beyan

Danışmanlara Sorulmuş Sorular


Tarih : 20.04.2011
Soru :
MÜKELLEF OLMAYAN BİR KİŞİ 6111 SAYILI KANUN MATRAH ARTTIRMINDAN FAYDALANMAK İSTİYOR. VERGİ DAİRELERİYLE GÖRÜŞTÜK.E-BEYANNAME YOLUYLA GÖNDERECEKSİNİZ HERHANGİ BİR İŞLEME GEREK YOK DİYORLAR. ANCAK E-BEYANNAMEDEN HER ŞEKİLDE DENEDİK MÜKELLEFİYETİ OLMADIĞINDAN KABUL ETMİYOR. BU KONU HAKKINDA NE YAPABİLİRİZ.

Cevap :
Sayın Sarıkaya, Vergi mükellefi olmayan kişi 6111 sayılı Yasaya göre matrah artırımından bulunabilmesi için öncelikle ikametgahının bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek vergi mükellefiyeti tesis ettirecektir. Daha sonra e beyanname sisteminden matrah artırımı beyannamelerini gönderecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2011
Soru :
iyi günler, nisan 2011 de tasfiyesi sona eren bir firmada 502 ser.ol.farklarının dağıtımını yapıp %15 stopaj ayrıcağım, 3 aylık muhtasar veriyor. muhtasar beyannameyi kar dağıtım stopajı olarak 15 gün içerisinde elden dilekçe ekinde mi vermek zorundayım, yoksa temmuz 2011 internetten mi vereceğim.

Cevap :
Sayın Elveren, Bahsettiğiniz muhtasar beyannameyi aylık veya 3 aylık beyanname verme süreçlerinize göre vereceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2011
Soru :
2010 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesinde kar dağıtım tablosunu düzenlemeye ilişkin haddi aşmış bulunmaktayız.SPK'da kaydımız yok.TTK göre benim temettüyü ortaklara dağıtma zorunluluğum bu yıl içerisinde var mı? Varsa hangi tarihe kadar dağıtabilirim?

Cevap :
Sayın Ceylan, 2010 yılına ilişkin kar dağıtımı yapmamışsanız kar dağıtım tablosu doldurulmayacaktır. (Dağıtılmayan karın miktarı ne olursa olsun). Danışma Birimi


 

Tarih : 19.04.2011
Soru :
SAYIN ÜSTADIM. 2009 YILINDA ALDIĞIMIZ ARSANIN EMLAK VERGİSİ BEYANNAMESİNİ KANUNİ SÜRESİ İÇİNDE POSTA İLE VERDİK VE YASAL SÜRESİ İÇİNDE ÖDEDİK. İDARE BUNA RAĞMEN POSTA ELİMİZE GEÇ ULAŞTI DİYE BİZE 1 KAT VERGİ ZİYAI CEZASI KESTİ. SORUM ŞU 6111 SAYILI TORBA YASA KAPSAMINDA BU VERGİ ZİYAI BORCU SİLİNİR Mİ ? İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Ekici, Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezalar 6111 sayılı Yasaya göre vergi çeşidi ayırmaksızın af kapsamındadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.04.2011
Soru :
sayın yetkili, mükellefimin mesleği avukattır. serbest meslek makbuzlarını stoajlı kesmektedir. biz bu kesilen stopajları 2010 yılının gelir vergisi beyanında bildirdik yani kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin listede bildirdik. bu kesintileri 2011 yılındaki kdv, muhtasar vs. gibi vergilerden mahsup edebilirmiyim. bilgi verirseniz sevinirim...

Cevap :
Sayın Yılmaz, Bahsettiğiniz stopaj alacağını gelir vergisi 252 nolu genel tebliğ çerçevesinde bu tebliğ ekinde bulunan formların vergi dairesine verilmesiyle yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.04.2011
Soru :
Anonim Şirketin damga vergisi defteri var.Kira kontratları ve bilanço tasdikleri gibi süreklilik arz etmeyen işlemlerin damga vergisi beyanname olarak değil de vergi dairesi veznesine elden nakit olarak ödenmiştir.Bu işlem de herhangi bir usulsüzlük var mı dır ?

Cevap :
Sayın Ekim, Damga Vergisi Sürekli mükellefiyetinin olması halinde Damga vergisine tabi işlemlerin olması halinde E-beyanname sisteminden Damga vergisi beyannamesi verilmesi gerekir. Yapmış olduğunuz işlem yanlış da olsa sonuçlanmış. Herhangi bir vergi kayıp kaçağı söz konusu değildir. Usulsüzlük olayını idare tespit ederse cezalandırır. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.04.2011
Soru :
MERHABA, muhtasar beyannamesinde beyan edecek herhangi bir tutarın olmaması durumunda yinede e-beyannamede boş muhtasar beyannamesi vermek zorundamıyız?..Teşekkürler

Cevap :
Sayın Şener, Muhtasar beyannamenin e beyanname sisteminde gönderilmesi durumunda gönderilecek en son muhtasar beyannamenin ön yüzünde bundan sonraki ay/aylarda beyanım var/yok seçeneği işaretlenmek suretiyle verilir ve sonraki aylar için beyanname verilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.04.2011
Soru :
31.12.2010 kapanışında mali kar düşük çıkıyor ama beyanname üzerinde eklenecek kanunen kabul edilmeyen giderimiz çok fazla karşılık ayırdığımda karşılık rakkamı kar rakkamından yüksek olduğu için muhasebe kaydı yapılamıyor muhasebe kaydını nasıl yapabilirim

Cevap :
Sayın Erol, Ticari bilanço karınız vergiden önceki kardır. Kurumlar vergisi karşılığı mali kar üzerinden hesaplanır. Hesaplanan kurumlar vergisine göre şirket vergiden sonra zarar edebilir. Sizin sorunuzda da bahsettiğiniz gibi kayıtlarınız aşağıdaki şekilde olacaktır. Örneğin, ticari karınız 1.000 TL, KKEG 10.000 TL ise kurumlar vergisi matrahı 11.000 TL dir. Hesaplanan Kurumlar vergisi de 2.200 TL dir. Buna göre yevmiye kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. 691 borçlu 2.200 TL, 370 alacaklı 2.200 TL, 690 borçlu 1.000 TL, 692 borçlu 1.200 TL; 691 alacaklı 2.200 TL. 591 borçlu 1.200 TL, 692 alacaklı 1.200 TL. Yukarıda da görüldüğü üzere vergiden sonra kurumun ticari zararı oluşmuştur. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2011
Soru :
merhaba ; 6111 e göre bir ltd sti de 2006 yıllına ilişkin , kdv den matrah artırımı yapacagım. yalnız hesaplanan kdv den kasıt , beyanname üzerindeki ; 29 satırda bulunan , hesaplanan kdv vergisi satırı mıdır ? yoksa , 31 satırdakı toplam kdv ( 391 matrahına , alıs iadelerin eklenmiş hali olan satır) vergisi satırı mıdır ? tesekkurler

Cevap :
Sayın Ünlütürk, 6111 sayılı Yasada Toplam KDV ibaresi olmayıp Hesaplanan KDV ibaresi bulunmaktadır. Dolayısıyla sadece hesaplanan KDV satırını dikkate almanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2011
Soru :
Merhabalar üstadım.2006-2009 yılları arası kurumlar v.matrah artırımı yapacağım.Mükellef bu yıllara ait beyannamelerini zamanında vermiş ve zamanında ödemiş.Ancak 2009 yılına düzeltme vermiş ve çıkan damga vergisini ödememiş, çıkan vergi affıyla taksitlendirmenin içine girmiş. %15 vergi oranından yararlanmak için bu vergi türlerinden herhangi bir dönem için 6111 sayılı kanun 2 ve 3 üncü maddelerinden yararlanmamış olmak gerektiğini yazıyor. Şimdi mükellef 2009 daki 30 TL yi ödemediği için ve bu tutarı aftan yararlanarak ödediği için 2006-2007-2008 yıllarıda mı %20 den hesaplanacak?

Cevap :
Sayın Yeni, 6111 Sayılı Yasaya göre matrah artırımı yapacağınız yıla ilişkin yıllık verginin zamanında beyan edilmesi ve ödenmesi gerekir. Ayrıca, bu vergi türü için diğer dönemler de dahil olmak üzere 6111 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri hükümlerinden yararlanmamış olması şartıyla, bu mükellef, matrah artırım tutarı üzerinden %15 oranında vergilendirilecektir. Dolayısıyla indirimli vergi oranından diğer dönemler için de yararlanamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.04.2011
Soru :
Merhaba, Ödenmeyen ssk primlerini kanunen kabul edilmeyen gider olarak düzenleyip g.vergiyi verdiğim ltd. Ştin kueumlar vergisi beyannamesini verirken şöyle bir düzeltme yapmak istiyorum. Çok yüklü olan kanunen kabul edilmeyen giderler mali karla ticari kar arasında uçurum yaratmış durumda. Firma ticari olarak 67 bin zarar ediyor. Mali karda ise geçmiş yıl zararlarını da mahsuplayıp kar gözüküyor. Sorum şu; kanunen kabul edilmeyen giderleri ters kayıtla veta başka bir yöntemle yok sayabilirmiyim? Mali açıdan değişen birşey olmaz ama firmanın mali tabloları daha iyi olmuş olur. Görüşlerinizi acil bekliyorum. Ayrıca 2009 un son aylarında kesilen gelir stopajı 2010 ayında kayıtlarımıza geçmiştir. Mahsup etme şansı var mıdır. Teşekkürler. İyi çalışmalar..

Cevap :
Sayın Arabacı, Ticari kazancın tespitinde kanunun kabul etmediği bir gideri indirim konusu yaptığınız için yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde bu gideri KKEG olarak matraha ilave etmeniz gerekir. KKEG ler vergi mevzuatı ve tek düzen hesap planına göre bu şekilde çalışır, başka bir alternatifi yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.04.2011
Soru :
İyi günler; SGK Başkanlığı tarafından bir firmamızla ilgili geçmiş yıllara ait bir dönemde defter ve belge incelenmesi yapılmış, bunun neticesinde prime esas kazancın eksik beyan edildiği tespit edilmiştir. Bunla ilgili olarak nasıl bir ceza söz konusudur? 5510 sayılı kanun ile 5 puanlık indiriminden yararlanmaktayız.Bu durumda eksik beyandan dolayı 1 yıl teşvikten yararlanamama gibi bir durum söz konusu olur mu? (SGK 2009-139 nolu genelgede yanlış anlamadıysam bu durumda teşvikten yararlanamama durumu söz konusu.) Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim....

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Tarafınıza kesilen İPC teşvikten yararlanma imkanınızı ortadan kaldırmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
iyi akşamlar üstad iki sorum vardı; 1- 2010 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde öz kaynakları eksi (-) 18000, ortaklara borçları ise 15000 tl olan fakat ortaklara olan bu borç üzerinden herhangi bir faiz hesaplayıp gider yazmamış olan bir şirket yine de bu 15000 tl borcun hepsini dağıtılan kar payı telakki edip tevkifat yapmalı mıdır?(faiz gideri yazılmadığı için KKEG'lik bir durum zaten yok) 2- 2010 yılında zarar beyan etmiş, kurumlar vergisi beyannamesinde geçmiş yıllar zararları satırını boş bırakmış ve geç.yıl.zar. tablosunu da doldurmamış(şirketin geçmiş yıllar zararları mevcuttur) olan bir şirket müteakip yılda geçmiş yıllar zararlarını mahsup imkanını yitirmiş olur mu?

Cevap :
Sayın Uluğ, 1-Faiz işletilmese bile şirketin özkaynak toplamının 3 katından fazla borçlanıldığından örtülü sermaye sözkonusudur. Faiz işletilmesi durumu yazılan faiz giderinin KKEG olması gerektiğinden ayrıca önem taşımaktadır. Tablonun doldurulması için örtülü sermayenin olması yeterlidir. Ayrıca bir tevkifat hesaplanmayacaktır. Bahsettiğiniz konuda dikkat edecek olursanız şirket borçlanmıştır, ortaklar şirkete para koymuşlardır, para çekmemişlerdir dolayısıyla kar dağıtımı mantığınız hatalıdır. Özkaynak toplamı eksi bakiye veren şirketin tüm borçlanmaları örtülü sermaye kapsamında sayılacağından bu tablo doldurulacaktır. 2-Yıllık beyannamelerde geçmiş yıl zararı yazılmamış ise düzeltme vermeniz gerekir. Aksi halde izleyen takvim yılında geçmiş yıl zararını mahsup edemezsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
Merhabalar;2005-2008 ve 2009 yıllarına ait kira geliri elde ettiği fakat bunun beyan etmediği tespit edilen ticari kazancı olan şahsın dosyası takdir komisyonuna gönderildi.Torba yasa çıkmadan önce dosya takdir komisyonuna gitmiş.Fakat kararın ne zaman çıkacağı belli değil 02 mayıstan sonra karar gelse bile 6111 sayılı yasadan faydalanabilir miyiz? Bu yasadan yararlanmak için hangi işlemleri yapmamız gerek ?

Cevap :
Sayın Özmeşe, İnceleme ve takdir safhasında olan dosyalar için takdir olunan matrah veya matrah farklarından dolayı düzenlenecek vergi ve ceza ihbarnamesinin 2 Mayıs 2011 tarihinden sonra da olsa 6111 sayılı Yasadaki avantajlar kullanılabilecektir. (6111 Sayılı Yasa 4.madde 4 fıkra) Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
Sayın Yetkili; Sorum 6111 sayılı kanun gereği Matrah artırımından ibarettir. Kurumlar vergisi mükellefimin satıışları yurt içi satışlardır.İstisna kapsamında yoktur.2006 yılında 12 aylık KDV.beyannamesini kanuni süresinde vermiştir.6 ay boyunca Hesaplanan KDV.olmasına nazaran 6 ay Hesaplanan KDV.si faaliyetsiz oluşu nedeni ile doğmamıştır.Bu durumda Matrah artırımı ne şekilde yapılmalıdır?İyi Çalışmalar..

Cevap :
Sayın Aslaner, Bu çerçevede, yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte, beyannamelerin sadece bir veya birkaçında hesaplanan vergisi bulunup diğer dönemlerde bulunmayan mükelleflerin artırım talebinde bulunmaları halinde, hesaplanan vergi bulunan beyannamelerindeki hesaplanan vergiler toplanacak ve bu toplama, ilgili yıl için öngörülen artırım oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. Ancak bu tutar, mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa büyük olan tutar dikkate alınacaktır. Bu kapsama giren mükelleflerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmaları zorunludur. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
Merhaba, Muhtasar beyannamelerinde göstereceğimiz kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili bir sorum olacaktı..Kıdem tazminatlarında gelir vergisi kesintisi yapmıyoruz sadece damga vergisi kesintisini tevkifata ilişkin damga vergisine ekleyip veriyoruz,matrahıda 012ye eklememiz gerekiyor..Sorum şu,Mükellefimizin 3 aylık muhtasarını verirken 011 gelir vergisi kesintisini yazdık,daha sonra kıdem tazminatı matrahını 012 diye belirttik fakat gelir vergisi kesintisi olmayacağından,kesinti tutarı kısmını 0,00 yazdık..Böyle yapınca program bize asgari geçim indiriminden doğan gelir vergisi,011 ve 012 kodlu ödemelerin kesinti tutarından küçük olamaz diyerek beyannameyi almadı..Bu durumda benim kıdem tazminatını ayrıca 012de deilde 011 in içinemi atmam gerekir?..TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Şener, Kıdem tazminatı ödemesi Gelir vergisinden istisna olduğu için muhtasar beyannameye ücret ödemeleri bölümüne herhangi bir rakam yazmayacaksınız. Kıdem tazminatı ödemesi damga vergisine tabi olduğu için hesaplanan kıdem tazminatına ilişkin damga vergisi muhtasar beyannameyle beyan edilerek ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
iyi günler..dünkü sorunuma tatmin edici bir cevap alamadım.adi ortaklığımız var 3 ortaklı ve ortaklar kurumlar vergisi mükellefi...ama adi ortaklık kurumlar vergisi mükellefi değil.kesin mizan bildiriminde nasıl bulunacağız.ebeyanname kısmında (güncellenmiş)2 şık var kurumlar vergisi yönünden kesin mizan bildirimi ve gelir vergisi mükellefi yönünden kesin mizan bildirimi.adi ortaklığın kesin mizanını göndermeye çalışıyoruz ortaklık vergi nosu ile 5021 yönünden vergi mükellefi değildir diye hata veriyor.bildirimde bulunulcaksa nasıl olcak ankarayı bile aradık ortaklık vermiycek deniyor.ismmmo vericek diyo...ama ebeyanname kısmında adi ortaklık için kesin mizan bildirimi kısmı olmassa verilemez.çünkü vergi nosunu girince dediğimi gibi 5021 yönünden mükellef değildir diyor..

Cevap :
Sayın Batur, Bahsettiğiniz kurumlar vergisi mükelleflerinin oluşturmuş olduğu ortaklık tipi kurumlar vergisi kanununa göre iş ortaklığıdır. İş ortaklıkları için vergi dairesince ortaklık numarası verilmektedir. (KDV ve muhtasar açısından) İş ortaklığına ilişkin kesin mizan bu hesap numarasından verilecektir. Diğer taraftan iş ortaklığını oluşturan tüzel kişiler de her birisi ayrı ayrı kurum olma sıfatıyla kuruma ait kesin mizanların bildireceklerdir. Burada tereddüt edilecek bir durum sözkonusu değildir. Gelir İdaresi Başkanlığı kesin mizanı bu tür mükellefiyetlerle ilgili ne şekilde verileceğini önceleri belirlememiştir. Daha sonra Odamızın ikazıyla sistemi adi ortaklık şeklinde açmıştır. Buradaki size bildirdiğimiz görüş danışmanlarımızın yorumudur, resmi bağlayıcılığı sözkonusu olamaz, tatmin olamadığınız konu için Maliye İdaresinden telefonla görüş yerine yazılı görüş talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
İyi Günler Tasfiye sonu işlemlerini yaptığımız bir firmamızın beyannamelerinin verilme zamanı konusunda tereddütler yaşamaktayım. tasfiye sonu kurumlar vergisi beyannamesi tasfiye tarihinden itibaren 30 gün içinde verilmesi gerektiğini biliyorum ama özellikle BA-BS formları ve KDV, Muhtasar beyannamelerinde verilme zamanı nedir? Bir örnekle açıklarsanız sevinirim.

Cevap :
Sayın Pirim, 1-Tasfiye sonu kurumlar vergisi beyannamesi tasfiyenin tescil edildiği tarihten 30 gün içinde verilecektir. Ba-Bs formu tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilecektir. (VUK 396 Sıra Nolu Genel Tebliğ) Örn, 1 Temmuzda karar tescil olduysa Ağustos ayının son günü akşamına kadar verilecektir. KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin verilme süresi ise işin bırakıldığı (kapanış tescilinin yapıldığı) tarihi izleyen ayın muhtasar için 23, KDV için 24.günü son gündür. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2011
Soru :
sayın yetkili, bilanço usulunde defter tuttuğum gelir vergisi mükellefim için 2008 ve 2009 yıllarına ait kdv matrah artırımında bulunduk.. matrah artırımıyla ilgili yazılar okurken kdv matrah artırımında bulunan mükelleflerinde gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmasının şart olduğunu bir yerde okudum. doğrumudur. işletmem 2008 yılının mayıs ayında mükellefiyete başladı. mayıs ayı beyannamesini boş verdi. geri kalan 7 ayı ise dolu verdik yani matrah beyanında bulunduk. 2009 yılı içinse 12 ay tam beyan verildi. yani boş beyan verdiğimiz aylar olmadı.. bugün alo maliyeyi aradığımda 2008 e ait boş beyanname verdiğiniz için kdv matrah artırımında bulunduysanız gelir vergisindede matrah artırımında bulunacaksınız.2009 yılında tüm ayları verdiğiniz boş beyanda bulunmadığınız için kdv matraH artırımı yapıldığında gelir vergisi matrah artırımına gerek olmadığını yetkili söyledi. benim öğrenmek istediğim şudur; kdv 'de matrah artırımı yapıldığında gelir vergisindede matrah artırımı yapmak zorundamıyız..ACİL BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM.. İYİ ÇALIŞMALAR..

Cevap :
Sayın Yılmaz, 6111 sayılı Yasaya göre istisna edilmiş işlemleri olan ve yasada sayılan diğer işlemleri bulunan mükellefler KDV yönünden matrah artırımında bulunmaları halinde aynı yılın gelir ya da kurumlar vergisi matrah artırımında da bulunmak zorundadırlar. Konuya ilişkin olarak web sayfamızda bulunan anasayfa ve mevzuat manşet bölümünde VERGİ VE SGK BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, MATRAH ARTIRIMI, STOK BEYANI VE MUHASEBE KAYITLARI ÖZET BİLGİLER adlı yazımızı inceleyiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2011
Soru :
İYİ GÜNLER LTD.ŞTİ. 2008 YILI ZARARI 40.000 TL 2009 YILINDA KAR 15.000 TL 2008 MATRAH ARTTIRIMIDAN YARARLANDIM.GEÇİCİ V. BEYANNAMELERİMDE 25.000 TL DÜŞTÜM.2010 YILI 'NDA DÜŞECEĞİM GEÇMİŞ YIL ZARARI NEKADAR OLMALIDIR.TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
Sayın Küçük, 2010 yıllık beyannamesinde indirebileceğiniz zarar miktarı 6111 sayılı yasaya göre matrah artırımından faydalandığınız için 12.500 TL dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.04.2011
Soru :
Benim sorum matrah artırımı ile ilgilidir. 1- 2009 Yılı içinde her ay kdv beyannamesi vermiş olup her ay hesaplanan kdv çıkmıştır. Ancak bir ayında 150 Tl lik diplomatik istisnalı fatura düzenlenip beyan edilmiştir. Ben katma değer vergisi matrah arttırırken, kurumlar vergisindeki arttırdığım matrahın %18 ni arttıracam yoksa 2009 yılına esas olan %1,5 oranında mı arttıracam. 2- 2009 yılında her ay beyanname vermiş olup her ay uluslararası taşımacılık istisnası olarak fatura kesilmiş ayrıca her ay vergiye tabi işlemlerinden hesaplanan kdv si çıkmış mükellefim içindemi %1,5 yada matrahın %18 mi arttıracam. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Baş, KDV mükellefleri, ilgili yıllar içindeki her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri 1 No.lu KDV beyannamelerinin "Hesaplanan KDV Toplamı" satırlarında yer alan tutarların yıllık toplamı üzerinden; ilgili yıla ait açıklanan oranda hesaplanacak KDV'yi, Kanunda öngörüldüğü şekilde ödemeyi kabul etmeleri halinde vergi artırımı hükümlerinden faydalanabileceklerdir. Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri uyarınca tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimleri bulunan mükelleflerde, tecil edilen vergiler, ilgili dönem beyannamesinde yer alan "Hesaplanan KDV Toplamı" satırındaki tutardan düşülecek ve yıllık toplama dahil edilmeyecektir. Bu şekilde hesaplama yapılabilmesi için, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında teslim edilen malların süresi içinde ihracının gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Aynı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimleri bulunanlarda ise bu şart aranmayacaktır. "Tecil edilen vergiler" ifadesinden kasıt, 1 No.lu KDV Beyannamesinin "İhraç Kayıtlı Teslimler" bölümünde yer alan "Tecil Edilebilir KDV" satırındaki tutardır. Bu konuyla ilgili 6111 Sayılı Yasa 1 Seri Nolu Genel Tebliğindeki örneği inceleyerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.04.2011
Soru :
Üstadım İyi Günler , Kurumlar Vergisi Mükellefiyiz Kesin Mizanları 3.ay içerisinde gönderdik. ancak 4.ay içerisinde E beyanname formatı Kurumlar V.Mükellefleri -Gelir Vergisi Mükellefleri diye ayrıldı. Şuan İçin Kesin Mizanları Eski Formatta Gönderdik Tekrar.Eskileri İptal Etme veya Düzeltme durumu sözkonusu değil . Kesim Mizan Kurumlar Vergisi Formatında Göndererek 2 kere göndermemiz mi gerekir ?

Cevap :
Sayın Altunışık, 403 seri numaralı VUK Genel Tebliğ hükümlerine göre Kesin mizan Gelir vergisi Mükellefleri için 1-31 Mart, Kurumlar vergisi mükellefleri için 1-30 Nisan tarihlerinde verilecektir. Sizin vermiş olduğunuz kesin mizan hiç verilmemiş kabul edilecektir. E-Beyanname formatındaki Kurumlar vergisi mükellefleri için hazırlanan kesin mizanı doldurup 1-30 Nisan tarihleri arasında göndermeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.04.2011
Soru :
Merhabalar 2011 Yılında müşavirliğini yapacağım bir limited şirketin geçmiş yıl bilanço ve mali tablolarını incelerken kesin mizanın içinde 581 Enflasyon düzeltmesi Zararları hesabınında bulunduğunu,ancak devie bakiyesi olan tutarın bilançosunda 580 geçmiş yıllar zararı hesabının içinde düzenlendiğini gördüm.Şirketin Bilançosunda 502 sermaye düzeltmesi Olumlu farkları hesabında da yeterli bakiye bulunmaktadır.Firma şu anda Kurumlar vergisi beyannamesini ve Kesin Mizan Bildirimini yapmamıştır.2011 Yılında VUK.337/3-3 gereğince 580 hesap içinde gösterilmiş olan enflasyon düzeltmesi zararını 502 hesapdan mahsup edebilirmiyim? Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim Saygılarımla

Cevap :
Sayın Timur, Yapacağınız düzeltme işlemi vergi kayıp ve kaçağına neden olmayacağı için KV beyannamesi ve kesin mizan bildiriminden önce muhasebe kayıtlarını düzeltebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.04.2011
Soru :
İyi günler. ltd.şti.2010 yılı zararımız var.Şirket'in bankadaki vadeli hs. faiz aldı.%15 kesinti'yi 193 nolu hesapta gösterdik. Vergi matrahı çıkmadığından dolayı bu kesintileri beyannamede göstercekmiyiz. Nasıl geri alacağız. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Küçük, Kesinti yolu ödenen veya geçici vergi olarak ödenen vergilerin tutarı, hesaplanan kurumlar vergisinden fazla ise yıllık beyannamede göstermek koşulu ile Nakten veya mahsuben vergi dairesinden alabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.04.2011
Soru :
selamlar üstadlar..yurtiçindeki firmalara ,yurtdışı bilet ve yurtdışı otel rezervasyonu satışı yapan firmamın kdv siz olan bu hasılatlarını kdv beyannamesinde,arka sayfa kısmi istisna bölümünde uluslararası taşımacılık sütununda gösteriyorum ve 600 lü hesaplarda takip ediyorum.yanlışım varsa düzeltmem konusunda yardımcı olursanız sevinirim..tşk..

Cevap :
Sayın Yılmaz, Bahsettiğiniz istisna teslim için 302 kod olan hizmet ihracı bölümüne yazmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.04.2011
Soru :
çalışan işçi sayısı 10 u aştıktan sonra muhtasar beyannamesini sehven üç aylık olarak vermeye devam eden ve bunların ödemelerını yapan firma ne yapmalıdır.vergi dairesi bu konuda herhangi bır uyarı göndermemiştir.Lutfen cevabınızı çok acil bekliyorum.Vergi dairesi bunu farkederse nasıl bir ceza ile karşı karşıya kalırız.2008-2009 için 6111 den yararlansak bu durumdan kurtulurmuyuz 2010 yılı için ne yapılabilir.yada hiçbirşey yapmamak dahamı mantıklı olur.Dairenın bu konuda yazı gönderip uyarması gerekmezmıydı.

Cevap :
Sayın Kebapçı, Muhtasar beyannameleri 10 kişiyi aşan aydan itibaren aylık olarak verilecek. Tahakkuk eden vergilerden 3 aylıkta ödenen vergilerin mahsubu istenecek. Matrah artırımı ile bu konunun ilişkisi yokutur. Mükellef dilerse GV Veya KV, KDV, Muhtasar artırımında bulunabilir. Vergi dairesinin aylık üç aylık konusunda herhangi bir uyarı yapma zorunluluğu yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.04.2011
Soru :
mükellefim 10.11.2010 tarihinde tasfiyeye giriş yaptı 24.11.2010 tarihinde tescil edildi. 24 marttan önce Tasfiyeye Giriş Kurumlar vergisi beyannamesini elden vergi dairesine verdim. Tasfiyeye girişle ilgili kesin mizanı 17.03.2011 tarihinde verdim. 24.11.2010- 31.12.2010 dönemi Kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda göndereceğim. Kesin mizan için Ankara 'dan Kesin Mizan servisi ile görüştüğümde 2010 yılı için tek mizan vermem gerektiği ve vereceğim mizanın düzeltme mizanı olacağını söyledi. Bu durumda Tasfiyeye giren firmalar tasfiyeye girişle ilgili mizan vermelerine gerek yok anlamı çıkıyor.Konu ile ilgili aydınlatıcı bilgi rica ediyorum . iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Sevinç , Kıst dönem uygulamasında Kesin mizan verilmesine ilişkin 403 Nolu Genel Tebliğde malesef açıklık yoktur. Tasfiye ile ilgili sadece aşağıdaki açıklama mevcuttur. Tasfiye süreci devam eden mükellefler ilgili tasfiye dönemine ilişkin beyannamenin verilme süresi içinde kesin mizan bildirimlerini vereceklerdir. (VUK 403 nolu GT). Danışma Birimi


 

Tarih : 11.04.2011
Soru :
405 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliği kapsamında; aracılık yetkisi bulunan meslek mensuplarının 340 No'lu V.U.K Genel Tebliği uyarınca müşterileriyle düzenlemiş oldukları "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri / Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri" ne ait bilgilerin girişlerini elektronik ortamda bildirmek zorunda idiler. fakat 407 Sıra nolu Vuk. GEnel tebliği uyarınca bu işelemler ertelenmiştir. ancak erteleme olmadan önce sisteme girilmiş olan bir mükellefe ait bildirimin mülkellefin 31/03/2011 tarihi itibari kapanış yapmasında dolayı bu sözleşme ile ilgili nasıl bir işlem yapılmalıdır. iptal mi edilmeli sözleşmesi sona erdirilmeli eğer iptal yada sözleşmesi sorna erdirilecekse son bilrimimiz ne zaman olmalı ve gelecek yıl beyan edilecek gelir vergisi beyannamesini gönderirken bir sorun yaşanolabilirmi.. teşekkürler..

Cevap :
Sayın Kılıç, Yıl içinde Gelir Vergisi mükellefiyetini kapatan müşterinizin 2011 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesini verdikten sonra 15 gün içinde iptal işlemini yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.04.2011
Soru :
Sayın Danışmanım. 2006,2007,2008 ve 2009 yıllarında işletme defterine tabi iken 2009 yolında ciro yönünden 01/01/2010 de bilançoya tabii olan mükellefime martah artışı yapacağım.Bu artışı II.sn.tacirler için beyan olunan liste üzreinden yapıyorum Yapılan bu işlem doğrumudur.

Cevap :
Sayın Kara, Matrah artırımı yaptığınız müşterinizin ilgili yıldaki durumuna göre sınıf seçeceksiniz. Anladığımız kadarı ile müşteriniz 2010 yılında sınıf değiştirmiş dolayısiyle 2006-7-8 ve 2009 yılları için işletme esasına göre artırım yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.04.2011
Soru :
iyi günler 2 ltd 1 aş li adi ortaklık kesin mizanını ortaklı numarası ile göndermek istiyorum beyannamede hatalı diyor ....... numaralı mükellef 5021 vergisinden mükellef değildir diye bir ibare çıkıyor.ortaklıklar kurumlar vergisii mükellefi değil beyannamede kesin mizan doldurmak için yeni kesin mizan diye 2 seçenek var gelir vergisi mükellefleri için kurumlar vergisi mükellefleri için...ne yapmak gerekiyor

Cevap :
Sayın Batur, Bdp programınızı yeniden güncelleminizi tavsiye ederiz. Adi ortaklıklarda ortaklık numarasından kesin mizan bildirimleri gönderilebilmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.04.2011
Soru :
2007 ve 2008 yıllarında gayrimenkulü 5 yıl dolmadan satan bir kişi değer artış kazancı elde etmiştir. Fakat bununla ilgili herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Şimdi 6111 sayılı yasada ki matrah artırımından yararlansa yükümlülükten kurtulurmu. Şahıs kira gelirlerinden dolayı GMSİ mükellefidir. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Göksu, Bahsettiğiniz mükellef 6111 sayılı yasaya göre ilgili yıllar için Değer artış kazancından dolayı matrah artırımında bulunabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.04.2011
Soru :
Kurumlar vergisi beyannamesini düzenlediğim ltd.Şti.nin dönem başı öz sermayesi 50.000.-Tldir 331 ortaklar hesabının en yüksek olduğu tarihteki tutar 245.000.- Tldir. Bu durumda ortaklar hesabı öz sermayenin üç katını aşmaktadır. Ortaklara faiz işletilmemiştir. Faiz hesaplamadığından Kurumlar vergisi beyannamesinde Örtülü Sermaye Bölümü doldurulacakmıdır. Ortaklar hesabının özsermayenin üç katını geçmesi sıkıntı yaratırmı. Diğer bir ltd. şirketinde zarardan dolağı öz sermaye eksi bakiye vermektedir. Bu durumda 331 ortaklar ch nasıl değerlendirmemiz gerekir.İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Şengül, Faiz işletilmese bile şirketin özkaynak toplamının 3 katından fazla borçlanıldığından örtülü sermaye sözkonusudur. Faiz işletilmesi durumu yazılan faiz giderinin KKEG olması gerektiğinden ayrıca önem taşımaktadır. Tablonun doldurulması için örtülü sermayenin olması yeterlidir. Özkaynak toplamı eksi bakiye veren şirketin tüm borçlanmaları örtülü sermaye kapsamında sayılacağından bu tablo doldurulacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.04.2011
Soru :
Bir mükellefimin 2009 yılında zararı vardı 2010 yılında mahsup ettik. 2010 yılı 4.dönemde vergi çıkmadı. 2009 yılı için matrah artımına gittiğim için kurumlar vergisi beyannamesinde geçmiş yıl zararlarının yarısını indirim konusu yapabiliyorum. Dolayısıyla ortaya bir kar çıkıyor. Ben karşılık ayırmadan yevmiye defterini kapattım. Karşılık ayıtrma olayını nasıl yapmalıyım. Bilgi verirseniz teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Erdoğan, Kurumlar Vergisi beyannamesi verilmeden önce hesaplarınızda gerekli düzeltmeleri yaparak karşılık ayırabilirsiniz. Karşılık ayrılmış Bilanço ve Gelir tablosunu yeniden düzenleyerek KV ekinde vermeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2011
Soru :
6111 e göre Gayri Faal Veya Hiç Beyanname vermemiş Mükelleflerin Matrah artırımı yapmaları durumunda verilmemiş beyanneleri vermekten muaf olurmur, yoksa vemeleri gereklimidir saygılarımla...

Cevap :
Sayın Şahin, Verilmemiş beyannameler 6111 Sayılı Yasaya istinaden pismanlık hükümlerine göre verilir, daha sonra matrah artırımından faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2011
Soru :
Merhaba... Stok affıyla ilgili bir tereddütüm var. Kayıtlarda olup, fiilen var olmayan emtia için Mayıs ayında fatura kesip, Mayıs KDV beyannamesinde beyan edip Haziran ayında ödeyeceğim. 6111 sayılı yasa ve tebliğinde 31 Mayıs tarihi sürenin sonu olarak belirtiliyor. Geç mi kalmış olurum? Teşekkürler... RIZA EDİN

Cevap :
Sayın Edin, 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kayıtlarında yer aldığı halde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 31 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar fatura düzenlemeleri ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir. Yukarıda açıklanan şekilde faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen emtia ile ilgili işlemler, normal satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir. Faturada emtianın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir. Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında da dikkate alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2011
Soru :
merhaba Stok artırımında 525 hesaba karşılık ayrılacağı yazılmakta. dağıtım vb. durumda bu karşılık ile ilgili bir vergilendirme yapılmayacağı belirtilmekte. mak.techizatta satışında amortismana devredileceği belirtilmekte. hammadde stoklarımızı artıracağız. SMM devrederken o maliyet tutarında devredeceğiz. tükendiklerinde karşılık hesabı kalacak mı yoksa ona bir kayıt gerekli mi. 2- kasa beyanında 2010 bilançosunda bu yüksek kasa rakamı görülecek düzeltme sonrası 2011 de kayıtlardan çıkarılacaktı. stok artırımıda aynen mi olacak. bilançoda gerçek stok rakamını gösterecek miyiz. yoksa cari dönemde mi kayıt altına alınacak.

Cevap :
Sayın Binici, 6111 Sayılı Yasanın 1 Seri Nolu Genel Tebliğinde ilgili bölüme ilişkin açıklama aşağıdadır. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaktır. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir. Öte yandan, makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve 6111 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir. (A) Limited Şirketi, stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 20/5/2011 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın, kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli 20.000 TL'dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. Bu malın satılması halinde kayıtlara intikal ettirilecek satış bedeli giriş bedelinin altında olamayacaktır. 6111 Sayılı Yasaya ilişkin kasa ve diğer düzeltme işlemleri beyanname verildiği tarihte muhasebe kayıtlarına alınacaktır.(2011) Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2011
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR SERBEST BÖLGEDE FAALİYETTE OLAN FİRMADA BA/BS BİLDİRİMİNDE ÇELİŞKİ VARDIR.SERBEST BÖLGEDE ALINAN SATIŞLAR İTHALAT SATIŞLARDA İHRACAT SAYILDIĞINDAN 396 GÖRE İthalatlarda Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinde ise fiili ihracatın gerçekleştiği tarih esas alınacak.serbert bölgede serbert bölge giriş faormu tarihi baz alınır denmektedir.BS İÇİN SORUN YOK ONUN AÇIKLAMASI VAR FAKAT BA DA SORUN VARDIR. SATICILAR FATURA TARİHİNİ BAZ ALMAKTA BA ÇOĞU ZAMAN BİR UYUMSUZLUK YAŞANMAKTADIR.SERBEST BÖLGEDE BA HANGİ TARİHTİR.

Cevap :
Sayın Akkoyun, Sizin de bahsettiğiniz gibi işlemlerinizi VUK 396 nolu Genel Tebliğ hükümlerini baz alarak yapacaksınız. Yani Gümrük Beyannamesi giriş tarihi Ba için dikkate alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
Sayın Vergi Mevzuatı Danışmanı; Babamızdan kalan arazinin 4/3'ü kardeşler olarak tarafımıza aittir. Diğer kardeşimiz 4/1 hissesini dışarıdan farklı birine sattı. Bizler diğer kardeşler olarak kanuni hakkımızı kullanarak (şufa hakkı) 1/4'ü geriye aldık. 300.000 TL.'ye aldığımız (şufa hakkı ile) yeri 2 sene sonra 1.500.000 TL.ye sattık. Kazanç yönünden Gelir Vergisi Beyanı vermemiz gerekir mi?

Cevap :
Sayın Erol, Elde ettiğiniz kazanç GVK yönünden Değer Artış Kazancıdır. Sağlanan değer artış kazancını yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
(A) A.Ş 03/2010'da (B) A.Ş'ye devroldu. (A) A.Ş 03/2010'a kadar faaliyet zararı elde etmişti ve buna ilişkin tüm beyannameleri yasal süresinde düzenleyip vergi dairesine iletti. (B) A.Ş 2010 yılı faaliyetleri sonucunda kar elde etti ve (A) A.Ş'nin zararını mahsup edecek. Bu tutarı Kurumlar Vergisi beyannamesinde Geçmiş Yıl Zararı olarak mı mahsup etmeli yoksa beyanname üzerinde indirim olarak mı yer almalı? Cevabınız için Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Kırca, Bizim yorumumuza göre KV Beyannamesindeki geçmiş yıl zararları bölümünde indirim konusu yapmanız gerektiği yönündedir. Sorunuz beyannamenin teknik düzenlemesine ilişkin olması nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığındaki 444 0 435 nolu telefondan destek almanızı tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
MERHABA, 5811 Sayılı Kanun kapsamında "TÜRKİYE'DE SAHİP OLUNAN VARLIKLARA İLİŞKİN VERGİ BEYANNAMESİ" veren ve vergiyi ödeyen bir mükellefimiz paranın Banka'ya usulüne uygun yatırılmadığı için kanun hükümlerinden yararlandırılmadan tarhıyata muhatab olmuştur. Bu tarhıyatlar şu anda davalı durumdadır. Sorum şu: 6111'deki Yeniden yapılandırma dışında, 6111 Geçici 3'e göre beyan edilmiş olan Türkiyede'ki varlığın usulüne uygun Banka'ya yatırılması halinde 5811'den yaralanıp, tarhıyatlar düzeltilebilirmi ? Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Uçak, 5811 sayılı Yasaya göre eksikliklerin giderilmesi halinde 5811 sayılı Yasanın sağladığı avantajlardan yararlanılacaktır. Ancak 6111 sayılı Yasa çıkmadan önce 5811 sayılı Yasaya göre tarhiyat yapılmış ve dava konusu edilmiş bir işlem için 6111 sayılı Yasanın dava safhasında olan alacaklar bölümünden yararlanılabileceği kanaatindeyiz. Buna rağmen bağlı olduğunuz vergi dairesine müracat ederek 5811 sayılı Yasaya istinaden yapılan tarhiyatın düzeltilmesi talebinde bulunmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
İyi Günler Ek mali tabloların düzenlenmesine ilişkin hadleri aşan bir firmanın ek mali tabloları doldurup herhangi bir yere beyan etme mecburiyeti varmıdır.Yoksa sadece kurumlar vergisi beyannamesinde kar dağıtım tablosumu doldurulacaktır.

Cevap :
Sayın Ak, Kar dağıtımı tablosunu 2010 yılında kar dağıtımı yapmış veya karar alıp henüz dağıtmamış olsanız bile doldurulacaktır. Kurumlar Vergisi ekler bölümündeki bütün bildirim ve formlar ek mali tablo kavramına girmemektedir. İlgili bildirim ve formlara ilişkin işlemleriniz var ise bu bildirim ve formlar doldurulacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
İyi çalımalardileğimle, 1.Ltd.ve AŞ.kurucu ortağı ve ynt.kurulu baş.nı bağkurlu müşterim,6111 SK.na göre 4a lı olamk istiyor.bu geçişi istediği zaman yapılabilirmi.SGk.na da bağkura prim ödediği gelir bildirimi rakamındanmı prim ödemesinde bulunacak. 2.Ölen eşinden emekli maaşı almakta olan bayan vergi mükellefi olduğunda 4b li olması gerekirmi.Yoksa eşinden dolayı SGDP.mi ödeyecek. 3.SGK.dan emekli olan bir şahıs çalışmaya başladığında ,emekli aylığımın kesilmesini istiyorum,diye dilekçe ile beyanda bulunmadığı sürece emekli aylığı kesilirmi. Vereceğniz cevaplar için teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1.MADDE 33- 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Sigortalının,” ibaresi “Birinci fıkra hükmü saklı olmak üzere sigortalının,” olarak, birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sigortalının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Ancak, sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar, yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla, esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim ödeyebilirler. Bu şekilde ödenen primler; iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde, kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlar ile uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar yönünden ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık statüsünde değerlendirilir. Bu fıkra hükümlerine göre ödeme talebinde bulunulduğu halde ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkı düşer. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendindeki diğer sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde çalışılması durumunda, (b) bendinin (4) numaralı alt bendi dışındaki diğer sigortalılık durumu dikkate alınır.” 2. Ölen kişiden hak sahibi olarak maaş alan eşin Vergi mükellefi olması halinde 4/b li olarak ssoyal güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. 3. Dilekçe verip kesilmesini istemese dahi resenkesinti yapılabilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
Merhaba, 6111 SK.göre matrah arttırımı yapmak isteyen mükellef Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesini zamanında vermekle birlikte tahakkuk eden vergiyi vadesinden sonra gecikme zammı ile birlikte ödemesi halinde vergi oranı nasıl uygulanacaktır.? %15 vergi oranı için Kanun vadesinde ödeme şartı getirmiş. Ancak vadesinden sonra gecikme zammı ile ödemiş olmak neyi değiştirir?

Cevap :
Sayın Güner, İlgili dönem yıllık beyannamenin süresi içinde verilmesi ve tahakkuk eden verginin zamanında ödenmiş olmasını 6111 Sayılı Yasa şart koşmuştur. Vadesinden sonra gecikme zammı ile birlikte ödenmiş olması halinde vergi oranı %20 olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
İyi Günler; Son bir kaç yılda G.Menkul alım satımı yapan fakat vergi kaydı bulunmayan şahsa 2009-2010 yılları için, değer artış kazanç beyannamesi verdik. (Tapu kayıtlarında ki alım satım arasında ki farka göre.) G.menkul alım-satımı Ticari kazanç olarak da değerlendirilebilir düşüncesiyle 6111 sayılı yasaya göre matrah artırımında bulunmak istiyoruz. Düşüncemiz doğrumudur? Matrahlar ne olmalı? Artırım yapılan bir yıl için gerçek kazanç 100.000 TL olsa, o yıl için asgari matrah artırımı yapıldığndan ileriye dönük inceleme yapılıp ceza kesilir mi? Teşekürler.

Cevap :
Sayın Kemal, 6111 sayılı Yasaya göre vergi mükellefiyeti olmayan veya zarar edenlerin kayıt dışı kazançları ne olursa olsun asgari matrah artırımı yapmaları gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.04.2011
Soru :
iyi günler : 2003 ve 2004 yıllarında yapılan enflasyon düzeltmeleri sonucunda oluşan geçmiş yıl zararları hesabı bakiyesi 502 hs bakiyesinden (201o yılı kurumlar beyanında) mahsup edilebilinir mi(VUK mükerrer 298 md hükümünce)?Herhangi bir vergilendirmeye tabi tutulmalımıdır?teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Karaca, Bahsettiğiniz konu yıllık beyanname üzerinde yapılacak bir işlem olmayıp 2003 ve 2004 yıllarında yapılan enflasyon düzeltmeleri sonucunda oluşan geçmiş yıl zararları hesabı bakiyesi, defter kayıtlarında 502 hs bakiyesinden mahsup edilebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.04.2011
Soru :
İyi günler, kurumlar vergisi beyannamesinde kar dağıtım tablosunu doldurmak zorunda olanlar kimlerdir.(örneğin beyanname vermeden önce genel kurul yapan ve karın dağıtılmasına karar veren bir a.ş. bunu doldurmak zorundamıdır.)

Cevap :
Sayın Elveren, 2010 yılında kar dağıtım kararı alan veya kar dağıtımı yapan kurumlar kar dağıtım tablosunu düzenlemek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.04.2011
Soru :
iyigünler... ltd şti 2010 yılı için kira sözleşmesi düzenlemişse başka bir ltd şti ile her ay düzenli ft kesiliyorsa ama damga vergisi defterine işlenmemiş damga vergisi de beyanla ödenmemişse herhangi bir durum sözkonusumudur.2011 yılı için de mart ayı içinde düzenlesek ocak başlangıç olarak 1 yıllık beyanla ödesek 3 ay gecikmenin etksi nedir.teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Batur, DV Kanununa göre vergiyi doğuran olay, damga vergisine tabi işlemleri içeren kağıtların imzalandığı tarihtir. Bahsettiğiniz sözleşmelerin imzalandığı tarihten itibaren süreksiz mükellefiyet tesis edilmesi halinde DV 15 gün içinde, sürekli mükellefiyet tesis edilmesi halinde ise işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 23.günü akşamına kadar elektronik ortamda beyan edilir. Verilmemiş olan damga vergisi beyannamelerini pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyan edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.04.2011
Soru :
Sayın Danışman Mali muşavirlerin müşterileri ile yapmış olduğu sözleşmeye istinaden elektronik ortamda damga vergisi beyannamesi verebilmesi için vergi dairesinden damga vergisi beyannamesi yönünden mükellefiyet kaydı açılması gerekmektedir.Damga vergisi mükellefiyeti açıldıktan sonra sözleşme yapılmaması durumunda her ay boş dahi olsa damga vergisi beyannamesi verilme zorunluluğu var mıdır?Ayrıca damga vergisi defteri tutulma zorunluluğu da var mıdır? Saygılar,,

Cevap :
Sayın Aydın, Sürekli damga vergisi mükellefiyeti açtırmanız durumunda damga vergisi beyanı olmadığı dönemler için boş beyanname verilmeyecektir. VUK a göre damga vergisi defteri tutulması zorunlu defter değildir, ancak Damga Vergisi Kanunu Tebliğlerine göre defter tasdik ettirilmesi ve tutulması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.04.2011
Soru :
Bir firmada bağımlı olarak çalışıyorum. Firmanın tam tasdik sözleömesi var ve bu yüzden firma kendi beyanlarını veriyor. bir de grup firmamız var ekonomik sebeplerden bu firmanında e-beyanlarını vermem isteniyor. ancak bildiğim kadarıyla Bağımlı meslek mensupları sadece 30 gün üzerinden çalıştıkları firmanın beyannamelerini düzenleyen sıfatıyla gönderebilirler . sorum şu her 2 firmada 30 gün ssk ödenirse firma beyanlarını vermem mümkün olabilir mi? verebilirsem bunun bana vergi , sgk ve meslek hukuku açısından sakıncaları neler olabilir? Şimdiden teşekkürler.Size iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla; Ercan Şahin

Cevap :
Sayın Şahin, Sizin de sorunuzda bahsettiğiniz gibi sadece bir firmanın beyannamelerini şirketin şifresiyle düzenleyen kısmına adınızı yazarak gönderebilirsiniz. Grup firmalarının beyannamelerini her 2 yerde de sigortalı olsanız dahi gönderemezsiniz. Çalışanlar kütüğüne kayıtlı gelir vergisi mükellefi serbest çalışan meslek mensubu olmadığınızdan bu yetkiniz bulunmamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.04.2011
Soru :
merhaba sayın danışma birimi 1- ortaklara olan borçlar(331-431) öz sermayenin 3 katını geçmese de ve bu borçlar üzerinden herhangi bir faiz gideri hesaplanmasa da kurumlar vergisi beyannamesinin "transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye" ekini doldurmak zorunda mıyız?

Cevap :
Sayın Uluğ, Şirket, sermaye sahiplerinden, özkaynaklarının 3 katından daha fazla borçlanma yapmadığı sürece örtülü sermaye uygulamasına ilişkin bilgiler bölümü doldurulmayacaktır. Ayrıca transfer fiyatlandırmasıyla ilgili ilişkili kişilerden Kurumlar Vergisi Kanunu 13.madde kapsamında belirtilen alışverişi yapmışsanız (emsal kavramına dikkat ediniz) transfer fiyatlandırmasıyla ilgili tabloyu da doldurmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.04.2011
Soru :
GVK Mülga19 Kapsamındaki yatırım İndirimini (01/01/2006-08/04/2006 arası yapılan yatırım)Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisnalar İçinde 406 Kodlu yatırım İndirimi İstisnası olan sütuna yazdım. Daha Sonra Ek bilgiler sütunundaki GVK Mülga 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirim rakamını yazdım. Sistem bir alt satırdaki GVK Geçici madde 61 yazan satırı da doldurmamı istiyor. Yoksa yanlış yere mi yazıyorum. Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Aydın, Yaptığınız işlem doğrudur. GVK Geç.61 yazan satırı da doldurmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.04.2011
Soru :
Değerli Üstadlarım merhabalar, Bir Limited Şirket 2010 yılı başında büyük bir anlaşma yaparak iş aldı.Ancak Ortaklar arasında sorunlar çıktı ve işi tamamlaması gereken ortak gayri resmi olarak işi tamamlamayı durdurdu.Ancak Yaptıkları antlaşmaya göre eğer işi zamanında teslim edemezlerse çok büyük tazminat ödemesi ile karşı karşıya kalacakllardı.Diğer ortaklar bu konuda uzman 4 kişi ile anlaşarak sigortalı olarak işe girişleri yapıldı.Ve bu dört kişi ile Bir sözleşme yapıldı.Sözleşmeye göre eğer, bu personeller işi kusursuz teslim ederlerse 100.000'er TL prim verilecek. Sözleşme 2010 yılında yapıldı.Bu sözleşmeye nasıl bir muhasebe kaydı yapılabilir.Kurumlar vergisinde gösterilebilirmi?? Bu konuda karşılık ayrılabilirmi ? Ben 135 Hesaba Borç 379 Hesaba Alacak vererek Nazım Hesaplarda Gösterilebileceğini düşündüm. Ancak başka bir arkadaş Bu konuda Karşılık ayırarak KKEG lerde göstererek K.Vergisi beyannamesine yansıtılması gerektiğini söylüyor. Bu arada ödeme 2011 yılında Ücret bordrosunda Tahakkuk ettirilerek ödeme Bankadan yapılmıştır.Bu şekildede giderleştirilmiştir. 2010 yılı için ne yapmalıyım.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Beyhatun, Öncelikle karşılık ayırma niçin gereklidir? Böyle bir karşılık ayırma verdiğiniz örnekte sözkonusu olamaz. Bahsettiğiniz 4 kişiye ücret ödemesi yapılması halinde tutarı ne olursa olsun vergi ve sigorta primine tabidir. Yapılan gider ücret ve türevi gideri olarak değerlendirilip muhasebeleştirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2011
Soru :
Tasfiye Halinde olan bir limited şirketin 2004 yılından gelen Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklar Hesabı var.Ayrıca 2005 ve 2009 yıllarına kadar Geçmiş Yıllar Karları var.2010 ve 2011 yıllarında tasfiye döneminde oluşan zararlar toplamı 502 ve 570 nolu hesaplardan fazla.Şirketin tasfiyesi 2011 Mayıs ayında sona eriyor.Dolayısıyla ortaklara dağıtılacak herhangi bir kar payı fiili olarak olmayacak.Bu nedenle hazırlayacağımız Kurum Beyannamesinde İşletmeden çekilen enflasyon düzeltmesi farkları(Ki işletmeden çekilen bir bedel fiili olarak yok)satırını doldurup % 20 Vergi ödememiz mecburi mi.Ve de 570 hesapta bulunan bedeller için yapmamız gereken bir yükümlülük var mı.

Cevap :
Sayın Gültekin, Enflasyon düzeltme farklarını işletmeden çekilmiş değer olarak görüp kurumlar vergisine tabi tutacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2011
Soru :
Merhabalar Sayın Yetkili.Sorum Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefimiz 2006,2007 yıllarını gelir vergisi beyanlarını süresinde beyan etmiş ancak ödemelerini kanuni süresinden 1 ay sonra yapmış.2008 ve 2009 yılı gv beyanını süresinde verip süresinde de ödemiştir.2006 ve 2007 yılları için gelir vergisi matrah artımında %20 ,2008 ve 2009 için %15 matrah artırımı oranı uyguladık.6111 sayılı yasanın 2 ve 3. maddelerinden yararlanmadık.yaptığımız işlem doğrumudur.Kolay gelsin

Cevap :
Sayın Çağlar, 2006-2007 yıllarında gelir vergisi beyannamelerini süresi içinde vermiş olmakla birlikte tahakkuk eden vergileri de süresinde ödemeniz halinde indirimden yararlanabilirsiniz. 2008 ve 2009 yıllarında ilişkin beyannameleri süresinde verip vergiyi de süresinde ödemişseniz indirimden yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2011
Soru :
Vergi mükellefi olmayan kişi 6111'e göre 2006-2009 arası yurtdışı kira+ücret+faiz gibi gelirim var diyerek asgari matrah üzerinden beyanda bulununca o yıllar incelemeden muaf tutulacak mı?2010 yılı için de beyan vermesi gerekir mi? yada 2010 yılı için beyana tabi matrah çok yüksek ise sorun teşkil eder mi(örn:100.000.000 €)? ayrıca bu beyanlardan sonra dövizi Türkiye'ye nasıl getirecek? Rakam yüksek ise Dövizini Ülkeye getirdi diye bir sorgulamaya tabi tutulur mu?bunların olmaması için ne yapılmalıdır?Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Boralı, Vergi mükellefi olmayan kişi 6111'e göre 2006-2009 arası yurtdışı kira+ücret+faiz gibi gelirim var diyerek asgari matrah üzerinden matrah artırımında bulunabilirler. Artırılan yıllara ve gelir çeşidine ilişkin vergi incelemesi yapılmayacaktır. 2010 yılında sözkonusu kazançlardan gelir elde edilmiş ise beyanname verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2011
Soru :
Bir şirkette bağımlı olarak çalışmaktayım. 1-vergi dairesine başvurup kendi adıma aracılık şifresi alabilirmiyim. 2-alırsam da elektronik beyanname aracılık sözleşmesi düzenlemek kaydı ile gmsi,msi ve aile hekimlerinin 3 aylık muhtasar beyannamelerini kendi şifremle gönderebilirmiyim. saygılarımla;

Cevap :
Sayın Atasoy, Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan meslek mensupları (bağımlı çalışan) vergi dairesine başvurup aracılık şifresi alamazlar. Ancak, bordrosuna 30 gün kayıtlı oldukları mükelleflerin vergi beyannamelerinin gönderilebilmesi için mükellef adına alacakları şifre ile sözkonusu mükelleflerin beyanname ve bildirimlerini gönderebilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2011
Soru :
kendi arsası üzerine yaptığı daireleri 2007 yılıda başlayıp 2008 yılında bitirmiştır.2008 yılında faturalarını kesip beyan etmiştır.matrah artırımında yıllara sarıh iş olduğundan kdv artırımı için hasılat üzerinde yüde 1 mi almalıyim yoksa sadece hesaplanan kdv ilgili yıllarin nispetler ile mi değerlendirmeliyim.saygılarmla

Cevap :
Sayın Koç, Artırım yapılan yıla ilişkin KDV ler düzenli olarak zamanında verilmesi halinde yıllık hesaplanan KDV üzerinden ilgili yıla ilişkin oran uygulanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2011
Soru :
İyi çalışmalar, Müşavirlik yaptığım firmanın Mayıs 2010 dönemine ait yaptığı alımlardan bir firma ile ilgilli problemler var Alım yapılan firmaya ait 2 ihtimalli durum olabilir. 1-Koda girmiş, hakkında tespit yapılmış . 2-Beyannameye ilgili faturayı dahil etmeyi unutmuş Bu durumu düzeltmek için ne yapmak gerekiyor şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yurdugür, Beyannameye dahil edilmeyen gelirleri düzeltmeniz gerekir veya aldığınız faturanın sahte veya yanıltıcı olduğunu düşünüyorsanız aynı şekilde bu faturayı kayıtlarınızdan çıkartıp düzeltme beyannamesi vermeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2011
Soru :
ÜSTADIM.Kurumlar vergisi beyanname ekinde bulunan V- ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER bölümü Ortaklardan temin edilen Borçlar Öz sermayenin 3 katını Geçmiyorsa ilgili bölümü doldurmak zorundamıyız? cevabınız için teşekkur eder iyi calışmalar dilerım

Cevap :
Sayın Kılıç, Şirket, sermaye sahiplerinden, özkaynaklarının 3 katından daha fazla borçlanma yapmadığı sürece örtülü sermaye uygulamasına ilişkin bilgiler bölümü doldurulmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.03.2011
Soru :
iyi günler firmamız 2006 yılında kuruldu şahıs frmasıdır.2006 ve 2007 yılları işletme 2008-2009 ve 2010 yıllarında bilanço esasına göre defter tutmaktadır.2006 yılı zarar 2007 yılı zarar ve 2008 yılları zarar beyan edilmiştir.gelir vergisi beyannameleri bu yılların verilirken geçmiş yıllar zarar bölümleri doldurulmuştur ancak 2009 yılı beyannamesi gönderilirken ki bu yıldada zarar beyan edilmiştir.geçmiş yıllar zararları bölümü doldurulması sehven unutulmuştur.2010 yılı matrah çıkmıştır 2006-2007-2008 ve 2009 yılları zararlarını düşerek beyannameyi gönderdim ancak sistem geçmiş yıllar zarar bölümünü kontrol ediniz diye bir uyarı mesajı verdi.2009 da sehven o bölüme yazmayı unuttum diye hakkımız kaybolurmu yada 2009 yılına düzeltmemi vermeliyim acil cevaplarsanız sevinirim.birde matrah artırımları ile ilgili geçmiş yıllar zararlarının artırılan matrah yıllarına göre %50 si 2010 ve izleyen yıllarda mahsup edilemeyecek ancak bu geçmiş yıl zararlarını 2010 yılının geçici vergi beyannamelerinde mahsup etmiştik şimdi o beyannamelerede düzeltme vermemizmi gerekecek teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Kaplan, Öncelik ile geçmiş yıllar zararlarını indirebilmeniz için 2009 yılı Yıllık beyannameyi düzeltmeniz gerekir. Matrah artırımları ile ilgili geçmiş yıllar zararlarının yıllarına göre yıllarına göre %50 si 2010 ve izleyen yıllarda mahsup edilemeyecektir. 2010 yılı için geçici vergi beyannamelerini düzeltmeniz gerekmez. Zarar mahsubu işlemini yıllık beyannamede yukarıda anlatılan şekilde yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.03.2011
Soru :
MERHABA SADECE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN MÜKELLEFİN 2009 YILI GELİR VERGİSİ BORCUNU ÖDEMEDİ. 2010 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İADE EDİLECEK GELİR VERGİSİ ÇIKTI. 2009 YILI VERGİ BORCUNU 2010 YILI İADESİ GEREKEN GELİR VERGİSİ'NDEN MAHSUBU YAPILABİLİR Mİ? BU KONUDA 6111 SAYILI KANUNUN HANGİ MADDESİ VE FORMUNU KULLANMALIYIZ? 6111 SAYILI KANUNA GİRMİYORSA SADECE MAHSUP DİLEKÇESİ YETERLİ Mİ?

Cevap :
Sayın Karagöz, 252 Sayılı GVK Genel Tebliğ ekinde bulunan form ve dilekçeyi doldurmak ve vergi dairesine vermek suretiyle vergi iadesini geçmiş yıl vergi borçlarından mahsubunu yaptırabilirsiniz. 6111 Sayılı Kanun uygulamasının bahsettiğiniz konuyla ilgisi yoktur. Ancak ödenmemiş kesinleşmiş vergi borcunuzu yapılandırma (taksitlendirme) suretiyle ödeme imkanınız vardır. Bunun yanında bu ödemeyi yaparken 2010 yılına ilişkin vergi iadesi alacağınız tevkif suretiyle vergilendirilmiş kazançlardan dolayı iade doğmuşsa mahsubunuz sözkonusu olamaz. Diğer taraftan borcunuzu yapılandırarak vadelerinde ödeyebilirsiniz. 2010 yılına ilişkin iadeyi de nakden alabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.03.2011
Soru :
Ltd.Şti.11.11.2010 tarihinde tasfiyeye girdi.01.01.2010-11.11.2010 dönemi için kurum beyannamesi veridi.25.04.2011 tarihine kadar vereceğimiz 2010 kurum beyannamesinde Önceki dönem 2009 yılı mı olacak.Yoksa 01.01.2010-11.11.2010 dönemi mi olacak.

Cevap :
Sayın Gültekin, 25.04.2011 tarihine kadar vereceğiniz 1.Tasfiye Dönemi Beyannamesi 12.11.2010-31.12.2010 tarihi olacaktır. Önceki dönem ise Tasfiyeye Giriş Beyannamesi dönemi olacaktır. Yani 01.01.2010-11.11.2010 dur. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.03.2011
Soru :
2010 nisan dönemine kadar halkalı vd mükellefi 2010 mayıstan beri küçükköy vd mükellefi kasa fazlası için 6111 'den faydalanacağım beyannameyi halkalı vd'sinemi yoksa küçükköy vd 'sinemi vermem gerekiyor teşekkürler

Cevap :
Sayın Şahin, 6111 Sayılı Yasa uygulaması ile ilgili kasa düzeltmesi işlemleri için son bağlı olduğunuz (Küçükköy) vergi dairesine yaptırmanız gerekiyor. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2011
Soru :
ŞİRKET ORTAĞI ŞAHIS KENDİ ÜZERİNE OLAN ARACINI ŞİRKETE KİRAYA VERMEK İSTİYOR.BU DURUMDA SÖZLEŞME YAPILARAK HER AY GİDER PUSULASI İLE ARAÇ KİRALAMA YAPILMASI GEREKİYOR.GİDER PUSULASINDA ARAÇ İÇİN UYGULANACAK STOPAJ ORANI %20 MİDİR? BİR DE İLGİLİ DÖNEMDE ŞİRKET AYLIK TUTAR ÜZERİNDEN %18 KDV HESAPLAYARAK 2 NOLU KDV BEYANI VERMELİ MİDİR? GİDER PUSULASI İŞLEMİNDEN DOLAYI 3 AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VEREN ŞİRKET, AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VERMEK ZORUNDA KALIR MI? TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Balcı, Şirket ortağı ile Şirket arasında kira sözleşmesi yapılarak her ay araç kirasını tahakkuk ettirerek %20 gelir vergisi stopajı ve %18 KDV hesaplanarak 2 Nolu KDV Beyannamesiyle beyan edilir ve ödenir. Bu işlem için gider pusulası düzenleyebileceğiniz gibi sadece kontrat üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Muhtasar Beyannameyi 3 aylık olarak vermeye devam edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2011
Soru :
sn.meslekdaşım.denetmen 2006 yılına ait de fter ve evrakları geçen hafta şifahen istemektedir.mükellef ise o yıla ait defterlerini taşınma sırasında kaybetmiştir.bulamammaktadır.evraklar ve diğer bütün beyanlar mevcuttur. matrah artırımı çözüm olabilirmi.ötv ye ait 6111 sayılı kanunda herhangibir iyileştirme varmı.saygılarımla

Cevap :
Sayın Belgin, VUK incelemeye ilişkin hükümlerinde mükelleflerin defter ve belgelerinin inceleme elemanları tarafından yazı ile istenmesi zorunludur. Yazı ile istenilmeyen defter ve belgeler incelemeye ibraz edilmez. 6111 Sayılı Yasaya göre dileyen mükellefler 2006-2009 yıllarına ilişkin gelir, kurum, muhtasar ve KDV vergi beyanlarını yasada belirtilen miktar ve oranlara göre artırabilirler. Matrah artırımı yapan mükelleflerin 2006 ve 2009 yılları için artırdıkları vergi çeşidi bazında inceleme yapılmaz. ÖTV ye ilişkin 6111 Sayılı Yasada yeni tarife ve listeler yayımlanmıştır. Yasa ekinde bulunan bu listelerden yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2011
Soru :
Ltd.Şti. 2006 ve 2007 Yılları karlarını 2010 Yılında Dağıtarak Stopajlarını ödedi. Gerçek Kişi Ortaklarada Kar Payı Ödemeleri 12 Eşit Taksitte Nisan-2010 başlıyarak Nisan-2011 kadar Ödendi, Ortaklara Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Aşamasında Mart Ayında Her Ortağa Kar Paylarını Beyan edip Vergi Çıkanlara ödeme İade çıkanlarada mahsup talebinde bulunacağım. Yanlız bazı üstadların yazısında Her ne kadar Kar dağıtımı kararı ve Stopaj ödemesi yapılsada Ortaklar Ocak-2011 ve Nisan-2011 Taksitlerini Tasarruf edemediklerinden dolayı Bu beyanlarını 2011 geliri olarak Ayrıştırıp 2010 Yılında Ödenenleri 2010 Kar Payı, 2011 Ödenleride 2011 Kar Payı olarak 2012 Yılı Mart ayında beyanname vermemi gerektiğini söylediler. Konu hakkında beyan dönemi geçsede her hangi bir düzeltme yapıp yapmıyacağım hususnda bilgilendirmenizi rica ederim. İyi Çalışmalar. ALİ SİPAHİ

Cevap :
Sayın Sipahi, Şirketlerin kar payının dağıtımına kararı verilmiş ve stopajı yapılmış olması halinde ortaklara hesaben ödeme yapılmıştır. 331 hesaba kaydedilen ortakların alacakları için kar dağıtımına ilişkin stopajın ödendiği tarihte kar payının elde edildiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2011
Soru :
23.03.2011 tarihinde bir üye size 24.02.2011 tarihinde kapatan bilanço usulü gelir vergsi mükellefi kesin mizanıı 1 ay içinde verilecek demişsiniz. fakat tebliğde gelir vergiis mükellefleri için kanuni beyanname süresi içinde verilecek diyor mart/2012 değilmi birde aynı şekilde bizdede kapatan var sistemde deneme yaptım kanuni süresi olmadığından dolayı onaylanmamıştır. diye mesaj veriyor. bu işin doğrusu nedir. teşekkür ederim. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Altuntaş, 23.03.2011 tarihinde yanıtladığımız soruda özel bir durum sözkonusudur. Özel durum bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefinin aktifiyle pasifiyle limited şirkete dönüşümü için verilen bir yanıttır. Bu tür mükelleflerin kesin mizanlarının ne şekilde verileceği 403 nolu VUK Genel Tebliğinde açıklanmamıştır. Verdiğimiz yanıtta vergi mükelleflerinin tüm bildirimleri ve değişiklikleri 1 ay içinde bildireceği VUK daki bildirimlere ilişkin genel hüküme göredir. 403 Nolu VUK Genel Tebliği 5.1 fıkrasının son bölümünde mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler mükellefin en son bağlı olduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde verilecektir hükmü bulunmaktadır. Bu hükümden hareketle yıl içinde kapanan bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin yıllık beyannameleri ertesi yılın Mart ayının 1 ile 25 i arasında, memleketi terk eden gelir vergisi mükelleflerinin ve ölen mükelleflerin kesin mizan bildirimleri de gelir vergisi beyannamesi verilme sürelerine göre ayrı ayrı değerlendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2011
Soru :
Mükelleflerimizden biri sigara satışı yapmaktadır. Kestikleri satış faturaları kdv dahildir. Firma Bs formunu beyan ederken K.D.V.ayırarak matrahı mı beyan etmeli yoksa K.D.V dahil tutarını mı (Faturadaki tutarı) bildirmeli. Ayrıca Mükellefin alıcı firmaları Ba sını K.D.V. dahilmi yoksa hariç mi bildirmeleri gerekiyor. İlğinize şimdiden teşekkür ederim...

Cevap :
Sayın Gücük, Özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır. (VUK 396 Nolu Genel Tebliğ) Danışma Birimi


 

Tarih : 28.03.2011
Soru :
Özel bir A.Ş.'nin muhasebe departmanında Müd.Yardımcısı olarak çalışmaktayım. Beyannameler şirket şifresi ile veriliyor. YMM olabilmem için çalıştığım sürenin sayılması açısından beyannameleri benim mi vermem gerekiyor ? Yaklaşık 2.5 yıldır beyannamelerde benim adım yok , geriye dönük çalıştığım süreler sayılır mı ? Ne yapmam gerekiyor ? Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Özdemir, Beyannameleri verme zorunluluğu yok. SGK lı ve muhasebe biriminde çalışıyor olmak, Oda aidatlarını tam ödemek ve diğer evrakları hazırlamak şartıyla sınava katılabilirsiniz. Bu konuda dosyanızı Ankara TESMER Başkanlığı kabul etmektedir. Dilerseniz detaylı bilgiyi de alan kodu çevirmeden 444 60 60 dan Gül Hanımdan alabilirsiniz. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 28.03.2011
Soru :
Sayın Vergi Mevzuatı Danışmanı; Esnaf odaları ve derneklerde Ba-Bs formu verilmesi gerekir mi? Muhtasar dışında başka bir beyan türü verilmeli midir?

Cevap :
Sayın Erol, Esnaf odalarının, dernekler ve vakıfların iktisadi işletmeleri mevcut ise, iktisadi işletmelerinin bilanço esasına göre defter tutmalarından dolayı Ba-Bs formlarının limitler dikkate alınarak verilmesi zorunludur. Esnaf odalarının ve derneklerin iktisadi işletmeleri yoksa, Ba-Bs formları bildirilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.03.2011
Soru :
Merhaba; Stok beyanında bulunmak için e-beyannameden ki normal Kdv2 beyannamesi Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde başvuru Formlarındaki Ek:20/A Madde10 Kdv2 beyannamesinden farklıdır vergi dairesi de elden beyannameleri almamakta internet ortamından kabul etmekte bu durumda beyannameyi nasıl gönderebiliriz?İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Özgüven, 6111 Sayılı Yasaya ilişkin 1 Nolu Genel Tebliğ ekinde yer alan (Ek:20/A) KDV stok beyanına ilişkin beyanname ile kağıt ortamında veya 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir. Beyanname, en geç 31/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve tahakkuk edecek vergi de aynı süre içinde ödenecektir. KDV beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, söz konusu beyannameyi de 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere son beyanname verme süresi 31.05.2011 dir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Gelir İdaresi Başkanlığının sözkonusu beyanname formatını sisteme ekleyeceğini düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.03.2011
Soru :
Sayın Üstad 6111 sayılı kanunun ilgil maddesinde kayıtlarda olupta kasada olamayan veya ort.alacaklara ait tutarların %3 vergisini vererek k.k.edilmeyen gidere attığımız tutarlarını 2011 yılı Kurumlar v. beyannamesinde mi k.k. edilmeyen gider olarak göstereceğiz. çünkü k.k. edil.gider kayıtları 2011 yılında yapılmaktadır. Yoksa 2010 yılı kurumların vergisi beyannamesindemi göstereceğiz yani nisan 2011 vereceğimiz kurumlar v. bey.mi yoksa nisan 2012 de ki kurumlar v. beyannamesinde vereceğiz. ilginiz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. Saygılar

Cevap :
Sayın Bozkurt, 6111 Sayılı Yasa kapsamında kasa veya ortaklardan alacaklar fazlalığı ve %3 ödeyeceğiniz vergiyi 2011 yılı kayıtlarında gösterip 2011 yılı ticari karınızın tespitinde gider olarak kayda alacağınızdan 2012 yılında beyan edeceğiniz 2011 yılı yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde matraha KKEG olarak ilave edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.03.2011
Soru :
01-12/2010 dönemine ait,kanuni süresinden sonra tahakkuk ettireceğimiz yıllık gelir vergisi beyannamesinde 6611 sayılı kanundan faydalanmak mümkün müdür?teşekkürler

Cevap :
Sayın Sönmez, 2010 yılı yıllık gelir veya kurumlar vergisine ilişkin yıllık beyannameler süresinde ve sonrasında verilmesi 6111 sayılı Yasayla ilişkilendirilemez. Çünkü beyanname verme dönemi 2011 dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2011
Soru :
S.M.erbabının gelir beyanında defterdeki giderler içinde yer alan Kan.Kabul Edilm.Giderleri beyan üzerinde nasıl ilave edeceğiz.Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Berber, Serbest meslek kazançlarının tespitinde KKEG olmaz. KKEG olarak varsaydığınız giderleri serbest meslek kazanç defterine kaydetmeyiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.03.2011
Soru :
Merhabalar; Bir arkadaş evini 2010 yılında kiraya vermiş ama kirayan kişi ödeme yapmamış 2011 yılında mahkeme kararıyla evden çıkarılmış yıllık gelir vergisi beyannamesi nasıl düzenlenecek bu kişi için kira geliri tahsilatı yapıldığı yıldamı gelir beyan edilecek bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Dönmez, Kira gelirinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla sorunuzdaki arkadaşınız 2010 yılında kira geliri elde etmediyse başkaca beyan edilecek geliri bulunmuyorsa yıllık beyanname vermeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.03.2011
Soru :
SERBEST BÖLGEYE YAPILAN KDV SİZ SATIŞLAR SONUCU SERBEST BÖLGE İŞLEM FORMUNU ALIYORUZ ALICIDAN VE FATURANIN İLİŞİĞİNE EKLİYORUZ. KDV BEYANNAMESİNDE TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER TABLOSUNDA GÖSTERMEK İÇİN KODU BULAMADIK.BİZDE DİĞERLERİ Nİ SECİP BU KODDA GÖSTERDİK.SİZCE HANGİ KODDA GÖSTERMELİYİZ.BİRDE YURTDIŞINDAN ALINAN VE DİREKT ŞİFRELERİ İLE SATIŞI YAPILAN YAZILIM PROĞRAMLARININ VERGİSEL İŞLEMLERİ NELERDİR.? YURT DIŞINDAKİ BU YAZILIMLARI SATAN FİRMAYA PARAYI GÖNDERMEKLE O DÖNEMDE BİLDİRİM YAPILMALIMI.? YOKSA EVRAKI ESAS ALIP , AVANS GÖNDERMİŞ SAYARAK, HER ZAMANKİ GİBİ BEKLEMELİMİYİZ.?TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Aydın, KDV beyannamesinde kullanacağınız kod ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığından bilgi almanızı öneririz. Yurt dışından satın alınan bilgisayar programları için 2 nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla KDV ödenir. Ödenen KDV aynı dönem 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılır. Sözkonusu bilgisayar programlarının yurt içinde satılması halinde düzenlenecek faturada %18 KDV hesaplanır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
6111 sayılı kanun kapsamında; 2010/8 ve 2010/12 donem KDV beyannamerinde düzeltme yapmamız gerekiyor. bu beyannameleri düzeltip 6111 kapsamında taksitle ödeyebiliryoumuyuz? Teşekkürşer.

Cevap :
Sayın Aytar, - 31.12.2010 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname/bildirim verme süresinin son günü Aralık/2010 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin bitim tarihi Aralık/2010 ayına rastlamakla beraber beyanname/bildirim verme süresinin son günü Ocak/2011 ayına sirayet edenler kapsama girmemektedir. Örneğin, - 16-31 Aralık petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisinin beyanname verme süresi Ocak 2011 ayı olduğundan kapsama girmemektedir. - Aylık KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin Kasım 2010 dönemi ve öncekiler kapsama girmekte, Aralık 2010 dönemi kapsama girmemektedir. - 2010 takvim yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben ödenmesi gereken geçici vergilerin 1, 2 ve 3 üncü dönemleri kapsama girmekte, 4.dönemi ise kapsama girmemektedir. Yukarıdaki 6111 Sayılı Yasanın 1 Nolu Genel Tebliğindeki açıklamadan da anlaşılacağı üzere örneğinizdeki 2010/12 dönem KDV Beyannamesi yasa kapsamına girmemektedir. 2010/8 dönemi için 6111 Sayılı Yasadan faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
Gelir Vergisi beyanı gönderirken faaliyet kodlarında İddaa bayileri için hangi kodu girmemiz gerekiyor. Şan oyunları, milli piyango gibi kısımları aradım ancak bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Kıvanç, Faaliyet kodlarına Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasından güncellenmiş haliyle erişebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
2008 yılında gmsi beyannamesİNİ vermiş ama 2009 yılını unutmuş vermemiş bu şahıs 2009 gmsi beyannamesini pişmanlıktan yararlanarak vermesi mi gerekir yoksa torba yasadan 6111 de yararlanarak vermeli?cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. iyi çalışmalar..

Cevap :
Sayın Öztürk, Bahsettiğiniz mükellef 2009 yılı için GMSİ Matrah artırımından yararlanabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
iyi çalışmalar,şüpheli ticari alacak karşılığı olarak ayırdığımız hesaplanan kdv'leri kdv beyannamesinde indirim konusu yapa bilir miyiz?vuk 334 seri nolu tebliği incelediğimde sadece vuk 323.md ye göre karşılık ayırabileceğimizi ancak kdv beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağına dair bir anlam çıkartamadım, yardımcı olursanız sevinirim,cevabınız için şimdiden teşekkürler...

Cevap :
Sayın Yaşar, Alacağın şüpheli hale gelmesi durumunda cari hesaptaki (120) tutar için karşılık ayrılır. Durumun KDV ile ilgisi bulunmamaktadır. KDV devletin alacağıdır, tahsilat yapılsın veya yapılmasın ilgili dönem beyannamesinde teslimi yapan tarafından beyan edilir ve ödenir. Alacağınızın şüpheli hale gelmesi durumunda cari hesaptaki KDV dahil tutar için karşılık ayırabileceğiniz düşüncesindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
Sayın Vergi Mevzuatı Danışmanı; Emekli doktor 2010 yılında 2 işyerinde çalışmış ve ücret geliri elde etmiştir. Emekli maaşından SGDP kesintisi de yapılmıştır. 1.işyerinden 1.300,00x12=15.600,00 TL. 2.işyerinden ise 390,00x12=4.680,00 TL ücret geliri almıştır. Bu durumda Emekli doktorun muafiyeti var mıdır? Yoksa Ücret Geliri için Beyanname vermesi gerekir mi? Şeklindeki sorumu yanıtlamış bulunuyorsunuz. Sanırım soruyu sorarken bir eksiklik oldu. Bu tutarlar Kira geliri değildir. Bu tutarlar Emekli doktorun 2 ayrı işyerinde farklı saatlerde çalışarak elde ettiği doktorluk işinden almış olduğu ücret yani maaş gelirleridir. Bu açıdan Beyanname vermesi gerekir mi? İlginize teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Erol, Sorunuzda atıfta bulunduğumuz GVK 86/1-c maddesini dikkatlice okuyunuz. Vermiş olduğumuz cevap doğrudur. Ücret geliri olduğu sorunuzdan anlaşılmaktadır. Ayrıca tevkifata tabi tutulan birden fazla işverenden alınan ücret, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde beyan sınırı aynı şekildedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
Sayın Yetkili, Ağırlıklı sektör olarak kuyumcu firmaların hesaplarına bakmaktayız.6111 sayılı stok değer artırımı ve kayıtlarda olmayan fakat stoklarda yer alan mallarla ilglili artırım olup olmadığı belirsizdir. Örneğin pırlanta(ham halde) ÖTV ye tabi kdv oranı sıfır beyan edilebiliyormu. pırlanta ve altından yapılmış mücevheratlar. altın ve pırlanta kdv den istisna sadece işçilikte genel oran sözkonusu. Bu şekilde olan stroklarla ilgili yasan yararlanıp beyan edilme ve edilirse vergi oranının nasıl hesaplanacağı sadece işçilik miktarının %10 mu.. cevabınız için şimdiden teşekkürler..

Cevap :
Sayın Karademir, 6111 Sayılı Yasanın stok affı bölümünde sektörel ayırım yapılmamıştır. Dolayısıyla kuyumculuk faaliyetinde bulunan mükellefler de stok affından faydalanabilirler. Konuya ilişkin olarak web sayfamızda bulunan 'vergi ve sgk borçlarının yapılandırılması, matrah artırımı, stok beyanı ve muhasebe kayıtları özet bilgileri' bölümündeki detaylı açıklamamızı okuyarak işlemlerinizi yapmanızı öneririz. Özel tüketim vergisine ilişkin olarak 1 nolu Genel Tebliğin ilgili bölümünden faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.03.2011
Soru :
Merhaba 2010 Kasım ayına ait ba ve bs formunun verilmesi unutulmuş. Bu beyanlar af kapsamında mı?

Cevap :
Sayın Başyiğit, 2010 Kasım ayına ait Ba-Bs formlarını elektronik ortamda gönderip daha sonra gelecek özel usulsüzlük cezası için 6111 Sayılı Yasadan vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen/kesilecek ceza indirimlerinden yararlanabileceğinizi düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.03.2011
Soru :
Bir SMMM; İşletme hesabı üzerine muhasebesini tutan gerçek kişinin işyerinde BAĞIMLI olarak çalışıp beyannamelerini verebilirmi? Veremez ise dayanağı nedir?

Cevap :
Sayın Bilgin, VUK 340 nolu genel tebliğine göre firmalarda bağımlı olarak çalışanlar firma adına alınacak e-beyanname şifresiyle vergi beyannamelerini gönderebilirler. Sözkonusu tebliğde mükelleflerin sınıfları veya defter tutma yöntemine göre bir ayrıcalık veya özellik getirilmemiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.03.2011
Soru :
sn.meslekdaşım.6 yıldır bağ-kur.a tabi işyeri olan mükellef hiç bir kayıt yaptırmamıştır.6111 sayılı yasadan fazdalanması ne oranda mümkündür.(vergi mükellefiyeti. vardır.beyanda bulunmuştur.beyanı'da ödemiştir.sorun bağ-kur.dan kaynaklanmakta).saygılarımla

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş ve bu sigortalılık süreleri bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olan 4/b sigortalılarının kendileri veya hak sahipleri, bu sigortalılık sürelerinin ihyası amacıyla 5510 sayılı Kanunun Geçici 17. maddesine istinaden bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapacakları yazılı müracaatlarında, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek hesaplanmasını talep edebilirler. İyi çalışmalar


 

Tarih : 22.03.2011
Soru :
Öncelikle merhabalar, Bir müşterimiz yurtdışından malzemeler alıyor ve türkiyede bir anterepoya getiriyor.Daha sonra gümrük vergisi kdv gibi vergileri ödemeden malı malı başka bir ülkeye satıyor.Transit satış yapıyor yani ama malı türkiyeyde bir antepoya getiriyor ordan başka bir ülkeye satıyor.Buna gümrükçüler hiç gümrük beyannamesi açmadan özet beyan ile bu işlemleri yapmışlar.Benim sormak istediğim burda kdv beyanını ve ba-bs yi ilgilendiren bir durum varmıdır.

Cevap :
Sayın Kızıldağ, Transit ticaret işlemleri KDV Beyannamesinde yer almaz. Ancak Ba-Bs formalarına limitlerin aşılması halinde bilgiler yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.03.2011
Soru :
İyi çalışmalar. Avukatların topluluk sigortası adı altında ödemiş oldukları primleri Gelir Vergisi Beyannamesinde inidirim konusu yapabiliyormuyuz? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kaya, Avukatlarda topluluk sigortası sistemi 2008 tarihinden itibaren kaldırılmış yerine bağkur primi sistemi getirilmiştir (4b). GVK 68.maddesine göre serbest meslek erbapları ödemiş oldukları bu tür sigorta primlerini serbest meslek kazanç defterlerinde giderleştirirler. Giderleştirilen bu primler ayrıca yıllık beyannamede indirilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.03.2011
Soru :
Gelir Vergisi Mükellefinin 2009 yılı Ticari Zararı 16.000,00 TL, GMSİ geliri 6.000,00 TL, KKEG 100,00 TL 2010 Yılı Gelir Vergisi beyannamesinde geçmiş yıl zararları 16.000-100=15.900 TL sı mı ? Yada 16.000-6.000=10.000 TL sı mı olacak ? Gvk Md 80, 80 Mük ve 88. maddeleri bu konuda açıklayıcı bilgiler içeriyormu ? Cevaplarsanız memnun olurum.

Cevap :
Sayın Eren, 2009 yılı gelir vergisi beyannamesinde gözüken mali zararı bu yılki gelirinizden karşıladığı miktarda mahsup edebilirsiniz. 6.000 GMSİ gelirinizden %25 götürü gider rakamını düştükten sonra KKEG rakamını da ilave edince bulacağınız mali kardan 2009 yılı mali zararını mahsup edeceksiniz. Mahsup edilemeyen zarar bir sonraki yıla devredecektir. (6000*0,25=1500, GMSİ matrahı 4500 TL dir. 4500+100=4600 TL mali kar olduğundan 16.000 TL nin mali zarar olduğunu düşünürsek ancak 4600 TL kadar mahsup edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.03.2011
Soru :
Sayın Vergi Mevzuatı Danışmanı; Emekli doktor 2010 yılında 2 işyerinde çalışmış ve ücret geliri elde etmiştir. Emekli maaşından SGDP kesintisi de yapılmıştır. 1.işyerinden 1.300,00x12=15.600,00 TL. 2.işyerinden ise 390,00x12=4.680,00 TL ücret geliri almıştır. Bu durumda Emekli doktorun muafiyeti var mıdır? Yoksa Ücret Geliri için Beyanname vermesi gerekir mi? İyi Çalışmalar.

Cevap :
Sayın Erol, Sorunuz 21.03.2011 de aşağıdaki şekilde yanıtlanmıştır. Gayrimenkul sermaye iradından başka beyan edilecek geliriniz yok ise işyeri kira gelirlerinin brüt toplamı 22.000 TL yi aşıyorsa yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekir. Sorunuzda yazmış olduğunuz rakamlar brüt tutarlar ise beyanname verme sınırını geçmediğinden yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Ancak almış olduğunuz net rakamlar ise brüt 25.350 TL olacağından beyanname verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
İyi çalışmalar, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre 2006-2009 dönemlerine ait pişmanlıkla beyanname verilmesi vergi incelemesi yapılmasına engel teşkil etmez deniliyor, aynı zamanda matrah arttırımında bulunulursa, matrah arttırımının haklarından yararlanabilinirmi? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Şaşmaz, 2006-2009 dönemleriyle ilgili matrah artırımında bulunmanız halinde matrah artırımı yapmış olduğunuz döneme ilişkin artırım yapacağınız vergiler çeşidinde incelenmeyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
Merhabalar, 2010 Temmuz ayında vefat edern GMSİ mükellefinin beyannamesi 4 ay içinde verilmemiş. Şimdi İnternetten pişmanlıkla verme şansım varmı. 6111 sayılı kanunuda seçebilirmiyim. Ayrıca vergi dairesinede dilekçeyle mükellefiyet iptalini yapmak gerekirmi.

Cevap :
Sayın Birben, Bahsettiğiniz beyannameyi pişmanlık hükümlerine göre verebileceğiniz kanaatindeyiz. (Mirasçı sıfatıyla). Mükellefin ölümü ile ilgili bilgiyi vergi dairesine ölüm tarihinden itibaren 1 ay içinde vermeniz gerekirdi. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
31.03.2010 tarihinde Mali Müşavirlik büromu kapattım. 1. ci gecici vergi beyannamesini elektronik olarak verdim. İlerleyen zaman içerisnide Vergi Dairesi İnternet Şifremi iptal etti. Ben 2010 yılı Gelir Vergisi Beyannamesini nasıl vermem gerekiyor. Vergi dairesi internet şifresi vermiyor. Vede Elden verilen beyannameyi kabul etmiyor. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Yıllık gelir vergisi beyannamenizi başka bir meslek mensubu aracılığı ile gönderebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
Şubat 2011 tarihinde sözleşme imzaladığım yeni müşterimin Eylül 2009 'da aynı vergi dairesi sınırlarında adres değişikliği olmuş ancak adres değişikliği vergi dairesine bildirilmemiş, beyannameler eski adresle düzenlenmeye devam edilmiş. Muhtasar beyannameleri eski kira bedeliyle ve eski mal sahibi ile verilmeye devam edilmiş. Eylül 2010 tarihinde vergi dairesince yapılan denetimde adres değişikliği ve de kira bedeli ile ilgili tutanak tutulmuş. Bu sorunu çözmek için nasıl bir yol izlemem daha doğru olur? Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öğten, Vergi dairesine adres değişikliği bildirimini yapıp, muhtasar beyannamelerde de düzeltme yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
İyi günler.Hocam benim sorum gmsi olarak ev sahibi kardeşim. fakat yurtdışına çıkarken evi bana teslim etti.Bende kiracıyı kendim buldum ve hasılat benim adıma yatıryor.Bu durumda beyannameyi kimin adına vermem gerekiyor. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Doğan, GVK 70.maddesine göre gayrimenkul sahibi veya gayrimenkul sahibi gibi, gayrimenkulü kiraya verip kira geliri elde eden kişi yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir. Örneğinizdeki duruma göre beyannameyi siz vereceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.03.2011
Soru :
S.M.yim her ay müşterilerime SM.Mk. tanzim etmekteyim.Vereceğimiz Gelir Vergi Beyanında tevkif edilen vergiler listesi tanzim edilirken "Dönem" bölümünde hangi dönemleri(aylık,3ayl.yıllık)belirtmemiz gerekir.Ayrıca bir müşterinin tüm dönemlerini peşisıra yazdıktan sonramı diğer müşterinin bildirimine geçmeliyiz. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Berber, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde kesinti yoluyla ödenen vergiler bölümüne aynı müşterinize ait bir takvim yılında ödenen vergilerin toplamını, dönem bölümüne de 01.2010-12.2010 yazacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.03.2011
Soru :
Sayın Vergi Mevzuatı Danışmanı; Emekli doktorun 2 adet kiraya vermiş olduğu işyeri gayrimenkulu var. 2010 yılında 1.işyerinden 1.300,00x12=15.600,00 TL. 2.işyerinden ise 390,00x12=4.680,00 TL kira almıştır. Bu durumda Emekli doktorun muafiyeti var mıdır? Yoksa GMSİ Beyannamesi vermesi gerekir mi? İyi Çalışmalar.

Cevap :
Sayın Erol, Gayrimenkul sermaye iradından başka beyan edilecek geliriniz yok ise işyeri kira gelirlerinin brüt toplamı 22.000 TL yi aşıyorsa yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekir. Sorunuzda yazmış olduğunuz rakamlar brüt tutarlar ise beyanname verme sınırını geçmediğinden yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Ancak almış olduğunuz net rakamlar ise brüt 25.350 TL olacağından beyanname verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2011
Soru :
evi kiralayan eşim( kira geliri olan) başka bir evde kirada oturuyoruz kira ödeme makbuzları benim adıma kocanın eşim kira gelir beyanı verirken gerçek usulu seçip kira giderlerini kira gelirinden düşebilirmi

Cevap :
Sayın Fenercioğlu, GVK 74/10.maddesinde belirtilen konut kirası elde edenle, konut kirası ödeyen kişinin aynı olması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2011
Soru :
Merhabalar Yapı denetim firması şirketimize ocak/2011 ayına ait Tevkifatlı fatura kesti fatura elime geç ulaştığından ocak ayına KDV2 beyannamesinde beyan edemedik şimdi ocak ayına KDV2 beyannamesi versem kanuni süresinden sonra verildiğinden vergi dairesi ceza kesermi KDV1 beyannamesi süresinden sonra verildiği zaman verilen ceza gibi teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, Ocak 2011 dönemine ilişkin 2 nolu KDV beyannamesini e-beyanname sisteminden özel onay bölümünde pişmanlık kutucuğunu işaretlemek suretiyle verebilirsiniz. Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere VUK Mük 355.maddesine göre özel usulsüzlük cezası ayrıca kesilir. Ancak, Ocak 2011 dönemine ilişkin 2 nolu KDV Beyannamesi süresi içinde verilmiş olsaydı bu beyanname düzeltme beyannamesi olacağından Mük 355.maddeye göre özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2011
Soru :
SELAMLAR, İYİ ÇALIŞMALAR SORU:Kocholding A.ş 2009 YILI CARİ YIL KARININ İSTİSNA KAZANÇLARA İSABET EDEN KISMINDAN VE FEVKALADE YEDEK AKÇENİN İSTİSNA KAZANÇLARA İSABET EDEN KISMINDAN 2010 YILINDA DAĞITILAN TEMETTÜ (NET=BRÜT) 200.000,00 TL ELDE EDEN ŞAHSIN MENKUL SERMAYE İRADI BEYANI NASIL YAPILIR? ACİL.ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.19/03/2011 İSTANBUL

Cevap :
Sayın Duran, GVK ya göre menkul sermaye iradı elde eden gerçek kişilerin beyana tabi başkaca gelir unsuru olmaması halinde şirketlerden elde ettikleri kar paylarının yarısı GVK 22.maddesine göre gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisnadan sonra kalan kısım 2010 yılı için 22.000 TL nin üzerinde ise yıllık beyannameyle beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2011
Soru :
Benim sorum iki limited şirketin ortak girişim sonucu aldığı ihale için vergi dairesinde adiortaklık kurduk. kdv ve muhtasar beyannamelerini ortaklık adına geçici vergiyi ise nasıl vereceğimiz konusunda karrsız kaldık. 1- ortaklık adınamı vericez 2- ortak olan 2 liited şirkete ortaklı oranlarınca dağıtacakmıyız, eğer dağıtacaksak yapacğımız yevmiye kaydı nasıl olacak? cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılar

Cevap :
Sayın Tozan, Yıllara yaygın inşaat işlemlerinde geçici vergi beyannamesi verilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2011
Soru :
Limited Şirket hissedarı 04/05/2009 tarihinde 250.000 TL'lık hisseyi devralmış. 06/12/2010 tarihinde hissesini 250.000 TL devrini noterden yaptı.Devir ile ilgili bankaya yatan bir para yoktur.Değer artış kazanç beyanı verilmelidir mi?Verilirse vergi tutarı ne olacaktır?Teşekkürler

Cevap :
Sayın Demirsöz, Vermiş olduğunuz örnekteki alış ve satış tutarları aynı olduğundan herhangi bir kar sözkonusu değildir. Dolayısıyla değer artış kazancı olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2011
Soru :
İstifa eden bir personel gelmediği dönemde raporlu olduğunu ve raporunu hastahaneden alarak göndereceğini söylüyor.Firmada buna istinaden internetten SGK çıkışını yaparken eksik gün nedenine raporlu yazıyor.Fakat sonradan eleman raporunun olmadığını dolayısı ile gönderemeyeceğini bildiriyor. Bu durumda işveren aylık beyannameyi verirken pirim gün sayısını tam gün gösterse sıkıntı yaşarmı.Yaşamamak için ne yapmalı. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla Ekin Muharrem AKYOL

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Raporu görmeden işlem yapmanız hata. Bu rapora istinaden yapılan bildirimler hakkında iptal ve düzeltme vermeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.03.2011
Soru :
GMSİ mükellefi (İşyeri kira geliri sebebi ile) 2009 ve 2010 beyannamelerini vermiş ancak 2008,2007 ve 2006 yıllarına ait beyanlarını vermemiştir. Mevcut çıkarılan 6111 sayılı yasa ile matrah arttırımında bulunmak istemektedir.(2006-2007-2008 yılları için)2009 ve 2010 yıllarından İade hakkı söz konusudur. Matrah arttırımı talebinde bulunup mahsuplaşmaya gidebilir mi?

Cevap :
Sayın Korkmaz, 2006-2007-2008 yılları için matrah artırımında bulunulması halinde tahakkuk edecek ve ödenecek vergi 2009-2010 yıllarında tevkif yoluyla ödenen vergilerden iade edilecek vergi oluşması halinde matrah artırımındaki ödenecek vergiden mahsubu sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2011
Soru :
iyi çalışmalar. değerli odamız çalışanları sorum şu şekilde eurobond alış miktarı 580.000 usd alış tarihindeki kur 1,40 bu alış 01.01.2006 öncesi satışı 680.000 usd satış kuru 1,48 alış tarihindeki üfe 100,66 satış tarihindeki üfe 175,46 bu verilere göre eurobond alış maliyetimiz satışı aşmaktadır. bu durumda gelir beyanı yönünden yapmamız gereken nedir?

Cevap :
EUROBONDLARIN FAİZ GELİRLERİ A- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLANLAR Eurobondlardan elde edilen faiz tutarı ihraç tarihine bağlı olmaksızın 2010 yılında da 22.000 TL’yi aşmadığı sürece beyan edilmeyecek. Aşması durumunda, tamamı beyan edilecek. B- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMAYANLAR Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler, dar mükellef sayılıyorlar. Dar mükelleflerin elde ettiği Eurobond faiz geliri, Türkiye’de tevkif (vergi kesintisi) yoluyla vergilendirilmiş kabul edildiğinden, faiz geliri tutarı ne olursa olsun, beyan edilmeyecek. EUROBOND ALIM-SATIM KAZANCI A- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLANLAR 1) 1 Ocak 2006’dan Önce İhraç Edilen Eurobondlar a- Eurobondun alımında ödenen dövizin, alış tarihindeki TL karşılığı bulunacak. b- Bulunan bedel ÜFE endeksindeki artış oranına göre endekslemeye tabi tutulmak suretiyle, maliyet bedeli bulunacak. c- Satışında elde edilen dövizin, satış tarihindeki TL karşılığı bulunacak. d- Endeksleme yolu ile yükseltilen maliyet bedeli ile satış tutarı arasındaki fark TL olarak bulunacak. e- Aradaki farktan 2010 yılı için de 18.000 TL istisna düşülecek. f- Kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecek. 2) 01.01.2006’dan Sonra İhraç Edilen Eurobondlar 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen Eurobondlardan alım satım kazancı elde edilmesi durumunda, bu kazanca herhangi bir istisna uygulanmayacak. Maliyet bedeli endekslemesi yapıldıktan sonra, bulunacak kazancın 2010 yılında 1.090 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecek. Ayrıca, endekslemenin yapılabilmesi için, artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekecek. B- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMAYANLAR Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler (dar mükellefler) eurobondun ihraç tarihi ne olursa olsun, alım-satım kazancını beyan etmeyecekler. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2011
Soru :
Gelir Vergisi mükellefiyeti olan bir kişi ayrıca konut kira geliri de elde etmektedir. Aynı zamanda konut kirası ödediği için, Gelir Vergisinde Kira beyanı hesaplarken gerçek gelir usulunü seçmek istiyor. Bu kişi ödediği kiranın tamamını gider olarak yazabilecek mi, yoksa istisna indirimi yapamadığı halde gerçek gider yöntemindeki hesaplamayı mı uygulayacak. (Gerçek gider = Vergiye tabi Hasılati*Toplam gider/Toplam Hasılat)

Cevap :
Sayın Kaya, GV mükellefinin GMSİ yanısıra ticari, serbest meslek ve gerçek usulde zirai kazanç elde etmeleri halinde konutlara ilişkin istisnadan yararlanamazlar. Sorunuzda vermiş olduğunuz formül sadece GMSİ elde eden ve istisnadan faydalananlar için kullanılan bir orandır. Gerçek usulde giderleştirme tercih eden gelir vergisi mükellefleri ödedikleri konut kira bedelinin tamamını GMSİ hasılatından indirebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2011
Soru :
bir firmada bağımlı çalışırken bu firmamnın iştirakinin de e-beyanlarını vermek mümkün müdür? örneğin 15 gün bir firmada 15 gün diğer firmada sigortalı gösterilirmek istenirse bunun sonuçları mekslek mevzuatı, vergi ve sgk mevzuatı açısınndan ne gibi sakıncaları vardır? şimdiden teşekkürler ,iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Şahin, Elektronik beyannamelerin şirketin şifresi ile gönderilmesi durumunda bağımlı meslek mensubunun 30 tam gün firmada çalışması gerekmektedir. Bağımlı meslek mensupları sadece 30 gün üzerinden çalıştıkları firmanın beyannamelerini düzenleyen sıfatıyla gönderebilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2011
Soru :
iyi çalışmalar kişinin hiçbir mükellefiyeti yok sadece 2007 yılında alım satımdan dolayı beyan etmesi gereken değer artış kazancını beyan etmemiş bu kişi matrah arttırımını nasıl yapacak ve hangi hadlerden yapacak? teşekkürler

Cevap :
Sayın Barış, - Geliri diğer kazanç ve iratlardan (değer artış kazancı)oluşan gelir vergisi mükellefleri için aşağıdaki matrahlar kullanılacaktır. Bu matrahlar üzerinden %20 vergi hesaplanıp ödenecektir. Bu beyanname elden vergi dairesine verilecektir. 2006 yılı için ..... 6.370 liradan, 2007 yılı için...... 6.880 liradan, 2008 yılı için ..... 7.480 liradan, 2009 yılı için ..... 8.150 liradan, Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2011
Soru :
Sayın yetkili, Öncelikle İyi Çalışmalar. Arsa Sahibi bir kişi 12.01.2010 tarihinde arsayı Müteahhit'e kat karşılığı olarak anlaşarak Noterde Sözleşme yapıyor. Müteahhit firma 27.07.2010 tarihinde arsa karşılığı olan daire tapularını teslim ediyor. (Arsa karşılığı 5 daire alınıyor.) ve teslim aldığı bu 5 daireyi 04.10.2010 tarihinde satıyor. Müteahhit firma ile yaptığımız görüşmede, Asgari işçilik vs. işlemler bitmediğinden arsa sahibi adına fatura kesilmediği beyan edildi. Bu durumda sorumuz şu : 1) Gayrimenkul adedi 1'den fazla olduğundan dolayı ticari kazanç olarak değerlendiriyoruz ve Daire m2 göre KDV hesaplıyoruz bu işlem doğru mu ? 2) Gelir vergisi yönünden bu daire maliyetlerini gider yazmamız veya gelir vergisini nasıl hesaplamamız gerekir.? Değerli yardımlarınız için teşekkürler

Cevap :
Sayın Yılmaz, Müteahhidin size verdiği tapu, kat mülkiyeti tapusu değil, kat irtifakı (arsa payı) tapusudur. Dolayısıyla size henüz bina tamamlanıp teslim edilmediği anlaşılmaktadır. Bina tamamlanıp tapuda cins tashihi yapılarak kat mülkiyeti tapusuna dönüştüğü tarih itibariyle müteahhit size fatura düzenleyecektir. Almış olduğunuz bu daireleri satışa hemen konu ederseniz, elde ettiğiniz kazanç ticari kazanç olacaktır. Metrekareye göre de KDV hesaplanarak fatura düzenlenecektir. Dairelerin maliyet değeri müteahhidin size keseceği faturadaki bedel olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2011
Soru :
iyi günler,benim sorum gmsi ile ilgili olucak.tapusu dedesinin adına kayıtlı olan bir gayrimenkulu torununa şifaen hediye etmiştir. kira geliri torununun banka hesabına yatmaktadır,kira gelir beyannamesini dedenin adınamı yoksa torunu kendi adınamı verecektir. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Erol, GVK 70.maddesinin giriş hükmüne göre gayrimenkul üzerinde tasarruf hakkı olan (mutasarrıfları) kişiler kira geliri elde ediyorsa yıllık beyannameyi de vereceklerdir. Bu hükme göre kira gelirini fiilen torun elde ettiği için GMSİ beyannamesini de torunun vermesi gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2011
Soru :
sn.ismmmo danışma brimi 2010 yılında ödenmeyen geçici vergileri 6111 yasa kapsamında taksitlendirdiğimizde 2010 yıllık gelir vergisi beyannamesinde mahsup yapabilecek miyiz tesekkuler

Cevap :
Sayın Güzeldere, 2010 yılına ilişkin olarak 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk etmiş ve 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan geçici vergilere ilişkin gecikme faizi ve gecikme zamları yerine, 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık ÜFE oranı esas alınarak belirlenen tutar ödenmek suretiyle, bu madde hükmünden yararlanılabilecektir.Bu takdirde, 2010 yılına ilişkin yıllık gelir/kurumlar vergisinin tahakkukunu müteakip ödenecek taksitlerde, vergi aslı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ile Mart veya Nisan/2011 ayında beyan edileceğinden vergi aslının ödenmesi şartı aranmayacaktır. 6111 sayılı Kanun 25/02/2011 tarihinde yayımlandığından bu tarih itibarıyla 2010 yılına ilişkin geçici vergi mahsup dönemi henüz gelmemiştir. Geçici vergi mahsup döneminden önce Kanun hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükelleflerin bu borçlarının yapılandırılmasında geçici vergi tutarları ödenecek taksitler içerisinde yer alacaktır. Ancak, mahsup dönemi geçtikten ve/veya yıllık gelir/kurumlar vergisi tahakkuk ettikten sonra, ödenecek taksitler içerisinde yer alan geçici vergi asıllarının terkin edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, mahsup dönemi geçtikten ve/veya yıllık gelir/kurumlar vergisi tahakkuk ettikten sonra başvuran mükelleflerin geçici vergiden kaynaklı borçlarının yapılandırılmasında geçici vergi aslına ödenecek taksit tutarlarında yer verilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2011
Soru :
GMSİ BEYANINDA HİÇ BULUNMAYAN BİRİSİ İLGİLİ YILLAR İÇİN MATRAH ARTTIRIMDAN YARARLANABİLİRMİ. VERGİ DAİRELERİNDE PİŞMANLIKLA BEYAN ETMENİZ GEREKİR DENİYOR BİZE.. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Önal, Matrah artırımı formatında beyanname vererek 6111 Sayılı Yasadan faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.03.2011
Soru :
Değerli üstadım öncelikle tüm camiamıza kolay gelsin.Sorum şöyle Firmamız iştigal konusu ile ilgili olarak yapmış olduğu satışları Tek düzen hesap planı gereği 600 hesaplarda toplamakta ve karşılığında doğan kdv yi ise 391 hesaplara intikal ettirmektedir.Ayrıca firmamız ortak kullanmış olduğu elektriği diğer firmaya yansıtma faturası düzenleyerek kesmektedir.Ayrıca firmamıza ait olan araçlar arasıra kiraya verilmekte ve bunun karşılığında fatura edilmektedir.Bu gelir kalemleri ise diğer gelirler hesabına aktarılmakta kdv ise 391 hesap altında ilave edilecek kdv olarak tutulmaktadır. Ancak beyanname doldururken 600 hesaplardaki satışlar beyannamenin matrah kısmına yazımakta kdv hesaplanan kdv bölümüne intikal ettirilmektedir.Ayrıca elektrik ve kira faturalarının matrahları beyannamede belirtilmeden kdv leri ilave edilecek kdv bölümüne eklenmektedir.Sonuç olarak hesaplanan kdv+ilave edilecek kdv toplam kdv kısmını oluşturmaktadır.Buraya kadar sorun olmadığı kanaatindeyiz.Ancak kesmiş olduğumuz elektrik ve kira faturaları 5000 tl.nin üzerinde olunca bs formu ile bildirilmektedir.Asıl sorun burada başlamakta vergi idaresi bs ile kdv beyannamesini karşılaştırdığında matrah farkı bulunduğuna dair firmamızdan savunma istemektedir.Diğer gelirlerinde matraha ilave edilip edilmeyeceği ve hesap planında satış hesabında tutarsak tek düzen hesap planının yanlış uygulandığı konusunda sıkıntı olup olmayacağı hakkında değerli görüşlerinizi rica ederiz.Saygılar

Cevap :
Sayın Çelik, Esas işiniz ile ilgili satışlarınızı 600 hesapta takip etmeniz doğrudur. Ancak bahsetmiş olduğunuz diğer gelirleri de 600 hesapta alt hesap açarak takip etmeniz halinde Bs formlarındaki sıkıntı giderilir üstelik ilave KDV bölümünü de kullanmazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.03.2011
Soru :
İyi çalışmalar, 2010 yılında GMSİ ve MSİ elde eden şirket ortakları var. Elde edilen MSİ nin yarısı vergiden istisna kalan kısım 22000 TL yi aşması durumunda vergilendirilir diyor kanun. Ancak Yaptığım bazı araştırmalar neticesinde iki farklı görüşe ulaştım. GMSİ ve MSİ toplamı 22000 TL yi aşıyorsa MSİ yi de dahil edeceksin. Aşmıyorsa SAdece GMSİ yi yazacaksın deniyor. Diğer görüş te MSİ ayrı GMSİ ayrı diyor. Kanunda da gayrimenkul ve menkul sermaye iradı kelimesi geçtiğindne dolayı yorumlar farklılaşıyor. Ortağın 35.000 TL GMSİ var. MSİ nin yarısı 19.000 TL yapıyor.Aslında sınırı aşmıyor. Şimdi biz bu MSİ yi beyannameye dahil edecekmiyiz etmeyecekmiyiz. İvedi olarak yardım ederseniz çok sevinirim.

Cevap :
Sayın Kars, GVK 86-1/c maddesine göre VERGİYE TABİ GELİR TOPLAMININ GVK 103.maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşması koşuluyla Türkiye de tevkifata tabi tutulmuş olan birden fazla işverenden elde edilen ücretler, MSİ ve GMSİ yıllık beyannamede toplama dahil edilecektir. Madde metninden anlaşılacağı üzere sizin örneğinizde vergiye tabi gelir MSİ ve GMSİ nin toplamından oluşmaktadır. Tevkifata tabi tutulmuş olan MSİ ve GMSİ toplamı 2010 yılı için 22.000 TL yi aştığı için yıllık beyannameye iki gelir unsuru da dahil edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.03.2011
Soru :
İyi Çalışmalar 2010 döneminde Kar dağıtımı yapan LtdiŞti. ortaklarına ait Mart 2011 döneminde verilecek MSİ GV beyannameleri için Ek4 Aracılık sözleşmesi yapmak zorundamıyım. Bildirimi sisteme girmeden beyannameyi gönderirsek sorun olurmu? (2011 döneminde kar kağıtımı yapılırsa 2012 mart döneminde verilecek MSİ GV beyannameleri için Ek4 aracılık sözleşmesi ne zaman yapılmalıdır)

Cevap :
Sayın Taş, Geliri diğer kazanç ve iratlar, MSİ, ücret kazancı, GMSİ den oluşan gelir vergisi mükelleflerinin münferiden beyannamelerinin gönderilebilmesi için Ek 4 Aracılık Sözleşmesinin düzenlenip sisteme bilgi girişinin yapılması gerekir. 2010 yılı beyannamelerini geçiş süreci olmasından dolayı sistem sözleşme girişi yapılmaksızın da kabul etmektedir. Ancak 2012 yılında yapılacak 2011 beyanları için mutlaka sözleşmenin düzenlenmesi ve sistemi bilgi girişinin yapılması gerekmektedir. Aynı şahsa ait gelir vergisi beyannamelerini sürekli siz gönderiyorsanız bu dönem Ek 4 düzenleyebilirsiniz, iptal etmediğiniz müddetçe de geçerliliğinin koruyacağından 2012 yılında tekrar Ek 4 düzenlemeksizin beyannameleri gönderebilirsiniz, dilerseniz 2012 yılında da beyannameyi göndermeden önce de yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.03.2011
Soru :
benim sorum 2008 yılında bir firmadan alışlarımızdan dolayı 2008 yılına düzeltme beyanlarını yaptık fakat ihtirazi kayıtla verdik. kdv beyannamelerimizi tahakkuk ettirip süresinde ödedik fakat dava açtık davamız devam etmektedir. Davadan vazgeçip 6111 sayılı yasadan faydalanmak istiyoruz vergileri ödemiş olmamız bu kanundan faydalanmamızı etkilermi?

Cevap :
Sayın İşbilen, İhtirazi kayıt ile vermiş olduğunuz beyannamedeki vergiyi ödemiş iseniz, 6111 sayılı kanunun 2. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre borç yapılandırılması olmaz. Çünkü borç yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.03.2011
Soru :
2009 Kurumlar Beyanını kanuni süresinde verdik ancak 2 ay ödemesi gecikmeli yapabildik. Matrah Arttırımında yüzde beşlik indirimden faydalanamaz mıyız ? Teşekkürler Kolay gelsin.

Cevap :
Sayın Örki, 6111 Sayılı Yasaya göre matrah artırımı yapılan yıllara ilişkin yıllık beyannamelerin süresinde verilip, süresi içinde ödenmesi gereklidir. Aksi takdirde %5 lik indirimden faydalanamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.03.2011
Soru :
iyi günler üstadım benim sorum v.u.k 405 seri numaralı genel tebliği ile ilgili ben müşterime sadece danışmanlık hizmeti veriiyorum elektronik beyannemelerini göndermiyorum müşteri ile elektronik beyanname aracılık sözleşmesii yapacakmıyım.

Cevap :
Sayın İboalev, Müşteriniz kendi şifresiyle beyannamelerini elektronik ortamda gönderiyor ise sizin herhangi bir bilgi girişi yapmanıza gerek yoktur. Ancak beyannameler sizin şifreniz ile gönderiliyorsa mesleki sözleşme ve 3 nolu Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi düzenlemek zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.03.2011
Soru :
340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin E-BEYANNAME ARACILIK VE GÖNDERME SÖZLEŞMESİ yapmak zorundadır. Yalnız 2011 yılı ocak ve şubat aylarında mükellefiyetini kapatan mükellefler için e beyanname aracılık ve gözdeme sözleşmesi yapmak gerekmektemidir. Ayrıca yapılacak olan sözleşme ne şekilde ve nekadar süre içersinde kapatılacaktır. Özet; 2011 yılı içersinde ocak ve şubat ayı içrisinde mükellefiyetini kapan mükellef için meslek mensubu nasıl bir yol izlemelidir. saygılarımızla smmm efraim sucuoğlu

Cevap :
Sayın Sucuoğlu, İşyerinin 2011 tarihinde kapanması halinde 2011/1 dönem 3 aylık muhtasar ve 2011/1. dönem Gelir geçici ve 2012 Mart döneminde yıllık beyannamelerin gönderilebilmesi için iptal ve fesih işleminin 25/Mart/2012 tarihinden sonraki 15 gün içinde yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu konu ile ilgili 405 Nolu Genel Tebliğinde özel bir düzenleme olmadığı için yukarıdaki yorum yapılmıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.03.2011
Soru :
değerli üstad,, 01 mart'ta sözleşmelerimi yaparak internet üzerinden bildirdim. mesleki sözleşmelerim için damga vergisi ödeyebilmem için damga vergisi mükellefiyeti açtırdım ve e-beyan olarak vereceğim. Bu beyanı 23 nisan akşamına kadar vereceğim. Takip eden aylarda D.V. beyanı boş olarak verecekmiyim ? yoksa mükellefiyetimi iptal mi ettirmem gerekir. UYGULAMAM DOĞRU MU ? ÇOK TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, Sürekli Damga vergisi sürekli mükellefiyeti açtıranlar, işlem olmayan aylar için beyanname VERİLMEYECEKTİR. Beyanname verilmeyeceğine ilişkin dilekçe de verilmeyecektir. Damga Vergisi mükellefiyetinizi kapattırmayın. Sürekli açık kalmasının bir sakıncası yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2011
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Mükellef 2010/ 4. Dönem g.geçici vergisini ödeyememiştir. Bugün , yani 11/03/2011 itibariyle ödeme imkanı olmuştur. 01 Mart itibariyle 2010 yıllık gelir vergisi beyan süresi başlamış olduğu dikkate alınırsa, 4. dönem geçici vergisini ödetip, yıllık beyanda mahsup yapmak mı uygundur, yoksa, geçiciyi ödetmeden, yıllık beyanda sadece 01 Mart’tan önce ödenmiş olan geçicileri mahsup ettirerek, yıllık beyanı hazırlamak mı daha uygundur. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Yıllık Gelir vergisi beyannamesi verilme tarihine kadar geçici vergiyi öderseniz mahsubunu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2011
Soru :
ticari kazanç sahibi bir mükellef matrah artırımında bulunursa 2006-2009 yıllarında beyan etmediği değer artış kazancından da yararlanmış olurmu ? ayrıca kurumlar da bilanço düzeltmesinde kasa ve ortaklardan bahsediliyor,bağlı ortaklıktan olan borç ve alacaklar için ne yapılacak.teşekkürler

Cevap :
Sayın Aktay, Ticari kazanç sahibi olanlar Ticari kazançları için matrah artırımında bulunurlar söz konusu kişinin ayrıca değer artış kazancı mevcut ise ayrıca bu konuda matrah artırımından yararlanabilir. Bağlı ortaklardan olan alacaklar, ortaklardan olan alacak olarak değerlendirilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2011
Soru :
Sayın İlgili, defterini tutuğum, şahıs işyeri 28/02/2011 tarihinde işyeri kapanışını yaptım. 2011 yılı için sözleşme yapmamıştım. 405 GT gereği, bu şahıs için ek:3 sözleşmesini maliye bakanlığı sistemine kaydetmelimiyim? Bu kişiye ait 2011/2 KDV, 2011/1-3 Muhtasar, 2011/1.Geçici V., 2011 Y.Gelir V. beyannamelerini gönderirlen sorun yaşayabilirmiyim? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kadız, Bahsettiğiniz müşteriniz için 2011 yılına ilişkin Ek 3 ve hizmet sözleşmelerinin sayı ve tarihlerini girmeniz gerekir. İşyerinin 28/02/2011 tarihide kapanması halinde 2011/1 dönem 3 aylık muhtasar ve 2011/1. dönem Gelir geçici ve 2012 Mart döneminde yıllık beyannamelerin gönderilebilmesi için iptal ve fesih işleminin 25/Mart/2012 tarihinden sonraki 15 gün içinde yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu konu ile ilgili 405 Nolu Genel Tebliğide özel bir düzenleme olmadığı için yukarıdaki yorum yapılmıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2011
Soru :
merhaba :Süresinden sonra Kdv veya stopaj beyanlarına ilişkin düzeltmelerede özel usulsuzlük ceza uygulanıyormu ?

Cevap :
Sayın Çetinkaya, Süresi içinde verilen Vergi beyannameleri için düzeltme yapılırsa Özel Usulsüzlük cezası kesilmez. Süresi içinde verilmeyen Vergi beyannamelerine özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2011
Soru :
2010 yılına ilişkim menkul sermaye iradı olan mükellef gelir vergisi beyannamesi düzenleyip intenetten göndememi istemektedir. postacılık sözleşmesi düzenleyip bildirmeme gerek varmıdır saygılarımla

Cevap :
Sayın Aksoy, 2010 yıllık beyannamelerinin gönderilmesi için Ek-4 formu düzenlenmeden de beyannameler verilebilir sistem kabul ediyor. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2011
Soru :
Merhabalar kira geliri elde eden bir mükellef daire kendi üzerinde olmasına karşın kira gelirini banka üzerinden annesinin hesabına yatmakta ve annesi parayı almakta sormak istediğim bu kira gelirini daire sahibi mi beyan etmeli yoksa annesimi teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, GVK 70.maddesinin giriş hükmüne göre gayrimenkul üzerinde tasarruf hakkı olan (mutasarrıfları) kişiler kira geliri elde ediyorsa yıllık beyannameyi bu kişiler verecektir.Sizin örneğinizde parayı alan ve tasarruf eden kişi anne mükellef olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2011
Soru :
gelir vergisi beyannamesini gönderirken,mükellef 4. dönem gecici vergisi gecikmeli ödemiş.. gelir vergisi beyannamesi gönderdiğimizde 2010 yılı içerinde ödenen gecici vergi beyanname ile uyuşmadığına dair mesaj bildiriyor... öğrenmek istediğim gecici verginin geç ödenmesi o gecici verginin gelir vergisinden düşülemeyeceğine dair bir durum mu var... cezalı vergi dairesinden ödemiş... mesaja rağmen göndersek bir problem olur mu teşkkürler

Cevap :
Sayın Demir, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini göndermeden önce herhangi bir tarihte ödeme yapmış iseniz hesaplanan vergiden mahsubunu yapabilirsiniz. Teknik aksaklık konusunda GİB arayınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2011
Soru :
11.09.1998 tarihinde 140.000,00 TL bedelle alınmış olan arsa 09.09.2005 tarihinde yapılan sözleşme ile 19 daire karşılığı mütahati verildi. Mütahit 2007 yılının 8.ayında daireleri teslim etti. 2010 yılı mart ayında 142.000,00 TL'ye, 2010 yılı nisan ayında 100.000,00 TL'ye, 2010 yılının mayıs ayında da 140.000,00 TL'ye 3 daire sattık. Kalan dairelerde kiracılar var. Mükellefimin GMSİ beyanına bu işlemlerle ilgili herhangi bir değer artış kazancı eklenecekmi, eklenecekse hesaplaması nasıl yapılacak. Şimdiden Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Göksu, Bahsettiğiniz konuyla ilgili müşterinizin elde ettiği kazanç birden fazla gayrimenkulün satılmasında dolayı değer artış kazancı olmayıp ticari kazanç sayılacaktır. Müşteriniz ticari kazanç olarak gelir vergisi mükellefiyeti açtırıp yıllık gelir vergisi beyanını diğer kazanç ve iratlar olarak değil, ticari kazanç olarak yapacaktır. Satmış olduğu dairelere ilişkin metrekaresine göre de KDV hesaplayarak fatura düzenlemesi gerekir. Satış işleminin yapıldığı dönemlere ilişkin pişmanlıkla KDV Beyannamesi vermeniz gerektiğini hatırlatırız. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2011
Soru :
Merhaba , Web sitesinde yer alan açıklama ve özet tablolarında göremediğim için soruyorum. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu kapsamında ilgili ayda beyan edilmemiş 2008 yılına ait bir sözleşmenin damga vergisi 6111 sayılı yasa kapsamında beyan edilip ödenebilir mi ? Bu durum yasa kapsamındaysa kendiliğinden beyan yoluyla mı beyan edilecek ? Vergi Aslı + değerleme oranı mı ödenecek ? Teşekkurler

Cevap :
Sayın Tanış, 6111 Sayılı kanundaki pişmanlık hükümlerine göre ilgili dönem için pişmanlık hükümlerine göre işlem yaptırabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2011
Soru :
Sn Danışman, serbest meslek mensuplarının yapmış olduğu mesleki sorumluluk sigortası bedelleri deftere kayıt edilerekmi giderleştirilmelidir yoksa beyannamede mi indirim konusu yapılmalıdır? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Uysal, GVK 68/1 ile 7. fıkralarına göre, mesleki sorumluluk sigortası bedellerini Serbest meslek defterine yazacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2011
Soru :
2010 YILINA AİT KESİNLEŞMİŞ VERGİ BORÇLARIMIZ BULUNMAKTADIR.2006-2009 YILLARINA AİT VERGİ BEYANNAMELERİMİZİ ZAMANINDA VERDİK VE DÜZENLİ OLARAK ÖDEDİK.2006 İLE 2009 YILLARI ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ BEYANLARIMIZLA İLGİLİ OLARAK MATRAH ARTTIRIMINDA BULUNURSAK %15 DEN Mİ YOKSA % 20 DEN Mİ VERGİ ÖDEYECEĞİZ. SAYGILARIMLA.

Cevap :
Sayın Atabey, Yukarıda bahsettiğiniz kurallara uyulmuş olması koşulu ile matrah artırımı için hesaplanacak vergi %15 dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2011
Soru :
İYİ GÜNLER, 2010 YILI TEMMUZ AYINDA KAPATMIŞ VE ARACILIK SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN BEYANLARINI GÖNDERDİĞİM(2010 YILI İÇİNDE) ŞAHIS FİRMASI İÇİN GV BEYANI GÖNDERECEĞİM 405 SIRA NOLU TEBLİĞE GÖRE YENİDEN 4 NOLU SÖZLEŞMEYİ DOLDURMAM GEREKİYOR MU

Cevap :
Sayın Uygun, Bahsettiğiniz konuyla ilgili web sayfamızda detaylı açıklamamız bulunmaktadır. Açıklamamızı okursanız bu konuyla ilgili herhangi bir girişe gerek olmadığını göreceksiniz. Detaylı bilgi için lütfen yazımızı okuyunuz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2011
Soru :
İYİ GÜNLER, ŞİRKETLERİN KENDİ BEYANLARINI GÖNDEREBİLMELERİ İÇİN HANGİ ŞARTLARI TAŞIMALARI GEREKİR. BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ

Cevap :
Sayın Uygun, Kurumlar Vergisi Mükellefi şirketlerin kendilerinin şifre alabilmeleri için ya belli bir ciroya ulaşmaları gerekir veya bünyelerinde 30 gün fiili çalışan (bağımlı) meslek mensubu bulundurmaları gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2011
Soru :
İyi günler , okuduğum soru cevaplarda benzer bir açıklama bulamadığımdan cezaya maruz kalmamak için danışmam gerekmektedir..405 nolu tebliğde meslek mensupları kendi beyannamelerini ek 3 yapmadan gönderebilecekleri tabiidir denilmektedir.Ayrıca bu konuda vermişl olduğunuz cevaplarda da Serbest Meslek Faaliyetinde bulunan Serbest Meslek Erbapları kendi beyannamelerini kendi şifreleri ile sözleşme girişi yapmadan göndereceklerdir diyorsunuz.Tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunan şirketlere atıf yapmadan açıklama yaptınız. Benim aklıma takılan tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunan yani ... SMMM LTD.ŞTİ.olan meslek mensupları da aynı şekilde tebliğden önce olduğu gibi ek 3 düzenlemeden ve sözleşme girişi yapmadan şirketin beyanlarını şirkete verilmiş olan e-beyan şifresi ile göndermeye devam edebileceklermidir? Teşekkürler,

Cevap :
Sayın Cebiroğlu, 405 nolu tebliğde meslek mensuplarının kendi beyannameleri için Ek 3 numaralı sözleşme yapmaları gerektiğine ilişkin bir düzenleme sözkonusu değildir. SMMM ler kendi şifrelerini 2 nolu sözleşme gereği vergi dairelerinden almışlardır ve bu bilgiler vergi idaresinin bilgisi dahilindedir. Dolayısıyla serbest meslek erbaplarının böyle bir bildirim yapmaları sözkonusu değildir. SMMM LTD şirketlerinde de yukardaki açıklamalar geçerlidir. Ancak, SMMM LTD ŞTİ ortaklarına kar payı dağıtılması halinde ortakların elde edeceği kazanç menkul sermaye iradı olacaktır. Dolayısıyla yıllık gelir vergisi beyannamesinin LTD şirketin şifresiyle gönderilebilmesi için 3 nolu sözleşmenin yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
Üstadım, benim sorum elektronik beyan ve sorumluluk sözleşmesi tarihinin ilk beyan gönderme tarihi olan 2004 ve sonraki yıllar baz alınarak mı yazılacak, yoksa 2011'de yenileyerek yaptığımız yeni hizmet sözleşmesi ve yeni elektronik beyan sözleşmesi tarihini mi yazmak gerekir. 2011 yazarsak 2010 ve önceki yıllara ait düzeltme beyanlarını verirken sorun yaşar mıyız. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Şahin, Yeni düzenlemiş olduğunuz sözleşmelerin düzenleme tarihlerini sisteme girebilirsiniz. Önceki dönem beyannamelerinin gönderimi ile ilgili bir sıkıntı olmamaktadır. Sözleşmelerin düzenlenme tarihi ile sorumluluk tarihleri farklıdır, sisteme sözleşmelerin düzenlenme tarihleri yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
Üstat benim sorum 6111 sayılı torba yasadaya göre bugün yapacağımız pişmalık hükümlerine göre vereceğimiz düzeltme beyannamelerinde tahakkuk edecek vergiler ve usulsüzlük cezalarını taksitlendirebiliyormuyuz teşekkürler

Cevap :
Sayın Ekiz, Usulsüzlük cezasının taksitlendirilmesi olamaz vergilerin taksilendirilmesi olur. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
Merhaba, Benim sorum kira gelirlerinin beyanı ile ilgili olacak. Mükellefin 3 adet gayrimenkulu tapuda kendisi adına ama kira sözleşmeleri ve kira bedelini alan eşi ve iki kızıdır. Bu durumda çok farklı görüşler var, kira geliri beyannamesini tapuda kayıtlı kişimi vermeli yoksa kira sözleşmesi adına yapılan ve fiilen parayı alan kişilermi vermeli ? Eğer bu konu ile ilgili kanun yada tebliğ varsa belirtirmisiniz lütfen? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Şener, GVK 70.maddesinin giriş hükmüne göre gayrimenkul üzerinde tasarruf hakkı olan (mutasarrıfları) kişiler kira geliri elde ediyorsa yıllık beyannameyi de vereceklerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
Gelir Vergisi Beyannamesi ile sormak istediğim. 1- Şirket Ortaklarımıza Ücret Ödemesi Yapmaktayım iki adet şirketten ayrı ayrı yaptığım ücretlerde 2.işveren olan firmada 22.000 Sınırı geçmekte iki ücreti beyanname ile beyan edicem, Şahsa aynı zamanda başka bir şirketten kar payı dağıtımı yapılmıştır. Toplam Brüt Kar Payı 31.105,96 TL Yarısı 15.552,98 TL 1.İşveren : 84.146,45.- 2.İşveren : 25.276,48.- 3.Kar Payı : 31.105,96-%50=15.552,98 Gelir Beyannamesine Kar Payı Geliri olan 15.552,98 Eklenecekmi ? 2. Aynı şekilde Tek işveren Ücreti olan biri eğer Kar payı için beyan sınırını geçiyorsa Kar Payı İçin beyanname verecek aynı şekilde bu Ücret Gelirini beyanına ilave edecekmi Yoksa Tek işveren ücreti olduğundan dolayı beyan dışımı bırakacak. İyi Çalışmalar ALİ SİPAHİ

Cevap :
Sayın Sipahi, GVK 86/1-c maddesindeki açıklamaya göre beyana tabi gelirinin toplamı GVK 103.maddesindeki 2 gelir dilimini aştığından 84.146,45+25.276,48+15.552,98>22.000 (2010 yılı beyanı için 22.000) tamamı yıllık beyannameye dahil edilecektir. Tek işverenden alınan ücretler yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
Merhaba , GVK 89. maddesinde gelirden yapılacak indirimlerde Eğitim ve Sağlık harcamaları beyan edilen gelirin % 10'u . Benim sormak istediğim sadece eğitim veya sadece sağlık olursa indirim oranı yine de % 10 mu dur?.Yasada bunu açıkça ifade eden bir oran göremedim. İyi çalışmalar ,

Cevap :
Sayın Caymaz, Beyan edilen gelirin %10 u kadar eğitim ve sağlık harcamalarını indirim konusu yapabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
üstat iyi çalışmalar malumunuz e-beyanname girişi yapılabilmesi için mesleki sözleşme ve ek-3 bilgilerinin 15/3/2011 kadar girilmesi gerekmekte peki biz kendimize ait beyanlarıda kendi kullanıcı şifremizle göndermekteyiz. kendimize ait bilgileride mükellefleri kaydettiğimiz gibi adı geçen internet vergi dairesi sitesine kayıt edecekmiyiz.teşekkürler

Cevap :
Sayın Dingiloğlu, Serbest meslek erbapları sisteme kendi beyannamelerini girmek için herhangi bir bildirimde bulunmayacaklardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
Sayın Danışmanlarımız. Ltd.Şti.Ort.nın kar dağıtımı için MSİ.den dolayı GV.beyanı vereceğiz.Adi Ort.lara ait GV.beyanları ve müşterimiz dışındaki kişilere ait GMSİ.beyanında bulunacağız.Hizmet karşılığı bedeli Ltd.veya Adi Ort.ünvanına kesiyorum.Bu gibi şahısların beyanı için hangi tür sözleşme yapmam gerekir.veya sözieşme yapmadan bu işlemleri e bayen ile yapabilirmiyim.Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Kara, Adi Ortaklık ve Kollektif şirket şeklinde müşterisi olan üyelerimiz, Bilgi girişlerini yaparken Adi ortaklık veya Kollektif şirketin Vergi numarasını yazacaklardır. Adi Ortaklığın veya Kollektif Şirketle yapılacak mesleki sözleşmenin ve (3) Nolu Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin yanı sıra Adi Ortağın veya Kollektif şirket ortağının Geçici vergi ve Yıllık Beyannamelerinin gönderilebilmesi için bu kişilerle ayrıca meslek sözleşmeyle beraber (3) Nolu “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” de yapılacaktır. GMSİ beyanları ile ilgili Ek 4 düzenlemeniz gerekir. Ek 3 düzenlemiş olduğunuz müşterinizle ilgili ayrıca Ek 4 düzenlemenize gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
2010 yılına ait GMSİ den dolayı verilecek olan yıllık gelir beyannameleri için 4 nolu aracılık sözleşmesi yapmak zorundamıyız.

Cevap :
Sayın Yüksel, 2010 yılına ilişkin sistem herhangi bir sorgulama yapmadığından Ek 4 bildirimi yapmadan beyanname gönderebilirsiniz. Ancak 2011 beyannameleri için Ek 4 yapmak zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
2011 yılından itibaren defterini tutmaya başladığımız bir limited şirkete hizmet sözleşmesi yapmış bulunmaktayız. Ancak ilgili şirket beyannamelerini kendi aldığı E-beyanname şifresiyle Göndermektedir. Biz bu şirketle E-beyanneme aracılık ve sorumluluk sözleşmesi ve girişi yapmak zorundamıyız.

Cevap :
Sayın Yüksel, Kendi şifreleri ile beyanname gönderen mükellefler için 405 nolu Genel tebliği hükümlerinin uygulanması sözkonusu değildir. Dolayısıyla, Hizmet Sözleşmesi yapmış olduğunuz müşterinize ilişkin elektronik ortamda bildirim yapmanıza gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
Merhaba, 31.01.2011 tarihi itibarıyla mukellefimin iş yeri kapanışını bildirmiş olup ocak/2011 faaliyet dönemi ile ilgili kalan 3 aylık muhtasar,1.Dönem Geçici Vergi ve 2011 Gelir Vergisi Beyannamesini yapabilmek için SMMM sözleşmeyi 07.03.2011 tarihi itibarıyla imzalatmış olup dama pulu beyannamesini vergi dairesine yatırdım. Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesini de 14.01.2011 imzalatmıştım.Bu durumda İnternet vergi dairesinde bildirmiş olduğum Aracılık ve sorumluluk sözleşmesinin iptalini hangi tarihte girmeliyim ki tarafıma usulsüzlük cezası kesilmesin? Bir de İSMMMOdasına bildirmem gereken 2011 yılı mükellef listesinin içinde bu mükellefi de dahil edecek miyim?Saygılarımla

Cevap :
Sayın Çalışan, 2011 yılında işyerini kapatan müşterilerinizin 2012 Mart ayında verecekleri Yıllık beyannemeyi verdikten sonra fesih ve iptal işlemini yaptırınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
E Beyaname için sözleşmelerin internet ortamında bildirilmesine dair ilk açıklamada her iki sözleşme arasındaki sürenin 30 günü geçmemesi ayrıca Adi ortaklıklarda ortakların her biri ile 4 no'lu postacılık sözleşmesi yapılması önerilmekte iken son gelinen noktada bu 30 günlük sürenin kaldırıldığı, ortaklıklarda her ortakla ayrıca 3 no'lu sorumluluk sözleşmesinin yapılmasının gerektiği açıklanmaktdır. Bu durumda e beyanname sözleşmesi yerine müşterilerle bu sözleşmeyi ilk defa yaptığımız sözleşme yılı olan 2004 yılındaki sözleşmenin tarih ve no'sunu mesleki sözleşme yerine ise 01.01.2011 yenilediğimz yeni sözlşemeyi yazarsak 30 günlük sürenin aşıldığı gibi sanki e beyanname sözleşmesinin mesleki sözleşmenin eki olmadığı gibi bir duruma düşermiyiz. Yoksa her iki bölüme 2011 de yenilediğimiz her iki yeni sözleşmelerin tarih ve numarasını mı yazalım. Yani sözleşme konusunda gelinden son nokta neresidir. Lütfen açıklarmısınız. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sertbaş, Sistem tarafından karşılaşılan aksaklıklar Maliye Bakanlığı tarafından düzeltilmiş olup yazımız da bu çerçevede güncellenmiştir. Son durum yazımızdaki gibidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
MERHABA SERBEST BÖLGEDE BİR MÜKELLEFİMİZ MEVCUTTUR. MÜKELLEFİMİZE AİT 2010 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ VERECEĞİZ. MÜKELLEFİMİZİN İŞLEMLERİ USD OLARAK TUTULMAKTADIR. SORMAK İSTEDİĞİM SORU BİZ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ VERİRKEN GELİR OLARAK USD Yİ TL YE ÇEVİRİRKEN 31.12.10 KUR RAKAMINIMI YOKSA BEYANNAMEYİ VERECEĞİMİZ GÜNÜN DÖVİZ KURUNU MU DİKKATE ALACAĞIZ. TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Mert, Muhasebe kayıtlarını Türk Para Birimine göre yapmak zorundasınız. İşlemlerinizin oluştuğu tarihlerdeki kurları dikkate alarak işlem yapınız. GV Beyannamesinin verilme tarihi 1-25 Marttır. Ancak bahsettiğiniz GV mükellefinin muhasebedeki son kayıt tarihi 31.12.2010 dur. Yıllık gelir vergisi beyannamesinin tanziminde USD biriminin dikkate alınmasının hukuki bir nedeni ve geçerliliği yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
Merhaba, 2010 yılı gelir vergisi beyannamesi hazırlarken 6111 sayılı kanun kapsamında müracat eden mükelleflerin ödenmeyen geçici vergilerinin mahsubunun yapılabileceği sonucunu çıkarttım. Bu uygulamada 2010 yılı 4.dönem ödenmeyen geçici vergi konusunda tereddütlerim oldu. Bana yardımcı olurmusunuz. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Ölmez, Bu konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının 1 Nolu Tebliğ taslağındaki ilgili bölümü inceleyebilirsiniz. Taslak henüz Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2011
Soru :
İyi Günler, 5811 yasa kapsamında 08.12.2009 tarihinde beyanname vermiş 30.06.2009 tarihinde sermaye artırım tescili yapılmıştır.Beyan verme son tarihi 31.12.2009 bu tarihde beyan vermiş olsaydık tescilimiz geçerli olacaktı. Bu durumda kanun gereği 6 ay içinde yapılması gereken işlem yapılmamış oldu. 6111 sayılı yasada artırım yapmayanlar için yeni bir imkan doğduğuna göre bizim tescilimiz geçerli oldu mu? Konu hakkında değerli görüş ve önerilerinizi rica eder. İyi çalışmalardilerim , Sevgi ve Saygılarımla

Cevap :
Sayın Uçar, 5811 sayılı yasaya eksikliğiniz Torba kanun ile GİDERİLMEKTEDİR.-Tesciliniz geçerli hale gelmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2011
Soru :
merhabalar ; İnternet vergi dairesi sitesinde yeni E-beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi girişleri yapılırken meslek mensubu bilgilerinde mühür ve kaşe no isteniyor.ikisinden birini örneğin mühür no yazmamız yeterli olur mu? teşekkürler.

Cevap :
Sayın Çağlayan, Mühür,YMM lerce Kullanılır.Kaşe ise SM veya SMMM lerce kullanılır. Sizin için kaşe numarasının yazılması yeterlidir. Bu bölüm girilmesi zorunlu alanlar içinde yer almadığından yazmasanız bile sistem girişi kabul etmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2011
Soru :
iyi günler, 31/01/2011 tarihinde işyerini kapatan mükellef için 405 sıra nolu vuk tebliği hükümlerince ne yapılmalıdır. sözleşmesi var ama arcılık ve sorumluluk sözleşmesi yok bu durumda beyannameleri 2011/01-03 muhtasar, 2011/01-03 ggv ve 2011 gv beyanları nasıl gönderilecektir. saygılarımla,

Cevap :
Sayın Uygun, 2011 yılında mükellefiyetini kapatan müşterilerinize ait sözleşme girişlerinin sisteme yapılması gerekir. En son beyannamesini gönderdikten sonra sözleşmenin iptalini sistemden gerçekleştirmeniz uygun olacaktır. Aksi halde beyannameleri gönderemezsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2011
Soru :
saygilar ustad.benim sorum su:2010 yilinda brut 54.117 TL.temettu geliri elde etmis bir tam mukelleften 8.117 TL stopaj kesilmis.bu kisinin g.v. beyannamesinde 2.891 TL iade cikiyor.bu kisi bu iadeyi alabiliyor mu?Tesekkur ederim

Cevap :
Sayın Yılmaz, Yıllık beyanname üzerinden Hesaplanan Gelir vergisi, stopajdan az ise doğal olarak iade edilecek vergi çıkacıktır. Bu durumu yıllık beyannamede iade edilecek vergi bölümünde gösterin. 252 Seri Numaralı GVK Genel tebliğ ekindeki Formları doldurarak iade talebinde bulunun. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
Sözleşmelerini imzalattığım mükelleflere ait 3 nolu Aralılık ve Sorumluluk sözleşmesinin girişini yapmış bulunamkatım. Tebliğin ilgili bölümünde Postacılık sözleşimelerininde 15.03.2011 tarihine kadar sistem girişlerinin yapılması gerekliği bildirilmiştir. Örneğin 3 yıldan beri GMSİ Beyanını E Bayanname üzerinden yaptığım mükellefin 2010 dönemi GMSİ Beyanının 20.03.2011 tarihinde yapsak Postacılık sözleşmesinin girişini 19.03.2011 tarihinde yapsak sorun olurmu (15.03.2011 tarihine kadar girilmesi gerekirmi) 15.03.2011 tarihine kadar sisteme girilmesi gereken hangi pozisyomdaki postacılık sözleşmeleridir. İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Şengül, 2010 yılı beyannamelerini sistemden göndermenizde bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Ancak 2011 dönemine ait ve aracılık sözleşmesi ile vermiş olduğunuz beyannameler var ise 15.03.2011 tarihine kadar Ek 4 Aracılık Sözleşmesini düzenleyerek sisteme giriş yapmanız gerekir, aksi halde beyanname gönderemezsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR. 2010 YILI GMSİ BEYANI VERDİĞİM ÜCRET ALMADIĞIM AİLE FERTLERİ İÇİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ YAPMAM GEREKİRMİ

Cevap :
Sayın Karataş, Sistem 2010 yılına ait beyannameleri sorgulamayacağı için bahsettiğiniz aracılık sözleşmesini yapmadan beyannameleri gönderebilirsiniz. Ancak 2011 yılına ilişkin bu tür beyannameleri 2012 yılında vermeden önce 4 nolu Aracılık Sözleşmesini yapıp sisteme girmeniz gerekecektir. Aksi halde beyannameyi gönderemeyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
Merhabalar Kollektif şirket ortaklıkları için, ortaklık adına hizmet sözleşmesi ile 3 nolu E. Beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi de imzalamaktayız. Kollektif şirket ortağı için ayrıca 3 nolu E beyanname ve aracılık sözleşmesinin yanısıra ortak ile hizmet sözleşmesi de imzalamak durumundamıyız ? Odamızın yaptığı açıklamalardan öyle bir anlam çıkartmaktayım.

Cevap :
Sayın Karakoca, Konuya ilişkin web sayfamızdaki görüşümüz Maliye Bakanlığının odamıza yaptığı bilgilendirme görüşüdür. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
Sayın üstadım. 2011/ocak ayında kapanan mükellef v.u.k 405 maddesı geregınce mevcut müşteriler için biligi girişi yapacakmıyız.evet yapacak isek feshi ve iptal işleminide yapacakmıyız.2011/ocak ayında kapanan mukellefın beyan işi 2012 martta bitmektedır. cevabınız için tşk ederım

Cevap :
Sayın Kılıç, 2011 yılında mükellefiyetini kapatan müşterilerinize ait sözleşme girişlerinin sisteme yapılması gerekir. En son beyannamesini gönderdikten sonra (Mart 2012 Gelir Vergisi mükellefleri için) sözleşmenin iptalini sistemden gerçekleştirmeniz uygun olacaktır. Aksi halde beyannameleri gönderemezsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
İyi Günler,xxx SMMM LTD.ŞTİ. ünvanlı ve 5 imza yetkilisi olan şirketin e-beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi girişlerinde mühür/ kaşe numarası sorusuna nasıl bir bilgi yazılacağı konusunda yardımlarınızı rica ediyorum.Teşekkürler,

Cevap :
Sayın Cebiroğlu, Ek3 Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgi girişinde limited şirketin vergi kimlik numarasını sisteme girip getir dediğinizde ekranda zorunlu bilgiler gözükmektedir. Mühür kaşe numarası sorgusu kısmına dilerseniz imza yetkili 5 kişinin bilgilerini girebilirsiniz, dilerseniz boş geçebilirsiniz, sistem kabul ediyor. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
Sayın Üstadım, 07/03/2011 odamızın son yayınlanan sözleşmeler ile ilgili bilgilendirme yazısında adi ortaklılar konusunda hem ortaklık, hem de ortakları adına ayrı ayrı Hizmet ve Ebeyanname aracılık sözleşmesi yapmamız gerektiği belirtilmektedir. Bizler ortaklığın muhasebe ve beyanname gönderme ücretini tarifeyi ve ortak sayısını göz önüne alarak tek bir ücret belirleyerek mükellefle anlaşmaktayız. Şimdi ortaklar adına ayrı ayrı sözleşmeler yapmamız ve ayrı ücretler belirlemiz mükellefleri tedirgin edecektir. Çünkü ortakları için piyasada ayrı ücret kimse ödememektedir. Bu ek hizmet sözleşmelerinde belirtilecek ücretler için ayrıca damga vergisi yönünden sorumlu olmaktayız. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekir? Bence ortakların şahsı için sadece ortaklığın hizmet sözleşmesine ek olarak 3 nolu aracılık sözleşmesinin yapılması daha doğru olmaz mı?

Cevap :
Sayın Pusu, Bu konudaki görüş Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının görüşüdür.Yaptığımız görüşme sonrası bu tür ortaklıklar içinde 3 nolu sözleşme imzalanması gerektiği ifade edilmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.03.2011
Soru :
tasfiye halinde olan ltd.şti. firmalarımız var bir tanesi bu ay diğerleri mayıs ve temmuzda tasfiye sonlanacak sözleşme olarak aracılık ek-4 yapabilirmiyim. beyanname imzalatma zorunluluğu açısından sıkıntı olurmu. teşekkür ederim kolay gelsin

Cevap :
Sayın Altuntaş Şirketler ile tasfiye halinde de olsa 3 Numaralı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi yapmak zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.03.2011
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Gerçek usulde gelir vergisine tabi mükellef, iş yerinde kullanmadığı ve vergi dairesine kaydettirmediği binek otomobilini 2010 yılı içerisinde satmıştır. Elde tutulma süresi 4 yıldan azdır. Satış karı, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek midir? Gayrimenkul sermaye iradında kira geliri olarak, özel araç kira geliri bulunduğu için, Gayrimenkul satış karının beyanında özel aracın bulunup bulunmadığı konusunda tereddüt ettim. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar gelir vergisi kanununun konusuna girmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.03.2011
Soru :
İYİ GÜNLER DİLERİM SORUM KISACA ŞÖYLE GMSİ BEYANNAMESİNİ VERMEMİ İSTEYEN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN KOMŞULARIM VAR BUNLARLA İLGİLİ 1-SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEYECEKMİYİM 2-MAKBUZ DÜZENLEYECEKSEM STOPAJ KESECEKMİYİM VE STOPAJ VARSA NASIL BİLDİRİLECEK 3-BUNLARLA ARACILIK SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAKMIYIM TEŞEKKÜRLER, İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Şahin, Bahsettiğiniz GMSİ beyannamelerinin gönderilmesi için aracılık sözleşmesi yapacaksınız. KDV li Stopajsız S.M Makbuzu düzenleyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.03.2011
Soru :
Bir mükellefim olan ltd.şirket, kendi adına e-beyanname gönderme şifresi almış ve bayannameler kendi şifresi ile gönderilmektedir. Ama şirketle aramızda sadece hizmet sözleşmesi bulunmaktadır. Şirketin ayrıca YMM'i vardır. Bu durumda ben yine aracılık ve sorumluluk sözleşmesi düzenlemek zorundamıyım ? (Şirkette Bağımlı Mali Müşavir'i yoktur)

Cevap :
Sayın Dinçer, Vergi dairesinden kendisi şifre alan Mükellefler (şirketler) kendi beyannamelerini göndermeleri halinde SMMM ler 405 nolu tebliğ ile ilgili bildirimde bulunmayacaklar. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.03.2011
Soru :
İyi günler, e-beyanname gönderme yetkisi alıp tüm beyannamelerini kendilerinin almış oldukları e-beyanname gönderme şifresi ile beyan eden ve aralarında zarar beyan eden de olan ayrıca yıllık serbest meslek kazancı 2.000.000 TL de olan avukat müşterilerimiz de var.Bu avukat müşteriler ile aramızda sadece Mesleki Sözleşmeler mevcuttur.403 nolu tebliğ ile getirilen zorunluluklar karşısında bu avukat müşterilerimiz için nasıl bir uygulama yapmamız gerekiyor.Bu güne kadar tüm beyanlar meslek mensubu olarak bizim şifremiz ile değil kendilerinin vergi dairesinden almış oldukları e-beyan gönderme şifreleri ile yapıldı.Yine aynı uygulamaya devam etmemiz durumunda yani tüm beyannameleri kendilerinin almış oldukları şifreler ile beyan etmemiz durumunda sistem buna acaba izin verecekmidir?Bu konuda nasıl bir yok izlememiz gerektiği konusunda bilgilerinizi rica ediyoruz.Bu arada Mali Müşavirlik şirketimiz 2 ortaklı Limited Şirkettir.Teşekkürler,

Cevap :
Sayın Cebiroğlu, Vergi dairesinden kendisi şifre alan avukatlar kendi beyannamelerini göndermeleri halinde SMMM ler 405 nolu tebliğ ile ilgili bildirimde bulunmayacaklar. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.03.2011
Soru :
sayın yetkili 2010 senesi kapanan ama mart 2011 ve nisan 2011 de gelir ve kurumlar beyanı vereceğimiz firmalar için sözleşme düzenleyecekmiyiz?teşekkürler...

Cevap :
Sayın Şener, 2010 yılına ilişkin yıllık beyannameler için (Kapanan mükellefler)sözleşme yapılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2011
Soru :
(Ek3) ve (Ek4) girişlerimi 2 martta sisteme verdim. Aslında hizmet sözleşmelerimi.mükelleflerin bir kısmıyla halen 2011 ücreti ile mutabakata varmadığım için hazırlamamıştım.Sırf EK3 Ve Ek 4 ü verebilmek için.hazırladığım Hizmet sözleşmelerime ücreti sonra eklemek üzere. ücret bölümünü boş geçerek.hizmet dönemine 1 ocak2011-31 aralık 2011 tr.yazıp.sırayla sayı nosu verdim.tarihlerine ise ilgili firmanın ocak ayı kdv beyanname tahakkuk tarihini verdim: genellikle 22 şubat 2011.Dv süresi geçmemiş olsun diye .Ek3 ve Ek4 sözleşme tr.lerime de hizmet sözleşmelerime verdiğim düzenleme tr ve sayı nosunun aynısını yazdım.SORUM ŞUDUR:1-Ebyn sözleşme tarihlerim 22 şubat 2011 tr.li olduğu için .bu tarihten önce tahakkuk ettirdiğim ebeynnamelerim yönünden Maliye ile bir sıkıntı yaşar mıyım?Yoksa ek3 ve ek4 lerin hepsini iptal edip tekrar tarihlerine 01.01.2011 tr.mi yazmam uygun olur?2-Hizmet sözleşmelerim 1 nüsha.Fotokopisini müşterime vereceğim.Sözleşme DV ni sadece karşı tarafın ödemesini isteyeceğim.Bunun bir sakıncası olabilir mi?Teşekkür ediyor.iyi günler diliyorum.

Cevap :
Sayın Camcı, Ek 3 ve Ek 4 sözleşmelerinin düzenlenme tarihlerinin Şubat ayı olması geçmiş dönem verdiğiniz beyannameler için bir sorun teşkil etmeyecektir. Sözleşmelerin asıllarını kendiniz aldığınız takdirde damga vergilerini sizin ödemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2011
Soru :
İyi günler İSMMMO Danışma Birimi.. Türkiye'de faaliyette bulunan firma web sayfasını yurtdışında ki bir şirkete yaptırmıştır. Yurtdışından gelen fatura için 2 nolu KDV Beyannamesi ile % 20'lik stopaj beyanı yapılacak mıdır? İyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Arslan, Yurtdışından gelen fatura için 2 nolu KDV Beyannamesi ile % 20'lik stopaj yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2011
Soru :
Sayın Yetkili Geliri sadece GMSİ olan bir mükellefimin kiracısı 2010 yılı kirasını eksik yatırdığı halde Tüm kiraları muhtasar beyannamelerde beyan ederek stopajı tahakkuk ettirmiştir. 1-Bu durumda mal sahibi olan kiracım almadığı kiraları beyan etmemesi gerekiyor. 2-Fakat ödenmeyen kiraların kiracı tarafından beyanı yapılıp tevfifat(stopjı) tahakkuk ettrilimiştir.Bu durumda tahsil edilmeyen kiralara ait tahakkuk ettirilen stopajları mükellefim 2010 yılı vergisinden mahsup etmelimi ne yapmalıyım. 2010 Yılı toplam kira ;36.000 TL 2010 yılı ödenen kira ;12,000 TL 2010 yılı ödenmeyen kira :24,000 TL Kiracı tarafından 2010 yılında Muhtasarla beyan edilen kira;36,000 TL Tahakkuku yapılan Stopaj Tutarı;7,200 TL Bu durumda nasıl bir işlem yapmalıyım. Cevabınıza şimdiden teşekkürler Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Dinçer, Gayrimenkul iradı sahibi olan kişi tahsil etmiş olduğu kiraları beyan edecektir. Tahsil edilen kiralara ilişkin stopajı hesaplanan vergiden düşecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2011
Soru :
merhaba . Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması halinde, her ortağın sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekmektedir.yani 2010 yılı kira geliri istisna sınırı 2600 tl yi toplamda aşıyorsa ayrı ayrı gelir beyan edilmeli değil mi.ve bu istisnadan(2600 tl) hisseli tapuya sahip ortaklardan ikisi de (1300 er tl değil ayrı ayrı 2600 tl)yararlanabilir değil mi.

Cevap :
Sayın Erkölencik, Gayrimenkul sermaye iradının hisseli olması durumunda kişiler kira gelirlerini hisseleri oranında beyan ederler. Konut kira geliri istisnasından da her kişi ayrı ayrı faydalanır. (2.600 TL olarak) Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2011
Soru :
Merhaba, Büromda muhasebesini tuttuğum adi ortaklık ile hizmet sözleşmesi ve ebeyan aracılık ve sorumluluk sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak ortaklardan bir tanesinin başka bir adi ortaklıkta hissesi vardır. Ayrıca GMSİ vardır. Diğer adi ortalığın muhasebe işleri, başka meslektaşım tarafından yürütülmektedir. Bu mükellef gelir geçici beyannamesi ile gelir vergisi beyannamesini bana yaptırmakta ve elektronik ortamda gönderttirmektedir. Diğer adi ortaklığın bilanço ve gelir tablosu ile GMSİ yapılan beyannameye ilave edilmektedir. Bu işlem için ayrıca bir sözleşmeye gerek varmıdır. Çalışmalarınız için sizlere teşekkür eder, başarılar dilerim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Çetindemir, Bahsettiğiniz konuya ilişkin detaylı açıklamamız (adi ortaklıkla ilgili) web sayfamızda manşet bölümünde mevcuttur, faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2011
Soru :
iyi günler;mevcut mükellefler için şubat/2011(ocak-2011/aralık-2011 dönemini kapsayacak şekilde) döneminde hem hizmet sözleşmesi hemde aracılık sözleşmelerini yenileyerek sisteme yeni e beyn aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bölümünden giriş yapılması doğrumudur?2011 yılında işlemlerini yapmayacağım yada 2010 yılında mükellefiyeti sona eren ancak 2010 yıllık beyannamelerinin gönderilmesi gereken mükellefler için de sisteme giriş nasıl yapılmalıdır.geçen seneki sözleşme numaraları ile işlem yapılabilinirmi?sözleşmelere ait damga vergilerini kendi adıma dv mükellefiyeti açtırarak ödeyebilirmiyim?

Cevap :
Sayın karaca, Konuya ilişkin web sayfamızdaki yazımız 03/03/2011 tarih ve saat 14.00 itibari ile güncellenmiştir.Lütfen okuyunuz sorularınızın cevabı oradadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2011
Soru :
Merhabalar Kira geliri elde eden bir gerçek kişi Kira geliri 40.000 tl Ücret gelirleri 2 işverenden toplam 15.000 tl ek olarak kendi şirketinden de 30.000 tl huzur hakkı almakta Sormak istediğim ücret gelirlerini gelir vergisi beyannamesinde beyan etmem gerekiyormu eğer beyan ediceksem ücretlerden kesilen gelir vergisini yıllık gelir vergisinden mahsup edebilirmiyim Teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, Verdiğiniz örneğe göre mükellef sadece kira gelirini beyan edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2011
Soru :
VUK 405 e göre sözleşme girişi yapılmayan mükellefin beyanı gönderilemeyecekse kendi beyanlarımız için meslek mensubu olarak sistemde kayıtlımıyız? yoksa (kusura bakmayın mantıklı değil ama başka seçenek olmadığı için yazmak zorundayım) kendimiz içinde sözleşme girişimi yapmamız gerekebilirmi. Kendi adıma son gün böyle birşey ile karşılaşmak istemediğim için bilgilendiriseniz sevinirim Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Yıldız, Gelir Vergisi mükellefi olan SMMM ler kendileri için sözleşme yapmaları veya bilgi girmeleri söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2011
Soru :
2008 yılında 8 ay beyanlar verilmemiş daha sonra topluca verilmiş ve bir sürü ceza - 6111. de bu cezalarla ilgili indirim söz konusu olacakmı.

Cevap :
Sayın Gürsoy, 6111 Sayılı Yasanın özet bilgileri web sayfamızda mevcuttur. Konulara göre web sayfamızdan faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2011
Soru :
Ortaklık şeklinde mesleki faaliyette bulunmaktayız. İnternet şifremizi de ortaklık olarak almıştık. Bu durumda ortak olarak kendi gelir ve geçici v. beyannamelerimizi de gönerebilmemiz için ortaklık olarak kendi kendimizle; ayrıca ortaklık şeklinde faaliyet gösteren müşterilemizle daha önce ortaklık olarak yaptığımız e- beyanname ve mesleki sözleşmelerine ilave olarak her ortakla ayrı ayrı olmak üzere gelir ve geçici v. beyannamelerini gönderebilmemiz için ayrıca sözleşme yapmamızı İnternet V.Dairesi Danışma servisi önermektedir. Aksi takdirde kendimizin ve ortak müşterilerimizin gelir ve geçici v. beyannamelerimizi gönderememe durumu söz konusu mudur.Bu uygulama doğrumudur bu sözleşmelerin damga vergisi ayrıca ödenmeli midir sözleşme numaraları ayrıca mı belirlenecektir. Nasıl bir uygulama yapmamızı önerirsiniz. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sertbaş, Adi Ortaklık ve Kollektif şirket şeklinde müşterisi olan üyelerimiz, Bilgi girişlerini yaparken Adi ortaklık veya Kollektif şirketin Vergi numarasını yazacaklardır. Adi Ortağın veya Kollektif şirket ortağının Geçici vergi ve Yıllık Beyannamesini gönderilebilmesi için bu kişilerle ayrıca (4) Nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” (Postacılık sözleşmesi) yapılacaktır. (Bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığından bugünkü tarih itibariyle edindiğimiz şifai bilgidir.) Adi ortak olan SMMM lerin geçici ve yıllık beyannameleri için de eğer ortaklık şifresi kullanılması halinde her ortak için 4 nolu sözleşmenin yapılması gerektiği kanaatindeyiyz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.03.2011
Soru :
İyi Günler Kendi beyannamemizi göndermek içinde elektronik sorumluluk sözleşmesi yapmamız gerekirmi?

Cevap :
Sayın Ak, Gelir Vergisi mükellefi olan SMMM ler kendileri için sözleşme yapmaları veya bilgi girmeleri söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
İyi çalışmalar Sorum V.U.K. 405 genel tebliğ ile ilgili, müşterim olan mükellef 28.01.2011 tarihinde işyerini kapatmıştır. Söz konusu mükellef ile yaptığım sözleşmeyi ilgili tebliğ gereğince sisteme kaydettim. Ancak müşterimin işyerini kapatmış olması nedeni ile söz konusu sözleşme süresi bitmiş (fesh veya iptal olmuş) olarak da sisteme girilecek midir? Söz konusu mükellefe ait verilmesi gereken 01-03/2011 muhtasar, 01-03/2011 geçici vergi ve 2011 gelir vergisi beyannameleri bulunmaktadır.Sistem süresi bitmiş olarak giriş yapıldığı zaman mükellefe ait beyanname verilemeyeceği eğer beyanname verilmesi gerekirse yeni sözleşme girişi yapılması gerektiği yönünde bir uyarı vermektedir. Bu durumda ne yapılması gerekmektedir?

Cevap :
Sayın Top, 2011 yılı içinde işyerini kapatmış müşteriniz için 405 Nolu VUK Genel Tebliğine göre e sözleşme bilgi girişlerini yapmalısınız. Vergi beyannamelerine ilişkin sorumluluğunuz bittiği dönemde sözleşmeyi iptal etmenizin doğru olduğu kanaatindeyiz. Aksi halde beyannamelerini gönderemezsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
e beyanname sorumluluk ve aracılık sözleşmesi internet girişinde sözleme no ve sözleşme tarihi bilgileri girerken hizmet sözleşmesinin yapıldığı tarih ve no yu giriyorum. ben hizmet sözleşmelerimi ocak ayı içersinde yaptım bu tarihi girmem bana bir sorun çıkartır mı her ikisinde aynı tarhi yazıcam sanırım.

Cevap :
Sayın Söylemez, Hizmet sözleşmesinin tarihi ile Ek 3 Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinin tarihi arasındaki farklılık olmasına rağmen sistem uyarı vermemektedir. İki yere farklı tarih girebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
405 sayılı vuk.tebliğine göre ek 3 ve ek 4 nolu.sözleşmeler hakkında sorulurım var cevaplanmasını rica ederim 1-Kendi beyannamem çin sözleşme yapılacakmı nasıl 2- 31,12,2010 tarihine kapanan iş yerinin yıllık g.vergisi beyanı için sözleşme yapılacakmı beyan nasıl verilece2010 yılı sözleşme bilgileri girilecek ise beyanname verildikten sonra 15 gün içinde iptal verilecekmi süre nasıl hesap edilecek 3- aynı soru 31,12,2010 tarihinde mukavelesi feshedilen mükellefin gelir vergisi içinde geçerli beyanname nasıl verilecek. 4- adi ortaklıkta ortakların yıllıkbeynnameleri için her ortak için de ayrı ayrı sözleşme sözleşme yapılacakmı

Cevap :
Sayın Gültaş, 1-Serbest Meslek Erbapları VUK 340 nolu Genel Tebliğ ekinde Ek:2 ye göre şifre talep etmişlerdir. 405 nolu Tebliğ ise Ek 3 ve Ek 4 Sözleşmelerinin Bildirimine ilişkindir. Dolayısıyla serbest meslek mensupları kendi beyannamelerini herhangi bir sorun olmadan gönderebileceklerdir. 2-3-2010 yılında kapanmış veya sözleşmesi sona ermiş müşterilerinize ilişkin herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Eski müşterilerinizin yıllık beyannameleri sorgulama yapılmadan gönderilebilecektir. 3-4-Adi Ortağın veya Kollektif şirket ortağının Geçici vergi ve Yıllık Beyannamesini gönderilebilmesi için bu kişilerle ayrıca (4) Nolu “Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi” (Postacılık sözleşmesi) yapılacaktır. (Bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığından bugünkü tarih itibariyle edindiğimiz şifai bilgidir.) Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
MERHABA; İTHALAT YAPAN LTD.ŞİRKETİ FİRMAMIZ 2006 YILINDAN 2009 MART AYINA KADAR ÖTV 1 BEYANLARI VERİLMEMİŞTİR.VERİLMEYEN BEYANLARLA İLGİLİ OLARAK VUK.MÜKERRER 355/1.1 İNTERNET ORTAMINDA BEYANNAME VERİLMEMESİ CEZALARI KESİLEREK 04.02.2011 TARİHİNDE TEBLİĞ EDİLMİŞTİR.MALİ AFLA BERABER BU CEZALARIN TAMAMI KALKAR MI? AF KAPSAMINA GİRER MİYİZ? GİRERSEK CEZALARIN NE KADARINI ÖDEMEMİZ GEREKİR? YA DA İTİRAZ SÜREMİZİN DOLMASINA 3 GÜN KALDI. DAVA AŞAMASINI MI SEÇMELİYİZ..? TEŞEKKÜR EDERİM....

Cevap :
Sayın Sidal, Bahsettiğiniz beyannamelerin süresi içinde verilmemesinden dolayı kesilen özel usulsüzlük cezalarının tamamı kaldırılmamaktadır. Sözkonusu cezalar vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen ceza hükmündedir. Bu cezaların hangi safhalarda ne kadarının kalkacağı, ne kadarının ödeneceğine ilişkin detaylı açıklamamız web sayfamızda bulunmaktadır, faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
Sayın Yetkili; Serbset Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'nin şirket ortağı ve müdürü olarak serbest meslek faaliyetimi sürdürmekteyken, ayrıca, herhangi bir mükellefin beyannamelerini göndermemek, muhasebesini tutmamak ve serbest muhasebeci mali müşavir olarak her hangi bir tasdik yapmamak kaydıyla, sadece danışmanlık olarak vergi mükellefiyeti açtırabilir miyim? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Mert, 3568 sayılı meslek yasasına göre SMMM LTD.ŞTİ ortağı olduğuz müddetçe bahsettiğiniz mükellefiyeti açamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
Merhabalar, Beyannamelerini internetten gönderdiğin müşteriler ile yapmış olduğun EK3 ve EK4 aracılık sözleşmeleri ile ilgili internetten bildirim yeterlimi, sözleşmelerinde ücret bölümü bulunmamakta, bunlar için damga vergiside ödenmesi gerekiyor mu? ödenicekse hangi bedel yada bedel üzerinden ödenmesi gerekiyor.

Cevap :
Sayın İleri, Defter tutma veya danışmanlık hizmeti vermiş olduğunuz müşterilerinizle mesleki hizmet sözleşmesinin yanında aracılık ve sorumluluk sözleşmesini (EK 3) de düzenlemek zorundasınız. Aracılık ve sorumluluk sözleşmesini (Ek 3) ve Aracılık Sözleşmesini (Ek 4) VUK 340 nolu Genel Tebliğ ekinde bulabilirsiniz. Sadece beyannamelerini göndermiş olduğunuz müşterileriniz var ise bunlarla Aracılık Sözleşmesini düzenlemek zorundasınız. Ek 3 ve Ek 4 damga vergisine tabi değildir. Damga Vergisi mesleki hizmet sözleşmemiz üzerinden hesaplanarak beyan edilir. Ek 3 ve Ek 4 sözleşmelerine ilişkin sadece bilgi girişleri internet ortamında yapılmaktadır. Detaylı açıklamamız web sayfamızda mevcuttur, faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
Cevabınız için şimdiden teşekkürler. Şirket ortaklarına 2010 da brüt aylık 5.000 TL yıllık brüt 60.000 TL huzur hakkı dağıtımında ortağın bu kazancına istinaden 2011 yılında mart ayında gelir vergisi beyanı vermesi gerekir mi.? Birde gelir vergisi beyanı veren şirket ortakları ödedikleri bağkur primlerini beyannamede düşebilirmi.?

Cevap :
Sayın Aydın, Şirket ortaklarının almış oldukları huzur hakları için bordro düzenlenerek vergilendirme yapılır. Ortak başka şirkette bordrolu çalışıyorsa ikinci işveren olarak ücret geliri elde etmiş kabul edilir. GVK 86/1-b maddesine göre tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez. Ancak birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, GVK 103.maddede yazılı tarifenin 2.gelir diliminde yer alan tutarı aşan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilir. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde şirket ortakları ödedikleri Bağkur primlerini GVK 89.maddesine göre beyanname üzerinden indirim konusu yapabilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.02.2011
Soru :
İşyeri kira gelirleri elde eden bir mükellefin kiracıları 2010 yılında 2010 ve 2011 yılı kiralarını ve stopajlarını peşin ödemiş ise; Bu mükellef 2011 yılında Kira gelirlerini beyan ederken sadece 2010 yılı kira gelirini mi beyan etmelidir? Öyle ise stopajın da 2010' yılına isabet eden kısmını mı mahsup edebilir? Not: Bu mükellefin beyana tabi geliri sadece GMSİ den ibarettir.

Cevap :
Sayın Balçık, Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır. Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu yıl vereceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece 2010 yılına ait kira gelirlerini beyan edip 2010 yılı kira gelirlerine ait ödenen stopajları mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.02.2011
Soru :
1-Kesin mizan bildiriminde 2010 yılı sonu itibari ile kapanan bilanço usülüne göre defter tutan şahıs işletmesinin 300 , 360, 502 ,320 , 103 vb kodu ile işlem görmüş hesaplarda kalan bakiyeler ortaklara devredilip kapatılacakmı yoksa kalan bakiyelerle mi bildirilecek. 10.03.2010 yılında elektronık beyanname aracılık sözleşmesi ek-4 düzenlediğim şahıs işletmesi 2010 yıllının 11 ayında kapandı ancak 2011 yılının mart ayında verilecek 2010 yılına ait gelir vergisi beyannamesini ben göndereceğim. Sözleşmeyi bildirmem gerekiyormu. Beyannameyi göndereceğim için hükmü devam etmiş sayılırmı.

Cevap :
Sayın Doğan, Kesin mizan bildirimlerinde kapanmış hesapların da borç toplamları ve alacak toplamları bildirilecektir. Bununla ilgili 403 nolu VUK Genel Tebliğine ve İnternet Vergi Dairesinde duyurular bölümündeki açıklamalardan faydalanabilirsiniz. Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri ve Aracılık Sözleşmesinde 2010 yılına ilişkin müşterileriniz arasında olup bu yıl kapanmış veya defterlerinin tutmadığınız eski müşterilerinizi bildirmenize gerek yoktur. Bu müşterilerinizin yıllık beyannamelerini sisteme girerken herhangi bir problemle karşılaşmayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2011
Soru :
Merhaba 5 ortaklı bilanço usulüne tabi adi ortaklık firması var.Muhtasar ,Kdv ortaklık adına veriliyormuş.Muhasebesi bir meslektaş tarafından tutuluyormuş.Ortaklardan biri ortaklığın muhasebesini tutan arkadaşa yaptırmak istemediği için Geçici vergi ve gelir vergisini internet üzerinden benim göndermemi istedi.Bana ortaklık adına düzenlenmiş Bilanço ,Gelir tablosu ve Ortakların hisselerini göstren tabloyu verdi.Öğrenmek istediğim 1-Bu ortağın Gelir vergisi beyannamesini aracılık sözleşmesi ile gönderebilir miyim. 2-Bu kişiye keseceğim serbest meslek makbuzu nasıl olmalı. İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Caymaz, Bu şahsa ait beyannameyi VUK 340 nolu Genel Tebliğ ekinde bulunan (Ek:4) Aracılık sözleşmesini düzenleyerek gönderebilirsiniz. Keseceğiniz serbest meslek makbuzu şahısın adına olacak ve asgari ücret tarifesindeki (Tablo:2) yıllık gelir vergisi ve Geçici Vergi Beyannamesi için belirlenen ücretten düşük olmamak üzere brüt tutar üzerinden %18 KDV hesaplanarak düzenlenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2011
Soru :
iyi günler. tasfiyesi 18/02/2011 tarihi itibariyle biten şirketin tasfiye sonu beyannamesini 21/02/2011 tarihinde verdim.bundan sonra kurumlar beyannamesi ve muhstasar beyannamesi vermem gerekiyormu.verirsen dönemleri ne zaman olur.şimdiden teşekür ederim.

Cevap :
Sayın Çaha, Sizin vermiş olduğunuz tasfiye sonu beyannamesi 01.01.2011-18.02.2011 dönemini kapsamaktadır. Ayrıca 01.01.2010-31.12.2010 tarihli kurumlar vergisi beyannamesini 1-25 Nisan 2011 tarihinde vereceksiniz. Ayrıca 01.01.2011-18.02.2011 tarihi arasında kalan muhtasar beyannameleri de süreleri içinde verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2011
Soru :
Özel Hastanelerde tüketici adına düzenlenen hizmet faturasının KDV beyanından sonraki dönemlerde iptali vede fatura bedelininde hastaya iadesi halinde izlenecek yol nedir? teşekkürler

Cevap :
Sayın Sezer, Mal ve hizmetlerin iade edilmesi halinde ne gibi işlem yapılacağına ilişkin düzenleme 54 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Tebliği inceleyerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2011
Soru :
Şirketimizin A.B.D.'de katıldığı ihtisas fuarında aldığı hizmet için tarafımıza kesilen faturaya ülkemizde sorumlu sıfatıyla kdv beyannamesi vermemiz ve kurumlar vergisi açısından stopaj uygulamamız gerekir mi?

Cevap :
Sayın Arslan, Hizmetten yararlanma yurt dışında gerçekleştiği için sorumlu sıfatıyla KDV ve stopaj sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2011
Soru :
Merhaba, cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Bir mükellefimiz sanat eseri satışı aracılığı yapıyor. Türkiye de serbest meslek statüsündeki yabancı ya da yerli sanatçıladan eser (resim, dekor vs.) satın alıp yurt dışındaki sergilere satıyorlar. Bu durumu özü itibari ile transit ticaret olarak düşünmemiz doğru olur mu? KDV beyannamesini düzenlerken ilgili satışı kısmi istisna kapsamında transit işlem olarak göstermek ve alım belgelerindeki KDV yi indirim unsuru değil de gider olarak kayıtlara intikal ettirmek uygun mudur? Teşekkürler, saygılar.

Cevap :
Sayın Canım, Transit ticaret, yurtdışından satın alınan bir malın Türkiye'ye girişi yapılmadan başka bir ülkeye satışıdır. Sizin durumunuzun transit ticaret ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Yapmış olduğunuz işlem ihracattır. KDV Beyannamesinde satmış olduğunuz bu mal için yüklenilen KDV bölümünü doldurup KDV iadesi alma hakkınız bulunmaktadır. Alım belgelerindeki KDV yi indirim konusu yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.02.2011
Soru :
Üstadım iyi çalışmalar. Mali müşavirlik bürosu sahibiyim. Bir şirkette sigortalı olarak çalışmamın meslek mevzuatı açısından bir sakıncası varmı. Çalışacağım şirketin beyannamelerini gönderebilirmiyim. Zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Cander, Çalışanlar kütüğüne kayıtlı, mesleki faaliyetini serbest olarak icra edenler bağımlı olarak çalışamazlar. Bağımlı çalışmaya başladığınız anda büronuzu kapatmanız gerekmektedir. Bağımlı çalışanlar sadece bordrosunda kayıtlı olduğu tek firmanın beyannamelerini firmanın şifresiyle düzenleyen sıfatıyla onaylayabilirler. Serbest meslek erbabı olarak başka firmaların beyannamelerini onaylayıp gönderemezler. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.02.2011
Soru :
Kendi bünyesinde muhasebesi tutulan bir sermaye şirketinin veya birinci sınıf tüccarın vergi beyannamelerini aracılık sözleşmesi ile e beyanname ile gönderebilirmiyiz.Beyannamelerde ki sorumluluğumuz nedir.iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Tonbul, Bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri tüm vergi beyannamelerinin SM veya SMMM lere imzalatmak zorundadır. Sadece aracılık sözleşmesi düzenleyerek beyannameleri gönderemezsiniz. Mesleki hizmet sözleşmesi (defter tutma veya danışmanlık) ve 340 nolu tebliğ ekindeki 3 nolu aracılık ve sorumluluk sözleşmesini düzenlemek zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.02.2011
Soru :
Sayın Danışman; 2007 yılı ve sonraki yıllarda hiç verilmeyen K.D.V., Gelir Vergisi Beyannameleri ile ilgili olarak, torba yasada bir düzenleme mevcut mudur? Bu yıllara ait matrah arttırımı ve kdv arttırımı yapılması suretiyle , beyanname verme yükümlülükleri yerine getirilmiş olur mu? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Hikmet CEYLAN

Cevap :
Sayın Ceylan, Bahsettiğiniz torba kanun bugün itibariyle Resmi Gazetede henüz yayımlanıp yürürlüğe girmemiştir. Sözkonusu kanunda vergi çeşitleri itibariyle 2006-2009 yılları için verilmeyen beyannamelerin pişmanlıkla verilebilme imkanı olduğu gibi matrah artırımı şekliyle de beyanda bulunma hakları yasayla getirilmektedir. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bu işlemlerin yapılabilmesi için 2 aylık süre tanınmakta olup bu süreçte Maliye Bakanlığı tarafından yukarıdaki konulara ilişkin genel tebliğleri takip ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.02.2011
Soru :
Merhaba... 10.02.2011 tarihinde ltd şti kuruluşu yaptık.Ticaret odasındaki bilgi formuna 14.02.2011 tarihinde 1 personel çalıştırıcağımıza da beyan ettik.. Çok üzücü ki ticaret odasının yazısı halen sgk uluşmadığı için dosya numarasını alamadık. Sormak istediğim ; odaya beyanımda personel sayımı 1 vermiş olmama rağmen aynı tarihe ilave personel girişi yapabilirmiyim.. diğer bir sorumda süreç uzadığı için yeni personel alımları sözkonusu ama halen numaram ve şifrem olmadığı için girişleri yapamıyorum.posta ile de gönderemiyorum ne yapmam gerekiyor... şimdiden çok teşekkür ederim.. iyi çalışmalar...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun İşyeri, işyerinin bildirilmesi,devri, intikali ve nakli başlığını taşıyan 11 inci maddesine istinaden 28/9/2008tarihli 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası KanunuUyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğuyarınca; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası (a) ve (c) bendikapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin Sosyal Sigorta İşlemleriYönetmeliğinin ekinde bulunan işyeri bildirgesini, en geç sigortalıçalıştırmaya başladıkları tarihte Kuruma vermeleri gerekmektedir. Tescili yapılacak işyerinde, hem ayın 1’i ila 30’u arasında, hem de ayın15’i ila müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmalarına istinaden ücret alansigortalıların bulunması halinde, her iki çalışma döneminden dolayı iki ayrıişyeri bildirgesi düzenlenerek ayrı ayrı işyeri tescili yapılacaktır. İşverenler tarafından, şirket kuruluşu aşamasında, çalıştırılacaksigortalı sayısı ile bu sigortalıların işe başlama tarihlerinin ticaret sicilimemurluklarına bildirilmesi halinde, bu bildirimler Kuruma yapılmışsayıldığından, ticaret sicil memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimlerien geç on gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır. İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin devrihalinde, yeni işveren tarafından, en geç işin veya işyerinin devralındığıtarihi takip eden on gün içinde; gerçek kişi olan işverenin ölümü halinde ise,mirasçılarınca, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde işyerinin işlemgördüğü Kurumun ilgili ünitesine verilecektir İyi çalışmalar


 

Tarih : 23.02.2011
Soru :
Merhaba , Sorum VUK 405 no'lu tebliği ile 1-Aracılık sözleşmesi ile beyannamesini gönderdiğim şahıs firması 28.02.2010 tarihinde mükellefiyetini kapattı.2010 yılı gelir vergisi beyannamesini nasıl verecem. 2-Defterini tuttuğum şahıs firması 25.11.2010 tarihinde işyerini kapattım.Gelir vergisi beyannamesi nasıl gönderilecek. Tebliği ve açıklamalarınızı çok kez okumama rağmen uygulamanın nasıl olacağını tam olarak anlıyamadım.Bununla ilgili odanın sayfasısında örneklerle desteklenen açıklamalar yaparsanızçok iyi olacaktır. Ben sözleşmeleri girdim.Daha önce hizmet sözleşmerini yaptığım için 3 nolu sözleşmelerin tarih ve numaralarına hizmet sözleşme tarih ve numaralarını verdim.Siz tam tersini öneriyorsunuz .Kayıt esnasında herhangi bir uyarı gelmedi. İyi çalışmalar ,

Cevap :
Sayın Caymaz, 2010 yılı içerisinde iptal/fesih edilen veya süresi biten sözleşmelerin hükmü devam etmediğinden bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Bu müşterilerin yıllık beyannamelerinin gönderilmesinde herhangi bir problemle karşılaşılmayacağı Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının e beyanname bilgi bölümünde duyurulmuştur. Elektronik ortamda bilgi girişlerini yapmış olduğunuz hizmet sözleşmeleri (mesleki sözleşme) tarihi ile 340 nolu tebliğ ekindeki EK-3 aracılık ve sorumluluk sözleşmelerinin tarihleri arasında 30 günden fazla süre varsa sistem uyarı vermektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.02.2011
Soru :
Üstadım.mükelleflerimle her yıl hizmet sözleşmesi ve Elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapmaktayım. V.U.K 405 nolu tebliğde istenılen sözleşme tarihi ve numaralarının hangisini yazacagım hakkında bilgi verırsenız sevinirim. (ilk sözleşmelerin tarihimi? son yaptıgım sözleşmelermi?)

Cevap :
Sayın Kılıç, Bahsettiğiniz konu web sayfamızdaki yazımızda detaylı olarak açıklanmıştır, faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.02.2011
Soru :
Merhabalar serbest meslek defteri tutan bir müşteri kendi muhasebe işlemlerini beyannemelerini kendi hazırlıyor ben bu kişiyle e-beyanneme aracılık sözleşmesi yapıp beyannamesini vermeyi düşünüyorum ama kafama takılan şu beyanname verme olayı sürekli devam edeceğinden e-beyanname aracılık sözleşmesimi yapmak doğrumudur yoksa sürekli devam ettiğinden e-beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesimi yapmam daha uygun olur iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Uzun, 2010 takvim yılı serbest meslek hasılatları 109.494 TL nin altında ise e beyanname aracılık sözleşmesi yapabilirsiniz. Dilerseniz defter tutma veya danışmanlık hizmet sözleşmesi de düzenleyerek e beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapabilirsiniz. Yukarıda belirtilen rakamın üzerinde hasılatı olan serbest meslek erbapları meslek mensuplarımızla hizmet sözleşmemizin yanısıra e beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.02.2011
Soru :
Merhaba Ltd.Şti zararı 10.000 tl k.k.e.g 2.000 tl kurumlar vergisi beyannemsinde zarar 8.000 tl olarak gözükecek ama bilançoda zarar ise 10.000 tl gözükecek beyannemedeki zararla bilançodaki zararı nasıl eşitleyebilirim teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, Beyannamedeki zarar mali zarar, defter kayıtlarındaki zarar ise ticari zarardır. Mali zarar ile ticari zarar hiçbir şekilde eşitlenmez. Sonraki yıllarda kar elde edilmesi durumunda beyanname üzerinden mali kardan mali zararı (8.000 TL) mahsup edeceksiniz. Kayıtlarınızda ise ticari kardan ticari zararın (10.000 TL'nin) mahsubunu yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.02.2011
Soru :
sayın yetkili, 1-ocak 2011 ayında işyerini kapatan bir mükellefin sözleşmesi elektronik ortamda bildirilecekmi,bildirlecekse nasıl bildirilecek,sözleşme tarihi ne olacak. 2-Sözleşme sona erme bildirimi yapılacakmı. Bu mükellefin geçici vergi,muhtasar ,2010 yıllık gelir ve 2011 yıllık gelir beyannameleri verilecek.Bu durumda sözleşme sona erme bildirimi ne zaman yapılmalı.

Cevap :
Sayın Dinçer, Ocak 2011 ayında müşteriniz işyerini kapatmış olsa dahi yapmış olduğunuz mesleki sözleşmeyi ve aracılık/sorumluluk sözleşmesini yıllık beyannamesini düzenleyip göndermeniz gerekeceğinden bildirmek durumundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.02.2011
Soru :
31.12.2010 da işten ayrılan persomelımızın brut kazancı 12440 tl dır. 2010 12.ayda ssk tavanı olan 4943,40 tl lık kısmını ocak ayında bıldırge ıle beyan edıp ödedık.devreden ssk matrahı olan 7497 tl lık kısmı personel işten ayrıldığı ıçın nasıl beyan edeceğiz. saygılar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı SSGSS Kanunu MADDE 80- (Değişik: 17/4/2008-5754/47 md.) d) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, 82 nci madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz ve 102 nci madde hükümleri uygulanmaz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 21.02.2011
Soru :
sayın yetkili 2010 yılı içerisinde kapattığımız şahıs veya şirket firmaları için 2011 yılı içinde mart ve nisanda beyanname vereceğimiz için beyanname vermek için internet üzerinden sözleşme yapmamız gereklimi?gerekli ise sözleşme tarihini geriye dönükmü giriceğiz?girersek cezai bir durum varmı?lütfen açıklayıcı bir şekilde açıklama yaparmısınız?saygılar...

Cevap :
Sayın Şener, 2011 yılında sözleşme yapmadığınız ancak 2010 yılına ilişkin yıllık beyannamesini vereceğimiz müşteriler için 2010 yılında yapılan hizmet sözleşmesi bilgilerini ve aracılık sözleşmesi bilgilerini sisteme girerek bildirim yapabilirsiniz.Ayrıca konuya ilişkin detaylı açıklamayı Web sayfamızda bulabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.02.2011
Soru :
19.02.2011 tarihli Resmi Gazete yayınlanıp 01.03.2011 de yürürlüğüe girecek olan 405 sıra no'lu VUK Genel Tebliğine göre İnternetten giriş yapmamız gereken e beyanname sözleşmelerini de mesleki sözleşmelerimiz gibi her yıl yenilemeli miyiz yoksa zamanında yaptığımız e beyanname sözlşemelerini mi bildirmek durumundayız. Zamanında yapılan eski tarihli e beyanname szöleşmelerini internet ortamında bildirmek durumundaysak aynı bölüme yazacağımız mesleki sözleşemelerimizin tarihi ve numarası bu yılın mesleki sözleşmeleri mi olacak yoksa e beyannamenin yapıldığı yılın mesleki sözleşmesinin tarih ve numarasınını mı yazmalıyız. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sertbaş, Bu bölümde yer alan sözleşmenin; sözleşme numarası, sözleşme tarihi bölümüne müşteri ile düzenleyeceğiniz VUK 340 Nolu Genel Tebliği ekindeki (3) Numaralı sözleşmedeki tarih ve numara olacaktır. Formdaki hizmet sözleşmesi (mesleki sözleşme) tarihi ve no bölümüne ise mesleki sözleşmedeki tarih ve numara yazılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus her iki sözleşmenin tarihleri arasındaki farklılık 30 günden fazla olmayacaktır. Sıkıntı yaşamamanız için her iki sözleşmenin de aynı tarih olmasına dikkat etmenizde yarar görüyoruz. Sorunuzda bahsettiğiniz gibi aracılık ve sorumluluk sözleşmelerine her yıl yenilemenize gerek bulunmamaktadır. Sözleşmenin iptaline veya feshine ilişkin elektronik ortamda bir bildirimde bulunmadığınız müddetçe geçerlidir. Ancak sisteme ilk girişlerde aracılık ve sorumluluk sözleşmelerini de yenilemek de fayda görüyoruz. Eski sözleşme tarihlerini girdiğimizde mesleki sözleşme düzenlenme tarihi ile arada 30 günden fazla fark olursa sistem uyarı veriyor. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.02.2011
Soru :
merhaba, e beyanname aracılık sözleşmelerinde basit usul,gayrimenkul sermaye iradı beyannameleri bildirilecekmi.

Cevap :
Sayın Ata, Yeni Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi Bölümünü Münferit talepte bulunan kişilerin e-beyannamelerini göndermek için doldurmanız gerekir. Bu bölümde yer alan sözleşmenin; sözleşme numarası, sözleşme tarihi bölümüne müşteri ile düzenleyeceğiniz VUK 340 Nolu Genel Tebliği ekindeki (4) nolu Elektronik Beyanname Aracılık sözleşmesindeki (Postacılık sözleşmesi) tarih ve numara olacaktır. Bu formdaki hizmet sözleşmesi tarihi ve no kısmını boş bırakarak gönderebilirsiniz, çıkan uyarıyı dikkate almayınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2011
Soru :
Merhaba, Almanya'daki bir firmadan donerken bavulunda bir malzeme getiren çalışma arkadaşımız havaalanı gümrüğüne beyanda bulunmamış, bir hafta sonra Almanya'daki firma da gümrük evrağı istemiştir. Bu konu bize bu durum olunca intikal etti. Gümrükçümüz geriye dönük olarak beyan edemezsiniz diyor. Böye bir durumla ilk kez karşılaştık. Cezasına mutlaka katlanacağız. Neticede gecikmeli beyan var. Fakat cezadan başka ne gibi yaptırımların söz konusu olacağını bilemiyoruz. Bu konu hakkında bilgi verebilirseniz memnun olurum.

Cevap :
Sayın Güler, Yapılan işlem gümrük vergisi kaybına neden olan bir işlemdir. Ceza mükellef tarafından ödenecektir. Ayrıca Gümrük İdaresi tarafından gümrük vergisi suçu olması nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaktır. Bu mal, şayet vergi mükellefi tarafından aktifleştirilecekse, 2 nolu KDV beyannamesiyle KDV ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2011
Soru :
Sayın danışma birimi, babama ait bir adet konutun kira gelirini ben almaktayım. Bu kira gelirini kirayı tahsil eden olarak benmi beyan edeceğim yoksa tapu babamın üstüne olduğu için babam adına mı gelir vergisi beyannamesi vereceğim. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşkkür ederim. Saygılarımla, Akif Taşpınar

Cevap :
Sayın Taşpınar, Gayrimenkul sermaye iradında gayrimenkul sahibi adına bir başkasının bankadaki hesabına para yatırılmış olması o kişinin GMSİ elde ettiği anlamına gelmez. Şayet babanızla aranızda intifa hakkı (kullanım) sözleşmesi sözkonusu ise elde edilen GMSİ sizin tarafınızdan beyan edilecektir. Aksi durumda kira gelirini babanız beyan edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2011
Soru :
Merhaba, Kıdem tazminatının brüt tutarını Muhtasar Beyannamede 011 ya da 012 kod da göstermemiz gerekiyor mu ? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Şerit, Kıdem tazminatı ödemesi GVK 25/7.maddesine göre gelir vergisinden istisna edilmiştir. Sözkonusu tazminat ödemesi damga vergisine tabi olup muhtasar beyannamede DV bölümüne ilave edilmesi yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2011
Soru :
iyi günler kira gelirir ile ilgili sorum olacaktı. Daire sahibi hanım fakat kira 700,00 tl bankaya erkeğin üzerine yatırılmış. Gelir vergisi beyannamesini hanımı mı verecek. yoksa parayı alan eş mi verecek. Paranın başkası adına yatmasının bir önemi ? varmı ? geliri mal sahibimi verecek ? cevabınız için teşekür ederim.

Cevap :
Sayın Arslan, Gayrimenkul sermaye iradında gayrimenkul sahibi adına bir başkasının bankadaki hesabına para yatırılmış olması o kişinin GMSİ elde ettiği anlamına gelmez. Şayet kadın ve erkek arasında intifa hakkı (kullanım) sözleşmesi sözkonusu ise elde edilen GMSİ erkek tarafından beyan edilecektir. Aksi durumda kira gelirini kadın beyan edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2011
Soru :
iyi çalışmalar.sorum inşaat hk.Bilanço usulüne tabi kişi kendi arsası üzerine satmak üzere inşaat yaptı.fakat satış olmadı.bina komple ofis olarak yapıldığı için bir sağlık kliniğine kiralamış oldu.Bu kiralama işinde kira için fatura mı kesilecek yoksa karşı taraf stopaj mı beyan edecek.biz bu inşaatı kişi kendine fatura edip özel mülkü olur mu yani işletmenin aktifinde çıkarmak istiyoruz.Nasıl bir işlem yapabiliriz.Kolay gelsin.

Cevap :
Sayın Karadağ, İnşaatın kesin bittiği yıl mükellefiyeti kapatmak için bina faturalarını kişinin kendisine fatura ederek mükellefiyeti kapatabilirsiniz. Sağlık kliniği kiralamış olduğu bölümler için GVK 94.maddesi gereği %20 stopaj hesaplayarak muhtasar beyanname ile sorumlu sıfatıyla hesaplanan vergiyi mülk sahibi adına vergi dairesine beyan ederek ödeyecektir. Mülk sahibinin elde ettiği kira geliri ise işyeri kira geliri olarak GMSİ beyan şartları gerçekleştiği takdirde yıllık gelir vergisi beyannamesine konu olacaktır. Söz konusu kişi ticari kazanç mükellefiyetini kapatmayıp gayrimenkulü aktifleştirmesi halinde sağlık kliniğine %18 KDV hesaplayarak (stopajsız) kira faturası düzenleyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2011
Soru :
Sayın Danışma Birimi 1) Geçici Vergi Beyannamesinde, Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi satırına, önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergiyi yazarak , beyanname üzerinde mahsup gerçekleştirebilmemiz için, önceki dönemler geçici vergisinin ödenmiş olma şartı var mıdır? 2) Aynı şekilde Yıllık Beyannamede, vergi bildirimi bölümünde, Geçici Vergiler satırına, geçici vergi beyanlarında hesaplanıp beyan edilen geçici vergileri yazarak, beyanname üzerinde mahsup gerçekleştirebilmemiz için, geçici vergilerin ödenmiş olma şartı var mıdır? Gelir İdaresi Başkanlığının telefon danışma hattından 1. Soruya “ ödenme şartı aranmaz” şeklinde cevap alırken, hemen akabinde aynı kişiden, 2. Soruya “ ödenme şartı aranır” şeklinde cevap aldım. Bana açıkça ikisinin farklı durum teşkil ettiğini söyledi. Bu konuda sizin görüşünüzü ve bu konu ile ilgili, HER İKİ BEYANNAME içinde Tebliğ, sirküler numarası vermenizi rica ediyorum. Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Geçici Vergi Beyannamesinde önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi bölümüne ifadeden de anlaşılacağı üzere hesaplanan geçici vergi yazılır, ödenen değil. Ancak kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan geçici verginin yazıldığı bir bölüm yoktur. Mahsup edilecek geçici verginin yazılacağı bir bölüm bulunmaktadır. Dolayısıyla kurumlar vergisi beyannamesinde sadece ödemiş olduğunuz geçici vergiyi mahsup imkanınız bulunmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2011
Soru :
İyi çalışmalar 2009 yılında tasfiyeye girmiş olup 10/02/2011 yılında tasfiyesi sonuçlanmış bulunan mükellefimize2011 yılına ait kurumlar beyannamesini verirken mizanda en son kalan hesapları 331 ortaklar hesabına aktarmamızmı gerekiyor. Yoksa o hali ile bilanço da gösterilicekmi Teşekkürler

Cevap :
Sayın Fırat, Tasfiye sonu bilançonuzda 100-102-191-360-500 hesaplar gözükebilir. Tasfiye sonu bilançosu olarak bu hesapların gözüktüğü bilançoyu beyanname ekinde vereceksiniz. Daha sonra kapanış kaydıyla (aktif-pasif karşılaştırılarak)hesaplar kapatılır. Ticaret Odasına vereceğiniz bilanço "0" bilanço olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2011
Soru :
merhaba.gümrük giriş beyannamesindeki anti damping vergisinin muhasebeleştirilmesi konusunda(gider-maliyet unsuru)ilgili mevzuata atıfta bulunarak bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Erkölencik, Yurt dışından ithal edilen mallar için ödenen gümrük vergilerinin tamamı maliyet unsuru olarak malın maliyetine kaydedilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2011
Soru :
2007 yılına ait bir alışımızdan dolayı oluösuzluk tespit edilmiş olup bu yıla ait KDV düzeltme beyanı vermemiz ve alışlarımızdan çıkartmamız isteniyor.Tebliğ elimize 24.12.2010 tarihinde ulaştı.İki kere süre uzatmada bulunduk son uzatma 07.03.2011 tarihinde bitiyor torba yasasından faydalanmak için ne yapmamız gerekmektedir.Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Aydın, Torba yasa diye adlandırılan kanun bugün itibari ile henüz Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp Resmi Gazetede yayınlanmamıştır. Yürürlüğe girmeyen bir yasaya göre işlem yapılamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.02.2011
Soru :
Merhaba, e-beyanname aracılık ve gönderme sözleşmelerinin bildirimi ne şekilde olacaktır?

Cevap :
Sayın Bahsettiğiniz bildirime ilişkin VUK Tebliğ taslağı henüz tebliğ haline gelip Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. Bu aşamada herhangi bildirimde bulunmanıza gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.02.2011
Soru :
Sayın Üstad; Şıkça rastlanan bir sounumuz bulunmaktadır. 08.02.2011 tarihinde devir teslim tutanağı ile evrak ve belgelerini devir ettiğim ve sözleşmesi fesih olan mükellefime ait 14 Şubat 2011 tarihinde verilmesi gereken Kurum Geçici Vergi Beyannamesi , 30 Nisan 2011 tarihinde verilmesi gereken beyannameler devir alan meslek mesbu mu devir eden meslek mensubu mu tarafından verilecektir.31 Mayıs tarihinde kadar vergi levhasını hangi meslek mensubu tastik eder.Ve sözleşmesi fesih olan mükellefe beyanname düzenleyip göndermek için aracılık sözleşmesi tanzim etmek gerekirmi ? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Saltık, 2011 yılına ait 4. Dönem geçici vergi Beyannamesi ile Nisan Ayında verilecek Kurumlar vergisi Beyannamesini 2010 yılında işlemlerini yapan meslek mensubunun vermesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.02.2011
Soru :
Merhaba, Ben bağımlı çalışacağım şirketin beyannamelerin gönderilmesi, diğer müşavirlik hizmetlerinin verilmesi konularında problem yaşayabilirmiyim, ayrıca bahsettiğim şirketin 2 adet de grup şirketi daha var.Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yurdugür, VUK 340 nolu Genel Tebliğine göre mesleği bağımlı olarak yapanlar, bordrosuna kayıtlı olmuş oldukları mükelleflerin vergi beyannamelerini e beyanname şeklinde gönderebilmeleri için Odamızdan alacakları Oda Kayıt Belgesi ile birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek mükellef adına şifre talebinde bulunurlar ve beyannameleri gönderebilirler. Bordrosunda kayıtlı olduğunuz şirket dışındaki diğer grup şirketlerinin e beyannamelerinin gönderilebilmesi için sözkonusu grup şirketlerinin de yukarıdaki prosedüre göre her şirketin bordrosunda başka meslek mensubu istihdamı ile yapılabilir. (Bağımlı çalışanlan sadece tek firmanın beyannamelerini verebilirler). Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2011
Soru :
merhabalar bir mükellefin köylerde yaşanan bayan kadınlara oyuncak bebek gibi hediyelik eşya yaptırıp işyerinde satmakta sormak istediğim köy kadınları vergi mükellefi olmadıkları için bunlara gider pusulası düzenleyecez gider pususulasında stopaj oranı ne kadar olucak ve kdv 2 beyannemesi düzenleecemiyim teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, Bahsettiğiniz gibi evlerde iş yapan vergi mükellefi olmayan ve GVK 9.madde kapsamındaki kişilerden satın alınacak mal ve hizmetler için GVK 94.maddesinin 13/a bendine göre %2 gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Bu iş için KDV hesaplanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2011
Soru :
Merhaba; 1 Nolu ÖTV mükellefi olan bir müşterim. EK-22 Belgesiyle %5 indirimli teminatla 2710.19.99.00.22 GTİP numaralı Lıght Neutral Base Oıl SN150 ithal etmiştir. İthalatta EK-14 Taahhütname Belgesi vermiş ve 3811.21.00.90.00 GTİP numaralı Akışkanlığı Düzenleyici Müztahzar imal edeceğini taahhüt etmiştir. Firmanın üretmeyi taahhüt ettiği ürün 1 Sayılı Liste dışındadır ve Ötv ye tabi değildir. Firma ithalatı Kasım-Aralık 2010 aylarında gerçekleştirmiş ve Ocak-2011 de üretimi tamamlayarak satışını gerçekleştirmiştir. Bu durumda 1.Nolu ÖTV Beyannamesinde bu ürünlerin bildirimi nasıl olmalıdır.

Cevap :
Sayın Bulut, Konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza alarak işlemlerinizi yapmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2011
Soru :
Sürekli bir kişiye komisyon ödenmesi durumunda gelir vergisi mükellefiyeti açtırması gerektiğini biliyorum.Benim sormak istediğim bir seferlik komisyon ödenmesi durumunda %10 tevkifat yapıp muhtasarda beyan edilecek mi?

Cevap :
Sayın Oruç, GVK 9. Maddede Esnaf muaflığı tanımı yapılmıştır. Maddede belirtilen muaflıklardan yararlananlar yine GVK 94/13 maddeye göre Gelir Vergisi Stopajı yapılır. Bahsettiğiniz işlemin Esnaf muaflığı kapsamında olmadığı düşüncesi ile Gelir Vergisi stopajı olmaz.


 

Tarih : 08.02.2011
Soru :
Sayın Üstadım, Yıl içerisinde zarar etmiş bir Ltd. şirketin, banka mevduat hesaplarından elde etmiş olduğu kar için, ödemiş olduğu stopajı bilanço da 193 Peşin Ödenen Vergiler Hesabında mı göstermek gerekir yoksa 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Hesabına mı devretmek gerekir? Bir de sanırım ilgili dönemin Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Mahsup Edilecek Tevkifat tutarı olarak ilgili tutarı beyan ederek, başka bir vergiye mahsubu yapılabilir mi? Bu konularda değerli yardımlarınızı rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Araç, Yıl içinde bankalar tarafından kesilen gelir vergisi stopajları 193 hesapta takip edilir. 193 hesap dönem sonlarında 371 hesaba virman yapılır. Yıllık beyannamelerde iade edilecek geçici vergi veya kurumlar vergisi satırında gösterilecek tutar ilgili beyannameler verildikten sonra dilekçe ile başka vergilere veya nakit mahsubu istenebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.02.2011
Soru :
Aile hekimliğinin 3 aylık muhtasar beyannamesini göndermek için sorumlu tayin edilen doktor adına elektronik beyanname aracılık sözleşmesi ve muhasebeci sözleşmesi düzenledim ve damga vergisini V.d'ne ödedim. 1-elektronik beyanname gönderme ücreti için her ay mı yoksa 3 ayda bir mi mk. keseceğim. 2-muhtasar beyannamenin düzenleyen kısmına smmmm olarak kendi adımı mı yazacağım.? teşekkürler

Cevap :
Sayın Avşar, 340 nolu VUK Genel Tebliğ ekindeki 4 Nolu Aracılık Sözleşmesine göre beyanname gönderme işleminde düzenleyen kısmına mükellefin bilgileri yazılacaktır. Elektronik ortamda beyannameyi 3 ayda bir gönderdiğiniz için makbuzunuzu 3 ayda bir keseceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.02.2011
Soru :
Merhaba Adi ortaklıklarda ortakların hisselerine göre beyan ettiği yıllık gelir beyannamesinde daha önceki yılda Adi Ortaklıkta oluşmuş geçmiş yıl zararları kardan mahsup edilir mi

Cevap :
Sayın Pınarlı, Adi ortaklıklarda oluşan kar veya zararlar ortakların hisseleri oranınca yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilir. 5 yıl içerisinde ortaklar, elde etmiş oldukları kazançtan hisseleri oranınca geçmiş yıl zararlarını mahsup edebilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.02.2011
Soru :
İstanbul dışındaki bir mükellefe hizmet verebilir miyim? Daha doğrusu defterlerini tutup beyannamelerini gönderebilir miyim?

Cevap :
Sayın Mengi, İstanbul dışından edindiğiniz müşterilerinize hizmet verebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.02.2011
Soru :
Merhaba, Muhasebe işlemlerine baktığımız makine imalatı yapan limited şirket ile ilgili vergi dairesi talebi üzerine 2009 haziran ayına ait alış yaptığı 3 adet firmanın faturaları kayıtlardan çıkartılmıştır. İlgili dönemlerde kdv düzeltme beyannamesi verilmiştir. Bu firmalarla ilgili düzeltme kaydını nasıl yapmalıyız? 2010 yılın muhasebe kayıtları nasıl olmalı?Bu tutarları stoğumuzdan hangi kayıtla düşebiliriz?2009 yılına ait ödenecek kdv kaydınız nasıl yapacağız?

Cevap :
Sayın Aydın, Düzeltme yaptığınız Haziran 2009 dan itibaren KDV ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini de düzeltmeniz gerekir. Muhasebe kaydı olarak 2010 yılında hangi tarihte düzeltmeyi yapmış iseniz o tarihte muhasebe kaydı düzeltmesi de yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.02.2011
Soru :
MERHABA BİLANÇO USULÜNE GÖRE DEFTER TUTAN BİR LTD ŞTİ 2010 NET AKTİF VE NET SATIŞLAR TOPLAMI NE OLURSA OLSUN TÜM VERGİ BEYANNAMELERİNİ BİR SM YA DA SMMM YE İMZALATMASI ZORUNLU.PEKİ HERHANGİ BİR YMM İLE TAM TASDİK YAPMASI ZORUNLU MUDUR.18 NOLU SM SMMM YMM TEBLİĞİNE GÖRE ZORUNLULUK YOK AMA YAPTIRMAYANLAR ÖNCELİKLE İNCELEMEYE SEVK EDİLİR.GİBİ BİR PARAGRAF VAR BİLGİLENDİRMENİZİ RİCA EDERİM.SAYGILAR..

Cevap :
Sayın Erkölencik, Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin YMM lere tam tasdik yaptırılması zorunlu değildir. 18 Sıra nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca MÜKELLEFLER DİLEDİKLERİ TAKDİRDE TAM TASDİK HİZMETİNDEN YARARLANABİLECEKLERDİR. Tam tasdik yaptırmayan mükelleflerin incelemeye sevk edileceğine ilişkin Maliye Bakanlığı blöfü 1995 yılından bu yana gerçekleşmemiştir. Aksine tam tasdik yaptıran mükelleflerin öncelikle incelemeye alındığı gözlenmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.01.2011
Soru :
Merhabalar, Kesilen hakediş faturalarındaki %3 lük stopaj kesintisini, kesintiye uğrayan taraf, bu kısmı geçici vergi beyannamesinde mahsup edebilir mi ? Yoksa Kurumlar Beyannamesinde mi düşecektir. Bu konuda hangi yol izlenmelidir.

Cevap :
Sayın Eskiköy, GVK 121.maddesi (Gelir vergisi mükellefleri için), KVK 34.maddesine (kurumlar vergisi mükellefleri için) göre yıl içinde kesilen vergiler önce geçici vergi beyannamesinden daha sonra yıllık beyannameden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen vergiler yukarıda bahsedilen maddelere göre mükelleflere talepleri halinde nakden iade edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.01.2011
Soru :
TİCARİ MALLARIN ÇALINMASI KAYBOLMASI GİBİ DURUMLARDA FATURA KESMELİMİYİZ YOKSA KDV BEYANNAMESİNE İLAVEMİ ETMELİYİZ

Cevap :
Sayın Sarı, Çalınan ve kaybolan mallar için daha önce indirilen KDV lere KDV 30. maddesine göre ilave kdv olarak beyannameye yazılır. Bu işlen bir teslim olmadığı için fatura düzenlenmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2011
Soru :
bir turizm firması, kestiği faturalarda alan vergisi yazıyor, ayrıca yurtdışı biletlerde kdv. olmadığı için, 1. kdv. beyannamemizde kestiğimiz alan vergilerini, 2. yurtdışı uçak biletlerini (bileti thy vs.alıyoruz) hangi satırda beyan etmemiz gerekiyor. Not. giderlerimizdede alan vergisi ve kdv.siz yurtdışı biletlerimiz var.

Cevap :
Sayın Korkmaz, Türk Vergi sisteminde Alan Vergisi diye bir vergi yoktur. Hava yolları şirketleri bilet bedellerinden başka, hava alanları yer hizmetlerine katılım bedeli olarak bahsettiğiniz türde bir bedel almaktadır.Alınan bu bedeller ilgili yerlere aktarılır. KDV Beyannamesinde alan vergisi beyanı söz konusu olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2011
Soru :
iyi çalışmalar, bilanço usulune tabi şahıs firmasını sermaye şirketine dönüştüreceğim. 30/11 /2010 tarihi itibariyle ymm özsermaye tesbit raporu ayni sermayeyi tutturdum.01/2/2011 tarihinde yeni ltd şirket kuracağım anasözleşmesini noterden tasdik ettirip 4/02/2011 ilan vereceğim.sormak istediğim soru ; ben vergi dairesii ve ssk başvuru tarihim ne ol malı? 30/kasım/2010 dönemimi geçici yi kapsar yoksa 31/12 /2010 geçici vergisi hangi tarihde hangi dönemi kapsamalı beyanname hangi tarihde verilmeli vergi dairesine ticaret odası açacak ama biz hangi beyannameleri kim adına vereceğim kasım dönemi ve ilan tarihi arasında nasıl bir vergilendirme söz konusu olacak ve vergi dairesinde gelir kapanışı ve olmalı? sgk açılışı şirket kuruluş tarihi ise işçilerin bir gün öncesi nasıl giriş olacak yoksa nakıl gibi sgk işleme sokup 10 gün zaman mı tanıyacak?çünkü şahıs firması ltd dönüşecek.

Cevap :
Sayın Akkoyun, Yeni tüzel kişiliğin mükellefiyet tesisi ticaret sicili tarafından vergi dairesine yaptırılacaktır. Ticaret siciline evrakları teslim ettiğiniz tarih itibariyle ticari defterleri onaylatıp (VUK hükümlerine göre ticari defterler işe başlamadan önce tasdik ettirilecektir) vergi dairesince yapılacak yoklama ile vergi kimlik numarası verilecektir. İşçi çalıştırmaya başlamadan önce de ilgili SGK kurumuna bildirim yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.01.2011
Soru :
iyi akşamlar üstadım.. A Şahsı işyerini kiraya verdi.fakat 6 ay kira alamadı. kira alamadık.gelir beyanında bulunurken 6 ay kira alamadım beyanda bulunmalımıyım diyor.22000 lik sınırı diğer işyeri kirageliriyle beraber aşıyor.kiracıda yüzde20 lik stopajı ödemişmidir.bağımlı olarak çalışıyorum a şahsın gelirbeyannamesini kira ile ilgili internetten verebilirmiyim.yada zorunluluk varmı..teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Batur, Kira gelirleri tahsilatın yapıldığı yılda gelir olarak beyan edilir. İşyeri kiralarında GV stopaj yükümlülüğü kiracıya aittir. Mal sahibinin stopajın yatırılıp yatırılmadığı konusunda sorumluluğu sözkonusu değildir. İşyeri kira gelirinin elde edilmesi halinde GVK 86.maddedeki hadler dikkate alınarak yıllık gelir vergisi beyannamesi verilir. Hesaplanan vergiden gelir vergisi stopajı indirilir. Bağımlı olarak çalışan meslek mensupları bağımlı olarak çalıştığı firmadan başka kişi veya kurumların beyannamelerini veremezler. Ayrıca Şifre işyerine aittir, başka beyanname o şifreyle teknik olarak verilemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.01.2011
Soru :
üstad merhaba mükellefim yıllara sair iş yapıyo ve hakedişlerinden %3 stopaj kesintisi yapıyor 2010 yılında başlayıp 2011 yılında biten işlerle ilgili 2010 yılında tamamlanan kısımla ilgili gelir tablosunda kar ve zarar beyan edebilirmiyim

Cevap :
Sayın Geçen, Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kar veya zararının tespitinde dikkate alınır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.01.2011
Soru :
MÜKELLEFİMİZ, EĞİTİME %100 DESTEK KAPSAMINDA KDV'SİZ ALDIĞI EĞİTİM ARAÇLARINI YİNE KDV'SİZ FATURA İLE OKULA VERDİ. KDV'SİZ ALDIĞIMIZ VE KDV'SİZ SATTIĞIMIZ BU EĞİTİM ARAÇLARI İÇİN ÖDENEN TUTARLAR VE BEDELSİZ TUTARLAR BS VE FORM BA İLE BEYAN EDİLMESİ GEREKEN TUTARLARININ ÜZERİNDE. BU TUTARLARI FORM BS VE FORM BA İLE BEYAN EDİLMELİ Mİ? ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİM ARAÇLARINI GERÇEK USULDE MÜKELLEF OLAN BİR ŞİRKETTEN ALDIK. BU EĞTİM ARAÇLARINI OKULA BAĞIŞLADIK.İSTİSNA BELGESİNİ OKUL ALMIŞTI. 2.SORUMUZ İSE BU KDV SİZ ALMIŞ OLDUĞUMUZ EĞİTİM ARAÇLARINI HANGİ HESAPTA GÖSTERMELİYİZ.SATIŞ İSE HANGİ HESAPTA GÖSTERİLMELİ. YIL SONUNDA KURUMLAR VERGİSİNDE VEYA GEÇİCİ VERGİDE İNDİRİMLER DE İNDİRİLEBİLİR Mİ? TEŞEKKÜR EDERİZ.

Cevap :
Sayın Karagöz, Bilanço esasına göre Defter tutan mükellefler limitlerin aşılması halinde KDV hariç tutarlı faturalarını ba bs formlarına yazmak zorundadırlar. Bedelsiz fatura olmaz. Faturada olması gereken rakamlar yazılır, şayet bedeli tahsil edilmeyecekse "İş bu faturanın bedeli tahsil edilmemiştir" bilgi notu yazılır.Bağış ve yardımlar Ticari kazancın tespitinde giderleştirilir, Geçici vergi beyannamesinde ve yıllık beyannamede önce KKEG olarak matraha ilave edilir.Daha sonda KV Kanunun 10. maddedeki şartların yerine getirilmesi ile yapılan bağış ve yardım. KV.Matrahından indirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.01.2011
Soru :
Merhaba, Üstadım Merkezi İrlanda da bulunan Google firması tarafından Türkiye de sağlanan reklam hizmetleri için düzenlenen faturalar da ; 1) 2 nolu KDV beyannamesi düzenlenmeli mi?, 2)Sorumun önemli kısmı,Stopaj yapılmalı mı? yapılacaksa Muhtasar beyanname ile beyan şekli nasıl olmalı dır?

Cevap :
Sayın Çakır, Yurt dışından satın alınan hizmet için Sorumlu sıfatı ile KDV ödeyeceksiniz ödenen bu KDV 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.Çifte vergiyi önleme anlaşmasına göre Gelir/kurum stopajı beyan edilmesi gerekirse E-muhtasar beyannamede ilgili bölüme yazılarak işlem tamamlanır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.01.2011
Soru :
Mrhb Mükellefim serbest bölgede hizmet veren bir firmaya ekmek satışı yapmaktadır. 1-Firma ft keserken fatura üzerine hangi kanun maddesine dayanarak kdv siz ft.kesecektir. 2-Firma kestiği kdvsiz ft.tutarını beyannamede nerde gösterecektir. Tsk

Cevap :
Sayın Serbest bölgelere yurt içinden yapılan mal ve hizmet teslimlerinin KDV açısından bir istisnası yoktur. Dolayısıyla düzenlenecek ekmek faturasında KDV hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.01.2011
Soru :
Türkiyede yerleşik firma Çinde pazar araştırması ve satıştan komisyon şeklinde Çin firmasına ödeme yapmaktadır.Hizmet karşılığında alınan faturadan % 18 Kdv.yi sorumlu sıfatıyla beyan edip 1 no.lu beyannamede indirme zorunluluğumuz varmıdır?Ayrıca stopaj ödemek zorundamıyız.Teşekkürler

Cevap :
Sayın Çilesiz, Yurtdışından satın alınan hizmet için Sorumlu sıfatı ile KDV ödeyeceksiniz, ödenen bu KDV 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Çifte vergiyi önleme anlaşmasına göre Gelir/kurum stopajı beyan edilip ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.01.2011
Soru :
Bankanın firmadan tahsil ettiği teminat mektubu komisyonu var. Bu ödenen komisyon bedelini teminat mektubu verilen firmaya fatura edilmekte. Faturada Kdv hesaplanmıyor. Bugüne kadar Kdv beyannamesinde gösterilmedi. Gösterilmesi gerekiyor mu eğer gösterilecekse hangi sütunda olması gerekir.

Cevap :
Sayın Avcı, Sorunuzdan anladığımız kadarı ile teminat mektubu alan firma ödemiş olduğu komisyonu bir başka firmadan tahsili için Fatura düzenlendiği şeklindedir.Bu durumda düzenlenen faturada %18 KDV hesaplanması gerekir. Çünkü yapılan işlem bir hizmet teslimidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.01.2011
Soru :
Merhabalar Yurtdışındaki bir firmaya açacağımız dava ile ilgili olarak, yurtdışında anlaştığımız yabancı bir avukattan yapılacak hizmet için fatura alacağız. Yurtdışında kesilecek bu hizmet faturasının KDV ve stopaj açısından durumu nedir? Stopaj yapmamız gerekirse muhtasar beyannamesinde nasıl beyan edebiliriz?İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Kılıç, Yurtdışından satın alınan hizmet için Sorumlu sıfatı ile KDV ödeyeceksiniz ödenen bu KDV 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır.Çifte vergiyi önleme anlaşmasına göre Gelir/kurum stopajı beyan edilmesi gerekirse E-muhtasar beyannamede ilgili bölüme yazılarak işlem tamamlanır. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.01.2011
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Mükellef yaptığı kredili satışların kredi kartı ile tahsilatını bazen cari ay dışında tahsil etmektedir. Yani örneğin malı aralıkta satıyor sevk ediyor ve faturasını aralık ayında kesiyor. Ancak pos makinesi ile tahsilatını ocakta yapıyor. Ya da tersi de olabiliyor. Yani arlık ayında pos makinesini kullanarak ön ödeme alıyor. ( avans veya erken tahsil indirimi için ) Malı ocak ayında sevk ediyor, faturasını ocak ayında kesiyor. Her iki durumda da cari aya ait kredili satış tutarı ile fiili pos makinesi hareketleri birbirini tutmuyor. KDV beyanında , kesilen faturalara göre kredili satış tutarını yazarsak, gib.gov.tr ‘de sistem tarafından “ kredili satış tutarının banka kayıtlarıyla uyuşmadığı “ uyarısı geliyor. Banka kayıtlarına göre yazarsak da gerçekte cari aya ait kredili satışları göstermemiş oluyoruz. KDV beyanındaki kredili satışlar satırına cari aya ait kredili satışların toplamını mı , yoksa KDV beyanının dönemini oluşturan aydaki pos makinesi tahsilatı toplamını mı yazmalıyız ? Veya bir başka yol mu uygulanmalı ? Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu duyurularda Kredi kartı işlemlerinin amacına uygun olarak kullanılması gerektiğini ve işlemin (satışın) yapıldığı tarihte kartların kullanılması gerektiğini ifade etmiştir.Ancak bahsettiğiniz uyumsuzlukların çıkmasının ileride idare tarafından sorulmasında belgelendirilip ispatlanması mükellefe düşmektedir. Danışma Birimi GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ DUYURUSU KREDİ KARTI SATIŞ (POS) CİHAZI İLE YAPILAN SATIŞLAR VE KDV BEYANNAMESİNİN 45 NO’LU “KREDİ KARTI İLE TAHSİL EDİLEN TESLİM VE HİZMET BEDELLERİN KDV DAHİL KARŞILIĞINI TEŞKİL EDEN BEDELö SATIRINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI Bilindiği üzere, bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları (sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı ile yapılan) günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ay Başkanlığımıza göndermektedirler. Bankalardan alınan bu bilgilere göre, bankaların kredi kartı ile satış cihazı verdiği üye işyerlerinin, bu cihazları kullanarak yaptıkları satış tutarları ile mükelleflerin beyanları karşılaştırılarak bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakkında denetimler yapılmaktadır. Başkanlığımızca, söz konusu denetimlerin bundan böyle aylık dönemler halinde daha sık yapılması planlanmaktadır. Yapılan vergi incelemelerinde mükelleflerin kredi kartı ile satış işlemi olduğu halde, ilgili dönemlerde verilen KDV beyannamelerinde yer alan 45 numaralı “kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedelö alanının boş bırakılarak ihmal edildiği, ilgili hâsılatın sadece matrah bildirimi tablosunda yer alan “teslim ve hizmet bedeliöne dâhil edildiği görülmektedir. Söz konusu alanın bu şekilde doldurulmaması neticesinde kredi kartı satış hasılatı ile 45 numaralı satır arasında yapılan karşılaştırmalarda uyumsuzluklar ortaya çıkmakta, bu konu ile ilgili olarak yapılan incelemeler Başkanlığımız vergi inceleme birimleri üzerinde verimsiz iş yükü meydana getirmekte ve mükelleflerimizin beyannamelerini eksik doldurmalarından kaynaklanan vergi cezaları ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Öte yandan yapılan incelemelerde, bazı mükelleflerce kredi kartlarının zaman zaman mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için kullanıldığının ifade edildiği görülmüştür. Bankaların müşterileri ile aralarında yaptıkları sözleşme ile yalnızca mal ve hizmet alışverişi yapılması maksadıyla verdikleri POS cihazlarının, bu amaç dışında normal ve mutad olmayan başka amaçlarla kullanıldığı iddiasının vergi incelemeleri esnasında ispat yükümlülüğünün 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3 ncü maddesi uyarınca iddia sahibi mükelleflere ait olması ve iddia edilen hususların yasal defter kayıtları üzerinde ispat edilememesi nedeniyle, mükellefler denetimler sonucu doğan vergi ve cezalardan dolayı ekonomik sıkıntılara düşmektedirler. Bu şekilde tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için vergi mahkemelerine yapılan itirazlar neticesinde Danıştay’ın son yıllardaki kararlarının birçoğunun bu doğrultuda olması ve ispat külfetini mükelleflere yükleyerek aleyhte kararlar vermesi mükelleflerin kayıplarını daha da artırmaktadır. Diğer taraftan mükelleflerin, kredi kartı ile yaptıkları satışlar ile bunlara ilişkin olarak düzenledikleri satış belgeleri arasında dönem kaymaları ve tutar uyumsuzluklarının oluşmasını engellemek için mutlaka POS cihazlarından gün sonlarında aksatmadan gün sonu işlem raporunu almaları gerekmektedir. Aksi durumda bankalardan aylık dönemler itibariyle işlem tarihi bazında alınan POS satış hasılatı bilgileri ile KDV beyannamesinde yer alan satış hasılatı bilgileri arasında yapılan kontrollerde uyumsuzluklar ortaya çıkmakta ve bu durum gelir idaresi ile mükellefler arasında ihtilaflara sebep olmaktadır. Bu nedenlerle mükelleflerce kredi kartı ile satış (POS) cihazlarının amacına uygun biçimde kullanılması, bu cihazlarla ilgili olarak gün sonu işlemlerinin geciktirmeden yapılması ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlerce KDV beyannamelerinin 45 numaralı “kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedelö satırının aylık POS hasılatları dikkate alınarak doldurulmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerek mükellefler ve serbest muhasebeci mali müşavirler ve gerekse Başkanlığımızın bundan böyle aylık dönemler halinde yapacağı çalışmaları verimli hale getirerek zaman kaybını önleyecek, ayrıca mahkemelerimizin söz konusu incelemelerden kaynaklanan ihtilaflarla ilgili iş yükünü azaltacak ve neticede oluşabilecek sıkıntıların önüne geçecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


 

Tarih : 19.01.2011
Soru :
Merhabalar değerli üstad,E-Beyanname aracılık ve gönderme sözleşmeleri yapılan müşterilerin listelerini G.İ.Başkanlığına verilmesine ilişkin bir sorum olacak. Bu söleşmeler, sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde verilmesi gerektiğini biliyorum. Fakat bazı meslektaşlar geçmiş yıllar için verilmemiş bu sözleşmeleri geriye dönük (3-5-10 yıl gibi) dözenleyip damga vergilerini yatırıp çıkacak vergi ziyai cezasınıda uzlaşma yolu ile uzlaştıklarına şahit oldum.(YENİBOSNA VERGİ D.de) bu doğrumudur veya hangi yıllar için yapılmalı, nasıl bir yol izlemeli.İdare geçmiş yıllar için bu sözleşmeleri istiyebirmi? yaptırımı ne olacak.Bilgilendirirseniz sevinirim.Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Sekman, Aracılık Sözleşmelerinin bildirimi ile ilgili tebliğ henüz yürürlüğe girmemiştir. Taslağı incelediğinizde yeni ve eski müşterilere ilişkin bildirim sürelerinin farklı olduğunu göreceksiniz. Ancak yayımlanmamış taslak üzerinden yorum yapmak doğru olmayacağından Tebliğin yürürlüğü girmesini beklemeliyiz. Şu anki aşamada VUK 340 Nolu Genel Tebliğ ekindeki sözleşmeleri düzenliyoruz ancak herhangi bir bildirimde bulunmuyoruz. Meslek mensuplarımızın müşterileri ile hizmet sözleşmelerini yapıp damga vergisini her iki taraf veya müşteri tarafından yatırılır. Hizmet sözleşmelerinin bir asıl olarak düzenlenmesi halinde damga vergisini asıl kimde ise o beyan eder ve öder. Sözleşme düzenlenmesine rağmen damga vergisi beyan edilip ödenmemişse zaman aşımı süresine göre pişmanlık hükümleriyle vergi dairesine beyannameler verilebilir. (2006-2010) Danışma Birimi Danışma Birimi


 

Tarih : 18.01.2011
Soru :
Merhabalar Sayın Yetkili.Benim sorum serbest meslek erbabı bir doktor serbest meslek faaliyeti dışında ortağı olduğu şirketten her ay huzur hakkı almaktadır.Gelir vergisi beyannamesinde huzur hakkını ücret geliri gibi beyan edecekmiyiz.Beyan edilecekse istisnai bir sınır varmıdır?Şimdiden teşekkürler.Kolay gelsin...

Cevap :
Sayın Çağlar, Tek işverenden alınan ücretler beyannameye dahil edilmez. İkinci ve sonraki işverenlerden alınan tevkif suretiyle vergilendirilen ücretlerin toplamı GVK 103.maddesinin 2.dilimindeki 2010 için 22.000 TL yi aşması durumunda birinci işverenden almış olduğu ücret geliri de dahil olmak üzere tüm ücretleri toplanarak beyannameye dahil edilir. Birinci işveren seçimi tercihe bırakılmıştır. (GVK 86) Danışma Birimi


 

Tarih : 18.01.2011
Soru :
Bangladeşten mal ithalatı yapan bir firmayız.İthal ettiğimiz bu malların üretim takibini bangladeşteki bir firmaya komisyon karşılığı yaptırıyoruz. üretim takibi yapan firma bize verdiği hizmetten dolayı usd faturasını kesip gönderdi. Soru 1-) Biz bu usd tutarı fatura tarihindeki T.C.M.B.Alış Kurunu dikkate alıp Kdv Matrahını bulacağız ve Matrahın üzerinden Kdv hesaplayacağız . Bu kdv yi 1 nolu kdv beyannamesi ile indirilecek listesine alıp 2 nolu kdv beyannamesi ile ödeyeceğiz doğrumudur ? 2-Mal ithalatının tabi olduğu kdv oranı % 8 ise Bangladeşteki hizmet alımımıza ilişkin Kdv yi %8 olarak mı indirilecek listemize alacağız yoksa hizmet işlemi olduğu için % 18 olarak mı listemize alacağız. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Birinci sorunuzdaki işlem doğrudur, Hizmet ithalindeki KDV bahsettiğiniz şekilde yapılacaktır. Hizmet ithallerinde uygulanacak KDV nispeti %18 dir. Mal ithalindeki nisbetin %8 olması hizmet ithalindeki KDV oranını düşürmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.01.2011
Soru :
Merhabalar, Halen çalışmakta olduğum işyerinin 2011 yılından itibaren (2010 yılında smmm ruhsatını aldım) beyannamelerini bağımlı çalışan mali müşavir olarak göndermek istiyorum. 2010 yılı sonuna kadar X Mali müşavirlik bürosuyla yapılan anlaşma sebebiyle sözleşmeyi iptal etmemiştik. Sormak istediğim (1)- 2011 yılı evraklarını ben göndereceğimden size kaşe başvurusu yapmam gerekir mi? (2)- Bu süreçle ilgili size bilgi vermem gerekiyormu ? nasıl ? (3) e-beyanname verirken gerekli şifreyi firma için daha önce alınan şifre ile mi göndermem gerekiyor yoksa kendi adıma yeni bir şifremi almam gerekir.? vereceğiniz cevap için teşükker ederim.

Cevap :
Sayın Karaahmetoğlu, Kaşe almanız gerekiyor.Şifre şirket adına yeniden alınacaktır. İyi çalışmalar,saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 17.01.2011
Soru :
MERHABALAR,GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ BİR MÜŞTERİMİN AYNI ZAMANDA ÜZERİNE KAYITLI TAKSİ PLAKASI MEVCUT.PLAKAYI BİR BAŞKASINA DEVREDECEK.KESECEĞİ FATURADA KDV BEYAN EDİLMESİ GEREKİYORMU?

Cevap :
Sayın Bilgin, Gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olan taksi işletmeciliğinde plakanın devrinde (satışında)düzenlenecek faturada %18 KDV hesaplanır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2011
Soru :
merhaba 27.12.2010 tarih sayı77450 yazı hakında ismmmo tarafından mail gönderilmiş bu yazıda elektronik ortamda beyanname verilmesi ie ilgili bu yazıda yeni sözleşme yaptığımız mükelleflerin 15 gün içinde www.intvd.gib.gov.tr adresine bildirmemiz gerektiği eskiden belli devam eden mükellefleri ise bu yazı tarihinden itibaren tkip eden aydan itibaren 30 gün içinde bildirmemiz gerekiyor deniyor böylemi yapacağız

Cevap :
Sayın Yılmaz, Bahsettiğiniz yazı Maliye Bakanlığı tarafından henüz yayımlanmamış ve yürürlüğe girmemiş Vergi Usul Genel Tebliğ taslağı hakkındadır. Sözkonusu genel tebliğ yayımlandıktan sonra detaylı açıklama web sayfamızda yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2011
Soru :
Merhaba.size birkaç soru sormak istiyorum. 1- usd ve euro banka hesaplarında bankaya yatırılan ve çekilen paraları hangi kur üzerinden değerlendireceğiz. 2- ithalatta gümrük beyanamesinin üzerindeki kaşe tarihine göre işlem yapıyorum. kaşe tarihindeki hangi kur üzerinden işlem yapacağız. 3- ithalatta mal bedeli için gönderilen dövizlerde hangi kur üzerinden işlem yapacağız. 4- oluşan kur farklarını hangi hesaplara atacağız. detaylı bilgi verirseniz sevinirim. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özdemir, Kasa, banka ve diğer nakit değerleriniz gibi Hazır değerlerinizi değerlerken Merkez Bankası efektif alış kuru dikkate alınacaktır. Diğer dövizli işlemleriniz (cari hesap hareketleri, fatura ) Merkez Bankası döviz alış kurunu dikkate alarak muhasebe kayıtlarınızı yapacak ve yine MB Döviz alış kuruna göre değerleme yapacaksınız. Kur farkları 646 veya 656 hesapta muhasebeleştirilir. Malın maliyetine veya iktisadi kıymetin değerine intikal edecek kur farkları ilgili aktif kıymetin hesabına kaydedilerek muhasebeleştirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2011
Soru :
Sayın danışma birimi, bir müşterim kirasını durumu kötü olduğu için 6 aydır ödemiyor, buna rağmen kira stopajını tahakkuk ettirerek muhtasar beyannameyle ödemek gerekirmi. Yoksa stopaj ödeme yapıldığındamı doğar yani geçmiş kiralarını ödedigindemi stopajları ödeyelim. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Taşpınar, 193 sayılı GVK.94. maddesine göre Nakten veya hesaben ödeme yapılmadığı süreçte stopaj yapılmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2011
Soru :
merhaba, Muhtasar beyannamelerinde 3 aylıktan aylığa geçiş durumu ve tekrar aylıktan 3 aylığa geçiş durumu ile ilgili sorum olacaktı.. Mükellef ocak ayında 8 kişi şubat ayında 12 kişi mart ayında ise 9 kişiye düşmüştür..beyannameyi nasıl vermemiz gerekir?..vergi dairesine bildirimi ne zman yapmamız gerekir?.. Aylık Kodlaması sadece 1 ay için açılıp ardından hemen kapatılacakmıdır?..teşekkürler

Cevap :
Sayın Şener, Konu ile ilgili olarak uygulamayı yapan Vergi dairenizden bilgi almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2011
Soru :
Merhaba 2 alman şirketinin kurduğu bir şirketiz. Almanyadaki firmamız 12/2010 döneminde bize pazarlama araştırması için 22.000.- euro'luk bir fatura kesmiştir. KDV2 beyannamesi ile %18'lik kdvsini ödedik. Almanya ile çifte vergi ile anlaşma 01.01.2011 tarihinden itibaren ortadan kalkmıştır.Gelir idaresi ile görüştüm. Bu durumda her hangi bir stopaj ödemesi yapmadık. Yaptığımız işlem doğru mudur ? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yalçın, KDV yönünden yapmış olduğunuz işlem doğrudur.Yapılan transfer için KV kanuna göre % 15 stopaj yapılması gerektiği kanaatindeyiz, Danışma Birimi


 

Tarih : 12.01.2011
Soru :
iyi günler; 31.12 .2010 da tasfiyesi tescil edilmiş olan ltd şti için nisan/2011 döneminde vereceğimiz kurumlar beyanı ekindeki bilanço tasfiye bilançosu olarak kabul edilir mi ayrıca bunun dışında vergi dairesine başka bir beyanname yada bilanço vermemiz gerekir mi?iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Karaca, 01.01.2010-31.12.2010 normal kurumlar vergisi dönemi ile tasfiyenin başlangıç dönemi (31.12.2010) aynı olması nedeniyle tek kurumlar vergisi beyannamesi vereceksiniz. Bu durumu izah eder bir dilekçeyi vergi dairesine vermenizde fayda görüyoruz. Diğer taraftan mükellefiyetinizde oluşan bu değişikliği 31.12.2010 tarihinden itibaren 1 ay içinde vergi dairesine bildirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.01.2011
Soru :
merhabalar, Almanyadan hizmet ft. geldi. tarihi 12 aralık. ama ödemesi euro olarak ocak ayında yapılacak . sorumlu sıfatıyla kdv 'sini ocak ayındamı şubat ayındamı beyan etmem gerekiyor. kur farkı nasıl olacak ? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yalçın, Sorumlu Sıfatıyla KDV Aralık ayında beyan edilip ödenecektir. 1 Nolu KDV Beyannamesinde de indirim konusu yapılacaktır. Fatura tarihi ile ödeme tarihi arasında kur farkı hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.01.2011
Soru :
Merhabalar. Toptan et işi yapan bir tüccarın, hem alışları 1/2 kdv tevkifatlı, hemde satışları 1/2 kdv tevkifatlı Kdv iadesi yerine sonraki döneme devreden kdv olarak beyanname tanzim edebilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Bayram, KDV de iade hakkı doğuran işlemlere ilişkin teslimlerin olması halinde nakden veya mahsuben iade talebi yerine sonraki dönem devreden KDV işlemi yapılabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.01.2011
Soru :
İyi Günler Ötv beyannamesi verilmesi hakkında bir sorum olacak İnternet vergi dairesinde e beyanname kısmından beyannamelerimizin bildirimini yapıyoruz.Fakat yeni bir bölüm farkettik,Ötv bildirim girişi diye .Şimdi bu durumda Ötv bey. Ötv bildirim girişi kısmından mı yoksa eskisi gibi e beyannameden mi bildirim yapılması gerekiyor. Teşekkürler kolay gelsin...

Cevap :
Sayın Selçuk, Konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığının e-beyanname destek hattını (4440435) arayarak yardım almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.01.2011
Soru :
Merhaba, Defterlerini tutmadığım bir Limited Şirketin beyannamelerini internet ortamında onaylayabilirmiyim? Bu konuda bilgi verirmisiniz?

Cevap :
Sayın Bulut, Birinci sınıf tüccarlar (Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi Mükellefleri ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri) tüm vergi beyannamelerini SM ve SMMM'lere imzalatmak zorundadır. Sorunuzda belirttiğiniz limited şirketin beyannamelerini bahsettiğiniz şekilde gönderemezsiniz. Bu şirketle defter tutma veya danışmanlık sözleşmesi yaparak beyannamelerini düzenleyip onaylayabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.01.2011
Soru :
Paylaştığınız değerli bilgilerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum..Tasfiye halinde bulunan firmamızın Tasfiyesinden vazgeçildiğine dair 05/01/2011 tarihinde ortaklar kurulu karar almışlardır..öğrenmek istediğim 2010 dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin verilip verilmeyeceği ? iyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Kala, Kurum Geçici Vergi Beyannamesi 05.01.2011 tarihinden sonraki dönemler için verilecektir. Tasfiyeden vazgeçildiği tarihten önceki dönemler için geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.01.2011
Soru :
Merhabalar, Elektronik ortamdan gönderilmesi mecburi olmayan beyannameler (KDV, Muhtasar Beyannameleri için kanuni süresinden sonra elektronik ortamda beyanname vermem halinde ödenecek vergi çıkmıyor ise sadece 2 kat 1. Derecede Usulsüzlük cezası ödemem gerekiyor. Doğru mudur. Bu beyannameleri elden ya da elektronik ortamda vermem birşeyi değiştirir mi? Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Köksal, KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur. Mükelleflerin, kanuni süresinden sonra ancak vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden önce beyannamelerini vermeleri halinde adlarına birinci derece iki kat usulsüzlük cezası ile zamanında tahakkuk etmeyen vergi için vergi ziyaı cezasının yüzde ellisi kıyaslanarak miktar itibariyle fazla olanı kesilecek; beyannamelerin pişmanlık talebiyle verilmesi durumunda ise birinci derece bir kat usulsüzlük cezası kesilecektir. Ayrıca mükelleflerin elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları beyannamelerini kanuni süreler içerisinde göndermemeleri halinde VUK Mük.355. maddede belirtilen özel usulsüzlük cezası kesilir. Buna göre; • Kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında, • Bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanır. • E-Beyannamelerin düzeltilmesinde ceza kesilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.01.2011
Soru :
20 yıl koop.üyesi olarak aidatlarımızı ödeyerek 2010 yılında tapumuzu akdık. Verilen tapuda satış bedeli 0 olarak belirtilmiş.Biz verilen tapuya göre emlak'ımızı satmayı düşünüyoruz.Bu duruma göre 5 yıl içersinde satılan emlak için gelir vergisi ödenmesi gerekiyor. Biz bu tapunun bir alış bedeli olduğunu ve bu bedelin kaç TL olduğunu nasıl beyan edeceğiz.Yoksa satış bedelinin tamamı vergilendirilecekmi?Saygılarımla

Cevap :
Sayın Koncagül, Gayrimenkulü aldığınız tarihten itibaren Belediye Emlak Vergi Dairesine Emlak Vergisi bildiriminde bulunmak zorundasınız. Belediyeye bildirmiş olduğunuz rayiç bedel, sizin için maliyet bedelidir. Değer artış kazancının hesaplanması için sözkonusu rayiç bedel nazarı dikkate alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2011
Soru :
MERHABA. İTHALAT YAPTIK. GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİNDE 26.11.2010 TARİHİ VAR. BEYANNAMENİN ALTINDA KAŞE VAR BU KAŞEDE TARİH 01.12.2010. BEN BU MALIN GİRİŞİNİ HANGİ TARİHE İŞLEYECEĞİM VE HANGİ KURU ALACAĞIM. HANGİ AYIN BA FORMUNDA GÖSTERECEĞİM. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Özdemir, Muhasebe kayıtlarınızda ve Ba formlarında dikkate alacağınız tarih 01.12.2010 tarihidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2011
Soru :
MERHABA. BİR LTİ ŞTİ TASFİYESİ 22.12.2010 TARİHİNDE TESCİL EDİLEREK SONUÇLANDI. KURUMLAR BEYANNAMESİNİ VE BA-BS FORMLARINI HANGİ TARİHE KADAR VERMELİYİZ. KURUMLAR BEYANNAMESİNİ KAĞIT ORTAMINDA MI YOKSA İNTERNET ORTAMINDA MI VERECEĞİZ. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Özdemir, Bahsettiğiniz şirketin tasfiyesinin bittiği tarihin tescilinden itibaren 30 gün içinde Kurumlar Vergisi Beyannamesini, son Ba-Bs formları ise tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilecektir. (VUK 396 Nolu Genel Tebliğ) Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2011
Soru :
merhaba. yatırım teşvik belgeli bir mal sattık. kdv % 0. matrahı kdv beyannamesinde özel matrah şekline tabi işlemler sütununu mı yoksa tam istisna kapsamına giren işlemler sütununa mı yazacağız. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özdemir, Teşvikli malların satılması KDV Beyannamesinde 308 kodlu Tam İstisna bölümünde gösterilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.01.2011
Soru :
"KESİN MİZAN" BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASINA İLİŞKİN V.U.K TEBLİĞ TASLAĞI hakkında bir öneride bulunmak istiyorum.Bilanço esasına tabi mükelleflerin kurumlar vergisi ve gelir vergisi beyannamesi ekinde kesin mizan gönderilmesi gerekiyor.V.U.K.tebliği hazırlanmış durumda.Ancak tebliğe göre kesin mizan düzeltmelerinde verilen düzeltme mizanları için özel usulsüzlük cezası kesileceği bildirilmiş.mizan için bu cezanın ağır olduğunu düşünüyorum.Odanın bu konuda çalışma yapmasını ve kanun tebliği yürürlüğe girmeden bu cezayı indirmelerini talep ediyorum.Şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Küçük, Kesin mizan genel tebliğ taslağı hakkında Odamız ve TURMOB tarafından değerlendirilmiş olup görüşümüz Maliye Bakanlığına iletilmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.01.2011
Soru :
2010/12. ayda 2010/12 ve 2011' Yılı Kirasını Peşin ödeyen bir şirket. Not: Muhtasar mükellefiyeti 3' Aylık Bu kiranın tamamını bir defada mı beyan etmeli ve ödemelidir? Üçer aylık dönemlerde beyan edebilir mi?

Cevap :
Sayın Balçık, GVK 94.maddesine göre ödemenin yapıldığı tarihte gelir vergisi stopajı yapılır ve ilgili muhtasara beyannameyle beyan edilir. Sizin sorunuzdaki 2010/12.ayda yapılan ödemenin tamamı Ocak ayında verilecek 3 aylık (Ekim-Kasım-Aralık)muhtasar beyannameyle beyan edilir ve ödenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.01.2011
Soru :
Bir aydan fazla süre ile hizmet verilen hizmet işletmelerinde örneğin 2 yıllık,3 yıllık vs sürelerle yapılan fitnes spor vs hizmet sözleşmeleri bedelleri genel olarak kredi kartı ile ve tamamı peşin tahsil edilmektedir.Bu sözleşmelerin dönemsellik ilkesine göre aylık faturalanması gerekir.Bunu yaptığımızda Kredi kartı tahsilatları toplamı ile KDV Beyanı uyuşmuyor.Bu nedenle tamamına fatura kesiyoruz.Teslimin 2 yıla sarkmasına rağmen peşin KDV ve Gelir V.ödemek zorunda kalıyoruz yapılan işlemin doğruluğunu yorumlar mısınız???

Cevap :
Sayın Kalyoncu, Hizmet bedelinin tamamını alıyorsanız hizmet bedelinin tamamını fatura etmeniz gerekir. Hizmet bedelini taksitler halinde alıyorsanız, taksidi aldığınız dönemde fatura kesmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.12.2010
Soru :
Firmanın 2009 yılından peşin vergi alacağı vardır. 2010/2 dönem Geçici Vergi Beyannamesinde ödenecek tutar çıkmıştır. Mahsup dilekçesi hazırlanmış fakat Vergi dairesine dilekçe verilmesi sehven unutulmuştur. Vergi dairesi de çıkan ödeme tutarını talep etmektedir.Öneriniz nedir ?

Cevap :
Sayın Yılmaz, Vergi dairesinin talep etmiş olduğu alacağı mahsup yapılmadığından ödemek durumundasınız. Ancak, 2009 yılına ilişkin ödenen geçici vergiyi başka vergi borçlarınıza mahsubunu talep edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.12.2010
Soru :
Merhabalar, danışmak istediğim konu Kooperatiflerle ilgili. sınırlı sorumlu X yapı kooperatifi diye 1989 yılında kurulmuş bir kooperatif kurulduğu tarihlerde kurumlar beyannamesi verilmiş fakat daha sonra bu güne kadar beyannameleri verilmemiş. Gayri faal bir kooperatif. kısaca kooperatif hakkında bilgi vermek istiyorum size. 96 kişilik üyesi olan , arsa kooperatif üstüne kayıtlı değil her bir ortağın kendi adına kayıtlı fakat tapuları mevcut değil zaten mahkemelik durumdalar tapu alamıyorlar birleşip kooperatif kurulmasının da sebebi anladığım kadarıyla birlikte hareket ederek sahip oldukları arsa dönümlerinin tapularını alabilmek. Dava 11 yıldır sürüyor.Kooperatifin çalışanı yok.sadece düzenli olarak genel kurul toplantıları yapılıyor.yönetim kurulu veya herhangi birine maaş veya başka bir ödeme sözkonusu değil kooperatifler kanununu okudum fakat bu konu ile ilgili bir şey göremedim. sizden ricam hangi durumlarda kooperatiflerde kurumlar vergisi verilmez

Cevap :
Sayın Karaahmetoğlu, KVK 4(1)-k hükmündeki şartlara göre kurumlar vergisi beyannamesi verilip verilmeyeceğini incelemeniz gerekir. Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 Sayılı KVK Genel Tebliğinde detaylı açıklama bulunmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.12.2010
Soru :
Merhaba,BA Formunda ithalata ilişkin bildirimlerde gümrük beyannamesi giriş tarihinin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Giriş tarihinden kasıt beyannamenin tescil tarihi mi,vergilerin ödendiği tarih mi,malın çekildiği tarih midir? Beyanname 30.11.2010 tarihinde tescil edilmiş,gümrük vergileri Aralık ayında ödenmiştir.İthalatı BA formunda hangi ayda beyan etmemiz gerekir. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Tokan, Giriş kaşesinin altındaki tarih dikkate alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.12.2010
Soru :
İyi günler, 2010 nisanda vergi dairesinden muhtasar açılışını yaptırmış olan derneğimiz(iktisadi değildir) hiç kira ödemesi yapmadığı için beyanneme düzenlememiş ancak vergi dairesine de beyanname matrahı olmadığına dair yazı ile düzenlenmeyeceğini de bildirmemiştir. bu durumda doğru olan ödenmemiş olmasa bile bu döneme ait beyannamelerin pişmanlıkla verilmesi mi yoksa geçmişe yönelik de olsa beyan olmadığına dair yazının verilmesi midir? Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Elyak, GVK 94.maddesine göre ödeme yapılırsa stopaj sözkonusu olur ve muhtasar beyanname ile beyan edilir. Ödeme yapılmayan ay veya dönemler için muhtasar beyanname verilmeyeceğine ilişkin vergi dairesine bilgi dilekçesi verilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2010
Soru :
kolay gelsin. Muhasebesini tuttuğumuz bir ltd.şirket aynı zamanda başka bir şirkete ortak oldu. Ancak bilançoyu düzenlerken bağlı ortaklık hesabında bu ortaklığı göstermediğimizi farkettik ve bilanço dolayısyla hatalı oldu. Ortağı olduğu şirkette kar dağıtımı olmadı.Bu durumda şirketin bilançolarına ve kurumlar beyanına düzeltme vermemiz mi gerekir ya da hatalı kayıtı bu yıl düzeltme imkanımız varmı?

Cevap :
Sayın Şahin, Şirketin bağlı olduğu ortaklığın kar dağıtıp dağıtmaması bilançonun düzeltilmesinde ana etken değildir. Bilançonuzun düzeltilmesindeki ana etken gerçek durumu yansıtmaması olup Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekindeki bilançonuzu düzeltmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2010
Soru :
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPAN LİMİTED ŞİRKET MÜKELLEFLERİNİN YAPI DENETİM FİRMASINA YAPTIRDIĞI İŞ NEDENİYLE YAPI DENETİM FİRMASI ARSA SAHİBİ ADINA FATURA DÜZENLEMEKTEDİR. BU FATURAYI LİMİTED ŞİRKET OALARAK MUHASEBELEŞTİREBİLİRMİYİZ. KDV'SİNİ İNDİRİM KONUSU YAPABİLİRMİYİZ BA-BS FORMUNA BEYAN EDİLECEK MİDİR?

Cevap :
Sayın Aydın, Bahsettiğiniz belgeler arsa sahibi adına düzenlendiğinden müteahhit firma kayıtlarına bu tutarları gider olarak işleyemez. Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre ticari kazancın tespitinde giderleştirme işlemleri için kullanılacak fatura ve benzeri vesikaların mükellef adına düzenlenmesi gerekir. Şayet inşaat firması bu ödemeyi yaparsa bu işlem KKEG olarak dikkate alınır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2010
Soru :
Kolay gelsin.Kurmuş olduğumuz LTD şirketine ortak olarak %70 payla başka bir LTD şirket ortak olmuştur.Kurumlar vergisi beyanınını yaparken iştiraklerle alakalı nasıl bir işlem yapmamız gerekli.iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Şahin, İştirak ettiğiniz şirketten kar payı elde ederseniz yıllık K.V.beyannamesinde ilgili bölümüler doldurulur. İştirak kazancı elde edilmez ise beyannamede herhangi bir işlem yapılmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.12.2010
Soru :
Sayın Üstadım, Mahkeme kararı ile iflası açılan bir mükellefim var.Edindiğim bilgiye göre VUK 162 istinaden iflasın açılmasını ve kapanmasını iflas idaresi vergi dairesine bildiriyormuş ve vergileme ile ilgili yükümlülükler iflas masası tarafından yerine getiriliyormuş, bu durumda İlgili mükellefin mali müşaviri olarak artık beyanname (kdv-stopaj vs.)verecekmiyim? defter tasdik ettirecekmiyim? tereddütte kaldım, yanlış bir işlem yapmak istemiyorum bu konuda bilgi verirmisiniz lütfen... Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Dinçer, Bahsettiğiniz VUK 162. Madde bildirim yükümlülüğüdür. Defter tutma ve beyanname verme yükümlülükleri tasfiye süecinde devam olunur. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.12.2010
Soru :
tarafımızdan satıcıya kestiğimiz kdv tevkifatı olan faturanın kayıt şeklinin ve kdv beyannesinin düzenlenmesi nasıl olmalıdır. a firmasına kesilen fatura hizmet bedeli 14928,14 kdv %18 2687,07 2/3 tevkifat -1791,38 toplam 15823,82

Cevap :
Sayın Sallabaş, Bahsettiğiniz işlemin muhasebe kaydı: 120 Alıcılar Hesabı borçlu 15.823,83 TL, 600 satışlar 14.928,14 TL alacaklı, 391 Hesaplanan KDV ise 895,69 TL olacaktır. KDV Beyannamesinde ise Matrahlar kısmında Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler kısmına Matrahı, KDV Oranı kısmına %18 KDV, Tevkifat oranı kısmına da 2/3 şeklinde yazarsanız vergi olarak çıkan 895,69 TL, hesaplanan KDV olarak Beyannamede gözükecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
selamlar seyehat acentası bir firma kurmuş bulunmaktayım.bunula ilgili olarak üç soru sormka istiyorum. 1-firmamız yurtdışındaki yabancı müşteriye mısır seyahati yaptırdığı için 2000 euro fatura kesmiştir.hizmet yurtdışında olduğu için fatura kdv siz kesilmiştir.burada kafam takılan kdv beyannamesinde 2000 euro karşılığı olan 4000 tl yi gösterecemiyiz göstereceksek hangi satırda gözstreceğiz sonuçta kdv den muaf bir fatura 2-yine aynı firnamız yurtdışından yabancı bir turiste türkiye turu satmış olup yurt içindeki yapılan masraflar için kdv li komisyon bedeli için kdv siz fatura kesmiştir.komisyon bedeli kdv siz kesilen fatura kdv beyannamesinde istisnalar bölümünde hizmet ihracatındamı gösterilecek birde bu işlemden dolayı kdv iadesi talep edebiliyormuyuz. 3-faturayı keserken düzenlediğimiz turun sonundaki tarihi dikkate alarak kesmekteyiz.fakat dözviz kurunu turun başlangıç tarihini dikkate alarak hesaplamamız gerektiğini söyleyenler var acaba hangisini dikkate alacağız. şimdidien verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ediyorum iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Fidan, 1-Yurt dışına düzenlemiş olduğunuz fatura tam istisna (hizmet ihracı) kapsamına girdiğinden KDV Beyannamesinde tam istisna bölümüne yazacaksınız. 2-Yurt içinde yapmış olduğunuz hizmet teslimleri KDV istisnasına tabi değildir. 3-Fatura düzenlediğiniz tarihteki kur ile dövizi elde ettiğiniz tarihteki kur değerlemesinde olumlu veya olumsuz bir sonuç olması halinde ilgili gelir veya gider hesaplarına kur farkını yazacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
İyi günler. Mükellifim olan bir firma vergi mükellefiyeti olmayan bir şirkette bordrolu olarak çalışan mimara proje çizdirmiştir. Bu durumda gider pusulası düzenleyecekmiyiz, düzenlersek stopaj hesaplayacakmıyız, sorumlu sıfatıyla kdv beyannamesi verecekmiyiz? Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Çalık, Bordrolu çalışan mimar, bordrolu çalıştığı yer dışında herhangi kişi yada kuruma mimarlık hizmeti vermesi halinde yapmış olduğu işlem serbest meslek faaliyetidir. Bu faaliyetinden dolayı gelir vergisi açısından serbest meslek mükellefiyeti tesis ettirmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
Okul kantini işletmeciliğnde kdv 2 nolu beyanneme verme zorunluluğu devam ediyor mu? Bundan dolayı ödenen kdv'yi 1 nolu kdv beyanından düşebilir miyiz? Zorunluluk devam etmiyorsa (mahkemelik olduğu söyleniyor) daha önceden beri ödenen kdv 2'yi durdurabilir miyiz? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Güneri, Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri yerlerin Okul Aile Birlikleri tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlardaki kantin açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere okul aile birliklerince üçüncü şahıslara kiralanması işlemi Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f bendine göre genel oranda katma değer vergisine tabidir. Öte yandan, 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “F-Kiralama ve Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması” alt başlığında “ ...kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisinin; kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması ve kiralayanın da gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması durumunda kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği...” açıklanmıştır. Buna göre, söz konusu kira bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanması ve ilgili dönem katma değer vergisinin de bahsi geçen Tebliğde yapılan açıklamalar doğrultusunda beyan edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak 2 nolu KDV beyannamesi ile vergilendirme yapılıp 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim işlemi devam etmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.12.2010
Soru :
İyi günler, Bir limited şirketin kiraladığı işyeri ortaklardan birine aittir, kira kontratı mevcut olup, ortak herhangi bir ödeme almamaktadır, ancak kira kontratındaki tutar muhtasar beyannamede belirtilerek stopajı ödenmektedir. Bu durumda aylık kira bedellerinin bankadan yatırılma zorunluluğu varmıdır? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Yapmış olduğunuz işlem hatalıdır. Kira ödemesi gerçekleşmemişse gelir vergisi stopajı hesaplanmaz. Bilanço usulune göre defter tutan vergi mükellefleri tahakkuk usulüne göre kira giderini yazacak ve cari hesap olarak gayrimenkul sahibini alacaklandıracaktır. Dolayısıyla bilanço kalemlerinde gözüken borcun ödemesinin bankadan yapılması gerekmektedir. (İşyeri kirası olduğundan dolayı). Mal sahibi ortak kira almasa bile emsal kira bedelini gelir vergisi beyannamesi ile bildirmek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.12.2010
Soru :
Merhaba:Bir limited şirketimin 2005-2006-2007 yılı karlarının dağıtımını yapacağım. 1- karar almam gerekiyor mu. 2- Yedek akçe ayıracak mıyım. 3- hangi yevmiye kayıtlarını yapmam gerekiyor. 4- hangi stopaj beyanımda göstereceğim. 5- hangi kodu kullanacağım ve yüzde kaç vergi hesaplayacağım. mükellefin stopaj beyanı üçer aylık dönemlerde. kısacası işlemi ilk defa yapacağımdan detaylı bilgi istiyorum. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özdemir, Kar dağıtımı yapacak firmalar limited şirket ise ortaklar kurulu kararı alırlar. Birinci tertip yasal yedek ayrılması zorunlu olduğundan yedek akçe ayrıldıktan sonraki kar ortaklara dağıtılacaktır. 570 hesap borç, 360 alacak, 331 hesap alacaklı olarak yevmiye maddesi yapılır. Kar dağıtımı ile ilgili %15 stopaj hesaplanarak muhtasar beyanname ile beyan edilir. Muhtasar beyannameniz üç aylık ise dönemi geldiğinde beyan edilir. Kar dağıtımı yapılanlar Muhtasar beyannamede 61-62 veya 65 numaralı kodlardan hangisine giriyorsa o kod kullanılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.12.2010
Soru :
Merhaba, Bağımlı çalıştığım şirket serbest bölgede üretim yapmak üzere yer kiralamak istiyor. Serbest bölgedeki bu yeri şirket şubesi olarak değil de, ortaklardan biri adına şahıs firması olarak açmayı düşünüyoruz. S.Bölgelerde üretim yapan firmalar çalıştırdıkları personeli için gelir vergisi istisnası var. Aynı istisna elde ettiği kazanç üzerinden yıllık gelir gelir vergisi beyanına tabimidir. Bununla ilgili öneri ve görüşleriniz nelerdir. Paylaşırsanız sevinirim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Koyuncu, Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunanların, bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.12.2010
Soru :
meslek mensupları olarak ödediğimiz beyanname damga vergilerini giderleştirebilir miyiz?

Cevap :
Sayın Aykırı, Beyanname damga vergilerini GVK 68/9.maddesine göre giderleştirebilirsiniz. Ancak, Vergi İdaresinin bu tür giderlerin kabul edilen bir gider olduğuna ilişkin bir tebliğ veya sirküsü yoktur, bazı il vergi dairesi başkanlıkları veya defterdarlıklar bu giderlerin ticari kazancın veya serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak kabul edilemeyeceğine ilişkin muktezaları vardır. Bu muktezalara internet sitelerinden ulaşabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.12.2010
Soru :
Merhaba, Kur farkı gelirleri kdv beyannamesinde ilave edilecek kdv de mi yoksa satışlarda mı gösterilir? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Aydın, Kur farkı gelirleri işletme faaliyetine dahil olduğundan gelir kalemi içinde gözükecektir. Dolayısıyla matrahta göstereceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.12.2010
Soru :
Merhabalar, serbest meslek kazancı ve ücret gelirler ile ilgili bir sorum olacak. Serbest meslek kazancı 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan bir mükellefin, GVK 86.madde 1c ye göre ikinci işverenden aldığı ücret bu tarifenin ikinci gelir dilimini aşmadığı halde beyan edilmeli midir? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Uysal, GVK 86.maddesine göre birden fazla işverenden ücret geliri elde eden kişiler birden sonraki işverenlerinden aldığı yıllık ücret tutarı 103.maddedeki tarifenin 2.dilimi olan 22.000 TL yi (2010 yılı için) aşmaması halinde beyana tabi başka gelirleri olsa bile sözkonusu ücret gelirleri yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.12.2010
Soru :
Merhaba, İşyeri çalışanlarımızdan birsi analık borçlanmasından dolayı Toplu olarak 11.670,30 TL 21.10.2010 tarihinde yatırmış. Yatırtdığı evrağı işyerine 25.11.2010 tarihinde getirdi. Gelir Vergisi Kanunu 111 seri nolu tebliğe göre bu tutarı Gelir Vergisi Matrahından düşüp, Muhatasar Beyannamesinde nasıl bildirimde bulunabiliriz. İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Çoban, Bahsettiğiniz 111 nolu GV Genel Tebliği 1973 de yayımlanmıştır ve hala geçerliliğini koruduğu kanaatindeyiz. Tebliğin incelemesinde de görüleceği üzere bahsettiğiniz borçlanmalar çalışanın bordrosunda gelir vergisi matrahından indirilmesi suretiyle işlem yapılacaktır. Dolayısıyla muhtasar beyanname üzerinde bir işlem yapılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.12.2010
Soru :
Muhasebesini kendisi tutmakta olan ltd şti sadece beyannamelerini E ortamda göndermemi istemektedir.Uygulama da varmıdır.Bu konuda Elekt.bey.aracılık sözleşme örneği varmıdır. Talep halinde bu uygulama İşletme mükellefleri içinde uygulanabilirmi.Teşekkürlerimle

Cevap :
Sayın Kahvecioğlu, VUK 340 nolu genel tebliğine göre, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri meslek mensuplarımız ile defter tutma veya danışmanlık mesleki sözleşmelerini yapmaları ve 340 nolu tebliğ ekinde bulunan 3 nolu sözleşmeyi yaparak e-beyanname gönderebilirler. Sizin bahsettiğiniz şekilde e-beyanname gönderilemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.12.2010
Soru :
İYİ GÜNLER.GOOGLE'DA YAPILAN ALAN KİRALAMA (REKLAM GİDERİ)OLARAK KREDİ KARTI İLE BELİRLİ ÜCRET ÖDENMEKTEDİR.BU ÜCRET KARŞILIĞINDA ÖDEME MAKBUZU İNTERNETTEN ALINMAKTADIR. YAPILAN BU İŞLEM BİR HİZMET İTHALİMİDİR. 2 NOLU KDV BEYAN EDİLECEKMİ,STOPAJ ÖDENECEKMİ ORANLAR NEDİR?

Cevap :
Sayın Hamlacı, Bahsettiğiniz konuyla ilgili olarak sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesiyle KDV beyan edip, 1 nolu KDV beyannamesinde bu tutarı indirim konusu yapacaksınız. Ayrıca ikili vergi anlaşmalarında belirtilen orana göre de stopaj hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.12.2010
Soru :
sayın yetkili 38140090.00.19 gtip numaralı ürünü firmamız ithal etmiştir ve nakit teminat yatırılmıştır.anladığıma göre ithal edilen mal imalatta kullanılıyorsa ötv kodlaması açılıp beyanname verilmeli ve direk alınıp satılıyorsa malın maliyetine atılıyor fatura da ötv gösterilmeden artı kdv kesilerek satılıyor.imalatta kullanılmayıp direk satılan mallara ötv kodlaması açılacakmı.imalatçı değiliz ithal ettiğimiz mallar dvd-kaset-tv temizleyici likit ve yağlı sprey tipi ürünlerdir. lütfen açıklayıcı bir yorum yapınız!teşekkürler ve saygılar.

Cevap :
Sayın Şener, ÖTV Kanunu ekinde bulunan listelerdeki malların ithali ve imali ÖTV ye tabidir. İthalatta ÖTV ödendikten sonra ürün millileştirilmektedir. Ancak bahsettiğiniz ürünün yurt içinde imalatta kullanılması ile ilgili olarak gerek ÖTV Genel Tebliğlerinde gerekse ÖTV sirkülerinde ürün bazında açıklamalar yapılmıştır. Bahsettiğiniz GTİP nolu ürünle ilgili ÖTV uygulamasına ilişkin olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep ederek işlemlerinizi yapmanızı tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.12.2010
Soru :
Merhaba,İhracat fatura ve GÇB Kapanış tarihi ile ilgili sorum olacak. fatura tarihi 01.11.2010 10.000 USD lik satış 09.11.2010 tarihinde kapanış (yurt dışı ediliş tarihi) KDV beyannamesini düzenlerken kapanış tarihindeki tutarlarındaki kurdan (GÇB baz alarak beyannameye yazılmakta. muhasebe kayıtları açısından durum ne olmalıdır . fatura ve GÇB arasında kur farkı oluşmakta ay sonlarında tarih atlaması olmaktadır örnekli belirtebilirmisiniz teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Fatura tarihi ile GÇB tarihi veya dövizin yurda getirilmiş olduğu tarihteki döviz kurlarında değişiklik sözkonusu olması halinde muhasebe kayıtlarına gelir veya gider olarak kayıt yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.12.2010
Soru :
2002 senesinden beri eşine ait gayrimenkulde adına ticaret odasına kayıtlı işletme ile gelir vergisi mükellefi eşime apartmandaki diğer dairelerden daha düşük kira ödemektedir. 500TL tutarında ödemeyi gösteren 2011 Haziran'a kadar kira kontratı mevcut ve ödeme eft ile bankaya yapılıyor.Sorun buradan sonra başlıyor.Ev sahibi olan eş rayiç kira bedelini talep etmekte, ancak kiracı olan eş kontrata göre ödemeye devam edince maliyeye şikayet etmekle tehdit ediliyor. Yaptığım araştırmaya göre ev sahiplerinin beyanname verirken doğan vergi farkını ödemesi gerektiği yönünde fikirler olduğu gibi tam tersini düşünenler de var.Ayrıca kontrat ve banka dekontları nedeniyle suç unsuru yok fazla ödeyip eksik göstermiyorsunuz kontratı aynen uyguluyorsunuz diyenler de mevcut. İşin doğrusunu merak ediyorum.Süreç nasıl işleyecektir? Saygılarımla bilgilerinize sunarım.

Cevap :
Sayın Özdemir, Gayrimenkul sermaye iradı işlemlerinde kira kontratında belirtilen tutar ile bankaya yapılan ödeme tutarının aynı olması gerekir. Kira bedelinin yükseltilmesi için mal sahibi kira tespit davası açmak suretiyle kira bedelinin yükseltilmesini talep eder. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.12.2010
Soru :
İyi günler. Perakende olarak içki ve sigara satışı yapan bir tekel büfesinin alış ve satışlarında kdv beyanı nasıldır. Yazarkasa fişlerinde kdv 0 olarak mı gözükecektir. Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Çalık, İçki ve sigara KDV yönünden özel matrah şekline tabi emtialardır. Sözkonusu emtiaların satışından elde edilen hasılat KDV Beyannamesinin Özel Matrah Şekline Tabi Teslimler bölümüne yazılacaktır. Ödeme kaydedici cihazda elbette KDV "0" gözükecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.12.2010
Soru :
Sayın, Üstad VUK 340 tebliği ile ebeyanname aracılık yetkisi düzenlenmiştir. Yeni tasarı ile bu kapsamın kullanım alanı ve sorumluluğu düzenleniyor. Bağımlı meslek mensubları bu durumdan etkileniyormu? bizler yine eskiden olduğu gibi bağlı bünyesinde olduğumuz şirketlerin beyannamelerini göndere bilecekmiyiz. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Toprak, VUK Tebliğ taslağı henüz kesinleşip Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. Ayrıca tebliğ taslağında sizin anladığınız gibi bir kısıtlama mevcut değildir. Getirilmek istenen düzenleme ile serbest çalışan meslek mensuplarının e-beyanname gönderdikleri müşterilerine ilişkin bilgilerin Maliye'ye bildirilmesidir. Bağımlı çalışan meslek mensuplarımız 340 Nolu Genel Tebliğ çerçevesinde bordrosuna kayıtlı oldukları firmanın e-beyannamelerini göndermeye devam edeceklerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.12.2010
Soru :
Muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilen mükellefler beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendilerinin göndermesi uygun görülmüştür. Meslek mensubunca da imzalanması gereken bir beyanname olması halinde,beyannamede yer alan “beyannameyi düzenleyen Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ” bölümüne meslek mensubuna ilişkin bilgilerin yazılması meslek mensubunun beyannameyi imzalamış/tasdik etmiş sayılması için yeterli olacaktır.Bu çerçevede, imzalanmış/tasdik edilmiş olan e-beyannameler imzalayan/tasdik eden meslek mensuplarınca gönderilecektir.Denmektedir.Bu iki hüküm arasında çelişki var mıdır? Bağımlı çalışan meslek mensubu beyannamede yer alan düzenleyen kısmına kendi adını mı yoksa mükellefin adını mı yazacaktır?Mükellef adı yazılacaksa vergi dairesi beyannameyi imzaladığımızı nasıl anlayacak.Bu kısma kimin adı yazılacağı önemli mi?Durumu bilgilerinize sunar bu konuda beni bilgilendirmenizi rica ederim.Saygılarımla.Mersat Layiç

Cevap :
Sayın Layiç, VUK 340 nolu Genel Tebliğ hükümlerine göre bordrolarında kayıtlı meslek mensupları olan şirketler, şirket adına alınan şifreyle e-beyanname göndermeleri sağlanmıştır. Bu tür beyannamelere beyannameyi düzenleyen bölümüne meslek mensubunun bilgileri yazılacaktır. Ancak gerek 340 gerek 346 nolu genel tebliğ ve konuya ilişkin yayımlanan VUK sirkülerine göre rakamsal olarak belli aktif büyüklüğü ve net satışı olan kurumlar vergisi mükellefleri bünyelerinde meslek mensubu olmaksızın e-beyanname şifresi alıp beyannamelerini yollayabilmektedirler. Bu durumda beyannamelerin düzenleyen bölümüne de mükellefin kimlik bilgileri yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.12.2010
Soru :
MERHABALAR. BENİM SORUM TAKSİ SAHİPLERİ İLE İLGİLİ. TAKSİ SAHİPLERİ YANLARINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLADIRKLARINDA SGK BİLDİRGESİ VERECEKLER. BU DURUMDA MUHTASAR BEYANNAMESİDE VERECEKLER. BUNLARI YAPTIKLARINDA DEFTERE TABİ OLACAKLARMI VE BASİT USULDEN ÇIKACAKLARMI? BU DURUMDA NE YAPMAMIZ GEREKMEKTEDİR?

Cevap :
Sayın Ayhan, Basit usulde vergi mükellefi olan taksi sahibinin yanında çalışan olması halinde vergilendirme GVK 64.maddesine göre yapılır. Defter tutma zorunluluğu işçi çalıştırmakla oluşmaz. Basıt usulden gerçek usule geçişle ilgili şartlar GVK 46,47 ve 48.maddelerine göre değerlendirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.12.2010
Soru :
Merhabalar. Ganyan Bayi Mükellef almayı düşünüyorum. Ganyan Bayiler Hangi Beyannameye tabidir? KDV Beyannamesi Bildiğim Kadarıyla Yok . G.Stopaj G.geçici Gelir Vergisi Ve muhasebe kayıtlarıyla ilgili Bilgi alamak istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kolay Gelsin

Cevap :
Sayın Demirtaş, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1. maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Özel matrah şekilleri ise kanunun 23. maddesinde sayılmış olup, bu maddenin (F) fıkrasına göre, özel matrah şekillerini tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nde münhasıran tekel, milli piyango, spor toto ve ganyan bayii olanların katma değer vergisi mükellefi olmayacakları belirtilmiştir. Bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ise, mükellefiyetin sadece diğer mal ve hizmet teslimleriyle sınırlı olacağı açıklanmıştır. Ayrıca 39 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (F) bölümüyle getirilen yeni düzenleme ile bu kapsamda işlem yapan ve başka işlemleri nedeniyle katma değer vergisi mükellefi olanların özel matrah şekline tabi işlemlerini de beyannamelerine dahil etmeleri uygun görülmüştür. Buna göre vergisi önceki safhalarda beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlerle diğer işlemleri birlikte yapan mükellefler beyannamede hem diğer işlemlerle hem de vergisi önceki safhalarda beyan edilerek ödenen özel matrah şekline tabi işlemlere ait bedelleri gösterecekler, matrahın hesaplanması sırasında özel matrah şekline tabi işlem bedellerini “Teslim ve hizmet karşılığını teşkil eden bedel”den indireceklerdir. Buna göre; tekel, loto ve iddia bayiliği yanında başka işlemlerin de olması halinde KDV mükellefi olması ve yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde bu işlemlerin de beyannamede gösterilmesi gerekmekte olup, yalnız Tekel, loto ve iddia bayii olarak faaliyet sürdürülmesi halinde ise KDV mükellefiyeti açtırılmasına ve beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır. Ayrıca; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkındaki Kanunla ilgili yayımlanan 2 Seri No.lu Genel Tebliğin 2/f bendinde “Spor-toto, milli piyango, at yarışları ile diğer müşterek bahis ve talih oyunları bayiliği ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti dışında bırakılmıştır. Yukarıdaki KDV açıklamasınına ilave olarak Ganyan bayiileri G.Stopaj ,G.geçici veYıllık Gelir Vergisi Mükellefiyeti tesis ettirecekler.TJK dan aldıkları komisyonları banka dekontuna göre gelir yazacaklar.Giderlerinide Muhasebe kurallarına göre kaydedecekler. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.12.2010
Soru :
2005 yılı içinde karı koca 47.625.82 TL Temettü geliri almış ama bu gelirleri için beyanname vermemiş karı kocanın beyanname vermesi geriken başka bir gelirleride bulunmamaktadır. vergi dairesinden telefonla arayarak beyanname vermeleri için telefon etmişler. Bu durumda bu karı koca ne yapması gerekir?

Cevap :
Sayın Arıkan, A.Ş ve LTD lerden elde edilen kar paylarının 1/2 si GVK 22.maddesine göre gelir vergisinden istisna edilmiştir. Sizin vermiş olduğunuz örneğe göre elde edilen temettü geliri %10 gelir vergisi stopajı yapılmış halidir. (2005 yılı stopaj oranı %10 dur). Vergi kesilmeden önceki brüt tutar 52.917,58 TL olacaktır. Bu durumda şayet elde edilen temettü geliri karı ve kocaya %50şer oranda aitse bu durumda 26.458,79 TL kişi başı brüt temettü geliri olmaktadır. 26.458,79 TL nin yarısı GVK 22.maddesine göre istisna edildiğinden beyana tabi kazanç 13.229,40 TL olacaktır. 2005 yılında uygulanan gelir vergisi tarifesinin 2.dilimi 15.000 TLdir. GVK 86.maddesine göre tevkif suretiyle vergilendirilen menkul sermaye iratları 15.000 TL nin altında olması halinde yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. (Geliri sadece menkul sermaye iradı ise). Ancak temettü geliri eşlerden birisinin adına elde edilmiş ise 2005 yılı beyanı 26.458,79 TL olarak beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.12.2010
Soru :
Bağımlı olarak bir şirkette çalışıldığında,beyannameleri göndermek için şifre şirket adına mı yoksa bağımlı çalışan adına mı alınır? Teşakkürler

Cevap :
Sayın Gövem, Şifre müracatı firma adına yapılacak ve şifre firma adına alınacaktır. (VUK 340 nolu tebliğ) Danışma Birimi


 

Tarih : 08.12.2010
Soru :
Merhaba. Et tevkifatı yapan bir firma % 8 kdv ile fatura düzenleyip 1/2 tevkifatlı fatura kesiyor. Bu malın fiyat farkı olduğunda karşı tarafın bize kestiği fatura içeriği fiyat farkı olarak düzenlenip kdvsi % 4 olarak kesilip faturayı alan kişi tarafından kdv beyannamesinde iade edilecek kdv sütununa, faturayı keseninde ilave edilecek kdv sütununa yazılması gerektiği hususunda araştırmamı yapmıştım.Ancak herkes bu konuda farklı işlemler yapıyor sizce doğrusu nedir ?

Cevap :
Sayın Selçuk, Tevkifatlı faturaların iade işlemlerinde veyahutta fiyat farkı faturalarında matrahın tevkifat uygulanmış kdvsi yazılarak kesilecek. Fiyat farkı Faturasını kesen firma bu faturayı matraha ilave etmeden yanlızca kdvsini ilave edilecek kdv bölümünde gösterecek. Fiyat farkı faturası kesilen firma ise satışlardan iade edilen kdv kısmında beyan edecek. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.12.2010
Soru :
merhaba; ltd ştı, gıda bankacılığı kapsamında ki bir vakfa dışardan teminle gıda (et) yardımında bulunuyor.alınan et faturası tevkifatlı olarak kesilmiş. 1-) bağış ve yardımlarda kdv maliyete alınıyor. ancak burada tevkif kdv ltd şirketce 2 nolu beyanla beyan edilerek ödenecek mi? 2-) bağış yapıldığında şirket fatura kesecek mi, yoksa sadece sevk irsaliyesi düzenlemesi yeterli mi? acil önerilerinizi bekliyorum.. saygılar..

Cevap :
Sayın Alpay, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır hükmünden dolayı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40.Maddesinde yapılan düzenlemeden kurumlar vergisi mükellefleri de faydalanacaktır. Başka bir ifadeyle Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde yapılan düzenleme olmasaydı kurumlar vergisi mükellefleri bu konuda uygulama dışı kalacaklardı. Gıda bankacılığı uygulaması Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazançlara ilişkin “İndirilecek Giderler” başlıklı 40. maddesinin 1.fıkrasının 10 numaralı bendinde yer aldığından yapılan bağışlar ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından direkt gider olarak dikkate alınacaktır. Dolayısıyla ilgili firma zararda olsa dahi söz konusu bağış sonraki yıla mahsup edilecek zararlar olarak devredebilecektir. Yapılan ayni yardım KDV Kanunu’nun 17. maddesindeki istisna hükümlerine girdiğinden yüklenilen KDV indirim konusu mümkün olmayacağından gider olarak dikkate alınması gerekmektedir KDV Tevkifatı beyan edilip ödenecektir. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli Vergi Usul Kanunu’nun 232 inci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Danışm Birimi


 

Tarih : 06.12.2010
Soru :
Kat Karşılığı İnşaat (daire konut) Yapan bir firma, toprak sahibine verecek daireler için fatura düzenlemek zorundamıdır. Eğer fatura düzenlemesi gerekiyorse hesaplanan KDV, verecek KDV beyannamesinin hangi satırında gösterilecektir. Ayrıca bu işlemin muhasebe kaydı nasıl olmalıdır.

Cevap :
Sayın Yaşar, Sorunuzun benzeri olan başka bir üyemize verdiğimiz cevap aşağıdadır. Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibine düşen dairelere fatura düzenlenmesi gerekmektedir. Müteahhidin arsa sahibine düzenleyeceği fatura KDV hesaplaması içindir. Faturada yer alacak KDV dışındaki tutar arsa sahibinden talep edilmez. Arsa sahibinin özel mülküdür. Aktifinde değildir. Dolayısıyla faturaların muhasebe kayıtlarında 600 hesap çalıştırılmaz. 120 Alıcı hesap borçlu, 391 Hesaplanan KDV alacaklı şeklinde kayıt yapılır. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİLENDİRME Kat karşılığı inşaat işlerinde yapılan iş, müteahhit açısından arsa alımı, arsa sahibi açısından ise daire veya işyerinin elde edilmesine yönelik arsa satışıdır. Müteahhit burada kat karşılığı işi üstlenen konumundadır. Yaptığı iş bir hizmet faaliyeti değil, mamül (daire, işyeri…) elde etmeye yönelik bir üretim faaliyetidir. İşin sonunda katlandığı maliyetlerin karşılığı olarak daire veya işyeri sahibi olacaktır. Müteahhit açısından yapılan, bir mamül üretim faaliyetidir. Örneğin, arsa karşılığında 8 daire verecek olan bir müteahhit 20 dairelik bir inşaatta 12 daire sahibi olacaktır. İşte bu 12 daireye sahip olabilmek için 20 dairelik inşaatın maliyetine katlanmıştır. Arsa sahibine bırakılan dairelerin maliyeti, müteahhit açısından arsa maliyeti olmaktadır. Arsa sahibine bırakılan yerler, arsanın karşılığı olarak bırakılmaktadır. Müteahhidin kendisine ait olan yerleri satması halinde elde edeceği kar, müteahhidin konumuna göre gelir veya kurumlar vergisine konu olabilecektir. Kat karşılığı inşaat işinde, inşaatın bitiminde müteahhide ait olan daire veya işyerlerine ilişkin arsa payları, arsa sahibinin varlığından çıkmaktadır. İşin bitiminde tarafların kendi payları (daire veya işyerleri) ayrı ayrı tapuda tescil görecek, bina tapuları çıkarılacaktır. Bu aşamada müteahhide ait daire ve işyerleri, bina olarak arsadan pay alacaklardır. Dolaysıyla, müteahhide ait olan daire veya işyerlerinin arsa payları, arsa sahibinin varlığından çıkmakta, başka bir ifadeyle müteahhide devredilmektedir. Bu işlemde arsa sahibi açısından gelir, arsanın karşılığında müteahhitten alınan daire veya işyerlerinin değeri olurken (bu değer emsal bedeldir..), maliyet ise devredilen arsa payı değeridir. Müteahhide devredilen arsa paylarının değeri ile, karşılığında sahip olunan daire veya işyerlerinin değeri arasındaki fark, arsa sahibinin kazancını oluşturacaktır. Burada elde, elde edilenin “kazanç” olduğunun tespiti önemli olup, bu kazancın ticari kazanç veya değer artışı kazancı olup-olmadığının önemi yoktur. Zira, elde edilen kazanç, her iki gelir unsurunun özel uygulama rejimleri karşısında ve ait olduğu konumda vergiye tabi olabilecektir. Müteahhit açısından ise, katlanılan maliyet, arsa sahibine arsanın karşılığında bıraktığı daire veya işyerleri dahil toplam inşaat maliyetidir. Karşılığında elde ettiği ise, kendisinde kalan daire ve işyerleridir. Söz konusu daire ve işyerlerinin satış bedelleri ile bunlar için katlanılan maliyetler arasındaki olumlu fark, müteahhidin kazancını oluşturacaktır. Bu kazanç ise müteahhidin mükellefiyet durumuna göre, gelir veya kurumlar vergisine tabi olabilecektir. Kat karşılığı inşaat işlerinde işin bitiminde iki ayrı işlem ortaya çıkmaktadır. Birincisi, müteahhit inşa ettiği daire veya işyerlerinden bir kısmını arsanın karşılığı olarak arsa sahibine devretmektedir. İkinci işlem ise, arsa sahibi müteahhitten aldığı daire veya işyerlerine karşılık olarak bir kısım arsa payını müteahhide devretmektedir. Her iki işlemin de ayrı ayrı teslim hükmünde olduğu kanaatindeyiz. Konunun Katma Değer Vergisi Açısından Durumu: “Teslim bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesidir.” Hükmü yer almaktadır. İnşaat bitiminde, sözleşme gereği müteahhitte kalan bağımsız bölümler aynı zamanda arsadan bir miktar payları da içermektedir. İşte bu arsa payları, müteahhidin kendisine ait bağımsız bölümleri satışa sunması durumunda, müteahhit açısından ekonomik tasarrufun bir unsuru olmaktadır. Başka bir ifadeyle müteahhit, kendisine ait bağımsız bölümlerin arsa payları üzerinde de tasarruf edebilme hakkına sahiptir. Şu halde müteahhidin bu tasarruf hakkı, yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile arsa sahibi tarafından kabul edilen, arsa payının devrinden gelmektedir. İşin sonunda, inşaatın bitiminde, arsa sahibinin, müteahhide ait bağımsız bölümler üzerinde herhangi bir hakkı olmadığı gibi, bu bölümlere ait arsa payları üzerinde de herhangi bir tasarruf hakkı kalmamaktadır. Genel olarak teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının devredilmesidir. Dolayısıyla, bağımsız bölümler karşılığında arsa sahibi tarafından müteahhide arsa payı devri işleminin teslim olarak değerlendirilmesi gerekir. Ticari faaliyet çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. (KDVK Md.1). Müteahhidin, arsa sahibine arsa karşılığı bağımsız bölümler teslimini içeren bu faaliyetten e


 

Tarih : 04.12.2010
Soru :
SİGORTA ŞİRKETİ (A GRUBU ACENTE) AKTİFİNE KATILI GAYRİMENKULUN SATIŞINDAN DOLAYI, SATIŞIN YAPILDIĞI AY KDV BEYANNAMESİ VERECEKTİR. SATMIŞ OLDUĞU GAYRİMENKUL İÇİN ALINAN DÖNEMDE ÖDENEN KDV VE YAPILAN TADİLATDAN DOLAYI ÖDENEN KDV Yİ İNDİRİM KONUSU YAPABİLİRMİ?

Cevap :
Sayın Büyükbostancı, KDV Kanunu 110 Nolu Tebliğin ilgili bölümü aşağıdadır: 2. SİGORTA ARACILARININ KDV UYGULAMASI KARŞISINDAKİ DURUMU KDV Kanununun (17/4-e) maddesinde 5766 sayılı Kanunun (12/a) maddesi ile değişiklik yapılarak sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde, sigorta acenteleri ve brokerleri aracı olarak tanımlanmıştır. Buna göre, sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunan veya bulunmayan sigorta acenteleri ile sigorta brokerlerinin sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri karşılığı aldığı komisyon bedelleri üzerinden KDV hesaplanmayacaktır. Dolayısıyla, faaliyetleri tamamen bu istisna kapsamındaki işlemlerden oluşan, hiçbir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan sigorta aracıları bu istisna kapsamındaki işlemleri nedeniyle KDV beyannamesi vermeyeceklerdir. Ayrıca, bu istisna kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak yüklenilen KDV, KDV Kanununun (30/a) maddesine göre indirim konusu yapılmayacak, işin niteliğine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. İstisna kapsamına giren işlemlerle istisna kapsamına girmeyen işlemlerin birlikte yapılıyor olması halinde, istisna kapsamına giren işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’nin aynı şekilde gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacağı tabiidir. Öte yandan, faaliyetleri KDV Kanununun (17/4-e) maddesi uyarınca KDV’den müstesna olan sigorta aracıları (sigorta acentesi ve brokerler) tarafından işletmelerine ait taşınır ve taşınmazların teslimi ve sigorta muamelelerine ilişkin olanlar dışındaki hizmetleri KDV’ye tabidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2010
Soru :
Sayın danışmanım.2010 yılı başında birbiri ile bağlı 2 şirket benimle sözleşme imzaladılar.Bu sözleşmeyi 5 yıl süreli yaptım ve bunu bilerek imza attılar.Ek madde olarak her yıl ücretin yeniden belirlenmesi esası yazılıdır. Ancak firma sahibleri ticari nedenlerdn dolayıda olsa yıl sonunda başka bir meslektaşla çalışma kararı almak üzere olduğunu bana beyan etmemesine rağmen diğer meslektaşım sözleşmeli olduğum müşterilerimle ilgili iş takibi yaptığını (gayri ahlaki olmasına rağmen) bana bildirmiştir.Bu nedenle bu işletmeleri ve bu meslektaşım hakkında tazminat davası açma kararı aldım.Sözleşmemim 5 yıllık olması ve her iki tarafında imzalanmış olması nedeniyle meslek mevzuatı hukukuna ayrılık teşkil etmektemidir?.Diğer meslektaş hakkında herhangi bir kınama cezası talep edebilirmiyim.?İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Çakmak, Bahsetmiş olduğunuz konuya ilişkin olarak yönetim kuruluna dilekçe ile müracaat ediniz.Disiplin kovuşturması açılıp açılamayacağına yönetim kurulu karar verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2010
Soru :
2008 yılında vefat eden bir mükellefimin 2006-2007 yılları ile ilgili olarak işyeri kirasından dolayı davası devam etmekte idi dava 2010 yılında sonuçlandı varisleri ek kira ödemesinin net tutarını mal sahibine yaptılar ancak işyeri olduğundan dolayı stopaj beyan etmemiz gerekli. mükellef vefat ettiğinden dolayı beyan veremiyoruz. ne yapmamız gerekli

Cevap :
Sayın Koçtemiz, Kira davasını kaybeden kiracı, net kira bedelini varislere ödediği tarihte brüt üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapacaktı. Mirasçılar gayrimenkul sermaye iradı beyanlarını GVK 86.maddeye göre yapmak zorundalar. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.11.2010
Soru :
Çin'den mal ithal eden bir müşterimiz Çin'e fiyat farkı faturası düzenlemek istiyor.Bu faturanın düzenlemesi ile ilgili kdv ve muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?G.B.ile ödenen kdv fatura üzerinde gösterilecek mi, kdv beyannamesinin hangi satırında yer alacak.bu konu ile ilgili genel bir bilgi verebilirmisiniz? iyi çalışmalar teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Bakıoğlu, Düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplanacağı kanaatindeyiz. KDV Beyannamesinde tevkifat uygulanmayan işlemler bölümünde gösterilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.11.2010
Soru :
İyi günler, İhraç kayıtlı satış yapan bir firma olarak, olumsuz mükellefe ait KDV'yi indirim konusu yapmıştık. Daha sonra beyannameleri düzelterek İndirilecek KDV listesinden çıkardık. 2010 yılı içinde. Şimdi firma KOD'dan çıktı. Aynı faturaların KDV'sini indirim konusu yapabilirmiyiz. İlginize teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yeşilyurt, Bahsettiğiniz KDV nin indirim konusu yapılamayacağı kanaatindeyiz. İşlemlerinize esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.11.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Mükellef, nihai tüketiciye mal satan, perakendecidir ( Bakkal Dükkanıdır ). Kdv açısından, sigara ve gazete alışları özel matraha tabi. Gazete alış faturalarında bilgi amaçlı olarak kdv belirtiliyor, kdv matrahını ve kdv’yi maliyet unsuru olarak kaydediyoruz, indirim yapmıyoruz. Bu malların satışını da sıfır kdv ile çıkıyoruz. Sormak istediğim şudur: Satın aldığımız özel matraha tabi olan malları sattığımızda, kdv beyanı düzenlerken, her ne kadar sıfır kdv li olsalar da , bu malların satışını kdv beyanında “ Özel Matraha Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan bedel “ satırında gösterecek miyiz? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Özel matrah şekline tabi olan teslimler KDV Beyannamesinde bilgi amaçlı sizin de belirttiğiniz ilgili sütuna yazılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.11.2010
Soru :
Mrhb Mükellefimin kendi şahsi hesabında mevduat olarak.parası bulunmakta.3.000.000 tl yıllık olarak faiz almakta. 1-Aldığı faiz gelri üzerinden yıllık menkul sermaye iradı beyanı verecekmi. 2-Beyan istisna sınırı nedir. Bu konu da beni aydınlatabilirmisniz Tsk

Cevap :
Sayın Özsoy, Aşağıda sayılan menkul sermaye iratları tutarı ne olursa olsun beyan edilmez. Diğer gelirler nedeniyle verilen beyannameye de dahil edilmez. 1. Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan ; a)Mevduat faizleri b)Özel Finans Kurumlarınca (Katılım Bankaları) kar ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları c)Repo Kazançları 2. Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler, 3. Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar payları, 4. Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları. Dolayısıyla sorunuzda belirttiğiniz menkul sermaye iradını yıllık beyanname ile beyan etmeyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.11.2010
Soru :
Kurumlar Vergisi mükellefi olan müşterimize 2005 yılı BA-BS Formunu vermediğinden,1.290,00 TL 3074-ÖUCZ kesilmiş ve 23.11.2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. Mükellef; Çıkacak vergi affından faydalanabilir mi? 31.07.2010 tarihinden önce verilmesi gereken beyannameye, vergi dairesi şimdi ceza kesip göndermiştir. ÖUCZ.rı afdan nasıl yararlanacak? İndirim ne kadar olur? Bilgilendirmenizi arz ederim. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kemal, Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Kanun henüz yasallaşmadığı için yorum yapamıyoruz. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.11.2010
Soru :
İyi günler.Şirket vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralıyor.İlk önce bir yıllık sözleşme yapılıyor damga vergisi ödeniyor.Daha sonra brüt tutar üzerinden 2nolu Kdv tevkifatı ve muhtasar beyanı ile de yüzde 20 stopaj kesintisi yapılıp ödeniyor.Tevkifatlı Ödenen kdv,1 nolu kdv ile indirim yapılıyor.Ayrıca sözleşmeye istinaden kiralanan aracın yakıt,bakım onarım masrafları GVK40.Md/5 uyarınca gider olarak işleniyor,aracın sahibi veya çalışacak şoför şirket tarafından ssk girişi yapılıyor.Buraya kadarki uygulamada mevzuat açısından bir eksiklik yada yanlışlık varmıdır? Asıl sorum gider pusulası düzenlemek mecburimidir.?Çünkü sözleşmeye istinaden hazırlanan liste mucibi ile işlemler yapılıyor.Kiralanan araç GMSİ niteliğinde olduğu için ve esnaf muaflığı söz konusu olmadığı için gider pusulası yönünden tereddüt yaşanıyor.Gider pusulası mecburi düzenlenecekse yıllık yapılan sözeşmeye göre bir defamı yoksa aylıkmı olacak (çünkü aylık olması muhtemel gözüküyor) ayrıca düzenleme zamanı tahakkuk sırasındamıdır yoksa ödeme yapılma zamanında mıdır?Belge açısından sözleşmeye istinaden liste ekiyle gider olarak muhasebeştirildiği,vergi tevkifatı ve stopaj ödemesi yapıldığı öne sürülse bu açıklama yeterlimidir?Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, Yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Araç kira ödemeleri banka kanalıyla (zorunluluk yoktur) yapılıyor ise herhangi bir belge düzenlenmez. Nakit olarak yapılan ödemelerden şirket tarafından tediye makbuzu düzenlenmesi yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.11.2010
Soru :
merhaba işyeri açılışı yaptık bunlardan birisi emeki diğeri emekli değil idi bizde işyeri açılışını bağkura bildirmedik nasıl olsa ilgili vergi dairesi 15 gün içinde bildirecek diye bu işyerini 16 ay sonra kapattık ben bütün beyannameleri verdim eksiksiz bir şeklde açılışı kapattık. daha sonra bu mükelleflere emekli olana yazı gelmiş emekli maaşından kesinti yapılacak diye bu kişi bana niye bağkura bildirmedin diyor senin yüzünden maaşımdan 1985 tl kesileecek diyor bende bunu ilgili vergi dairesinin bildirmesi gerektiği söyledim anlaşamadık bubildirimleri vergi dairesi yapması gerekmiyormu diğer mükelleefe ise işyerini kapattıktan 65 ay sonra 3956 tl bağkur primi çıkarmışlar mükelef beni niye bağkurlu yaptın diyor ben ise kendisi ni bağkurlu yapmadığı bunu vergi dairesinin yaptığını izah etmeye çalıştım ama olmadı

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Vergi dairesinin işyeri açlışlarında durumu SGK na bildişrmiş olması gerekliliği doğru ancak Vergi dairesinin bu bildirimi yapmış olması kişilerin 4/b bildirimlerini yapmalarına engel teşkil etmemektedir. Emekli olan ortağında olmayan ortağında 4/b bildirimlerini yapmaları emekli olanın maaşından SGDP nin kesilmesi diğer emekli olmayan ortağında 4/b bildirimi yaparak 5510 na göre prim ödemesi yapması gerekmekteydi. Hatırlatır, işlerinizde başarılar dilerim.


 

Tarih : 10.11.2010
Soru :
iyi günler.gelir vergisi bir mükellef nisan 2010 döneminde kapanış yaptı ancak temmuz 2010 da tekrar açılışı gerçekleşti.Dolayısıyle 2.dönem 2010 geçici vergisini kapanış döneminde beyan edip ödemiş.Şimdi 3.dönem 2010 geçici vergisinde kapanış döneminde ödemiş olduğu geçiciyi mahsup yazabilirmi yoksa sonraki açılışta herşey sıfırdan tekrarmı hesaplanarak ödenir?

Cevap :
Sayın Öztürk, Geçici vergi yıllık vergilerden mahsup edilmek üzere yıl içinde ödenen bir vergi türüdür. 2010 yılı yıllık beyannamesi henüz verilmediği için bahsettiğiniz dönemlere ilişkin hesaplanan geçici verginin beyan edilecek 2010/3.dönem geçici vergiden mahsubu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.11.2010
Soru :
Yeni işe başlayan gelir vergisi mükellefi Personel servis taşımacılığı işi ile iştigal etmektedir. 1- Aracın alış ve faturasının kesilme tarihi 27/10/2010 Ancak İşletme defterini tastik etme tarihim 03/11/2010 mükellefiyeti vergi dairesince 27/10/2010 olarak başlandı vereceğim KDV beyannamesinde Araç Alımına ait KDV İndirim Konusu yapabilirmiyim ve Deftere Aracı Kayıt edebilirmiyim. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Sayın Sipahi, Mükellefiyet kaydınızdan önce alınan aracın KDV sini indirim konusu yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2010
Soru :
İYİ AKŞAMLAR ÖTV TABİ BİR MALI İTHAL ETTİK BU MALLA İLĞLİ OLARAK VERĞİ DAİRESİNDEN ÖTV MÜKEELEFİYETİ AÇDIRDIK VE BU DÖNEME İLĞİLİ ÖTV BEYANNAMESİ VERDİK.BUDAN SONRAKİ DÖNEMLEDE ÖTV İLE İLĞİLİ BİR İŞLEMİMİZ OLMAYACAK BUNUN İÇİN BOŞ ÖTV BEYANNAMESİ VERİLECEKMİ YOKSA BİR İŞLEM OLDUĞU ZAMAN VERİLECEK İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Alyakut, Vergi dairesine bilgi vermek suretiyle mükellefiyetinizi kapatabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2010
Soru :
Merhaba İşletme defterini tutuğum mükellefim ile 01.11.2010 tarihi itibariyle karşılıklı olarak sözleşmeyi fesh ettik Ekim makbuzunu kestim bu durumda Ekim ayı Kdv beyannamesini benim göndermem de bir sakınca varmıdır? yoksa karşı taraf mı göndermeli İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Özgüven, Ekim ayına ait beyannameyi sizin göndermeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2010
Soru :
Selamlar, Şu an bir şirkette Muhasebe Müdürü( imza yetkili değilim ve beyannamelerini ben imzalamıyorum ) olarak çalışıyorum.Bununla birlikte yeni kurulacak olan SMMM Ltd.şriketine de ortak olmak istiyorum.İkisi bir arada mümkün müdür? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Dal, İmza yetkisi almamak şartı ile sadece ortak olabilirsiniz. İmza yetkisi alacaksanız, çu an çalıştığınız şirketten ayrılmanız gerekmektedir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 03.11.2010
Soru :
Merhaba, sormak istediğim şu BA-BS beyannamelerimizin son beyan tarihinsen sonra elime bir ft. geçti matrahı 7.000 TL. ben bu faturayı bir şekilde muhasebeye geçte gelse işleye biliyorum ama ba-bs de sonraki ayda bildirmemem gerekirmi faturayı kabul etmeyip geri gönderirsem karşı taraf mutabakat yapmadan bildirdiğinden sorumlusu o mu olur. Her şekilde aramızda karşı firma ile BA-BS konusunda mutabakatsızlık oluşuyor sorumluluktan kurtulmak için ne yapmalıyız. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Yorulmaz, Ba Bs beyanname değil bir bildirim formudur. VUK 381 ve 396 nolu genel tebliğlerine göre fatura ve benzeri vesikaların üzerlerinde yazılı tarihlerde formlarda bildirilmesi gerekir. Sizin müşteriniz faturayı geç getirdiğinden dolayı fatura tarihindeki dönemin Ba formunu düzelterek tekrar vermelisiniz. Evrakların zamanında teslim edilmesi konusunda kendi müşterinizi uyarmalısınız. Karşı tarafın bu durumda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Faturalara itiraz TTK ya göre 8 gün içinde olur. Satıcıdan gelen faturaya müşterinizin bu süre içerinde itiraz etmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.11.2010
Soru :
limited şirket ortağı bağkurlu 2500.00 TL.brüt ücret almakta.Şirkette en yüksek brüt maaş 1500.00 TL.sgk'ya bildirilecek prim matrahı 2500.00 TL.midir yoksa 1500.00 TL.nin altında olmamak üzere beyan edilecek tutar mıdır?Aynı kişi bağ-kur emeklisi ise sadece emekli maaşından yapılacak kesinti ile mi yetinilecektir?Teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Dikkat edilmesi gereken öncelikli konu 4 b kapsamında sigortalı olanların gelirleri ne kadar yüksek olursa olsun gelir beyanında alt sınır prime esas kazancın alt sınırından düşük olamaz Aynı zamanda çalıştırdığı 4 a kapsamında (SSK kapsamında) sigortalı varsa en yüksek ücret verdiği sigortalıdan düşük gelir beyanında bulunulamaz, 4-b kapsamında şirket ortaklarının hepsi çalıştırdıkları 4 a kapsamında sigortalıların en yüksek ücretlisinden daha düşük gelir beyanında bulunamaz.Gelir beyanında üst sınır prime esas kazancın üst sınırıdır. Emekli şirket ortağının da maaşının 2010 yılı için % 14 ü dür. İyi çalışmalar


 

Tarih : 01.11.2010
Soru :
Merhaba. Sormak istediğim Ba-Bs formlarında elimize geç ulaşan formları bi sonraki ay bildirmemizde sakınca varmı. Birde şöyle bir durum oluşuyor 2 farklı aya yayılmış olan faturalar her iki aydada, ay bazında dikkate alındığında 5.000 sınırını aşmıyor ama bizim elimize toplu olrak geçtiğinden 2 ayı birden aynı aya işliyoruz ve beyan sınırını aşıyor gibi görünüyor. Bu durumda beyan etmememiz mi daha doğru olur. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Yorulmaz, Ba-Bs formlarının düzenlenmesinde mutlak suretle mutabakat sağlanmalıdır. Faturalar düzenlenme tarihlerine göre formlarda bildirilecektir. Bir sonraki ay bildirim yaptığınız takdirde formlar yanlış düzenlenmiş sayılacağından mükellefe özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.10.2010
Soru :
Öncelikle vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederim.Benim sorum şu 1-Yurt içinde bilgisayar yazılım faaliyeti gösteren LTD.şti Yazılım hizmeti olarak yurt dışında kurulu(Dubai)bir başka firmadan hizmet faturası almaktadır.Alınan fatura için 2 nolu KDV beyanı ile beyanda bulunup ayrıca KDV indirim söz konusu olacakmı? 2-Dubai deki bu firmaya hizmet fatura bedellerinin birebir ödenmemesi sorun olur mu? 3-Dubai den alınan hizmet faturası için stopaj tahakkuk ettilecek mi.Dubai karşılıklı vergi anlaşması ülkeler sınıfında bulunuyor.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Çöven, 1-Yurt dışından alınan hizmet faturalarında KDV sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir. Bu KDV 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Gelir Vergisi stopajı ise Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasından bakabileceğiniz ikili vergi anlaşmalarında belirtilen oranda hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.10.2010
Soru :
Sayın danışma birimi. Gerçek gelir vergisi mükellefi 2009 yılını 2.664,82 T.L. zararla kapatmıştır. 2010/1. Geçici vergi dönemini 2.162,30 T.L. kar ile kapatmıştır. Aynı dönemin geçici vergi beyanında mahsup edilecek geçmiş yıl zararını beyannameye yazmamışlar. İlgili karın vergisini 324,35 T.L. ödetmişler. 2010/2. Geçici vergi dönemi içerisinde, mükellefin defterini teslim aldım. 2010/2. Geçici vergi dönemini mükellef 975,73 T.L. kar ile kapatmıştır. 2010/2. Geçici vergi beyanına hem 2.664,82 T.L. mahsup edilecek geçmiş yıl zararını hem de 324,35 önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergiyi yazdım. Dolayısıyla geçici vergi çıkmadı. Şimdi sorum şudur: 2010/3. Dönem geçici vergi beyanında, beyannameye önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi satırı ile mahsup edilecek geçmiş yıllar satırına tam olarak ne rakam yazılacaktır? İlginiz için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, 2010 /1. ve 2. Dönem Geçiçi Vergi Beyannameleri Düzeltilerek(Doğru rakamlar ve zararlar yazılarak) 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin tanzim edilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.10.2010
Soru :
SAYIN ÜSTADIM SORUM EUROBOND FAİZ GELİRİYLE İLGİLİ 26.07.2001/31.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA İHRAÇ EDİLEN EUROBONDLARDAN FAİZ GELİRİ ELDE EDİLMESİ DURUMUNDA İSE GEÇİÇİ 59.MADDEYE GÖRE İLGİLİ YIL İÇİN BELİRLENMİŞ İSTİSNA TUTARI DÜŞÜLECEK OLUP KALAN TUTARIN BEYAN SINIRINI AŞMASI HALİNDE BU TUTARIN TAMAMI BEYAN EDİLECEKTİR.191.089.20 İSTİSNA KALAN TUTAR 18.000 AŞIYORSA TAMAMI BEYAN EDİLİR.ÜSTADIM SORUM ŞU 2003-2004 TE İHRAÇ EDİLMİŞ EUROBOND 2009 FAİZ GELİRİYLE İLGİLİ UYGULAMA NASIL OLACAKTIR İSTİSNA VARMIDIR VEYA ENDEKSLEME VARMIDIR.KALAN TUTAR MI YOKSA TAMAMIMI BEYAN EDİLECEKTİR.SAYGILARIMLA

Cevap :
Sayın Vuran, EUROBONDLARIN FAİZ GELİRLERİ A- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLANLAR Eurobondlardan elde edilen faiz tutarı ihraç tarihine bağlı olmaksızın 2009 yılında da 22.000 TL’yi aşmadığı sürece beyan edilmeyecek. Aşması durumunda, tamamı beyan edilecek. B- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMAYANLAR Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler, dar mükellef sayılıyorlar. Dar mükelleflerin elde ettiği Eurobond faiz geliri, Türkiye’de tevkif (vergi kesintisi) yoluyla vergilendirilmiş kabul edildiğinden, faiz geliri tutarı ne olursa olsun, beyan edilmeyecek. EUROBOND ALIM-SATIM KAZANCI A- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLANLAR 1) 1 Ocak 2006’dan Önce İhraç Edilen Eurobondlar a- Eurobondun alımında ödenen dövizin, alış tarihindeki TL karşılığı bulunacak. b- Bulunan bedel ÜFE endeksindeki artış oranına göre endekslemeye tabi tutulmak suretiyle, maliyet bedeli bulunacak. c- Satışında elde edilen dövizin, satış tarihindeki TL karşılığı bulunacak. d- Endeksleme yolu ile yükseltilen maliyet bedeli ile satış tutarı arasındaki fark TL olarak bulunacak. e- Aradaki farktan 2009 yılı için de 17 bin 900 TL istisna düşülecek. f- Kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecek. 2) 01.01.2006’dan Sonra İhraç Edilen Eurobondlar 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen Eurobondlardan alım satım kazancı elde edilmesi durumunda, bu kazanca herhangi bir istisna uygulanmayacak. Maliyet bedeli endekslemesi yapıldıktan sonra, bulunacak kazancın 2009 yılında 1.070 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecek. Ayrıca, endekslemenin yapılabilmesi için, artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekecek. B- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK OLMAYANLAR Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler (dar mükellefler) eurobondun ihraç tarihi ne olursa olsun, alım-satım kazancını beyan etmeyecekler. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.10.2010
Soru :
Merhabalar; 1-3 aylık muhtasar beyannamesi verilmesi aşamasında herhangi bir vergi kesintimiz olmadığında boş beyannameyi sistem almıyor. bununla ilgili her defasında vegi dairesine dilekçe vermeye gerek varmıdır.?Bununla ilgili yasal prosedür nedir. 2-Yine işci çalışmıyorsa SGK ya her ay dilekçe vermeye gerek varmıdır.?Bununla ilgili yasal prosedür nedr? Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Kaya, E Beyanname programında beyan edilecek gelirim yok seçeneğini işaretlerseniz sistem beyannameyi kabul edecektir. Daha detaylı bilgi için e beyanname ile ilgili 444 0 435 nolu telefondan düzenleme ile ilgili destek alabilirsiniz. 2. SGK kapsamında işçi çalıştırmadığınızı bir dilekçe ile kuruma bildirmeniz gerekir. Bu dilekçede ne kadar süre ile çalıştırmayacağınızı da yazıp her ay dilekçe vermekten kurtulabilirsiniz. Ayrıca 2 yıl işlem görmeyen dosyalar da resen işlemden kaldırılmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2010
Soru :
İyi günler Sayın Üstadım, Bir mükellefim eşi ile %50-%50 ortak tapu sahibi olduğu, aynı zamanda ikamet ettikleri evinin bir odasını işyeri adresi gösterek, internet üzerinden alım-satım faaliyeti yapmak istiyor. Böyle bir durumda işyeri için kira stopajı beyan etmesi gerekir mi? Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Pusa, Kurulacak mükellefiyet (ortaklık) tapu sahiplerine ait olacaksa, herhangi bir kira ödemesi de yapılmaz ise, gelir vergisi stopajı sözkonusu olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.10.2010
Soru :
Merhaba, Gelir vergisi mükellefi gerçek kişi mükellef gider pusulası ile giyim ürünleri alacaktır. Aldığı kişiler esnaf muaflığından yararlanmayan nihai tüketicilerdir. Benim bildiğim kadarıyla stopaj kesintisi olmaması gerekiyor. stopaj kesintisi konusunda uygulamamız doğrumudur ? kdv karşısındaki durumu nasıl olacaktır ? kdv2 beyannamesi ile kdv'yi ödememiz gerekir mi ?

Cevap :
Sayın Yalçın, Gelir vergisi mükellefi gerçek kişi vergi mükellefi olmayan şahıslardan zati eşyalarını satın alması karşılığında düzenlenen evrakta stopaj sözkonusu değildir. KDV hesaplanmayacaktır. Ancak, sürekli vergi mükellefi olmayan aynı kişilerden mal alımı sözkonusu ise bu kişilerin mükellefiyet açtırıp sizin müşterinize fatura kesmesi gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2010
Soru :
İyi Günler, Bir gelir vergisi mükellefi emlakçılık işi ile uğraşmakta ve kızının binek aracını işinde kullanmaktadır. Bir kira sözleşmesi yaparak aracın yakıt, bakım vs. masraflarını gider olarak alabilirmiyiz, Kira sözleşmesi yaparsak, 2 Nolu KDV beyannamesi de vermemeiz gerekirmi? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Vergi mükelleflerinin vergi mükellefi olmayan kişilerden yapmış oldukları araç kiralamalarında GVK 94.maddesine göre %20 gelir vergisi stopajı yapacaklardır. Aynı kiralama için %18 KDV hesaplayıp 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.10.2010
Soru :
iyi günler efendim serbest meslek erbabı ödemiş oldukları bağkur primlerini geçici vergi dönemlerinde gider olarak matrahtan indirebilirler mi yoksa sadece yıllık beyannamede mi indirim konusu yapabilirler? birde bu bağkur primlerini deftere işlemek gerekiyor mu yoksa deftere işlemeden beyanname üzerinde mi matrahtan indirmek gerekiyor?

Cevap :
Sayın Uluğ, GVK 68.maddesine göre serbest meslek erbaplarının serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedilir. Deftere kaydedilen giderler ayrıca beyanname üzerinden indirim konusu yapılmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.10.2010
Soru :
İyi günler bir mükellefim 5811 sayılı kanundan yararlandı ve bankaya parasını 18/11/2009 yatırdı ve varlık vergisi beyanını aynı gün içerisinde bildirdik ve ödemesinide zamanında yaptı. Yanlız sermayeye ilavesini 18/05/2010 tarihinde yapmamız gerekirken Ticaret siciline 20/05/2010 tarihinde vermiş olup 21/05/2010 tarihindede tescil olmuştur. Vergi daireside mahsuplaşmayı yaparken sermayenin 6 ay içinde yapılması gerekirken siz bu süreyi aştığınızdan varlık barışından yararlanamazssınız dedi. Ne yapmam gerekiyor bu durumda

Cevap :
Sayın Demirel, 5811 Sayılı Yasadan yararlanmanın koşulları içerisinde beyan tarihi esas alınarak 6 ay içerisinde sermaye artırımı yapılması gerekiyordu. Sorunuzda bahsettiğiniz gibi bu süre aşıldığından 5811 Sayılı yasadan yararlanma hakkınız ortadan kalkmıştır. Vergi dairesinin yapmış olduğu uygulama doğrudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.10.2010
Soru :
31.05.2007 tarihinde alınan dairenin tapu değeri 14.000 tl dır. Bu daireyi şimdi 110.000 tl ye satmak istiyoruz değer artış kazanç yönünden durum ne olur vergilendirilmesi gerekiyor ise vergi matrahını hesaplarken alışın bugünkü maliyetini bulmamız gerekirmi.Ayrıca dairenin alındığı kooperatif sahibi kooperatif üyeliği devam edenlerin dairesini satmaları neticesinde oluşan değer artış kazancını beyan etmesine gerek yok demiş böyle bir durum söz konusumu.CEVAPLAMANIZ DİLEĞİYLE TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Altunışık, Bahsettiğiniz dairenin satışından elde edilen kazanç değer artış kazancı olacaktır. Değer artış kazancının hesaplanmasına ilişkin örnekli açıklamamız web sayfamızda mevzuat bölümü-2010 mali rehberinde bulunmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.10.2010
Soru :
Merhaba; Gelir vergisi mükellefi gerçek kişi işletmesinde kullanmak için araç alıyor ve bu araca ait yapmış olduğu yakıt,bakım onarım ve amortisman gibi gider kalemlerini kullanarak beyanlarda bulunuyor.yalnız bu kişi bu aracı işletmesinde kullanacağına dair bildirimi vergi dairesine yapmıyor. bu durumda mükellef nasıl bır yol izlemeli? Vergi dairesine şu anda bildirim de bulunarak sadece 2.derece usulsuzluk cezasımı alır yoksa geçmiş dönemlerde ki bu giderlerin kayıtlardan çıkarılmasınımı ister? Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Selci, Bahsettiğiniz aracın vergi dairesine bildirimi yapılmamış ise usulsüzlük cezasını ödeyerek bildiriminizi şu an yapabilirsiniz. Ancak vereceğiniz dilekçede aracı hangi tarihten itibaren işle ilgili kullanmaya başlamışsanız bu durumu özelllikle belirtin. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.10.2010
Soru :
İyi günler.Bir mükellefe ait idare 2010/05 dönemine ait kdv tenzil yazısı düzenledi.SMİYB den dolayı ilgli dönemden faturayı çıkaracağız.Ancak ilgili dönemden itibaren devreden kdv çıktığı için düzeltme beyanı 2010/6.7.8. aylar için tek tek mi verilecek yoksa örnek bir mukteza (01.02.2006 tarih ve 648 sayılı) var son dönem tek bir düzeltme beyanıda yeterli olurmu?Bir diğer sorunda Geçici Vergi açısından düzeltme beyanı nasıl olacak?İlgili döenm için Form BA da düzeltme verilecek. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, KDV de vergilendirme dönemi 1 aydır. Her döneme ilişkin KDV beyannamesi ayrı ayrı verildiğinden düzeltmenin de aylık olacağı kanaatindeyiz. Bahsetmiş olduğunuz mukteza, muktezayı talep eden firmaya verilmiştir. Size verilen bir mukteza olmadığı için emsal kavramı sözkonusu olmaz. Geçici vergi dönemlerini ilgilendiren dönem kazanç ve zararını etkiliyor ise, geçici vergi beyannamesini ve ekleri olan mali tabloları da düzeltmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.10.2010
Soru :
Merhaba, Bağımlı olarak çalıştığım şirket kendi bünyesinde bir şirket daha kurmuştur. Ortakları aynıdır (Grup şirketi)ben bu yeni kurulan şirketin de bordrosuna dahil olarak beyannamelerini imzalayabilirmiyim. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Menderes, Ücretlilerin vergilendirilmesine ilişkin GVK ve SGK mevzuatına göre SMMM ler birden fazla işverene bağlı olarak çalışabilirler. Ancak VUK 340 ve 346 nolu genel tebliğlerine göre SMMM 3568 Sayılı Yasadaki yetkisini bir firmada kullanabilir. Şirketin kardeş olması veya içiçe olması önemli değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.10.2010
Soru :
FİRMAMIZ ÇALIŞANLARIMIZIN AYLIK ÜCRETLERİNİ 3 YIL SÜRE İLE HERAY DÜZENLİ OLARAK BİR BANKAYA YATIRMAK TAAHÜDÜ İLE SÖZLEŞME İMZALADIK. SÖZ KONUSU SÖZLEŞMEYE İSTİNADEN BANKADAN FİRAMMIZA MAAŞ HAKLARININ 3 YILLIK DEVRİ OLARAK 100.000 TL + KDV TUTARINDA GELİR PEŞİN TAHSİL ETTİK VE GELİR FATURMIZI KESTİK BU İŞLEMLE İLGİLİ 2 FARKI GÖRÜŞ DÜŞÜNMEKTEYİZ 1. BU İŞİN PROMOSYON GELİRİ OLDUĞU VE GELİRİN ELDE EDİLDİĞİ YILDA GELİR OLARAK KAYDEDİLECEĞİ VE BEYAN EDİLECEĞİ 2. BU GELİRİN GELECEK BİLANÇO DÖNEMLERİNE AİT PEŞİN TAHSİL OLUNAN GELİRİN 1 YILDAN UZUN SÜREYE AİT KISIMLARININ 480-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABINDA TAKİP EDİLİP AİT OLDUĞU DÖNEMLERDE BEYAN EDİLİP HESAPLARA GELİR OLARAK YAZILABİLECEĞİDİR. MUALLAKTA KALMIŞ OLDUĞUMUZ BU SORUNUMUZA CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDER. İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ.

Cevap :
Sayın Atalay, Elde ettiğiniz gelir Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı olan 649 hesapta takip edilecek, elde edildiği yılın kazancı sayılarak vergilendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.10.2010
Soru :
sayın yetkili iyi günler dilerim.bu günlerde meslek mensubu arkadaşlara ve bana da vergi dairelerince geçmişe dönük müklleflerle ilgili söleşme damga vergilerinin beyanının yapılıp vergisinin ödenmesi talepleri var. şimdiye kadar sözleşme damga vergisi beyanının da bulunmadık.üstelik müşteri ile ilk sene bir sözleşme yapılırdı.sonraki yıllar yapmazdık.bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz.V.dairelerinin geriye dönük damga vergisi bayannamesi isteme veya kanunda yeri varmıdır.Varsa hiç sözleşme yapılmamışsa yinede beyan istenebilirmi? bu konuda odamızın görüş ve önerilerini diğer meslek mensupları arkadaşlar adına rica ederim.saygılar.

Cevap :
Sayın Selvi, Meslek mensuplarının müşterileri ile yapmış oldukları mesleki sözleşme varsa damga vergisi hesaplanır. Sözleşme yoksa damga vergisi hesaplanmaz. Vergi dairesi olmayan sözleşmeler için damga vergisi talep edemez. Böyle bir beyanname vermek zorunda değilsiniz. Ancak, meslek yasamıza göre müşterilerinizle yazılı sözleşme yapmak zorunluluğu vardır. Bu zorunluluğa uymayanlar için disiplin kovuşturması yapılır. Bu kovuşturmanın vergi dairesi uygulamaları ile ilişkisi yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.10.2010
Soru :
Merhaba, Bir şirketde bağımlı olarak çalışıyorum iki sorum olacak 1-)Basketbolcu yetiştirmek için bir Spor Kulübü Derneği Kuruyoruz bu Dernekte Yönetim Kurulu üyesi (Sayman) olarak görev yapabilirmiyim sadece 3 ayda bir kira ödemesinden dolayı Stopaj beyannamesi verilecek bu beyannamenin altına imza atabilirmiyim (para karşılığı değil)veya başkan'mı beyannameyi imzalayacak ? Musasebeci tutacak mali güce sahip değiliz. 2-)Derneğin Yıllık brüt geliri nekadarı geçerse İşletme hesabı defteri yerine diğer defterleri tutmamız gerekecek birde işletme hesabı defterini her sene onaylatıyormuyuz yıl sonlarında veya başka bir zaman vergi dairesine vermemiz gereken bir beyanname varmı Teşekkürler

Cevap :
Sayın Özen, Dernekte sayman olarak görev yapabilirsiniz. Muhtasar beyannameyi sizin şifrenizle gönderebilir, bedelini almasanız dahi asgari ücret tarifesine göre beyanname başına asgari 10 TL+KDV makbuz düzenlemek zorundasınız. Derneğin tutmuş olduğu işletme defterinden bilanço usulüne geçmek için VUK sınıf değiştirme hadleri dikkate alınır. Defterler her yıl için tastik ettirilir. Vergi dairesine vermeniz gereken yıllık beyanname yoktur. Ancak dernekler kanununa göre dernekler masasına vermeniz gereken beyan vardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2010
Soru :
iyi günler iyi çalışmalar diliyorum. sahibi olarak bir gayrimenkulü işyeri olarak bir konsoloslağa kiraya verdik. konsolosluk tevkifat yapmıyor, bizimde yıllık kira gelirimiz gmsi sınırları dışında kalıyor. mal sahibi olarak tevkifat yapılmayan işyeri kira geliri için beyanname vermek gerekirmi. teşekkürler

Cevap :
Sayın Oran, Tevkifatsız (stopajsız) işyeri geliri elde eden gerçek kişiler 2010 yılı için GVK 86.maddesine göre belirlenen 1.090 TL nin üzerindeki kira gelirlerinin tamamını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Bahsettiğiniz GMSİ beyan sınırı tevkifatlı işyeri kira gelirleri için geçerli olan bir kavramdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.10.2010
Soru :
Maliişler Müdürü olarak çalıştığım şirket 01.08.2010 tarihinde maliyet+kar yöntemi ile 8 ay sürecek bir inşaat işi sözleşmesi yapmıştır.Taahhütte bulunulan iş yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilmektedir. Benim danışmak istediğim konu maliyet artı kar yöntemiyle yapılması nedeniyle,her ay istihkak hazırlanıp fatura tanzim edildiğinde kar ortaya çıkmış olmaktadır. Bu nedenle karın beyan edilememe gibi bir durum söz konusu değildir. Yıl sonundada kurumlar vergisini beyan edip ödenebilecektir. Maliyenin vergilendirme açısından kaybı olmamaktadır. Uygulamamızda %3 stopajın kesilmesimi gerekir yada kar belli olduğu için stopaj kesmeyip direkt gelir beyanında bulunabilirmiyiz. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın İzrail, GVK 42.maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir. Bu madde kapsamındaki işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden %3 gelir vergisi tevkifatı yapılır. İşin bittiği yıl beyan edeceğiniz gelir üzerinden hesaplanan vergiden tevkif suretiyle kesilmiş bu vergiler mahsup edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.10.2010
Soru :
merhaba Gayri faal olan a.ş. kağıt üzerinde kaldığı için diğer şirketinin bulunduğu adresten boş beyannameleri veriliyordu faaliyeti olmayan şirket adres değişikliği yapmadığı için mevcut adresinde bulunamadığından vergi dairesi resen kapanış yapmış bir senedir beyanname kabul edilmiyor bu vergi dairesinde kaydı yoktur görünüyor.Vergi Dairesine hiç bir borcu yok.Bu şekilde bıraktığımız zaman vergi dairesi beyanname verilmediği için nasıl bir işlem yapar. Cevabınızı bekliyorum saygılarımla

Cevap :
Sayın Gülbay, Adresinde bulunmayan ve beyanname vermeyen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin mükellefiyeti VUK hükümlerine göre re'sen kapatılır (mükellefiyet dondurulur). Müşterinizin bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek verileyen beyannamelerin pişmanlık hükümlerine göre verilerek işlem yapabilirsiniz. Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin (LTD, A.Ş) mükellefiyetlerinin temelli kapatılabilmesi için KVK ve TTK hükümlerine göre tasfiye işlemlerinin yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.10.2010
Soru :
mükellefimiz temmuz 2010 vefat etti.4 ay içinde yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorundayız. elektronik ortamda bu beyannameyi verememekteyiz sistem kabul etmiyor. vergi dairesine elden beyanname düzenledik ve dilekçe ekinde götürdük onlar da kabul etmiyor.gib.gov tr sitesine telefon ettik kıst dönem beyanname olduğu için kabul etmek zorundalar diye cevap aldık fakat vergi dairesi bizden kanun veya tebliği numaraları istemekteler bir sürü tebliği okudum gerçekten hiç birinde ölüm halinde vergi daireleri yıllık gelir vergisi beyannamelerini elden kabul edecek diye, sadece tüm beyannameler elektronik ortamda verilecek aksi takdirde ceza uygulamasına geçilecek, nasıl bir yol izlemeliyiz yardımınıza ihtiyacımız var acilen teşekürler.

Cevap :
Sayın Hocaoğlu, Sorununuz çözümü için Vergi Dairesinde memurdan daha yetkili olan MD.Mv veya müdüre iletiniz. Şayet çözemez iseniz, Düzenlediğiniz Kıst dönem Beyannameyi dilekçe ile birlikte İadeli Taahütlü olarak Posta ile Vergi Dairesine gönderin. Bu durumu İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına yazı ilede bildiriniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.10.2010
Soru :
MERHABA, SERVİS TAŞIMACILIK İŞİYLE İŞTİGAL EDEN ŞİRKET ALMANYADAKİ BİR FİRMAYA ARAÇ KİRALAMA FATURASI KESİYOR. ALMANYADAKİ TURİST GETİREN BİR FİRMA. BİZ BURADA ARACIMIZI KİRALAMIŞ OLDUK.FATURADA KDV HESAPLAMADIK VE GÖSTERMEDİK ALICI FİRMA YURTDIŞINDA OLDUĞU İÇİN. İHRACAT GİBİ DÜŞÜNDÜK. DOĞRU BİR İŞLEM Nİ YAPTIK ? AYRICA BU TUTARI BEYANNAMEDE ÖZEL MATRAHTA MI GÖSTERECEĞİZ YOKSA NORMAL SATIŞ MI GÖSTERECEĞİZ? TEŞEKKÜR EDERİZ.

Cevap :
Sayın Karagöz, Müşteriniz Kiralama işini türkiyede yaptığı ve bu hizmetten Türkiyede yararlanıldığı için düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplayacaksınız.Yapmış olduğunuz hizmet ihracatına girmez .Ayrıca Özel matrah şekli ile de hiç ilgisi yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.10.2010
Soru :
belediyelerin avrupa birliğinde almış hibe fonların muhasebeleştirilmesi nasıl olmalıdır. tekdüzen hesap planını mı uygulamak gerekir. avrupa birliğinden gelen paraları muhasebe de 602 hesaba mı almamız gerekir. vergi dairesi açılışları ssk açılışları. bütün bunlar normal gerçek usulde mükellefiyet tesis edilmesi ile paralellik arz eder mi? veya belediyelerin beyanname ve bildirimlerine dahil edebilir miyiz. bu fonlar için ayrı ayrı defter tasdik ettiriyoruz. bütün bu konularda detaylı bilgi alabilir miyiz.

Cevap :
Sayın Kitle, Fondan gelen paralar Belediye tüzel kişiliğine geliyor ise Belediyelerin tutmuş oldukları Devlekt muhasebesi şekline göre kayıt yapılır.Şayet fondan gelen para Belediye iktisadi işletmesine geliyorsa , Bu durumda TDHP 'na göre kayıt yapılır.İktisadi işletmeler Kurumlar Vergisi mükellefi olup vergi ve sosyal güvenlik hukukuna göre tüm yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.10.2010
Soru :
merhabalar x firmamıza ait üç adet sgk işyeri numarası bulunmaktadır. Çalışan personelimizn işe girişini Beşiktaş sigortaya verdik aylık bildirgede de beşiktaşa vermemiz gerekirken yanlışlıkla kadıköy sigortada 3 ay beyan ettik. Bu durumda ne yapmamız gerekmektedir. Bundan dolayı bir ceza uygalnırmı??? nasıl bir yol izlememiz gerekir teşekkürler..

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Beşiktaş sigorta da işçinin bildirminin yapılmadığı göründüğü için ipc kesilecektir. Prim ve gün kaybı olmayan bir durumun söz konusu olduğu bu gibi durumlarda Kurum Müdürüne konuyu açıklayan bir dilekçe verilmesinin yararlı olcağını düşünüyorum. İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.09.2010
Soru :
Kasım 2008'den itibaren şahıslardan tutulmuş işyeri kiraları bankalardan veya ptt lerden ödenmesi zorunlu tutulmuştur.Mükellefin işyeri kirasını bankalardan yatırımaması durumunda, 1 yılı aşkın süre ödeme yapmaması , mal sahibinin ise bu mükellefi (kiracısını) mahkemeye veya çıkması yönünde herhangi bir girişimde bulunmamasu durumunda MUHTASAR BEYANNAMESİNDE kira ödemesini boş mu brakılacak?

Cevap :
Sayın Kızıltaş, GVK 94. maddesine göre nakden veya hesaben ödeme yapılmaması durumunda stopaj yapılmaz ve muhtasar beyannameye dahil edilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2010
Soru :
Bağımlı olarak çalışan meslek mensubunun çaılıştığı firma adına beyanname vermesi için odaya herhangibir bildirimde bulunması gerekiyormu? Yapılması gereken işlemler nelerdir?

Cevap :
Sayın Özçiçek, VUK 340 ve 346 Nolu Genel Tebliğlerine göre vergi mükelleflerinin bordrolarında kayıtlı meslek mensuplarının Odamızdan alacakları Oda Kayıt Belgesi ile birlikte vergi dairesine müracat ederek mükellef adına e beyanname gönderme şifresi talep edebilirler. Vergi mükellefi olan şirket önceden şifre almış olabilir. Mükellefin şifre aldığı dönemde bordrosuna kayıtlı meslek mensubunun işten ayrılmış olması halinde şifresinin geçerliliğini sürdürebilmesi için odaya kayıtlı yeni meslek mensubu istihdam etmesi gerekir. Bu durumda meslek mensubu Odaya müracat ederek Oda Kayıt Belgesi alıp vergi dairesine bildirir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2010
Soru :
İyi günler benim sorum Ba-Bsformları ile ilgili olacak.Kdv hariç 5.000,00-TL üzeri faturamızın tarihi 01/08/2010 olup elime ulaştığı tarih 26/09/2010'dur, 2010/8 kdv döneminde kdv beyannamesinde görünmüyor,ancak Ba formu son bildirim tarihi 30/09/2010 olduğundan bu faturayı Ba formunda gösterip kdv yönünden muhasebe kayıtlarıma 01/09/2010 olarak alabilirmiyim. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Erol, Sorunuzda düşündüğünüz uygulama doğrudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.09.2010
Soru :
Merhaba.Yurdışı firmalarla yapılan lisans sözleşmelerine istinaden ödenen lisans bedeli ile ilgili vergi,gümrük kanunu gereği mal gümrükten çekilirken tahsil ediliyor.Yurtiçi firmalarla lisans anlaşması yapıldığında vergi beyanı ve ödemesi ile ilgili bilgi vermenizi rica ediyorum.Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kara, Yurt içi firmalarla lisans sözleşmesi yapılmasındaki vergi boyutu sorunuz açık olmamasına rağmen anladığımız kadarıyla aşağıdaki gibi olması gerekir. Sözleşmelerin damga vergisi taraflarca beyan edilir ve ödenir. Lisans sözleşmesine ilişkin olarak yapılan mal ve hizmet teslimleri genel kurallara göre faturalandırılır ve beyannamelere intikal ettirir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.09.2010
Soru :
iyi günler faaliyeti olmayan ve vergiden muaf olan yapı kooperetifini tasfiye etmek üzere tasfiyeye giriş işlemini yaptık.Giriş tescilinden itibaren 4 ay içinde (kurumlardan muaf olan koppertifimize)vergi dairesine beyanname verecekmiyiz .teşekkerüler

Cevap :
Sayın Ulucak, KVK 4(1)-k madde hükmündeki şartları taşıyan yapı kooperatifleri kurumlar vergisinden muaftırlar. Sorunuzda bahsettiğiniz yapı kooperatifi sizin belirttiğiniz gibi kurumlar vergisinden muaf ise faaliyette olduğu dönemlerde de kurumlar vergisi beyannamesi vermemiştir. Dolayısyla, kurumlar verggisinden muaf olan kooperatif KVK da belirtilen tasfiye hükümlerine tabi değildir. TTK daki kooperatiflere ilişkin tasfiye hükümlerine tabidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2010
Soru :
Mükellefim hem lokantacılık , hemde bir sigorta şirketinin B acentesi olarak ticari faaliyetini sürdürmektedir.Lokantacılık işindeki ürünler KDV tabi ve KDV beyannamesinde beyan ediyoruz.Buraya kadar sorun yok.Sigortacılık faaliyetinde KDV yok.Sigorta şirketi müşterime "sigorta komisyon gider belgesi " veriyor.Bu belge benim müşterim için kdvsiz bir gelir oluyor.Bu geliri KDV Beyannamesinin Özel Matrah şekline tabi gelirlerin olduğu 42.satıra yazmamız gerekiyormu? yazmamız gerekiyor ise yasal dayanağınınıda belirtirseniz sevinirim.Saygılarımla,

Cevap :
Sayın İbiş, Sigorta ve Murakabe Mevzuatına göre sigortacılık faaliyeti yapan şirketlerin, aynı şirket bünyesinde başka ticari ve sınai faaliyette bulunamazlar. Sizin müşteriniz böyle bir faaliyette bulunmuş ise KDV açısından sadece lokantacılık faaliyetiyle ilgili işlemler dikkate alınarak muhasebe kayıtları yapılır ve KDV Beyannamesi tanzim edilir. Sigortacılık faaliyeti özel matrah şekline tabi bir işlem değildir. Sigortacılık faaliyetiyle ilgili gelir ve giderlerinize ilişkin KDV Beyannamesinde herhangi bir kayıt bulunmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.09.2010
Soru :
Dış sefere çıkan uçaklara kumanya teslim edilmektedir. KDV Kanunu 11/1-a maddesine göre mal ihracatı hükümlerine tabidir. Gümrük mevzuatına göre dış sefere çıkan uçağa sevk irsaliyesi ile yapılan teslimler ertesi gün irsaliye bilgilerini de içeren ayrı bir "Kumanya Listesi" düzenlenerek Gümrük Memurluğuna bildirilmektedir.Takip eden ayın ilk 7 günü içinde de bu teslimler her bir firma bazında ayrı ayrı olmak üzere topluca tamamlayıcı beyan niteliğinde ve ihracatı tevsik eden belge olan GÇB'ye bağlanmaktadır. İlgili Gümrük Genelgesi uygulamayı bu şekilde yönlendirmiştir.Sorum şudur Yabancı Uçak firmalarına bir ay içerisinde irsaliyeler ile yapılan teslimlerin faturaya dönüştürülmesinde 7 günlük süre yerine 15 veya aylık periyotta fatura düzenlenebilir mi? Her ne kadar VUK hükmü açık ise de, bazı muamelelerde olduğu gibi (konsinye teslim, SGK anlaşmalı Eczaneler, Kabul mukabili teslim vs.)İhracat muamelesi olan ve ertesi ayın 7 günü içinde firma bazında toplu olarak GÇB'ye bağlanan bu işlemde sevk irsaliyeleri ile yapılan teslimlerin ayın 15 veya 30. günü toplu olarak faturaya dönüştürülmesi mümkünmüdür.İhracat işlemlerine münhasır olmak üzere fatura düzenleme süresine ilişkin Maliye İdaresinin belirlediği farklı bir uygulama bulunmaktamıdır. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Pınar, Sevk irsaliyesi ile yapılan mal teslimlerinde fatura düzenleme süresi VUK a göre 7 gündür. Sözkonusu madde metnine ve ilgili VUK Genel Tebliğlerine göre herhangi bir sektöre fatura düzenleme süresi konusunda ayrıcalık tanınmamıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.09.2010
Soru :
Merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Vergi mükellefiyeti konusunda sorum olacaktı. Bir gerçek kişi hem adi şirket ortağı (serbest meslek erbabı), hem limited şirket ortağı. Müdürlük vasfıyla ortak olduğu Limited şirketten aylık olarak kira alıyor. Şirket onun adına stopajını ödüyor. Adi şirket ortaklığından elde ettiği kazancı serbest meslek kazancı olarak gelir vergisi beyannamesi düzenleyecek. Bu beyannamede aynı zamanda elde ettiği kira gelirinide gayrimenkul sermaye iradı olarak ve aynı zamanda limited şirketten aldığı kar payınıda menkul sermaye iradı olarak tek beyannamedemi vermeli. Yoksa kira için ayrı bir mükellefiyet gerekiyormu. Aydınlatabilirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap :
Sayın Parlak, GVK 85.maddesine göre gelir vergisi mükellefleri GVK 2.maddesinde belirtilen 7 kazanç unsurunun tamamından birinden veya birkaçından kazanç ve irat elde etmeleri halinde yıllık gelir vergisi beyannamesinde toplama yapıp beyan etmek zorundadırlar. Sizin sorunuzdaki kişi de serbest meslek kazancını, GMSİ yi (işyeri veya konut) ve menkul sermaye iradını (karpayını) toplayıp beyan edecek, hesaplanan gelir vergisinden beyana tabi unsurlardan kesilen vergileri de mahsup edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.09.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi, Mükellefim olan A.Ş. ; 1-Yatırım Teşvik Belgesine sahip bir A.Ş. ile bir makine imalatı yapmak üzere anlaşma imzalamış olup tarihi Ocak/2010.dur. 2-Makine imalatı 8 ay sürmüş olup makinanın Ağustos/2010 da imalatı bitirilmiştir. 3- Teşvik belgesi ve global listelerinde makine ismi yer almakta dolayısı ile şartları sağlamaktadırlar. 4- faturası Ağustos/2010 da K.D.V. siz olarak kesilmiş olup işin teslimi yapılmıştır. Fatura bedeli:2.700.000.-TL (3065 Sayılı KDV Kanunu 13/D Teslimi ) B İ L G İ L E R Hesaplanan KDV : 4.500,00 TL Devreden KDV :249.825,67 TL Bu döneme ait ind KDV : 18.982,00 TL 1 NOLU K.D.V. BEYANNAMESİ TAM İSTİSNA VE İNDİRİMLER BÖLÜMÜ ; İSTİSNA TÜRÜ: Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi Teslim ve hizmet tutarı:2.700.000.- Yüklenilen K.D.V. :? SORUM ŞU 1.Beyanamede yazdığımız yer doğrumudur. 2.buradaki Yüklenilen K.D.V. makinanın imalatı için alımı yapılan her hammaddenin Kdv simidir.Bu rakam mükellefte 200.000.tl) 3.Yoksa mükellefin devreden kdv sinin tamamını yüklenilen kdv olarak mı yazıcaz. 4.Netice itibariyle İade talebimiz olucağı için yanlış bir beyan da bulunup iade hakkımızı zora sokabilirmiyim ? Yardımlarınız için teşekkür eder esenlikler dilerim. İbrahim CAN

Cevap :
Sayın Can, Beyannamede yazdığınız yer doğrudur. Yüklenilen KDV de imalatta kullanılan malzemeler için indirilen KDV dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.09.2010
Soru :
Üstadım iyi günler , Antika işi yapmak üzere bir şirket kurduk. Şirket şuan belli bir kişiden ürünler alacak. Ürünleri Satın alacağımız kişi vergi mükellefi değil alacağımız ürünlerin tutarı yüksek. Bu tarz alımlarda Stopaj ,KDV söz konusu mu ? Satın alınan malzemelerin sahibi için Vergi beyanı söz konusu mu ? ( kazançlarda bu tarz satışların karşılığını bulamadım)

Cevap :
Sayın Altunışık, Vergi mükellefi olmayan ve esnaf muaflığından faydalanmayan şahıslardan yapacağınız alımlarda gelir vergisi stopajı ve KDV hesaplanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.09.2010
Soru :
gerçek usulde gelir vergisi olan mükellefim vergi mükellefi olmayan şahıstan işlerinde kullanmak üzere araç kiralamak istemektedir. Ben sözleşme yaptırdım ve %18 kdv ve %20 gelir stopaj kesintisi yaparak karşı tarafa ödemesini yaptırdım. Stopajı muhtasar beyannameyle ödüyoruz , kdv 'yi kdv2 beyannamesi ile beyan edip ödüyouz ve kdv1 beyannamesinde indirim konusu yapıyorum. Bu konuda uygulamamız doğrumudur acaba ? Teşekkür Ederim

Cevap :
Sayın Yalçın, Yapmış olduğunuz işlemlerin hepsi doğrudur.Konuya ilişkin sorulmuş sorulara verdiğimiz yanıtlarda bu pareleldedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.09.2010
Soru :
Sayın Üstadım, Yurtdışındaki firmaya Türkiyede (forex işlemler)internet üzerinden hizmet veriyoruz ve yurtdışındaki firmaya faturayı kdv li olarak kesiyoruz.1 nolu kdv beyanıylada yurtiçi satışlarda beyan ediyoruz.İşlem doğrumudur? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Destegül, Hizmet Türkiyede verildiği için KDV hesaplamanız doğrudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.09.2010
Soru :
İyi Çalışmalar Mali müşavirliğini yaptığım hastahane (başka yerde sigortalı çalışan )bir doktorla saat üzerinden anlaşma yapmış , fakat Ücreti aylık yazmışlar.Hastahanedende sigorta girişi yapılmış.Aylık Bildirgeyi Geldiği gün üzeinden maaşı ile mi vereceğiz (bence böyle olmalı)yoksa saat hesabı yapıp aylık taplam saatı günlük 7,5 e bölerek çıkan günümü beyan edeceğiz.Konu hakkında tereddüte düştüğüm için sizden bilgi rica ediyorum. İlginize şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yapılan Sözleşme ile SGK ya yapılan bildirimin uyumlu olması gerekmektedir. Eğer sözleşme yanlış ise taraflar bir araya gelerek düzeltme yapılmalıdır. Asi takdirde SGK ya yapılan beyan da meydana gelen tutarsızlık hem taraflar henm de kurumla işveren arasında İPC ye varan anlaşmazlıklara yol açacaktır. Bu düzeltmelerden sonra uygulma ve anlaşma saat üzerinden ise haftalık 45 günlük 7,5 saat olarak hesaplamalar yapılmalıdır. Buna göre parttime iş sözleşmesi düzenlenmeli ve eksik gün bildirim formu bu sözleşmeye göre yapılmalıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.09.2010
Soru :
İyi çalışmalar Ltd.Şti.mizin üç ortağı vardır.Bu üç ortağa aylık maaş ödemesi yapmak istiyoruz kestinti olarak gelir vergisi ve damga vergi kesilerek muhtasar beyannamede ödenecek bu konu yapılacak işlemler doğrumudur ve nasıl bir işlem yapılır

Cevap :
Sayın Çakmakçı, Limite şirket ortakları fiilen işyerinde çalışıyorsa ücret bordrosu düzenlenerek gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılarak ücret ödemesi yapılır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde SGK lı olması halinde sigorta prim kesintisi veya SGK dan emekli ise SGDP prim kesintisi de yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.09.2010
Soru :
Merhabalar, Bir şahıs satmak amacı olmadığını beyan ederek, aynı ilde ve 7 farklı yerde özel konut inşaatı yaptırmaktadır, bu faaliyetine 1 yıl içinde farklı aylarda başlamıştır. Yapılanlar Ticari bir faaliyet midir? Vergi mükellefiyeti açtırılmalı mı? konu hakkınada aydınlatırsanız çok sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Savaş, Bir kişinin 7 ayrı yerde 7 ayrı konut inşaası özel inşaat olarak kabul edilmesi söz konusu olamaz.yapılan işlem ticari bir işlem kabul edilip mükellefiyet tesis ettirmesi gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.09.2010
Soru :
Sn.Hocam; Sadece muhtasar beyannamesi verdiğimiz derneğe ait 04/06-2010 dönemi muhtasar beyannı sehven vermeyi unutmuş bulunmaktayız şimdi onu vermek istiyoruz, “Mükellef Gurubu” listesinden mükellefin durumuna uygun “Sermaye Şirketleri”, “Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı”, “İkinci sınıf tüccarlar”, “Yukarıdakiler dışında beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar”, “Kazancı basit usülde vergilendirilenler”,ve “Gelir vergisinden muaf esnaf” bilgilerinden birinin seçilmesi zorunludur. “onay” düğmesine basıldığında tahakkuk ve varsa buna bağlı ihbarnameleri kesilebilmektedir. Burda özel seçeknek ekranında neyi işraretleyeceğimizi söylerseniz sevinirim. Mükellef iktisadi teşekküle tabi değil, sadece muhtasar beyanı vermekteyiz, tşk ederim...

Cevap :
Sayın Oynak, Kanuni süresinden sonra vereceğiniz muhtasar beyannameyi özel onay ve pişmanlık seçeneğini işaretleyerek verebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.09.2010
Soru :
iyi çalışmalar bir mükellef 2008 haziranda şirketini kapatmak üzere müşavirini yetkilendiriyor dilekçeleri vs imzalıyor müşaviride arkadaşı olması sebebiyle kendisinin de özel problemleri dolayısıyla kapanışıyla ilgilenmeyip tüm sorumluluğu müşavirine devrediyor kişi şirketin kapandığını düşünürken vergi dairesinden gelen borç kağıdıyla anlıyorki şirketi kapanmamış ve bu geçen 2 yıllık süredede hiçbir beyan bile vermeden geçirilmiş yaklaşık 25 bin tl civarı bir borç oluşmuş kişi bu durumda ne yapmalı kaldıki şirketini kapanış dilekçesini müşavirine verdikden sonrada şirketin kayıtlı olduğu adreside boşaltıyor kişinin ne yapması gerekiyor kapanışın olduğu ispat edilirse (gayri faal olduğu)borçtan kurtulabilirmi şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Öztop, İdarenin yapmış olduğu uygulama doğru bir uygulamadır. Şirketler dilekçeyle bir kerede kapatılamaz. Kurumlar Vergisine tabi şirketlerin kapanışları tasfiye hükümleri uygulanarak yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.09.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi Mükellefimiz olan bir limited şirketin BA alışlarından dolayı ilgili vergi dairesince gönderilen yazıda geçerli olamayn faturalar tespit edilmiş ve firma olarak 5811 sayılı Varlık Barışına istinaden yararlandık 1.750.000,00 mahrah bedelini bankaya yatırdık ve 26.11,2009 tarihinde Beyanını verdik Tahakkukkunu aldık ve vergisini beyan ve bildirim süresi olan 31.12.2009 tarihine kadar yatırdık.bankaya yatırılan miktarı özel fon hs.tuttuk.sermaye artırımını beyan tarihi ve bildirim tarihi olan 31.12,2009 tarihinden itibaren 6 ay olarak çalıştırdık ve sermaye artırımını 09.06.2010 tarihinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirdik.Ticaret Sicili beyan ve bildirim tarihi 31.12.2009 tarihi (bu tarih dahil) sermaye artırımını 30.06.2010 tarihine kadar yapan mükellefler yasadan faydalanacak 30.06.2010 tarihinden sonra müracat edenlerin tescil işlemleri yapılmayacak diyor.Bu istinadan bağlı bulunduğumuz vergi dairesi firmadan şifai olarak 2009 yılına ait yevmiye defterin ön sayfasını,özel fon hesabına ait yevmiye maddelerini,ortaklar kurulunun sermaye artırım kararını ve Ticaret sicilinde tescil ve ilan edildiğine dair yazı istemektedir.Bu durum karşısında haklarımız nedir.neler yapmalıyız.beyan ettiğimiz tarihi baz aldığımızda sermaye artırım süresini 15 gün geçmiş oluyoruz vergi affında bildirim beyan beyan süresi herkes için eşit değilmidir.erkan beyan ettiğimiz için kendi kendimize cezalı durumamı düştük.Meslek mensubu olarak zor durumdayız Odanın bununla ilgili maliye bakanlığınca bir çalışması varmı çok uzun bir soru oldu saygılar.

Cevap :
Sayın Ekinci, Sorunuzda da bahsettiğiniz üzere artırılan sermayenin ticaret siciline geç tescilden dolayı 5811 sayılı Yasa hükümlerini yerine getirmediğiniz anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yasanın avantajlarından faydalanamazsınız. Konuya ilişkin olarak yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekir. Mükelleflerin bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odaları ve TOBB konuya ilişkin yasal düzenleme için Maliye Bakanlığına başvurmuştur. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.09.2010
Soru :
Değerli meslektaşım verdiğiniz hizmet için teşekkür ederim.Benim size 2 tane sorum olacak. 1-Futbolcu menajerliği yapmak isteyen hem Türk hem İspanyol vatandaşı arkadaşımızın elde ettiği gelirin beyanı ticari kazanca göremi yoksa serbest meslek kazancına göremi olacak. 2-Bununla ilgili olarak yurtdışından Türkiye'ye futbolcu transferi yada Türkiyeden yurtdışına futbolcu transferi yapıldığında kdv ne olacak.

Cevap :
Sayın Gültekin, Menajerlik hizmetinden dolayı elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olduğunu düşünmekteyiz. Bahsettiğiniz menajerin yurt içindeki klüplerden almış olduğu komisyon için %18 KDV li ve %20 gelir vergisi stopajlı serbest meslek makbuzu düzenlenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.09.2010
Soru :
ithalat faturasında 12.100 adet olan mal gümrük memuru tarafından 12.000 adet olarak belirlenmiştir. ve gümrük giriş beyannamesi 12.000 adet olarak açılmıştır. malın faturadaki usd tutarı 37.250 gümrük giriş beyannamesi ise 100 adet eksik olduğu için 37.000 usd olarak açılmıştır. ödemeyi biz bu yurtdışı firmasına 37.250 usd olarak gerçekleştirdik. 1-aradaki 250 usd ne yapmalıyız. kkeg midir. 2-stok hesaplarına 12.000 adet olarak mı almalıyız.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, İşlemlerinizi Gümrük Giriş Beyannamesindeki rakama göre yapmanız gerekir. 250 usd yi satıcı firma ile görüşmek suretiyle talep edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.09.2010
Soru :
GVK Geçici 78.maddeye istinaden yapılan değişiklikleri beyannamede ver vererek mahsup etmiş bulunmaktayız.Fakat muhasebe uygulamaları yapılacak kayıtlarla ilgili herhangi bir dökümana rastlayamadık.Bu kayıtlarla ilgili yardımcı olabilirmisiniz.?

Cevap :
Sayın Dikme, Bu işlemin muhasebe kaydını 360 Ödenecek Vergi Fonlar (GV) borçlu, 335 Personele Borçlar Hesabı alacaklı olarak yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.09.2010
Soru :
Muhasebesini tuttuğum Ltd.Şti. 4 ortaktan oluşmaktadır. ortaklar şirkette fiilen çalışmaktadırlar. şirket ortaklarından 2 tanesi 1'i SSK emeklisi 1'si Bağkur emeklisi kalan 2'si şu anda bağkurludur. Bu ortaklara huzur hakkı ücret ödemesi yapmaktayım bu güne kadar ücret ödemelerinden sadece vergi ve damga vergisi kesintisi yaptım ancak bazı meslektaşlarım bu ödemelerden SSK veya SGDP kesintisi yapmam gerektiğini tarafıma ilettiler. 2 Bağkurlu ortağa neden bir daha prim ödemem gerektiğini anlamadım ancak Emekli olan Ortaklar için tereddütte kaldım konu hakkında tarafıma bilgi vermenizi rica ediyorum. Kesinti yapılacaksa bunları nerden beyan edip ödiyecem teşekkürler. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yapmış olduğpnuz uygulama doğru ikinci ücret için gelir ve damga vergisi kesilmesi gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.08.2010
Soru :
Sayın ilgili; daha önceki soruma verdiğiniz cevab ta Hastaneden 1 veya 2 gün istirahat alan işçinin ücretinin işverence istenirse ÖDENMEYECEĞİ ni belirtmiştiniz.İşveren bu 1/2 günü ödemezse bildirgede bunu eksik gün olarak beyan edeceğiz.Ayrıca kuruma verilmesi gereken bir belge gerekmektemidir.Teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bahsettiğiniz günleri istirahatli olarak bildirdiğinizi dikkate alarak geçiçi iş göremezlik ödeneği hakkında tarafınıza bilgi verilmiştir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 27.08.2010
Soru :
kolay gelsin üstad malumunuz,öteden beri tartışmalı bir mevzu.maliye,toprak sahibi adına düzenlenmiş bulunan bir belgedeki kdv'nin mükellef (müteahhid) tarafından indirim konusu yapılamayacağı gibi bu belgede belirtilen giderlerin de matrahtan indirim konusu yapılamayacağını ileri sürmektedir.diğer yandan mükellef (müteahhit) ise haklı olarak; "bu giderlere fiilen ben katlanıyorum,üstelik toprak sahibiyle yaptığım noter tasdikli kat karşılığı sözleşmem mevcut" demekte ve toprak sahibi adına düzenlenen evrakı da defterlerine kaydetmektedir.sorum şu; toprak sahibi adına düzenlenmesine rağmen mükellefin kendi defterlerine kaydettiği mezkur nitelikteki evrak mükellefin BA-BS formlarına dahil edilecek midir? bir de 2 NOLU KDV beyannamesini ilgilendiren (tevkifatlı yapı denetim faturaları gibi) anılan tarzdaki evraka müstenid kdv, sorumlu sıfatıyla toprak sahibi yerine müteahhit(mükellef) tarafından mı beyan edilecektir.yani vergi idaresi,"madem toprak sahibi adına olan bu evrakları kendi defter kayıtlarına gider kaydedip kdv sini de indirim konusu yapıyorsun o halde tevkifatlı faturalardaki kdv yi de sorumlu sıfatıyla sen beyan etmelisin" dermi?

Cevap :
Sayın Uluğ, Bahsettiğiniz konunun KDV tevkifatı ile ilişkisi yoktur. KDV Kanununa göre indirim yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesikaların indirimi yapacak mükellef adına düzenlenmesi gerekir. Ba-Bs formlarının tanziminde de mükelleflerin düzenlemiş oldukları veya almış oldukları fatura ve benzeri vesikaların KDV hariç tutarları yazılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.08.2010
Soru :
Merhaba. Bir ltd. şirketim 03/11/2009 tarihinde varlık barışından faydalandı.Bankaya 2 günlüğüne para yatırdı beyannamesini verdik ve belirtilen sürede varlık barışından dolayı çıkan vergiyi yatırdık.Ancak durumu olmadığından dolayı 6 ay içinde yapılması gereken sermaye arttırımını geç yaptık. Tekrar incelemeye çağrıldık ve varlık barışından sermaye arttırımını zamanında yapmadığımız için faydalanamayacağımı söylediler.Vergi dairesine sorup mükteza istememi söylediler. Size sorum varlık barışım geçersizmi sayılır mı? Sermaye artırımına ilave süre itenebilirmi. Geçersiz sayılırsa yapmış olduğumuz 2500,00 tl ödeme çıkacak olan vergiden mahsup edilebilirmi ? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özyahni, 5811 Sayılı Varlık Barışından yararlanabilmenin temel koşulları, 1-Paranın bankaya yatırılması 2-Beyan edilen matrahın (örneğinizde paranın) vergisinin ödenmesi 3-Beyan tarihinden itibaren 6 ay içinde sermaye artırımı yapılması Yukarıdaki 3 koşulun da birlikte yapılması zorunlu olup, herhangi biri ihlal edildiği takdirde 5811 Sayılı Yasadan yararlanamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.08.2010
Soru :
ithalat sırasında gümrükçünün bizim adımıza düzenlenen faturalar için yapmış olduğu ödemelere istinaden düzenlediği borç dekontu ba-bs formuna dahil edelecek midir?yoksa bu faturaları kesen firmalar mı beyan edi lecektir? teşekkürler

Cevap :
Sayın Avşar, Ba-Bs formuna almış olduğunuz ve satmış olduğunuz tüm teslimler ve genel giderler yazılacaktır. Gümrükçünüzden almış olduğunuz hizmet için gümrükçünüzün kesmiş olduğu faturaları aylık toplam 5.000 TL yi aşması halinde Ba formunda bildireceksiniz. (Gümrükçü, hizmetinin karşılığı olan bedeli size fatura edecektir.) Borç dekontu Ba formunda gösterilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.08.2010
Soru :
Muhasebesini tuttuğum İşletme defteri tuttan kasap müşterim ; Ramazan dolayı ile İhtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hayırsever bir gerçek kişiye 10.000 TL değerinde Ödemesi Kredi kartı ile yapılarak Kırmızı Et ve Tavuk Eti ve Hindi eti teslim etti 1- Kesilen Büyükbaş ve Küçük baş Hayvanlara ait Etlerde KDV tevkifatı yapılacakmı yoksa %8 kdv direkt hesaplanan KDV olarakmı beyan edilecek Tevkifat yapılacaksa gerçek kişi olan ve vergi mükellefiyeti olmayan alıcı bu tevkifatı nasıl yatıracak. 2- Beyaz ette sanırım Tevkifat yoktu sanırım ; İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Sipahi, Nihai tüketiciye yapılan satışlarda KDV tevkifatı sözkonusu değildir. Ayrıca tevkifatlı teslimlerde küçük ve büyükbaş hayvan etleri tevkifata tabidir. Kümes hayvan (tavuk, hindi..) tesliminde KDV tevkifatı sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.08.2010
Soru :
Sayın üstad, Yurtdışındaki bir firmaya (forex)internet üzerinden Türkiye'de müşteri bulma hususunda danışmanlık hizmeti veriyoruz.Hizmet faturalarını 5 aydır kdv siz kestik,kdv-1 beyanında hizmet ihracına yazdık.Şimdi ise hizmetin Türkiye'de faydalanılmış olması sebebiyle,vereceğimiz kdv-1 düzeltme beyannamelerinde kdv li olarak hizmet bedelini yurtiçi satışlar kısmına mı yazmamız gerekir,şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Destegül, Vereceğiniz düzeltme beyannamelerinde matrahı yurt içi teslim bölümüne yazacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.08.2010
Soru :
Selamlar, Hocam, Demirbaş ve Taşıt satışları ile kur farkı yada yansıtma faturalarının Kdv sini Kdv beyannamesinde İlave edilecek Kdv satırına mı yoksa matraha mı dahil etmemiz gerekir. Saygılarımızla,

Cevap :
Sayın Polat, Bahsetmiş olduğunuz işlemler için KDV Beyannamesinde teslimler bölümüne matrah, vergi bölümüne ise hesaplanan KDV yazılacaktır. İlave KDV bölümüne bu konuyla ilgili rakam yazılmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.08.2010
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR! BİR LTD.ŞTİ. 2004 YILINI ZARARLA KAPATIYOR, 2005 YILINDA KAR ELDE EDİYOR; FAKAT 2005 T.YILI KURUM BEYANNAMESİNDE GEÇMİŞ YIL ZARARINI SEHVEN MAHSUP ETMİYOR. BİR SONRAKİ 2006 T.YILI BEYANNAMESİNDE GEÇMİŞ YIL ZARARI OLARAK MAHSUP EDİYOR! 2010 YILINDA; VERGİ DAİRESİ BİR YAZI İLE BEYANNAMELERDE TUTARSIZLIK OLDUĞUNDAN DÜZELTME BEYANNAMELERİ TALEP EDİYOR. DÜZELTME BEYANNAMELERİ DÜZENLENİP; İNTERNET ORTAMINDA VERİLİYOR. SADECE 2005 YILI BEYANI ESKİ OLDUĞUNDAN ELDEN VERİLMESİ GEREKİYOR, ELDEN VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMESİNDE YAPILAN GEÇMİŞ YIL ZARARI MAHSUBU KABUL EDİLMİYOR, DEFTERDARLIKTAN ALINAN GÖRÜŞE GÖRE; MÜKELLEF UYARI YAZISI İLE DÜZELTME YAPTIĞINDAN ZARARI MAHSUP EDEMEZ, ZAMANINDA OLMADIĞI İÇİN MAHSUPTAN VAZGEÇTİĞİ HÜKMÜ OLUŞMUŞTUR. DİYE BİR KARAR VERİLEREK; MÜKELLEF MAĞDUR EDİLMİŞTİR. VERGİ MAHKEMESİ VE DANIŞTAY NEZDİNDE BU HUSUSTA OLUMLU BİR KARAR VARMIDIR? NE YAPMAMIZI TAVSİYE EDERSİNİZ? MÜKELLEF; YÜKLÜ BİR KURUMLAR VERGİSİ ÖDEMEK ZORUNDA BIRAKILMAKTADIR!

Cevap :
Sayın Bektaş, İdarenin yapmış olduğu uygulamanın mevcut yasa ve tebliğlere uygun olduğunu düşünmekteyiz. Konuya ilişkin yapılan cezalı tarhiyata vergi mahkemesinde itiraz edilebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.08.2010
Soru :
Mobilya mağazından yapılan satıştan örnek; 10.000,00 TL. satışın 8.000,00 tl.kısmı avans olarak POS cihazından kredi kartı ile ödeniyor kalan 2.000,00 çek ile ödeniyor. Mal teslimi takip eden ayda yapılıp irsaliye ve faturası teslim ile birlikte düzenleniyor.K.D.V. beyannamesinde beyan nasıl olacak.Pos makinesinden çekilen dönemdemi yoksa faturanın kesildiği dönemdemi? TEŞEKKÜRLER,

Cevap :
Sayın Tahtaişleyen, Pos cihazının kullanıldığı dönem ile faturanın düzenlendiği dönem arasında farklılık sözkonusu ise vergi dairesinin izah istemesi halinde yukarıdaki izahınızı yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.08.2010
Soru :
İyi günler diliyorum Haziran ayında son kesilen faturaya vergi mükellefi olmayan kişiye kesilen faturaya Tc. Kimlik nosu yazılmamış. Vergi Mükellefi olmayan kişinin Faturaya Tc. Kimlik Nosunu yazılmamasının cezai yaptırımı varmı varsa bilgi vermenizi rica ediyorum Ayrıca Kurumlar Geçici vergisi Beyannamesinde haziran ayının son faturasının bilgisini yazacağım fakat Vergi mükellefi olmayan sahsın Tc. Kimlik nosu faturaya yazılmadığı için beyannameye yazamayacağım.Cezai yaptırımı varmı varsa bilgi vermenizi rica ediyorum. fatura KDV dahil 830.TL.dir

Cevap :
Sayın Bakıcı, Nihai tüketicilere yapılan satışlar için düzenlenen faturalara TC numarası veya vergi kimlik numarası yazılma zorunluluğu yoktur. Nihai tüketici dışındaki vergi mükelleflerine yapılan mal ve hizmet teslimleri için düzenlenecek faturalara vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası yazılması zorunludur. Sizin sorunuzda bahsettiğiniz satış nihai tüketiciye yapılmış ise ve de 2.dönem geçici verginin son faturası ise, geçici vergi beyannamesinde ilgili bölümün doldurulması zorunlu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.08.2010
Soru :
02.04.2010 tarihinde bir ltd.şti.tasfiyeye girdi.Dolayısıyla 01.01.2010-02.04.2010 dönemi için Kurum Beyannamesi verdik.Burada Dönem Zararı çıktı.Daha sonra 04-06/2010 dönemi için vereceğimiz Geçici Vergi Beyannamesinde Kar var.Acaba Geçici Vergi Beyannamesinde Tasfiye dönemi içinde oluşan zararı mahsup ederken Geçmiş Yıl Zararı olarak mı mahsup edeceğiz.

Cevap :
Sayın Gültekin, Şirketler tasfiyeye girdikleri tarihten itibaren geçici vergi beyannamesi vermezler. Sizin müşterinizin 2.dönem için vereceği geçici vergi beyannamesi 2 günlük olacaktır. Zarar mahsupları için tüzel kişilik devam ettiği ve aynı vergi numarası ile beyanname verildiği için zarar mahsuplarını yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.08.2010
Soru :
2009 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ VERDİĞİM MÜKELLEFİ 30.04.2010 TARİHİ İTİBARİYLE BAŞKA BİR MALİ MÜŞAVİRE DEVRETTİM. MAYIS 2010 TARİHİNDEKİ VERGİ LEVHASI TASDİKİNİ YENİ MUHASEBECİ YAPAR DİYE TARAFIMIZDAN YAPILMAYIP VE VERGİ DAİRESİNE DE BİLDİRİLMEDİ. VERGİ LEVHASI TASDİK SÜRESİ İÇİNDE YANİ MAYSI 2010 TARİHİNDE MÜŞAVİRİ OLMADIĞIM FİRMANIN VERGİ LEVHASINI TASDİK ZORUNDA MIYIM? ÖRNEĞİN MART 2010 DA GELİR VERGİSİNİ VERDİĞİMİZ VE SONRA DA DEFTERİNİ ALAN MÜKELLEFİN VERGİ LEVHASI TASDİKİNİ YENİ MÜŞAVİRİN YAPMASI DAHA DOĞRU OLMAZ MI?

Cevap :
Sayın Karagöz, Mayıs ayında tasdik ettiğiniz vergi levhası 01.01.2009-31.12.2009 takvim yılı ile ilgili yapılan işlemlerin ve yıllık beyannamenin doğruluğunun tasdikidir. Bu dönem sizin sorumluluğunuzda olduğundan tasdik işlemini sizin yapmanız, yapmadığınız takdirde bilgisini müşterinize vermeniz gerekirdi. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.08.2010
Soru :
ÖNCELİKLE İYİ ÇALIŞMALAR,DEĞERLİ BİLGİLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.BEDELSİZ MAL TESLİMLERİNDE ALIŞTA ÖDEDİĞİMİZ KDV İLAVE KDV OLARAK BEYAN ETMEK UYGUNMUDUR?AYNI SORU NUMUNE VERİLEN ÜRÜNLER İLE SATIŞLARI ARTIRMAK İÇİN PROMOSYON OLARAK VERDİĞİMİZ ÜRÜNLERLİN KDV Sİ İÇİNDE GEÇERLİ.BU KONUDA ARKADAŞLARIMIZ FARKLI UYGULAMALAR VE FARKLI YORUMLAR YAPMAKTADIRLAR.ALIŞTAKİ KDV İLAVE KDV OLARAK BEYAN EDİLECEKSE 760 (B),153,157 (A) 391 (A) ŞEKLİNDE KAYIT YAPABİLİRMİYİZ?İYİ ÇALIŞMALAR...

Cevap :
Sayın Kala, Bedelsiz de olsa alışlarda ödenen KDV ler, KDV genel kurallarına göre indirim olarak kullanılır. Bedelsiz satışlar için hesaplanan KDV ler de yine genel kurallar çerçevesinde 391 hesapta takip edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.08.2010
Soru :
Akbil dolum satış büfesi işleten mükellefimin kdv beyannamesini düzenlerken alış (dolum) bedeli ve satış bedelini neye göre düzenlemem gerekir. İlk defa akbil satışı yapan mükellefim olduğu için bu konuda bilgi vermenizi rica ederim. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Acar, Akbil satışları özel matrah şeklinde KDV düzenlemesine tabi olduğundan KDV mükellefi İETT işletmesidir. Akbil satışı yapan bayi alacağı komisyon üzerinden %18 KDV hesaplayarak İETT'den komisyon bedelini tahsil etmesi gerekir. Bayi KDV Beyannamesinde akbil satışlarından elde etmiş olduğu hasılatı KDV Beyannamesinde özel matrah şekline bölümüne bilgi mahiyetinde yazarlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.08.2010
Soru :
İyi günler.Bilindiği üzere Serbest Meslek Kazanç Özetinde Stok tutarı gösterilmiyor.Diş Doktoru 6.ayda, muhtemelen 2011 yılında da kullanacağı yüklü miktarda diş malzemesi aldı.2010/2.dönem gecici Vergi Beyannamesi düzenlerken, bu diş malzemelerinin tamamını bu dönemin gideri olarak göstermem mümkünmüdür? Zira,Serbest Meslek Kazancı Özetinde stok gösterilmiyor.Bu malzeme faturasını kısım kısım Deftere işlemem de kayıt nizamına uygun olmuyor.Nasıl bir yol izlemem uygun olur.Teşekürler.

Cevap :
Sayın Bahar, Serbest meslek kazançlarında stok söz konusu olmadığından yapılan mesleke giderlerin tamamı dönem içinde giderleştirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.08.2010
Soru :
6009 sayılı GVK 103.maddesinde yapılan değişikliğe istinaden farkları tespit etmiş bulunmaktayız fakat farkları tespit ederken uygulamada Damga vergimizdede aylar itibariyle farklar çıkmış bulunmaktadır. tebliğde Gelir vergisi farkları ile ilgili ek 1 formunun doldurulmasından bahsedilmiş olmasına rağmen Damga vergisi farklarından sözedilmemiştir. Bu konuda yardımınızı rica ederim.(uygulama ve beyanname doldurmada)

Cevap :
Sayın Dikme, 6009 Sayılı Kanun ile GVK 103.maddeye ilişkin yapılan değişiklikten damga vergisi etkilenmez. Damga vergisi brüt ücret tutarı üzerinden hesaplanan bir vergidir, dilimlerin değişmesi damga vergisini etkilemez. Vergi dilimleri gelir vergisi matrahları olup hesaplanan gelir vergisini etkiler. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.08.2010
Soru :
iyi çalışmalar diliyorum.Dün sormuş olduğum soruda zannediyorum bir yanlış anlaşılma oldu Nakit Teminattan kastım gümrük hattında alınan teminattı gümrükte yurt içinde tahsil edilecek ÖTV'ye karşılık gelecek kadar gümrük idaresi bizden teminat aldı.Ve EK-11 Belgesi ile vergi dairesine bildirdi.Vergi Daireside ÖTV'nin beyanname ile tahsil edilmesinden sonra ek 12 belgesi düzenleyerek Gümrük idaresine gönderip içerde teminat olarak verdiğimiz parayı iade alıcaz. ÖTV 1 Sayılı Listenin B Cetveline giren mallarda ithalatçı firma ÖTV yi yurt içi teslimlerde tahsil etmekte ve beyanname ile bunu bildirmektedir.Sorumdaki öğrenmek isteğim husus numune mallarla ilgili kesilecek fatura ile ilgili idi,bu konuda bana yardımcı olabilirseniz memnun olurum.iyi çalışmalar diliyorum

Cevap :
Sayın Rizelioğlu, ÖTV uygulamasında numune mallar için herhangi bir ayrıcalık yoktur. Yukarda bahsettiğiniz tüm işlemlerin numune mallar için de yapılması gerektiği kanaatindeyiz. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.08.2010
Soru :
Transit ticarete ilişkin alıs ve satısı KDV ve BA/BS formlarında göstermdik. Geçici vergi beyanında, gelir tablosunda satıs olarak gösterdiğimiz zaman, vergi dairesi KDV beyannamesindeki satıs rakamı ile gelir tablosundaki satıs rakamının uyusmaması nedeniyle bir karsılastırma yapıyor mu ve fark gördüğü zaman nasıl bir uygulama yapıyor??

Cevap :
Sayın Bolkar, Transit ticaret konusuna giren satışınız KDV Beyannamesinde gösterilmeyecektir. Ancak Ba-Bs formlarında bu alım veya satım bildirilecektir. Ayrıca Geçici Vergi Beyannamesinde de bu satış ticari kar veya zararın tespitinde dikkate alınacak ve beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.08.2010
Soru :
öncelikle iyi çalışmalar diliyorum.Ayrıca bu hizmetinizden dolayı odamıza ve sizlere teşekkür ediyorum.Benim sorum ÖTV kanunu ile ilgili; Yurt dışından türkiye'ye ithalatı yapılan ötv 1 sayılı listenin B cetvelinde yer alan Ürünle alakalı Ötv ile ilgili Gümrükte Nakit teminat verilmiştir.ötv yurt içinde yapılan teslimlerde tahsil edilmekte ve beyan edilerek ödendikten sonra Nakit verilen Teminat Gümrükten geri alınmaktadır. Benim Sorum ;a-)Yurt Dışından Numune olarak gelen GÜMRÜKTE ÖTV İÇİN NAKİT TEMİNAT VERDİĞİMİZ BU MAL İÇİN Müşteriye Kesilecek Numune Faturasında ÖTV HESAPLAMAMIZ GEREKİR Mİ? B-)Eyer hesaplar isek ÖTV MATRAHI OLUŞACAĞI İÇİN BU MATRAH ÜZERİNDEN KDV HESAPLAMAMIZ GEREKİR Mİ? YANITLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Rizelioğlu, Nakit teminattan kastınız ÖTV yi gümrük hattında ödemişseniz yurt içinde ÖTV Beyannamesi verilmez. ÖTV malın maliyetine ilave edilerek müşteriye fatura edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.08.2010
Soru :
merhaba , geçici vergi beyannamemizde tevkivat kesinti tutarımızı yazdıktan sonra artan kalan mahsup tutarını fiğer vergi borçlarımıza mahup edebilirmiyiz yoksa yıllık gelir vergisi beyannamemizi beklemeliyiz ?

Cevap :
Sayın Erdoğan, Geçici vergi beyannamesinde hesaplanan geçici vergiden tevkif suretiyle hesaplanan gelir vergisinin fazla olması halinde mahsup edilemeyen tutarı diğer vergi borçlarınıza mahsubunu dilekçeyle isteyebilirsiniz. Ancak sonraki dönem geçici vergi beyannamelerinde ve yıllık gelir vergisi beyannamesinde diğer vergi borçlarına mahsup etmiş olduğunuz kısmı dikkate alarak işlemlerinizi yapınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.07.2010
Soru :
İyi Çalışmalar.Bilanço usulune göre defter tutmakta olan ve bir işletme ödemiş olduğu bağkur primlerini, kazancından düşebiliyor. Bu durumda, bilançonun beyannameye uygun olması açısından ödenen bağkur primlerini hangi hesapta izlemek ve nasıl bir kayıt yapmak uygun olur? 700lü gider hesaplarında izlersek hasılattan düşmüş oluyoruz, kazançtan düştüğümüzü gösterbilmek adına, hangi hesabı kullanmamız uygun olur? şimdiden teşekkürler..

Cevap :
Sayın Çapan, Gelir Vergisi mükellefleri ödemiş oldukları Bağ-Kur primlerini yıllık beyannamelerinden indirirler. Defter kayıtlarında Bağ-Kur prim ödemeleri gösterilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.07.2010
Soru :
Özel bir şirkette Bağımlı olarak çalışmaktayım. Çalıştığım şirketin YMM i mevcuttur. Şirketimizin ortaklarının sahip olduğu başka bir Sigorta Acenteliği şirketinin beyannamelerini vergi dairesinden aldığım şifre ile göndermek istiyorum. Bu şirkette de sigortalılığım olmadığı halde beyannameleri göndermemde bir sıkıntı olur mu?

Cevap :
Sayın Türk, Bordrosuna kayıtlı olmuş olduğunuz şirketin e-beyannamelerini şirketin almış olduğu şifreyle gönderebilirsiniz. Başka bir şirketin bordrosuna kayıtlı olmanız halinde bu işlemi yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.07.2010
Soru :
Merhaba, şirket ortağının şahsına ait 1.200.000- TL tutarlı ticari mallarını şirkete gider pusulası düzenleyerek almak istiyoruz.Gider pusulası keserken bir sınır varmıdır ve ayrıca sair gelir elde ettiğinden KDV ve stopaj durumu söz konusumudur?Ayrıca gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekecek mi?Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Karagöz, Şirket ortağının elinde ticari mal bulunuyorsa kendisi gelir vergisi mükellefidir. Bu mallar için şirkete fatura düzenlemesi gerekir. Şirket ortağı kendi zati eşyasını satıyorsa herhangi bir kağıt üzerine emsal bedelinden aşağı olmamak üzere, satış fiyatı daha yüksek ise satış fiyatı üzerinden evrak oluşturulur. Gider pusulası GVK 9.maddede sayılan vergiden muaf esnaf için düzenlenen bir belgedir. Fakat uygulamada bu şekilde de kullanılması durumunda herhangi bir KDV ve stopaj hesaplanmayacaktır. Gider pusulası düzenlenmesinde herhangi bir sınır bulunmamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.07.2010
Soru :
Merhabalar, Özel bir şirkette muhasebe departmanında sadece çalışan,imza yetkisi olmayan ve beyanname imzalamayan SMMM ruhsatlı bir kişi için YMM olabilmek için gerekli olan 10 yıllık süre işler mi?Yoksa SMMM ruhsatını bir fiil kullanmak mı gerekir?

Cevap :
Sayın Kabacan, Bugünkü mevzuat gereği YMM sınavına katılabilmek için muhasebe biriminde SGK lı çalışıyor olmak yeterlidir. Yetki aranmamaktadır. Bilgilerinize, iyi çalışmalar Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 27.07.2010
Soru :
mükellef yurt dışındaki bir firmadan mal alışı yapıyor. Malı Yurt içi etmeden direk alıcı firma başka bir ülkedeki müşteriye malı teslim ediyor. (transit Ticaret) Bu işlemde , 1- satış kdv beyanında nasıl gösterilecek? eğer beyan edilmeyecek ise kümülatif satş rakamı nasıl belirlenecek ? 2- Ba ve bs formalarında nasıl beyan edilecek? 3- Transit ticaret formu nerede nasıl ve hangi safhada düzenlenecek ve kullanılacak ? İlginize teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Hatırnaz, Yapmış olduğunuz işlem transit ticarettir. Transit ticaret KDV Beyannamesinin hiçbir bölümünde gösterilmeyecektir. Sadece muhasebe kayıtlarınızda bu alış ve satış işleminin göstermek durumundasınız. Bu işleme konu olan alış ve satış faturaları Ba-Bs formunda bildirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.07.2010
Soru :
Ölüm aylığı hakkında sizlerden bilgi almak istiyorum. Doğum Tarihi :1963 bay işe başlama ssk :23.07.1987 işten çıkış ssk :11.01.2007 ssk ya ödenen prim gün sayısı :1.178 isteğe bağlı sigortalılık başlangıcı :15.01.2009 ölüm Tarihi : 12.07.2010 isteğe bağlıya ödenen prim gün sayısı :541 gün 1-) 01.10.2008 den itibaren isteğe bağlı sigortaya ödenen günler 4 b de geçen süre olarak sayılıyor. ama görüldüğü üzere burada 3,5 yılı geçen bir süre yok. vefat eden kişinin hak sahipleri 4 a dan mı ölüm aylığı alacak yoksa 4 b den mi ölüm aylığı alacak.( tereddütte kaldım en son isteğe bağlıda iken öldüğü için ) 2-) hak sahibi 4 a dan emekli olacaksa kaç gün yeterlidir 4 b den olacaksa kaç gün yeterlidir. 3-) hak sahibi olan eşi 4 a lı olarak çalışmakta ölüm aylığını alabilir diye düşünüyorum doğrumudur. 4-) gereken evraklar beyan taahhüt belgesi ,hak sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi,ölen kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği hak sahibi 2 adet fotoğraf bunlardan başka istenen evraklar nelerdir

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Sorunuz mükerrer olup sistemde cevaplanmıştır.


 

Tarih : 22.07.2010
Soru :
mükellefim fuarlarda firmalara stand görevlileri temin etmektedir. Bu kişiler büyük çoğunlukla üniversite öğrencileri olup senede 1 veya 2 aktiviteye katılmakta bunların süreleride 2 ila 5 gün olmaktadır. Burdaki görevleride tam olarak gelen misafiri karşılamak onlara çay kahve ikram etmek broşür ve benzeri görseller dağıtmaktadır. yani bir tür şehirlerarası otobüslerde görev yapan hostesler gibi.. İş bitimindede firma bu öğrencilere gider pusulası karşılığı ödeme yapmaktadır. Size sorum bu gider pusulasında uygulanacak stopaj oranıdır. Ben % 10 stopaj uygulatıyor ve muhtasar beyanında 145 nolu madde ile bildirimde bulunmaktayız. Uygulamamız dogrumudur değil ise dogrusu nedir. Teşekkür ederim. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Olkan, Sorunuzda bahsettiğiniz şekilde çalıştırdığınız elemanlara gider pusulası düzenleyerek ücret ödemeniz doğru bir uygulama değildir. Gider pusulası GVK 9.maddesinde sayılan vergiden muaf esnaf için düzenlenir ve GVK 94.maddesinin 13.bendine göre tevkifat yapılır. 13.bendin d fıkrasındaki diğer hizmet alımları için %10 oranı GVK 9.maddesi ile ilgilidir. Sizin çalıştırdığınız kişilere bordro düzenleyerek ücret ödemesi yapmanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.07.2010
Soru :
Site yönetimi için muhasebe işlemleri nasıl tutulur. Hangi defterler vardır. Hangi beyannameler vardır. Yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Kurt, Yöneticinin ana yapının korunması ile ilgili önlemleri alabilmesi için,öncelikle kat malikleri kurulunun bu konuda bir karar vermesi veya belirli bir ölçüde harcama yetkisini yöneticiye tanıması gerekir. Kat mülkiyeti kanunu sadece karar defterinin noter tasdikli olmasını zorunlu tutmaktadır. a. Karar defterinin b. İşletme defterinin c. Denetçi raporlarının yazıldığı defterin noterlikçe tasdiki tavsiye olunur. Aksi hallerde bazı hukuki sorunlarda zorluk yaşanabilir. Keza işletme defterine müstenit teşkil eden fatura makbuz gibi belgelerin muntazaman saklanması gerekir. Tasdik Zamanı Şayet eski defterinize devam edecekseniz (ara tasdik)ocak ayı içinde .Yeni defter tasdik edilecekse aralık ayı içinde. Defter tutulması ve belgelerin saklanması. (KMK) Madde 36 - Yönetici,kat malikleri kurulunun kararlarını,protokolleri,yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri 32.maddede sözü geçen deftere tarih sırasıyla yazmaya ve bu defteri ve giderlerinin belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur. Bu defterin,her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde yönetici tarafından notere kapattırılması mecburidir.Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmeyen yöneticiye 33.maddenin son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır. Sitede ücretli çalışacak kişiler için ayrıca SGK açılışı yapmanız ve muhtasar mükellefiyeti açtırmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.07.2010
Soru :
üst komşum vefat etti.yardımcı olursanız sevinirim. Doğum Tarihi :1963 işe başlama ssk :23.07.1987 işten çıkış ssk :11.01.2007 ssk ya ödenen prim gün sayısı :1.178 isteğe bağlı sigortalılık başlangıcı :15.01.2009 ölüm Tarihi :12.07.2010 isteğe bağlıya ödenen prim gün sayısı :541 gün 1-) 01.10.2008 den itibaren isteğe bağlı sigortaya ödenen günler 4 b de geçen süre olarak sayılıyor. ama görüldüğü üzere burada 3,5 yılı geçen bir süre yok. vefat eden kişinin hak sahipleri 4 a dan mı ölüm aylığı alacak yoksa 4 b den mi ölüm aylığı alacak.( tereddütte kaldım en son isteğe bağlıda iken öldüğü için ) 2-) hak sahibi 4 a dan aylık alacaksa 5 yıldan beri sigortalı olup her türlü borçlanma süreleri hariç 900 günümü baz alacak yoksa 1800 günlük şart mı aranacak 3-) hak sahibi olan eşi 4 a lı olarak çalışmakta ölüm aylığını alabilir diye düşünüyorum doğrumudur. 4-) gereken evraklar beyan taahhüt belgesi ,hak sahibi nüfus cüzdanı fotokopisi,ölen kişinin vukuatlı nüfus kayıt örneği hak sahibi 2 adet fotoğraf bunlardan başka istenen evraklar nelerdir.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yeni düzenleme ile ölüm sigortasından aylığa hak kazanma koşulu; en az 1800 gün prim ödeme şartına bağlanmış ancak SSK'lılar için borçlanma süreleri hariç, 5 yıl sigortalılık süresi ile toplam 900 gün prim ödeme gün sayısı olarak düzenlenmiştir. Hak sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örneği, beyan taahhüt belgesi ve 2 adet fotoğraf ile birlikte bağlı bulunduğunuz SGK İl/Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 21.07.2010
Soru :
MERHABALAR, YENİ KURULAN FİRMAMIZ YURTDIŞINDAN KONTEYNER,PREFABRİK OFIS ALIP, MİLLİLEŞMEDEN YURTİÇİ YADA YURTDIŞINA SATMAKTADIR.KESİLEN FATURALAR KDVSİZ. FATURA ÜZERİNDE AÇIKLAMA OLARAK TRANSİT TİCARET OLDUĞUNU BELİRTMEK GEREKİRMİ? FATURA KDVSİZ OLDUĞUNDAN YİNE FATURA ÜZERİNDE NASIL BİR ŞERH DÜŞÜLMELİ? MAL ALIM SATIŞIMIZ KDV KONUSU OLMADIĞI İÇİN KDV BEYANNAMESİNDE MATRAH OLARAK GÖSTERMELİYİZ Mİ ? BA BS FORMUNDA BU FATURALAR GÖSTERİLMELİMİDİR.TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Gökduman, Yurt dışından satın alınan tüm mal ve hizmetlere ilişkin alış faturaları Ba formuna limitler dahilinde yazılmak zorundadır. İthal olunan mal, yurt içinde satılırsa KDV tahsil edilir. Mal ithal edilmeden yurt dışındaki satıcıdan alınıp başka bir ülkeye satılması transit ticarettir. Transit Ticarette KDV sözkonusu değildir. KDV Beyannamesinde transit ticaretle ilgili herhangi bir kayıt yapılmayacaktır. Yapılan transit ticaretle ilgili işlem sadece muhasebe kayıtlarında olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.07.2010
Soru :
mrb 1 - MUHTASAR ve KDV beyanname tahakkuk fisinde olan 18,55-tl lik beyanname damga vergilerini ( 1048-5035 kodlu ), ay sonralarda stopaj ve kdv ye ait olusturdugumuz muhasebe fişinde , hesap planındaki hangi kodlu hesaba işlemem gerekiyor ? 2 - iki taksıtte ödenen motorlu tasıt vergisi ile belediyelere ödenen ılan reklam vergisini , muhasebe kayıtlarına alırken , hesap planında hangi kodlu hesap altında işlemeliyim. 3 - bir de her iki sorumda bulunan bu vergiler normal gidermidir yoksa KKEG midir ? tesekkurler

Cevap :
Sayın Kasap, Muhtasar ve KDV Beyannamelerindeki 1048-5035 kodlu damga vergisi ay sonlarındaki tahakkuklarda değil, ödemenin yapıldığı tarihte giderleştirilir. (770 Genel Yönetim Giderleri altında alt hesapta takip edebilirsiniz.) Motorlu taşıt vergileri binek otomobillere ait ise KKEG dir. Ticari araçlarınıza ait ise, o araçlar hangi departmanda kullanılıyorsa ilgili hesaba gider yazabilirsiniz. (730 (imalat) - 760 (pazarlama)-770 (genel yönetim gibi) İlan ve reklam vergileri neyle ilgili olduğuna göre hesap planında giderleştirilir. (760-770) Danışma Birimi


 

Tarih : 19.07.2010
Soru :
İhraç kaydıyla teslim yapılmıştır, KDV beyannamesinde hem "ihracatın gerçekleştiği dönemde İade edilecek Tecil edilemeyen KDV", hem de "Tecil Edilecek KDV" çıkmıştır. Vergi dairesinden Tecil-Terkin-İade işlemleriyle hiç uğraşmadan ve iade talep etmeksizin zaten tahsil edilmeyen İhraç kayıtlı satışın KDV sini sonuç itibariye 0(sıfır) kabul edileceği işlemleri anlatabilirmisiniz.

Cevap :
Sayın Er, İhraç kayıtlı teslimlerde tecil-terkin uygulamasına ilişkin olarak gerek muhasebe kayıtlarında gerekse KDV beyannamesinde kayıt ve işlemler yapılmak zorundadır. İhraç kayıtlı teslimlere ilişkin detaylı ve örnekli açıklamalar web sayfamızda bulunan yayınlar bölümünde E-KDV Kitabında yer almaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.07.2010
Soru :
Merhaba, Vergi mükellefi olmayan bir şahıstan araç satın alan tüzel kişi, Kdv indirimi için (fatura Yok) gider pusulası mı düzenlemeli? Gider Pusulasında hangi oranda ve hangi kodla muhtasar beyannamede göstermelidir? Eğer Kdv indirimi yapamayan bu tüzel kişi bu aracı sattığında -ki %18 kdv ye tabi-tüzel kişi indirmediği kdv'yi ödeme durumuyla karşılaşacak.Faturasız işlemden dolayı kdv'yi gider yazmak doğru mu? Teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Karagöz, Vergi mükellefi olmayan bir şahıstan araç satın alınması durumunda noter satış sözleşmesini dikkate alarak muhasebe kaydını yapacaksınız. Bu alış işlemi için gider pusulası düzenlenmez. KDV indirimi sözkonusu değildir, (vergi mükellefi olmayan şahsın sizden KDV tahsil edip vergi dairesine ödemesi sözkonusu değildir.) Aracın satılması durumunda sizin alışta KDV ödeyip ödememeniz durumu değiştirmez. Aktifinize kaydettiğiniz aracın satışında siz vergi mükellefi olduğundan KDV tahsil edip fatura düzenleyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.07.2010
Soru :
S.S. YAPI KOOP.VAR. YÖNETİM KURULU ÜYESİ 5 ADET VE GENEL KURULDA ALINAN KARAR GEREĞİ AYDA 1000. BRÜT HAKKI HUZUR ALIYORLAR AYRICA KOOPERATİFİN SİGORTALI 4 ADET DE DAİMİ İŞÇİSİ VARDI TEMMUZ AYINDA 2 ADET DAHA SİGORTALI İŞCI GİRİŞİ YAPILDI BU DURUMDA SORUM ŞU 1- ÜÇ AYDA BİR VERDİĞİMİZ NUHTASAR BEYANNAME GENE ÜÇ AYDA BİR VERİLEBİLİRMİ 11 KİŞİ OLDUĞU İÇİN TEMMUZ AYINDA AYLIK VERİLMEYE DÖNERMİ 2- ÇALIŞAN 11 KİŞİ OLUNCA NET ÜCRETLER ELDEN ÖDENEBİLİRMİ YOKSA BANKA İLE Mİ GÖNDERİLECEK. YANİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İŞÇİ SINSFINA Mİ GİRİYOR.TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Gültaş, Muhtasar Beyannamelerin aylık yerine 3 aylık verilebilmesi koşulu GVK 98.maddesinin son fıkrasında çalışan hizmet erbabı sayısının 10 ve daha az olanlar şeklinde düzenlenmiştir. Huzur hakkı ödemesi alan kişiler şirket çalışanı değildir. Dolayısıyla muhtasar beyannameyi 3 ayda bir verebilirsiniz. Ücretlilere yapılacak maaş ödemesi 10 ve üzerindeki kişi sayısına endeksli olup ödemeler bankadan yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.07.2010
Soru :
gelir vergisi matrahım 35.400.-TL ödediğim yıllık bireysel emeklilik sigorta primi 4.080.-TL sağlık sigorta primi 4.600.-TL 2009 yılı yıllık gelir vergisi beyannamemden indirebileceğim tutar ne kadar olmalıdır

Cevap :
Sayın Güler, 1) Bireysel Emeklilik Poliçelerinde Brüt Ücret veya Gelirin % 10’u ve Asgari Ücretin Yıllık tutarını aşmamak kaydıyla, 2) Sağlık Poliçelerinde Brüt Ücretin veya Gelirin % 5’ini ve Asgari Ücretin Yıllık tutarını aşmamak kaydıyla, Bireysel emeklilik katkı payı ve sigorta poliçesinin birlikte olması durumunda toplam indirim oranı % 10' nu geçemeyecek ve bu % 10 içersinde şahıs sigorta primleri için % 5' lik kısım ayrıca aranacaktır. Bunun yanında bir takvim yılı içerisinde bireysel emeklilik ve diğer şahıs sigorta primleri ile ilgili olarak yapılabilecek indirim tutarı asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacaktır. Bu sınırlama yıllık bazda dikkate alınacak olup, yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır. Sizin örneğinize göre hesaplayacak olursak, 35.400*0,10= 3.540 Bireysel Emeklilik için, 35.400*0,05= 1.770 Sağlık sigortası için, Sağlık sigortasından 1.770 TL, bireysel emeklilikten de 1.770 TL olmak üzere toplam 3.540 TL indirim konusu yapılacaktır. (Toplam indirim oranı %10 u geçemeyecektir, şahıs sigortası tutarı için ise en fazla %5 lik kısım indirim konusu yapılacaktır) Danışma Birimi


 

Tarih : 14.07.2010
Soru :
12/2008 tarihinde işyerimde tutanakla iki işçi tespit edildi.2009 yılı içinde bi asgari ücret i.p.c.geldi indirimle yatırdım.26/06/2010 da bir i.p.c.daha geldi iki işçiye dört asgari ücret olarak kesilmiş.sgk ya 2009 da gelen i.p.c.yi hatırlattık.ödediğimiz rakamı düştüler fakat bize bu tarihte iki kat ipc kesilmesi gerektiğini bunu bizim bildiğimizi hatırlatmadığımız içinde o tarihten bugüne ipc yi faiziyle alacaklarını beyan ettiler.birinci sorum işlem ne kadar doğru.ikincisi ipc nin 15 günlük indirimli süresi sonu mali tatile rastladığı için uzuyormu.teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SGK tarafından kesilecek olan ipc ve fiillerden; b) Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için, Asgari ücretin iki katı 1.458,00 Ceza Tutarı (TL) 01.01.2010 30.06.2010 1.521,00 Ceza Tutarı (TL) 01.07.2010 31.12.2010 olması gerekmektedir. Ancak Kurum İPC yi yanlış göndermiş ve indirimli tahsilatını yapmışsa ve daha sonra da siz bunu biliyordunuz gibi sözlü ifadelere itibar etmeyin. Ancak Kurumun önceki İPC yi iptal edip yeni İPC kesmesi ve ilk ödemenizi düşerek size yeni bildirim göndermesi gerekmektedir. Aksi hallerde adli yola başvurabilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.07.2010
Soru :
Merhaba. Sahibi olduğum limited şirketimin beyannameleri verilmediği için bağlı olduğumuz vergi dairesi tarafından 31/12/2009 tarihinde resen kapatılmıştır. Şirket ortağı olduğum için bağkur kaydım bulunmaktadır..Aynı tarih itibariyle bağkur kaydımı da kapatabilmem için ne yapmalıyım ??? Ticaret odası kaydımı nasıl sonlandırmam gerekir..Bağkur'umu sonlandırmam için Bağkur Müdürlüğü benden ticaret odasından evrak istemektedir.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Vergi dairesinin yapmış olduğu resen kapama işlemini ve diğer şirkete dair hukuki kararlarınızı alıp noterden tasdik ettirip tescil ve ilan ettirmeniz halinde bağkur işlemlerinin son verilebilmesi için gerekli olan kapama evraklarını kabul ettirebilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.07.2010
Soru :
Yurtdışından Gümrük Çıkış Beyannamesi olmadan kargo ve posta yoluyla aldığımız MALLAR için KDV durumu nasıl olması gerekmektedir.(Hizmet alımlarında kdv 1 ile indirim konusu yapıp kdv2 ile ödemesini beyan ediyoruz.Mal ithalatında da aynı işlemleri yapmamız gerekiyormu)

Cevap :
Sayın Düzgüner, Yurt dışından ne şekilde ithal edilirse edilsin, gümrük hattında KDV ödenmesi gerekir. Gümrük Beyannamesini taşımayı yapan posta idaresi veya kargo firması toplu olarak düzenler, mal Türkiye'ye intikal ettiği anda ithal olunan malların değeri üzerinden KDV ödenmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.07.2010
Soru :
İyi günler, Bir anonim şirket kuruluşu yaptık, her ay damga vergisi beyannamesi verme mecburiyetimiz varmıdır, kuruluşta damga vergisi defteri onaylattık bu defteri her yıl onaylatmalımıyız? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Damga Vergisini gerektiren bir işlem yok ise boş beyanname vermenize veya bilgi dilekçesi vermenize gerek yoktur. Damga vergisi defteri her yıl tastik ettirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.07.2010
Soru :
2004 yılında servis minibüsçülüğü faaliyeti açan, ancak sonrasında arabası hurda haline geldiği halde kapanış yapmayan bir mükellef 2010 haziranda kapanış yapmıştır. 2004 yılından vergi dairesi aylık 1000 tl matrah ve 180 tl kdv olmak üzere bir tebligat yollamıştır.şimdi 2005ten 2010 a kadar tüm beyannameleri boş da olsa vermek durumundamıyız,öyleyse ne kadar ceza öderiz.bu işi en az zararla nasıl kapatabiliriz. saygılarımlai

Cevap :
Sayın Demir, 2004-2010 Yılları arsındaki dönemler için verilmeyen KDV,Muhtasar,Geçici ve Yıllık beyannameler için Usulsüzlük,Özel uzulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları ayrı ayrı kesilecektir.Cezanın miktarı şu kadar rakamdır diye bir CEZA MİKTARI OLMAZ. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.06.2010
Soru :
SAYIN ÜSTAT SORUM VARLIK BARIŞI İLE İLĞİLİ,1-BİLANCO ES.GÖRE DEFTER TUTAN VE VARLIK BARIŞINDA FAYDALANIP,ÖDEMESİNİ YAPAN FİRMA SERMAYE ARTIRIM RAP.ZORNULULUĞU YOK.102-549 HES.YAPTIK.549 HES 500 HES.2009 YILINDA MI DEVİR ETMELİYDİK.VEYA 6 AYLIK SÜRE SONUNDA DEVİR EDEBİLİRMİYİZ.2-LTD.ŞTİ GAYRİMENKUL VARLIK BAR.GÖSTERDİ G.MENKULU DEVİR ŞİRKETE 6 AY İÇİNDE VERGİ THK.SONRA YOKSA HEMEN YAPILMALIMIY DI?G.MENKUL DEVİRİNDEN SONRA MI BEYAN VERİLMELİYDİ. TŞK.EDERİM.

Cevap :
Sayın Koldaş, 5811 Sayılı yasa hükümlerine göre beyan edilen değerler tahakkuk tarihinden itibaren 6 ay içinde sermayeye eklenir.Bu ekleme beyan tarihine göre 2009 da olabilir 2010 da G.menkullerde aynı sürede tapu tescili yapılıp,sermayeye eklenmesi bir zorunluluktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.06.2010
Soru :
merhaba, bs formunu yanlış verdim ama beyan süresi geçmedi. düzetme verirsek cezai bir işlem olur mu.

Cevap :
Sayın Özmen, Yasal süresinde yapılan düzeltmelere ceza uygulanmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.06.2010
Soru :
İyi günler; Şirket kat karşılığı yapmış olduğu daireleri teslim etti.faturaları kesti. Arsa sahibine teslim edilen daireler 150m2 aldında olduğundan %1 den kdv hesaplandı sadece kdv tahsil edildi. Arsa sahibine kesilen fatura kat karşılığ olduğu için sadece kdv kayıtlara alında.kdv beyannamesinde de ilave edilecek kdv ye işlendi. Sorum 1- Arsa sahibine kasilen fatura babs formunda gösterilecek mi?Faturada gözüken miktar tahsil edilmeyecek. 2-Fatura kesilecek diğer kişiler vergi mükellefi değil vergi no veya T.C. no yazmamız gerekir mi?Saygılar.Abidin Taş

Cevap :
Sayın Taş, Bahsettiğiniz faturasyı Bs formuna TC kimlik numarası ile yazacaksınız. Danışma Birmi


 

Tarih : 28.06.2010
Soru :
Muhasebesini tuttuğum Ltd.Şti. Hong-Kong'ta kurulu Denetim Şirketine firmamızın Sosyal Sorumluluk denetimini yaptıracağız. Bu hizmet karşılığı yurtdışı firmaya 1.190,00USD ödeme yapılacak olup, kesilen fatura karşılığında %18 KDV Sorumlu sıfatı ile tarafımızdan 2.No'lu beyanname ile beyan edilerek ödenenecek olup, Banka Transfer sırasında tarafımızdan Stopaj Beyannamesi için İmza istemektedir,Ticari olarak yurtdışına ödenen bu bedel içinde Stopaj yapılacakmıdır konu hakkında bilgi vermenizi rica ederim. İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Sipahi, Honkog ile çifte vergiyi önleme anlaşması olup olmadığını araştiriniz. Bu konuda Gelir idaresinin Web sayfasından yararlanabilirsiniz.Çifte vergiyi önleme ve ikili vergi anlaşmaları uyarınca belirlenen oranda stopaj yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.06.2010
Soru :
Sayın Yetkili; Gelir Vergisine tabi, Bilanço Esasına göre defter tutan bir mükellef kendisi adına kayıtlı bir arsaya kira getirisi elde etmek amacı ile bir bina yapması durumunda özel inşaat sayılıp,inşaat bitimi neticesinde elde edilen kira gelirlerinin Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirmesi doğru bir yöntem olacakmıdır? Saygılarımla.. İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Aslaner, Bahsettiğiniz arsa Bilançonunun aktifinda kayıtlı ise, elde edilen kazanç ticari kazanç olup,KDV li fatura düzenlenecek.Şayet arsa Aktife kayıtlı olmayıp kişinin tasarrufu altında ise elde edilen kazanç GMSİ olacaktır.


 

Tarih : 26.06.2010
Soru :
meşrubat firmaları tarafından kesilen faturalarda (şişe-palet-kasa bedeli)depozito bedelleri kdv siz olarak faturalandırılmakta ba-bs formlarında beyan edilecekmidir. teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Geyik, Ba-Bs formlamlarının KDV ile ilgisi yoktur.Zaten istenen bilgilerde KDV hariç olarak yazılacaktır.Bu neden ile aldığınız fatura ve benzeri belgelerin limitin üstünde olması halinde bildirimde bulunacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.06.2010
Soru :
kolay gelsin üstadtevkifata tabi herhangi bir ödemem yok.dolayısıyla muhtasar beyannamelik bir durum yok.ben de muhtasar beyanname vermek ismediğime dair her muhtasar döneminde vergi dairesine dilekçe vermekteyim.memur, "bir sürü iş çıkarıyorsun bir daha dilekçe getirme beyannameyi ver damgayı öde" diyor.sorum şu:muhtasar beyanname mükellefiyetimi vergi dairesinde kapatıp ilerde muhtasar beyanname vermeyi gerektirecek bir durum doğduğunda tekrar tesis ettirsem olur mu?

Cevap :
Sayın Uluğ, Kamu görevi memurların keyfi davranışı ile yapılmaz.Tevkifata tabi işleminiz yoksa muhtasar beyanname verilmez.Bu durumu vergi dairesine bildirmeniz yerinde bir uygulamadır.Vergi dairesine vereceğiniz başka bir dilekçe ile Muhtasar beyanname verme yükümlülüğünüzü geçici olarak durdurabilirsiniz. Danışma Birmi


 

Tarih : 25.06.2010
Soru :
MERHABALAR 2009 YILI KURUMLAR VERGİSİNİ DÜZENLEYİP GÖNDERİRKEN MAHSUP EDİLECEK VERGİLER BÖLÜMÜNE YER ALAN YIL İÇİNDE KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİ 1.500 TL GEÇİCİ VERGİ BÖLÜMÜNE 25.000,00 TL YAZMAMIZ GEREKİRKEN SADECE GEÇİCİ VERGİ BÖLÜMÜNE 26.500 TL YAZARAK BEYANNAMEYİ GÖNDERMİŞİZ.VERGİ DAİRESİ BU İŞLEMLE İLGİLİ OLARAK ŞİRKETE EK KURUMLAR VERGİSİ 1.500 TL VE 1.500 TL VERGİ ZİYAN CEZASI KESTİ. VERGİ DAİRESİYLE YAPMIŞ OLDUĞUMUZ GÖRÜŞMELER SONUCU KESİLEN BU VERGİLERİ KALDIRMADILAR. BU İŞLEM DOĞRU MU BİZDE VERGİYİ ÖDEYİP VERGİ ZİYANIYLA İLGİLİ UZLAŞMALAR BİTTİKTEN SONRA 2009 YILINA AİT YUKARDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE KURUMLAR BEYANNAMESİNİ DÜZELTME YAPACAĞIZ. DÜZELTME SONUCU VERGİ DAİRESİNDEN 1.500 TL (KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN) ALACAĞIMIZ DOĞACAKTIR. BU ALACAĞIMIZI İLERİDEKİ VERGİLERDEN MAHSUP EDECEĞİZ. BU İŞLEMİ YAPABİLİR MİYİZ.

Cevap :
Sayın Karakütük, Yeniden düzenleyeceğiniz K.V.beyannamesinde doğru rakamları doğru satırlara yazmak suretiyle işleminiz tamamlanacaktır.Fazla ödediğiniz vergiyi diğer vergi borçlarınıza mahsup talep edebilirsiniz veya nakit iade talebinde bulunabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.06.2010
Soru :
Sayın danışma Birimi. 2009 yılı zararı, 2010 yılı geçici vergide, beyanname üzerinde mahsup edilebilirmi? Edilirse vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunulacakmıdır?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Geçmiş yıl zararları öncelik ile Geçici vergi beyannamelerinde daha sonra yıllık beyannamede gösterilmesi zorunludur.Vergiye tabi matrah olması halinde önceki yıllar zararları mahsup edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.06.2010
Soru :
kolay gelsin üstad ressam,mütercim vs.gibi vergiden müstesna serbest meslek erbabından mal ve hizmet satın alan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri sorumlu sıfatıyla %17 stopaj ve %18 kdv hesaplayıp beyan eder denmekte.peki bu işlemin tevsikini kim ve hangi evrakla yapacak?yani smk erbabı smk makbuzu keserek mi yoksa mal veya hizmeti alan vergi mükellefi fatura veya gider pusulası keserek mi işlemi tevsik edecektir?

Cevap :
Sayın Uluğ, GVK 18.Madde hükümlerine göre (Telif ödemesi)işlem yapılması halinde, ödemeyi yapan Gelir veya Kurumlar vergisi mükellefleri Gider Pusulası düzenleyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.06.2010
Soru :
Üstadım iyi günler .Bir gerçek kişi şahıs mükellefi 31.05.2010 tarihinde araç alarak işe başlıyor.Ancak bildirimi 14.06.2010 tarihinde yapıyor.Vergi dairesi ilk açılış tarihini aracın fatura tarihi olan 31.05.2010 olarak yapıyor.Sorum şahsın işletme defteri hesap dönemine hangi tarihin yazılacağı?Yani açılışa müracat tarihi 14.06.2010 mı yoksa 31.05.2010 mu?Mayıs kdv beyanında açılışa ilişkin araç faturası bildirilmiş.14.06.2010 olarak işletme defteri dastik ettirilmiş.İlk faturasını 14.06.2010 tarihine kayıt altına alabilirmi.Bu durumdada kdv beyanı ile defteri kaydı uyuşmayacak.Yoksa 31.05.2010 tarihli yeni bir işletme defterimi yaptıracak.Eskisini dilekçeyle bildirip iptal ederek.Tabi her durumda usulsüzlük cezasına tabi olacak.

Cevap :
Sayın Öztürk, Satın alınan araç nakliyecilik faaliyetinde kullanılacaksa (Bedel karşılğı yük Taşıma işi)mükellefiyeti 31/05/2010 tarihide başlayacaktır.Aksi durumda müşterinizin ticari faaliyetinde kullanılacaksa aracın bildirimi alındığı tarihten itibaren bir ay içinde olacaktır.Ticari defterler işe başlamadan önce tasdik ettirilmesi gerekir (VUK.221/3) Danışma Birimi


 

Tarih : 21.06.2010
Soru :
iyi çalışmalar..yıllık cirosu 15.ooo-20.000 tl civarı olan ,işletme defterine tabi mükellef,beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundamıdır? beyannamelerini kendileri gönderebilecek mükellefler kimlerdir? tesekkurler..

Cevap :
Sayın Çağlayan, Bahsettiğiniz büyüklükteki mükellefler Vergi beyannamelerini VUK Mük.227. maddeye göre meslek mensuplarına imzalatmaları(Elektronik ortamda gönderme) zorunluluğu yoktur.Ancak bu tip mükellefler Beyannamelerini kendileri gönderemez, bir meslek mensubu ile VUK 340 nolu genel tebliği hükümlerini göre yapacakları özel sözleşme ile gönderebilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.06.2010
Soru :
Sayın danışma birimi yetkilileri; 2009 yılında fuar hizmeti almış oldugumuz bir firmanın ekim ayında bize kesmiş oldugu fatura elimize geç ulaştığından biz de Kasım ayında kayıtlarımıza alıp kdv sini bu dönemde indirim konusu yaptık ve kasım ayına ilişkin BA Formunda beyan ettik. Müşteri firmamızın vergi dairesine verdigi indirim listesi ile ilgili kendilerine verilen vergi dairesi raporunda bizim firmamızın bu dönemle ilgili uygunsuzluk bulundugu ve düzeltme verilmesi gerektiği söylenmektedir.(Kendi vergi dairemizden bu konuda herhangi bir tebligat bildirim vs.yok) Bu durumda 1-) Bizim hem ekim hem kasım BA formuna düzeltmemi vermemiz gerekecek. 2-) İlgili dönemler KDV beyanlarının da düzeltilmesimi gerekecek 3-) öyleyse KDV 29/3 ün bir hükmü kalmamışmı oluyor 4-)Geç gelen evrakın BA BS de nasıl dikkate alınacagı konusunda daha önceki tebliğlerde herhangi bir açıklama bulunmamakla birlikte son 396 tebliğde "Mal/hizmet alış/satışlarının bildirilecekleri aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak belirlenir" şeklinde bir açıklık getirilmiştir. Bizim durumumuz 2009 yılına ilişkin olduguna göre nasıl hareket etmemiz gerektiği konusunda bizleri aydınlatırsanız seviniriz. Saygılarımızla,

Cevap :
Sayın Göncü, KDV Beyanlarını düzeltmeniz gerekmez. Ancak Ba formlarını düzeltiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.06.2010
Soru :
sayın yetkili 2009 yılında bir 2 nolu kdv beyannamesini vermeyi unutmuş bulunmaktayız beyannameyi verdiğimizde kdv ödemesi ve pimanlık cezası çıkıyo fakat aynı fimanın idareden alacağı bulunmakta bu kdv ve pişmanlık cezalarını bu alacaktan mahsub edebilirmiyiz mahsub işlemi muhtemelen uzun sürede sonuçlanacaktır. bu süre zarfında pimanlıktan faydalandığımız için 15 günlük ödeme süremiz oluşacak mahsub işlemi uzun süre alacağından 15 gün ödeme süresi gececek durum böyle olunca pişmanlıkta cayma cezası kesilirmi vede bu kdv ödemelerini ve cezalarını alacağımızdan mahsub edebilirmiyiz şimdiden yardımlarınız için teşşekürler

Cevap :
Sayın Keskin, pişmanlık ile vereceğiniz beyannamede tahakkuk eden vergi ve hesaplanan Pişmanlık zammı borcu için 15 gün içinde mahsup talep etmeniz halinde pişmanlık hükümleri ihlal edilmemiş olur, dolayısiyle pişmanlık talebinize bozulmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.06.2010
Soru :
MERHABALAR.MÜKELLEF KİRALADIĞI DÜKKANIN 5 KİRASINI PEŞİN ÖDEMİŞTİR. ŞİMDİ MUHTASARDA BEYAN EDERKEN 5 YILLIK PEŞİN ÖDENEN KİRAYIMI BEYAN EDECEZ YOKSA 2010 YILINA AİT OLANINIMI BEYAN EDECEZ. GELECEK YILLARA AİT GİDERLERİN STOPAJINI PEŞİN Mİ ÖDEYECEĞİZ.BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Şen, Kiralanan işyerleri için ödenen kira ister bir yıllık ister 5 yıllık olsun Stopaj ödemeye bağlı bir yükümlülük olduğu için ödemenin yapıldığı ay muhtasar beyanname ile beyan edilir ve muhasebe ödenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.06.2010
Soru :
Ticari mal alım satım yapan bir işletmenin 2009 yılı aktif toplamı 10 milyon net satı yekunu ise 21 milyon dır. Kurumlar vergisi beyannamesi ile bilanço gelir tablosu na ek olarak ek mali tablolardan neleri vereceğiz.

Cevap :
Sayın Gültaş, Ek mali tablo olarak sadece Kar Dağıtım Tablosu eklenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.06.2010
Soru :
mrb , serbest bölgeye yaptığım kestiğim işçilik faturasının kdv iadesi olur mu ? işçilik olduğu için gümrük beyannamesi yok , muafiyet yazısının olması gerekir mi? teşekürler....

Cevap :
Sayın Erdoğan, KDV de iade hakkı doğuran işlemlerde yüklenilen KDV listesinin oluşturulması gerekir. Ücretlerde yüklenilen KDV olmadığından iadenin de söz konusu olmayacağı görüşündeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.06.2010
Soru :
Tüzel kişiliğe haiz şirket üçüncü şahıslardan kiraladığı araçlar için gider pusulası düzenlemektedir. %20 gelir vergisi stopajı keserek ertesi ay muhtasar beyanname ile beyan etmektedir. Ayrıyeten %18 kdv ni 191 hesaba iave ettikten sonra 2 nolu beyanname ile beyan etmesine gerek var mı? teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Özen, Vergi mükellefi olmayan şahıslardan araç kiralamalarında kontrata istinaden (gider pusulası düzenlenmez) %20 gelir vergisi stopajı hesaplanarak muhtasar beyannameyle beyan edilir. Ayrıca brüt kira bedeli üzerinden %18 sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp 2 Nolu KDV Beyannamesiyle beyan edilir ve ödenir. Hesaplanan bu KDV 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.06.2010
Soru :
Bilanço esasına göre defter tutmak mecburiyeti olan ve eczacılık faaliyetinde bulunan bayan mükellefin işyerinin mülkü eşinin olması durumunda (reelde kira ödemesi yok) kira stopajı söz konusu olur mu? ve eşi gmsi ndan dolayı gelir vergisi beyannamesi verecek mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Özen, Fiili olarak kira ödemesi yoksa stopaj da sözkonusu olmayacaktır. Bu durumda müşteriniz ticari kazancın tespitinde kira giderini gider yazmayacaktır. Ancak eşi GVK 86/1-d madde hükmüne göre emsal kira tutarına göre, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye iradı elde etmiş sayılacağından GMSİ den dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.06.2010
Soru :
iyi çalışmalar firması olmayan bir arkadaşımın muğla-göçek limanına kayıtlı bir yatı var yatında çalışan kaptanı sigortalı yaptım. sormak istediğim yat sahibini firması yok sigortalı yaptığım kaptanla ilgili vergi dairesine muhtasar beyanı yapmam gerekiyormu yoksa kaptanın sigortası gelir vergisinden kapıcılar gibi muafmı muafsa kaptanın sigortalılığı ile ilgili gider defteri yapmam gerekiyormu teşekkürler

Cevap :
Sayın Sever, Bahsettiğiniz kişinin gelir vergisi açısından herhangi bir istisnası sözkonusu olmayıp, yatın bağlı olduğu limandaki vergi dairesine muhtasar mükellefiyeti açtırılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2010
Soru :
Sayın Üstat Bir Kadın işçi 3 günden fazla süre izinsiz ve haber vermeden işe gelmedi.Tutanak tutulmuş ve iş kanunun 25/II-G bendi kapsamında bildirimsiz iş akti fesedilerek,ssk dan çıkışı bildirilmiş.Aradan zaman geçmiş işçi evlendiğini beyan edip tazminat istemiş.tabiki çıkışı işçiye yazılı tebliğ edilmemiş.bu durmda teligat için herhangi bir süre nedir.ne yapılabilir.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçinin sözleşmesini 25/II - f ye göre noterden feshedmediniz mi? Eğer fesih noterden yapılmamış ve işçinin haklı nedenlerle gelmemesi söz konusu ise şu anda yapacağınız tebligat neticesinde işçi adli yola başvurabilir. 4857 asyılı İş kanunu; Sözleşmenin feshinde usul Madde 19 - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır. Fesih bildirimine itiraz ve usulü (1) Madde 20 - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. (...) (1) taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. (1) Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. (İptal dördüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 19/10/2005 tarihli ve E.:2003/66, K.:2005/72 sayılı Kararı ile.) Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları Madde 21 - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur. (1) Anayasa Mahkemesi’nin 19/10/2005 tarihli ve E.:2003/66, K.:2005/72 sayılı Kararıyla; bu maddenin birinci fıkrasının son cümlesinin “Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya...ö bölümü iptal edilmiştir. Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.


 

Tarih : 10.06.2010
Soru :
iyi günler efendim kolay gelsin, indirimi fazla beyan ettiğim için nisan kdv yi düzeltme vereceğim.sonuç hesaplarımda iade edilecek kdv ve tecil edilecek kdv çıkıyor,dzl ve kss ile vermek istediğimde ödenecek vergi yarısı kadarda vergi ziyaı kesiyor,ek matrah beyan etmediğim için pişmanlık işaretlemiyorum yapılan işlem doğrumudur,pişmanlık işaretlemem gerekiyor mu ? gerçekte ödemem çıkmıyor o kdv kadar iadem düşüyor tecil rakamım artıyor. saygılarımla;

Cevap :
Sayın Uysal, Yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Düzeltme ve KSS'yi işaretleyin, ceza uyarısını nazara dikkate almayın, zıyaa uğratılan vergi olmadığı için ceza kesilmeyecek, sadece KDV beyannamesine ilişkin damga vergisi kesilecektir. Detaylı bilgi için 444 0 435 i arayınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2010
Soru :
ltd.şirket kendisine fatura edilen mal veya hizmet alımdaki ötv tutarını, müşterisine satış yaparken ötv rakamını ayrıca faturada belirtebilir mi? ötv.li fatura kesebiliyor ise yapılacak işlemler nelerdir?beyanname vermek,izin almak vs. açısından. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Boralı, ÖTV vergiye tabi malların ilk imalinde ve ithalinde bir defa ödenir. ÖTV ye tabi malların satışından ÖTV ödenerek alınan malların satışında ayrıca ÖTV alınmaz. Alışta ödenen ÖTV malın maliyetinin bir unsurudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.06.2010
Soru :
SAYIN YETKİLİ İşyerimizde çalışan işçi istirahat aldı ve bize saglık kurulu raporu getirdi saglık kurulu raporunda şöyle bir ibare mevcut İlk İstirahat tarihi : 22.04.2010 dan itibaren itirahatli olan hastanın 13.05.2010 tarihinden itibaren 30 gün istirahatinin devamına sonrasında işbaşı yapıması uygundur diye bizde buna istinaden internetteki işçinin çalımadığına dair bilgi formunu doldururken ilk istirahat tarihine 22.04.2010 bitiş tarihine 12.06.2010 diye doldurduk ve bu şekilde sgk bilgi vermiş olduk şu anda elime gelen işgöremezlilik belgesinde bölümler halinde istirahatleri bildirilmekte 22.04.2010-01.05.2010 04.05.2010-13.05.2010 24.05 kontrol Tarihlerdende anlaşılacağı üzere 10 ar günlük dilimleri belirtmişlerden bizim o şekilde beyanda bulunmamızda herhangi bir sakınca veya cezai bir durum söz konusumu bu şekilde olduğunda 5 ayda boşluk söz konusu nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden sorulara göstermiş olduğunuz ilgi için çok teşekür ederim...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İlk raporu 22/04/2010 - 13/05/2010 vermeniz daha sonrasını da 10 ar günlük istirahatleri bildirdiğinizde herhangi bir boşluk görünmüyor. Zaten Kurum tarafınıza bildirim yapın diye ayrıca bir yazı gönderirse ve bu yazının tebellüğ tarihinden itibaaren beş işgünü içinde bildirim yapılmazsa İPC uygulanacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.06.2010
Soru :
İhracat Faturalasını sisteme işlerken intaç tarihinde döviz kuruna göre kayıt yapıyoruz.Ancak vergi dairesi gümrük çıkış beyannamesi üzerindeki kurdan işleme almamız gerektiğini söyledi.(İntaç tarihindeki kur ile beyanname üzerinde yazan kur farklıdır).Gerek kdv açısından gerekse de mevzuat açısından bilgi rica ediyorum.İyi Çalışmalar.

Cevap :
Sayın Düzgüner, Bilindiği gibi ihracat istisnası malın yurtdışına çıktığı tarihte doğmaktadır. Dolaysıyla ihracat tutarı malın yurtdışı ediliş tarihindeki merkez bankası alış kuru esas alınarak hesaplanmalıdır. Uygulamada,ihracat bedelinde , üç ayrı döviz kurunun kullanılarak hesaplandığı sıklıkla karşılaşılmaktadır. Örneğin yapılan bir ihracat için kesilen ihracat faturası 25.5.2009 tarihini taşımış olsun, bu fatura üzerinde döviz kuru 1,45 TL, GÇB üzerinde 1,48 TL, Malın yurt dışı ediliş tarihi 2.6.2009 tarihi olduğu varsayılsın bu tarihte de merkez bankası alış kuru 1,50 olsun. Yukarıdaki açıklama uyarınca yasal defterlere ihracat bedeli olarak 601 no’lu hesaba malın yurt dışı edildiği tarihteki merkez bankası alış kuru olan 1,50 TL’yi esas alarak hesap yapılması gerekir. Ve KDV beyannamesinde de bu tutar beyan edilmelidir. Ancak bununla birlikte Faturadaki ya da GÇB üzerindeki döviz kuru esas alınarak hesaplanan ihracat bedelinin yasal deftere ve KDV beyannamesine aktarılmış olması herhangi bir vergi ziyaına sebep olmayacağından GÇB üzerindeki döviz kurunun esas alınmış olmasının bir mahsuru bulunmamaktadır. Şöyle ki: Örneğin 100.000 $ ihracat bedeli için GÇB’deki döviz kuru 1,48 Kullanıldığın da yasal deftere ve beyannameye ihracat istisnası olarak (100.000 * 1,48 =) 148.000 TL, malın yurtdışı edildiği tarih esas alınarak o tarihteki merkez bankası kuru esas alındığında ise (100.000 * 1,50 =) 150.000 TL yazılmış olacak.120 no’lu hesapta döviz cinsinden alacak tahsil edilmemişse dönem sonlarındaki değerlenmede, ya da dövizli alacağın tahsil edilip bozdurulması durumunda oluşan alacak tutarı 160.000 TL ise; 1. durumda (160.000 -148.000 =) 12.000 YTL, 2. durumda (160.000 – 150.000 =) 10.000 TL kur farkı geliri yazılacaktır. Bu durumda döviz kurun düşük alınmış olması, sonradan kur farkı geliri yazılmak suretiyle düzeltilmiş olmaktadır. Kişisel görüşümüz GÇB’lerdeki döviz kuru esas alınırsa, Vergi dairesinin incelemesi sırasında, beyanname ile GÇB üzerindeki ihracat tutarını karşılaştırdığında bir uyumsuzluğun olmadığını göstermek bakımından yararlı olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.06.2010
Soru :
Merhaba,mükellefimize Mcrosoft şirketinin(İngiltere) ingilizce olarak kesmiş olduğu bir adet lisans faturası bulunmakta(Hizmet ihracı),biz bu fatura için kdv2 beyannamesi düzenleyeceğiz,bu beyannamede kullanacağımız kdv oranını öğrenmek istiyorum..teşekkürler

Cevap :
Sayın Şener, Bahsettiğiniz işlem bir hizmet alımı olup hizmet ihracı kapsamına girmemektedir. (Müşteriniz yurt dışından hizmet alıyor ve bundan Türkiye içinde faydalanıyor). Hesaplayacağınız KDV oranı %18 dir. Ayrıca İngiltere ile ülkemiz arasında ikili vergi anlaşması olup olmadığını Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasından araştırıp anlaşma gereği belirlenen oranda da gelir vergisi stopajı hesaplamanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.06.2010
Soru :
Üstadım iyi günler dilerim.Mükelleflerimden bir tanesi mobilya ve aksesuarları üzerine bir bayilik almıştır.Satışların %90 kısmını kredi kartı ile yapılmaktadır.Çalışma gereği olarak önce sipariş alınıp bu esnada kredi kartı ile tahsilat yapılmaktadır.ana bayiden malların gelmesi 15-20 günü bulmaktadır.mallar stoğumuza giridği zaman faurasını kesebilmekteyiz. Bu sebepden dolayıdır ki kdv beyannamesinde teslim ve hizmet hakkı doğuran bölümdeki satışlarımız kredi kartı ile yapılan satışlardan hali ilen yüksek oranda azdır.Bu durumda nasıl bir yol izlemem gerektiğini tarafıma bilgi olarak aktarırsanız sevinirim.

Cevap :
Sayın Özkönü, Kredi karıyla yapılan satışlar neticesi aylık kredi kartı pos cihaz toplamı ile düzenlediğiniz belgeler arasında farklılık sözkonusu olması halinde ve de vergi idaresinin tespiti halinde bu durumu idareye izahat etmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.06.2010
Soru :
Merhaba Güvence bedeli ni geri alırken igdaş tedaş gibi yerler kdv siz fautura düzenlememizi istiyor.Faturayı Kdv kanunun hangi maddesine dayandırmak gerekir ve kdv beyannamesinde bu fatura nerde gösterilir. Tşekkürler

Cevap :
Sayın Gövem, Yatırdığınız Güvence bedeli sizin için bir gider kaleme olmadığı gibi geri almanız halindede gelir olmayacaktır Geçici olarak emanet verilen paranın ilgili kurumdan tahsili için Fatura düzenlenmez.Fatura ,mal ve hizmet satışları için düzenlenen ticari bir vesika. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.06.2010
Soru :
İyi günler, 5811 sayılı kanun gereği oluşan fonun Anonim Şirketlerde sermayeye eklenmesi ile ilgili; 1- Fonun sermaye ye eklene bılmesi için genel kurul yapılması gereklimi? 2- A.Ş. sermayesi 25 ve katları göz önünde bulundurlması gerektiği Tic.Sicilden uyarılıyor, yabancı paralı bildirimlerde beyan örnek; 319.000 tl bunu 25 katlarına çekmek için aradaki farkı nakit mi arttırıcaz? 3- 5811 gereği fonun tesbitinde SMMM raporunda bu nakit arttırımı ve önceki sermayenin ödendiğine dair bilgiyi tek rapor halınde yaza bılırmıyız? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Toprak, 1)-Anonim şirketlerde sermaye artırımı için Genel Kurul kararı şarttır. 5811 Sayılı yasa ile artırılan sermaye içinde gereklidir. 2)-Sorunuzda da belittiğiniz gibi Paylır 25 ve katları olacağı için aradaki farın nakit olarak yapılması gerekir. 3)- Nakit arttırımı için önceki sermayenin ödendiğine dair tespit raporu ayrıca düzenlenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.06.2010
Soru :
merhaba ; ben bulundugum firmada , SMMM olarak , bagımlı calısan olarak , calıştıgım firmanın beyannamelerini imzalıyorum. bu firmaya 2003 yılında ssk lı olarak basladım. 2004 yılında da SMMM olunca , bagımlı olarak beyannamelerini imzalıyorum. Firma 2 ortaklıdır. bu yıl ıcerisinde , firma ortaklarından biri ayrılmak istiyor. onun %33 hissesini olarak firmaya hissedar olmak istiyorum. bagımlı calıştıgım firmanın % 33 hissesini alarak ortak olabilirmiyim. eger buraya ortak olursam hala bagımlı calışan SMMM olarak beyannamelerini imzalayabılırmıyım ? yoksa ortak olduktan sonra , defterleri baska bir meslektasa mı tutturmam gerekiyor ? tesekkurler

Cevap :
Sayın Düz, Bahsettiğiniz konuya ilişkin olarak 3568 Sayılı Meslek Yasamıza aykırılık sözkonusu değildir. Bağımlı çalıştığınız firmaya ortak olabilirsiniz, beyannemelerini göndermeye devam edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.06.2010
Soru :
Mükellefim Yurtdışından madeni yağ ithalatı yapmaktadır. madeni yağ ötv ye tabi olup 1 sayılı liste yer almaktadır. İlgili mal ile ilgili olarak gümrük müdürlüğü ötv tutarını nakit olarak almamakta, teminat mektubu almaktadır. Firma malın yurt içinde toptan satışını yapacaktır.Gümrük beyanamesinde KDV matrahı hesaplanırken ötv karşılığı teminat mektubu verildiği için ötv tutarı matraha dahil edilmemiştir.Firma malı sattığında keseceği faturada ötv tutarını belirtecek mi? Belirtecekse şayet bu tutarı KDV matrahına dahil edecek mi? ÖTV tahsili gerçekleşecekse bu vergi ve fonlar hesabında mı takip edilmesi gerekir.İy çalışmalar...

Cevap :
Sayın Yavuz, KDV Kanunu 24/b.maddesine göre fatura üzerinde gösterilen ÖTV KDV matrahına dahil unsurdur. Dolayısıyla düzenleyeceğiniz faturada ÖTV ni göstereceksiniz. Mal bedeli + ÖTV = KDV matrahı olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.06.2010
Soru :
Sayın üstadım, Bilindiği üzere KDV ihracat istisnası 107 sy.tebliğ gereği vedop dan alınan kapanma tarihi dikkate alınarak kdv beyannamesinde gösteriliyor. İhracatın muhasebe kaydı sırasında ise GÇB de gösterilen kurumu, yoksa uyguladığım kural olan vedop kapanma tarihindeki merkez bankası döviz alış kurunu mu dikkate alacağız. Teşekkür eder,saygılar sunarım.

Cevap :
Sayın Işıkören, Kur değerlemenizi VEDOP kapama tarihindeki merkez bankası döviz alış kuruna göre yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.05.2010
Soru :
Sayın Üstad; Lübnan mutfağı üzerine kurulacak bir işletmeye lübnanda yerleşik bir şirket tarafından sürekli danışmanlık hizmeti alınacaktır. Bu hizmetin karşılığında ilgili firmaya elde edilecek karın belli bir oranı fatura mukabilince ödenecektir.1-) TTK ya göre alınacak danışmanlık hizmetine karşılık net kardan fatura kesilmesi suretiyle pay vermek mümkünmüdür? Mümkünse, hangi başlık altında bir sözleşme düzenlememiz gerekir. KDV kanununa göre yurtdışından alınan hizmet faturası 2 nolu KDV beyannamesine konu edilecektir.İlgili ülke ile ikili vergi anlaşması bulunmadığından iş bu bedel stopaja tabi tutulacaktır, fakat KVK 24 e göremi KVK 30 göremi ve hangi kapsamda değerlendirilip hangi oran uygulanacaktır.? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yakupoğlu, Bahsettiğiniz şekilde bir sözleşme ile kar payı dağıtılmaz. lübnandaki firam Türkiyedeki firmaya fatura düzenlemesi halinde hizmetten Türkiye'de faydalandığınız için fatura bedeli üzerinden %18 KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edip ödeyeceksiniz. Gelir vergisi stopajı ile ilgili bahsettiğiniz ülke ile Türkiye arasında çifte vergilendirmeyi önleyici anlaşma olup olmadığını araştırınız. Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden bu anlaşmayı bulabilirsiniz. Anlaşma çerçevesinde belirlenen oran üzerinden gelir vergisi stopajı yapmanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.05.2010
Soru :
merhaba sayın yetkili 2009 yılında yıllara yangın bir inşaatımız sonuçlandı ve geçici kabulu 2009 yılında yapıldı. ve biz de bu faliyetle ilgili gider ve hak edişleri gelir tablomuza yansıttık ve 2009 kurumlar vergisi beyyanmemizde beyan ettik bu faliyetlerden dolayı hak edişlermizden yapıla %3 lük stopajıda kurumlar vergisi beyaynamesinde gösterdik firmada geçmiş dönem zararı olduğu için yapılan stopajların kurumlar vergisinden mahsub edemedik şuan 68 000 tl bir alacağımız doğdu firmamız tam tasdik kapsamındadır nakit iade veya başka borçlarımızdan mahsub talebinde bulunursak idare bizden 2009 yılına ait vergi inceleme raporu istermi

Cevap :
Sayın Sağlamçelik, 10.000 TL ve üzerindeki iade ve mahsuplarda İnceleme yapılması zorunludur. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
sayın yetkili dünkü soruma vermiş olduğunuz cevap için çok teşekkür ederim.benim ressamların resmini satan bu mükellefimizle ilgili bir sorum daha olacak.MÜKELLEFİMİZ BAZEN DE RESİMLERİ RESSAMDAN DEĞİL DE ressam olmayan şahıslardan resim satın alıyor ve bu kişilere %5 stopaj kesintisi yaparak gider makbuzu düzenliyor bu doğru mudur .eğer doğruysa muhtasar beyannameyi verirken 'esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler GVK (MD94-13/)'SEÇENEĞİNİ Mİ SEÇECEĞİZ KDV DE YİNE DURUM BİR ÖNCEKİ VERDİĞİNİZ CEVAPTAKİ GİBİ Mİ OLACAK( AMA BU RESİM SATIN ALINAN KİŞİLER 3.KİŞİLER OLUYOR)CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Diker, Müşteriniz olan şirketin, ressam ve vergi mükellefi olmayan kişilerden satın alacağı, kişisel zati eşyası olarak elinde bulunan resimleri, şirketi satması halinde kişiye yapılacak ödemede herhangi bir gelir vergisi stopajı sözkonusu değildir. Çünkü sözkonusu olan kişi esnaf muaflığından yararlanmamaktadır. Bu alış için stopajsız gider pusulası düzenleyebileceğiniz gibi satıcının kimlik bilgilerini ve satın alınan eşyanın cinsi ve tutarını belirten herhangi bir belge ile de bu işlem tamamlanabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
GOOGLE Firmasından reklam hizmeti almaktayız.Bu reklam hizmeti ile ilgili olarak kdv2 beyannamesi vermemiz gerektiğini biliyoruz ancak stopaj kesintisi konusunda tereddüt yaşadık acaba muhtasar beyannamesi ilede stopaj kesintisi yapmamız gerekir mi iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Acar, Bahsetmiş olduğunuz firmanın bulunduğu ülke ile ülkemiz arasında çifte vergilendirmeyi önleyici anlaşma yoksa stopaj yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
2008 Kurumlar vergisi beyannamesinde 7000 TL zararım ve Kanunen kabul edilmeyen giderim 500 TL mevcuttur, 2009 yılı beyannamemde Geçmiş yıl zararlarım hanesine 6500 TL mı 7000 TL mı yazacağım bilançomda doğal olarak geçmiş yıl zararım 7000 TL şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Koçtemiz, Bilançonuzdaki zararınız ticari zarar olmaktadır. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde KKEG düşüdükten sonra mali zarara ulaşılır. 2009 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde geçmiş yıl zararı olarak 6.500 TL yazmanız gerekir. Beyanname üzerinde mali kardan mali zarar mahsup edilir. Defter kayıtlarında ise ticari kardan ticari zararı mahsup ederek muhasebe kayıtlarını yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
İyi günler;Kat karşılığı inşaat yapan ltd.şti.Teslim edeceği daireler 150 m2 altında olduğundan %1 den fatura edecektir.Doğacak olan kdv alacağı için iade talebinde bulunmayacaktır.Kdv beyannamesinde devir gözüken miktardan yüklenilen kdv yi düşmemiz için beyanname üzerinde nasıl bir işlem yapmamız gerekir? Saygılarımla.Abidin Taş

Cevap :
Sayın Taş, İade talebi olmayacaksa yüklenilen KDV hesaplaması yapılmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
A LTD.ŞTİ. 2008 yılı itibariyle dağıtılacak kar tutarı 70.000 TL Kar dağıtımı yapılmadı 2009 yılında tasfiyeye girdi. Bu şirketin Tasfiye sonu zararı 80.000 TL. Soru 1- Bu şirket dağıtılacak karı kalmadığı halde ortaklara kar dağıtımı yapacakmı? Soru 2- Tasfiye sonu beyannamesi nasıl verilecek?

Cevap :
Sayın Parlakkılıç, 2008 yılı karı tasfiye süresince ortaklara dağıtılacaktır. Tasfiye sonu zararının geçmiş yıl karlarından mahsubu söz konusu değildir. Zarar mahsubu, geçmiş yıllarda oluşan zararlardan takip eden takvim yılında kar oluşması halinde yapılır. Tasfiye sonu beyannamesi, tasfiyenin bittiğinin ticaret sicilinde tescil edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
merhaba sayın danışma birimi 2 sorum vardı 1- ödenmemiş olan geçici vergi takip eden dönemde hesaplanan geçici vergiden mahup edilebilir mi? 2- pişmanlık talepli verilmiş bir beyannameye istinaden doğmuş olan cezalar için aynı zamanda indirim talebinde de bulunulabilir mi?

Cevap :
Sayın Uluğ, Geçici vergi beyannamelerinin tanziminde, beyannamenin tanzim edildiği dönemden bir önceki döneme ait hesaplanan geçici vergi beyanname tekniği içinde indirilir. Pişmanlık talepli verilen beyannamelere ceza kesilmez. Dolayısıyla indirim de sözkonusu olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
İyi günler.Gelir vergisi mükellefimiz 1997 yılında ihale ile 750.00 TL ye ticari taksi plakası ve 4500.00TL ye ticari taksi aldı 2010 yılında plakanın değeri 100000.00TL oldu ve satışı yapılacak.Satış esnasında geçici vergi ve Gelir vergisi beyannamesinde plakanın alış değerine 1997-2010 yılla rı arasında yıllık değer artışı(TEFE,tüfe,enflasyon yeniden değerleme)hesaplayabilirmiyiz.Hangi oranı dikkate almamız gerekir.Teşekkür ederiz.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Ticari taksi plakası olan mükellef gerçek usulde vergilendiriliyorsa değer artış kazancı hesaplaması yapamaz. Basit usulde vergilendiriliyorsa değer artış kazancı yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
Sn. Danışman, Şirketimiz Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde kurulu firmalardan gıda analiz hizmeti almaktadır. Bu ülkelerle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunduğundan kurumlar vergisi stopajı yapmadan sadece sorumlu sıfatı ile KDV hesaplamaktayız. Fakat bu firmalara bankadan ithalat ödemesi olarak para transferi yaparken banka stopaj yapıldığına ilişkin EK:2/a beyannamesi istemektedir. Bu formu doldurup imzalasak vergi dairesi yazılı olarak stopajın detayını sormaktadır. Bu formu imzalamadan banka transferi yapmamaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yapılmış ve kurumlar vergisi stopajı yapılmayan ithalat işlemlerinde transfer nasıl yapılacaktır? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Gümüş, Bahsetmiş olduğunuz ülkelere ilişkin çifte vergilemeyi önleyici anlaşmayı bankaya ibraz etmeniz halinde işlemin yapılması gerekir. Aksi durumda bu konuda ne gibi işlem yapılacağını BDDK'dan bilgi alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
1- ithalatta gümrük vergi tahsil alındısındaki gümrük vergi kodu 40 olan katma değer vergisini indirilen kdvlerde kullanabilirmiyim. 2- İthalat yapılınca ayrı olarak bir beyannamede düzenliyormuyuz ( kdv beyannamesi gibi )

Cevap :
Sayın Kurt, KDV Kanunu 29/1-b maddesine göre ithalatta ödenen KDV indirim konusu yapılır. KDV Beyannamesi aylık olarak tanzim edilir. İlgili aya ilişkin hesaplanan, indirilen, ödenecek ve devreden KDV'ler tek bir beyannamede gösterilir. İthalat için ayrı bir KDV Beyannamesi düzenlenmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.05.2010
Soru :
merhabalar; benim sanat galerisi olan bir mükellefim var.bilanço usulüne göre defter turan bir limited şirket.bu şirket vergi mükellefiyeti olmayan ressamlardan tablo alıyor ve bu tabloları alırken gider pusulası düzenliyor .bu gider pusulasını keserken stopaj oranını yüzde kaç olarak uygulamalıdır.muhtasar beyannamede beyan etmeli midir. cevabınız benim için çok önemli şimdiden cevabıınz için teşekkürler

Cevap :
Sayın Diker, GVK 18.maddesine göre ressamların yapmış olduğu tablolardan sağlanan kazançlar serbest meslek kazancı olarak gelir vergisinden istisna edilmiştir. Müşteriniz olan şirketin GVK 18.madde kapsamındaki şahıslardan hizmet alması durumunda düzenleyeceğiniz belge üzerinde(herhangi bir kağıt üzerinde de olabilir) %17 oranında gelir vergisi stopajı hesaplanıp, vergi sorumlusu olarak o şahsın adına muhtasar beyannameyle müşteriniz olan şirket beyan edip ödeyecek, ayrıca 2 nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla %18 KDV hesaplayıp ödeyecek, Hesaplanan bu KDV 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.05.2010
Soru :
Sayın üstad iyi çalışmalar dilerim. 1.Gelir beyannamelerinde ve gelir geçici beyannamelerinde kanunen kabul edilmeyen gider yok.Bilanço usulüne göre tutuğumuz mükelleflerde kanunen kabul edilmeyen gideri nereye yazacağız. 2.31/12/2009 da 5811 beyan tarihi ise sermaye artırımı için son tarih 30/06/2009 mudur. 3.Enflasyon düzeltmesinden dolayı oluşan geçmiş yıl zararları bilançomuzda mevcut.5811 özel fonlar ve geçmiş yıl karlarını sermayeye ilave ederken enflasyondan dolayı geçmiş yıl zararlarını herhangi bir işlem yapacak mıyım?

Cevap :
Sayın Dümbül, 1-Bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi beyanname formatlarında ekler bölümünde Bilanço karından mali kara ulaşmayı gösteren tabloya ticari kara ilave edilecek unsurları yazdığınızda sistem otomatik olarak KKEG matraha ilave ederek vergi matrahına ulaşacaktır. Geçici Vergi Beyannamesinde ise ticari kazanç bölümüne KKEG dikkate alınarak bulunacak toplam tutar yazılacaktır. 2-31.12.2009 5811 Sayılı Yasaya istinaden beyan süresi ise sermaye artırımı en geç 30.06.2010 tarihinde yapılacaktır. 3-Enflasyon düzeltmesinden oluşan zararların sadece sermaye olumlu farklarından mahsubu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.05.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Gelir vergisi mükelleflerinde vadesinde ödenen Bağ kur primleri Ticari kazançtan değil G.Geçici ve Yıllık Gelir vergisi beyannameleri üzerinde indirim yapılacak. Gelir vergisi mükellefi Birinci Sınıf tüccarların yevmiye kaydında bağ kur primlerinin tahakkukunu KKEG mi yazacağız, yoksa -“Bağ kur ödemesi işletme faaliyeti ile ilgili değildir.” - Mantığı yürüterek hiçbir kayıt yapmayacakmıyız?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri hariç, diğer gelir vergisi mükellefleri kendi hesaplarından ödedikleri bu primleri defter kayıtlarında göstermeyip GVK 89.maddesine göre geçici ve yıllık beyannamelerde indirim konusu yapacaklardır. Serbest meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerinin GVK 68.maddesine göre mesleki giderleri içinde sayılan bu prim ödemeleri defter kayıtlarında ticari kazancın tespitinde dikkate alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.05.2010
Soru :
İyi çalışmalar dileğimle,Ltd.Şti.1/2 hisseye sahip bulunan ortakları 2009 yılı kar dağ.dolayı 2010 da MSİ.için beyanda bulundular(ort.başı 50.000 TL.)ve vergi alacağı doğdu.Bu vergi alacağı- nı,şirketin bu ay ödeyeceği2010/4.dn.KDV den mahsup edilmesi için V.D.ne EK-1 ve EK-2 (vergi alacağının kurum borçlarına mahsupu)formlarını verdiler.Yapılan bu işlemimiz hk.da bilgi vermenizi arz ederim.Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Kara, Vergi dairesinin yönlendirdiği gibi 252 Seri Nolu GV Genel Tebliğ ekinde bulunan 1 ve 2 Nolu ekleri doldurmak suretiyle şirket ortaklarının alacakları iadenin şirket borçlarına mahsubunu talep edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.05.2010
Soru :
Sayın Üstad. Mesleki Faaliyette bulunmayan bir meslek mensubu, 1. sınıf (3 defter) Tacir sayılacağı bir faaliyete başlamak suretiyle, gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti ile işe başlarsa 3568 sayılı yasanın verdiği yetki ile kendi defterini tutabilirmi, kendine gib 'den şifre alarak kendi beyannamesini gönderebilirmi?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Mesleki faaliyetini ifa etmeyen kişilerin ticaretle uğraşmalarında bir engel yoktur; kendi defterini tutabilir, sadece kendisine ilişkin ticari işletmesine ait beyannamelerini göndermek üzere bağlı olduğu vergi dairesinden şifre alabilir. Başkalarına ait hiçbir beyannameyi bu şifreyle gönderemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.05.2010
Soru :
kolay gelsin üstad gelir vergisi mükellefi 2.geçici vergi döneminde 8.000 tl kar edip 1200 tl geçici vergi ödemiş yıllık beyannamede ise 3000 tl matrah beyan etmiştir.şimdi bu mükellefin vergi levhasını imzalarken matrah kısmına 3000 tl mi 8000 tl mi yazılmalıdır?

Cevap :
Sayın Uluğ, Vergi levhalarına mükelleflerin yıllık beyannameleri için düzenlenen tahakkuk fişindeki vergi matrahı ve tahakkuk eden vergi yazılır. Vergi levhaları geçici vergi beyannameleri ile ilişkilendirilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.05.2010
Soru :
BEN BİR S.S.YAPI KOOPERTİFİ İYESİYİM.AYNI ZAMANDA DA KOOPERATİFİN DENETÇİSİYİM.KOOPERATİFİN MUHTASAR. KURUM GEÇİCİ VERGİ. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİ VE BA.BS FORMLARINI BEN ŞİFREMLE GÖNDEREBİLİRMİYİM.SORUM ŞU 1-BU İLETİŞİM İÇİN KOOPERATİFTEN MAKBUZ KARŞILIĞI BİR ÜCRET ALABİLİRMİYİM ALABİLİRSEM ODA TARİFESİ NEDİR 2-BİR ÜCRET ALABİLİRSEM KOOPERATİFLE BİR SÖZLEŞME YAPMAM LAZIM MI 3-1163 SAYILI KOOP..5520 SAYILI KURUMLAR KANUNUNA GÖRE YORUMLANMASI TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Gültaş, Yapı kooperatiflerinin Kurumlar Vergisi mükellefi olmaları dolayısıyla meslek mensubu olarak kooperatifle yapacağınız mesleki sözleşme gereği tüm beyannameleri gönderebilirsiniz. 2010 yılı defter tutma asgari ücret tarifesi web sayfamızda mevcut olup ücretinizi tarifedeki konuma göre tespit edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.05.2010
Soru :
TÜRK KIZILAY SARIYER ŞUBE BAŞKANLIĞI 'NA 3024TL DEĞERİNDE AYAKKABI BAĞIŞTA BULUNDUK VE KDV'SİZ FATURA TANZİM ETTİK. BU FATURANIN MUHASEBE KAYITLARI KDV BEYANNAMESİ NASIL DÜZENLENECEK.

Cevap :
Sayın Dağlar, Müşteriniz gelir vergisi mükellefi ise GVK 89/11.madde kurumlar vergisi mükellefi ise KVK 10(1)10-f madde hükmüne göre Kızılaya yapılan nakdi ve ayni bağışlar yıllık beyannameden indirim konusu yapılabilir. Ayrıca bu teslim KDV Kanunu 17/2-b maddesine göre Kızılaya yapılan bağışlar KDV den istisna edilmiştir. Kızılay'a yapılan bu teslim KDV Beyannamesinde kısmi istisna kapsamına giren işlemlerde (228) kodlu bölüme yazılır. Muhasebe kaydı olarak yapılan bu bağış stoklarınızdan çıkarak ticari karın tespitinde KKEG olarak dikkate alınır. Geçici vergi beyannamesinde matraha ilave edilir ve aynı beyanname üzerinde İndirimler kısmında vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılır. Danışma Birimi Danışma Birimi


 

Tarih : 17.05.2010
Soru :
Şirketimiz yurtdışından gelen malı, gümrükteyken başka bir ülkeye satmıştır(transit ticaret). 1)Bu satışın KDV beyannamesinde kaydı normal ihracat gibi mi yapılacaktır? 2)KDV iadesinin istenmediği durumlarda da "indirilecek KDV listesi", " iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili yüklenilen KDV listesi", "ihracat istisnası ile ilgili gümrük bey. ve satıs faturaları listesi" doldurulacak mıdır?

Cevap :
Sayın Bolkar, Transit ticaretle ilgili yapılan satış, KDV Beyannamesinin hiçbir bölümünde yer almayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.05.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Gelir vergisi mükelleflerinin, vadesinde ödedikleri Bağ Kur primlerinin giderleşmesi, her ödemede defter kaydı yapmak suretiyle gider yazarak mı giderleşecek yani ticari kara mı yansıyacak, yoksa geçici vergi matrah bildiriminde 150 kod numaralı diğer indirimler bölümünde yazılmak suretiyle sadece beyanname üzerinde mi indirim yapılacaktır? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Ticari kazanç, gerçek usulde zirai kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri GVK 89.maddesine istinaden ödedikleri Bağ-Kur primlerini geçici vergi ve yıllık beyannamelerinde beyanname üzerinden indireceklerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.05.2010
Soru :
İki konuda aydınlatmanızı rica edeceğim...Beyannamesi imzalanan vergi mükelleflerinin vergi dairesine bildirilmesi yükümlülüğü sadece bürosu olan SMMM ler için geçerli olmalı.Bağımlı çalışanların böyle bir yükümlülüğü yok sanıyorum.Ayrıca Bağımlı çalışan olarak Vergi Levhasının onayını kendimizmi yapacağız yoksa Vergi Dairesinemi onaylatmamız gerekiyor..Şimdiden teşekkür ederim..Saygılar.

Cevap :
Sayın Yüksel, Beyannameleri imzalanan müşteri listeleri bağımlı çalışan meslek mensupları tarafından bildirilmeyecektir. Bağımlı çalışan meslek mensupları beyannameleri bağlı oldukları şirketin şifresiyle göndermektedirler. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi web sayfamızda bulabilirsiniz. Vergi levhalarını tasdikine ilişkin bağımlı çalışanlar bağlı oldukları şirketin vergi levhasını tasdik ediyorlarsa, şirketin bağlı olduğu vergi dairesine bildireceklerdir. (25 Hazirana kadar). Konuyla ilgili yazımız web sayfamıza ilave edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.05.2010
Soru :
MERHABA GEMİ SATIŞI YAPIP TUTARI 549 HESABA YAZDIK,GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİ DOLDURUKEN,BU FATURAYI YAZMAMIZ GEREKİYOR FAKAT GELİR TABLOMUZDA TUTAR GÖZÜKMÜYOR.NASIL BİR YOL İZLEMEMİZ GEREKİR?GELİR TABLOSUNDA TUTARIN GÖZÜKMEMESİ PROBLEM YARATIR MI? TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Gövem, Gemi satışından elde etmiş olduğunuz kazancı fonda bekletecekseniz yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Muhasebe kayıtlarında iktisadi kıymetin maliyeti ve amortismanları düşüldükten sonra satış fiyatı ile aradaki fark 549 hesaba yazılır. Gelir tablosunda bu gelir gözükmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.05.2010
Soru :
önceki aylarda faturası kesilen satışlara ilişkin olarak tahsilatları nisan ayı içersinde pos ile yapılmıştır. kdv beyannamesi verilirken pos ile yapılan tahsilatlar toplamı kdv beyannamesinde kredi kartı ile tahsil edilen bedel bölümünde gösterilecektir. uygulamamızın doğru olup olmadığını öğrenmek istiyoruz şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Erol, KDV Beyannamesi 45 nolu satıra ilgili beyanname dönemine ilişkin pos cihazı ile yapılan satışlar yazılacaktır. Cari hesaba mahsuben yapılan tahsilatlar yazılmayacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından KDV Beyannamesindeki ilgili bölümdeki rakamların uyumsuzluğunun sözkonusu olması halinde vergi dairesinin izahat istemesi durumunda sorunuzda belirtmiş olduğunuz açıklamayı yapmanız yeterli olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.05.2010
Soru :
İyi günler diliyorum Ltd Şti. Bağımlı olarak çalışmaktayım. Çalıştığım Şirkette kullanmak üzere mührümü aldım ve odanıza bildirdim. Vergi dairesine beyannameleri şirkete ait şifre ile veriyorum. Ayrıca yapmam gereken bir bildirim varsa bilgi vermenizi rica ediyorum. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Bakırcı, Bağımlı Çalışan meslek mensuplarının herhangi bir kurum veya kuruluşa bildirim veya bilgi vermeleri söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.05.2010
Soru :
Merhaba, Gelir vergisi mükellefimizin şahsına ait bir binası mevcut..Bu bina yaklaşık 10 senedir kendisinde..Bu binanın satılması durumunda ortaya çıkabilecek değer artış kazancı vergiye tabimidir?..Ayrıca bu ortaya çıkabilecek değer artış kazancı,gelir vergisi beyannamesinde ticari kazanç ve kira geliriyle birlikte beyannamede gösterilip matraha eklenirmi? teşekkürler..

Cevap :
Sayın Şener, GVK Mük 80.maddesinin 6.fıkrasına göre 1.1.2007 den önce sahip olunan gayrimenkullerin 4 yıl sonra satılması halinde veya 01.01.2007 den sonra sahip olunan gayrimenkullerin 5 yıl sonra satılması halinde elde edilecek değer artış kazancı gelir vergisine tabi değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.05.2010
Soru :
Mükellef banka evraklarını zamanında teslim etmeyince 2008 yılı 4.dönem geçici vergisi ile 2008 yılı kurumlar vergisi beyannamesi arasındaki fark %10 unu geçince 2008 yılı son dönem geçici vergi düzeltmesi sonucu ödeme çıktı. Ödeme çıkınca düzeltme beyannamesini yanlışlıkla KSS ile gönderince vergi ziyaı çıktı. Vergi Ziyaı ihbarnamesini e-beyannamede hemen göremeyince de uzlaşma imkanı da kayboldu. Mükellef ödenen vergi ziyaını müşavirden istiyor. Müşavirin bu durumda sorumluluğu nedir? Müşavirin sorumluluğu sadece kendisine verilen evrakları işlemek midir yoksa bankaları arayıp evrak peşinde koşmak mıdır? bu konudaki yasa hükümünü söylerseniz memnun olurum. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Karagöz, Müşterilerinizin evraklarını süresi içinde sizlere ulaştırmasında gerek sizin gerekse müşterilerinizin titiz davranması gerekir. Ancak E-Beyanname gönderme işleminde dikkat ve titizlik gösterecek kişi meslek mensubudur. Vergi dairesi tarafından mükellef adına vergi tarh edilip ceza kesilmesi sonucunda ödemeyi elbette mükellef yapacaktır. Ancak müşteriniz bu ödemeye ilişkin sizin kusurunuzdan doğduğunu öne sürerek dava açabilir. E-Beyannamenin meslek mensupları tarafından gönderileceğini, gönderimde dikkat edilecek hususları meslek mensuplarının sorumlulukları VUK 340-346 Nolu Genel Tebliğlerinde belirlenmiş olup 340 Nolu Tebliğ ekinde bulunan sözleşmelerden müşterilerinizle yapmış olduğunuz sözleşme formatında yapılması gerekenleri meslek mensubu olarak taahhüt etmektesiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.05.2010
Soru :
08.01.2007 tarihinden itibaren eşim adına Birikimli Hayat Poliçesi FERDİ ÖZEL BİRİKİM Sigorta primi ödemeye başladım.arada birkaç ay boşluk vererek bugüne kadar ödemeleri kredi kartı ile yaptım.Ay olarak 36 ay prim ödemiş oldum.Bu gün itibarı ile ayrılmak istiyorum.Ancak yatırmış olduğum kendi anaparamdan % 5 stopaj kesiyor(Bu madde sözleşmede var.10 yıldan önce ayrılırsam stopaj kesintisi var) % 15 de Gelir vergisi kesintisi yapıyor.Geri kalan Parayı bana ödeyecek.Kendi yatırmış olduğum paranın nasıl olurda Gelir Vergisini kesersiniz ben faiz geliri veya kar payı elde etmedim ödediğim primleri Masraf beyan edip Ücret gelirimden düşüttürmedim.Bu benim yatırdığım anaparam dediğim halde; Bana gelen cevap 07.10.2001 Tarihinde yürürlüğe giren 4697 sayılı Kanunun Geçici 1.ve 193 sayılı Gelir vergisi Kanununun 75. ve 95 hükümlerine göre Ödemenin tamamından %15 oranında Gelir vergisi kesintisi yapıldıktan sonra kalan net tutar sigorta ettirene ödenecektir diye mail geldi. Bu yapılan Gelir Vergisi Kesintisinin yasal olmadığını ve ilgili maddelerinde yanlış yorumlandığını tahmin ediyorum. Sizinde görüşlerinizi almak istiyorum.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Yıldız, Konuya ilişkin mevzuat yorumu bizce de yanlıştır. Kesintinin sadece nemadan yapılması gerekir. Anaparadan GV stopajı yapılmasının hukuka aykırı olduğunu düşünmekteyiz. Yapacağınız işlem kesinti yapan şirketten alacağınız yazıyla 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.05.2010
Soru :
İyi Çalışmalar Ocak 2008 de 5 gün sigortalı olan kişi 04.05.2010 da işe girişi yapılmış.4447 sayılı kanun kapsamında beyan verebilirmiyiz Gösterdiğiniz ilgiye şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla

Cevap :
Değerli Melek Mensubu 4447 sayılı kanunda belirtilen hangi teşviki kastediyorsunuz. Eğer 2009/113 sayılı genelge kapsamında açıklanan teşvikten bahsediyorsanız bundan yararlanma süresinin de 2010-33 le uzatıldığını gözönünde bulundurarak işlemlerinizi yapınız. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.05.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Gelir vergisi yıllık beyanında şahsın, işletmesinin ticari kazançları dışında elde ettiği diğer kazanç ve iratlar nedeniyle vergi matrahı ve ödeyeceği vergi değişmektedir. Vergi levhasına hangi matrah ve ödenecek vergi yazılacaktır. Sadece işletmenin ticari kazancı dolayısıyla oluşan matrah ve bu matraha bağlı vergi mi, yoksa ticari kazanç dışında da elde edilen tüm kazanç ve iratların toplamı sebebiyle oluşan matrah ve vergi miktarı mı?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Vergi mükelleflerinin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyanlarındaki matrah ve hesaplanan vergi vergi levhasına yazılacaktır. Sorunuzda bahsettiğiniz gelir vergisi mükellefi gerçek kişinin gelirlerini toplayarak vermiş olduğu yıllık gelir vergisi beyannamesindeki matrah ve tahakkuk eden vergi levhaya yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.05.2010
Soru :
Sorum aşağıdaki şekildedir. 06.02.2009 tarihinde tasfiye' ye giren ve alacaklılara çağrı ilanının üçüncüsü 30.03.2009 tarihinde yayınlananan ve bugün itibariyle kapanması için gerekli olan üçüncü ilandan sonraki bir yıllık süre dolmuş olan kuyumculuk firmasının kapanışını yapabilirmiyim. Tasfiye sürecinde vergi dairesine tasfiye' ye giriş tescili,tasfiye' ye giriş beyannamesi verilip tasfiye karının vergisi ödendi.Nisan ayında ise 07.02.2009-31.12.2009 dönemini kapsayan kurumlar beyanı verilip vergisi ödendi. Fakat bilanço'da Geçmiş yıllarda dağıtılmayıp 542 hesaba aktarılan 2002- 2005-2006 ve 2007 yıllarına ait karlar var.Aynı şekilde 570 hesapta duran 2008 ve 2009 yıllarına ait karlar var.Geçmiş yıllara ait Enflasyon düzeltmesinden gelen kar var.Sermaye düzeltmesi olumlu farklarında rakam var. Bu bilgiler ışığındaki firmanın vergi dairesinde kapanışını yapmadan evvel yukarıdaki hesaplara ait yapılacak işlemler hakkında bilgi verirseniz memnun olurum. TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Ceylan, Bahsetmiş olduğunuz hesaplarda kar yedekleri ve sermaye düzeltmesi olumlu farkları 1.tasfiye dönemi beyannamesinde kar dağıtımı olarak işlem görüp stopaj hesaplanacak ve ortakların haddi aşması durumunda menkul sermaye iradı beyannamesi vermesi gerekirdi. Bu işlemleri yapmamışsanız düzeltme beyannamesi vererek kayıtlarınızı düzeltiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.05.2010
Soru :
Üstadım iyi çalışmalar,işletme defterine tabi bir firmada ödenmeyen ssk primlerini nasıl muhasebeleştirip, geçici beyannamede nasıl beyan edeceğiz.ayrıca bu primlerin ödenmesi halinde nasıl gider kaydı yapmamız gerekiyor teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Şafak, Ödenmeyen SGK primleri ücret tahakkuklarıyla beraber dönem içerisinde gider kaydedildiği için yıllık beyannamelerde ilgili takvim yılında ödenmediği takdirde KKEG olarak matraha ilave edilecektir. Ödendiği dönem muhasebe kayıtlarında bir işlem yapılmayıp geçici ve yıllık beyannamede indirimler kısmında (diğer indirimler olarak) matrahtan indirim konusu yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.05.2010
Soru :
DEĞERLİ ÜSTADIM MERHABALAR BİR MÜKELLEFİM 2009 4 DÖNEM GEÇİCİ BEYANNAMESİNİ SÜRESİNDE VERMİŞ FAKAT ÖNCEKİ DÖNEMLERDE ÖDENEN GEÇİCİ VERGİYİ MAHSUP ETMEDİĞİNİ FARK ETMİŞ TEKRAR SÜRESİ İÇİNDE DÜZELTME BEYANNAMESİ VERMİŞ AMA BEYANDA SADECE ÖNCEK DÖNMELERDE ÖDENEN GEÇİCİ VERGİLER TOPLAMINI BEYAN ETMİŞ ÇIKAN VERGİYİDE SÜRESİNDE ÖDEMİŞ AMA MALİYEYE GİDİNCE BORÇ GÖZÜKMÜŞ YAPILAN İNCELEMEDE DÜZELTME BEYANNAMESİNİN EKSİKSİZ OLARAK BAŞTAN VERİMESİNİ İSTEMİŞLER MÜKELLEFTE BU DÜZELTME BEYANNAMESİNİ EKSİKSİZ OLARAK BEYAN ETMİŞ ŞİMDİ MÜKELLEFE V.ZİYAN VE GECİKME CEZASI KESİLDİ NE YAPMAMIZ GEREKİR ASLINDA VERGİ ZİYANI YOK SÜRESİNDE BEYAN EDİLMİŞ VE SÜRESİNDE ÖDENMİŞ

Cevap :
Sayın Koyuncu, Vergi dairesi tarafından mükelleflere tarh edilen vergi ve kesilen cezalara uzlaşma talep edileceği gibi vergi mahkemesine de dava açma hakkı tanınmıştır. Müşterinizin işlemlerine ilişkin yapılan düzeltmelerde haklılığını düşünüyorsanız vergi ve ceza ihbarnamesinin tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde vergi dairesine dava açabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.05.2010
Soru :
üstadım iyi çalışmalar benim sorum özel iletişim vergisi,gecikme zamları gibi kanunen kabul edilmeyen giderlerin işletme defterinde ve bilançoya tabi defterlerde hangi hesapta izlenmesinin gerektiği.689 nolu hesapta takip edilmesi mi daha doğru yoksa ilgili gider hesaplarına kaydedip,nazım hesaplardada takip ederek beyannameye ilave etmeliyiz.teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Şafak, 689 nolu hesap diğer olağandışı gider ve zararların izlendiği bir hesap olup kanunen kabul edilmeyen gider hesabı değildir. Sizin de değindiğiniz gibi kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilgili gider hesaplarına kaydedilip nazım hesaplarda izlenmesi Tek Düzen Hesap Planı uygulaması açısından daha doğrudur. İşletme defteri tutan mükellefler KKEG ayırıp kanunun kabul ettiği giderleri defterlerine işlerler. Beyanname üzerine ayrıca bir işlem yapmazlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.05.2010
Soru :
KOLAY GELSİN iki sorum vardı; 1-özel inşaat yapan şirket yaptığı binadan 4 dükkanı satmayıp aktife alıp kiraya verecektir.bu dükkanlar hangi değer üzerinden aktife alınacaktır(defter kayıtlarında anılan dükkanlara ait maliyet yoktur,bina ile ilgili bütün maliyetler satılan dairelere mal edilmiş ve maliyetler tüketilmiştir) ve bu aktifleştirmenin muhasebe kaydı nasıl olacaktır? 2-zarar eden mükelleflerin vergi levhalarını onaylarken "beyan olunan matrah" kısmına "matrahsız" ibaresi yazılıp o şekilde onaylanacak diye biliyorum bu doğru mu?

Cevap :
Sayın Uluğ, İnşaat maliyeti oluşturulmasında her bağımsız bölüme maliyet hesabı yapılarak birim maliyet fiyatı oluşturulması gerekir. Bütün maliyetlerin konutlara atılması yanlış bir uygulamadır. Şirket aktife alacağı 4 dükkanı emsal bedeli ile aktifleştirecektir. Zarar eden mükelleflerin vergi levhasına MATRAHSIZ ibaresinin yazılması yerinde bir uygulamadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.05.2010
Soru :
defterini tutttuğum inşaat işleri faaliyetinde bulunan ltd sti (ortakları eşlerden oluşan)kiralık olarak tuttuğu bürosuna 3 aydır uğramamakta, aradığımda telefonlarıma cevap vermemektedir. 2 aydır beyannamesini vermeyi kestim. piyasaya fatura kesip sattığından şüphelenmekteyim çünkü bana getirdiği yüksek miktarlı faturaların hiçbirinin ödemelerini tüm sıkıştırmalarıma rağmen devamlı getireceğim sözleriyle savuşturarak getirmemiştir. Bu durumu vergi dairesine bildirmem benim açımdan bi problen yaratır mı. Malesef bu tür insanlardan hem paramızı alamadığımız gibi hemde bizi böyle zor durumlara sokmaktadırlar. sizden ricam bana yapmam gerekenler hakkında yol göstermeniz.Teşekkürler

Cevap :
Sayın Taşçı, Bahsettiğiniz Limited Şirketin bilinen adresine mesleki sözleşmenizi tek taraflı feshettiğinizi ve defter ve belgeleri en geç 15 gün içinde teslim alması için iadeli taahhütlü ihtar mektubu gönderin. Sözkonusu mektup adrese ulaşmadığı veya tebliğ edilemediği durumda posta alındıları ile birlikte muhafaza edin. Ayrıca müşterinizin bağlı olduğu vergi dairesine bize belirttiğiniz hususları bir dilekçeyle bildirin. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.05.2010
Soru :
İyi günler, İddaa bayilerinde komisyon geliri, işletmenin hasılatı oluyor. Bunu geçici vergi dönemlerinde beyan ediyoruz. Peki ödemiş olduğu elektrik,su,doğalgaz gibi giderleri de gösterirken, kdv hariç tutarı ile mi yoksa kdv dahil tutarı ile mi deftere kaydetmeliyiz? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Aydın, Şans oyunları bayisi olan mükellefler KDV özel matrah şekline tabi olarak işlem yaparlar. Dolayısıyla bayiliklerin dışında bir mal ve hizmet satışı olması halinde KDV mükellefiyeti ve KDV beyannamesi verme mükellefiyetiniz doğacaktır. Bu durumda KDV'yi giderleştirmek değil, indirim konusu yapmanız gerekir. Ancak iddia bayiliğinin yanında başka bir faaliyetiniz yok ise ve KDV mükellefiyetiniz de bulunmuyorsa deftere KDV dahil tutarı gider yazmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.05.2010
Soru :
merhabalar.beyannamelerini imzaladığımız mükelleflerin listesini 17,05 e kadar vd ne bildirmek zorundayız. ben mükellefiyetimi (büroyu) 18.02.2010 da kapattım. 2009 yılı için vermem gerekirmi tereddüt ettim. bilgilendirirseniz sevinirim. iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Şen, Müşterilerinizin 2009 yılına ilişkin vergi beyannamelerini imzaladığınız için mükellefiyetinizi 2010 yılında kapatmış olsanız dahi bildirim yükümlülüğünüzü yerine getirin. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.05.2010
Soru :
Merhabalar.“4 Seri No lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ''hükümlerine göre beyannamelerini imzaladığımız mükelleflerin listesini bağlı bulunduğumuz vergi dairesine bildiriceğiz.Benim aklıma takılan konu şu ; yıl içinde beyannamesini 1 ay imzaladığımız defterini geri verdiğimiz mükellefimizi ( makbuz kesildi 1 ay için ) bile bu listeye dahil edicekmiyiz.Ayrıca ben bu tebliği aradım fakat bulamadım.Yayınlarsanız memnun olurum.Yardımınız için şimdiden teşekkür ederim.Saygılar..

Cevap :
Sayın Atlıhan, Bahsettiğiniz konu hakkında tebliğde özel bir düzenleme sözkonusu değildir. Ancak vergi idaresi ile sorun yaşamamanız için 1 ay hizmet vermiş olduğunuz müşterinizin aylık beyannamelerini imzaladığınız için size önerimiz bu müşterinizin kimlik bilgilerini yazarak dipnot şeklinde imzaladığınız beyanname ve dönemini belirtmenizde yarar görüyoruz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.05.2010
Soru :
Merhaba.Personel servis işiyle uğraşan mükellef aracını 31/3/2010 tarihinde satmıştır.Yeni aracını 20/4/2010 tarihinde almıştır.Faaliyetine kaldığı yerden devam edebilirmi, yeni defter tastik ettirme zorunluluğu varmıdır.2011'de gelir beyanında (gecici vergi dönemindede )işletme hesap özetini birleştirerekmi yoksa ayrı ayrı düzenleyip vermek gerekir.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Çilesiz, 31.03.2010 tarihi itibari ile mükellefiyet vergi dairesinde kapatılmış ise 01.01.2010-31.03.2010 dönemine ilişkin faaliyet için işletme hülasası düzenlemeniz ve geçici vergi beyannamesi vermeniz gerekir. Şayet vergi dairesinde mükellefiyeti kapatmamış iseniz, satmış olduğunuz araç ile yeni alınan aracın gelir ve giderlerini aynı defterde takip ederek işletme hülasası çıkartmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.05.2010
Soru :
Uzun süre bağımlı çalıştıktan sonra geçen sene ekim ayından itibaren ofis açarak çalışmaya başladım. 2009 yılında defterini tuttuğum hiçbir müşterim olmadı. Yanlızca kendi defterimi tutup, kendi beyanlarımı verdim. 15 Mayıs'a kadar vergi dairesine vermem gereken mükellef listesini kendim içinde vermelimiyim? Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Ojalvo, Yalnızca kendi defterinizi tutup, kendi beyannamelerinizi imzalamış olsanız bile vergi dairesine bu konuyla ilgili bildirim yapmalısınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.05.2010
Soru :
Makbuz kesilmesi tahsilat yapıldı anlamına gelmiyor mu? Bu durumda, makbuzları kesilmiş dönemlerle ilgili alacağımızın ispatı için dava aşamasında sorunla karşılaşmaz mıyız? Mükellefin ilgili dönemlerde tarafımızdan hizmet aldığının ispatı zaten dosyalarda, beyannamelerde mevcuttur. Alacağımızın ispatı açısından makbuz kemeli miyiz, kesmemeli miyiz? Saygı ile.

Cevap :
Sayın Yılmaz, GVK 65. ve takip eden maddelerinde tarif edilen serbest meslek erbapları mesleki faaliyetleri sonucunda gelir vergisi açısından tahsilat yapmaları halinde serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadırlar. Ancak KDV yönünden hizmetin sunulması ile KDV doğacağından tahsilatın olup olmadığına bakılmaksızın serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu söz konusudur. İki yasanın çelişkisi KDV Kanunu uygulamaya girdiği 1985 yılından beri malesef giderilememiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.05.2010
Soru :
Hocam merhaba, Firmamız 3 sene önce amortisman süresi 6 yıl olan 2.el makina satın almıştır. Makinada çıkan yüksek maliyetli bir arızadan dolayı makinayı hurdaya çıkartıp içindeki elektronik parçaları satmak istemektedir. Bu makinayı hurdaya çıkartmak için maliyeden bilirkişiye tespit yaptırmamız gerekmektemidir, ayrıca alırken indirim yaptığımız kdv.yi beyan edip ödeyecekmiyiz. Ekonomik ömür süresinin sonunu beklersekte uygulama aynımıdır. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Gonca, Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin hurdaya çıkartılarak satılması halinde düzenleyeceğiniz faturada hurda olarak satarsanız KDV istisnası mevcuttur. Hurda dışındaki satışlarda KDV hesaplanacktır. Sözkonusu ATİK'in alımında ödenen KDV yi daha sonr ilave suretiyle KDV Beyannamesine eklemeniz sözkonusu değildir. Sözkonusu makinenin değerinin tespitinde güçlük çekilmiyorsa Takdir Komisyonundan takdir kararı istemenize gerek yoktur. Aksi durumda malın bedelinin belirlenmesi için bağlı olduğunuz vergi dairesi kanalıyla Takdir Komisyonundan bedel takdiri yaptırabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.05.2010
Soru :
vergi dairesine bildirimini yapacağımız beyannamelerini imzaladığımız mükellefler listesine gayrimenkul sermaye iradı nedeniyle gelir vergisi byn gönderdiğimiz mükelleflerinde bilgileri yazılacakmıdır. şimdiden teşekkür ederim. Pınar EROL

Cevap :
Sayın Erol, Odamızın web sayfasında yer alan duyurumuzda da açıklandığı üzere defter tutma ve danışmanlık sözleşmesi yapmış olduğunuz yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini imzalamış (e-beyanname olarak gönderdiğiniz) müşterilerinize ilişkin bilgileri vermek zorundasınız. Bunun dışındaki gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ... gibi gönderdiğiniz yıllık beyannameleri bu listelere dahil etmeyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.04.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Serbest meslek makbuzları düzenlerken yaptığımız stopaj kesintilerinin mahsubunu yapmak istiyorum. İlk defa yapacağım. Bu mahsup yapılırken hangi yıllarınki yapılabiliyor? Şu an 2010 yılında olduğumuza göre Müşterilerimizin 2010 yılı muhtasar beyanlarında gösterdikleri stopajları mahsup edebilir miyiz? 2009 – 2008 -…… geriye dönük en fazla hangi yılların stopajlarını mahsup edebiliriz? Bu mahsupların yapılabilmesi için ödenmiş olması şartı varmıdır?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Serbest meslek makbuzlarında gösterilen GV stopajlarını meslek mensubunun tüm vergi borçlarına mahsubu yapılabilir. Mahsup işlemi için 252 Seri Nolu GVK Genel Tebliğinin ekinde bulunan çizelge tanzim edilir, vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir. Mahsup işleminin sağlık yapılabilmesi için 252 Nolu GVK Genel Tebliğini okumanızı tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.04.2010
Soru :
Firma yurt dışından Şarap ithal tmektedir.Şaraplar iç pyasada satmaktadır.Gümrükde sabit oranlı ÖTV ödemektedir. Bu Firma için ÖTV beyannamesi vereceklermidir? Satış faturalarında ötv yi gösterecekmidir. Teşekkur ederim.

Cevap :
Sayın Özcan, ÖTV, vergiye tabi malların ithalinde ve imalinde hesaplanır. Gümrük hattında ödenen ÖTV için ayrıca beyanname verilmeyecektir. Satış faturasında da ÖTV gösterilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.04.2010
Soru :
Merhaba. Ben odanızda kayıtlı 28483 numaralı üyeyim. Odaya kayıt olduğumdan bu yana ne bağımlı ne de bağımsız olarak mesleki faaliyette bulunmadım. Şu an çalışmaya başladım. Çalıştığım iş yerinde bağımlı meslek mensubu olarak çalışmam istendi. 1-Bu durumda yapmam gereken işlemler neler? 2-Kaşe kullanabilmem için çalıştığım şirkette imza yetkilisi olmam gerekiyormuş. Bunun için neler yapmam gerekiyor? 3-Noter evrakında sadece müşavirlik işlemlerinde yetkili olduğum mu belirtilecek? 4-Ve son olarak firmanın beyannamelerini ben göndereceğim için e-beyanname şifresi benim üzerimden mi yoksa firma üzerinden mi alınacak? Şimdiden ilginize teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Günal, Telefonla bilgi verilmiştir. İyi çalışmalar Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 30.04.2010
Soru :
5000 Tl sınırını aşan faturasız kira giderleri Ba Bs formunda beyan edilecek mi? eğer beyan edilecekse brüt tutar mı dikkate alınacaktır? şimdiden teşekkür ederim...

Cevap :
Sayın Akpınar, VUK 396 Nolu Genel Tebliğine göre tüm mal ve hizmet alım-satımları Ba-Bs formlarında bildirilecektir. (Fatura veya benzeri vesika-Benzeri vesika=kira kontratı)). Kira giderleri Ba formlarında bildirilecektir. Esas alınacak tutar brüt kira tutarıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.04.2010
Soru :
Sayın İlgili, Mali Müşavirlik büro hizmeti faaliyeti ile ilgili Vergi Dairesinden "muhasebe büroları düşük kar ve ya zarar beyan edemezler, bu şekilde beyan olursa incelenebilirler" denmiş. Bürolar(yıllık gelir v.bey.), düşük oranda kar (gider gelirden %5 düşük) ve ya zarar edilemez mi (kriz koşulları v.s.). Bu konu, hizmet verilen/beyannameleri verilen mükelleflere kesilmesi gereken s.m.makbuzlarıyla da ilgili. S.M.Makbuzu her ay mı? tahsilat yapıldığında mı kesilmeli (tahsilatlarda ciddi sıkıntılar var..). Bu konuda, mevzuat ve uygulamalar açısından bilgi verebilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Kadız, Vergi incelemeleri varsayımlar veya ihtimallere göre yapılmaz. Belli bir kar marjına göre vergi incelemesi sözkonusu olamaz. Tüm vergi mükellefleri her zaman incelenebilir. İşlemleri vergihukukuna göre doğru yapan yasa ve tebliğlere uyan mükelleflerin incelenmesinde endişe duyulmaması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.04.2010
Soru :
milli piyango idaresi tarafından düzenlenen alış faturalarında ve şans oyunları haftalık raporları ile gelir olarak kaydettiğimiz komisyon tutarlarını BA formunda mı,BS formunda mı beyan edeceğiz.? teşekkürler

Cevap :
Sayın Avşar, Bs formuna 5.000 TL'yi aşan komisyon gelirlerinizi, Ba formuna da 5.000 TL'yi aşan tüm alışlarınızı yazacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.04.2010
Soru :
02/2010 döneminde ihraç kayıtlı mal teslimi yaptık ve bu mal 03/2010 döneminde yurt dışına çıktı bu durumda ihraç kayıtlı mala ilişkin işlemler ve kdv beyannamemiz nasıl düzenlenecek. BU İHRAÇ KAYITLI MALIN TURARI VE TECİL TERKİN İŞLEMLERİ ŞUBAT AYINDAMI YOKSA MART AYINDAMI YAPILACAK.

Cevap :
Sayın Dağlar , Sorunuz ile ilgili KDV sirküleri bilginize aşağıda sunulmuştur. 95 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili İade Uygulamasında Yapılan Değişiklik Hakkında bilgi verilmiştir. Tarih 14/10/2005 Sayı KDVK-33 / 2005 - 12 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / .... Konusu : 95 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile İhraç Kayıtlı Teslimlerle İlgili İade Uygulamasında Yapılan Değişiklik Hakkında Tarihi : 14 / 10 / 2005 Sayısı : KDVK-33 / 2005 - 12 İlgili Olduğu Maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 11 ve 42 1- Giriş Kağıt ve internet ortamında verilen 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilenler İçin) KDV Beyannamesinin, "İhraç Kaydıyla Teslimlerle İlgili Tecil Edilemeyen KDV" satırının 95 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile iptal edilmesi nedeniyle Bakanlığımıza intikal eden tereddütlerin giderilmesi amacıyla ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin tecil edilemeyen katma değer vergisinin ihracatın yapıldığı dönemde nakden veya mahsuben iadesi hususundaki açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2- İhraç Kaydıyla Teslimlerde Beyan İhraç kaydıyla teslimlere ilişkin beyan, teslimin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin 1 ve 10 numaralı Tablolarına (internet ortamında verilen beyannamenin "Tevkifat Uygulanmayan İşlemler" ile "İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim" Tablolarına) dahil edilmek suretiyle yapılmaktadır. "Tablo-1" de yapılan kayıt ile bu teslimler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin beyanı sağlanmakta, "Tablo-10"da (internet ortamında verilen beyannamenin "İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler" kulakçığının "İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim" Tablosunda) yapılan beyan neticesinde de "Tecil Edilebilir KDV", "Tecil Edilecek KDV" ve "İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV" tutarları belirlenmektedir. 3- İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Edilemeyen Verginin İadesi İhraç kaydıyla teslimlerde tecil edilemeyen katma değer vergisinin iadesi, ihracatın gerçekleştiği dönemde yapılabilmekte, ihracatın kısmen gerçekleşmesi halinde, gerçekleşen kısma isabet eden tutar iade edilmektedir. 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (4.1.) bölümünde, ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin herhangi bir satırına, bu şekilde hesaplanacak iade tutarının yazılmayacağı açıklanmıştır. Bu durumda, iade işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir: - Mükellefler, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların kısmen veya tamamen ihraç edilmesi halinde, iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle vergi dairesine başvurarak ihracatı gerçekleşen kısma isabet eden tutarın nakden veya mahsuben iadesini talep edeceklerdir. - Vergi dairesi beyanname verilmesini beklemeden talebi değerlendirerek genel hükümler çerçevesinde talebi sonuçlandıracaktır. Red ve iade, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesine (Beyannamenin 90. satırına) dayandırılacaktır. - Mükellef, bu iade tutarını hiçbir beyannamede 40 veya başka bir satırda göstermeyecektir. İhraç kaydıyla teslimin gerçekleştiği dönem beyannamesinin 90. satırında bir tutar yer alması ve iade başvurusunun gerekli belgelerle birlikte usulüne uygun olarak yapılması, iade talebinin yerine getirilmesi için yeterlidir. İade, beyanname dışında gerçekleştirileceğinden, ihracatın gerçekleştiği tarihten sonra ortaya çıkacak bu iade talebine ait tutarın herhangi bir beyannameye dahil edilmesinin, mükerrer iadeye ve dolayısıyla cezalı tarhiyatlara yol açabileceği hususuna dikkat edilmelidir. Kağıt ortamında verilen 1 No.lu KDV Beyannamesinin söz konusu değişiklikler dikkate alınarak düzenlenmiş şekli, basımı ve dağıtımına başlanılmakla birlikte Başkanlığımız internet sitesi olan www.gelirler.gov.tr adresinin "Beyanname Örnekleri" bölümünden de temin edilebilecektir. Ayrıca, internet ortamında verilen 1 No.lu KDV Beyannamesinde de yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değişiklikler yapılarak mükelleflerin kullanımına sunulmuştur.


 

Tarih : 29.04.2010
Soru :
İyi çalışmalar dileğimle,01/04/2009 da tasfiyeye giren Ltd.Şti.nin kıst dönem ve 1.dn.tasfiye beyannameleri verildi.3. ilan 27/04/2009 da yapıldı.28/04/2010 da (1 Yıl Sonra)son tasfiye tescili yapıldı Bununla ilgili olarak aşağıdaki sorula- rımı yanıtlamanızı arz ediyorum. 1.Son vereceğim beyanname 1/1/10-31/3/10 olarakmı,1/1/10-1/4/10 olarakmı vereyim. 2.Son tescilden itibaren 15 gün içindemi beyanname verilmesi gerekir. 3.Şirketin 10000.-TL.sermayesi,1000.-TL. yasal yedeği,20617.-TL dağıtılmamış karı buna karşılık 23950.-TL.zararı vardır. Bu verilere göre nasıl bir işlem yapmalı yım.Saygılarmla,

Cevap :
Sayın Kara, Son vereceğiniz beyanname dönemi 01.01.2010-28.04.2010 'dur. (Tasfiye sonu tescil tarihi). Son beyannameyi tasfiye tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde vermeniz gerekmektedir. Tasfiye öncesi dönemlere ilişkin Dağıtılmamış karlar ve kar yedeklerinin varsa sermaye yedeklerinin tasfiyeye girildiği tarihte yani 1.tasfiye döneminde dağıtılması gerekir. Zarar tasfiye sürecinde oluşmuş ise önceki dönem karlardan mahsubu sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.04.2010
Soru :
iyi çalışmalar müşavirliğinin yaptığın bir firamın sahibine ait şahsi kullanımına ait yatta çalışacak olan kaptanın sigortasını yapacağım. sigortası için dikkat edilmesi gereken hususlar varmı. Bu kişiye yapılacak ödemeyi ücret bordrosu şeklinde düzenleyeceğim sorum buna yapılacak ücret gelir vergisi istisna kapsanıman girermi girmezmi. Girmesse vergi dairesinden yat sahibine muhtasar mükellefiyeti açıp muhtasar beyannamesimi vermem gerekir mi. Ayrıca ilgili ödemeleri takip etmek için bir gider defteri tasdik edip yapılan ödemeleri kayıt etmemin bir mahsuru olurmu.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan gemilerde ve yatlarda istihdam edilecek gemi adamları Türk sosyal güvenlik ve bireysel ve toplu iş hukuku mevzuatına tabi olurlar. Ancak, yabancı uyruklu gemi adamları için, uluslararası veya ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, talepleri halinde kendi ülkelerinde zorunlu veya herhangi bir ülkede özel sigortalı olduklarını kanıtlamaları şartı ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi tutulmazlar. Muhtasar Beyannamesi vermeniz işverene ait yasal defterlerinde tutulması gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.04.2010
Soru :
Sayın Yetkili; Daha öncede yazmama rağmen bi cevap alamadım sizden.Sorum şu A.Ş ile denetim ve tam tastik sözleşmesi yapmış olan YMM nin isminin beyannamelerde ^beyannameyi düzenleyen^ kısmında isminin yer almaası mevzuat açısından uygunmudur.Uygun değilse ne gibi bir işlem gerçekleştirilmelidir.Bu firma 28milyon cirolu bir firma beyannamelerini SMMM nin imzalaması gerekir.İlginiz için şimdiden çok teşekkür ediyorum.Saygılarımla;

Cevap :
Sayın Kantar, Sorunuz daha önce sistemimize gelmemiştir. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin aktif büyüklükleri ve net satışlarının tutarı ne olursa olsun YMM'lere tam tasdik yaptırmak zorunlulukları yoktur. Bu konuya ilişkin deyatlı açıklamamız 2010 yılı Mali Rehberimizde yapılmıştır. Ancak isteğe bağlı olarak tam tasdik sözleşmesi yapan vergi mükelleflerinin E-Beyanname şifresini şirket adına almışlar ise ve de tam tasdik sözleşmesi YMM ile yapılmışsa beyannameyi düzenleyen bölümüne YMM nin kimlik bilgileri yazılacaktır. Şirket adına E-Beyanname gönderme şifresi yoksa beyannameler YMM nin şifresi ile gönderilecektir. Burada da beyannamelerin düzenleyen bölümüne YMM'nin kimlik bilgileri yazılacaktır. (VUK 340-346) Danışma Birimi


 

Tarih : 28.04.2010
Soru :
Öncelikle selamlar iyi çalışmalar kolay gelsin. 1) 2006-2007-2008 önceki yıl kurumlar vergis beyannamemde zarar vardı. 2) ilk üç dönem geçici vergide fima zararda faaliyet olmadığından bu zararları yazmadık kar çıkmadığından dolayı kardan düşeceğimiz için bu zararları daha sonra 4 .dönem firma faaaliyete başladı ve kar çıktı 40.000 tl 3 yıllık zarar 65.000 tl idi bu 65.000 tl zararı 4 .dönem geçici kar çıktığı için düştüm geçmiş yıl zararrı olarak. 3-) sorum benim bu yaptığım işte hata veya bir sorun varmı ? tekrar kolay geldin şimdiden ilgi ve alakanız için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Akbulut, 2006 Yılı Zararınızı 2007-2008-2009 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde; 2007 yılı zararınızı 2008-2009 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde; 2008 yılı zararınızı da 2009 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterdiyseniz yapmış olduğunuz işlemde herhangi bir hata yoktur. Zarar çıkmış olsa dahi geçmiş yıl zararlarının yıllık beyannamelerde gösterilmesi gerekir. Aksi halde Kurumlar Vergisi Beyannamelerinizde düzeltme yapmalısınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.04.2010
Soru :
Merhaba; Gelir Vergisi Kanunu'un 89 maddesinin 2.bendine aşağıdaki hüküm bulunmaktadır: 2. Beyan edilen (5281 sayılı Kanunun 43/8-c maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) gelirin % 10'unu aşmaması(*), Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler). Yukarıdaki hükme göre indirimden yaralanılacak belgelerin tevsik edilmesi (belgeler muhafaza edilerek dosyalanması) gerekmektedir. Söz konusu haracamlara ait belgelerde yer alan KDV'lerin İndirilecek KDV olarak değerlendirilmesi mümkün müdür? Bilgi ve belge paylaşımızn için teşekkür ederim. Özcan ÇAĞLAR

Cevap :
Sayın Çağlar, GVK 89.maddesinde belirtilen indirimler öncelikle geçici vergi beyannamesinden daha sonra da yıllık beyanname üzerinden yapılması gereken şahsi indirimlerdir. KDV ise ticari işlemlerde defter kayıtları üzerinde yapılan bir indirim veya hesaplamadır. Dolayısıyla GVK 89/2.maddesine göre yapılan indirimler fatura benzeri vesikaların KDV dahil tutarları üzerinden yapılır. Ayrıca ticari işlemlerden KDV indirilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.04.2010
Soru :
üstadım hayırlı günler. 2009 yılı bilançosunda ortaklar cari hesabı (331) alacak bakiyesi vermektedir. kurumlar vergisi beyannamesini düzenlerken örtülü sermaye formunu doldurduk. transfer fiyatlandırmasını doldurmadık. -transfer fiyatlandırmasınıda doldurmamız gerekırmı? -beyannamenın son gönderım tarihi geçtığı ıcın bununla ılgılı duzeltme yaparsak bır cezası varmı? -hıç doldurmaz ısek cezası nedır. cevabınız için teşekkur ederım.

Cevap :
Sayın Salcıoğlu, 31.12.2008 yani 01.01.2009 bilançosundaki özsermaye tutarının 2009 yılında 3 katını aşan bir borçlanma (grup içi firma ve ortaklardan)sözkonusu ise örtülü sermaye ile ilgili bölüm Kurumlar Vergisi Beyannamesinde doldurulacaktır. Transfer fiyatlandıması ise ilişkili kişilerden emsal değerinin üzerinde veya altında mal alım-satım, herhangi bir ticari ilişki olmaksızın ödünç para işlemleri sözkonusu ise doldurulması gereken bir bölümdür. Dolayısıyla ortaklardan ödünç para işlemleriniz olması bakımından Kurumlar Vergisi Beyannamesinde transfer fiyatlandırması ile ilgili bölümü doldurmanız gerekmektedir. Kurumlar Vergisi Beyannamesini zamanında elektronik ortamda göndermiş olmanız sebebiyle müşterinize herhangi bir özel usulsüzlük cezası gelmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.04.2010
Soru :
5.000 TL.sınırını aşan,alınan veya verilen avanslar BA BS formlarında beyan edilecek midir? teşekkürler

Cevap :
Sayın Avşar, VUK 396 Nolu Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere tüm mal ve hizmet alım-satımları ile genel giderler Ba-Bs formlarında bildirilecektir. Ödünç para alışverişleri, avanslar ve diğer borçlanmalarla ilgili bildirim Tebliğden anlaşıldığı üzere sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.04.2010
Soru :
Öncelikle iyi çalışmalar. Benim sorum işini yaptığımız mükelleflerimizden biri hurda teslim yapmaktadır.Hurda teslimleri KDV kanunu 17-4/g maddesi gereği kdv den istisna edilmiştir.Bu hurda teslimi ile ilgili KDV beyannamesinde nerede göstereceğim?Sadece Kümülatif matraha yazmak yeterli mi? cevap için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karahan, Hurda teslimleri KDV Beyannamesinde kısmi istisna bölümüne 231 kodla yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.04.2010
Soru :
sayın ilgili 2009 yılında verilen muhtasar beyannamelerinin ekleri olan (kira serbest meslek makbuzları vs.)ekli listelerine eklenmemiştir.ancak bunların ödemesi muhtasar beyannamemizde zaten yapılmıştır.Bu durumda düzeltme beyannamesi vermelimiyiz verirsek usülsüzlük cezası alırmıyız ilginize teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sezer, Muhtasar Beyannamede Tablo III bölümünde eksik bilgiler olması sebebiyle düzeltme yapmanız halinde, matrahta bir değişiklik olmadığı ve beyanname süresinde verildiği için herhangi bir usulsüzlük cezası uygulanmamaktadır. Ayrıca sadece Tablo III bölümünde düzeltme yapılması halinde Damga Vergisinden muaf seçeneğini de E-Beyanname programından işaretleyebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.04.2010
Soru :
İyi günler.İşletme defterine tabi mükel lefimiz taşeron olarak inşaat onarım işi yapıyor.Hak edişimiz 1 yıl sürecek.Kesilen hak ediş tutarları geçici vergi dönemlerinde gelir olarak beyan edilip maliyet hesaplanacak mı.Yada iş bitimine kadar hak edişi göstemeyip malzeme alışları stok bırakılıp birinci sınıf ve şirketlerde olduğu gibi iş bitiminde mi maliyet oluşturacağız.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Bir takvimılı içinde yapılacak inşaat ve onarım işleri için tevkif edilen gelir vergileri önce geçici vergi sonra da yıllık beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. Ancak, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat işlerinde geçici vergi beyannamesi verilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2010
Soru :
Serbest Bölgede Şubesi Bulunan Firmamız , merkezden serbest bölgeye mal ihracı gerçekleştirmiştir, bu ihracata ilişikin olarak kdv iadesi talep edebilirmiyiz . Ayrıca katma değer vergisi beyanamemizde bu ihracatı ne şekilde göstermemiz uygun olacaktır. Serbest bölgeden yapmış olduğumuz satışları katma değer vergisi beyannamemize dahil edecekmiyiz. İlginize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Tuğrul, Serbest Bölgelere yapılan mal teslimleri KDV'den istisna edilmiştir. firmanızın serbest bölgedeki şubesine mal tesliminin bu istisnadan yararlanamayacağı kanaatindeyiz. İşlemlerinize esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2010
Soru :
Merhabalar ödenmemiş ssk primlerini kurumlar vergisi beyannemesinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak ekliyoruz ama daha sonra bu primler ödendiğindede gider yazamıyoruz sormak istediğim Ödenmemiş ssk primlerini 280 hsb borç 770 hsb alacaklı hesaba aktarsak daha sonraki dönemlerde ssk primleri ödendiğinde 770 borç 280 alacaklı muhasebe kaydı yapmak dönemsellik kavramına aykırı olurmu

Cevap :
Sayın Uzun, Önce şu hususun bilinmesi gerekir; SSK priminin vadesinde ödenmemesi halinde bir daha artık bunun defter kayıtlarına intikal ettirerek gider kaydedilmesi mümkün değildir. Ticari kazançta tahakkuk esası cari olduğundan SSK primi ve benzer diğer giderler ödensin veya ödenmesin gider olarak tahakkuk ettirilip deftere kaydedilir. _______________________________/_____________________________ 770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ XXX 335-PERSONELE BORÇLAR/VEYA 381- GİDER TAHAKKUKLARI XXX 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR XXX 360.01-Gelir Vergisi 360.02-Damga Vergisi 361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ XXX 361.01-Ssk İşveren Payı 361.02-Ssk İşçi Payı ______________________________/_____________________________ SSK’nun 80. maddesi son fıkrası ve GVK’nun 40. maddesi 2. bendi hükmü gereği, süresinde ödenmeyen SSK primi vergi tahakkukunda gider olarak indirilemez. Süresinde ödemeden kast edilen, yılı içinde yapılması gereken ödemedir. (Ancak burada idarenin tanıdığı bir imkan ile (GVK 174 sayılı Genel Tebliği) Aralık ayına ait sigorta primleri Müteakip yılın Ocak ayında ödenmesi halinde Aralık ayı gideri olarak kayıtlara alınabilecektir..) SSK primlerinin vadesi geçtiği halde (Beyanname verilme tarihi sonuna kadar) ödenmemesi halinde Şu kayıtların yapılması gerekir. _____________________________31/12/__________________________ 361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ XXX 368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER XXX _________________________________/____________________________ 950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER XXX 950.01-Ödenmeyen SSK Primi 951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER KARŞILIĞI XXX ________________________________/______________________________ Kurumlar vergisi mükellefleri kanunen kabul edilmeyen bu gideri beyannamelerinde ticari kara ilave ederek kanun hükmünü yerine getirirler. Gelir vergisi mükellefleri ise bu işlemi “Ticari Kardan Mali Kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirim” üzerinde yaparlar.İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler dönem sonunda ödenmeyen sigorta primlerini defterlerinin giderler toplamından indirmek suretiyle ödenmeyen sigorta primlerini ticari ve mali karın tespitinde dikkate almayıp, ileriki yıllarda ödemeyi yapınca tekrar gider kaydetmeleri gerekmektedir. Ödenmeyen sigorta primleri tahakkuk tarihinde gider kaydedildiği için kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte kazanca ilave yapılınca 950 ve 951 no.lu hesaplar karşılıklı olarak kapatılır. Daha Sonra Ödenen Sigorta Priminin Muhasebeleştirilmesi ________________________________/_______________________________ 368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER XXX 100-BANKA XXX ________________________________/______________________________ 960-İNDİRİLECEK GELİRLER XXX 960.10-GEÇMİŞ YILA AİT SSK PRİMLERİ XXX 961-İNDİRİLECEK GELİRLER KARŞILIĞI ________________________________/______________________________ Diğer taraftan 174 sayılı Gelir vergisi kanunu Genel tebliğinin “..Bu hükümlere göre SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.” Hükmü gereğince SSK primleri müteakip dönemlerde fiilen ödendiğinde gider yazılabilecektir. Tabii bu indirim defter kayıtlarında değil beyanname üzerinde olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2010
Soru :
Merhaba; Sayın Yetkili;Anonim şirketde denetim ve tam tastik sözleşmeli YMM verilen beyannamelere(kurumlar vergisi bey.-Geçici vergi bey.-KDV-Muhtasar Bey.) imza atabilirmi beyanameyi düzenleyen kısmınında ismi yer alabilirmi.Bu meslek mevzuatı açısından yasalmıdır.Yasal değilse bununla ilgili ne gibi bir işlem gerçekleştirilmelidir. Saygılarımla;

Cevap :
Sayın Kantar, VUK 340 Nolu Genel Tebliğ hükümlerine göre denetim ve tam tasdik sözleşmesi yapan YMM'ler kendi şifreleriyle e beyanname gönderebilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2010
Soru :
Tasfiyeye giren şirketin 1) 1. tasfiye dönemi (15.06-31.12) kurumlar beyanı dilekçe ekinde elden maliyeyemi verilir? e-bildirgede dönem seçemiyoruz 2)tasfiyeden önceki elden verdiğimiz kıst dönem (01.01-14.06) kurum beyanında oluşan zararı "diğer indirim ve istisnalar" bölümündemi gösteririz.dipnotta açıklama? 3)Bu kıst dönemde (01.01-14.06) oluşan zararı hangi hesapta göstermek gerekir, muhasebe kaydı nasıl olmalıdır. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Kesen, Bahsettiğiniz dönemlere ilişkin beyannameleri açıklamalarınız doğrultusunda veriniz. Kıst dönemde oluşan zararı diğer indirim ve istisnalar bölümünde gösterip dipnotlarda açıklama yapmanız yerinde bir düşüncedir. Bu zarar muhasebe kaydı olarak 580 hesapta alt hesap oluşturularak gösterilir. Danış


 

Tarih : 21.04.2010
Soru :
Bedelsiz olarak ithal edilen ticari mallarda gümrük beyannamesinde yazılan fatura bedelini 159 ile 679 hesapları kullanarak yazmak mı uygundur yada bunu hiç dikkate almayıp sadece gümrük masraflarını ve diğer ithalat masraflarını malın maliyetine yazsak mı uygundur.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın İşman, Bedelsiz olarak ithal edilen ticari malların gümrük beyannamesinde yazılı ftura bedeline, gümrük vergisi ve diğer masraflar ilave edilmek suretiyle 159 hesapta maliyet oluşturulur. Daha sonra bu maliyet stoklara giriş yapılarak gelir kaydı yapılır. Yani 153 Borçlu, 649 alacaklı olarak muhasebe kaydını yapamanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2010
Soru :
sayın hocam,geçmiş yıl zararlarını ortaklara borçlar hesabı ile kapatabilirmiyiz. çünkü 331 hesapda yüklü miktar var zararı kurumlar beyannamesinde göstermek kaydı ile ,çünkü özkaynalar ters oluyor saygılarımla.

Cevap :
Sayın Bulut, Sizin de bahsettiğiniz gibi geçmiş yıl zararları ortaklara borçlar hesabı ile kapatılamaz. 331 hesaptaki ortaklara borçlar sermayeye ilave edilerek firmanın öz kaynakları güçlendirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2010
Soru :
iyi günler,5000 Tl üzerinde olan noter mkzları ba formunda beyan edilecekmidir? önceki tebliğde noterlere ilişkin açık hüküm olmasına karşılık VUK 396 nolu tebliğde noterlerle ilgili bir açıklama bulamadım cevabınız için teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Karaca, VUK 396 nolu genel tebliğin 1.1.6 maddesinde, noterlere yönelik olarak getirilen bildirim yükümlülüğünün 2010 yılından itibaren kaldırıldığı belirtilmiştir. Dolayısıyla noter makbuları da Ba formlarında bildirilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2010
Soru :
sayın üstadım! sorumu düzelterek tekrar yöneltirsem 1-katılım bankalarına kar zarara katılma karşılığında elde edilen gelirler kurumlar vergisinden istisnamıdır.2-eğer istisna ise üzerinden kesinti yapılan vergiler beyannemede ne şekilde gösterilmesi gerekir.

Cevap :
Sayın Çakırbey, Katılım Bankalarının diğer bankalardan farkı olmayıp bu bankalardan vergi mükelleflerinin elde ettiği gelirler (ismi faiz, katılım kar payı...ne olursa olsun) muhasebe kayıtlarında gelir olarak gösterilecek, dönem sonlarında (geçici vergi dönemleri dahil) dönem kazancı içine dahil edilecek ve beyannamede matrah konusu olacaktır. Hesaplanan vergiden kesilen vergiler mahsup edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2010
Soru :
Merhaba, Kurumlar vergisi beyannamesinde cari yıl karından mahsup ettiğimiz geçmiş yıl zararı ile ilgili bu mahsubu gösteren nasıl bir muhasebe kaydı yapmamız gerekiyor ? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Şerit, Muhasebe kaydında ticari kardan ticari zararı mahsup edeceksiniz. 590 hesap borçlu, 580 hesap alacaklı olarak muhasebe kaydı yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2010
Soru :
İyi çalışmalar, Mart/2010 döneminde KDV Beyannamesinde Tecil edilen vergi ve ödenecek vergi çıkıyor.Bununla ilgili olarak KDV indirim listesi verilecek mi? Ayrıca ihraç kayıtlı satış evrakları 90 gün içersindemi verilmesi Vergi dairesine verilmesi yeterli olacakmıdır.

Cevap :
Sayın Güner, İhraç kayıtlı yapılan satışlarda vergi dairesine ibraz edilmesi gereken evraklar, dönemin indirilecek KDV listesi, GÇB noter veya YMM onaylı, satış faturası fotokopisi, ihraç kayıtlı satış yapan mükellefin imalatçı olduğuna dair kapasite raporu veya sanayi sicil belgesidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2010
Soru :
İyi günler.Bir şahıs tapudan 2006-2010 yılları arasında alış yaptığı arsaları aynı yıllar içinde satmıştır. Ancak Vergi Dairesi tarafından Nisan 2010 yılında tespit yapılmış ve 2006 yılı mart ayına resen mükellefiyet tescil edilmiştir.Geriye dönük Beyannamelerini vermemiz gerekiyor.Arsaların satışı için geriye dönük fatura kesmemiz gerekiyormu yada direk KDV beyannamesinde mi beyan edeceğiz.İşletme defteri tutacak olan mükellefimizin Arsa satışlarında KDV oranı kaç olacak.Teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Arsa satışlarında KDV oranı %18'dir. Geçmiş yıllara ilişkin olarak verilecek beyannameler VUK 371.maddedeki şartları taşıması halinde pişmanlık hükümlerine göre verilir. Şartlar ihlal edilmişse verilecek beyannameler kanuni süresinden sonra verilen beyanname konumunda değerlendirilecektir. Süresi içinde düzenlenmemiş faturalar hiç düzenlenmemiş hükmünde olup daha sonraki yıllarda faturanın düzenlenmesi ceza kesilmesine engel değildir. Bu nedenle pişmanlık hükümleri veya cezalı konumunda olan beyanlar için ayrıca fatura düzenlemeniz gerekmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2010
Soru :
Limited şirketin öz sermayesi 1.000.000,00 TL.dir.ortakların şirketten 600.000,00 TL.alacağı bulunmaktadır. Bu durumda kurumlar vergisi beyannamesinde transfer fiatlandırmasına ait bildirim yapmak gerekiyormu. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yanık, Şirketin dönem başı bilançosundaki özsermayesinin 3 katını aşan borçlanma sözkonusu ise aştığı kısım örtülü sermayedir. Bu hesaplamanın transfer fiyatlandırması ile ilgisi bulunmamaktadır. İlişkili kişilerden emsalin altında veya üzerinde alışveriş yapılması veya borçlanılması durumunda kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki transfer fiyatlandırması tablosu doldurulacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.04.2010
Soru :
Mükellef şirketin kayıp olan kullanılmamış (boş) Fatura ve Adisyonları zayi ilanı verilerek dilekçe ekinde ilgili vergi dairesine bilgi olarak iletilmiştir. İlgili vergi dairesi bu konu ile alakalı olarak TAKDİR KOMİSYONU'na başvuruda bulunmuş olup , bu başvuru neticesinde şirkete KDV ve Vergi ziyaı cezası tarh ettirmiştir. Bu konu hakkında ; a) Bahsi geçen fatura ve adisyonlar kullanılmamış boş belgeler olup , vergi tarhiyatı yapılması uygunmudur ? b) Bahsi geçen fatura ve adisyonların kaybolduğu dönemde şirketin DEVREDEN KDV'si bulunduğundan ilgili dönem beyannalerinin düzeltilmesi halinde dahi KDV ödemesi çıkmamaktadır.Yinede KDV ödemesi salınması uygunmudur ? c-)Ayrıca takdir olunan dönemlerde KDV oranı % 8 olmakla beraber , ilgili vergi dairesi KDV oranını % 18 olarak baz almıştır. Bu yanlışlığın düzeltilmesi ile ilgili izlenmesi gereken yol hakkında bilgi verilmesini rica ederim.

Cevap :
Sayın Keha, Takdir Komisyonlarının kararlarına istinaden vergi dairesi tarafından düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerine mükellfler, ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde uzlaşmaya müracaat edebilirler. Cezaları indirimli ödeme hakkını kullanabilirler. Veya aynı süre içinde vergi mahkemesine dava açabilirler. Bahsetmiş olduğunuz tarhiyatta haklılığınızı iddia etmektesiniz. Bu nedenle vergi mahkemesine dava açmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.04.2010
Soru :
Sayın danışmanım.Geçici vergi beyannameleri ile Kurumlar vergisi ile arasında fark nedinyle hata yapıldığı vakit %10 luk bir farkın tespiti yapılırken bu fark vergi matrahında mı yoksa faaliyet giderleri öncesi Brüt Kâr da mı aranır.

Cevap :
Sayın Çakmak, GVK Mük 120.maddesine göre geçici vergi incelemeleri sonucunda geçmiş dönemlere ait geçici verginin %10'unu aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde eksik beyan edilen kısım için resen veya ikmalen vergi tarh edileceği hükmü mevcuttur. Bu yasal düzenleme çerçevesinde 4.Dönem Geçici Vergi matrahı ile kurumlar vergisi matrahı arasında %10'dan fazla bir fark tespit edilirse %10'un üzerindeki kısım için cezalı vergi tarh edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.04.2010
Soru :
sayın danışmanım.geçmiş yıl zararları yıl atlandığında eğer o yıl kar çıkmış ise mahsubuna izin verilmiyor.Ancak 2005-2006-2007 yıllarında zarar etmiş bir firmanın 2008 yılında kar çıkması üzerinde 2005-2006-2007 yılında düzeltme vererek beyannamenin geçmiş yıllar zararı sütununda gösterilmediği için düzeltme ile gösterdik.Daha sonra birikmiş zararımızı 2008 yılındaki kârından düştük.Bu konu çok fazla gündeme geldiği için soruyoruz.Sadece zararların beyanda gösterilmemiş olması nedeniyle beyannameleri düzeltilmiş haliyle 2008 yılı kArından mahsubunu yapmış olmamız bir sıkıntı yaratırmı?

Cevap :
Sayın Çakmak, Kurumlar Vergisi Beyannamesinde her yıla ilişkin zarar ilgili satırlarda gösterilmek zorundadır. Zararlar, zaman aşımına uğrayacak yıldan itibaren kar beyan edildiği yılda yıl sıralaması atlanılmadan mahsubunun yapılması gerekir. Dolayısıyla, yukarıdaki açıklamaya göre beyannamelerin düzeltilerek geçmiş yıl zararlarını mahsup edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.04.2010
Soru :
sayın danışmanım.Bir mükellefin 2008 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yapılan kar dağıtımı esnasında ayrılması gereken bazı zorunlu fonlar ayrılmadan kar dağıtım tablosu düzenlenmiş.Bu durumda geçmişe yönelik nasıl bir düzeltme yapabiliriz.teşekkürler.

Cevap :
Sayın Çakmak, İlgili yılın Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ekler bölümünde kar dağıtım tablosunu düzetmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.04.2010
Soru :
MUHTASAR BEYANNAMESİNİ DÜZENLERKEN ÖDEMELERİN GAYRİ SAFİ TUTARI KISMINA; ÖDEMELERİN BRÜT TUTARINI MI YANİ SGK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDEKİ PRİME TABİ KAZANCI MI YOKSA GELİR VERGİSİ MATRAHINI MI YAZMAMIZ DOĞRU OLUR? KİMİ MÜŞAVİR GELİR VERGİSİ MATRAHINI YAZMALIYIZ DERKEN KİMİSİ İSE TOPLAM BRÜT ÜCRETİ YAZMAK DOĞRU OLUR DİYOR. BU HUSUS İÇİN BİLGİ İSTRİHAM EDERİM. SAYGILARIMLA,

Cevap :
Sayın Karagöz, GVK 96.maddesine göre vergi tevkifatına tabi işlemlere ilişkin ödemelerin gayri safi tutarı yazılacaktır. Ücretlerin ödenmesinde vergi mükellefleri bordro düzenlemek zorunlulukları vardır. Düzenledikleri bordronun gayrisafi tutarı (brüt kısmı) muhtasar beyannameye yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2010
Soru :
DECAR OTO KİRALAMA A.Ş firmasında bağımlı olarak çalışmaya devam ediyorum. ( Odaya bağımlı çalışıyorum diye bildirimde bulunmuştum) Çalışmış olduğum şirket 2010 yılında tam tasdik sözleşmesi yapmamıştır. ( Firma Önceki yıllar tam tasdik kapsamındaydı ) Vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmadan Ocak - Şubat 2010 beyannamelerini DECAR A.Ş olarak daha önce şirket adına alınan şifre ile vermeye devam ettik. Benim sorum Zeynep SÖNMEZ olarak Maliyeden DECAR A.Ş’de bağımlı olarak çalıştığıma dair ayrıca bir şifre almam gerekirmi. Mevcut şifre ile Beyannameleri vermeye devam etmelimiyim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Sönmez, Decar A.Ş. olarak şifre mevcut olduğu için ,ayrıca sizin şifre almanız gerekmez .Mevcut sifre ile Beyannameler gönderilmeye devam edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2010
Soru :
Sayın yetkili soruma cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. gerçek kişi gelir vergisi mükellefi işyerinde kullanılmak üzere ticari bir araç alıyor firma tarafından faturası adına adres olarak ta ikamet adresine kesiliyor biz bu faturayı kdv sini indirim konusu yapmadan taşıtlar hesabına kayıt ettik. yaptığımız doğrumudur ve bu faturayı ba formunda beyan edecekmiyiz.

Cevap :
Sayın Erol, İşyerinde kulanılmak üzere almış olduğunuz ticari aracın fatura adresini işyeri adresi olarak düzelttirmeniz gerekmektedir. Araçla ilgili MTV Kanunu 2.maddede binek otomobil tanımında sayılmayan ve ruhsatta da ticari araç şeklinde yazıyorsa KDV indirim konusu yapılır. Ayrıca işyerinde kullanmak üzere alınan ticari aracınızı vergi dairesine bildirmeniz gerekmektedir. Bilanço usulüne göre defter tutan gelir vergisi mükellefi müşterinizin, Taşıt faturası 5.000 TL yi geçiyor ise Ba formuna KDV hariç rakam yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.04.2010
Soru :
İyi çalışmalar dileğimle, 01/04/2009 tarihinde tasfiyeye giren Ltd.şti.için 01/01/2009-31/03/2009 dönemi için (kıst dönem)Tasfiye öncesine ait beyanname verdik.Tasfiye sonrasına ait beyannameyi(01/04/2009- 31/03/2010 olarakmı vermemiz gerekiyor. Yoksa 01/03/2009-31/12/2009 için 1.tas- fiye dönemine ait kurumlar vergisi beyan namesini bu ay içinde 24/04/2010 tarihine kadar vermemiz gerekiyor.Yardım larınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Kara, 1.Tasfiye Dönemi Beyannamesi 01.04.2009-31.12.2009 tarihleri arası 25.04.2010 tarihine kadar verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.04.2010
Soru :
Merhaba, Bugün cevaplanan 5510 sayılı yasa ile ilgi sorum herhalde yanlış anlaşıldı. Firamamız 5510 sayılı yasadan 2009 yılı için 12 aylık İPTAL ve ASIL bildirgelerini 2010 yılında vererek 12 aylık toplu olarak 2009 yılına ait 5 puanlık indirimleri 2010 yılı ödeyeceğimiz ssk priminden mahsup ettik. Benim sorum, 2009 yılında birtakım geçikmelerden dolayı 2009 YILININ 5 PUANLIK İNDİRİMLERİNİ 2010 YILI MART AYINDA SSK PRİMLERİNDEN MAHSUP ETTİK. 2009 YILI KURUMLAR BEYANNAMESİNDE BUNU NE ŞEKİLDE BİLDİRE BİLİRİZ.

Cevap :
Sayın Panya, 2010 yılının Mart ayında yapmış olduğunuz düzeltme ve mahsup işlemi için 2009 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesiyle ilişkilendirme yapılamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.04.2010
Soru :
Sayın İlgili; TUGS'a kayıtlı gemilerin işletilmesi ve devrinden doğan kazanç istisnasından yararlanmak isteyen bir A.Ş.'nin bu kazancı elde ederken yaptığı giderleri istisna kapsamı dışında elde ettiği kazançtan indiremeyeceğine ilişkin KV hükümleri mevcut. Bu durumda, beyannamede ticari kara eklenen -istisna edilmeyen işlemlere isabet eden-KKEG tutarına 740 hesaplarda kayıtlı olan -istisnaya isabet eden- giderler de eklenecek midir? Öyle ise sıralama Ticari Kar(İstisnalı+İstisnasız) + KKEG (İstisnalı+İstisnasız) - İstisna Kazancı şeklinde mi olacaktır? Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Mutlu, KKEG'ler vergi hukuku uygulamasında kurum matrahına ilave edilir. KKEG in istisnaya isabet eden kısmının ayırımının yapılması gerektiği kanaatinde değiliz. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. 4490 Sayılı TUGS Kanunu uygulaması ile ilişkili olarak Eski Kurumlar Vergisi Kanunu 69 Nolu Genel Tebliği inceleyiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2010
Soru :
Merhaba, 2009 Yılı Bilanço kapandıktan sonra mart 2010 tarihinde 2009 yılı ile ilgili 5510 sayılı kanundan doğan beş puanlık indirimden yararlandık. Bu bir yılık geliri nisan ayında vereceğimiz kurumlar beyannamesine dönemsellik gereği göstermemiz gerekiyor. Kurumlar beyannamesinde ilaveler kısmında nereye yazmamız gerekiyor veya başka bir secenek varmı.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Panya, 5510 sayılı yasaya göre SGK kurumuna borcunuz olması halinde 5 puanlık indirimden yararlanamazsınız. 5510 Sayılı yasaya gör 5 puanlık indirim mükellefler için bir gelir değildir. Bu nedenle bu konuya ilişkin muhasebe uygulaması web sayfamızın mevzuat bölümünde Odamızdan Duyurular yazılarımızın en altında bulunmaktadır, buradan yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2010
Soru :
kolay gelsin üstad serbest mes.erbabı ocak-2009 da işyeri açıp nisan 2009 da kapatıyor.aynı mükellef haziran-2009 da tekrar mükellefiyet tesis ettiriyor.şimdi anılan mükellef 2009 yılı için tek bir yıllık beyanname mi verecek yoksa kapatılan mükellefiyet için ayrı yeni mükellefiyet için ayrı yıllık beyanname mi (2009 yılı beyannamesi) verecek? ikinci bir sorum; şirketin,ortaklara borcu vardır.aynı zamanda bu ortakların da şirkete ödenmemiş sermaye borçları vardır.şimdi ortakların şirkete olan sermaye taahüt borçlarını şirketten olan alacaklarına mahsup edebilirmiyiz?

Cevap :
Sayın Uluğ, Bahsetmiş olduğunuz mükellef 2009 yılı için 2 ayrı iş olarak 2009 yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde (tek beyanname olarak) toplama yaparak beyan verecektir. İkinci sorunuzda bahsettiğiniz mahsuplaşma işlemi sözkonusu olamaz. Çünkü 2 olayın da ayrı ayrı düşünülmesi gerekir. Sermaye taahhütleri 8.000 TL nin altında ise nakden şirket kasasına, üzerinde ise banka vasıtası ile ödeme yapılır. Ortakların şirkete vermiş olduğu borç işlemlerinde de aynı işlemler yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2010
Soru :
Merhaba, Kdv iade işlemleri ile ilgili listeleri internet ortamında göndermeye başladık 01/2010 dan itibaren. kdv beyannamesine eklemiş olduğumuz satış tutarını gümrük beyannamesinin üzerindeki kurdan türk lirasına çevirip yazıyorduk.fakat vergi dairesi fiili ihracatın gerçekleştiği tarihteki merkez bankası döviz alış kuru üzerinden olması gerektiği söylendi. Bununla ilgili işlemlerimiz de yarı kaldı ihracattaki kur değerinin fiili ihraç tarihindeki kur üzerinden alınması gerektiği ile ilgili kanun,tebliğ,sirkü veya mukteza varmıdır?var ise bilgilendirirmisiniz.Bir de Kuyumcuların ba-bs formlarını düzenlerlerken 396 sıra nolu tebliğdeki" Özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi alınacaktır."ibareye göre işçilik bedelinin kdv sinın yazıldığı faturaya işçilik bedeli +kdv+altın tutarı şeklinde mi b formunda beyan edilecektir.Veya bu ibare ile kuyumculara gönderme yapılmışmıdır? yapılmamışdır? Kolay gelsin iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Yıldız, Bilindiği gibi ihracat istisnası malın yurtdışına çıktığı tarihte doğmaktadır. Dolaysıyla ihracat tutarı malın yurtdışı ediliş tarihindeki merkez bankası alış kuru esas alınarak hesaplanmalıdır. Uygulamada,ihracat bedelinde , üç ayrı döviz kurunun kullanılarak hesaplandığı sıklıkla karşılaşılmaktadır. Örneğin yapılan bir ihracat için kesilen ihracat faturası 25.5.2009 tarihini taşımış olsun, bu fatura üzerinde döviz kuru 1,45 TL, GÇB üzerinde 1,48 TL, Malın yurt dışı ediliş tarihi 2.6.2009 tarihi olduğu varsayılsın bu tarihte de merkez bankası alış kuru 1,50 olsun. Yukarıdaki açıklama uyarınca yasal defterlere ihracat bedeli olarak 601 no’lu hesaba malın yurt dışı edildiği tarihteki merkez bankası alış kuru olan 1,50 TL’yi esas alarak hesap yapılması gerekir. Ve KDV beyannamesinde de bu tutar beyan edilmelidir. Ancak bununla birlikte Faturadaki ya da GÇB üzerindeki döviz kuru esas alınarak hesaplanan ihracat bedelinin yasal deftere ve KDV beyannamesine aktarılmış olması herhangi bir vergi ziyaına sebep olmayacağından GÇB üzerindeki döviz kurunun esas alınmış olmasının bir mahsuru bulunmamaktadır. Şöyle ki: Örneğin 100.000 $ ihracat bedeli için GÇB’deki döviz kuru 1,48 Kullanıldığın da yasal deftere ve beyannameye ihracat istisnası olarak (100.000 * 1,48 =) 148.000 TL, malın yurtdışı edildiği tarih esas alınarak o tarihteki merkez bankası kuru esas alındığında ise (100.000 * 1,50 =) 150.000 TL yazılmış olacak.120 no’lu hesapta döviz cinsinden alacak tahsil edilmemişse dönem sonlarındaki değerlenmede, ya da dövizli alacağın tahsil edilip bozdurulması durumunda oluşan alacak tutarı 160.000 TL ise; 1. durumda (160.000 -148.000 =) 12.000 YTL, 2. durumda (160.000 – 150.000 =) 10.000 TL kur farkı geliri yazılacaktır. Bu durumda döviz kurun düşük alınmış olması, sonradan kur farkı geliri yazılmak suretiyle düzeltilmiş olmaktadır. Kişisel görüşümüz GÇB’lerdeki döviz kuru esas alınırsa, Vergi dairesinin incelemesi sırasında, beyanname ile GÇB üzerindeki ihracat tutarını karşılaştırdığında bir uyumsuzluğun olmadığını göstermek bakımından yararlı olacaktır. İkinci sorunuzla ilgili olarak KDV hariç işçilik ve özel matrah tutarı 5.000 TL nin üzerinde ise Ba-Bs formlarında bildirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2010
Soru :
Bir şirkette sgd primine tabi olarak bordrolu çalışmaktayım.Çalıştığım şirketin beyannamelerini elektronik ortamda göndermek için e beyanname şifresi var. samimi 2 arkadaşımın da işyeri var ufak çapta onlar muhasebelerını ve beyannamelerini kendileri düzenliyorlar.Bu şirketin şifrei ile onların beyannamelerini gönderebilir miyim bunun için aracılık sözleşmesimi yapmam gerekli

Cevap :
Sayın Özgöz, Bağımlı çalışmış olduğunuz firmanın şifresi, firmaya ait olup başka hiçbir mükellefin işlemleri için kullanılamaz. Soruda bahsettiğiniz kişiler serbest çalışan meslek mensuplarımıza müracat ederek defterlerini tutturmak ve beyannamelerini göndermek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2010
Soru :
Merhaba, Benim Sorum yurtdışından bir firmanın isim hakkını kullanmamız sebebiyle yıllık belli bir ücret ödüyoruz. Bunun Sorumlu sıfatı ile kdv ve Stopaja tabi olduğunu daha önce öğrenmiştim. Fakat Muhtasar beyannamesinde bu stopajı hangi kod da göstereceğime dair yardımlarınızı rica ediyorum. Teşekkürler...

Cevap :
Sayın İncesu, Bahsetmiş olduğunuz stopajla ilgili Muhtasar Beyannamede 141'dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2010
Soru :
SAYIN DANIŞMA BİRİMİ 05.01.2009 tarihinde tasfiyeye giren bir limited şirketim var. 01.01.2009-05.01.2009 normal dönem, 05.01.2009-31.12.2009 tasfiye dönemi olarak gözükmekte. Tasfiyeye giriş Kurumlar vergisi beyannamesini elden VD.sine verdik. Bu dönemde tasfiye girişte zararımız oluştu. Fakat 05.01.2009-31.12.2009 tasfiye dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesini internetten verirken 2009'daki normal döneme ait (tasfiyeye giriş zararı) cari yıl zararını Kurumlar vergisi beyannamesinde belirtememekteyiz. Bu durumda neler yapmamız gerekmektedir. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Çardak, 1.Tasfiye Dönemi Beyannamesinde 01.01.2009-05.01.2009 dönemi önceki dönem olarak yazılacağından bu dönemde çıkan zararınızı 06.01.2009-31.12.2009 1.tasfiye dönemi beyannamesinden mahsup edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2010
Soru :
iyi çalışmalar sayın hocam. kar dağıtım tablolarının kurumlar vergisi beyanname ekinde nasıl göstereleceği hakkında iki sorum olacaktı. 1-limited şirketin ortaklar kurul kararına istinaden 2005-2006-2007 ve 2008 yılı dağıtılabilir karlarının toplamının tamamı 2009 yılı aralık ayında ortaklara eşit olarak dağıtılıp son dönem muhtasarda sttopaj vergileri ödenmiştir.2009 yılı kurumlar vergisi beyanname ekindeki kar dağıtım tablosunda cari dönem ve önceki dönem kar dağıtım lisitesi olarak ayrıştırmış bulunmaktadır.2009 yılında dağıtmış olduğumuz önceki yıllar karlarının toplamını beyannamede ne şekilde ve hangi sutunda göstermem gerekiyor. 2-yine başka bir limited şirket 2008 yılı net karı 177.000,00tl.dir.ancak ortaklar kurul kararında karın 150.000,00tl sinin ortaklara eşit olarak dağıtılmasına kalanının 2008 yılı karlarında kalmasına karar almışlar ve buna görede 2009 yılı muhtasar vergisinde stopajlarını ödemişlerdir.sorum şöyle:karın tamamı dağıtılmadığı için 2009 yılı kurumlar vergisi beyanname ekindeki kar dağıtım tablomda aradaki fark kadar bakiye kalıyor.yaptığım işlem doğrumudur.değilse tabloyu nasıl doldurmalıyım. şimdiden çok teşekkür ederim ,saygılarımla

Cevap :
Sayın Dede, 1-2009 yılında dağıtmış olduğunuz karlara ilişkin verileri cari dönem bölümüne yazacaksınız. Önceki döneme ilişkin sütuna ise 2008 yılında kar dağıtmış iseniz, bu sütuna yazılacak aksi halde boş bırakılacaktır. 2-Karın kısmen dağıtılması ile ilgili yapmış olduğunuz işlemler doğrudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2010
Soru :
2009 yılına ait ssk primleri 2010/03ve 4.ayında ödenirse 2009 yılı gideri olarak matrahtan indirim konusu yapılabilirmi? Henüz kurumlar beyannamesi verilmedi.Ancak 4.dönem kurum gecici vergide KKEG.olarak matrah ilave edilmişti.Kurumlarda indirim konusu yaparsak % 10.lık dilimi aşarsa ilerde izah konusu olabilirmi Saygılarımla. Cevabınızı mümkünse e-posta adresimede ulaştımanızı rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Çilesiz, Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmeden önce ödeme yapıldığından sigorta primlerini KKEG olarak matraha ilave etmeniz gerekmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2010
Soru :
İyi günler diliyorum Şu anda bağımlı çalıştığım ltd. şti. 2005 - 2006 yıllarında şirketin defterini tutan smmm tarafından kurumlar vergisi beyannamelerinde sehven yapılan toplama hatalarından dolayı geçmiş yıl zararları fazla yazılmış. düzeltmeleri yaparak 2005 ve 2006 yıllarına ait düzeltme beyanlarını nisan ayında verdik. fakat 2006 yılına ait hatalı beyanda karımız 1967.00 tl iken düzeltme beyanımızda karımız 6691.00 tl.dir. aradaki bu fark için yapmam gereken muhasebe kaydı hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum. teşekkürler

Cevap :
Sayın Bakıcı, İlgili yıla ilişkin düzeltme 2010 yılı muhasebe kayıtlarında geçmiş yıl karları ve kurumlar vergisi tahakkuk kaydının tashihini yaparak yeni muhasebe kayıtlarını oluşturun. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.04.2010
Soru :
Sayın Üstadım,çalışmakta olduğum ilaç firması ürününlerinin satışını artırmak amacıyla mal fazlası adı altında ecza depolarına bedelsiz ürün vermektedir.Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturalarda önce mal bedeli belirtilmekte, sonra %100 iskonto uygulanarak mal bedeli sıfıra getirilmektedir..Bu uygulamaya istinaden verilen ürünlerin maliyetleri giderleştirilmekte ve emsal bedel üzerinden hesaplanan kdv de beyan edilerek promosyon gideri olarak kayıtlara alınmaktadır.Bu uygulamada KDV ve V.U.K. açısından sıkıntı var mıdır?Saygılarımla

Cevap :
Sayın Kaplam, Yapmış olduğunuz işlemler doğrudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.04.2010
Soru :
Sayın Üstadım, 2009/10,11 ay Ödenmemiş S.S.K Primlerini 2009/4 üncü Dönem Geçici Vergi Döneminde K.K.E.G. e ekleyerek gösterdik. Primler 2010/Mart ayında ödenmiştir. "S.S.K. primleri ödendiği dönemde giderleştirilirden hangisini anlamalıyız." Sorum Şu:2009 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesini verirken İndirillecek indirim ve istisnalar satırında gösterilerek mi beyan edilmelidir. Yoksa Ödendiği dönem 2010 olması hasebiyle 2010 Kurumlar Vergisi beyanında mı göstermeliyim. Yardımlarınız için teşekkür eder esenlikler dilerim. İbrahim CAN

Cevap :
Sayın Can, Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilmeden önce ödeme yapıldığından sigorta primlerini KKEG olarak matraha ilave etmeniz gerekmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.04.2010
Soru :
şirketimiz(ltd)ikinci el binek otosu aldı satıcı vergi mükellefi değil onun için fatura kesemedi,noterin kasko değeri üzerinden şirket kayıtlarına aldık yapılan işlem doğrumu ayrıca aylık olarak kdv beyannameleri ile verilen ba formunda araç bedelini göstermemiz gerekirmi araçın kasko değeri 10.800.-tl dır. acil olarak cevaplarsanız sevinirim teşekkürler

Cevap :
Sayın Kayalıbay, Satın almış olduğunuz taşıtla ilgili olarak alış tarihindeki Ba formuna dahil etmemiz gerekir. Ba-Bs formlarının KDV Beyannameleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.04.2010
Soru :
2005 YILINDA MUHASEN-BE HİZMETİ VERMİŞ OLDUĞUM MÜKELLEFİMİN 2005 DEFTER BELGELERİ 14/12/2006 İNCELEME İSTEMİ İLE DOSYALAR 7/02/2007 DE DENETMENE TESLİM EDİLDİ. İNCELEME SEBEBİ KREDİLİ SATIŞLARIN EKSİK BEYAN EDİLMESİ İDİ. BENİM SORUM; 2007 şUBAT.TA İNCELEMEYE ALINAN 2005 DOSYALARIMIN SONUCU 26/01/2010 DA BİTMİŞ VE 02/03/2010 TARİHİNDE VERGİ VE CEZALAR UZLAŞMA SONUCUNDA BİZE TEBLİĞ EDİLMİŞTİR. VERGİ ASLI 11.000,00-TL ANCAK 3 YILLIK GİBİ UZUN BİR SÜRE GEÇTİKTEN SONRA DOSYAMIN SONUÇLANMASI G.FAİZİ+ G.ZAMMI TOPLAMI:18.000,00-TL GİBİ YÜKSEK BİR FAİZLE KARŞILAŞILMIŞTIR. TOPLAMDA KÜÇÜK BİR ŞAHIS İŞLETMESİ TOPLAMDA 29.000,00-TL VERGİ VE CEZA TAHAKKUK ETMESİ ÇOK ACIMASIZ VE HAKSIZLIKTIR. BU KONUDA DAVA AÇMA DURUMUMUZ NASILDIR DAVA ÖRNEĞİ VAR MIDIR. TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
Sayın Ünlü, Mükellefler hakkında yapılan vergi incelemeleri sonucunda tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara vergi mahkemesinde dava açılabilir. Açılacak davada vergi mükellefinin haksızlığa uğradığının iddia ve ispat edilmesi halinde dava lehine sonuçlanabilir. Dava dilekçe örnekleri web sayfamızda mevzuat-dilekçe örnekleri içinde yer almaktadır. Sizin vermiş olduğunuz örnek olayda mükellefin uzlaşma sağlandığından bahsetmektesiniz. Uzlaşma sağlanan vergi ve cezalar için ayrıca vergi mahkemesinde dava açılamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.04.2010
Soru :
İyi çalışmalar. Emlak Komisyonculuğu işi ile uğraşan gelir vergisi mükellefi olan bir kişi 2008-2009 yıllarında aldığı 9 adet arsayı 2009 takvim yılı içerisinde satıyor. İlgili vergi dairesi bir yazı ile bu satışları beyan etmesini istiyor. Burdaki sorumuz şu; mükellef bunun değer artış kazancı olarak değerlendirmemizi istiyor, fakat ilgili vergi dairesi ve bizim görüşürümüz burda GV.kanununun 37.Maddesi gereği ticari kazanç olarak değerlendirilmesi ve arsa satışı olduğundan %18 oranında KDV tahakkuk edilmesi yönünde. 1) Bu satışlar değer artış kazancı mı ? yoksa ticari kazanç olarak mı? değerlendirilmelidir.? 2) Ticari kazanç olarak değerlendirilir ise %18 oranın KDV tahakkuk edilecek midir? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Yılmaz, Emlak komisyoncusu müşteriniz ticari kazanç mükellefi olup, GVK tivari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir. Dolayısıyla arsa satışlarında %18 KDV hesaplayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.04.2010
Soru :
İVEDİ. üstadım hayırlı gunler. 2007 yılı kurumlar vergisi beyannamesini yapariken 2006 yılından gelen geçmış yıl zararını mahsup ettık. fakat 2006 yılında kkeg yı dıkkate almadan en ut bolumde bulunan donem zararını yazmışız. doğrusu kkeg dusuldukten sonrakı 2006 yılı zararını yazmamız gerekıyordu. vergı daıresı bunu tespıt etmış. tarafımıza yazı gonderdı. 2007 yılı beyannamesını duzeltın seklınde. sımdı beyannameyı duzenlerken pısmanlık hukumlerınden yararlanabılırmıyım beyannameyı gonderırken. teşekkur ederım.

Cevap :
Sayın Salcıoğlu, VUK 371.Maddedeki pişmanlığı kesen haller oluşmamış ise gönderebilirsiniz.Vergi Dairesi düzeltme işlemini size yazı ile iletmiş ise pişmanlık hükümleri geçerli olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2010
Soru :
iyi günler.benim sorum 5811 sayılı yasa gereği yatırılan paranın sermayeye ilavesiyle ilgili.Mükellefimize 9.10 ve 11.aylarda 3 adet beyanname verdik ve ödemelerini vadesinde yaptık.30.09-31.10 ve 30.11 tarihlerinden hangisini dikkate alıcaz 6 altı aylık sermayeye ilave edilmesi gereken süreyi hesaplarken.Sermaye artışını parça parça yapmak mantıklı olmayacağı için son verilen beyannamenin tarihini mi baz almalıyız?ayrıca sicile gönderirken beyanname tahakkuklarını da eklememiz gerekiyor mu?cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Batu, İşlemlerinizi riske sokmamak için 6 aylık sürenin başlangıcını 30.09 almanızda yarar var. Çünkü 5811 Sayılı Yasa ve ilgili tebliğde varlıkların beyan tarihinden itibaren 6 ay içinde sermayeye ilave edileceği belirtilmiştir. 3 ayrı sermaye artırımı yapma yerine ilk beyan tarihini baz almanızda herhangi bir sakınca yoktur. Ticaret siciline beyanname ve tahakkuk ibrazı gerekmemektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2010
Soru :
İYİ GÜNLER BENİM SORUM MÜŞTERİMİZİN 2009/10 DÖNEM AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ KANUNİ SÜRESİNDE GÖNDERİLDİ VE ÖDENDİ %5 LİK İNDİRİMDEN FAYDALANIYOR(5510 SAYILI YASA) 1 PERSONEL O DÖNEMDE 4 GÜN İSTİRAHATLİ 1 GÜNDE ÜCRETSİZ İZİNLİ OLDUĞUNDAN İŞE GELMEDİ KURUMA VERİLEN EK:10 5 GÜN EKSİK OLARAK BİLDİRİLDİ EK:10 EKİNE KONULAN BELGELERDE RAPORU EKLEMİŞ ÜCRETSİZ İZİN BEYAN YAZISINI UNUTMUŞUZ ŞİMDİ SGK MÜDÜRLÜĞÜ BİZDEN 1 GÜNLÜK 2009/10 DÖNEMİNE EK BİLDİRGE VERMEMİZİ YAZI İLE İSTEDİ.... BURADAKİ SORUM 2009/10 DÖNEME 1 GÜNLÜK EK BİLDİRGE VERDİĞİMİZ ZAMAN O DÖNEMDE YARARLANDIĞIMIZ %5 LİK İNDİRİM ORTADAN KALKARMI YAKLAŞIK (1500 TL.)KAFAM KARIŞTI ARAŞTIRDIM KİMİ KALKAR İPTAL OLUR KİMİ İPTAL OLMAZ DİYOR NE YAPACAĞIMI BİLEMİYORUM BENİ ACİL BİLGİLENDİRİSENİZ SEVİNİRİM.SAYGILAR İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yapılan ek prim belgesi ile düzeltmenin % 5 lik işveren hissesi indiriminden faydalanma şartlarını ortadan bir husus bulunmamaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.04.2010
Soru :
Sayın danışman Sorumuz Tasfiye halinde bir firmanın 2009 kurumlar beyanı hk. Şöyleki; Soru 1- Şirket 2009 10.ayda tasfiyeye girdi.Tasfiye giriş dönemine ait bilanço gelir düzenleyip (01/01/2009 -31/10/2009 )kurumlar beyannamesini elden gönderdik, tahakkuk fişini aldık. Şimdi 01/11/2009-31/12/2009 döneminin kar zararını çıkardık ve beyannameyi göndermek istiyoruz. Bu dönem kar çıktı. Ancak beyannamede 01/01/2009/ 31/10/2009 dönemina ait zararı mahsup edebileceğimiz satır yoktur. Dönemin tamamını 01/01/2009-31/12/2009 olarak birleştirip verebilirmiyiz? Soru 2- Beyannameyi doldurduğumuzda geçmiş dönem bilgileri olarak 2008 yılı bilgilerinimi, yoksa 01/01/2009 -31/10/2009 tarihindeki bilanço ve gelir tablosu bilgilerinimi ekleyelim.01/01/2009- 31/10-2009 bilgilerini geçmiş dönem bilgilerine yazarsak beyannameyi elden verdiğimiz için ileride uyumsuzluk tesbit edildi diye düzeltme istenebilirmi? Cevabı e-posta adresimede gönderebilirseniz memnun olurum. Saygılarımla

Cevap :
Satın Çilesiz, Beyannamedeki geçmiş yıl zarar satırlarından herhangi birine bahsetmiş olduğunuz zararı yazıp kardan mahsubunu yapın, ancak zararı hangi satıra yazmış iseniz bilanço dipnotlarında bu konuyu açıklayınız. Geçmiş yıl dönemi olarak bahsetmiş olduğunuz tarih aralıklarını (01.01.2009-31.10.2009) yazın. Yine bu hususu da dipnotlarda belirtin. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2010
Soru :
A.Ş iz.Damga vergisi mükellefiyetimiz mevcut.Her ay beyanname boşta olsa vriyoruz.Bugüne kadar damga vergisi defteri 2009 dahil ara tasdik edilmişti.Fakat bu yıl ara tasdik yapılması atlanmış.Şu anda ara tasdik yapılabilir mi yapılmazsa ne gibi sakıncaları ve cezaları var?vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederiz.

Cevap :
Sayın Yılmaz, DV defteri Damga Vergisi Kanununa göre tutulması gereken bir defterdir. Tasdik usulü ise VUK a göre defterlerin tasdiki hükümlerine tabidir. Dolayısıyla 2010 yılında tutacağınız DV defterini süresiide tasdik etmediğiniz anlaşılmaktadır. Bu işlemin vergi idaresi tarafından tespiti halinde gerekli cezalar kesilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2010
Soru :
Değerli Üstadım, .... Ltd.Şti. dışarıya bay ve bayanlara tığ işi, baskı işi, T-shirt temizleme işi yaptırıyor. Bu kişiler esnaf muafiyetinde. Bunlara ödeme yaparken gider pusulası düzenliyoruz. Bu tür ödemelerin Muhtasar Beyannamedeki Ödemelerin türü kodu kısmına hangi kodu işaretlememiz doğru olur. Bilgi verirseniz memnun olurum. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Karagöz, GVK 9.maddesine göre esnaf muaflığından yararlananlardan alınan mal ve hizmetler için yapılan tevkifatlarda muhtasar beyannamedeki ömelerin türü kodu bölümüne 145 yazılacaktır. (Türü kodu bölümüne tıkladığınızda ödemelerin kodları açıklamalarıyla beraber ekrana gelmektedir) Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2010
Soru :
İddaa bayilerinin muhasebe sistemleri ile ilgili bilgi almak istiyorum. KDV vergisine tabiler mi değiller mi?Sadece iddaa oyunu oyanıyor onun dışında herhangi bir ticari faaliyetleri yok. Birde beyan etmeleri gereken gelirleri neye göre belirleniyor.Bağlı oldukları yerden herhangi bir gelir belgesimi alıyorlar bununla ilgili genel bir bilgi verirseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Elveriş, Şans oyunları bayisi olan mükellefler KDV özel matrah şekline tabi olarak işlem yaparlar. Dolayısıyla bayiliklerin dışında bir mal ve hizmet satışı olması halinde KDV mükellefiyeti ve KDV beyannamesi verme mükellefiyetiniz doğacaktır. Gelirin beyan edilmesi, geçici vergi beyannamesi ile 3 aylık dönemler halinde yapılacaktır. Makinadan aldıgınız haftalık bakiye raporunda bayi komisyonunu gelir olarak kaydediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2010
Soru :
Sayın İlgili, Durum; 2 mükellefimle, iletişimim koptu, bize bilgi/belge gelmiyor (işyeri adreslerinde yoklar, bildiğim kadarıyla tic.faaliyetleri bitti), ücret alacaklarımız da var. Biz, 2009 dönemi (yıllık bey. dahil) ilgili beyannameleri verdim. 01/01/2010 sonraki döneme ait işlem yapmayacağımı bildirmiştim/mail.. Sorularım : 1- Bu v.b. durumlarda öncelikle sıkıntı yaşamamam için yapmam gerekenler nelerdir ? 2- Bu durumda olan mükelleflerin, belge/defterlerini, ilg. vergi dairesine teslim etmem gerekir mi? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Kadız, Müşterinizin bilinen adresine şözleşmenizi tek taraflı fesih ettiğinizini bildirin.Belli bir süre vererek Defter ve belgeleri almasını tebliğ edin. Gönderdiğiniz yazı tebliğ edilemez ise müşterinizin bağlı olduğu vergi dairesine durumu bildirip defter ve bellgeleri alırlarsa teslim edin. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2010
Soru :
kolay gelsin efendim sadece 3 aylık muhtasar beyannamesini düzenleyip gönderdiğim bir derneğe serbest meslek makbuzu düzenlemelimiyim eğer düzenleyeceksem makbuzda kdv hesaplayacak mıyım? (derneğin kdv mükellefiyeti yok) kdv hesaplamayacaksam bunu sorumlu sıfatıyla ben mi beyan edeceğim?

Cevap :
Sayın Uluğ, Derneğe düzenleyeceğiniz serbest meslek makbuzunda gelir vergisi stopajını göstermek ve KDV hesaplamak zorundasınız. Derneğin KDV mükellefi olup olmaması önemli olmayıp sizin KDV mükellefi olmanız yeterlidir. Dernek gelir vergisi stopaj mükellefiyeti açtırmak zorundadır. (Yapacağı kira, ücret ve serbest meslek ödemelerinden dolayı zorunludur.) Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2010
Soru :
ilk defa gmsi beyanında bulunmak isteyen mükellefimin elinde veraset ilamı bulunmaktadır. Vergi dairesi ise mükellefiyet tesisi için tapu istemektedir. Veraset ilamı ile gmsi mükellefiyet tesisi mümkün değil midir. Yasal dayanağı nedir. Kaynak ta bildirirseniz sevinirim.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Erelmas, Vergi dairesi isteğinde haklıdır. Çünkü Veraset ve İntikal Vergisine konu olan bir taşınmazın veraset ve intikal vergisi ödendikten sonra mirasçı veya miraşçılar adına ilgili taşınmazlar tapuda tescil ettirilir. Tapuda bireysel tescil olmadığı hallerde sözkonusu taşınmazdan elde edilen kira gelirleri mirasçı sıfatı ile ölen kişi adına beyan edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2010
Soru :
İyi günler.Mükellefiz olan bir şirketin 2009 yılı kira tutarları muhtasar beyannamelerinde bankaya yatandan fah düşük gösterilmiş.2010Nisan ayında tüm 2009 muhtasar beyannamelerine düzltme verdik.Geçmiş yıl kira farklarını bu yıl ki kayıtlarımda nasıl giderleştirebilirim.Hangi hesabı kullanmam doğru olur teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Sorunuzda bahsettiğiniz kira giderleri farkları, geçmiş takvim yılına ait olduğundan dönemsellik ilkesine göre, bu takvim yılı KKEG olarak muhasebeleştirebilirsiniz veya ilgili dönemlerde muhtasar beyannamelerde, geçici vergi beyannamelerinde düzeltme yapmanız gerekir. Kurumlar Vergisi Beyannamesini düzeltilmiş haliyle vermelisiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2010
Soru :
İyi günler diliyorum. Şu anda bağımlı olarak çalıştığım şirkete vergi dairesinden 2003 yılı zararını 2004 yılı beyannamesinde gösterilmediğinden 2005 yılından mahsup edemeyeceğimizi belirten tebligat yapıldı. Bundan dolayı 2004 ve 2005 yıllarına düzeltme beyanı vereceğiz. 2005 yılından 2003 zararını düşemediğimizden (kardan zarar mahsubu yapamadığımızdan) dolayı kar çıkmakta ve vergi çıkmaktadır. 2003 - 2004 - 2005 yıllarında defterimizi tutan meslek mensubu mali müşavirin çıkacak vergi ve cezalardan dolayı mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumluluk açısından sorumlumudur. Ne gibi bir yol takip etmeliyim. bilgi vermenizi rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Bakıcı, Meslek mensubunun müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulabilmesi için mükellef hakkında vergi incelemesi yapılması, vergi inceleme raporunda inceleme elemanının meslek mensubunun müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu belirtmesi halinde ilgili meslek mensubu hakkında Oda yönetim kurulunca disiplin kovuşturması yapılır. Bu süreci beklemeksizin çıkacak vergi ve cezalardan dolayı meslek mensubunun sorumluluğunu iddia ederek hukuk mahkemelerinde dava açılabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.03.2010
Soru :
Konu:Limited şirket otaklarına ödenecek Ücret veya Huzur hakkının ticari kazancı nedeni ile GV. Beyannamesin de vergilendirmeye konu mu? 1-Limited şirket ortaklarından biri ticari kazancı nedeni ile (farklı bir ticari faaliyeti nedeni ile şahsi mükellefiyeti var)ayrıca Gelir Vergisi Beyannamesi vermekte. Limited şirketinden elde ettiği ücret veya huzur hakkı nedeni ile elde ettiği kazancı Gelir vegisi beyannamesine dahil etmesi gerekir mi? İlginize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ulu, Şirket ortaklarının almış oldukları huzur hakları ücret geliri olup, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine tabidir. Ticari kazancından dolayı gelir vergisi beyannamesi vermeleri halinde birden çok işverenden alınan ücret gelirleri olması halinde, birinci işverenden sonraki işverenlerden almış oldukları ücret gelirleri 2009 için 22.000 TL yi geçiyorsa yıllık beyannameye dahil edilecektir. Huzur hakkının dışında başka ücret geliri yoksa (tek işverenden alınan) beyannameye dahil edilmeyecektir. (GVK 89) Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2010
Soru :
Bayisi olduğumuz yurtdışı firmadan alacağımız mal yurtdışı adresine teslim edilecek ,Türkiye sınırlarına girmeyen malın faturası yurtiçinde yerleşik bir firmaya kesilecektir.1- Sözkonusu işlem Transit Ticaret midir,2-Buişlemde alış ve satış belgelerinin KDV beyanında durumu nedir,3-Yine bu işlemle ilgili Ba ve Bs bildiriminde bulunmaya gerek varmı değerlendirmenizi rica ederim

Cevap :
Sayın Sezer, Örneğinizde bahsettiğiniz işlem mal tesliminin yurt dışında olması nedeniyle transit ticaret işlemi olup KDV Beyannamesinde gösterilmeyecektir. Ancak düzenlenen fatura Ba-Bs formlarında bildirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
Acentelik yapan ltd şirketi bordrolu personelinden araçını kiralarsa tevkifat yapılabilmesi için kira bedelinin belirli bir tutarın üstündemi olmalı yoksa her halukarda kdv2 ile beyanmı etmek gerekiyor. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Çakır, Anlaşma yapılan brüt kira bedeli üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapılacak, ayrıca brüt kira bedeli üzerinden %18 KDV hesaplayarak 2 nolu KDV beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilip ödenecek, 2 nolu KDV beyannamesiyle beyan edilen bu tutar 1 nolu KDV beyannamesiyle indirim konusu yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
Kereste imal ve ticareti yapan firma aktifine dahil etmek üzere bina inşa edecek.Bu inşa ediecek binanın kerestesini kendi ürettiği keresteden kullanacaktır.Bu durumda:a-burada kullanılan kereste için fatura düzenlenecek mi?b-eğer fatura düzenlenecek ise 5.000.- ve üzeri fatura bedelleri ba-bs'de beyan edilecek mi?

Cevap :
Sayın Düzmen, Ticari işletmeler, aktiflerinde kayıtlı olan ticari mal, mamul, yarı mamul ve ilk maddeleri sış dışında işletmelerde kullanmaları halinde ilgili hesabı alacaklandırarak gider hesabını borçlandırmak suretiyle muhasebe kaydı yaparlar. Sizin örneğinizde stoğunuza kayıtlı keresteleri fabrika binasının inşaatında kullanmanız halinde (150-153) hesap alacak, 258 hesap borçlandırılarak yatırımın maliyetine atılır. Bu işlem için fatura düzenlemenize gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
Oda üyesiyim, Muhasebesini tuttuğum Ltd.Şti, Üyesi bulunduğu Yurtdışındaki Karton Sanayicileri Birliği 2010 Yılı forum seminerine katılmış olup seminer katılım bedeli olarak 4.000EU'luk fatura tarafımıza kesilmiştir. 1- Kesilen fatura kayıtlara fatura tarihindemi yoksa ödemenin yapıldığı tarihtemi alınacaktır.(Banka Havalesi ile ödenecektir.(Fatura Tarihi-22/02/2010 Ödeme:16/03/2010) 2- Fatura "EUROPEAN CARTON MAKERS ASSOCIATION" adlı kuruluş tarafından kesilmiştir fatura ile ilgili olarak sorumlu sıfatıyla KDV beyanı veya Stopaj Beyanı yapmama gerek varmı,Yoksa hizmetten yurtdışında yaralanılmış olmasından dolayı KDV ve Stopaj uygulanmayacakmı. İyi Çalışmalar ve Kolay gelsin. ALİ SİPAHİ S.Muhasebeci

Cevap :
Sayın Sipahi, Muhasebe kayıtlarına faturalar üzerlerinde yazılı fatura tarihi dikkate alınarak kaydedilir. Hizmetten yurt dışında faydalanıldığı için sorumlu sıfatıyla KDV ve gelir vergisi stopajı sözkonusu değildir. Ayrıca Şubat ayı Ba formuna da bu faturanın yazılacağını hatırlatırız. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
vergi mükellefi olmayan kişiye tevkifata tabi tutularak yapılan kira ödemelerinden brüt tutarı 5000 tl yi aşan ödemeler ba formu ile beyan edilecek mi?

Cevap :
Sayın Özkan, Ba formlarına 5.000 TL ve üzerindeki tüm mal ve hizmet alımları ve giderler yazılacaktır. Dolayısıyla bahsettiğiniz brüt kira ödemeleri 5.000 TL yi aşıyorsa Ba formuna yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
31.12.2009 tarihinde tasfiyeye giren şirketimiz için k.vergisi beyannamesini 2 defa (Tasfiyeye giriş beyananmesi ve normal k.v.beyannamesi) vermemiz gerekirmi? Teşekkürler.İyi Çalışmalar...

Cevap :
Sayın Şahin, Tasfiyeye giriş beyannamesi ile 2009 vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin ayrı ayrı vermeniz gerekmektedir. Ancak sizin Tasfiyeye giriş beyannamesi ile vergilendirme dönemi aynı tarihe isabet ettiğinden dolayı tek bir beyanname verilmesi suretiyle işlemlerinizin tamamlanacağı kanaatindeyiz. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.03.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. 1) Gerçek usülde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, döneminde stopaj kesintisi yapmamışsa muhtasar beyanname vermek zorundamıdır? 2) Vermek zorunda değilse, beyan vermeyeceğini dilekçe ile bildirmek zorundamıdır? 3) E beyan gönderirken muhtasar beyannamenin ilk sayfasında sistem bize bundan sonraki dönemde beyanım olup olmadığını soruyor. Stopaj kesintisi olacağı düşüncesiyle 'Beyanım Var' ı işaretlersek ve gelecek dönemde stopaj kesintisi olmamışsa beyan ya da dilekçe verme zorunluluğu doğacakmıdır?

Cevap :
Sayın Karadeniz, GVK 94.maddesine göre nak ve hesaben ödeme olması halinde gelir vergisi stopajı yapılır ve kesilen vergiler vergi sorumlusu tarafından muhtasar beyannameyle beyan edilip ödenir. E- beyanname sisteminde belirtildiği üzere bir sonraki ayda vergi kesintisi olmayacak ise ilgili bölüm işaretlenir. Bu durumun ayrıca dilekçe ile bildirilmesine gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.03.2010
Soru :
Sayın üstadın benim sorum 2 tane Faliyet konusu sadece poliçe kesen Sigorta şirketimizin 1- Kdv mükelefiyeti açtırmadık ve kdv beyannamesi vermiyoruz vermeye gerek varmı 2- Genel alışlara istinden BA formu veriyoruz Bs formu vermeye gerek varmı Bs formu vermiyoruz.

Cevap :
Sayın Çelebi, Sigorta şirket müşteriniz BSMV mükellefi değilse KDV mükellefiyeti açtırmak zorundadır. 396 Nolu VUK Genel Tebliğine göre sigorta poliçeler Bs formuna yazılmayacaktır. Gider komisyon belgeleri ve faturalı mal satışları formlara yazılacaktır. Ba formuna da giderler, mal ve hizmet alımları yazılacaktır. (5.000 TL lik lin üzerinde olanlar) Danışma Birimi


 

Tarih : 26.03.2010
Soru :
Selamlar, Müşterimize, 25.11.2009 tarihinde düzenlediğimiz faturayı müşterimiz hiç kayıtlarına almadan bize Kasım 2009 beyannamesini verdikten sonra geri gönderiyorlar. Hocam faturayı 01.12.2009 da 600 (B),191 (B), 120 (A) şeklinde muhasebelştiriyorum.(191 hesabı satış işlemi gerçekleşmediği için, 391 (B) yerine 191 (Satıştan iade) Kdv kullanıyorum. Sizce bu kayıt doğrumudur. Faturayı 01.01.2010 ters kayıtı yapsaydım nasıl muhasebeleştirmem gerekirdi. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Polat, TTK'ya göre alıcılar satın almış oldukları mal ve hizmetlere ilişkin faturaya 8 gün içinde itiraz edebilirler. Malları alınan irsaliye ve faturaya göre muhasebe kayıtlarına dahil ederler. Karşılıklı anlaşmayla alıcının malı iade etmesi halinde irsaliye ve iade faturası düzenlemek zorundadırlar. Muhasebe kaydını da takvim yılı geçtiğinden alış kaydı gibi 153 borçlu, 191 Borçlu, 120 Alıcılar Alacaklı olarak yapacaksınız. Düzeltme kaydı yapmanız gerekecek ise ilgili takvim yılında yapmalısınız. Not: İade faturası kesilmediği takdirde Cari hesap tutarı da dikkate alınarak Bs formunu düzeltmeniz gerektiğini hatırlatırız. Danışma Birimi Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2010
Soru :
Sayın Danışman internet ortamında gönderdiğimiz ve herhangi ücret almadığımız gmsi beyanlarına serbest meslek makbuzu düzenlenecekmiyiz iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Demir, Ücret tarifemize göre 15+KDV ücret almanız ve serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerekir (Stopajsız). Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2010
Soru :
FİRMAMIZ 2003 YILINDA ZARAR 2004 YILINDA KAR ETMİŞ 2005 VE 2006 YILARINDA DA ZARAR ETMİŞTİR. 2004 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE 2003 ZARARINI MAHSUP ETMEDİM İLGİLİ YIL ZARARINI (2003)2007 YILI KARINDAN 2005 VE 2006 YILI ZARARLARI İLE BERABER MAHSUP ETTİM.İLGİLİ VERGİ DAİRESİ 2003 YILI ZARARIMI 2007 YILI KARIMDAN MAHSUP EDEMEYECEĞİMİ BU NEDENLE DÜZELTME BEYANNAMESİ VERMEM GEREKTİĞİNİ BELİRTMEKTEDİR.KONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE ÖNERİNİZ NEDİR. İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

Cevap :
Sayın Özgür, Kazancın yetersizliği nedeniyle zararınızın indirilememesi halinde, izleyen beş yıl içerisinde indirim konusu yapılması mümkündür. Bu süre içerisinde de indirim konusu yapılamayan zararlar, artık indirilemez. Ancak zararınızın doğduğu dönemi takip eden takvim yıllarında kazanç elde edildiği halde geçmiş yıl zararının mahsup edilmemesi halinde 5 yılı aşmasanız dahi mahsup imkanınız ortadan kalkmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.03.2010
Soru :
08.03.2010 tarihinde sormuş olduğum soruma idanışma biriminden aşagıdaki cevabı aldım: Sayın Yüksel, Ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükellefi, işletmesine kayıtlı gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verirse fatura düzenleyerek (%18 KDV li) bu işlemi muhasebe kayıtlarında gösterir. Bu gelir için ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanmaz. Ancak işletmesine kayıtlı olmayan şahsi gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verirse bu işlem işletmenin kayıtlarında gelir olarak gösterilmez. Kiracı, bu kira ile ilgili gelir vergisi stopajı hesaplayarak tevkifat yapar. Dolayısıyla burada tevkif suretiyle vergilendirilmiş GMSİ hadleri aşması halinde ticari kazançla birleştirilerek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilir ve kesilen stopajlar hesaplanan vergiden mahsup edilir. Sizin durumunuz yukarıda açıkladıklarımızdan hangisine giriyorsa işlemi ona göre yapınız. Danışma Birimi 23.03.2010 tarihind Sayın Eray Sahinin sorusuna verilen cevapta ise ticari geliriyle ,22000 tl yi aşmadığı halde işyeri kira gelirinin toplanarak beyan edilmesi gerektiği yazılı...oysa benim cevabımda GMSİ nın hadleri aşması halinde beyan edileceği yazılı.arada bir çelişki var..Acilen açıklama getirilmesini rica edeceğim. Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Yüksel, 23.03.2010 tarihinde Eray Şener üyemizin sormuş olduğu sorunun cevabı sizinkiyle aynı. Vermiş olduğumuz cevap aşağıdadır ve tezatlık sözkonusu değildir. Danışma Birimi "Örneklerde vermiş olduğunuz kazançlar vergiye tabi gelirlerdir. Dolayısıyla GVK 86-1/c maddesine göre toplama yapılıp 2009 için limit olan 22.000 TL yi aşıp aşmadığına bakacaksınız. Yukarıda vermiş olduğunuz örneklerdeki tutarlar 22.000 TL yi aştığı için tamamı yıllık beyannameyle beyan edilecektir."


 

Tarih : 24.03.2010
Soru :
A.Ş. ortaklarının aldıkları kar payları için Yıllık gelir vergisi beyannamesini menkul sermaye iradı için vereceğin. Şirket ortakları a.ş. ten aldıkları kar payları için menkul sermaye iradının türü ne olmadır? 606- hisse senetleri kar payları veya 605 Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı seçenekleri var. Hangisini seçmeliyim?

Cevap :
Sayın Mürseloğlu, Sorunuzun cevabında kullanacağınız kod 606 olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.03.2010
Soru :
kolay gelsin efendim ev sahibinin, kiraya verdiği evi ipotek göstererek başka ihtiyaçları için almış olduğu kredinin faizlerini sözkonusu kiraya verdiği eve ait gmsi beyannamesinde indirim konusu yapabilir mi?

Cevap :
Sayın Uluğ, Bahsetmiş olduğunuz kredi faizlerini yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2010
Soru :
iyi günler, bir turizimci müşterim mail order sistemi ile satış yapmaktadır şöyleki; erken rezervasyon uygulaması neticesinde şirket hesabına mail order sistemi(internetten k.kartı ile ödeme) ile para gelmektedir. şahıslar hangi otelde konaklayacaksa oradan rezervasyon yapılmakta dolayısı ile otel de konaklamanın yapılacağı zaman fatura kesmektedir havale bu aysa konaklama 2 yada 3 ay sonra olabiliyor. sorum şudur: benim müşterimin hesabına mail order ile para yatıyor ama konaklama sonraki aylarda oluyor otele peşin ödeme yapsa bile otel hizmet itfası olmadığı için fatura kesmiyor KDV beyannamelerini verirken sürekli uyarıyor k.kartlı satış var diye şimdiden fatura keserse giriş olmadığı için yüksek karlar çıkacak kesmese maliye sorun çıkaracak siz ne yapmamızı önerirsiniz

Cevap :
Sayın Elveren, Konunuzun çözebilmeniz için Maliye Bakanlığının bu konuya ilişkin düşüncesinin değişmesi gerekir. Çünkü Maliye Bakanlığı kredi kartı ile yapılan satışlarla ilgili KDV Beyannamesindeki bölüme sadece ilgili aydaki kredi kartlı satışların yazılacağı düşüncesindedir. Bu konuda size mevzuat yorumu yapmakta zorlanmaktayız. Yapacağınız işlem konusunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep ederek, mukteza hükümlerine göre hareket etmenizi tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2010
Soru :
merhaba sayın danışma birimi iki sorum olacaktı; 1-şirket 12 ocak 2010 tarihinde kurulmasına ve şirketin ocak ba-bs formları yasal süresinde verilmesine rağmen gelir idaresinin e-beyannama sayfasında ocak 2010 dönemi ba-bs formlarında "12-2009 dönemi ba-bs formları verilmemiştir"diye bir uyarı mesajı var.şirket 2010 da kurulmasına rağmen bu uyarı mesajı niye?yardımcı olursanız sevinirim. 2-bir seminerde istanbul verdi daire başkanlığı vergi grup müdürü "beyannameye ait damga vergisini gider yazamassınız" dedi.bütün arkadaşlar çok şaşırdık.bugüne kadar hep kdv beyannamesi olsun diğer beyannameler olsun beyannameye ait damga vergisini gider yazardık.sorum şu; bunun yasal geçerliliği var mı ve aynı şekilde ticari kazanç sahipleri de mi bu damga vergilerini gider yazamaz?

Cevap :
Sayın Uluğ, Birinci sorunuza ilişkin sistemin bu uyarıyı neden verdiğini 444 0 435 nolu e beyanname teknik hizmetlere sorunuz. İkinci sorunuz, bahsettiğiniz şahsın yasayı yorumlaması kendini bağlar. Yapılan yorum dar ve hazineci bir yorumdur. Oysa GVK 40.maddesinde ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler arasında damga vergisi giderleri de sayılmıştır. (GVK 40/6) Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2010
Soru :
İyi günler.Bilançoya tabi 1.sınıf mükellefim 5811 VB yasasından yaralansı.Bunla ilgili 2500 TL vergi ödedi.2009 Gelir tablosunda Diğer gider ve zaralarda yer alıyor şuan ticari karımız 6900 TL dir.2009 yılı Yıllık gelir Vergisi beyannamesini internetten gönderirken beyannamade istisna edilen kazançlar bölümünde 2500TL yi gösterdik.Beyannamede kar a nasıl ilave edeceğiz.Hangi sütunda göstermeliyiz.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Bilançoya tabi şahıs işletmelerinde 5811 Sayılı yasaya istinaden ödenen vergi işletmenin ticari hesabından ödendiyse kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebe kayıtlarında gösterip yıllık gelir vergisi beyannamesinde bu tutarı kazanca ilave edeceksiniz. (Matraha ilave edeceksiniz). Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2010
Soru :
merhaba ticari kazanç ve kira gelirinin birlikte edinildiği durumlarda verilecek beyanname hakkında bi sorum daha olacaktı..ama öncelikle gelir idaresi başkanlığının çıkarmış olduğu BEYANNAME DÜZENLEME REHBERLERİNİN örnek bazında çok yetersiz olduğunu düşündüğümü sizlerle paylaşmak isterim.. 1.SORUM,basit bir soru yalnız dediğim gbi çok farklı cevaplar aldığım için yne size danışmak istedim...mükellefin kazancı 50000tl,ve işyeri kira geliri 15000..beyannameye dahil edilirmi? 2.SORUM,mükellefin ticari kazancı 2200 işyeri kira geliri 20000,bu durumda işyeri kira geliri dahil edilirmi?.. yardımlarınız için teşekkür ederim..

Cevap :
Sayın Şener, Örneklerde vermiş olduğunuz kazançlar vergiye tabi gelirlerdir. Dolayısıyla GVK 86-1/c maddesine göre toplama yapılıp 2009 için limit olan 22.000 TL yi aşıp aşmadığına bakacaksınız. Yukarıda vermiş olduğunuz örneklerdeki tutarlar 22.000 TL yi aştığı için tamamı yıllık beyannameyle beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2010
Soru :
iyi günler sorum yıllık gelir vergisi beyanı hk.35.000 tl ticari kazanç 20.000 gmsi geliri buluna mükellef 2009 yılında tam mükellef kurumdan aldığı gayrisafi tutarı istisna düşülmeden 19.000 tl yi beyan edecek mi ? bu durumlarda gelir unsurlarının toplamı üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekir teşekkürler

Cevap :
Sayın Tuğrul, Bahsetmiş olduğunuz gelir unsurlarının GVK 86/1-c maddesine göre tamamı toplanarak beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.03.2010
Soru :
halen staj yaptığım firmamda SMMM ruhsatı almaya hak kazandıktan sonra bordrolu meslek mensubu olmak istiyorum. sitede aradım bulamadım.acaba bordrolu meslek mensupları aidat veriyorlar mı. ve çalıştığım firmanın yan kuruluşu da var.onun da beyannamelerini verebilir miyim?

Cevap :
Sayın Çakar, Odamıza kayıtlı tüm üyelerimiz yıllı aidat ödüyorlar. Sadece SGK lı olarak çalıştığınız işyerinin beyannamelerini verebilirsiniz. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 22.03.2010
Soru :
Sayın İsmmmo yetkilileri, Benim sorum şu şekildedir. 2009 yılının Eylül ayında İstanbul İstinye merkezli bir Kanarya Sevenler Derneği Kurduk.Dernek gelirimiz olmadığı içinde kurucu üyelerimizden birinin istinyedeki tek katlı boş bir dairesini dernek merkezi olarak gösterdik ve tabela astık.Kurucu üyemiz derneğimizden herhangi bir kira geliri almamaktadır.Dernek olarak bir kira ödemesi yapılmadığı ve dolayısıyla kayıtlarda böyle bir gider gözükmediği için stopaj yükümlülüğümüz olmadığını öğrenmeiş bulunmamaktayız.Ancak kurucu üyemizin kira almasa bile emsal kira bedeli üzerinden beyanname vermesi gerektiği ni öğrenmiş bulunuyoruz.Fakat 2009 yılının son 4 ayı için kira geliri alınmadığı halde belki istisna yada hadlerin altında kalıyoruz diye tereddütte kaldığımızdan hala kurucu üyemiz için kira geliri beyannamesi verip vermeme konusunda tam bir bilgiye sahip değiliz. 2009 yılı için kurucu üyemiz emsal kira bedeli üzerinden beyanname vermelimidir İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla Zeynel Gültekin

Cevap :
Sayın Gültekin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 73. Maddesine göre Derneğinizin bulunduğu yerin mal sahibi , kira almasa da emsal kira bedeli üzerinden Gelir Vergisi beyannamesi verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.03.2010
Soru :
iyi günler, Bazı müşteriler muhasebe kayıtlarını kendi bünyelerinde yapmaktadırlar ve beyannameleride kendileri hazırlamaktadırlar.Bu tür müşteriler sadece e-beyanname gönderme hizmeti istemektedirler. Bu tür müşterler için, 1- müşteri ile sözleşme yapmak gerekirmi? 2- Sözleşme yapmak gerekirse asgari ücret tarifesinde hangi ücreti baz almalıyız?

Cevap :
Sayın Bilgir, Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile KV mükelleflerine ilişkin e beyannameleri gönderme yöntemi ile (postacılık) gönderemezsiniz. Bu tür beyanname gönderilme şartları VUK 340 ve 346 nolu genel tebliğlerde belirtilmiştir. Konuya ilişkin özet bilgiye 2010 Mali Rehberimizin beyanname imzalatma zorunluluğu bölümünden yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
Musabesebesini tutmakta olduğum 2.sınıf firma 2009/06 da kapatıldı.O güne kadar gerekli beyanları e ortamda verdim.Tüm evraklar mükellefe verildi.Sorum YILLIK gelir vergisi beyanı ile ilgili: mükellefe ulaşamıyorum 2009 yıllık beyannameyi sözleşmeme istinaden (elimdeki bigiler doğrultusunda)yollamak zorundamıyım.

Cevap :
Sayın Kahvecioğlu, Öncelikle müşterinizle yazılı bir sözleşme olması zorunluluğundan hareket ederek, müşterinin aylık, 3 aylık ve yıllık beyannamelerini göndermeniz için size ulaştırılan evraklara göre sözkonusu beyannameleri elektronik ortamda göndermek zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
Gayrimenkul alım satımı işiyle iştigal eden gerçek usulde 2.sınıf işletme defteri tutan mükellefim bulunmaktadır.Almış olduğu arsaları yıl içerisinde satmaktadır.İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin satışı katma değer vergisinden istisnadır.Ancak iktisadi işletmelerin aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışı katma değer vergisine tabidir.devamlı Arsa alım satımında aylık KDV beyanında satışlara kdv uygulaması yapılacakmıdır.KDV oranı %18 olarak uygulanacakmıdır.Arsa alımını işletme defterinin gelir gider kısmına yazacakmıyız yoksa demirbaş kısmınamı yazacağız.

Cevap :
Sayın Çakırca, Gayrimenkul ticareti yapan mükellefler, ticarete konu etmiş oldukları gayrimenkullerin süreye bakılmaksızın satışı halinde 150 metrekarenin altındaki konutlar için %1, işyeri olarak kullanılan bina ve arsalar için %18 KDV hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
Merhaba defteri tutuğumuz bir limited şirketinin faiz geliri var ve banka tarafında faiz gelirleri üzerinde %15 kesinti yapılıyor elde edilen bu geliri kurumlar vergisi beyannamesine dahil edecekmiyiz dahil ediceksek firmanın ana faalliyetinde dolayı yıl sonunda dönem zararı olduğunda bankanın yaptığı kesintiyi diğer vergi borçlarımıza mahsup isteye bilirmiyiz

Cevap :
Sayın Tural, Limited şirketin ticari mevduat hesabına ilişkin elde ettiği faiz, ticari kazancın tespitinde fazi geliri olarak kayıtlarınıza intikal edecektir. 102 borçlu.....................net tutar 193 borçlu.....................stopaj rakamı 642 alacaklı...................brüt tutar olarak muhasebe kayıtlarını yapmalısınız. Yıllık beyannamelerde mahsup edilecek tevkifat tutarı bölümüne 193 hesaptaki tutar yazılır. (peşin ödenen geçici vergiler, ve gelir vergisi tevkifatları). Beyannamede hesaplanan vergiye göre ya iade alınacak vergi veya ödenecek vergi çıkar. İade alacağınız vergi çıkması halinde mükellef dilerse dilekçeyle bu tutarı diğer vergi borçlarına mahsubunu isteyebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
merhaba mükellefin ticari kazancı=9000 tl zarar ve işyeri kirası brüt 23000 tl olduğu durumda verilecek gelir beyannamesinde işyeri kira gelirinin beyannameye dahil edilmeyeceğini düşünmekteyim..verdiğiniz önceki cevaplara göre ticari kazanç+işyeri kira geliri 22000tl nin altında kaldığı için burada kira geliri beyannameye dahil edilmeyecek..doğrumudur?..teşekkür ederim..

Cevap :
Sayın Şener, Vergiye tabi gelir toplamı 2009 için 22.000 TL'yi aşarsa tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları yıllık gelir vergisi beyannamesiyel beyan edilecektir. Önceki örneğinizde işyeri kira gelirinin yıllık beyannamede toplanıp toplanmayacağını tespit etmek için vergiye tabi gelirler toplanmıştır. Sorunuzdaki örneğinizde işyeri kira gelirleri zaten 22.000 TL'nin üzerinde olduğundan yıllık beyannameye dahil etmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
İyi günler, iyi çalışmalar... A.Ş'in önceki yıl karından gerçek kişi ve yabancı ortaklarına dağıttığı kar payı vergilerini 3 taksitte yatırdığı uygulama devam ediyor mu? (Yıllar önce uygulama böyleydi diye hatırlıyorum)Yoksa beyanname verdikten sonra süresi içinde tüm vergilerin ödenmesi mi gerekiyor. Teşekkür ederim. Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Kaya, GVK 2.maddesindeki gelir unsurları yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir. (01-25 Mart). Beyan edilen vergi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.(Gerçek usulde gelir vergisi mükellefleri). Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimim sorum şöyle; x şahsı bizzat kendisi ev yaptırıyor. 2009 da inşaat tamamlanıyor. İskanla ilgili herhangi bir çalışması yok tapuda halen daha arsa gözüken ancak biten inşaatı için belediyeye müracaat ediyor dairelerine elektrik su bağlayabilmesi adına kullanma izni ( şenlendirme ) alıyor ve 2009 yılında 10 dairden kira geliri söz konusu. Gerçek gider yöntemini seçip gelirini beyan etmek istiyor ancak gerçek gideri ile ilgili hiçbir belgesini muhafaza edememiş. Bu durumda herbir dairesi için beş yıl süre ile %5 gerçek gider yazabilme adına izlemesi gereken yol nedir? Birde bu 5 yıllık sürenin başlangıç yılı, inşaatın kullanılmaya başladığı yılı almak hata olurmu? Saygılarımla;

Cevap :
Sayın Ayaz, GMSİ mükelleflerinin kira gelirlerinden indirilecek giderleri gerçek usul yöntemi ile yapacaklarsa, GVK 74.maddesinde sayılan giderleri belgelendirmek zorundadırlar. Belgelendiremedikleri giderleri indirim konusu yapamazlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2010
Soru :
slm Menkul sermaye iradı kazançları ile ilgili bir sorum olacak. 2009 yılında Kıyı bankacılığı (Bahrain)'dan faiz geliri (83.000tl)olan bir mükellefin başka geliri olmaması durumunda yıllık gelir vergisi beyanının menkul sermaye iradı bölümü doldurulması aşamasında bu gelirden indirilebilecek gider ve istisnalar nelerdir. Bilginiz için şimdiden teşekür ederim

Cevap :
Sayın Karaoğlu, Kıyı bankacılığından elde edilen faiz gelirinin tamamı yıllık beyannameyle beyan edilir. Enflasyon arındırılması veya indirim sözkonusu değildir. Ancak GVK 89.maddesinde belirtilen diğer indirimler mevcutsa yıllık beyannamede indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2010
Soru :
Merhaba. Türkiye de yerleşik vergi mükellefi olmayan gerçek kişiye 2009 yılında yurtdışından (Amerika) telif hakkı bedeli geliyor.Bu telif hakkı bedeli gmsi beyannamesiyle beyan edicem. Ancak burda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde bir vergi indirimi olmayacak mı? Olacaksa bunu gmsi beyannamesinde nerede göstericeğiz? ilginize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özen, Yurt dışından elde edilen telif hakkı bedeli GMSİ olarak beyan edilmez. GVK 18.maddesine göre serbest meslek kazançlarındaki istisnalarda elde edilen gelirler yıllık beyannameyle beyan edilmez. Yurt dışından elde edilen bu kazancın telif kazancı olması nedeniyle Türkiye'de beyan edilmesi gerektiği kanaatinde değiliz. Ancak işlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2010
Soru :
acil!! Şirket ortağının GMSİ(mesken)kira beyanı verildiğinde istisna rakamı düşülüyormu..(şşirketten herhangi bir kar dağıtımı yok sadece mesken kira geliri var..teşşekkürler

Cevap :
Sayın Demir, Ticari, gerçek usulde zirai kazanç ve mesleki kazanç ile birlikte GMSİ geliri elde edilmesi halinde mesken istisnasından yararlanılmaz.(GVK 21). Sizin sorunuzda sadece GMSİ olduğundan konut için 2009 yılı 2.600 TL istisnadan faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
Mükellefimize ait bir konut işyeri olarak kiraya verilmiş. kiralayan kişi vergi dairesine mükellefiyet açtırmamış.kiraları düzenli olarak bankaya yatırmış. gelir vergisi beyannamesi yaparken brütünü bulup işyeri olarak kabul edilip beyanmı verilmeli yoksa konut gibi kabul edilip ona göremi beyan verilmeli. mal sahibinin sahibinin sorumluluğu nedir. kiracının işyeri olarak tuttum ama konut gibi kullandım diyebilirmi.

Cevap :
Sayın Kesik, Gayrimenkul sahibi sözkonusu konut için düzenlenen kira sözleşmesinde kullanım maksadı işyeri olarak yazılması halinde mal sahibinin elde etmiş olduğu kira geliri işyeri kira geliridir. Ödenen kira bedeli üzerinden %20 stopajın kesilip vergi dairesine yatırma yükümlülüğü vergi sorumlusu olan kiracıya aittir. Mal sahibi beyanını işyeri kira geliri olarak beyan edip %20 stopajı hesaplanan vergiden düşecek, düzenlenecek olan gelir vergisi beyannamesine kiracının kimlik bilgilerini özellikle T.C numarasını yazmak koşuluyla beyanname verilecektir. Stopaj yoluyla ödenmesi gereken verginin sorumluluğu kiracıya aittir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
Merhaba Gayrimenkul Sermaye İradı beyanı ile ilgili olacaktı benim sorum, hem mesken hem işyeri olarak kira geliri elde eden gmsi vergi mükellefi 2009 yılında mesken kira geliri : 150.000 TL işyeri kira geliri ise 20.600TL dir. çeşitli örneklere baktığımda işyeri ve mesken kira gelirleri toplamından konut kira geliri istisnası düşüldükten sonra kalan rakam işyeri kira geliri sınırını(22.000) geçiyorsa ikisi birlikte beyan edilip vergilendirilecektir şeklindeydi. Beyanname programında mükellefin bilgilerini girdiğimde "tevkifata tabi gayrimenkullerin gayrisafi iratlarının toplamı hadlerin altında olması durumunda beyan edilmez " uyarısı almaktayım. Şimdi işyeri kira gelirlerini beyan etmeden beyannameyi vermem doğrumudur ? Tezatlık oluşmuyor mu bu konuda bilgi alabilirsme sevinirim...

Cevap :
Sayın Ataroğlu, Konut kira gelirinden istisna rakamı düşüldükten sonra işyeri kira geliri ile topladığınızda 2009 için 22.000 TL yi aşıyorsa her iki kira geliri de beyan edilecektir. Kullandığınız BDP (e beyanname düzenleme programı) programını güncelleyin. Bu sorun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzeltilmiştir. Şu anki bdp programınız güncellenmeden önceki halidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
selamlar, kira geliri ile birlikte ticari kazancın elde edildiği durumlarda verilecek beyanname ile ilgili bir sorum olacaktı..yardımcı olursanız sevinirim.. Mükellefin 2009 ticari kazancı 12000tl,işyeri kira geliri ise brüt 19500tl,bu durumda beyannameye işyeri kira geliri dahil edilirmi?,2 farklı yere sordum ve 2 farlı cevap aldım malesef..benim fikrimce işyeri kira geliri 22000tl lik sınırın altında kalsada,ticari kazanç ile elde edildiğinde,ticari kazanç+işyeri kira geliri ve varsa mesken kira geliri toplam tutarına bakılır..bu durumda işyeri kira geliri bu örnekte beyan edilecek midir?..teşekkürler

Cevap :
Sayın Şener, Sizin düşünceniz doğrudur. GVK 86/1-c maddesine göre vergiye tabi gelir toplamının 2009 için 22.000 TL yi aşması durumunda tevkif suretiyle vergilendirilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları yıllık beyannamede toplanacaktır. Örneğinizde vergiye tabi gelir=ticari kazanç+işyeri kira geliridir. (12000+19500=31.500). Dolayısıyla işyeri kira gelirini ticari kazançla birleştirip beyan etmeniz gerekir. Hesaplanan vergiden de tevkif suretiyle ödenen stopajı mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
2009 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde İştigal mevzu kodları sorulmaktadır bunlardan özellikle eczanelerin kod ayrımını yapamadık doğrusu nedir teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Avcı, Faaliyet Türü ve kodları güncellenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasından yararlı bilgiler bölümünde güncel faaliyet kodları ve isimlerine ulaşabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
Sayın Danışmanımız 2009 ticari kazancı 18.400.-TL olan mükellefin ayrıca brüt tutarı 12.000.-TL olan GMSİ vardır. Bu kiradan mükellef adına 2.400.-TL stopaj ödenmeiştir. Bu durumda Yıllık beyannamede ticari kazanç ile GMSİ kazancı birleştirlecek mi yoksa tevkif sureti ile vergilendirilmiş kazanç 22.000.-TL lık sınırın altında olduğu için birleştirilmeyecek mi Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sertbaş, GVK 86/1-c maddesine göre vergiye tabi gelir toplamının 2009 için 22.000 TL yi aşması durumunda tevkif suretiyle vergilendirilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları yıllık beyannamede toplanacaktır. Örneğinizde vergiye tabi gelir=ticari kazanç+işyeri kira geliridir. (18.400+12000=30.400). Dolayısıyla işyeri kira gelirini ticari kazançla birleştirip beyan etmeniz gerekir. Hesaplanan vergiden de tevkif suretiyle ödenen stopajı mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
Gelir Vergisi mükellefiaynı zamanda 2470 TL mesken kira geliri elde etmiştir. 2600 TL 'lık istisna haddin altında kalmaktadır. Sözkonusu Gayrimenkul gelir Beyannameye dahil edilecekmidir. 2010 Mali Rehber kitabının Gelirin Toplanması başlığındaki * Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı dahil edilmeyecektir şeklindedir. Nasıl yorumlamam lazım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Yakışır, Ticari, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar ve mesleki kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin mesken kira gelirleri varsa istisna haddine bakılmaksızın yıllık beyannamede bu kazançları ile birleştirilerek beyan edilir. Ve mesken kira geliri için 2.600 TL olan istisnadan faydalanamazlar. (GVK.21) Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2010
Soru :
2009 yılında 2.250 TL kira geliri elde ettim.Aynı yıl 8.895 TL ev kirası ödedim.Serbest Meslek Kazancımı Beyan ederken gerçek usulü seçersem 2.250 GMSİ beyan edip 8.895 TL ödediğim kirayı gider mi yazmam gerekiyor.Bu işlemden zararım doğuyor.Bunu S.M. Kazancımdan indiremeyeceğimi biliyorum.Ama bu durumda beyanname vermem gerekli mi?Çünkü Yıllık gelir vergisi beyannamesinde kira giderini GMSİ dan indirebileceğimiz bir bölüm de yok.

Cevap :
Sayın Okumuş, Ticari, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç ve mesleki kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin mesken kira gelirleri varsa istisna haddine bakılmaksızın yıllık beyannamede bu kazançları ile birleştirilerek beyan edilir. Gayrimenkul sermaye iradından dolayı zarar oluşması durumunda, bu zararınızı serbest meslek kazancınızdan mahsup edebilirsiniz. (GVK 88) Gerçek gider yöntemini seçtiğinizde konut için ödediğiniz kira tutarlarını yazabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.03.2010
Soru :
Merhaba, Vergi mükellefi olmayan bir kişi, kendine özel bina yapmış ve 2007 yılında inşaatı bitirmiştir. 2009 yılında binanın 1 adet dairesini satmıştır. 2009 yılına ait değer artış kazanç beyanı verilecek olması nedeniyle tereddüte düşdüğüm bazı konuları cevaplamanızı rica ederim. Soru-1) Satılan dairenin maliyetini ne şekilde bulmalıyız. Bu maliyete tapu sicil harcı v.b. giderleri ilave edebilirmiyiz. Soru-2) Satış bedelini, tapu kayıtlarında gösterilen satış tutarından göstermek zorunlumudur. Yoksa daha yüksek bir satış bedeli ile beyan edilebilir mi? Soru-3) Değer artış kazanç beyanında, vergi matrahı=Satış bedeli-(İstisna+Maliyet) hesaplanarak bulunması doğrumudur. Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Ataçoğlu, Değer artış kazancına ilişkin örnek 2010 Mali Rehberimizde mevcuttur faydalanabilirsiniz. Satış bedeli gerçekten ne ise o tutardan göstereceksiniz. Masrafları yıllık beyannamede indirimler kısmından düşeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.03.2010
Soru :
Merhaba, Vergi mükellefi olmayan bir kişi, kendine özel bina yapmış ve 2007 yılında inşaatı bitirmiştir. 2009 yılında binanın 1 adet dairesini satmıştır. 2009 yılına ait değer artış kazanç beyanı verilecek olması nedeniyle tereddüte düşdüğüm bazı konuları cevaplamanızı rica ederim. Soru-1) Satılan dairenin maliyetini ne şekilde bulmalıyız. Bu maliyete tapu sicil harcı v.b. giderleri ilave edebilirmiyiz. Soru-2) Satış bedelini, tapu kayıtlarında gösterilen satış tutarından göstermek zorunlumudur. Yoksa daha yüksek bir satış bedeli ile beyan edilebilir mi? Soru-3) Değer artış kazanç beyanında, vergi matrahı=Satış bedeli-(İstisna+Maliyet) hesaplanarak bulunması doğrumudur. Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Yılmaz, Değer artış kazancına ilişkin örnek 2010 Mali Rehberimizde mevcuttur faydalanabilirsiniz. Satış bedeli gerçekten ne ise o tutardan göstereceksiniz. Masrafları yıllık beyannamede indirimler kısmından düşeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.03.2010
Soru :
2009 Takvim yılında bankadan 140.000 TL Temerrüt faizi ( Banka tarafından kesintiye tabi tutuldu.)elde eden ve başkaca bir geliri olmayan bir kişi bu gelirini beyan edecek mi? Edecekse nasıl edecek? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ceylan, Bankadan alınan temerrüt faizi kavramınız anlaşılamamıştır. Bankalardaki mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirleri üzerinden vergi tvkifatı yapılmış ise 31.12.2015 tarihine kadar yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir. (Ticari işletmelerin bankalardan elde ettikleri faiz geliri hariç) Danışma Birimi


 

Tarih : 13.03.2010
Soru :
2009 yılında elde edilen kira geliri 31.800 tl ve ayrıca ortagı olunan şirketten kar dagıtımı yoluyla bürüt 35.000 tl gelir elde edilmiştir 2009 için verilcek beyannameye kar dagıtımından el edilen gelir eklemem gereklimi yoksa istisnamı bu konuda yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Kömürcü, GVK 86-1/c maddesine göre vergiye tabi geliriniz 22.000 TL yi aştığı için (GMSİ 31.800 olduğundan) elde edilen kar payını GVK 22.maddesine göre yarısı istisna olduğundan 17.500 TL olarak yıllık beyannameye dahil edeceksiniz. Hesaplanan vergiden kira geliriniz işyeri kira geliri ise tevkif suretiyle vergilendirilen vergi ve 35.000 TL lik kar payından kesilen gelir vergisini mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.03.2010
Soru :
4 kişiden müteşekkil adi ortaklık firması 2009/6 kapatıldı. Mevcut ortaklardan biri 2009/7 de kendi adına farklı bir alanda bir şahıs firması kurdu. Vergi mükellefiyeti tekrar başlayan bu ortağın Gecici vergi ve yıllık gelir vergisinde bildirimi nasıl olması gerekir? Şahsın 3.ve 4.dönem Geçici beyannamelerine geçmiş ortaklıktan gelen ve payına düşen rakamları yanstıması gerekirmi yoksa yıllık beyannamde ilave etmesi yeterlimidir?

Cevap :
Sayın Yıldırım, Bahsettiğiniz tekrardan yeni işe başlayan vergi mükellefi 01.01.2009 tarihinden ortaklıktan ayrıldığı tarihe kadar olan ve hissesine düşen kazancı yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edecek. Yeni açmış olduğu ticari işletmesine ait olan kazanç da yıllık beyannamesine 2.bir ticari kazanç olarak dahil edilecek, sona erdirilen ortaklığa ilişkin ticari işletmede hissesine düşen geçici vergiyi ve daha sonra kendi adına olan işletmeden olan geçici vergiyi toplayarak hesaplanan yıllık gelir vergisinden mahsup edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2010
Soru :
iyi günler, bilanço esasına göre defter tuttuğumuz gelir vergisi mükellefinin 2006 yılı olcesı almış olduğu eurobond alım satımlarından dogan 37.480,39 tl kazancı var bu rakam üzerinden enflsyon endeklemesi yapmamız gereklimi.? bu tutardan başka bir indirim oranı varmı ? eurobond için gelire yazacağımız rakamı hesaplamanızı rica ederim . mükellefin 2009 yılı beyannamesinde bürüt kar+gmsi(işyeri)+ eurobond geliri göstericektir. açıklamalarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Şahin, Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri eurobondları TİCARİ MEVDUAT OLARAK alım satımını yapmış ise endeksleme ve indirim yapamazlar. Ticari işlemleri dışında kişisel tasarrufu olarak eurobond alım satım kazancı elde etmişlerse enflasyon (ÜFE) endekslemesi hesabı yapılacak, 17.900 TL istisna düşülüp kalan kısım yıllık beyannameyle beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2010
Soru :
Merhaba, Ben Gelir Vergisi Beyannamesinin Serbest Meslek Kazanç yönünden doldurulması ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Şahsıma ait Büro ile ilgili Gelir Vergisi Beyannamesi düzenlerken Gider Kalemlerimin bazılarında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler söz konusu olduğu için bunları Gelir Vergisi Beyannamesinde nasıl göstereceğim konusunda şüpheye düştüm. Bu giderleri Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim bölümünde İndirilecek Giderler kısmını doldururken Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri düştükten sonramı yazmam doğru olur Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum..

Cevap :
Sayın Ercan, Serbest Meslek Kazanç Defterinde gider olarak kaydettiğiniz kanunen kabul edilmeyen giderleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde matraha ilave etmeniz gerekmektedir. Ancak KKEG lerin serbest meslek kazanç defterine hiç kaydını yapmadan da yıllık beyannameyle ilişkilendirmezsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2010
Soru :
ŞAHIS FİRMASI OLARAK TİCARİ KAZANCI OLAN GERÇEK KİŞİ KONUT KİRASI 1.000.-TL ALIYORSA MUTLAKA BİLDİRİLECEK, KONUT KİRASININ YANINDA İSTİSNAYI AŞMAYAN İŞYERİ KİRASI ÖRNEĞİN 17.000.-TL. GELİR VERGİSİ BEYANINDA BİLDİRİLECEKMİ TEŞEKKÜR EDER CEVABINIZI BEKLERİM SAYGILAR

Cevap :
Sayın Ergül, GVK 86.maddeye göre vergiye tabi gelir toplamının 2009 yılı için 22.000 TL'yi aşması halinde tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları yıllık beyannamede toplanır. Dolayısıyla örneğinizde ticari kazanç+konut kirası+işyeri kirası tutarı 22.000 TL'yi aşıyorsa yıllık beyannamede tamamı beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2010
Soru :
Merhabalar, Geçmiş yıl zararlarının beyannamede gösterilmesi ile ilgili sorum olacak. 2005 yılı dönem zararı 30.000 tl. 2006 yılı dönem zararı 20.000 tl. 2007 yılı dönem karı 40.000 tl. 2008 yılı dönem karı 5.000 tl. çıkan bir mükellefimiz var. 2007 yılı beyannamesini verirken, geçmiş yıllar zararları bölümüne sadece dönem karı olan 40.000 tl.yi kapsayacak şekildemi beyanda bulunacağız, (yani 2005 yılı için 30.000 tl+2006 yılı için 10.000 tl) yoksa tüm geçmiş dönem zararlarının hepsinimi beyannamede göstereceğiz.(2005 yılı 30.000+2006 yılı 20.000) Eğer tüm geçmiş yıllar zararlarını 2007 yılı beyannamesinde göstereceksek 2008 yılı beyanında geçmiş yıllar zararları bölümüne hangi rakamı yazmalıyız. Bu dönemlerde idare sık sık geçmiş dönem zararları ile ilgili düzeltme beyannamesi istediğinden görüşlerinizi acilen bekliyoruz.

Cevap :
Sayın Gonca, Vermiş olduğunuz örnekteki rakamların mali kar ve mali zarar olduğabul edilerek ilgili yıllara ilişkin KV Beyannamesindeki mahsup işlemleri aşağıdaki gibi olacaktır. 2005 ve 2006 yılı dönem mali zararları ilgili yıl KV Beyannamelerinde gösterilmesi koşulu ile 2007 yılı mali karından öncelikle 30.000 tl lik 2005 yılı mali zararı düşülür. 2006 yılı zararının 10.000 L lik kısmı 2007 mali karından düşülür. 2006 yılına ilişkin mahsubu yapılamayan 10.000 TL lik mali zarar 2008 yılı mali karından kalan 5.000 TL olarak mahsup edilecek ve 2006 yılından geriye kalan 5.000 TL 2009 yılında kar çıkması halinde mahsubu yapılacaktır. 2007 ve 2008 yılı KV beyannameleri bu şekilde düzenlenmemiş ise düzeltme beyannameleri vermeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
iyi çalışmalar..kvk md 9 u biliyorum.. benim ricam uygulamanın nasıl olduğu ile ilgili..vereceğim örneğe göre ne yapacağımı bildirirmisiniz... şti.2003te zarar etmiş,2004 de kar edip 2003ün zararının tümünü kardan düşmüş,geç.yıl.zararları tablosundada 2003 zararını göstermiş..2005,2006,2007 yıllarında zarar ederek kapanmış.her yılın beyanında, önceki yılların zararlarını geç.yıl.tablosunda göstermişiz.. 2005,2006,2007 beyanlarında 2003 yılı zararınıda göstermiş olmamız doğrumudur.. tesek..

Cevap :
Sayın Çağlayan, 2003 yılı mali zararının tamamını 2004 yılı mali karından mahsup ettiğiniz halde 2005-2006-2007 yılları yıllık beyannamelerinde bu zararı göstermeniz yanlıştır. Yıllık beyannamelerde mahsup yapamadığınız geçmiş yıl zararları gösterilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
Şirket ortaklarımızın gelir vergilerini beyan ederken kafamıza takılan bir soru var. Diyelim şirket ortaklarımızdan birisi aynı zamanda şirkette ssk lı olarak görünüyor. Kendi şahsı , eşi ve çocuklarına ait özel sağlık sigortaları ve özel eğitim harcamaları var. İş yerleri ve evleri kirada , kira gelirini beyan ederken götürü gider yöntemini uyguluyoruz. Ayrıca bu giderleride düşmek istiyoruz. Mevzuata uygunmudur ? Bu konuya dair bize detaylı bilgi verirmisiniz?

Cevap :
Sayın Öztürk, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi veren gelir vergisi mükellefleri GVK 89.maddesinde belirtilen indirimleri beyanname üzerinden yapabilirler. Bahsettiğiniz kişinin GMSİ yönünden beyanname vermesi halinde 89.maddede belirtilen oranlar dahilinde özel sağlık sigortası ve özel eğitim harcamalarını indirim konusu yapabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
Selamlar 2009/08 dönenime ait babs formunu kanuni süresinde veremedik ve vergi dairesinden özel usulsüzlük cezası geldi şimdi yapılması gerekenin şöle olduğunu düşünüyorum yanlısım varsa düzeltilmesini rica ederim ilgili dönemin babs formunu gönderirken kss secilecek ödeme olmadığı için pişmanlık secilemeyecek ve hatta ikisini aynı anda kabul etmeyeceği için birde zaten öuc kesildi birde kss olduğu için beyan gönderirken 352/1 e göre usulsüzlük kesilmeyecek değilmi ve tebliğ edilen öuc ise 30 gün içinde VUK 376 talebi ile 1/3 indirimden yararlanılarak ödenecek umarım birşey atlamadım yada yanlış birsey.SAYGILARIMLA

Cevap :
Sayın Divrik, Elektronik ortamda kanuni süresinde verilmeyen Ba-Bs formları için sorunuzda bahsettiğiniz gibi Özel Onay KSS olarak bildirimi göndereceksiniz. Ba-Bs formları bildirim mahiyetinde olup beyanname olmadığından hiçbirşekilde pişmanlıkla verilmez. Size gelen Özel Usulsüzlük Cezasını müşteriniz ister 30 gün içinde VUK 376.maddesinden yararlanarak 1/3 indirimli olarak öder veya 30 gün içerinde dava konusu yapar. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
Sözleşmeden dolayı verceğimiz damga vergisi beyannamesini meslek mensubu olarak kendi adımızamaı yoksa mükellefler adınamı verilmesi gerekiyor. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Arıkan, Damga Vergisi Kanununa göre sözleşmelerde damga vergisi nüsha sayısına göre belirlenir. Sözleşme 1 nüsha olarak tanzim edilmişse, sözleşme aslı hangi taraftaysa damga vergisini o taraf öder. 2 nüsha düzenlenmiş ve tarafların ikisinde de sözleşme nüshaları mevcut ise her iki taraf da damga vergisi öder. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
Merhaba geçmiş yıllar zararlarını kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden mahsup ederken.İllaki ilk kar edilen yılda mı yapmak gerekir?Müteakip beş yıl içerisinde olmak koşuluyla herhangi bir yılda yapılamaz mı?Örnek olarak 2005 yılı zararı 2008 yılı karından mahsup edilemez mi?2006 ve 2007 yıllarında kar edildiğini varsayılarak.

Cevap :
Sayın Tarhan, Kazancın yetersizliği nedeniyle zararınızın indirilememesi halinde, izleyen beş yıl içerisinde indirim konusu yapılması mümkündür. Bu süre içerisinde de indirim konusu yapılamayan zararlar, artık indirilemez. Ancak zararınızın doğduğu dönemi takip eden takvim yıllarında kazanç elde edildiği halde geçmiş yıl zararının mahsup edilmemesi halinde 5 yılı aşmasanız dahi mahsup imkanınız ortadan kalkmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
15.01.10 -20:18 22.01.10 - 15:11 01.02.10- 18:19 bu tarihlerde bu soruma yanıt verilmedi. Önceliklle teşekkürlerimi sunarım 2009 yılında yapım işi alınmış ve sözleşme süresi 24 aralık iken iş uzamış ve 2010 yılına sarkmıştır. Doğal olarak biz bunu 2010 yılında öğreniyoruz. 2009 yılında yapmış olduğumuz maliyet ve satış hesaplarını virman yolu 31.12.2009 tarihinde 740- 170 600-350 hesaba atarak işlem yapacağız. Ayrıca 2009/3 döneminde vermiş olduğumuz geçici verg beyanındaki yurtiçi satışlarım ve hizmet üretim maliyeti hesabım 2009/04 dönem geçici beyanında düşüş gösterecektir satış ve maliyetleri aktifleştirdiğim için. Yaptığım bu uygulama doğrumudur değilse ne yapmalıyım. Çok sağolun. Kolay gelsin

Cevap :
Sayın Zurnacı, Bahsettiğiniz tarihlerde sistemimize gelen sorunuz bulunmamaktadır. Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde vergilendirme işin bitimi veya geçici kabulün imzalanmasıyla oluşur. Yukarıda bahsettiğiniz inşaat ve onarım işleri GVK 42.maddesine göre yapıldığından geçici vergi beyannamesi verilmez. Vermiş olduğunuz geçici vergi beyannamelerinde şayet ödeme çıkmış ise ve ödenmiş ise işlemin 2010 yılında sonuçlanması halinde 2010 yılına ilişkin KV Beyannamesinde indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
merhaba.iyi çalışmalar.anne doğum sonrası sekiz hafta olan yasal izni kullandı.şimdi ise altı aylık ücretsiz izin hakkını kullanmak için işverene müracaat etti.sgk aylık prim bildirgesinde kayıtlar ne şekilde beyan edilecek.her halde işçi çıkışı yapılmayacak.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kadın işçinin doğum sonrası kullandığı 6 aylık rapora istinaden kullanılan izin ücretsiz izin olarak değerlendirilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
sn. meslekdaşım.gms.iradı olarak işyeri kirası ve mesken kira toplamı olarak: .3.500 mesken 21.000 tl.işyeri kirası 24.500 tl ise beyanname verilmesi gereklimi.sorum sadece mesken mi bildirilecek veya toplama yapılması gerekli mi.saygılrımla

Cevap :
Sayın Belgin, GVK 86/1-c maddesine göre vergiye tabi gelir toplamı (sorunuzdaki mesken kira gelirinden istisnayı düşerek 3.500 TL'ye ulaştığınızı varsayarsak) 22.000 TL'yi aştığından yıllık beyannamede her iki geliri de beyan edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Mükellef Serbest Meslek Kazancı elde etmektedir. Aynı zamanda tevkifatlı olarak iş yeri kira geliri vardır. Başkaca hiçbir geliri yoktur. 2009 yılı için iş yeri kira geliri brüt tutarı 22.000.- T.L. nın altındadır. Serbest meslek kazancı geliri ile iş yeri brüt kira geliri toplamı da 22.000,- T.L. nın altındadır. Yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulurken, Serbest Meslek Kazancına ilişkin bildirimin yanında Gayri Menkul Sermaye İradına ilişkin bildirim yapılacakmıdır?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Serbest Meslek Kazancı ile İşyeri kira geliri toplamı 22.000 TL nin altında ise işyeri kira geliri beyan edilmeyecektir. (GVK 86/1-c) Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
sayın üstadım mükellefim gümrüklü alan ve antrepo rejimine göre yurt dışından antrepo beyanı ile kimyevi madde getiriyor ve anrepoda milileşmemiş olan bu ürünü Türkiyedeki bir alıcıya devrini gerçekleştiriyor,türkiyede bu ürünü devr alan alıcı malın ithalini kendi adına gerçekleştiriyor.Üstatdım buraya kadar herşey mevzuata uygun olarak yapılıyo diye düşünüyorum.Benim sizden öğrenmek istediğim şey; 1-kdv 16/1 c kapsamınamı giriyor malı dışarıdan getiren mükellefim? 2-Şirketini yeni kurduğum mükellefimin yurdışı alım ve antrepoda devr işlemiyle ilgili bir kdv söz konusu değilse mükellefimin yüklenilen kdv açısından bir alacağı doğarmı,doğmuyorsa sadece bu ticaretle ilgili genel yönetim giderlerine ait faturalardaki kdv ler indirileceğemi atılır yoksa maliyetemi? 3-son olarak sadece bu tür ticareti yaptığı için kdv beyanı vermesek olurmu?kurum karı açısından bu ticaret bir özellik arz ediyomu? sizlere vereceğiniz bilgiler için teşekkürlerimi arz ederim.

Cevap :
Sayın Demirbağ, KDV Kanunu 16/1-c maddesi sizin de belirttiğiniz gibi ithalatta KDV istisnasını düzenleyen bir hükümdür. Yüklenilen KDV ihracatta veya iade hakkı doğuran işlemlerde sözkonusu olur. İthalatta yüklenilen KDV sözkonusu değildir. Şirket merkezi antrepo bölgesinde ise KDV mükellefiyeti sözkonusu olmayacaktır. Dolayısıyla mal ve hizmet alışlarındaniz KDV leri gider veya maliyet unsuru olarak kullanacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
Sn. Üstad, Yakın zaman önce odamızın açıkladığı bir hususu sormak istiyorum. Düzeltme Muhtasar beyannamelerinde Damga vergisi kaldırılmıştı. Bu tüm düzeltme beyannameleri için geçerli midir? Kdv, Kurumlar vb. gibi...

Cevap :
Sayın Tanju, Muhtasar beyannamenin düzeltilmesine ilişkin DV alınmaması işleminin diğer beyannamelerde uygulanıp uygulanmadığını Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 435 nolu telefonundan bilgi aldıktan sonra işlem yapmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2010
Soru :
Ticari kazancından dolayı gelir vergisi mükellefi aynı zamanda 2009 yılının ilk üç ayında tevkifat yapılmak suretiyle işyeri kira geliri elde etmiştir. Net:1320 TL.Bu geliri, muhasebe kayıtlarında(ticari işi ile ilgili banka)hesabına yattığı dönem Diğer gelirler hesabında gelir kaydedilmiştir.Sormak istediğim Zaten kayıtlarında Diğer gelir olarak gösterilmiş olan kira geliri Gelir Vergisi beyannamesinde GMSİ geliri olarak nasıl beyan edileceği..Tevkifat suretiyle ödenen vergi indirim konusu yapılabilirmi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim..

Cevap :
Sayın Yüksel, Ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükellefi, işletmesine kayıtlı gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verirse fatura düzenleyerek (%18 KDV li) bu işlemi muhasebe kayıtlarında gösterir. Bu gelir için ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanmaz. Ancak işletmesine kayıtlı olmayan şahsi gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verirse bu işlem işletmenin kayıtlarında gelir olarak gösterilmez. Kiracı, bu kira ile ilgili gelir vergisi stopajı hesaplayarak tevkifat yapar. Dolayısıyla burada tevkif suretiyle vergilendirilmiş GMSİ hadleri aşması halinde ticari kazançla birleştirilerek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilir ve kesilen stopajlar hesaplanan vergiden mahsup edilir. Sizin durumunuz yukarıda açıkladıklarımızdan hangisine giriyorsa işlemi ona göre yapınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2010
Soru :
MERHABA, ŞİRKET ÇALIŞANLARINDAN VEYA VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN KİŞİLERDEN KİRALANAN BİNEK ARAÇLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN STOPAJ KESİNTESİ VE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİ İLE DE SORUMLU SIFATI İLE KDV ÖDEMESİ YAPILMAKTAY DI ? BAZI ARKADAŞLARIMIZ 2 NO LU KDV BEYANNAMESİNİN VERİLMESİNİN GEREK OLMADIĞI GÖRÜŞÜNDE, BU KONUDA BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Güner, Vergi mükellefi olmayan veya sorunuzdaki şekilde şirket çalışanlarından araç kiralanması durumunda hem gelir vergisi stopajı hesaplanacak hem de 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp, beyan edilecektir. KDV Kanunu 1.maddesinde Türkiye'de istisna edilmiş işlemler haricindeki mal ve hizmet teslimlerinin KDV'ye tabi olduğu belirtilmiştir. 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilen bu KDV 1 nolu KDV beyannamesinden indirim konusu yapılacaktır. Konuyla ilgili KDV Tevkifat listesi ve ilgili tebliğ numaralarına web sayfamızın mevzuat-pratik bilgiler vergi- bölümünden ulaşabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.03.2010
Soru :
Sayın İlgili, Bir Ltd.Şti. 50.000.-TL sermayeli, %50 hisseli 2 ortak var. Şirketin 300.000.-TL değerinde aktif varlığı var, borcu yok. 1.olasılıkta ; hisse devri, hisse bedeli (25.000.-TL) üzerinden olursa, hisseyi satan açısından, gelir v. bey. ile beyan gerekir mi? / şirket aktif varlığı olmasına rağmen, 25.000.-TL olarak hisse devri, herhangi bir sakınca (inceleme..) doğurabilir mi? 2. Olasılıkta ; %50 hisse, 150.000.-TL bedelle devredilirse, hisseyi satan açısından, gelir v.bey. söz konusumu? vergi matrahi nasıl hesaplanır? teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Kadız, Anonim ve limited şirketlerde, şirket ortaklarının hisse devirlerinde aktif pasif değerlerinin önemi yoktur. Müşteriniz olan LTD şirketin ortaklarının hisselerini satmaları halinde ortağın hisseye sahip olduğu değerle, satmış olduğu değer arasındaki fark değer artış kazancına tabidir. Elde edilen kardan 2009 yılı için 7.600 TL istisna sözkonusudur. Ayrıca değer artış kazancının hesaplanmasına ilişkin 2010 yılı Mali Rehberimizde belirtilen örnek hesaplamadan hareketle maliyet revizesi (maliyetin yükseltilmesi) yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.03.2010
Soru :
Merhaba. Bir avukat mükellefimiz varlık barışı yasasından faydalanarak 100.000,00 TL. matrah beyan ederek 5.000,00 TL.(%5) ilgili vergi dairesine ödeme yaptı. Bu işlem için serbest meslek defterine bir kayıt yapmamız gerekirmi? Gerekirse kayıt nasıl olmalı?

Cevap :
Sayın Araz, Varlık Barışından yararlanıp beyan ettiğiniz tutarı serbest meslek kazanç defterinin arka sayfasına yazmanız yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.03.2010
Soru :
20/01/2009 tarihinde tasfiyeye girişi tescil edilen şirketin tasfiye giriş beyanı süresinde verildi. Şirketin tasfiyesi 25/02/2010 tarihinde tescil edilen kararla sona ermiş bulunmakta tasfiye sonunu ilişkin beyannameyi vergi dairesine 05/03/2010 da verdiğim sırada vergi dairesi bunu alabilmesi için 01/01/209-31/12/2009 tarihleri arasını ilgilendiren kurumlar beyannamesini de 30 gün içinde vermem gerektiğini yoksa tasfiye sonunu alamıycaklarını söylüyor 01/01/2009-31/12/2009 ilişkin beyannameyi de e beyanname sistemi almıyor elden verdiğimde de ceza keseceklerini söylediler ilgili beyannameleri nasıl vermem konusunda yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Kömürcü, 01.01.2009-20.01.2009 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi 01-25 Mayıs 2009 tarihine kadar tasfiyeye giriş beyannamesi vermeniz gerekirdi. 21.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi 1.tasfiye dönemi KV Beyannamesi 01-25 Nisan 2010 tarihleri arasında verilir. 01.01.2010-25.02.2010 2.tasfiye dönemi (son beyanname) 25.03.2010 tarihine kadar verilir. 21.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ilişkin beyanname elektronik ortamda verilme imkanı vardır. Diğer dönemleri elden vermeniz gerekiyor. Ykarıdaki tarihlere uyulmamış ise vergi dairesi tarafından ceza kesilmesinin yasaya uygun olduğunu düşünüyoruz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.03.2010
Soru :
Merhabalar sayın üstadlar yakın zamanda sorduğum sorularıma mağlesef yanıt alamadım ancak daha öncekilere cevap aldığımdan dolayı bu durumun aşırı yoğunlukla alakalı olduğunu düşünerek siz değerli üstadlara danışmaya devam etmeyi düşünüyorum.Soruma gelince Yıllık gelir vergisi gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde vergi değeri(hisseye isabet eden tutar kısmına ne yazmam gerekiyor lütfen bilgi veiri misiniz teşekkürler

Cevap :
Sayın Öztürk, Gayrimenkulün beledeyeye yapılan bildirimdeki vergi değeri yazılacaktır. Sözkonusu gayrimenkul hisseli ise hisseye isabet eden kısım yazılacaktır. Örneğin, 100.000 TL değeri olan bir gayrimenkulün %50 sine sahip olan kişi sözkonusu bölüme 50.000 TL olarak yazacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2010
Soru :
Serbest meslek mükellefimizin 2004 yılına ait geçmiş yıl zararı var.fakat biz bu zararı 2005,06,07,08 yıllarına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirmedik 2009 yılındaki yıllık beyannamede 2004 yılı zararını indirim hakkımız bulunuyor mu?iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Çetin, Kazancın yetersizliği nedeniyle 2004 yılı zararınızın indirilememesi halinde, izleyen beş yıl içerisinde indirim konusu yapılması mümkündür. Bu süre içerisinde de indirim konusu yapılamayan zararlar, artık indirilemez. Ancak takip eden takvim yıllarında kazanç elde edildiği halde geçmiş yıl zararının mahsup edilmemesi halinde 5 yılı aşmasanız dahi mahsup imkanınız ortadan kalkmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2010
Soru :
Gerçek kişi mükellef bilanço esasına göre defter tutmakta ve esnaf odasına üyedir. 5811 sayılı kanun kapsamında Nakit para bildiriminde bulunduk ve tahakkuk eden vergiyi ödedik. Beyan edilen paranın sermaye ye ilavesi ne şekilde olcaktır defterde göstermemiz yeterlimidir oda tescili istenecek midir.

Cevap :
Sayın Dilber, Paranın yatırıldığı tarihte 102 hesap borçlu, 549 hesap alacaklı olmak üzere muhasebe kaydı yapılır. LTD ve A.Ş ler gibi tespit raporu veya 5811 sayılı yasaya istinaden sermaye artırım raporu düzenlemeksizin direkt muhasebe kaydıyla 549 hesap borçlu, 500 hesap alacaklı olarak kayıt yapılarak 549 hesap sermayeye ilave edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2010
Soru :
Bir Anonim şirketin muhasebe departmanında bağımlı olarak çalışmaktayım. Fakat şirkete ait beyannameleri imzalamıyorum. Ticaret sicil gazetesinde de adım herhangi bir isimle geçmiyor. 10 yıllık süre sonunda ymm sınavlarına girme hakkım var mıdır? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Yumuşak, TÜRMOB/TESMER Başkanlığının uygulaması gereği şirketlerde sadece SGK lı çalışmak ve o şirkette yönetimde olmamak şartı ile çalışmalar yeminlide geçen süre olarak değerlendirilmektedir. İmza yetkisi almanız halide ise (şart yok) muhasebe ile ilgili olması gerekmektedir.Yönetim kurulu üyesi, şirket müdürü vb., şirket ortağı olmak yasaktır. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü Detaylı bilgi için alan kodu çevirmeden 444 60 60 (TESMER Başkanlığı) arayabilirsiniz.


 

Tarih : 02.03.2010
Soru :
avukatların ödemiş olduğu topluluk sigortası primlerini bağkur primi gibi değerlendirip beyannamenin ek föy ünde kazanç tan indirebilir mi yok sa serbest meslek defterine direkt gider kaydetmek mümkün mü teşekkürler

Cevap :
Sayın Tuğrul, GVK 68.maddesinin 8.fıkrasına göre serbest meslek erbaplarının emeklilik (Bağ-Kur) aidatları mesleki giderleri arasında sayılmıştır. Dolayısıyla avukatın ödemiş olduğu Bağkur primi yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılmayıp serbest meslek kazanç defterine gider olarak kaydedilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2010
Soru :
Sayın Danışmanımız Kira kontratı ile tespit edilmiş işyeri kirası banka ile ödenmektedir. Ayrıca kiralayan ( mülk sahibi ) yurt dışında yaşamaktadır.Bu durumda 1 - Bu kira ödemesi için ayrıca gider pusulası düzenleme zorunluluğu var mıdır yoksa kontrat mucibi giderlere kaydedebilir miyiz? 2 -Gider pusulası düzenlenmeyen ve fakat 5.000.-TL yi geçen kiraları BA formunda beyan etmeli miyiz. Kira ödemesi bir hizmet alımı mıdır. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sertbaş, Kira kontratı düzenlenmiş kira gelirleri için ayrıca gider pusulası düzenlenmez. Gider pusulası GVK 9.maddesindeki vergiden muaf esnaf için düzenlenir. Kira tahakkuku yaparak işyeri kirasını giderleştirebilirsiniz. Kira ödemesi bir hizmet alımı olduğundan her ay için 5.000 TL'yi geçmesi durumunda Brüt Kira tutarı Ba formuna yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.02.2010
Soru :
iyi günler; serbest bölgede faaliyet gösteren kdv istisnası bulunan bir firma serbest bölge dışındaki bir firmadan tevkifatlı bir alımda (alüminyum tel, çubuk) bulunduğunda, 1. Faturanın tevkifatlı olmasından dolayı sorumlu sıfatıyla hesap açtırıp 2 nolu kdv beyanını vermesi gerekirmi? 1. Serbest bölge dışındaki firma faturayı tevkifatlımı kesmesi gerekir? iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Fidan, Serbest bölgeye yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV'den istisna edilmiştir. Dolayısıyla tevkifatlı fatura sözkonusu olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2010
Soru :
Örtülü Sermaye faizinin fatura edilmesinde KDV var mıdır. Bu faturayı alan şirket örtülü sermaye faiz faturasının KDV' sini döneme ait KDV beyannamesinde İndirim yapabilir mi ve fatura matrahını gider yapabilir mi. Saygılar.

Cevap :
Sayın Araç, Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz, örtülü sermaye sınırında kalması halinde giderleştirilir ve KDV indirilir. Sınırın aşılması halinde faiz gideri ve KDV KKEG'dir. KDV indirim konusu yapılamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2010
Soru :
Merhaba,2009 Yılında YMM ile Tam tasdik sözleşmesi yapmış bir firma 2010 Yılında Tam tasdik sözleşmesi yoktur.Firma 2009 yılında Vergi dairesinden kendisi şifre almış ve beyannamelerini de o şekilde göndermektedir.Sorum 2010 yılında da firma Beyannamelerini kendi şifresi ile gönderebilirmi? 2-Yani Herhangi bir meslek mensubu ile sözleşme yapmadan Muhasebesini kendi bünyesinde tutup Beyannamelerini gönderebilir mi ? Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Kaya, Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu aktif büyüklüğü ve net satışlarını aşan vergi mükellefleri, bünyesinde SM, SMMM, YMM bulundurma zorunluluğu olmadan şirket tüzel kişiliği adına şifre almak suretiyle beyannamelerini gönderebilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2010
Soru :
Merhaba Üstad.Sorum Meslek Mensubu 1-1.Sınıf ve Kurumlar vergisi mükellefleri ile sadece E-Beyanname gönderme sözleşmesi yapılabilir mi ? 2- 1.Sınıf ,LTD. A.Ş. ile münferit olarak sadece beyanname gönderme işlemlerine aracılık ettiklerine dair E-Beyanname gönderme sözleşmesi yapıp,Sadece o mükellefin beyannamelerini kendi şifresi ile gönderebilirmi (Basit usul ve Gelir Vergisi Beyannameleri hariç.)? Teşekkürler....

Cevap :
Sayın Kaya, 340 nolu VUK Genel Tebliğine göre bilanço usulune tabi mükellefler meslek mensuplarıyla defter tutma veya danışmanlık sözleşmesi yapmak zorundadırlar. Dolayısıyla vergi beyannamelerini meslek mensupları E-Beyanname şekliyle göndereceklerdir. Sorunuzda bahsettiğiniz şekilde bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vergi beyannamelerini beyanname gönderme sözleşmesi yaparak gönderemezler. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2010
Soru :
2010 yılına ilişkin Müşteri Bildirim Listelerinin web sitesi üzerinden göndermemiz gerkmektedir.Sorum şu bu listeye aracılık sözleşmesi yaparak defterini tutmadığımız sadece beyannamesini gönderdiğimiz müşterileri ekleyecek miyiz.Ekleyecek isek aylık brüt ücret kısmına ne yazacağız.Çünkü bunlardan beyanname başına para almaktayız.

Cevap :
Sayın Kızılgöl, Müşteri bildirim listesine defter tutma ve danışmanlık hzmetlerine ilişkin mesleki sözleşme yaptığınız müşterileriniz yazılacaktır. "Postacılık" şekliyle beyannamelerini gönderdikleriniz defterini tutmadığınız kişiler listeye ilave olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2010
Soru :
Değerli üstadlarım sorulara vermiş olduğunuz için teşekkür ederim. Dönem içine kiracısı bulunduğu ikametgahı iş yeri adresi olarak bildiren mükellefin tefkif etmiş olduğu vergiyi, daire sahibi olan şahıs Gelir Vergisi Beyanında işyeri olarak mı yoksa konut olarak mı beyan etmelidir? Yoksa Konut olarak kullanılan dönem için ayrı, işyeri olarak kullanıldığı dönem için ayrı beyan da mı bulunmalıdır? Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Üstüner, Gayrimenkuluün kullanış maksadına göre vergilendirilmesi gerekir.Aynı yıl içinde G.Menkul hem mesken hemde işyeri olarak kiraya verilmiş ise elde edilen kira sürelerine göre ayarı ayrı değerlendirilip vergilendirilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2010
Soru :
Merhabalar; Bir müşterim, yurtdışından mal ithal etti. Ancak ithal edilen malların yanında 100.000,00 Euro tutarında fazla mal geldi. Bu gelen mal ne Gümrük giriş beyannamesinde gözüküyor ne de yurtdışında ki firmanın kestiği faturada gözüküyor.. Müşterim bu malı tekrar geri iade etmek istiyor... Bu durumla ilgili olarak ne gibi işlemler yapılması gerekiyor... vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim... iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Yener, 100.000 Euro luk bir malın fazla gelmesi veya faturasız gelmesi demek Gümrük kaçakçılığı suçunu doğurur.Gümrükte ödenmesi gereken Gümrük vergisi ,KDV varsa Ötv nin ödenmesi gerekir.Bu vergiler ödendikten sonra ,mal ihracı şeklinde çıkışını yapabilirsiniz.


 

Tarih : 24.02.2010
Soru :
Sorum vergi dairesinden gelen 2008 yılı kurumlar vergisi beyannmesinin düzeltilmesi istenmesi hakkındadır. Konu şu: 2007 yılında 100,00 TL bilanço zararımız çıktı 2007 yılı içinde kanunen kabul edilmeyen giderlerimizin toplamı 10,00 TL.Net zarar 90,00 TL oluyor. 2008 yılı kurumlar vergisi beyannamemizde geçmiş yıl zararı olarak 100,00 TL yazıp 2007 yılı 10,00 TL olan Kanunen kabul edilmeyen giderimide 2008 yılı kanunen kabul edilmeyen giderlerime ekledim. Vergi idaresi derki 2008 yılı kurumlar vergisindee geçmiş yıl zararı 90,00 TL yazman gerekirdi.Sistemimiz hata veriyor ve düzeltmenizi istiyoruz.Benim sorum Nisan ayında da 2009 yılı kurumlar vergisi beyannamelerini göndereceğiz.Hangi yolu izlememiz gerekir.

Cevap :
Sayın İşman, Vergi idaresinin yapmış olduğu uygulama doğrudur. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde bilanço zararından kanunen kabul edilmeyen giderler düşülerek mali zarar elde edilir. Daha sonraki yıllarda mahsup edilecek zarar, mali zarardır. Dolayısıyla 2008 yılı kurumlar vergisi beyannamesine de geçmiş yıl zararı olarak mali zararı, yani 90 TL'yi yazmanız gerekir. Ayrıca geçmiş yılın KKEG sonraki yıl, yıllık beyannamede tekrar matraha ilave edilmez veya zaradan düşülmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.02.2010
Soru :
AVUSTURYA'DA yerleşik bir cafe firmasının türkiye temsilcisiyiz. Türkiyede muhtelif kişilre frenchasing veriyoruz. Buna mukabil Avusturyadaki şirket bize, aylık ciro üzerinden prim hesaplayıp tarafımıza ciro primi olarak fatura kesmektedir. Bu faturalar için KDV 2 beyanı düzenliyoruz. GVK 94. madde incelenmiştir. Bu faturalar için ayrıca stopaj hesaplanması gerekirmi ? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Beyazal, Tevkifatla ilgili Avusturya ile yapılmış çifte vergilendirmeyi önleyici ikili vergi anlaşmaları konusunda araştırma yapmanız gerekir. Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasında sık kullanılanlar/uluslararası mevzuat bölümünden faydalanabilirsiniz. KDV ile ilgili yapmış olduğunuz uygulama doğrudur.


 

Tarih : 22.02.2010
Soru :
iyi günler..mahsup edilecek karı olmayan bir şirketin kurumlar beyanı 1.sayfasındaki her yılı ayrı ayrı gösteren geçmiş yıl zararları bölümünü eksik doldurmuşuz.. kanuna göre kar olmadığı halde bu bölümü doldurmak zorundamıyız.. yanidüzeltme beyanı yapmam şartmıdır... iki sorumun cevabını çok acil rica ederim.tesekkurler

Cevap :
Sayın Çağlayan, KVK 9 (1)-a maddesine göre geçmiş yıl zararları madde metninde de belirtildiği üzere doldurulması gereken bölümdür. Göndereceğiniz düzeltme beyannamesinde bu bölümleri mali kar olmasa dahi doldurmanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.02.2010
Soru :
şirketimizde 2006 yılı kurumlar vergisini yaparken 22,000 tl kar çıktı ve bu kardan 2003 yılında 33,000 geçmiş yıl zararı düştük 2009 yılı beyanını yaparken vergi dairesi 2006 yılında yapılan beyannamede geçmiş yıl zararının 33,000 değil 15,000 oldugunu söyledi şimdi bu oluşan farkla ilgili terkin yapacaklarını düzeltme beyanı vermememizi istedi peki ben bunu muhasebe kayıtlarında düzeltmek için nasıl kayıt yapmam lazmı tşk

Cevap :
Sayın Yavaş, Kurumlar Vergisi Beyannamesini düzelttiğiniz yıl, ilgili yılda yapmış olduğunuz KV Tahakkuk maddesinin tashihini yaparak, düzeltilmiş tahakkuk maddesinin kaydını yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.02.2010
Soru :
Sayın yetkili Gayrimenkul Sermaye iradi Beyannamesine dahil edeceğimiz Kira gelirinde, Sözgelimi 12 aylık kiradan 4 ayı tahsil edilmiş ancak 8 aylık kısmı tahsil edilememiştir.Soru : kaç aylık kira geliri beyana dahil edilecektir? tahsil edilemeyen kira geliri daha sonraki yıllarda tahsil edildiğinde o yılın kira gelirine ilave mi edilecektir. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Dizdar, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili bölümde ilgili yıla ilişkin tahsil edilen kira ve geçmiş yıllara ilişkin tahsil edilen kira satırları mevcuttur. Bu durumda 2009 yılında 4 aylık kira tahsil etmişseniz bu tutarı yazacaksınız. Kalan 8 aylık tutarı hangi yılda tahsil ederseniz o yılın geliri olarak beyan edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.02.2010
Soru :
Merhaba, Bir LTD ŞTİ Kömür alım satımı yapıyor. Satmak için almış olduğu kömürleri işyerinde yakıyor. Bu yakmış olduğu (kendi tüketmiş olduğu)kömürlere; 1-Fatura kesmesi gerekirmi ? 2-Herhangi bir kdv tahsili olmadığından (mal satışı olmadığından dolayı ) KDV beyannamesinde hesaplanan kdv olarak beyan etmesi gerekirmi ?

Cevap :
Sayın Avşar, Satılmak üzere alınan bahsetmiş olduğunuz kömürler, işyerinin ısıtılmasında kullanılması halinde 700 lü hesaplar borçlandırılır, 153 hesap alacaklandırılmak suretiyle kayıt yapılır. Bu işlem için ayrıca KDV hesaplanmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2010
Soru :
Sayın Üstadlarımız; 30.10.2008 tarihinde Vergi Denetmenleri Tarafından mükellefimiz adına bir çok daire alıp sattığı için geriye dönük olarak 01.12.2006 tarihinde mükellefiyet açılışı yapmak zorunda kaldık. 05.12.2008 Tarihinde vergi dairesine müracaat ederek açılışımızı: 01.12.2006 tarihi olarak açtık. Tüm K.d.v. beyannamelerini verdik. 2008 tarihine kadar olan beyannameleri vergi dairesinden verdik ve mükellefimize tüm k.d.v. beyannameleri için 50,00 TL ceza kestiler bunların tamamını ödedik. Fakat 01.01.2008 - 30.11.2008 dönemine ait beyannameleri e-beyanname olarak biz verdik. Beyannameleri verirken internette herhangi bir 355. maddeye göre 1.490,00 TL ve 352. Maddeye göre 100,00 TL Özel Usülsüzlük cezaları yansımadı ve ekranda gözükmedi. Bizde bunu Vergi Dairesi tarafımıza tebliğ edeceğini düşündük. Fakat 1 Yıl geçmesine rağmen gelmeyince biz vergi dairesine gittik. Borç Dökümünde mükellefiyimez bu usülsüzlük cezalarının kesindiğini gördük. Biz bu aşamadan sonra nasıl vergi dairesine dava açabiliriz. Acaba, Vergi Dairesine gidip adımıza ödeme emri çıkartınız deyip, ödeme emirlerine istinaden mi dava açalım, Yoksa biraz daha bekleyip vergi dairesinin tarafımıza ödeme emri ile tebliğ edmesinimi bekleyelim. Siz üstadlarımızın değerli emek ve bilgilerine ihtiyaç duyulmuştur. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Yılmaz, Mükellef hakkında kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin ceza ihbarnamelerinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesine dava açılması gerekir. Veya kesilen cezalar itiraz etmeksizin ödenecekse VUK 376.maddeden yararlanılabilir. Vergi mahkemesine dava açma süresi geçtikten sonra borç kesinleşir. Vergi idaresi takibe geçer, bu takip için düzenlenen ödeme emrine 6183 Sayılı Yasaya göre 7 gün içinde vergi mahkemesinde dava açılabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2010
Soru :
Personelimize,maaşlarından mahsup etmek üzere avans veriyoruz.Bu avansları makbuz düzenlemeden direkt olarak kişinin banka hesabına yatırdığımızda 1) yinede damga vergisi kesmemiz gerekirmi ? 2)A.Ş yiz.personel avans makbuzlarından kestiğimiz binde 6,6 D.V sini muhtasar beyanname ilemi yoksa DAMGA VERG.BEY.si ile mi beyan etmemiz gerekir....teşekkürler...

Cevap :
Sayın İçduygu, Bankaya vermiş olduğunuz avans talimatı damga vergisine tabi olup binde 6,6 oranında damga vergisi hesaplanacaktır. Hesaplanan damga vergisi ücretle ilgili olduğu için ilgili dönem muhtasar beyannamesi ile beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2010
Soru :
Muhasebesini kendi çalışanlarıyla tutan bir A.Ş'nin e-beyannamelerini meslek mensupları aracılığıyla göndermesi zorunlumudur? Meslek mensubu ile gönderme şartı (limitler Aktif-Satışlar) nedir? Teşekkür ve saygılar...

Cevap :
Sayın Kaya, VUK 340 nolu Genel Tebliğine göre Limited ve A.Ş'lerin bordrolarında meslek mensubu var ise, şirket bağlı olduğu vergi dairesinden şifre almak suretiyle beyannamelerinin elektronik ortamda gönderebilir. Sözkonusu şirketlerde Bağımlı meslek mensubu yok ise SMMM veya YMM ler ile yapacakları danışmanlık sözleşmelerine istinaden SMMM veya YMMlerin şifresiyle beyannameler düzenlenir ve gönderilir, meslek mensupları VUK Mük.227.maddedeki sorumluluğu taşırlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2010
Soru :
BİR LİMİTED ŞİRKET 5811 SAYILI KANUN GEREĞİ 500,000,-TL BEYANDA BULUNDU 6 AY İÇİNDE BU MEBLAĞ SERMAYEYE İLAVE EDİLECEK.BU ŞİRKET SERMAYESİNİ 1,500,000,- TL. ARTTIRMAK İSTİYOR BU ARTTIRILACAK MİKTARIN 500.000,- TL. 5811 SAYILI KANU GEREĞİ KONAN PARA DİĞER 1,000,000,- TL. DA GEÇMİŞ YILLAR DA DAĞITILMAMIŞ OLAĞANUSTÜ YEDEK AKÇEYE ALINAN MEBLAĞDAN KARŞILAMAK İSTİYOR. SORU 1- BU MÜMKÜN MÜ 2- S.M.M. RAPORU AYRI AYRI MI DÜZENLENECEK BİR RAPORDA MADDE HALİNDE TESBİT EDİLEBİLİRMİ CEVABINIZ İÇİN PEŞİNEN TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Gültaş, Şirketler sermayelerini 5811 Sayılı Yasaya istinaden, ortaklardan alacaklarından, geçmiş yıllar karlarından, enflasyon düzeltmesi farklarından ve nakit olarak artırabilirler. Bu işlemlerden birinin veya birkaçının yapılması halinde öncelikle önceki sermayenin ödendiğine ilişkin genel rapor ve yukarıda bahsedilen sermaye artırımı konusunun hangileri kullanılacaksa herbiri için ayrı ayrı rapor düzenlenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2010
Soru :
Merhabalar benim sorun Kurumlar Vergisi beyanı ile ilgili,2005-2006 geçmiş yıl zararlarını devrederek Kurumlar vergisi beyanına sehven yazmamış bulunmaktayız ancak 2008 Yılında çıkan kardan geçmiş yıl zararlarını düştük. Şimdi Vergi Dairesi daha önceki yıl Kurumlar Vergisi Beyanında devrederek yazmadığımız için zarar mahsubunu kabul etmiyor. Şimdi 2006-2007 yılları zararlarını devrederek Düzeltme Kurumlar Vergisi beyanlarını verebilirmiyiz ?

Cevap :
Sayın Bertan, Bahsettiğiniz konuya ilişkin olarak vergi idaresinin mükellef hakkında herhangi bir vergi incelemesi başlatmaması, başlatılmış bir vergi incelemesi sonucu tarhiyat yapmaması halinde düzeltme beyannamesi verilebilir. Sizin müşterinizin konumunda vergi dairesinin tespit yaptığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla ilgili yıllara ilişkin KV Düzeltmesi veremeyeceğiniz kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2010
Soru :
Bir mükellfim 2005 yılı kv beyannamesinde mahsup etmeyi unuttuğu geçmiş yıl zararlarını, 2006 yılında mahsup etmiştir.Şimdi her 2 yıl için düzeltme beyannamesi verebilirmi? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Karabacak, İlgili müşteriniz için 2005 ve müteakip yıllarda kar elde edilmiş ise karın ilk çıktığı yıldan itibaren zarar tüketilene kadar kurumlar vergisi beyannamesinde mahsubu yapılır. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamalarınıza göre kurumlar vergisi beyannamelerini düzeltmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2010
Soru :
Sn. mevzuat birimi vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler. Minübüsü ile servis taşıma işi yapan Deftere tabi (Gelir vergisi esasına göre)mükellefim aracını sattı. Sattığı aracının yerine Basit usülde gelir vergisi mükellefi olan bir kişiden kira sözleşmesi ile aracını kiralayıp kiraladığı araç ile yeni araç almaksızın faaliyetine devam edecek. Aracını kiraladığımız şahıs Basit usulde gelir vergisi mükellefi. Kiralama karşılığı bize fatura kesecek. Tabi Basit usulde mükellef olduğundan Kdv'siz fatura kesecek kiralama bedeli olarak. Sorum; 1- Bu şekilde mükellefiyetimizin devamında bir sıkıntı olurmu? 2- Kiralama karşılığı kira stopajı beyanı söz konusu olmalımı?

Cevap :
Sayın Satılmış, Özel mülkiyette bulunan araçların gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kişilere kiraya verilmesi halinde kiraya verenin elde ettiği kazanç GMSİ'dır. Bu durumda kiracı araç kira bedelini öderken %20 Gelir vergisi stopajı yapacak, ayrıca 2 nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla KDV hesaplayıp beyan edecek, tahakkuk eden KDV'yi aynı dönem 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Basit usuldeki mükellefin sahibi olduğu taşıtı basit usuldeki mükellefiyetinden dolayı değil, şahsi mal varlığında bulunan aracın kiraya verilmesi gibi yorumlanacaktır. Dolayısıyla basit usuldeki mükellef elde ettiği kira geliri için fatura düzenlemeyecek, KDV hesaplamayacaktır. Elde edilen bu kazanç GMSİ olup GVK 86.maddedeki hadlere göre araç sahibi basit usuldeki ticari kazancının yanısıra GMSİ'nı da Mart ayının 1 ile 25 arasında beyan etmesi gerekir. Gerçek usulde okul servisi işleten mükellefin mükellefiyetini bu kiralama ile sürdürmesinde bir sakınca yoktur. Taşıt sahibine ödemiş olduğu kiradan kesmiş olduğu %20 GV stopajını süresi içinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödemesini yapacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2010
Soru :
Muhasebesini yeni aldığım bir Ltd.nin şirket ortaklarının daha önceden kurulmuş fakat şu anda bir faaliyeti olmayan sadece beyannameleri verilen bir firmaları mevcut.bu firmanın beyannamelerini de vermem isteniyor. bu sene sonuna doğru da tasfiye işlemlerini başlatacaklar. SORUM- sadece beyannamesini vereceğim bu firma içinde asgari asgari ücret tarifesini mi yoksa tarifede belirtilen beyanname verme ücretlerini mi baz alacağım. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Taşçı, Defterini tutmuş olduğunuz limited şirket için defter tutma sözleşmesi yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2010
Soru :
İyi çalışmalar, Sorum Stopaj uygulaması ile ilgili olacak. Mükellef işe başlamadan evvel işyerini kiralamış ve kira ödemelerinide yapmaktadır. İşe başlayana kadar geçen sürenin beyanname verilmesi gereken süreyi açması durumunda vergi daireleri muhtasar beyannameyi kabul etmektemidirler? E- Beyanname üzerinden mükellefiyet tesis edilmediğinden beyan kabul edilmemektedir. Elden vereceğimiz beyannameler için ceza sözkonusumudur? Cevaplarınız için teşekkürler. İyi günler.

Cevap :
Sayın Sarıahmet, İşyeri kiraladığınız tarih itibari ile Vergi dairesine kayıt yapılması gerekir.Vergi dairesine kayıt olduktan sonra E-Beyanname verme ile ilgili sorun yaşanmaz.Mükellefiyet tesisinden önce ödenen kiralar için elden veye Elektronik ortamda beyanname verilemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2010
Soru :
kolay gelsin. şirketimiz eğitim seti satan bir şirket. google dan arama yapabilmemiz için google irland bize her ay kestiği elektornik ortada bastığımız reklamcılık hizmetleri fatura var.kdv siz..bunun için 2 nolu kdv beyanı vermem gerekirmi sorumlu sfıtaıyla.teşekkürler

Cevap :
Sayın Ulucak, Elektronik ortamda Türkiye dışından satın alınan hizmet için 2 Nolu KDV beyannamesi ile beyan edip, hesaplanan KDV ödemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.02.2010
Soru :
Merhaba, ben bir şirkette sigortalı muhasebe uzmanı olarak çalışmaktayım. Mali işleri yürütebilme ile ilgili vekaletim bulunmaktadır. Fakat beyannamelerini gönderme ile ilgili imza yetkimi kullanmamaktayım. Burada geçen süre YMM süresinden sayılır mı? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Eren, TÜRMOB/TESMER Başkanlığı'nın web sitelerinde ilan ettikleri sınava giriş evraklarında böyle bir şart aranmamaktadır. Bağımlı olarak imza yetkisi almadan bir şirketin muhasebe ile ilgili biriminde çalışmanız halinde geçen süreler YMM de geçen süreler olarak değerlendirilmektedir. iyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 12.02.2010
Soru :
Merhaba, A.ş ler de ödenen denetçi ücreti ve huzur haklarını muhtasar beyannamesinde beyan ediyoruz. Peki bu ödemeleri yaptığımız kişileri muhtasar beyannamesinde çalışan sayısına ( diğer ücretliler) ilave ediyor muyuz ? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Şerit, Muhtasar Beyannamede bahsettiğniz ödemeler için ayrı bir sutun olmadığı için diğer bölüme yazmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.02.2010
Soru :
Merhaba Turkcell'den telekom işiyle uğraşan bir mükellefime sanal kontör faturası geldi. Fatura da özellik arz eden bi durum mevcut. Fatura görünümü özetle şöyle: Sanal Kontör Toplamı: 4.447,43 KDV-%18: 800,54 ÖİV-%25: 1.111,86 KDV-%18(85 NO.KDV GT): 800,54 GENEL TOPLAM: 6.405,64 İlk sormak istediğim muhasebe kaydında özel bir durum mevcut mu, diğeri ise kdv beyannamesi açısından bir özellik arz edip etmediği. Şimdiden teşekkürler ve iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın İnel, Müşterinize gelin elekronik faturadaki bilgiler göre muhasebe kaydı yapabilirsiniz KDV indirimi kullanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.02.2010
Soru :
iyi günler.basit usul vergi mükellefi yanında çalıştıracağı işçisiyle ilgili hangi bildirimleri yapmalı.muhtasar beyanname mükellefiyeti tesis ettirmelimi?

Cevap :
Sayın Gürel, Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında çalışan kişiler DİĞER ÜCRETLİ olarak vergilendirilecektir. Diğer ücret kapsamında vergilendirilenler vergi karnesi almaya mecbur olduklarından, kazançları basit usulde vergilendirilen ticaret erbabının yanında çalışanların vergi karnesi almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2010
Soru :
İyi günler, Bağımlı olarak çalıştığım firmanın iştirak ettiği bir A.Ş.'de yine SGK'ya tabi eş zamanlı olarak çalışabilir miyim. SMMM sıfatımı kullanarak beyannamelerini imzalayabilir miyim. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Çelikay, Bağımlı çalışna meslek mensupları sadece bir şirkette çalışabilir ve sadece çalıştıkları şirketin beyannamelerini imzalayabilirler. Grup şirketi vb.kavramı sözkonusu değildir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 10.02.2010
Soru :
Merhabalar Üstadım; Son Günlerde SGK İstanbul İl Başkanlıgı'nın talimatıyla, Nisan 2008 tarihinde işe girmiş 16 yaşından küçük işçilerin sigortalılıgı iptal edilmeye çalişilıyor.Mükellefler kontrol memurlarınca çağrılarak,çocukların çalişmadıgına dair beyanda bulunmalarını istiyor, bulunmaz iseler, geriye dönük 5 yıllık defter ve belgeleri isteyeceklerini ve idari para cezası keseceklerini söylüyorlar. Bu durum ne kadar hukuka uygun bulunmaktadır. Odanın bununla ilgili bir çalişması varmı dır? Bu durumda dava açılabilir mi?

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Dava açma hakkına her zaman sahipsiniz. Ancak İnceleme ve denetim devletin elinde bulunan yasal hak olduğunu unutmayınız. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.02.2010
Soru :
2009 yılı içerisinde sgk tarafından işyerimizden tutanak tutuldu.üç adet işçi sigortasız yazıldı.işe başlama tarihleri tutanak tarihinden iki ay önce yazıldı.sgk ya işe girişleri verdiğimizde tutanak tarihinden girişlerin yapılacağını beyan ettiler ve o şekilde verdik.şimdi bu işe girişlerin beyanlara göre yapulmasını söyleyerek tekrar işe giriş ve prim beyannamelerini istiyorlar ve ceza kesiyorlar.yaptıkları işlem doğrumudur. değilse ne yapmamız gerekir.ii çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Müfettişin düzenlemiş olduğu tutanağa göre işçilerin girişlerinin yapılması gerekir. Bunun dışında her ne kadar Kurumda çalışsalar dahi sözlü değil yazılı işlemlere göre hareket etmeniz gerekmektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.02.2010
Soru :
iyi günler.Belediyeye ait bir pasajda 20 tane dükkan var.Bu dükkanlarda bizimde mükelleflerimiz var.Mükellefler belediyeye ait kiralarının belediyenin borçlarından dolayı vergi dairesine yatırmaktalar.Mükelleflerimiz ödedikleri kiralar için Kdv 2 beyannamesi vereceklermi.Teşekkürler

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak kiralamalarda KDV sorumlu sıfatıyla da olsa sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.02.2010
Soru :
Merhaba, SSK primlerinin suresinde ödenmemesi konusunu soracağım. Bu konu ile ilgili araştirma yaptım. 361 hesap tan 368 hesaba alınıyor, ayrıca KKEG lerin takip edildiği 900 lü hesaplara yazılarak matraha ekleniyor. Kanunun ilk bölümü gider yazılamaz deniyor.Bu lafzın gereği ödemdiğimiz SSK pirimlerin vergisini ödüyoruz. Kanunun devamında ödendiği zaman gider yazılır dıyor. O zaman ne yapıyoruz 900 lü hesaplara ters kayıt yazıyoruz. Asıl sorum burada başlıyor. KKEG ler SSK pirimlerine göre çok azdır, yani KKEG ler eksiye düşer. Şuna cevap istiyorum, O zaman Verginin matrahında azalma mı yapacağız. Bunu böyle beyan edebilirmiyiz. Saygılar Sunarım

Cevap :
Sayın Kara, Sizin de bahsettiğiniz gibi ödenmeyen SGK primleri 361 hesaptan 368 hesaba virman yapılır ve yıllık beyannamede KKEG olarak matraha ilave olunur. Takvim yılı geçtikten sonra yapılan ödemelerde; Daha Sonra Ödenen Sigorta Priminin Muhasebeleştirilmesi ________________________________/_______________________________ 368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER XXX 100-KASA / BANKA XXX ________________________________/______________________________ 960-İNDİRİLECEK GELİRLER XXX 960.10-GEÇMİŞ YILA AİT SSK PRİMLERİ 961-İNDİRİLECEK GELİRLER KARŞILIĞI XXX ________________________________/______________________________ Diğer taraftan 174 sayılı Gelir vergisi kanunu Genel tebliğinin “..Bu hükümlere göre SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.” Hükmü gereğince SSK primleri müteakip dönemlerde fiilen ödendiğinde gider yazılabilecektir. Tabii bu indirim defter kayıtlarında değil beyanname üzerinde olacağını düşünmekteyiz. Yine de işlemlerinize esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.02.2010
Soru :
kolay gelsin efendim iki sorum olacaktı; 1- serbest meslek erbabı olmayan, normal işletme hesabına tabi bir tacirin şahsına ait bağkur primlerini gider yazma ya da yıllık beyannamede indirme hakkı var mıdır? 2- 1995 kurulmuş,inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve bugüne dek hiç kdv iadesi almamış bir ltd şti.nin aktifinde birikmiş olan 400.000 tl devreden kdv için iade başvuru hakkı devreden kdv nin tamamı için söz konusu olabilir mi yoksa sadece belli yıllarla mı sınırlıdır?yani mezkur şirket anılan devreden kdv nin hangi kısmı için iade talep hakkına sahiptir?

Cevap :
Sayın Uluğ, 1-Yıllık gelir vergisi beyannamesinde Bağ-Kur primlerinin indirilebileceği sütun mevcuttur. Bağ-Kur primlerinin ödenmesi koşulu ile ilgili bölümde indirim konusu yapılabilir. 2-KDV'de iade hakkı doğuran işlemlerin her ay düzenlenen KDV Beyannamelerinde ayrı gösterilmek koşulu ile iade talebinde bulunulabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.02.2010
Soru :
2009 yılı 10.ay ve 11.aylarda olmak üzere imalatçı bir işyerimiz (salamur yaprak) üreten işyerimiz ihracat firmasına bu ürettiği mallara ilişkin fatura kesmiş bulunmaktadır.Firmamız ihracatcıya keilen bu faturada 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11.maddesi c bendi uyarınca hesaplanan kdv fatura üzerinde hesaplanmış fakat tahsil edilmemiştir diye belirtilen kanun maddesi yazılmıştır.ilgili dönemlerlere ait kdv beyannamelerinde hesaplanan vergiler beyannamede hesaplanan kdv olarak taahkuk etmiş ve ödeme çıkan dönemlerde ödenmiştir. şimdi o malların yurtdışına ihracat yapıldığına dair malı bizden alan firma gümrük beyannamelerini göndermiş bulunmaktadır. dormak istediğim faturada hesaplanan fakat tahsil edilmeyen hesaplanan kdv yi beyannamede hesaplanan olarak gösterdiğimiz için bu tutarı iade olarak talep edebilirmiyiz veyada mahsup istiyebilirmiyiz. şimdiden vereceğiniz cevap için tşk ederim.

Cevap :
Sayın Özçelik, İmalatçıların ihraç kayıtlı yapmış oldukları teslimlerde KDV tahsil etmemektedirler. Ancak, imalatçılar bu mallar için yurt içinde ödemiş oldukları KDV'leri iade hakkı doğuran işlemler olarak vergi dairesinden iade talep edebilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.02.2010
Soru :
Sn. İlgili, Bağımlı olarak bir firmada çalışma halinde odaya herhangi bir bildirimde (büro açanlarda olduğu gibi)bulunma zorunluluğu varmı? Bağımlı çalışan arkadaşlar, firma beyannamelerini gönderirken firma adına alınmış internet şifresindenmi yoksa kendi adlarına şifre talebinde bulunup onun üzerinden gönderimde bulunuyorlar, alakanıza teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla

Cevap :
sayın Suyabatmaz, Firma adına beyanname gönderecekseniz ve mali müşavirlik yetkinizi kullanacak imza atacaksanız kaşe almanız gerekmektedir. Bu durumda da Odamıza bildirim zorunluluğu vardır. Şifre şirket adına alınmaktadır. İyi çalışmalar, Saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 05.02.2010
Soru :
merhabalar Bir firmamızın yurtıdşındaki ortağından kullanmış olduğu dövizli kredisi var. Geçici vergi dönemlerinde bu kredileri değerledik, kambiyo karı veya zararı yazdık. Fakat kurumlar vergisi beyannamesi yaparken iki tane görüş söylendi bize; bir görüşe göre kambiyo karları K.V.beyannamesinde gelir yazılır, fakat kambiyo zararı dikkate alınmaz K.K.E.G.yazılır diyor,diğer bir görüş ise kambiyo karı ve zararını bir biri ile virmanlarsın, eğer kambiyo karı daha fazla ise vergisini ödersin, kambiyo zararı fazla ise onu k.k.e.g. yaparsın deniyor, Birde biz bu kredilerle ilgili ödemiş olduğumuz faizleri zaten K.K.E.G.yazıyoruz.Sizden bu konuda bir yanıt rica ediyorum Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Suvakçı, Yurt dışı ortaktan kullanılan kredi ortaklardan alınan borç gibi düşünülecek, örtülü sermaye hesaplaması yapılacak(KVK 12/1), şayet yurtdışındaki ortağın şirketteki öz sermaye payının 3 katından fazla borçlanılmışsa bu işlem bir örtülü sermaye işlemidir. Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz ve kur farkları KKEG olarak kayıtlara alınacaktır. (KVK 11/1-b) Şirletin dövizli borç ve alacakları dönem sonunda değerlemesi yapılır. Artı veya eksi konumuna göre muhasebe kayıtlarına alınır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.02.2010
Soru :
İşletmelerde aldığımız mala ait iade faturası kestiğimizde işletme defterinde nerede göstermemiz gerekiyor? Geçici vergide işletme hesap özetinde iade edilen malı Dönem İçinde Satın Alınan Emtia Mevcutundan mı düşüp göstereceğim yoksa Dönem İçinde Elde Edilen Hasılata mı ekleyip göstermem gerekiyor? KDV beyannamesinde de KDV sini ilave edilecek kdv sütununda göstermiş olup kümülatif satış sütununda da dikkate almadım.Yanlış bir uygulama mı yaptım? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Çalışan, İade faturaları bir nevi satış faturası gibi işlem görür. Satış faturalarının kayıtlara alınması ve işletme hülasasının oluşumunda da satış gibi düşünülerek işlem yapılır. KDV Beyannamesinde de sözkonusu iade faturası teslimler içinde gösterilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.02.2010
Soru :
İYİGÜNLER; firmamız gayrımenkul satış istisnasından yararlanarak (KVK 17/4-r maddesince)arsa satışı yapmıştır. bu satışa bağlı olarak yararlanacağımız %75 lik indirim tutarını geçici beyanın hangi bölümünde gösterilmelidir? beyannamenin indirimler bölümünde direkt bu maddeye karşılık gelecek satır yok ,diğer indirimler olarak mı göstermeliyiz.TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Karaca, Geçici Vergi Beyannamesinde bahsettiğiniz istisna tutarını Diğer İndirimler bölümünde gösterebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.02.2010
Soru :
Merhaba, Serbest Muhasebeciyim. 2007 yılında Yıllık Gelir vergisi beyannamesi verdim. Beyannamede yıl içinde ödediğim Bağkur primlerinin tamamını yazarak indirim konusu yaptım. Vergi Dairesi beni telefonla arayarak Bağkur primlerinin tamamını indirim konusu yapamayacağımı, sadece hasılatın % 5 ini ancak indirim konusu yapabileceğimive düzeltme beyanı verilmesi gerektiğini sözlü olarak beyan etmişlerdir. Bu konu ile alakalı GVK 68/8 mad. inceledim vergi dairesinin istediği gibi sonuç bulamadım. Aydınlatırsanız sevinirim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Beyazal, Serbest meslek erbapları ödemiş oldukları Bağkur Primlerini serbest meslek kazanç defterine gider olarak işlemek kaydıyla kazançlarından düşebilecekleri gibi yıllık beyannamede ilgili bölüme yazmak suretiyle de matrahtan indirim konusu yapabilirler. Vergi dairesinin bahsetmiş olduğu konu GVK 89/1.maddesinde bahsedilen özel sigorta ve bireysel emeklilik konusudur. Vergi dairesinde bu konuya ilişkin olarak müdür yardımcısı veya müdür ile görüşmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.02.2010
Soru :
Bir mükellefimizin işyerinde yapılan denetimde sigortasız çalışan bir işçi tespit edilmiş ancak işçi işyerinde yardım amaçlı ücretsiz olarak çalıştığını beyan etmiştir.İşçi işveren eş ve çocuğu değildir.Bu durumda ücretsiz çalışan işçi sigortalı olmak zorundamıdır.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Eğer o kişi başka bir yerde sosyal güvenliği sağlanıyor ise sorunu rahalıkla ifadelendirebilirsiniz. Bunun dışında Denetimi yapan denetim elemanının ne gördüğü esas alınır. Aksi için dava açmanız gerekir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 03.02.2010
Soru :
İYİ GÜNLER EMEKLİ MALİ MÜŞAVİR OLARAK MESLEĞİMİ İDAME ETTİRMEKTEYİM 2010 YILI MART AYINDA VERECEĞİM YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANIMDA 2009 TAKVİM YILINDA EMEKLİ MAAŞIMDAN KESİLEN SGDP LERİNİ İNDİRİM OLARAK KABUL EDİP VERGİ MATRAHIMDAN DÜŞEBİLİRMİYİM.CEVABINIZA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDER İYİ MESAİLER DİLERİM.

Cevap :
Sayın Öğünç, GVK 68.maddesinin 8.fıkrasında emekli sandıklarına ödenen emeklilik aidatlarının giderleşebileceği belirtilmiştir. Ayrıca beyanname üzerinden indirilecek indirimleri düzenleyen GVK 89.maddesinde SGDP'lerin beyanname üzerinden indirilebileceğine ilişkin özel bir düzenleme yoktur. Bu primin beyanname üzerinden indirilemeyeceği kanaatindeyiz. Ancak işlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.02.2010
Soru :
sayın danışmanım.fason tevkifat faturası düzenleyen bir müşterim için verilen kdv beyannamelerinde iade hakkı doğuran diğer işlemleri sayfasındaki kdv kn.9/1 e göre fason yaptırılan işlee nedeniyle alıcı tarafından ödenen kdv tefkifatı tutarı satırı boş geçilmiş.ilgili aylar için düzeltme beyanı ile tekrar düzeltme beyanı verilerek iade ile ilgili talep işlemi yapılırsa iade hakkında alma hakkımızda bir sorun yaşanırmı?

Cevap :
Sayın Çakmak, Belirttiğiniz şekilde düzeltme yapmanız halinde herhangi bir problem yaşanmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.02.2010
Soru :
5811 Varlık barış ile beyanda bulunduğumuz bi mükellefimiz. bununla ilgili vergiyi ödemeyi maalesef unutmuş daire ye gecikme fazizi ile ödeyebiliyormuyuz. Teşekkür Ederim

Cevap :
Sayın Uğuzay, 5811 Sayılı Yasa kapsamında beyan edilen vergi, zamanında ödenmezse bu Yasadan yaralanma imkanınızın ortadan kalktığını düşünmekteyiz. Ancak tahakkuk etmiş bir kamu alacağı olduğu için idare alacağını gecikme zammı ile tahsil edecektir. Haktan yararlanıp yararlanamayacağınız konusunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.02.2010
Soru :
İyi Çalışmalar dilerim Mükellefimizin 2007 yılında düzenlemiş olduğu bir fatura vardır ödemesini tahsil edemedi 2010 yılında hukuki olarak tahsil yoluna gidecek Türk Ticaret Kanunu’nun 23. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Bir faturayı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde münderecatı hakkında bir itirazda bulunmamışsa, münderecatını kabul etmiş sayılır” müesesi bulunmaktadır sormak istediğim nokta karşı taraf Ba beyannamesinde alışını beyan etmeside faturanın kabulü anlamında ne kadar etkili olabileceğidir. şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım üstadım.

Cevap :
Sayın TTK uygulaması ile vergi uygulamaları açısından Ba-Bs formlarının ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Vergi hukukuna göre alınan ve verilen belgelerin Ba-Bs formlarıyla bildirilmesi zorunludur. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.02.2010
Soru :
Bir müşterim Kira gelirinden dolayı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (GMSİ) vermektedir. Soru: Kiracısından aldığı yıllık brüt kira toplamı vergi değerinin %5 inden az ise, Kiraya veren ve Kiracı açısından durumu değerlendirmenizi, vergi ziyaı veya herhangi bir cezai yaptırımı olup olmadığını, ayrıca bu konuda yargı kararları hakkında bilgi vermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, GVK 73.maddesine göre VUK'a göre belirlenen emlakın vergi değerinin %5'in altında kira gelirinin beyan edilmesi halinde vergi dairesi vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapar. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.02.2010
Soru :
CEVAPLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. MÜŞAVİR ARKADAŞLARIMLA İHTİLAFA DÜŞTÜĞÜM BİR KONUDA YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR.SORUM ŞU: ŞİRKETİMİZDE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞIPTA KENDİ BİNEK ARAÇLARIYLA YAPMIŞ OLDUKLARI İŞLER KARŞILIĞINDA TARAFIMIZDAN AYLIK 750 TL MAAŞ ALMKATA OLUP ARAMIZDA KARŞILIKLI ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ BULUNMAKTADIR. BUSÖZLEŞMEDE BULUNAN RAKAMIN DAMGA VERGİSİNİ VERGİ DAİRESİNE YATIRYRZ. MUHTASAR BEYANNAMEMİZDE VE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNDE VERGİVE KDV LERİNİ ÖDÜYORUZ. ANLAŞAMADIĞIMIZ NOKTA 2 NOLUDA ÖEMİŞ OLDUĞUMUZ KDVYİ 1 NOLU KDVDE İNDİRİM KONUSU YAPABİLİRMİYİZ. SAYGILAR

Cevap :
Sayın Durmuş, Sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesi ile ödenen KDV ler, 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.01.2010
Soru :
Saygı değer üstad, Özel inşaat ile ilgili bir sorum var, net bir cevap bulamadım kafam iyce karıştı. Sorum şu : XYZ Ltd.Şti kat karşılığı bir inşaat yapmakta, Ayşe teyze bu dairelerden birini almak için müteahitle anlaşıyor el sıkışıyor ve bu daire için mütahite peşinen 30.000 TL ödeme yapıyor. İnşaat firması, Ayşe teyzeden aldığı bu bedel üzerinden %3 stopaj hesaplayıp muhtasar beyannamesi ile beyan edip ödüyecek midir.? İnşaat firmasının aldığı bu para üzerinden vergi dairesine yatırması gerekeken stopaj ve Dam.Ver varmıdır. Alınan avans şeklindeki bu bedel üzerinde ödenecek bir vergi varmıdır. Saygılar sevgiler

Cevap :
Sayın Güneri, Bahsettiğiniz ödeme stopaja tabi bir ödeme değildir. Müteahhidin almış olduğu bu bedel avans niteliğinde olup düzenlenecek makbuz için damga vergisi hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.01.2010
Soru :
sayın danışmanımız.12.ay kdv lerini vermemize rağmen mükelleflerin mal veya hizmet karşılığı almış olduğu elimize geçmemiş faturalar nedeniyle indirilecek kdv yönünden ek beyan vermemizin bir sakıncası olurmu?zira 2010 yılında bu faturaları indirim konusu yapmamız mümkün değil..

Cevap :
Sayın Çakmak, 2009 12.ayına ait KDV Beyannamesini E-Beyanname formatında özel onay konumunda verebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.01.2010
Soru :
Merhabalar, Benim sorum Transit İhracat ile ilgili. Yurtdışından ithal ettiğimiz malın birkısmını antepodan dirket ihraç ettik. Transit İhracat kapsamında faturasını kestik ve Antepo Beyannamesi ile ihraç edildi. geriye kalan malıda İthalat Beyannamesi ile çektik. Sorum: Transit İhraç için kesilen ft.nın BS formuna dhil edilip edilmeyeceği ve bu işlmin muhasebe kaydı?

Cevap :
Sayın Mancak, Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğunuz tüm mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri Ba formuna, yurt içine ve yurt dışına düzenlemiş olduğunuz tüm belgeleri de Bs formuna yazmak zorundasınız. (transit ticaret dahil) Danışma Birimi


 

Tarih : 29.01.2010
Soru :
Bir müşterim Kira gelirinden dolayı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (GMSİ) vermektedir. Kiraya verdiği işyerinin Emlak rayiç bedeli Belediye tarafından 2010 yılında %500 artırılmıştır. İşyerinin vergi Değeri 1.512.000,00 TL olmuştur. Bildiğim kadarıyla Yıllık kiranın emsal bedeli bu değerin %5 inden az olamaz. Soru: Kiracısından aldığı yıllık bürüt kira toplamı vergi değerinin %5 inden az olacağından dolayı kiraya veren ve kiracı açısından durumu değerlendirmenizi, vergi ziyaı veya herhangi bir cezayi yaptırımı olup olmadığını, ayrıca bu konuda yargı kararları hakkında bilgi vermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Emlak vergisine esas olan rayiç bedeller 4 yılda bir binanın inşaa edildiği arsanın değeri Takdir Komisyonları tarafından belirlenir. Takdir Komisyonu tarafından belirlenen arsa metrekaresi bağımsız bölüm sahiplerinin arsa payına ilişkinmaliyet oluşumunda hesaplara katılır. 2009 yılı Emlak Vergisine esas teşkil eden emlak vergisi matrahının 2010 yılında %500 artması mümkün değildir. Bir yanlışlık olduğu kanaatindeyiz. Bu bilgiler ışığında ilgili belediye ile tekrar görüşüp kiraya verilen bağımsız bölüme ilişkin rayiç bedel tutarını sorunuz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.01.2010
Soru :
Yurtdışından sipariş almış olan bir mükellefim ilgili ürünü imal ederek faturasını yurtdışındaki ülkeye kesecek. Ancak ürünü yurtdışına göndermek yerine yurtiçindeki bir firmaya irsaliye ile teslim edicek. ürünleri teslim ettiği firma kendi ürettiği başka bir ürünü bizim ürettiğimiz ürünlerin üzerine monte ettikten sonra yurtdışı edicek. gümrük beyanında bizim ürettğimiz ürün için imalatçı olarak bizim firma ünvanı yazılı olacak. yurtdışındaki firma ödemeyi işlemler bu şekilde yapılırsa yapacağını belirtiyor. işlemi bu şekilde yaparsak Mal ihracatı sınıfına girermi? Kanuni yönden yapılacak işlem doğrumudur? iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Tavukçu, Sizin mal teslim ettiğiniz firma sizin malınızın üzerine monte ettiği işlemin faturasını size kesmesi halinde oluşan ürünün sizin ihraç edip imalatçı ve ihracatçı vasfınız değişmez. Şayet sizin ürünnüzün üzerine iş yapan firma faturasını yurtdışına keserse sizin imalatçı ve ihracatçı vasfınız değişir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.01.2010
Soru :
Merhaba. Müşavirliğini yaptığım bir firmamızın mal satın aldığı firma KOD 5'e alınmış ve tarafımıza bu firmadan alışlarla ilgili kdv. düzeltme talebi vergi tairesince tarafımıza bildirilmiştir. Yazıda 84 Nolu KDV. Genel tebliği gereğince düzeltme beyannameleri istenmiştir. Ancak Firmamızın tüm alışlarına ait ödemeleri çek veya banka havalesi iledir. Buna ilişkin tüm fatura ve ödeme fotokopileri vergi dairesine bir yazı ekinde verilmiştir. Buna rağmen firmamızın KOD 5.2' alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Firmamızın Koddan çıkarılması için ne gibi işlemler yapmamız gerekmektedir. Aynı durumda bildiğiniz gibi onlarca firma vardır. Acil olarak bilgi verirseniz sevinirim. Şimdeiden teşekkür ederim. SAYGILARIMLA

Cevap :
Sayın Uçar, Vergi dairesinin yapmış olduğu idari işlem için Bölge İdare Mahkemesine dava açmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.01.2010
Soru :
Sayın Yetkili merhaba, sorum gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili olacak. Daire sahibi A'nın bilgisi ve izni dahilinde sözkonusu daireyi B konut olarak, bir başka kişi olan C ye kiralıyor. Kira kontratı B ve C arasında yapılıyor, kira ödemeleri B'nin hesabına geliyor. Bu durumda gayrimenkul sermeya iradı beyannamesini kim verecek? A yada B? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Göktürk, Bahsetmiş olduğunuz örnekte B'nin A'nın vekili olduğu anlaşılmaktadır. Kiracı kirasını mal sahibi olan A'ya veya vekili olan B'nin hesabına yatırabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus A'nın B'yi vekil tayin ettiğine ilişkin vekaletnamenin suretinin kiracıda olmasıdır. GMSİ Beyannamesi mal sahibi A tarafından beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.01.2010
Soru :
Mükellefim, daha önce beyannamemelerini şoförler odası aracılığıyla göndermiş.Ancak Muhtasar Beyanname hiç gönderilmemiş.Ocak-Mart 2010 Dönemi Muhtasar Beyannamesi için-ki kendisine makbuz keseceğim- dilekçe ile açılışını yapıcam. Sorum şu; Şoförler Odası müşaviri ile görüşmemizde Serbest Meslek Makbuzunu Oda'ya kestiğini diğer üyelere ayrıca kesmediğini ve aracılık sözleşmesi ile oda üyelerinin beyannamelerini gönderdiğini ifade etti.Yapılan bu işlemin Meslek Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı açısından irdeler misiniz? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Karagöz, Basit usuldeki vergi mükelleflerinin kayıtları ve işlemleri meslek odalarınca yapılmaktadır. Dolayısıyla basit usuldeki mükelleflerin sadece vergi beyannamelerini ilgili Oda şifresi ile gönderebilecekleri VUK genel tebliğ ve sirküleriyle açıklanmıştır. Gerçek usuldeki gelir vergisi mükelleflerinin defterleri Esnaf Odaları tarafından tutulamaz. Dolayısıyla beyannameleri de gönderme yetkileri yoktur. Böyle bir tespitiniz varsa bu tespiti Odamız Sekreterliğine iletiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.01.2010
Soru :
2009 Yılı 12.Ay Kdv beyanımızda 733,05 TL Kdv ödemesi tahakkuk etmiş ve ödemesini 26.01.2010 tarihinde yapmış bulunmaktayız. Ancak dönem sonu cari hesap mutabakatlarında elimize ulaşmayan alış faturalarımızın olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Geç gelen bu faturaları kayıtlarımıza aldığımızda ve düzeltme beyanı verdiğimizde 2009 Yılı 12.Ay Kdv beyannında Devreden Kdv çıkmaktadır. Bu faturaları 2010 yılında kayıtlara alırsak Kdv'sini kullanamıyoruz. Bu durumda ne yapmamızı önerirsiniz. Düzeltme beyanı verirsek, önceden ödemiş olduğumuz 733,05 TL Kdv'yi iade/mahsup edebilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Düzeltme beyannamesi vererek fazla yatırdığınız vergiyi nakden alabilir veya vergi borçlarınıza dilekçe ile mahsubunu isteyebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.01.2010
Soru :
2008 yılında ilk defa GMSİ beyanı veren bir şahıs, 2009 yılında Ser.Mes.Mükellefi olarak Yıl.Gel.Ver. Beyanı verecek; 1-) 2008 yılında GMSİ beyanında götürü gider usulü indirim yapmıştır, 2009 yılında vereceği beyannamede kendi ödediği mesken kirasından dolayı ( 2009 yılında yeni ödemeye başlamıştır) gerçek gider yöntemine geçebilir mi. Yani ödediği kirayı gider olarak yazabilir mi? 2-)Çeşitli bankalardaki şahsi mevduat hesaplarında, otomatik fon alım-satımından ve kendi yaptığı fon alım-satımından doğan geliri ile yapılan stp. kesintilerini de vereceği yıllık gel. ver. beyannamesinde gösterecek mi? Cevabınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Sayın Kaya, Bahsettiğiniz mükellef GMSİ ile ilgili beyanında götürü gider usulünü kabul etmiş ise 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. (GVK 74/11) Şahsi tasarruf mevduat faizleri, döviz tevdiat faizleri, repo gelirleri tutarı ne olursa olsun tevkif suretiyle vergilendirildiğinden beyana tabi değil. Dolayısıyla yıllık beyannameye dahil edilmeyeceğinden faiz gelirlerinden yapılan stopajların da yıllık gelir vergisi beyannamesinde mahsubu sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2010
Soru :
Merhaba,Kurumlar beyannamesini düzenlerken,Ticari bilanço karına,dönem karınımı, yoksa dönem net karımı yazıcaz....

Cevap :
Sayın Özkan, Kurumlar Vergisi Matrahı Ticari, Bilanço Karı ve Buna İlave ve İndirimler, İstisnalarla tespit edilir. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde izlenen yol vergi matrahının tespiti ile vergiyi hesaplamaktır. Anlaşılacağı üzere kurumlar vergisi beyannamesi hazırlanırken Ticari Bilanço Karından yola çıkılacağıdır. Kurumlar Vergisi Düzenlenmesi ile ilgili örnekler üzerinde çalışmanızı tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.01.2010
Soru :
KOLAY GELSİN. %85 HİSSE İLE İŞTİRAK ETTİĞİMİZ ABD'de yerleşik olan şirket 2008 ve 2009 yıllarında zarar etmiştir. bağlı ortağımız olan bu firmanın ilgili yıllarda etmiş olduğu zararlardan hissemiz oranı kadarını gider yazabilirmiyiz veya iştirak zararı diye gecıcı ve kurumlar vergi beyanlarımızda dikkate alabilirmiyiz..... teşekürler.....

Cevap :
Sayın Korkmaz, KVK 9(1)-b fıkrasına göre Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin yurtdışı faaliyetlerinden elde edilen zararların mahsubu sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.01.2010
Soru :
şirket sktifine 2003 yılında 100.000 tl den alınan arsa 2010 yılında ortakların üstüne devredilmek isteniyor.1-devir bedeli 100.000 tl üzerinden olurmu(belediye rayiç bedelinin üzerinde).2-şirket ortaklarına kesilecek faturada kdv beyan edilmesi gerekiyormu yoksa kdv den muafmı.3-fatura bedelleri banka hareketi gerektiriyormu.şimdiden tşkkr ederim,iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Özdil, Aktifte kayıtlı olan arsa şirket ortaklarına veya 3.şahıslara satılması halinde gerçek bedel üzerinden (rayiç bedel) satışın yapılması gerekir. KDV Kanunu 17.maddesine göre satışa konu olan gayrimenkul 2 yıldan fazla aktifte kayıtlı kaldığı için düzenlencek faturada KDV hesaplaması yapılmayacaktır. Fatura bedeli banka kanalıyla tahsil edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.01.2010
Soru :
kolay gelsin kat karşılığı sözleşme yapılan toprak sahibine kesilen faturanın sadece kdv sini kayıtlara girip beyan eddiyoruz.peki satış tutarını bs formunda göstermek gerekiyor mu?

Cevap :
Sayın Uluğ, Mükellefin düzenlemiş oldukları faturalar hangi maksatla düzenlenirse düzensin Ba-Bs formlarına yazılmalıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.01.2010
Soru :
Sayın üstadım iyi günler... Sorum şu? Yurt dışı nakliyesi için düzenlenen dövizli ve KDV'siz faturayla ilgili oluşan kur farkı (Fatura kuru-Ödeme kuru) için düzenlenen KDV'siz kur farkı faturasını KDV1 beyannamesinde nerede göstermek uygun olur ? Acilen yanıtlarsanız sevinirim. Teşekkür ve saygılar...

Cevap :
Sayın Kaya, Yurt dışından dövizli alacağınız için kur değerlemesi yapmanız gerekir. Yurt dışına dövizli alacağa ilişkin kur farkına fatura düzenlenmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.01.2010
Soru :
iyi günler , arsa satışına ilişkin olarak vermiş olduğunuz cevap için teşekkürler ancak netleştiremediğim bir husus var.arsa satışı için keseceğimiz (kdv 17/4-r md istinaden)100.000 TL lik satış faturası kaydını 102hs(B) 100.000 602hs(A) 100.000 TL olarak tüm satış bedelini gösterir bir kayıt yapılması gerekirmi?ve bu toplam 100.000 TL'lik toplam satış tutarını KDV beyannamesi kısmi istisnalar bölümünde beyan edilecektir?teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Karaca, Yapacağınız satış kaydında; 602 hesap yerine 250 hesap alacaklandırılır. KDV beyannamesinde de bu işlem tam istisnalar bölümünde KDV maddesine denk gelen satıra yazılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.01.2010
Soru :
Merhabalar..X bir firmada sigortalı olarak çalışan bir kişinin aynı zamanda Kiraya Vermiş olduğu fabrika Binasından Stopaj kesintisi yapılarak ödeme yapılmaktadır.Yıl sonunda bununla ilgili Yıllık Gelir vergisi(GMSİ) beyannamesi vermektedir. Sorum; 1-Bu Kişi evde Haftanın belli günlerinde Sürekli olarak Evinde Temizlikçi(HİZMETÇİ) çalıştırmaya başlıyacaktır.Bu Hizmetçi için SGK'lı olması için bildirim yönünden yapılması gerekenler ve bildirimlerin (Bordrosu Hazırlanırken Normal Bordro gibi Damga vergisi gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı muaf olup olmadığı)ne şekilde olacağı; 2-Kesilecekse kesilen Yasal kesintiler karşısında (Gelir vergisi Ve Damga Vergisi)beyanname yönünden nasıl bir yol izlenmeli mükellefieyet durumu nasıl olmalı; Ev Hizmetlerindeki ve buna benzer diğer (çocuk bakıcısı,dadı..vs)bu durumlarla ilgili SGK Ve Vergi Dairesi yönünden yapılması gerekenler olarak ayrıntılı bir bilgi verilmesini rica ederim...Teşekkürler...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sy SSGSSKanunun aşağıda belirtilen özelliklerini taşımıyorsa sgk dan 4/a normal işçi girişi yapılmalıdır. Sigortalı sayılmayanlar MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; ........................ b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, c) Ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalışanlar ile ev hizmetlerinde hizmet akdi ile sürekli çalışmasına rağmen, haftalık çalışma sürelerinin 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen sürelerden az olması nedeniyle, aylık kazançları prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olanlar, .................. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.01.2010
Soru :
ithalat gümrük giriş beyannamesi 30/12/2009 tarihli olup söz konusu beynameye ilişkin kdv 03/01/2010 tarihinde ödenmiştir. yapmış olduğumuz ithalata ilişkin BA Formunu düzenlerken 2009/Aralık mı veya 2010/Ocak ayındamı bildireceğiz.

Cevap :
Sayın Dağlar, Ba formunuzu ithalatturasındaki tarihe göre bildirmeniz gerekir. Ba-Bs formlarının KDV ile ilişkisi yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.01.2010
Soru :
Merhabalar,vergiden muaf sanatcı(cam ve sermaik yada aydınlatma araçlarına) tasarım ve cizim yapan kişi vergi mükellefi değil istanbul vergi dairesi başkanlığından vergiden muaf belgesi almış.biz bu sanatı vasıflı kişiye tasarım ve cizim ile hizmet işi yaptırdık. Gider pusulası keseceğiz ma 50.000 tl civarı bunda sınır varmı ayrıca bu kişi adına bizim işi yaptıran şirket 2 nolu KDV beyanı vermesi gerekiyormu yanıtınıza teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Aşık, Bahsettiğiniz kişinin GVK 18.maddesinde belirtilen işlerin yapılmasında tanımlanan ressam kavramında ise bu kişiden satın alınacak hizmet için gider pusulası düzenlemek suretiyle ödemelerden %17 gelir vergisi stopajı kesilecek, ayrıca ödenen brüt bedel üzerinden hesaplanacak %18 KDV, 2 nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2010
Soru :
İyi çalışmalar diliyorum, 5746 sayılı ar-ge kanununa göre faaliyet gösteren yazılım şirketimizin ar-ge personellerine uygulanan %90 ve %80 gelir vergisi terkinini muhtasar beyannamade tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilmektedir.Bodroyu muhasebeleşririrken terkin işlemi olmaksızın kayıtlarımıza intikal ettirmekteyiz.Bu sebeple 360 hesaptaki gelir vergisi rakamı ve ödeme arasında oluşan terkin farkı nasıl muhasebeleştirileceği konusunda yardımınızı talep etmekteyim.Çalışmalarınızda başarılar saygılarımla

Cevap :
Sayın Doyuran, Ücret bordrosunun muhasebeleştirilmesinden sonra muhtasar beyannmenin tahakkuka dönüşmesiyle ar-ge personellerinin yer aldığı ücret gideri hesabına alacak 360 hesaba borç vermek kaydıyla muhasebe kaydınızı yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2010
Soru :
Sayın üstadım,Bir şahıs firması müşterilerden bankaya gelen parasıyla ilgili bankada likit fon alım satımı yapılmaktadır.Yani mevcut mevdatla likit fon alınmakta, ödeme yapılacağı zaman fon satılmaktadır. Bu durumda fon alım satımından doğan kar gelir vergisi beyannamesine dahil edilecekmi.Bu konuda tereddüde düştüm,bilgi verirseniz sevinirim.Saygılarımla.Çetin Dinçer

Cevap :
Sayın Dinçer, Gelir vergisi mükelleflerinin bankalardaki ticari mevduatların elde etmiş oldukları faiz geliri mükellefin şahsına ait olmayıp işletmeye ait olduğu için faiz geliri gelir hesapları içinde yer alır. Bankanın kesmiş olduğu gelir vergisi stopajı da beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Danışma Beyanname


 

Tarih : 14.01.2010
Soru :
İyi günler; Sigorta acentesi olan bir müşterimiz işyeri bölmeli olduğu için işyerinin bir bölümünü kiraya veriyor.Müşterimiz Kdv yönünden beyanname vermediği için kiracısına kira için fatura mı kesecek yoksa kiracı stopaj kesintisiyle stopaj mı ödeyecek. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Akbaba, Sigorta acentesi gelir vergisi mükellefi ise kiraya vermiş olduğu işyerinden elde etiiği kazanç gayrimenkul sermaye iradı olup kiracısı ödemelerden %20 tevkifat yapacaktır. Sigorta acentesi LDD veya A.Ş ise kira geliri elde etmesi halinde elde edilen kazanç kurum ticari kazancıdır. Elde edilen hasılat için fatura düzenlenip KDV tahsil edilecektir. Sigorta faaliyeti dışında elde edilen kira geliri KDV'ye tabi olup KDV mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2010
Soru :
MERHABALAR BENİM ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM KONU ÇOK BASİT YALNIZ VERGİ DAİRESİNDEN MEMUR ARKADAŞLARLA KONU HAKKINDA SORUN YAŞIYORUZ. MESLEK MENSUBU OLARAK HERHANGİ BİR MUKELLEFLE MÜKELLEFİN İSTEĞİ DOGRULTUSUNDA SADECE BEYANNAME GÖNDERME KONUSUNDA SÖZLEŞME İMZALAYABİLİRMİYİZ. KENDİ BÜNYESİNDE MUHASEBE ELEMANLARI ÇALIŞTIRAN BİR FİRMA SADECE BEYANNAME GÖNDERME KONUSUNDA SÖZLEŞME YAPMAK İSTİYOR. BU ŞEKİLDE BİR SÖZLEŞME DÜZENLEYEREK ANLAŞMA YAPABİLİRMİYİZ. TEŞEKKURLER

Cevap :
Sayın Keleş, VUK 340-346 Nolu Genel Tebliğlere göre kurumlar vergisi mükellefleri ve gelir vergisi mükellefi olup beyanname imzalatma sınırının üstünde olan vergi mükellefleri meslek mensuplarıyla 4 Nolu aracılık sözleşmesi (sadece gönderme-postacılık) yapamazlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2010
Soru :
ltd Şirket olarak 1/6 oranında tevkifatlı ft kestik ayrıca %3 stopaj var matrah 100.000 TL kdv 18.000 TL Tevkifatkdv 3.000 gv stopajı%3 3.000 TL genel toplam 118.000 TL olması gerekirken kesintilrtden sonra 112.000 TL kesintileri vergi dairesinden geri alabilmemiz için muhasebe kaydını nasıl yapabiliriz. beyannamelerde nasıl bildiririz. Yardımınız için teşekkürler.

Cevap :
Sayın Çetin, Bedel : 100.000 %3 stopaj : 3.000 Net : 97.000 %18 KDV : 18.000 Tevkif edilen KDV 1/6 : 3.000 Tahsil Edilen KDV : 100.000 Beyan Edilecek KDV : 15.000 GV stopaj iadesi 252 nolu GVK Genel Tebliğine göre yapılır. KDV iadesi için ise iade hakkı doğuran işlemler çerçevesinde işlem yapılır. KDV Beyannamesinde kısmi istisnalar bölümünde göstereceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2010
Soru :
Türkiyedeki Ltd.şti.yurt dışında işle ilgili Kalıp yaptırıyor ve bedelini döviz olarak yurt dışına havale edip ödüyor.Kalıp sürekli yurt dışında kalacak ve bizim isteğimiz doğrultusunda kalıplar kullanılarak, işimizle ilgili ürün üretilip tarafımıza gönderilecektir.Sorumuz, bu kalıp maliyetini demirbaş olarak nasıl giderleştireceğimiz.Yurt dışındaki bu kalıplar için sorumlu sıfatıyla 2. nolu kdv ve ayrıca stopaj beyan zorunluluğumuz varmıdır.Yoksa transfer ettiğimiz kalıp bedelini demirbaş olarak giderleştirebilirmiyiz? (Yurt dışında kalıpla ilgili ınvoıce düzenlenmiştir.)Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Çilesiz, Yurt dışından satın almış olduğunuz kalıp için KDV ve stopaj sözkonusu olmayacak, bu kalıpları makine ve teçhizat hesaplarına alacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2010
Soru :
Kiraladığımız işyeri için yaptırdığımız dekorasyon maliyeti şirketimizin aktifinde özel maliyetler hesabında kayıtlıdır. Kira sözleşmemiz süresinden önce sona erdi ve sözleşme gereği yaptırdığımız tüm dekorasyonu bedelsiz olarak kiralayana devrettik.Kiralayan A.Ş. dir. Bu durumda Kiralayana sıfır bedelle fatura kesip kayıtlı özel maliyet bedelininin kalan değerinini matrah kabul ederek hesapladığımız KDV yi de faturaya ekleyerek yani sadece KDV ihtiva eden bir fatura kestik. Kiralayan faturamızı noter kanalıyla geri gönderdi. Ne yapmamız gerekiyor. Kestiğimiz fatura sebebiyle tahakkuk eden KDV'yi de beyan ederek ödemiştik. Yardımcı olursanız sevinirim.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Terzi, Yapmış olduğunuz işlem yanlış bir işlemdir. Bedel almadığınız bir hizmet için fatura düzenlenmez. İtfa etmediğiniz özel maliyetleri kiraladığınız yeri terk ettiğiniz tarih itibari ile giderleştirmeniz gerekir. Mal sahibi olan A.Ş. size bedel ödemediği için özel maliyetten dolayı iktisadi kıymeti artan gayrimenkulü artan değerini emsal bedel ile kurum kazancı olarak gelir hesaplarına yazması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2010
Soru :
İyi günler, Yurtdışından ithal edilen televizyonlar için gümrükte ötv ödemesi yapıldı.Firmamız bunu yurtiçindeki firmalara toptan olarak satışı yapılacak. İlkdefa bu işlem yapılacaktır ve bu noktada ötv beyannamesi verilecek mi verilecek ise bu beyanname doldurma rehberine ihtiyacım olacak(int.adresi) Teşekkürler

Cevap :
Sayın Gürbüz, ÖTV 1 nolu Genel Tebliğini okumanızda fayda var. Bahsettiğiniz konulara ilişkin örnekli açıklamalar mevcuttur. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.01.2010
Soru :
kolay gelsin efendim odalara,belediyelere ve diğder kamu kurum ve kuruluşlarına ödenen harç resim ve sair giderleri Ba formunda beyan etmemiz gerekiyor mu?

Cevap :
Sayın Uluğ, Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler dışarıdan sağlamış oldukları hizmetler için almış oldukları belgeler bu formlarda bildirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.01.2010
Soru :
Çalışanı olmadığı için,bağlı olduğu Vergi Dairesine müracaat edilerek, Muhtasar Beyannamesi ÜÇ AYLIK dönemler halinde verilmekte olan Ltd.Şti.'in, Bordrolu Çalışanları olmaya başlamıştır. Bundan böyle; Muhtasar Beyanname'sinin AYLIK olarak verme zorunluluğu hasıl olmuşmudur? veya "üç aylık dönemler" halinde devam edebilirmiyiz. İyi Günler Dileğiyle,Teşekkür Ederiz.

Cevap :
Sayın Erdoğan, GVK 98.maddesine göre 10 işçi olana kadar (10 işçi dahil)muhtasar beyannameyi üçer aylık vermeye devam edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2010
Soru :
7-9/2009 dönemi muhtasar beyannamesi süresi içerisinde verilmemiştir.beyan edilecek matrah yoktur,bununla ilgili vergi dairesine bilgide verilmemiştir. özel usulsüzlük cezasına maruz kalırmıyız, izlenecek yol nedir.teşekkürler.

Cevap :
Sayın Gökalp, Müşterinize özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.01.2010
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR. BİR MÜKELLEFİMİZ İŞİ BIRAKMADAN ZİYADE HASTALIK SEBEBİYLE GEÇİCİ OLARAK FAALİYETİNE ARA VERMİŞTİR. BU SEBEPLE GELİR VE GİDER HAREKETİ OLMAMAKTADIR. BEYANNAMELERİ DÜZENLİ OLARAK GÖNDERİLMEKLE BERABER YAZARKASANIN FAALİYETE ARA VERİLMESİ SEBEBİYLE KULLANILMAMASINDAN DOLAYI VERGİ DAİRESİNE BİR BİLDİRİM YAPILMALI MIDIR? VEYA GEÇİCİ OLARAK YAZAR KASA SERVİSİNDE BİR İŞLEM YAPILMALI MIDIR? TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Girgin, Müşterinizin ticari faaliyetine sağlık nedeniyle ara verileceğini ve bu nedenle ödeme kaydedici cihaz kullanılmayacağını vergi dairesine bildrilmesinde yarar görüyoruz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.01.2010
Soru :
İyi günler diliyorum.Grup medya tarafndan Harbiye askeri müzesinde düzenlenen 24-31 aralık tarihleri arasındaki hediyelik eşya fuarına katılan firmaya grup medya Ocak 2010 yılına fatura kesmiş. Sözleşme ve Ödemesi geçen ay yapılmış. Faturayı Dönemsellik gereğince Pazarlama, satış gideri olarak Aralık ayında muhasebeleştirmemizde bir sorun olurmu. KDV indirimini Ocak ayı KDV beyanında bildireceğiz. gösterebilirmiyiz. Muhasebe işlemi nasıl yapmalıyız.Bilgi vermenizi rica ediyorum teşekkürler.

Cevap :
Sayın Bakıcı, Öncelikle faturanın 2009 tarihini taşıması gerekir. İlgili firmayla görüşüp faturanızı düzelttirin. Faturanın bu haliyle giderleşmesi dönemsellik ilkesine bağlıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.01.2010
Soru :
Soru : iyi çalışmalar , son zamanlarda vergi daireleri mükelleflerin varlık barışı kanunundan yararlanması için yaptığı denetimlerde bir müşterimin 2008/yılı ile ilgili alış yaptığı bir firma kod 1 olduğu için vergidairesi ilgili dönem kdv beyannamelerimde bu firma ile ilgili indirim kodusu yapılan kdv lerin çıkartılmasını aksi halde bizim müşteriminde kod listesine alınacağını tarafımıza bildirildi. Bu firmaya yapılan ödemelerimiz 84 nolu kdv tebliğine uygun ama kod 1 de yer aldığı için vergi dairesi ödemeleri kabul etmedi. Bende 2008/01-12 ayları kdv beyannamelerini ihtirazi kayıt ile verekerek konuyu dava etmeyi düşünüyorum. Sorum şuki ihtirazi kayıt ile verilen dönemler için ana vergiyi dava konusu yapıp, kesilen vergiziyaı cezasına anaparalardan ayrı olarak uzlaşma talep edebilirmiyim. (Yani cezayı kabul edip anaparaları kabul etmemek gibi bi durum ) Cevap : Sayın İşbilen, İhtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri için vergi dairesi ceza kesemez. Vergi ziyaı cezası kesilebilmesi için takdir komisyonu kararı veya vergi inceleme raporuna göre vergisi alınır ve cezası kesilir. Bahsettiğiniz konumda vergi ziyaı cezasının kesilmeyeceği kanaatindeyiz. Dolayısıyla ihtirazi kayıtla vermiş olduğunuz beyannamelerin herbiri için ayrı ayrı vergi mahkemesine dava açabilirsiniz. (Tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde) Danışma Birimi 05/01/2009 tarihli soruya verdiğiniz cevaba istinaden ben beyannameleri ihtirazi kayıtla verdim ve vergi ziyaı cezaları 1/2 oranında kesildi zaten (pişmanlık seçeneği seçilmediği için sistem otomatikman vergi ziyaı cezası kesiyor heralde) iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın İşbilen, İhtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri için vergi dairesi ceza kesemez. Vergi ziyaı cezası kesilebilmesi için takdir komisyonu kararı veya vergi inceleme raporuna göre vergisi alınır ve cezası kesilir. Bahsettiğiniz konumda vergi ziyaı cezasının kesilmeyeceği kanaatindeyiz. Dolayısıyla ihtirazi kayıtla vermiş olduğunuz beyannamelerin herbiri için ayrı ayrı vergi mahkemesine dava açabilirsiniz. (Tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde) Danışma Birimi


 

Tarih : 05.01.2010
Soru :
Bir Limited Şirket için Varlık Barışı kanunu kapsamında bankaya para yatırdık fakat sehven 31.12.2009 tarihine kadar beyannamesini gönderemedik. Varlık Barışı beyannamesini pişmanlıkla verme imkanımız var mı? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Dede, Varlık Barışı beyannamelerinde pişmanlık hükümleri uygulanamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.01.2010
Soru :
iyi çalışmalar , son zamanlarda vergi daireleri mükelleflerin varlık barışı kanunundan yararlanması için yaptığı denetimlerde bir müşterimin 2008/yılı ile ilgili alış yaptığı bir firma kod 1 olduğu için vergidairesi ilgili dönem kdv beyannamelerimde bu firma ile ilgili indirim kodusu yapılan kdv lerin çıkartılmasını aksi halde bizim müşteriminde kod listesine alınacağını tarafımıza bildirildi. Bu firmaya yapılan ödemelerimiz 84 nolu kdv tebliğine uygun ama kod 1 de yer aldığı için vergi dairesi ödemeleri kabul etmedi. Bende 2008/01-12 ayları kdv beyannamelerini ihtirazi kayıt ile verekerek konuyu dava etmeyi düşünüyorum. Sorum şuki ihtirazi kayıt ile verilen dönemler için ana vergiyi dava konusu yapıp, kesilen vergiziyaı cezasına anaparalardan ayrı olarak uzlaşma talep edebilirmiyim. (Yani cezayı kabul edip anaparaları kabul etmemek gibi bi durum )

Cevap :
Sayın İşbilen, İhtirazi kayıtla verilen düzeltme beyannameleri için vergi dairesi ceza kesemez. Vergi ziyaı cezası kesilebilmesi için takdir komisyonu kararı veya vergi inceleme raporuna göre vergisi alınır ve cezası kesilir. Bahsettiğiniz konumda vergi ziyaı cezasının kesilmeyeceği kanaatindeyiz. Dolayısıyla ihtirazi kayıtla vermiş olduğunuz beyannamelerin herbiri için ayrı ayrı vergi mahkemesine dava açabilirsiniz. (Tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde) Danışma Birimi


 

Tarih : 04.01.2010
Soru :
2007 yılında yapılan bir iş için imzalanan sözleşmenin damga vergisi ve vergi ziyaı cezası vede geçikme faizleri 31/12/2009 tarihinde (uzlaşma sonucu) ödenmiştir. vergi ziyaı cezası ve gecikme faizleri kanunen kabul edimeyen giderlere yazılırken damga vergisi hangi hesaba yazılacaktır.( Kanunen kabul edilmeyen giderler hesabınamı, 2009 yılı damga vergisi hesabınamıyazılacak ?) konu ile tahakkuk aşağıdaki gibidir. dönemi: 04/2007 beyan kabul tarihi: 08/12/2009 vergi türü tutar 4047 53.000.00 3080 3.000.00 1084 45.000.00 saygılarımla arz ederim.

Cevap :
Sayın Cevizci, Muhasebe ve vergi uygulamalarında dönemsellik kuralına göre yapılan tüm ödemeler dönemi geçtikten sonra (damga vergisi de dahil) KKEG olarak defterlere kaydedilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.01.2010
Soru :
Sayın danışmanım,kurumlar vergisi mükelefi olan işyeri için SGK dan özel inşaat dosyası açtık.bu işçilerin stopajlarını kendileri mi yatırsınlar yoksa zaten stopaj yönünden beyanname veren şirket bu işçilerin stopajınıda beyannameye eklesinmi?çünkü her halükarda işçi kendi ödemek istesede işyeri bu ödemeyi kendisi karşılayacağını işçilerine taahhüt etmiş durumda..Bu durumda bir dilekçe ile vergi dairesine bu stopajın işveren taafından ödeneceği bildirilerek işçilerin bu sorumluluğundan kurtulmasını sağlayabilirmi? 2.sorum da şu: müteaahitlik işi yapan mesken binası inşa eden bir kişi yukarıda ki durumun tersine işçi stopajı yönünden direkt sorumlumudur.?

Cevap :
Sayın Çakmak, Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan inşaat işlerinde istihdam edilen işçiler işveren tarafından bordroya alınmak suretiyle vergilendirilir ve sigorta primleri ödenir. Ancak vergi mükellefi olmayan kişilerin inşaa edeceği özel inşaatlarda çalışan işçilerin sosyal güvenlik işlemleri işveren tarafından yapılır. Ücretlerin vergilendirilmesi ise GVK 64/3.maddesine göre çalışanlar tarafından yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.01.2010
Soru :
Üstadlarım öncelikle teşekkürler.Yurtdışına uçak bileti ve konaklama hizmeti satışı yapan bir firmamın muhasebe kaydı ile ilgili yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.Ben uçak biletini transit taşımacılık olarak düşünüyorum doğrumudur,muhasebe kaydı 601 midir? konaklama için hangi muhasebe kaydı ve kdv beyanında hangi bölüme yazmalıyım.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Yapılan hizmet satışlarının yurtiçi bölümü 600 lü hesaplarda, yurt dışı hizmet teslimlerine ilişkin olan kısımlarını da 601 hesapta takip edebilirsiniz. Bahsettiğiniz satışların transit taşımacılıkla ilgisi yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.01.2010
Soru :
sayın üstadım sorum şu. a.ş.ait 994 tonluk gemimizde 1987 ila 1990 seneleri arasında çalışan bir işçimiz bu seneler arasında gemimiz marmara içinde çalıştığından 2098 sayılı kanuna tabi tutmayıp normal pirimini yatırmıştık,şimdi 2008 senesinde bu işçi o seneler arası eksik pirim yatırdınız diye yani takriben 18 sene sonra mahkemeden 2098 e tabi diye karar aldırmış,sgk da bize o seneler arası iptal ve ek bildirge verip gz ile ödeyin dedi,bizde evrak ve bilgileri bulamadığımızı beyan ettik kurumsa biz o bilgileri resen düzenleriz diyor,18 sene evvelki işlem zamanaşımına uğrarmı,sgk böyle bir işlem yapabilirmi ve bizden pirim tahsil edebilirmi,cevabınız için teşekkürler,saygılarımla

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Kurumca verilecek idarî para cezaları MADDE 102- (Değişik madde: 17/4/2008– 5754/60. md.) İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar. İyi çalışmalar


 

Tarih : 31.12.2009
Soru :
Sayın yetkili, Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. Sorum, Prime esas kazanç üst sınırını aşan maaş dışı ödemelerin bordroda nasıl gözükeceği hususunda. Olay şu: Bir müşterim 3.000.- TL brüt maaşı olan personeline 2009/Aralık ayı için bir maaş ikramiye vermeyi kararlaştırdı. Aralık/2009 bordrosu a-Maaş 3.000.- + ikramiye 3.000.- =6.000.- Brüt %14 ssk kesintisi 840.- %1 İşsizlik Pr. 60.- Vergi Matrahı : (6.000-900)= 5.100.- Olarak hesaplanıp mı düzenlenecek. Aralık/2009 Aylık Prim bildirgesinde Üst sınır olan 4.504,50 P.E.K beyan edilecek, Ocak/2010 bordrosunda sadece 3.000.-TL maaş ile ilgili hesaplamalar yapılıp Ocak/2010 Aylık Prim bildirgesinde (Aralık/2009’da beyan edilemeyen 1.495,50 TL ilave edilerek) 4.495,50 P.E.K beyan edilerek mi yapılacak? Maaş ve ikramiye ödemesi Aralık/2009’da yapılmasına rağmen 1.495,50 TL nin SSK beyanı Ocak/2010’da yapılacak olması 1495,50 TL nin ssk işçi hissesinin indirilme-sine engel midir. Ücret ve ikramiyenin tamamı (sig.işv.hisseleri dahil) muhasebe kayıtlarına 2009/Aralık giderleri olarak alınabilecek mi? Yoksa; Aralık/2009 bordrosu b-Maaş 3.000.- +ikramiye 3.000.- =6.000.- Brüt SSK Matrahı: 4.504,50 %14 ssk kesintisi 630.63 %1 İşsizlik Pr. 45,05 Vergi Matrahı : (6000-675,68)=5.324,32 Olarak hesaplanıp mı düzenlenecek. Aralık/2009 Aylık Prim bildirgesinde Üst sınır olan 4.504,50 P.E.K beyan edilecek Ocak/2010 bordrosunda 3.000.-TL maaş+(beyan edilemeyen ikramiye)1.495,50 ile ilgili ssk ve vergi hesaplamalar yapılıp Ocak/2010 Aylık Prim bildirgesinde (Aralık/2009’da beyan edilemeyen 1.495,50 TL ilave edilerek) 4.495,50 P.E.K beyan edilerek mi yapılacak? Böyle olursa dönemsellik ilkesine aykırı oluyor. İkramiye ödemesi Aralık/2009’da yapılmasına rağmen 1.495,50 TL nin SSK beyanı Ocak/2010’da yapılacak olması 1495,50 vergisinin Ocak/2010 da beyan edilmesi olabilir mi? . Saygılar.. İbrahim Şanlı Oda sicil 7000

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Prime esas kazançlar MADDE 80- (Değişik madde: 17/4/2008– 5754/47. md.) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir. Toplu iş sözleşmelerine tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda, 82 nci madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz ve 102 nci madde hükümleri uygulanmaz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 31.12.2009
Soru :
Merhaba, İnşaat firması olan bir A.Ş., inşaatını 2009 yılında bitirememiş fakat dairelerin bir kısmını müşterilerine bir kısmını da anlaşma gereği arsa sahiplerine teslim ederek oturulmasına izin vermiştir. Bu durumda teslim olduğu için K.D.V. nin beyan edilmesi gerekmektedir. Faturalar düzenlenecek ve KDV beyan edilecektir. Düzenlenen faturalardaki matrahlar 380 veya 480 nolu hesapta gösterilebilir mi?(Maliyet tam olarak hesaplanamadığından) Arsa sahiplerine kesilecek faturalarda matrah olarak ruhsattaki maliyet bedelini yeniden değerleme oranında arttırarak bulacağımız daire maliyetlerini esas almak mevzuat açısından doğru bir uygulama mıdır? Çok teşekkür ediyorum. Yeni senenin sağlık mutluluk huzur getirmesini diliyorum. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Başyiğit, İnşaatın iskanı alınmadığı müddetçe maliyet hesaplaması yapılamaz. Maliyeti belli olmadan yapılan satışlardan elde edilen gelirler avans mahiyetindedir. İşin tamamen teslim edilmesi halinde maliyet hesapları çıkartılır. Satış faturaları KDV li olarak bu safhada düzenlenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.12.2009
Soru :
selamlar üstad. inşaat işyerim var ssk ya işçilik ödemelerını ssk ya bildirip ilgili muhtasar beyanlarında vergılerını tahakkuk ettırdım. sorum şu ssk tarafından ssk işçilik farkı 10000,00tl fark cıktı ve bunun ustunden ssk prımlerınede ödedım .ancak şimdi vergı daıresı bu 100000,00işçlik farkından dolayı muhtasar beyanında gelırvergısı stp istemektedır. bu isteme hakkı dogalmı . çünkü işçilik farkı benbu işçilerı calıstırmadı ısem gelır vergısı nasıl olur. bilgilendirirsenız sevınırım kolay gelsın ıyı calısmalar

Cevap :
Sayın Kılıç, İdarenin yapmış olduğu uygulamanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.12.2009
Soru :
cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.sorum şu. 1-Kendi arsası üzerine ticari amaç ile inşaat işi yapan bilanço esasına tabi mükellefim dışarıya yaptırdığı ve fatura alamadığı ( sıvacı,fayans kalebodur,vb) bu işlemler için gider pusulası düzenleyebilirmi. 2-Stopaj oranı ne olmalıdır. 3-Ücret alanlar yönünden ne kadar a kadar beyan etmek zorunluluğu yoktur.

Cevap :
Sayın Yemişli, Bahsettiğiniz iş kolundaki kişilerin basit usulde veya gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olması gerekir. Dolayısıyla bunlara yapılacak ödemelerin fatura karşılığı olması gerekir. Bunlar için gider pusulası düzenlenmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.12.2009
Soru :
2009-9 döneminden sonra beyannamelerini vermediğim ve vergi dairesininde o tarih itibariyla resen kapattiği mükellefin vergi dairesine benim tarafımdan sözleşmesini iptal ettiğime dair her hangi bir yazı yada dilekçe vermem gerekirmi her hangi bir süresi varmıdır.. Şimdiden teşekkürler...

Cevap :
Sayın Kurtuluş, Müşterinizin bağlı olduğu vergi dairesine mesleki sözleşmenizi tek taraflı iptal ettiğinizi bildirmenizde fayda var. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.12.2009
Soru :
Avukatlık yapan bir mükellefimizin 2009 yıllık gelir vergisinde,yıllık karı kesinti tutarını aştığından dolayı vergi çıkmaktadır,kendisinin 2004 ve 2005 yıllarında zararı bulunmakta olup bu zararları geçmiş yıl zararı olarak iki dönemi birlikte zarar olarak 2009 yıllık beyannamesinde gösterebilir miyiz?

Cevap :
Sayın Çetin, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 88. maddesine göre geriye doğru 5 yıllık zararlar toplamı 2009 yılı karından mahsup edilir.Ancak 2006,2007,2008 yıllarında kar beyan edilmesine rağmen 2004 ve 2005 yılı zararlarının mahsup edilmemiş ise söz konusu zararları 2009 yılı karından mahsup edemezsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2009
Soru :
İyi Günler, Okul kantini işi ile iştigal eden müşterilerimizin kira ödemeleri için 2 nolu kdv beyannamesi mi vermemiz gerekiyor? Yoksa muhtasar beyannamede göstermemiz yeterli mi? Yaklaşık 1 yıldır ne muhtasar beyannamede ne de 2 nolu kdv beyannamesinde sözkonusu kira ödemesi beyan edilmemiştir. Bu hususta yapılması gerekenler hakkında bilgi verirseniz memnun olurum. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Aydın, Bahsettiğiniz muhtasar beyannameleri süresi içinde verilmemiş veya muhtasar beyanname verilmiş olmasına rağmen kiraya ilişkin tevkifat bildirilmemiş ise VUK 371.maddeye göre pişmanlık ve düzeltme hükümlerinden yararlanarak beyannameleri verebilirsiniz. KDV 2 nolu beyanname için de aynı kural geçerlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2009
Soru :
Üstadım: Bir taşıma kooperatifimiz var. Kooperatif öz mallarına yaptırdığı taşımalar ve üyelerine sunduğu taşımalar dolayısıyla kdv beyannamasi vermekte ve kdv tahsil etmektedir. Yalnız koopetarifin üye aidatlarının k.d.v. tabii olup olmayacağı hususunda tam olarak karar verememekteyiz. Sizce kooperatif toplamış olduğu üye aidatlarına kdv uygulamalımı yok kdv den muaf tutup sadece aidat gelir olarakmı tahsilat yapmalıdır. İlgiliniz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim smmm efraim sucuoğlu 0212 652 63 25

Cevap :
Sayın Sucuoğlu, Bahsetmiş olduğunuz taşımacılık kooperatifinin üyelerinden tahsil etmiş olduğu aidatların KDV'ye tabi olmadığını düşünüyoruz. Ancak işlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.12.2009
Soru :
Merhaba sorum şu, ticari ve mali karımız var, yıllık beynamemizde yıl sonunda ticari karı tesbit ettik, beynanamemize geçirirken k.k.e.g. ekleyerek karımız arttı. ve tah. son hali almış oldu.Burda muhasebe kayıtlarında ki kar ile beyannamediki karımız arasında farkı nasıl kapatıcaz.30/04/10 tah.nasıl işliycez..Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Özkan, Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ticari kazancın KKEG ile toplanmış hali kurumlar vergisi matrahını oluşturur. KV matrahı üzerinden KV hesaplanır. Dönem ticari karından hesaplanan kurumlar vergisi karşılık olarak ayrılır. Geri kalan tutar üzerinden yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan son bakiye geçmiş yıl karı olarak bilançoda yer alır. KKEG'ler gider hesaplarının (700lü hesaplar)alt hsabı olarak takip edilir. Dönem sonunda da 690 hesaba yansıtılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.12.2009
Soru :
sayın yetkili, 2 soru sormak istiyorum. 01- Bilanço usulü mükellefim işyeri kirası alıyor. Bu kira banka resmi hesaba yatırılıyor. Yevmiye kaydı nasıl olacak ve yıl sonu beyannamede veya nasıl göstereceğim. 02- Bir başka kurum mükellefim, 10 ortak 70.000 lira bankaya yatırıp çektiler ve 700.000 tl varlık barışından yararlandı. 10 kişi 70 den 700.000 lira resmi banka hesabına yatırıp çektiler. yevmiye kaydı nasıl olacak. Yanlış uygulama olduğunu söyledim.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, 1-Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflernkayıtlı gayrimenkullerinden elde ettikleri KDVli kira gelirlerini tek düzen hesap planında gelir hesaplarına kaydederler. Elde edilen kazanç ticari kazanç niteliğinde olup gelir tablosunda işletmenin faaliyet gelirleri ile birlikte yer alır. 2-Varlık barışı ile ilgili banka hs. (102) borçlu, 549 (özel fonlar) alacaklı olmak üzere muhasebe kaydı yapılacaktır. 6 ay içerisinde de 549 hesaptaki tutar sermayeye ilave edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.12.2009
Soru :
iyi günler, soruyu yanlış sordum özür dilerim, KDV İSTİSNA SERTİFİKASIolan İstTkn.Ünv.Bilimsel Araş. Proje Birimine emtia teslimi sonucu ft.kesmiş bulunmaktayız.Ve kdv tahsil etmedik. Bu durumda KDV beyanının hangi bölümünde göstereceğiz. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Uygun, KDV Beyannamesinde tam istisnalar bölümüne yazabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.12.2009
Soru :
Bir Müşterim 18/11/2009 Tarihinde Fatura Kesmiş ve gmrük beyanı açtırmış, Fakat almış olduğu malın Faturası 24/11/2009 Tarihli Sevk Taride aynı. Fakat intaç tarihi 26/11/2009 KDV iadesi açısından sıkıntı oluştururmu. Selamlar

Cevap :
Sayın Çelebi, Kayden ve fiilen olmayan bir malın faturası kesilip irsaliyesi düzenlenmez. Dolayısıyla satmış olduğunuz mala ilişkin alış faturasının veya irsaliyesinin tarihi satış tarihinden önceki tarihi içermesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.12.2009
Soru :
naylon fatura kullandığı vergi idaresi tarafından belirlenen mükelllef için kdv düzeltme beyanımı yoksa vergi barışımı uygundur ve 2006 dan buyana kdv devri bulunan düzeltme beyannamesini hangi tarihe kadar yapacak

Cevap :
Sayın Müftüoğlu, Sahte belge (naylon fatura) kullandığı tespit edilen vergi mükellefleri için vergi idaresi düzeltme yapılmasını istemesi halinde düzeltilen dönemlerde ödenecek KDV çıktığı aya kadar düzeltme yapılması gerekir. Varlık Barışından yararlanma keyfiyeti konusunda bir telkinde bulunmamız sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.12.2009
Soru :
iyi günler; vergi muafiyeti olan üniversiteye emtia satışı yapmış olan bir firma bu satışını kdv beyanının hangi bölümünde ve satırında gösterecektir.

Cevap :
Sayın Uygun, KDV mükelleflerinin teslim etmiş oldukları mal ve hizmetlerden hangi konularda ve şartlarda istisna uygulanacağı KDV 11-17.maddeleri arasında sayılmıştır. Sözkonusu kuruma yapılan teslimin tam veya kısmi istisna olup olmadığını tespit ettikten sonra KDV Beyannamesinin kısmi istisna veya tam istisna bölümlerinde belirtmeniz gerekir. Ancak, bahsettiğiniz üniversitenin kendisinin kurumlar vergisinden muaf olması satın alacağı mal ve hizmetlere KDV ödemeyeceği anlamına gelmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.12.2009
Soru :
Günaydın, Yurtdışında yaptırdığımız hizmet karşılığı yaptığımız ödemelerin; 1-Stopaj kesintisi nasıl yapılacak ve oranı nedir ? 2-Ödemesi hangi beyanname ile yapılacak? 3-Muhasebe maddesi nasıl yapılacak ? kolay gelsin tşk

Cevap :
Sayın Salman, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri yurt içinden veya yurt dışından satın almış oldukları mal ve hizmetler için fatura ve benzeri vesika almak zorundadırlar. Ancak yurt dışından satın alınan hizmetler için sizin de bahsettiğiniz gibi KDV hesaplanıp sorumlu sıfatıyla yatırılacaktır. Bahsettiğiniz ülke ile yapılmış olan ikili vergi anlaşmalarına göre stopaj da hesaplanacaktır. İkili vergi anlaşmaları için Gelir İdaresi Başkanlığının web sayfasından faydalanabilirsiniz. Yapılan harcama 700 lü hesaplara gider şeklinde olacaktır. KDV 2 Beyannamesi ile de tahakkuk yapılarak ödenecek miktar 360 hesaplara yazılacaktır. 1 Nolu KDV Beyannamesinde de bu rakamı 191 hesapta takip ederek indirim konusu yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2009
Soru :
iyi günler , bir mükellefimiz için 2006 yılına ait kurumlar beyannamesi için düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.Bu düzeltme beyannamesinde matrahta bir değişim olmamaktadır sadece geçmiş dönem zararlarında 2004 yılına yazılması gereken tutar 2005 yılına yazılmıştır.yapılacak bu düzeltmeye ilişkin verilecek olan beyanname için herhangi bir ceza verilecekmidir(355 maddeye göre)teşekkürler İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Karaca, Düzeltme beyannamesine ilişkin sadece damga vergisi tahakkuk edecektir. Geçmişteki beyannn süresinde verilmiş olması koşuluyla herhangi bir ceza kesilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.12.2009
Soru :
Önceki dönemlerde satınalınan mal veya hizmet faturalarımızdan bazılarının olumsuz mükelleflerden (koda girmiş)olduğu anlaşılması nedeniyle, ilgili dönem KDV beyanlarımızdaki indirimlerden çıkararak idareye düzeltme beyannamesini pişmalık talebiyle verdik. İlgili firmaya mal bedelini ve KDV'sini ödediğimiz halde idareye intikal etmediği savvı ile bizden talep edilen, düzeltme beyennemesi ile daha evvel ödenen KDV'ye ek olarak indirimden dolayı düzeltilen miktar kadar daha KDV'yi P.zammı ile ödedik. Gerçekte faturanın KDV'si kadar olan miktarı hem satıcıya hemde idaraye ödemiş olduk. Düzeltme beyannamesinden dolayı bu ayda idareye ödenen KDV'yi bu dönemki KDV beyannamesinde indirim konusu yapabilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Sayar, Düzeltme beyannamesi ile vergi dairesine ödemiş olduğunuz KDV indirilecek KDV konumunda değildir. Dolayısıyla böyle bildirim yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.12.2009
Soru :
Merhaba, Şirket ortağına Huzur Hakkı ödemesi yapmıs bulunuyoruz. Bunu Aylık SSK bordoda göstermelimiyiz. Sadece Muhtasar Beyanname de mi göstermeliyiz? Gelir ve Damaga vergisinden baska, SSK primi hesaplamak gereklimi? İlginize teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Şirket ortakların devam eden bir sgk 4/a çalışması yoksa aldıkları huzur hakkından sgk primi kesilmeyecektir. Bu ödemeler üzerimden gelir vergisi ve damga vergisi ödemesi yapılacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 17.12.2009
Soru :
Merhabalar, iddaa bayii gelirleri nasıl tespit edilmekte, komisyon tutarı mı gelire işlenmektedir? Stopaj var mıdır? Ayrıca şans oyunları beyannamesi vermesi gerekiyor mu? Kısaca açıklama yapmanızı rica ederim.

Cevap :
Sayın Gül, İddia bayilerinin elde etmiş olduğu komisyon gelirleri tek düzen hesap planında 600 hesapta takip edilmesi gerekir. 5602 sayılı Şans Oyunları Vergisi Kanunu 6/3.maddesine göre verginin mükellefi şans oyunlarını tertip eden kurumlardır. Müşteriniz olan iddia bayi şans oyunları vergi mükellefi değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.12.2009
Soru :
A-B-C Limited şirketleri D isimli Ltd.şirkete(kül halinde) devir oldu.Bu durum 6 Haziran 2009 tarihli tic.sicil gazetesinde tescil edildi. Sorum; A)Devir olan şirketler; 15 gün içersinde devir tarihine kadar ki kar/zarara göre kurum.vergisi beyannamesi mi verecek? B)2.dönem(4-6) Geçici vergi beyannamesi verecek mi? Saygılar.

Cevap :
Sayın Kemal, KVK 20(1)a-2 madde hükmüne göre bahsettiğiniz beyanname 30 gün içinde verilecektir. Ayrıca sözkonusu kurum 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi vermek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.12.2009
Soru :
Merhaba, Doğrudan satış ile Türkiye geneline ürün hizmeti sunan firmam üyelerine yaptıkları ciro üzerinden müteakip ay performans primi adı altında banka yoluyla prim ödemektedir. Ödenen primleri 760 hesapta giderleştirip stopajını muhtasar beyannamede 143 nolu madde ile bildiriyorum. Sormak istediğim şu: Bankadan yapılan bu ödemeler gider pusulası ile belgelendirilmek zorunda mı? Çünkü üyelerin İstanbul'da bulunup imzalama imkanı yok. Yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Gülgün, Bahsetmiş olduğunuz ciro primini yapan kişiler primi verecek mükellefin bordrosuna kayıtlı olmaksızın kendi başlarına 4077 Sayılı Kanuna göre satış yapmaları halinde aldıkları primler üzerinden GVK 94/10-b maddesine göre %20 gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.Szökonusu fıkra aşağıdaki gibidir. GVK 94/10-b "4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden" Şayet prim alan kişiler prim ödemesi yapan firmanın bordrosuna kayıtlı ise bu primler ücrete ilave edilecektir. Prim alan sözkonusu kişiler gerçek usulde gelir vergisi mükellefi ise primi veren firmaya KDV li fatura düzenleyeceklerdir. Sorunuzda bahsettiğiniz kişilere birinci bölümde bahsettiğimiz şekliyle ödeme yapıyor iseniz ve de stopajını muhtasar beyannamede beyan edip ödüyor iseniz, gider plası düzenlemenize gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.12.2009
Soru :
Üstad öncelikle iyi günler dilerim,benim sorum ithal edilen ticari malın hangi kurdan 159 ithalat mal bedeli hesabına alınacağı hususudur.Bu konu ile ilgili vergi mevzuatındaki hükümler ve yasal dayanak nedir?. Bazıları gümrük giriş beyannamesindeki satış kurunu esas alıyor.Bazıları fiili ithal tarihindeki kurun esas alınması gerekir diyorlar.Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihdeki merkez bankası döviz alış veya satış kurundan hangisine göre işlem yapılması gerekiyor.Bu konudaki mevzuat konusunu açıklığa kavuşturmanızı rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Benzer, Mal ithalatlarında Gümrük Beyannamesinde belirtilen döviz kuruna göre işlem yapılır. Ödemenin önce veya ithalattan sonra olması halinde ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru ile karşılaştırması yapılır. luşacak artı veya eksi fark malın maliyetiyle ilişkilendirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.12.2009
Soru :
Bir mükellefin işleri bozuldu. Şirket yöneticisi hapse düştü. Mal sahibi ödenmeyen kiralardan dolayı işyerini tahliye etti. Şirket yeni adresine taşınamadı. tahliye edilen eşyalar yed-i emine teslim edildi. Stopaj beyanımızı nasıl yapacağız. Selamlar.

Cevap :
Sayın Hamzaçebi, GVK 94.maddesine göre kira stopajının yapılabilmesi için nakden veya hesaben kira ödemesinin yapılması gerekir. Bahsettiğiniz müşteriniz için kira ödemesi olmadığı müddetçe gelir vergisi stopajı olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.12.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız. Varlık Barışı hakkındaki aiağıdaki soruma vereceğiniz cavp için şimdiden teşekkür ederim. Bilindği üzere bu günlerde birçok mükellefe " mal alışı yaptığınız firma kod da bulunduğu için aldığınız faturaları kayıtlarınızdan çıkararak düzeltme yapınız " şeklinde yazılar gönderilerek dolaylı olarak varlık barışından faydalanmaların tavsiye edilmektedir. Sorum şu : firmanın alışlarında örneğin 1.000.- TL tutarında bu şekilde fatura varsa varlık barışından 1.000.- TL mi 2.000.- TL mi ( herhangi bir inceleme de hem KDV hem de kurumlar v.matrah farkından dolayı sorun yaşamamak için ) yoksa 1.180.- TL ( KDV dahil tutar ) tutarında mı beyanda bulunmak gerekir. Yani 1.000.- TL tutarındaki fatura için yeterli olan Varlık Barışı matrahı ne olmalıdır. ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, Varlık Barışından yararlanacak mükelleflerin vergi incelemesine muhatap olmaları halinde tespit edilen matrah farklarını karşılayacak kadar Varlık Barışında beyan etmeleri halinde mahsuplaşma sözkonusu olacaktır. Varlık Barışında beyan edeceğiniz rakam hem KV hem de KDV açısından inceleme elemanının tespit etmiş olduğu matrahtan daha çok olması gerekir. sizin verdiğiniz örnekte Varlık Barışında beyan edilecek matrah 2.000 TLdan az olmaması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.12.2009
Soru :
iyi günler 2009 yılında bir şahıs firması kuruluşu yaptım.blanço usulune göre defter tasdk ettim.ancak 2009 yılında hiç bir işlem yapmadı boş beyanneme verdim.şimdi 2010 yılı için işletme defteri tasdik edebilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Biçer, VUK 179.maddesinde belirtilen iş hacmi tanımına göre hiç hacim oluşmaması nedeniyle bilaço usulüne göre defter tutmaya devam edeceğininz kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.12.2009
Soru :
Merhaba. Anonim şirketlerde damga vergisine tabi bir işlem olmadığı halde her ay vergi dairesine durumu bildirir dilekçe vermekteyiz. Heray dilekçe vermelimiyiz yoksa sadece beyana tabi işlem olduğu aylarda beyan versek yeterli olur mu? teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özdemir, 46 Numaralı Damga Vergisi Genel Tebliğ ile işlem olmadığı aylar için Dilekçe verme zorunluluğu kaldırılmıştır.İşlem olan aylar için beyanname verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.12.2009
Soru :
Merhabalar; İSMMMO'nun 18067 sicil numaralı "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir"iyim. İSMMMO Kayıt Tarihi: 09/2001 Ruhsat Tarihi : 30.10.2001 05.06.2001 tarihinden beri Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde çalışmaktayım. 2006 yılında Doğum izni olarak kullanılan 4 ay dışında sigorta günlerimde herhangi bir eksiklik bulunmamakta. 25.11.2005 tarihinde ise bir SMMM Anonim Şirketinin kurucu ortağı oldum ve o tarihten beri hem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı hem de ortaklık hukukum devam etmekte. Ancak tüm beyannameleri internet ortamında gönderdiğimiz için İSMMMO'dan mühür talebim olmadı ve şirket kaşesi üzerine imza atmaktayım. YMM sınavına girebilmek için geçmesi gereken 10 yıllık sürenin hesabında sadece bağımlı olarak çalışmış olduğum sürelerin mi dikkate alınacağını, raporlu olduğum sürenin 10 yıllık süreyi uzatıp uzatmayacağını, 2005'den itibaren A.Ş.ortaklığımın devreye girmesiyle bu tarihten itibaren ymm şirketindeki çalışmamın mı yoksa şirket ortaklığımın mı dikkate alınacağını öğrenmek istiyorum. Kısaca YMM sınavlarına katılmaya tam olarak ne zaman hak kazanacağım konusunda bilgilendirmenizi rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Kırca, Yeminlide geçen sürelerin değerlendirilmesi için bağımlı çalışabilir yada büro faaliyetiniz olabilir. Hem bir yerde SSK lı hem de bir SMMM şirketinde imza yetkili ortak olarak çalışmanız mümkün değildir. Aynı anda iki şekilde çalışıyor olmanız çalışma usul ve esaslarına aykırı olmakla birlikte TESMER tarafından bu başvurular kabul edilmemektedir. İyi çalışmalar, Saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 08.12.2009
Soru :
Merhaba;kurumlar verğisi mükellefi olan,depo ve ardiyecilik işi ile iştigal eden mükellefimizin; gerçek kişiye ait olup kira ödediği arazi İBBB Emlak Müdürlüğü tarfindan istimlak edilmiş olup mükellefimiz adina ECRİMİSİL borcu tahakkuk etirilmiştir. 1-Ecrimisil bedelini gider olarak kayitlarimiza alabilirmiyiz. 2-Ecrimisil bedeli üzerinden kira stopaji beyaninda bulunacakmıyız. İYİ ÇALİŞMALAR

Cevap :
Sayın Maşa, Ercimisil ödemesi kira ödemesi olduğundan giderleştirebilirsiniz. GV tevkifatı sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.12.2009
Soru :
yurtdısından alınan hızmetlerle ılgılı gelen kdv sız faturaların sorumlu sıfatıyla kdv2 beyanıyla kdvsı odenmektedır.Fakat gumruk vergısıyle alakalı olarak vergı odenmemektetır.bu yontem dogrumudur.bız gumruk vergısıyle alakalı bır ıslem yapacakmıyız.

Cevap :
Sayın Sopacı, Hizmet ithalatı Gümrük Vergisine tabi değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.12.2009
Soru :
merhaba bir ltd şirkette 40.000-tl varlık barısına gittik.bununla ilgili 102 (b) - 549 (a) (5811yasa 40.000-tl) / 549 (b) - 500 (a) (5811 - 40.000-tl sermaye arttırımı) / yevmiye maddelerini yaptık. Beyanname veripte tahakkuk aldıgımızda hangi yevmiyeleri yapmamız lazım ? 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)(b) - 360ödenen vergi (a) 5811 yasa %5 vergi olarak mı yoksa 770.X kanunen kabul edilemeyen giderler (b) - 360 ödenen vergi (a) 5811 yasa %5 vergi şeklinde mi bir yevmiye yapmalıyız. eger 689 hesap kullanılacaksa , sene sonunda kesin mizan hazırlandıgında bu hesabı nasıl sıfırlayacagız ? 689 hesap direkt gelir tablosunu ilgilendirdiginden karımızı düşüren bir unsur olmayacak mı? tesekkurler

Cevap :
Sayın Düz, Kanunen kabul edilmeyen giderleri hangi hesapta takip ediyorsanız şirket hesabından 5811 Sayılı yasa gereği yatan vergiyi o hesaba işleyebilirsiniz. Geçici ve yıllık beyannamelerde KKEG olarak ticari kazancın tespitinde gider olarak indirdiğiniz bu rakamı matraha dahil edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.12.2009
Soru :
SN.MEVZUAT DANIŞMA BİRİMİ ÜYELERİNE CEVAB İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM. SERVİŞ TAŞIMA İŞİ(HİZMET)İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFİM AYNI YIL İÇİNDE 3 DEFA ARACINI DEĞİŞTİRDİ. BU ARAÇLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ DÜZENLENEN FATURA BEDELLERİNİ KDV BEYANNAMELERİNDE BEYAN ETTİM. ŞİMDİ ARALIK AYINDA 2010 DETFER ONAYINI İŞLETME OLARAK HAZIRLADIM. HİZMET İŞİ YAPAN MÜKELLEFİMİN ARAÇ SATIŞLARINDAN DOLAYI 170.000 TL 50.000 TL DE HİZMET SATIŞINDAN DOLAYI HASILATI MEVCUT. BENİM TAKILDIĞIM SİSTEMDE 220.000 TL HASILATI GÖRÜP BÜYÜK DEFTER ONAYLATMAM GEREKTİĞİ YÖNÜNDE BİR SIKINTI OLABİLİRMİ?

Cevap :
Sayın Satılmış, Araç satışından dolayı elde edilen hasılatlar VUK daki sınıf değiştirmedeki satış hasılatları ile ilişkilendirilmeyecektir. Dolayısıyla, araç ve demirbaş satışlarına ilişkin hasılatınızı değil, iştigal konusu hizmet satışı konusundaki hasılatınızı dikkate alarak defter tasdikini yaptırmanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.12.2009
Soru :
SAYIN DANIŞMA BİRİMİ BİLGİNDİĞİ ÜZE FORM BA VE BS FORMLARININ İNCELENMESİ VE VARLIK BARIŞINA MÜKELLEFLERİ YÖNLENDİRMEK AMACIYLA G.İ.B TARAFINDAN GÖNDERİLEN YAZILAR MEVCUT OLUP BUNLARLA İLGİ OLARAK BAZI MÜKELLEFLER KOD DA GÖRÜNEN FİRMALAR İLE İLGİ KDV DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİ GERKMEKTEDİR ANCAK KDV DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLMESİ HALİNDE K.S.S. PİŞMANLIKLA MI VERİLMESİ GEREKİR YADA KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA DÜZELMEYİ SEÇEREK Mİ VERMEK GEREKİR 1.İŞLEMDE MÜKELLEFE ÖDEME ÇIKTIĞI DÖNEMLERDE (K.S.S -PİŞMANLIKLA BEYANNAME VERİLDİĞİNDE) PİŞMANLIK ZAMMI TAHK ETMEKTE 2.İŞLEMDE İSE MÜKELLEFE ÖEDEME ÇIKTIĞINDA (K.S.S-DÜZELTME VERİLDİĞİNDE )HEM PİŞMANLIK ZAMMI HEMDE İHBARNEME 1/2 VERGİ ZİYAI CEZASI ÇIKARMATADIR MESLEK MENSUPLARI OLARAK BİZ BURDA DÜZELTMELERİ HANGİNE GÖRE YAPMAMIZ GEREKİR VERGİ DAİRELERİ TARAFINDAN GÖNDERİLEN YAZILAR (BA VE BS) BİR TESPİT SAYILIRMI TEŞEKKÜRLER SAYGILAR SUNARIM

Cevap :
Sayın Cantürk, Süresinde verilen vergi beyannamelerinin daha sonra düzeltilmesi veya ek beyanname verilmesi halinde beyannameler doğru olarak yeniden tanzim edilecek, ödeme çıkması halinde e beyanname formatında özel onay konumunda pişmanlık ve kutuları işaretlenecek. Ödeme çıkmayıp devreden veya iade vergi olması halinde Düzeltme ve KSS işaretlenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2009
Soru :
sayın yetkili Ba formlarına dönem içinde satın alınan mal ve hizmetler yazılacak. Bu hizmetler içinde muhtasar beyannamede beyan edilen kira giderleri yazılacak mı? Banka faiz ve giderlerinin yazılayacağını zannediyorum. Bu konuda açıklama yaparmısınız. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ece, Ba-Bs formlarına VUK 381 Nolu Tebliğe göre tüm mal ve hizmet alım-satımları yazılacaktır. Kira giderlerinin de dışardan sağlanan bir fayda ve hizmet olduğunu varsayarsak yazmanız gerektiği kanaatindeyiz. Banka faiz ve giderleri bir hizmet alımı değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2009
Soru :
Merhabalar, Şahıs firması olan bir mükellefimiz 2008 4. ayında tüm vergi borçlarını ödeyip, demirbaşlarını %50 ortağı olduğu 2008/2. ayda kurulan LTD şirkete sattıktan sonra, şahıs firmasının kapanışını yaptı.Şimdi bu mükellefimize 2004-2008 yıllarında 84 seri nolu KDV tebliği uyarınca hakkında olumsuz rapor bulunan mükelleflerden alışları olduğu tesbit edilip,düzeltme beyanı vermesi veya 5811 sayılı kanundan yararlanması yönünde tebligat geldi. Bu mükellefimiz 5811'den ne şekilde faydalanır görüşlerinizi rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Akmenek, 5811 Sayılı yasadan yararlanmanın önemli 2 koşulu vardır. Birincisi yasada belirtilen varlıkları beyan süresi içinde beyan edip vergisinin ödenmesi, ikincisi ise beyan edilen bu tutarın 6 ay içinde sermayeye ilavesidir. Bahsetmiş olduğunuz şahsın işyerini kapatmadan önce bilanço esasına göre defter tutuyorsa bu yasadan yararlanmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz. Çünkü beyan edilen değerlerin ilave edileceği sermaye hesabı ortadan kalkmıştır. Şayet sözkonusu mükellef işletme esasına göre defter tutuyorsa 5811 Sayılı yasadan yararlanması sözkonusu olur. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2009
Soru :
Süresinde verilmeyen muhtasar beyanname için kesilen Özel Usulsüzlük cezası için dava açılıpta kazanan varmıdır. Eğer varsa bunla ilgili bir örnek arıyorum. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Sağlam, Bahsettiğiniz konuya ilişkin dava sonucu olumlu da olabilir olumsuz da. Yargı kararları her iki yönde de olmaktadır. Bağlayıcı olması açısından Danıştay Davalar Dairesinden bir karar çıkmamıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2009
Soru :
iyi günler üniversite hastanesinde çalışmakta olan doktorun ayrıca muayenehane açarak serbest meslek geliri elde etmesi durumunda yıllık beyanda serbest meslek gelirine hastaneden elde edilen ücret dahil edilecek midir?ücretle ilgili sınır nekadardır?teşekkürler

Cevap :
Sayın Karaca, Tek işverenden alınan ücretler tutarı ne olursa olsun yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir. Ancak bahsettiğiniz doktor birden fazla işverenden ücret geliri elde ediyorsa birinci işverenden sonraki ücretleri GVK 103.maddesinin 2.gelir dilimindeki rakamı aşıyorsa tüm ücretleri yıllık beyannameye dahil edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.12.2009
Soru :
Merhaba, Şirket ortakları adına kayıtlı menkul kıymetlerin 5811 sayılı varlık barışı kanunu kapsamında şirket adına beyan edilerek Varlık Barışı Kanunu'ndan yararlanılması istenmektedir. Borsada hisseleri işlem görmeyen bir A.Ş'ye ait olan bu nama yazılı hisse senetleri; şirketin pay defterine işlenmiştir, ayrıca ticaret sicilinde kaydı vardır. Yani sözkonusu nama yazılı hisse senetlerinin varlığı ispat edilmektedir. Buna göre; -Bu kanuna ilişkin yayınlanan 1 nolu tebliğin 3.5.2.1. bölümünde bahsedildiği üzere bilanço esasına göre defter tutan bu mükellefin devralacağı bu menkul değerler banka ve aracı kurumlardaki hesaplara nasıl yatırılacak? Ayrıca; - Bu hisse senetleri Menkul kıymetler borsasında işlem görmediği için rayiç bedeli nasıl tespit edilecektir? Teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Kırca, İMKB de işlem görmeyen A.Ş.lere ait nama yazılı hisse senetlerinin 1 Nolu Tebliğ hükmüne göre bankada bloke edilmesi (tespitinin yaptırılması) ve hisse senedinin nominal değeri üzerinden 5811 Sayılı Yasaya göre yararlanabileceğini düşünmekteyiz. İşlemlerinizde esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.12.2009
Soru :
devlete ait bir anaokulum muhasebe ve beyanları yönünden bilgi almak istiyorum. hangi beyanlar verilir,defter tutarmı,fatura bastıra bilirmi,hangi hesaba göre tutulması gerekir gibi

Cevap :
Sayın Uzun, Devlete ait anaokulunun ticari defter tutması veya vergilendirilmesi sözkonusu değildir. Bahsetmiş olduğunuz anaokul okul aile birliği veya vakıf tarafından iktisadi işletme tarafından öğretim yaptırılıyorsa sözkonusu yerin vergilendirilmesi KV mükellefiyetine ilişkin tüm yükümlülükler yerine getirilerek yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.12.2009
Soru :
Sayın üstadım Benim sormak istediğim konu gecici vergi ile ilgili iade talepleri. 252 nolu tebliğde beyannamede yazılı olma şartı ile gecici vergiler borçlara mahsup edilir kalan miktar herhangi bir yazılı başvuru olmaksızın ve şart aranmaksızın iade edilir.benim sormak istediğim bazı arkadaşlar bunun 1 yıl ile sınırlı olduğunu bir yıl içerisinde başvuru yapılmadığı takdirde gecici vergi ile ilgili mahsup ve iade hakkı kalmadığını söylüyor bu kanuda beni aydınlatırsanız sevinirim. Saygılar

Cevap :
Sayın Yabacı, 252 Sayılı GVK GT ne göre 1 yıllık süre sınırlaması sözkonusu değildir. Süre sınırlaması 213 Sayılı VUK 120.maddesine göre iade talebi için müracaat eden mükelleflere düzeltmenin yapıldığının bildirildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde parasını geri almayan mükelleflerin hakları yok olur. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.11.2009
Soru :
Mükellefimi çalıştırdığı işçi, avukat marifeti ile mahkemeye verdi, alacak davası açtı. Sebep;haksız yere işten çıkartıldığı,kıdem,ihbar tazminatının verilmediğini,maaşının düşük gösterildiği vs. Mükellefin iddası;Maaşı biraz geç verebileceğini söylemesi,(işçinin iddasına göre ise;kriz sebebiyle işv.nin maaşını düşüreceğini söylemesi bunun kıdem vs tazminatlarını almaya hak kazanması gerektirdği için işten ayrıldığını)işçinin kendisi çıktığı ve bu konuşmaların kendi aralarında şifai olduğunu beyan etmektedir. Buna karşı 1.iş mahkemesi mükelleften; işe giriş çıkış tarihi,ücretli ve sosyal haklarının nelerden ibaret olduğu,ücret bordrosu ve şahsi sicil dosyasının çıkartılarak mahkemeye gönderilmesi istemektedir. Sorum? Mükellefin Avukat tutması gerekir mi? İşçinin daha önceki aldığı maaş bordrolarında imzası yok, problem olurmu? İşçi idda ettiği haklarını iki şahitle ispat etmesi gerekmez mi? İşverenin işçiyi bizzat işten çıkardığına dair delil yok, işçi neyi ileri sürecek? İşveren işçinin 3 gün peşpeşe işe gelmediğini ileri sürebilir mi? Mahkeme hemen karar verir mi? Kararı ne olur? saygılar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçi ücret tespit davası açıp ayrıca tazminatlarını istemiş ve mahkemede bunun doğruluğunu ispat etmek için sizden evraklar istemektedir. Şu halde yapacağınız tek şey istenile resmi evrakları hazırlayıp mahkemeye sunmaktır. Bu işlemi avukatla yapıp yapmama kararı işverene aittir ancak işin ehemniyeti açısından konunun ehli insanların işlemleri yapmasında fayda vardır. Ücret bordrolarının imzalı olmaması işçinin doğru söylediği anlamına gelir. İşçiyi çıkardığna istinaden delil yok diyorsunuz mahmede çıkarmadığına ilişkin işverenden ispat ister eğer üstüste üç gün işe gelmemiş ise bunun noter aracılığıyla ihtarı çekilip haklı neden olup olmadığına dair ihtarname çekilmiş midir diye sorar. Mahkemenin kararı dava açılan mahkemenin yoğunluğuna göre değişir. Kararın niteliği işverenin söylediklerini yasal olarak ispat edebilme mukavemetine bağlıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 24.11.2009
Soru :
merhaba, bordrolu olarak bir firmada muhasebe müdürü olarak çalışmaya başladığım takdirde şirketin beyannamelerine imza atarsam, beyannamelerin doğruluğundan ve faturalarda oluşabilecek sorunlardan (naylon fatura veya matrah farkı gibi)tamamen sorumlu/müteselsil sorumlu olurmuyum?

Cevap :
Sayın Özmen, Konuya ilişkin olarak yayımlanan 4 nolu Vergi Beyannamelerinin İmzalanmasına İlişkin Genel Tebliği inceleyiniz. Vergi mükellefleri ile müteselsilen sorumlu olabilmeniz için sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı konusunda mükellefle işbirliği yapmadığınız müddetçe ve bu konuya ilişkin olarak vergi inceleme elemanı tarafından herhangi bir inceleme raaporunda meslek mensubunun işbirliğinin tespiti yapılmadığı müddetçe sorumluluğunuz söz konusu olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.11.2009
Soru :
muhasebe ücretii ödemeyen müşterilerimiz var.kendilerini şifayen ikaz ettiğimiz halde ödemelerini yapmadılar.bende defterlerini tutmayacağımı ve beyannamelerini vermeyeceğimi şifayen söyledim.bana ödeme yapmadıkları için ve benimde beyannamelerini vermeyeceğime dair yazı yazdım imza atmalarını söyledim.onlarda imza atmayı kabul etmedi beni zor durumda bıraktılar.bunlara noterden ihbarname çekmek istemiyorum çünkü maliyeti yüksek bir iş adreslerine iadeli mektup göndersem olurmu yada ne yapmam gerekiyor. TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Ütebay, Müşterilerinizle yapmış olduğunuz mesleki sözleşmenin tek taraflı iptalini noterden yapacağınız protesto ile bildirmeniz halinde ileride açacağınız alacak davasına delil teşkil eder. Alacak davası açmayacaksanız durumu müşterilerinize iadeli taahhütlü mektup ile bildirin. Ayrıca her müşterinizin bağlı olduğu vergi dairesine de bilgi verin. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.11.2009
Soru :
Sayın Danışma Birimi kolay gelsin 2008/12 aydan devreden kdv yi 2009/1.ay kdv beyanında yazmayı unutmuşuz.kdv ödemesi çıktı.Aynı gün düzeltme beyannamesi verdik.2008/12 aydan devir kdv yi yazdık ve düzeltme beyanında kdv ödemesi çıkmadı.Daha sonra ayrıca dilekçeyle durumu izah edici dilekçe verdiğimde vergi dairesi memuru bu indirimin 2008/12.ay olduğu için düzeltilemez.Dolayısı ile düzeltme yapılmadan önceki çıkan kdv yi ödeyin demiş.Gerekçe olarakda dönem itibarı ile düzeltilemez demiş ve ödeyeceğiniz kdv yi k.k.e.g hesabına yazın demiş.Bu uygulama doğrumudur.

Cevap :
Sayın Bekci, Yapmış olduğunuz düzeltme işlemleri mevzuata uygun bir işlemdir. İlgili memurun bilgi eksikliği sizi yanıltmıştır. Vergi dairesinde müdür ya da müdür yardımcısı ile konuyu görüşün. Çözüme ulaşamazsanız durumunuzu İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KDV Grup Müdürlüğüne bildiriniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.11.2009
Soru :
Merhabalar, Şirket bünyesinde tutulan muhasebelerde SMMM'nin sadece e-beyanname şifresi kullanılarak hizmet verildiği takdirde, SMMM'nin ücreti ne olur, 2009 mesleki asgari ücret tarifesinde hangi gruba göre ücret alınır.Açıklarmısınız. şimdiden teşekkkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Sayın Demir, Şirket bünyesinde tutulan muhasebeler için defter tutma ve diğer işlemleri de kapsayan mesleki hizmet sözleşmesi yapısı gerekir. Şirketlerin beyannamelerini postacılık vasfı ile e-ebeyannamesi şifresi kullanılarak gönderilmesi mümkün değildir.Konuya ilişkin detaylı bilgiyi VUK 340-346 nolu genel tebliğler ve ilgili sirkülerden sağlayabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.11.2009
Soru :
İyi günler üstadım. bir şirketimiz varlık barışından yararlanmak üzere parayı bankaya yatırdı. ancak beyan etmeden şöyle bir problem karşımıza çıktır. yurtiçi Varlık barışından yararlanarak ayrılan özel fon 6 içinde sermayeye ilave edilecek. ancak biz kısa bir süre önce sermayeye artırımı yaptık ve 2 yıl içinde ödenmesi gereken sermaye taahhüdümüz var. 6 içinde özel fonu sermayeye ilave aşamasında önceki sermayenin tamamen ödeme şartı(2 süresi olan) aranacak mı? iyi günler

Cevap :
Sayın Çoban, Bahsettiğiniz konu 5811 Sayılı Yasanın 2 Seri Nolu Tebliğinde açıklanmış olup, ilgili kısım aşağıdadır. 2. “3.5.2.1. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce yapılacak işlemler" bölümüne üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. “Türk Ticaret Kanununun 391 inci maddesi hükmü uyarınca, esas sermayeye karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri tamamen ödenmedikçe genel kurulca yeni hisse senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar verilemeyeceği, sermaye artırımının şartları arasında sayılmıştır. Diğer taraftan, 5811 sayılı Kanunun belirli bir süreyle uygulanacak olması, bu Kanuna göre beyan edilen varlıklar nedeniyle oluşan fon hesabının sermayenin bir cüz’ü addolunacağı ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave edileceği hükme bağlandığından, ayrıca pay sahiplerine ilave bir ödeme yükümlülüğü de getirmediğinden daha önce ortaklarca taahhüt edilen sermaye ödenmeden de söz konusu fonların sermayeye ilave edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, Kanun kapsamında beyan edilen varlıklar nedeniyle oluşan fonların şirket ortaklarınca taahhüt edilen sermaye taahhüt borçlarının kapatılmasında kullanılması mümkün değildir." Dolayısıyla önceki sermayenin ödenip ödenmemesine bakılmaksızın 5811 Sayılı Yasayla ilgili ayrılan fonun sermayeye ilavesi mümkündür. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.11.2009
Soru :
ithalat yapıldıktan sonra ba formu doldururken gümrük beyannamesinde yazılı olan Fatura(mal) bedeli mi yoksa gümrük vergi tahsil alındısına konu olan kdv'nin matrahını mı yazmam gerekiyor.Örneğin mal bedeli 19600Eu*kur:2,1765 mal bedeli 42.659,40 TL olmasına karşın Gümrük beyannamesinde yazılı KDV matrahı:46.083,08 TL.Hangi rakamı Ba formuna yazmam gerekiyor.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ceylan, Ba-Bs formlarına, mal ve hizmet teslimlerinde ve alışlarında belge ve vesika üzerindeki mal ve hizmetin bedeli yazılır. (Fatura varsa fatura üzerindeki KDV'siz tutar) Danışma Birimi


 

Tarih : 18.11.2009
Soru :
İyi Çalışmalar. Limited Şirketimiz Ekim'2009 tarihinde kar payı dağıttı. Karpayı Stopajına ilişkin Muhtasar Beyannameyi ayrı bir beyan olarakmı, yoksa normal muhtasar dönemindeki beyannamememi dahil etmem gerekiyor? Muhtasar Beyannamelerimizi 3'er aylık veriyoruz. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.Mehmet Tiryaki

Cevap :
Sayın Tiryaki, Kar payı stopajına ilişkin ayrıca muhtasar beyanname vermenize gerek yoktur. Aynı muhtasar beyannameye bu işlemi dahil etmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.11.2009
Soru :
sn.ismmmo danışma brimi vereceğimiz muhtasar düzeltme beyannamelerine ilişkin özel usulsuzluk cezası kesilir mi teşekkürler

Cevap :
Sayın Güzeldere, Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannamelerin kanuni süresi içinde verildikten sonra yapılacak düzeltme işlemleri için özel usulsüzlük cezası kesilmez. Kanuni süresi içinde hiç verilmeyen beyannamelerin, kanuni süresi geçtikten sonra verilmesi durumunda özel usulsüzlük cezası kesilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.11.2009
Soru :
iyi çalışmalar, Birkaç firmama varlık barışı ile vergi dairesinden yazı geldi kod listesinde bulunan alış yapılan firmalar için varlık barışı yapılmasını isteniyor. Varlık barışında bildirilen rakamlar bankaya yatırılması isteniyor. Rakamlar fazla olduğu için bu paraların bankaya yatırılması sorun oluyor. Yapılacak 200.000 tl varlık barışı için bu tutarın 50.000 tl dört seferde ayrı günlerde bankaya yatırabilirmiyiz. Bu mümkünse için her yatırma için ayrımı beyanname vermemiz Gerekir.

Cevap :
Sayın İşbilen, 4 seferde ayrı günlerde yatırabilirsiniz. Ancak bankadaki hesabınızda toplam 200.000 TL olması gerekir. 200.000 TL üzerinden tek beyanname verebilirsiniz. Aynı paradan 4 kez yatırılıp çekilmesi ve tekrar yatırılması şeklinde uygulama sözkonusu olamaz. Varlık Barışından amaç kayıt dışı bırakılan varlıkların kayıt altına alınmasıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.11.2009
Soru :
Bir kaç Sigorta Şirketinin Acenteliği yapmakta üzere Ltd.Şti. kurduk. Büyükşehir Belediyesi Yangın vb. beyannamesi ve Vergi D. ne BSMV. hala veriliyor mu? KDV mükellefiyeti açtırmalımıyız? Sigorta şirketlerinde özellik arzden ne gibi durumlar vardır? Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Öztürk, BSMV tahsil edenorta acentelerinin KDV mükellefiyeti sözkonusu değildir. Bahsettiğiniz konular BSMV kapsamında olduğu için BSMV verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.11.2009
Soru :
Mükellefim 17/07/2009 tarihinde tasfiye girişi tescili olduğundan Kasım 25'ine kadat tasfiye giriş kurumlar vergisi beyannamesi verileceğinden E-beyannameden Kurumlar Vergisi Beyannanmesine girdim. Ocak-17/07/2009 tarihleri arası mizan değerlerine göre Gelir tablosu ve Bilançosunu hazırladım.Ancak E-beyanname kanuni süresi değil diye onaylamadı. Beyanname,onay bekliyor mesajı verdi.Beyannameyi yazıcıdan çıkardım.Şimdi Ocak ya da Nisan ayını mı bekliyeceğim onaylanması için? Yoksa E-beyannamede Tasfiye giriş ve sonrası Tasfiye sonu beyannameleri Kurumlar Vergisi bölümünden yapılmıyor mu? Teşekkür eder, Saygılarımı sunarım.

Cevap :
Sayın Karagöz, Bildiğimiz kadarıyla, tasfiyeye giriş kurumlar vergisi beyannameleri elektronik ortamda verilememektedir. Bu nedenle sözkonusu beyannamesi süresi içinde bağlı olduğunuz vergi dairesine elden vermeniz gerekir. Ancak elektronik ortamda bu beyannameyi verebilmenize ilişkin detaylı bilgiyi Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 435 nolu çağrı merkezinden edinebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.11.2009
Soru :
Sayın hocam, KDV'si sürekli devreden bir şirketin 01/2008 dönemine ait KDV beyanının Ba-Bs incelenmesi sonucu sahte evrak kullanan bir firmanın faturasının beyandan çıkartılması isteniyor. O faturayı çıkardığımda o dönemden son döneme kadar asla ödeme çıkmayacağı için düzeltmenin 10/2009 döneminde yapılabilmesi mümkün müdür? Aksi halde 2008 yılı ocak ayından itibaren tüm beyanlar düzeltilirse Bilanço bu durumdan etkilenecek ve haliyle KV. beyanı ekinde verdiğim bilanço da yanlış olmuş olacak.Bilgilerinizi ivedi olarak bekliyorum.

Cevap :
Sayın Polat, KDV Beyannamesinde düzeltme yapmanız halinde bahsettiğiniz dönemden 01/2008 döneminden bugüne kadar tüm KDV beyannamelerinizi düzeltmeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.11.2009
Soru :
İyi Günler.2004 yılına ait elektronık ortamda verilmeyen b formu için ceza gelmiştir.Bu formun şuanki e beyanname versiyonları ile elektronik ortamda verilemiyeceğinden ne yapmamız gereği konusunda bilgi verirmisiniz. Not.B Formu 2004 yılında elden verilmiştir.

Cevap :
Sayın Ak, 2004 yılına ilişkin B formlarının elektronik ortamda verilmesi zorunlu değildi. Sözkonusu formu elden vergi dairesine verdiğinizi ispat etmeniz halinde yeniden bu formu vermenize gerek yoktur. Buna rağmen 2004 yılına ilişkin B formunun elektronik ortamda gönderilmesi ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 435 nolu çağrı merkezinden destek alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.11.2009
Soru :
İyi çalışmalar. Sorum Muhtasar mükellefiyeti hakkında olacaktır. Sorum şu;Mükellefimiz yaklaşık 15 yıldır işltme defteri tutan birisi. Çalışan işçisi ve kira ödemesi yok. Defterini de kendisi tutmakta idi. Muhtasardan dolayı da mükellefiyet tescili yoktu. 2007/12. ayda beyannamesini elektronik ortamda ben gönderdim. Herhangi bir ücret de almadım. İşletme gayri faal bir işletme. 2009 Eylül ayında yenibir yere taşınarak faaliyete başlayacağını beyan ederek kira kontratını getirdi ve faaliyete başlayacağı için meslek sözleşmesi yaparak ücret tahsil ettim. 2009/7-9 döneminden başlamak üzere Muhtasar yönünden tescil talep ettiğimde ise "tescilimizi 01/12/2007 tarihinden itibaren başlattılar. Oysa ilgili dönemler için herhangi bir ücret tahsil edilmemiş ve s.m.makbuzu düzenlenmemiştir. Tescilimizin 01/12/2007 den başlatılmasınının nedenini yazılı olarak talep ettiğimde cevabı yazılarında "beyannamenizi 01/12/2007 de Fehmi Yakut elektronik ortamda gönderdiği için.." gibi bir gerekçe gösterdiler. Bu gerekçenin dayandığı bir kanun maddesi veya bu konuda bir tebliğ var mı?. Ortada mevcut olmayan bir ödemeden stopaj kesintisi nasıl yapılabilir ki. Zira Gelir idaresinin programında (BDP) boş beyan verdiğimizde program beyanı kabul etmiyor. Türlerden en az bir tanesine rakam yazılmasını istiyor. 1- Bu konuda mevzuat bilgisi alabilirmiyim.? 2- Dava açabilir miyim. Açacaksam o dönemlerle ilgili ceza mı gelmeli. Şu anda Vergi mahkemesine başvurabilir miyim?. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yakut, Meslek mensupları vermiş oldukları mesleki faaliyetler neticesi Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorundalar. Elektronik ortamda beyanname gönderdiğinizi ifade etmektesiniz. O tarih itibariyle beyanname gönderme ücreti için Serbest Meslek Makbuzu düzenlenerek stopajın gösterilmesi gerekir. Vergi dairesinin yapmış olduğu işlemin doğru olduğunnmekteyiz. Bu konuya ilişkin olarak sözkonusu mükellefe vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilmişse vergi mahkemesine dava açabilir. Vergi ve ceza ihbarnamesi yoksa dava açması sözkonusu olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.11.2009
Soru :
İyi günler Ödenmeyen SSK primleri gider olarak yazılamıyor. Geçici vergi beyan dönemlerinde ödenmemiş ssk primlerini 700 lü hesaplarda göstermeyip ( yılın izleyen aylarında ödenebilir düşüncesiyle )KKEG olarak da beyannameye yazmama konusunda düşüncelerinizi belirtmenizi rica ederim.İzleyen yılda geçmiş döneme ait ssk primlerinin ödenmesi durumunda ödendiği yıl gidere yazılabilirmi ? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Ekim, Benzer sorunuz dün de tarafımızca yanıtlandı. Dönem içinde geçici vergi dönemlerinde ücret tahakkuku ile sigorta primleri gider kaydedilir. Dönem sonlarında yıllık beyanname verirken ödenmeyen primler tespit edilirve beyanname üzerinde KKEG olarak matraha ilave edilir. 361 hesaptan çıkarılarak da 368 hesaba kaydı yapılır. Ücret tahakkukunda kar-zararın tespitinde zaten bu rakamlar gider yazıldığından muhasebe kaydı olarak giderleştirme şeklinde herhangi bir kayıt yapmayacaksınız. Sadece beyanname üzerinde KKEG kısmına yazıp matraha ilave edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.11.2009
Soru :
Öncelilke cevabınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Konu kooperatiflerle ilgili. Müşavirliğini yaptığımız bir koop. 2008 yılı sonuna kadar muafiyet şartlarını taşıdığından kurumlar vergisinden muaf tutulmuştu. 2009 yılında ortak dışı işlem yapması ve gelir elde etmesi nedeniyle kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirdik.. Burada, ortak dışı işlemden elde edilen gelirleri doğal olarak beyan edip geçici vergi hesaplıyoruz. Ancak üyelerden 2009'da tahsil edilen (yönetim giderleri karşılığı) aidatları da beyana tabi gelir olarak dikkate alıp alamayacağımız konusunda tereddüt oluştu.(gelir tablosunda yönetim giderlerini ticari kazançtan düştüğümüze göre, bunların karşılığı ortaklardan tahsil edilen aidatların de gelir olarak eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz ) Kurumlar vergisi kanunu md.5/i bendi kapsamında fazla tahsil edilen ve ortaklara iadesi yapılan bir aidat mevcut değildir. Bu konudaki görüşlerinizi ve yasal dayanakları rica önemle ediyorum.. saygılar...

Cevap :
Sayın Şahin, KVK 5.maddesindeki istisna şartlarını kaybetmeniz durumunda KV mükellefiyetiniz sözkonusu olacaktır. Bu nedenle elde edilen gelirlerin gelir tablosunda yer alması gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.11.2009
Soru :
Sans oyunları bayiliği yapan bir mükellefimizin KDV mükellefiyeti yok. Dolayısı ile KDV beyannamesi vermiyor. Bu durumda yapmış olduğu giderler için aldığı belgelerdeki KDV ne olacak ? Masrafamı yazmak lazım yoksa KKEG olarak mı kaydetmek gerekiyor açıklarsanız sevinirim. Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Önder, Bahsetmiş olduğunuz müşteriniz KDV Özel Matrah şekline tabi bir işlem yapmaktadır. Dolayısıyla KDV Mükellefiyeti tesis ettirecek, KDV beyannamelerinde teslimlerini özel matrah şekilleri bölümüne yazacak, mal ve hizmet alımları için ödediği KDV'yi de indirilecek KDV bölümüne yazacak. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.11.2009
Soru :
Merhaba; Serbest Meslek Mensubu Mükellefin 2007 Yılı İşlemleri İçin Yanlışlıkla Ba-Bs Formu Verilmiş, Nihayetinde Bu Serbest Meslek Mensubu Mükellefin 2007 Yılında Leasing İşlemi Yaptığı Firma SMİYB Kullandığı Tespit Edildiğinden Mükellefe 2007 Yılı Ba Formu İncelemesi Sonucunda Lesing işlemleri Faturalarının kayıtlarından Çıkarılarak Düzeltme Beyannameleri Vermesi Konusunda Yazı Gelmiş. - Bu Leasing Faturaları Bankadan Ödendiği İçin Ödemeler tevsik Edilebilir -AYrıca Mükellef Serbest Meslek Mensubu Olduğu İçin Ba-Bs Formlarının Verilmemesi Gerekirdi. Bu Durumda Ne Yapılmasını Önerirsiniz Yardımlarınız İçin Şimdiden Teşekür Ederim. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Sayın Duman, Ba-Bs formları bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından verilen bir bildirimdir. Serbest meslek erbapları Ba-Bs formları vermezler. 84 nolu KDV Genel Tebliğine göre mükellefler tarafından fatura tutarının banka havalesi veya çekle ödenmesi halinde müteselsil sorumluluk sözkonusu olmayacaktır. Sözkonusu ödeme belgelerinin vergi dairesine ibraz edilmesi halinde düzeltme yapmanıza gerek yoktur. Ayrıntılı bilgiyi we sayfamızda resimli bölümün 2.sayfasında bulabilirsiniz.(İVDB Açıklaması) Danışma Birimi


 

Tarih : 11.11.2009
Soru :
merhaba ; 2003 yılından beri bir LTD firmanın muhasebe bolumunde ssklı calışmaktayım. 2004 yılında SM den SMMM ye gectim. ve SMMM olduktan sonra , bir kaşe yaptırarak bulundugum firmanın beyannemlerini ben imzalaya başladım. odadan mühür almadım. LTD şirketin ticaret sicil gazetesinde , şirketin muhasebesinden sorumlu olarak , yada imza yetkilisi olduguma dair , kendimle alakalı herhangi bir karar almadım. 2004 yılından beri şirkette bagımlı calısmam YMM icin staj suresinden sayılır mı? yoksa ticaret sicil gazetesinde "şirketin muhasebesinin sevk ve idaresinden sorumludur " diye bir karar mı almalıyım ? tesekkurler

Cevap :
Sayın Düz, TESMER başkanlığı nın sitesinde de belirtilen yazı ektedir. b–3) Ticari işletmelerde bağımlı çalışanlardan; İşe giriş bildirgesi, sigortalı hizmet dökümü(SSK onaylı), çalışma süresini kapsayan, Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi (A.Ş’lerde genel kurul gazeteleri) ve Genel İmza Sirküleri, İmza yetkisi aranmadan ssk lı çalışıyor olmaz yeterlidir. İyi çalışamlar, Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 10.11.2009
Soru :
İyi günler Ödenmeyen SSK primlerinin gider yazılamayacağı belirtilmektedir.Bu durumda ssk primini 700 lü gider hesaplarına yazıp daha sonra beyanname üzerinde KKEG olarak mı göstermek doğrudur , yoksa yıl içinde ödenmyen SSK primlerini ( belki ileriki aylarda ödebilir düşüncesi ile ) 700 gider hesaplarına yazmayıp ve boşuna KKEG olarak göstermemek mi doğru olur ? İzleyen yılda bu primlerin ödenmesi durumunda gidere yazılabilir deniyor.Bu nasıl olacak ? İlgisi olmayan bir yılda giderler yüksek gösterilmiş olmayacakmı ? Bu konuda ilgili yıl ve gelecek yılda kullanılacak hesap kodlarınıda belirtmenizi rica ederim.Saygılarımıla,

Cevap :
Sayın Ekim, Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi verilene kadar Sosyal Güvenlik Kurumu primleri ödenmemişse sözkonusu tutarlar KKEG olarak gelir veya kurumlar vergisi matrahlarına ilave edilir. Muhasebe kaydı olarak da 361 hesaptan çıkarılarak 368 hesapta takip edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.11.2009
Soru :
vermiş olduğunuz cevap için teşekkürler sabah sorduğum soruya istinaden eksik kalan kısımlar için yeniden cevaplandırmanızı rica ederiz. Almış olduğumuz bu makinalar karşı firma tarafından hurdaya ayrılmış makineler oluğundan kdv siz fatura gönderilmiştir.Bu durumda bizim sorumlu sıfatı ile beyanda bulunmamız gerekirmi ve bu makinelerin aynen yada işlenerek satışı durumunda kdv uygulacakmıyız?hurda teslimi faturalarında kanun maddesinin yazılı olması gereklimidir firmanın yazdığı gibi kullanım dışı ibaresi yeterlimidir ?TEKRAR TEŞEKKÜRLER (tamir ve imalatı yapmakta olan firmamız bir frmadan "kullanım dışı makine(alış ft üzerindeki açıklama)" olarak ayrılmış makineler satın almıştır.1-Bu alımlara ilişkin olarak sorumlu sıfatı ile kdv beyanı vermemiz gerekirmi yoksa fatura bedelini kayıtlara almamız yeterli olacakmıdır? 2- Bu makineleri hiç bir işleme tabi tutmadan satışını yaparsak kdv siz ,işleme tabi olarak sattıktan sonra satışı gerçekleşirse kdv li olarak fatura kesilmelidir? teşekkürler iyi çalışmalar )

Cevap :
Sayın Karaca, KDV Kanunu 17.maddesinin 4/g fıkrasında hurda metal teslimleri KDV'den istisna edilmiştir.Bahsetmiş olduğunuz hurda malların satışında düzenlenen faturanın üzerinde yukarıdaki kanun maddesinin yazılması uygun olur. Hiçbir işlem yapılmaksızın hurda olarak aynı malların satılması halinde de KDV'den istisna olarak uygulama yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.11.2009
Soru :
Merhaba, Varlık barışı beyannamesinde dönem olarak belirtilen bölüme beyannameyi verdiğimiz ayın yazılması gerektiği söyleniyor.Fakat beyannameye geçmişe yönelik herhangi bir dönem de girilse kabul ediyor.Durumu açıklarmısınız. Saygılarımla İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Demir, Varlık Barışı Beyannamesindeki dönem kavramı sözkonusu verginin "vergilendirme dönemini" kapsamaktadır. Dolayısıyla dönem kavramında 2009 yılı ve beyannamenin verildiği ay yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.11.2009
Soru :
iyigünler ; makine tamir ve imalatı yapmakta olan firmamız bir frmadan "kullanım dışı makine(alış ft üzerindeki açıklama)" olarak ayrılmış makineler satın almıştır.1-Bu alımlara ilişkin olarak sorumlu sıfatı ile kdv beyanı vermemiz gerekirmi yoksa fatura bedelini kayıtlara almamız yeterli olacakmıdır? 2- Bu makineleri hiç bir işleme tabi tutmadan satışını yaparsak kdv siz ,işleme tabi olarak sattıktan sonra satışı gerçekleşirse kdv li olarak fatura kesilmelidir? teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Karaca, Makine tamir ve imalatı yapan firma vergi mükellefi olan bir firmadan bahsettiğiniz makineleri satın almış ise ilgili firma, KDV'li fatura düzenlemek zorundadır. Sizin bu malları satmanız halinde de KDV'li fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Ancak, 3065 Sayılı KDV Kanunu 13/d maddesi kapsamında yatırım teşvik belgeli mükelleflerin global listede belirtilen makine ve teçhizatların teslimleri KDV'den istisna edilmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.11.2009
Soru :
Yapmış olduğumuz bir ithalatta Gümrük beyannamesi tarihi 30 Ekim. Kdv yi ödediğimiz tarih de 30 Ekim. Fakat 30 Ekim hafta sonuna denk geldiği için hafta sonunda da malı çekebilmemiz için gümrüğe mesai bedeli yatırmamız gerektiği için biz bu malları 3 Kasım günü depomuza nakliyesi yaptırıp aldık. bu durumda; 1- 159 hesaptan 153 hesaba hangi tarihte alacağız 2- 191 hesaba hangi tarihte almalıyım..

Cevap :
Sayın Tunçok, Gümrük Vergisi ve KDV'yi ödediğiniz tarih olan 30 Ekim itibariyle muhasebe kayıtlarını yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.11.2009
Soru :
MÜŞTERİME 2008 YILI KDV DÜZELTME BEYANNAMESİ VERDİĞİM ZAMAN V.U.K.MÜKERRER 355.MADDESİNE GÖRE HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK CEZASI KESİLİR Mİ ? TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Tuğrul, Mükelleflerin süresinde vermiş oldukları e-beyannamelerini daha sonraki zamanlarda, sözkonusu beyannamelerinde düzeltme yapmaları halinde VUK Mük.355.maddesine göre ceza kesilmez. Danışma Birim,


 

Tarih : 09.11.2009
Soru :
Sayın yetkili işletme defterine tabi 2.sınıf bir mükellef taşımacılık faaliyetinde bulunmaktadır 1-)bu faaliyeti dolayısıyla satın aldığı kredili araçların faizlerini gider olarak gösterebilirmi.2-)2 Nolu kdv beyan etmek suretiyle kiraladığı ve dolayısıyla gelir elde ettiği araçlara ait sigorta masraflarını gider olarak gösterebilirmi.Her iki sorumda geçici vergi matrahını oluşmasında önemli paya sahiptir.Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, Taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçların satın alınmasında kullanılan kredi faizleri ilk yıl için maliyete atılır. Daha sonraki yıllarda giderleştirilir. Kiralanan araçların kira sözleşmesinde sigorta giderinin kiracıya ait olması halinde giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.11.2009
Soru :
Bağımlı çalışan meslek mensubu olarak defterini tutmakta olduğum şirkete 2006 yılında bir firmadan yaptığı alım nedeniyle (Kiralanan binaya gıda laboratuvarı kurulması işi) KDV iade talebimiz olmamasına rağmen, haklarında rapor olmamakla birlikte SMİYB kullandıklları tespiti nedeniyle KDV düzeltme beyannamesi vermemiz istenilmektedir. İlgili firmaya yapılan ödemeler banka yoluyla yapılmış olup satın alınan mal ve hizmet ispat edilebilir durumdadır. Düzeltilmesi istenilen KDV yüklü miktarda olduğundan; A)İzlememiz gereken en uygun yol nedir? B)KDV düzeltme beyannamesi verirsek 2006 - 2007 - 2008 yıllarına ait kurumlar vergisi beyannamelerini de düzeltmemiz gerekecekmidir? C)Ödemek zorunda kaldığımız KDV ve gecikme faizini ilgili firmadan talep edebilirmiyiz? Saygılar sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Sayın Gümüş, Öncelikle mal ve hizmet satın almış olduğunuz kişiye yaptığınız ödemeler banka havalesi veya çekle yapılmış ise KDV 84 no.lu Genel Tebliğ çerçevesinde müteselsilen sorumluluğunuz sözkonusu değildir. Düzeltme talebinde bulunmanızı isteyen vergi dairesine açıklamalı bir dilekçe ile belgelerinizi ibraz edebilirsiniz. Şayet ödemelerinizi nakit olarak yapmış iseniz, 84 no.lu KDV Genel Tebliği uyarınca firmanızın müteselsilen sorumluluğu bulunmaktadır. Bu durumda ilgili yıllar ve dönemler için KDV, Geçici Vergi ve yıllık Kurumlar Vergisi beyannamelerini düzeltmeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.11.2009
Soru :
bir işçi 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 günü doldurup birdaha çalışmayacağını beyan edip işverenden tazminatını talep etmektedir. sorum bu 15 yıllık sigortalılık süresinin başlangıcı ile ilgilidir. işçi ilk sigorta numarasını staj döneminde almıştır. 15 yıllık süre stajerlik dönemini kapsarmı yoksa normal çalışmaya başladığı dönemden itibaren mi başlar. teşekkürler.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Staj yaptığı dönem de 18 yaşını doldurmuş ve SGK priminin tümü yatırılmışsa emeklilik hesabında nazara alınır. Ancak işçinin 15 yıl ve 3600 günü tamamladıkladıktan sonra emekli olmak için SGK başvurması halinde yıl ve yaş olarak tamalanan bu sürenin Kurum tarafından belirlenip işçiye emekli olmaya hak kazanmıştır. İşveren tarafından tazminatları ödenmelidir diye bir resmi yazı verilir. İşverende bu yazıya istinaden işçinin emeklilik dolayısıyla çıkışını yapar. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.11.2009
Soru :
Gib'na verilen muhtasar beyanname ile Sgk'na verilen Aylık prim ve hizmet belgesi'nin birleştirilmesi ile ilgili bir çalışma ya da takvim varmıdır? varsa nedir?

Cevap :
Sayın Karadeniz Muhtasar Beyanname ile SGK bildiriminin birleştirilmesine ilişkin herhangi bir çalışmanın olup olmadığı konusunda bilgimiz yok. Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK'dan bilgi alabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.11.2009
Soru :
mükellefim,2005 yılında alım yaptığı bir firmnın sahte ve yanııtıcı belge kullanması nedeni ile bizde koda girdik. koddan nasıl çıkarız.varlık barışından yararlansak veya alımlarımızla ilgili kdv düzeltme beyanı versek koddan çıkabilirmiyiz.teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Biryol, Öncelikle koddan çıkabilmeniz için düzeltme yapmanız veya yapılacak vergi incelemesinin sonucunu beklemelisiniz. Varlık Barışından yararlanarak beyan edilen matrahlar ileride yapılacak vergi incelemesinde çıkacak matrah farkının izahında kullanılır. Konuya ilişkin olarak ilgili vergi dairesinde yapılacak işlem hakkında bilgi alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.11.2009
Soru :
iyi çalışmalar geçici vergi dönemlerinde vadesi gelmeyen sgk primleri ile ilgili bir konuda bilginize başvurmaktayım. 3.geçici vergi dönemine ait eylül 2009 sgk primlerinin vadesi 31.10.2009 olduğu için 3.geçici vergi döneminde nasıl bir işlem yapmamız lazım. (prim ödemesi 30.10.2009 tarihinde gerçekleşmiştir.) giderleştirmemiz doğru olur mu? yoksa beyannamede k.k.e.g gibi mi göstermemiz gerekiyor. çünkü kanun sadece aralık primleri ocak sonunda ödendiği takdirde bir geçikme söz konusu değildir diye belirtmiş. Not:1.2.ve 3 geçici vergi dönemlerinde K.K.E.G yaparsak şayet ARALIK primlerimiz hariç primlerimizi hep zamanında ödediğimiz için yıl sonunda gereksiz bir vergi ödemesi çıkmış olacak. çok teşekkür ederim. iyi çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Primlerin ödenmesi MADDE 88- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran işveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden bu Kanun gereğince hesaplanacak sigortalı hissesi prim tutarlarını ücretlerinden keserek ve kendisine ait prim tutarlarını da bu tutara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma öder. ............ Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz .................... İyi çalışmalar


 

Tarih : 05.11.2009
Soru :
ustad, 04/11/2009 tarih 16,25 saat ve Nagehan Özkol adlı üyeye vermiş olduğunuz cevapla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. muhasebesine baktığım bir kantin işletmesi okul aile birliğinden kiralamıştı.kira bedeli için kdv 2 ile stopaj yapıp beyan etmemiz gerekeceğini bize ifade ettiler. biz de vermiş olduğumuz kdv 2 beyannaemsini ihtirazi kayıtla verip 6 Nolu Vergi Mahkemesinde dava konusu yaptık. yaptığımız dava okul aile birliğinin milli eğitim temel kanunanuna göre çıkartılan yönetmelikle kurulan tüzel kişiliği olmayan okul ihtiyacını ve veli öğretmen arasında iş birliğini sağlayan birlik olduğundan bu gibi yerleri kendileri değil de 3. kişilere kiraya vermeleri durumunda kamu müeesesi kazanmaları söz konusu olmayacağından okul aile birliğinin kantin kiralama işlemi kdv'ye tabi tutulamayacağından ihtirazi kayıtla vermiş olduğumuz kdv2 tahakukuklarında hukuki isabet bulunmadığına karar verdiğinden bizde kdv2 beyannamesi vermiyoruz.

Cevap :
Sayın Yalçınkaya, Vergi mahkemesi kararları sadece dava açanları bağlar. Bizim verdiğimiz yanıt, konuyla ilgili hukuki yorumdur. Tercih mükellefindir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.11.2009
Soru :
merhaba benim mükelleflerinden bazılarına ulaşamıyorum telefonları kapalı beyannamelerini verme konusunda teredüte düştüm fatura kesip kesmediklerini bilmiyorum muhasebe ücretide alamıyorum bende bunların ev adreslerine iadeti tahütlü bir mektupla durumu izah ettim ve muhasebe ücretini vermediği için ve benimle irtibata geçmedikleri için işlerini yapmayacağımı yazı ile iadeti tahhütlü gönderdim. noterden ihbarname çekmem gerekirmi yoksa bu iadeli tahütlü yazı yeterimi birde bu durmumda olan mükellefler için oda olarak ne yapmamızı tavsiye edersiniz teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

Cevap :
Sayın Yapmış olduğunuz işlemler doğrudur. Ayrıca noterden ihtarname çekmenizin gerekli olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca müşterilerinizin bağlı oldukları vergi dairelerine de bu durumda olan mükelleflerin beyannamelerini göndermeyeceğinizi yazılı olarak bildirin. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.11.2009
Soru :
iyi çalışmalar 2009 yılında yeni bir müsteri ile sözleşme yaptık bu yıl içerisinde hic bir ödeme alamadım ve 2009/09 beyanını verdikten sonra islerini takip etmeyeceğini kendisine bildirdim. bu zamana kadar yapmış olduğum işler için makbuz kestim ancak ödeme alamadım. ayrıca bu mükellefimin eski muhasebecisinden halen 2008 kurumlar vergisi beyanı bilgilerini alamadığım için açılış fişi oluşturup gecici vergi beyanlarını veremedim. herhangi bir sorumluluğum varmı ve karşı taraftan alacaklarım için ne yapabilirim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Alacaklarınız için yargıya başvurmanız gerekir. 2008 yılı kapanış kayıtlarını (defterlerini) almadan 2009 yılı kayıtlarına başlamanız kanaatimizce yanlıştır. Eski meslek mensubundan devir teslim tutanağı ile bu evrak ve belgeleri almanız gerekirdi. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2009
Soru :
okul kantini işletecek olan bir mükellefimizin kira ödemesini sorumlu sıfatıyla kdv 2 ile beyan edeceğiz. aynı dönemde bu ödediğimiz kdv yi kdv1 beyanından düşebilir miyiz?

Cevap :
Sayın Özkol, İşletmiş olduğunuz kantin okul aile birliğinden kiralanmış ise %20 GV stopajı ve 2 nolu KDV Beyannamesi vermeniz gerekmektedir. 2 nolu KDV Beyannamesi ile beyan ettiğiniz KDV'yi 1 nolu KDV Beyannamesinden indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.11.2009
Soru :
pvc işleriyle uğraşan müşterim profil alıp pvc pencere üretmektedir.başka bir ltd.şti.ne fason işçilik yaptırmak istemektedir.irs.ile profil gidecek ve pencere olarak bize geri gelecek. bu tür işlerde iki firmanın kdv işlemleri nasıl yapılmalı ve beyanları nasıl verilmelidir.Normal fason tevkifatı yapılacaksa oranlar kaçtır.

Cevap :
Sayın Demirtaş, PVC profillerine yapılan fason işçilik KDV tekvifatına tabi değildir. Fason işçilik yapan mükellefler sizin müşterinize %18 KDV hesaplayarak tevkifatsız fatura keseceklerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.11.2009
Soru :
iyi günler, bir mükellefime 2005 yılı içinde bir firmadan yaptığı alışların firma sehte belge düzenleyenler arasında yer aldığı için çıkartılmasını ve KDV Beyannamelerinin düzeltilmesini istedi benim sorum 1-bu firmam ilgili faturalar için henüz düzeltme istendi inceleme yada defterler istenmedi (yazıda düzeltme yapmazsanız hakkınızda vergi incelemesi yapılabilir diyor) varlık barışından yararlanırsa bu konuda faydası olurmu 2-varlık barışının faydası olmazsa yapılacak düzeltme sadece kdv ile mi ilgili yoksa kurumlarında düzeltilmesi gerekirmi

Cevap :
Sayın Elveren, Mükellefin almış olduğu belgenin ödemesi banka aracılığı ile veya çek ile yapılmışsa düzeltme yapmaksızın yapılacak incelemede kendisini savunur. Varlık Barışı incelemede bulunacak matrahların izahında kullanılacak bir yöntemdir. İncelemede oluşacak matrahın hem KDV hem de Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi incelemelerinde dikkate alınır. Ancak, Varlık Barışından yararlanan mükellefler hakkında VUK 359.maddeye göre hürriyeti bağlayıcı ceza konusunda bir açıklık sözkonusu değildir. Mükellef tercihini düzeltme yönünde de kullanabilir. Yapılacak düzeltmede faturaların çıkartılması sözkonusu olduğundan hem KDV, hem Kurumlar Vergisi (kurum kazancını, kar-zararı etkileyeceğinden) hem de Ba formlarının düzeltilmesi gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.11.2009
Soru :
Sn.Üstadım iyi çalışmalar dilerim.Sorum şu,Müşterimin biri bir devlet okulunun kantinini ihale usulu ile kazanıp işletmeye başladı.Yalnız kirası çok yüksek (10.000.tl)kira stopajı uygulaması varmı varmı, yoksa özel bir durum sözkonusumu aydınlatmanızı rica edrerim.(Bazı duyumlar almaktayım kimisi muaf diyor kimisi kdv 2 ile itirazı kayıtlı beyanname verip, sonrada vergi mah.başvurmamız geretiğinden bas ediyor.) TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Sekman, Devlet okullarının mülkiyeti Maliye Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne aittir. Bu nedenle GVK 94.maddenin giriş bölümünde belirtildiği üzere "istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapılacağı cümlesinden hareketle" gelir vergisi mükellefi olmayan devlet tüzel kişiliğine yapılacak kira ödemesinden gelir vergisi stopajı hesaplanmayacaktır. KDV Kanunu 1.maddesinde Türkiye'de yapılan mal ve hizmet teslimlerinin vergiye tabi olduğu belirtilmiştir. Sözkonusu maddenin 3/f bendinde GVK 70.maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV'ye tabi olacağı ayrıca belirtilmiştir. GVK 70.maddesi ise, GMSİ'nin tarifini yapmış, bu gayrimenkullerden elde edilen kazancın da gelir vergisine tabi olduğunu açıklamıştır. Ayrıca KDV 17/4-d hükmü ise iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanmasını KDV'den istisna kılmıştır. KDV Kanunu 9.maddesinde KDV Vergi sorumluları tanımlanmıştır. Bu sorumlular da 28 adet genel tebliğ ile ayrı ayrı belirtilmiştir. Sözkonusu tebliğlerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere okul kantini kiralamaları için 2 nolu KDV Beyannamesi düzenlenmesi hususunun belirtilmediği görülmüştür. Ancak sözkonusu kantinin devlet tarafından okul aile birliğine tahsis edilmesi halinde, okul aile birliğinin bu yeri kiraya vermesi durumunda %20 GV stopajı yapılacaktır. Ayrıca 2 nolu KDV Beyannamesi verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.11.2009
Soru :
İyi günler İSMMMO Danışma Birimi... BA ve BS formlarında iade faturası söz konusu olduğunda 8.000,00TL'yi aşan iadeler BA ve BS formunda beyan edilecek. 8.000,00TL'nin altında olan iadeler Diğer Mal ve Hizmet Teslimi satırına yazılacak mı? 381 no'lu VUK Genel Tebliğine göre 8.000,00TL'nin altındaki iadeler Diğer Mal ve Hizmet Teslimi satırına yazılacağını söyleyen meslektaşlarım var. Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. İyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Arslan, VUK 381 nolu tebliğine göre tüm iadeler 8.000 TL'yi geçsin veya geçmesin Ba-Bs formlarına yazılacaktır. Satıştan iadeler alış gibi, alıştan iadeler satış gibi bu formlarda bildirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.11.2009
Soru :
Sayın üstadım.Bs ve Ba Formlarında, alışdan ve satışdan iadeleride beyan ediyoruz.Bu nedenle özellikle, Bs Formları toplamı ile KDV beyannamesi kümülatif toplamı tutmamaktadır.Bu durumda vergi dairesinin uygulayacagı bir yaptırım varmıdır !Bizlerin herhangi bir yaptırımla karşılaştığı takdirde netür işlemler yapması gerekir!

Cevap :
Sayın Çalışkan, VUK 381 nolu genel tebliğine göre satıştan iadeler alış gibi, alıştan iadeler satış gibi Ba-Bs formlarında gösterilecektir der. Ba-Bs formlarının KDV Beyannameleri ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. KDV siz giderlerin de Ba-Bs formlarına yazıldığını unutmayalım, Danışma Birimi


 

Tarih : 31.10.2009
Soru :
5824 sayılı kanun ile onaylanması uygun bulunan IPA çerçeve anlaşması çerçevesinde alınan katma değer sertifikası istinaden tedarikçiden yükleniciye satılan ürünlerde KDV tahsil edilmiyor. Bu tür faturaları KDV BEYANNAMESİNde nasıl göstereceğim. Vergi açısından durum ne

Cevap :
Sayın Güngör, Elektronik ortamda verilen KDV Beyannamesinde tam istisnalar bölümünde beyan edilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.10.2009
Soru :
Sn. Uzman banka Kredisi ile alınmış olan dairenin gayri menkul sermaye iradına ilişkin Gelir vergisi beyannamesini düzenlerken ilgili dönem için tahakkuk eden kredi faizi gider olarak dikkate alınabilirmi.

Cevap :
Sayın Karabacak, GVK 74.maddesine göre GMSİ elde edenler giderlerini, gerçek usulü tercih etmeleri halinde aynı maddenin 4.fıkrasına göre borçlanma faizlerine ilişkin faizi gider olarak dikkate alırlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.10.2009
Soru :
Şirketteki İşyeri ortaklarından birisi SSK da devam ederken 1998 yılında şirket kurucu ortağı olarak şimdiki şirketi kurmuşlar. Ortakken SSK dan emekli olmuş. Tekrar aynı şirkette çalıştığı için Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi olarak emekli olduktan hemen sonra kendi şirketine giriş yaparak devam etmiş. 2008 yılında Bağkur.a başvurarak şirketten Huzur hakkı aldığını ve kurucu ortak olduğunu ayrıca emekli olduğunu dilekçe ile beyan etmiş.Bağkur geriye dönük bir ceza keserek her ay 12 basamağın %10 u kadar aylık SGDP Vakıflar bankasına yatırtıyor. Fakat emekli maaşından da ayrıca 115 TL ye yakın SGDP adı altında kesinti yapılıyor. Hem Unkapanındaki SGK başvurdu hem Şişli Bağkur.a başvurdu. İki kurumda diğer kuruma git diyor. Fakat iki kurumdada muhatap bulamıyoruz. Bu uygulama doğrumu? Ve ne yapmam gerekiyor. Selamlar Kolay Gelsin

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Şirket ortağı olan emeklinin çalışması halinde sgdp primi maaşından kesilir. Yapılması gerekenler; işçi sıfatıyla yapmış olduğunuz sgdp ödemelerinin kurumdan iadesini isteyip 4/b kapsamında çalışan olduğunuz için Bağkur 12. gelir basamağının %10 nunu ödemeye devam edin (geçmiş dönemler için) Bu ödemenin başlangıç ve bitimini gösterir bir ödeme planını kurumdan isteyiniz. Halen çalışmaya devam ediyorsanız Maaşınızdan yapılan sgdp kesintisi de doğrudur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.10.2009
Soru :
merhaba ; ben 2003 yılından bu yana ,bir LTD şirkette bagımlı olarak calışıyorum. şirketin Ticaret sicil gazetesinde muhasebeden 1.derecede yetkılıdır diye ilanım yok. ama 2003 yılından beri beyannameleri de ben yapıyorum. 2004 yılında SM den SMMM ye gecerek SMMM sınavlarını vererek basalırı oldum.SMMM ruhsatımı aldım. ama yeni mühür almadan SM kaşemi kullanmaya devam ettim. 10/2009 da odaya SMMM mührü icin basvurdum. şimdi YMM icin staj yapmak istiyorum. bunun icin staj başlangıc tarihim ; SMMM ruhsatını aldıgım 2004 yılı mı esas alınır yoksa SMMM mührünü aldıgım tarih mi esas alınır ? kimisi diyor ki ; YMM stajı ıcın SMMM olarak aktif calıştıgınızı ispatlamanız lazım bunu da ancak SMMM mührünüzü bizden alıp - kullanarak ispatlayabılırsınız. yoksa SMMM ruhsatı alıp da , aktif olarak bu meslegi yapmayan bir sürü kişi var. sizi onlardan nasıl ayırt edebılırız? YMM yonetmelıgınde bu konuyla ılgılı acık bir madde bulamadım. yardımcı olursanız cok memnun olurum. kolay gelsin.

Cevap :
Sayın Düz, SMMM olarak Odamıza kayıtlı olduğuğunuz tarih itinariyle eğer şartları taşıyorsanız ymm de geçen süre olarak kabul edilir. Mühür ile konunun ilgisi yoktur. İyi çalışmalar Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 28.10.2009
Soru :
Bildiğiniz üzere gümrük giriş beyannamesi üzerinde bir fatura üzerindeki usd tutarı var birde bu malın istatistiki kıymeti var. ve siz malı kaça alırsanız alın vergiler istatistiki kıymet üzerinden hesaplanıyor. ithalatçı firma olduğumuz için devreden kdv miz bu nedenle sürekli artıyor bununda ötesinde kdv tutarı fazladan cebimizden çıkmış oluyor .geçen hafta yaptığımız bir ithalata ilişkin bilgileri vermek istiyorum fatura usd tutarı :40.000,00 $ istatistiki kıymet :92.000,00 $ ödenen kdv tl :12.300,00 tl oluşan tl maliyet :78.500 Satış Faturası matrah :84.000 Hesaplanan .Kdv :6.700 görüldüğü üzere biz bu malı karlı sattığımız halde içeride kalan kdv 5.600TL dir.( 12.300-6.700 ) bununla ilgili ne yapmamız lazım.istatistiki kıymet nasıl hesaplanıyor görüş ve önerileriniz nedir. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Bahsetmiş olduğunuz istatistiki kıymet Gümrük Tarife cetvellerindeki tanımıdır ve KDV bu cetvele göre hesaplanmaktadır.Bu durumda KDV uygulamasında devreden KDV olması gayet doğaldır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.10.2009
Soru :
Merhabalar muhasebe büromda hırsızlık sebebiyle yaklaşık 2,000 tl cıvarında demirbaşım çalındı sormak istediğim çalınan mallar için smmm makbuz kesicem kdv beyannemesinde ilave kdv olarak ekleyecem ben bu demirbaşlar için amortisman ayırmıştım ayırdığım amortisman kadar da gelir yazmam gerekiyor mu birde sigorta şirketinden banka hesabıma bununla ilgili tazminat gelicek gelen para kadarda gelir yazmam gerekiyor mu

Cevap :
Sayın Uzun, Çalınan malların alımında ödmiş olduğunuz KDV'leri alındığı zaman indirim konusu yapmış iseniz, olay vukuu olduğu ay KDV beyannamenizde sözkonusu KDV'leri ilave KDV'ye yazın. Bu işlemle ilgili Serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerekmez. Sigortadan almış olduğunuz hasar ödentisini serbest meslek kazanç defterine gelir olarak yazınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.10.2009
Soru :
Öncelikle tüm çalışanlarınıza iyi çalışmalar diliyorum. YMM Tam tasdik kapsamında sözleşme imzalayan bir şirketin beyannamelerini ayrıca daha önceden beri E-beyanname ortamında veren SMMM vermeye devam etmektedir. bunun devamı söz konusu olur ise t.t.k. v.u.k. k.v.k.'nu açısından bir sakıncası veya yaptırımı söz konusumur. teşekkür ederim.Ne öneririsiniz.

Cevap :
Sayın Aktaş, YMM'ler tam tasdik sözleşmesi kapsamındaki işlemlerden dolayı mükelleflerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. VUK 340 nolu Genel Tebliğine göre SM, SMMM ve YMM'ler kendi şifreleri ile mükelleflerin beyannamelerini göndermekte olup bu işlemden dolayı sorumlulukları mevcuttur. Bu nedenle sorumluluğunuzun azaltılması için tam tasdik yapan YMM'nin şifresi ile beyannamelerin gönderilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.10.2009
Soru :
Merhabalar,SMMM olarak bürom var.Anonim şirkette murakıp lık yapmaktayım.Ve buradan her ay sabit bir ücret almaktayım.Yıl sonu gelir vergisi beyannamesi veririken buradaki aldığım ücreti beyannamemede bildircekmiyim.Tek bir işverenden ücret alamktayım.Yantınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Aşık, GVK 86/1-b madde hükmüne göre tek işverenden almış olduğunuz ücreti yıllık beyannamenize ithal edemezsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
Muhasebe işlerini yaptığım Pendik Vergi Dairesine bağlı Avukat müşterilerimden birinde 2008 yılı iade alacağı doğmuştur. Bu alacağımızı kdv ve muhtasar vergilerimize mahsup ettirmek için mahsup talep dilekçesi verdik. Vergi dairesindeki yetkili beni arayarak, avukat müşterimin vergi mükellefi olmayan müşterisine kesmiş olduğu Serbest Meslek makbuzunda KDV.nin yanında sorumlu sıfatıyla stopaj hesap edip yine avukat müşterimin vermiş olduğu muhtasar beyannamesinde beyan edip ödemem gerektiğini savunmaktadır ve düzeltme işlemi durdurulmuştur. Yaptığımız işlem kestiğimiz serbest meslek makbuzunda Vergi mükellefi olanlara stopaj hesap edip sorumlu sıfatı ile makbuz bu müşterilerimiz ödemektedir. Vergi mükellefi olmıyan kişilere kesilen serbest meslek makbuzlarında kdv.nin dışında stopaj hesap etmiyoruz. Bunun vergisini gerek geçici vergi döneminde ve yıllık gelir vergisi döneminde k/z hesabı yapıldıktan sonra vergisini ödemekteyiz.stopaj hesap ettiğimiz müşterilerimizin ödediği stopajları mahsup edip duruma göre kalan vergiyi ödeyip veya iade talebinde bulunuyoruz.Gelir idaresi danışma servisi yaptığımız uygulamayı doğru buluyor. Vergi dairesi tarafımızdan bu uygulamanın kendi görüşü gibi olmadıklarının ispatını yaptıktan sonra düzeltme işlemini yapacaklarını söylüyorlar.Bu konu ile ilgili açılmış herhagi bir dava sonucu veya uygulamaya ilişkin vergi idaresinin bir görüşü varmı, yoksa bizim yaptığımız uygulama yanlışmı? yanlış ise doğrusu nedir?

Cevap :
Sayın Damar, Yapmış olduğunuz işlemler doğrudur. Vergi dairesindeki memurun yetersiz bilgiye sahip olması sizin işlemlerinizi aksatmaktadır. Konuyu çözmek için sırasıyla, ilgili müdür yardımcısı, daire müdürü veya İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına durumunuzu bu yazıya benzer bir dilekçeyle bildirin. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
İyi günler.Birinci sınıf bir işletmemizin 3 kişi çalışanı vardı.15 temmuz 2009 da internet ortamında işten ayrılan 2 işçisinin çıkışı yapıldı. Ancak 2009/07,08,09 aylık bildirgelerinde normal çalışan gibi 3 işçi de gösterilmiştir.Geriye dönük 7,8,9 aylara iptal beyannamesi vermemiz gerekmektedir.Cezai bi durum söz konusu olurmu

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine İlişkin İdari Para Cezası Aylık prim ve hizmet belgesini, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için; 1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgarî ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin beşte biri tutarında, 2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgarî ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin sekizde biri tutarında, 3) Sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde Kuruma verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmaması halinde belgenin Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgarî ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgarî ücretin yarısı tutarında, 4) Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgarî ücretin iki katı tutarında, idarî para cezası uygulanacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
Sayın Yetkili:Daha önce yazmama rağmen cvp.alamadım.Temmuz dönemi SMM ruhsatımı aldım halen çalışmakta olduğum şirketin mali tablolarını YMM onaylıyor.YMM ile tam tastik ve denetim sözleşmesi yapılmış ve 31/12 de bitiyor.Yeni yılda beyannameleri smm olarak ben bağımlı olarak imzalamak istiyorum.Ancak 4 SIRA nolu 23034 sayılı 29/06/97 tarihli resmi gazete de deki Beyannamelerin Serbest Muhasebeci Ve Serbest Muhasebeci Malimüşavirlerce imzalanması konusundaki tabliğe göre: 'Bir önceki yıl aktif veya net satışlar toplamı yukarıda belirtilen hadleri aşan mükellefler ise beyannamelerini 18 sıra nolu sm smm ve ym müşavirlik kanunu genel tabliğine göre mali müşavirlerce tastik ettirecektir'denmektedir.Bağımli çalıştiğim işletme aktif büyüklük ve net satışlarına göre Yeni yıl için bu tebliğe göre yeni den YMM ile sözleşme yapması gerekirmi beyannameleri ben tastik edebilirmiyim.4 sıra nolu tebli halen yürülüktemi.Yardımlarınız için şimdiden Teşekkür ederim.Sagılarımla;

Cevap :
Sayın Bahsetmiş olduğunuz Tebliğlerden 18 Nolu Tebliğin bazı kısımları Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Sözkonusu tebliğe göre bahsetmiş olduğunuz limitlerin aşılması hallerinde tam tasdik yaptırmayan mükelleflerin öncelikle incelemeye alınacağından bahsedilmektedir. Gerek 4 nolu, gerek 18 nolu tebliğlerde YMM'lere tam tasdik yaptırma zorunluluğundan bahsedilmemektedir. Dolayısyla, vergi mükelleflerinin YMM'lere yaptıracakları işlemleri içeren liste Odamızın web sayfasında bulunan 2009 Yılı Mali Rehberinin 84.sayfasında görebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
sn.ismmmo danışma brimi bir ltd nin diğer bir ltd.ye işyeri kiralaması yapması sonucu kesilen kira faturaları kdv beyannamesinde normal matrah kısmındamı gösterilmelidir.özel matrahtamı tesekkurler

Cevap :
Sayın Güzeldere, Limited şirketin, aktifinde kayıtlı olan işyerini kiraya vermesi halinde veya kendisine kiralamış olduğu bir gayrimenkulü başka bir gerçek veya tüzel kişiye kiraya vermesi halinde elde etmiş olduğu kazanç kurum ticari kazancıdır. KDV Kanunu 1.maddesine göre Türkiye'de teslimi yapılan mal ve hizmetler KDV'ne tabidir. Bu nedenle bahsettiğiniz limited şirketin gayrimenkul kira geliri elde etmesi halinde KDV hesaplanarak fatura kesilmesi gerekir. Tahsil etmiş olduğu kira geliri faaliyet gelirleri içine dahil ederek beyannamede normal matrah kısmında gösterilir, özel matrah kısmında gösterilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
Sayın Yetkili ; Vergiden muaf kapıcı çalıştıran 15 katlı 60 daireli apartman yönetiminde kapıcı dışında , bahçıvan ve güvenlik personeli çalıştırılmak isteniyor , bahçıvan ve güvenlik personelinin maaşından gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır mı ? muhtasar beyanı ile vergi dairesine ödenir mi ?saygılar sunar , iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Şen, GVK 23/6.maddesine göre ticari mahal olmayan apartmanlarda görevli olan kapıcı ve bahçıvanın ücreti gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca Damga Vergisi Kanununa ekli 2 sayılı listeye göre bu ödemelerden DV kesilmeyecektir. Ancak, GVK 23/6.maddede güvenlik personelinin ücretinin gelir vergisinden istisna olduğuna dair hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla güvenlik personelinin ücretinden GV ve DV kesintisi yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.10.2009
Soru :
MERHABA, HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE SMMM ÜNVANINI ALMAYA HAK KAZANDIM VE ÜYELİK İŞLEMLERİNİ YAPTIRDIM. BÜRO AÇMADAN, PART TİME OLARAK FİRMALARA MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ VERMEM MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?(İLGİLİ BELGELERİN KONTROLÜ BEYANNAME GÖNDERME DANIŞMANLIK VS. ) BÜRO AÇMADAN VERGİ DAİRESİNDEN ŞİFRE ALMAK SURETİYLE BEYANNAME GÖNDERME HAKKIM OLUR MU? BANA BU KONUDA YOL GÖSTERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Süzer, 3568 Sayılı Meslek Mevzuatımıza göre meslek mensuplarımız serbest olarak çalışmaya karar verirlerse, öncelikle vergi dairesine serbest meslek mükellefiyeti tesis ettirirler daha sonra Odamıza müracat ederek Çalışanlar Listesine kaydını yaptırmak suretiyle serbest çalışmaya başlarlar. Yukarıdaki işlemler dışında faaliyet göstermeniz halinde disiplin suçu işlersiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2009
Soru :
Merhabalar, Öncelikle böylesine yorucu ve zor bir hizmet vermiş olmanızdan ötürü teşekkür ederim. Devlet tiyatrolarında sözleşmeli devlet memuru olarak çalışan bir tiyatro oyuncusu tv dizelerinden oyunculuk geliri elde ederse bu gelir nasıl beyan edilmeli?

Cevap :
Sayın Ungun, Ses ve sahne sanatçılarının serbest meslek erbabı olmaları nedeniyle bahsettiğiniz kişinin gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettirip serbest meslek erbabı olarak gelirini beyan etmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2009
Soru :
Mükellefim 15 mayıs 2009 tarihinde kiralamış olduğu işyerinin kirasını 6 aylık peşin ödemiştir. Kira Stopajını 6 aylık mı yoksa her ay kira kaydını yaptıktan sonra-ki firma 3 aylık muhtasar beyannamesi veriyor- mayıs 15 gün haziran 30 gün kira giderini hesaplayıp ona göre kira stopajı vermek ya da mayıs 15 den 6 aylık kira gideri yazıp stopajı ona göre vermek doğru olur. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karagöz, GVK 94.maddesine göre istihkak sahiplerine nakden veya hesaben ödeme yapılması durumunda gelir vergisi stopajı hesaplanır. Ödeme 6 aylık peşin yapılmışsa 6 aylık stopaj ödemenin yapıldığı ayda beyan edilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler kira gideri tahakkukunu ay ay yapabilirler. İşletme defterine göre defter tutan mükellefler ödemenin yapıldığı ayda defterlerine gider kaydederler. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler giderleştirdikleri kiraları ödemedikleri takdirde kayıtlarını düzeltirler (geçici vergi dönemlerinde). Ödeme yapmadıkları müddetçe gider kaydedemezler. (Özellikle takvim yılı bitmeden bu hususa dikkat edilmelidir). Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2009
Soru :
iyi çalışmalar;Toptan züccaciyelik faaliyeti ile iştigal eden bayan mükellefim, eşinin üstüne olan ticari aracı noter satış sözleşmesi ile aldı ve ben de bu durumu vergi dairesine bildirdim.Ticari aracı aldığı zaman eşi vergi mükellefi değildi.Benim sormak istediğim bu noter araç satış sözleşmesinde yazan satış beyan bedeli kdv dahil olarak yazmakta acaba ben bu kdv yi indirim konusu yapabilirmiyim.teşekkürler

Cevap :
Sayın Ögel, Vergi mükellefi olmayan şahıslardan satın alınan araç ve diğer mallar için KDV ödenmez. Dolayısıyla, ödemediğiniz KDV'yi indirim konusu yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.10.2009
Soru :
sayın yetkili;sorum şu olacak.işletme defterine tabi bir mükellefin ödemediği kiralar muhtasar beyannamede gösterilirmi.yani kişi 9 ay kira ödememiş,aylık muhtasar düşünülürse 9 dönemde muhtasar beyannamede kira gösterilip üzerinden vergi tahakkuk ettirilirmi?ayrıca 9 ay ödenmemiş kira 10.ay geldiğinde yıllık olarak tamamı ödeniyor.o dönem için tamamı muhtasar beyannamedemi gösterilmelidir.teşekür ederim saygılar.

Cevap :
Sayın Öztürk, GVK 94.maddesine göre tapılacak tevkifatlar nakden veya hesaben ödemelerde sözkonusudur. İşletme defterine ödeme yapıldığı zaman gider kaydedilip muhtasar beyannamede de yine ödemenin yapıldığı ay gelir vergisi stopajı hesaplanıp beyan edilir. Sizin örneğinizde 10.ayda toplu olarak ödeme yapılmış dolayısıyla 10.ay muhatasar beyannamede kaç lira ödenedi ise hepsinin stopajı hesaplanıp beyan edilir. Takvim yılını aşan ödemelerde kira giderleri, dönemsellik ilkesine aykırı olduğundan gider kaydedilemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.10.2009
Soru :
Mükellefime vergi dairesinden alış yaptığı firmalardan birine ait sahte belge düzenlediğine dair yazı geldi ve ilgili faturaları çıkarıp düzeltme beyanı vermemiz isteniyor fakat alışlarımızın tamammı gerçek olup ödemelerimizin tamamı banka kanalı ile yapılmıştır bu durumu kabullenmeyip itiraz etmek istiyoruz nasıl bir yol izlemeliyim şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. (mümkünse itiraz dilekçesi örneği mail atarsanız sevinirim)

Cevap :
Sayın Yeşilyurt, Düzeltme işleminin yapılmaması halinde vergi dairesi sizi muhtemelen ncelemeye sevk edecektir. İnceleme elemanının düzenleyeceği rapora göre müşteriniz hakkında vergi salınıp ceza kesilmesi durumunda uzlaşma talep edebilirsiniz. Veya vergi mahkemesine 30 gün içinde dava açabilirsiniz. Vergi mahkemelerine açılacak dava dilekçe örnekleri web sayfamızda mevcuttur. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.10.2009
Soru :
30.09.2009'da faturası kesilen fakat fiili olarak 10.ayda yapılan transit ticaret BS formunda hangi aya dahil olarak beyan edilecektir. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Avşar, Ba-Bs formlarında fatura ve benzeri vesikalar, üzerlerinde yazılı tarihlere göre bildirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.10.2009
Soru :
SMMM ruhsatımı aldım çalışmakda olduğum işletme A.Ş ve cirosu 32mil.Tl. civarlarında.YMM.ile yıllık tam tastik ve denetim sözleşmesi yapılmış durumda.Ben bağımlı olarak beyannamelere imza atabilirmiyim YMM ile yeni yıl için sözleşme yapmak zorundamı çalıştığım şirket.İlginiz için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kantar, YMM ile yıllık tam tasdik sözleşmesi yapan firmanın beyannamelerini, YMM imzalayacaktır. (E beyanname olarak gönderecektir). YMM'lerle tam tasdik sözleşmesi yapma zorunluluğu yoktur. Vergi mükellefleri isterse tam tasdik sözleşmesi yapabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.10.2009
Soru :
Sayın Üstad Soruyu kişiye özel soruyorum, ancak örnek teşkil ettiği için sorulması ve cevabın kavranması daha kolay olacaktır diye tahmin ediyorum. Defterini tuttuğum işletme 20/10/2009 tarihi itibariyle kapanış verecektir. 4.dönem geçici vergi beyanı ve 2009 yılı gelir vergisi beyanlarının İLK ve SON verilme tarihleri değişirmi? istenirse kapanıştan hemen sonra bu iki beyanname verilebiliyormu ? Verilebiliyorsa internettenmi verilecektir?

Cevap :
Sayın Karadeniz, 4.Dönem Geçici Vergi Beyannnamesi 01.01.2009-20.10.2009 tarihini kapsayacak şekilde 14 Şubat 2010 tarihine kadar verilecektir. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ise 01.01.2009-20.10.2009 tarihlerini kapsayacak şekilde 01-25 Mart 2010 tarihleri arasında verilecektir. Sözkonusu beyannamelerin yukarıda belirttiğimiz tarihlerden önce verilmesi sözkonusu değildir. Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin tüm beyannameleri elektronik ortamda verilmek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.10.2009
Soru :
Merhaba. Tasfiyeye girmiş bir firmanın tavsiye sonu işlemleri şöyledir. tasfiye sonucu tasfiye zararı: 5672 TL. tasfiyesi bitmiş olup Tasfiye Sonunda enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan Sermaye düzeltmesi olumlu farkı 97050 TL sermaye düzeltmesi Enflasyon zararı ise 109000 Tl dir. sormak istediğim şudur tasfiye sonu beyanında Olumlu sermaye düzeltmesi üzerinden vergi ödenecek fakat enflasyon düzeltmesi sonucu çıkan enflasyon zararı tasfiye sonu zararı olarak düşülebilirmi

Cevap :
Sayın Derya, Enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan zararın mahsubu sermaye olumlu farklarından yapılabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.10.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR. MUHTASAR BEYANNAMEDEKİ TABLO 3 DE STOPAJ YAPILAN KİŞİLERİN ADI SOYADINI YAZARKEN KİRA ÖDEMESİ YAPILAN YERLER İÇİN HİSSEDARI ÇOK OLAN YERLERDE ... VE HİSSEDARLARI DİYEREK BİRİNİN ADI SOYADI VE T.C. KİMLİK NUMARASINI YAZMAMIZ YETERLİ OLABİLİRMİ

Cevap :
Sayın Yalçınkaya, Gelir Vergisi Kesintisi ödeme yapılan tüm hissedarları ilgilendireceği için (kira beyanlarından dolayı) her hissedarın tüm bilgilerinin muhtasar beyannameye yazılması gerekiyor. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.10.2009
Soru :
Ben yurtdışında ikamet ediyorum.Merkezi Türkiyede olan bir şirketin Tüm muhasebesinden sorumlusu olarak sözleşme imzalayacağım. ve işlemlerini yurtdışından takip edip beyannamelerini elektronik ortamdan göndereceğim sigorta kaydım şirket merkezinde gösterileceğinden faaliyetten sayılırmı (YMM İçin) ayrıca benim yurtdışında ikamet ediyor olmamın mevzuat açısından bir sorun teşkil eder mi?

Cevap :
Sayın Yılmaz, SM ve SMMM'ler mesleki sözleşmeleri serbest çalışmaları halinde yapabilirler. Sizin ifadenizden anladığımız kadarıyla siz firmanın bordrosuna kayıtlı meslek mensubusunuz. Ve mesleğinizi o firmada ifa ediyorsunuz. Firmanın kayıtlı olduğu vergi dairesinden firma adına alınan şifre ile e beyannameler gönderilecektir. YMM sınavı için süre hesaplamasında merkezi Türkiye'de olan bir firmada Türkiye'de bulunarak çalışmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.10.2009
Soru :
ÜSTADIM İYİ GÜNLER.. YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞİYLE UĞRAŞAN BİR FİRMAMIZ TAŞERON FİRMAYA İŞ İÇİN ÖNCEDEN AVANS VERMİŞ VE BU AVANS İÇİN %3 STOPAJ ÖDEMİŞTİR.TAŞERON FİRMA DAHA SONRA İŞİ BİTİRMİŞ VE BİZE HAKEDİŞ FATURASI KESMİŞTİR. KESİLEN FATURA AVANS TUTARINDAN YÜKSEKTİR. SORUM ŞU: STOPAJ BEYANI VERİRKEN FATURA TUTARINI MI ESAS ALACAZ YOKSA AVANS İLE FATURA ARASINDAKİ TUTARIN MI STOPAJINI ÖDEYECEZ? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDER, İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.

Cevap :
Sayın Sözgün, Fatura tutarından, avansa istinaden ödenen gelir vergisi stopajını hesapladığınız brüt tutar arasındaki farka stopaj uygulamanız gerekmektedir. Böylelikle bu döneme sarkan fatura tutarının tamamına stopaj uygulanmış olur. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.10.2009
Soru :
Değerli Üstad Muhtasar beyannamedeki 'Ücret ve ücret sayılan ödemeler ile menkul sermaye iradları dışında kalan ödemelere ait bildirim' eki'nin doldurulması unutulmuşsa müeyyidesi nedir?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Web sayfamızda Muhtasar Beyannamenin arka kısmına ilişkin düzeltmede beyannamenin nasıl gönderileceğine ilişkin yazımızı okuyunuz.Mevzuat bölümünde bilgi arşivi içinde "Muhtasar Beyannamelerin Düzeltilmesinde Damga Vergisi Alınmayacaktır" başlıklı yazımızda detaylı bir şekilde beyannameyi nasıl vermeniz gerektiği ve ceza ile ilgili açıklamaya yer verilmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.10.2009
Soru :
Bilanço esasına göre defter tutmakta olan gelir vergisi mükellefi gerçek kişiden kiralamış olduğu işletmenin bir kısmını kurumlar vergisi mükellefi limited şirkete kiralamış bulunmaktadır. Söz konusu kiralama için fatura kesilmesi mi gereklidir ? yoksa gelir vergisi beyannamesinde g.m.s.i. olarak mı gösterilmesi gerekmektedir.

Cevap :
Sayın Günay, Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişiler kiraladıkları işyerlerinin bir kısmını gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine kiraya vermeleri halinde elde ettikleri kazanç GMSİ'dir. Dolayısıyla, kiraya verilen işyerinden kiracı ödeme yaparken %20 nispetinde GV tevkifatı yapmak zorundadır. Kira geliri elde eden bilanço esasına göre defter tutan mükelllef elde ettiği bu GMS İradını GVK 86.maddeye göre beyanına dahil edip etmeyeceğinin mukayesesini yapacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.10.2009
Soru :
bir sorum daha olmuştu. zamanım kısıtlı acil cevabınızı çok rica ederim. ltd.şti.tasfiye sonu bilançosu vereceğiz.(firma kapandı)2006 da açılan firmanın 2006 zararı 26400TL, 2007 karı:700 tl,.. 2008 DE tasfiyeye giriş kurum beyanı zararı 1650TL, 31/12/2008 kurum beyanında kar:5100 TL, 2009 YILI tasfiye sonu zararı 1200 TL DİR.. bu durumda stopaj odememiz gerekirmi, bilançoda dağıtılmayan karlar hesabı gözükmelimi(tasfiye sonu bilançoda)

Cevap :
Sayın Çağlayan, Geçmiş yıl zararları toplamı sonraki yıllarda elde edilen karlardan daha yüksek olduğundan dağıtılacak kar sözkonusu değildir. Mali karlar ve mali zararlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilerek mahsubu yapılır. Defter kayıtlarında mizanda gözüken ticari zararlar ticari kardan mahsup edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.10.2009
Soru :
iyi çalışmalar.. bir ltd.şti.in tasfiyesi sona erdi. tasfiye sonu bilanço ve kurum beyanı vereceğiz.şu anda mızanda gözüken hesaplar:131 hs.16370tl ortaklar borçludur...sermaye:40000tl..geç.yıl karları:6170(kkeg dahıl)...geç.yıl zarar:28025... bu yıl zarar 1200 tl.. 1- ortakların borçlu kalması vergi, trans.fiyatlandırma vb. yükümlülük getirirmi 2- son bilançoyu boş mu vereceğim. yoksa hangi hesaplar gözükmelidir..tesekkurler

Cevap :
Sayın Çağlayan, Rakamlarınız ne olursa olsun tasfiyede sonuç kayıtları borçların ödenmesi, alacakların tahsili sonucu geri kalan tutar zarar ise herhangi bir vergileme szökonusu olmaz. Kar ise kurumlar vergisine tabi tutulur. Dağıtılmayan karların dağıtılması aşamasında yine vergileme sözkonusudur. Sizin verdiğiniz örnekte geçmiş yıl zararları ile bu yıl zararlarının toplanması ile beyan edilecek kurumlar vergisi matrahı sözkonusu olmayacaktır. Vergi dairesine verilecek son bilanço geçmiş yıl zararları ve dönem zararını gösterecek şekilde hazırlanacaktır. Boş verilmeyecektir. Beyannameler verildikten sonra hesapların kapatılması ters kayıt sistemiyle sağlanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.10.2009
Soru :
Nev'i değiştiren şirketimizin hem geçmş yıl zararı hemde 2009 yılından kaynaklı zararı var. geçici vergi beyannamesinde toplam zararı gemiş yıl zararlarına yazdım.( 2009 dahil) Ancak kurumlar vergisini verdiğimde 2009 yılına ait geçmiş yıl zararını beyannamede nasıl gösterecğim.2009 öncesine ait 5 yıllık dönemi yazabiliyorum. Yanıtınız için çok teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özten, Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde geçmiş yıl zararları yazılır. Cari dönem zararı varsa e-beyanname sisteminde ilgili bölümde yer alır. 2009 yılı yıllık kurumlar vergisi beyannamesinde ise geçmiş yıl zararları her yıl ayrı ayrı gösterilir. 2009 yılında zarar veya kar durumuna göre ilgili satır veya sütuna yazılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.10.2009
Soru :
Merhabalar, Şirketmizde ilkkez bu dönem sgdp ile bağlantılı bir personel çalıştırmaya başladık normal şartlarda ödenecek prim % 7.50 işçi payı % 22.50 işveren payı için tahakkuk yaptık ama beyannameyi verdiğimde kısa vadeli sigorta kolları primi % 1 çıktı bunun muhasebeleştirmesi nasıl olacak yani % 7,50 gibimi yoksa % 22,50 içindemi düşünüp muhasebeleştireceğiz ? kolay gelsin tşk

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında (SSK’lı) çalışanlar için sosyal güvenlik destek primi prime esas kazançlar üzerinden 81 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kısa vadeli sigorta kolları prim oranına yüzde 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. Yüzde 30 oranının dörtte biri sigortalı, dörtte üçü işveren hissesidir. Bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü bunların işverenleridir. Bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 08.10.2009
Soru :
üstat kolay gelsin.bir ithalat işlemi gerçekleştirdik.gümrük beyannamesi kapanış tarihi:30.09.2009 ancak gümrük beyannamesinin üstünde ıslak kaşede 01.10.2009 ve gümrük vezne alındısı tarihi de 01.10.2009 yani kdvsi 01.10.2009 da yatmış.kdv ve geçici vergi açısından bu ithalat dosyasını eylülde mi yoksa ekimde mi muhasebeleştirmeliyiz.?teşekkürler şimdiden..

Cevap :
Sayın Erkölencik, Gümrük Vergisi ve KDV 01/10/2009 tarihinde fiilen ödendiği için ithalat bu tarihde gerçekleşmiş sayılır.İşlemlerinizi 01/10/2009 tarihine göre yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.10.2009
Soru :
Sayın Üstad. Muhtasar beyannamelerin ekin de bulunan 'Ücret ve ücret sayılan ödemeler ile menkul sermaye iratları dışında kalan ödemelere ait bildirim' ekinin doldurulması zorunlumudur? Doldurulması unutulmuş eski bir muhtasar beyannameye, bu doldurma yapılmadığı için bir ceza varmıdır? Ceza varsa, İdare düzeltmeyi bizden henüz talep etmemişken düzeltme verirsek 'süresi geçtikten sonra düzeltme verildiği için bir cezaya uğrarmıyız?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Muhtasar beyanname veya diğer beyannamelerdeki bölümler ile ilgili bilgi girmenizi gerektiren bir husus varsa yazmak zorundasınız. Vergi dairesi sizden düzeltme talebinde bulunmamış ise düzeltme yapıp yapmamak sizin tercihiniz.Muhtasar beyannamelerin düzeltilmesinde her hangi bir cezalama yoktur. Ayrıca bu konu ile düzenlenecek Tahakkuk fişinde de damga vergisi ödenmeyecektir. Konu ile ilgili detaylı açıklamamız web sayfamızda mevcuttur. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2009
Soru :
İyi günler.muhtasar beyannameleri ile ilgili son çıkan uygulamaya göre yapacağımız olan düzeltmelerde herhangi bi ceza kesilmektemi.

Cevap :
Sayın Ziyal, Konuya ilişkin geniş açıklama Web sayfamızda mevcuttur. Bilgilerinize rica olunur. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2009
Soru :
Oda üyelerimiz ve stajerlerimize uygulamada ışık olan bu çalışmalar için,düşünen,emek harcayan herkese saygılarımla, Uluslararası deniz nakliyesi işi yapan bir mükellefim Yurtdışından yabancı bayraklı bir gemi kiralamış bulunmaktadır.Gemiye ait Aylık kira ödemeleri fatura karşılığı yapılmaktadır. 1-KİRA ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2 NOLU KDV BEYANI İLE VERGİ DAİRESİNE BEYAN EDİLECEK Mİ? 2-Yurtdışı ülke ile Türkiye arasında ikili anlaşma bulunmamaktadır.STOPAJ ödenecek mi? Kiralanan Geminin YABANCI BAYRAK'lı olması ve Uluslararası Deniz Taşımacılığı faaliyetinde kullanıldığını özellikle göz önünde bulundurup depğerlendirilmesini arz ederim.Ciidi bir belirsizlik söz konusu.Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özcan , Öncelik ile hakkımızdaki düşüncelerinize teşekkür ederiz. 1- Aylık kira ödemeliri için 2 nolu KDV Beyannamesi düzenlenecektir. 2- İkili vergi andlaşması olmayan ülkeler için yapılacak trasferler için Stopaj yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.10.2009
Soru :
sn.ismmmo danışma brimi süresinden sonra verilen DÜZELTME beyannamesine özel usulsuzluk cezası kesilmektemi. tesekkurler

Cevap :
Sayın Güzeldere, Süresi için verilmiş Beyannameler için daha sonra düzeltme beyannamesi verilirse Özel Usulsüzlük cezası kesilmez.Ancak Süresinden sonra verilen Beyannamelere Özel Usulsüzlük cezası kesilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.10.2009
Soru :
Mayıs ayında kurulan bir firma ağustos ayında gayrimenkul(205.000 TL) satışı yapıyor.Ancak matbadan fatura ekim 1 de basılıyor. Mükellef ağustos ayında kdv ile satışını beyan ediyor ama fatura hala basılmadığı için kesemiyor.Bu arada eylüldede satışlar oluyor.Şimdi bu durumda Agustos ve Eylül ayına ait satışları hangi tarihte fatura kesilmeli?Bundan dolayı ceza kesilir mi?

Cevap :
Sayın Demir, 213 Sayılı VUK hükümlerine göre Vergi Mükellefleri işe başladıkları tarih itibari ile mal ve hizmet satışından önce Fatura ve benzeri belgeleri bastırmak zorundadırlar.Sizin bahsetmiş olduğunuz işlemler tamamen belgesiz mal teslimidir.Vergi idaresinin tespiti halinde cezalı işlem ile karşılaşacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.10.2009
Soru :
merhaba.bir a.ş de bağımlı çalışmaktayım.3568 sayılı kanuna göre ymm sınavlarına girebilmem için imza yetkisi mi gerekiyor.beyannamelere imza da atmıyorum.sadece ssk lıyım.teşekkürler.

Cevap :
Sayın Erkölencik, TESMER Başkanlığ^'nın açıklaması siteleridnedir. www.tesmer.org.tr. Buna göre imza yetkisi aranmamaktadır. İyi çalışmalar, saygılar Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
SSK E-bildirge 23.09.2009 yerine süresinden birgün sonra 24.09.2009 tarihinde dilekçe ekinde verilmesinden dolayı 5510 sayılı kanunun 102 nci maddesine göre verilen idari para cezasına itiraz edilir mi? 506 sayılı kanun ve 5510 sayılı kanuna göre verilen emsal yargı kararı Oda'mız arşivinde var mı? VUK 'nunda geç verilen E-beyannamelere uygulanan özel usulsüzlük cezalarının iptali için bu yönde yargı kararları var. SSK içinde geçerli olabilir mi?Teşekkürler

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî para cezası kesinleşir. İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idarî para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 5510/89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilecek. Mahkemeye başvurulması idarî para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmeyen idarî para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. İdarî para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tâbidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlayacak. İdarî para cezaları hakkında, 5510 sayılı Kanun ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda hüküm bulunmayan hallerde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
merhabalar Özel bir şirkette imza yetkisi olmadan bağımlı olarak çalışarak, şirketin beyannamelerini göndermekteyim. Odanıza kaşe başvurusunda da bulundum. Kaşe başvurusana ait açıklamalarda "Bağımlı çalışan üyelerin ssk günlerinin 30 gün üzerinden olup olmadığının kontrolü yapılacaktır" denmektedir. Bazı aylar ssk günlerim ücretsiz izin kullandığımdan dolayı bir kaç gün eksik yatabilmektedir. Bu durum herhangi bir problem doğurur mu?

Cevap :
Sayın Küçükali, Hayır sorun olmaz, anlatılmak istenen bazen sürekli 10/15 gün olarak yada birden fazla şirkette ssk lı olarak gösterildiklerinden sorun olmaktadır. İyi çalışmalar, Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
İyi günler.İşletme hesabına tabi mükellef vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralama sözleşmesiyle 2 Nolu Kdv beyanını ve kira stopajını tek seferde vergi dairesine beyan edip ödeyebilirmi yoksa aylık olarak vermek zorundamı.(10 adet araç*aylık 200 TL= 2.000TL aylık toplamdan yıllık=12ay*2.000=24.000 TL matrah üzerinden %18 kdv=4.320 tl ve %20 stopaj=4.800 TL doğru bir hesaplamamıdır)Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, Vergi mükellefi olmayan kişilerden kiralanan araçlar için kira sözleşmesi yapılır. Sözleşmede ödemenin tamamının yılda bir kez yapılması halinde gelir vergisi stopajı ve 2 nolu KDV toplam kiralama süresi üzerinden yapılır. Ancak ödemenin aylık yapılması halinde KDV ve gelir stopajı aylık olarak hesaplanıp beyan edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.09.2009
Soru :
Mükellef Şirket İtalya'ya İhracat Yapmaktadır. Bu İhracatla ilgili olarak İtalya'daki başka bir firmaya ihracat komisyonu ödemektedir. İtalyadaki komisyoncu faturasını mükellef şirkete yani Türkiye'deki şirkete fatura kesiyor. Bu fatura ile ilgili olarak KDV 2 beyannamesi verilip verilmeyeceği konusundaki tereddütlerimi gidermenizi rica ederim. Bazı üstadlar hizmetten yurt dışında yararlanıldığından KDV 2 verilmeyecek; bazıları ise fatura Türkiye'deki ihracatçı kuruluşa kesildiğini söylerek KDV 2 verilmeli diyor.

Cevap :
Sayın Karagöz, Yurtdışından gelen fatura bedeli üzerinden hesalanacak %18 KDV sorumlu sıfatıyla 2 nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenecek, ödenen bu vergi 1 nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.09.2009
Soru :
SAYIN ÜSTADIM;2009 YILINDA ORTAKLARINA KAR PAYI DAĞITIMI YAPAN A.Ş İN,ŞİRKETİN HER BİR OTAĞINA DAĞITMIŞ OLDUĞU KAR PAYI HANGİ MİKTARI GEÇERSE AYRICA ŞİRKET ORTAĞININ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMESİ GEREKİR.

Cevap :
Sayın Avşar, Şirketlerin dağıtmış oldukları kar paylarının GVK 22.maddesine göre %50 si gelir vergisinden istisnadır. İstisnadan sonra kalan tutar 2009 yılı için yıllık beyanname sınırı 22.000 TL'dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.09.2009
Soru :
merkezi istanbulda şubesi izmirde olan bir mükellefin ssk ve muhtasar beyannamelerini kendi internet şifrem üzerinden verebilirmiyim.

Cevap :
Sayın Emre, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin İstanbul'da ve İstanbul dışında bulunan şubelerine ilişkin muhtasar beyannamelerini meslek mensuplarımız kendi şifreleri ile verebilirler. Ancak SGK Aylık Bildirimlerini müşteriniz adına alınan şifreyle verilmesi zorunludur. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.09.2009
Soru :
X koll.şti. 30/07/2009 tarihinde tasfiyeye girmiştir. 1) koll.şti ortakları (01/01/2009 – 30/07/2009) 3.dönem için geçici vergi beyannamesi verilecek midir? 2) ortakların faaliyeti devam eden başka koll.şti. ortaklığı nedeniyle verecekleri geçici vergi beyannamelerinde, tasfiyeye giren şirkete ait (tasfiye dönemi için) gelir-gider beyan edecekler midir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Durmuş, Kollektif şirketler TTK'na göre kurulmuş sermaye şirketi olmadıkları için mükellefiyetleri tasfiye sürecine girmeden ortaklığı bittiği gün kapatılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2009
Soru :
Soruma cevap vermiş olduğunuz çok teşekkür ederim . Kanun metnini aynen yapıştırıyorum. '' Meslek mensuplarından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyenler, odaya giriş ücreti ve yıllık üye aidatlarını yüzde elli indirimli olarak öderler.'' Kanun metninde mesleği fiilen icra edenler diyor. Oysa ki bir firmada sgklı olarak olarak çalışmak o kişinin fiilen yaptığını gösterir mi ? Bu kişi pazarlama depertmanında da çalışabilir. mesleği fiilen icra etmek demek yasanın vermiş olduğu imza yetkisini kullanarak yasadaki işleri yapmak demek değilmidir ? şirkete ait beyanname vermeden imza yetkisi olmadan şirketde bağımlı çalışan meslek mensubu olunabilinir mi ? Ayrıca hadi diyelim herhangi bir şirketde sgklı olarak çalışıldığında fiilen mesleği icra etmiş oluyoruz. Bu çalışılan süreler 10 yıllık ymm süresinden sayılır mı ? SAYGILARIMLA MEHMET AYDOĞAN ESKİ SORUM : Soru : Merhabalar. Bir şirketde ssklı olarak çalışmaktayım. Şirketde herhangi bir imza yetkim yok. Ayrıca şirket beyannameleri tam tasdik kapsamında kendi veriyor. Buna göre ben odanın maktu aidatlarını öderken %50 indirimli olarak ödeyebilirmiyim. Cevabınız için şimdiden teşekkürler... Cevap : Sayın Aydoğan, %50 indirim uygulaması SGK kapsamında olmayan (çalışmayan, emekli..) ve kamu kurumlarında çalışanları kapsamaktadır. Bağımlı çalışan meslek mensupları aidatların tamamını ödemektedirler. iyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü

Cevap :
Sayın Aydoğan, Şirketlerde bağımlı olarak muhasebe departmanlarında çalışan meslek mensuplarının imza yetkisine bakılmaksızın (şirket ortağı, ykk üyesi dışında) süreleri YMM de geçen süre olarak değerlendirilmektedir. (www.tesmer.org.te adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz) TÜRMOB Başkanlığı'nın %50 indirimden yararlanıldığı takdirde sürelerin YMM de geçen süre olarak kabul edilmeyeceğine dair üyelerimize vermiş olduğu yanıt vardır. Detaylı bilgi için Muhasebe Birimimiz ile görüşebilirsiniz. İyi çalışmalar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 24.09.2009
Soru :
yeni tescil olan şirketimiz için, şirket bünyesinde beyanname vermek için gerekli internet şifresini vergi dairesinden imza karşılığı aldım. Fakat şifreyi girdiğim zaman, hata kodu ve giriş hakkınız bulunmamaktadır uyarı mesajı geldi. şifreyi,23 Eylül' de aldığım içinde kdv beyanımı veremedim. Gib'in 444 lü telefonunu aradım ama onlarda buradan yapılabilecek birşey olmadığını vergi dairesine başvurmamı istediler. Fakat o saatte vergi dairesinin mesaisi bitmişti. ertesi gün ise vd. sorun bizden değil birşey yapamayız şeklinde cevap verdiler. Şu şekilde, beyannamemizi cezalı vermek zorundayız. Bu durumda ne yapabiliriz. İtiraz hakkımız varmıdır. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Ademoğlu, Öncelikle şirkete ait alınan şifrenin kullanılabilir olup olmadığını öğrenin. Şifrenizin açık olduğuna emin olduktan sonra beyannamenizi e-beyanname şeklinde 9 Ekim 2009 tarihine kadar gönderirseniz VUK Mük.355.maddeye göre 250 TL özel usulsüzlük cezası sistem tarafından kesilecektir. Bu ceza için de VUK 376.maddeye göre indirim seçerseniz 1/3 nispetinde indirim yapılacak olup cezanın 2/3'ünü (167 TL) 30 gün içinde ödemeniz gerekir. Diğer bir seçenek ise kesilecek usulsüzlük cezasına VUK 376.maddeye göre indirim talep etmeyip 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2009
Soru :
KOLAY GELSİN; TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR AR-GE FİRMASININ YAPTIĞI HİZMET SATIŞLARI BİLİNDİĞİ ÜZERE 31.12.2013 TARİHİNE KADAR KDV'DEN MÜSTESNADIR. BEN KDV BEYANNAMESİ TANZİM EDERKEN AR-GE GELİRİMİZİ KISMİ İSTİSNA(diğerleri kod 250)OLARAK GÖSTERİP,BUNA KARŞILIKTA AR-GE İŞİ İLE ALAKALI GİDER VE ALIŞ VESİKALARINDA YER ALAN KDV LERİ İNDİRİM KONUSU YAPMADAN,GİDER VEYA MALİYET GİBİ DÜŞÜNEREK KAYITLARA ALIYORUM... YANİ BİR ANLAMDA GELİRİ DİĞER İSTİSNADA GÖSTERDİĞİM KDV BEYANNAMEMDE BAŞKA BİR İŞLEM OLMUYOR... UYGULAMAM HAKKINDA DEĞERLİ GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUM... TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Korkmaz, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesnadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, münhasıran bu bölgelerdeki ar-ge ve yazılım faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar ve gelir vergisinden ve bölgelerde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve ar-ge personeline ödenecek ücretleri gelir vergisinden ve bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur. Bu süre 31.12.2013 tarihinde sona erecektir. KDV Kanunun 30 uncu maddesinin “a” bendi hükümleri gereğince istisna olan teslimin ifası için yüklenilen KDV si maliyetlere ilave edilecektir. KDV Beyannamesinde yaptmış olduğunuz işlemlerin dışında başka birşey yapmanıza gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2009
Soru :
Serbest bölgede şubesi olan bir limited şirketin, serbest bölge şubesinden merkez adrese mal tesliminde durum hem ithalat hem ihracat aynı anda mı oluyor kdv beyannamesi ve muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Akgün, Serbest Bölgeler Kanununa göre Serbest Bölgeden alınan mallar İthalat hükmündedir. Aynı şekilde Serbet Bölgeye yapılan öal teslimleri de ihracat hükmündedir. Bu hükümlere göre KDV Beyannamesi ve muhasebe kayıtlarını yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.09.2009
Soru :
İyi günler İSMMMO Danışma Birimi... Çatalca'da 08.09.2009 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle müşavirlik hizmeti verdiğim firmanın fabrika binası sular altında kalmıştır. 1999-2009 tarihleri arasındaki tüm defter ve belgeler ile makinalar çamur içinde kalmıştır. Değer tespiti için vergi dairesi takdir komisyonuna, zayii belgesi içinde asliye ticaret mahkemesine başvurulmuştur. Fabrikaya bilirkişiler gelmiş, zayii olan belgelerle ilgili durum tespiti yapmıştır. Bilgisayarlar su ve çamur içinde olduğu için kullanılamaz durumda olduğu bilirkişice görülmüştür. 2009 yılının Temmuz ayı sonuna kadar ki dönem için elimizde hiçbir veri kalmamıştır. Sadece internetten mevcut şifremle firmanın beyannamelerini görebilmekteyim. Muhasebe kayıtları ile ilgili ne yapmam gerekecek, muhasebe firmada tutuluyordu hangi hesapta ne kadar tutar vardı bilmiyorum. 2009 yılı defteri de su altında kaldığı için yeni yevmiye, defteri kebir ve envanter defterini ne kadar süre içerisinde tasdik ettirmemiz gerekecek. Bilgi vermenizi rica ediyorum. İyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Arslan, Öncelikle size ve müşterinize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Yeni defter tasdikinin mücbir sebepler nedeniyle 1 ay içinde tasdik edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ancak, işlemlerinize esas teşkil etmek üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.09.2009
Soru :
Merhabalar. Bir şirketde ssklı olarak çalışmaktayım. Şirketde herhangi bir imza yetkim yok. Ayrıca şirket beyannameleri tam tasdik kapsamında kendi veriyor. Buna göre ben odanın maktu aidatlarını öderken %50 indirimli olarak ödeyebilirmiyim. Cevabınız için şimdiden teşekkürler...

Cevap :
Sayın Aydoğan, %50 indirim uygulaması SGK kapsamında olmayan (çalışmayan, emekli..) ve kamu kurumlarında çalışanları kapsamaktadır. Bağımlı çalışan meslek mensupları aidatların tamamını ödemektedirler. iyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 17.09.2009
Soru :
Bazen iş yaptığımız firmalar hem satıcımız hemde alıcımız durumunda olabiliyor.Hangi hesabı veya hesapları ve nasıl kullanmamız gerekir ? Bir sorum daha var oda şöyle: demirbaş satışı kdv beyannamesinde nasıl beyan edilir ?

Cevap :
Sayın Şenvardar, Tek Düzen Hesap Planına göre aynı firma hem alıcı hem satıcı konumunda da olsa 120 (Alıcılar), 320 (Satıcılar) hesap kodları altında ayrı ayrı takip edilmelidir. Demirbaş Satışı bir iade veya iptal işlemi olmayıp doğrudan bir satış işlemi olduğundan KDV'yi oluşturan matrah beyannamede de matrah olarak gösterilip KDV'si hesaplanan KDV kısmına yazılır.(Not: Demirbaş kaydı yapılırken 25 li hesap grubundaki kalem alacak kaydedilir, amortisman hesabına borç kaydedilir. KDV, satış tutarı kadar hesaplanıp alacak kaydedilir. Nakit veya kredili cari hesaba borç kaydı yapılır. Aradaki fark satış karı veya zararı olarak tespit edilir.) Danışma Birimi


 

Tarih : 17.09.2009
Soru :
iyi günler.Bir mükellefim 2004 yılında mal alışı yaptığı firma kod5/2 kapsamında olduğu için alış faturalarımız 35.000 TL matrah ve 350TL Kdv si iptal edildi düzeltme beyanname leri verildi. Mükellefimin 2004 yılından bugüne elinde stoğu hep oldu. sorum şu iptalini yaptığımız faturaların matrahını 2009 yılında düzeltme kaydıyla stoklarımızdan düşebilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, VUK 359.maddeye göre sahte belge kullanımı gerçekte hiç mal alışı olmadan alınan belgedir. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ise, gerçekte bir mal alışı olmasına rağmen alış faturasını gerçekten malı satan tarafından değil de başka birisinden temin edilip kayıtlara alınmasıdır. Muhasebe kayıtlarında bulunan stoklarınız fiilen işletmede bulunuyorsa almış olduğunuz belge muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. Şayet muhasebe kayıtlarınızda stok olmasına rağmen fiilen işletmede mal yoksa almış olduğunuz belge sahte belgedir(naylon fatura). Fiilen mal deponuzda yoksa muhasebe kayıtlarınızda 15 li hesap grubunu alacak, KKEG hesabı borçlandırılır. Mal fiilen işletmenizde mevcut ise sözkonusu mallar için herhangi bir düzeltme kaydı yapılmayacaktır. Satılması durumunda SMM olarak kayıtlara alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.09.2009
Soru :
iyi çalışmalar...b formlarıyla ilgili bi sorum olacak.örneğin temmuz ayına ait bir mal alış faturasının muhasebe kaydının 153 hesap borç temmuz ayına, 191 ind kdv kaydının(temmuz kdv beyannamesi verildiği için)ağustosa alınması mümkünmüdür.

Cevap :
Sayın Erkölencik, Faturanın düzenlendiği tarih ne ise (belge üzerinde yazılı tarih) Ba-Bs formlarında KDV ile ilişkilendirmeksizin bu tarihi dikkate alacaksınız. Yani belge hangi tarih ise o aya ilişkin Ba-Bs formlarında bildirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.09.2009
Soru :
Merhaba, SMMM ruhsatına sahip, özel bir şirketin muhasebe departmanında görev yapan bir kişi, firmaya ait beyannameleri, imza yetkisi olmadan, sadece odadan kaşe almak şartı ile gönderebilir mi?

Cevap :
Sayın Küçükali, İmza yetkisi aranmamaktadır. Odamızdan kaşe almanız halinde işlemlerinizi yapabilirsiniz. İyi çalışmalar. Saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 14.09.2009
Soru :
Merhaba benim Sorum Şu: Bşr şirketim tasfiyeye girdi ve 502 hesabında belirli bir miktar var onu tasfiye giriş beyannamesinde mi yoksa tasfiye sonu beyannamesinde mi ödettirmek mantıklı şimdiden teşekür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim

Cevap :
Sayın Kayıkçı, Tasfiyeye giriş beyannamesinde 502 hesapta bulunan miktarı Kurumlar Vergisi Matrahına ilave ederek vergilendirmeniz gerekir. Ancak bu ilavenin Tek Düzen Hesap Planı kurallarına göre kaydedilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.09.2009
Soru :
Aynı firmadan hem faturalı hem yazar kasa fişi ile alışlarımız var. Bu durumda BA formunda nasıl beyan edilecek? Vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Düzmen, VUK 362 ve 381 Nolu Genel Tebliğlerde belge ayırımı yapmaksızın mükelleflerin tüm alış ve satışlarını Ba-Bs formlarında bildirileceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle Ba formuna satın almış olduğunuz mallar için aldığınız fatura ve yazar kasa fişlerini toplayarak yazacaksınız. 8.000 TL ve üzeri detaylı olarak bildirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.09.2009
Soru :
Bağımlı olarak iki firmada ssk(4/A)lı olarak çalışmaktayım.bu firmalardan sadece bir tanaesinin beyannamalerini kaşemi kullanarak gönderebilirmiyim teşekkürler

Cevap :
Sayın Yamaç, SGK lı olarak çalıştığınız firmada kaşenizi kullanabilirsiniz. Bizden kaşesinizi alırken hangi şirkette kullanacağınıza dair taahhütte bulunuyorsunuz. Detaylı bilgiye sitemizde Üyelik işlemlerinin altından ulaşabilirsiniz. iyi çalışmalar, saygılar. Genel idare Müdürlüğü


 

Tarih : 12.09.2009
Soru :
BA,BS formları ile ilgili ceza uygulama değişikliği konusundaki 03/07/2009 tarihli Oda açıklamasında "01/08 tarihinden itibaren süresinde verilen Ba-Bs formlarında...."ifadesi yer almaktadır.Uygulamanın başlangıcı, verilme süresi sonu 06/08 olan 06/2009 dönem beyanı mıdır,yürürlük tarihinde başlayan 08/2009 dönemi beyanı mı?Yazıda verilen örnek bu konuda şüphe uyandırmaktadır.Kısaca 06/2009 dönem beyanı ile ilgili verilecek düzeltme beyanına yeni hükümler mi uygulanacak- tır.Saygılar,

Cevap :
Sayın Silelyan, Bahsettiğiniz örnektede görüleceği üzere Mük 355.maddeye göre ceza uygulamasının yeni hali açıklanmıştır. Yeni ceza uygulaması Ağustos 2009 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDEN itibaren başlamıştır. Bu tarihten önceki işlemlere eski hükümler uygulanmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.09.2009
Soru :
Büromu yeni açtım.vergi beyannameleri,SGK,ba ve bs formları ile ilgili bildirimleri yapabilmem için gerekli şifreleri nereden almam gerekiyor.teşekkür ederim.saygılarımla

Cevap :
Sayın Kartun, Kaşe için Odamıza başvuru yapmanız gerekmektedir. Ekte istenen evraklar bulunmaktadır. Şifre için ise Vergi Dairesine başvurmanız gerkemktedir. iyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü Kaşe Talep Formu (2 suret) Sitemizden indirebilirsiniz. • Kaşe Bedeline ilişkin dekont • Kaşe Bedeli: 135-YTL, (Odamızdan kredi kartı ile ödeme yapılabilir.) • Hesap No : İş Bankası Küçükevler Şb.723472


 

Tarih : 11.09.2009
Soru :
iyi çalışmalar, kaza sebebiyle kullanılamaz hale gelen taşıtımız sigorta şirketince hurdaya ayrılmış ve bedeli tarafımıza ödenmiştir. Bu durumda ilgili taşıt için alış vesikasında indirim konusu yaptığımız kdv.yi, kdv. kanunun 30.maddesi kapsamında değerlendirerek, hurdaya ayrıldığı dönemdeki beyannamemizde hesaplanan kdv.ye ekleyerek beyan etmemiz gerekir mi?

Cevap :
Sayın Çelik, KDV Kanunu 30-c maddesinde zayi olan mallara ait KDV'nin indirim konusu yapılamayacağından bahsetmektedir. Hurdaya ayrılan araç zayi olan mal kapsamında sayılıp sayılmaması konusunda biz de tereddütlüyüz. Bu nedenle konu hakkında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.09.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız Müşterim olacak olan Doktoru eşinin mülkiyetinde olan ve ikamet ettikleri evi adres olarak gösterip Serbest meslek faaliyeti nedeniyle mükellef yapacağız. Doktor anlaşmalara göre birkaç hastaneye bağımsız olarak hizmet verip Serbest Meslek Makbuzu düzenleyecektir.Dolayısıyla evini muayenehane olarak kullanmayıp sadece Vergi dairesi mıntıkası belli olması için işinin organizasyon merkezi olarak göstereceğiz.Bu durumda eşine herhangi bir kira ödemesi olmadığı halde evinin bir bölümü çin kira kontratı yapıp stopaj ödeyecekmiyiz yoksa eşinin tapusunu ibraz edip kira ödemediğimizi de beyan edersek Vergi Dairesi nasıl bir işlem yapar. Cevabınız için teşekkür eder saygılar sunarım ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, GVK 68.maddesinin 1.fıkrasında serbest meslek erbaplarının ikametgahlarını işyeri olarak da kullanabileceklerine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bu durumda müşteriniz için 2 yol sözkonusudur. Birincisi kiralamış olduğu konut için konrat düzenleyip mal sahibi olan eşine banka vasıtasıyla kira ödeyip gelir vergisi stopajı yapmak; ikinci yol, vergi dairesine verilecek bilgide kira ödenmeyeceği belirtilecektir. Bu durumda mal sahibi olan eş emsal kira bedeli uygulaması ile stopajsız (tevkifatsız) kira geliri elde etmiş sayılacağından elde edilen emsal kira kazancı 2009 yılı için 1.070 TL'yi geçiyorsa tamamını yıllık gelir vergisiyle beyan etmek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.09.2009
Soru :
İYİÇALIŞMALAR. Noterlerce hazırlanan iş cetvellerinde katma değer beyannamesi hazırlanırken bu cetvel esas alınıyor ve burada yazılı olan matrah ile kdv her ay farklı çıkıyor. (Ör.Cetvelde yazılı olan Matrah: 31.488,22 Kdv: 5.669,28) Aslında kdv rakamı 5.667,87 olması gerekiyor. Beyanname düzenlenirken matrahı esas alıyoruz ve bu sebeple biz 5.667,87 lira kdv ödüyoruz. Ancak 1,41 lira fazla alınan bir kdv ortaya çıkıyor. Müşterilerden alınan bu fazla kdv ne şekilde ödeme yapabiliriz. Yada ne yapmamız gerekir. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Çelik, KDV Kanununa göre mükelleflerindirilecek KDV'lerini fatura ve benzeri vesikalara göre yaparlar. Fatura ve benzeri vesikalardaki faturaları muhasebe kayıtlarında indirilecek KDV olarak gösterirler. Tahsil etmiş oldukları KDV ile mukayesesi yapılarak ödenecek veya devreden KDV'ye ulaşılır. Bahsetmiş olduğunuz noterlerin düzenlediği belge VUK'da belirtilen belgeler arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla noterin ilgili dönemde kesmiş olduğu noterlik makbuzunda gösterdiği KDV'leri hesaplanan KDV olarak sözkonusu noterin KDV dönemi içinde satın almış olduğu mal ve hizmetler için ödediği KDV indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.09.2009
Soru :
İyiçalışmalar. 17 gün istirahat kullanan kişinin A.G.İ muhtasar beyannamesinden tam olarakmı düşülür?

Cevap :
Sayın Çelik, Çalışanların elde etmiş oldukları ücretlerinden hesaplanan gelir vergisini aşmamak üzere medeni durumuna göre asgari geçim indirimi uygulanır. GVK 265 Nolu Genel Tebliğinden bu konuyla ilgili yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.09.2009
Soru :
üstadım kolaygelsin.bu yorucu çalışma ortamında bizlere yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.Benim sorum kendimle ilgili 19 yıl 8 aydır bağkur mükellefiyim.Öncesinde 1320 gün sigortalılığım var. 2011 yılı mayıs ayında emekliliğimi hak ediyorum.2008yılında 14. basamaktaydım 2009 yılında gelir beyan ederek şu anda aylık 452 tl prim ödemekteyim. Daha yüksek emekli aylığı alabilmem için daha yüksek prim ödememin faydası olurmu. Ne kadar prim ödersem ne kadar emekli maaşı alabilirim böyle bir hesaplama yapılabilirmi.Saygılar sunarım.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yaşlılık aylığı almanıza çok az bir zamanınız kalmış bulunmaktadır bunun için yapacağınız prim ödemesi artışı yaşlılık aylığınızda çok ufak değişikliğe yol açacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 10.09.2009
Soru :
10.09.2009 tarihinde transit ticaret ile ilgili sormuş olduğum bir soruya transit ticarete ilişkin işlemler kdv beyannamesinde göserilmez diye tarafınızdan bilgi verildi.Ancak kdv beyannamesinin İstisnalar-diğer iade hakkı doğuran işlemler -kısmı istisna kapsamına giren işlemlerden kod 235 madde 16-1/c :Transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest hükümlerinin uygulandığı malların teslimi diye bir satır var. Bu kısımın varlığı sebebiyle Kdv beyannamesini doldurmakta tereddüt ettim. Görüşleriniz yine de aynımıdır. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Transit ticaret ile ilgili olarak yapılman satışlar kesinlik ile Kdv Beyannamesinde gösterilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.09.2009
Soru :
İşçi işe başvuruda beyan ettiği vasıfalara uymadığı tesbit edilince işveren tek taraflı olarak ihbar tazminatı ödemeden iş akdini fesh edebilirmi? Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Madde 25 - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: .............. II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. ................ İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir. Feshin geçerli sebebe dayandırılması Madde 18 - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır. Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz: a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak. b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak. c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak. d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler. e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek. f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık. İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21 inci maddeler ile 25 inci maddenin son fıkrası uygulanmaz. Sözleşmenin feshinde usul Madde 19 - İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25 inci maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır. Fesih bildirimine itiraz ve usulü (1) Madde 20 - İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. (...) (1) taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. (1) Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. (İptal dördüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 19/10/2005 tarihli ve E.:2003/66, K.:2005/72 sayılı Kararı ile.) Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları Madde 21 - İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçer


 

Tarih : 10.09.2009
Soru :
bir mükellefimin şu anda turistik hediyelik eşya satan bir işyeri var.işletme defteri tutuyoruz. Mükellefim aynı vergi dairesine bağlı veya farklı bir vergi dairesine de bağlı olabilir küçük bir gıda market açmak istiyor. sorum şu:bunlar için ayrı ayrımı defter tasdik ettirmeliyim. Aynı defteri kullanabilirmiyim.KDV Geçici vergi muhtasar beyannamelerini nasıl vereceğim.Aynı defteri kullanabilirsem bu defteri nasıl tutmam gerekiyor ? Kolaylıklar diiyorum.

Cevap :
Sayın Şenvardar, Her iki iş için ayrı ayrı işletme defteri tutmanız gerekir.KDV Beyannamesini hazırlar iken her iki iş için İndirilen KDV ve Hesaplanan KDV toplanarak Tek KDV beyannamesi vereceksiniz .Muhtasar Beyanname de bu şekilde toplanılmış halde verilecektir.Geçici Vergi de Her iş için ayrı ayrı düzenleyeceğiniz işletme hülasasını beyannamede belirterek tek bir Kar veya zarar beyan edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.09.2009
Soru :
iyi günler bir müşrerimiz yurtdışına tekstil malzemesi ihraç etti ancak mallar bozuk çıktığı için karşı firma reklamasyon faturası kesecek malları iade etmeyecek kesilecek bu reklamasyon faturası için kdv2 beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla kdv ödenecekmi. kesilecek bu reklamasyon faturası hangi hesapta takip edeceğiz

Cevap :
Sayın Güngör, Gelecek Reklamasyon faturası için 2 nolu KDV ile KDV ödemeniz gerekir.Fatura 760 hesapta giderleştirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.09.2009
Soru :
Transit Ticarette mallar millileşmeden satışa konu olduğu için kdv hesaplanmaz ve Kdv beyannamesinde gösterilmez denilmektedir. 1-Peki faturamızı kestikten sonra normal ihracat gibi gümrük çıkış beyannamesi tarafımıza gelecekmidir ve intaç tarihi olacakmıdır. yok eğer gümrük çıkıç beyannamesi gelmeyecekse satış faturamızın tarihine göremi kayıtlarımızı oluşturacağız. 2-kesilen fatura tutarlarının belli bir sürede bankamıza getirilmesi zorunluluğu kalktı diyye biliyorum doğrumudur. 3-Transit ticaret formunun bankaca onaylanmasına gerek varmıdır. 4-bu alış ve satışlar ba ve bs formlarına dahil edilecekmidir. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, 1-Transit ticarette Gümrük beyannamesi söz konusu olmaz.Faturanızı kestiğiniz tarihe göre kayıt yapacaksınız KDV beyannamesinde göstermeyeceksiniz. 2-Vergi Mevzuatına göne Transit satış bedelinin gelmesinde her hangi bir süre söz konusu değildir. 3-Ba,Bs formlarına bu satış ve alış kayıt edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.09.2009
Soru :
Vakıf ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılması gereklimidir. Stopaj var ise hangi yıllardan beri konulmuştur.Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünden stopaj yapılmayacağı yönünde alınan belgenin bizim beyanlarımızda delil teşkil edebilirmi. Bu Vakıflar Gen.Müd.nün yazılarına istinaden ödediğimiz kiradan kesinti yaparsak bunu vakıflar kabul etmeyecek, kirayı net kabul etsek bizim aleyhimize olacak, biz beyan etmezsek sonraki yıllarda vergi ziyaı, ağır kusur vs nasıl bir cezayla karşılaşabiliriz. 2004 yılından beri hiç beyan edilmemiş bir kira stopajı ile karşı karşıyayız.Kiracı durumda bulunan üyesi bulunduğum bir Yar.Derneğine yol göstermek için bilgi ve tecrübelerinize ihtiyaç duydum.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Çorukoğlu, 193 Sayılı GVK'nun 94.maddesinin 5/b fıkrasına göre Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 01/01/2004-01/01/2007 tarihleri arasında stopaj % 22, 01/01/2007 Tarihinden itibaren % 20 stopaj yapılacaktır. Verilmeyen Beyannameleri VUK pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.09.2009
Soru :
kolay gelsin.07.06.2009 da çıkan yangın sonucu 4012 m2 lik kapalı alan depomuz içindeki demirbaş ve emtia ile beraber tamamen yanarak zayi oldu.zayi olan mal,bina,emtia listesini takdir komisyonuna da dilekçe ekinde verdik.sigorta tarafından ilgili incelemeler yapıldı.ve tarafımıza 3.686.420 usd ödendi.ancak sigorta yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde 3.686.420*%18=663.555 usd nin kdv beyannamesinin ilave edilecek kısmında gösterilmesi halinde ödeneceği bildirildi.biz de takdir komisyonu kararı olmadan kdv beyannamesine ilave edemeyeceğimizi söyledik.sigorta şirketi fatura kesmemizi de istemedi.kesseydik takdir komisyonu kararıylan değer biçilen değer daha fazla veya daha az olması halinde fark faturası mı kesilecek.ya da nasıl olacak bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Erkölencik, 3065 sayılı Kanunun 30/c maddesine göre zayi olan malların indirilen KDV nin beyan edilip ödeneceğini ilişkin bir düzenlemedir.Sigorta şirketinde alınan tazminatın içinde Önceden indirime tabi tutulmamış mallar ve demirbaşlar olabilir.Bu sizi yanıltır.KDV nin beyan edilip ödenmesinin koşulunu sigorta şirketi size dayatamaz.Bizim önerimiz Takdir komisyonunun kararına göre kdv beyanında bulununuz.Ayrıca Konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı KDV Grup Müdürlüğünden Mukteza talep ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.09.2009
Soru :
Merhaba Üstadım 5811 sayılı vergi barışı kanununa göre tek fatura için 20.000+%18KDV matrah farkı beyan edeceğim.Beyan edilecek vergi 20.000%5=1.000 TL.dir.Yapılan işlem doğrumudur.Bu durumda KDv ve Kurumlar Vergisi yönünden sorumluluk kalkmış olurmu.

Cevap :
Sayın Demir, Varlık Barışı Kanununa göre vergi mükellefi olan veya olmayan yurttaşların yurt içinde veya dışında kayıt dışı varlıklarının kayıt altına alınması imkanı sağlanmıştır. Vergi mükellefleri 19.06.2009 tarihinden önceki günlerde vergi incelemesine başlanılmamış işlemlerden dolayı 30.09.2009 tarihine kadar bankaya yatıracakları paralar için tahakkuk eden yurt içi varlıklar için %5, yurt dışı varlıklar için ise %2 vergi ödemesi yaparlar. Müşteriniz için vergi incelemesine başlanılmamış olan 2004-2007 arası yıllarda incelemede çıkacak matrah farkının izahında kullanılmak üzere istediğiniz kadar para (müşterinin dilediği miktarda) bankaya yatırılıp muhasebe kayıtlarına alınır, kayıtlara aldığı tarihten itibaren 6 ay içinde de bu değerin sermayeye ilave edilmesi zorunludur. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.09.2009
Soru :
merhabalar; sorumu ivedi olarak cevaplarsanız sevinirim.2004 yılı b formunu 15,09,2005 tarihinde yanlışlıkla tl cinsinden verdik.22,05,2009 da ise ytl üzerinden vererek ilgili vergi dairesine de durumu dilekçe ile bildirdik.Ancak 2006 mart ayında gelir idaresinden gelen yazıda 2004 yılı b formunda düzeltme vs.yaparak 01,05,2006 tarihine kadar e-beyanname ortamında cezasız verebilirsiniz denmiştir.Biz tekrar aynı formu bir daha vererek(11,04,2006 tarihinde)ilgili vergi dairesine tekrar dlekçe verdik.Ancak 2009/08/28 tarihinde tarafımıza o.u.cezası kesildiğini öğrendik.(1,180,00TL).Vergi dairesine itiraz ettiğimiz de formu geç verdiğiniz ile ilgili cezai işlem doğrudur deniyor. Konuyu mahkemeye götüreceğiz.Mahkeme cezayı iptal eder mi, saygılar

Cevap :
Sayın Boybaşı, Konuya ilişkin olarak İstanbulda bulunan vergi mahkemeleri lehte ve aleyhte kararlar vermişlerdir. Açacağınız davanın sonucu hakkında yorum yapmamız mümkün değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
Merhaba,Dernekler bağış aldıklarında bu bağışın stopajını vergi dairesine ödemelimi,eğer ödemeliyse yüzde kaç ödenecek ve beyannamede ödemenin tür kodu ne olacak? Teşekkerler.

Cevap :
Sayın Silay, Dernek ve vakıflara yapılan bağışlar GVK 94.maddesine göre stopaja tabi değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
Cevap için şimdiden teşekkür ederim.Sayın üstadım,Ltd Şti bir mükellefimizin 2007 yılında çalışan sayısı 10 kişiden az olduğu için muhtasar beyanı 3 aylık veriliyordu. 2007 yılı 5.ayda,4.ay muhtasar beyan verme süresi geçtikten sonra eleman alımı olmuş ve çalışan sayısı 10'u geçmiştir.İlgili dönemde 4-6/2007 muhtasar beyanı 3 aylık verilmiş. 7.aydan başlayarak ise aylık vermek üzere dilekçe verilmiş.Vergi dairesi 2009 Ağustos ayında ise 2007/05 döneminde çalışan sayısının 10'u geçtiğinden beyannamenin aylık verilmesi hususunda tebligat yolladı.Ne yapmamız gerekir?

Cevap :
Sayın Balcı, Çalışan sayısının 10 kişiyi geçtiği aydan itibaren muhtasar beyannamenin aylık olarak verilmesi gerekir. Vergi dairesinin iddia ettiği hususları kayıtlarınızda aksini ispat ediyorsanız yapılacak tarhiyata dava açabilirsiniz. Danışma Birimi