kira

Danışmanlara Sorulmuş Sorular


Tarih : 18.04.2011
Soru :
Anonim Şirketin damga vergisi defteri var.Kira kontratları ve bilanço tasdikleri gibi süreklilik arz etmeyen işlemlerin damga vergisi beyanname olarak değil de vergi dairesi veznesine elden nakit olarak ödenmiştir.Bu işlem de herhangi bir usulsüzlük var mı dır ?

Cevap :
Sayın Ekim, Damga Vergisi Sürekli mükellefiyetinin olması halinde Damga vergisine tabi işlemlerin olması halinde E-beyanname sisteminden Damga vergisi beyannamesi verilmesi gerekir. Yapmış olduğunuz işlem yanlış da olsa sonuçlanmış. Herhangi bir vergi kayıp kaçağı söz konusu değildir. Usulsüzlük olayını idare tespit ederse cezalandırır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
Üstadım merhabalar Rent a car firmasıyız. Kiraladığımız araçların üzerinde bulunan Ogs cihazlarının mülkiyeti firmamıza aittir. Cihazların dolum işlemleri de firmamız hesaplarından yapılmaktadır. Kiralayandan ilgili tutarları borç dekontu yoluyla mı yoksa fatura ederek mi tahsil etmeliyiz? Fatura ile tahsilat yapılacaksa KDV ye tabi midir? KDV ye tabi ise dahil mi yoksa hariç mi kesilmelidir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Çiftçi, OGS cihazı aracınızla birlikte sizin aktifinizde kayıtlı olduğundan kira bedelinden hariç ayrıca OGS kullanım bedeli de tahsil ediyorsanız tutar üzerinden KDV hesaplayarak fatura düzenlemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
Merhabalar;2005-2008 ve 2009 yıllarına ait kira geliri elde ettiği fakat bunun beyan etmediği tespit edilen ticari kazancı olan şahsın dosyası takdir komisyonuna gönderildi.Torba yasa çıkmadan önce dosya takdir komisyonuna gitmiş.Fakat kararın ne zaman çıkacağı belli değil 02 mayıstan sonra karar gelse bile 6111 sayılı yasadan faydalanabilir miyiz? Bu yasadan yararlanmak için hangi işlemleri yapmamız gerek ?

Cevap :
Sayın Özmeşe, İnceleme ve takdir safhasında olan dosyalar için takdir olunan matrah veya matrah farklarından dolayı düzenlenecek vergi ve ceza ihbarnamesinin 2 Mayıs 2011 tarihinden sonra da olsa 6111 sayılı Yasadaki avantajlar kullanılabilecektir. (6111 Sayılı Yasa 4.madde 4 fıkra) Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
iyi çalışmalar, daha önce yaptığım bir araştırmada finansal kiralama yolu ile alınan binek otomobillerde kdv 1600 cc kadar %25 1600 cc den fazla olanlarda %40 olarak uygulanır diye birşey kalmıştı ama aklımda bu uygulama aynı şekilde devam ediyormu. birde finansal kiralama bitiminde taşıtın satışında kdv ne kadar uygulanması gerekir.

Cevap :
Sayın İşbilen, Bahsettiğiniz tarih 2003 öncesine ilişkindir. 30 Aralık 2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/13033 Bakanlar Kurulu Kararı ile finansal kiralama işlemleri için geçerli olan indirimli KDV oranı uygulamasına son verilmek suretiyle, yatırımcılar açısından söz konusu vergisel avantaj ortadan kaldırılmıştır. Buna göre 30.12.2007 tarihinden sonra imzalanacak olan finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında, finansal kiralamaya konu edilen mallar için aynı tarihten itibaren özel bir oran yerine, finansal kiralama işlemine konu olan malın tabi olduğu KDV oranı kullanılacaktır. Başka bir deyişle, 30.12.2007 tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmelerine konu olan malların, finansal kiralama şirketlerine teslimi veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan malın tabi olduğu KDV oranı esas alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2011
Soru :
Yapacağı iş tamamıyla komisyon karşılığı ürün pazarlamak ve belli bir firma adına bağlantı kurmaktan ibaret olan, hiçbir sekilde elinde mal stoku olmayacak, malların teslimi, adına çalıstığı firma tarafından gerçeklestirilecek olan mükellef , seyyar olarak yapacağı bu is için bir isyeri tutmamıs olup, vergi dairesine, irtibat adresi olarak ikamet adresini göstermistir. İkamet ettiği konut mükellefin esine aittir ve birlkte yaşamaktadırlar. Evinin tapusunu ve ikametgah senedini ibraz etmemize rağmen, vergi dairesi, emsal kira bedeli üzerinden bir kira kontratı düzenleyip , stopaj ödenmesi gerektiğini belirtmistir.Seyyar olarak yapılacak bu iste, sadece irtibat adresi olarak gösterdiğimiz ikametgah için stopaj ödeme konusunda tereddüt ediyoruz. Vergi dairesi bu konuda haklı mıdır? Bu konuyla ilgili bir yasal dayanak gösterirseniz çok iyi olur. Cevabınız için şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Dinek, Eşle birlikte ikamet edilen ve işyeri olarak kullanılan yere ilişkin emsal kira bedeli uygulanmayacağı görüşündeyiz. Vergi dairesi görüşünde ısrar ediyorsa konu hakkında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.04.2011
Soru :
2007 ve 2008 yıllarında gayrimenkulü 5 yıl dolmadan satan bir kişi değer artış kazancı elde etmiştir. Fakat bununla ilgili herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Şimdi 6111 sayılı yasada ki matrah artırımından yararlansa yükümlülükten kurtulurmu. Şahıs kira gelirlerinden dolayı GMSİ mükellefidir. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Göksu, Bahsettiğiniz mükellef 6111 sayılı yasaya göre ilgili yıllar için Değer artış kazancından dolayı matrah artırımında bulunabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2011
Soru :
iyi günler; mesleği doktor olan bir mükellefim eşinin üzerine olan ve ikametgah olarak kullandığı evinin bir bölümünü muayenehane olarak kullanmaktadır.bununla ilgili kira stopajı ödeyecekmidir.teşekkürler.

Cevap :
Sayın Erol, GVK 94.maddesine göre kira ödemesi hesaben veya nakden yapılmış ise gelir vergisi tevkifatı yapılır. Serbest meslek erbaplarının ikametgahlarını aynı zamanda mesleki faaliyetler için de kullanmaları halinde ve de kira ödemeleri halinde gelir vergisi stopajı yapılır. Sizin müşterinizin özel durumunda aynı yerde ikamet eden eşlerin ortak kullanımı olan bu yer için kira ödemesi veya emsal kira bedeli uygulaması sözkonusu olamaz. Dolayısıyla gelir vergisi stopajı da yapılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
merhaba, rent a car şahıs işletmesi araç almak veya kiralamak istiyor istediği sayıda . bu araç alıp satmanın veya kiralamanın belli bir sayı sınırlaması varmıdır.olduğunu söylediler.bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Rent a car şahıs veya şirket mükellefiyetlerinde araç satın alınmasında herhangi bir sayı sınırlaması sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
faturavizyon işi yapan bir mükellefim işyerine koydurmuş olduğu bankamatik makinasından dolayı bankadan 20/03/2011 brüt 10000.tl ödenmiş olan stopajı banka tarafından 2000.-tl mükellefe verilen ise nakit 8000.-tl bu durumda bunun deftere işleniş durumu mart ayında yapılıp geçici vergisi ödenmelimi yoksa kira geliri olduğundan dolayı 2012 mart ayında yıllık gelir vergisinde mi gösterilmeli bu konuda detayli bir bilgi verirseniz sevinirim. vergisel boyutu geçiçi vergi durumu

Cevap :
Sayın Tercanlı, Müşterinizin gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması nedeniyle elde etmiş olduğu kazanç ticari kazanç hükmündedir. Dolayısıyla bu kira işleminden dolayı bankaya %18 KDV li fatura düzenlemeniz gerekir. Bankayı ikaz ederek bu işlemden dolayı stopaj yapılmayarak fatura düzenlenmesi ve bu bedelin size ödenmesini sağlamalısınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.04.2011
Soru :
iyigünler... ltd şti 2010 yılı için kira sözleşmesi düzenlemişse başka bir ltd şti ile her ay düzenli ft kesiliyorsa ama damga vergisi defterine işlenmemiş damga vergisi de beyanla ödenmemişse herhangi bir durum sözkonusumudur.2011 yılı için de mart ayı içinde düzenlesek ocak başlangıç olarak 1 yıllık beyanla ödesek 3 ay gecikmenin etksi nedir.teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Batur, DV Kanununa göre vergiyi doğuran olay, damga vergisine tabi işlemleri içeren kağıtların imzalandığı tarihtir. Bahsettiğiniz sözleşmelerin imzalandığı tarihten itibaren süreksiz mükellefiyet tesis edilmesi halinde DV 15 gün içinde, sürekli mükellefiyet tesis edilmesi halinde ise işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 23.günü akşamına kadar elektronik ortamda beyan edilir. Verilmemiş olan damga vergisi beyannamelerini pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyan edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.04.2011
Soru :
MERHABALAR.BİR MÜKELLEFİMİZ MÜLKİYETİ VAKIFLARA BAĞLI OLAN BİR ARAZİYİ KİRALADI VE RESTAURANT ŞEKLİNDE KULLANILMAKTA.STOPAJ KESİNTİSİ YAPILIRMI.TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Gürdal, GVK 94.maddesinin 5-b fıkrasındaki ayrıntı dikkate alınarak yapılan kira ödemelerinden %20 gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2011
Soru :
ba bs formlarında 5000 tl ve üstü ücret ve stopaj keserek ödenen işyeri kiralarının bildirilmelimidir.

Cevap :
Sayın Çokgezen, 5.000 TLnin üzerindeki kira giderleri bir hizmet alımı olduğundan formlarda brüt tutarı bildirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2011
Soru :
şahıstan tahsil edilen işyeri kira geliri ba formda gösterilecek mi teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Prınar, Bilançonun aktifine kayıtlı değerlerin kiraya verilmesinden elde edilen hasılat Bs formuna hadler dikkate alınarak yazılır. Aynı şekilde bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri yapmış oldukları kira ödemelerini limitlere bakılarak Ba formuna yazacaklardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2011
Soru :
Vergi mükellefi olmayan kişi 6111'e göre 2006-2009 arası yurtdışı kira+ücret+faiz gibi gelirim var diyerek asgari matrah üzerinden beyanda bulununca o yıllar incelemeden muaf tutulacak mı?2010 yılı için de beyan vermesi gerekir mi? yada 2010 yılı için beyana tabi matrah çok yüksek ise sorun teşkil eder mi(örn:100.000.000 €)? ayrıca bu beyanlardan sonra dövizi Türkiye'ye nasıl getirecek? Rakam yüksek ise Dövizini Ülkeye getirdi diye bir sorgulamaya tabi tutulur mu?bunların olmaması için ne yapılmalıdır?Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Boralı, Vergi mükellefi olmayan kişi 6111'e göre 2006-2009 arası yurtdışı kira+ücret+faiz gibi gelirim var diyerek asgari matrah üzerinden matrah artırımında bulunabilirler. Artırılan yıllara ve gelir çeşidine ilişkin vergi incelemesi yapılmayacaktır. 2010 yılında sözkonusu kazançlardan gelir elde edilmiş ise beyanname verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2011
Soru :
ŞİRKET ORTAĞI ŞAHIS KENDİ ÜZERİNE OLAN ARACINI ŞİRKETE KİRAYA VERMEK İSTİYOR.BU DURUMDA SÖZLEŞME YAPILARAK HER AY GİDER PUSULASI İLE ARAÇ KİRALAMA YAPILMASI GEREKİYOR.GİDER PUSULASINDA ARAÇ İÇİN UYGULANACAK STOPAJ ORANI %20 MİDİR? BİR DE İLGİLİ DÖNEMDE ŞİRKET AYLIK TUTAR ÜZERİNDEN %18 KDV HESAPLAYARAK 2 NOLU KDV BEYANI VERMELİ MİDİR? GİDER PUSULASI İŞLEMİNDEN DOLAYI 3 AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VEREN ŞİRKET, AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VERMEK ZORUNDA KALIR MI? TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Balcı, Şirket ortağı ile Şirket arasında kira sözleşmesi yapılarak her ay araç kirasını tahakkuk ettirerek %20 gelir vergisi stopajı ve %18 KDV hesaplanarak 2 Nolu KDV Beyannamesiyle beyan edilir ve ödenir. Bu işlem için gider pusulası düzenleyebileceğiniz gibi sadece kontrat üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Muhtasar Beyannameyi 3 aylık olarak vermeye devam edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2011
Soru :
üstadım iyi çalışmalar, sorum şu; adıma kayıtlı ticari münübüsü başka bir vergi mükellefine sözleşme karşılığı gelir elde etmek amacıyla kiraya verebilirmiyim. 2- bu gelir karşısında aylık serbest meslek makbuzunu gelirimi belgelendırmek amacıyla kullanabilirmiyim.

Cevap :
Sayın Kuyucak, Çalışanlar kütüğüne kayıtlı olan meslek mensuplarımız ticaretle iştigal edemezler. Ticari minibüs sahipleri ticari kazancını gerçek usulde veya basit usulde elde etmeleri halinde ticaret yasağını ihlal etmiş olurlar. Ticari minibüs sahibi olan meslek mensubu ticari kazanç mükellefiyetini kapatıp, minibüsü kiraya vermesi halinde elde ettiği kazanç GMSİ olacaktır. GMS İradı için serbest meslek makbuzu düzenlemeyecektir. Kiraya verilen minibüsü kiracısı gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis edecek ve ticari kazancını beyan edecektir. Kiracı, bu kiralamadan kira bedeli üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapacak, Ayrıca 2 Nolu KDV beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla %18 KDV ödeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2011
Soru :
Döviz büfesi işletmemizde kiramızı döviz olarak ödemekteyiz.Bu işlemin muhasebeleştirilmesinde özel bir durum doğuyor.Biz kira karşılığı ödediğimiz dövizi dışardan alsak alış kuru ile muhasebeleştirip 770 hesap ve kasa hesabı çalıştırarak muhasebeleştiririz.Ancak biz mevcut döviz kasamızdan dövizi alıp döviz olarak ödemiş oluyoruz.Bu durumda mevcut döviz pozisyonumuzda azalma oluyor ve bunun alış kuru-ile kasadan çıkış kuru arasında müspet yada menfi bir fark olabiliyor ve bunun muhasebeleştirilmesi konusunda yardımcı olurmusunuz.Biz burada kendi adımıza döviz satış işlemi yapmalımıyız ancak o zaman döviz maaliyeti ile satışı arasında kar yada zarar ilişkisi oluşabiliyor.

Cevap :
Sayın Ünsal, Döviz büfesindeki alım ve satım işlemlerinizle giderlerinizin dövizle ödenip ödenmemesini ilişkilendirmeyiniz. Giderleriniz firmanızın kasasından veya bankasından yapılacaktır. Banka veya kasadaki döviz hesabından ödeme yapmanız halinde değerlemede kullanacağınız birim efektif alış kuru olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2011
Soru :
Merhaba, Ticari kazançlarından dolayı vergi mükellefi olan mükellefim 2010 yılında eşinden boşanıyor ve mahkeme çocuğun velayetini anneye veriyor. Ve Anne ile beraber belli bir süre mükellefin adına kayıtlı konutta anne çocuğunun kalmasına karar veriyor.. Bu durumda bu daire için mükellefime emsal kira bedeli hesaplayacak mıyım ? teşekkürler..

Cevap :
Sayın Eskiköy, Çocuğun velayetinin anneye verilmesi emsal kira bedeli hesaplanacağı anlamına gelmez. Çünkü, çocuğun bakımı ve korunması anneye verilmiştir. Çocuğun nüfus kaydı babanın üzerinde olması nedeniyle emsal kira bedeli hesaplanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.03.2011
Soru :
saglık ocakları kiradan dolayı stopajlarının açılması gerekiyor.ayrıca defter dasdiğine tabimi değilmi.

Cevap :
Sayın Şahin, Aile hekimlerinin sadece muhtasar mükellefiyeti açtırmaları yeterlidir. Defter tasdiki yaptırmayacaklardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.03.2011
Soru :
Gelir vergisi mükellefi matrah arttırımında bulunmakla ticari kazanç dışındaki (kira,menkul,gayrimenkul,değer artışı gibi)gelir unsurları kapsama girmiş oluyormu?teşekkürler.

Cevap :
Sayın Malalı, Gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazanç dışındaki kazanç unsurları da var ise her kazanç unsuru için ayrı ayrı matrah artırımından yararlanmaları gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.03.2011
Soru :
Merhabalar; Bir arkadaş evini 2010 yılında kiraya vermiş ama kirayan kişi ödeme yapmamış 2011 yılında mahkeme kararıyla evden çıkarılmış yıllık gelir vergisi beyannamesi nasıl düzenlenecek bu kişi için kira geliri tahsilatı yapıldığı yıldamı gelir beyan edilecek bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Dönmez, Kira gelirinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla sorunuzdaki arkadaşınız 2010 yılında kira geliri elde etmediyse başkaca beyan edilecek geliri bulunmuyorsa yıllık beyanname vermeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
Sayın Vergi Mevzuatı Danışmanı; Emekli doktor 2010 yılında 2 işyerinde çalışmış ve ücret geliri elde etmiştir. Emekli maaşından SGDP kesintisi de yapılmıştır. 1.işyerinden 1.300,00x12=15.600,00 TL. 2.işyerinden ise 390,00x12=4.680,00 TL ücret geliri almıştır. Bu durumda Emekli doktorun muafiyeti var mıdır? Yoksa Ücret Geliri için Beyanname vermesi gerekir mi? Şeklindeki sorumu yanıtlamış bulunuyorsunuz. Sanırım soruyu sorarken bir eksiklik oldu. Bu tutarlar Kira geliri değildir. Bu tutarlar Emekli doktorun 2 ayrı işyerinde farklı saatlerde çalışarak elde ettiği doktorluk işinden almış olduğu ücret yani maaş gelirleridir. Bu açıdan Beyanname vermesi gerekir mi? İlginize teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Erol, Sorunuzda atıfta bulunduğumuz GVK 86/1-c maddesini dikkatlice okuyunuz. Vermiş olduğumuz cevap doğrudur. Ücret geliri olduğu sorunuzdan anlaşılmaktadır. Ayrıca tevkifata tabi tutulan birden fazla işverenden alınan ücret, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde beyan sınırı aynı şekildedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
Kurumlar vergisinden muaf yapı kooperatifimiz, kendine ait olan yerini site yönetimine kiralamak istiyor.Yapı kooperatifi fatura kesip bu faturada kdv ve stopajı gösterecek mi? Bu durum yapı kooperatifinin muaflığını bozar, kurumlar,kdv,geçici vergilerden mükellefiyet doğarmı? Site yönetiminin de stopaj mükellefiyeti hariç başka yapması gereken bildirim var mı? Teşekkür ediyorum.

Cevap :
Sayın Yakın, Yapı Kooperatifi sahibi olmuş olduğu bağımsız bölümleri kiralaması halinde elde edilen kazanç kurum kazancı olacaktır. KDV ve stopaj gösterecektir. Ancak, yapı kooperatifinin kira geliri dışında geliri olmaması koşuluyla geçici ve yıllık beyanname vermeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
Şubat 2011 tarihinde sözleşme imzaladığım yeni müşterimin Eylül 2009 'da aynı vergi dairesi sınırlarında adres değişikliği olmuş ancak adres değişikliği vergi dairesine bildirilmemiş, beyannameler eski adresle düzenlenmeye devam edilmiş. Muhtasar beyannameleri eski kira bedeliyle ve eski mal sahibi ile verilmeye devam edilmiş. Eylül 2010 tarihinde vergi dairesince yapılan denetimde adres değişikliği ve de kira bedeli ile ilgili tutanak tutulmuş. Bu sorunu çözmek için nasıl bir yol izlemem daha doğru olur? Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öğten, Vergi dairesine adres değişikliği bildirimini yapıp, muhtasar beyannamelerde de düzeltme yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
İyi günler.Hocam benim sorum gmsi olarak ev sahibi kardeşim. fakat yurtdışına çıkarken evi bana teslim etti.Bende kiracıyı kendim buldum ve hasılat benim adıma yatıryor.Bu durumda beyannameyi kimin adına vermem gerekiyor. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Doğan, GVK 70.maddesine göre gayrimenkul sahibi veya gayrimenkul sahibi gibi, gayrimenkulü kiraya verip kira geliri elde eden kişi yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir. Örneğinizdeki duruma göre beyannameyi siz vereceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.03.2011
Soru :
Sayın Vergi Mevzuatı Danışmanı; Emekli doktorun 2 adet kiraya vermiş olduğu işyeri gayrimenkulu var. 2010 yılında 1.işyerinden 1.300,00x12=15.600,00 TL. 2.işyerinden ise 390,00x12=4.680,00 TL kira almıştır. Bu durumda Emekli doktorun muafiyeti var mıdır? Yoksa GMSİ Beyannamesi vermesi gerekir mi? İyi Çalışmalar.

Cevap :
Sayın Erol, Gayrimenkul sermaye iradından başka beyan edilecek geliriniz yok ise işyeri kira gelirlerinin brüt toplamı 22.000 TL yi aşıyorsa yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekir. Sorunuzda yazmış olduğunuz rakamlar brüt tutarlar ise beyanname verme sınırını geçmediğinden yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Ancak almış olduğunuz net rakamlar ise brüt 25.350 TL olacağından beyanname verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2011
Soru :
evi kiralayan eşim( kira geliri olan) başka bir evde kirada oturuyoruz kira ödeme makbuzları benim adıma kocanın eşim kira gelir beyanı verirken gerçek usulu seçip kira giderlerini kira gelirinden düşebilirmi

Cevap :
Sayın Fenercioğlu, GVK 74/10.maddesinde belirtilen konut kirası elde edenle, konut kirası ödeyen kişinin aynı olması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2011
Soru :
10.000 ticari kazanç 5000 kira geliri konut 6000 kira gideri konut 1.000 tl Kira gider fazlasın(gerçek usul) 10.000 tl ticari kazançtan düşebilirmiyiz gv.k 88 uygulaması nedir? Şimdiden teşekkürlerı

Cevap :
Sayın Fenercioğlu, GVK 74/10.maddesinde aynı kanunun 88.maddesine yollama yapmasının anlamı sizin örneğinizdeki 1.000 TL nin ticari kazançtan indirilemeyeceği anlamına geliyor. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2011
Soru :
Üstadım Merhabalar; Bir Konuda Acil Yardımınıza İhtiyacım var. Özel bir hastanede sigortalı olarak çalışan doktorları için, Doktorların Hastanedeki Muayenehane odalarını doktorlara kiralayarak doktorlara serbest meslek mükellefiyeti açtırıp, daha sonra (Rakam Örnek Olarak Verilmiştir) 1.000,00 TL gibi Brüt ücret üzerinden hizmet sözleşmesi imzalayıp sigortalarını bu tutardan yatırmayı ve doktorun hastanedeki bu 1.000,00 TL lik Hakedişinin üzerinde yapacağı çalışmayıda serbest meslek makbuzu karşılığı ödemesinin bir sakıncası varmıdır. Yardımınız İçin Şimdiden Teşekür Ederim İyi Çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Mükellefiyeti olan bir kişinin danışmanlık hizmeti ya da serbest meslek makbuzuyla hizmetini fatura etmesinin hiçbir sakıncası yoktur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.03.2011
Soru :
GMSİ mükellefi (İşyeri kira geliri sebebi ile) 2009 ve 2010 beyannamelerini vermiş ancak 2008,2007 ve 2006 yıllarına ait beyanlarını vermemiştir. Mevcut çıkarılan 6111 sayılı yasa ile matrah arttırımında bulunmak istemektedir.(2006-2007-2008 yılları için)2009 ve 2010 yıllarından İade hakkı söz konusudur. Matrah arttırımı talebinde bulunup mahsuplaşmaya gidebilir mi?

Cevap :
Sayın Korkmaz, 2006-2007-2008 yılları için matrah artırımında bulunulması halinde tahakkuk edecek ve ödenecek vergi 2009-2010 yıllarında tevkif yoluyla ödenen vergilerden iade edilecek vergi oluşması halinde matrah artırımındaki ödenecek vergiden mahsubu sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2011
Soru :
Gelir Vergisi mükellefiyeti olan bir kişi ayrıca konut kira geliri de elde etmektedir. Aynı zamanda konut kirası ödediği için, Gelir Vergisinde Kira beyanı hesaplarken gerçek gelir usulunü seçmek istiyor. Bu kişi ödediği kiranın tamamını gider olarak yazabilecek mi, yoksa istisna indirimi yapamadığı halde gerçek gider yöntemindeki hesaplamayı mı uygulayacak. (Gerçek gider = Vergiye tabi Hasılati*Toplam gider/Toplam Hasılat)

Cevap :
Sayın Kaya, GV mükellefinin GMSİ yanısıra ticari, serbest meslek ve gerçek usulde zirai kazanç elde etmeleri halinde konutlara ilişkin istisnadan yararlanamazlar. Sorunuzda vermiş olduğunuz formül sadece GMSİ elde eden ve istisnadan faydalananlar için kullanılan bir orandır. Gerçek usulde giderleştirme tercih eden gelir vergisi mükellefleri ödedikleri konut kira bedelinin tamamını GMSİ hasılatından indirebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2011
Soru :
iyi günler,benim sorum gmsi ile ilgili olucak.tapusu dedesinin adına kayıtlı olan bir gayrimenkulu torununa şifaen hediye etmiştir. kira geliri torununun banka hesabına yatmaktadır,kira gelir beyannamesini dedenin adınamı yoksa torunu kendi adınamı verecektir. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Erol, GVK 70.maddesinin giriş hükmüne göre gayrimenkul üzerinde tasarruf hakkı olan (mutasarrıfları) kişiler kira geliri elde ediyorsa yıllık beyannameyi de vereceklerdir. Bu hükme göre kira gelirini fiilen torun elde ettiği için GMSİ beyannamesini de torunun vermesi gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2011
Soru :
Merhabalar G.M.S.İ mükellefi yeni almış olduğu daireyi kira vererek gelir elde etti mükellf gerçek gider yöntemini kullanmakta sormak istediğim yeni almış olunan daireyi 5 yıl boyunca alış değerin üzerinden % 5 gider yazılıyor acaba % 5 giderin üzerine gayrimenkulle ilgili ödenmiş kredi fazilerinide gider yazabilirmiyiz % 05 + kredi faizi teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, GVK 74/4.maddesine göre, borçlanma faizleri ile gayrimenkulün iktisap bedelinin %5 i ayrı ayrı mukayese edilerek indirilebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.03.2011
Soru :
Değerli üstadım öncelikle tüm camiamıza kolay gelsin.Sorum şöyle Firmamız iştigal konusu ile ilgili olarak yapmış olduğu satışları Tek düzen hesap planı gereği 600 hesaplarda toplamakta ve karşılığında doğan kdv yi ise 391 hesaplara intikal ettirmektedir.Ayrıca firmamız ortak kullanmış olduğu elektriği diğer firmaya yansıtma faturası düzenleyerek kesmektedir.Ayrıca firmamıza ait olan araçlar arasıra kiraya verilmekte ve bunun karşılığında fatura edilmektedir.Bu gelir kalemleri ise diğer gelirler hesabına aktarılmakta kdv ise 391 hesap altında ilave edilecek kdv olarak tutulmaktadır. Ancak beyanname doldururken 600 hesaplardaki satışlar beyannamenin matrah kısmına yazımakta kdv hesaplanan kdv bölümüne intikal ettirilmektedir.Ayrıca elektrik ve kira faturalarının matrahları beyannamede belirtilmeden kdv leri ilave edilecek kdv bölümüne eklenmektedir.Sonuç olarak hesaplanan kdv+ilave edilecek kdv toplam kdv kısmını oluşturmaktadır.Buraya kadar sorun olmadığı kanaatindeyiz.Ancak kesmiş olduğumuz elektrik ve kira faturaları 5000 tl.nin üzerinde olunca bs formu ile bildirilmektedir.Asıl sorun burada başlamakta vergi idaresi bs ile kdv beyannamesini karşılaştırdığında matrah farkı bulunduğuna dair firmamızdan savunma istemektedir.Diğer gelirlerinde matraha ilave edilip edilmeyeceği ve hesap planında satış hesabında tutarsak tek düzen hesap planının yanlış uygulandığı konusunda sıkıntı olup olmayacağı hakkında değerli görüşlerinizi rica ederiz.Saygılar

Cevap :
Sayın Çelik, Esas işiniz ile ilgili satışlarınızı 600 hesapta takip etmeniz doğrudur. Ancak bahsetmiş olduğunuz diğer gelirleri de 600 hesapta alt hesap açarak takip etmeniz halinde Bs formlarındaki sıkıntı giderilir üstelik ilave KDV bölümünü de kullanmazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2011
Soru :
Merhabalar kira geliri elde eden bir mükellef daire kendi üzerinde olmasına karşın kira gelirini banka üzerinden annesinin hesabına yatmakta ve annesi parayı almakta sormak istediğim bu kira gelirini daire sahibi mi beyan etmeli yoksa annesimi teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, GVK 70.maddesinin giriş hükmüne göre gayrimenkul üzerinde tasarruf hakkı olan (mutasarrıfları) kişiler kira geliri elde ediyorsa yıllık beyannameyi bu kişiler verecektir.Sizin örneğinizde parayı alan ve tasarruf eden kişi anne mükellef olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2011
Soru :
11.09.1998 tarihinde 140.000,00 TL bedelle alınmış olan arsa 09.09.2005 tarihinde yapılan sözleşme ile 19 daire karşılığı mütahati verildi. Mütahit 2007 yılının 8.ayında daireleri teslim etti. 2010 yılı mart ayında 142.000,00 TL'ye, 2010 yılı nisan ayında 100.000,00 TL'ye, 2010 yılının mayıs ayında da 140.000,00 TL'ye 3 daire sattık. Kalan dairelerde kiracılar var. Mükellefimin GMSİ beyanına bu işlemlerle ilgili herhangi bir değer artış kazancı eklenecekmi, eklenecekse hesaplaması nasıl yapılacak. Şimdiden Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Göksu, Bahsettiğiniz konuyla ilgili müşterinizin elde ettiği kazanç birden fazla gayrimenkulün satılmasında dolayı değer artış kazancı olmayıp ticari kazanç sayılacaktır. Müşteriniz ticari kazanç olarak gelir vergisi mükellefiyeti açtırıp yıllık gelir vergisi beyanını diğer kazanç ve iratlar olarak değil, ticari kazanç olarak yapacaktır. Satmış olduğu dairelere ilişkin metrekaresine göre de KDV hesaplayarak fatura düzenlemesi gerekir. Satış işleminin yapıldığı dönemlere ilişkin pişmanlıkla KDV Beyannamesi vermeniz gerektiğini hatırlatırız. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2011
Soru :
merhabalar üstadım,bir mükellefim noter satışı ile mükellef olmayan birinden gider pusulası ile2.el bir ağaç tekne alacak. bu tekneyi günlük olarak kiraya verecek.bununla ilgili amortisman oranı ne olacak ve eğer tekrar elinden çıkartmak isterse yani satış yaparsa satışındaki kdv oranı ne kadar(%)kaç olacak? teşekkürler...

Cevap :
Sayın Sevinç, Amortisman oranları ile ilgili olarak web sayfamızda bulunan 2011 yılı mali rehberine bakınız. Aktife alınan teknenin satışı için KDV 13. maddesindeki şartlara göre KDV tahsil edilmeyecek aksi durumda % 18 KDV hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
Merhaba, Benim sorum kira gelirlerinin beyanı ile ilgili olacak. Mükellefin 3 adet gayrimenkulu tapuda kendisi adına ama kira sözleşmeleri ve kira bedelini alan eşi ve iki kızıdır. Bu durumda çok farklı görüşler var, kira geliri beyannamesini tapuda kayıtlı kişimi vermeli yoksa kira sözleşmesi adına yapılan ve fiilen parayı alan kişilermi vermeli ? Eğer bu konu ile ilgili kanun yada tebliğ varsa belirtirmisiniz lütfen? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Şener, GVK 70.maddesinin giriş hükmüne göre gayrimenkul üzerinde tasarruf hakkı olan (mutasarrıfları) kişiler kira geliri elde ediyorsa yıllık beyannameyi de vereceklerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2011
Soru :
şirket ünvanı "iletişim inşaat taahhüt ve gıda san.tic.ltd.şti." olan bir firma anasözleşmede -her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt işi yapmak. Bu işlerle ilgili her çeşit inşaat malzemeleri nalburiye ve hırdavat cinsinden malzeme ve mamüllerin imalatı ihracatı ithalatı alımı satımı ve pazarlaması yapmak. - şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği her türlü vasıta arazı ve bina satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. diye maddeleri bulunuyor. sorum şu bu firma inşaat işi ile ilgili olarak nakliye (hafriyat) işi yapıp sözleşme ile araç kiralayıp firmaya fatura kesebilirmi? iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Baş, Vergi hukukuna göre ticari faaliyetleri ana sözleşmedeki işler dışında da olsa bile elde edilen satış gelirleri için fatura düzenlenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
ticari faaliyetten dolayı geliri olan bir kişi aynı zamanda işyerinden de kira almaktadır. işyeri kira geliri 22.000 tl nin altında kaldığı zaman beynnamesinde belirtmelimi yoksa belirtmemelimi.

Cevap :
Sayın Kuzu, GVK 86/1-c bendine göre beyana tabi gelirleri toplamı GVK 103.madde ikinci dilimi aşıyorsa (2010 yılı için 22.000 TL) beyan etmek zorunda. Sorunuzdaki beyana tabi gelir, ticari kazanç+işyeri kira geliridir. İkisinin toplamı 22.000 TL yi aşıyor ise yıllık beyannameye işyeri kira geliri ilave edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
MERHABA. 8 YILLIĞINA BİR ARSA KİRALADIK.BU ARSA ÜZERİNE HAYVANZILIK YAPMAK ÜZERE AHIR YAPACAĞIZ. BU AHIR İÇİN YAPACAĞIMIZ GİDERLERİ HANGİ HESAPLARDA TAKİP EDECEĞİZ. YİNE BU ARAZİ ÜZERİNDE SU KUYUSU AÇTIRIYORUZ. KUYU İÇİN YAPACAĞIMIZ SONDAJ V.B. GİDERLERİ HANGİ HESAPLARDA TAKİP EDECEĞİZ. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Özdemir, Bahsettiğiniz iş kolununun diğer ticari ve sınai işletmelerde uygulanan Tek düzen muhasebe sistemlerinden farkı yoktur. Yapılmakta olan yatırımları 258 hesapta takip ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
Sayın Meslektaşım, Şahıslara ait olan bir arsa üzerine alışveriş merkezi yapılmak üzer 49 yıllığına kiralanacak, Kiralama işlemi tapuya işlenecek, 1-Üst Kullanım hakkı sermayeye ilave edilebilir mi, Srrmayeye ilave edildiğinde harçtan muaf olur mu, Saygılar, Yılmaz BAĞ

Cevap :
Sayın Bağ, Üst kullanım hakkı sermayenin bir unsuru olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.03.2011
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Gerçek usulde gelir vergisine tabi mükellef, iş yerinde kullanmadığı ve vergi dairesine kaydettirmediği binek otomobilini 2010 yılı içerisinde satmıştır. Elde tutulma süresi 4 yıldan azdır. Satış karı, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek midir? Gayrimenkul sermaye iradında kira geliri olarak, özel araç kira geliri bulunduğu için, Gayrimenkul satış karının beyanında özel aracın bulunup bulunmadığı konusunda tereddüt ettim. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar gelir vergisi kanununun konusuna girmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2011
Soru :
Sayın Yetkili Geliri sadece GMSİ olan bir mükellefimin kiracısı 2010 yılı kirasını eksik yatırdığı halde Tüm kiraları muhtasar beyannamelerde beyan ederek stopajı tahakkuk ettirmiştir. 1-Bu durumda mal sahibi olan kiracım almadığı kiraları beyan etmemesi gerekiyor. 2-Fakat ödenmeyen kiraların kiracı tarafından beyanı yapılıp tevfifat(stopjı) tahakkuk ettrilimiştir.Bu durumda tahsil edilmeyen kiralara ait tahakkuk ettirilen stopajları mükellefim 2010 yılı vergisinden mahsup etmelimi ne yapmalıyım. 2010 Yılı toplam kira ;36.000 TL 2010 yılı ödenen kira ;12,000 TL 2010 yılı ödenmeyen kira :24,000 TL Kiracı tarafından 2010 yılında Muhtasarla beyan edilen kira;36,000 TL Tahakkuku yapılan Stopaj Tutarı;7,200 TL Bu durumda nasıl bir işlem yapmalıyım. Cevabınıza şimdiden teşekkürler Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Dinçer, Gayrimenkul iradı sahibi olan kişi tahsil etmiş olduğu kiraları beyan edecektir. Tahsil edilen kiralara ilişkin stopajı hesaplanan vergiden düşecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2011
Soru :
merhaba . Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması halinde, her ortağın sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekmektedir.yani 2010 yılı kira geliri istisna sınırı 2600 tl yi toplamda aşıyorsa ayrı ayrı gelir beyan edilmeli değil mi.ve bu istisnadan(2600 tl) hisseli tapuya sahip ortaklardan ikisi de (1300 er tl değil ayrı ayrı 2600 tl)yararlanabilir değil mi.

Cevap :
Sayın Erkölencik, Gayrimenkul sermaye iradının hisseli olması durumunda kişiler kira gelirlerini hisseleri oranında beyan ederler. Konut kira geliri istisnasından da her kişi ayrı ayrı faydalanır. (2.600 TL olarak) Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2011
Soru :
Merhabalar Kira geliri elde eden bir gerçek kişi Kira geliri 40.000 tl Ücret gelirleri 2 işverenden toplam 15.000 tl ek olarak kendi şirketinden de 30.000 tl huzur hakkı almakta Sormak istediğim ücret gelirlerini gelir vergisi beyannamesinde beyan etmem gerekiyormu eğer beyan ediceksem ücretlerden kesilen gelir vergisini yıllık gelir vergisinden mahsup edebilirmiyim Teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, Verdiğiniz örneğe göre mükellef sadece kira gelirini beyan edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
sayın stadlar ; şirketimizin aktifinde TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE kayıtlı bulunan kimyasal yakıt taşıyan tankerimizi yurt dışında yerleşik bir yabancı firmaya tıme charter kiraya vermek istiyoruz. bu kiralama işinde tahsil kira için keseceğimiz faturada kdv hesaplayacakmıyız. teşekkür ederiz,İYİ GÜNLER

Cevap :
Sayın Aşar, Bahsettiğiniz geminin kiralanmasında KDV hesaplanacağı kanaatindeyiz. Ancak işlemlerinize esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.02.2011
Soru :
İşyeri kira gelirleri elde eden bir mükellefin kiracıları 2010 yılında 2010 ve 2011 yılı kiralarını ve stopajlarını peşin ödemiş ise; Bu mükellef 2011 yılında Kira gelirlerini beyan ederken sadece 2010 yılı kira gelirini mi beyan etmelidir? Öyle ise stopajın da 2010' yılına isabet eden kısmını mı mahsup edebilir? Not: Bu mükellefin beyana tabi geliri sadece GMSİ den ibarettir.

Cevap :
Sayın Balçık, Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır. Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu yıl vereceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece 2010 yılına ait kira gelirlerini beyan edip 2010 yılı kira gelirlerine ait ödenen stopajları mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2011
Soru :
Merhaba , Her yıl düzenlediğim hizmet sözleşmeleri için damga vergisi yatırıyor.Ancak bir çok arkadaşın farklı uygulama yaptığını görüyorum.Arkadaşlar bir kez damga vergisi ödedikten sonra yeni hizmet sözleşmesi yapmıyarak hizmetlerine devam etmekteler. gerekçeleri de Kira kontratlarında sadece ilk kira dönemi için ödendiğini daha sonra aynı kontratların devam ettirildiğini söylemektedirler.Acaba bu işin doğrusu nedir.Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Caymaz, Sizin yapmış olduğunuz uygulama doğrudur. Müşterilerle yapılan sözleşmelerimizde alacağımız ücretin değişmesi durumunda yeni sözleşme düzenlenerek damga vergisinin yatırılması gerekir. Meslek Yasamıza göre de hizmet sözleşmelerimizin her yıl yeniden düzenlenmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.02.2011
Soru :
Merhaba, Kar ortağı olduğum bir firmanın ofisini paylaşıp büro açmak istiyorum.Kiraya veren ikimize ayrı kira faturası yada bu firma bana kira faturası kesecek.Bu şekilde büro açmam mümkünmüdür

Cevap :
Sayın Gövem, Mülkün sahibi bilanço esasına göre defter tutan veya kurumlar vergisi mükellefi ise gayrimenkul de aktifte kayıtlı ise, ayrı ayrı fatura kesmesi daha doğru olur. Ancak sizin sorunuzda da bahsettiğiniz gibi kiralayan firma tarafından da size fatura kesilebilir. (Sözleşmede alt kiralama ile ilgili aksi bir hüküm yoksa) Danışma Birimi


 

Tarih : 21.02.2011
Soru :
sayın igili şirketmiz ünvanı amaçö konusunda mobilya otomotiv dir. amaç konuda oto alım satım kiralama servis açma gibi maddeler mevcut bu şirketimiz binek oto aldı 19 adet bu otomobilleri 153 ticari mal olarak kayıtlara alıp %18 den sıfır araba bunlar sonra satrarken %18 den satabilirmiyim.%1 olması gerekir mi?

Cevap :
Sayın Ulucak, Satın almış olduğunuz araçları işletmede kullanmayıp satmak gayesiyle bilançoda 153 hesaba kaydetmeniz halinde alış faturasındaki KDV yi indirim konusu yapabilirsiniz. Sözkonusu araçların satışında da %18 KDV hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2011
Soru :
Ticari Kazançta Otorduğıu Meskeni İşyeri olarak kullanırsa Elektrik Su Telefon Doğalgaz vb. giderleri işlenirken bir kısıtlama varmıdır. Kirası nasıl işlenecektir. Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Avcı, İkametgahını işyeri olarak kullanan ticari kazanç sahipleri ödemiş oldukları kira bedeli üzerinden %20 stopaj hesaplayarak muhtasar beyaannameyle beyan edip öderler. Sorunuzda saymış olduğunuz gider çeşitlerinin işle ilgili kısımlarını ticari kazancın tespitinde gider kaydedebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2011
Soru :
Sayın danışma birimi, babama ait bir adet konutun kira gelirini ben almaktayım. Bu kira gelirini kirayı tahsil eden olarak benmi beyan edeceğim yoksa tapu babamın üstüne olduğu için babam adına mı gelir vergisi beyannamesi vereceğim. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşkkür ederim. Saygılarımla, Akif Taşpınar

Cevap :
Sayın Taşpınar, Gayrimenkul sermaye iradında gayrimenkul sahibi adına bir başkasının bankadaki hesabına para yatırılmış olması o kişinin GMSİ elde ettiği anlamına gelmez. Şayet babanızla aranızda intifa hakkı (kullanım) sözleşmesi sözkonusu ise elde edilen GMSİ sizin tarafınızdan beyan edilecektir. Aksi durumda kira gelirini babanız beyan edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2011
Soru :
iyi günler kira gelirir ile ilgili sorum olacaktı. Daire sahibi hanım fakat kira 700,00 tl bankaya erkeğin üzerine yatırılmış. Gelir vergisi beyannamesini hanımı mı verecek. yoksa parayı alan eş mi verecek. Paranın başkası adına yatmasının bir önemi ? varmı ? geliri mal sahibimi verecek ? cevabınız için teşekür ederim.

Cevap :
Sayın Arslan, Gayrimenkul sermaye iradında gayrimenkul sahibi adına bir başkasının bankadaki hesabına para yatırılmış olması o kişinin GMSİ elde ettiği anlamına gelmez. Şayet kadın ve erkek arasında intifa hakkı (kullanım) sözleşmesi sözkonusu ise elde edilen GMSİ erkek tarafından beyan edilecektir. Aksi durumda kira gelirini kadın beyan edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2011
Soru :
iyi çalışmalar.sorum inşaat hk.Bilanço usulüne tabi kişi kendi arsası üzerine satmak üzere inşaat yaptı.fakat satış olmadı.bina komple ofis olarak yapıldığı için bir sağlık kliniğine kiralamış oldu.Bu kiralama işinde kira için fatura mı kesilecek yoksa karşı taraf stopaj mı beyan edecek.biz bu inşaatı kişi kendine fatura edip özel mülkü olur mu yani işletmenin aktifinde çıkarmak istiyoruz.Nasıl bir işlem yapabiliriz.Kolay gelsin.

Cevap :
Sayın Karadağ, İnşaatın kesin bittiği yıl mükellefiyeti kapatmak için bina faturalarını kişinin kendisine fatura ederek mükellefiyeti kapatabilirsiniz. Sağlık kliniği kiralamış olduğu bölümler için GVK 94.maddesi gereği %20 stopaj hesaplayarak muhtasar beyanname ile sorumlu sıfatıyla hesaplanan vergiyi mülk sahibi adına vergi dairesine beyan ederek ödeyecektir. Mülk sahibinin elde ettiği kira geliri ise işyeri kira geliri olarak GMSİ beyan şartları gerçekleştiği takdirde yıllık gelir vergisi beyannamesine konu olacaktır. Söz konusu kişi ticari kazanç mükellefiyetini kapatmayıp gayrimenkulü aktifleştirmesi halinde sağlık kliniğine %18 KDV hesaplayarak (stopajsız) kira faturası düzenleyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.02.2011
Soru :
Apartman çatılarına dikilen antenlerin GSM operetörlerine kiralanması, apartman sakinlerince vergilendirilmesi.

Cevap :
Sayın Çelik, Binaların duvar dış yüzeyleri ve çatıları mütemmim cüzileridir. Bu nedenle bu yerlerin kiralanması karşılığı elde edilen iradın gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Kira ödemelerinin gayrı safi tutarı üzerinden, kiracılar tarafından (GSM Şirketleri,Reklam veren pano sahipleri) GVK md. 94/5-a ya göre % 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatının (kesintisinin) yapılması gerekmektedir. Apartman yönetimleri tarafından apartmanlara ait ortak kullanıma mahsus yerlerin baz istasyonları kurulması amacıyla söz konusu şirketlere kiralanması sonucu elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi gerekir. Tüzel kişiliğe sahip olmayan apartman yönetimlerinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmadığı gibi, baz istasyonlarını işleten kurumlara veya Reklam panosu asılmak suretiyle kiraya verilen ortak kullanıma mahsus yerlerin mülkiyeti de bu yönetimlere ait değildir. Kat maliklerine aittir. Dolayısıyla anılan yerlerin kiralanmasında elde edilen gayrimenkul kira gelirleri ile ilgili vergisel yükümlülüklerin bu gelirleri elde edenlerce yerine getirileceği açıktır. Kat maliklerinin elde ettikleri brüt kira gelirleri kanunda belirtilen beyan sınırının altında kalması halinde Gelir Vergisi Beyannamesi verilmeyecektir. Örnek: 10 Maliki bulunan Apartmanının çatısına konan baz istasyonu ve reklam panosundan 2010 yılında 175.000.-TL Brüt kira geliri elde edilmiştir.Kişi başına 17.500.-TL gelir elde edildiği için malikler 2011 yılında, yıllık Gelir Vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir.(Kesinti yolu ile vergilendirilmiş başka kira gelirleri yoksa) Çünkü; Kesinti yolu ile gelir elde eden kişilerin 2010 yılındaki beyan sınırı 22.000.-TL dir. Elde edilen kira gelirlerinin apartman yönetimleri tarafından tahsil edilip, apartmanların ortak giderlerinde kullanılması, bu gelirlerin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda kişilerin vergilendirilmesine mani teşkil etmez. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan mal ve haklar arasında yer alan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla KDV’sinden istisna edilmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.02.2011
Soru :
İyi günler, Halk Oyunları kostümü kiralama işiyle ilgili bir işyeri (İstendiğinde satışta yapılmaktadır) almış olduğu kostümleri kayıtlarında MAL ALIŞI olarakmı yoksa DEMİRBAŞ olarak mı kaydetmelidir. (Kostümler'elbise' genelde 1 haftalığına kiraya verilmekte ve daha sonra geri alınmaktadır.Eğer Demirbaş olarak kayıt yapılacaksa Halk Oyunları kostümünün amortisman oranı nedir(Amortisman listesine bulamadım) Saygılarımla

Cevap :
Sayın Dinçer, Bahsettiğiniz Kostümler Amortismana Tabi iktisadi kıymet değildir. Alışlarınızda 153 hesaba kayıt edersiniz.Kiraya vermeniz halinde kira geliri faturası, satışında ise mal satış geliri olarak muhasebeleştirirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.01.2011
Soru :
İyi günler;2010 yılında vergisi stopaj yolu ile alınmış olan işyeri kira geliri 2010 yılında ki istisna tutarını geçmez ise işyeri sahibi kiracının yatırmış olduğu stopajlarını ikametgahının bulunduğu vergi dairesinden nakit olarak stopajların iadesini alabilir mi?İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Özgüven, Stopaj yolu ile vergilendirilen iş yeri kira gelirlerinde istisna rakamı söz konusu değildir. Bahsettiğiniz rakam GVK 86. maddedeki beyan sınırıdır. 2010 Yılı Gayrisafi iş yeri kira geliri (tevkif suretiyle vergilendirilmiş gelirleri) 22.000 TL aşan mükellefler yıllık Gelir Vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar.22.000 TL altında gelir elde edenler başka gelir unsuru yoksa yıllık Beyanname vermezler dolayısıyla iade de talep edemezler. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.01.2011
Soru :
iyi akşamlar üstadım.. A Şahsı işyerini kiraya verdi.fakat 6 ay kira alamadı. kira alamadık.gelir beyanında bulunurken 6 ay kira alamadım beyanda bulunmalımıyım diyor.22000 lik sınırı diğer işyeri kirageliriyle beraber aşıyor.kiracıda yüzde20 lik stopajı ödemişmidir.bağımlı olarak çalışıyorum a şahsın gelirbeyannamesini kira ile ilgili internetten verebilirmiyim.yada zorunluluk varmı..teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Batur, Kira gelirleri tahsilatın yapıldığı yılda gelir olarak beyan edilir. İşyeri kiralarında GV stopaj yükümlülüğü kiracıya aittir. Mal sahibinin stopajın yatırılıp yatırılmadığı konusunda sorumluluğu sözkonusu değildir. İşyeri kira gelirinin elde edilmesi halinde GVK 86.maddedeki hadler dikkate alınarak yıllık gelir vergisi beyannamesi verilir. Hesaplanan vergiden gelir vergisi stopajı indirilir. Bağımlı olarak çalışan meslek mensupları bağımlı olarak çalıştığı firmadan başka kişi veya kurumların beyannamelerini veremezler. Ayrıca Şifre işyerine aittir, başka beyanname o şifreyle teknik olarak verilemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.01.2011
Soru :
Merhaba Biliyorsunuz ki faaliyet konumuz oto alım satım kiralama vb.değilse binek otomobillerde kdvyi indirim konusu yapamıyoruz. Peki binek otomobili kiralasak veya finansal kiralama ile alsak burdaki kdv yi kullanabilirmiyiz?

Cevap :
Sayın Melekoğlu, İşletmenin aktifine alınan Binek otomobiller için KDV indirim konusu yapılamaz. Bahsettiğiniz gibi otonun kiralanmasından dolayı ödediğiniz KDV'yi indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2011
Soru :
Sayın danışma birimi, bir müşterim kirasını durumu kötü olduğu için 6 aydır ödemiyor, buna rağmen kira stopajını tahakkuk ettirerek muhtasar beyannameyle ödemek gerekirmi. Yoksa stopaj ödeme yapıldığındamı doğar yani geçmiş kiralarını ödedigindemi stopajları ödeyelim. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Taşpınar, 193 sayılı GVK.94. maddesine göre Nakten veya hesaben ödeme yapılmadığı süreçte stopaj yapılmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.01.2011
Soru :
Merhabalar Eşe ait konut için ödenen kiralar, gayrimenkul sermaye iradında gider olarak indirilebilinir mi?

Cevap :
Sayın Küçükali, Gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde vergi mükellefinin adına kayıtlı konutlar için ödenen kiralar gerçek gider yöntemi seçildiğinde ödenir. Eşine ait konut için ödenen kiralar gider gösterilemez. Her kişinin gayrimenkul sermaye iradı mükellefiyeti kira geliri ve kira gideri kendi açısından değerlendirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.01.2011
Soru :
2010/12. ayda 2010/12 ve 2011' Yılı Kirasını Peşin ödeyen bir şirket. Not: Muhtasar mükellefiyeti 3' Aylık Bu kiranın tamamını bir defada mı beyan etmeli ve ödemelidir? Üçer aylık dönemlerde beyan edebilir mi?

Cevap :
Sayın Balçık, GVK 94.maddesine göre ödemenin yapıldığı tarihte gelir vergisi stopajı yapılır ve ilgili muhtasara beyannameyle beyan edilir. Sizin sorunuzdaki 2010/12.ayda yapılan ödemenin tamamı Ocak ayında verilecek 3 aylık (Ekim-Kasım-Aralık)muhtasar beyannameyle beyan edilir ve ödenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.12.2010
Soru :
İyi günler, 2010 nisanda vergi dairesinden muhtasar açılışını yaptırmış olan derneğimiz(iktisadi değildir) hiç kira ödemesi yapmadığı için beyanneme düzenlememiş ancak vergi dairesine de beyanname matrahı olmadığına dair yazı ile düzenlenmeyeceğini de bildirmemiştir. bu durumda doğru olan ödenmemiş olmasa bile bu döneme ait beyannamelerin pişmanlıkla verilmesi mi yoksa geçmişe yönelik de olsa beyan olmadığına dair yazının verilmesi midir? Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Elyak, GVK 94.maddesine göre ödeme yapılırsa stopaj sözkonusu olur ve muhtasar beyanname ile beyan edilir. Ödeme yapılmayan ay veya dönemler için muhtasar beyanname verilmeyeceğine ilişkin vergi dairesine bilgi dilekçesi verilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2010
Soru :
Sayın danışmanlar, Deniz konteyner taşımacılığı yapan bir mükellefimiz, (kendi taşıtları yok, acente firmalarla kiralama usulüyle çalışıyor)yurtdışındaki acente firmalardan fatura değil, debit kullanıyor. Ve bu debitler e posta ile gönderiliyor.Biz debitlerin faturaya çevrilmesi gerektiğini ve orijinal faturaların gönderilmesini istedik. Ancak özellikle uzak doğulu firmalar fatura konusunda sıkıntı çıkartıyorlar. Böyle çalıştıklarını debit gönderdiklerini ifade edip, fatura düzenlemiyorlar.Bu konuda mükellef firmada sıkıntıda. Sorum şu: Bu firmaların e posta ile gönderdikleri debitleri hesaplara almamızda bir sakınca var mı? Mükellefimizi de çok sıkıştırmak istemiyoruz, o da uzak doğu firmalarla ticari ilişkisinin zedeleneceğinden çekiniyor. Bu konuda yol göstermenizi rica ederim. Şimdiden teşekkür ederim. Saygılar.

Cevap :
Sayın Hergünlü, Bizim kanaatimiz karşı firmanın size fatura düzenlemesi gerektiği yönündedir. Ancak işlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
Sayın Üstad, Sorumuz özel iletişim vergisi ile ilgilidir. Firma, gerekli izinler alınarak elektronik haberleşme hizmetleri sağlamak, şebeke erişim noktası kurmak ve işletmek, ortak yerleşim hizmetleri, irtibat noktası hizmetleri, yönetimli yönlendirme hizmetleri, denkleştirme hizmetleri, sunucu kiralama hizmetleri ve her türlü benzeri hizmet alanlarında faaliyet göstermektedir. Firmanın bir veri merkezi bulunmakta ve burada serverlar (sunucular) yerleştirilmiştir. Firma, Türk Telekom ve Superonline gibi servis sağlayıcıların altyapısını kullanarak bu hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerin bir kısmının Özel İletişim Vergisine tabi olduğu muhakkaktır. Hizmetlerin ÖİV kapsamında olup olmadığının ayrımı konusunda nasıl bir yol izlememiz gerektiği hakkında yönlendirmenizi rica ederiz. Saygılarımızla, E.Zafer Bozkurt

Cevap :
Sayın Bozkurt, Bahsettiğiniz hizmetin ÖİV kapsamında olduğu kanaatindeyiz. Ancak işlemlerinize esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.12.2010
Soru :
İyi günler, Bir limited şirketin kiraladığı işyeri ortaklardan birine aittir, kira kontratı mevcut olup, ortak herhangi bir ödeme almamaktadır, ancak kira kontratındaki tutar muhtasar beyannamede belirtilerek stopajı ödenmektedir. Bu durumda aylık kira bedellerinin bankadan yatırılma zorunluluğu varmıdır? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Yapmış olduğunuz işlem hatalıdır. Kira ödemesi gerçekleşmemişse gelir vergisi stopajı hesaplanmaz. Bilanço usulune göre defter tutan vergi mükellefleri tahakkuk usulüne göre kira giderini yazacak ve cari hesap olarak gayrimenkul sahibini alacaklandıracaktır. Dolayısıyla bilanço kalemlerinde gözüken borcun ödemesinin bankadan yapılması gerekmektedir. (İşyeri kirası olduğundan dolayı). Mal sahibi ortak kira almasa bile emsal kira bedelini gelir vergisi beyannamesi ile bildirmek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.12.2010
Soru :
Merhaba, Bağımlı çalıştığım şirket serbest bölgede üretim yapmak üzere yer kiralamak istiyor. Serbest bölgedeki bu yeri şirket şubesi olarak değil de, ortaklardan biri adına şahıs firması olarak açmayı düşünüyoruz. S.Bölgelerde üretim yapan firmalar çalıştırdıkları personeli için gelir vergisi istisnası var. Aynı istisna elde ettiği kazanç üzerinden yıllık gelir gelir vergisi beyanına tabimidir. Bununla ilgili öneri ve görüşleriniz nelerdir. Paylaşırsanız sevinirim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Koyuncu, Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunanların, bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.12.2010
Soru :
SAYIN DANIŞMAN, BİR MÜŞTERİM; 01.03.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN İKAMETGAH OLARAK KULLANDIĞI VE KULLANMAYA DEVAM ETTİĞİ KİRALAMIŞ MESKENİ, İŞYERİ ADRESİ OLARAK GÖSTERİP, 12.10.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN "GARAFİK TASARIM" FAALİYETİNDE BULUNACAĞINDAN MÜKELLEFİYETLİK TESİS ETTİ. YANİ OTURDUĞU MESKENİ, İŞYERİ ADRESİ OLARAK GÖSTERDİ. GARAFİK TASARIM FAALİYETİ EVİNDEKİ BİLGİSAYARI KULLANARAK VEA MÜŞTERİLERİNİN İŞYERİNDEKİ BİLGİSAYARI KULLANARAK TASARLAMAKTADIR. TEREDDÜT EDİLEN KONU: MESKEN İÇİN YAPILAN KİRA ÖDEMESİNDEN GVK 94. MADDESİ GEREĞİ NETTEN BRÜTE GİDEREK VERGİ TEVKİFATI YAPILACAKMI. ? STOPAJ YAPMADAN KİRANIN YARISINI GİDER YAZILABİLİRMİ. ? VEYA STOPAJ YAPMAMAK İÇİN KİRA GİDER YAZILMASA OLURMU. ? - BENİM GÖRÜŞÜM; VERGİLEMEDE OLAYIN GERÇEK MAHİYETİ ESAS ALINMASI GEREKTİĞİNDEN, İKAMETGAH OLARAK KULLANDIĞI MESKEN KİRA ÖDEMESİNDEN TEVKİFAT YAPILMAMASI GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDEYİM. GVK 128. G.TEBLİĞİN X. TEVKİFAT BAŞLIKLI MADDESİNDE, OLAYIN ESASINA BAKILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞTİR. - BU KONU, UYGULAMADA ÇOK FARKLI UYGULANIYOR. KİMİ MESLEKTAŞ, STOPAJ KESİNTİSİ YAPMADAN KİRANIN YARISINI GİDER YAZIYOR. KİMİ KİRAYI GİDER YAZMIYOR. KİMİ EVİN BELLİ BİR M2 KULLANDIĞINI, BU NEDENLE M2 BAŞINA DÜŞEN KİRA TUTARI ÜZERİNDE STOPAJ YAPIYOR. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Gül, Kiralamış olduğunuz konutun işyeri olarak kullanılması durumunda yapmış olduğunuz kira ödemesi işyeri kira ödemesi sayılacaktır. Dolayısıyla ödenen tutarın brütü üzerinde %20 gelir vergisi stopajı yapılacak ve kiranın tamamı giderleştirilecektir. Ayrıca gayrimenkul sahibine konut kira gelirinin işyeri kira gelirine dönüştüğüne dair bilginin verilmesi gerekir. (Yıllık beyanname döneminde beyan sınırına dikkat etmesi açısından) Danışma Birimi


 

Tarih : 15.12.2010
Soru :
İYİ GÜNLER ŞİMDİDEN VERECEĞİNİZ CEVAP İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.BİRİNCİ SINIF ŞAHIS FİRMASI MÜKELLEFİM 2011 YILI İÇİN LTD.ŞTİ NE GEÇMEK İSTİYOR.FAKAT 8.AYDA LEASING İLE MAKİNA ALDI VE 8.AYDA ANAPARA ÖDEMESİ OLARAK 170.000 TL+KDV ÖDEDİ LEASIMG KİRALAMASI 5 YILLIK FAKAT ÖDEDEDİĞİMNİZ KDV DEVREDEN KDV OLARAK DEVAM EDİYOR ŞAHIS FİRMASINDAN LTD.ŞTİ YE GEÇİŞ YAPARKEN BU 170.000 TL İÇİN YANİ DEVREDEN KDV İÇİN FATURA KESEBİLİRMİYİM.

Cevap :
Sayın Ciğerci, Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişilerin limited şirkete dönüşmeleri halinde bilanço aktifi ve pasifiyle devir olacaktır. Herhangi bir faturalama yapılmayacak ve ayrıca KDV hesaplanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.12.2010
Soru :
İYİ GÜNLER.GOOGLE'DA YAPILAN ALAN KİRALAMA (REKLAM GİDERİ)OLARAK KREDİ KARTI İLE BELİRLİ ÜCRET ÖDENMEKTEDİR.BU ÜCRET KARŞILIĞINDA ÖDEME MAKBUZU İNTERNETTEN ALINMAKTADIR. YAPILAN BU İŞLEM BİR HİZMET İTHALİMİDİR. 2 NOLU KDV BEYAN EDİLECEKMİ,STOPAJ ÖDENECEKMİ ORANLAR NEDİR?

Cevap :
Sayın Hamlacı, Bahsettiğiniz konuyla ilgili olarak sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesiyle KDV beyan edip, 1 nolu KDV beyannamesinde bu tutarı indirim konusu yapacaksınız. Ayrıca ikili vergi anlaşmalarında belirtilen orana göre de stopaj hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.12.2010
Soru :
2002 senesinden beri eşine ait gayrimenkulde adına ticaret odasına kayıtlı işletme ile gelir vergisi mükellefi eşime apartmandaki diğer dairelerden daha düşük kira ödemektedir. 500TL tutarında ödemeyi gösteren 2011 Haziran'a kadar kira kontratı mevcut ve ödeme eft ile bankaya yapılıyor.Sorun buradan sonra başlıyor.Ev sahibi olan eş rayiç kira bedelini talep etmekte, ancak kiracı olan eş kontrata göre ödemeye devam edince maliyeye şikayet etmekle tehdit ediliyor. Yaptığım araştırmaya göre ev sahiplerinin beyanname verirken doğan vergi farkını ödemesi gerektiği yönünde fikirler olduğu gibi tam tersini düşünenler de var.Ayrıca kontrat ve banka dekontları nedeniyle suç unsuru yok fazla ödeyip eksik göstermiyorsunuz kontratı aynen uyguluyorsunuz diyenler de mevcut. İşin doğrusunu merak ediyorum.Süreç nasıl işleyecektir? Saygılarımla bilgilerinize sunarım.

Cevap :
Sayın Özdemir, Gayrimenkul sermaye iradı işlemlerinde kira kontratında belirtilen tutar ile bankaya yapılan ödeme tutarının aynı olması gerekir. Kira bedelinin yükseltilmesi için mal sahibi kira tespit davası açmak suretiyle kira bedelinin yükseltilmesini talep eder. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.12.2010
Soru :
iktisadi işletmesiolmayan kazancı sadece kira gelirndne ibaret olan vakfın kurumlar vergtisi mükelefiyeti bulunmamaktadır. vakfın sene içinde elde ettiği kira gelirlerini vadeli mevduat hesabında yada yatırım fonu (likit fon )alım satımı yaparak değerlendirmektedir. her iki durumdada bankalar faiz ve menkul kıymetsatış karını stopaja tabi tutmaktadır söz konusu stopaj 193 nolu hesapta muhasebeleştirlmektedir. dönem sonunda 193 nolu hesapta biriken tutar nasıl kapatılacaktır. görüşleriniz için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Oğuzcan, Bahsettiğiniz vakfın iktisadi işletme kurup bu işlemleri iktisadi işletme bünyesinde yapacağı kanaatindeyiz. Bu durumda bankalarca kesilen gelir vergisi stopajı da hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.12.2010
Soru :
MERHABALAR. ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN AKTİFİNDE KAYITLI OLAN 2008 YILI ALIŞLI KİRALAMA İŞİNDE KULLANDIKLARI BİR ARACIN SATIŞINDAKİ KDV ORANI NEDİR? TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Ayhan, Satacağınız araç, 2 yıl (730 tam gün) şirket aktifinde kayıtlı ise ve bu aracın alımında ödemiş olduğunuz KDV yi indirim konusu yapmış iseniz, düzenleyeceğiniz faturada KDV yi %1 olarak hesaplayacaksınız. Aksi durumda KDV %18 hesaplanacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.12.2010
Soru :
Merhaba, Araç Kiralama işi yapmaktayız şubelerimiz de bulunan araçlarımızı bir şubeden diğerine kendimize ait bir çekici ile veya bir nakliye firması ile taşıttığımız zaman sevk irsaliyesi düzenlemek zorundamıyız... Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Polat , Ticari amaçla taşıtılan mallar için Sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir. Ancak bahsettiğiniz araçların taşıtılması her ne kadar ticari maksatlı olmasa da aktifte kayıtlı olan bir değer olarak yorumlanarak bir yerden bir yere naklinde sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2010
Soru :
2008 yılında vefat eden bir mükellefimin 2006-2007 yılları ile ilgili olarak işyeri kirasından dolayı davası devam etmekte idi dava 2010 yılında sonuçlandı varisleri ek kira ödemesinin net tutarını mal sahibine yaptılar ancak işyeri olduğundan dolayı stopaj beyan etmemiz gerekli. mükellef vefat ettiğinden dolayı beyan veremiyoruz. ne yapmamız gerekli

Cevap :
Sayın Koçtemiz, Kira davasını kaybeden kiracı, net kira bedelini varislere ödediği tarihte brüt üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapacaktı. Mirasçılar gayrimenkul sermaye iradı beyanlarını GVK 86.maddeye göre yapmak zorundalar. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.11.2010
Soru :
Merhabalar, Bilanço esasına tabi olan bir mütahit işyeri adresi olarak evini gösteriyor, ev kirası, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve de özel binek aracına ait masraflarını gider olarak gösterebilirmiyiz. Aydınlatırsanız çok memnun olurum.

Cevap :
Sayın Savaş, Ödenmiş olan konut kirası işyeri kirasına dönüştüğünden tamamı üzerinden stopaj yapılarak ev sahibine bildirilecek, GVK 40.maddesinde belirtilen giderler de bu çerçevede indirilebilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.11.2010
Soru :
sayın ustad.. şahıstan araç kiralamak istiyoruz. bunun için düzenleyeceğimiz gider pusulasında stopaj ve kdv olacakmı..olacaksa oranı nedir? muktezalara bakınca...stopajsız vede kdv siz olurmu?? kolay gelsin..

Cevap :
Sayın Güzey, Vergi mükellefi olmayan şahıslardan, vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin araç kiralaması durumunda kira kontratı yapılarak, gider pusulası düzenlenmesine gerek olmaksızın her ay %20 gelir vergisi tevkifatı yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenir. Ayrıca 2 nolu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla %18 KDV hesaplanarak beyan edilir ve ödenir. 2 nolu KDV beyannamesiyle beyan edilen %18 KDV, 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.11.2010
Soru :
İyi günler.Şirket vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralıyor.İlk önce bir yıllık sözleşme yapılıyor damga vergisi ödeniyor.Daha sonra brüt tutar üzerinden 2nolu Kdv tevkifatı ve muhtasar beyanı ile de yüzde 20 stopaj kesintisi yapılıp ödeniyor.Tevkifatlı Ödenen kdv,1 nolu kdv ile indirim yapılıyor.Ayrıca sözleşmeye istinaden kiralanan aracın yakıt,bakım onarım masrafları GVK40.Md/5 uyarınca gider olarak işleniyor,aracın sahibi veya çalışacak şoför şirket tarafından ssk girişi yapılıyor.Buraya kadarki uygulamada mevzuat açısından bir eksiklik yada yanlışlık varmıdır? Asıl sorum gider pusulası düzenlemek mecburimidir.?Çünkü sözleşmeye istinaden hazırlanan liste mucibi ile işlemler yapılıyor.Kiralanan araç GMSİ niteliğinde olduğu için ve esnaf muaflığı söz konusu olmadığı için gider pusulası yönünden tereddüt yaşanıyor.Gider pusulası mecburi düzenlenecekse yıllık yapılan sözeşmeye göre bir defamı yoksa aylıkmı olacak (çünkü aylık olması muhtemel gözüküyor) ayrıca düzenleme zamanı tahakkuk sırasındamıdır yoksa ödeme yapılma zamanında mıdır?Belge açısından sözleşmeye istinaden liste ekiyle gider olarak muhasebeştirildiği,vergi tevkifatı ve stopaj ödemesi yapıldığı öne sürülse bu açıklama yeterlimidir?Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, Yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Araç kira ödemeleri banka kanalıyla (zorunluluk yoktur) yapılıyor ise herhangi bir belge düzenlenmez. Nakit olarak yapılan ödemelerden şirket tarafından tediye makbuzu düzenlenmesi yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.11.2010
Soru :
Sn. İlgili, Şirketimiz kurumlar vergisi mükellefi olup, kiralama amacı ile gayrimenkul satın almıştır. Bu gayrimenkullarden kira geliri elde etmekteyiz. sorum şudur ki: Söz konusu gayrimenkullere amortisman ayırmamız doğru mudur? Teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Ayaz, Şirketlerin aktiflerinde bulunan iktisadi kıymetler amortisman yoluyla giderleştirilir veya itfa edilirler. Sizin de aktifinize almış olduğunuz gayrimenkul için amortisman ayırmanız doğru bir uygulamadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.11.2010
Soru :
Değerli Üstadım,bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.Şimdiden teşekkürler. Sağlık hizmetleri vermel üzere, (doğum öncesi ve sonrası yardım ve hizmetleri gibi.)Şirketi kuracak olan iki hemşire bu işi evlerinde yapmak istiyorlar yani herhangi bir işyer kiralamak istemiyorlar.sorum,şirket merkezi olarak ikametgahlarını gösterbilirlermi ve Kira stopajı karşısında durumları ne olacak, izlenecek yol ve yöntem nasıl olmalıdır.Tekrar teşekkürler.

Cevap :
Sayın Sekman, TTK ya göre kurulacak ticari şirketlerin merkez adresi olmak zorundadır. Merkez adresi olarak ortaklardan herhangi birinin ikametgahı bildirilmiş ise bu yere kira ödemesi yapılması halinde ödenen kiranın tamamı üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.11.2010
Soru :
Personel taşıma işine başlıyacak gelir vergisi mükellefi Minübüs tipi aracı Bir şahıstan almıştır. Fatura 27/10/2010 tarihinde mükellefime kesilmiş ve ruhsat çıkartılmıştır.Vergi dairesine gelir vergisi için 02/11/2010 tarihinde başvurucam Defteri 02/11/2010 tastik ettim ve dilekçeyi vergi dairesine verdim. 1- Mükellefiyet başlangıç tarihi fatura tarihinde olacağı için Araç Alım faturasını KDV indirim konusu yapabilirmiyim. 2- Mükellef Aracı ile personel taşıyacağı için İşyeri Adresi ne olacak her hangi bir ofisi yok ev adresi işyeri adresi olacaksa ikametgahı için ödenen kirasında her hangi bir stopaj yapmaya gerek varmı Ev kendine aitse tapusunu daireye ibraz etmemize gerek varmı. 3- mükellefim ssk işçi olarak bir şirkette çalışıyor ve çalışmaya devam edecek bu mükellefiyetinden dolayı bağkur kaydı yapmasına gerek varmı yoksa ssk devam ettikçe ara vermeden devam ettirebilirmi. İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Sipahi, 1-Mükellefiyetinizin tesis tarihinden önceki aylara ilişkin alış faturası ve benzeri vesikalardaki KDV leri indirim konusu yapamazsınız. 2-Taşıma işi yapan mükellefin işyeri mevcut değilse işyeri adresi olarak ikamet etmiş olduğu evi gösterebilir. Ev kiralanmış ise kira bedeli üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapılır. 3-(Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.10.2010
Soru :
Merhabalar.. Bir mükellefimiz depolama şirketinden bir bölüm ve antrepo şirketinden de bir yer kiraladı. Bu firmalar bize aylık fatura keseceği için bunu vergi dairesine bildirmeye gerek var mı? ayrıca bu depolara mal stoğu yapıp depolardan ürünlerimizi direk müşterilerimize sevk edeceğiz. seri numaraları birbirini takip eden 5 koçan sevk irsaliyemiz var. söz konusu yerler için yeni sevk irsaliyesi mi yaptıracağız yoksa şuan kullanılmayan boş koçanlardan birer tane verip sevk edildiğinde onlardan mı kesilecek? eğer ki öyleyse seri numaraları birbirini takip etmeyecek. bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerektiği hakkında yardımcı olursanız memnun olurum. Saygılarımla... Bekir ER

Cevap :
Sayın Er, Vergi Mükellefleri merkez adresleri dışında kiraladıkları tüm yerlerini Vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Sevk irsaliyesi düzenleme konusunda sevkin yapıldığı adresi de içeren koçanların kullanılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.10.2010
Soru :
İyi günler. İşletme esasına göre defter tutan bir mükellefim temmuz ayında kiraladığı iş yerinin 1 yıllık kirasını peşin ödedi. Ödenen bedelin tamamını mı birseferde mi giderleştireceğim yoksa geçici dönemler itibarıyla mı giderleştireceğim. Birde aynı durum serbest meslek erbabı bir kişi için geçerli olsa durum ne olur? Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Çalık, İşletme esasına ilişkin defter tutma ve S.Meslek Kazanç Defter tutma sisteminde Peşin ödenmiş giderler bölümü söz konusu değildir.Dolayısiyle ödenen kiraların tamamı giderleşir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2010
Soru :
İyi günler Sayın Üstadım, Bir mükellefim eşi ile %50-%50 ortak tapu sahibi olduğu, aynı zamanda ikamet ettikleri evinin bir odasını işyeri adresi gösterek, internet üzerinden alım-satım faaliyeti yapmak istiyor. Böyle bir durumda işyeri için kira stopajı beyan etmesi gerekir mi? Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Pusa, Kurulacak mükellefiyet (ortaklık) tapu sahiplerine ait olacaksa, herhangi bir kira ödemesi de yapılmaz ise, gelir vergisi stopajı sözkonusu olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2010
Soru :
iyi günler üstad bir ltd şirket,aktifine kayıtlı olan dükkanı kiraya vermiştir.ancak kiracı eylül ayı kirasını ekim ayında ödemiştir.anılan şirket eylül ayı kirası zamanında ödenmediğinden eylül ayı kira faturasını iki aylık kiranın toplu ödendiği ekim ayında toplu kesmek istemektedir.yani kira faturasının, ödeme yapıldığı zaman kesileceğini savunmaktadır.oysa bu kira geliri şirket için ticari kazanç,ticari kazançta da tahakkuk esası geçerli olduğundan kira faturasının, ödemeye bakılmaksızın aylık düzenli olarak kesilmesi gerekmez mi?

Cevap :
Sayın Uluğ, Sorunuzda da belirttiğiniz gibi ticari kazançta tahakkuk esası geçerlidir. Bilanço usulüne göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri hizmet gerçekleştiğinden dolayı ödeme yapılıp yapılmasına bakılmaksızın KDV Kanununa göre fatura düzenlemek zorundadır. Ödemeye bakılıp bakılmaması gelir vergisi mükellefleri için geçerlidir. Ödeme gerçekleştiği takdirde stopaj doğar. Bu iki durum birbirinden farklıdır. Vergi mükellefi olmayan kişilerden gayrimenkul kiralanması durumlarında fatura kesilmez. Ancak sizin müşteriniz kurumlar vergisi mükellefi bir Limited şirket olduğundan ve bilanço usulune göre defter tuttuğundan dolayı cari hesap bazında ödemelerini takip ettiğinden ve elde ettiği kira geliri de ticari kazanç olduğundan fatura düzenlemek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2010
Soru :
İyi Günler, Bir gelir vergisi mükellefi emlakçılık işi ile uğraşmakta ve kızının binek aracını işinde kullanmaktadır. Bir kira sözleşmesi yaparak aracın yakıt, bakım vs. masraflarını gider olarak alabilirmiyiz, Kira sözleşmesi yaparsak, 2 Nolu KDV beyannamesi de vermemeiz gerekirmi? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Vergi mükelleflerinin vergi mükellefi olmayan kişilerden yapmış oldukları araç kiralamalarında GVK 94.maddesine göre %20 gelir vergisi stopajı yapacaklardır. Aynı kiralama için %18 KDV hesaplayıp 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.10.2010
Soru :
belediyenin kendi kullanımı için kiraladığı yerin stopajını ödüyormu?ödüyorsa onlarda %20 olarak mı ödüyorlar

Cevap :
Sayın Ata, GVK 94.maddesine göre belediyelerin kullanım için gerçek kişilerden kiraladıkları gayrimenkul kira ödemelerinden %20 gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.10.2010
Soru :
18/09/2010 11,29 de verdiğiniz cevaba istinanen, kira fat.kesince ayrıca bunun %20 gelir stopajı ödenmiycek dimi?

Cevap :
Sayın Özkan, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kiralama işlemlerinde stopaj sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.10.2010
Soru :
ltd şti ortakları şti konusu dışında,inşaat firması kurup inş.işi yapacaklardır. İnşaat'ın merkezini kendi şti'lerini göstermektedirler. Bu durumda Ltd. şti.inşaat firmasına aylık kira bedeli olarak fat.'mı kesmesi gerekir?

Cevap :
Sayın Özkan, Limited ve Anonim Şirketler mülkiyetlerinde bulunan veya kiraladıkları işyerlerini başkalarının kullanımına tahsis etmeleri halinde emsal kira bedeline göre KDV li fatura düzenlemek zorundadırlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.10.2010
Soru :
İYİ GÜNLER BENİM SORUM BETON SANTRALLERİ İLE İLGİLİ.SANTRALDE KULLANILAN MAKİNA BAŞKA BİR FİRMADAN KİRALANMIŞ VE KİRA BEDELİ OLARAK 1 TL TUTARINDA FORMALİTEDEN FATURA KESİLMİŞ,GERÇEKTE BİR BEDEL ÖDENMİYOR ,YİNE BETON İÇİN MALZEME ALINAN BİR FİRMA KENDİ MAKİNASINI FİRMALA ANLAŞMASI SÜRDÜĞÜ SÜRECE DURMASI İÇİN BETON SANTRALİNE VERİYOR,MAKİNA İÇİN AYRICA BİR BEDEL ÖDENMİYOR KİRA V.B.BEDELSİZ OLARAK EMANET VERİLEN BU MAKİNA İÇİN BETON SANTRALİ NASIL BİR KAYIT YAPMASI GEREKİR,YADA SADECE FİRMA İLE ARALARINDA BİR SÖZLEŞME YAPARAK İŞ BİTİMİNDE GERİ ALINACAĞINA DAİR GİDERLERİNİ KENDİ KAYITLARINA İŞLEYEBİLİR Mİ?ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER,İYİ ÇALIŞMALAR...

Cevap :
Sayın Gönç, Ticari işlemlerde vergi hukukunda sembolik kira bedeli gibi bir kavram olmaz. Kiralama bedelsi yapılsa bile emsal bedeli üzerinden fatura düzenlenip KDV hesaplanması gerekir. Satıcının kira bedelini almaktan imtina etmesi vergilendirmeyi yok saymaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.10.2010
Soru :
Merhaba, Bir şirketde bağımlı olarak çalışıyorum iki sorum olacak 1-)Basketbolcu yetiştirmek için bir Spor Kulübü Derneği Kuruyoruz bu Dernekte Yönetim Kurulu üyesi (Sayman) olarak görev yapabilirmiyim sadece 3 ayda bir kira ödemesinden dolayı Stopaj beyannamesi verilecek bu beyannamenin altına imza atabilirmiyim (para karşılığı değil)veya başkan'mı beyannameyi imzalayacak ? Musasebeci tutacak mali güce sahip değiliz. 2-)Derneğin Yıllık brüt geliri nekadarı geçerse İşletme hesabı defteri yerine diğer defterleri tutmamız gerekecek birde işletme hesabı defterini her sene onaylatıyormuyuz yıl sonlarında veya başka bir zaman vergi dairesine vermemiz gereken bir beyanname varmı Teşekkürler

Cevap :
Sayın Özen, Dernekte sayman olarak görev yapabilirsiniz. Muhtasar beyannameyi sizin şifrenizle gönderebilir, bedelini almasanız dahi asgari ücret tarifesine göre beyanname başına asgari 10 TL+KDV makbuz düzenlemek zorundasınız. Derneğin tutmuş olduğu işletme defterinden bilanço usulüne geçmek için VUK sınıf değiştirme hadleri dikkate alınır. Defterler her yıl için tastik ettirilir. Vergi dairesine vermeniz gereken yıllık beyanname yoktur. Ancak dernekler kanununa göre dernekler masasına vermeniz gereken beyan vardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2010
Soru :
Merhaba, (Mükellefiyeti bulunmayan) Gerçek kişiden kiralanan mobilyalı daireyi yine başka bir (mükellefiyeti bulunmayan) gerçek kişiye kiraya verildiğinde, K.D.V. ve V.U.K yönünden yapılması gereken işlemler nelerdir. Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Eren, Sorunuzdan anladığımız kadarıyla iki gerçek kişi arasında bir kontrat yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken gayrimenkulün ne sıfatla kiralandığıdır. Kira geliri elde eden gerçek kişi yıllık gelir vergisi beyannamesinde konut istisna tutarını aşan kısmı beyan eder. Sözkonusu gayrimenkul gerçek kişiye işyeri olarak kiraya verilmiş ise damga vergisi beyan edilir ve ödenir. Ayrıca kiracı brüt kira tutarı üzerinden %20 gelir vergisi stopajı hesaplayıp muhtasar beyanname ile sorumlu sıfatıyla bu tutarı beyan eder ve öder. Kira geliri elde eden gerçek kişi tevkif suretiyle vergilendirilmiş kira geliri tutarı GVK 103.maddenin ikinci gelir dilimini aşıyorsa gayrimenkul sermaye geliri olarak yıllık gelir vergisi beyannamesine bu tutarı beyan eder, hesaplanan vergiden tevkif suretiyle kesilip ödenmiş vergiler mahsup edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2010
Soru :
iyi günler iyi çalışmalar diliyorum. sahibi olarak bir gayrimenkulü işyeri olarak bir konsoloslağa kiraya verdik. konsolosluk tevkifat yapmıyor, bizimde yıllık kira gelirimiz gmsi sınırları dışında kalıyor. mal sahibi olarak tevkifat yapılmayan işyeri kira geliri için beyanname vermek gerekirmi. teşekkürler

Cevap :
Sayın Oran, Tevkifatsız (stopajsız) işyeri geliri elde eden gerçek kişiler 2010 yılı için GVK 86.maddesine göre belirlenen 1.090 TL nin üzerindeki kira gelirlerinin tamamını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Bahsettiğiniz GMSİ beyan sınırı tevkifatlı işyeri kira gelirleri için geçerli olan bir kavramdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.10.2010
Soru :
MERHABA, SERVİS TAŞIMACILIK İŞİYLE İŞTİGAL EDEN ŞİRKET ALMANYADAKİ BİR FİRMAYA ARAÇ KİRALAMA FATURASI KESİYOR. ALMANYADAKİ TURİST GETİREN BİR FİRMA. BİZ BURADA ARACIMIZI KİRALAMIŞ OLDUK.FATURADA KDV HESAPLAMADIK VE GÖSTERMEDİK ALICI FİRMA YURTDIŞINDA OLDUĞU İÇİN. İHRACAT GİBİ DÜŞÜNDÜK. DOĞRU BİR İŞLEM Nİ YAPTIK ? AYRICA BU TUTARI BEYANNAMEDE ÖZEL MATRAHTA MI GÖSTERECEĞİZ YOKSA NORMAL SATIŞ MI GÖSTERECEĞİZ? TEŞEKKÜR EDERİZ.

Cevap :
Sayın Karagöz, Müşteriniz Kiralama işini türkiyede yaptığı ve bu hizmetten Türkiyede yararlanıldığı için düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplayacaksınız.Yapmış olduğunuz hizmet ihracatına girmez .Ayrıca Özel matrah şekli ile de hiç ilgisi yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.10.2010
Soru :
Esas faaliyeti kuyumculuk olan bir şirketin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerinden kira geliri almakta,arsası ise atıl olarak durmaktadır.Söz konusu arsanın elden çıkarılmasından doğan kazanç Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunu'nun istisna hükümlerinden yararlanabilirmi.(KV 5/1e)

Cevap :
Sayın Parlarer, Aktifte bulunan G.Menkulün KV Kanunun ve KDV Kanunundaki şartları taşıması halinde her iki istisnadanada yararlanır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2010
Soru :
Kasım 2008'den itibaren şahıslardan tutulmuş işyeri kiraları bankalardan veya ptt lerden ödenmesi zorunlu tutulmuştur.Mükellefin işyeri kirasını bankalardan yatırımaması durumunda, 1 yılı aşkın süre ödeme yapmaması , mal sahibinin ise bu mükellefi (kiracısını) mahkemeye veya çıkması yönünde herhangi bir girişimde bulunmamasu durumunda MUHTASAR BEYANNAMESİNDE kira ödemesini boş mu brakılacak?

Cevap :
Sayın Kızıltaş, GVK 94. maddesine göre nakden veya hesaben ödeme yapılmaması durumunda stopaj yapılmaz ve muhtasar beyannameye dahil edilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2010
Soru :
Merhabalar.Hidroelektrik santralinin yapılması ile ilgili faaliyette bulunan bir firma işleri alt işverene yüklemiştir.Alt işveren olarak hakediş faturalarımızın tefkifatlı kesilip kesilmeyeceği konusunu netleştiremedik.Burada ufak bir not olarak Üste işveren santrali yapıp 49 yıllığına devlete kiralayacaktır.Ama herjangi bir sözleşme v.s.belge şimdirlik yoktur.91.no'lu kdv kanununun uygulanması bakımından bu not etkili olur mu?Saygılarımızla.

Cevap :
Sayın Toluay, 91 Nolu KDV Genel Tebliğine göre, düzenlenecek fatura KDV tevkifatlı olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.09.2010
Soru :
Merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Vergi mükellefiyeti konusunda sorum olacaktı. Bir gerçek kişi hem adi şirket ortağı (serbest meslek erbabı), hem limited şirket ortağı. Müdürlük vasfıyla ortak olduğu Limited şirketten aylık olarak kira alıyor. Şirket onun adına stopajını ödüyor. Adi şirket ortaklığından elde ettiği kazancı serbest meslek kazancı olarak gelir vergisi beyannamesi düzenleyecek. Bu beyannamede aynı zamanda elde ettiği kira gelirinide gayrimenkul sermaye iradı olarak ve aynı zamanda limited şirketten aldığı kar payınıda menkul sermaye iradı olarak tek beyannamedemi vermeli. Yoksa kira için ayrı bir mükellefiyet gerekiyormu. Aydınlatabilirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap :
Sayın Parlak, GVK 85.maddesine göre gelir vergisi mükellefleri GVK 2.maddesinde belirtilen 7 kazanç unsurunun tamamından birinden veya birkaçından kazanç ve irat elde etmeleri halinde yıllık gelir vergisi beyannamesinde toplama yapıp beyan etmek zorundadırlar. Sizin sorunuzdaki kişi de serbest meslek kazancını, GMSİ yi (işyeri veya konut) ve menkul sermaye iradını (karpayını) toplayıp beyan edecek, hesaplanan gelir vergisinden beyana tabi unsurlardan kesilen vergileri de mahsup edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.09.2010
Soru :
sayın üztad,, kısaca sorum şu : mahalle camisimin altını cami derneğinden bir müşterim kiraladı stopaj kesintisi yapacakmıyız. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, Cami Derneğine ödemiş olduğunuz kira için % 20 GV Tevkifatı yapacaksınız.(GVK MD.94/5-a) Danışma Birimi


 

Tarih : 16.09.2010
Soru :
gerçek usulde gelir vergisi olan mükellefim vergi mükellefi olmayan şahıstan işlerinde kullanmak üzere araç kiralamak istemektedir. Ben sözleşme yaptırdım ve %18 kdv ve %20 gelir stopaj kesintisi yaparak karşı tarafa ödemesini yaptırdım. Stopajı muhtasar beyannameyle ödüyoruz , kdv 'yi kdv2 beyannamesi ile beyan edip ödüyouz ve kdv1 beyannamesinde indirim konusu yapıyorum. Bu konuda uygulamamız doğrumudur acaba ? Teşekkür Ederim

Cevap :
Sayın Yalçın, Yapmış olduğunuz işlemlerin hepsi doğrudur.Konuya ilişkin sorulmuş sorulara verdiğimiz yanıtlarda bu pareleldedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.09.2010
Soru :
Sayıon Yetkili Benim yeni açmış olduğum bir rent a car firması bulunmaktadır.şahıs işletmesi. rent A car firması şöförlü veya şöförsüz kiraya vereceği araçlarını kendi aktifinde kayıtlı olması mı gerekmektedir.Yoksa bu araçları kiralama yoluyla gerçek kişi veya tüzel kişilerden kiralayarak bünyesinde bulundurabilir mi.Ve ayrıca Her araç için ayrı ayrı vergi levhası gerekiyor mu..

Cevap :
Sayın Çelebioğlu, Araç kiralama işi yapan mükelleflerin araçların aktifte kayıtlı olma şartı yoktur. Araçları Gerçek veya tüzel kişilerden kiralayabilir.Şehir içi ve şehirlerarası yük ve yolcu taşamacılığı yapan vergi mükelleflerinin iş yeri araçolduğu için Vergi levhasını araca asacaklardır sizin müşetiriniz konumundaki araç kiralama işi yapan mükelleflerin araçlarda Vergi levhası bulundurma zorunluluğu yoktur.Vergi levhasının işyerinde bulunması yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.09.2010
Soru :
merhabalar, KDV iadesi konusunda bir sorum olacak. 13/a kapsamında istisna belgesi alan mükellef deniz taşıma aracını hiç işletmeksizin veya kiraya vermeksizin ihraç etmişse istisna kapsamında kabul edilebilir mi? Bu konuda bilgilendirebilrseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler ediyorum. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Şengör, Vergi mükellefi ,Bahsettiğiniz deniz taşıtının Yurt dışına ihracaatı İstisna kapsamındadır.Ayrıca, alışında ödediği KDV 'ni İhracaat sonrası yüklenilen KDV olarak iade alabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.09.2010
Soru :
Sayın yetkili merhaba bu soruyu size geçen haftalarda sormuştum ama cevap gelmedi vereceğiniz cevap benim için önemlidir.Cevabınız için şimdiden teşekkürler Şahıs firması bir mükellef home ofis olarak faaliyet göstermekte ticari faaliyetleri için kullandığı aracını maliyeye bildirdi ve bu araç için banka kredisi kullandı bu kredinin faizlerinin tamamını gider olarak yaza bilir mi? 2.sorum özel maliyetler için amortisman ayrıldığında bu 5 yıl mı olmalı yoksa kira sözleşmesinin süresine göre mi olmalı bir mükellefimiz 10 yıllık kira sözleşmesi yapmış ve bulunduğu yere birtakım tadilatlar yaptırdı bunun özel maliyet amortismanı 5 yıl mı olmalı yoksa kira sözleşmesi süresi kadar olan 10 yıl mı olmalı Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum

Cevap :
Sayın Diker, Sorunuz 02/09/2010 Tarihinde yanıtlanmıştır. Gelir Vergisi mükellefleri iş yeri olarak evlerini kullanmalarında sahibi oldukları aracın aktife kayıt edilmesinde bir farklılık söz konusu değildir. Aracını iş ilgili olarak kullanan mükellefler araç ile ilgili tüm masrafların giderleştiribilirler. (kredi faizleri dahil) Özel maliyetlerin giderleşmesi Kira süresince itfa edilir.Sizin örneğinize göre Özel maliyetler 10 yılda itfa edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.08.2010
Soru :
Merhaba, Şİrket elemanın şahsi aracının şirket işinde kullanılması ile ilgili.İstanbul defterdarlığının bu konu ile ilgili mukteza yayınladığını duydum ama bulamadım.Araç kullanma sözleşmesi(kiralama değil) ile çalışan aracı şirket işlerinde kullanılabiliyormuş.Kullanılan arabanın benzin ve bakım giderlerini firma gider olarak düşebiliyor.Kullanma sözleşmesine istinaden firma çalışana bir şey ödemiyor dolayısıyla ne stopaj ne de Kdv doğuyor.Böyle bir uygulama olabilirmi? Teşekkürler ..

Cevap :
Sayın Sivrikaya, Bahsettiğiniz muktezanın olumlu veya olumsuz verilmesi sizin yapacağınız işleme emsal teşkil etmez. Vergi mükelleflerinin (GV ve KV) vergi mükellefi olmayan kişilerden kiraladıkları araçlar için yapacakları ödemelerden %20 nispetinde gelir vergisi stopajı yapmak zorundadırlar. Ayrıca aracı kiraya alan mükellef %18 nispetinde KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip öder. Bu tür işlemler için araç kullanım sözleşmesi diye bir sözleşme düzenlenemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.08.2010
Soru :
Selamlar, Hocam, Faaliyet konumuz binek araçların kiralaması ikinci el olarak aldığımız ve tarafımıza %1 KDV ile fatura edilen aracı biz sattığımız zaman %? fatura etmemiz gerekir? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Polat, Faaliyet konunuz araç kiralama olamsı dolayısıyla almış olduğunuz binek otomobillerin ikinci el satışların oranı %18 olacaktır.(İki yıl içinde satılır ise %18 iki yıldan sonra satılır ise %1) Danışma Birimi


 

Tarih : 26.08.2010
Soru :
Bİr mükellefim kiraladığı bir binaya içerisinde havuz,restaurant,kuaför ve fitness salonu bulunan bir sosyal tesis kurmaktadır.Sorum şu:yapılan tüm harcamaları 258 hesaba kaydetmem uygunmudur. Uygunsa Değiştilmesi , satılması muhtemel malzemelerin (örneğin Güvenlik kameraları,mutfak ekipmanları) ileride değiştirilmesi durumunda nasıl bir kayıt yapacağım. Yada bu tür mal ve malzemeleri 253,255'li kodlara mı kaydetsem daha uygun olur.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın İşman, Kiralanmış olan gayrimenkulün kiracısı tarafından iktisadi değerini artırıcı harcamalar yapılması halinde bu harcamalar özel maliyet hesabında takip edilir. (264 hesap). Bu hesapta biriken tutarlar kiralama müddeti ile itfa olunur. Tesis, demirbaş ve makineler ilgili oldukları hesaplarda izlenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.08.2010
Soru :
Merhabalar Danışma Birimi; Bir müşterime LTD şirket kuracağım. İş yeri olarak şuan oturduğu binayı göstereceğiz. Fakat tapuda kat mülkiyeti yok toprakdan hisseli ve 5 kardese arasında %20'lik payları var. Ltd şti kurarsam kendisine isabet eden %20 kısmını ltd şirket üzerine tapuda satışla kuracagımız ltd şti üzerine geçirebilirmiyiz. Ayni sermaye olarak. Ltd şti kurmadan mı kurduktan sonramı tapuda %20 hisseyi ltd şti üzerine geçirmek daha dogru daha az maliyetli olur. Bir diğer sorum %20 hisseyle kat mülkiyeti olmayan toprakdan hisseli yeri vergi dairesi iş yeri adresi olarak kabul eder mi ederse 041 kira stopajı ödememiz gerekir mi? Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Özçelik, Vergi mükellefleri işyeri kiralamalarında yapacakları kira ödemelerinde %20 oranında gelir vergisi stopajı yaparlar. İşyerinin tanımı gerek Ticaret Kanunu gerekse Vergi Usul Kanununda yapılmıştır. Sorunuzda bahsetmiş olduğunuz gayrimenkul yapılanmasının mevcut haliyle işyeri niteliğini taşımadığını düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.08.2010
Soru :
MERHABALAR, Şahıs şirketi olan bir mükellef ayrıca bir Limited Şirkete ortak olabilir mi ? Ayrıca elinde bulundurduğu isim patentini ne şekilde başka firmaya kullandırabilir.O firmaya ortak olmak zorundamıdır yok sa isim hakkını kiraya verebilir mi ? vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Karaahmetoğlu, Şahıs işletmesi olan gelir vergisi mükellefi kişinin herhangi bir şirkete ortak olmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Gelir vergisi mükellefi olan kişi elinde bulundurduğu isim hakkını şirkete kiraya verebilir. Bu isim hakkı işletmenin faaliyet konusuna giriyor ise fatura düzenleyerek kira gelirini tevsik eder. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.08.2010
Soru :
Sayın ilgili Yeni kurulan bir turizm şirketi günübirlik treking ve haftalık aktiviteler düzenleyecek araç kiralayıp rehber eşliğinde müşterilerine hizmet sunacak.Maliye açısında müşterilerene fatura kesmek dışında başka bir evrak düzenlemesi (arşivlemesi) gerekiyor mu? Ayrıca sigortalı çalıştırmadığı kişilere (mükellef olmayan) rehberlik için aralıklıda olsa tekrar tekrar(aynı kişilere)ücret ödenecek.Bu ücretler ne şekilde kayıtaltına alınabilir.Aynı şekilde kiraladığı araçlar içinde aynı sorum geçerli... Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yüksel, Turist rehberliği yapan kişilerin serbest meslek erbabı olarak gelir vergisi mükellefiyetleri olması gerekir ve bu faaliyetlerine ilişkin tarafınıza serbest meslek makbuzu düzenleyeceklerdir. Vergi mükellefi olmayan kişilerden kiralamış olduğunuz araçlar için gelir vergisi stopajı ve sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanacaktır. 2 Nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek olan KDV, 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.07.2010
Soru :
İYİ GÜNLER DİLERİM.ÖZEL TIP MERKEZİ İŞİYLE İŞTİGAL ETMEKTEYİZ. KIZILAY'IN KİRACISI DURUMUNDAYIZ. KIZILAY'A ÖDENEN KİRALAR STOPAJDAN MUAF. KİRALARI BANKAYA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÖDEMELER MUCİBİ GİDER YAZMAKTAYIZ. KİRA ÖDEMESİ YAPMADAN TAHAKKUK ESASINA GÖRE KİRALARI GİDER OLARAK YAZABİLİRMİYİZ.STOPAJ MUAFİYETİ OLDUĞU İÇİN TEREDDÜTE DÜŞTÜM. KİRALARIMIZI ÖDEDİKÇE Mİ YOKSA SÖZLEŞMEMİZ MUCİBİ AYLIK TAHAKKUK ESASINA GÖRE Mİ GİDERLEŞTİREBİLİRİZ. TEŞEKKÜRLER.........

Cevap :
Sayın Çalış, Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler kira ödemesini fiilen yapmasalar bile gider tahakkuku şeklinde muhasebeleştirme işlemi yapabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.07.2010
Soru :
Organize san. Bölgesine tarafo merkezi yapan bir şirketin alt taşaronuyuz. 1 Organize san. bölgesi için yapılan yapı işlemlere kdv tevkifatı uygulanmaktadır biz alt taşaron olarak dışarıdan mıcır, çimonto ,nakliye , harfiyat ,makina kiralama mal/hizmetleri almaktayız. Bu işlemleri alırkan aramızda kg, m2, m3, gün gibi işlemlere fiyat koyup Ödeme şekillerini yazıp (alt taşaron olarak ssk dosyası açılmıyor)sözleşme yapıp işimizi yürütmekteyiz bu işlemler için KDV TEVKİFATI UYGULAMAMIZ GEREKMEKTEMİDİR (91 95 VE 99 NOLU KDV TEBLİĞLERİNİ OKUDUM ) acil olarak cevaplamanızı rica ederim SAYGILAR

Cevap :
Sayın Orman, İnşaat ve onarım işlerinde KDV tevkifatı mal teslimlerinde değil, hizmet teslimlerinde sözkonusudur. Hizmet için KDV tevkifatı uygulamanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.07.2010
Soru :
İyi Günler Mükellefin, finansal kiralama yolu ile almış olduğu makinayı (kiralama süresi 2011 de bitiyor) satmak istiyor. nasıl bir işlem yapacağız.bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Kutluk, Leasing işlemi bitmeden makine-teçhizatın mülkiyeti size geçmeden satış yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.07.2010
Soru :
Merhaba, Mükellefimizin işyeri kiralıktır. Bu işyerinde bir odayı başka bir firmaya kendi aralarında sözlü anlaşma yaparak kiraya vermiş ve kiraladığı firmaya kira bedeli olarak fatura kesmiş. Yapılan işlem doğru mudur? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Fideci, Müşterinizin kiralamış olduğu gayrimenkulün bir bölümünü eğer müşteriniz kurumlar vergisi mükellefi ise başka bir firmaya veya gerçek kişiye kiralaması durumunda kira sözleşmesi yaparak damga vergisi beyan edip ödemek durumundadır. Elde ettiği kira geliri için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenlemesi doğru bir uygulamadır. Müşteriniz gelir vergisi mükellefi ise yine sözleşme düzenlenerek damga vergisi beyan edilip ödenecek elde edilen kira geliri GMSİ olarak beyan sınırına göre (GVK 86.madde) vergilendirilecek. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.07.2010
Soru :
Hayırlı Günler. Bağımsız olarak faaliyette bulunan gerçek kişiye ait bir smmm firmasında araç kiralaması yapıldığı takdirde sözleşme süresi içerisinde araç ile alakalı tüm giderleri giderleştirebilir miyiz ? Ayrıca şahıs adına işletme de kullanılmak üzere alınan kredilerin faizleri giderleştirebilir miyiz? Şimdiden teşekkür eder, hayırlı çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Özdemir, GVK 68.maddesi mesleki giderleri tanımlamaktadır. Araç kiralama ve kredi faizl giderlerinin mesleki faaliyetin elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan gider olması düşüncesindeyseniz giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.07.2010
Soru :
Merhabalar. gelir vergisi mükellefi olan şahıs, vergi mükellefi olmayan kişiden işyerinde kullanmak üzere araç kiralamak istediğinde kdv ve stopaj yönünden vergisel boyutu nedir? ayrıca vergi mükellefi olmayan şahsın elde edeceği G.M.S.İ vergiye tabi midir? teşekkürler...

Cevap :
Sayın Naçar, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, vergi mükellefi olmayan kişilerden araç kiralamalarında sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesi ile kira tutarı üzerinden %18 KDV hesaplanıp beyan edilir. Bu tutar aynı zamanda 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Ayrıca brüt kira bedeli üzerinden %20 gelir vergisi stopajı hesaplanarak muhtasar beyannameyle beyan edilir. Tevkif suretiyle vergilendirilmiş GMSİ (taşıt kira geliri) GVK 86. maddesine göre belirtilen beyan sınırını (2010 için 22.000 TL) aşarsa yıllık beyanname verilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.07.2010
Soru :
iyi günler. Emniyet müdürlüğü bir şahıstan gayrimenkul kiralamak istiyor bununla ilgili kira stopajı ödermi?

Cevap :
Sayın Erol, GVK 94.maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarının gerçek kişilerden kiralamış oldukları gayrimenkuller için %20 stopaj yapmak zorundadırlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.06.2010
Soru :
Sayın Yetkili; Bir Limided Şirket, Bir aylık bir organizasyon işinde kullanmak üzere vergi mükellefi olmayan bir şahıstan araç kiralaması durumunda, araca ilişkin Kiralama Sözleşmesi yapması ve Gider Pusulası düzenleyip stopaj kesintisi yapılması yeterli olacakmıdır? Bu işleme ait KDV.sözkonusu olacakmıdır? BİLGİ: Kiralamanın bir aylık bedeli Net:1.000.-tl.dir. Saygılarımla İyi Çalışmnalar.

Cevap :
Sayın Aslaner, Vergi mükellefi olmayan kişilerden kiralanan araçlar için % 20 oranında Gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.Ayrıca yapılacak ödeme üzerinden %18 KDV hesaplanıp sorumlu sıfatı ile 2 nolu KDV beyanı ve ödemesi yapılacaktır. Ödenen KDV 1 nolu KDV beyanında indirim olarak kullanılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.06.2010
Soru :
Sayın Yetkili; Gelir Vergisine tabi, Bilanço Esasına göre defter tutan bir mükellef kendisi adına kayıtlı bir arsaya kira getirisi elde etmek amacı ile bir bina yapması durumunda özel inşaat sayılıp,inşaat bitimi neticesinde elde edilen kira gelirlerinin Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirmesi doğru bir yöntem olacakmıdır? Saygılarımla.. İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Aslaner, Bahsettiğiniz arsa Bilançonunun aktifinda kayıtlı ise, elde edilen kazanç ticari kazanç olup,KDV li fatura düzenlenecek.Şayet arsa Aktife kayıtlı olmayıp kişinin tasarrufu altında ise elde edilen kazanç GMSİ olacaktır.


 

Tarih : 21.06.2010
Soru :
MERHABALAR.MÜKELLEF KİRALADIĞI DÜKKANIN 5 KİRASINI PEŞİN ÖDEMİŞTİR. ŞİMDİ MUHTASARDA BEYAN EDERKEN 5 YILLIK PEŞİN ÖDENEN KİRAYIMI BEYAN EDECEZ YOKSA 2010 YILINA AİT OLANINIMI BEYAN EDECEZ. GELECEK YILLARA AİT GİDERLERİN STOPAJINI PEŞİN Mİ ÖDEYECEĞİZ.BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Şen, Kiralanan işyerleri için ödenen kira ister bir yıllık ister 5 yıllık olsun Stopaj ödemeye bağlı bir yükümlülük olduğu için ödemenin yapıldığı ay muhtasar beyanname ile beyan edilir ve muhasebe ödenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.06.2010
Soru :
Günaydın, Şirket, şirket ortağı ve genel müdürüne mesken kirlamıs bulunmaktadır. Kira giderlerini muhasebe kaydı (760-770) ve gider yönünden bilgi alabilirmiyim. Tesekkürler

Cevap :
Sayın Akbaba, Şirket Tüzel Kişiliğiğinin ticari faaliyetinin icra edildiği yer için ve Şirket çalışanlarının oturacakları ikamet için ödenecek kiralardan %20 Stopaj yapılacaktır.Giderler çeşidine göre muhasebe kaydı yapılacaktır. Şirket ortağının ikamet edeceği yer için ödenecek kira KKEG olarak kayıtlara alınıacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.06.2010
Soru :
Merhaba , A.Ş. de şirket ortağının özel aracını şirket için kiralamak istiyoruz. KDV ve gelir vergisi açısından internette bir çok yorum var doğrusu nedir ? KDV kanunu 17 maddenin 4 fıkrasına göre sadece sözleşme hazırlayıp muhtasarda stopaj yatıracağım aynen ofis kirası gibi mi ? KDV 2 ler yazılmış gerekli mi ) Teşekkürederim

Cevap :
Sayın Yıldırım, Şirket ortağının özel aracını şirkete kiralamanız durumunda kira kontratı düzenlemeniz ve damga vergisini beyan etmeniz gerekir. Her ay %20 gelir vergisi stopajı hesaplayıp muhtasar beyannameyle beyan edip ödeyeceksiniz. Ayrıca, brüt kira bedeli üzerinden %18 KDV hesaplanıp sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesiyle beyan edilip ödenecektir. Hesaplanan bu KDV 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.06.2010
Soru :
Merhaba. Benim sorum; Y.dışından ithal ettiğimiz emtiayı( elektronik sistem-yangın alarm sistemi), yeni yapılanma ile isteyen müşterilere kiralayıp, bakım ve hizmet sözleşmesi yapmayı düşünüyoruz. Bu işlemde yangın alarm sistemini satmayıp kiraya verdiğimiz için faturası nasıl düzenlenmelidir. emtia bizim malımız olarak gözükmekte olduğu için, maliyet kaydı nasıl olacaktır.

Cevap :
Sayın Kaya, Kiraya vermiş olduğunuz cihaz için kira bedeli + KDV fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Maliyet kaydında herhangi bir değişiklik yapmayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.06.2010
Soru :
Serbest Bölgede, 2004 yılından önce ruhsat almış bir firma ile uzun dönem araç kiralama sözleşmesi yaptık. Kendisi ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda Araç kiralama hizmeti veriyoruz ve kontratta belirlenen tutarlara binaen aylık hizmet fatura kesiyoruz. Müşterimiz serbest bölgede faaliyet gösterdiğini , Kdv Vergisinden ve sözleşmeden doğan Damga vergisinden muaf olduğunu tarafımıza belirterek kestiğimiz aylık kira faturasında da kdv olmaması gerektiğini sözleşmeden doğan Damga vergisininde muafiyete dahil olduğunu düşünmektedir. Bizde aksine hizmetten sadece serbest bölgede değil,hizmetten her mecrada yararlanıldığını düşünmekteyiz.Sözleşmeden doğan damga vergisinin onlaca ödenilmesi ve aylık kesilecek faturalarda ise kdv kesilmesi gerektiğini belirttik. Araçların kullanım alanının sadece serbest bölgede olmayacağı Serbest Bölgenin dışında da kullanımın gerçekleşebileceğini ayrıca belirtmişlerdir. Buna göre bu durumda kdv ve Damga vergisi müşteriden tahsil edilir mi edilmez mi? Saygılarımla

Cevap :
Sayın Kesimoğlu, Vermiş olduğunuz hizmetin serbest bölge ve serbest bölge dışında verilmesi halinde KDV hesaplanacak, sözleşmelerden de damga vergisi ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.06.2010
Soru :
şirketimiz ürettiği ürünleri adalara sevk ederken tekne kiralamakta.tekne sahibi kış dönemlerinde fatura verememekte..kiraladığımız bu tekneler için gider pusulası düzenlemekteyiz.stopaj oranı ve kdv karşısındaki durumumuz nedir.saygılarımla..

Cevap :
Sayın Çukadar, Deniz üzerinde nakliye işi yapan teknelerin gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olmaları gerekir. Yapmış oldukları hizmet karşılığı da fatura düzenlemek zorundadır. Fatura vermeyen tekneyi maliyeye bildiriniz. Gider pusulası ile işlem yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.06.2010
Soru :
Tüzel kişiliğe haiz şirket üçüncü şahıslardan kiraladığı araçlar için gider pusulası düzenlemektedir. %20 gelir vergisi stopajı keserek ertesi ay muhtasar beyanname ile beyan etmektedir. Ayrıyeten %18 kdv ni 191 hesaba iave ettikten sonra 2 nolu beyanname ile beyan etmesine gerek var mı? teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Özen, Vergi mükellefi olmayan şahıslardan araç kiralamalarında kontrata istinaden (gider pusulası düzenlenmez) %20 gelir vergisi stopajı hesaplanarak muhtasar beyannameyle beyan edilir. Ayrıca brüt kira bedeli üzerinden %18 sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp 2 Nolu KDV Beyannamesiyle beyan edilir ve ödenir. Hesaplanan bu KDV 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.06.2010
Soru :
Bilanço esasına göre defter tutmak mecburiyeti olan ve eczacılık faaliyetinde bulunan bayan mükellefin işyerinin mülkü eşinin olması durumunda (reelde kira ödemesi yok) kira stopajı söz konusu olur mu? ve eşi gmsi ndan dolayı gelir vergisi beyannamesi verecek mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Özen, Fiili olarak kira ödemesi yoksa stopaj da sözkonusu olmayacaktır. Bu durumda müşteriniz ticari kazancın tespitinde kira giderini gider yazmayacaktır. Ancak eşi GVK 86/1-d madde hükmüne göre emsal kira tutarına göre, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye iradı elde etmiş sayılacağından GMSİ den dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.06.2010
Soru :
MERHABA; SORULARIM G.V.KANUNU 23.MADDESİ KAPSAMINDA OLACAKTIR. 1-KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN BİR İNŞAAT ŞİRKETİ, SATMAK VEYA KİRALAMAK ÜZERE İMAL ETTİĞİ BİNADA(AKTİFE KAYITLI OLAN) KAPICI ÇALIŞTIRMAK İSTERSE, KAPICI ÜCRETİNDEN DOLAYI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA UYGULANMALIMI? 2-AKTİFİNE KAYITLI OLAN BİNA İÇİN ŞİRKET ÜNVANINDAN BAĞIMSIZ AYRI BİR APARTMAN SİGORTA DOSYASI AÇILMASI MÜMKÜNMÜ, MÜMKÜNSE G.V.İSTİSNA DURUMU NASIL OLUR? TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Özkaynak, Konut olarak kullanılan gayrimenkul, ister şirketlerin aktifinde olsun, ister Kat Mülkiyeti Kanununa göre birden fazla maliklere ait olsun GVK 23.maddesinin 6.fıkrasına göre istihdam edilen kapıcıların ücreti gelir vergisinden istisnadır. İstisna kişinin yaptığı göreve göre verildiği için işverenin kimin olduğu önemli değildir. Bu işlem için ayrı bir sigorta dosyası açtırmanıza gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2010
Soru :
CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. SORUM ŞU ŞİRKETİMİZ ADINA TESCİLLİ BİR MARKAMIZI BİZİM KULLANMADIĞIMIZ BİR ÜRÜNNÜMÜZ İÇİN BAŞKA BİR FİRMAYA 5 YILLIĞINA KİRAYA VERECEĞİZ.VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN HANGİ İŞLEMLERİ YAPMAMIZ GEREKİYOR.

Cevap :
Sayın Şahin, Kira bedeli için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenlemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2010
Soru :
Oto kiralama ve çekici işi ile uğraşan bir ltd.şti. müşterimiz var. Şirketimizin aktifinde kayıtlı kiralama işi için kullandıkları binek otomobillerin (2.el) satış kdv oranı %? kaçtır. Bu konuda tarafıma ilgili kanun maddelerini belirterek cevap verilmesini rica ederim.

Cevap :
Sayın Avcı, 6 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çeşitli konularda uygulanacak KDV oranlarında yeni düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenleme ile KDV Kanununun 30’uncu maddesinin (b) bendine göre, alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır. Önceki düzenlemelerde, binek otomobil alımında KDV indirim hakkı bulunmayan işletmeler aktiflerinde kayıtlı binek otomobillerini sattıklarında %1 KDV oranı uygulamasına devam edildiği, bunun dışındaki işletmelerde (KDV yi indirim konusu yapabilen) yukarıdaki konu kapsamında yapılan ikinci el binek otomobil satışlarında %18 KDV oranı uygulamasına 2 yıl aktifte kalma şartıyla % 1 oranı uygulanmak üzere satabilecekleri imkanı getirilmiş bulunmaktadır. 2 yıl geçmeden satışı halinde KDV oranı %18 hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.06.2010
Soru :
iyi günler sayın hocam iyi çalışmalar. sorum şu; İSTANBUL” DA BULUNAN ŞİRKET MERKEZİMİZE BAĞLI OLMAK ÜZERE İSTANBUL VİLAYETİ SINIRLARI İÇİNDE KULLANILMAK ÜZERE EK BİR İŞYERİ AÇACAĞIZ. BU AÇACAĞIMIZ EK İŞYERİNİN MAL SAHİBİ DAHA EVVELDEN BU BİNAYI KİRALAMIŞ BULUNAN “A” FİRMASI KİRACI OLUP, BİZ FİRMA OLARAK AYLIK KİRA ÖDEMELERİMİZİ BU İŞYERİNİ BİZDEN ÖNCE KİRALAMIŞ BULUNAN “A” FİRMASI KİRACIYA ÖDİYECEĞİZ. BU KİRACI “A” FİRMA DA AYNI BİNADA TİCARİ FAALİYETİNE DEVAM EDECEK OLUP, BİZ BU KİRACI “A” FİRMANIN KULLANMADIĞI BOŞ YERİ KİRALAYIP FİRMAMIZLA İLGİLİ TİCARİ FAALİYETİMİZE DEVAM EDECEĞİZ. MAL SAHİBİ BİNAYI KİRALAYAN “A” FİRMASIYLA KİRA KONTRATI DÜZENLEMİŞ BULUNMAKTA VE “A” FİRMASI KİRANIN TAMAMINI MAL SAHİBİNE AYLIK KİRA FATURASI + KDV OLARAK ÖDEMEKTEDİR. MAL SAHİBİ FİRMA LİMİTED ŞİRKET OLDUĞU İÇİN “A” İLK KİRACI FİRMAYA FATURA + KDV OLARAK KİRAYI TAHSİL ETMEKTEDİR. SONUÇ OLARAK AYLIK KİRA ÖDEMELERİMİZİ BANKA KANALIYLA EFT OLARAK KİRACI “A” FİRMAYA ÖDİYECEĞİZ. GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ KİRALADIĞIMIZ İŞYERİYLE İLGİLİ OLARAK AYLIK KİRA FATURASI + KDV Lİ BANKADAN MI ÖDEME YAPACAĞIZ, YOKSA KİRACI “A” FİRMAYA AYLIK MUHTASAR BEYANNAMEMİZDE GELİR STOPAJ KESİNTİLİ KİRA ÖDEMESİ Mİ YAPACAĞIZ.

Cevap :
Sayın Çeken, Gayrimenkulde kiracı olan A firmasından (LTD şirket) kiralama yapılması halinde A firması kira bedeli + KDV li fatura düzenleyecek, fatura bedeli banka kanalıyla ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.06.2010
Soru :
sayın danışmanım:avukat olan müşterim vergi mükellefi olmatan eşi için aldığı binek otmotbili ağırlıklı olarak kendi işinde de kullanıyor.Ancak işi için yapmış olduğu araç giderlerini masraf olarak göstereblmesi için aracın eşinden kiralanmasını ve oto kira sözleşmesini vergi dairesine bildirmesi gerektiğini söyledim.Bu na istinaden araç kullanım bedeli olarak aylık bir bedel ile oto kiralama sözleşmesi düzenledik.Bu sözleşmenin stopaj yönünden durumu ne olacak.?Bu kiralama karşılığında 1.dereceden akraba olduğu için eşine borçlu olabilecekmi?Eğer böyle bir borçlanma sözkonusu olmaz ise bu aracın masraflarını başka nasıl giderleştirebileceğiz.?

Cevap :
Sayın Çakmak, Vergi mükelleflerinin kendi yakınlarından veya 3.şahıslardan araç kiralamaları halinde kiralama bedeli üzerinden %20 GV stopajı hesaplayacaklar, ayrıca %18 oranında KDV hesaplayarak sorumlu sıfatıyla beyan edeceklerdir. Hesaplanan bu KDV 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.06.2010
Soru :
Sayın danışman serbest meslek mükellefi olan bir yakınımız kendisi gibi serbest meslek mükellefi olan kardeşine aynı işyerini kiralamıştır yani kiracısı olarak gözükmektedir işyeri sahibinin ve kiracısı olarak gözüken kişinin yapması gereken vergisel yükümlülükler nelerdir?iyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Çetin, Serbest meslek erbabı olan müşteriniz kiralamış olduğu işyeri için şahıstan kiralamış ise gelir vergisi stopajı yaparak bu vergiyi muhtasar beyanname ile beyan edecektir. Aynı işyerinin bir bölümü diğer bir serbest meslek erbabına müşteriniz tarafından kiraya verilmiş ise bir kira kontratı yapılıp, elde edilen kira geliri tevkif suretiyle vergilendirilmiş GMSİ olarak beyan edilecektir. (GVK 70.maddesinin 1.paragrafında gerçek kişi kiracıların kiraladıkları gayrimenkulleri başka bir kişiye kiraya vermeleri halinde elde edilen kazanç GMSİ'dir.) Danışma Birimi


 

Tarih : 28.05.2010
Soru :
şahıs şirketi olan bir danışmanlık firmasının faaliyet gösterdiği, 95 mt2 alanlı bir yerin, bağımsız bir odasını 15 mt2 sini kiralayıp, büro açabilirmiyim? teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Bostancı, Sadece meslek mensupları aynı büroyu kullanabilirler, bunun dışında bir şirlet yada serbest meslek erbabından aynı işyerinin bir odasının kiralanması vb.çalışma usul ve esaslarına aykırıdır. İyi çalışmalar, Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 20.05.2010
Soru :
İyi günler.Bir şirketin sigortalı çalışanı(aynı zamanda şirket ortağının oğlu) Yurt dışından ithal edilecek ürün siparişi tespiti ve sözleşme yapmak için yurt dışına gidecek.Şirket bu konuda karar alıp yurt dışı ev kirası yemek ulaşım ve benzeri giderleri işyeri gideri olarak işlememizi istiyor.Çalışan aynı ülkede üniversite eğitimi de alıyor.Giderleri kanunen işleyebilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Bahset olduğunuz giderleri ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi olarak düşünüyorsanız giderleştirebilirsiniz. Ancak ileride bir ihtilaf yaşamamanız için sorunuzdaki konuyu aynen dilekçe haline getirerek İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.05.2010
Soru :
2010 yılı ocak ayında işyeri kirası 12 aylık olarak fatura düzenlenmiştir.1.geçici vergi döneminde bu gelirin ilk 3 aya isabet eden kısmını mı dikkate almalıyız yoksa 12 aylık kira peşin tahsil edildiği için 12 ay toplamını geçici vergiye konu edelim ?

Cevap :
Sayın Ekim, Kira gelirinin peşin tahsil edilmesi halinde gelecek aylara ve yıllara ait olanlar dönemsellik ilkesi gereği ilgili dönemde gelir olarak gösterilmelidir. Kesniş olduğunuz faturayı muhasebeleştirirken 380 gelecek aylara ait gelirler hesabını kullanarak kayda alınız. Dönemi geldikçe bu hesaptan gelir hesabına virman yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.05.2010
Soru :
Merhaba, Gelir vergisi mükellefimizin şahsına ait bir binası mevcut..Bu bina yaklaşık 10 senedir kendisinde..Bu binanın satılması durumunda ortaya çıkabilecek değer artış kazancı vergiye tabimidir?..Ayrıca bu ortaya çıkabilecek değer artış kazancı,gelir vergisi beyannamesinde ticari kazanç ve kira geliriyle birlikte beyannamede gösterilip matraha eklenirmi? teşekkürler..

Cevap :
Sayın Şener, GVK Mük 80.maddesinin 6.fıkrasına göre 1.1.2007 den önce sahip olunan gayrimenkullerin 4 yıl sonra satılması halinde veya 01.01.2007 den sonra sahip olunan gayrimenkullerin 5 yıl sonra satılması halinde elde edilecek değer artış kazancı gelir vergisine tabi değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.05.2010
Soru :
Merhabalar; 4 aylık sezon faaliyeti olan bir restaurantta (mükellefiyet sezon başında açılıp sezon sonunda kapatılıyor) bu firmada restaurant hizmeti veriliyor. Bu hizmetin verilmasi ile ilgili personel ihtiyacı restaurant faaliyetinde bulunan başka bir şirketten catering sözleşmesiyle personel kiralaması ile karşılanıyor. Hizmeti veren şirket çalışanların ssk yükümlüğülüğünü yerine getiriyor. Hizmet bedeli fatura karşılığı bu şirkete ödeniyor.Bu işlemde sgk mevzuatına ters bir durum söz konusumudur ve İş kazası olduğu takdirde nasıl bir yol izlemeliyiz. Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yapılan işlem Ödünç iş ilişkisidir ve Ödünç iş ilişkisi sözleşmesi yapılmalıdır. İş kazasında sorumluluk alt işverenle birlikte asıl işverende sorumludur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.05.2010
Soru :
KOLAY GELSİN iki sorum vardı; 1-özel inşaat yapan şirket yaptığı binadan 4 dükkanı satmayıp aktife alıp kiraya verecektir.bu dükkanlar hangi değer üzerinden aktife alınacaktır(defter kayıtlarında anılan dükkanlara ait maliyet yoktur,bina ile ilgili bütün maliyetler satılan dairelere mal edilmiş ve maliyetler tüketilmiştir) ve bu aktifleştirmenin muhasebe kaydı nasıl olacaktır? 2-zarar eden mükelleflerin vergi levhalarını onaylarken "beyan olunan matrah" kısmına "matrahsız" ibaresi yazılıp o şekilde onaylanacak diye biliyorum bu doğru mu?

Cevap :
Sayın Uluğ, İnşaat maliyeti oluşturulmasında her bağımsız bölüme maliyet hesabı yapılarak birim maliyet fiyatı oluşturulması gerekir. Bütün maliyetlerin konutlara atılması yanlış bir uygulamadır. Şirket aktife alacağı 4 dükkanı emsal bedeli ile aktifleştirecektir. Zarar eden mükelleflerin vergi levhasına MATRAHSIZ ibaresinin yazılması yerinde bir uygulamadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.05.2010
Soru :
defterini tutttuğum inşaat işleri faaliyetinde bulunan ltd sti (ortakları eşlerden oluşan)kiralık olarak tuttuğu bürosuna 3 aydır uğramamakta, aradığımda telefonlarıma cevap vermemektedir. 2 aydır beyannamesini vermeyi kestim. piyasaya fatura kesip sattığından şüphelenmekteyim çünkü bana getirdiği yüksek miktarlı faturaların hiçbirinin ödemelerini tüm sıkıştırmalarıma rağmen devamlı getireceğim sözleriyle savuşturarak getirmemiştir. Bu durumu vergi dairesine bildirmem benim açımdan bi problen yaratır mı. Malesef bu tür insanlardan hem paramızı alamadığımız gibi hemde bizi böyle zor durumlara sokmaktadırlar. sizden ricam bana yapmam gerekenler hakkında yol göstermeniz.Teşekkürler

Cevap :
Sayın Taşçı, Bahsettiğiniz Limited Şirketin bilinen adresine mesleki sözleşmenizi tek taraflı feshettiğinizi ve defter ve belgeleri en geç 15 gün içinde teslim alması için iadeli taahhütlü ihtar mektubu gönderin. Sözkonusu mektup adrese ulaşmadığı veya tebliğ edilemediği durumda posta alındıları ile birlikte muhafaza edin. Ayrıca müşterinizin bağlı olduğu vergi dairesine bize belirttiğiniz hususları bir dilekçeyle bildirin. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.05.2010
Soru :
Mahalle Muhtarları Muhtarlık hizmetlerini görmek için Gelir Vergisi Mükellefi olan gerçek bir kişiye ait işyerini kiraladıkları takdirde stopaj ödemesi yapmaları gerekirmi.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Küçük, Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, muhtar tüzel kişiliklerinin gerçek kişilerden kiralamış oldukları işyerleri ödeyecekleri kiradan %20 oranında gelir vergisi stopajı hesaplanacaktır. (GVK 94.madde giriş metni) Danışma Birimi


 

Tarih : 04.05.2010
Soru :
2005 yılında kiraladağımız işyerine ilişkin yapılan dekorasyon sonucu 2005 yılında tarafımıza fatura kesilmiştir. ve bu tutar 264 özel maliyetler hesabına alınmıştır.31.12.2009 itibari ile amortismanı bitmiştir. 1.kayıt 264 özel maliyetler 10.000 268 özel mal.amort. 10.000 biz bu hesabı 01.01.2010 tarihinde virmanlayarak kapatacakmıyız. 2.kayıt 268 özel mal.amort. 264 özel maliyetler yoksa muhasebe hesaplarında 1.kayıt taki gibi aynen kalacakmıdır.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Yapmış olduğunuz birinci kayıt yasal defterlerinizde işletmenizi kapatana kadar aynen kalacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.05.2010
Soru :
Selamlar.Bir şirket, üzerine kayıtlı gayrimenkulleri işyeri olarak kiraya verip fatura kesiyor.Fatura ve makbuz karşılığında (tutar 350 TL) kirayı elden tahsil etmek istiyor.İşyeri kiralarının fatura ve makbuz karşılığında ödenmesi halinde banka zorunluluğu ortadan kalkarmı,bununla ilgili kanunda herhangi bir ibare varmıdır.Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Telci, GVK 268 nolu Genel Tebliğ hükümlerine göre işyeri kira ödemeleri sonucunda fatura düzenlenmesi banka zorunuluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla işyeri kira ödemeleri tutarı ne olursa olsun banka, PTT ve finans kurumları aracılığıyla yapılmalıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.04.2010
Soru :
5000 Tl sınırını aşan faturasız kira giderleri Ba Bs formunda beyan edilecek mi? eğer beyan edilecekse brüt tutar mı dikkate alınacaktır? şimdiden teşekkür ederim...

Cevap :
Sayın Akpınar, VUK 396 Nolu Genel Tebliğine göre tüm mal ve hizmet alım-satımları Ba-Bs formlarında bildirilecektir. (Fatura veya benzeri vesika-Benzeri vesika=kira kontratı)). Kira giderleri Ba formlarında bildirilecektir. Esas alınacak tutar brüt kira tutarıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.04.2010
Soru :
Öncelikle iyi çalışmalar diliyorum. 1-) 5 milyon YTL değerindeki bir iş merkezi 6 mirasçı tarafından sermaye olarak gösterilerek bir Anonim Şirket kurulabilir mi? 2-) Sahip olunan iş merkezinin bağımsız bölümlerinin kiralanması sonucunda kira geliri elde edilecek ve ticari kazanç olarak vergilendirilecektir, 3-) Buna karşılık olarak iş merkezinin aktifteki değeri üzerinden amortisman ayrılırsa binanın 5 yıllık süreden daha sonra satılması durumunda, satılan tarihte hesaplanacak Net aktif değeri (Maliyet Bedeli-Ayrılan Amortismanlar)ile satış değeri arasındaki kazanç vergilendirilecek midir? Yoksa 5 yıl aktifte kayıtlı bulunan gayrimenkulün satışından kaynaklanan kazançların vergiden muaf tutulması hükmünemi tabi olacaktır. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Filiz, A.Ş ortakları kuruluşta ve daha sonra sermayeyi nakdi veya ayni olarak taahhüt edebilirler. Aktife kaydolacak gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen kazanç ticari kazançtır. Şirketlerin aktifinde 2 tam yıldan fazla gayrimenkullerin satışından elde edilen karın sermayeye ilavesi veya pasifte bir fon hesabında 5 yıl süreyle tutulması halinde satıştan elde edilen karın %75 lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. (KVK MD 5/1-e) Danışma Birimi


 

Tarih : 27.04.2010
Soru :
sayın ilgili 2009 yılında verilen muhtasar beyannamelerinin ekleri olan (kira serbest meslek makbuzları vs.)ekli listelerine eklenmemiştir.ancak bunların ödemesi muhtasar beyannamemizde zaten yapılmıştır.Bu durumda düzeltme beyannamesi vermelimiyiz verirsek usülsüzlük cezası alırmıyız ilginize teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sezer, Muhtasar Beyannamede Tablo III bölümünde eksik bilgiler olması sebebiyle düzeltme yapmanız halinde, matrahta bir değişiklik olmadığı ve beyanname süresinde verildiği için herhangi bir usulsüzlük cezası uygulanmamaktadır. Ayrıca sadece Tablo III bölümünde düzeltme yapılması halinde Damga Vergisinden muaf seçeneğini de E-Beyanname programından işaretleyebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.04.2010
Soru :
Merhaba. Mağaza olarak kullanılmak üzere kiralanan gayrimenkulün devir alındığı eski kiracılarına ödenen amortisman sınırının üzerindeki mağaza devir bedellerinin verilen kira komisyonu olarak değerlendirilerek direkt giderleştirilmesi mi yoksa peştemallık/şerefiye hesaplarında amortisman yoluyla giderleştirilmesinin mi uygun olacağı hususunda Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu açısından yorumlarınızı rica ederiz. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Tekin, Ticarethane ve mağazaların devrinde ödenen piyasa uygulamalarında hava parası olarak adlandırılan şerefiye ve peştemallıklar Tek Düzen Hesap Planında 261 takip edilir. Bu değerler, VUK'a göre amortismana tabi iktisadi kıymet olduğu için aktifleştirilen tarihten itibaren 5 yıl içinde itfa edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.04.2010
Soru :
Merhaba iyi çalışmlar.. Kat Karşılığı inşaat işi yapan mükellefimin, arsası üzerine inşaat yapılacak arsa sahiplerine inşaat bitene kadar oturmaları için tuttuğu kiralık dairelere ödeyeceği ev kiralarını gider pusulasıyla inşaatın maliyetine gider olarak yansıtılabilir mi.. Eğer yansıtılırsa stopaj oranı kaç olur...

Cevap :
Sayın Kurtuluş, Kat karşılığı inşaat işlerinde,müteahhit tarafından inşaat süresince gayrimenkul sahibine yapılan kira ödemelerinin gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi gerekir. Müteahhit firmanın yaptığı kira ödemeleri üzerinden % 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapacaktır. Ayrıca kira geliri elde edenler elde edilen gelirin Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-c maddesinde belirtilen tutarı aşması( 2010 yılı için 22.000.- Tl dır) durumunda ise, söz konusu gelirin gayrimenkul sahibi tarafından yıllık beyanname ile beyan edilecektir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde; Arazi ve binaların (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), sahipleri, mutasarrıfları(Tasarruf edenler), zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olduğu hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun 72’inci maddesinde ise ;''Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır….'' hükmüne yer verilmiştir. Yine aynı kanunun 85’inci maddesinde, mükelleflerin 2’nci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri, bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olduğu, 86’ncı maddesinde ise, vergiye tabi gelir toplamının 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ( 2010 yılı için 22.000- TL ) aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olan gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan aynı Kanunun 94’üncü maddesinde; ''Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.'' hükmüne yer verilmiş, 5/a bendinde ise; '' 70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20 '' oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kat karşılığı olarak verilen gayrimenkule ilişkin olarak müteahhit firma tarafından inşaat süresince mal sahibine yapılan ödemelerin gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi gerekir. İnşaatı yapan müteahhit firmanın, Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesinde sayılan ve tevkifat yapmak zorunda olanlar arasında yer alması nedeniyle mal sahibine yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında Gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Kira yardımı alan kişinin vergiye tabi gelir toplamının Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-c maddesinde belirtilen tutarı (2010 yılı için 22.000-TL) aşması durumunda ise, söz konusu gelirin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2010
Soru :
Merhabalar; Kurumlar Vergisi mükellefi olan Ltd.(mülkiyeti Ltd. ye ait değil, envanterine kayıtlı değil) bir şahıstan işyerini kiralamıştır. bir süre sonra kiraladığı işyeri kendisine büyük geldiğinden gerçek kişi bir mükellefe bir kısmını kiralamaktadır. Ltd. bu kiralama karşılığında kira bedeli+kdv şeklin demi kira bedeli + kdv+stopaj şeklindemi fatura edecektir.

Cevap :
Sayın Öz, Limited şirket aktifte kayıtlı olan veya kiralamış olduğu gayrimenkulleri kiraya vermesi halinde elde edilen kazanç ticari kazançtır. Elde ettiği kira geliri için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenleyecektir. Düzenlenen bu fatura için GV stopajı sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.04.2010
Soru :
bir limited şirketin kiraladığı telif hakkını belli bir süre ile başka bir şirkete kiralaması durumda kdv ve stopaj durumu nasıl olmalıdır. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Satır, GVK 18.maddesinde telif haklarının vergilendirilmesi esası belirlenmiştir. GVK 18.maddesine göre gerçek kişilerden telif hakkını alan Limited Şirket bu hakkını başka bir kişi veya şirkete kiralaması halinde kiralama ücretine %18 KDV ilave ederek fatura düzenlemesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2010
Soru :
Selamlar, Hocam 36 aylık süre ile müşterimize araç kiraladık, müşterimiz aracı sözleşmede belirtilen 36 aylık süre tamamlanmadan 24. ayda tarafımıza iade etti sözleşmeye göre kalan 12 aylık süreyi erken iade etmesinden dolayı müşterimize cezai şart bedeli olarak fatura ediyoruz. Bu işlemde Kdv hesaplamamız gereklimidir. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Polat, Sözleşmeye dayalı olarak tahsil edilen ceza bedeline KDV hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2010
Soru :
DECAR OTO KİRALAMA A.Ş firmasında bağımlı olarak çalışmaya devam ediyorum. ( Odaya bağımlı çalışıyorum diye bildirimde bulunmuştum) Çalışmış olduğum şirket 2010 yılında tam tasdik sözleşmesi yapmamıştır. ( Firma Önceki yıllar tam tasdik kapsamındaydı ) Vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmadan Ocak - Şubat 2010 beyannamelerini DECAR A.Ş olarak daha önce şirket adına alınan şifre ile vermeye devam ettik. Benim sorum Zeynep SÖNMEZ olarak Maliyeden DECAR A.Ş’de bağımlı olarak çalıştığıma dair ayrıca bir şifre almam gerekirmi. Mevcut şifre ile Beyannameleri vermeye devam etmelimiyim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Sönmez, Decar A.Ş. olarak şifre mevcut olduğu için ,ayrıca sizin şifre almanız gerekmez .Mevcut sifre ile Beyannameler gönderilmeye devam edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2010
Soru :
Bir parti ilçe teşkilatı için daire kiralanmış. İşyeri gibi adledilip kira ile ilgili stopaj ödenecek mi ödenmeyecek mi? Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kartal, Siyasi partiler, dernekler ve vakıflar kiralamış oldukları gayrimenkullere ödedikleri kira bedelleri üzerinden gelir vergisi stopajı yapacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.04.2010
Soru :
Merhaba Sayın Yetkili, Benim sorum ECRİMİSİL bedelinin başka bir şirkete yansıtılası durumunda fatura edilirken K.D.V.hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kamuya açık araziden-arsanın hukuka aykırı bir şekilde kullanılması nedeniyle işgalciden alınan bir bedel olarak tanımlanan ECRİMİSİL, Vergi Daireleri tarafından tahsil edilmektedir. Ancak, bu bedelin tahakkuk ettirildiği mükellef tapu kaydına göre, gayrimenkulun sahibi olan Şirket olmaktadır. Bu meyanda,gayrimenkulun sahibi başka, yararlanan şirketin başka olması durumu da mevcuttur. Gayrimenkul sahibi adına tahakkuk edilen Ecrimisil tutarının, gayrimenkulden asıl yararlanan ( kiracıya)şirkete yansıtılması, mutlaka fatura tanzim edilecektir.Bu durumda, yansıtılacak Ecrimisil bedeli için faturada ayrıca Katma Değer Vergisi tahakkuku yapılacak mıdır? Yoksa, ihracat faturası gibi, faturanın alt kısmına, "ecirimisil " bilgileri eklenerek K.D.V.siz fatura mı düzenlenecektir. Bu sorumun yanıtını mail adresime gönderirseniz sevinirim. Teşekkürlerimle.

Cevap :
Sayın Balıbaşa, KDV Kanunu 1.maddesine göre Türkiye'de yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV'ye tabidir. Milli Emlak Müdürlüğüne ecrimisil ödeyen şirket, ecrimisil ödediği gayrimenkulü birbaşkasına kiraya vermesi halinde elde etmiş olduğu kira gelirine %18 KDV oranlı fatura düzenleyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.04.2010
Soru :
Şirketimiz alacağına karşılık, anlaşarak şirketin makinalarını aldı. Makinaların Faturası da alındı. Makinaları kiraladığımız bir yere kurarak imalata başladık.Fakat bir müddet sonra makinaları aldığımız firmanın diğer alacaklıları tarafından işletmemizdeki makinalara ve ürettiğimiz mallara haciz konuldu ve satıldı.Makinaları hacizden tekrar satın aldık ama ürettiğimiz malları alamadık. Bu durumda: 1-İkinci defa İcradan aldığımız kendi makinalarımız için ödediğimiz parayı daha önceki demirbaş maliyetinemi ekliyeceğiz yoksa masraf mı yazacağız. 2-Stoklarımızda görünen icrada satılıp elimizden çıkan malların çıkışını nasıl yapacağız.Zarara atabilirmiyiz.O mallar için ödenen kdv ne olacak. Not:İcra satışı nedeniyle firmamıza para ödenmemiştir.Bizim olmıyan bir borcu avukatında azizliği neticesi biz ödemiş olduk. Cevap için şimdiden teşekkür eder,hayırlı günler dilerim.

Cevap :
Sayın Halavut, Sormuş olduğunuz sorunuzdaki işlemlerin vergi uygulamalarına ve muhasebe uygulamalarına aykırı işlemler olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla size vereceğimiz yanıt ile yeni bir yanlışlığa mahal vermek istemiyoruz. Bu konuya ilişkin doğru işlem yapabilmeniz için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından alacağınız muktezaya göre işlem yapmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.04.2010
Soru :
Ticari faaliyetini ikametgahında yapan gerçek kişi ; 1- Kira ödemesi stopaja tabi olur mu? 2- İkametgahında ödediği elektrik,su,telefon,yakıt v.s. giderler işlenir mi? 3- Kira ödemesini bankadan yapmak zorunda mı? (kira 100 TL )teşekkürler

Cevap :
Sayın Zurnacı, Ticari faaliyetini ikametgahında sürdüren mükellef kira ödemelerini bankadan yapacak, gelir vergisi stopajı ödeyecek. Yapmış olduğu giderler ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi koşuluyla muhasebe kayıtlarına alınır. (GVK 40) Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2010
Soru :
İyi Günler. Benim sorum şöyle, bir müteahit, arsa sahibinin arsasına fabrika binası yapmak için belli bir tutar karşılığında anlaşıyorlar. İnşaat bitince Müteahit, sözleşme tutarı yerine binayı 3 yıl boyunca işletme ve kiralama hakkı istediğini söylüyor. Arsa sahibine de cazip geliyor. İki taraf açısından da vergisel durum ne olur? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Keleş, Müteahhidin yapılan binanın bedelini kiralama karşılığı tahsil etmesi bir trampa şeklidir. Bina sahibi ile müteahhid kira kontratı düzenler, mal sahibi şirket veya ticari işletmesinin aktifinde kayıtlı gelir vergisi mükellefi ise bu kiralama karşılığı fatura düzenlenecek ve KDV hesaplanacaktır. Mal sahibi yukarıda belirtilen kişilikler dışında birisi ise (GMSİ sahibi) kiracı kira ödemelerinden %20 GV stopajı hesaplayacaktır. KDV sözkonusu değildir. Müteahhid ve mal sahibi alacaklarını ve borçlarının cari hesap şeklinde mahsubunu yapabilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2010
Soru :
İyi günler.Mükellefiz olan bir şirketin 2009 yılı kira tutarları muhtasar beyannamelerinde bankaya yatandan fah düşük gösterilmiş.2010Nisan ayında tüm 2009 muhtasar beyannamelerine düzltme verdik.Geçmiş yıl kira farklarını bu yıl ki kayıtlarımda nasıl giderleştirebilirim.Hangi hesabı kullanmam doğru olur teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Sorunuzda bahsettiğiniz kira giderleri farkları, geçmiş takvim yılına ait olduğundan dönemsellik ilkesine göre, bu takvim yılı KKEG olarak muhasebeleştirebilirsiniz veya ilgili dönemlerde muhtasar beyannamelerde, geçici vergi beyannamelerinde düzeltme yapmanız gerekir. Kurumlar Vergisi Beyannamesini düzeltilmiş haliyle vermelisiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2010
Soru :
Merhaba ortaklara ait olan araç reklam şirketimize sözleşme ile kiralanmıştır..bu sözleşmeye istinadun yevmiye kaydımız nasıl olmalı? 740 360 381(?) bu kayıt doğrumudur? bu araca ait kaska ve trafik sigortasıda şirkete gider olarak kaydedilebilir mi?

Cevap :
Sayın Kekiç, Araç kiralamalarında hem gelir vergisi stopajı hem de 2 nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla KDV hesaplayıp ödenmesi gerekir. 2 Nolu KDV Beyannamesiyle beyan edilen %18 KDV 1 nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. 740 borçlu 191 borçlu 360 Ödenecek KDV (alacak) 360 Ödenecek GV Stopajı (alacak) 100/102 Alacaklı olarak muhasebe kaydını yapabilirsiniz. Kasko ve trafik sigortaları araç sahibi adına yapıldığından bunları gider yazamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.03.2010
Soru :
Mükellefim Darulacezeye ait bir dükkanı kiralamak istiyor.Kiralarsa stopaj uygulanacak mı?% kaç?(Darulaceze mazbut vakıf mı?)

Cevap :
Sayın Yolcu, Gelir Vergisi Kanunun94/5-b Maddesinde Mazbut vakıflara ödenen kiralardan Gelir vergisi stopajı YAPILMAYACAKTIR. Mazbut vakıfların tanımı aşağıdaki gibidir. Darulaceze kurumun Mazbut olup olmadığını kendilerinden veya İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünden öğreniniz. MAZBUT VAKIF : Cumhuriyet öncesinde vakfiyelerindeki amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan ancak; vakfiyesi gereği yönetecek kişi kalmadığından, hayır hizmetlerini gerçekleştirmesi fiilen ve hukuken imkansız hale geldiğinden Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaşatılan,yönetilen,temsil edilen vakıflardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2010
Soru :
İyi çalışmalar sayın hocam, portföyümdeki bir firmam gerek kiralamak gerekse kendi şirketinde kullanmak üzere 'yat'deniz motorlu aracı almak istiyor.KDV ve ÖTV karşısındaki durumu nasıl olur.birde amortisman mevzuu hakkında bilgi verebilirmisiniz, saygılarımla,

Cevap :
Sayın Dede, KDV Kanunu 13/a.maddesindeki koşullar mevcut ise satın alınacak yat için KDV ödenmez. Sözkonusu yat işletmenin aktifine alındığı tarihten itibaren işletmenin iştigal konusuyla veya işiyle ilgili olarak veya bu yatın gelir getiren bir taşıt olması halinde kayıtlı değer üzerinden amortisman listelerinde belirtilen süre ve nispette ayrılacak amortismanlar giderleştirilir. Bu yatın satın alınmasında ödenen ÖTV mükellefin tercihine bağlı olmak üzere istenirse tamamı giderleştirilir veya taşıtın maliyetine intikal ettirilmek suretiyle amortisman yoluyla giderleştirilir. (VUK 270) Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
Acentelik yapan ltd şirketi bordrolu personelinden araçını kiralarsa tevkifat yapılabilmesi için kira bedelinin belirli bir tutarın üstündemi olmalı yoksa her halukarda kdv2 ile beyanmı etmek gerekiyor. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Çakır, Anlaşma yapılan brüt kira bedeli üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapılacak, ayrıca brüt kira bedeli üzerinden %18 KDV hesaplayarak 2 nolu KDV beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilip ödenecek, 2 nolu KDV beyannamesiyle beyan edilen bu tutar 1 nolu KDV beyannamesiyle indirim konusu yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
vergi mükellefi olmayan kişiye tevkifata tabi tutularak yapılan kira ödemelerinden brüt tutarı 5000 tl yi aşan ödemeler ba formu ile beyan edilecek mi?

Cevap :
Sayın Özkan, Ba formlarına 5.000 TL ve üzerindeki tüm mal ve hizmet alımları ve giderler yazılacaktır. Dolayısıyla bahsettiğiniz brüt kira ödemeleri 5.000 TL yi aşıyorsa Ba formuna yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.03.2010
Soru :
08.03.2010 tarihinde sormuş olduğum soruma idanışma biriminden aşagıdaki cevabı aldım: Sayın Yüksel, Ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükellefi, işletmesine kayıtlı gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verirse fatura düzenleyerek (%18 KDV li) bu işlemi muhasebe kayıtlarında gösterir. Bu gelir için ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanmaz. Ancak işletmesine kayıtlı olmayan şahsi gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verirse bu işlem işletmenin kayıtlarında gelir olarak gösterilmez. Kiracı, bu kira ile ilgili gelir vergisi stopajı hesaplayarak tevkifat yapar. Dolayısıyla burada tevkif suretiyle vergilendirilmiş GMSİ hadleri aşması halinde ticari kazançla birleştirilerek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilir ve kesilen stopajlar hesaplanan vergiden mahsup edilir. Sizin durumunuz yukarıda açıkladıklarımızdan hangisine giriyorsa işlemi ona göre yapınız. Danışma Birimi 23.03.2010 tarihind Sayın Eray Sahinin sorusuna verilen cevapta ise ticari geliriyle ,22000 tl yi aşmadığı halde işyeri kira gelirinin toplanarak beyan edilmesi gerektiği yazılı...oysa benim cevabımda GMSİ nın hadleri aşması halinde beyan edileceği yazılı.arada bir çelişki var..Acilen açıklama getirilmesini rica edeceğim. Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Yüksel, 23.03.2010 tarihinde Eray Şener üyemizin sormuş olduğu sorunun cevabı sizinkiyle aynı. Vermiş olduğumuz cevap aşağıdadır ve tezatlık sözkonusu değildir. Danışma Birimi "Örneklerde vermiş olduğunuz kazançlar vergiye tabi gelirlerdir. Dolayısıyla GVK 86-1/c maddesine göre toplama yapılıp 2009 için limit olan 22.000 TL yi aşıp aşmadığına bakacaksınız. Yukarıda vermiş olduğunuz örneklerdeki tutarlar 22.000 TL yi aştığı için tamamı yıllık beyannameyle beyan edilecektir."


 

Tarih : 24.03.2010
Soru :
ŞİRKET MÜDÜRÜNE AYNİ ÜCRET KARŞILIĞI ŞİRKETE AİT DAİREYİ KİRAYA VERDİK.KDV DOĞARMI 9 NOLU KDV TEBLİĞİNDE MUAF OLDUĞUNU YARUMLADIM DOĞRUMUDUR.

Cevap :
Sayın Biçer, KDV 9 nolu genel tebliğinde personele (ücretsiz) bedelsiz konut sağlanması halinde KDV hesaplanmayacağı belirtilmiştir. Oysa sizin örneğinizde personele ücret yerine konut tahsis edilmiştir. (Ayni ücret ödemesi yapılmıştır.) KDV Kanununa göre ayin olarak yapılan teslimler de KDV konusuna girmektedir. Bu durumda şirket aktifine kayıtlı konut için fatura düzenleyecek, KDV tahsil edecektir. Ayrıca ücretli için ayni ücret bordrosu tanzim edecek, brüt ücret tutarı ile KDV dahil fatura tutarını karşılaştırmak suretiyle muhasebe kayıtlarında giderleştirecektir.


 

Tarih : 24.03.2010
Soru :
kolay gelsin efendim ev sahibinin, kiraya verdiği evi ipotek göstererek başka ihtiyaçları için almış olduğu kredinin faizlerini sözkonusu kiraya verdiği eve ait gmsi beyannamesinde indirim konusu yapabilir mi?

Cevap :
Sayın Uluğ, Bahsetmiş olduğunuz kredi faizlerini yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2010
Soru :
merhaba ticari kazanç ve kira gelirinin birlikte edinildiği durumlarda verilecek beyanname hakkında bi sorum daha olacaktı..ama öncelikle gelir idaresi başkanlığının çıkarmış olduğu BEYANNAME DÜZENLEME REHBERLERİNİN örnek bazında çok yetersiz olduğunu düşündüğümü sizlerle paylaşmak isterim.. 1.SORUM,basit bir soru yalnız dediğim gbi çok farklı cevaplar aldığım için yne size danışmak istedim...mükellefin kazancı 50000tl,ve işyeri kira geliri 15000..beyannameye dahil edilirmi? 2.SORUM,mükellefin ticari kazancı 2200 işyeri kira geliri 20000,bu durumda işyeri kira geliri dahil edilirmi?.. yardımlarınız için teşekkür ederim..

Cevap :
Sayın Şener, Örneklerde vermiş olduğunuz kazançlar vergiye tabi gelirlerdir. Dolayısıyla GVK 86-1/c maddesine göre toplama yapılıp 2009 için limit olan 22.000 TL yi aşıp aşmadığına bakacaksınız. Yukarıda vermiş olduğunuz örneklerdeki tutarlar 22.000 TL yi aştığı için tamamı yıllık beyannameyle beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.03.2010
Soru :
Sayın İsmmmo yetkilileri, Benim sorum şu şekildedir. 2009 yılının Eylül ayında İstanbul İstinye merkezli bir Kanarya Sevenler Derneği Kurduk.Dernek gelirimiz olmadığı içinde kurucu üyelerimizden birinin istinyedeki tek katlı boş bir dairesini dernek merkezi olarak gösterdik ve tabela astık.Kurucu üyemiz derneğimizden herhangi bir kira geliri almamaktadır.Dernek olarak bir kira ödemesi yapılmadığı ve dolayısıyla kayıtlarda böyle bir gider gözükmediği için stopaj yükümlülüğümüz olmadığını öğrenmeiş bulunmamaktayız.Ancak kurucu üyemizin kira almasa bile emsal kira bedeli üzerinden beyanname vermesi gerektiği ni öğrenmiş bulunuyoruz.Fakat 2009 yılının son 4 ayı için kira geliri alınmadığı halde belki istisna yada hadlerin altında kalıyoruz diye tereddütte kaldığımızdan hala kurucu üyemiz için kira geliri beyannamesi verip vermeme konusunda tam bir bilgiye sahip değiliz. 2009 yılı için kurucu üyemiz emsal kira bedeli üzerinden beyanname vermelimidir İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla Zeynel Gültekin

Cevap :
Sayın Gültekin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 73. Maddesine göre Derneğinizin bulunduğu yerin mal sahibi , kira almasa da emsal kira bedeli üzerinden Gelir Vergisi beyannamesi verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.03.2010
Soru :
üstadım iş günler. mesken kira geliri; 5100 tl işyeri kira geliri: 4500 tl + 900 tl stopaj kesintisi var ödenmiş. çıkan vergiden, yapılmış olan 900 tl kesintiyi mahsup edebilirmiyim edemezmiyim. edebilirsem yada edemez isem kanun kaynağını gösterebilirmisiniz.

Cevap :
Sayın Salcıoğlu, Konut kira geliri istisnası 2009 yılı için 2.600 TL'yi düştükten sonra işyeri kira gelirini topladığınızda (4500+2500) 2009 yılı için 22.000 TL haddi aşmadığından işyeri kira gelirini beyannameye dahil etmeyeceksiniz. Sadece konut kira gelirini beyan edeceksiniz.Dolayısıyla 900 TL stopajı da mahsup etmeyeceksiniz. (GVK 86-1/c) Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
BİR FİRMAMDA ŞÖYLE BİR İŞLEM YAPTIM DOĞRUMUDUR.ŞİRKETE AİT DAİREYİ ORTAĞIN FİRMADAN ALDIĞI MAAŞ KARŞILIĞI ORTAĞA KİRAYA VERDİK.BUNUNLA İLGİLİ ORTAKLAR KURULU KARARI ALDIK. NET MAAŞINI AYLIK KİRA OLARAK BELİRLEDİK.AYRICA ORTAĞA KİRA İÇİN FATURA KESMİYORUZ.

Cevap :
Sayın Biçer, Tüzel kişiliğe haiz olan şirketler aktiflerinde kayıtlı olan gayrimenkulleri kiraya vermeleri halinde %18 KDV ilave ederek fatura düzenlemek zorundalar. Ayrıca bahsettiğiniz kişiye yapılan ödeme ayni ücret kapsamındadır. Bu ödeme için bordro düzenleyeceksiniz. (Ayni ücret bordrosu). Kira faturası ile ayni ücret bordrosu karşılaştırılarak personel hesabı kapatılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
merhaba mükellefin ticari kazancı=9000 tl zarar ve işyeri kirası brüt 23000 tl olduğu durumda verilecek gelir beyannamesinde işyeri kira gelirinin beyannameye dahil edilmeyeceğini düşünmekteyim..verdiğiniz önceki cevaplara göre ticari kazanç+işyeri kira geliri 22000tl nin altında kaldığı için burada kira geliri beyannameye dahil edilmeyecek..doğrumudur?..teşekkür ederim..

Cevap :
Sayın Şener, Vergiye tabi gelir toplamı 2009 için 22.000 TL'yi aşarsa tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları yıllık gelir vergisi beyannamesiyel beyan edilecektir. Önceki örneğinizde işyeri kira gelirinin yıllık beyannamede toplanıp toplanmayacağını tespit etmek için vergiye tabi gelirler toplanmıştır. Sorunuzdaki örneğinizde işyeri kira gelirleri zaten 22.000 TL'nin üzerinde olduğundan yıllık beyannameye dahil etmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
Sn. İlgili, % 100 yabancı sermayeli bir firmanın belirli dönemlerde Türkiye'ye gelen yabancı genel müdürü için kiralanan konutun stopaj kesintisi ve kira ödemelerinin gider kaydedilebilmesi açısından durumu nedir?

Cevap :
Sayın Aktaş, Türkiye'de kurulu olan tam ve dar gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde indirilecek giderler GVK 40. KVK 8.maddesinde belirtilmiştir. Şirketin Türkiye'de ödemiş olduğu kirayı (stopaj dahil) ticari kazancın tespitinde giderleştirebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimim sorum şöyle; x şahsı bizzat kendisi ev yaptırıyor. 2009 da inşaat tamamlanıyor. İskanla ilgili herhangi bir çalışması yok tapuda halen daha arsa gözüken ancak biten inşaatı için belediyeye müracaat ediyor dairelerine elektrik su bağlayabilmesi adına kullanma izni ( şenlendirme ) alıyor ve 2009 yılında 10 dairden kira geliri söz konusu. Gerçek gider yöntemini seçip gelirini beyan etmek istiyor ancak gerçek gideri ile ilgili hiçbir belgesini muhafaza edememiş. Bu durumda herbir dairesi için beş yıl süre ile %5 gerçek gider yazabilme adına izlemesi gereken yol nedir? Birde bu 5 yıllık sürenin başlangıç yılı, inşaatın kullanılmaya başladığı yılı almak hata olurmu? Saygılarımla;

Cevap :
Sayın Ayaz, GMSİ mükelleflerinin kira gelirlerinden indirilecek giderleri gerçek usul yöntemi ile yapacaklarsa, GVK 74.maddesinde sayılan giderleri belgelendirmek zorundadırlar. Belgelendiremedikleri giderleri indirim konusu yapamazlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2010
Soru :
İyi çalışmalar, Firmamız restoran işletmesi olup, bir limited şirketten aylığı 1500 TL+Kdv tutarında işyeri kiralamıştır. Şirketimiz Eylül-2009 ayında kurulmuş olup, bugüne kadar kira ödemesi yapmamış ve kira faturası da almamıştır. Kiraya veren firma, restoranımız da müşterileri için yemek verecek olup, bizim keseceğimiz yemek faturası ile onların keseceği kira faturası karşılıklı olarak mahsuplaşma şeklinde olacak.Yemek faturası her halükarda kira faturasından fazla tutarda olacak.Kalanı nakit alacağız.İşlem doğru mu? Yoksa kira ödemesini bankadan ayrıca mı yapmak gerekiyor?Ayni ödeme kapsamında değerlendirilebilir mi yaptığımız işlemler? Şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Tokat, Restoran işletmesinin mülkiyetinin sahibi olan limited şirket her ay 1.500 TL+KDV tutarında faturayı kira bedeli olarak restoran işletmesine düzenlemesi gerekir. Mal sahibi olan limited şirket restorandan satın almış olduğu hizmet bedeli için fatura alacak, daha sonra her 2 mükellef de 120 ve 320 hesapları (cari hesaplarını) karşılaştıracak, bu mahsuplaşmadan sonra ödenecek kira sözkonusu olur ise tutarına bakılmaksızın banka kanalıyla ödemesi yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2010
Soru :
Ben yakında büro açmayı düşünüyorum, bunun için anneme ait olan Üsküdar'daki bir büroyu kullanacağım annem benden kira almayacak bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekir stopajdan kaçınmak için ayrıca ben %40 oranında özürlü raporuna sahibim bunu belirtir bir yazıyla başvurmam birşey değiştirir mi? Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Oruç, Annenizin gayrimenkulünü işyeri olarak kiralamanız durumunda ödeme yapmadığınız takdirde stopaj sözkonusu değildir. Ancak anneniz emsal kira bedeli üzerinden kira geliri elde etmiş sayılacağından yıllık gelir vergisi beyannamesinde bu gelirini beyan edip, vergisini ödeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2010
Soru :
acil!! Şirket ortağının GMSİ(mesken)kira beyanı verildiğinde istisna rakamı düşülüyormu..(şşirketten herhangi bir kar dağıtımı yok sadece mesken kira geliri var..teşşekkürler

Cevap :
Sayın Demir, Ticari, gerçek usulde zirai kazanç ve mesleki kazanç ile birlikte GMSİ geliri elde edilmesi halinde mesken istisnasından yararlanılmaz.(GVK 21). Sizin sorunuzda sadece GMSİ olduğundan konut için 2009 yılı 2.600 TL istisnadan faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
Mükellefimize ait bir konut işyeri olarak kiraya verilmiş. kiralayan kişi vergi dairesine mükellefiyet açtırmamış.kiraları düzenli olarak bankaya yatırmış. gelir vergisi beyannamesi yaparken brütünü bulup işyeri olarak kabul edilip beyanmı verilmeli yoksa konut gibi kabul edilip ona göremi beyan verilmeli. mal sahibinin sahibinin sorumluluğu nedir. kiracının işyeri olarak tuttum ama konut gibi kullandım diyebilirmi.

Cevap :
Sayın Kesik, Gayrimenkul sahibi sözkonusu konut için düzenlenen kira sözleşmesinde kullanım maksadı işyeri olarak yazılması halinde mal sahibinin elde etmiş olduğu kira geliri işyeri kira geliridir. Ödenen kira bedeli üzerinden %20 stopajın kesilip vergi dairesine yatırma yükümlülüğü vergi sorumlusu olan kiracıya aittir. Mal sahibi beyanını işyeri kira geliri olarak beyan edip %20 stopajı hesaplanan vergiden düşecek, düzenlenecek olan gelir vergisi beyannamesine kiracının kimlik bilgilerini özellikle T.C numarasını yazmak koşuluyla beyanname verilecektir. Stopaj yoluyla ödenmesi gereken verginin sorumluluğu kiracıya aittir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
Merhaba Gayrimenkul Sermaye İradı beyanı ile ilgili olacaktı benim sorum, hem mesken hem işyeri olarak kira geliri elde eden gmsi vergi mükellefi 2009 yılında mesken kira geliri : 150.000 TL işyeri kira geliri ise 20.600TL dir. çeşitli örneklere baktığımda işyeri ve mesken kira gelirleri toplamından konut kira geliri istisnası düşüldükten sonra kalan rakam işyeri kira geliri sınırını(22.000) geçiyorsa ikisi birlikte beyan edilip vergilendirilecektir şeklindeydi. Beyanname programında mükellefin bilgilerini girdiğimde "tevkifata tabi gayrimenkullerin gayrisafi iratlarının toplamı hadlerin altında olması durumunda beyan edilmez " uyarısı almaktayım. Şimdi işyeri kira gelirlerini beyan etmeden beyannameyi vermem doğrumudur ? Tezatlık oluşmuyor mu bu konuda bilgi alabilirsme sevinirim...

Cevap :
Sayın Ataroğlu, Konut kira gelirinden istisna rakamı düşüldükten sonra işyeri kira geliri ile topladığınızda 2009 için 22.000 TL yi aşıyorsa her iki kira geliri de beyan edilecektir. Kullandığınız BDP (e beyanname düzenleme programı) programını güncelleyin. Bu sorun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzeltilmiştir. Şu anki bdp programınız güncellenmeden önceki halidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
selamlar, kira geliri ile birlikte ticari kazancın elde edildiği durumlarda verilecek beyanname ile ilgili bir sorum olacaktı..yardımcı olursanız sevinirim.. Mükellefin 2009 ticari kazancı 12000tl,işyeri kira geliri ise brüt 19500tl,bu durumda beyannameye işyeri kira geliri dahil edilirmi?,2 farklı yere sordum ve 2 farlı cevap aldım malesef..benim fikrimce işyeri kira geliri 22000tl lik sınırın altında kalsada,ticari kazanç ile elde edildiğinde,ticari kazanç+işyeri kira geliri ve varsa mesken kira geliri toplam tutarına bakılır..bu durumda işyeri kira geliri bu örnekte beyan edilecek midir?..teşekkürler

Cevap :
Sayın Şener, Sizin düşünceniz doğrudur. GVK 86/1-c maddesine göre vergiye tabi gelir toplamının 2009 için 22.000 TL yi aşması durumunda tevkif suretiyle vergilendirilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları yıllık beyannamede toplanacaktır. Örneğinizde vergiye tabi gelir=ticari kazanç+işyeri kira geliridir. (12000+19500=31.500). Dolayısıyla işyeri kira gelirini ticari kazançla birleştirip beyan etmeniz gerekir. Hesaplanan vergiden de tevkif suretiyle ödenen stopajı mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
Sayın Danışmanımız 2009 ticari kazancı 18.400.-TL olan mükellefin ayrıca brüt tutarı 12.000.-TL olan GMSİ vardır. Bu kiradan mükellef adına 2.400.-TL stopaj ödenmeiştir. Bu durumda Yıllık beyannamede ticari kazanç ile GMSİ kazancı birleştirlecek mi yoksa tevkif sureti ile vergilendirilmiş kazanç 22.000.-TL lık sınırın altında olduğu için birleştirilmeyecek mi Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sertbaş, GVK 86/1-c maddesine göre vergiye tabi gelir toplamının 2009 için 22.000 TL yi aşması durumunda tevkif suretiyle vergilendirilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları yıllık beyannamede toplanacaktır. Örneğinizde vergiye tabi gelir=ticari kazanç+işyeri kira geliridir. (18.400+12000=30.400). Dolayısıyla işyeri kira gelirini ticari kazançla birleştirip beyan etmeniz gerekir. Hesaplanan vergiden de tevkif suretiyle ödenen stopajı mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
Gelir Vergisi mükellefiaynı zamanda 2470 TL mesken kira geliri elde etmiştir. 2600 TL 'lık istisna haddin altında kalmaktadır. Sözkonusu Gayrimenkul gelir Beyannameye dahil edilecekmidir. 2010 Mali Rehber kitabının Gelirin Toplanması başlığındaki * Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı dahil edilmeyecektir şeklindedir. Nasıl yorumlamam lazım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Yakışır, Ticari, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar ve mesleki kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin mesken kira gelirleri varsa istisna haddine bakılmaksızın yıllık beyannamede bu kazançları ile birleştirilerek beyan edilir. Ve mesken kira geliri için 2.600 TL olan istisnadan faydalanamazlar. (GVK.21) Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2010
Soru :
2009 yılında 2.250 TL kira geliri elde ettim.Aynı yıl 8.895 TL ev kirası ödedim.Serbest Meslek Kazancımı Beyan ederken gerçek usulü seçersem 2.250 GMSİ beyan edip 8.895 TL ödediğim kirayı gider mi yazmam gerekiyor.Bu işlemden zararım doğuyor.Bunu S.M. Kazancımdan indiremeyeceğimi biliyorum.Ama bu durumda beyanname vermem gerekli mi?Çünkü Yıllık gelir vergisi beyannamesinde kira giderini GMSİ dan indirebileceğimiz bir bölüm de yok.

Cevap :
Sayın Okumuş, Ticari, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç ve mesleki kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin mesken kira gelirleri varsa istisna haddine bakılmaksızın yıllık beyannamede bu kazançları ile birleştirilerek beyan edilir. Gayrimenkul sermaye iradından dolayı zarar oluşması durumunda, bu zararınızı serbest meslek kazancınızdan mahsup edebilirsiniz. (GVK 88) Gerçek gider yöntemini seçtiğinizde konut için ödediğiniz kira tutarlarını yazabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.03.2010
Soru :
Merhaba; Sadece Mesken Olarak Kira Gelirim bulunmaktadır. Eşime ait Meskende oturmaktayız. Ayrıca TOKİ den bir daire satın aldım. Henüz Tapusunu almadım. Teslimde tapusunu verecekler. Banka Kredisi kullandım. Kullanılan banka kredisine ait Faizleri GMSİ gelirimden Gerçek Gider usulüne göre indirim yapabilirmiyim?

Cevap :
Sayın Çağlar, Kiraya vermiş olduğunuz gayrimenkulün satın alımında ödenen kredi faizlerini gerçek usulde gider olarak kullanabilirsiniz. Sahibi olduğunuz veya olacağınız gayrimenkullerin kredi faizlerini yukarıdaki mantığa göre giderleştiremezsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.03.2010
Soru :
2009 yılında elde edilen kira geliri 31.800 tl ve ayrıca ortagı olunan şirketten kar dagıtımı yoluyla bürüt 35.000 tl gelir elde edilmiştir 2009 için verilcek beyannameye kar dagıtımından el edilen gelir eklemem gereklimi yoksa istisnamı bu konuda yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Kömürcü, GVK 86-1/c maddesine göre vergiye tabi geliriniz 22.000 TL yi aştığı için (GMSİ 31.800 olduğundan) elde edilen kar payını GVK 22.maddesine göre yarısı istisna olduğundan 17.500 TL olarak yıllık beyannameye dahil edeceksiniz. Hesaplanan vergiden kira geliriniz işyeri kira geliri ise tevkif suretiyle vergilendirilen vergi ve 35.000 TL lik kar payından kesilen gelir vergisini mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2010
Soru :
Sayın Üstad; İşyeri ilk kiralandığında Kira kontratı üzerinden Damga Vergisini ödüyoruz. Sonraki yıllarda kontrat yenilenmiyor fakat sözlü olarak kirada artışta anlaşma oluyor, Yada kontratta enflasyon oranında artış yapılacağı yazdığından bu oranda artış yapılıyor. Yeniden kontrat düzenlenmediği halde damga vergisi ödemesi yapılacakmı, cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Uzun, İlk düzenlenen kira kontratında sonraki yıllardaki kira artışının belli bir miktarda veya belli bir yüzdeyle artışı belirlenmişse, artırılan miktar üzerinden DV hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2010
Soru :
İyi günler ; Ticari kazanç sahibi olan mükellefin 2009 ylına ilişkin olarak 10200 tl mesken kira geliri elde etmekte 17400 tl ikamet için kira ödemektedir. gerçek usul kira gider yöntemi seçildiğinde 2009 yılı için 12964 tl gider rakamı çıkmakta ve 2764 tl zarar oluşmaktadır.çıkan bu zararı ticari kardan mahsup edilirmi,yoksa GVK 88 madde/3 fıkrası gereği bu fark gider fazlalığı kabul edilmeyip ticari kardan indirim yapılmayacaktır.bu durumda kira geliri belirlenirken gider rakamı nasıl hesaplanır?teşekkürler İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Karaca, Gayrimenkul sermaye iradından dolayı zarar oluşması durumunda, bu zararınızı ticari kazancınızdan mahsup edebilirsiniz.(GVK 88) Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2010
Soru :
Selam Üstad; Kira gelirlerinde gerçek gider yönteminde konut kredisinde ödenen faizin BSMV'si giderlere dahil ediliyor mu? Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Arslan, GVK 74/4 maddesine göre konut kredisine ilişkin faizleri, GVK 74/5.maddesine göre de bu faizlere ilişkin vergileri giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2010
Soru :
ŞAHIS FİRMASI OLARAK TİCARİ KAZANCI OLAN GERÇEK KİŞİ KONUT KİRASI 1.000.-TL ALIYORSA MUTLAKA BİLDİRİLECEK, KONUT KİRASININ YANINDA İSTİSNAYI AŞMAYAN İŞYERİ KİRASI ÖRNEĞİN 17.000.-TL. GELİR VERGİSİ BEYANINDA BİLDİRİLECEKMİ TEŞEKKÜR EDER CEVABINIZI BEKLERİM SAYGILAR

Cevap :
Sayın Ergül, GVK 86.maddeye göre vergiye tabi gelir toplamının 2009 yılı için 22.000 TL'yi aşması halinde tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları yıllık beyannamede toplanır. Dolayısıyla örneğinizde ticari kazanç+konut kirası+işyeri kirası tutarı 22.000 TL'yi aşıyorsa yıllık beyannamede tamamı beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
Şirket ortaklarımızın gelir vergilerini beyan ederken kafamıza takılan bir soru var. Diyelim şirket ortaklarımızdan birisi aynı zamanda şirkette ssk lı olarak görünüyor. Kendi şahsı , eşi ve çocuklarına ait özel sağlık sigortaları ve özel eğitim harcamaları var. İş yerleri ve evleri kirada , kira gelirini beyan ederken götürü gider yöntemini uyguluyoruz. Ayrıca bu giderleride düşmek istiyoruz. Mevzuata uygunmudur ? Bu konuya dair bize detaylı bilgi verirmisiniz?

Cevap :
Sayın Öztürk, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi veren gelir vergisi mükellefleri GVK 89.maddesinde belirtilen indirimleri beyanname üzerinden yapabilirler. Bahsettiğiniz kişinin GMSİ yönünden beyanname vermesi halinde 89.maddede belirtilen oranlar dahilinde özel sağlık sigortası ve özel eğitim harcamalarını indirim konusu yapabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
gerçek gelir vergisi mükellefi olan mükellef kendi arsası üzerine ticari bina yapmaktadır.bu binanın bitiminden itibaren binayı aktifleştirip kiraya verebilirmi ve bu kira kdv ye tabimidir

Cevap :
Sayın Selçuk, Bahsettiğiniz gibi binanın işletmenin aktifine alınmasında herhangi bir uygunsuzluk yoktur. İşletmelerin veya tüzel kişiliklerin aktiflerinde kayıtlı iktisadi kıymetlerin kiraya verilmesi durumunda işletme veya tüzel kişilik tahsil ettiği kira gelirleri için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenlemek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
sn. meslekdaşım.gms.iradı olarak işyeri kirası ve mesken kira toplamı olarak: .3.500 mesken 21.000 tl.işyeri kirası 24.500 tl ise beyanname verilmesi gereklimi.sorum sadece mesken mi bildirilecek veya toplama yapılması gerekli mi.saygılrımla

Cevap :
Sayın Belgin, GVK 86/1-c maddesine göre vergiye tabi gelir toplamı (sorunuzdaki mesken kira gelirinden istisnayı düşerek 3.500 TL'ye ulaştığınızı varsayarsak) 22.000 TL'yi aştığından yıllık beyannamede her iki geliri de beyan edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Mükellef Serbest Meslek Kazancı elde etmektedir. Aynı zamanda tevkifatlı olarak iş yeri kira geliri vardır. Başkaca hiçbir geliri yoktur. 2009 yılı için iş yeri kira geliri brüt tutarı 22.000.- T.L. nın altındadır. Serbest meslek kazancı geliri ile iş yeri brüt kira geliri toplamı da 22.000,- T.L. nın altındadır. Yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulurken, Serbest Meslek Kazancına ilişkin bildirimin yanında Gayri Menkul Sermaye İradına ilişkin bildirim yapılacakmıdır?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Serbest Meslek Kazancı ile İşyeri kira geliri toplamı 22.000 TL nin altında ise işyeri kira geliri beyan edilmeyecektir. (GVK 86/1-c) Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2010
Soru :
Ticari kazancından dolayı gelir vergisi mükellefi aynı zamanda 2009 yılının ilk üç ayında tevkifat yapılmak suretiyle işyeri kira geliri elde etmiştir. Net:1320 TL.Bu geliri, muhasebe kayıtlarında(ticari işi ile ilgili banka)hesabına yattığı dönem Diğer gelirler hesabında gelir kaydedilmiştir.Sormak istediğim Zaten kayıtlarında Diğer gelir olarak gösterilmiş olan kira geliri Gelir Vergisi beyannamesinde GMSİ geliri olarak nasıl beyan edileceği..Tevkifat suretiyle ödenen vergi indirim konusu yapılabilirmi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim..

Cevap :
Sayın Yüksel, Ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükellefi, işletmesine kayıtlı gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verirse fatura düzenleyerek (%18 KDV li) bu işlemi muhasebe kayıtlarında gösterir. Bu gelir için ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanmaz. Ancak işletmesine kayıtlı olmayan şahsi gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verirse bu işlem işletmenin kayıtlarında gelir olarak gösterilmez. Kiracı, bu kira ile ilgili gelir vergisi stopajı hesaplayarak tevkifat yapar. Dolayısıyla burada tevkif suretiyle vergilendirilmiş GMSİ hadleri aşması halinde ticari kazançla birleştirilerek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilir ve kesilen stopajlar hesaplanan vergiden mahsup edilir. Sizin durumunuz yukarıda açıkladıklarımızdan hangisine giriyorsa işlemi ona göre yapınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2010
Soru :
MERHABA, ŞİRKET ÇALIŞANLARINDAN VEYA VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN KİŞİLERDEN KİRALANAN BİNEK ARAÇLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN STOPAJ KESİNTESİ VE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİ İLE DE SORUMLU SIFATI İLE KDV ÖDEMESİ YAPILMAKTAY DI ? BAZI ARKADAŞLARIMIZ 2 NO LU KDV BEYANNAMESİNİN VERİLMESİNİN GEREK OLMADIĞI GÖRÜŞÜNDE, BU KONUDA BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Güner, Vergi mükellefi olmayan veya sorunuzdaki şekilde şirket çalışanlarından araç kiralanması durumunda hem gelir vergisi stopajı hesaplanacak hem de 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp, beyan edilecektir. KDV Kanunu 1.maddesinde Türkiye'de istisna edilmiş işlemler haricindeki mal ve hizmet teslimlerinin KDV'ye tabi olduğu belirtilmiştir. 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilen bu KDV 1 nolu KDV beyannamesinden indirim konusu yapılacaktır. Konuyla ilgili KDV Tevkifat listesi ve ilgili tebliğ numaralarına web sayfamızın mevzuat-pratik bilgiler vergi- bölümünden ulaşabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2010
Soru :
Sayın Üstadım; 2009 yılı içinde almış olduğum mesken kirası, bu mesken için ödemiş olduğum kredi faizinden az. Dolayısısyla GMSİ'den dolayı zarar oluşuyor. Bu zararımı serbest meslek kazancımdan mahsup edebilirmiyim? İlginize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Dilsiz, Gayrimenkul sermaye iradından dolayı zarar oluşması durumunda, bu zararınızı serbest meslek kazancınızdan mahsup edebilirsiniz. (GVK 88) Danışma Birimi


 

Tarih : 06.03.2010
Soru :
sayın ilgili, işyerimizin kiraladığı depo için sözleşme gereği hem kirasını hem de arsa emlak vergisini ödüyoruz. Emlak vergisi mal sahibi adına olduğu için gider yazabilmemizde sözleşme gereği ifadesine kullanarak kaydetmemizde bir sakınca olur mu? Bu konuda yapmamız gerekenler nelerdir?

Cevap :
Sayın Sayın, Mal sahibine ilişkin Emlak Vergisini gider olarak yazamazsınız. Yazmanız halinde bu gideri KKEG olarak kayıtlarınıza almanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2010
Soru :
Sayın Danışmanımız Kiraların BA formuna dahil edilip edilmeyeceğine dair dünkü soruma cevabınız için teşekkür ederim. Ancak ayrıntısıyla yazmadığımı düşündüm. Kira brüt 5.000.- TL 1/2 oranında iki mülk sahibi var. yani herbirinin hissesi 2.500.- TL Kira ortak banka hesabına net 4.000.- TL olarak ödenmektedir. Bu durumda bu kira BA formuna dahil edilecekmidir. Yoksa her iki ortağın hissesi ayrı değerlendirildiğinde 5.000.- TL nin altında olduğu için BA ya dahil edilmeyecek midir. Saygılar sunarım

Cevap :
Sayın Sertbaş, Bizim görüşümüze göre 5.000 TL olan kira bedelinizin 2 ayrı kişiye ödense dahi harcamanın toplamı düşüncesi ile Ba formuna yazılması gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2010
Soru :
İYİ GÜNLER BEN YAKLAŞIK 20 GÜN ÖNCE BİR SORU SORMUŞTUM GENE BU SAYFADAN AMA BİR CEVAP GELMEDİ NEDEN ACABA ÖĞRENMEK İSTERİM.AYRICA DAİRELERDEN ALDIĞI KİRA GELİRİ 2009 YILI İSTİSNA RAKAMI DÜŞÜNCE 23620 TL OLAN BİR KİŞİ AYRICA DÜKKAN KİRA GELİRİ OLARAKTA YILLIK TEVKİVAT HARİÇ 4800 TL KİRA GELİRİ VAR ŞİMDİ DAİRELERİN YILLIK VERGİSİNİ ÖDENECEK FAKAT BU DÜKKANDAN ALINAN KİRA 22.000 İSTİSNA RAKAMINI GEÇMİYOR ONU NE YAPACAĞIZ. SORUMA CEVAP GELİRSE SEVİNİRİM İİ GÜNLER

Cevap :
Sayın Ciğerci, Yukarıda sormuş olduğunuz soru daha önce sistemmimize intikal etmemiştir. Bugün sisteme gelen sorunuz aşağıda yanıtlanmıştır. GVK 86.maddesine göre beyana tabi olan geliriniz (23.620 TL konut kira geliriniz) 22.000 TL'yi aştığı için tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan işyeri kira gelirinizin tutarı ne olursa olsun (22.000 TL'den az olsa dahi)yıllık beynnameye dahil edilecektir. Bu durumda elde etmiş olduğunuz konut kira geliri ile 4.800 TL işyeri kira gelirinizi toplayıp beyan edeceksiniz. Hesaplanan vergiden işyeri kirası için ödenen stopajı mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2010
Soru :
Sayın Danışmanımız Kira kontratı ile tespit edilmiş işyeri kirası banka ile ödenmektedir. Ayrıca kiralayan ( mülk sahibi ) yurt dışında yaşamaktadır.Bu durumda 1 - Bu kira ödemesi için ayrıca gider pusulası düzenleme zorunluluğu var mıdır yoksa kontrat mucibi giderlere kaydedebilir miyiz? 2 -Gider pusulası düzenlenmeyen ve fakat 5.000.-TL yi geçen kiraları BA formunda beyan etmeli miyiz. Kira ödemesi bir hizmet alımı mıdır. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sertbaş, Kira kontratı düzenlenmiş kira gelirleri için ayrıca gider pusulası düzenlenmez. Gider pusulası GVK 9.maddesindeki vergiden muaf esnaf için düzenlenir. Kira tahakkuku yaparak işyeri kirasını giderleştirebilirsiniz. Kira ödemesi bir hizmet alımı olduğundan her ay için 5.000 TL'yi geçmesi durumunda Brüt Kira tutarı Ba formuna yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.03.2010
Soru :
Ocak'2010 dönemine ait (Kira)gider faturasını işlemeye almayı unutmuşuz şubat ayında bu faturayı giderlere atarsak BA-BS formlarını doldururken karşı taraf ocak ayında kayıtlarında ocak ayında gösterdiğinden mutabık olmuyoruz bu konuda yardımcı olurmusunuz teşekkürler

Cevap :
Sayın Özen, Bahsetmiş olduğunuz Ocak ayına ait kira faturasını Şubat dönemine işlemiş olsanız dahi Ba formunda belge tarihi önemli olduğundan bu faturayı Ocak ayı Ba formunda bildirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2010
Soru :
Merhaba, Mükellefim olan A.Ş. nin yönetim kurulu başkanı ve ortağı aynı zamanda GMSİ byn vermektedir. kendisi sahibi olduğu yerleri şirketi üzerinden kiraya vermek istemektedir. Yer sahibinin farklı kiralayanın farklı olmasında herhangi bir sakınca olmadığını biliyorum fakat yer sahibi ile şirketi arasında nasıl bir sözleşme yapmamız lazım ki çifte vergilendirmeyi önleyelim...yada bu işlemi muvafakatname ile yapsak ileride yer sahibi herhangi bir vergi tarhiyatı ile karşı karşıya kalır mı? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Gavaz, Şirket ortağının sahibi olduğu gayrimenkulleri ortağı olduğu şirketlere veya diğer 3.şahıslara kiraya vermesinde elde edilecek GMSİ'nin bir faklılığı sözkonusu değildir. Çifte vergilendirmeyle ilgili herhangi bir durum sözkonusu değildir. Kişiler ve kurumlar ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Ancak şirket ortağının şirkete kiralamış olduğu Gayrimenkulün kira tutarının KVK 13.maddesinde belirtilen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı esaslarına göre kiraya vermesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.02.2010
Soru :
Ba-Bs formlarında Fatura kesilmeyen stopajlı Kiraların ve Ücretlerin brüt tutarı 5.000.-TL yi aşarsa Ba formunda bildirilmesi gerekir mi? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Avcı, 396 Nolu VUK Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere 5.000 TL'yi aşan tüm mal ve hizmet alımları ve satımları (fatura, benzeri vesika ve diğer belgeler) Ba-Bs formlarında bildirilecektir. Dolayısıyla ödenen kiraların brüt tutarı 5.000 TL'yi aşıyorsa Ba formuna dahil edilecektir.Ücret ödemeleri dışardan sağlanan fayda ve hizmet olmadığından Ba formunda bildirilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.02.2010
Soru :
Limited şirket tarafından kiralanan bir işyerinin bir bölümünü şirket ortaklarından birine şirket iştigal mevzularının dışında kiraya verilmiştir. kira sözleşmesi ve stopaj durumu ne olmalıdır?

Cevap :
Sayın Avcı, Limited şirket kiralamış olduğu işyerinin bir bölümünü şirket ortağı veya 3.şahıslara kiraya vermesi halinde elde edilen kazanç kurum ticari kazançtır. Bu nedenle LTD şirket tahsil ettiği kira geliri için %18 KDV'li fatura düzenleyecektir. Stopaj da sözkonusu olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2010
Soru :
Değerli üstadlarım sorulara vermiş olduğunuz için teşekkür ederim. Dönem içine kiracısı bulunduğu ikametgahı iş yeri adresi olarak bildiren mükellefin tefkif etmiş olduğu vergiyi, daire sahibi olan şahıs Gelir Vergisi Beyanında işyeri olarak mı yoksa konut olarak mı beyan etmelidir? Yoksa Konut olarak kullanılan dönem için ayrı, işyeri olarak kullanıldığı dönem için ayrı beyan da mı bulunmalıdır? Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Üstüner, Gayrimenkuluün kullanış maksadına göre vergilendirilmesi gerekir.Aynı yıl içinde G.Menkul hem mesken hemde işyeri olarak kiraya verilmiş ise elde edilen kira sürelerine göre ayarı ayrı değerlendirilip vergilendirilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2010
Soru :
Merhabalar, Kızılay ..Şubesi olarak (kamuya yararlı) dernek statüsünde faaliyet gösteren kurum, özel şahıstan işyeri kiraladığında; Soru-1) Kira kontratı için damga vergisi ödeyecek mi? Ya da muafiyet varmıdır.? Soru-2) Kiraladığı işyeri için stopaj kesintisi yapılacak mı? Ya da muafiyet varmıdır.? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Bahsettiğiniz kurum ile yapacağınız kira kontratı Damga vergisini tabidir.Ayrıca kiracı(Kızay) kira ödemesinden %20 oranında Gelir vergisi stopajı yapacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.02.2010
Soru :
Sayın Üstadım, Benim sorum kist dönem mesken kiraları ile ilgilidir. Eğer bir dönem içinde mesken yalnız iki ay kirada kalmış ve diğer on ay boş kalmışsa, tahsil edilen iki aylık kiraya istisna nasıl uygulanır? 2/12 Oranında mı? Yoksa 2600 TL.olarak mı? İki aylık kira tutarı 2600 TL.nin altında kalmaktadır. Saygılarla.

Cevap :
Sayın Köroğlu, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde ilgili takvim yılında elde edilen gelir ve kazançlar toplanır. İlgili takvim yılı konut olarak kiraya verilen gayrimenkul sermaye iradı gelirinizin toplamının konutlar için belirlenen istisna tutarının üzerinde olması halinde beyannameye dahil edilecektir. İstisna tutarı için kıst dönem hesaplaması yapılmaz.İSTİNANIN TAMAMI DÜŞÜLÜR. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.02.2010
Soru :
Sayın yetkili Gayrimenkul Sermaye iradi Beyannamesine dahil edeceğimiz Kira gelirinde, Sözgelimi 12 aylık kiradan 4 ayı tahsil edilmiş ancak 8 aylık kısmı tahsil edilememiştir.Soru : kaç aylık kira geliri beyana dahil edilecektir? tahsil edilemeyen kira geliri daha sonraki yıllarda tahsil edildiğinde o yılın kira gelirine ilave mi edilecektir. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Dizdar, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili bölümde ilgili yıla ilişkin tahsil edilen kira ve geçmiş yıllara ilişkin tahsil edilen kira satırları mevcuttur. Bu durumda 2009 yılında 4 aylık kira tahsil etmişseniz bu tutarı yazacaksınız. Kalan 8 aylık tutarı hangi yılda tahsil ederseniz o yılın geliri olarak beyan edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2010
Soru :
Sn.Yetkili Şirketimiz kiralık bir yerde faaliyet göstermektedir.Tadilata ihtiyacı olduğundan mal sahibiyle beş yıllık bir kira kontratı yaparak ek bir madde olarak kiralanan işyerinin tadilatı nedeniyle şubat 2010'dan başlamak üzere sekiz ay boyunca kira ödenmeyecektir. yapılan masraf kiraya sayılacaktır.diye bir madde ekledik sizden öğrenmek istediğim bu zaman içinde stopaj ödeyecekmiyiz.kirayı giderleştircekmiyiz.Nasıl bir yol izliyeceğiz. Şimdiden Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Kalkan, Masraf karşılığı yapmış olduğunuz kira ödemesi hesaben bir ödeme olup, gelir vergisi stopajı hesaplanacak ve kira giderleştirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2010
Soru :
Sn. mevzuat birimi vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler. Minübüsü ile servis taşıma işi yapan Deftere tabi (Gelir vergisi esasına göre)mükellefim aracını sattı. Sattığı aracının yerine Basit usülde gelir vergisi mükellefi olan bir kişiden kira sözleşmesi ile aracını kiralayıp kiraladığı araç ile yeni araç almaksızın faaliyetine devam edecek. Aracını kiraladığımız şahıs Basit usulde gelir vergisi mükellefi. Kiralama karşılığı bize fatura kesecek. Tabi Basit usulde mükellef olduğundan Kdv'siz fatura kesecek kiralama bedeli olarak. Sorum; 1- Bu şekilde mükellefiyetimizin devamında bir sıkıntı olurmu? 2- Kiralama karşılığı kira stopajı beyanı söz konusu olmalımı?

Cevap :
Sayın Satılmış, Özel mülkiyette bulunan araçların gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kişilere kiraya verilmesi halinde kiraya verenin elde ettiği kazanç GMSİ'dır. Bu durumda kiracı araç kira bedelini öderken %20 Gelir vergisi stopajı yapacak, ayrıca 2 nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla KDV hesaplayıp beyan edecek, tahakkuk eden KDV'yi aynı dönem 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Basit usuldeki mükellefin sahibi olduğu taşıtı basit usuldeki mükellefiyetinden dolayı değil, şahsi mal varlığında bulunan aracın kiraya verilmesi gibi yorumlanacaktır. Dolayısıyla basit usuldeki mükellef elde ettiği kira geliri için fatura düzenlemeyecek, KDV hesaplamayacaktır. Elde edilen bu kazanç GMSİ olup GVK 86.maddedeki hadlere göre araç sahibi basit usuldeki ticari kazancının yanısıra GMSİ'nı da Mart ayının 1 ile 25 arasında beyan etmesi gerekir. Gerçek usulde okul servisi işleten mükellefin mükellefiyetini bu kiralama ile sürdürmesinde bir sakınca yoktur. Taşıt sahibine ödemiş olduğu kiradan kesmiş olduğu %20 GV stopajını süresi içinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödemesini yapacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2010
Soru :
İyi çalışmalar, Sorum Stopaj uygulaması ile ilgili olacak. Mükellef işe başlamadan evvel işyerini kiralamış ve kira ödemelerinide yapmaktadır. İşe başlayana kadar geçen sürenin beyanname verilmesi gereken süreyi açması durumunda vergi daireleri muhtasar beyannameyi kabul etmektemidirler? E- Beyanname üzerinden mükellefiyet tesis edilmediğinden beyan kabul edilmemektedir. Elden vereceğimiz beyannameler için ceza sözkonusumudur? Cevaplarınız için teşekkürler. İyi günler.

Cevap :
Sayın Sarıahmet, İşyeri kiraladığınız tarih itibari ile Vergi dairesine kayıt yapılması gerekir.Vergi dairesine kayıt olduktan sonra E-Beyanname verme ile ilgili sorun yaşanmaz.Mükellefiyet tesisinden önce ödenen kiralar için elden veye Elektronik ortamda beyanname verilemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.02.2010
Soru :
İyi günler diliyorum İşyeri ve gayrimenkul Kira geliri olan kişi 2008 kasım'da kiracısı çıktığı için kira geliri yoktur. İşyerinden aldığı kirası ise istisna tutarının altında kalmaktadır.İkamet adresi değişmiştir. Vergi dairesine mart ayında kira gelirim yoktur. ikametgah değişikliğini bildirerek dilekçe vermesi yeterlimidir. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Bakıcı, Sadece gayrimenkul sermaye iradı elde eden gelir vergisi mükellefleri ilgili takvim yılında elde ettikleri kira geliri yoksa, ikametgah değişikliğini de bildirerek vergi dairesine iadeli taahhütlü dilekçeyle bilgi vermeniz halinde beyanname vermenize gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.02.2010
Soru :
iki kardeşin %50 ortak oldukları arsaya bina yapımı için ruhsat alarak vergi dairesini konut satımı diye bildirmişler. Ancak yaptıkları iş özel inşaat şekil şartlarına uymaktadır. Sadece 3 daire satmışlar diğerleri kendi kullanımlarına ve kiraya vereceklerdir.İnşaat bitiminde satmadıkları daireler için fatura düzenlencekmi? düzenlenirse sadece KDV yönündenmi düzenlecek?(YAP-SAT inşaatlardaki gibi.) Vergi dairesi bu konuda kesin bir cevap vermiyorr.

Cevap :
Sayın Çiltaş, Bahsettiğiniz müşteriniz Yap sat inşaat işi ile uğraştığı anlaşılıyor.Yapmış oldukları daireler için gerek müşterilerine gerekse kendilerine fatura düzenleyip KDV hesaplamaları gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.02.2010
Soru :
Sayın Yetkili Çalışmakta olduğumuz şirketimizdeki kiralık araçlara ait OGS yüklemesi bankadan yapılmaktadır.Bu yüklemedeki ücretten KDV iç yüzde ile KDV ayrılmamız doğrumudur? Ayrıca yeni çıkan KDV 53 nolu sirküler dahilinde ind.KDV listelerini elektronik ortamda alınmasında bu listelere yazılacak dönem içi fatura,fiş v.b.evrakların toplam İnd.KDV toplam yekünü tutması için her türlü KDV si olan evrakın bu listede yer almasımı gerekir. Örneğin yukarda sorduğum OGS geçiş ücretinde KDV olursa burda mükellef vergi dairesi gibi bilgilere ne yazılacak lütfen detaylı cevap vermenizi rica ederim.

Cevap :
Sayın Güner, Katma Değer Vergisi Kanununun 20/4. maddesinde, “Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin birlikte tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli katma değer vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.” hükmü yer almaktadır. Buna göre otomatik geçiş sistemi (OGS) ücreti, katma değer vergisi dahil olarak tespit edildiğinden, dekontta gösterilen bedelden, katma değer vergisini iç yüzde ile ayırarak indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2010
Soru :
sayın ilgili kiracıyla kira sözleşmesi yaparak evi teslim ettim 3 yıl oturdu bu arada dış kapı kilidi bozulmuş yeni takılacak kapı kilidi bedelini ev sahibi mi yoksa kiracı mı öder cevabınız için şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Kartal, Odamız ,üye ve stajyerlerinin Vergi ,Muhasebe ,TTK,Sosyal Güvenlik,Meslek Hukuku konularındaki sorularını yanıtlamaktadır.Bahsettiğiniz konu özel hukuku ilgilendiren mesleki faaliyet ile hiç ilgisi olmayan bir kişisel sorudur.Çözümü için bir Avukata mürAcaat etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2010
Soru :
iyi günler.benim sorum finansal(leasıng) kiralama işlemleri ile ilgili işletme defterine tabi mükellefim leasıng yolu ile bir iş makinesi almıştır.ödediği finansal kira bedellerini ne şekilde muhasebeleştireceğim hakkında bilgi verirseniz sevinirim.teşekkürler

Cevap :
Sayın Erol, İşletme Defteri tutan Gelir vergisi mükellefleri bahsettiğiniz finansal(leasıng) kiralama işlemleri için ödedikleri faiz komisyon vb. giderleri gerçekleştiği dönemde defterlerine gider yazmaları gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.02.2010
Soru :
iyi günler.Belediyeye ait bir pasajda 20 tane dükkan var.Bu dükkanlarda bizimde mükelleflerimiz var.Mükellefler belediyeye ait kiralarının belediyenin borçlarından dolayı vergi dairesine yatırmaktalar.Mükelleflerimiz ödedikleri kiralar için Kdv 2 beyannamesi vereceklermi.Teşekkürler

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak kiralamalarda KDV sorumlu sıfatıyla da olsa sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.02.2010
Soru :
İyi çalışmalar..... bayiliği yapan mükellefimin ,kirasının bir kısmı ....... mobilya firması tarafından karşılıanarak kira bedeli faturası kesilmektedir.sorum bu işlemi nasıl muhasebeleştirecegimdir.saygılar.

Cevap :
Sayın Köstak, Kira kontratı müşterinizle mal sahibi arasında yapılmıştır. Kira ödemesinin tamamını tevkifat yapmak suretiyle (mal sahibi gerçek kişi ise) ödemenizi bankadan yapacaksınız. Sorunuzda bahsettiğiniz mobilya firması müşterinizin kirasının bir kısmını üstleniyorsa bu tutarla ilgili olarak fatura düzenleyip KDV hesaplayarak tahsilat yapıp gelirleriniz arasında göstereceksiniz. Bu geliri 649 hesapta takip edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.02.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Mükellef 13/01/2010 tarihinde işe başlamıştır. İş yerinde kiracıdır. Bu iş yeri 3 sene boş kaldıktan sonra kendisi işe başlamıştır. Bu iş yerinde daha önceki kiracıya ait eski bir kompresör bulunmaktadır. Eski kiracı bu makineyi terk etmiştir. Mükellef yani, yeni kiracı bu terk edilen malı kullanmaktadır. Açılış yoklamasında bu kompresör iş yerinin demirbaşı olarak yazılmıştır. Eski kiracıya ulaşabilmek veya bilgilerini bulabilmek imkanı yoktur. Söz konusu olan, eski kiracı tarafından terk edilen bu demirbaş nasıl kayıtlara alınacaktır. Ne tür işlemler yapılacaktır. Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Mülkiyeti başkasına ait bir aracın aktife alınması sözkonusu olamaz. Sahibi olunmayan bir kompresörü yoklama fişine sahibiymiş gibi kaydettirmek idareyi yanıltmaktır. Doğru bilgiyi vergi dairesine vermek suretiyle işlemleri düzeltmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.02.2010
Soru :
Sn. Hocam Limited Şirketin ticari ikametgahı şirket ortaklarından birinin kendi mülkü olan adresdir. Böyle bir durumda kira stopaj tahakkuku ve fiilen kira ödemesi yapılması zorunlu mudur? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özdemir, Tüzel kişiliklerin ticaret siciline kayıtlı mutlak bir adresi olması gerekir. Dolayısıyla ortağın ikametgahının veya birbaşkasının yerinin kiralanmasında şirket tüzel kişiliği kira kontratı yapmak zorundadır. Limited Şirketin kira tahakkukunu yapmak durumunda olduğunuzdan kiraları takvim yılı içinde gider kaydedebilmeniz için şirket ortağına kira bedelini ödemeniz gerekir. Dolayısıyla ödemeden dolayı gelir vergisi stopajı hesaplayıp muhtasar beyannameyle beyan edeceksiniz. Eğer herhangi bir ödeme yapmazsanız ve kira tutarlarını da gider kaydetmezseniz mülk sahibi ortak, emsal kira bedeli üzerinden yıllık gelir vergisi beyannamesiyle GVK 86/d bendine göre bu gelirini beyan edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.02.2010
Soru :
Bir müşterim Kira gelirinden dolayı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (GMSİ) vermektedir. Soru: Kiracısından aldığı yıllık brüt kira toplamı vergi değerinin %5 inden az ise, Kiraya veren ve Kiracı açısından durumu değerlendirmenizi, vergi ziyaı veya herhangi bir cezai yaptırımı olup olmadığını, ayrıca bu konuda yargı kararları hakkında bilgi vermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, GVK 73.maddesine göre VUK'a göre belirlenen emlakın vergi değerinin %5'in altında kira gelirinin beyan edilmesi halinde vergi dairesi vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapar. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.02.2010
Soru :
CEVAPLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. MÜŞAVİR ARKADAŞLARIMLA İHTİLAFA DÜŞTÜĞÜM BİR KONUDA YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR.SORUM ŞU: ŞİRKETİMİZDE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞIPTA KENDİ BİNEK ARAÇLARIYLA YAPMIŞ OLDUKLARI İŞLER KARŞILIĞINDA TARAFIMIZDAN AYLIK 750 TL MAAŞ ALMKATA OLUP ARAMIZDA KARŞILIKLI ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ BULUNMAKTADIR. BUSÖZLEŞMEDE BULUNAN RAKAMIN DAMGA VERGİSİNİ VERGİ DAİRESİNE YATIRYRZ. MUHTASAR BEYANNAMEMİZDE VE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNDE VERGİVE KDV LERİNİ ÖDÜYORUZ. ANLAŞAMADIĞIMIZ NOKTA 2 NOLUDA ÖEMİŞ OLDUĞUMUZ KDVYİ 1 NOLU KDVDE İNDİRİM KONUSU YAPABİLİRMİYİZ. SAYGILAR

Cevap :
Sayın Durmuş, Sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesi ile ödenen KDV ler, 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.02.2010
Soru :
İyi çalışmalar. Kat karşılığı inşaat yapımı işlerinde; inşaatın maliyetine giren faturalar hariç; kira gideri, işçilik,muhasebe gideri vb giderler 150 Hs.a işlersek yanlış olur mu? Bu giderleri de inşatın maliyetine yazabilirmiyiz?

Cevap :
Sayın Kemal, Bahsetmiş olduğunuz giderler 700 lü hesaplarda, İnşaat maliyetine direkt girecek giderler 710 veya 740 hesaplarda takip edilir. Dolaylı yoldan intikali sözkonusu olanlar (730 hes.) belli bir dağıtım anahtarı kullanılmak yoluyla belli bir yüzde kadar maliyete intikal ettirilebilir. (Genel üretim giderlerinin dağıtılmasına ilişkin örnekler ve metodları incelemenizi tavsiye ederiz.)Genel yönetim giderlerinden ise maliyete pay verilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.01.2010
Soru :
İyi Günler diliyorum. Soru1: 2.El araba alım satımı yapan bir gerçek kişi galerici Bayiden 0 km.bir otomobil almış ve bir hafta sonra da sattı. Bayiden aldığı Ft.daki KDV'yi indirim konusu yapabilirmi, ve Satış için kestiği faturada KDV oranı% 1 mi olacak? Soru2: Müşterilerimizle her yıl yazılı sözleşme yapmak mecburiyetindemiyiz? yoksa bir önceki yıl yaptığımız sözleşmeler otomatikmen yenilenmiş sayılmazmı?(tıpkı kira kontratı gibi).

Cevap :
Sayın Taşdemir, 1-İşletmede kullanılmadığı-alım satıma konu olan binek otomobillerin KDV leri indirim konusu yapılır. Sözkonusu otomobili işletmesinde ticari mallar bölümünde stok olarak kayıtlara alınması halinde satışta tahsil edilecek KDV oranı %18 olacaktır. 2-Müşterilerinize her yıl sözleşme yapmanızın yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Sözleşme bedeli değişmez ise ve de sözkonusu sözleşmenin yenilenmediği müddetçe hüküm ifade edeceğine ilişkin bir düzenleme varsa yeni sözleşme yapmayabilirsiniz. Ancak Odamızın önerisi her yıla ilişkin ayrı sözleşme yapılmasıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.01.2010
Soru :
Bir müşterim Kira gelirinden dolayı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (GMSİ) vermektedir. Kiraya verdiği işyerinin Emlak rayiç bedeli Belediye tarafından 2010 yılında %500 artırılmıştır. İşyerinin vergi Değeri 1.512.000,00 TL olmuştur. Bildiğim kadarıyla Yıllık kiranın emsal bedeli bu değerin %5 inden az olamaz. Soru: Kiracısından aldığı yıllık bürüt kira toplamı vergi değerinin %5 inden az olacağından dolayı kiraya veren ve kiracı açısından durumu değerlendirmenizi, vergi ziyaı veya herhangi bir cezayi yaptırımı olup olmadığını, ayrıca bu konuda yargı kararları hakkında bilgi vermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Emlak vergisine esas olan rayiç bedeller 4 yılda bir binanın inşaa edildiği arsanın değeri Takdir Komisyonları tarafından belirlenir. Takdir Komisyonu tarafından belirlenen arsa metrekaresi bağımsız bölüm sahiplerinin arsa payına ilişkinmaliyet oluşumunda hesaplara katılır. 2009 yılı Emlak Vergisine esas teşkil eden emlak vergisi matrahının 2010 yılında %500 artması mümkün değildir. Bir yanlışlık olduğu kanaatindeyiz. Bu bilgiler ışığında ilgili belediye ile tekrar görüşüp kiraya verilen bağımsız bölüme ilişkin rayiç bedel tutarını sorunuz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.01.2010
Soru :
Sayın Yetkili merhaba, sorum gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili olacak. Daire sahibi A'nın bilgisi ve izni dahilinde sözkonusu daireyi B konut olarak, bir başka kişi olan C ye kiralıyor. Kira kontratı B ve C arasında yapılıyor, kira ödemeleri B'nin hesabına geliyor. Bu durumda gayrimenkul sermeya iradı beyannamesini kim verecek? A yada B? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Göktürk, Bahsetmiş olduğunuz örnekte B'nin A'nın vekili olduğu anlaşılmaktadır. Kiracı kirasını mal sahibi olan A'ya veya vekili olan B'nin hesabına yatırabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus A'nın B'yi vekil tayin ettiğine ilişkin vekaletnamenin suretinin kiracıda olmasıdır. GMSİ Beyannamesi mal sahibi A tarafından beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.01.2010
Soru :
2008 yılında ilk defa GMSİ beyanı veren bir şahıs, 2009 yılında Ser.Mes.Mükellefi olarak Yıl.Gel.Ver. Beyanı verecek; 1-) 2008 yılında GMSİ beyanında götürü gider usulü indirim yapmıştır, 2009 yılında vereceği beyannamede kendi ödediği mesken kirasından dolayı ( 2009 yılında yeni ödemeye başlamıştır) gerçek gider yöntemine geçebilir mi. Yani ödediği kirayı gider olarak yazabilir mi? 2-)Çeşitli bankalardaki şahsi mevduat hesaplarında, otomatik fon alım-satımından ve kendi yaptığı fon alım-satımından doğan geliri ile yapılan stp. kesintilerini de vereceği yıllık gel. ver. beyannamesinde gösterecek mi? Cevabınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Sayın Kaya, Bahsettiğiniz mükellef GMSİ ile ilgili beyanında götürü gider usulünü kabul etmiş ise 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. (GVK 74/11) Şahsi tasarruf mevduat faizleri, döviz tevdiat faizleri, repo gelirleri tutarı ne olursa olsun tevkif suretiyle vergilendirildiğinden beyana tabi değil. Dolayısıyla yıllık beyannameye dahil edilmeyeceğinden faiz gelirlerinden yapılan stopajların da yıllık gelir vergisi beyannamesinde mahsubu sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2010
Soru :
sayın Danışman Sermaye Şirketi olan bir mükellefimin aktifinde binek aracı olmadığından ortaklardan birinin eşinin binek aracını kiralamak suretiyle kullanmak istiyor.Ortağın eşi vergi mükellefi değil.Gerek gelir vergisi(stopaj)gerekse KDV.açısından hem sermaye şirketinin hem de kiraya verenin sorumlulukları nedir.Ayrıca bu araca ait bakım ve benzin giderlerini normal gider olarak indirebilirmi? teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Kartun, Kiralayacağınız araçla ilgili kira kontratı düzenlemelisiniz. Kontratlı ilgili DV beyan edilip ödenecektir. Şirketlerin vergi mükellefi olmayan şahıslardan araç kiralamalarında kiralayan 2 Nolu KDV Beyannamesi firma tarafından beyan edilip ödenecektir. Ödenen bu KDV 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Ayrıca araç kiralamasına ilişkin % 20 oranında gelir vergisi stopajı da hesaplanıp muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenecektir. Kiraya verenin bu araç kiralamasından sağladığı gelir, Tevkif suretiyle vergilendirilmiş gayrimenkul sermaye iradı geliri olarak yıllık beyannameye GVK 86/c bendindeki hadde göre konu olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.01.2010
Soru :
Sayın İlgili; bir serbert meslek erbarbı aktifinde olmayan(mülk sahibi şahıs) işyerini gene serbest meslek erbabı olan gelir vergisi mükellefine bir odasını kiraya vermiştir. Böyle bir durumda stopaj doğuyor mu, verigisel açıdan durumu nedir,kiraya veren serbest meslek erbabının yapması gereken işlemler nelerdir? İyi akşamlar.

Cevap :
Sayın Şentürk, Kiracınız olan serbest meslek erbabı işyeri olarak kullandığı kısmın kirasının brüt tutarı üzerinden %20 gelir vergisi stopajını muhtasar beyannameyle beyan edip sizin adınıza ödeyecektir. Kiraya veren yani siz de işyeri kira geliri olarak yıllık gelir vergisi beyannamesini düzenlerken GVK 86/c bendindeki hadleri aşıyorsa beyannameye dahil edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.01.2010
Soru :
kişinin hem mesken kira geliri hem de işyeri kira geliri olması durumunda, işyeri kira gelirine ait istisna tutarını bu iki gelirin toplamına mı uygulayacağız. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Ertürk, Mesken ve stopaj yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira gelirlerinin toplamı 2009-2010 yılları gelirleri için 22.000 TL'yi aşması halinde beyan edilecektir. Ancak mesken kira geliri 2009-2010 yılları için 2.600 TL nin üzerinde ise yıllık beyannameyle her halükarda beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.01.2010
Soru :
Merhabalar..X bir firmada sigortalı olarak çalışan bir kişinin aynı zamanda Kiraya Vermiş olduğu fabrika Binasından Stopaj kesintisi yapılarak ödeme yapılmaktadır.Yıl sonunda bununla ilgili Yıllık Gelir vergisi(GMSİ) beyannamesi vermektedir. Sorum; 1-Bu Kişi evde Haftanın belli günlerinde Sürekli olarak Evinde Temizlikçi(HİZMETÇİ) çalıştırmaya başlıyacaktır.Bu Hizmetçi için SGK'lı olması için bildirim yönünden yapılması gerekenler ve bildirimlerin (Bordrosu Hazırlanırken Normal Bordro gibi Damga vergisi gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı muaf olup olmadığı)ne şekilde olacağı; 2-Kesilecekse kesilen Yasal kesintiler karşısında (Gelir vergisi Ve Damga Vergisi)beyanname yönünden nasıl bir yol izlenmeli mükellefieyet durumu nasıl olmalı; Ev Hizmetlerindeki ve buna benzer diğer (çocuk bakıcısı,dadı..vs)bu durumlarla ilgili SGK Ve Vergi Dairesi yönünden yapılması gerekenler olarak ayrıntılı bir bilgi verilmesini rica ederim...Teşekkürler...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sy SSGSSKanunun aşağıda belirtilen özelliklerini taşımıyorsa sgk dan 4/a normal işçi girişi yapılmalıdır. Sigortalı sayılmayanlar MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; ........................ b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, c) Ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalışanlar ile ev hizmetlerinde hizmet akdi ile sürekli çalışmasına rağmen, haftalık çalışma sürelerinin 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen sürelerden az olması nedeniyle, aylık kazançları prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olanlar, .................. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.01.2010
Soru :
Merhaba Üstadım, kıbrıstaki bir firmaya hizmet bedeli olarak serbest meslek makbuzu keseceğiz.Faturaya stopaj kesintisi ve Kdv ilave edilecekmidir? Yoksa Kdv ve stopajdan muafmıdır? 2- Merkezi Türkiye'de olan bir firmanın kıbrısta işletmesini kiraladığı bir otele kesilecek serbest meslek makbuzunda stopaj kesintisi ve kdv ilave edilecekmidir? yoksa kdv ve stopajdan muafmıdır?

Cevap :
Sayın Çabuk, Serbest meslek erbabı mesleki faaliyetini bizzat ve fiilen Kıbrıs'ta veriyorsa KDV ve stopaj hesaplamayacak. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2010
Soru :
DÖNEM SONUNDA İLGİLİ YILDAKİ GENEL YÖN GİDERLERDEN,ÖRNEĞİN İŞYERİ İÇİN ÖDENEN KİRALARI VE/VEYA PERSONELE ÖDENEN ÜCRETLERİ DÖNEM SONU STOKLARINA DEVREDEBİLİRMİYİM ?

Cevap :
Sayın Şenvardar, Bahsetmiş olduğunuz giderler dönem sonunda işletmede mevcut stok olmayıp fiilen yapıldığı tarihte giderleştirilmesi gereken unsurlardır. Dolayısıyla dönem sonu stok olarak göstermeniz sözkonusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2010
Soru :
vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.(ben stajımı tamamlamış, yeterlilik sınavlarına giren bir üye adayıyım) firmamızda, rent a car firmasından kiraladığı araçlar kullanılmaktadır. kullandığımız bu araçlara zaman zaman trafik cezası kesilmekte ve araçların sahibi olan rent a car firmasına posta ile gönderilmekte, rent a car firmasıda bize bu cezaları fatura etmektedir. cezalar fatura edilirken kdv'li olarak mı yoksa ödenen ceza kadar mı fatura edilmelidir? rent a car firması bize ödenen ceza +kdv fatura etmektedir. bu doğru mudur?

Cevap :
Sayın Tayyar, Rent a car sözleşmesinden trafik cezalarının kiracı tarafından ödeneceğine ilişkin hüküm olması kaydıylai Rent a car firmasının ödenen cezaları cari hesabınızdan tahsil edilmek üzere size dekont etmesi gerekir. Fatura kesilmesi uygun değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2010
Soru :
İyi günler; Sigorta acentesi olan bir müşterimiz işyeri bölmeli olduğu için işyerinin bir bölümünü kiraya veriyor.Müşterimiz Kdv yönünden beyanname vermediği için kiracısına kira için fatura mı kesecek yoksa kiracı stopaj kesintisiyle stopaj mı ödeyecek. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Akbaba, Sigorta acentesi gelir vergisi mükellefi ise kiraya vermiş olduğu işyerinden elde etiiği kazanç gayrimenkul sermaye iradı olup kiracısı ödemelerden %20 tevkifat yapacaktır. Sigorta acentesi LDD veya A.Ş ise kira geliri elde etmesi halinde elde edilen kazanç kurum ticari kazancıdır. Elde edilen hasılat için fatura düzenlenip KDV tahsil edilecektir. Sigorta faaliyeti dışında elde edilen kira geliri KDV'ye tabi olup KDV mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2010
Soru :
Kiraladığımız işyeri için yaptırdığımız dekorasyon maliyeti şirketimizin aktifinde özel maliyetler hesabında kayıtlıdır. Kira sözleşmemiz süresinden önce sona erdi ve sözleşme gereği yaptırdığımız tüm dekorasyonu bedelsiz olarak kiralayana devrettik.Kiralayan A.Ş. dir. Bu durumda Kiralayana sıfır bedelle fatura kesip kayıtlı özel maliyet bedelininin kalan değerinini matrah kabul ederek hesapladığımız KDV yi de faturaya ekleyerek yani sadece KDV ihtiva eden bir fatura kestik. Kiralayan faturamızı noter kanalıyla geri gönderdi. Ne yapmamız gerekiyor. Kestiğimiz fatura sebebiyle tahakkuk eden KDV'yi de beyan ederek ödemiştik. Yardımcı olursanız sevinirim.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Terzi, Yapmış olduğunuz işlem yanlış bir işlemdir. Bedel almadığınız bir hizmet için fatura düzenlenmez. İtfa etmediğiniz özel maliyetleri kiraladığınız yeri terk ettiğiniz tarih itibari ile giderleştirmeniz gerekir. Mal sahibi olan A.Ş. size bedel ödemediği için özel maliyetten dolayı iktisadi kıymeti artan gayrimenkulü artan değerini emsal bedel ile kurum kazancı olarak gelir hesaplarına yazması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.01.2010
Soru :
iyi akşamlar üstadlar şirket ortağına ait binek otomobilin giderlerini kullanmak istiyoruz.kiralama yolunu düşünmüyoruz.bunun için ortağın aracını şirkete mi satması gerekiyor?araç sahibi ortak 4a kapsamında çalışan ve mükellefiyeti olmayan biri olduğuna göre fatura kesecek mi kesecekse kdv oranı ne olacak?teşekkürler

Cevap :
Sayın Uluğ, Şirket ortağı veya vergi mükellefi olmayan şahıslardan satın alınacak taşıtlar için herhangi bir KDV hesaplaması yapılmaz, gelir vergisi stopajı yapılmaz. Noter satış sözleşmesi ile bu araçlar muhasebe kayıtlarına alınır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2010
Soru :
LTD.ŞİRKET ORTAĞININ ARABASINI SÖZLEŞME İLE LTD ŞİRKETE KİRALADI .GİDER YAZIP KDV SİNİ İNDİRİP KDV 2 İLE ÖDÜYORUZ AYRICA STOPAJ DA YAPIYORUZ.BU ŞEKİL KİRALAMALAR GİDER YAPILAMAZ DİYE BİR KANUN VARMI . İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Temiz, Yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.01.2010
Soru :
10.12.2007 tarihli finansal kiralama sözleşmemizi 15.12.2009 tarihinde kiracı değişikliği ve tadil sözleşmesi ile devrettik.Devir karşılığında herhangi bir bedel almadık. Ödemiş olduğumuz ana paraların KDV ve kurumlar vergisi karşısında durumu nedir? Bedelsiz fatura düzenlemek gerekirmi? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Şahin, Finansal kiralamadan vazgeçmeniz durumunda 2 yıl içinde giderleştirmiş olduğunuz giderlerin yeni hak sahibine devredilmesi sözkonusu olmayacaktır. Dolayısıyla fatura düzenlemeniz gerekmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.12.2009
Soru :
Sayın üstadım, iyi çalışmalar. Tam mükellef Kurumlar Vergisi mükellefi olan Ltd. Şti. müşterim, 01.01.2010 kontrat başlangıç tarihi olan bir fabrika-imalathane binası kiralamıştır. Bina içerisinde işine uygun inşaat ve tadilat işlerinin yapılabilmesi için 01.12.2009 tarihinde mal sahibi binayı mükellefe vermiştir. 1-Bildirimler hangi tarih itibarıyla yapılacaktır ? 2-Aralık ayında işyerinde yapılacak duvar bölme, fayans yer döşemesi, vb gibi işlerin Aralık ayına kesilen faturalar özel maliyet bedeli olarak 2009 yılında amortisman ayrılacak mıdır, yoksa 259 hesapta 2010 yılına mı devredilecektir ? Teşekkür eder, iyi günler dilerim.

Cevap :
Sayın Aral, Bahsettiğiniz müşterinizin konrat tarihi 01.01.2010 olması nedeniyle bu tarihten sonra alınacak mal ve hizmetleri defter kayıtlarına alabilirsiniz. Sözkonusu yer için 2009 yılında yapılmış olan giderler dönemsellik ilkesine göre giderleştirilemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2009
Soru :
İyi Günler, Okul kantini işi ile iştigal eden müşterilerimizin kira ödemeleri için 2 nolu kdv beyannamesi mi vermemiz gerekiyor? Yoksa muhtasar beyannamede göstermemiz yeterli mi? Yaklaşık 1 yıldır ne muhtasar beyannamede ne de 2 nolu kdv beyannamesinde sözkonusu kira ödemesi beyan edilmemiştir. Bu hususta yapılması gerekenler hakkında bilgi verirseniz memnun olurum. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Aydın, Bahsettiğiniz muhtasar beyannameleri süresi içinde verilmemiş veya muhtasar beyanname verilmiş olmasına rağmen kiraya ilişkin tevkifat bildirilmemiş ise VUK 371.maddeye göre pişmanlık ve düzeltme hükümlerinden yararlanarak beyannameleri verebilirsiniz. KDV 2 nolu beyanname için de aynı kural geçerlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.12.2009
Soru :
Merhaba;merkezİ Ankarada olan sendikanin istanbuldaki şubesinin hiçbir ticari faaliyeti bulunmayip,kira ödemesi ve sgk'li personeli olacaktir. 1-Tutmakla yükümlü olduğu defterler hangileridir.Verğİ Diaresine açiliş yapilmadan tutulan işletme defterinin geçerliliği varmidir 2-GV.tevkifatinda bir muafiyet varmidir. 3-Verği Levhasi tastik edilmelimidir

Cevap :
Sayın Maşa, Sendikalarn tüzel kişiliklerine ilişkin merkezleri dışındaki şubelerde yapacakları kira ve ücret ödemesi için şubenin bulunduğu ilgili vergi dairesine stopaj mükellefiyeti tesis ettirilir. Çalışan kişilerin sigortalılığı için de aynı mahaldeki SGK Müdürlüğünde dosya açtırılır. Bu işlemler için Sendikalar Kanununa göre merkez ve şubelerde tutulması gereken defterler tutulur. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.12.2009
Soru :
sayın yetkili, 2 soru sormak istiyorum. 01- Bilanço usulü mükellefim işyeri kirası alıyor. Bu kira banka resmi hesaba yatırılıyor. Yevmiye kaydı nasıl olacak ve yıl sonu beyannamede veya nasıl göstereceğim. 02- Bir başka kurum mükellefim, 10 ortak 70.000 lira bankaya yatırıp çektiler ve 700.000 tl varlık barışından yararlandı. 10 kişi 70 den 700.000 lira resmi banka hesabına yatırıp çektiler. yevmiye kaydı nasıl olacak. Yanlış uygulama olduğunu söyledim.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, 1-Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflernkayıtlı gayrimenkullerinden elde ettikleri KDVli kira gelirlerini tek düzen hesap planında gelir hesaplarına kaydederler. Elde edilen kazanç ticari kazanç niteliğinde olup gelir tablosunda işletmenin faaliyet gelirleri ile birlikte yer alır. 2-Varlık barışı ile ilgili banka hs. (102) borçlu, 549 (özel fonlar) alacaklı olmak üzere muhasebe kaydı yapılacaktır. 6 ay içerisinde de 549 hesaptaki tutar sermayeye ilave edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.12.2009
Soru :
Sn.Üstad. Bağımlı olarak çalıştığım şirket adres değişikliği yaparak yeni bir yere taşındı.Kira Kontratı 12.11.2009 tanzim edildi. Kontrata ait D.V.ödeme süresini ben Kontrat başlangıç tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecek olarak biliyordum. Doğrumudur.? Kontrat bir yıllık olarak net kira üzerinden tanzim edilmiş ve şirket ortağı kefil olarak yazılmıştır. Ödenecek olan D.V. mikatrını ve zamanını bilginiz dahilinde acil olarak bildirebilirmisiniz.? Şimdiden herşey için teşekkürler. Kolay gelsin.İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Tekmen, DV Kanununa göre vergiyi doğuran olay, damga vergisine tabi kağıdın düzenlenip imza edildiği gündür. DV Kanununun 22.maddesine göre 1 ay içinde düzenlenen kağıtlar ertesi ayın 23.günü akşamına kadar beyan edilip, 26.günü akşamına kadar ödenir. Bahsettiğiniz kontrata ilişkin DV hesaplaması brüt kira bedeli üzerinden yapılır. DV 1 Sayılı Tabloya göre kefilli veya kefilsiz konumunda hesaplama yapılır. Detaylı bilgi için 43 ve 44 nolu DV Genel Tebliğlerini inceleyiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.12.2009
Soru :
İyi günler diliyorum.Sorum denizcilik firmam yurtdışındaki bir şirketten yabancı bayraklı gemi kiralayacak.Ve bu gemi yurtdışında veya türkiye girip teslimi yurtdışı,olmak üzere nakliye işi yapacak.Sorum yapılacak kiralama sözleşmesinde Sorumlu sıfatıyla kdv varmı.ve stpoj varmı.K.D.V nın hizmet ihracı kapsamında olmayacagını,stp.deniz tas.için %15 olduğu tahmin etme ile emin degilim.İlğinize şimdiden tşk.

Cevap :
Sayın Kodaş, Yapmış olduğunuz kiralama işlemi için sorumlu sıfatıyla KDV hesaplayacaksınız. Kiralama yapacağınız ülke ile Türkiye'nini ikili vergi anlaşmasına göre stopaj hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.12.2009
Soru :
saYın meslekdaşım.ay vaya yıl içinde ödenmeyen kira tutarları (işletme hesabı hariç )gider yazılabilirmi evet veya hayır cevapları eşit.görüşünüzü bildirmeniz dileklerimle kolaylıklar dilerim.saygılarımla

Cevap :
Sayın Belgin, Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ticari kazancın tespitinde yapmış oldukları giderleri indirebilirler. Kira ödemesi nakden veya hesaben yapılmamış ise giderleşmesi mümkün değildir. Nakden veya hesaben yapılmayan kira ödemelerinden GVK 94.maddesine göre stopaj da sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.12.2009
Soru :
merhabalar.2008/03 itibari ile smmm ruhsatımı aldım. smmm ruhsatı olan diğer bir meslek mensubunun tek başına kurmuş olduğu bürosunda sadece kiraya ve masraflara ortak olarak , ortaklık bürosu veya şirketi kurmadan ayrı ayrı vergi kimlik numaraları ve büro tescil belgeleri ile bağımsız faaliyet yürütebilir miyiz.bir başka anlatımla yönetmeliklerde geçen büro edinme zorunluluğu maddeleri kapsamında "..açılan iş yerleri bağımsız büro şeklinde olup başka bir serbestmeslek faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamaz .." hükmünde geçen "başka bir serbestmeslek faaliyetinden" kasıt mali müşavirlik dışında kalan avukatlık doktorluk vs.. gibi başka bir serbest meslek faaliyeti midir yoksa mali müşavirlik faaliyeti veya meslek mensubu mudur. sözünü ettiğim ofis han içerisinde tek bir odadan oluşmaktadır..teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Aydoğan, Meslek mensuplarının büroyu ortak kullanmasında bir sakınca yoktur. İfade ettiğiniz gibi başka bir meslek grubundan olması halinde yasaklanmıştır. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 14.12.2009
Soru :
Bir mükellefin işleri bozuldu. Şirket yöneticisi hapse düştü. Mal sahibi ödenmeyen kiralardan dolayı işyerini tahliye etti. Şirket yeni adresine taşınamadı. tahliye edilen eşyalar yed-i emine teslim edildi. Stopaj beyanımızı nasıl yapacağız. Selamlar.

Cevap :
Sayın Hamzaçebi, GVK 94.maddesine göre kira stopajının yapılabilmesi için nakden veya hesaben kira ödemesinin yapılması gerekir. Bahsettiğiniz müşteriniz için kira ödemesi olmadığı müddetçe gelir vergisi stopajı olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.12.2009
Soru :
Merhabalar Toki,bir bölgede,bazı arazileri, sahiplerinden almıştır. Arazisi alınan kişilerden biri gayrimenkul kira gelirlerinden dolayı vergi mükellefidir ve aynı zamanda da bir a.ş. de yönetim kurulu başkanıdır. Arazi kendi kişisel gayrimenkulüdür. Aynı zamanda arsanın üzerinde arsa sahibinin kendisi tarafından çeşitli nedenlerle yaptırılan barakalar, trafo ve vs gibi şeyler bulunmaktadır. Toki ile yaptıkları anlaşmada arsa için ayrı bir bedel , arsanın üzerinde bulunan şeyler için ise ayrı bir bedel üzerinden anlaşmışlardır. Sormak istediğim ; Arsa bedeli kişinin hesaplarına intikal ettiğinde vergi mevzuatları açısından ne gibi iş ve işlemler yapılmalıdır? İkinci olarakta ; Arsanın üzerinde bulunan şeylerle ilgili bedel hesabına intikal ettiğinde bu tutarla ilgili ne gibi iş ve işlemler yapmalıdır? Şimdiden çok teşekkür ederim, saygılarımla

Cevap :
Sayın Şimşek, Bahsetmiş olduğunuz kişinin arsası ve arsasının üzerindeki müştemilatların satışından elde edilen kazanç değer artış kazancıdır. Değer artış kazancının tanımı ve hesaplanması GVK Mük.80/6.maddede açıklanmıştır. Detaylı örnekli bir uygulamayı web sayfamızda bulunan Mevzuat-2009 Mali Rehber içinde bulabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.12.2009
Soru :
iYİ ÇALIŞMALAR DİLEĞİMLE, Gerçek kişi bir mükellefin bir tüzel kişiden araba kiralaması halinde vergisel sorumlulukları nelerdir.(KDV.ve GVK.Md.94 de göre)

Cevap :
Sayın Kara Araç sahibi olan tüzel kişi gerçek kişiye KDV'li fatura düzenleyecektir. GVK 94.maddeye ilişkin tevkifat yapılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.12.2009
Soru :
Merhaba;kurumlar verğisi mükellefi olan,depo ve ardiyecilik işi ile iştigal eden mükellefimizin; gerçek kişiye ait olup kira ödediği arazi İBBB Emlak Müdürlüğü tarfindan istimlak edilmiş olup mükellefimiz adina ECRİMİSİL borcu tahakkuk etirilmiştir. 1-Ecrimisil bedelini gider olarak kayitlarimiza alabilirmiyiz. 2-Ecrimisil bedeli üzerinden kira stopaji beyaninda bulunacakmıyız. İYİ ÇALİŞMALAR

Cevap :
Sayın Maşa, Ercimisil ödemesi kira ödemesi olduğundan giderleştirebilirsiniz. GV tevkifatı sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.12.2009
Soru :
Sayın danışmanımız;merkezi eskişehirde olan bir şirket istanbulda bir ofis kiralıyor.ancak bunu sadece ortaklar kurulu kararı ile yapıyor.ticaret odasına tescil ettirmiyor.buradaki ofis katın bir odasınıda da başka bir şirkete kiraya veriyor.Yapılan bu işlemde ilk kiralayan şirketin bunu ticaret odasına tescili gerekirmi?bu şekilde devam ederse nasıl bir sorunla karşılaşır?iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Çakmak, Ticaret siciline tescili zorunlu olan A.Ş ve LTD şirketlerinin merkez ve merkez dışındaki yerlerinin ticaret siciline tescili zorunludur. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2009
Soru :
sayın yetkili Ba formlarına dönem içinde satın alınan mal ve hizmetler yazılacak. Bu hizmetler içinde muhtasar beyannamede beyan edilen kira giderleri yazılacak mı? Banka faiz ve giderlerinin yazılayacağını zannediyorum. Bu konuda açıklama yaparmısınız. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ece, Ba-Bs formlarına VUK 381 Nolu Tebliğe göre tüm mal ve hizmet alım-satımları yazılacaktır. Kira giderlerinin de dışardan sağlanan bir fayda ve hizmet olduğunu varsayarsak yazmanız gerektiği kanaatindeyiz. Banka faiz ve giderleri bir hizmet alımı değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.12.2009
Soru :
Şirket(Limited) merkezini müdürün konutuna taşıyarak bu konutta kiracı durumunda olan müdür ile şirket arasında kontrat yaparak faaliyete burada devam edilmesi isteniyor. Şirket merkezlerinin evofis tarzında olmalarının sakıncası varmıdır. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Yıldız, Şirket merkezinin başka bir adrese taşınması (ev veya diğer yerler) için ortaklar kurulu karar alır, bu karar ticaret sicilinde tescil ettirilir.Bahsettiğiniz mekan için de kontrat yapılarak da faaliyet sürdürülebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.12.2009
Soru :
iyi günler.bir mükellefim kantin ve yemekhane işletmecisi.kantin işyeri bir meslek lisesinde.işyeri kirasının %10u il milli eğitim müdürlüğüne, %10u ilçe milli eğitim müdürlüğüne, %80 ide okul-aile birliğine yatıyor.ben bu mükellef için kdv2 ve muhtasar olarak ne gibi işlem yapacağım.şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Erol, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılan ödemelerden KDV ve Gelir Vergisi stopajı sözkonusu değildir. Okul aile birliğine ait kısım için gelir vergisi stopajı ve KDV tevkifatı yapmak zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.11.2009
Soru :
kolay gelsin üstat.merkez adresimiz kozyatağında bir ltd şirketiz. dilovasında imalat yapmak üzere depolama,karışım ve dolum ünitesi kiraladık.ticaret odasına ilave işyeri mi şube diye mi tescil ettirmeliyiz.bir de bu gibi işlerde özet işlem sırası nasıl olmalıdır.örneğin önce karar alınıcakak sonra sicile tasdik edilecek sonra vergi dairesine dilekçe vs... cevaplarsanız sevinirim.iyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Erkölencik, Dilovasında açacağınız imalathane için karar alacaksınız. İlgili kararı noterden tasdik ettirdikten sonra ticaret sicile tescil ettireceksiniz. Daha sonra da bu durumu vergi dairesine bildireceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.11.2009
Soru :
Merhabalar Beyaz eşya tamir servis işi yapmakda olan bir kişi araçları için K2 belgesi almak zorundamıdır araçlar sadece tamir servisine çıkmakta ve araçların içinde sadece beyaz eşya tamiri için yedek parça taşımakta 2-Finansal kiralama şeklinde alınan araç ama aracın mülkiyeti hala finansal kiralama şirketinin elinde finansal kiralama şeklinde alınan araçlar içinde K2 belgesini aracı kiralayan kişimi almak zorunda

Cevap :
Sayın Uzun, Konuya ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.11.2009
Soru :
İyi çalışmalar. Sorum Muhtasar mükellefiyeti hakkında olacaktır. Sorum şu;Mükellefimiz yaklaşık 15 yıldır işltme defteri tutan birisi. Çalışan işçisi ve kira ödemesi yok. Defterini de kendisi tutmakta idi. Muhtasardan dolayı da mükellefiyet tescili yoktu. 2007/12. ayda beyannamesini elektronik ortamda ben gönderdim. Herhangi bir ücret de almadım. İşletme gayri faal bir işletme. 2009 Eylül ayında yenibir yere taşınarak faaliyete başlayacağını beyan ederek kira kontratını getirdi ve faaliyete başlayacağı için meslek sözleşmesi yaparak ücret tahsil ettim. 2009/7-9 döneminden başlamak üzere Muhtasar yönünden tescil talep ettiğimde ise "tescilimizi 01/12/2007 tarihinden itibaren başlattılar. Oysa ilgili dönemler için herhangi bir ücret tahsil edilmemiş ve s.m.makbuzu düzenlenmemiştir. Tescilimizin 01/12/2007 den başlatılmasınının nedenini yazılı olarak talep ettiğimde cevabı yazılarında "beyannamenizi 01/12/2007 de Fehmi Yakut elektronik ortamda gönderdiği için.." gibi bir gerekçe gösterdiler. Bu gerekçenin dayandığı bir kanun maddesi veya bu konuda bir tebliğ var mı?. Ortada mevcut olmayan bir ödemeden stopaj kesintisi nasıl yapılabilir ki. Zira Gelir idaresinin programında (BDP) boş beyan verdiğimizde program beyanı kabul etmiyor. Türlerden en az bir tanesine rakam yazılmasını istiyor. 1- Bu konuda mevzuat bilgisi alabilirmiyim.? 2- Dava açabilir miyim. Açacaksam o dönemlerle ilgili ceza mı gelmeli. Şu anda Vergi mahkemesine başvurabilir miyim?. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yakut, Meslek mensupları vermiş oldukları mesleki faaliyetler neticesi Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorundalar. Elektronik ortamda beyanname gönderdiğinizi ifade etmektesiniz. O tarih itibariyle beyanname gönderme ücreti için Serbest Meslek Makbuzu düzenlenerek stopajın gösterilmesi gerekir. Vergi dairesinin yapmış olduğu işlemin doğru olduğunnmekteyiz. Bu konuya ilişkin olarak sözkonusu mükellefe vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilmişse vergi mahkemesine dava açabilir. Vergi ve ceza ihbarnamesi yoksa dava açması sözkonusu olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.11.2009
Soru :
iyi günler firma yatırım amaçlı dükkan satın almak istemektedir. 7 yıl vadeli banka kredisi ile, sorum bu dükkan alınıp muhtemelen kiraya verilecek kira geliri doğacak bankaya ödenen kredi faizlerini gider kaydebilecekmiyiz.

Cevap :
Sayın Biçer, Satın almış olduğunuz gayrimenkulü aktifinize kaydedeceksiniz. Alınan bu gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde elde edilecek kazanç ticari kazanç mahiyetindedir. Elde edilen kira geliri için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenlenmesi gerekir. Bu gayrimenkulün satın alınması için ödenen banka faizini de firmanızın finansman giderleri arasında gösterebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.11.2009
Soru :
merhabalar;vereceğiniz cevap için şimdiden tarafınıza teşekkür ederim. şirket ortağımızın koşuyolunda bulunan gayrimenkulüne (işyeri olarak kirada)kadıköy belediyesi mali hizmetler müdürlüğü tarafından harcamalara iştirak payına mahsus tahakkuk ihbarnamesi adı altında asfalt döktüklerinden dolayı tarh sebebi olarak 2464 sayılı Belediyeler kanunun 86-93.maddesini gösterip harcamalara iştirak payı olarak tarafımıza bir ücret tahakkuk ettirmişlerdir.2001 yılından beri bina ortağımıza aittir.Acaba biz bu istenen iştirak bedeline itiraz edebilirmiyiz dayanak ne olur . iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Karaahmetoğlu, Belediye Gelirleri Yasasına göre belediyelerin, yapmış oldukları harcamaları istirak payı olarak tahakkuk ettirmeleri yasa gereğidir. Yapılan tahakkuka diğer vergilerde olduğu gibi 30 gün içinde vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirsiniz. Vergi mahkemesinin vereceği karara taraflar uymak zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.11.2009
Soru :
Sayın yetkili işletme defterine tabi 2.sınıf bir mükellef taşımacılık faaliyetinde bulunmaktadır 1-)bu faaliyeti dolayısıyla satın aldığı kredili araçların faizlerini gider olarak gösterebilirmi.2-)2 Nolu kdv beyan etmek suretiyle kiraladığı ve dolayısıyla gelir elde ettiği araçlara ait sigorta masraflarını gider olarak gösterebilirmi.Her iki sorumda geçici vergi matrahını oluşmasında önemli paya sahiptir.Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, Taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçların satın alınmasında kullanılan kredi faizleri ilk yıl için maliyete atılır. Daha sonraki yıllarda giderleştirilir. Kiralanan araçların kira sözleşmesinde sigorta giderinin kiracıya ait olması halinde giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.11.2009
Soru :
Bağımlı çalışan meslek mensubu olarak defterini tutmakta olduğum şirkete 2006 yılında bir firmadan yaptığı alım nedeniyle (Kiralanan binaya gıda laboratuvarı kurulması işi) KDV iade talebimiz olmamasına rağmen, haklarında rapor olmamakla birlikte SMİYB kullandıklları tespiti nedeniyle KDV düzeltme beyannamesi vermemiz istenilmektedir. İlgili firmaya yapılan ödemeler banka yoluyla yapılmış olup satın alınan mal ve hizmet ispat edilebilir durumdadır. Düzeltilmesi istenilen KDV yüklü miktarda olduğundan; A)İzlememiz gereken en uygun yol nedir? B)KDV düzeltme beyannamesi verirsek 2006 - 2007 - 2008 yıllarına ait kurumlar vergisi beyannamelerini de düzeltmemiz gerekecekmidir? C)Ödemek zorunda kaldığımız KDV ve gecikme faizini ilgili firmadan talep edebilirmiyiz? Saygılar sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Sayın Gümüş, Öncelikle mal ve hizmet satın almış olduğunuz kişiye yaptığınız ödemeler banka havalesi veya çekle yapılmış ise KDV 84 no.lu Genel Tebliğ çerçevesinde müteselsilen sorumluluğunuz sözkonusu değildir. Düzeltme talebinde bulunmanızı isteyen vergi dairesine açıklamalı bir dilekçe ile belgelerinizi ibraz edebilirsiniz. Şayet ödemelerinizi nakit olarak yapmış iseniz, 84 no.lu KDV Genel Tebliği uyarınca firmanızın müteselsilen sorumluluğu bulunmaktadır. Bu durumda ilgili yıllar ve dönemler için KDV, Geçici Vergi ve yıllık Kurumlar Vergisi beyannamelerini düzeltmeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.11.2009
Soru :
ustad, 04/11/2009 tarih 16,25 saat ve Nagehan Özkol adlı üyeye vermiş olduğunuz cevapla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. muhasebesine baktığım bir kantin işletmesi okul aile birliğinden kiralamıştı.kira bedeli için kdv 2 ile stopaj yapıp beyan etmemiz gerekeceğini bize ifade ettiler. biz de vermiş olduğumuz kdv 2 beyannaemsini ihtirazi kayıtla verip 6 Nolu Vergi Mahkemesinde dava konusu yaptık. yaptığımız dava okul aile birliğinin milli eğitim temel kanunanuna göre çıkartılan yönetmelikle kurulan tüzel kişiliği olmayan okul ihtiyacını ve veli öğretmen arasında iş birliğini sağlayan birlik olduğundan bu gibi yerleri kendileri değil de 3. kişilere kiraya vermeleri durumunda kamu müeesesi kazanmaları söz konusu olmayacağından okul aile birliğinin kantin kiralama işlemi kdv'ye tabi tutulamayacağından ihtirazi kayıtla vermiş olduğumuz kdv2 tahakukuklarında hukuki isabet bulunmadığına karar verdiğinden bizde kdv2 beyannamesi vermiyoruz.

Cevap :
Sayın Yalçınkaya, Vergi mahkemesi kararları sadece dava açanları bağlar. Bizim verdiğimiz yanıt, konuyla ilgili hukuki yorumdur. Tercih mükellefindir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2009
Soru :
okul kantini işletecek olan bir mükellefimizin kira ödemesini sorumlu sıfatıyla kdv 2 ile beyan edeceğiz. aynı dönemde bu ödediğimiz kdv yi kdv1 beyanından düşebilir miyiz?

Cevap :
Sayın Özkol, İşletmiş olduğunuz kantin okul aile birliğinden kiralanmış ise %20 GV stopajı ve 2 nolu KDV Beyannamesi vermeniz gerekmektedir. 2 nolu KDV Beyannamesi ile beyan ettiğiniz KDV'yi 1 nolu KDV Beyannamesinden indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2009
Soru :
İyi günler Mükellefim işçilerini başka bir şirkete iş karşılığı kiralamak istiyor nasıl bir fatura düzenlemesi gerekiyor.?kdv oranı ne olmalı? Teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Altay, Bahsettiğiniz işlem işgücü kiralaması ile ilgili olup KDV Kanunun 96 ve 97 seri nolu genel tebliğinde detayları açıklanmıştır. Tebliğdeki şartların oluşması halinde işgücü hizmet alımlarında %90 KDV tevkifatı yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.11.2009
Soru :
Merhabalar İşyerimiz için depo kiralayacağız. Mülk sahibi Almanya'da olduğu için kira kontratını mal sahibinin vekiliyle yapacağız.Kira kontratında kiraya veren olarak kim görünecek?Stopajları kimin adına yapmamız gerekir, mal sahibi almanyada olduğu için burada hesap açtırması mümkün değil.Kira ödemelerini vekil adına açılacak banka hesabına yapmamız halinde problem olur mu? Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Kira kontratını mal sahibinin vekil kıldığı kişiyle yapabilirsiniz. Mal sahibinin vekil kıldığı kişi mal sahibi adına vekaleten bankada hesap açar, açılan bu hesaba kiracı kirasını yatırır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.11.2009
Soru :
Sn.Üstadım iyi çalışmalar dilerim.Sorum şu,Müşterimin biri bir devlet okulunun kantinini ihale usulu ile kazanıp işletmeye başladı.Yalnız kirası çok yüksek (10.000.tl)kira stopajı uygulaması varmı varmı, yoksa özel bir durum sözkonusumu aydınlatmanızı rica edrerim.(Bazı duyumlar almaktayım kimisi muaf diyor kimisi kdv 2 ile itirazı kayıtlı beyanname verip, sonrada vergi mah.başvurmamız geretiğinden bas ediyor.) TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Sekman, Devlet okullarının mülkiyeti Maliye Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne aittir. Bu nedenle GVK 94.maddenin giriş bölümünde belirtildiği üzere "istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapılacağı cümlesinden hareketle" gelir vergisi mükellefi olmayan devlet tüzel kişiliğine yapılacak kira ödemesinden gelir vergisi stopajı hesaplanmayacaktır. KDV Kanunu 1.maddesinde Türkiye'de yapılan mal ve hizmet teslimlerinin vergiye tabi olduğu belirtilmiştir. Sözkonusu maddenin 3/f bendinde GVK 70.maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV'ye tabi olacağı ayrıca belirtilmiştir. GVK 70.maddesi ise, GMSİ'nin tarifini yapmış, bu gayrimenkullerden elde edilen kazancın da gelir vergisine tabi olduğunu açıklamıştır. Ayrıca KDV 17/4-d hükmü ise iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanmasını KDV'den istisna kılmıştır. KDV Kanunu 9.maddesinde KDV Vergi sorumluları tanımlanmıştır. Bu sorumlular da 28 adet genel tebliğ ile ayrı ayrı belirtilmiştir. Sözkonusu tebliğlerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere okul kantini kiralamaları için 2 nolu KDV Beyannamesi düzenlenmesi hususunun belirtilmediği görülmüştür. Ancak sözkonusu kantinin devlet tarafından okul aile birliğine tahsis edilmesi halinde, okul aile birliğinin bu yeri kiraya vermesi durumunda %20 GV stopajı yapılacaktır. Ayrıca 2 nolu KDV Beyannamesi verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.10.2009
Soru :
merhaba sayın üstad .Fason takipçilerimizin kalması için başka bir şehirde limited şirketimiz adına ev kiraladık.Hangi vergi dairesine bildirmemiz gerekiyor (şirketimizin olduğu şehir mi) Ayrıca ticaret sicile bildirmemiz gerekiyor mu Tşk.

Cevap :
Sayın Öztürk, Yapmış olduğunuz kiralama işlemini vergi dairesine bilgi olarak verin. Başka ilden kiralamış olduğunuz sözkonusu yer için kira bedeli şirketin merkezinin bulunduğu ilde ödeniyor ise mevcut vergi dairesine verilen muhtasar beyannameye eklenecek. Kira bedelinin İstanbulda ödenmeyip mal sahibinin bulunduğu yerdeki banka şubesine yapılıyorsa kiralamanın yapıldığı yerdeki vergi dairesine stopaj mükellefiyeti tesis ettirilecektir.Şirket ana sözleşmesinde merkez dışındaki şube, atölye, lojman vs. açılması veya kurulması hallerinde ticaret siciline tescili zorunlu kılınmışsa yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.10.2009
Soru :
Mükellefim, kapalı kasa Hyundai münibüsü ile pazarlardan yer kiralaya-rak mal satmaktadır.Köprü gişelerin de vergi memuru tarafından tutanak tutul-muş ve mükellefiyet tesis edilmiştir. Aracı hususidir. Şimdi,30.09.2009 tarihinde pazarcı-lık faaliyetini kapatmak istiyor. Vergi Dairesi aracı satmadan mükellefi-yetin kapatılamayacağını söylemektedir. Ruhsatta hususi yazan aracını kendi özel işlerine kullanamaz mı? Pazarcılık faaliyetinden vergi mükellefiyetini kapatmak için aracını satmasımı gerekir? Bilgi vermenizi arz ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Kemal, Sözkonusu mükellefin aracını satmasına gerek olmadığını düşünmekteyiz. Ancak, işlemlerinizde esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
sn.ismmmo danışma brimi bir ltd nin diğer bir ltd.ye işyeri kiralaması yapması sonucu kesilen kira faturaları kdv beyannamesinde normal matrah kısmındamı gösterilmelidir.özel matrahtamı tesekkurler

Cevap :
Sayın Güzeldere, Limited şirketin, aktifinde kayıtlı olan işyerini kiraya vermesi halinde veya kendisine kiralamış olduğu bir gayrimenkulü başka bir gerçek veya tüzel kişiye kiraya vermesi halinde elde etmiş olduğu kazanç kurum ticari kazancıdır. KDV Kanunu 1.maddesine göre Türkiye'de teslimi yapılan mal ve hizmetler KDV'ne tabidir. Bu nedenle bahsettiğiniz limited şirketin gayrimenkul kira geliri elde etmesi halinde KDV hesaplanarak fatura kesilmesi gerekir. Tahsil etmiş olduğu kira geliri faaliyet gelirleri içine dahil ederek beyannamede normal matrah kısmında gösterilir, özel matrah kısmında gösterilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
Sayın Yetkili; İş merkezlerindeki dükkanların kira tahsilatlarında banka havale zorunluluğu olmakla birlikte kiracılar kriz nedeniyle 45 - 60 gün vadeli ÇEK teklif ediyorlar , kiracılardan kira tahsilatı olarak banka havalesi yerine banka çeki alınması mevzuata uygun olur mu ? iyi çalışmalar diler , saygılar sunarım.

Cevap :
Sayın Şen, GVK 268 Seri Nolu Genel Tebliğinin bahsettiğiniz konuyla ilgili bölümü aşağıdadır: 2. Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 7.9.1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 8.1.1996 tarih ve 22577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalara düzenleme zorunluluğu getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilme zorunluluğu uygulaması eskiden olduğu gibi devam edecektir. Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2009
Soru :
Mükellefim 15 mayıs 2009 tarihinde kiralamış olduğu işyerinin kirasını 6 aylık peşin ödemiştir. Kira Stopajını 6 aylık mı yoksa her ay kira kaydını yaptıktan sonra-ki firma 3 aylık muhtasar beyannamesi veriyor- mayıs 15 gün haziran 30 gün kira giderini hesaplayıp ona göre kira stopajı vermek ya da mayıs 15 den 6 aylık kira gideri yazıp stopajı ona göre vermek doğru olur. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karagöz, GVK 94.maddesine göre istihkak sahiplerine nakden veya hesaben ödeme yapılması durumunda gelir vergisi stopajı hesaplanır. Ödeme 6 aylık peşin yapılmışsa 6 aylık stopaj ödemenin yapıldığı ayda beyan edilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler kira gideri tahakkukunu ay ay yapabilirler. İşletme defterine göre defter tutan mükellefler ödemenin yapıldığı ayda defterlerine gider kaydederler. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler giderleştirdikleri kiraları ödemedikleri takdirde kayıtlarını düzeltirler (geçici vergi dönemlerinde). Ödeme yapmadıkları müddetçe gider kaydedemezler. (Özellikle takvim yılı bitmeden bu hususa dikkat edilmelidir). Danışma Birimi


 

Tarih : 22.10.2009
Soru :
araç kiralama sözleşmeleri vergi dairesine kaç gün içinde bildirilmelidir.01.10.2009 tarihli araç kiralama sözleşmesi vergi dairesine 22.10.2009 tarihinde bildirilmiştir.Araçla ilgili 22.10.2009 tarihine kadar yapılan masraflar kaydedilirmi?

Cevap :
Sayın Aykırı, Araçla ilgili nakliye veya insan taşımacılığı işini profesyonel olarak yapacaksanız gelir vergisi mükellefi olarak işte kullanacaksanız bildirim yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Aksi halde aktife alınan aracın kurumlar vergisi mükelleflerince vergi dairesine bildirim sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.10.2009
Soru :
sayın yetkili;sorum şu olacak.işletme defterine tabi bir mükellefin ödemediği kiralar muhtasar beyannamede gösterilirmi.yani kişi 9 ay kira ödememiş,aylık muhtasar düşünülürse 9 dönemde muhtasar beyannamede kira gösterilip üzerinden vergi tahakkuk ettirilirmi?ayrıca 9 ay ödenmemiş kira 10.ay geldiğinde yıllık olarak tamamı ödeniyor.o dönem için tamamı muhtasar beyannamedemi gösterilmelidir.teşekür ederim saygılar.

Cevap :
Sayın Öztürk, GVK 94.maddesine göre tapılacak tevkifatlar nakden veya hesaben ödemelerde sözkonusudur. İşletme defterine ödeme yapıldığı zaman gider kaydedilip muhtasar beyannamede de yine ödemenin yapıldığı ay gelir vergisi stopajı hesaplanıp beyan edilir. Sizin örneğinizde 10.ayda toplu olarak ödeme yapılmış dolayısıyla 10.ay muhatasar beyannamede kaç lira ödenedi ise hepsinin stopajı hesaplanıp beyan edilir. Takvim yılını aşan ödemelerde kira giderleri, dönemsellik ilkesine aykırı olduğundan gider kaydedilemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2009
Soru :
Üstadım iyi çalışmalar. YAKIN BİR TANIDIĞIM SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN EMEKLİ OLUP HALEN ÖZEL BİR KURULUŞTA DESTEKLEME PRİMİ ÖDEYEREK ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEKTEDİR. BU KİŞİ AYRICA KENDİ ÜZERİNE KAYITLI VE BASİT USUL VERGİ SINIFINA GİREN TAKSİ İŞLETMECİLİĞİ YAPIP VERGİSİNİ ÖDEMEKTEDİR. AYRICA GAYRİMENKUL KİRA GELİRİ YOKTUR. BU KİŞİNİN BU TAKSİ İŞLETMECİLİĞİ NEDENİ İLE SGK VE GELİR VERGİSİ KARŞISINDA HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU VARMIDIR.TAKSİ İŞLETMECİLİĞİ NEDENİ İLE AYRICA BAĞKURA BİR KAYDI VE GELİR VERGİSİ AÇISISINDAN DA İLAVE BİR VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞMAKTAMIDIR. BİLĞİLENDİRİLMEMİ ARZ VE RİCA EDERİM. SAYGILARIMLA.

Cevap :
Sayın Tunçbiz, Gelir Vergisi mükellefleri gerçek usulde veya basit usulde vergilendirilmeleri halinde Bağ-Kur'lu olmaları gerekir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.10.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR. MUHTASAR BEYANNAMEDEKİ TABLO 3 DE STOPAJ YAPILAN KİŞİLERİN ADI SOYADINI YAZARKEN KİRA ÖDEMESİ YAPILAN YERLER İÇİN HİSSEDARI ÇOK OLAN YERLERDE ... VE HİSSEDARLARI DİYEREK BİRİNİN ADI SOYADI VE T.C. KİMLİK NUMARASINI YAZMAMIZ YETERLİ OLABİLİRMİ

Cevap :
Sayın Yalçınkaya, Gelir Vergisi Kesintisi ödeme yapılan tüm hissedarları ilgilendireceği için (kira beyanlarından dolayı) her hissedarın tüm bilgilerinin muhtasar beyannameye yazılması gerekiyor. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.10.2009
Soru :
Kooperatifimizde ait gayrimenkuller için kiralarda stopaj hesaplanıyor.Karşı taraf vergi mükellefi olduğu için fatura düzenleniyor.Sözleşmede bu durum yok. Kira bedeli+KDV yazıyor. Stopaj nasıl hesaplanmalı.Bir örnek verirmisiniz.

Cevap :
Sayın Yeşilyurt Kira kontratında tutar belirtilmişse bu tutar tevkifata tabi olan tutardır. Kira kontratında belirtilen tutar net diye belirtilmişse netten brüte hesaplama yapılarak brüt rakama ulaşılıp bu rakam üzerinden %20 stopaj yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.10.2009
Soru :
Bilanço esasına göre defter tutmakta olan gelir vergisi mükellefi gerçek kişiden kiralamış olduğu işletmenin bir kısmını kurumlar vergisi mükellefi limited şirkete kiralamış bulunmaktadır. Söz konusu kiralama için fatura kesilmesi mi gereklidir ? yoksa gelir vergisi beyannamesinde g.m.s.i. olarak mı gösterilmesi gerekmektedir.

Cevap :
Sayın Günay, Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişiler kiraladıkları işyerlerinin bir kısmını gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine kiraya vermeleri halinde elde ettikleri kazanç GMSİ'dir. Dolayısıyla, kiraya verilen işyerinden kiracı ödeme yaparken %20 nispetinde GV tevkifatı yapmak zorundadır. Kira geliri elde eden bilanço esasına göre defter tutan mükelllef elde ettiği bu GMS İradını GVK 86.maddeye göre beyanına dahil edip etmeyeceğinin mukayesesini yapacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.10.2009
Soru :
MERHABA,BABAMA AİT OTOMOBİLİ BEDELSİZ OLARAK KİRALAYACAĞIM.BEDELSİZ OLARAK KİRALAYACAĞIMDAN STOPAJ HESAPLANACAK MI AYRICA 2 NOLU KDV BİR BEDEL ORTADA OLMADIĞINDAN HANGİ DEĞER ÜSTÜNDEN VERİLECEK?

Cevap :
Sayın Aykırı, Babanızdan yapacağınız araç kiralaması ile ilgili emsal bedel üzerinden 2 nolu KDV beyan edip ödemeniz gerekir. Nakden veya hesaben kira ödemesi sözkonusu olmadığından GV stopajı sözkonusu olmayacaktır. Ancak babanız emsal kira bedeli üzerinden yıllık beyanname verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.10.2009
Soru :
Telefon,elektrik,internet,su gibi mekana bağlı giderlerin faturalarının adresleri doğru fakat isimleri farklıysa, yani bir önceki kiracı tarafından abone olunmuş, ama yeni kiracı olan mükellef tarafından eski kiracının abonelikleri kullanılıyor. Bu faturalar 1- Gelir vergisi mükellefleri ,için gider yazılabilirmi 2-Kurumlar vergisi mükellefleri için gider yazılabilirmi 3-Yukarıdaki her iki mükellef açısından da, faturaların KDV'si indirim konusu yapılabilirmi?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Mükelleflerin ticari faaliyetlerini sürdürmüş oldukları işyeri veya diğer kullanım alanlarındaki aboneliklerin önceki kiracılara veya mal sahiplerine olması halinde faturalarda ilgili yerin adresinin gösterilmiş olması koşuluyla sözkonusu faturalar ticari kazancın tespitinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince giderleştirilir. Ancak KDV Kanununa göre mükelleflerin ödemiş oldukları KDV'leri indirebilmeleri için fatura ve benzeri vesikaların kendi adlarına düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle konu ihtilaflı olup bazı vergi dairesi başkanlıkları farklı farklı görüşler vermektedir. Firmanızın da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından konuya ilişkin muktezaa talep etmesini öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2009
Soru :
MERHABA,MÜLKİYETİ BABAMA AİT OLAN ARABAYI KİRALAMAK İSTİYORUM.NAKDEN VEYA HESABEN BABAMA BİR ÖDEMEM OLMAYACAKTIR.STOPAJ YÜKÜMLÜLĞÜM DOĞAR MI? 2 NOLU KDV DE BİR BEDEL OLMADIĞI İÇİN HANGİ TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR.HESAPLANAN KDV AYLIK TUTAR ÜZERİNDEN Mİ YOKSA SÖZLEŞME SÜRESİ ÖRNEĞİN 1 YIL İSE TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN Mİ HESAPLANACAKTIR.?

Cevap :
Sayın Aykırı, Kira ödemesi yoksa GV.Stopajı doğmaz.Ancak Babanız emsal kira bedeli üzerinden Yıllık G.V Beyannamesi ile Kira geliri beyan etmesi gerekir.2 Nolu KDV beyanını Emsal bedel üzerinden yapmanız gerekir. Emsal bedeli araç kiralama firmalarından öğrenebilirsiniz. 2 Nolu KDV Beyanınınyıllık olarak bir seferde verebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2009
Soru :
Oda üyelerimiz ve stajerlerimize uygulamada ışık olan bu çalışmalar için,düşünen,emek harcayan herkese saygılarımla, Uluslararası deniz nakliyesi işi yapan bir mükellefim Yurtdışından yabancı bayraklı bir gemi kiralamış bulunmaktadır.Gemiye ait Aylık kira ödemeleri fatura karşılığı yapılmaktadır. 1-KİRA ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2 NOLU KDV BEYANI İLE VERGİ DAİRESİNE BEYAN EDİLECEK Mİ? 2-Yurtdışı ülke ile Türkiye arasında ikili anlaşma bulunmamaktadır.STOPAJ ödenecek mi? Kiralanan Geminin YABANCI BAYRAK'lı olması ve Uluslararası Deniz Taşımacılığı faaliyetinde kullanıldığını özellikle göz önünde bulundurup depğerlendirilmesini arz ederim.Ciidi bir belirsizlik söz konusu.Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özcan , Öncelik ile hakkımızdaki düşüncelerinize teşekkür ederiz. 1- Aylık kira ödemeliri için 2 nolu KDV Beyannamesi düzenlenecektir. 2- İkili vergi andlaşması olmayan ülkeler için yapılacak trasferler için Stopaj yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
İyi günler.İşletme hesabına tabi mükellef vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralama sözleşmesiyle 2 Nolu Kdv beyanını ve kira stopajını tek seferde vergi dairesine beyan edip ödeyebilirmi yoksa aylık olarak vermek zorundamı.(10 adet araç*aylık 200 TL= 2.000TL aylık toplamdan yıllık=12ay*2.000=24.000 TL matrah üzerinden %18 kdv=4.320 tl ve %20 stopaj=4.800 TL doğru bir hesaplamamıdır)Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, Vergi mükellefi olmayan kişilerden kiralanan araçlar için kira sözleşmesi yapılır. Sözleşmede ödemenin tamamının yılda bir kez yapılması halinde gelir vergisi stopajı ve 2 nolu KDV toplam kiralama süresi üzerinden yapılır. Ancak ödemenin aylık yapılması halinde KDV ve gelir stopajı aylık olarak hesaplanıp beyan edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.09.2009
Soru :
Bir gerçek kişiden şirketimiz adına bir daire kiralayarak, kiralanan daireyi şirketimiz genel müdürüne ikamet amaçlı tahsis edebilirmiyiz. (Not-Genel müdür aynı zamanda şirketin %99 oranında hisseye sahip ortağıdır.)

Cevap :
Sayın Karabacak, Yapmış olduğunuz kiralama işlemi için genel müdüre ikamet amaçlı konutun tahsis edilmesiyle genel müdüre ayni ücret ödemesi yapılmış demektir. Ödenen kira bedelinin brüt tutarını, genel müdürün aylık ücretine ilave etmek üzere vergilendirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.09.2009
Soru :
Değerli Danışma Birimi Üyeleri, Geçmiş Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Kira Gelirleri ile ilgili aşağıdaki gibi bir müşkülatım var.Firmamızın Kira gelirlerini Fatura keserek ve karşılıklarını da banka kanalı ile tahsil etmekteyiz.Kiracılarımızdan birinin bir yıllık kira bedelini (Kira+KDV) ay ay belirterek tek fatura kestik. Tahsilatını da bir adet çek ile (Vadeli) tahsil ettik. Çeki de bankaya teminata verdik. Yaptığımız işlem 268 Nolu Kira Gelirlerinin banka kanalı ile tevsikine uygunmudur? Bilgilerindirirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Yapmış olduğunuz işlem 268 seri nolu GVK Genel Tebliğine uygundur. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.09.2009
Soru :
LÜTFEN ACİL YANITLAYINIZ ! Kiralık arazide ürettiğimiz tohumların temizlenmesi sonucu özellikleri satışa uygun kısmını stoklarımıza girdik. Normal tohum olarak satacağız. Fakat büyüklüğü, yapısı, özellikleri nedeniyle tohum olarak satamayacağımız bir miktar ıskartasını satacağız ama alıcı yem olarak kullanacaktır. 1-Stoklara girmeyen ıskarta miktarını satarsak irsaliyeye ne yazmamız uygun olur ? 2-Normal tohum satış KDV'si %1, ıskartasının satışında KDV oranı kaç olacak? Teşekkür eder, saygılar sunarım...

Cevap :
Sayın Kaya, 1-Stoklarınızda olmayan bir malın satışı sökonusu olamaz. Ancak ıskarta miktarı dediğiniz tohum artıklarının zaten stoklarda bulunan tohum içerisinde olması gerekir. Dolayısıyla irsaliyeye tohum ıskartası şeklinde yazabilirsiniz. 2-Hayvan yemleri KDV Kanunu 28.maddesine göre yayımlanan I ve II sayılı listelerde yer almıyorsa, genel oran olan %18 uygulanır. I ve II Sayılı listeleri tetkik ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.09.2009
Soru :
Kendi Mahallemde bulanan spor kulubune muhasebe danışmanlık hizmeti vermekteyim.1.Sorum Spor kulubunün otopark ve lokal işletmesi var bunlar kdv ve kurumlar vergisine tabi, bunların yanında halı sahasını ve cafesini ticari bir işletmeye kiralamış ve kira geliri elde etmektedir bu kira gelirleri kdv sine tabimi fatura kesmesi gerekirmi ?2.Sorum spor kulublerindeki iktisadi işletmelerin kazançları kurumlar vergisine tabi yukarıdaki elde edilen kira gelirleride kurumlar vergisine tabimi? şimdiden teşekkur ederim.

Cevap :
Sayın Teber, Spor klublerinin sportif faaliyetleri dışındaki elde etmiş olduğu gelirler iktisadi işletme kapsamında elde edilen gelirler olması nedeniyle Kurumlar Vergisine tabidir. Elde edilen hasılatlar için fatura ve benzeri vesikalar düzenlenir, KDV hesaplanır; sözkonusu iktisadi işletme kira geliri elde ediyorsa elde edilen kira geliri için KDV'li fatura düzenlenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.09.2009
Soru :
Öncelikle vereceğiniz cevap için teşekkür ederim, İki seneden beri ikametgahı olarak kullandığı evinin bir odasını eylül/2009 ayından itibaren işyeri ofisi olarak kullanmaya başlayan kişi, eylül/2009 ayından itibaren ödeyeceği kiralara stopaj uygulamak zorundamıdır. Stopaj uygulaması ne şekilde olacaktır

Cevap :
Sayın Çelik, İkametgahlarının tamamının veya bir bölümünün işyeri olarak kullanılması halinde ödenen kira üzerinden %20 GV Stopajı yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.09.2009
Soru :
Şirketimiz depo kiralamıştır ve kira kontratında herhangi bir süre yazmamaktadır.yani süresi belli değil dolayısı ile bir yıllık kira bedeline ilişkin damga vergisi tutarını vergi dairesine süresinde ödedim. 1-kira süresi 3 yıl oldu ve kira kontratı her sene yenilenmedi. son iki yılın damga vergisini ne şekilde ödemeliyiz yada kira kontratında herhangi bir değişiklik olmadığı için yani yenilenmediği için damga vergisi ödememize gerek yokmudur.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Kira sözleşmesi yenilenmemiş ve kira tutarında artış olmamış ise damga vergisi ödemenize gerek yoktur. Sözleşme yenilenmeyip kira tutarı artmış ise 2 yıllık yeni bedel üzerinden damga vergisini hesaplayıp ödemeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.09.2009
Soru :
iyi çalışmalar.ötv mükellefiyiz.1 sayılı listeye dahil solvent ve türevi mallar satıyoruz.(sanayi sicil belgesine haiz firmalara)2003 yılında başkasından fabrika kiralayıp üretim yapan bir müşteriye(sanayi sicil belgesi yok)mal sattık.bunla ilgili vergi denetmeni raporu doğrultusunda bize ceza kesildi.(tv nin kdv matrahına dahil olduğu için kdv de vergi ziyaına sebebiyetten kdv ödemesi çıkan ilk aydan itibaren gecikme faizi hesaplayarak)Biz de gelen ihbarnameyi tahakkuk edip ödedik.davayı kazanırsak geri alacağız.tahakkuk fişinin özeti şöyle: vergilendirme dönemi:06/2003-06/2003 0015 kdv 9066 yargı harç 3080 vergi ziyaı cezası 1084 gecikme faizi bu tahakkuk fişini nasıl muhabeleştirmeliyiz.şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Erkölencik, Tahakkuk edip ödenen KDV'sini indirilecek KDV (191) hesabına alacaksınız. Diğer giderlerden yargı harcını 770 hesabın altında bir hesap açıp giderleştirebilirsiniz. Vergi ziyaı cezası ve gecikme faizini de kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlarınıza almanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.09.2009
Soru :
Merhaba, Limited Şirket ortakları karı-koca ve şirkette sigortalı olarak fiilen çalışmaktalar.Şirket adına kira kontratı yapıp oturmak için ev kiralarlarsa stopaj dışında ücret gibi değerlenip SGK da ödenmesi gerekir mi? Ödenen kirayı gider yazabilir miyiz? İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Koyuncu, Şirket adına konut kiralanması halinde, ortakların da bu konutta oturması halinde kiralara ilişkin gelir vergisi stopajı yapılır. Ancak ödenen kira gideri kanunen kabul edilmeyen gidere yazılır. Çünkü yapılan iş ve harcam işle ilgili değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.09.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız Müşterim olacak olan Doktoru eşinin mülkiyetinde olan ve ikamet ettikleri evi adres olarak gösterip Serbest meslek faaliyeti nedeniyle mükellef yapacağız. Doktor anlaşmalara göre birkaç hastaneye bağımsız olarak hizmet verip Serbest Meslek Makbuzu düzenleyecektir.Dolayısıyla evini muayenehane olarak kullanmayıp sadece Vergi dairesi mıntıkası belli olması için işinin organizasyon merkezi olarak göstereceğiz.Bu durumda eşine herhangi bir kira ödemesi olmadığı halde evinin bir bölümü çin kira kontratı yapıp stopaj ödeyecekmiyiz yoksa eşinin tapusunu ibraz edip kira ödemediğimizi de beyan edersek Vergi Dairesi nasıl bir işlem yapar. Cevabınız için teşekkür eder saygılar sunarım ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, GVK 68.maddesinin 1.fıkrasında serbest meslek erbaplarının ikametgahlarını işyeri olarak da kullanabileceklerine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bu durumda müşteriniz için 2 yol sözkonusudur. Birincisi kiralamış olduğu konut için konrat düzenleyip mal sahibi olan eşine banka vasıtasıyla kira ödeyip gelir vergisi stopajı yapmak; ikinci yol, vergi dairesine verilecek bilgide kira ödenmeyeceği belirtilecektir. Bu durumda mal sahibi olan eş emsal kira bedeli uygulaması ile stopajsız (tevkifatsız) kira geliri elde etmiş sayılacağından elde edilen emsal kira kazancı 2009 yılı için 1.070 TL'yi geçiyorsa tamamını yıllık gelir vergisiyle beyan etmek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.09.2009
Soru :
Merhaba şirket merkezimizin bulunduğu şehrin dışında çalışanların ikamet etmesi için konut kiralanmıştır. Şirket adına kontrat yapılmaktadır. 1-Kiralanan k0nut içintevkifatmı yapacağız? 2-Yoksakira bedelini ücret olarak değerlendirip Gelir Vergisinemi tabi tutacağız? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Üzümlü, Yapmış olduğunuz kiralama işlemi için % 20 Gelir Vergisi stopajı yapacaksınız .Ayrıca ödenen kiranın brüt tutarını işçi sayısına bölerek bordrolarına ilave edeceksiniz.Yapılan ödeme ayni ücret ödemesidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.09.2009
Soru :
Vakıf ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılması gereklimidir. Stopaj var ise hangi yıllardan beri konulmuştur.Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünden stopaj yapılmayacağı yönünde alınan belgenin bizim beyanlarımızda delil teşkil edebilirmi. Bu Vakıflar Gen.Müd.nün yazılarına istinaden ödediğimiz kiradan kesinti yaparsak bunu vakıflar kabul etmeyecek, kirayı net kabul etsek bizim aleyhimize olacak, biz beyan etmezsek sonraki yıllarda vergi ziyaı, ağır kusur vs nasıl bir cezayla karşılaşabiliriz. 2004 yılından beri hiç beyan edilmemiş bir kira stopajı ile karşı karşıyayız.Kiracı durumda bulunan üyesi bulunduğum bir Yar.Derneğine yol göstermek için bilgi ve tecrübelerinize ihtiyaç duydum.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Çorukoğlu, 193 Sayılı GVK'nun 94.maddesinin 5/b fıkrasına göre Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 01/01/2004-01/01/2007 tarihleri arasında stopaj % 22, 01/01/2007 Tarihinden itibaren % 20 stopaj yapılacaktır. Verilmeyen Beyannameleri VUK pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.09.2009
Soru :
Merhaba, Benim iki sorum olacak.Serbest Meslek Erbabı bir mükellefim kredili olarak almış olduğu bir dairenin(konut) kredi faiz giderlerini masraf olarak gösterebilir mi? Amortismanını gider olarak yazabilecek mi?Yani kayıtlarımızda bu daireyi gösterebilecekmiyiz? Aynı şekilde satın almış olduğu bir dükyanın da (başka bir şahsa işyeri olarak kiraya verilecek )kesilen fatura da gösterilen kdv sini düşebilirmiyiz?Gider olarak Amortisman vb.yazabilir miyiz?Cevaplarınız için teşekkürler

Cevap :
Sayın Çalışan, 1-Bahsettiğiniz serbest meslek erbabı kendinin ikameti için satın almış olduğu gayrimenkul için ödediği kredi faizlerini gider yazamaz. Ancak, satın alınan bu gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde GVK 74.maddesinin 4.fıkrasına göre " kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılınan itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5 i (iktisap bedelinin %5 i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak indirilmeyen kısım 88.maddenin 3.fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz) işlem yapılır. 2-Satın alınan dükkan için serbest meslek erbabının ödediği KDV indirim konusu yapılamaz. İşyeri Kirasından elde edilen gelir için mükellef dilerse %25 götürü gider esasını kullanabilir. Veya GVK 74.maddede belirtilen giderleri belgelerini tevsik etmek suretiyle yıllık hasılattan indirebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
Merhabalar, Otobüs ile uluslararası yolcu taşıyan ve yetki belgesine sahip olan limited şirket yetki belgesi olmayan bir şirketle taşıt kira sözleşmesi yaparak 2 adet otobüsü kendi belgesine yazdırmıştır. Bu araçlarala yapılacak olan yolcu taşımacılığını araçlarını kiraya verecek şirket gerçekleştirecektir. Bu durumda söz konusu olan kiralık araçlar için bilet ve yolcu listesini kim düzenleyecektir kiraya veren şirket taşıma faturasımı kesecektir muhasebe kayıtları nasıl olmalı ve kdv iadesi uygulaması nasıl gerçekleşecektir? acilen cevap bekliyorum. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Mercan, Taşımayı fiilen gerçekleştiren firma yolcu listesini düzenleyecektir. Bilet satış işlemini gerçekleştiren komisyoncu biletleri düzenleyecektir. Alacağı komisyon için fatura düzenleyecektir. Uluslararası yük ve yolcu taşıması işlemi, KDV den istisna edilmiştir. İstisnadan yararlanan mükellefler yurt içinde ödedikleri KDV leri iade hakkı doğuran işlemler olarak KDV Kanununun ilgili tebliğlerine göre KDV iadesi alabilirler. Konuya ilişkin örnekli açıklamalar için web sayfamızın yayınlar bölümünde bulunan E-KDV kitabından yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
değerli üstad, 5 çocuğun 1 er dairesi var tapular kendi adlarına. yalnız kiraların hepsi babasının banka hesabına yatıyor. GMSİ mük. için baba mı mükellefiyet tesis ettirecek. ? yoksa çocuklar kendi adlarına mı mükellefiyet tesis ettirecekler. ? yıllık istisnayı geçiyorsa tabii. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, GMSİ, GMS İradının tanımının yapıldığı GVK 70.maddesine göre gayrimenkulün sahibi, mutasarrıfı, zilliyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahiplerince elde edilen gelirdir. Bu durumda çocukların sahip olduğu gayrimenkullerin gelirini elde eden ve tasarruf eden kişi baba olması sebebiyle gayrimenkul sermaye iradı sahibi de baba olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.09.2009
Soru :
merhaba ; biz 1997 yılında kurulmuş bir LTD şirketiz.(biz burada kiracıyız) Sirketteki alımınyum olan pencereleri degiştirdik. bir kısmını pimapen olarak , bir kısmını da alımınyum dograma olarak yaptırdık. bununla ilgili fatura kdv dahil yaklasık 4250.-tl civarı tuttu. biz bu faturayı gider olarak gösterebilirmiyiz? gider olarak gosterirsek hangi hesapta kayıt etmeliyiz? yoksa gider hesaplarında degılde , amortısmana tabi kıymet olarak farklı bir hesapta mı takip etmeliyiz.eger amortısmana tabi ise, faydalı ömür yontemine göre (kac yıl) amortısman oranı nedır? ne şekilde bir muhasebe kaydı yapmamız gerekiyor? tesekkurler

Cevap :
Sayın Düz, Kiralamış olduğunuz gayrimenkul üzerinde iktisadi değerinin artırıcı işlem yapılmıştır. Dolayısıyla yapılan bu tadilat için harcanan giderler özel maliyet hesabına alınacak (264) ve kira süresine bölünmek suretiyle (yıl) KDV hariç olarak giderleştirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.09.2009
Soru :
Merhabalar, Şu an bir Ltd.Şti.'de bağımlı çalışıyorum, yakın bir zamanda SMMM Ofisi açma düşüncem var, Bu bağlam da takıldığım konuları yanıtlamanızı diliyorum. 1) Şu an bağımlı çalıştığım şirketin(4 Katlı binasının 4.katında; müstakil girişli ve şirketin ofisinin içinden üst katlara çıkılıyor)kiracı olabilirmiyim? 2) Şu an bağımlı çalıştığımdan SSK primim yatıyor Ofis açtığımda BAĞ-KUR a kayıt yaptırmadan (ARA VERMEDEN) kendi ofisimde SSK primimi ödeyebilirmiyim? 3) BAĞ-KUR zorunlu ise Emeklilik sürecinde Aynı oranlarda prim ödemek istediğimden kaçıncı basamktan başlayabilirim, yaklaşım prim ne kadardır. Teşekkür eder saygılar sunarım.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1.Meslek Mevzuatı Danışmanı tarafından cevaplanacaktır. 2.Kendi ofisinizi açtığınızda bağımsız çalışanlar kütüğüne kayıtlı olmanız ve 4/b kapsamında sosyal güvenliğinizin sağlanması gerekmektedir. 3.4/b kapsamında çalışanların basamak sistemi bulunmamaktadır. İlk defa 01/10/2008 tarihinden sonra 4-1/b bendine tabi sigortalı sayılanların bildirimi Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan sigortalı işe giriş bildirgesi ile bu sigortalıları bildirmekle yükümlü olan vergi daireleri, ticaret sicil memurlukları, esnaf ve sanatkar sicil müdürlükleri, şirket yetkilileri, ziraat odaları, Türkiye Jokey Kulübü ve diğer kurumlar tarafından belirtilen sürede Kuruma verilecektir. 4-1/b kapsamındaki sigortalıları bildirim yükümlülüğü bulunan ilgili kurum ve kuruluşlar sigortalı işe giriş bildirgesini elektronik alt yapı oluşturuluncaya kadar Kuruma kağıt ortamında verebileceklerdir. 4-1/b kapsamındaki sigortalılarla ilgili bildirim yükümlülüğü bulunan kurum ve kuruluşlar, bildirimlerini merkez birimlerince yapmaları durumunda, bildirim zorunluluğu yerine getirilmiş sayılır. 01/10/2008 tarihinden önce 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalılığı devam edenlerden ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi alınmayacaktır. Sigortalıların 01/10/2008 tarihinden önceki işlemlerinde sigortalılık sürelerinin belirlenmesinde bu tarihten önce kullanılan belgelerle işlem yapılacaktır. 01/10/2008 tarihi itibariyle ilk defa 4-1/b bendine tabi sigortalılığı başlatılacak olanların sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verilmemesi halinde belgeler Kurumca düzenlenir. Ayrıca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas kazançları, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir. Ancak beyan edilen kazançta bir değişiklik olması durumunda, sigortalının yeniden beyan ettiği kazanç üzerinden hesaplanan prim tahsil edilir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişi, aynı zamanda işveren ise beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden az olamaz. Beyanda bulunmayan sigortalının primleri, prime esas asgarî aylık kazanç üzerinden hesap ve tahsil edilir. Beyanda bulunmayan veya beyan ettiği kazancın düşük olduğu tespit edilen sigortalıların prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak beyan edilen kazançla arasındaki farkın primi 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 31.08.2009
Soru :
Konu : SATMAK İÇİN ALINAN BİNEK OTOLARIN ALIŞNDA ÖDENEN KDV NİN İNDİRM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI VE TEKRAR SATIŞINDAKİ KDV ORANI HK. Mükellefim olan Şirket inşaat alanında faaliyet göstermekte olup meşgale değişikliği yaparak inşaatın yanında otomotiv alım satımı konusunda da faaliyete başlamıştır ancak kiralama ve işletme faaliyetimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz 4 şekilde araç alıp satmayı düşünmektedir. 1-Hiçbir mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satışı ile gider pusulası düzenleyerek kullanılmış binek oto alacak ve bunu satacaktır. Bu durumda hiçbir mükellefiyeti olmayan kişilerden satmak için aldığı kullanılmış binek otoyu satarken uygulayacağı kdv oranı kaç olacaktır? 2-Faaliyet konusu ‘örneğin tekstil olan’ bir firmadan satmak üzere kullanılmış binek oto satın alacak ve bu durumda tekstil firması aktifinde bulunan binek otoyu bize satarken %1 kdv ile fatura kesecektir. Bizim firmamız söz konusu kullanılmış binek otonun alış faturasında gösterilen KDV’ yi indirim konusu yapabilecek midir? Ayrıca bizim firmamız söz konusu tekstil firmasında satmak üzere alınan kullanılmış binek otoyu satarken % kaç kdv uygulayacaktır? 3-Yine firmamız satmak üzere hiç kullanılmamış ‘0’ binek oto aldığında bunun kdv ‘sini indirim konusu yapabilecek midir? Söz konusu satmak üzere aldığı ‘0’ binek otoyu yine kullanılmamış halde ‘0’ olarak sattığında % kaç oranında kdv uygulayacaktır? 4-Yine firmamız çeşitli araç ihalelerine katılıp o ihalelerden çekme belgeli ve çekme belgesiz araç alacak ve bunları da yine satacaktır. Söz konusu ihaleler sigorta şirketlerinin hurdaya ayrılan araçlarını onararak satışa sunan ve trafiğe yeni çıkmış gibi işlem yapılan yeni plaka takılacak olan araçlar ile bunların dışında icra yaluyla ve diğer şekillerde satılan araçların bulunduğu ihalelerdir. Bu durumda da yine tarafımıza kesilen faturalardaki kdv ‘yi indirim konusu yapacak mıyız? Biz bu tip ihalelerle satılan araçları sattığımızda hangi kdv oranını uygulayacağız? Yukarıda belirttiğimiz gibi şirketimizin yapmayı düşündüğü ticaret şekilleri tek tek belirtilmiştir. Söz konusu durumlarda uygulanacak KDV oranlarının ve alışta ödediğimiz KDV ‘ nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağının cevabını rica ediyorum saygılar arif baş

Cevap :
Sayın Baş, Sormuş olduğunuz soruların yanıtları aşağıdadır: 1-Vergi mükellefi olmayan kişilerden satın almış olduğunuz binek otomobillerin satın alınmasında yüklenilen ve indirilen KDV sözkonusu olmadığı için bu araçların satışında %1 KDV hesaplamanız gerektiği kanaatindeyiz. 2-Tekstil firmasından satın almış olduğunuz binek otomobil için ödemiş olduğunuz KDV'yi indirim konusu yapacaksınız. Çünkü sözkonusu aracı satmak gayesiyle emtia stoklarınızda göstereceğinizden dolayı bu araçların satışında %18 KDV hesaplayacaksınız. 3-Satın almış olduğunuz araç için ödenen KDV indirim konusu yapılacak, satışta da %18 KDV hesaplayacaksınız. 4-Satmak amaçlı aldığınız bu araçların KDV'lerini indirim konusu yapıp, satışlarında %18 KDV hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.08.2009
Soru :
kooparatifden dükkan kiraladığımızda kooperatifin bize kesmiş olduğu faturada hem kdv hem stopaj kesintisi yapılıyor. bu işlem doğrumudur hangi kanuna göre yapılıyor.

Cevap :
Sayın Avşar, Kooperatiflerin aktiflerinde kayıtlı gayrimenkullerin kiralanması işleminde KDV hesaplaması yapılması ve GV Stopajı yapılması doğru bir uygulamadır. Vergi Tevkifatı, KVK 15/(1)-b fıkrasına göre yapılmıştır. KDV hesaplaması ise KDV Kanunu 1.maddesine göre yapılmıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.08.2009
Soru :
İyi günler Bir mükellefim TC Ziraat Bankasına ait gayrimenkulle de kiracı İşyeri kirası olarak 3400 tl kira 850 tl de vergi dairesine stopaj ödemekteyiz.İyeri sahibimiz Ziraat bankası olduğu için Kdv 2 de gösterip kdv ödeyecekmiyiz.KDV2 beyannamesinde hangi sütunlarda göstereceğiz

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. maddesinde; Banka ve Sigorta şirketlerinin 10.6.1985 Tarihli 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların gider vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Anılan hükümden de açıkça anlaşıldığı üzere, bankaların her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler sonucu lehlerine almış oldukları her türlü paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Bu paranın bir banka muamelesi sonucu doğması şart değildir. Bankaların ister bankacılık, ister sair faaliyetlerden sağlanmış olsun bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına alınmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, bankalara ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi halinde, lehlerine kalacak paraların, Banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması gerekir. Kiralama işlemi banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına girdiğinden Kanunun 17/4-e maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna olacak. Nitekim verilen bir özelgede, ‘Bankanın sahibi bulunduğu büroları kiralaması sonucu elde ettiği kira gelirlerinin BSMV’ye tabi olduğu, KDV’den istisna olduğu’belirtilmiştir. (MB’nin, 21.05.1998 tarih ve 18919 sayılı özelgesi) Danışma Birimi


 

Tarih : 27.08.2009
Soru :
Sayın yetkili daha önce buna benzer cevap vermiştiniz ama gerçek kişi gelir vergisi mükellefim ,vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralamak istiyor ve araç sahibinide ssklı çalıştıracak.bu durumda gider pusulası düzenleyip pusula üzerinde kdv ve stopaj gösterip kdv 2 ve muhtasar beyanımı düzenleyeceğiz.stopaj oranı ne olacak %10 mu %22 mi.Şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, Cevabımız gayet açık olarak tarafınıza verilmiştir. Şahsı sigortalı çalıştırıp çalıştırmamanızın bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Kira konratı düzenleyip DV ni ödeyeceksiniz. Gelir Vergisi stopajı kiralama işlemlerinde %20 dir. KDV 2 beyannamesini de düzenleyip her ay düzenli olarak konrat devam ettiği sürece vereceksiniz. Gider pusulası ile konunuzun alakası yoktur. Gider pusulası esanf muaflığından faydalananlara kesilen bir belgedir. Herhangi bir kağıt üzerinde hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Kira kontratı geçerli belge ve vesikadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.08.2009
Soru :
Öncelikle iyi çalışmalar.benim sorum bir ltd.şirket taşımacılık işi için vergi mükellefi olmayan şahıslardan araç kiralama suretiyle taşımacılık yapmak istiyor.Araçları, sahiplerini şirkette ssklı(4a) kapsamında sigortalı göstererek ve kiralama sözleşmesiyle sorunu halletmek istiyor.Bu durumda Kdv2 beyannamesi ve stopaja tabi olması gerekmiyormu?bu yolla vergi ve sgk açısından durum nasıl çözülebilir.saygılar.

Cevap :
Sayın Öztürk, Vergi mükellefi olmayan şahıslardan araç kiralanması halinde KDV Beyannamesini sorumlu sıfatıyla beyan eder ödersiniz. 1 Nolu KDV Beyannaemsinden de ödediğiniz bu KDV'yi indirim konusu yaparsınız. Ayrıca GVK na göre stopaj yapıp muhtasar beyanname ile beyan edip edip ödemeniz gerekiyor. Araç sahibi sizde fiilen çalışmıyorsa sigortalı olmasına gerek yoktur. Sizde fiilen çalışması durumunda da aynı şekilde KDV 2 ve Gelir Vergisi stopajı hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.08.2009
Soru :
İyi çalışmalar. Belediyeye ait büfe tarzında bir yer kiralanması karşısında Mükellefin Kdv 2 ve gelir vergisi stopajı konusunda sorumluluğunu bildirirmisiniz? Ayrıca kira kontratında kiralayan kısmına 2 ayrı isim yazılmış fakat vergi dairesinde açılış işlemleri 1 kişi üzerinden yapılmış ve 6 aydır beyannameleri 1 kişi üzerinden verilmiş. Adi ortaklık mükellefiyeti tesis ettirmemiz gerekirmi? Verdiğiz bilgiler için teşekkür ederiz.

Cevap :
Sayın Gülpınar, 50 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin V-C-3 bölümünün son paragrafında “... Ancak, Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında anılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemelerinden söz konusu gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. KDV ve Muhtasar mükellefiyetini adi ortaklık adına yapılması gerekir. Sözkonusu kiralama işlemi ile ilgili GV stopajı yapılmayacak, 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.08.2009
Soru :
merhabalar bir dairesini kiraya verip kendiside kirada oturan bir kişi beyanname vermek zorundamı? teşekkürler /

Cevap :
Sayın Ceylan, Gayrimenkul Sermaye iradının tespitinde mükelleflere giderleri konusunda iki tercih verilmiştir.Birincisi elde edilen Gayrisafi hasılatın % 25'ni götürü gider olarak kullanılması ,İkincisi ise GVK MD.74 deki giderlerin tevsiki ile gerçek usudür. Kiraya verilen Konutlardan elde edilen gelir ile ödenen konut kira gideri mukayesesi yapılır, GVK 21. Md. ki isitisnayı düşme hakkı varsa düşülür, geri kalan kısım fazla olması halinde Yıllık beyanname verilir.Ancak Beyan edilecek kira geliri oluşmaz ise Beyanname verilmez ,Vergi dairesini dilekçe ile bilgi verilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.07.2009
Soru :
Bir firmamız 2 adet araç kiralamıştı. bununla ilgili kira kontratı imzalanmış, bununla ilgili damga vergisinin dilekçeyikira kontratı tarihinden sonraki 16. günde verdik. bundan dolayı tarafımıza 352-1-1 e göre 178 tl ceza kesildi. Bu kanunimidir? bugüne kadar işlem yaptığım birçok vd. sinde süresi geçen kira kontrlarında sadece gecikme zammı dışında herhangi bir ceza kesimi olmadı. bu konuyla ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Tandoğan, Vergi dairesinin yapmış olduğu işlem doğrudur. Damga vergisi Beyannamesini 15 gün içinde vermeniz gerekirdi.


 

Tarih : 28.07.2009
Soru :
İyi günler; Şirket köy muhtarlığına ait dükkanı kiraladı.Muhtarlık kira karşılığı makbuz düzenlemektedir. Soru:1-Köy muhtarlığına ait dükkan için kira stopajı yapılacakmı? 2- Muhtarlığa yapılan kira ödemesi bankadan yapılma zorunluluğu varmıdır? Saygılar.Abidin Taş

Cevap :
Sayın Taş, Muhtar tüzel kişiliğinden kiralanmış olan gayrimenkul için gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak. 268 nolu GVK Genel tebliğinde işyeri kiralarının tutarı ne olursa olsun mal sahibinin kamu kurumu veya kişileri olması ayırımı yapılmaksızın ödemelerin banka veya PTT aracılığıyla yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.07.2009
Soru :
MERHABA,BİR TÜRK ŞİRKETİ YUTDIŞINDAN YABANCI BAYRAKLI GEMİ KİRALAYARAK,ULUSLARARASI DENİZ NAKLİYE HİZMETİ VERMEKTEDİR.BİLİNGİĞİ ÜZERE YABANCI BAYRAKLI GEMİLERDE ÇALIŞAN GEMİ ADAMLARI TÜRKİYEDE SİGORTALI YAPILAMIYOR. SORU;SSK PRİMİ ÖDENEMEYEN GEMİ ADAMLARINA YAPILAN MAAŞ ÖDEMELERİ GİDER YAZILABİLİR Mİ? AYRICA GEMİ YURTDIŞINDA İKEN YUTDIŞINDAN ALINAN MAL VE HİZMETLER İÇİN(YAKIT,YAĞ,YEDEK PARÇA,YURTDIŞI LİMAN MASRAFLARI..V.B GİBİ)MAL YADA HİZMET ALINAN YURTDIŞI FİRMANIN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU INVOICE İLE GİDER YAZILABİLİR Mİ? GİDER YAZILABİLİRSE; INVOICE'UN DÜZENLENDİĞİ TARİHTEMİ GİDER YAZILIR, YADA ÖDEMENİN YAPILDIĞI TARİHTEMİ GİDER YAZILIR. CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Özcan, SGK na göre yabancı bayraklı gemilerde çalışan gemi adamlarının Türkiye'de sosyal güvenliği sağlanamamaktadır. Maaş ödemeleri Türkiye'de yapılıyor ise GV ve DV kesilmek suretiyle giderleştirilir. Deniz nakliye işi işe ilgili yurt içinde ve dışında yapılan tüm giderler fatura tarihi itibariyle giderleştirilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.07.2009
Soru :
Merhabalar, Ltd.Şti.mükellef muhtelif ilçelerde (istanbul) merkeze bağlı marketler açtığında Ticaret sicil den tescil zorunluluğu var mı?Noter onaylı kararın ve kira kontratının vergi dairesine verilerek açılış işleminin yapılması mümkün mü?iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Ulus, LTD Şirketin ana sözleşmesinde merkez dışındaki şube, satış yeri ve fabrika açılışlarında ticaret sicilinde tescil ettirileceğine ilişkin hüküm var ise tescil yaptırmanız gerekir. Aksi halde ortaklar kurulunun almış olduğu kararı noterden onaylatarak kira kontratı ile birlikte vergi dairesine müracat edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.07.2009
Soru :
İyi günler;Bir mükellefimiz Cami derneğine ait bir işyerini kira karşılığı kullanmakta iken,Maliye Bakanlığı ile Müftülük arasında yapılan bir protokol ile derneğe ait gayrimenkuller müftülüğe devrolmuş ve tüm işyerleri ile müftülük arasında kira kontratı imzalanmıştır.2 nolu kdv ile beyanname mi vereceğiz yoksa kira için stopaj ödemeye devam mı edeceğiz.Bu konu hakkında bilgi rica ediyorum.Teşekkürler

Cevap :
Sayın Tuğral, Kira ödemelerinde sadece GVK 94.maddeye göre tevkifat yapılacaktır. 2 Nolu KDV sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.07.2009
Soru :
İyi Günler. Kiracısı olduğumuz işyerinde elektrık faturası mülk sahibi adına geliyor ve biz bunu giderleştiriyoruz.Fatura 8.000.TL nin üstündedir.Bu faturayı BA formunda gösterecekmiyiz.

Cevap :
Sayın Ak, Vergi mükelleflerinin yapmış oldukları giderlere ilişkin aldıkları fatura ve benzeri vesikalarda kendi isim ve ünvanları bulunması gerekir. Bu nedenle, elektrik idaresinden aboneliği müşteriniz adına yapmanız halinde bu faturayı giderleştirip, Ba formunda bildireceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.07.2009
Soru :
kızılaya ait olan bir binayı otel işletmesi yapmak üzere kızılaydan kiralandığında stopaj kesintisi yapılacak mı? Kesinti kapılmaz ise K.D.V kanuna göre vergi sorumlusu olarak 2 nolu K.D.V ile k.d.v ödememiz gerekirmi.

Cevap :
Sayın Tatlıcı, Kendisine kira ödemesinde bulunulan derneğin kamuya yararlı dernek olması önem arz etmemektedir. Başka bir deyişle hiç bir ayırım yapılmaksızın tüm derneklere ödenen kira bedellerinden, tevkifatın yapılması gerekmektedir. Ancak, özel kanunlarında gelir veya kurumlar vergisine ilişkin istisna veya muafiyet hükümleri bulunan derneklere yapılan ödemelerden tevkifat yapılmayacağı açıktır. Kanunla kurulan dernek veya vakfa yapılan ödemelerden tevkifat yapılmaması konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Tevkifat yapılmaması için özel kanunlarla kurulan bu tür dernek ve vakıflara ait kanunlarında, istisna hükümlerinin yer alması gerekli ve zorunludur. Maliye Bakanlığı’nca, özel kanunlarında gelir vergisine ilişkin istisna veya muafiyet hükmü bulunması sebebiyle kendilerine yapılan ödemelerden tevkifat yapılmaması gerektiği yönünde görüş verilen kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir: - Türkiye Kızılay Derneği, - Türk Hava Kurumu, - Türkiye Yardım Sevenler Derneği, - Resmi Darülaceze Kurumları, - Darüşşafaka Cemiyeti, - Yeşilay Derneği. Burada da görüleceği üzere kendi özel kuruluş kanunu olan dernek ve vakıflar yasal düzenleme gereği doğrudan tevkifat yapılmayacaklar olarak değerlendirilmiş. Yapılan kira ödemesi için 2 nolu KDV Beyannamesinin de verilmeyeceği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.07.2009
Soru :
Merhaba..! İmalat ile iştigal eden Limited Şirketimiz, şuanda kiracısı bulunduğumuz işyerimizin mal sahibi ile anlaşarak, Kira Karşılığı olarak yeni bir imalathane yapacaktır. Şirketimiz bu imalathane için yapacağı harcamaları özel maliyetlerde toplayıp, kira müddeti boyunca amortisman uygulamasının bir sakıncası varmı.Mal sahibi ile yapılacak sözleşme neyi içermelidir. Kira Stopajı hangi bedel üzerinden olmalıdır. Şimdiden teşekkür ederim.İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Tiryaki, GVK 94.maddesine göre hesaben yapılan ödeme olması nedeniyle %20 stopaj yapılacaktır.Bilanço esasına göre defter tutan GV ve KV mükellefleri işyeri olarak kiralamış oldukları gayrimenkuller için gayrimenkulün değerini artırıcı harcamalarını özel maliyet olarak muhasebeleştireceklerdir. Yapacakları özel maliyet harcamalarına ilişkin KDV'yi indirim konusu yapabilecekler, oluşan özel maliyeti ise kira süresi ile itfa (gider) edeceklerdir. Mal sahibi ayni olarak elde etmiş olduğu kira gelirini beyan sınırını dikkate alarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edecektir. Kira stopajı hesaben ödenmesi gereken kiranın brüt tutarı üzerinden yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.07.2009
Soru :
Sayın üstadlar,peşinen çok teşekkürler. Türkiyedeki bir ltd.şti yurtdından bir şirketten gemi kiralıyor.(Gemi yabancı bayraklı)Bu gemi ile uluslararası yük taşımacılığı yapmakta.Örneğin,yükü ukrayna dan alıyor-İtalya ya boşaltıyor. Sorum şu;Yurtdışından kiralanan gemi için 2 nolu kdv ile sorumlu sıfatıyla Kdv ödenecek mi?

Cevap :
Sayın Özcan, Türkiye'de kurulu olan limited şirketin kiraladığı gemi ile yapmış olduğu ticaret transit hizmet ticareti olduğu görüşündeyiz. Bu nedenle KDV Kanunu 1.maddesinde Türkiye'de yapılan işlemler kanun kapsamındadır. Bahseetiğiniz iş, uluslararası kara sularında oluşmaktadır. Dolayısıyla sorumlu sıfatıyla KDV'nin doğduğu kanaatinde değiliz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.07.2009
Soru :
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ KİRACI İLE GAYRIMENKUL SAHİBİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMAYA GÖRE,KİRACI İŞYERİNDE YAPACAĞI 4.OOO.-TL TUTARINDAKİ TADİLAT ONARIM HARCAMALARI İÇİN,MALSAHİBİNE 8 AYLIK 4.000-TL TUTARINDAKİ KİRAYI ÖDEMİYECEKTİR.BUNA GÖRE KİRACI 1-8 AYLIK 4.000.-TL TUTAR İÇİN STOPAJ ÖDİYECEKMİ.2-HARCAMALARLA İLGİLİ ALDIĞI FATURADAKİ KDV İNDİRİMİ VE ÖZEL MALİYET AMORTİSMANI UYGULACAKMI.MAL SAHİBİ YIL SONUNDA VERECEĞİ GMSİ BEYANNAMESİNE ALMADIĞI 4.000.-TL Yİ GELİRLERİNE DAHİJ EDECEKMİ.

Cevap :
Sayın Aksu, GVK 94.maddesine göre hesaben yapılan ödeme olması nedeniyle %20 stopaj yapılacaktır.Bilanço esasına göre defter tutan GV ve KV mükellefleri işyeri olarak kiralamış oldukları gayrimenkuller için gayrimenkulün değerini artırıcı harcamalarını özel maliyet olarak muhasebeleştireceklerdir. Yapacakları özel maliyet harcamalarına ilişkin KDV'yi indirim konusu yapabilecekler, oluşan özel maliyeti ise kira süresi ile itfa (gider) edeceklerdir. Mal sahibi ayni olarak elde etmiş olduğu kira gelirini beyan sınırını dikkate alarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edecektir. Danışma Bİrimi


 

Tarih : 07.07.2009
Soru :
Merhabalar, Bağımlı olarak çalıştığım işyeri T.vakıflar ist.bölge müdürlüğüne ait bir yeri kiraladı. kira bedelini her ay vakıfların banka hesabına yatırıyoruz. kira bedeli ile ilgili firmamız ile ilgili stopaj yükümlüğü varmıdır.varsa oranı nedir. teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Özdemir, 193 Sayılı GVK 94.maddesinin 5/b fıkrasına göre vakıflardan kiralanan gayrimenkullere ödenecek kira bedellerinden %20 gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Ancak, kiralamış olduğunuz vakıf gayrimenkulünün (mazbut vakıf) olması halinde tevkifat yapılmayacaktır. Vakfın mazbut olup olmadığını ilgili kurumdan öğreniniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.07.2009
Soru :
İyi günler, Bir Limited Şirket çalıştırdığı personele kalması için ev kiralayacaktır, kira bedeli banka kanalı ile şirket hesabından ödenecektir . Bu evin kira ödemeleri gider olarak indirilebilirmi? Kiraya stopaj uygulanmalımıdır? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Kira kontratı şirket adına düzenlenmişse stopaj uygulanacaktır. Şirket ödemeleri bankadan yaptığı zaman gelir vergisi tevkifatı hesaplayıp muhtasar beyanname ile beyan edip, ödeyecektir. Personelinin bordrosunda da bu işlemi ayni ücret olarak gösterip ücret tahakkuku içinde giderleştirmiş olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.07.2009
Soru :
Sayın Danışman, Avukatlık bürosu aktifine kayıtlı gayrimenkulde faaliyetlerini sürdüren müşterim, başka bir gayrimenkul alıp faaliyetlerini yeni yerinde sürdürmek istiyor. Önceki gayrimenkulunu de kiraya vermek istiyor.Bu durumda eski gayrimenkulu nu envarterden çıkartmak için kendisine satış yapması gerekirmi.

Cevap :
Sayın Aras, Avukatlık bürosunun şirket olarak tüzel kişiliği bulunmayıp şahıs adına ise kendisine fatura kesmesine gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.06.2009
Soru :
Kolay Gelsin. Araç kiralama faaliyeti ile uğraşan bir şirketiz. 31.12.2007 yılından sonra alınan 2. el araçları aktifimize %1 kdv ile alıyoruz. Bunları çıkarken %18 den mi çıkmak zorundayız.

Cevap :
Sayın Erturan, Araç kiralama işi ile uğraşan mükelleflerin 2.el olarak aktiflerindeki araçları satmaları halinde %18 KDV hesaplayacaklardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.06.2009
Soru :
Sayın Yetkili,mayıs 2009 da işyeri açılışı yapan mükellefim bir yıllık kira tutarını peşin olarak banka yolulyla ödemiştir.mükellef işletme hesabına tabidir. 1-Muhtasar bayannamede kiranın bir yıllık tutarımı (2009/5-12 ve2010/1-5 ayları) beyan edilecek ,veya üçer aylık dönmeler halindemi beyan edilip stopaj ödenecek. 2-Bu durumda gider kaydı aylık mı yoksa tamamı mı gider yazılacak.Cevabınız için şimdiden teşekkürler.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Dinçer, 193 sayılı GVK 94.maddesine göre işyeri kira ödemelerinde %20 nispetinde ödemnin yapıldığı tarihte GV Tevkifatı yapılır. Vergi sorumlusunun muhtasar beyanname verme süresine göre aylık veya üç aylık olarak vergi dairesine beyan edilir ve tevkif edilen vergiler ödenir. Sizin müşteriniz 1 yıllık kiranın tamamını bir seferde ödemişse, tamamı ödenen kira için %20 GV Tevkifatı yapılıp ilgili dönem muhtasar beyannamesi ile beyan edilip ödenir. GVK göre ticari kazancın tespitinde kira giderlerinin giderleşmesi için dönemsellik ilkesine göre giderler 3 aylık geçici vergi ve takvim yıllarına göre ayrıştırılarak giderleştirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.06.2009
Soru :
Merhaba; vergi mükellefiyeti olmayan kişi, araç kiralamasından dolayı gayri menkul sermaye iradı beyannamesi veriyordu. Ayrıca kiracı sorumlu sıfatıyla kiraya veren adına yıldabir kere kdv2 beyannamesi veriyordu. Vs.vs. Ancak ulaştırma bakanlığınca zorunlu hala getirilen k1, k2 yetki belgelerinin alınması için aracını kiraya verenin esnaf siciline kaydı dolayısıyla vergi mükellefiyeti isteniyor. Bu belgenin olmamasından dolayı trafikte yapılan kontrollerde 5.200,-TL idari para cezası kesiliyor. Ayda 200-300 Tl kazanmayı amaçlayan araç sahibi vergi ve esnaf sicil mükellefiyetiyle, bütün vergi beyannlarına esnaf aidatına ve muhasebeci ücretine maruz kalacak. Eee maliyeninde işi artacak. Gerçi maliye hala konudan bi haber... Konu bizi ilgilendirmez ulaştırma bakanlığını ilgilendirir diyerek şimdilik durumu geçiştiriyor. Ancak hali hazırda uygulamada çok sayıda olmasada traikte kesilen idari para cezaları temmuz itibariye kontroller arttırılarak arttırılacak. ne yapılmalıyız, ne yapılabiliriz? İyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Güneş, Ulaştırma Bakanlığının yapmış olduğu uygulamaya ilişkin konu vergi hukuku dışında olan bir uygulamadır. Konunun çözümü için müşterilerinizin bağlı olduğu Esnaf Odaları veya Ticaret Odası kanalıyla ilgili makamlara iletilmesi gerekir. Taşımacılık faaliyetinden dolayı mükellef sayısının artması ve de meslek mensuplarına iş olanaklarının artması mesleğimizin önemsenmesi için olumlu bir uygulama olduğunu düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.06.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız başkasından kiralayarak faaliyette bulunduğum büromun bir kısmını bir başka meslektaşıma kiralayacağım. O meslekteşımda kendi adına tek başına serbest meslek yönünden mükellefiyet tesis edecektir. Bu durumda 1 - Alacağım kiraya karşılık hangi belgeyi düzenleyeceğim. S.Meslek makbuzu mu yoksa, fatura mı bastırıp düzenlemem gerekir. 2 - Kiradan stopaj yapılacak mı yoksa sadece KDV mi tabi olacak. 3 - Bu geliri S.Meslek Defterimde faaliyet geliri olarak diğer gelirlerimle birlikte aynı bölümde mi yoksa diğer gelir olarak ayrı sütunda mı göstermem doğru olur. cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. SMMM ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, Sorunuz 18.06.2009 da aşağıdaki şekilde yanıtlanmıştır. Lütfen mailinizi kontrol ediniz. Yanıtlanan sorunuz web sayfamızda danışma soru cevap kısmında gelir vergisi ve KDV cevaplanan soruların içerisinde de gözükmektedir. Bilginize, İşyerinizin bir bölümünü bir başkasına kiraya vermeniz halinde elde edilen kazanç GMSİ'dır. Kiracınızın banka vasıtasıyla yapacağı ödemeden %20 GV Stopajı yapacaktır. Sizin fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemenize gerek yoktur. KDV hesaplanması sözkonusu değildir. Elde etmiş olduğunuz bu kira gelirini Yıllık GV Beyannamesine GVK 86.maddedeki şartların oluşması halinde dahil edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.06.2009
Soru :
Sayın Yetkili ; Emlak firması ( Ltd.Şti. ) olarak bünyemizdeki dükkanları kiraya verip kiracılarımıza fatura düzenliyoruz. Yalnız kiracılarımızdan biri çiçek satışı üzerine vergi mükellefi( Ltd.Şti. ) karşılıklı ticaretimizden dolayı bize kestiği çiçek faturalarını kiradan mahsup etmeği kalan kira bedelini ise ödemeyi teklif etti , kiracılarımızla olan ticari ilişkilerimiz nedeniyle kira bedelinin , kiracıdan alınan mal veya hizmet faturası ile mahsuplaşılması uygun mudur ? Saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Şen, Kiracılarınıza kiralamış olduğunuz gayrimenkullerden elde etmiş olduğunuz kira geliri için KDV li fatura düzenleyeceksiniz. Sözkonusu tutarı kiracınız size banka yoluyla ödemek zorundadır. Kiracınızla oluşan ticari ilişkilerde onun size satmış olduğu mal ve hizmet için fatura almanız ve bedelini ödemeniz gerekir. Kira alcağınızla mahsuplaşma sistemi söz konusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.06.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız Faaliyette bulunduğum büromun bir kısmını bir başka meslektaşıma kiralayacağım. O meslekteşımda kendi adına tek başına serbest meslek yönünden mükellefiyet tesis edecektir. Bu durumda 1 - Alacağım kiraya karşılık hangi belgeyi düzenleyeceğim. S.Meslek makbuzu mu yoksa, fatura mı bastırıp düzenlemem gerekir. 2 - Kiradan stopaj yapılacak mı yoksa sadece KDV mi tabi olacak. 3 - Bu geliri S.Meslek Defterimde faaliyet geliri olarak diğer gelirlerimle birlikte aynı bölümde mi yoksa diğer gelir olarak ayrı sütunda mı göstermem doğru olur. cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. SMMM ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, İşyerinizin bir bölümünü bir başkasına kiraya vermeniz halinde elde edilen kazanç GMSİ'dır. Kiracınızın banka vasıtasıyla yapacağı ödemeden %20 GV Stopajı yapacaktır. Sizin fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemenize gerek yoktur. KDV hesaplanması sözkonusu değildir. Elde etmiş olduğunuz bu kira gelirini Yıllık GV Beyannamesine GVK 86.maddedeki şartların oluşması halinde dahil edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.06.2009
Soru :
firma, kiralamış olduğu imalathaneye ilişkin kira ödemelerini parası olmadığı için 5 aydır yapamıyor.Mal sahibi gerçek kişi.Kira ödemesi fiilen yapılmadığı için muhtasar beyanname ile beyan edemiyoruz.Konuştuğumuz birçok meslektaşımız farklı uygulamalar yapmaktadır.Nasıl biryol izleyeceğimiz konusunda meslektaşlarımız arasında birliktelik sağlamak açısından sizin yapacağınız açıklamaları beklemekteyiz. saygılarımla,

Cevap :
Sayın Esen, Bu konuda 2 yol izlenebilir. 1-Gider tahakkuku yaparsınız, kira giderini giderleştirip (bilanço usulüne tabi ise) 360 hesabı alacaklandırırsınız. Stopajını vadesinde ödersiniz. Mülk sahibine kira ödemesi yapıldığında ödemeyi bankadan yaparsınız. 2-Giderleştirmeme yöntemi seçilerek stopaj yapma zorunluluğunuz yoktur. Ödeme yapıldığında stopajı beyan edip gider yazabilirsiniz. (Aynı takvim yılında ödeme yapılması halinde gider yazabilirsiniz). Danışma Birimi


 

Tarih : 15.06.2009
Soru :
merhaba, 1) 5 yıllık yapılan bir kira kontratının damga vergiside 5 yıllıkmı beyan edilip peşinen ödenecek? yoksa her yıl ait olduğu kadar mı beyan edilip ödenecek? 2) Eğer peşinen ödenmesi gerekiyorsa diğer yılların kira artışı tefe+tüfe oranına göre olduğundan; nasıl bir hesaplama yapmamız gerekiyor?

Cevap :
Sayın Özmen, Damga Vergisi kontrattaki 5 yıllık brüt tutar üzerinden hesaplanıp yatırılacaktır. Maliye Bakanlığının görüşüne göre her yıl TEFE-TÜFE oranına göre artış yapılması halinde artışın yapıldığı ilgili yıllar için oluşacak farklara DV'nin hesaplanması gerektiği görüşü mevcuttur. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.06.2009
Soru :
İyi günler. Sayın Danışman bir mükellefim.Ticari aracı var, Ticari aracını kiraya vermiş.Bu ticari araçtan dolayı bağkuru açık.Kendiside boşta olduğu için bir işyerine başvurmuş.İşyeri bağkuru açık diye seni skk lı çalıştıramayız demiş.Kanunen bir kişi bağkurluyken başka bir yerde çalışamazmı.Bağkurunu mutlaka kapatmak zorundamı.O işyeri için bir cezai yaptırımı varmı.Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bir kişi 4/b kapsamında sigortalıyken 4/a kapsamında çalışabilir. Örneğin yaptığı işin karşılığında fatura kesebilir. Aldığı ücret diğer ücretler de gösterilip gelir ve damga vergisi ödenebilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 11.06.2009
Soru :
merhaba.aynı soruyu 08.06.2009 tarihinde sordum ama cevap alamadım. cevabınızı bekliyorum.Bir mükellefimin kirası 01.05.2009 tarihinde artacak.Kira sözleşmesinde tefe-tüfe oranlarına göre artış yapılacağı yazılmış.Buna göre % kaç artış yapmamız lazım.Nasıl ve hangi verilere göre gesaplanması gerekir.Detaylı bilgi verirseniz sevinirim.teşekkürler. e

Cevap :
Sayın Özdemir, Sorunuz 08.06.2009 tarihinde aşağıdaki şekilde yanıtlanmıştır. Lütfen mail adresinizden ya da sistemimizdeki cevaplanan sorular içinden kontrol ediniz. (Danışma Soru Cevaplarda konularına göre yanıtı bulabilirsiniz. Sizin sorunuzun cevabı (genel) başlıklı bölüme kaydedilmiştir.) Web sayfamızda mevzuat-pratik bilgiler içindeki tüfe-üfe oranlarımıza bakıp yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.06.2009
Soru :
MERHABA.KİRALIK BİR YERİMİZİN KİRA ARTIŞI 01.05.2009 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRA ARTIŞININ TEFE-TÜFE ORANLARINA GÖRE YAPILACAĞI YAZILMIŞTIR. 01.05.2009 TARİHİNDE ARTACAK BİR KİRA BUNA GÖRE %KAÇ ARTIRILMALIDIR. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Özdemir, Web sayfamızda mevzuat-pratik bilgiler içindeki tüfe-üfe oranlarımıza bakıp yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.06.2009
Soru :
Sayın yetkili,imalat yapan şirketimizde, vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralamak istiyoruz. 2 nolu kdv beyannamesi verecekmiyiz stopaj ödeyecek miyiz ? İhracat yapıyoruz ve ödediğimiz kdv yi indirim konusu yapabilir miyiz. Araç giderlerinin kdv kısımlarını iade olarak alabilir miyiz İzlememiz gereken yolu anlatırsanız çok yardımcı olursunuz. Saygılarımızla

Cevap :
Sayın Yıldırım, 2 Nolu KDV beyannamesi verilecek, beyan edilip ödenen bu KDV 1 nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Ve kiralamaya ilişkin %20 nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenecektir. KDV iadesi hesaplamasında yüklenilen KDV oluşturulurken üretilen ürünün birim maliyetine isabet eden kısmın KDV'sini iade olarak alabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.06.2009
Soru :
Sayın danışmanım; size sorum şudur.Cevabınız için şimdidenteşekkürler. 1.Babaya ait işyeri bedelsiz olarak oğluna tahsis ediliyor ve emsal kira bedeli üzerinden GMSİ olarak beyan ediliyor. Kira ödenmediği için işyeri kayıtlarında kira gideri gösterilmemektedir.Bu işyeri için stopaj uygulanacakmıdır.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Stopaj uygulaması ödeme varsa hesaplanmaktadır. GVK 94.maddesinin ilk paragrafında da bu durum açıkça belirtilmiştir. (Nakden veya hesaben yapılan ödemelere stopaj uygulanmaktadır.) Danışma Birimi


 

Tarih : 30.05.2009
Soru :
değerli üstadım evinin bir bölümünde, yanında birini çalıştırmaksızın altın , gümüş ve cam boncuk gibi değerli ve değersiz madenlerle takı tasarım ve üretimi yapan müşterim gerçek usulde gelir vergisi mükellefidir. daha önce ev adresine kayıtlı bir yazarkasa almıştır.Satışlarını ise kışın okul ve derneklerin düzenlediği kermes gibi etkinliklerde gerçekleştirmekte. ayrıca yaz aylarında güneyde otel içerisinde 3-4 aylığına kiraladığı bir köşede açtığı tezgahta satmaktadır.daha evvelki uygulaması satış yapacağı yere yazarkasasını götürmek ve satışları karşılığı fiş kesmek şeklinde.Satışın yapıldığı yere ilişkin olarak merkez vergi dairesi ve yöre vergi dairesine bilgi verilmekle beraber şube kaydı yapılmamıştır. Yine güneyde bir otelde aynı faaliyete başlanması sözkonusu; sorularım : 1- Geçici olarak faaliyet gösterilen söz konusu yerle ilgili vergi dairesinde şube tescili gereklimidir. 2-Merkez adrese ait izinle satınalınmış yazarkasanın geçici sürelerle (bazen 1 hafta bazen 3-4 ay ) geçici faaliyet gösterilen yerde kullanılmasında vergi yasaları açısından bir usulsüzlük sözkonusumudur.

Cevap :
Sayın Özgür, Geçici olarak da olsa merkez dışında satış yapılan yerlere ilişkin bilgilendirmenin vergi dairesine yapılması gerekir. Merkez dışındaki şube veya satış yerlerinde 3100 sayılı ödeme kaydedici cihaz kullanımı yasası ile ayrıca yazar kasa bulundurması ve kullanması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.05.2009
Soru :
2008 yılı 12 aya ait kaydı unutulan personel ücret ve kira gibi giderlerin 2009 yılının ilk ayında yazılması ve giderleştirilmesi doğrumudur.

Cevap :
Sayın Sarıkaya, Bahsettiğiniz giderlere ilişkin 2008 yılı sonunda tahakkuk yapılır. 2009 yılına ilişkin zaten giderleştirme söz konusu değildir. Ücret tahakkukları ilgili ayın sonunda yapılır.Aralık ayı ücret tahakkuku da aralık sonunda yapılır. Kira giderlerinin ödemesinin Ocak ayında yapıldığının teyidi (ödeme dekontu) varsa kira giderlerinin de tahakkuku 2008 sonunda yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.05.2009
Soru :
İYİ GÜNLER SAYIN HOCAM. ACİL ÖNEMLİ BİR SORUM OLACAKTI. KALIP VE PLASTİK EŞYA İMALATI YAPAN SANAYİCİ BİR MÜŞTERİMİZ VAR. BU FİRMA KENDİ İMALATANI YAPTIĞI PLASTİK EŞYALARIN KALIPLARINI DA KENDİ ŞİRKET İÇİNDE VE KENDİ PERSONELİYLE BİRLİKTE YAPIYOR (GEREKLİ HER TÜRLÜ ARAÇ, MAKİNA, ELAMAN VE TEKNOLOJİ SİSTEMİ MEVCUT FİRMADA). BU FİRMA YAPTIĞI KALIPLARIN MALZEMELERİNİ (KALIP İMALATI İÇİN GEREKLİ HAMMADDE, DEMİR ÇELİK, YAĞ, CİVATA, RULMAN, HIRDAVAT) GİBİ MALZEME İHTİYAÇLARINI FİRMA DIŞINDAN TEDARİK EDEREK KENDİ EKİPMANIYLA İSTEDİĞİ KALIPLARIN İMALATINI YAPIYOR. MUHASEBE OLARAK YAPILAN BU KALIPLARIN AKTİFE KAYDI NASIL OLACAK ? BENİM YAPTIĞIM KAYIT MALZEMELERİ 150 HESAPTA, İŞÇİLİKLERİ 720 HESAPTA, KİRA, ELEKTRİK, AMORTİSMAN GİBİ GİDERLERİ 730 HESAP TA İŞLEYİP, SONRA 151 YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABINA, DAHA SONRA İSE 152 MAMÜLLER HESABINDA KALIP İMALATI HESABINDAN KALIP İMALATI TAMAMEN BİTTİĞİNDE İSE 253 TESİS MAKİNA CİHAZLAR HESABI BORÇLU 152 MAMÜLLER HESABI ALACAKLI KAYIT YAPARAK HESAPLARI KAPATIYORUM. YAPMAM GEREKEN HERHANGİ BİR BAŞKA BİR MUHASEBE KAYIT BELGE V.S. VAR MI ? BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Çeken, Yapmış olduğunuz muhasebe işlemleri doğrudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.05.2009
Soru :
yazdığınız gerekli işlemleri yaptık,şirket adına personel için ev kiralarsak sadece kira stopajı ödememiz yeterli mi yoksa ücretlere dahil edip gelir vergisi ve damga vergisi mi ödemeliyiz? teşekkürler..

Cevap :
Sayın Turmuş, Kira kontratı şirket adı yapılıyorsa Kiraya ilişkin Gelir Vergisi stopajı yapacaksınız.Kira bedelini nakten çalışana verirseniz ücreti ile birleştirilir.


 

Tarih : 20.05.2009
Soru :
denizli şubemizdeki eleman için şirketimiz adına ev kiralamamız durumunda sadece kira stopajı ödememiz yeterli mi? yada nasıl bir yol izlemeliyiz. cvp için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Turmuş, Vergi mükelleflerinin merkezleri dışında ticari faaliyette bulunmaları halinde Merkezdeki Vergi dairesine bilgi verilir. Belge düzeninde (şube ile ilgili Yazar kasa ,fatura ,Sevk irsaliyesi) gerekli işlemler yapılır.Şubenin bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna mürcaat edilir.Şubenin bulunduğu yerde Kira ödemesi ve Ücret ödemesi varsa ilgili yerde Muhtasar mükellefiyeti açılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.05.2009
Soru :
merhaba, yaklaşık 10 gün önce sormama rağmen sorum cevaplanmadı, lütfen yardımınızı istiyorum. Migrosta bir dükkan bir ürünün Türkiye distrübüyörü tarafından kiralanıyır, daha sonra bu dükkan bir işletmeciye (alt kiracıya) kiraya veriliyor. Sorum şu; distrübütör firma migrosla olan kontratın damga vergisini ödemiş, distrübütör firma ile alt kiracı arasında yapılan "alt kirakira sözleşmesi " içinde damga vergisi beyan edip ödeyecekmiyiz? şimdiden teşekkürler...

Cevap :
Sayın Özmen, Damga Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kağıtlar 1 Sayılı listede belirtilmiştir. 1 Sayılı Listede belirtilen sözleşmeler hangi aşamada olursa olsun iki ayrı kişi arasında imzalanması halinde listede belirtilen DV nispetine göre ve nüsha sayısına göre vergiye tabi tutulur.(Sistemimize 10 gün önce böyle bir soru gelmemiştir, bilginize.) Danışma Birimi


 

Tarih : 04.05.2009
Soru :
Danışmanı olduğum bir limited şirket şirket merkezi olarak kullanmak üzere bir gayrimenkul satınalmak istiyor. Bu gayrimenkulu şirket adına alıp aktifleştirmek yada şirket ortaklarından birinin üzerine alıp şirkete kiralamak arasında kararsız kaldık. şirket aktifine almak mı yoksa diğer seçenek mi daha avantajlı detaylı olarak cevaplayabilirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Dinçer, Sormuş olduğunuz soruda avantaj ve dezavantaj açıklamasının yapılması kişiye göre değişir. Tercih mükellefinize aittir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.05.2009
Soru :
muhtasar beyanı döneminde bankadan ödenmeyen kira bedelleri muhtasar beyanında bildirilecekmi yoksa bankadan ödendiği ay içserisndeki beyanlamı bildirilecektir.

Cevap :
Sayın Kurt, GVK 94.maddesininin ilk paragrafı " ..... aşağıda bentlerde sayılan ÖDEMELERİ (avans olarak ödenenler dahil) NAKDEN VEYA HESABEN YAPTIKLARI sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." şeklinde düzenlenmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere kira bedelleri bankadan ödendiği zaman ilgili ay muhtasar beyannamesi ile stopaj hesaplanıp beyan edilir ve ödenir. Siz ödeme yapmadan tevkifat yapmış ve muhtasar beyanname vermişseniz, kiranın bankadan yatırılmadığı şeklinde bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.04.2009
Soru :
Merabalar,,, Benim sorum sigortalı olarak bir yatçılık (kiralama-satış) firmasında çalışın bir kişi gene aynı sektörde faaliyet gösterecek bir başka şirkete ortak olursa çalıştığı işyeri tarafından işten çıkarılırsa kıdem tazminatı durumunun ne olacağı? iş sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmuyor ..fakat endişemiz işyeri sırlarının ifşa edilmesi ve etik olmaz gerekçesiyle işyeri ahlak iyi niyet kurallarına aykırı davranması şeklinde yorumlanıp sözleşmenin tazminatsız fesih edilmesi.saygılar iyi çalışmalar..

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçinin haber vermeksizin aynı işkolunda bir firmaya ortak olmasından dolayı aşağıdaki madde kulanılabilir. 4857 sayılı İş Kanunun 25 /II ........ e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. .......... nedeniyle ihbarsız ve tazminatsız fesih yapılabilir. Ancak, işçinin ihbarda bulunması ve iş yasalarına uygun olarak işten ayrılması halinde bu maddeyi kullanmanıza gerek yoktur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.04.2009
Soru :
Bilanço usulüne tabi gerçek kişi işletmesinde, işyeri karının haricinde mükellefin şahsi mesken ve işyeri kira gelirleri bulunmaktadır. dolayısıyla gelir vergisi beyannamesinde ticari kar ve gmsi geliri birleştirilerek beyanname verilmektedir. Sayısal örnek vermek gerekirse, ticari karı: 5.000,00 TL. buradan hesaplanan g.v'si 750,00 TL.'dir. Kişi bu vergiyi dönem içerisinde geçici vergilerde ödemiştir. Yanlız aynı beyannamede 12.000,00 Tl daha gmsi geliri beyan etmiş ve vergi olarak 2.010,00 TL ödenecek vergi tahakkukda gözükmüştür. Bu durumda yapacağım yevmiye kayıtlarında hangi hesapları ne şekilde kullanmam gerekiyor. (370,371,193,360 vb.). Saygılarımla Murat Kaya

Cevap :
Sayın Murat KAYA, Sorunuz, Staj birimiyle ilgili değildir. Bu nedenle vergi mevzuatı danışmanızla görüşmeniz yada mevzuat kısmına mail göndermeniz gerekmektedir. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 23.04.2009
Soru :
İyi günler üstadım. okul kantini işleten mükellefimiz okul aile birliğine ödediği okul kirası için sorumlu sıfatıtıyla kdv vermesi gerekmektemidir?

Cevap :
Sayın Cendek, Öncelikle sorunuz 22.04.2008 Çarşamba günü yanıtlanmıştır, bilginize. Okul aile birliği vergi mükellefi olmadığından bu kiralama işlemi için 2 Nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla KDV beyan edip ödemeniz ve ödemiş olduğunuz bu KDV yi de aynı dönem 1 Nolu KDV Beyannamesinden indirim konusu yapmalısınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.04.2009
Soru :
İyi günler üstadım. okul kantini işleten mükellefimiz okul aile birliğine ödediği okul kirası için sorumlu sıfatıtıyla kdv vermesi gerekmektemidir?

Cevap :
Sayın Cendek, Okul aile birliği vergi mükellefi olmadığından bu kiralama işlemi için 2 Nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla KDV beyan edip ödemeniz ve ödemiş olduğunuz bu KDV yi de aynı dönem 1 Nolu KDV Beyannamesinden indirim konusu yapmalısınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.04.2009
Soru :
İyi günler, Mükellef yurtiçi kara taşımacılığı işi ile iştigal etmektedir. Bir taşımasını TCDD 'den vagon kiralayarak demiryolu ile yaptı. Vagon kira bedelinin faturası %18 KDV ilave edilmek sureti ile mükellefe kesildi. Ancak faturanın üzerinde "VUK yönetmelik hükümlerine tabi değildir" ibaresi bulunmaktadır. Sözkonusu faturadaki KDV 'yi indirilecek KDV toplamına almamızda bir sakınca varmıdır? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Bahsettiğiniz işlemde herhangi bir sakınca yoktur. Kamu kurumu tarafından düzenlenen fatura ve benzeri vesikalar için VUK hükümlerine göre anlaşmalı matbaalarda bastırılma zorunluluğu yoktur. Fatura toplam tutarı üzerinden iç yüzde yöntemi ile %18 KDV'yi ayırıp indirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2009
Soru :
Vergi dairesine verdiğimiz KDV Mahsup dilekçemize eklediğimiz indirilecek KDV listesinde, Kira faturasından doğan indirelecek KDV yi iade listesinde beyan edip aiade konusu yapabilirmiyiz? (Uluslararası tasımacılık istisnasından dolayı iade almaktayız.)

Cevap :
Sayın Zeylan, Yurt içi taşımacılık sözkonusu değilse, işleminiz sadece uluslararası taşımacılıktan ibaretse iade hakkı doğuran işlem olarak kabul edilerek iade talep edebileceğininzi düşünüyoruz. Ancak İVDB'dan mukteza talep etmenizde fayda var. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2009
Soru :
1-MERKEZİ YURTDIŞI (HONG KONG) OLAN BİR FİRMANIN TÜRKİYEDE İRTİBAT BÜROSU OLARAK FAALİYETİNE DEVAM ETMEKTEDİR.BU FİRMANIN KURUMLAR VERGİSİ,STOPAJ (KİRA) YÖNÜNDEN NE ŞEKİLDE VERGİLENDİRİLECEĞİ.BUNLARI YAPABİLMEK İÇİN NE ŞEKİLDE Bİ YOL İZLENECEĞİ. 2- ÇALIŞTIRDIĞI PERSONELİ SİGORTALI YAPTIĞINDA SSK VE VERGİ AÇISINDAN İSTİSNA BİR DURUMUN OLUP OLMADIĞI.ÖZELLİKLE GV VE DV YÖNÜNDEN. 3-ÇALIŞANLARIN PRİM YADA DİĞER GELİRLERİ İLE İLGİLİ HERHANHİ BİR İSTİSNANIN OLUP OLMADIĞI.VARSA İSTİSNA MİKTARININ NE KADAR OLDUĞU. YURAIDA BAHSETTİĞİM SORULARLA İLGİLİ TARAFIMA BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM.TEŞEKKÜRLER,İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Ay, İrtibat büroları Türkiye'den kazanç elde ediyorlarsa dar mükellef olarak kurumlar vergisine tabi tutulacak. Kiralamalarda %20 gelir vergisi stopajı yapılacaktır. SGK'da mükellefiyet açtırıp sigortalıların sigorta primi yatırılacak. GVK 23.maddesi 14.fıkrasına göre irtibat bürosunda çalışanların ücreti yurt dışından elde edilen kazançlardan ve döviz olarak ödenmesi halinde GV ve DV kesintisi olmayacaktır. GVK 23.madde 14.fıkraya aykırı bir işlem yapılırsa GV ve DV kesintisi yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2009
Soru :
iyi çalışmalar normalde şirketler vergi mükellefi olmayanlardan binek oto kiraladıklarında hem stopaj hemde 2 nolu beyan ile kdv ödüyorlar. bu durum rent a car firmalarındada aynımı birde rent a car firmaları binek oto aldıklarında normalde olduğu gibi kdvyi indirim konusu yapamıyorlarmı kısaca rent a car firmalarında vergilemeyi açıklarsanız sevinirim teşekkürler

Cevap :
Sayın Barış, Araç kiralaması işi yapan mükellefler (rent a car) ticari kazanç elde etmektedirler. Ticari kazancın elde edilmesindeki usuller araç kiralama işi yapanlar için de geçerlidir. Bu mükellfler yapmış oldukları hizmet karşılığı elde etmiş oldukları hasılat için fatura düzenleyip fatura üzerinden %18 KDV hesaplayacaklardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.04.2009
Soru :
Üstadım dün sorduğum soruma cevap olarak işçye nakten yapılan tüm ödemeler SPEK hesaplanırken dikkate alınır cevabını vermişsiniz. Ben sorumu eksik sordum sanıyorum. Şirket kendi adına kiraladığı konutta işçilerini barındırıyor yani işçiye nakten bi ödeme yok ve kontatta kendi adına bu durumda SPEK hesaplamasında dikkate alınacakmıdır.Tekrar teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Eğer nakdi bir ödeme yoksa ayni yardımdır. SPEK hesabına alınmayıp bordro da ayni ücret olarak gösterilecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.04.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR ÜSTEDIM. FATURA İLE KDV'Lİ ÖDENEN KİRA BEDELLERİNİN BANKA ÜZERİNDEN ÖDENME ZORUNLULUĞU BULUNMAKTAMIDIR?

Cevap :
Sayın Ekici, Kira ödemelerinin tamamının (konutlarda istisna rakamını aşılması durumunda; işyerlerinde 1 TL olsa dahi)faturalı veya faturasız ayırımı yapılmaksızın bankadan yapılması gerekmektedir. GVK 268 nolu genel tebliğinde faturalı-faturasız ayırımı yapılmamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2009
Soru :
İYİ GÜNLER ÜSTADIM. İŞYERİNİN ÇALIŞANLARINA KİRALADIĞI KONUTA AİT KİRA BEDELLERİ ÜCRET OLARAK VERGİLENDİRİLMELİDİR DENİYOR. BU KİRA BEDELLERİNİN ÜZERİNDEN SSK İŞÇİ VE İŞVEREN KESİNTİLERİ YAPILMALIMIDIR. SAYGILARIMLA ENGİN EKİCİ

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SPEK hesaplanırken işçiye nakden verilen tüm ödemeler dikkate alınır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 14.04.2009
Soru :
sayın yetkili merhaba,ilgili aya ait kira ödemelerini örneğin;ocak ayına ait kirayı 10 şubat ta yatırsak herhangi bie cezayla karşılaşırmıyız.(dekontta ilgili ayı belirtiyorum)

Cevap :
Sayın Aykırı Kira ödemelerini hangi ayda yaparsanız yapın, ödemenin yapıldığı ayda muhtasar beyanname ile stopaj hesaplanacaktır. Kiranın geç ödenmesinin herhangi bir yaptırımı yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2009
Soru :
sayın yetkili yazınızda kira ödemeleri yapılmadığı sürece muhtasar beyanda gösterilmeyeceğini kira ödeemsi yapıldığı zaman muhtasarda gösterilir diye belirtmişiniz bununla ilgili kanun metnini alabilirmiyiz.vergi dairesi ile aramızda sorun olmkatadır.

Cevap :
Sayın Korun, GVK 94.maddesinin ilk paragrafını dikkatlice okuyunuz. "..... aşağıda bentlerde sayılan ÖDEMELERİ (avans olarak ödenenler dahil) NAKDEN VEYA HESABEN YAPTIKLARI sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." Vergi dairesi ile aranızda bu yüzden bir sorun olmayacağı kanaatindeyiz. Siz ödeme yapmadan tevkifat yapmış ve muhtasar beyanname vermişseniz, kiranın bankadan yatırılmadığı şeklinde bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2009
Soru :
işletme defterine tabi bir mükellefim dükkan sahibine ulaşamadığından dolayı üç senedir kira ödemesini yapamıyor. bu durumda muhtasar beyannamesinde göstermek ve işletme defterine gider yazmak doğrumudur. nasıl bir yol izlemek lazım.

Cevap :
Sayın Sarıkaya, Kira bedelleri bankadan mal sahibine ödenmediği müddetçe gider kaydedemezsiniz. Ödeme yapılmadığından GV stopajı da söz konusu olmayacaktır. Ödeme hangi tarihte yapılırsa stopaj o tarihte hesaplanacaktır. Yapılan ödeme geçmiş yıl dönemlerine ait ise sadece ilgili dönem gider kaydedilir, geçmiş döneme ait ödemeler kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebe kayıtlarına işlenir ve yıllık beyannamede matraha ilave edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.04.2009
Soru :
BİR VAKIF VE BUNA BAĞLI BİR İKTİSADİ İŞLETME VAR.BU VAKFA BİR DAİRE BAĞIŞLANDI VE BU DAİRE MESKEN OLARAK KİRAYA VERİLDİ BU ALINAN KİRA K.D.V. YE TABİMİDİR VE FATURA KESMEYE GEREK VARMIDIR.

Cevap :
Sayın Espiriel, Kira gelirini vakfın iktisadi işletmesi elde ediyorsa KDV li fatura kesmeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.04.2009
Soru :
sorum kira gelirleriyle ilgili. kiraya verilen konut, ayrı yaşayan evli çiftin üzerine yarı yarıya tapuludur. konut kiraya verilirken kiraya veren olarak ayrı ayrı isimlerini yazarak kontrat yapmışlar, bankaya iki hesap açılmışlar ve kira ikiye bölünerek ayrı ayrı kiracı tarafından hesaplarına yatırılmaktadır. bu durumda beyanname verilirken kira gelirleri birleştirilip tek beyanname mi vermeleri gerekir yoksa ikisi de ayrı ayrı beyanname vermeleri durumunda vergisel açıdan bir sakınca doğarmı. ayrı ayrı beyanname verdikleri takdirde ikiside istisna tutarından faydalanabilirler mi. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Taşçı, Yapılan uygulama doğrudur. Kişiler ayrı ayrı almış oldukları kira gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edeceklerdir. İstisna kişiye özel olduğu için ikisi de ayrı ayrı istisnadan faydalanabilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.04.2009
Soru :
Merhaba, benim sorum ; kira bedellerini tahakkuk yapıp, stopajını muhtasar beyannamede beyan ediyoruz. Kira ödeme makbuzlarını istediğimzide bazı müşterilerin kiralarını her ay düzenli ödemediğini birkaç birden ödeyenleri yada hiç ödeme yapmayanlarla karşılaşıyoruz. Ödenmeyen kiraların muhtasarda beyan edilmeyeceğini ödenediği tarihte beyan edileceğini, ödenmediği için beyan edilmeyen aylar için vergi dairesine bldirimde bulunulacağını internetten değişik sitelerden okuyorum. Ödenmeyen kiralar için nasıl bir uygulama yapmak gerekiyoruz, hangisi doğrudur? Şimdiden tşk.ederim.

Cevap :
Sayın Güney, GVK 94.maddesine göre, işyeri kiralarının fiilen bankadan ödenmesi halinde tevkifat söz konusudur. Aksi takdirde tevkifat uygulanmayacaktır. Müşterilerinizin kira bedellerini ödediği tarihte muhtasar beyannamesine dahil ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.04.2009
Soru :
Merhaba, eşine ait dükkandan dolayı kira ödemeyen mükellefin eşinin yıllık GMSİ hesaplanırken 2400 istisnadanda yararlanır mı? İstisna sınırını geçmiyorsa beyanname vermesine gerek var mı?

Cevap :
Sayın Aykırı, 2.400 TL istisna konutlarda uygulanır. İşyeri kiralarında herhangi bir istisna söz konusu değildir. Kira ödemesi olmasa dahi dükkan sahibi emsal kira bedeli üzerinden (işyeri olarak kullanılan dükkan için) GMSİ beyannamesini verececektir. İşyeri kirası için stopaj uygulanmışsa, 2008 yılı için 19.800 TL'yi emsal kira bedelinin aşması durumunda ya da GVK 86/c maddesine göre vergiye tabi gelir toplamının 19.800 TL'yi aşması durumunda yıllık beyannameye dahil edecektir. Bu işyeri için stopaj uygulanmamışsa, 2008 için 960 TL'yi aşması durumunda beyanname verilecektir. (GVK 86/d) Danışma Birimi


 

Tarih : 08.04.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR, OTO ALIM SATIM FAALİYETİNDEKİ LTD.ŞTİ. ALIM YAPTIGI ARAÇ RENTA CAR (ARAÇ KİRALAMA ) FİRMASINDAN ALIŞ YAPTIGI FİRMA BÜNYESİNDEKİ ARAÇ 2 YILI GEÇMEDİĞİNDEN DOLAYI 2,EL BİNEK OTONUN KDV.SİNİ%18 KESİYOR. BİZİM ALIŞIMIZ TİCARİ OLDUGUNDAN İND. KDV. OLARAK 191 DE DAHİL EDİYORUZ. SATIŞ ESNASINDAKİ KDV ORANIM %1 Mİ OLACAK YOKSA %18. ARAÇ 2,EL BİNEK OTO SELAMLAR...

Cevap :
Sayın Uğurluoğlu, Ticari amaçla (satmak gayesiyle) aktifinize almış olduğunuz araçların KDV sini indirim konusu yapabilirsiniz. KDVK I SAYILI LİSTENİN 9.MADDESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 9-Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar, "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile(1) 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.(%18) Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR ÜSTADIM. ŞİRKETİMİZİN ÇALIŞANLARI İÇİN KİRALADIĞI EVLERİN KİRA BEDELLERİNİN VE DİĞER GİDERLERİNİN ŞİRKETÇE ÖDEMESİ HALİNDE İLGİLİ GİDERLER NE ŞEKİLDE GİDER OLARAK YAZLABİLİR. KİRA BEDELLERİNİ GİDER YAZABİLMEK İÇİN KİRA KONTRATI İLE VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİP STOPAJINI ÖDEMEK YETERLİMİDİR ? SAYGILARIMLA SMMM ENGİN EKİCİ

Cevap :
Sayın Ekici, GVK 23/9.maddesine göre istihdam edilen personele sağlanan barınma hizmeti, çalışanların ücretinden istisna kapsamına alınmıştır. Sizin istishdam ettiğiniz personelin durumu 9.fıkraya uyuyor ise kira bedelini ayni ücret olarak değerlendirmeyip giderleştirebilirsiniz. Fıkra hükmüne uymuyor ise ayni ücret olarak vergilendirip giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2009
Soru :
sayın üstad : sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği kurduk. dernek yeri kiralıktır. muhtasar mükellefiyeti tesis edecekmiyiz. vergi mevzuatı yönünden başka bir mükellefiyetimiz olacak mı ? çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, Dernekte çalışan istihdam etmeniz halinde ve kira ödemesi yapmanız halinde gelir vergisi stopajı yapıp muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.04.2009
Soru :
Üstadım.Cevabınız için şimdiden teşekkürler.Tarafıma işyeri açılışı için başvuran bir kişinin şöyle bir sorunu var.Bu kişi öteden beri Amway, Herbalife ,Aloevera ve benzeri firmalara kayıtlı olarak ilgili şirketlerin bitkisel zayıflama,kilo alma ,kilo verme ürünlerinin satışını , ek gelir olarak ,ikametgahından yapan bir vatandaşımızdır.İlgili firmalar bu kişi ve kişileri distribütör olarak tanımlıyor.Bende sorumun ilerleyen bölümlerinde bu kişi ve kişileri distribütör olarak adlandıracağım. Bilindiği üzere ilgili firmaların distribütörü olan bu kişilerin yaptıkları tüm satışların vergilerini firma ödüyor.Sadece ilgili firma distribütör olan kişiye fatura keserek KDV tahsil etmektedirler.Tarafıma başvuran kişi bu ürünleri bundan sonra bir işyeri kiralayarak burada satmak istediğini söyledi.Mal alışlarını firmadan aldığı fatura ile belgeleyip , satışlarını da müşterilerine keseceği fatura ve ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgeleyebilecekti.Buraya kadar sorun yok.Sorun başvuran kişi bu işyerinde 20 ’ye yakın distribütörle beraber faaliyet göstereceğini ifade etmesidir.Sorun alış ve satış dengesini sağlayacak faturaların vergi kanunlarımıza göre muhasebeleştirilmesi. 1)Firma her bir distribütörün primlerini ayrı ayrı hesaplandığı için karışıklık olmaması için ayrı ayrı fatura kesiyor.Firmaya bir işyerinde satış yapılacağı ifade edilip, 20 distribütörün tüm alımları için tek bir distribütöre fatura düzenlenmesi isteğini kabul etmiyor ve tüm alımlar için tek bir fatura kesinlikle düzenlemiyor. 2)Şirket kurmanın imkanı yok.Çünkü firma bu 20 distribütörün isimlerine ayrı ayrı fatura kesiyor.20 ayrı şahsa düzenlenmiş faturaları şirkette kullanamıyoruz.Ayrıca bu 20 distribütör ilerde sayısı çok daha fazlalaşacak. 3)Bir kişinin üzerine şahıs firması kursak geri kalan 19 kişinin alış faturalarını kullanamayacağımızdan 20 kişinin satış rakamını 1 kişinin alış faturası karşılamayacağından çok yüksek KDV ve Gelir Vergisi yükü çıkacak. Nasıl bir yol izleyeceğimizi ve çözüm önerilerinizi bekliyorum.Saygılarımla,

Cevap :
Sayın İbiş, Açmış olduğu mükellefiyet ile ilgili kazancı ticari kazanç olacaktır. Sadece bu ürünleri ya da yanında başka ürünlerin ticaretinin yapılması önemli değildir. Gerçek usulde elde ettiği ticari kazancına bu satışlarını ilave edecek ve beyannamelerini verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2009
Soru :
Merhaba; Şirket personelinin oturduğu evin kira ücretini karşılamak istiyor. Ev sahibiyle işçisi adına kira kontratı yapabilir mi, yapabilirse herhangi bir şekil şartı var mıdır? Vergi dairesine bildirimde bulunacak mıdır?

Cevap :
Sayın Büyükyazıcı, Şirket, personelinin oturduğu evin kira ücretini ödeyebilir. Ancak bu kira bedeli ayni ücret ödemesi kabul edilerek işçinin ücreti ile birleştirilip vergilendirilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2009
Soru :
Sayın Üstadım, mükelleflerim arasında, işyeri aile fertlerine ait olup fiilen kira ödemesi yapmayan, ancak usulen kira stopajı beyan eden, yada hala kirasını (her nedense)bankadan yatırmamakta direnenler var.Bu kira ödemesi belgelenemeyen ve daha sonra da belgesi gelmesi mümkün olmayan kiraları muhtasarada beyan edersem yada etmezsem durum ne olur. Neyin doğru olduğu konusunda tereddüt etmekteyim. Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Pusa, Vergi hukukunda usulen kira ödemesi diye bir kavram söz konusu değildir. Fiilen kira ödemesi varsa, işyerleri için, stopaj kesilip bankadan ödemesi yapılacaktır. Aile efradına işyeri kirası ödenmiyor ise, giderleşecek kira söz konusu değildir. Ancak işyerinin sahibi aile bireyi emsal kira bedeli üzerinden GMSİ Beyannamesi vermek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2009
Soru :
sevgili üstad telefon faturalarında yer alan özel iletişim vergisi ba formlarına dahil edilecekmi?faturasız kira ödemeleri formlarda gösterilecekmi?

Cevap :
Sayın Karaçengel, VUK 381 nolu genel tebliğinde sadece KDV hariç rakam yazılacağı belirtilmiştir. Özel iletişim vergisi ile ilgili ayrıca bir açıklama bulunmadığından Ba-Bs formlarında özel iletişim vergisi dahil rakamın yazılacağı kanaatindeyiz. Kira ödemeleri bir genel gider olduğundan bu formlara dahil edilecektir. VUK 381 nolu tebliğinde faturalı-faturasız ayırımı yapılmamıştır. Bazı özel işletmeler ve şirketler için faturalı ibaresi kullanılmıştır. Dolayısıyla kira ödemelerinin de fatura olmasa dahi (fatura, belge, vesika...) başka belgelerle tevsiki mümkün bulunduğundan bildirime yazılması gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2009
Soru :
İyi günler. Kira geliri beyannamelerini gönderdiğimiz mükelleflerden birden fazla konutu olan mükellefler de oldu.Bunlardan ücret almadık. Bunlar için SM makbuzu kesmek zorundamıyız.Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Akbaba, 2009 yılına ilişkin ücret tarifesinde belirtilen beyanname gönderme ücretini alarak serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.03.2009
Soru :
TÜZEL KİŞİLİKLİ ŞİRKETTE (SM)ORTAK OLARAK FAALİYET GÖSTERİYORUM.AYRICA ŞAHIS OLARAK FAALİYET GÖSTERİP MÜKELLEF OLABİLİRMİYİM?KENDİ EVİMİ SERBEST MESLEK FAALİYETİ ADRESİ OLARAK GÖSTEREBİLİRMİYİM?BU ADRES İÇİN ÖDEDİĞİM KİRADAN STOPAJ KESİNTİSİ YAPILACAK MI?TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Koncagül, Çalışma usul ve esasları yönetmeliğine göre, serbest çalışan meslek mensuplarının büro edinme zorunlulukları vardır. Dolayısıyla, 3568 sayılı Mevzuatımıza göre evinizi ofis olarak kullanamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2009
Soru :
iyi günler benim sorum bir kimse pevgeot partner araç alıyor.bu aracı vergi diaresine bildirmek zorunda mı herhangi bir vergiye tabi tutulması gerekiyormu.bu aracı pazar yeri kiralayacak ve ürünleri bunda taşımak amacıyla kullanacak.ruhsata hususi yazdırılırsa müklelfiyet açılmasına gerk varmı.bu kişinin ssk lı olması bir sorun olurmu teşekkürler.

Cevap :
Sayın Ulucak, Vergi mükellefleri işte kullanacakları araçları bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Şehiriçi nakliye işi yapacak kişiler nakliye işi için vergi mükellefiyeti açtırmaları gerekir. Keza nakliye işi ile birlikte araç üzerinde mal satacaklarsa da vergi dairesinde mükellefiyet tesis ettireceklerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2009
Soru :
form ba form bs ile ilgili 381 nolu vuk tebliğindeki tüm mal ve hizmet alımları ve satışları demektedir.Burda kdv siz olan alış ve satışlar ile hizmetlerden işçilik giderleri+kira giderleri vs ve gelirlerden kurfarkı gelirleri ve diğer gelirler de ba ve bs formlarına yazılması gereklimidir.yazılmaz ise müeyidesi nedir.teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Biçer, VUK 381 Sıra nolu genel tebliğine göre tüm mal ve hizmet alımları ve giderler Ba ile tüm mal ve hizmet satışları da Bs formu ile bildirilecektir. Kira, meslek odalarına ödenen aidatlar vb diğer genel giderler de bildirimde yer alacaktır. Ancak işçi ücretleri dışardan sağlanan bir fayda ve hizmet olmayıp kendi personelimize ait giderler olduğundan bildirimde bulunulmaması gerektiği kanaatindeyiz. Kur farkı gelir ve giderleri faturalandırılmış olması halinde bu formlara yazılacaktır. İdarenin tespiti halinde eksik veya yanlış bildirilen formlara ilişkin düzeltme yapılması halinde VUK Mük.355.maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2009
Soru :
Basit usule tabi bir derneğin gelirleri aidat ve bağıslardan oluşmaktadır.Derneğimize ait bir iktisati yer veya başka bir gelirimiz yoktur.Derneğimiz olarak merkez binamıza kira ödemekteyiz.Benim bilgi almak istediğim konu her ay dernek merkezi için ödediğimiz kiraya istinaden stopaj ödememiz gerekmektemiyiz.Not Kira yeri bir daire ve kira sahibi gerçek kişidir.

Cevap :
Sayın Düzgüner, Dernekler, basit veya gerçek usulde vergilemeye tabi mükellef değillerdir. Basit usuldeki mükellefler GVK 46-47-48.maddelerinde belirtilmiştir. Derneğin yapmış olduğu kiralama nedeniyle mal sahibine ödediği kiradan %20 gelir vergisi stopajı yapacak ve muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edecektir. Kiralanan mülkün konut olması veya dükkan olması tevkifat yapılmasına engel değildir. Danışma Meclisi


 

Tarih : 24.03.2009
Soru :
Sayın yetkili, A.Ş ortağı bir mükellefe ait işyeri 2 ayrı firmaya(BU FİRMALAR AYNI ORTAKLARA AİT) nisan 2008 ve aralık 2008 de yıl içinde 300 ve 500 tl den kiraya vermiş.Hissedarı olduğu şirket zarar açıklamış.kira geliri .şirketten 1800.-2.şirketten se tahsilat yapamamış genede kira beyannamesi vermelimiyim.Sözkonusu tahsilat yapamamış olması ve sınırın altında kalmasından dolayı tereddütte kaldım şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Yılmaz, Gayrimenkul sermaye iradında vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesine bağlıdır. Kira geliri elde edilmemiş ise yıllık beyannameye dahil edilmez. Tahsil edilmemiş kira gelirlerinin sonraki yıllarda tahsil edilmesi halinde geçmiş yıl kira geliri olarak beyan edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2009
Soru :
sn.ismmmo danışma brimi gmsi mükellefi bir kişi tapunun %50 sine sahip fakat kiranın tamamını kendi alıyor kendi hesabına geliyor ailevi sebeplerden dolayı tapunun hepsini uzerine alamıyor. ama gelirin hepsi kendisinin bu kira işyerinden elde ediliyor tamamı beyan edildiğinde iade alacaklı hale geliniyor hepsini mi beyan etmeliyiz iade sözknonusu oldugundan tapunun yarısı bizde olması sebebi ile problem yasanırmı saygılarımla,

Cevap :
Sayın Güzeldere, GVK 70.maddesine göre, GMSİ'nın gayrimenkulün sahibi veya mutasarrıfları (sahibi gibi gelir elde eden, kullanan) elde etmiş oldukları GMSİ'nı beyan etmek zorundadırlar. Sizin örneğinizde kişi tapu kayıtlarına göre %50'sinin sahibi, diğer %50'sinin de mutasarrıfı olduğu düşünülürse elde edilen kira gelirinin tamamı beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.03.2009
Soru :
merhaba, bir sorum olacaktı. GMSİ mükellefi olan bir kişi sahibi olduğu 2 dairenin 1 tanesinde kendisi oturuyor. Diğer dairesinde dedesi kira vermeden oturuyor. Dedesinin kira vermeden oturduğu daire için emsal bedelden GMSİ beyannamesi vererek vergi ödeyecekmiyiz? hiç bildirimde bulunmayacakmıyız...

Cevap :
Sayın Özmen, GVK 73.maddesine göre usul, füru ve kardeşlerden herbirinin ikametine tahsis edilen konutlar denilmektedir. (Anne baba, kardeş ve çocuk). Dedesi için kira almasa dahi emsal bedeli istisna hadleri üzerinde ise GMSİ beyannamesi verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.03.2009
Soru :
50.000 TL Ticari kazancı, 15.000 TL işyeri kira geliri elde eden mükellef işyeri kira gelirini, istisna haddi olan 19.800 TL geçmediği için beyannameye dahil edecekmi, etmeyecekmi? GV Md.86 a)bendinde "kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı" deniyor ve aynı maddenin C)bendinde "(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç" deniyor.

Cevap :
Sayın Çolak, Vergiye tabi geliri burada ticari kazançtır. GVK 86/1-c ye göre vergiye tabi geliri GVK 103.maddesinin 2.gelir dilimini (2008 için 19.800 TL) aştığından beyan edilecek gelir 50.000+15.000=65.000 TL olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.03.2009
Soru :
Sayın yetkili.Mesken kira geliri olan şahıs aynı zamanda kendiside kirada oturmaktadır.GMSİ.beyanı vermek zorundamıdır.(ödediği kira elde ettiğinden fazladır).Saygılarımla

Cevap :
Sayın Çilesiz, Vergi dairesine, Mart ayının 25'ine kadar ilgili konutların adresleri ile birlikte kira gelirini ve ödediği kira tutarını belirten bir dilekçeyle Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin beyan edilecek geliri bulunmadığını bildirmesi yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2009
Soru :
merhaba üstadım.benim sorum şu bir mükellefimiz oto galeri araba alıp satıyor kiralama yapıyor.bu durumda alınan arabalar 2 yıldan az ise 153 nulu hesapta mı takip edilecek.amortisman gideri ayrılması doğrumu satışların maliyeti nasıl hesaplan malı alış bedeli üzerinden mi?teşekkürler..

Cevap :
Sayın Özdemir, Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılması halinde amortisman ayrılır. Alım satıma konu olan ticari mallar için amortisman ayrılmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.03.2009
Soru :
Üstadım, vereceğiz cevap için teşekkür ederim. Sorum şu ; Bir SMMM olarak işyerim küçük. Mükelleflerin biriken vesaikler için başka bir işyeri kiralıyabilmem mümkün mü ? Bu tutacağım 2.işyerinde mesleğim icra edilmiyecek. Sadece biriken fatura ve diğer vesikaların toplanacağı arşiv ve depolama yeri olacak. Bu konuda beni acilen aydınlatırsanız sevinirim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre depo vb.kapsamında da olsa 2.bir işyeri kiralamanız mümkün değildir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 12.03.2009
Soru :
İyi günler, Finansal kiralama ile ilgili muhasebe kayıtlarının nasıl olacağına dair örneklere ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ertürk, Sitemizdeki soru cevap bölümleri çok detaylı anlatımı gerektirecek sorular için uygun olmadığından bu konuyla ilgili internet ortamında ders mahiyetinde bulunan notlardan yararlanmanızı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde konuya ilişkin örnekleri bulunan kitapları incelemenizi tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2009
Soru :
İyi günler, 1) Ticari kazancı ve işyeri olarak kiraya verilen yerden beyan sınırı aşan geliri, ve yine kiraya verilen araçtan dolay gmsi geliri olan şahsa ait G.V beyanında 2.400 tl istisna ve %25 lik götürü gider uygulanacakmı.? 2) Sadece araç kiraya verdiğinden dolayı gmsi geliri olan kişinin istisna ve G.V yönünden durume ne olacaktır. Tşk.ederim.

Cevap :
Sayın Tan, GVK 21.maddesine göre Gayrimenkulünü mesken olarak kiraya verenlerin ticari, zirai, serbest meslek kazancı olması halinde 2008 yılı için 2.400 TL istisnadan yararlanamazlar. Sadece araç kira geliri söz konusu ise, araç kiralanmasından dolayı tevkifata tabi tutulmuş ise elde edilen 1 yıllık brüt kira geliri 19.800 TL'yi aşıyorsa yıllık gelir vergisi beyannamesine ilave edilir. Şayet araç kira geliri, tevkifata tabi tutulmamışsa, yıllık 2008 için 960 TL'yi aşarsa tamamı yıllık beyanname ile beyan edilir. Yukarıda bahsettiğimiz 2.400 TL lik istisnanın kullanılması sadece mesken kira geliri için sözkonusudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2009
Soru :
Üstadım merhaba, serbest meslek erbabı olan bir mükellefimizin Y.G.beyannamesini düzenliyoruz. Bu mükellef ayrıca 2008 yılında 2.000 ytl mesken ve 10.000 ytl de işyeri kira geliri mevcuttur. Vereceğimiz beyannamemizde G.m.s.iradlarınıda dahil etmemiz gerekirmi? Çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Saatçi, GVK 86/1-c bendine göre; vergiye tabi gelir toplamının (maddedeki a ve b bentleri hariç) GVK 103.maddede yazılı tarifenin 2.gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde (2008 için 19.800 TL) Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları yıllık beyannameye dahil edilir. Serbest meslek kazancının yanında mesken kira geliri de beyannameye dahil edilecektir ve mesken kira geliri için 2008 yılı 2.400 TL olan istisna uygulanmayacaktır. İşyeri kira gelirinin beyannameye dahil edilip edilmeyeceğini tespit edebilmek için örneğinizdeki serbest meslek kazancı tutarını da bilmemiz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2009
Soru :
Sayın Meslektaşımız , Finansal kiralama yoluyla iktisap edildikten sonra aktife küçük bir tutar ile alınan gayrimenkul için , değer tespit davası ile değer tespiti yaptırdıktan sonra bilançoya yansıtmak mümkün müdür ? Mümkün ise ; A- Bilançoda aktife artış yansıtma şekli nasıl olacak ? B- Aktife yansıtılan değerin karşılığında , B1-) Bilançoda pasif bir fon hesabına mı yansıtılmalı ? B2-) ya da gelir kaydedilip mali kardan indirilmeli midir ? yardımlarınız için teşekkürler, saygılarımla,

Cevap :
Sayın Karadağ, Finansal kiralama yoluyla satın alınan gayrimenkulün küçük bir değerle aktife alınması hukuken mümkün değildir. Çünkü gayrimenkullerde emlak vergisine esas olan rayiç bedel kavramı söz konusudur. Gayrimenkul alım-satım ve kiralamaları, rayiç bedelden daha düşük olamaz. Gayrimenkullerin değerlerinin mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde değerleme tutarı aktifte gayrimenkulün maliyetine eklenir, karşılık olarak da gelir hesabına kayıt yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2009
Soru :
Basit usul mükellef 2008 yılı içersinde işyeri kira geliri:5280YTL Mesken geliri:9800 tl olup basit usul kazancı:8350 tl dir.Meskenler de uygulanan 2400 tl istisnai durum uygulanabilirmi ve götürü gider uygulamasını seçip %25 lik giderden yararlanabilirmi?Basit usul beyan zamanı subat ayı olması karşılık basit usul geliri ile gayrimenkul geliri mart ayında bir beyannamede verilecektir doğrumudur? Saydılarımla İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Bıyıklı, Öncelikle basit usuldeki mükelleflerin ticari kazançlarının yanısıra diğer kazanç unsurlarının olması halinde yıllık beyannamelerini Mart ayının 1'i ile 25' arasında vermesi gerekir. GVK 21.maddesine göre ticari, zirai, serbet meslek kazancı sahipleri, konutlardan elde ettikleri kiralardan 2008 yılı için 2.400 TL tutarındaki istisnayı kullanamazlar. Gayrimenkullerin safi gelirinin hesaplanması için %25 götürü gider kullanılması mükellefin tercihine bağlıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2009
Soru :
iyi günler a.ş şirket ortağı kira geliri ne sahip ve bunu gv beyanı ile beyan ediyor özel sağlık sigortası poliçe ödemesi var bunu beyannameden düşmek istiyor ne kadar düşme hakkı mevcuttur teşekkür ederim

Cevap :
Sayın İzgi, Yıllık gelir vergisi veren mükellefler GVK 89.maddesinde belirtilen indirimleri (özel sağlık sigortaları ind.dahil) söz konusu maddede belirtilen şartlarla birlikte, beyana tabi gelirinin %10'unu aşmaması koşuluyla indirebilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2009
Soru :
MERHABA BİZE AİT BİR EVİMİZ VAR BU EV TAPU ANNEM VE BABAM ADINA GÖZÜKÜYOR. YANİ %50 ANNEM %50 BAMA ÜZERİNE. KİRA TUTARI 600,00 TL DİR. BİZ BU EVLE İLGİLİ KİRALARIMIZ BANKA VEYA POSTA YOLU İLE Mİ TAHSİL ETME ZORUNDAYIZ. TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
Sayın Akar, GVK 268 nolu genel tebliğine göre konutlardan elde edilen kira tutarının 500 TL ve üzerinde olması halinde kira ödemeleri bankalar aracılığı ile yapılmak zorundadır. Gayrimenkul mülkiyetinin birden fazla kişiye ait olması bu zorunluluğu ortadan kaldırmaz. Ortak açılacak bir hesaba kiraların yatırılması sağlanabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.03.2009
Soru :
sayın üstad , 1- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarına bırakılması. ? Bu olay almanyada ikamet eden birinin türkiyedeki evini başkasının ikamet etmesi için bedelsiz bırakabilir mi ? Bu anlama geliyor mu ? 2- Almanyada ikamet eden ve türkiyede mesken geliri olan bir türk vatandaşının adına vekaleten kiralarını toplayan akrabası bu vekalet ile kendi adına GMSİ mükellefiyeti tesis ettirip beyanda bulunabilir mi ? Veya bu vekalet ile almanyadaki kişi adına mı mükellefiyet tesis ettirmeli. şimdiden teşekkürler...

Cevap :
Sayın Açıkgöz, GVK 73.maddesinin 1.fıkrasına göre boş kalan gayrimenkulün muhafazası maksadıyla başkasının ikametgahına bırakılmasının ispatı için taraflarca bu konuya ilişkin sözleşme yapılması gerekir. Muvazaa (danışıklı) olduğu idare tarafından tespit edilirse cezalı vergi tarhiyatı yapılır. Almanya'da ikamet eden kişinin Türkiye'deki konutunu vekaleten kiraya veren kişinin vekaletnamesinde mükellefiyet tesisi ve beyanname verme yetkisi ile yetkilendirilmiş ise, Almanya'daki kişi adına vekaleten mükellefiyet tesis ettirilir ve beyannamesi verilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.03.2009
Soru :
kolaygelsin. konut sahipleri 2 kişi ve kira tutarıda 600.00tl dir. kira tutarı bankadan yatmak zorundamıdır. alınan 1.200.00tl depozit te bankayamı yatacaktır! hangisinin hesabına yatacaktır?

Cevap :
Sayın Sarı, Tapu ve kira sözleşmesindeki kişilerin aynı olması gerektiğini hatırlatırız. Dolayısıyla konut kimin adına ise kira bedeli o kişinin hesabına yatırılacaktır. Ortaklık sözkonusu ise bankadan ortak bir hesap açtırmanız gerekmekte kira tutarlarını ve depozito bedelini bu hesaba yatırmanız gerekmektedir. Ya da ortakların kendi hesaplarına payları oranında kira bedeli olarak yatırılabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.03.2009
Soru :
Merhaba, şekerci dükkanı olan bir müşterim havalimanı " gümrüksüz bölgede " 5 m2 civarında bir stand kiralayıp satış yapmak istiyor. Satacağı ürünler en fazla 5-10 tl civarında olacak, 1. KDV karşısındaki durumu nasıl olacaktır? 2. Özellikli bir durum varmıdır?

Cevap :
Sayın Özmen, Gümrüksüz bölgede yapılan satışlarda KDV İstisnası sözkonusudur. Ancak perakende satış sözkonusu olduğu için ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuz vardır. Gelir Vergisi yönünden işyeri kirası için stopaj yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.03.2009
Soru :
2009 itibariyle muhasebesini almis oldugum Poliklinik ve saglik hizmetleri veremekte olan ltd.sti.mukellefim 2006 itibariyle finansal kiralama kapsaminda ile 1 adet hasta nakil araci(Ambulans)ve 1 adet arazi tasiti(Jeep) almis.Finansal kiralama faturalarinda kdv %18 olarak gelmektedir.Defteri devir aldigim meslektasim 2008 doneminde %18 kdv i indirim konusu yapilmis.Hasta nakil araci tamam ama Jeep binek oto kapmaminda olmaz mi? Ayrica bu araclar icin 260 Haklar hesabi bakiyesi uzerinde amortisman ayirabilirmiyiz? Sozlesme 2010 da bitiyor? Araclar henuz ... Lesaing firmasi kayitlarinda oldugundan tereddute dustuk? Tesekkurler...

Cevap :
Sayın Öztürk, Leasing sözleşmesi ile alınan amortismana tabi iktisadi kıymetler için Tek Düzen Muhasebe Hesap Planında 260 hesap kullanılır. Ve bu hesaptan amortisman ayrılır. Ambulansa ait KDV indirim konusu yapılır. Binek otomobil olan jeepin KDV'si KDV Kanunu 30.maddesine göre indirim konusu yapılamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.03.2009
Soru :
sayın, yetkili benim sorum ba formuna kira gideri, ücret giderleri özel işlem vergileri gibi giderlerde yazılacakmıdır. teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özkan, VUK 381 nolu genel tebliğine göre her türlü mal ve hizmet alımları ve genel giderler Ba formunda bildirilecektir. Açıklamalarda sadece KDV hariç rakam dediğine göre Özel işlem vergileri giderlerin içine dahil olan bir rakam olduğundan bildirimlere yazmamız gerektiği kanaatindeyiz. İşçi ücret giderleri dışarıdan sağlanan bir fayda ve hizmet olmadığından Ba bildirimlerine yazılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2009
Soru :
merhaba , sorum daha önce sorduğum kira ödemeleri ile ilgili bilançoda cari hs şeklinde olduğu için kira yı gider kaydedip cari hs şeklinde çalışabilirsiniz ama işletmede maliye gelir vergisi 94 maddeye göre işlem yapabilir demiştiniz. ama burda bir tezatlık olduğu kaanatindeyim gelir vergisi kanunu işletme bilanço ayırımı yapmadığını düşünüyorum ve örnek verirsek mükellef 6 ay kirasını ödemeyip dükkanı kapatırsa göstermediğimiz stopajlar işletme için konuşuyorum sorun olmazmı veya geç ödenen kiraların stopajları, sorun olmazmı. maliye kira kontratına istinaden stopaj doğar diyemezmi

Cevap :
Sayın Ata, GVK 94.maddesine göre yapılan tevkifatlar nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır.(avans olarak ödenenler dahil). Yani ödeme varsa stopaj da söz konusudur. (GVK 94.maddenin giriş paragrafını okuyunuz.) Bilanço usulünde cari hesap bazında takip söz konusu olduğundan kiranın ödenmediğini kayıtlarla tevsik edebilirsiniz. Ama işletme defterinde cari hesap takibi olmadığından kiranın ödenip ödenmediğini ispat etmeniz zor olur. Bilanço usulünde gider tahakkuku yapabiliyoruz. Daha sonra ödenmezse kayıtlarımızla bunu düzeltebiliriz ama işletme defterinde bu, sözkonusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.02.2009
Soru :
Sayın yetkili, BA BS formlarında kira, işçi ücretleri veya meslek odalarına ödenen aidatlar BA BS formlarında beyan edilmek zorundamıdır? Bununla ilgili herhangi bir tebliğ varmı ?

Cevap :
Sayın Yeşilyurt, VUK 381 Sıra nolu genel tebliğine göre tüm mal ve hizmet alımları ve giderler Ba ile tüm mal ve hizmet satışları da Bs formu ile bildirilecektir. Kira ve meslek odalarına ödenen aidatlar genel giderler olduğundan bildirimde yer alacaktır. Ancak işçi ücretleri dışardan sağlanan bir fayda ve hizmet olmayıp kendi personelimize ait giderler olduğundan bildirimde bulunulmaması gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.02.2009
Soru :
İYİ GÜNLER BENİM SORUM 2008 TİCARİ KAZANCI 21.000 TL OLAN MÜKELLEF AYRICA İŞYERİ KİRA GELİRİBRÜT15.000TL BEYANNAMEYİ HANGİ DEĞER ÜZERİNDEN VERECEĞİZ.

Cevap :
Sayın Küçük, GVK 86/c maddesine göre vergiye tabi geliri 19.800 TL'yi aştığı için vergi matrahı 21.000+15.000=36.000 TL olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.02.2009
Soru :
KİRACI BİR ŞİRKET KİRALADIĞI DÜKKANIN BİR ODASINI BAŞKA BİR ŞİRKET KİRAYA VEREBİLİRMİ? VEREBİLİRSE FATURAMI KESMESI GEREKIR. SOZLEŞMEYI KIRACI İLE Mİ YAPMAK DOĞRU OLUR YADA MAL SAHIBI ILE MI YAPMAK DOĞRU OLUR. DIYELIM KI SOZLEŞMEYI KIRACI İLE YAPTIK. BU DURUM MULKUN ASIL SAHIBINI ILGILENDIRIRMI?????

Cevap :
Sayın Salcıoğlu, Mal sahibi ile şirket tarafından yapılan kira sözleşmesinde alt kiralama yapılabilir diye bir şerh varsa bu şekilde kiralama yapılabilir. Genel olarak alt kiralama yapılamaz şeklinde bir şerh vardır. Bu da yapacağınız işlemin doğru olmadığını ve kanunlara aykırı olduğunu zaten belli etmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.02.2009
Soru :
600.000 EURO LUK BİR MAKİNE LEASİNG YÖNTEMİ İLE ALINIYOR A ŞİRKETİ TARAFINDAN VE TAKSITLERIN YARISI ODENIYOR. 60 TAKSIT SEKLINDE. 30 TAKSIT ODENIYOR. GERIYE 30 TAKSIT KALIYOR. MAKİNE Yİ B ŞİRKETI F.KİRALAMAK İSTİYOR VE LEASİNG LE ANAŞIYORLAR VE MAKİNENİN DİĞER TAKSITLERINI B ŞİRKETİ ÜSTLENİYOR SÖZLEŞME YAPILIYOR TARAFLAR ANLAŞIYOR. ŞİMDİ B ŞİRKETİNİN YAPMASI GEREKEN KAYITLAR NASIL OLACAK??????

Cevap :
Sayın Salcıoğlu, Leasingle yapılan kiralama işlemlerinde kiralanan makine veya teçhizatın kira bedelinin tamamı ödenmedikçe ve malın mülkiyeti kiracıya geçmedikçe kiracı yeni bir leasing sözleşmesi ile başka birine kiraya vermesinin söz konusu olamayacağı kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.02.2009
Soru :
merhaba ,sorum kira ödemelerinin bankadan ödeme zorunluluğu ile ilgili ödeme mkz larındakı tarihte mi gidere atalım yoksa her ay gidere atabilirmiyiz tahakkuk esası geçerli olurmu

Cevap :
Sayın Ata, Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için tahakkuk usulünü uygulayabilirsiniz. Ancak işletme usulüne göre defter tutan mükellefler için ödeme yapıldığı zaman gider kaydedilmesi uygun olur. Çünkü cari hesap takibi bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için geçerli olduğundan işletme defterine gider kaydettiğiniz rakam ödeme gibi gözükeceğinden paranın bankaya yatırılmadığı iddiasıyla karşılaşabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.02.2009
Soru :
merhaba, dün sormuş olduğum soruya ek bir sorum olacak, ödenmeyen kiraları muhtasar beyanname ile beyan edecekmiyiz? yoksa ödeme yapıldığı takdirdemi beyan edeceğiz. Hangi kanuna dayanarak işlem yapacağız? Tahsilat esasına göremi tahakkuk esasına göremi? Cevabınız için teşekkürler...

Cevap :
Sayın Özmen Kiraların gider kaydedilmesi il ilgili; Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için tahakkuk usulünü uygulayabilirsiniz. Ancak işletme usulüne göre defter tutan mükellefler için ödeme yapıldığı zaman gider kaydedilmesi uygun olur. Çünkü cari hesap takibi bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için geçerli olduğundan işletme defterine gider kaydettiğiniz rakam ödeme gibi gözükeceğinden paranın bankaya yatırılmadığı iddiasıyla karşılaşabilirsiniz. Kiraların stopajı ile ilgili olarak da GVK 94.maddesine göre nakden veya hesaben yapılan ödemeler için GV tevkifatı yapılır. Dolayısıyla ödeme yapıldığında stopaj hesaplanıp muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2009
Soru :
merhabalar, benim 2 sorum olacak; 1. Öteden beri 3 ayda bir muhtasar beyanname verdiğimiz mükellefler var, şu anda işçi çalıştırmıyorlar, 01.11.2008 den itibaren çıkan yasayla kira ödemelerini aylık olarak bankaya yatırıyorlar. Bu mükelleflerini kira ödemeleri her nekadar aylık olsada muhtasar beyannamnelerini 3 aylık vermeye devam edebilirmiyiz? Yoksa yanında işçi çalışmadığı için aylığamı çevirmemiz gerekir... 2. Yanında 10 ve 10 dan fazla işçi çalıştıran firmaların maaşları bankadan ödeme zorunluluğu getirildi. İnşaat firmalarında aynı ay içinde işe giren çıkan işçi yoğunluğu 10 dan fazla olmakla birlikte diğer ay'a devir 10 kişiden azdır. Maaşların bankaya ödenmesi için devir rakamının gözönüne alacağız? yoksa ay içinde toplam çalışan sayısı 10 kişiyi geçtiyse devire bakmaksızın maaşları bankadanmı ödeteceğiz? Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1. İşçi çalıştırmıyor iseniz üç aylık muhtasar beyennamesi vermeye devam edebilirsiniz. 2.İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar veya PTT aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. Dolayısıyla inşaat işyeri de olsa sektörel istisna olmayıp, çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları veya PTT aracılığıyla vasıtasıyla ödeme zorunluluğu söz konusudur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.02.2009
Soru :
1995 yılında tuzla serbest bölgeden 20 yıl süreli ruhsat alan müşterimizin geçmiş yıllarda bilanço-gelir tablola-rını DESBAŞ'a verip defderlerimizi onaylatıyor idik.2004 yılında çıkartılan kanun değişikliği ile vergi mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerektiğini öğrenerek,2009 yılında mü- kellef olduk.Geçmiş yıl K.V beyanname- lerini E beyanname ile gödererek tahakkuklarını aldık.Sadece K.V ve G.V mükellefiyetimiz var.(Kira yok-işçi çalışmıyor.)Kurumlar Beyannamelerinden başka 2004/2005/2006/2007 yıllarına ait Geçici vergi beyannamelerini,ayrıca 2008 yılı I-II-III dönem Geçici beyannamelerini vermemizde gerekiyormu?2008/4.Dönemi G.V Bey.gönderdik.Saygılar sunarım

Cevap :
Sayın Koncagül, Sorunuzda bahsettiğiniz beyannameleri e beyanname şeklinde vermeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2009
Soru :
sayın hocam bir mükellefim başkasına ait araba kiralamak istiyor.Bildiğim kadarıyla %20 stopaj hesaplanacak ayrıca sorumlu sıfatıyla kdv verilecek. 1- Stopaj matrahı sözleşme bedeli üzerinden mi yoksa aylık kira bedeli üzerinden mi hesaplanacak ? 2-Kdv oranı nedir ? 3-Arabasını kiraya veren vergi mükellefiyse ama arabasını işletmesinde kullanmıyorsa durum değişirmi?

Cevap :
Sayın Aykırı, Gerçek usulde KDV mükellefi olmayan bir kişiden araç kiralandığından tebliğdeki esaslara göre yüzde 18 oranında KDV’nin şirketiniz tarafından sorumlu sıfatıyla 2 no'lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda sorumlu sıfatıyla 2 no'lu KDV beyannamesi ile şirketiniz tarafından beyan edilecek bu KDV, aynı dönemde verilecek 1 no'lu KDV beyannamesinde de indirim konusu yapılabilecektir. Diğer taraftan; 193 sayılı GVK'nın 94. maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” denilmekte olup, maddenin 5/a bendiyle kanunun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle yüzden yapacağınız ödeme üzerinden 20 gelir vergisi tevkifatı yapılarak beyan şarttır. Arabasını kiraya veren vergi mükellefi ise arabası şirketin aktifinde kayıtlı değilse şahsına ait ise işlemler yukarıda anlattığımız şekilde olacaktır. Arabasını kiraya veren vergi mükellefi ise arabası şirketin aktifinde kayıtlı ise sadece kira bedeli+KDV fatura düzenleyerek size verecektir. Stopaj ve 2 nolu KDV sözkonusu değildir. Stopaj matrahı ve KDV matrahı ödenen kiranın brütüdür. Kira kontratı ve sözleşmenin tutarlı olması gerekmektedir. Sözleşme yıllık ise kira tahakkuklarını aylık olarak yapmalısınız. (Ödemenin aylık yapıldığını varsayarsak. Ödeme peşin yapıldıysa stopaj bir kerede 12 aylık olarak Vergi dairesine beyan edilir ve ödenir.) Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2009
Soru :
Merhabalar, Benim kira stopajı ile ile ilgili bir sorum olacak. Bir mükellefimiz kiracı olduğu ev adresinde vergi mükellefi olarak, danışmanlık faaliyeti ile uğraşmaktadır.Bu iş için evin 1 odasını kullanmaktadır. (Evin %20 lik kısmı) Ev için 1000 tl kira ödemektedir. Biz kira stopajımızı 1000 tl üzerindenmi yoksa, %20 lik kısım olan 200 tl üzerindenmi göstermemiz gerekir. Teşekkür ederim.İyi Çalışmalar...

Cevap :
Sayın Araz, GVK 68/1.maddesine göre serbest meslek erbapları kiralamış oldukları konutlarını aynı zamanda işyeri olarak kullanmaları halinde kira giderlerinin tamamını mesleki gider olarak serbest meslek kazanç defterlerine yazabilirler. Kiralama kontratı ikametgah olarak yapıldığı için GVK 94.maddesine göre stopaj söz konusu olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2009
Soru :
Merhabalar, Organize sanayi bölgesindeki arsamıza kendi adımıza fabrika binası inşa etmek için 2001 yılında inşaat ruhsatı aldık.Toplam inşaat ruhsatımız 12.000 m2. 2001 yılında ve 2003 yılında kısmen inşaat yaptık ve binayı kiraya verdik fakat henüz iskan ruhsatı alınmadı.Yatırımın tamamı bittikten sonra ruhsat almayı planlıyoruz.Ancak biten kısmı kiraya vermeye başladık ve kira faturalarını kesiyoruz. Yapılan harcamaları 258 yapılmakta olan yatırımlar hesabında takip ediyorum.Binayı ne zaman aktife alabilirim, aktife almak için yatırımın tamamlanarak ruhsat alınmasını beklemelimiyim? Ne zaman amortisman ayırmaya başlamalıyım? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yıldırım, İskan veya ruhsat Belediyeler Kanunu ve Harçlarla ilgili bir mevzuatın konusudur. Firmanız binayı fiilen tamamlayıp kullanmaya veya kiraya vermeye başlamışsa 258 hesabı 252 hesaba alıp aktifleştirebilirsiniz. Aktifleştirdiğiniz kıymet üzerinden de amortisman hesaplamaya başlayabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2009
Soru :
Mrb; Araç kiralama işi yapan bir şirketiz. Kiraladığımız araçları satın aldığımız zaman aktifimize SK olarak kayıt ediyoruz. Öğrenmek istediğim, V.U.K'na göre bu araçları alırken ödenen MTV Zorunlu Trafik ve Ruhsat masraflarını gider yazmak yerine maliyete intikal ettirebilirmiyim Kolay Gelsin.

Cevap :
Sayın Erturan, Bahsetmiş olduğunuz giderleri amortismana tabi iktisadi kıymetin maliyetine atabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2009
Soru :
Doktor olan mükellef işyerinin bir odasını kiraya veriyor.Soru 1-Kiracıya Serbest meslek makbuzu kesmemiz gerekir mi?Soru 2-Serbest meslek makbuzu kesersek KİRA BEDELİ ne stopaj uygulayacakmıyız yoksa direk kdv li mi keseceğiz.

Cevap :
Sayın Pamukçu, Doktorun kiradan elde ettiği kazanç gayrimenkul sermaye iradı olduğundan, kiralayan kişi stopaj hesaplayıp, muhtasar beyanname ile beyan edip stopajı ödeyecektir. Serbest meslek erbabı tahsil ettiği kiralar için serbest meslek makbuzu düzenlemeyecektir. Kiracı kirayı bankaya yatıracaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.02.2009
Soru :
Radyo Cihazları üreten firmamızdan(ltd.şti.), toplam bedeli 11.350 TL tutarında ki üretilen mamül cihazları 1 yıllık kullanım için kiraya verdik(A.Ş.)Yapılan sözleşmeye göre 11 ayda bu tutar eşit taksitlerle tarafımıza ödenecektir. Her ay tahsil ettiğim kira tutarı kadar fatura keseceğiz. Benim sorum bu şekilde yapılan kira sözleşmelerinde herhangi bir özel durumun olup olmadığı hususundadır. kdv tevkifatı vb. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Çetin Bu işe ilişkin kira tutarı + KDV fatura kesmeniz yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.02.2009
Soru :
Finansal Kiralama şirketinden (Leasing) kiraladığım gayrimenkulu 2 yıllık kirasını ödedikten sonra ekonomik kriz nedeniyle sözleşmeyi başka bir firmaya devir ettik. Bu durumda 265,401,402,268 hesaplardaki bakiye nasıl kapatabilirim. örnek 100,000 € karşılığında 2006 yılında kiralanan bina 2008-12 ayda Başka firmaya devir edildi Hesaptaki bakiyeler 265 hes.100,0000 € Borç 401 Hes. 40,000 € Alacak 402 hes 10,000 € Borç 268 Hes. 6,000 € Borç

Cevap :
Sayın Fırat, Finansal kiralama sözleşmesi sona erip malın mülkiyeti tamamen size geçmedikçe, bedeli tamamlanmadığı müddetçe bir başkasına devri mümkün değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.02.2009
Soru :
Mülkü bir başkasına ait olan İkametgahının bir kısmını işyeri olarak kullanan bir mükellef ödemiş olduğu kira üzerinden stopaj yapmak zorunluluğu varmıdır varsa eğer bunun şekli nasıl olmalı?

Cevap :
Sayın Erarslan, GVK 94.maddesine göre mükellefler sözleşme ile kiralamış oldukları işyerleri için Brüt tutar üzerinden %20 GV Tevkifatı yapmak zorundadırlar. Başkasının ikametgahı veya başka şekilde kullanımlar ne olursa olsun işyeri olarak kullanılması halinde stopaj söz konusu olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.02.2009
Soru :
ÜSTADIM, Marka sabibi firmamız AVM (alış veriş merkezleri) ile kira sözleşmesi yapıyor, donatıyor, satılacak ürünlerikendin alınması kaydıyla, daha sonra şahıs veya kurum şirketlere franchising usulü sözleşmeler yaparak dükkanları devrediyor. Marka sahibi firmanın tabelası devamlı asılı ve AVM nin muhatabı olmakta, işletmeciler değişebilmektedir. Sorum; Marka sahibi firma olarak, AVM lerle yaptığım sözleşmeye istinaden şube açılışı yapacakmıyım? Kiracımızla aramızdaki sözleşmeye istinaden kira faturası kesmem yeterlimidir? Uygulama hakkında görüşlerinizi rica ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Keskin, Mükellefiyet kimin adına ise, marka hakkını kiraya veren kira faturası kesecektir. Mükellefiyet marka hakkına sahip olan kişiye ait ise, şube açılışı şeklinde mükellefiyet tesis ettirecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.02.2009
Soru :
İyi çalışmalar dilerim. Soru kooperatiflerde kurumlar vergisi muafiyeti ile ilgili. 2008 sonuna kadar tüm muafiyet şartlarını taşıyan bir kooperatif, 2009 ocak ayından itibaren stopaja tabi olmayan (brüt kira + kdv fatura kesilmektedir) GMSİ elde edecektir. Hem kira gelirlerini hem de üyelerden toplanan aidatları kısa süreli olarak (8-10 günlük)bankada değerlendirmektedir ve Faiz geliri elde etmektedir. Bu durumdaki kooperatif 2009 yılında muafiyet şartlarını kaybederek, kurumlar vergisi mükellefi olacak mıdır? Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Şahin, Kooperatifin amacı dışında (esas gayesi dışında) bir gelir elde etmesi halinde muafiyeti kaybedeceğinden Kurumlar Vergisi mükellefi olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR.SORUMU DAHA ÖNCEDEN DE SORDUM FAKAT YANIT ALAMADIM.TEKRAR ETMEK İSTİYORUM.FAALİYET KONUSU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK OLAN BİR FİRMA KENDİ C2 BELGESİ OLMADIĞI İÇİN C2 BELGESİ FİRMA ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TAŞIMA YAPAPACAKTIR.AKTİFİNDE KAYITLI ARAÇLARIN DIŞINDA 3.ŞAHISLARDAN KİRALADIĞI ARAÇLARLA AYNI ŞEKİLDE ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YAPIP İADE ALABİLİR Mİ?

Cevap :
Sayın Yıldız, Uluslararası taşımacılıkta KDV iadesi alınabilmesi için taşımacılık yapan firmanın tır karnesine sahip olması gerekir. Dışarıdan kiralanan araçlar için uluslararası taşımacılık işlemindeki KDV iadesinin de alınabileceği kanaatindeyiz. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2009
Soru :
iyi günler, bir turizm firması yurtiçinde çeşitli otellerden 100 veya 200 kişilik rezervasyon yaptırıyor (kdv %8) sonra bir uçak firmasından da türkiye iran seferini komple kiralıyor(kdv siz)bunları birleştirip bir tatil paket hizmeti olarak iran merkezli bir firmaya kdv siz olarak fatura ediyor. benim 2 sorum olacak 1-iran merkezli firmaya kesilen faturanın tamamı kdv siz mi olacak yoksa otel kısmına isapet eden tutara kdv uygulanması gerekiyormu. (turistler türkiyede konaklıyor) 2-bu zamana kadar faturalar kdv siz kesildiği için yurtiçinden kesilen otel faturalarındaki indirilecek kdv birikmesi olmuş bu biriken kdv yurtdışı hizmet satışı yüklenilen kdv konusu olup iade alınabilir mi.

Cevap :
Sayın Elveren, 1.sorunuzun yanıtı; Otelin Türkiye'de olması ve hizmetin Türkiye'de verilmesi nedeniyle otele isabet eden kısma %8 KDV hesaplayıp kesmeniz gerekmektedir. 2.sorunuzdaki olayın çözümü için ise; önceki dönemlere ilişkin KDV Beyannamelerinizin düzeltmesinin yapılması gerekmektedir. Düzeltmenizn yapılması halinde Hesaplanan KDV oluşacağı için Devreden KDV'niz küçülecektir. Dolayısıyla iade hakkı doğuran işlemler belki de oluşmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.01.2009
Soru :
firma makina tec. ait 2 adet iş makinası sultanbeyli belediyesinde ihale almış bir firmaya inşaat işlemleri için kiralandı. (uzun süreli olarak) firma bu makinalar için kendi bünyesinde eleman almak istemiyor.ve firmamız elemanlarından 2 operator bu makinalarda çalışacak. bu işçiler için sultanbeylineki iş adresine ait ayrı bir ssk numarası almalımıyız.(işlem inşaat ile ilgili ) yoksa bu 2 kişi kendi bordromuzda devam edebilirmi.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yapılan ihaleli işlere göre ayrı sgk dosyası aço,ılmalı ve kayıt yapılmalıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 24.01.2009
Soru :
iyi günler;oto alım satımı yapan ltf.şti.mükellefim.Galeride satmak üzere aldığı ikinci el binek otoların kdv sini indirim konusu yapabilir mi?Ayrıca envanterine kayıtlı bu aracı satarken kdv yi %1 mi yoksa %18 mi uygulayacak. -Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan taksi işletmeleri,oto kiralama,rent-a car firmaları,vb mükellefler;-ifadesindeki vb mükelleflere galeriler girer mi?acil bilgi edinmem gerekli olup saygılar sunarım.

Cevap :
Sayın Ertaş, 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK'ya göre KDV 30/b maddesine göre binek otomobil alımında yüklenilen KDV'yi indirim hakkı bulunanlar, bu araçların tesliminde Kanununun 1.maddesinin a bendine göre öngörülen KDV oranını uygularlar denmektedir. Dolayısıyla sizin işleminizde bu satışın KDV'si %18 olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.01.2009
Soru :
2007 yılında tarım kredi kooperatifinden gerçek kişi mükellef tarafından kiralanan işyerine kira bedeline kdv li faturası düzenleniyor 94. maddede kooperatiflerden kiralan gayrımenkuller stopaja tabidir ibaresi var muhtasar beyan ile ödeme yapılacakmı?

Cevap :
Sayın Çokçetin, Tarım Kredi Kooperatifinin yapmış olduğu işlem doğrudur. Bahsetmiş olduğunuz kooperatifler sadece kira geliri elde eden kooperatif türünde olursa GVK 94.maddesine göre tevkifat yapılır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin esas işlemi kendi yazsasında belirtilen kredi temini işidir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullerin kiraya verilmesi halinde KDV'li fatura kesilmesi yerinde bir uygulamadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.01.2009
Soru :
İYİ GÜNLER, 268 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE KİRA ÖDEYEN İŞYERİ SAHİPLERİNİN KİRA ÖDEMELERİNİ BANKA YOLUYLA YAPMA ZORUNLULUĞU GELMİŞTİR. ANCAK KİRA ÖDEMLERİNİ DÜZENLİ ŞEKİLDE YAPMAYAN MÜKELLEFLERİMİZ VAR. ŞÖYLEKİ MADDİ SIKINTILARDAN DOLAYI 6 AYDA BİR KİRA ÖDEMELERİNİ YAPIYORLAR. BU GİBİ DURUMLARDA HER HANGİ BİR CEZA YAPTIRIMI SÖZ KONUSU MU ACABA? İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Boralı, Kira ödemesi yoksa cezalama olmaz.Kira ödemesi olmasına rağmen bankadan yatırılmaz ise ceza olur.GVK 94. Maddesine göre Kira ödemesi varsa GV Stopajı yapılır. Aksi takdirde stopaj yapılmaz. Danışma birimi


 

Tarih : 20.01.2009
Soru :
Merhaba, Mükellefim işyerine ait aralık/2008 ayı kirasını ocak/2009 da ödemiştir. Bu durumda aralık ayına ait muhtasar beyannamesinde kira stopaj kesintisi beyan edilmeli midir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Güneş, GVK 94.maddesine göre tevkifata tabi ödemeler ödemenin yapıldığı aya ilişkin muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenmesi gerekir. Dolayısıyla, Ocak ayı muhtasar beyannamesinde tevkifat yapacaksınız. Ancak Aralık ayı kirasını Ocak ayında ödediğinizi ilgili vergi dairesine bildirin. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2009
Soru :
Merhabalar. Benim sorum Gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili. Giderler için gerçek usul seçilmesi durumunda ; Gayrimenkulun kiralanması için emlakçıya/komisyoncuya verilen ücretleri gider olarak gösterebilirmiyiz ? Teşekürler.

Cevap :
Sayın Yılmaz, GVK 74/9.maddesine göre fatura ve benzeri vesikalarla tevsik etmeniz şartıyla giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2009
Soru :
iştigal konusu şehit içi kargo işi olan şirketimiz , işinde kullanmak üzere çalışan işçilerimize ait motosikletleri sözleşme ile kiralıyor. Kiralamaya ilişkin ödemelerin ( GVK 268 seri no'lu genel tebliğ çerçevesinde ) banka vb. kurumlar ca ödenmesi zorunluluğu var mıdır ? iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Şener, GVK 268 Seri No.lu Genel Tebliği işyeri ve konut kiralarının bankadan ödenmesi ile ilgilidir. Araç kiralamaları ile ilgisi yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2009
Soru :
Muhasebesini tuttuğum şirket 2008 mart ayında yılında kuruldu..faaliyet gösterdiği ve kiralık olarak tuttuğu yere bazı tadilatlar yaptı.bende bu tadilatları özel maliyete atarak dönemsel olarak amortisman ayırdım.şirketimiz 2008 yılının temmuz ayında adres değişikliği yaparak başka bir yere taşındı.adres değişikliği nedeni ile amortisman ayırdığım özel maliyetin tamamını gider yazabilirmiyim.teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Özdemir, Özel maliyet olarak aktifleştirdiğiniz değerleri işyerini terketmeniz halinde, itfa edemediğiniz kısımlarını gider yazabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2009
Soru :
araç kiralama firması bu amaç için aldığı araçlarının kdv'sini indirim konusu yapmayıp direk gidere atabilirmi

Cevap :
Sayın Kilim, KDV Kanunu 30/b maddesine göre kiralama firmaları aktiflerine almış oldukları araçların KDV'lerini indirim konusu yaparlar. KDV gider olarak kayıtlara alınamaz. Ancak mükellefler indirim hakkını kullanmayabilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2009
Soru :
merhaba ben sadık ay beni,m bir tekstil firmam İSTANBULt üniversitesine baglı bir vakfa ait işyerini kiraladı bu kiralamada stopaj söz konusu olucakmıdır. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Ay, Vakıflardan yapılan kiralamalarda GVK 94/5-b hükmü gereği %20 stopaj yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2009
Soru :
üstad merhaba.2007 yılında işyeri açılışı yapan gelir vergisi mükellefi bir işletme sahibi mal sahibiyle 10 yıllık kontrat yapmış ve 10 yıllık kiranın stopajını peşin olarak ödemiştir.2009 yılında mal sahibi binasını satmış durumda.şimdi mükelefim verghi dairesine peşin ödediği stopajın mahsubunu yapabilirmi yada ne yapmamız gerekir.

Cevap :
Sayın Tanrıverdi, Mal sahibinden ödemiş olduğunuz kira bedelini geri almanızın söz konus olması halinde fazla yatırılan tevkifatın iadesini vergi dairesinden talep edebilirsiniz. 10 yıllık ödenen kira, mal sahibinden geri tahsil edilmez ise, stopajın da iadesi söz konusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2009
Soru :
iyi günleri, fuar standları üreten ve fuar hizmetleri veren bir firmam var.bu firma yurtdışındaki firmaya stand uretip kuracak ve bu standı oarada kiraya verecek.sormak istediğim şudurki kdv ve kurumlar vergisi yonunden şirketimin(ltd) faydalanabieceği indirimler ve istisnalar nelerdir teşekkürler

Cevap :
Sayın Şentürk, Stand kurma veya satma, kiraya verme işleminin yurt dışında oluşması ve yurt dışındaki müşteriye teslimi söz konusu olması sebebiyle KDV'den istisnadır. Bu satış veya kiralamadan elde edilen bedeli fatura düzenleyerek gelir olarak kaydedeceksiniz. Kurumlar Vergisi yönünden bir istisna söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.01.2009
Soru :
Merhaba, bir mükellefimiz 2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünden işyeri kiraladı biz bu işyerine ödediğimiz kiraları Muhtasar Beyannamemizde gösterdik ve stopaj ödedik ancak Gelir Vergisi kanunda daha sonra yaptığımız araştırma neticesinde Devlete ait olan Vakıflara ödenen kiralardan stopaj kesilmemesi gerektiğini öğrendik Vergi Dairesine 1 yıllık ödediğimiz fazla stopaj tutarı 6500 TL civarında tutuyor. Bu fazla ödediğimiz stopajları Muhtasar Beyannameleri Düzeltme Beyanı vererek geri alabilirmiyiz? yada borçlarımızdan mahsup talebinde bulunabilirmiyiz? Yada bu fazla ödediğimiz tutarı geri almanın başka bir yolu varmıdır? bu konuda bizi aydınlatırsanız çok sevinirim.

Cevap :
Sayın Kuzu, Vergi dairesine yapmış olduğunuz fazla ödeme için, dilekçe ile düzeltme talebinde bulunabilirsiniz. Düzeltme talebi sonucunda fazla ve yersiz olarak yatırmış olduğunuz vergileri borçlarınıza mahsup ettirebileceğiniz gibi nakden de iade talebinde bulunabilirsiniz. Daha önce vermiş olduğunuz muhtasar beyannameleri düzeltmenize gerek yoktur. Dilekçe yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.01.2009
Soru :
İyi günler.Bir mükellefim kantin işiyle uğraşmakta.Kantinin mülkiyeti bir okula ait.Bu mükellefimin aynı zamanda mülkiyeti Kredi Yurtlar Kurumuna ait iki adet çamaşırhane işyeri var.Bu üç işyerine ait kira ödemelerini muhtasar beyannamede gösterecekmiyim.Göstereceksem stopaj oranı yüzde kaç olucak? Şimdiden teşekkürler çalışmalarınızda başarılar.

Cevap :
Sayın Erol, Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan gayrimenkul kiralamalarında GV stopajı söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.01.2009
Soru :
Motorlu kurye faaliyeti'nden dolayı , çalışan işçilerimizin motosikletlerini bir sözleşma ile kiralıyoruz.Kiralamaya ilişkin ödemelerimizin GVK 268 seri no'lu tebliğine göre banka vb. kurumlarca ödememize ilişkin zorunluluğumuz varmı? iyi çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Resmi Gazete No. : 27058 Resmi Gazete Tarihi : 18.11.2008 ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; Borçlar Kanununun 323 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, Deniz İş Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası ile İş Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Banka: Mevduat bankaları ile katılım bankalarını, b) Borçlar Kanunu: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununu, c) Deniz İş Kanunu: 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununu, ç) Hesap: Mevduat bankaları nezdinde açılan vadesiz mevduat hesabını veya katılım bankaları nezdinde açılan özel cari hesabı, d) İş Kanunu: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu, e) Ödeme: Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak ödemelerini, f) 5953 sayılı Kanun: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu, ifade eder. (2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar; Borçlar Kanunu, 5953 sayılı Kanun, Deniz İş Kanunu, İş Kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununda belirtilen anlamlarıyla kullanılmıştır. İKİNCİ BÖLÜM İşçiye, Gazeteciye ve Gemi Adamına Yapılan Ödemelerin Bankalar Aracılığıyla Yapılması Borçlar Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler MADDE 5 – (1) Borçlar Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran iş sahiplerince, işçinin sözleşmede gösterilen veya adet olan ya da kendisinin bağlı bulunduğu genel vekâletname ile belirlenen her türlü ödemelerden öncelikle kanunî kesintiler yapıldıktan sonra işçiye net olarak ödenecek bakiye tutarının bankalar aracılığıyla ödenmesi hususunda iş sahiplerine zorunluluk getirilip getirilmemesi ve bu zorunluluğun kapsamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. 5953 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan gazeteciye yapılan ödemeler MADDE 6 – (1) 5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. Gazete ve mevkutelerde, haber ve fotoğraf ajanslarında gazeteci haricinde çalıştırılan işçiye yapılan ödemeler MADDE 7 – (1) Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanununda “işçiö tanımına giren kimseleri çalıştırmaları hâlinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamının en az 10 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. Deniz İş Kanununa tabi olarak çalışan gemi adamına yapılan ödemeler MADDE 8 – (1) Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. Gemi adamına yapılan ödemeler için açılan banka hesap numarasına akitte yer verilmesi MADDE 9 – (1) Hizmet akdi, işveren veya işveren vekili ile gemi adamı arasında, yazılı olarak Deniz İş Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen unsurları içerecek şekilde yapılır. (2) Hizmet akdinde, ücretin ödeme zamanı ve yeri ile gemi adamının ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası da bulunur. İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler MADDE 10 – (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. Zorunluluk hâli MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılır. Ödemelerin niteliğinin belirtilmesi MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiler tarafından yine bu Yönetmelikte belirtilen kişilere bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın açıklamasında belirtilir. Ödemelerin brüt olarak hesaba yatırılma zorunluluğunun getirilmesi MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen işverenleri veya işveren vekillerini veyahut üçüncü kişileri, yapacakları ödemeleri bankalar nezdinde açılacak hesaplara brüt olarak yatırmaları hususunda zorunlu tutmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık müştereken yetkilidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İdarî Para Cezaları Gazeteciye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde gazeteciye yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene, 5953 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir. Gemi adamına yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde gemi adamına yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene veya işveren vekiline, Deniz İş Kanununun 51 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının geminin bağlama limanının bulunduğu yer ilgili birimince idarî para cezası verilir. İşçiye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası MADDE 16 – (1) İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veyahut üçüncü kişiye, İş Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür. İyi çalışmalar