ithalat

Danışmanlara Sorulmuş Sorular


Tarih : 07.04.2011
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR SERBEST BÖLGEDE FAALİYETTE OLAN FİRMADA BA/BS BİLDİRİMİNDE ÇELİŞKİ VARDIR.SERBEST BÖLGEDE ALINAN SATIŞLAR İTHALAT SATIŞLARDA İHRACAT SAYILDIĞINDAN 396 GÖRE İthalatlarda Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinde ise fiili ihracatın gerçekleştiği tarih esas alınacak.serbert bölgede serbert bölge giriş faormu tarihi baz alınır denmektedir.BS İÇİN SORUN YOK ONUN AÇIKLAMASI VAR FAKAT BA DA SORUN VARDIR. SATICILAR FATURA TARİHİNİ BAZ ALMAKTA BA ÇOĞU ZAMAN BİR UYUMSUZLUK YAŞANMAKTADIR.SERBEST BÖLGEDE BA HANGİ TARİHTİR.

Cevap :
Sayın Akkoyun, Sizin de bahsettiğiniz gibi işlemlerinizi VUK 396 nolu Genel Tebliğ hükümlerini baz alarak yapacaksınız. Yani Gümrük Beyannamesi giriş tarihi Ba için dikkate alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2011
Soru :
Sayın üstad Firmamız Yurtdışındaki bir firmadan Karıştırıcı Cihazını Test edip denemek amacıyla 6 ay süreyle Bedelsiz Geçici ithalat şeklinde ithal etmiştir. Bu Makineyle ilgili 2.000 TL gümrük masrafı yapılmıştır. Ayrıca ithlat evraklarının arasında Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formunda Karıştırıcı bedeli olarak 22.000 İsviçre Frangı bedel yazılmış.Bu rakamıda Makinenin bedeline ekleyecekmiyiz. Eğer eklersek Bunu hangi hesaba alacağız ve karşı hesap olarak ne kullanacağız? Saygılarımla İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Süle, Bahsettiğiniz cihaz geçici süreyle Türkiye'de kalacaksa bu cihaza ödenen 22.000 İsviçre Frangının kira bedeli olarak düşünülmesi gerekir. Gümrük masraflarını 700 lü hesaplarda giderleştirebilirsiniz. Ayrıca kiralama işleminin olduğunu varsayarak 2 Nolu KDV Beyannamesiyle de %18 KDV hesaplayarak beyan etmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
Merhabalar değerli çalışanlar. Mükellefim yurtdışından kasaplık küçükbaş hayvan ithalatı gerçekleştirmektedir. İthal edilen bu canlı hayvanlar için % 1 KDV ödenmiştir. İthal edilen canlı hayvanlar kesilerek et olarak satışı yapılmaktadır. Toptan olarak satışı yapılan bu et için uygulayacağımız KDV oranı yine %1 midir.Teşekkürler,iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Korkmaz, Et satışlarında uygulanacak KDV oranı %8 dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2011
Soru :
şirket ünvanı "iletişim inşaat taahhüt ve gıda san.tic.ltd.şti." olan bir firma anasözleşmede -her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt işi yapmak. Bu işlerle ilgili her çeşit inşaat malzemeleri nalburiye ve hırdavat cinsinden malzeme ve mamüllerin imalatı ihracatı ithalatı alımı satımı ve pazarlaması yapmak. - şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği her türlü vasıta arazı ve bina satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. diye maddeleri bulunuyor. sorum şu bu firma inşaat işi ile ilgili olarak nakliye (hafriyat) işi yapıp sözleşme ile araç kiralayıp firmaya fatura kesebilirmi? iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Baş, Vergi hukukuna göre ticari faaliyetleri ana sözleşmedeki işler dışında da olsa bile elde edilen satış gelirleri için fatura düzenlenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
MERHABA; İTHALAT YAPAN LTD.ŞİRKETİ FİRMAMIZ 2006 YILINDAN 2009 MART AYINA KADAR ÖTV 1 BEYANLARI VERİLMEMİŞTİR.VERİLMEYEN BEYANLARLA İLGİLİ OLARAK VUK.MÜKERRER 355/1.1 İNTERNET ORTAMINDA BEYANNAME VERİLMEMESİ CEZALARI KESİLEREK 04.02.2011 TARİHİNDE TEBLİĞ EDİLMİŞTİR.MALİ AFLA BERABER BU CEZALARIN TAMAMI KALKAR MI? AF KAPSAMINA GİRER MİYİZ? GİRERSEK CEZALARIN NE KADARINI ÖDEMEMİZ GEREKİR? YA DA İTİRAZ SÜREMİZİN DOLMASINA 3 GÜN KALDI. DAVA AŞAMASINI MI SEÇMELİYİZ..? TEŞEKKÜR EDERİM....

Cevap :
Sayın Sidal, Bahsettiğiniz beyannamelerin süresi içinde verilmemesinden dolayı kesilen özel usulsüzlük cezalarının tamamı kaldırılmamaktadır. Sözkonusu cezalar vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen ceza hükmündedir. Bu cezaların hangi safhalarda ne kadarının kalkacağı, ne kadarının ödeneceğine ilişkin detaylı açıklamamız web sayfamızda bulunmaktadır, faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.02.2011
Soru :
LTD. ŞİRKET müdürü ticari seyahat - iç piyasaya satacağı mal ithalatı - yapmak üzere yurt dışına gidiyor. Bu seyahatinde belgelendirilemeyen giderleri var. Bunları devletin belirlediği günlük harcırah üzerinden gösterebilirmiyiz. İhracat olsa idi zannederim G.V. 40/1 madde de döviz olarak elde edilen hasılatın en fazla binde beşine kadar kısmına denk gelecek giderleri indirebiliyor. İthalatta belgeleyemediğimiz giderleri indirebilme imkanımız varmı. Selâmlar, saygılar.

Cevap :
Sayın Hamzaçebi, Türk vergi sistemi uygulamasında belge esastır. Bahsettiğiniz LTD şirketin ortaklar kurulu, yurt dışına ticari seyehatte bulunacak çalışan veya müdürün giderlerinin nasıl belgelendireceğine ilişkin bir karar alacaktır. Bu karar harcırah esasının uygulanacağı veya getirilecek belge karşılığı ödeme yapılacağı şeklinde belirlenir. Şirket yönetimi hangi usulü seçmiş ise o usule göre muhasebe işlemleri yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2011
Soru :
Merhaba; 1 Nolu ÖTV mükellefi olan bir müşterim. EK-22 Belgesiyle %5 indirimli teminatla 2710.19.99.00.22 GTİP numaralı Lıght Neutral Base Oıl SN150 ithal etmiştir. İthalatta EK-14 Taahhütname Belgesi vermiş ve 3811.21.00.90.00 GTİP numaralı Akışkanlığı Düzenleyici Müztahzar imal edeceğini taahhüt etmiştir. Firmanın üretmeyi taahhüt ettiği ürün 1 Sayılı Liste dışındadır ve Ötv ye tabi değildir. Firma ithalatı Kasım-Aralık 2010 aylarında gerçekleştirmiş ve Ocak-2011 de üretimi tamamlayarak satışını gerçekleştirmiştir. Bu durumda 1.Nolu ÖTV Beyannamesinde bu ürünlerin bildirimi nasıl olmalıdır.

Cevap :
Sayın Bulut, Konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza alarak işlemlerinizi yapmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2011
Soru :
Muhasebesini tuttuğum Ltd.Şti. Yurtdışından Makina ithaline mümessillik yapmakta aynı zamanda bu makina ve parçaların malzeme ithalini ve satışını yapmaktadır. Bazı test ve kontrol cihazlarını firmamızda çalışan mühendisler müşterilerine tanıtmak üzere ve bazı testlerde kullanmaktadır. bu cihazlar bazen yıllarca firmamızda kalmakta daha sonrada bir bedelle mühendislik firmalarına satılmaktadır. Sorum ; bu test cihazlarının ithalatında kaydının 253-Duran Varlıklar gurubuna alınmasımı yoksa 157-Diğer Stoklar hesabınamı alınması daha uygundur. Amortisman Oranı Test Ölçüm Cihazları Elektronik Olanlar %20 5 Yıldır. Daha önce yıllarda 153-Stoklara aldığım bu cihazları 253-Duran Varlıklar gurubuna alabilirmiyim. 31/12/2010 yaptığım bu kayıt neticesinde 2014 Yılına kadar Amortisman ayırmamda yasal bir sakınca varmı. Konu hakkında verdiğiniz bilgiler için şimdiden teşeklkür ederim.

Cevap :
Sayın Sipahi, Bahsettiğiniz aktif değerlerin 157 hesapta takip edilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. 157 gruptaki mallar için amortisman ayrılması mümkün değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.01.2011
Soru :
Bangladeşten mal ithalatı yapan bir firmayız.İthal ettiğimiz bu malların üretim takibini bangladeşteki bir firmaya komisyon karşılığı yaptırıyoruz. üretim takibi yapan firma bize verdiği hizmetten dolayı usd faturasını kesip gönderdi. Soru 1-) Biz bu usd tutarı fatura tarihindeki T.C.M.B.Alış Kurunu dikkate alıp Kdv Matrahını bulacağız ve Matrahın üzerinden Kdv hesaplayacağız . Bu kdv yi 1 nolu kdv beyannamesi ile indirilecek listesine alıp 2 nolu kdv beyannamesi ile ödeyeceğiz doğrumudur ? 2-Mal ithalatının tabi olduğu kdv oranı % 8 ise Bangladeşteki hizmet alımımıza ilişkin Kdv yi %8 olarak mı indirilecek listemize alacağız yoksa hizmet işlemi olduğu için % 18 olarak mı listemize alacağız. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Birinci sorunuzdaki işlem doğrudur, Hizmet ithalindeki KDV bahsettiğiniz şekilde yapılacaktır. Hizmet ithallerinde uygulanacak KDV nispeti %18 dir. Mal ithalindeki nisbetin %8 olması hizmet ithalindeki KDV oranını düşürmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2011
Soru :
Merhaba.size birkaç soru sormak istiyorum. 1- usd ve euro banka hesaplarında bankaya yatırılan ve çekilen paraları hangi kur üzerinden değerlendireceğiz. 2- ithalatta gümrük beyanamesinin üzerindeki kaşe tarihine göre işlem yapıyorum. kaşe tarihindeki hangi kur üzerinden işlem yapacağız. 3- ithalatta mal bedeli için gönderilen dövizlerde hangi kur üzerinden işlem yapacağız. 4- oluşan kur farklarını hangi hesaplara atacağız. detaylı bilgi verirseniz sevinirim. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özdemir, Kasa, banka ve diğer nakit değerleriniz gibi Hazır değerlerinizi değerlerken Merkez Bankası efektif alış kuru dikkate alınacaktır. Diğer dövizli işlemleriniz (cari hesap hareketleri, fatura ) Merkez Bankası döviz alış kurunu dikkate alarak muhasebe kayıtlarınızı yapacak ve yine MB Döviz alış kuruna göre değerleme yapacaksınız. Kur farkları 646 veya 656 hesapta muhasebeleştirilir. Malın maliyetine veya iktisadi kıymetin değerine intikal edecek kur farkları ilgili aktif kıymetin hesabına kaydedilerek muhasebeleştirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.01.2011
Soru :
Merhaba,şöyle bir ihtiyacım var.Her meslek grubundan,örneğin;doktor,mühendis, sağlık işletmeciliği, makina imalat ithalat-ihracat gibi her meslekte,mesleğe özgü özellik arzeden durumları içeren oda veya özel basımı yapılmış kitaplar var mıdır? Nereden tedarik edebilirim? Tavsiyeniz nedir ? Şimdiden teşekkürler..

Cevap :
Sayın Çelik, Bahsettiğiniz sektörel konuları tanımlayan yayınları başta kitabevleri olmak üzere Sanayi Odasından, Ticaret Odasından, Tabipler Odasından ... gibi meslek odalarından temin edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2011
Soru :
MERHABA. İTHALAT YAPTIK. GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİNDE 26.11.2010 TARİHİ VAR. BEYANNAMENİN ALTINDA KAŞE VAR BU KAŞEDE TARİH 01.12.2010. BEN BU MALIN GİRİŞİNİ HANGİ TARİHE İŞLEYECEĞİM VE HANGİ KURU ALACAĞIM. HANGİ AYIN BA FORMUNDA GÖSTERECEĞİM. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Özdemir, Muhasebe kayıtlarınızda ve Ba formlarında dikkate alacağınız tarih 01.12.2010 tarihidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.12.2010
Soru :
Merhaba,BA Formunda ithalata ilişkin bildirimlerde gümrük beyannamesi giriş tarihinin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Giriş tarihinden kasıt beyannamenin tescil tarihi mi,vergilerin ödendiği tarih mi,malın çekildiği tarih midir? Beyanname 30.11.2010 tarihinde tescil edilmiş,gümrük vergileri Aralık ayında ödenmiştir.İthalatı BA formunda hangi ayda beyan etmemiz gerekir. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Tokan, Giriş kaşesinin altındaki tarih dikkate alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
Merhaba Üstad, Kömür ithalatçısı firmam Her yıl İthal ettiği toplam kömür tonajının belli bir oranı kadar T.C. Çevre ve Orman bakanlığına vergi ödemektedir. 2006 yılı vergisi yatırılmadığı için 2010 yılında ilgili bakanlık tarafından firmaya tebliğat gelmiş olup, tebliğatta belirtilen vergiyi 2010/Eylül ayında ödemiştir. 1-Firmanın her yıl Çevre ve orman bakanlığına yatırmış olduğu vergi, 2-2006 takvim yılına ait ve 2010 yılında yatırılan vergi kurum kazancından düşülebilirmi? Bu konuda değerli görüşlerinizi paylaşırsanız çok memnun olacağım. Çalışmalarınızda başarılar...

Cevap :
Sayın Altun, Vergi ve Tek Düzen Muhasebe Uygulamaları açısından bahsettiğiniz işlem dönemsellik ilkesine aykırı olduğundan 2006 yılına ait olan 2010 yılında yatırmış olduğunuz vergi ve cezayı kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlarınıza işlemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
peşin ödemeli ithalatta dikkate alacağamız döviz kuru merkez bankası alış kuru mu satış kurumu dur?

Cevap :
Sayın Aykırı, İthalata ilişkin peşin ödenen tutarı merkez bankası döviz alış kurunu dikkate alarak kayıtlara intikal ettireceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.11.2010
Soru :
Serbest bölgede şubesi bulunan bir mükellefim bulunmaktadır. 1-Yurtdışından serbest bölge şubesine mal giriş (İthalat) muhasebe kaydı 2-Serbest Bölge Şubesi nin Merkez şubeye mal satış (Serbest Bölge Şb.İhracatı) muhasebe kaydı 3-Merkez Şubesi ile Serbest Bölge Şubesi ‘nin aralarında ödemelerle ilgili muhasebe kayıt örnekleri verilmesi hususunu rica ederim.

Cevap :
Sayın Daşgın, Bahsettiğiniz serbest bölgedeki işlemlerden olan mal alış ve satış muhasebe kayıtları tek düzen hesap planına göre diğer ticari işletmelerde olduğu gibi yapılacaktır. Alışlar 15li hesap gruplarında, satışlar 60 lı hesaplarda takip edilecektir. 120 ve 320 hesaplar konumuna göre kullanılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2010
Soru :
iyi günler, ithalat yapan bir firma; 105000 usd değerinde ithalat yapıyor. malları üç kerede farklı aylarda gümrükten çekiyor. bu durumda babs formu yabancı frmanın fatura kestiği tarih mi, gümrükten ayrı ayrı çekilen tarihlerdeki mal miktarı ve fiyatı üzerinden mi doldurulmalıdır. örnek yabancı firma ft. yı ağustos ayına kesmiş: gümrükten eylül ayında 40000 usd değerinde mal çekilmiş, ekim ayında 30000 usd değerinde ve son olarak kasım ayında da 35000 usd değerinde mal çekilecek. babs yi nasıl doldurmalıyız. teşekkürler

Cevap :
Sayın Uygun, 396 nolu VUK Genel Tebliği 3.2.2 bölümüne göre ithalat işlemlerinde gümrük beyannamesinin giriş tarihi esas alınacaktır. Dolayısıyla, ithal etmiş olduğunuz malın Türkiyeye giriş yaptığı tarih esas alınacaktır. Gümrükten parça parça çekilmesi önemli değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.10.2010
Soru :
Merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Çözemediğim bir konu hakkında yardımınızı rica ediyorum. Çin'de şirketimiz adına ithalatlarımızı ve oradaki işlemirimizi takip edilsi diye ofis tuttuk ve 2 çin vatandaşı eleman tahsis ettik. T.T.K. V.U.K. ve S.G.K VE diğer mevzuatlar hakkında nasıl hareket etmemiz gerekiyor ve neler yapmalıyız bu konu hakkında acil bizleri bilgilendiriseniz çok memnun olurum . yiyi çalışmalar dileğimle. İlyas Aktaş

Cevap :
Sayın Aktaş, Ofisinizin çinli çalışanlarının kanunların mülkiliği prensibi gereği çin yasalarına göre istihdam edilmeleri gerekecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 13.10.2010
Soru :
Sayın yetkili; Sorum firmamız yurtdışından bitki ve çiçek ithalatı yapmaktadır.Bazı durumlarda seramızda yada yol esnasında bitki yada çiçeklerimiz devletin öngördüğü fire oranının üzerinde fire vermketedir. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda tutulması gereken tutanak yada çağrılması gereken resmi makam durumu nedir. Birde vergisel durumu nasıl olmalıdır.

Cevap :
Sayın Karan, Ticaret Odası veya meslek kuruluşunun belirlemiş olduğu fire ve zaiyat nispeti üzerinde bir firenin olması halinde bu durumu giderleştirebilmeniz için bağlı olduğunuz vergi dairesine müracaat ederek takdir komisyonu yoluyla tespit yaptırabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.09.2010
Soru :
merhaba iyi çalışmalar benim sorum ithalatta bedelsiz gelen mallarla ilgili ;ithalatçı firma tarafından bedelsiz gelen ürünlerin türkiye'de bedelsiz dahi gelse gümrükte belli bir değer üzerinden değerlenerek malın bedeline ilave ediliyor.Birinci sorum malın bedeline ilave edilen bu tutarın Form Ba formunda gösterilirken bu değeri göstermem gerekir mi?ikinci sorum muhasebe kayıtlarında bu ilave değeri nasıl göstermem gerekir? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevap :
Sayın Rizelioğlu, Bedelsiz gelen mallar için gümrük vergisine esas olan değer, Ba formuna yazılacak; bu değer aynı zamanda stoklar hesabında da gözükecek. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.09.2010
Soru :
İTHALATÇI FİRMAM EYLÜL AYINDA YURTDIŞI YABANCI FİRMAYA MAKİNA BEDELİNİN TAMAMINI 30000 DOLAR OLARAK GÖNDERDİ BU MAL KASIM AYINDA TESLİM EDİLECEK FİRMAM BU MAKİNAYI YURTİÇİNDE BİR FİRMANIN İSTEĞİ ÜZERİNE SİPARİŞ ETMİŞ EYLÜL AYINDA BU FİRMAYA 37000 DOLAR MAKİNA KARŞILIĞI FATURA EDİLMİŞ BEDELİ PEŞİN TAHSİL EDİLMİŞTİR. SORMAK İSTEDİĞİM 30000 DOLAR MAL BEDELİNİ EYLÜL AYINDA SATILAN MAL MALİYETİ OLARAK GİDERLEŞTİREBİLİRMİYİM TEŞEKKÜR EDER IYI ÇALIŞMALAR DİLERİM

Cevap :
Sayın Çelik, Stoklarınıza girmemiş şipariş halindeki malı için yaptığınız ödeme avanstır. Olmayan ,teslim edilmeyen bir mal için satış faturası düzenlenmez.Bu işlem Vergi Hukukuna aykırıdır.Müşteriden tahsil ettiğiniz bedel sizin için alınan avans niteliğindedir.Şayet Mal Sizin stoğunuzda olsa idi, mal teslim işlemi gerçeleşmemiş olsa dahi, Fatura düzenleyebilirdiniz.Olmayan bir malı satmış konumundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.09.2010
Soru :
ithalat faturasında 12.100 adet olan mal gümrük memuru tarafından 12.000 adet olarak belirlenmiştir. ve gümrük giriş beyannamesi 12.000 adet olarak açılmıştır. malın faturadaki usd tutarı 37.250 gümrük giriş beyannamesi ise 100 adet eksik olduğu için 37.000 usd olarak açılmıştır. ödemeyi biz bu yurtdışı firmasına 37.250 usd olarak gerçekleştirdik. 1-aradaki 250 usd ne yapmalıyız. kkeg midir. 2-stok hesaplarına 12.000 adet olarak mı almalıyız.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, İşlemlerinizi Gümrük Giriş Beyannamesindeki rakama göre yapmanız gerekir. 250 usd yi satıcı firma ile görüşmek suretiyle talep edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.08.2010
Soru :
ithalat sırasında gümrükçünün bizim adımıza düzenlenen faturalar için yapmış olduğu ödemelere istinaden düzenlediği borç dekontu ba-bs formuna dahil edelecek midir?yoksa bu faturaları kesen firmalar mı beyan edi lecektir? teşekkürler

Cevap :
Sayın Avşar, Ba-Bs formuna almış olduğunuz ve satmış olduğunuz tüm teslimler ve genel giderler yazılacaktır. Gümrükçünüzden almış olduğunuz hizmet için gümrükçünüzün kesmiş olduğu faturaları aylık toplam 5.000 TL yi aşması halinde Ba formunda bildireceksiniz. (Gümrükçü, hizmetinin karşılığı olan bedeli size fatura edecektir.) Borç dekontu Ba formunda gösterilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.08.2010
Soru :
KOLAY GELSİN ÜSTADIM. SORUM ŞU. BİR FİRMAM CEP TELEFONU İTHALATI YAPIP YURTİÇİ TOPTAN YAPAN FİRMA. ŞU SIRALAR CEP TELEFONU İMALATI YAPMAK İSTEMEKTEDİR. Ö.T.V. HESAPLAMASI MALİYET ÜZERİNDEN %20 OLACAKTIR. ASIL SORU ŞU ÖDENMESİ GEREKEN Ö.T.V. EN AZ 50 TL OLACAK SINIRLAMASI VARMIDIR.? TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Mansur, 5904 Sayılı kanun ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 6- 31/12/2013 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 40 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 Türk Lirası vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir.” Bakanlar Kurulu Yukarıdaki yetkisini Resmi Gazete Tarihi 31/12/2009 Tarih ve 27449 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 2009/15725 Sayılı kararı ile ; (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar, 50 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.08.2010
Soru :
iyi çalışmalar diliyorum.Dün sormuş olduğum soruda zannediyorum bir yanlış anlaşılma oldu Nakit Teminattan kastım gümrük hattında alınan teminattı gümrükte yurt içinde tahsil edilecek ÖTV'ye karşılık gelecek kadar gümrük idaresi bizden teminat aldı.Ve EK-11 Belgesi ile vergi dairesine bildirdi.Vergi Daireside ÖTV'nin beyanname ile tahsil edilmesinden sonra ek 12 belgesi düzenleyerek Gümrük idaresine gönderip içerde teminat olarak verdiğimiz parayı iade alıcaz. ÖTV 1 Sayılı Listenin B Cetveline giren mallarda ithalatçı firma ÖTV yi yurt içi teslimlerde tahsil etmekte ve beyanname ile bunu bildirmektedir.Sorumdaki öğrenmek isteğim husus numune mallarla ilgili kesilecek fatura ile ilgili idi,bu konuda bana yardımcı olabilirseniz memnun olurum.iyi çalışmalar diliyorum

Cevap :
Sayın Rizelioğlu, ÖTV uygulamasında numune mallar için herhangi bir ayrıcalık yoktur. Yukarda bahsettiğiniz tüm işlemlerin numune mallar için de yapılması gerektiği kanaatindeyiz. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.08.2010
Soru :
öncelikle iyi çalışmalar diliyorum.Ayrıca bu hizmetinizden dolayı odamıza ve sizlere teşekkür ediyorum.Benim sorum ÖTV kanunu ile ilgili; Yurt dışından türkiye'ye ithalatı yapılan ötv 1 sayılı listenin B cetvelinde yer alan Ürünle alakalı Ötv ile ilgili Gümrükte Nakit teminat verilmiştir.ötv yurt içinde yapılan teslimlerde tahsil edilmekte ve beyan edilerek ödendikten sonra Nakit verilen Teminat Gümrükten geri alınmaktadır. Benim Sorum ;a-)Yurt Dışından Numune olarak gelen GÜMRÜKTE ÖTV İÇİN NAKİT TEMİNAT VERDİĞİMİZ BU MAL İÇİN Müşteriye Kesilecek Numune Faturasında ÖTV HESAPLAMAMIZ GEREKİR Mİ? B-)Eyer hesaplar isek ÖTV MATRAHI OLUŞACAĞI İÇİN BU MATRAH ÜZERİNDEN KDV HESAPLAMAMIZ GEREKİR Mİ? YANITLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Rizelioğlu, Nakit teminattan kastınız ÖTV yi gümrük hattında ödemişseniz yurt içinde ÖTV Beyannamesi verilmez. ÖTV malın maliyetine ilave edilerek müşteriye fatura edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.07.2010
Soru :
İthalatını yapacağımız Gıda Maddesinin bir kısmını çektik, bir kısmı hala incelemede, kalan kısmı ise GDO'ya takıldığı için çekilemeyecek. Biz Peşin ithalat yaptığımızdan parasını peşin göndermiştik. Bütün mallar için yurtdışından bir fatura kesilmiştir. Şimdi çekilen malın maliyetini yaparken ortak yapılan analiz vs. faturalarını ayrıştırarak işledim. Yani çekilen kısmına isabet eden ithalat maliyetini ayrı, bekleyen kısmına isabet edeni ayrı, çekilemeyecek olana isabet edeni ayrı işledim. 1- Çekilen kısmın İthalat Maliyetini ve daha sonra çekilecek kısmın ithalat maliyetini yaparken çekilemeyecek olan kısmın Mal Bedeli ve Masraflarını Çekilen ve Çekilecek olan ithalatların maliyetine orantılı atmak doğru olur mu? 2- Yoksa Çekilemeyen İthalatın Mal Bedeli transferi ve ona isabet eden masraflardan oluşan ithalat Maliyeti Kanunen Kabul Edilen Gider olarak işlenebilir mi? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Avcı, Bahsetmiş olduğunuz konuya ilişkin orantı kurarak giderleştirmeniz yerinde bir uygulama olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.07.2010
Soru :
Yurtdışından Gümrük Çıkış Beyannamesi olmadan kargo ve posta yoluyla aldığımız MALLAR için KDV durumu nasıl olması gerekmektedir.(Hizmet alımlarında kdv 1 ile indirim konusu yapıp kdv2 ile ödemesini beyan ediyoruz.Mal ithalatında da aynı işlemleri yapmamız gerekiyormu)

Cevap :
Sayın Düzgüner, Yurt dışından ne şekilde ithal edilirse edilsin, gümrük hattında KDV ödenmesi gerekir. Gümrük Beyannamesini taşımayı yapan posta idaresi veya kargo firması toplu olarak düzenler, mal Türkiye'ye intikal ettiği anda ithal olunan malların değeri üzerinden KDV ödenmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.06.2010
Soru :
Mükellefim ihraç ettiği 2750 $ lık ürün bedelini ithalatçı müşteri, üründe hata olduğu gerekçesiyle ödememektedir. ihraç ettiğimiz ürünü temin ettiğimiz yerli firma tahsil edemediğimiz fatura bedelini kendisine fatura etmemizi istemiştir. izlememiz gereken yol nedir. yabancı müşterinin hesabını nasıl kapatacağız. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Karabacak, Müşterinizin yurt dışından olan alacağı için VUK 322-323 ve 324. maddelerinde belirtilen madde hükümlerine göre işlem yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.06.2010
Soru :
Mükellefim Yurtdışından madeni yağ ithalatı yapmaktadır. madeni yağ ötv ye tabi olup 1 sayılı liste yer almaktadır. İlgili mal ile ilgili olarak gümrük müdürlüğü ötv tutarını nakit olarak almamakta, teminat mektubu almaktadır. Firma malın yurt içinde toptan satışını yapacaktır.Gümrük beyanamesinde KDV matrahı hesaplanırken ötv karşılığı teminat mektubu verildiği için ötv tutarı matraha dahil edilmemiştir.Firma malı sattığında keseceği faturada ötv tutarını belirtecek mi? Belirtecekse şayet bu tutarı KDV matrahına dahil edecek mi? ÖTV tahsili gerçekleşecekse bu vergi ve fonlar hesabında mı takip edilmesi gerekir.İy çalışmalar...

Cevap :
Sayın Yavuz, KDV Kanunu 24/b.maddesine göre fatura üzerinde gösterilen ÖTV KDV matrahına dahil unsurdur. Dolayısıyla düzenleyeceğiniz faturada ÖTV ni göstereceksiniz. Mal bedeli + ÖTV = KDV matrahı olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
Sn. Danışman, Şirketimiz Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde kurulu firmalardan gıda analiz hizmeti almaktadır. Bu ülkelerle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunduğundan kurumlar vergisi stopajı yapmadan sadece sorumlu sıfatı ile KDV hesaplamaktayız. Fakat bu firmalara bankadan ithalat ödemesi olarak para transferi yaparken banka stopaj yapıldığına ilişkin EK:2/a beyannamesi istemektedir. Bu formu doldurup imzalasak vergi dairesi yazılı olarak stopajın detayını sormaktadır. Bu formu imzalamadan banka transferi yapmamaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yapılmış ve kurumlar vergisi stopajı yapılmayan ithalat işlemlerinde transfer nasıl yapılacaktır? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Gümüş, Bahsetmiş olduğunuz ülkelere ilişkin çifte vergilemeyi önleyici anlaşmayı bankaya ibraz etmeniz halinde işlemin yapılması gerekir. Aksi durumda bu konuda ne gibi işlem yapılacağını BDDK'dan bilgi alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
1- ithalatta gümrük vergi tahsil alındısındaki gümrük vergi kodu 40 olan katma değer vergisini indirilen kdvlerde kullanabilirmiyim. 2- İthalat yapılınca ayrı olarak bir beyannamede düzenliyormuyuz ( kdv beyannamesi gibi )

Cevap :
Sayın Kurt, KDV Kanunu 29/1-b maddesine göre ithalatta ödenen KDV indirim konusu yapılır. KDV Beyannamesi aylık olarak tanzim edilir. İlgili aya ilişkin hesaplanan, indirilen, ödenecek ve devreden KDV'ler tek bir beyannamede gösterilir. İthalat için ayrı bir KDV Beyannamesi düzenlenmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.05.2010
Soru :
İthalat yapan firmamızın çektiği mallar gümrük müdürlüğü tarafından kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle imha edilecek.Firma karşı tarafa ödemeyi yaptı ve geri alamıyor.Ayrıca gümrükle ilgilide harcamalar yapıldı.Birde malın imhası için masraf alacaklarmış. Biz bu yaptığımız masrafları nasıl kayıt edebiliriz? Şimdiden teşekkür edrim.

Cevap :
Sayın Şahin, Hukuk yoluyla alacağınızı yurt dışındaki firmadan talep etmeniz gerekmektedir. Aksi halde yapmış olduğunuz masrafları KKEG olarak kayıtlarınıza almanız yerinde olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.05.2010
Soru :
Merhabalar, Firmamız Tekstil sektöründe hazır giyim alım ve satımı yapmaktadır. Benim sorum ithalatını yaptığımız ürünlerin bir kısmı istediğimiz kalitede olmadığı için ürünleri iade etmek yerine belli bir oranda yurtdışındaki firmadan indirim aldık. Bu indirim ile ile ilgili olarak yurtdışına keseceğim fatura KDV'li mi olacak Yoksa KDV'siz mi olacak ? Bu ürünleri daha önce ithal ederken gümrükte KDV'sini ödedik ve ilgili ayda da indirdik. Vereceğiniz yardım için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Kingir, Düzenleyeceğiniz fatura lehinize tutar iskontosu şeklinde oluşmaktadır. Lehte olan faturadan yararlanma Türkiye içinde olduğundan KDV'ye tabi olduğunu düşünmekteyiz. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.05.2010
Soru :
Sayın üstadım mükellefim ithalat yaptığı maldan dolayı gümrükte bir ceza ödedi karşı taraftan kaynaklandığı için almanyadaki firma bize faturalandırın dedi.Bizde reklamasyon faturası kesmeyi uygun bulduk.yanlız bunu keserken faturayı normal reklamasyon Ceza dan dolayı kesmemiz yeterlimi bunun için bir prosödür varmı türkçe mi faturayı keseceğiz.Herhangi bir sözleşme yapılması gereklimi bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.Kolay gelsin

Cevap :
Sayın Tercanlı, Gümrükte ödemiş olduğunuz cezayı KKEG olarak kayıtlarınıza alacaksınız. Sözkonusu cezayı Almanya'daki firmaya rücu etmeniz durumunda KDV'siz fatura düzenleyeceksiniz. Keseceğiniz faturada açıklama olarak gümrükte ödenen cezanın yansıtması diye şerh düşeceksiniz. Faturanın Türkçe veya yabancı dille kesilmesi sizin veya karşı tarafın tercihine bağlıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.05.2010
Soru :
Değerli meslekdaşım,bir firma beş yıl önce mal mukabili ithalat yaparak satın aldığı malın istenilen kalitede olmadığını görerek durumu yurtdışı firmaya bildirmiş,yurt dışı firmada mal bedelini tahsil etmeyeceğini ifade etmiştir.İthalat işlemleri kayıt altına alınmış,ithalatı yapılan mal daha sonra satılmış ve işlem kayıt altına alınmıştır.Yurt dışı firmaya olan borç 320hesaplarda takip edilmektedir.Ancak firma ödemeyeceği bu bedeli bilançolarında göstermek istememektedir.320 hesabı kapatmamız için Vergi Usul Kanunu ve KDV kanunu açısından yapmamız gereken işlemler hususunda bilgi vermenizi rica ederim.Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Saygıner, Bilindiği üzere 320 hesap satıcılara olan borçların takip edildiği bir hesaptır. Alacaklı alacağından vazgeçmediği sürece bu hesap kapatılamaz. Sizin verdiğiniz örnekteki 320 hesabın kapatılabilmesi için 320 hesap borç, 649 hesap alacak yazılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2010
Soru :
Bedelsiz olarak ithal edilen ticari mallarda gümrük beyannamesinde yazılan fatura bedelini 159 ile 679 hesapları kullanarak yazmak mı uygundur yada bunu hiç dikkate almayıp sadece gümrük masraflarını ve diğer ithalat masraflarını malın maliyetine yazsak mı uygundur.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın İşman, Bedelsiz olarak ithal edilen ticari malların gümrük beyannamesinde yazılı ftura bedeline, gümrük vergisi ve diğer masraflar ilave edilmek suretiyle 159 hesapta maliyet oluşturulur. Daha sonra bu maliyet stoklara giriş yapılarak gelir kaydı yapılır. Yani 153 Borçlu, 649 alacaklı olarak muhasebe kaydını yapamanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2010
Soru :
Merhaba; İhracat yapan bir firma, kestiği ihracat faturasının tutarını hata yaparak düşük kestiğini farkettiğinde, Yurtdışındaki firmaya yaptığı ihracata istinaden fiyat farkı faturası kesmesi gerekirse, keseceği fiyat farkı faturasının; 1-) Kdv kanunu karşısındaki durumu, 2-) Gümrük mevzuatı açısından durumu (gümrüğe ibraz etmek gerekirmi gibi) yada yaptığı ithalattan dolayı yurtdışındaki firma bize fiyat farkı faturası kesmek isterse.... Teşekkür ederim Ahmet ÖZTÜRK

Cevap :
Sayın Öztürk, İhracatla ilgili fiyat farkı faturasında KDV hesaplanmayacaktır. İthalatta fiyat farkı ödenmesi halinde 2 nolu KDV Beyannamesiyle KDV hesaplanıp beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2010
Soru :
üstadım iyi çalışmalar diliyorum.bir limited şirketimiz 2007 yılında ithal edeceği çanta için 190.000 tl ihracatçı firmaya para gönderdi.biz de bunu 159 nolu hesapta gösterdik.lakin ihracatçı firmanın maliyeye borcundan dolayı bize göndereceği ithal mallara el konuldu ve biz ithalatımızı gerçekleştiremedik.Mükellefim bu konuda herhangi bir yasal işleme başvurmadı.Benim sorum Hesaplarımızda duran 1900000 tl'lik avans hesabını nasıl kapatabilirim ya da bu şekilde mi bırakmalıyım teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Şafak, Vermiş olduğunuz avansın tahsili için öncelikle muhatabına dava açmanız gerekir. Davanın seyrine ve sonucuna göre VUK 322 veya 323.maddelerine göre işlem yaptıktan sonra hesaplarınızı kapatabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2010
Soru :
Sayın Üstadım;bir mükellefimiz korse,farfümeri vb.işleri yapmakta olup satışlarının tamamı nihai tüketiciyedir.Alışlarımız ise ana bayii veya ithalattır.Satışlarımızın tamamı fatura kesme sınırlarının altındadır.Ama firma uzun zamandır bütün satışlarını fatura keserek yapmıştır.Oysaki bizim satışlarımız sipariş üzerine olup kargonun üstüne irsaliyeli fatura ekliyerek yapmaktadır. SORU : Bunun yerine satışlarımızı yaparken irsaliye kessek irsaliyeyi faturaya bağlamak mecburiyeti varmı? yoksa sevk irsaliyesinin üzerine perakende satış fişini ekleyip müşteriye göndersek herhangi bir sakıncası olurmu?

Cevap :
Sayın Vuran, İrsaliyeli fatura kullanmanın yanısıra irsaliye ile sevk etmiş olduğunuz mallar için 7 gün içinde fatura veya benzeri vesika düzenlemek zorundasınız. Sizin sorunuzda bahsettiğiniz şekilde nihai tüketiciye yapılan satışlarda sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu olmadığı halde sevk irsaliyesi düzenlemenizin ve de ekinde ödeme kaydedici satış fişinin olması halinde herhangi bir usulsüzlük veya eksiklik sözkonusu olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.01.2010
Soru :
Merhabalar, Benim sorum Transit İhracat ile ilgili. Yurtdışından ithal ettiğimiz malın birkısmını antepodan dirket ihraç ettik. Transit İhracat kapsamında faturasını kestik ve Antepo Beyannamesi ile ihraç edildi. geriye kalan malıda İthalat Beyannamesi ile çektik. Sorum: Transit İhraç için kesilen ft.nın BS formuna dhil edilip edilmeyeceği ve bu işlmin muhasebe kaydı?

Cevap :
Sayın Mancak, Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğunuz tüm mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri Ba formuna, yurt içine ve yurt dışına düzenlemiş olduğunuz tüm belgeleri de Bs formuna yazmak zorundasınız. (transit ticaret dahil) Danışma Birimi


 

Tarih : 26.01.2010
Soru :
Sayın Danışman. Firmamız Cep Telefonu ithalatı yapmaktadır. Yalnız bu yıldan itibaren cep telefonlarını parça halinde yurtdışından getirip, yurtiçinde montajını yapıp cep telefonlarının satışını yapmak istiyor. Burda ödeyeceğimiz ÖTV cep telefonu ithalatında olduğu gibi 50 Tl+ kdv mi yoksa maliyet bedeli üzerinden %20 midir?

Cevap :
Sayın Doğan, ÖTV ye tabi bir malın imalinde maliyet bedeli üzerinden ÖTV hesaplanır. Maliyet+ÖTV toplamından da KDV hesaplanır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.01.2010
Soru :
ithalat gümrük giriş beyannamesi 30/12/2009 tarihli olup söz konusu beynameye ilişkin kdv 03/01/2010 tarihinde ödenmiştir. yapmış olduğumuz ithalata ilişkin BA Formunu düzenlerken 2009/Aralık mı veya 2010/Ocak ayındamı bildireceğiz.

Cevap :
Sayın Dağlar, Ba formunuzu ithalatturasındaki tarihe göre bildirmeniz gerekir. Ba-Bs formlarının KDV ile ilişkisi yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2010
Soru :
merhaba 2007 yılından yapmış olduğumuz ithalata istinaden sonradan ortaya çıkan gümrükte ödediğimiz matrah farkına ait kdv yi idirim olarak kullanabilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Çavuşoğlu, KDV Beyannamelerinde düzeltme yapmak kaydıyla indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.12.2009
Soru :
Üstad öncelikle iyi günler dilerim,benim sorum ithal edilen ticari malın hangi kurdan 159 ithalat mal bedeli hesabına alınacağı hususudur.Bu konu ile ilgili vergi mevzuatındaki hükümler ve yasal dayanak nedir?. Bazıları gümrük giriş beyannamesindeki satış kurunu esas alıyor.Bazıları fiili ithal tarihindeki kurun esas alınması gerekir diyorlar.Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihdeki merkez bankası döviz alış veya satış kurundan hangisine göre işlem yapılması gerekiyor.Bu konudaki mevzuat konusunu açıklığa kavuşturmanızı rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Benzer, Mal ithalatlarında Gümrük Beyannamesinde belirtilen döviz kuruna göre işlem yapılır. Ödemenin önce veya ithalattan sonra olması halinde ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru ile karşılaştırması yapılır. luşacak artı veya eksi fark malın maliyetiyle ilişkilendirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.11.2009
Soru :
ithalat yapıldıktan sonra ba formu doldururken gümrük beyannamesinde yazılı olan Fatura(mal) bedeli mi yoksa gümrük vergi tahsil alındısına konu olan kdv'nin matrahını mı yazmam gerekiyor.Örneğin mal bedeli 19600Eu*kur:2,1765 mal bedeli 42.659,40 TL olmasına karşın Gümrük beyannamesinde yazılı KDV matrahı:46.083,08 TL.Hangi rakamı Ba formuna yazmam gerekiyor.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ceylan, Ba-Bs formlarına, mal ve hizmet teslimlerinde ve alışlarında belge ve vesika üzerindeki mal ve hizmetin bedeli yazılır. (Fatura varsa fatura üzerindeki KDV'siz tutar) Danışma Birimi


 

Tarih : 10.11.2009
Soru :
Yapmış olduğumuz bir ithalatta Gümrük beyannamesi tarihi 30 Ekim. Kdv yi ödediğimiz tarih de 30 Ekim. Fakat 30 Ekim hafta sonuna denk geldiği için hafta sonunda da malı çekebilmemiz için gümrüğe mesai bedeli yatırmamız gerektiği için biz bu malları 3 Kasım günü depomuza nakliyesi yaptırıp aldık. bu durumda; 1- 159 hesaptan 153 hesaba hangi tarihte alacağız 2- 191 hesaba hangi tarihte almalıyım..

Cevap :
Sayın Tunçok, Gümrük Vergisi ve KDV'yi ödediğiniz tarih olan 30 Ekim itibariyle muhasebe kayıtlarını yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.11.2009
Soru :
İthalatlarda KDv matrahını oluşturan tutarlar içinde fatura bedeli dışındaki GÜmrük Vergisi, Damga Vergisi, Yurtdışı-Yurtiçi harcamalar ve Satış komisyon gideri (banka havalesi dışında herhangi bir belge yok) BA-BS formunda gösterilecek mi?

Cevap :
Sayın Kır, İthal edilen malların orjinal faturasında gösterilen tutar Ba formuna yazılacaktır. Diğer giderler ise tutarına göre ayrı ayrı değerlendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.10.2009
Soru :
Bildiğiniz üzere gümrük giriş beyannamesi üzerinde bir fatura üzerindeki usd tutarı var birde bu malın istatistiki kıymeti var. ve siz malı kaça alırsanız alın vergiler istatistiki kıymet üzerinden hesaplanıyor. ithalatçı firma olduğumuz için devreden kdv miz bu nedenle sürekli artıyor bununda ötesinde kdv tutarı fazladan cebimizden çıkmış oluyor .geçen hafta yaptığımız bir ithalata ilişkin bilgileri vermek istiyorum fatura usd tutarı :40.000,00 $ istatistiki kıymet :92.000,00 $ ödenen kdv tl :12.300,00 tl oluşan tl maliyet :78.500 Satış Faturası matrah :84.000 Hesaplanan .Kdv :6.700 görüldüğü üzere biz bu malı karlı sattığımız halde içeride kalan kdv 5.600TL dir.( 12.300-6.700 ) bununla ilgili ne yapmamız lazım.istatistiki kıymet nasıl hesaplanıyor görüş ve önerileriniz nedir. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Bahsetmiş olduğunuz istatistiki kıymet Gümrük Tarife cetvellerindeki tanımıdır ve KDV bu cetvele göre hesaplanmaktadır.Bu durumda KDV uygulamasında devreden KDV olması gayet doğaldır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.10.2009
Soru :
Öncelikle verdiğiniz hizmet için teşekkürler. Benim sorum: Tekstil ürünleri ithalatı yapmakyayız. Farklı dönemlerde ithal ettiğimiz ürünler ile ilgi istediğimiz kalitede olmayan veya bozuk olan ürünlerle ilgili yurtdışına fiyat farkı faturası kesmek istiyorum.Yurtdışına kestiğimiz fatura KDV'limi olacak yoksa KDV'siz olacak.

Cevap :
Sayın Kingir, Yapmış olduğunuz işlem bir ihracat teslimi değildir. Yapılan işlem alış iskontosudur. Mal hareketi veya hizmet teslimi olmayan bu faturalamada bizim yorumumuza göre KDV hesaplanmayacağı yönündedir. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2009
Soru :
22/10 TARİHLİ SORUMA VERİLEN CEVAPTA YURTDIŞI SATICI'YA KESİLEN FİYAT DÜZELTMESİ MAHİYETİNDEKİ FATURANIN KDV'Lİ OLMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞ. HİZMET MAHİYETİNDE OLMAYAN SATICI FİRMA İLE ANLAŞARAK SAĞLANAN BİR İNDİRİM SÖZKONUSUDUR.İST.DEFT.04/12/2001 TARİHLİ KDV.MUKTEZASINDA "..BİR HİZMET VEYA MAL KARŞILIĞI OLARAK ORTAYA ÇIKMADIĞINDAN KDV KAPSAMINA GİRMEMEKTE OLUP FATURA DÜZENLENMESİNE GEREK YOKTUR" "FİRMANIZCA ALINAN MALLARA SATICI FİRMA İLE ANLAŞMA YAPARAK FİYAT İNDİRİMİ YAPILMASI KDV'NE TABİ OLMADIĞINDAN..." DENİLMEKTE,AYRICA SAYIN MEHMET MAÇ DA KDV KİTABININ 6.5.1 BÖLÜMÜNDE "...YURTDIŞINDAKİ İHRACATÇI TÜRKİYE'DEKİ İTHALATÇIYA FİYAT FARKI OLARAK BEDEL İADESİNDE BULUNMUŞSA İTHALATÇININ SAĞLADIĞI BU KAZANIM KDV.YE TABİ DEĞİLDİR."DENMEKTEDİR. GÖRÜŞÜNÜZÜN GEREKÇESİNİ AÇIKLARSANIZ SEVİNİRİM.SAYGILAR

Cevap :
Sayın Silelyan, Sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili KDV hesaplanması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü, yapılan işlemin bir hizmet mahiyetinde olduğunu düşünmekteyiz.Bu bizim yorumumuzdur. Katılıp katılmamak sizin tercihinizdir. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.10.2009
Soru :
üstat kolay gelsin.bir ithalat işlemi gerçekleştirdik.gümrük beyannamesi kapanış tarihi:30.09.2009 ancak gümrük beyannamesinin üstünde ıslak kaşede 01.10.2009 ve gümrük vezne alındısı tarihi de 01.10.2009 yani kdvsi 01.10.2009 da yatmış.kdv ve geçici vergi açısından bu ithalat dosyasını eylülde mi yoksa ekimde mi muhasebeleştirmeliyiz.?teşekkürler şimdiden..

Cevap :
Sayın Erkölencik, Gümrük Vergisi ve KDV 01/10/2009 tarihinde fiilen ödendiği için ithalat bu tarihde gerçekleşmiş sayılır.İşlemlerinizi 01/10/2009 tarihine göre yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2009
Soru :
Serbest bölgede şubesi olan bir limited şirketin, serbest bölge şubesinden merkez adrese mal tesliminde durum hem ithalat hem ihracat aynı anda mı oluyor kdv beyannamesi ve muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Akgün, Serbest Bölgeler Kanununa göre Serbest Bölgeden alınan mallar İthalat hükmündedir. Aynı şekilde Serbet Bölgeye yapılan öal teslimleri de ihracat hükmündedir. Bu hükümlere göre KDV Beyannamesi ve muhasebe kayıtlarını yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.09.2009
Soru :
Sayın üstadım İşyerimiz 2007 yılında türkiyede yerleşik bir ithalatçı aracılığı ile taiwan dan cnc makinalar ithal etmiştir. Makina bedellerine mahsuben türkiyede ki firmaya avans ödemeleri yapılmış kalan bakiye de leasing ile ödenerek makinalar ithal edilmiştir.Avans ödemeler için bugüne kadar türkiyedeki firmadan fatura alamamıştık. Biz bu faturaları şimdi Taiwan daki imalatçılardan aldık. Sorum şu fiyat olarak gelen bu faturaları nasıl kayda alacağız. KDV ve stopaj boyutu nedir. Gördüğüm kadarı ile Taiwan ile Çifte vergilendirme anlaşmamız yok. Bu konularda bilgi vewrmenizi rica ederim. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Yeniköylüoğlu, İthalatçı firmanın Türkiye'de olması nedeniyle avansları da İthalatçı firmaya yaptığınızdan sözkonusu makinenin faturalarının da İthalatçı Firma tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışındaki firma faturayı İthalatçı Firmaya düzenlediği için size 2.kez fatura düzenlemesi sözkonusu olamaz. Taiwan'dan almış olduğunuz fatura sizin için muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. Bu belgein kayıtlara alınması VUK 359.maddeye göre suç teşkil eder. Çünkü malı siz ithal edip, Gümrük Vergisini ödemediniz. Faturanızı mutlaka ithalatçı firmadan temin edin. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.07.2009
Soru :
MÜŞTERİM, YURTİÇİNDE İTHAL MAL SATAN BİR FİRMADAN SATIN ALDIĞI MALLARI GÜMRÜK ANTEPOSUNDA DEVİR TESLİM TUTAĞI İLE ÜZERİNE ALIP TRANSİT TİCARET İLE YİNE YURDA SOKMADAN YURTDIŞI EDİYOR. MALIN İTHALATÇISI FİRMA MÜŞTERİME KDV Lİ FATURA KESİYOR. DOLAYISIYLA BU İŞLEME AİT GÜMRÜK BEYANNAMESİ BULUNMUYOR. İDARE GÜMRÜK BEYANNAMESİ İSTİYOR. BU İŞLEME KONU KDV NİN İADESİNİ TALEP EDEBİLİRMİYİZ. SELAMLAR.

Cevap :
Sayın Çelebi, Bahsettiğiniz işlemler ile ilgili Gümrük Beyannamesi düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. İşlemlerinizde esas olması açısından Gümrük Müdürlüğünden yazılı görüş almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.07.2009
Soru :
Saygıdeğer Üstadım, Yurtdışından ithal edilen kolalı gazozların ithalatçı tarafından perakende satılması durumunda bu satışın ÖTV karşısındaki durumu nedir? Ayrıca fatura veya yazarkasa fişlerinde bunu göstermemiz gerekir mi? Özellikle yazarkasa fişlerindeki durum nedir? Saygılarımla, Armağan ÜRETEN

Cevap :
Sayın Üreten, Verginin konusunu, ÖTV kapsamına giren malların teslimi, ilk iktisabı veya ithali oluşturmaktadır. ÖTV kapsamına giren mallar, Kanuna ekli .... ve sayılı listelerde Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları itibariyle tespit edilmiştir. Verginin konusuna giren malların bir defaya mahsus olmak üzere vergiye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle tesliminde, ilk iktisabında veya ithalinde ÖTV ödenen malların daha sonraki teslimlerinde vergi uygulanmayacaktır. İthalatta ödenen ÖTV malın maliyetine ilave edilip perakende satışında bu maliyet değeri dikkate alınarak satış fiyatı üzerinden KDV hesaplanacaktır. Gümrükte ÖTV nin ödenmesi durumunda fatura ve benzeri vesikalarda ÖTV gösterilmeyecektir. (Mal bedelinin içinde maliyet unsuru olarak kalacaktır). Danışma Birimi


 

Tarih : 29.05.2009
Soru :
Serbest Bölgede faal bir firmadan ithalat yaptık.Bu firma faturasını MART ayında düzenlemiş fakat ithalat NİSAN ayında gerçekleşti.Bu firma bu satışını(BS) MART ayında beyan etti fakat biz NİSAN ayında ithal ettiğimiz için NİSAN ayında (BA) beyan ettik Böyle bir durumda uygulama nasıl olmalı. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Ba Bs formlarının tanziminde fatura ve benzeri vesika üzerinde yazılı düzenlenme tarihi dikkate alınmalıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.05.2009
Soru :
İyi günler Benim sorum yurtdışından alınan ticari malların iadesinde ,faturamız haliyle iade faturası olacak(ihracat değil),ve kdv hesaplanması da mümkün olmayacak. Peki bu malın ithalatında ödediğimiz KDV için indirme hakkı dışında yapılabilecek bir şey var mıdır?

Cevap :
Sayın Kalyoncu, İndirim hakkının yanısıra iade hakkı doğuran işlem olduğu için iade talebinde bulunabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.04.2009
Soru :
Yurt dışından mali ithal ve bu malı türkiyedeki bir firmaya satmak için sipariş veriyoruz.Mal gümrüğe geliyor.Yurt dışındaki firma faturayı bizim adımıza düzenliyor.Lakin bu malı çekmeden gümrükte satmak istediğimiz kişiye devir ediyoruz.Ve devir ile ilgili olarak alıcı firmaya karımızıda koyarak fatura düzenliyoruz.Tabii ki bu fatura KDV siz oluyor.Çünkü ithalatla ilgili olarak tüm vergi resim ve harçları alıcı firma yükleniyor.Sorum şu ki biz bu faturayı nasıl beyan edeceğiz.Hangi ad altında beyannamede göstereceğiz veya göstermeyecekmiyiz? Teşekürler..

Cevap :
Sayın Kaya, Yapmış olduğunuz işlemin transit ticaret olduğu kanaatindeyiz. Transit ticaretle ilgili olarak KDV Beyannamesine herhangi bir kayıt yapmayacaksınız. Mal alışlarınızı 153 hesaba, satışınızı da 601 hesap detayında transit ticaret olarak kaydedebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.04.2009
Soru :
Merhaba; Bir mükellefim, çinden aldığı malı hiç Türkiyeye getirmeden y.dışındaki firmalara transit ticaret yolu satmaktadır. Mal bedelleri mükellefin banka hesabı üzerinden gelmekte ve çindeki satıcı firmaya ödenmektedir. 1- Bu işlemler Transit ticaret kapsamında olduğu için KDV beyannamesinde ihracat ve ithalat işlemi olarak gösterilmesi gerekir mi? 2- Bu işlemleri BA-BS formunda göstermemiz gerekir mi? 3- Bu işlemlerin muhasebe kaydında alışlar 157 stok hesabına satışlar 601 Y.dışı satış hesabına işlenmektedir. Eğer KDV ve BA-BS formlarında ikisinde de veya herhangi birinde beyan edilmemesi, ilerideki bir çapraz kontrolde bu alış ve satışların inceleme sebebi olma ihtimali var mıdır? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. SAygılar

Cevap :
Sayın Yaraş, 1-Transit ticaretle ilgili işlemler KDV Beyannamesinde gösterilmez. (Sözkonusu ticaret ne yurtiçi teslimi ne de ihracat istisnasına sahip yurtdışı teslimidir). 2-Sözkonusu satış ve alışları Ba-Bs formlarında göstereceksiniz. Bu alışları 153 ve 601 hesapların altında transit ticarete ilişkin alt hesap açarak kaydını yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2009
Soru :
Yurtdışından konsinye sözleşmesine bağlı olarak konsinye satın alınan hammaddelerin , ithalatı kat'i ithalat şeklinde gerçekleştirmekte, kdv si gümrükte ödenmektedir.Sorum konsinye olarak yurtdışından temin edilen malzemenin ithalatta ödenen giderlerinin muhasebeleştirmesinin nasıl olacağı konusudur.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Özdemir, Yurtiçinden ve yurt dışından temin edilen ilk madde, yardımcı madde ve giderler tek düzen hesap planı kurallarına göre muhasebeleştirilir. İthal edilen malın 150 veya 153 maliyetine gümrük hattında yapılan giderler ilave edilir. Konsinye olarak yapılan ithalat için giderler, 7'li grupraki ilgili gider bölümüne kaydedilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2009
Soru :
değerli büyüklerim sorumu acil cevaplayacağınız ümidi ile iyi çalışmalar diliyorum. gümrükte bekleyen ve ilk defa ithalatını yapacağımız ö.t.v'li 2710.19.85.00.00 tarife sıra nolu sıvı parafin malzemesi aldık. bu ithalatla ilgili prosedür hakkında net bir cevab'a ulaşamadık. biz üretim firması değiliz. ithal edeceğimiz bu ürünü iç pazarda satacağız. dahili işleme belgesi alabilirmiyiz, ayrıca gümrük müdürlüğüne global teminat mektubu vermemiz işimizi kolaylaştırırmı,veya biz bu malın ö.t.v'sini gümrük beyannamesi ile peşin devlete ödesek satıcı firmalara satışını yapacağımız bu mal için ayrıca fatura detayında ö.t.v bedeli belirtmeyip malın maliyetine yedirip fatura'lasak bir sakıncası varmı. son olarak biz bu malın gümrük beyannamesi kapanışını yapmak için satıcı firmalardan y.m.m. raporu alma zorunluluğumuz var (bu malın ne şekilde tüketildiğine dair) kolay gelsin

Cevap :
Sayın Aktaş, ÖTV Gümrük hattında ödenir. ÖTV malın maliyetine ilave edilir. Oluşan yeni maliyet üzerine kar ilave edilmesi şekliyle satışını yaparsınız. Bu aşamadan sonra ÖTV mükellefiyeti söz konusu olmaz. Yurt içinde yapacağınız satışlarda ÖTV'yi faturanızda göstermenize gerek yoktur. Gümrük beyannamesinin kapanışını yapmak için YMM raporu gerekli değildir. Bahsettiğiniz teminat mektubu ile ilgili Gümrük İdaresinden bilgi alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2009
Soru :
şu kriz ortamında muhasebesine baktığım bir mükellefim yurtdışından (usd)borç para (özkaynak)bulsa, geri ödemesi 3-6 ay vadeli faizsiz kredi(fon)alsa bunu ithalatta kullanabilirmi? bu borç tutarı şirket öz sermayesinin 3 katını aşmayacağından örtülü sermaye olurmu? yada bu borç için faiz ödemeyeceği için bir sakıncası olurmu? yurtdışındaki şirket ile kurumun yada şirket ortaklarının hiçbir ilişkisi bağı yoktur(resmiyette).Transfer fiyatlandırması olmayacağından dolayı bu borcu hangi hesapta göstermem gerekiyor.saygılarımla

Cevap :
Sayın Karacaoğlu, Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi ilişkili kişilerden yapılan borçlanmalar için yabancı kaynaklardan elde edilen krediler için faiz ödemesi yapılırsa giderleştirebilirsiniz. Faiz ödemesi yoksa haliyle gider de olmayacaktır. Tek Düzen Hesap Planına göre bu tür borçlanmalar için 30-40 lı hesapları kullanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.03.2009
Soru :
BA,BS FORMLARININ KDV BEYANLARI İLE KIYASLANDIĞI SÖYLENMEKTE.BU DURUMDA FARKLILIK DOĞMAMASI İÇİN MAL VE HİZMET BEDELİ OLARAK KDV MATRAHLARININ ESAS ALINMASI GEREKİR.İTHALAT İŞLEMLERİNDE KDV MATRAHI ESAS ALINDIĞINDA SERBEST BÖLGEDEKİ BİR FİRMANIN TÜRKİYE'DEKİ FİRMAYA YAPTIĞI İHRACATTA,SERBEST BÖLGE FİRMASI HANGİ DEĞERİ ESAS ALMALIDIR? HER DURUMDA TÜRKİYE'DEKİ FİRMA BEYANI VEYA KENDİ GELİR TABLOSU İLE UYUMSUZLUK DOĞMAKTADIR.SAYGILAR

Cevap :
Sayın Silelyan, Ba-Bs formlarında bildirilecek rakamların KDV Beyannamesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Şöyleki, VUK 381 Nolu Genel Tebliğine göre tüm mal ve hizmet alım-satımları ve genel giderler bu formlara yazılacaktır denmektedir. Genel giderlerin içinde ve mal alışlarında KDV siz alım ve giderler de söz konusu olduğundan dolayısıyla KDV Beyannamesi ile her halükarda tutmayacaktır. Bu cümleden hareketle Ba-Bs formlarının KDV Beyannamesi ile ilgisi olmadığı kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2009
Soru :
ŞARAP VE ŞAMPANYA İTHALATI YAPIP; İÇ PİYASAYA TOPTAN SATIŞ YAPAN ŞİRKETİMİZ VAR! GÜMRÜKLEME AŞAMASINDA VE YENİ BİR ÜRÜN OLMASI SEBEBİ İLE TANITIM KOKTEYLİNDE ZAYİ OLAN; (İKRAM VE TADIMLAR VE GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLARININ ALMIŞ OLDUĞU) KIRILAN VE BOZULAN MALLARIN GİDERLEŞTİRİLMESİ HUSUSUNDA NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ? TEŞEKKÜRLER!

Cevap :
Sayın Bektaş, Ticari malların tanıtımıyla ilgili yapılan harcamalar tevsik ve ispat edilmek şartıyla pazarlama-satış ve dağıtım gideri olarak giderleştirilebilir. Kırılan ve bozulan şarap ve şampanyalar ile ilgili olarak bağlı olduğunuz vergi dairesine müracat ederek Takdir Komisyonu aracılığı ile tespit yaptırılarak giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.02.2009
Soru :
İyi günler. Yazılım ithalatı yapan bir şirket, yurt dışından satın aldığı yazılımları gümrük hattından değil, internetten indirmek suretiyle teslim alıyor. Yazılım üzerinde hiçbir değişiklik veya kopyalama yapmadan satmaktadır. 1) Bu yapılan işlemde KDV 2 no lu beyanname ile beyan edilip ödenmesi gerektiğini düşünüyorum, doğru mu? 2)Bu işlemin ticari bir faaliyet olduğunu ve stopaj yapılmaması gerektiğini düşünüyorum, doğru mu? Teşekkür ederim...

Cevap :
Sayın Keleş, Yapmış olduğunuz işlemin hizmet ithalatı olması sebebiyle, 1- 2 Nolu KDV Beyannamesini düzenlemeniz doğru bir uygulamadır. 2- Kurum stopajı yönünden internet üzerinden ithalat yapmış olduğunuz ülkenin, ülkemizle ikili vergi anlaşması olup olmadığını araştırıp sonuca göre kurum stopajı hesaplamalısınız. İkili vergi anlaşması olan ülkelerin listesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde mevcuttur. Bu ülkeler arasında iş yapmış olduğunuz ülkenin ismi var ise stopaj hesaplanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.02.2009
Soru :
Mrhrhaba, İyi çalışmalar. Geçici Kabul ile ithalat yapan bir mükellefim var. Geçici kabul ile yapılan ithalat ile ithal edilen tekstil malzemelerini (Kumaş V.S.) takstil mamulu üretiminde kullanmaktadır mükellef ve aynı firmaya ihraç etmektedir. ihracat faturasında ihracat tutarı hem TL hem de Euro Olarak yazıldıktan sonra Altta ayrıca MAL MUKABİLİ ihracat diye açıklama yapılmakta. Bemim sorum GEÇİCİ KABUL ile ithal edilen ve ithalat beyannamesinde BEDELSİZ diye not düşülen bu tekstil malzemelerini muhasebe kayıtlarında hangi hesapta takip edeceğim. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Polat, Bedelsiz olarak geçici kabulle yapılan ithalatta stok hesabı borçlandırılır, 649 hesap alacaklandırılır. Aynı malın bedelsiz olarak ihraç edilmesi halinde Gider Hesabı borçlu, stok hesabı alacaklı şeklinde kayıt yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.02.2009
Soru :
Geçiçi ithalat ile ilgili olarak Almanyadan Özel Yapım Ray Kaynak işinde Kullanılan Özel Yapım Bir Kamyonu 2 aylığına geçiçi ithalat ettik.Gümrükten bu araç ile ilgili olarak araçın gümrük değeri üzerinden kullanılacağı süre olan 2 ay için her ay için %3 olmak üzere %6 oranında Kdv ve Ötv Ödemesi yaptık.Bu araçla ilgili olarak gümrükçümüz maliyeye ayrıca ötv bildirimde bulunup ödeme yapmamız gerektiği şeklinde bir bilgi verdi. zaten gümrükte biz ötv ödemesi yaptık ayrıca beyan edip ödeme yapmamız gerekir mi?

Cevap :
Sayın Acar, Geçici olarak ithal etmiş olduğunuz kamyon için Gümrük hattında ÖTV ödemesi yaptığınız için ayrıca yurt içinde ÖTV Beyannamesi vermeniz gerekmez. ÖTV Kanununa göre ÖTV'ye tabi malların ithalinde ve imalinde 1 kez vergi ödenir. Daha sonraki aşamalarda vergi ödenmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.02.2009
Soru :
Bir mükellefimiz Yurt dışından Cep Telefonu İthal etti. İthalat aşamasında Gümrükte ÖTV ödemesi yapıldı. Biz bu cep telefonlarını satarken keseceğimiz faturamızda ÖTV hesaplayıp, ÖTV beyannamesini verecekmiyiz. Eğer verecek isek Gümrükte ödediğimiz ÖTV'yi mahsup mu edeceğiz. Yada Gümrükte ödediğimiz ÖTV nihai vergi olup malın maliyetine ekleyip kestiğimiz faturamızda ÖTV hesaplamayacak mıyız? Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Avcı, Gümrükte ödediğiniz ÖTV yi malın maliyetine ekleyip keseceğiniz faturada ÖTV hesaplamayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.01.2009
Soru :
İyi günler İSMMMO Danışma Birimi... Cep telefonu ithal edip Türkiye'de toptan satış yapan bir firma, ithal ettiği telefonların invoice'taki değeri ile gümrükteki istatistiki kıymeti birbirini tutmamaktadır. Bu nedenle Gümrük İdaresi firmadan istatistiki değer üzerinden vergi almakta ve telefonların invoice'taki değerinin gerçek olduğunu araştırmalar sonucu tespit ettiğinde aldığı vergileri firmaya iade edeceğini taahhüt etmiş ancak iadede bulunmamıştır. Firma ilgili Gümrük İdaresini mahkemeye vermiştir. Firma açtığı davalardan birini kazanmıştır. Kazanılan bu dava sonucu muhasebe kayıtları nasıl olacaktır. Diğer davalardan biri kazanılmazsa muhasebe kayıtları nasıl olacaktır? (2006 yılı ve sonraki yıllarda yapılan ithalatta istatistik değer üzerinden fazla ödenen vergiler geri alınacağı düşünülerek maliyete yansıtılmamıştır.)

Cevap :
Sayın Arslan, Yurt dışından ithal edilen mallar için ödenen Gümrük vergileri malın maliyetine eklenir ve diğer maliyet unsurları ile birlikte malın maliyeti hesaplanarak muhasebe kayıtlarına alınır. Bahsettiğiniz konu, Gelir İdaresinden dava sonucu elde etmiş olduğunuz tutarı, gelir olarak defterlerinize kaydetmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.01.2009
Soru :
İyi Çalışmalar; geçici kabul ile ithalat yapan firma, ithal ettiği mala herhangi bir bedel ödemeden alıyor ve sadece kdv sini gümrüğe yatırıp malı ihraç ettiğinde tekrar ödediği kdv yi geri iade alıyor gümrükten. bu durumda ithal edilen kumaşı muhasebe kayıtlarında hangi hesaplarda takip etmemiz gerekiyor. bilgi verirseniz sevinirim. vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim. iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Polat, Bahsettiğiniz işlem nazım hesaplarda takip edilmelidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.12.2008
Soru :
Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim. Bir mükellefimiz yurtdışındaki bir firmadan ithalat yapıyor ve ithalat yaptığı bu malları yurt içinde satıyor.Daha sonra mükellefimiz yurtdışındaki ithalat yaptığı firmaya aracılık hizmet (komisyon ) faturası kesecek. Mükellefimizin alacağı Komisyon tutarı banka aracılığıyla gelecek.Keseceği komisyon faturasına kdv uygulayacakmı.

Cevap :
Sayın Demiray, Hizmetin yurtiçinde gerçekleştirilmesi durumunda %18 KDV hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.11.2008
Soru :
1-Sayısal loto, milli piyango ve idda gelirleri BS formlarında gösterilecekmi? Gösterilmesi durumunda nasıl beyan edilecek. 2-İthalat işlemlerinde mal bedelimi dikkate alınmalı yoksa mal maliyetinin tamamını dikkate almalıyız.

Cevap :
Sayın Güler, Ba ve Bs formlarında tüm mal ve hizmet alımları ile tüm mal ve hizmet satımları ve gene giderler bildirilecektir. 8000 YTL nin altındakiler diğer mal ve hizmet alımları veya satımları tablosuna yazılacaktır. İthalat faturası ayrı değerlendirilecek olup, ithalatın maliyetini oluşturan diğer harcamalar için alınan her fatura ve belge ayrı ayrı değerlendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.09.2008
Soru :
Mamül Tekstil Ürünleri İthal Eden Bir Firmanın, İtal Eden Malın Ülkedeki Haksız Rekabetti Önlemekten Dolayı Gümrükte Mal Çekerken Diğer (Tutar veya Bedel)Adı Altında İlaveler Yapılyor. Yapılan Bu İlavelerden Sonra Toplanan Tutar KDV Matrahı Olarak Dikkate Alınyor Ve Bu Tutar Üzerinden KDV Hesaplanıyor. Bu Nedenle Firmanın Mal İthalatından Dolayı İndirim Konusu Yaptığı KDV, Bu Teksil Ürünlerinin İç Piyasaya Yapılan Satışlarından Dolayı Hesapladığı KDV den Daha Büyük Oluyor ve İndirimle Giderilemiyor. Dolayısıyla Firmanın Sonraki Döneme Devreden KDV'si Hep Artmış Oluyor. Firma Üzerinde Kalan bu Birikmiş KDV'nin İade Alma Şansı Varmıdır?

Cevap :
Sayın Yaşar, İthal edilen mal bedeline diğer girdiler de ilave edilerek maliyet bedeli tespit edilir.Bu bedel üzerinden Gümrük hattında KDV ödenir.İç piyasada aynı oranda KDV uygulanır.Alışlarda Yüksek oranda KDV ödenip, düşük oranda KDV tahsil edilir ise iade söz konusu olur. Aynı oranlarda kdv iadesi ancak İstisna durumlarında söz konusu olur. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.09.2008
Soru :
Öncelikle kolay gelsin. bir firmamız kayıt cihazları ithalatı yapmakta ve gümrükte ötv sini ödemekte burda bir sorun yok. fakat firmamız bundan sonra kayıt cihazlarını yurt dışında değil türkiyede paketleme kararı aldı. kayıt cihazı beş ürünün birleşmesiyle bir araya geliyor. bu beş ürünün üçünü ithal ediyoruz. ithal ederken anakart ve kasa ve aksesuarlarını ayrı ayrı ithal ediyoruz ve gümrük bu mallar ötv ye tabi değil diyerek ötv almıyor. daha sonra Türkiyede bu mallara bir kaç ilave ( adaptör.kutu.vida vs.)ettikten sonra paket halinde bir kayıt cihazı oluşturacak şekilde satıyoruz. durum böyle olunca ortaya ötv ye tabi bir mal çıkıyor ve ötv nin matrahını pakete ilave ettiğimiz diğer ürünlerde oluşturduğundan ötv matrahımız artıyor. yani ithalatını kayıt cihazı olarak yapsak daha az ötv öderken parçalar halide getirip Türkiyede'de birkaç parça ekleyip şattığımızda daha fazla ötv ortaya çıkıyor. firmamız imalat yada paketlememin türkiyede yapılarak ek istihdam yaratmaya çalışıyor fakat bu anlattığım olayda sanki paketleme türkiyede yapılında ötv matrahımız artıyor. bu olayda gözden kaşırdığımız vergisel bir boyut veya istisna varmıdır. şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Çay ÖTV de Vergiyi doğuran olay; a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı, b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi, d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi, e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir. Sizin yapmış olduğunuz işlem imalat işlemidir. ÖTV ye tabidir. ÖTV haesaplanması gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.07.2008
Soru :
iyi çalışmalar...2007 yılında yapmış olduğumuz ithalatları 2007 yılında kayıtlara yazılmamıştır...2008 yılında kayıtlarımıza yazabilirmiyiz...yazarsak kdvlerini kanunen kabul edilmeyen gider veya maliyete atabilirmiyiz.

Cevap :
İlgili kayıtları 2008 yılında nazım hesaplarda gösterebilir veya KKEG olarak muhasebeleştirebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.06.2008
Soru :
Değerli Üstadlar, Henüz Kadrosuna dahil olduğum işyerimde yurtdışından numune sayılamayacak kadar (16 mt kumaş) Kargo ile getirtilip yurtiçinde bir müşteriye KDV eklenerek satılmıştır. Ancak İthalat işlemleri yapılmamıştır. Yani Gümrük Beyanı Yoktur. Bu şekilde yapılmış olan işlem doğrumudur.Yoksa Ne yapmalıyız? Ayrıca ikinci olarak da numuna sayılamayacak kadar fazlaca bir ürün yurtdışına kargo yolu ile gönderilerek satılmıştır. Ftr KDV'siz kesilmiş olup gümrük işlemi yapılmamıştır. Bu tür işlemler karşısında kurumumuz yasal olmayan bir işlem yapmış mıdır? Çözüm nasıl olacaktır.? Sorularıma yanıt alabilirsem çok memnun olacağım şimdiden çok teşekkürler. Saygılarımla,

Cevap :
Kargo evraklarında malın cinsi,miktarı, çıktığı ve vardığı yer, satıcının ve alıcının kimliği belirli ise, düzenlenen fatura ile ilişkisi kurulabiliyor, konuya ilişkin ödemeler tevsik edilebiliyor ise yasal açıdan ithalat veya ihracatın gerçekleştiğine ilişkin şüpheler ortadan kalkabilir. Ancak bu belgeler ihracatta KDV istisnasından yararlanmak açısından yeterli değildir. İthalat safhasında, ödenmesi gerekli gümrük, KDV ve diğer vergi türlerinden birisinin ziyaı söz konusu değilse sorun olmayacağı düşüncesindeyiz.

Kargo yoluyla yapılan ihracatın KDV istisnasına konu olamayağı ile ilgili aşağıdaki Özelgelere bakabilirsiniz.

Maliye Bakanlığı Özelgesi
Tarih : 01.07.2005
Sayı : B.07.0.GEL.0.55/5511-2250/31010
KDVK Md. 12

Yurtdışına kargo şirketi aracılığıyla ihracat yapılması halinde kargo şirketi tarafından malın yurtdışına ihracını belgeleyen Sözle Beyan Edilen Eşya Listesinin tasdikli suretinin ihracatı tevsik edici belge olarak kabul edilip edilemeyeceği.

İliniz (...) Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden (...) Makine Sanayi Tic. Ltd. Şti.'nin Bakanlığımıza vermiş olduğu bir örneği ilişik 13.02.2004 tarihli dilekçesinde, Şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kargo şirketi vasıtasıyla ihracat gerçekleştirdiğini ve (...) Kargo Servisi A.Ş. tarafından kendilerine malın yurtdışına ihracını belgeleyen Sözle Beyan Edilen Eşya Listesinin K.K.T.C. tasdik Memurluğunca tasdikli suretinin verildiği ifade edilerek, bu belgenin ihracatı tevsik edici belge olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda görüş istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 12/3. maddesi gereğince bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

- Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması,
- Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması,

gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu uygulaması ve konuya ilişkin yayımlanan 84 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde ihracatın tevsiki gümrük beyannamesi ile yapılmaktadır.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kargo yolu ile yapılan ihracatın ihracat teslimi sayılabilmesi için vergi dairesine ibraz edilen "Sözle Beyan Edilen Eşya Listesinin K.K.T.C. Tasdik Memurluğunca tasdikli suretinin"' gümrük beyannamesi yerine kabul edilip edilmeyeceği hususunda Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu alınan cevabi yazıda;

"Gümrük Yönetmeliğinin 588. maddesi, "Gerek kesin olarak gerek geçici ihracat işlemlerine tabi tutularak yurt dışına posta yolu ile gönderilecek ticari ve gayri ticari nitelikteki eşya posta idaresi tarafından kabul edilir. Bu eşya gümrük idaresinin gözetim ve denetimi altındadır.

Yurt dışına posta yoluyla gönderilecek ticari nitelikteki eşya ihracat rejimi kapsamında gümrük beyannamesi ile beyan olunur ve bu rejim çerçevesinde İşlemleri tamamlanır." hükmünü içerdiğinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kargo yolu ile yapılan ihracat sırasında kargo şirketi tarafından düzenlenen "Sözle Beyan Edilen Eşya Listesinin K.K.T.C. Tasdik Memurluğunca tasdikli suretini"nin gümrük beyannamesi yerine tevsik edici belge olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır."

denilmiştir.

Bu nedenle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kargo yolu ile yapılan ihracat sırasında kargo şirketi tarafından düzenlenen "Sözle Beyan Edilen Eşya Listesinin K.K.T.C. Tasdik Memurluğunca tasdikli suretini" nin gümrük beyannamesi yerine ihracatı tevsik edici belge olarak kabul edilmesi mümkün değildir.

BURSA VD Bşk.
TARİH : 11.10.2006
SAYI : B.07.1.GİB.4.16.16-02-300-06- /1859
KONU : GÇB düzenlenmeden kargo ile yurtdışı edilen malların ihracat teslimi olarak değerlendirilemeyeceği hk.

………… SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
…….. Bölgesi …. Cadde
BURSA

İlgi : ………….. tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, oto ve beyaz eşya üretiminde kullanılan elektrik kabloları demetlerinin üretim ve satışı faaliyetinizden ötürü İlimiz ………………Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün …………………… vergi kimlik numarasında işlem gördüğünüz, yurt dışında bulunan müşterilerinize çok acil talepleri üzerine küçük miktar ve tutardaki malları Uluslar arası Kargo Taşımacılık Şirketleri (………ve …….) vasıtasıyla yurtdışı ettiğiniz ve gönderilen mallar için KDV hesaplamadan (ihracat istisnası kapsamında satış gösterilerek) satış faturalarının düzenlendiği, KDV iadesi talep edilmediği, gümrük beyannamesinin olmadığı ve malların taşımacılık şirketi tarafından düzenlenen konşimento ile gönderildiğinden bahisle; bu tür teslimlerin ihracat teslimi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile değerlendirilmesi durumunda gümrük çıkış beyannamesi aranılmasının gerekip gerekmeyeceği konularında görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1-a madd


 

Tarih : 20.06.2008
Soru :
İyi günler, Ba/Bs formlarını düzenlerken ithalat dosyalarında yapılan peşin ödemelerin tarihi mi yoksa malın teslim alındığı yada gümrük beyannamesi üzerindeki tarihmi dikkate alınacak. ÖRN: ithalat işleminde peşin ödeme 15/04/2008 8.500TL gümrük beyn.06/05/2008 7.870TL(mal bedeli) Ba formuna hangi tarihte dahil edilecek? 2. olarak yapılan peşin ödemeyi takip etmek için en uygun hesap hangisi olur? teşekkürler AHMET DÜZ

Cevap :
İthalata ilişkin gider ve maliyetlerin 159 no'lu geçici hesapta takip edilmesi, işlemlerin tamamlanıp malın stoklara alınması ile birlikte 150 veya 153 no'lu hesapta takip edilmesi gerekmektedir.

İşlemin ba bs formlarına 150 veya 153 no'lu hesaba kaydedildiği aşama itibariyle kaydedilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.04.2008
Soru :
Sayın Yetkili, Serbest bölgeden Türkiye'ye yapmış olduğumuz satışlar ile ilgili olarak fatura tarihini dikkate alarak kayıt yaptık, Türkiyedeki ithalatçılar da ithalat işlemlerinin bitmesini müteakiben malzemeyi bölgeden çıkarttıkları günün kuru ile kayıt yapıyorlar. Farklı günlerde yapılan kayıtlardan dolayı BA BS formlarında bir tutarsızlık var.Evrak sayısı, döviz tutarı olarak mutabık olsak da YTL karşılıkları ile ilgili farklılıklar var. Biz kendi kayıtlarımızı esas alıp bildirimi yapacak mıyız, yoksa satış yaptığımız firma ile YTL kayıtlarımızın birebir aynı olması gerekiyor mu. Kaldı ki, bizden serbest bölge çıkış işlem formu ile mülkiyeti çıkmış bir malın, gümrükleme sürecinin nisbeten uzun sürüp 5-10 gün sonra Türkiyeye girişi de mümkün. Haliyle ithalatçı firmanın fiili ithal tarihindeki kurdan bizim ihracatçı olarak kayıt yapmamız pek mantıklı görünmüyor. Çözüm yolu hakkında fikrinizi öğrenmek isterim. iyi çalışmalar.

Cevap :
Tahakkuk esası gereği, gelir veya gider oluşturacak bir işlemin kayıt dönemi ile yapılan işlemin kesinleşme döneminin aynı olması gereklidir. Gerçek alacak veya borç da bu dönem itibariyle oluşmuştur. Dolayısıyla, malın alıcının zilyetliğine ulaştığı tarih itibariyle satış kaydı yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.04.2008
Soru :
Firmamız yurtdışında imalatını yaptırdığı ürünleri ithal ederek yurt içinde pazarlamasını yapmaktadır. Sorum şu bizYurt dışında ürettiğimiz ürün ile ilgili Kalıp Grafik Çal.Vb. Giderleri çoğunlukla başka firmaya yaptırmış olduğumuz için ithalat maliyetimizde yer almamaktadır. Diğer faturadan yapmış olduğu hizmete karşılık alınabilecek faturayı gider olarak kayıtlarımıza alabilirmiyiz? faturanın tercüme edilmesi veya başka bir kuruma onaylatılması gerekirmi ? Kdv açısından herhangi bir sorumluluğumuz var mı? İyi çalışmalar Said Varlı

Cevap :
Faturanın satın alınan ürünün maliyetine dahil edilmesi veya gider yazılması mümkündür. İlgili tutar için KDV hesaplayıp. 2 no'lu KDV beyannamesi ile beyan ediniz. Faturanın tercüme edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.04.2008
Soru :
Merhaba, Yurtdisindaki bir firmaya fason iş yapmak istiyoruz. Oradan gelecek malzemeler bize ne sekilde gelmeli. Dahilde isleme belgemiz yok. Bu is belki bir ya da iki kez yapılacak. Surekli degil. O yuzden bu isi nasıl yapacagiz diye arastiriyoruz. Ozetle yurtdısından gelecek malzemeler icin nasil bir yol izlemeliyiz? Yurtdışından gelecek malzemeler burada monte edilip tekrar yurtdısına geri gonderilecek. Normal ithalat ve ihracat gibi mi gormeliyiz? Tesekkurler...

Cevap :
Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi olmadığınız taktirde sorudaki kapsamda ülkeye giren mal için normal ithalat ve ihracat işleminin yapılması ve bu işlemlere ilişkin maliyetlere katlanılması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.03.2008
Soru :
Sayın Üstadım Yurt dışından yazılım ithalatı yapacak olan bir mükellefim var .Yazılım ithalatların da gümrük işleri yok .Ürün için sadece mail ile lisans ve fatura teslimi oluyor .Konunun kdv.yönünden sorumluluğu nelerdir .Saygılarımla

Cevap :
İthalattan kaynaklanan KDV'ni 2 no'lu KDV beyannamesiyle beyan edip 1 no'lu beyannamede indirim konusu yapmalısınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.03.2008
Soru :
İyi Günler Yurt dışına ithalat ve ihracat ile ilgili işlemler yapıyoruz.Bunlarla ilgili banka hesabımıza döviz geliyor veya biz gönderiyoruz.Bankadan yurt dışına gönderilen veya yurt dışından bankamıza gelen dövizleri hangi kur üzerinden YTL ye çevirmemiz gerekir. Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Gelen dövizleri alış kurundan, gönderdiğiniz dövizleri satış kurundan değerlemeniz uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.03.2008
Soru :
Sn. Danışma Birimi üyeleri, İthalat yapan mükellef zaman zaman iş bağlantısı için yurtdışı seyahatlerde bulunmaktadır. Buralarda yaptığı harcamalar için fatura almakta ve bizler de bunları kayıtlara (konvertible olan para birimlerinde) merkez bankası döviz alış kurunu esas alarak kaydetmekteyiz. Ancak konvertible olmayan para birimleri için merkez bankası günlük kur açıklamamaktadır. Örn; Çin Yuası(CNY) bu para birimi ile düzenlenmiş olarak gelen faturaların kurunu nereden bulabiliriz. Maliye bakanlığı sadece 31/12'de kur açıklıyor. O kuru mu esas almalıyız. Eğer o kuru esas alacak isek yıl sonu tekrar değerleme yapacak mıyız? (harcama 15/02 de yapılmış olsa) Saygılarımla,

Cevap :
Avrupa Merkez Bankasının yayınladığı çapraz kurları bulun ve o paranın örneğin euro karşılığını hesapladıktan sonra Merkez Bankası euro kuru üzerinden değerleme yapın.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.01.2008
Soru :
Sayın danışmanımız;Yurtdışından bir firmanın mümessiliğini yapıyor ve yurtiçindeki müşterilere ürünlerini satıyoruz. bu nedenle ithalattan kaynaklanan cari borcumuza komisyon uygulanıyor ve hesabımızdan düşülüyor.Düşülen bedel için yurtdışı firmaya komisyon bedeli+kdv fatuar kesiyoruz ve cari hesabını denkleştiriyoruz.Faturada kdv uygulamasını 3065 sayılı kdv kanununda yer alan KDV nin istisna olması için gerekli koşulların olmaması ve hizmetin yurtiçinde verilmiş olması.Aynı uygulamayı yurtiçi fuar rganizasyınlarında mümessilliğini yaptımız firmayı temsil ve reklam bedeli olarak fuar bedeli+kdv şeklinde düzenliyoruz.Yaptığımız uygulama doğrumudur?

Cevap :
1- Bayi olarak yapılan satışlar ile ilgili verilen hizmet için KDV hesaplanması uygundur.

2- 90 ve 92 no'lu KDV Genel Tebliğlerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.01.2008
Soru :
İyi Çalışmalar.Cevabınız için şimdiden teşekkürler.İthalatını gerçekleştirdiğimiz mallar için;gümrük,mal bedeli üzerinden değil emsal bedel(istatistiki kıymet)üzerinden KDV almaktadır.Emsal bedelin yüksek gösterilmesinden dolayı bazen;% 40'ı kadar KDV ödemekteyiz.Ödenen KDV'mizi indirim yoluyla telafi etmemiz mümkün olmamakta ve devreden KDV'miz devamlı artmaktadir.KDV Kanunu Genel Tebliği Seri No:91'in I bendine (Fazla ve yersiz ödenen vergilerin indirim hakkına sahip olanlara iadesi)göre; ithal edilen mal bedeline tekabül eden KDV.'nin üzerindeki farkı Vergi Dairesinden talep edebilirmiyiz?Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap :
Tam istisna kapsamında veya indirimli oranda KDV uygulamasına tabi teslimler dışında KDV iadesi işlemi mümkün değildir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.01.2008
Soru :
Kimyasal malzeme alımlarında çinko ve alüminyum mamüllerin alımı ve satımı sırasında Tevkifat uygulaması mevcut.İthali sıraında ithalatçı ilk teslimde tevkifat uygulaması yapmıyor.Ancak bakır ve bakır anot gibi ürünler için nasıl bir uygulama yapılacak?yani ithalatçı ithalatını gerçekleştirdikten sonra ilk alıcıya tevkifatlı fatura düzenleyecek mi?bununla ilgili bir tebliğ varmı yada açık hüküm varmı?

Cevap :
"http://www.kayserivdb.gov.tr/%C3%B6zelgeler/kdv1/67.htm" adresinden konuyla ilgili bir Özelge'ye bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.11.2007
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR, OTO LASTİK İTHALATI VE YURTİÇİNDE TOPTAN SATIŞI İŞİ İLE İŞTİGAL EDEN BİR MÜŞTERİMİZDE, ARIZALI OLDUĞU TESPĞİT EDİLEN LASTİKLERİN GİDER VEYA MALİYET YAZILMASI MÜMKÜN MÜDÜR? MÜMKÜN İSE İZLENECEK YOL HAKKINDA KISACA BİLGİ VEREBİLİRSENİZ SEVİNİRİM,TEŞEKKÜRLER...

Cevap :
"http://www.tmsk.org.tr/TMS/tms36.doc" adresinden 58-64 no'lu paragraflara bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.11.2007
Soru :
selam, ithalatçı firmanın 20.01.2007 yurtdışına gönderdiği 100.000 usd (kur:1,500) verilen sipariş avansı, 30.05.2007 mal ithal ediliyor (kur:1,200) oluşan 30.000.-YTL kur farkı zararını 159 hesabamı yoksa 656 kur farkı giderleri hesabınamı yansıtmam gerekiyor. cevabınızı ilgili kanun veya tebliğ ile bildirmenizi rica ederim. teşkler.

Cevap :
KDVK’nun 20’inci maddesinde “teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemin karşılığını teşkil eden bedeldir” şeklinde tanımlama uyarınca, ödemenin yabancı para ile yapılması halinde kur farkı kadar tutarda “matrahın düzeltilmesi” gerekmektedir.

Buna göre, kur farkının satın alınan malın maliyetinden(KDV matrahından) düşülerek işlem yapabileceğinizi düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.11.2007
Soru :
iyi çalışmalar,kdvli olarak ithal ettiği malın, bir kısmını iade etmek, bir kısmınada fiyat farkı faturası keserek ithalat yaptığı firma ile cari hesabını kapatmak isteyen bir firma bu faturaları kdv.limi, yoksa kdv.sizmi kesmeli? bu konuda hangi maddeden yararlanabiliriz.?

Cevap :
İade ve fiyat farkı faturalarının ihracat işlemi gibi değerlendirilerek KDV siz olarak düzenlemesi gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.11.2007
Soru :
sayın hocam ithalat işleminde gümrük beyannaemsinde gümrük belirlediği fiyat altında malın bedeli olursa gümrük kendi tarifesinden vergi ve kdv tahsil ediyor oysa ben kayıtlarıma invoice ve diğer ft rakamları 159 hesapta topladığım zaman gümrük belirlemiş olduğu mal bdelinden düşük cıkıyor bu aradaki farkı muasebe kayıtlarında dikkate alcakmıyız alcaksak nasıl bir kayıt yapacığız teşekkür ederim

Cevap :
Aradaki farkı nazım hesaplarda takip etmenizin uygun olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.11.2007
Soru :
Üstadım iyi çalışmalar. 2 konuda sorum olacak acilen cevaplanması hususunu arz ve rica ederim. 1) Daha önce % 18 kdv oranında satılan tıbbi malzemenin kdv sinin % 8 olarak uygulanması yapılan sayıştay raporunda belirtilerek satıcı firmadan fazla tahsil edilen kdv nin iadesi talep edildi. satıcı firmada bunu nakten ilğili sağlık kuruluşuna makbuz ve yazı ekinde parayı ödedi. Bu dönem ( Ekim kdv beyanında bunu indirilecek kdv olarak değerleyip ödediğimiz bu kdv yi 191. 100. kaydı ile beyannamede indirim konusu yapabilirmiyiz. Başka bir öneriniz olabilirmi. 2. mükellef ithalatcı daha önce ithal ettiği kdv sini ödediği ve sattığı için de kdv sini beyan ettiği mal için gelen credit note yi elde ettiği indirim için sorumlu sıfatı ile kdv tabi tutup 1 nolu kdv ile indirim konusu mu yapacak ? yoksa bunu kdv uygulamadan doğru dan gelir yazabilirmiyiz. cevabınızı bekliyorum. saygılarımla

Cevap :
1- İşlemin ilgili olduğu ay 2007 den önceki döneme denk geliyor ise, iade edilen verginin gider yazılması gerekmektedir. Yapılan yanlış aynı yıl içinde farkedilmişse düzeltme kaydıyla ekim döneminde hesaplanan KDV hesabından mahsubu sağlanabilir.

2- İthal aşamasında ödediği KDV'nin iadesi gerçekleşmez ise yapılacak bir şey yoktur. 2007 öncesinde ödenen bir KDV'nin iadesi durumunda gelir kaydı yapılmalıdır. 2007 içinde ödenen KDV'nin iadesi yapılırsa beyannamenin verileceği ay indirilecek KDV hesabından mahsubu yapılmalıdır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.10.2007
Soru :
İyi çalışmalar. Biz ithalatçı bir firmayız. İsviçre den ithalat yaptığımız firma, şirket adresimize kadar olan bütün yurtiçi, yurtdışı ve gümrük vergilerini karşılamaktadır. Bu işlemleri de aracı gümrükleme şirketi vasıtasıyla yapmaktadır. Biz sadece fatura bedelini ödemekteyiz. Yaptığımız ödeme tutarının topalamından iç yüzde yöntemiyle kdv ayırabilirmiyiz? yoksa kdv yi hiç indirim konusu yapmayacakmıyız?

Cevap :
Fatura bedeli üzerinden KDV hesaplayın, 2 no'lu KDV beyannamesi ile beyan edin, 1 no'lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapın.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.10.2007
Soru :
Sayın Danışma kurulu, Sorum; ÖTV'ye tabi olarak I No'lu listeden petrol yan ürünlerini kutu veya bidon şeklinde ambalajlı olarak mamül şeklinde ithalatını yapmakta ve iç piyasada sarf malzemesi olarak toptan-perakende direkt kullanıcıya satmaktayız. Bu bağlamda gümrüğe nakdi ÖTV ödemekteyiz. Bu ÖTV bir depozito'mudur. ''İmal veya inşa edenlerin yapacağı ilk teslimde'' satış faturasında gösterilir ifadesinden I no'lu listeden ithalat yapan ithalatçıların, imal veya inşa etmedikleri bu ürünler için bu vergiyi gümrükte gümrük aşamasında ödemesi ve satış faturasında göstermeme hakkı varmıdır?

Cevap :
ÖTV ithal aşamasında doğmaktadır. İthal sonrası aşamada ÖTV söz konusu olmadığından düzenlediğiniz faturada ÖTV'nin gösterilmemesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.09.2007
Soru :
Merhaba; Firmamız bilgisayar yedek parçaları ithalat edip -satmaktadır.satışları artırmak amacı ile çeyrek altın dağıtmak ister promosyun ürün olarak. maliye açısından yasal olarak nelere dikkat etmeliyim-kdv ve muhasebeleştirmede nasıl bir yol izlemeliyim.Bilgi aktarmısınız.

Cevap :
50 no'lu KDV GT'ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.09.2007
Soru :
Çinden ithal edilen bir malı, bir müddet sonra Çin'deki aynı firmaya gümrük yolu ile iade ettiğimizde, malın ithalatı esnasında yüklenilen kdvleri iade isteyebilirmiyiz.

Cevap :
İadenin mümkün olmadığını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.09.2007
Soru :
Sayın Danışma Kurulu; ithalat yapan bir limited şirket 2005 ve 2006 yıllarından yapmış olduğu ithalat tutarlarını ilgili yurtdışı firmaya ödemiş olmasına rağmen şirketin cari hesaplarında firmaya borçlu gözükmektedir. Ödeme evraklarının birçoğu kayıp.Yurtdışı firmayla herhangi bir ithilaf yoktur. Buna mükabil şirketin kasa hesabı şişkinlik vermektedir. Bu durumda yurtdışı firmayla,mutabakat,borçlarından ibra veya herhangi bir hukuki belgeyle cari hesabı gerçek durumuna getirmemizin Ticaret Kanunu,GVK,VUK açısından sakıncaları neler olabilir.Saygılarımla,

Cevap :
Kasa hesabındaki şişkinliği, ödemeyi kanıtlayan bir belge ile düzeltmeniz mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 24.07.2007
Soru :
selamlar, ithalat muhasebesinde gümrük beyannamesi üzerinde merkez bankası satış kuru yazıyor ve kdv hesaplanıyor. benim sorum: maliyet oluştururken merkez bankası alış/satış hangi kurdan muhasebeleştirme yapmam gerekiyor. alış veya satış kurunu kullanmamda zorunluluk varmı.

Cevap :
Bir mal alırken döviz ile ödeme yapıyorsanız MB döviz satış kurunun, dövizi bozdurup TL ile ödeme yapıyorsanız MB döviz alış kurunun esas alınması uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.07.2007
Soru :
Merhabalar SN.Hocam iyi çalışmalar diliyorum. Bildiğiniz gibi Tütün mamülleri ve alkollü içkiler bandrollü ürün izleme sistemi 2 nolu tebliğ uyarınca 24 temmuz 2007 tarihinden itibaren üis sistemi dışında tütün mamülleri ve alkollü içki üretimi ya da ithalatı yapılamayacaktır.Benim sorum daha önceden ithal edilmiş ve stok da olan alkollü içkiler için ne tür bir uygulama yapılması gerekmektedir saygılarımla

Cevap :
Tebliğ ifadesine göre, bandrolleme sisteminin üretim ve ithalat safhası aşamasında işlemesi söz konusudur. 24 temmuz itibariyle stokta yer alan ürünlere uygulanması sorunluluğundan bahsetmemektedir. Ancak stoktaki ürünlerin üretim ve ithalat işlemleri tamamen kayıt altında değilse ciddi sıkıntı doğacağı muhakkaktır

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.06.2007
Soru :
Sayın yetkili; Sorum İthalat Maliyetleri ile ilgili dönemsellik kavramı. AHL gümrüğünde 09.05.2007 tarihinde açılmış bir ithalat beyannamesi ile çekilmek istenen ürün, bu gümrükte çıkan sorunlar nedeni ile çekilememiş ve bu noktaya kadar oluşan maliyetler Ardiye,nakliye Vs.5 ayda yapılmış.Fakat çekilememiş.11.05.2007 de bu defa aynı ürün Erenköy Gümrüğüne aktarılmış burada 11.05.2007 tarhli yeni beyanname eçılmış.Ve bu beyanname 06.06.2007 de tamamlanmış ve bu defada aynı ürün için benzeri masraflar KDV 6.ayda ödenmiş şimdi ürün maliyetlerini yani yapılan tüm masrafları stoğuma girinceye kadar stok maliyetlerime ekleyeceğime göre 5.ayda yapılan giderleri de 6.ayda mı stoğuma ekleyeceğim.Umarım anlatabilmişimdir.Teşekkürler

Cevap :
İthal edilen malın stoklarınıza fiilen girebilecek duruma geldiği döneme kadar oluşan tüm masrafları stok maliyetlerine ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla, 5. aydaki masrafları 6. ayda maliyete kaydedebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.05.2007
Soru :
Merhaba.iyi çalışmalar.Kauçuklu mamül imalatıyla ilgili olan şirketin,maksat ve konusunda,şirket amacıyla ilgili olarak ihracat,ithalat,dahili ticaret,komisyon,taahhütlük iç ve dış uluslararası mümessillik,pazar.toptan.işleri yapmak,lüzumlu makina ve tesisler iktisap etmek,devir ve ferağ etmek diye devam ediyor.buna göre yurtdışından makina ithal edip satışı yapılabilirmi. yoksa sözleşmede tadil mi yapılmalı.Kısa sürede yanıtlarsanız sevinirim.Şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Şirketin maksat konusunda "ithalat" terimi yer aldığı için sorun yoktur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.04.2007
Soru :
gümrük giriş beyannamesi ile ithal edilen malların ithalatında beyannamenin üzerideki kur mu yoksa depo ya ithalatın tamamlandığı günku kurmu dikkate alınacak bildirirseniz sevinirim saygılarmla

Cevap :
İthalatın tamamlandığı tarihin kurunun alınmasının gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.04.2007
Soru :
İyi günler.bir müşterimden banka lising yoluyla müşterisine bilg.satmak istiyor.biz fatura keserken faturanın üzerine lising li satışmı yazmamız gerekiyor..müşterim ithalatçı firma.lısıngli satış yapmak için herhangi bir yerden izin almamız gerekirmi yoksa faturanın üzerine lisingli satıştır.dememiz yeterli midir..şimdiden kolay gelsin.

Cevap :
Leasing işlemini banka yapmaktadır. Bankaya yaptığınız satışın düşük KDV oranının gerekçesinin belirlenmesi açısından "banka tarafından leasing işlemine konu olacak malın satışı" gibi bir açıklama yapabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.04.2007
Soru :
İyi Çalışmalar. Mal ithalatı yapan bir firmamız,yurt dışından ithal ettiği malları temin etmek için yurtdışınaki bir firmaya (bu malların bulunması alınması, temini için) komisyon ödemektedir. bu ödenen komisyon yurtdışı fatura ile belgelendirilmekte ve ücreti de ödenmektedir. bu komisyon hizmeti, hizmet ithalatı kabul edilip sorumlu sıfatı ile KDV ödenmesini gerektirir mi. Yani KDV stopajı yapılacak mı?

Cevap :
Bize göre, hizmet ithalatı kabul edilmesi ve sorumlu sıfatı ile KDV ödenmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.04.2007
Soru :
Yurtdışından diş protez makinaları ithal ederek yurtiçine satan bir mükellef sipariş usulü çalışıyor.Evvela sipariş alınca 1.000 Euro kaporo alıyor.Daha sonra makinayı teslim edince kalan parayı alıp tamamına fatura kesiyor.Ancak bir müşteri bize 1.000 Euro kaporo verdi ve daha sonra siparişten vazgeçti.Biz bu kaporoya fatura kesmemiz mi gerekir,eğer keseceksek kdv olacak mı,olacaksa %8 mi yoksa %18 mi olacak.Zira ithalatı yapılan makinaların kdv oranı %8

Cevap :
Açıkladığınız husus itibariyle, aldığınız kapora mal satışına ilişkin gelir olmaktan çıkarak diğer bir gelir unsuruna dönüşmüştür. Ancak mal teslimi veya hizmet ifası söz konusu olmadığından KDV'nin konusunu oluşturan bir işlemin bulunmadığını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.04.2007
Soru :
Üstadım iyi çalışmalar. 1-İşletme sermayesi yetersiz olan ltd şti nakit ihtiyaçını karşılamak için bankadan kredi alıyor.Bankada firmaya şirket ortagının bankadaki mevcud olan döviz ,mevduat ve euro bondlarını göz önünde tutup bunlara blokaj uygulayarak ilğili firma adına kobi kredisi kullandırıyor. firma bu krediyi yaptığı ithalat ödemeleri ve gümrük ödemelerinde kullanıyor. fakat alınan kredisi öz sermayesinin 3 katını aşmiş bulunmakta . bu durumda bankaya her ay yapılan faiz+ bsmv yi gider olarak yazabilirmiyiz.burada örtülü sermaye olayı oluşmaktamıdır? 2-firma sahibi şirketinden alacaklı olması durumunda ve sermayenin 3 katının aşılması durumunda kendisine herhanği bir faiz ödemesi yapılmaz ve şirket bunu kayıtlarında gider olarak göstermemesi durumunda kv 1 nolu tebliğinde ve odamızın düzenlediği en son semirden edindiğim bilği ve değerlemeye göre borçu veren ortak ve borçu alan şirket açısından herhanği bir yaptırım bulunmamakta ve örtülü sermaye konusu oluşmamaktadır. bu konudaki ğörüşünüzü arz ederim. 3- mükellef almanyadan tıbbi cihaz ithal etmekte aynı zamanda bunun kullanımı için gerekli programda ihracatcı firma tarafından gönderilmekte ve ithalatçı firma bu tıbbi cihaz ve donanımı içindeki programla birlikte saglık kuruluşlarına satmakta sorum : hangidyrymlarda ve şartlarda bu cihazla birlijte satılılan kullnım programı sorumlu sıfatı ile kdv tabii? hangi şartlarda %20 stopaja tabi olmaktadır. bu konuda acil olarak cevabınızı arz ve rica ederim. Saygılarımla Hüseyin Avni TUNÇBİZ

Cevap :
1- KVK'nun 12/2'nci maddesi uyarınca, "şirketin ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar hariç tutulmak üzere" banka kredisinin örtülü sermayeyi oluşturmadığını düşünüyoruz.

2- Bu durumda, verilen borcun örtülü sermaye olarak değerlendirilmesi mümkündür. KVK'nun 12/1'nci maddesine bakınız.

3- Programın bağımsız olarak satılmaması ve makinanın mütemmim cüzü olarak düşünülmesi durumunda, stopaj hesaplanmaması ve makinanın maliyetine dahil edilerek sorumlu sıfatıyla KDV'ne konu olması gerektiği kanısındayız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.03.2007
Soru :
DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA ÖTV Lİ DERİ İTHALATI YAPIP ÖZEL FATURA İLE İHRACATINI GERCEKLEŞTİRMEKTEYİZ. ANCAK ÖTV KANUNUNA BAKTIĞIMIZDA 5.MADDESİ İHRACAT İSTİSNASINDAN BAHSETMEKTE YİNE ÖTV KANUNUNUN 7,7MADDESİ DİĞER İSTİNALAR KISMINDA DAHİLDE İŞLEMEDEN BAHSETMEKTEDİR. ANCAK YİNE ÖTV KANUNU 1 NOLU TEBLİĞE BAKTIĞIMIZDA 5.1.1 NOLU MADDESİ ÖTV Lİ MALLARIN İHRACAT TESLİMLERİNİ SAYMIŞ ANCAK GÇB DEN BAHSETMEKTEDİR.ÖZEL FATURALI İHRACATLARA İLİŞKİN BİR AÇIKLAMA YOKTUR.SAYIN ÜSTADLARIM BU ŞEKİLDE DAHİLDE İŞLEME KAPSAMINDA ÖTV Lİ DERİ İTHAL EDİP BUNU MAMÜL HALE GETİRİP ÖZEL FATURA İLE İHRACAT YAPAN FİRMALARIN DURUMU YUKARIDA AÇIKLADIĞIM SORUNLAR IŞIĞINDA ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU NEDİR. TEŞEKKÜRLER TEL :0505 311 46 42

Cevap :
Türkiyede sınır ticareti ve yolcu beraberinde ihracat ciddi boyutlara ulaşmıştır. Bu ihracat teslimlerinde doğal olarak GÇB düzenlenmemekte özel faturalarla satış ve ihracat işlemleri gerçekleştirilmektedir. Bu durumda özel fatura ile yapılan aynı satış işlemi KDV açısından ihracat sayılıp KDV iadesi yapılmakta ancak ÖTV açısından ihracat sayılmayıp iadesi yapılmamaktadır. Bunun tek nedeni de GÇB düzenlenmemiş olmasıdır. Gerekçesi ise, kanunda olmamasına rağmen tebliğde GÇB aranacağına ilişkin bir tanım yapılmasıdır.

Konunun Yargıya taşınması durumunda değerlendirmenin farklı olma ihtimali bulunmaktadır.

"http://www.istanbulymmo.org.tr/iymmo/DOSYALAR/MaliPlatform/26.%20turkiyede%20ikamet%20etmeyen%20yolculara%20teslim%20edilen%20mallara%20ait%20ozel%20tuketim%20vergisinin%20iadesi.pdf" adresinden konuyla ilgili bir dökümana bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.03.2007
Soru :
Hayırlı günler. Sorum dış ticaret işlemlerinde kdv mevzuatıyla alakalı.X firması Y firmasına ihracat yapıyor.İhracat muameleleri bittikten sonra satılan malların %20 düşük fiyattan fatura edildiğini tespit ediyor.X firması bunu Y firmasına bildiriyor ve fiyat farkı faturası keserek borçlandırmak istiyor.Bu durumda X firması Fiyat Farkı faturası kesebilirmi.Keserse Bunu Kdv beyannamesinde nasıl beyan edecektir. Diyelimiki bu ihracatından dolayı kdv iadesi isteyecek. fiyat farkı faturası iade işleminde nasıl değerlendirilecek. beyanname ile ilişkilendirilebilecekmi?.Bunun tersi olursa (yani Y firması X firmasına fityat farkı faturası keserse durum nasıl olacak.İkinci sorum, ithalatla alakalı. A firması B firmasından 100.000 € luk mal ithal ediyor ve bunun 18.000€ lik kdv sini devlete ödüyor. Y firması fiyatların düşük kesildiğini ve bu ithalata istinaden 1000€ fiyat farkı faturası tanzim edeceğini söylüyor. bu durumda kdv mevzuatı açısından nasıl bir yol izlemem gerekiyor. çünkü normal koşullarda 101.000€ luk mal ithal edip ve 18.180€ luk kdv ödeyecektim. bu uygulamanın tam tersi olduğunda yani A firması fiyat farkı faturası tanzim ettiğinde durum nasıl olur? şimdiden vereceğeniz cevaplar için teşşekür eder hayırlı çalışmalar dilerim.

Cevap :
KDVK’nun 24’ncü maddesine göre fiyat farkı matraha dahil unsurlar arasındadır. Buna göre, negatif ve pozitif gerekli düzeltmeleri yaparak işlem yapmanız uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.03.2007
Soru :
İyi Çalışmalar. Danimarkalı bir firmadan mal almaktayız( ithalat yapmaktayız).Mallarını alıp sattığımız Firma belli satış rakamlarını aşınca bize 5.000 eur prim ödedi. Biz bu prime komisyon adı altında kdv siz fatura kesebilirmiyiz. -Firma Danimarka Menşeli -Ticari Merkezi Danimarkada

Cevap :
Bize göre, Danimarkalı şirketin Türkiye'deki satışlarını artırdığınız için Türkiye piyasası açısından bu şirkete hizmet vermiş ve karşılığında prime hak kazanmışsınız(Danimarkalı şirketin hizmetten yararlandığı yer Türkiye'dir).

Bu çerçevede, KDVK'nun 12/2'nci maddesini okuyunuz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.02.2007
Soru :
-Serbest Bölgedeki Şubemizin ruhsatı 5084 sayılı kanunla yapılan değişiklikten önce ticari faaliyet için alınmıştır. Serbest Bölge’ye ithalatı yapılan Ticari malların, Türkiye’deki firmalara satışı Kurum Kazancında İstisna mıdır? Faiz,repo ve benzeri faaliyet dışı gelirlerin vergiye tabi olmaması için idari yargıda açılmış davaların son durumu nedir? Şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap :
5084 Sayılı Kanun’dan önce faal olan işletmelere sağlanan teşvikler kapsamına Türkiye’ye yapılan satışlar esnasında elde edilen gelirlerin de girmesinde bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.

Serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden doğan nakdin değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz ve repo gelirlerinin, serbest bölgede elde edilmiş olsa da istisna kazanç kapsamında değerlendirilmeyeceğine ilişkin bu düzenleme, eleştirilere neden olmuş, söz konusu gelirlerin istisna kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşü savunulmuştu.

Nitekim, Tebliğin (2.1.1) maddesinin söz konusu ikinci fıkrasının iptali için açılmış olan bir davada, Danıştay 4. Dairesi 85 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin yukarıda belirttiğimiz bölümü hakkında, yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Yüce Mahkeme;

- Yasa koyucunun, kurumlar vergisi mükelleflerinin her türlü kazancını ticari kazanç niteliğinde kabul ettiği,

- Gelirlerin bir kısmının menkul sermaye iradı olarak elde edilmesinin, bu iradın elde eden kişiye göre ticari kazanç sayılması ve esas faaliyetin ayrılmaz bir unsuru olması vasfını değiştirmeyeceği,

- Sermayenin veya nakitlerin bankalarda değerlendirilmesi ekonomik ve ticari hayatın bir gereği olup, bu gelirlerin ticari faaliyetin kapsamı dışında düşünülemeyeceği,

- Serbest Bölgeler Kanunu’nda kurumlar vergisi istisnasından yararlanma şartları belirlenirken elde edilen gelirin niteliği açısından bir ayrıma gidilmediği ve

- 85 Seri No.lu Tebliğin Serbest Bölgeler Kanunu’nda öngörülmeyen bir sınırlama getirdiği,

gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.02.2007
Soru :
Merhabalar..İstakoz ithalatı yapan bir dış tic.ltd.şti mükellefim var. Kdv 2 Sayılı listede deniz ürünleri için kdv oranını % 8 olarak görmekteyim. Ancak bu firmam şimdiye kadar % 18 olarak vergilendirme yapmış..uygulanması gereken kdv oranı hakkında aydınlatırsanız sevinirim.. Satgılarımla.

Cevap :
"http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/kdvoranlari2005?OpenPage" adresinden KDV oranlarına bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.02.2007
Soru :
İyi günler, Serbest bölgede faaliyet gösteren bir firmanın ithalat işlemleri için yaptırdığı Nakliyat poliçelerinde Gider vergisi alınıp alınmaması konusunda görüşlerinizi rica eder, saygılar sunarım.

Cevap :
Gider Vergileri Kanunu'nun 29 ve Serbest Bölgeler Kanunu'nun 6'ncı maddesi kapsamında olmayan vergilerin istisnası söz konusu değildir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.01.2007
Soru :
İyi çalışmalar Çin'den ithal amaçlı aldığımız malın Türkiye sınırlarına girmeden direk Çin'den Kazakistan'a ihracat yapılması istenmektedir.Çin'de şubemiz bulunmamaktadır.İthalatın bedeli Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde banka yoluyla peşin olarak ödenmiştir. 1-Çin'den,malların Türkiye sınırları içerisine girmeden Kazakistan'a satışını yapabilirmiyiz? 2-Vergi ve muhasebe uygulamaları açısından ner tür belgeler gereklidir? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Transit ticaret işlemlerine ilişkin verdiğimiz cevaplara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.01.2007
Soru :
İyi günler,yurt dışından balıkağı ithalatı yapan firmamız aldığı malların kdvsini %18 olarak gümrükte ödüyor.Halbuki iç piyasada üretim yapan firmalardan alış yaptığında kdvyi %8 olarak ödüyor.Kdv oranının her iki durumdada %18 olması gerekmiyormu.Bununla ilgili bir tasarruflu yazı varmı acaba.İyi çalışmalar.

Cevap :
Bir malın teslimi hangi oranda KDV’ne tabi ise ithalatında aynı oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.12.2006
Soru :
üstadım selamlar, 1) ithalatta gümrük beyannamesinde merkez bankası satış kuru yazıyor. muhasebe kaydı yapılırken hangi kur esas almam uygun olur. (m.bankası alış/satış) 2)ithalatta gümrük beyannanmesi 24.12.2006 açılıyor vergi makbuzunu 26.12.2006 tarihinde yatırıyoruz. malın millileştirilmesi bakımından hangi tarihteki kuru esas alarak muhasebe kaydı yapacağız.

Cevap :
1- Gümrük Beyannamesinde yazan kuru esas alabilirsiniz.

2- 2 günlük kur farkını hesaba katarak işlem yapınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.12.2006
Soru :
Çatı İzolasyonu işi yapan firmamız Merkezi İrlanda da bulunan Google arama motoruna reklam vermektedir. Bu reklam bedellerinide kredi kartı bilgilerini vererek ödemektedir.Google tarafından tarafımıza fatura gönderilmemektedir.Ama biz internet üzerinden üye ile ilgili kısımlara girerek ordan üzerinde fatura-İnvoce ibaresi geçmeyen ama fatura no fat tarihi v.s bilgiler yer alan bir çıktı almaktayız.Bu yapmış olduğumuz giderin Kurumlar vergisi karşısındaki durumu nedir?Gider olarak işleyebilirmiyiz?Hizmet İthalatı sayılır mı?Cevabınız için şimdiden teşekürler.iyi çalışmalar.

Cevap :
1- İrlanda mevzuatı açısından bir sorun yok ise ilgili belge geçerli sayılmalıdır.

2- Reklam hizmetinin, hizmet ithalatı kapsamında değerlendirilip sorumlu sıfatıyla KDV ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.12.2006
Soru :
Konfeksiyon Etiketi imalatı yapan bir firmayız.Mayıs ayında yurtdışı alıcılarımızdan 2 adet dokuma makinesini 4458 sayılı gümrük kanunu'nun 128. maddesi gereğince geçici ithal yolu ile ilk aşamada 6 ay için ithal ettik. Karşılığında her ay için fatura karşılığı kira ödemek üzere anlaşma yaptık.İthalat sırasında bu kanun gereğince gümrük beyannamesi bedeli üzerinden her ay için %3 olmak üzere KDV'sini gümrük idaresine ödedik. Bağlı bulunduğumuz vergi dairesi her ay ödemiş olduğumuz kira bedelleri üzerinden stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV ödememiz gerektiğini bildirdi. Kdv Ödediğmiz taktirde mükerrer bir ödeme yapacağımızı düşünmekteyim.Bu konuda vergi dairesi benden cevap bekliyor.Acil cevabınızı bekliyorum. Teşekkürler.

Cevap :
KDVK'nun 16/1-a'ncı maddesine göre, geçici ithalat işlemi üzerinden KDV alınmamaktadır. Ancak, geçici ithalatla gelmiş malın kiralanması, KDVK açısından diğer bir vergiyi doğuran olaydır. Dolayısıyla, kiralama işlemi için sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması uygun olacaktır.

Yabancı ülkedeki bir mükellefin Türkiye'deki kiralama işlemi sonucu yapılan ödemeler üzerinden Türkiye'de ödeyenin stopaj(5520 Say. KVK'nin 30'ncu maddesi ve 5422 Say. KVK'nun 24'ncü maddesi) yapması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.11.2006
Soru :
Sayın meslektaşım,hastanede çalışan bir hekim yakınım şahıs firması kurup ithalat ihracat yapmak istiyor.Ancak hastahanedeki işine devam edevek.Dolayısıyla SSK'lı çalışmaya devam edecek. Kurmayı düşündüğü şahıs firmasında bir kişiye vekalet vererek Ve ssk girişini yaparak faaliyetde bulunmak istiyor.Öğrenmek istediğimiz bu şekilde bir şahıs firması kurabilirmiyiz ve İleride Bagkur yönünden bir sıkıntı yaşarmıyız.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SSK lı olarak sigortalılığı devam ederken bağkur kapsamında bir işle uğraşmaya başlayan kişilerin sigortalılığı ssk sigortalılığı kesintiye uğrayıncaya kadar devam eder. İyi çalışmalar


 

Tarih : 09.11.2006
Soru :
İyi çalışmalar dileğimle, 8.ayda ithalatı Key Tekstil adına yanlışlıkla yapılan ipliklerin dokuması 9.ayda Derden Tekstil'de yapılmıştır.Bu durum 11.ayda tespit edilmiştir. Key tekstil ithal edilen iplikleri Derden'e 11.ayda satış faturası ile çıkacak ama; 1)Derden'de iplik 8.ayda stokta görülmediği için olmayan ipiliğin üretimi 373'e kayıt atılarak çözülebilir mi? 2)Key Tekstil bu iplikleri stoklarından 9.ay itibariyle nasıl çıkabilir?(hangi hesabı çalıştırmalıyım?) Key tekstil Derden'e iplik satış fatursı ile çıkacak ama;

Cevap :
İlgili hesapların ters kayıtla kapatılması ve gerçek duruma uygun yeni kayıtların yapılması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.11.2006
Soru :
MERHABA. BİZ İHRACAT VE İTHALAT YAPAN BİR FİRMAYIZ.GENELLİKLE YURTDIŞI HESAPLARIMIZ CARİ HESAP NEDENİYLE AÇIK KALIYOR.ÖRNEĞİN FİRMA 10.000 EURO AVANS GÖNDERİR.BİZDE ONA BİR KAÇ DEFADA AL GÖNDERİRİZ.ACABA BEN CARİ BORÇ VE ALACAĞIMIZ KAPANMADAN KUR DEĞERLEMESİ YAPABİLİRMİYİM.YOKSA HESABIN SIFIRLANMASINIMI BKLEMELİYİM.CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Aylık veya geçici vergi beyanname dönemleri itibariyle değerleme yapmalısınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.11.2006
Soru :
İyi Çalışmalar Dileğiyle, İthalat ve KDV mevzuatı açısından değerlendirilmesi gereken bir soru sormak istiyorum. Yurtdışından ithalat yapan bir firma yurtdışı firma ile anlaşması sonucu ithalat faturalarının YTL olarak düzenleyebilecekleri konusunda hem fikir olmuşlar. Türk parasının convertible durumu ile ilgili gümrük mevzuatı açısından herhangi bir sorun olmadığının teyidi alınmış. Ancak vergi mevzuatı açısından herhangi bir sorun olup olmayacağını öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.(Fatura vadelide ithalat da olabilir)

Cevap :
Hiçbir sorun bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.11.2006
Soru :
Merhabalar benim size ufak bir sorum olucak.Cevabınız için şimdilikten teşekkürler.Bir şirketimiz var devamlı yutdışına ithalat ve ihracat yapıyor.Çalıştıgı firmalardan birinin ortaklarından biri firmamıza yurdışından iş bulmaktadır.Yani kısacası firmaları bizim mükellefe yönlendirerek iş yapmasını sağlamaktadır.Şirket sahibimizde firma ortagının yapmış oldugu bu iyilik karşısında kendisine komisyon vermek istemektedir.Yurdışında bulunan firma ortagının Türkiye de açmış oldugu banka hesabı mevcuttur.Bu durumda nasıl bir uygulama yapabiliriz.Bu komisyonu karşı taraf yurtdışından firmamıza komisyon faturası kesebilir mi keserse biz ödemeyi firma ortagının burdaki hesabına yatırabilirmiyiz.Kafam karıştı işin açıkcası acil cevap verirseniz sevinirim.Saygılar.

Cevap :
Ödemenin Türkiye’deki banka hesabına yapılmasının sakıncası yoktur. Bu şekilde yapılan ödeme, GVK’nun 3-7’nci maddeleri bağlamında ilgili kişinin dar mükellef olması ve Türkiye’de gelir elde etmesinin değerlendirilmesi yönünden önemlidir.

Ayrıca, KDVK’nun 11,12’nci maddeleri açısından hizmet ihracatının gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesi, ilgili kişinin dar mükellef olup-olmaması açısından önem arz etmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.09.2006
Soru :
selamlar,1)ithalatı yapılan malın gümrük giriş beyannamesinde merkez bankası satış kuruna göre hesaplamalar yapılıyor. ben muhasebe kayıtlarını yaparken, merkezbankasının hangi kurunu (alış/satış) esas alacağım... 2) yurtiçinde kesilmiş usd faturlarında merkez bankası alış kurumu satış kurumu esas alınacak. teşekkür ederim...

Cevap :
1- Gümrük giriş beyannamesinde esas alınan kura göre muhasebeleştirme yapın.

2- Taraflar, aralarında bir cari kur belirlemişlerse, faturadaki döviz tutarı, bu cari kur üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kayda alınır. Taraflarca belirlenmiş bir kur (cari kur) yok ise, TCMB döviz alış kuru esas alınır. KDV Kanunu’nun 26 ncı maddesi de bu yöndedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.09.2006
Soru :
İYİ GÜNLER. SORUM BA FORMLARI İLE İLGİLİ. İTHALAT YAPAN BİR FİRMA, YAPTIĞI İTHALATLARDAN FİRMA BAZINDA 30.000 YTL Yİ AŞAN ALIŞLARI BİLDİRECEKTİR. ANCAK TOPLAMA DAHİL EDİLMESİ GEREKEN RAKKAMDA TEREDDÜTLERİMİZ OLMAKTADIR. ŞÖYLEKİ BİZ GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİNDEKİ MAL BEDELİ ÜZERİNDEN İŞLEM YAPMAKTAYIZ. ANCAK CİF BEDELİ VEYA KDV MATRAHI ÜZERİNDEN Mİ İŞLEM YAPILMASI GEREKMEKTEMİDİR. VERECEĞİNİZ BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
KDV matrahı üzerinden işlem yapmanızın doğru olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.09.2006
Soru :
Merhabalar, -------------- -------------- 320 YURT DIŞI SATICILARI (PROFORMA FATURAYA İSTANEDEN ÖDEME) 102 BANKALAR TRANSFER KAYDI --------------- ---------------- 159 SİPARİŞ AVANSLARI (FATURA BEDELİ GÜMRÜK GİRİŞ KURU İLE) 159 SİPARİŞ AVANSLARI (TRANSFER İLE GİRİŞ ARASINDAKİ KUR FARKI) 320 SATICILAR (TRANSFER TURARI KADAR ) İTHALATIN TAMAMLANDIĞINDA FATURA KAYDI --------------- ----------------- İTHAL ALIŞLAR İÇİN YAPILAN YUKARIDAKİ KAYITLAR DOĞRUMUDUR? DİĞER YANDAN 159 NOLU HESAP İÇİN HER VERİLEN SİPARİŞ ÖDEMESİNİN İZLENMESİ GEREKTİĞİDİR.ANCAK BU ŞEKİLDE GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ YANİ ASIL MALIN GİRİŞ TUTARI ÜZERİNDEN KAYIT YAPAMAMAKTAYIZ.YADA YANLIŞ MI DEĞERLENDİRİYORUM BU KONUDA BİLGİ VEREBİLİRMİSİNİZ.NASIL KAYIT ETMEK DOĞRUDUR?TEŞEKKÜRLER

Cevap :
İthal edilen malların ithalat siparişinin başlangıcından, işletmenin stok hesaplarına aktarılmasına kadar geçen süreçte yer alan girdiler mal bedeli dahil, "159 Verilen Sipariş Avansları" hesabının alt hesaplarında toplanır. İthalat süreci tamamlandığında "159 Verilen Sipariş Avansları" hesabında biriken harcamalar, ilgili stok hesabının aktifine (borç yazılarak)ilave edilir, alacak yazılarak kapatılır.

Ayrıca, kur farkına ilişkin sorulara verdiğimiz cevaplara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.08.2006
Soru :
iyi günler! bir müşterimiz yurt dışından kağıt ithal etmektedir. ithal edilen bu kağıtları gümrükten çekmeden, yurtdışında başka bir ülkeye ihraç etmektedir. bu durumda 1- bu işlemi transit ticaret olarak mı değerlendirmemiz gerekmektedir. yoksa normal bir ithalat-ihracat işlemi gibi mi değerlendirmeliyiz. 2- İthal edilen mal için kdv ödeyecek miyiz. 3- eğer kdv ödeyeceksek iade işlemlerinde özellik arzeden bir durum var mıdır. cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap :
1- 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nun 90. maddesi uyarınca transit taşımacılık; “Yabancı bir memleketten başka bir yabancı memlekete gitmek üzere Türkiye’den geçen yolcular ile eşya ve taşıtlar Türkiye’de transit halinde sayılır. Bunların (yolcuların, eşya ve taşıtların) Türkiye’de aktarma edilmesi, karaya çıkartılması ve bir süre kalması transit hükmünü değiştirmez” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre, yurt dışından gelen kağıtların ülke içi sınırlardan girmeden gümrük hattından diğer bir yabancı ülkeye sevk edilmesi transit ticaret kapsamındadır.

2- İthalat söz konusu olmadığından ithal işlemlerinde ödenmesi gereken KDV ödenmeyecektir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 14/1. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek transit taşıma işleri ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri, KDV’den istisna edilmiştir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.07.2006
Soru :
Merhaba; müşavirliğini yaptığım firma Uzakdoğu ülkelerinden mobilya ve aksesuarı ithal ederek, Türkiye'deki mağazasında satmaktadır. 17.07.2006 tarihinde uygulamaya girecek Gözetim Belgesi uygulaması çerçevesinde ithal ettiği ürünün alış fiyatı ne olursa olsun 7,00.-USD/Kg. üzerinden gümrük vergisi ve KDV'yi ithalat sırasında ödemek zorunda kalacaktır. Ancak ithal ettiği ürünlerin çoğu Gümrük İdaresi'nin tespit ettiği bu birim fiyatın altında kalmaktadır. Örneğin 22000 Kg. ağırlığındaki ürünlerin maliyet bedeli 30.000-USD iken 154.000-USD üzerinden KDV ödemek zorunda kalacak ve bu KDV tutarını beyanname üzerinde indirim konusu yapacaktır. Oysa sözkonusu malların yurtiçindeki satış bedeli 60.000-USD olarak öngörülmektedir. Bu durumda firma üzerinde çok yüksek tutarlı ve sürekli artan bir KDV devri kalacaktır. Ayrıca Kurumlar vergisi uygulamasında ürnlerin maliyeti gümrükte emsal olarak kabul edilen ancak fiilen gerçek olmayan 154.000-USD olarak dikkate alınırsa firma ürünlerin satışında ciddi tutarlarda zarar etmiş gibi görünecektir. Konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi paylaşmanızı rica ederim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Malım maliyetini gümrükte tespit edilen değer üzerinden değil, fatura bedeli üzerinden muhasebeleştirmeniz ve gümrük idaresi tarafından belirlenmiş ek değeri nazım hesaplarda göstermeniz uygun olacaktır. İthalde ödenen KDV'ni indirim konusu yapabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.06.2006
Soru :
İyi çalışmalar ; Sorum şu İşletme Defterine tabi olan mükellefim 26/Nisan/2006 tarihinde peşin ödemesini yaptığı ithalat işleminin 17/Mayıs'da fiili ithalatı gerçekleşmiştir. 26/04/2006 ödeme kuru : 1.35 ith. gerçekleştiği 17/05/2006 kur:1.45 1- işletme defteri kayıtlarına alırken peşin ödeme tarihindenmi değerleme yapmam gerekir? 2- yada fiili ithal tarihindeki kur farkını maliyete ilave edersem aradaki kur farkı gelirini işletme defterinde nasıl gösterebilirim?

Cevap :
Peşin ödeme yapıldığından ödemenin yapıldığı dönem (26 Nisan 2006) kuruna göre işlem yapmanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.06.2006
Soru :
Merhabalar ben ithalat ve ihracatta uygulanan prosüderleri ve muhasebe işlemlerini öğrenmek istiyorum.Daha önce böyle bir konuda hiç deneyiyim yok. Bana kaynak önerebilirmisiniz.Öğrenmek için neler yapmak gerekiyor.Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebesi ile ilgili bir kitap almanızı ve "http://www.foreigntrade.gov.tr/#" adresinden araştırma yapmanızı öneririz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.05.2006
Soru :
Sayın Danışman, Çevre orman bakanlığı 'nın Akü Depozito ve Atık Akü Toplama Uygulamaları mevzuatı kapsamına giren bir akü ithalat firmasıyız. (31.08.2004 tarihinde yayınlanan yönetmelik gereği) İlgili mevzuat kapsamında tüm bayilerimiz ve servis noktalarımıza sattığımız akülerin yönetmelik oranları dahilinde geri alınması ve bu işlemlerle ilgili depozito uygulaması yapılması gerekmektedir. İade edilecek aküleride yine aynı yönetmelik çerçevesinde nihai tüketiciden gider makbuzu karşılığı almamız ve depozitosunu geri ödememiz gerekmektedir. Bu konuda izlenecek muhasebe kayıtları, atık akü stoklarının ne şekilde ve hangi hesaplarda tutulması, takip edilmesi konusunda bilgi verebilirmisiniz. (Nazım hesaplarda mı? Diğer stoklarda mı ? takip etmeliyim.) Kayıt örneği verebilirseniz sevinirim. Oda üyesi diğer arkadaşlarımızın bu konudaki uygulamaları ne şekildedir.

Cevap :
Tekdüzen Hesap Planından 126 no'lu hesabın işleyişine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.04.2006
Soru :
YAPTIĞIMIZ İTHALATLARDA ŞÖYLE BİR SORUN YAŞIYORUZ: İTHALAT BEYANNAMESİNDE MAL MİKTARI ÖRNEĞİN 20 TON (25 KG X 400 TORBA) OLARAK GÖRÜNÜYOR.ANCAK TORBALARDAKİ EŞİTSİZLİKLERDEN KAYNAKLI OLARAK BİRKAÇ YÜZ KİLO -GENELDE- FAZLA GELMİŞ OLUYOR.BU FAZLALIĞI STOKLARIMIZA ALMA İMKANIMIZ VAR MI?VARSA NASIL MUHASEBELEŞTİRECEĞİZ?CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER...

Cevap :
İthalat beyannamesindeki toplam tutarı, fiilen gelen mallara bölerek mal başına maliyeti hesaplamanız ve bu maliyet üzerinden stoklara kaydetmeniz gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.04.2006
Soru :
Bulgaristandan İthalat yapmaktayız. Daha önce Navlun faturaları yurt dışındaki firmanın türkiyedeki temsilciliğinden fatura edilmekte ve biz ödememizi türkiyedeki temsilciliğe yapmaktaydık. Kdv 'den muaf fatura kesilmekte ve stopaj ödememekteydik. Son ithalatımızda navlun faturamız merkezi Bulgaristanda bulunan firma tarafından kesildi ve biz ödememizi banka aracı ile bulgaristana havale ettik. Bu durumda bizim Stopaj ve Kdv hususunda bir sorumluluğumuz doğmaktamıdır. Teşekkür ederim.

Cevap :
KDVK’nun 21/a’ncı maddesinde belirtildiği gibi, navlun tutarı ithalat matrahına dahildir. Bundan dolayı, navlun tutarını, ithal edilen malın maliyetine eklemeniz ve ithal işlemlerinde olduğu gibi, KDV stopajı hesaplayarak 2 no’lu KDV beyannamesiyle ödemeniz ve 1 no’lu beyannamede de indirim konusu yapmanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.04.2006
Soru :
Saygılar; sorum özetle ve temsili ama doğru orantılı rakamlarla anlatmak gerekirse yapılan ithalatta 159 hesapta biriken rakam 100YTL lakin getirilen ürünü kapsamına (İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASINA İLİŞKİN 2004/13 SAYILI TEBLİĞ ) alan tebliğden mütevellit gümrükte beyannameye yazılı olarak yurt dışı gideri adı altıda gider giriliyor ve kdv matrahı belirleniyor ve 100ytl olan ithal mal bedeli ne yaklaşık 52 ytl kdv alınıyor gümrükte girilen ve beyannamede sadece yazı ile bulunan gümrüğün yazdığı belgesiz yurt dışı gideri gider olarak yazılıp 159-153 e atılabilirmi?

Cevap :
Bize göre, bu teorik matrahı malın maliyetine eklemeniz uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 30.03.2006
Soru :
Mükellefim olan bir firma G.T.İ.P.nosu 591190100011 (KEÇE) ve 580632100000 (KORDELA)ithalatını halkalı tekstil gümrükten yapmaktadır.Aldığı Keçe ve Kordelalar, çamaşırhanelerde silindir ütü makinelerinde teknik anlamda tekstil ürünleri olarak kullanılmaktadır.İthalatı ve satışındaki KDV oranı %8 mi yoksa %18'mi? G.T.İ.P.(GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU). Cevabınıza şimdiden teşekkür ederim

Cevap :
Sorunuzdaki keçe va kordelalar'ın tesliminde KDV oranının %8 olması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.03.2006
Soru :
iyi çalışmalar dilerim.Sorum bir ltd şirketi kuracağım.İstanbul valiliğinde sözleşmeli olarak çalışan bir işcinin şirket ortağı olmasında bir mahsur varmı . İkinci sorum şirket faaliyet alanını belirlerken birden fazla dalda ( örneğin turizm, ilaçlama, ithalat, gıda alanlarının hepsini birden bir şirket adı altında yapmamızın ticaret kanunu açısından incelerseniz sevinirim. İvedilikle cevaplarsanız çok sevineceğim .

Cevap :
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu açısından bir sakınca yoktur (md.28). Kişi 657 Sayılı Kanuna tabi değilse, İstanbul Valiliği ile yaptığı sözleşmenin hükümlerine bakmak gerekmektedir.

2- Kanuna ve kamu düzenine aykırı olmamak kaydıyla, şirket sözleşmesinde birden fazla faaliyet konusunun belirlenmesinde yasal bir engel bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.03.2006
Soru :
Yurt dışından ithal ettiğimiz ticari mal alışlarımızı yurt dışında bir firma organize etmektedir. Çeşitli firmalardan altığı malları bize ufak karlarla satmaktadır. Bizde ithalatçı olarak o firma gözükmektedir. Bu firma daha sonra (aylık veya üç aylık dönemlerde) yaptığımız ithalatın belli bir oranında bizden komisyon almaktadır. Bize kesmiş olduğu komisyon faturalarının KDV ve Stopaj karşısındaki durumu nedir. Teşekkür Ederim.

Cevap :
İlgili şirkete ödediğiniz komisyon bedeli tutarında hizmet faturası almanız ve yurt dışındaki şirketin size yaptığı hizmetin hizmet ithalatı çerçevesinde değerlendirmeniz gerekmektedir. Hizmet ithalatı, KDVK’nun ½’nci maddesi uyarınca, KDV’nin konusunu oluşturmaktadır. Kesilen fatura bedeli üzerinden KDV hesaplayarak, 2 no’lu Beyanname ile ödeyip 1 no’lu beyannamede indirim konusu yapmalısınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.02.2006
Soru :
Selam Üstadım, Firmamızın İthalat departmanında çalışan bir personelimizi ingilizce dil kursuna gönderildi. Kurs ücreti olan 2000 YTL Kurs işletmesine 4 taksitte ödenecek. Dil kursuna personel adına yapılan bu öd. 4 ay sonra firmamız adına ft. bağlanacak. Personel adına bu giderin bordroya dail etmemiz gerekirmi ?

Cevap :
Yapılan harcamayı bordroya dahil etmeniz mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.02.2006
Soru :
Sayın yetkili benim sorum ihracat ve ithalatta malların deniz-hava yoluyla ulaşımını sağlayan bir lojistik taşımacılık firmasıyla ilgili.Firma kendi bünyesinde deniz ve hava taşıtı bulundurmamakla birlikte başka kurumlarla anlaşarak bu taşımacılık faaliyetini sürdürmekte.Fakat kendisine anlaştığı firmalardan gelen faturaların bazılarında ordino,konşimento ve THC(LİMAN MASRAFI)bedelleri üzerinden KDV kesilmesine rağmen bazı firmalardan bu hizmet bedelleri üzerinden KDV kesilmiyormuş.Bu lojistik firmasıda buradan hareketle müşterilerine kestiği faturalarda eğer kendisine KDV kesilmişse bunu yansıtıyor;kendisine KDV kesilmemeişse müşterilerinede KDV kesmemekte.Bu bedeller üzerinden KDV alınmalı mı? Bu şekilde bir yaklaşım ileride bir sorun yaratırmı? ilginiz için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
KDVK’nun 13/b’nci maddesine göre; limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere bu işlere ilişkin olan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri KDV’den istisnadır.

Kendisine KDV’den istisna hizmet teslim edilen lojistik firmasının verdiği hizmet de aynı madde kapsamında ise düzenlediği faturada KDV hesaplanmaması gerekmektedir. Ancak, lojistik şirketinin teslim ettiği hizmet, 13/b’nci madde kapsamında değilse, 32’nci maddeye göre işlem yapması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.02.2006
Soru :
Sayın Hocam; 1998 yıllında ait ithalatımızın K.D.V. eksik ödenmiştir. 2006/02 döneminde eksik K.D.V. gümrük müd. ödemiş bulunmaktayız. Şirketimiz 30.12.2005 tarihinde tasfiye haline girmiştir. Bu K.D.V. tutarını indirim konusu yapabilirmiyiz. Cevaplarınız için teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
KDVK’nun 29/3’nci maddesi uyarınca, KDV’nin indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir.

İthalat işleminde vergiyi doğuran olay ithalatın gerçekleşmesidir ve ithalatın gerçekleştiği yılı(1998) aşılmamak kaydıyla defterlere kaydedildiği dönemde KDV’nin indiriminin kabul edilmesi mümkün olup 1999 ve sonrası yıllar için böyle hak bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.02.2006
Soru :
Saygıdeğer Meslektaşlarım Mükellefim ihraç etmiş olduğu mallarını, yaşanılan anlaşmazlıklar üzerine ithalatçı firma gümrüğüne girmeden tekrar T.C. gümrüğüne göndermiştir. Prosedürün uzaması üzerine malın ardiyesi, ve diğer vergiler malın bedelini geçmesinden dolayı mal gümrüğe bırakılmıştır. Bu durumda yapılması gereken muhasebe kaydı nedir?

Cevap :
Öncelikle satış iadesini kayda almalısınız. Gümrükten almadığınız malı stoklardan KDV’li bir şekilde çıkarak, toplam değeri 649 no’lu hesaba kaydetmeniz gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.01.2006
Soru :
Merhabalar, muhasebesini tuttuğum bir firmanın yapmış olduğu ithalat ile ilgili bilgiler şöyledir.

1) 09/11/2005 te 124400$ ithalat bedeli peşin olarak gönderilmiş.

Banka Dekontundaki bilgiler Gişe Kuru: 1,38 Açılış Kuru: 1,385 İşlem Kuru: 1,38 Serbest Kur: 1,365

2) 14/11/2005 te Gümrük Beyannemesi ile mallar antrepoya gelmiş

3) 25/11/2005 te ikinci bir Gümrük Beyyannamesi var.

4) 14/11/2005 ten 29/12/2005 e kadar mallar TSE Belgesi için sürekli analize gitmiş.

5) 29/12/2005 te nihayetinde TSE belgesi alınmış ve 250 ton mal 02,01,2006 dan itibaren Antrepodan peyderpey çekilmeye başlanmış. sorularım;

1) İthalat bedeli için peşin gönderilen 124400$ hangi hesapta takip edilecek ve banka dekontundaki hangi kurdan YTL ye çevrilecek yada Merkez Bankası Döviz Alış kurunumu baz alacağız.

2) Bir ithalat için iki farklı Gümrük Beyannamesi ne anlama geliyor, (tarihleri ve kurları farklı) hangisine göre işlem yapacağız ve hangi hesabı kullanacağız.

3) Malları 153 hesaba Antrepodan çektikçemi alacağız, yoksa gümrük işlerinin bittiği 29/12/2005 te tamamını 153 hesabamı aktaracağız.

4) Bu ithalat ile ilgili oluşan lehte veya aleyhte kur farkları hangi hesaba atılacak.

Çok teşekkürler,

saygılarımla,

Cevap :
1- “159 – Verilen Sipariş Avansları” hesabında takip ediniz. Merkez Bankası döviz alış kurunu dikkate alınız.

2- Malların Gümrük hattından giriş tarihindeki gümrük beyannamesine göre işlem yapın.

3- 153 no’lu hesaba kaydı, mallar gümrük hattından geçip sizin uhdenize girdiğini gün itibariyle kayıt yapınız.

4- Leyhde ve aleyhdeki kur farklarını 153 no’lu hesaba kaydedebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.12.2005
Soru :
İyi günler Firmalarımın birinde yazılım ithalatı yapmaktayız, yaptığımız ithalatı yurt içinde satmaktayız. Bu yaptığımız ithalat için stopaj uygulanmasına gerek varmıdır. Yazılımı bir malmı yoksa hizmet ithalatı olarak değerlendirmek gerekir.

Cevap :
KDVK’nun 1/2’nci maddesine göre; her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV’nin konusunu teşkil etmektedir. 9’ncu madde gereğince, ithalatı yapan, sorumlu sıfatıyla bu KDV’ni 2 no’lu beyanname ile beyan edip ödemesi gerekmektedir.

Yazılımı hizmet olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.12.2005
Soru :
Şirketimiz ithalat ve ihracat konusunda yurtdışında bağlantıı kurması ve iş takibi için,yurtdışında yerleşik firma ile anlaşmak istiyor. 1-)Bu firma şirketimize komisyon faturası kesecek.Ayrıca yapılacak masrafları da kendi faturası ile bize yansıtmalı mı?Yoksa direkt kullanabilirmiyiz. 2-)Gelen faturaların tercüme (tasdikli) zorunluluğu var mı? 3-)Belirli bir rakam sınırlaması var mı? Bunlar dışında özellik arzeden bir durum var mı?İşlerinizde kolaylıklar dilerim.

Cevap :
1- Yaptığı masrafları fatura etmesi gerekmektedir.

2- Faturanın tercüme zorunluluğu yoktur.

3- Rakam sınırlaması yoktur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.11.2005
Soru :
uluslararası yük gemisi acentalığı yapmaktayız.ihracat veya ithalat yapan firmaların mallarını yurtdışına veya türkiye'ye getirmelerinde gemi acentalığı yapıyoruz gemiler bizim firmanın değil.giderlerimizi 740-770 ayırımında neye göre yapmalıyız.tamamen 740!ı kullanabilirmiyiz.

Cevap :
74 No’lu Hesap Grubu hizmet işletmeleri içindir. 740-770 grubunu kullanmanız mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA


 

Tarih : 21.11.2005
Soru :
Danışmanlığını yapmış olduğum limited şirket oyuncak-Hed.eşya ithalatı yapmaktadır.İthal ettği bu mallarla ilgili bazı oyuncak ve hed.eşya kalıplarını bedeli mukabilinde ihracatçı firmaya yaptırmaktadır.Ve de bu kalıplar yurtdışındaki firma imalathanesinde durmaktadır.Ödemesi yapılan bu kalıplar için masraf kaydı veya demirbaş kaydı yapılabilir mi?KALIPLAR YURTDIŞIMDA DURMAKTADIR.Teşekkürler

Cevap :
Bize göre, kalıp masrafları, alınan oyuncakların fiyatlarına yansımış maliyetlerin bir parçasıdır. Dolayısıyla, bu masraflar için yapılan harcamaların sipariş avansı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.11.2005
Soru :
iyi çalışmalar. ithal mal satışı yapan bir fima müşterisine mal satmış. daha sonra müşteri malı iade faturasıyla iade etmiş. ilk satış faturası kdv dahil 217,00 ytl iade faturası ise 217.000,00 ytl olarak kesilmiş. Aradan 7 ay geçtikten sonra durum fark ediliyor. ithalat satışı yapan firma bu kaydı 217,00 ytl olarak yaparken iade eden firma 217.000,00 kayıt yapmış bu işlem nasıl düzeltilmelidir. karışıklığın sebebi yılbaşında tl den ytl ye geçiş sırasında yaşanmış. desimal hane çok uzun yazıldığı için iadeyi yapan firma dikkat etmeden kayıtlarına işlemiş. görüşlerinize şimdiden teşşekkürler..

Cevap :
Düzetlme kaydıyla(217.000.-217 YTL’lik kısım için ters kayıt yaparak) hesap normal bakiyeye dönüştürülebilir.

Beyanname dönemleri geçildikten sonra yapılacak işlemler için VUK’nun 116-119’ncu maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.10.2005
Soru :
degerli odmız çalışanları sorunum şu cevaplarsanız sevinirim adi ortaklıkta ithalat,ortaklardan biri adına yapılıp adi ortaklık ticari defterlerine ithalat kayıtları yapılabilir mi? yapılırsa vuk yönünden mahsuru varmı

Cevap :
Adi şirket ortaklarının, şirket konusuna giren işleri kendi hesaplarına yapmaları mümkün olmadığından, kendi hesaplarına yaptıkları ticari işlemler ortaklık defterine kayıt edilemez.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.09.2005
Soru :
1-amortisman süresi dolan enflasyon düzeltmesi yapılan makinamızı satışını yaptık.maliyet bedeli 5.000 ytl ayrılan amort.düzeltme sonrası 5.000 ytl.2005-09 ayda aracı biz 8.000 ytl ye satarsak 8.000 ytl kar etmiş mi oluyoruz.2-kur farklarıyla ilgili sorum.bankalardan ve serbest piyasalardan döviz alıp 1-2 gün sonra ithalat ödemeleri yapıyoruz. ödemeyi yaparken merkez ban.d.alış kurundan hesapladığımızda çok yüksek miktarda kur farkı meydana geliyor.aynı gün bile olsa serbest piyasa satış kurundan alıyoruz. bunu merkez bank.alış kuruna göre muhasebeleştirdiğimizde çıkan kur farklarını ne yapmamız lazım.cevaplarsanız sevinirim.saygılarımla

Cevap :
1- VUK’nun mükerrer 298/A-3-5’in 6. cümlesine göre, enflasyon düzeltmesine tâbi tutulan değerlerin elden çıkarılması halinde, bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farkları maliyet addolunur. Dolayısıyla düzeltilmiş değer esas alınacaktır. Ancak, amortismanlar ile varlığın değeri eşit ise satış bedeli ile kar rakamı eşit olacaktır.

2- Serbest piyasadan alınan dövizin belgesine dayanarak, aradaki farkı GVK’nun 40/1’nci maddesi uyarınca giderleştirmeniz mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.09.2005
Soru :
Merhaba Hocam, Çalıştığım firma saat ithalatı yapmakta. Ürünler bize ddu teslim şekli ile geliyor. Öğrendiğimize göre ddu teslim şeklinde bütün gümrük masraflarının ithalatçı firma tarafından karşılandığı şeklinde. Şimdiye kadar bütün masrafları biz ödedik. Ancak ithalatçı firma şu anda bu masrafları ödemeyi kabul etti. Gümrük işlemlerimizi yapan firma bize fatura kesiyor bizde ödemesini yapıyoruz. Bu masrafları ithalatçı firmadan biz geri alıcaz. Bu durumda bizim ithalatçı firmaya fatura mı kesmemiz gerekiyor. Fatura kesiceksek kdv yi nasıl göstermemiz gerekiyor.

Cevap :
Gümrük Resmi Ödenmemiş Olarak Teslim (Delıvered Duty Unpaıd (DDU)), terimi ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç). Alıcı, malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır.

Bu sistemde, ithalatçı firmanın malın fiyatına tüm bu masrafları eklemesi beklenir. Yani normal olan, ithalatçının düzenlediği faturanın, kendisinin katlandığı masraflar + kar payı olmasıdır.

Bu durumda, sizin ithalata ilişkin olarak (katlanmamanız gerektiği halde) katlandığınız masraflar, ithalatçı firmadan alacağınızı oluşturmaktadır. Dolayısıyla yaptığınız ödemeler karşılığı faturayı kesen tarafın gümrük şirketi değil, ithalatçı şirket olması gerekir. Gümrük şirketi sadece verdiği gümrük hizmeti karşılığı komisyon faturası kesebilir. Komisyon tutarı, sizin gümrük şirketine yaptığınız ödemeler ile ithalatçı şirketin katlanması gereken masraflar arası fark kadar olup gümrükçünün keseceği fatura da bu tutar kadar olmalıdır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.08.2005
Soru :
merkezi istanbul olan x ltd.şti.trakya serbest bölgede şube açmıştır. yurt içinden mal alışı ithalat olarak mı sayılmaktadır. ayrıca serbest bölgeden yurt içine satış yapması durumunda kdv ye tabi midir.hangi hallerde kdv den muaftır.teşekkürler

Cevap :
Serbest bölgelerden yapılan teslim ve hizmet işlemleri KDVK’nun 11,12 ve 16’ncı maddelerinde konuya ilişkin hükümler bulunmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.08.2005
Soru :
ithalat-ihracat yapan bir firmada kendi malını ihraç ederken kesmiş olduğu faturada KDV'yi gösterecek mi?

Cevap :
KDVK’nun 11’nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.08.2005
Soru :
AŞAĞIDA AÇIKLADIĞIM BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA BİR YANIT VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM Firmamız Beyoğlu Vergi Dairesi Başkanlığı .................... Vergi Sicil no ile işlem görmektedir. Firmamızın iştigal konusu Gümrük Müşavirlik Hizmetleri vermektir. Firmamız Gümrük Müşavirliği hizmeti verdiği firmaların ithalat işlemlerinin tamamlanması sonrasında ithali yapılan ticari malların tek seferde gümrük sahasından ithalatçıya firmaya sevki sırasında 253 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 1.Maddesindeki ; ‘’ Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, maden sevkiyatlarında, Maden Kanununa göre düzenlenen maden sevk fişi, uluslararası taşımacılıkta kullanılan hamule senedi, konşimento gibi belgeler, gümrük girişi sırasında Gümrük İdarelerince düzenlenip verilen resmi belgeler, Orman İdarelerince düzenlenen nakliye teskereleri ve buna benzer belgeler, alınan ürünün alıcı veya satıcı tarafından taşınıp taşınmadığına bakılmaksızın sevk irsaliyesi olarak kabul edilecek ve satın aldığı malı kendi araçlarıyla taşıyan veya bir nakliyeciye taşıttıranlardan ayrıca sevk irsaliyesi düzenlemesi istenmeyecektir. ‘’ şeklindeki açıklamaya istinaden irsaliye düzenlenmemektedir. Nakliyeyi üstlenen nakliyecinin düzenlediği taşıma irsaliyesi ve faturasının yanında gümrük beyannamesi yeterli olmaktadır. Çelişkiye düşmüş olduğumuz ve Maliye Yol Denetimleri sırasında ceza kesilen konu ise ; dökme tabir edilen gümrük sahasında fiili ithal işlemleri tamamlanan ancak tek seferde ve tek araçla nakli mümkün olmayan ürünlerde bu malların ithalatçı firmaya nakli sırasında sevk irsaliyesinin düzenlenip düzenlenmeyeceği düzenlenecekse kimin tarafından düzenleyeceği tereddüde neden olmuştur. Bu tip bir ithalatta bir mal için yüzleri aşan rakamlarda kamyon ve sefer yapılabilmektedir. Firmamız bu nakliyelerde iştigal konusu olmaması nedeni ile irsaliye düzenlememektedir. Yol denetimlerinde nakliyecinin taşıma irsaliyesi , faturası ve gümrük beyan örneği olmasına rağmen cezaya muhatap olunmaktadır. İthalatçı firmalar ise Gümrük Müşavirliği firmalarının irsaliyesi düzenlenmesi gerektiğini iddia etmektedirler oysa yukarıda açıklanan nedenden ötürü kanaatimizce bizim irsaliye düzenlememiz doğru olmayacaktır.

Cevap :
Bize göre, konşimento gibi belgelerin ve gümrük girişi sırasında Gümrük İdarelerince düzenlenip verilen resmi belgelerin kopyaları eşliğinde, taşıma yapan firmaların düzenlediği taşıma irsaliyeleri ile işlem yapılabilir. Bu konuya ilişkin “özelge” almanızı öneririz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.07.2005
Soru :
Bedelsiz gerçekleştirdiğimiz ithalatlarda gümrük giriş beyannamesindeki kdv matrahına esas değeri mi mal bedeli olarak yoksa iz kayıt şeklinde 1 ykr olarak mı dikkate almalıyız bu konuda tereddütlerime çözme konusunda yardımcı olurasnaız sevinirim saygılarımla

Cevap :
Bedelsiz ithalat, bedeli için Türkiye’den döviz transferi yapılmadan, yurt dışında kazanılarak tasarruf edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan kazançlar ve tasarruflarla satın alınan eşyanın Türkiye’ye ithal edilmesidir.

“Bedelsiz İthalat” ifadesi “Vergisiz İthalat” anlamına gelmemektedir. Bedelsiz ithalat şartlarının yerine getirilmesi halinde sadece gümrük vergilerinden muafiyet vardır. Özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) ödenmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.07.2005
Soru :
Hocam, mükellefim işletme hesabına esasen açmış oldugu işyerinde ithalat ve ihracat yapabilirmi?

Cevap :
İhraç edeceği mala göre İhracatçı Birliğine üye olan, gerçek usulde vergiye tabi gerçek ve tüzel kişi tacirler(işletme hesabı dahil), Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı olup üretim faaliyeti ile iştigal eden esnaf ve sanatkarlar ile joint-venture ve konsorsiyumlar ihracat yapabilirler.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.05.2005
Soru :
İyi çalışmalar, ithalat yapıp iç piyasaya satış yapan şirketimizde bazı dönemlerde istenilen üründen olmadığı için iç piyasadan temin edip veriyoruz. Ancak bunları firma bize ödünç irsaliyesi ile vermekte fatura kesmemektedir. Biz daha sonra ithal edilince tekrar ödünç iadesi olarak irsaliye ile iadesini yapıyoruz. Bazı dönemlerde Geçici vergi, yıl sonlarında bu problem yaratıyor. Ödünç aldığımız ürünü satış yaptığımızda maliyeti olmadan satışın tamamı gelir olarak yazılmaktadır. Bu konuda nasıl kayıt yapmamız gerekir. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Bahsettiğiniz ürünlerin ödünç değil konsinye alındığını düşünün ve 900’lü hesaplarda takip edin. Bu malların satışının yapıldığı anda sizin müşteriye ve malı konsinye verenin de size fatura kesmesi gerekir, bu esnada ilgili nazım hesabı kapatmalısınız. Aynı malın ithali sonrası konsinye verene teslimini ise satış olarak düşünmeniz gerekir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.05.2005
Soru :
DAHİLİ İŞLEM BELGESİ ALARAK İTHALATDA KDV'Yİ ÖDEMEDEN İHRACAT KAYDI İLE MAL İTHAL EDİP İHRACAT YAPMAK İSTİYORUZ. UYGULANACAK YÖNTEMLER NASIL OLACAK. FAYDALI OLURMU, AVANTAJLARI NELERDİR. CEVAPLARSANIZ MEMNUN OLUR İLGİLİLERE TEŞEKKUR EDERİM. SAYGILARIMLA

Cevap :
Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimlerinde KDV Tecil-Terkin Uygulaması:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa 4369 sayılı Kanunla eklenen geçici 17. madde ile dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde bölgeler, sektörler veya mal grupları itibarıyla Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesi hükmüne göre işlem yaptırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

Bu yetki uyarınca çıkarılan 16.04.2001 tarih ve 2001/2325 sayılı Kararname ile dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme ve geçici kabul izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin sistemine göre işlem yapılması kararlaştırılmıştır.

Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 2001/2325 sayılı Kararnamenin yürürlüğe girdiği 01.06.2001 tarihinden itibaren bu kapsamdaki teslimlerde uygulanacak usul ve esasları 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile belirlemiş, 71 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin 1. bölümü ve 75 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'ni yürürlükten kaldırmıştır.

a) Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17. maddesine göre çıkarılan 16.04.2001 tarihli ve 2001/2325 sayılı Kararname uyarınca tecil-terkin sistemi çerçevesinde işlem yapılabilmesi için; alıcıların, katma değer vergisi mükellefi olmaları ve Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile bu Karar’a ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığı Tebliğlerine uygun “Dahilde İşleme” veya Gümrük Müsteşarlığınca verilen “Geçici Kabul” İzin Belgelerine sahip bulunmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birine sahip olan katma değer vergisi mükellefleri, bu belgelerde gösterilen maddeleri, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11/1-c maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin sisteminden yararlanarak teslim alabileceklerdir. Ancak bu kapsamda gerçekleşecek teslimler nedeniyle düzenlenecek faturalarda her bir mal türüne ilişkin katma değer vergisi hariç bedelin 2,5 milyar (tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 milyon) lirayı aşması zorunludur.

Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip yükümlülere belge kapsamındaki madde ve malzemelerin tecil-terkin sistemi çerçevesinde teslimi ihtiyaridir. Ancak dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesini haiz sektörel dış ticaret şirketlerinin 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde [1] tanımı yapılan imalatçı vasfını haiz olmayan ortakları ile imalatçı olup olmadığına bakılmaksızın ortakları dışındaki firmalardan ihraç edilmek üzere mal alımlarında tecil-terkin uygulaması zorunludur.

b) Tecil-Terkin Uygulaması

Sahibi oldukları dahilde işleme veya geçici kabul izin belgesinde yer alan malların alımlarında tecil-terkin sistemi kapsamında işlem yapılmasını isteyen mükellefler, geçici kabul veya dahilde işleme izin belgelerini satıcılara ibraz ederek, hesaplanan verginin kendilerinden tahsil edilmemesini talep edeceklerdir. Bu kapsamda işlem yapan satıcılar tarafından öncelikle talep edilen malın, belgedeki cins ve miktara uygun olup olmadığı, daha önce satın alınan miktarlar da göz önüne alınarak belirlenecek ve düzenlenecek faturada toplam bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisi alıcılardan tahsil edilmeyecektir.

Alıcının ibraz edeceği dahilde işleme izin belgesinin “İthal Edilen Maddelerle İlgili Bilgiler” bölümü satıcılar tarafından gerçekleşen teslime uygun şekilde doldurularak imzalanacak ve kaşe basılacaktır.

Geçici kabul izin belgesinin ibraz edilmesi halinde ise; bu belgenin uygun bir yerine “Bu belgenin ..... sırasındaki ............ miktar/birim maldan ..... miktarı ........ tarih ve ........ sayılı faturayla satılmıştır.” şerhi konularak imzalanacağı ve kaşe basılacağı tabiidir.

Bu kapsamda imal edilen malların tecil-terkin uygulanarak ihracatçıya tesliminde de ihracatçılar, malların belgede ihracı taahhüt edilen mallar olup olmadığını belirleyerek, belgenin “ihracat taahhüdü” bölümüne belge sahibi imalatçıdan satın aldığı mallar ve miktarlarını belirten bir şerh koyarak kaşe tatbik etmek suretiyle imzalayacaklardır.

Bu şekilde şerh düşülen belgelerin bir fotokopisi, belge sahibi tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanacak ve satıcıya ya da ihracatçıya verilecektir.

Tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilen mallar için düzenlenen faturaya; “Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 17. maddesi hükmü gereğince katma değer vergisi tahsil edilmemiştir.” ibaresi yazılacaktır. Kapsama giren ve girmeyen teslimlerin birlikte yapılması halinde, tecil-terkin uygulanabilecek ve uygulanamayacak olan mallar için ayrı ayrı fatura düzenlenecektir.

c) Satıcıların Katma Değer Vergisi Beyanı Bu kapsamda


 

Tarih : 18.05.2005
Soru :
merhaba biz çin den boncuk getiriyoruz. 12.000 usd. değerinde gümrük bunu 62.000 usd üzerinden vergilerindiriyor. sorum şu : biz malı kayıtlarımıza alırken 12.000 usd üzerindenmi yoksa 62.000 usd üzerinden mi kayıda alıyoruz. kdv hesabının hangi rakama göre hesaplıyoruz. ithalatçı firmalarda devir kdv problemi çıkıyor. tarafıma bilgi vermenizi arz ederim.

Cevap :
Bize göre, malın stok maliyeti 62.000 USD üzerinden kayıt altına alınmalıdır. KDVK’nun 29/1-a’ncı maddesine göre, sadece fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’sini indirebilirsiniz, (62.000 – 12.000) nin KDV’sini de malın maliyetine eklemelisiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.05.2005
Soru :
Yurtdışından ısıtma sistemleri ithal eden firma, ithal ettiği malzemeleri 150 m2 nin altında konut inşaa eden kooperatife sattığında % 1 KDV li olarak fatura kesmektedir.İthalatta % 18 KDV ödemektedir.Alış ve Satış KDV leri arasındaki % 17 KDV farkını SSK prim borçlarına veya Diğer Vergi Borçlarına mahsup hakkı varmıdır. Yoksa % 17 'lik KDV farkı Satılan Malın Maliyetine mi aktarılacaktır.

Cevap :
KDVK’nun 29/2’nci maddesine ve 91, 85, 76, 74 no’lu GT’ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.04.2005
Soru :
şirketimiz ötv ödeyerek değerli taşlar ithal ediyor ve bunları işleyerek(mıhlayarak) takı imal ediyor. Daha sonra da bunları ihraç ediyor. Bu ihracatından dolayı ithalatta ödediği ötv yi iade alması mümküm müdür? saygılarımla,

Cevap :
ÖTVK’nun 5’nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.04.2004
Soru :
sayın hocam Sanırım Sanırım Sorumu doğru İfade edememişim. Konsinye Satışı sadece örnek vermiştim ve uzun uzun başka bir satış türünden sözetmiştim Sorun Yurtdışındaki ithalatçı firma adına Y.içindeki üretici firmalar bize mal teslimi yapıyor.Bizim anlaşmamız y.dışındaki firma ile yurtdışına mal çıkışı yapılmıyor.Yurti.indeki firmalar bumalların faturasını y.dışındaki firmaya düzenliyorlar çünkü gerçek alıcıları o fima biz ise y.dışındaki firmanın alıcısıyız. normal şartlarda bu mallar ihraç edilecekti bizde ithal edecektik Olayda ise ihracatcı y.içinde ithalatçı firma(biz)de yurtiçindeyiz ve mal gümrük hareketine tabi olmadan yurtçinde hareket ediyor.budurumun kdv boyutunu faturalaşmayı sormuştum teşekkürler nurten şanlı

Cevap :
KDVK’nun 2/1’nci maddesine göre; teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce alıcı veya onun adına hareket edenlere devredilmesidir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcı veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir.

KDVK’nun 2/2’nci maddesi uyarınca; bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiştirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde aradaki safhaların her biri ayrı bir teslimdir.

KDVK’nun 1/1’nci maddesinde,Ticari, sınai , zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ne tabi olacağı belirtilmektedir.

Her üç hükmü birlikte düşündüğümüzde, sorunuzda adı geçen tüm mal teslim edenlerin teslimleri KDV’ne tabi olması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.04.2004
Soru :
Değerli Arkadaşlar : ihracatını yapmış olduğumuz ürünlerimizin bir kısmı arızalı olarak (tamir ve bakımı yapıkmak üzere)ihraç edilen döviz bedeli üzerinde bedelsiz olarak iade edilmektedir. Bu arızalı ürünler ilgili gümrüklerden (tamir ve bakımı yapılıp tekrar ihraç edilmek üzere) Geçic kabul rejimine tabi tutularak ithalatı yapılmaktadır. soru:1- Muhasebe açısından iade olarak geri gelen mallarla ilgili olarak yapılacak işlemler; soru:2- Tamir ve bakımı yapıldıktan sonra tekrar ihracatı yapılan bu mallar ilgili dönem KDV beyannamesinde belirtilecekmi ? soru:3- Şayet geçici kabul kapsamında giriş ve çıkışı yapılan bu mallar fiilen işletmede geçici bir sürede olsa bulunduklarından dolayı stok hesaplarına yansıtılacakmı ? Teşekkürler.

Cevap :
1- Geçici kabul rejiminde, satıştan iadeler yapıldığında, alıcı firmanın düzenlediği faturaya İstinaden 900-BORÇLU NAZIM Hesaplarına (iade edilen mal) borç, 900-Alacaklı Nazım Hesaplarına(iadeyi yapan şirket) alacak kaydedilir. Sayış iadelerinde bedelsiz yapılması durumu varsa VUK’nun 278(değeri düşen malların değerlemesi) ve 267’nci maddesi(emsal bedelle değerleme) uyarınca emsal bedeli ile değerlemeniz ve muhasebe kaydını buna göre yapmanız gerekmektedir.

2- Geçici Kabul Rejimi ve Muhasebeleştirilmesi ile ayrıntılı bilgilere www.ismmmo.org.tr adresinden mali çözüm dergileri bölümü 55. Sayı daki ilgili makaleye bakarak ulaşabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.04.2004
Soru :
Değerli Arkadaşlar ; Yatırım Teşvik belgesi kapsamında ithal edilen makina ve cihazlar ithalat girdileri neticesinde oluşan (mal bedeli+navlun+sigorta+banka masrafları+Ardiye+Gümrük Verg+sair Gider) deger üzerinden kesin ithalatı müteakip aktif hesaba alınmaktadır. Soru -) Yatırım Teşvik kapamasındaki değer ithalat girdileri sonucu oluşan ve aktife alınan değer üzerindenmi YOKSA Gümrük Giriş Beyannamesindeki FOB veya CIF değer üzerindenmi teşvik kapamaları yapılacak ? Soru 2- Aynı şekilde yukarıdaki işlemle ilgili olarak % 40'lık yatırım indirimi ithalat girdileri sonucu oluşan ve aktife alınan değer üzerindenmi YOKSA Gümrük Giriş Beyannamesindeki FOB veya CIF değer üzerindenmi yatırım indirimi hesaplanacaktır. Teşekkürler :

Cevap :
Gerek yatırım teşviki gerekse yatırım indirimi uygulamasında ilgili avantajdan yararlanacak olan tutarı ilgili yatırımın maliyetini oluşturan harcamaların (mutlaka yapılması zorunlu olmayan harcamalar hariç) eklenmesi sonucu oluşan ve aktife giren değer olarak değerlendirebiliriz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.10.2002
Soru :
Bir meslek büyüğümüzün makalesinde "dış ticaret işlemlerinde ihracat FOB ithalat ise CIF bedel üzerinden gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla KDV ihracat istisnasının beyanında ihracat bedeli olarak FOB bedelin esas alınması gerekir. Bu durumda KDV beyannamesinde ihracat istisnası olarak FOB bedel gösterilecektir" ifadelerini okuduk. Bu durumda örneğin CIF teslimlerde faturada gösterdiğimiz navlun ve sigorta bedellerine beyanda nasıl yer vereceğiz. Bazı açıklamalarda fatura değeri üzerinden şeklinde yüzeysel ifadeler kullanılıyor açıklık getirirmisiniz.Saygılarımla

Cevap :
Katma Değer Vergisi Kanununun 20. Maddesi uyarınca; teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel deyiminin, mal teslim alan veya kendisine hizmet yapılanlardan, bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para mal ve diğer suretle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 24/a maddesinde ise teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderlerinin de verginin matrahına dahil olacağı belirtilmiştir.

Bu durumda, F.O.B: (Free On Board) değer ile bunların navlun bedelinin ihracaat faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle bunların toplamının, ihracaat istisnası uygulaması kapsamında, değerlendirilmesi ve1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin 25.satırında beyan edilerek, katma değer vergisi matrahından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.10.2002
Soru :
katma değer vergisi 63 nolu genel tebliği uygulaması hakkında; ilgili tebliği yurtdışından kaçak getirilen veya kamyomların depolarında yurda sokulan akaryakıtın kontürolu için mi çıkarıldı, yoksa rafineri, akaryakıt dağıtım firması, ithalatçı, akaryakıt bayii dışında kalan satıcıların yutr içinden satın aldıp satışını gerçekleştirdikleri akaryakıt ürünleri tebliğ kapsamona girmektemidir.

Cevap :
22955 no'lu Resmi Gazetede yayınlanan 05/04/1997 tarihli KDV'nun 63 no'lu tebliği, tütün mamullerine bandrol uygulaması ve alkollü içeceklerde vergi tahsiline ilişkindir. İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.08.2002
Soru :
Yurtdışı İthalat Sipariş Avansları ve İthal Mal Maliyetinin hesaplanması ile İlgili olarak derginizin 56.sayısında Y.M.M Dursun Ali TURANLI'nın yazısında ithal malın maliyeti hesaplanırken peşin ithalatta transfer tarihindeki M.B döviz alış kurunun esas alındığı ithalatın gerçekleştiği tarihteki kur ile ilgili bir farkın hesaplanmadan malın maliyetinin oluşturulduğu,yine Derginizi 59.sayısında S.M.M.M Sabri ODAK'ın yazısında ise Transfer tarihindeki M.B Döviz satış Kuruna göre sipariş avansının gönderileceği ve ithalatın gerçekleştirildiği tarihteki G.G.B'sindeki M.B döviz satış kuruna göre mal maliyetinin hesaplanarak aradaki kur farkının maliyete ekleneceği belirtilmiştir. bu görüşler yapacağımız işlemlerde ikilem oluşturduğundan konu ile ilgili olarak daha detaylı bir bilginin tarafıma bildirilmesini rica ederim.

Cevap :
VUK’nun 274’ncü maddesi uyarınca ;satın alınan veya imal edilen emtia maliyet bedeliyle değerlenir.
Maliyet bedeli,VUK’nun 262’nci maddesinde; “iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetleriyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder” şeklinde tanımlanmaktadır.
Maliye Bakanlığı, VUK’nun 262’nci maddesinde tanımlanan maliyet bedeline ,yalnız malların işletme stoklarına girdiği tarihe kadar doğan kur farklarının gireceği ,bu tarihten sonra doğan kur farklarının ise doğrudan ise doğrudan malın alımıyla ilişkilendirilmeyip işletmenin genel finansman gereğinden kaynaklandığının kabulü ile maliyetle ilişkilendirilmesinin gerekmediği görüşünü benimsemiştir.
Nitekim,238 Seri Nolu VUK Genel Tebliğine göre,kur farkları ile ilgili olarak şu açıklama yapılmıştır: “.......emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farklarının maliyete intikal edilmesi zorunludur.Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise,ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.”
Konuya ilişkin Danıştayın D.4..D.27.11.1998 tarih ve E:1997/5413,K:1998/4652 sayılı kararı’na göre; malın aktife kaydedildiği tarihte belli olmayan kur farkı giderlerinin maliyete intikal ettirilmesi fiilen mümkün değildir.Dolayısıyla sonradan ödenen bu tür giderlerin doğrudan genel gider olarak kaydında kanuna aykırılık bulunmamaktadır.
Dövize ilişkin değerlemelerde, gerek Maliye Bakanlığının gerekse Danıştayın benimsediği görüş,değerleme günü itibariyle geçerli olan ve Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurunun esas alınması gerektiğidir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.08.2002
Soru :
Mükellefim ses ve görüntü cihazları(televizyon ve müzik seti)ithalatı ile uğraşmaktadır.31.07.2002 tarihi itibariyle stoklarında bulunan mallarını 01 Ağustos tarhinden itibaren sattığında satış faturalarında yalnızca %18 KDV'yimi gösterecektir.Ayrıca ÖTV gösterecekmidir? Lütfen bu sorumu en kısa sürede cevaplamanızı rica ederim. saygılarımla,

Cevap :
Ses ve görüntü cihazları tesliminde faturada gösterilmesi gereken KDV ve ÖTV uygulaması aşağıda açıklandığı gibi olacaktır:

KDV Uygulaması

30/07/2002 Tarihli 24831 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 17/07/2002 Tarihli ve 2002/4480 Sayılı Kararname İle % 26 ve % 40 olan katma değer vergisi oranları 01.08.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 18’ e indirilmiştir.

Buna göre katma değer vergisi oranları;

(I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1

(II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8

Bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18

olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu düzenleme ile katma değer vergisi oranları % 18 ( yüzde onsekiz ), % 1( yüzde bir ) ve % 8 ( yüzde sekiz ) olarak belirlenmiş; % 26 ve % 40 olan katma değer vergisi oranları kaldırılmış ve bu oranlarda katma değer vergisine tabi olan mal teslimi ve hizmet ifaları genel oranda, yani % 18 ( yüzde onsekiz ) oranında KDV’ ne tabi tutulmuştur.

Buna göre, ses ve görüntü cihazları teslimleri %18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Verginin Belgelerde Gösterilmesi Zorunluluğu:

ÖTV kapsamında bir mal ve hizmet teslim eden mükellefler özel tüketim vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar.

Yapılan işlem ÖTV’ye tabi olmadığı halde, düzenlediği fatura ve benzeri belgelerde bu vergiyi gereksiz yere gösterenler, veya olduğundan fazla gösterenler söz konusu vergiyi beyan etmek ve ödemek zorundadır

ÖTV’li Fatura Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar:

Satış fiyatı 1.000.000.000,- TL. olan bir televisyonun ithalatçı firma tarafından teslimine ilişkin fatura aşağıdaki gibi düzenlenecektir.

Satış bedeli : 1.000.000.000.-

ÖTV (%6,7) : 67.000.000.-

Toplam : 1.067.000.000-

KDV (%18) : 197.060.000.-

GENEL TOPLAM : 1.264.060.000.-

Perakende Satışlarda Verginin Belgelerde Gösterilmesi:

Bilindiği üzere, perakende mal ve hizmet teslimlerinde etiket ve listelerdeki fiyatlar KDV dahil tek tutar olarak gösterilmekte ve bunlar için düzenlenecek fatura ve benzeri vesikalarda da KDV ayrıca gösterilmeyip, bedel KDV dahil tek tutar olarak yer almakta ve belgelere “KDV DAHİLDİR” şerhi düşülmektedir.

Perakende mal ve hizmet teslimlerinde bu uygulama yine eskisi gibi devam edecek olmakla beraber; bundan böyle ÖTV kapsamında bir malın imalatçıları veya ithalatçıları tarafından perakende tesliminin söz konusu olduğu hallerde, ÖTV ve KDV belgede yukarıda olduğu gibi ayrı ayrı gösterilecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

İşlemi tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen bekleyiniz.
Uzun süre takılı kalırsa sayfayı yenileyebilirsiniz