ithalat

Danışmanlara Sorulmuş Sorular


Tarih : 05.06.2018
Soru :
Merhaba,Ötv 4 numaralı liste ile ithalat yapmaktayız.İthalat yaptığımız ürünleri yurtiçinde satıyoruz.Gümrükte ötv ödediğimiz için ötv mükellefiyetimiz bulunmamaktadır.İhracat yaptığımız aylarda ötv iadesini nasıl alabiliriz?

Cevap :
Özel Tüketim Vergisi mükelleflerinin ihracat istisnasından yararlanabilmeleri için; • Teslimin yurtdışındaki bir müşteriye yapılması gerekmektedir. Yurtdışındaki müşteri tabiri Özel Tüketim Vergisi Yasası'nın 5/1-a maddesinde tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre yurtdışındaki müşteri; ikametgâhı, kanuni ve iş merkezleri yurtdışında olan alıcılar ile yurtiçinde bulunan bir işletmenin yurtdışındaki faaliyet gösteren şubelerini kapsamaktadır. • Ayrıca, teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi'nden çıkmış olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurtdışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere Türkiye'de teslim edilen mallar için ihracat istisnası uygulanması mümkün değildir. Yurtdışındaki alıcılara teslim edilmeksizin gümrük antrepolarına konulan mallar ile serbest bölgelere gönderilen mallar da bu bağlamda ihracat sayılmamaktadır. Yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak yapılan ihracat teslimlerine ilişkin olarak düzenlenecek faturalar üzerinden Özel Tüketim Vergisi hesaplanmayacaktır. İade işlemi Katma Değer Vergisi mükelleflerine yapılan iade işlemlerine benzer niteliktedir. Ancak Katma Değer Vergisi'nde ihraç edilen malın bünyesine giren yani yüklenilen Katma Değer Vergisi'nin iadesi söz konusu iken Özel Tüketim Vergisi'nde, ihraç edilen malın bünyesine giren Özel Tüketim Vergisi'nin iadesi söz konusu değildir. Burada iade edilecek Özel Tüketim Vergisi ihracatçıya teslimde hesaplanan Özel Tüketim Vergisi ile sınırlıdır. Uygulamanın belirgin özelliği; • Alış faturaları veya benzeri belgelerde gösterilen ve • Vergi dairesine beyan edilerek ödenen, Özel Tüketim Vergisi'nin ihracatçıya ödenebilir olmasıdır. Özel Tüketim Vergisi'nde malların ihraç edilmesi halinde, bu verginin iadesi, sadece Özel Tüketim Vergisi mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusudur. Özel Tüketim Vergisinin uygulandığı safhadan sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görülmeyen, daha doğrusu yer almayan ve malın satış fiyatına dahil edilmiş bulunan Özel Tüketim Vergisi'nin iadesi söz konusu değildir. Dolayısıyla... • Özel Tüketim Vergisi'nin uygulandığı safhadan sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde yer almayan (görünmeyen) ve malın fiyatına dahil edilmiş olan Özel Tüketim Vergisi iade konusu yapılamamaktadır. • Özel Tüketim Vergisi ödenerek ithal edilen malların ithalatçısı tarafından ihraç edilmesi halinde, gümrük idaresi ithalat aşamasında ödenen Özel Tüketim Vergisi ithalatçı, ihracatçıya iade edilebilmektedir. • Özel Tüketim Vergisi'ni gümrüğe ödeyen ithalatçıdan satın alınan malların ihraç edilmesi halinde ise belgesinde görünmeyen ve malın fiyatına dahil edilmiş bulunan vergi iade konusu yapılmayacaktır.


 

Tarih : 01.06.2018
Soru :
Ithalat işlemlerinde özellikle peşin ithalatta beyanname kapanma tarihini fiili ithalat tarihi midir? Virman kaydını bu tarihe göre mi yapmalıyız? Kur Farklarını olumlu veya olumsuz hangi hesaplarda izlemek gerekir? Beyanname kapanma tarihine göre 150/153 virman kaydını yaptığımız zaman Beyanname kapandıktan sonra gelen gümrük Müşavirliği veya nakliye faturalarını direkt 150/153 hesaba almak uygun olur mu? Bilgileriniz için teşekkürler.

Cevap :
Peşin ithalatta fiili ithalat yapıldığı tarih de işlem yapılır.Kur farkları 646 ve 656 hesaplarda takip edilir.Nakliye giderleri 150/153 hesaba kayıt edilir.


 

Tarih : 12.05.2018
Soru :
Sorum daha çok peşin ithalat maliyeti ile ilgili ödeme ile ithalatın fiilen yapıldığı tarihte kurda düşme varsa 159 Kur farkına ilave ediyoruz,kurda yükselme varsa hesap ne olacak alacak hesap 646’mı olacak. Bazen ithalatçı firmaya ödemeler geç yapılıyor buda özellikle mümessilik yapan firmalarda oluyor bu durumda 320 yurtdışı satıcı değerlemesi yapıldığında malın maliyetine pay verilmesi ve KDV hesaplanması gerektiği var deniyor. Stoğa giren mala aylar sonra yapılan değerlemeden nasıl pay verilir. Artı yurtdışı satıcılar değerlemeden KDV nasıl hesaplanacak ve beyan ödeme nasıl yapılacak tam tersi değerlemede kur düşerse ne olacak iyi çalışmalar

Cevap :
İthalatın yapıldığı tarih den sonraki kur değişiklikleri 646 ve 656 hesaplar kullanılır.


 

Tarih : 26.04.2018
Soru :
Merhabalar, İthalat yapan ltd. şti.'in Çin'den getirdiği bazı mallar gümrüğe geldikten sonra uygun olmadığı tespit edilerek çekim işlemi yapılmadan imhaya gönderildi. konuyla ilgili gümrükçüden imha işlemlerine ait masraf dosyası geldi; 1-Bu masrafların hangi hesaba kaydedilmesi gerekir? 2-Çin'deki firmaya ödenen transfer bedelinin nasıl kapatılması gerekir? Şimdiden teşekkür eder kolaylıklar dilerim.

Cevap :
Giderler 770 hesaba kayıt yapılır. Çin den para gelinde banka hesabına yazılır.


 

Tarih : 20.04.2018
Soru :
Yılbaşında devraldığım bir AŞ de muhasebe müdürünün ÖTV1 Beyannamesini 10.04.2017 de alınan bir yurtdışı üründen dolayı vermekte olduğunu gördüm. ancak beyannameyi ayda bir defa 15 i ile 25 i arasında vermekte idi. Konuya vakıf olmadığım için bende en başta öyle verdim ancak araştırma neticemde bu beyannamenin 15 günde bir dönemlerde ayda iki defa verilmesi gerektiğini ve 8 aydır 2.dönem ÖTV1 beyannamelerinin verilmediğini gördüm. Bunun üzerine kendi devraldığım döneme Kanuni Süresinden sonra beyan vererek az bir ceza ile verilmeyen beyanname bırakmadım. Vergi Dairesinde sorduğumda diğer 8 ay için daha sonra ceza geleceğini söylediler. Ancak Muhasebe müdürü kesinlikle bunu kabul etmiyor ve onlar da sizde yanlış biliyorsunuz benim ithalatım ayın 10 unda olduğu için 1.dilime tabiiyim diğerine değil diyerek verilmeyen beyannameleride verdirmiyor? Şimdi hatalı kim ve doğrusu nedir diye sorucaktım. Mevzuatta ithalatın yapıldığı gün baz alınarak 1 veya 2 .dilim beyanname verilir demiyor. Ceza geleceksede ne kadar zamanda gelir diye merak ediyorum. şuana kadar gelen bir uyarı yok. iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Yapmış olduğunuz işlem doğrudur.Cezanın ne zaman tebliği edileceğini biz bilemeyiz


 

Tarih : 22.03.2018
Soru :
merhabalar, yurtdışından fatura ocak ayı için daha yeni elimize ulaştı. gümrükte ithalat beyannamesi bu hafta sonuçlanacak. ba beyanını gümrük beyannamesine göre mi vereceğiz yoksa fatura tarihi ocak 2018e göre mi? ayrıca beyannamede ki gümrük matrahı mı yoksa kdv matrahı mı verilecek ? teşekkürler

Cevap :
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır. Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi)dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 20.03.2018
Soru :
Merhaba, İthalat işlemlerinin ba formunda bildiriminde tutar alanına ; KDV kanunnun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır." denmektedir. 1 ) Gümrük vergisi tarhına esas olan kıymetten : malın bedeli'ni mi ? yoksa gümrük beyannamesi üzerinde yer alan Gümrük Vergisi Matrahını tutarını mı ? kastetmektedir. 2 ) Malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacağı belirtilmiştir. Bu tutarın gümrük beyannamesinde KDV Matrahı olduğunu anlamaktayız. Teydinizi rica eder , iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır. Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi)dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 19.03.2018
Soru :
Merhaba, İthalat işlemlerinin muhasebeleştirmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi baz alınarak muhasebeleştirme işlemi yapmaktayız. Peki döviz kuru olarak kapanış tarhinin kurunu mu yoksa gümrük beyannamesi üzerinde yer alan kuru mu baz almalıyız ? Teşekkürler,

Cevap :
Döviz kuru olarak gümrük giriş beyannamesi kapanma tarihindeki kur değil, beyanname üzerinde yer alan kur, yani gümrük giriş beyannamesi üzerindeki tescil tarihi itibariyle belirlenmiş döviz satış kuru esas alınacak,


 

Tarih : 14.03.2018
Soru :
Merhaba, Mali müşavir olarak İthalatçı Bilgi Formunu imzalama yetkimiz bulunuyor mu?

Cevap :
Bilgi formunda SMMM unvanı geçiyorsa imzalayabilirsiniz.


 

Tarih : 12.03.2018
Soru :
merhabalar gıda toptancısı (sadece alım satım yapıyor imalat yok) mükellefimiz var toptan meyve suyu satışlarında ötv uygulamamız gerekiyormu meyve sularında ötv uygulaması diğer ötv işlemlerinde olduğu gibi imalatçı ve ithalatçaılardamı ocak 2018 de meyve sularına getirilen ötv uygulamasında bizim gibi toptancıların ötv uygulamasına ve ötv mükellefi olmasına gerek varmı? iyi çalışmalar

Cevap :
ÖTV imalat ve ithalat aşamasında oluşur sonraki safhalarda ÖTV oluşmaz. Alış da ödenen ÖTV maliyet unsurudur.Satış da ÖTV tahsil edilmez.İmalatçı olmayanlar ÖTV mükellefi olmaz.


 

Tarih : 06.03.2018
Soru :
sayın Danışman ; mükellefiyeti olmayan bir gerçek kişi Macaristandan sözleşme yapmak suretiyle satış amaçlı damızlık küçük baş hayan ithalatı yapacak, ithal edilen bu hayvanlar bir ay karantina da tutulduktan sonra satışları yapılabilecektir. Vergiden muaffiyet varmıdır ? Mükellefiyet tesis ettirmek gerekir mi? saygılarımla

Cevap :
İstisna söz konusu değildir.Mükellefiyet tesis edilecektir.


 

Tarih : 16.02.2018
Soru :
Sayın İlgili; Bir mükellefim 2017 yılı boyunca yurt dışından Alkollü İçki ithalatı yaparak bu ürünleri Ülkemiz sınırları içinde satışını gerçekleştirmiştir. Yurtdışındaki firma ile yapılan sözlü görüşmeler neticesinde 2017 yılında yapılan tüm alımların karşılığında % 5 oranında bir Ciro Primi alması konusunda antad kalmışlardır. Yurtdışındaki firma bu ödemeyi gönderebilmek için belge istemektedir. Bu belgenin Fatura olması halinde KDV açısından Kdv kapsamına girip girmediği hususunda görüş ve değerlendirmelerinize ihtiyacım bulunmaktadır. (Yani yurtdışı olduğu için onlar tarafından kdv tutarı ek olarak ödenmeyecek olup bu kdv'nin olması halinde bunun 391 kdv hesaplarında İlave Kdv olarak gösterilip devlete ödenmesi gereklimidir?) Saygılarımla,

Cevap :
Yurt dışından alınan ciro primi için KDV 2 nolu beyanname verilir.tahakkuk eden veri ödenir. Ödenen KDV 1 nolu KDV beyannamesinden indirilir.


 

Tarih : 12.02.2018
Soru :
Yeni açılan tekel bayi firmamızda alkollü içecek perakende satışı yapılmaktadır . Ötv 3.sayılı listede belirtilen (alkol imalatı,ithalatı ve müzayede yoluyla) satışı bizim firmamızda söz konusu değil bu durumda bizim ötv ile ilgili beyanname vermemiz gerekecek mi ?

Cevap :
Beyanname vermeniz gerekmez.ÖTV beyannamesini imalat ve ithalatçılar verir. Satıcılar ÖTV beyannamesi vermez.


 

Tarih : 08.02.2018
Soru :
Ltd.Şti. İthalatçı bir firmadır. Malzeme ve Makina İthalatı Yapmaktadır. 153-760-770 Hesapları kullanmaktayım. Bunun yanında Firma Yurtdışında bulunan firmaların Mümessilliğinide yapmaktadır. Bu iş için Mühendis istihdam etmekte bu kişiler Yurtiçinde Firmalara Seyahat yapmaktadır. Yurtdışı Firma bu Mümessillik neticesinde Firmama Komisyon ödemesi yapıyor. Sorum. Mümessillik işinden dolayı Yapılan Mühendislik Personel Ücret-Araç Kira ve Masrafları-Seyahat Konaklama Masraf için 740-Hizmet Üretim Maliyeti Hesap gurubu kullanmak doğru bir uygulamamıdır. Onun haricinde Yurtiçinde kendi malzeme ve Yönetim Binası için yapılan giderleri normal 760-770-780 Olarak giderleştirmeye devam edicem. Konu hakkında bilginizi rica ediyorum. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Yaptığınız kayıtlar doğrudur.


 

Tarih : 21.01.2018
Soru :
Sayın yetkili, Müzik sistemleri ithalatı ve iç piyasa alımı yapan ve özellikle iç piyasaya satış yapan bir şirketin nihai tüketiciden satmak amacıyla aldığı ürünlerde kdv ve stopaj durumunu öğrenmek isterim. (araştırmalarımda nihai tüketici esnaf muaflığı kapsamına girmediği, ticaretini yapmadığı için kdv ve stopaj uygulanmaz yönündeydi.) örnek bir olay vermem gerekirse: nihai tüketici yeni bir ürün alırken 5 yıl önce aldığı ürünü geri getirip satılmasını istiyor. konuyla ilgili bilgilerinizi rica ederim. saygı ve iyi dileklerimle

Cevap :
Nihai tüketiciden alınan mal için Gider pusulası düzenlenir.KDV ve GV stopajı hesaplanmaz.


 

Tarih : 15.01.2018
Soru :
Merhaba, 3 ortaklı ve kuruluşunda ağırlaştırılmış nisabı seçmiş anonim şirket mükellefim var. ortakların tamamı imza atmadan şirkette işlem yapılamıyor. ortaklardan birisi ile problem yaşamaktalar dolayısı ile 2014 ten beri genel kurul yapılamıyor. Şirket imza yetkisiz olmadan fiilen çalışmakta kamudan ihale alıyor Türkiye'nin sayılı bankaları ile çalışıyor ithalat yapıyor vb.. Benim sorum Bu şirketin devam eden ortaklarına her sene SMMM sözleşmesi imzalatıyorum geçerliliği nedir burada benim sorumluluğum nedir ileride sıkıntı yaşar mıyım? yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap :
Sözleşmeyi imzaya yetkili kişi veya kişilere imzalatmanız halinde Mesleki faaliyetiniz için sıkıntı yaşanmayacağı görüşündeyiz.


 

Tarih : 09.01.2018
Soru :
Biz Angola da Serum Fabrikasının tasarım işini almıştık.(komple tesis tasarımı) İşin bazı bölümlerini Türkiye’de bir mimarlık firmasına, statik(hesaplamalar) projesini yine Türkiye’de bir firmaya ve alt tasarımcı olarak da (makinelerin nereye nasıl yerleşmesi gerektiği ile ilgili) İtalya da BRAMCOR (Firma resmi adresi Londra) Firmasına vermiştik. Bramcor firmasının ödemesini sözleşmeye göre 3 parçada ödememiz gerekiyordu, temmuz ve ekim ayında 2 ödeme yaptık. (banka bu 2 ödemeyi ithalat olarak girmiş.) 3. ödemeyi dün yapacakken genel müdürlük Dış ticaret birimi bu ödemenin giden havale olması gerektiğini ve stopaj kesintisi yaptıysak ödeme makbuzunu veya beyannamemizi istedi. Bu işlemin gümrüğe tabi olmadığını temmuz ve ekimde yapılan diğer 2 işlemin yanlış olduğunun ve düzeltilmesi gerektiğini, bu ödemeyi vergi dairelerine size gönderdiğim beyanname ile banka olarak bildirim yapmaları gerektiğini söyledi. Bu işlemde stopaj olmalı mı? İŞİ VEREN FİRMA : Mauritius ‘da (Afrika) Tasarımcı : İtalya’da ( İşin bedeli : 26.700 usd) İş : Angola’da

Cevap :
Stopaj olması gerektiği görüşündeyiz. HİZMET İTHALATINDA STOPAJ UYGULAMASI: Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumların, Türkiye’de ki gerçek ve tüzel kişilere verdikleri hizmetler nedeniyle elde ettiği gelirler, vergi anlaşmalarında aksine hüküm olmaması kaydıyla Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Yurtdışına yapılan bu ödemeler üzerinden KVK'nun 30. maddesi çerçevesinde BKK ile belirlenmiş oranlarda stopaj yapılmalı ve muhtasar beyanname ile beyan edilmelidir. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında stopaj yapılabilmesi için; - Hizmeti sunan yurt dışında mukim bir kurum olmalıdır. - Yapılan hizmetin niteliği itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında tevkifata tabi olması gerekir. - İlgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalıdır veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır. Buna göre yurt dışından sağlanan; - Elemanların ücretleri (yabancı bir kuruluşun elemanının Türkiye’deki bir firmanın personeli veya yöneticisi olarak çalışması “serbest meslek” kazancı olarak nitelendirildiğinden bu nedenle yabancı kuruluşa yapılan ödemeler KVK’nun 30. maddesi uyarınca stopaja tabidir.), - Mühendislik, montaj, danışmanlık, eğitim hizmeti, özel yazılım yaptırılması, tercüme yaptırılması gibi serbest meslek hizmeti niteliğindeki hizmet bedelleri, - Kiralama hizmeti karşılığında yapılan ödemeler (Finansal kira veya normal kira), -Borç verme, mevduat ve benzeri fonlamalar karşılığında ödenen faizler, - Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları, -Telif, imtiyaz, ticaret unvanı, marka, know-how ve benzeri gayrimaddi haklar için ödenen bedeller veya kiralar, gibi, GVK’nın 94 veya KVK’nun 30. maddesi kapsamında bulunan ödemelerde, vergi anlaşmasında stopajı önleyen bir hüküm olmadığı sürece, gerekli oranlar üzerinden stopaj yapılması gerekmektedir. Bununla beraber; - Her nevi komisyon ödemeleri, - Yurt dışında yapılan ilan veya reklam bedeli ödemeleri, - Yurt dışında gerçekleşen taşıma bedeli ödemeleri, - Sigorta primi ödemeleri, - Yurt dışında yaptırılan fason iş bedeli ödemeleri, - Gözetim ücreti ödemeleri, -Yurt dışı seyahatlerde ortaya çıkan ödemeler (otel, lokanta, ulaşım, haberleşme vs.), -Fuar katılım ücreti ödemeleri, - Uydu kirası ödemeleri,


 

Tarih : 03.01.2018
Soru :
MATBAA MAKİNELERİNİN ALIŞ / SATIŞ VE İTHALİ VE İHRACINI YAPMAKTA. YURT DIŞINDAN ALDIĞIM 844313100000 TARİFE KODUNDAKİ OFSET MAKİNELERİNİN İTHALİNDE KG BAŞINA DAMPİNG UYGULAMASI YAPILMAKTADIR.ÖRNEK OLARAK 12/04/2016 YAPTIĞIM İTHALATDA 7800 EURO İTHAL ETTİĞİM MAKİNEYİ İTHALAT MASRAFLARI İLE BİRLİKTE 31848,74 TL ÜZERİNDEN KDV ÖDEMEM GEREKİRKEN YDIŞI ADI ALTINDA 65242,85 TL BİR MALİYET GİRİŞİ OLMUŞ VE İTHALAT MALİYETİ 97091,99 TL OLMUŞ VE BUNUN ÜZERİNDEN 17839,42 TL KDV HESAPLANMIŞ VE TARAFIMCA ÖDENMİŞTİR.1-BEN BU MAKİNEYİ 97091,99 MAL ÜZERİNDE BİR BEDELLE SATMAM GEREKİR Kİ BU YÜKLENDİĞİM KDV’Yİ TAHSİL EDEYİM SATAMAZ İSEM YÜKLENDİĞİM KDV NE OLACAK.2-DAMPİNG UYGULAMASINDA DOLAYI YDIŞI ADI ALTINDA 65242,85 MALİYET GİRİLMİŞ GÜMRÜK BEYANNAMESİ ÜZERİNDE BEN BU VE BUNA BENZER TARAFIMCA KATLANILMAMIŞ MALİYETİ BU MAKİNENİN SATIŞINDA MALİYET UNSURU OLARAK DİKKATE Mİ OLACAM.

Cevap :
İTHALTTAM MALİYET BEDELİ İTHAL EDİLEN + GÜMRÜK VERGİSİ VARSA ÖTV VE DİĞER GİDERLERDEN OLUŞUR.ÖDENEN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILIR. SATIŞ İŞLEMİ İSE , MALİYET ÜZERİNE EKLENECEK KAR +KDV İLE YAPILIR.


 

Tarih : 26.12.2017
Soru :
Merhaba kolay gelsin. İthalat işlemlerinde BA bildirimini KDV matrahına göremi yapacağız. Yoksa Gümrük Vergisi Matrahına göremi bildireceğiz. Tebliğde Gümrük Vergisinden MUAF olduğunda KDV MATRAHI alınır diyor. Ne yapmam gerekiyor ???

Cevap :
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır. Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi)dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 22.12.2017
Soru :
Merhaba , Şirketimizin Gümrükçüsü sistemden kaynaklanan bir hatadan dolayı yapılan ithalat ‘a ait kdv’ yi eksik yatırıyor. Daha sonra ithalattan doğan eksik kdv ödemesi Gümrükçe Tespit ediliyor. Tespit edilince aradaki farkın 3 katı kadar ceza kesiliyor. Gümrükçümüz uzlaşmaya gidiyor itiraz edince ceza’da %50 indirim yapılıyor .Fakat bu işlemlerde bizim Güm kartımızdan çekiliyor. Yani cezayı biz devlete ödemiş olduk.Gümrükçümüz hatayı kabul ediyor ve ceza tutarını bize ödemek istiyor. Nasıl iade alacağız .Fatura mı düzenleyeceğiz ? Düzenlenen ftr. Kdv doğar mı? ya da Dekont düzenlenebilir mi? Tavsiyeniz nedir? Saygılar

Cevap :
Fatura düzenlenmez dekont ile işlem yapllması gerekir.


 

Tarih : 21.12.2017
Soru :
merhaba 1983 yılında kurulmuş olan bir ithalat şirketinin bağımlı mali müşaviri olarak görev yapmaktayım. uzun yıllar önce ithalat yolu ile stoklara giren ve halen gerçekten raflarda bulunan , ancak çeşitli nedenlerle (güncelliğini yitirmiş olması, hatalı üretilmiş olması gibi) satışı mümkün olmayan ürünlerimiz var. bunları artık envanterimizden çıkarmak ve kilo ile hurdacıya satmak istiyoruz. bu malların envanter değeri toplam ,yaklaşık olarak 20 bin tl gibi. bu işlemi yapmak için takdir komisyonuna başvurmamız gerekiyormu? gerekiyor ise bu başvuru işlemi ve sonrasında takdir komisyonunun yapacağı işlemler nedir? konu hakkında yardımlarınızı rica ediyorum. teşekkür ederim

Cevap :
Takdir komisyonunundan karar almanız gerekir.Takdir komisyonu kararına göre işlem yapılır.Takdir komisyonu fiilen yerinde tespit yapacaktır.


 

Tarih : 08.12.2017
Soru :
Üstadım selamlar, Yurt dışından bedelsiz olarak sabit kıymet alımı yaptık. Gümrükte emsal bedeli üzerinden KDV, gümrük vergisi ve damga vergisi hesaplandı. Bedelsiz ihracat, çalıştığımız gümrük müşavirliğinin kusurundan kaynaklandığı için bu vergiler gümrük müşavirliği tarafından ödendi. Ancak ithalat şirketimiz adına olduğu için Gümrük Vergi Tahsil alındısında bizim şirketimizin vergi numarası ve ünvanı yazmaktadır. Gümrük müşavirlik şirketinin karşılamış olduğu bu vergiler ile ilgili herhangi bir kayıt yapmamıza gerek var mı ?

Cevap :
İthalatta Ödenen gümrük vergisi giderleştirilir. Ödenen KDV indirilir.


 

Tarih : 29.11.2017
Soru :
Üstadım selamlar, Yurt dışından bir sabir kymet ithal ettik ancak sabit kıymet bozuk olduğu tespit edildi. İthal ettiğimiz firma da aynı ürünü bedelsiz olarak bize yeniden gönderdi. Bu gönderime ait gümrük masraflarını ithalatı yaptığımız firmaya yansıtmak istiyoruz ancak şuanda durum netleşmedi. Oluşan maliyetleri geçici olarak 198 -Diğer Dönen Varlıklar hesabına alacağız. Gümrük Müdürlüğüne ödemiş olduğumuz KDV' yi indirim konusu yapmak ya da 198 hesaba dahil etmek konusunda tereddüte düştük. Konu ile ilgili yardımınızı rica ederim.

Cevap :
Ödenen KDV indirim konusu yapılır.Harcamalar için 198 hesap kullanılabilir.


 

Tarih : 27.11.2017
Soru :
Sayın Yetkili, BA /BS formlarında gösterim ile ilgili bir sorumuz olacak. Örneğin İthalat yaptığımız ülke İşviçre ancak malın geldiği ülke İtalya ise Ba formunda hangi ülkenin kodu ile alım göstereceğiz. Saygılarımla

Cevap :
İthalat yapılan ülke kodu kullanılacağı görüşündeyiz.


 

Tarih : 09.11.2017
Soru :
Sayın üstad, İthal ettiğimiz ürünleri iade etmek istiyoruz. Mallar depomuza geldiğinde problemler olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla iade işlemi yapacağız ödediğimiz ithalat vergilerinin iade işlemi nasıl gerçekleşecek, iadeli fatura nasıl kesilecek bilgi verirmisiniz? İyi çalışmalar..

Cevap :
İthalde ödenen vergilerden KDV nin iadesi mümkün ancak gümrük vergisi konusunda bilgi sahibi değiliz. Gümrükçünüz ile görüşünüz.İade edilecek mal için ihracat faturası düzenlenir.Gümrük beyannamesi açtırılır.


 

Tarih : 26.10.2017
Soru :
İthalat edilen bir ürün için yurtdışı firması 100 bedel üzerine %50 iskonto uygulayarak fatura üzerinde gösteriyor. Faturanın dip tutarı 50 bedel oluyor. Gümrük beyannamesinde KDV hesaplaması göz önüne alındığında KDV matrahı 100 bedel üzerinden mi yoksa asıl alış bedeli olan 50 bedel üzerinden mi hesaplanır. (Gümrükçümüzün ısrarı 100 bedel üzerinden hesaplanması) Konuyla ilgili görüşünüzü rica ederim.

Cevap :
Gümrükçünün görüşü doğrudur.


 

Tarih : 23.10.2017
Soru :
Merhaba, ithalat yapan bir fimayız katılım bankası ile çalışmaya başladık peşin ithalat yaptığımız firmaya katılım bankasından kredi kullanarak ödemesini yaptık sorum şu olacak katılım bankasından kullandığımız kredi ve ödemenin muhasebe kaydı nasıl olacaktır hangi hesaplar kullanılır. şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Bankalardan alınan krediler için 300 ve 400 hesaplar kullanılır.


 

Tarih : 11.10.2017
Soru :
Sayın Danışman Merhaba; Bir mükellefim Güney Kore 'den altın ithalatı yapmak istiyor,bununla ilgili Kdv ve Gümrük vergisi ödememiz gerekiyor mu? İhracatını yapmak istesek herhangi bir kısıtlama var mı? İyi Çalışmalar.

Cevap :
Külçe altın KDV den istisnadır.Gümrük vergisi ödenecektir.Altının ithal ve ihracı konusunda İstanbul Kambiyo müdürlüğünden bilgi alınız.Konu hakkında bilgi sahibi değiliz.


 

Tarih : 10.10.2017
Soru :
merhabalar. Şirketimiz konsinye ithalat yapmak istiyor. Ancak vergi mevzuatında bu konu ile ilgili pek bir bilgiye rastlayamadım. konsinye ithalat yapabilir miyiz? Vergi mevzuatı açısından engel teşkil edecek bir durum var mıdır ? Teşekkürler. Kolay Gelsin

Cevap :
Dış ticaret rejiminde KONSİNYE ithalat sistemi yoktur.


 

Tarih : 21.09.2017
Soru :
Öncelikle biz yurtiçinde yerleşik ithalat ve ihracat işlemleri yapan(Ltd türünde) bir firmayız. Yurtdışından (İsviçre) antrepoya gelen bir malımızın , gümrük ve millileştirme işlemi yapılmaksızın , yurtdışındaki (İran) firmaya satışında , yaptığımız işlem transit satış olarak mı işlem görür ? Böyle bir durumda KDV ve VUK'na göre aşşağıdaki soruları değerlendirebilirmiyiz. 1-KDV beyannamesinde gösterilecek mi , gösterilecekse hangi istisna satırında. 2-Ba ve Bs formlarında bu işlem dahil edilecekmi? 3-Eğer bu satış transit satış olarak geçiyor ise kısmi istisnalar 235 nolu kod 16/1-c kulakçığında yer vermemiz uygun olurmu?

Cevap :
1-Yapılan ticaret Transit ticarettir.KDV beyannamesinde yer almaz. 2-Ba Bs formunda bildirilir. 3-KDV beyannamesinde yer almayan bir teslim kısmi istisnalar bölümünde zaten yer alamaz.


 

Tarih : 24.08.2017
Soru :
Merhaba; aşağıdaki sorumu cevaplamışsınız teşekkür ederim. Fakat yanlış anlama oldu sanırım. 1-Şirket birleşmesi olmayacak. 2-Kısaca şunu sormak istiyorum. İthalat esnasında gümrükte tahakkuk eden KDV'yi 190 hesapta bulunan devreden KDV'den mahsup işlemi yapabilir miyiz. Gümrükte ithalat esnasında tahakkuk eden KDV'yi ödemek istemiyorum. Zaten yüksek tutarda Devreden KDV var. Mahsup işlemi yaparak Devreden KDV'mi eritmek istiyorum. Teşekkürler Soru: Merhaba; 1-Mükellefim yüksek tutarda ( 190 Hesap ) Devreden KDV'si olan bir firmayı devralmak istiyor. 2-Firmayı devraldıktan sonra, bu firma üzerinden ithalat yapmak istiyor. 3-Sorum şu: İthalat esnasında ödenecek olan KDV'yi Devreden (190 Hesap ) KDV'den mahsup yapabiliyor muyuz. 4-Gümrük vergisini Devreden KDV'den mahsup edileceğini biliyorum fakat KDV mahsubu konusunda emin olamadım. 5-Gümrükte ödenen KDV'yi, Devreden (190 Hesap) KDV'den mahsubu mümkünse, bunun şartları ve prosedürü nedir. Varsa ilgili tebliğleri belirtmenizi rica ediyorum. Teşekkürler Cevap:Sayın, Devir alınan şirketin bilançosu ile devir alanın bilançosu konsolide edileceği için devreden kdv de birleşir yeni olaşacak mizana göre devreden kdv ve yeni şirket şeklinde oluşacak hesaplar için devir kdv kullanılır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi

Cevap :
Mahsup işlemin olmayacağı görüşündeyiz.Mükellefin vergi ödememe tercihi olmaz. Gümrük de tahakkuk eden verginin ödeneceği görüşündeyiz.


 

Tarih : 24.08.2017
Soru :
Merhaba; 1-Mükellefim yüksek tutarda ( 190 Hesap ) Devreden KDV'si olan bir firmayı devralmak istiyor. 2-Firmayı devraldıktan sonra, bu firma üzerinden ithalat yapmak istiyor. 3-Sorum şu: İthalat esnasında ödenecek olan KDV'yi Devreden (190 Hesap ) KDV'den mahsup yapabiliyor muyuz. 4-Gümrük vergisini Devreden KDV'den mahsup edileceğini biliyorum fakat KDV mahsubu konusunda emin olamadım. 5-Gümrükte ödenen KDV'yi, Devreden (190 Hesap) KDV'den mahsubu mümkünse, bunun şartları ve prosedürü nedir. Varsa ilgili tebliğleri belirtmenizi rica ediyorum. Teşekkürler

Cevap :
Devir alınan şirketin bilançosu ile devir alanın bilançosu konsolide edileceği için devreden kdv de birleşir yeni olaşacak mizana göre devreden kdv ve yeni şirket şeklinde oluşacak hesaplar için devir kdv kullanılır.


 

Tarih : 14.08.2017
Soru :
Yurt dışından yaptığımız ithalatlarda bazı mallar bozuk çıkmaktadır ve malı iade etmeden firmaya yapacağımız ödemeden düşmekteyiz.Bu durumda: 1. Yurt dışı firmasından aldığımız credit note yeterli midir? 2. Bozuk malın KDV'si ilave edilecek KDV'ye yazılacak mıdır, ve bu kdv aynı zamanda indirim konusu yapılacak mıdır (bu yönde yazılar okuyorum)? 4.İlgili mal için fatura kesilecek mi kesilecekse nasıl kesilecektir? 3.İlgili mal KKEG'midir? (Örneğin: Bu düzeltme işlemi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde fazladan indirilen tutar, “ilave edilecek KDV” satırında beyan edilmek suretiyle yapılacak olup, tarafınıza gönderilen “debit note” belgesine istinaden yurt dışındaki satıcı firmaya katma değer vergisi ihtiva etmeyen bir fatura düzenlemeniz ve bu faturayı da kayıtlarınıza intikal ettirmeniz gerekmektedir. Öte yandan, düzeltme sonucu “ilave edilecek KDV” satırında beyan edilen KDV tutarının indirim hesaplarına alınması mümkün bulunmaktadır.) Teşekkürler

Cevap :
1-Yurt dışından alınan yeterlidir. 2-bozuk çıkan mala ilişkin olarak alışta indirilen kdv ilave kdv olarak beyannameden gösterilecektir.bozuk çıkan mal için fatura düzenlenmez. KKEG olarak kayıtlarda yer alacaktır.


 

Tarih : 02.08.2017
Soru :
1-İTHALATA REFERANS KIYMET FARKI İLE MATRAHI EKLENEN MALIN MUHASEBE KAYDI NASIL OLUR? 2-İTHALATA KUR FARKI GEÇİCİ VERGİLERDE NASIL YAPILIR? ÖRNEK, OCAK AYINDAN HAZİRAN AYINA KADAR DÖVİZLİ MAL ALIŞI GERÇEKLEŞMİŞTİR.OCAKTAN HAZİRANA KADAR MAL ALIM BEDELİNDEKİ DÖVİZİN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLMALIDIR? ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM

Cevap :
KIYMET FARKININ 150/153 HESABA BORÇ KAYDI YAPILMASI GEREKİR. GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONLARINDA YAPILACAK DEĞERLEME İLE OLUŞAN KUR FARKLARI 646/656 HESAPLARA KAYIT YAPILIR.


 

Tarih : 02.08.2017
Soru :
Gümrük Müşavirlik firması başka faaliyet alanlarında faaliyette bulunabilir mi , ithalat ihracat yapabilirmi

Cevap :
Vergi hukuku ve TTK mevzuatına göre sakınca yok.Ancak; kendi mevzuatlarında yasakları olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değiliz. Meslek kuruluşlarından bilgi alsınlar.


 

Tarih : 20.07.2017
Soru :
Merhaba üstadım: İthalatta hangi tutarı mal bedeli olarak kayıtlarımıza almamız gerekiyor. a) Yurtdışı firma tarafından düzenlenen ınvoce da yazan tutarı mı? b) Gümrük Giriş beyannamesinde yazan kdv matrahı tutarını mı? ÖRNEK: INVOCE BEDELİ 9831 DOLAR, FAKAT GÜMRÜK İDARESİ TARAFINDAN GÜMRÜK BEYANNAMESİNE YAZILAN KDV MATRAHI 156.000 TL HANGİSİNİ KAYITLARA ALACAĞIM.

Cevap :
yurt dışından alınan fatura +gümrük vergisi maliyeti teşkil eder.


 

Tarih : 14.07.2017
Soru :
merhaba, ithalat yapan bir firma yurtdışından gelen ürünü 01 temmuzda gümrük antreposuna indiriyor. burada antrepo gümrük beyannamesi açılıyor. daha sonra antrepodan ürünü kendi fabrikasına çekiyor. burdada gümrük ithalat beyannamesi açılıp gümrük vergileri 10 temmuzdaki kur üzerinden hesaplanıp ödeniyor. muhasebe yapılırken gelen malları hangi kur üzerinden muhasebeleştirmem uygun olur.

Cevap :
Malın millileştirme tarihi olan 10 Temmuz kuru dikkate alınır.


 

Tarih : 30.06.2017
Soru :
merhaba sayın yetkili; bir ithalatçı firmamıza navlun bedeli fatura kesildi.ve içinde kdv yok.bu tutarla ilgili bir demoraj indirimi yapılacağını söylediler.bizden ona göre fatura kesmemizi istediler.Buna göre keseceğimiz faturayı kdvsiz kesebilirmiyiz.ve açıklama kısmına demoraj indirimi olarak yazabilirmiyiz. iyi çalışmalar.

Cevap :
Demuraj; Dış ticaret işlemlerinde konteynerdeki yükün boşaltılması için alıcı (ithalatçı) ve satıcının (ihracatçı) yaptığı anlaşmayla belirlenen sürenin aşılması halinde, konteyner başına alıcı tarafından (navlun dışı) ödenen gecikme bedelidir.KDV tabi olmadığı görüşündeyiz. http://www.gib.gov.tr/node/90975


 

Tarih : 12.06.2017
Soru :
Üstadım. Sorum Antrepoda Bulunnan malzemenin Yurtiçinde bir firmaya devri ile ilgili Yurtdışından Malzeme Antrepoya gelmiştir. Mal Millileşmeden Yurtiçinde bir Firmaya Devir edilerek KDV'siz Firmaya Fatura kesilmiştir. 15.000,00USD Fatura Tarihindeki MB Döviz Satış Kurundan Yurtiçi Hasılata alınmıştır. BS formuna alınmıştır. İthalat Maliyeti için Yurtdışından Fatura gelmesi neticesinde Antrepo beyannamesi açılmıştır. Maliyet Kayıtlarına 159 - İthalat Maliyetine Bu Bedel ve Kur üzerinden mi alınacaktır. Açıklayıcı bir bilgi bulamadım. Millileşmeyen bu Rakkamı BA formuna yazmak gerekirmi acil bilgi rica ediyorum. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Konu ile ilgili özel bir düzenleme yoktur. 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır. Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi)dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 01.06.2017
Soru :
yurtdışında bir firmadan ürün ithal edip türkiyedeki firmaya satış yapılacaktı.Fakat ilgili müşterimiz ihracat yapacağı için ürünü türkiyeye getirmeden direkt yurtdışındaki kendi müşterisine göndermemiz ister.bu durumda ithalat evrağı bizim adımza açılmakta mal müşterimiz için yurtdışındaki onun müşterisne teslim edilecek biz türkiyedeki firmaya fatura kesebilirmiyiz.(yani malı türkiyedeki kişiye satıp teslimini yurtdışındaki kişeye gerçekleştirdiğimizde türkiyedeki kişeye fatura kesebilirmiyiz)

Cevap :
Mal bedelini kimden tahsil edecekseniz o kişiye fatura düzenlenmesi gerekir.


 

Tarih : 30.05.2017
Soru :
Üstadım kolay gelsin. Firmam Antrepoda bulunan malı Yurtiçinde firmaya Transit Ticaret Kapsamında teslim edecektir. Bu teslimi KDV beyannamesinde 16/1-C kapsamında Kısmi İstisna bölümüne yazıcam. Döviz Kuru MB Döviz Satış Kuırunda yazarak işlemi buraya yazıcam. Aynı rakkamı BS formunda Firma Yerli Türkiye-Vergi Numarası ve Belge Sayısı ve Tutar KDV beyannamesindeki tutarı yazıcam. Mal Yurtdışından alınan İthalatçısı Almanya Firması Alıma ait Bedeli Nasıl tespit edip 159-Maliyet Bedeline ve BA formuna yazmam gerekiyor. Fatura Tarihine göre MB Döviz Satış Kuruna göremi yoksa Antrepo beyannamesi üzerinde Kura göre hesaplanan Navlun Sigorta İlave edilerek bulunan Matraha göremi yazılacak Konu ile ilgili olarak yardımınızı rica ediyorum.

Cevap :
Transit ticaret ile yapılan teslimler KDV beyannamesin de gösterilmez. Ba Bs formuna bu ticaret için alınan fatura ve düzenlenen fatura yazılır. Muhasebe kayıtları MB döviz alış kuruna göre yapılır.


 

Tarih : 30.05.2017
Soru :
Merhaba sn. üstadım, Avukatlık bürosu 5000 tl üzerinde bir bedel ile SMM kesiyor ve sonra da ay içerisinde borç dekontları ile adımıza yaptığı giderleri yansıtıyor. Nasıl bildirim yapmalıyız? Ayrıca gerek kasko trafik sigorta poliçelerini ve gerekse ithalat ihracat işlemleri sırasında yaptırılan sigorta poliçelerini ba bs de bildiriyor muyuz? Tşk.

Cevap :
Alınan SMM makbuzu Ba bildirilir.Diğer taraftan limited şirket limitleri aşması halinde , kasko, trafik sigorta poliçelerini ve ithalat ihracat işlemleri sırasında yaptırılan sigorta poliçelerini ba bs de bildirecektir.


 

Tarih : 12.05.2017
Soru :
Merhaba, bir ithalat işlemi için mal gelmeden bankadan satıcı firmaya usd ödemesi yapılmıştır. Bu ödeme 159 hesaba alınmıştır. 1.2017/1.geçici vergi dönemi için 159 hesap için kur değerleme işlemi yapılabilir mi? 2. aradaki gelir veya gider ithalat gerçekleştikten sonra kur farkı olarak mı dikkate alınır 3.veya aradaki gelir veya gider ithalat gerçekleşene kadar geçici bir hesapta bekletilmeli midir? değerli cevaplarınız için teşkkürler

Cevap :
1-159 hesap için Kur değerlemesi yapılacaktır. 2-Kur farkı olarak kayıtlarda yer alır Malın maliyetine eklenir.


 

Tarih : 05.05.2017
Soru :
Üstadım. Kolay gelsin. Geçici vergi ile ilgili bir sorum olacak. Firmam İthalat Firması ve Mal Mukabili ithalat yapıyor. Yurtdışı Firmalara Olan borçları Geçici Vergi Dönemlerinde Değerleme Kurları üzerinde Kur Farkı Hesaplıyorum. Yapılan işlem doğrumudur. Örneğin İthalat Borcum 10.000,00Euro*3,7099=37.099,00TL 31/03 Borç gözüküyor 10.000,00*3,9083=39.083,00.-TL Aradaki Fark 39.083,00-37.099,00=1.984,00.-TL Kaydı 780-İthalat Kur Farkları 1.984,00 320-Satıcılar 1.984,00.- Malın Depoya girdiği tarihe kadar oluşan kur farkları Maliyete ondan sonra oluşanlar seçimlilik hakkı gereği Direkt Gider olabilir dendiğinden Oluşan Kur Farkı Mal alımına ait olduğundan 780 Finansman gideri olarak kayıtlara alınmıştır. Bu şekilde bir değerleme kaydı KDV ile ilişkilendirilebilirmi . GGB ile KDV hesaplanı gümrüğe ödeniyor. Kur değişiminde bir KDV olabilirmi yoksa istisnamı bilgi verirseniz memnun olurum.İyi Çalışmalar.

Cevap :
Dövizli işlemlerde dönem sonlarında kur değerlemesi yapılır. Olumlu veya olumsuz farklar kayıtlarda yer alır.Bahsettiğiniz işlemlerde KDV hesaplanmaz.


 

Tarih : 26.04.2017
Soru :
Merhabalar; firmanın ithal ettiği ürünlere ilişkin gümrük giriş beyannamesinin tarihi 31.03.2017 dir. ancak beyannamenin kapama tarihi 18.04.2017 olarak sistemde görünmektedir. İthalata ilişkin gümrük vergisi ve KDV nisan ayında ödenmiştir. KDV indirim konusu hangi dönemde yapılması gerekmektedir. Söz konusu soruyla ilgili aynı firmanın 2014 yılında da aynı işlemden dolayı gümrüğe ödenen kdv nin bir sonraki aya sarkmasından iade işlemlerinde kdv nin ödendiği tarihte indirim yapılacağı bu yüzden kdv beyannamesinin düzeltilmesi istenilmiştir.

Cevap :
KDV İndirimi Nisan ayında yapılacaktır.


 

Tarih : 25.04.2017
Soru :
slm üsdat, geçiçi ithalat için muhasebe kayıtları nasıl oluyor gümrükte bedelsiz yazıyor lakin kesen yabancı firma faturada bir bedel belirtmiş yurtdışı vedoptan mal millileştiği tarihle faturayı kayıt etmek gerekir mi ve ayrıca mal numune oldugu için 2 ay sonra tekrardan yurt dışında ki firmaya geri iade olacak ve diğer sorum ise bu işlem için ödenen teminatı 126 verilen depozito ve teyminatlarda takip etsek olur mu iyi çalışmalar.

Cevap :
Aşağıdaki likdeki oda yayınımızı inceleyiniz. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/MevzuatSerisi/Mevzuat10/010_K%C4%B1s%C4%B1m_2bolum_6_ithalat_islemlerinin_Muh.pdf


 

Tarih : 24.04.2017
Soru :
Üstadım. İndirilecek KDV listesinde İthalat belge girişi ile ilgili bir sorum olacak. İthalat Firma Fatura Tarihi 24/01/2017 iken Gümrük Beyannamesi Tarihi 09/03/2017 belge girişi yaparken Fatura Tarihi olarak firmanın kestiği tarihimi yoksa beyanname tarihinimi yazmam gerekiyor. İndrilecek KDV hakkı KDV Gümrüğe ödendiği Mart ayı sene atlıyan sene sonu faturalarında sistem hata verdi sizce nasıl bir yol izlememiz gerekiyor.

Cevap :
Gümrük beyanname tarihinin yazılması gerekir.


 

Tarih : 21.04.2017
Soru :
Merhaba Türkiye den ithalat yapan bir Alman Firması Türkiye de bir eleman istihdam etmek istiyor. Ama Türkiye de hiçbir hukuki kişiliği yok. Bu elemanı istihdam etmesi nasıl olacaktır. Teşekkürler.

Cevap :
Böyle bir istihdam modeli olmaz.Alman firması Türkiye de mükellefiyet açması gerekir.


 

Tarih : 19.04.2017
Soru :
Merhaba Sorum İthalat işlemlerinde Form Ba matrahı ve kayıt tarihi hakkında olacak örnek olay söyle: Gümrük Giriş Beyannamesi tarihi 26.01.2017 T.C. Gümrük Müdürlüğü Kapanış tarihi 01.03.2017 Gümrük Giriş Beyannamesindeki Bilgiler söyle Mal bedeli: 11.754,43 Euro*4.1496 = 48.776,18 tl Gümrük vergisine tabi değil KDV Matrahı 59.695,01 TL Soruların 1- ithalat Form BA ile hangi Dönemde Beyan edilecek (2017/ocak mı? - 2017/ Mart mı?) 2-Form Ba da gösterilecek matrah ne olacak? (48.776,18 mi? - 59.695,01 mi? 3- Gümrük vergisine tabi olsaydı hangi matrah bildirilecekti? ( Mal bedeli mi? - Gümrük Vergisi Matrahı mı? - KDV Matrahı mı? 4-Muhasebe kaydında Masraflar hariç Mal bedeli olarak hangi rakam kaydedilecek? Saygılarımla

Cevap :
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır. Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi)dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 28.03.2017
Soru :
İthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan verginin indirim hakkına sahip mükelleflere iadesini gerçekleştirmek için kdv beyannamesinde nereye yazmamız gerektiği noktasında tereddüt hasıl oldu yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap :
Fazla ve yersiz KDV iadesi olmaz.KDV iadesi ; KDV mevzuatına göre iade hakkı doğuran işlemlerde söz konusu olur.


 

Tarih : 10.03.2017
Soru :
Şirketimiz Almanya dan ithalat yapmaktadır. Bu nedenle şirket sahipleri yurt dışında otelde kalmakta ve araç kiralamaktadır.Bu masraflara ait faturaları direkt olarak gidere yazabilirmiyiz. Yoksa 2 nolu kdv ile beyan etmemiz gerekirmi

Cevap :
(2) nolu KDV beyannamesi verilmeden tutarlar gider olarak kayıtlara alınır.


 

Tarih : 09.03.2017
Soru :
müşterimizin borcuna mukabil kredi kartı ile taksitli şekilde mail order işlemi yapıyoruz. bu işlemde taksite banka belli bir komisyon uyguluyor. Bu komisyon bedelini mail order işlemi yaptığımız ithalatçı kdv %0 olarak bize faturalıyor. Biz müşterimize bu komisyonu olduğu gibi fatura ediyoruz. Biz kestiğimiz faturada komisyonu müşteriye kdv %0 olarak mı yazmalıyız?

Cevap :
Bahsettiğiniz işlem KDV ne tabi olmadığı için sizde düzenleyeceğiniz faturada kdv hesaplamayacaksınız.


 

Tarih : 02.03.2017
Soru :
Hocam İyi günler; Şubat ayı içerisinde yapmış olduğumuz ithalatta fatura üzerinde belirtilen miktardan 2,4 ton eksik mal gelmiş ve karşı firma bunu kabul ederek debit note ile eksik gönderilen malın tutarını azaltmıştır.Gümrük beyannamesi ve kdv işlemlerinde faturaya göre işlemler yapılmış.Gümrük tarafından herhangi bir düzeltme işlemi mümkün olmuyormuş. Fatura tutarını debit note ile kapatabilmeme karşın, fatura ve beyannamede belitrilen miktar muhasebesel olarak stoklarımıza nasıl kaydı yapılmalıdır. (Firmadan eksik gönderilen mala istiaden bir yazı ile stoklarımıza fatura miktarı değil de gelen miktar kadar giriş yapılması mevzuat olarak mümkün olabilir mi) Saygılarımla,

Cevap :
Kayıtlara Fatura ve gümrük belgelerindeki miktara göre alınması gerekir. Satıcı tarafından yapılan indirim ise 612 hesaba kayıt edilir.


 

Tarih : 28.02.2017
Soru :
Merhaba Serbest bölgeye satışın b formundaki durumunu soracaktım. Şöyleki, ser.bölyeye satış yaptık bizim için ihracat oluyor intaç tarihi kurunu baz alacam, karşı taraf için ithalat oluyor beyanname üzerindeki tutarı dikkate alıyor, bu durum herhangi bir tutarsızlık yaratırmı? Teşekkürler.

Cevap :
Düzenlemiş olduğunuz faturadaki belirtilen tutarı intaç tarihindeki kura göre değerlendirerek forma yazılır.


 

Tarih : 22.02.2017
Soru :
Merhaba,Peşin ithalat yaparken gönderilen döviz cinsinden paralar hangi kur ile dikkate alınmalıdır?

Cevap :
MB Döviz alış kuru


 

Tarih : 14.02.2017
Soru :
Müşterimiz borcunu kredi kartı ile ödüyor. Biz de mail order işlemi borçlu olduğumuz ithalatçı firmadan mail order işlemi yapıyoruz cari hesabımıza mahsuben. Taksit olduğu durumlarda komisyon farkı oluyor ve ithalatçı firma bunu bize kdv %0 oalrak faturalıyor. Biz müşteriye fatura keserken Komisyon bedelinin KDV sini %0 oalrak mı almalıyız? Bu işlemin dayandığı kanun nedir?

Cevap :
Alınan komisyon bedeli için düzenlenecek faturada KDV hesaplanır.


 

Tarih : 11.02.2017
Soru :
iyi çalışmalar, 1 ithalat ve ihracat yapan şahıs şirketiyiz. yurt dışından gelen credit note veya debit note belgelerine kdv 2 beyannamesini hangi durumlar da verecegim hangi durumlar da vermeyeceğim. 2 yabancı tüzel kişi tek ortaklı a.ş tiz [GEMİ SERTİFİKALANDIRMA İŞİ YAPMAKTAYIZ) ortak olan bu şirkke aramızdaki sözleşme gereği her ay düzenli royalty faturası kesiyoruz.( RUSYA] bu faturaları kdv 2 de gösteriyorum. KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI OLACAK MI KDV 2 VERİYORUM DOĞRU MU 3 GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASINA YAPTIĞIMIZ BAĞIŞ KURUMLARDAN DÜŞEBİLİRMİYİM. SAYGILARIMLA

Cevap :
1-Credit Note veya debit note adlı belge, yurt dışındaki firmaya satılan malın kalitesizliğinden kaynaklanan fiyat düşüşlerinin Türkiye’deki firmaya yansıtılması nedeniyle düzenlenmesi halinde ise, herhangi bir hizmetten yararlanma gibi bir durum söz konusu olmadığından katma değer vergisine tabi olmayacaktır. 2-KDV AÇISINDAN; Fatura tutarı üzerinden VEYA yapılan ödemeden hesaplanacak KDV si (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.(2) nolu KDV beyannamesi ile ödenen KDV si (1) nolu KDV beyannamesinde İndirim Konusu yapılır. HİZMET İTHALİNDE GELİR VERGİSİ STOPJI;Kurumlar Vergisi Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından, ikinci fıkrasında ise ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03.02.2009 tarihinden itibaren, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğer serbest meslek kazançlarında % 20, gayrimaddi hak bedeli ödemelerinde de %20 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, ülkemiz ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunması ve söz konusu ödemelerle ilgili olarak anlaşmada bir hükmün bulunması halinde öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacaktır. 3-Bağışlar için KVK 10. maddesindeki koşullara göre giderleştiriir.


 

Tarih : 08.02.2017
Soru :
Merhabalar, İthalat firmasıyız yurtdışından cari hesap gecikmesi olarak faiz adı altında Debit Note tarafımıza ulaştı. Yapılması gereken işlemler konusunda, kdv uygulama konusunda yardımcı olursanız sevirim.tşk ederim.

Cevap :
Debit Note Türkçe karşılığı;Debit note veya credit note yurt dışına satılan malın kalitesizliğinden dolayı söz konusu mal iade edilmeksizin malın malın bedelinde yapılan değişikliği ifade eden belgedir. Credit Note veya debit note adlı belge, yurt dışındaki firmaya satılan malın kalitesizliğinden kaynaklanan fiyat düşüşlerinin Türkiye’deki firmaya yansıtılması nedeniyle düzenlenmesi halinde ise, herhangi bir hizmetten yararlanma gibi bir durum söz konusu olmadığından katma değer vergisine tabi olmayacaktır.Gelen fatura 612(B) 120(A) olarak kayıtlara alınır.


 

Tarih : 30.01.2017
Soru :
Müşterimin 2012 senesinden itibaren devreden kdv'si var. Şirketi pasif durumda ve kapatmayı düşünüyor. Bu kdv alacağını nasıl tahsil edebiliriz. Edebilir miyiz? Şirket kapatıldığı zaman bu alacak tahsil edilebilir mi? (Alacak tutarı ithalat sırasında kdv matrahının arttırılarak hesaplanması ve sonrasında müşterilere yansıtılan matrahın çok daha düşük olduğundan oluşmuştur.)

Cevap :
Devreden KDV iade hakkı doğuran bir işlem değildir. İade edilmez. Devreden KDV ancak şirketin kapatılması halinde gider yazılmak suretiyle yok edilir.


 

Tarih : 22.12.2016
Soru :
Mükellefim Almanya'da bir firmadan sözlü olarak iskonto alıp ithalat yaptı.Ancak faturası iskontosuz geldi.Karşı firma ile görüşüldü ve mükellefimden fatura istendi.Bu durumda keseceğimiz faturada iskonto,fia farkı veya ciro pirimi olarak nasıl bir yol tavsiye edersiniz.Ayrıca bu fatura kdv'li mi olacak.Teşekkürler.

Cevap :
Yapılan ithalat için düzenlenecek iskonto faturasında KDV hesaplanmaz.


 

Tarih : 15.12.2016
Soru :
Merhaba İthalat yapan bir mükellefimiz temmuz ayında yaptığın ithalat ile ilgili gümrükte ceza kesildi cezanın kesileşmesi ve gümrükçüye ödenen hizmet bedeli ithalat dosyası kapandıktan sonra kasım ayında kesinlesti bu durumda kesilen ceza kanunen kabule edilmeyen gidere işlendi ancak gümrükçünün hizmet bedeli için nasıl bir kayıt yapmalıyız temmuzda ithal ettiğimiz malların %80 i satıldı gümrükçünün hizmet bedeli faturasını gider olarak mı dikkate almalıyız yada kasımda ödeme yaptığımız için kasımdaki ithalat dosyasına mı eklemeliyiz. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim İyi çalışmalar,

Cevap :
Bahsettiğiniz faturayı giderleştirebilirsiniz.


 

Tarih : 05.12.2016
Soru :
İyi günler, İşletmemizin faaliyet konusu ayakkabı tokası ve aksesuarı imalatı ve ithalatı ve ihracatıdır. 25/11/2016 tarihli KDV oranlarındaki değişiklik gereğince bizim yorumumuza göre faaliyet konusu ile ilgili ürünler (%8) KDV oranına tabidir. Bu yorumumuz doğrumudur? Bu konu hakkındaki görüşünüzü rica ediyorum..Teşekkürler..İyi çalışmalar..

Cevap :
Bakanlar kurulu kararında sayılanların KDV oranı % 8 olarak belirlenmiştir.Kararda sayılmayanlar % 18 KDV oranına tabidir.


 

Tarih : 02.12.2016
Soru :
Değerli üstatlar yurt dışına alınan bir demirbaş ithalatı yapıldı.Bu demirbaşın navlunu demirbaşın maliyetinemi aktarılmalı 253 hesaptamı yoksa 601 satış geliri hesabınamı atmalı.

Cevap :
Maliyete ilave edilmesi görüşündeyiz.


 

Tarih : 30.11.2016
Soru :
Otomobil ithalatçıları bayiler distribütörler binek araç kdv sini indirim konusu yapabilir mi? Oto alım satımı yapan Mükellefler %18 kdv ödeyerek aldıkları Sıfır otomobillerin kdv sini indirim konusu yapabilir mi? Yoksa 2.el kabul edip gider veya maliyet mi kabul edilir?

Cevap :
Araç ticareti yapan mükellefler her ne şekilde alırlarsa alsınlar, aldıkları faturda ki KDV ni indirim konusu yaparlar.


 

Tarih : 18.11.2016
Soru :
Merhaba İthalat işlemlerinde ba bildirimleri yapılırken gümrük beyannamesinde ödediğimiz kdv dahil tutarı mı yoksa sadece kdv yimi beyan etmemiz gerekiyor?

Cevap :
KDV Ba Bs formlarına yazılmaz .KDV siz tutarlar yazılır. 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır. Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi)dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir


 

Tarih : 15.11.2016
Soru :
merhaba. İthal makine satmaktayız. Yurtdışı firma (arızalı çıkan mallar için) bazen bedelini tahsil etmeyeceği fatura kesiyor. ya da ithalat sırasında gümrük bu mallara da bedel biçtiği için; ödemeyeceğimiz tutar stokta ve caride fazladan gözüküyor. bunlara ilişkin fiyat farkı faturası kessek kdv uygulamalımıyız.

Cevap :
Evet KDV hesaplanması gerekir.


 

Tarih : 09.11.2016
Soru :
Üstadım Merhaba; Geçici Vergide Beyannamesinde bulunan "ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER" kısmında 306-307-301 kodları neye göre belirleyeceğiz. Kar dağıtan şirket Yurtiçi perakendeci bir şirket. Kar alan şirket yurtdışından ithalat yapan bir şirket. ortaklık payı %30 Teşekkürler;

Cevap :
Belirtilen kodlardaki işlemler varsa ilgili satırlara yazılır.Yoksa yazılmaz.


 

Tarih : 09.11.2016
Soru :
Üstad selamlar, et kesme makinesi ithal eden firmamıza makinenin yanında gelen gres yağından dolayı ötv tesis ettirmemiz istendi. bizde 2016 başından beri bu tarz bir ithalatımız olmadığı halde mükellefiyetimizden dolayı boş ötv 1 beyannamesi veriyoruz. sormak istediğim, firmaya binek araç alımı yapıldı. burada ödenen ÖTV ile ilgili herhangi bir işlem yapacakmıyız. yardımlarınız için peşinen çok teşekkür ederim.

Cevap :
Hayır gerekmez.Siz otomobil imal ve ithal etmiyorsunuz.faturadaki ÖTV yi gider veya maliyet olarak kayıtlara almanız yeterlidir.


 

Tarih : 31.10.2016
Soru :
Merhabalar, Sorum NACE Kod'ları hk. olacak. Firmamızın nace kodu altın-gümüş toptan satışı olarak geçiyor. Fakat firmamız altın-gümüş imalatçısı olarak geçmek istiyor. Ürünlerimizin %10'unu kendimiz %90'ını da fason olarak ürettiriyoruz. Bu şekilde imalatçı olarak geçebilir miyiz. Ana sözleşmemizde de altın-gümüş imalatı, alım-satımı ithalat ihracat olarak geçiyor. Ünvanımızda da san.tic. ibaresi geçiyor. İmalatcı nace kodu istememizin nedeni KOSGEB desteklerinden faydalanabilmek. Nace kodunu değiştirmek için ne yapmalıyız. İTO vergi levhanınzda ne görürsek onu tescil ederiz dedi. Vergi dairesine müracaat edecğiz. Fakat yıllık mükellef bilgileri formumuzda hep yanlış beyan etmiş olur muyuz. İSG açısından birşey olur mu geriye dönük olarak. Kısaca herhangi bir ceza tarafımıza tahakkuk eder mi? Bu işin içinden nasıl çıkacagız. Aslında gerçektende imalatçıyız. Ama fason imalat kabul görür mü. İmalatçı sınıfına girer miyiz.? Teşekkürler..

Cevap :
Nace kodu konusunda Vergi dairesi ile görüşünüz.Gerçek faaliyet kodunuzu tespit ederek değişikli yapınız.Bu işlemler için cezai bir durum olmaz.


 

Tarih : 23.10.2016
Soru :
Sayın yetkili İthalat ta BA bildirim tutarı ne olması gerekiyor. (KDV Matrahı, Maliyet).

Cevap :
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır. Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi)dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 19.10.2016
Soru :
Merhaba, 6736 sayılı kanun kapsamında 2011-2015 yılları için KDV matrah artırımından faydalandığımız da, bu yıllar için ithalat nedeniyle Gümrükte eksik ödenen ve sonradan tespit edilen muhtemel KDV Ek tahakkuk ve cezalarına ilişkin yükümlülüklerden de kurtulma imkanımız var mıdır? Teşekkürler...

Cevap :
İlgili yıllarda vergi artırımı yapıldığı için ek tarhiyatın yapılamayacağı görüşündeyiz.


 

Tarih : 13.10.2016
Soru :
Merhabalar; Maliye bakanının ifadeleri ve birçok sitedeki habere göre muhasebecilerin TUİK e bilgi verme zorunluluğunun kalktığını okuyoruz fakat TUİK hala bilgi verme zorunluluğumuz olduğu konusunda mail atıyor.Tuik'in mailini paylaşıyorum. Sayın Yetkili, ........................ LTD.ŞTİ. (xxxxxxxxxxx) için, Türkiye İstatistik Kurumu, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca çeşitli konularda sayım ve anket düzenlemek ve sonuçlarını kullanıcılara sunmakla yükümlüdür. Bu kapsamda 10 Ekim 2016 tarihi itibariyle başlatılmış olan, ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİ ARAŞTIRMASI 2015 çalışması ile Türkiye'de yerleşik olup uluslararası hizmet ticareti yapan girişimlerin ithalat ve ihracat bilgilerini ticaret yaptıkları ülke ve hizmet türlerine göre derlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda https://biruni.tuik.gov.tr web sayfasından daha önceki çalışmalar için girişiminize teslim edilen size özel kullanıcı kodu ve şifre ile sistemimize giriş yaparak, ULUSLARARASI HİZMET TİCARETİ ARAŞTIRMASI 2015 soru formunun 15 GÜNLÜK yasal süresi içerisinde doldurulması gerekmektedir. Çalışma kapsamında vereceğiniz bilgiler ve ilginiz için teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. ?BU MAİLİ DİKKATE ALDIĞIMIZDA BİZİM TUİK E BİLGİ VERME ZORUNLULUĞUMUZ VAR MI YOK MU ? YOK İSE BUNUNLA İLGİLİ RESMİ DAYANAĞIMIZ NEDİR ? yardımınızı rica eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Konu hakkında yeni bir gelişme yoktur,mevzuat değişmemiştir.


 

Tarih : 03.10.2016
Soru :
Almanya'da yerleşik bir nakliye firması, Türkiye'de ki işleri organize ve takibi için bir limited şirket kurmuştur. (Türkiye'ye yapılan ithalatlar ile Türkiye'den yapılacak ihracatlarda taşıma işlerinin Türkiye'deki ayağının takibi) Türkiye'deki şirket bu hizmetlerinin karşılığında Almanya'daki asıl firmaya acentalık faturası düzenleyecektir. Düzenleyeceği bu faturaya KDV ilave edecek midir. Yoksa bu KDV'den istisna mıdır?

Cevap :
Türkiye de TTK hükümlerine göre kurulmuş şirket Almanyadaki şirketin acentesi veya şubesi ise Dar mükellef kurumdur Diğer taraftan Şube veya acente değilse müstakilen kurulunan şirket Tam mükellef kurumdur. Türkiyede ki firma Yurtdışına hizmet vermesi ve hizmetten Yurtdışında faydalanılması halinde KDV istisnası uygulanır. Düzenlenecem Faturada KDV hesaplanmaz.


 

Tarih : 21.09.2016
Soru :
İyi çalışmalar.Yurtdışına ihracat yapan firmaya ithalatçı tarafından A4 kağıda basılı fiyat farkı faturası diye evrak gönderilmiş.Fiyat farkı fatura vs. işlemlerin ithalat işlemleri gibi gümrük beyannamesi olması gerekmez mi? Bu evrak kayıt için yeterli olur mu? Teşekkür ederim.

Cevap :
Gümrük beyannamesi mal ithalatında kullanılır.Bahsettiğiniz işlemde Gümrük beyannamesi olmaz.Belge tercüme bürosunda tercüme ettirilerek kayıt yapılmasında yarar vardır.


 

Tarih : 08.09.2016
Soru :
Üstadım. ÖTV1 beyannamede B Cetvelinde Ürünlerin İthalini ve Yurtiçine teslimini yapmaktayız. ÖTV Oranları Bakanlar kurulu kararıyla 3814.00 GTİP 0,7390 'dan 0,9390 Arttırıldı. Bu durumda elimde daha önce ithal ettiğim malzemelerin Satışında ÖTV Tutarı Eski İthalat ait olursa 0,7390 Olarak devam ettiricem yoksa Bakanlar Kurulu kararından sonra Yeni Oran olan 0,9390 üzerindenmi yapıcam. Konu ile ilgili olarak bilginizi rica ederim. İyi Bayramlar şimdiden.

Cevap :
Satışlar yeni oranlardan yapılır.


 

Tarih : 08.09.2016
Soru :
Üstadım selamlar, et kesme makinesi ithal eden bir müşterimiz için makine aksamında kullanılan yağdan dolayı 2016 yılında ÖTV mükellefiyeti tesis ettirdik. sorum şu; vergi dairesi 2011-2013 yılları için yapılan ithalatlarla alakalı ötv mükellefiyeti tesis ettirmemizi istiyor. ilgili yardımcı malzemeye ilişkin ötv ler gümrükte ödenmiş. bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyim. bilgi ve yönlendirmeleriniz için teşekkür ederim.

Cevap :
Mükellefiyet tesis ettirilemeyeceği görüşündeyiz.Sorunuzun çözümü için İst.VD Başkanlığına yazılı müracaat ederek görüş almanızı öneririz.


 

Tarih : 08.09.2016
Soru :
Üstadım. Geçici İthalat Kapsamında Yurda getirdiğimiz ve Gümrük Vergileri İçin teminat mektubu verdiğimiz Makina için Gümrük Kısmi muafiyet kapsamında 3 Aylık dönemlerde Makina Yurtiçinde Kaldığı sürede yarattığı Katma Değer için Katma Değer Vergisi Olarak Gümrük Alındı Belgesi İle 1.104,00.-TL Tahsilat yapmaktadır. Bu Tahsil Edilen KDV İndirim Olarak Dikkate alabilirmiyim. Makinanın Şu an itibariyle Kati İthalat yapılıp yapılmayacağı belli değildir. Nasıl bir yol izlemeliyim. Gümrükte oluşan (Ardiye-Gümrükçü-Teminat Kom.) 159 hesapta bekletmekteyim. Kati İhtalat Maliyete Malın Geri İadesinde'de 760 Pazarlama Gideri Olarak kayıtları kapatmayı düşünüyorum. Ancak Gümrükte 3'er aylık sürelerde alınan Katma Değer Vergisini İndirim Hesaplarına alıp almama konusunda tereddüt yaşamaktayım. Yardımlarınızı rica ediyorum

Cevap :
Gümrük de önceden veya daha sonda ödenen KDV sini indirim konusu yapabilirsiniz.760 hesabı kullanabilirsiniz.Mal iade yapılması halinde indirilen KDV ,ilave KDV olarak beyan etmeniz gerekir.


 

Tarih : 06.09.2016
Soru :
merhaba, oyuncak ithalatı yapan bir müşterim çocuklar için oyun kartları ithal etti. Ödenen vergiler arasında 993 tl lık ötv (liste 4) vergisi de var ,ilk defa karşılaştığım bu vergi ile igili yapmam gerekenler nelerdir ötv mükellefiyeti açmak gerekir mi? fatura düzenlerken bu bedeli faturada göstermek gerekir mi?

Cevap :
ÖTV ithal anında ödendiği için mükellefiyet açılmaz.Fatura düzenlerken ÖTV hesaplanmaz.Ödenen ötv malın maliyetine eklenir.


 

Tarih : 02.09.2016
Soru :
ithalat beyannamesindeki KDV Matrahı'mı alış bedeli olarak kayıtlarımıza alınır yoksa alış faturası + masraflarmı alış bedeli olarak kayıtlarımıza almamız gerekiyor maliyet açısından ikisinin arasında çok fark var bir incelemede kurumlar vergisi kazancı açısından bir sürprizle karşılaşmayalım bu konuda yardımınızı bekliyorum kolay gelsin

Cevap :
Alış faturası + masraflar alış bedeli olarak Kayıtlara alınır.


 

Tarih : 01.09.2016
Soru :
SAYIN ÜSTADIM, 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA,OLUP OLMADIĞIMIZIN TEYDİ KONUSU. FİRMANIN 2006 YILINDA YAPMIŞ OLDUGU İTHALATLAR KAPSAMINDA GÜMRÜK BAKANLIĞI BİR TESPİT YAPMIŞ VE DE 2006/5 DIŞ TİC.STANDARDİZASYON TAAHHUDUNE AYKIRI HAREKET EDİLDİĞİ İÇİN İDARİ PARA CEZASI KESMİŞTİR.İDARİ PARA CEZASININ TAHSİLİNİ VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİP 6183 S.YK.KAPSAMINDA VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFE 9080 KODLU TÜR İLE BİLDİRMİŞ VE TAHAKKUKUNU YAPMIŞTIR.FİRMA BU ÖDEME EMRİNE KARŞI GÜMRÜK MÜSTEŞARLIGINA DAVA AÇMIŞ İDARE MAHKEMESİNDE.İDARE MAHKEMESİDE KONUNUN VERGİ MAHKEMESİNDE AÇILMASINI İSTEME KARARI VERMİŞTİR.VERGİ MAHKEMESİNDE DEVAM EDEN DAVA 7 YIL SÜRDÜ SONUÇ BİR KISIM YÖNÜNDEN BOZULDU.DİĞER YÖNDEN CEZA ONANDI. DAVA DANIŞTAY'A GÖNDERİLDİ.DANIŞTAY AYNI KARARI 16.03.2016 DA ONADI. FİRMA ÜST KURULA MÜRACAAT ETİİ.KARAR DÜZELTME TALEBİYLE.DAHA SONUC GELMEDİ. BU DURUMDA 6736 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE YAPILANDIRMADAN FAYDALANABİLİRMİYİZ? SAYGILARIMLA,

Cevap :
MAHKEME SONUCUNA GÖRE KESİNLEŞEN BORÇ İÇİN YAPILANDIRMA İÇİN MÜRACAAT EDEBİLİRSİNİZ.


 

Tarih : 24.08.2016
Soru :
MERHABA 20.07.2016 TARİHİNDE İTHALAT YAPTIK. YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BU İTHALATIN TUTARI 150.000,00 USD BU MALI GÜMRÜKTE TEŞVİK BELGESİ OLAN BAŞKA FİRMAYA DEVİR İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ. 150.000,00 USD OLARAK FATURAYI KESİP GÜMRÜKTEN BU MALIN DEVİR İŞLEMİ YAPILDI. BUNUN HARİCİNDE 15.000,00 TL GÜMRÜK MASRAFLARI OLDU. BU MASRAFLARI SÖZLEŞME GEREĞİ BİZ ÖDÜYORUZ. BU 15.000,00 TL OLAN TUTARI MALIN MALİYETİNE EKLERSEK GELİR TABLOSUNDA STMM BRÜT SATIŞLARDAN YÜKSEK ÇIKAR. BU DURUMDA NE YAPMAMIZ GEREKİYOR. 15.000,00 TL Yİ İTHALAT GİDERLERİ OLARAK 7' Lİ HESAPLARDA GİDERLEŞTİRSEK BU KAYIT DOĞU OLURMU İYİ ÇALIŞMALAR,KOLAY GELSİN

Cevap :
MALIN MALİYETİNE EKLEMEK ZORUNDASINIZ. İZAHAT İSTENİRSE YAPARSINIZ.


 

Tarih : 24.08.2016
Soru :
merhaba, ithalat yoluyla alınan lüks binek otonun kdv si indirilebilir mi yoksa maliyete mi ilave edilir? teşekkürler.

Cevap :
Binek otoların için ödenen kdv indirilemez .Maliyet veya gider olarak kayıtlara alınır


 

Tarih : 22.08.2016
Soru :
iyi çalışmalar. finansal kiralama ile leasing firmasına fatura keseceğiz. gerçek kişi mükellefiz. imalat yapmıyoruz. ithalat da yapmıyoruz. yurtdışından başka bir firma makinayı getiriyor. biz ondan %18 kdv ile makinayı satın alıyoruz. bu makinayı leaseng firmasına fatura edebilir miyiz ve leasing nedeniyle kdv oranında farklılık var mı?

Cevap :
Fatura düzenleyebilirsiniz .düzenleyeceğiniz Faturada uygulanacak KDV oranı % 18 dir.


 

Tarih : 05.08.2016
Soru :
Sayın danışmanın merhabalar. İlk madde olarak kullanacağımız ağaç malzemesi ithalatçı firmadan alınacaktır. Bu malzemede tevkifatı olacak mıdır? Saygılarımla,

Cevap :
Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz. İthalatçılar tarafından yapılan teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir.


 

Tarih : 24.06.2016
Soru :
Merhaba; Sayın üstadım, İthalat işleminde gümrük çıkış beyannamesi 31/05/2016 tarihinde kapanmış,fakat kdv si ve diğer vergileri 01/06/2016 tarihinde ödendi.Bu durumda gümrük vergilerini ithal edilen ürünün maliyetine ne zaman yansıtacağım.Ba formu için nasıl bir yol izlenmeli Kdv yi haziran ayında indirim konusu yapacağıma göre mayıs ayında tahakkuk eden kdv yi hangi hesapta takip etmem gerekecek.Saygılarımla

Cevap :
KDV indirimini Haziran ayı Beyannamesinde indirilir. Maliyet leme de haziran ayında yapılır. İthalatta Ba formu;396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır. Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi)dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir


 

Tarih : 20.06.2016
Soru :
merhaba. ithalat yapan firma gümrükte ödemesi gereken kdv yi mal bedeli üzerinden değilde gümrükte belirlenen rakam üzerinden ödedi. olması gerekenden fazla ödedi. şöyle ki toplam 2.500 tl ye yakın ödemesi gerekirken 5.750 tl ödemiş. aradaki farkı maliyet unsuru olarak nasıl hesaplara alabiliriz. herhangibir belge yok çünkü.

Cevap :
Gümrükte ödenen KDV i hangi değerden ödenirse ödensin, indirilecek KDV olarak kayıtlara alınır.Beyannamede indirim konusu yapılır.


 

Tarih : 15.06.2016
Soru :
Merhabalar, 2015 yılında Çin'den ithalat yapmak için 36.155-USD para transfer edilmişti. Çinli firma ürünleri limana gönderirken 7.140-USD'lik kısmını yanlışlıkla İngiltere'ye sevk etti. İngiltere'ye gitmesi gereken 5.000-USD civarındaki ürünleri de bize sevk etti. Gümrük beyannamesi işlemleri sırasında hatalı durum tespit edildi. Şirketimize gelen ürünleri gümrükten çekebilmek için 9.135-TL teminat yatırdık. 29.015-USD tutarındaki ürünleri 2015 yılında gümrükten çektik. Bilirkişi ve mahkeme kararı neticesinde bu işte bir suçumuz olduğu kabul edildi. Not: Bize yanlış gelen ürünler ile ilgili bizim bilgimiz yok. Gümrük mevzuatı çerçevesinde ürünü değerlendirmişler. Sormak istediğim hususlar aşağıdadır. 1- Çinli firmanın bize 7.140-USD borcu kaldı. Çinli firma yanlış gönderdiği ürünler için bize yeni ürün de göndermiyor. Yaptığımız yazışmalara da cevap vermiyor. Çinli firmaya dava açmak uluslararası boyutu olduğu için süreç uzayacak. Dava masraflarının 7.140-USD'yi geçme ihtimali var. Şirket dava açmamaya karar veri. Taikibinden vazgeçtiğimiz 7.140-USD'yi vergi işlemlerinde gider olarak kaydedebilir miyiz? 2- Ödediğimiz teminat ile ilgili süreç, Gümrük Md. nezdinde bu hafta tamamlandı. Gümrük müdürlüğü teminat için ödemiş olduğumuz 9.135-TL'yi bize ide etmiyor, bu tutarı irad olarak kaydetmişler. 9.135-TL yi vergi işlemlerinde gider olarak kaydedebilir miyiz?

Cevap :
1-Gider kaydetmeniz için VUK 324. maddesi hükümlerindeki şartların oluşması gerekir. 2-Gümrüğe ödenen bedelin iade edilemeyeceğine ilişkin yazı alıp dava açmanız gerekir.


 

Tarih : 10.06.2016
Soru :
İthalat yapan şirketin ithal ettiği mal ile ilgili ithal faturası tarihi 20/05/2016, gümrük beyannamesi düzenleme tarihi 31/05/16, gümrük beyannamesinin gümrükçe onay tarihi 01/06/2016, KDV ve diğer vergilerin ödenme tarihi 01/06/2016 ve malların fiilen teslim alındığı tarihlerin hepsi birbirinden farklıdır. Bu halde muhasebe kaydında mal hangi tarih ile kayıt edilecektir? BA bildirimi yapılacak ve Kdv den hangi ayda indirim hakkı kullanılacaktır..Teşekkürler.

Cevap :
Muhasebe kaydını 01/06/2016 olarak yapmanız gerekir.KDV haziran ayında indirilir.Alış için Haziran Ba formuna yazılır.


 

Tarih : 01.06.2016
Soru :
E-defter de ithalat dosyasında yapılan masrafları gümrükçü ödeyerek bize dekont ediyor. Bu evrakların hepsini ayrı yevmiye maddesiyle mi gireceğiz yoksa toplu girmemizde mevzuat açısından bir sorun olur mu?

Cevap :
E deftere her evrak ayrı bir yevmiye maddesi ile kayıt olur.


 

Tarih : 30.05.2016
Soru :
b formları için , bir ithalat beyannamesinde hem gümrük vergili hem gümrük vergisiz kalemler varsa , gümrük vergili olanları gümrük vergisi matrahından gümrük vergisiz olanlarıda kdv matrahından mı bildirmem gerekiyor. hepsini kdv matrahına göre bildirsem bir sakıncası olurmu.

Cevap :
? İTHALATT VE İHRACAAT BA BS FORMU 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır. Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi)dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 25.05.2016
Soru :
kolay gelsin yapılan ithalatta Mal Bedeli: 167.469,23 GV Matrahı: 167.469,23 G.V. : 10.885,51 D.V. : 63,80 Depo Gi : 2.000,00 Tahm-Tah : 500,00 Liman Gi : 750,00 KDV Mat. : 181.668,54 Nisan Ayı BA da bildireceğim rakam G.V Matrahı : 167.469,23 tl mi yoksa KDV Matrahı: 181.668,54 TL mi saygılar

Cevap :
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir." İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır. Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi)dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 24.05.2016
Soru :
merhaba, ÖTV 1sayılı liste B cetveline tabi gres yağı ithal ederek yurtiçinde satılmakta. İthal 50 kg lık tenekeler şeklinde yapılıyor . gümrük beyannamesinde net ve brüt kilolar gösteriliyor.Gümrük idaresi ÖTV teminatını net kilo üzerinden hesaplayıp tahsil ediyor. İthalatçı firma ise ötv ye tabi bu ürünü brüt kilosuyla çıkış yapıyor. Sorum şu; Biz ÖTV beyanında ithal edilen ürünü net kilo mu ? brüt kilo mu olarak dikkate almalıyız. Tereddüdümüz şu ki;net kilodan işlem yaparsak firma stoklarıyla uyum sağlayamıyoruz.Brüt kilodan yaparsak gümrükte teminatı yatırılan ÖTV ile uyum sağlayamıyoruz. Doğru uygulama nedir? Teşekkürler

Cevap :
İşlemlerin NET KG üzerinden olması gerektiği görüşündeyiz. ÖTV net tutar üzerinden ödenmiştir.Muhasebe kayıtlarında net tutar üzerinden kayıt yapmanız gerekir.


 

Tarih : 24.05.2016
Soru :
iyi günler; matba makinaları ithalatı yapan müşterimiz nisan 2016 döneminde almanya'dan kullanılmış ofset makinası ithal etimiştir.gümrük mevzuatında yapılan değişiklikle makinanın kg değerini 10 usd gibi görüyormuş bu bu tip makinaların değerini fakat bizim ödediğiz değer 35000 tl mal olması gereken makina 100000 tl buluyor ve yurtdışı 65000 tl diye bir giriş var beyannamede bizim böyle bir ödememiz yok biz ithalat maliyetinin tesbitinde bu rakamları dikkate alacağızmı birde 100000 tl 18000 tl kdv ödedik bilgi verirseniz seviniriz

Cevap :
Maliyet olarak fiilen ödediğiniz rakamı dikkate almanız gerekir.


 

Tarih : 09.05.2016
Soru :
sayın üstadım ithalat yapan bir ltd şirketi ithal ettigi ürünler 24500 euro faturada bedelsiz 550 euro degerinde bir hediye de birlikte gönderilmiş.ggb kdv mastrahı bu toplan üzerinden yapılmış.muhasebe kaydımızda hediyeyi 157 hesabın borcuna 679 hesabın alabcagına yazar isek satıldıgı takdirde fatura kesilip bir kez daha gelir olarak işlem görecek ise mükkerer olmaz mı.? iyi çalışmalar

Cevap :
-----------------/----/-------------------- 157-Diğer Stoklar Hs. 649- Faaliyetle ilg.diğer gel.ve karlar Hs. Bedelsiz mal alımı kaydı. ------------------/----/-------------------- Alınan bedelsiz malı satış kaydı ------------------/----/-------------------- 120 Alıcılar 600- Yurt İçi. Sat. Hs. 391- Hs. Kdv. Hs. ------------------/----/-------------------- Satılan Malın Maliyetinin kaydı. ------------------/----/-------------------- 623-Diğer Sat. Maliyeti Hs. 157- Diğer Stoklar Hs. ------------------/----/--------------------


 

Tarih : 25.04.2016
Soru :
İyi çalışmalar BEDELSİZ OLAN İTHALAT BEYANNAMELERİNDE MAL BEDELİ, G.V. MATRAHI ve KDV MATRAHI var Biz FORM BA da hangisini baz alacağız ? teşekkürler

Cevap :
Bedelsiz ithallatta KDV' ne esasa olan matrahı BA formuna yazmanız gerekir.


 

Tarih : 25.04.2016
Soru :
İthalat beyannamelerinde MAL BEDELİ, G.V. MATRAHI ve KDV MATRAHI var Biz FORM BA da hangisini baz alacağız ? teşekkürler

Cevap :
İthalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi) dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 05.04.2016
Soru :
İYİ GÜNLER.LTD ŞTİ MERKEZİ İSTANBULDA.ANA SÖZLEŞMEDE İNŞAAT MALZEMELERİ PERAKENDE ,TOPTAN VE İTHALAT İHRACAT YAPMAK ŞEKLİNDEDİR.BU ŞİRKETTE YURT DIŞINDA PAZAR ARAŞTIRMASI YAPACAK VE 2-3 AY SÜREYLE VE ARALIKLARLA YURT DIŞINDA BULUNACAK BİR PERSONEL ALMAYI PLANLIYORUZ.BU PERSONEL DAHA ÖNCE TÜRK VATANDAŞI İKEN ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇMİŞ OLUP TÜRKİYEDE İKAMET ADRESİ BULUNMAKTADIR.BU PERSONEL İÇİN İŞE ALIMDA NASIL BİR PROSEDÜR İZLEMEK GEREKMEKTEDİR.AYRICA APHB NASIL DÜZENLENECEKTİR.teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Uyruğu alman ise yabancı işçi statüsünde değerlendirilecektir.


 

Tarih : 24.03.2016
Soru :
(ACİL) İyi günler. 1- İthalat beyanname tarihi 19.01.2016 beyan kapanış tarihi 22.03.2016. BA formuna hangi ayda almalıyım. 2-Yevmiye kaydım hangi tarih olmalı. 3- Döviz kuru B formunda ve mal alış kaydında farklı mı olacak. Hangi kuru almalıyım.Bugün KDV son günü olduğundan acil cevap verilebilir mi? Çok teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Öncelikle bir hususu belirtelim Ba vBs formlarının KDV ile ilşkisi yoktur.Çünki formlara KDV HARİÇ tutar yazılır. 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir.Yevmiye kaydı 22.03.2016 olacaktır.


 

Tarih : 22.03.2016
Soru :
Merhaba. İthalat yapan bir mükellefimde ithalat kdv ödemesi şubat ayında yapılmış fakat vedop tan kontrol ettiğim de kapanış tarihi mart ayında yapılmış ben bu indirilecek kdv yi hangi dönemde beyan edeceğim.İyi çalışmalar.

Cevap :
Gümrükte ödenen KDV için düzenlenen Makbuzdaki tarih, indirimde dikkate alınır.


 

Tarih : 22.03.2016
Soru :
İTHALAT YAPAN BİR MÜKELLEF İTHALAT ESNASINDA İTHAL EDİLEN MALIN DEĞERİNİN ÇOK ÜZERİNDE MATRAH TAKDİR EDİLİP YÜKSEK MİKTARDA GÜMRÜK VERGİSİ VE KDV ÖDÜYOR.BU UZUN YILLARDAN BERİ DEVAM EDİYOR.DOLAYISIYLA DEVREDEN KDV HİÇ TÜKENMİYOR.STOKLAR SIFIRLANMASINA RAĞMEN KDV DEVREDİYOR. DUYDUĞUMA GÖRE 5 YIL MÜDDETLE SIFIRLANMAYAN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILAMAZ.ACABA BU DOĞRU BİR BİLGİ MİDİR.

Cevap :
BÖYLE BİR KURAL YOKTUR.DEVREDEN KDV HESABI İŞLETME FAALİYETTE OLDUĞU SÜRECE KULLANILIR.


 

Tarih : 14.03.2016
Soru :
Sayın yetkili, ithalatçı firmamız şubat ayında ötv liste4 içeren gümrük vergisi ödedi, bunun için ötv mükellefiyeti talebinde bulunup beyanname vermemiz gerekir mi, beyannameyi ötvli mali sattığımızda mı vermemiz gerekir, bilgilerinizi rica ederim.( ithalat ettiğimi malı satarken faturada ötv vergisi talep edicek miyiz.)

Cevap :
ÖTV mükellefiyeti açılacak ve ÖTV beyannamesi verilecektir. Satışda düzenlenecek Faturada ÖTV hesaplanmaz.


 

Tarih : 07.03.2016
Soru :
Merhaba. İthalat işlemlerinde B formu rakam bildirilirken maliyet değeri mi bildirmek gerekir yoksa Gümrük vergisi beyannamesi üzerinde yazan Katma değer matrahı mı B formu bildirimine yazılması gerekir. Ayrıca , Mahsuben KDV iade taleplerinde Mal Alım listelerine aynı şekilde mal alım ile ilgili maliyet değer mi yazmak gerekir yoksa gümrük vergisi beyannamesinde yazan KDV matrahı mı ? Teşekkür ederim .

Cevap :
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır. Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi)dahil, KDV matrahını oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 25.02.2016
Soru :
1- Sayın yetkili merhaba, Anonim şirket olan mükellefim basit usule tabi olan müşterisine mal satıyor, basit usule tabi müşteri malı beğenmeyip iade ediyor. Gelen iade faturasında doğal olarak kdv hesaplanmamış, bizim satmış olduğumuz malın kdvli tutarını malın maliyetine ekleyip iade faturasını düzenlemiş. Biz bu faturadaki kdv farkını direk malın maliyetine ekleyebiliyormuyuz. Eğer ekleyebiliyorsak envanter çalışmasında kdv farkından ötürü stoklarda maliyet farkı çıkacaktır. Bu sorunu nasıl giderebiliriz. 2- Makine yedek parça tedarikçi firmamız tamir firmalarına parça satmaktadır. yetkili servis bu parçaları gerek garanti dahilinde gerekse ücretli olarak tamirlerinde kullanmaktadır. garanti dahilinde harcadığı parçalar için aylık garantili işçilik bedeli ve yedek parça bedeli şeklinde fatura bize fatura kesmektedir. Bizde aynı şekilde bu tutarları ithalatçı firmaya fatura keserek ona yansıtıyoruz. Bize gelen fatura bedelleri ve bizim kestiğimiz faturanın muhasebe kayıtlarında hangi hesapları kullanmalıyız. teşekkürler

Cevap :
1-basit usulde vergilendirilen mükellefin düzenlediği fatura doğrudur.iade aldığınız malın maliyeti KDV kadar artmıştır.Malın maliyeti artmış olduğu için envanter farkı olmaz. 2-alınan mallar 153 satılan mallar için 600 hesap kullanılır.


 

Tarih : 25.02.2016
Soru :
iyi çalışmalar ithalatını yaptımız mal için gümrük beyannamesi üzerinde 27/01/2016 tarihi yazmakta ve gümrük mühürü 27/01/2016 tarihinde vurulmuştur ancak gümrük vergisi ve kdv 01/02/2016 tarihinde ödenmiştir.ithal ettiğmiz malı ocak ayı ba formunda mı yoksa şubat ayı ba formunda bildirmemiz gerekiyor teşekkürler

Cevap :
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi dikkate alınacağı belirtilmiştir.


 

Tarih : 23.02.2016
Soru :
Merhaba, Biz ithalatçı bir firmayız.Yurtdışındaki bir toplantıya giderken,yurtdışından danışmanlık hizmeti aldık.Faturası geldi ve ödemesini banka yolu ile yaptık. İlgili ülke Danimarka.Faturayı kayıtlara alırken 2 Nolu Kdv ile ödemesini yapacağız. Stopaj yönünden, Serbest Meslek Faaliyeti olduğundan dolayı stopaja tabi tutmamız gerekir. Fakat ilgili ülke ile vergi anlaşması var, Sorum şu; 1-Kdv sini 2 Nolu kdv ile beyan edip ödememizde, 2-Stopaja da tabi tutmamız doğru mudur,yoksa vergi anlaşmasından kaynaklı bir istisnası var mıdır? yardımlarınızı rica ediyorum. İyi çalışmalar.

Cevap :
KDV AÇISINDAN; Fatura tutarı üzerinden VEYA yapılan ödemeden hesaplanacak KDV si (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.(2) nolu KDV beyannamesi ile ödenen KDV si (1) nolu KDV beyannamesinde İndirim Konusu yapılır. HİZMET İTHALİNDE GELİR VERGİSİ STOPJI;Kurumlar Vergisi Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından, ikinci fıkrasında ise ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03.02.2009 tarihinden itibaren, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğer serbest meslek kazançlarında % 20, gayrimaddi hak bedeli ödemelerinde de %20 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, ülkemiz ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunması ve söz konusu ödemelerle ilgili olarak anlaşmada bir hükmün bulunması halinde öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacağı tabiidir.


 

Tarih : 18.02.2016
Soru :
üsdadım iyi günler benim sorum şöyle yurtdışından madeni yağ ithalatı yapıp yurtiçinde satış yapacak bir limited şirket kurmak için işlemlere başlayacağız fakat bu kurulacak şirketin yurtdışından getireceği ürünler için epdk veya tüpraş gibi kurumların herhangi birinden izin yada lisans alma zorunluluğu varmı yoksa biz firmayı kurup ithalat işlemine başlayabilirmiyiz.

Cevap :
petrol yasası ve enerji piyasası düzenleme kurulunun 5.6.2014 yılında yayınladığı tebliğ ile akaryakıt dışında kalan petrol ürünlerinin ithalatında gerekli olan izin ve prosedürlerle ithalat öncesi hazırlıklarını yapabilirsiniz.


 

Tarih : 16.02.2016
Soru :
Merhaba E-Defter Tabi Bir Şirket Yurtdışından yapmış olduğu ithalatları deftere nasıl kaydetmelidir?Fatura numarasına mı göre yoksa GGB TR ve No'suna göre İyi Çalışmalar

Cevap :
GGB TR ve No'suna göre kayıt yapılır.


 

Tarih : 11.02.2016
Soru :
Üstadım hayırlı günler kolay gelsin. Yurt dışından ithalat yapan bir şirket yapmış olduğu ithalat bedelini ithalat gerçekleştikten 2 ay sonra ödemesini yapıyor. Bu şekilde borçlanmak suretiyle yapılan ithalat işlemlerinde Yevmiye kaydı oluştururken İlgili ithal edilen Mal için hangi hesabı kullanacağımız hususunda tereddüt etmiş bulunmaktayım. İlginiz için teşekkür ederim. İyi Çalışmalar.

Cevap :
İthal edilen mallar 15 li grup hesaplardan ilgilisine yazılır.150-153-157


 

Tarih : 01.02.2016
Soru :
01.01.2016 tarihinde e-faturaya geçen 2 firmamız var. Bir tanesi İstanbul Trakya serbest bölgesinde, diğeri İkitellide. Serbest bölgede olan firma ithalatçı, yurtdışından mal getirip yurtiçindeki firmaya satıyor. Serbest bölge firması yurtiçindeki firmasına mal satmak ve gümrük işlemlerini başlatabilmek için e-fatura kestiği zaman fatura üzerinde bir kur oluşuyor. (30.01.2015)Örnek 100.000 EUR = 300.000 TL., yurtiçindeki firma malı gümrük işlemlerinden dolayı 1 günden 1 aya kadar değişebilen zamanlarda çekiyor gümrük KDV sini ödüyor, gümrük giriş beyannamesi oluşuyor. Gümrük giriş beyannamesinin üzerindeki kur ve tarih ile muhasebeleştiriyoruz. Beyanname üzerinde tarih ve kur (02.02.2015) 100.000 EUR = 302.000 TL. Serbest bölgeden kesilen fatura ile beyanname birbirini tutmuyor hem gün olarak hem de gün olarak. Eskiden (2015 ve öncesi) malın milleştiği tarih olan gümrük giriş beyannamesinin üzerindeki kuru ve tarihi baz alarak Serbest bölgenin faturasının kurunu ve tarihini veriyorduk. BA BS formları tutuyor ve bir uyumsuzluk olmuyordu. Sorum şu : 1- Serbest Bölgeden kesilen fatura her iki firma da e faturada olmasına rağmen kağıt fatura olabilir mi? 2- Eğer Kağıt fatura olmaz ise uyumsuzluk olmaması açısından hangi kuru ve tarihi kullanmamız gerekir. Saygılarımla ; M.Tansel Demirkılıç SMMM

Cevap :
1-Hayır olamaz. 2-İşlemlerin yapıldığı tarihlerdeki kurlar dikkate alınır.


 

Tarih : 29.01.2016
Soru :
Merhaba; gümrük beyanname tarihi 06.01.2016 tarihi olan ısı bandı ithalatı yapan bir firma bağlı bulunduğu vergi dairesinden Boğaziçi Kurumlar vergi dairesine nakledilmiş olup söz konusu ürün için özel tüketim vergisi beyannamesi doldurup verme zorunluluğu doğmuştur. Özel Tüketim Beyannamelerinden hangisini doldurup hangi sürede beyan etmek gerekiyor? Bilgilerinizi rica ederim. İyi çalışmalar dileklerimle.

Cevap :
(IV) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV beyannameleri, vergilendirme dönemini izleyen ayın 15 inci günü akşamına kadar, KDV yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Sürekli ÖTV mükellefiyeti gerektiren faaliyeti olmayanların müzayede yoluyla yaptıkları satışlara ilişkin vergi, satış bedelinin tahsil edildiği günün mesai saati bitimine kadar beyan edilir ve bu süre içinde ödenir. (IV) sayılı liste kapsamındaki mallara ilişkin verginin beyanı (4) numaralı ÖTV Beyannamesi ile yapılır.


 

Tarih : 28.01.2016
Soru :
Sayın Danışma Kurulu aşağıda anlatmaya çalıştığım konular hakkında aydınlatırsanız çok memnun olurum. Öteden beri tekstil dış giyim üretim toptan satış, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunan A.Ş. dikim atölye departmanlarını yeni açılacak şirkete Ve/veya şirketlere (şahıs firması) devretmek istiyor. Makine, teçhizat, enerji tedariki ve mekan mevcut tüzel şirketin kendi malı. Yeni kurulacak şirkete (şahıs firmasına) kiralama faturası keserek kiraya verecektir. Personel tedariki öncelikle var olan şirket çalışanlarından tüm yasal hakları ödenmiş olarak yeni personel girişi şeklinde gerçekleşecektir. Yeni kurulacak şahıs işletmesi ile mevcut şirketin sahipliliğinde hiçbir şekilde bağ olmayacaktır. Yeni firmanın kendi öz malı sabit kıymet yoktur. Sorular : 1. Bu pozisyonda yeni bir şahıs firması ihdas edilebilir mi? 2. Şişli Vergi Dairesi bu mükellefiyete izin verir mi? 3. Beşiktaş SGK Müdürlüğü işyeri SSK numarası ihdas eder mi? Teşekkürler, İsmail YILDIRIM 11511

Cevap :
Şirket ortakları şahsi olarak da GV mükellefiyeti kurarbilirler.Yasal bir engel yoktur.Şişli VD ile ne gibi sorununuz var bilemeyiz.İlgili VD ile görüşünüz.yeni açılan veya yeni kurulan mükellefiyette İlgili Sosyal Güvenlik merkezlerinde kayıt yapılır .


 

Tarih : 24.01.2016
Soru :
merhaba, İthalatlarda antrepoya alınıp yapılan giderler( gümrükleme gideri vs) malın maliyetine mi eklenmelidir yoksa direkt gider hesabına mı alınmalıdır?

Cevap :
İthalatlarda antrepoya alınıp yapılan giderler( gümrükleme gideri vs) malın maliyetine eklenir.


 

Tarih : 24.01.2016
Soru :
merhaba, Yapılan ithalat çerçevesinde gümrüklü alandaki malların bir bölümü yurtiçinde yerleşik bir firmaya gümrük kanunu 333.madde kapsamında devir edilerek satışı yapılmıştır. soru şu: a-) antrepo'da bulunan ve henüz millileştirilmeyen bu mal ithalat kapsamında değerlendirilip stoklara alınmalımıdır? bu konuda Türkiye sınırlarına girmeyen malın ithalat olmadığı şeklinde yorumlar yapılmaktadır. b-) Form BA açısından nasıl değerlendirilmelidir? Antrepo'da bulunan bu ithalatın ve henüz gümrüklü alanın dışına çıkmayan bu ithalatın beyan edilmesi gerekiyor mu? c-) İthalatlarda kur ve tarih açısından dikkate alınması gereken hususlar nelerdir? teşekkürler

Cevap :
Gümrük vergisi ve KDV si ödenmeyen ve millileştirilmemiş mallar stoklara alınamaz.Mallar gümrük hattın geçtikten sonra Ba formuna yazılır.


 

Tarih : 12.01.2016
Soru :
Merhaba, DDP(Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak Teslim ) olarak ithalat yaptık. Bu durumda ithalat masrafı olarak herhangi bir ödeme yapmadık. Bu ithalat işleminin muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır? Teşekkürler

Cevap :
Yapılan ithalat ,150/ 153 veya 157 hesaba kayıt edilir.


 

Tarih : 30.12.2015
Soru :
üstadım. yurtdışı ithalatında gümrük beyanında BA formu neye göre beyan edilir.CIF hesaplaması yapılanmıdır yoksa KDV matrahını teşkil edecek sekilde olan (navlun+sigorta vs) yekünleri ile toplanan KDV matrahımıdır. cevabınız için teşekkür ederim. kolaygelsin

Cevap :
Ba bs formunun KDV ile ilişkisi yoktur.Mal bedeli ve diğer faturalar ayrı ayrı değerlendirilerek Ba formu düzenlenir.


 

Tarih : 28.12.2015
Soru :
Merhaba Sayın Yetkili , Aynı ay için 2 si aynı ülke olmak üzere 3 adet ithalat işlemimiz oldu.Gümrük vergisi kdv leri 3 ithalatında 5000 tl altıdır. Bizim sorumuz, ba bildirimindr ithalt olduğu için üç farklı ithalatın toplamı olarak mı bildirmemiz lazım ,ya da 3 ithalatın kdv si tek tek 5000 tl aşağısı olduğu için beyan etmemiz gerekmektedir. Yardımlarınız için teşekkürler.

Cevap :
İthalatta ayırı ayrı kişilerden alınana faturalar ayrı ayrı değerlendirilir.Limitin altında ise Ba formuna yazılmaz.


 

Tarih : 08.12.2015
Soru :
Merhaba, Firma, Nace kodu 20.30.11 Polyester,akrilik ve vinil polimer esaslı boya ve vernik imalatı (İç diş cephe-Solvent Bazlı ürün üretimi-Yat vernikleri Sulu ortamda Dağılanlar ve Çözülenler, Çözeltiler vs ) 2012/11 Döneminde Ötv mükellefiyeti tesis etmiştir. Yıllık Brüt cirosu 2011-2012-2013-2014-2015 dahil 10 Milyon TL nin altındadır. İthatlat 2013-2014-2015 döneminde yapılmamıştır. (Ötv kapsamında ithalatı yok) E fatura ve E deftere kullanmak zorunluğunda mıdır?

Cevap :
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak 20.06.2015 tarih, 29392 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan V.U.K. 454 sıra numaralı genel tebliği ile aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. A) Elektronik Defter Ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler: a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL. ve üzeri olan mükellefler. b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ ndan lisans alan mükellefler. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. d) (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 01/01/2016tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Buna göre ; – 2014 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler 01/01/2016, – 2015 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler 01/01/2017, – 2016 yılı brüt satış hasılatı 10 Milyon TL. ve üzeri olan mükellefler 01/01/2018, Tarihlerinde e-fatura ve e-defter uygulaması kapsamına geçmiş olacaklardır.


 

Tarih : 03.12.2015
Soru :
ithalat işlemleri yapan firmamız ,YUNANİSTAN dan yapmış olduğu ithalat işlemleri için bedellerin bir kısmını bankadan yollamış , kalan kısmını ise YUNANİSTAN bankadaki paralara el koyduğu için elden istemişler. Firmada elden ödeme yapmış. bunun muhasebel işlemlerini yapabiliyormuyuz. ileride sorun olurmu ?

Cevap :
Yapılan işlem kambiyo mevzuatına aykırıdır.Paranı banka aracılığı ile gönderilmesi gerekir.Mükellefler kendi istedikleri gibi hukuk yaratamaz.Hukuk kurallarına uymak zorundadır.


 

Tarih : 24.11.2015
Soru :
İyi çalışmalar Yapmış olduğumuz ithalatlarda belge eksikliği nedeni ile kısım kısım ithalatları gümrükten çekebiliyoruz. Örneğin 2015-10 döneminde 50.000 TL olan bir ithalatı 2015-10 döneminde 10.000 ve 10.000 şeklinde iki defada 2015-11 döneminde ise 30.000 TL olarak tek seferde gümrükten çektik. 2015 10 ve 11 dönemlerinde Ba formlarında bildirmemiz gereken belge sayısı ve tutarını nasıl bildirmemiz gerekiyor. Teşekkürler

Cevap :
İthalatta bildirilmesi gereken belge "FATURA" dır.Fatura kaç adet se o kadar bildirilir. 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir


 

Tarih : 26.10.2015
Soru :
Hizmet Madde 4 1. Hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir. 2. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her biri ayrı işlem olup, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilirler. "2.NUMARALI MADDEYE "GÖRE VE MALİYET MUHASEBESİNE GÖRE NASIL UYGULAMA YAPMALIYIM? Sipariş üzerine makine üreten bir işletmede "Sipariş Maliyet" yöntemi kullanmaktayım. Bu işletme üretim ve satıstan sonraki safhalarda 730 üzerinden 620ye yansıtılmaktadır. Yani Fabrika üretiminden sonra sevkiyat ve montaj giderleri de 151-152-620 olarak maliyetlere yansıtılmaktadır. üretimimiz makine ve tesis olduğu için %90 montajı kapsamaktadır. Malın sevkiyatında bazende montajdan sonra faturalanmaktadır. Sipariş alınma aşamasında fiyat montaj dahil verilmektedir. Şimdi ben montaj ve sevkiyat giderlerini "gerçeğe uygunluk " açısından direk malın maliyetine "tutarlılık" açısından 740 hizmet veya 760 paz.giderlerine dönemselik açısından gelir önce sevkiyat sonra olmakta olmayan gelirin gideri gibi gözükmektedir. Bu konuda yardımcı olurmusunuz.

Cevap :
Belirttiğiniz madde KDV Kanun maddesidir.Muhasebe uygulaması ile ilgisi yoktur.Mal İmalat muhasebesinde 150-151-152-710-720-730-620 hesaplar çalıştırılır.Hizmet işlerinde ise 740 hesaplar işletilir.Daha öncede size belirttiğimiz gibi İmalattan sonra oluşacak giderler 760 hesapta takip edilir.Konu ile ilgili Maliyeden yazılı görüş alınız.


 

Tarih : 21.10.2015
Soru :
Hocam vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. ACİL İthalat Faturası için faturanın gümrük işlemleri süreci nedir. İhraç kayıtlı olmayan, direkt ihracat Eylül 2015 fatura kestim. Gümrük işlemlerini Kasım ayında yapabilirmiyim. Yoksa Ekim 2015 Kdcv dönemine kadar mı gümrük işlemlerini tamamlamalıyım. faturayı Eylül 2015 kestim ister 3 ay, ister 6 ay da mı gümrük işlemlerini yapabiliriz diye birşey var mı?

Cevap :
İthalat faturasını gümrük süreci diye bir işlem olmaz.İthalatta gümrük idaresine ithalat faturası ibrazı yeterlidir. İhracaat işlemlerinde faturanın önceden düzenlenmesi ile işlem sonlanmaz.İşlem sonlanması Malın fiilen ihraç edildiği tarihdir.


 

Tarih : 16.10.2015
Soru :
Üstad merhaba, 9.Ayda X işletmesi Kuveytten 123.750 kg malı ithal etmiş 5 partide bu mali Libya ya ihracat yapmıştır bu işlemleri yaparken Transit Ticaret Yolunu kullanmış mal Gümrükten Çekilmeden Direkt libyaya gönderilmiştir.Bu işlemi yaparken ithalatçı firma ınvoice sini düzenlemiş Türkiyede Gümrük Giriş beyanı düzenlemiş aynı şekilde X firmasıda Faturasını kesmiş ve GÇB düzenlemiş burda soru 1- Mal millileşmeden Transit ticaret yolu ile gönderildiği için defter kayıtlarına bunu nasıl alacağız giriş ve çıkış yönünden soru 2 - KDV beyanımızda ihracat yaptığmız tutarı gösterecekmiyiz soru -3 BS ve Ba furumlarına dahil edecekmiyiz.

Cevap :
Transit ticaret de alınan fatura 153-320 düzenlenen faturalar 120-601 hesaplara kayıt edilir.Transit ticaret KDV beyannamesinde gösterilmez.Ba bs formlarına yazılır.


 

Tarih : 15.10.2015
Soru :
Soru : Sayın Danışman, Firmamız Yunanistan da ki yerleşik firma ile hem ithalat hem de ihracat ve ağırlıklı olarak transit ticaret yapmaktadır. Yunanistan da ki özel durumdan dolayı ödemeler sıkıntılı olmaktadır.Sorum ithalat bedelinin ilgili firmaya yaptığımız transit ticaret ile mahsubu yapılabilir mi? Cevap : Böyle bir mahsuplaşma Dış ticaret mevzuatına göre İthalat ve ihracaat dosyalarının kapatılması gerekir. Sn.danışman, mevzuat ile ilgili biraz açıklayıcı bilgi verirmisiniz?ilgili firmadan ödeme alınamıyorsa ve ilgili firmanında aynı zamanda alacağı varsa 320/120 olarak bu durumda mevzuata göre ne yapılabilir

Cevap :
Dış ticaret mevzuatı konusunda bilgi sahibi değiliz İthalat ve ihracat dosyalarının kapatılması için ilgili kurumdan bilgi alınız.


 

Tarih : 14.10.2015
Soru :
Sayın Danışman, Firmamız Yunanistan da ki yerleşik firma ile hem ithalat hem de ihracat ve ağırlıklı olarak transit ticaret yapmaktadır. Yunanistan da ki özel durumdan dolayı ödemeler sıkıntılı olmaktadır.Sorum ithalat bedelinin ilgili firmaya yaptığımız transit ticaret ile mahsubu yapılabilir mi?

Cevap :
Böyle bir mahsuplaşma Dış ticaret mevzuatına göre İthalat ve ihracaat dosyalarının kapatılması gerekir.


 

Tarih : 13.10.2015
Soru :
Merhaba 24.08.2015 de kurulan alkollü içecek ithalatı yapan anonim şirketin e defter ve e faturaya hangi tarihte başlaması gerekir. Bu soruyu yanıtladığınızı söylemişsiniz ama bana sadece tebliği gönderdiniz. Sizden kısaca tarih rica ediyorum. 1.1.2016 da geçmeli mi yoksa 1.1.2017 de mi geçmeli. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sorunuzun cevabı tebliğdeki örnekde dir. Örnek 1: (A) A.Ş. 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş.'nin 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 2015 de aşarsa 2017 de 2016 da aşarsa zorunluluk 2018 de başlar.


 

Tarih : 12.10.2015
Soru :
Merhaba 24.08.2015 de kurulan alkollü içecek ithalatı yapan anonim şirketin e defter ve e faturaya hangi tarihte başlaması gerekir.

Cevap :
Sorunuz 12/09/2015 günü yanıtlanmıştır.


 

Tarih : 12.10.2015
Soru :
Merhaba 24.08.2015 tarihinde alkollü içecek ithalatı yapan bir anonim şirket kurduk. Bu şirketin e defter ve e fatura zorunluluğu ile ilgili bilgi almak istiyorum.

Cevap :
VUK 454 sayılı genel tebliğin ilgili bölümü aşağıdadır. 2. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu Getirilen Mükellefler 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir. Örnek 1: (A) A.Ş. 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş.'nin 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.


 

Tarih : 07.10.2015
Soru :
Üstadım firmam Transit ticaret yapmıştır. Yurtdışı iki firmadan alınan mallar ordan yurtdışına nakledilmiştir. Muhasebe kayıtları açısından ve BA ve BS açısından sorum şu. 1- 02/09/2015 Ticari fatura kesilmiştir. Mal bedeli ve Navlun olarak kayıt altına alıcam 601- Transit Ticaret Satış 601- Navlun bedeli 120-Yurtdışı Satış Transit Ticaret Olduğundan KDV yansıtmadan sadece BS formuna Alıcam mı ? 2- Mal Alım içinde Yurtdışı Mal Faturası Kur olarak hangi kuru kullanmam gerekir. Satış Faturasından Döviz Satış Kullanılmış bende Alış Faturasında Fatura tarihinin Döviz Satış Kullanırsam olurmu. Yevmiye Kaydında İthalat gibi 159 Maliyet oluşturup daha sonra 153 grubuna kayıt yapabilirmiyim. Alımlarıda BA formuna kayıt ediyorum. Yardımlarınızı rica ediyorum.

Cevap :
Aldığınız faturayı Ba formunu,Düzenlediğiniz faturayı Bs formuna yazacaksınız.Kur Döviz alış kuru yazılacaktır.Düşündüğünüz muhasebe kaydı doğrudur.


 

Tarih : 05.10.2015
Soru :
Sayın Danışman, İthalat işlemlerinde ba bildirimi yapılırken nasıl bildirilmesi gerekmektedir.( fatura tarihimi , beyanname tarihimi yoksa verginin ödendiği tarihmidir. ) ayrıca bildirilecek tutar kdv matrahını teşkil eden beyanname üzerindeki rakammıdır. daha da önemlisi ithalat yapılıp mal millileşmeden antrepoda bekletildiği ve kısmen daha sonra millileşme işlemi yapılıp kısmende antrepodan yurtdışına gönderildiği durumlarda ba bildirimi nasıl olmalıdır. bu konuda aydınlatıcı bir bilgi verirseniz memnun olurum.

Cevap :
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir.


 

Tarih : 09.09.2015
Soru :
MERKEZİ AMERİKA DA OLAN LTD ŞİRKETİMİZİN İSTANBUL DA ŞUBE AÇILIŞI YAPILACAKTIR BUNUNLA ALAKALI VERGİ NUMARASI VERGİ DAİRESİNDEN ALINDI....İTHALAT VE İHRACAT YAPACAK OLAN ŞUBE DAR MÜKELLEF Mİ YOKSA TAM MÜKELLEF KAPSAMINDA MIDIR ??

Cevap :
MERKEZİ YURT DIŞINDA OLAN ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DE ELDE ETTİĞİ KAZANÇLARI DAR MÜKELLEF OLARAK VERGİLENDİRİLİR.


 

Tarih : 07.09.2015
Soru :
Merhabalar, İthalat yapan biri firmayız. İthalatlarımızın büyük bir kısmını Çin li firmalardan yapmaktayız. Çin li firmalardan yapacağımız ithalatlarımızın kontrolü ve Çin de yapılacak diğer hizmetlerin karşılığında Hong Kong lu bir firmayla sözleşme yapacağız. Yapılacak sözleşme çerçevesinde Hong Kong lu firmaya fatura karşılığı ödeme yapacağız. Yapacağımız bu ödemeler neticesinde stopaj ve kdv 2 beyanında bulunmamız gerekir mi? Cevabınız için teşekkürler

Cevap :
KDV AÇISINDAN; Fatura tutarı üzerinden (2) nolu KDV beyannamesi verilecek.(2) nolu KDV beyannamesi ile ödenen KDV si (1) nolu KDV beyannamesinde İndirim Konusu yapılır. HİZMET İTHALİ STOPJ;Kurumlar Vergisi Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından, ikinci fıkrasında ise ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03.02.2009 tarihinden itibaren, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğer serbest meslek kazançlarında % 20, gayrimaddi hak bedeli ödemelerinde de %20 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, ülkemiz ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunması ve söz konusu ödemelerle ilgili olarak anlaşmada bir hükmün bulunması halinde öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacağı tabiidir.


 

Tarih : 27.08.2015
Soru :
Merhaba; Alkollü içecek ithalatı ve toptan satışı yapan bir mükellef. Satmış ve faturasını düzenlemiş olduğu içeceklerin bedelini tahsil edememiş ve Malı alan Müşteri ortadan kaybolmuştur. Bu durumda Tahsilatı yapılamayan bu içeceklerin ÖTV sinin mükellefe geri iadesi veya Vergi borçlarına mahsubu sözkonusu olabilirmi. Teşekkür ederim.

Cevap :
Hayır olmaz.Alacağın tahsili veye vazgeçilmesi için VUK hükümlerini inceleyiniz.


 

Tarih : 19.08.2015
Soru :
Merhaba, Gümrüş Müşavirliği faaliyetini yürüten bir şirketimiz aynı zamanda mal alım satım ithalat ve ihracatını da yapmak istiyor ttk yönünden engel varmı ? Eski kanunlara göre ticaret yasağı bulunmaktaydı teşekkürler...

Cevap :
Hayır yok. Ancak ana sözleşme dışındaki işleri yaptığınızda, sözleşme dışı yapmış bulunduğunuz işlemlerden dolayı şirket zarar ederse, imza yetkilileri sorumlu tutulabilinir.


 

Tarih : 14.08.2015
Soru :
MERHABA İTHALAT YAPAN FİRMAMIZ TL OLARAK SATIŞ YAPMAKTADIR VE FATURALARIN ÜZERİNE HERHANGİ BİR DOLAR KURU BİLDİRMEMEKTEDİR. USD OLARAK ALIŞ YAPTIĞIMIZDAN SATIŞIMIZDA DOLAR KARŞILIĞINI YAZMAMIZ GEREKİR Mİ? MALLARIMIZIN DEĞERLEMESİNİ NASIL YAPMALIYIZ.

Cevap :
SATIŞ DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILMIŞ İSE KUR YAZILMASI GEREKİR.


 

Tarih : 28.07.2015
Soru :
Merhaba; Hindistanda ki bir firmadan peşin ithalat yaptık. Malı gümrükten çektikten sonra ürünlerin bir kısmının ambalajlarında yıpranmalar olduğunu gördük. Buna istinaden Hindistandaki firma bize bir kısım ödeme yaptı ve iskonto yapıldığına dair bir belge gönderdi. Gelen parayı gelir hesabına işledik.Bununla beraber ürünün ithalatı aşamasında gümrükte kdv ödediğimiz için konuyu KDV Kanunu açısından değerlendirmenizi rica edeceğim. Uğur Arslan.

Cevap :
Ödenen KDV si indirim konusu yapılır.


 

Tarih : 24.07.2015
Soru :
BA BS Formalrına ; İhracat ve İthalat alış ve satışlarının dahil edilip edilmeyeceği konusunda bilgi verebilir misiniz?

Cevap :
ithalat ve ihracat faturaları Ba Bs formlarına yazılacaktır. İthalat işlemlerinde malı satın aldığımız satıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne "1111111111"yazılacaktır. İhracat işlemlerinde malı sattığımız alıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne"2222222222"yazılacaktır.


 

Tarih : 22.07.2015
Soru :
Merhaba; ithal edilen ürünle ilgili ödediğimiz KDV'yi indirilecek KDV'de gösterebiliyor muyuz? İthalat sırasında yapılan gider faturalarında da bulunan KDV indirilecek KDV'de indirim konusu yapılabilir mi? Bilgilerinizi rica ederim. İyi Çalışmalar

Cevap :
Bahsettiğiniz tüm kdv lerini indirim konusu yapabilirsiniz. Kanun Ad KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Madde No 29 Kapsam 1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler: a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi, c) (Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, 2. Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 3. İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilir. 4. Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu Kanunun ana ilkelerine uygun olarak gidermeye ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenlemeye yetkilidir.


 

Tarih : 02.07.2015
Soru :
İYİ GÜNLER DİLERİM 1- YURT DIŞINDAN İTHALAT YAPIYORUZ VE BUNUNLA İLGİLİ NAVLUN BEDELİ ÖDÜYORUZ.NAVLUN BEDELLERİ DÖVİZ ÜZERİNDEN TARAFIMIZA FATURA EDİLİYOR.NAVLUN FATURALARI KDV YE ETABİ DEĞİL.FATURA TARİHİ İLE ÖDEME TARİHİ ARASINDA OLUŞAN KUR FARKLARI İÇİN KUR FARKI FATURASI DÜZENLENECEKMİ VE KDV YE TABİ OLACAKMI. 2-ŞİRKETİMİZ TEKSTİL İŞİ YAPIYOR AMA YATIRIM İÇİN DAİRE ALIYOR.DAİRELER ÖNCE TAPU İLE TARAFIMIZA VERİLİYOR FATURASI TESLİM ZAMANINDA 2 SENE SONRA FATURA DÜZENLENİYOR..PARASINI PEŞİN ÖDEDİĞİMİZ İÇİN AVANS DA TAKİP ETTİK.DAİRELERİ HANGİ HESAPTA KAYDA ALABİLİRİZ.BUNLAR TİCARİ AMAÇLA ALINDI SATILACAK. TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
1-FATURA DÜZENLENECEK KDV HESAPLANMAYACAKTIR. 2-GAYRİ MENKULLERİN MALİK DEĞİŞTİRMESİ TAPUDA TESCİL İLE OLUR.TAPU TARİHİNDEN 7 GÜN SONRA SATICI FATURA DÜZENLEMESİ GEREKİR (SATICI VERGİ MÜKELLEFİ İSE)KULLANILMAYACAK VE SATILACAK G. MENKULLER TİCARİ MAL NİTELİĞİNDEDİR.(153) HESAPTA TAKİP EDİLİR.


 

Tarih : 26.06.2015
Soru :
İthalatta millileşmemiş malların gümrük tarafından bir kısmının marka kanununa muhalefetten imha edilen malların gider yazılıp yazılamayacağı hususunda görüşlerinizi bildirmenizi arz ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Gider yazılamayacağı kanaatindeyiz. KKEG olarak kayıtlara alınır.Maliyeden yazılı görüş alınız.


 

Tarih : 26.06.2015
Soru :
Merhabalar, firmamız 27.10.19.99.00.98 gtıp kodunda madeni yağ (makina yağı) ithalatı yapmaktadır. gümrükte ötv ödenebilmesi için mükellefiyet açılmıştır ve vergi dairesi 0074 kodunda işlem yapmıştır. Buna rağmen gümrükte ötv yi hala ödeyememekteyiz yapmamız bildirim yapmamız gereken başka işlmeler var mıdır? tşkler

Cevap :
Konu hakkında bilgi sahibi değiliz.Bürokratik işlemler için Mükellefin Bağlı olduğunuz VD ve Gümrük idaresine müracaat ediniz.


 

Tarih : 12.06.2015
Soru :
Merhabalar; Yurtdışından ithalat yapmakta olan firmamız var. Bir kısım malzeme bozuk olduğundan iade faturası keseceğiz. Ama malzeme yurtdışına gitmeyecek. Bu durmda KDV hesaplamak zorundamıyız. Karşı taraftan KDV alamayacağız, Yurt dışı firması olduğu için. Teşekkürler.

Cevap :
Fatura Yurt icine duzenlendigi icin KDV hesaplanması gerekir.


 

Tarih : 11.06.2015
Soru :
Merhaba, Yaptığımız ithalatta 4.sayılı listede bulunan bir ürün var bunun için gümrüğe 650 tl para ödedik. Biz bunu direk maliyete eklesek Ötv beyannamesi de vermesek sorun olur mu? Teşekkürler.

Cevap :
ÖTV beyanname ile ödenerek maliyete eklenir.


 

Tarih : 20.05.2015
Soru :
İyi çalışmalar. İşletme defterinde peşin ödemeli ve mal mukabili ithalatı mal hesabına alırken hangi tarihi dikkate almalıyız. ? Fatura tarihi mi ? Mal Bedeli ödeme tarihi mi ? Malın işletmeye girdiği tarih mi?

Cevap :
İşletme defterine faturada yazılı olan tarihe göre kayıt yapılır.


 

Tarih : 22.04.2015
Soru :
Üstadım iyi çalışmalar. İthalat edilen ürünlerle ilgili olarak Sigorta ve Navlun Masraflarını 159 hesapta takip etmekteyim. İthalatlar Antrepodan Kısmi olarak çekilmekte bende payına düşen miktarı ithalatın maliyetine vermekteydim. Ancak bir parti mal ithali tamamlanmadan Mahrece iade edilerek Stoklara girmeden İade Edildi. 159 Bakiyede kalan Sigorta ve Navlun Masraflarını 760-Pazarlama Giderine alabilirmiyim.

Cevap :
Aktifleştirilemeyen giderlerin KKEG olarak kayıtlara alınacağı kanaatindeyiz.


 

Tarih : 22.04.2015
Soru :
MERHABA MART AYINDA İTHALAT YAPTIK. HALKALI GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ HESABINA KDV BEDELİ OLARAK 9.963,21 TL. GARANTİ BANKASINA PARA YATIRIP DEKONTUNU ALDIK.DAHA SONRA GÜMRÜKTEN MALI ÇEKTİK. MART-2015 BA-BS FORMUNDA ÖDEMİŞ OLDUĞUMUZ BU KDV BEDELİNİ GÖSTERECEKMİYİZ. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
BA BS FORMLARINA ÖDENEN VERGİLER YAZILMAZ.


 

Tarih : 21.04.2015
Soru :
Merhaba aşağıdaki konuda yardımınızı bekliyorum. Biz süt ürünleri ihracatı yapıyoruz. Fabrika aşağıdaki KDV düzenlemesi sebebiyle alması gereken KDV iadesinin tamamını alamıyor. Olayı kısaca örnekleyecek olursam şöyle ; Asıl sıkıntı bizim için burada görünenden daha büyük.Tereyağ ithalatında KDV mal bedelinin üzerine telafi edici vergiler eklendikten sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanıyor.Yani mal bedeli 100.000,00 KDV 8.000,00 olmuyor.Mal bedeli 100.000 telafi edici vergi 300.000 toplam 400.000 KDV 32.000 oluyor.Bu durumda da örneğin mayıs 2014 döneminde; İhraç kayıtlı teslimlerden almamız gereken 189.000 TL iken üretimde kullanılan tereyağ için ödenemeyen kdv 218.000,00 olarak çıkıyor.Bu durumu Bursa defterdarlığı ile görüştük.Mevcut uygulamada kdv iadesi alamazsınız dediler.KDV iadesi alamamamız demek bizim her ay 200.000,00 TL devreden KDV’mizin artması demek oluyor ki içinden çıkılamaz bir durum oluyor.Bizim dışımızda bu durumdan bu kadar mağdur olan başka da bir firma yoktur diye düşünüyorum.Muratbey ile görüştük onlar KDV iadesi talep etmiyorlarmış.Yurtiçi satışlarının çokluğu sebebiyle talep etmedikleri ihraç kayıtlı satış kdv’si onlar için sıkıntı yaratmıyor olabilir. DİİB sahibi mükellefler, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslime konu edebilirler. DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.” Yardımlarınız için teşekkürler

Cevap :
Verdiğiniz bilgilere göre ihraç kayıtlı teslimler den dolayı iade almanız gerektiği kanaatindeyiz.Ancak iadeyi yapacak olan Konuya ilişkin Bursa V.d. başkanlığından mukteza alarak işlem yapınız.


 

Tarih : 16.04.2015
Soru :
Merhaba. Yaptığımız ithalat işleminde gümrük beyannamesi tarihi 12/03/2015, Gümrük Vergi Tahsil Alındısı tarihi 06/04/2015 (aynı zamanda katma deg.v.ödendiği tarih). Biz ödediğimiz kdv yi gümrük beyanname tarihi olan MART döneminde mi yoksa NİSAN döneminde mi indirim konusu yapmalıyız. teşekkürler

Cevap :
KDV ödendiği ay indirim konusu yapılır.


 

Tarih : 15.04.2015
Soru :
ÜSTADIM MERHABA, YURTDIŞINDAN İTHALAT YAPTIĞIMIZ URUNUN TUM GİDERLERİ YURT DIŞINDAKİ FİRMA USTLENMEK ISTIYOR URUNUNU TURKIYEYE SOKABILMEK VE BIZIM SATIŞINI YAPABILMEMIZ ICIN. GÜMRÜK VERGİSİ. OTV. KDV. KKDV. NAVLUN V.S. TUM GİDERLERİ... URUN ITHAL EDİLDİĞİ SIRADA ONCE BİZ BU GİDERLERİ YAPACAĞIZ DAHA SONRA YURTDIŞINDAKİ FİRMADAN TALEP EDECEĞİZ. BUNUN İÇİN KESMEMİZ GEREKİRMİ YURT DIŞINDAKİ FİRMAYA. BURADA BİR STOPAJ V.S. SÖZ KONUSUMUDUR. NASIL BİR YOL İZLEMEMİZ GEREKİR.

Cevap :
DÜZENLEMEK İSTEDİĞİNİZ FATURADA STOPAJ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.


 

Tarih : 25.03.2015
Soru :
merhabalar takıldığım husu şu konudadır yardımınızı rica ediyorum.İthalat işlemlerinde fatura tarihi 30/01 gümrük beyanı 10/02 ödeme tarihi 23/01 burda ithalat işlemleri muhasebeleştirilirken fatura tarihi dikkate alınackmı yoksa gümrük beyanname tarihi nde 159-153 hesaplarımı işletilcek ayrıca alınacak döviz kuru alış kurumu satış kurumu olacak.Gümrük beyannamesi kdv matrahımı ba tutarını oluşturacak hangi kur esas alınacak ödeme zamanı ortaya çıkan kur farkı maliyetmi kambiyo kar zararımı olacak ilginze teşekkür ederim.

Cevap :
Malın millileşmesi Gümrük vergisinin ödenmesi ile olur Kayıtlarda Gümrük leme tarihi alınacaktır.muhasebe kayıklarında merkez Bankası Döviz alış kuru kullanılır.Ödeme zamanı ortaya çıkacak olumlu veya olumsuz fark kambiyo karı veya zararı olarak kayıklara alınır.


 

Tarih : 24.03.2015
Soru :
Yurtdışı İthalatçı firmadan 2.000,00.-Euro Geç ödemeden dolayı tarafımıza Faiz (Vade Farkı) Faturası kesilmiştir. Firmadan Makina yedek parçası ithal etmekteyiz. İlgili fatura ile ilgili olarak 2.Nolu beyanname ile KDV hesaplayıp beyan edicem ve İndirim Konusu yapıcam. Ancak Stopaj yönünden Oran ve yapılması yönünde tereddütüm var. Konu ile ilgili olarak yardımınızı rica ediyorum. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Stopaj konusunda İlgili ülke hangisi ise,o ülke ile yapılan çifte vergi anlaşmalarını inceleyerek işlem yapınız.çifte vergi anlaşması ile ilgili döküman GİB sitesinde mevcuttur.


 

Tarih : 17.03.2015
Soru :
merhaba seyahat acentesi olarak çalıştığımız şirkette yurt dışı turlara götüreceğim kişilerden gelen dövizlerde hangi kur ile yapmalıyım. döviz satış uygulanıyor burda hizmet ithalatı olduğu için. yoksa döviz alış kuru mu yapmalıyız? burdaki uygulama doğru turizm de kur değişirmi.

Cevap :
Nakit ve bankadaki dövizler Merkez bankası efektif alış kuru ile ,diğer tüm işlemler MB döviz alış kuru ile değerlendirilir.Döviz satış kuru hiç bir şekilde kullanılmaz.


 

Tarih : 26.02.2015
Soru :
Bir limited şirket ÖTV1 konusuna tabi bazı ürünleri ÖTV1 mükellefi olmayan başka bir anonim şirket adına aracılık yaparak ithal edip ithalat tamamlandıktan sonra bu ürünlere kârını da ilave edip aracı olunan firmaya fatura edecektir. Söz konusu anonim şirket limited şirketimize ürünler antrepoda iken fiktif depodan satış sebebi ile KDV ve ÖTV' den muaf fatura kesmiştir. Söz konusu faturayı BA formumuzda bildirip bildirmeyeceğimiz konusunda tereddüt yaşamaktayız. Bu faturayı BA formumuzda bildirecek miyiz yoksa ithalat tamamlandıktan sonra gümrük beyannamesi ile mi bildireceğiz? Teşekkürler.

Cevap :
ÖTV mükellefi imalat ve ithalat yapanlardır.İthalatı hangi şirket yaparsa ÖTV ni o şirket öder.Satın alınan mal ve hizmetler limitlerin aşılması halinde Ba formuna yazılacaktır.İthalatta ba formu İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır. Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır. Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde "1111111111", ihracat işlemlerinde ise "2222222222" olarak kodlanacaktır.


 

Tarih : 25.02.2015
Soru :
Bir mükellefim aldığı fatura içinde ötv hesaplanmış, benim mükellefim hırdavat ürünleri toptan alış-satışı yapmaktadır ithalatçı değildir. Bu ötv ile ilgili bizim bir sorumluluğumuz bulunmakta mıdır. Değilse bu ötv bedelini direk malın maliyetine mi dahil edeceğiz.

Cevap :
Sizin müşteriniz ÖTV mükellefi değildir. ÖTV li alınan ticari mallar için fatura ile ödenen öTV maliyet unsurudur.


 

Tarih : 12.02.2015
Soru :
Merhaba, Aynı yurt dışı firmadan Ocak 2015 döneminde 3 adet ithalatımız söz konusu. Bu ithalat işlemlerinin ilk ikisi bedelli ve toplam 15.000.000,00 TL KDV matrahı var. Sonuncu ithalat işlemi ise bedelsiz olup toplam emsal bedeli üzerinden 25.000.000,00 TL KDV matrahı söz konusudur. Ocak 2015 dönemine ait Ba formunda bu firma için 2 adet belge ve 15.000.000,00 TL toplam tutar olarak mı yoksa 3 adet belge sayısı ve toplam 40.000.000,00 TL olarak mı bildirimde bulunmalıyız. Ayrıca Bedelsiz olarak ithal edilen hammaddeleri kullanarak firmamız bünyesinde yapılacak üretim süreci 2016 yılının Mart ayında tamamlanacak ve aynı dönemde 2.000.000,00 TL olarak satış faturası düzenlenecektir. Bu durumda ilk ithalat işlemi sırasında ve satış sırasında yapılması gereken tek düzen muhasebe kayıtları hakkında bilgi verilmesini rica ediyorum. Saygılarımla

Cevap :
3 adet belge sayısı ve toplam 40.000.000,00 TL olarak yazmanız gerekir.


 

Tarih : 11.02.2015
Soru :
üstad merhaba, a mükellefim diib ile ithalat yapıyor ihracatını yaparkan bir kısımını ab ülkelerine gönderiyor ab ülkelerine gönderdiğimiz için telafi edici vergi ödüyoruz ödediğimiz bu vergi malın maliyetimidir veya direk gider yazabilirmiyiz

Cevap :
Telafi edici vergi, üçüncü ülke menşeli bir eşyanın Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde AB üyesi ülkelere, menşe ispat belgeleri eşliğinde AB üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili ihracat sırasında beyan usulüne tabi olarak ödenen vergidir. Bu nedenle üretimden sonra ihraç esnasında doğan bir vergi olduğu için mamülün maliyetine eklenmez. 760 hesaba yazılması gerektiği kanaatindeyiz.


 

Tarih : 03.02.2015
Soru :
Kolay gelsin. İthalatta Mahrece iade ile ilgili bir sorum olacak. İthalatçı firma satamadığı ithalat ürünlerini ithalatçı firmaya iade etmek istemektedir. Firmanın devreden KDV olmadığından KDV İade sorunu olmamakla birlikte Muhasebe kayıt tekniği nasıl olacaktır. İthalat Maliyeti Mal bedeli+Masraflar olarak 153 Hesapta oluşmuştur. Ancak iade esnasında yurtdışı firma Mal bedeli olarak çıplak fiyat üzerinden malları iade alacaktır. +Navlun bedeli olacaktır. Sorum. 153- Ticari Mallar içinde Mal bedeli+İthalat Masrafı olarak 10.000 TL gözüken bir mal İthalatçıya sadece firmanın mal bedeli olarak gözüken bedeli olan 7.500,00.-TL fatura kesiliyor. Böyle bir kayıt içinde ödenen Navlun bedeli Maliyet bedeli ile İade bedeli arasındaki farkın işleneceği hesaplar ile ilgili olarak nasıl bir kayıt yapmamız gerekir. İadeyi bir Satış olarak görerek Kesilen Faturayı 601 Hasılat 153 Maliyeti 621 Ticari Mal Ödenen Navlun ve Gümrük Masraflarını 760 Olarak değerlendirip bir kayıt oluşturabilirmiyiz. Elimizde yararlanacak bir kaynak bu konuda yok detaylı bir değerlendirmede bulamıyoruz maalesef işlemlerimizi sınırlı bilgiler ile yapmaya çalışıyoruz. Yardımlarınız bekliyorum. Ayrıca yararlanacağım kaynak belirtirseniz memnun olurum. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Bu ve benzeri işlemler hakkında mevzuatta(tebliğ/Sirkü) bir belirleme yoktur. Önediğiniz muhasebe maddesi örneklediğiniz işe uygun bir kayıttır. Diğer taraftan Tebliğlerde açıklık olmayan konular hakkında üyelerimize mukteza almalarını tavsiye ediyoruz.


 

Tarih : 29.01.2015
Soru :
Soru : İyi çalışmalar üstadım. İthalatı bedelsiz olarak yapılan malzeme yurtiçindeki firmaya bedelsiz olarak teslim edilmiştir.Bedelsiz ithalatta İthalat Kaydı 159- 15.000,00.- 679-Bedelsiz ith. Geliri 15.000,00.- Oluşan Toplam Maliyetim.; 18.000,00.-TL 153-Ticari Mal 18.000,00.- 159- 18.000,00.- Müşteriye Bedelsiz Teslim Yaptım. Sadece İrsaliye Kesildi.Oluşan Maliyet Giderlere nasıl atılacak Müşteriye Bedelsiz verilen bir mal olduğu için KKEG yani 689 yoksa 760 Pazarlama Giderimi yada 621 Satılan Ticari Mal Maliyetimi 621 veya 760 18.000,00.- 153-18.000,00.- 391- 3.240,00.-(İlave KDV) Üstadım İthalat sonucu oluşan maliyet üzerinden bedelsiz teslim edilen malzeme için ilave kdv olarak yapılan kayıtta KDV hangi hesaplara almam gerekiyor. 689 KKEG gidermi yoksa 760-Pazarlama Satış Giderimi. İyi çalışmalar. Cevap : 391 Hesap borçlu ,360 Ödenecek KDV hesabı alacak olması gerektiği kanaatindeyiz. Daha önce sorduğumu soruda verilen cevap anlaşılamamıştır. neden 391 hesap borçlu veya 360 alacaklı. Tekrardan değerlendirmenizi rica ederim. Ben İthalat döneminde KDV indirim konusu yaptım ve bedelsiz teslim edildiği 12.ay döneminde bu KDV 391 İlave Edilecek KDV olarak işleme aldım. Ancak bu KDV hangi gider hesabına alınacağı ve oluşan mal maliyetinin hangi gider hesabına alınacağı hususunda tereddütlerim oluşmuştur. Tekrar yardımınızı rica ediyorum.

Cevap :
Bedelsiz teslimler 760 Pazarlama Gideri hesabında takip edilir.Müşteriye bedelsizde olsa fatura düzenlenir. KDV hesaplanır ve ilave KDV olarak beyan edilir.391 hesap bakiyesi KKEG yazılır.


 

Tarih : 12.01.2015
Soru :
Sayın Yetkili, Gümrük GİRİŞ Beyannamesi ile yapılan bir ithalat mevcuttur. GÜMRÜK BEYANNEMESİNDEKİ TARİH 23 ARALIK'TIR. gümrük vergisi Ocak 2015'de ödenmiştir. Buna göre 23.ARALIK tarihinde mal ithalatının giriş kaydını ve kdv indirimini yapabilirmiyim. Bu konu hakkında Bilgilendirmenizi rica edebilirmiyim.Saygılar,

Cevap :
Malın millileşmesi Gümrük vergisinin ödenmesi ile olur.Kayıtlar Ocak 2015 olarak yapılacaktır.


 

Tarih : 12.01.2015
Soru :
Üstadım iyi günler.Yurtdışı faturaların vergilendirilmesi ile sorum olacak . Yurtdışında kurulu firmaların Makinalarının İthalatçısıyız. bazen makinaların Kalibrasyon ayarları için yurtdışından firmaların mühendisleri firmamıza gelerek makinalara burda kalibrasyon yapmaktalar. bize kesilen fatura KDV fatura olmakta bende %18 KDV 2.nolu beyanname ile beyan ederek ödemekteyim. 1.nolıu beyannamede indirim yapıyorum. Stopaj ile ilgili olarak verilen bir mühendislik hizmetidir. ancak veren firmanın Mühendisini ülkemize göndermesi ile olmaktadır. ve 183 günü geçmemektedir. böyle bir durumda sizce Stopaj olmalımıdır. Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Verdiğiniz örneğe göre stopaj olmaması gerektiği kanaatindeyiz.


 

Tarih : 24.12.2014
Soru :
Üstadım az önce gayrimenkul satışında KVK ve KDV istisnası konusunda görüşünüzü sormuştum.Hızlı cevabınız için çok teşekkürler.Fakat KVK 1 nolu Tebliği ve 30.07.2013 tarihli 454 sayılı özelgeleri incelediğimde binanın tapuya tescil edilmesini,tescilin yani cins değişikliğinin yapılmadan satışta sadece arsa payı için istisnada yararlanılacağı belirtilmiş.Aşağıda gönderiyorum.Görüşünüzü tekrar rica ediyorum. Kurumlar Vergisi 1 Nolu Tebliği 5.6.2.2.1. Taşınmazlar Bölümünde Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın Türk Medeni Kanununun 705 inci maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazanca bu istisna uygulanmayacaktır. Denilmektedir. (30.07.2013 tarih ve 454 sayılı özelge) Şirkete ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden; şirketin amaç ve konusunun; matbaa ve baskı endüstrisinde kullanılan rotogravür silindirleri ve fotopolymer klişe ile ilgili hür türlü hammaddenin, mamul maddenin ve makinelerin ithalatı, ihracatı ve dahili ticareti, rotogravür silindirleri ve fotopolymer klişe ve makine imalatı ve ticareti olduğu ve ayrıca şirketin bu amaçları gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu'nun kararı ile her türlü fabrikalar, idarehaneler, depolama tesisleri, arıtma ve muhafaza tesisleri kurulması bunları bizzat ve başkasına ihale suretiyle inşa etmek, bunları alıp, satmak, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek ve üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf faaliyetlerde bulunmak v.b ibarelerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca, bahse konu taşınmazın tapuda arsa olarak gözüktüğü, ancak, üzerinde depolama amaçlı bir tesisin bulunduğu ve bu tesisin kiracıya satılacağı anlaşılmaktadır. Buna göre, 14.01.2010 tarihinde iktisap edilen ve tapuda arsa olarak gözüken taşınmazın fiilen kullanıldığı ve yapı inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilmesi ve tapuda şirket adına tescil edildikten sonra satılması halinde, satılan binanın iki yıllık aktifte bulundurulma süresinin başlangıç tarihi olarak, inşaatın tamamlandığı ve bina olarak kullanılmaya başlandığı tarih esas alınacaktır. Bu çerçevede, şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere iktisap edilen ve fiilen kullanıldığı tevsik edilen binanın tapuya tescil edildikten sonra satılması, atıl durumda olan bir taşınmaz olması ve 5520 sayılı Kanun’un 5-1/e maddesindeki şartları taşıması kaydıyla, satışından doğan kazancın % 75'lik kısmının kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, tapuya bina olarak tescil edilmeden satılması halinde ise söz konusu istisna sadece arsaya isabet eden kazancın %75'lik kısmına uygulanacaktır.

Cevap :
Bizim yaptığım yorumdur.Bağlayıcı bir mukteza değildir.KV ve KDV Kanunda böyle bir düzenleme yoktur. Konu hakkında Maliyeden yazılı görüş alınız.


 

Tarih : 18.12.2014
Soru :
Sayın üstad ithalatı yapılan bir malla ilgili gümrük müşavirliğinin bize verdiği gümrük beyannamesi üzerindeki değerlerle tıpkı fatura gibi kdv beyannamesinde indirim konusu yapabilir miyiz?

Cevap :
KDV Gümrük makbuzu ile indirim konusu yapılır.


 

Tarih : 18.12.2014
Soru :
Üstadım iyi çalışmalar. Yurtdışı Firmaların mümessilliğini yapan ve ilgili firmalardan ithalat yapan firmam İthalat bedellerinden olan borcundan firmadan alacağı olan Komisyon bedellerini düşerek ödemektedir. Örnek İthalat Bedeli 10.000,00.-Euro Firmanın mümessiliğinden dolayı alacağı olan Komisyon bedeli 6.000,00.-Euro Bununla ilgili alacağını fatura kesiyor. İç yüzde ile 5.084,75.-Komisyon 915,25.- Fatura 120 Hesap işlendikten sonra 120-320 Virman kaydı yapıyorum.değerlemeden kaynaklanan Kur farkınıda 646-656 hesaplarla kapatıyorum. Sorum. 1- İthalat Borcunu Hizmet Komisyonu Alacaklarından düşmemiz doğrumu. Yoksa firmam İthalat borcunumu ödesin. İhracatçıda Komisyon bedelini ödesin bende İç yüzde ile Faturamımı keseyim. Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Arda bir sözleşme varsa işlem doğru olduğu kanaatindeyiz. Sözleşme yoksa sorun yaşanabilir.İkinci yöntemin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum.


 

Tarih : 05.12.2014
Soru :
Merhaba, 2011 yılında ithalat ile gelen 80.000 tl lik bir makine kayıtlara geçmemiş.. Bu makineyi nasıl kayıt altına alabilirmiz veya nasıl alabiliriz. yardımcı olabilirmisiniz.. iyi çalışmalar..

Cevap :
Muhasebe vergi uygulamalarında dönemsellik kavramı gereği, işlem ve muameleler zamanında yapılır.Bu ilke doğrultusunda sorunuza yorum yapamayacağız . Maliyeden yazılı görüş alınız.


 

Tarih : 04.12.2014
Soru :
İLAVE SORU:Degerli üstadın konuya bağlı olarak yurtdışındaki firma olduğu için kdv yönünden faturayı nasıl düzenleyecegim kdv beyannamesinde nasıl beyan edeceğim Vergi dairesine vermem gereken bilgi ve belge varmı? Tarih Gönderen Soru 04.12.2014 10:57 (Üye) Soru : üstadım merhaba, yurtdışındaki bir firmanın turkiye distbiritörüyüz. diğer bir deyişle turkiye urunlerini sadece biz satıyoruz. ithalat yapıyoruz. fakat bu markanın turkiyede tanıtımı v.s. giderleri için bir masraf yapıyoruz. ve bunu onlardan talep ediyoruz. bunu hangi belgelerle ve nasıl talep etmeliyiz. talep ettiğimiz tutarı MAHSUPLAŞMIYORUZ. nakden talep ediyoruz. Cevap : yapmış olduğunuz giderleri fatura ve benzeri belgeleri almak sureti ile giderleştiriniz.Yapmış olduğunuz bu giderleri karşı taraftan almak için hizmet faturası keserek gelir kayıt ediniz.

Cevap :
Düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplanmayacaktır. Fatura, KDV beyannamesinde tam istisna bölümünde beyan edeceksiniz. Vergi Dairesi ile ilgili bürokratik işlemler için daireden bilgi alınız.


 

Tarih : 03.12.2014
Soru :
üstadım merhaba, yurtdışındaki bir firmanın turkiye distbiritörüyüz. diğer bir deyişle turkiye urunlerini sadece biz satıyoruz. ithalat yapıyoruz. fakat bu markanın turkiyede tanıtımı v.s. giderleri için bir masraf yapıyoruz. ve bunu onlardan talep ediyoruz. bunu hangi belgelerle ve nasıl talep etmeliyiz. talep ettiğimiz tutarı MAHSUPLAŞMIYORUZ. nakden talep ediyoruz.

Cevap :
yapmış olduğunuz giderleri fatura ve benzeri belgeleri almak sureti ile giderleştiriniz.Yapmış olduğunuz bu giderleri karşı taraftan almak için hizmet faturası keserek gelir kayıt ediniz.


 

Tarih : 03.12.2014
Soru :
İyi çalışmalar üstadım. İthalatı bedelsiz olarak yapılan malzeme yurtiçindeki firmaya bedelsiz olarak teslim edilmiştir.Bedelsiz ithalatta İthalat Kaydı 159- 15.000,00.- 679-Bedelsiz ith. Geliri 15.000,00.- Oluşan Toplam Maliyetim.; 18.000,00.-TL 153-Ticari Mal 18.000,00.- 159- 18.000,00.- Müşteriye Bedelsiz Teslim Yaptım. İrsaliye Kesildi. 621- 18.000,00.- ?? 153-18.000,00.- İlave KDV 391- 3.240,00.- Üstadım İthalat sonucu oluşan maliyet üzerinden bedelsiz teslim edilen malzeme için ilave kdv olarak yapılan kayıtta KDV hangi hesaplara almam gerekiyor. KKEG gidermi yoksa 760-Pazarlama Satış Giderimi. İyi çalışmalar.

Cevap :
391 Hesap borçlu ,360 Ödenecek KDV hesabı alacak olması gerektiği kanaatindeyiz.


 

Tarih : 26.11.2014
Soru :
iyi günler iyi çalışmalar yapacağınız yorum için şimdiden teşekkür ederim. Maden işletmeciliği yapan firmamız yurtdışında bir firmaya ait madende kullanılan makinaları bedelsiz olarak ( karşılığında belli miktarda belirli kalitede malı belirli fiyattan satma garantisi vererek) geçici ithalat yoluyla türkiyeye getirmiştir. Makinalar için her hangi bir kira bedeli belirlenmemiştir. Gümrük beyannamesi 568.000-Tl üzerinde düzenlenmiş. kdv si olan 102.000-tl tutar için teminat mektubu alınmış işlem içinde 102.000-tl nin %3 ü oranında tutar * 6 ay 18.000-tl kdv olarak firma tarafından gümrük iaderesine ödenmiştir. Sorum bu işlem BA formunda beyan edilmesi gerekir mi beyan edilecekse hangi rakam üzerinden beyan edilmesi gerekir. Birde Bu makinaların firmanın kullanımında kaldığı süre boyunca Sorumlu sıfatıyla kdv beyanı ve stopaj kesintisi yapılması gerekirmi. İyi çalışmlar

Cevap :
Ba formuna Mal bedeli yazılır.KDV yazılmaz. Mal alımında KDV ödendiğine göre ayrıca sorumlu sıfatı ile KDV ödenmez.


 

Tarih : 16.10.2014
Soru :
Gecici ithalat ile ilgili olarak ilgili muhasebe kaydı nasıl yapılmalı yardımlarınızı talep ederim. Gecici ithalat yapılırken KDV ödemesi yapılmayıp teminat ödemesi yapılmıştır. Saygılarımla Nilgün Erdogan

Cevap :
geçici kabul sistemine göre ithal edilip ,daha sonra Yurtdışına satılacak mal alışı için 153 Hesap (B) ,339 Hesap (A), Mal satışı için ise; 329 Hesap (B), 601 Hesap (A) olarak kaydı yapılabilir.KDV teminatı ise Nazım hesaplarda takibi yapılır.


 

Tarih : 23.09.2014
Soru :
Pırlanta ve elmas ithalatında ötv veya kdv oranları nelerdir? Torba yasada değerli taş ithalatları ile ilgili herhangi bir madde bulunmakta mıdır?

Cevap :
ÖTV konusunda Torba yasanın ekinde bulunan listeyi inceleyiniz. 2004 yılından bu yana pırlanta, elmas, yakut, zümrüt gibi değerli taşlar, KDV'den istisna idi. Torba Yasa ile bu konuda yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere pırlanta, elmas, yakut, zümrüt gibi değerli taşların ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, KDV'den istisna olacak. Vatandaşa ya da yukarıda belirtilenlerin dışındakilere satılan pırlanta, elmas, yakut, zümrüt gibi değerli taşlar ise yüzde 18 KDV'ye tabi tutulacak.


 

Tarih : 15.09.2014
Soru :
İyi günler, Üstadım İthalatta ödenen KDV , Kdv beyannamesinin hangi satırına yazılıp indirim konusu yapılacak.Bilgilendirirseniz sevinirim.Teşekkürler.

Cevap :
KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacak KDV ayrımı yapılmaksızın Bu dönem indirilecek KDV satırında yer alır.(102. nolu kod.) İthalatta ödenen KDV indirimi için özel bir düzenleme yoktur.


 

Tarih : 05.09.2014
Soru :
Merhabalar, Bir mükellefimiz kağıt ithalatı yapmaktadır ve kağıtların rulo edilmesi için bedelsiz olarak makineler gelmektedir. Yurt dışı firması ve mükellefimiz arasında yapılan anlaşma gereği mülkiyet yurt dışı firmasında kalmaktadır, firma istediği anda bu makineleri alabilir. makineler gümrükten geçerken emsal bedel üzerinden ödenen KDV mükellefimize İSKONTO faturası adı altında iade edilmektedir ve bu iskonto faturalarını 649 - gelir hesabına almaktayız. Biz bedelsiz gelen makinelerin takibini NAZIM hesaplarda yapmaktayız, KDV sini ise indirim konusu yaparak 191 nolu hesapta takip etmekteyiz. 1-Yapmış olduğumuz işlemlerde bir sıkıntı var mıdır? 2-Yurt dışı firması-Mükellefimize-mükellefimiz de başka bir firmaya bu makineleri verdiği takdir de sadece ödediği KDV yi ve masraflarını fatura edip karşı firmaya yansıtabilir mi? Teşekkürler.

Cevap :
Mülkiyeti size ait olamayan makinenin başka birine satışı olmaz. Fatura düzenlenmez. Dolayısiyle KDV tahsili olmaz.Kendi adınıza ithal etmediğiniz mal için ödenen KDVninde indirilemeyeceği kanaatindeyiz.Ancak bu konuda maliyeden mukteza alınız.


 

Tarih : 05.09.2014
Soru :
Merhabalar, Bir mükellefimiz kağıt ithalatı yapmaktadır ve kağıtların rulo edilmesi için bedelsiz olarak makineler gelmektedir. Yurt dışı firması ve mükellefimiz arasında yapılan anlaşma gereği mülkiyet yurt dışı firmasında kalmaktadır, firma istediği anda bu makineleri alabilir. makineler gümrükten geçerken emsal bedel üzerinden ödenen KDV mükellefimize İSKONTO faturası adı altında iade edilmektedir ve bu iskonto faturalarını 649 - gelir hesabına almaktayız. Biz bedelsiz gelen makinelerin takibini NAZIM hesaplarda yapmaktayız, KDV sini ise indirim konusu yaparak 191 nolu hesapta takip etmekteyiz. 1-Yapmış olduğumuz işlemlerde bir sıkıntı var mıdır? 2-Yurt dışı firması-Mükellefimize-mükellefimiz de başka bir firmaya bu makineleri verdiği takdir de sadece ödediği KDV yi ve masraflarını fatura edip karşı firmaya yansıtabilir mi? Teşekkürler.

Cevap :
Mülkiyeti size ait olamayan makinenin başka birine satışı olmaz. Fatura düzenlenmez. Dolayısiyle KDV tahsili olmaz.Kendi adınıza ithal etmediğiniz mal için ödenen KDVninde indirilemeyeceği kanaatindeyiz.Ancak bu konuda maliyeden mukteza alınız.


 

Tarih : 20.08.2014
Soru :
üstat merhaba, İthalatçı bir işletmeyiz. İthal ettiğimiz mallara ilişkin yurt dışındaki şirkete yansıtma faturası düzenleyeceğiz. Kesecek olduğumuz yansıtma faturasında KDV hesaplanır mı? Hesaplanırsa tutar nasıl belirlenir? (iç yüzde, KDV dahil)

Cevap :
Vergi uygulamalarında yansıtma faturası diye bir faturalama yoktur.Yapmış olduğunuz ithalata ilişkin Yurtdışına yapılan mal ve hizmet ihracı için düzenlenecek faturalarda KDV hesaplanmaz.


 

Tarih : 20.08.2014
Soru :
bir müşterim bedelsiz ithalat yapıp aynı ürüNÜ TAMİR EDİP AYNI FİRMAYA İHRACATINI YAPMAKTADIR. FATURALARDA ve gümrük beyannamelerinde bedel yazmakta fakat bedelsizdir ibaresi ayrıca vardır.sorum şu: ba ve bs lerde bedelsiz olan tutarlar bildirilecek mi teşekkürler

Cevap :
Ba-Bs formlarında tüm mal ve hizmet alımları ve satımları bildirilecektir. Dolayısıyla bedelsiz olan fatura da bu formlarda bildirilecektir.


 

Tarih : 13.08.2014
Soru :
Merhaba Sorum ithalat la ilgilidir... ithalat ta peşin ödeyerek aldığımız malın ülkemize geldikten sonra arada BİZİM ''LEHİMİZE'' oluşan kur farklarını , malın maliyetinden düşebilirmiyiz??? YANİ 159 ver sip.avans hs.alacaklandırıp cari hs.kapatabilirmiyiz ??? Yoksa illa ki GELİR yazmak mecburiyetinde miyiz ??? gelir yazarsak ta kdv yükümlülüğü doğar mı

Cevap :
Oluşan kur farklarından olumlu olanlar gelir, olumsuz olanlar giderleştirilir.159 hesap malın ithal edilmesi ile kapatılır.150 veya 153 hesaba yazılır.


 

Tarih : 01.08.2014
Soru :
İyi günler, ltd.şti.olan müşterimiz yurtdışına şube açmak ,ithalat- ihracat yapmak istemektedir.sırasıyla hangi işlemleri yapmamız nereye müracat belge ve bilgi almalıyız. Konu ile ilgili yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.

Cevap :
Yurt dışında açılacak şube için bürokratik işlemler ilgili ülkenin mevzuatına göre yapılır. Şube açılacak ülkenin Türkiye'deki elçiliğinden veya konsolosluğundaki Ticaret ataşeliğinden bilgi edininiz.


 

Tarih : 11.07.2014
Soru :
merhaba mayıs 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz ithalat için kdv ödemesi yapılmış ve dönemde indirim konusu yapılmıştır.Haziran ayında malın bir kısmı kusurlu olması sebebiyle tekrar yurt dışınadaki satıcıya iade edilmiştir.bizim iade ettiğimiz malın g.çb sinde mahrece iadedir ithalat sırasında ödenen vergiler talep edilmeyecektir diye yazıyor biz haziran kdv sinde kdv ile ilgili işlem yapmamız gerekir mi gümrükten veya satıcıda kdv alınmamaıştır.

Cevap :
Göndermiş olduğunuz mallar ihracaat konumundadır. İthalatda ödediğiniz. KDV iade talep edebileceğiniz kanaatindeyiz


 

Tarih : 26.06.2014
Soru :
İyi çalışmalar. İthal ürünlerimiz içinde ÖTV tabi ürünler olduğu bildirerek ÖTV mükellefiyeti açmamız istendi Gümrüğe Nakit Teminat vererek Mallarımızın çekimini yaptık. Sorum. ÖTV beyannemesini doldurucam Malı ithal ettikten sonra hemen satışını yapmadan ÖTV1 beyannamesi B listesini doldurarak ÖTV yatırabilirmiyiz. Yoksa Malları Sattıkça ÖTV ödememmi gerekiyor. Beyannamede Satış Bedeli Fatura Tarih ve No'su soruluyor. Ayrıca İthalattaki Nakit iadeyi ÖTV ödedikten sonra Nasıl geri alabiliriz. Konu ile ilgili olarak Acil Yardımlarınızı rica ediyorum.Teşekkürler.

Cevap :
ÖTV ithalatta ve imalatta bir kez ödenir.Malı ithalinde ÖTV ödemeniz gerekir.İade konusunda VD bilgi alınız .Bürokratik işlemler konusunda bilgi sahibi değiliz.


 

Tarih : 19.06.2014
Soru :
İthalat işlemlerinde hangi kur baz alınacaktır? Peşin ithalatta oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesinde nasıl yol izlenmelidir? İthalat gümrük beyannamesinde yer alan kdv matrahına dahil olan (Yurtdışı,Diğer,Sigorta vb.) belgesiz giderlerin muhasebeleştirilmesinde nasıl yol izlenmelidir? Teşekkür ederim.İyi çalışmalar..

Cevap :
Yabancı para birimi ile yapılan işlemlerde MB döviz alış kuru na göre muhasebe kaydı yapılır.Kur farkları için olumulu veya olumsuz farka göre gelir veya gider kaydı yapılır,belgesiz giderler muhasebeleştirilmez.


 

Tarih : 27.05.2014
Soru :
Merhaba Geçici ithalat ve geçici ihracat işlemleri Form BA ve Form BS de gösterilecek midir. Teşekkürler

Cevap :
Geçici ithalat ve geçici ihracat işlemleri Form BA ve Form BS de bildirilecektir.


 

Tarih : 23.05.2014
Soru :
İYİÇALIŞMALAR, SERBEST BÖLGE MÜKELLEFİ A FİRMASI İSTANBULDA C FİRMASINA DEVAMLI FASON İŞÇİLİK YAPTIRACAKTIR.LAKIN C FİRMASI İHRACAT YAPAMADIĞINDAN FASON İŞÇİLLİK YAPAMAMAKTADIR.BU NEDENLE A FİRMASININ KARDEŞ FİRMASI B YE MALLARI SATIYOR KDV ÖDENİYOR. B FİRMASI C FİRMASINA İŞÇİLİK YAPTIRIYOR CFİRMASIDA FASON İŞÇİLİK FATURASINI B KESİP MALLARI GÖNDERMEKTEDİR. B FİRMASIDA TEKRAR A FİRMASINA MAL+ FASON İŞÇİLİK +KAR FATURASINI KESEREK MALLARI SERBEST BÖLYEYE GÖNDERMEKTEDİR. B FİRMASININ ÖDENĞİ İTHALATTAKİ KDV İADE ALABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEKTEYİM.İADE ALMAZSAM B FİRMASININ İTHALATTA ÖDEDİĞİ KDV NEDENİYLE DEVREDEN KDV Sİ DEVAMLI YÜKSELECEKTİR. LAKIN A VE B FİRMASI KARDEŞ FİRMA OLDUĞUNDAN MALİYEDE BİR SORUN YAŞARMIYIM? (ÖRTÜLÜ KAZANÇ VB. )

Cevap :
Sorunuzda bahsettiğiniz şekilde bir ticari işlem vergi hukukuna uygun olmadığı kanaatindeyiz. Bu konuda İleride zor durumda kalmamak için Maliyeden yazılı görüş almanızı öneririz.


 

Tarih : 22.05.2014
Soru :
Sayın Üstadım, Transit ticaret ile ilgili bir sorum olacak, Transit ticaret yapan firma bütün işlemlerini mevzuata uygun ve transit ticaret rejimine uygun olarak yerine getiriyor, sadece tereddüt yaşadığımız bir durum var oda; bu firma yurtdışına fatura kesmeden önce Türkiye'de ki bir firmaya fatura kesiyor o firma tarafından yurtdışına fatura ediliyor. Ama mal hiçbirzaman gümrükten geçmiyor ve ithalat gibi görülmüyor. Konu ile ilgili görüşünüze yorumunuza başvurma gereği duydum. Saygılarımla, Adem ÇIKRIKCI

Cevap :
Bahsettiğiniz şekilde yapılan işlemin Transit ticaret konumunda olduğunu düşünüyoruz. Bu yorumumuza rağmen Maliyeden yazılı görüş alınızı öneririz.


 

Tarih : 20.05.2014
Soru :
sayın üstat, yapı malzemeleri satışı yapan firmamıza ithalatçı firmadan tevkifat uygulanmadan gelen kereste faturasını bizim kendi müşterilerimize satış yapmamız halinde KDV tevkifatı uygulayacak mıyız ?

Cevap :
Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri 5/10 oranında tevkifat uygulaması kapsamındadır.


 

Tarih : 13.05.2014
Soru :
İthalat yapan 2 ayrı şirketimiz var, 1- bunlardan birisine yurtdışı firması sene sonunda yaptığımız ciroya göre prim veriyor ve primi nakit olarak hesabımıza yatırıyor (peşin aldığımız için iskontoyu bu şekilde yapıyor.) 2- diğer firmamız ise açık hesap mal aldığı için iskontoyu cerit note ile yaparak hesap bakiyemizden düşüyor. SORU: Bunların KDV karşısında ki durumu nedir? KDV uygulanmalı mı? KDV uygulanacaksa Yurt dışı firma bize bu işlem için kdv ödemediğinden +KDV mi yoksa içyüzde ile KDV mi hesaplamalı? Aynı KDV beyanname üzerinde hem ilave edilip, hem de indirim konusu mu yapılmalı? "İSTANBUL VDB 18.02.2013 TARİH VE 39044742-130-206 NUMARALI ÖZELGESİ'nin en son paragrafının sonunda KDV tutarının indirim hesaplarına alınması mümkün bulunmaktadır" diyerek benim son sorumda söylediğimi mi kastediyor? TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Bahsettiğiniz 1. işlem için Yurt dışına düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacağı kanaatindeyiz. 2. işlem için KDV konusunda mukteza almanızı öneririz.


 

Tarih : 30.04.2014
Soru :
sayın danışman, ithalatı yapılan malzemeler gümrükten çekilmiyor. yani millileştirme yapılmadan gümrükte bekliyor. söz konusu bu mallar transit ticaret yada ülke içinde 3. firmaya devir yoluyla satılıyor. bu durumda ithalat faturası ba bildirimi nasıl olmalıdır? konu ile ilgili bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, dikkate alınacağı belirtilmiştir.


 

Tarih : 24.04.2014
Soru :
Sayın Danışman, Yurtdışından ithalatı yapılan malzemeler; direkt yurtdışındayken transit olarak başka bir ülkeye ihracatı yapıldığında ve ayrıca türkiyeye getirilip antrepoda bekletilerek millileştirilmeden yurtiçi firmaya devir veya yurtdışına transit yapılması durumunda kestiğimiz faturaları muhasebeleştirirken hangi tarihi dikkate almamız gerekmektedir? hangi kurdan işlem yapılmalıdır ?

Cevap :
Muhasebe kaydı Faturayı düzenlediğiniz tarihe göre yapılır.Yabancı para birimine göre düzenlenen faturalar düzenlendikleri tarihdeki kura göre kayıtlara alınır .Fatura tutarının tahsilindeki kur ile karşılaştırılarak aradaki fark gelir veya gider hesaplarına alınır.


 

Tarih : 01.04.2014
Soru :
Merhaba Tek ortaklı A.ş. de ortak şirkete ithalat ödemeleri için dövizli borç veriyor, kısa süreli 2 -3 hafta içinde borç ödeniyor. Tekrar bir ithalat ödemesi olduğunda tekrar borç veriyor kısa sürede kapanıyor. ortak şirketten herhangi bir faiz,kur farkı almıyor.sermaye 1.000.000 TL örtülü sermayeye söz konusu olur mu? teşekkür ederim.

Cevap :
Örtülü sermaye hesabı için kayıtlı sermaye değil ÖZ Sermaye baz alınır. Öz sermaye Aktif toplam - Boçlar dır.Öz sermayenin 3 katına kadar ortaklar şirkete borç verebilir.


 

Tarih : 11.03.2014
Soru :
MERHABA,ORTAKLAR KURULU KARARI İLE TASFİYEYE GİRMİŞ OLAN BİR LİMİTED ŞİRKET TASFİYE SÜRESİNCE ALIM SATIM YAPABİLİRMİ,İTHALAT İHRACAT YAPABİLİRMİ,YOKSA SADECE STOĞUNDAKİ MALLARI SATARAKMI TİCARET YAPABİLİR.

Cevap :
Tasfiyeye girmiş şirketler stoklarını satar, alacaklarını tahsil eder ve borçlarını öder.


 

Tarih : 04.03.2014
Soru :
Değerli ismmmo danışmanları uzun süredir sistemde sorduğum sorulara acil olmasına rağmen her hangi bir cevap alamadım. oda seçim sürecinde üyelerinize danışma konularında daha özverili olduğunuzu belirtmiştiniz. sorum . İhracat bedeli olarak bankaya gelen dövizleri TL çevirerek veya İthalat bedellerini transfer ederek kullanmaktayız. Bir çok yayında DAB işleminin devam ettiği söylenmektedir. şunu anlamakta zorluk çekiyorum. ben gelen dövizi Muhasebesel olarak İhracat bedelini kapatmada kullanıyor ve kur farkını hesaplayarak muhasebe hesaplarıma alıyorsam zorunluluk yokken bozdurup TL çevirip DAB düzenleyeyim. ihtiyacım varsa bozarım yoksa döviz olarak tutarım. sorum firmam USD olarak fatura kesiyor ancak ihracatçı firma elinde Euro olduğunu belirterek ödeme yapmak istiyor. gelen döviz bedelini çapraz kurdan çevirim yaparakmı işleme almam gerekiyor. Yardımlarınız için teşekkürler.

Cevap :
İthalat veya ihracaat hangi para biriminden yapılmış ise o para biriminden fatura düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz.Bağlayıcı görüş için Maliyeden mukteza alınız.


 

Tarih : 29.01.2014
Soru :
iyi çalışmalar, türkiyede ithalat yapan bir firma , ithal ettiği bir malı gümrük aşamasında gümrük vergileri, kdv vs. ödemeden türkiye veya yurtdışında bir firmaya devrediyor. Bu deviri ba-bs formunda bildirilirmi.

Cevap :
İthalatçı mükelleflerin ithal ettikleri mallar için aldıkları faturalar ve sattıkları mal için düzenledikleri faturalar ba ve bs formuna yazılacaktır.


 

Tarih : 22.01.2014
Soru :
iyi çalışmalar, türkiyede ithalat yapan bir firma , ithal ettiği bir malı gümrük aşamasında gümrük vergileri, kdv vs. ödemeden türkiye veya yurtdışında bir firmaya devrediyor. yurtdışındaki firmaya devirde gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmemiştir. Bu satışın kdv beyannamesinde her hangi bir istisna bölümünde bildirilmesine gerek varmıdır acaba

Cevap :
Yapılan işlem transit ticarettir. Transit ticarete ilişkin teslimler KDV beyannamesinde gösterilmez.


 

Tarih : 16.01.2014
Soru :
Merhaba, Bir mükellefimizin yaptığı İthalat işleminde Gümrük Giriş Beyannamesinin tarihi 31.12.2013 ve Kdv ödemesinin tarihi ise 02.01.2014'tür.Bu durumda ithal edilen malı kayıtlarımıza ne zaman almamız ve Kdv'sini hangi dönem için indirim konusu yapabileceğimiz konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim.Teşekkür ediyorum.

Cevap :
Malın fiilen gümrükten çekildiği tarihte kayıtlara alacaksınız. KDV indirimini Gümrük hattında KDV ödediğiniz tarih dikkate alınacaktır.


 

Tarih : 14.11.2013
Soru :
Sayın danışma birimi, İthalat işi ile iştiğal eden bir ltd şirketi aynı zamanda bir fotokopi makinası alarak sadece vergi mükellefi olan firmalara fotokopi çekmektedir ve bu çekmiş olduğu fotokopi ücretlerine ise fatura düzenlemektedir. Bu firma yazar kasa almak zorundamıdır. Almaz ise ne gibi bir cezai müeyyide ile karşılaşır. Saygılarımla, Akif Taşpınar

Cevap :
Bahsettiğiniz mükellefin ÖKC kullanması gerekir. ÖKC kullanmayanlara özel usulsüzlük cezası uygulanır.


 

Tarih : 29.10.2013
Soru :
sn yetkili: mükellefim ithalat ve ihracat faaliyeti haricinde transit ticaret işi ile de uğraşmaktadır.transit ticarete konu mallar türkiyeye hiç uğramadan a ülkesinden b ülkesine sevk edilmektedir.bu durumda vergi hesaplanacak mıdır.? hesaplanmayacak ise alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark bilançoda hangi hesaba kaydedilecektir saygılar

Cevap :
Transit ticarette satın alınan malın satılması normal mal alım satım sistemine göre muhasebeleştirilir. Alıştaki fatura ve satıştaki faturalar kayda alınır. Ba Bs formları limitler dahilinde kullanılır.Transit ticarete konu olan alış ve satışlar için KDV beyannamesinde herhangi bir işlem yapılmaz.


 

Tarih : 19.09.2013
Soru :
merhaba, aynı firmaya hem transit ticaret olarak yapılan ihracat , hemde ithalat yapıldığında c/h mahsubu yapılmasının herhangi bir sakıncası varmıdır? tşkler

Cevap :
Tek düzen hesap planına göre 120-320 hesaplar ayrı ayrı takip edilmek durumundadır, aynı zamanda Dış Ticaret Mevzuatına göre dosyaların kapanması için döviz tahsilat ve ödemelerinin yapılması gerekir.


 

Tarih : 10.09.2013
Soru :
Değerli Üstadlar, Danışmanlığını yağtığımız firmanın Tayland'da ki bir firmadan makina satışına aracılık ettiği için $ 70.000- komisyon alacağı doğmuştur. Komisyon tutarı henüz fatura edilmemiştir. Söz konusu alacağa karşılık makina gönderilmek suretiyle bedelsiz ithalat yapmak istemekteyiz. Bu minvalde nasıl bir süreç işlemektedir. Özellikli bir işlem ya da önereceğiniz bir kaynak var ise, rica ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Bedelsiz ithalat için yapılması gereken bürokratik işlemler konusunda gümrük müdürlüğünden bilgi edininiz.Düzenleyeceğiniz fatura için % 18 KDV hesaplamanız gerekir.


 

Tarih : 06.09.2013
Soru :
Merhaba..Gümrük Müşavirinin müşterime kestiği faturalar haricinde bir de dekont yer almaktadır.Bu dekontun muhasebe kaydı ithalatçı müşterim açısından nasıl olacaktır yardımcı olursanız sevinirim.Yaptığım kayıtlar mevcuttur fakat sizin de fikrinizi almak isterim teşekkürler...

Cevap :
Gümrük firması tarafından size düzenlenen dekontta büyük olasılıkla sizin adınıza onların yapmış olduğu masraflar yer almaktadır, dolayısıyla buradaki bedel karşılığı sizin adınıza ilgili kurumlarca düzenlenen fatura ve belgeleri muhasebe kayıtlarına işlerken cari hesap olarak gümrük firmasını çalıştıracaksınız.


 

Tarih : 04.09.2013
Soru :
Selamlar, İthalatımızın kapatması ağustos ayı sonunda gerçekleşti ama araya hafta sonu girdiği için kdv'si 02.09.2013 tarihinde ödendi. Kdv tutarını ağustos ayında kayıtlarımıza alabilir miyiz?

Cevap :
KDV ödediğiniz Gümrük makbuzundaki tarihe göre (Ödeme tarihi) Eylül ayındaki KDV beyanında indirim hakkını kullanacaksınız.


 

Tarih : 21.08.2013
Soru :
merhaba, ithalat yapan bir mükellefimin gümrük beyannamesinde gözetim bedeli altında mal bedeline eklenerek kdv matrahı hesaplanan tutar mevcut bazı mallarda malın gerçek değerini geçebiliyor, biz kayıtları malın gözetimsiz bedeli ile kaydediyoruz. her geçen ay kdv devri bu nedenle artış göstermekte , gözetim devam ettiği sürece devrin düşmesi imkansız görünüyor, bu devreden kdyi iade talep etme hakkımız bulunmaktamıdır?

Cevap :
Bahsettiğniz KDV İade hakkı doğuran KDV kapsamında olmadığı için iadesi mümkün değildir.


 

Tarih : 15.08.2013
Soru :
Merhaba, ithalat yapan firmamın gümrük çıkış beyannamesinde yurt dışı diye mal bedeline yakın tutarlarda bir rakam var. Bu rakam mal bedeline eklenerek kdv matrahı hesaplanmış. Faturayı kayıt ederken bu yurt dışı rakamlarını malın maliyetine ekleyecekmiyim? Teşekkürler

Cevap :
Mal bedeli olarak size kesilen faturadaki tutarı dikkate alacaksınız. KDV Matrahının hesaplamasındaki rakamı değil, ayrıca getirdiğiniz malla ilgili fiili ödemeleriniz de var ise bu kalemleri de maliyete ekleyeceksiniz. Gümrük hattında ödenmiş KDV yi indirim konusu yapacaksınız.


 

Tarih : 29.07.2013
Soru :
Üstadım iyi günler. daha öncede sorduğum sorulara her hangi bir cevap alamadım inşallah bu soruma bir cevap alabilirim. 2013/2.Dönem Geçici Vergide Finansman Gideri Kısıtlaması uygulayacakmıyız. Ayrıca 780- Faiz, Vade Farkı , Kur Farkı yanında Banka işlemleri ile ilgili (Eft-Havale Masrafı,Teminat Mektubu Kom.,İthalat Transfer Kom.,Diğer Banka Kom.) Var. bunlarda Finansman Gider kısıtlamasına girecekmi yani kısaca 780 Bakiyenin %10 Finansman Gider Kısıtlaması olacakmı. Konu ile ilgili olarak nasıl bilgi alabiliriz. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Konuya ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna verilen oran ve sektörel belirleme yetkisi kullanılmadığı için, kısıtlamanın yapılmayacağı kanaatindeyiz.(KVK. Md. 11/i)


 

Tarih : 09.07.2013
Soru :
Merhaba, İthalat sırasında gümrükçümüzün yaptığı bir yanlışlık sonucu Gümrük Giriş Beyannamesi usd yerine euro olarak açılmasından kaynaklı mal bedeline bağlı olarak fazla kdv ödemesi yapılmış.Daha sonra durum farkedilip beyannameler düzeltilmiş ve fazla ödenen kdv den dolayı iadesi durumu ortaya çıkmıştır.Benim sorum ; ödediğimiz dönemde kdv nin tümünü indirim konusu yapmamız gerekir mi yoksa düzeltme beyannamesine göre mi eksik kdv yi dikkate almak gerekir?Daha sonra gümrükten iade gelecek KDV yi banka kayıtlarımızda nasıl göstermeliyiz ? Kısacası bu durumda nasıl hareket etmemiz gerekir ? Teşekkürler...

Cevap :
Gümrük hattında ödenmesi gereken kadar indirim yapılır. Fazla ödenen KDV geçici bir hesapta tutularak iade alındığı tarihte bu hesap kapatılır.


 

Tarih : 28.05.2013
Soru :
Merhabalar Ba Formlarına ithalatların gümrük beyannamesindeki kdv matrahını mı dikkate alacağız yoksa yurt dışı satıcıya ait faturaları mı? Anladığım kadarıyla masraflar dahil olan gümrük beyannamesindeki kdv matrahını. Ancak burada navlun faturaları da 5 000 tl yi geçiyor bunlarıda ayrıca bildirmemiz gerekiyor mu?

Cevap :
Tebliğde bu konuya ilişkin bir açıklama bulunmamaktadır. Kanaatimizce yurt dışından gelen faturanın tutarının Ba formuna yazılması gerekir.


 

Tarih : 06.05.2013
Soru :
Yurt dışında bulunan gerçek kişi (Türk vatandaşı orada yaşıyor)Türkiyede bulunan firmamız için uygun fiyatlı ithalat malları temin ediyor.Bunun karşılığında bizden komisyon alıyor.Bu ödemenin KDV ve kurum stopajı nasıl olmalıdır.

Cevap :
Yapmış olduğunuz hizmet ithalatı için yurt dışındaki kişinin düzenlediği fatura üzerinden (2 )nolu KDV Beyannamesi ile KDV ödeyeceksiniz. Ödediğiniz bu KDV yi (1 ) nolu KDV beyanından indirim konusu yapılacaktır. GV stopajı ise ikili vergi anlaşmalarına göre yapılacaktır. İkili vergi anlaşmaları listesine GİB Web sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

Tarih : 30.04.2013
Soru :
merhaba, mart ayında yapılan ithalat evraklarından şubat ayına ait nakliye faturaları çıkmıştır, ve ba bs rakamını geçmiştir, fakat evraklar bize mart ayı evrakları ile ulaştığından şubat ayında ba rakamını beyan etmedik, evraklarıda mart ayına yazdık,karşı taraf şubat bs sinde gösterdiği rakamı biz mart ba mızda gösterebilirmiyiz. yoksa düzeltme mi vermemiz gerekiyor. bugün ba bs nin son günü olmasına istinaden acil olarak cevap vermenizi temenni ediyorum. teşekkürler.

Cevap :
Bahsettiğiniz evrakın tarihi şubat olduğu için ,şubat Ba formunda göstermeniz gerekir.


 

Tarih : 01.04.2013
Soru :
Sn.yetkili, ayın 27sinde bu soruyu sormuştum,cevap gelmedi,bi daha soruyorum. firmamız tekstil ithalat ihracati yapan ve bir firmadır.Çin de üretim yapan bir firmanın ülkemizdeki tedarikçisiyiz.Bu firma ile beraber Türkiye de yapılacak bir fuarda bulunacağız,Fuar masraflarımızı bu firmaya yansıtacağız onlarda ödeyecek.Keseceğimiz fatura da kdv ve stopaj hesaplayacakmıyız,hesaplayacaksak oran hakkında bilgi verirmsnz tşk saygılar

Cevap :
Hizmetten yararlanma Türkiye de olduğu için Çinli firmaya düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplayacaksınız. Stopaj söz konusu değildir. Stopaj hizmet ithal edilmesi halinde olur.


 

Tarih : 26.03.2013
Soru :
2013 YILINDA GÜMÜŞ TAKI TOPTAN SATIŞI VE İTHALAT İHRACATI YAPAN LTD.ŞTİ DEFTERLERİ ALDIM. BU ŞİRKETLER GÜMÜŞ TAKI İLE BİRLİKTE BİRİ ÇANTA DİĞERİDE HEDİYELİK EŞYA VE TEKSTİL SATIŞI YAPIYOR DAHA ÖNCEKİ MESLEK MENSUPLARI ENFLASYON MUHASEBESİ YAPMIŞ TEREDDÜTTE KALDIM KUYUMCULUK YANINDA BAŞKA BİR FAALİYETTE YAPILIYOR İSE ENFLASYON MUHASEBESİ YAPILMAYACAĞINI ZANNEDİYORUM BU ŞİRKETLERE ENFLASYON MUHASEBESİ UYGULAMAM GEREKİYOR MU 2013/01 GEÇİCİ DÖNEMİNDEN İTİBAREN YAPMAYACAKSAM VERGİ DAİRELERİNE BİR BİLDİRİMDE BULUNMAMA GEREKİYOR MU TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Enflasyon düzeltmesini sadece altın kıymetli maden ve gümüş gibi malların ticaretini yapan yaparlar bu emtiların yanında başka bir mal satanlar Enflasyon düzeltmesi yapamazlar.(VUK mük.Md.298/A-9) Enflasyon düzeltmesi için VD bilgilendirilmez.


 

Tarih : 21.02.2013
Soru :
merhaba sayın meslektaşım ithal etmek amacıyla yurt dışından getirttiğimiz malı, fiili ithalat işlemi yapılmadan, gümrük memuru huzurunda yurt içindeki bir firmaya devir yolu ile sattık. Bu işlem ile ilgili satış faturamızı dövizli olarak kestik. Malın satışı kdv uygulanmadan yapıldı. Ödemesi tahsil edildi. Tahsilat sonucunda kur farkı oluştu. Bu kur farkı katma değer vergisine tabimidir? Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Bahsettiğiniz işleme ilişkin düzenlenecek kur farkına KDV hesaplanması gerektiği kanaatindeyiz.


 

Tarih : 28.01.2013
Soru :
Merhalar,yurtdışından ithalat yapmaktayız.Sözleşme gereği belli bir limiti geçince ciro primi faturası düzenliyoruz.Daha önceki yıllarda düzenlediğimiz bu faturalarda KDV hesaplıyorduk. 116 sıra numaralı KDV genel tebliğinden sonra tereddüt oluştu .Bu konuda görüşünüz bildirmenizi rica edeceğim. Saygılarımla

Cevap :
Yıl sonu ciro için düzenlenecek faturada KDV hesaplanacaktır. 116 nolu KDV GT bahsedilen işlem ek faturalama içindir.


 

Tarih : 24.01.2013
Soru :
merhabalar ithalat işi yapacak olan bir kişi tek başına limited şirket kurmak istiyor,bu durumda ev adresini merkez işyeri adresi olarak göstermemiz mümkün müdür?ve şirket kuruluş aşamalarında ithalatla ilgili olarak izlenmesi gereken yol hakkında bilgi verirseniz çok sevinirim,kişi ilk defa ithalat(kahve ithalatı) yapacak iyi çalışmalar....

Cevap :
Ev adresının şirketin merkezi olarak gösterilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Diğer sorunuz cok genel nitelikte. Somutlaştırırsanız yardımcı olmaya calısırız. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 11.01.2013
Soru :
ŞİMDİ MERKEZİ İRAN OLAN BİR FİRMA TÜRKİYE İSTANBUL ŞUBESİNE MAL GÖNDERİYOR FAKAT BU SIRADA TÜRKİYEDEKİ ŞUBE İTHALAT İÇİN PARA TRANSFERİ YAPMIYOR BU DURUMDA SİZCE KKDF DOĞAR MI?.

Cevap :
Sorunuzu Hazine müsteşarlığına iletiniz. Konu hakkında bilgi sahibi değiliz.


 

Tarih : 09.01.2013
Soru :
Firmamız yurt dışından sentetik tiner-iso propyl alkol vb. ürünler ithal etmektedir Bu ürünlerin ithalinden ötürü ÖTV mükellefşyeti ve ödemesi gereklimidir Bazen bu ithal edilen mallar gümrükten direk satışı olacak yurtdışına bu durumda ÖTV ve KDV ödemeleri sanırım bizim yani ithalatçı firmaya değilde gümrükten direk sattığımız firmaya çıkacakmış Buradaki ithal edilen malın KDV ve ÖTV nin kime çıkacağı neye göre tespit olunur Biz ithal ediyoruz ancak gümrükten çekmeden direk satıyoruz ve sattığımız firma malı çekiyor bu yüzden mi yani malı çeken firmamı KDV ve ÖTV ödemek zorundadır Saygılar

Cevap :
Bahsettiğiniz ürün için ÖTV listelerini inceleyiniz. ÖTV ithalde gümrükte ödenir. Sonraki sahfalarda ÖTV tahsil edilmez.


 

Tarih : 07.12.2012
Soru :
Sayın Üstadım, Aşağıdaki konularda sizlerden bilgi ve aydınlatmanızı istiyorum. 1-Faaliyetlerimizle ilgili olarak, ithal ettiğimiz ürünlerle ilgili, yabancı ülke kamu kurumundan bilgiler içeren belge istedik ve bize fatura düzenlediler, ödeme yaptık. (İthalat özel bir firmadan yapıldı.) 2-Yurt dışında yerleşik avukattan danışmanlık hizmeti aldık, fatura karşılığı ödeme yapılacak. 3-Yurt dışında yerleşik araştırma yapan bir firmaya gönderdiğimiz numune analizi için fatura karşılığı ödeme yapılacak. Yukarıdaki ödemeler serbest meslek faaliyeti kapsamına girer mi? Alınan hizmetlerin hepsi yurt dışında verilmiştir. KDV ve stopaj konusundaki durumlarını değerlendirir misiniz? Teşekkür ve saygılarımla.

Cevap :
Sorunuzun 1. ve ikincisi için 2 nolu KDV beyanı vermeniz gerekir.Stopaj için ikili Vergi anlaşmasına göre ilgili ülke için belirlenen oranda GV stopajı yapılacaktır. Numune gönderilen mal için İhracat işlemi yapılacaktır.


 

Tarih : 23.11.2012
Soru :
Merhabalar, Fazla uygulması olmadığı için sizden bir görüş almak istiyorum bilgileri için şimdiden teşekkürler Mümessilliğini yaptığımız ABD deki bir firmaya ithalat işlemlerimden dolayı borcumuz var ama aynı zamanda firmadan aracılık yaptığımız için komisyon alacaklarımız var, sorum bu alacak- borç tutarlarını mahsup yapma hakkımız varmı ? varsa prosedürü yani belgelendirmesi nasıl yapılıyor ? Kolay gelsin

Cevap :
Bahsettiğiniz şekilde mahsuplaşma sözkonusu olamaz. İthalat ve ihracat dosyalarının kapanabilmesi için para transferi yapılması gerekmektedir.


 

Tarih : 13.11.2012
Soru :
Geçici ithalat yada geçici ihracatlarda BA-BS bildirme yükümlülüğümüz var mı ? Varsa tutar olarak neyi dikkate alacağız saygılar.

Cevap :
İthalat ve ihracaat işlemlerinde Ba -Bs formu doldurulacaktır.Geçici ihracat olmaz. Geçici ithalat da kesin ithalat gibi ba formuna yazılacaktır.


 

Tarih : 05.11.2012
Soru :
VUK 418 Tebliğe göre, İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda GÇB de yer alan fatura rakamını mı yoksa Gümrük Vergisi Matrahını mı dikkate alacağz. Konu hakkında yardımlarınızı rica ederim. Saygılarımla, Figen Sümerkan

Cevap :
Ba formunda fatura rakamı dikkate alınacaktır.


 

Tarih : 03.11.2012
Soru :
sayın üstat, yapı malzemeleri satışı yapan firmamıza ithalat yoluyla tevkifat uygulanmadan gelen kereste faturasını müşteriye satışımızda KDV tevkifatı uygulanacak mı?

Cevap :
İthal edilen, ağaç ve orman ürünlerinin Yurt içinde Tesliminde KDV Tevkifatı yapılmayacaktır.


 

Tarih : 30.10.2012
Soru :
İthalat işlemlerini BA formuna KDV matrahını yazmamız gerekiyor. Bedelsiz ithalatlarda da KDV matrahını BA formuna yazmak gerekiyor mu?

Cevap :
Bedelsiz ithallatta KDV' ne esasa olan matrahı BA formuna yazmanız gerekir.


 

Tarih : 17.10.2012
Soru :
01.07.2012 tarhinden itibaren ULTRA VİRES yürürlükten kaldırılmıştır.Limited şirketimizin şirket sözlşmesindeki amaçlarında Gıda işi ve gıda makineleri ithalat ihracatı yapabilirliğimiz yazılmamıştı.Şimdi bu işleriyapabilmemiz için şirketin amaç vegayesi şıkkına bunları ilave ettirip tescil ve ilan ettirecekmiyiz.Yoksa Ultra Vires kalktığına göre tescil ve ilan ettirmeden bu işleride yapabilirmiyiz.Cevadınıza teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Kınal, Bakanlık denetiminde, şirketin sözleşmesinde yazmayan konularda faaliyet gösterdiği tespit edildiği takdirde, Bakanlık şirketin feshi için dava açabileceğinden, şirketin amaç ve gayesine ilişkin maddeye, sözleşme değişikliği yapılarak, belirttiğiniz faaliyet konularının eklenmesi gerekir.


 

Tarih : 09.10.2012
Soru :
Üstadım iyi günler dilerim. Türkiyede yerleşik bir ithalatçı firmayız. Türkiyede merkezi olan müşterimize mal satacağız. Yalnız mal hiç Türkiye ye gelmeden hollandadan direkt müşterimizin ingilteredeki fuar yaptığı alana gidecek. Bizim müşterimize düzenleyeceğimiz faturada kdv olacakmıdır. Şimdiden teşekkürler ederim.

Cevap :
Yapmış olduğınuz Ticaret "Transit ticaret " olup, KDV hesaplanmayacaktır.


 

Tarih : 28.09.2012
Soru :
Bedelsiz yapılan ithalatlar, ba formunda bildirilecek midir? Bildirilecekse hangi değer dikkate alınır? İyi günler.

Cevap :
Yapılan teslimlerin bedelsiz olsa bile düzenlenen faturada bedeli belirtilmiş olup, faturada yazan tutar Ba formunda bildirilecektir.


 

Tarih : 27.09.2012
Soru :
İyi çalışmalar.İthalat işlemlerinde Ba Formu için hangi tutar dikkate alınmalıdır ? Teşekkür ederim.

Cevap :
İthal edilen malın fatura tutarı ;Şayet yapılan diğer harcamalarında tutarı limiti aşması halinde her biri ayırı ayrı Ba formuna yazılır.


 

Tarih : 27.09.2012
Soru :
Sayın danışman ötv'li ithalat işlemi yaptık ve ötv tutarı arttı. Biz bu malları fatura ederken gümrükte ödediğimiz ötv üzerinden mi yoksa artan ötv üzerinden mi fatura edeceğiz. teşekkür ederim.

Cevap :
Faturayı düzenlediğiniz tarihdeki ÖTV nispeti hangisi ise o nispet uygulanacağı kanaatindeyiz. Ancak bu konuda mukteza almanızı öneririz.


 

Tarih : 26.09.2012
Soru :
İthalat işlemlerinde bazı mallarda tarife kodundan kaynaklı olarak;Gümrük idaresince Malın CIF bedelinin 3 katı üzerinden Vergi Matrahı alınmakta ve indirim konusu yapılacak KDV olması gerekenin 3 katı olmakta. Kar marjınında % 30-40 larda olduğu bir üründe bu durum yersiz bir KDV stoğu yaratmaktadır. Bu KDV nin malın maliyeti olması gerekir mi? Yoksa bu KDV hakkında nasıl bir yol izlemeliyim.

Cevap :
KDV mal maliyetine ilave edilemez, sadece indirim konusu yapabilirsiniz.


 

Tarih : 24.09.2012
Soru :
Tevkifat İadesi Bağkur Primine Mahsup Edilir mi? 117 nolu tebliğde iade ile ilgili olarak bu açıklama yapılmış. 5.2.1. MAHSUBEN İADE TALEPLERİ 5.2.1.1. Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. buna göre şahıs işletmesinin kdv alacağı bağkur primine mahsup edilebilir mi?

Cevap :
KDV iade alacaklarının Sosyal güvenlik borcuna mahsubu yapılır. İşlemlerin gerçekleşmesi ve usullerini Vergi dairenizden öğreniniz.


 

Tarih : 20.09.2012
Soru :
Transit Ticaretlerde ithalat ihracat hükümlerine tabi olmadığı için alış ve satış faturalarındaki tarihiteki döviz alış kurunumu baz almamız gerekiyor. Peşin ödeme ve tahsilat olduğu durumlarda kuru ödememnin ve tahsilatın gerçekleştiği tarihtekinimi baz almamız gerekiyor. saygılar,

Cevap :
Yabancı paraya ilişkin yapılan işlemlerde VUK hükümleri doğrultusunda Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınacaktır. Ödeme gerçekleşmesi halinde ödemenin yapıldığı tarihteki kur dikkate alınacaktır.


 

Tarih : 14.09.2012
Soru :
Merhabalar, İlkkez yapacağımız işlemle ilgili bilgi rica edeceğim Biz normalde ithalatçı firmayız yani firma malzeme siparişini verir bizde ithalatını yapıp firmaya faturalamısını yaparız.bu sene komisyonlu satış yapmayada başladık sorularım; 1-Yurtdışında(İtalya) mümessili olduğumuz firmananın Türkiyede bizim aracılık ettiğimiz firmalara satışlarına karşılık bizede belli bir oranda komisyon veriyorlar İtalyadaki bu firmaya faturaları kdv li yoksa kdv sizmi kesmemiz gerekiyor? 2-Yine yurtdışındaki(İtalya) mümessili olduğumuz firmanın, yurtdışında (ırak-azarbeycan -romanya v.s.) malzeme satışı için bulduğumuz siparişlerini aldığımız firmalara, Türkiyeye gelmeden direk satışları oluyor bundanda bize yine belli oranda komisyon veriyorlar mümessili olduğumuz yurtdışındaki firmaya kestiğimiz komisyon faturalarını kdv'li kdv'sizmi keseceğiz ? 3-Bu satışları 600 lü hesaplardamı göstereceğiz ? Bilgi ve emekleriniz için çok teşekkürler. kolay gelsin

Cevap :
Sorunuzun 1 ve 2. için KDV hesaplamadan satış yapabilirsiniz. Hizmet ihracı kapsamındadır. Satışlar 600 lü hesapta takip edilir


 

Tarih : 14.09.2012
Soru :
Sayın hocam sorum ithalat bedellerinin ba formunda bildirilmesi hakkında olacak.04.02.2010 tarih ve VUK 396 sıra nolu tebliğde Form Ba'da beyan edilecek KDV Matrahının hesaplanmasında,1.2. Bildirime Konu Alış Ve Hadler kısmı 1.2.2 bölümünde şu ifade geçmektedir : "Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır." Firmamız yurtdışından getirdiği bazı özellikli ürünler için 'Referans Vergi' adı altında yüklü miktarlarda vergi ödemekte..(Bu vergilerin detayı Ek Mali Yükümlülükler,Toplu Konut Vergisi,Yurtdışı bedeli şeklindedir.) Ayrıca ilgili ürünler için ödediğimiz Sigorta,Navlun,Yurtiçi Nakliye tutarları da ithalatını yaptığımız malzeme tutarlarına ilave edilerek KDV Matrahı tespit edilmektedir. Bu açıklamalardan sonra firmamız Form Ba'da sadece ithalatını yaptığı yurtdışı invoice'de yazan malın bedelini mi,yoksa Ek Mali Yükümlülük ,sigorta navlun vb..yükümlülükler dahil bedeli mi yazıp Form ba'yı beyan edecek?Yardımlarınız için teşekkür ediyoruz..İyi çalışmalar

Cevap :
İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına; 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı KDV Kanununun 21.maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise KDV Matrahını oluşturan KDV hariç bedel yazılacaktır. (VUK 418 Sıra Nolu GT)


 

Tarih : 13.09.2012
Soru :
Merhaba, Yurt dışından ithalatlarımızda ; bir kemer için Gümrükte % 18 KDV ödemekteyiz. Yine ithal ettiğimiz bir pantolon için %8 KDV ödemekteyiz. Bu ürünleri yurt içinde birleştirilerek takım yapılmakta ve tek bir pantolon olarak satılmaktadır. Kemerin ithal fiyatı 10 TL + KDV Panolonun ithal fiyatı 100 TL + KDV şeklindedir. Satış faturasını ne şekilde düzenlememiz gerekiyor ? Müşteriye sadece pantolon satmaktayız kemer ise pantolona takılı vaziyette teslim edilmektedir. Bu ürünler için faturada ürün cinsi olarak sadece pantolon + %8 KDV yazmamız doğru bir ıygulama olur mu? Cevabınız için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla, Famil ÇEÇE SMMM

Cevap :
Sayın üyemiz,  Anlatımınıza göre Kemer Pantolonun üzerinde aksesuarı olmaktadır. Pantolonun tesliminde KDV oranı %8 olacaktır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.09.2012
Soru :
Değerli Üstadım. Firmam İthalat işlemleri yapmakta ve İthalatçı firmalara Makina satımında Mümessillik hizmeti vermektedir. Hizmetleri karşılığı komisyon olarak kendisine bankalardan ödenen bedelle İç yüzde üzerinden KDV hesaplayarak komisyon faturası kesmektedir. Birde İthalatçı firmalara mal ithalatlarından dolayı borcu bulunmaktadır firmalar bazen komisyon bedellerini bu borçlarından düşmektedir. bu şekilde olan durumlarda sizce yapmamız gereken nedir. Biz yine aynı şekilde İç Yüzde ile Fatura düzenleyerek İthalat borcundan düşerek Firmaya bildiriyoruz. Komisyon bedellerini 600-Komisyon Gelirleri olarak Gelir Tablosunda gösterip kayıt altına alıyorum. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sipahi, Faaliyet konunuz komisyonculuk ise 600 hesaplarda komisyon tutarlarınızı takip etmeniz doğru olur, aksi halde 649 hesaplarda takip etmeniz gerekir. Alacak ve borçlar vergi uygulamaları ve Tek Düzen Muhasebe sistemine göre ayrı takip edilmelidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.08.2012
Soru :
Üstadım sormak istediğim konu Müşterim İthalatçı bir firma ürünlerini yurtdışından ithal etmektedir bundan dolayı iç piyasaya satış yaparken ürünün fiyatı Dolar olarak belirlenmekte Örnek vericek olursam fatura kesilirken 1 Adet Makina 500Euro Kuru 2.1900=1.095,00TL KDV%18=197,10 Toplam=1.292,10.- bu şekilde düzenlenen faturada kur değeri ve malın değeri döviz olarak faturaya yazılmakta TL değerlerden hesaplama yapılmaktadır. Müşteri firmada Fatura vadesinde TL değer olan 1.292,10TL Havale veya Çekle ödeyerek hesabı kapatmaktadır. Sormak istediğim bu şekilde yapılan işlem neticesinde Her hangi bir kur farkı hesaplaması yapmaya gerek varmı tahsilat TL olarak yapılmaktadır. Yada fatura üzerine Döviz kuru ve Döviz Tutarını yazmadan işlemi bu şekilde sonuçlandırabilirmiyiz. Bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim. İyi Çalışmalar.

Cevap :
sayın Sipahi , Alıcı,Döviz olarak borçlandırılıyor ve tahsilat döviz olarak tahsil ediliyorsa Kur farkı hesaplaması yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.08.2012
Soru :
mükellefim yurtdışından makine ithalatı yapacak ve söz konusu makineyi yatırım teşvik belgesine sahip müşterisine kdvden istisna 13/d kapsamında satış işlemi yapılacak...söz konusu kdvyi (imal etmediğimiz) ithal ettiğimiz makinenin kdvsini devletten tahsil edebilir miyiz...teşekkürler

Cevap :
Sayın Takut, KDV 13/d hükmüne göre yapılan teslimlerde yüklenilen KDV iade olarak alınabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.08.2012
Soru :
KOLAY GELSİN. İTHALATÇI OLAN TÜZEL FİRMA İTHAL ETTİĞİ ÜRÜNLERİ KAPASİTE RAPORU,SANAYİ SİCİL BELGESİ VE İMALATÇI BELGESİ OLMADAN İHRAÇ KAYITLI SATABİLİR Mİ? SAYGILAR

Cevap :
Sayın Kurutan, İhraç kaydıyla mal satışının temel koşulu imalatçı olunmasıdır. İthalatçı firmalar ihraç kaydıyla mal satamazlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.08.2012
Soru :
Merhaba, Benim muhasebe uygulamaları ile ilgili bir sorum olacaktı.Konu ile ilgili hiçbir yerde açıklama bulamadığım için size sormak istedim.Bir mükellefimiz yurtdışından bedelsız olarak garantili servislerinde kullanmak üzere yedekparça ithal ediyor.Ürünler satış amacıyla deil servislerde kullanılmak amacıyla alınıyor.Muhasebe kayıtlarını yaparken bedelsiz ticarimal ithalatında olduğu gibi emsal bir bedel üzerinden ilgili maliyet hesabına girişmiyapacağız.Yoksa sadece ithalat masraflarını ilgili gider hesabına atıp kapatacakmıyız. yardımcı olursanız veya konu ile ilgili bir kaynak gösterebilirseniz sevinirim.Teşekkürler.İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Arslan, Bedelsiz ithal edilen mal ve malzemeler Emsal bedel ile aktifleştirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.07.2012
Soru :
Merhaba, Bir Vakfın İktisadi İşletmesi olarak, TMMOB'a ait bir meslek odasınından merkez ofis olarak kiraladığımız adresde faaliyetimize devam etmekteyiz. Kiraladığımız ofis için ödediğimiz kira tutarı üzerinden stopaj hesaplayarak muhtasar beyanname ile beyan etmekteyiz. 14/04/2012 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 117 nolu kdv genel tebliğin 2.3-Kiralama İşlemleri bölümünde getirilen kdv tevkifat uygulamasına tabii olurmuyuz ? 117 nolu kdv genel tebliğin 2.3-Kiralama İşlemleri bölümünde verilen örnekte de belirtildiği üzere "Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde sayılan mal ve haklar arasında yer alan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri, bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla, KDV kanununun 17/4-d maddesine göre KDV'den müstesnadır." ibaresinden yola çıktığımızda mesleki kuruluşların iktisadi işletme olup olamadığı konusu önem kazanıyor. Bu konuda ise 11 seri nolu Kdv Genel Tebliğinin E-1 bendinde “Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinin 3. fıkrasının (g) bendinde sayılan; genel bütçeye dahil idareler, katma bütçeye dahil idareler, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, dernek ve vakıflar ile her türlü mesleki kuruluşların kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamına girmediğinden vergiye tabi olmayacaktır. Bu kuruluşlar iktisadi işletme niteliği taşımadığından sahip oldukları gayrimenkullerin kiralanması işlemleri de vergiye tabi olmayacak, ancak Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesi kapsamına giren diğer mal ve hakların kiralanması işlemleri ile bu kuruluşlarca gerçekleştirilen her türlü ithalat vergiye tabi olacaktır.” denilmektedir. Bu ibare meslek odasından kiraladığımız ofis için ödeyeceğimiz kira tutarı üzerinden tevkifat yapılmayacağı sonucuna ulaşabilirmiyiz.? Saygılarımla, Mahmut Bülbül

Cevap :
Sayın Bülbül, Sorunuzda da genişçe izah ettiğiniz gibi, Meslek odasından kiraladığınız İşyeri için KDV Tevkifatının yapılmayacağı kanaatindeyiz. Ancak işlemlerinize esas olmak üzere İst.Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.07.2012
Soru :
Merhaba,iyi çalışmalar. Yurtdışından altın ithal eden İstanbul Altın Borsası üyesi firmamızın, ithal edilen altın bedelini nakit olarak ödemesi mümkünmüdür.(gümrükten mal teslim alındaktan sonra) Ayrıca ithalat yapılan firma yetkilisine ödenen bedel yurtdışına çıkışta sorun teşkil edermi.(Gümrük beyanı ve kıymetli maden alım belgesi düzenlendiğinde)

Cevap :
Sayın Korkmaz, Yurt içinden ve yurt dışından alınan mal ve hizmetlerin toplam tutarının 8.000 TL ve üzerinde olması halinde bedellerin banka yoluyla ödenmesi gerekir. Ayrıca kambiyo mevzuatı gereği ithalat bedellerinin banka vasıtasıyla yapılması zorunludur. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.07.2012
Soru :
İthalatçı olan müşterim yurtdışından gelen misafirlerini Türkiye ağırlarken konaklama giderlerini karışlamış. Bu arada misafirlere müzeleri gezdirmişler. Müze biletleri muhasebe kayıtlarına alıp gidere yazılabilirmi?

Cevap :
Sayın Akgün, Yapılan giderlerin iş ile ilgili olduğunu düşünüyorsanız, giderleştirebilirsiniz. Vergi incelemesinde; inceleme elamanı sizin gibi düşünnmeyebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.07.2012
Soru :
İthalat yapan şirketlerde banka ve akredif masrafları 159 hesaba alabilirmiyim yoksa finansman gideri olarakmı kayıt yapmalıyız. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Kızıltepe, 159 hesap, yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır. Açtırılan akreditif karşılığında yatırılan paralar, malın tesliminden önce, satıcının eline geçmiyor olmasına karşılık, alıcı açısından mal için önceden ödenmiş bir para niteliği taşıdığından, sipariş avansı olarak kabul edilir ve bu hesapta izlenir. Akreditif giderleri 198 hesapta izlenip vesaikin teslim alınması ile 153 hesaba virman yapılarak da kayıt yapılabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.07.2012
Soru :
sayın ilgili ithalat beyannamelrinde kdv matrahı oluşturlurken beyanda sigorta navlu yur içi diye kalemler yazılıyor ama şirketimiz bu tutarları ödemiyor gümrükçüyü aradığımızda bu tutarlın gümrük tarfından yazıldıüı söyleniyor. biz ba bidliriminde kdv matrahını beyan etmeliyiz. bu raklamları nasıl muhasebe kaydına alabiliriz.yada sadece gümrük beyanında fatura tutarı kadar girip beyan etsek sorun olurmu

Cevap :
Sayın Ulucak, Ba formuna fatura tutarında yazan mal bedeli yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.07.2012
Soru :
Sayın Üstad. Orman ürünü toptan ticaretini yapan firmanın muhasebecisiyim. kdv. 117 sıra nolu tebliğin 3.3.6. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ 3.3.6.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanların, Tebliğin (3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. ithalatçıdan bu şekilde aldığımız orman ürünü biz sattığımızda tevkifat uygulayacakmıyız. yoksa tevkifat uygulamadan yine bize satan firma gibi fatura üzerine gümrük beyannamesinin numarasını yazarak mı fatura kesmemiz gerekir. Lütfen bu konuda acil bilgiye ihtiyacımız var. Şimdiden ilginizi için teşekkür eder. İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Bozkurt, İthalatçıdan almış olduğunuz tevkifata tabi orman ürünlerinin satışında KDV Tevkifatı yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.06.2012
Soru :
1.Ötv'li ürün ithalatı yaptığımızda ötv ile ilgili muhasebe kayıtlarını gösterebilirmisiniz. 2.Ötv'li yapılan ürün ithalatının satışını yaptığımızda ötv ile ilgili muhasebe kayıtlarını gösterebilirmisiniz. Saygılarımla, Abdullah KAYA

Cevap :
Sayın kaya, ÖTV alınan mallar için ödenen ÖTV malın maliyetine dahil edilir.Maliyete dahil edilen tutar üzerine kar ve kdv eklenerek fatura düzenlenir.Satış faturasında ayrıca ÖTV hesaplanmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.06.2012
Soru :
merhaba, tekstil ile uğraşan mükellef (ana sözleşmesi de bu şekilde tekstil ürünleri alım-satım-ithalat-ihracat iştigal konusudur diye geçiyor).şirket bünyesinde bulunan kullanılmayan aracını başka bir firmaya kiralamak istiyor. Fatura kesmek üzere aylık olarak aracını başka firmaya kiraya verebilirmi ?

Cevap :
Sayın Karaahmetoğlu, Şirketin ana sözleşmesine bakılmaksızın aktifte kayıtlı aracın kiraya verilmesinden elde edilen kazanç, faaliyet dışı gelirdir. Aracı %18 KDV li fatura düzenleyerek kiraya verebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.05.2012
Soru :
Merhaba, Peşin mal ithalati işleminde ödenen döviz tutarının TL'ye çevrilmesinde kullanılması gereken döviz kuru ne olmalıdır(döviz alış, döviz satış)? Bununla ilgili yasal bir düzenleme mevcut mudur? Teşekkürler Saygılarımla

Cevap :
Sayın Ünlüoğlu, Dövizli işlemlerinizi Merkez Bankası döviz alış kurundan TL ye çevirerek muhasebeleştireceksiniz. VUK da dövizli işlemlerde taraflarca belirlenen bir kur yok ise Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2012
Soru :
Sayın Üstadım, Sorum, Sanat eserleri alım satımı ile iştigal eden bir mükellefimiz hakkında. İlgili mükellef yurt dışından sanat eseri ithal etmekte ve Türkiye'de satışını yapmaktadır. Güncel mevzuata olarak sanat eserlerini (Örneğin, Yağlı Boya Tablo ya da Fotoğraf) ithal etmekte, gümrük işlemleri sırasında KDV ödemekte ve ithalat işlemleri sonrasında eseri ticari mal olarak aktifleştirmekte ve satışını yapmaktayız. Aynı şekilde Almanya’da yerleşik bir sanatçıya ait birtakım eserleri ise Türkiye’ye ithal etmeden, Yurt dışında yaşayan koleksiyonerlere satmaktayız. Burada Sanat Eseri Almanya’dan yüklenmekte ve alıcının ülkesine gönderilmektedir. Alıcı yaşadığı ülkedeki gümrüklemesini ise Türkiye’den gönderdiğimiz satış faturası ile yapmaktadır. Bu işlemin özü itibarı ile bir transit ticaret işlemi olduğunu ve Almanya’da yaşayan sanatçının sanat eseri satışı ile ilgili tarafımıza düzenlediği (alış faturamız) ile ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 30 gereği stopaj uygulamayacağımızı düşünmekteyiz. Ancak Sanatçıların “eserlerini satmak sureti ile elde ettikleri gelir” Gelir Vergisi Kanunu 18. Md.de Serbest Meslek Kazançları arasında sayılmaktadır. Bundan dolayı Almanya’da yaşayan Sanatçıdan alarak, transit ticaret kapsamında yine yurt dışında yaşayan bir müşterimize yaptığımız satışa ait alım faturamızın kaydında KVK. Md. 30 gereği Stopaj uygulayıp uygulamayacağımız konusunda tereddüde düşmekteyiz. Eğer yorumunuz stopaj uygulanacağı yönünde ise, Türkiye’ye Gümrük Kanalı ile ithal ettiğimiz sanat eserleri ile ilgili yorumlarınızı da ekleyerek tarafımızı bilgilendirmeniz hususunda yardımlarınızı rica etmekteyim. Saygılarımla, Ulvi Cemal Ayaz

Cevap :
sayın Ayaz, Sizin de bahsettiğiniz gibi işlem Transit ticarettir. GVK 18.madde ile ilişkisi yoktur. Stopaj uygulayacağınız kanaatindeyiz. Ancak işlemlerinize esas olmak üzere mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.04.2012
Soru :
Merhabalar, Birbiriyle bağlantılı iki sorum olacak yardımcı olursanız sevinirim. Yurtdışındaki bir firmanın mümessilliğini yapmaktayız ve ya firmanın mallarını biz ithal edip satıyoruz yada mallarını burada satmalarına aracılık ederek belli bir komisyon alıyoruz Sorumlarım; 1-Komisyon alacaklarımız için yurtdışına nasıl bir fatura kesmeliyiz (kdv -stopaj v.s.) muhasesebel olarak nasıl muhasebeleştirmemiz gerekiyor ? 2-Mümessiliğini yaptığımız bu firmadan ithalat yaptığımız için borcumuz ve komisyon satışlarımızdan dolayıda alacağımız oluyor bu durumda mahsup yapabilirmiyiz ? yoksa transfer yapıp sonrada alacaklarımızımı tahsil etmemiz gerekiyor ? vereceğiniz bilgiler için şimdiden çok teşekkürler. kolay gelsin

Cevap :
Sayın Salman, Komisyonculuk hizmetini Türkiye'de verdiğiniz için düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplanacaktır. Tahsil edeceğiniz komisyon bedeli için stopaj hesaplanmayacaktır. (Yurt dışına siz para transferi yapmış olsaydınız stopaj hesaplayacaktınız). Mümessilliğini yaptığınız firmadan ithalat yaptığınızda borcunuzu kambiyo mevzuatına uygun bir şekilde ödemeniz gerekmektedir. (Gümrük dosyasını kapatabilmeniz için) Alacaklarınızdan mahsubu sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2012
Soru :
Öncelikle merhaba kolay gelsin. Yabancı sermayeli istanbul Altın Borsası üyesi bir firmamız külçe altın alım-satım ithalat ve ihracat işlemleri yapmaktadır. Standart külçe altın ticareti yapıldığından alım ve satımlarda kdv sözkonusu olmamaktadır. Şirket için yapılan giderlerden dolayı indirilecek kdv çıkmaktadır.Şirketin 2 yıldır devreden kdv tutarı 50.000 tl civarındadır. Söz konusu bu kdv alacağımızı diğer vergilerimize mahsup edebilirmiyiz. (geçici vergi,stopaj,kurumlar vergisi v.b.)

Cevap :
Sayın Korkmaz, İade ve mahsup işlemlerinizin yapılabilmesi için YMM raporu tanzim edilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.01.2012
Soru :
Arkadaşlar iyi günler dileğiyle , Danışmanlığını yaptığım firmada karşılaştığım bir soru hakkında bilgilerinize ihtiyacım var Şirketimiz Çin’den Belli marka Terliklerin ve Montların ithalini yapmaktadır. Her sene başında yıllık ne kadar ithalat yapılacaksa onların bağlantısı yapılıp ilgili işletme tarafımıza bağlanmaktadır. Bu anlaşmaya bağlılık ve sorumluluklar yıl sonunda tazminat veya fiyat indirimi şeklinde değerlendirilmektedir. % 85 oranındaki siparişlerde anlaşma hükümleri normal karşılanmakta .Ancak a- % 85 in altındaki siparişlerde 200.000 Dolar Tazminat b- % 85 in üstündeki siparişlerde ise % 5 fiyat indirimi söz konu Olması halde , her iki durumda vergisel sorumluluk hakkında görüşlerinizi rica ediyorum. Saygılarımla , Hidayet uludoğan

Cevap :
Sayın Uludoğan, GVK 40.maddesinin 3.fıkrasına göre zarar ve ziyan tazminatları giderleştirilebilir. Ancak, sizin durumunuzun özellik arzetmesi nedeniyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.09.2011
Soru :
Bağımlı çalıştığım firmanın yurtdışına yaptığı ihracat karşılığı ithalatçı firma akreditif açtı.Tek düzen hesap planına göre açılan akreditifin hangi hesaplarda takip edilmesi gerekmektedir. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Dinç, Yapacağınız muhasebe kaydı; akreditif neticesi para banka hesabınıza intikal etmiş ise 102 hesap borçlu, 340 hesap alacaklı olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.06.2011
Soru :
SAYIN ÜSTADIM İTHALAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖZELGEYE ULAŞTIM ; Başlık İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hk. Tarih 11/11/2010 Sayı B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7930-712 Kapsam T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük.257-7930-712 11/11/2010 Konu : İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, şirketinizce Türkiye'de alüminyum doğrama imalatı yapıp, yurtdışına inşaat ve montaj işi yaptığınız, bazı projelerinizde alüminyum profilleri ve aksesuarlarını serbest bölgeden ithal edip bu malzemelerin imalatını gerçekleştirerek yurtdışına ihraç kayıtlı olarak fatura ettiğiniz, 2010 Ocak dönemi içerisinde serbest bölgeden ithalatınız olduğu, gümrük teslim şeklinin exworks şeklinde yapıldığı ve malzeme bedeline navlun, sigorta ve gümrük masrafları dahil edilerek KDV matrahının bulunduğu belirtilerek, yeni düzenlemeye göre Ba Bildirim formlarında serbest bölgeden çekilen malzemelerin faturada yer alan malzeme bedelinin mi yoksa gümrük beyannamesinde yer alan KDV matrahının mı bildirilmesi gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir. Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 148, 149 ve Mükerrer 257'nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmış, 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir. Bahse konu 396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler" başlıklı bölümünde "1.2.1. Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü malve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir. 1.2.2. Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir." denilmektedir. Yine bahse konu Tebliğin "Bildirimlerin Doldurulmasında Uyulacak Esaslar" başlıklı 3.2'nci bölümün (3.2.2) bendinde; "İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır. Ayrıca serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır. Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde "1111111111", ihracat işlemlerinde ise "2222222222" olarak kodlanacaktır." açıklamasına yer verilmiştir. Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 1/2'nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalinin katma değer vergisine tabi olduğu, 10/ı maddesinde, ithalatta vergiyi doğuran olayın, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili aşamasında meydana geldiği, 20/1'inci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun "İthalatta Matrah" başlıklı 21'inci maddesinde ise; "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: a)İthal edilen malın gümrük beyannamesi vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değer

Cevap :
Sayın Arslanca, Bilgi olarak tarafımıza gönderdiğiniz özelge için Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına veya Gelir İdaresi Başkanlığına özelge hakkındaki görüşlerinizi iletmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.06.2011
Soru :
Serbest bölge firması bölge dışında(yurtiçinde)banka hesabı açarak ihracat bedeli tahsili ve ithalat bedeli ödemesi yapabilir mi?

Cevap :
Sayın Silelyan, Serbest bölge dışındaki yerde banka hesabı açtırıp ihracat bedelinin tahsilini bu hesaptan yapmanın mevzuata uygun olmadığı kanaatindeyiz. Sorunuzun sağlıklı yanıtı için konunun muhatabı olan İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden bilgi alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.06.2011
Soru :
mükellefimin ortağı iş bağlantısı kurup ithalat amacıyla 16 gün çine gitti yanlız açıklanmış olan harcırah bedellerinde ülkeler arasında çin yok ne kadar lık bir tutar ve nasıl giderleştirmem gerekli izleyeceğim yol hakkında bilgi istiyorum.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Tercanlı, Harcırah uygulamasında esas alınan listede ilgili ülke yok ise diğer ülkeler başlıklı bölümü dikkate alacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.06.2011
Soru :
Merhaba üstadım, İthalat işlemleri ile yazmış olduğunuz bir cevaba takıldım. ithalat işlemlerinde bildiğiniz üzere gümrüğe giriş tarihindeki TCMB döviz satış tutarı üzerindeki kur üzerinden düzenlenmekte ve FATURA - CIF değeride bu kur üzerinden oluşmaktadır. dolayısıyla muhasebe kayıtlarınada bu değer üzerinden kayıt edilmektedir. biraz önce bir meslektaşımın ithalattaki işlemin ba-bs formuna intikali ile ilgili sorduğu soruya vermiş olduğunuz cevapta " İthalatta gümrük beyannamesi giriş tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılarak Ba formuna yazılacaktır." denildi. Bu şekilde muhasebe kayıtları ile yapılan bildirim arasında tutarsızlık oluşturmayacakmı? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Arslanca, Size vermiş olduğumuz yanıt VUK 396 Sıra Nolu Genel Tebliğ hükümlerine göre verilmiştir. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.06.2011
Soru :
ithalatçı bir mükellefimiz yurt dışından dahilde işleme olarak aldığı malzeme ve yardımcı malzemeler bedelsiz olarak geliyor. fakat gümrük beyannamelerine malların bedeli düşük bedelle değil de mal bedelinin gerçek değeri kadar yazılıyor. İthal ettğimiz malların bedelini ödemediğimiz için muhasebe kaydını nasıl yapmalıyım. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın İstekli, Dahilde işleme rejimine göre bedelsiz olarak getirilen mallara ilişkin nazım hesapların kullanılmasının uygun olduğu görüşündeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2011
Soru :
Merhaba, ithalatta BA ya hangi evraktaki hangi rakam yazılmalı? (kur alış tanmı satıştanmı dönülmeli TL ye)

Cevap :
Sayın Kılıç, İthalatta gümrük beyannamesi giriş tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru kullanılarak Ba formuna yazılacaktır. (VUK 396 Sıra Nolu Genel Tebliğ) Danışma Birimi


 

Tarih : 02.06.2011
Soru :
merhaba.yurtdışından dökme kimyasal hammadde ithalatı için antrepo beyannamesi açıldı.ancak mal bozuk çıktığı için yurtiçi edilmeden yani vergileri ödenmeden iade faturası kesildi.vergisel ve muhasebesel açıdan kayıtlar nasıl olmalıdır.teşekkürler..

Cevap :
Sayın Erkölencik, İthalat işlemi gerçekleşmemiş olan malın alış faturasını kayıtlara almış iseniz iade faturası düzenlemek suretiyle muhasebe kayıtlarınızı düzeltebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.05.2011
Soru :
merhaba işletme hesabına gören gdefter tutan bir mükellefimiz var bunlar 3n ayda bir yurt dışından mal getiriyorlar ithalat yapıyorlar bu itHALAT İÇİN GÜMRÜĞE KDV YATIRIYORLAR KDV ÖDÜYORLAR BU İTHALAT İÇİN ÖDENEN KDV 191 İNDİRİLEBİLECEK KDV Mİ KULLLANACAĞIZ YOKSA MALIN MALİYETİNEMİ EKLEYECEĞİZ TEŞEKKÜRLER İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Yılmaz, 3065 sayılı KDV Kanununa göre, gerçek usulde gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri defter tutma sistemine bağlı olmaksızın yurt içinden ve yurt dışından mal ve hizmet alımları için ödemiş oldukları KDV leri indirim konusu yaparlar. Sorunuzda belirttiğiniz ithalde ödenen KDV de indirim konusu yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.04.2011
Soru :
Merhaba kolay gelsin... Sorum ÖTV ile olacak. bir mükellefim kozmetik ürün grubundan gtip : 33059000 no.lu ürünü ithal etti. ithalat gerçekleşirken hesaplanan gümrük vergisini ödedi. bizim ÖTV mükellefiyeti açtırıp Beyanname vermemize gerek var mı? müşterilerimize kestiğimiz faturalarda ÖTV yi ayrıca belirtmemize gerek var mı? internet üzerinden vergi dairesine bir bildirimde bulunmamız gerekir mi? cevaplarınız için şimdiden teşekürler.. Saygılarımla..

Cevap :
Sayın Er, ÖTV uygulamasına ilişkin geniş örnekli açıklamalar 1 Seri Nolu ÖTV genel tebliğinde belirtilmiştir, faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2011
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR SERBEST BÖLGEDE FAALİYETTE OLAN FİRMADA BA/BS BİLDİRİMİNDE ÇELİŞKİ VARDIR.SERBEST BÖLGEDE ALINAN SATIŞLAR İTHALAT SATIŞLARDA İHRACAT SAYILDIĞINDAN 396 GÖRE İthalatlarda Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinde ise fiili ihracatın gerçekleştiği tarih esas alınacak.serbert bölgede serbert bölge giriş faormu tarihi baz alınır denmektedir.BS İÇİN SORUN YOK ONUN AÇIKLAMASI VAR FAKAT BA DA SORUN VARDIR. SATICILAR FATURA TARİHİNİ BAZ ALMAKTA BA ÇOĞU ZAMAN BİR UYUMSUZLUK YAŞANMAKTADIR.SERBEST BÖLGEDE BA HANGİ TARİHTİR.

Cevap :
Sayın Akkoyun, Sizin de bahsettiğiniz gibi işlemlerinizi VUK 396 nolu Genel Tebliğ hükümlerini baz alarak yapacaksınız. Yani Gümrük Beyannamesi giriş tarihi Ba için dikkate alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2011
Soru :
Sayın üstad Firmamız Yurtdışındaki bir firmadan Karıştırıcı Cihazını Test edip denemek amacıyla 6 ay süreyle Bedelsiz Geçici ithalat şeklinde ithal etmiştir. Bu Makineyle ilgili 2.000 TL gümrük masrafı yapılmıştır. Ayrıca ithlat evraklarının arasında Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formunda Karıştırıcı bedeli olarak 22.000 İsviçre Frangı bedel yazılmış.Bu rakamıda Makinenin bedeline ekleyecekmiyiz. Eğer eklersek Bunu hangi hesaba alacağız ve karşı hesap olarak ne kullanacağız? Saygılarımla İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Süle, Bahsettiğiniz cihaz geçici süreyle Türkiye'de kalacaksa bu cihaza ödenen 22.000 İsviçre Frangının kira bedeli olarak düşünülmesi gerekir. Gümrük masraflarını 700 lü hesaplarda giderleştirebilirsiniz. Ayrıca kiralama işleminin olduğunu varsayarak 2 Nolu KDV Beyannamesiyle de %18 KDV hesaplayarak beyan etmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
Merhabalar değerli çalışanlar. Mükellefim yurtdışından kasaplık küçükbaş hayvan ithalatı gerçekleştirmektedir. İthal edilen bu canlı hayvanlar için % 1 KDV ödenmiştir. İthal edilen canlı hayvanlar kesilerek et olarak satışı yapılmaktadır. Toptan olarak satışı yapılan bu et için uygulayacağımız KDV oranı yine %1 midir.Teşekkürler,iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Korkmaz, Et satışlarında uygulanacak KDV oranı %8 dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2011
Soru :
şirket ünvanı "iletişim inşaat taahhüt ve gıda san.tic.ltd.şti." olan bir firma anasözleşmede -her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt işi yapmak. Bu işlerle ilgili her çeşit inşaat malzemeleri nalburiye ve hırdavat cinsinden malzeme ve mamüllerin imalatı ihracatı ithalatı alımı satımı ve pazarlaması yapmak. - şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği her türlü vasıta arazı ve bina satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. diye maddeleri bulunuyor. sorum şu bu firma inşaat işi ile ilgili olarak nakliye (hafriyat) işi yapıp sözleşme ile araç kiralayıp firmaya fatura kesebilirmi? iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Baş, Vergi hukukuna göre ticari faaliyetleri ana sözleşmedeki işler dışında da olsa bile elde edilen satış gelirleri için fatura düzenlenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
MERHABA; İTHALAT YAPAN LTD.ŞİRKETİ FİRMAMIZ 2006 YILINDAN 2009 MART AYINA KADAR ÖTV 1 BEYANLARI VERİLMEMİŞTİR.VERİLMEYEN BEYANLARLA İLGİLİ OLARAK VUK.MÜKERRER 355/1.1 İNTERNET ORTAMINDA BEYANNAME VERİLMEMESİ CEZALARI KESİLEREK 04.02.2011 TARİHİNDE TEBLİĞ EDİLMİŞTİR.MALİ AFLA BERABER BU CEZALARIN TAMAMI KALKAR MI? AF KAPSAMINA GİRER MİYİZ? GİRERSEK CEZALARIN NE KADARINI ÖDEMEMİZ GEREKİR? YA DA İTİRAZ SÜREMİZİN DOLMASINA 3 GÜN KALDI. DAVA AŞAMASINI MI SEÇMELİYİZ..? TEŞEKKÜR EDERİM....

Cevap :
Sayın Sidal, Bahsettiğiniz beyannamelerin süresi içinde verilmemesinden dolayı kesilen özel usulsüzlük cezalarının tamamı kaldırılmamaktadır. Sözkonusu cezalar vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen ceza hükmündedir. Bu cezaların hangi safhalarda ne kadarının kalkacağı, ne kadarının ödeneceğine ilişkin detaylı açıklamamız web sayfamızda bulunmaktadır, faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.02.2011
Soru :
LTD. ŞİRKET müdürü ticari seyahat - iç piyasaya satacağı mal ithalatı - yapmak üzere yurt dışına gidiyor. Bu seyahatinde belgelendirilemeyen giderleri var. Bunları devletin belirlediği günlük harcırah üzerinden gösterebilirmiyiz. İhracat olsa idi zannederim G.V. 40/1 madde de döviz olarak elde edilen hasılatın en fazla binde beşine kadar kısmına denk gelecek giderleri indirebiliyor. İthalatta belgeleyemediğimiz giderleri indirebilme imkanımız varmı. Selâmlar, saygılar.

Cevap :
Sayın Hamzaçebi, Türk vergi sistemi uygulamasında belge esastır. Bahsettiğiniz LTD şirketin ortaklar kurulu, yurt dışına ticari seyehatte bulunacak çalışan veya müdürün giderlerinin nasıl belgelendireceğine ilişkin bir karar alacaktır. Bu karar harcırah esasının uygulanacağı veya getirilecek belge karşılığı ödeme yapılacağı şeklinde belirlenir. Şirket yönetimi hangi usulü seçmiş ise o usule göre muhasebe işlemleri yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2011
Soru :
Merhaba; 1 Nolu ÖTV mükellefi olan bir müşterim. EK-22 Belgesiyle %5 indirimli teminatla 2710.19.99.00.22 GTİP numaralı Lıght Neutral Base Oıl SN150 ithal etmiştir. İthalatta EK-14 Taahhütname Belgesi vermiş ve 3811.21.00.90.00 GTİP numaralı Akışkanlığı Düzenleyici Müztahzar imal edeceğini taahhüt etmiştir. Firmanın üretmeyi taahhüt ettiği ürün 1 Sayılı Liste dışındadır ve Ötv ye tabi değildir. Firma ithalatı Kasım-Aralık 2010 aylarında gerçekleştirmiş ve Ocak-2011 de üretimi tamamlayarak satışını gerçekleştirmiştir. Bu durumda 1.Nolu ÖTV Beyannamesinde bu ürünlerin bildirimi nasıl olmalıdır.

Cevap :
Sayın Bulut, Konuya ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza alarak işlemlerinizi yapmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2011
Soru :
Muhasebesini tuttuğum Ltd.Şti. Yurtdışından Makina ithaline mümessillik yapmakta aynı zamanda bu makina ve parçaların malzeme ithalini ve satışını yapmaktadır. Bazı test ve kontrol cihazlarını firmamızda çalışan mühendisler müşterilerine tanıtmak üzere ve bazı testlerde kullanmaktadır. bu cihazlar bazen yıllarca firmamızda kalmakta daha sonrada bir bedelle mühendislik firmalarına satılmaktadır. Sorum ; bu test cihazlarının ithalatında kaydının 253-Duran Varlıklar gurubuna alınmasımı yoksa 157-Diğer Stoklar hesabınamı alınması daha uygundur. Amortisman Oranı Test Ölçüm Cihazları Elektronik Olanlar %20 5 Yıldır. Daha önce yıllarda 153-Stoklara aldığım bu cihazları 253-Duran Varlıklar gurubuna alabilirmiyim. 31/12/2010 yaptığım bu kayıt neticesinde 2014 Yılına kadar Amortisman ayırmamda yasal bir sakınca varmı. Konu hakkında verdiğiniz bilgiler için şimdiden teşeklkür ederim.

Cevap :
Sayın Sipahi, Bahsettiğiniz aktif değerlerin 157 hesapta takip edilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. 157 gruptaki mallar için amortisman ayrılması mümkün değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.01.2011
Soru :
Bangladeşten mal ithalatı yapan bir firmayız.İthal ettiğimiz bu malların üretim takibini bangladeşteki bir firmaya komisyon karşılığı yaptırıyoruz. üretim takibi yapan firma bize verdiği hizmetten dolayı usd faturasını kesip gönderdi. Soru 1-) Biz bu usd tutarı fatura tarihindeki T.C.M.B.Alış Kurunu dikkate alıp Kdv Matrahını bulacağız ve Matrahın üzerinden Kdv hesaplayacağız . Bu kdv yi 1 nolu kdv beyannamesi ile indirilecek listesine alıp 2 nolu kdv beyannamesi ile ödeyeceğiz doğrumudur ? 2-Mal ithalatının tabi olduğu kdv oranı % 8 ise Bangladeşteki hizmet alımımıza ilişkin Kdv yi %8 olarak mı indirilecek listemize alacağız yoksa hizmet işlemi olduğu için % 18 olarak mı listemize alacağız. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Birinci sorunuzdaki işlem doğrudur, Hizmet ithalindeki KDV bahsettiğiniz şekilde yapılacaktır. Hizmet ithallerinde uygulanacak KDV nispeti %18 dir. Mal ithalindeki nisbetin %8 olması hizmet ithalindeki KDV oranını düşürmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2011
Soru :
Merhaba.size birkaç soru sormak istiyorum. 1- usd ve euro banka hesaplarında bankaya yatırılan ve çekilen paraları hangi kur üzerinden değerlendireceğiz. 2- ithalatta gümrük beyanamesinin üzerindeki kaşe tarihine göre işlem yapıyorum. kaşe tarihindeki hangi kur üzerinden işlem yapacağız. 3- ithalatta mal bedeli için gönderilen dövizlerde hangi kur üzerinden işlem yapacağız. 4- oluşan kur farklarını hangi hesaplara atacağız. detaylı bilgi verirseniz sevinirim. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özdemir, Kasa, banka ve diğer nakit değerleriniz gibi Hazır değerlerinizi değerlerken Merkez Bankası efektif alış kuru dikkate alınacaktır. Diğer dövizli işlemleriniz (cari hesap hareketleri, fatura ) Merkez Bankası döviz alış kurunu dikkate alarak muhasebe kayıtlarınızı yapacak ve yine MB Döviz alış kuruna göre değerleme yapacaksınız. Kur farkları 646 veya 656 hesapta muhasebeleştirilir. Malın maliyetine veya iktisadi kıymetin değerine intikal edecek kur farkları ilgili aktif kıymetin hesabına kaydedilerek muhasebeleştirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.01.2011
Soru :
Merhaba,şöyle bir ihtiyacım var.Her meslek grubundan,örneğin;doktor,mühendis, sağlık işletmeciliği, makina imalat ithalat-ihracat gibi her meslekte,mesleğe özgü özellik arzeden durumları içeren oda veya özel basımı yapılmış kitaplar var mıdır? Nereden tedarik edebilirim? Tavsiyeniz nedir ? Şimdiden teşekkürler..

Cevap :
Sayın Çelik, Bahsettiğiniz sektörel konuları tanımlayan yayınları başta kitabevleri olmak üzere Sanayi Odasından, Ticaret Odasından, Tabipler Odasından ... gibi meslek odalarından temin edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2011
Soru :
MERHABA. İTHALAT YAPTIK. GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİNDE 26.11.2010 TARİHİ VAR. BEYANNAMENİN ALTINDA KAŞE VAR BU KAŞEDE TARİH 01.12.2010. BEN BU MALIN GİRİŞİNİ HANGİ TARİHE İŞLEYECEĞİM VE HANGİ KURU ALACAĞIM. HANGİ AYIN BA FORMUNDA GÖSTERECEĞİM. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Özdemir, Muhasebe kayıtlarınızda ve Ba formlarında dikkate alacağınız tarih 01.12.2010 tarihidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.12.2010
Soru :
Merhaba,BA Formunda ithalata ilişkin bildirimlerde gümrük beyannamesi giriş tarihinin dikkate alınacağı belirtilmiştir. Giriş tarihinden kasıt beyannamenin tescil tarihi mi,vergilerin ödendiği tarih mi,malın çekildiği tarih midir? Beyanname 30.11.2010 tarihinde tescil edilmiş,gümrük vergileri Aralık ayında ödenmiştir.İthalatı BA formunda hangi ayda beyan etmemiz gerekir. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Tokan, Giriş kaşesinin altındaki tarih dikkate alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
Merhaba Üstad, Kömür ithalatçısı firmam Her yıl İthal ettiği toplam kömür tonajının belli bir oranı kadar T.C. Çevre ve Orman bakanlığına vergi ödemektedir. 2006 yılı vergisi yatırılmadığı için 2010 yılında ilgili bakanlık tarafından firmaya tebliğat gelmiş olup, tebliğatta belirtilen vergiyi 2010/Eylül ayında ödemiştir. 1-Firmanın her yıl Çevre ve orman bakanlığına yatırmış olduğu vergi, 2-2006 takvim yılına ait ve 2010 yılında yatırılan vergi kurum kazancından düşülebilirmi? Bu konuda değerli görüşlerinizi paylaşırsanız çok memnun olacağım. Çalışmalarınızda başarılar...

Cevap :
Sayın Altun, Vergi ve Tek Düzen Muhasebe Uygulamaları açısından bahsettiğiniz işlem dönemsellik ilkesine aykırı olduğundan 2006 yılına ait olan 2010 yılında yatırmış olduğunuz vergi ve cezayı kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlarınıza işlemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
peşin ödemeli ithalatta dikkate alacağamız döviz kuru merkez bankası alış kuru mu satış kurumu dur?

Cevap :
Sayın Aykırı, İthalata ilişkin peşin ödenen tutarı merkez bankası döviz alış kurunu dikkate alarak kayıtlara intikal ettireceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.11.2010
Soru :
Serbest bölgede şubesi bulunan bir mükellefim bulunmaktadır. 1-Yurtdışından serbest bölge şubesine mal giriş (İthalat) muhasebe kaydı 2-Serbest Bölge Şubesi nin Merkez şubeye mal satış (Serbest Bölge Şb.İhracatı) muhasebe kaydı 3-Merkez Şubesi ile Serbest Bölge Şubesi ‘nin aralarında ödemelerle ilgili muhasebe kayıt örnekleri verilmesi hususunu rica ederim.

Cevap :
Sayın Daşgın, Bahsettiğiniz serbest bölgedeki işlemlerden olan mal alış ve satış muhasebe kayıtları tek düzen hesap planına göre diğer ticari işletmelerde olduğu gibi yapılacaktır. Alışlar 15li hesap gruplarında, satışlar 60 lı hesaplarda takip edilecektir. 120 ve 320 hesaplar konumuna göre kullanılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2010
Soru :
iyi günler, ithalat yapan bir firma; 105000 usd değerinde ithalat yapıyor. malları üç kerede farklı aylarda gümrükten çekiyor. bu durumda babs formu yabancı frmanın fatura kestiği tarih mi, gümrükten ayrı ayrı çekilen tarihlerdeki mal miktarı ve fiyatı üzerinden mi doldurulmalıdır. örnek yabancı firma ft. yı ağustos ayına kesmiş: gümrükten eylül ayında 40000 usd değerinde mal çekilmiş, ekim ayında 30000 usd değerinde ve son olarak kasım ayında da 35000 usd değerinde mal çekilecek. babs yi nasıl doldurmalıyız. teşekkürler

Cevap :
Sayın Uygun, 396 nolu VUK Genel Tebliği 3.2.2 bölümüne göre ithalat işlemlerinde gümrük beyannamesinin giriş tarihi esas alınacaktır. Dolayısıyla, ithal etmiş olduğunuz malın Türkiyeye giriş yaptığı tarih esas alınacaktır. Gümrükten parça parça çekilmesi önemli değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.10.2010
Soru :
Merhabalar iyi çalışmalar diliyorum. Çözemediğim bir konu hakkında yardımınızı rica ediyorum. Çin'de şirketimiz adına ithalatlarımızı ve oradaki işlemirimizi takip edilsi diye ofis tuttuk ve 2 çin vatandaşı eleman tahsis ettik. T.T.K. V.U.K. ve S.G.K VE diğer mevzuatlar hakkında nasıl hareket etmemiz gerekiyor ve neler yapmalıyız bu konu hakkında acil bizleri bilgilendiriseniz çok memnun olurum . yiyi çalışmalar dileğimle. İlyas Aktaş

Cevap :
Sayın Aktaş, Ofisinizin çinli çalışanlarının kanunların mülkiliği prensibi gereği çin yasalarına göre istihdam edilmeleri gerekecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 13.10.2010
Soru :
Sayın yetkili; Sorum firmamız yurtdışından bitki ve çiçek ithalatı yapmaktadır.Bazı durumlarda seramızda yada yol esnasında bitki yada çiçeklerimiz devletin öngördüğü fire oranının üzerinde fire vermketedir. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda tutulması gereken tutanak yada çağrılması gereken resmi makam durumu nedir. Birde vergisel durumu nasıl olmalıdır.

Cevap :
Sayın Karan, Ticaret Odası veya meslek kuruluşunun belirlemiş olduğu fire ve zaiyat nispeti üzerinde bir firenin olması halinde bu durumu giderleştirebilmeniz için bağlı olduğunuz vergi dairesine müracaat ederek takdir komisyonu yoluyla tespit yaptırabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.09.2010
Soru :
merhaba iyi çalışmalar benim sorum ithalatta bedelsiz gelen mallarla ilgili ;ithalatçı firma tarafından bedelsiz gelen ürünlerin türkiye'de bedelsiz dahi gelse gümrükte belli bir değer üzerinden değerlenerek malın bedeline ilave ediliyor.Birinci sorum malın bedeline ilave edilen bu tutarın Form Ba formunda gösterilirken bu değeri göstermem gerekir mi?ikinci sorum muhasebe kayıtlarında bu ilave değeri nasıl göstermem gerekir? cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevap :
Sayın Rizelioğlu, Bedelsiz gelen mallar için gümrük vergisine esas olan değer, Ba formuna yazılacak; bu değer aynı zamanda stoklar hesabında da gözükecek. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.09.2010
Soru :
İTHALATÇI FİRMAM EYLÜL AYINDA YURTDIŞI YABANCI FİRMAYA MAKİNA BEDELİNİN TAMAMINI 30000 DOLAR OLARAK GÖNDERDİ BU MAL KASIM AYINDA TESLİM EDİLECEK FİRMAM BU MAKİNAYI YURTİÇİNDE BİR FİRMANIN İSTEĞİ ÜZERİNE SİPARİŞ ETMİŞ EYLÜL AYINDA BU FİRMAYA 37000 DOLAR MAKİNA KARŞILIĞI FATURA EDİLMİŞ BEDELİ PEŞİN TAHSİL EDİLMİŞTİR. SORMAK İSTEDİĞİM 30000 DOLAR MAL BEDELİNİ EYLÜL AYINDA SATILAN MAL MALİYETİ OLARAK GİDERLEŞTİREBİLİRMİYİM TEŞEKKÜR EDER IYI ÇALIŞMALAR DİLERİM

Cevap :
Sayın Çelik, Stoklarınıza girmemiş şipariş halindeki malı için yaptığınız ödeme avanstır. Olmayan ,teslim edilmeyen bir mal için satış faturası düzenlenmez.Bu işlem Vergi Hukukuna aykırıdır.Müşteriden tahsil ettiğiniz bedel sizin için alınan avans niteliğindedir.Şayet Mal Sizin stoğunuzda olsa idi, mal teslim işlemi gerçeleşmemiş olsa dahi, Fatura düzenleyebilirdiniz.Olmayan bir malı satmış konumundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.09.2010
Soru :
ithalat faturasında 12.100 adet olan mal gümrük memuru tarafından 12.000 adet olarak belirlenmiştir. ve gümrük giriş beyannamesi 12.000 adet olarak açılmıştır. malın faturadaki usd tutarı 37.250 gümrük giriş beyannamesi ise 100 adet eksik olduğu için 37.000 usd olarak açılmıştır. ödemeyi biz bu yurtdışı firmasına 37.250 usd olarak gerçekleştirdik. 1-aradaki 250 usd ne yapmalıyız. kkeg midir. 2-stok hesaplarına 12.000 adet olarak mı almalıyız.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, İşlemlerinizi Gümrük Giriş Beyannamesindeki rakama göre yapmanız gerekir. 250 usd yi satıcı firma ile görüşmek suretiyle talep edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.08.2010
Soru :
ithalat sırasında gümrükçünün bizim adımıza düzenlenen faturalar için yapmış olduğu ödemelere istinaden düzenlediği borç dekontu ba-bs formuna dahil edelecek midir?yoksa bu faturaları kesen firmalar mı beyan edi lecektir? teşekkürler

Cevap :
Sayın Avşar, Ba-Bs formuna almış olduğunuz ve satmış olduğunuz tüm teslimler ve genel giderler yazılacaktır. Gümrükçünüzden almış olduğunuz hizmet için gümrükçünüzün kesmiş olduğu faturaları aylık toplam 5.000 TL yi aşması halinde Ba formunda bildireceksiniz. (Gümrükçü, hizmetinin karşılığı olan bedeli size fatura edecektir.) Borç dekontu Ba formunda gösterilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.08.2010
Soru :
KOLAY GELSİN ÜSTADIM. SORUM ŞU. BİR FİRMAM CEP TELEFONU İTHALATI YAPIP YURTİÇİ TOPTAN YAPAN FİRMA. ŞU SIRALAR CEP TELEFONU İMALATI YAPMAK İSTEMEKTEDİR. Ö.T.V. HESAPLAMASI MALİYET ÜZERİNDEN %20 OLACAKTIR. ASIL SORU ŞU ÖDENMESİ GEREKEN Ö.T.V. EN AZ 50 TL OLACAK SINIRLAMASI VARMIDIR.? TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Mansur, 5904 Sayılı kanun ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 6- 31/12/2013 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 40 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 Türk Lirası vergi alınır. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir.” Bakanlar Kurulu Yukarıdaki yetkisini Resmi Gazete Tarihi 31/12/2009 Tarih ve 27449 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 2009/15725 Sayılı kararı ile ; (1) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 6 ncı maddesinde 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar, 50 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.08.2010
Soru :
iyi çalışmalar diliyorum.Dün sormuş olduğum soruda zannediyorum bir yanlış anlaşılma oldu Nakit Teminattan kastım gümrük hattında alınan teminattı gümrükte yurt içinde tahsil edilecek ÖTV'ye karşılık gelecek kadar gümrük idaresi bizden teminat aldı.Ve EK-11 Belgesi ile vergi dairesine bildirdi.Vergi Daireside ÖTV'nin beyanname ile tahsil edilmesinden sonra ek 12 belgesi düzenleyerek Gümrük idaresine gönderip içerde teminat olarak verdiğimiz parayı iade alıcaz. ÖTV 1 Sayılı Listenin B Cetveline giren mallarda ithalatçı firma ÖTV yi yurt içi teslimlerde tahsil etmekte ve beyanname ile bunu bildirmektedir.Sorumdaki öğrenmek isteğim husus numune mallarla ilgili kesilecek fatura ile ilgili idi,bu konuda bana yardımcı olabilirseniz memnun olurum.iyi çalışmalar diliyorum

Cevap :
Sayın Rizelioğlu, ÖTV uygulamasında numune mallar için herhangi bir ayrıcalık yoktur. Yukarda bahsettiğiniz tüm işlemlerin numune mallar için de yapılması gerektiği kanaatindeyiz. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.08.2010
Soru :
öncelikle iyi çalışmalar diliyorum.Ayrıca bu hizmetinizden dolayı odamıza ve sizlere teşekkür ediyorum.Benim sorum ÖTV kanunu ile ilgili; Yurt dışından türkiye'ye ithalatı yapılan ötv 1 sayılı listenin B cetvelinde yer alan Ürünle alakalı Ötv ile ilgili Gümrükte Nakit teminat verilmiştir.ötv yurt içinde yapılan teslimlerde tahsil edilmekte ve beyan edilerek ödendikten sonra Nakit verilen Teminat Gümrükten geri alınmaktadır. Benim Sorum ;a-)Yurt Dışından Numune olarak gelen GÜMRÜKTE ÖTV İÇİN NAKİT TEMİNAT VERDİĞİMİZ BU MAL İÇİN Müşteriye Kesilecek Numune Faturasında ÖTV HESAPLAMAMIZ GEREKİR Mİ? B-)Eyer hesaplar isek ÖTV MATRAHI OLUŞACAĞI İÇİN BU MATRAH ÜZERİNDEN KDV HESAPLAMAMIZ GEREKİR Mİ? YANITLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Rizelioğlu, Nakit teminattan kastınız ÖTV yi gümrük hattında ödemişseniz yurt içinde ÖTV Beyannamesi verilmez. ÖTV malın maliyetine ilave edilerek müşteriye fatura edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.07.2010
Soru :
İthalatını yapacağımız Gıda Maddesinin bir kısmını çektik, bir kısmı hala incelemede, kalan kısmı ise GDO'ya takıldığı için çekilemeyecek. Biz Peşin ithalat yaptığımızdan parasını peşin göndermiştik. Bütün mallar için yurtdışından bir fatura kesilmiştir. Şimdi çekilen malın maliyetini yaparken ortak yapılan analiz vs. faturalarını ayrıştırarak işledim. Yani çekilen kısmına isabet eden ithalat maliyetini ayrı, bekleyen kısmına isabet edeni ayrı, çekilemeyecek olana isabet edeni ayrı işledim. 1- Çekilen kısmın İthalat Maliyetini ve daha sonra çekilecek kısmın ithalat maliyetini yaparken çekilemeyecek olan kısmın Mal Bedeli ve Masraflarını Çekilen ve Çekilecek olan ithalatların maliyetine orantılı atmak doğru olur mu? 2- Yoksa Çekilemeyen İthalatın Mal Bedeli transferi ve ona isabet eden masraflardan oluşan ithalat Maliyeti Kanunen Kabul Edilen Gider olarak işlenebilir mi? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Avcı, Bahsetmiş olduğunuz konuya ilişkin orantı kurarak giderleştirmeniz yerinde bir uygulama olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.07.2010
Soru :
Yurtdışından Gümrük Çıkış Beyannamesi olmadan kargo ve posta yoluyla aldığımız MALLAR için KDV durumu nasıl olması gerekmektedir.(Hizmet alımlarında kdv 1 ile indirim konusu yapıp kdv2 ile ödemesini beyan ediyoruz.Mal ithalatında da aynı işlemleri yapmamız gerekiyormu)

Cevap :
Sayın Düzgüner, Yurt dışından ne şekilde ithal edilirse edilsin, gümrük hattında KDV ödenmesi gerekir. Gümrük Beyannamesini taşımayı yapan posta idaresi veya kargo firması toplu olarak düzenler, mal Türkiye'ye intikal ettiği anda ithal olunan malların değeri üzerinden KDV ödenmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.06.2010
Soru :
Mükellefim ihraç ettiği 2750 $ lık ürün bedelini ithalatçı müşteri, üründe hata olduğu gerekçesiyle ödememektedir. ihraç ettiğimiz ürünü temin ettiğimiz yerli firma tahsil edemediğimiz fatura bedelini kendisine fatura etmemizi istemiştir. izlememiz gereken yol nedir. yabancı müşterinin hesabını nasıl kapatacağız. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Karabacak, Müşterinizin yurt dışından olan alacağı için VUK 322-323 ve 324. maddelerinde belirtilen madde hükümlerine göre işlem yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.06.2010
Soru :
Mükellefim Yurtdışından madeni yağ ithalatı yapmaktadır. madeni yağ ötv ye tabi olup 1 sayılı liste yer almaktadır. İlgili mal ile ilgili olarak gümrük müdürlüğü ötv tutarını nakit olarak almamakta, teminat mektubu almaktadır. Firma malın yurt içinde toptan satışını yapacaktır.Gümrük beyanamesinde KDV matrahı hesaplanırken ötv karşılığı teminat mektubu verildiği için ötv tutarı matraha dahil edilmemiştir.Firma malı sattığında keseceği faturada ötv tutarını belirtecek mi? Belirtecekse şayet bu tutarı KDV matrahına dahil edecek mi? ÖTV tahsili gerçekleşecekse bu vergi ve fonlar hesabında mı takip edilmesi gerekir.İy çalışmalar...

Cevap :
Sayın Yavuz, KDV Kanunu 24/b.maddesine göre fatura üzerinde gösterilen ÖTV KDV matrahına dahil unsurdur. Dolayısıyla düzenleyeceğiniz faturada ÖTV ni göstereceksiniz. Mal bedeli + ÖTV = KDV matrahı olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
Sn. Danışman, Şirketimiz Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde kurulu firmalardan gıda analiz hizmeti almaktadır. Bu ülkelerle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunduğundan kurumlar vergisi stopajı yapmadan sadece sorumlu sıfatı ile KDV hesaplamaktayız. Fakat bu firmalara bankadan ithalat ödemesi olarak para transferi yaparken banka stopaj yapıldığına ilişkin EK:2/a beyannamesi istemektedir. Bu formu doldurup imzalasak vergi dairesi yazılı olarak stopajın detayını sormaktadır. Bu formu imzalamadan banka transferi yapmamaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yapılmış ve kurumlar vergisi stopajı yapılmayan ithalat işlemlerinde transfer nasıl yapılacaktır? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Gümüş, Bahsetmiş olduğunuz ülkelere ilişkin çifte vergilemeyi önleyici anlaşmayı bankaya ibraz etmeniz halinde işlemin yapılması gerekir. Aksi durumda bu konuda ne gibi işlem yapılacağını BDDK'dan bilgi alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.05.2010
Soru :
1- ithalatta gümrük vergi tahsil alındısındaki gümrük vergi kodu 40 olan katma değer vergisini indirilen kdvlerde kullanabilirmiyim. 2- İthalat yapılınca ayrı olarak bir beyannamede düzenliyormuyuz ( kdv beyannamesi gibi )

Cevap :
Sayın Kurt, KDV Kanunu 29/1-b maddesine göre ithalatta ödenen KDV indirim konusu yapılır. KDV Beyannamesi aylık olarak tanzim edilir. İlgili aya ilişkin hesaplanan, indirilen, ödenecek ve devreden KDV'ler tek bir beyannamede gösterilir. İthalat için ayrı bir KDV Beyannamesi düzenlenmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.05.2010
Soru :
İthalat yapan firmamızın çektiği mallar gümrük müdürlüğü tarafından kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle imha edilecek.Firma karşı tarafa ödemeyi yaptı ve geri alamıyor.Ayrıca gümrükle ilgilide harcamalar yapıldı.Birde malın imhası için masraf alacaklarmış. Biz bu yaptığımız masrafları nasıl kayıt edebiliriz? Şimdiden teşekkür edrim.

Cevap :
Sayın Şahin, Hukuk yoluyla alacağınızı yurt dışındaki firmadan talep etmeniz gerekmektedir. Aksi halde yapmış olduğunuz masrafları KKEG olarak kayıtlarınıza almanız yerinde olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.05.2010
Soru :
Merhabalar, Firmamız Tekstil sektöründe hazır giyim alım ve satımı yapmaktadır. Benim sorum ithalatını yaptığımız ürünlerin bir kısmı istediğimiz kalitede olmadığı için ürünleri iade etmek yerine belli bir oranda yurtdışındaki firmadan indirim aldık. Bu indirim ile ile ilgili olarak yurtdışına keseceğim fatura KDV'li mi olacak Yoksa KDV'siz mi olacak ? Bu ürünleri daha önce ithal ederken gümrükte KDV'sini ödedik ve ilgili ayda da indirdik. Vereceğiniz yardım için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Kingir, Düzenleyeceğiniz fatura lehinize tutar iskontosu şeklinde oluşmaktadır. Lehte olan faturadan yararlanma Türkiye içinde olduğundan KDV'ye tabi olduğunu düşünmekteyiz. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.05.2010
Soru :
Sayın üstadım mükellefim ithalat yaptığı maldan dolayı gümrükte bir ceza ödedi karşı taraftan kaynaklandığı için almanyadaki firma bize faturalandırın dedi.Bizde reklamasyon faturası kesmeyi uygun bulduk.yanlız bunu keserken faturayı normal reklamasyon Ceza dan dolayı kesmemiz yeterlimi bunun için bir prosödür varmı türkçe mi faturayı keseceğiz.Herhangi bir sözleşme yapılması gereklimi bu konuda bilgilendirirseniz sevinirim.Kolay gelsin

Cevap :
Sayın Tercanlı, Gümrükte ödemiş olduğunuz cezayı KKEG olarak kayıtlarınıza alacaksınız. Sözkonusu cezayı Almanya'daki firmaya rücu etmeniz durumunda KDV'siz fatura düzenleyeceksiniz. Keseceğiniz faturada açıklama olarak gümrükte ödenen cezanın yansıtması diye şerh düşeceksiniz. Faturanın Türkçe veya yabancı dille kesilmesi sizin veya karşı tarafın tercihine bağlıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.05.2010
Soru :
Değerli meslekdaşım,bir firma beş yıl önce mal mukabili ithalat yaparak satın aldığı malın istenilen kalitede olmadığını görerek durumu yurtdışı firmaya bildirmiş,yurt dışı firmada mal bedelini tahsil etmeyeceğini ifade etmiştir.İthalat işlemleri kayıt altına alınmış,ithalatı yapılan mal daha sonra satılmış ve işlem kayıt altına alınmıştır.Yurt dışı firmaya olan borç 320hesaplarda takip edilmektedir.Ancak firma ödemeyeceği bu bedeli bilançolarında göstermek istememektedir.320 hesabı kapatmamız için Vergi Usul Kanunu ve KDV kanunu açısından yapmamız gereken işlemler hususunda bilgi vermenizi rica ederim.Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Saygıner, Bilindiği üzere 320 hesap satıcılara olan borçların takip edildiği bir hesaptır. Alacaklı alacağından vazgeçmediği sürece bu hesap kapatılamaz. Sizin verdiğiniz örnekteki 320 hesabın kapatılabilmesi için 320 hesap borç, 649 hesap alacak yazılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2010
Soru :
Bedelsiz olarak ithal edilen ticari mallarda gümrük beyannamesinde yazılan fatura bedelini 159 ile 679 hesapları kullanarak yazmak mı uygundur yada bunu hiç dikkate almayıp sadece gümrük masraflarını ve diğer ithalat masraflarını malın maliyetine yazsak mı uygundur.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın İşman, Bedelsiz olarak ithal edilen ticari malların gümrük beyannamesinde yazılı ftura bedeline, gümrük vergisi ve diğer masraflar ilave edilmek suretiyle 159 hesapta maliyet oluşturulur. Daha sonra bu maliyet stoklara giriş yapılarak gelir kaydı yapılır. Yani 153 Borçlu, 649 alacaklı olarak muhasebe kaydını yapamanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2010
Soru :
Merhaba; İhracat yapan bir firma, kestiği ihracat faturasının tutarını hata yaparak düşük kestiğini farkettiğinde, Yurtdışındaki firmaya yaptığı ihracata istinaden fiyat farkı faturası kesmesi gerekirse, keseceği fiyat farkı faturasının; 1-) Kdv kanunu karşısındaki durumu, 2-) Gümrük mevzuatı açısından durumu (gümrüğe ibraz etmek gerekirmi gibi) yada yaptığı ithalattan dolayı yurtdışındaki firma bize fiyat farkı faturası kesmek isterse.... Teşekkür ederim Ahmet ÖZTÜRK

Cevap :
Sayın Öztürk, İhracatla ilgili fiyat farkı faturasında KDV hesaplanmayacaktır. İthalatta fiyat farkı ödenmesi halinde 2 nolu KDV Beyannamesiyle KDV hesaplanıp beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2010
Soru :
üstadım iyi çalışmalar diliyorum.bir limited şirketimiz 2007 yılında ithal edeceği çanta için 190.000 tl ihracatçı firmaya para gönderdi.biz de bunu 159 nolu hesapta gösterdik.lakin ihracatçı firmanın maliyeye borcundan dolayı bize göndereceği ithal mallara el konuldu ve biz ithalatımızı gerçekleştiremedik.Mükellefim bu konuda herhangi bir yasal işleme başvurmadı.Benim sorum Hesaplarımızda duran 1900000 tl'lik avans hesabını nasıl kapatabilirim ya da bu şekilde mi bırakmalıyım teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Şafak, Vermiş olduğunuz avansın tahsili için öncelikle muhatabına dava açmanız gerekir. Davanın seyrine ve sonucuna göre VUK 322 veya 323.maddelerine göre işlem yaptıktan sonra hesaplarınızı kapatabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2010
Soru :
Sayın Üstadım;bir mükellefimiz korse,farfümeri vb.işleri yapmakta olup satışlarının tamamı nihai tüketiciyedir.Alışlarımız ise ana bayii veya ithalattır.Satışlarımızın tamamı fatura kesme sınırlarının altındadır.Ama firma uzun zamandır bütün satışlarını fatura keserek yapmıştır.Oysaki bizim satışlarımız sipariş üzerine olup kargonun üstüne irsaliyeli fatura ekliyerek yapmaktadır. SORU : Bunun yerine satışlarımızı yaparken irsaliye kessek irsaliyeyi faturaya bağlamak mecburiyeti varmı? yoksa sevk irsaliyesinin üzerine perakende satış fişini ekleyip müşteriye göndersek herhangi bir sakıncası olurmu?

Cevap :
Sayın Vuran, İrsaliyeli fatura kullanmanın yanısıra irsaliye ile sevk etmiş olduğunuz mallar için 7 gün içinde fatura veya benzeri vesika düzenlemek zorundasınız. Sizin sorunuzda bahsettiğiniz şekilde nihai tüketiciye yapılan satışlarda sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu olmadığı halde sevk irsaliyesi düzenlemenizin ve de ekinde ödeme kaydedici satış fişinin olması halinde herhangi bir usulsüzlük veya eksiklik sözkonusu olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.01.2010
Soru :
Merhabalar, Benim sorum Transit İhracat ile ilgili. Yurtdışından ithal ettiğimiz malın birkısmını antepodan dirket ihraç ettik. Transit İhracat kapsamında faturasını kestik ve Antepo Beyannamesi ile ihraç edildi. geriye kalan malıda İthalat Beyannamesi ile çektik. Sorum: Transit İhraç için kesilen ft.nın BS formuna dhil edilip edilmeyeceği ve bu işlmin muhasebe kaydı?

Cevap :
Sayın Mancak, Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğunuz tüm mal ve hizmetlere ilişkin belgeleri Ba formuna, yurt içine ve yurt dışına düzenlemiş olduğunuz tüm belgeleri de Bs formuna yazmak zorundasınız. (transit ticaret dahil) Danışma Birimi


 

Tarih : 26.01.2010
Soru :
Sayın Danışman. Firmamız Cep Telefonu ithalatı yapmaktadır. Yalnız bu yıldan itibaren cep telefonlarını parça halinde yurtdışından getirip, yurtiçinde montajını yapıp cep telefonlarının satışını yapmak istiyor. Burda ödeyeceğimiz ÖTV cep telefonu ithalatında olduğu gibi 50 Tl+ kdv mi yoksa maliyet bedeli üzerinden %20 midir?

Cevap :
Sayın Doğan, ÖTV ye tabi bir malın imalinde maliyet bedeli üzerinden ÖTV hesaplanır. Maliyet+ÖTV toplamından da KDV hesaplanır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.01.2010
Soru :
ithalat gümrük giriş beyannamesi 30/12/2009 tarihli olup söz konusu beynameye ilişkin kdv 03/01/2010 tarihinde ödenmiştir. yapmış olduğumuz ithalata ilişkin BA Formunu düzenlerken 2009/Aralık mı veya 2010/Ocak ayındamı bildireceğiz.

Cevap :
Sayın Dağlar, Ba formunuzu ithalatturasındaki tarihe göre bildirmeniz gerekir. Ba-Bs formlarının KDV ile ilişkisi yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2010
Soru :
merhaba 2007 yılından yapmış olduğumuz ithalata istinaden sonradan ortaya çıkan gümrükte ödediğimiz matrah farkına ait kdv yi idirim olarak kullanabilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Çavuşoğlu, KDV Beyannamelerinde düzeltme yapmak kaydıyla indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.12.2009
Soru :
Üstad öncelikle iyi günler dilerim,benim sorum ithal edilen ticari malın hangi kurdan 159 ithalat mal bedeli hesabına alınacağı hususudur.Bu konu ile ilgili vergi mevzuatındaki hükümler ve yasal dayanak nedir?. Bazıları gümrük giriş beyannamesindeki satış kurunu esas alıyor.Bazıları fiili ithal tarihindeki kurun esas alınması gerekir diyorlar.Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihdeki merkez bankası döviz alış veya satış kurundan hangisine göre işlem yapılması gerekiyor.Bu konudaki mevzuat konusunu açıklığa kavuşturmanızı rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Benzer, Mal ithalatlarında Gümrük Beyannamesinde belirtilen döviz kuruna göre işlem yapılır. Ödemenin önce veya ithalattan sonra olması halinde ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru ile karşılaştırması yapılır. luşacak artı veya eksi fark malın maliyetiyle ilişkilendirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.11.2009
Soru :
ithalat yapıldıktan sonra ba formu doldururken gümrük beyannamesinde yazılı olan Fatura(mal) bedeli mi yoksa gümrük vergi tahsil alındısına konu olan kdv'nin matrahını mı yazmam gerekiyor.Örneğin mal bedeli 19600Eu*kur:2,1765 mal bedeli 42.659,40 TL olmasına karşın Gümrük beyannamesinde yazılı KDV matrahı:46.083,08 TL.Hangi rakamı Ba formuna yazmam gerekiyor.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ceylan, Ba-Bs formlarına, mal ve hizmet teslimlerinde ve alışlarında belge ve vesika üzerindeki mal ve hizmetin bedeli yazılır. (Fatura varsa fatura üzerindeki KDV'siz tutar) Danışma Birimi


 

Tarih : 10.11.2009
Soru :
Yapmış olduğumuz bir ithalatta Gümrük beyannamesi tarihi 30 Ekim. Kdv yi ödediğimiz tarih de 30 Ekim. Fakat 30 Ekim hafta sonuna denk geldiği için hafta sonunda da malı çekebilmemiz için gümrüğe mesai bedeli yatırmamız gerektiği için biz bu malları 3 Kasım günü depomuza nakliyesi yaptırıp aldık. bu durumda; 1- 159 hesaptan 153 hesaba hangi tarihte alacağız 2- 191 hesaba hangi tarihte almalıyım..

Cevap :
Sayın Tunçok, Gümrük Vergisi ve KDV'yi ödediğiniz tarih olan 30 Ekim itibariyle muhasebe kayıtlarını yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.11.2009
Soru :
İthalatlarda KDv matrahını oluşturan tutarlar içinde fatura bedeli dışındaki GÜmrük Vergisi, Damga Vergisi, Yurtdışı-Yurtiçi harcamalar ve Satış komisyon gideri (banka havalesi dışında herhangi bir belge yok) BA-BS formunda gösterilecek mi?

Cevap :
Sayın Kır, İthal edilen malların orjinal faturasında gösterilen tutar Ba formuna yazılacaktır. Diğer giderler ise tutarına göre ayrı ayrı değerlendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.10.2009
Soru :
Bildiğiniz üzere gümrük giriş beyannamesi üzerinde bir fatura üzerindeki usd tutarı var birde bu malın istatistiki kıymeti var. ve siz malı kaça alırsanız alın vergiler istatistiki kıymet üzerinden hesaplanıyor. ithalatçı firma olduğumuz için devreden kdv miz bu nedenle sürekli artıyor bununda ötesinde kdv tutarı fazladan cebimizden çıkmış oluyor .geçen hafta yaptığımız bir ithalata ilişkin bilgileri vermek istiyorum fatura usd tutarı :40.000,00 $ istatistiki kıymet :92.000,00 $ ödenen kdv tl :12.300,00 tl oluşan tl maliyet :78.500 Satış Faturası matrah :84.000 Hesaplanan .Kdv :6.700 görüldüğü üzere biz bu malı karlı sattığımız halde içeride kalan kdv 5.600TL dir.( 12.300-6.700 ) bununla ilgili ne yapmamız lazım.istatistiki kıymet nasıl hesaplanıyor görüş ve önerileriniz nedir. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Bahsetmiş olduğunuz istatistiki kıymet Gümrük Tarife cetvellerindeki tanımıdır ve KDV bu cetvele göre hesaplanmaktadır.Bu durumda KDV uygulamasında devreden KDV olması gayet doğaldır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.10.2009
Soru :
Öncelikle verdiğiniz hizmet için teşekkürler. Benim sorum: Tekstil ürünleri ithalatı yapmakyayız. Farklı dönemlerde ithal ettiğimiz ürünler ile ilgi istediğimiz kalitede olmayan veya bozuk olan ürünlerle ilgili yurtdışına fiyat farkı faturası kesmek istiyorum.Yurtdışına kestiğimiz fatura KDV'limi olacak yoksa KDV'siz olacak.

Cevap :
Sayın Kingir, Yapmış olduğunuz işlem bir ihracat teslimi değildir. Yapılan işlem alış iskontosudur. Mal hareketi veya hizmet teslimi olmayan bu faturalamada bizim yorumumuza göre KDV hesaplanmayacağı yönündedir. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2009
Soru :
22/10 TARİHLİ SORUMA VERİLEN CEVAPTA YURTDIŞI SATICI'YA KESİLEN FİYAT DÜZELTMESİ MAHİYETİNDEKİ FATURANIN KDV'Lİ OLMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞ. HİZMET MAHİYETİNDE OLMAYAN SATICI FİRMA İLE ANLAŞARAK SAĞLANAN BİR İNDİRİM SÖZKONUSUDUR.İST.DEFT.04/12/2001 TARİHLİ KDV.MUKTEZASINDA "..BİR HİZMET VEYA MAL KARŞILIĞI OLARAK ORTAYA ÇIKMADIĞINDAN KDV KAPSAMINA GİRMEMEKTE OLUP FATURA DÜZENLENMESİNE GEREK YOKTUR" "FİRMANIZCA ALINAN MALLARA SATICI FİRMA İLE ANLAŞMA YAPARAK FİYAT İNDİRİMİ YAPILMASI KDV'NE TABİ OLMADIĞINDAN..." DENİLMEKTE,AYRICA SAYIN MEHMET MAÇ DA KDV KİTABININ 6.5.1 BÖLÜMÜNDE "...YURTDIŞINDAKİ İHRACATÇI TÜRKİYE'DEKİ İTHALATÇIYA FİYAT FARKI OLARAK BEDEL İADESİNDE BULUNMUŞSA İTHALATÇININ SAĞLADIĞI BU KAZANIM KDV.YE TABİ DEĞİLDİR."DENMEKTEDİR. GÖRÜŞÜNÜZÜN GEREKÇESİNİ AÇIKLARSANIZ SEVİNİRİM.SAYGILAR

Cevap :
Sayın Silelyan, Sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili KDV hesaplanması gerektiği kanaatindeyiz. Çünkü, yapılan işlemin bir hizmet mahiyetinde olduğunu düşünmekteyiz.Bu bizim yorumumuzdur. Katılıp katılmamak sizin tercihinizdir. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.10.2009
Soru :
üstat kolay gelsin.bir ithalat işlemi gerçekleştirdik.gümrük beyannamesi kapanış tarihi:30.09.2009 ancak gümrük beyannamesinin üstünde ıslak kaşede 01.10.2009 ve gümrük vezne alındısı tarihi de 01.10.2009 yani kdvsi 01.10.2009 da yatmış.kdv ve geçici vergi açısından bu ithalat dosyasını eylülde mi yoksa ekimde mi muhasebeleştirmeliyiz.?teşekkürler şimdiden..

Cevap :
Sayın Erkölencik, Gümrük Vergisi ve KDV 01/10/2009 tarihinde fiilen ödendiği için ithalat bu tarihde gerçekleşmiş sayılır.İşlemlerinizi 01/10/2009 tarihine göre yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2009
Soru :
Serbest bölgede şubesi olan bir limited şirketin, serbest bölge şubesinden merkez adrese mal tesliminde durum hem ithalat hem ihracat aynı anda mı oluyor kdv beyannamesi ve muhasebe kayıtları nasıl olmalıdır? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Akgün, Serbest Bölgeler Kanununa göre Serbest Bölgeden alınan mallar İthalat hükmündedir. Aynı şekilde Serbet Bölgeye yapılan öal teslimleri de ihracat hükmündedir. Bu hükümlere göre KDV Beyannamesi ve muhasebe kayıtlarını yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.09.2009
Soru :
Sayın üstadım İşyerimiz 2007 yılında türkiyede yerleşik bir ithalatçı aracılığı ile taiwan dan cnc makinalar ithal etmiştir. Makina bedellerine mahsuben türkiyede ki firmaya avans ödemeleri yapılmış kalan bakiye de leasing ile ödenerek makinalar ithal edilmiştir.Avans ödemeler için bugüne kadar türkiyedeki firmadan fatura alamamıştık. Biz bu faturaları şimdi Taiwan daki imalatçılardan aldık. Sorum şu fiyat olarak gelen bu faturaları nasıl kayda alacağız. KDV ve stopaj boyutu nedir. Gördüğüm kadarı ile Taiwan ile Çifte vergilendirme anlaşmamız yok. Bu konularda bilgi vewrmenizi rica ederim. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Yeniköylüoğlu, İthalatçı firmanın Türkiye'de olması nedeniyle avansları da İthalatçı firmaya yaptığınızdan sözkonusu makinenin faturalarının da İthalatçı Firma tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışındaki firma faturayı İthalatçı Firmaya düzenlediği için size 2.kez fatura düzenlemesi sözkonusu olamaz. Taiwan'dan almış olduğunuz fatura sizin için muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. Bu belgein kayıtlara alınması VUK 359.maddeye göre suç teşkil eder. Çünkü malı siz ithal edip, Gümrük Vergisini ödemediniz. Faturanızı mutlaka ithalatçı firmadan temin edin. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.07.2009
Soru :
MÜŞTERİM, YURTİÇİNDE İTHAL MAL SATAN BİR FİRMADAN SATIN ALDIĞI MALLARI GÜMRÜK ANTEPOSUNDA DEVİR TESLİM TUTAĞI İLE ÜZERİNE ALIP TRANSİT TİCARET İLE YİNE YURDA SOKMADAN YURTDIŞI EDİYOR. MALIN İTHALATÇISI FİRMA MÜŞTERİME KDV Lİ FATURA KESİYOR. DOLAYISIYLA BU İŞLEME AİT GÜMRÜK BEYANNAMESİ BULUNMUYOR. İDARE GÜMRÜK BEYANNAMESİ İSTİYOR. BU İŞLEME KONU KDV NİN İADESİNİ TALEP EDEBİLİRMİYİZ. SELAMLAR.

Cevap :
Sayın Çelebi, Bahsettiğiniz işlemler ile ilgili Gümrük Beyannamesi düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. İşlemlerinizde esas olması açısından Gümrük Müdürlüğünden yazılı görüş almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.07.2009
Soru :
Saygıdeğer Üstadım, Yurtdışından ithal edilen kolalı gazozların ithalatçı tarafından perakende satılması durumunda bu satışın ÖTV karşısındaki durumu nedir? Ayrıca fatura veya yazarkasa fişlerinde bunu göstermemiz gerekir mi? Özellikle yazarkasa fişlerindeki durum nedir? Saygılarımla, Armağan ÜRETEN

Cevap :
Sayın Üreten, Verginin konusunu, ÖTV kapsamına giren malların teslimi, ilk iktisabı veya ithali oluşturmaktadır. ÖTV kapsamına giren mallar, Kanuna ekli .... ve sayılı listelerde Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları itibariyle tespit edilmiştir. Verginin konusuna giren malların bir defaya mahsus olmak üzere vergiye tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle tesliminde, ilk iktisabında veya ithalinde ÖTV ödenen malların daha sonraki teslimlerinde vergi uygulanmayacaktır. İthalatta ödenen ÖTV malın maliyetine ilave edilip perakende satışında bu maliyet değeri dikkate alınarak satış fiyatı üzerinden KDV hesaplanacaktır. Gümrükte ÖTV nin ödenmesi durumunda fatura ve benzeri vesikalarda ÖTV gösterilmeyecektir. (Mal bedelinin içinde maliyet unsuru olarak kalacaktır). Danışma Birimi


 

Tarih : 29.05.2009
Soru :
Serbest Bölgede faal bir firmadan ithalat yaptık.Bu firma faturasını MART ayında düzenlemiş fakat ithalat NİSAN ayında gerçekleşti.Bu firma bu satışını(BS) MART ayında beyan etti fakat biz NİSAN ayında ithal ettiğimiz için NİSAN ayında (BA) beyan ettik Böyle bir durumda uygulama nasıl olmalı. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Ba Bs formlarının tanziminde fatura ve benzeri vesika üzerinde yazılı düzenlenme tarihi dikkate alınmalıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.05.2009
Soru :
İyi günler Benim sorum yurtdışından alınan ticari malların iadesinde ,faturamız haliyle iade faturası olacak(ihracat değil),ve kdv hesaplanması da mümkün olmayacak. Peki bu malın ithalatında ödediğimiz KDV için indirme hakkı dışında yapılabilecek bir şey var mıdır?

Cevap :
Sayın Kalyoncu, İndirim hakkının yanısıra iade hakkı doğuran işlem olduğu için iade talebinde bulunabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.04.2009
Soru :
Yurt dışından mali ithal ve bu malı türkiyedeki bir firmaya satmak için sipariş veriyoruz.Mal gümrüğe geliyor.Yurt dışındaki firma faturayı bizim adımıza düzenliyor.Lakin bu malı çekmeden gümrükte satmak istediğimiz kişiye devir ediyoruz.Ve devir ile ilgili olarak alıcı firmaya karımızıda koyarak fatura düzenliyoruz.Tabii ki bu fatura KDV siz oluyor.Çünkü ithalatla ilgili olarak tüm vergi resim ve harçları alıcı firma yükleniyor.Sorum şu ki biz bu faturayı nasıl beyan edeceğiz.Hangi ad altında beyannamede göstereceğiz veya göstermeyecekmiyiz? Teşekürler..

Cevap :
Sayın Kaya, Yapmış olduğunuz işlemin transit ticaret olduğu kanaatindeyiz. Transit ticaretle ilgili olarak KDV Beyannamesine herhangi bir kayıt yapmayacaksınız. Mal alışlarınızı 153 hesaba, satışınızı da 601 hesap detayında transit ticaret olarak kaydedebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.04.2009
Soru :
Merhaba; Bir mükellefim, çinden aldığı malı hiç Türkiyeye getirmeden y.dışındaki firmalara transit ticaret yolu satmaktadır. Mal bedelleri mükellefin banka hesabı üzerinden gelmekte ve çindeki satıcı firmaya ödenmektedir. 1- Bu işlemler Transit ticaret kapsamında olduğu için KDV beyannamesinde ihracat ve ithalat işlemi olarak gösterilmesi gerekir mi? 2- Bu işlemleri BA-BS formunda göstermemiz gerekir mi? 3- Bu işlemlerin muhasebe kaydında alışlar 157 stok hesabına satışlar 601 Y.dışı satış hesabına işlenmektedir. Eğer KDV ve BA-BS formlarında ikisinde de veya herhangi birinde beyan edilmemesi, ilerideki bir çapraz kontrolde bu alış ve satışların inceleme sebebi olma ihtimali var mıdır? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. SAygılar

Cevap :
Sayın Yaraş, 1-Transit ticaretle ilgili işlemler KDV Beyannamesinde gösterilmez. (Sözkonusu ticaret ne yurtiçi teslimi ne de ihracat istisnasına sahip yurtdışı teslimidir). 2-Sözkonusu satış ve alışları Ba-Bs formlarında göstereceksiniz. Bu alışları 153 ve 601 hesapların altında transit ticarete ilişkin alt hesap açarak kaydını yapmanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2009
Soru :
Yurtdışından konsinye sözleşmesine bağlı olarak konsinye satın alınan hammaddelerin , ithalatı kat'i ithalat şeklinde gerçekleştirmekte, kdv si gümrükte ödenmektedir.Sorum konsinye olarak yurtdışından temin edilen malzemenin ithalatta ödenen giderlerinin muhasebeleştirmesinin nasıl olacağı konusudur.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Özdemir, Yurtiçinden ve yurt dışından temin edilen ilk madde, yardımcı madde ve giderler tek düzen hesap planı kurallarına göre muhasebeleştirilir. İthal edilen malın 150 veya 153 maliyetine gümrük hattında yapılan giderler ilave edilir. Konsinye olarak yapılan ithalat için giderler, 7'li grupraki ilgili gider bölümüne kaydedilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2009
Soru :
değerli büyüklerim sorumu acil cevaplayacağınız ümidi ile iyi çalışmalar diliyorum. gümrükte bekleyen ve ilk defa ithalatını yapacağımız ö.t.v'li 2710.19.85.00.00 tarife sıra nolu sıvı parafin malzemesi aldık. bu ithalatla ilgili prosedür hakkında net bir cevab'a ulaşamadık. biz üretim firması değiliz. ithal edeceğimiz bu ürünü iç pazarda satacağız. dahili işleme belgesi alabilirmiyiz, ayrıca gümrük müdürlüğüne global teminat mektubu vermemiz işimizi kolaylaştırırmı,veya biz bu malın ö.t.v'sini gümrük beyannamesi ile peşin devlete ödesek satıcı firmalara satışını yapacağımız bu mal için ayrıca fatura detayında ö.t.v bedeli belirtmeyip malın maliyetine yedirip fatura'lasak bir sakıncası varmı. son olarak biz bu malın gümrük beyannamesi kapanışını yapmak için satıcı firmalardan y.m.m. raporu alma zorunluluğumuz var (bu malın ne şekilde tüketildiğine dair) kolay gelsin

Cevap :
Sayın Aktaş, ÖTV Gümrük hattında ödenir. ÖTV malın maliyetine ilave edilir. Oluşan yeni maliyet üzerine kar ilave edilmesi şekliyle satışını yaparsınız. Bu aşamadan sonra ÖTV mükellefiyeti söz konusu olmaz. Yurt içinde yapacağınız satışlarda ÖTV'yi faturanızda göstermenize gerek yoktur. Gümrük beyannamesinin kapanışını yapmak için YMM raporu gerekli değildir. Bahsettiğiniz teminat mektubu ile ilgili Gümrük İdaresinden bilgi alınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2009
Soru :
şu kriz ortamında muhasebesine baktığım bir mükellefim yurtdışından (usd)borç para (özkaynak)bulsa, geri ödemesi 3-6 ay vadeli faizsiz kredi(fon)alsa bunu ithalatta kullanabilirmi? bu borç tutarı şirket öz sermayesinin 3 katını aşmayacağından örtülü sermaye olurmu? yada bu borç için faiz ödemeyeceği için bir sakıncası olurmu? yurtdışındaki şirket ile kurumun yada şirket ortaklarının hiçbir ilişkisi bağı yoktur(resmiyette).Transfer fiyatlandırması olmayacağından dolayı bu borcu hangi hesapta göstermem gerekiyor.saygılarımla

Cevap :
Sayın Karacaoğlu, Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi ilişkili kişilerden yapılan borçlanmalar için yabancı kaynaklardan elde edilen krediler için faiz ödemesi yapılırsa giderleştirebilirsiniz. Faiz ödemesi yoksa haliyle gider de olmayacaktır. Tek Düzen Hesap Planına göre bu tür borçlanmalar için 30-40 lı hesapları kullanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.03.2009
Soru :
BA,BS FORMLARININ KDV BEYANLARI İLE KIYASLANDIĞI SÖYLENMEKTE.BU DURUMDA FARKLILIK DOĞMAMASI İÇİN MAL VE HİZMET BEDELİ OLARAK KDV MATRAHLARININ ESAS ALINMASI GEREKİR.İTHALAT İŞLEMLERİNDE KDV MATRAHI ESAS ALINDIĞINDA SERBEST BÖLGEDEKİ BİR FİRMANIN TÜRKİYE'DEKİ FİRMAYA YAPTIĞI İHRACATTA,SERBEST BÖLGE FİRMASI HANGİ DEĞERİ ESAS ALMALIDIR? HER DURUMDA TÜRKİYE'DEKİ FİRMA BEYANI VEYA KENDİ GELİR TABLOSU İLE UYUMSUZLUK DOĞMAKTADIR.SAYGILAR

Cevap :
Sayın Silelyan, Ba-Bs formlarında bildirilecek rakamların KDV Beyannamesi ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Şöyleki, VUK 381 Nolu Genel Tebliğine göre tüm mal ve hizmet alım-satımları ve genel giderler bu formlara yazılacaktır denmektedir. Genel giderlerin içinde ve mal alışlarında KDV siz alım ve giderler de söz konusu olduğundan dolayısıyla KDV Beyannamesi ile her halükarda tutmayacaktır. Bu cümleden hareketle Ba-Bs formlarının KDV Beyannamesi ile ilgisi olmadığı kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2009
Soru :
ŞARAP VE ŞAMPANYA İTHALATI YAPIP; İÇ PİYASAYA TOPTAN SATIŞ YAPAN ŞİRKETİMİZ VAR! GÜMRÜKLEME AŞAMASINDA VE YENİ BİR ÜRÜN OLMASI SEBEBİ İLE TANITIM KOKTEYLİNDE ZAYİ OLAN; (İKRAM VE TADIMLAR VE GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURLARININ ALMIŞ OLDUĞU) KIRILAN VE BOZULAN MALLARIN GİDERLEŞTİRİLMESİ HUSUSUNDA NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ? TEŞEKKÜRLER!

Cevap :
Sayın Bektaş, Ticari malların tanıtımıyla ilgili yapılan harcamalar tevsik ve ispat edilmek şartıyla pazarlama-satış ve dağıtım gideri olarak giderleştirilebilir. Kırılan ve bozulan şarap ve şampanyalar ile ilgili olarak bağlı olduğunuz vergi dairesine müracat ederek Takdir Komisyonu aracılığı ile tespit yaptırılarak giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.02.2009
Soru :
İyi günler. Yazılım ithalatı yapan bir şirket, yurt dışından satın aldığı yazılımları gümrük hattından değil, internetten indirmek suretiyle teslim alıyor. Yazılım üzerinde hiçbir değişiklik veya kopyalama yapmadan satmaktadır. 1) Bu yapılan işlemde KDV 2 no lu beyanname ile beyan edilip ödenmesi gerektiğini düşünüyorum, doğru mu? 2)Bu işlemin ticari bir faaliyet olduğunu ve stopaj yapılmaması gerektiğini düşünüyorum, doğru mu? Teşekkür ederim...

Cevap :
Sayın Keleş, Yapmış olduğunuz işlemin hizmet ithalatı olması sebebiyle, 1- 2 Nolu KDV Beyannamesini düzenlemeniz doğru bir uygulamadır. 2- Kurum stopajı yönünden internet üzerinden ithalat yapmış olduğunuz ülkenin, ülkemizle ikili vergi anlaşması olup olmadığını araştırıp sonuca göre kurum stopajı hesaplamalısınız. İkili vergi anlaşması olan ülkelerin listesi Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde mevcuttur. Bu ülkeler arasında iş yapmış olduğunuz ülkenin ismi var ise stopaj hesaplanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.02.2009
Soru :
Mrhrhaba, İyi çalışmalar. Geçici Kabul ile ithalat yapan bir mükellefim var. Geçici kabul ile yapılan ithalat ile ithal edilen tekstil malzemelerini (Kumaş V.S.) takstil mamulu üretiminde kullanmaktadır mükellef ve aynı firmaya ihraç etmektedir. ihracat faturasında ihracat tutarı hem TL hem de Euro Olarak yazıldıktan sonra Altta ayrıca MAL MUKABİLİ ihracat diye açıklama yapılmakta. Bemim sorum GEÇİCİ KABUL ile ithal edilen ve ithalat beyannamesinde BEDELSİZ diye not düşülen bu tekstil malzemelerini muhasebe kayıtlarında hangi hesapta takip edeceğim. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Polat, Bedelsiz olarak geçici kabulle yapılan ithalatta stok hesabı borçlandırılır, 649 hesap alacaklandırılır. Aynı malın bedelsiz olarak ihraç edilmesi halinde Gider Hesabı borçlu, stok hesabı alacaklı şeklinde kayıt yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.02.2009
Soru :
Geçiçi ithalat ile ilgili olarak Almanyadan Özel Yapım Ray Kaynak işinde Kullanılan Özel Yapım Bir Kamyonu 2 aylığına geçiçi ithalat ettik.Gümrükten bu araç ile ilgili olarak araçın gümrük değeri üzerinden kullanılacağı süre olan 2 ay için her ay için %3 olmak üzere %6 oranında Kdv ve Ötv Ödemesi yaptık.Bu araçla ilgili olarak gümrükçümüz maliyeye ayrıca ötv bildirimde bulunup ödeme yapmamız gerektiği şeklinde bir bilgi verdi. zaten gümrükte biz ötv ödemesi yaptık ayrıca beyan edip ödeme yapmamız gerekir mi?

Cevap :
Sayın Acar, Geçici olarak ithal etmiş olduğunuz kamyon için Gümrük hattında ÖTV ödemesi yaptığınız için ayrıca yurt içinde ÖTV Beyannamesi vermeniz gerekmez. ÖTV Kanununa göre ÖTV'ye tabi malların ithalinde ve imalinde 1 kez vergi ödenir. Daha sonraki aşamalarda vergi ödenmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.02.2009
Soru :
Bir mükellefimiz Yurt dışından Cep Telefonu İthal etti. İthalat aşamasında Gümrükte ÖTV ödemesi yapıldı. Biz bu cep telefonlarını satarken keseceğimiz faturamızda ÖTV hesaplayıp, ÖTV beyannamesini verecekmiyiz. Eğer verecek isek Gümrükte ödediğimiz ÖTV'yi mahsup mu edeceğiz. Yada Gümrükte ödediğimiz ÖTV nihai vergi olup malın maliyetine ekleyip kestiğimiz faturamızda ÖTV hesaplamayacak mıyız? Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Avcı, Gümrükte ödediğiniz ÖTV yi malın maliyetine ekleyip keseceğiniz faturada ÖTV hesaplamayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.01.2009
Soru :
İyi günler İSMMMO Danışma Birimi... Cep telefonu ithal edip Türkiye'de toptan satış yapan bir firma, ithal ettiği telefonların invoice'taki değeri ile gümrükteki istatistiki kıymeti birbirini tutmamaktadır. Bu nedenle Gümrük İdaresi firmadan istatistiki değer üzerinden vergi almakta ve telefonların invoice'taki değerinin gerçek olduğunu araştırmalar sonucu tespit ettiğinde aldığı vergileri firmaya iade edeceğini taahhüt etmiş ancak iadede bulunmamıştır. Firma ilgili Gümrük İdaresini mahkemeye vermiştir. Firma açtığı davalardan birini kazanmıştır. Kazanılan bu dava sonucu muhasebe kayıtları nasıl olacaktır. Diğer davalardan biri kazanılmazsa muhasebe kayıtları nasıl olacaktır? (2006 yılı ve sonraki yıllarda yapılan ithalatta istatistik değer üzerinden fazla ödenen vergiler geri alınacağı düşünülerek maliyete yansıtılmamıştır.)

Cevap :
Sayın Arslan, Yurt dışından ithal edilen mallar için ödenen Gümrük vergileri malın maliyetine eklenir ve diğer maliyet unsurları ile birlikte malın maliyeti hesaplanarak muhasebe kayıtlarına alınır. Bahsettiğiniz konu, Gelir İdaresinden dava sonucu elde etmiş olduğunuz tutarı, gelir olarak defterlerinize kaydetmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.01.2009
Soru :
İyi Çalışmalar; geçici kabul ile ithalat yapan firma, ithal ettiği mala herhangi bir bedel ödemeden alıyor ve sadece kdv sini gümrüğe yatırıp malı ihraç ettiğinde tekrar ödediği kdv yi geri iade alıyor gümrükten. bu durumda ithal edilen kumaşı muhasebe kayıtlarında hangi hesaplarda takip etmemiz gerekiyor. bilgi verirseniz sevinirim. vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkür ederim. iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Polat, Bahsettiğiniz işlem nazım hesaplarda takip edilmelidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.12.2008
Soru :
Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim. Bir mükellefimiz yurtdışındaki bir firmadan ithalat yapıyor ve ithalat yaptığı bu malları yurt içinde satıyor.Daha sonra mükellefimiz yurtdışındaki ithalat yaptığı firmaya aracılık hizmet (komisyon ) faturası kesecek. Mükellefimizin alacağı Komisyon tutarı banka aracılığıyla gelecek.Keseceği komisyon faturasına kdv uygulayacakmı.

Cevap :
Sayın Demiray, Hizmetin yurtiçinde gerçekleştirilmesi durumunda %18 KDV hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.11.2008
Soru :
1-Sayısal loto, milli piyango ve idda gelirleri BS formlarında gösterilecekmi? Gösterilmesi durumunda nasıl beyan edilecek. 2-İthalat işlemlerinde mal bedelimi dikkate alınmalı yoksa mal maliyetinin tamamını dikkate almalıyız.

Cevap :
Sayın Güler, Ba ve Bs formlarında tüm mal ve hizmet alımları ile tüm mal ve hizmet satımları ve gene giderler bildirilecektir. 8000 YTL nin altındakiler diğer mal ve hizmet alımları veya satımları tablosuna yazılacaktır. İthalat faturası ayrı değerlendirilecek olup, ithalatın maliyetini oluşturan diğer harcamalar için alınan her fatura ve belge ayrı ayrı değerlendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.09.2008
Soru :
Mamül Tekstil Ürünleri İthal Eden Bir Firmanın, İtal Eden Malın Ülkedeki Haksız Rekabetti Önlemekten Dolayı Gümrükte Mal Çekerken Diğer (Tutar veya Bedel)Adı Altında İlaveler Yapılyor. Yapılan Bu İlavelerden Sonra Toplanan Tutar KDV Matrahı Olarak Dikkate Alınyor Ve Bu Tutar Üzerinden KDV Hesaplanıyor. Bu Nedenle Firmanın Mal İthalatından Dolayı İndirim Konusu Yaptığı KDV, Bu Teksil Ürünlerinin İç Piyasaya Yapılan Satışlarından Dolayı Hesapladığı KDV den Daha Büyük Oluyor ve İndirimle Giderilemiyor. Dolayısıyla Firmanın Sonraki Döneme Devreden KDV'si Hep Artmış Oluyor. Firma Üzerinde Kalan bu Birikmiş KDV'nin İade Alma Şansı Varmıdır?

Cevap :
Sayın Yaşar, İthal edilen mal bedeline diğer girdiler de ilave edilerek maliyet bedeli tespit edilir.Bu bedel üzerinden Gümrük hattında KDV ödenir.İç piyasada aynı oranda KDV uygulanır.Alışlarda Yüksek oranda KDV ödenip, düşük oranda KDV tahsil edilir ise iade söz konusu olur. Aynı oranlarda kdv iadesi ancak İstisna durumlarında söz konusu olur. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.09.2008
Soru :
Öncelikle kolay gelsin. bir firmamız kayıt cihazları ithalatı yapmakta ve gümrükte ötv sini ödemekte burda bir sorun yok. fakat firmamız bundan sonra kayıt cihazlarını yurt dışında değil türkiyede paketleme kararı aldı. kayıt cihazı beş ürünün birleşmesiyle bir araya geliyor. bu beş ürünün üçünü ithal ediyoruz. ithal ederken anakart ve kasa ve aksesuarlarını ayrı ayrı ithal ediyoruz ve gümrük bu mallar ötv ye tabi değil diyerek ötv almıyor. daha sonra Türkiyede bu mallara bir kaç ilave ( adaptör.kutu.vida vs.)ettikten sonra paket halinde bir kayıt cihazı oluşturacak şekilde satıyoruz. durum böyle olunca ortaya ötv ye tabi bir mal çıkıyor ve ötv nin matrahını pakete ilave ettiğimiz diğer ürünlerde oluşturduğundan ötv matrahımız artıyor. yani ithalatını kayıt cihazı olarak yapsak daha az ötv öderken parçalar halide getirip Türkiyede'de birkaç parça ekleyip şattığımızda daha fazla ötv ortaya çıkıyor. firmamız imalat yada paketlememin türkiyede yapılarak ek istihdam yaratmaya çalışıyor fakat bu anlattığım olayda sanki paketleme türkiyede yapılında ötv matrahımız artıyor. bu olayda gözden kaşırdığımız vergisel bir boyut veya istisna varmıdır. şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Çay ÖTV de Vergiyi doğuran olay; a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı, b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi, d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi, e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir. Sizin yapmış olduğunuz işlem imalat işlemidir. ÖTV ye tabidir. ÖTV haesaplanması gerekmektedir. Danışma Birimi


 

İşlemi tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen bekleyiniz.
Uzun süre takılı kalırsa sayfayı yenileyebilirsiniz