv ret etme hakkı varmıdır? - Bu durumda Ne yapmalıyız? Nasıl bir yaptırımla karşılaşırız? Teşekkürler

Cevap :
Vergi müfettişinin incelemeyi nasıl yapacağı konusunda yorum yapamayız, defter ve belgeler ibraz edilmez ise Mükellef hakkında .VUK 341,344 ve 359. maddeye göre işlem yapılır.


 

Tarih : 16.05.2016
Soru :
Merhaba Hocam, A Derneği kendi ürünü projesinin sonuçlarını bir sergi ile yurt dışında da sergilemek istemektedir. (Bir çeşit fotoğraf, belge, materyal gösteren anlatılı bir sergi.) Yurtdışında açılacak sergi organizasyonunu da yine yurtdışındaki bir şirkete yaptıracaktır. Yurtdışında alacağı (yurtdışında yaşayanlara vereceği bu hizmete)bu organizasyon hizmetinin KDV karşısındaki durumu nedir? Şimdiden teşekkürler,

Cevap :
Yurt dışın da verilen hizmetler KDV ne tabi değildir.


 

Tarih : 16.05.2016
Soru :
sayın üstadım e defter e tabi bir şirket bankadan peyderpey çektiği toplam 350000 civarında bir parayı belgesiz tadilat masrafları olarak harcamış. kasada olmayan ancak kağıt üzerinde görünen bu meblağ için önerileriniz saygılar

Cevap :
Belgesiz yapılan harcamalar kayıtlara alınamaz.Harcamayı yapana neden belge almadığının sorgulanması gerekir.Kayıt dışı yapılan işlemlerin yorumunu yapamayız.


 

Tarih : 14.05.2016
Soru :
konusunun madencilik geri dönüşüm olduğu işletme için nerelerden belge almamız gerekiyor. örneğin çet raporu gibi...mevcut işletmem için ek olarak bu konunun vergi levhasına işlenmesi gerekiyorda. yoksa bir dilekçe ile bu konuyuda vergi levhama ekleyebilirmiyim.

Cevap :
Alacağınız belgeler (çet raporu gibi ) konusundan bilgi sahibi değiliz.Vergi levhasında ana iş koluna ait Faaliyet kodu (nace) yer alır.Yapacağınız ek işler için VD ne bilgi vermeniz yeterlidir.


 

Tarih : 14.05.2016
Soru :
merhabalar sayın danışman, şirketimize alınan binek otomobil için, nakil vasıtaları vergi dairesine şirketimiz adına ödenen, 9246 vergi kodlu motorlu araç trafik belgesi ve 9247 vergi kodlu motorlu araç tecil belgesi bedeli olan 190 TL. vergi dairesi alındısı,plaka bedeli için ödenen 28 TL.makbuz,şirketimiz adına düzenlenen trafik muamele işlem takibi bedeli faturası 212 TL. + kdv 38,16 TL. mtv makbuzu 498,50 TL.var.birde trafik ve sigorta işletmeleri bürosu yetkili araç satıcısına düzenledği tediye makbuzunda bandol ücreti 498,50 sanırım mtv ve yeni kayıt masrafı adı altında 190+28+212+38,16 =468,16 var bunlarıda mtv gibi kkeg olarak mı değerlendirmeliyiz.ya da araç satış bedelinin içinde zaten bunlar varmı. tşk.

Cevap :
MTV dışındaki ödemeleri giderleştirebilirsiniz.


 

Tarih : 11.05.2016
Soru :
Üstadım kolay gelsin 28.10.2014 Yatırım teşvik belgesine istinaden 2014 sabit yatırım tutarı: 70.845,00 2015 sabit yatırım tutarı: 185.722,00 tl olarak gerçekleşmiştir. sorum, 2014 ve 2015 kurum geçici ve kurumlar vergi beyannamelerinde vergi indiriminden faydalanılmamıştır.2016 yılı ı.dönem geçici vergi beyannamesinde 2014 ve 2015 yılı yatırım tutarlarına isabet eden tutar üzerinden vergi indirimi hesaplayabilirmiyim. Yoksa sadece 2016 yılı için mi faydanalabilirim.

Cevap :
Dönemsellik ilkesine göre sadece 2016 için uygulanacağı görüşündeyiz.Ancak Konu hakkında özelge almanızı öneririz.


 

Tarih : 10.05.2016
Soru :
Merhaba, 2012 model Transit 350M 140 PS Kamyonet-açık kasa alınmıştır. Araç satış Sözleşmesinde Yeni kullanım Amacı Hususi olarak yazılmış. Ticari olarak işlem yapabilir miyiz. Ayrıca, ticari olan aracımız sınırları belli olan şantiye içerisinde kullanıldığından K2 belgesi alınması gerekir mi? Teşekkürler

Cevap :
Araç yük taşıma amaçlı olduğu için amacına uygun kullanılmasında bir sakınca yoktur. K2 belgesi konusunda bilgi sahibi değiliz.Konu ile ilgili olarak ulaştırma il müdürlüğünden bilgi edininiz.


 

Tarih : 06.05.2016
Soru :
iyi günler;istanbul teknokenti faliyet gösteren ve tubitaktan 1507 projesi alan müşterimiz 2013-2014 yıllarında yaptığı harcama 190.000 tl gelen hibe 200.000 tl dir biz yapılan harcamayı 263 aktifleştirdik ve gelen hibeyide fon hesabında alındı proje sonunda projenin olumlu olduğuna ilişkin tubitakın bize verdiği olumlu sonuç belgesi var.biz mevcut duruma göre aktifleştirilen tutarı projenin bittiği tarihten itibaren amortisman ayırıyoruz bu işlemimiz doğrumudur.

Cevap :
Ayırabilirsiniz.


 

Tarih : 04.05.2016
Soru :
merhaba, şirketimize 2011 yılı ile ilgili VDK tarafından karşıt tespit niteliğinden incelemeye tabi tutulmuştur. 2011 yılında sahte fatura düzenleme ile ilgili incelemeye konu olmuş firmadan mal alımı yaptığımıza dair karşıt tespit yapılmış bulunmaktadır.GİB başkalığının inceleme rehberinde " Karşıt incelemeye tabi tutulmuş olmanız vergi incelemesine tabi tutulduğunuz anlamına gelmemektedir. Bununla birlikte, karşıt inceleme sırasında sizin hesap, defter ve belgelerinizde yasaya aykırılık tespit edilmesi halinde, sizin de vergi incelemesine alınmanız söz konusu olabilir." ibaresi bulunmaktadır. Sorum tam olarak şöyledir. Karşıt tespit yapılmış olması, incelemeye henüz girmemiş olmamız nedeniyle ilgili dönemler KDV beyanlarında düzeltme beyanı yapılmasına engelmidir. ? Düzültme beyanı yapabilirmiyiz. teşekkürler.

Cevap :
Düzeltme her zaman yapılabilir.Düzeltme yapmaya inceleme engel değildir.Ancak; Konu ile ilgili olarak İncelemeyi Yapan vergi müfettişi ile görüşerek işlem yapmanızı öneririz.


 

Tarih : 02.05.2016
Soru :
Üstadım merhaba; vergi dairesi tüm bir yılın alış, satış,gelir ve gider kayıtlarını yazı ekinde gönderdiği excel tablosuna uygun olarak hazırlayıp defter ve belgelerle birlikte 15 gün içinde istiyor. vuk da böyle bir bilgi isteme hakkı varmıdır.yasal defterde yazılması zorumlu olmayan unsurlarıda içerdiğinden büyük bir iş yüküne neden olan bu talebi yerine getirmek zorundamıyız. teşekkürler

Cevap :
VUK 148-256. Maddeleri hükmüne göre ister.


 

Tarih : 29.04.2016
Soru :
Sayın Üstad ; Kurumlar Vergisinde Bilanço dipnotlarında Bilançonun kesinleştiği tarih yazılması hk : Genel görüş 31/12/2015 olarak yazılması ama benim düşüncem Muhasebe ilkeleri gereği ; ocak/2016 döneminde Aralık/2015 fatura,belge,diğer işlemleri yapıldığından 2015 dönemi işlemleri 31/12/2015 tarihinde bitmediğinden ; 31/12/2015 bilançonun kesinleşme tarihi olamaz diye düşnmekteyim.Sizin görüşünüz nedir?Saygılarımla

Cevap :
31/12/2015


 

Tarih : 27.04.2016
Soru :
Sayın danışmanım 1-Mali müşavirliğini yapmakta olduğum bır firmaya İtalyan bir firmnın çalışanı geçici görevle geliyor. 2-Bakanlıktan çalışma izni alınmış. 3-Ancak sigortası İtalyada ödeniyor ce 1 belgesi ile bu belgelenmiş. çalışanın hizmet karşılığı ıçin italyan firma fatura kesiyor. 4-Türkiyedeki firma bu çalışan için sgk ya herhangi bir bildirimde bulunacakmı. Yapmam gereken bir işlem varmı? teşekkür ederim

Cevap :
İtalya için mutabık kalınan süre 12 aydır. Sonrasında SGKlı bildirimi yapılması gerekir.


 

Tarih : 27.04.2016
Soru :
Suriyeli yabancı bir işçi için ssk girişi yapacağım çsgb dan çalışma izni için mail geldi mail şu şekilde " 13/04/2016 tarih ve 4798.... sayılı çalışma izin başvurunuz Bakanlığımızca olumlu değerlendirilmiş olup, ....... adlı yabancı için 19/04/2016 ile18/04/2017 tarihleri arasında düzenlenmiş bulunan çalışma izni Bakanlığımızca onaylanmıştır. Yurtiçinden yapılan başvurularda Çalışma İzin Bilgisi İçişleri Bakanlığı'na ve diğer ilgili kurumlara; yurtdışından konsolosluklarımız kanalıyla yapılan başvurularda ise Dışişleri Bakanlığı'na elektronik ortamda iletilmiştir. Bakanlığımızca düzenlenerek adresinize gönderilecek olan bu çalışma izin belgesi 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27. maddesi gereğince, geçerli olduğu sürece ikamet izin belgesi yerine geçer" bu yazıya istinaden ssk girişi yapabilirmiyim yaptıktan sonra ssk ya dilekçe yada başka birşey için ekstra bir bildirimde bulunmam gerekmi? Birde ssk girişi yaparken normal girişten farklı yapmam gereken şeyleri yazarmısınız?

Cevap :
Çalışma İzin Belgeniz alınmış işçi girişini yapınız. Ancak Suriyeli çalışan işçi sayısının yerli işçi sayısının %10 dan fazla olmaması gerekmektedir.


 

Tarih : 26.04.2016
Soru :
Suriyeli yabancı bir işçi için ssk girişi yapacağım çsgb dan çalışma izni için mail geldi mail şu şekilde " 13/04/2016 tarih ve 4798.... sayılı çalışma izin başvurunuz Bakanlığımızca olumlu değerlendirilmiş olup, ....... adlı yabancı için 19/04/2016 ile18/04/2017 tarihleri arasında düzenlenmiş bulunan çalışma izni Bakanlığımızca onaylanmıştır. Yurtiçinden yapılan başvurularda Çalışma İzin Bilgisi İçişleri Bakanlığı'na ve diğer ilgili kurumlara; yurtdışından konsolosluklarımız kanalıyla yapılan başvurularda ise Dışişleri Bakanlığı'na elektronik ortamda iletilmiştir. Bakanlığımızca düzenlenerek adresinize gönderilecek olan bu çalışma izin belgesi 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27. maddesi gereğince, geçerli olduğu sürece ikamet izin belgesi yerine geçer" bu yazıya istinaden ssk girişi yapabilirmiyim yaptıktan sonra ssk ya dilekçe yada başka birşey için ekstra bir bildirimde bulunmam gerekmi? Birde ssk girişi yaparken normal girişten farklı yapmam gereken şeyleri yazarmısınız?

Cevap :
Sorunuzun cevabı sistemde bulunmaktadır.


 

Tarih : 25.04.2016
Soru :
merhaba..muhtasar beyannamede ödediğimiz stopaja tabi kira giderlerinin ödeme belge türü ve belgenin seri sıra nosu kısmı nasıl doldurulacaktır..ödemeyi banka dekontu ile yapmaktayız...teşekkürler

Cevap :
Banka dekontu bilgileri yazılacaktır.


 

Tarih : 22.04.2016
Soru :
merhaba bir mükellef bir firmadan hediye çeki satın alıp , bir belediye ye satacaktır. hediye çekini kdvsiz olarak dekont karşılığı satın alacak. üzerine kar koyup satışını yapacaktır. bu durumda bu mükellef belediyeye belge olarak ne düzenleyecek ? kdv olacak mı ? teşekkürler

Cevap :
Fatura düzenleyecek Ve % 18 KDV hesaplayacaktır.


 

Tarih : 22.04.2016
Soru :
SAYIN ÜSTAT VERECEĞİNİZ CEVAP İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM SORUM ŞU: 2016 NİSAN AYINDA BANA YENİ BİR MÜKELLEF GELDİ GEÇMİŞ YIL BELGELERİNİ İNCELEDİM 2013 YILINDA 5000,-TL.ZARAR BEYAN ETMİŞ 2014 YILINDA 10000,-TL.ZARAR BEYAN ETMİŞ 2015 YILINDA 6000,-TL.KAR ETMİŞ FAKAT GEÇMİŞ YIL ZARARLARINI MAHSUP ETMEMİŞ.ŞİMDİ 2016 YILI 1 DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANINDA KAR ELDE ETMİ BU MATRAHDAN DEÇMİŞ YIL ZARARLARINDAN DÜŞME ŞANSIMIZ VARMI SELAM VE SAYGILAR

Cevap :
2015 YILI KV BEYAN SÜRESİ HENÜZ BİTMEMİŞTİR.DÜZELTME BEYANNAMESİ VEREREK GEÇMİŞ YIL ZARARLARINI İNDİREBİLİRSİNİZ.


 

Tarih : 22.04.2016
Soru :
günaydın kolay gelsin.14.10.2015 ten itibaren işyerimizde çalışan bir bayan işçimiz mart/2016 da doğum öncesi izin (analık nedeniyle iş göremezlik belgesi) almış. Aylık prim hizmet bildirgesinde eksik günler için 01-istirahat kodunu mu yoksa 19-ücretsiz doğum izni kodunu mu yazacağız.Üstad acilen bilgilendirirseniz çok sevinirim kolay gelsin

Cevap :
doğum öncesi için 01 istirahat kodunu seçmeniz gerekir


 

Tarih : 17.04.2016
Soru :
Merhaba, İhracatçı bir mükellefimin, alt firmalarından biri Cizre'den mal satın almış. Bölgede micbir sebep hali ilan edildiğinden beyanname veremiyorlar / vermiyorlar. Dolayısıyla mükellefimin KDV risk analiz raporlarında GEK06 maddesi oluşuyor. Ödeme belgesi sunuyoruz, çeklerin vadeleri henüz gelmediğinden oda kabul olmuyor. Mücbir sebep belgesini daireye sunuyoruz oda kabul olmuyor. Sorum şu: Mücbir hal ilan edildiğinde sadece mükellefin sorumluluklarımı erteleniyor, yoksa müteselsilen üst firmalarada bir sorumluluk ertelenme hali oluyormu? Ayrıca GEK06 için ne önerirsiniz? teşekkür ederim, saygılarımla,

Cevap :
Mücbir hal ilan edildiğinde sadece mükellefin sorumluluklarımı ertelenir. Bürokratik işlemler ve sorunun çözümü için İstanbul VD Başkanlığı grup müdürlüğü ile görüşünüz.


 

Tarih : 14.04.2016
Soru :
LTD.ŞTİ İLE GERÇEK KİŞİ BİRA ARAYA GELİP İNŞAAT TAAHÜT İŞLERİ YAPMAK İÇİN ADİ ORTAKLIK KURMUŞLARDIR. BU ORTAKLIKTA YAPILMASI GEREKEN VERGİ DAİRESİ NOTER TİCARET ODASI VE TUTMASI GEREKEN DEFTER VE BELGELER HAKKINDA BİLGİ ALMAK İSTİYORUM.

Cevap :
BAHSETTİĞİNİZ ADİ ORTAKLIK İÇİN VD. MÜKELLEFİYET TESİS ETTİRİLİR.BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTULUR.FATURA BASTIRILIR.BEYANNAME VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ ZAMANIN DA YERİNE GETİRİLİR .NORMAL TİCARİ KAZANÇ MÜKELLEFİ İÇİN YAPILACAK TÜM İŞLEMLER YAPILIR.NOTER İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ.VARSA DİĞER BÜROKRATİK İŞLEMLER İÇİN TİCARET ODASI VE VD DEN BİLGİ ALINIZ.


 

Tarih : 14.04.2016
Soru :
Sayın Yetkili, Eğitim araştırma veya Üniversite hastanelerine düzenlenen fatura ile birlikte ilgili hastanelere düzenlenen bu faturadan bir miktar tutar feragat edileceğine ilişkin yazı verilse ve hastane bu bildirime istinaden ilgili faturayı feragat tutarı kadar eksik öderse, bakiye kalan feragat tutarının gidere veya kanunen kabul edilmeyen gidere kaydedilmesi konusunda doğru işlem hangisi olacaktır. (Karşılığında bağış makbuzu vs. belge alınmayacak) Teşekkürler...

Cevap :
Yapılan işlem bir bağıştır.İlgili Kururumdan bağış makbuzu alınması gerekir.


 

Tarih : 14.04.2016
Soru :
Merhabalar, 2016/01 dönemi E-defter beratını onayladık. yevmiye defterinde tüm kayıtlarda belge türü yok olarak geçmiş. süresi dahilinde 30/04/2016'ya kadar e-defter için yeniden bir dosya oluşturup düzeltme gönderebiliyor muyuz? teşekkürler

Cevap :
Eski beratı kullandığınız sistemde silme imkanınız varsa siliniz.Silemiyorsanız GİB e defter bölümü ile görüşünüz.Eski berat silinmeden yenisini yükleyemezsiniz.


 

Tarih : 12.04.2016
Soru :
Merhabalar, 29.10.2015 tarihinde alınan bir bilgisayar 2016 yılında hurdaya ayrılmak istenmektedir. Bunun için bilgisayarın yıprandığına dair servisten bir evrak alıp, durumu belgelemek gerekir mi? Hurdaya ayrılması için bir şart var mıdır? Bilgisayar satılmak istenmeyip ,hurdaya ayrılıp, kayıtlardan çıkarılmak istenmektedir. Bilgisayarın kayıtlı değerinden, ayrılan amortisman tutarını düştükten sonra kalan tutarı gider yazabilir miyiz?

Cevap :
Hurdaya ayrılmasında bir şart yoktur.Servis belgesinin yeterli olacağı görüşündeyiz.Bilgisayarın kayıtlı değerinden, ayrılan amortisman tutarını düştükten sonra kalan tutarı gider yazabilir.


 

Tarih : 11.04.2016
Soru :
Merhaba sayın ilgili ; e-defter mükellefi banka hareketlerini muhasebeleştirirken son yayınlanan e-defter uygulama kılavuzunda "banka hareketleri günlük olarak ve banka banka ayrıştırmak koşulu ile her bir bankadan yapılan işlemler birer muhasebe fişine işlenebilir" diyor.Örneğin 07/01/2016 tarihinde banka hesaplarımızda 4 tane işlem var.Birisi para yatırma,birisi müşteriden gelen havale,biri takasa verilen çekin hesaba geçmesi bir diğeri de senet tahsili olsun.Bunlar sonuçta aynı günde hesaba yatan ancak birbirinden ayrı olan farklı işlemler.Acaba bunları tek bir mahsup fişinde belge seri sıra numarası bölümüne fiş numarası yazılarak kayıtlara alabilir miyiz ? teşekkürler..

Cevap :
Her işlem için ayrı yevmiye kaydı yapılacaktır.


 

Tarih : 08.04.2016
Soru :
merhaba, Şirketimizin aktifinde kayıtlı arsamızı başka bir ltd.şti ne kat karşılığı inşaat yapımına verdik.Buna göre, 1-Şirketimiz arsa faturası hangi değere göre ne zaman kesecek. 2-İnşaat firması şirketimize daire ft nı ne zaman hangi değere göre kesecek. 3-Her iki firma faturaları eş zamanlı kesebilir mi ,teslimler farklı zamanlarda olması engelmidir.Bu konuda belge akışını,ve hangi değerlerde olması gerekir,Bu konuyu kdv ve kurumlar vergisi acısından her iki taraf için açıklarsanız memnun oluruz.iyi çalışmalar.

Cevap :
1-Aktif deki değerden az olmamak üzere sözleşmede bedel belirlenmiş ise bu değerden fatura edilecektir. 2-Daireleri teslim ettiği zaman fatura düzenlenir.Eş zamanlı fatura düzenlenmez. Düzenlenen faturalarda KDV hesaplanır.Arsa için % 18 iş yeri için % 18 KDV hesaplanır. Konutlar için ise, binanın vasfına ve arsa metre kare sistemine göre ; Büyükşehir Belediyelerindeki lüks veya Birinci Sınıf İnşaatların Net alanı 150 m2’ye kadar olan KONUTLARIN Tesliminde; binanın üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29. Maddesine istinaden Tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; • 500 .-TL ile 1.000.-TL (1.000.-TL hariç) arasında olan KONUTLARIN tesliminde uygulanacak KDV oranı %8’dir. • 1.000.-TL ve üzerinde olan KONUTLARIN tesliminde uygulanacak KDV oranı %18 dir. • Büyükşehir dışındaki illerde ;inşaat sınıfı ne olursa olsun 150 m2’ye kadar olan konutlarada uygulanacak KDV oranı %1 dir. • Büyükşehirlerde 150 m2’ye kadar olan konutların inşaat kalitesi Lüks veya Birinci sınıf OLMAYANLAR için uygulanacak KDV oranı %1 dir.


 

Tarih : 07.04.2016
Soru :
Bir Anonim şirket hissedarları hisselerini 2015 haziran ayında yeni hissedarlara devrediyor ve ortaklıktan ayrılıyorlar. Ama yönetim kurulu üyelikleri ve başkanlığı devam ediyor. Yönetim kurulu üyelikleri ve başkanlığı da 2016 yılı mart ayında yeni genel kurul kararıyla sona eriyor. 2015 yılı defter ve belgelerini saklama mecburiyeti yeni hissedarlara mı yoksa yönetim kurulu üyelikleri devam ettiği için eski hissedarlara mı aittir.

Cevap :
Tüzel kişilik sona erdirilmediği için Defter ve belgeler şirket de muhafaza edilir.


 

Tarih : 04.04.2016
Soru :
merhaba sayın yetkili,ben serbest meslek erbabı olup sahsıma ait binek aracı sattım,bu satışla ilgili karşı tarafa düzenlemem gereken evrak nedir. Serbest Meslek Erbabları Serbest meslek makbuzu dışında belge düzenleyebilir mi?

Cevap :
Satış için Stopajsız , KDV li S.Meslek makbuzu düzenleyeceksiniz.Başka evrak düzenlenmez.


 

Tarih : 04.04.2016
Soru :
Merhaba Üstadım, kantin işletmeciliği yapan müşterim. geçici koruma kimlik belgesi olan bir suriyeliyi kısmı süreli çalıştırmak istiyor. Çalıştırabilme şartları nelerdir.Ayrıca kısmi süreliçalıştırmak sorun teşkil edermi. teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Türkiye’de istihdam edilecek Suriyelilerin çalışma esasları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendi. Buna göre, geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden itibaren 6 ay sonra çalışma izni almak için başvuruda bulunabilecek. Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izninden muaf olacak. Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye'de çalıştırılamayacak. Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden 6 ay sonra çalışma izni için başvuruda bulunabilecek. Çalışma izni başvuruları, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafından "e-Devlet" üzerinden yapılacak. Bağımsız çalışma iznine başvurma hakkı olanlar kendi adına başvuruda bulunacak. Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacaklar, çalışma izni muafiyeti kapsamında olacak. Muafiyet başvuruları, geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılacak. Bu başvurular, ilgili valilik tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecek.


 

Tarih : 01.04.2016
Soru :
İşyerinde çalışan bir personel mesai saatleri dışında adli bir olaya karışmıştır.Bu adli olay kavga (karşılıklı bıçaklama).Bu adli olay neticesinde yaralanıp istirahat almıştır.Polis ve hastane raporları var ama biz alamadık savcılıkta.Vizite sisteminde bu personelle ilgili istirahat bilgileri ekranımıza düşmüştür.Onayladığımız takdirde bir sorumluluğumuz var mı ? Neticede personelin çalıştığı işyeri ile alakalı bir rahatsızlık değil.SGK “ bunu niçin onayladınız ve istirahat parası almasına vesile oldunuz “ der ve işyerine ceza yazıp,hastane masraflarını faizi ile tahsil eder mi ? Yoksa biz onaylasak bile “ istirahat ödemesi için savcılıktaki belgeleri isteyip ödeme yapmak için değerlendirmemi “yapar.Kısaca ne işveren sorumlu olmaması için ne yapmamız lazım.Saygılarımla,

Cevap :
Öncelikle kişinin adli durumu neticesinde 7 günden fazla hapis cezası mevcut ise; 4857 sayılı İş Kanıunu madde 25/II f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. ihbarsız ve tazminatsız fesih hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durum yok ise süresini bekleyerek sgk sistemine düşen raporu onaylamanız gerekiyor aksi halde raporu onaylamadığınız için İPC söz konusu olacaktır.


 

Tarih : 29.03.2016
Soru :
iyi çalışmalar 2016 şubat sgk aylık prim ve hizmet belgesinde 1 kişi çalışıyor. çalışanı mart ayında çıkışını versek,yerine başka birinin girişini mart ayında yapsak 6661 sgk teşviki devam eder mi ?

Cevap :
desteğinin işçi sayısı ile değil çalışılan gün sayısı ile alakası bulunmaktadır.


 

Tarih : 29.03.2016
Soru :
LTD. ŞİRKET OLAN ALICI, NOTERDEN 2. EL KAMYONET ALIMI YAPIYOR FAKAT SATICI MÜKELLEF DEĞİL FATURA + KDV DÜZENLEME İMKANI YOK. 1- BELGE DÜZENİ NASIL OLACAK, NOTER SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE AKTİFE, KAYITLARA ALABİLİRMİYİM. 2- ALIŞ İLE İLGİ KDV 2 İLE % 18 KDV BEYANI VERİLİP ÖDENECEKMİ , KDV 1 İNDİRİM YAPILACAKMI ? TEŞEKKÜRLER...

Cevap :
VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN KİŞİLERDEN ALINAN ARAÇLAR İÇİN ALICI KDV HESAPLAMADAN, STOPAJSIZ GİDER PUSULASI DÜZENLER 2 NOLU KDV SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.GİDER PUSULASI İLE ALINAN BU ARAÇ AKTİFE KAYIT EDİLİR.


 

Tarih : 28.03.2016
Soru :
Sayın üstadım; 11.06.2012 tarih ve 6276 sayılı Vergi Usul Kanunu İç Uygulama Genelgesi ile, Ba-Bs bildirim formlarında aşağıda yer alan maddelerdeki hata ve eksikliklerin bulunması halinde cezai işlem uygulanmayacaktır. C) “Belge Sayısı” bölümünde alım- satımlara ilişkin olarak bildirilen belge sayısında 5 adedi aşmayan ve ‘Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedelini’ değiştirmeyen belge sayısı ile ilgili hatalar için eksik veya yanıltıcı bilgi olarak değerlendirilmeyecek ve cezai işlem yapılmayacaktır. diye bir ifade var. acaba benim örneği kapsamaz mı? iyi çalışmalar.

Cevap :
Bahsettiğiniz iç genelgede belge sayısı ile ilgilidir.Tutarla ilgili değildir.Sizin düzeltme yapmanız gerektiği görüşündeyiz.


 

Tarih : 25.03.2016
Soru :
Kolay gelsin. Kat Karşılığı İnşaat işi ile iştigal eden Limited Şirketi mükellefim daha önce 6 kat yapıp SGK İlişiksizlik Belgesi alındı ve iskanı alındı. Aynı inşaat ta ilave kat yaptırdı. Bu ilave yapılan inşaat için işçilik nasıl hesaplanmalı.

Cevap :
İlave kat yapılırken açılan sgk dosyasına ilişiksizlik belgesi alınmalıdır.


 

Tarih : 23.03.2016
Soru :
merhaba. Emta A.Ş./Tuzla şirketinde 2007 yılından beri 2.derece imza yetkilisi olarak muhasebe müdürü sıfatıyla çalışmaktayım. Ayrıca şirketimiz YMM tam tasdik kapsamında ve TTK denetimine tabiidir. 2011 yılında SMMM belgemi aldım ve halen aynı şirkette Muhasebe Müdürü olarak 2. derece imza yetkilisi olarak görev yapmaktayım. Tüm vergi/muhasebe süreçlerini yönetmek uzlaşma yapmak vb. konularda da en geniş vekaletim var. SGK lı olarak çalışmaya devam etmekteyim. Bu çalışma sürelerimin 10 yıllık YMM olmak için gereken şartın içinde sayılır mı? Aralıksız olarak 2007 den beri sigortam işliyor ve 2011 den bu güne yaklaşık 5 yılımı SMMM belgesli Muhasebe Müdürü olarak geçirdim. Bu süre YMM şartını yerine getirmiş olur mu? Yoksa illaki 1.derece imza yetkilisi mi olmak gerekir?

Cevap :
SMMM belgesini aldığınız tarihden itibaren Bağımsız veya bağımlı olarak hizmet ifa ediyorsanız.YMM sınavı için süre 10 yıldır.SMMM belgesini 2011 de aldığınız için süre bu tarihden itibaren hesaplanır.


 

Tarih : 21.03.2016
Soru :
Sayın yetkili, yatırım teşvik belgesi olan bir firmaya çalışmalarında kullanılmak üzere jelatin bobini satışı gerçekleştireceğiz. Düzenleyeceğimiz faturanın kdv yönünden istinaya tabi tutulması isteniyor bu mümkün müdür? Konu hakkında bilgi rica edeceğim.

Cevap :
Alıcı firmanın yatırım teşvik belgesi ekindeki GLOBAL LİSTE de jelatin bobin varsa , istisna uygulanır.Aksi durumda uygulanmaz.


 

Tarih : 17.03.2016
Soru :
İyi Çalışmalar.. Vergi mevzuatı dahilinde olan özel sağlık kuruluşlarının devletin(SGK) adına tahsil ettiği katkı paylarının kredi kartlarıyla yeni nesil yazar kasalardan tahsilinin mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Bilindiği üzere yeni nesil yazar kasalarda çekilen her tutar için mali belge verilmekte olup katkı payları ise devlet adına alınan paylardır. Bu duruma göre 12 tl'lik katkı payları için nesil yazar kasalartdan kredi kartı ile işlem yapabilirmiyiz.? Bilgilendirme için şimdiden teşekkürler,tekrar iyi çalışmalar...

Cevap :
ÖKC da bu tahsilatlar ile ilgili ayrı bir tanımlama yaparak kredi kartı tahsilatı yapılabilir.


 

Tarih : 16.03.2016
Soru :
Merhaba, 6661 sayılı Kanuna göre yapılacak Asgari Ücret Desteğinde yıl mukayesesi yapılırken çalışan bazında mukayese yapılacak mı? 2015 Ocak ayında çalışan 2016 Ocak ayında çalışıyor olması gerekiyor mu? Yoksa kişi mukayesesi olmadan diğer hususlara (gün bazında ve günlük 85 TL tutar, belge tür) bakılarak mı teşvik hesaplanıyor?

Cevap :
çalışılan gün sayısı dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır. Detay için seminer notlarını indiriniz


 

Tarih : 15.03.2016
Soru :
Sayın Üstad;Sigorta Şirketlerinden Şirketlerimizin araçları için düzenlenen kasko,trafik sigortası vb hizmetlerin 5.000 TL yi geçmesi halinde Ba Beyannamesine Bizim Dahil etmemiz gerekirmi ? Konu ile ilgili olarak ;Sigorta şirketleri için aşağıdaki ibare vardır,biz karşı taraf olarak Ba beyannamesine dahil edecekmiyiz....1.2.5. Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Cevap :
Şirketiniz Ba formuna bu bedeli yazacaktır.Sigorta şirketinin Bs formu ile ilişkilendirmeyiniz.


 

Tarih : 15.03.2016
Soru :
merhabalar. otomobil kaza yaptı kaskosu olmadığı için mükellef direk hurdacıya satış yaptı ama aracın hura belgesi gibi her hangi bir belgesi yok.araç kasko bedeli 20.000 TL aracın noterde 5.000 tl satış bedeli konmuş aracın faturasını 5.000 TL kesebilirmiyiz.normalde kasko değerinin % 30 aşağısına kadar kesilebilir diye biliyorum ama bu araç kazalı diye 5.000 TL olurmu. Teşekkür ederim.

Cevap :
Bahsettiğiniz oran konusunda yasal bir düzenleme yoktur.Aracın gerçek bedeli ne ise fatura o bedel üzerinden düzenlenir.Noterde belirtilen bedel üzerinden fatura düzenlenmesinde bir sakınca yoktur.


 

Tarih : 11.03.2016
Soru :
Selamlar, Bağımlı çalışan olarak işe başladım. Firma beyannamelerini ben vereceğim. Odamızdan almam gereken evraklar nelerdir.(ek-9 mu faaliyet belgesi mi) . Ayrıca vergi dairesine doldurulup verilecek evrak ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERME ARACILIK YETKİSİ TALEP FORMU mu yoksa diğerlerinden biri midir ?

Cevap :
Öncelikle konu ile ilgili yayımlanmış VUK 340 seri numaralı Genel tebliği okumanızda yarar vardır.Çalıştığınız firmanın Beyanname ve bildirimlerini gönderdikleri şifresi yoksa; Odamıza müracaat ederek "ODA KAYIT BELGESİ" almanız gerekir.Bu belge ile VD ne şirket yetkilisi ile birlikte müracaat ederek "şirket" adın işfre alacaksınız Ek -9 ile bu konun ilgisi yoktur.


 

Tarih : 08.03.2016
Soru :
Sayın danışmanım. Asgari sermaye artış işlemini yapmadığından münfesih duruma diüşmüş ve dolayısyla ticaret odasında ve vergi dairesinde kapanışı yapılmış olan Bir limited şrketin. bugün itibarı ile üzrinde bulunan tapular ve taşıtların satılması konusunda neler yapabiliriz. örnğin şirket üzerinde bulunan gayrimenkulu satabilmek için ticaret odasından yetki belgesi alamıyoruz dolayısylada satışlar yapılamıyor. Bu durumda neler yapılabilir aydınlatırsanız sevinirim

Cevap :
Vergi dairesine müracaat ederek şirketi faal hale getirmeniz gerekir .Aksi durumda hiç bir işlem yapamazsınız.


 

Tarih : 08.03.2016
Soru :
Merhaba,Firmamız E-Defter kapsamında, firmamıza çok fazla fatura geldiğinden,satır bazlı olarak, muhasebe programınız tek yevmiye maddesi altında birden fazla fatura girişine izin vermekte(her faturanın kendine ait satırında kendi belge türü,tarihi,ve belge nosu var) bu şekilde kayıt yapabilirmiyiz. yoksa mutlaka her yevmiye kaydında tek belgemi olmalı?

Cevap :
GİB nın görüşü her evraka bir yevmiye maddesi yönündedir.


 

Tarih : 07.03.2016
Soru :
merhaba sayın üstad, 2 sorum olacaktı 1.Sanayi odası kapasite raporu başvuru formunda smmm veya ymm kaşe imza kısmının doldurulmasında tam tasdiği olan bir firmada bordrolu olarak çalışan smmm ruhsatı olan muhasebe müdürü bu formda mührünü kullanabilir mi?(smmm beyanname gönderme işlemlerinde firma tam tasdikte olduğu için odaya müracaat etmemiştir.) 2.Bordrolu çalışan smmm muhasebe müdürü sıfatıyla ymm sınav süresi için çalıştığını işe giriş bildirgesiyle firmadan beyanlarımı muhasebe müdürüm gönderecek diye dilekçe ile odaya mı başvurması gereklidir. diğer bir ifadeyle 10 yıllık sürecin devam etmesi için başvurulması gereken kurumlar ve gerekli belgeler nelerdir.?(vergi dairesi ,smmm odası vs.) iyi günler dilerim

Cevap :
1-Konu ile ilgili olarak bilgi sahibi değiliz.Sanayi odasından bilgi alınız. 2-YMM sınavı için şartlar 3568 sayılı Kanun 9. maddesinde aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.YMM sınavına başvuru zamanı ilgili kurumlardan (firma ve oda dan ) belge alınacaktır.10 yıllık Süreç içinde müracaat gerekmez. " Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.


 

Tarih : 07.03.2016
Soru :
2010 TAKVİM YILI SAHTE BELGE KULLANMADAN DOLAYI MÜKELLEFE İNCELEM YAPILDI. İNCELE SONUCUNDA VERGİ İNCELEME RAPORU DÜZENLENDİ. VERGİ İNCELEME RAPORUNDA SAHTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN FATURALAR İNDİRİMLERDEN ÇIKARILDI ANCAK MÜKELLEFİN KDV ALACAĞI OLDUĞUNDAN DOLAYI KDV TARHİYATI YAPILAMADI. SADECE İLGİLİ DÖNEME ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLDİ. SORUMUZ: 2010 TAKVİM YILINDAKİ SAHTE BELGE OLDUĞU İDDİA EDİLEN FATURALAR VERGİ İNCELEME RAPORUNDA İNDİRİMLERİMİZDEN ÇIKARILDIĞI VE KDV DEVRİNİN ..... OLARAK DÜZELTİLECEKTİR DİYE RAPOR SONLANDIRILDI. ANCAK VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFE KDV DEVİR DÜZELTMEESİ İLE İLGİLİ BİR TEBLİGAT YAPILMADI. BU DURUMDA 2010 TAKVİM YILINDAN DOĞAN KDV ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR. YANİ 2010 TAKVİM YILINDAN DOĞAN VERGİNİN KDV ALACAĞINDAN DOLAYI ÖDEME ÇIKMAMASINDAN KAYNAKLANAN TARHİYAT NE ZAMAN ZAMANAŞIMINA GİRER. BU KONU HAKKINDA BİLGİ RİCA EDİYORUZ.

Cevap :
TARH ZAMAN AŞIMI 5 YILDIR. VERGİ DAİRESİ BU İŞLEMLERİ 2015 YILI SONUNA KADAR YAPMIŞ OLMASI GEREKİR.İŞLEMLERİN TAKİBİNİ VERGİ DAİRESİNDEN YAPMANIZDA YARAR VARDIR.


 

Tarih : 04.03.2016
Soru :
2015 yılı gelir beyanımızda bağkur primlerimizi ve eğitim sağlık harcamalarımızı beyannamede düşeceğiz. Serbest meslek stopajından dolayı iade edilecek vergiyi mahsuben iade isteyeceğiz.Bu indirimlerin belgelerini dilekçe ekinde vergi dairesine sunup iade alıyoduk. GEKSİS uygulamasıyla beraber herhangi bir inceleme ve rapor olmadan bu iadeleri alabilecekmiyiz.? ymmm raporu olmadan kutucuğu işaretlenince vergi incelemeside olmayacak şeklinde doğrumu anlıyoruz.?Denetim incelemesi bütün yıl işletme defteri şeklinde bir incelememi yoksa beyan üzerinden indirdiğimiz tutarlara ilişkin bir incelememidir kastedilen?

Cevap :
Vergi incelemesi idarenin her zaman yapacağı bir işlemdir.İncelemenin nasıl yapılacağına inceleme elemanı karar verir .Vergi incelemesi Defter , belge ve banka hesabı olmak üzere harici araştırmalara göre yapılır.


 

Tarih : 03.03.2016
Soru :
Merhabalar, Sınavlara Hazırlık ürünleri üreten ve bunları bayiler üzerinden satan bir mükellefimiz var. Şirket, kitapları hazırlatmak için bazı yazarlardan hizmet almaktadır. Yazarlar, sigortalı olarak başka şirketlerde çalışmakta yada Vergi dairesinde işyeri açılışı yapmadıkları halde münhasıran bu işi yapmaktadırlar. Bu yazarlara Telif bedeli ödemek için "Gider Pusulası" düzenlemekteyiz. Sorularımız; 1- Her bir yazar için bir yılda azami kaç defa ve kaç liralık "Telif Bedeli" ödeyebiliriz. 2-Telif bedeli ödemek yerine, onları Vergi dairesi açılışına mı yönlendirmemiz gerekir. Yazarlar Vd açılışı yapmak istemezlerse biz Gider Pusulası ile bu hizmeti belgelendirmeye devam edersek bu mali açıdan bizim için bir sorun oluşturur mu? 3- Yazarlar bir şirkette çalışıyorlarsa, 12'ci ay maaş bordrosunda gözüken kümülatif matraha Telif kazançlarını ilave edip, Yıllık Gelir Vergisi verip bu kazançlarını da beyan etmeleri gerekir mi? 4- Yazarlar bir şirkette çalışımıyorlarsa yıl içinde onlar için düzenlediğimiz Gider Pusulalarını baz alıp Yıllık Gelir Vergisi verip bu kazançlarını beyan etmeleri gerekir mi? İlginiz için teşekkür ederiz.

Cevap :
1-Telif bedeli için yasada üst limit yoktur. 2-Telif bedeli ödeme usulüne devam edilmesi gerekir. 3-4-Telif kazançları ücret ile birleştirilmez.Beyanname verilmez. Kesilen % 17 GV nihai vergidir.


 

Tarih : 02.03.2016
Soru :
İHRACAT MÜDÜRÜMÜZÜ YURTDIŞINA GÖNDERECEĞİZ.ÖRNEĞİN LİBYA. BURALARDAN HARCAM BELGESİ ALMAK ZOR.HARCIRAH YÖNTEMİNİ SEÇMEK İSTİYORUM. 5 GÜN İÇİN 500 EURO VERDİM.HEPSİNİ HARCADI. BELGESİ YOK. MUHASEBELEŞTİRMESİNİ NASIL YAPACAĞIM?HEPSİNİ GİDER YAZABİLİR MİYİM? İYİ ÇALIŞMALAR.KOLAY GELSİN.

Cevap :
ÖDENEN HARCIRAH MAAŞ İLE BİRLİŞTİRİLECEK (VERGİDEN İSTİSNA KISMI DÜŞÜLEREK) VERGİLENDİRİLECEKTİR.YURTDIŞI HARCIRAH LİSTESİ PRATİK BİLGİLERDE MEVCUTTUR.


 

Tarih : 01.03.2016
Soru :
Sayın üstat , e defter uygulamasında 100 kasadan ödenen faturaları tahakkuk ettirmeden (320 kullanmadan) doğrudan ödeme şeklinde nakit, belge türü ve no belirterek muhasebeleştirebilir miyiz?

Cevap :
Nakit ödemelerdede karşıtarafdan tahsilat makbuzu alınması gerekir.Bu makbuzun tarihi ve numarası girilecektir.


 

Tarih : 29.02.2016
Soru :
E DEFTER UYGULAMASINDA MALİYET KAYITLARINDA BELGE TİPİ VE EVRAK NUMARASI GEREKLİ Mİ?

Cevap :
MALİYET KAYITLARINDA BELGE TİPİNİN ZORUNLU OLMADIĞI GÖRÜŞÜNDEYİZ.ANCAK GİB E-DEFTER BÖLÜMÜNDEN GÖRÜŞ AŞMANIZI ÖNERİRİZ.


 

Tarih : 29.02.2016
Soru :
Merhaba. Bir anonim şirketi 2013 07.ayından sonra gelir belgeleri olmayıp sadece gider belgeleri işlenerek beyanları verilmektedir. Resmi olarak karar alınmadı tasfiyeye giriş olmadı. bu anonim şirketin durumu faal midir? beyanları boş verildiği için muhasebe ücretinde değişiklik olmalı mıdır? saygılarımla.

Cevap :
Gayrifaal firma bütün yıl boyuncu hiç satışı olmayan firmadır.


 

Tarih : 25.02.2016
Soru :
İyi günler; fabrika binası inşaatı esnasından yapılan harcamaları 258 hesap kodu altında takip etmiştik. 31/12/2015 itibar ile tüm asansör dışında inşaat fiilen tamamlanmış ve fabrika binası olarak kullanılmaya hazırdır. Tereddüt ettiğimiz husus ise; BELDİYE-SSK vd. kuruluş izinleri gibi diğer hukuki durumlardan ötürü yapı kullanım belgesi alınmadığı halde , MUGT açısından 252 Binalar hesabına alınmasında herhangi bir sakınca var mı? 252 hesabın kullanımı ile ilgili diğer hukuki bağlantıların bir önemi var mıdır? Saygılarımla

Cevap :
Binanı fiilen bitirilip kullanılmaya başlaması halinde 252 hesaba alınması gerekir.


 

Tarih : 24.02.2016
Soru :
merhaba Sn yetkili İntrernet üzerinden satış yapan mükellefim facebook a reklam vermektedir ve ödemesini sanal yoldan yapmaakta olup belge olarak ta yine kdv siz bir mail almaktadır......bu durumda facebook tan gelenn reklam faturasını gider gösterebilir miyiz ?

Cevap :
Yapılan harcamanın Fatura veya benzeri belge ile kayıtlara alınması gerekir.Bahsettiğiniz belge ile giderleştirilemez.


 

Tarih : 24.02.2016
Soru :
basit usulde mükellefe iş yaptırdığımızda aldığımız belgede kdv işlemi olacakmıdır yoksa direk gider olarak mı yazılacaktır.

Cevap :
Basit usulde vergilendirilen mükellefler teslimlerinde KDV tahsil etmezler KDV den istisnadır.Aldığınız belge tutarının tamamı giderleştirilir.


 

Tarih : 24.02.2016
Soru :
KV MÜKELLEFİ ŞİRKETİMİZ MÜŞTERİLERİNİNİN BELLİ BİR CİROYU AŞMASI HALİNDE MÜŞTERİ ŞİRKET SAHİPLERİNE VE MÜDÜRLERİNE PROMASYON AMAÇLI YURT DIŞINA SEYAHETE GÖNDERMEKTEDİR.ÖDEMELERİN ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN ÖDENMEKLE BERABER UÇAK BİLETLERİ VE KONAKLAMA FATURALARI ŞİRKETİMİZ ADINA OLMAYIP GİDEN KİŞİLER ADINA DÜZENLENMEKTE.BU HARCAMALARI GİDER KAYDEDEBİLMEMİZ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER OLABİLİR.ZİRA BURDA BİR MAL TESLİMİ YOKTUR HİZMET SÖZKONUSUDUR VE BELGELER ŞİRKETİMİZ ADINA DEĞİLDİR.FAKAT OLAY GERÇEKTİR VE İŞ HACMİMİZLE MÜTENASİPTİR.

Cevap :
BAHSETTİĞİNİZ GİDERLERİN DEFTERE KAYIT EDİLEBİLMESİ İÇİN FATURA VE BENZERİ EVRAKLARIN ŞİRKETİNİZ ADINA DÜZENLENMİŞ OLMASI GEREKİR.


 

Tarih : 22.02.2016
Soru :
Merhaba, Gerçek kişi tacirlerin işletmeleri adına otomotiv kredisi kullanmaları halinde KKDF istisnası uygulanabilmesi için aracı Aktiflerina Kaydettiklerine dahil belge alınması çeşitli muktezalarda ifade edilmektedir. Muktezalarda işletme defteri, amortisman defteri, amortsiman listeleri SMMM kaşeli imzalı olarak alınabileceği belirtilmiştir. Ticari defterlerin ilgili sayfalarında bu bilgileri kontrol etmek çok mümkün olmamakta ve hızlı bir şekilde ticari defterlere ulaşılamamaktadır. Bu noktada SMMM lerin defter tutma zorunluluğu olduğu dikkate alınarak, SMMM tarafından imzalanmış, krediye konu araç bilgilerini ve ticari defterlere kaydedileceğini içeren yazı KKDF mafiyeti uygulanması için yeterli olarak değerlendirilebilir mi? Teşekkürler

Cevap :
Uyguluma da ve mesleki mevzuatta KKDF ile ilgili SMMM raporu veya yazı hazırlaması ile ilgili bir düzenleme yoktur.


 

Tarih : 18.02.2016
Soru :
Kolay gelsin, 10 Kişiden az çalışanı olan işyerimizde istirahat raporu olan bir personelimiz için süresinde EK 10 belgesi düzenlenmemiştir (rapor onayı yapılmıştır). Rapor sebebiyle eksik gün olduğunda EK 10 düzenlemeye gerek olmadığını SGK kurumundan izahat istediklerinde EK 10 düzenlediğimizde de ceza gerekmeyeceğini düşünüyoruz. SGK Kurumu EK 10 düzenlenmediği için ceza kesebilir mi ? Vereceğiniz cevap için teşekkür ederim . İyi çalışmalar.

Cevap :
Çalışan tarafından alınmış geçici iş göremezlik belgelerine istinaden APHB inde eksik gün gösterilmiş fakat bu geçici iş göremezlik belgesi takip eden ayın 23.günü akşamına kadar SGK’na Ek-10 formu ekinde verilmemiş ise, SGK tarafından eksik günlerin tamamlanmak suretiyle Ek APHB istenmesi söz konusu olsa da yasal süresi dışında Ek-10 formu ile birlikte iş göremezlik belgesinin kuruma ibrazı halinde, Ek APHB verilmesine gerek kalmayacaktır. Zira iş göremezlik belgeleri sonradan düzenlenmesi muhtemel belge kapsamında olmayıp, resmi belge niteliğindedir. Ancak böyle bir durumda Ek-10 ekinde iş göremezlik belgesinin (raporun) kurama verilmemiş olması, çalışanın Geçici İş Göremezlik Ödeneğini alamamasına neden olacaktır. Bu durumda da rapor suretini yasal süresi dışında Ek-10 ekinde kuruma verilmesi halinde de herhangi bir İPC söz konusu olmaksızın yasal süresinde verilmiş gibi işlem görecek, çalışanın iş göremezlik ödeneği alması da sağlanacaktır. Yani iş göremezlik belgelerinin Ek-10 formu ekinde, yasal süresi dışında, İPC olmaksızın kuruma verilmesi her zaman mümkündür. Ancak kurumca yetkilendirilmemiş sağlık hizmeti sunucusundan yani anlaşmalı olmayan bir kurumdan alınmış geçici iş göremezlik belgesine istinaden, Kurumla Sözleşmeli Resmi Sağlık Hizmeti sunan sağlık kurulunca onanmaksızın APHB’inde eksik gün gösterilmesi ve Ek-10 ekinde bu onanmamış raporun verilmemesi durumunda, (böyle bir raporun geriye dönük alınabilmesi ihtimalinin olduğu aşikardır) SGK tarafından fark primlerin istenmesi yani eksik günlerin tamamlanması için Ek APHB ile ek prim, gecikme zam ve cezası talebi söz konusu olabileceği gibi yine çalışana iş göremezlik ödemesi de yapılmayacaktır.


 

Tarih : 17.02.2016
Soru :
SERBEST MESLEK MÜKELLEFİ BİR AVUKATIN SANAL ORTAMDA SİTE KURUP,ÜCRET KARŞILIĞIDA DANIŞMANLIK HİZMETİ VERMESİ HALİNDE BU KAZANCIN BELGELENMESİ VE BEYAN MECBURİYETİ KONULARINDA BİLGİ RİCA EDİYORUM.

Cevap :
VERİLEN DANIŞMANLIK İÇİN S.M.MAKBUZU DÜZENLENİR.DÜZENLENEN MAKBUZDA KDV HESAPLANIR.ELDE EDİLEN KAZANÇ SERBEST MESLEK KAZANCIDIR.


 

Tarih : 16.02.2016
Soru :
14857 kanun kapsamında çalıştırılacak işkura kayıtlı özürlü personelin "vergi indirim belgesi" alması zorunlu mudur? Vergi indirim belgesi olmadan %40 ve üzeri sağlık raporu olan özürlü personel için 14857 kanun türü seçilerek bildirge gönderilebilir mi? iyi çalışmalar

Cevap :
İndirimden yararlanmak isteyen gelir vergisi mükelleflerinin yukarıda sayılan belgeler ile nüfus cüzdanı örneği ve işyerinden çalıştığına dair belge ile birlikte çalıştıkları ilin defterdarlığına veya ilçelerde vergi dairesi müdürlüğü veya mal müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. İl merkezleri dışında çalışanların başvuru ve sevk iş merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesince yapılması gerekmektedir. Vergi Daireleri veya Başkanlıklarına başvuran özürlülerden Sağlık Kurulu Raporu bulunmayan hizmet erbapları dilekçelerinde belirttikleri sağlık kuruluşlarına sevk edilecekler. (Yönetmelikle tespit edilen hastanelerden il içerisindeki herhangi birine sevk talebinde bulunulabilir.) Sağlık Kurulu 28.04.1981 tarih ve 17324 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun hazırlanan raporu, ilgili vergi dairesine gönderecektir.


 

Tarih : 16.02.2016
Soru :
2015/ sonu itibariyle mükellef ile sözleşmemiz bitmiş bulunmaktadır 2016 yılında kendisiyle çalışmak istemediğim için evrak ve belgelerini arşiv teslim tutanağı ile birlikte kendisine teslim etmek istedim ancak evrakları imzalamam diyor.dosyayı ver yeni muhasebeci baksın eksik yoksa imzalarım diyor bense muhasebeci ile birlikte gel kontrol ederek teslim alın diyorum ancak bunu kabul etmiyor ne yapmam lazım imzasız dosyayı veremem? evrak ve belgelerini alması gerektiğini içeren bir ihtarname çeksem olurmu? Bu ihtarı posta yoluyla iadeli tahahütlü çeksem geçerli olurmu? acil cevap verirmisiniz tsk ederim

Cevap :
Devir işlemleri için Haksız rekabet ile mücadele mesleki kararını inceleyiniz Hukuki olarak Yapılması gereken işlemler ise; Web sayfamızda "ÜYE İŞLEMLERİ" Bölümünde açıklanmıştır.


 

Tarih : 15.02.2016
Soru :
ÜSTAD KENDİ ADINA ÇİFTLİ BELGESİ OLAN VE MALINI TİCARET BORSASINA TESCİL ETTİREN ŞAHIS AYRI OLARAK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLİĞİ TESİS ETTİRİP BU ÜRETTİGİ MALLARI KENDİNDEN MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE ALIP KARŞI TARAFA FATURA İLE SATABİLİRMİ? İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
KENDİ ÜRETTİĞİ MALI, KENDİSİ MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE ALAMAZ.


 

Tarih : 15.02.2016
Soru :
Merhaba, aşağıdaki sorumu yanıtlamıştınız teşekkürler. yalnız alt işveren dosyası açmadan işi yaptık bitirdik. şimdi teminat mektubunu iade alacağız. sıkıntı olur mu? nasıl çözeriz bu işi? ------------------- Soru: Merhaba, X firmanın aldığı bir ihaleli işi Y Firmasının işçileri ile yapabilir miyiz? ilişiksizlik belgesi alınırken sorun çıkar mı? X ve Y grup şirketi. Cevap:Sayın, x firmasının altında altişveren dosyası açarak yapabilir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap :
SGK x firmasına ilişiksizlik belgesi verir.


 

Tarih : 15.02.2016
Soru :
Merhaba, aşağıdaki sorumu yanıtlamıştınız teşekkürler. yalnız alt işveren dosyası açmadan işi yaptık bitirdik. şimdi teminat mektubunu iade alacağız. sıkıntı olur mu? nasıl çözeriz bu işi? ------------------- Soru: Merhaba, X firmanın aldığı bir ihaleli işi Y Firmasının işçileri ile yapabilir miyiz? ilişiksizlik belgesi alınırken sorun çıkar mı? X ve Y grup şirketi. Cevap:Sayın, x firmasının altında altişveren dosyası açarak yapabilir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap :
sorunuzun cevabı sistemde mevcuttur.


 

Tarih : 12.02.2016
Soru :
Merhabe; Gelir vergisi mükellefi olan bir kişi, Mükellef olmayan bir kişiden arsa alıyor ve almış olduğu arsa da inşaat yapıp satıyor. Bu arsayı kayıtlarımıza almak istediğimiz zaman Tapu Dairesinden almış olduğumuz arsa tapu belgesi yeterli mi yoksa gider pusulası mı düzenlemek zorundayız? Teşekkür ederim. iyi çalışmalar.

Cevap :
Gider pusulası tanzim edilecektir.Gider pusulasında stopaj ve kdv hesaplanmayacaktır.


 

Tarih : 11.02.2016
Soru :
Bir site yönetiminin aylık prim hizmet belgelerinin ve 3 aylık muhtasar beyannamelerini düzenleyip göndermek istiyorum. Daha önceki meslektaşım bu site yönetiminin e-birlik sistemine bilanço defteri olarak girmiş ve ben yeni sözleşme girmek istediğimde bunu düzeltemiyorum. Site yönetimleri bilanço usulüne mi tabidir? Bilanço usulüne tabi değilseler bunu düzelmek için ne yapmamız gerekir? Teşekkürler.

Cevap :
Apt.Sitesi vergi hukukuna göre defter tutmaz. Kat mülkiyeti kanununa göre defter tutarlar . Tutacağı defter ise gelir gider defteri(İşletme defteri) ve karar defteridir.E birlik sisteminin teknik işleyişi konusunda türmob bilgi işlem merkezi ile görüşünüz.


 

Tarih : 11.02.2016
Soru :
Merhaba, tarihi eserlerin restorasyonunda iş bitirme belgesi alabilmek için asgari işçilik oranı ve hesaplaması nasıl yapılır.

Cevap :
bu konu ile ilgili yayın ve genelgeleri incelemenizi tavsiye ederiz.


 

Tarih : 10.02.2016
Soru :
İMHA EDİLEN İLAÇLAR İÇİN HANGİ MUHASEBE KAYITLARININ YAPILMASI GEREKİR. veriler:(ATIK İLAÇ BERTARAF BELGESİNDE) depocu satış fiyatı üzerinden KDV HARİÇ 3.883,73 TL.lık ilaç imha edilmiş.

Cevap :
KKEG (b) 153 Hesap (a) olarak kayıt edilir.Önceden indirilen KDV ilave KDV olarak beyan edilir.


 

Tarih : 09.02.2016
Soru :
Merhaba, X firmanın aldığı bir ihaleli işi Y Firmasının işçileri ile yapabilir miyiz? ilişiksizlik belgesi alınırken sorun çıkar mı? X ve Y grup şirketi.

Cevap :
x firmasının altında altişveren dosyası açarak yapabilir.


 

Tarih : 09.02.2016
Soru :
1-ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI BİNEK VEYA TİCARİ ARAÇ SATIŞINDAN DOĞAN ZARARI 689 HESABA ATARAK MUHASEBELEŞTİRİYORUZ , KURUMLAR VERGİSİNDE BU ARAÇ SATIŞ ZARARINI K.K.E.G OLARAK KAR A EKLEMEMİZ GEREKİRMİ. 2-YURTDIŞINA İŞ SEYAHATİ YAPAN PERSONELIMIZIN YAPTIĞI SEYAHATLA ILGILI BELGESIZ MASAFLARIN NEKADARINI GİDERE ATABILIRIZ

Cevap :
1-ŞİRKETİN AKTİFİNDE KAYITLI BİNEK VEYA TİCARİ ARAÇ SATIŞINDAN DOĞAN ZARAR 659 HESAPTA TAKİP EDİLİR.BU ZARAR KKEG DEĞİLDİR.NORMAL TİCARİ ZARARDIR. 2-YURTDIŞINA İŞ SEYAHATİ YAPAN PERSONELİN YAPTIĞI SEYAHATLE İLGİLİ BELGESİZ MASRAFLAR KAYITLARA ALINMAZ.


 

Tarih : 03.02.2016
Soru :
Sözleşme yaptığım ve daha sonra ortadan kaybolan müşterinin, (ihtarname gönderdiğim halde gelmeyen ve ücretini de ödemeyen müşterimin.) dosya ve belgelerini,müşterinin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim edebileceğimizi biliyorum. Bununla ilgili Vergi Dairesine belge teslim tutanağı örneği var mı ? Nasıl ulaşabilirim. Teşekkür ederim.

Cevap :
Böyle bir tutanak örneği yoktur.Vergi dairesi tutanağı kendisi düzenler.


 

Tarih : 02.02.2016
Soru :
İyi günler. 2015 ocak ayında itibaren işyerinde bir asgari ücretli işçi çalışmakta olup, 2016 Ocak dönemine vereceğimiz SGK aylık prim ve hizmet belgesinde 100,00 TL devlet desteğini tahakkuk fişinde göremedim. Bildirge henüz onaylanmadı. Destek nasıl uygulanacak. Bilgi verebilirmisiniz. İyi çalışmalar.

Cevap :
Desteğin uygulamasına ilişkin genelge henüz yayınlanmamıştır.


 

Tarih : 02.02.2016
Soru :
MESLEK MENSUPLARINDAN UZUN BİR SÜREDİR HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEK AMACI İLE MÜŞTERİ LİSTESİ İSTENMEKTE VE ASGARİ ÜCRET SÖZLEŞME ŞARTI ARAMAKTASINIZ. 1- MESLEK MENSUPLARINDAN İSTENEN LİSTE İLE MESLEK MENSUBUNUN CİROSU KARŞILAŞTIRILARAK TUTARLILIK KONTÜROLÜ YAPILIYOR MU? 2- MESLEK MENSUBUNUN MÜŞTERİ BİLDİRİM LİSTESİNDE BEYAN ETTİĞİ MÜŞTERİLERİNE MAKBUZU TAM KESİP KESMEDİĞİ DENETLENİYOR MU? 3- UZUN SÜREDİR AYNI MÜKELLEFE HİZMET VERDİĞİ HALDE ÜCRET ALMADIĞIM İÇİN MAKBUZ KESMEDİM DİYEN MESLEK MENSUPLARINA NE GİBİ BİR YAPTIRIM UYGULANIYOR? 4- MESLEK MENSUBU OLMADIĞI HALDE AKTİF ÇALIŞMAYAN MESLEK MENSUBUNUN BELGESİNİ KULLANARAK KAÇAK ÇALIŞANLAR HANGİ YÖNTEMLE TESPİT EDİLİYOR? ÖRNEĞİN BÜROLARA GİDİLEREK MESLEK MENSUBUNUN GERÇEKTEN BU İŞİ YAPIP YAPMADIĞI ARAŞTIRILIYOR MU? BUNLAR YAPILMIYOR İSE HAKSIZ REKABETLE NASIL MÜCADELE EDİLİYOR? 5- HER SENE YAZILI SÖZLEŞME YENİLETEREK MESLEK MENSUPLARI NEDEN DAMGA VERGİSİ ÖDEMEK MECBURİYETİNDE BIRAKILIYOR, BUNUN AMACI NE? SÖZLEŞMELER BİR KEZ YAPILIP AYNI ŞARTLARLA BELİRLİ BİR ARTIŞ ORANI KONMASININ NE SAKINCASI VAR.

Cevap :
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ MESLEK MENSUPLARINCA KULLANILMASI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI 13 ARALIK 2013 TARİHLİ R.G YAYIMLANMIŞTIR. MESLEK MENSUPLARI BU KARARA UYMAK ZORUNDADIR.TÜRMOB VE ODALAR BU KARARIN UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GEREKLİ İNCELEMELERİ YAPAR VE UYMAYANLAR HAKKINDA DİSİPLİN KOVUŞTURMASI YAPAR.


 

Tarih : 01.02.2016
Soru :
Merhaba, Restoranlarda, yönetim kuruluna dışarıdan gelen müşterilerimize zaman zaman yemek ve çay ikramında bulunuyoruz. Bu ürünler için yazarkasadan fiş kesilmeli mi ? kdv ye tabi mi , usul ve belge düzenleme şekli nasıl olmalıdır ? şimdiden teşekkürler

Cevap :
Bu harcamalar için Fatura alınası gerekir.ÖKC fişi ile gider yazılamaz.


 

Tarih : 28.01.2016
Soru :
sn danışman ,bilanço esasına göre defter tutan şahıs mükellefimin 2015 yılı defter ve belgelerini sözleşmemiz 31/12/2015 tarihinde bittiği için kendisine teslim ediyorum ancak bilindiği üzere hazıran ayında yevmiye defteri kapanış tasdiki olucak bu defterlerin kapanış tasdiki sorumluluğu bu mükellefimi alan yeni muhaseciyemi ait yoksa bana mı aittir. bana ait ise yevmiye defterini hazirandan tasdik edip öylemi vermeliyim acil cevaplarsanız sevinirim tşk ederim

Cevap :
Defterlerin tasdiki ile ilgili olarak meslek mensuplarının sorumluluğu yoktur.Tasdik sorumluluğu Mükellefe aittir.Mükellef kendisi notere tasdik ettirsin.


 

Tarih : 27.01.2016
Soru :
teşekkürler bilginiz için satılmayan kısım için herhangi bir belge düzenlenmeden mi direk gider yazabilirim Ben ticaret odasının fire zaiyat oranlarına bakmıştım orada azami en fazla yüzde 3 oran görünüyor etikette fakat bizde kağıt olarak üretmeden etikete dönüştürmeden direk çöpe gidenler var.bunlarda en azından yüzde 30 gibi bir oran ne yapmalıyım sizce? Soru: merhaba şirketimiz 2.kalite yapışkanlı kağıt ithal edip satmaktadır içinden her ay 5 palet mal çöpe gidiyor ikinci kalite olduğu için.hurdacı da yapışkanlı kağıt olduğu için geri dönüşümde değerlendiremediği için ücretsiz çöp durumunda atılıyor. yapışkansız olanlar için hurdacıya bir kısım kdv 0 fatura ediyorum.fakat satamadıklarımız daha fazladır. nasıl bir yol izlemem gerekir.her açıdan yönlendirirmisiniz beni lütfen Cevap:Sayın, Hurda olarak satışlarınız için kdv istisnası uygulanır.Satılmayan kısımlar için Ticaret odasının fire zaiyat oranına göre hesaplanacak tutar giderleştirilir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap :
Belge düzenlemeden gider yazılır. Diğer Konu hakkında GİB yazılı görüş alınız.


 

Tarih : 25.01.2016
Soru :
merhaba, Bir müşterim ile sözleşme yaptım, Müşteri eski müşavir ile hukuksal bir sorun yaşıyor. bu sorun borç alacak ilişkisinin dışında ceza hukukunu ilgilendiren adli bir sorun. eski müşavir hakkında dolandırıcılık sebebiyle dava açmış ve suç duyurusunda bulunmuş. Ben avukatı ile görüşüp bilgi aldım. defter ve belgeler eski müşavirde, mükellef defter ve belgeleri istediğinde vermeyeceğini söyleyip aksilik çıkarmış. Mükellef vergi dairesine müracaat ederek eski müşavirin sözleşmesini fesh etmiş. Mükellefin muhasebeyle ilgili eski müşavire borcu bulunmamaktadır. eski müşavir bizim aramalarımıza cevap vermemektedir. Ben mükellef ile sözleşme yaptım bu durumda beyannameleri vermemde bir sakınca varmıdır.?

Cevap :
Belirttiğiniz bilgilere göre meslek hukuku açısından sakınca yoktur.


 

Tarih : 19.01.2016
Soru :
Merhaba, mükellefimize 2010 yılında yapmış olduğu alışlarında sahte belge kullanmasından dolayı inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme neticesinde kullanılan belgelerin bilmeden kullanıldığına dair tutanak tutuldu ve ilgili dönemde kullanılan belgeler kayıtlardan çıkarıldı. Gelen inceleme memurlarının özel usulsüzlük cezası kesmeyeceklerini söylemelerinden dolayı tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmadık. Akabinde tarafımıza 29.12.2015 ve 31.12.2015 tarihinde konuyla ilgili olarak ceza ihbarnameleri tebliğ edildi. 29.12.2015 tarihinde gelen ihbarnamelerde ki ceza miktarı kayba uğrayan vergi miktarı (95.264 TL) kadardı. 31.12.2015 tarihinde gelen ihbarnamelerde ise (95.264 TL)+(95.264 TL /2) = 142.896 TL idi. Buna göre ceza miktarı nedir, hangi ihbarname dikkate alınmalı, tarhiyat sonrası uzlaşma talebi olabilir mi, vergi ziyaı cezası ne kadar tahakkuk etmiştir ve uzlaşmada ne kadar indirim yapılabilir...İyi çalışmalar dilerim, şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Vergi inceleme raporları sonucu Düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamesinde Ziya uğratılan vergi ve Verginin bir katı Vergi ziyaı cezası kesilir.Salınan vergi ve kesilen ceza için 30 gün içinde uzlaşma talebinde bulunabilirsiniz. Uzlaşmada ne kadar indirim yapılacağına ilşkin bir oran olmaz.Kararı uzlaşma kurulu verir.


 

Tarih : 13.01.2016
Soru :
Merhabalar 29/06/2015 tarih ve 29401 sayılı resmi gazetede yayınlanan işyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlı ve güvenliğine ilişkin yönetmelik kapsamında bir meslek mensubu gerekli eğitimleri alarak yönetmelik kapsamında verilen sertifika sınavında başarı sağlayıp az tehlikeli sınıfta olan müşterilerine bu yönetmelik kapsamında vekalet veya sözleşme ile hizmet verebilir mi ? Veya bu belgeyi kendi SGK dosyasına yönetmelik kapsamında olan hizmeti vermek için kullanabilir mi ? Saygılar....

Cevap :
Sorunuzu meslek hukuku bölümünü işaretleyerek tekrar sorunuz.


 

Tarih : 13.01.2016
Soru :
A firması B firmasına mal satacak.İki firmada iki farklı ülkenin firmaları.Biz sadece aracılık yapıyoruz. Bu mal ihracında satılan ürünler Türkiye Gümrüklerine uğramadan çıkacak.Ancak alıcı firma ödemeyi Bize gönderecek bizde satıcı firmaya ödeceğiz.Biz burda ne tür belge düzenleyeceğiz ve kdv uygulanıcakmı? Teşekkürler .

Cevap :
Hizmetten yurt dışında yararlanıldığı için Düzenlenecek komisyon Faturası KDV den istisnadır.KDV hesaplanmayacaktır.


 

Tarih : 13.01.2016
Soru :
Merhaba, Migros Ticaret A.Ş. mal alışından dolayı tarafımıza fatura düzenlenmesi gerekiyor. Bize verilen “MALİ DEĞERİ YOKTUR E-ARŞİV FATURA BİLGİ BELGESİ” nde yazan yazıda tarafımıza “E-ARŞİV FATURASI DÜZENLENECEKTİR” yazıyor. Biz e-fatura uygulamasına kayıtlı değiliz. Basılı yada mail yoluyla gelen bir fatura yok. Bu durumda faturayı sorgulayıp görüntüleyebileceğimiz bir ekran, sistem var mı ? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap :
Satıcı firmayı uyarınız. Sizi kağıt ortamında fatura düzenlemeleri gerekir.


 

Tarih : 12.01.2016
Soru :
mükellefimiz yeni nesil ökc kullanmakta Yeni nesil ökc bilgi fişi düzenlenmesine dair usul ve esaslara ilişkin teknik klavuzda 6 madde 2.pragrafında Faturalı (e-Fatura/e-Arşiv Faturası ile belgelendirilen satışlar dahil) satışlarda faturanın işlem anında müşteriye verilmesi halinde YN ÖKC’de düzenlenen bilgi fişlerinin (banka veya kredi kartı ile yapılan tahsilatlar hariç) çıktısının verilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi fişleri YN ÖKC’lerin EKÜ’sünde kayıt altında tutulabilecektir. Tahsilatın banka veya kredi kartı ile yapılması halinde POS slip bilgilerini de ihtiva eden bilgi fişinin müşteriye verilmesi mecburiyeti her hal ve şartta bulunmaktadır.denilmekte anyı klavuzda 9.1. FATURALI SATIŞLARA İLİŞKİN OLARAK YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARDAN DÜZENLENECEK BİLGİ FİŞLERİ YN ÖKC kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen satışların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232. Maddesinde fatura düzenlenmesi mecburiyeti bulunan vergi mükelleflerine yapılmış olması veya müşterinin nihai tüketici olmakla beraber fatura istemesi ya da satış tutarının fatura düzenleme haddini aşması halinde; satıcının müşteriye fatura vermesi zorunludur. Bu şekilde düzenlenen/düzenlenecek faturalara istinaden YN ÖKC’den aşağıdaki örneklere ve açıklamalara uygun bilgi fişleri düzenlenecektir. Fatura (e-Fatura ve e-Arşiv faturasının kağıt çıktısı dahil), sevk irsaliyesi veya irsaliyeli faturanın, satış anında düzenlenerek müşteriye verilmesi ve tahsilatın banka veya kredi kartı ile yapılmamış olması halinde YN ÖKC’de oluşturularak EKÜ’de kayıt altına alınması zorunluluğu bulunan bilgi fişinin ayrıca kağıt çıktısının alınması ve müşteriye verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. denilmektedir burada anlatılmak istenen tamamı nakit düzenlenen faturanın yeni nesil ökc dan bilgi fişi düzenlenmez mi yokda bilgi fişi düzenlenir fakat müşteriye verilmez mi? Tamamı nakit düzenlenen faturalar için yeni nesil ökc de herhangi bir işlem yapılacakmıyız? Teşekkür ederim iyi çalışmalar.

Cevap :
Yeni nesil ÖKC ın POS bölümünün kullanılması ve Kağıt ortamında fatura düzenlenmesi halinde bu işlemler yapılır."Bilgi fişi düzenlenir" müşteriye verilmez


 

Tarih : 11.01.2016
Soru :
Kar karşılığı inşaat işi yapan bir firma arsa sahibi adına yatırılan harçları veya ödemeleri giderleştirebilir mi? Giderleştirebilirse hangi belge ile bu işlemi yapar, ne düzenlemesi lazım?

Cevap :
Arsa sahibi adına yatırılan harçları ve ödemeleri giderleştiremezsiniz.KKEG olarak kayıtlara alınır.


 

Tarih : 07.01.2016
Soru :
Üstadım merhaba daha önceden bağışlarla ilgili soru yöneltmiştim fakat dönüş olmadı. Sorumu tekrarlamak istiyorum. Bir LTD. şti. ilköğretim okuluna aktifinde kayıtlı bilgisayarların bir kısmını bağışlamak istiyor. Bu durumda belgelendirme nasıl olacaktır. Okuldan bağış makbuzu alarak mı yoksa firma olarak bilgisayarların kayıtlı değerinden veya bedelsiz olarak mı fatura kesmeliyiz? Fatura kesersek faturanın arka kısmına kurumun şerh düşmesi zorunlumudur? Ayrıca KDV istisnası varmıdır? KDV beyannamesinde daha önceden indirdiğimiz KDV yi beyannameye eklemek zorundamıyız. Kurum kazancınında %5 ine kadar olan kısmını mı indirebileceğiz? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederi.

Cevap :
Öncelikle şunu belirtelim "vergi hukuku " bölümünde önceden gönderdiğiniz sorunuz bulunmamaktadır. Vergi hukuku na gelen sorular en kısa sürede yanıtlanmaktadır.Sorunuza gelince; yapacağınız bağış için KDV siz fatura düzenleyeceksiniz önceden indirilen KDV sini ilave KDV yapacaksınız. Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtları ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamını giderleştirebilirsiniz. (KVK 10(1) ç)


 

Tarih : 07.01.2016
Soru :
Asgari ücretli çalışmak, 2015 yılında SGK prim ve hizmet belgelerinde net asgari ücretin 1.000,54 TL ile 1.300 TL arasında bildirilmesi esastır. Bir önceki yılın aynı aylarını esas almak şartıyla, işyerinde çalışan asgari ücretli sayısının %10 ilave artışına kadar destek sağlanacaktır. 1-9 arasında sigortalı çalıştıran işyerleri için de ilave asgari ücretli çalışan bir sigortalı daha istihdam etme avantajı getirilmiştir. (%10’dan yararlanamayacakları için bu destek sağlanmıştır.) 2016 yılındaki yeni açılacak işyerlerinde asgari ücretli çalışacaklar için de bu kapsam geçerlidir. Ayrıca, özel sektör maden işyerleri de tek asgari ücret için bu destekten faydalanacaktır.////////// Günaydın , Yeni asgari ücretli çalışanlarda devlet desteği diye ilan edilen , teşvikler arasında 1-9 kişi arasında sigortalı çalışan olan işyerlerinde ilave sigortalı istihdam etme avantajından bahsedilmiştir.Bu teşviğin nasıl uygulanacağına dair bilginiz var mı ? teşekkür ederim.

Cevap :
İşverene toplam maliyetin 110,10 TL’si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır. Ancak konuya ilişkin düzenlemeye ilişkin yasal düzenleme henüz açıklanmamıştır.


 

Tarih : 06.01.2016
Soru :
Kısmi zamanlı çalıştırmış olduğumuz bir Üniversite öğrencisi ile ilgili sgk eksik gün bildiriminde bulunmadığımız için tebligat göndermiştir. Buna istinaden vermek istediğimiz eksik gün bildirimini (ekinde iş sözleşmesi ile) sgk kabul etmeyip bu dönemlerde ki eksik günleri aylık prim hizmet belgesine ek verip otuza tamamlamamızı istiyor. Bu ek prim bildirgesini sgk nın istediği gibi bildirirsek, bunun cezasına katlanırsak aynı zamanda vermemiş olduğumuz kazancı da bildirmiş olmuyormuyuz. bu durum, bu uygulama doğrumudur acaba?

Cevap :
İşçiniz ile yapmış olduğunuz hizmet sözleşmesi yapıldığı tarihte notere tasdik edilmiş ise kanunen kabul edilebilir evrak olur. Eğer böyle değil ve ispat edici bir belgeniz yok ise SGK haklı olarak eksik günleri tamamlamanızı isteyecektir.


 

Tarih : 04.01.2016
Soru :
İyi Çalışmalar Defterini tutmakta olduğum Kafeterya Yemek Kartı (ticket) ile satış yapmakta ve Yemek Kartı ile yapılan satış toplamı Yemek Kartı şirketine Fatura edilmektedir. Benim Sorum satış yapıldığı anda kart kaşılığı müşteriye nasıl bir belge vermeliyiz zira yazarkasa fişi kesersek mükerrer satış oluyor.

Cevap :
VUK 382 SAYILI GENEL TEBLİĞİN İLGİLİ BÖLÜMLERİ AŞAĞIDADIR. Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Restoranlarda Verilen Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Uygulamada bazı firmalar tarafından çeşitli adlarla çıkarılan özel kartlar, anlaşma yapılan lokanta veya restoran gibi hizmet işletmelerinde (anlaşmalı hizmet işletmeleri) sunulan hizmetin ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bazı lokanta, restoran vb. yemek verme hizmeti sunan işletmelerde sunulan hizmetin ödeme aracı olarak; gerek bu işletmelerce, gerekse bu hizmet işletmeleri ile anlaşma yapan firmalarca satışa sunulan yemek çeklerinin kullanıldığına da sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu itibarla, söz konusu kartların veya yemek çeklerinin kullanımıyla ilgili olarak uyulması gereken belge düzeninin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda açıklığa kavuşturulması Tebliğin bu bölümünün konusunu oluşturmaktadır. 1.1. Özel Kartların Kullanımı Özel kartların, anlaşmalı hizmet işletmelerinde verilen yemek hizmetine ilişkin bedellerin ödenmesinde aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla, Tebliğin 1.3. bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesi uygun görülmüştür. - Söz konusu kartlar, personeline yemek hizmeti temin etmek isteyen işletmeler tarafından bu kartları satışa sunan firmalardan satın alınarak personele verilecektir. - Kartlar, bunları satışa sunan firmalarca anlaşmalı hizmet işletmelerine verilen satış noktası terminallerinden geçirilmek suretiyle, hizmet bedelinin ödenmesinde kullanılacaktır. - Belirtilen satış noktası terminalleri, işlemin yapıldığı yer, tarih, saat, hizmet bedeli ile kalan tutarı gösterecek şekilde iki adet bilgi fişi verecek ve istenildiğinde günlük veya haftalık olarak tahsil edilen bedelleri gösterecektir. 1.2.Yemek Çeklerinin Kullanımı Yemek çeklerinin, anlaşmalı hizmet işletmelerinde verilen yemek hizmetine ilişkin bedellerin ödenmesinde aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla, Tebliğin 1.3. bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesi uygun görülmüştür. - Yemek çekleri, işverenlerce istihdam edilen personelin yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır. - Bu çekler dip koçanlı olarak ve dip koçanı ile çekin üzerine müteselsil sıra numarası yer verilmek suretiyle bastırılacaktır. - Söz konusu çekler, gerek bunları kendi adına bastırarak satışa sunan hizmet işletmelerinde, gerekse bunları satışa sunan firmalarla anlaşmalı hizmet işletmelerinde münhasıran yemek bedellerinin ödenmesinde kullanılacaktır. 1.3. Özel Kartlar ve Yemek Çeklerinin Kullanımına İlişkin Belge Düzeni Özel kartları ve yemek çeklerini çıkaran firmalar tarafından, hizmet alımında kullanılacak bedellerin karta yüklendiği veya çeklerin satıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, bu kartları veya çekleri personeline vermek üzere alan işletmeler adına fatura düzenlenecektir. Yemek bedellerinin; - Özel kartlar kullanılarak ödenmesi durumunda satış noktası terminalinden alınan iki adet bilgi fişinden birinin kart sahibine verilmesi, diğerinin ise hizmet işletmesinde kalması, - Yemek çekleri kullanılarak ödenmesi halinde yemek çekinin dip koçanının hizmet alan personelde, diğerinin ise hizmet işletmesinde kalması şartlarıyla, hizmetten yararlanan personele ayrıca Vergi Usul Kanununda belirtilen belgelerden herhangi birinin (ödeme kaydedici cihaz fişi, perakende satış fişi veya fatura) verilmesine gerek bulunmamaktadır. Anlaşmalı hizmet işletmelerinin, bedeli özel kartlar veya yemek çekleri kullanılarak ödenen hizmetler için, özel kartları veya yemek çeklerini satışa sunan firmalar adına hizmetin tamamlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde fatura düzenlemeleri gerekmektedir. Ancak, ödemenin söz konusu özel kartlar veya yemek çekleri ile yapılması sırasında bu belgelerden birinin sehven düzenlenmesi halinde mükerrerliğin önlenmesi bakımından düzenlenen belgenin iptali gerekecektir. İptal işlemi, anlaşmalı hizmet işletmelerince söz konusu özel kartları veya yemek çeklerini satışa sunan firmalara düzenlenecek faturalarla, doğrudan özel kartları veya kendi bastırdığı yemek çeklerini satan hizmet işletmelerince ise bunların satışı sırasında düzenlenmiş olan faturalarla bağlantı kurulmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, söz konusu organizasyon dolayısıyla özel kartları ve yemek çeklerini çıkaran firmalar veya anlaşmalı hizmet işletmelerinin birbirlerinden komisyon vb. hizmet bedelleri almaları halinde ayrıca bu bedeller için fatura düzenleneceği tabiidir.


 

Tarih : 31.12.2015
Soru :
MERHABALAR, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPAN MÜTEAHHİT MÜKELLEFİM İKİ HİSSEDARLI ARSA SAHİPLERİNDEN BİRİSİNİN HİSSESİNE 200.000 TL VERİP SATIN ALDI. TAPU BELGESİNDE 200.000,00TL SATIŞ BEDELİ YAZIYOR. BU DURUMDA İNŞAAT MALİYETİNE 200.00,00 TL Yİ NASIL GİDERLEŞTİREBİLİRİZ. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
SATIN ALMIŞ OLDUĞU ARSA BEDELİNİ İNŞAAT MALİYETİNE EKLEMEK SURETİYLE


 

Tarih : 28.12.2015
Soru :
iyi çalışmalar. yeni malatya spor kulübüne dernek gelirleri alındı belgesi ile yapılan 100.000 tl çek ve 101.000 tl nakit ödeme kurumlar vergisi mükellefi olan şirket tarafından yapılmıştır. muhasebe kaydı ne şekilde yapılacak ve kurumlar vergisi beyannamesinde ne kadarı indirim yazılacak yada kkeg olarak gösterilebilirmi. teşekkürler.

Cevap :
GVK 89.Maddesinin 8. fıkrası aşağıdaki gibidir. "8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si. " Giderleşir.


 

Tarih : 28.12.2015
Soru :
Üstadım. Firmam Kamyon aldı. Ve K2 başvurusu yaptık. 9.685,00.-K2 belge ücreti 90,00 Taşıt Tanıma kartı ücreti alındı. bu belge 9.685,00.- 5 Yıl için alınmıştır. 2015- Yılına düşeni 180- 2016-2017-2018-2019-2020 Yıllarına ait 280 hesaplara atarak işlem yaparak dönemlerinde gider hesaplarına aktarmamızmı yoksa ödendiği yılda gider yazabilirmiyim. Yılına atılan giderlerde Geçici Vergi dönemlerinde dikkate alarak 3 Aylık dönemlerde işlem yapmak gerekiyormu yoksa tek sefer dönem sonlarında gider yazılırmı.

Cevap :
180 ve 280 hesapları kullanmanız gerekir. Giderleştirme de geçici vergi dönemleri dikkate alınarak yapılacaktır.


 

Tarih : 25.12.2015
Soru :
İcra dairesinden hacizli mal alınmıştır. BA formunda alıcı hanesine borçlunun adı mı, yoksa icra dairesinin adı mı yazılacak. ihale belgesinde her ikisinin de T.C. Kimlik ve vergi nosu yazılı değil. teşekkürler.

Cevap :
Ba formuna TC kimlik belgesi olmadan yazacaksınız.


 

Tarih : 25.12.2015
Soru :
Yetkili Müesseseler döviz alım ve satım belgeleri düzenlenmekte bunların e deftere kaydı nasıl olacaktır.Her bir belgenin kaydı ayrı ayrı mı olacaktır.Mevcut uygulamada günlük rapor alınıp tüm işlemler icmal usulu tek kayıtta yapılmakta.Teşekkürler

Cevap :
Yayımlanan tebliğlerde "Yetkili Müesseseler döviz büfeleri" için farklı bir düzenleme yoktur.Konu hakkında GİB dan bilgi alınız.


 

Tarih : 25.12.2015
Soru :
Malumunuz yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti 01.01.16 tarihinde başlıyordu. Bu tarihe istinaden izin yazılarını aldık ancak henüz iktisap edinip faturaları tarafımıza kesilmedi . Kullanma mecburiyeti 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatına göre tebliğ taslağına göre yeniden belirleniyor. Tebliğinde 01.01.2016 tarihinden önce yayınlaması gerekmekte. Bu durumda kullanma mecburiyeti ertelenen ancak izin yazısı alanlar , eski ödeme kaydedici cihazlarını kullanmaya devam edebilirler mi ? , kullanma mecburiyeti başlamadan daha sonraki bir zamanda mevcut izin yazılarını kullanarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alabilirler mi ? (Not: İzin yazısı aldıktan 15 gün içinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazı kullanmamız gerektiği konusunda vergi idaresi ısrarcı davranıyor. Halbuki bizim başvurumuz yeni işe başlama olmadığı gibi yazının verildiği tarih iktisap tarihinden itibaren 15 gün olduğunu anlatamıyoruz. ) (Mükellefler, gerek mecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendi istekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihaz sicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gerekli belgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıca mükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaz için ayrı ayrı olmak üzere "Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha"yı söz konusu süre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surette görülebilecek bir yere asacaklardır. Cihazın alındığı tarih itibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, söz konusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önce yukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara ait levhalarınıalacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alış faturasının düzenlendiği tarihten itibaren (yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 gün içerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmaya başlayacaklardır)

Cevap :
Almış olduğunuz "izin yazısını" nı dilekçe ile VD de iade edebilirsiniz. Yeni nesil ÖKC kullanılana kadar eski yazar kaslar kullanılabilir.


 

Tarih : 23.12.2015
Soru :
Yetkili Gümrük müşaviri bir mükellefimin 2010 takvim yılı defter ve belgelerini vergi denetim kurulu tarafından yazı ile istemişlerdir. Yazının tebliğ tarihi 21.12.2015 tir. Zaman aşımı süresi de 31.12.2015 te dolmaktadır. Yazı ile istenilen süre 15 gün olduğundan 2016 yılına sirayet etmektedir. Konu ile ilgili olarak 1) istenilen yıla ait Defterlerin ibraz edilmemesi durumunda ne olur ? 2) Defterleri isteme yazısı zamanaşımını keser mi ? 3) istenilen defter ve belgeleri sürenin son günü olan 04.01.2016 da teslim etmemiz durumunda sonuç ne olur ve mahkeme yolunu seçebilir miyiz?

Cevap :
Deftere ve belgeleri ibraz etmeseniz gerekir.İnceleme elemanı muhtemelen ayrıca Takdir komisyonuna başvurarak zamanaşımını kesmiştir.


 

Tarih : 23.12.2015
Soru :
merhaba, çekme belgeli aracımızı sattık. satış sözleşmesine istinaden fatura kestik. fakat fatura kesilirken kdv siz kesilmesi gerektiği söylendi. kdv li mi kesmem gerekiyor. kdv siz mi? Teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
KDVK da Çekme belgeli araçlar için özel bir düzenleme yoktur.Keseceğiniz faturada % 18 KDV hesaplayacaksınız.


 

Tarih : 21.12.2015
Soru :
merhabalar,bir şirkette tam zamanlı olarak çalışan bir personel. A sınıfı ISG belgesi aldı ve hafta sonu bu görevle başka bir şirkette çalışmak istiyor. bu hangi şartlarda mümkündür. bu işyerinde tam zamanlı 30 gün prim ödeniyor. Diğer şirketle kısmı süreli sözleşme yapabilir mi. Ayda ortalama 180 saat çalıştığını düşünürsek diğer şirkette daha kaç saat çalışabilir. Teşekkür ve saygılarımla

Cevap :
Hafta sonu çalışmanız yok ise kişinin sizin dışında yapmış olduğu iş ve çalışmalarda bir sınırlama yapmanız mümkün değildir.


 

Tarih : 18.12.2015
Soru :
bağımlı olarak bir firmada çalışacağım.Firma şahıs şirketi ama a.ş.ye dönüşmek istiyor ve benim dönüşümde hazırlanacak smmm raporlarını hazırlamamı imzalamamı istiyor bunun için faaliyet belgesine ihtiyacım olacakmı beyannamelerini göndermek için odadan alacağım bir evrak varmı v.d. vermek için

Cevap :
Bağımlı çalışanlara faaliyet belgesi yerine "oda kayıt belgesi " verilir. Bu Belge ile VUK 340 sayılı Genel tebliğinde belirtilen kurallara göre VD den şirket adına beyannameleri göndermek üzere Şifre alınır.


 

Tarih : 18.12.2015
Soru :
Merhaba, SMMM ruhsatını aldım ama kaşemı almadım. Bir firmada maaşlı muhasebe müdürü olarak görev yapmaktayım. Şirketımızın SMMM si zaten var.onun şifresı üzerınden işlemlerımızı yapıyoruz. ben hiçbir şekilde şirketımde smmm belgesıne istinaden imza atmıyorum.son çıkan'' e-tebliğat bağımlı çalışanlarda ''yükümlülüğü benı kapsamakta mıdır ? . teşekkurler.

Cevap :
Çalıştığınız firmada imza yetkiniz yoksa hiç bir konuda sorumluluğunuz olmaz.


 

Tarih : 16.12.2015
Soru :
İmalat sektöründe faaliyet gösteren müşterim Serbest bölgede bulunan bir firmaya mal teslimi faturası kesecektir. KDV muafiyetinden faydalanarak fatura kesebilir miyiz? Serbest bölgede faaliyet gösteren firmadan talep etmemiz gereken bir belge var mıdır? Eğer KDV muafiyetinden faydalanarak fatura kesersek KDV beyannamesinde nasıl bildirmemiz gerekir? Teşekkür ederim...

Cevap :
Öncelik ile yanlış kullanılan bir kavramı düzeltelim KDV de muafiyet olmaz .KDV de İSTİSNASI olur.İstisnalar KDV kanun 11-17. maddeleri arasında belirlenmiştir. Serbest bölgeye teslim edilen mallar için İstisna uygulanır.KDV beyannamesinde Tam istisna bölümünde beyan edilir.


 

Tarih : 16.12.2015
Soru :
MERHABA ÜSTADIM BİR MÜKELLEFE ULAŞAMIYORUZ.İHTAR GÖNDERMEMİZE RAĞMEN DEFTERLERİNİ TESLİM ALMADI.VERGİ DAİRESİNE TESLİM ETMEK İÇİN BAŞVURDUM ANCAK VERGİ DAİRESİ ALMADI SİZ SAKLAYACAKSINIZ DEFTERLERİ DERLER.BİZE BİLGİLENDİRME DİLEKÇESİ VERİN DEDİ MÜKELLEFE ULAŞAMADIĞINIZ İÇİN. VERGİ MEVZUATIMIZA GÖRE DEFTER BELGE SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ MESLEK MENSUBUNDA DEĞİL. BU DURUMDA MESLEK MEVZUATI AÇISINDAN NE YAPMAM LAZIM. MESLEK MEVZUATIMIZIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ AÇIK (3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun Çalışma Usul ve Esasları hakkında Yönetmeliğinin Defter ve Belgelerin Saklanması ve İadesi başlıklı 27.maddesi ) ANCAK YİNEDE VERGİ DAİRESİ DEFTERLERİ TESLİM ALMIYOR.

Cevap :
YAPILACAK İŞLEMLERİ SİZ YAPMIŞINIZ.İST.VER.DAİRESİ BAŞKANLIĞINA DURUMU YAZI İLE BİLDİRİNİZ.


 

Tarih : 16.12.2015
Soru :
İNŞAAT YAPI RUHSATI ARSA SAHİBİ ADINA FAKAT MÜTEAHHİT İLE YAPILAN ANLAŞMAYA GÖRE HER TÜRLÜ HARCAMALARI MÜTEAHHİT FİRMA KARŞILAMAKTADIR.BU DURUMDA ÖRNEK OLARAK İNŞAAT YAPI RUHSAT HARCI YAPI DENETİM HİZMET BEDELLERİ FATURA VE MAKBUZLARI YAPI RUHSATI KİMİN ADINA İSE ONUN ADINA DÜZENLENİYOR.MÜTEAHHİT FİRMA BU BELGELERİ KAYITLARINA GİDER VEYA MALİYET OLARAK ALABİLİR Mİ ? VEYA NASIL BİR YOL İZLEYEBİLİRİZ. SAYGILARIMLA

Cevap :
DEFTERE KAYIT YAPILACAK TÜM BELGELER MÜKELLEF ADINA DÜZENLENMESİ GEREKİR.BAHSETTİĞİNİZ HARCAMALARI GİDER OLARAK KAYITLARA ALAMAZSINIZ.


 

Tarih : 15.12.2015
Soru :
Üstadım; Bir bordrolu çalışanın işverence aylık muhtasar beyannamesi verilerek ücretinden kesilen gelir vergisinin iade alınması söz konusu mudur? (Giderlerini belgelendirerek) Bu tür işlem online ya da başvuru yoluyla nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirirseniz sevinirz... İyi çalışmalar...

Cevap :
Ücretten kesilen vergiler hiç bir şekilde iadesi öz konusu değildir.


 

Tarih : 15.12.2015
Soru :
Odanızın 8613 sicil no.lu ve 34207909 ruhsat no.lu üyesiyim. 2015/5049/119 no.lu sözleşmeye istinaden muhasebe işlemlerini yürütmekte olduğum MEGAPLUS DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin tek ortağı ve yetkilisi olan 10129826818 TC Kimlik No.lu Hakan Kaya 06.12.2015 tarihinde vefat etti. Firmanın varislerine ulaşamıyoruz. Telefonlarımıza ve çağrılarımıza yanıt alamıyoruz ve aldığımız duyumlara göre reddi miras yapma durumları mevcuttur. Firmanın beyanname, bildirge, defter tasdik v.s. sorumluluklarını yerine getirememe riski hasıl olmuştur. Bu durumda kanunen nasıl bir yol izlememiz gerektiği hususunda yardımınıza ihtiyaç duydum ve tarafıma konu ile ilgili bilgi vermenizi rica ediyorum. NOT: Muhasebe işlemleri, tüm kayıt, bilgi ve belgeler firmanın merkez adresinde tutulmaktadır. İyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla, Mehmet Sami ÖZEREN İletişim: 0212 533 69 69 mail: info@msonet.org

Cevap :
Bahsettiğiniz müşteriniz için bağlı olduğu Vergi dairesine detaylı bilgi vermek suretiyle işlemlerini askıya alabilirsiniz.Diğer taraftan bu tür müşterileriniz için yapılacak işlemler odamızın web sayfasındaki üye işlemleri bölümünü açıklanmıştır inceleyiniz.


 

Tarih : 14.12.2015
Soru :
Sayın üstadım bir müşterimin sözleşmesini 31.08.2015 tarihi itibarı ile fesh yaptım.01.09.2015 tarihi itibarı ilede başka bir meslektaşımız ile sözleşme imzaladı.Ancak 31.08.2015 tarihinden önceki dönemlerle ilişkin vergi dairesi bazı belgeler istemektedir.Yeni meslektaşımız bu tebligatları içeriği ne olursa olsun sizin sorumluluğunuzda diyerek sürekli bize gönderip bunlara cevap vermemizi istiyor.Bu durumda benim bunları takip etmem gerekirmi.Lakin benim elimde belge ve defterler yok,iş takibi için vekaletim de yok.Bu durumda bu gibi işlerin takibini kim yapacaktır.Benim buradaki sorumluluğum nedir.Bu konuda bir yasal düzenleme varmıdır.varsa nasıl ulaşabilirm.Sizin görüşleriniz nelerdir.Saygılarımla

Cevap :
31/08/2015 Öncesine ilişkin işlemlerden siz sorumlusunuz.


 

Tarih : 14.12.2015
Soru :
Bir müşterimin Yerli Malı Belgesine ihtiyacı var. ITO ya verilecek belgelerde genel hükümler ve/veya 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde SMMM e sorumluluklar yüklüyor. Soru : 1) bu belgelerin hazırlanması ve nasıl ücretlendirilecek tarifede uygun bir yer bulmadım 2) Müşteri bu formların önümüzde ki yıl planladığı üretim verileri üzerinden doldurmak istiyor. ITO dan sağlıklı bilgi alamadım.Eğer bu yöntem doğruysa ben bunun takibini nasıl yapacağım ve önümüzdeki yıllarda SMMM değişikliğine giderse sorumluluğum ne olur Saygılarımla

Cevap :
1-Bahsettiğiniz belgelerin düzenlenmesi ile ilgili ücret tarifesinde belirlenmiş bir ücret olmadığı için anlaşılarak ücret belirlenecektir. 2-13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Yayımlanan YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) SMMM nin değişmesinde sorumluluk ile ilgili bir düzenleme yoktur .İlgili kurumlardan bilgi alınız.


 

Tarih : 10.12.2015
Soru :
Merhabalar, Avukatlık ofisi ile aramızda tanzim ettiğimiz sözleşmeye istinaden, şirketimiz adına düzenlenmeyip avukatın yanında çalışan personel adına düzenlenen belgeleri gider olarak kayıt edip KDV' sini indirim konusu yapabilir miyiz? Yardımlarınızı rica ederim.

Cevap :
Hayır böyle bir işlem olmaz.Ticari deftere kayıt edilecek belgeler Mükellef adına düzenlenmiş olması gerekir.


 

Tarih : 09.12.2015
Soru :
İNŞAAT YAPI RUHSATI ARSA SAHİBİ ADINA FAKAT MÜTEAHHİT İLE YAPILAN ANLAŞMAYA GÖRE HER TÜRLÜ HARCAMALARI MÜTEAHHİT KARŞILAMAKTADIR.BU DURUMDA ÖRNEK OLARAK İNŞAAT YAPI RUHSAT HARCI YAPI DENETİM HİZMET BEDELLERİ FATURA VE MAKBUZLARI YAPI RUHSATI KİMİN ADINA İSE ONUN ADINA DÜZENLENİYOR.MÜTEAHHİT FİRMA BU BELGELERİ KAYITLARINA ALABİLİR Mİ ? VEYA NASIL BİR YOL İZLEYEBİLİRİZ.

Cevap :
MÜTEAHHİT FİRMA ADINA DÜZENLENMEYEN BELGELER GİDER OLARAK KAYITLARA ALINAMAZ.


 

Tarih : 08.12.2015
Soru :
Mükellefim 2 yıldır Mali Müşavirlik ücretini ödemiyor.Defterlerini tasdik ettirmiyor.Evrak belge hiçbir şey gelmiyor ve ulaşamıyorum.Beyannamelerini vermesem sorumlu olur muyum? Veya ne tavsiye edersiniz?

Cevap :
Böyle bir mükellefin işlemlerini derhal bırakmanızı öneririz.Yapılacak işlemler hakkında odamızın hukuk servisince hazırlanan işlemler web sayfamızda üye işlemleri/üyelere özel bölümünde mevcuttur.


 

Tarih : 04.12.2015
Soru :
İyi günler.limited şirketimiz yatırım teşvik belgesine sahip ve bu belgeye görede bazı makinaları aldık.Ama Şuan mevcut teşvik belgesi başka bir tüzel kişiliğe devredildi teşvik belgesi ile beraber alınan makinalarında devri gerçkeleşti(devir edilen belge tarih ve numarasına ait alışlar) bu durumda keseceğimiz faturalarımızda aynı belgeye istinaden alındığından dolayı devire ait açıklamamı yapılacak yoksa herhangi bir yatırım teşvik belgesine sahip tüzel kişiliğe kesilirmiş gibi kesilip listesinin ilgili maddesine atıfta bulunmamızmı gerekmektedir.teşekkür ederim.

Cevap :
KDV 13/d. maddesinde yatırım teşvik belgesinin devri halinde istisnanın uygulanmasını nasıl yapılacağı konusunda bir belirleme yoktur.Bu nedenle işlem yapmadan önce maliyeden yazılı görüş almanızı öneririz.Birimimizin görüşü istisna uygulanamayacağı yönündedir.


 

Tarih : 02.12.2015
Soru :
Iyi gunler...burosu olan meslek mensubu 01.01.2016 yilindan itibaren x firmasinin isletme defterini tutmak icin sozlesme yapip anlasirsa...aralik ayinda defter tastikini devreden meslek mensubu mu yaptirmali devralan meslek mensubu mu..devir teslim tutanagi ile belgeleri ne zaman teslim almali..aralik kdvsi ve 4.donem gecici ve yillik gelir beyannanesini kim vericek..devredenin sozlesmesi ne zamana kadar gecerli olucak tsk..

Cevap :
Defteri mükellef kendisi tasdik ettirmek ile yükümlüdür.Meslek mensuplarının böyle bir yasal yükümlüğü yoktur.Devir sözleşmesi eski meslek mensubunun işi bıraktığı zaman yapılır.Eski meslek mensubu işi bıraktığı tarihden önceki dönemler ilişkin Beyanname ve bildirimleri vermek zorundadır.


 

Tarih : 30.11.2015
Soru :
Sayın Yetkili , Bir konuda yardımınızı rica ediyorum. Mükellefim yeni bir şirket kurmak suretiyle İnternet üzerinden kullanılmayan 2.El eşyaların satışını yapmak istemektedir. şahıslar tarafından alınan bu eşyalarınbedellerinin belli bir kısmının yine alıcılar tarafından belirlenecek yardım derneklerine örneğin Atatürkçü düşünce derneği ,yardım dernekleri gibi kuruluşlara örneğin %85 'lık kısmını bağış yapılmasına şirketimiz tarafından aracılık edecek %15 lık kısmını da kendi ticari kazancı olarak beyan etme düşüncesindedir. bu durum kanunlarımıza uygunmudur eğer uygunsa bağış yapılacak ve diğer kazanç kısmı ile alakalı belge düzeni nasıl olmalıdır. Şimdiden teşekkü ederim Saygılar

Cevap :
Vergi mükellefi olmayanlardan satın alınan mal ve hizmetler için KDV siz Stopajsız Gider pusulası düzenlenerek alınır.Satışı için Fatura ve benzeri belge kullanılarak KDV ilave edilerek belge düzenlenir.GV mükelleflerinin Bağış ve yardımları GVK 89. Md. şartlara göre yapılır.Sizin veya müşterinizin düşündüğü gibi bir alış veriş ve bağış sistemi olmaz.


 

Tarih : 24.11.2015
Soru :
İyi çalışmalar Yapmış olduğumuz ithalatlarda belge eksikliği nedeni ile kısım kısım ithalatları gümrükten çekebiliyoruz. Örneğin 2015-10 döneminde 50.000 TL olan bir ithalatı 2015-10 döneminde 10.000 ve 10.000 şeklinde iki defada 2015-11 döneminde ise 30.000 TL olarak tek seferde gümrükten çektik. 2015 10 ve 11 dönemlerinde Ba formlarında bildirmemiz gereken belge sayısı ve tutarını nasıl bildirmemiz gerekiyor. Teşekkürler

Cevap :
İthalatta bildirilmesi gereken belge "FATURA" dır.Fatura kaç adet se o kadar bildirilir. 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir


 

Tarih : 19.11.2015
Soru :
- YMM ile tam tasdik sözleşmesi yapan bir firma YMM tam tasdiki kapsamında diye vergi incelemesine alınmaz mı? - YMM ile tam tasdik sözleşmesi olan firmanın mal aldığı firma sahte belge düzenleyicisi olarak tespit edilmişse maliye tam tasdik sözleşmesi var diye firmaya hiç bir inceleme yapmaz ve ceza kesemez mi? Teşekkür ederim

Cevap :
Hiçbir mükellefin ayrıcalığı yoktur, her mükellef incelemeye tabi tutulur.


 

Tarih : 17.11.2015
Soru :
merhabalar, malum YMM olmanın şartlarından biri bilfiil bu işi 10 yıl yapmak ve belgelendirmek Değerli danışman sorum şu; 10 yıl beklemek kaydı ile, bu süreyi doldurmadan sınava girilebiliniyor mu?

Cevap :
Hayır, süre dolmadan sınava girilemez.


 

Tarih : 16.11.2015
Soru :
iyi çalışmalar sayın danışman. 3 avukat tarafından ortak kullanılan ofisin yalnız hepsi ayrı ayrı vergi mükellefi ofis ortak kullanılıyor. elektirik, su, telefon faturaları yani ofis için yapılan giderler nasıl gider yazılır. yansıtma faturasımı kesmeleri gerekir yoksa 3 e bölerek belgesiz gider yazılabilirmi. neticede faturalar o adrese ait. cevabınız için teşekkürler.

Cevap :
Vergi Hukuku ve muhasebe uygulamalarında belgesis kayıt ve gider yaratılamaz.Bahsettiğiniz faturalar kimin adına kayıtlı ise o tamamını gider yazar diğerlerine S.meslek makbuzu düzenler.


 

Tarih : 14.11.2015
Soru :
merhaba %50 %50 ortaklı bir arsa üzerine 2 kardeş kendi kullanımları için bina yapacaklar.çevre ve şehircilik bakanlığı arsa 500 metrekare üzerinde olduğundan binayı kendilerinin yapabilmeleri için kardeşlerden birinin üzerine vergi kaydı açıp müteahhitlik belgesi alıp yapabileceğimizi söylediler. 1-özel bina inşaatlarında 500 metrekareyi geçince ticari olarak nitelendirmeleri doğrumu dur. 2-eğer doğru ise inşaatın bitiminde oluşan maliyetleri kendilerine mi fatura edecekler.kendilerine fatura edecekler ise maliyet bedelinin üzerine kar koyacaklarmı, uygulama yanlış ise lütfen doğrusunu yazmanızı rica ederim saygılarımla,(acil)

Cevap :
Şehircilik Bakanlığının mevzuatı konusunda bilgi sahibi değiliz.Arsa sahiplerinin kendi kullanımları veya kiraya vermek üzere yaptırdıkları ÖZEL inşaatlarda vergilenme olmaz.Ticari gaye ile yapılacak inşaatlarda arsa sahibini birden fazla olmasının sakıncası yoktur.


 

Tarih : 12.11.2015
Soru :
üSTADIM . Dahilde işleme izin belgesine istinaden yurt içinden Mal temin etmekteyiz. Ancak hammadde hatalı çıktı iade kestik. Kesilen iade Mal KDV kadar Vergi dairesi tarafımıza KDV ve Vergi ziyanı kesti ödedim. Bu KDV indirim Konusu yapabilirmiyim. Kayıtlarım şu şekilde Dahilde işleme Mal alımı 150-Hammadde 100,00.- 320-Satıcılar- 100,00 Mal İadesi 320- 118,00.- 150-Hammadde 100,00.- 391-İade KDV 18,00.- Hammadde Haziran Ayında alınan maldır. ve kesilen ceza ödeme vadesi 06/11/2015 Kasım KDV'sinde Bu ödenen KDV indirim Konusu Yapabilirmiyim. Yoksa 689-İnd.Kab.Edilm.KDV olarak kayıt edeyim. Ödenen KDV ve Vergi ziyanı Kaydı 191- İnd. KDV 18,00.-(689 KKEG) 689-Verg.Ziy. 18,00.- 100-Kasa 36,00

Cevap :
Ödenen KDV si indirim konusu yapılabileceği kanaatindeyiz. Caza ise KKEG olarak yazılır.


 

Tarih : 10.11.2015
Soru :
İyi günler , Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan marka vekillik belgesini aldığımızda kullanmaya başladığımız takdirde , meslek hukukumuz açısından bir sakıncası var mıdır ? İkisini bir arada yapmamızı engelleyici bir durum söz konusu mudur ?

Cevap :
Sadece mesleki faaliyeti yapabilirsiniz.İkinci mesleki (Marka / Patent) faaliyeti yapamazsınız.


 

Tarih : 08.11.2015
Soru :
Sigorta acentesi olan bir limited şirket SİGORTA MOMİSYON GİDER BELGESİNDEKİ AY SONUNDA DÜZENLENEN BU BELGEDEKİ KOMİSYON GELİRLERİNİ BA-BS FORMUNA YAZMALIMIDIR? EĞER YAZILACAK İSE KOMİSYON TUTARI İLE İADE TUTARINI NASIL AYRIŞTIRARAK YAZMALI?

Cevap :
KOMİSYON GELİRLERİNİN NET TUTARI LİMİTİN ÜSTÜNDE İSE BA FORMUNA YAZILIR.


 

Tarih : 06.11.2015
Soru :
A.Ş. de şirket ortağı fakat yetkili değildir Bu yetkili olmayan ortak şirket mali müşavirinden 2014 defter ve belgeleri incelemek için talep etmiştir Bu durumda, şirket mali müşaviri bu defter ve belgeleri ortağa vermesi gerekir mi? Yoksa vermemeli midir? ne yapmalıdır? Ayrıca yine bu ortak bazı hesaplarla ilgili olarak ta detaylı bilgiler ve raporlar mali müşavirden istemiştir. Bu bilgiler ve raporları vermeli midir? Ne yapmalıdır? Bu bilgi, raporlar ve defterleri mali müşavir sadece şirket yetkilisine mi vermelidir? Ortak ta olsa yetkili olmayanlara bilgi ve belge vermemeli midir? Bu durumla karşılaştığımızda mali müşavirler ne yapmalıdır? Teşekkürler

Cevap :
Anonim şirketlerde, TTK Madde 392 gereği yönetim kurulu başkanının izni halinde ,üyeler bilgi alma hakkına sahiptir. Bilgi verme sorumluluğu mali müşavirde değil yönetim kurulu başkanındadır. Böyle bir taleple karşılaşıldığında şirket yetkililerinin bilgilendirilmesi ve yönetim kurulu başkanının izni ile yönetim kurulu üyeleri ya da yöneticiler tarafından talebin yerine getirlimesi gerekmektedir. MADDE 392- (1) Her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması reddedilemez. Reddedilmişse dördüncü fıkra hükmü uygulanır. (2) Yönetim kurulu toplantılarında, yönetim kurulunun bütün üyeleri gibi, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişiler ve komiteler de bilgi vermekle yükümlüdür. Bir üyenin bu konudaki istemi de reddedilemez; soruları cevapsız bırakılamaz. (3) Her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantıları dışında, yönetim kurulu başkanının izniyle, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, yönetim kurulu başkanından, şirket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını isteyebilir. (4) Başkan bir üyenin, üçüncü fıkrada öngörülen bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma istemini reddederse, konu iki gün içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi hâlinde üye, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara bağlayabilir, mahkemenin kararı kesindir. (5) Yönetim kurulu başkanı, kurulun izni olmaksızın, yönetim kurulu toplantıları dışında bilgi alamaz, şirket defter ve dosyalarını inceleyemez. Yönetim kurulu başkanının bu isteminin reddedilmesi hâlinde başkan, dördüncü fıkraya göre mahkemeye başvurabilir. (6) Yönetim kurulu üyesinin bu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz. Esas sözleşme ve yönetim kurulu, üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebilir. (7) Her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.


 

Tarih : 05.11.2015
Soru :
İyi günler Daha önce size şirket sermaye arttırımları ticaret odasına tescil edildikten sonra başka hangi birimlere bildirmek zorunluluğumuz bulunmaktadır şeklinde soruma halka kapalı bir sermaye şirketinin sermaye artışını, ticaret odası tescilinden sonra herhengi bir kuruma bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır şeklinde geri dönüşünüz olmuştur. Ancak mükellefim K2 yetki belgesini yenilemeye gittiğinde karayolları taşıma yönetmeliğini ilgili maddesi gereği bilgi vermemiz gerektiği vermediğimiz için de ceza yediğini belirterek 450 tl cezayı bana yansıtmaktadır. Bu konuda mükellefime nasıl hakkımı savunabilirim? teşekkürler

Cevap :
Sorduğunuz soru, sorunuzda verdiğiniz bilgilerle yetkimiz dahilinde olan Türk Ticaret Kanunu ile ticaret odası uygulamaları kapsamında değerlendirilmiştir. Sorunuzda firmanızın özelinde bulunan K2 belgesine haiz durumunuz belirtilmemiş olup, tüm yasalar nezdinde sorunuzu inceleme imkanı takdir edersiniz ki mümkün değildir.


 

Tarih : 05.11.2015
Soru :
Merhaba 11/10/2013 11395140-019.01-1675 özelgede bedelsiz faturaların Ba-Bs bildirim formlarında sayı adedi olarak gösterilip gösterilmeyeceği hakkında istanbul vergi dairesi başkanlığının görüşünde diyor ki Form Ba-Bs bildirimlerinin alınmasının temel amacı piyasadaki mal ve hizmet hareketlerinin takip edilmesi ve beyan dışı bırakılmış birtakım gelirlerin kavranmasıdır. Başkanlığımızca Ba-Bs formları kullanılarak kamu yararı sağlamak üzere çok sayıda çalışma gerçekleştirilmekte olup, bu çalışmaların etkin ve verimli yapılabilmesi için, söz konusu formların Tebliğlerle belirlenen çerçevede bildirilmesi önem taşımaktadır. Bu hüküm ve açıklamalara göre; belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceğinden, bedelsiz faturaların da 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Form Ba-Bs bildirimlerine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu görüşe göre 5.000 TL altında olan satışları da BS formunda bildirmemiz gerekiyor mu? Teşekkür ederim. iyi çalışmalar.

Cevap :
5.000 TL altında olan satışlar BS formunda bildirilmez .Ancak; özelge de bahsedilen olay, 5 bin liranın üstünde işlem olması ve bu mükellef den bedelsiz fatura alınması halinde fatura sayısının bildirilmesinden bahsedilmektedir.


 

Tarih : 30.10.2015
Soru :
Üstadım Kolay Gelsin. Nevi değişikliği yapan bir müşterimiz, yazışmaları geç yaptığından dolayı düzenlemiş olduğumuz Aş ve LTD faturaları müşterinin kayıtları ile tutmamaktadır. Ba-BS formu açısından ilgili ay beyanını toplam belge sayısı ve tutarı olarak yapmamızda vergi kanunları açısından bir sakınca bulunmakta mıdır? Konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederiz.

Cevap :
Ba bs formlarının karşılıklı olarak tutmamasından dolayı özel usulsüzlük cezası kesilir.


 

Tarih : 26.10.2015
Soru :
Değerli üstatlar vergi mükellefi olmayan kişilere aktifdeki binek aracın satılmasında fatura düzenlemelimiyiz.Ayrıca vergi mükellefi olmaya şahıslardan alınan araçlar için belge düzenlenmesine gerek varmı kdv hesaplamalımıyız.Çok teşekkür ederim.

Cevap :
Aktifde kayıtlı olan tüm değerler kime satılırsa satılsın Fatura düzenlenmesi şarttır.Vergi mükellefi olmayanlardan alınan araç için KDV siz GV stopajsız Gider pusulası düzenlenir.


 

Tarih : 26.10.2015
Soru :
Merhaba, SMMM ünvanı bulunan, belgesini aktif olarak kullanmayan, beyanname imzalamayan ve firmada muhasebe birimininde çalışan birisi , basit usul mükellefiyet gerektirici bir menkul veya hak (taksi plakası, belediyelerden alınan pazar yeri kullanım hakkı vb) ediniminde mevzuat ve uygulama açısından bir problem yaşar mı acaba? teşekkürler

Cevap :
Hayır yaşamaz.Meslek serbest olarak ifa edilmediği süresince gerçek usulde veya basit usulde Gelir vergisi mükellefiyeti kurabilir.


 

Tarih : 23.10.2015
Soru :
Sayın danışman, Müşavirliğini yapmış olduğum kuyumculuk faaliyeti ile iştigal eden bir mükellefime 23.10.2015 tarihinde vergi dairesinden 2009 yılı mayıs ayına ait kdv beyannamesi için matrah farkı ve vergi zayi cezası geldi. İlgili yıla ait defter, belge ve beyannameler istenmeden X vergi müfettişinin 30.12.2014 tarihli yazısına istinaden takdir komisyonu matrah farkı ve vergi zayi cezası kesmiş. Takdir komisyonu bu kararı 14.10.2015 tarihinde almış ve 23.10.2015 tarihinde de mükellefe tebliğ etmiştir. 1) Hiçbir belge, defter ve beyanname incelemesi yapılmadan 213 sayılı V.U.K 30/6 maddesine istinaden matrah farkı ve vergi zayi cezası kesilirmi? 2) Takdir komisyonu kararında mükelelf dosyasının tetkiki ve haricen yapılan araştırmalar neticesinde yapılan işin türü, işyerinin bulunduğu mevki, emsali, mükelleflerin beyan durumu , edinilen beyan ve kanaate göre tüm faktörlerde dikkate alınarak VUK 30 uncu maddesine göre matrah farkı kararlaştırabilirmi? 2) Tahakkuk zaman aşımına uğramışmıdır?

Cevap :
Belirttiğiniz gerekçeleri belirterek Tarh edilen vergi ve kesilen cezalara vergi mahkemesinde dava açabilirsiniz. Mahkeme kararına taraflar uymak zorundadır.Zamanaşımı takdire sevk ile durur.


 

Tarih : 21.10.2015
Soru :
1-)ÖTV ye tabii hammadde kullanarak ÖTV listesinde olmayan bitmiş ürün üretildiğinde, iade için vergi dairesinden istenen bilgi ve belgelerin ne olduğu, 2)İade başvuru dosyasının YMM raporu gerekmeden doğrudan mükellefin kendi başvurusuyla işleme alındığı, 3-)Dosya inceleme ve kabul süresinin ne kadar olduğu (uygulamada) 4-)Dosyaya ilişkin İnceleme prosedürünün nasıl işlediği

Cevap :
Bürokratik işlemler için bağlı olduğunuz VD ne müracaat ediniz.KDV de olduğu gibi ÖTV iadesindede Rapor olmaksızın mahsup işlemi yapılabilir.Nakit iadesi için YMM ile görüşünüz.


 

Tarih : 20.10.2015
Soru :
Merhaba; Limited Şirket Firması, Serbest Bölgede olan bir müşteriye hizmet işi yapacaktır. (Montaj Onarım Vb. inşaat ile ilgili işler) İşi serbest bölgede yapacaktır. KDV Den muaf fatura keseceğiz. doğru mudur.? Ayrıca Dış Ticaret Müdürlüğü ya da herhangi bir Kurumdan, herhangi bir belge almamız gerekir mi? Yurt içi Müşterilerine İşlem Yaptığımız gibi mi işlem yapacağız.? Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaya serbest bölgeye gelinerek makine bakım-onarım hizmeti verilmesi 3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesi kapsamında KDV’den istisnadır.


 

Tarih : 19.10.2015
Soru :
Merhaba Sn. Yetklii, 2008 yılında Ruhsatımı aldım. O tarihten bu yana hep SGK lı olarak çalıştım. Hiç belgemi kullanmadım. 2015 Şubat ayında büro açılışı ile birlikte kullanmaya başladım. Bilirkişilik için başvuruda bulunmak istiyorum. Belgemin olması yeterli mi? Yoksa 3 yıl aktif olarak SMMM lik mi yapmam gerekirdi? Değerli cevabınızı beklemekteyim. Teşekkürler.

Cevap :
2008 yılından beri Ruhsat sahibi olduğunuz için 3 yıllık süre fazlası ile dolmuştur.Bilirkişilik yapılması için bağımlı,bağımsız çalışma ayrımı yoktur.Bilirkişi olabilirsiniz.


 

Tarih : 17.10.2015
Soru :
Değerli üstadlar. Tarafınızdan İki soruya verilen cevaplar şu şekildedir. 1)Soru : İyi çalışmalar. Serbest meslek kazancında elektrik su telefon vb. giderler Fatura tarihine göre gider yazılıp kdv si de indirim konusu yapılabilir mi? YOKSA ödendiği tarihte mi gider yazılır ? KDV 'si ne zaman indirim konusu yapılır? Cevap : KDV indirimleri Takvim yılı sonuna kadar indirilir. Giderleştirme ise ; ödemenin yapıldığı tarih de S.Meslek kazanç defterine yazılır. Soru : İyi çalışmalar. Serbest meslek defterinde gider indirimi ödeme esasına bağlanırken kdv indirimini fatura tarihine göre kaydedebilir miyiz ? ödeme tarihinde 10 günlük kayıt süresi için belge niteliği olarak faturayı mı ödeme makbuzunu mu baz almalıyız ? 1. derce özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalmamak adına nasıl yol izlenmelidir.? Cevap : KDV kanununa göre İndirilecek KDV si yıl sonuna kadar indirilrbilir.Giderler Fatura tarihine göre yapılır. Giderleştirme konusunda iki farklı yanıt. 1-fatura tarihi mi ? ödeme makbuz tarihi mi? 2- KDV si takvim yılı aşmamak kaydıyla indirilir demişsiniz.10 günlük kayıt süresinin tespiti ne zaman başlar? KDV'yi fatura tarihine mi yoksa ödeme tarihine deftere kaydedip indirim konusu yapacağız ? Saygılar...

Cevap :
Verilen cevapların ikisi de sorulan sorunun mantığına göre doğrudur.


 

Tarih : 16.10.2015
Soru :
selamlar iyi çalışmalar 15 ekim 2015 tarih saat 14:23 te yazmış olduğunuz cevaba istinaden size bir mukteza gönderiyorum. selamlar İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı: B.07.1.GİB.4.99.16.01/01/VUK-233-2009-MUK-10 10.02.2009/ 4414 Konu: Perakende satış fişlerinin gider yazılıp yazılmayacağı. ………………………… İlgi ……… tarih ve …………… sayı ile kayda alınan dilekçeniz. İlgide kayıtlı dilekçeniz ile Bankanızca iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın alınan ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan tüm mal ve hizmet bedelleri ile Bankanız personellerinin görevli olarak Bankanız dışında satın almış olduğu ( otopark, oto yıkama, yemek, gazete, mutfak tüpü ile sabit kıymet tamir, bakım ve onarımı gibi) hizmet bedelleri için mal ve hizmeti satan kişilerce düzenlenen perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz (yazar kasa) fişlerinin gider belgesi olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüşümüzün istendiği anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında; “Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır……” hükmü mevcuttur. Gelir Vergisi Kanununun 40’ıncı maddesinde ise, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, 1’inci bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın tespitinde indirileceği belirtilmiştir. Vergi Usul Kanununun “Fatura kullanma mecburiyeti” başlıklı 232’nci maddesinde de; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 2. Serbest meslek erbabına; 3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara; 4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 5. Vergiden muaf esnafa. Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler. Yine Vergi Usul Kanununun “Perakende satış vesikaları” başlıklı 233’üncü maddesinde; “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan biri ile tevsik olunur. 1. Perakende satış fişleri; 2. Makineli kasaların kayıt ruloları; 3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri” hükmü yer almaktadır. Öte yandan, Katma Değer Vergisi mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla, perakende mal satan veya hizmet ifa eden birinci ve ikinci sınıf tacirlere Vergi Usul Kanununa göre fatura kullanma mecburiyetinde bulunmadıkları satışları için ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Diğer taraftan 204 seri No.lu Vergi Usul Genel Tebliğinde “…………mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür. İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi, defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir” şeklinde açıklanmıştır. Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre; Bankanızın iş yerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldığı ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan tüm mal ve hizmet bedelleri (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, mutfak tüpü, otopark, oto yıkama, yemek, gazete vb. ile sabit kıymetin tamir, bakım ve onarımı gibi) için mal ve hizmeti satan kişilerce düzenlenen perakende satış fişi veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılması mümkündür. Ancak, Bankanızın tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi ve defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerektiğinden perakende satış fişi ve yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Bilgi edinilmesini rica ederim.

Cevap :
Bizim vermiş olduğumuz cevaplar Mukteza değildir."yorum"dur.katılıp katılmamak sizin tercihinizdir. Muktezalar; mukteza alanlar için geçerlidir.Sizde mukteza talep ederek işlem yapınız. GİDER YAZILMAYACAĞINA İLİŞKİN MUKTEZA ÖZET ÖRNEKLERİ (1) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 28/11/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-685 Sayılı Özelgesi ile konuya ilişkin detaylı açıklamalar yapılmıştır. Verilen özelge de VUK uygulamaları açısından; mükelleflerin şehir içi ve dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki mecburi olduğu açıklanmıştır. KDV uygulamaları açısından da KDV kanununun 30/d maddesi uyarınca fatura kullanılması gereken durumlarda perakende fişi kullanılması halinde bunların gider olamayacağı nedeniyle KDV’ninde indirilmesi söz konusu olamayacağı ifade edilmiştir. (2) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : .4.35.16.01-176300-500 04/10/2011 Konu : Perakende satış ve yazar kasa fişlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ile KDV'nin indirilip indirilemeyeceği hk. ....Buna göre, KDV mükelleflerinin işletmelerinde tüketime konu olacak kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri, gıda gibi genelgiderlerin ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilmesi mümkündür. Ancak, bunlar dışında kalan alış ve giderler ödeme kaydedici cihaz fişi ile tevsik edilemeyeceğinden, söz konusu belgelerde yer alan katma değer vergisi de indirim konusu yapılamayacaktır.


 

Tarih : 16.10.2015
Soru :
Merhabalar, Rekabet yasağından dolayı bizde çalışamayan bir kişiye iş avansı göndermemizin vergisel açısından bir sakıncası var mıdır? Gönderilen iş avanslarına ait belgelerin hepsi resmi kurumlardan alınan belgelerdir. Teşekkürler

Cevap :
İş avansı ;işletme için yapılacak işlem için ortaklara veya çalışanlara yapılan ödemedir.Çalışanlar dışındakilere yapılacak bu ödeme "ödünç" para verme kavramı içinde değerlendirilir.Ödünç verilen para için faiz ve kdv hesaplaması yapılması gerekir.


 

Tarih : 15.10.2015
Soru :
Türkiye devletinin yeni taraf olduğu Tehlikeli Malların karayolu ile taşınmasına ilişkin Avrupa antlaşması gereğince Tehlikeli malları üreten,depolayan,taşıyan ve alan firmaların yetki belgesi alımış bir tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet satınalma mecburiyeti bulunmaktadır. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı sertifakası almış bir meslek mensubu bu danışmanlık hizmetini bağımsız olarak meslek ile birlikte ifa edebilir mi?

Cevap :
Meslek mensupları 3568 sayılı kanunun 2. maddesinde sayılan işler dışında iş yapamazlar.


 

Tarih : 14.10.2015
Soru :
Merhaba Belediyeden satın alınan gayrimenkulün muhasebe kaydı için belediyenin fatura vb. evrak düzenlemesi gerekiyor mu?Yada tapu belgeleri yeterlimidir?

Cevap :
Kayıt için Tapu senedi yeterlidir.


 

Tarih : 12.10.2015
Soru :
Üstadım İyi günler. Perakende satış yapan bir firmamızın aynı iştigal konusu ile ilgili ikinci bir şubesini'nin ayın 1' i olarak açılışını vergi dairesine bildirdik.Vergi Dairesi yoklama'ya ayın 31' inci günü geldi.Yoklama fişi ile vergi dairesine yazar kasa kullanma izin belgesi alımı ve devamında ödeme kaydedici cihaz kullanım belgesi müracaatımızı yaptığımızda bize ceza kesileceğini söylediler. Yoklama neticesinde müracaat yaptığımızı söylesekte yoklama gelmeden müracaat edilebileceğini bu uygulama'nın vergi dairelerince 2-3 yıldır uygulandığını söylediler ve cezayı kestiler. Biz 3100 sayılı ÖKC.kanunun 35 ve 51.maddelerine uygun olarak işlemimizi yapmış olduğumuz halde vergi dairesinin 2-3 yıldır uyguladıkları başvuru sistemi ile ilgili halihazırda çıkarılan bir tebliğ var mıdır? Bilgi vermenizi rica ederim. İyi Günler.

Cevap :
Vergi Dairesinin uygulaması doğrudur.Müşteriniz yoklama işlemi olmadan önce VD müracaat etmesi gerekirdi.


 

Tarih : 12.10.2015
Soru :
Günaydın, 5746 Sayılı kanun kapsamında Ar-Ge Merkezi belgesi olan bir şirketin Ar-Ge departmanında Kısmi zamanlı olarak çalışan bir personelin 3 ayda bir aldığı ikramiyenin Gelir Vergisi Stopaj Teşviği nasıl hesaplanmalıdır. Örnek, Temmuz ayında 80 saat Ağustos ayında 100 saat Eylül ayında 180 saat Personel ikramiyesi Eylül ayı bordrosu içindedir. Burada gelir vergisi stopaj desteği hesaplanırken eylül ayı oranına göremi hesap yapılacak?yoksa temmuz-ağustos-eylül ayı çalışma saatlerine göre mi hesaplanacak? Saygılarımla,

Cevap :
İkramiye GVK 61. maddesine göre ücret niteliğindedir.İkramiye ödendiği aydaki ücret ile birleştirilerek vergilendirilir.Bu vergilendirilen tutar üzerinden istisna uygulanır.


 

Tarih : 08.10.2015
Soru :
Merhabalar, Yetkili müesseselerin e fatura ve e defter yükümlülükleri ile ilgili soru sormak istiyorum. Döviz alım ve satım belgelerini e fatura sistemi üzerinden düzenleme zorunluluğu var mıdır? Ayrıca e defter uygulaması için her bir döviz alım ve satım belgesi ayrı bir muhasebe kaydı olarak mı işlenmek zorundadır? İyi çalışmalar

Cevap :
VUK 421 ve 454 sayılı genel tebliğlerinde döviz bürolarına ayrıcalık tanınmamıştır.Limiti aşması halinde E- defter ve e- fatura kullanacaktır.E defter kayıdın da her belge bir kayıt esas alınmaktadır.


 

Tarih : 07.10.2015
Soru :
Kurumlar vergisine tabi imalat işi ile iştigal eden ihracat yapan şirketimize CE kalite belgesi almış bulunmaktayız. Bu belgeye yaptığımız harcamayı gider olarak veya maddi olmayan duran varlık olarak mı kayıtlara almamız gerekiyor. Maddi duran varlık kapsamına almamız durumunda ise 260 Haklar veya 267 diğer maddi olmayan duran varlıklar hesabından hangisi kullanmamız gerekiyor.Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Bahsettiğiniz Belge kullanım hakkını size veriyorsa ve mülkiyeti size ait değilse ,260 hesapta aksi durumda 700 lü hesaplarda muhasebeleştirilir.


 

Tarih : 06.10.2015
Soru :
Merhabalar, Personellerimizin tamamı tam zamanlı , puantaj usulu ile çalışmıyoruz . Fakat ay içerisinde çeşitli nedenlerle personel işe devam evmemekte. Örneğin personel mesaisine başlamakta bir kaç saat sonrasında izin talep ederek mesaisini bırakmakta ve ay içerisinde bu durum sıklıkla tekrarlanmakta.Personellerin çalışmadıkları bu süreler için kendilerine ücret ödemesi yapılmamakta , personelden imzalı izin talep belgesi alınmaktadır. Sorum şu ki personelin sgk primi kesintisiz mi kesintili mi bildirilecek , Eğer priminde herhangi bir kesintiye gitmez isek personele ödenenen fiili (kesintili ) ücret ile sgk ya ödediğimiz prim arasındaki sgk kesintileri ve vergiler hariç farkı nasıl muhasebeleştireceğiz . Bağlı bulunduğumuz Sgk ile görüştüğümüzde eğer personel gün içerisinde 1 dakika bile iş yerine geldi ise gününü kesme fakat ödediğin primi asgari ücretin altında kalmayacak şekilde kesebilirsin bilgisini aldım . Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi rica eder , İyi Çalışmalar dilerim

Cevap :
İşçilerin asgari ücret altında çalıştırılması yasaktır. Ancak işçinin gelemediği günler için eksik gün bildirimi düzenlenerek çalıştığı gün ve karşılığı ücret yazılabilmektedir.


 

Tarih : 05.10.2015
Soru :
merhabalar, mükelleflerimizden olan bir vakıf a ait ayni bağış alındı belgesi kesilip , hata ile tüm nüshaları bağış yapana teslim edilmiş. Bu durumda ileride çıkabilecek bir inceleme için ne gibi bir önlem almalıyız? bu durumu bildirmemiz gereken bir kurum var mıdır?

Cevap :
İleride ne çıkar bilemeyiz.Makbuzun bir sureti sizde olması gerekir.


 

Tarih : 02.10.2015
Soru :
Hem mali Müşavirim Bağkur kaydım var. Hemde gemi inşaat mühendisi olduğum için A Sınıfı İş güvenliği belgesi aldım. Bu iş güvenliği belgesi ile bir firmaya hizmet verip orada sigortalı olabilirmiyim. smmm odası üyesi olduğum için buna engel bir mevzuat varmı eğer ssklı olabilirsem bu sgk kaydına istinaden bağkurumu durdurabilirmiyim.

Cevap :
Bağımsız çalışanlar kütüğüne kayıtlı olanların başka bir işte sgk 4/a lı çalışmaları yasal mevzuatımız gereği mümkün değildir.4/b çalışmanızı kesintiye uğratmamanız gerekmektedir.


 

Tarih : 02.10.2015
Soru :
Hem mali Müşavirim Bağkur kaydım var. Hemde gemi inşaat mühendisi olduğum için A Sınıfı İş güvenliği belgesi aldım. Bu iş güvenliği belgesi ile bir firmaya hizmet verip orada sigortalı olabilirmiyim. smmm odası üyesi olduğum için buna engel bir mevzuat varmı eğer ssklı olabilirsem bu sgk kaydına istinaden bağkurumu durdurabilirmiyim.

Cevap :
sorunuzun cevabı sistemde bulunmaktadır.


 

Tarih : 01.10.2015
Soru :
İyi günler, Hizmet ihracatı işlemlerinde KDV istisnası için Döviz Alım Belgesi zorunluluğu varmıdır. Teşekkürler.

Cevap :
Vergi uygulamalarında ;İhracat da (Mal ve Hizmet) Döviz alım belgesi aranmamaktadır.


 

Tarih : 30.09.2015
Soru :
Ba veya Bs leri yaparken örnek;eczanelerdekialınan faturalar tek bir faturaya sığımıyor ve çoklu fatura oluyor. mesala 5 adet fatura genel toplamı 11.000,00 tl olsun biz bunu belge sayısına 1 adet olarakmı yoksa 5 adet olarakmı yazmamız gerekir.

Cevap :
Düzenlenen fatura sayısı 5 olarak bs formuna yazılması gerekir.


 

Tarih : 30.09.2015
Soru :
Merhaba iyi Çalışmalar Firmalarda iç denetçilik için Bağımlı Mali müşavirler meslek yasamız gereği yapmaları uygunmudur birde bu konuda bir eğitim sertifika ruhsat gibi bir belge alınması gereklimidir teşekkürler.

Cevap :
3568 sayılı yasada iç deneticilik diye bir kavram söz konusu değildir.SMMM ler 3568 sayılı yasasını 2/A maddesindeki işleri yaparlar . Mesleki faaliyetin icrası için SMMM Ruhsatı gereklidir.Sertifika ve diğer belge zorunluluğu yoktur.


 

Tarih : 28.09.2015
Soru :
Bildiğim kadarıyla banka yoluyla ödeme ile ilgili olarak sadece VUK ta göre aynı gün kesilen 8.000 TL üstü faturaların ödemesi banka yoluyla olmalıdır 2012 yılında bir firmadan 5.500 TL lik alım yaptık başka alımımız yoktur KDV si 839 TL dir Firmaya ödememizi 2,300 TL ve 2.200 TL olarak nakit ödemişiz Şimdi vergi dairesi firmanın sahte belge kullanma koduna girdiğini ve firmaya yaptığımız ödemeyi banka yoluyla mı diye sormakta eğer banka yoluyla değilse KDV beyannamemizden firmanın faturasını çıkarıp 839 TL KDV ve faizini ödememizi istemektedir Sormak istediğim şudur; Vergi kanunlarında sadece VUK ta 8.000 TL işlemlerin bedelleri banka yoluyla olacak deniliyorsa o zaman 8.000 TL den düşük 5.500 TL lik faturanın ödemesinin banka yoluyla olması hangi kanuni dayanakla sorgulanmaktadır? 5.500 TL lik faturanın banka yoluyla ödenmesine dair kanuni bir hüküm varmıdır? Yoksa neden banka yolu sorgulanmaktadır? Teşekkür ederim

Cevap :
Konunun 8 bin liralık limit ile ilgisi yoktur. VD KDV iadesi için ödenmenin ispatı için böyle bir yöntem sorgulaması yapmaktadır.Aldığınız faturanın gerçek bir alım olduğunu sizin ispat etmeniz gerekir.


 

Tarih : 21.09.2015
Soru :
İyi çalışmalar. Serbest meslek defterinde gider indirimi ödeme esasına bağlanırken kdv indirimini fatura tarihine göre kaydedebilir miyiz ? ödeme tarihinde 10 günlük kayıt süresi için belge niteliği olarak faturayı mı ödeme makbuzunu mu baz almalıyız ? 1. derce özel usulsüzlük cezasıyla karşı karşıya kalmamak adına nasıl yol izlenmelidir.?

Cevap :
KDV kanununa göre İndirilecek KDV si yıl sonuna kadar indirilrbilir.Giderler Fatura tarihine göre yapılır.


 

Tarih : 18.09.2015
Soru :
sayın üstad döviz büfelerinde her gün döviz alım satımı ile ilgili çok sayıoda döviz alım ve satım fişi düzenleniyor bunların e deftere kaydının nasıl olacagı hususnda aydınlatırsanız sevinirim.gün sonunda günlük z raporu tarzında bir belge almamız mümkün degil. malumunuz.saygılar sunarım

Cevap :
Döviz büfeleri ile ilgili özel bir düzenleme yoktur.e detre yapılacak Kayıtlar ile ilgili olarak GİB , e- defter portalını inceleyiniz.


 

Tarih : 17.09.2015
Soru :
Merhaba, iyi çalışmalar. Ben 2011 yılından bu yana mali müşavirim. Son 1 aydır devlet memuru oldum. Bununla ilgili bi kaç sorum olacaktı, cevaplarsanız sevinirim. 1) smmm belgemi iptal etmem gerekir mi ve iptal edip bi kaç yıl sonra yeniden almak istersem nasıl bi durumla karşılaşırım? 2) belgemi dondurmak ve daha sonra yeniden aktif etme k gibi bi hakkım var mı. 3) belgeme hiç karışmadan devam böylece devam edersem maktu aidatı ödemeye devam mı ediyorum. 4) ymm olabilmek için 10 yıllık süre şartı var. Bu süre belgeyi aldıktan sonra geçen 10 yıllık süre mi yoksa aktif olarak Smmm yaptığımız süre mi? teşekkür ederim. Iyi çalışmalar.

Cevap :
Belgenizi iptal ettirirseniz yeniden belge almak için .Tüm harçları yeniden ödemeniz gerekir.Devlet memuru olduğunuz için Yıllık Maktu aidatın yarısını ödersiniz.YMM sınavına girebilmek için Mesleki faaliyetinizi bağımlı veya bağımsız olarak 10 yıl yapmanız gerekir.


 

Tarih : 17.09.2015
Soru :
Merhaba , Bazı belgelerde ( ÖR: iski faturasının altında ) '' Vuk yönetmeliğine tabi değildir '' yazıyor. Bunların Kdv sini düşemiyor ya da matrahını gider olarak indiremiyor muyuz ? Teşekkürler

Cevap :
KDV indirm konusu yapabilirsiniz. Fatura bedelini giderleştirebilirsiniz. Belgenin VUK hükümlerine tabi olup ,olmaması bunlara engel değildir.


 

Tarih : 16.09.2015
Soru :
TURK EXIMBANK İÇİN HESAP DURUMU BELGESİ VE EKİ BİLANÇO VE KAR VE ZARAR CETVELİ DENETİM RAPORU İÇİN MESLEK MENSUBU VE FİRMA ARASINDA İMZALANMASI GEREKEN SÖZLEŞMEYE NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Cevap :
BÖYLE BİR SÖZLEŞME FORMATI YOKTUR.KENDİNİZ HUKUK KURALLARINA UYGUN SÖZLEŞME HAZIRLAYABİLİRSİNİZ.


 

Tarih : 15.09.2015
Soru :
Merhaba, E-Devlet sisteminden alınan işe giriş evrakları sabıka kaydı-ikametgah v.b. belgeler iş kanunu açısından geçerli sayılabilir mi? Teşekkürler...

Cevap :
e-devlet şifresi üzerinden alınan kişinin özlüüne ilişkin belgeler evrak üzerinde aksi yazılı olmadığı sürece geçerlidir. Ancak kıymetli evrak olabilmesi için ıslak imza ya da e-imza taşımıyor ise geçerli değildir.


 

Tarih : 14.09.2015
Soru :
Merhaba Kolay Gelsin Yurt Dışından Aldığımız Tanker Gemisi için Yurt içi firması A Firmasından Gümrükten Motorun Yedek parçaları Ve Bir Takım gemi için Malzemeler itahal edeceğiz. soru 1-Alacağımız İstisna Belgesi 13 a Ya göre mi alacağız yok sa 16-1b ye göremi istisnaıdır. cevaplarsanız sevinirim. iyi çalışmar

Cevap :
KDV 13/ a maddesine göre işlem yapılması gerektiği kanaatindeyiz.


 

Tarih : 11.09.2015
Soru :
Türkiyede bulunan Mükellefimizin firması , Almanya dan, Tedarik Ettiği Ürünleri Almanyadaki satıcı ve Kazakistandaki alıcı Firma ile anlaşarak tedarik ettiği mallar hiç bir şekilde Türkiye’ ye uğramadan Kazakistana gönderilmektedir. Almanya’daki tedarikçi firmada Alış faturasını Türkiye’deki firmaya kesmektedir. Türkiyede ki bulunan firma da Kazakistan’a satışları faturalandırmaktadır. Türkiyedeki firma Almanyadan tedarik ettiği ürünlerin bedelini Banka kanalıyla ödemektedir. Kazakistanda bulununan firma ile cari hesap şeklinde çalışılmakadır oda kısım kısım banka kanalıyla ödemelerini yapmaktadır, Bu Yapılan Ticaret Transit ticarete girer mi? Yurt dışına doğrudan ürünler gittiğinden tedarikçiden Alınan fatura(ınvoice) ile Kazakistan daki firmaya kesilen satış faturalarının olması veya malın teslim edildiğine dair, yabancı belgelerin olması işlemin gerçek olduğunun ıspatı için yeterli olurmu başka teşvik edici ne tür belge alınabilir,? Bu konuda vereceğiniz, bilgiler için teşekkür ederim. Saygılarımla

Cevap :
Yapılan işlem Ticaret, "TRANSİT TİCARET" dir. Tevsik edici belge Faturadır.


 

Tarih : 02.09.2015
Soru :
KARŞIT İNCELEM YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER KARŞIT İNCELEM TUTANAĞI İLE BİRLİKTE FİRMALARA AİT FATURA ÖRNEKLERİNİ (FOTOKOPİLERİNİ) MAİL YOLU İLE VEYA ELDEN TALEB EDİYORLAR. FİRMANIN DEFTER VE BELGELERİNDE YAPILAN TESPİTLER ÇERÇEVESİNDE BU BELGELERİ YASAL DEFTERLER KAYIT EDİLDİKLERİNİ KARŞIT İNCELEME TUTANAĞINA KAYIT EDİP İMZA ALTINA ALIYOR. AYRICA BU FATURA FOTOKOPİLERİNİ VEYA İLGİLİ BELGELERİN ÖRNEKLERİNİ ALMA YETKİSİ VAR MI?

Cevap :
FATURA VE BELGE FOTOKOPİSİ VERİLMEZ.YMM BİZZAT KENDİSİ (ELEMANI DEĞİL)KARŞIT İNCELEMEYİ SINIRLI OLARAK DEFTER VE BELGELER ÜZERİNDE İŞ YERİNDE YAPMAK ZORUNDADIR.


 

Tarih : 31.08.2015
Soru :
Üstadım merhaba, şirketimize izmir sular idaresinden (İzsu), fatura yerine, üzerinde tüketim bildirimi yazan, kdv si belirtilen, ancak fatura gibi bir numarası bulunmayan belge bırakıyorlar ve ödemeleri bu belge üzerinden yapıyoruz. fatura istediğimizde başka bir belge veremeyeceklerini söylüyorlar. bu belgeleri kayıtlarımıza alırken nasıl bir yol izlemeliyiz, kdv yi indirim konusu yapabilir miyiz, teşekkür ederim.

Cevap :
Bahsettiğiniz kurumun fatura düzenlemesi gerekir.Fatura olmadan indirim yapılamayacağı kanaatindeyiz.


 

Tarih : 28.08.2015
Soru :
Durum : Bir müşterimiz tarafından Vergi dairesinden dilekce cevaplı şu şekilde bir yazısı vardır. Yatırım teşvik belgesi eki listede kdv istisnasından faydalanılabileceği belirtilmiş bulanan makine techizatın kdv mevzuatına göre indirim hakkı tanınan işlemlerle ilgili olduğu tespit edilmiştir. Bu makine ve techizatın tarafınıza tesliminde ve ithalinde kdv kanununun 13/d maddesi kapsamında istisna uygulanabilecektir. Soru : faturayı müşterimize kdv siz kesebilmemiz için bu belgeler yeterlimidir.

Cevap :
KDV 13/d maddesinden yararlanılarak düzenlenecek fatura için ; alıcının Yatırım teşvik belgesi ve global listeyi size ibraz etmesi gerekir.Global listede istisna uygulanacak makine veya techizatın belirtilmiş olması gerekir.


 

Tarih : 28.08.2015
Soru :
Firmaya vergi denetim kurulundan tebliğ gelmiş ancak tebliğ alınmamış Tebliği getiren memur ben tebliğ edilmedi kimse yoktu diye yazıp geri göndereceğim dedi Büyük ihtimalle defter ve belge isteme yazısı - Defter ve belge isteme yazısı tebliğ edilemezse ne olur? - İstenilen defter ve belgeler 2010 yılına aitse yani zamanaşımına 4 ay var bu durumda tebliğ edilemedi diye 2010 yılına ait ceza kesilemeyecekmidir? Tebliğ edilemeyen defter ve belge isteme yazılarının akıbeti ne olur Saygılar

Cevap :
Memur eli ile tebliğ edilemeyen yazı ilanen tebliğ edilir.ilanen yapılan tebliğe rağmen Defter ve belgeler içi VUK 30. Madde gereği resen cezalı tarhiyat yapılır ayrıca VUK 359. maddeye göre savcılığa suç duyurusu yapılır.


 

Tarih : 27.08.2015
Soru :
bir müşterim bankadan 4 adet makina alıyor ve 200.000 tl ödüyor. banka bu ödemeyi dekontla belgelendiriyor ve fatura olarak bunu kullanabileceğimizi söylüyor. Ancak banka KDV ye tabi olmadığından makine maliyeti 50.000 tlye geliyor. Müşterim bu makinayı başka bir firmaya satarken KDV'limi kesecek. eğer öyle kesecekse banka kdv beyan etmediği için 50.000 tl'nin kdv yüküde müşterimize mi kalacak teşekkür ederim

Cevap :
Müşteriniz Başkasına makineyi sattığında + KDV tahsil edecektir. Dolayısiyle katma değer vergisi yükü olmaz.


 

Tarih : 27.08.2015
Soru :
A.Ş. tasfiye girmiş ve firma kapanmıştır Bu durumda defter ve belgeler kim tarafından saklanacaktır bu yükümlülük kimin görevidir? Tasfiye memuru mu? Müdür mü? YK üyeleri mi? Ortaklar mı? Teşekkürler

Cevap :
Tasfiye sonu yaptığınız veya yapacağınız genel kurul da defter ve belgelerin kimin tarafından saklandığını veya saklanacağını kararının verilmiş olması gerekir.


 

Tarih : 25.08.2015
Soru :
İyi günler müşterimiz olan cemaat vakfı arsasını inşaat firmasına dükkan karşılığı vermiş ve inşaat sonunda İnşaat firması vakfımıza 2 adet dükkanın faturasını kesmiştir. Bizler vakıf olarak bu faturanın karşılığında ödeme yapmayacağız peki arsamızın devri için ne gibi bir belgeleme yapacağız elimizden sadece gelir makbuzu ve gider makbuzu bulunmaktadır. Yevmiye kaydı hakkında da bilgi verirseniz sevinirim.teşekkurler

Cevap :
Vakıf arsa payının devrini tapudan müteahhide devir edecekti.Vakfın bilançosunda yer alan arsa nitelik değiştirerek Binaya dönüşmüştür. Aktifde Bina olarak yer alacaktır.


 

Tarih : 21.08.2015
Soru :
Üstad bir mükellefim için 2010 yılına defter belge istenmiştir.(müfettiş) Pazartesi son günüdür. Ancak defteri tasdik ettiğimiz tarih, noter, makbuz bulunduğu halde, DEFTER ZAYİ olmuştur. Müfettiş defteri getirmediğiniz taktirde savcılığa bildireceğim diyor. Acaba bu günden ulusal bir gazeteye kayıp ilanı versek kabul edilirmi? veya kayıp ilanı defter(işletme) için geçerli olurmu? saygılar.

Cevap :
Defterlerin Kayıp olduğu tarih de gazete ilanı verilmesi ve VD bilgi verilmesi gerekirdi.Bu gün ilan verilesinin bir anlamı olmayacaktır.


 

Tarih : 18.08.2015
Soru :
İSO 9001, İSO 14001 gibi kalite belgelerinin muhasebe kaydını yaparken 7 li gider hesaplarını mı yoksa 260 haklar hesabını mı kullanmam gerekiyor. yardımınızı bekliyorum.

Cevap :
Yapacağımız giderler Muhasebenin Temel Kavramlarından olan dönemsellik ilkesine göre kayıt etmeniz gerekir.


 

Tarih : 11.08.2015
Soru :
Firma KDV iadesi talep etmiştir KDV tevkifatından ötürü KDV iade vergi inceleme raporuna istinaden gerçekleşecektir Vergi Müfettişinden 14.04.2015 tarihinde defter-belge isteme yazısı tebliğ edilmiştir Biz defter ve belgeleri 25.04.2015 tarihinde teslim ettik fakat evrak teslim tutanağı düzenlenmemiştir Tekrardan bildirmemize rağmen defter belge teslim evrakını sonra düzenleriz diye cevap almaktayız Aklıma takılan hususlar; - KDV iadesinden ötürü vergi incelemesi ne kadar zamanda bitirilmek zorundadır? - Vergi incelemesi için defter-belge teslim tutanağı imzalanmadı bu durumda vergi inceleme süresi başlamamış mı olur örneğin defter-belge teslim tutanağını 20.08.2015 de düzenlenirse vergi incelemesi de 20.08.2015 de mi başlamış sayılır (Filli teslim tarihi önemini yitirir mi tutanak başka tarih olduğu için) Teşekkürler

Cevap :
Vergi incelemesi için zaman aşımı baz alınır.İnceleme elemanı inceleme başlama tutanağı yapmak zorundadır


 

Tarih : 10.08.2015
Soru :
sayın danışman , bir A.Ş. genel kurulu için , komisere elden ücret verdik. belgesi yok , ancak firma ücreti bankadan muhasebeye teslim etti. KKEG ye atacağız. bu kaydımız ileride sorun olur mu , rüşvet vermekten ötürü

Cevap :
Hükümet komiserine ödenen bedel ÜCRETTİR.Ödenen ücret için bordro düzenleyecek GV ve DV hesaplayacaksınız. SGK hesaplamanyacaksınız.


 

Tarih : 08.08.2015
Soru :
30.06.2015 tarihi ile serbest meslek mensubu (avukat) mükellefimize kapanış verdik. bilindiği üzere yıllık beyanname verilmeden mahsup işlemleri yapılmıyor... kişinin 2015 yılında işyeri açma gibi bir durumu yok çünkü devlet memuru oldu yıllık beyan verilmeden 2.dönem geçici vergi üzerinden vergi mahsuplarını dilekçe ekinde yapabilir miyiz. ayrıca iade alacaklarmızın hepsi devlet kurumlarından muhasebe işlem fişi olarak resmi belge niteliğindedir. vergi dairesine dilekçe ekinde bildirdiğimizde mahsupları yaparlar mı...

Cevap :
Bahsettiğiniz vergi GV stopajı ise; Kesilen vergi 2. dönem geçici vergi beyannamesinden mahsubu yapılır.mahsup edilecek vergi olmaz ise,yıllık beyannameden mahsubu yapılır.


 

Tarih : 06.08.2015
Soru :
Bir mükellef şahıs açılış yapıtık arkadaşı ve işyerinde çalışan kimse işle ilgileniyordu ancak bir ay geçti firma sahibi ortada yoktur işçi girişleri yaptırılmakta ancak işyerinin kapasitesinin çok üzerinde bunun üzerine firma sahibinin imzalı beyanı gerek dediğimde burada değil gelecek dendi ancak ben artık çalışmak istemiyorum Bu durumda; Ben artık onlarla çalışmayacağımı ve ortada firma sahibide olmadığından defter ve belgeleri kime vermeliyim çünkü vekaletli kimse yoktur Teşekkürler

Cevap :
Müşterinin bilinen adresine noterden ihtar göndererek defterleri almalarını isteyiniz.Verilen sürede gelen olmaz ise durumu VD bildiriniz.Sözleşmelri iptal ediniz.


 

Tarih : 04.08.2015
Soru :
Üstadım kolay gelsin. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında Yurtiçinden mal temin etmekteyiz. Alımlarda hammaddelerde hata bulunması neticesinde iade yapılmak istenmektedir. Ancak işlem açısınndan bir kaç sorum olacak. Hammadde alımları neticesinde DİİB kapsamında alınan mal için KDV ödenmediğinden indirim konusu yapılmamaktadır. İadesi neticesinde uygulama nasıl olacaktır. İmalatçı olarak bende KDV fatura kesicem. yani 320- Satıcı Borç 150-Hammadde Alacak Şeklindemi yapmam gerekiyor. Alımlar neticesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı sistemine DİİB alımları yurtiçi fatura kesilmesi neticesinde Sisteme işlenmekte daha sonra üretim ve ihracat neticesinde GÇB istinaden imalat raporları ile belge kapatılmaktadır. İade olunca bu kapatma işlemi nasıl sonuçlanacaktır. Cevaplarınız için teşekkürler

Cevap :
Konu hakkında(Dış ticaret) bilgi sahibi değiliz.Dış ticaret müsteşarlığından bilgi alınız.Muhasebe işleminiz doğrudur..


 

Tarih : 04.08.2015
Soru :
Üstadım. Yurtdışından Alınan Avanslar 340- hesapla ilgili bir sorum olacak. Firma siparişten vazgeçtğinden dolayı 3.000,00Euro Avansı kaldı,uzun yıllardır kalan bu para karşı taraftan talep edilmemektedir. Değerlenen bu rakkamı sonuç hesaplarına nasıl alabilirim. 340-Alınan Avanslar 602-veya 679 Gelir hesaplarına alarak kapatsam her hangi bir sakıncası olurmu. Belge olarak bir şey düzenlemek (Fatura) gerekirmi yoksa virman yapsam yeterlimi.

Cevap :
679 hesaba gelir olarak kayıt yapabilirsiniz.Mal ve hizmet satın alınmadığı için belge aranmaz. Hesap virmanı yeterlidir.


 

Tarih : 03.08.2015
Soru :
Kozyatağı vergi dairesinde kendime ait Yıllık Gelir vergisi beyannamemde indirim konusu yaptığım sağlık harcamalarının VUK 232 göre Adıma düzenlenmiş faturaların olmasını yazar kasa ve perakende satış fişlerini kabul edemeyeceklerini bildiren bir telefon ettiler Halbuki 232 madde düzenlenecek belge sınırlarını ve çeşitlerini göstermekte Konuyla ilgili bilginiz varmı .Daha önceki yıllarda böyle bir uygulama yoktu.Bu sene çıkan bir tebliğ varmı Bilgi verirseniz sevinirim

Cevap :
GV yıllık beyannamesinde indirilen sağlık ve eğitim giderleri Fatura ve S.Meslek makbuzu ile belgelendirilmesi gerekir. ÖKC fişlerinde isim yazmadığı için VD nin uygulaması doğrudur.


 

Tarih : 28.07.2015
Soru :
Merhaba; Hindistanda ki bir firmadan peşin ithalat yaptık. Malı gümrükten çektikten sonra ürünlerin bir kısmının ambalajlarında yıpranmalar olduğunu gördük. Buna istinaden Hindistandaki firma bize bir kısım ödeme yaptı ve iskonto yapıldığına dair bir belge gönderdi. Gelen parayı gelir hesabına işledik.Bununla beraber ürünün ithalatı aşamasında gümrükte kdv ödediğimiz için konuyu KDV Kanunu açısından değerlendirmenizi rica edeceğim. Uğur Arslan.

Cevap :
Ödenen KDV si indirim konusu yapılır.


 

Tarih : 28.07.2015
Soru :
Sayın Danışman; Mükellefim olan Ltd. Şti. işyeri merkezi olarak belediyeden kiralamış olduğu işyerini kullanmaktadır. Belediyeye yapmış olduğu kira ödemelerini de mahsup alındısı ile belgelendirmektedir. Ancak ödemeler esnasında kendisinden %18 kdv alınmakta ve mahsup alındısında da kira ile birlikte bu tutar görünmektedir. Kendisinden tahsil edilen bu kdv mükellefimin kdv beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi? Belediyeler Kdv'ye tabi midir? İndirim konusu yapılırsa sonrasında mevzuata aykırı bir durum oluşur mu? İyi çalışmalar.

Cevap :
Ödenen KDV si indirim konusu yapılır .KDV tahsiline yetkili olup olmadığı konusunda kiralanan yerin belediyenin iktisadi işletmesine kayıtlı ise kdv tahsili hukukidir.


 

Tarih : 27.07.2015
Soru :
Merhaba, A) Yabancı ülke(Azerbaycan) merkezli bir şirkete Türkiye de şube açmadan potansiyel vergi numarası almamız mümkün mü? Evet ise Potansiyel vergi numarası ile Gümrükte bu şirket adına adına işlem yapabilir miyiz? Örnek, Almanya A dan ürün sipariş ettik. Mal gümrük antreposuna B adına(Bizim Azerbaycan firması)şirket geldi. B firması kendi faturasını kesip, farklı bir ülkeye T1 ile transit ticaret işlemi yapabilir mi? B) Yabancı Tüzel Kişiler 2006/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesine göre; vergi mükellefıyetini gerektirecek bir faalİyeti olmadığı halde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin son fıkrası ile 4358 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan tebliğlere istinaden ilgili gerçek ve tüzel kişilere vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan, yurt dışmda yerleşik yabancı tüzel kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası alması için kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir şeklinde bir metne ulaştık. Lakin potansiyle numara veya irtibat bürosu olan firmalar Fatura Kesebiliyorlar mı? Biz Azerbaycan firması olarak Türkiye de en az maliyet ile bir organizasyon kurup, Almanya dan emtiayı alıp Türkiye de fatura kesip Azerbaycan a satmak istiyoruz. En an masraf ve bürokrasi ile en pratik yolu ndit? Teşekkürler...

Cevap :
Sayın ÖZTÜRK; Potansiyel hesap numarası ile ticari faaliyette bulunamayacağınız kanaatindeyim.


 

Tarih : 27.07.2015
Soru :
Merhaba, Yatırım teşvik belgesi dahilinde makine alımı yaptık.Teşvik tutarı 1.411.000 TL.Satıcı firma 538.000 USD karşılığı fatura kesicek ve tutar 1.479.000 TL ye geliyor.Birincisi teşvik tutarı üzerinde fatura kesilmesi sıkınıtı yaratırmı,ikinciside kdv beyanında bunu beyan edeceğim bir bölüm mevcutmudur. İyi çalışmalar...

Cevap :
Teşvikden yararlanılacak bedel teşvik belgesindeki tutar kadar oalacaktır.Kalan tutar üzerinden KDV ödenmesi gerekir.


 

Tarih : 24.07.2015
Soru :
Sigorta acentalığı şirketimizin BABS formlarında SİGORTA KOMİSYON GİDER BELGESİ bildirm yapacakmıyız yapacaksak aynı belgelede 9938 tl komisyon 1601 tl iptal var hangi rakamı hangi formda bildireceğiz. Teşekürler.

Cevap :
Sigorta acenteleri sadece Ba formunda limiti aşan giderleri varsa bildirilecektir.Düzenlenen poliçe tutarları ve primleri ba bs formunda bildirilmez.


 

Tarih : 22.07.2015
Soru :
TEHLİKELİ MADDE DANIŞMANLIĞI BELGESİ ALIP O İŞİDE YAPABİLİR MİYİZ?

Cevap :
MESLEK MENSUPLARI 3568 SAYILI YASADA BELİRTİLEN İŞLER DIŞINDA İŞ YAPAMAZ.


 

Tarih : 22.07.2015
Soru :
Konuyu Tekrar Güncellemek İstedim. Tarlamızdaki ürünlerimizin Ekim Ve toplanması aşamalarında Günlük Veya 2-3 günlük İşçiler çalıştırıp yevmiyelerini vermekteyiz. Çalışan Yevmiyeli işçileri Gider pusulası ile Belgelendirmem Mümkünmü?? Eğer değil ise nasıl bir yol takip etmeliyim.

Cevap :
GVK 54. maddede belirtilen işletme büyüklüğü ölçüsünün altında kalan ziraat işletmelerinde çalışanların aldıkları ücret GVK 23/2. maddesine göre GV den istisnadır.Bu durumda düzenlenecek Gider pusulasında GV tevkifatı yapılmayacaktır.


 

Tarih : 20.07.2015
Soru :
Tarlamızdaki ürünlerimizin Ekim Ve toplanması aşamalarında Günlük Veya 2-3 günlük İşçiler çalıştırıp yevmiyelerini vermekteyiz. Çalışan Yevmiyeli işçileri Gider pusulası ile Belgelendirmem Mümkünmü?? Eğer değil ise nasıl bir yol takip etmeliyim.

Cevap :
Tarım işçileri için sigortalılık talebe bağlıdır.Yani bir nevi isteğe bağlıdır.Talepte bulunurlarsa ve geçici tarım işçisi olarak çalıştıklarını, örneği Kurumca hazırlanan ve Kurumca belirlenen ilgili muhtarlık, il veya ilçe tarım müdürlüklerine usulüne uygun olarak düzenletip onaylattıkları belge ile talepte bulunurlarsa, talep tarihten itibaren sigortalı sayılırlar. Eğer tarım işçisi, zorunlu sigortalı olacak bir işte çalışır yada faaliyette bulunursa yada isteğe bağlı sigortaya müracaat ederse tarım işçiliğinden kaynaklanan tarım sigortası sona erer. Sigortalı emeklilik müracaatında yada sigortalılığının sona erdirilmesi talebinde bulunursa veya ölürse geçici tarım işçisinin sigortalılığı sona erer.


 

Tarih : 20.07.2015
Soru :
Merhaba, Menkul değer firmasında çalışan, belgesi olan biri( fakat belgesini orada kullanmıyor) SMMM Ltd şirketine imza ve temsil yetkilisi olarak ortak olabilir mi? Teşekkürler.

Cevap :
SMMM Ltd şirketine imza ve temsil yetkilisi olarak ortak olanlar, başka kurum ve kuruluşlarda ne vasıfla olursa olsun bordrolu çalışamaz.


 

Tarih : 20.07.2015
Soru :
Merhaba, Eşimin belgesi yok. Çalıştığı büroyu bir arkadaşıyla devir alacaklar. En fazla % kaç ortak olabilir. Teşekkürler

Cevap :
Meslek mensubu olmayanlar,mesleki şirketlere ortak olmazlar.


 

Tarih : 14.07.2015
Soru :
Merhaba,vergi mükellefi olmayan birinden noter satış sözleşmesi ile alınan iş makinasının ihracatında belge düzeni ve ihracatın gerçekleştirilmesi konusunda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Bu makine için KDV siz ,GV stopajsız gider pusulası düzenlenecektir. Belge Gider pusulası.Diğer taraftan vergi mükellefi olmayan bir kişinin iş makinası sahibi olması rastlanır bir durum değildir.


 

Tarih : 14.07.2015
Soru :
İYİ GÜNLER USTADIM FİRMALARA GİZLİ MÜŞTERİ HİZMETLERİ VERMEKTEYİZ. İNTERNET ÜZERİNDEN BİZE ÜYE OLAN KİŞİLERİ FİRMALARA YÖNLENDİRİP DENETİM YAPTIRIYORUZ. BUNLA İLGİLİ KİŞİLERE ÜCRET ÖDENİYOR. BU ÜCRETİ NASIL BELGELENDİRİRİZ VERGİ BOYUTU NEDİR BİZ FİRMA OLARAK VERGİ SORUMLULUĞUMUZ NEDİR. İYİ GÜNLER

Cevap :
ÇALIŞTIRMIŞ OLDUĞUNUZ KİŞİLERİ BORDRO ÜZERİNDEN VERGİLENDİRMENİZ GEREKİR.


 

Tarih : 09.07.2015
Soru :
İYİ GÜNLER ŞİRKET ORTAĞININ VEFATI DOLAYISIYLA VERASETEN HİSSE DAĞILIMI SONUCUNDA ŞİRKETİN MİRASÇILIK BELGESİNDE 3.750 PAYA KARŞILIK 8 PAY EDİLMİŞ OLUP 3 PAY 2 ÇOCUK İÇİN , 2 PAY 1 EŞ İÇİN TAKSİM EDİLMİŞTİR.ŞİRKET PAYI 3.750 TL TAM OLARAK BÖLÜNEMEDİĞİ İÇİN BU PAYIN DAĞITIMI İLE İLGİLİ BİLGİ RİCA EDİYORUM .AYNI ZAMANDA ÖLEN ORTAĞIN EŞİ DE ŞİRKETTEKİ HİSSELERİNDEN NOTER KANALIYLA FERAGAT ETMİŞTİR VE EŞİT ORANDA 2 ÇOCUK İÇİN PAY EDİLECEKTİR.HİSSE DEVRİ KARARINDA MUTLAK SURETTE BÖLÜNEMEYEN PAY GÖSTERİLMELİ MİDİR ? DESTEĞİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA

Cevap :
Mirasçılardan eş şirketteki payından feragat ettiğine göre; 3750 TL iki çocuğa paylaştırıldığında kişi başına 1875 TL hesaplanmaktadır. Bu Limited Şirketler için paylaşılabilir bir tutardır.Bahse konu şirketinizde hisseler iki çocuğa 25 TL ve katlarına göre paylaştırılacağına göre paylı mülkiyet sistemi gerekmemektedir.


 

Tarih : 08.07.2015
Soru :
MÜKELLEFİMİZİN SGKYA 100.000 TLDEN FAZLA BORCU OLDUĞU İÇİN YAPILANDIRMAYA BAŞVURDU. SGKDAN İSTENEN BELGELER ARASINDA SMMM VEYA YMM TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇOK ZOR DURUM HALİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN RAPOR EVRAĞI VAR. SERBEST MUHASEBECİ OLARAK BİZ BU RAPORU HAZIRLAYABİLİR MİYİZ? İYİ ÇALIŞMALAR KOLAY GELSİN

Cevap :
Bahsettiğiniz Raporu Serbest Muhasebeciler düzenleyemez.


 

Tarih : 08.07.2015
Soru :
1-stratejik yatırım kapsamında teşvik belgesi alındığı varsıyımı ile, a-ilave istihdam sayısı neyi ifade ediyor, sgk işveren teşvik uygulamasını başlatmak için nasıl bir yol izlemeliyiz b-teşvik nasıl uygulanacak? adım adım alabilirmiyiz?

Cevap :
111 sayılı Kanun’un 74. Maddesi ile 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Süresi : 01.03.2011 ile 31.12.2015 tarihine kadar işe alınan her sigortalı Şartları : * işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları * aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları * a)18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan; 1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle, 2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle, b)29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle, c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle, ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle, d)18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanır. Teşvik Tutarı : 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Diğer Hususlar : İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi,sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez. Teşvik Kapsamına Girmeyenler :Bu madde hükümleri; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhaleKanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleriile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlarve yurt dışında çalışan sigortalılarhakkında uygulanmaz. 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreylebu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Teşvikin 5510 sayılı Kanun’dan doğan 5 puanlık indirim ile birlikte değerlendirilmesi : Bu maddeyle sağlanan destek unsuru, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.


 

Tarih : 06.07.2015
Soru :
Merhaba, 29/06/2015 tarihinde vergi inceleme grup müdürlüğünde firmamızla ilgili inceleme başlatılacağı tarafımıza tebliğ edildi bizde memurlara mali tatil sebebiyle mali tatilden sonra belgeleri getireceğimizi söyledik tamam dediler ancak şimdi arayıp hemen getirmemizi istediler bu durumda evrakları mali tatilden sonra götürme hakkımız var mıdır_? mali tatilden önce tebliği aldığımızdan hemen götürmemiz mi gerekir_?

Cevap :
Mali tatil süresinden yararlanacaksınız.Mali tatille ilgili detaylı yazımız Web sayfasında mevcuttur.


 

Tarih : 02.07.2015
Soru :
Sn. Danışman; Adıma kayıtlı bir muhasebe bürom var. Büromu kapatmadan başka bir meslektaşım ile birlikte bir SMMM Ltd Şti kurmak istiyorum. Yönetici ortak olabilir miyim? Ortağım olacak meslektaşım bir firmada belgesini kullanmadan bordrolu olarak çalışmaktadır. Ortak olmasın da bir sorun var mı? Ayrıca 25.05.2015 tarihli Resmi gazete de Serbest muhasebecilik ibaresinin kalktığı yazıyor. Kuracağımız şirketin ünvanını XXX Mali müşavirlik Ltd Şti yapabilir miyiz? Teşekkürler

Cevap :
Serbest çalışan meslek mensubu Şirkete ortak olabilir ancak, yönetici olamaz. Arkadaşınız, yönetici olmamak şartı ile şirkete ortak olabilir.Kullanılacak mesleki Unvan "SEBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR" olaması gerekir Kaldırılan Unvan "serbest muhasebeci" unvanıdır. SMMM unvanındaki "Serbest Muhasebeci unvanı çıkartılmamıştır.


 

Tarih : 02.07.2015
Soru :
Merhaba, Şirketimizin aktifine kayıtlı bir adet tır ve çekicimiz yanma sonucu trafikten çekme belgesi ile kullanılamaz hale gelmiştir. Sigorta şirketi ile halen mahkemelik olmak ile birlikte araçlarımızı kayıtlarımızdan çıkartmamız mümkün müdür? Kayıtlarımızdan çıkartırken alışta indirdiğimiz kdv yi ilave edilecek kdv olarak kdv beyannamemize eklememiz mi gerekecektir? Sigorta şirketi bize yanan araç bedelini gönderdiğinde sigorta şirketine fatura kesmemiz gerekir mi? Kesmeden de gelir hesaplarına intikal ettirmemiz mümkün müdür? Teşekkür ederim. İyi çalışmalar,

Cevap :
Sigorta şirketi ile aranızdaki sorun çözülmeden aracı aktifden çıkartamazsınız.Alışta indirdiğiniz KDV ilave KDV olarak beyannameye yazmanız gerekir.(araç faturasını Hurda olarak düzenlemeniz halinde KDV hesaplamayacaksınız.) Hasar gören iktisadi kıymetin hasarının sigortalı tarafından giderilmesi ve buna ilişkin bedelin de sigortalı tarafından ödenmesi durumunda faturanın sigortalı adına düzenlenmesi gerekir. Bu durumda, sigortalının hasar gören iktisadi kıymetin zararının telafisi için piyasadan yaptığı alımlarda ödediği KDV dahil bedelin, KDV mükellefi sigortalı tarafından yansıtma faturası düzenlenerek sigorta şirketin aktarılması ve KDV ye tabi bu masrafların aktarılması için de faturada KDV nin ayrıca gösterilmesi gerekir.


 

Tarih : 29.06.2015
Soru :
Sayın Üstadım. Teşvikli ve Tevkifatlı faturardan kaynaklı KDV İADE talebimizi internet v.d. istenilen tüm evrakları tamamlayarak yaptık. Tercihimizi Teminatsız ve YMM raporsuz olarak gerçekleştirdik. 117 nolu kdv genel tebliğinde 2000,00TL üzeri mahsuben iade taleplerinde Teminatsız ve YMM raporsuz başvurularda Vergi İnceleme Raporuna göre mahsup talebi gerçekleşir diyor. Bildiğim kadarıyla nakden iadelerde YMM raporu ve teminat aranırken Mahsuben iadelerde böyle bir şart yoktu. YMM ile anlaşmamız yok VERGİ İNCELEME RAPORU ile istesek nasıl bir incelemeden geçeceğiz yani defter belge istenecek mi? Mahsup talebimiz 2015-05 dönemi için. Yanıtlarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Vergi İnceleme raporu ile iade talep edilmesi halinde Vergi müfettişi başta iade talebi olmak üzere diğer konularda da inceleme yapma yetkisi vardır. İncelemem defter ve belgeler üzerinde yapılır..


 

Tarih : 27.06.2015
Soru :
01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN E DEFTERE GEÇECEK OLAN MÜKELLEFLER İÇİN 1)GİB NE KADAR ZAMAN ÖNCEDEN BAŞVURU YAPMAK GEREKİR? 2)GİB YAPILACAK BAŞVURU İNTERNET ORTAMINDAMI VEYA ELDEN BELGELERİ İBRAZ EDEREK Mİ YAPILACAK? VERECEĞİNİZ DEĞERLİ BİLGİLER İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Konu ile ilgili olarak yapılması gerekenler için Resmi Gazete No 28141 Resmi Gazete Tarihi 13/12/2011 ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)İnceleyiniz.


 

Tarih : 25.06.2015
Soru :
Sayın Danışmanım Firmamıza bağlı sgk lı çalışan Amerika da doğum yapmak üzere izne ayrıldı. Elimizde 37.haftasına kadar çalışabileceği doktor raporu vardı. Doğumu yaptıktan sonra doğumu yaptığına dair bir belge ile dönecek buradaki işlem tamam sgk ye verilip işlem tamamlanacak. Asıl Soru su 37. haftasında izne ayrılan bu işçimizin izne ayrıldığı bordrosunda gözükecek Ancak Aylı prim ve hizmet bildirgesinde de eksik gün bildirimi yapılacak mı ? Eğer yapılacaksa Bu işi ilk defa yapıyorum Yani Elimizde eksik gün bildirimi için bir belge yok çünkü yurt dışına gidecek Bu gidişi de belgelendirmek gerekiyor mu ? Eksik gün bildirimi için Saygılarımla

Cevap :
İşçi doğum öncesi yasal iznini kullanıyor raporu onaylamanız yeterlidir. Eğer doğum izni süreleri aşılmış ve bu işçi yeni bir rapor sunmamışsa eksik gün nedeni yurtdışı seyahati ise bunun beyanını işçiden yazılı olarak almanız gerekir. İşçinin yazılı bildirimi mesned gösterilerek eksik gün nedeni seçilecektrir.


 

Tarih : 25.06.2015
Soru :
2014/10.aydan itibaren her ay ihraç kayıtlı satışımız bulunmaktadır.2014/12.ayda sanayi sicil belgemizin süresi dolmuş bulunmaktadır.vize edilmediğinden dolayı 2014/12,aydan sonraki ihraç kayıtlı satıştan doğan kdv iadeleri mahsubu sanayi sicil belgesi şu an yenilenirse yapılabilir mi. o dönemlerdeki kdv iademizi yenilemediğimizden dolayı mahsubu mümkün müdür. tesekkürler.

Cevap :
mahsubun yapılamayacağı görüşündeyiz.Firmanın ilgili aylarda imalatçı vasfı yoktur.


 

Tarih : 24.06.2015
Soru :
Sayın Yetkili, SGK yönünden Defter ve Belgelerin saklanması ve incelenmesinde Belgeler nelerdir. Alış ve Satış faturaları da 10 yıl süreyle saklanmalımıdır.Yani Belgeler sözcüğünün içinde Alış ve Satış faturalarıda varmı.Bu konuda açıklayıcı bilgi vermenizi rica ediyorum. Saygılarımla.

Cevap :
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda zaman aşımı süresi 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun belgelerin Saklanması, saklama süresi başlıklı 82. Maddesi hangi belgelerin saklanması gerektiği, saklanma süreleri ile ilgili hükümler içermektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 82. Maddesi, gerekçesi ve bu madde içinde atıf yapılan Türk Ticaret Kanunu’nun 64 ve 65. Maddelerinin ilgili bölümleri aşağıya alınmıştır. C) Saklama ve ibraz I- Belgelerin saklanması, saklama süresi Madde 82- (1) Her tacir; a) Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini, b) Alınan ticari mektupları, c) Gönderilen ticari mektupların suretlerini, d) 64’üncü (1) maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri, sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür. (2) Ticari mektuplar, bir ticari işe ilişkin tüm yazışmalardır. (3) Açılış ve ara bilançoları, finansal tablolar ve topluluk finansal tabloları hariç olmak üzere, birinci fıkrada sayılan belgeler, Türkiye Muhasebe Standartlarına da uygun olmak kaydıyla, görüntü veya veri taşıyıcılarda saklanabilirler; şu şartla ki; a) Okunur hâle getirildiklerinde, alınmış bulunan ticari mektuplar ve defter dayanaklarıyla görsel ve diğer belgelerle içerik olarak örtüşsünler; b) Saklama süresi boyunca kayıtlara her an ulaşılabilsin ve uygun bir süre içinde kayıtlar okunabilir hâle getirilebiliyor olsun. (4) Kayıtlar 65’inci (2) maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca elektronik ortama alınıyor ise, bilgiler; bilgisayar yerine basılı olarak da saklanabilir. Bu tür yazdırılmış bilgiler birinci cümleye göre de saklanabilir. (5) Birinci fıkranın (a) ilâ (d) bentlerinde öngörülen belgeler on yıl saklanır.


 

Tarih : 24.06.2015
Soru :
Merhaba 2014 yevmiye defterleri luca programından yazdırırken hata ile belge türü yazdırılmasın seçeneğini seçtim.Yevmiye Defterindeki fişlere tükenmez kalemle belge türü yazılmasında herhangi bir sakınca varmıdır.

Cevap :
Bilgisayar ortamında tutulan deftere elle yazı ve rakam yazılmaz.


 

Tarih : 24.06.2015
Soru :
İŞYERİMİZDE 6 PERSONEL ÇALIŞMAKTADIR.BUNLARDAN 2 Sİ EMEKLİDİR. 1-EMEKLİLERİN HARİCİNDEKİ DİĞER 4 KİŞİ 01.06.2006 TARİHİNDE İŞE GİRMİŞLERDİR. 4 ÜDE 29 YAŞINDAN BÜYÜKTÜR. 2- 1 ÇALIŞANIMIZ İŞİMİZLE İLGİLİ 2 YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNUDUR. DİĞER ÜÇ TANESİ İSE 20.01.2015 24.01.2015 ARASI 40 SAAT EĞİTİM GÖRDÜKLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI' NIN İZNİ İLE AÇILMIŞ DENİZ İŞ GÜVENLİĞİ ÖZEL EĞİTİM VE PERSONEL DANIŞMANLIĞI TİC.LTD ŞTİ NDEN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMIŞLARDIR. BİZİM 4 PERSONELİMİZ İÇİN İŞVEREN VE İŞÇİLER OLARAK İLGİLİ KANUN VE GENELGEYE GÖRE SİGORTA PRİM HİSSELERİ DESTEĞİNDEN VE İNDİRİMLERİNDEN YARARLANABİLİRMİYİZ.

Cevap :
SGK Prim Teşvik Listesi İSMMMO adresinden diğer şartları da kontrol ederek teşvik tercihinde bulununuz.


 

Tarih : 23.06.2015
Soru :
Sayın İlgili, Otomasyon hizmetleri veren mükellefim, kendi müşterisi olan Teşvik Belge sahibi bir firmaya; teşvikle ilgili listede bulunan ''Aliminyum Ergitme Fırını'' kalemi olarak KDV kanununun 13/d maddesine istinaden kdv istisnası ile bir fatura kesecektir. Fatura kesildikten sonra KDV mahsuben iade talebimizde; İmalatçı bir firma olmadığımız ve kapasite raporu mevcut olmadığı için sıkıntı yaşar mıyız? Not: Mükellef firmamız hizmet hüviyetli, şahıs bilanço usulüne tabi olup, makinelerin parçalarını tedarik edip, montaj, kurulum hizmete alma ve bazı kısımlarda fason yaptırılıp makine imal eden bir otomasyon firmasıdır.

Cevap :
Bahsettiğiniz iade ve mahsup işleminde sıkıntı yaşanmayacağı kanaatindeyiz.


 

Tarih : 22.06.2015
Soru :
Sayın danışman sorum V.U.K. 454 Sayılı Genel Tebliğle ilgili. 2014 yılında 10 milyon ciroyu geçen Döviz büfesi ( döviz alım-satım belgesi düzenliyor) E-defter ve E- fatura sistemine geçmek zorunda mıdır ?

Cevap :
10 Milyonluk koşul Sektör ayrımı olmaksızın TÜM MÜKELLEFLERİ kapsamaktadır.


 

Tarih : 22.06.2015
Soru :
Bir ltd şirketin ortagı trafık kazasında hayatını kaybeder.şirketde 84 pay 2100.-tl tutarında hisseye sahiptir.mirascılık belgesinde 3 pay 14 yaşındaki kızına 3 pay 3 yaşındakş oğluna ve 2 pay de eşine verilmiştir.Sirket genel kurul kararı alıcak ama genel kurulda her hiise değeri 25 tl olduğunu düşününce kızına 31 pay 775 oğluna 31 pay 775 21 payda 525 eşine paylaştırrp açıkda 25 tl bölünemeyen pay çıkıyor benim sorumun bu bölünemeyen bu payın 12.50 kızına 12,50 oğluna mu paylaştıracağız yoksa hepsini annesine mi yazılacak müşterek temcilci olarak da annesimi yazılacak.-Bu tür durumalrda ne yapışması gerekir elinizde hiç bölünemeyen paylarla ilgili örnek varmıdır.İto aradım pek yardımcı olmadılar İSMMMM sorun diye başından savdılar.Yardımcı olurmusunuz? Saygılarımla

Cevap :
%31.50 Bir Çocuğu %31.50 Diğer Çocuğu %21 Anneye ait Bu durumda 1 Pay çocukları aittir. 6102 Sayılı TTK'nun 599 sinde paylı mülkiyet hakkı getirilmiştir. Bir esas sermaye payı birden fazla ortağa ait olduğu takdirde, paydaşlar şirket sözleşmesinde ön görülen ek ödeme ve yan edim yükümlüklerinden dolayı şirkete karşı müteselsilen sorumludur. Paydaşlar, esas sermaye payından doğan haklarını, ancak atayacakları ortak bir temsilci aracılığı ile kullanabilirler.


 

Tarih : 19.06.2015
Soru :
MERHABA, LTD sirketi hisse devri yaparken ortaklar pay defterı olmadıgını farketmısler.Tıcaret odası pay def olmadan ıslem yapmamıs..Muhasebecileri vefat etmıs 4 sene once..onada soramıyorlar...zayı belgesı almak için mucbır sebep yok ortada..bu durumda ne yapılması gerekıyor..cezayi bir durum varmıdır? tesekkurler

Cevap :
6102 sayılı TTK'nun 64-4 maddesinde Muhasebe ile ilgili olmayan defterleri - Yönetim Kurulu Karar Defteri - Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri - Pay Defteri olarak belirlemiştir. Kanun 64-4 maddesi muhasebe ile ilgisi olmayan defterleri de ticari defterler olarak hüküm altına almıştır. Pay defterleri, genel kurul toplantı ve müzakere defterleri yeterli yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanmaya devam edebilecektir. Ayni Kanunun 562-1/c maddesine istinaden gerekli açılış ve kapanış onaylarını yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır. Zayi ettiğiniz defterleri (pay ve genel kurul) zayi belgesi olarak noterden yenisini tasdik ettirebilirsiniz. Zayi belgesi almadan defterini tasdik ettirdiğinizde 6102 sayılı TTK'nun 562 - 6/f maddesine istinaden idari para cezasına muhatap olabilirler.


 

Tarih : 18.06.2015
Soru :
Yurtdışında fuar için İhracatçılar birliğine 3.405,00Euro Başlangıçta sonrada Kalan 3.405,00Euro Ödenecek fuar desteği %50 Birlik tarafından ödendiğinde fatura kesilerek 3.405,00.-Euro geri alınacaktır. Sormak istediğim. Ödemelerde banka dekontundan başka bir belge yoktur. Bunların Gider kaydı nasıl olacaktır. Kesilecek devlet Desteği faturasında destek bedeli Euro 3.405,00 Yazılarak hangi kurdan MB Döviz alış kurundanmı kayıtlara almak gerekir. 102-Bankalar 679-Devlet Destekleri. Olarak kayıt altına alınacak. Ancak Gderleştirilecek Ödemelerimiz için dekont yeterlimidir. İhracatçı Birlikleri Fatura vermedi.

Cevap :
Yapılan Muhasebe kaydı doğru kayıtdır.Dekont yeterlidir.


 

Tarih : 18.06.2015
Soru :
Sayın üstadım, Anonim şirketin 2015 yılı Karar defterini tasdik ettirilmemesi hakkında sorum olacak. Mevzuatlarda zayii olması ile ilgili bir çok tebliği var.(zayii belgesi ile noter defter tasdiki yapılıp kullanılabilir ) Fakat hiç tasdik ettirilmemesi ile ilgili bir yayın yok . Tasdik ettirilmemiş olması o yıl içinde karar almak ve genel kurul yapmak gerektiğinde nasıl bir yol izlememiz gerekecek. Teşekkürler

Cevap :
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının müştereken Ticari Defterlere ilişkin tebliğ 19.12.2012 tarih 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu tebliğin 13 ncü maddesine istinaden Yönetim Kurulu Karar Defterinin açılış onayları her hesap dönemi için yapılması zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen A.Ş'ler 6102 sayılı TTK'nun 562-1/c maddesine istinaden 2015 takvim yılı için 4.934.00 TL'sı idari para cezasına muhatap olurlar.


 

Tarih : 18.06.2015
Soru :
Sayın üstadım, Anonim şirketin 2015 yılı Karar defterini tasdik ettirlmemesi hakkında sorum olucak. Mevzuatlarda zayii olması ile ilgili bir çok tebliği var.(zayii belgesi ile noter defter tastiki yapılıp kullanılabilir )

Cevap :
6102 Sayılı TTK'nun 562-1/c maddesine istinaden 2015 Takvim yılı için 4.934.00 TL idari para cezasına muhatap olurlar. İdari para cezaları her takvim yılında yeniden değerleme oranında artırılır.


 

Tarih : 17.06.2015
Soru :
İyi günler, Defterini tuttuğumuz bir firma kamu kurumu (Tüvesaş) ihalesine 2015/3. ayda girip makine parçası (pnomatik silindir) satışı yapmıştır. Teslim işlemi 2015/6. ayda olmuştur. Kamu firması ile ihale sözleşmesi imzalarken "ilgili SGK dosyamızın olduğu SGM ile görüşerek bu ihale için dosya açtırmamızı" yazılı ve sözlü olarak söylediler. SGK ile görüştüğümüzde bu ihalede direkt bir işçi çalıştırması olmayacak ise dosya açtırılmasına gerek olmadığını teslimden sonra dilekçe ile kuruma başvurup ilişiksizlik belgesi alınabileceği söylendi. Firmamız 70 civarı çalışanı ile makine parçası imalatı yapıp iç ve dış piyasaya satmaktadır. İlk defa bir ihaleye girip kamuya iş yapmıştır. 1. Bu ihaleden dolayı, bu ihale sürecindeki %5'lik sigorta indirimimizi kayıp eder miyiz. 2. Tüm sigortalılar için indirim hakkını kayıp etmemek için SGK müdürlüğüne bu tarihte "bu ihale işinde 2 işçi çalışmıştır" diye bildirsek sadece o 2 işçinin aylık hizmetlerini düzeltsek olur mu. 3. Yada ilgili SGK'ya "iş yerinde bu ihale için ayrıca işçi çalıştırılmamıştır. Piyasa için ürettiğimiz mallardan satılmıştır" dersek kabul ederler mi. 4. SGDP ödenen 2 adet çalışanımız var. Bunlarda indirim olmadığından bunları SGK'ya bildirsek olurmu. Şimdiden teşekkürler.

Cevap :
1. ihalelli işlerde %5lik indirimden yararlanılamamaktadır 2. İhale dosyasını alt işveren koduyla ayırmanız gerekmektedir. 3. İhale şartnamesinde işçi çalışrırılması hakkında bir husus varsa bu dikkate alınmalıdır. 4. çalıştırılan işçilerin 4/a sigortalı ya da sgdpli oluşları bir önem arzetmemektedir.


 

Tarih : 15.06.2015
Soru :
Sayın Danışman, ………İnşaat Turizm San. Ve Tic. A.Ş nin Ticari faaliyet konusu içinde “……..Gayrimenkuller işletmek, kiraya vermek …”olan ,Ticari Defterlerinde 153 hs. yer alan Devre mülk ve Villa dairelerini yaz sezonunda kiraya vermek veya Apart olarak işletmek ister .Bu faaliyeti nedeniyle sadece % 18 kdv ile konaklama veya hizmet faturası ile kayıtlarına gelir kaydeder . Bunun dışında , bu faaliyeti nedeniyle Turizm Bakanlığı, vs. yerlere müracaat etme, İzin Belgesi alma vs.. gibi yükümlülüğü var mı? Teşekkürler, Saygılar

Cevap :
Vergi ve muhasebe uygulamaları dışındaki yapılacak işlemler konusunda bilgi sahibi değiliz.İlgili kurumlardan bilgi talep ediniz.


 

Tarih : 15.06.2015
Soru :
sayın üstadım: çobanlık yapan bir şahıs büyük ve küçük baş hayvanları var işini daha profösyonel yapmak istedi ve bir l.ş. kurdu iştigal konusu hayvan yetiştirmek 1- mevcut hayvanları şirket aktifine nasıl kayıt edecek 2-hayvankların yavrularını nasıl kayıt edecek 3-süt yün nasıl kayıt edilecek 4-amortismanda hangi hayvana ne kadar faydalı ömür tespit edilecek 5-ilk kuruluş aşamasında koyun keçi inek v.s canlıların şirket aktifine kayıt hangi belge ile işlenecek cevalarsanız böyle bir şirket kurduracak mükellefim olacak teşekkür ederim.

Cevap :
Zirai kazanç muhasebesi konusunda yayımlanmış sektörel kitap edinerek gerekli muhasebe kayıtlarına ulaşabilirsiniz.


 

Tarih : 10.06.2015
Soru :
merhaba üstadım AVUKATLAR MÜVEKKİLLERİNDEN ALMIŞ OLDUKLARI AVUKATLIK ÜCRETİ HARİÇ YAPMIŞ OLDUKLARI YAKIT OTEL YEMEK VS HARCAMALARINDAN DOLAYI ALMIŞ OLDUKLARI FİŞ FATURA VS BELGELERİ MÜVEKKİLLERİNE GİDER YANSITMA ŞEKLİNDE STOPAJSIZ MAKBUZ KESEBİLİRLERMİ YOKSA BU KESECEKLERİ MAKBUZDA STOPAJA DAHİLMİDİR. TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ GİBİ BİR İŞLEM OLMAZ DÜZENLENECEK S.M.MAKBUZUN DA KDV VE STOPAJ HESAPLANACAKTIR.


 

Tarih : 09.06.2015
Soru :
Merhaba, Banka hesapları ekstre üzerinden muhasebe programına işlenmekte, Bu hareketlere ilişkin olarak internet bankacılığı üzerinden belge basımı yapılarak muhasebe fişine eklenmek zorunluluğu varmıdır? Tek tek bu belgelerin basılması yerine Banka ekstreleri belge olarak kullanılabilirmi? Bu belgelere ait numara, Tarih ve türü yevmiye maddesi içinde yazılmalı mı? teşekkürler,

Cevap :
Deftere yapılan kayıtların mutlaka belgesi olması gerekir.(Vergi tah,Virman hesaplar hariç)


 

Tarih : 05.06.2015
Soru :
merhaba, İstanbul'da iş merkezi olan bir müşterim, satışını yaptığı malları direkt fabrikadan (Adana'dan) müşteriye gönderiyor. Ancak malın sevkiyatı sırasında kendi irsaliyesinin/irsaliyeli faturasının kullanılmasını istiyor (müşterilerinin direkt fabrika ile irtibata geçmesini önlemek için) Bu durumda; irsaliye veya irsaliyeli faturasını Adana'daki fabrikaya bıraksa ve kendi belgeleri ile sevkiyat yapılsa olur mu? irsaliye ve faturamızın şehir dışında bir yerden kesilmesi sorun olur mu? (Yorum dışında varsa yasal dayanak rica ediyorum) Teşekkürler

Cevap :
VUK 230/5. maddesine göre Sevk irsaliyesi Malı sev ettiren tarafından düzenlenir.Bahsettiğiniz şekilde bir işlem olmaz.Malı fabrika sevk ediyorsa gideceği mükellefin adresine sevk irsaliyesi düzenlenir.Müşteriniz ancak malı kendi adresine getirtip,kendi irsaliyesi ile alıcısına gönderebilir.Birimimizin görevi mevzuatlar dahilinde yorumu yapar.Yorumumuza katılıp katılmamak sizin tercihinizdir. Yasal görüş için Maliyeden Mukteza alınız.


 

Tarih : 03.06.2015
Soru :
Yevmiye defterini yazdırdıktan sonra farketik ki Kayıtlardaki belge türü "banka dekontu" yerine "fatura" olmuş Bu durumda Yevmiye defterindeki tüm hatalı yazılmış olan belge türünün üzerine tükenmez kalemle tek çizgi yapıp hemen yanına doğru belge türü yazsak doğru bir uygulama olur mu Örneğin, "Fatura" nın üzerine tek çizgi yapıp "Banka Dekontu" tükenmez kalemle yapmış olsak bu doğru olur mu? Defterdeki kayıtlar bu şekilde mi düzeltilmelidir? Saygılar

Cevap :
Sürekli form şeklinde basılan defterlerde kalem ile çizme / düzeltme yapılamaz.


 

Tarih : 02.06.2015
Soru :
2014 Yevmiye defterleri yazılacak ancak defter açıklamalarında Fatura numarası vae örnek A 325468 fakat açıklamada "Fatura" ibaresi yoktur yani belge türü yoktur ve bazı defterler belge türü olmadan yazılmış belge numarası olmasına rağmen türü yoktur Bunun yaptırımı ne olur? Saygılar

Cevap :
Tespiti halinde VUK 352. maddeye göre ceza kesilir.


 

Tarih : 01.06.2015
Soru :
Selam, Güzel bir gün dilerim. Defterlerini tutmakta olduğum bir ltd.şti. bünyesinde bulundurduğu taşıtlar için K2 belgesi nedeniyle Ulaştırma bakanlığına hisse devri, sermaye artışı vb.gibi değişikliklerle ilgili bilgi verilmediği için K2 belgesi yenilenmesi işleminde bu bildirimler yapılmadığı için 1.300 tl ceza kesmiştir. Firma bu bildirimleri muhasebecinin yapması ve bilmesi gerektiğini söyleyip bu parayı tarafımdan ödenmesi gerektiğini söylemektedir. Bu ceza tarafımdan mı yoksa firma tarafından mı ödenmesi gerekmektedir? Bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla

Cevap :
Cezanın mükellef tarafından ödenmesi gerekir.Meslek mensubunun K 2 belgesi alması yükümlülüğü yoktur.


 

Tarih : 28.05.2015
Soru :
Sayın Danışman, X Vergi Dairesi Mükellefi iken adres değişikliği nedeniyle aynı ilde Y Vergi Dairesi sınırlarına taşınma nedeniyle bütün gerekli belgelerle birlikte dilekçemizi yasal süresinde Y Vergi dairesine verdik, Mükellef ile X Vergi Dairesi arasında Davalı durumlar olması sebebiyle Yeni gittiğimiz Y Vergi Dairesi açılış yapmayacağını söyleyerek işlemleri tamamlamadı, 7 ay sonra yoklamaya geldiler, tekrar vergi dairesine başvuru yaptık, açılışı yine yapmadılar, Bu süreçte beyannamelerimizi eski vergi dairesine vermeye devam ettik, yaklaşık 4 yıl sonra eski vergi dairesi de Firma adresinde yok diye Resen Terk yaparak firmayı kapattı. Nisan 2015 beyannamemizi bu nedenle veremedik, 25.04.2015 tarihinde (KDV nin son günü) yeni Vergi Dairesine tekrar dilekçe yazarak durumu izah ettik, Tekrar yoklama çıkaracaklarını Özel usulsüzlük cezası kesmeyeceklerini sözlü olarak söylediler, Gelinen noktada firmanın mal alıp-sattığı firmalar BA-BS beyanlarında firmanın çıkmadığını bildirerek telefon yağdırıyorlar, Yoklamaya hala gelinmedi, Nasıl bir yol izlememiz lazım, Böylesi bir durumda nasıl hareket etmek gerekir, Saygılarımla

Cevap :
Buraya yazdıklarını dilekçe haline getirip İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE Bildiriniz. (Vatan Caddesi)


 

Tarih : 26.05.2015
Soru :
Merhaba; Meslek Lisesine giderken işyerimizde 90 gün staj yapan bir stajyerin aşağıdaki açıklamalara istinaden sigorta bildirimini okulu mu yapacak, yoksa bir işyeri olarak mı yapacağız. Teşekkürler... *- Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı kanun uyarınca üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden, -Bakmakla yükümlü olunanların 22 nolu belge türü -Bakmakla yükümlü olunmayanların 43 nolu nolu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamd

Cevap :
Konu ile ilgili bilgiye ulaşmak için İSMMMO WEB sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

Tarih : 26.05.2015
Soru :
İyi günler. Yeni açılışını yaptığım Adi Ortaklık firması nın vergi dairesi ile olan açılış işlemlerini sorunsuz yaptık. fakat sıra Ticaret Odası kaydına ve kapasite raporu aşamasına gelince sorun yaşadık. Ticaret odası ortaklık olarak kayıt yapmıyor şahısları ayrı ayrı odaya kaydetmek gerektiğini söylüyor. Kapasite raporu ve sanayi sicil belgesi için ise ortaklardan birinin feragatname verececeğini ve diğer ortak adına kapasite raporu ve san.sicil belgesi çıkarılacağını söylüyor. 1-) bu şekilde işlem yapılması doğrumudur. 2-) ticaret odasına da sadece ortaklardan birini kaydedip fatura vb evraklara bu oda nosunu yazmakta bi sakınca olurmu.

Cevap :
Adi ortaklık olarak tescil ve ilan yaptıramazsınız, Sanayi sicil belgesinde ortaklardan birisi feraget etmelidir. Ticari belgelerde Ortakların tamamın vergi dairesi hesap numarası, ayrı ayrı ticaret odasına kayıt yaptırdı iseniz, her ikisininde mersis numarası yazmanız gerekir.


 

Tarih : 25.05.2015
Soru :
merhaba , Ltd.Şti. tur firmamız türkiyede yerel rehberlerden hizmet almaktadır. ancak hizmet aldığımız süre 2 veya 3 saat olmaktadır. rehberler vergi mükellefide değildir. Ödediğimiz parayı gider pusulası ile belgeleyebilir miyiz ? kdv varmıdır ? stopaj oranımız nedir ? teşekkür ederim.. kolay gelsin..

Cevap :
Turist rehberleri bu mesleği, kendi nam ve hesaplarına mutad meslek olarak icra etmeleri halinde, bu şahısların serbest meslek erbabı sayılması ve elde ettikleri kazançların da serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, bu kişilerin söz konusu faaliyeti arızi olarak ifa etmeleri halinde ise elde edilen kazanç arızi serbest meslek kazancı olacaktır. Gelir vergisi tevkifatı uygulanması açısından, serbest meslek kazancının devamlı veya arızi nitelikte olmasının herhangi bir önemi bulunmadığından, turist rehberlerine yapılan serbest meslek ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin "b" alt bendi hükmüne göre %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Turist rehberlerinin söz konusu rehberlik faaliyetini arızi olarak yapmaları veya bu faaliyetleri dolayısıyla gelir vergisinden muaf olmaları halinde, kendilerine yapılan ödemeler için gider pusulası düzenlenecektir. Turist rehberlerinin Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesine göre vergiden muaf olması halinde ifa ettikleri rehberlik hizmetleri Kanunun 17/4-b maddesi kapsamında katma değer vergisinden istisna olacaktır.


 

Tarih : 18.05.2015
Soru :
Merhaba, Daha önce aşağıdaki soruma bu şekilde bir cevap vermiştiniz. ama ben aşağıdaki metinden belgesiz giderlerin indirilebileceğini anlamaktayım, Ticari Kazançta safi kazancın tespit edilmesi için indirilecek giderlerin belirlendiği Gelir Vergisi Kanununun 40/1 inci maddesinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin kazançtan indirileceği belirtildikten sonra bende 4108 sayılı Kanunla eklenen parantez içi hükmü ile İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükelleflerin, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilecekleri ifade edilmiştir. Konuya ilişkin olarak yayınlanan 194 seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ise özetle; “4108 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendine eklenen bir hükümle, bazı giderlerin Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre tevsik edilemediği, hallerde de ticari kazancın tespitinde indirimine müsaade edildiği, belgelendirilememiş giderlere karşılık olmak üzere, götürü gider kaydı, mükelleflerin genel esaslara göre tevsik edilmiş giderlerinin gider kaydına engel teşkil etmediği, götürü gider uygulamasının, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılatın belli bir oranını aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessese olduğu, dolayısıyla götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerektiği, işletmenin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan belgesiz giderlerin de Tekdüzen Muhasebe Sisteminde ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda "690 Dönem Kar-Zarar" hesabına aktarılması gerektiği, belgesi temin edilemeyen giderlerin, bu Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde hesaplanacak götürü gider tutarını aşan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak Tekdüzen Muhasebe sistemine göre belirlenen ticari kâra ilave olacağı” şeklinde açıklamalar yapılmıştır. Merhaba, firmamız yurtdışında organizasyon ve kongre işleri yapmaktadır. yurdışında yapılan organizasyon ve kongre faaliyetleri esnasında bazı giderlerimiz belgesiz olarak gerçekleşebiliyor ( rehberlik hz vs ) bu herhangi bir belgeye dayanmayan giderlerimizin, bu iş için yurtdışındaki şirkete kesmiş olduğumuz fatura bedelinin dözviz cinsinden karşılığının hesaplarımıza intikal etmesi sonrasında , hesaba gelen döviz tutarının 1000 de 5 i kadarını ilgili hesap kodu olan 740 hesabın altında gider yazabilirmiyiz. GV kanunu 40 madde 1 bende göre ? Teşekkürler. Cevap : Vergi kanunlarına ve muhasebe uygulamaları açısından belgesiz kayıt olmaz.Bahsettiğiniz işlem GVK 40/1.madde kapsamında değerlendirilemez.

Cevap :
bizim verdiğimiz yanıtlar,mukteza olmayıp, YORUMDUR . Bu konudaki yorumumuzda yararlanamayacağınız yönündedir. Maliyeden mukteza almanızı öneririz


 

Tarih : 16.05.2015
Soru :
Merhabalar Bir mükellefim Devlet Üniversitesi Geliştirme Derneği kullanımına tahsis edilmiş alan üzerinde işyeri kurmak istemektedir. Ancak dernek kira bedeli mukabilinde "öğrenci Bursu Bağışı" açıklaması ile makbuz düzenlemek istemektedir. Bu uygulamanın VUK ve Kurumlar Vergisi yasaları karşısındaki durumu nedir. Mükellefimin bu belgeyi kira bedeli olarak indirim yapabilme imkanı varmıdır.? Saygılarımla

Cevap :
Kira bedeli olarak kayıtlara alınması için alınan belgede kira karşılığı olduğu belirtilmesi gerektiği kanaatindeyiz .uygulamada rastlanmayan bu durum için GİB dan Mukteza alarak işlem yapmanızı öneririz.


 

Tarih : 15.05.2015
Soru :
Merhaba, firmamız yurtdışında organizasyon ve kongre işleri yapmaktadır. yurdışında yapılan organizasyon ve kongre faaliyetleri esnasında bazı giderlerimiz belgesiz olarak gerçekleşebiliyor ( rehberlik hz vs ) bu herhangi bir belgeye dayanmayan giderlerimizin, bu iş için yurtdışındaki şirkete kesmiş olduğumuz fatura bedelinin dözviz cinsinden karşılığının hesaplarımıza intikal etmesi sonrasında , hesaba gelen döviz tutarının 1000 de 5 i kadarını ilgili hesap kodu olan 740 hesabın altında gider yazabilirmiyiz. GV kanunu 40 madde 1 bende göre ? Teşekkürler.

Cevap :
Vergi kanunlarına ve muhasebe uygulamaları açısından belgesiz kayıt olmaz.Bahsettiğiniz işlem GVK 40/1.madde kapsamında değerlendirilemez.


 

Tarih : 14.05.2015
Soru :
Merhaba sayın yetkili iyi çalışmalar. Muhasebe işlemlerini takip ettiğimiz bir sigorta acentemız bulunmaktadır (trafik sigorta poliçesi kasko poliçesi kesen.) bu sigorta acentemiz elde etmiş olduğu geliri poliçe düzenlediği kişilere belirli bir oranda indirim yapmaktadır bununla ilgili olarak elde etmiş olduğu gelir düşmektedir bununla ilgili olarak nasıl bir resmi belge düzenlememiz gerekmektedir bir kaç meslek mensubu gider pusulası düzenlemesi konusunda görüş bildirmiştir bu doğrumu dur doğru ise bu gider pusulasında stopaj uygulaması yapılmalı mıdır. İYİ GÜNLER

Cevap :
SORUNUZ DAHA ÖNCE YANITLANMIŞTIR.


 

Tarih : 13.05.2015
Soru :
Merhaba sayın yetkili iyi çalışmalar. Muhasebe işlemlerini takip ettiğimiz bir sigorta acentemız bulunmaktadır (trafik sigorta poliçesi kasko poliçesi kesen.) bu sigorta acentemiz elde etmiş olduğu gelir üzerinden elde etmiş olduğu geliri belgeleyen komisyon gider belgesi ana firma tarafından tarafımıza gönderilmektedir.. Acente olarak bizlerde tarafımıza iş getiren kişilere komisyon vermekteyiz doğal olarak bizim elde etmiş olduğumuz bu gelir kısmi şekilde düşmektedir. Bu yapılan işlem için biz sigorta acentesi olarak ne gibi bir makbuz kesmemiz gerekir bizlerde komisyon gider belgesi düzenleyebilirmiyiz. Komisyonu paylaşmış olduğumuz kişi herhangi bir gerçek ve tüzel bir kişi mükellefiyeti bulunmamaktadır. Bununla ilgili işlemi ne şekilde yapabiliriz yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap :
Yapılan iş Kayıt dışı işlem olmaktadır.Komisyon ödediğiniz kişiler mükellef olacak ve size hizmet faturası düzenleyecektir.Bu işlem yapılmadan ödeme yaparsanız.Vergi kayıp ve kaçağına neden olursunuz.


 

Tarih : 12.05.2015
Soru :
Üstadım; Dahilde işleme izin belgesi kapsamında Mal temin ederek nihai ürünleri İhraç Kayıtlı olarak teslim etmekteyiz. KDV iade sisteminde yapılan değişiklik neticesinde Üretimde kullanılan DİİB izin belgesi mala ait KDV'sini İhraç Kayıtlı Teslim neticesinde iade edilecek KDV'sinden düştükten sonra iadeyi hesaplamaktayız. Sorum. şu eğer Üretimde kullanılan KDV fazla olduğunda iade edilmeyen KDV Devreden KDV olarak Yazılacak dendi ve KDV ona göre yapıldı. Sorum bu şekilde beyannamede İade edilmeyen KDV Sonraki döneme devreden KDV olarak kalıyor. Bu şekilde ertesi ay beyannamesinde Sonraki döneme devreden kdv olarak bu rakkamı yazabilirmiyim.

Cevap :
İndirilemeyen veya iade hakkı olmayan KDV si sonraki dönemlere devir olur.


 

Tarih : 07.05.2015
Soru :
iktisadi işletmesi olan bir derneğin; İKTİSADİ İŞLEMEDEN DERNEĞE AKTARDIĞI PARALAR BELGE DÜZENİ VE VERGİLENDİRMESİ HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ.?

Cevap :
İKTİSADİ İŞLETMEDEN BAĞLI OLDUĞU DERNEĞE PARA AKTARILMASI KAR DAĞITIMI ŞEKLİDE OLUR.DAĞITILANLARDAN %15 GV TEVKİFATI YAPILIR ÖDEME BANKADAN YAPILIR.


 

Tarih : 05.05.2015
Soru :
Üstadım selamlar, 1-Serbest Meslek mensubu İşyeri olarak kullanmak üzere aldığı gayrimenkulün Alış Kdv Tutarını indirim konusu yapabilir mi? 2-Envantere kaydettiği Gayrimenkulün satışı durumunda Hesaplanan Kdv uygulaması olacak mı? olacak ise hangi belge ile olacak? 3-Kurumlar Vergisi mükellefleri gibi 2 yıl aktifte kaldıktan sonra satışını yaparsa Kdv İstisnası Gelir Vergisi mükellefleri için de geçerli mi? Kolay Gelsin.

Cevap :
1-S.meslek mensubu iş yeri olarak kullanacağı G.menkul için ödediği KDV indirim konusu yapar. 2-Satın alınan G.menkul Deftere kayıt edilir.Vergi Dairesine bu durum dilekçe ile bildirilir.G.menkulün satışında S.meslek makbuzu fatura gibi kullanılarak düzenlenir.Faturada % 18 KDV hesaplanır. 3-GV Mükelleflerinin aktiflerinde bulunan G.Menkulleri satışından elde edilen Kar ve KDV istisnası yoktur.


 

Tarih : 05.05.2015
Soru :
Üstadım iyi akşamlar. Kat karşılığı inşaat işi yapan bir firmamız var. 1-İnşaat bittiği zaman SSK'ya kapanış verip ilişik kesme belgesi almaya müracaat ettiğimiz zaman çıkan ve ödenen SSK işçilik farkı nasıl muhasebeleştirilecektir. 2-Daire satışlarında kesilecek faturalar'da KDV'yi belirleyici unsur olan daire metrekare büyüklükleri dikkate alınırken brüt metrekare büyüklüğü mü? yoksa net metrekare büyüklüğü mü? dikkate alınacaktır. Teşekkür ederim.

Cevap :
İşçilik farkı maliyetlere intikal ettirilir.G.Zammı KKEG yazılır.G: menkul teslimlerinde Konutların NET metre karesi dikkate alınır.


 

Tarih : 05.05.2015
Soru :
ekim/2014 döneminde kdv kanununun 13/f maddesi kapsamında yüklenici firma olarak kara kuvvetleri komutanlığı ile sözleşme imzalanmış;yapılacak teslim ve hizmetlerin üretiminde kullanılacak mal ve hizmetlerin listesi (ek:3) ile askeriyeden ilgili kdv istisna yazısını almış bulunmaktayız. Ancak; 11B - Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına KDV Kanunu'nun (13/F) Maddesi Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerin Üretiminde Kullanılacak Mal ve Hizmetlere Ait Listeyi sehven gib internet ortamından gönderip, istisna belgesini onaylamadan ilgili mal ve hizmetler kdv kanununun 13/f maddesine göre kdv den istina olarak temin etmiş bulunmaktayız. Kdv den istisna olarak temin edilen mal ve hizmetleri ise aralık / 2014 döneminde yine kdv den istisna olarak kara kuvvetleri komutanlığına teslim etmiş ve kdv beyannamemizde ise tam istisna bölümünde beyan etmiş bulunmaktayız. Süresi içerisinde sehven internet ortamında bildirilip onaylanmayan istisna belgesini bildirmemenin cezai bir yaptırımı varmıdır? Süresinden sonra onaylayabilirmiyiz? Süresinden sonra onaylayabilirsek cezai yaptırımı varmıdır? Bilgi ve gereğini arz ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Süresinden sonra onayla yapılması halinde ceza uygulanacağı kanaatindeyiz.


 

Tarih : 29.04.2015
Soru :
Hocam İyi Günler; 2014 yılına ait ve belgesi olan yurtdışı harcama evrakları bize 2015 yılında teslim edildi.Bu harcamaların tamamını KKG 'mi yazmamız gerekir.Bilgilerinizi rica ederiz.

Cevap :
Geçmiş yıl giderleri Tek düzen hesap Planında 681 hesapta giderleştirileblir.


 

Tarih : 28.04.2015
Soru :
Sanayi Sicil Sistemine dahil olarak Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmeler, bir önceki yıla ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvelleri’ni 30 NİSAN 2015 tarihlerine kadar vermek gerekiyor. Hiç kayıt yapılmıyan firmaların durumu sanayi sicil belgesi olmuyanlar ne yapması gerekir. (internetten kayıt yapılınca elden evrakların verilmesi gerekiyor) ne yapmak gerekir

Cevap :
Bürokratik işlemler konusunda bilgi sahibi değiliz.Sanayi il müdürlüğümde bilgi alınız.


 

Tarih : 27.04.2015
Soru :
Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişi mükellefiyeti olmayan birinden arsa almıştır.gider pusulası ve fatura yok bu arsayı tapu belgesiyle kayıtlara alabilirmiyim şayet alırsam ba da beyan edecekmiyim(bu kişi kat karşılığı inşaat yapmaktadır) teşekkürler

Cevap :
Alınan arsa için stopajsız KDV siz gider pusulası düzenlenecek ve aktife alınacaktır.Bu alış aynı zamanda Ba formunda da bildirilecektir.


 

Tarih : 22.04.2015
Soru :
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda (Kanun No. 6325 Kabul Tarihi: 7/6/2012); “Taraflar anlaşma belgesini icra edilebilirlik şerhi verdirmeden başka bir resmî işlemde kullanmak isterlerse, damga vergisi de maktu olarak alınır.” İfadesi yer almaktadır. Bu kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde bir tutar belirtildiğinde, bu sözleşme için hesaplanması gereken damga vergisini konusunu Damga Vergisi Kanunu açısından değerlendirmelerinizi rica ederiz. Ayrıca damga vergisinin ödenmesi konusunda tarafların yükümlülükleri nasıl olacağı konusunu da değerlendirmenizi rica ederiz.

Cevap :
DV tabi olan işlemler sözleşmelerde rakam söz konusu olması halinde nispi vergi alınır.Sözleşme birden fazla nüsha olarak düzenlenirse her nüsha için ayrı DV hesaplanır.


 

Tarih : 18.04.2015
Soru :
Merhaba, Kültür bakanlığı destekli bir kukla filmi çekildi ve gösterime girdi. Kültür bakanlığı belli bir anlaşma karşılığı 350000 tl kredi sağladı. Ancak bu krediyi geri almama şartı olarak verilen bu tutarın 2 katı masraf göstereceksiniz ve bunları belgeleyen evraklarla beraber ymm raporu istemektedir. rapor verme süresi 31.01.2016 dır. buna göre benim 2014 yılında aldığım bu kredi tutarını kurumlar beyannamesinde nasıl bildireceğim hakkında karışıklık yaşamaktayız. bu konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.

Cevap :
Kredi KV beyannamesinde gösterilmez muhasebe kayıtlarında gösterilir.


 

Tarih : 17.04.2015
Soru :
İyi günler. iyi çalışmalar. 1) ltd. şirkette başka şubesindeki çalışanımı 2014/ekim ayında işten nakil olarak çıkarmışım fakat merkez dosyamıza programa kaydetmeme rağmen işe giriş bildirgesini vermemişim bunu bugün farkettim ve işe girişini yaptım ve ceza kesilmedi. bu kişi aphb sinde bildirildi.Yaptığım işlemde sakıncalı bir durum varmıdır ? 2) işten çıkışı programdan yaptım aylık prim hizmet belgesindede bildirim yaptım fakat işten çıkış bildirgesi vermedim. bu işlemler 2014 yıl sonuna doğru oldu ve şu an işten ayrılış bildirgesi versem indirim ne kadar uygulanacak

Cevap :
Kurum tarafından tespit edilmemeşse; Yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işten ayrılış bildirgesi ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesine tabi sandık çalışanlarının işten ayrılış bildirgelerinin geç verilmesinden dolayı uygulanan idari para cezası miktarının alt sınırı asgari ücretin onda biri olarak, üst sınırı ise işverenlerin 5510 sayılı Kanun’un 86. maddesinin ikinci fıkrasına göre tutmakla yükümlü oldukları işyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurum’a verilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezası miktarını aşmayacak şekilde sınırlandırılmıştır


 

Tarih : 16.04.2015
Soru :
1-E defter uygulamasında Noter makbuzu Gümrük alndı belgesi , vakıf dernek gelir makbuzu gibi belgelerde defter tipi ne seçilmeli makbuz grubuna mı girecek? gümrük alındı belgesi ödemelere karşılık gümrüğün mkb.yerine geçen belgesi e-defter de belge tipi makbuz seçildiğinde hangi belgelerin olduğu , tam olarak karşılığı neler bunu öğrenmek istiyorum (GİB E-defter forum da bu konuda üstü kapalı bilgi verilmekte)

Cevap :
Konu hakkında GİB e defter bölümünden ve bilgisayar proğramcısından bilgi alınız.


 

Tarih : 15.04.2015
Soru :
Merhabalar; Limidet şirket Ticari amaçla arasa alım satımı yapmak istiyor. Arsa alımı yapacağı kişiler vergi mükellefi değildir. 1-Ticari amaçla alınan arsalar hangi hesapta takip edilmesi gerekir? 2- Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan arsalar için tapu belgesi yeterli midir; alımlarda kdv durumu ve oranı? 3- Arsayı satarken kesilecek fatura da kdv oranı kaç olmalıdır.Saygılarımla.Abidin TAŞ

Cevap :
1-Alım satıma konu olacak arsalar 153 hesapta takip edilir. 2-Vergi mükellefi olmayanlardan alınan arsalar için tapu senedi dışında ayrıca stopajsız,KDV siz Gider pusulası düzenlenir. 3-Arsa satışlarında uygulanacak KDV oranı % 18 dir.


 

Tarih : 09.04.2015
Soru :
Merhaba, yurtdışına gönderdiğimiz işçilerimiz için harcırah kanununda belirlenen tutarlarla sınırlı olmak üzere harcırah ödemesi yaptığımızda herhangi bir gider belgesi olmaksızın ödediğimiz harcırahları gider yazabilir miyiz? Ödenen bu harcırahlar gelir vergisine tabi midir? Teşekkürler, iyi çalışmalar...

Cevap :
Harcırah ödemesi Bordro ile yapılır.Yapılan ödeme GV İstisna kapsamı içinde ise GV kesintisi olmaz. Sadece DV hesaplanır.


 

Tarih : 08.04.2015
Soru :
Merhaba Mükellef hakkında herhangi bir rapor inceleme bulunmamasına rağmen risk değerlendirme merkezi tarafından riskli görülerek özel esaslara alınmış durumda konu hakkında vergi dairesine yoklama için müracaat edildi ve olumsuz sonuçlandı vergi mahkemesine dava açacağız fakat dava açma süreleri nedir ve elimizde herhangi bir belge veya tebliğ edilen bir şey yok biz durumu alt mükellefimizden öğrendik bu durumda mahkemeye nasıl bir evrak sunmalıyız İlginiz için teşekkürler

Cevap :
Vergi dairesinin özel esaslara alındığının mükellefe tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açılır.


 

Tarih : 02.04.2015
Soru :
sözleşme süresi sona eren bir limited şirketinin yasal defterleri ve diğer belgelerinin teslimi meslek mensubu tarafından hukuken şirket ortaklarına mı yoksa şirket yetkili müdürüne mi yapılır.yani hukuken yasal defter ve evraklar şirkette kime teslim edilir.teşekkür ederim.iyi çalışmalar....

Cevap :
Şirketin temsil ve ilzam (imza yetkilisi) yetkilisine teslim edilir.


 

Tarih : 01.04.2015
Soru :
Yapılmakta olan inşaat için Şantiye Şefini ssk işe giriş yapılacak Şantiye şefi ayda 6 gün çalışacaktır - Eksik Gün Olarak Hangi Evrak Verilecektir? Kısmi Sözleşmemi Yoksa İnşaatın Şantiye Şefi Olduğundan Başka Bir Belgemi Gereklidir? - Ücret İçin Belirlenmiş Bir alt Limit Varmıdır? Yoksa Asgari Ücretten Olsa Sorun Olur Mu? Başkaca Neye Dikkat Etmeliyiz Teşekkürler

Cevap :
Şntiye şeflerinin sigortalılığı hakkında ilgili İSMMMO DUYURU okuyunuz. archive.ismmmo.org.tr/docs/duyuru/2014_23_Ş.pdf


 

Tarih : 01.04.2015
Soru :
Merhabalar, Mağazamızın bulunduğu Avm içerisinde yer alan Döviz Bürosu yetkilisi tarafından mağazamızın vitrininde döviz kurunu belirten yazı bulunmasının kanuna aykırı olduğu beyan edilmiştir. Döviz kuru bilgisinin sadece döviz alım satımı yapan ve yetki belgesi bulunan kişiler tarafından kullanılabileceğini belirtmiştir. Ayrıca alışverişlerde dövizli işlem alımı sonrasında para üstünün Türk Lirası verilmemesi gerektiğini bu durumunda yasaya aykırı olduğunu belirtmiştir. Dövizli alışveriş yapılması durumunda para üstünün TL olarak verilip verilemeyeceği ve döviz kurunun vitrinlerde bulunmasının uygunluğu konusunda yönlendirmelerinizi talep eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Konu hakkında İstanbul kambiyo müdürlüğünden bilgi alınız.Bu konuda bilgi sahibi değiliz.


 

Tarih : 27.03.2015
Soru :
merhaba , LTD STI de , aylık brüt maaşı 2.350.tl ( net maaşı ortalama 1.650.-tl ye denk geliyor ) olan bir çalışanımız var. bu elemanımız bizden , maaş avansı olarak , nısan ayında 5 maaşına denk gelen bir ödeme yapmamızı istiyor. 1- biz bu personelenisan ayında , 5 maas erken ödeme yaparsak , 5 maaşlık Gelir vergisi ve Damga vergisini , ödemeyi yaptığımız nisan ayında mı yapmamız lazım. 2 - nisan ayındaki , 5 maaşlık bu ödemeye ait SSK işçi ve SSK işveren ücreti nasıl hesaplanacak? 3 - eger nisan ayında 5 maaşlık ssk işçi ve ssk işveren ödemesi yapılırsa , mayıs ve haziran ayındaki aylık prim ve hizmet belgelerinde işçiyi nasıl göstereceğiz ? teşekkürler

Cevap :
Avans ödemesinde sadece Damga vergisi kesilir.Ödenecek Avans TDHP avans hesabında takip edilir.her ay düzenlenecek Bordro ile vergileme SGk kesintileri yapılır,avans hesabı o ay ücreti kadarı kapatılır.


 

Tarih : 24.03.2015
Soru :
Günaydın ... İmalatçı firma olarak 2015/Ocak ayında ihracatçı firmaya ihraç kaydı ile mal satmış bulunmaktayız.Bu malın yurtdışına çıkışı gerçekleşip belgelenmiştir. Ocak Ayı KDV beyannamemde ihraç kayıtlı malın kdv tutarı tecil edilemeyen kdv bölümünde gösterilmiş,kdv ödemesi çıkmamıştır. Bu satıştan dolayı ihracatçı firmadan tahsil edemeyip,tahsil edilmiş gibi gösterilip aynı zamanda tecil edilemeyen bölümüne alınan kdv tutarını iade yada mahsup istemeden indirilecek kdv olarak kdv beyannamemde gösterebilirmiyim ? (Eğer bu işlemi yapabiliyorsam dilekçe ile yapabilirmiyim ? yada takip edeceğim yol nedir ? ) Acil cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Yapmış olduğunuz satış için KDV beyannamesinde ihraç kayıtlı teslimler bölümüne yazarak beyanname sistematiği içinde imal ettiğiniz mal için indirdiğiniz KDV ni talep edebilirsiniz.Yüklenen KDV hesaplanacak iade İnternet VD sisteminden talep edilecektir.


 

Tarih : 24.03.2015
Soru :
Merb ve teşekkürler öncelikle 2 el araç alım satımı yapacak olan bir şahıs işletmesi açılışı yaptım..Çok farklı uygulamalar var. emin olmak için bilgi rica ediyorum.. Çeşitli yerlerden şahıslardan ( mükellefiyeti olmayan) , ihaleden yada icradan vs gibi yerlerden faturalı yada noter kanalıyla alım yapıyo...Bunlarıda kendi firması üzerine alıp fatura kesmek istiyo... 1. alış işleminde kdv yi indirime mi tabi tutucam yoksa maliyete mi ekliycem...yani direk tamamını 153 hs ta mı takip edicem yada 153 191 100 gibi mi yapıcam... 2.bunların faturasını nasıl kesicem yani %1 mi % 18 mi...eğer maliyete yedirir indirim konusu yapmazsam her halukarda kdv ödemesi çıkıcak...eğer aldığım gibi kdv ind. konusu yapar da kdv li kesersem sıkıntı yok... 3.mükellefiyeti olmayan3 kişileren alınan araçlara yani noter satış sözl. ile bunlar fatura yerine geçen belge olmdığından bi gider pusulası olcak mı...bunda kdv yada tevkifat uyguluycakmıyım...birde sık araç alım satımı olurda yıl içinde bir rakam sıkıntısı var mı yani 3 kere yada 2 kere gidier pusulası yapılabilir gibi.. 4.27.02.2015 açılışım ancak şubat ayı 12 ginbi bir araç almış.bunu işlemine konu idebilirmiyim..çünkü bu aracı açılıştan sonra sattı.. teşekkürler ACİL cevaplayabilirseniz çok sevinirim...

Cevap :
1-Araç ticareti yapanlar (Aracı 153 Hesaba katıt edenler) aldıkları araçlar için ödedikleri KDV indirim konusu yaparlar. 2-Aktifte ticari mallar hesabında kayıtlı araçların cinsi ne olursa olsun satışlarında % 18 KDV uygulanır. 3-Vergi mükellefi olmayanlardan alınan araçlar için KDV siz stopajsız gider pusulası düzenlenir.Belgelemek koşulu ile sonsuz kere gider pusulası kullanılır. 4-kayıtlara alabilirsiniz.


 

Tarih : 21.03.2015
Soru :
Sayın Hocam, Bir firmada proje koordinatörü siğortalı personel olarak çalışan aynı yamanda Mali müşavirlik belgesini almış olan bir odamızın çalışan kütüğüne kayıtlı yıllardır aidatını muntazam ödemiş olan bir üyesiyim. mesleğimizde ilgili konuda da çalışmak istediğimden çalışırken, Smmmüşavirlik şirketi kurarak imza sorumlusu tek yetkili ortak olarak çalıştırmam durumumda meslek mevzuatı açısından bir yasal engel bulunmaktamıdır? Ortağım devlette devlet memuru olarak çalışan bir mali müşavir belgesi olan arkadasımız olacaktır. Imza yetkisi olmadan sadece Ltd.Şti. E ortak olacaktır. Konu ile ilgili detaylı bilgi verirseniz memnun olurum. Iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Bir firmada proje koordinatörü sigortalı personel olarak çalışan kişi serbest olarak mali Müşavirlik mesleğini ifa edemez. mesleki şirkette ortak olan ve yönetici olan meslek mensubu ayrıca başka bir yerde bordrolu çalışamaz.Serbest olarak (GV Mükellefi olarak) Büro işletemez.Bahsettiğiniz Devlet memuru SMMM ortak olabilir.Yönetici olamaz.


 

Tarih : 20.03.2015
Soru :
Üstadım İyi günler Kat Karşılığı inşaat işi yapan bir mükellefimiz var.Bu mükellefimiz 2013 yılında yapmaya başladığı kat karşılığı inşaat işini Şubat 2015 döneminde bitirdi.İş Bitirme alındı.SSK'dan İlişiksiz belgesi alındı.İskana müracaat yapıldı. Sorularım; 1-Kat karşılığı olarak yapılan bu direlerden Toprak sahiplerine kesilecek fatura nasıl olacak.Matrah ve KDV olacak mı? yoksa sadece kdv' mi kesilecek.Eğer KDV kesilecekse matrah neye göre belirlenecek. 2-Daireler içerisinde büyüklükleri 150 m2 altında ve üzerinde olanlar var.Kesilecek faturalarda KDV oranı ne olacaktır. Teşekkür ederim.

Cevap :
1- Arsa sahiplerine KDV hesaplanması için Fatura düzenlenecektir. Fatura Maliyet bedeli üzerinden yapılacaktır. Matrahsız KDV hesaplanmaz. 2-Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil ) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı,için uygulanacak KDV oranı %1 dir. 01/01/2013 Tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4116 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7.maddesine göre; Yapı ruhsatı 01/01/2013 tarihinden önce alınan konutların tesliminde yukarıdaki nispet uygulanır. (150 m2’nin altındakiler için %1), Yapı ruhsatı 01/01/2013 tarihinden sonra alınan konutların tesliminde; BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDEKİ LÜKS VEYA BİRİNCİ SINIF İNŞAATLARIN (16/05/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler HARİÇ) Net alanı 150 m2’ye kadar olan KONUTLARIN Tesliminde; binanın üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29. Maddesine istinaden Tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; • 500 .-TL ile 1.000.-TL (1.000.-TL hariç) arasında olan KONUTLARIN tesliminde uygulanacak KDV oranı %8’dir. • 1.000.-TL ve üzerinde olan KONUTLARIN tesliminde uygulanacak KDV oranı %18 dir. • Büyükşehir dışındaki illerde ;inşaat sınıfı ne olursa olsun 150 m2’ye kadar olan konutlarada uygulanacak KDV oranı %1 dir. (Büyükşehir listesi rehberimizde mevcuttur.) • Büyükşehirlerde 150 m2’ye kadar olan konutların inşaat kalitesi Lüks veya Birinci sınıf olmayanlar için uygulanacak KDV oranı %1 dir. NET ALANI 150 M2’DEN BÜYÜK KONUTLAR VE BÜYÜKLÜĞÜNE BAKILMAKSIZIN TÜM İŞYERİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANI %18 DİR.


 

Tarih : 18.03.2015
Soru :
İyi Çalışmalar, Gmsi beyannamesinde sağlık gideri olarak aşağıdaki durumu düşebilirmiyim? DURUM: Sağlık durumu devamlı kontrol altında tutulması (doktor raporu ile de onaylanmış) gerektiğinden mükellef evinde sertifikalı ve belgeli hemşireyi maaşlı ve ssk lı çalıştırıyor.SSK dosyası evde bakım hizmetleri diye açılmış.Hemşireye ödediği ücreti sağlık giderine atabilir mi ? Teşekkürler

Cevap :
GVK 89/2 maddesi aşağıdaai gibidir. 89/2. Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler). MADDE metninde anlaşılacağı gibi bahsettiğiniz harcama Beyannameden indirİlemez.


 

Tarih : 18.03.2015
Soru :
Merhaba, 01.01.2015 tarihi itibariyle E-Defter sistemine geçtik. Muhasebe kayıt düzeni ile ilgili olarak ay sonlarında yapılan işlemlerimiz için (Amortisman kayıtları, ücret bordrosu, kur farkları vs.) belge tipi, tarihi ve açıklama gibi E-defteri ilgilendiren bölümler doldurulacak mı? Ayrıca, ayrı SGK numarası ile işlem gören şubelerimiz için ücret bordrosu işlemlerini ayrı ayrı mı kayıtlara almamız gerekecek? Teşekkürler

Cevap :
e defter sisteminde bahsettiğiniz bölümler yazılacaktır.merkez ve şubelere ilişkin bordrolar ayrı ayrı kayıt edilir.


 

Tarih : 17.03.2015
Soru :
Üstadim iyi çalışmalar, sorum kdv ile ilgili olacak istanbul ulaşım aş ye ait akbıl fişlerinde kdv den muaf ibaresi var, ama belgede kdv dahil ibaresi var bu (fişler) belgeler kdv limı işlenecek , yoksa kdv siz olup kdv dahilmi işlenecek. Saygılarımla

Cevap :
Söz konusu fiş den iç yüzde hesabı yaparak KDV ayırıp, indirim konusu yapabilirsiniz.


 

Tarih : 17.03.2015
Soru :
Merhaba, Sorum kira beyanı hakkında, gelirleri 1-ücretli çalışan oduğu için işyerinden aldığı ücret var.Bunu nasıl belgeledirmek beyana konu etmek gerekir.(97.000tl aşıp aşmadığını kontrol için) 2- 2014 yılında aldığı konuttan 7200tl net kira geliri elde etmiş.burda son beş yıl olduğu için nasıl bir düşüm yapılabilir ve amortisman ayıırabilir mi? 3-işyeri kirasında da stopajı ödenmiş brüt 22.875brüt geliri var.bunda amortisman ayırabilir mi? tüm gelirleri 97.000 aştığını tespit edersem 3300lük istisnadan faydaladırmam gerekiyor. Bu kişinin kira beyanına bakınca götürü gider mi yoksa gerçek gider mi seçmeliyim bilemedim. ücret gelirinin vergisi ödendiği için bundan vergi çıkacağını tahmin etmiyorum.işyeri kirasının vergisi ödendiği için bundan da vergi çıkacağını tahmin etmiyorum.Ancak konut gelirinden vergi çıkmalı bunu götürü gider yaparsan 3300 haric hesaplama yapınca 810+45,30 çıkıyor.bu doğru mu gerçek usulde ne çıkar bunu nasıl tespit ederim.

Cevap :
Ücret Kontrolü işverenin verdiği hesap pusulası ile yapılır. Tek işverenden elde edilen ücret geliri tutarı ne olursa olsun beyannameye dahil edilmez. GMSİ beyanında Gerçek usul seçilmesi halinde GVK 74. maddesinde belirtilen giderler indirilir.Amortisman dahil.97.000 aşılması halinde GVK 21. maddeye göre 3.300 TL istisna kullanılamaz.Hesaplama için yıllık beyannameyi doldurduğunuzda hesaplanan vergi çıkmaktadır.Doğruluğunu oradan kontrol ediniz.


 

Tarih : 13.03.2015
Soru :
merhabalar hocam; 27.08.2014 tarihinde gerçek usulde damacana ve plastık kapak ımalatı fabrıkasını açan mukellefım tüm izin belgerini alarak faaliye başlamıstır. mukkellefım kendi isteğiyle şahıs fırmasını tek kışılık ltd şirkete dönusturmek ıstemektedır, nedenı ıse alınan ızın ruhsatlarının iptal edılmeden nevi değişikliği yapmak. sorum; gerçek işletmeyi kapatmadan tek kısılık ltd.ştine geçirebirilmiyiz nasıl bır yol onerırsınız tesekkur ederım

Cevap :
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, şahıs işletmelerine (gerçek kişi ticari işletmesi ve şahıs firması) yenilik ve kolaylıklar getirilmiştir. Bu yeniliklerden biri de şahıs işletmelerinin limited şirkete veya başka bir ticaret şirketine dönüşebilmesidir. Şahıs işletmeleri, TTK’da ve Ticaret Sicili Yönetmeliği ’n de öngörülen hususları yerine getirerek limited şirkete dönüşebilir. Tür değişikliği için şahıs işletmesi, işletme hesabı özeti ya da ara işletme hesabı özetini çıkarması, limited şirket sözleşmesinin düzenlenmesi, tür değiştirme planının hazırlanması ve ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin tespitine ilişkin olarak yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından bir raporu düzenlenmesi gerekir. Tür değiştirme raporunu da düzenlenebilir. Tür değiştirme kararının ve yeni limited şirketin sözleşmesinin tescil ve ilanı ile birlikte tür değiştirme işlemi tamamlanmış olacaktır. İlgili rapor örnekleri odamızın web sayfasında (http://ismmmo.org.tr/html.asp?id=13293) adresinde bulabilirsiniz. TTK’da yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu kuralı kabul edildiğinden. tür değiştirme sonucunda oluşan limited şirket, şahıs işletmesinin devamı olacaktır. Şahıs işletmesinin sahibi gerçek kişi tacir, tür değiştirmeyi ve yeni şirketin (limited şirketin) sözleşmesini tescil ettirmek üzere şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğüne başvurur. Tür değiştirme tescil ile hukuki geçerlilik kazanır. Bu durumda sorunuzun cevabı olarak şahıs şirketi sonlandırılmadan limited şirkete dönüşümü mümkün değildir. Alınmış olan izinler için de ilgili kurumlardan görüş alınmasında fayda olacaktır.


 

Tarih : 12.03.2015
Soru :
Şirketin Yotube de müzik eserleri belli bir tıklanma sayısına ulaştıkça, şirket banka hesabına dolar bazında para yatmakta. Bu işlemin muhasebeleştirilmesi(yevmiye kaydı), ayrıca burada elde edilen gelir için düzenlenecek belge için bilgi verir misiniz? Teşekkürler.

Cevap :
Düzenlenecek belge fatura ve benzeri vesikalardır.Elde edilen gelirler 600-601 hesaplarda takip edilir.


 

Tarih : 11.03.2015
Soru :
MERHABA SGK HİZMET BELGESİNDE PERSONEL SAYISI 10 OLARAK VERİLDİ. SGK TAHAKKUK FİŞİNDE 9 KİŞİ OLARAK BİLDİRİLDİ. SEBEBİ: DOĞUM İZNİNDEN DOLAYI BİR PERSONELİMİZ 01 KODUYLA RAPORLU MUHTASAR BEYANNAMESİNE ÇALIŞAN SAYISI KAÇ OLARAK YAZMAMIZ GEREKİYOR. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
10 işçi yazılmalı 1 doğum izinli


 

Tarih : 10.03.2015
Soru :
Merhaba, işe iade davasını kazanan işçi için hazırlanacak 4 aylık aylık prim ve hizmet belgesinde %5 teşvikten yararlanabilir miyiz?

Cevap :
İş yeri prim teşviki ile ilgili diğer şartları sağlaması ve prim belgesini yasal süresinde vermesi halinde 5510 sayılı kanun türü ile belge verebilir ve 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilir.


 

Tarih : 10.03.2015
Soru :
MERHABA SGK HİZMET BELGESİNDE PERSONEL SAYISI 10 OLARAK VERİLDİ. SGK TAHAKKUK FİŞİNDE 9 KİŞİ OLARAK BİLDİRİLDİ. SEBEBİ: DOĞUM İZNİNDEN DOLAYI BİR PERSONELİMİZ 01 KODUYLA RAPORLU MUHTASAR BEYANNAMESİNE ÇALIŞAN SAYISI KAÇ OLARAK YAZMAMIZ GEREKİYOR. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
10 kişi yazılması gerekir


 

Tarih : 06.03.2015
Soru :
Merhaba kolay gelsin Mal ihracından dolayı mahsuben ide talebinde blunmaktayım aşağıda yazılı olanların haricinde bir belge istenilebilir mi vergi dairesi aşağıdaki yazılanların haricinde ayrı olarak ayrıntılı analiz raporu ve satış faturaların içerik listesi diye bir liste istiyor böyle bir hakları var mı Standart iade talep dilekçesi - Satış faturaları listesi - Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi) - İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi - Yüklenilen KDV listesi - İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

Cevap :
Bu belgelerin yeterli olduğu kanaatindeyiz.Buna rağmen bürokratik işlemler için VD müracaat ediniz.


 

Tarih : 06.03.2015
Soru :
Merhaba Şubat başında kapasite raporu aldım.31 aralık 2014 te sanayi sicile başvuru yaptım.daha sanayi sicil belgem çıkmadı firma mart ayı içinde ihraç kayıtlı mal satışı yapacaktır.henüz sanayi sicil belgesinin çıkmaması kdv iadesi alırken bir sorun teşkil edermi.iyi çalışmalar

Cevap :
Belge olmadan ihraç kayıtlı satış yapılmasıdan dolayı sorun çıkabilir.VD ile görüşünüz.


 

Tarih : 05.03.2015
Soru :
Merhaba kat karşılığı sözleşme yapmak üzere arsa sahiplerinin temsilcisi olan avukat'ın hakettiği ücreti müteahhit firma ödeyecektir.(arsa sahipleri ile bu konuda anlaşma sağlanmıştır.)sm makbuzu açısından ödeme ve belge düzeni nasıl olmalıdır?teşekkürler

Cevap :
Avukat, Müteahhide GV stopajlı ve KDV li makbuz düzenleyecektir.


 

Tarih : 05.03.2015
Soru :
Merhaba Sorum gelir testi ile alakalı. Ögrenci birine borç tebligatı gelmiş Sgk'dan. Bu durumda ne yapılması gerekiyor. Sanırım öğrenci olduğunu belgelerse sorun çözülecek. Bu bildiriyi nereye yapması gerekir ? saygılarımla....

Cevap :
Öğrenim Belgesini İPC nin geldiği SGK na beyan etmesi halinde kurum düzeltme yapacaktır.


 

Tarih : 04.03.2015
Soru :
Maldivlerde şube açılışı yapacak LTD. için bgerekli belge ve yapılacak işlemler hakkında bilgi rica ediyorum

Cevap :
Maldivlerdeki mevzuat hakkında bilgi sahibi değiliz.Ticaret odasında yurt dışı faaliyetler ile ilgili birime mürcaat ediniz.


 

Tarih : 02.03.2015
Soru :
İyi Günler, sigorta acentalığı yapan bir müşterimiz yaptığı hizmet karşılığında sigorta şirketinden almış olduğu komisyon gider belgelerini ba/bs bildirim formunda bildirmemiz gerekiyor mu Teşekkürler...

Cevap :
Sigorta acente ve broker işlemlerine ilişkin bilgiler (sigorta komisyon gider belgesi dahil) 2 Seri No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği kapsamında “Sigorta Acenteleri ve Broker İşlemleri Formatı” ile 396 Sıra No’lu Vergi Usul Genel Tebliği’nde belirlenen 5.000 TL’lik limite bağlı kalmaksızın sigorta şirketleri tarafından Btrans üzerinden Maliye Bakanlığına gönderildiğinden ayrıca Form Ba-Bs bildirimlerine dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.


 

Tarih : 02.03.2015
Soru :
Merhabalar; Mükellefimizin oğlu ikinci el araba alıp satmayı düşünüyor. iş adresi olarak ikamet adresini göstermeyi düşünüyor. 1- iş adresi olarak ikamet adresi gösterildiği zaman kira stopajı olacakmı. 2- İkinci el araç alacağından mükellef olmayan birinden noterden yapılan satışa istinaden mükellef olan şahıs bir belge düzenlemek zorundamı. ( örn. gider pusulası ) 3- gider pusulası düzenlenmesi durumunda gelir v.kesintisi olacakmı, olacaksa oranı. 4- ikinci el aracın satışında uygulanacak kdv oranı kaç.

Cevap :
İş yeri olarak gösterilecek yer kiralık ise ; ödenen brüt kira tutarı üzerinden % 20 GV stopajı yapılacaktır.Vergi mükellefi olmayanlardan alınan araçlar için stopajsız Gider pusulası düzenlenecektir.Alınan araçlar; ticari amaç ile satılacağından aracın cinsine bakılmadan Tüm satışlarda % 18 KDV hesaplanacaktır.


 

Tarih : 02.03.2015
Soru :
Arizi kazanç beyannamesinde 2011 yılında aldığımız gayrimenkul''u 2014 yılında sattık. Endekslenmiş maliyet bedeline ulaştıktan sonra (üfe oranlarına göre) ayrıca yapmış olduğumuz tapu masrafları ve parselleme için yaptığımız belgeli masrafları düşebilirmiyiz. teşekkür ederim

Cevap :
Evet düşebilirsiniz.


 

Tarih : 27.02.2015
Soru :
Sayın Üstad, Sorum BA Bs formu ile ilgilidir. Mükellef şirket Sigorta Acentesidir. Acentesi olan Sigorta şirketinden her ayın sonunda almış olduğu Komisyon Gider Belgesi ve iptallerine ilişkin limiti aşan tutarları BA ve Bs formunda bildirecekmiyiz? Ayrıca bir sorumda şudur yine şirketimizin kendi araçlarına yaptırılan Kasko Poliçeleri ile ilgili. Poliçelerdeki primler limiti aşar ise BA formunda bildirilecekmidir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sigorta acenteleri, faaliyet konusu ile ilgili hizmet ve satış işlemlerinde düzenlenen dekont ve poliçe dışında diğer belgelere dayalı olarak yapılan mal ve hizmet alım/satımlarının genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Kendi aracı için Kasko Poliçelerdeki primler limiti aşar ise BA formunda bildirilecektir.


 

Tarih : 26.02.2015
Soru :
MERHABA ÖTEDEN BERİ SÜRDÜRDÜĞÜ SERBEST MESLEK FALİYETİNİ SONLANDIRACAK OLAN ŞAHSIN AKTİFE KAYITLI VE BİRİ FAYDALI ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ(AMORTİSMAN AYRILMIŞ) DİĞERİ İSE 5 YILLIK FAYDALI ÖMRÜNÜN 4 YILINI TAMAMLAMIŞ FAKAT HALA KULLANMAKTA OLDUĞU 2 ADET BİNEK OTO İLE 2 Sİ İTFA OLMUŞ DİĞER 2 Sİ İSE HENÜZ FAYDALI ÖMÜRLERİNİ DOLDURMAMIŞ FAKAT HALA KULLANDIĞI 4 ADET DEMİRBAŞI MEVCUTTUR.MÜKELLEFİYETİNİ KAPATACAK OLAN BU SM ERBABI, MEZKUR ARAÇ VE DEMİRBAŞLAR İÇİN FATURA DÜZENLEMELİ MİDİR? DÜZENLEMELİ İSE HANGİ TUTARLAR ÜZERİNDEN FATURA DÜZENLEYECEKTİR? BİR DE EĞER ANILAN SABİT KIYMETLER İÇİN FATURA DÜZENLENMEK ZORUNDA İSE BUNLARI,MEVCUT SMK MAKBUZU İLE BELGELENDİREBİLİR Mİ YOKSA FATURA MI BASTIRARAK BELGELENDİRMESİ GEREKİR?

Cevap :
serbest meslek mensupları fatura düzenlemez.S.meslek makbuzu düzenler bahsettiğiniz ATİK ler için gerçek satış tutarları üzerinden Stopajsız S.M.makbuzu düzenlenir.


 

Tarih : 25.02.2015
Soru :
iyi günler;ltd şti yada bilanço usulune tabi firma olmasına rağmen ay içinde üç dört belge ile işlemi yapılan firmalarda sözleşme ücretleri belirlenirken hangi tutar dikkate alabiliriz,sözleşmeye asgari ücret tutarının altında olan bedel girildiğinde açıklama kısmına' iş yoğunluğu yada hacmi nedeni ile düşük ücret belirlenmiştir'yazılması haklı neden olarak kabul görür mü ,sözleşmelerin sisteme son girişi tarihi olarak belirlenen 28.02.2015 tarihinin bu dönem iş yoğunluğumuz dikkate alınarak uzatılması durumu var mı teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Gayri faal veya tasfiye halindeki firmalar haricinde ki müşteriler için Tarifedeki asgari değer altında ücret belirlenemez.Sözleşmelerin son düzenleme tarihi 30/04/2015 olarak yeniden belirlenmiştir.


 

Tarih : 25.02.2015
Soru :
merhaba.2013 mayıs ayında raf sistemleri imalatı işi ile iştigal eden bir limited şirketi kuruluşu yaptık.2015 şubat ayına mal satışı yapmış olduğumuz bir firma bizden ihraç kayıtlı fatura kesmemizi istedi.fakat imalatçı belgemiz ve kapasite raporumuz bulunmamaktadır.ihraç kayıtlı fatura kesebilirmiyiz.saygılar.

Cevap :
Hayır kesemezsiniz. İmalatçı olmanız gerekir.


 

Tarih : 19.02.2015
Soru :
Merhabalar üstadım. Bir mükellefim müzik besteleyip,telifini alıp internet ortamında satışını yapmak istiyor. Bir de başkasının bestesinin telif haklarını satın alarak internet ortamında satış yapmak istiyor.Mü-Yap'tan yapımcı belgesi alması gerekiyormuş. Mü-Yap faaliyet kodu olarak 592001 Müzik yayımcılığı faaliyetleri kodunun vergi levhasında çıkmasını istiyor ve ticaret odasına kayıt yapmamızı istiyor. Size sorum bu mükellef için serbest meslek kazanç defteri mi yoksa işletme defteri mi tasdik ettirmeliyim? Eğer serbest meslek kazanç defteri tasdik ettireceksem yani bu kişi serbest meslek erbabı olacaksa ticaret odasına kayıt yaptırabilir miyim? Teşekkür ederim.

Cevap :
Mükellefiyet S.Meslek kazancı olarak yaptırılacaktır.Ticaret odasına kayıt yaptırabileceği kanaatindeyiz.Ticaret odası ile görüşünüz.


 

Tarih : 17.02.2015
Soru :
Sayın, Üstadım Bilgisayar yazılım işi yapan bir şirket, vergi mükellefi olmayan ve ücrete tabi çalışmayan , sadece bazı işlerde bilgisayar programı ve web tasarımı gibi konularda şirketin aldığı işleri tasarlayan bir şahısa yapılan ödemeler nasıl belgelendirilir. G.V.K. 18. Maddeye girer mi ? (Serbest meslek istisnası) . Bu şahsın istisnadan faydalanması için yıl içinde en fazla ne kadarlık iş yapması gerekir. Gider pusulası düzenlenip , ayrıca 2 Nolu KDV beyanı verilmesi gerekir mi ? Örneğin alınan işe göre 3.000 TL gibi rakamlar ödenebilmektedir. İki tarafında zarar görmemesi için yapılması gereken en doğru işlem nedir. saygılarımla,

Cevap :
Bahsettiğiniz kişi BİLGİSAYAR PROGRAMI yazıyorsa GVK 18. madde kapsamında değerlendirilir diğer hallerde kişi S.Meslek erbabı olarak mükellefiyet tesis ederek S.M.Makbuzu düzenlemeleri gerekir.


 

Tarih : 17.02.2015
Soru :
Merhabalar sayın üstadım, Meslek mevzuatı ile ilgili bir sorum olacaktı; 1- Sigortalı olarak bir firmada çalışan Smmm herhangi bir vakıfta yönetim kurulu üyesi olabilir mi? 2- Smmm A.Ş. ortağı olan Smmm herhangi bir vakıfta yönetim kurulu üyesi olabilir mi? 3- Yine aynı 2 türde Smmm için, herhangi bir vakfın iktisadi işletmesinde müdür olabilir mi? 4- Smmm meslek mensubu, mali müşavirlik şirketi kuruyor (ya da ortak oluyor) ama bu şirketin yönetim kurulunda yer almayıp (hatta mesleği icra etmeyip sadece ortak olup) ortaklardan diğeri ya da diğerleri mühür/şifre alıp aktif görev alıyor. Bu Smmm (yani belgesini kullanmayıp sadece ortak olan Smmm) herhangi bir ticari şirkette yönetim kurulu üyesi olabilir mi? İlgi ve alakanız için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
SMMM ler Dernek ve vakıfların yönetiminde yer alabilir.(İktisadi işletmeleri Hariç) SMMM ler şirket ve ortaklıklarda yer alabilirler ,meslek mensupları serbest çalışmadıkları sürece ticari veya mesleki şirketlere imza yetkisi olmadan ortak olabilirler yönetici ve müdür olamazlar.


 

Tarih : 16.02.2015
Soru :
Merhaba, Kapanan yılla ilgili mal ve hizmet alımlarına ilişkin belgelerin yeni yıla ait bir tarihle düzenlendiği durumlarda, kapanan yıla isabet eden tutar ve kdv si nasıl kayıtlara alınmalıdır.Örnek.elektrik, su vb.faturalar. Tşk. iyi çalışmalar

Cevap :
Bahsettiğiniz faturalar Yevmiye kaydına önceki yıllar gideri olarak yazılır.


 

Tarih : 13.02.2015
Soru :
Sayın Danışman, Vergi Usul Kanunu’nun 219. maddesine göre işlemlerin defterlere zamanında kaydedilmesi zorunludur. Maddede yapılan düzenlemeye göre, kayıtların on günden fazla geciktirilmesi mümkün değildir. Kayıtların muhasebe fişleri, primanota ve bordro gibi yetkililerin imzasını taşıyan belgelere dayanarak yürüten işletmelerde, işlemlerin bu belgelere kaydedilmesi defterlere kayıt hükmündedir. Ancak bu kayıtların yapılması da işlemlerin esas defterlere 45 günden geç intikal ettirilmesine olanak vermemektedir. Yukarıda ki kanun maddesine göre belirlenen 45 günlük süre E-defter oluşturulmasında da geçerli midir ? Eğer öyleyle ay içerisinde E-defter parça parça mı oluşturulmalıdır? Yorumunuzu rica ederim.

Cevap :
E defter tutulması ile ilgili olarak VUK kayıt nizamı hükümlerinde bir değişiklik yapılmamıştır.Konu hakkında GİB dan bilgi talep ediniz.


 

Tarih : 12.02.2015
Soru :
Benim bir internet sayfam var.Bir firmanın ürünlerinin satışına destek oluyorum. Ticari ortaklığım ve sigortam yok ve bundan sonra da olmayacak. Yalnız ürünlerini sattığım firma vergi hukuku ve yasalar gereği sitemden satılan ürünler için TC numaram ile stopaj ödüyor. ( Kira geliri gibi Diğer Gelirler kategorisinde) Bu sistem network ağı olan Avon ve Tupperware sistemi gibi olup SMMMM belgesine sahip olanlar bu işleri yapabiliyor mu? Acil bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Yapmış olduğunuz faaliyet GVK 94/10-b hükümlerine göredir.Bu faaliyetiniz kaynakta vergilendirilmektedir. SMMM belgesi almanız ve Mesleki faaliyeti GV mükellefi olarak sürdürmeniz halinde bu işlemi yapamazsınız.


 

Tarih : 12.02.2015
Soru :
Merhaba, Aynı yurt dışı firmadan Ocak 2015 döneminde 3 adet ithalatımız söz konusu. Bu ithalat işlemlerinin ilk ikisi bedelli ve toplam 15.000.000,00 TL KDV matrahı var. Sonuncu ithalat işlemi ise bedelsiz olup toplam emsal bedeli üzerinden 25.000.000,00 TL KDV matrahı söz konusudur. Ocak 2015 dönemine ait Ba formunda bu firma için 2 adet belge ve 15.000.000,00 TL toplam tutar olarak mı yoksa 3 adet belge sayısı ve toplam 40.000.000,00 TL olarak mı bildirimde bulunmalıyız. Ayrıca Bedelsiz olarak ithal edilen hammaddeleri kullanarak firmamız bünyesinde yapılacak üretim süreci 2016 yılının Mart ayında tamamlanacak ve aynı dönemde 2.000.000,00 TL olarak satış faturası düzenlenecektir. Bu durumda ilk ithalat işlemi sırasında ve satış sırasında yapılması gereken tek düzen muhasebe kayıtları hakkında bilgi verilmesini rica ediyorum. Saygılarımla

Cevap :
3 adet belge sayısı ve toplam 40.000.000,00 TL olarak yazmanız gerekir.


 

Tarih : 11.02.2015
Soru :
Kolay gelsin. Bir önceki soruma vermiş olduğunuz cevapta Bs Bildirimine sadece sayısal oyun raporunundaki komisyon tutarının eklenmesi gerektiğini belirtmişsiniz.Bu durumda Milli Piyango İdaresinden almış olduğumuz fatura gibi bodro(tarih var numara var komisyon geliri kesinti vs), hemen kazan bordrosu,ikramiyesi ödenmiş biletler bordrosu, bilet satış bordrosu gibi belgelerin komisyon gelirleri bs bildirimine dahil edilmeyecek midir? (sayısal oyun 5,000tl aşmıyor ama diğer bahsettiğim komisyon gelirleri ile birlikte 8,000tl oluyor) Bir de 02.02.2014 olan bs son bildirim tarihinden sonra cezasız olarak düzeltme süresi 12.02.2014 te mi yoksa 10.02.2014 te mi dolmaktadır. iyi çalışmalar.

Cevap :
Detay bilgi için GİB den bilgi talep ediniz.


 

Tarih : 11.02.2015
Soru :
Eczane'de miadı dolmuş ilaçlar için (Atık İlaç Bertaraf Belgesi) alındı. Bu konu ile ilgili gider kaydı ve bu ilaçlar için yüklenilen kdv'nin indirim konusu ile ilgili kanun ve Müktezaları inceledim, Fakat kararsız kaldım. Aydınlatıcı bilgi verilmesini rica ederim. Saygılarımla...

Cevap :
KDV uygulama genel tebliğine (26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) göre ; Mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak stoklarında mevcut olan ancak kullanım süresi geçen veya bir başka nedenle kullanılamayacak durumda olan malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin,3065 sayılı Kanunun (30/c) maddesi hükmü uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir. Söz konusu malların ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya Takdir Komisyonu huzurunda imha edilmesi durumunda da bu mallar ilişkin yüklenilen KDV indirilemez. Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.


 

Tarih : 10.02.2015
Soru :
İşçi işten çıkış sebebi işten ayrılış bildirgesinde "işveren" yerine sehven "istifa" olarak düzenlenmiştir İşçi bu sebeple işsizlik maaşına başvuramıyor Bu durumda Aylık prim hizmet belgesinde işten çıkış sebebine "işveren" olarak düzenlediğimizde işçi işkura başvurup işsizlik maaşı alabilr mi? Teşekkürler

Cevap :
Bu işlemin sehven olduğunu belirtir bir dilekçeile SGK dan düzeltme talep ediniz.


 

Tarih : 06.02.2015
Soru :
sayın yetkili merhaba, 01/01/2015 tarih itibariyle e defter uyumlu programımıza geçtik e defterden dolayı her belgenın ayrı ayrı işlenmesi gerektiği söyleniyor. fakat her gün tarafımıza yüzlerce nakit ödenen yazarkasa fişleri gelmektedir bu fişlerin muhasebe kaydını 10 günluk toparlayıp tek bir muhasebe fişinde kayıt altına alabilirmiyiz? iyi çalışmalar dilerim..

Cevap :
Bahsettiğin şekilde bir kayıt yapamazsınız.Her belge bir yevmiye kaydı şeklinde olacaktır.


 

Tarih : 03.02.2015
Soru :
Merhabalar; Toptan gümüş takı imalat ve satışı yapan bir ltd.şt. Bir döviz ve kıym.maden. A.Ş. firmasından 200.000 gram has gümüş alıyor ve döviz alım belgesi düzenleniyor. Belgede 200.000 gram gümüş, tutar 300.000 TL. Bunun ödemesi peşin yapılıyor ve döviz alım belgesi olduğu için ödemenin banka'dan geçme zorunluluğu yoktur deniliyor. Böyle bir şey var mı? Teşekkürler....

Cevap :
323 nolu VUK GT göre bankadan ödemesi zorunlu değildir. VUK’ unu 323 sıra no.lu Genel Tebliğinde, Tevsik zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan kurum ve kuruluşlar açıklanırken, “Yetkili döviz müesseseleri” ve bu müesseseler aracılığıyla yapılan işlemler neticesinde gerçekleşen ödeme veya tahsilât işlemlerin de tevsik kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2006-32/32 Tebliğinde yetkili müesseseler hakkında yapılan açıklamalar ve VUK’ unu 323 sıra no.lu Genel Tebliğinde yer alan açıklama dâhilinde, Yetkili döviz müesseseleri aracılığıyla yapılan işlemler neticesinde gerçekleşen ödeme ve tahsilâtların, tevsik zorunluluğu kapsamı dışındadır.


 

Tarih : 02.02.2015
Soru :
Merhaba; hastaneye yatış tarihi 29/12/214, hastaneden çıkış tarihi 30/12/2014 ve 31/12/2014 den 06/01/2015 tarihi arası istirahatlı olan bir kişi birkaç gün önce elden iş göremezlik belgesini bana getirdi. 1. Sorum artık raporlar elektronik ortamdan veriliyor deniyor bu rapor hatalı mı? 2. Sorum 2014/Aralık ayı bildirgesini bu raporu bilmediğimiz için istirahatlı olan kişiyi tam gün olarak çalışmış bildirdik. 2 günlük hastane de yattığı günler de istirahatli mi olacaktı ayrıca ayın 31'inde istirahatlı olduğu ve ayın 30 gün bildirilmesi gerektiği durumda nasıl bildirmemiz gerekirdi. 3. Sorum geçen aya ait düzeltme yapayım mı? İşçi istirahat parasını almak istemese de bildirmek zorunda mıyız? Cezası ne olur. Sonuncu sorum iş göremezlik belgesini çalışılmadığına dair manuel bölümden kendim giriş yapabilir miyim. Otomatik sistemde görünmüyor. Ocak ayında 6 gün istirahatlidir diye bildireceğim. Şimdiden Çok teşekkür ederim.

Cevap :
Manuel raporlar da olabilir. Bunları bağlı bulunduğu sgk dan onaylatırsa kişi raporlar düzenli tarih aralığına dönüşecektir. İstirahate ilişkin bildirimi mutlaka yapınız. Aylar çektikleri günlere göre programda tanımlanmıştır. 31 çeken ayda 1 gün raporlu olan işçiyi 30 gün göstermeniz gerekir.


 

Tarih : 28.01.2015
Soru :
Merhaba. Yurtdışında almanya da mevcut şirket kalite uyumluluk belgesi hizmeti vermekte (ıso belgelerı) istanbuldaki bizim şirketimizde bu hizmet belgesi içn almanyadaki şirkete hizmet bedeli ödüyor kaite belgesi ordan geldiği için. bizim şirketimiz bu gider belgesine istinaden 2 nolu kdv yapacaz 1 noluda indircez. lakin çelişki stopaj uygulaması olcakmı olmayacakmı.olacaksa yüzde oranı ne olur. tesekkur ederım

Cevap :
Almanya ile yapılan çifte vergi anlaşmasını inceleyiniz(GİB web sayfasında mevcuttur.) anlaşmaya göre gv stopajı yapılır.


 

Tarih : 28.01.2015
Soru :
İyi günler üstad; Direk soruya geçeceğim. 2014 yılında tüm mükelleflerin bana verdikleri belgelerine dayanarak, bütün gelir,gider ve mal faturalarını işledim, işçi ücretleri ve kiralarını işledim. Bu durumda neredeyse %90 nı zarar etmiş durumdadır. Mükelleflerin yıl içerisinde bankalara başvurduklarında kredi alma şansları neredeyse yok. Gerek gerçek usul, gerek bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için, Gelir Vergisi Beyanı verirken; hesap özetleri ve Mali Tablolarını aynen vermek kaydıyla, gönüllü olarak ticari kazanç beyan etmemizde bir sakınca var mı?

Cevap :
Sakınca yoktur. Gönüllü beyanda bulunabilirsiniz. Ancak, Bu işlem müşterilerinizin Bilanço ve mali tablolarını düzeltmez. Ödediğiniz vergiyi KKEG olarak kayıtlara alacaksınız.


 

Tarih : 27.01.2015
Soru :
Sayın üstadım, Özbekistan uyruklu bir müşterim, Özbekistanda Banka yolu ile yüksek rakamlarda para çıkışına izin verilmediğinden dolayı, parayı elden Türkiye'ye getirip Alacaklı olan şahıslara dağıtımını yapıyor. Ve bunun karşılığında %1 komisyon alıyor. Bu işlem ile ilgili olarak; Komisyon faturası keserek kazancının belgelendirip vergilendiriyor. Bunun başka bir vergisel boyutu varmıdır.

Cevap :
Komisyon faturası keserek işlem yapılır. Ancak Yapılan işlem Kambiyo suçudur.


 

Tarih : 27.01.2015
Soru :
Şirketimizde arabaların ogs ücretleri banka ekstralarında görünmektedir.E defter uygulaması açısından iç yüzde ile KDV hesaplanmaktadır e defter kayıt nizamına uygun olarak bunu muhasebe fişimize kayıt ederken diğer belge kapsamında işlememiz için dekont numarası bulunmaktadır biz bunu ektstralarda göremiyoruz banka da dekont vermiyor bu durumda nasıl yapmamız uygun olur.

Cevap :
Bankadan dekont veye makbuz almanız gerekir.


 

Tarih : 27.01.2015
Soru :
Üstadım İyi Günler. Sorum Dahilde işleme izin belgesi ile Hammadde Temin eden ve bunu Karton Kutu olarak İhraç Kayıtlı satışını yapan firmanın Aralık KDV beyannamesinde İhraç Kayıtlı Sütün beyan edilen Rakkamları şöyle. İhraç Kayıtlı Satış : 100.000,00.-TL İhraç Kay.KDV : 18.000,00.-TL Üretilen ve İhraç Kayıtlı satılan ürünler Ekim ve Kasım aylarında Hammadde olarak temin edilmiş ve DİİB kapsamında alınmıştır. Aralık Üretiminde kullanılan hammade DİİB alım üretimde kullanılan : 40.000,00 KDV'si : 7.200,00 Sorum . 1. İhraç kayıtlı mal teslim ettiğim firmaların bu malları 3 aylık ihraç süresi bulunmaktadır. oysaki ben ertesi ayın 24.üne Kadar beyanname tanzim etmem gerektiğinden bu hesaplamada İntaç tarihi üretici olarak benim için bir anlam ifade etmelimi yoksa üretim tarihine göre bir tablo yapıp kdv hesaplamam yeterlimi. 2. Beyanname tanzim edilirken İhraç Kayıtlı Satış : 100.000,00.- KDV : 18.000,00.- Ür.Kul.Dah.İşl. : 7.200,00.- Yüklenilen : 10.800,00.- İade Alınacak KDV 10.800,00.-TL Beyannamede Yüklenilen KDV satırı değiştirilse bile her hangi bir satıra etki etmemektedir. İade Dosyalarında bu tabloların ibrazı gerekirmi. İyii Çalışmalar.

Cevap :
İhraç kayıtlı teslimlerde İhracaatcının aynı ay içinde ihraç etmesi ,sonraki ay ihraç etmesi veya 3.ayda ihraç etmesi hallerinde KDV beyanname düzenlenmesi farklı şekillerde beyan edilecektir.Teknik olarak bilgi sahibi değiliz GİB e-beyan bölümünden bilgi alınız.


 

Tarih : 27.01.2015
Soru :
Sayın Danışman, 1 nolu KDV uygulama Genel Tebliğinde Teşvik belgesi kapsamında KDV hesaplamadan mal tesliminde bulunan satıcılar tarafından her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlar (EK: 9B)’de yer alan bildirim formu, beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda vergi dairesine verilir denmektedir. Buna göre zamanında yapılmayan bildirimler için bir ceza varmıdır?

Cevap :
Beyanname eklerinin verilmemesi halinde VUK 352/II-7 .maddesine göre ceza uygulanır


 

Tarih : 26.01.2015
Soru :
İyi günler Değerli üstadım, sorum şu=mükellef kdv ödemesi çıktığı için, bana yeni fatura getirerek kdv düzeltme beyanı vermemi istiyor. SMİYB olması kuvvetle muhtemel olan bu belgeyi itibara almayacağımı ve evraklarını benden almasını söyledim. Bu durumda benim ne yapmam gereklidir.(Noter ihtar vs.) Bu vesile ile başarılarınızın devamını dilerim, iyi çalışmalar.Emin Metin Ayan

Cevap :
Konu ile ilgili detay açıklama ve ihtarname örnekleri web sayfamızda üye işlemleri bölümünde mevcuttur.


 

Tarih : 23.01.2015
Soru :
Sayın Hocam bir mükellefim iki gayrimenkulden 2.900 TL toplam kira elde etmektedir. Bu kiranın 2.200 TL sini Mimar Sinan üniversitesinde eğitim gören kızının kira masrafı için ödüyor. Gelir Vergisi Beyannamesinde Eğitim ve sağlık harcamaları bölümünde GVK 89/2 2.200 TL kira masrafını indirim konusu yapabilirmiyiz.Yapmamız gerekirse hangi belgelerle ispat yükümlülüğü vardır. Dekontlar mevcuttur. Saygılarımla

Cevap :
GVK 89/2. maddesi koşullar gerçekleşmiş ise indirimden yararlanabilirsiniz. Ancak devlet üniversiteleri Vergi mükellefi değildir.Fatura düzenleyemecekleri için Fatura dışındaki belgeler indirimde kullanılmaz.İndirimden yararlanmanın en önemli koşulu belge fatura olacak belgeyi düzenleyen GV veya KV mükellefi olacaktır.


 

Tarih : 23.01.2015
Soru :
Ahmet bey X İnşaat Limited firmasına bir inşaat işinin alınması karşılığı 140.000 TL ödeme alacaktır Ahmet bey emekli ve çalışmamakta ayrıca mükellefiyeti yoktur Bu alınacak 140.000 TL komisyon bedeli için - Belge düzeni nasıl olmalıdır? - Belgede hangi oran ve tutarda vergi gösterilmelidir - Ahmet beyin beyanda bulunmasına gerek varmıdır - Ahmet bey mükellefiyet açılmasını gerektirir mi (Komisyon işini sadece bir kere yapmıştır) - Ahmet bey eğer verilmesi taahhüt edilen 140.000 TL yi tahsil edemezse veya ödenmezse vergisel yükümlülüğü varmıdır? veya tahsil ettiği dönemdemi vergisel beyanları yapılmalıdır? Teşekkürler

Cevap :
Örnekdeki kişi işi sürekli yapmıyorsa elde ettiği kazancı diğer kazanç ve irat olarak yıllık GV beyannamesi ile beyan edecektir.Ödenen tutara Stopajsız Gider pusulası düzenlenecektir.


 

Tarih : 21.01.2015
Soru :
turmobun sahte belge düzenleyen firma sorgulama modulu çalışmaktamıdır ? çalışmakta ise güncelmi?

Cevap :
Sorunuzu TÜrmoba iletiniz.


 

Tarih : 20.01.2015
Soru :
merhaba arsa sahibi ile müteaahhit firma arasında imzalanan kat karşılığı sözleşme gereği beykoz ilçesinde 2b satışları taksit ödemelerini müteahhit firma üstleniyor.bunların giderleştirme durumu nedir?genel kural sözleşmede yazmasına rağmen şirket tarafından arsa sahibi adına ödenen ve ödeme belgeleri arsa sahibi adına düzenlenen tapu bedeli, vergi resim ve harçlarla, İSKİ Genel Müdürlüğü ve elektrik kurumuna ödenen tutarlar, belediyelere ödenen yol katılım payları tutarları ile mimarlık ofislerine ödenen proje ve yapı denetim hizmet bedellerinin inşaatı yapacak olan firma tarafından gider ve maliyet olarak indirimi mümkün değildir.yani kkeg midir. teşekkürler

Cevap :
Gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının hesaplanmasında defterlere kayıt edilen belgeler mükellef adına olması gerekir.Arsa sahipleri adına yapılan ödemeler. KKEG olarak kayıtlara almanız gerekir.


 

Tarih : 19.01.2015
Soru :
Merhaba, Riskli yapı belgesi alarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalayacak olan kat malikleri Devlet tarafından sağlanan kira yardımını aldıkları takdirde Noter harç muafiyetinden yararlanabilir mi?

Cevap :
İlgili mevzuta gereği; ) İlgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alman harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır. b) Riskli alanlarda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, İlgili kurum adına değil de kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde, riskli alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alman harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır. c) Uygulama alanındaki mevcut yapıların İmar Mevzuatına uygun olup olmadığına bakılmaksızın, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır. ç) Alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler şunlardır. 1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi uyarınca alınan noter harçları. 2) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi (4 sayılı tarife) uyarınca alınan tapu ve kadastro harçları. 3) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79 uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelerce alınan harçlar. 4) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tâbi kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi. 5) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi. 6) Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı, 87 nci, 88 inci ve 97 nci maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23 üncü maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere, belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret. 7) Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi.”


 

Tarih : 19.01.2015
Soru :
kat karşılığı kentsel dönüşüm belgeli inşaat yapıyoruz. toprak sahibinin daireleri ile muthahide kalan bazı dairleri in tapularını verdik fakat henuz işbitirme ve iskan almadık onun içinde fatura kesmedeik yıl sonunda 710-720-740 hrsapları 151 esaba aldık faturaları iskandan sonra keseceğim. bina henuz oturuma müsait degil fiilen teslim etmedik ayrıyeten kdv iade talebinde de bulunacagız. dönemsellik açısından bir hata yapıyormuyuz. aydınlatırsanız memnun olurum. samittin aydeniz smmm

Cevap :
KDV iadesini İnşaat bittikten sonra talep edeceksiniz Yıllara yaygın işlerde 170 hesap kullanılır. 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabının İşleyişi: İşletmelerin üstlendiği inşaat ve onarımlarla ilgili olan ve 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabında izlenen maliyetler dönem sonlarında 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabının alacağına karşılık, 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesaplarının borcuna kayıt yapılır. Bu hesaplarda oluşan direkt maliyet kabul yapıldığında 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarılırlar.


 

Tarih : 19.01.2015
Soru :
Merhaba Üstad ; Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Sorum vadesi geçmiş ilaçlarla ilgilidir. Mükellef eczacı vadesi geçmiş ilaçları listeleyerek İstanbul Eczacı odası onaylı İlaç Atık Bertaraf Belgesi düzenlemiştir.Bu ilaçların Gider ve KDV yönünden durumu ne olacaktır. Teşekkür ederim.

Cevap :
113 seri nolu KDV Genel Tebliğine göre imha edilen ilaçlara ait ödenen KDV nin durumu. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 nci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle hesaplanan katma değer vergisi ile ithalat sırasında ödenen katma değer vergisini indirebilecekleri hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 30/c maddesinde ise, deprem ve sel felaketi nedeniyle zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Uygulamanın usul ve esaslarına ilişkin olarak yayımlanan 113 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin E Bölümünde de kullanım süresi geçen veya kullanılamayacak hale gelen mallara ilişkin yüklenilen KDV hakkında yapılacak işlemler açıklanmıştır. Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak hale gelen ve imha edilen mallar, zayi olan mal mahiyetinde olduğundan mükelleflerce bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılması da mümkün bulunmamaktadır. Ancak Tebliğe göre, (miadın dolması, hırsızlık, trafik kazası, yangın vb nedenlere) zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İlave Edilecek KDV" satırına ilave edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. Buna göre, stoklarda bulunan ve miadı dolmuş, hasar görmüş, üretimden kalkmış ve insan sağlığını tehdit eden ilaçlar ve ilaç hammaddelerine ilişkin yüklenilen KDV'nin, söz konusu mallar her ne şekilde imha edilirse edilsin, indirim konusu yapılması mümkün olmayıp, indirim hesaplarına almış olan KDV nin ilgili hesaptan çıkarılması gerekmektedir. Miadı dolan ilaçların gider yazılması 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi kurum kazancı” başlıklı 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Bilanço esasında ticari kazancın tespiti” başlıklı 38 inci maddesinin birinci fıkrasında ise, “bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı ve ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı” hükmüne yer verilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalara göre, resmi makamlar nezdinde imha edilen malların Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesi uyarınca belirlenecek emsal bedeli ile işletmenin kayıtlarında yer alan değer arasındaki farkın kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün olabilecektir. Ancak, takdir komisyonu veya ilgili bakanlık yetkilileri nezdinde olmaksızın imha edilen malların emsal bedelinin takdir komisyonu tarafından belirlenmemesi nedeniyle, söz konusu mal bedellerinin kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün olmayacaktır.


 

Tarih : 19.01.2015
Soru :
SORU 2 6111 kanunun 10 maddesindeki şartları taşıyoruz ve sigortalı personel istihdamını ona göre yaptık. Ancak sosyal güvenlik kurumu teşvikten yararlanmaya başladığımız andan sigortalı girişi yaptığımız aydan itibaren geriye dönük değil ileriye dönükde ortalamanın altında olursa teşvikten yararlanamazsınız demektedir. SSK TEŞVİKTEN YARARLANDIĞINIZ TÜM AYLARDA SİGORTALI PERSONEL ORTALAMANIN ALTINDA OLAMAZ DEMEKTEDİR.ANCAK KANUNDA SADECE TEŞVİKTEN YARARLANMAYA BAŞLADIĞINIZ ÖNCEKİ 6 AY ORTALAMASI OLMASI YÖNÜNDE AMA UYGULAMA İŞE GİRİŞ YAPILDIKTAN SONRAKİ TÜM AYLARDA ORTALAMANIN ALTINDA OLAMAZ DEMEKTEDİR. ACİL OLARAK YARDIMCI OLUNMASINI ARZ EDERİM. Soru 13.01.2015 14:40 (Üye) Soru : 6111 sayılı kanunun geçici 10 maddesine belirtilen teşvik yararlanmak üzere ilave sigortalı personel işe girişi yapıp sistem üzerinden de teşvik süresini gösteren formu onayladık. Düzenli olarak aylık hizmet belgelerimizi veriyoruz borcumuzda bulunmamaktadır. Bazı aylarda sigortalı personeller girip çıkmadır. Sosyal güvenlik kurumu sigortalı sayıları azalan dönemlere ortalamanın altında sigortalı çalıştırdığımızdan dolayı teşvikten yararlanamazsınız diyerek iptal ek bildirge istemektedir. mali çözüm 2011-mart nisan UMUT TOPCU (6111 teşvik uygulama esasları) yazısında ve 6111 sayılı kanun geçici 10 madde teşvik süresince ortalamanın altında sigortalı personel çalıştırınca teşvikten yararlanamaz diye hüküm bulamadım. Sosyal güvenlik kurumu ile görüştüğümde öyle olursa kanunun ruhuna aykırı davranışmış olur dediler. Ruhu arıyorum. Acil olarak tarafıma bilgi verilmesini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla , Cevap : 4447 sy kanun geçici 10. maddesi ilave istihdama teşvik vermektedir. SGK tarafınıza doğru bilgi vermiştir. e) Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten, maddede aranılan diğer Gartların yanı sıra, sigortalının iGe alındığı tarihten önceki aydan baGlanarak son altı aylık döneme iliGkin Kurumumuza verilmiG aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıGtırılması kaydıyla yararlanılabilecektir. Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının iGe baGladığı iGyerinde iGe giriG tarihinden önceki altı ayda Kurumumuza bildirilmiG olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmıG ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıGtırılıp çalıGtırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.

Cevap :
SGKurumunun bellirttiği gibi 2011/45 sayılı genelge teşviğe ilişkin detayları düzenlemektedir.


 

Tarih : 15.01.2015
Soru :
ben yeminli mali müşavirlik bürosunda bağımlı çalışan meslek mensubuyum şirketimiz bana bağımsız denetçi olabilmem için istanbul üniversitesinde eğitim aldırdı. Sorum şu söz konusu eğitim karşılığında istanbul üniversitesi bana alındı belgesi verdi söz konusu belgede kdv var (oran %8) bu eğitimi şirketimiz ödedi ama bazı arkadaşlar bu eğitimin indirim konusu edilemiyeceğini söylüyor beni bilgilendirseniz sevinirim

Cevap :
Şirketten ödenen kurs bedelinin KDV indirilemez. Faturanın Tamamı ödemenin yapıldığı aya ilişkin maaşınıza (ayni ödeme)eklenerek bordro ile giderleştirebilirsiniz.


 

Tarih : 13.01.2015
Soru :
1-TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYMAMANIN CEZASI 2014 DÖNEMİ İÇİN NE KADARDIR? 2-TDHP UYMAMA HALİ HER BİR BELGE İÇİN AYRI AYRI MI HESAP EDİLİR, NASIL HESAPLANIP, DEĞERLENDİRİLİR? 3-VAROLAN AMORTİSMAN UYGULAMASINDA HIZLANDIRILMIŞ AMORTİSMAN ORANI NEDİR? FAYDALI ÖMÜR LİSTESİNDEKİ BİR KALEMDE YER ALAN ORANI 2 İLE ÇARPIP İKİ KATINI MI ALACAĞIZ, YOKSA %40 GİBİ GENEL BİR ORAN MI VAR ACABA? TEŞEKKÜR EDERİM SYG

Cevap :
1-TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYMAMANIN CEZASI 2014 DÖNEMİ İÇİN 4.400 TL 2- CEZA YILLIK BİR KEZ UYGULANIR. 3- VUK .Mükerrer Madde 315 - Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakıyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler. Bu usulün tatbikinde; 1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tesbit olunur. 2. Bu usulde uygulanacak amortisman nispeti % 40`yi geçmemek üzere normal amortisman nispetinin iki katıdır. MADDE de metninde anlaşılacağı gibi AMORTİSMAN NİSBETİ % 40 dan fazla olamayacaktır. Örnek Amortisman nispeti % 25 olan Kıymetin İki katı % 50 dir.Ancak Uygulanacak oran % 40 olacaktır.


 

Tarih : 09.01.2015
Soru :
6111 sayılı kanunun geçici 10 maddesine belirtilen teşvik yararlanmak üzere ilave sigortalı personel işe girişi yapıp sistem üzerinden de teşvik süresini gösteren formu onayladık. Düzenli olarak aylık hizmet belgelerimizi veriyoruz borcumuzda bulunmamaktadır. Bazı aylarda sigortalı personeller girip çıkmadır. Sosyal güvenlik kurumu sigortalı sayıları azalan dönemlere ortalamanın altında sigortalı çalıştırdığımızdan dolayı teşvikten yararlanamazsınız diyerek iptal ek bildirge istemektedir. mali çözüm 2011-mart nisan UMUT TOPCU (6111 teşvik uygulama esasları) yazısında ve 6111 sayılı kanun geçici 10 madde teşvik süresince ortalamanın altında sigortalı personel çalıştırınca teşvikten yararlanamaz diye hüküm bulamadım. Sosyal güvenlik kurumu ile görüştüğümde öyle olursa kanunun ruhuna aykırı davranışmış olur dediler. Ruhu arıyorum. Acil olarak tarafıma bilgi verilmesini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla ,

Cevap :
4447 sy kanun geçici 10. maddesi ilave istihdama teşvik vermektedir. SGK tarafınıza doğru bilgi vermiştir. e) Sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten, maddede aranılan diğer Gartların yanı sıra, sigortalının iGe alındığı tarihten önceki aydan baGlanarak son altı aylık döneme iliGkin Kurumumuza verilmiG aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıGtırılması kaydıyla yararlanılabilecektir. Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının iGe baGladığı iGyerinde iGe giriG tarihinden önceki altı ayda Kurumumuza bildirilmiG olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmıG ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıGtırılıp çalıGtırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.


 

Tarih : 09.01.2015
Soru :
İşyerinde çalışan personelin İSG BELGESİ Olduğundan ayda 2 gün isg için diğer günler de pazarlama müdürü olarak çalışacaktır.bu personel işe giriş bildirgesi nasıl olacak ve APHL De nasıl beyan edilecektir.

Cevap :
Bu kişinin meslek kodu İSG uzmanı olarak değiştirilip yeniden 2 gün için girişi yapılmalıdır. Pazarlama müdürü olarak da kalan günler tanımlanmalıdır.


 

Tarih : 08.01.2015
Soru :
Sayın Danışman, Tekstil imalatı yapacak şahıs firması kurmak istiyoruz.Firma sahibinin elinde belgesi olmayan dikim makineleri var,bunları nasıl firmanın aktifine alabiliriz? teşekkürler,

Cevap :
Belgesiz Mal ve ATİK ler kayıtlara alınamaz.


 

Tarih : 05.01.2015
Soru :
Merhabalar. İki sorum olacak. 1) Müşavir değişikliğinde hesapların devri yaparken yeni müşavire tüm tuttuğumuz dönemdeki defterler ve belgeleri vermelimiyiz yoksa tuttuğumuz dönemlere ait evraklar arşivimizdemi kalmalı. 2) 2015 yılı için anlaşacağım müşteri ile alakalı sözleşme tarihini ne zamana yapmamız gerekiyor. 2014 aralık dönemi beyannamesini eski müşavir verecek ben 25 ocağamı sözleşme yapmalıyım. Birde ocak ayında sözleşme girişini yaparsam 2014 son geçici vergi ve kurumlar beyannamesini kim verecek? Şimdiden teşekkürler

Cevap :
Defter ve belgeler Yıllık beyanname verildikten sonra mükellefe tutanak ile verilir.Meslek mensuplarının Geçmiş yıl veya yıllara ilişkin Defter ve belgeleri saklama yükümlülüğü yoktur. Sözleşmelerin ocak ayında yapılaması gerekir.2014 yılının Beyannameleri önceki meslek mensubu tarafından verilmesi gerekir.(Geçici,Yıllık)


 

Tarih : 29.12.2014
Soru :
BİR KİŞİNİN İHTİYAÇ SEBEBİYLE İŞTEN ÇIKARILARAK KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİ TALEP ETMESİ DURUMUNDA VE İŞVERENİN TAZMİNAT ÖDEMESİNİ KABUL ETMESİ HALİNDE.ÇIKIŞ NEDENİ NE YAZABİLİRİZ.? BU DURUMDA VERGİ AÇISINDAN BUNU GİDER YAZABİLİR MİYİZ.? AYRICA ÇALIŞANDAN DURUMU BELİRTEN BİR DİLEKÇE ALINMASI HALİNDE PERSONELİN KÖTÜ NİYETLİ BİR ŞİKAYET VE BENZERİ DURUMDA BU DİLEKÇE KANUNİ OLARAK BELGE NİTELİĞİ TAŞIR MI? FESİH YAPILMASI BİLDİRİMİ VB. DURUMLARDA 30 KİŞİNİN ALTINDA ÇALIŞAN OLMASI HALİNDE DE GEÇERLİ MİDİR?

Cevap :
İşçilerin kıdem tazminatını alabilmesinin kuralları 14. madde de sayılmıştır. Bunun dışında da 4857 sayılı kanun gereğince işverenin işten çıkarması halinde kıdem ve ihbar tazminatı ödenebilmektedir. İşçinin işveren tarafından haklı bir neden gösterilmeksizin çıkarılması halinde kıdemini ödeyebilir ve bunun vergisel anlamda değerlemeye tabi tutabilirsiniz. Aynı zamanda ihbara hak kazanan işçinizin bu süreyi çalışarak geçirmesi de mümkündür.


 

Tarih : 29.12.2014
Soru :
BİR KİŞİNİN İHTİYAÇ SEBEBİYLE İŞTEN ÇIKARILARAK KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİNİ TALEP ETMESİ DURUMUNDA VE İŞVERENİN TAZMİNAT ÖDEMESİNİ KABUL ETMESİ HALİNDE.ÇIKIŞ NEDENİ NE YAZABİLİRİZ.? BU DURUMDA VERGİ AÇISINDAN BUNU GİDER YAZABİLİR MİYİZ.? AYRICA ÇALIŞANDAN DURUMU BELİRTEN BİR DİLEKÇE ALINMASI HALİNDE PERSONELİN KÖTÜ NİYETLİ BİR ŞİKAYET VE BENZERİ DURUMDA BU DİLEKÇE KANUNİ OLARAK BELGE NİTELİĞİ TAŞIR MI? FESİH YAPILMASI BİLDİRİMİ VB. DURUMLARDA 30 KİŞİNİN ALTINDA ÇALIŞAN OLMASI HALİNDE DE GEÇERLİ MİDİR?

Cevap :
Sorunuzu SGK diye işaretleyip tekrar gönderiniz.


 

Tarih : 27.12.2014
Soru :
"B" Ltd. firması X firmasından 2013 yılında 86.000 TL mal alımı yapıyor ve ödemesini de bankadan EFT yolu ile yapıyor ancak X firmasına yapılan EFT ler "B" Ltd. nin yeni açmış olduğu banka hesabından yapılıyor ve bu banka hesabı defterinin tutulduğu SMMM ye bildirilmiyor ve SMMM de durumu farkedemiyor ve yasal defterde ödemenin yapılmadığı görünüyor ve bu hesap açık olarak kalıyor Yani aslında banka eft ile ödenen cari ödeme yasal defterlerde ödeme yapılmamış gözükmektedir Yıl 2014 vergi müfettişi X firmasının SMYİB kullanma kodundan ötürü "B" Ltd. firmasının defter ve ödeme belgelerini talep ediyor ve banka dekontları olmasına rağmen yasal kayıtlarda ödemeler gözükmediğinden ödemeleri kabul etmiyor ve ilgili faturalardaki KDV lerin düzeltilmesini istemektedir Bu durum hatalı işlem yok mudur? Sonuçta banka yoluyla ödeme yapılmış ve dekontlar sunuluyor ancak yasal defterde ödemeler yer almadığı için yapılan ödemeler sayılmamaktadır? Bu durumda ne yapmalıdır? Vergi müfettişinin bu ödemeleri kabul etmemesi yasalmıdır? Teşekkürler

Cevap :
Vergi İnceleme raporları hakkında haklılığınızı düşünüyor ve belgeler ile ispat edebiliyorsanız. Yapılan tarhiyata karşı Dava açınız.


 

Tarih : 26.12.2014
Soru :
İyi çalışmalar,plaka halinde bize gelen mermerleri istenen ölçülerde kesiyoruz.Sanayi sicil belgesi alacakmıyız,teşekkürler...

Cevap :
Malın şeklini değiştirilmesi ve yeni ürün yaratılması imalattır.İmalatçı konumundaki bu mükellefin sanayi sicil belgesi alması gerektiği kanaatindeyiz. Detay için sanayi il müdürlüğü ile görüşünüz.


 

Tarih : 25.12.2014
Soru :
bir şirketin muhasebesini tutacağım. şirket yeni kurulacak...(10 gün içinde.) ve muhasebesini şirket bünyesinde tutacağım. ancak belgelerin kaybolması durumunda sorumluluğum nedir. ayrıca sadece aracılık sözleşmesi düzenleyerek şirket defteri tutabilir miyim.

Cevap :
Aracılık sözleşmesi ile defter tutulmaz. Aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapmanız gerekir Mesleki ve ticari hayatta GÜVEN unsuru önemlidir. Hiç bir evrakın veya defterin güvenle muhafaza edilmesi beklenemez.


 

Tarih : 25.12.2014
Soru :
Sayın Danışman. Üzerinde, ticari amaçla inşaat yapılacak arsanın %50 si şahıs , diğer % 50 Ltd.Şti.aktifinde kayıtlıdır.Bu inşaat ortaklığının ; 1- İş Ortaklığı, 2- Maliklerden biri tarafından" Kat Karşılığı İnşaat", 3- Bir Şirket Kurularak ,şirket üzerinden, 4- Veya ,Önerebileceğiniz başka bir ort.türü üzerinden? yapılması uygun olabilir. Öneriniz veya referans vereceğiniz kaynak varmıdır?Saygılar. Not. İş Ortaklığı Şeklinde yapılması halinde,arsanın ,hem tapudan ,hemde şirket üzerinden fatura ile Ortaklığa devri gerekirmi? Gerekiyorsa,İş Ortaklığının Ticaret Sicil Kaydı zorunluluğu olmadığı için,Yetki Belgesi olmadan(Tapu İdaresinin alıcıdan istediği)satış nasıl yapılacaktır?

Cevap :
İnşaatın sıraladığınız ortaklıkların biri ile yapılır. İnşaat muhasebesi ve uygulamaları ile ilgili detaylar burada anlatılamayacak boyuttadır bu nedenle,İnşaat Muhasebesi ve vergi uygulamaları ile ilgili yayımlanmış kitaplardan yararlanınız.


 

Tarih : 25.12.2014
Soru :
Sayın Üstad: İmalat yapan işletme defteri bile tutsa 31.12.2014 tarihi itibarı ile Sanayi siciil belgesi alması gerektiğini duyduk.Bunun hakkında bizleri bilgilendirebilirmisiniz. Teşekkürler.

Cevap :
Sanayi sicil belgesi için defter tutma esasına göre ayırım yoktur. İmalatçı olması yeterlidir.


 

Tarih : 25.12.2014
Soru :
iyi günler, ofisimde açık lise okuyan 18 yaşında bir lise öğrencisini stajyer olarak çalıştırmaya başladım. Sigortası okul tarafından yapılıyormuş. Benim somak istediğim asgari ücreti 1/3 verdiğimde bunu nasıl belgeleyeceğim tediye makbuzuylamı yoksa bodro mu yapmam gerekiyor bodro olursa gelir vergisi damga vergisi olacak mı,

Cevap :
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesine göre; işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez ve aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır. Fakat, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 maddesinin 12. bendine göre; Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur.


 

Tarih : 24.12.2014
Soru :
Almış olduğu kumaşı kesimhanede kesip,fasona verip takım elbise olarak alan bir firma kesim faaliytinden dolayı sanayici sınıfına girer mi?Sanayi sicil belgesine başvuru yapmalı mıdır?

Cevap :
Malın şeklini değiştirilmesi ve yeni ürün yaratılması imalattır.İmalatçı konumundaki bu mükellefin sanayi sicil belgesi alması gerekir.


 

Tarih : 24.12.2014
Soru :
Şirket aktifine kayıtlı otel binası ile otelcilik faaliyeyle iştigal etmektedir.Otel binası için 1990 yılında Şişli Belediyesinden alınmış Yapı Kullanma İzin Belgesi mevcut olmasına karşın cins değişikliği yapılmadığından tapuda arsa olarak görülmektedir.Mevcut durumda otel binasının satışı söz konusu olmuştur.Bu satış ile ilgili aşağıdaki hususlarda tereddüt yaşamaktayız. 1-) Yaklaşık 25 yıl aktifte kayıtlı, şirketin kendi faaliyeti olan otelciliği ve yönetim işlerini yürüttüğü tapuda şirket adına arsa görünen otel binasının satışında 5520 sayılı KUrumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesine göre hem arsa payı,hem de binanın tamamı için istisnadan yararlanılabilir mi? 2-) Aynı şekilde satıştan dolayı kesilecek faturada 3065 sayılı KDV Kanunu 17/4-r maddesine göre hem arsa, hem de binanın tamamı için KDV istisnasından yararlanılabilir mi? 3-)İstisna dışında kalan değer artışları için 213 sayılı VUK 328.maddesine göre aynı neviden taşınmaz veya şirket yönetimi için büro alımı için Yenileme Fonu Uygulamasından yararlanıp yararlanılamayacağı hususlarında görüşlerinizi rica ederim.

Cevap :
KVK 5. maddedeki ve KDV 17.Maddesindeki istisnadan yararlanılması için G.menkulün cinsinin önemi yoktur. İstisna G.menkullere tanınmaktadır. Hem istisnadan hem de yenileme fonundan yararlanılması konusunda mevzuatta açık bir düzenleme olmadığı için yorumumuz yoktur.Maliyeden yazılı görüş alınız.


 

Tarih : 18.12.2014
Soru :
Merhaba, Özel binek otomobili statüsünde aktife alınan taşıtın çalınması ve bulunamaması nedeniyle kasko sigortasından tazminat alınacaktır. Konu ile ilgili sorularım; 1-Tazminat bedeli için fatura düzenlenmesi gerekirmi?Siğorta şirketinin "çalınma ibranamesi" yeterli ve geçerli bir belgemidir? 2-Fatuara düzenlemek gerekirse KDV hesaplanacakmı?oran % 1 mi olacak 3-Taşıtın alımı esnasında maliyete atılan yani indirim yapılmayan KDV için herhangi bir düzeltme işlemi yapılacakmı? 4-KDV beyannında gösterilecekmi? 5-Bu işlemler taşıtın çalındığı tarihtemi kasko tazminatının alındığı tarihtemi yapılacak? teşekkürler

Cevap :
Çalınan araç için sigorta firmasına % 1 KDV oranlı Fatura düzenlenecektir. Alış da ödenen KDV indirim konusu yapılmadığı için satışta ayrı bir işlem yapılmaz.Tahsil edilen % 1 KDV beyan edilecektir.İşlemler sigortada tazminat alındığı tarihte yapılır.


 

Tarih : 18.12.2014
Soru :
merhaba smmm büro tescil belgeleri vize süreleri nedir. bana tescil belgem bırakıldığında artık vize yaptırılmıyor denmişti. tşk.

Cevap :
smmm büro tescil belgelerine vize uygulaması yapılmamaktadır.


 

Tarih : 16.12.2014
Soru :
Merhaba, SPK bağımsız denetim belgemi 2010 haziran ayında aldım. 2013 yılı Ocak yada Şubat ayında SMMM ruhsatımı aldım. Bu durumda KGK sınavından muaf olabilmek için ne zamana kadar neler yapmam gerekiyor? Bağımsız denetim belgemi odanıza gelerek işletip 15 yılımın dolmasını mı beklemeliyim? 2 yıllık meslek yüksek okulu okudum sonrasında 3 ve 4. sınıfları açık öğretimden tamamladım bu durumda 4 yılım 15 yıllık süreden düşer mi? Konu hakkında yardımlarınızı rica ederim. Teşekkürler, İyi Çalışmalar

Cevap :
Süre hesaplaması ve bürokratik işlemler için belge verecek kurum KGK dur . Bu neden ile KGK dan bilgi alınız.


 

Tarih : 16.12.2014
Soru :
Sınav merkezi olarak çalışan bir dil okulu sınavlarda sorulacak soruları hazırlayan kişilere ödeyeceği bedelleri gider pusulası ile belgeleyip %10 tevkifata mı tabi tutacak, yoksa ücret bordrosu düzenleyip %15 tevkifata mı tabi tutacak. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

Cevap :
Yapılan ödeme ücrettir. Bordro düzenlenmesi gerekir.


 

Tarih : 15.12.2014
Soru :
İyi günler Serbest meslek faailiyetinde bulunan bir kişinin kiraladığı yeri aynı meslekten başka bir kişiye alt kira sözleşmesi ile kiraya vermektedir.Bu durumda stopaj asıl mal sahibi adıınamı yoksa kiraya veren serbest meslek mensubu adınamı ait olacaktır.Yada bu iki meslek mensubu arasında kira gelirlerinden dolayı fatura vb belge düzenlenmesi uygun olurmu?teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Serbest meslek erbabı kiralamış olduğu iş yerinin bir bölümünü başka bir kişiye kiraya vermesi halinde elde edilen kira geliri GMSi(iş yeri kira geliri) olarak GVK 86. maddedeki koşullara göre GFMSİ olarak beyan edecektir. Kiracının kiracısı olan kişi Kira ödemesinden % 20 KGV stopajı yapacaktır .Kira bankaya yatırılacaktır. Fatura veya S.M.Makbuzu düzenlenmez. KDV hesaplanmaz.


 

Tarih : 15.12.2014
Soru :
Sn danışman, mevzuatta işi biten defter ve belgeler mükellefe 1 ay içinde teslim edilecektir maddesi yer almaktadır bu maddeden yola çıkarak iş bitiminin tarihini nasıl belirlememiz gerekiyor?? örnek 2011 yılına ait iş bitimi 2012 yılının mart ayında vereceğimiz yıllık gelir vergisi beyanından sonraki aymı olacaktır? yada 2011-2012-2013 yılına ait evrak teslimleri mükellefe kapanışda yada defter iadesindemi yapılacaktır?? iyi çalışmalar..

Cevap :
Defter ve belgeler, İşletme ve Sm kazanç defterleri yıllık beyanname verildikten sonra 1 ay içinde, Bilanço esasına göre tutulan defter Yevmiye Defterinin kapanış tasdikinden sonra 1 ay içinde tutanak ile müşteriye verilir.Büroda veya müşterinin iş yerinde


 

Tarih : 15.12.2014
Soru :
MERHABA ÜSTADIM 6552 KANUNA GÖRE YAPILANDIRMA İLE İLGİLİ K2 BELGESİ GEÇ ALMA İLE İLGİLİ GELEN CEZALARDA İNDİRİM VARMIDIR. BU CEZALAR ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TARAFINDAN KESİLMİŞTİR. NAKİL VASITALARA ÖDENMEKTEDİR. BU KONU İLE İLGİLİ SON DURUM NEDİR?ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER. YAPILANDIRMA İLE CEZA İNİYORMU?

Cevap :
BAHSETTİĞİNİZ BORCUN KAPSAM İÇİNDE OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA KESİN BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ. CEZA KARAYOLLARI KANUNUNA GÖRE KESİLMİŞ İSE KAPSAMDADIR. ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN BİLGİ ALINIZ.


 

Tarih : 15.12.2014
Soru :
İyi çalışmalar; Ben bir şirkette Muhasebe müdürü olarak çalışmaktayım, Mali müşavirlik belgemi yeni aldım. Sgk işe giriş kodunu Mali müşavir olarak değiştirebilir miyim. (bağımlı mali müşavirlik işlemini başlatmadan ) ve bu değişiklik, örneğin ilerde yapılacak Denetçi sınavlarında veya benzeri sınavlarda mesleği icra ettiğime dair kanıt sayılır mı?

Cevap :
Meslek Mensubu olarak meslek kodunuzu Mali müşavir olarak seçmeniz gerekmektedir.


 

Tarih : 15.12.2014
Soru :
Sayın danışman, kismi süreli olarak ayda 4 gün çalışacak personel istihdam edilecektir. İşe girişi yapılmıştır. Kalan 26 gün için her ay sgk ya ek-10 belgesi (sözleşme ekinde) verilmesi gerekiyor mu? Bu iş yerinde 10 dan fazla işçi çalışmaktadır. İyi günler dilerim.

Cevap :
Eksik Gün Bilgi Formu (Ek-10) Hakkında Duyuru İŞVERENLERİMİZİN DİKKATİNE Bilindiği üzere sigortalının işyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde 30 günden az çalışması halinde, işyerinde ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin olarak, Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte; a) Kurumca elektronik ortamda alınabilenler hariç, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren raporu, b) Ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi, c) Disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri, ç) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılıiş sözleşmesi, d) sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları, e) Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde Kuruma verilir veya Acele Posta Servisi, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilir. Bu belgelerin geriye yönelik olarak her zaman düzenlenebilir nitelikte olanları (ücretsiz izin gibi), aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süreden sonra verilmesi hâlinde işleme konulmaz ve işverenden eksik sürelere ait ek aylık prim ve hizmet belgesi istenerek işverene idari para cezası uygulanır. Genel bütçeye dahil dairelerin, özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, fonların, belediyelerin, il özel idarelerinin, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmelerin, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, sendikaların, vakıfların, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinde eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu işyerleri için ayrıca eksik gün bildirim formu ile eki belgeler aranmaz. Bu nedenle 2013/Temmuz ayında (2013/Temmuz ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde 10 kişiden az işçi beyan eden) çalıştıran özel sektör işverenleri işlem gördükleri sosyal güvenlik merkezlerine Ek-10 eksik gün bilgi formu vermekle yükümlü olup ilgili işyerinde 10 ve üzeri işçi çalıştıran (bildirge verilen işyeri dosya ile sınırlı) işverenlerin eksik gün bilgi formu verme yükümlülüğü kaldırılmıştır. 10 kişiden az işçi çalıştıran işverenler, işçilerini 30 günden az sigortalı beyan etmiş ve 30 günden az çalışma nedenini puantaj kaydı seçmiş iseler eksik gün bilgi formuna ekleyecekleri puantaj kayıtlarına mutlaka işçinin imzasını almakla yükümlü tutulmuşlardır. 2013/Ağustos ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden geçerli olmak üzere puantaj kayıtlarında işçinin imzasının bulunmaması halinde eksik gün bilgi formu geçersiz sayılarak işverenlerden eksik sürelere ait ek aylık prim ve hizmet belgesi istenecek idari para cezası uygulanacaktır.


 

Tarih : 12.12.2014
Soru :
İyi çalışmalar, mükellefim 2013 yılında şahıs firması olarak faaliyete başladı.ancak işyerini babasıyla kavgası nedeniyle terk etti şuanda işyerinde babası duruyor. yani işyeri hala faaliyette Mükellefe hiçbir şekilde ulaşamıyorum.cebide kapalı.mükellefe defter ve belgelerini nasıl teslim edebilirim.babasına teslim etsem olurmu.ancak oğlundan aldığı bir vekaleti yok buna rağmen arşiv teslim tutanağına imza atabilirmi? açıklayıcı bir şekilde cevap verirseniz sevinirim.tşk ederim

Cevap :
Sizinle sözleşme yapan kişiye noter aracılığı ile tebligat gönderin.Tebligatta belirleyeceğiniz süre içinde defter ve belgelerini almamaları halinde defter belgelerin VD teslim edileceğini belirtiniz.


 

Tarih : 10.12.2014
Soru :
icra müdürlüğünden şirket adina alınan gayrimenkulun kdv si icra Müdürlüğü tarafindan sorumlu sifatiyla ödeniyor icra Müdürlüğü ödediği bu kdvyi gayrimenkulu alan sirkete yansıtıyor (tahsil ediyor) bunun karşılığında icra müdürlüğünün düzenlediği herhangi bir fatura veya benzeri belge yok söz konusu kdv yi indirim konusu yapabilir miyiz?

Cevap :
İcradan alacağınız belge ile KDV indirim yapabilirsiniz.


 

Tarih : 10.12.2014
Soru :
merhabalar, 2009 yılında aldığımız bir firmanın faturası sahte belge konumuna geldiğinden dolayı sahte belge kullanmış olmaktayız. ancak biz faturayı aldığımızda firmanın bu gibi bir sıkıntısı yoktu, 2012 yılında bu firma sahte belge kullanıcısı olmuş.Size sormak istediğim, biz faturayı aldığımızda bu firmanın sahte belge konumu olmadığı için biz bu durumdan nasıl kurtuluruz. teşekkürler.

Cevap :
Sahte ve muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge kullanan veya düzenleyenler hakkında için yorumumuz yoktur.Yargı sonucu beklenecektir.


 

Tarih : 09.12.2014
Soru :
Şirket ortağı vefatı nedeniyle mirasçılık belgesi gereğince şirket ortağı olan ve ayrılan mirasçıların 4 b gereği işe giriş ve çıkış bildirgeleri de verilmelimidir.?

Cevap :
4/b işten çıkış ölüm belgesiyle verilmelidir.


 

Tarih : 05.12.2014
Soru :
Defter tasdiklerinde geçen yıl da şahıs bilanco defterlerinde ticaret veya esnaf oda ticaret sicil belgesi istenmiş olsada. Noterler t.sicil tasdikname şartı aranmaksızın defterlerimizi tasdik etmişler idi. Noterler bu yıl şahıs bilanço defterlerinden de mutlaka ticaret sicil veya esnaf sicil belgeleri istiyoruz diyorlar. Yahya Arıkan bey'in Esnaf ve Sanatkar Odalarına kayıtlı olanlar dan “Ticaret Sicili Tasdiknamesi” İSTENMEZ. söylemi .Noterlerin istediği Esnaf sicil tasdiknamesini de kapsıyormu ? KISACASI Şahıs bilanço defterlerinde herhangi sicil tasdiknamesi ibraz etmeden defterlerimizi tasdik ettirebilirmiyiz ?

Cevap :
Ticaret sicil belgesi sadece TİCARET SİCİLİNE KAYITLI olan mükelleflerden istenir.


 

Tarih : 04.12.2014
Soru :
İLAVE SORU:Degerli üstadın konuya bağlı olarak yurtdışındaki firma olduğu için kdv yönünden faturayı nasıl düzenleyecegim kdv beyannamesinde nasıl beyan edeceğim Vergi dairesine vermem gereken bilgi ve belge varmı? Tarih Gönderen Soru 04.12.2014 10:57 (Üye) Soru : üstadım merhaba, yurtdışındaki bir firmanın turkiye distbiritörüyüz. diğer bir deyişle turkiye urunlerini sadece biz satıyoruz. ithalat yapıyoruz. fakat bu markanın turkiyede tanıtımı v.s. giderleri için bir masraf yapıyoruz. ve bunu onlardan talep ediyoruz. bunu hangi belgelerle ve nasıl talep etmeliyiz. talep ettiğimiz tutarı MAHSUPLAŞMIYORUZ. nakden talep ediyoruz. Cevap : yapmış olduğunuz giderleri fatura ve benzeri belgeleri almak sureti ile giderleştiriniz.Yapmış olduğunuz bu giderleri karşı taraftan almak için hizmet faturası keserek gelir kayıt ediniz.

Cevap :
Düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplanmayacaktır. Fatura, KDV beyannamesinde tam istisna bölümünde beyan edeceksiniz. Vergi Dairesi ile ilgili bürokratik işlemler için daireden bilgi alınız.


 

Tarih : 04.12.2014
Soru :
Merhaba Gülsüm Hanım Önceden size cebinizden bile ulaşıp direk bilgi alabiliyorduk ve bu durum çok faydalı oluyordu :) şimdi soruma geçmek istiyorum. Yürürlükte teşvikler ile ilgili bilgi almak istiyorum. Mesela 4447 sayılı kanun geçici 10.madde ve 50.madde halen geçerlimi. bu şartlara personelin uygun olup olmadığına bakılabilecek sgk sisteminde bir yer varmıdır? tüm borçlarını ödeyen şirketlerin işe aldığı personelde son 6 aylık personel sayısını arttırıyorsa ve işçide son 6 ay işsizse geçici 10 a göre herhangi bir mesleki yeterlilik belgeside olmasada 24 ay işveren payı muafiyeti geldiği ve de işsizlik maaşı haketmiş biri bir yere girerse hem işçi hem işveren payından bir süre muaf tutulur. sizce doğru anlamışmıyız ? kısaca bu 4447. madde nezdinde bilgi verebilirseniz çok seviniriz. teşekkürler ...

Cevap :
Ortalama Sigortalı Sayısının Tespit Edilmesi Teşvikten yararlanmak için kanunda sayılan diğer şartların yanında, işe alınan sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir. ÖRNEK: Diğer şartları taşıyan ve meslek lisesi mezunu olan, diplomasındaki bölümle işyerinde yağacağı iş uyumlu olan, 2011 Ağustos ayında işe alınan 22 yaşındaki sigortalı (A) için, geriye dönük altı ayda işyerinden bildirimi yapılan sigortalı sayısının aşağıdaki şekilde olduğunu varsayalım. Temmuz 2011: 3 Haziran 2011: 4 Mayıs 2011: 4 Nisan 2011: 3 Mart 2011: 2 Şubat 2011: 2 Bu durumda ortalama sigortalı sayısı : 3 + 4 + 4 + 3 + 2 + 2 = 18/6 = 3''''tür. Sigortalının toplam teşvikten yararlanma süresi (sigortalının işe alınmadan önce İŞKUR kaydı da yapılmıştır) : 42 aydır. İşveren, sigortalı (A) için 2011 Ağustos ayından itibaren sigortalı sayısı 4''''ün altına düşmediği aylarda 42 ay süreyle teşvikten yararlanabilecektir. Sigortalı sayısının ortalamanın altına düştüğü aylarda teşvikten yararlanamayacaktır. Ortalama sigortalı sayısı, her ay işe alınan sigortalılar için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Yukarıdaki örnekte Ağustos ayında sigortalı (A)''''dan başka (C), (D), (E) adında 3 işçi daha işe alındığını varsayarsak, bu 3 işçi için de ortalama sigortalı sayısı 3 olacaktır. Ay içinde çalıştırılan sigortalı sayısı 4''''ün altına düşmediği sürece, 3 sigortalının üzerindeki sayı kadar olanları için teşvikten yararlanılacaktır. Ekim 2011 ayında işyerindeki sigortalı sayısının 5 olduğunu ve Ağustosta işe alınanların hepsinin çalışmaya devam ettiğini varsayarsak, işverence belirlenecek 2 sigortalı için teşvikten yararlanılabilecektir. Sigortalı ilk işe alındığı ayda ortalama sigortalı sayısının üzerinde olmamakla birlikte, ilerleyen aylarda, ortalamanın üzerine çıkılması durumunda, ortalamanın üzerine çıkıldığı aylar için teşvikten yararlanılabilecektir. Sigortalının işe alındığı tarihten geriye doğru 6 ay içinde SGK''''ya bildirilen sigortalıların ortalaması hesaplanırken, hiç sigortalı bildirimi yapılmayan aylar olması durumunda bu aylar dikkate alınmaksızın, bildirim yapılan aylardaki toplam sigortalı sayısı bildirim yapılan ay sayısına bölünerek bulunacaktır. Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışanlar (02 belge kodu ile bildirilenler) ve ay içinde ücretsiz izin veya istirahat raporu kullananlardan 0 gün 0 kazanç bildirilen sigortalılar da ortalama sigortalı sayısında dikkate alınacaktır. Yeni tecil edilen veya sigortalıların işe alındığı tarihten geriye dönük 6 aylık süre içinde hiç sigortalı bildirimi bulunmayan işyerlerinin ortalama sigortalı sayısı "0" olacağından işe aldıkları ve diğer şartları taşıyan tüm sigortalılar için teşvikten yararlanabileceklerdir. Ay içinde işe giren ve işten çıkan tüm sigortalılar hesaplamaya dahil edilecektir. Ancak aynı ay içinde aynı sigortalı işten çıkıp tekrar aynı işyerinde işe girmiş ise bu sigortalı mükerrer olarak sayılmayacak sadece bir olarak sayılacaktır.


 

Tarih : 03.12.2014
Soru :
Ticaret odasına kayıtlı şahıs firmamızı (sigorta acentesi), Limited Şirkete dönüştürmek için Ticaret Odasına verilmek üzere "Tür değiştiren Ticari işletmenin malvarlığı unsurlarının değerinin ve işletmenin özvarlığının tesbitine ilişkin YMM veya SMM raporu ve YMM / SMMM faaliyet belgesi" gerekliliğine ilişkin, SMMM raporu örneğine ulaşamamış bulunuyorum. Tarafıma bu konuyla ilgili SMMM raporu örneğini iletmeniz mümkün müdür? Önemle rica ederim. İyi çalışmalar.

Cevap :
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/16042013/turdegisikligi/Anonim%20%C5%9Eirket%20T%C3%BCr%C3%BCn%C3%BCn%20Limited%20%C5%9Eirket%20T%C3%BCr%C3%BCne.pdf Yukarıdaki linki tarayıcınıza yazdığınızda İSMMMO'nun çalışaması olan dokümanda EK 3 'ü isteğiniz rapora dönüştürebilirsiniz.


 

Tarih : 03.12.2014
Soru :
üstadım merhaba, yurtdışındaki bir firmanın turkiye distbiritörüyüz. diğer bir deyişle turkiye urunlerini sadece biz satıyoruz. ithalat yapıyoruz. fakat bu markanın turkiyede tanıtımı v.s. giderleri için bir masraf yapıyoruz. ve bunu onlardan talep ediyoruz. bunu hangi belgelerle ve nasıl talep etmeliyiz. talep ettiğimiz tutarı MAHSUPLAŞMIYORUZ. nakden talep ediyoruz.

Cevap :
yapmış olduğunuz giderleri fatura ve benzeri belgeleri almak sureti ile giderleştiriniz.Yapmış olduğunuz bu giderleri karşı taraftan almak için hizmet faturası keserek gelir kayıt ediniz.


 

Tarih : 02.12.2014
Soru :
Sayın Danışman, İnternetten alınan ve sadece toplam tutarı yazılı olan uçak biletleri ( e-bilet) gider yazılıp,üzerinde KDV si gösterilmeyin bu belgelerde KDV indirimi yapılabilir mi?

Cevap :
iç yüzde hesaplaması ile belrlenecek KDV indirim konusu yapılır.


 

Tarih : 02.12.2014
Soru :
Mükellefim, 2015 de tasfiyeye girecek. Tasfiye memuru olarak beni atamak istiyor. Ancak, Tasfiye memuruna verilecek olan ücreti nasıl belgelemem gerektiğini bilmiyorum. Hizmet bedeli olarak smk makbuzu kesip, stopaja tabi tutabilir miyim? Yoksa ayrıca bordro düzenleyip gelir ve damga vergisi kesintisi mi yapmalıyım? İyi çalışmalar dilerim. Teşekkürler.

Cevap :
Serbest meslek makbuzu düzenleyeceksiniz. S.M.Makbuzun da GV Tevkifatı ve KDV hesaplanacaktır.


 

Tarih : 02.12.2014
Soru :
Merhabalar, daha önce aynı soru sorulmuş fakat cevap yeterince açıklayıcı olmamış, ünvanında sanayi ibaresi geçen fakat bilgisayar yazılım işleri yapan bir firmanın (yani üretim yapmayan) 31.12.2014 tarihinde kadar sanayi sicil belgesi almasına gerek var mıdır? çok teşekkürler, iyi çalışmalar

Cevap :
Konu hakkında detay açıklaması mevzuatta yoktur. Ancak bizim yorumuz fiilen üretim yapmayanların belge almayacağı yöndedir. Ancak; işlemlerinize esas olmak üzere konu hakkında il müdürlüğünden görüş almanızı öneririz.


 

Tarih : 02.12.2014
Soru :
5510 sayılı kanun gereğince şirket ortaklarının 11-12-2014 tarihine kadar bildirilmesi konusunda odanızca son durumuna ilişkin belgenin verilmesi gerekmektedir cümlesini açarmısınız. Biz 2008 den itibaren giren veya çıkan bütün ortaklar için herbir işlem için ayrı ayrı işe giriş ve işten çıkış belgeleri tanzim edip bildirecekmiyiz. Detaylı açıklama yaparsanız sevinirim. Osman SAĞIR

Cevap :
TÜRMOB aracılığıyla yapılan talep yazımızda son fiili durumun bildiriminin yeterli olmasını talep etmiştik. Ancak olumlu bir yanıt alınamamıştır.


 

Tarih : 01.12.2014
Soru :
şirket ortaklarının durumunu bildir belge verilmesi 2014 yılında kurulan şirketlerdede geçerlimidir.teşekkürler

Cevap :
Geçerlidir.


 

Tarih : 27.11.2014
Soru :
Merhabalar, Şirket ortaklarının son durumuna ilişkin belgenin elektronik ortamda verilmesi talebinizle ilgili gelişme var mıdır? SGK bu talebinizi gerçekleştirecek mi? Öngörünüz ne yöndedir? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Henuz olumlu bir yanıt gelmemiştir


 

Tarih : 27.11.2014
Soru :
KASA AFFINDAN YARARLANMAK İSTEDİK BİZ BİLANÇOMUZDA 131 HESABI HİÇ KULLANMADIK MÜKELLEF FAİZ VE STOPAJ ÖDEMELERİNE YANAŞMADIĞI İÇİN BU FAZLALIK HEP BANKA KREDİLERİNDE VE ÇEK VE SENET HESAPLARINDA DURDU KASA FAZLALIĞI İNCELEMEYE GİRECEĞİNDEN ;BU DURUM 2013 YILI BİLANÇOSUNDA DURUYOR ANCAK DÜZELTME YAPTIĞINIZDA BU TUTAR OTOMATİK KASAYA AKIYOR. SON GEÇİCİ VERGİDE 2014 DÜZENLEME YAPTIK ANCAK KASA AFFI BEYANI VEREMEDİK KASA 2013 Ü DİKKATE ALDIĞINDAN ORTAKLAR ALACAK HESABINA BU TUTARI EKLERSEK BEYAN KABUL EDİLİYOR ANCAK BİZ 2013 DE ORTAKLAR HESABINI KULLANMADIK FAKAT KASA FAZLALIĞI GERÇEK ANCAK BANKA VE ÇEK SENETLERDE TEBLİĞİ OKUDUĞUNUZDA BU KONUDA BİR AÇIKLAMA YOK FATURASIZ BELGELERDEN BAHSEDİYOR BİZDEKİ DURUM DA BUNA BENZER BANKA KREDİLERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR ÇEK SENETLERDE BU KONUDA BİR ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİL Mİ ? YOKSA GERİ ADIM ATIP SON GEÇİCİ BEYANI DÜZELTECEĞİZ SAYGILARIMLA

Cevap :
Yapmış olduğunuz işlemler vergi hukukuna ve muhasebe uygulamalarına aykırıdır. Kasa (100) veya ortaklardan alacaklar(131-231) hesabında bulunması gereken işlemler başka hesaplarda yer alamazlar. İşlemlerinizi TDHP ve vergi kanunlarına uygun yapmanızı öneririz .Kasa affı ile ilgili örnekli açıklamalarımız web sayfamızda mevcuttur.


 

Tarih : 27.11.2014
Soru :
Merhabalar Sanayi işletmesi olarak üretim yapan ve 2 çalışanı olan bir mükellefime sanayi sizicil belgesi çıkartacağım.Kapasite raporu çıkartmak zorundamıyız yada hangi durumlarda çıkartmak orunludur.Sanayi odasına kayıtlı değiliz on kişiden az çalışanımız olduğu için. Teşekkürler

Cevap :
Sanayi siciline kayıt yapılırken kapasite raporu çıkarmak durumundasınız. 10 kişiden fazla çalışanı olan firmalar Sanayi odasından 10 dan az olup Ticaret odasında kayıtlı olanlar Ticaret odasından, Esnaf odasında kayıtlı olanlarda Esnaf odasından kapasite raporu alınmalıdır.


 

Tarih : 26.11.2014
Soru :
Merhaba , sermaye artış ile ilgili soruma resmi gazetedeki rakamdan düşük olmaması koşulu ile serbest demişsiniz, benim buradaki amacım şirket yetkilisine fiyatla ilgili bir belge sunmak , o yüzden 2 ayrı ücret oda tarifesinde gösterilmesinin nedenini sormuştum, şirket yetkilisi üstteki rakam ile alttaki rakam gördüğünde şüpheye düşmesini önlemek. Saygılarımla

Cevap :
Oda tarifesinde iki ayrı ücret değil 4 ayrı ücret mevcuttur. Ancak her tanım ayrı ayrı tespitlere ilişkindir. G -Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporları; 1 Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu 760 TL 2 Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu 760 TL 3 Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesi Raporu 760 TL 4 Sermaye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu 760 TL


 

Tarih : 26.11.2014
Soru :
Merhabalar Bir mükellefim tel çit üretimi yapıyor 1 çalışanı var.sanayi odasına kaydımız yok sanayi sicil belgesi çıkartmak zorundayız sanırım kapasite raporu çıkartmak zorundamıyuz ciromuz şuan 50.000 civarında Teşekkürler

Cevap :
Faaliyet konunuza bağlı olarak kayıt zorunluluğunuzu Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne sormanız yerinde olacaktır.


 

Tarih : 26.11.2014
Soru :
Sayın İlgili, Konu ; e-defter.. mevzuat ve uygulamaları açısından 01.01.2015 tarihinden itibaren muhasebe fişleri oluşturulurken her belge türü (fatura (açık hesap/peşin), banka hareketleri, sigorta poliçeleri, s.m.makbuzları, gider pusulaları, bazı giderler(yazar kasa fişleri, yolcu biletleri..) çek verme/alma, senet verme/alma, virman, kdv... tahakkuku, ücret tahakkuku, kasa tahsilat/ödeme (cari hesap işlemleri, vergi-sgk prim ödemeleri...) v.b. Her bir belge/ her işlem ayrı ayrı muhasebe fişlerinde mi olmalı ? p.s.fişli giderler masraf raporu ekinden İcmal olarak kaydedilebilir mi ? .. İlginiz için teşekkürler.

Cevap :
Muhasebenin genel kurallarında her bir belge ayrı bir yevmiye maddesi kuralı e-defter dede geçerlidir.


 

Tarih : 25.11.2014
Soru :
2013- kasım döneminde kurulan şirketimiz için yatırım teşvik belgesi almak istiyoruz. belge için başvuru süresi ne zaman olmalıdır?

Cevap :
Yatırım teşvik belgesi ile şirket kuruluş tarihi bağlantılı değildir. Belgenin alınması gerekli koşulların sağlanması ile yapılır.


 

Tarih : 25.11.2014
Soru :
MERHABA Sigorta işi ile iştigal eden aracılık yapan bir mükellefimiz mevcuttur. Bu mükellefimize b formu verilmedi diye 2007-8-9-10-11-12-13 yıllarına ait vergi ceza ihbarnamesi gelmiştir. Kontrol ettiğimizde BS formunu bilerek vermediğimizi tespit etmiş bulunmaktayız. Sigorta aracılık firmasının herhangi bir KDV mükellefiyeti olmadığından SİGORTA KOMİSYON GİDER belgesi haricinde bir geliri bulunmamakta olup fatura kesmemektedir. Bu sebeple BS formu verilmemiştir. Bununla ilgili yorumunuzu öğrenebilirmiyim tşkler

Cevap :
Öncelik Ba Bs formlarının KDV mükellefiyetinin ilgisi yoktur.Formları Bilanço esasına tabi tüm mükellefler boşta olsa vermek zorundadır.Sigota acenteleride B formlarını boşta vermesi gerekir.VUK(340-381 nolu GN Tb.) Sigorta şirketlerince faturalı olarak yapılan mal ve hizmet alımları genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirilecektir. Sigorta şirketlerinin faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet satışları olması halinde bu tutarların da genel esaslar çerçevesinde Bs formunda bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca tebliğde yapılan açıklamalara göre sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların (sadece sigorta şirketi adına düzenlenen faturaların) genel esaslar çerçevesinde KDV hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 25.11.2014
Soru :
İyi günler, Kuyumculuk imalat sektöründe faaliyet gösteren müşterim, bankadan altın kredisi kullanıyor. Şöyleki banka kredi borclandırma karşılığında kendisine 1000 gr külçe altın veriyormuş belge olarakta sadece kredi ödeme planı veriyor. fatura yok. aldığı bu külçeyi eritip mamül mal yapıyor. Sorum banka kendisine fatura vermediği için bu malı stoğa nasıl giriş yapacağız elimizde sadece ödeme planı var diğer sorumda bu bir mal alışı ise b formunda gösterecekmiyiz. Banka ile görüştüm fatura kesmiyoruz dedi.

Cevap :
Banka vermiş olduğu altın için fatura veya benzeri vesika vermesi gerekir. Uygulaması pek görülmeyen bu konuda Konu hakkında Maliyeden yazılı görüş alarak işlem yapınız.


 

Tarih : 25.11.2014
Soru :
Eczanelerin miladı dolan ilaçlarını Eczacılar Odası Vasıtasıyla İmha Ettirmeleri karşısında aldıkları belgelerin; 1)KDV beyannamesi 2)Gelir Vergisi Beyannamesi 3)Tekdüzen Muhasebe işlemleri durumunun nasıl gerçekleştiği hakkında bilgilerinizi talep ederim. Saygılarımla

Cevap :
MİYADI (Kullanım süresi geçen ) ilaçlar için VD Takdir komisyonundan karar aldırmanı gerekir. Alınan karara göre 700lü hesaplar borç, 153 hesap alacak yazılır. Alışlarda ödenen ve indirilen KDV ilave KDV olarak bayan edilir.


 

Tarih : 25.11.2014
Soru :
merhabalar. imalat yapan şirketimiz 2013- kasım döneminde kuruldu. 2013 yılı içerinde üretim faaliyeti olmadı 2014 yılı içerinde üretime başlandı. sanayi sicil belgesi için başvuru yapabilir miyim? ve 2014 mi 2015 yılında mı başvuru yapmalıyım?

Cevap :
31/12/2014 tarihine kadar belgenizi alınız aksi durumda ceza ödemek zorunda kalırsınız.


 

Tarih : 24.11.2014
Soru :
Sn Danışman; 20/11/2013 tarihinde vergi dairesince resen açılmış, 03/03/2014 tarihinde ise resen kapanmış bir mükellef gerekli süre içerisinde defter tasdiki yaptırmamıştır.2013 yılı ve 2014 yılı defter tasdikinin bugünkü tarih itibariyle yapılması gerekirmi yoksa yapılsada zaten süresi geçtiği için hükümsüzmü? mükellefin elinde hiçbir belge yoktur.beyannameleri herhangibir belgem yoktur şeklinde verilecektir.iyi çalışmalar

Cevap :
Süresinde tasdik edilmeyen defterler hiç tasdik edilmemiş yok hükmündedir.


 

Tarih : 22.11.2014
Soru :
Sayın meslekdasım bir konuda bilgi ve tecrübelerinize ihtiyacım var 2011 yılında bir ltd şti kurdum hersey yolunda giderken 2012 yılında müşterim ödemesini yapmadıgı ıcın 2012/kasım en son verılen beyanname ve o tarıhden sonra beyan etmedım kendısıne o,ödeme yapma konusunda rica ettim fakat ödeme yapmadı sonra telefon numarasını değiştirmiş 2013 ocak ayında musterı ofıste olmadıgım bır zaman da yanında ıkı kısı ıle beraber ofısıme gelmiş telefon etti borcunu ödeyecegını zaman vermemı ıstedı bende bunun uzerıne zaman verdim defter ve belgelerini çalışanıma evrak teslım tutanagı duzenleyerek vermesını ıstedım 02.01.2013 tarıhınde calısanım aramızdaki sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh etmesini istedim ve yanı kısaca 02.01.2013 tarıhınde evraklar verılerek sözleşme fesih edıldı . aradan yaklasık 2 yıl sonra gecenlerde müfettiş benı arayarak şirket müdürünün telefonunu ıstedı şirket denetime girmiş en son gorustugum numarayı verdim fakat ulaşılmadığını soyledım defter ve belgelerı benden ıstedı bende cuma gunu arayın bakalım varsa verelım ama yanlıs hatırlamıyorsam defter belgelerı verdıgımı soyledım bunun uzerine mufettiş sınırlerek defter belgeler gelmezse sorumlugun benım uzerımde kalacagını hakkımda gerekırse sorusturma acılacagını soylerek tehdıt ettı benı . Bende sayın ustadım bulabılırsem yardımcı olayım telefon numaranızı verın dedıgımde ben senı Cuma gunu ( 21.11.2014 ) tarıhınde tekrar arayacagını soyledı ama aramadı . Bende ofısde genel bır arama kontrol yaptım fakat fatura dosyasını yada yasal defterlerı teslım ettıgıme daır evrak tutanagını gordum fakat ne kurulus nede fatura nede yasal defterler teslım edıldıgınden bende yoktu. Vergı daıresı sıtesınden de 02.01.2013 sözleşmede bu tarıh de çalışanım tarafından fesıh edılmıs oldugunu gordum. Fakat musterım uyanıklık yaparak evrak teslım tutanagını kendısımı bır baskasınamı ımzalattı orasını bılemıyorum. Imza sırkusune baktıgımda ımzalar benzıyor . Şirket mudurune ulasamıyorum sanırım ucuncu kısılere de cok borcu oldugun ıcın kacıyormus kımse yerını bılmıyor hatta yasayıp yasamadıgınıda bılmıyorlar. Şimdi şirket denetim sürecince yasal defterler ortada yok bu durumda benım herhangı bır cezaı yada baska sorumlulugum var mıdır ? Nasıl bır yol izlemeliyim açılacak davada meslekı olarak benım sorumluluklarım nelerdır ? Saygılarımla

Cevap :
Defter be belgeler müşterinizin kendisine veya vekiline tutanak yapılarak verilmesi gerekir.


 

Tarih : 22.11.2014
Soru :
Vergi Müfettişi 2009 defter ve belgeleri inceleme iye alabilmek için 14.10.2014 de yazı tebliğ yapıyor ancak firma adres değiştirmiş ve yerinde olmadığından tebligat yapılamıyor ve tebligat muhtarada bırakılmamış geri iade olmuş 2009 defter ve belge istem yazısı 2014 sonuna kadar firma ya yada yetkililerine tebliğ edilemezse firma 2009 yılı defter ve belgelerinin ibrazından zamanaşımı dolacağından ötürü kurtulmuş olur mu? Saygılar

Cevap :
31/12/2014 tarihine kadar tebliğat yapılmaz ise zamanaşımı söz konusudur.Ancak idare zamanaşımını kesmek için dosyayı Takdir komisyonuna gönderir.


 

Tarih : 21.11.2014
Soru :
1-)Limited şirket ortaklarının bildriminin 01/10/2008 tarahinden sonraki giriş çıkışlarla ilgili olduğunu düşünmekteyim. 2-)Odalar Birliğine yazılan yazıda "Şirket Ortaklarının son durumuna ilişkin belge"ifadesi geçmektedir.Bu belge farklı bir belge midir? 3-)Tasfiyesi biten şirket ortaları için çıkış bildirimi yapılacak mı?

Cevap :
1. 01.10.2008 den sonraki tarih 2. Talep işverenlerin 01.10.2008 sonraki durumları yerine son durumlarına ilişkin bildirim yapılmasıyla ilişkilidir. 3. 4/b işten çıkış bildiriminin yapılması gerekmektedir.


 

Tarih : 21.11.2014
Soru :
Merhabalar. Odanızın intenet sitesinde şirket ortaklarının son durumuna ilişkin belgenin elektronik ortamda verilmesi ile ilgili bir konu var. Bu konu tam olarak ne ile alakalıdır. Şirket ortakları hakkında güncel veya geriye dönük sgk kurumuna bir bildirim mi yapmamız gerekmektedir. Konuyu açıklamanızı rica ederiz.

Cevap :
Talebimiz ; Şirket ortaklarının son durumuna ilişkin belgenin elektronik ortamda verilmesi ile ilgilidir.


 

Tarih : 20.11.2014
Soru :
Merhaba, mükellefimizin 2008 yili defter ve belgeleri incelenmek üzere vergi müfettişi taraf1ndan 19.11.2014 tarihinde istendi, 5 yillik zaman asimi süresi doldugundan faturalar mükellef tarafından imha edilmiş durumda. Zaman asimini kesen haller de mevcut değil, bu durumda nasil bir yol takip etmeliyiz

Cevap :
2008 yılı vergi hukuku uygulamaları açısından zamanaşımına uğramıştır. Defter belgeler yazı ile istenir. Gelen yazıya yazılı cevap veriniz. Müfettiş ile görüşünüz yıl yanlışlığı olabilir.


 

Tarih : 19.11.2014
Soru :
Sayın Üstadım. İlk defa sehven bir hata yapmışım, nasıl düzelteceğimi de bilemiyorum. İlk işe başlamalardaki sözleşme numarasını sehven 80 numarayı Gökhan ve 80 no'yu Abdulkerim adlı 2 ayrı mükellefe vermişim. Ve daha sonra 2 açılış daha yaptım.81 ve 82 diğer mükelleflere verdim.Şimdi ise 2. verilen 80 nolu sözleşmedeki mükellef için GİB de Kdv beyannamesi verirken yetki belgeniz yoktur uyarısı ile karşılaşınca hatamızı fark ettim. nasıl düzeltebilirim? cezai müeyyidesi olur mu? Şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Düzeltmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi değiliz. GİB dan bilgi alınız.


 

Tarih : 17.11.2014
Soru :
Merhaba üstadım. Yeni torba yasayla ünvanında "sanayi" ibaresi olan firmalar Sanayi Sicil Belgesi almak zorunda kalacakmış diye bir duyum aldım. İnternette araştırdım fakat sağlıklı bir bilgi alamadım. Doğru mudur, eğer doğruysa süremiz nedir acaba ? Şimdiden teşekkürler, İyi çalışmalar.

Cevap :
Sanayi sicil belgesini imalatçı olan firmalar alır .


 

Tarih : 13.11.2014
Soru :
merhaba bir şahıs firması ürünlerini internetten satıyor (e- ticaret )ve facebookda reklam veriyor. bu reklamlar belgeli, gider olarak indirim yapılabiliyormu. bununla beraber kdv si yok diye biliyorum.

Cevap :
Ticaretin elektronik veya manuel olma ayrımı yapılmaksızın .İş ile ilgili yapılan giderler kabul edilir giderdir.( Belgelemek koşulu ile)


 

Tarih : 12.11.2014
Soru :
İyi günler üstad; 2014 yıl içinde kurmuş olduğumuz turizm şirket için TÜRSAB a turizm belgesi mürraacatında bulunduk. Acenta kuruluş Aidatı olarak 32.675,60 tl tutar ödededik. Yatırmış olduğumuz bu tutarı tamamını gider yazabilirmiyiz. Yazma şansımız yok ise kuruluş örgütlenme giderlerinde veya haklar adı altında aktifleştirip amortisman mı ayırmamız gerekir. Bu geri alma şansımız bulunmamaktadır. Yardımlarınız için teşekkürler

Cevap :
Verilen bedel geri alınmayacaksa giderleştirilir.


 

Tarih : 07.11.2014
Soru :
BAĞIMSIZ DENETÇİ EĞİTİMLERİNE KATILABİLME ŞARTLARINDAN 15 YILLIK MESLEKİ TECRÜBEDE STAJ SÜRELERİ DAHİLMİ? YOKSA SERBEST M.MALİ MÜŞAVİR BELGESİNİ ALDIĞIMIZ TARİHMİ DİKKATE ALINACAK.VERECEĞİNİZ DEĞERLİ BİLİGİLERİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sorunuzu ruhsat verecek olan kurum olan KGK iletiniz.


 

Tarih : 03.11.2014
Soru :
Soru: sayın yetkili; Haziran 2014 döneminde şirketimiz 8 dairelik inşaatını tamamlayarak sgk dan ilişiksizlik belgesini almıştır. Haziran 2014 tarihinde 3 ve 7 nolu bağımsız bölümleri satılmış ve faturaları kesilmiştir.Fakat bu tarihten sonra diğer daireler için harcamalarda bulunmuştur.(Mutfak dolabı,balkona pimapen.. vb.)Bu masrafları diğer dairelerin maliyetine mi yoksa gider mi yazılacaktır. Faturaları kesilmiş olan mutfak mobilyasız 3 ve 7 nolu daireler için sonradan mutfak mobilyası yapılmıştır.Bu 3 ve 7 nolu daireler için yapılan harcamalar dairelerin maliyetinemi yoksa gidermi yazılmalıdır. Cevap:Sayın, Satılan daireler için sonradan yapılan harcamaların faturalar ayrıca düzenlenecektir. Yapılan satış için normal ticari faaliyet gibi satılan mal veya hizmet maliyeti oluşacaktır. Sattığınız daireler ile ilişkisi kalmamıştır. Diğer dairelerin maliyetine ilave edilemez. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi VERMİŞ OLDUĞUNUZ CEVAP İÇİN TEŞEKKÜRLER. BENİM ASIL SORMAK İSTEDİĞİM 3 VE 7 NOLU DAİRELERİN SATIŞ FATURALARI KESİLDİKTEN SONRA; BİTMEMİŞ OLAN ''DİĞER'' DAİRELER İÇİN YAPILMIŞ OLAN HARCAMALARIN MALİYETMİ YOKSA GİDERMİ OLACAĞI İDİ

Cevap :
Satılmamış ,maliyet hesaplaması yapılmamış giderler maliyete eklenir.


 

Tarih : 31.10.2014
Soru :
sayın yetkili; Haziran 2014 döneminde şirketimiz 8 dairelik inşaatını tamamlayarak sgk dan ilişiksizlik belgesini almıştır. Haziran 2014 tarihinde 3 ve 7 nolu bağımsız bölümleri satılmış ve faturaları kesilmiştir.Fakat bu tarihten sonra diğer daireler için harcamalarda bulunmuştur.(Mutfak dolabı,balkona pimapen.. vb.)Bu masrafları diğer dairelerin maliyetine mi yoksa gider mi yazılacaktır. Faturaları kesilmiş olan mutfak mobilyasız 3 ve 7 nolu daireler için sonradan mutfak mobilyası yapılmıştır.Bu 3 ve 7 nolu daireler için yapılan harcamalar dairelerin maliyetinemi yoksa gidermi yazılmalıdır.

Cevap :
Satılan daireler için sonradan yapılan harcamaların faturalar ayrıca düzenlenecektir. Yapılan satış için normal ticari faaliyet gibi satılan mal veya hizmet maliyeti oluşacaktır. Sattığınız daireler ile ilişkisi kalmamıştır. Diğer dairelerin maliyetine ilave edilemez.


 

Tarih : 22.10.2014
Soru :
Merhaba, Yurtdışından gelen hizmet faturalarında herhangi bir şekil şartı aranıp aranmadığını sormak istiyorum. Bu faturalarda genellikle kaşe ve imza bulunmamaktadır. Ayrıca fatura numarası - seri nosu vs. gibi hususlarda yer almamaktadır. Bu tür belgelerin muhasebeleştirilmesi sakıncalı mıdır? Bu durumda neye dikkat etmemiz gerekmektedir. Dönüşünüzü rica ederim. Saygılarımla, Hakan Topçu

Cevap :
Yurtdışında tanzim edilen Faturalarda şekil şartı aranmaz.Söz konusu faturaları 5 yıl saklayacaksınız.vergi incelemesi olması ve inceleme elemanını istemesi halinde tercüme ettirilecektir.


 

Tarih : 20.10.2014
Soru :
Sayın Yetkili, 01.11.2009 Tarihinden itibaren Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’na bağlı İktisadi İşletme’sinde görev yapmaktayım. Staj dönemi ve sınavımın bitmesini takiben ruhsat işlemleri için başvuruda bulundum. Sicil numaram 40650 olarak tespit edildi. Görev yaptığım kurumda bağımlı olarak mesleğimi icra etmek arzusundayım. Ancak belgemi sadece tek bir kurum için kullanabileceğim söylendi. Bununla birlikte; ben hem Vakfımızın hem de Vakfa bağlı iktisadi işletmenin sorumluluğunu yürütmek istiyorum. Bildiğiniz üzere iktisadi işletmede hem geçici ve kurumlar vergisi beyannamesi verilirken, aynı zamanda muhtasar ve KDV için de beyanname düzenleniyor. Buna karşılık ise Vakıf tarafında sadece muhtasar beyanname düzenliyoruz. Bu bilgiyi Sayın Nahide Hanım’la paylaştığımda, Vakıf ve iktisadi işletme için bu özel durumun danışılabileceğini söyledi ve bana mail atmamı önerdi. Vakfımız burada bir üst çatı olarak tüzel kişiliği oluştururken, işletme ona bağlı fakat tüzel kişiliği olmayan bir ticari kuruluşu temsil ediyor. Dolayısı ile ikisi birbirini bütünlüyor. Bu bilgiler ışığında, konuyu değerli görüşleriniz sunar ve mümkünse giderleri kontrol altında tutabilmek adına tarafıma iki kurum için de işlem yapabilme yetkisi verilmesi hususunda desteklerinizi rica ederim. Saygılarımla arz ederim. Osman F. Öztürk

Cevap :
Bahsettiğiniz işlemleri birden fazla firma veya iktisadi işletmede yapabilirsiniz. Ancak VUK 340 nolu Genel tebliğe göre sadece bir mükellefin beyannamelerini , mükellefin şifresi ile gönderme yetkiniz vardır.


 

Tarih : 19.10.2014
Soru :
A.Ş. de Eğer esas sözleşmede yada genel kurulda temsil ve yönetim ile ilgili herhangi bir hüküm yoksa o zaman YK üyelerinden iki tanesinin imzası ile A.Ş. temsil olunur ve kesinlikle imza sirküleri buna göre çıkmalımıdır? İmza sirküsü olmasa da temsil kullanılabilinir mi? Yoksa imza sirküsü 3.kişilere temsilde yetkili olduğunun ispati için kullanılmak için çıkarılır mı? İmza sirküsü olmadığında 3.kişilerle işlem yapma zorlaşacağı için aslında zorunlu olmayan ancak işlemleri kolaylaştıran bir belgemidir? Teşekkürler

Cevap :
Anonim şirketlerde temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerindedir. Ancak esas sözleşmede öngörülmek kaydıyla belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. (ttk madde : 360) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. (madde : 370) Yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması gerekir. (md: 371) imza sirküleri ile de, imza yetkisine haiz şirketi temsile yetkili kişilerin kimler olduğu ve yetki sınırları gösterilir. hukuki zorunluluk olup özellikle 3. şahıslar nezdinde ihtiyacı karşılar


 

Tarih : 15.10.2014
Soru :
Merhaba,ben SMMM belgesine sahip İSMMMO üyesiyim.Şu anda aktif olarak belgemi kullanmıyorum ve ticari faliyet gösteren bir şahıs firması sahibiyim,benim sorum;kendi şahıs firmamda sigortalı olarak çalışıp yasal defterlerini tutup,beyannamelerini imzalayabilir miyim? teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim...

Cevap :
Kendi şahız firmanızda Bağ kurlu olmak zorundasınız. gelir vergisi mükellefi olan ve ticari faaliyette bulunan meslek mensupları sadece sahibi oldukları ticari işletmelerin defterini tutar VD alacağı şifre ile Beyannamelerini gönderebilir.


 

Tarih : 14.10.2014
Soru :
İki kardeş eşit hisseli 600 m2 lik arsalarına (mevcut binayı yıkarak) 2 işyeri 8 daire şeklinde kendilerine satmak amacı olmadan özel inşaat yapmak istemekteler . vergi mükellefiyeti ve mütahitlik belgesi alma durumu hakkında bilgi ricasıyla, iyi çalşmalar.

Cevap :
Mütahhitlik belgesi almak için vergi kaydı istenmektedir.Konu hakkındaki bürokratik işlemler için VD bilgi alınız.


 

Tarih : 13.10.2014
Soru :
İyi Günler, Bir firmamız için 6552 sayılı kanun kapsamında karayolları trafik kanunu idari para cezası (K belgesi cezası) için başvuru yaptık. Vergi dairesi tutarın tamamını taksitlendirmiştir. Bu tür vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50'sinin tahsilininden vazgeçilerek kalanının taksitlendirilmesi gerekmezmidir. Teşekkürler.

Cevap :
K belgesi cezası VERGİ değildir. Dolayısiyle vergi dairesinin yaptığı işlem doğrudur.Vergi aslına bağlı olmayan cezalar VUK Md. 352,353 ve Mük.355. Md. ilişkin cezalar.


 

Tarih : 01.10.2014
Soru :
a.ş. nin sermaye artırımında ticaret sicilinin isteği belgeler arasında artırılan payların yönetim kurulunuca karar alınıp 15 gün önceden (genel kurul tarihinden) tescil ettirilmesi gerekiyor diye bir ibare mevcut bu ibare halka açık şirketleri mi yoksa tüm a.ş.lerimi kapsadığını öğrenmek istiyoruz. acilen cevap vermenizi rica ederim.

Cevap :
Anonim şirketlerde sermaye artışı öngörüldüğü durumlarda, TTK 461/3 madde gereği Yönetim kurulu, yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Karar tescil ve 35 inci maddedeki (…) (1) gazetede ilan olunur. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur. TTK ilgili madde hükmüne ve ticaret sicil işlemlerine ilişkin İTO nun Anonim Şirket ler için sermaye artışı ile istenen belgelere göre; en az 15 gün öncesinden yönetim kurulunun karar alması ve tescil ettirmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 30.09.2014
Soru :
faydalı ürün belgesine sahip şirketlerin vergi muafiyeti veya indirimi var mıdır? Varsa bu muafiyetten-indirimden yararlanmak için nasıl bir yol izlemeliyiz.Teşkkürler

Cevap :
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen “Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna” başlıklı 5/B maddesi uyarınca, Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların, ç)Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının, % 50’si 01.01.2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanır. Yasal düzenlemeden anlaşılacağı üzere istisna için, -Buluşa dayanak olan araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin, -Pazarlamaya konu buluşa ilişkin seri üretimin, -Patentli veya faydalı model belgeli buluştan faydalanılarak üretilen ürünün üretim sürecinin TÜRKİYE’de olması şarttır. Bu madde yukarıda da belirtildiği üzere, 01.01.2015 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve iratlara ve bu tarihten itibaren yapılacak vergi kesintilerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. KDV İSTİSNASI 19.02.2014 Tarih ve 28918 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6518 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca KDV Kanununun 17. maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen bent ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya FAYDALI MODEL BELGELİ BULUŞA ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışı KDV’den istisna edilmiştir.( Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından bu Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz.). Söz konusu patentli veya faydalı model belgeli buluşa ilişkin gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışının KDV’den istisna tutulabilmesi için bunların 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun (5/B) maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde elde edilmiş olması gerekmektedir. İSTİSNADAN YARARLAMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER İÇİN MALİYE BAKANLIĞINDAN BİLGİ ALINIZ.KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLİZ.


 

Tarih : 25.09.2014
Soru :
Sayın İlgili Serbet bölgededen yatırım tesvik belgesi ile bir firmadan mal ithal ettik Fatura tarihi ile ithal tarihi farklı olarak gercekleşti fatura üzerinde fatura tarihinin merkez bankası alıs kuru mevcut firma bu işlemi kayıtlarına girerkende ithal tarihindeki merkez bankası alıs kuru ile satıs yapılmıs gibi göstermektedir. Nasıl hareket edilmelidir. görüş ve önerilerini rica ederim.tesekkurler iyi çalışmalar

Cevap :
Bahsettiğiniz işlemde MB DÖVİZ ALIŞ Kuru uygulanacaktır. Tarihler arasındaki kur farklılıklar için olumlu veya olumsuz olmasına göre gelir veya gider olarak kayıt yapılacaktır.


 

Tarih : 24.09.2014
Soru :
Sayın Danışman,Daha 24.09.2014 12:09 tarihli sorumda "bağımlı çalışanın tek şirketten beyanname gönderileceğini" biliyorum ancak öğrenmek istediğim ayda 5 günlük çalıştığım firmanın beyannamesini gönderebilirmiyim sakıncası varmı zira toplamda bir ayda 35 gün oluyor. (30 gün gözüken firmada Smmm belgesi kullanmıyorum.)

Cevap :
Tam ay (30 gün ) çalıştığınız firmanın beyannamelerini gönderebilirsiniz.


 

Tarih : 24.09.2014
Soru :
Sayın Danışman,2 sorum olacak soru 1: Bir A.Ş.'de 30 gün üzerinden sigortalıyım ancak smmm belgemi hiç bir şekilde kullanmıyorum.Bir başka şirkette ayda 5 gün gözükerek(diğer firmadada 30 yada 25 gün nasıl oluyorsa) smmm belgemi kullanıp e-beyanname gönderebilirmiyim.yada nasıl bir yöntemle kullanabilirim. 2.soru:A.ş.'nin ymm ile tam tasdik sözleşmesi varsa beyanname göndermek için smmm'ye ihtiyaç varmı ? iyi çalışmalar.

Cevap :
Bağımlı çalışan meslek mensupları sadece bir firmanın beyannamelerini şirket şifresi ile gönderebilirler. YMM ler Tam tasdik anlaşması olduğu firmalarda SMMM zorunluluğu yoktur. Beyannameliri ymm şifresi ile gönderilir.


 

Tarih : 24.09.2014
Soru :
yurtdışına yük taşımacılığı yapan bir gemimiz var. bu geminin belgesiz giderleri oluyor. bu giderler nasıl muhasebeleştirilir ?

Cevap :
Belgesiz giderler kayıtlara alınarak giderleşemez.


 

Tarih : 23.09.2014
Soru :
Yeni almış olduğumuz yatırım teşvik belgesi kapsamında hem yurtiçindeki firmalardan hem de yurtdışından makine alımlarımız oluyor. KDV beyannamesinin ekinde yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhisat alımlarına ait bildirim var. Bu bildirimi doldururken yurtdışından aldığımız makinalar için fatura tarihi ve numarası kısmına gümrük beyannamesinin tarihi ve numarasını mı yazmamız gerekiyor? Ayrıca finansal kiralama yoluyla aldığımız makinalar var, bunların bildirimini ne şekilde yapmamız gerekiyor. Bu makinelerin faturası finansal kiralama firmasına kesiliyor. İlginiz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar...

Cevap :
KDV beyannamesine fatura bilgileri yazılacaktır.Finansal kiralama yoli ile alınan teşvikli mallar için bir bildirim yapılmayacağıkanaatindeyiz .Konu hakkında maliyeden görüş alınız.


 

Tarih : 22.09.2014
Soru :
İyi günler, işyerimize aktifine kaydetmek istediğimiz gümrük tarifesinde 87.03 olarak gözüken kangoo tarzı aracımızın kdv sini normal şartlarda indirim konusu yapamıyoruz. Fakat yetkili bayi bize aracı ticari olarak kullanmak üzere K belgesi aldığınız takdirde kdv sini indirim konusu yapabiliyorsunuz şeklinde bir söylemde bulundu. Bu konu ile ilgili bize yardımcı olmanızı rica ediyoruz. İyi çalışmalar,

Cevap :
Binek araçların için ödenen KDV indirim konusu yapılamaz(KDV Md.30)


 

Tarih : 19.09.2014
Soru :
Merhaba Sigortalı hamile kadın çalışan 01.08.2014-03.09.2014 ve 04.09.2014-05.11.2014 tarihli 2 adet rapor almış,doğum ise 06.09.2014 tarihinde gerçekleşmiştir.mezkur sigortalı için aylık prim ve hizmet belgesi nde ve yine işgöremezlik bildirim işlemleri açısından neleri yapmamız gerekir ki İPC ye maruz kalmayalım?

Cevap :
Sağlık hizmet sunucusu hekimlerince düzenlenen ve başhekim tarafından onaylanan ve elektronik ortamda işverene gönderilen raporlar, işverene ait çalışılmadığına dair bildirim ekranında görülebilmektedir. Söz konusu raporlar, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca aynı zamanda tebligat niteliği de taşımaktadır. Bu nedenle kendisine sigortalının istirahat raporu ulaşan işverenin, istirahatin bittiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde çalışılmadığına dair bildirim girişini yapması gerekmektedir e-işgöremezlikten tarafınıza gelen raporları sistemden onaylayınız.


 

Tarih : 19.09.2014
Soru :
Merhaba, Bir konuda acil bilgiye ihtiyacımız bulunuyor; YMM tasdik hizmeti vermeyi planladığımız, geçen yıl kurulanr yabancı sermayeli bir şirketin, kuruluş belgelerini istediğimizde, bize ilk yıl çalıştıkları mali müşavirin, bu belgelerin kendisinde kalmasının zorunlu olduğunu belirttiğini söylediler. - Böyle bir zorunluluk var mı? - Bir SMMM şirketin kuruluş yılında görev aldı diye, takip eden yıl ihtiyaç olması halinde bu belgeleri mükellefin talebi üzerine vermesi gerekmez mi? - Bir SMMM defter tutması halinde dahi mükellefle ilişkisi sona erdiğinde defterlerini dahi teslim etmektedir, kaldı ki kuruluş belgelerini teslim etmesine yasal bir engel mi vardır? Not: "YMM Tasdik hizmeti vereceğiz, defter tutmayacağız" Teşekkürler, İyi çalışmalar,

Cevap :
Belgeleri vermeyen kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekir.


 

Tarih : 18.09.2014
Soru :
sayın danışman, mükellefimiz halk otobüsü işletmeciliği yaparken 09.08.14 tarihinde vefat etti vergi dairesi terk işlemi yapıldı veraset işlemleri yapıldı ve 10.08.14 olarak mirasçı açılışı yapıldı. Otobüs yeni alınmıştı o yüzden ölen kişinin kdv devri yüksek bu kdv devrini mirasçıya nasıl aktaracağım , belge iptali yapılmadı fatura mı kesilecek , fatura kesilecekse tutar ne üzerinden alınacak , bu kdv nasıl mirasçıya geçecek

Cevap :
Ölen kişinin hesapları aktifi ile pasifi ile mirasçılara geçer.Mirascılar eski hesaplara devam eder.Bürokratik işlemler için VD ne müracaat ediniz.


 

Tarih : 17.09.2014
Soru :
şahıs firmamız adına işçi iş mahkemesinde hizmet tespit davası açtı 1-) biz mahkeme sonuçlanmadan geriye dönük aylık prim belgelerini verebilir miyiz? 2-) mahkeme kararı aleyhimize sonuçlanırsa daha önce verdiğimiz aylık prim belgelerini sgk iptal eder mi?

Cevap :
Sorunuzun cevabı sistemde bulunmaktadır.


 

Tarih : 17.09.2014
Soru :
şahıs firmamız adına işçi iş mahkemesinde hizmet tespit davası açtı 1-) biz mahkeme sonuçlanmadan geriye dönük aylık prim belgelerini verebilir miyiz? 2-) mahkeme kararı aleyhimize sonuçlanırsa daha önce verdiğimiz aylık prim belgelerini sgk iptal eder mi?

Cevap :
SGK bildirimlerini yapmanızda hiç sakınca yoktur. Mahkeme iptal değil sonucu bildirir SGK ise farkı bildirir.


 

Tarih : 15.09.2014
Soru :
Cevabınız için şimdiden Teşekkürler.Yurtdışına klima ihracatı yapan müşterim var.Klimanın devreye alımını Türkiyedeki bir firmaya yaptırdı.Türkiyedeki firma müşterime faturayı kdv'siz düzenlemeli mi yoksa kdv li düzenleyip.Müşterim kdv iadesimi talep etmeli. Hizmet ihracat istisnasındaki 4 şarttan biri olan '' Fatura ve Benzeri Belge Yurtdışındaki Müşteri Adına Düzenlenmelidir'' denilmektedir.

Cevap :
Türkiyede size mal teslim eden firmanın imalatçı olması gerekir.İmalatçı sıfatı için Sanayi sicil belgesi olası gerkir .Bu durumda İhraç kayıtlı KDV siz fatura düzenlenebilir. KDV iadesini de imalatçı talep eder.


 

Tarih : 12.09.2014
Soru :
sayın danışman,Serbest Meslek sahibi müşterimize ilişkin verilen yllık Gelir Vergisi Beyanında İndirimler kısmında çocukları adına ödenmiş olan Özel ve vakıf üniversiteleri adına eğitim Öğretim bedeli ödemesi yaptığı fatura bedeli Karın bir kısmı oranında indirim konusu yapılmıştır.sorum; Özel veya vakıf üniversitesi olsun Kurumlar Vergisinden Muaf olan yüksek öğretim Kurumlarının Tüzel kişiliği veya İktisadi işletmesi dahi olsa Kesmiş olduğu Faturaları indirim konusu yapabilirmiyiz. Kılavuzda, Türkiyede faliyet gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden alınan belgelerle tevsik edilmeli denmektedir. şimdiden saygılar sunarım.

Cevap :
İndirimin yapılabilmesi için Okulların Türkiyede faliyet gösteren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri olması gerekir. Vergiden muaf okulların verdiği faturalar ile indirim yapılamaz.İktisadi işletmelerde KV mükellefi olması gerekir.


 

Tarih : 10.09.2014
Soru :
İnşaat malzemesi satışı yapan bir firma yap-sat inşaat işiyle de uğraşacaktır. Kendi stoğundaki mallari inaat için kullanırsa hangi belge düzenlemnesi gerekir.?

Cevap :
Bahsettiğiniz işlem için SEVK İRSALİYESİ kullanılır.


 

Tarih : 09.09.2014
Soru :
Merhabalar, Size danışmak istediğim bir konu var, cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. İnternet üzerinden Alıcı ve Satıcıları buluşturan ve site üzerinden yapılan satışlardan komisyon alan bir Limited Şirket Mükellefim var. Yeni uygulayacakları projede siteye üye olacak olan alıcılara hediye para vererek teşvik etmek. Site üzerinden tanımlı olacak bu para puan (Örneğin her yeni üye 5,00 TL.) alıcılar hanesinde olacak ve alıcılar site üzerinden bu para puanları alım yaptıklarında kullanabilecekler. Bu alım aşamasında satıcılara alıcılar tarafından bu para puanla ödeme yapıldığında firmamız satıcılara (kullanılan para puan) bu para puan karşılığı bedeli ödeyecektir. Firmamız açısından belge düzeni veya usul nasıl olmalıdır. Hangi aşamada ne işlem yapılmalı ve nasıl hareket edilmelidir. (Not: Para puanların tanımlanmış olması aşamasında bir işlem yapmak zorunda olmadığımızı düşünmekle beraber sadece bu puanların kullanılması aşamasında yani bedel satıcılara alıcı adına firmamız tarfından para puan kullanım karşılığı ödeme yapıldığında yapılması gereken zorunluluklar ortaya çıkacaktır.) Yapılması gereken muhasebe kayıtları ve nasıl gider yazılacağı KDV. ve Kurumlar vergisi açısından yardımlarınızı rica ediyorum. Saygılarımla,

Cevap :
Para puan sistemi diye bir sistem vergi hukukunda yer almamaktadır.Yapmış olduğunuz hizmet teslimler veya mal teslimlerinde Fatura ve benzeri belge kullanılması gerekir.Vergi uygulamalarında yeri olmayan konu hakkındayorumumuz olamaz. Maliyeden mukteza alınız


 

Tarih : 03.09.2014
Soru :
LTD.ŞİRKET ORTAĞI ÖLDÜ DOLAYSIYLA VARİSLERİ NOTERDEN MİRASCILIK BELGESİ ALMIŞLAR 2 TANE VARİSİ VARDIR.ÖLEN KİŞİ BABALARI DOLAYSIYLA ŞİRKETTEN BABASINA AİT MEVCUT HİSSEYİ VARİS OLARAK ALMAK İSTERLER. A)MİRASCILIK BELGESİ YETERLİMİ,M.BELGESİ VAR İSE VERASET İLAMINA GEREK VARMI B) TİCARET SİCİLİNE KADAR YAPILACAK İŞLEMLER AŞAMALARI TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
Eğer kardeşlerden sadece biri şirket ortağı olmak isterlerse noterde diğer kardeş feragatname verebilir ve şirket ortağı diğer kardeş olabilir. iki kardeş de ortak olacak ise. Mahkemeden alınmış veraset ilamı veya noterden düzenlenmiş mirasçılık belgesi de kullanılarak örneği İTO da bulunan karar örneği ile işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.


 

Tarih : 02.09.2014
Soru :
Saygılar Üstadım, Bazı su faturaları tarafımıza ulaşmamaktadır. Fatura talebimizde ise bize "Tahakkuk Detay Ekranı" adı altında tahsilat memurunun kaşesi ve imzası bulunan bir evrakın çıktısını vermekteler. Bu evrakta tüketim ile ilgili bilgiler, KDV tutarı, matrahı, unvanımız gibi faturada yer alması gereken bilgiler mevcut. Bu belge tevsik edici belgeler arasında yer almıyor ancak "gerçek mahiyet esasına" göre değerlendirdiğimizde ilgili aya ait su tüketimimiz olduğu aşikar. Bu belgeye istinaden ilgili ay su tüketimimizi giderleştirip KDV' sini indirim konusu yapabilir miyiz ?

Cevap :
KDV, Fatura ve benzeri vesikalar olmadan indirim konusu yapılamaz.


 

Tarih : 01.09.2014
Soru :
İnternet sistemi üzerinden ticaret yapan firmamız (Direkt satış değil - alıcı ve satıcıyı buluşturan) Satışlar üzerinden sadece komisyon almaktadır. Yeni üye olacak tüketicilere sistem üzerinden hediye para verecektir. Tüketiciler ise ; aldıkları ürünlerde (diğer satıclardan firmamızdan değil) bu para puanı kullanacaklardır. Kullanım aşamasında hediye olarak alınmış para puanların bedeli bu işlem aşamasında satıcılara firmamız tarafından ödenecektir. Bu durumda yapılması gereken muhasebe kayıtları ve belge düzeni firmamız açısından nasıl olmalıdır.?

Cevap :
Elde edilen komisyon gelirleri 600 hesaba kayıt edilir.Hediye para verilmesi diye bir uygulama vergi hukuku ve muhasebe sisteminde yer almamaktadır.Konu hakkınıda maliyeden görüş alınız.


 

Tarih : 28.08.2014
Soru :
merhaba , Limited şirket ortaklı smmm büromuza dışardan mali müşavirlik belgesi olmayan her hangi bir şahsı sadece idari işler ,tapu , bankada işlem yapabilmesi için imza yetkisi verip tescil ettirip imza sirküsü çıkarttırabilirmiyiz mühürümüzün altında imza atmıyacak .

Cevap :
Mesleki şirketlere Mesleki ruhsatı olmayan kişiler ortak olamaz.


 

Tarih : 26.08.2014
Soru :
Merhaba, perakende tekstil satışı işimiz var. yazar kasa mali hafızamız doldu, eski tip yazar kasa izni alıp 31.12.2015 tarihine kadar kullanabildiğimizi GİB. vergi iletişim biriminden öğrendim. Ancak VD. bize eski tip ÖKC alamayacağımızı söylüyor. GİB. veya İstanbul vergi dairesinin yayınladığı herhangi bir dayanak varmıdır. vergi dairesine dayanak olarak sunmak ve izin belgesi alabilmek için

Cevap :
Vergi Dairesinin görüşü doğrudur.Yeni nesil ÖKC kullanmanız gerekir.ÖKC 69 nolu Genel Tebliğin ilgili bölümü aşağıdadır. 2. Önceki Mevzuata Uygun Olarak Onaylanmış Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir. Buna göre, a) b) Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tâbi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. 1/1/2013'ten itibaren geçerli olmak üzere, bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin4 4 üncü Bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.


 

Tarih : 21.08.2014
Soru :
Dahilde işleme kullanan bir firmayız. Dahilde işleme belgesi kapsamında Karton hammaddesi temin ederek , Karton Kutu teslimi yapmaktayız. İhraç kayıtlı satışı yapılan bu Karton Kutuların Tesliminde İade KDV değişikliği olmuştur son tebliğ ile sormak istediğim. 1- İhraç Kayıtlı Kutu olarak teslimi yapılan bu ürünlerin DİİB kapsamında temin edilen Karton hammaddeleri örneğin. Karton Hammaddesi Şubat 2014 alındı üretime girdi ve Teslim Nisan 2014 Döneminde İhraç kayıtlı yapıldı diyelim bu şekilde yapılan teslimde iade diyelimki ihraç kayıtlı Teslim 100.000,00.- KDV 18.000,00.-TL Üretimde Kullanılan ve Şubat 2014 Teslim alınanMalın ödenmeyen KDV 10.000.-TL ise ben 8.000,00.-TL KDV iade isteyebilecem. 2- YMM müşavirlik tarafında daha önce Satıcılara ibraz edilen raporlarda İhraç teslimlerinin KDV terkinlerinde İntaç Tarihine göre işlem yapılmaktadır. burdada İhracatın İntaç tarihine göremi KDV hesaplaması yapılacaktır. Görüşleriniz nedir.

Cevap :
1)- Yeni KDV Tebliğinde Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan satışlarla ilgili belirtilen açıklamalarda; önceki tebliğlerden farklı 2 önemli husus bulunmaktadır. Bunlar en önemlisi ve birincisi, diib kapsamında yapılan alımların ihraç kayıtlı teslim edilmesi neticesinde diib kapsamında ödenmeyen KDV nin, ihraç kayıtlı teslim edilen KDV tutarından düşülmesi ve kalan tutarın iade olarak alınabileceği hükmü getirilmiştir. Bu yönde bir açıklama daha önceki tebliğlerde yer almıyordu. Diğer önemli hususlar; diib kapsamında düzenlenen faturanın belli (2.500 TL KDV Hariç) bir bedeli aşmak zorunda olduğu ve bu tutarın mal cinsi/nevi için ayrı ayrı aranacağı belirtmiş. Bunun yanında ihracatın süresinde yapılıp yapılmadığına ilişkin düzenlenecek rapor için bazı başlıklar daha net ifade edilmiştir. Tebliğin ilgili kısmı aşağıdaki başlık ile açıklanmıştır Tebliğin ilgili bölümünü inceleyiniz. 9. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması 2)-KDV terkin ve iade işlemleri İNTAÇ tarihine göre işlem yapılır.


 

Tarih : 21.08.2014
Soru :
SPK 'nın daha önce yapmış olduğuğu bağımsız denetim sınavından başarılı olanlar KGK' dan sınava girmeden yetki alabilirmi? SPK dan belge alan mali müşavirlerin KGK karşısındaki durumu nedir.

Cevap :
Konu Hakkında belge verme ve uygulama yetkisi olan KGK dan bilgi alınız.


 

Tarih : 20.08.2014
Soru :
Üstadım iyi günler. Benim sorum Ba-Bs Formu ili alakalı. Kuyumculuk faaliyetine devam eden Firma(Altın ve Kıymetli maden Borsasına kayıtlı değil) A Bankasından 2 kg Altını kredi olarak çekiyor, bu altını bankanın verdiği altın Satış Belgesi( Dekont) ile stoklarına kayıt altına alıyoruz. İşletip perakende olarak satıyor. Krediyi de Tekrar altın olarak yine Altın Geri Alım belgesi ile ödüyoruz. 1-)Bu alış ve geri ödemeler 5.000.-TL üstünde olduğundan ba-bs formunda göstermek zorunda mıyız? 2-)Banka fatura düzenlemediği için bu belgelerle kayıtlara almamız doğrumu dur? teşekkürler

Cevap :
BaBs formlarına sadece Fatura kayıt edilmiyor.Mal ve hizmet Alım satımı ilgili her tür belge kayıt edilecektir.Konuya ilişkin VUK tebliğlerinde belge ayırımı yapılmamıştır.Bu durumda aylık limiti aşan her tür belge ba bs formuna yazılacaktır.


 

Tarih : 20.08.2014
Soru :
İyi günler üstad. Bir şirkette muhasebe elemanı olarak çalışmaktayım. Fakat ne belgemi kullanıyorum nede ünvanımı dolayısıyla beyannamelerini de imzalamıyorum. Bu durumda oda aidatının % 50 indirimli ödeme hakkını elde ediyor muyum? Şimdi den çok teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Aidatı % 50 oranda ödemeniz halinde çalıştığınız süre YYM sınavları için hesaplanacak süreden sayılmaz.Tercih sizin.


 

Tarih : 20.08.2014
Soru :
Merhaba.Sigorta araclılık hizmetleri yapan firmalar birbirlerine karşı iş konusunda yardımcı oluyorlar(örn:kendisinde olmayan A acenteliğin araç sigortasını yine kendisi gibi bir aracıya yaptırıyor bu işlem aynı ay içerisinde bir çok defa karşılıklı olarak tekrarlıyor) Bu durumda bu iki aracı firma birbirlerine karşı nasıl bir belge düzenlemeliler.(örn: müşterimiz A sigorta firmamıza gelerek bir işlem yapmak istiyor bizde farklı nedenlerle o işi iş ilişkimiz olan başka bir sigorta aracı firmaya yaptırıyoruz yalnız müşteri ödemeyi bize yapıyor bizde karşı tarafa yapıyoruz bu durumda iki sigorta aracı firma arasında nasıl br belge düzenlenecek) İyi çalışmalar.

Cevap :
Yapılan işlem komisyonculuk faaliyeti olduğu için % 18 KDV tutarlı karşılıklı fatura düzenlenecektir


 

Tarih : 18.08.2014
Soru :
iyi günler;Acill 01.08.2014 tarihinde işe başlayacak olan personel giriş işlemi 31.07.2014 tarihinde yapılmıştır.ancak personel 31.07.2014 tarihinde acil bir operasyon geçirmiş olup 01.08.2014 olarak işe başlamamıştır.bu gün itibari ile de iş görememezlik belgesi ibraz etmiştir.belgede 31.07.14 hastaneye yatış , 04.08.2014 hastaneden çıkış ,05.08.2014-24.08.2014 olarak istirahat belirtilmiştir.işe başlama tarihi dikkate alınarak işveren olarak rapor girişi yapılmalı mıdır,yapılacaksa sistemden hangi tarih onaylanmalıdır ve raporun bildirim süresi hangi tarihe kadar yapılmalıdır.,istirahat sonunda çalışmayacağını bildiren personelin bugün itibari ile giriş iptali yapılabilir mi teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
İşçinin raporu İşyerinizin sgk portalında işgöremezlik kısmında görünüyorsa onaylayınız. İşçinin istifasını yazılı alıp ona göre çıkışını yapınız.


 

Tarih : 18.08.2014
Soru :
Merhaba, Tüzel kişiliği olan bir müşterim İcra dairesinin ihalesine girerek şirkete bir araç almıştır. İcra dairesinden alış bedeli 25.500-TL' dir. Bu işlemde fatura ve yerine gecen herhangi bir belge düzenlenmemekte ve sadece icra dairesinin A4 kağıda yazdığı bilgiler yer almaktadır. Sorum şu; İcra dairesinden alınan bu belgeyi Gider pusulasına bağlayıp Ba beyanında bildirmelimiyim yoksa bu haliyle kayıt altına alıp Ba bildirimi yapılmamalı mı? Teşekkürler...

Cevap :
İcradan almış olduğunuz belge sizin için fatura yerine geçen belgedir.Gider pusulası bu tür satışlar için düzenlenmez .İcra dairesinin belgesi yeterlidir.Bu alış ba formuna yazılacaktır.


 

Tarih : 12.08.2014
Soru :
Soru : Konu: Mahkeme ilamına göre veya icra dairelerince alacaklı vekiline ödenmesine karar verilen ve yargılama gideri niteliğinde olan karşı taraf vekalet ücretinin tahsilinde katma değer verginin hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında; Davayı kazanan müvekkilin gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması halinde, karşı taraftan tahsil ettiği vekalet ücretini nasıl vergilendirileceği ve Vergi Usul Kanunu uyarınca bu vekalet ücreti karşılığında zorunlu olarak düzenlenmesi gereken belge var mıdır? Bu konuda bilgi almak istiyorum. Söz konusu karşı taraf avukatı şirketin bordrolu çalışanıdır.

Cevap :
Şirkette bordrolu çalışan Av.Makbuz düzenleyemez. Bu durumda mahkemeden alınan yazı ile veya karara istinaden ödenen vekalet ücreti gider olarak kayıtlara alınır.


 

Tarih : 11.08.2014
Soru :
Konu: Mahkeme ilamına göre veya icra dairelerince alacaklı vekiline ödenmesine karar verilen ve yargılama gideri niteliğinde olan karşı taraf vekalet ücretinin tahsilinde katma değer verginin hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında; Davayı kazanan müvekkilin gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması halinde, karşı taraftan tahsil ettiği vekalet ücretini nasıl vergilendirileceği ve Vergi Usul Kanunu uyarınca bu vekalet ücreti karşılığında zorunlu olarak düzenlenmesi gereken belge var mıdır? Bu konuda bilgi almak istiyorum.

Cevap :
Davada karşı taraf vekili olan avukat düzenleyeceği S.M .Makbuzunda % 18 oranında KDV hesaplayacaktır.


 

Tarih : 11.08.2014
Soru :
HAYIRLI GÜNLER DEVLET MEMURU OLARAK ÖĞRETMENLİK YAPAN KİŞİ, BİR SPOR KLÜBÜ DERNEĞİNDE DERNEK ÜYELERİNE DERS VERMEK AMACI İLE HAFTANIN BELLİ GÜNLERİNDE ÜCRET KARŞILIĞI HİZMET VERDİĞİ TAKDİRDE DERNEK OLARAK GİDERİ RESMİLEŞTİRMEK İÇİN NE GİBİ BİR BELGE DÜZENLEMEMİZ GEREKMEKTEDİR.VERGİSEL BİR BOYUTU VAR MIDIR.MEMUR OLAN SPOR HOCASININ DURUMU NEDİR.SAYGILARIMLA.

Cevap :
DEVLET MEMURLARI TİCARET İLE İŞTİGAL EDEMEZLER. ÖĞRETMEN DERNEK ÇATISI ALTINDA DERS VERSE ÜCRET ALMASI HALİNDE 657 SAYILI KANUNA GÖRE SUÇTUR.BU DURUMA RAĞMEN DERS ÜCRET ÖDEMESİ İÇİN BORDRO DÜZENLENMESİ GEREKİR.BORDRODA SADECE GV VE DV HESAP EDİLİR.GİDER PUSULASI İLE ÖDEME YAPILMAZ.


 

Tarih : 11.08.2014
Soru :
Merhaba:02.03.2013 tarih 28575 sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre istirahat raporları ile ilgili bildirim işlemlerine dair tebliğin 5.maddesi değiştirilmiştir.Buna göre aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile(istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer.Sorum şu: örneğin haziran 2014 te 10 günlük rapor alan işçiyi 01 kodu(istirahat) ile ilgili aya ait aylık prim hizmet belgesinde 10 gün istirahatli gösteriyorum.Fakat yasal süresi(23.07.2014 'e kadar) içinde kurumun internet sitesinde elektronik çalışılmadığına dair bildirim işlemleri giriş bölümünden raporu yine onaylıyorum.Bir sakıncası var mı ikinci sorum 2014 yılı mart ayında 7 günlük istirahat raporu bana yeni geldiği için mart ayında istirahatli göstermedik.kurumun sitesinde rapor görünüyor.şimdi onaylasam cezası ne kadar olur ya da kurum tespit ederse ceza ne kadar olur

Cevap :
Sistemde görünen rapor elektronik tebligattır onaylanması gerekir. Kurumun sitesinde rapor mart ayından itibaren mi görünüyor ?


 

Tarih : 08.08.2014
Soru :
öncelikle kollay gelsin benim sorum bir mükellefim TAPDK Alkollu içkilerin Toptan satış belgesine sahip. Yaptığı satışlar Perakende ve toptan satış belgesine sahip firmalara yapılmaktadır. 431 Sıra No'lu VUK genel tebliği İkinci Bölüm Madde 3 b bendi 3 fıkrası gereğinince Asgari olarak satış, alış, envanter kayıtlarını oluşturmak ve saklamak gerekiyor. Benim sorum e fatura kullanıcısı değiliz bu tebliğ karşısında e faturaya geçmemiz gereklimidir, sadece kayıtlarımızı istenilen şekildemi tutmak gerekli kolay gelsin.

Cevap :
Kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve ibraz edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimleri) sistemi için e- faturaya geçmek zorunlu değildir.


 

Tarih : 08.08.2014
Soru :
İhraç kayıtlı satış sebebiyle KDV iademiz doğmuştur Kapasite raporunu almıştık ancak vergi dairesi Sanayi sicil belgesininde alınmasını istedi KDV iadesi için kapasite raporu yetmez mi? Sanayi sicil belgesi kanunen gereklimidir? Saygılar

Cevap :
İhraç kayıtlı satışlar için Sanayi sicilin belgesi zorunludur.(KDV Genel Tebliği)


 

Tarih : 08.08.2014
Soru :
Merhaba benim sorum bir kafemiz var tanıdığımız birinden bahçesinde yetiştirdiği meyve sebze türü şeyleri alıp satmak istiyoruz ama bu ürünler organik ürün değil alırken gider pusulasıyla alıp satabilirmiyiz birden fazla gider pusulası kesersek karşı tarafı mükellef durumuna sokmuş olacaz bildiğim kadarıyla ayrıca tarım bakanlığından izin belgesi almak zorundamıyız bakanlık sitesinde organik tarım yazıyor hep bilgilendirmeniz için şimdiden çok teşekkürler.

Cevap :
Zirai mahsül yetiştiren kişilerden satın alınacak ürünler MÜSTAHSİL MAKBUZU ile alınır. Gider pusulası kullanılmaz.Müstahsil makbuzunda % 4 GV stopajı yapılır.Müstahsil makbuzunda tutar limiti yoktur.Organik tarım konusunda tarım bakanlığından bilgi alınız.


 

Tarih : 06.08.2014
Soru :
Merhaba, sigortalı çalışanımız, 10günlük işgörmezlik belgesi almış olup, kendisine maaşını tam verip sigorta kesintisi yapmayacağız. işverenin talebi, bu durumda işgörmezlik belgesini işveren olarak işlemem gerekir mi?sgk raporlar bölümünde.

Cevap :
İşçinin SGK bildiriminde çalışmamıştır kısmını işaretleyip sisteme işgöremezlik raporunu girmeniz gerekmektedir.


 

Tarih : 05.08.2014
Soru :
Merhaba, SMMM şirketi olarak faaliyet gösteriyoruz. şirketi tasfiye edip şahıs olarak mesleki görevime devam etmek istiyorum. yapmamız gereken işlemler sırasıyla nedir? 1- önce vergi açılışı ve şirketin tasfiyeye girişi ile odaya müracaat mı yapacağız? 2-yoksa önce tasfiye sonra şahıs açılışı mı? 3- büro tescil belgesi yeniden çıkacak galiba? ücreti nedir? teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Şirketin tasfiye kararını odaya ibraz etmeniz gerekir.vergi Dairesinde GV mükellefiyeti yaptırdıktan sonra odaya müracaat ederek büro tescil belgesi almanız gerekir. Büro tescil belgesi ücretsizdir.


 

Tarih : 04.08.2014
Soru :
31/07/2014 tarihinde tarafınıza sormuş olduğum soru ve cevabı aşağıdaki gibidir Soru : Merkezi Türkiye'de şubesi Serbest bölgede bulunan bir şirketin gelir ve gider kalemleri aynı mizanda ve farklı hesaplarda takip edildi. Kurum Geçici vergi beyannamesi hazırlanırken; 1-Merkez+Şube Mizanından hazırlanan toplam gelir tablosu oluşturularak,serbest bölge şubesi için ayrıca hazırlanan gelir tablosundaki k/z tutarı beyannamede "diğer indirimler" kısmında mı bildirilecek? 2-İşlemler sadece merkez için hazırlanan Gelir tablosu dikkate alınarak mı yapılacak? 3-Vergi Dairesine elden vermemiz gereken belge (Ruhsat gibi) var mı? konuyla ilgi yardımınız için şimdiden teşekkürler. Cevabınız : Geçici vergi beyannamesi için sadece merkeze ilişkin Gelir tablosu hazırlanır ve beyan edilir. Tüm beyanname ve bildirimler e- beyan şeklinde verilecektir. VD verilecek diğer evraklar için İlgili VD ile görüşünüz. Aynı soruya "Maliye Danışma hattının cevabı; "merkez ve şube hesapları konsolide edilmek suretiyle gelir tablosu, beyanname hazırlanır,serbest bölge kazancı ise beyannamde indirim konusu yapılır". Sayın yetkili, Cevabınıza dayanak olabilecek tebliğ,mukteza veya konu hakkında yazılmış makale bilgisi verir misiniz?

Cevap :
Sorunuzun yorumu cevabımızdaki gibidir.Maliyeden yazılı görüş alınız.


 

Tarih : 02.08.2014
Soru :
Sayın danışmanım, şu anda serbest meslek olarak mesleki faaliyetime devam etmekteyim.ancak 2015 yılında tek kişilik smmm ltd.şti ne dönmek istiyorum. aralık sonu kapanışında şahıs büro tecil belgemi size teslim edeceğimi biliyorum fakat kaşe değişecek midir? ve ben ocak 2015 aralık beyanlarını eski sifremle gönderebilir miyim? saygılarımla,

Cevap :
Kaşeniz değişmez. Şirket adına şifre almanız gerekir. Detaylı bilgi ve bürokratik işlemler için VD den bilgi alınız.


 

Tarih : 01.08.2014
Soru :
İyi günler, ltd.şti.olan müşterimiz yurtdışına şube açmak ,ithalat- ihracat yapmak istemektedir.sırasıyla hangi işlemleri yapmamız nereye müracat belge ve bilgi almalıyız. Konu ile ilgili yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.

Cevap :
Yurt dışında açılacak şube için bürokratik işlemler ilgili ülkenin mevzuatına göre yapılır. Şube açılacak ülkenin Türkiye'deki elçiliğinden veya konsolosluğundaki Ticaret ataşeliğinden bilgi edininiz.


 

Tarih : 01.08.2014
Soru :
Merkezi Türkiye'de şubesi Serbest bölgede bulunan bir şirketin gelir ve gider kalemleri aynı mizanda ve farklı hesaplarda takip edildi. Kurum Geçici vergi beyannamesi hazırlanırken; 1-Merkez+Şube Mizanından hazırlanan toplam gelir tablosu oluşturularak,serbest bölge şubesi için ayrıca hazırlanan gelir tablosundaki k/z tutarı beyannamede "diğer indirimler" kısmında mı bildirilecek? 2-İşlemler sadece merkez için hazırlanan Gelir tablosu dikkate alınarak mı yapılacak? 3-Vergi Dairesine elden vermemiz gereken belge (Ruhsat gibi) var mı? konuyla ilgi yardımınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Geçici vergi beyannamesi için sadece merkeze ilişkin Gelir tablosu hazırlanır ve beyan edilir. Tüm beyanname ve bildirimler e- beyan şeklinde verilecektir. VD verilecek diğer evraklar için İlgili VD ile görüşünüz.


 

Tarih : 31.07.2014
Soru :
Merhaba, Sorularım site yönetimiyle ilgili; 1-Site yönetimi bilanço usulüne göre defter tutmuş, ama bazı yıllar onaylatılmamış. Yevmiye açılış ve kapanış onayına site yönetimleri de dahil mi? Onaylatmak zorunda mı ve onaylatılmayan defterleri mahkemede lehlerine delil olarak kullanabilirler mi 2- VUK 234 md. sayılanlardan olmadığı için gider pusulası onaylatamaz mı Gider pusulası kullanamaz ise bazı giderleri için onun yerine düzenleyeceği gider makbuzunun geçerliliği var mıdır gider belgesi olarak. 3- Siteye ait yüzme havuzunu dışardan kullananlara ücret karşılığı açtıkları zaman ya da bir spor klübüne yüzme kursu için belli saatler kiraya verilmesi durumunda vergi mükellefiyeti mi tesis ettirecekler ettirmeyecekler ise yapılması gerekenler nelerdir Cevaplarınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
1-Site yönetimi Kat mülkiyeti kanununa göre defter tutarlar.TTK ve Vuk Hükümlerine tabi değildir. 2-Site yönetimleri belge konusunda da VUK hükümlerine tabi değildir. 3- Site yönetimi bahsettiğiniz konuda Kurumlar vergisi mükellfiyeti tesis ettirmesi gerekir.


 

Tarih : 31.07.2014
Soru :
Gerçek kişiler ödenen kıra bedelleri aylık 5000 Tl nın üzerinde olamsı durumunda Ba bildirimine ileve edeilecek mi edileceği yönunde buyuk müklefler vergi dairesının muktezası var 396 nolu vuk tebliğinde belge türlerinı belirtmiş bunların arasında banka dekontu yok 268 g.tebliğinde ise işyeri ve konut kıralarının yapıalcak tahsıaltlara banka dekontlu yada posta idaresince düzenlen belge lerle tesvık edilmesı zorunluluğu ile ilişkın açıklamalar yapılmıştır.Bu ıtıbarla kıra ödemesinin ba bildirimine konu yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddut hasıl olmuştur görüşlerinzi rica ederim.

Cevap :
5.000TL ve üzeri kira ödemeleri Ba formuna yazılacaktır.belge olarak banka dekontu kullanılacaktır.


 

Tarih : 25.07.2014
Soru :
Yurt dışı mukimi firmadan alınan Pazar araştırması hizmetinde stopaj ve 2 nolu kdv hakkında bilgi verebilir miyiz? Mukimlik belgesi mevcuttur.

Cevap :
Yurt dışından alınan hizmet için (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenecek ve ödenen KDV (1) nolu KDV beyannamesin de indirim konusu yapılacaktır. GV stopajı ilgili ülke ile ikili vergi anlaşmalarına göre hesaplanacak ve ödenecektir. İKİ li Vergi anlaşmaları için GİB Web sayfasına bakınız.


 

Tarih : 25.07.2014
Soru :
İyi günler. Aktifte kayıtlı aracımın araç tescil belgesi ücreti, motorlu araç trafik belgesi ücreti (ruhsat yenilendi) ve büro kapısının kilit değişimi ile yapmış olduğum giderleri serbest meslek defterime gider olarak işleyebilirmiyim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Araç işte kullanılıyorsa ve defterde kayıtlı ise bahsettiğiniz giderleri deftere kayıt edebilirsiniz. Büro kilit gideri de deftere kayıt edilir.


 

Tarih : 24.07.2014
Soru :
Henüz cevap alamadığım soruyu tekrarlıyorum; 01.07.2014 20:32 (Üye) Soru : 1-Limited Şirketlerin olağan genel kurulunda hiçbir konuda değişiklik olmadan sadece bir önceki yılın ibrasını gerektiren hususların yer alması halinde Ticaret Sicilinde Tescile gerek var mıdır? 2-Tescile tabi olan ve olmayan hususları açıklayan herhangi bir bilgi ve belge bulabilirmiyiz ? Zira, Ticaret Sicili önce evrakı alıyor sonrada tescile tabi bir husus yoktur diye geri iade ediyor. Cevabınıza teşekkür ederim. Erol Tamer Cevap : Henüz cevaplanmamış.

Cevap :
Tescil edilmiş hususlarda meydana gelecek her türlü değişiklik tescil olunur. TTK Md:31/1 1- Şirket kuruluşu Md:587 2- Ortak sayısının sonradan tek e düşmesi Md:574/2 3- Şirket sözleşmesinde yapılan değişiklikler Md: 589/2 4- Sermaye artırılması Md:590 5- Sermayenin azaltılması Md:592 6- Esas sermaye payının başkasına geçmesi Md:598/1 7- Genel kurul toplantısına çağrı Md:617/3 8- Genel kurul kararlarının mahkemece iptali Md:622 9- Şirket müdürleri ve temsil yetkisi Md:629/1 10- Şirketin sona ermesi - tasfiye Md:637 11-Tasfiye ile ilgili tescil ve ilan edilecek hususlar Md:643 Genel kurulunuzda yukarıdaki işlemler bulunmadığı için tescil ve ilan işlemi yaptırmanıza gerek yoktur.


 

Tarih : 24.07.2014
Soru :
Merhabalar. Şahıs, üstüne kayıtlıı hususi aracı ticari faliyetinde kullanmaktadır ve giderleri indirim konusu yapılmaktadır. Ancak bu hususi aracı deftere hangi vesika/belgeye göre kayıt edilmelidir.Alo maliye bu konuda şahsın kendi kendisine fatura keserek kayıtlarına alması gerektiği şeklinde ilginç bir bilgi verdi. Yardımınız için teşekkür ederim.

Cevap :
İşte kullanılacak olan araç deftere kayıt edilir.(Kendi kendine fatura düzenlenmez) Deftere kaydı yapılan araç için VD bilgi verilir. Vergi dairesine vermiş olduğunuz dilekçe defter kaydı için belge niteliği taşır. Deftere kayıt yapılmadan ve VD bildirilmeden araca ilişkin giderler deftere kayıt edilemez. Maliyeden yazılı görüş dışındaki görüşlere itibar etmeyiniz.


 

Tarih : 22.07.2014
Soru :
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu(TAPDK) Alkollü İçkilerin Toptan Satışı Belgesine Sahip mükellefiz. VUK 431 sıra nolu genel tebliği 3. Maddesi B bendinin 3. fıkrasında " Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler." ibaresi yer almaktadır. Genel olarak E-fatura mükellefi Üretici firmadan aldığımız mamülü perakende satış belgesi olan mükelleflere pazarlamaktayız. Nadir de olsa toptan satış belgesi olan mükelleflere de satış yapmaktayız. Bu durumda şirketimizin, ilgili tebliğ uyarınca 01.01.2015 tarihinde e-fatura mükellefiyetine geçme zorunluluğu var mıdır?

Cevap :
431 Numaralı GN Tb de de açıklandığı üzere bu mükellefleri defterlerini E-defter şeklinde tutmaları gerekir. E defter tutanlar e- fatura kapsamındadır.


 

Tarih : 21.07.2014
Soru :
Merhaba Sayın Yetkili, tamamı yabancı ortaklı firmamızda İngiliz vatandaşı için çalışma izin belgesi aldık. bakanlıktan gelen bilgide 21/07/2014 ile 20/07/2015 tarihleri arasında onaylandığı şeklindedir. Bizde bu kişiyi 4a kapsamında tüm sigorta kollarına tabi olacak şekilde (y.dışında sigortalı değil-emeklide değil) 21/07/2014 tarihi olarak girişini yapmış bulunmaktayız. Hukuki olarak yapmamız gereken işlemde bir problem bulunmaktamıdır? ayrı bir bildirim gereklimidir. Teşekkürler.

Cevap :
Yabancı uyruklu kişilerden çalışma izin belgelerini alanların belgeyi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet tezkeresi almak için il emniyet müdürlüklerine başvuruda bulunmaları zorunlu olduğundan, il emniyet müdürlüklerince de ikamet izni 15 günlük süre içinde verildiğinden (1 ay içinde teslim alınmayan ikamet tezkereleri başlangıç tarihi ile iptal edilmektedir) işverenlerin; - Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde, - Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 günlük süre içinde, Sigortalı işe giriş bildirgesini düzenleyerek Kuruma vermeleri halinde bildirge yasal sürede verilmiş sayılacaktır. 45 günlük sürenin hesaplanmasında çalışma izin belgesi verilmesi gereken 30 günlük sürenin son gününün resmi tatile gelmesi halinde ikamet izni için 15 günlük müracaat süresi resmi tatilin sona erdiği tarihten itibaren başlatılacaktır. İşverenlerin işe giriş bildirgesini 45 günlük süre içerisinde vermeleri halinde işe giriş tarihinin çalışma izin tarihi ile aynı tarih olması şartı aranmayacaktır. Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken 45 günlük süre içinde sigortalının işe başlamadığının işveren tarafından her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerle (sigortalının yurtdışında bulunması, hastanede yatması, tutuklanması, işin belirlenen tarihte başlamaması, vb.) Kuruma bildirilmesi halinde işverenin talebi değerlendirilerek sonucuna göre işlem yapılacaktır. İşverenlerce 45 günlük sürenin bittiği tarihten sonra sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi halinde idari para cezası uygulanacaktır. İşyeri bildirgesinin işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken 45 günlük süre içinde Kuruma verilmesi halinde işyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi süresinin geçmiş olması halinde ise aylık prim ve hizmet belgesinin kağıt ortamında düzenlenerek kuruma verilmesi durumunda bu belgelerin geç verilmesi nedeniyle de idari para cezası uygulanmayacaktır. Yabancı uyruklu sigortalı çalıştıran işyerinin kanun kapsamına yeni alınan işyeri olması halinde işyeri tescili için işe giriş bildirgesi verilmesi gereken 45 günlük süre esas alınarak işlem yapılacak, işe giriş bildirgesinde ise yeni işyerleri için 45 günlük süre ve bir aylık süre birlikte değerlendirilerek idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecektir. 28.02.2014 tarihinden önce yabancı uyruklu sigortalı çalıştıran işverenlerin müracaatları halinde 2014/5 sayılı genelge hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.


 

Tarih : 17.07.2014
Soru :
Merhabalar; Yatırım teşvik belgesi aldık. sorularımız ise; -Teşvik belgesinde bahsedilen "Vergi indirimi oranı % 80 ve yatırıma katkı oranı % 40" ne anlama gelmektedir ve pratikte nasıl uygulanacak? -Satıcı firma tarafından kesilecek olan Teşvikli Faturada Teşviki Belirten Şerhin Şekli nedir? -KVK 5. Maddede yer alan “ Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde beş hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.)” hükmünü biz nasıl kullanacağız, uygulama nasıl olacak ? -İlk defa yatırım teşvik belgesi kapsamında işlem yapacağız. Muhasebe kayıtları da dahil olmak üzere yatırım teşvik belgesi alımı ile teşvik kapama sürecinde izlenecek yol ile ilgili detay bilgi gösterir bir kaynak yazı gönderebilirseniz memnun oluruz. Teşekkürler

Cevap :
Teşvik mevzutı ile ilgili olarak internet sitelerinde yayımlanan makalelerden ve kitaplardan yararlanınız.


 

Tarih : 11.07.2014
Soru :
Merhaba. Özel sökterde çalışanların yol yemek gibi harcırahları konusunda bilgi istiyorum. Belgesiz harcırahlar nasıl ve neye göre kayıt altına alınır. Kanuni harcırah rakamları nedir. İyi .alışmalar.

Cevap :
Ticari defterlere yapılan kayıtlar VUK hükümlerine göre düzenlenmiş fatura ve benzeri belgelere ve ücret bordrolarına göre yapılır.Belgesiz harcamaları kayıt altına almak vergi suçudur. Bahsettiğiniz harcamaları yasal belgelere göre yapılacaktır. Harcırah için tapulan ödemeler ücret olup bordroda birleştirilecektir. Kanunni harcırah diye bir belirlenme yoktur. Harcırah ödemesinden sadece devlet memurlarına ödenen kısım kadarı istisnadır.İstisna olan rakamlara internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.


 

Tarih : 10.07.2014
Soru :
Sayın üstad, İmalat sektöründe faaliyet gösteren Anonim Şirketiz.2014 yılı 1.geçici vergi döneminde, Teşvik belgeli yatırım harcamalarımızda dolayı indirimli geçici vergi ödedik.Geçici vergi muhasebe kaydını nasıl yapacağım konusunda bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla. Şerif Balcı Örnek verecek olursak; 100 TL hesaplanan geçici vergi 80 TL İndirilen yatırım indirimi 20 TL ödenen geçici vergi -----/----- 193- 100 360- 20 ? 80 -----/-----

Cevap :
Tahakkuk eden ve ödenecek konuma gelen Geçici vergiler 193 a hesaba borç olarak 360 hesaba alacak olarak kayıt edilir.


 

Tarih : 09.07.2014
Soru :
merhaba. üstadım inşaatlarda sgk işyeri bildirgesi yapı ruhsatı alındığı tarihte mi yapılmalıdır yoksa yapı ruhsatı alınmış ama inşaat fiili olarak başlamadıysa başlayacağı tarihte mi yapılmalıdır. inşaat şefleri ile ilgili olarak sgk yapı ruhsatındaki tarihi baz alıp ceza yazabilir mi. 10/10 maddesinde ise ; “Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp yapı izin belgesinin alınması ile son bulur.” diyor bunu göz önüne alarak cevaplarsanız çok memnun olurum. saygılarımla

Cevap :
Şantiye şeflerinin sigortalılığına ilişkin yazımız İSMMMO web sayfamızda Santiye şeflerinin sigortalılığı başlığı altındaki yazımızda açıklanmıştır.


 

Tarih : 08.07.2014
Soru :
30,06,2014 tarihinde tefter ve belge ibrazı ile ilgili inceleme yazısını tebliğ aldık.1 temmuz 20 temmuz arası mali tatil olması sebebi ile 15 günlük ibraz süresi 1 Temmuz 2014'demi başlar, 20 Temmuz 2014'demi 15 günlük ibraz süresi başlar.Süre kısıtlı olduğundan acil cevap vermenizi rica ederim.

Cevap :
İbraz süresinin sonu Mali tatile rastladığı için ibraz süresi 31/07/2014. dir. Mali tatil ile ilgili datay bilgi web sayfamızda mevcuttur.


 

Tarih : 08.07.2014
Soru :
Merhabalar...Şirket merkezi Lübnan da olan bir yabancı firmanın Türkiye de Ticari faaliyette bulunması hangi şekillerde olur, şube açması mı yeni bir şirket kurulması mı? daha kolaydır, hangisinde vergisel avantajlar vardır. Dar mükellefiyet ile Tam mükellefiyette vergileme nasıldır oranlarda vs. farklılık var mıdır ? Muhasebe uygulamalarında farklılık arz eden bir durum var mıdır. yardımcı olursanız çok memnun oluruz. Kaynak veya belge verebilirseniz çok makbule geçer. Şimdide Teşekkürler

Cevap :
merkezi yurt dışında olan şirketlerin ,Türkiyedeki faaliyetlerinden elde ettiği kazançların vergilendirilmesi Dar mükellefiyet esasına göre yapılır.Vergisel avantaj söz konusu değildir.KV oranı % 20 dir.Tek düzen muhasebe sistemine göre defter tutulur.Beyan ve bildirimlerde farlılık söz konusu değildir.


 

Tarih : 07.07.2014
Soru :
Yevmiye dafterinde belge türü ve belge numarası yazılma zorunluluğu olduğunu biliyorum.Ancak defteri kebir için de bu zorunluluk bulunuyormu? Yardımınız için teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Defteri kebir,yevmiyeye yapılan kayıtların hesap bazında takip edilen ve borç alacak şeklinin kayıt altına alınmasıdır.Dolayısıyla D.kebirde belge türü diye bir kavram olmaz.


 

Tarih : 07.07.2014
Soru :
Merhaba.İyi haftalar.Benim sorum basit usul ile ilgili olacaktı.Bir mükellefim tek başına ev tadilat işleri yapmak istiyor(boya,demir,kaynak,kırma,yıkma vb.)bunun için de basit usulde mükellef açtırmak istiyoruz.Kirası büyük şehir kira haddinin altında.Bağkurlu mu olacak,yaptığı işler için hangi belgeyi düzenleyecek, bu konuda bilgi verirmisiniz.

Cevap :
Basit usul mükellefleri VUK belirtilen belgeleri kullanacaklardır.(ÖKC -Yazar kasa hariç)


 

Tarih : 04.07.2014
Soru :
Şirketimiz ortaklarından 1 tanesi 31.05.2014 Tarihinde vefat etti. Mahkemeden aldığımız mirasçılık belgesi tarihi ise 10.06.2014.Veraseten hisse karar tescili ise 23.06.2014 Tarihidir. Burada 3 tarih var. Pay defterine ve muhasebeye hangi tarihi baz alarak kayıt yapmamız doğru olur.

Cevap :
Hissenin tescil tarihi ile hak sahipliğiniz kesinlik kazandığından pay defterine bu tarihte kaydetmeniz doğru olacaktır.


 

Tarih : 03.07.2014
Soru :
MERHABA.MİRAS YOLU İLE KALAN ARSA ÜZERİNDE BULUNAN ESKİ BİNA 3 KARDEŞ TARAFINDAN YIKTIRILIP YERİNE 5 KATLI BİR BİNA YAPILMIŞTIR.3 KARDEŞTEN BİRİ PROSEDÜR YERİNE GELSİN DİYE VERGİ KAYDI AÇTIRIP TİCARET ODASINA KAYIT OLUP MÜTAHİTLİK BELGESİ ALIP BİNANIN MÜTEAHHİTLİĞİNİ ÜSTLENMİŞTİR.SORUM;ŞUAN DAİRE SATIŞLARI YAPILMAK İSTENMEKTEDİR 3 DAİRE AYRI AYRI,KALAN 2 DAİREDE 3 KARDEŞE ORTAK TAPU ÇIKMIŞTIR.BU DAİRE SATIŞLARINDA DEĞER ARTIŞI KAZANCI VEYA TİCARİ KAZANÇ BEYAN ETMEMİZE GEREK VARMIDIR.ARSA BABADAN MİRAS YOLU İLE KALMIŞTIR.İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
25.03.2011 tarihinde yayımlanan ve gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde değer artışı kazancının hesaplanmasında iktisap tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağına ilişkin açıklamaların yer aldığı 76 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; " ... ... Gayrimenkullerin ivazsız (Veraseten) şekilde iktisap edilmesi değer artışı kazancının konusuna girmemektedir. Bu çerçevede ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin, daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir, değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmeyecektir." açıklamaları yer almaktadır. Buna göre, alım ve satıma konu edilen gayrimenkulün ivazsız iktisap edilmesi nedeniyle, bu gayrimenkulün satışından elde edilen kazancın değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesi söz konusu olmayacaktır.


 

Tarih : 03.07.2014
Soru :
Para yerine kullanılan ön ödemeli kartların(kartların el değişimi mal ve hizmet teslimi değildir.Her aşamada komisyon kdv ye tabidir.) komisyonculuğunu yapmaktayız.Kart bedelerini alışlarda,ticari mal hesabında satışlarda 600 lü hesaplarda takip etmekteyiz.Bu konuyla ilgili son özelgede http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=R1KtH8JbbB9JSpmc&type=ozelge kart bedeli için herhangi bir belge düzenlenmeyeceğini ifade etmektedir. 1.Kart bedelleri alış ve satışta faturalandırılmayıp, dekontla belgelendirilen kart bedellerine ait alış ve satış tutarları hangi hesaplarda(153 ve 600 hariç) takip edilir.Muhasebe kaydı nasıl olmalıdır.

Cevap :
Ön ödemeli kart ticaretinin muhasebeleştirilmesi ile özel bir düzenleme mevcut değildir.153 ve 600 hesapların kullanılması gerektiği kanaatindeyiz.


 

Tarih : 02.07.2014
Soru :
merhaba, belgesini yeni alanlar için, sözleşme nasıl yapılır, nelere dikkat edilir, ücret belirlenirken hangi kriterler gözden geçirilir? bu tür bir kaynak yada odamızın böyle bir çalışması var mı mensuplarını eğitmek için.

Cevap :
Oda sitesinde bulunan Mesleki sözleşme düzenlenir.2014 Yılı için belirlenen Ücret tarifesi uygulanır.(WEb Sayfasında üye işlemleri sayfası)Ayrıca 3568 sayılı yasaya göre yayımlanan yönetmelikleri inceleyiniz.


 

Tarih : 30.06.2014
Soru :
Serbest meslek erbabı bir kişinin işletmesine kayıtlı bir aracı satması durumunda belge düzeni nasıl olacaktır.Serbest meslek makbuzunu araç satışı için düzenleyebilirmi ? iyi çalışmalar.

Cevap :
S.Meslek Makbuzunu fatura gibi kullanabilirsiniz. Faturada Stopaj hesaplanmayacaktır.


 

Tarih : 30.06.2014
Soru :
Merhaba, Biz almış olduğumuz teşvik belgesine istinaden Yurtiçinden makine alıyoruz, Soru.1 Faturayı karşı taraf nasıl kesecek,(Fatura Açıklaması) Soru.2 Biz alıcı olarak nasıl muhasebe kaydı yapacağız. Syg.

Cevap :
KDV kanunun 13/d maddesine göre satın alınacak makine ve tesis için satıcıya teşvik belgesinin fotokopisini sunmanız ve satıcı size KDV siz fatura düzenlemesi gerekir.Alınan makine 253 hesaba kayıt edilir.


 

Tarih : 27.06.2014
Soru :
sayın üstadım yevmiye defterinde belge türü belirtilmesi tebliğine göre eğer belge türü yazılmadan defter döktürürsek maliye açısından bize ceza gelirmi saygılar

Cevap :
Tebliğe göre belge türü yazılı olması gerekir. Yazılmaması halinde Maliyenin tespitinde VUK 352. mad.göre usulsüzlük cezası uygulanır.


 

Tarih : 27.06.2014
Soru :
merhaba, vergi dairesine kaydı olmayanlara işyerimizi boya badana yaptırdık, bu giderleri nasıl belgelememiz lazım ve hangi kesintileri uygulayacağız

Cevap :
Boya yaptırdığınız kişi GVK 9. maddedeki şartları taşıyorsa Gider pusulası düzenleyip, % 10 GV stopajı yapılacaktır.


 

Tarih : 25.06.2014
Soru :
adi ortaklık mükellefim var servis işi yapmak üzere minübüs satın aldılar ancak oda kaydı ve yol belgesi adi ortaklık adına yapılamadığından aracı ortaklardan biri adına aldılar bu araç sıfır araç 17000 tl kdv si mevcut şimdi sorum bu araç alımına ilişkin kdv yi ortaklığın deftertine işleyip kdv sini indirim konusu yapabilirmiyiz? ortaktan ortaklığa kiralanmış gibi yapsak ne olur. saygılar gürsoy demir.

Cevap :
Alınan fatura ortaklık adına olmadığı için KDV ni indiremezsiniz.Ortaktan ortağa kiralansada KDV indirimi söz konusu değildir.


 

Tarih : 24.06.2014
Soru :
İSTİSNAYA KONU İŞLEM OLMASI HALİNDE KDV BEYANINA EKLENECEK BELGELER KonuİSTİSNAYA KONU İŞLEM OLMASI HALİNDE KDV BEYANINA EKLENECEK BELGELERTarih23.06.2014Sayı28KanunKatma Değer Vergisi Kanunu İSTİSNAYA KONU İŞLEM OLMASI HALİNDE KDV BEYANINA EKLENECEK BELGELER Mayıs / 2014 döneminden itibaren KDV beyannamelerinde aşağıda belirtilen istisna işlemlerin olması halinde beyannameye ek olarak belge ve/veya listelerin eklenerek tevsik edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler İade Talep Edilsin veya Edilmesin eklenmek zorundadır. İlgili dönemde istisnaya tabi işlemin olması belgelerin eklenmesi için yeterlidir.ibaresi ile ilgili kdv iadesi talebi olmadıgı takdirdede kdv beyannamesi süresi içersinde mi verilmesi gereklidir

Cevap :
26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nin ilgili bölümü aşağıdadır. " 1- Mal İhracı (KDV Uygulama Genel Tebliği II/A/1.1.2) Gümrük beyannameli mal ihracatının beyanında, gümrük beyannamesi ve satış faturaları, bir dilekçe ile ihracat istisnasına ilişkin beyanname ekinde vergi dairesine verilir. Söz konusu belgelerden elektronik ortamda alınanların ayrıca beyanname ekinde ve kâğıt ortamında vergi dairesine verilmesine gerek olmayıp, dilekçe ekinde internet vergi dairesi liste alındısının vergi dairesine verilmesi yeterlidir. İhracata ilişkin gümrük beyannamesi verilebileceği gibi, gümrük beyannamelerindeki bilgilerin yer aldığı listelerin verilmesi de mümkündür. Verilecek listenin, gümrük beyannamesinin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, varsa imalatçının adı-soyadı veya unvanı, varsa intaç ve çıkış tarihi bilgilerini içermesi gerekir. İhracata ilişkin yurtdışındaki alıcı adına düzenlenen faturaların fotokopileri ya da faturaların dökümünü ihtiva eden firma yetkililerince imzalı ve kaşeli bir liste ibraz edilebilir."""""" İlgili evrakların Beyanname verilmesinden sonra verilebileceği kanaatindeyiz. Vergi Dairesi ile görüşünüz.


 

Tarih : 23.06.2014
Soru :
merhaba,Bildiğiniz üzere Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 26 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren gerçekleştirilen işlemlere uygulanmak üzere aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.Buna göre Mayıs 2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak 24 Haziran 2014 tarihine kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinden başlamak üzere, KDV beyannamelerinin de bu Tebliğ’deki esaslar dahilinde hazırlanarak verilmesi gerekmektedir. Söz konusu beyannamelerde aşağıda yer verilen istisna işlemlerin beyan edilmesi durumunda (iade talep edilsin edilmesin), bu işlemlerin yine aşağıda belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Beyanname ekinde verilmesi gereken belge ve/veya listelerle ilgili Tebliğ’deki düzenlemeler aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:Hizmet ihracı Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilir. Hizmet faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste verilir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekir. bu belge ve dilekçe hakkında vergi dairemizden bilgi almak istediğimizde int üzerinden verileceği soylendi,int vergi dairesinde ise yalnızca iade işlemlerinde ve onay kodu ile işlem yapılabiliyor, belge ve dilekçenin nereye verileceği konusunda net bir bilgi almak istiyoruz.şimdiden teşekkürler..

Cevap :
Bahsettiğiniz işlemler için GİB. İnternet Vergi dairesi sisteminden yapılmaktadır.VD bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadıklarından dolayı sistemi yürüten GİB E-beyan bölümünden bilgi alınız.


 

Tarih : 19.06.2014
Soru :
TÜİK bizden 2013 ile ilgili Kurumlar ve Kesin Mizan'ı .xml formatında istiyor. Ben ise sözkonusu belgeleri .pdf formatında indirebiliyorum. Sözkonusu dosyaları ne şekilde .xml formatında indirebilirim? Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Saygılar.

Cevap :
Teknik bir işlemdir. Konu hakkında Bilgisayarcılardan bilgi alınız.


 

Tarih : 19.06.2014
Soru :
İthalat işlemlerinde hangi kur baz alınacaktır? Peşin ithalatta oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesinde nasıl yol izlenmelidir? İthalat gümrük beyannamesinde yer alan kdv matrahına dahil olan (Yurtdışı,Diğer,Sigorta vb.) belgesiz giderlerin muhasebeleştirilmesinde nasıl yol izlenmelidir? Teşekkür ederim.İyi çalışmalar..

Cevap :
Yabancı para birimi ile yapılan işlemlerde MB döviz alış kuru na göre muhasebe kaydı yapılır.Kur farkları için olumulu veya olumsuz farka göre gelir veya gider kaydı yapılır,belgesiz giderler muhasebeleştirilmez.


 

Tarih : 18.06.2014
Soru :
Merhaba,Para yerine geçen ön ödemeli kartların komisyonculuğunu yapmaktayız. İlgili özelgelerde ;kartların el değişiminin mal ve hizmet teslimi olmadığı, vergi mevzuatına göre kart bedelleri için belge düzenlenmeyeceği, komisyonlar için fatura düzenleneceği belirtilmektedir. Aracılığını yaptığımız Mal ve hizmet teslimi olmayan, belge düzenlenmeyen kart bedellerini gelir tablosuna yansıtabilir miyiz? Hesabımıza gelen 100 TL Bunun 70 TL'si kart bedeli 30 TL si komisyonumuzdur. Muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Cevap :
Gelir tablosuna 6 lı hesaplar kayıt edilir.Komisyon geliri hizmet teslimi neticesi doğar. Komisyon geliri 600 lü hesaplarda yer alır.


 

Tarih : 17.06.2014
Soru :
Merhaba; Serbest bölgeye serbest bölge işlem formu ile yapılan 550$ satış için; 1- Kdv iade talebi yapılmadığında istisna bölümünde ayrıca bildirime gerek var mı? 2-ayrıca bu işlem için vergi dairesine ilgili form ve faturayı elden mi yoksa sistem üzerinden mi verilecek veya tutar düşük olduğunda belge bildirimine gerek yok mu? Tşk.

Cevap :
KDV den isistina edilmiş işlemler KDV beyannamesinde tam isitisna bölümünde beyan edilecektir.VD yapılacak bildirim ve verilecek evraklar ile ilgli olarak VD mürcaat ediniz.Bürokratik işlemler konusunda bilgi sahibi değiliz.


 

Tarih : 16.06.2014
Soru :
Merhabalar , Firmamızın merkezi Balıkesir , Şube olarak ta İstanbul da faaliyet göstermekteyiz. Merkez Balıkesir ofisimizde BSMMMO dan Büro Tescil Belgemiz alınmıştır.İstanbul da Şube olarak faaliyetimizi sürdürmekteyiz .Şube için de ayrıca Büro Tescil Belgesi İSMMMO'dan da ayrıca almamız gerekli midir. Teşekkürler İyi çalışmalar

Cevap :
Şube için İSMMMO dan büro tescil belgesi alınması gerekir.


 

Tarih : 16.06.2014
Soru :
Merhabalar, sakatlık indiriminden (%49) faydalanmak isteyen bir personeli işe alacağız.Personel bu vergi indirim belgesini alması için işe girişi gerekiyor.Bu personelin işe girişini yaparken TÜM SİGORTA KOLLARI ve 54857 sayılı kanun ÖZÜRLÜLÜK KODU nu mu seçim yaparak işe girişini sağlayacağız.? iyi günler dilerim.

Cevap :
2008/77 sayılı Genelge ekinde yer alan belgenin İş-Kur’dan onaylatılarak işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine ibraz edilmiş ve ilgili sosyal güvenlik merkezince de işyerinin engelli teşvikinden yararlanabilmesi amacıyla gerekli tanımlamaların yapılmış olması gerekmektedir. Sosyal güvenlik merkezlerince işyeri bazında yapılan bu tanımlamanın ardından, işverenlerce 4857 sayılı Kanunda öngörülen teşvikten yararlanılmak istenilen sigortalıların, e-Bildirge kullanıcı kodu ve şifresinin girildiği ekranda yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” seçeneği vasıtasıyla tek tek sisteme tanıtılması gerekmektedir. Engelli sigortalıların işverenlerce sisteme tanıtılması sırasında, TC kimlik numarası girilen her bir sigortalı için sistem tarafından İş-Kur veri tabanına bağlanılarak sigortalının % 40 ve üzerinde engelli olup olmadığı sorgulanmaktadır. Bu sorgulamalar sırasında, yalnızca İş-Kur veri tabanına kaydedilmiş ve engelli oranı % 40 ve üzerinde olan sigortalıların tanımlanmasına izin verilmektedir. Buna karşın, -Engel oranı % 40’ın altında olan sigortalıların, -Engel oranı % 40’ın üzerinde olmasına rağmen İş-Kur’a bildirilmemiş sigortalıların, -Engelli olmayan sigortalıların, tanımlanmasına izin verilmemektedir. Bu bağlamda, “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” ekranı vasıtasıyla yukarıda belirtildiği şekilde sisteme tanımlanmış olan sigortalıların, 14857/54857 sayılı kanun numaraları seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmesine izin verilmektedir Engelli oranı % 40’ın üzerinde olmasına rağmen bahse konu ekran vasıtasıyla sisteme tanımlanmamış olan sigortalıların ve engel oranı % 40’ın altında olması nedeniyle sistem tarafından tanımlanmasına izin verilmemiş sigortalıların ise 14857/54857 sayılı kanun numaraları seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirilmelerine sistem tarafından izin verilmemektedir.


 

Tarih : 13.06.2014
Soru :
1-Defteri kebirde (2013 yılı) belge türü yazma zorunlulugumuz varmı(fatura veya z raoporu çek mkbz... gibi) 2-şirket anasözleşmlerini yeni TTK ile uyumlu hale getirmediğimizde yaşayacagımız sıkıntılar neler olur?a.ş. lerde anasözleşme degişikliğiki genel kurul yapmadan olmuyor, ltd lerde anasözleşme degişikliği için genel kurul kararı yeterlimi?yoksa genel kurul toplantısı zorunlumu teşekkürler

Cevap :
Defteri Kebire açıklama yapılmaz. Yevmiye defterine açıklama yapılır. Şirket ana sözleşmelerinin uyumlu hale getirilmesine ilişkin geniş açıklama web sayfamızda yapılmıştır.


 

Tarih : 12.06.2014
Soru :
Merhaba; ön ödemeli kartların komisyonculuğunu yapan müşterimiz, faturalarını; kart bedeli+ komisyon+ komisyon kdv şeklinde kesmektedir. G.İ.B 'in verdiği bir özelge de -ön ödemeli kartlar için kurumunuz veya bayileriniz tarafından tahsil edilen komisyon hariç tutarlar, herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden (mal satışını yapan veya hizmet ifasında bulunan gerçek veya tüzel kişilere aktarılması ve bu aktarımın belgelendirilmesi şartıyla) bu tutarlar için ön ödemeli kartı alan gerçek veya tüzel kişiler adına vergi mevzuatına göre belge düzenlenmeyecek. Şeklindedir. Bu özelgeye göre faturada göstermediğimiz fakat banka hesabımıza gelen kart bedelini nasıl muhasebeleştirebiliriz.

Cevap :
Bankadan alacağınız dekont veya benzeri belge ile 600 lü hesaplarda kaydını yapmanız gerekir.


 

Tarih : 12.06.2014
Soru :
Sayın hocam öncelikle soruma verdiğiniz cevap için teşekkür ederm. 2013 yılının sonlarına doğru personel ve öğrenci taşıma işi ile uğraşılmak üzere ticari faaliyetine başlayan mükellef üzerine araç alamadan kapanış vermek istiyor ayrıca herhangi bir belgede bastırmadık bu şekılde sadece dikelçe ve vergi levhası ile kapanış yapabilirmiyiz .

Cevap :
Mükellefiyeti dilekçe ile kapatabilirsiniz. Bürokratik işlemler için VD ile görüşünüz.


 

Tarih : 12.06.2014
Soru :
Sayın Yetkili: Avukat mükellefimizin kiraladığı iş yerini bir bölümünü(bir odasını)bir şirkete kiralayacaktır.İşyerinin tamamı için yapılan kira ödemesinden kira stapajı kesilmektedir.Alt kiracı olan şirkete düzenleyeceğimiz belge(serbest meslek makbuzu) stopajsız olarak düzenlenebilir mi? Stopajlı kesilmesi durumunda mükerrer bir stopaj söz konusu olacaktır.Yasal dayanağı ile bu konuda bizi bilgilendirirmisiniz. Saygılarımla

Cevap :
Avukatın kiraladığı yerin bir bölümünü başka birine kiralaması halinde elde edilen Kazanç GMSİ dır.Avukatın kiracısı, Kira bedelinden % 20 GV Stopajı yaparak Kira tutarını bankadan Avukatın hesabına yatıracaktır.Avukat iş yeri kira gelirini GVK 86. maddedeki koşullara göre Yıllık beyannamesinde beyan edecektir.Avukat kira bedeli için S.M.Makbuzu düzenlemeyecektir KDV hesaplanmayacaktır.


 

Tarih : 12.06.2014
Soru :
SMMM belgesine sahibim. Muhasebe bürosu işletmiyorum. Emlak müşavirliği yapacağımdan muhasebe işlemlerimi kendim yapabilirmiyim

Cevap :
Maliye Bakanlığı e-beyan gönderilmesi ile ilgili açıklamasında; " 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerden, mesleki faaliyetini icra etmeyen ancak, gelir getirici faaliyeti bulunanlar,sadece kendi beyannameleri gönderebilmek için şifre alabilirler "


 

Tarih : 08.06.2014
Soru :
Sayın Başkanımız ve idarecilerimiz,hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Verilmesi gereken bildirim ve formlarının düzeltilmesi neticesinde kesilen cezalar çok ağır olup meslek mensuplarını çok zor durumda bırakmaktadır. özellikle maddi hatalar için hiç ceza kesilmemesi gerekir.örneğin ba-bs formlarında vergi numarasının veya belge adedinin yanlış yazılması gibi. Danışma sorularını incelediğimde bir çok meslek mensubu mükellef bilgileri formunu sehven unutmuş ve ceza ile karşı karşıya kalmışlardır. özellikle bir meslek mensubu 50 adet mükellefinin olduğunu ve bütün mükelleflerin bildirimini unuttuğunu yazmıştır bu meslek mensubunu hiç tanımama karşı onun adına çok üzülmüş bulunmaktayım. Odamız Türkiye'de en etkili oda olması hasebiyle bu durumun düzeltilmesi için Maliye bakanlığı'na baskı kurulması ve cezaların en cüz'i tutarlara düşürülmesi sağlanmalıdır. Üstelik ben dahil birçok meslek mensubu verilmesi gereken form ve bildirimler için (mükellef bilgileri bildirimi) ücret dahi alamamaktayız. çünkü muhasebeci muhasebe ücreti dışında ücret talep etmesi durumunda mükellefle karşı karşıya geliyor. Onun muhasebeci , bunun muhasebecisi ücret istememiş siz neden istiyorsunuz. Tekrar başkan ve tüm idarecilere saygılar.

Cevap :
Özel usulsüzlük cezalarının uygulanmaması için onlarca defa Maliye bakanlığına müracaatımız olmuştur.kanun değişikliği hazırlanmış ilgili kurumlara iletilmiştir.Bu girişimlerimiz web sayfamızda duyurulmuştur.Meslek mensuplarımızın cezalar ile karşılaşmaması için yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerini web sayfamızda sürekli uyarıda bulunulmuştur.


 

Tarih : 05.06.2014
Soru :
Merhaba iyi çalışmalar bir firmamıza ait BA formunda ilgili yerlerin tamamı doğru olup vergi numarası kısmı hatalı yazılmıştır farklı bir mükellefin vergi nosu yazılmıştır tutarlar karşı taraf ile aynı olup rakam ve belge sayıları da doğrudur. ( 2012 11-12 ve 2013-1-2-3-4-6-7 aylarında ) bunun ile ilgili olarak vergi dairesi düzeltme yapmamızı istemekte bununla birlikte cezai uygulama olacağını söylemektedir. bunun ile ilgili olarak sizin görüşleriniz nedir. yazarsanız seviniriz.

Cevap :
Vergi Dairesinin görüşü doğrudur.Söz konusu düzeltmelere Özel Usulsüzlük cezası kesilir.


 

Tarih : 04.06.2014
Soru :
Merhaba, Muhtasar tahakkuku,Kdv tahakkuku,Ücret Tahakkuku.....vb.durumlarda belge türü yazmak zorunlu mudur?Zorunlu ise ne yazmak gerekir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Yevmiye maddesindeki açıklamaya ".........Ayı ücret bordosu " diye cümle yazmanız yeterlidir.


 

Tarih : 04.06.2014
Soru :
2013 yılına ait yevmiye defterinde Belge türü yazma zorunluluğu bulunmakta mıdır? Belge türü olmadan yevmiye defter yazılırsa ne gibi cezai yaptırımı olur? Teşekkür ederim

Cevap :
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan Ticari deftere ilişkin tebliğin 6. maddesine göre, yevmiye maddelerinde, her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları yazılmalıdır. Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması halinde uygulanacak ceza 2012 yılında 4000, 2013 yılında 4312, 2014 yılında 4481TL 'dir.


 

Tarih : 04.06.2014
Soru :
Merhaba, Üstadım bünyesinde estetik uzmanı ve uzman diyetisyenin görev alacağı bir ltd. şirketi kurmak istiyoruz, şirket ortaklarının bu alanlarda yetkinliğini gösteren belgeleri (Dr. vs.) olması gereklimi? Saygılarımla,

Cevap :
Limitet şirket kuruluşunda bahsettiğiniz belgeler aranmamaktadır. Diğer ilgili Bakanlık ve Kamu kuruluşlarından sonradan alınacak ruhsat ve izinler için bahsettiğiniz. belgeler aranacaktır.


 

Tarih : 29.05.2014
Soru :
Merhabalar; Bir LTD şirkette muhasebe sorumlusu olarak çalışıyorum. Belgemi şu an kullanmıyorum. YMM ile tam tasdik sözleşmemiz var. Ve şirketin kendine ait e-beyanname şifreleri var. Yakın bir zamanda şöyle bir durum söz konusu olabilir. YMM ile çalışma zorunluluğumuz olmadığından şirket sahipleri YMM ile sözleşmeyi fesh edip beni şirketin SMMM i gösterebilirler. Eğer böyle olursa karar verirlirse ben neler yapacağım. Bilidiğim kadarı ile Bağımlı Hizmet sözleşmesi yapacağım İSMMMO'ya bildireceğim. Mühür kaşe başvurusu yapacak mıyım? Şirketin şifereleri var, ben yine de kendime e-beyanname şifreleri alacak mıyım?. Vergi Dairesine bildirimde bulunacak mıyım?. Ve başka ne varsa beni bilgilendirirmisiniz. Şirket yetkililerine detaylı bilgi verebileyim...Teşekkürler..

Cevap :
Bağımlı çalışanların hizmet sözleşmesi yapması söz konusu değildir. Şirketin e-beyan şifresi ile beyanname ve bildirimlerini göndermeye devam edilecek, beyanname ve bildirimlere düzenleyen bölümüne sizin bilgileriniz yazılacaktır. En kısa sürede kaşe alınız. Şirket adına veya sizin adınıza yani bir şifre alınmayacaktır. Bu durum için Şirketin bağlı olduğu VD bilgi veriniz.


 

Tarih : 28.05.2014
Soru :
Merhaba A Satıcı şirketi ihraç kayıtlı B müşterisine %8 li KDV satış yapmıştır. C şirketi arada oluşan kâr kadar A şirketine komisyon faturası kesmiştir.Komisyon faturasında KDV oranı %18 mi olacak. Dipnot:1) C şirketi A firma ile grup firma ortakları aynı. 2) C şirketi ihraç kayıtlı mal satamıyor belgeleri eksik. Bu yüzden satışı A firması üzerinden yapıyor. 3)Vergi yönünden aradaki kâr kadar matrah +% 8 oranında komisyon faturası kesmesi daha doğru değilmidir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Bahsettiğiniz şekilde ticari bir işlem , vergi hukukuna ve muhasebe kurallarına aykırıdır.Müşterilerinizin yasalara uygun olmaya işlerini yapmayınız.


 

Tarih : 27.05.2014
Soru :
18.03.2014 tarihinde aracılık sorumluluk sözleşmesi yaptığım bir mükellefin belgelerini sağlıklı bir şekilde alamıyorum. Telefonla beyan ediyor. bu sebepten sağlıklı muhasebe yapamıyorum, faturaları görmüyorum. dosya teslimi yapmak istiyorum, gelip almıyor. muhasebe ödemesini de yapmıyor. mart ayı beyanını 15.000 +kdv kestim diyerek öyle beyanını verdim. ama faturayı görmedim. sonra onun 150.000 tl olduğunu söyledi. nisan ayındada hiç bir evrak getirmedi ve telefonlada ulaşamadığım için boş beyan verdim. ne yapmalıyım? Teşekkürler

Cevap :
Müşterinize noterden ihtar çekerek mesleki sözleşmenizi tek taraflı fesih ediniz GİB .E- beyan bölümünden de fesih ve iptal işlemini yapınız.


 

Tarih : 27.05.2014
Soru :
Merhabalar, Yevmiye defterinde Belge türünün yazdırılmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum.Doğrumu dur.? Ayrıca zorunl u ise belge türlerinin neler olduğunu nereden öğrenebilirim.? Şimdiden Teşekkürler... Acil olursa sevinirim Malum defter yazdırmak gerekiyor.

Cevap :
Muhasebe kayıtlarında yaratılan yevmiye maddesine kayıt yapılan belgeye ait(Fatura ve benzeri vesika)kısa açıklama yapılacaktır.


 

Tarih : 23.05.2014
Soru :
Bir inşaat yapıldığında kesinlikle mühendis/mimar olmak koşulu ile şantiye şefi olmak zorundamıdır? Şantiye şefi kesinlikle SSK lı olmak zorundamıdır; - Şantiye şefi aynı zamanda başka bir işyerinde ssk lı ise yinede her şantiye şefi olduğu inşaatlarda ssk lı olmalımıdır? - Şantiye şefi aynı zamanda bağkur lu ise yinede şantiye şefi olduğu inşaatta ssk lı olmalımıdır? - İnşaat bitiminde ilişkisizlik belgesi alırken şantiye şefinin ssklılığı sorgulanıyor mu? Şantiye şefi ile ilgili diğer önemli/dikkat edilmesi gerekli konular nelerdir Saygılar

Cevap :
SGK şantiye şefleri hakkında İSMMMO web sayfası mevzuat kısmında açıklamalarımız mevcuttur.


 

Tarih : 22.05.2014
Soru :
Merhaba, DİİB belgemiz mevcut, ihraç kayıtlı satış yapmaktayız. 26/04/2014 tarihli KDV Genel Uygulama tebliğinde "ihraç kaydıyla teslimlerde iade edilecek kdv" bölümü çok karışık. Şöyle ki; anladığım kadarıyla hesaplanan KDV ile İndirilecek KDV arasındaki fark ihraç kayıtlı satıştan dolayı oluşan tecil edilecek KDV den fazlaysa tamamı tecil ediliyor, ancak iade edilecek KDV çıkarsa, DİİB alımına ait KDV düşülüyor. İhraç kayıtlı satışta esas olan, yüklenilen KDV nin iadesi değil, KDV tahakkuk ettirilip de ihracaçıdan alamadığımız KDV tutarının tecil-terkin (gerekiyorsa iade şeklinde terkin) işlemi olduğunu düşünüyorum. Bu konuda sizlerin görüşünü almak istiyorum, sizce bir yazılım hatasından kaynaklanan bir konu mu; yoksa bu tebliğ ile ihraç kayıtlı satışların iade şekilleri mi değişti ? Görüşlerinizi acilen bildirebilirseniz çok memnun kalacağım. saygılarımla.

Cevap :
Son yayımlanan KDV genel tebliği 1985 yılından beri yaymlanan 123 adet genel tebliğin bir tebliğide toparlanmış ve sadeleştirilmiş halidir.KDV iadeleri konusunda web sayfamızda bulunan yayınlar bölümündeki e- KDV kitabında örnekli açıklamalar bulunmaktadır.


 

Tarih : 22.05.2014
Soru :
Sayın İlgili Merhaba, Sözleşmem olan bir mükellefe ( işverene ), SGK'dan defter belge isteme yazısı gelmiş olup, bana durumu 15 günlük süre geçtikten sonra bildirmişlerdir. haberdar olduktan sonra SGK Denetmenini arayıp ne yapılabileceğini sorduğumda ise konunun SGK artık kapandığı bilgisini paylaşmışlardır. Doğal sonuç olarak da SGK asgari ücretin 12 katı İPC'nı işverene kesip tebliğ etmiştir. Çok yüksek bir tutar olan bu İPC'nin telafisi mümkün müdür? Dava açılabilir mi? Açılabilirse sizden dava dilekçesi örneği tedarik edebilir miyim? Syg.

Cevap :
Eğer mucbir sebepleriniz var ise dava açmanızı tavsiye ederim.


 

Tarih : 22.05.2014
Soru :
müşterim yurt dışından halı italatı yapmaktadır . daha sonra tedarikçi müşterime iskonto yapmaktadır ve bunuda bir belge düzenleyerek göndermektedir . örnek : 100 tl lik italat yapan müşterime daha sonra tedarikçisi 20 tl lik bir iskonto yapmaktadır bu 20 tl lik iskonto içinde bir belge göndermektedir bu belge ile işlem yapabilirmiyiz muhasebe kaydı nasıl olabilir

Cevap :
İthal ettiğiniz emtialar için fiili ithal tarihinden sonra satıcı tarafından ithalatçı lehine fiyat indirimi yapılması katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. İthalatıcı dan alınan belge ile kayıt yapılabileceği kanaatindeyiz. Malın stokta olması halinde muhasebe kaydı; 320 Hesap Borçlu ,150/153 Hesap Alacaklı , Malın satılmış olması halinde Muhasebe kaydı; 320 Hesap Borçlu, 602 Hesap Alacaklı


 

Tarih : 21.05.2014
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR BABADAN KALMA ARSAYI KARDEŞLER YATIRIM AMACLI YAPACAKTIR. ÖZEL İNŞAAT STATÜSÜNE GİRMEKTEDİR LAKIN RUHSAT ALMAK İÇİN MÜTEHİTLİK BELGESİ İSTENMEKTEDİR. MÜTAHİTLİK BELGESİ İÇİNDE KARDEŞİN BİRİ VERGİ MÜKLEEFİDİR VE ONA BELGE ÇIKARILMIŞ MALİYEDEN İNŞAAT YAPMAK İÇİ EK FAALİYET KODU AÇILMIŞTIR.ŞİMDİ YAPSAT AMACI OLMAYAN YATIRIM AMAÇLI İNŞAATIN ARSA BEDELİ İŞLENMELİ Mİ? HANGİ HESAPTA TAKİP EDİLEMLİ VE İNŞAAT MALİYETİ MUHASEBE KAYITLARI HANGİ HESAPLARDA TAKİP EDİLMELİ İNŞAAT SONUNDA NE GİBİ İŞLEMLER YAPILMALIDIR.İNŞAAT MALİYETİNİ KARDEŞLER ORTAK KARŞILAYACAK VE BEDELSİZ TESLİM YAPILACAKTIR. KONUDA YAPSAT AMACI OLMADIGINDAN MUALLAKTA KALINMIŞTIR.

Cevap :
Ticari amaç dışında özel olarak yapılan inşaatlarda vergi mükellefiyeti söz konusu olmaz. Ticari amaç ile yapılan inşaatlarda hesap planındaki ilgili hesaplar kullanılarak kayıt yapılır. İnşaat muhasebesinin burada izah edilmesi mümkün değildir . Konuya ilişkin yayımlanmış inşaat muhasebesi kitabı edinilerek işlem yapmanızı öneririz.


 

Tarih : 19.05.2014
Soru :
Sayın Yetkili, 2013 Yılında başlamış olan projelerimiz için KDV Kanununun 13/A maddesine göre istisna belgesi aldık. İstisna Belgeleri yıllık verildiği için 2014 ocak ayında istisna belgelerini yeniledik. 31.12.2014 tarihine kadar geçerli istisna belgelerimiz var. 01.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği ile 13/A maddesine göre istisna belgesi almak isteyen mükellefler "imal ve inşa edilecek her bir araca ilişkin olarak hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar" ifadesi yer almaktadır. 31.12.2014 tarihine kadar geçerliliği olan 13/A maddesine göre alınmış istisna belgelerimiz geçerli mi? Yoksa 01.05.2014 tarihi itibari ile geçersiz mi oldu? Ayrıca elektronik sistemde açık değil. Ne yapmamız gerekir? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap :
31/12/2014 tarihine kadar belgeniz geçerlidir.yeni tebliği eski belgeleri geçersizç saymamaktadır. Ancak; Bürokratik işlemleri için müşterinizin Bağlı olduğu vergi dairesine müraacat ederek bilgi alınız.


 

Tarih : 16.05.2014
Soru :
merhaba, sigorta acentalarında (A ACENTA) muhasebe çok enterasındır siz de bilirsiniz. siz sigorta şirketinin ekranını kullanarak poliçe kesersiniz, tahsilatını müşteriden direk yaparsanız problem yok fakat müşteri yerine siz firma olarak kredi kartını kullanmak zorunda kalırsanız yandınız. neden çünkü siz müşteriden para veya kredi kartı bilgisi almadan girdiğinizde (mecburen giriyorsunuz )poliçesini yaptığınızda sistem otomatik sizden kredi kartı istiyor.mecburen kendi şirket kartınızı girmek zorunda kalıyorsunuz. sizin kart girdiğiniz tutara müşteri çek getiriyor şimdi ne yapmak lazım ? --dönem sonunda Sigorta şirketi size gider belgesi ile komisyon tahakkuk ettiriyor bu sizin geliriniz. şirket tutar kadar size ödeme yapmalı fakat borcunuz var size primi kısmi gönderiyor kalan borc dediği müşteriniz için kestiğiniz poliçede kart girmediğinizden yani poliçenin ödemesini yapmadığınızdan yada kart girip kartın ara taksitlerinde onay vermemesinden dolayı parayı çekemediğinden size yansıtıyor borcu Sigorta şirketi .... bunun muhasebesini ne yapacağız ? -2000 adet poliçeden ve müşteriden bahsediyorum !!!!!!! kısacası l acentalarda genel muhasebede çok sıkıntılar var (çünkü gerçekte acenta olarak satışı biz değil sigorta şirketi yapıyor biz aracı olarak prim usulü çalışıyoruz satış ekranı sonuçta sigorta şirketine ait) poliçe kesince bir işlem yapmıyorum çünkü acenta ile ilgili bir durum yok müşteri yerine k.kartı kullanınca (veya çek alınınca 101-121 hesaplara ) 108 hesaba borç / 320 acenta hesabına alacak acentadan gider belgesi gelince 320 acenta hesabına borç/ 600 no.lu hesaba (hizmet satışları) alacak kaydediyorum buraya kadar normal fakat poliçe kesilen müşterilerin ödeme sıkıntıları yüzünden hesaplar bir türlü tutmuyor... bu anlattıklarım doğrultusunda acentalarda muhasebeyi nasıl yapmak lazım muhasebe uygulamalarıyla ilgili kaynak , kitap, eğitim vs.ulaşabileceğim muhasebe işleyisi nasıl olmalı anlatımlı kaynaklara ihtiyacım var .nerden ve nasıl ulaşabilirim lütfen acil bilgi bekliyorum .

Cevap :
Sigorta şirketlerindeki muhasebe uygulamaları konusunda odamızın yayını yoktur. Piyasada yayımlanmış olan kitaplardan veya web sitelerinde yayımlanmış makalelerden yararlanmanızı öneririz.Bu konuda Müşterinizin acentesi olduğu sigorta şirketi ile görüşünüz. Onlar kaynak önerebilirler.


 

Tarih : 14.05.2014
Soru :
iyi çalışmalar; LTD ŞTİ ortağının yurtdışında yaptığı masrafların fişlerini işlerken türkçe olması önemlimidir? FRANSIZCA yazılmış masraf fişlerini türkçeye çevirmeden işleyebilirmiyiz? KDV lerini indirim konusu yapabilirmiyiz? Yurtdışına çıkarken alınan uçak biletleri internetten ödeme yapılarak alınıyor.faturası olmuyor sadece kağıda uçak biletinin dökümünü alabiliyoruz bu şekilde gider işlenebilirmi bununla ilgili ödemeler ise şirket kredi kartından yapılmakta buda bir nevi belge sayılabilirmi? tşk....

Cevap :
Türkiyede ödenen KDV leri İndirim konusu yapılır.Defterlere yapılan kayıtlar için Fatura ve benzeri belgeler ile tevsik edilmesi gerekir. Bahsettiğiniz masraflar iş için yapılmış ise giderleştirilir. Sanal belgeler ve faturanın mutlaka kağıda dönüşmesi gerekir.Kredi kartı slipleri gider olarak işlenmez.


 

Tarih : 13.05.2014
Soru :
Sayın danışman "vergi indirim belgesi" mükellefin bağlı bulunduğu daireden mi talep edilmesi gerekiyor? İyi çalışmalar.

Cevap :
Bahsettiğiniz vergi indirim belgesi "sakatlık indirimi " için kullanılacaksa ,bu belge Vergi Dairesi Başkanlığından alınacaktır.


 

Tarih : 13.05.2014
Soru :
acildir.Üstadım iyi günler. 1.GEÇici vergi döneminde firmamızın geçmiş yıllardan devreden yatırım indirimi var.Ayrıca 2 .bölge yatırım teşvik belgesinden İndirimli kurumlar tabi matrah var. Sorum Geçici vergide indirimler kısmında stopajlı yatırım indirimi seçersen indirimli kurumlar bir şey yazamıyorum.İndirimli kurumlar rakamına yararlandığım rakamı yazarsam yatırım indirimi yazamıyorum.Çünkü Toplamı martahı geçemez. HANGİSİNİ YAZMALIYIM?

Cevap :
Geçici vergi beyannamesinde indirimler kısmında stopajlı yatırım indirimi seçmeniz gerektiği kanaatindeyiz. Bu görüşümüze rağmen GİB e-beyan bölümünden destek alınız.


 

Tarih : 13.05.2014
Soru :
Sayın üstadım Sorum şu ,bir firmada bağımlı olarak çalışırken, başka bir firmada da , belgemi kullanmadan sgk lı olarak çalışabilir miyim? Her iki işverenin de 30 gün prim göstermesi YMM sınavlarına girerken bir sorun teşkil eder mi? Saygılarımla

Cevap :
3568 sayılı yasa ve yönetmeliklere göre mesleki faaliyet bağımlı olarak tek işverene bağlı olarak yapılır.


 

Tarih : 13.05.2014
Soru :
MERHABA LTD.FİRMASINDA BAĞIMLI MÜŞAVİR OLARAK ÇALIŞIYORUM.SERMAYE ARTIRIMI MALİ MÜŞAVİR RAPORUNU BAĞIMLI ÇALIŞAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLARAK RAPOR YAZABİLİR MİYİM.YOKSA BÜROSU OLAN BİR MÜŞAVİRE Mİ YAZDIRMAMIZ GEREKİYOR.SERMAYE ARTIRIMINDA FAALİYET BELGESİ İSTENİYOR. BAĞIMLI ÇALIŞANLAR OLARAK BİZ ALAMIYORUZ BİLİYORUM.KONUYA AÇIKLIK GETİRİRSENİZ SEVİNİRİM. SAYGILARIMLA.

Cevap :
Çalışanlar kütüğüne kayıtlı olan Mali Müşavirler faaliyet belgesi alabilir.Sicil Ticaret raporların ekinde faaliyet belgesi talep ediyor.


 

Tarih : 09.05.2014
Soru :
Merhaba; 10 ocak tarihinde büromun açılışını verdim. büro teslim belgesinin 1 ay içerisinde temsilci tarafından teslim edileceği söyledi. ama hala büro tescil belgem gelmedi. ne yapmam gerekiyor. Bilgi vermenizi rica ederim. teşekkürler

Cevap :
Gülçin Hanım, İlçe Temsilcimize konu ile ilgili bilgi verilmiştir. Sizinle iletişime geçecekler, kolay gelsin. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 08.05.2014
Soru :
Merhaba 2012 yılı aralık ayında yayınlanan tebliğe göre yevmiye defterinde yer alması gereken zorunlu bilgilerde yer alan belge türü için yevmiye defterinde yevmiye fişi açıklamalarında belge türünün yer alması yeterli mi ? yevmiye defterinde yeni ayrı bir sütün ile belge türünü yazmak gerekir mi ? teşekkür ederim

Cevap :
Yevmiye defterine yapılan kayıtlar mutlaka belgeye dayandırılması gerekir(Virman hesaplar Hariç) Açıklama kısmına kısa bilgilerin girilmesi gerekir.


 

Tarih : 06.05.2014
Soru :
Üstad Merhaba ilaç firmasıyız.veteriner hekim odası birliğinin düzenlediği seminere katılan personelimiz firmamız adına gelir alındı belgesi almış,seminer katılım bedeli yazmakta bu belgeyi gider olarak indirim yapabilir miyiz ? KKEG olarak mı işleme almak gerekir Teşekkür ederim Kolay gelsin

Cevap :
Yapılan harcama iş ile ilgili ise giderleştireblirsiniz.


 

Tarih : 05.05.2014
Soru :
Günaydın, Bir mezunlar derneğinin iktisadi işletmesi tarafından 7 adet resim sergilenerek,.resimlerin satış gelirinin %50 si ressama verilecektir. Ressam yapılacak ödeme karşılığında bir belge verememektedir. Ancak iktisadi işletme resimlerin satışı için fatura düzenleyecektir. Sorular; 1- Fatura KDV oranı ne olacak? 2- İktisadi işletme, Ressama yapılacak ödeme karşılığı gider pusulası düzenleyebilir mi? 3- Gider pusulasının stopaj oranı nedir? Saygılarımla,

Cevap :
Ressama yapacağınız ödeme için Gider pusulası düzenleyeceksiniz.Düzenlenecek gider pusulasında % 17 GV tevkifatı yapılacaktır.(GVK Md.18) Ressama yapılacak ödemenin Bürüt tutarı üzerinden % 18 KDV hesaplanacak,(2) Nolu KDV beyannamesi ile beyan edileceksiniz. .Ödenen bu KDV (1) nolu KDV beyannamesinden indirilecektir. İktisadi işletme yapacağı satış için düzenleyeceği Faturada %18 KDV hesaplayacaktır.


 

Tarih : 22.04.2014
Soru :
Sayın danışman, 2012 yılında iş kazası yapan personelimizin işlemleri sgk da devam ediyor.Firmanın incelemesi yapılmış olup dosyası Kadıköy sgk tarafından Ankara'ya gönderilmiştir...Bu personel şu anda yüzde 50 iş göremez durumda.Vergi indirim belgesi alıp bu personeli işe başlatmamız da herhangi bir sakınca var mıdır? İşe almadan önce dosyanın sonuçlanmasını bekleyelim mi?...iyi günler

Cevap :
İşçinin yeni oluşan sağlık durumunu belirten raporla yeniden işe almanızda hiçbir engel bulunmamaktadır.


 

Tarih : 22.04.2014
Soru :
Merhabalar. Mükellefimin yurt dışında yapmış olduğu hizmet alışlarına ait belgeler perakende satış fişi olarak adlandırabileceğimiz boyutlarda evraklardan oluşmaktadır. Yurtdışına çıkarken zimmetine verilen avans kapatması "masraf listesi" düzenlenlenerek gerçekleştirilmiştir.Bu harcamalara ait KDV2 beyannamesi düzenlenmesi sırasında bu ( masraf listesi)nin beyannamede belirtilen işlem türleri arasında hangi kategoriye dahil edilmelidir.Masraf Listesi harcamayı gerçekleştiren kişi adına düzenlendiğine göre o kişinin TC numarası ile "ikametgahı yurtdışında olan kişilere yapılan ödemeler" seçeneği anlamlımıdır.Yoksa her bir harcama fişi tektek beyannameye dahil edilmelimidir? Teşekkürler.

Cevap :
"ikametgahı yurtdışında olan kişilere yapılan ödemeler" seçeneği ile işlem yapmanız gerekir.


 

Tarih : 19.04.2014
Soru :
Merhabalar, Sorum Mersis Numarası Hk. olacak. Mersis Numarası almak zorunlu mu?. Belge ve evraklarda yazması zorunlu mu?. TTK'na göre belge ve evraklarda bulunması gereken bilgiler içinde yazmıyor. Ben Limited Şirkette çalışıyorum. TTK'na göre istenilen İto sicil numaramız ve diğer istenilen bilgiler belge ve evraklarımıza mevcut. Mersis Numarası hakkında bizi bilgilendirirmisiniz. Teşekkürler.

Cevap :
Mersis numarası alınması için Ticaret sicil müdürlüğüne müracaat ediniz.diğer taraftan; Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre; Ticaret Sicili Müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir. Buna göre, internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde, MERSİS numarası olanlar bu numara, olmayanlar ticaret sicili numarası, ticaret unvanı ve ticari işletmenin merkezi bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir. Tüm Tacirler tarafından düzenlenen faturaların, perakende satış vesikalarının (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulalarının, müstahsil makbuzların, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzlarında da yukarıdaki bilgiler yer alacaktır. 01 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin gösterilmesini, bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması veya basılı sticker yapıştırılabilir. Yazar kasalardan alınan perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları veya program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurabilirler.


 

Tarih : 17.04.2014
Soru :
Firma 2008 ve 2009 yıllarında alınmış olan faturalardan dolayı vergi incelemesine sevk edilmiş sonuç olarak ta sahte belgeleri bilerek kullanmadığı için kurumlar vergisi cezası kesilmeden sadece KDV lerin indirimi reddedilmiştir. Bu durumda Eski KDV Beyannameleri için düzeltme beyanına gerek var mıdır? Muhasebe kaydı nasıl yapılmalıdır?

Cevap :
Vergi incelemelerinde çıkan matrah farklarına ilişkin ; vergi ve cezalardan dolayı düzeltme beyannamesi verilmez.Ödenen vergi ve cezalar KKEG olarak kayıtlara alınır.


 

Tarih : 16.04.2014
Soru :
merhabalar; bilanço usulunde defter tutan gelir vergisi mükellefinin vefatı sonrasında vergisel anlamda varislerin yapması gerekenler nelerdir? muvafakatname ile mirasçılardan birini mükellef yapmak yeterli midir? tastik ettirilmiş defterleri kullanmaya devam edebilir miyiz? kullanılmakta olan fatura ve diğer belgeler kullanılmaya devam edilebilir mi? teşekkürler...

Cevap :
GİB nın web sayfasındaki "Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi " ni inceleyiniz. Yapılması gerekenler detaylıca açıklanmıştır.


 

Tarih : 16.04.2014
Soru :
Merhaba Gerçek kişi mükellef yıl sonunda işletme defterinden bilanço usulüne geçmiştir. 2014 açılış maddesi ile ilgili olarak kasasında olması gereken rakam 50.000,-TL. fakat gerçekte 4500,-'si mevcut mükellef 2013 şahsi harcamaları için belgesiz kullanmış kısacası 4500,TL 100 no.lu hesaba kalan 45,500 tl.yi hangi hesaba borç yazmalıyım. Gerçek kişi olduğundan ortaklar hesabınıda kullanamıyorum konuyla ilgili tarafıma acil bilgi verirseniz sevinirim iyi çalışmalar

Cevap :
İşlet defterinin kapanışında çıkartılan hesap hülasasında gelir gider , mal mevcudu kar veya zarar vardır. KASA hesabı mevcut değildir .Bilanço dengesine göre kasa hesabındaki rakamı serbestçe belirleyebilirsiniz. Piyasada satılan Bazı Muhasebe Programları işletme defterlerini VUK hükümlerine aykırı bir şekilde Kasa hesabı veya diğer hesapları kullanmaktadır. Oysa VUK hükümlerine göre İşletme defterine satılan mal ve hizmet tutarı GELİR bölümüne , Alınan mal ve yapılan giderler GİDER bölümüne yazılı.r


 

Tarih : 16.04.2014
Soru :
Belikdüzü vergi dairesi dosyasını tuttuğumuz mükelleflerden bir tanesi yanıltıcı belge kullanmış bununla ilgili vergi müfettişi beni çağırdı ifademi aldı mükellefin sahte belge kullanmış ele geçirilen bir ajandada mükellefimizin komisyon hesaplarını gördük bu konuda ne diyorsunuz diye sordu bende benim hiç bir bilgim yoktur dedim. Bu faturaların neden kayda aldınız dedi bunların sahte olduğuna dair herhangi bir belirti üzerlerinde yoktu kendisine benim bunların anlama imkanım yoktur maliyeninde bize verdiği bir kontrol sistemi yoktur dedim. Daha sonra beylikdüzü Vergi dairesinden 15.04.2014 tarihinde mükellefe ait borçlar için 2009 dan bugüne kadar olan ödeme emirlerini bana gönderildi Beni müteselsil sorumlu olarak göstermişler Müteselsil sorumluluğun üzerimden kaldırılması için ne yapmam gerekmektedir? Ayrıca bana 7 Gün süre verilmiş bunun 2 günü de geçmiştir. En kısa zamnada cevaplamanızı arz ederim. Saygılarımla

Cevap :
Size tebliği edilen Ödeme emirlerine 7 gün içinde vergi mahkemesinde yürütmeyi durdurma talepli dava açınız. Başka seçeneğiniz yok.


 

Tarih : 15.04.2014
Soru :
Demirbaş Listemizde amorti yılı dolmuş olan ; kayıp (kayıp olduğuna dair herhangi bir belge yok sayımda çıkmıştır) ve hurda niteliğinde artık işe yaramayan cihaz ve demirbaşlarımız mevcuttur. Demirbaş listesinden çıkışlarının muhasebe kayıtları ve prosedürleri ne şekilde olmalıdır. Teşekkürler

Cevap :
ATİK ler satışı veya hurda kararı alınmadan Bilançodan çıkartılamaz


 

Tarih : 14.04.2014
Soru :
Sayın Yetkili Merhaba, Bir mükellefimiz seyahat acente belgesine sahip olup, kongre turizmi ile faaliyet göstermektedir. Müşterilerine kongre kayıt hizmetini konaklamalı olarak satmaktadır. Mükellefin seyahat acentesi olma münasebetiyle konaklama ücretini %8 KDV oranıyla alıcılara yansıtabilmektedir. Bu durumda konaklamalı kayıt satışlarında konaklama ve kayıt ücretine sadece %8 KDV oranımı uygulanmalı yoksa aynı fatura üzerinde konaklama için %8 kayıt için %18 kdv oranı ayrı ayrı mı uygulanmalıdır. Teşekkürler

Cevap :
Düzenlenen fatura üzerinde konaklama için %8 ,kayıt için %18 kdv oranı ayrı ayrı gösterilmesi gerektiği karaatindeyiz.


 

Tarih : 14.04.2014
Soru :
KOLAY GELSİN 25-02-2011 TARİHİNDE YÜRÜLÜĞE GİREN 6111 KASA AFFI (KAYITLARDA YER ALIĞI HALDE İŞLETMEE BULUNMAYAN KASA) İLE İLGİLİ OLARAK 29-06-2011 TARİHİNDE BEYANNAME VERDİM VE 30-06-2011 TARİHİNDE ÖDEMESİNİ YAPTIRDIM . VERGİ DAİRESİ 2010 VE 2011 YILI KASA İÇİN ADAT UYGULANIP UYGULANMADIĞINI SORDU 2010 İÇİN 6111 E SOKUP 40.519 TL ÖDEDİĞİMİ (BELGELENİRSE 2010 İÇİN GEREK OLMADIĞINA ) FAKAT 2011 İ YAPMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ AFFA SOKTUĞUM TUTARIN MUHASEBE KAYDININ 01-01-2011 TARİHİNEMİ YOKSA KANUNUN YAYIMLANDIĞI 25-02-2011 TARİHİNEMİ VEYA BEYANNAMEYİ VERDİĞİM VE ÖDEMESİNİ YAPTIĞIM 29-06-2011 TARİHİNEMİ YAPMAM GEREKİRDİ . BEN 01-01-2011 TARİHİNE YAPMIŞTIM BUNA GÖRE ADAT FAİZİ: 50.378,15 TL ÇIKIYOR 29-06-2011 TARİHİNE YAPILMIŞ OLSAYDI: 151.065,75 TL ÇIKIYOR. ÇARŞAMBA 16-04-2014 TARİHİNE KADAR DÜZELTME BEYANNAMESİ VERMEM GEREKİYOR . ACİL BİLGİNİZE İHTİYACIM VAR SAYGILAR

Cevap :
6111 Sayılı kanun na göre yayımlanan 1 nolu GN.Tb. ilgili bölümü aşağıdadıır. C- KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir. 1- Kapsam Bu hüküm, sadece bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. 2- Bilanço Düzenleme ve Beyan Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2010 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan -Kasa mevcutlarını ve -İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını 6111 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 31 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. MUHASEBE KAYDI : Kasa düzeltmesinin beyannamesinin verildiği tarih de kayıt yapılacaktır.


 

Tarih : 11.04.2014
Soru :
İyi çalışmalar, Tıbbi Kongre organizasyonu faaliyeti ile iştigal eden bir Ltd. Şti mükellefim, işi gereği çeşitli Tıbbi dernekler, hastane vakıflarından, üniversitelerden bağış makbuzu karşılığı hizmet almakta, yada ilgili dernek, vakıf ve kurumların salon kiraları yada kongrelere gönderdikleri hekimler için bağış makbuzu karşığında bankadan yüksek tutarlı ödemeler yapmaktadır. Yani kısacası bu bağış makbuzları ile belgelenen ödemeler yaptığı işin ana maliyet kalemini oluşturmaktadır. (Bu kuruluşlar başka belge düzenleyemedikleri için Bağış Mk. karşılığı yapılan ödeme aslında bir hizmet alımıdır) Tarafımca da 740 hesapta takip edilmektedir. Bu durumda kurumlar vergisi beyanında bağış ödemelerindeki matrahın %5 i sınırı dikkate alınacak mıdır, yoksa bu bağışları işinin ana hizmet maliyeti unsuru kabul edip giderleştirebilir miyiz?

Cevap :
Yapılan Bağış ve yardımlar için ; KVK 10. maddesindeki % 5 esası na göre giderleştirilir. Kalan kısım KKEG dir.


 

Tarih : 09.04.2014
Soru :
Sayın İlgili, Büro adres değişikliği yapıldığında, yeni büro tescil belgesinin adrese mi gönderildiği yoksa odadan üyenin mi teslim alması gerektiği hakkında bilgi verilmesini rica eder, iyi çalışmalar dilerim. Candan DİNÇ BİNGÜL

Cevap :
Adres değişikliğine ilişkin VD yoklama tutanağı ve eski büro tescil belgesi ile odaya müracaat etmeniz gerekir.


 

Tarih : 08.04.2014
Soru :
merhaba; gayrimenkul danışmanlığı yapan bir firma yurtdışına 2013 tarihinde türkiyede hizmet vermiş ve kdv li fatura kesmiştir.2014 mart ayında bu faturanın iptal edilmesi sözkonusu.bu durumda yapılacak işlemde belge ve muhasebe kaydı nasıl olmalıdır.Karşı taraf iade faturası kesmiyor ve ödeme yapmıyor. şimdiden teşekkürler.

Cevap :
2013 yılına ilişkin kesilen faturanın 2014 yılında iptali söz konusu olmaz. Karşı taraf iade faturası kesmesi veya ödemeyi yapması gerekir. Ödeme yapmayan müşteri için dava açılabilir. Başka bir yöntem yoktur.


 

Tarih : 06.04.2014
Soru :
İYİ GÜNLER.İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN MÜKELLEF FİRMAMIZ, X BANKASININ Y LİMİTED ŞİRKETİNDEN OLAN ALACAĞINI, Y LİMİTED ŞİRKETİNİN BANKAYA OLAN BORCUNU ÖDEYEREK TEMLİK YOLUYLA DEVİR ALMIŞTIR. ALACAK TEMLİKİ İLE X BANKASININ Y LİMİTED ŞİRKETİNDEN OLAN ALACAKLARI İPOTEKLERLE BERABER FİRMAMIZA DEVREDİLMİŞTİR. ÜZERİNDE İPOTEK BULUNAN VE İCRA DAİRESİNDE BANKAYA OLAN BORÇ NEDENİYLE REHİNLİ OLUP SATIŞA ÇIKARILACAK 3 ADET GAYRİMENKUL TAPUDA TESCİL EDİLEREK FİRMA MÜLKİYETİNE GEÇİRİLMİŞ VE Y LİMİTED ŞİRKETİNDEN BORCUNDAN DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR. BÜTÜN BU İŞLEMLERDEN SONRA FİRMAMIZIN Y LİMİTED ŞİRKETİNDEN KALAN ALACAĞI ÖDEME GÜÇLÜĞÜ NEDENİYLE TAHSİL EDİLEMEMEKTEDİR.İCRA DAİRESİNDE ALACAKLI OLDUĞUMUZU GÖSTEREN REHİN ALACAĞI BELGESİ ALINMIŞTIR. İCRA DAİRESİNDEN ALINAN BU REHİN AÇIĞI BELGESİ GİDER OLARAK YAZILABİLİR Mİ? EĞER GİDER OLARAK YAZILAMAYACAK İSE TAHSİLİ ARTIK MÜMKÜN OLMAYAN BU ALACAĞI GİDER YAZMAMIZ İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ? TEŞEKKÜRLER...

Cevap :
213 sayılı VUK nun 322. Maddesinde Değersiz alacaklar tanımı, aynı kanunun 324. maddesi ise vazgeçilen alacakları tanımlamıştır.Sizin ifadenize göre alacağınızın değersiz alacaklar konumuna girdiği kanaatindeyiz. Bu durumda değersiz alacak olan bu tutarın giderleştirilmesi yapılabilir. Ancak;Maliye idaresinin görüşü farklı olabilir.Bu nedenle İst.Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza alarak işlem yapmanızı öneririz.


 

Tarih : 03.04.2014
Soru :
merhaba, bir sağlık ocağında 4/c kapsamında aile hekimliği yapan bir doktordan şirket olarak işyeri hekimliği hizmeti alacağız.işyeri hekimliği belgesi var ve kurumdan izin almış.işyerimizde bu hizmeti verebilir mi.eğer işyerimizde bu hizmeti verirse 4/a lı olarak işe giriş yapmamız mı gerekir mi.işyeri hekimi ile ay da 24 saat olarak anlaşma yapacağız.4/a siğorta lı yapma zorunluluğum var ise 24 saat/7,5 saat=3,2 gün yapıyor.aylık bildirgede kesirli günü yukarı tamamlayıp 4 gün olarak mı bildirim yapmamız gerekir.

Cevap :
18.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6514 sayılı Kanun sonrasında 1219 sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunan işyeri hekimliği müessesesinde önemli iki değişiklik yapılmış bulunmaktadır. Buna göre; 1219 sayılı Kanunun 12’inci maddesinin üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yapılan değişiklik ile kamuda çalışan doktorlara gerekli eğitimi tamamladıktan ve belgeyi aldıktan sonra işyeri hekimi olarak çalışma hakkı getirilmiştir. Buna göre, Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ya da aile hekimi olan tabipler; Kurumunda yöneticilik görevi bulunmaması, Çalışma saatleri dışında işyeri hekimliği yapması, Kurumundan izin alması, Aylık azami 30 saat işyeri hekimi olarak çalışması, halinde işyeri hekimi olarak çalışabilecekler. Yapılan ikinci düzenlemede ise; 1219 sayılı Kanunun 12’inci maddesinin üçüncü fıkrasına şu cümle eklenmiş bulunmaktadır; “Tabipler, işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini yapabilirler.”.? Bu hüküm değişikliğiyle, tıp doktoru unvanını almış olanlardan işyeri hekimliği eğitimi alma ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği’nden alınmış bir işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı kaldırılmış bulunmaktadır. Bu şekilde işyeri hekimi olacaklar ancak, 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinde çalışabileceklerdir.


 

Tarih : 02.04.2014
Soru :
iyi günler daha önce özel inşaatla ilgili birşey sormuştum sorunum devam ediyor fikrinizi rica ederim. (kişi kendine bina yapıyor satmayacak) vergi mükellefiyeti gerektirmez demiştiniz bende öyle düşünüyorum Ancak vergi dairesinde müteahitlik belgesi için vergi levhası gerekiyordu vd normal mükellef açılışı yapmış. işçi çalıştırmaya başladı işçi stopajı için vd görüştüm normal mükelleften farkı yok vereceksiniz diyor. Sorum 2014 yılı defter tasdik ettirmedim şuan tasdik ettirebilirmiyim faydası olurmu, yılbaşından beri hiç fatura almadı ama ssk işçisi var bunları deftere yazmam gerekir nasıl bir yol izlemem gerekiyor kapanış yapıp tekrar açabilirmiyim ama ozamanda sigorta kabul etmeye bilir inşaat bitmedi diye. Yardımlarınızı rica ederim.

Cevap :
Özel inşaalarda vergi mükellefiyeti olmaz.Sorunuzun çözümü için İst.Vergi dairesi Bşk mürcaat ediniz.Vergi dairesinin görüşüne katılmıyoruz.


 

Tarih : 02.04.2014
Soru :
yevmiye defterlerinde her kaydın dayandığı belge türünün yazılmamasının müeyyidesi varmıdır? Varsa nelerdir ? Teşekkürler.

Cevap :
Kayıt nizamı ile ilgili ceza uygulaması VUK 352. maddesine göre yapılır.


 

Tarih : 02.04.2014
Soru :
Kuruluş tarihi 1997 yılı olan firma için eski sermayenin ödendiğine ilişkin rapor yazacağım Ancak firma 10 yılı aşan defter ve belgeleri saklama mecburiyeti olmadığından imha etmiş durumdadır. Nasıl bir yol izlemeliyim. Çok acil....

Cevap :
Sayın Meslektaşım, Ulaşabildiğiniz en eski tarihli bilançoları esas alabilirsiniz. Genel kurula sunulan onaylı bilançolara ya da kurumlar beyanındaki bilançolara atıfta bulunarak raporunuzu yazmanızı öneririz. Danışma birimi


 

Tarih : 19.03.2014
Soru :
MERHABA; Müşterilerimden birine sgk kurumundan evrak ve inceleme talebi gelmiştir. Bu talep yazısı müşteri tarafından bana ulaştırılmıştır. söz konusu talebe ait 15 günlük süre tarafımca internetten tebliğ zarfı üzerindeki barkod numarasından yapılan yanlış sorgulama neticesinde kaçırılmıştır. kurumda müşteriye defter ve belgeleri zamanında ibraz etmeme cezası uyguladı. ben ise söz konusu cezanın kendi hatam nedeniyle oluşmasından dolayı oluşan cezayı mesleki sigortamın kapsamına sokmak için sigorta şirketime başvurdum. sigorta şirketi ise söz konusu cezanın oluşma nedeninin mesleki sorumluluk kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirterek tarafıma cezayı karşılamayacağına dair ret yazısı gönderdi. ben ise müşteriye ait defter ve belgeleri saklama ve gerektiğinde ilgili kurumlara ibraz etmenin de sorumluluğum kapsamında olduğunu düşünmekteyim. konu ile ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sizin görüşünüz nedir. not: konu ile ilgili evraklar isterseniz tarafınıza mail yada faks ile iletilebilir.

Cevap :
Mesleki Sigorta konusu ile ilgili olarak mesleki sigorta konusunda deneyimli bir hukukuçu ile görüşmeniz gerekmektedir.Mesleki Risklerin ne olduğu hakında sigorta ile aranızdaki sözleşmede konuya ilişkin maddelerin mevcut olması gerekmektedir.


 

Tarih : 11.03.2014
Soru :
Merhaba Sayın Danısman ibranameleri gecerli olabılmesı ıcın asagıdakı sartlar aranmaktadır. bu gune kadar duzenledıgımız ıbranamelerde bu konuya dıkkat etmedık.Duzenledıgımız ıbranameler gecersızmıdır.Konu ıle ılgılı daha oncede gorusmustuk kanun madeesını sormustunuz.konu ıle ılgılı bılgılendırısenız sevınırım V. Ceza koşulu ve ibra MADDE 420- Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir. 1-İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması 2- ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, 3- ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, 4-ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur. İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının isteyebilecekleri dâhil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına da uygulanır.

Cevap :
01.07.2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile İbraname düzenlemede değişiklikler meydana gelmiştir. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra sizinde belirttiğiniz gibi düzenlemeler yapılması gerekmektedir.


 

Tarih : 11.03.2014
Soru :
SSK LI olarak çalışan personelimizin,Taşıt giderleri için kiralama sözleşmesi yaptık.Fakat firmanın faaliyet konusu sigorta aracılık hizmetleri işi oldugu için ,kdv mükellefiyetimiz yoktur bu nedenle , belge düzeni nasıl olmalıdır.Ve de Gider pusulası ve kiralayan ve kiralanan ilişkisi nasıl olmalıdır? Teşekkurler,

Cevap :
Araç sahibi ile yapılacak sözleşmeye göre düzenlenecek Gider pusulası ile kira bedelini giderleştireceksiniz. Düzenlenecek gider puslasında% 20 GV Stopajı yapılacaktır. ayrıca ,117 Nolu KDV Genel tebliğine göre % 18 KDV hesaplanacak (2) nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir. KDV mükellef olunmasa da (2) nolu KDV beyannamesi verilecektir.


 

Tarih : 11.03.2014
Soru :
Sigorta aracılık firmasında SSK' lı olarak çalıştırılan personele ait taşıtın kira sözleşmesi yapılarak kiralanması nedeniyle Kdv. mükellefi olmayan firmanın belge düzeni nasıl olmalıdır.Sigorta firması gider pusulası düzenlemelimi.

Cevap :
Araç sahibi ile yapılacak sözleşmeye göre düzenlenecek Gider pusulası ile kira bedelini giderleştireceksiniz. Düzenlenecek gider puslasında% 20 GV Stopajı yapılacaktır. ayrıca ,117 Nolu KDV Genel tebliğine göre % 18 KDV hesaplanacak (2) nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilecektir. KDV mükellef olunmasa da (2) nolu KDV beyannamesi verilecektir.


 

Tarih : 04.03.2014
Soru :
İyi çalışmalar. İşletme defterine tabi şahis gelir vergisi mükellefim var. Bu kişi kira kontratı yaptığı bir halı sahadal 6-14 yaş arası çocuklara futbol eğitimi vermektedir. çocuklardan aylık 50-60 TL gibi paralar toplamaktadır. Bu tahsil edilen paralara karşılık vereceği belge için yazarkasa açılışı yapmak zorunda mıdır? yoksa matbaadan parakende satış fişi bastırıp aldığı paralara karşılık bu belkgeyi verse olur mu? ya da fatura mı bastırmalıdır?

Cevap :
Bahsettiğiniz kişi 3100 sayılı kanuna göre yazar kasa kullanmak zorundadır.


 

Tarih : 03.03.2014
Soru :
Yeni bir faaliyet konusu ile karşı karşıyayım. Sosyolog aile danışmanlığı sertifikası var.Evini home ofis olarak kullanıp internet üzerinden aile danışmanlığı yapacak .Ücret kredi kartı ile tahsil edilecek.Açılışta serbest meslek defteri mi tasdik ettirmeliyim.Ücret karşılığı düzenleyeceği belge fatura,serbest meslek makbuzu internet ortamında (E arşiv sistemi ile mi belge düzenlemek zorunda yoksa belgeyi kargo ya da mail olarak gönderebilirmi

Cevap :
Bahsettiğiniz kişinin S.Meslek erbabı olması gerekir.S.Meslek makbuzu düzenlenecektir.


 

Tarih : 25.02.2014
Soru :
Sayın danışman merhabalar, Sorum Şu : Limited şirket bünyesinde SM veya SMMM belgeli birini çalıştırmadan da, beyannamelerini tamamen şirket adına imzalayarak internetten gönderebilir mi ? Başka bir deyişle mutlaka belgeli bir muhasebeci çalıştırmak zorunda mı ?

Cevap :
Şirketlerin bünyesinde meslek mensubu yoksa ; Şirket ardına Şifre alınamaz.


 

Tarih : 19.02.2014
Soru :
İyi Çalışmalar, 27.12.2007 kurulan X Ltd.Şti. ne 2008 ve 2009 dönemleri için 6111 sayılı kanunla KDV Matrah artırımı yaptık.08.10.2013 tarihinde tutulan raporla 2008 ve 2009 dönemlerinde SMİYB kullanmaktan dolayı şirketimiz Özel Esaslara tabi olmuştur. İlgili 2008 ve 2009 dönemlerine KDV Matrah Artımı yapmış olduğumuzu belgelriyle yazdık. Fakat Beylikdüzü V.D.3 günlükte olsa 2007 içinde KDV Matrah artımında bulunmamız gerektiğini bu yüzden yasadan faydalanamayacağımızı mahkemeye gidersek kazanacağımızı söylediler. 27.12.2007 de kurulan firmanın 2007 de ne satışı ne faturası nede matrahı yokken nasıl matrah artışı yapabirdim. bütün dönemler için verilmesi gerekiyormuydu.2007 için bir tespit yok neden 2007 de vermem gerekiyordu anlamadım. V.D.hatalımı davranıyor, ne yapmamı önerirsiniz. Teşekkürker.

Cevap :
VD 2007 için takdire gidebilir (Zamanaşımına uğramadan önce) takdir kararı için dava açabilirsiniz.


 

Tarih : 19.02.2014
Soru :
Merhaba,, İstanbul merkezli şirketimizde çalışan pazarlama satış elemanlarımız KKTC ye yaptıkları iş seyahatlerinde yaptıkları masraflar için aldıkları belgelerde KDV de yazıyor? bu belgelerdeki KDV indirim konusu yapılmalı mı? yoksa gider mi yazılmalı?

Cevap :
Türkiye dışında ödenen KDV ve benzeri vergiler indirim konusu yapılamaz. Giderleştirilir.


 

Tarih : 19.02.2014
Soru :
Sayın danışma birimi daha önce sordum fakat cevap alamadım konu acil bir konu teşekkürler ABC Ltd. firması XYZ Ltd. firmasından 12.07.2014 tarihinde mal alımı yapıyor sonra XYZ Ltd. firması 14.11.2014 tarihinden itibaren Sahte belge düzenleme koduna giriyor Vergi dairesi ABC Ltd. firmasına 12.07.2014 tarihinde alım yaptığı XYZ Ltd.firmasının daha sonra düzenleyici koduna girmiş olsa dahi faturaları kayıtlarından çıkar diye zorlayabilir mi? Çünkü koda girdiği tarihten önce mal alımı yapılmıştır Ayrıca ABC Ltd. firması XYZ Ltd. firmasının düzenleyici koduna girdiğinden ötürü hemen Sahte belge kullanıcı koduna otomatikman girer mi? Yoksa vegi denetmenlerince inceleme yapılmalı ve inceleme neticesinde mi kullanıcı koduna girmelidir girecekse İyi Çalışmalar

Cevap :
Vergi dairesi inceleme yapmak zorundadır. Konu hakkında İst V.D.Başkanlığına yazılı başvuruda bulununuz.


 

Tarih : 17.02.2014
Soru :
Sayın Danışman Merhaba, Bir LTD şirkette bağımlı olarak çalışmaktayım.Yakında işten ayrılacağım.Şirketin beyannamelerini , şirketin kendi şifresi ile " DÜZENLEYEN " olarak imzalayıp gönderiyorum. 1.Sorum ; İşten ayrılmadan önce vergi dairesine bu durumu bir dilekçe ile bildirmem gerekiyor mu ? Zira benden sonra benim adımla beyanname gönderilme ihtimalini ortadan nasıl kaldırabilirim ? 2.Sorum ; Şirket SM veya SMMM belgesi olmayan bir muhasabeci çalıştırıp , beyannamelerini tamamen şirket adına gönderebilir mi ? Yanıtınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
İş akdinizin sonlandığı bilgisini vergi dairesine bildirmenizde fayda var. İşyerinde sigortalı olmayacağınız için ileride sizin adınıza beyanname gönderilmiş olmasından dolayı sorumluluğunuz bulunmamaktadır. Bu işlemden sorumlu tutulacak mükellefin kendisi olacaktır.


 

Tarih : 13.02.2014
Soru :
Merhabalar Sayın Yetkili, Gayrimenkul ticareti yapan bir mükellef, aldığı bina için gider psusulası düzenlemeyip de tapu belgesi üzerinde kayıtlara alınırsa herhangi bir sakıncası olabilir mi. Tapu gider pusulası yerine kullanıabilir mi? Şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkuller için Stopajsız, KDV siz Gider pusulası düzenlenmesi gerekir.


 

Tarih : 10.02.2014
Soru :
İyi çalışmalar üstadım. Bu güne kadar mükelleflere mutad genel gideler dışıındaki tüm alış ve giderlerinine fatura alınması konusunda perk. satış fişi ile belgelenemeyeceği konusunda ısrarcı oldum. Fiş ile yapılan harcamaları işlemeyeceğimi mutlaka fatura almaları gerektiğimi bildirdim. Mükellefleri tam buna alıştırmışken, simdi Yazar Kasa POS lar dolayısı ile harcama yaptıkları yerler fatura veremeyeceklerini söylüyormuş. Bu yazar kasa POS lardan çıkan perk. satış belgelerini örmeğin iş yemeklerinde gider yazabilir miyiz?

Cevap :
Konu hakkında sizin yaptığınız uygulama doğrudur. Satıcılar istenmesi halinde 1 TL de olsa Fatura düzenlemek zorundadır. Ancak; 204 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak iş yerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan, diğer bir anlatımla, perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüş; fakat işletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerektiği belirtilmiştir.


 

Tarih : 30.01.2014
Soru :
SN.YETKİLİ ARSA SAHİBİ KENDİ ARSASI ÜZERİNE SATIŞ AMAÇLI OLMAYAN İNŞAAT İŞİ YAPACAKTIR.BELEDİYE ,RUHSAT AŞAMASINDA ,ARSA SAHİBİNDEN MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ OLAN BİR MÜTEAHHİTLE ANLAŞMA YAPMASINI İSTEMİŞTİR..BU PROSEDÜRLERDEN SONRA RUHSAT ÇIKMIŞ VE İNŞAAT İŞİ BAŞLAMA NOKTASINA GELMİŞTİR.SORUM ŞU; SSK'DA AÇILACAK İNŞAAT DOSYASI ARSA SAHİBİ ADINA MI ? YOKSA MÜTEAHHİT ADINA MI AÇILACAKTIR?

Cevap :
İnşaat sahibi adına sgk inşaat dosyası açılır.


 

Tarih : 25.01.2014
Soru :
Tacirler, fatura ve benzeri belgelerine ticaret sicil numaralarını elle ilave edebilirler mi? Ayrıca ticari işletme işletmeyen dernekler sicil numarası almak zorunda mı?

Cevap :
Ticaret sicil numaraları elle, bilgisayarla, matbaa baskısı ile veya çıkartma kağıtla yazılabilir. Tacirler sicil numarası yazmak zorundadır. Derneklerin tacir sıfatı yoktur.


 

Tarih : 24.01.2014
Soru :
İyi günler iyi çalışmalar firmamız kurumsal firma ve otellere toplu olarak yıkama ve kuru temizlemi hizmeti vermektedir.Ayrıca perakende mağazası vardır.nihai tüketicilere kuru temizleme hizmeti vermektedir.Mağazasında hem sabit hemde servis müşterileri için yeni nesil pos cihazı ve yazar kasa kullanmaktadır.01.01.2014 tarihinden itibaren eski tip seyyar pos cihazını sadece kurumsal firma olan toptan iş yaptığı firmaların tahsilatlarında kulanabilirmi yoksa bu cihazı iade etmesimi gerekir.sadece toptan yapılan işlerin tahsilatlarında kullanılmaktadır.yapılan iş belgelerle sabittir.yeni nesil cihazlarda faturalı satışların tahsilatı tek tek fatura numarası girilerek yapılmaktadır.sistem ve güncelleme sorunlarından bu cihazlar kullanılamaz durumdadır.örnek müşteri 01.11.2013-31.12.2013 tarihleri arsında kestiği 26 adet faturayı ocak 2014 te tahsil ederken (diyelim faturaların toplamı 10000 tl)bu bedel yazılırken yeni nesil pos cihazına hangi tarih ve fatura numarası girilecektir.uygulamada teknik olarak bilginiz varsa acil cevaplarsanız seviniriz.müşteri eski cihazı toptan işlerinin tahsilatında kullandığından iade etmek istememektedir.

Cevap :
Yeni nesil ÖKC cihazlar nihai tüketiciye Masada ve kapıda yapılan satışlarda kullanılır. POS cihazlara (eski tip) Toptan veya perakende ayrımı yapılmaksızın tahsilatta kullanılmaya devam olunur. Yasal bir engel yoktur. Teknik bilgiyi ilgili servisten sorunuz.


 

Tarih : 21.01.2014
Soru :
Sn:Yetkili; 1) Çalışacağım firmada belgemi kullanmak istemiyorum, sadece muhasebe departmanında çalışmam ve sgk bildirgesinden işkolunda sadece''muhasebe'' yazması ymm için gerekli on yıllık süreden geçerli sayılır mı? Yoksa smmm belgem ile mi on yıl çalışmam gerekiyor? 2) Bir firmada sgk lı olarak mali müşavirlik yetkimi kullanarak çalışmak için gerekli şartları belirtir misiniz?

Cevap :
Bağımlı olarak çalışanlar çalıştıkları işyerine ait defterleri tutarlar ve beyannamelerini verirler. Bu kişilerin Mali müşavir meslek kodu ile girişlerinin yapılması gerekir ve çalıştığı süreler hizmetlerinden sayılır.


 

Tarih : 21.01.2014
Soru :
Müşterim yatırım teşvik belgesi sahibi bir özel hastaneye belge kapsamında yer alan makina teslimi yapmıştır. Faturanın üzerine "xxx tarih ve sayılı teşvik belgesi kapsamında kdv 13/d bendi gereği kdv den istisnadır" yazılmıştır. Yalnız fatura özel hastanenin kredi ilişkisi içerisinde olduğu özel finans kurumu adına kestirtilmiştir.şimdi kdv iadesi ile ilgili vergi dairesine müracaat edeceğiz, ancak fatura direk y.teşvik belgeli firmaya kesilmediği için ne şekilde hareket etmem gerektiğini bilemiyorum.yatırım teşvik belgesi makine tachizat listesinde alım ÖFK dan şeklinde işlenmiş. Bu durumda kdv iadesinde nasıl bir yol izlemeliyiz bizim faturada ÖFK 'na teslim görünen satışa ilişkin başka bir istisna / muaflık uygulaması varmıdır.

Cevap :
Faturanın yatırım teşviki belgesi sahibi adına düzenlenmesi gerekir. Finans kurumu adına fatura düzenlenmez.


 

Tarih : 17.01.2014
Soru :
İşçi eylül 2013 döneminde 30 gün gösterildi 6111 teşvikli olarak ve primide ödendi ancak sonradan farkedildi ki 8 gün raporlu ve işe gelmemiş Durum ocak 2014 de farkedildi ve aylık prim belge düzeltildi ve ssk günü 22 olarak düzeltildi Ancak SSK ek prim çıkardı çünkü düzeltme yapıldığından 6111 iptal olmuş ve 22 gün normal indirimsiz olarak tahakkuk etmiş bu sebeple 108 TL fazla prim ödendi gün azalmış olmasına rağmen Kısaca 6111 ile bildirilmiş ve ödemesi yapılmış gün için düzeltme verildiğinde 6111 iptal olup normal prim tahakkuk ettirilmesi doğrumudur? Saygılar

Cevap :
İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi,sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.


 

Tarih : 09.01.2014
Soru :
Merhabalar;bu yeni uygulama olan Resmi belgelerde olması gereken bilgiler(fatura-yasar kasa rulosunda vb..) 1.sınıf bilanço-işletme defterine tabi olanlar içinde mi olacak.ayrıca KİMİ FİRMA ito ya kayıtlı kimi değil...kimide esnaf odasına kayıtlı bilgilendirirseniz memnun oluruz..tşk.ler...

Cevap :
Serbest meslek erbapları dışında ticari kazanç elde edenler tacirdir. Tüm tacirler Ticaret odasına veya Esnaf odasına kayıt olmak zorundadır.TTK 39. maddeye göre kullanılan tüm belgelere SİCİL numarası yazılması gerekir.


 

Tarih : 08.01.2014
Soru :
SAYIN YETKİLİ, Mülkiyeti bana ait olan işyerimde kendim çaılşmakta iken,ofisim büyük oldugu için 25 m2 sini yine meslektaşımızdan birisine kiraya verdim.İşyerimizi ortak kullanmış oluyoruz. Kira geliri için serbest meslek makbuzu belge düzenlemek zorunda mıyım.Serbest meslek makbuzu kesersek karşı taraf 2 no.lu kdv beyanı verecek mi?Yoksa diğer kiracı arkadasımız stopaj olarak mı beyan edecek?

Cevap :
Kiradan dolayı elde etmiş olduğunuz gelir GMSİ dır. Kira sözleşmesi yapacaksınız kiracınız size ödeyeceği kira bedelinden % 20 GV stopajı yapacak Kira bedeli bankaya yatacaktır. S.M.makbuzu düzenlenmez. KDV söz konusu değildir. Yıllık elde ettiğiniz brüt kira tutarını GVK 86. maddeki koşullara göre beyan edecek veya etmeyeceksiniz.


 

Tarih : 07.01.2014
Soru :
ÜSTAD KOLAY GELSİN. YENİ TTK'YA GÖRE 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN FATURA, İRSALİYE, VB. EVRAKLARDA ZORUNLU BİR TAKIM BİLGİLER VAR. ÖRNEĞİN İSTANBUL TİCARET ODASI NUMARASI GİBİ. İSTANBUL TİCARET ODASINA KAYITLI OLMAYAN ESNAFLAR, BU BELGELERE ESNAF SANATKAR ODA NUMARALARINI MI YAZACAKLAR, YOKSA BÖYLE BİR ZORUNLULUKLARI YOK MU? İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Tüm ticari kazanç elde eden tacirler (1.sınıf, II. sınıf, basit usul..) bir Odaya kaydolmak durumundadır. Dolayısıyla Ticaret Odasına kaydı olanlar ticaret sicil no, Esnaf Odasına kaydı olanlar Esnaf Sicil nosunu ilgili belgelere yazmak zorundadır. Detaylı açıklama web sayfamızda mevcuttur.


 

Tarih : 03.01.2014
Soru :
iyi günler iyi çalışmalar ticaret sicil numaraları hangi belgelere yada cihazlara yazılması gerekmektedir.

Cevap :
Detaylı açıklama Web sayfamızda mevcuttur.


 

Tarih : 02.01.2014
Soru :
merhaba fatura ve fatura yerine geçen belgeler üzerinde ticaret sicil numarası bulunma zorunluluğu sicil kaydı olmayanlar için derhal kayıt yaptırmaları gerekir mi

Cevap :
Ticari kazanç elde eden mükellefler Ticaret odasına veya esnaf odasına kayıt olmak zorundadırlar.


 

Tarih : 26.12.2013
Soru :
Merhaba.TTK gereği fatura ve belgelerde yeralması gereken oda sicil numarası konusunda herhangi bir oda kaydı bulunmayan şahıs firmaları ticaret odasına veya bir meslek odasına kayıt yaptırmak zorunda mıdırlar?Teşekkür ederim.

Cevap :
Ticari kazanç sahipleri Ticaret odasına veya ilgili esnaf odasına kayıt olmak zorundadır.


 

Tarih : 25.12.2013
Soru :
Sn. Danışma birimi, Malumunuz bu aralar fatura ve diğer belgelerde bulunması gereken bilgiler konusu gündemimizde. Yalnız bir konuda meslektaşlarla görüş ayrılığımız var. Ticaret siciline kayıtlı olmayan (Mersis no da olmayan) esnafların belgelerinde bu bilgilerin bulunması zorunlu mu? Net bir cevap alabilirsek sevinirim. Saygılarımla,

Cevap :
Konuya ilişkin Odamızın görüşü Web sayfamızda mevcuttur.


 

Tarih : 24.12.2013
Soru :
İYİ GÜNLER. DAHA ÖNCE DE SRU SORMUŞ OLMAMA RAĞMEN CEVAP ALAMAMIŞTIM. BİLANÇOYA TABİ TİCARET ODASINA KAYITLI GERÇEK KİŞİLERİN FATURA VE BELGELERİNDE TİCARET SİCİL NUMARASI YAZMA ZORUNLULUĞU VAR Mı? YOKSA SADECE ŞİRKETLER İÇİN Mİ GEREKLİ?

Cevap :
Ticaret siciline kayıtlı tüm mükellefler belgelerine ticaret sicilini yazmak zorundadır. Detaylı açıklama web sayfamızda mevcuttur.


 

Tarih : 23.12.2013
Soru :
iyi günler üstadım, 01.01.2014 ten itibaren fatura v.b.belgelerde sicil numarası yazılma zorunluluğu ile ilgili sizlere sorum olacak. Merkezi istanbulda bulunan Ltd.Şirketin Ankara da da şubesi bulunmakta. ve bu şubemizde de yazarkasa kullanmaktayız.bu şubemizin yazarkasasına Ankara ticaret sicil müd.numarasınımı yoksa merkez istanbul da alınan tic.sic.numarası yazılacaktır. tşk.ler

Cevap :
Tacirlerin kullanmış olduğu belgelerde merkez adres ve bilgileri yer alacaktır. ÖKC Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından bağlı olunan vergi dairesince kayda alındığı ve levhası verildiği için yazar kasada merkez bilgileri yer alacaktır.


 

Tarih : 18.12.2013
Soru :
İyi günler, 01.01.2014 tarihinden itibaren şubelerde kullanılan ticari belgelerde (özellikle ödeme kaydedici cihazlarda) merkez adres bilgileri de yazılacak mı? Teşekkürler

Cevap :
Tacirlerin kullanmış olduğu belgelerde merkez adres ve bilgileri yer alacaktır. ÖKC Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından bağlı olunan vergi dairesince kayda alındığı ve levhası verildiği için yazar kasada merkez bilgileri yer alacaktır.


 

Tarih : 17.12.2013
Soru :
İyi günler.01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren TTK nın 39/2.fıkrası 01.01.2014 tarihinde uygulanmaya başlanacaktır.Size bu konu ile ilgili sorum olacaktır.Firmamıza kayıtlı merkez,2 depo,1 mağaza bulunmaktadır.2014 yılında kullanılacak Fatura,irsaliye,gider pusulası,tahsilat ve tediye makbuzu,yazarkasa vb belgelerde depo adreslerinin yazılması gerekiyormu? Şirketin kullandığı Yazarkasa ve Pos sliplerinin bilgi kısmında firmamızın hangi bilgilerinin olması yeterli olacak?Konu ile ilgili detaylı bilgi verirmisiniz.Teşekkür ederim.

Cevap :
Konuya ilişkin detaylı bilgiler web sayfamızda FATURA VE DİĞER BELGELERDE SİCİL NUMARASI YAZILMA ZORUNLULUĞU 01/01/2014 DE BAŞLAYACAK başlıklı yazımızda mevcuttur.


 

Tarih : 17.12.2013
Soru :
Merhabalar, Limited Şirketimizden Gerçek kişi mal sahibine yapacağımız işyeri kira ödemelerinde banka dekontu yeterlimidir yoksa başka bir belge düzenlenmesi gerekir mi? Bilgileriniz ricasıyla. Teşekkürler.

Cevap :
Banka dekontu ödeme belgesidir. Kira ödemelerinde esas olan Kira sözleşmesidir. Kira sözleşmesi de VUK.242. maddeye göre belge özelliği vardır. Söz konusu maddeye göre kira sözleşmesi ispat vasfı olan bir belgedir.


 

Tarih : 13.12.2013
Soru :
merhaba, dün bir soru sordum cevap alamadım. Sorumu tekrarlıyorum. Ticari belgelerde 2014 yılından itibaren bulunması gereken zorunluluklar arasında mersis numarası var mı?

Cevap :
Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre; Ticaret sicili müdürlüklerince kendilerine MERSİS numarası verilen tacirler, ticaret sicili numarası yerine bu numarayı, verilmeyenler de ticaret sicili numaralarını ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde göstereceklerdir. Buna göre, internet sitesi oluşturma yükümlülüğü olmayan gerçek ve tüzel kişi tacirlerin, işletmeleriyle ilgili olarak düzenledikleri ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağını oluşturan belgelerde, MERSİS numarası olanlar bu numara, olmayanlar ticaret sicili numarası, ticaret unvanı ve ticari işletmenin merkezi bilgilerine yer vermeleri gerekmektedir.


 

Tarih : 11.12.2013
Soru :
Sayın Danışmanım, Bu; soruyu 3. gönderişim. Lütfen cevap verin. Anonim Şirket ortakları hisselerini devredecekler. 1- Hisse devri sözleşmesi Notere onaylatılacak mı ? 2- Bu konuda, devredenler Ticaret Sicile bilgi verecek mi ? 3- Vergi Dairesine " işi terk " dilekçesine eklenecek belge var mı ? 4- Benim aklıma gelmeyen, yapılacak aşka bir işlem var mı ? CEVABINIZA TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
A.Ş. HİSSE DEVİRLERİ; Hisse senedi ya da geçici ilmuhaber bastrılımamış olursa devir nasıl olacaktır? Yeni TTK'nın 484'üncü maddesinde de düzenlendiği üzere, pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Ancak, Eski TTK'da olduğu gibi bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarmak mümkün değildir. Çıkarılacak olursa da geçersiz kabul edilecektir. Eski TTK'nın 416 ve Yeni TTK'nın 490'ıncı maddesinde pay/hisse devrinin tescilinin zorunlu olduğuna dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 18.12.1998 tarih TSM-001-251 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Genelgesi ile konuya ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Buna göre; anonim şirketlerde; nama veya hamiline hisse senedi ihraç edilmediği durumlarda; -İmzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile, -Devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının, noter tasdikli örneğinin ticaret sicil memurluklarına verilmesi gerekiyor. Ayrıca bu işlemin pay defterine de kaydedilmesi gereklidir. Aksi halde, yapılan işlemler hukuken geçersiz olur. Söz konusu genelgede, ortak olmayan bir kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, seçildikten sonra kendisine hisse devri yapılması gerektiği, Ticaret Sicili Memurluğunun ise yönetim kurulu üyesi olan ortağın, hissedar olduğuna dair devir sözleşmesini aldıktan sonra, durumu tescil ve ilan etmesi gerektiği açıklaması Yeni TTK ile geçersiz hale gelmiştir. Çünkü, Eski TTK'nın 312'nci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunluluğu Yeni TTK'nın 359'uncu maddesi ile kaldırılmıştır. Burada önemle vurgulanmalıdır ki, anonim şirketlerde nama veya hamiline hisse senedi çıkarılmadığı durumlarda bunun ticaret siciline tescil edileceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Yukarıda bahsi geçen genelgede yönetim kuruluna dışarıdan bir üyenin seçilip sonradan pay sahibi olması gerekeceği düşünülerek ticaret siciline atıfta bulunulmuştur. Aksi türlü, anonim şirketlerde nama veya hamiline yazılı hisse senedi çıkarılmadığı durumlarda da hisse devri halinde ticaret siciline bildirimde bulunmak zorunlu değildir. Halbuki limited şirketlerde tescilin düzenlendiği 598'inci maddede limited şirketler bakımından payların geçişlerinin tescile tabi olduğu belirtilmiştir. Hisse senedi ya da geçici ilmuhaber bastırılmış olursa devir nasıl olacaktır? Pay senetlerinin devri Yeni TTK'da 489 ve 490'ıncı maddelerde düzenlenmiştir. 489'uncu madde uyarınca, hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade edecektir. 490'ıncı madde hükmü uyarınca da, nama yazılı paylar, kanunda (Yeni TTK Md. 491) ve esas sözleşmede (Yeni TTK Md. 492) aksi öngörülmedikçe herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilecektir. Hukuki şlemle devir, ciro edilmişnama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilecektir. Yeni TTK'nın 499'uncu maddesi uyarınca, şirket, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder. Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz. Şirket, kaydın yapıldığını pay senedine işaret eder. Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir. Merkezî Kayıt Kuruluşu tarafından kayden takibi yapılan nama yazılı paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili diğer düzenlemeler saklıdır. Sonuç olarak anonim şirketlerde hisse senedi ya da geçici ilmuhaber bastırılmış olursa da pay devrinin tescilinin zorunlu olacağına ve ticaret sicili gazetesinde yayımlanmasının zorunlu olduğu yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır. Anonim şirketin hisse/pay devri istenirse ticaret sicilinde tescil edilerek ticaret sicili gazetesinde yayımlanabilir mi? Bu işlemi yapmak isteyenlerden aşağıdaki bilgiler istenecektir. Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış dilekçe, noterden düzenlenmiş hisse devir sözleşmesi, hisse devrine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı örneği, pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) noter onaylı örneği, hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı istenecektir.


 

Tarih : 11.12.2013
Soru :
Saygılar Üstad, Fatura Ve Diğer Belgelerde Ticaret Sicil Numarası Yazılma Zorunluluğu 01/01/2014’de Başlayacak; kanunda ve tüm yazı ve makaleler de özellikle şu ibare geçiyor tacirlerin belgelerinde ticaret sicil numaraları deniliyor benim sorum gerçek kişi tacirlerden tic.odalarına değilde esnaf odalarına kayıtlı olan mükelleflerimizin malum tic.sicil no değil esnaf sicil numaraları var bu mükelleflerimiz fatura ve yazar kasalarına esnaf sicil nolarınımı yazacak yoksa kanun tic.sicil no dediği için hiçbir sorumlulukları yokmu.Teşekkürler Saygılarımla

Cevap :
TTK da tacir kavramı olduğu için S.Meslek erbabı dışındaki tüm tacirlerin , ticaret sicil veya esnaf sicil numarası olacaktır. Söz konusu sicil numarasının belgelere yazılması gerektiği kanaatindeyiz.


 

Tarih : 10.12.2013
Soru :
yeni TTK'nın 1.1.2014 tarihi itibarıyle yürürlüğe giren Fatura -Fiş v.s. belgelerde bulunması gereken yükümlülükler kimleri kapsıyor. Örneğin Basit usul esnaf ne yapacak?... İşl. Defterine tabi küçük bir çay ocağı ne yapacak... Bilanço defterine geçmiş Tekel-kuruyemiş büfesi ne yapacak... Her kes esnaf sicile veya ticaret odasına kayıt olacak mı?....... Net cevap istiyorum.. Önceki sorulara verilen yuvarlak lafları kopyala -yapıştır ile bana aktarmayınız.

Cevap :
Hiç bir soruya sizin tabirinizle yuvarlak cevap verilmez. Verdiğimiz cevaplar kimseyi bağlamaz. Cevaplar mevcut mevzuta göre birimimizin yorumudur. Oda mukteza makamı değildir. Sizin işlemlerinize net cevap Ticaret bakanlığından alacağınız muktezadır.Sorunuzun cevabına gelince; TTK da tacir kavramı olduğu için S.Meslek erbabı dışındaki tüm tacirlerin , ticaret sicil veya esnaf sicil numarası olacaktır. Başka bir söylemle Tacirler Ticaret odasına veya esnaf odasına kayıt olmak zorundadır.Söz konusu sicil numarasının belgelere yazılması gerektiği kanaatindeyiz. Konuya ilişkin web sayfamızda detaylı açıklama mevcuttur.


 

Tarih : 06.12.2013
Soru :
Merhabalar. Ben bir şirkette muhasebe müdürü olarak çalışmaktayım. Şirket tam tasdik kapsamında olduğundan beyannamelerini kendi şifresi ile göndermektedir. Dolayısıyla belgemi kullanmıyorum. Fakat muhasebe mesleğini yürütmenin gereği olarak vekaletim var. Burada geçen süreler YMM sınavına girebilmek için geçecek sürelere dahil midir? Teşekkürler.

Cevap :
3568 SK 9. maddesi aşağıdaki gibidir. """""Yeminli Malî Müşavir Olabilmenin Özel Şartları Madde 9-Yeminli malî müşavir olabilmek için: a) En az 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak, b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, c) Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak, Şartları aranır. Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını """ (c) fıkrasından sonraki paragraf hükümlerini taşımanız halinde YMM şartlarına haiz olursunuz.


 

Tarih : 05.12.2013
Soru :
Merhaba hocam. 01,01,2014 tarihinde herhangi bi odaya kaydı olmayan veya esnaflar odasına kayıt olan mükellefler faturalarına vb. belgelerine sicil numarası yazmak zorunda mıdır.

Cevap :
Ticari kazanç elde edenlerin Ticaret odasına veya esnaf odasına kayıtlı olması zorunlur. Bunlar TTK na göre tacir olduğu için faturalarına vb. belgelerine sicil numarası yazmalarının zorunda olduğu kanaatindeyiz.


 

Tarih : 05.12.2013
Soru :
İyigünler. Ticari mal alışı yaptığımız firmalardan aldığımız fatura ve benzeri belgelerin daha sonra bir sorunla karşılaşmamak için nasıl bir yol izlemeliyiz.(Yani sahte ve yanıltıcı belge mi) Teşekkürler.

Cevap :
Fatura bedelini, faturada belirtilen kişi ve kuruma banka vasıtası veya nama yazılı çek ile ödenmesi halinde sorun yaşanmaz.


 

Tarih : 05.12.2013
Soru :
merhaba üstadım.Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı  belgelerde (örneğin faturalarında) tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir maddesi 01,01,2014 tarihinde uygulamaya giriyor. sormak istediğim konu sadece ticaret sicile tescil edilen firmlar için mi geçerlidir yoksa tacir olarak addedilen tüm mükellefler için de geçerli midir. eğer tüm tacirler için geçerliyse tüm tacirlerin ticaret sicile kaydı mı gereklidir

Cevap :
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K.) 39’uncu maddesi 2 fıkrasına göre, Tacirler (Şirketler, Bilanço esasına veye İşletme esasına göre defter Tutanlar dahil, S.Meslek erbapları Hariç) 01.01.2014 tarihinden itibaren ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, v.b. belgeler) Ticaret Unvanı Sermayesi Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri Vergi Dairesi vergi Numarası Ticaret Sicili Adresi ve Numarası Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No Varsa İnternet Sitesi Adresi (Denetim Kapsamında olanlar zorunlu ) İletişim bilgileri Telefon ve Faks bilgileri e-posta adresi BULUNMASI ZORUNLUDUR. Mevcut belgelere Sticer yapıştırmak suretiyle kullanılabilir.


 

Tarih : 04.12.2013
Soru :
Petrol ofisi olan ltd.şti.mükellefim satmak üzere aldığı yakıttan kendi araçlarına kullandığı yakıt için pompalara bağlı yazar kasadan fiş kesilmektedir. Bu durumda belge düzeni nasıl sağlanmalı.satış işlemi olarak fiş kesildiğine göre aynı fişi ve ya faturayı gider hanesinede yazabilirmiyiz.Yada nasıl bir sistem uygulanmalıdır. teşekkürler.

Cevap :
Bahsettiğiniz fişler 700 lü hesaplara gider olarak kayıt edilir. Fişler satış olarak değerlendirilmez. Satış hasılatından indirilir.


 

Tarih : 04.12.2013
Soru :
Merhabalar. Benim sorum 2011-13 sayılı SGK genelgesi ile alakalıdır. Özel inşaatlarda ilişiksizlik belgesi almada Teknik Personel niteliğinde olmayan Bayan sigortalıların Asgari işçilik hesabına katılmaması ile alakalıdır. Bu genelgenin çıkış tarihi 04.02.2011 dir. 2007 yılında bitirilmiş özel inşaat için ilişiksizlik belgesi almak için gittiğimizde bu genelgeye göre Bayan sigortalılar hesaplamadan çıkartılarak fark sigorta primi istenmektedir. 2007 yılından önceki uygulama nasıldı acaba yine bu şekilde miydi. SGK kurumu yapmış olduğu bu işlemde haklımıdır. (Bu arada inşaat 2007 bitmiş fakat çeşitli nedenler ile müracat 2013 yılında yapılmıştır.) Sizin görüşleriniz bu konu ile alakalı nelerdir acaba. TŞK

Cevap :
SGK 2011-13 genelgesinden önce de varolan 5510 sayılı kanunda Asgari işçilik hesaplama maddesinde hesaplamaya esas teşkil eden kazanca ilişkin açıklama mevcuttur. Konu ile ilgili itilafların ve kanuni boşluğun ya da yorum farklılıklarının ortadan kaldırılması amacıyla 2011/13 sayılı SGK genelgesi yayınlanmıştır.Kurum bu kişileri hesaplamaya katmayacaktır.


 

Tarih : 04.12.2013
Soru :
Merhaba.Yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu gereği 2014 yılından itibaren denetime tabi olmayan Ltd. şirketleri için fatura ve belgelerde bulunması zaruri bilgiler nelerdir? Teşekkür ederim.

Cevap :
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K.) 39’uncu maddesi 2 fıkrasına göre, Tacirler 01.01.2014 tarihinden itibaren ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, v.b. belgeler) Ticaret Unvanı Sermayesi Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri Vergi Dairesi vergi Numarası Ticaret Sicili Adresi ve Numarası Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No Varsa İnternet Sitesi Adresi (Denetim Kapsamında olanlar zorunlu ) İletişim bilgileri Telefon ve Faks bilgileri e-posta adresi BULUNMASI ZORUNLUDUR. Mevcut belgelere Sticer yapıştırmak suretiyle kullanılabilir.


 

Tarih : 03.12.2013
Soru :
Firmaya senet verildi ve senet banka aracılığı ile ödenecek yani senetler bankaya tahsile verildi ve senet ödemesi bankaya yapılacak Bu durumda bu yapılan ödeme 84 nolu KDV tebliğine göre tesvik edici belge görevini yani banka aracılığı ile yapılmış ödeme olacakmıdır? Saygılar

Cevap :
Banka aracılığı ile yapılan ödeme Çek ve hesap virmanıdır. Senetli ödemelerin bu kapsamda olmadığı kanaatindeyiz.


 

Tarih : 03.12.2013
Soru :
Merhaba pazarlama sorumlusunun veya teknik servis görevlisinin iş amaçlı gittiği şehirlerde yemek harcamalarında belge olarak yazar kasa fişi getiriyorlar gider olarak işleyebilirmiyim? ücrete giriyorsa 13 TL sınırlık kısmı gider olarak yazıp kalan kısmı KKEG olarak yazabilirmiyim. yada gelen fişleri hiç gider yazmıyormuyuz? konu ile ilgili yardımlarınızı rica ederim. iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
GVK 'nun 23/8. maddesine göre 12.00 TL fişler giderleştirilir.12.00 TL üzerindeki belgeleri için aşan tutar ücrete ilave edilerek vergilendirilir.


 

Tarih : 03.12.2013
Soru :
Tacire ilişkin belgelerde olması gereken bilgiler konusunda 1-İşletme defteri olup ticaret odasına kayıtlı olanların durumu 2-Bilanço defteri olup oda kaydı olmayanların durumu 3-Kaşe yada sticker yapılabilirmi ? teşekkürler...

Cevap :
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K.) 39’uncu maddesi 2 fıkrasına göre, Tacirler (Şirketler, Bilanço esasına veye İşletme esasına göre defter Tutanlar dahil, S.Meslek erbapları Hariç) 01.01.2014 tarihinden itibaren ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, v.b. belgeler) Ticaret Unvanı Sermayesi Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri Vergi Dairesi vergi Numarası Ticaret Sicili Adresi ve Numarası Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No Varsa İnternet Sitesi Adresi (Denetim Kapsamında olanlar zorunlu ) İletişim bilgileri Telefon ve Faks bilgileri e-posta adresi BULUNMASI ZORUNLUDUR. Mevcut belgelere Sticer yapıştırmak suretiyle kullanılabilir.


 

Tarih : 02.12.2013
Soru :
Merhaba; Mükellefimin yurtdışından bir firma ile yapmış olduğu ileri tarihli satışa istinaden almış olduğu sipariş avansını yurtdışı firmanın diğer yükümlülüklerini yerine getirmediğinden Mükellef almış olduğu sipariş avansını iade etmeme kararı almış olmasından bahse konu sipariş avansını gelir kaydetmek istiyor avansın yurtdışı olması nedeni ile KDV ve Kurumlar Vergisi yönünden durumu nedir ve düzenlenmesi gereken bir belge varmıdır. (Karar dışında) Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
İlgili firmaya KDV li Fatura düzenleyerek kayıtlara almanız gerekir.


 

Tarih : 28.11.2013
Soru :
Merhabalar, Bağımsız denetime tabi olmayan bir firma için Tüm belge ve evraklarda YTTK'nu ve VUK'na göre bulunması gereken (1.1.2014'ten itibaren) zorunlu bilgileri maddeler halinde net bir şekilde bildirmenizi rica ederim. Teşekkürler.

Cevap :
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.T.K.) 39’uncu maddesi 2 fıkrasına göre, 01.01.2014 tarihinden itibaren ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde (fatura, gider pusulası, irsaliye, bilet, dekont, tahsilât ve tediye makbuzları, v.b. belgeler) Ticaret Unvanı Sermayesi Şirketin/İşletmenin Merkezi varsa Şube adresleri Vergi Dairesi vergi Numarası Ticaret Sicili Adresi ve Numarası Bağlı Olduğu Oda Kayıt/Üye No Varsa İnternet Sitesi Adresi (Kapsamında olanlar zorunlu ) İletişim bilgileri Telefon ve Faks bilgileri e-posta adresi BULUNMASI ZORUNLUDUR.


 

Tarih : 15.11.2013
Soru :
İyi günler, 2014 defter tasdikleri için noter ile görüştüm ve bilanço hesabına göre defter tutan şahıs firmaları için ticaret sicil kaydı istemiyoruz dedi acaba doğrumudur sadece ltd. ve AŞ. defter onayı için mi aranacak ticaret sicil belgesi

Cevap :
Ticaret siciline kaydı olmayan mükellefler için Ticaret sicil belgesi aranmaz. Ticaret sicile kayıtlı olanlar için söz konusudur.


 

Tarih : 13.11.2013
Soru :
Mükelleflerimizden biri leasingle bir makine aldı. Leasing firması bununla ilgili aylık kesmesi gereken faturaları düzenlemiyor. Katılım Bankası olduğumuz için Fatura kesme zorunluluğumuz yok. Siz faturaları kesiliyormuş gibi bizim size verdiğimiz listeden kayıtlarınızı yapabilirsiniz diyor. Katılım bankalarının böyle bir durumu mevcut mudur. Belgesi olmayan bir evrakı fatura gibi işleyemeyiz de? Yardımlarınızı bekliyorum.

Cevap :
Leasing firmaları kira bedeline Fatura düzenlemek zorundadır. Hiç bir kuruma ayrıcalık olmaz.


 

Tarih : 07.11.2013
Soru :
Vergi Usul Kanunu’nun 215 inci maddesinin 2. bendi uyarınca kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Ana kural bu olmakla birlikte fatura ve benzeri belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir der. Bu kapsamda yabancı paralı faturalarda ilgili kurun gösterilmesi yeterlimidir? Matrah, Kdv ve Genel toplamların TL. karşılığının ayrıca yazılması şartmıdır?

Cevap :
Düzenlenecek faturada kurun belirtilmesi gerekir. Ayrıca yabancı para biriminden düzenlenecek faturalarda KDV gösterilmesi gerekir.


 

Tarih : 06.11.2013
Soru :
Sayın Danışman; 6331 Sayılı Kanuna göre Çok Tehlikeli sınıfa giren ve 70 kişilik üretim firmasıyız. İş Güvenliği hizmetini Ortak birimden alacağız ve e-katip sisteminden giriş yapıp onaylayacağız. İşyeri hekimini ise işyeri hekim belgesi sahibi bir hekimi kısmi istihdam olarak bordrolu çalıştıracağız. Bordrolu çalışan hekim için e-katip sisteminden giriş yapmamıza gerek var mıdır? Yardımınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap :
İşyeri hekiminin de İSG -katip sisteminden girilmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 25.10.2013
Soru :
Sayın yetkili mrb, Bir ticaret şirketine vergi mükellefi olmayan bir kişi tarafından komisyon ödeniyor ve bu ücret ödemesi yapılırken %20 oranında kaynakta kesinti yapılmak kaydı ile stopaj yapılıyor diyelim. Örn; 100-TL brüt tutardan 20-TL Stopaj yapılıyor ve vergi mükellefi olmayan kişiye 80-TL net ödeniyor. 1-) Ticaret şirketinin buradaki belge düzeni nasıl olmalıdır? GİDER PUSULASI mı düzenlemelidir? Düzenleyecekse imza alması pek mümkün olmadığından (şehirdışında olması nedeniyle) banka ödeme dekontunu EK yaparak GP düzenleyebilir mi? 2-) Stopaj yaptığı tutarı beyan etmez ise veya beyan edip, ÖDEMEZ ise müteselsil sorumluluk var mıdır? yoksa ticaret şirketimi sadece sorumludur? İlgili kanun maddeleri ile yorumlayabilirseniz memnun olurum. Saygılarımla

Cevap :
Bahsettiğiniz işle serbest meslek faaliyeti olup ilgili kişini mükellefiyet açtırıp serbest meslek makbuzu düzenlemesi gereklidir. Bu işlem için gider pusulası düzenlenmez.


 

Tarih : 22.10.2013
Soru :
Merhaba Üstad, Mali Müşavirlik ofisimiz de kiracıyız. biz de alt kontratla 1 odası kiralamak istiyoruz. Mevzuat açısından sakıncalı bir durum mudur? değil ise kira bedeli olark serbest mesklek makbuzumu düzenleyeceğiz . Belge açısından nasıl bir yol izleyebiliriz.Teşekkürler

Cevap :
Kira kontratı kimin üzerine düzenlenecekse o meslek mensubunun elde ettiği gelir GMSİ olacaktır. Bu kazançtan dolayı serbest meslek makbuzu düzenlenmez. İşyeri kira geliri elde etmiş bulunacağından %20 GV stopajı hesaplanacak ve GVK 86.madde hükmü gereğince hadlerin üstüne çıkılması halinde yıllık beyannameye GMSİ geliri olarak beyan edilecektir.


 

Tarih : 22.10.2013
Soru :
Sayın Üstadım, 28.11.2001 tarihinde İSMMMO dan belge almaya hak kazandım. Şu an üyeyim. Bağımsız Denetçilik müracaatı için aranan 15 yıl şartına Stajyerlik dahil ediliyor mu? Kolay gelsin

Cevap :
Bağımsız deneticilik sınavı Kamu Gözetim kurumu tarafından yapılmaktadır. Sınava giriş koşullarını ilgili kurumun Web sayfasından yararlanarak bilgi edininiz.


 

Tarih : 22.10.2013
Soru :
Merhaba.. Bilindiği üzere YTTK'nu gereği 1.1.2014 itibari ile belge ve evraklarda bulunması gereken zorunlu bilgiler geçerlilik kazanıyor.. Elimizdeki fatura, irsaliye, makbuz vb. gibi belgeleri ne yapacağız. İptal edip yenisin mi bastıracağız. Yoksa bitene kadar kullanıp, yenileri bastırılınca mı? kanuna uyumlu bastırılacak..

Cevap :
Konuya ilişkin ilgili makamlardan bir açıklama (Genel tebliği) yapılmadığı için yorumu yapamıyoruz.


 

Tarih : 10.10.2013
Soru :
Sayın Danışman, Aylık prim ve hizmet belgesini beyan verme süresi içersinde verdim. Fakat kanuni verilme süresi geçtikten sonra 2 adet personelin günlerini eksik bildirdiğimin farkına vardım. Bu durumda yapmam gereken nedir? Cezai yaptırımı var mıdır?

Cevap :
Eğer eksik gün bildirim formunuda APHHB ye uygun verdiyseniz ortada bir sorun bulunmayacaktır. Aksi halde İPC uygulanması gerekir.


 

Tarih : 07.10.2013
Soru :
Merhabalar, Ulaştırma bakanlığına K belgesi için ödenen 17.000-TL yi direkt olarak gider yazmamız mümkümmü? yoksa Bakanlık tarafından verilen bir HAK olarak algılanıp İtfa etmemizmi gerekecek? iyi çalışmalar

Cevap :
Söz konusu belge için ödenen tutarın gider olarak kayıtlara alınabileceği kanatindeyiz.


 

Tarih : 03.10.2013
Soru :
şirketin mal ve hizmet alımlarına ilişkin şirket ortağının çeki ile yapmış olduğu ödemeler kod uygulamasında ödeme belgesi olarak kabul edilip edilemeyeceği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Cevap :
Şirket borçları şirketin kasasından veya banka hesabından yapılması gerekir. Bahsettiğiniz ödeme TDHP na aykırıdır. Kod uygulaması konusunda nasıl bir işlem yapılır buna ancak inceleme elemanı karar verir.


 

Tarih : 01.10.2013
Soru :
Belediyeye 3'er aylık dönemler halinde temmuz ağusto-eylül 2013 ayı kira bedeli ile 15 eylül 2013 tarihinde 9.000,00 TL artı %18 kdv ile kira ödemesi yapmaktayız.Belediye bu işlem için alındı belgesi vermektedir.Bu alındı belgeleri BA formuna yazılırmı?

Cevap :
İlgili Genel tebliğlerde belge tanımı yapılmadığı için, Belediyeden aldığınız belgeyi ba formuna yazacaksınız


 

Tarih : 27.09.2013
Soru :
xxx Denetim Ve Mali Müş.A.Ş. böyle bir şirketin çok küçük bir oranında ortağıyım. Yönetim Kurulu Başkanı Mali Müşavir, ve bir bürosu var.Bu nedenle yetki belgesini kullanamıyor.Ben emekliyim.Yetki belgemi kullanırsam, emekli maaşı kesintisi olur mu? SGK yönünden.Yönetim kurulu üyesi olmadan yetki belgemi kullanabilir miyim? Avantaj ve dezavatajlarım neler olabilir.Risklere karşı nasıl bir önlem almalıyım? Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. (kısa bir sürede karar vermem gerekiyor) SAYGILARIMLA Besim ÇALIŞKAN

Cevap :
A.Ş yönetim Kurulu üyesi olmanız halinde Emekli maaşınızdan %15 oranında SGDP ödemeniz gerekir. Meslek Mensupları Mesleki şirketlere Yönetim kurulu üyesi olmadan da ortak olabilirler.


 

Tarih : 26.09.2013
Soru :
iyi günler hocam, evlerde çalışan Temizlikçi, bakıcı, bahçevan gibi çalışanlarla ilgili SGK müdürlüğüne gidip, SGK açılışı, işe giriş çıkış bildirgeleri, aylık hizmet belgeleri vermeye başlıyacaz, bu çalışanlarla ilgili ödenen ücrete ait GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ ve bunlarla ilgili ev sahibinin tutması gereken DEFTER VAR MI ? OLACAK MI ? aylık işçi maaş ve giderleri gibi ? ileride bu çalış