kira

Danışmanlara Sorulmuş Sorular


Tarih : 18.04.2011
Soru :
Anonim Şirketin damga vergisi defteri var.Kira kontratları ve bilanço tasdikleri gibi süreklilik arz etmeyen işlemlerin damga vergisi beyanname olarak değil de vergi dairesi veznesine elden nakit olarak ödenmiştir.Bu işlem de herhangi bir usulsüzlük var mı dır ?

Cevap :
Sayın Ekim, Damga Vergisi Sürekli mükellefiyetinin olması halinde Damga vergisine tabi işlemlerin olması halinde E-beyanname sisteminden Damga vergisi beyannamesi verilmesi gerekir. Yapmış olduğunuz işlem yanlış da olsa sonuçlanmış. Herhangi bir vergi kayıp kaçağı söz konusu değildir. Usulsüzlük olayını idare tespit ederse cezalandırır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
Üstadım merhabalar Rent a car firmasıyız. Kiraladığımız araçların üzerinde bulunan Ogs cihazlarının mülkiyeti firmamıza aittir. Cihazların dolum işlemleri de firmamız hesaplarından yapılmaktadır. Kiralayandan ilgili tutarları borç dekontu yoluyla mı yoksa fatura ederek mi tahsil etmeliyiz? Fatura ile tahsilat yapılacaksa KDV ye tabi midir? KDV ye tabi ise dahil mi yoksa hariç mi kesilmelidir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Çiftçi, OGS cihazı aracınızla birlikte sizin aktifinizde kayıtlı olduğundan kira bedelinden hariç ayrıca OGS kullanım bedeli de tahsil ediyorsanız tutar üzerinden KDV hesaplayarak fatura düzenlemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
Merhabalar;2005-2008 ve 2009 yıllarına ait kira geliri elde ettiği fakat bunun beyan etmediği tespit edilen ticari kazancı olan şahsın dosyası takdir komisyonuna gönderildi.Torba yasa çıkmadan önce dosya takdir komisyonuna gitmiş.Fakat kararın ne zaman çıkacağı belli değil 02 mayıstan sonra karar gelse bile 6111 sayılı yasadan faydalanabilir miyiz? Bu yasadan yararlanmak için hangi işlemleri yapmamız gerek ?

Cevap :
Sayın Özmeşe, İnceleme ve takdir safhasında olan dosyalar için takdir olunan matrah veya matrah farklarından dolayı düzenlenecek vergi ve ceza ihbarnamesinin 2 Mayıs 2011 tarihinden sonra da olsa 6111 sayılı Yasadaki avantajlar kullanılabilecektir. (6111 Sayılı Yasa 4.madde 4 fıkra) Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2011
Soru :
iyi çalışmalar, daha önce yaptığım bir araştırmada finansal kiralama yolu ile alınan binek otomobillerde kdv 1600 cc kadar %25 1600 cc den fazla olanlarda %40 olarak uygulanır diye birşey kalmıştı ama aklımda bu uygulama aynı şekilde devam ediyormu. birde finansal kiralama bitiminde taşıtın satışında kdv ne kadar uygulanması gerekir.

Cevap :
Sayın İşbilen, Bahsettiğiniz tarih 2003 öncesine ilişkindir. 30 Aralık 2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2007/13033 Bakanlar Kurulu Kararı ile finansal kiralama işlemleri için geçerli olan indirimli KDV oranı uygulamasına son verilmek suretiyle, yatırımcılar açısından söz konusu vergisel avantaj ortadan kaldırılmıştır. Buna göre 30.12.2007 tarihinden sonra imzalanacak olan finansal kiralama sözleşmeleri kapsamında, finansal kiralamaya konu edilen mallar için aynı tarihten itibaren özel bir oran yerine, finansal kiralama işlemine konu olan malın tabi olduğu KDV oranı kullanılacaktır. Başka bir deyişle, 30.12.2007 tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmelerine konu olan malların, finansal kiralama şirketlerine teslimi veya finansal kiralama şirketlerince teslimi veya kiralanması işlemlerinde, finansal kiralamaya konu olan malın tabi olduğu KDV oranı esas alınacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2011
Soru :
Yapacağı iş tamamıyla komisyon karşılığı ürün pazarlamak ve belli bir firma adına bağlantı kurmaktan ibaret olan, hiçbir sekilde elinde mal stoku olmayacak, malların teslimi, adına çalıstığı firma tarafından gerçeklestirilecek olan mükellef , seyyar olarak yapacağı bu is için bir isyeri tutmamıs olup, vergi dairesine, irtibat adresi olarak ikamet adresini göstermistir. İkamet ettiği konut mükellefin esine aittir ve birlkte yaşamaktadırlar. Evinin tapusunu ve ikametgah senedini ibraz etmemize rağmen, vergi dairesi, emsal kira bedeli üzerinden bir kira kontratı düzenleyip , stopaj ödenmesi gerektiğini belirtmistir.Seyyar olarak yapılacak bu iste, sadece irtibat adresi olarak gösterdiğimiz ikametgah için stopaj ödeme konusunda tereddüt ediyoruz. Vergi dairesi bu konuda haklı mıdır? Bu konuyla ilgili bir yasal dayanak gösterirseniz çok iyi olur. Cevabınız için şimdiden teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Dinek, Eşle birlikte ikamet edilen ve işyeri olarak kullanılan yere ilişkin emsal kira bedeli uygulanmayacağı görüşündeyiz. Vergi dairesi görüşünde ısrar ediyorsa konu hakkında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.04.2011
Soru :
2007 ve 2008 yıllarında gayrimenkulü 5 yıl dolmadan satan bir kişi değer artış kazancı elde etmiştir. Fakat bununla ilgili herhangi bir beyanda bulunmamıştır. Şimdi 6111 sayılı yasada ki matrah artırımından yararlansa yükümlülükten kurtulurmu. Şahıs kira gelirlerinden dolayı GMSİ mükellefidir. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Göksu, Bahsettiğiniz mükellef 6111 sayılı yasaya göre ilgili yıllar için Değer artış kazancından dolayı matrah artırımında bulunabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2011
Soru :
iyi günler; mesleği doktor olan bir mükellefim eşinin üzerine olan ve ikametgah olarak kullandığı evinin bir bölümünü muayenehane olarak kullanmaktadır.bununla ilgili kira stopajı ödeyecekmidir.teşekkürler.

Cevap :
Sayın Erol, GVK 94.maddesine göre kira ödemesi hesaben veya nakden yapılmış ise gelir vergisi tevkifatı yapılır. Serbest meslek erbaplarının ikametgahlarını aynı zamanda mesleki faaliyetler için de kullanmaları halinde ve de kira ödemeleri halinde gelir vergisi stopajı yapılır. Sizin müşterinizin özel durumunda aynı yerde ikamet eden eşlerin ortak kullanımı olan bu yer için kira ödemesi veya emsal kira bedeli uygulaması sözkonusu olamaz. Dolayısıyla gelir vergisi stopajı da yapılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
merhaba, rent a car şahıs işletmesi araç almak veya kiralamak istiyor istediği sayıda . bu araç alıp satmanın veya kiralamanın belli bir sayı sınırlaması varmıdır.olduğunu söylediler.bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Rent a car şahıs veya şirket mükellefiyetlerinde araç satın alınmasında herhangi bir sayı sınırlaması sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2011
Soru :
faturavizyon işi yapan bir mükellefim işyerine koydurmuş olduğu bankamatik makinasından dolayı bankadan 20/03/2011 brüt 10000.tl ödenmiş olan stopajı banka tarafından 2000.-tl mükellefe verilen ise nakit 8000.-tl bu durumda bunun deftere işleniş durumu mart ayında yapılıp geçici vergisi ödenmelimi yoksa kira geliri olduğundan dolayı 2012 mart ayında yıllık gelir vergisinde mi gösterilmeli bu konuda detayli bir bilgi verirseniz sevinirim. vergisel boyutu geçiçi vergi durumu

Cevap :
Sayın Tercanlı, Müşterinizin gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması nedeniyle elde etmiş olduğu kazanç ticari kazanç hükmündedir. Dolayısıyla bu kira işleminden dolayı bankaya %18 KDV li fatura düzenlemeniz gerekir. Bankayı ikaz ederek bu işlemden dolayı stopaj yapılmayarak fatura düzenlenmesi ve bu bedelin size ödenmesini sağlamalısınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.04.2011
Soru :
iyigünler... ltd şti 2010 yılı için kira sözleşmesi düzenlemişse başka bir ltd şti ile her ay düzenli ft kesiliyorsa ama damga vergisi defterine işlenmemiş damga vergisi de beyanla ödenmemişse herhangi bir durum sözkonusumudur.2011 yılı için de mart ayı içinde düzenlesek ocak başlangıç olarak 1 yıllık beyanla ödesek 3 ay gecikmenin etksi nedir.teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Batur, DV Kanununa göre vergiyi doğuran olay, damga vergisine tabi işlemleri içeren kağıtların imzalandığı tarihtir. Bahsettiğiniz sözleşmelerin imzalandığı tarihten itibaren süreksiz mükellefiyet tesis edilmesi halinde DV 15 gün içinde, sürekli mükellefiyet tesis edilmesi halinde ise işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 23.günü akşamına kadar elektronik ortamda beyan edilir. Verilmemiş olan damga vergisi beyannamelerini pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyan edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.04.2011
Soru :
MERHABALAR.BİR MÜKELLEFİMİZ MÜLKİYETİ VAKIFLARA BAĞLI OLAN BİR ARAZİYİ KİRALADI VE RESTAURANT ŞEKLİNDE KULLANILMAKTA.STOPAJ KESİNTİSİ YAPILIRMI.TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Gürdal, GVK 94.maddesinin 5-b fıkrasındaki ayrıntı dikkate alınarak yapılan kira ödemelerinden %20 gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2011
Soru :
ba bs formlarında 5000 tl ve üstü ücret ve stopaj keserek ödenen işyeri kiralarının bildirilmelimidir.

Cevap :
Sayın Çokgezen, 5.000 TLnin üzerindeki kira giderleri bir hizmet alımı olduğundan formlarda brüt tutarı bildirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2011
Soru :
şahıstan tahsil edilen işyeri kira geliri ba formda gösterilecek mi teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Prınar, Bilançonun aktifine kayıtlı değerlerin kiraya verilmesinden elde edilen hasılat Bs formuna hadler dikkate alınarak yazılır. Aynı şekilde bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri yapmış oldukları kira ödemelerini limitlere bakılarak Ba formuna yazacaklardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2011
Soru :
Vergi mükellefi olmayan kişi 6111'e göre 2006-2009 arası yurtdışı kira+ücret+faiz gibi gelirim var diyerek asgari matrah üzerinden beyanda bulununca o yıllar incelemeden muaf tutulacak mı?2010 yılı için de beyan vermesi gerekir mi? yada 2010 yılı için beyana tabi matrah çok yüksek ise sorun teşkil eder mi(örn:100.000.000 €)? ayrıca bu beyanlardan sonra dövizi Türkiye'ye nasıl getirecek? Rakam yüksek ise Dövizini Ülkeye getirdi diye bir sorgulamaya tabi tutulur mu?bunların olmaması için ne yapılmalıdır?Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Boralı, Vergi mükellefi olmayan kişi 6111'e göre 2006-2009 arası yurtdışı kira+ücret+faiz gibi gelirim var diyerek asgari matrah üzerinden matrah artırımında bulunabilirler. Artırılan yıllara ve gelir çeşidine ilişkin vergi incelemesi yapılmayacaktır. 2010 yılında sözkonusu kazançlardan gelir elde edilmiş ise beyanname verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2011
Soru :
ŞİRKET ORTAĞI ŞAHIS KENDİ ÜZERİNE OLAN ARACINI ŞİRKETE KİRAYA VERMEK İSTİYOR.BU DURUMDA SÖZLEŞME YAPILARAK HER AY GİDER PUSULASI İLE ARAÇ KİRALAMA YAPILMASI GEREKİYOR.GİDER PUSULASINDA ARAÇ İÇİN UYGULANACAK STOPAJ ORANI %20 MİDİR? BİR DE İLGİLİ DÖNEMDE ŞİRKET AYLIK TUTAR ÜZERİNDEN %18 KDV HESAPLAYARAK 2 NOLU KDV BEYANI VERMELİ MİDİR? GİDER PUSULASI İŞLEMİNDEN DOLAYI 3 AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VEREN ŞİRKET, AYLIK MUHTASAR BEYANNAME VERMEK ZORUNDA KALIR MI? TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Balcı, Şirket ortağı ile Şirket arasında kira sözleşmesi yapılarak her ay araç kirasını tahakkuk ettirerek %20 gelir vergisi stopajı ve %18 KDV hesaplanarak 2 Nolu KDV Beyannamesiyle beyan edilir ve ödenir. Bu işlem için gider pusulası düzenleyebileceğiniz gibi sadece kontrat üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Muhtasar Beyannameyi 3 aylık olarak vermeye devam edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2011
Soru :
üstadım iyi çalışmalar, sorum şu; adıma kayıtlı ticari münübüsü başka bir vergi mükellefine sözleşme karşılığı gelir elde etmek amacıyla kiraya verebilirmiyim. 2- bu gelir karşısında aylık serbest meslek makbuzunu gelirimi belgelendırmek amacıyla kullanabilirmiyim.

Cevap :
Sayın Kuyucak, Çalışanlar kütüğüne kayıtlı olan meslek mensuplarımız ticaretle iştigal edemezler. Ticari minibüs sahipleri ticari kazancını gerçek usulde veya basit usulde elde etmeleri halinde ticaret yasağını ihlal etmiş olurlar. Ticari minibüs sahibi olan meslek mensubu ticari kazanç mükellefiyetini kapatıp, minibüsü kiraya vermesi halinde elde ettiği kazanç GMSİ olacaktır. GMS İradı için serbest meslek makbuzu düzenlemeyecektir. Kiraya verilen minibüsü kiracısı gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyeti tesis edecek ve ticari kazancını beyan edecektir. Kiracı, bu kiralamadan kira bedeli üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapacak, Ayrıca 2 Nolu KDV beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla %18 KDV ödeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2011
Soru :
Döviz büfesi işletmemizde kiramızı döviz olarak ödemekteyiz.Bu işlemin muhasebeleştirilmesinde özel bir durum doğuyor.Biz kira karşılığı ödediğimiz dövizi dışardan alsak alış kuru ile muhasebeleştirip 770 hesap ve kasa hesabı çalıştırarak muhasebeleştiririz.Ancak biz mevcut döviz kasamızdan dövizi alıp döviz olarak ödemiş oluyoruz.Bu durumda mevcut döviz pozisyonumuzda azalma oluyor ve bunun alış kuru-ile kasadan çıkış kuru arasında müspet yada menfi bir fark olabiliyor ve bunun muhasebeleştirilmesi konusunda yardımcı olurmusunuz.Biz burada kendi adımıza döviz satış işlemi yapmalımıyız ancak o zaman döviz maaliyeti ile satışı arasında kar yada zarar ilişkisi oluşabiliyor.

Cevap :
Sayın Ünsal, Döviz büfesindeki alım ve satım işlemlerinizle giderlerinizin dövizle ödenip ödenmemesini ilişkilendirmeyiniz. Giderleriniz firmanızın kasasından veya bankasından yapılacaktır. Banka veya kasadaki döviz hesabından ödeme yapmanız halinde değerlemede kullanacağınız birim efektif alış kuru olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2011
Soru :
Merhaba, Ticari kazançlarından dolayı vergi mükellefi olan mükellefim 2010 yılında eşinden boşanıyor ve mahkeme çocuğun velayetini anneye veriyor. Ve Anne ile beraber belli bir süre mükellefin adına kayıtlı konutta anne çocuğunun kalmasına karar veriyor.. Bu durumda bu daire için mükellefime emsal kira bedeli hesaplayacak mıyım ? teşekkürler..

Cevap :
Sayın Eskiköy, Çocuğun velayetinin anneye verilmesi emsal kira bedeli hesaplanacağı anlamına gelmez. Çünkü, çocuğun bakımı ve korunması anneye verilmiştir. Çocuğun nüfus kaydı babanın üzerinde olması nedeniyle emsal kira bedeli hesaplanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.03.2011
Soru :
saglık ocakları kiradan dolayı stopajlarının açılması gerekiyor.ayrıca defter dasdiğine tabimi değilmi.

Cevap :
Sayın Şahin, Aile hekimlerinin sadece muhtasar mükellefiyeti açtırmaları yeterlidir. Defter tasdiki yaptırmayacaklardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.03.2011
Soru :
Gelir vergisi mükellefi matrah arttırımında bulunmakla ticari kazanç dışındaki (kira,menkul,gayrimenkul,değer artışı gibi)gelir unsurları kapsama girmiş oluyormu?teşekkürler.

Cevap :
Sayın Malalı, Gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazanç dışındaki kazanç unsurları da var ise her kazanç unsuru için ayrı ayrı matrah artırımından yararlanmaları gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.03.2011
Soru :
Merhabalar; Bir arkadaş evini 2010 yılında kiraya vermiş ama kirayan kişi ödeme yapmamış 2011 yılında mahkeme kararıyla evden çıkarılmış yıllık gelir vergisi beyannamesi nasıl düzenlenecek bu kişi için kira geliri tahsilatı yapıldığı yıldamı gelir beyan edilecek bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Dönmez, Kira gelirinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla sorunuzdaki arkadaşınız 2010 yılında kira geliri elde etmediyse başkaca beyan edilecek geliri bulunmuyorsa yıllık beyanname vermeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2011
Soru :
Sayın Vergi Mevzuatı Danışmanı; Emekli doktor 2010 yılında 2 işyerinde çalışmış ve ücret geliri elde etmiştir. Emekli maaşından SGDP kesintisi de yapılmıştır. 1.işyerinden 1.300,00x12=15.600,00 TL. 2.işyerinden ise 390,00x12=4.680,00 TL ücret geliri almıştır. Bu durumda Emekli doktorun muafiyeti var mıdır? Yoksa Ücret Geliri için Beyanname vermesi gerekir mi? Şeklindeki sorumu yanıtlamış bulunuyorsunuz. Sanırım soruyu sorarken bir eksiklik oldu. Bu tutarlar Kira geliri değildir. Bu tutarlar Emekli doktorun 2 ayrı işyerinde farklı saatlerde çalışarak elde ettiği doktorluk işinden almış olduğu ücret yani maaş gelirleridir. Bu açıdan Beyanname vermesi gerekir mi? İlginize teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Erol, Sorunuzda atıfta bulunduğumuz GVK 86/1-c maddesini dikkatlice okuyunuz. Vermiş olduğumuz cevap doğrudur. Ücret geliri olduğu sorunuzdan anlaşılmaktadır. Ayrıca tevkifata tabi tutulan birden fazla işverenden alınan ücret, gayrimenkul sermaye iradı ve menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde beyan sınırı aynı şekildedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
Kurumlar vergisinden muaf yapı kooperatifimiz, kendine ait olan yerini site yönetimine kiralamak istiyor.Yapı kooperatifi fatura kesip bu faturada kdv ve stopajı gösterecek mi? Bu durum yapı kooperatifinin muaflığını bozar, kurumlar,kdv,geçici vergilerden mükellefiyet doğarmı? Site yönetiminin de stopaj mükellefiyeti hariç başka yapması gereken bildirim var mı? Teşekkür ediyorum.

Cevap :
Sayın Yakın, Yapı Kooperatifi sahibi olmuş olduğu bağımsız bölümleri kiralaması halinde elde edilen kazanç kurum kazancı olacaktır. KDV ve stopaj gösterecektir. Ancak, yapı kooperatifinin kira geliri dışında geliri olmaması koşuluyla geçici ve yıllık beyanname vermeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
Şubat 2011 tarihinde sözleşme imzaladığım yeni müşterimin Eylül 2009 'da aynı vergi dairesi sınırlarında adres değişikliği olmuş ancak adres değişikliği vergi dairesine bildirilmemiş, beyannameler eski adresle düzenlenmeye devam edilmiş. Muhtasar beyannameleri eski kira bedeliyle ve eski mal sahibi ile verilmeye devam edilmiş. Eylül 2010 tarihinde vergi dairesince yapılan denetimde adres değişikliği ve de kira bedeli ile ilgili tutanak tutulmuş. Bu sorunu çözmek için nasıl bir yol izlemem daha doğru olur? Cevabınız için şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öğten, Vergi dairesine adres değişikliği bildirimini yapıp, muhtasar beyannamelerde de düzeltme yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.03.2011
Soru :
İyi günler.Hocam benim sorum gmsi olarak ev sahibi kardeşim. fakat yurtdışına çıkarken evi bana teslim etti.Bende kiracıyı kendim buldum ve hasılat benim adıma yatıryor.Bu durumda beyannameyi kimin adına vermem gerekiyor. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Doğan, GVK 70.maddesine göre gayrimenkul sahibi veya gayrimenkul sahibi gibi, gayrimenkulü kiraya verip kira geliri elde eden kişi yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir. Örneğinizdeki duruma göre beyannameyi siz vereceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.03.2011
Soru :
Sayın Vergi Mevzuatı Danışmanı; Emekli doktorun 2 adet kiraya vermiş olduğu işyeri gayrimenkulu var. 2010 yılında 1.işyerinden 1.300,00x12=15.600,00 TL. 2.işyerinden ise 390,00x12=4.680,00 TL kira almıştır. Bu durumda Emekli doktorun muafiyeti var mıdır? Yoksa GMSİ Beyannamesi vermesi gerekir mi? İyi Çalışmalar.

Cevap :
Sayın Erol, Gayrimenkul sermaye iradından başka beyan edilecek geliriniz yok ise işyeri kira gelirlerinin brüt toplamı 22.000 TL yi aşıyorsa yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekir. Sorunuzda yazmış olduğunuz rakamlar brüt tutarlar ise beyanname verme sınırını geçmediğinden yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Ancak almış olduğunuz net rakamlar ise brüt 25.350 TL olacağından beyanname verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2011
Soru :
evi kiralayan eşim( kira geliri olan) başka bir evde kirada oturuyoruz kira ödeme makbuzları benim adıma kocanın eşim kira gelir beyanı verirken gerçek usulu seçip kira giderlerini kira gelirinden düşebilirmi

Cevap :
Sayın Fenercioğlu, GVK 74/10.maddesinde belirtilen konut kirası elde edenle, konut kirası ödeyen kişinin aynı olması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2011
Soru :
10.000 ticari kazanç 5000 kira geliri konut 6000 kira gideri konut 1.000 tl Kira gider fazlasın(gerçek usul) 10.000 tl ticari kazançtan düşebilirmiyiz gv.k 88 uygulaması nedir? Şimdiden teşekkürlerı

Cevap :
Sayın Fenercioğlu, GVK 74/10.maddesinde aynı kanunun 88.maddesine yollama yapmasının anlamı sizin örneğinizdeki 1.000 TL nin ticari kazançtan indirilemeyeceği anlamına geliyor. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2011
Soru :
Üstadım Merhabalar; Bir Konuda Acil Yardımınıza İhtiyacım var. Özel bir hastanede sigortalı olarak çalışan doktorları için, Doktorların Hastanedeki Muayenehane odalarını doktorlara kiralayarak doktorlara serbest meslek mükellefiyeti açtırıp, daha sonra (Rakam Örnek Olarak Verilmiştir) 1.000,00 TL gibi Brüt ücret üzerinden hizmet sözleşmesi imzalayıp sigortalarını bu tutardan yatırmayı ve doktorun hastanedeki bu 1.000,00 TL lik Hakedişinin üzerinde yapacağı çalışmayıda serbest meslek makbuzu karşılığı ödemesinin bir sakıncası varmıdır. Yardımınız İçin Şimdiden Teşekür Ederim İyi Çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Mükellefiyeti olan bir kişinin danışmanlık hizmeti ya da serbest meslek makbuzuyla hizmetini fatura etmesinin hiçbir sakıncası yoktur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.03.2011
Soru :
GMSİ mükellefi (İşyeri kira geliri sebebi ile) 2009 ve 2010 beyannamelerini vermiş ancak 2008,2007 ve 2006 yıllarına ait beyanlarını vermemiştir. Mevcut çıkarılan 6111 sayılı yasa ile matrah arttırımında bulunmak istemektedir.(2006-2007-2008 yılları için)2009 ve 2010 yıllarından İade hakkı söz konusudur. Matrah arttırımı talebinde bulunup mahsuplaşmaya gidebilir mi?

Cevap :
Sayın Korkmaz, 2006-2007-2008 yılları için matrah artırımında bulunulması halinde tahakkuk edecek ve ödenecek vergi 2009-2010 yıllarında tevkif yoluyla ödenen vergilerden iade edilecek vergi oluşması halinde matrah artırımındaki ödenecek vergiden mahsubu sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2011
Soru :
Gelir Vergisi mükellefiyeti olan bir kişi ayrıca konut kira geliri de elde etmektedir. Aynı zamanda konut kirası ödediği için, Gelir Vergisinde Kira beyanı hesaplarken gerçek gelir usulunü seçmek istiyor. Bu kişi ödediği kiranın tamamını gider olarak yazabilecek mi, yoksa istisna indirimi yapamadığı halde gerçek gider yöntemindeki hesaplamayı mı uygulayacak. (Gerçek gider = Vergiye tabi Hasılati*Toplam gider/Toplam Hasılat)

Cevap :
Sayın Kaya, GV mükellefinin GMSİ yanısıra ticari, serbest meslek ve gerçek usulde zirai kazanç elde etmeleri halinde konutlara ilişkin istisnadan yararlanamazlar. Sorunuzda vermiş olduğunuz formül sadece GMSİ elde eden ve istisnadan faydalananlar için kullanılan bir orandır. Gerçek usulde giderleştirme tercih eden gelir vergisi mükellefleri ödedikleri konut kira bedelinin tamamını GMSİ hasılatından indirebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2011
Soru :
iyi günler,benim sorum gmsi ile ilgili olucak.tapusu dedesinin adına kayıtlı olan bir gayrimenkulu torununa şifaen hediye etmiştir. kira geliri torununun banka hesabına yatmaktadır,kira gelir beyannamesini dedenin adınamı yoksa torunu kendi adınamı verecektir. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Erol, GVK 70.maddesinin giriş hükmüne göre gayrimenkul üzerinde tasarruf hakkı olan (mutasarrıfları) kişiler kira geliri elde ediyorsa yıllık beyannameyi de vereceklerdir. Bu hükme göre kira gelirini fiilen torun elde ettiği için GMSİ beyannamesini de torunun vermesi gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2011
Soru :
Merhabalar G.M.S.İ mükellefi yeni almış olduğu daireyi kira vererek gelir elde etti mükellf gerçek gider yöntemini kullanmakta sormak istediğim yeni almış olunan daireyi 5 yıl boyunca alış değerin üzerinden % 5 gider yazılıyor acaba % 5 giderin üzerine gayrimenkulle ilgili ödenmiş kredi fazilerinide gider yazabilirmiyiz % 05 + kredi faizi teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, GVK 74/4.maddesine göre, borçlanma faizleri ile gayrimenkulün iktisap bedelinin %5 i ayrı ayrı mukayese edilerek indirilebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.03.2011
Soru :
Değerli üstadım öncelikle tüm camiamıza kolay gelsin.Sorum şöyle Firmamız iştigal konusu ile ilgili olarak yapmış olduğu satışları Tek düzen hesap planı gereği 600 hesaplarda toplamakta ve karşılığında doğan kdv yi ise 391 hesaplara intikal ettirmektedir.Ayrıca firmamız ortak kullanmış olduğu elektriği diğer firmaya yansıtma faturası düzenleyerek kesmektedir.Ayrıca firmamıza ait olan araçlar arasıra kiraya verilmekte ve bunun karşılığında fatura edilmektedir.Bu gelir kalemleri ise diğer gelirler hesabına aktarılmakta kdv ise 391 hesap altında ilave edilecek kdv olarak tutulmaktadır. Ancak beyanname doldururken 600 hesaplardaki satışlar beyannamenin matrah kısmına yazımakta kdv hesaplanan kdv bölümüne intikal ettirilmektedir.Ayrıca elektrik ve kira faturalarının matrahları beyannamede belirtilmeden kdv leri ilave edilecek kdv bölümüne eklenmektedir.Sonuç olarak hesaplanan kdv+ilave edilecek kdv toplam kdv kısmını oluşturmaktadır.Buraya kadar sorun olmadığı kanaatindeyiz.Ancak kesmiş olduğumuz elektrik ve kira faturaları 5000 tl.nin üzerinde olunca bs formu ile bildirilmektedir.Asıl sorun burada başlamakta vergi idaresi bs ile kdv beyannamesini karşılaştırdığında matrah farkı bulunduğuna dair firmamızdan savunma istemektedir.Diğer gelirlerinde matraha ilave edilip edilmeyeceği ve hesap planında satış hesabında tutarsak tek düzen hesap planının yanlış uygulandığı konusunda sıkıntı olup olmayacağı hakkında değerli görüşlerinizi rica ederiz.Saygılar

Cevap :
Sayın Çelik, Esas işiniz ile ilgili satışlarınızı 600 hesapta takip etmeniz doğrudur. Ancak bahsetmiş olduğunuz diğer gelirleri de 600 hesapta alt hesap açarak takip etmeniz halinde Bs formlarındaki sıkıntı giderilir üstelik ilave KDV bölümünü de kullanmazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2011
Soru :
Merhabalar kira geliri elde eden bir mükellef daire kendi üzerinde olmasına karşın kira gelirini banka üzerinden annesinin hesabına yatmakta ve annesi parayı almakta sormak istediğim bu kira gelirini daire sahibi mi beyan etmeli yoksa annesimi teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, GVK 70.maddesinin giriş hükmüne göre gayrimenkul üzerinde tasarruf hakkı olan (mutasarrıfları) kişiler kira geliri elde ediyorsa yıllık beyannameyi bu kişiler verecektir.Sizin örneğinizde parayı alan ve tasarruf eden kişi anne mükellef olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2011
Soru :
11.09.1998 tarihinde 140.000,00 TL bedelle alınmış olan arsa 09.09.2005 tarihinde yapılan sözleşme ile 19 daire karşılığı mütahati verildi. Mütahit 2007 yılının 8.ayında daireleri teslim etti. 2010 yılı mart ayında 142.000,00 TL'ye, 2010 yılı nisan ayında 100.000,00 TL'ye, 2010 yılının mayıs ayında da 140.000,00 TL'ye 3 daire sattık. Kalan dairelerde kiracılar var. Mükellefimin GMSİ beyanına bu işlemlerle ilgili herhangi bir değer artış kazancı eklenecekmi, eklenecekse hesaplaması nasıl yapılacak. Şimdiden Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Göksu, Bahsettiğiniz konuyla ilgili müşterinizin elde ettiği kazanç birden fazla gayrimenkulün satılmasında dolayı değer artış kazancı olmayıp ticari kazanç sayılacaktır. Müşteriniz ticari kazanç olarak gelir vergisi mükellefiyeti açtırıp yıllık gelir vergisi beyanını diğer kazanç ve iratlar olarak değil, ticari kazanç olarak yapacaktır. Satmış olduğu dairelere ilişkin metrekaresine göre de KDV hesaplayarak fatura düzenlemesi gerekir. Satış işleminin yapıldığı dönemlere ilişkin pişmanlıkla KDV Beyannamesi vermeniz gerektiğini hatırlatırız. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2011
Soru :
merhabalar üstadım,bir mükellefim noter satışı ile mükellef olmayan birinden gider pusulası ile2.el bir ağaç tekne alacak. bu tekneyi günlük olarak kiraya verecek.bununla ilgili amortisman oranı ne olacak ve eğer tekrar elinden çıkartmak isterse yani satış yaparsa satışındaki kdv oranı ne kadar(%)kaç olacak? teşekkürler...

Cevap :
Sayın Sevinç, Amortisman oranları ile ilgili olarak web sayfamızda bulunan 2011 yılı mali rehberine bakınız. Aktife alınan teknenin satışı için KDV 13. maddesindeki şartlara göre KDV tahsil edilmeyecek aksi durumda % 18 KDV hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2011
Soru :
Merhaba, Benim sorum kira gelirlerinin beyanı ile ilgili olacak. Mükellefin 3 adet gayrimenkulu tapuda kendisi adına ama kira sözleşmeleri ve kira bedelini alan eşi ve iki kızıdır. Bu durumda çok farklı görüşler var, kira geliri beyannamesini tapuda kayıtlı kişimi vermeli yoksa kira sözleşmesi adına yapılan ve fiilen parayı alan kişilermi vermeli ? Eğer bu konu ile ilgili kanun yada tebliğ varsa belirtirmisiniz lütfen? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Şener, GVK 70.maddesinin giriş hükmüne göre gayrimenkul üzerinde tasarruf hakkı olan (mutasarrıfları) kişiler kira geliri elde ediyorsa yıllık beyannameyi de vereceklerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2011
Soru :
şirket ünvanı "iletişim inşaat taahhüt ve gıda san.tic.ltd.şti." olan bir firma anasözleşmede -her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt işi yapmak. Bu işlerle ilgili her çeşit inşaat malzemeleri nalburiye ve hırdavat cinsinden malzeme ve mamüllerin imalatı ihracatı ithalatı alımı satımı ve pazarlaması yapmak. - şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği her türlü vasıta arazı ve bina satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. diye maddeleri bulunuyor. sorum şu bu firma inşaat işi ile ilgili olarak nakliye (hafriyat) işi yapıp sözleşme ile araç kiralayıp firmaya fatura kesebilirmi? iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Baş, Vergi hukukuna göre ticari faaliyetleri ana sözleşmedeki işler dışında da olsa bile elde edilen satış gelirleri için fatura düzenlenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
ticari faaliyetten dolayı geliri olan bir kişi aynı zamanda işyerinden de kira almaktadır. işyeri kira geliri 22.000 tl nin altında kaldığı zaman beynnamesinde belirtmelimi yoksa belirtmemelimi.

Cevap :
Sayın Kuzu, GVK 86/1-c bendine göre beyana tabi gelirleri toplamı GVK 103.madde ikinci dilimi aşıyorsa (2010 yılı için 22.000 TL) beyan etmek zorunda. Sorunuzdaki beyana tabi gelir, ticari kazanç+işyeri kira geliridir. İkisinin toplamı 22.000 TL yi aşıyor ise yıllık beyannameye işyeri kira geliri ilave edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
MERHABA. 8 YILLIĞINA BİR ARSA KİRALADIK.BU ARSA ÜZERİNE HAYVANZILIK YAPMAK ÜZERE AHIR YAPACAĞIZ. BU AHIR İÇİN YAPACAĞIMIZ GİDERLERİ HANGİ HESAPLARDA TAKİP EDECEĞİZ. YİNE BU ARAZİ ÜZERİNDE SU KUYUSU AÇTIRIYORUZ. KUYU İÇİN YAPACAĞIMIZ SONDAJ V.B. GİDERLERİ HANGİ HESAPLARDA TAKİP EDECEĞİZ. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Özdemir, Bahsettiğiniz iş kolununun diğer ticari ve sınai işletmelerde uygulanan Tek düzen muhasebe sistemlerinden farkı yoktur. Yapılmakta olan yatırımları 258 hesapta takip ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2011
Soru :
Sayın Meslektaşım, Şahıslara ait olan bir arsa üzerine alışveriş merkezi yapılmak üzer 49 yıllığına kiralanacak, Kiralama işlemi tapuya işlenecek, 1-Üst Kullanım hakkı sermayeye ilave edilebilir mi, Srrmayeye ilave edildiğinde harçtan muaf olur mu, Saygılar, Yılmaz BAĞ

Cevap :
Sayın Bağ, Üst kullanım hakkı sermayenin bir unsuru olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.03.2011
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Gerçek usulde gelir vergisine tabi mükellef, iş yerinde kullanmadığı ve vergi dairesine kaydettirmediği binek otomobilini 2010 yılı içerisinde satmıştır. Elde tutulma süresi 4 yıldan azdır. Satış karı, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek midir? Gayrimenkul sermaye iradında kira geliri olarak, özel araç kira geliri bulunduğu için, Gayrimenkul satış karının beyanında özel aracın bulunup bulunmadığı konusunda tereddüt ettim. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar gelir vergisi kanununun konusuna girmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2011
Soru :
Sayın Yetkili Geliri sadece GMSİ olan bir mükellefimin kiracısı 2010 yılı kirasını eksik yatırdığı halde Tüm kiraları muhtasar beyannamelerde beyan ederek stopajı tahakkuk ettirmiştir. 1-Bu durumda mal sahibi olan kiracım almadığı kiraları beyan etmemesi gerekiyor. 2-Fakat ödenmeyen kiraların kiracı tarafından beyanı yapılıp tevfifat(stopjı) tahakkuk ettrilimiştir.Bu durumda tahsil edilmeyen kiralara ait tahakkuk ettirilen stopajları mükellefim 2010 yılı vergisinden mahsup etmelimi ne yapmalıyım. 2010 Yılı toplam kira ;36.000 TL 2010 yılı ödenen kira ;12,000 TL 2010 yılı ödenmeyen kira :24,000 TL Kiracı tarafından 2010 yılında Muhtasarla beyan edilen kira;36,000 TL Tahakkuku yapılan Stopaj Tutarı;7,200 TL Bu durumda nasıl bir işlem yapmalıyım. Cevabınıza şimdiden teşekkürler Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Dinçer, Gayrimenkul iradı sahibi olan kişi tahsil etmiş olduğu kiraları beyan edecektir. Tahsil edilen kiralara ilişkin stopajı hesaplanan vergiden düşecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2011
Soru :
merhaba . Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunması halinde, her ortağın sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekmektedir.yani 2010 yılı kira geliri istisna sınırı 2600 tl yi toplamda aşıyorsa ayrı ayrı gelir beyan edilmeli değil mi.ve bu istisnadan(2600 tl) hisseli tapuya sahip ortaklardan ikisi de (1300 er tl değil ayrı ayrı 2600 tl)yararlanabilir değil mi.

Cevap :
Sayın Erkölencik, Gayrimenkul sermaye iradının hisseli olması durumunda kişiler kira gelirlerini hisseleri oranında beyan ederler. Konut kira geliri istisnasından da her kişi ayrı ayrı faydalanır. (2.600 TL olarak) Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2011
Soru :
Merhabalar Kira geliri elde eden bir gerçek kişi Kira geliri 40.000 tl Ücret gelirleri 2 işverenden toplam 15.000 tl ek olarak kendi şirketinden de 30.000 tl huzur hakkı almakta Sormak istediğim ücret gelirlerini gelir vergisi beyannamesinde beyan etmem gerekiyormu eğer beyan ediceksem ücretlerden kesilen gelir vergisini yıllık gelir vergisinden mahsup edebilirmiyim Teşekkürler

Cevap :
Sayın Uzun, Verdiğiniz örneğe göre mükellef sadece kira gelirini beyan edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2011
Soru :
sayın stadlar ; şirketimizin aktifinde TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE kayıtlı bulunan kimyasal yakıt taşıyan tankerimizi yurt dışında yerleşik bir yabancı firmaya tıme charter kiraya vermek istiyoruz. bu kiralama işinde tahsil kira için keseceğimiz faturada kdv hesaplayacakmıyız. teşekkür ederiz,İYİ GÜNLER

Cevap :
Sayın Aşar, Bahsettiğiniz geminin kiralanmasında KDV hesaplanacağı kanaatindeyiz. Ancak işlemlerinize esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.02.2011
Soru :
İşyeri kira gelirleri elde eden bir mükellefin kiracıları 2010 yılında 2010 ve 2011 yılı kiralarını ve stopajlarını peşin ödemiş ise; Bu mükellef 2011 yılında Kira gelirlerini beyan ederken sadece 2010 yılı kira gelirini mi beyan etmelidir? Öyle ise stopajın da 2010' yılına isabet eden kısmını mı mahsup edebilir? Not: Bu mükellefin beyana tabi geliri sadece GMSİ den ibarettir.

Cevap :
Sayın Balçık, Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edildiği yılın hasılatı sayılır. Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir. Dolayısıyla bu yıl vereceğiniz yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece 2010 yılına ait kira gelirlerini beyan edip 2010 yılı kira gelirlerine ait ödenen stopajları mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2011
Soru :
Merhaba , Her yıl düzenlediğim hizmet sözleşmeleri için damga vergisi yatırıyor.Ancak bir çok arkadaşın farklı uygulama yaptığını görüyorum.Arkadaşlar bir kez damga vergisi ödedikten sonra yeni hizmet sözleşmesi yapmıyarak hizmetlerine devam etmekteler. gerekçeleri de Kira kontratlarında sadece ilk kira dönemi için ödendiğini daha sonra aynı kontratların devam ettirildiğini söylemektedirler.Acaba bu işin doğrusu nedir.Bu konuda bilgi verirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Caymaz, Sizin yapmış olduğunuz uygulama doğrudur. Müşterilerle yapılan sözleşmelerimizde alacağımız ücretin değişmesi durumunda yeni sözleşme düzenlenerek damga vergisinin yatırılması gerekir. Meslek Yasamıza göre de hizmet sözleşmelerimizin her yıl yeniden düzenlenmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.02.2011
Soru :
Merhaba, Kar ortağı olduğum bir firmanın ofisini paylaşıp büro açmak istiyorum.Kiraya veren ikimize ayrı kira faturası yada bu firma bana kira faturası kesecek.Bu şekilde büro açmam mümkünmüdür

Cevap :
Sayın Gövem, Mülkün sahibi bilanço esasına göre defter tutan veya kurumlar vergisi mükellefi ise gayrimenkul de aktifte kayıtlı ise, ayrı ayrı fatura kesmesi daha doğru olur. Ancak sizin sorunuzda da bahsettiğiniz gibi kiralayan firma tarafından da size fatura kesilebilir. (Sözleşmede alt kiralama ile ilgili aksi bir hüküm yoksa) Danışma Birimi


 

Tarih : 21.02.2011
Soru :
sayın igili şirketmiz ünvanı amaçö konusunda mobilya otomotiv dir. amaç konuda oto alım satım kiralama servis açma gibi maddeler mevcut bu şirketimiz binek oto aldı 19 adet bu otomobilleri 153 ticari mal olarak kayıtlara alıp %18 den sıfır araba bunlar sonra satrarken %18 den satabilirmiyim.%1 olması gerekir mi?

Cevap :
Sayın Ulucak, Satın almış olduğunuz araçları işletmede kullanmayıp satmak gayesiyle bilançoda 153 hesaba kaydetmeniz halinde alış faturasındaki KDV yi indirim konusu yapabilirsiniz. Sözkonusu araçların satışında da %18 KDV hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2011
Soru :
Ticari Kazançta Otorduğıu Meskeni İşyeri olarak kullanırsa Elektrik Su Telefon Doğalgaz vb. giderleri işlenirken bir kısıtlama varmıdır. Kirası nasıl işlenecektir. Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Avcı, İkametgahını işyeri olarak kullanan ticari kazanç sahipleri ödemiş oldukları kira bedeli üzerinden %20 stopaj hesaplayarak muhtasar beyaannameyle beyan edip öderler. Sorunuzda saymış olduğunuz gider çeşitlerinin işle ilgili kısımlarını ticari kazancın tespitinde gider kaydedebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2011
Soru :
Sayın danışma birimi, babama ait bir adet konutun kira gelirini ben almaktayım. Bu kira gelirini kirayı tahsil eden olarak benmi beyan edeceğim yoksa tapu babamın üstüne olduğu için babam adına mı gelir vergisi beyannamesi vereceğim. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşkkür ederim. Saygılarımla, Akif Taşpınar

Cevap :
Sayın Taşpınar, Gayrimenkul sermaye iradında gayrimenkul sahibi adına bir başkasının bankadaki hesabına para yatırılmış olması o kişinin GMSİ elde ettiği anlamına gelmez. Şayet babanızla aranızda intifa hakkı (kullanım) sözleşmesi sözkonusu ise elde edilen GMSİ sizin tarafınızdan beyan edilecektir. Aksi durumda kira gelirini babanız beyan edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2011
Soru :
iyi günler kira gelirir ile ilgili sorum olacaktı. Daire sahibi hanım fakat kira 700,00 tl bankaya erkeğin üzerine yatırılmış. Gelir vergisi beyannamesini hanımı mı verecek. yoksa parayı alan eş mi verecek. Paranın başkası adına yatmasının bir önemi ? varmı ? geliri mal sahibimi verecek ? cevabınız için teşekür ederim.

Cevap :
Sayın Arslan, Gayrimenkul sermaye iradında gayrimenkul sahibi adına bir başkasının bankadaki hesabına para yatırılmış olması o kişinin GMSİ elde ettiği anlamına gelmez. Şayet kadın ve erkek arasında intifa hakkı (kullanım) sözleşmesi sözkonusu ise elde edilen GMSİ erkek tarafından beyan edilecektir. Aksi durumda kira gelirini kadın beyan edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2011
Soru :
iyi çalışmalar.sorum inşaat hk.Bilanço usulüne tabi kişi kendi arsası üzerine satmak üzere inşaat yaptı.fakat satış olmadı.bina komple ofis olarak yapıldığı için bir sağlık kliniğine kiralamış oldu.Bu kiralama işinde kira için fatura mı kesilecek yoksa karşı taraf stopaj mı beyan edecek.biz bu inşaatı kişi kendine fatura edip özel mülkü olur mu yani işletmenin aktifinde çıkarmak istiyoruz.Nasıl bir işlem yapabiliriz.Kolay gelsin.

Cevap :
Sayın Karadağ, İnşaatın kesin bittiği yıl mükellefiyeti kapatmak için bina faturalarını kişinin kendisine fatura ederek mükellefiyeti kapatabilirsiniz. Sağlık kliniği kiralamış olduğu bölümler için GVK 94.maddesi gereği %20 stopaj hesaplayarak muhtasar beyanname ile sorumlu sıfatıyla hesaplanan vergiyi mülk sahibi adına vergi dairesine beyan ederek ödeyecektir. Mülk sahibinin elde ettiği kira geliri ise işyeri kira geliri olarak GMSİ beyan şartları gerçekleştiği takdirde yıllık gelir vergisi beyannamesine konu olacaktır. Söz konusu kişi ticari kazanç mükellefiyetini kapatmayıp gayrimenkulü aktifleştirmesi halinde sağlık kliniğine %18 KDV hesaplayarak (stopajsız) kira faturası düzenleyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.02.2011
Soru :
Apartman çatılarına dikilen antenlerin GSM operetörlerine kiralanması, apartman sakinlerince vergilendirilmesi.

Cevap :
Sayın Çelik, Binaların duvar dış yüzeyleri ve çatıları mütemmim cüzileridir. Bu nedenle bu yerlerin kiralanması karşılığı elde edilen iradın gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Kira ödemelerinin gayrı safi tutarı üzerinden, kiracılar tarafından (GSM Şirketleri,Reklam veren pano sahipleri) GVK md. 94/5-a ya göre % 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatının (kesintisinin) yapılması gerekmektedir. Apartman yönetimleri tarafından apartmanlara ait ortak kullanıma mahsus yerlerin baz istasyonları kurulması amacıyla söz konusu şirketlere kiralanması sonucu elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi gerekir. Tüzel kişiliğe sahip olmayan apartman yönetimlerinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmadığı gibi, baz istasyonlarını işleten kurumlara veya Reklam panosu asılmak suretiyle kiraya verilen ortak kullanıma mahsus yerlerin mülkiyeti de bu yönetimlere ait değildir. Kat maliklerine aittir. Dolayısıyla anılan yerlerin kiralanmasında elde edilen gayrimenkul kira gelirleri ile ilgili vergisel yükümlülüklerin bu gelirleri elde edenlerce yerine getirileceği açıktır. Kat maliklerinin elde ettikleri brüt kira gelirleri kanunda belirtilen beyan sınırının altında kalması halinde Gelir Vergisi Beyannamesi verilmeyecektir. Örnek: 10 Maliki bulunan Apartmanının çatısına konan baz istasyonu ve reklam panosundan 2010 yılında 175.000.-TL Brüt kira geliri elde edilmiştir.Kişi başına 17.500.-TL gelir elde edildiği için malikler 2011 yılında, yıllık Gelir Vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir.(Kesinti yolu ile vergilendirilmiş başka kira gelirleri yoksa) Çünkü; Kesinti yolu ile gelir elde eden kişilerin 2010 yılındaki beyan sınırı 22.000.-TL dir. Elde edilen kira gelirlerinin apartman yönetimleri tarafından tahsil edilip, apartmanların ortak giderlerinde kullanılması, bu gelirlerin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda kişilerin vergilendirilmesine mani teşkil etmez. Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan mal ve haklar arasında yer alan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri bir iktisadi işletmeye dahil olmamaları şartıyla KDV’sinden istisna edilmiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.02.2011
Soru :
İyi günler, Halk Oyunları kostümü kiralama işiyle ilgili bir işyeri (İstendiğinde satışta yapılmaktadır) almış olduğu kostümleri kayıtlarında MAL ALIŞI olarakmı yoksa DEMİRBAŞ olarak mı kaydetmelidir. (Kostümler'elbise' genelde 1 haftalığına kiraya verilmekte ve daha sonra geri alınmaktadır.Eğer Demirbaş olarak kayıt yapılacaksa Halk Oyunları kostümünün amortisman oranı nedir(Amortisman listesine bulamadım) Saygılarımla

Cevap :
Sayın Dinçer, Bahsettiğiniz Kostümler Amortismana Tabi iktisadi kıymet değildir. Alışlarınızda 153 hesaba kayıt edersiniz.Kiraya vermeniz halinde kira geliri faturası, satışında ise mal satış geliri olarak muhasebeleştirirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.01.2011
Soru :
İyi günler;2010 yılında vergisi stopaj yolu ile alınmış olan işyeri kira geliri 2010 yılında ki istisna tutarını geçmez ise işyeri sahibi kiracının yatırmış olduğu stopajlarını ikametgahının bulunduğu vergi dairesinden nakit olarak stopajların iadesini alabilir mi?İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Özgüven, Stopaj yolu ile vergilendirilen iş yeri kira gelirlerinde istisna rakamı söz konusu değildir. Bahsettiğiniz rakam GVK 86. maddedeki beyan sınırıdır. 2010 Yılı Gayrisafi iş yeri kira geliri (tevkif suretiyle vergilendirilmiş gelirleri) 22.000 TL aşan mükellefler yıllık Gelir Vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar.22.000 TL altında gelir elde edenler başka gelir unsuru yoksa yıllık Beyanname vermezler dolayısıyla iade de talep edemezler. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.01.2011
Soru :
iyi akşamlar üstadım.. A Şahsı işyerini kiraya verdi.fakat 6 ay kira alamadı. kira alamadık.gelir beyanında bulunurken 6 ay kira alamadım beyanda bulunmalımıyım diyor.22000 lik sınırı diğer işyeri kirageliriyle beraber aşıyor.kiracıda yüzde20 lik stopajı ödemişmidir.bağımlı olarak çalışıyorum a şahsın gelirbeyannamesini kira ile ilgili internetten verebilirmiyim.yada zorunluluk varmı..teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Batur, Kira gelirleri tahsilatın yapıldığı yılda gelir olarak beyan edilir. İşyeri kiralarında GV stopaj yükümlülüğü kiracıya aittir. Mal sahibinin stopajın yatırılıp yatırılmadığı konusunda sorumluluğu sözkonusu değildir. İşyeri kira gelirinin elde edilmesi halinde GVK 86.maddedeki hadler dikkate alınarak yıllık gelir vergisi beyannamesi verilir. Hesaplanan vergiden gelir vergisi stopajı indirilir. Bağımlı olarak çalışan meslek mensupları bağımlı olarak çalıştığı firmadan başka kişi veya kurumların beyannamelerini veremezler. Ayrıca Şifre işyerine aittir, başka beyanname o şifreyle teknik olarak verilemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.01.2011
Soru :
Merhaba Biliyorsunuz ki faaliyet konumuz oto alım satım kiralama vb.değilse binek otomobillerde kdvyi indirim konusu yapamıyoruz. Peki binek otomobili kiralasak veya finansal kiralama ile alsak burdaki kdv yi kullanabilirmiyiz?

Cevap :
Sayın Melekoğlu, İşletmenin aktifine alınan Binek otomobiller için KDV indirim konusu yapılamaz. Bahsettiğiniz gibi otonun kiralanmasından dolayı ödediğiniz KDV'yi indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2011
Soru :
Sayın danışma birimi, bir müşterim kirasını durumu kötü olduğu için 6 aydır ödemiyor, buna rağmen kira stopajını tahakkuk ettirerek muhtasar beyannameyle ödemek gerekirmi. Yoksa stopaj ödeme yapıldığındamı doğar yani geçmiş kiralarını ödedigindemi stopajları ödeyelim. Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Taşpınar, 193 sayılı GVK.94. maddesine göre Nakten veya hesaben ödeme yapılmadığı süreçte stopaj yapılmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.01.2011
Soru :
Merhabalar Eşe ait konut için ödenen kiralar, gayrimenkul sermaye iradında gider olarak indirilebilinir mi?

Cevap :
Sayın Küçükali, Gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde vergi mükellefinin adına kayıtlı konutlar için ödenen kiralar gerçek gider yöntemi seçildiğinde ödenir. Eşine ait konut için ödenen kiralar gider gösterilemez. Her kişinin gayrimenkul sermaye iradı mükellefiyeti kira geliri ve kira gideri kendi açısından değerlendirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.01.2011
Soru :
2010/12. ayda 2010/12 ve 2011' Yılı Kirasını Peşin ödeyen bir şirket. Not: Muhtasar mükellefiyeti 3' Aylık Bu kiranın tamamını bir defada mı beyan etmeli ve ödemelidir? Üçer aylık dönemlerde beyan edebilir mi?

Cevap :
Sayın Balçık, GVK 94.maddesine göre ödemenin yapıldığı tarihte gelir vergisi stopajı yapılır ve ilgili muhtasara beyannameyle beyan edilir. Sizin sorunuzdaki 2010/12.ayda yapılan ödemenin tamamı Ocak ayında verilecek 3 aylık (Ekim-Kasım-Aralık)muhtasar beyannameyle beyan edilir ve ödenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.12.2010
Soru :
İyi günler, 2010 nisanda vergi dairesinden muhtasar açılışını yaptırmış olan derneğimiz(iktisadi değildir) hiç kira ödemesi yapmadığı için beyanneme düzenlememiş ancak vergi dairesine de beyanname matrahı olmadığına dair yazı ile düzenlenmeyeceğini de bildirmemiştir. bu durumda doğru olan ödenmemiş olmasa bile bu döneme ait beyannamelerin pişmanlıkla verilmesi mi yoksa geçmişe yönelik de olsa beyan olmadığına dair yazının verilmesi midir? Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Elyak, GVK 94.maddesine göre ödeme yapılırsa stopaj sözkonusu olur ve muhtasar beyanname ile beyan edilir. Ödeme yapılmayan ay veya dönemler için muhtasar beyanname verilmeyeceğine ilişkin vergi dairesine bilgi dilekçesi verilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2010
Soru :
Sayın danışmanlar, Deniz konteyner taşımacılığı yapan bir mükellefimiz, (kendi taşıtları yok, acente firmalarla kiralama usulüyle çalışıyor)yurtdışındaki acente firmalardan fatura değil, debit kullanıyor. Ve bu debitler e posta ile gönderiliyor.Biz debitlerin faturaya çevrilmesi gerektiğini ve orijinal faturaların gönderilmesini istedik. Ancak özellikle uzak doğulu firmalar fatura konusunda sıkıntı çıkartıyorlar. Böyle çalıştıklarını debit gönderdiklerini ifade edip, fatura düzenlemiyorlar.Bu konuda mükellef firmada sıkıntıda. Sorum şu: Bu firmaların e posta ile gönderdikleri debitleri hesaplara almamızda bir sakınca var mı? Mükellefimizi de çok sıkıştırmak istemiyoruz, o da uzak doğu firmalarla ticari ilişkisinin zedeleneceğinden çekiniyor. Bu konuda yol göstermenizi rica ederim. Şimdiden teşekkür ederim. Saygılar.

Cevap :
Sayın Hergünlü, Bizim kanaatimiz karşı firmanın size fatura düzenlemesi gerektiği yönündedir. Ancak işlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2010
Soru :
Sayın Üstad, Sorumuz özel iletişim vergisi ile ilgilidir. Firma, gerekli izinler alınarak elektronik haberleşme hizmetleri sağlamak, şebeke erişim noktası kurmak ve işletmek, ortak yerleşim hizmetleri, irtibat noktası hizmetleri, yönetimli yönlendirme hizmetleri, denkleştirme hizmetleri, sunucu kiralama hizmetleri ve her türlü benzeri hizmet alanlarında faaliyet göstermektedir. Firmanın bir veri merkezi bulunmakta ve burada serverlar (sunucular) yerleştirilmiştir. Firma, Türk Telekom ve Superonline gibi servis sağlayıcıların altyapısını kullanarak bu hizmetleri vermektedir. Bu hizmetlerin bir kısmının Özel İletişim Vergisine tabi olduğu muhakkaktır. Hizmetlerin ÖİV kapsamında olup olmadığının ayrımı konusunda nasıl bir yol izlememiz gerektiği hakkında yönlendirmenizi rica ederiz. Saygılarımızla, E.Zafer Bozkurt

Cevap :
Sayın Bozkurt, Bahsettiğiniz hizmetin ÖİV kapsamında olduğu kanaatindeyiz. Ancak işlemlerinize esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.12.2010
Soru :
İyi günler, Bir limited şirketin kiraladığı işyeri ortaklardan birine aittir, kira kontratı mevcut olup, ortak herhangi bir ödeme almamaktadır, ancak kira kontratındaki tutar muhtasar beyannamede belirtilerek stopajı ödenmektedir. Bu durumda aylık kira bedellerinin bankadan yatırılma zorunluluğu varmıdır? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Yapmış olduğunuz işlem hatalıdır. Kira ödemesi gerçekleşmemişse gelir vergisi stopajı hesaplanmaz. Bilanço usulune göre defter tutan vergi mükellefleri tahakkuk usulüne göre kira giderini yazacak ve cari hesap olarak gayrimenkul sahibini alacaklandıracaktır. Dolayısıyla bilanço kalemlerinde gözüken borcun ödemesinin bankadan yapılması gerekmektedir. (İşyeri kirası olduğundan dolayı). Mal sahibi ortak kira almasa bile emsal kira bedelini gelir vergisi beyannamesi ile bildirmek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.12.2010
Soru :
Merhaba, Bağımlı çalıştığım şirket serbest bölgede üretim yapmak üzere yer kiralamak istiyor. Serbest bölgedeki bu yeri şirket şubesi olarak değil de, ortaklardan biri adına şahıs firması olarak açmayı düşünüyoruz. S.Bölgelerde üretim yapan firmalar çalıştırdıkları personeli için gelir vergisi istisnası var. Aynı istisna elde ettiği kazanç üzerinden yıllık gelir gelir vergisi beyanına tabimidir. Bununla ilgili öneri ve görüşleriniz nelerdir. Paylaşırsanız sevinirim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Koyuncu, Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunanların, bölgede gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.12.2010
Soru :
SAYIN DANIŞMAN, BİR MÜŞTERİM; 01.03.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN İKAMETGAH OLARAK KULLANDIĞI VE KULLANMAYA DEVAM ETTİĞİ KİRALAMIŞ MESKENİ, İŞYERİ ADRESİ OLARAK GÖSTERİP, 12.10.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN "GARAFİK TASARIM" FAALİYETİNDE BULUNACAĞINDAN MÜKELLEFİYETLİK TESİS ETTİ. YANİ OTURDUĞU MESKENİ, İŞYERİ ADRESİ OLARAK GÖSTERDİ. GARAFİK TASARIM FAALİYETİ EVİNDEKİ BİLGİSAYARI KULLANARAK VEA MÜŞTERİLERİNİN İŞYERİNDEKİ BİLGİSAYARI KULLANARAK TASARLAMAKTADIR. TEREDDÜT EDİLEN KONU: MESKEN İÇİN YAPILAN KİRA ÖDEMESİNDEN GVK 94. MADDESİ GEREĞİ NETTEN BRÜTE GİDEREK VERGİ TEVKİFATI YAPILACAKMI. ? STOPAJ YAPMADAN KİRANIN YARISINI GİDER YAZILABİLİRMİ. ? VEYA STOPAJ YAPMAMAK İÇİN KİRA GİDER YAZILMASA OLURMU. ? - BENİM GÖRÜŞÜM; VERGİLEMEDE OLAYIN GERÇEK MAHİYETİ ESAS ALINMASI GEREKTİĞİNDEN, İKAMETGAH OLARAK KULLANDIĞI MESKEN KİRA ÖDEMESİNDEN TEVKİFAT YAPILMAMASI GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜNDEYİM. GVK 128. G.TEBLİĞİN X. TEVKİFAT BAŞLIKLI MADDESİNDE, OLAYIN ESASINA BAKILMASI GEREKTİĞİ BELİRTİLMİŞTİR. - BU KONU, UYGULAMADA ÇOK FARKLI UYGULANIYOR. KİMİ MESLEKTAŞ, STOPAJ KESİNTİSİ YAPMADAN KİRANIN YARISINI GİDER YAZIYOR. KİMİ KİRAYI GİDER YAZMIYOR. KİMİ EVİN BELLİ BİR M2 KULLANDIĞINI, BU NEDENLE M2 BAŞINA DÜŞEN KİRA TUTARI ÜZERİNDE STOPAJ YAPIYOR. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Gül, Kiralamış olduğunuz konutun işyeri olarak kullanılması durumunda yapmış olduğunuz kira ödemesi işyeri kira ödemesi sayılacaktır. Dolayısıyla ödenen tutarın brütü üzerinde %20 gelir vergisi stopajı yapılacak ve kiranın tamamı giderleştirilecektir. Ayrıca gayrimenkul sahibine konut kira gelirinin işyeri kira gelirine dönüştüğüne dair bilginin verilmesi gerekir. (Yıllık beyanname döneminde beyan sınırına dikkat etmesi açısından) Danışma Birimi


 

Tarih : 15.12.2010
Soru :
İYİ GÜNLER ŞİMDİDEN VERECEĞİNİZ CEVAP İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.BİRİNCİ SINIF ŞAHIS FİRMASI MÜKELLEFİM 2011 YILI İÇİN LTD.ŞTİ NE GEÇMEK İSTİYOR.FAKAT 8.AYDA LEASING İLE MAKİNA ALDI VE 8.AYDA ANAPARA ÖDEMESİ OLARAK 170.000 TL+KDV ÖDEDİ LEASIMG KİRALAMASI 5 YILLIK FAKAT ÖDEDEDİĞİMNİZ KDV DEVREDEN KDV OLARAK DEVAM EDİYOR ŞAHIS FİRMASINDAN LTD.ŞTİ YE GEÇİŞ YAPARKEN BU 170.000 TL İÇİN YANİ DEVREDEN KDV İÇİN FATURA KESEBİLİRMİYİM.

Cevap :
Sayın Ciğerci, Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişilerin limited şirkete dönüşmeleri halinde bilanço aktifi ve pasifiyle devir olacaktır. Herhangi bir faturalama yapılmayacak ve ayrıca KDV hesaplanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.12.2010
Soru :
İYİ GÜNLER.GOOGLE'DA YAPILAN ALAN KİRALAMA (REKLAM GİDERİ)OLARAK KREDİ KARTI İLE BELİRLİ ÜCRET ÖDENMEKTEDİR.BU ÜCRET KARŞILIĞINDA ÖDEME MAKBUZU İNTERNETTEN ALINMAKTADIR. YAPILAN BU İŞLEM BİR HİZMET İTHALİMİDİR. 2 NOLU KDV BEYAN EDİLECEKMİ,STOPAJ ÖDENECEKMİ ORANLAR NEDİR?

Cevap :
Sayın Hamlacı, Bahsettiğiniz konuyla ilgili olarak sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesiyle KDV beyan edip, 1 nolu KDV beyannamesinde bu tutarı indirim konusu yapacaksınız. Ayrıca ikili vergi anlaşmalarında belirtilen orana göre de stopaj hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.12.2010
Soru :
2002 senesinden beri eşine ait gayrimenkulde adına ticaret odasına kayıtlı işletme ile gelir vergisi mükellefi eşime apartmandaki diğer dairelerden daha düşük kira ödemektedir. 500TL tutarında ödemeyi gösteren 2011 Haziran'a kadar kira kontratı mevcut ve ödeme eft ile bankaya yapılıyor.Sorun buradan sonra başlıyor.Ev sahibi olan eş rayiç kira bedelini talep etmekte, ancak kiracı olan eş kontrata göre ödemeye devam edince maliyeye şikayet etmekle tehdit ediliyor. Yaptığım araştırmaya göre ev sahiplerinin beyanname verirken doğan vergi farkını ödemesi gerektiği yönünde fikirler olduğu gibi tam tersini düşünenler de var.Ayrıca kontrat ve banka dekontları nedeniyle suç unsuru yok fazla ödeyip eksik göstermiyorsunuz kontratı aynen uyguluyorsunuz diyenler de mevcut. İşin doğrusunu merak ediyorum.Süreç nasıl işleyecektir? Saygılarımla bilgilerinize sunarım.

Cevap :
Sayın Özdemir, Gayrimenkul sermaye iradı işlemlerinde kira kontratında belirtilen tutar ile bankaya yapılan ödeme tutarının aynı olması gerekir. Kira bedelinin yükseltilmesi için mal sahibi kira tespit davası açmak suretiyle kira bedelinin yükseltilmesini talep eder. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.12.2010
Soru :
iktisadi işletmesiolmayan kazancı sadece kira gelirndne ibaret olan vakfın kurumlar vergtisi mükelefiyeti bulunmamaktadır. vakfın sene içinde elde ettiği kira gelirlerini vadeli mevduat hesabında yada yatırım fonu (likit fon )alım satımı yaparak değerlendirmektedir. her iki durumdada bankalar faiz ve menkul kıymetsatış karını stopaja tabi tutmaktadır söz konusu stopaj 193 nolu hesapta muhasebeleştirlmektedir. dönem sonunda 193 nolu hesapta biriken tutar nasıl kapatılacaktır. görüşleriniz için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Oğuzcan, Bahsettiğiniz vakfın iktisadi işletme kurup bu işlemleri iktisadi işletme bünyesinde yapacağı kanaatindeyiz. Bu durumda bankalarca kesilen gelir vergisi stopajı da hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.12.2010
Soru :
MERHABALAR. ARAÇ KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN AKTİFİNDE KAYITLI OLAN 2008 YILI ALIŞLI KİRALAMA İŞİNDE KULLANDIKLARI BİR ARACIN SATIŞINDAKİ KDV ORANI NEDİR? TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Ayhan, Satacağınız araç, 2 yıl (730 tam gün) şirket aktifinde kayıtlı ise ve bu aracın alımında ödemiş olduğunuz KDV yi indirim konusu yapmış iseniz, düzenleyeceğiniz faturada KDV yi %1 olarak hesaplayacaksınız. Aksi durumda KDV %18 hesaplanacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.12.2010
Soru :
Merhaba, Araç Kiralama işi yapmaktayız şubelerimiz de bulunan araçlarımızı bir şubeden diğerine kendimize ait bir çekici ile veya bir nakliye firması ile taşıttığımız zaman sevk irsaliyesi düzenlemek zorundamıyız... Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Polat , Ticari amaçla taşıtılan mallar için Sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir. Ancak bahsettiğiniz araçların taşıtılması her ne kadar ticari maksatlı olmasa da aktifte kayıtlı olan bir değer olarak yorumlanarak bir yerden bir yere naklinde sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2010
Soru :
2008 yılında vefat eden bir mükellefimin 2006-2007 yılları ile ilgili olarak işyeri kirasından dolayı davası devam etmekte idi dava 2010 yılında sonuçlandı varisleri ek kira ödemesinin net tutarını mal sahibine yaptılar ancak işyeri olduğundan dolayı stopaj beyan etmemiz gerekli. mükellef vefat ettiğinden dolayı beyan veremiyoruz. ne yapmamız gerekli

Cevap :
Sayın Koçtemiz, Kira davasını kaybeden kiracı, net kira bedelini varislere ödediği tarihte brüt üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapacaktı. Mirasçılar gayrimenkul sermaye iradı beyanlarını GVK 86.maddeye göre yapmak zorundalar. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.11.2010
Soru :
Merhabalar, Bilanço esasına tabi olan bir mütahit işyeri adresi olarak evini gösteriyor, ev kirası, elektrik, su, doğalgaz, telefon ve de özel binek aracına ait masraflarını gider olarak gösterebilirmiyiz. Aydınlatırsanız çok memnun olurum.

Cevap :
Sayın Savaş, Ödenmiş olan konut kirası işyeri kirasına dönüştüğünden tamamı üzerinden stopaj yapılarak ev sahibine bildirilecek, GVK 40.maddesinde belirtilen giderler de bu çerçevede indirilebilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.11.2010
Soru :
sayın ustad.. şahıstan araç kiralamak istiyoruz. bunun için düzenleyeceğimiz gider pusulasında stopaj ve kdv olacakmı..olacaksa oranı nedir? muktezalara bakınca...stopajsız vede kdv siz olurmu?? kolay gelsin..

Cevap :
Sayın Güzey, Vergi mükellefi olmayan şahıslardan, vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerin araç kiralaması durumunda kira kontratı yapılarak, gider pusulası düzenlenmesine gerek olmaksızın her ay %20 gelir vergisi tevkifatı yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödenir. Ayrıca 2 nolu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla %18 KDV hesaplanarak beyan edilir ve ödenir. 2 nolu KDV beyannamesiyle beyan edilen %18 KDV, 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.11.2010
Soru :
İyi günler.Şirket vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralıyor.İlk önce bir yıllık sözleşme yapılıyor damga vergisi ödeniyor.Daha sonra brüt tutar üzerinden 2nolu Kdv tevkifatı ve muhtasar beyanı ile de yüzde 20 stopaj kesintisi yapılıp ödeniyor.Tevkifatlı Ödenen kdv,1 nolu kdv ile indirim yapılıyor.Ayrıca sözleşmeye istinaden kiralanan aracın yakıt,bakım onarım masrafları GVK40.Md/5 uyarınca gider olarak işleniyor,aracın sahibi veya çalışacak şoför şirket tarafından ssk girişi yapılıyor.Buraya kadarki uygulamada mevzuat açısından bir eksiklik yada yanlışlık varmıdır? Asıl sorum gider pusulası düzenlemek mecburimidir.?Çünkü sözleşmeye istinaden hazırlanan liste mucibi ile işlemler yapılıyor.Kiralanan araç GMSİ niteliğinde olduğu için ve esnaf muaflığı söz konusu olmadığı için gider pusulası yönünden tereddüt yaşanıyor.Gider pusulası mecburi düzenlenecekse yıllık yapılan sözeşmeye göre bir defamı yoksa aylıkmı olacak (çünkü aylık olması muhtemel gözüküyor) ayrıca düzenleme zamanı tahakkuk sırasındamıdır yoksa ödeme yapılma zamanında mıdır?Belge açısından sözleşmeye istinaden liste ekiyle gider olarak muhasebeştirildiği,vergi tevkifatı ve stopaj ödemesi yapıldığı öne sürülse bu açıklama yeterlimidir?Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, Yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Araç kira ödemeleri banka kanalıyla (zorunluluk yoktur) yapılıyor ise herhangi bir belge düzenlenmez. Nakit olarak yapılan ödemelerden şirket tarafından tediye makbuzu düzenlenmesi yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.11.2010
Soru :
Sn. İlgili, Şirketimiz kurumlar vergisi mükellefi olup, kiralama amacı ile gayrimenkul satın almıştır. Bu gayrimenkullarden kira geliri elde etmekteyiz. sorum şudur ki: Söz konusu gayrimenkullere amortisman ayırmamız doğru mudur? Teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Ayaz, Şirketlerin aktiflerinde bulunan iktisadi kıymetler amortisman yoluyla giderleştirilir veya itfa edilirler. Sizin de aktifinize almış olduğunuz gayrimenkul için amortisman ayırmanız doğru bir uygulamadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.11.2010
Soru :
Değerli Üstadım,bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.Şimdiden teşekkürler. Sağlık hizmetleri vermel üzere, (doğum öncesi ve sonrası yardım ve hizmetleri gibi.)Şirketi kuracak olan iki hemşire bu işi evlerinde yapmak istiyorlar yani herhangi bir işyer kiralamak istemiyorlar.sorum,şirket merkezi olarak ikametgahlarını gösterbilirlermi ve Kira stopajı karşısında durumları ne olacak, izlenecek yol ve yöntem nasıl olmalıdır.Tekrar teşekkürler.

Cevap :
Sayın Sekman, TTK ya göre kurulacak ticari şirketlerin merkez adresi olmak zorundadır. Merkez adresi olarak ortaklardan herhangi birinin ikametgahı bildirilmiş ise bu yere kira ödemesi yapılması halinde ödenen kiranın tamamı üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.11.2010
Soru :
Personel taşıma işine başlıyacak gelir vergisi mükellefi Minübüs tipi aracı Bir şahıstan almıştır. Fatura 27/10/2010 tarihinde mükellefime kesilmiş ve ruhsat çıkartılmıştır.Vergi dairesine gelir vergisi için 02/11/2010 tarihinde başvurucam Defteri 02/11/2010 tastik ettim ve dilekçeyi vergi dairesine verdim. 1- Mükellefiyet başlangıç tarihi fatura tarihinde olacağı için Araç Alım faturasını KDV indirim konusu yapabilirmiyim. 2- Mükellef Aracı ile personel taşıyacağı için İşyeri Adresi ne olacak her hangi bir ofisi yok ev adresi işyeri adresi olacaksa ikametgahı için ödenen kirasında her hangi bir stopaj yapmaya gerek varmı Ev kendine aitse tapusunu daireye ibraz etmemize gerek varmı. 3- mükellefim ssk işçi olarak bir şirkette çalışıyor ve çalışmaya devam edecek bu mükellefiyetinden dolayı bağkur kaydı yapmasına gerek varmı yoksa ssk devam ettikçe ara vermeden devam ettirebilirmi. İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Sipahi, 1-Mükellefiyetinizin tesis tarihinden önceki aylara ilişkin alış faturası ve benzeri vesikalardaki KDV leri indirim konusu yapamazsınız. 2-Taşıma işi yapan mükellefin işyeri mevcut değilse işyeri adresi olarak ikamet etmiş olduğu evi gösterebilir. Ev kiralanmış ise kira bedeli üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapılır. 3-(Değişik birinci fıkra: 17/4/2008-5754/33 md.) Sigortalının, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (c) bendi kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.10.2010
Soru :
Merhabalar.. Bir mükellefimiz depolama şirketinden bir bölüm ve antrepo şirketinden de bir yer kiraladı. Bu firmalar bize aylık fatura keseceği için bunu vergi dairesine bildirmeye gerek var mı? ayrıca bu depolara mal stoğu yapıp depolardan ürünlerimizi direk müşterilerimize sevk edeceğiz. seri numaraları birbirini takip eden 5 koçan sevk irsaliyemiz var. söz konusu yerler için yeni sevk irsaliyesi mi yaptıracağız yoksa şuan kullanılmayan boş koçanlardan birer tane verip sevk edildiğinde onlardan mı kesilecek? eğer ki öyleyse seri numaraları birbirini takip etmeyecek. bu konuda nasıl bir yol izlememiz gerektiği hakkında yardımcı olursanız memnun olurum. Saygılarımla... Bekir ER

Cevap :
Sayın Er, Vergi Mükellefleri merkez adresleri dışında kiraladıkları tüm yerlerini Vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Sevk irsaliyesi düzenleme konusunda sevkin yapıldığı adresi de içeren koçanların kullanılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.10.2010
Soru :
İyi günler. İşletme esasına göre defter tutan bir mükellefim temmuz ayında kiraladığı iş yerinin 1 yıllık kirasını peşin ödedi. Ödenen bedelin tamamını mı birseferde mi giderleştireceğim yoksa geçici dönemler itibarıyla mı giderleştireceğim. Birde aynı durum serbest meslek erbabı bir kişi için geçerli olsa durum ne olur? Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Çalık, İşletme esasına ilişkin defter tutma ve S.Meslek Kazanç Defter tutma sisteminde Peşin ödenmiş giderler bölümü söz konusu değildir.Dolayısiyle ödenen kiraların tamamı giderleşir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2010
Soru :
İyi günler Sayın Üstadım, Bir mükellefim eşi ile %50-%50 ortak tapu sahibi olduğu, aynı zamanda ikamet ettikleri evinin bir odasını işyeri adresi gösterek, internet üzerinden alım-satım faaliyeti yapmak istiyor. Böyle bir durumda işyeri için kira stopajı beyan etmesi gerekir mi? Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Pusa, Kurulacak mükellefiyet (ortaklık) tapu sahiplerine ait olacaksa, herhangi bir kira ödemesi de yapılmaz ise, gelir vergisi stopajı sözkonusu olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2010
Soru :
iyi günler üstad bir ltd şirket,aktifine kayıtlı olan dükkanı kiraya vermiştir.ancak kiracı eylül ayı kirasını ekim ayında ödemiştir.anılan şirket eylül ayı kirası zamanında ödenmediğinden eylül ayı kira faturasını iki aylık kiranın toplu ödendiği ekim ayında toplu kesmek istemektedir.yani kira faturasının, ödeme yapıldığı zaman kesileceğini savunmaktadır.oysa bu kira geliri şirket için ticari kazanç,ticari kazançta da tahakkuk esası geçerli olduğundan kira faturasının, ödemeye bakılmaksızın aylık düzenli olarak kesilmesi gerekmez mi?

Cevap :
Sayın Uluğ, Sorunuzda da belirttiğiniz gibi ticari kazançta tahakkuk esası geçerlidir. Bilanço usulüne göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri hizmet gerçekleştiğinden dolayı ödeme yapılıp yapılmasına bakılmaksızın KDV Kanununa göre fatura düzenlemek zorundadır. Ödemeye bakılıp bakılmaması gelir vergisi mükellefleri için geçerlidir. Ödeme gerçekleştiği takdirde stopaj doğar. Bu iki durum birbirinden farklıdır. Vergi mükellefi olmayan kişilerden gayrimenkul kiralanması durumlarında fatura kesilmez. Ancak sizin müşteriniz kurumlar vergisi mükellefi bir Limited şirket olduğundan ve bilanço usulune göre defter tuttuğundan dolayı cari hesap bazında ödemelerini takip ettiğinden ve elde ettiği kira geliri de ticari kazanç olduğundan fatura düzenlemek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2010
Soru :
İyi Günler, Bir gelir vergisi mükellefi emlakçılık işi ile uğraşmakta ve kızının binek aracını işinde kullanmaktadır. Bir kira sözleşmesi yaparak aracın yakıt, bakım vs. masraflarını gider olarak alabilirmiyiz, Kira sözleşmesi yaparsak, 2 Nolu KDV beyannamesi de vermemeiz gerekirmi? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Vergi mükelleflerinin vergi mükellefi olmayan kişilerden yapmış oldukları araç kiralamalarında GVK 94.maddesine göre %20 gelir vergisi stopajı yapacaklardır. Aynı kiralama için %18 KDV hesaplayıp 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyeceklerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.10.2010
Soru :
belediyenin kendi kullanımı için kiraladığı yerin stopajını ödüyormu?ödüyorsa onlarda %20 olarak mı ödüyorlar

Cevap :
Sayın Ata, GVK 94.maddesine göre belediyelerin kullanım için gerçek kişilerden kiraladıkları gayrimenkul kira ödemelerinden %20 gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.10.2010
Soru :
18/09/2010 11,29 de verdiğiniz cevaba istinanen, kira fat.kesince ayrıca bunun %20 gelir stopajı ödenmiycek dimi?

Cevap :
Sayın Özkan, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin kiralama işlemlerinde stopaj sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.10.2010
Soru :
ltd şti ortakları şti konusu dışında,inşaat firması kurup inş.işi yapacaklardır. İnşaat'ın merkezini kendi şti'lerini göstermektedirler. Bu durumda Ltd. şti.inşaat firmasına aylık kira bedeli olarak fat.'mı kesmesi gerekir?

Cevap :
Sayın Özkan, Limited ve Anonim Şirketler mülkiyetlerinde bulunan veya kiraladıkları işyerlerini başkalarının kullanımına tahsis etmeleri halinde emsal kira bedeline göre KDV li fatura düzenlemek zorundadırlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.10.2010
Soru :
İYİ GÜNLER BENİM SORUM BETON SANTRALLERİ İLE İLGİLİ.SANTRALDE KULLANILAN MAKİNA BAŞKA BİR FİRMADAN KİRALANMIŞ VE KİRA BEDELİ OLARAK 1 TL TUTARINDA FORMALİTEDEN FATURA KESİLMİŞ,GERÇEKTE BİR BEDEL ÖDENMİYOR ,YİNE BETON İÇİN MALZEME ALINAN BİR FİRMA KENDİ MAKİNASINI FİRMALA ANLAŞMASI SÜRDÜĞÜ SÜRECE DURMASI İÇİN BETON SANTRALİNE VERİYOR,MAKİNA İÇİN AYRICA BİR BEDEL ÖDENMİYOR KİRA V.B.BEDELSİZ OLARAK EMANET VERİLEN BU MAKİNA İÇİN BETON SANTRALİ NASIL BİR KAYIT YAPMASI GEREKİR,YADA SADECE FİRMA İLE ARALARINDA BİR SÖZLEŞME YAPARAK İŞ BİTİMİNDE GERİ ALINACAĞINA DAİR GİDERLERİNİ KENDİ KAYITLARINA İŞLEYEBİLİR Mİ?ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER,İYİ ÇALIŞMALAR...

Cevap :
Sayın Gönç, Ticari işlemlerde vergi hukukunda sembolik kira bedeli gibi bir kavram olmaz. Kiralama bedelsi yapılsa bile emsal bedeli üzerinden fatura düzenlenip KDV hesaplanması gerekir. Satıcının kira bedelini almaktan imtina etmesi vergilendirmeyi yok saymaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.10.2010
Soru :
Merhaba, Bir şirketde bağımlı olarak çalışıyorum iki sorum olacak 1-)Basketbolcu yetiştirmek için bir Spor Kulübü Derneği Kuruyoruz bu Dernekte Yönetim Kurulu üyesi (Sayman) olarak görev yapabilirmiyim sadece 3 ayda bir kira ödemesinden dolayı Stopaj beyannamesi verilecek bu beyannamenin altına imza atabilirmiyim (para karşılığı değil)veya başkan'mı beyannameyi imzalayacak ? Musasebeci tutacak mali güce sahip değiliz. 2-)Derneğin Yıllık brüt geliri nekadarı geçerse İşletme hesabı defteri yerine diğer defterleri tutmamız gerekecek birde işletme hesabı defterini her sene onaylatıyormuyuz yıl sonlarında veya başka bir zaman vergi dairesine vermemiz gereken bir beyanname varmı Teşekkürler

Cevap :
Sayın Özen, Dernekte sayman olarak görev yapabilirsiniz. Muhtasar beyannameyi sizin şifrenizle gönderebilir, bedelini almasanız dahi asgari ücret tarifesine göre beyanname başına asgari 10 TL+KDV makbuz düzenlemek zorundasınız. Derneğin tutmuş olduğu işletme defterinden bilanço usulüne geçmek için VUK sınıf değiştirme hadleri dikkate alınır. Defterler her yıl için tastik ettirilir. Vergi dairesine vermeniz gereken yıllık beyanname yoktur. Ancak dernekler kanununa göre dernekler masasına vermeniz gereken beyan vardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2010
Soru :
Merhaba, (Mükellefiyeti bulunmayan) Gerçek kişiden kiralanan mobilyalı daireyi yine başka bir (mükellefiyeti bulunmayan) gerçek kişiye kiraya verildiğinde, K.D.V. ve V.U.K yönünden yapılması gereken işlemler nelerdir. Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Eren, Sorunuzdan anladığımız kadarıyla iki gerçek kişi arasında bir kontrat yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken gayrimenkulün ne sıfatla kiralandığıdır. Kira geliri elde eden gerçek kişi yıllık gelir vergisi beyannamesinde konut istisna tutarını aşan kısmı beyan eder. Sözkonusu gayrimenkul gerçek kişiye işyeri olarak kiraya verilmiş ise damga vergisi beyan edilir ve ödenir. Ayrıca kiracı brüt kira tutarı üzerinden %20 gelir vergisi stopajı hesaplayıp muhtasar beyanname ile sorumlu sıfatıyla bu tutarı beyan eder ve öder. Kira geliri elde eden gerçek kişi tevkif suretiyle vergilendirilmiş kira geliri tutarı GVK 103.maddenin ikinci gelir dilimini aşıyorsa gayrimenkul sermaye geliri olarak yıllık gelir vergisi beyannamesine bu tutarı beyan eder, hesaplanan vergiden tevkif suretiyle kesilip ödenmiş vergiler mahsup edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2010
Soru :
iyi günler iyi çalışmalar diliyorum. sahibi olarak bir gayrimenkulü işyeri olarak bir konsoloslağa kiraya verdik. konsolosluk tevkifat yapmıyor, bizimde yıllık kira gelirimiz gmsi sınırları dışında kalıyor. mal sahibi olarak tevkifat yapılmayan işyeri kira geliri için beyanname vermek gerekirmi. teşekkürler

Cevap :
Sayın Oran, Tevkifatsız (stopajsız) işyeri geliri elde eden gerçek kişiler 2010 yılı için GVK 86.maddesine göre belirlenen 1.090 TL nin üzerindeki kira gelirlerinin tamamını yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Bahsettiğiniz GMSİ beyan sınırı tevkifatlı işyeri kira gelirleri için geçerli olan bir kavramdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.10.2010
Soru :
MERHABA, SERVİS TAŞIMACILIK İŞİYLE İŞTİGAL EDEN ŞİRKET ALMANYADAKİ BİR FİRMAYA ARAÇ KİRALAMA FATURASI KESİYOR. ALMANYADAKİ TURİST GETİREN BİR FİRMA. BİZ BURADA ARACIMIZI KİRALAMIŞ OLDUK.FATURADA KDV HESAPLAMADIK VE GÖSTERMEDİK ALICI FİRMA YURTDIŞINDA OLDUĞU İÇİN. İHRACAT GİBİ DÜŞÜNDÜK. DOĞRU BİR İŞLEM Nİ YAPTIK ? AYRICA BU TUTARI BEYANNAMEDE ÖZEL MATRAHTA MI GÖSTERECEĞİZ YOKSA NORMAL SATIŞ MI GÖSTERECEĞİZ? TEŞEKKÜR EDERİZ.

Cevap :
Sayın Karagöz, Müşteriniz Kiralama işini türkiyede yaptığı ve bu hizmetten Türkiyede yararlanıldığı için düzenleyeceğiniz faturada KDV hesaplayacaksınız.Yapmış olduğunuz hizmet ihracatına girmez .Ayrıca Özel matrah şekli ile de hiç ilgisi yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.10.2010
Soru :
Esas faaliyeti kuyumculuk olan bir şirketin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerinden kira geliri almakta,arsası ise atıl olarak durmaktadır.Söz konusu arsanın elden çıkarılmasından doğan kazanç Kurumlar Vergisi ve KDV Kanunu'nun istisna hükümlerinden yararlanabilirmi.(KV 5/1e)

Cevap :
Sayın Parlarer, Aktifte bulunan G.Menkulün KV Kanunun ve KDV Kanunundaki şartları taşıması halinde her iki istisnadanada yararlanır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2010
Soru :
Kasım 2008'den itibaren şahıslardan tutulmuş işyeri kiraları bankalardan veya ptt lerden ödenmesi zorunlu tutulmuştur.Mükellefin işyeri kirasını bankalardan yatırımaması durumunda, 1 yılı aşkın süre ödeme yapmaması , mal sahibinin ise bu mükellefi (kiracısını) mahkemeye veya çıkması yönünde herhangi bir girişimde bulunmamasu durumunda MUHTASAR BEYANNAMESİNDE kira ödemesini boş mu brakılacak?

Cevap :
Sayın Kızıltaş, GVK 94. maddesine göre nakden veya hesaben ödeme yapılmaması durumunda stopaj yapılmaz ve muhtasar beyannameye dahil edilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2010
Soru :
Merhabalar.Hidroelektrik santralinin yapılması ile ilgili faaliyette bulunan bir firma işleri alt işverene yüklemiştir.Alt işveren olarak hakediş faturalarımızın tefkifatlı kesilip kesilmeyeceği konusunu netleştiremedik.Burada ufak bir not olarak Üste işveren santrali yapıp 49 yıllığına devlete kiralayacaktır.Ama herjangi bir sözleşme v.s.belge şimdirlik yoktur.91.no'lu kdv kanununun uygulanması bakımından bu not etkili olur mu?Saygılarımızla.

Cevap :
Sayın Toluay, 91 Nolu KDV Genel Tebliğine göre, düzenlenecek fatura KDV tevkifatlı olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.09.2010
Soru :
Merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Vergi mükellefiyeti konusunda sorum olacaktı. Bir gerçek kişi hem adi şirket ortağı (serbest meslek erbabı), hem limited şirket ortağı. Müdürlük vasfıyla ortak olduğu Limited şirketten aylık olarak kira alıyor. Şirket onun adına stopajını ödüyor. Adi şirket ortaklığından elde ettiği kazancı serbest meslek kazancı olarak gelir vergisi beyannamesi düzenleyecek. Bu beyannamede aynı zamanda elde ettiği kira gelirinide gayrimenkul sermaye iradı olarak ve aynı zamanda limited şirketten aldığı kar payınıda menkul sermaye iradı olarak tek beyannamedemi vermeli. Yoksa kira için ayrı bir mükellefiyet gerekiyormu. Aydınlatabilirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap :
Sayın Parlak, GVK 85.maddesine göre gelir vergisi mükellefleri GVK 2.maddesinde belirtilen 7 kazanç unsurunun tamamından birinden veya birkaçından kazanç ve irat elde etmeleri halinde yıllık gelir vergisi beyannamesinde toplama yapıp beyan etmek zorundadırlar. Sizin sorunuzdaki kişi de serbest meslek kazancını, GMSİ yi (işyeri veya konut) ve menkul sermaye iradını (karpayını) toplayıp beyan edecek, hesaplanan gelir vergisinden beyana tabi unsurlardan kesilen vergileri de mahsup edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.09.2010
Soru :
sayın üztad,, kısaca sorum şu : mahalle camisimin altını cami derneğinden bir müşterim kiraladı stopaj kesintisi yapacakmıyız. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, Cami Derneğine ödemiş olduğunuz kira için % 20 GV Tevkifatı yapacaksınız.(GVK MD.94/5-a) Danışma Birimi


 

Tarih : 16.09.2010
Soru :
gerçek usulde gelir vergisi olan mükellefim vergi mükellefi olmayan şahıstan işlerinde kullanmak üzere araç kiralamak istemektedir. Ben sözleşme yaptırdım ve %18 kdv ve %20 gelir stopaj kesintisi yaparak karşı tarafa ödemesini yaptırdım. Stopajı muhtasar beyannameyle ödüyoruz , kdv 'yi kdv2 beyannamesi ile beyan edip ödüyouz ve kdv1 beyannamesinde indirim konusu yapıyorum. Bu konuda uygulamamız doğrumudur acaba ? Teşekkür Ederim

Cevap :
Sayın Yalçın, Yapmış olduğunuz işlemlerin hepsi doğrudur.Konuya ilişkin sorulmuş sorulara verdiğimiz yanıtlarda bu pareleldedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.09.2010
Soru :
Sayıon Yetkili Benim yeni açmış olduğum bir rent a car firması bulunmaktadır.şahıs işletmesi. rent A car firması şöförlü veya şöförsüz kiraya vereceği araçlarını kendi aktifinde kayıtlı olması mı gerekmektedir.Yoksa bu araçları kiralama yoluyla gerçek kişi veya tüzel kişilerden kiralayarak bünyesinde bulundurabilir mi.Ve ayrıca Her araç için ayrı ayrı vergi levhası gerekiyor mu..

Cevap :
Sayın Çelebioğlu, Araç kiralama işi yapan mükelleflerin araçların aktifte kayıtlı olma şartı yoktur. Araçları Gerçek veya tüzel kişilerden kiralayabilir.Şehir içi ve şehirlerarası yük ve yolcu taşamacılığı yapan vergi mükelleflerinin iş yeri araçolduğu için Vergi levhasını araca asacaklardır sizin müşetiriniz konumundaki araç kiralama işi yapan mükelleflerin araçlarda Vergi levhası bulundurma zorunluluğu yoktur.Vergi levhasının işyerinde bulunması yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.09.2010
Soru :
merhabalar, KDV iadesi konusunda bir sorum olacak. 13/a kapsamında istisna belgesi alan mükellef deniz taşıma aracını hiç işletmeksizin veya kiraya vermeksizin ihraç etmişse istisna kapsamında kabul edilebilir mi? Bu konuda bilgilendirebilrseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler ediyorum. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Şengör, Vergi mükellefi ,Bahsettiğiniz deniz taşıtının Yurt dışına ihracaatı İstisna kapsamındadır.Ayrıca, alışında ödediği KDV 'ni İhracaat sonrası yüklenilen KDV olarak iade alabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.09.2010
Soru :
Sayın yetkili merhaba bu soruyu size geçen haftalarda sormuştum ama cevap gelmedi vereceğiniz cevap benim için önemlidir.Cevabınız için şimdiden teşekkürler Şahıs firması bir mükellef home ofis olarak faaliyet göstermekte ticari faaliyetleri için kullandığı aracını maliyeye bildirdi ve bu araç için banka kredisi kullandı bu kredinin faizlerinin tamamını gider olarak yaza bilir mi? 2.sorum özel maliyetler için amortisman ayrıldığında bu 5 yıl mı olmalı yoksa kira sözleşmesinin süresine göre mi olmalı bir mükellefimiz 10 yıllık kira sözleşmesi yapmış ve bulunduğu yere birtakım tadilatlar yaptırdı bunun özel maliyet amortismanı 5 yıl mı olmalı yoksa kira sözleşmesi süresi kadar olan 10 yıl mı olmalı Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum

Cevap :
Sayın Diker, Sorunuz 02/09/2010 Tarihinde yanıtlanmıştır. Gelir Vergisi mükellefleri iş yeri olarak evlerini kullanmalarında sahibi oldukları aracın aktife kayıt edilmesinde bir farklılık söz konusu değildir. Aracını iş ilgili olarak kullanan mükellefler araç ile ilgili tüm masrafların giderleştiribilirler. (kredi faizleri dahil) Özel maliyetlerin giderleşmesi Kira süresince itfa edilir.Sizin örneğinize göre Özel maliyetler 10 yılda itfa edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.08.2010
Soru :
Merhaba, Şİrket elemanın şahsi aracının şirket işinde kullanılması ile ilgili.İstanbul defterdarlığının bu konu ile ilgili mukteza yayınladığını duydum ama bulamadım.Araç kullanma sözleşmesi(kiralama değil) ile çalışan aracı şirket işlerinde kullanılabiliyormuş.Kullanılan arabanın benzin ve bakım giderlerini firma gider olarak düşebiliyor.Kullanma sözleşmesine istinaden firma çalışana bir şey ödemiyor dolayısıyla ne stopaj ne de Kdv doğuyor.Böyle bir uygulama olabilirmi? Teşekkürler ..

Cevap :
Sayın Sivrikaya, Bahsettiğiniz muktezanın olumlu veya olumsuz verilmesi sizin yapacağınız işleme emsal teşkil etmez. Vergi mükelleflerinin (GV ve KV) vergi mükellefi olmayan kişilerden kiraladıkları araçlar için yapacakları ödemelerden %20 nispetinde gelir vergisi stopajı yapmak zorundadırlar. Ayrıca aracı kiraya alan mükellef %18 nispetinde KDV hesaplayıp sorumlu sıfatıyla beyan edip öder. Bu tür işlemler için araç kullanım sözleşmesi diye bir sözleşme düzenlenemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.08.2010
Soru :
Selamlar, Hocam, Faaliyet konumuz binek araçların kiralaması ikinci el olarak aldığımız ve tarafımıza %1 KDV ile fatura edilen aracı biz sattığımız zaman %? fatura etmemiz gerekir? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Polat, Faaliyet konunuz araç kiralama olamsı dolayısıyla almış olduğunuz binek otomobillerin ikinci el satışların oranı %18 olacaktır.(İki yıl içinde satılır ise %18 iki yıldan sonra satılır ise %1) Danışma Birimi


 

Tarih : 26.08.2010
Soru :
Bİr mükellefim kiraladığı bir binaya içerisinde havuz,restaurant,kuaför ve fitness salonu bulunan bir sosyal tesis kurmaktadır.Sorum şu:yapılan tüm harcamaları 258 hesaba kaydetmem uygunmudur. Uygunsa Değiştilmesi , satılması muhtemel malzemelerin (örneğin Güvenlik kameraları,mutfak ekipmanları) ileride değiştirilmesi durumunda nasıl bir kayıt yapacağım. Yada bu tür mal ve malzemeleri 253,255'li kodlara mı kaydetsem daha uygun olur.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın İşman, Kiralanmış olan gayrimenkulün kiracısı tarafından iktisadi değerini artırıcı harcamalar yapılması halinde bu harcamalar özel maliyet hesabında takip edilir. (264 hesap). Bu hesapta biriken tutarlar kiralama müddeti ile itfa olunur. Tesis, demirbaş ve makineler ilgili oldukları hesaplarda izlenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.08.2010
Soru :
Merhabalar Danışma Birimi; Bir müşterime LTD şirket kuracağım. İş yeri olarak şuan oturduğu binayı göstereceğiz. Fakat tapuda kat mülkiyeti yok toprakdan hisseli ve 5 kardese arasında %20'lik payları var. Ltd şti kurarsam kendisine isabet eden %20 kısmını ltd şirket üzerine tapuda satışla kuracagımız ltd şti üzerine geçirebilirmiyiz. Ayni sermaye olarak. Ltd şti kurmadan mı kurduktan sonramı tapuda %20 hisseyi ltd şti üzerine geçirmek daha dogru daha az maliyetli olur. Bir diğer sorum %20 hisseyle kat mülkiyeti olmayan toprakdan hisseli yeri vergi dairesi iş yeri adresi olarak kabul eder mi ederse 041 kira stopajı ödememiz gerekir mi? Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Özçelik, Vergi mükellefleri işyeri kiralamalarında yapacakları kira ödemelerinde %20 oranında gelir vergisi stopajı yaparlar. İşyerinin tanımı gerek Ticaret Kanunu gerekse Vergi Usul Kanununda yapılmıştır. Sorunuzda bahsetmiş olduğunuz gayrimenkul yapılanmasının mevcut haliyle işyeri niteliğini taşımadığını düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.08.2010
Soru :
MERHABALAR, Şahıs şirketi olan bir mükellef ayrıca bir Limited Şirkete ortak olabilir mi ? Ayrıca elinde bulundurduğu isim patentini ne şekilde başka firmaya kullandırabilir.O firmaya ortak olmak zorundamıdır yok sa isim hakkını kiraya verebilir mi ? vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Karaahmetoğlu, Şahıs işletmesi olan gelir vergisi mükellefi kişinin herhangi bir şirkete ortak olmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Gelir vergisi mükellefi olan kişi elinde bulundurduğu isim hakkını şirkete kiraya verebilir. Bu isim hakkı işletmenin faaliyet konusuna giriyor ise fatura düzenleyerek kira gelirini tevsik eder. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.08.2010
Soru :
Sayın ilgili Yeni kurulan bir turizm şirketi günübirlik treking ve haftalık aktiviteler düzenleyecek araç kiralayıp rehber eşliğinde müşterilerine hizmet sunacak.Maliye açısında müşterilerene fatura kesmek dışında başka bir evrak düzenlemesi (arşivlemesi) gerekiyor mu? Ayrıca sigortalı çalıştırmadığı kişilere (mükellef olmayan) rehberlik için aralıklıda olsa tekrar tekrar(aynı kişilere)ücret ödenecek.Bu ücretler ne şekilde kayıtaltına alınabilir.Aynı şekilde kiraladığı araçlar içinde aynı sorum geçerli... Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yüksel, Turist rehberliği yapan kişilerin serbest meslek erbabı olarak gelir vergisi mükellefiyetleri olması gerekir ve bu faaliyetlerine ilişkin tarafınıza serbest meslek makbuzu düzenleyeceklerdir. Vergi mükellefi olmayan kişilerden kiralamış olduğunuz araçlar için gelir vergisi stopajı ve sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanacaktır. 2 Nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek olan KDV, 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.07.2010
Soru :
İYİ GÜNLER DİLERİM.ÖZEL TIP MERKEZİ İŞİYLE İŞTİGAL ETMEKTEYİZ. KIZILAY'IN KİRACISI DURUMUNDAYIZ. KIZILAY'A ÖDENEN KİRALAR STOPAJDAN MUAF. KİRALARI BANKAYA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ ÖDEMELER MUCİBİ GİDER YAZMAKTAYIZ. KİRA ÖDEMESİ YAPMADAN TAHAKKUK ESASINA GÖRE KİRALARI GİDER OLARAK YAZABİLİRMİYİZ.STOPAJ MUAFİYETİ OLDUĞU İÇİN TEREDDÜTE DÜŞTÜM. KİRALARIMIZI ÖDEDİKÇE Mİ YOKSA SÖZLEŞMEMİZ MUCİBİ AYLIK TAHAKKUK ESASINA GÖRE Mİ GİDERLEŞTİREBİLİRİZ. TEŞEKKÜRLER.........

Cevap :
Sayın Çalış, Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler kira ödemesini fiilen yapmasalar bile gider tahakkuku şeklinde muhasebeleştirme işlemi yapabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.07.2010
Soru :
Organize san. Bölgesine tarafo merkezi yapan bir şirketin alt taşaronuyuz. 1 Organize san. bölgesi için yapılan yapı işlemlere kdv tevkifatı uygulanmaktadır biz alt taşaron olarak dışarıdan mıcır, çimonto ,nakliye , harfiyat ,makina kiralama mal/hizmetleri almaktayız. Bu işlemleri alırkan aramızda kg, m2, m3, gün gibi işlemlere fiyat koyup Ödeme şekillerini yazıp (alt taşaron olarak ssk dosyası açılmıyor)sözleşme yapıp işimizi yürütmekteyiz bu işlemler için KDV TEVKİFATI UYGULAMAMIZ GEREKMEKTEMİDİR (91 95 VE 99 NOLU KDV TEBLİĞLERİNİ OKUDUM ) acil olarak cevaplamanızı rica ederim SAYGILAR

Cevap :
Sayın Orman, İnşaat ve onarım işlerinde KDV tevkifatı mal teslimlerinde değil, hizmet teslimlerinde sözkonusudur. Hizmet için KDV tevkifatı uygulamanız gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.07.2010
Soru :
İyi Günler Mükellefin, finansal kiralama yolu ile almış olduğu makinayı (kiralama süresi 2011 de bitiyor) satmak istiyor. nasıl bir işlem yapacağız.bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Kutluk, Leasing işlemi bitmeden makine-teçhizatın mülkiyeti size geçmeden satış yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.07.2010
Soru :
Merhaba, Mükellefimizin işyeri kiralıktır. Bu işyerinde bir odayı başka bir firmaya kendi aralarında sözlü anlaşma yaparak kiraya vermiş ve kiraladığı firmaya kira bedeli olarak fatura kesmiş. Yapılan işlem doğru mudur? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Fideci, Müşterinizin kiralamış olduğu gayrimenkulün bir bölümünü eğer müşteriniz kurumlar vergisi mükellefi ise başka bir firmaya veya gerçek kişiye kiralaması durumunda kira sözleşmesi yaparak damga vergisi beyan edip ödemek durumundadır. Elde ettiği kira geliri için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenlemesi doğru bir uygulamadır. Müşteriniz gelir vergisi mükellefi ise yine sözleşme düzenlenerek damga vergisi beyan edilip ödenecek elde edilen kira geliri GMSİ olarak beyan sınırına göre (GVK 86.madde) vergilendirilecek. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.07.2010
Soru :
Hayırlı Günler. Bağımsız olarak faaliyette bulunan gerçek kişiye ait bir smmm firmasında araç kiralaması yapıldığı takdirde sözleşme süresi içerisinde araç ile alakalı tüm giderleri giderleştirebilir miyiz ? Ayrıca şahıs adına işletme de kullanılmak üzere alınan kredilerin faizleri giderleştirebilir miyiz? Şimdiden teşekkür eder, hayırlı çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Özdemir, GVK 68.maddesi mesleki giderleri tanımlamaktadır. Araç kiralama ve kredi faizl giderlerinin mesleki faaliyetin elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan gider olması düşüncesindeyseniz giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.07.2010
Soru :
Merhabalar. gelir vergisi mükellefi olan şahıs, vergi mükellefi olmayan kişiden işyerinde kullanmak üzere araç kiralamak istediğinde kdv ve stopaj yönünden vergisel boyutu nedir? ayrıca vergi mükellefi olmayan şahsın elde edeceği G.M.S.İ vergiye tabi midir? teşekkürler...

Cevap :
Sayın Naçar, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, vergi mükellefi olmayan kişilerden araç kiralamalarında sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesi ile kira tutarı üzerinden %18 KDV hesaplanıp beyan edilir. Bu tutar aynı zamanda 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Ayrıca brüt kira bedeli üzerinden %20 gelir vergisi stopajı hesaplanarak muhtasar beyannameyle beyan edilir. Tevkif suretiyle vergilendirilmiş GMSİ (taşıt kira geliri) GVK 86. maddesine göre belirtilen beyan sınırını (2010 için 22.000 TL) aşarsa yıllık beyanname verilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.07.2010
Soru :
iyi günler. Emniyet müdürlüğü bir şahıstan gayrimenkul kiralamak istiyor bununla ilgili kira stopajı ödermi?

Cevap :
Sayın Erol, GVK 94.maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarının gerçek kişilerden kiralamış oldukları gayrimenkuller için %20 stopaj yapmak zorundadırlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.06.2010
Soru :
Sayın Yetkili; Bir Limided Şirket, Bir aylık bir organizasyon işinde kullanmak üzere vergi mükellefi olmayan bir şahıstan araç kiralaması durumunda, araca ilişkin Kiralama Sözleşmesi yapması ve Gider Pusulası düzenleyip stopaj kesintisi yapılması yeterli olacakmıdır? Bu işleme ait KDV.sözkonusu olacakmıdır? BİLGİ: Kiralamanın bir aylık bedeli Net:1.000.-tl.dir. Saygılarımla İyi Çalışmnalar.

Cevap :
Sayın Aslaner, Vergi mükellefi olmayan kişilerden kiralanan araçlar için % 20 oranında Gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.Ayrıca yapılacak ödeme üzerinden %18 KDV hesaplanıp sorumlu sıfatı ile 2 nolu KDV beyanı ve ödemesi yapılacaktır. Ödenen KDV 1 nolu KDV beyanında indirim olarak kullanılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.06.2010
Soru :
Sayın Yetkili; Gelir Vergisine tabi, Bilanço Esasına göre defter tutan bir mükellef kendisi adına kayıtlı bir arsaya kira getirisi elde etmek amacı ile bir bina yapması durumunda özel inşaat sayılıp,inşaat bitimi neticesinde elde edilen kira gelirlerinin Gelir Vergisi Beyannamesinde bildirmesi doğru bir yöntem olacakmıdır? Saygılarımla.. İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Aslaner, Bahsettiğiniz arsa Bilançonunun aktifinda kayıtlı ise, elde edilen kazanç ticari kazanç olup,KDV li fatura düzenlenecek.Şayet arsa Aktife kayıtlı olmayıp kişinin tasarrufu altında ise elde edilen kazanç GMSİ olacaktır.


 

Tarih : 21.06.2010
Soru :
MERHABALAR.MÜKELLEF KİRALADIĞI DÜKKANIN 5 KİRASINI PEŞİN ÖDEMİŞTİR. ŞİMDİ MUHTASARDA BEYAN EDERKEN 5 YILLIK PEŞİN ÖDENEN KİRAYIMI BEYAN EDECEZ YOKSA 2010 YILINA AİT OLANINIMI BEYAN EDECEZ. GELECEK YILLARA AİT GİDERLERİN STOPAJINI PEŞİN Mİ ÖDEYECEĞİZ.BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Şen, Kiralanan işyerleri için ödenen kira ister bir yıllık ister 5 yıllık olsun Stopaj ödemeye bağlı bir yükümlülük olduğu için ödemenin yapıldığı ay muhtasar beyanname ile beyan edilir ve muhasebe ödenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.06.2010
Soru :
Günaydın, Şirket, şirket ortağı ve genel müdürüne mesken kirlamıs bulunmaktadır. Kira giderlerini muhasebe kaydı (760-770) ve gider yönünden bilgi alabilirmiyim. Tesekkürler

Cevap :
Sayın Akbaba, Şirket Tüzel Kişiliğiğinin ticari faaliyetinin icra edildiği yer için ve Şirket çalışanlarının oturacakları ikamet için ödenecek kiralardan %20 Stopaj yapılacaktır.Giderler çeşidine göre muhasebe kaydı yapılacaktır. Şirket ortağının ikamet edeceği yer için ödenecek kira KKEG olarak kayıtlara alınıacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.06.2010
Soru :
Merhaba , A.Ş. de şirket ortağının özel aracını şirket için kiralamak istiyoruz. KDV ve gelir vergisi açısından internette bir çok yorum var doğrusu nedir ? KDV kanunu 17 maddenin 4 fıkrasına göre sadece sözleşme hazırlayıp muhtasarda stopaj yatıracağım aynen ofis kirası gibi mi ? KDV 2 ler yazılmış gerekli mi ) Teşekkürederim

Cevap :
Sayın Yıldırım, Şirket ortağının özel aracını şirkete kiralamanız durumunda kira kontratı düzenlemeniz ve damga vergisini beyan etmeniz gerekir. Her ay %20 gelir vergisi stopajı hesaplayıp muhtasar beyannameyle beyan edip ödeyeceksiniz. Ayrıca, brüt kira bedeli üzerinden %18 KDV hesaplanıp sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesiyle beyan edilip ödenecektir. Hesaplanan bu KDV 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.06.2010
Soru :
Merhaba. Benim sorum; Y.dışından ithal ettiğimiz emtiayı( elektronik sistem-yangın alarm sistemi), yeni yapılanma ile isteyen müşterilere kiralayıp, bakım ve hizmet sözleşmesi yapmayı düşünüyoruz. Bu işlemde yangın alarm sistemini satmayıp kiraya verdiğimiz için faturası nasıl düzenlenmelidir. emtia bizim malımız olarak gözükmekte olduğu için, maliyet kaydı nasıl olacaktır.

Cevap :
Sayın Kaya, Kiraya vermiş olduğunuz cihaz için kira bedeli + KDV fatura düzenlemeniz gerekmektedir. Maliyet kaydında herhangi bir değişiklik yapmayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.06.2010
Soru :
Serbest Bölgede, 2004 yılından önce ruhsat almış bir firma ile uzun dönem araç kiralama sözleşmesi yaptık. Kendisi ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda Araç kiralama hizmeti veriyoruz ve kontratta belirlenen tutarlara binaen aylık hizmet fatura kesiyoruz. Müşterimiz serbest bölgede faaliyet gösterdiğini , Kdv Vergisinden ve sözleşmeden doğan Damga vergisinden muaf olduğunu tarafımıza belirterek kestiğimiz aylık kira faturasında da kdv olmaması gerektiğini sözleşmeden doğan Damga vergisininde muafiyete dahil olduğunu düşünmektedir. Bizde aksine hizmetten sadece serbest bölgede değil,hizmetten her mecrada yararlanıldığını düşünmekteyiz.Sözleşmeden doğan damga vergisinin onlaca ödenilmesi ve aylık kesilecek faturalarda ise kdv kesilmesi gerektiğini belirttik. Araçların kullanım alanının sadece serbest bölgede olmayacağı Serbest Bölgenin dışında da kullanımın gerçekleşebileceğini ayrıca belirtmişlerdir. Buna göre bu durumda kdv ve Damga vergisi müşteriden tahsil edilir mi edilmez mi? Saygılarımla

Cevap :
Sayın Kesimoğlu, Vermiş olduğunuz hizmetin serbest bölge ve serbest bölge dışında verilmesi halinde KDV hesaplanacak, sözleşmelerden de damga vergisi ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.06.2010
Soru :
şirketimiz ürettiği ürünleri adalara sevk ederken tekne kiralamakta.tekne sahibi kış dönemlerinde fatura verememekte..kiraladığımız bu tekneler için gider pusulası düzenlemekteyiz.stopaj oranı ve kdv karşısındaki durumumuz nedir.saygılarımla..

Cevap :
Sayın Çukadar, Deniz üzerinde nakliye işi yapan teknelerin gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olmaları gerekir. Yapmış oldukları hizmet karşılığı da fatura düzenlemek zorundadır. Fatura vermeyen tekneyi maliyeye bildiriniz. Gider pusulası ile işlem yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.06.2010
Soru :
Tüzel kişiliğe haiz şirket üçüncü şahıslardan kiraladığı araçlar için gider pusulası düzenlemektedir. %20 gelir vergisi stopajı keserek ertesi ay muhtasar beyanname ile beyan etmektedir. Ayrıyeten %18 kdv ni 191 hesaba iave ettikten sonra 2 nolu beyanname ile beyan etmesine gerek var mı? teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Özen, Vergi mükellefi olmayan şahıslardan araç kiralamalarında kontrata istinaden (gider pusulası düzenlenmez) %20 gelir vergisi stopajı hesaplanarak muhtasar beyannameyle beyan edilir. Ayrıca brüt kira bedeli üzerinden %18 sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp 2 Nolu KDV Beyannamesiyle beyan edilir ve ödenir. Hesaplanan bu KDV 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.06.2010
Soru :
Bilanço esasına göre defter tutmak mecburiyeti olan ve eczacılık faaliyetinde bulunan bayan mükellefin işyerinin mülkü eşinin olması durumunda (reelde kira ödemesi yok) kira stopajı söz konusu olur mu? ve eşi gmsi ndan dolayı gelir vergisi beyannamesi verecek mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Özen, Fiili olarak kira ödemesi yoksa stopaj da sözkonusu olmayacaktır. Bu durumda müşteriniz ticari kazancın tespitinde kira giderini gider yazmayacaktır. Ancak eşi GVK 86/1-d madde hükmüne göre emsal kira tutarına göre, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan gayrimenkul sermaye iradı elde etmiş sayılacağından GMSİ den dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.06.2010
Soru :
MERHABA; SORULARIM G.V.KANUNU 23.MADDESİ KAPSAMINDA OLACAKTIR. 1-KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN BİR İNŞAAT ŞİRKETİ, SATMAK VEYA KİRALAMAK ÜZERE İMAL ETTİĞİ BİNADA(AKTİFE KAYITLI OLAN) KAPICI ÇALIŞTIRMAK İSTERSE, KAPICI ÜCRETİNDEN DOLAYI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA UYGULANMALIMI? 2-AKTİFİNE KAYITLI OLAN BİNA İÇİN ŞİRKET ÜNVANINDAN BAĞIMSIZ AYRI BİR APARTMAN SİGORTA DOSYASI AÇILMASI MÜMKÜNMÜ, MÜMKÜNSE G.V.İSTİSNA DURUMU NASIL OLUR? TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Özkaynak, Konut olarak kullanılan gayrimenkul, ister şirketlerin aktifinde olsun, ister Kat Mülkiyeti Kanununa göre birden fazla maliklere ait olsun GVK 23.maddesinin 6.fıkrasına göre istihdam edilen kapıcıların ücreti gelir vergisinden istisnadır. İstisna kişinin yaptığı göreve göre verildiği için işverenin kimin olduğu önemli değildir. Bu işlem için ayrı bir sigorta dosyası açtırmanıza gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2010
Soru :
CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. SORUM ŞU ŞİRKETİMİZ ADINA TESCİLLİ BİR MARKAMIZI BİZİM KULLANMADIĞIMIZ BİR ÜRÜNNÜMÜZ İÇİN BAŞKA BİR FİRMAYA 5 YILLIĞINA KİRAYA VERECEĞİZ.VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN HANGİ İŞLEMLERİ YAPMAMIZ GEREKİYOR.

Cevap :
Sayın Şahin, Kira bedeli için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenlemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.06.2010
Soru :
Oto kiralama ve çekici işi ile uğraşan bir ltd.şti. müşterimiz var. Şirketimizin aktifinde kayıtlı kiralama işi için kullandıkları binek otomobillerin (2.el) satış kdv oranı %? kaçtır. Bu konuda tarafıma ilgili kanun maddelerini belirterek cevap verilmesini rica ederim.

Cevap :
Sayın Avcı, 6 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çeşitli konularda uygulanacak KDV oranlarında yeni düzenlemeler yapılmış olup, bu düzenleme ile KDV Kanununun 30’uncu maddesinin (b) bendine göre, alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanacaktır. Önceki düzenlemelerde, binek otomobil alımında KDV indirim hakkı bulunmayan işletmeler aktiflerinde kayıtlı binek otomobillerini sattıklarında %1 KDV oranı uygulamasına devam edildiği, bunun dışındaki işletmelerde (KDV yi indirim konusu yapabilen) yukarıdaki konu kapsamında yapılan ikinci el binek otomobil satışlarında %18 KDV oranı uygulamasına 2 yıl aktifte kalma şartıyla % 1 oranı uygulanmak üzere satabilecekleri imkanı getirilmiş bulunmaktadır. 2 yıl geçmeden satışı halinde KDV oranı %18 hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.06.2010
Soru :
iyi günler sayın hocam iyi çalışmalar. sorum şu; İSTANBUL” DA BULUNAN ŞİRKET MERKEZİMİZE BAĞLI OLMAK ÜZERE İSTANBUL VİLAYETİ SINIRLARI İÇİNDE KULLANILMAK ÜZERE EK BİR İŞYERİ AÇACAĞIZ. BU AÇACAĞIMIZ EK İŞYERİNİN MAL SAHİBİ DAHA EVVELDEN BU BİNAYI KİRALAMIŞ BULUNAN “A” FİRMASI KİRACI OLUP, BİZ FİRMA OLARAK AYLIK KİRA ÖDEMELERİMİZİ BU İŞYERİNİ BİZDEN ÖNCE KİRALAMIŞ BULUNAN “A” FİRMASI KİRACIYA ÖDİYECEĞİZ. BU KİRACI “A” FİRMA DA AYNI BİNADA TİCARİ FAALİYETİNE DEVAM EDECEK OLUP, BİZ BU KİRACI “A” FİRMANIN KULLANMADIĞI BOŞ YERİ KİRALAYIP FİRMAMIZLA İLGİLİ TİCARİ FAALİYETİMİZE DEVAM EDECEĞİZ. MAL SAHİBİ BİNAYI KİRALAYAN “A” FİRMASIYLA KİRA KONTRATI DÜZENLEMİŞ BULUNMAKTA VE “A” FİRMASI KİRANIN TAMAMINI MAL SAHİBİNE AYLIK KİRA FATURASI + KDV OLARAK ÖDEMEKTEDİR. MAL SAHİBİ FİRMA LİMİTED ŞİRKET OLDUĞU İÇİN “A” İLK KİRACI FİRMAYA FATURA + KDV OLARAK KİRAYI TAHSİL ETMEKTEDİR. SONUÇ OLARAK AYLIK KİRA ÖDEMELERİMİZİ BANKA KANALIYLA EFT OLARAK KİRACI “A” FİRMAYA ÖDİYECEĞİZ. GÜNEŞLİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ KİRALADIĞIMIZ İŞYERİYLE İLGİLİ OLARAK AYLIK KİRA FATURASI + KDV Lİ BANKADAN MI ÖDEME YAPACAĞIZ, YOKSA KİRACI “A” FİRMAYA AYLIK MUHTASAR BEYANNAMEMİZDE GELİR STOPAJ KESİNTİLİ KİRA ÖDEMESİ Mİ YAPACAĞIZ.

Cevap :
Sayın Çeken, Gayrimenkulde kiracı olan A firmasından (LTD şirket) kiralama yapılması halinde A firması kira bedeli + KDV li fatura düzenleyecek, fatura bedeli banka kanalıyla ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.06.2010
Soru :
sayın danışmanım:avukat olan müşterim vergi mükellefi olmatan eşi için aldığı binek otmotbili ağırlıklı olarak kendi işinde de kullanıyor.Ancak işi için yapmış olduğu araç giderlerini masraf olarak göstereblmesi için aracın eşinden kiralanmasını ve oto kira sözleşmesini vergi dairesine bildirmesi gerektiğini söyledim.Bu na istinaden araç kullanım bedeli olarak aylık bir bedel ile oto kiralama sözleşmesi düzenledik.Bu sözleşmenin stopaj yönünden durumu ne olacak.?Bu kiralama karşılığında 1.dereceden akraba olduğu için eşine borçlu olabilecekmi?Eğer böyle bir borçlanma sözkonusu olmaz ise bu aracın masraflarını başka nasıl giderleştirebileceğiz.?

Cevap :
Sayın Çakmak, Vergi mükelleflerinin kendi yakınlarından veya 3.şahıslardan araç kiralamaları halinde kiralama bedeli üzerinden %20 GV stopajı hesaplayacaklar, ayrıca %18 oranında KDV hesaplayarak sorumlu sıfatıyla beyan edeceklerdir. Hesaplanan bu KDV 1 Nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.06.2010
Soru :
Sayın danışman serbest meslek mükellefi olan bir yakınımız kendisi gibi serbest meslek mükellefi olan kardeşine aynı işyerini kiralamıştır yani kiracısı olarak gözükmektedir işyeri sahibinin ve kiracısı olarak gözüken kişinin yapması gereken vergisel yükümlülükler nelerdir?iyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Çetin, Serbest meslek erbabı olan müşteriniz kiralamış olduğu işyeri için şahıstan kiralamış ise gelir vergisi stopajı yaparak bu vergiyi muhtasar beyanname ile beyan edecektir. Aynı işyerinin bir bölümü diğer bir serbest meslek erbabına müşteriniz tarafından kiraya verilmiş ise bir kira kontratı yapılıp, elde edilen kira geliri tevkif suretiyle vergilendirilmiş GMSİ olarak beyan edilecektir. (GVK 70.maddesinin 1.paragrafında gerçek kişi kiracıların kiraladıkları gayrimenkulleri başka bir kişiye kiraya vermeleri halinde elde edilen kazanç GMSİ'dir.) Danışma Birimi


 

Tarih : 28.05.2010
Soru :
şahıs şirketi olan bir danışmanlık firmasının faaliyet gösterdiği, 95 mt2 alanlı bir yerin, bağımsız bir odasını 15 mt2 sini kiralayıp, büro açabilirmiyim? teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Bostancı, Sadece meslek mensupları aynı büroyu kullanabilirler, bunun dışında bir şirlet yada serbest meslek erbabından aynı işyerinin bir odasının kiralanması vb.çalışma usul ve esaslarına aykırıdır. İyi çalışmalar, Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 20.05.2010
Soru :
İyi günler.Bir şirketin sigortalı çalışanı(aynı zamanda şirket ortağının oğlu) Yurt dışından ithal edilecek ürün siparişi tespiti ve sözleşme yapmak için yurt dışına gidecek.Şirket bu konuda karar alıp yurt dışı ev kirası yemek ulaşım ve benzeri giderleri işyeri gideri olarak işlememizi istiyor.Çalışan aynı ülkede üniversite eğitimi de alıyor.Giderleri kanunen işleyebilirmiyiz.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Bahset olduğunuz giderleri ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi olarak düşünüyorsanız giderleştirebilirsiniz. Ancak ileride bir ihtilaf yaşamamanız için sorunuzdaki konuyu aynen dilekçe haline getirerek İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.05.2010
Soru :
2010 yılı ocak ayında işyeri kirası 12 aylık olarak fatura düzenlenmiştir.1.geçici vergi döneminde bu gelirin ilk 3 aya isabet eden kısmını mı dikkate almalıyız yoksa 12 aylık kira peşin tahsil edildiği için 12 ay toplamını geçici vergiye konu edelim ?

Cevap :
Sayın Ekim, Kira gelirinin peşin tahsil edilmesi halinde gelecek aylara ve yıllara ait olanlar dönemsellik ilkesi gereği ilgili dönemde gelir olarak gösterilmelidir. Kesniş olduğunuz faturayı muhasebeleştirirken 380 gelecek aylara ait gelirler hesabını kullanarak kayda alınız. Dönemi geldikçe bu hesaptan gelir hesabına virman yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.05.2010
Soru :
Merhaba, Gelir vergisi mükellefimizin şahsına ait bir binası mevcut..Bu bina yaklaşık 10 senedir kendisinde..Bu binanın satılması durumunda ortaya çıkabilecek değer artış kazancı vergiye tabimidir?..Ayrıca bu ortaya çıkabilecek değer artış kazancı,gelir vergisi beyannamesinde ticari kazanç ve kira geliriyle birlikte beyannamede gösterilip matraha eklenirmi? teşekkürler..

Cevap :
Sayın Şener, GVK Mük 80.maddesinin 6.fıkrasına göre 1.1.2007 den önce sahip olunan gayrimenkullerin 4 yıl sonra satılması halinde veya 01.01.2007 den sonra sahip olunan gayrimenkullerin 5 yıl sonra satılması halinde elde edilecek değer artış kazancı gelir vergisine tabi değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.05.2010
Soru :
Merhabalar; 4 aylık sezon faaliyeti olan bir restaurantta (mükellefiyet sezon başında açılıp sezon sonunda kapatılıyor) bu firmada restaurant hizmeti veriliyor. Bu hizmetin verilmasi ile ilgili personel ihtiyacı restaurant faaliyetinde bulunan başka bir şirketten catering sözleşmesiyle personel kiralaması ile karşılanıyor. Hizmeti veren şirket çalışanların ssk yükümlüğülüğünü yerine getiriyor. Hizmet bedeli fatura karşılığı bu şirkete ödeniyor.Bu işlemde sgk mevzuatına ters bir durum söz konusumudur ve İş kazası olduğu takdirde nasıl bir yol izlemeliyiz. Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yapılan işlem Ödünç iş ilişkisidir ve Ödünç iş ilişkisi sözleşmesi yapılmalıdır. İş kazasında sorumluluk alt işverenle birlikte asıl işverende sorumludur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 06.05.2010
Soru :
KOLAY GELSİN iki sorum vardı; 1-özel inşaat yapan şirket yaptığı binadan 4 dükkanı satmayıp aktife alıp kiraya verecektir.bu dükkanlar hangi değer üzerinden aktife alınacaktır(defter kayıtlarında anılan dükkanlara ait maliyet yoktur,bina ile ilgili bütün maliyetler satılan dairelere mal edilmiş ve maliyetler tüketilmiştir) ve bu aktifleştirmenin muhasebe kaydı nasıl olacaktır? 2-zarar eden mükelleflerin vergi levhalarını onaylarken "beyan olunan matrah" kısmına "matrahsız" ibaresi yazılıp o şekilde onaylanacak diye biliyorum bu doğru mu?

Cevap :
Sayın Uluğ, İnşaat maliyeti oluşturulmasında her bağımsız bölüme maliyet hesabı yapılarak birim maliyet fiyatı oluşturulması gerekir. Bütün maliyetlerin konutlara atılması yanlış bir uygulamadır. Şirket aktife alacağı 4 dükkanı emsal bedeli ile aktifleştirecektir. Zarar eden mükelleflerin vergi levhasına MATRAHSIZ ibaresinin yazılması yerinde bir uygulamadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.05.2010
Soru :
defterini tutttuğum inşaat işleri faaliyetinde bulunan ltd sti (ortakları eşlerden oluşan)kiralık olarak tuttuğu bürosuna 3 aydır uğramamakta, aradığımda telefonlarıma cevap vermemektedir. 2 aydır beyannamesini vermeyi kestim. piyasaya fatura kesip sattığından şüphelenmekteyim çünkü bana getirdiği yüksek miktarlı faturaların hiçbirinin ödemelerini tüm sıkıştırmalarıma rağmen devamlı getireceğim sözleriyle savuşturarak getirmemiştir. Bu durumu vergi dairesine bildirmem benim açımdan bi problen yaratır mı. Malesef bu tür insanlardan hem paramızı alamadığımız gibi hemde bizi böyle zor durumlara sokmaktadırlar. sizden ricam bana yapmam gerekenler hakkında yol göstermeniz.Teşekkürler

Cevap :
Sayın Taşçı, Bahsettiğiniz Limited Şirketin bilinen adresine mesleki sözleşmenizi tek taraflı feshettiğinizi ve defter ve belgeleri en geç 15 gün içinde teslim alması için iadeli taahhütlü ihtar mektubu gönderin. Sözkonusu mektup adrese ulaşmadığı veya tebliğ edilemediği durumda posta alındıları ile birlikte muhafaza edin. Ayrıca müşterinizin bağlı olduğu vergi dairesine bize belirttiğiniz hususları bir dilekçeyle bildirin. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.05.2010
Soru :
Mahalle Muhtarları Muhtarlık hizmetlerini görmek için Gelir Vergisi Mükellefi olan gerçek bir kişiye ait işyerini kiraladıkları takdirde stopaj ödemesi yapmaları gerekirmi.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Küçük, Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, muhtar tüzel kişiliklerinin gerçek kişilerden kiralamış oldukları işyerleri ödeyecekleri kiradan %20 oranında gelir vergisi stopajı hesaplanacaktır. (GVK 94.madde giriş metni) Danışma Birimi


 

Tarih : 04.05.2010
Soru :
2005 yılında kiraladağımız işyerine ilişkin yapılan dekorasyon sonucu 2005 yılında tarafımıza fatura kesilmiştir. ve bu tutar 264 özel maliyetler hesabına alınmıştır.31.12.2009 itibari ile amortismanı bitmiştir. 1.kayıt 264 özel maliyetler 10.000 268 özel mal.amort. 10.000 biz bu hesabı 01.01.2010 tarihinde virmanlayarak kapatacakmıyız. 2.kayıt 268 özel mal.amort. 264 özel maliyetler yoksa muhasebe hesaplarında 1.kayıt taki gibi aynen kalacakmıdır.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Yapmış olduğunuz birinci kayıt yasal defterlerinizde işletmenizi kapatana kadar aynen kalacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.05.2010
Soru :
Selamlar.Bir şirket, üzerine kayıtlı gayrimenkulleri işyeri olarak kiraya verip fatura kesiyor.Fatura ve makbuz karşılığında (tutar 350 TL) kirayı elden tahsil etmek istiyor.İşyeri kiralarının fatura ve makbuz karşılığında ödenmesi halinde banka zorunluluğu ortadan kalkarmı,bununla ilgili kanunda herhangi bir ibare varmıdır.Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Telci, GVK 268 nolu Genel Tebliğ hükümlerine göre işyeri kira ödemeleri sonucunda fatura düzenlenmesi banka zorunuluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Dolayısıyla işyeri kira ödemeleri tutarı ne olursa olsun banka, PTT ve finans kurumları aracılığıyla yapılmalıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.04.2010
Soru :
5000 Tl sınırını aşan faturasız kira giderleri Ba Bs formunda beyan edilecek mi? eğer beyan edilecekse brüt tutar mı dikkate alınacaktır? şimdiden teşekkür ederim...

Cevap :
Sayın Akpınar, VUK 396 Nolu Genel Tebliğine göre tüm mal ve hizmet alım-satımları Ba-Bs formlarında bildirilecektir. (Fatura veya benzeri vesika-Benzeri vesika=kira kontratı)). Kira giderleri Ba formlarında bildirilecektir. Esas alınacak tutar brüt kira tutarıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.04.2010
Soru :
Öncelikle iyi çalışmalar diliyorum. 1-) 5 milyon YTL değerindeki bir iş merkezi 6 mirasçı tarafından sermaye olarak gösterilerek bir Anonim Şirket kurulabilir mi? 2-) Sahip olunan iş merkezinin bağımsız bölümlerinin kiralanması sonucunda kira geliri elde edilecek ve ticari kazanç olarak vergilendirilecektir, 3-) Buna karşılık olarak iş merkezinin aktifteki değeri üzerinden amortisman ayrılırsa binanın 5 yıllık süreden daha sonra satılması durumunda, satılan tarihte hesaplanacak Net aktif değeri (Maliyet Bedeli-Ayrılan Amortismanlar)ile satış değeri arasındaki kazanç vergilendirilecek midir? Yoksa 5 yıl aktifte kayıtlı bulunan gayrimenkulün satışından kaynaklanan kazançların vergiden muaf tutulması hükmünemi tabi olacaktır. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Filiz, A.Ş ortakları kuruluşta ve daha sonra sermayeyi nakdi veya ayni olarak taahhüt edebilirler. Aktife kaydolacak gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilen kazanç ticari kazançtır. Şirketlerin aktifinde 2 tam yıldan fazla gayrimenkullerin satışından elde edilen karın sermayeye ilavesi veya pasifte bir fon hesabında 5 yıl süreyle tutulması halinde satıştan elde edilen karın %75 lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. (KVK MD 5/1-e) Danışma Birimi


 

Tarih : 27.04.2010
Soru :
sayın ilgili 2009 yılında verilen muhtasar beyannamelerinin ekleri olan (kira serbest meslek makbuzları vs.)ekli listelerine eklenmemiştir.ancak bunların ödemesi muhtasar beyannamemizde zaten yapılmıştır.Bu durumda düzeltme beyannamesi vermelimiyiz verirsek usülsüzlük cezası alırmıyız ilginize teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sezer, Muhtasar Beyannamede Tablo III bölümünde eksik bilgiler olması sebebiyle düzeltme yapmanız halinde, matrahta bir değişiklik olmadığı ve beyanname süresinde verildiği için herhangi bir usulsüzlük cezası uygulanmamaktadır. Ayrıca sadece Tablo III bölümünde düzeltme yapılması halinde Damga Vergisinden muaf seçeneğini de E-Beyanname programından işaretleyebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.04.2010
Soru :
Merhaba. Mağaza olarak kullanılmak üzere kiralanan gayrimenkulün devir alındığı eski kiracılarına ödenen amortisman sınırının üzerindeki mağaza devir bedellerinin verilen kira komisyonu olarak değerlendirilerek direkt giderleştirilmesi mi yoksa peştemallık/şerefiye hesaplarında amortisman yoluyla giderleştirilmesinin mi uygun olacağı hususunda Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu açısından yorumlarınızı rica ederiz. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Tekin, Ticarethane ve mağazaların devrinde ödenen piyasa uygulamalarında hava parası olarak adlandırılan şerefiye ve peştemallıklar Tek Düzen Hesap Planında 261 takip edilir. Bu değerler, VUK'a göre amortismana tabi iktisadi kıymet olduğu için aktifleştirilen tarihten itibaren 5 yıl içinde itfa edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.04.2010
Soru :
Merhaba iyi çalışmlar.. Kat Karşılığı inşaat işi yapan mükellefimin, arsası üzerine inşaat yapılacak arsa sahiplerine inşaat bitene kadar oturmaları için tuttuğu kiralık dairelere ödeyeceği ev kiralarını gider pusulasıyla inşaatın maliyetine gider olarak yansıtılabilir mi.. Eğer yansıtılırsa stopaj oranı kaç olur...

Cevap :
Sayın Kurtuluş, Kat karşılığı inşaat işlerinde,müteahhit tarafından inşaat süresince gayrimenkul sahibine yapılan kira ödemelerinin gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi gerekir. Müteahhit firmanın yaptığı kira ödemeleri üzerinden % 20 oranında Gelir Vergisi tevkifatı yapacaktır. Ayrıca kira geliri elde edenler elde edilen gelirin Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-c maddesinde belirtilen tutarı aşması( 2010 yılı için 22.000.- Tl dır) durumunda ise, söz konusu gelirin gayrimenkul sahibi tarafından yıllık beyanname ile beyan edilecektir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde; Arazi ve binaların (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), sahipleri, mutasarrıfları(Tasarruf edenler), zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olduğu hüküm altına alınmıştır. Anılan Kanunun 72’inci maddesinde ise ;''Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, 70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır….'' hükmüne yer verilmiştir. Yine aynı kanunun 85’inci maddesinde, mükelleflerin 2’nci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri, bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasının zorunlu olduğu, 86’ncı maddesinde ise, vergiye tabi gelir toplamının 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı ( 2010 yılı için 22.000- TL ) aşmaması koşuluyla, Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olan gayrimenkul sermaye iratları için beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. Öte yandan aynı Kanunun 94’üncü maddesinde; ''Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.'' hükmüne yer verilmiş, 5/a bendinde ise; '' 70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20 '' oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kat karşılığı olarak verilen gayrimenkule ilişkin olarak müteahhit firma tarafından inşaat süresince mal sahibine yapılan ödemelerin gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi gerekir. İnşaatı yapan müteahhit firmanın, Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesinde sayılan ve tevkifat yapmak zorunda olanlar arasında yer alması nedeniyle mal sahibine yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında Gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Kira yardımı alan kişinin vergiye tabi gelir toplamının Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-c maddesinde belirtilen tutarı (2010 yılı için 22.000-TL) aşması durumunda ise, söz konusu gelirin yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.04.2010
Soru :
Merhabalar; Kurumlar Vergisi mükellefi olan Ltd.(mülkiyeti Ltd. ye ait değil, envanterine kayıtlı değil) bir şahıstan işyerini kiralamıştır. bir süre sonra kiraladığı işyeri kendisine büyük geldiğinden gerçek kişi bir mükellefe bir kısmını kiralamaktadır. Ltd. bu kiralama karşılığında kira bedeli+kdv şeklin demi kira bedeli + kdv+stopaj şeklindemi fatura edecektir.

Cevap :
Sayın Öz, Limited şirket aktifte kayıtlı olan veya kiralamış olduğu gayrimenkulleri kiraya vermesi halinde elde edilen kazanç ticari kazançtır. Elde ettiği kira geliri için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenleyecektir. Düzenlenen bu fatura için GV stopajı sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.04.2010
Soru :
bir limited şirketin kiraladığı telif hakkını belli bir süre ile başka bir şirkete kiralaması durumda kdv ve stopaj durumu nasıl olmalıdır. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Satır, GVK 18.maddesinde telif haklarının vergilendirilmesi esası belirlenmiştir. GVK 18.maddesine göre gerçek kişilerden telif hakkını alan Limited Şirket bu hakkını başka bir kişi veya şirkete kiralaması halinde kiralama ücretine %18 KDV ilave ederek fatura düzenlemesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2010
Soru :
Selamlar, Hocam 36 aylık süre ile müşterimize araç kiraladık, müşterimiz aracı sözleşmede belirtilen 36 aylık süre tamamlanmadan 24. ayda tarafımıza iade etti sözleşmeye göre kalan 12 aylık süreyi erken iade etmesinden dolayı müşterimize cezai şart bedeli olarak fatura ediyoruz. Bu işlemde Kdv hesaplamamız gereklimidir. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Polat, Sözleşmeye dayalı olarak tahsil edilen ceza bedeline KDV hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2010
Soru :
DECAR OTO KİRALAMA A.Ş firmasında bağımlı olarak çalışmaya devam ediyorum. ( Odaya bağımlı çalışıyorum diye bildirimde bulunmuştum) Çalışmış olduğum şirket 2010 yılında tam tasdik sözleşmesi yapmamıştır. ( Firma Önceki yıllar tam tasdik kapsamındaydı ) Vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmadan Ocak - Şubat 2010 beyannamelerini DECAR A.Ş olarak daha önce şirket adına alınan şifre ile vermeye devam ettik. Benim sorum Zeynep SÖNMEZ olarak Maliyeden DECAR A.Ş’de bağımlı olarak çalıştığıma dair ayrıca bir şifre almam gerekirmi. Mevcut şifre ile Beyannameleri vermeye devam etmelimiyim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Sönmez, Decar A.Ş. olarak şifre mevcut olduğu için ,ayrıca sizin şifre almanız gerekmez .Mevcut sifre ile Beyannameler gönderilmeye devam edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2010
Soru :
Bir parti ilçe teşkilatı için daire kiralanmış. İşyeri gibi adledilip kira ile ilgili stopaj ödenecek mi ödenmeyecek mi? Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kartal, Siyasi partiler, dernekler ve vakıflar kiralamış oldukları gayrimenkullere ödedikleri kira bedelleri üzerinden gelir vergisi stopajı yapacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.04.2010
Soru :
Merhaba Sayın Yetkili, Benim sorum ECRİMİSİL bedelinin başka bir şirkete yansıtılası durumunda fatura edilirken K.D.V.hesaplanıp hesaplanmayacağı hakkında. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kamuya açık araziden-arsanın hukuka aykırı bir şekilde kullanılması nedeniyle işgalciden alınan bir bedel olarak tanımlanan ECRİMİSİL, Vergi Daireleri tarafından tahsil edilmektedir. Ancak, bu bedelin tahakkuk ettirildiği mükellef tapu kaydına göre, gayrimenkulun sahibi olan Şirket olmaktadır. Bu meyanda,gayrimenkulun sahibi başka, yararlanan şirketin başka olması durumu da mevcuttur. Gayrimenkul sahibi adına tahakkuk edilen Ecrimisil tutarının, gayrimenkulden asıl yararlanan ( kiracıya)şirkete yansıtılması, mutlaka fatura tanzim edilecektir.Bu durumda, yansıtılacak Ecrimisil bedeli için faturada ayrıca Katma Değer Vergisi tahakkuku yapılacak mıdır? Yoksa, ihracat faturası gibi, faturanın alt kısmına, "ecirimisil " bilgileri eklenerek K.D.V.siz fatura mı düzenlenecektir. Bu sorumun yanıtını mail adresime gönderirseniz sevinirim. Teşekkürlerimle.

Cevap :
Sayın Balıbaşa, KDV Kanunu 1.maddesine göre Türkiye'de yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV'ye tabidir. Milli Emlak Müdürlüğüne ecrimisil ödeyen şirket, ecrimisil ödediği gayrimenkulü birbaşkasına kiraya vermesi halinde elde etmiş olduğu kira gelirine %18 KDV oranlı fatura düzenleyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.04.2010
Soru :
Şirketimiz alacağına karşılık, anlaşarak şirketin makinalarını aldı. Makinaların Faturası da alındı. Makinaları kiraladığımız bir yere kurarak imalata başladık.Fakat bir müddet sonra makinaları aldığımız firmanın diğer alacaklıları tarafından işletmemizdeki makinalara ve ürettiğimiz mallara haciz konuldu ve satıldı.Makinaları hacizden tekrar satın aldık ama ürettiğimiz malları alamadık. Bu durumda: 1-İkinci defa İcradan aldığımız kendi makinalarımız için ödediğimiz parayı daha önceki demirbaş maliyetinemi ekliyeceğiz yoksa masraf mı yazacağız. 2-Stoklarımızda görünen icrada satılıp elimizden çıkan malların çıkışını nasıl yapacağız.Zarara atabilirmiyiz.O mallar için ödenen kdv ne olacak. Not:İcra satışı nedeniyle firmamıza para ödenmemiştir.Bizim olmıyan bir borcu avukatında azizliği neticesi biz ödemiş olduk. Cevap için şimdiden teşekkür eder,hayırlı günler dilerim.

Cevap :
Sayın Halavut, Sormuş olduğunuz sorunuzdaki işlemlerin vergi uygulamalarına ve muhasebe uygulamalarına aykırı işlemler olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla size vereceğimiz yanıt ile yeni bir yanlışlığa mahal vermek istemiyoruz. Bu konuya ilişkin doğru işlem yapabilmeniz için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından alacağınız muktezaya göre işlem yapmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.04.2010
Soru :
Ticari faaliyetini ikametgahında yapan gerçek kişi ; 1- Kira ödemesi stopaja tabi olur mu? 2- İkametgahında ödediği elektrik,su,telefon,yakıt v.s. giderler işlenir mi? 3- Kira ödemesini bankadan yapmak zorunda mı? (kira 100 TL )teşekkürler

Cevap :
Sayın Zurnacı, Ticari faaliyetini ikametgahında sürdüren mükellef kira ödemelerini bankadan yapacak, gelir vergisi stopajı ödeyecek. Yapmış olduğu giderler ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi koşuluyla muhasebe kayıtlarına alınır. (GVK 40) Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2010
Soru :
İyi Günler. Benim sorum şöyle, bir müteahit, arsa sahibinin arsasına fabrika binası yapmak için belli bir tutar karşılığında anlaşıyorlar. İnşaat bitince Müteahit, sözleşme tutarı yerine binayı 3 yıl boyunca işletme ve kiralama hakkı istediğini söylüyor. Arsa sahibine de cazip geliyor. İki taraf açısından da vergisel durum ne olur? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Keleş, Müteahhidin yapılan binanın bedelini kiralama karşılığı tahsil etmesi bir trampa şeklidir. Bina sahibi ile müteahhid kira kontratı düzenler, mal sahibi şirket veya ticari işletmesinin aktifinde kayıtlı gelir vergisi mükellefi ise bu kiralama karşılığı fatura düzenlenecek ve KDV hesaplanacaktır. Mal sahibi yukarıda belirtilen kişilikler dışında birisi ise (GMSİ sahibi) kiracı kira ödemelerinden %20 GV stopajı hesaplayacaktır. KDV sözkonusu değildir. Müteahhid ve mal sahibi alacaklarını ve borçlarının cari hesap şeklinde mahsubunu yapabilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2010
Soru :
İyi günler.Mükellefiz olan bir şirketin 2009 yılı kira tutarları muhtasar beyannamelerinde bankaya yatandan fah düşük gösterilmiş.2010Nisan ayında tüm 2009 muhtasar beyannamelerine düzltme verdik.Geçmiş yıl kira farklarını bu yıl ki kayıtlarımda nasıl giderleştirebilirim.Hangi hesabı kullanmam doğru olur teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Sorunuzda bahsettiğiniz kira giderleri farkları, geçmiş takvim yılına ait olduğundan dönemsellik ilkesine göre, bu takvim yılı KKEG olarak muhasebeleştirebilirsiniz veya ilgili dönemlerde muhtasar beyannamelerde, geçici vergi beyannamelerinde düzeltme yapmanız gerekir. Kurumlar Vergisi Beyannamesini düzeltilmiş haliyle vermelisiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2010
Soru :
Merhaba ortaklara ait olan araç reklam şirketimize sözleşme ile kiralanmıştır..bu sözleşmeye istinadun yevmiye kaydımız nasıl olmalı? 740 360 381(?) bu kayıt doğrumudur? bu araca ait kaska ve trafik sigortasıda şirkete gider olarak kaydedilebilir mi?

Cevap :
Sayın Kekiç, Araç kiralamalarında hem gelir vergisi stopajı hem de 2 nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla KDV hesaplayıp ödenmesi gerekir. 2 Nolu KDV Beyannamesiyle beyan edilen %18 KDV 1 nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. 740 borçlu 191 borçlu 360 Ödenecek KDV (alacak) 360 Ödenecek GV Stopajı (alacak) 100/102 Alacaklı olarak muhasebe kaydını yapabilirsiniz. Kasko ve trafik sigortaları araç sahibi adına yapıldığından bunları gider yazamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.03.2010
Soru :
Mükellefim Darulacezeye ait bir dükkanı kiralamak istiyor.Kiralarsa stopaj uygulanacak mı?% kaç?(Darulaceze mazbut vakıf mı?)

Cevap :
Sayın Yolcu, Gelir Vergisi Kanunun94/5-b Maddesinde Mazbut vakıflara ödenen kiralardan Gelir vergisi stopajı YAPILMAYACAKTIR. Mazbut vakıfların tanımı aşağıdaki gibidir. Darulaceze kurumun Mazbut olup olmadığını kendilerinden veya İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğünden öğreniniz. MAZBUT VAKIF : Cumhuriyet öncesinde vakfiyelerindeki amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan ancak; vakfiyesi gereği yönetecek kişi kalmadığından, hayır hizmetlerini gerçekleştirmesi fiilen ve hukuken imkansız hale geldiğinden Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaşatılan,yönetilen,temsil edilen vakıflardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2010
Soru :
İyi çalışmalar sayın hocam, portföyümdeki bir firmam gerek kiralamak gerekse kendi şirketinde kullanmak üzere 'yat'deniz motorlu aracı almak istiyor.KDV ve ÖTV karşısındaki durumu nasıl olur.birde amortisman mevzuu hakkında bilgi verebilirmisiniz, saygılarımla,

Cevap :
Sayın Dede, KDV Kanunu 13/a.maddesindeki koşullar mevcut ise satın alınacak yat için KDV ödenmez. Sözkonusu yat işletmenin aktifine alındığı tarihten itibaren işletmenin iştigal konusuyla veya işiyle ilgili olarak veya bu yatın gelir getiren bir taşıt olması halinde kayıtlı değer üzerinden amortisman listelerinde belirtilen süre ve nispette ayrılacak amortismanlar giderleştirilir. Bu yatın satın alınmasında ödenen ÖTV mükellefin tercihine bağlı olmak üzere istenirse tamamı giderleştirilir veya taşıtın maliyetine intikal ettirilmek suretiyle amortisman yoluyla giderleştirilir. (VUK 270) Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
Acentelik yapan ltd şirketi bordrolu personelinden araçını kiralarsa tevkifat yapılabilmesi için kira bedelinin belirli bir tutarın üstündemi olmalı yoksa her halukarda kdv2 ile beyanmı etmek gerekiyor. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Çakır, Anlaşma yapılan brüt kira bedeli üzerinden %20 gelir vergisi stopajı yapılacak, ayrıca brüt kira bedeli üzerinden %18 KDV hesaplayarak 2 nolu KDV beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilip ödenecek, 2 nolu KDV beyannamesiyle beyan edilen bu tutar 1 nolu KDV beyannamesiyle indirim konusu yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.03.2010
Soru :
vergi mükellefi olmayan kişiye tevkifata tabi tutularak yapılan kira ödemelerinden brüt tutarı 5000 tl yi aşan ödemeler ba formu ile beyan edilecek mi?

Cevap :
Sayın Özkan, Ba formlarına 5.000 TL ve üzerindeki tüm mal ve hizmet alımları ve giderler yazılacaktır. Dolayısıyla bahsettiğiniz brüt kira ödemeleri 5.000 TL yi aşıyorsa Ba formuna yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.03.2010
Soru :
08.03.2010 tarihinde sormuş olduğum soruma idanışma biriminden aşagıdaki cevabı aldım: Sayın Yüksel, Ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükellefi, işletmesine kayıtlı gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verirse fatura düzenleyerek (%18 KDV li) bu işlemi muhasebe kayıtlarında gösterir. Bu gelir için ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanmaz. Ancak işletmesine kayıtlı olmayan şahsi gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verirse bu işlem işletmenin kayıtlarında gelir olarak gösterilmez. Kiracı, bu kira ile ilgili gelir vergisi stopajı hesaplayarak tevkifat yapar. Dolayısıyla burada tevkif suretiyle vergilendirilmiş GMSİ hadleri aşması halinde ticari kazançla birleştirilerek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilir ve kesilen stopajlar hesaplanan vergiden mahsup edilir. Sizin durumunuz yukarıda açıkladıklarımızdan hangisine giriyorsa işlemi ona göre yapınız. Danışma Birimi 23.03.2010 tarihind Sayın Eray Sahinin sorusuna verilen cevapta ise ticari geliriyle ,22000 tl yi aşmadığı halde işyeri kira gelirinin toplanarak beyan edilmesi gerektiği yazılı...oysa benim cevabımda GMSİ nın hadleri aşması halinde beyan edileceği yazılı.arada bir çelişki var..Acilen açıklama getirilmesini rica edeceğim. Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Yüksel, 23.03.2010 tarihinde Eray Şener üyemizin sormuş olduğu sorunun cevabı sizinkiyle aynı. Vermiş olduğumuz cevap aşağıdadır ve tezatlık sözkonusu değildir. Danışma Birimi "Örneklerde vermiş olduğunuz kazançlar vergiye tabi gelirlerdir. Dolayısıyla GVK 86-1/c maddesine göre toplama yapılıp 2009 için limit olan 22.000 TL yi aşıp aşmadığına bakacaksınız. Yukarıda vermiş olduğunuz örneklerdeki tutarlar 22.000 TL yi aştığı için tamamı yıllık beyannameyle beyan edilecektir."


 

Tarih : 24.03.2010
Soru :
ŞİRKET MÜDÜRÜNE AYNİ ÜCRET KARŞILIĞI ŞİRKETE AİT DAİREYİ KİRAYA VERDİK.KDV DOĞARMI 9 NOLU KDV TEBLİĞİNDE MUAF OLDUĞUNU YARUMLADIM DOĞRUMUDUR.

Cevap :
Sayın Biçer, KDV 9 nolu genel tebliğinde personele (ücretsiz) bedelsiz konut sağlanması halinde KDV hesaplanmayacağı belirtilmiştir. Oysa sizin örneğinizde personele ücret yerine konut tahsis edilmiştir. (Ayni ücret ödemesi yapılmıştır.) KDV Kanununa göre ayin olarak yapılan teslimler de KDV konusuna girmektedir. Bu durumda şirket aktifine kayıtlı konut için fatura düzenleyecek, KDV tahsil edecektir. Ayrıca ücretli için ayni ücret bordrosu tanzim edecek, brüt ücret tutarı ile KDV dahil fatura tutarını karşılaştırmak suretiyle muhasebe kayıtlarında giderleştirecektir.


 

Tarih : 24.03.2010
Soru :
kolay gelsin efendim ev sahibinin, kiraya verdiği evi ipotek göstererek başka ihtiyaçları için almış olduğu kredinin faizlerini sözkonusu kiraya verdiği eve ait gmsi beyannamesinde indirim konusu yapabilir mi?

Cevap :
Sayın Uluğ, Bahsetmiş olduğunuz kredi faizlerini yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2010
Soru :
merhaba ticari kazanç ve kira gelirinin birlikte edinildiği durumlarda verilecek beyanname hakkında bi sorum daha olacaktı..ama öncelikle gelir idaresi başkanlığının çıkarmış olduğu BEYANNAME DÜZENLEME REHBERLERİNİN örnek bazında çok yetersiz olduğunu düşündüğümü sizlerle paylaşmak isterim.. 1.SORUM,basit bir soru yalnız dediğim gbi çok farklı cevaplar aldığım için yne size danışmak istedim...mükellefin kazancı 50000tl,ve işyeri kira geliri 15000..beyannameye dahil edilirmi? 2.SORUM,mükellefin ticari kazancı 2200 işyeri kira geliri 20000,bu durumda işyeri kira geliri dahil edilirmi?.. yardımlarınız için teşekkür ederim..

Cevap :
Sayın Şener, Örneklerde vermiş olduğunuz kazançlar vergiye tabi gelirlerdir. Dolayısıyla GVK 86-1/c maddesine göre toplama yapılıp 2009 için limit olan 22.000 TL yi aşıp aşmadığına bakacaksınız. Yukarıda vermiş olduğunuz örneklerdeki tutarlar 22.000 TL yi aştığı için tamamı yıllık beyannameyle beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.03.2010
Soru :
Sayın İsmmmo yetkilileri, Benim sorum şu şekildedir. 2009 yılının Eylül ayında İstanbul İstinye merkezli bir Kanarya Sevenler Derneği Kurduk.Dernek gelirimiz olmadığı içinde kurucu üyelerimizden birinin istinyedeki tek katlı boş bir dairesini dernek merkezi olarak gösterdik ve tabela astık.Kurucu üyemiz derneğimizden herhangi bir kira geliri almamaktadır.Dernek olarak bir kira ödemesi yapılmadığı ve dolayısıyla kayıtlarda böyle bir gider gözükmediği için stopaj yükümlülüğümüz olmadığını öğrenmeiş bulunmamaktayız.Ancak kurucu üyemizin kira almasa bile emsal kira bedeli üzerinden beyanname vermesi gerektiği ni öğrenmiş bulunuyoruz.Fakat 2009 yılının son 4 ayı için kira geliri alınmadığı halde belki istisna yada hadlerin altında kalıyoruz diye tereddütte kaldığımızdan hala kurucu üyemiz için kira geliri beyannamesi verip vermeme konusunda tam bir bilgiye sahip değiliz. 2009 yılı için kurucu üyemiz emsal kira bedeli üzerinden beyanname vermelimidir İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla Zeynel Gültekin

Cevap :
Sayın Gültekin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 73. Maddesine göre Derneğinizin bulunduğu yerin mal sahibi , kira almasa da emsal kira bedeli üzerinden Gelir Vergisi beyannamesi verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.03.2010
Soru :
üstadım iş günler. mesken kira geliri; 5100 tl işyeri kira geliri: 4500 tl + 900 tl stopaj kesintisi var ödenmiş. çıkan vergiden, yapılmış olan 900 tl kesintiyi mahsup edebilirmiyim edemezmiyim. edebilirsem yada edemez isem kanun kaynağını gösterebilirmisiniz.

Cevap :
Sayın Salcıoğlu, Konut kira geliri istisnası 2009 yılı için 2.600 TL'yi düştükten sonra işyeri kira gelirini topladığınızda (4500+2500) 2009 yılı için 22.000 TL haddi aşmadığından işyeri kira gelirini beyannameye dahil etmeyeceksiniz. Sadece konut kira gelirini beyan edeceksiniz.Dolayısıyla 900 TL stopajı da mahsup etmeyeceksiniz. (GVK 86-1/c) Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
BİR FİRMAMDA ŞÖYLE BİR İŞLEM YAPTIM DOĞRUMUDUR.ŞİRKETE AİT DAİREYİ ORTAĞIN FİRMADAN ALDIĞI MAAŞ KARŞILIĞI ORTAĞA KİRAYA VERDİK.BUNUNLA İLGİLİ ORTAKLAR KURULU KARARI ALDIK. NET MAAŞINI AYLIK KİRA OLARAK BELİRLEDİK.AYRICA ORTAĞA KİRA İÇİN FATURA KESMİYORUZ.

Cevap :
Sayın Biçer, Tüzel kişiliğe haiz olan şirketler aktiflerinde kayıtlı olan gayrimenkulleri kiraya vermeleri halinde %18 KDV ilave ederek fatura düzenlemek zorundalar. Ayrıca bahsettiğiniz kişiye yapılan ödeme ayni ücret kapsamındadır. Bu ödeme için bordro düzenleyeceksiniz. (Ayni ücret bordrosu). Kira faturası ile ayni ücret bordrosu karşılaştırılarak personel hesabı kapatılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
merhaba mükellefin ticari kazancı=9000 tl zarar ve işyeri kirası brüt 23000 tl olduğu durumda verilecek gelir beyannamesinde işyeri kira gelirinin beyannameye dahil edilmeyeceğini düşünmekteyim..verdiğiniz önceki cevaplara göre ticari kazanç+işyeri kira geliri 22000tl nin altında kaldığı için burada kira geliri beyannameye dahil edilmeyecek..doğrumudur?..teşekkür ederim..

Cevap :
Sayın Şener, Vergiye tabi gelir toplamı 2009 için 22.000 TL'yi aşarsa tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları yıllık gelir vergisi beyannamesiyel beyan edilecektir. Önceki örneğinizde işyeri kira gelirinin yıllık beyannamede toplanıp toplanmayacağını tespit etmek için vergiye tabi gelirler toplanmıştır. Sorunuzdaki örneğinizde işyeri kira gelirleri zaten 22.000 TL'nin üzerinde olduğundan yıllık beyannameye dahil etmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
Sn. İlgili, % 100 yabancı sermayeli bir firmanın belirli dönemlerde Türkiye'ye gelen yabancı genel müdürü için kiralanan konutun stopaj kesintisi ve kira ödemelerinin gider kaydedilebilmesi açısından durumu nedir?

Cevap :
Sayın Aktaş, Türkiye'de kurulu olan tam ve dar gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde indirilecek giderler GVK 40. KVK 8.maddesinde belirtilmiştir. Şirketin Türkiye'de ödemiş olduğu kirayı (stopaj dahil) ticari kazancın tespitinde giderleştirebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.03.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimim sorum şöyle; x şahsı bizzat kendisi ev yaptırıyor. 2009 da inşaat tamamlanıyor. İskanla ilgili herhangi bir çalışması yok tapuda halen daha arsa gözüken ancak biten inşaatı için belediyeye müracaat ediyor dairelerine elektrik su bağlayabilmesi adına kullanma izni ( şenlendirme ) alıyor ve 2009 yılında 10 dairden kira geliri söz konusu. Gerçek gider yöntemini seçip gelirini beyan etmek istiyor ancak gerçek gideri ile ilgili hiçbir belgesini muhafaza edememiş. Bu durumda herbir dairesi için beş yıl süre ile %5 gerçek gider yazabilme adına izlemesi gereken yol nedir? Birde bu 5 yıllık sürenin başlangıç yılı, inşaatın kullanılmaya başladığı yılı almak hata olurmu? Saygılarımla;

Cevap :
Sayın Ayaz, GMSİ mükelleflerinin kira gelirlerinden indirilecek giderleri gerçek usul yöntemi ile yapacaklarsa, GVK 74.maddesinde sayılan giderleri belgelendirmek zorundadırlar. Belgelendiremedikleri giderleri indirim konusu yapamazlar. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2010
Soru :
İyi çalışmalar, Firmamız restoran işletmesi olup, bir limited şirketten aylığı 1500 TL+Kdv tutarında işyeri kiralamıştır. Şirketimiz Eylül-2009 ayında kurulmuş olup, bugüne kadar kira ödemesi yapmamış ve kira faturası da almamıştır. Kiraya veren firma, restoranımız da müşterileri için yemek verecek olup, bizim keseceğimiz yemek faturası ile onların keseceği kira faturası karşılıklı olarak mahsuplaşma şeklinde olacak.Yemek faturası her halükarda kira faturasından fazla tutarda olacak.Kalanı nakit alacağız.İşlem doğru mu? Yoksa kira ödemesini bankadan ayrıca mı yapmak gerekiyor?Ayni ödeme kapsamında değerlendirilebilir mi yaptığımız işlemler? Şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Tokat, Restoran işletmesinin mülkiyetinin sahibi olan limited şirket her ay 1.500 TL+KDV tutarında faturayı kira bedeli olarak restoran işletmesine düzenlemesi gerekir. Mal sahibi olan limited şirket restorandan satın almış olduğu hizmet bedeli için fatura alacak, daha sonra her 2 mükellef de 120 ve 320 hesapları (cari hesaplarını) karşılaştıracak, bu mahsuplaşmadan sonra ödenecek kira sözkonusu olur ise tutarına bakılmaksızın banka kanalıyla ödemesi yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2010
Soru :
Ben yakında büro açmayı düşünüyorum, bunun için anneme ait olan Üsküdar'daki bir büroyu kullanacağım annem benden kira almayacak bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekir stopajdan kaçınmak için ayrıca ben %40 oranında özürlü raporuna sahibim bunu belirtir bir yazıyla başvurmam birşey değiştirir mi? Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Oruç, Annenizin gayrimenkulünü işyeri olarak kiralamanız durumunda ödeme yapmadığınız takdirde stopaj sözkonusu değildir. Ancak anneniz emsal kira bedeli üzerinden kira geliri elde etmiş sayılacağından yıllık gelir vergisi beyannamesinde bu gelirini beyan edip, vergisini ödeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.03.2010
Soru :
acil!! Şirket ortağının GMSİ(mesken)kira beyanı verildiğinde istisna rakamı düşülüyormu..(şşirketten herhangi bir kar dağıtımı yok sadece mesken kira geliri var..teşşekkürler

Cevap :
Sayın Demir, Ticari, gerçek usulde zirai kazanç ve mesleki kazanç ile birlikte GMSİ geliri elde edilmesi halinde mesken istisnasından yararlanılmaz.(GVK 21). Sizin sorunuzda sadece GMSİ olduğundan konut için 2009 yılı 2.600 TL istisnadan faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
Mükellefimize ait bir konut işyeri olarak kiraya verilmiş. kiralayan kişi vergi dairesine mükellefiyet açtırmamış.kiraları düzenli olarak bankaya yatırmış. gelir vergisi beyannamesi yaparken brütünü bulup işyeri olarak kabul edilip beyanmı verilmeli yoksa konut gibi kabul edilip ona göremi beyan verilmeli. mal sahibinin sahibinin sorumluluğu nedir. kiracının işyeri olarak tuttum ama konut gibi kullandım diyebilirmi.

Cevap :
Sayın Kesik, Gayrimenkul sahibi sözkonusu konut için düzenlenen kira sözleşmesinde kullanım maksadı işyeri olarak yazılması halinde mal sahibinin elde etmiş olduğu kira geliri işyeri kira geliridir. Ödenen kira bedeli üzerinden %20 stopajın kesilip vergi dairesine yatırma yükümlülüğü vergi sorumlusu olan kiracıya aittir. Mal sahibi beyanını işyeri kira geliri olarak beyan edip %20 stopajı hesaplanan vergiden düşecek, düzenlenecek olan gelir vergisi beyannamesine kiracının kimlik bilgilerini özellikle T.C numarasını yazmak koşuluyla beyanname verilecektir. Stopaj yoluyla ödenmesi gereken verginin sorumluluğu kiracıya aittir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
Merhaba Gayrimenkul Sermaye İradı beyanı ile ilgili olacaktı benim sorum, hem mesken hem işyeri olarak kira geliri elde eden gmsi vergi mükellefi 2009 yılında mesken kira geliri : 150.000 TL işyeri kira geliri ise 20.600TL dir. çeşitli örneklere baktığımda işyeri ve mesken kira gelirleri toplamından konut kira geliri istisnası düşüldükten sonra kalan rakam işyeri kira geliri sınırını(22.000) geçiyorsa ikisi birlikte beyan edilip vergilendirilecektir şeklindeydi. Beyanname programında mükellefin bilgilerini girdiğimde "tevkifata tabi gayrimenkullerin gayrisafi iratlarının toplamı hadlerin altında olması durumunda beyan edilmez " uyarısı almaktayım. Şimdi işyeri kira gelirlerini beyan etmeden beyannameyi vermem doğrumudur ? Tezatlık oluşmuyor mu bu konuda bilgi alabilirsme sevinirim...

Cevap :
Sayın Ataroğlu, Konut kira gelirinden istisna rakamı düşüldükten sonra işyeri kira geliri ile topladığınızda 2009 için 22.000 TL yi aşıyorsa her iki kira geliri de beyan edilecektir. Kullandığınız BDP (e beyanname düzenleme programı) programını güncelleyin. Bu sorun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzeltilmiştir. Şu anki bdp programınız güncellenmeden önceki halidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
selamlar, kira geliri ile birlikte ticari kazancın elde edildiği durumlarda verilecek beyanname ile ilgili bir sorum olacaktı..yardımcı olursanız sevinirim.. Mükellefin 2009 ticari kazancı 12000tl,işyeri kira geliri ise brüt 19500tl,bu durumda beyannameye işyeri kira geliri dahil edilirmi?,2 farklı yere sordum ve 2 farlı cevap aldım malesef..benim fikrimce işyeri kira geliri 22000tl lik sınırın altında kalsada,ticari kazanç ile elde edildiğinde,ticari kazanç+işyeri kira geliri ve varsa mesken kira geliri toplam tutarına bakılır..bu durumda işyeri kira geliri bu örnekte beyan edilecek midir?..teşekkürler

Cevap :
Sayın Şener, Sizin düşünceniz doğrudur. GVK 86/1-c maddesine göre vergiye tabi gelir toplamının 2009 için 22.000 TL yi aşması durumunda tevkif suretiyle vergilendirilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları yıllık beyannamede toplanacaktır. Örneğinizde vergiye tabi gelir=ticari kazanç+işyeri kira geliridir. (12000+19500=31.500). Dolayısıyla işyeri kira gelirini ticari kazançla birleştirip beyan etmeniz gerekir. Hesaplanan vergiden de tevkif suretiyle ödenen stopajı mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
Sayın Danışmanımız 2009 ticari kazancı 18.400.-TL olan mükellefin ayrıca brüt tutarı 12.000.-TL olan GMSİ vardır. Bu kiradan mükellef adına 2.400.-TL stopaj ödenmeiştir. Bu durumda Yıllık beyannamede ticari kazanç ile GMSİ kazancı birleştirlecek mi yoksa tevkif sureti ile vergilendirilmiş kazanç 22.000.-TL lık sınırın altında olduğu için birleştirilmeyecek mi Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sertbaş, GVK 86/1-c maddesine göre vergiye tabi gelir toplamının 2009 için 22.000 TL yi aşması durumunda tevkif suretiyle vergilendirilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları yıllık beyannamede toplanacaktır. Örneğinizde vergiye tabi gelir=ticari kazanç+işyeri kira geliridir. (18.400+12000=30.400). Dolayısıyla işyeri kira gelirini ticari kazançla birleştirip beyan etmeniz gerekir. Hesaplanan vergiden de tevkif suretiyle ödenen stopajı mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2010
Soru :
Gelir Vergisi mükellefiaynı zamanda 2470 TL mesken kira geliri elde etmiştir. 2600 TL 'lık istisna haddin altında kalmaktadır. Sözkonusu Gayrimenkul gelir Beyannameye dahil edilecekmidir. 2010 Mali Rehber kitabının Gelirin Toplanması başlığındaki * Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı dahil edilmeyecektir şeklindedir. Nasıl yorumlamam lazım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Yakışır, Ticari, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazançlar ve mesleki kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin mesken kira gelirleri varsa istisna haddine bakılmaksızın yıllık beyannamede bu kazançları ile birleştirilerek beyan edilir. Ve mesken kira geliri için 2.600 TL olan istisnadan faydalanamazlar. (GVK.21) Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2010
Soru :
2009 yılında 2.250 TL kira geliri elde ettim.Aynı yıl 8.895 TL ev kirası ödedim.Serbest Meslek Kazancımı Beyan ederken gerçek usulü seçersem 2.250 GMSİ beyan edip 8.895 TL ödediğim kirayı gider mi yazmam gerekiyor.Bu işlemden zararım doğuyor.Bunu S.M. Kazancımdan indiremeyeceğimi biliyorum.Ama bu durumda beyanname vermem gerekli mi?Çünkü Yıllık gelir vergisi beyannamesinde kira giderini GMSİ dan indirebileceğimiz bir bölüm de yok.

Cevap :
Sayın Okumuş, Ticari, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç ve mesleki kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin mesken kira gelirleri varsa istisna haddine bakılmaksızın yıllık beyannamede bu kazançları ile birleştirilerek beyan edilir. Gayrimenkul sermaye iradından dolayı zarar oluşması durumunda, bu zararınızı serbest meslek kazancınızdan mahsup edebilirsiniz. (GVK 88) Gerçek gider yöntemini seçtiğinizde konut için ödediğiniz kira tutarlarını yazabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.03.2010
Soru :
Merhaba; Sadece Mesken Olarak Kira Gelirim bulunmaktadır. Eşime ait Meskende oturmaktayız. Ayrıca TOKİ den bir daire satın aldım. Henüz Tapusunu almadım. Teslimde tapusunu verecekler. Banka Kredisi kullandım. Kullanılan banka kredisine ait Faizleri GMSİ gelirimden Gerçek Gider usulüne göre indirim yapabilirmiyim?

Cevap :
Sayın Çağlar, Kiraya vermiş olduğunuz gayrimenkulün satın alımında ödenen kredi faizlerini gerçek usulde gider olarak kullanabilirsiniz. Sahibi olduğunuz veya olacağınız gayrimenkullerin kredi faizlerini yukarıdaki mantığa göre giderleştiremezsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.03.2010
Soru :
2009 yılında elde edilen kira geliri 31.800 tl ve ayrıca ortagı olunan şirketten kar dagıtımı yoluyla bürüt 35.000 tl gelir elde edilmiştir 2009 için verilcek beyannameye kar dagıtımından el edilen gelir eklemem gereklimi yoksa istisnamı bu konuda yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Kömürcü, GVK 86-1/c maddesine göre vergiye tabi geliriniz 22.000 TL yi aştığı için (GMSİ 31.800 olduğundan) elde edilen kar payını GVK 22.maddesine göre yarısı istisna olduğundan 17.500 TL olarak yıllık beyannameye dahil edeceksiniz. Hesaplanan vergiden kira geliriniz işyeri kira geliri ise tevkif suretiyle vergilendirilen vergi ve 35.000 TL lik kar payından kesilen gelir vergisini mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2010
Soru :
Sayın Üstad; İşyeri ilk kiralandığında Kira kontratı üzerinden Damga Vergisini ödüyoruz. Sonraki yıllarda kontrat yenilenmiyor fakat sözlü olarak kirada artışta anlaşma oluyor, Yada kontratta enflasyon oranında artış yapılacağı yazdığından bu oranda artış yapılıyor. Yeniden kontrat düzenlenmediği halde damga vergisi ödemesi yapılacakmı, cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Uzun, İlk düzenlenen kira kontratında sonraki yıllardaki kira artışının belli bir miktarda veya belli bir yüzdeyle artışı belirlenmişse, artırılan miktar üzerinden DV hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2010
Soru :
İyi günler ; Ticari kazanç sahibi olan mükellefin 2009 ylına ilişkin olarak 10200 tl mesken kira geliri elde etmekte 17400 tl ikamet için kira ödemektedir. gerçek usul kira gider yöntemi seçildiğinde 2009 yılı için 12964 tl gider rakamı çıkmakta ve 2764 tl zarar oluşmaktadır.çıkan bu zararı ticari kardan mahsup edilirmi,yoksa GVK 88 madde/3 fıkrası gereği bu fark gider fazlalığı kabul edilmeyip ticari kardan indirim yapılmayacaktır.bu durumda kira geliri belirlenirken gider rakamı nasıl hesaplanır?teşekkürler İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Karaca, Gayrimenkul sermaye iradından dolayı zarar oluşması durumunda, bu zararınızı ticari kazancınızdan mahsup edebilirsiniz.(GVK 88) Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2010
Soru :
Selam Üstad; Kira gelirlerinde gerçek gider yönteminde konut kredisinde ödenen faizin BSMV'si giderlere dahil ediliyor mu? Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Arslan, GVK 74/4 maddesine göre konut kredisine ilişkin faizleri, GVK 74/5.maddesine göre de bu faizlere ilişkin vergileri giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2010
Soru :
ŞAHIS FİRMASI OLARAK TİCARİ KAZANCI OLAN GERÇEK KİŞİ KONUT KİRASI 1.000.-TL ALIYORSA MUTLAKA BİLDİRİLECEK, KONUT KİRASININ YANINDA İSTİSNAYI AŞMAYAN İŞYERİ KİRASI ÖRNEĞİN 17.000.-TL. GELİR VERGİSİ BEYANINDA BİLDİRİLECEKMİ TEŞEKKÜR EDER CEVABINIZI BEKLERİM SAYGILAR

Cevap :
Sayın Ergül, GVK 86.maddeye göre vergiye tabi gelir toplamının 2009 yılı için 22.000 TL'yi aşması halinde tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, gayrimenkul ve menkul sermaye iratları yıllık beyannamede toplanır. Dolayısıyla örneğinizde ticari kazanç+konut kirası+işyeri kirası tutarı 22.000 TL'yi aşıyorsa yıllık beyannamede tamamı beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2010
Soru :
Şirket ortaklarımızın gelir vergilerini beyan ederken kafamıza takılan bir soru var. Diyelim şirket ortaklarımızdan birisi aynı zamanda şirkette ssk lı olarak görünüyor. Kendi şahsı , eşi ve çocuklarına ait özel sağlık sigortaları ve özel eğitim harcamaları var. İş yerleri ve evleri kirada , kira gelirini beyan ederken götürü gider yöntemini uyguluyoruz. Ayrıca bu giderleride düşmek istiyoruz. Mevzuata uygunmudur ? Bu konuya dair bize detaylı bilgi verirmisiniz?

Cevap :
Sayın Öztürk, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi veren gelir vergisi mükellefleri GVK 89.maddesinde belirtilen indirimleri beyanname üzerinden yapabilirler. Bahsettiğiniz kişinin GMSİ yönünden beyanname vermesi halinde 89.maddede belirtilen oranlar dahilinde özel sağlık sigortası ve özel eğitim harcamalarını indirim konusu yapabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
gerçek gelir vergisi mükellefi olan mükellef kendi arsası üzerine ticari bina yapmaktadır.bu binanın bitiminden itibaren binayı aktifleştirip kiraya verebilirmi ve bu kira kdv ye tabimidir

Cevap :
Sayın Selçuk, Bahsettiğiniz gibi binanın işletmenin aktifine alınmasında herhangi bir uygunsuzluk yoktur. İşletmelerin veya tüzel kişiliklerin aktiflerinde kayıtlı iktisadi kıymetlerin kiraya verilmesi durumunda işletme veya tüzel kişilik tahsil ettiği kira gelirleri için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenlemek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
sn. meslekdaşım.gms.iradı olarak işyeri kirası ve mesken kira toplamı olarak: .3.500 mesken 21.000 tl.işyeri kirası 24.500 tl ise beyanname verilmesi gereklimi.sorum sadece mesken mi bildirilecek veya toplama yapılması gerekli mi.saygılrımla

Cevap :
Sayın Belgin, GVK 86/1-c maddesine göre vergiye tabi gelir toplamı (sorunuzdaki mesken kira gelirinden istisnayı düşerek 3.500 TL'ye ulaştığınızı varsayarsak) 22.000 TL'yi aştığından yıllık beyannamede her iki geliri de beyan edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Mükellef Serbest Meslek Kazancı elde etmektedir. Aynı zamanda tevkifatlı olarak iş yeri kira geliri vardır. Başkaca hiçbir geliri yoktur. 2009 yılı için iş yeri kira geliri brüt tutarı 22.000.- T.L. nın altındadır. Serbest meslek kazancı geliri ile iş yeri brüt kira geliri toplamı da 22.000,- T.L. nın altındadır. Yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulurken, Serbest Meslek Kazancına ilişkin bildirimin yanında Gayri Menkul Sermaye İradına ilişkin bildirim yapılacakmıdır?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Serbest Meslek Kazancı ile İşyeri kira geliri toplamı 22.000 TL nin altında ise işyeri kira geliri beyan edilmeyecektir. (GVK 86/1-c) Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2010
Soru :
Ticari kazancından dolayı gelir vergisi mükellefi aynı zamanda 2009 yılının ilk üç ayında tevkifat yapılmak suretiyle işyeri kira geliri elde etmiştir. Net:1320 TL.Bu geliri, muhasebe kayıtlarında(ticari işi ile ilgili banka)hesabına yattığı dönem Diğer gelirler hesabında gelir kaydedilmiştir.Sormak istediğim Zaten kayıtlarında Diğer gelir olarak gösterilmiş olan kira geliri Gelir Vergisi beyannamesinde GMSİ geliri olarak nasıl beyan edileceği..Tevkifat suretiyle ödenen vergi indirim konusu yapılabilirmi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim..

Cevap :
Sayın Yüksel, Ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükellefi, işletmesine kayıtlı gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verirse fatura düzenleyerek (%18 KDV li) bu işlemi muhasebe kayıtlarında gösterir. Bu gelir için ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanmaz. Ancak işletmesine kayıtlı olmayan şahsi gayrimenkulünü işyeri olarak kiraya verirse bu işlem işletmenin kayıtlarında gelir olarak gösterilmez. Kiracı, bu kira ile ilgili gelir vergisi stopajı hesaplayarak tevkifat yapar. Dolayısıyla burada tevkif suretiyle vergilendirilmiş GMSİ hadleri aşması halinde ticari kazançla birleştirilerek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilir ve kesilen stopajlar hesaplanan vergiden mahsup edilir. Sizin durumunuz yukarıda açıkladıklarımızdan hangisine giriyorsa işlemi ona göre yapınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2010
Soru :
MERHABA, ŞİRKET ÇALIŞANLARINDAN VEYA VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN KİŞİLERDEN KİRALANAN BİNEK ARAÇLARA YAPILAN ÖDEMELERDEN STOPAJ KESİNTESİ VE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİ İLE DE SORUMLU SIFATI İLE KDV ÖDEMESİ YAPILMAKTAY DI ? BAZI ARKADAŞLARIMIZ 2 NO LU KDV BEYANNAMESİNİN VERİLMESİNİN GEREK OLMADIĞI GÖRÜŞÜNDE, BU KONUDA BİLGİLENDİRİRSENİZ ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Güner, Vergi mükellefi olmayan veya sorunuzdaki şekilde şirket çalışanlarından araç kiralanması durumunda hem gelir vergisi stopajı hesaplanacak hem de 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp, beyan edilecektir. KDV Kanunu 1.maddesinde Türkiye'de istisna edilmiş işlemler haricindeki mal ve hizmet teslimlerinin KDV'ye tabi olduğu belirtilmiştir. 2 Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilen bu KDV 1 nolu KDV beyannamesinden indirim konusu yapılacaktır. Konuyla ilgili KDV Tevkifat listesi ve ilgili tebliğ numaralarına web sayfamızın mevzuat-pratik bilgiler vergi- bölümünden ulaşabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.03.2010
Soru :
Sayın Üstadım; 2009 yılı içinde almış olduğum mesken kirası, bu mesken için ödemiş olduğum kredi faizinden az. Dolayısısyla GMSİ'den dolayı zarar oluşuyor. Bu zararımı serbest meslek kazancımdan mahsup edebilirmiyim? İlginize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Dilsiz, Gayrimenkul sermaye iradından dolayı zarar oluşması durumunda, bu zararınızı serbest meslek kazancınızdan mahsup edebilirsiniz. (GVK 88) Danışma Birimi


 

Tarih : 06.03.2010
Soru :
sayın ilgili, işyerimizin kiraladığı depo için sözleşme gereği hem kirasını hem de arsa emlak vergisini ödüyoruz. Emlak vergisi mal sahibi adına olduğu için gider yazabilmemizde sözleşme gereği ifadesine kullanarak kaydetmemizde bir sakınca olur mu? Bu konuda yapmamız gerekenler nelerdir?

Cevap :
Sayın Sayın, Mal sahibine ilişkin Emlak Vergisini gider olarak yazamazsınız. Yazmanız halinde bu gideri KKEG olarak kayıtlarınıza almanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2010
Soru :
Sayın Danışmanımız Kiraların BA formuna dahil edilip edilmeyeceğine dair dünkü soruma cevabınız için teşekkür ederim. Ancak ayrıntısıyla yazmadığımı düşündüm. Kira brüt 5.000.- TL 1/2 oranında iki mülk sahibi var. yani herbirinin hissesi 2.500.- TL Kira ortak banka hesabına net 4.000.- TL olarak ödenmektedir. Bu durumda bu kira BA formuna dahil edilecekmidir. Yoksa her iki ortağın hissesi ayrı değerlendirildiğinde 5.000.- TL nin altında olduğu için BA ya dahil edilmeyecek midir. Saygılar sunarım

Cevap :
Sayın Sertbaş, Bizim görüşümüze göre 5.000 TL olan kira bedelinizin 2 ayrı kişiye ödense dahi harcamanın toplamı düşüncesi ile Ba formuna yazılması gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2010
Soru :
İYİ GÜNLER BEN YAKLAŞIK 20 GÜN ÖNCE BİR SORU SORMUŞTUM GENE BU SAYFADAN AMA BİR CEVAP GELMEDİ NEDEN ACABA ÖĞRENMEK İSTERİM.AYRICA DAİRELERDEN ALDIĞI KİRA GELİRİ 2009 YILI İSTİSNA RAKAMI DÜŞÜNCE 23620 TL OLAN BİR KİŞİ AYRICA DÜKKAN KİRA GELİRİ OLARAKTA YILLIK TEVKİVAT HARİÇ 4800 TL KİRA GELİRİ VAR ŞİMDİ DAİRELERİN YILLIK VERGİSİNİ ÖDENECEK FAKAT BU DÜKKANDAN ALINAN KİRA 22.000 İSTİSNA RAKAMINI GEÇMİYOR ONU NE YAPACAĞIZ. SORUMA CEVAP GELİRSE SEVİNİRİM İİ GÜNLER

Cevap :
Sayın Ciğerci, Yukarıda sormuş olduğunuz soru daha önce sistemmimize intikal etmemiştir. Bugün sisteme gelen sorunuz aşağıda yanıtlanmıştır. GVK 86.maddesine göre beyana tabi olan geliriniz (23.620 TL konut kira geliriniz) 22.000 TL'yi aştığı için tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan işyeri kira gelirinizin tutarı ne olursa olsun (22.000 TL'den az olsa dahi)yıllık beynnameye dahil edilecektir. Bu durumda elde etmiş olduğunuz konut kira geliri ile 4.800 TL işyeri kira gelirinizi toplayıp beyan edeceksiniz. Hesaplanan vergiden işyeri kirası için ödenen stopajı mahsup edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.03.2010
Soru :
Sayın Danışmanımız Kira kontratı ile tespit edilmiş işyeri kirası banka ile ödenmektedir. Ayrıca kiralayan ( mülk sahibi ) yurt dışında yaşamaktadır.Bu durumda 1 - Bu kira ödemesi için ayrıca gider pusulası düzenleme zorunluluğu var mıdır yoksa kontrat mucibi giderlere kaydedebilir miyiz? 2 -Gider pusulası düzenlenmeyen ve fakat 5.000.-TL yi geçen kiraları BA formunda beyan etmeli miyiz. Kira ödemesi bir hizmet alımı mıdır. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Sertbaş, Kira kontratı düzenlenmiş kira gelirleri için ayrıca gider pusulası düzenlenmez. Gider pusulası GVK 9.maddesindeki vergiden muaf esnaf için düzenlenir. Kira tahakkuku yaparak işyeri kirasını giderleştirebilirsiniz. Kira ödemesi bir hizmet alımı olduğundan her ay için 5.000 TL'yi geçmesi durumunda Brüt Kira tutarı Ba formuna yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.03.2010
Soru :
Ocak'2010 dönemine ait (Kira)gider faturasını işlemeye almayı unutmuşuz şubat ayında bu faturayı giderlere atarsak BA-BS formlarını doldururken karşı taraf ocak ayında kayıtlarında ocak ayında gösterdiğinden mutabık olmuyoruz bu konuda yardımcı olurmusunuz teşekkürler

Cevap :
Sayın Özen, Bahsetmiş olduğunuz Ocak ayına ait kira faturasını Şubat dönemine işlemiş olsanız dahi Ba formunda belge tarihi önemli olduğundan bu faturayı Ocak ayı Ba formunda bildirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2010
Soru :
Merhaba, Mükellefim olan A.Ş. nin yönetim kurulu başkanı ve ortağı aynı zamanda GMSİ byn vermektedir. kendisi sahibi olduğu yerleri şirketi üzerinden kiraya vermek istemektedir. Yer sahibinin farklı kiralayanın farklı olmasında herhangi bir sakınca olmadığını biliyorum fakat yer sahibi ile şirketi arasında nasıl bir sözleşme yapmamız lazım ki çifte vergilendirmeyi önleyelim...yada bu işlemi muvafakatname ile yapsak ileride yer sahibi herhangi bir vergi tarhiyatı ile karşı karşıya kalır mı? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Gavaz, Şirket ortağının sahibi olduğu gayrimenkulleri ortağı olduğu şirketlere veya diğer 3.şahıslara kiraya vermesinde elde edilecek GMSİ'nin bir faklılığı sözkonusu değildir. Çifte vergilendirmeyle ilgili herhangi bir durum sözkonusu değildir. Kişiler ve kurumlar ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Ancak şirket ortağının şirkete kiralamış olduğu Gayrimenkulün kira tutarının KVK 13.maddesinde belirtilen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı esaslarına göre kiraya vermesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.02.2010
Soru :
Ba-Bs formlarında Fatura kesilmeyen stopajlı Kiraların ve Ücretlerin brüt tutarı 5.000.-TL yi aşarsa Ba formunda bildirilmesi gerekir mi? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Avcı, 396 Nolu VUK Genel Tebliğinde de belirtildiği üzere 5.000 TL'yi aşan tüm mal ve hizmet alımları ve satımları (fatura, benzeri vesika ve diğer belgeler) Ba-Bs formlarında bildirilecektir. Dolayısıyla ödenen kiraların brüt tutarı 5.000 TL'yi aşıyorsa Ba formuna dahil edilecektir.Ücret ödemeleri dışardan sağlanan fayda ve hizmet olmadığından Ba formunda bildirilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.02.2010
Soru :
Limited şirket tarafından kiralanan bir işyerinin bir bölümünü şirket ortaklarından birine şirket iştigal mevzularının dışında kiraya verilmiştir. kira sözleşmesi ve stopaj durumu ne olmalıdır?

Cevap :
Sayın Avcı, Limited şirket kiralamış olduğu işyerinin bir bölümünü şirket ortağı veya 3.şahıslara kiraya vermesi halinde elde edilen kazanç kurum ticari kazançtır. Bu nedenle LTD şirket tahsil ettiği kira geliri için %18 KDV'li fatura düzenleyecektir. Stopaj da sözkonusu olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2010
Soru :
Değerli üstadlarım sorulara vermiş olduğunuz için teşekkür ederim. Dönem içine kiracısı bulunduğu ikametgahı iş yeri adresi olarak bildiren mükellefin tefkif etmiş olduğu vergiyi, daire sahibi olan şahıs Gelir Vergisi Beyanında işyeri olarak mı yoksa konut olarak mı beyan etmelidir? Yoksa Konut olarak kullanılan dönem için ayrı, işyeri olarak kullanıldığı dönem için ayrı beyan da mı bulunmalıdır? Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Üstüner, Gayrimenkuluün kullanış maksadına göre vergilendirilmesi gerekir.Aynı yıl içinde G.Menkul hem mesken hemde işyeri olarak kiraya verilmiş ise elde edilen kira sürelerine göre ayarı ayrı değerlendirilip vergilendirilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.02.2010
Soru :
Merhabalar, Kızılay ..Şubesi olarak (kamuya yararlı) dernek statüsünde faaliyet gösteren kurum, özel şahıstan işyeri kiraladığında; Soru-1) Kira kontratı için damga vergisi ödeyecek mi? Ya da muafiyet varmıdır.? Soru-2) Kiraladığı işyeri için stopaj kesintisi yapılacak mı? Ya da muafiyet varmıdır.? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Bahsettiğiniz kurum ile yapacağınız kira kontratı Damga vergisini tabidir.Ayrıca kiracı(Kızay) kira ödemesinden %20 oranında Gelir vergisi stopajı yapacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.02.2010
Soru :
Sayın Üstadım, Benim sorum kist dönem mesken kiraları ile ilgilidir. Eğer bir dönem içinde mesken yalnız iki ay kirada kalmış ve diğer on ay boş kalmışsa, tahsil edilen iki aylık kiraya istisna nasıl uygulanır? 2/12 Oranında mı? Yoksa 2600 TL.olarak mı? İki aylık kira tutarı 2600 TL.nin altında kalmaktadır. Saygılarla.

Cevap :
Sayın Köroğlu, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde ilgili takvim yılında elde edilen gelir ve kazançlar toplanır. İlgili takvim yılı konut olarak kiraya verilen gayrimenkul sermaye iradı gelirinizin toplamının konutlar için belirlenen istisna tutarının üzerinde olması halinde beyannameye dahil edilecektir. İstisna tutarı için kıst dönem hesaplaması yapılmaz.İSTİNANIN TAMAMI DÜŞÜLÜR. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.02.2010
Soru :
Sayın yetkili Gayrimenkul Sermaye iradi Beyannamesine dahil edeceğimiz Kira gelirinde, Sözgelimi 12 aylık kiradan 4 ayı tahsil edilmiş ancak 8 aylık kısmı tahsil edilememiştir.Soru : kaç aylık kira geliri beyana dahil edilecektir? tahsil edilemeyen kira geliri daha sonraki yıllarda tahsil edildiğinde o yılın kira gelirine ilave mi edilecektir. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Dizdar, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili bölümde ilgili yıla ilişkin tahsil edilen kira ve geçmiş yıllara ilişkin tahsil edilen kira satırları mevcuttur. Bu durumda 2009 yılında 4 aylık kira tahsil etmişseniz bu tutarı yazacaksınız. Kalan 8 aylık tutarı hangi yılda tahsil ederseniz o yılın geliri olarak beyan edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2010
Soru :
Sn.Yetkili Şirketimiz kiralık bir yerde faaliyet göstermektedir.Tadilata ihtiyacı olduğundan mal sahibiyle beş yıllık bir kira kontratı yaparak ek bir madde olarak kiralanan işyerinin tadilatı nedeniyle şubat 2010'dan başlamak üzere sekiz ay boyunca kira ödenmeyecektir. yapılan masraf kiraya sayılacaktır.diye bir madde ekledik sizden öğrenmek istediğim bu zaman içinde stopaj ödeyecekmiyiz.kirayı giderleştircekmiyiz.Nasıl bir yol izliyeceğiz. Şimdiden Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Kalkan, Masraf karşılığı yapmış olduğunuz kira ödemesi hesaben bir ödeme olup, gelir vergisi stopajı hesaplanacak ve kira giderleştirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.02.2010
Soru :
Sn. mevzuat birimi vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkürler. Minübüsü ile servis taşıma işi yapan Deftere tabi (Gelir vergisi esasına göre)mükellefim aracını sattı. Sattığı aracının yerine Basit usülde gelir vergisi mükellefi olan bir kişiden kira sözleşmesi ile aracını kiralayıp kiraladığı araç ile yeni araç almaksızın faaliyetine devam edecek. Aracını kiraladığımız şahıs Basit usulde gelir vergisi mükellefi. Kiralama karşılığı bize fatura kesecek. Tabi Basit usulde mükellef olduğundan Kdv'siz fatura kesecek kiralama bedeli olarak. Sorum; 1- Bu şekilde mükellefiyetimizin devamında bir sıkıntı olurmu? 2- Kiralama karşılığı kira stopajı beyanı söz konusu olmalımı?

Cevap :
Sayın Satılmış, Özel mülkiyette bulunan araçların gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kişilere kiraya verilmesi halinde kiraya verenin elde ettiği kazanç GMSİ'dır. Bu durumda kiracı araç kira bedelini öderken %20 Gelir vergisi stopajı yapacak, ayrıca 2 nolu KDV Beyannamesiyle sorumlu sıfatıyla KDV hesaplayıp beyan edecek, tahakkuk eden KDV'yi aynı dönem 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Basit usuldeki mükellefin sahibi olduğu taşıtı basit usuldeki mükellefiyetinden dolayı değil, şahsi mal varlığında bulunan aracın kiraya verilmesi gibi yorumlanacaktır. Dolayısıyla basit usuldeki mükellef elde ettiği kira geliri için fatura düzenlemeyecek, KDV hesaplamayacaktır. Elde edilen bu kazanç GMSİ olup GVK 86.maddedeki hadlere göre araç sahibi basit usuldeki ticari kazancının yanısıra GMSİ'nı da Mart ayının 1 ile 25 arasında beyan etmesi gerekir. Gerçek usulde okul servisi işleten mükellefin mükellefiyetini bu kiralama ile sürdürmesinde bir sakınca yoktur. Taşıt sahibine ödemiş olduğu kiradan kesmiş olduğu %20 GV stopajını süresi içinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödemesini yapacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2010
Soru :
İyi çalışmalar, Sorum Stopaj uygulaması ile ilgili olacak. Mükellef işe başlamadan evvel işyerini kiralamış ve kira ödemelerinide yapmaktadır. İşe başlayana kadar geçen sürenin beyanname verilmesi gereken süreyi açması durumunda vergi daireleri muhtasar beyannameyi kabul etmektemidirler? E- Beyanname üzerinden mükellefiyet tesis edilmediğinden beyan kabul edilmemektedir. Elden vereceğimiz beyannameler için ceza sözkonusumudur? Cevaplarınız için teşekkürler. İyi günler.

Cevap :
Sayın Sarıahmet, İşyeri kiraladığınız tarih itibari ile Vergi dairesine kayıt yapılması gerekir.Vergi dairesine kayıt olduktan sonra E-Beyanname verme ile ilgili sorun yaşanmaz.Mükellefiyet tesisinden önce ödenen kiralar için elden veye Elektronik ortamda beyanname verilemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.02.2010
Soru :
İyi günler diliyorum İşyeri ve gayrimenkul Kira geliri olan kişi 2008 kasım'da kiracısı çıktığı için kira geliri yoktur. İşyerinden aldığı kirası ise istisna tutarının altında kalmaktadır.İkamet adresi değişmiştir. Vergi dairesine mart ayında kira gelirim yoktur. ikametgah değişikliğini bildirerek dilekçe vermesi yeterlimidir. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Bakıcı, Sadece gayrimenkul sermaye iradı elde eden gelir vergisi mükellefleri ilgili takvim yılında elde ettikleri kira geliri yoksa, ikametgah değişikliğini de bildirerek vergi dairesine iadeli taahhütlü dilekçeyle bilgi vermeniz halinde beyanname vermenize gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.02.2010
Soru :
iki kardeşin %50 ortak oldukları arsaya bina yapımı için ruhsat alarak vergi dairesini konut satımı diye bildirmişler. Ancak yaptıkları iş özel inşaat şekil şartlarına uymaktadır. Sadece 3 daire satmışlar diğerleri kendi kullanımlarına ve kiraya vereceklerdir.İnşaat bitiminde satmadıkları daireler için fatura düzenlencekmi? düzenlenirse sadece KDV yönündenmi düzenlecek?(YAP-SAT inşaatlardaki gibi.) Vergi dairesi bu konuda kesin bir cevap vermiyorr.

Cevap :
Sayın Çiltaş, Bahsettiğiniz müşteriniz Yap sat inşaat işi ile uğraştığı anlaşılıyor.Yapmış oldukları daireler için gerek müşterilerine gerekse kendilerine fatura düzenleyip KDV hesaplamaları gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.02.2010
Soru :
Sayın Yetkili Çalışmakta olduğumuz şirketimizdeki kiralık araçlara ait OGS yüklemesi bankadan yapılmaktadır.Bu yüklemedeki ücretten KDV iç yüzde ile KDV ayrılmamız doğrumudur? Ayrıca yeni çıkan KDV 53 nolu sirküler dahilinde ind.KDV listelerini elektronik ortamda alınmasında bu listelere yazılacak dönem içi fatura,fiş v.b.evrakların toplam İnd.KDV toplam yekünü tutması için her türlü KDV si olan evrakın bu listede yer almasımı gerekir. Örneğin yukarda sorduğum OGS geçiş ücretinde KDV olursa burda mükellef vergi dairesi gibi bilgilere ne yazılacak lütfen detaylı cevap vermenizi rica ederim.

Cevap :
Sayın Güner, Katma Değer Vergisi Kanununun 20/4. maddesinde, “Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin birlikte tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli katma değer vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez.” hükmü yer almaktadır. Buna göre otomatik geçiş sistemi (OGS) ücreti, katma değer vergisi dahil olarak tespit edildiğinden, dekontta gösterilen bedelden, katma değer vergisini iç yüzde ile ayırarak indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2010
Soru :
sayın ilgili kiracıyla kira sözleşmesi yaparak evi teslim ettim 3 yıl oturdu bu arada dış kapı kilidi bozulmuş yeni takılacak kapı kilidi bedelini ev sahibi mi yoksa kiracı mı öder cevabınız için şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Kartal, Odamız ,üye ve stajyerlerinin Vergi ,Muhasebe ,TTK,Sosyal Güvenlik,Meslek Hukuku konularındaki sorularını yanıtlamaktadır.Bahsettiğiniz konu özel hukuku ilgilendiren mesleki faaliyet ile hiç ilgisi olmayan bir kişisel sorudur.Çözümü için bir Avukata mürAcaat etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2010
Soru :
iyi günler.benim sorum finansal(leasıng) kiralama işlemleri ile ilgili işletme defterine tabi mükellefim leasıng yolu ile bir iş makinesi almıştır.ödediği finansal kira bedellerini ne şekilde muhasebeleştireceğim hakkında bilgi verirseniz sevinirim.teşekkürler

Cevap :
Sayın Erol, İşletme Defteri tutan Gelir vergisi mükellefleri bahsettiğiniz finansal(leasıng) kiralama işlemleri için ödedikleri faiz komisyon vb. giderleri gerçekleştiği dönemde defterlerine gider yazmaları gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.02.2010
Soru :
iyi günler.Belediyeye ait bir pasajda 20 tane dükkan var.Bu dükkanlarda bizimde mükelleflerimiz var.Mükellefler belediyeye ait kiralarının belediyenin borçlarından dolayı vergi dairesine yatırmaktalar.Mükelleflerimiz ödedikleri kiralar için Kdv 2 beyannamesi vereceklermi.Teşekkürler

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak kiralamalarda KDV sorumlu sıfatıyla da olsa sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.02.2010
Soru :
İyi çalışmalar..... bayiliği yapan mükellefimin ,kirasının bir kısmı ....... mobilya firması tarafından karşılıanarak kira bedeli faturası kesilmektedir.sorum bu işlemi nasıl muhasebeleştirecegimdir.saygılar.

Cevap :
Sayın Köstak, Kira kontratı müşterinizle mal sahibi arasında yapılmıştır. Kira ödemesinin tamamını tevkifat yapmak suretiyle (mal sahibi gerçek kişi ise) ödemenizi bankadan yapacaksınız. Sorunuzda bahsettiğiniz mobilya firması müşterinizin kirasının bir kısmını üstleniyorsa bu tutarla ilgili olarak fatura düzenleyip KDV hesaplayarak tahsilat yapıp gelirleriniz arasında göstereceksiniz. Bu geliri 649 hesapta takip edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.02.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Mükellef 13/01/2010 tarihinde işe başlamıştır. İş yerinde kiracıdır. Bu iş yeri 3 sene boş kaldıktan sonra kendisi işe başlamıştır. Bu iş yerinde daha önceki kiracıya ait eski bir kompresör bulunmaktadır. Eski kiracı bu makineyi terk etmiştir. Mükellef yani, yeni kiracı bu terk edilen malı kullanmaktadır. Açılış yoklamasında bu kompresör iş yerinin demirbaşı olarak yazılmıştır. Eski kiracıya ulaşabilmek veya bilgilerini bulabilmek imkanı yoktur. Söz konusu olan, eski kiracı tarafından terk edilen bu demirbaş nasıl kayıtlara alınacaktır. Ne tür işlemler yapılacaktır. Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Mülkiyeti başkasına ait bir aracın aktife alınması sözkonusu olamaz. Sahibi olunmayan bir kompresörü yoklama fişine sahibiymiş gibi kaydettirmek idareyi yanıltmaktır. Doğru bilgiyi vergi dairesine vermek suretiyle işlemleri düzeltmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.02.2010
Soru :
Sn. Hocam Limited Şirketin ticari ikametgahı şirket ortaklarından birinin kendi mülkü olan adresdir. Böyle bir durumda kira stopaj tahakkuku ve fiilen kira ödemesi yapılması zorunlu mudur? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özdemir, Tüzel kişiliklerin ticaret siciline kayıtlı mutlak bir adresi olması gerekir. Dolayısıyla ortağın ikametgahının veya birbaşkasının yerinin kiralanmasında şirket tüzel kişiliği kira kontratı yapmak zorundadır. Limited Şirketin kira tahakkukunu yapmak durumunda olduğunuzdan kiraları takvim yılı içinde gider kaydedebilmeniz için şirket ortağına kira bedelini ödemeniz gerekir. Dolayısıyla ödemeden dolayı gelir vergisi stopajı hesaplayıp muhtasar beyannameyle beyan edeceksiniz. Eğer herhangi bir ödeme yapmazsanız ve kira tutarlarını da gider kaydetmezseniz mülk sahibi ortak, emsal kira bedeli üzerinden yıllık gelir vergisi beyannamesiyle GVK 86/d bendine göre bu gelirini beyan edecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.02.2010
Soru :
Bir müşterim Kira gelirinden dolayı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (GMSİ) vermektedir. Soru: Kiracısından aldığı yıllık brüt kira toplamı vergi değerinin %5 inden az ise, Kiraya veren ve Kiracı açısından durumu değerlendirmenizi, vergi ziyaı veya herhangi bir cezai yaptırımı olup olmadığını, ayrıca bu konuda yargı kararları hakkında bilgi vermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, GVK 73.maddesine göre VUK'a göre belirlenen emlakın vergi değerinin %5'in altında kira gelirinin beyan edilmesi halinde vergi dairesi vergi ziyaı cezalı tarhiyat yapar. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.02.2010
Soru :
CEVAPLARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. MÜŞAVİR ARKADAŞLARIMLA İHTİLAFA DÜŞTÜĞÜM BİR KONUDA YARDIMINIZA İHTİYACIM VAR.SORUM ŞU: ŞİRKETİMİZDE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞIPTA KENDİ BİNEK ARAÇLARIYLA YAPMIŞ OLDUKLARI İŞLER KARŞILIĞINDA TARAFIMIZDAN AYLIK 750 TL MAAŞ ALMKATA OLUP ARAMIZDA KARŞILIKLI ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ BULUNMAKTADIR. BUSÖZLEŞMEDE BULUNAN RAKAMIN DAMGA VERGİSİNİ VERGİ DAİRESİNE YATIRYRZ. MUHTASAR BEYANNAMEMİZDE VE 2 NOLU KDV BEYANNAMESİNDE VERGİVE KDV LERİNİ ÖDÜYORUZ. ANLAŞAMADIĞIMIZ NOKTA 2 NOLUDA ÖEMİŞ OLDUĞUMUZ KDVYİ 1 NOLU KDVDE İNDİRİM KONUSU YAPABİLİRMİYİZ. SAYGILAR

Cevap :
Sayın Durmuş, Sorumlu sıfatıyla 2 Nolu KDV Beyannamesi ile ödenen KDV ler, 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.02.2010
Soru :
İyi çalışmalar. Kat karşılığı inşaat yapımı işlerinde; inşaatın maliyetine giren faturalar hariç; kira gideri, işçilik,muhasebe gideri vb giderler 150 Hs.a işlersek yanlış olur mu? Bu giderleri de inşatın maliyetine yazabilirmiyiz?

Cevap :
Sayın Kemal, Bahsetmiş olduğunuz giderler 700 lü hesaplarda, İnşaat maliyetine direkt girecek giderler 710 veya 740 hesaplarda takip edilir. Dolaylı yoldan intikali sözkonusu olanlar (730 hes.) belli bir dağıtım anahtarı kullanılmak yoluyla belli bir yüzde kadar maliyete intikal ettirilebilir. (Genel üretim giderlerinin dağıtılmasına ilişkin örnekler ve metodları incelemenizi tavsiye ederiz.)Genel yönetim giderlerinden ise maliyete pay verilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.01.2010
Soru :
İyi Günler diliyorum. Soru1: 2.El araba alım satımı yapan bir gerçek kişi galerici Bayiden 0 km.bir otomobil almış ve bir hafta sonra da sattı. Bayiden aldığı Ft.daki KDV'yi indirim konusu yapabilirmi, ve Satış için kestiği faturada KDV oranı% 1 mi olacak? Soru2: Müşterilerimizle her yıl yazılı sözleşme yapmak mecburiyetindemiyiz? yoksa bir önceki yıl yaptığımız sözleşmeler otomatikmen yenilenmiş sayılmazmı?(tıpkı kira kontratı gibi).

Cevap :
Sayın Taşdemir, 1-İşletmede kullanılmadığı-alım satıma konu olan binek otomobillerin KDV leri indirim konusu yapılır. Sözkonusu otomobili işletmesinde ticari mallar bölümünde stok olarak kayıtlara alınması halinde satışta tahsil edilecek KDV oranı %18 olacaktır. 2-Müşterilerinize her yıl sözleşme yapmanızın yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Sözleşme bedeli değişmez ise ve de sözkonusu sözleşmenin yenilenmediği müddetçe hüküm ifade edeceğine ilişkin bir düzenleme varsa yeni sözleşme yapmayabilirsiniz. Ancak Odamızın önerisi her yıla ilişkin ayrı sözleşme yapılmasıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.01.2010
Soru :
Bir müşterim Kira gelirinden dolayı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (GMSİ) vermektedir. Kiraya verdiği işyerinin Emlak rayiç bedeli Belediye tarafından 2010 yılında %500 artırılmıştır. İşyerinin vergi Değeri 1.512.000,00 TL olmuştur. Bildiğim kadarıyla Yıllık kiranın emsal bedeli bu değerin %5 inden az olamaz. Soru: Kiracısından aldığı yıllık bürüt kira toplamı vergi değerinin %5 inden az olacağından dolayı kiraya veren ve kiracı açısından durumu değerlendirmenizi, vergi ziyaı veya herhangi bir cezayi yaptırımı olup olmadığını, ayrıca bu konuda yargı kararları hakkında bilgi vermenizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Yılmaz, Emlak vergisine esas olan rayiç bedeller 4 yılda bir binanın inşaa edildiği arsanın değeri Takdir Komisyonları tarafından belirlenir. Takdir Komisyonu tarafından belirlenen arsa metrekaresi bağımsız bölüm sahiplerinin arsa payına ilişkinmaliyet oluşumunda hesaplara katılır. 2009 yılı Emlak Vergisine esas teşkil eden emlak vergisi matrahının 2010 yılında %500 artması mümkün değildir. Bir yanlışlık olduğu kanaatindeyiz. Bu bilgiler ışığında ilgili belediye ile tekrar görüşüp kiraya verilen bağımsız bölüme ilişkin rayiç bedel tutarını sorunuz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.01.2010
Soru :
Sayın Yetkili merhaba, sorum gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili olacak. Daire sahibi A'nın bilgisi ve izni dahilinde sözkonusu daireyi B konut olarak, bir başka kişi olan C ye kiralıyor. Kira kontratı B ve C arasında yapılıyor, kira ödemeleri B'nin hesabına geliyor. Bu durumda gayrimenkul sermeya iradı beyannamesini kim verecek? A yada B? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Göktürk, Bahsetmiş olduğunuz örnekte B'nin A'nın vekili olduğu anlaşılmaktadır. Kiracı kirasını mal sahibi olan A'ya veya vekili olan B'nin hesabına yatırabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus A'nın B'yi vekil tayin ettiğine ilişkin vekaletnamenin suretinin kiracıda olmasıdır. GMSİ Beyannamesi mal sahibi A tarafından beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.01.2010
Soru :
2008 yılında ilk defa GMSİ beyanı veren bir şahıs, 2009 yılında Ser.Mes.Mükellefi olarak Yıl.Gel.Ver. Beyanı verecek; 1-) 2008 yılında GMSİ beyanında götürü gider usulü indirim yapmıştır, 2009 yılında vereceği beyannamede kendi ödediği mesken kirasından dolayı ( 2009 yılında yeni ödemeye başlamıştır) gerçek gider yöntemine geçebilir mi. Yani ödediği kirayı gider olarak yazabilir mi? 2-)Çeşitli bankalardaki şahsi mevduat hesaplarında, otomatik fon alım-satımından ve kendi yaptığı fon alım-satımından doğan geliri ile yapılan stp. kesintilerini de vereceği yıllık gel. ver. beyannamesinde gösterecek mi? Cevabınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Sayın Kaya, Bahsettiğiniz mükellef GMSİ ile ilgili beyanında götürü gider usulünü kabul etmiş ise 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. (GVK 74/11) Şahsi tasarruf mevduat faizleri, döviz tevdiat faizleri, repo gelirleri tutarı ne olursa olsun tevkif suretiyle vergilendirildiğinden beyana tabi değil. Dolayısıyla yıllık beyannameye dahil edilmeyeceğinden faiz gelirlerinden yapılan stopajların da yıllık gelir vergisi beyannamesinde mahsubu sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2010
Soru :
sayın Danışman Sermaye Şirketi olan bir mükellefimin aktifinde binek aracı olmadığından ortaklardan birinin eşinin binek aracını kiralamak suretiyle kullanmak istiyor.Ortağın eşi vergi mükellefi değil.Gerek gelir vergisi(stopaj)gerekse KDV.açısından hem sermaye şirketinin hem de kiraya verenin sorumlulukları nedir.Ayrıca bu araca ait bakım ve benzin giderlerini normal gider olarak indirebilirmi? teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Kartun, Kiralayacağınız araçla ilgili kira kontratı düzenlemelisiniz. Kontratlı ilgili DV beyan edilip ödenecektir. Şirketlerin vergi mükellefi olmayan şahıslardan araç kiralamalarında kiralayan 2 Nolu KDV Beyannamesi firma tarafından beyan edilip ödenecektir. Ödenen bu KDV 1 Nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Ayrıca araç kiralamasına ilişkin % 20 oranında gelir vergisi stopajı da hesaplanıp muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenecektir. Kiraya verenin bu araç kiralamasından sağladığı gelir, Tevkif suretiyle vergilendirilmiş gayrimenkul sermaye iradı geliri olarak yıllık beyannameye GVK 86/c bendindeki hadde göre konu olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.01.2010
Soru :
Sayın İlgili; bir serbert meslek erbarbı aktifinde olmayan(mülk sahibi şahıs) işyerini gene serbest meslek erbabı olan gelir vergisi mükellefine bir odasını kiraya vermiştir. Böyle bir durumda stopaj doğuyor mu, verigisel açıdan durumu nedir,kiraya veren serbest meslek erbabının yapması gereken işlemler nelerdir? İyi akşamlar.

Cevap :
Sayın Şentürk, Kiracınız olan serbest meslek erbabı işyeri olarak kullandığı kısmın kirasının brüt tutarı üzerinden %20 gelir vergisi stopajını muhtasar beyannameyle beyan edip sizin adınıza ödeyecektir. Kiraya veren yani siz de işyeri kira geliri olarak yıllık gelir vergisi beyannamesini düzenlerken GVK 86/c bendindeki hadleri aşıyorsa beyannameye dahil edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.01.2010
Soru :
kişinin hem mesken kira geliri hem de işyeri kira geliri olması durumunda, işyeri kira gelirine ait istisna tutarını bu iki gelirin toplamına mı uygulayacağız. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Ertürk, Mesken ve stopaj yoluyla vergilendirilmiş işyeri kira gelirlerinin toplamı 2009-2010 yılları gelirleri için 22.000 TL'yi aşması halinde beyan edilecektir. Ancak mesken kira geliri 2009-2010 yılları için 2.600 TL nin üzerinde ise yıllık beyannameyle her halükarda beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.01.2010
Soru :
Merhabalar..X bir firmada sigortalı olarak çalışan bir kişinin aynı zamanda Kiraya Vermiş olduğu fabrika Binasından Stopaj kesintisi yapılarak ödeme yapılmaktadır.Yıl sonunda bununla ilgili Yıllık Gelir vergisi(GMSİ) beyannamesi vermektedir. Sorum; 1-Bu Kişi evde Haftanın belli günlerinde Sürekli olarak Evinde Temizlikçi(HİZMETÇİ) çalıştırmaya başlıyacaktır.Bu Hizmetçi için SGK'lı olması için bildirim yönünden yapılması gerekenler ve bildirimlerin (Bordrosu Hazırlanırken Normal Bordro gibi Damga vergisi gelir vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı muaf olup olmadığı)ne şekilde olacağı; 2-Kesilecekse kesilen Yasal kesintiler karşısında (Gelir vergisi Ve Damga Vergisi)beyanname yönünden nasıl bir yol izlenmeli mükellefieyet durumu nasıl olmalı; Ev Hizmetlerindeki ve buna benzer diğer (çocuk bakıcısı,dadı..vs)bu durumlarla ilgili SGK Ve Vergi Dairesi yönünden yapılması gerekenler olarak ayrıntılı bir bilgi verilmesini rica ederim...Teşekkürler...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5510 sy SSGSSKanunun aşağıda belirtilen özelliklerini taşımıyorsa sgk dan 4/a normal işçi girişi yapılmalıdır. Sigortalı sayılmayanlar MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; ........................ b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, c) Ev hizmetlerinde süreksiz olarak çalışanlar ile ev hizmetlerinde hizmet akdi ile sürekli çalışmasına rağmen, haftalık çalışma sürelerinin 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen sürelerden az olması nedeniyle, aylık kazançları prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olanlar, .................. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.01.2010
Soru :
Merhaba Üstadım, kıbrıstaki bir firmaya hizmet bedeli olarak serbest meslek makbuzu keseceğiz.Faturaya stopaj kesintisi ve Kdv ilave edilecekmidir? Yoksa Kdv ve stopajdan muafmıdır? 2- Merkezi Türkiye'de olan bir firmanın kıbrısta işletmesini kiraladığı bir otele kesilecek serbest meslek makbuzunda stopaj kesintisi ve kdv ilave edilecekmidir? yoksa kdv ve stopajdan muafmıdır?

Cevap :
Sayın Çabuk, Serbest meslek erbabı mesleki faaliyetini bizzat ve fiilen Kıbrıs'ta veriyorsa KDV ve stopaj hesaplamayacak. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2010
Soru :
DÖNEM SONUNDA İLGİLİ YILDAKİ GENEL YÖN GİDERLERDEN,ÖRNEĞİN İŞYERİ İÇİN ÖDENEN KİRALARI VE/VEYA PERSONELE ÖDENEN ÜCRETLERİ DÖNEM SONU STOKLARINA DEVREDEBİLİRMİYİM ?

Cevap :
Sayın Şenvardar, Bahsetmiş olduğunuz giderler dönem sonunda işletmede mevcut stok olmayıp fiilen yapıldığı tarihte giderleştirilmesi gereken unsurlardır. Dolayısıyla dönem sonu stok olarak göstermeniz sözkonusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2010
Soru :
vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.(ben stajımı tamamlamış, yeterlilik sınavlarına giren bir üye adayıyım) firmamızda, rent a car firmasından kiraladığı araçlar kullanılmaktadır. kullandığımız bu araçlara zaman zaman trafik cezası kesilmekte ve araçların sahibi olan rent a car firmasına posta ile gönderilmekte, rent a car firmasıda bize bu cezaları fatura etmektedir. cezalar fatura edilirken kdv'li olarak mı yoksa ödenen ceza kadar mı fatura edilmelidir? rent a car firması bize ödenen ceza +kdv fatura etmektedir. bu doğru mudur?

Cevap :
Sayın Tayyar, Rent a car sözleşmesinden trafik cezalarının kiracı tarafından ödeneceğine ilişkin hüküm olması kaydıylai Rent a car firmasının ödenen cezaları cari hesabınızdan tahsil edilmek üzere size dekont etmesi gerekir. Fatura kesilmesi uygun değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2010
Soru :
İyi günler; Sigorta acentesi olan bir müşterimiz işyeri bölmeli olduğu için işyerinin bir bölümünü kiraya veriyor.Müşterimiz Kdv yönünden beyanname vermediği için kiracısına kira için fatura mı kesecek yoksa kiracı stopaj kesintisiyle stopaj mı ödeyecek. Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Akbaba, Sigorta acentesi gelir vergisi mükellefi ise kiraya vermiş olduğu işyerinden elde etiiği kazanç gayrimenkul sermaye iradı olup kiracısı ödemelerden %20 tevkifat yapacaktır. Sigorta acentesi LDD veya A.Ş ise kira geliri elde etmesi halinde elde edilen kazanç kurum ticari kazancıdır. Elde edilen hasılat için fatura düzenlenip KDV tahsil edilecektir. Sigorta faaliyeti dışında elde edilen kira geliri KDV'ye tabi olup KDV mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2010
Soru :
Kiraladığımız işyeri için yaptırdığımız dekorasyon maliyeti şirketimizin aktifinde özel maliyetler hesabında kayıtlıdır. Kira sözleşmemiz süresinden önce sona erdi ve sözleşme gereği yaptırdığımız tüm dekorasyonu bedelsiz olarak kiralayana devrettik.Kiralayan A.Ş. dir. Bu durumda Kiralayana sıfır bedelle fatura kesip kayıtlı özel maliyet bedelininin kalan değerinini matrah kabul ederek hesapladığımız KDV yi de faturaya ekleyerek yani sadece KDV ihtiva eden bir fatura kestik. Kiralayan faturamızı noter kanalıyla geri gönderdi. Ne yapmamız gerekiyor. Kestiğimiz fatura sebebiyle tahakkuk eden KDV'yi de beyan ederek ödemiştik. Yardımcı olursanız sevinirim.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Terzi, Yapmış olduğunuz işlem yanlış bir işlemdir. Bedel almadığınız bir hizmet için fatura düzenlenmez. İtfa etmediğiniz özel maliyetleri kiraladığınız yeri terk ettiğiniz tarih itibari ile giderleştirmeniz gerekir. Mal sahibi olan A.Ş. size bedel ödemediği için özel maliyetten dolayı iktisadi kıymeti artan gayrimenkulü artan değerini emsal bedel ile kurum kazancı olarak gelir hesaplarına yazması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.01.2010
Soru :
iyi akşamlar üstadlar şirket ortağına ait binek otomobilin giderlerini kullanmak istiyoruz.kiralama yolunu düşünmüyoruz.bunun için ortağın aracını şirkete mi satması gerekiyor?araç sahibi ortak 4a kapsamında çalışan ve mükellefiyeti olmayan biri olduğuna göre fatura kesecek mi kesecekse kdv oranı ne olacak?teşekkürler

Cevap :
Sayın Uluğ, Şirket ortağı veya vergi mükellefi olmayan şahıslardan satın alınacak taşıtlar için herhangi bir KDV hesaplaması yapılmaz, gelir vergisi stopajı yapılmaz. Noter satış sözleşmesi ile bu araçlar muhasebe kayıtlarına alınır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.01.2010
Soru :
LTD.ŞİRKET ORTAĞININ ARABASINI SÖZLEŞME İLE LTD ŞİRKETE KİRALADI .GİDER YAZIP KDV SİNİ İNDİRİP KDV 2 İLE ÖDÜYORUZ AYRICA STOPAJ DA YAPIYORUZ.BU ŞEKİL KİRALAMALAR GİDER YAPILAMAZ DİYE BİR KANUN VARMI . İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Temiz, Yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.01.2010
Soru :
10.12.2007 tarihli finansal kiralama sözleşmemizi 15.12.2009 tarihinde kiracı değişikliği ve tadil sözleşmesi ile devrettik.Devir karşılığında herhangi bir bedel almadık. Ödemiş olduğumuz ana paraların KDV ve kurumlar vergisi karşısında durumu nedir? Bedelsiz fatura düzenlemek gerekirmi? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Şahin, Finansal kiralamadan vazgeçmeniz durumunda 2 yıl içinde giderleştirmiş olduğunuz giderlerin yeni hak sahibine devredilmesi sözkonusu olmayacaktır. Dolayısıyla fatura düzenlemeniz gerekmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.12.2009
Soru :
Sayın üstadım, iyi çalışmalar. Tam mükellef Kurumlar Vergisi mükellefi olan Ltd. Şti. müşterim, 01.01.2010 kontrat başlangıç tarihi olan bir fabrika-imalathane binası kiralamıştır. Bina içerisinde işine uygun inşaat ve tadilat işlerinin yapılabilmesi için 01.12.2009 tarihinde mal sahibi binayı mükellefe vermiştir. 1-Bildirimler hangi tarih itibarıyla yapılacaktır ? 2-Aralık ayında işyerinde yapılacak duvar bölme, fayans yer döşemesi, vb gibi işlerin Aralık ayına kesilen faturalar özel maliyet bedeli olarak 2009 yılında amortisman ayrılacak mıdır, yoksa 259 hesapta 2010 yılına mı devredilecektir ? Teşekkür eder, iyi günler dilerim.

Cevap :
Sayın Aral, Bahsettiğiniz müşterinizin konrat tarihi 01.01.2010 olması nedeniyle bu tarihten sonra alınacak mal ve hizmetleri defter kayıtlarına alabilirsiniz. Sözkonusu yer için 2009 yılında yapılmış olan giderler dönemsellik ilkesine göre giderleştirilemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2009
Soru :
İyi Günler, Okul kantini işi ile iştigal eden müşterilerimizin kira ödemeleri için 2 nolu kdv beyannamesi mi vermemiz gerekiyor? Yoksa muhtasar beyannamede göstermemiz yeterli mi? Yaklaşık 1 yıldır ne muhtasar beyannamede ne de 2 nolu kdv beyannamesinde sözkonusu kira ödemesi beyan edilmemiştir. Bu hususta yapılması gerekenler hakkında bilgi verirseniz memnun olurum. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Aydın, Bahsettiğiniz muhtasar beyannameleri süresi içinde verilmemiş veya muhtasar beyanname verilmiş olmasına rağmen kiraya ilişkin tevkifat bildirilmemiş ise VUK 371.maddeye göre pişmanlık ve düzeltme hükümlerinden yararlanarak beyannameleri verebilirsiniz. KDV 2 nolu beyanname için de aynı kural geçerlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.12.2009
Soru :
Merhaba;merkezİ Ankarada olan sendikanin istanbuldaki şubesinin hiçbir ticari faaliyeti bulunmayip,kira ödemesi ve sgk'li personeli olacaktir. 1-Tutmakla yükümlü olduğu defterler hangileridir.Verğİ Diaresine açiliş yapilmadan tutulan işletme defterinin geçerliliği varmidir 2-GV.tevkifatinda bir muafiyet varmidir. 3-Verği Levhasi tastik edilmelimidir

Cevap :
Sayın Maşa, Sendikalarn tüzel kişiliklerine ilişkin merkezleri dışındaki şubelerde yapacakları kira ve ücret ödemesi için şubenin bulunduğu ilgili vergi dairesine stopaj mükellefiyeti tesis ettirilir. Çalışan kişilerin sigortalılığı için de aynı mahaldeki SGK Müdürlüğünde dosya açtırılır. Bu işlemler için Sendikalar Kanununa göre merkez ve şubelerde tutulması gereken defterler tutulur. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.12.2009
Soru :
sayın yetkili, 2 soru sormak istiyorum. 01- Bilanço usulü mükellefim işyeri kirası alıyor. Bu kira banka resmi hesaba yatırılıyor. Yevmiye kaydı nasıl olacak ve yıl sonu beyannamede veya nasıl göstereceğim. 02- Bir başka kurum mükellefim, 10 ortak 70.000 lira bankaya yatırıp çektiler ve 700.000 tl varlık barışından yararlandı. 10 kişi 70 den 700.000 lira resmi banka hesabına yatırıp çektiler. yevmiye kaydı nasıl olacak. Yanlış uygulama olduğunu söyledim.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, 1-Bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflernkayıtlı gayrimenkullerinden elde ettikleri KDVli kira gelirlerini tek düzen hesap planında gelir hesaplarına kaydederler. Elde edilen kazanç ticari kazanç niteliğinde olup gelir tablosunda işletmenin faaliyet gelirleri ile birlikte yer alır. 2-Varlık barışı ile ilgili banka hs. (102) borçlu, 549 (özel fonlar) alacaklı olmak üzere muhasebe kaydı yapılacaktır. 6 ay içerisinde de 549 hesaptaki tutar sermayeye ilave edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.12.2009
Soru :
Sn.Üstad. Bağımlı olarak çalıştığım şirket adres değişikliği yaparak yeni bir yere taşındı.Kira Kontratı 12.11.2009 tanzim edildi. Kontrata ait D.V.ödeme süresini ben Kontrat başlangıç tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecek olarak biliyordum. Doğrumudur.? Kontrat bir yıllık olarak net kira üzerinden tanzim edilmiş ve şirket ortağı kefil olarak yazılmıştır. Ödenecek olan D.V. mikatrını ve zamanını bilginiz dahilinde acil olarak bildirebilirmisiniz.? Şimdiden herşey için teşekkürler. Kolay gelsin.İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Tekmen, DV Kanununa göre vergiyi doğuran olay, damga vergisine tabi kağıdın düzenlenip imza edildiği gündür. DV Kanununun 22.maddesine göre 1 ay içinde düzenlenen kağıtlar ertesi ayın 23.günü akşamına kadar beyan edilip, 26.günü akşamına kadar ödenir. Bahsettiğiniz kontrata ilişkin DV hesaplaması brüt kira bedeli üzerinden yapılır. DV 1 Sayılı Tabloya göre kefilli veya kefilsiz konumunda hesaplama yapılır. Detaylı bilgi için 43 ve 44 nolu DV Genel Tebliğlerini inceleyiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.12.2009
Soru :
İyi günler diliyorum.Sorum denizcilik firmam yurtdışındaki bir şirketten yabancı bayraklı gemi kiralayacak.Ve bu gemi yurtdışında veya türkiye girip teslimi yurtdışı,olmak üzere nakliye işi yapacak.Sorum yapılacak kiralama sözleşmesinde Sorumlu sıfatıyla kdv varmı.ve stpoj varmı.K.D.V nın hizmet ihracı kapsamında olmayacagını,stp.deniz tas.için %15 olduğu tahmin etme ile emin degilim.İlğinize şimdiden tşk.

Cevap :
Sayın Kodaş, Yapmış olduğunuz kiralama işlemi için sorumlu sıfatıyla KDV hesaplayacaksınız. Kiralama yapacağınız ülke ile Türkiye'nini ikili vergi anlaşmasına göre stopaj hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.12.2009
Soru :
saYın meslekdaşım.ay vaya yıl içinde ödenmeyen kira tutarları (işletme hesabı hariç )gider yazılabilirmi evet veya hayır cevapları eşit.görüşünüzü bildirmeniz dileklerimle kolaylıklar dilerim.saygılarımla

Cevap :
Sayın Belgin, Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ticari kazancın tespitinde yapmış oldukları giderleri indirebilirler. Kira ödemesi nakden veya hesaben yapılmamış ise giderleşmesi mümkün değildir. Nakden veya hesaben yapılmayan kira ödemelerinden GVK 94.maddesine göre stopaj da sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.12.2009
Soru :
merhabalar.2008/03 itibari ile smmm ruhsatımı aldım. smmm ruhsatı olan diğer bir meslek mensubunun tek başına kurmuş olduğu bürosunda sadece kiraya ve masraflara ortak olarak , ortaklık bürosu veya şirketi kurmadan ayrı ayrı vergi kimlik numaraları ve büro tescil belgeleri ile bağımsız faaliyet yürütebilir miyiz.bir başka anlatımla yönetmeliklerde geçen büro edinme zorunluluğu maddeleri kapsamında "..açılan iş yerleri bağımsız büro şeklinde olup başka bir serbestmeslek faaliyeti veya ticarethane ile iç içe olamaz .." hükmünde geçen "başka bir serbestmeslek faaliyetinden" kasıt mali müşavirlik dışında kalan avukatlık doktorluk vs.. gibi başka bir serbest meslek faaliyeti midir yoksa mali müşavirlik faaliyeti veya meslek mensubu mudur. sözünü ettiğim ofis han içerisinde tek bir odadan oluşmaktadır..teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Aydoğan, Meslek mensuplarının büroyu ortak kullanmasında bir sakınca yoktur. İfade ettiğiniz gibi başka bir meslek grubundan olması halinde yasaklanmıştır. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 14.12.2009
Soru :
Bir mükellefin işleri bozuldu. Şirket yöneticisi hapse düştü. Mal sahibi ödenmeyen kiralardan dolayı işyerini tahliye etti. Şirket yeni adresine taşınamadı. tahliye edilen eşyalar yed-i emine teslim edildi. Stopaj beyanımızı nasıl yapacağız. Selamlar.

Cevap :
Sayın Hamzaçebi, GVK 94.maddesine göre kira stopajının yapılabilmesi için nakden veya hesaben kira ödemesinin yapılması gerekir. Bahsettiğiniz müşteriniz için kira ödemesi olmadığı müddetçe gelir vergisi stopajı olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.12.2009
Soru :
Merhabalar Toki,bir bölgede,bazı arazileri, sahiplerinden almıştır. Arazisi alınan kişilerden biri gayrimenkul kira gelirlerinden dolayı vergi mükellefidir ve aynı zamanda da bir a.ş. de yönetim kurulu başkanıdır. Arazi kendi kişisel gayrimenkulüdür. Aynı zamanda arsanın üzerinde arsa sahibinin kendisi tarafından çeşitli nedenlerle yaptırılan barakalar, trafo ve vs gibi şeyler bulunmaktadır. Toki ile yaptıkları anlaşmada arsa için ayrı bir bedel , arsanın üzerinde bulunan şeyler için ise ayrı bir bedel üzerinden anlaşmışlardır. Sormak istediğim ; Arsa bedeli kişinin hesaplarına intikal ettiğinde vergi mevzuatları açısından ne gibi iş ve işlemler yapılmalıdır? İkinci olarakta ; Arsanın üzerinde bulunan şeylerle ilgili bedel hesabına intikal ettiğinde bu tutarla ilgili ne gibi iş ve işlemler yapmalıdır? Şimdiden çok teşekkür ederim, saygılarımla

Cevap :
Sayın Şimşek, Bahsetmiş olduğunuz kişinin arsası ve arsasının üzerindeki müştemilatların satışından elde edilen kazanç değer artış kazancıdır. Değer artış kazancının tanımı ve hesaplanması GVK Mük.80/6.maddede açıklanmıştır. Detaylı örnekli bir uygulamayı web sayfamızda bulunan Mevzuat-2009 Mali Rehber içinde bulabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.12.2009
Soru :
iYİ ÇALIŞMALAR DİLEĞİMLE, Gerçek kişi bir mükellefin bir tüzel kişiden araba kiralaması halinde vergisel sorumlulukları nelerdir.(KDV.ve GVK.Md.94 de göre)

Cevap :
Sayın Kara Araç sahibi olan tüzel kişi gerçek kişiye KDV'li fatura düzenleyecektir. GVK 94.maddeye ilişkin tevkifat yapılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.12.2009
Soru :
Merhaba;kurumlar verğisi mükellefi olan,depo ve ardiyecilik işi ile iştigal eden mükellefimizin; gerçek kişiye ait olup kira ödediği arazi İBBB Emlak Müdürlüğü tarfindan istimlak edilmiş olup mükellefimiz adina ECRİMİSİL borcu tahakkuk etirilmiştir. 1-Ecrimisil bedelini gider olarak kayitlarimiza alabilirmiyiz. 2-Ecrimisil bedeli üzerinden kira stopaji beyaninda bulunacakmıyız. İYİ ÇALİŞMALAR

Cevap :
Sayın Maşa, Ercimisil ödemesi kira ödemesi olduğundan giderleştirebilirsiniz. GV tevkifatı sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.12.2009
Soru :
Sayın danışmanımız;merkezi eskişehirde olan bir şirket istanbulda bir ofis kiralıyor.ancak bunu sadece ortaklar kurulu kararı ile yapıyor.ticaret odasına tescil ettirmiyor.buradaki ofis katın bir odasınıda da başka bir şirkete kiraya veriyor.Yapılan bu işlemde ilk kiralayan şirketin bunu ticaret odasına tescili gerekirmi?bu şekilde devam ederse nasıl bir sorunla karşılaşır?iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Çakmak, Ticaret siciline tescili zorunlu olan A.Ş ve LTD şirketlerinin merkez ve merkez dışındaki yerlerinin ticaret siciline tescili zorunludur. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2009
Soru :
sayın yetkili Ba formlarına dönem içinde satın alınan mal ve hizmetler yazılacak. Bu hizmetler içinde muhtasar beyannamede beyan edilen kira giderleri yazılacak mı? Banka faiz ve giderlerinin yazılayacağını zannediyorum. Bu konuda açıklama yaparmısınız. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ece, Ba-Bs formlarına VUK 381 Nolu Tebliğe göre tüm mal ve hizmet alım-satımları yazılacaktır. Kira giderlerinin de dışardan sağlanan bir fayda ve hizmet olduğunu varsayarsak yazmanız gerektiği kanaatindeyiz. Banka faiz ve giderleri bir hizmet alımı değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.12.2009
Soru :
Şirket(Limited) merkezini müdürün konutuna taşıyarak bu konutta kiracı durumunda olan müdür ile şirket arasında kontrat yaparak faaliyete burada devam edilmesi isteniyor. Şirket merkezlerinin evofis tarzında olmalarının sakıncası varmıdır. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Yıldız, Şirket merkezinin başka bir adrese taşınması (ev veya diğer yerler) için ortaklar kurulu karar alır, bu karar ticaret sicilinde tescil ettirilir.Bahsettiğiniz mekan için de kontrat yapılarak da faaliyet sürdürülebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.12.2009
Soru :
iyi günler.bir mükellefim kantin ve yemekhane işletmecisi.kantin işyeri bir meslek lisesinde.işyeri kirasının %10u il milli eğitim müdürlüğüne, %10u ilçe milli eğitim müdürlüğüne, %80 ide okul-aile birliğine yatıyor.ben bu mükellef için kdv2 ve muhtasar olarak ne gibi işlem yapacağım.şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Erol, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılan ödemelerden KDV ve Gelir Vergisi stopajı sözkonusu değildir. Okul aile birliğine ait kısım için gelir vergisi stopajı ve KDV tevkifatı yapmak zorundasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.11.2009
Soru :
kolay gelsin üstat.merkez adresimiz kozyatağında bir ltd şirketiz. dilovasında imalat yapmak üzere depolama,karışım ve dolum ünitesi kiraladık.ticaret odasına ilave işyeri mi şube diye mi tescil ettirmeliyiz.bir de bu gibi işlerde özet işlem sırası nasıl olmalıdır.örneğin önce karar alınıcakak sonra sicile tasdik edilecek sonra vergi dairesine dilekçe vs... cevaplarsanız sevinirim.iyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Erkölencik, Dilovasında açacağınız imalathane için karar alacaksınız. İlgili kararı noterden tasdik ettirdikten sonra ticaret sicile tescil ettireceksiniz. Daha sonra da bu durumu vergi dairesine bildireceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.11.2009
Soru :
Merhabalar Beyaz eşya tamir servis işi yapmakda olan bir kişi araçları için K2 belgesi almak zorundamıdır araçlar sadece tamir servisine çıkmakta ve araçların içinde sadece beyaz eşya tamiri için yedek parça taşımakta 2-Finansal kiralama şeklinde alınan araç ama aracın mülkiyeti hala finansal kiralama şirketinin elinde finansal kiralama şeklinde alınan araçlar içinde K2 belgesini aracı kiralayan kişimi almak zorunda

Cevap :
Sayın Uzun, Konuya ilişkin olarak Ulaştırma Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.11.2009
Soru :
İyi çalışmalar. Sorum Muhtasar mükellefiyeti hakkında olacaktır. Sorum şu;Mükellefimiz yaklaşık 15 yıldır işltme defteri tutan birisi. Çalışan işçisi ve kira ödemesi yok. Defterini de kendisi tutmakta idi. Muhtasardan dolayı da mükellefiyet tescili yoktu. 2007/12. ayda beyannamesini elektronik ortamda ben gönderdim. Herhangi bir ücret de almadım. İşletme gayri faal bir işletme. 2009 Eylül ayında yenibir yere taşınarak faaliyete başlayacağını beyan ederek kira kontratını getirdi ve faaliyete başlayacağı için meslek sözleşmesi yaparak ücret tahsil ettim. 2009/7-9 döneminden başlamak üzere Muhtasar yönünden tescil talep ettiğimde ise "tescilimizi 01/12/2007 tarihinden itibaren başlattılar. Oysa ilgili dönemler için herhangi bir ücret tahsil edilmemiş ve s.m.makbuzu düzenlenmemiştir. Tescilimizin 01/12/2007 den başlatılmasınının nedenini yazılı olarak talep ettiğimde cevabı yazılarında "beyannamenizi 01/12/2007 de Fehmi Yakut elektronik ortamda gönderdiği için.." gibi bir gerekçe gösterdiler. Bu gerekçenin dayandığı bir kanun maddesi veya bu konuda bir tebliğ var mı?. Ortada mevcut olmayan bir ödemeden stopaj kesintisi nasıl yapılabilir ki. Zira Gelir idaresinin programında (BDP) boş beyan verdiğimizde program beyanı kabul etmiyor. Türlerden en az bir tanesine rakam yazılmasını istiyor. 1- Bu konuda mevzuat bilgisi alabilirmiyim.? 2- Dava açabilir miyim. Açacaksam o dönemlerle ilgili ceza mı gelmeli. Şu anda Vergi mahkemesine başvurabilir miyim?. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yakut, Meslek mensupları vermiş oldukları mesleki faaliyetler neticesi Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorundalar. Elektronik ortamda beyanname gönderdiğinizi ifade etmektesiniz. O tarih itibariyle beyanname gönderme ücreti için Serbest Meslek Makbuzu düzenlenerek stopajın gösterilmesi gerekir. Vergi dairesinin yapmış olduğu işlemin doğru olduğunnmekteyiz. Bu konuya ilişkin olarak sözkonusu mükellefe vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilmişse vergi mahkemesine dava açabilir. Vergi ve ceza ihbarnamesi yoksa dava açması sözkonusu olmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.11.2009
Soru :
iyi günler firma yatırım amaçlı dükkan satın almak istemektedir. 7 yıl vadeli banka kredisi ile, sorum bu dükkan alınıp muhtemelen kiraya verilecek kira geliri doğacak bankaya ödenen kredi faizlerini gider kaydebilecekmiyiz.

Cevap :
Sayın Biçer, Satın almış olduğunuz gayrimenkulü aktifinize kaydedeceksiniz. Alınan bu gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde elde edilecek kazanç ticari kazanç mahiyetindedir. Elde edilen kira geliri için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenlenmesi gerekir. Bu gayrimenkulün satın alınması için ödenen banka faizini de firmanızın finansman giderleri arasında gösterebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.11.2009
Soru :
merhabalar;vereceğiniz cevap için şimdiden tarafınıza teşekkür ederim. şirket ortağımızın koşuyolunda bulunan gayrimenkulüne (işyeri olarak kirada)kadıköy belediyesi mali hizmetler müdürlüğü tarafından harcamalara iştirak payına mahsus tahakkuk ihbarnamesi adı altında asfalt döktüklerinden dolayı tarh sebebi olarak 2464 sayılı Belediyeler kanunun 86-93.maddesini gösterip harcamalara iştirak payı olarak tarafımıza bir ücret tahakkuk ettirmişlerdir.2001 yılından beri bina ortağımıza aittir.Acaba biz bu istenen iştirak bedeline itiraz edebilirmiyiz dayanak ne olur . iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Karaahmetoğlu, Belediye Gelirleri Yasasına göre belediyelerin, yapmış oldukları harcamaları istirak payı olarak tahakkuk ettirmeleri yasa gereğidir. Yapılan tahakkuka diğer vergilerde olduğu gibi 30 gün içinde vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirsiniz. Vergi mahkemesinin vereceği karara taraflar uymak zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.11.2009
Soru :
Sayın yetkili işletme defterine tabi 2.sınıf bir mükellef taşımacılık faaliyetinde bulunmaktadır 1-)bu faaliyeti dolayısıyla satın aldığı kredili araçların faizlerini gider olarak gösterebilirmi.2-)2 Nolu kdv beyan etmek suretiyle kiraladığı ve dolayısıyla gelir elde ettiği araçlara ait sigorta masraflarını gider olarak gösterebilirmi.Her iki sorumda geçici vergi matrahını oluşmasında önemli paya sahiptir.Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, Taşımacılık faaliyetinde kullanılan araçların satın alınmasında kullanılan kredi faizleri ilk yıl için maliyete atılır. Daha sonraki yıllarda giderleştirilir. Kiralanan araçların kira sözleşmesinde sigorta giderinin kiracıya ait olması halinde giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.11.2009
Soru :
Bağımlı çalışan meslek mensubu olarak defterini tutmakta olduğum şirkete 2006 yılında bir firmadan yaptığı alım nedeniyle (Kiralanan binaya gıda laboratuvarı kurulması işi) KDV iade talebimiz olmamasına rağmen, haklarında rapor olmamakla birlikte SMİYB kullandıklları tespiti nedeniyle KDV düzeltme beyannamesi vermemiz istenilmektedir. İlgili firmaya yapılan ödemeler banka yoluyla yapılmış olup satın alınan mal ve hizmet ispat edilebilir durumdadır. Düzeltilmesi istenilen KDV yüklü miktarda olduğundan; A)İzlememiz gereken en uygun yol nedir? B)KDV düzeltme beyannamesi verirsek 2006 - 2007 - 2008 yıllarına ait kurumlar vergisi beyannamelerini de düzeltmemiz gerekecekmidir? C)Ödemek zorunda kaldığımız KDV ve gecikme faizini ilgili firmadan talep edebilirmiyiz? Saygılar sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Sayın Gümüş, Öncelikle mal ve hizmet satın almış olduğunuz kişiye yaptığınız ödemeler banka havalesi veya çekle yapılmış ise KDV 84 no.lu Genel Tebliğ çerçevesinde müteselsilen sorumluluğunuz sözkonusu değildir. Düzeltme talebinde bulunmanızı isteyen vergi dairesine açıklamalı bir dilekçe ile belgelerinizi ibraz edebilirsiniz. Şayet ödemelerinizi nakit olarak yapmış iseniz, 84 no.lu KDV Genel Tebliği uyarınca firmanızın müteselsilen sorumluluğu bulunmaktadır. Bu durumda ilgili yıllar ve dönemler için KDV, Geçici Vergi ve yıllık Kurumlar Vergisi beyannamelerini düzeltmeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.11.2009
Soru :
ustad, 04/11/2009 tarih 16,25 saat ve Nagehan Özkol adlı üyeye vermiş olduğunuz cevapla ilgili bir bilgilendirme yapmak istiyorum. muhasebesine baktığım bir kantin işletmesi okul aile birliğinden kiralamıştı.kira bedeli için kdv 2 ile stopaj yapıp beyan etmemiz gerekeceğini bize ifade ettiler. biz de vermiş olduğumuz kdv 2 beyannaemsini ihtirazi kayıtla verip 6 Nolu Vergi Mahkemesinde dava konusu yaptık. yaptığımız dava okul aile birliğinin milli eğitim temel kanunanuna göre çıkartılan yönetmelikle kurulan tüzel kişiliği olmayan okul ihtiyacını ve veli öğretmen arasında iş birliğini sağlayan birlik olduğundan bu gibi yerleri kendileri değil de 3. kişilere kiraya vermeleri durumunda kamu müeesesi kazanmaları söz konusu olmayacağından okul aile birliğinin kantin kiralama işlemi kdv'ye tabi tutulamayacağından ihtirazi kayıtla vermiş olduğumuz kdv2 tahakukuklarında hukuki isabet bulunmadığına karar verdiğinden bizde kdv2 beyannamesi vermiyoruz.

Cevap :
Sayın Yalçınkaya, Vergi mahkemesi kararları sadece dava açanları bağlar. Bizim verdiğimiz yanıt, konuyla ilgili hukuki yorumdur. Tercih mükellefindir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2009
Soru :
okul kantini işletecek olan bir mükellefimizin kira ödemesini sorumlu sıfatıyla kdv 2 ile beyan edeceğiz. aynı dönemde bu ödediğimiz kdv yi kdv1 beyanından düşebilir miyiz?

Cevap :
Sayın Özkol, İşletmiş olduğunuz kantin okul aile birliğinden kiralanmış ise %20 GV stopajı ve 2 nolu KDV Beyannamesi vermeniz gerekmektedir. 2 nolu KDV Beyannamesi ile beyan ettiğiniz KDV'yi 1 nolu KDV Beyannamesinden indirim konusu yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.11.2009
Soru :
İyi günler Mükellefim işçilerini başka bir şirkete iş karşılığı kiralamak istiyor nasıl bir fatura düzenlemesi gerekiyor.?kdv oranı ne olmalı? Teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Altay, Bahsettiğiniz işlem işgücü kiralaması ile ilgili olup KDV Kanunun 96 ve 97 seri nolu genel tebliğinde detayları açıklanmıştır. Tebliğdeki şartların oluşması halinde işgücü hizmet alımlarında %90 KDV tevkifatı yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.11.2009
Soru :
Merhabalar İşyerimiz için depo kiralayacağız. Mülk sahibi Almanya'da olduğu için kira kontratını mal sahibinin vekiliyle yapacağız.Kira kontratında kiraya veren olarak kim görünecek?Stopajları kimin adına yapmamız gerekir, mal sahibi almanyada olduğu için burada hesap açtırması mümkün değil.Kira ödemelerini vekil adına açılacak banka hesabına yapmamız halinde problem olur mu? Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Kira kontratını mal sahibinin vekil kıldığı kişiyle yapabilirsiniz. Mal sahibinin vekil kıldığı kişi mal sahibi adına vekaleten bankada hesap açar, açılan bu hesaba kiracı kirasını yatırır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.11.2009
Soru :
Sn.Üstadım iyi çalışmalar dilerim.Sorum şu,Müşterimin biri bir devlet okulunun kantinini ihale usulu ile kazanıp işletmeye başladı.Yalnız kirası çok yüksek (10.000.tl)kira stopajı uygulaması varmı varmı, yoksa özel bir durum sözkonusumu aydınlatmanızı rica edrerim.(Bazı duyumlar almaktayım kimisi muaf diyor kimisi kdv 2 ile itirazı kayıtlı beyanname verip, sonrada vergi mah.başvurmamız geretiğinden bas ediyor.) TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Sekman, Devlet okullarının mülkiyeti Maliye Bakanlığına bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne aittir. Bu nedenle GVK 94.maddenin giriş bölümünde belirtildiği üzere "istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapılacağı cümlesinden hareketle" gelir vergisi mükellefi olmayan devlet tüzel kişiliğine yapılacak kira ödemesinden gelir vergisi stopajı hesaplanmayacaktır. KDV Kanunu 1.maddesinde Türkiye'de yapılan mal ve hizmet teslimlerinin vergiye tabi olduğu belirtilmiştir. Sözkonusu maddenin 3/f bendinde GVK 70.maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV'ye tabi olacağı ayrıca belirtilmiştir. GVK 70.maddesi ise, GMSİ'nin tarifini yapmış, bu gayrimenkullerden elde edilen kazancın da gelir vergisine tabi olduğunu açıklamıştır. Ayrıca KDV 17/4-d hükmü ise iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanmasını KDV'den istisna kılmıştır. KDV Kanunu 9.maddesinde KDV Vergi sorumluları tanımlanmıştır. Bu sorumlular da 28 adet genel tebliğ ile ayrı ayrı belirtilmiştir. Sözkonusu tebliğlerin tetkikinden de anlaşılacağı üzere okul kantini kiralamaları için 2 nolu KDV Beyannamesi düzenlenmesi hususunun belirtilmediği görülmüştür. Ancak sözkonusu kantinin devlet tarafından okul aile birliğine tahsis edilmesi halinde, okul aile birliğinin bu yeri kiraya vermesi durumunda %20 GV stopajı yapılacaktır. Ayrıca 2 nolu KDV Beyannamesi verilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.10.2009
Soru :
merhaba sayın üstad .Fason takipçilerimizin kalması için başka bir şehirde limited şirketimiz adına ev kiraladık.Hangi vergi dairesine bildirmemiz gerekiyor (şirketimizin olduğu şehir mi) Ayrıca ticaret sicile bildirmemiz gerekiyor mu Tşk.

Cevap :
Sayın Öztürk, Yapmış olduğunuz kiralama işlemini vergi dairesine bilgi olarak verin. Başka ilden kiralamış olduğunuz sözkonusu yer için kira bedeli şirketin merkezinin bulunduğu ilde ödeniyor ise mevcut vergi dairesine verilen muhtasar beyannameye eklenecek. Kira bedelinin İstanbulda ödenmeyip mal sahibinin bulunduğu yerdeki banka şubesine yapılıyorsa kiralamanın yapıldığı yerdeki vergi dairesine stopaj mükellefiyeti tesis ettirilecektir.Şirket ana sözleşmesinde merkez dışındaki şube, atölye, lojman vs. açılması veya kurulması hallerinde ticaret siciline tescili zorunlu kılınmışsa yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.10.2009
Soru :
Mükellefim, kapalı kasa Hyundai münibüsü ile pazarlardan yer kiralaya-rak mal satmaktadır.Köprü gişelerin de vergi memuru tarafından tutanak tutul-muş ve mükellefiyet tesis edilmiştir. Aracı hususidir. Şimdi,30.09.2009 tarihinde pazarcı-lık faaliyetini kapatmak istiyor. Vergi Dairesi aracı satmadan mükellefi-yetin kapatılamayacağını söylemektedir. Ruhsatta hususi yazan aracını kendi özel işlerine kullanamaz mı? Pazarcılık faaliyetinden vergi mükellefiyetini kapatmak için aracını satmasımı gerekir? Bilgi vermenizi arz ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Kemal, Sözkonusu mükellefin aracını satmasına gerek olmadığını düşünmekteyiz. Ancak, işlemlerinizde esas olması için İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
sn.ismmmo danışma brimi bir ltd nin diğer bir ltd.ye işyeri kiralaması yapması sonucu kesilen kira faturaları kdv beyannamesinde normal matrah kısmındamı gösterilmelidir.özel matrahtamı tesekkurler

Cevap :
Sayın Güzeldere, Limited şirketin, aktifinde kayıtlı olan işyerini kiraya vermesi halinde veya kendisine kiralamış olduğu bir gayrimenkulü başka bir gerçek veya tüzel kişiye kiraya vermesi halinde elde etmiş olduğu kazanç kurum ticari kazancıdır. KDV Kanunu 1.maddesine göre Türkiye'de teslimi yapılan mal ve hizmetler KDV'ne tabidir. Bu nedenle bahsettiğiniz limited şirketin gayrimenkul kira geliri elde etmesi halinde KDV hesaplanarak fatura kesilmesi gerekir. Tahsil etmiş olduğu kira geliri faaliyet gelirleri içine dahil ederek beyannamede normal matrah kısmında gösterilir, özel matrah kısmında gösterilmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
Sayın Yetkili; İş merkezlerindeki dükkanların kira tahsilatlarında banka havale zorunluluğu olmakla birlikte kiracılar kriz nedeniyle 45 - 60 gün vadeli ÇEK teklif ediyorlar , kiracılardan kira tahsilatı olarak banka havalesi yerine banka çeki alınması mevzuata uygun olur mu ? iyi çalışmalar diler , saygılar sunarım.

Cevap :
Sayın Şen, GVK 268 Seri Nolu Genel Tebliğinin bahsettiğiniz konuyla ilgili bölümü aşağıdadır: 2. Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 7.9.1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 8.1.1996 tarih ve 22577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalara düzenleme zorunluluğu getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilme zorunluluğu uygulaması eskiden olduğu gibi devam edecektir. Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2009
Soru :
Mükellefim 15 mayıs 2009 tarihinde kiralamış olduğu işyerinin kirasını 6 aylık peşin ödemiştir. Kira Stopajını 6 aylık mı yoksa her ay kira kaydını yaptıktan sonra-ki firma 3 aylık muhtasar beyannamesi veriyor- mayıs 15 gün haziran 30 gün kira giderini hesaplayıp ona göre kira stopajı vermek ya da mayıs 15 den 6 aylık kira gideri yazıp stopajı ona göre vermek doğru olur. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Karagöz, GVK 94.maddesine göre istihkak sahiplerine nakden veya hesaben ödeme yapılması durumunda gelir vergisi stopajı hesaplanır. Ödeme 6 aylık peşin yapılmışsa 6 aylık stopaj ödemenin yapıldığı ayda beyan edilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler kira gideri tahakkukunu ay ay yapabilirler. İşletme defterine göre defter tutan mükellefler ödemenin yapıldığı ayda defterlerine gider kaydederler. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler giderleştirdikleri kiraları ödemedikleri takdirde kayıtlarını düzeltirler (geçici vergi dönemlerinde). Ödeme yapmadıkları müddetçe gider kaydedemezler. (Özellikle takvim yılı bitmeden bu hususa dikkat edilmelidir). Danışma Birimi


 

Tarih : 22.10.2009
Soru :
araç kiralama sözleşmeleri vergi dairesine kaç gün içinde bildirilmelidir.01.10.2009 tarihli araç kiralama sözleşmesi vergi dairesine 22.10.2009 tarihinde bildirilmiştir.Araçla ilgili 22.10.2009 tarihine kadar yapılan masraflar kaydedilirmi?

Cevap :
Sayın Aykırı, Araçla ilgili nakliye veya insan taşımacılığı işini profesyonel olarak yapacaksanız gelir vergisi mükellefi olarak işte kullanacaksanız bildirim yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Aksi halde aktife alınan aracın kurumlar vergisi mükelleflerince vergi dairesine bildirim sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.10.2009
Soru :
sayın yetkili;sorum şu olacak.işletme defterine tabi bir mükellefin ödemediği kiralar muhtasar beyannamede gösterilirmi.yani kişi 9 ay kira ödememiş,aylık muhtasar düşünülürse 9 dönemde muhtasar beyannamede kira gösterilip üzerinden vergi tahakkuk ettirilirmi?ayrıca 9 ay ödenmemiş kira 10.ay geldiğinde yıllık olarak tamamı ödeniyor.o dönem için tamamı muhtasar beyannamedemi gösterilmelidir.teşekür ederim saygılar.

Cevap :
Sayın Öztürk, GVK 94.maddesine göre tapılacak tevkifatlar nakden veya hesaben ödemelerde sözkonusudur. İşletme defterine ödeme yapıldığı zaman gider kaydedilip muhtasar beyannamede de yine ödemenin yapıldığı ay gelir vergisi stopajı hesaplanıp beyan edilir. Sizin örneğinizde 10.ayda toplu olarak ödeme yapılmış dolayısıyla 10.ay muhatasar beyannamede kaç lira ödenedi ise hepsinin stopajı hesaplanıp beyan edilir. Takvim yılını aşan ödemelerde kira giderleri, dönemsellik ilkesine aykırı olduğundan gider kaydedilemez. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2009
Soru :
Üstadım iyi çalışmalar. YAKIN BİR TANIDIĞIM SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN EMEKLİ OLUP HALEN ÖZEL BİR KURULUŞTA DESTEKLEME PRİMİ ÖDEYEREK ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEKTEDİR. BU KİŞİ AYRICA KENDİ ÜZERİNE KAYITLI VE BASİT USUL VERGİ SINIFINA GİREN TAKSİ İŞLETMECİLİĞİ YAPIP VERGİSİNİ ÖDEMEKTEDİR. AYRICA GAYRİMENKUL KİRA GELİRİ YOKTUR. BU KİŞİNİN BU TAKSİ İŞLETMECİLİĞİ NEDENİ İLE SGK VE GELİR VERGİSİ KARŞISINDA HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU VARMIDIR.TAKSİ İŞLETMECİLİĞİ NEDENİ İLE AYRICA BAĞKURA BİR KAYDI VE GELİR VERGİSİ AÇISISINDAN DA İLAVE BİR VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞMAKTAMIDIR. BİLĞİLENDİRİLMEMİ ARZ VE RİCA EDERİM. SAYGILARIMLA.

Cevap :
Sayın Tunçbiz, Gelir Vergisi mükellefleri gerçek usulde veya basit usulde vergilendirilmeleri halinde Bağ-Kur'lu olmaları gerekir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.10.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR. MUHTASAR BEYANNAMEDEKİ TABLO 3 DE STOPAJ YAPILAN KİŞİLERİN ADI SOYADINI YAZARKEN KİRA ÖDEMESİ YAPILAN YERLER İÇİN HİSSEDARI ÇOK OLAN YERLERDE ... VE HİSSEDARLARI DİYEREK BİRİNİN ADI SOYADI VE T.C. KİMLİK NUMARASINI YAZMAMIZ YETERLİ OLABİLİRMİ

Cevap :
Sayın Yalçınkaya, Gelir Vergisi Kesintisi ödeme yapılan tüm hissedarları ilgilendireceği için (kira beyanlarından dolayı) her hissedarın tüm bilgilerinin muhtasar beyannameye yazılması gerekiyor. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.10.2009
Soru :
Kooperatifimizde ait gayrimenkuller için kiralarda stopaj hesaplanıyor.Karşı taraf vergi mükellefi olduğu için fatura düzenleniyor.Sözleşmede bu durum yok. Kira bedeli+KDV yazıyor. Stopaj nasıl hesaplanmalı.Bir örnek verirmisiniz.

Cevap :
Sayın Yeşilyurt Kira kontratında tutar belirtilmişse bu tutar tevkifata tabi olan tutardır. Kira kontratında belirtilen tutar net diye belirtilmişse netten brüte hesaplama yapılarak brüt rakama ulaşılıp bu rakam üzerinden %20 stopaj yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.10.2009
Soru :
Bilanço esasına göre defter tutmakta olan gelir vergisi mükellefi gerçek kişiden kiralamış olduğu işletmenin bir kısmını kurumlar vergisi mükellefi limited şirkete kiralamış bulunmaktadır. Söz konusu kiralama için fatura kesilmesi mi gereklidir ? yoksa gelir vergisi beyannamesinde g.m.s.i. olarak mı gösterilmesi gerekmektedir.

Cevap :
Sayın Günay, Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişiler kiraladıkları işyerlerinin bir kısmını gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine kiraya vermeleri halinde elde ettikleri kazanç GMSİ'dir. Dolayısıyla, kiraya verilen işyerinden kiracı ödeme yaparken %20 nispetinde GV tevkifatı yapmak zorundadır. Kira geliri elde eden bilanço esasına göre defter tutan mükelllef elde ettiği bu GMS İradını GVK 86.maddeye göre beyanına dahil edip etmeyeceğinin mukayesesini yapacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.10.2009
Soru :
MERHABA,BABAMA AİT OTOMOBİLİ BEDELSİZ OLARAK KİRALAYACAĞIM.BEDELSİZ OLARAK KİRALAYACAĞIMDAN STOPAJ HESAPLANACAK MI AYRICA 2 NOLU KDV BİR BEDEL ORTADA OLMADIĞINDAN HANGİ DEĞER ÜSTÜNDEN VERİLECEK?

Cevap :
Sayın Aykırı, Babanızdan yapacağınız araç kiralaması ile ilgili emsal bedel üzerinden 2 nolu KDV beyan edip ödemeniz gerekir. Nakden veya hesaben kira ödemesi sözkonusu olmadığından GV stopajı sözkonusu olmayacaktır. Ancak babanız emsal kira bedeli üzerinden yıllık beyanname verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.10.2009
Soru :
Telefon,elektrik,internet,su gibi mekana bağlı giderlerin faturalarının adresleri doğru fakat isimleri farklıysa, yani bir önceki kiracı tarafından abone olunmuş, ama yeni kiracı olan mükellef tarafından eski kiracının abonelikleri kullanılıyor. Bu faturalar 1- Gelir vergisi mükellefleri ,için gider yazılabilirmi 2-Kurumlar vergisi mükellefleri için gider yazılabilirmi 3-Yukarıdaki her iki mükellef açısından da, faturaların KDV'si indirim konusu yapılabilirmi?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Mükelleflerin ticari faaliyetlerini sürdürmüş oldukları işyeri veya diğer kullanım alanlarındaki aboneliklerin önceki kiracılara veya mal sahiplerine olması halinde faturalarda ilgili yerin adresinin gösterilmiş olması koşuluyla sözkonusu faturalar ticari kazancın tespitinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince giderleştirilir. Ancak KDV Kanununa göre mükelleflerin ödemiş oldukları KDV'leri indirebilmeleri için fatura ve benzeri vesikaların kendi adlarına düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle konu ihtilaflı olup bazı vergi dairesi başkanlıkları farklı farklı görüşler vermektedir. Firmanızın da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından konuya ilişkin muktezaa talep etmesini öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2009
Soru :
MERHABA,MÜLKİYETİ BABAMA AİT OLAN ARABAYI KİRALAMAK İSTİYORUM.NAKDEN VEYA HESABEN BABAMA BİR ÖDEMEM OLMAYACAKTIR.STOPAJ YÜKÜMLÜLĞÜM DOĞAR MI? 2 NOLU KDV DE BİR BEDEL OLMADIĞI İÇİN HANGİ TUTAR ÜZERİNDEN HESAPLANACAKTIR.HESAPLANAN KDV AYLIK TUTAR ÜZERİNDEN Mİ YOKSA SÖZLEŞME SÜRESİ ÖRNEĞİN 1 YIL İSE TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN Mİ HESAPLANACAKTIR.?

Cevap :
Sayın Aykırı, Kira ödemesi yoksa GV.Stopajı doğmaz.Ancak Babanız emsal kira bedeli üzerinden Yıllık G.V Beyannamesi ile Kira geliri beyan etmesi gerekir.2 Nolu KDV beyanını Emsal bedel üzerinden yapmanız gerekir. Emsal bedeli araç kiralama firmalarından öğrenebilirsiniz. 2 Nolu KDV Beyanınınyıllık olarak bir seferde verebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2009
Soru :
Oda üyelerimiz ve stajerlerimize uygulamada ışık olan bu çalışmalar için,düşünen,emek harcayan herkese saygılarımla, Uluslararası deniz nakliyesi işi yapan bir mükellefim Yurtdışından yabancı bayraklı bir gemi kiralamış bulunmaktadır.Gemiye ait Aylık kira ödemeleri fatura karşılığı yapılmaktadır. 1-KİRA ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2 NOLU KDV BEYANI İLE VERGİ DAİRESİNE BEYAN EDİLECEK Mİ? 2-Yurtdışı ülke ile Türkiye arasında ikili anlaşma bulunmamaktadır.STOPAJ ödenecek mi? Kiralanan Geminin YABANCI BAYRAK'lı olması ve Uluslararası Deniz Taşımacılığı faaliyetinde kullanıldığını özellikle göz önünde bulundurup depğerlendirilmesini arz ederim.Ciidi bir belirsizlik söz konusu.Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özcan , Öncelik ile hakkımızdaki düşüncelerinize teşekkür ederiz. 1- Aylık kira ödemeliri için 2 nolu KDV Beyannamesi düzenlenecektir. 2- İkili vergi andlaşması olmayan ülkeler için yapılacak trasferler için Stopaj yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.09.2009
Soru :
İyi günler.İşletme hesabına tabi mükellef vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralama sözleşmesiyle 2 Nolu Kdv beyanını ve kira stopajını tek seferde vergi dairesine beyan edip ödeyebilirmi yoksa aylık olarak vermek zorundamı.(10 adet araç*aylık 200 TL= 2.000TL aylık toplamdan yıllık=12ay*2.000=24.000 TL matrah üzerinden %18 kdv=4.320 tl ve %20 stopaj=4.800 TL doğru bir hesaplamamıdır)Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, Vergi mükellefi olmayan kişilerden kiralanan araçlar için kira sözleşmesi yapılır. Sözleşmede ödemenin tamamının yılda bir kez yapılması halinde gelir vergisi stopajı ve 2 nolu KDV toplam kiralama süresi üzerinden yapılır. Ancak ödemenin aylık yapılması halinde KDV ve gelir stopajı aylık olarak hesaplanıp beyan edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.09.2009
Soru :
Bir gerçek kişiden şirketimiz adına bir daire kiralayarak, kiralanan daireyi şirketimiz genel müdürüne ikamet amaçlı tahsis edebilirmiyiz. (Not-Genel müdür aynı zamanda şirketin %99 oranında hisseye sahip ortağıdır.)

Cevap :
Sayın Karabacak, Yapmış olduğunuz kiralama işlemi için genel müdüre ikamet amaçlı konutun tahsis edilmesiyle genel müdüre ayni ücret ödemesi yapılmış demektir. Ödenen kira bedelinin brüt tutarını, genel müdürün aylık ücretine ilave etmek üzere vergilendirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.09.2009
Soru :
Değerli Danışma Birimi Üyeleri, Geçmiş Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Kira Gelirleri ile ilgili aşağıdaki gibi bir müşkülatım var.Firmamızın Kira gelirlerini Fatura keserek ve karşılıklarını da banka kanalı ile tahsil etmekteyiz.Kiracılarımızdan birinin bir yıllık kira bedelini (Kira+KDV) ay ay belirterek tek fatura kestik. Tahsilatını da bir adet çek ile (Vadeli) tahsil ettik. Çeki de bankaya teminata verdik. Yaptığımız işlem 268 Nolu Kira Gelirlerinin banka kanalı ile tevsikine uygunmudur? Bilgilerindirirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Yapmış olduğunuz işlem 268 seri nolu GVK Genel Tebliğine uygundur. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.09.2009
Soru :
LÜTFEN ACİL YANITLAYINIZ ! Kiralık arazide ürettiğimiz tohumların temizlenmesi sonucu özellikleri satışa uygun kısmını stoklarımıza girdik. Normal tohum olarak satacağız. Fakat büyüklüğü, yapısı, özellikleri nedeniyle tohum olarak satamayacağımız bir miktar ıskartasını satacağız ama alıcı yem olarak kullanacaktır. 1-Stoklara girmeyen ıskarta miktarını satarsak irsaliyeye ne yazmamız uygun olur ? 2-Normal tohum satış KDV'si %1, ıskartasının satışında KDV oranı kaç olacak? Teşekkür eder, saygılar sunarım...

Cevap :
Sayın Kaya, 1-Stoklarınızda olmayan bir malın satışı sökonusu olamaz. Ancak ıskarta miktarı dediğiniz tohum artıklarının zaten stoklarda bulunan tohum içerisinde olması gerekir. Dolayısıyla irsaliyeye tohum ıskartası şeklinde yazabilirsiniz. 2-Hayvan yemleri KDV Kanunu 28.maddesine göre yayımlanan I ve II sayılı listelerde yer almıyorsa, genel oran olan %18 uygulanır. I ve II Sayılı listeleri tetkik ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.09.2009
Soru :
Kendi Mahallemde bulanan spor kulubune muhasebe danışmanlık hizmeti vermekteyim.1.Sorum Spor kulubunün otopark ve lokal işletmesi var bunlar kdv ve kurumlar vergisine tabi, bunların yanında halı sahasını ve cafesini ticari bir işletmeye kiralamış ve kira geliri elde etmektedir bu kira gelirleri kdv sine tabimi fatura kesmesi gerekirmi ?2.Sorum spor kulublerindeki iktisadi işletmelerin kazançları kurumlar vergisine tabi yukarıdaki elde edilen kira gelirleride kurumlar vergisine tabimi? şimdiden teşekkur ederim.

Cevap :
Sayın Teber, Spor klublerinin sportif faaliyetleri dışındaki elde etmiş olduğu gelirler iktisadi işletme kapsamında elde edilen gelirler olması nedeniyle Kurumlar Vergisine tabidir. Elde edilen hasılatlar için fatura ve benzeri vesikalar düzenlenir, KDV hesaplanır; sözkonusu iktisadi işletme kira geliri elde ediyorsa elde edilen kira geliri için KDV'li fatura düzenlenir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.09.2009
Soru :
Öncelikle vereceğiniz cevap için teşekkür ederim, İki seneden beri ikametgahı olarak kullandığı evinin bir odasını eylül/2009 ayından itibaren işyeri ofisi olarak kullanmaya başlayan kişi, eylül/2009 ayından itibaren ödeyeceği kiralara stopaj uygulamak zorundamıdır. Stopaj uygulaması ne şekilde olacaktır

Cevap :
Sayın Çelik, İkametgahlarının tamamının veya bir bölümünün işyeri olarak kullanılması halinde ödenen kira üzerinden %20 GV Stopajı yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.09.2009
Soru :
Şirketimiz depo kiralamıştır ve kira kontratında herhangi bir süre yazmamaktadır.yani süresi belli değil dolayısı ile bir yıllık kira bedeline ilişkin damga vergisi tutarını vergi dairesine süresinde ödedim. 1-kira süresi 3 yıl oldu ve kira kontratı her sene yenilenmedi. son iki yılın damga vergisini ne şekilde ödemeliyiz yada kira kontratında herhangi bir değişiklik olmadığı için yani yenilenmediği için damga vergisi ödememize gerek yokmudur.

Cevap :
Sayın Atmanlıoğlu, Kira sözleşmesi yenilenmemiş ve kira tutarında artış olmamış ise damga vergisi ödemenize gerek yoktur. Sözleşme yenilenmeyip kira tutarı artmış ise 2 yıllık yeni bedel üzerinden damga vergisini hesaplayıp ödemeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.09.2009
Soru :
iyi çalışmalar.ötv mükellefiyiz.1 sayılı listeye dahil solvent ve türevi mallar satıyoruz.(sanayi sicil belgesine haiz firmalara)2003 yılında başkasından fabrika kiralayıp üretim yapan bir müşteriye(sanayi sicil belgesi yok)mal sattık.bunla ilgili vergi denetmeni raporu doğrultusunda bize ceza kesildi.(tv nin kdv matrahına dahil olduğu için kdv de vergi ziyaına sebebiyetten kdv ödemesi çıkan ilk aydan itibaren gecikme faizi hesaplayarak)Biz de gelen ihbarnameyi tahakkuk edip ödedik.davayı kazanırsak geri alacağız.tahakkuk fişinin özeti şöyle: vergilendirme dönemi:06/2003-06/2003 0015 kdv 9066 yargı harç 3080 vergi ziyaı cezası 1084 gecikme faizi bu tahakkuk fişini nasıl muhabeleştirmeliyiz.şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Erkölencik, Tahakkuk edip ödenen KDV'sini indirilecek KDV (191) hesabına alacaksınız. Diğer giderlerden yargı harcını 770 hesabın altında bir hesap açıp giderleştirebilirsiniz. Vergi ziyaı cezası ve gecikme faizini de kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlarınıza almanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.09.2009
Soru :
Merhaba, Limited Şirket ortakları karı-koca ve şirkette sigortalı olarak fiilen çalışmaktalar.Şirket adına kira kontratı yapıp oturmak için ev kiralarlarsa stopaj dışında ücret gibi değerlenip SGK da ödenmesi gerekir mi? Ödenen kirayı gider yazabilir miyiz? İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Koyuncu, Şirket adına konut kiralanması halinde, ortakların da bu konutta oturması halinde kiralara ilişkin gelir vergisi stopajı yapılır. Ancak ödenen kira gideri kanunen kabul edilmeyen gidere yazılır. Çünkü yapılan iş ve harcam işle ilgili değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.09.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız Müşterim olacak olan Doktoru eşinin mülkiyetinde olan ve ikamet ettikleri evi adres olarak gösterip Serbest meslek faaliyeti nedeniyle mükellef yapacağız. Doktor anlaşmalara göre birkaç hastaneye bağımsız olarak hizmet verip Serbest Meslek Makbuzu düzenleyecektir.Dolayısıyla evini muayenehane olarak kullanmayıp sadece Vergi dairesi mıntıkası belli olması için işinin organizasyon merkezi olarak göstereceğiz.Bu durumda eşine herhangi bir kira ödemesi olmadığı halde evinin bir bölümü çin kira kontratı yapıp stopaj ödeyecekmiyiz yoksa eşinin tapusunu ibraz edip kira ödemediğimizi de beyan edersek Vergi Dairesi nasıl bir işlem yapar. Cevabınız için teşekkür eder saygılar sunarım ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, GVK 68.maddesinin 1.fıkrasında serbest meslek erbaplarının ikametgahlarını işyeri olarak da kullanabileceklerine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Bu durumda müşteriniz için 2 yol sözkonusudur. Birincisi kiralamış olduğu konut için konrat düzenleyip mal sahibi olan eşine banka vasıtasıyla kira ödeyip gelir vergisi stopajı yapmak; ikinci yol, vergi dairesine verilecek bilgide kira ödenmeyeceği belirtilecektir. Bu durumda mal sahibi olan eş emsal kira bedeli uygulaması ile stopajsız (tevkifatsız) kira geliri elde etmiş sayılacağından elde edilen emsal kira kazancı 2009 yılı için 1.070 TL'yi geçiyorsa tamamını yıllık gelir vergisiyle beyan etmek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.09.2009
Soru :
Merhaba şirket merkezimizin bulunduğu şehrin dışında çalışanların ikamet etmesi için konut kiralanmıştır. Şirket adına kontrat yapılmaktadır. 1-Kiralanan k0nut içintevkifatmı yapacağız? 2-Yoksakira bedelini ücret olarak değerlendirip Gelir Vergisinemi tabi tutacağız? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Üzümlü, Yapmış olduğunuz kiralama işlemi için % 20 Gelir Vergisi stopajı yapacaksınız .Ayrıca ödenen kiranın brüt tutarını işçi sayısına bölerek bordrolarına ilave edeceksiniz.Yapılan ödeme ayni ücret ödemesidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.09.2009
Soru :
Vakıf ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılması gereklimidir. Stopaj var ise hangi yıllardan beri konulmuştur.Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünden stopaj yapılmayacağı yönünde alınan belgenin bizim beyanlarımızda delil teşkil edebilirmi. Bu Vakıflar Gen.Müd.nün yazılarına istinaden ödediğimiz kiradan kesinti yaparsak bunu vakıflar kabul etmeyecek, kirayı net kabul etsek bizim aleyhimize olacak, biz beyan etmezsek sonraki yıllarda vergi ziyaı, ağır kusur vs nasıl bir cezayla karşılaşabiliriz. 2004 yılından beri hiç beyan edilmemiş bir kira stopajı ile karşı karşıyayız.Kiracı durumda bulunan üyesi bulunduğum bir Yar.Derneğine yol göstermek için bilgi ve tecrübelerinize ihtiyaç duydum.Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Çorukoğlu, 193 Sayılı GVK'nun 94.maddesinin 5/b fıkrasına göre Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden 01/01/2004-01/01/2007 tarihleri arasında stopaj % 22, 01/01/2007 Tarihinden itibaren % 20 stopaj yapılacaktır. Verilmeyen Beyannameleri VUK pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.09.2009
Soru :
Merhaba, Benim iki sorum olacak.Serbest Meslek Erbabı bir mükellefim kredili olarak almış olduğu bir dairenin(konut) kredi faiz giderlerini masraf olarak gösterebilir mi? Amortismanını gider olarak yazabilecek mi?Yani kayıtlarımızda bu daireyi gösterebilecekmiyiz? Aynı şekilde satın almış olduğu bir dükyanın da (başka bir şahsa işyeri olarak kiraya verilecek )kesilen fatura da gösterilen kdv sini düşebilirmiyiz?Gider olarak Amortisman vb.yazabilir miyiz?Cevaplarınız için teşekkürler

Cevap :
Sayın Çalışan, 1-Bahsettiğiniz serbest meslek erbabı kendinin ikameti için satın almış olduğu gayrimenkul için ödediği kredi faizlerini gider yazamaz. Ancak, satın alınan bu gayrimenkulün kiraya verilmesi halinde GVK 74.maddesinin 4.fıkrasına göre " kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılınan itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5 i (iktisap bedelinin %5 i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanır. Ancak indirilmeyen kısım 88.maddenin 3.fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz) işlem yapılır. 2-Satın alınan dükkan için serbest meslek erbabının ödediği KDV indirim konusu yapılamaz. İşyeri Kirasından elde edilen gelir için mükellef dilerse %25 götürü gider esasını kullanabilir. Veya GVK 74.maddede belirtilen giderleri belgelerini tevsik etmek suretiyle yıllık hasılattan indirebilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
Merhabalar, Otobüs ile uluslararası yolcu taşıyan ve yetki belgesine sahip olan limited şirket yetki belgesi olmayan bir şirketle taşıt kira sözleşmesi yaparak 2 adet otobüsü kendi belgesine yazdırmıştır. Bu araçlarala yapılacak olan yolcu taşımacılığını araçlarını kiraya verecek şirket gerçekleştirecektir. Bu durumda söz konusu olan kiralık araçlar için bilet ve yolcu listesini kim düzenleyecektir kiraya veren şirket taşıma faturasımı kesecektir muhasebe kayıtları nasıl olmalı ve kdv iadesi uygulaması nasıl gerçekleşecektir? acilen cevap bekliyorum. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Mercan, Taşımayı fiilen gerçekleştiren firma yolcu listesini düzenleyecektir. Bilet satış işlemini gerçekleştiren komisyoncu biletleri düzenleyecektir. Alacağı komisyon için fatura düzenleyecektir. Uluslararası yük ve yolcu taşıması işlemi, KDV den istisna edilmiştir. İstisnadan yararlanan mükellefler yurt içinde ödedikleri KDV leri iade hakkı doğuran işlemler olarak KDV Kanununun ilgili tebliğlerine göre KDV iadesi alabilirler. Konuya ilişkin örnekli açıklamalar için web sayfamızın yayınlar bölümünde bulunan E-KDV kitabından yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.09.2009
Soru :
değerli üstad, 5 çocuğun 1 er dairesi var tapular kendi adlarına. yalnız kiraların hepsi babasının banka hesabına yatıyor. GMSİ mük. için baba mı mükellefiyet tesis ettirecek. ? yoksa çocuklar kendi adlarına mı mükellefiyet tesis ettirecekler. ? yıllık istisnayı geçiyorsa tabii. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, GMSİ, GMS İradının tanımının yapıldığı GVK 70.maddesine göre gayrimenkulün sahibi, mutasarrıfı, zilliyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahiplerince elde edilen gelirdir. Bu durumda çocukların sahip olduğu gayrimenkullerin gelirini elde eden ve tasarruf eden kişi baba olması sebebiyle gayrimenkul sermaye iradı sahibi de baba olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.09.2009
Soru :
merhaba ; biz 1997 yılında kurulmuş bir LTD şirketiz.(biz burada kiracıyız) Sirketteki alımınyum olan pencereleri degiştirdik. bir kısmını pimapen olarak , bir kısmını da alımınyum dograma olarak yaptırdık. bununla ilgili fatura kdv dahil yaklasık 4250.-tl civarı tuttu. biz bu faturayı gider olarak gösterebilirmiyiz? gider olarak gosterirsek hangi hesapta kayıt etmeliyiz? yoksa gider hesaplarında degılde , amortısmana tabi kıymet olarak farklı bir hesapta mı takip etmeliyiz.eger amortısmana tabi ise, faydalı ömür yontemine göre (kac yıl) amortısman oranı nedır? ne şekilde bir muhasebe kaydı yapmamız gerekiyor? tesekkurler

Cevap :
Sayın Düz, Kiralamış olduğunuz gayrimenkul üzerinde iktisadi değerinin artırıcı işlem yapılmıştır. Dolayısıyla yapılan bu tadilat için harcanan giderler özel maliyet hesabına alınacak (264) ve kira süresine bölünmek suretiyle (yıl) KDV hariç olarak giderleştirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.09.2009
Soru :
Merhabalar, Şu an bir Ltd.Şti.'de bağımlı çalışıyorum, yakın bir zamanda SMMM Ofisi açma düşüncem var, Bu bağlam da takıldığım konuları yanıtlamanızı diliyorum. 1) Şu an bağımlı çalıştığım şirketin(4 Katlı binasının 4.katında; müstakil girişli ve şirketin ofisinin içinden üst katlara çıkılıyor)kiracı olabilirmiyim? 2) Şu an bağımlı çalıştığımdan SSK primim yatıyor Ofis açtığımda BAĞ-KUR a kayıt yaptırmadan (ARA VERMEDEN) kendi ofisimde SSK primimi ödeyebilirmiyim? 3) BAĞ-KUR zorunlu ise Emeklilik sürecinde Aynı oranlarda prim ödemek istediğimden kaçıncı basamktan başlayabilirim, yaklaşım prim ne kadardır. Teşekkür eder saygılar sunarım.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1.Meslek Mevzuatı Danışmanı tarafından cevaplanacaktır. 2.Kendi ofisinizi açtığınızda bağımsız çalışanlar kütüğüne kayıtlı olmanız ve 4/b kapsamında sosyal güvenliğinizin sağlanması gerekmektedir. 3.4/b kapsamında çalışanların basamak sistemi bulunmamaktadır. İlk defa 01/10/2008 tarihinden sonra 4-1/b bendine tabi sigortalı sayılanların bildirimi Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan sigortalı işe giriş bildirgesi ile bu sigortalıları bildirmekle yükümlü olan vergi daireleri, ticaret sicil memurlukları, esnaf ve sanatkar sicil müdürlükleri, şirket yetkilileri, ziraat odaları, Türkiye Jokey Kulübü ve diğer kurumlar tarafından belirtilen sürede Kuruma verilecektir. 4-1/b kapsamındaki sigortalıları bildirim yükümlülüğü bulunan ilgili kurum ve kuruluşlar sigortalı işe giriş bildirgesini elektronik alt yapı oluşturuluncaya kadar Kuruma kağıt ortamında verebileceklerdir. 4-1/b kapsamındaki sigortalılarla ilgili bildirim yükümlülüğü bulunan kurum ve kuruluşlar, bildirimlerini merkez birimlerince yapmaları durumunda, bildirim zorunluluğu yerine getirilmiş sayılır. 01/10/2008 tarihinden önce 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalılığı devam edenlerden ayrıca sigortalı işe giriş bildirgesi alınmayacaktır. Sigortalıların 01/10/2008 tarihinden önceki işlemlerinde sigortalılık sürelerinin belirlenmesinde bu tarihten önce kullanılan belgelerle işlem yapılacaktır. 01/10/2008 tarihi itibariyle ilk defa 4-1/b bendine tabi sigortalılığı başlatılacak olanların sigortalı işe giriş bildirgesi ile sigortalı işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verilmemesi halinde belgeler Kurumca düzenlenir. Ayrıca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların aylık prime esas kazançları, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Bu sigortalılar tarafından Kurumca belirlenen sürelerde aylık prime esas kazanç beyan edilir. Ancak beyan edilen kazançta bir değişiklik olması durumunda, sigortalının yeniden beyan ettiği kazanç üzerinden hesaplanan prim tahsil edilir. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişi, aynı zamanda işveren ise beyan edeceği aylık kazancı, çalıştırdığı sigortalıların kazancının en yükseğinden az olamaz. Beyanda bulunmayan sigortalının primleri, prime esas asgarî aylık kazanç üzerinden hesap ve tahsil edilir. Beyanda bulunmayan veya beyan ettiği kazancın düşük olduğu tespit edilen sigortalıların prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak beyan edilen kazançla arasındaki farkın primi 89 uncu madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 31.08.2009
Soru :
Konu : SATMAK İÇİN ALINAN BİNEK OTOLARIN ALIŞNDA ÖDENEN KDV NİN İNDİRM KONUSU YAPILIP YAPILAMAYACAĞI VE TEKRAR SATIŞINDAKİ KDV ORANI HK. Mükellefim olan Şirket inşaat alanında faaliyet göstermekte olup meşgale değişikliği yaparak inşaatın yanında otomotiv alım satımı konusunda da faaliyete başlamıştır ancak kiralama ve işletme faaliyetimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz 4 şekilde araç alıp satmayı düşünmektedir. 1-Hiçbir mükellefiyeti olmayan kişilerden noter satışı ile gider pusulası düzenleyerek kullanılmış binek oto alacak ve bunu satacaktır. Bu durumda hiçbir mükellefiyeti olmayan kişilerden satmak için aldığı kullanılmış binek otoyu satarken uygulayacağı kdv oranı kaç olacaktır? 2-Faaliyet konusu ‘örneğin tekstil olan’ bir firmadan satmak üzere kullanılmış binek oto satın alacak ve bu durumda tekstil firması aktifinde bulunan binek otoyu bize satarken %1 kdv ile fatura kesecektir. Bizim firmamız söz konusu kullanılmış binek otonun alış faturasında gösterilen KDV’ yi indirim konusu yapabilecek midir? Ayrıca bizim firmamız söz konusu tekstil firmasında satmak üzere alınan kullanılmış binek otoyu satarken % kaç kdv uygulayacaktır? 3-Yine firmamız satmak üzere hiç kullanılmamış ‘0’ binek oto aldığında bunun kdv ‘sini indirim konusu yapabilecek midir? Söz konusu satmak üzere aldığı ‘0’ binek otoyu yine kullanılmamış halde ‘0’ olarak sattığında % kaç oranında kdv uygulayacaktır? 4-Yine firmamız çeşitli araç ihalelerine katılıp o ihalelerden çekme belgeli ve çekme belgesiz araç alacak ve bunları da yine satacaktır. Söz konusu ihaleler sigorta şirketlerinin hurdaya ayrılan araçlarını onararak satışa sunan ve trafiğe yeni çıkmış gibi işlem yapılan yeni plaka takılacak olan araçlar ile bunların dışında icra yaluyla ve diğer şekillerde satılan araçların bulunduğu ihalelerdir. Bu durumda da yine tarafımıza kesilen faturalardaki kdv ‘yi indirim konusu yapacak mıyız? Biz bu tip ihalelerle satılan araçları sattığımızda hangi kdv oranını uygulayacağız? Yukarıda belirttiğimiz gibi şirketimizin yapmayı düşündüğü ticaret şekilleri tek tek belirtilmiştir. Söz konusu durumlarda uygulanacak KDV oranlarının ve alışta ödediğimiz KDV ‘ nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağının cevabını rica ediyorum saygılar arif baş

Cevap :
Sayın Baş, Sormuş olduğunuz soruların yanıtları aşağıdadır: 1-Vergi mükellefi olmayan kişilerden satın almış olduğunuz binek otomobillerin satın alınmasında yüklenilen ve indirilen KDV sözkonusu olmadığı için bu araçların satışında %1 KDV hesaplamanız gerektiği kanaatindeyiz. 2-Tekstil firmasından satın almış olduğunuz binek otomobil için ödemiş olduğunuz KDV'yi indirim konusu yapacaksınız. Çünkü sözkonusu aracı satmak gayesiyle emtia stoklarınızda göstereceğinizden dolayı bu araçların satışında %18 KDV hesaplayacaksınız. 3-Satın almış olduğunuz araç için ödenen KDV indirim konusu yapılacak, satışta da %18 KDV hesaplayacaksınız. 4-Satmak amaçlı aldığınız bu araçların KDV'lerini indirim konusu yapıp, satışlarında %18 KDV hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.08.2009
Soru :
kooparatifden dükkan kiraladığımızda kooperatifin bize kesmiş olduğu faturada hem kdv hem stopaj kesintisi yapılıyor. bu işlem doğrumudur hangi kanuna göre yapılıyor.

Cevap :
Sayın Avşar, Kooperatiflerin aktiflerinde kayıtlı gayrimenkullerin kiralanması işleminde KDV hesaplaması yapılması ve GV Stopajı yapılması doğru bir uygulamadır. Vergi Tevkifatı, KVK 15/(1)-b fıkrasına göre yapılmıştır. KDV hesaplaması ise KDV Kanunu 1.maddesine göre yapılmıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.08.2009
Soru :
İyi günler Bir mükellefim TC Ziraat Bankasına ait gayrimenkulle de kiracı İşyeri kirası olarak 3400 tl kira 850 tl de vergi dairesine stopaj ödemekteyiz.İyeri sahibimiz Ziraat bankası olduğu için Kdv 2 de gösterip kdv ödeyecekmiyiz.KDV2 beyannamesinde hangi sütunlarda göstereceğiz

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28. maddesinde; Banka ve Sigorta şirketlerinin 10.6.1985 Tarihli 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların gider vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Anılan hükümden de açıkça anlaşıldığı üzere, bankaların her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler sonucu lehlerine almış oldukları her türlü paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. Bu paranın bir banka muamelesi sonucu doğması şart değildir. Bankaların ister bankacılık, ister sair faaliyetlerden sağlanmış olsun bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine aldıkları paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına alınmış bulunmaktadır. Dolayısıyla, bankalara ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi halinde, lehlerine kalacak paraların, Banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması gerekir. Kiralama işlemi banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına girdiğinden Kanunun 17/4-e maddesi gereğince katma değer vergisinden istisna olacak. Nitekim verilen bir özelgede, ‘Bankanın sahibi bulunduğu büroları kiralaması sonucu elde ettiği kira gelirlerinin BSMV’ye tabi olduğu, KDV’den istisna olduğu’belirtilmiştir. (MB’nin, 21.05.1998 tarih ve 18919 sayılı özelgesi) Danışma Birimi


 

Tarih : 27.08.2009
Soru :
Sayın yetkili daha önce buna benzer cevap vermiştiniz ama gerçek kişi gelir vergisi mükellefim ,vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralamak istiyor ve araç sahibinide ssklı çalıştıracak.bu durumda gider pusulası düzenleyip pusula üzerinde kdv ve stopaj gösterip kdv 2 ve muhtasar beyanımı düzenleyeceğiz.stopaj oranı ne olacak %10 mu %22 mi.Şimdiden çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Öztürk, Cevabımız gayet açık olarak tarafınıza verilmiştir. Şahsı sigortalı çalıştırıp çalıştırmamanızın bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Kira konratı düzenleyip DV ni ödeyeceksiniz. Gelir Vergisi stopajı kiralama işlemlerinde %20 dir. KDV 2 beyannamesini de düzenleyip her ay düzenli olarak konrat devam ettiği sürece vereceksiniz. Gider pusulası ile konunuzun alakası yoktur. Gider pusulası esanf muaflığından faydalananlara kesilen bir belgedir. Herhangi bir kağıt üzerinde hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Kira kontratı geçerli belge ve vesikadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.08.2009
Soru :
Öncelikle iyi çalışmalar.benim sorum bir ltd.şirket taşımacılık işi için vergi mükellefi olmayan şahıslardan araç kiralama suretiyle taşımacılık yapmak istiyor.Araçları, sahiplerini şirkette ssklı(4a) kapsamında sigortalı göstererek ve kiralama sözleşmesiyle sorunu halletmek istiyor.Bu durumda Kdv2 beyannamesi ve stopaja tabi olması gerekmiyormu?bu yolla vergi ve sgk açısından durum nasıl çözülebilir.saygılar.

Cevap :
Sayın Öztürk, Vergi mükellefi olmayan şahıslardan araç kiralanması halinde KDV Beyannamesini sorumlu sıfatıyla beyan eder ödersiniz. 1 Nolu KDV Beyannaemsinden de ödediğiniz bu KDV'yi indirim konusu yaparsınız. Ayrıca GVK na göre stopaj yapıp muhtasar beyanname ile beyan edip edip ödemeniz gerekiyor. Araç sahibi sizde fiilen çalışmıyorsa sigortalı olmasına gerek yoktur. Sizde fiilen çalışması durumunda da aynı şekilde KDV 2 ve Gelir Vergisi stopajı hesaplayacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.08.2009
Soru :
İyi çalışmalar. Belediyeye ait büfe tarzında bir yer kiralanması karşısında Mükellefin Kdv 2 ve gelir vergisi stopajı konusunda sorumluluğunu bildirirmisiniz? Ayrıca kira kontratında kiralayan kısmına 2 ayrı isim yazılmış fakat vergi dairesinde açılış işlemleri 1 kişi üzerinden yapılmış ve 6 aydır beyannameleri 1 kişi üzerinden verilmiş. Adi ortaklık mükellefiyeti tesis ettirmemiz gerekirmi? Verdiğiz bilgiler için teşekkür ederiz.

Cevap :
Sayın Gülpınar, 50 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin V-C-3 bölümünün son paragrafında “... Ancak, Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında anılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemelerinden söz konusu gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. KDV ve Muhtasar mükellefiyetini adi ortaklık adına yapılması gerekir. Sözkonusu kiralama işlemi ile ilgili GV stopajı yapılmayacak, 2 nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.08.2009
Soru :
merhabalar bir dairesini kiraya verip kendiside kirada oturan bir kişi beyanname vermek zorundamı? teşekkürler /

Cevap :
Sayın Ceylan, Gayrimenkul Sermaye iradının tespitinde mükelleflere giderleri konusunda iki tercih verilmiştir.Birincisi elde edilen Gayrisafi hasılatın % 25'ni götürü gider olarak kullanılması ,İkincisi ise GVK MD.74 deki giderlerin tevsiki ile gerçek usudür. Kiraya verilen Konutlardan elde edilen gelir ile ödenen konut kira gideri mukayesesi yapılır, GVK 21. Md. ki isitisnayı düşme hakkı varsa düşülür, geri kalan kısım fazla olması halinde Yıllık beyanname verilir.Ancak Beyan edilecek kira geliri oluşmaz ise Beyanname verilmez ,Vergi dairesini dilekçe ile bilgi verilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.07.2009
Soru :
Bir firmamız 2 adet araç kiralamıştı. bununla ilgili kira kontratı imzalanmış, bununla ilgili damga vergisinin dilekçeyikira kontratı tarihinden sonraki 16. günde verdik. bundan dolayı tarafımıza 352-1-1 e göre 178 tl ceza kesildi. Bu kanunimidir? bugüne kadar işlem yaptığım birçok vd. sinde süresi geçen kira kontrlarında sadece gecikme zammı dışında herhangi bir ceza kesimi olmadı. bu konuyla ilgili yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Tandoğan, Vergi dairesinin yapmış olduğu işlem doğrudur. Damga vergisi Beyannamesini 15 gün içinde vermeniz gerekirdi.


 

Tarih : 28.07.2009
Soru :
İyi günler; Şirket köy muhtarlığına ait dükkanı kiraladı.Muhtarlık kira karşılığı makbuz düzenlemektedir. Soru:1-Köy muhtarlığına ait dükkan için kira stopajı yapılacakmı? 2- Muhtarlığa yapılan kira ödemesi bankadan yapılma zorunluluğu varmıdır? Saygılar.Abidin Taş

Cevap :
Sayın Taş, Muhtar tüzel kişiliğinden kiralanmış olan gayrimenkul için gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak. 268 nolu GVK Genel tebliğinde işyeri kiralarının tutarı ne olursa olsun mal sahibinin kamu kurumu veya kişileri olması ayırımı yapılmaksızın ödemelerin banka veya PTT aracılığıyla yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.07.2009
Soru :
MERHABA,BİR TÜRK ŞİRKETİ YUTDIŞINDAN YABANCI BAYRAKLI GEMİ KİRALAYARAK,ULUSLARARASI DENİZ NAKLİYE HİZMETİ VERMEKTEDİR.BİLİNGİĞİ ÜZERE YABANCI BAYRAKLI GEMİLERDE ÇALIŞAN GEMİ ADAMLARI TÜRKİYEDE SİGORTALI YAPILAMIYOR. SORU;SSK PRİMİ ÖDENEMEYEN GEMİ ADAMLARINA YAPILAN MAAŞ ÖDEMELERİ GİDER YAZILABİLİR Mİ? AYRICA GEMİ YURTDIŞINDA İKEN YUTDIŞINDAN ALINAN MAL VE HİZMETLER İÇİN(YAKIT,YAĞ,YEDEK PARÇA,YURTDIŞI LİMAN MASRAFLARI..V.B GİBİ)MAL YADA HİZMET ALINAN YURTDIŞI FİRMANIN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU INVOICE İLE GİDER YAZILABİLİR Mİ? GİDER YAZILABİLİRSE; INVOICE'UN DÜZENLENDİĞİ TARİHTEMİ GİDER YAZILIR, YADA ÖDEMENİN YAPILDIĞI TARİHTEMİ GİDER YAZILIR. CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Özcan, SGK na göre yabancı bayraklı gemilerde çalışan gemi adamlarının Türkiye'de sosyal güvenliği sağlanamamaktadır. Maaş ödemeleri Türkiye'de yapılıyor ise GV ve DV kesilmek suretiyle giderleştirilir. Deniz nakliye işi işe ilgili yurt içinde ve dışında yapılan tüm giderler fatura tarihi itibariyle giderleştirilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.07.2009
Soru :
Merhabalar, Ltd.Şti.mükellef muhtelif ilçelerde (istanbul) merkeze bağlı marketler açtığında Ticaret sicil den tescil zorunluluğu var mı?Noter onaylı kararın ve kira kontratının vergi dairesine verilerek açılış işleminin yapılması mümkün mü?iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Ulus, LTD Şirketin ana sözleşmesinde merkez dışındaki şube, satış yeri ve fabrika açılışlarında ticaret sicilinde tescil ettirileceğine ilişkin hüküm var ise tescil yaptırmanız gerekir. Aksi halde ortaklar kurulunun almış olduğu kararı noterden onaylatarak kira kontratı ile birlikte vergi dairesine müracat edebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.07.2009
Soru :
İyi günler;Bir mükellefimiz Cami derneğine ait bir işyerini kira karşılığı kullanmakta iken,Maliye Bakanlığı ile Müftülük arasında yapılan bir protokol ile derneğe ait gayrimenkuller müftülüğe devrolmuş ve tüm işyerleri ile müftülük arasında kira kontratı imzalanmıştır.2 nolu kdv ile beyanname mi vereceğiz yoksa kira için stopaj ödemeye devam mı edeceğiz.Bu konu hakkında bilgi rica ediyorum.Teşekkürler

Cevap :
Sayın Tuğral, Kira ödemelerinde sadece GVK 94.maddeye göre tevkifat yapılacaktır. 2 Nolu KDV sözkonusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.07.2009
Soru :
İyi Günler. Kiracısı olduğumuz işyerinde elektrık faturası mülk sahibi adına geliyor ve biz bunu giderleştiriyoruz.Fatura 8.000.TL nin üstündedir.Bu faturayı BA formunda gösterecekmiyiz.

Cevap :
Sayın Ak, Vergi mükelleflerinin yapmış oldukları giderlere ilişkin aldıkları fatura ve benzeri vesikalarda kendi isim ve ünvanları bulunması gerekir. Bu nedenle, elektrik idaresinden aboneliği müşteriniz adına yapmanız halinde bu faturayı giderleştirip, Ba formunda bildireceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.07.2009
Soru :
kızılaya ait olan bir binayı otel işletmesi yapmak üzere kızılaydan kiralandığında stopaj kesintisi yapılacak mı? Kesinti kapılmaz ise K.D.V kanuna göre vergi sorumlusu olarak 2 nolu K.D.V ile k.d.v ödememiz gerekirmi.

Cevap :
Sayın Tatlıcı, Kendisine kira ödemesinde bulunulan derneğin kamuya yararlı dernek olması önem arz etmemektedir. Başka bir deyişle hiç bir ayırım yapılmaksızın tüm derneklere ödenen kira bedellerinden, tevkifatın yapılması gerekmektedir. Ancak, özel kanunlarında gelir veya kurumlar vergisine ilişkin istisna veya muafiyet hükümleri bulunan derneklere yapılan ödemelerden tevkifat yapılmayacağı açıktır. Kanunla kurulan dernek veya vakfa yapılan ödemelerden tevkifat yapılmaması konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Tevkifat yapılmaması için özel kanunlarla kurulan bu tür dernek ve vakıflara ait kanunlarında, istisna hükümlerinin yer alması gerekli ve zorunludur. Maliye Bakanlığı’nca, özel kanunlarında gelir vergisine ilişkin istisna veya muafiyet hükmü bulunması sebebiyle kendilerine yapılan ödemelerden tevkifat yapılmaması gerektiği yönünde görüş verilen kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir: - Türkiye Kızılay Derneği, - Türk Hava Kurumu, - Türkiye Yardım Sevenler Derneği, - Resmi Darülaceze Kurumları, - Darüşşafaka Cemiyeti, - Yeşilay Derneği. Burada da görüleceği üzere kendi özel kuruluş kanunu olan dernek ve vakıflar yasal düzenleme gereği doğrudan tevkifat yapılmayacaklar olarak değerlendirilmiş. Yapılan kira ödemesi için 2 nolu KDV Beyannamesinin de verilmeyeceği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.07.2009
Soru :
Merhaba..! İmalat ile iştigal eden Limited Şirketimiz, şuanda kiracısı bulunduğumuz işyerimizin mal sahibi ile anlaşarak, Kira Karşılığı olarak yeni bir imalathane yapacaktır. Şirketimiz bu imalathane için yapacağı harcamaları özel maliyetlerde toplayıp, kira müddeti boyunca amortisman uygulamasının bir sakıncası varmı.Mal sahibi ile yapılacak sözleşme neyi içermelidir. Kira Stopajı hangi bedel üzerinden olmalıdır. Şimdiden teşekkür ederim.İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Tiryaki, GVK 94.maddesine göre hesaben yapılan ödeme olması nedeniyle %20 stopaj yapılacaktır.Bilanço esasına göre defter tutan GV ve KV mükellefleri işyeri olarak kiralamış oldukları gayrimenkuller için gayrimenkulün değerini artırıcı harcamalarını özel maliyet olarak muhasebeleştireceklerdir. Yapacakları özel maliyet harcamalarına ilişkin KDV'yi indirim konusu yapabilecekler, oluşan özel maliyeti ise kira süresi ile itfa (gider) edeceklerdir. Mal sahibi ayni olarak elde etmiş olduğu kira gelirini beyan sınırını dikkate alarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edecektir. Kira stopajı hesaben ödenmesi gereken kiranın brüt tutarı üzerinden yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.07.2009
Soru :
Sayın üstadlar,peşinen çok teşekkürler. Türkiyedeki bir ltd.şti yurtdından bir şirketten gemi kiralıyor.(Gemi yabancı bayraklı)Bu gemi ile uluslararası yük taşımacılığı yapmakta.Örneğin,yükü ukrayna dan alıyor-İtalya ya boşaltıyor. Sorum şu;Yurtdışından kiralanan gemi için 2 nolu kdv ile sorumlu sıfatıyla Kdv ödenecek mi?

Cevap :
Sayın Özcan, Türkiye'de kurulu olan limited şirketin kiraladığı gemi ile yapmış olduğu ticaret transit hizmet ticareti olduğu görüşündeyiz. Bu nedenle KDV Kanunu 1.maddesinde Türkiye'de yapılan işlemler kanun kapsamındadır. Bahseetiğiniz iş, uluslararası kara sularında oluşmaktadır. Dolayısıyla sorumlu sıfatıyla KDV'nin doğduğu kanaatinde değiliz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.07.2009
Soru :
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ KİRACI İLE GAYRIMENKUL SAHİBİ ARASINDA YAPILAN ANLAŞMAYA GÖRE,KİRACI İŞYERİNDE YAPACAĞI 4.OOO.-TL TUTARINDAKİ TADİLAT ONARIM HARCAMALARI İÇİN,MALSAHİBİNE 8 AYLIK 4.000-TL TUTARINDAKİ KİRAYI ÖDEMİYECEKTİR.BUNA GÖRE KİRACI 1-8 AYLIK 4.000.-TL TUTAR İÇİN STOPAJ ÖDİYECEKMİ.2-HARCAMALARLA İLGİLİ ALDIĞI FATURADAKİ KDV İNDİRİMİ VE ÖZEL MALİYET AMORTİSMANI UYGULACAKMI.MAL SAHİBİ YIL SONUNDA VERECEĞİ GMSİ BEYANNAMESİNE ALMADIĞI 4.000.-TL Yİ GELİRLERİNE DAHİJ EDECEKMİ.

Cevap :
Sayın Aksu, GVK 94.maddesine göre hesaben yapılan ödeme olması nedeniyle %20 stopaj yapılacaktır.Bilanço esasına göre defter tutan GV ve KV mükellefleri işyeri olarak kiralamış oldukları gayrimenkuller için gayrimenkulün değerini artırıcı harcamalarını özel maliyet olarak muhasebeleştireceklerdir. Yapacakları özel maliyet harcamalarına ilişkin KDV'yi indirim konusu yapabilecekler, oluşan özel maliyeti ise kira süresi ile itfa (gider) edeceklerdir. Mal sahibi ayni olarak elde etmiş olduğu kira gelirini beyan sınırını dikkate alarak yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edecektir. Danışma Bİrimi


 

Tarih : 07.07.2009
Soru :
Merhabalar, Bağımlı olarak çalıştığım işyeri T.vakıflar ist.bölge müdürlüğüne ait bir yeri kiraladı. kira bedelini her ay vakıfların banka hesabına yatırıyoruz. kira bedeli ile ilgili firmamız ile ilgili stopaj yükümlüğü varmıdır.varsa oranı nedir. teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Özdemir, 193 Sayılı GVK 94.maddesinin 5/b fıkrasına göre vakıflardan kiralanan gayrimenkullere ödenecek kira bedellerinden %20 gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Ancak, kiralamış olduğunuz vakıf gayrimenkulünün (mazbut vakıf) olması halinde tevkifat yapılmayacaktır. Vakfın mazbut olup olmadığını ilgili kurumdan öğreniniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.07.2009
Soru :
İyi günler, Bir Limited Şirket çalıştırdığı personele kalması için ev kiralayacaktır, kira bedeli banka kanalı ile şirket hesabından ödenecektir . Bu evin kira ödemeleri gider olarak indirilebilirmi? Kiraya stopaj uygulanmalımıdır? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Kira kontratı şirket adına düzenlenmişse stopaj uygulanacaktır. Şirket ödemeleri bankadan yaptığı zaman gelir vergisi tevkifatı hesaplayıp muhtasar beyanname ile beyan edip, ödeyecektir. Personelinin bordrosunda da bu işlemi ayni ücret olarak gösterip ücret tahakkuku içinde giderleştirmiş olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.07.2009
Soru :
Sayın Danışman, Avukatlık bürosu aktifine kayıtlı gayrimenkulde faaliyetlerini sürdüren müşterim, başka bir gayrimenkul alıp faaliyetlerini yeni yerinde sürdürmek istiyor. Önceki gayrimenkulunu de kiraya vermek istiyor.Bu durumda eski gayrimenkulu nu envarterden çıkartmak için kendisine satış yapması gerekirmi.

Cevap :
Sayın Aras, Avukatlık bürosunun şirket olarak tüzel kişiliği bulunmayıp şahıs adına ise kendisine fatura kesmesine gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.06.2009
Soru :
Kolay Gelsin. Araç kiralama faaliyeti ile uğraşan bir şirketiz. 31.12.2007 yılından sonra alınan 2. el araçları aktifimize %1 kdv ile alıyoruz. Bunları çıkarken %18 den mi çıkmak zorundayız.

Cevap :
Sayın Erturan, Araç kiralama işi ile uğraşan mükelleflerin 2.el olarak aktiflerindeki araçları satmaları halinde %18 KDV hesaplayacaklardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.06.2009
Soru :
Sayın Yetkili,mayıs 2009 da işyeri açılışı yapan mükellefim bir yıllık kira tutarını peşin olarak banka yolulyla ödemiştir.mükellef işletme hesabına tabidir. 1-Muhtasar bayannamede kiranın bir yıllık tutarımı (2009/5-12 ve2010/1-5 ayları) beyan edilecek ,veya üçer aylık dönmeler halindemi beyan edilip stopaj ödenecek. 2-Bu durumda gider kaydı aylık mı yoksa tamamı mı gider yazılacak.Cevabınız için şimdiden teşekkürler.Saygılarımla

Cevap :
Sayın Dinçer, 193 sayılı GVK 94.maddesine göre işyeri kira ödemelerinde %20 nispetinde ödemnin yapıldığı tarihte GV Tevkifatı yapılır. Vergi sorumlusunun muhtasar beyanname verme süresine göre aylık veya üç aylık olarak vergi dairesine beyan edilir ve tevkif edilen vergiler ödenir. Sizin müşteriniz 1 yıllık kiranın tamamını bir seferde ödemişse, tamamı ödenen kira için %20 GV Tevkifatı yapılıp ilgili dönem muhtasar beyannamesi ile beyan edilip ödenir. GVK göre ticari kazancın tespitinde kira giderlerinin giderleşmesi için dönemsellik ilkesine göre giderler 3 aylık geçici vergi ve takvim yıllarına göre ayrıştırılarak giderleştirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.06.2009
Soru :
Merhaba; vergi mükellefiyeti olmayan kişi, araç kiralamasından dolayı gayri menkul sermaye iradı beyannamesi veriyordu. Ayrıca kiracı sorumlu sıfatıyla kiraya veren adına yıldabir kere kdv2 beyannamesi veriyordu. Vs.vs. Ancak ulaştırma bakanlığınca zorunlu hala getirilen k1, k2 yetki belgelerinin alınması için aracını kiraya verenin esnaf siciline kaydı dolayısıyla vergi mükellefiyeti isteniyor. Bu belgenin olmamasından dolayı trafikte yapılan kontrollerde 5.200,-TL idari para cezası kesiliyor. Ayda 200-300 Tl kazanmayı amaçlayan araç sahibi vergi ve esnaf sicil mükellefiyetiyle, bütün vergi beyannlarına esnaf aidatına ve muhasebeci ücretine maruz kalacak. Eee maliyeninde işi artacak. Gerçi maliye hala konudan bi haber... Konu bizi ilgilendirmez ulaştırma bakanlığını ilgilendirir diyerek şimdilik durumu geçiştiriyor. Ancak hali hazırda uygulamada çok sayıda olmasada traikte kesilen idari para cezaları temmuz itibariye kontroller arttırılarak arttırılacak. ne yapılmalıyız, ne yapılabiliriz? İyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Güneş, Ulaştırma Bakanlığının yapmış olduğu uygulamaya ilişkin konu vergi hukuku dışında olan bir uygulamadır. Konunun çözümü için müşterilerinizin bağlı olduğu Esnaf Odaları veya Ticaret Odası kanalıyla ilgili makamlara iletilmesi gerekir. Taşımacılık faaliyetinden dolayı mükellef sayısının artması ve de meslek mensuplarına iş olanaklarının artması mesleğimizin önemsenmesi için olumlu bir uygulama olduğunu düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.06.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız başkasından kiralayarak faaliyette bulunduğum büromun bir kısmını bir başka meslektaşıma kiralayacağım. O meslekteşımda kendi adına tek başına serbest meslek yönünden mükellefiyet tesis edecektir. Bu durumda 1 - Alacağım kiraya karşılık hangi belgeyi düzenleyeceğim. S.Meslek makbuzu mu yoksa, fatura mı bastırıp düzenlemem gerekir. 2 - Kiradan stopaj yapılacak mı yoksa sadece KDV mi tabi olacak. 3 - Bu geliri S.Meslek Defterimde faaliyet geliri olarak diğer gelirlerimle birlikte aynı bölümde mi yoksa diğer gelir olarak ayrı sütunda mı göstermem doğru olur. cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. SMMM ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, Sorunuz 18.06.2009 da aşağıdaki şekilde yanıtlanmıştır. Lütfen mailinizi kontrol ediniz. Yanıtlanan sorunuz web sayfamızda danışma soru cevap kısmında gelir vergisi ve KDV cevaplanan soruların içerisinde de gözükmektedir. Bilginize, İşyerinizin bir bölümünü bir başkasına kiraya vermeniz halinde elde edilen kazanç GMSİ'dır. Kiracınızın banka vasıtasıyla yapacağı ödemeden %20 GV Stopajı yapacaktır. Sizin fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemenize gerek yoktur. KDV hesaplanması sözkonusu değildir. Elde etmiş olduğunuz bu kira gelirini Yıllık GV Beyannamesine GVK 86.maddedeki şartların oluşması halinde dahil edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.06.2009
Soru :
Sayın Yetkili ; Emlak firması ( Ltd.Şti. ) olarak bünyemizdeki dükkanları kiraya verip kiracılarımıza fatura düzenliyoruz. Yalnız kiracılarımızdan biri çiçek satışı üzerine vergi mükellefi( Ltd.Şti. ) karşılıklı ticaretimizden dolayı bize kestiği çiçek faturalarını kiradan mahsup etmeği kalan kira bedelini ise ödemeyi teklif etti , kiracılarımızla olan ticari ilişkilerimiz nedeniyle kira bedelinin , kiracıdan alınan mal veya hizmet faturası ile mahsuplaşılması uygun mudur ? Saygılar sunar iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Şen, Kiracılarınıza kiralamış olduğunuz gayrimenkullerden elde etmiş olduğunuz kira geliri için KDV li fatura düzenleyeceksiniz. Sözkonusu tutarı kiracınız size banka yoluyla ödemek zorundadır. Kiracınızla oluşan ticari ilişkilerde onun size satmış olduğu mal ve hizmet için fatura almanız ve bedelini ödemeniz gerekir. Kira alcağınızla mahsuplaşma sistemi söz konusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.06.2009
Soru :
Sayın Danışmanımız Faaliyette bulunduğum büromun bir kısmını bir başka meslektaşıma kiralayacağım. O meslekteşımda kendi adına tek başına serbest meslek yönünden mükellefiyet tesis edecektir. Bu durumda 1 - Alacağım kiraya karşılık hangi belgeyi düzenleyeceğim. S.Meslek makbuzu mu yoksa, fatura mı bastırıp düzenlemem gerekir. 2 - Kiradan stopaj yapılacak mı yoksa sadece KDV mi tabi olacak. 3 - Bu geliri S.Meslek Defterimde faaliyet geliri olarak diğer gelirlerimle birlikte aynı bölümde mi yoksa diğer gelir olarak ayrı sütunda mı göstermem doğru olur. cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. SMMM ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
Sayın Sertbaş, İşyerinizin bir bölümünü bir başkasına kiraya vermeniz halinde elde edilen kazanç GMSİ'dır. Kiracınızın banka vasıtasıyla yapacağı ödemeden %20 GV Stopajı yapacaktır. Sizin fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlemenize gerek yoktur. KDV hesaplanması sözkonusu değildir. Elde etmiş olduğunuz bu kira gelirini Yıllık GV Beyannamesine GVK 86.maddedeki şartların oluşması halinde dahil edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.06.2009
Soru :
firma, kiralamış olduğu imalathaneye ilişkin kira ödemelerini parası olmadığı için 5 aydır yapamıyor.Mal sahibi gerçek kişi.Kira ödemesi fiilen yapılmadığı için muhtasar beyanname ile beyan edemiyoruz.Konuştuğumuz birçok meslektaşımız farklı uygulamalar yapmaktadır.Nasıl biryol izleyeceğimiz konusunda meslektaşlarımız arasında birliktelik sağlamak açısından sizin yapacağınız açıklamaları beklemekteyiz. saygılarımla,

Cevap :
Sayın Esen, Bu konuda 2 yol izlenebilir. 1-Gider tahakkuku yaparsınız, kira giderini giderleştirip (bilanço usulüne tabi ise) 360 hesabı alacaklandırırsınız. Stopajını vadesinde ödersiniz. Mülk sahibine kira ödemesi yapıldığında ödemeyi bankadan yaparsınız. 2-Giderleştirmeme yöntemi seçilerek stopaj yapma zorunluluğunuz yoktur. Ödeme yapıldığında stopajı beyan edip gider yazabilirsiniz. (Aynı takvim yılında ödeme yapılması halinde gider yazabilirsiniz). Danışma Birimi


 

Tarih : 15.06.2009
Soru :
merhaba, 1) 5 yıllık yapılan bir kira kontratının damga vergiside 5 yıllıkmı beyan edilip peşinen ödenecek? yoksa her yıl ait olduğu kadar mı beyan edilip ödenecek? 2) Eğer peşinen ödenmesi gerekiyorsa diğer yılların kira artışı tefe+tüfe oranına göre olduğundan; nasıl bir hesaplama yapmamız gerekiyor?

Cevap :
Sayın Özmen, Damga Vergisi kontrattaki 5 yıllık brüt tutar üzerinden hesaplanıp yatırılacaktır. Maliye Bakanlığının görüşüne göre her yıl TEFE-TÜFE oranına göre artış yapılması halinde artışın yapıldığı ilgili yıllar için oluşacak farklara DV'nin hesaplanması gerektiği görüşü mevcuttur. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.06.2009
Soru :
İyi günler. Sayın Danışman bir mükellefim.Ticari aracı var, Ticari aracını kiraya vermiş.Bu ticari araçtan dolayı bağkuru açık.Kendiside boşta olduğu için bir işyerine başvurmuş.İşyeri bağkuru açık diye seni skk lı çalıştıramayız demiş.Kanunen bir kişi bağkurluyken başka bir yerde çalışamazmı.Bağkurunu mutlaka kapatmak zorundamı.O işyeri için bir cezai yaptırımı varmı.Teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Bir kişi 4/b kapsamında sigortalıyken 4/a kapsamında çalışabilir. Örneğin yaptığı işin karşılığında fatura kesebilir. Aldığı ücret diğer ücretler de gösterilip gelir ve damga vergisi ödenebilir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 11.06.2009
Soru :
merhaba.aynı soruyu 08.06.2009 tarihinde sordum ama cevap alamadım. cevabınızı bekliyorum.Bir mükellefimin kirası 01.05.2009 tarihinde artacak.Kira sözleşmesinde tefe-tüfe oranlarına göre artış yapılacağı yazılmış.Buna göre % kaç artış yapmamız lazım.Nasıl ve hangi verilere göre gesaplanması gerekir.Detaylı bilgi verirseniz sevinirim.teşekkürler. e

Cevap :
Sayın Özdemir, Sorunuz 08.06.2009 tarihinde aşağıdaki şekilde yanıtlanmıştır. Lütfen mail adresinizden ya da sistemimizdeki cevaplanan sorular içinden kontrol ediniz. (Danışma Soru Cevaplarda konularına göre yanıtı bulabilirsiniz. Sizin sorunuzun cevabı (genel) başlıklı bölüme kaydedilmiştir.) Web sayfamızda mevzuat-pratik bilgiler içindeki tüfe-üfe oranlarımıza bakıp yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.06.2009
Soru :
MERHABA.KİRALIK BİR YERİMİZİN KİRA ARTIŞI 01.05.2009 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.KİRA SÖZLEŞMESİNDE KİRA ARTIŞININ TEFE-TÜFE ORANLARINA GÖRE YAPILACAĞI YAZILMIŞTIR. 01.05.2009 TARİHİNDE ARTACAK BİR KİRA BUNA GÖRE %KAÇ ARTIRILMALIDIR. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın Özdemir, Web sayfamızda mevzuat-pratik bilgiler içindeki tüfe-üfe oranlarımıza bakıp yararlanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.06.2009
Soru :
Sayın yetkili,imalat yapan şirketimizde, vergi mükellefi olmayan şahıstan araç kiralamak istiyoruz. 2 nolu kdv beyannamesi verecekmiyiz stopaj ödeyecek miyiz ? İhracat yapıyoruz ve ödediğimiz kdv yi indirim konusu yapabilir miyiz. Araç giderlerinin kdv kısımlarını iade olarak alabilir miyiz İzlememiz gereken yolu anlatırsanız çok yardımcı olursunuz. Saygılarımızla

Cevap :
Sayın Yıldırım, 2 Nolu KDV beyannamesi verilecek, beyan edilip ödenen bu KDV 1 nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. Ve kiralamaya ilişkin %20 nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenecektir. KDV iadesi hesaplamasında yüklenilen KDV oluşturulurken üretilen ürünün birim maliyetine isabet eden kısmın KDV'sini iade olarak alabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.06.2009
Soru :
Sayın danışmanım; size sorum şudur.Cevabınız için şimdidenteşekkürler. 1.Babaya ait işyeri bedelsiz olarak oğluna tahsis ediliyor ve emsal kira bedeli üzerinden GMSİ olarak beyan ediliyor. Kira ödenmediği için işyeri kayıtlarında kira gideri gösterilmemektedir.Bu işyeri için stopaj uygulanacakmıdır.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Stopaj uygulaması ödeme varsa hesaplanmaktadır. GVK 94.maddesinin ilk paragrafında da bu durum açıkça belirtilmiştir. (Nakden veya hesaben yapılan ödemelere stopaj uygulanmaktadır.) Danışma Birimi


 

Tarih : 30.05.2009
Soru :
değerli üstadım evinin bir bölümünde, yanında birini çalıştırmaksızın altın , gümüş ve cam boncuk gibi değerli ve değersiz madenlerle takı tasarım ve üretimi yapan müşterim gerçek usulde gelir vergisi mükellefidir. daha önce ev adresine kayıtlı bir yazarkasa almıştır.Satışlarını ise kışın okul ve derneklerin düzenlediği kermes gibi etkinliklerde gerçekleştirmekte. ayrıca yaz aylarında güneyde otel içerisinde 3-4 aylığına kiraladığı bir köşede açtığı tezgahta satmaktadır.daha evvelki uygulaması satış yapacağı yere yazarkasasını götürmek ve satışları karşılığı fiş kesmek şeklinde.Satışın yapıldığı yere ilişkin olarak merkez vergi dairesi ve yöre vergi dairesine bilgi verilmekle beraber şube kaydı yapılmamıştır. Yine güneyde bir otelde aynı faaliyete başlanması sözkonusu; sorularım : 1- Geçici olarak faaliyet gösterilen söz konusu yerle ilgili vergi dairesinde şube tescili gereklimidir. 2-Merkez adrese ait izinle satınalınmış yazarkasanın geçici sürelerle (bazen 1 hafta bazen 3-4 ay ) geçici faaliyet gösterilen yerde kullanılmasında vergi yasaları açısından bir usulsüzlük sözkonusumudur.

Cevap :
Sayın Özgür, Geçici olarak da olsa merkez dışında satış yapılan yerlere ilişkin bilgilendirmenin vergi dairesine yapılması gerekir. Merkez dışındaki şube veya satış yerlerinde 3100 sayılı ödeme kaydedici cihaz kullanımı yasası ile ayrıca yazar kasa bulundurması ve kullanması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.05.2009
Soru :
2008 yılı 12 aya ait kaydı unutulan personel ücret ve kira gibi giderlerin 2009 yılının ilk ayında yazılması ve giderleştirilmesi doğrumudur.

Cevap :
Sayın Sarıkaya, Bahsettiğiniz giderlere ilişkin 2008 yılı sonunda tahakkuk yapılır. 2009 yılına ilişkin zaten giderleştirme söz konusu değildir. Ücret tahakkukları ilgili ayın sonunda yapılır.Aralık ayı ücret tahakkuku da aralık sonunda yapılır. Kira giderlerinin ödemesinin Ocak ayında yapıldığının teyidi (ödeme dekontu) varsa kira giderlerinin de tahakkuku 2008 sonunda yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.05.2009
Soru :
İYİ GÜNLER SAYIN HOCAM. ACİL ÖNEMLİ BİR SORUM OLACAKTI. KALIP VE PLASTİK EŞYA İMALATI YAPAN SANAYİCİ BİR MÜŞTERİMİZ VAR. BU FİRMA KENDİ İMALATANI YAPTIĞI PLASTİK EŞYALARIN KALIPLARINI DA KENDİ ŞİRKET İÇİNDE VE KENDİ PERSONELİYLE BİRLİKTE YAPIYOR (GEREKLİ HER TÜRLÜ ARAÇ, MAKİNA, ELAMAN VE TEKNOLOJİ SİSTEMİ MEVCUT FİRMADA). BU FİRMA YAPTIĞI KALIPLARIN MALZEMELERİNİ (KALIP İMALATI İÇİN GEREKLİ HAMMADDE, DEMİR ÇELİK, YAĞ, CİVATA, RULMAN, HIRDAVAT) GİBİ MALZEME İHTİYAÇLARINI FİRMA DIŞINDAN TEDARİK EDEREK KENDİ EKİPMANIYLA İSTEDİĞİ KALIPLARIN İMALATINI YAPIYOR. MUHASEBE OLARAK YAPILAN BU KALIPLARIN AKTİFE KAYDI NASIL OLACAK ? BENİM YAPTIĞIM KAYIT MALZEMELERİ 150 HESAPTA, İŞÇİLİKLERİ 720 HESAPTA, KİRA, ELEKTRİK, AMORTİSMAN GİBİ GİDERLERİ 730 HESAP TA İŞLEYİP, SONRA 151 YARI MAMULLER - ÜRETİM HESABINA, DAHA SONRA İSE 152 MAMÜLLER HESABINDA KALIP İMALATI HESABINDAN KALIP İMALATI TAMAMEN BİTTİĞİNDE İSE 253 TESİS MAKİNA CİHAZLAR HESABI BORÇLU 152 MAMÜLLER HESABI ALACAKLI KAYIT YAPARAK HESAPLARI KAPATIYORUM. YAPMAM GEREKEN HERHANGİ BİR BAŞKA BİR MUHASEBE KAYIT BELGE V.S. VAR MI ? BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM. İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Çeken, Yapmış olduğunuz muhasebe işlemleri doğrudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.05.2009
Soru :
yazdığınız gerekli işlemleri yaptık,şirket adına personel için ev kiralarsak sadece kira stopajı ödememiz yeterli mi yoksa ücretlere dahil edip gelir vergisi ve damga vergisi mi ödemeliyiz? teşekkürler..

Cevap :
Sayın Turmuş, Kira kontratı şirket adı yapılıyorsa Kiraya ilişkin Gelir Vergisi stopajı yapacaksınız.Kira bedelini nakten çalışana verirseniz ücreti ile birleştirilir.


 

Tarih : 20.05.2009
Soru :
denizli şubemizdeki eleman için şirketimiz adına ev kiralamamız durumunda sadece kira stopajı ödememiz yeterli mi? yada nasıl bir yol izlemeliyiz. cvp için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın Turmuş, Vergi mükelleflerinin merkezleri dışında ticari faaliyette bulunmaları halinde Merkezdeki Vergi dairesine bilgi verilir. Belge düzeninde (şube ile ilgili Yazar kasa ,fatura ,Sevk irsaliyesi) gerekli işlemler yapılır.Şubenin bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna mürcaat edilir.Şubenin bulunduğu yerde Kira ödemesi ve Ücret ödemesi varsa ilgili yerde Muhtasar mükellefiyeti açılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.05.2009
Soru :
merhaba, yaklaşık 10 gün önce sormama rağmen sorum cevaplanmadı, lütfen yardımınızı istiyorum. Migrosta bir dükkan bir ürünün Türkiye distrübüyörü tarafından kiralanıyır, daha sonra bu dükkan bir işletmeciye (alt kiracıya) kiraya veriliyor. Sorum şu; distrübütör firma migrosla olan kontratın damga vergisini ödemiş, distrübütör firma ile alt kiracı arasında yapılan "alt kirakira sözleşmesi " içinde damga vergisi beyan edip ödeyecekmiyiz? şimdiden teşekkürler...

Cevap :
Sayın Özmen, Damga Vergisi Kanununa göre vergiye tabi kağıtlar 1 Sayılı listede belirtilmiştir. 1 Sayılı Listede belirtilen sözleşmeler hangi aşamada olursa olsun iki ayrı kişi arasında imzalanması halinde listede belirtilen DV nispetine göre ve nüsha sayısına göre vergiye tabi tutulur.(Sistemimize 10 gün önce böyle bir soru gelmemiştir, bilginize.) Danışma Birimi


 

Tarih : 04.05.2009
Soru :
Danışmanı olduğum bir limited şirket şirket merkezi olarak kullanmak üzere bir gayrimenkul satınalmak istiyor. Bu gayrimenkulu şirket adına alıp aktifleştirmek yada şirket ortaklarından birinin üzerine alıp şirkete kiralamak arasında kararsız kaldık. şirket aktifine almak mı yoksa diğer seçenek mi daha avantajlı detaylı olarak cevaplayabilirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Dinçer, Sormuş olduğunuz soruda avantaj ve dezavantaj açıklamasının yapılması kişiye göre değişir. Tercih mükellefinize aittir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.05.2009
Soru :
muhtasar beyanı döneminde bankadan ödenmeyen kira bedelleri muhtasar beyanında bildirilecekmi yoksa bankadan ödendiği ay içserisndeki beyanlamı bildirilecektir.

Cevap :
Sayın Kurt, GVK 94.maddesininin ilk paragrafı " ..... aşağıda bentlerde sayılan ÖDEMELERİ (avans olarak ödenenler dahil) NAKDEN VEYA HESABEN YAPTIKLARI sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." şeklinde düzenlenmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere kira bedelleri bankadan ödendiği zaman ilgili ay muhtasar beyannamesi ile stopaj hesaplanıp beyan edilir ve ödenir. Siz ödeme yapmadan tevkifat yapmış ve muhtasar beyanname vermişseniz, kiranın bankadan yatırılmadığı şeklinde bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.04.2009
Soru :
Merabalar,,, Benim sorum sigortalı olarak bir yatçılık (kiralama-satış) firmasında çalışın bir kişi gene aynı sektörde faaliyet gösterecek bir başka şirkete ortak olursa çalıştığı işyeri tarafından işten çıkarılırsa kıdem tazminatı durumunun ne olacağı? iş sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmuyor ..fakat endişemiz işyeri sırlarının ifşa edilmesi ve etik olmaz gerekçesiyle işyeri ahlak iyi niyet kurallarına aykırı davranması şeklinde yorumlanıp sözleşmenin tazminatsız fesih edilmesi.saygılar iyi çalışmalar..

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçinin haber vermeksizin aynı işkolunda bir firmaya ortak olmasından dolayı aşağıdaki madde kulanılabilir. 4857 sayılı İş Kanunun 25 /II ........ e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. .......... nedeniyle ihbarsız ve tazminatsız fesih yapılabilir. Ancak, işçinin ihbarda bulunması ve iş yasalarına uygun olarak işten ayrılması halinde bu maddeyi kullanmanıza gerek yoktur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 28.04.2009
Soru :
Bilanço usulüne tabi gerçek kişi işletmesinde, işyeri karının haricinde mükellefin şahsi mesken ve işyeri kira gelirleri bulunmaktadır. dolayısıyla gelir vergisi beyannamesinde ticari kar ve gmsi geliri birleştirilerek beyanname verilmektedir. Sayısal örnek vermek gerekirse, ticari karı: 5.000,00 TL. buradan hesaplanan g.v'si 750,00 TL.'dir. Kişi bu vergiyi dönem içerisinde geçici vergilerde ödemiştir. Yanlız aynı beyannamede 12.000,00 Tl daha gmsi geliri beyan etmiş ve vergi olarak 2.010,00 TL ödenecek vergi tahakkukda gözükmüştür. Bu durumda yapacağım yevmiye kayıtlarında hangi hesapları ne şekilde kullanmam gerekiyor. (370,371,193,360 vb.). Saygılarımla Murat Kaya

Cevap :
Sayın Murat KAYA, Sorunuz, Staj birimiyle ilgili değildir. Bu nedenle vergi mevzuatı danışmanızla görüşmeniz yada mevzuat kısmına mail göndermeniz gerekmektedir. STAJ MÜDÜRLÜĞÜ


 

Tarih : 23.04.2009
Soru :
İyi günler üstadım. okul kantini işleten mükellefimiz okul aile birliğine ödediği okul kirası için sorumlu sıfatıtıyla kdv vermesi gerekmektemidir?

Cevap :
Sayın Cendek, Öncelikle sorunuz 22.04.2008 Çarşamba günü yanıtlanmıştır, bilginize. Okul aile birliği vergi mükellefi olmadığından bu kiralama işlemi için 2 Nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla KDV beyan edip ödemeniz ve ödemiş olduğunuz bu KDV yi de aynı dönem 1 Nolu KDV Beyannamesinden indirim konusu yapmalısınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.04.2009
Soru :
İyi günler üstadım. okul kantini işleten mükellefimiz okul aile birliğine ödediği okul kirası için sorumlu sıfatıtıyla kdv vermesi gerekmektemidir?

Cevap :
Sayın Cendek, Okul aile birliği vergi mükellefi olmadığından bu kiralama işlemi için 2 Nolu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla KDV beyan edip ödemeniz ve ödemiş olduğunuz bu KDV yi de aynı dönem 1 Nolu KDV Beyannamesinden indirim konusu yapmalısınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.04.2009
Soru :
İyi günler, Mükellef yurtiçi kara taşımacılığı işi ile iştigal etmektedir. Bir taşımasını TCDD 'den vagon kiralayarak demiryolu ile yaptı. Vagon kira bedelinin faturası %18 KDV ilave edilmek sureti ile mükellefe kesildi. Ancak faturanın üzerinde "VUK yönetmelik hükümlerine tabi değildir" ibaresi bulunmaktadır. Sözkonusu faturadaki KDV 'yi indirilecek KDV toplamına almamızda bir sakınca varmıdır? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Üstün, Bahsettiğiniz işlemde herhangi bir sakınca yoktur. Kamu kurumu tarafından düzenlenen fatura ve benzeri vesikalar için VUK hükümlerine göre anlaşmalı matbaalarda bastırılma zorunluluğu yoktur. Fatura toplam tutarı üzerinden iç yüzde yöntemi ile %18 KDV'yi ayırıp indirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2009
Soru :
Vergi dairesine verdiğimiz KDV Mahsup dilekçemize eklediğimiz indirilecek KDV listesinde, Kira faturasından doğan indirelecek KDV yi iade listesinde beyan edip aiade konusu yapabilirmiyiz? (Uluslararası tasımacılık istisnasından dolayı iade almaktayız.)

Cevap :
Sayın Zeylan, Yurt içi taşımacılık sözkonusu değilse, işleminiz sadece uluslararası taşımacılıktan ibaretse iade hakkı doğuran işlem olarak kabul edilerek iade talep edebileceğininzi düşünüyoruz. Ancak İVDB'dan mukteza talep etmenizde fayda var. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2009
Soru :
1-MERKEZİ YURTDIŞI (HONG KONG) OLAN BİR FİRMANIN TÜRKİYEDE İRTİBAT BÜROSU OLARAK FAALİYETİNE DEVAM ETMEKTEDİR.BU FİRMANIN KURUMLAR VERGİSİ,STOPAJ (KİRA) YÖNÜNDEN NE ŞEKİLDE VERGİLENDİRİLECEĞİ.BUNLARI YAPABİLMEK İÇİN NE ŞEKİLDE Bİ YOL İZLENECEĞİ. 2- ÇALIŞTIRDIĞI PERSONELİ SİGORTALI YAPTIĞINDA SSK VE VERGİ AÇISINDAN İSTİSNA BİR DURUMUN OLUP OLMADIĞI.ÖZELLİKLE GV VE DV YÖNÜNDEN. 3-ÇALIŞANLARIN PRİM YADA DİĞER GELİRLERİ İLE İLGİLİ HERHANHİ BİR İSTİSNANIN OLUP OLMADIĞI.VARSA İSTİSNA MİKTARININ NE KADAR OLDUĞU. YURAIDA BAHSETTİĞİM SORULARLA İLGİLİ TARAFIMA BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK MEMNUN OLURUM.TEŞEKKÜRLER,İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Ay, İrtibat büroları Türkiye'den kazanç elde ediyorlarsa dar mükellef olarak kurumlar vergisine tabi tutulacak. Kiralamalarda %20 gelir vergisi stopajı yapılacaktır. SGK'da mükellefiyet açtırıp sigortalıların sigorta primi yatırılacak. GVK 23.maddesi 14.fıkrasına göre irtibat bürosunda çalışanların ücreti yurt dışından elde edilen kazançlardan ve döviz olarak ödenmesi halinde GV ve DV kesintisi olmayacaktır. GVK 23.madde 14.fıkraya aykırı bir işlem yapılırsa GV ve DV kesintisi yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.04.2009
Soru :
iyi çalışmalar normalde şirketler vergi mükellefi olmayanlardan binek oto kiraladıklarında hem stopaj hemde 2 nolu beyan ile kdv ödüyorlar. bu durum rent a car firmalarındada aynımı birde rent a car firmaları binek oto aldıklarında normalde olduğu gibi kdvyi indirim konusu yapamıyorlarmı kısaca rent a car firmalarında vergilemeyi açıklarsanız sevinirim teşekkürler

Cevap :
Sayın Barış, Araç kiralaması işi yapan mükellefler (rent a car) ticari kazanç elde etmektedirler. Ticari kazancın elde edilmesindeki usuller araç kiralama işi yapanlar için de geçerlidir. Bu mükellfler yapmış oldukları hizmet karşılığı elde etmiş oldukları hasılat için fatura düzenleyip fatura üzerinden %18 KDV hesaplayacaklardır. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.04.2009
Soru :
Üstadım dün sorduğum soruma cevap olarak işçye nakten yapılan tüm ödemeler SPEK hesaplanırken dikkate alınır cevabını vermişsiniz. Ben sorumu eksik sordum sanıyorum. Şirket kendi adına kiraladığı konutta işçilerini barındırıyor yani işçiye nakten bi ödeme yok ve kontatta kendi adına bu durumda SPEK hesaplamasında dikkate alınacakmıdır.Tekrar teşekkür ederim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Eğer nakdi bir ödeme yoksa ayni yardımdır. SPEK hesabına alınmayıp bordro da ayni ücret olarak gösterilecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.04.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR ÜSTEDIM. FATURA İLE KDV'Lİ ÖDENEN KİRA BEDELLERİNİN BANKA ÜZERİNDEN ÖDENME ZORUNLULUĞU BULUNMAKTAMIDIR?

Cevap :
Sayın Ekici, Kira ödemelerinin tamamının (konutlarda istisna rakamını aşılması durumunda; işyerlerinde 1 TL olsa dahi)faturalı veya faturasız ayırımı yapılmaksızın bankadan yapılması gerekmektedir. GVK 268 nolu genel tebliğinde faturalı-faturasız ayırımı yapılmamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2009
Soru :
İYİ GÜNLER ÜSTADIM. İŞYERİNİN ÇALIŞANLARINA KİRALADIĞI KONUTA AİT KİRA BEDELLERİ ÜCRET OLARAK VERGİLENDİRİLMELİDİR DENİYOR. BU KİRA BEDELLERİNİN ÜZERİNDEN SSK İŞÇİ VE İŞVEREN KESİNTİLERİ YAPILMALIMIDIR. SAYGILARIMLA ENGİN EKİCİ

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu SPEK hesaplanırken işçiye nakden verilen tüm ödemeler dikkate alınır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 14.04.2009
Soru :
sayın yetkili merhaba,ilgili aya ait kira ödemelerini örneğin;ocak ayına ait kirayı 10 şubat ta yatırsak herhangi bie cezayla karşılaşırmıyız.(dekontta ilgili ayı belirtiyorum)

Cevap :
Sayın Aykırı Kira ödemelerini hangi ayda yaparsanız yapın, ödemenin yapıldığı ayda muhtasar beyanname ile stopaj hesaplanacaktır. Kiranın geç ödenmesinin herhangi bir yaptırımı yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.04.2009
Soru :
sayın yetkili yazınızda kira ödemeleri yapılmadığı sürece muhtasar beyanda gösterilmeyeceğini kira ödeemsi yapıldığı zaman muhtasarda gösterilir diye belirtmişiniz bununla ilgili kanun metnini alabilirmiyiz.vergi dairesi ile aramızda sorun olmkatadır.

Cevap :
Sayın Korun, GVK 94.maddesinin ilk paragrafını dikkatlice okuyunuz. "..... aşağıda bentlerde sayılan ÖDEMELERİ (avans olarak ödenenler dahil) NAKDEN VEYA HESABEN YAPTIKLARI sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." Vergi dairesi ile aranızda bu yüzden bir sorun olmayacağı kanaatindeyiz. Siz ödeme yapmadan tevkifat yapmış ve muhtasar beyanname vermişseniz, kiranın bankadan yatırılmadığı şeklinde bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.04.2009
Soru :
işletme defterine tabi bir mükellefim dükkan sahibine ulaşamadığından dolayı üç senedir kira ödemesini yapamıyor. bu durumda muhtasar beyannamesinde göstermek ve işletme defterine gider yazmak doğrumudur. nasıl bir yol izlemek lazım.

Cevap :
Sayın Sarıkaya, Kira bedelleri bankadan mal sahibine ödenmediği müddetçe gider kaydedemezsiniz. Ödeme yapılmadığından GV stopajı da söz konusu olmayacaktır. Ödeme hangi tarihte yapılırsa stopaj o tarihte hesaplanacaktır. Yapılan ödeme geçmiş yıl dönemlerine ait ise sadece ilgili dönem gider kaydedilir, geçmiş döneme ait ödemeler kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebe kayıtlarına işlenir ve yıllık beyannamede matraha ilave edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.04.2009
Soru :
BİR VAKIF VE BUNA BAĞLI BİR İKTİSADİ İŞLETME VAR.BU VAKFA BİR DAİRE BAĞIŞLANDI VE BU DAİRE MESKEN OLARAK KİRAYA VERİLDİ BU ALINAN KİRA K.D.V. YE TABİMİDİR VE FATURA KESMEYE GEREK VARMIDIR.

Cevap :
Sayın Espiriel, Kira gelirini vakfın iktisadi işletmesi elde ediyorsa KDV li fatura kesmeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.04.2009
Soru :
sorum kira gelirleriyle ilgili. kiraya verilen konut, ayrı yaşayan evli çiftin üzerine yarı yarıya tapuludur. konut kiraya verilirken kiraya veren olarak ayrı ayrı isimlerini yazarak kontrat yapmışlar, bankaya iki hesap açılmışlar ve kira ikiye bölünerek ayrı ayrı kiracı tarafından hesaplarına yatırılmaktadır. bu durumda beyanname verilirken kira gelirleri birleştirilip tek beyanname mi vermeleri gerekir yoksa ikisi de ayrı ayrı beyanname vermeleri durumunda vergisel açıdan bir sakınca doğarmı. ayrı ayrı beyanname verdikleri takdirde ikiside istisna tutarından faydalanabilirler mi. teşekkürler.

Cevap :
Sayın Taşçı, Yapılan uygulama doğrudur. Kişiler ayrı ayrı almış oldukları kira gelirlerini yıllık beyanname ile beyan edeceklerdir. İstisna kişiye özel olduğu için ikisi de ayrı ayrı istisnadan faydalanabilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.04.2009
Soru :
Merhaba, benim sorum ; kira bedellerini tahakkuk yapıp, stopajını muhtasar beyannamede beyan ediyoruz. Kira ödeme makbuzlarını istediğimzide bazı müşterilerin kiralarını her ay düzenli ödemediğini birkaç birden ödeyenleri yada hiç ödeme yapmayanlarla karşılaşıyoruz. Ödenmeyen kiraların muhtasarda beyan edilmeyeceğini ödenediği tarihte beyan edileceğini, ödenmediği için beyan edilmeyen aylar için vergi dairesine bldirimde bulunulacağını internetten değişik sitelerden okuyorum. Ödenmeyen kiralar için nasıl bir uygulama yapmak gerekiyoruz, hangisi doğrudur? Şimdiden tşk.ederim.

Cevap :
Sayın Güney, GVK 94.maddesine göre, işyeri kiralarının fiilen bankadan ödenmesi halinde tevkifat söz konusudur. Aksi takdirde tevkifat uygulanmayacaktır. Müşterilerinizin kira bedellerini ödediği tarihte muhtasar beyannamesine dahil ediniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.04.2009
Soru :
Merhaba, eşine ait dükkandan dolayı kira ödemeyen mükellefin eşinin yıllık GMSİ hesaplanırken 2400 istisnadanda yararlanır mı? İstisna sınırını geçmiyorsa beyanname vermesine gerek var mı?

Cevap :
Sayın Aykırı, 2.400 TL istisna konutlarda uygulanır. İşyeri kiralarında herhangi bir istisna söz konusu değildir. Kira ödemesi olmasa dahi dükkan sahibi emsal kira bedeli üzerinden (işyeri olarak kullanılan dükkan için) GMSİ beyannamesini verececektir. İşyeri kirası için stopaj uygulanmışsa, 2008 yılı için 19.800 TL'yi emsal kira bedelinin aşması durumunda ya da GVK 86/c maddesine göre vergiye tabi gelir toplamının 19.800 TL'yi aşması durumunda yıllık beyannameye dahil edecektir. Bu işyeri için stopaj uygulanmamışsa, 2008 için 960 TL'yi aşması durumunda beyanname verilecektir. (GVK 86/d) Danışma Birimi


 

Tarih : 08.04.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR, OTO ALIM SATIM FAALİYETİNDEKİ LTD.ŞTİ. ALIM YAPTIGI ARAÇ RENTA CAR (ARAÇ KİRALAMA ) FİRMASINDAN ALIŞ YAPTIGI FİRMA BÜNYESİNDEKİ ARAÇ 2 YILI GEÇMEDİĞİNDEN DOLAYI 2,EL BİNEK OTONUN KDV.SİNİ%18 KESİYOR. BİZİM ALIŞIMIZ TİCARİ OLDUGUNDAN İND. KDV. OLARAK 191 DE DAHİL EDİYORUZ. SATIŞ ESNASINDAKİ KDV ORANIM %1 Mİ OLACAK YOKSA %18. ARAÇ 2,EL BİNEK OTO SELAMLAR...

Cevap :
Sayın Uğurluoğlu, Ticari amaçla (satmak gayesiyle) aktifinize almış olduğunuz araçların KDV sini indirim konusu yapabilirsiniz. KDVK I SAYILI LİSTENİN 9.MADDESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 9-Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar, "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile(1) 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.(%18) Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR ÜSTADIM. ŞİRKETİMİZİN ÇALIŞANLARI İÇİN KİRALADIĞI EVLERİN KİRA BEDELLERİNİN VE DİĞER GİDERLERİNİN ŞİRKETÇE ÖDEMESİ HALİNDE İLGİLİ GİDERLER NE ŞEKİLDE GİDER OLARAK YAZLABİLİR. KİRA BEDELLERİNİ GİDER YAZABİLMEK İÇİN KİRA KONTRATI İLE VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİP STOPAJINI ÖDEMEK YETERLİMİDİR ? SAYGILARIMLA SMMM ENGİN EKİCİ

Cevap :
Sayın Ekici, GVK 23/9.maddesine göre istihdam edilen personele sağlanan barınma hizmeti, çalışanların ücretinden istisna kapsamına alınmıştır. Sizin istishdam ettiğiniz personelin durumu 9.fıkraya uyuyor ise kira bedelini ayni ücret olarak değerlendirmeyip giderleştirebilirsiniz. Fıkra hükmüne uymuyor ise ayni ücret olarak vergilendirip giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2009
Soru :
sayın üstad : sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği kurduk. dernek yeri kiralıktır. muhtasar mükellefiyeti tesis edecekmiyiz. vergi mevzuatı yönünden başka bir mükellefiyetimiz olacak mı ? çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, Dernekte çalışan istihdam etmeniz halinde ve kira ödemesi yapmanız halinde gelir vergisi stopajı yapıp muhtasar beyanname ile beyan edip ödeyeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.04.2009
Soru :
Üstadım.Cevabınız için şimdiden teşekkürler.Tarafıma işyeri açılışı için başvuran bir kişinin şöyle bir sorunu var.Bu kişi öteden beri Amway, Herbalife ,Aloevera ve benzeri firmalara kayıtlı olarak ilgili şirketlerin bitkisel zayıflama,kilo alma ,kilo verme ürünlerinin satışını , ek gelir olarak ,ikametgahından yapan bir vatandaşımızdır.İlgili firmalar bu kişi ve kişileri distribütör olarak tanımlıyor.Bende sorumun ilerleyen bölümlerinde bu kişi ve kişileri distribütör olarak adlandıracağım. Bilindiği üzere ilgili firmaların distribütörü olan bu kişilerin yaptıkları tüm satışların vergilerini firma ödüyor.Sadece ilgili firma distribütör olan kişiye fatura keserek KDV tahsil etmektedirler.Tarafıma başvuran kişi bu ürünleri bundan sonra bir işyeri kiralayarak burada satmak istediğini söyledi.Mal alışlarını firmadan aldığı fatura ile belgeleyip , satışlarını da müşterilerine keseceği fatura ve ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgeleyebilecekti.Buraya kadar sorun yok.Sorun başvuran kişi bu işyerinde 20 ’ye yakın distribütörle beraber faaliyet göstereceğini ifade etmesidir.Sorun alış ve satış dengesini sağlayacak faturaların vergi kanunlarımıza göre muhasebeleştirilmesi. 1)Firma her bir distribütörün primlerini ayrı ayrı hesaplandığı için karışıklık olmaması için ayrı ayrı fatura kesiyor.Firmaya bir işyerinde satış yapılacağı ifade edilip, 20 distribütörün tüm alımları için tek bir distribütöre fatura düzenlenmesi isteğini kabul etmiyor ve tüm alımlar için tek bir fatura kesinlikle düzenlemiyor. 2)Şirket kurmanın imkanı yok.Çünkü firma bu 20 distribütörün isimlerine ayrı ayrı fatura kesiyor.20 ayrı şahsa düzenlenmiş faturaları şirkette kullanamıyoruz.Ayrıca bu 20 distribütör ilerde sayısı çok daha fazlalaşacak. 3)Bir kişinin üzerine şahıs firması kursak geri kalan 19 kişinin alış faturalarını kullanamayacağımızdan 20 kişinin satış rakamını 1 kişinin alış faturası karşılamayacağından çok yüksek KDV ve Gelir Vergisi yükü çıkacak. Nasıl bir yol izleyeceğimizi ve çözüm önerilerinizi bekliyorum.Saygılarımla,

Cevap :
Sayın İbiş, Açmış olduğu mükellefiyet ile ilgili kazancı ticari kazanç olacaktır. Sadece bu ürünleri ya da yanında başka ürünlerin ticaretinin yapılması önemli değildir. Gerçek usulde elde ettiği ticari kazancına bu satışlarını ilave edecek ve beyannamelerini verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2009
Soru :
Merhaba; Şirket personelinin oturduğu evin kira ücretini karşılamak istiyor. Ev sahibiyle işçisi adına kira kontratı yapabilir mi, yapabilirse herhangi bir şekil şartı var mıdır? Vergi dairesine bildirimde bulunacak mıdır?

Cevap :
Sayın Büyükyazıcı, Şirket, personelinin oturduğu evin kira ücretini ödeyebilir. Ancak bu kira bedeli ayni ücret ödemesi kabul edilerek işçinin ücreti ile birleştirilip vergilendirilmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.04.2009
Soru :
Sayın Üstadım, mükelleflerim arasında, işyeri aile fertlerine ait olup fiilen kira ödemesi yapmayan, ancak usulen kira stopajı beyan eden, yada hala kirasını (her nedense)bankadan yatırmamakta direnenler var.Bu kira ödemesi belgelenemeyen ve daha sonra da belgesi gelmesi mümkün olmayan kiraları muhtasarada beyan edersem yada etmezsem durum ne olur. Neyin doğru olduğu konusunda tereddüt etmekteyim. Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Pusa, Vergi hukukunda usulen kira ödemesi diye bir kavram söz konusu değildir. Fiilen kira ödemesi varsa, işyerleri için, stopaj kesilip bankadan ödemesi yapılacaktır. Aile efradına işyeri kirası ödenmiyor ise, giderleşecek kira söz konusu değildir. Ancak işyerinin sahibi aile bireyi emsal kira bedeli üzerinden GMSİ Beyannamesi vermek zorundadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2009
Soru :
sevgili üstad telefon faturalarında yer alan özel iletişim vergisi ba formlarına dahil edilecekmi?faturasız kira ödemeleri formlarda gösterilecekmi?

Cevap :
Sayın Karaçengel, VUK 381 nolu genel tebliğinde sadece KDV hariç rakam yazılacağı belirtilmiştir. Özel iletişim vergisi ile ilgili ayrıca bir açıklama bulunmadığından Ba-Bs formlarında özel iletişim vergisi dahil rakamın yazılacağı kanaatindeyiz. Kira ödemeleri bir genel gider olduğundan bu formlara dahil edilecektir. VUK 381 nolu tebliğinde faturalı-faturasız ayırımı yapılmamıştır. Bazı özel işletmeler ve şirketler için faturalı ibaresi kullanılmıştır. Dolayısıyla kira ödemelerinin de fatura olmasa dahi (fatura, belge, vesika...) başka belgelerle tevsiki mümkün bulunduğundan bildirime yazılması gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.04.2009
Soru :
İyi günler. Kira geliri beyannamelerini gönderdiğimiz mükelleflerden birden fazla konutu olan mükellefler de oldu.Bunlardan ücret almadık. Bunlar için SM makbuzu kesmek zorundamıyız.Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Akbaba, 2009 yılına ilişkin ücret tarifesinde belirtilen beyanname gönderme ücretini alarak serbest meslek makbuzu düzenlemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.03.2009
Soru :
TÜZEL KİŞİLİKLİ ŞİRKETTE (SM)ORTAK OLARAK FAALİYET GÖSTERİYORUM.AYRICA ŞAHIS OLARAK FAALİYET GÖSTERİP MÜKELLEF OLABİLİRMİYİM?KENDİ EVİMİ SERBEST MESLEK FAALİYETİ ADRESİ OLARAK GÖSTEREBİLİRMİYİM?BU ADRES İÇİN ÖDEDİĞİM KİRADAN STOPAJ KESİNTİSİ YAPILACAK MI?TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Koncagül, Çalışma usul ve esasları yönetmeliğine göre, serbest çalışan meslek mensuplarının büro edinme zorunlulukları vardır. Dolayısıyla, 3568 sayılı Mevzuatımıza göre evinizi ofis olarak kullanamazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.03.2009
Soru :
iyi günler benim sorum bir kimse pevgeot partner araç alıyor.bu aracı vergi diaresine bildirmek zorunda mı herhangi bir vergiye tabi tutulması gerekiyormu.bu aracı pazar yeri kiralayacak ve ürünleri bunda taşımak amacıyla kullanacak.ruhsata hususi yazdırılırsa müklelfiyet açılmasına gerk varmı.bu kişinin ssk lı olması bir sorun olurmu teşekkürler.

Cevap :
Sayın Ulucak, Vergi mükellefleri işte kullanacakları araçları bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Şehiriçi nakliye işi yapacak kişiler nakliye işi için vergi mükellefiyeti açtırmaları gerekir. Keza nakliye işi ile birlikte araç üzerinde mal satacaklarsa da vergi dairesinde mükellefiyet tesis ettireceklerdir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2009
Soru :
form ba form bs ile ilgili 381 nolu vuk tebliğindeki tüm mal ve hizmet alımları ve satışları demektedir.Burda kdv siz olan alış ve satışlar ile hizmetlerden işçilik giderleri+kira giderleri vs ve gelirlerden kurfarkı gelirleri ve diğer gelirler de ba ve bs formlarına yazılması gereklimidir.yazılmaz ise müeyidesi nedir.teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Biçer, VUK 381 Sıra nolu genel tebliğine göre tüm mal ve hizmet alımları ve giderler Ba ile tüm mal ve hizmet satışları da Bs formu ile bildirilecektir. Kira, meslek odalarına ödenen aidatlar vb diğer genel giderler de bildirimde yer alacaktır. Ancak işçi ücretleri dışardan sağlanan bir fayda ve hizmet olmayıp kendi personelimize ait giderler olduğundan bildirimde bulunulmaması gerektiği kanaatindeyiz. Kur farkı gelir ve giderleri faturalandırılmış olması halinde bu formlara yazılacaktır. İdarenin tespiti halinde eksik veya yanlış bildirilen formlara ilişkin düzeltme yapılması halinde VUK Mük.355.maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.03.2009
Soru :
Basit usule tabi bir derneğin gelirleri aidat ve bağıslardan oluşmaktadır.Derneğimize ait bir iktisati yer veya başka bir gelirimiz yoktur.Derneğimiz olarak merkez binamıza kira ödemekteyiz.Benim bilgi almak istediğim konu her ay dernek merkezi için ödediğimiz kiraya istinaden stopaj ödememiz gerekmektemiyiz.Not Kira yeri bir daire ve kira sahibi gerçek kişidir.

Cevap :
Sayın Düzgüner, Dernekler, basit veya gerçek usulde vergilemeye tabi mükellef değillerdir. Basit usuldeki mükellefler GVK 46-47-48.maddelerinde belirtilmiştir. Derneğin yapmış olduğu kiralama nedeniyle mal sahibine ödediği kiradan %20 gelir vergisi stopajı yapacak ve muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edecektir. Kiralanan mülkün konut olması veya dükkan olması tevkifat yapılmasına engel değildir. Danışma Meclisi


 

Tarih : 24.03.2009
Soru :
Sayın yetkili, A.Ş ortağı bir mükellefe ait işyeri 2 ayrı firmaya(BU FİRMALAR AYNI ORTAKLARA AİT) nisan 2008 ve aralık 2008 de yıl içinde 300 ve 500 tl den kiraya vermiş.Hissedarı olduğu şirket zarar açıklamış.kira geliri .şirketten 1800.-2.şirketten se tahsilat yapamamış genede kira beyannamesi vermelimiyim.Sözkonusu tahsilat yapamamış olması ve sınırın altında kalmasından dolayı tereddütte kaldım şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Yılmaz, Gayrimenkul sermaye iradında vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesine bağlıdır. Kira geliri elde edilmemiş ise yıllık beyannameye dahil edilmez. Tahsil edilmemiş kira gelirlerinin sonraki yıllarda tahsil edilmesi halinde geçmiş yıl kira geliri olarak beyan edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2009
Soru :
sn.ismmmo danışma brimi gmsi mükellefi bir kişi tapunun %50 sine sahip fakat kiranın tamamını kendi alıyor kendi hesabına geliyor ailevi sebeplerden dolayı tapunun hepsini uzerine alamıyor. ama gelirin hepsi kendisinin bu kira işyerinden elde ediliyor tamamı beyan edildiğinde iade alacaklı hale geliniyor hepsini mi beyan etmeliyiz iade sözknonusu oldugundan tapunun yarısı bizde olması sebebi ile problem yasanırmı saygılarımla,

Cevap :
Sayın Güzeldere, GVK 70.maddesine göre, GMSİ'nın gayrimenkulün sahibi veya mutasarrıfları (sahibi gibi gelir elde eden, kullanan) elde etmiş oldukları GMSİ'nı beyan etmek zorundadırlar. Sizin örneğinizde kişi tapu kayıtlarına göre %50'sinin sahibi, diğer %50'sinin de mutasarrıfı olduğu düşünülürse elde edilen kira gelirinin tamamı beyan edilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.03.2009
Soru :
merhaba, bir sorum olacaktı. GMSİ mükellefi olan bir kişi sahibi olduğu 2 dairenin 1 tanesinde kendisi oturuyor. Diğer dairesinde dedesi kira vermeden oturuyor. Dedesinin kira vermeden oturduğu daire için emsal bedelden GMSİ beyannamesi vererek vergi ödeyecekmiyiz? hiç bildirimde bulunmayacakmıyız...

Cevap :
Sayın Özmen, GVK 73.maddesine göre usul, füru ve kardeşlerden herbirinin ikametine tahsis edilen konutlar denilmektedir. (Anne baba, kardeş ve çocuk). Dedesi için kira almasa dahi emsal bedeli istisna hadleri üzerinde ise GMSİ beyannamesi verecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.03.2009
Soru :
50.000 TL Ticari kazancı, 15.000 TL işyeri kira geliri elde eden mükellef işyeri kira gelirini, istisna haddi olan 19.800 TL geçmediği için beyannameye dahil edecekmi, etmeyecekmi? GV Md.86 a)bendinde "kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı" deniyor ve aynı maddenin C)bendinde "(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç" deniyor.

Cevap :
Sayın Çolak, Vergiye tabi geliri burada ticari kazançtır. GVK 86/1-c ye göre vergiye tabi geliri GVK 103.maddesinin 2.gelir dilimini (2008 için 19.800 TL) aştığından beyan edilecek gelir 50.000+15.000=65.000 TL olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.03.2009
Soru :
Sayın yetkili.Mesken kira geliri olan şahıs aynı zamanda kendiside kirada oturmaktadır.GMSİ.beyanı vermek zorundamıdır.(ödediği kira elde ettiğinden fazladır).Saygılarımla

Cevap :
Sayın Çilesiz, Vergi dairesine, Mart ayının 25'ine kadar ilgili konutların adresleri ile birlikte kira gelirini ve ödediği kira tutarını belirten bir dilekçeyle Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin beyan edilecek geliri bulunmadığını bildirmesi yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.03.2009
Soru :
merhaba üstadım.benim sorum şu bir mükellefimiz oto galeri araba alıp satıyor kiralama yapıyor.bu durumda alınan arabalar 2 yıldan az ise 153 nulu hesapta mı takip edilecek.amortisman gideri ayrılması doğrumu satışların maliyeti nasıl hesaplan malı alış bedeli üzerinden mi?teşekkürler..

Cevap :
Sayın Özdemir, Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin işletmede kullanılması halinde amortisman ayrılır. Alım satıma konu olan ticari mallar için amortisman ayrılmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.03.2009
Soru :
Üstadım, vereceğiz cevap için teşekkür ederim. Sorum şu ; Bir SMMM olarak işyerim küçük. Mükelleflerin biriken vesaikler için başka bir işyeri kiralıyabilmem mümkün mü ? Bu tutacağım 2.işyerinde mesleğim icra edilmiyecek. Sadece biriken fatura ve diğer vesikaların toplanacağı arşiv ve depolama yeri olacak. Bu konuda beni acilen aydınlatırsanız sevinirim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine göre depo vb.kapsamında da olsa 2.bir işyeri kiralamanız mümkün değildir. İyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 12.03.2009
Soru :
İyi günler, Finansal kiralama ile ilgili muhasebe kayıtlarının nasıl olacağına dair örneklere ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Ertürk, Sitemizdeki soru cevap bölümleri çok detaylı anlatımı gerektirecek sorular için uygun olmadığından bu konuyla ilgili internet ortamında ders mahiyetinde bulunan notlardan yararlanmanızı ve tek düzen hesap planı çerçevesinde konuya ilişkin örnekleri bulunan kitapları incelemenizi tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2009
Soru :
İyi günler, 1) Ticari kazancı ve işyeri olarak kiraya verilen yerden beyan sınırı aşan geliri, ve yine kiraya verilen araçtan dolay gmsi geliri olan şahsa ait G.V beyanında 2.400 tl istisna ve %25 lik götürü gider uygulanacakmı.? 2) Sadece araç kiraya verdiğinden dolayı gmsi geliri olan kişinin istisna ve G.V yönünden durume ne olacaktır. Tşk.ederim.

Cevap :
Sayın Tan, GVK 21.maddesine göre Gayrimenkulünü mesken olarak kiraya verenlerin ticari, zirai, serbest meslek kazancı olması halinde 2008 yılı için 2.400 TL istisnadan yararlanamazlar. Sadece araç kira geliri söz konusu ise, araç kiralanmasından dolayı tevkifata tabi tutulmuş ise elde edilen 1 yıllık brüt kira geliri 19.800 TL'yi aşıyorsa yıllık gelir vergisi beyannamesine ilave edilir. Şayet araç kira geliri, tevkifata tabi tutulmamışsa, yıllık 2008 için 960 TL'yi aşarsa tamamı yıllık beyanname ile beyan edilir. Yukarıda bahsettiğimiz 2.400 TL lik istisnanın kullanılması sadece mesken kira geliri için sözkonusudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 11.03.2009
Soru :
Üstadım merhaba, serbest meslek erbabı olan bir mükellefimizin Y.G.beyannamesini düzenliyoruz. Bu mükellef ayrıca 2008 yılında 2.000 ytl mesken ve 10.000 ytl de işyeri kira geliri mevcuttur. Vereceğimiz beyannamemizde G.m.s.iradlarınıda dahil etmemiz gerekirmi? Çok teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Saatçi, GVK 86/1-c bendine göre; vergiye tabi gelir toplamının (maddedeki a ve b bentleri hariç) GVK 103.maddede yazılı tarifenin 2.gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde (2008 için 19.800 TL) Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları yıllık beyannameye dahil edilir. Serbest meslek kazancının yanında mesken kira geliri de beyannameye dahil edilecektir ve mesken kira geliri için 2008 yılı 2.400 TL olan istisna uygulanmayacaktır. İşyeri kira gelirinin beyannameye dahil edilip edilmeyeceğini tespit edebilmek için örneğinizdeki serbest meslek kazancı tutarını da bilmemiz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.03.2009
Soru :
Sayın Meslektaşımız , Finansal kiralama yoluyla iktisap edildikten sonra aktife küçük bir tutar ile alınan gayrimenkul için , değer tespit davası ile değer tespiti yaptırdıktan sonra bilançoya yansıtmak mümkün müdür ? Mümkün ise ; A- Bilançoda aktife artış yansıtma şekli nasıl olacak ? B- Aktife yansıtılan değerin karşılığında , B1-) Bilançoda pasif bir fon hesabına mı yansıtılmalı ? B2-) ya da gelir kaydedilip mali kardan indirilmeli midir ? yardımlarınız için teşekkürler, saygılarımla,

Cevap :
Sayın Karadağ, Finansal kiralama yoluyla satın alınan gayrimenkulün küçük bir değerle aktife alınması hukuken mümkün değildir. Çünkü gayrimenkullerde emlak vergisine esas olan rayiç bedel kavramı söz konusudur. Gayrimenkul alım-satım ve kiralamaları, rayiç bedelden daha düşük olamaz. Gayrimenkullerin değerlerinin mahkeme kararı ile tespit edilmesi halinde değerleme tutarı aktifte gayrimenkulün maliyetine eklenir, karşılık olarak da gelir hesabına kayıt yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2009
Soru :
Basit usul mükellef 2008 yılı içersinde işyeri kira geliri:5280YTL Mesken geliri:9800 tl olup basit usul kazancı:8350 tl dir.Meskenler de uygulanan 2400 tl istisnai durum uygulanabilirmi ve götürü gider uygulamasını seçip %25 lik giderden yararlanabilirmi?Basit usul beyan zamanı subat ayı olması karşılık basit usul geliri ile gayrimenkul geliri mart ayında bir beyannamede verilecektir doğrumudur? Saydılarımla İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Bıyıklı, Öncelikle basit usuldeki mükelleflerin ticari kazançlarının yanısıra diğer kazanç unsurlarının olması halinde yıllık beyannamelerini Mart ayının 1'i ile 25' arasında vermesi gerekir. GVK 21.maddesine göre ticari, zirai, serbet meslek kazancı sahipleri, konutlardan elde ettikleri kiralardan 2008 yılı için 2.400 TL tutarındaki istisnayı kullanamazlar. Gayrimenkullerin safi gelirinin hesaplanması için %25 götürü gider kullanılması mükellefin tercihine bağlıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.03.2009
Soru :
iyi günler a.ş şirket ortağı kira geliri ne sahip ve bunu gv beyanı ile beyan ediyor özel sağlık sigortası poliçe ödemesi var bunu beyannameden düşmek istiyor ne kadar düşme hakkı mevcuttur teşekkür ederim

Cevap :
Sayın İzgi, Yıllık gelir vergisi veren mükellefler GVK 89.maddesinde belirtilen indirimleri (özel sağlık sigortaları ind.dahil) söz konusu maddede belirtilen şartlarla birlikte, beyana tabi gelirinin %10'unu aşmaması koşuluyla indirebilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2009
Soru :
MERHABA BİZE AİT BİR EVİMİZ VAR BU EV TAPU ANNEM VE BABAM ADINA GÖZÜKÜYOR. YANİ %50 ANNEM %50 BAMA ÜZERİNE. KİRA TUTARI 600,00 TL DİR. BİZ BU EVLE İLGİLİ KİRALARIMIZ BANKA VEYA POSTA YOLU İLE Mİ TAHSİL ETME ZORUNDAYIZ. TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
Sayın Akar, GVK 268 nolu genel tebliğine göre konutlardan elde edilen kira tutarının 500 TL ve üzerinde olması halinde kira ödemeleri bankalar aracılığı ile yapılmak zorundadır. Gayrimenkul mülkiyetinin birden fazla kişiye ait olması bu zorunluluğu ortadan kaldırmaz. Ortak açılacak bir hesaba kiraların yatırılması sağlanabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.03.2009
Soru :
sayın üstad , 1- Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarına bırakılması. ? Bu olay almanyada ikamet eden birinin türkiyedeki evini başkasının ikamet etmesi için bedelsiz bırakabilir mi ? Bu anlama geliyor mu ? 2- Almanyada ikamet eden ve türkiyede mesken geliri olan bir türk vatandaşının adına vekaleten kiralarını toplayan akrabası bu vekalet ile kendi adına GMSİ mükellefiyeti tesis ettirip beyanda bulunabilir mi ? Veya bu vekalet ile almanyadaki kişi adına mı mükellefiyet tesis ettirmeli. şimdiden teşekkürler...

Cevap :
Sayın Açıkgöz, GVK 73.maddesinin 1.fıkrasına göre boş kalan gayrimenkulün muhafazası maksadıyla başkasının ikametgahına bırakılmasının ispatı için taraflarca bu konuya ilişkin sözleşme yapılması gerekir. Muvazaa (danışıklı) olduğu idare tarafından tespit edilirse cezalı vergi tarhiyatı yapılır. Almanya'da ikamet eden kişinin Türkiye'deki konutunu vekaleten kiraya veren kişinin vekaletnamesinde mükellefiyet tesisi ve beyanname verme yetkisi ile yetkilendirilmiş ise, Almanya'daki kişi adına vekaleten mükellefiyet tesis ettirilir ve beyannamesi verilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.03.2009
Soru :
kolaygelsin. konut sahipleri 2 kişi ve kira tutarıda 600.00tl dir. kira tutarı bankadan yatmak zorundamıdır. alınan 1.200.00tl depozit te bankayamı yatacaktır! hangisinin hesabına yatacaktır?

Cevap :
Sayın Sarı, Tapu ve kira sözleşmesindeki kişilerin aynı olması gerektiğini hatırlatırız. Dolayısıyla konut kimin adına ise kira bedeli o kişinin hesabına yatırılacaktır. Ortaklık sözkonusu ise bankadan ortak bir hesap açtırmanız gerekmekte kira tutarlarını ve depozito bedelini bu hesaba yatırmanız gerekmektedir. Ya da ortakların kendi hesaplarına payları oranında kira bedeli olarak yatırılabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.03.2009
Soru :
Merhaba, şekerci dükkanı olan bir müşterim havalimanı " gümrüksüz bölgede " 5 m2 civarında bir stand kiralayıp satış yapmak istiyor. Satacağı ürünler en fazla 5-10 tl civarında olacak, 1. KDV karşısındaki durumu nasıl olacaktır? 2. Özellikli bir durum varmıdır?

Cevap :
Sayın Özmen, Gümrüksüz bölgede yapılan satışlarda KDV İstisnası sözkonusudur. Ancak perakende satış sözkonusu olduğu için ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunuz vardır. Gelir Vergisi yönünden işyeri kirası için stopaj yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.03.2009
Soru :
2009 itibariyle muhasebesini almis oldugum Poliklinik ve saglik hizmetleri veremekte olan ltd.sti.mukellefim 2006 itibariyle finansal kiralama kapsaminda ile 1 adet hasta nakil araci(Ambulans)ve 1 adet arazi tasiti(Jeep) almis.Finansal kiralama faturalarinda kdv %18 olarak gelmektedir.Defteri devir aldigim meslektasim 2008 doneminde %18 kdv i indirim konusu yapilmis.Hasta nakil araci tamam ama Jeep binek oto kapmaminda olmaz mi? Ayrica bu araclar icin 260 Haklar hesabi bakiyesi uzerinde amortisman ayirabilirmiyiz? Sozlesme 2010 da bitiyor? Araclar henuz ... Lesaing firmasi kayitlarinda oldugundan tereddute dustuk? Tesekkurler...

Cevap :
Sayın Öztürk, Leasing sözleşmesi ile alınan amortismana tabi iktisadi kıymetler için Tek Düzen Muhasebe Hesap Planında 260 hesap kullanılır. Ve bu hesaptan amortisman ayrılır. Ambulansa ait KDV indirim konusu yapılır. Binek otomobil olan jeepin KDV'si KDV Kanunu 30.maddesine göre indirim konusu yapılamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.03.2009
Soru :
sayın, yetkili benim sorum ba formuna kira gideri, ücret giderleri özel işlem vergileri gibi giderlerde yazılacakmıdır. teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Özkan, VUK 381 nolu genel tebliğine göre her türlü mal ve hizmet alımları ve genel giderler Ba formunda bildirilecektir. Açıklamalarda sadece KDV hariç rakam dediğine göre Özel işlem vergileri giderlerin içine dahil olan bir rakam olduğundan bildirimlere yazmamız gerektiği kanaatindeyiz. İşçi ücret giderleri dışarıdan sağlanan bir fayda ve hizmet olmadığından Ba bildirimlerine yazılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.02.2009
Soru :
merhaba , sorum daha önce sorduğum kira ödemeleri ile ilgili bilançoda cari hs şeklinde olduğu için kira yı gider kaydedip cari hs şeklinde çalışabilirsiniz ama işletmede maliye gelir vergisi 94 maddeye göre işlem yapabilir demiştiniz. ama burda bir tezatlık olduğu kaanatindeyim gelir vergisi kanunu işletme bilanço ayırımı yapmadığını düşünüyorum ve örnek verirsek mükellef 6 ay kirasını ödemeyip dükkanı kapatırsa göstermediğimiz stopajlar işletme için konuşuyorum sorun olmazmı veya geç ödenen kiraların stopajları, sorun olmazmı. maliye kira kontratına istinaden stopaj doğar diyemezmi

Cevap :
Sayın Ata, GVK 94.maddesine göre yapılan tevkifatlar nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır.(avans olarak ödenenler dahil). Yani ödeme varsa stopaj da söz konusudur. (GVK 94.maddenin giriş paragrafını okuyunuz.) Bilanço usulünde cari hesap bazında takip söz konusu olduğundan kiranın ödenmediğini kayıtlarla tevsik edebilirsiniz. Ama işletme defterinde cari hesap takibi olmadığından kiranın ödenip ödenmediğini ispat etmeniz zor olur. Bilanço usulünde gider tahakkuku yapabiliyoruz. Daha sonra ödenmezse kayıtlarımızla bunu düzeltebiliriz ama işletme defterinde bu, sözkonusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.02.2009
Soru :
Sayın yetkili, BA BS formlarında kira, işçi ücretleri veya meslek odalarına ödenen aidatlar BA BS formlarında beyan edilmek zorundamıdır? Bununla ilgili herhangi bir tebliğ varmı ?

Cevap :
Sayın Yeşilyurt, VUK 381 Sıra nolu genel tebliğine göre tüm mal ve hizmet alımları ve giderler Ba ile tüm mal ve hizmet satışları da Bs formu ile bildirilecektir. Kira ve meslek odalarına ödenen aidatlar genel giderler olduğundan bildirimde yer alacaktır. Ancak işçi ücretleri dışardan sağlanan bir fayda ve hizmet olmayıp kendi personelimize ait giderler olduğundan bildirimde bulunulmaması gerektiği kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.02.2009
Soru :
İYİ GÜNLER BENİM SORUM 2008 TİCARİ KAZANCI 21.000 TL OLAN MÜKELLEF AYRICA İŞYERİ KİRA GELİRİBRÜT15.000TL BEYANNAMEYİ HANGİ DEĞER ÜZERİNDEN VERECEĞİZ.

Cevap :
Sayın Küçük, GVK 86/c maddesine göre vergiye tabi geliri 19.800 TL'yi aştığı için vergi matrahı 21.000+15.000=36.000 TL olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.02.2009
Soru :
KİRACI BİR ŞİRKET KİRALADIĞI DÜKKANIN BİR ODASINI BAŞKA BİR ŞİRKET KİRAYA VEREBİLİRMİ? VEREBİLİRSE FATURAMI KESMESI GEREKIR. SOZLEŞMEYI KIRACI İLE Mİ YAPMAK DOĞRU OLUR YADA MAL SAHIBI ILE MI YAPMAK DOĞRU OLUR. DIYELIM KI SOZLEŞMEYI KIRACI İLE YAPTIK. BU DURUM MULKUN ASIL SAHIBINI ILGILENDIRIRMI?????

Cevap :
Sayın Salcıoğlu, Mal sahibi ile şirket tarafından yapılan kira sözleşmesinde alt kiralama yapılabilir diye bir şerh varsa bu şekilde kiralama yapılabilir. Genel olarak alt kiralama yapılamaz şeklinde bir şerh vardır. Bu da yapacağınız işlemin doğru olmadığını ve kanunlara aykırı olduğunu zaten belli etmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.02.2009
Soru :
600.000 EURO LUK BİR MAKİNE LEASİNG YÖNTEMİ İLE ALINIYOR A ŞİRKETİ TARAFINDAN VE TAKSITLERIN YARISI ODENIYOR. 60 TAKSIT SEKLINDE. 30 TAKSIT ODENIYOR. GERIYE 30 TAKSIT KALIYOR. MAKİNE Yİ B ŞİRKETI F.KİRALAMAK İSTİYOR VE LEASİNG LE ANAŞIYORLAR VE MAKİNENİN DİĞER TAKSITLERINI B ŞİRKETİ ÜSTLENİYOR SÖZLEŞME YAPILIYOR TARAFLAR ANLAŞIYOR. ŞİMDİ B ŞİRKETİNİN YAPMASI GEREKEN KAYITLAR NASIL OLACAK??????

Cevap :
Sayın Salcıoğlu, Leasingle yapılan kiralama işlemlerinde kiralanan makine veya teçhizatın kira bedelinin tamamı ödenmedikçe ve malın mülkiyeti kiracıya geçmedikçe kiracı yeni bir leasing sözleşmesi ile başka birine kiraya vermesinin söz konusu olamayacağı kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.02.2009
Soru :
merhaba ,sorum kira ödemelerinin bankadan ödeme zorunluluğu ile ilgili ödeme mkz larındakı tarihte mi gidere atalım yoksa her ay gidere atabilirmiyiz tahakkuk esası geçerli olurmu

Cevap :
Sayın Ata, Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için tahakkuk usulünü uygulayabilirsiniz. Ancak işletme usulüne göre defter tutan mükellefler için ödeme yapıldığı zaman gider kaydedilmesi uygun olur. Çünkü cari hesap takibi bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için geçerli olduğundan işletme defterine gider kaydettiğiniz rakam ödeme gibi gözükeceğinden paranın bankaya yatırılmadığı iddiasıyla karşılaşabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.02.2009
Soru :
merhaba, dün sormuş olduğum soruya ek bir sorum olacak, ödenmeyen kiraları muhtasar beyanname ile beyan edecekmiyiz? yoksa ödeme yapıldığı takdirdemi beyan edeceğiz. Hangi kanuna dayanarak işlem yapacağız? Tahsilat esasına göremi tahakkuk esasına göremi? Cevabınız için teşekkürler...

Cevap :
Sayın Özmen Kiraların gider kaydedilmesi il ilgili; Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için tahakkuk usulünü uygulayabilirsiniz. Ancak işletme usulüne göre defter tutan mükellefler için ödeme yapıldığı zaman gider kaydedilmesi uygun olur. Çünkü cari hesap takibi bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için geçerli olduğundan işletme defterine gider kaydettiğiniz rakam ödeme gibi gözükeceğinden paranın bankaya yatırılmadığı iddiasıyla karşılaşabilirsiniz. Kiraların stopajı ile ilgili olarak da GVK 94.maddesine göre nakden veya hesaben yapılan ödemeler için GV tevkifatı yapılır. Dolayısıyla ödeme yapıldığında stopaj hesaplanıp muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2009
Soru :
merhabalar, benim 2 sorum olacak; 1. Öteden beri 3 ayda bir muhtasar beyanname verdiğimiz mükellefler var, şu anda işçi çalıştırmıyorlar, 01.11.2008 den itibaren çıkan yasayla kira ödemelerini aylık olarak bankaya yatırıyorlar. Bu mükelleflerini kira ödemeleri her nekadar aylık olsada muhtasar beyannamnelerini 3 aylık vermeye devam edebilirmiyiz? Yoksa yanında işçi çalışmadığı için aylığamı çevirmemiz gerekir... 2. Yanında 10 ve 10 dan fazla işçi çalıştıran firmaların maaşları bankadan ödeme zorunluluğu getirildi. İnşaat firmalarında aynı ay içinde işe giren çıkan işçi yoğunluğu 10 dan fazla olmakla birlikte diğer ay'a devir 10 kişiden azdır. Maaşların bankaya ödenmesi için devir rakamının gözönüne alacağız? yoksa ay içinde toplam çalışan sayısı 10 kişiyi geçtiyse devire bakmaksızın maaşları bankadanmı ödeteceğiz? Şimdiden teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1. İşçi çalıştırmıyor iseniz üç aylık muhtasar beyennamesi vermeye devam edebilirsiniz. 2.İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar veya PTT aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. Dolayısıyla inşaat işyeri de olsa sektörel istisna olmayıp, çalıştırdığı işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları veya PTT aracılığıyla vasıtasıyla ödeme zorunluluğu söz konusudur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 19.02.2009
Soru :
1995 yılında tuzla serbest bölgeden 20 yıl süreli ruhsat alan müşterimizin geçmiş yıllarda bilanço-gelir tablola-rını DESBAŞ'a verip defderlerimizi onaylatıyor idik.2004 yılında çıkartılan kanun değişikliği ile vergi mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerektiğini öğrenerek,2009 yılında mü- kellef olduk.Geçmiş yıl K.V beyanname- lerini E beyanname ile gödererek tahakkuklarını aldık.Sadece K.V ve G.V mükellefiyetimiz var.(Kira yok-işçi çalışmıyor.)Kurumlar Beyannamelerinden başka 2004/2005/2006/2007 yıllarına ait Geçici vergi beyannamelerini,ayrıca 2008 yılı I-II-III dönem Geçici beyannamelerini vermemizde gerekiyormu?2008/4.Dönemi G.V Bey.gönderdik.Saygılar sunarım

Cevap :
Sayın Koncagül, Sorunuzda bahsettiğiniz beyannameleri e beyanname şeklinde vermeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.02.2009
Soru :
sayın hocam bir mükellefim başkasına ait araba kiralamak istiyor.Bildiğim kadarıyla %20 stopaj hesaplanacak ayrıca sorumlu sıfatıyla kdv verilecek. 1- Stopaj matrahı sözleşme bedeli üzerinden mi yoksa aylık kira bedeli üzerinden mi hesaplanacak ? 2-Kdv oranı nedir ? 3-Arabasını kiraya veren vergi mükellefiyse ama arabasını işletmesinde kullanmıyorsa durum değişirmi?

Cevap :
Sayın Aykırı, Gerçek usulde KDV mükellefi olmayan bir kişiden araç kiralandığından tebliğdeki esaslara göre yüzde 18 oranında KDV’nin şirketiniz tarafından sorumlu sıfatıyla 2 no'lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda sorumlu sıfatıyla 2 no'lu KDV beyannamesi ile şirketiniz tarafından beyan edilecek bu KDV, aynı dönemde verilecek 1 no'lu KDV beyannamesinde de indirim konusu yapılabilecektir. Diğer taraftan; 193 sayılı GVK'nın 94. maddesinde; “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar” denilmekte olup, maddenin 5/a bendiyle kanunun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle yüzden yapacağınız ödeme üzerinden 20 gelir vergisi tevkifatı yapılarak beyan şarttır. Arabasını kiraya veren vergi mükellefi ise arabası şirketin aktifinde kayıtlı değilse şahsına ait ise işlemler yukarıda anlattığımız şekilde olacaktır. Arabasını kiraya veren vergi mükellefi ise arabası şirketin aktifinde kayıtlı ise sadece kira bedeli+KDV fatura düzenleyerek size verecektir. Stopaj ve 2 nolu KDV sözkonusu değildir. Stopaj matrahı ve KDV matrahı ödenen kiranın brütüdür. Kira kontratı ve sözleşmenin tutarlı olması gerekmektedir. Sözleşme yıllık ise kira tahakkuklarını aylık olarak yapmalısınız. (Ödemenin aylık yapıldığını varsayarsak. Ödeme peşin yapıldıysa stopaj bir kerede 12 aylık olarak Vergi dairesine beyan edilir ve ödenir.) Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2009
Soru :
Merhabalar, Benim kira stopajı ile ile ilgili bir sorum olacak. Bir mükellefimiz kiracı olduğu ev adresinde vergi mükellefi olarak, danışmanlık faaliyeti ile uğraşmaktadır.Bu iş için evin 1 odasını kullanmaktadır. (Evin %20 lik kısmı) Ev için 1000 tl kira ödemektedir. Biz kira stopajımızı 1000 tl üzerindenmi yoksa, %20 lik kısım olan 200 tl üzerindenmi göstermemiz gerekir. Teşekkür ederim.İyi Çalışmalar...

Cevap :
Sayın Araz, GVK 68/1.maddesine göre serbest meslek erbapları kiralamış oldukları konutlarını aynı zamanda işyeri olarak kullanmaları halinde kira giderlerinin tamamını mesleki gider olarak serbest meslek kazanç defterlerine yazabilirler. Kiralama kontratı ikametgah olarak yapıldığı için GVK 94.maddesine göre stopaj söz konusu olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2009
Soru :
Merhabalar, Organize sanayi bölgesindeki arsamıza kendi adımıza fabrika binası inşa etmek için 2001 yılında inşaat ruhsatı aldık.Toplam inşaat ruhsatımız 12.000 m2. 2001 yılında ve 2003 yılında kısmen inşaat yaptık ve binayı kiraya verdik fakat henüz iskan ruhsatı alınmadı.Yatırımın tamamı bittikten sonra ruhsat almayı planlıyoruz.Ancak biten kısmı kiraya vermeye başladık ve kira faturalarını kesiyoruz. Yapılan harcamaları 258 yapılmakta olan yatırımlar hesabında takip ediyorum.Binayı ne zaman aktife alabilirim, aktife almak için yatırımın tamamlanarak ruhsat alınmasını beklemelimiyim? Ne zaman amortisman ayırmaya başlamalıyım? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yıldırım, İskan veya ruhsat Belediyeler Kanunu ve Harçlarla ilgili bir mevzuatın konusudur. Firmanız binayı fiilen tamamlayıp kullanmaya veya kiraya vermeye başlamışsa 258 hesabı 252 hesaba alıp aktifleştirebilirsiniz. Aktifleştirdiğiniz kıymet üzerinden de amortisman hesaplamaya başlayabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2009
Soru :
Mrb; Araç kiralama işi yapan bir şirketiz. Kiraladığımız araçları satın aldığımız zaman aktifimize SK olarak kayıt ediyoruz. Öğrenmek istediğim, V.U.K'na göre bu araçları alırken ödenen MTV Zorunlu Trafik ve Ruhsat masraflarını gider yazmak yerine maliyete intikal ettirebilirmiyim Kolay Gelsin.

Cevap :
Sayın Erturan, Bahsetmiş olduğunuz giderleri amortismana tabi iktisadi kıymetin maliyetine atabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.02.2009
Soru :
Doktor olan mükellef işyerinin bir odasını kiraya veriyor.Soru 1-Kiracıya Serbest meslek makbuzu kesmemiz gerekir mi?Soru 2-Serbest meslek makbuzu kesersek KİRA BEDELİ ne stopaj uygulayacakmıyız yoksa direk kdv li mi keseceğiz.

Cevap :
Sayın Pamukçu, Doktorun kiradan elde ettiği kazanç gayrimenkul sermaye iradı olduğundan, kiralayan kişi stopaj hesaplayıp, muhtasar beyanname ile beyan edip stopajı ödeyecektir. Serbest meslek erbabı tahsil ettiği kiralar için serbest meslek makbuzu düzenlemeyecektir. Kiracı kirayı bankaya yatıracaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.02.2009
Soru :
Radyo Cihazları üreten firmamızdan(ltd.şti.), toplam bedeli 11.350 TL tutarında ki üretilen mamül cihazları 1 yıllık kullanım için kiraya verdik(A.Ş.)Yapılan sözleşmeye göre 11 ayda bu tutar eşit taksitlerle tarafımıza ödenecektir. Her ay tahsil ettiğim kira tutarı kadar fatura keseceğiz. Benim sorum bu şekilde yapılan kira sözleşmelerinde herhangi bir özel durumun olup olmadığı hususundadır. kdv tevkifatı vb. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Çetin Bu işe ilişkin kira tutarı + KDV fatura kesmeniz yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.02.2009
Soru :
Finansal Kiralama şirketinden (Leasing) kiraladığım gayrimenkulu 2 yıllık kirasını ödedikten sonra ekonomik kriz nedeniyle sözleşmeyi başka bir firmaya devir ettik. Bu durumda 265,401,402,268 hesaplardaki bakiye nasıl kapatabilirim. örnek 100,000 € karşılığında 2006 yılında kiralanan bina 2008-12 ayda Başka firmaya devir edildi Hesaptaki bakiyeler 265 hes.100,0000 € Borç 401 Hes. 40,000 € Alacak 402 hes 10,000 € Borç 268 Hes. 6,000 € Borç

Cevap :
Sayın Fırat, Finansal kiralama sözleşmesi sona erip malın mülkiyeti tamamen size geçmedikçe, bedeli tamamlanmadığı müddetçe bir başkasına devri mümkün değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.02.2009
Soru :
Mülkü bir başkasına ait olan İkametgahının bir kısmını işyeri olarak kullanan bir mükellef ödemiş olduğu kira üzerinden stopaj yapmak zorunluluğu varmıdır varsa eğer bunun şekli nasıl olmalı?

Cevap :
Sayın Erarslan, GVK 94.maddesine göre mükellefler sözleşme ile kiralamış oldukları işyerleri için Brüt tutar üzerinden %20 GV Tevkifatı yapmak zorundadırlar. Başkasının ikametgahı veya başka şekilde kullanımlar ne olursa olsun işyeri olarak kullanılması halinde stopaj söz konusu olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.02.2009
Soru :
ÜSTADIM, Marka sabibi firmamız AVM (alış veriş merkezleri) ile kira sözleşmesi yapıyor, donatıyor, satılacak ürünlerikendin alınması kaydıyla, daha sonra şahıs veya kurum şirketlere franchising usulü sözleşmeler yaparak dükkanları devrediyor. Marka sahibi firmanın tabelası devamlı asılı ve AVM nin muhatabı olmakta, işletmeciler değişebilmektedir. Sorum; Marka sahibi firma olarak, AVM lerle yaptığım sözleşmeye istinaden şube açılışı yapacakmıyım? Kiracımızla aramızdaki sözleşmeye istinaden kira faturası kesmem yeterlimidir? Uygulama hakkında görüşlerinizi rica ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Keskin, Mükellefiyet kimin adına ise, marka hakkını kiraya veren kira faturası kesecektir. Mükellefiyet marka hakkına sahip olan kişiye ait ise, şube açılışı şeklinde mükellefiyet tesis ettirecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.02.2009
Soru :
İyi çalışmalar dilerim. Soru kooperatiflerde kurumlar vergisi muafiyeti ile ilgili. 2008 sonuna kadar tüm muafiyet şartlarını taşıyan bir kooperatif, 2009 ocak ayından itibaren stopaja tabi olmayan (brüt kira + kdv fatura kesilmektedir) GMSİ elde edecektir. Hem kira gelirlerini hem de üyelerden toplanan aidatları kısa süreli olarak (8-10 günlük)bankada değerlendirmektedir ve Faiz geliri elde etmektedir. Bu durumdaki kooperatif 2009 yılında muafiyet şartlarını kaybederek, kurumlar vergisi mükellefi olacak mıdır? Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Şahin, Kooperatifin amacı dışında (esas gayesi dışında) bir gelir elde etmesi halinde muafiyeti kaybedeceğinden Kurumlar Vergisi mükellefi olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2009
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR.SORUMU DAHA ÖNCEDEN DE SORDUM FAKAT YANIT ALAMADIM.TEKRAR ETMEK İSTİYORUM.FAALİYET KONUSU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK OLAN BİR FİRMA KENDİ C2 BELGESİ OLMADIĞI İÇİN C2 BELGESİ FİRMA ÜZERİNDEN ULUSLARARASI TAŞIMA YAPAPACAKTIR.AKTİFİNDE KAYITLI ARAÇLARIN DIŞINDA 3.ŞAHISLARDAN KİRALADIĞI ARAÇLARLA AYNI ŞEKİLDE ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YAPIP İADE ALABİLİR Mİ?

Cevap :
Sayın Yıldız, Uluslararası taşımacılıkta KDV iadesi alınabilmesi için taşımacılık yapan firmanın tır karnesine sahip olması gerekir. Dışarıdan kiralanan araçlar için uluslararası taşımacılık işlemindeki KDV iadesinin de alınabileceği kanaatindeyiz. İşlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.01.2009
Soru :
iyi günler, bir turizm firması yurtiçinde çeşitli otellerden 100 veya 200 kişilik rezervasyon yaptırıyor (kdv %8) sonra bir uçak firmasından da türkiye iran seferini komple kiralıyor(kdv siz)bunları birleştirip bir tatil paket hizmeti olarak iran merkezli bir firmaya kdv siz olarak fatura ediyor. benim 2 sorum olacak 1-iran merkezli firmaya kesilen faturanın tamamı kdv siz mi olacak yoksa otel kısmına isapet eden tutara kdv uygulanması gerekiyormu. (turistler türkiyede konaklıyor) 2-bu zamana kadar faturalar kdv siz kesildiği için yurtiçinden kesilen otel faturalarındaki indirilecek kdv birikmesi olmuş bu biriken kdv yurtdışı hizmet satışı yüklenilen kdv konusu olup iade alınabilir mi.

Cevap :
Sayın Elveren, 1.sorunuzun yanıtı; Otelin Türkiye'de olması ve hizmetin Türkiye'de verilmesi nedeniyle otele isabet eden kısma %8 KDV hesaplayıp kesmeniz gerekmektedir. 2.sorunuzdaki olayın çözümü için ise; önceki dönemlere ilişkin KDV Beyannamelerinizin düzeltmesinin yapılması gerekmektedir. Düzeltmenizn yapılması halinde Hesaplanan KDV oluşacağı için Devreden KDV'niz küçülecektir. Dolayısıyla iade hakkı doğuran işlemler belki de oluşmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.01.2009
Soru :
firma makina tec. ait 2 adet iş makinası sultanbeyli belediyesinde ihale almış bir firmaya inşaat işlemleri için kiralandı. (uzun süreli olarak) firma bu makinalar için kendi bünyesinde eleman almak istemiyor.ve firmamız elemanlarından 2 operator bu makinalarda çalışacak. bu işçiler için sultanbeylineki iş adresine ait ayrı bir ssk numarası almalımıyız.(işlem inşaat ile ilgili ) yoksa bu 2 kişi kendi bordromuzda devam edebilirmi.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Yapılan ihaleli işlere göre ayrı sgk dosyası aço,ılmalı ve kayıt yapılmalıdır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 24.01.2009
Soru :
iyi günler;oto alım satımı yapan ltf.şti.mükellefim.Galeride satmak üzere aldığı ikinci el binek otoların kdv sini indirim konusu yapabilir mi?Ayrıca envanterine kayıtlı bu aracı satarken kdv yi %1 mi yoksa %18 mi uygulayacak. -Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan taksi işletmeleri,oto kiralama,rent-a car firmaları,vb mükellefler;-ifadesindeki vb mükelleflere galeriler girer mi?acil bilgi edinmem gerekli olup saygılar sunarım.

Cevap :
Sayın Ertaş, 30.12.2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK'ya göre KDV 30/b maddesine göre binek otomobil alımında yüklenilen KDV'yi indirim hakkı bulunanlar, bu araçların tesliminde Kanununun 1.maddesinin a bendine göre öngörülen KDV oranını uygularlar denmektedir. Dolayısıyla sizin işleminizde bu satışın KDV'si %18 olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.01.2009
Soru :
2007 yılında tarım kredi kooperatifinden gerçek kişi mükellef tarafından kiralanan işyerine kira bedeline kdv li faturası düzenleniyor 94. maddede kooperatiflerden kiralan gayrımenkuller stopaja tabidir ibaresi var muhtasar beyan ile ödeme yapılacakmı?

Cevap :
Sayın Çokçetin, Tarım Kredi Kooperatifinin yapmış olduğu işlem doğrudur. Bahsetmiş olduğunuz kooperatifler sadece kira geliri elde eden kooperatif türünde olursa GVK 94.maddesine göre tevkifat yapılır. Tarım Kredi Kooperatiflerinin esas işlemi kendi yazsasında belirtilen kredi temini işidir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullerin kiraya verilmesi halinde KDV'li fatura kesilmesi yerinde bir uygulamadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.01.2009
Soru :
İYİ GÜNLER, 268 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE KİRA ÖDEYEN İŞYERİ SAHİPLERİNİN KİRA ÖDEMELERİNİ BANKA YOLUYLA YAPMA ZORUNLULUĞU GELMİŞTİR. ANCAK KİRA ÖDEMLERİNİ DÜZENLİ ŞEKİLDE YAPMAYAN MÜKELLEFLERİMİZ VAR. ŞÖYLEKİ MADDİ SIKINTILARDAN DOLAYI 6 AYDA BİR KİRA ÖDEMELERİNİ YAPIYORLAR. BU GİBİ DURUMLARDA HER HANGİ BİR CEZA YAPTIRIMI SÖZ KONUSU MU ACABA? İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Sayın Boralı, Kira ödemesi yoksa cezalama olmaz.Kira ödemesi olmasına rağmen bankadan yatırılmaz ise ceza olur.GVK 94. Maddesine göre Kira ödemesi varsa GV Stopajı yapılır. Aksi takdirde stopaj yapılmaz. Danışma birimi


 

Tarih : 20.01.2009
Soru :
Merhaba, Mükellefim işyerine ait aralık/2008 ayı kirasını ocak/2009 da ödemiştir. Bu durumda aralık ayına ait muhtasar beyannamesinde kira stopaj kesintisi beyan edilmeli midir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Güneş, GVK 94.maddesine göre tevkifata tabi ödemeler ödemenin yapıldığı aya ilişkin muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenmesi gerekir. Dolayısıyla, Ocak ayı muhtasar beyannamesinde tevkifat yapacaksınız. Ancak Aralık ayı kirasını Ocak ayında ödediğinizi ilgili vergi dairesine bildirin. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2009
Soru :
Merhabalar. Benim sorum Gayrimenkul sermaye iradı ile ilgili. Giderler için gerçek usul seçilmesi durumunda ; Gayrimenkulun kiralanması için emlakçıya/komisyoncuya verilen ücretleri gider olarak gösterebilirmiyiz ? Teşekürler.

Cevap :
Sayın Yılmaz, GVK 74/9.maddesine göre fatura ve benzeri vesikalarla tevsik etmeniz şartıyla giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.01.2009
Soru :
iştigal konusu şehit içi kargo işi olan şirketimiz , işinde kullanmak üzere çalışan işçilerimize ait motosikletleri sözleşme ile kiralıyor. Kiralamaya ilişkin ödemelerin ( GVK 268 seri no'lu genel tebliğ çerçevesinde ) banka vb. kurumlar ca ödenmesi zorunluluğu var mıdır ? iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Şener, GVK 268 Seri No.lu Genel Tebliği işyeri ve konut kiralarının bankadan ödenmesi ile ilgilidir. Araç kiralamaları ile ilgisi yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2009
Soru :
Muhasebesini tuttuğum şirket 2008 mart ayında yılında kuruldu..faaliyet gösterdiği ve kiralık olarak tuttuğu yere bazı tadilatlar yaptı.bende bu tadilatları özel maliyete atarak dönemsel olarak amortisman ayırdım.şirketimiz 2008 yılının temmuz ayında adres değişikliği yaparak başka bir yere taşındı.adres değişikliği nedeni ile amortisman ayırdığım özel maliyetin tamamını gider yazabilirmiyim.teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Özdemir, Özel maliyet olarak aktifleştirdiğiniz değerleri işyerini terketmeniz halinde, itfa edemediğiniz kısımlarını gider yazabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2009
Soru :
araç kiralama firması bu amaç için aldığı araçlarının kdv'sini indirim konusu yapmayıp direk gidere atabilirmi

Cevap :
Sayın Kilim, KDV Kanunu 30/b maddesine göre kiralama firmaları aktiflerine almış oldukları araçların KDV'lerini indirim konusu yaparlar. KDV gider olarak kayıtlara alınamaz. Ancak mükellefler indirim hakkını kullanmayabilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2009
Soru :
merhaba ben sadık ay beni,m bir tekstil firmam İSTANBULt üniversitesine baglı bir vakfa ait işyerini kiraladı bu kiralamada stopaj söz konusu olucakmıdır. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Ay, Vakıflardan yapılan kiralamalarda GVK 94/5-b hükmü gereği %20 stopaj yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2009
Soru :
üstad merhaba.2007 yılında işyeri açılışı yapan gelir vergisi mükellefi bir işletme sahibi mal sahibiyle 10 yıllık kontrat yapmış ve 10 yıllık kiranın stopajını peşin olarak ödemiştir.2009 yılında mal sahibi binasını satmış durumda.şimdi mükelefim verghi dairesine peşin ödediği stopajın mahsubunu yapabilirmi yada ne yapmamız gerekir.

Cevap :
Sayın Tanrıverdi, Mal sahibinden ödemiş olduğunuz kira bedelini geri almanızın söz konus olması halinde fazla yatırılan tevkifatın iadesini vergi dairesinden talep edebilirsiniz. 10 yıllık ödenen kira, mal sahibinden geri tahsil edilmez ise, stopajın da iadesi söz konusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.01.2009
Soru :
iyi günleri, fuar standları üreten ve fuar hizmetleri veren bir firmam var.bu firma yurtdışındaki firmaya stand uretip kuracak ve bu standı oarada kiraya verecek.sormak istediğim şudurki kdv ve kurumlar vergisi yonunden şirketimin(ltd) faydalanabieceği indirimler ve istisnalar nelerdir teşekkürler

Cevap :
Sayın Şentürk, Stand kurma veya satma, kiraya verme işleminin yurt dışında oluşması ve yurt dışındaki müşteriye teslimi söz konusu olması sebebiyle KDV'den istisnadır. Bu satış veya kiralamadan elde edilen bedeli fatura düzenleyerek gelir olarak kaydedeceksiniz. Kurumlar Vergisi yönünden bir istisna söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.01.2009
Soru :
Merhaba, bir mükellefimiz 2008 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünden işyeri kiraladı biz bu işyerine ödediğimiz kiraları Muhtasar Beyannamemizde gösterdik ve stopaj ödedik ancak Gelir Vergisi kanunda daha sonra yaptığımız araştırma neticesinde Devlete ait olan Vakıflara ödenen kiralardan stopaj kesilmemesi gerektiğini öğrendik Vergi Dairesine 1 yıllık ödediğimiz fazla stopaj tutarı 6500 TL civarında tutuyor. Bu fazla ödediğimiz stopajları Muhtasar Beyannameleri Düzeltme Beyanı vererek geri alabilirmiyiz? yada borçlarımızdan mahsup talebinde bulunabilirmiyiz? Yada bu fazla ödediğimiz tutarı geri almanın başka bir yolu varmıdır? bu konuda bizi aydınlatırsanız çok sevinirim.

Cevap :
Sayın Kuzu, Vergi dairesine yapmış olduğunuz fazla ödeme için, dilekçe ile düzeltme talebinde bulunabilirsiniz. Düzeltme talebi sonucunda fazla ve yersiz olarak yatırmış olduğunuz vergileri borçlarınıza mahsup ettirebileceğiniz gibi nakden de iade talebinde bulunabilirsiniz. Daha önce vermiş olduğunuz muhtasar beyannameleri düzeltmenize gerek yoktur. Dilekçe yeterlidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.01.2009
Soru :
İyi günler.Bir mükellefim kantin işiyle uğraşmakta.Kantinin mülkiyeti bir okula ait.Bu mükellefimin aynı zamanda mülkiyeti Kredi Yurtlar Kurumuna ait iki adet çamaşırhane işyeri var.Bu üç işyerine ait kira ödemelerini muhtasar beyannamede gösterecekmiyim.Göstereceksem stopaj oranı yüzde kaç olucak? Şimdiden teşekkürler çalışmalarınızda başarılar.

Cevap :
Sayın Erol, Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan gayrimenkul kiralamalarında GV stopajı söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.01.2009
Soru :
Motorlu kurye faaliyeti'nden dolayı , çalışan işçilerimizin motosikletlerini bir sözleşma ile kiralıyoruz.Kiralamaya ilişkin ödemelerimizin GVK 268 seri no'lu tebliğine göre banka vb. kurumlarca ödememize ilişkin zorunluluğumuz varmı? iyi çalışmalar

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Resmi Gazete No. : 27058 Resmi Gazete Tarihi : 18.11.2008 ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; Borçlar Kanununun 323 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, Deniz İş Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası ile İş Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Banka: Mevduat bankaları ile katılım bankalarını, b) Borçlar Kanunu: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununu, c) Deniz İş Kanunu: 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununu, ç) Hesap: Mevduat bankaları nezdinde açılan vadesiz mevduat hesabını veya katılım bankaları nezdinde açılan özel cari hesabı, d) İş Kanunu: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu, e) Ödeme: Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak ödemelerini, f) 5953 sayılı Kanun: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu, ifade eder. (2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar; Borçlar Kanunu, 5953 sayılı Kanun, Deniz İş Kanunu, İş Kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununda belirtilen anlamlarıyla kullanılmıştır. İKİNCİ BÖLÜM İşçiye, Gazeteciye ve Gemi Adamına Yapılan Ödemelerin Bankalar Aracılığıyla Yapılması Borçlar Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler MADDE 5 – (1) Borçlar Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran iş sahiplerince, işçinin sözleşmede gösterilen veya adet olan ya da kendisinin bağlı bulunduğu genel vekâletname ile belirlenen her türlü ödemelerden öncelikle kanunî kesintiler yapıldıktan sonra işçiye net olarak ödenecek bakiye tutarının bankalar aracılığıyla ödenmesi hususunda iş sahiplerine zorunluluk getirilip getirilmemesi ve bu zorunluluğun kapsamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir. 5953 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan gazeteciye yapılan ödemeler MADDE 6 – (1) 5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. Gazete ve mevkutelerde, haber ve fotoğraf ajanslarında gazeteci haricinde çalıştırılan işçiye yapılan ödemeler MADDE 7 – (1) Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanununda “işçiö tanımına giren kimseleri çalıştırmaları hâlinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamının en az 10 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. Deniz İş Kanununa tabi olarak çalışan gemi adamına yapılan ödemeler MADDE 8 – (1) Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler. Gemi adamına yapılan ödemeler için açılan banka hesap numarasına akitte yer verilmesi MADDE 9 – (1) Hizmet akdi, işveren veya işveren vekili ile gemi adamı arasında, yazılı olarak Deniz İş Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen unsurları içerecek şekilde yapılır. (2) Hizmet akdinde, ücretin ödeme zamanı ve yeri ile gemi adamının ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası da bulunur. İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler MADDE 10 – (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankal


 

Tarih : 01.01.2009
Soru :
İyi Günler Konut inşaatı yapan Gelir vergisi mükellefi konut inşaatını 2007 yılında bitirdi kendisine ait dairelerden bir kısmını sattı kalan kısmını kendisine fatura kesmek suretiyle 2007 yılında işletmeden çıkararak kdvsini beyan etti. 2008 yılında gelir vergi mükellefiyeti devam ederken bu dairelerden bir kısmını sattı bir kısmınıda kiraya verdi bu satışlar ve kiralar için fatura düzenleyip düzenlemeyeceği yoksa kira gelirini gmsi olarakmı beyan edeceği konusunda bilgi verirseniz teşekür ederim.

Cevap :
Sayın Oymak, Sorunuzda bahsettiğiniz mükellefin öteden beri ticari kazanç mükellefi olması ve dairelerin aktifinde olması durumunda kira için elde edilen kazanç ticari kazançtır. Kendi özel mülkiyetine almış olduğu dairelerin kiralarından elde ettiği kazanç ise GMSİ olarak beyan edilecektir. Özel mülkiyetinde bulunan daireleri 5 yıl içinde satarsa elde edilen kazanç, değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.12.2008
Soru :
Mükellefim reklam işleri ile iştiğal etmekte.Belediye ve halk otobüslerine asmış olduğu reklamlara karşılık kira öedemektedir. Eskişehir halk otobüscüler odası kira ödemelerine karşılık gelir makbuzu düzenlemiştir. KDV ve stopaj yönünden izlenmesi gereken yol nasıl olacaktır.Teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Güner, Belediye tüzel kişilikleri her türlü tahsilatları için Belediye Gelirleri Kanununa göre makbuz düzenlemeleri gerekir. Ancak belediyelerin ortak olmuş oldukları iktisadi işletmeleri bu tür tahsilatlar yapıyorsa KDV li fatura düzenlemek zorundalar. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.12.2008
Soru :
İyi günler İSMMMO Danışma Birimi... Özel bir televizyon kanalında uydu kiralama bedeli olarak Eurosat'tan (Paris ülkesinden) invoice gelmektedir. Sözkonusu invoice dolar üzerinden düzenlenmiş, kdv'de bulunmamaktadır. Sözkonusu invoice üzerinden televizyon kanalı tarafından kdv indirimi yapılmakta, aynı ay 2 no'lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenmektedir. Bu uygulama doğru mudur? Bunla ilgili herhangi bir tebliğ var mıdır?

Cevap :
Sayın Arslan, KDV Kanunu 1.maddesine göre hizmetten yararlanma Türkiye'de (yurtiçinde) olması nedeniyle yapmış olduğunuz işlem doğrudur. 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeyecek, aynı dönem 1 no.lu KDV beyannamesi ile de indirim konusu yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.12.2008
Soru :
Merhabalar; Bizim kurye şirketi var. Burda 10 tane sigortalı personelimiz var: Kurye motorlarını sigortalı çalışan persollere satışını yapıp bunlarla taşıt kira sözleşmesi yapacağız. Hem bizim firmada sigortalı maaşlı çalışacaklar bunlara sadece benzin parası ödenecek. ekstra olarak maaş harici; bunlar malzeme taşırken herhangi bir kaza veya bir durum olursa bunlarla ilgili karşılacağımız durum ne olur. ve taşınan malzeme küçük olabilir ama maddi yönden pahalı bir şeyse taşıma sırasında herhangi bir hasar görürse bununla ilgili nasıl bir önlem olabilir. sigortalama konusunda. ve nasıl bir sözleşme yapabiliriz. Bu konuda yardımcı olabilirseniz ve yapabileceğim sözleşme örneği varsa gönderebilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla;

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşyerinizde sigortalı olarak çalışan bu personelden sorumlu olan kişi işverendir. İşçilerin kaza geçirmesi dışında taşıdıkları malların kazaya uğraması ile ilgili olarak taşıma sözleşmesi alıcı ile yapabilirsiniz. Bunun dışında işçinin kusurundan meydana gelen mal ve edim kazalarından ödeyeceğniz ücretten kesinti yaparak ücret kesintisi cezası verebilirsiniz. İyi çalışmalar


 

Tarih : 18.12.2008
Soru :
merhaba, araç kiralama işiyle uğraşan bir firma aktifinde kayıtlı araçları yıl içinde sattığından dolayı sınıf değiştirmesi gerekirmi. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Erol, VUK hükümlerine göre belirlenen hadlerin üzerinde olursa (VUK 180.madde) bu şartların tahakkukunu takip eden hesap dönemi I.sınıfa geçerler. Bilanço usulüne göre defter tutmanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.12.2008
Soru :
işyerleri için yapılan kira ödemelerinin banka ve benzer kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilebilme zorunluluğu getirilmişti.araç kiralamaları için yapılan ödemelerde bu kapsama giriyor mu?

Cevap :
Sayın Özkan, GVK 268 seri no.lu genel tebliğine göre; işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. 1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden, - Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, - İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Araç kiralamaları cari hesaba istinaden cari hesap bakiyesi 8.000 YTL ve üzeri ise bankadan yapılması veya çekle ödemenin yapılması gerekmektedir. (Cari hesap bazında çalışılıp küçük miktar tutarlar ödenmeyip bakiye 8.000 YTL ye ulaşmışsa banka ya da çekle ödeme yapılmalıdır.) Danışma Birimi


 

Tarih : 18.12.2008
Soru :
slm. SORUM KOOPERATİFLERLE İLGİLİ. 21754 1-KOOPERATİFİMİZ DAİRELERİ TESLİMETTİ TAPULARI VERDİK ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR HALA KURUMLARDAN MUAFMI? 2-KOOPERATİFİMİZE AİT BİR ÇAY BAHÇESİ BİRDE MARKET İMİZ VAR BUNU KİRAYA VERDİK , KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLURMUYUZ . KOOPERATİF STATÜMÜZ DEVAM EDERMİ. BURDAN GELEN KİRA PARALARNINI KOOPERATİF İÇİN KULLANIYORUZ. İYİ ÇALIŞMALAR AHMET TEMİZ

Cevap :
Sayın Temiz, Kooperatif sisteminden vazgeçip site yönetimine geçiş yapmanız gerekmektedir. Kiracılarınızdan elde ettiğiniz kira gelirlerinden (kooperatif olarak sadece geliriniz kiralardan ibaret ise) karşı taraf kira stopajı yapacaktır (%20). Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Bununla ilgili vergi dairesine bilgi verilecektir. (Sadece kira geliriniz var ise kurumlardan muafsınız) Bu arada sorunuz 11.20 de yanıtlanmış olarak sistemde gözükmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.12.2008
Soru :
slm. SORUM KOOPERATİFLERLE İLGİLİ. 1-KOOPERATİFİMİZ DAİRELERİ TESLİMETTİ TAPULARI VERDİK ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR HALA KURUMLARDAN MUAFMI? 2-KOOPERATİFİMİZE AİT BİR ÇAY BAHÇESİ BİRDE MARKET İMİZ VAR BUNU KİRAYA VERDİK , KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLURMUYUZ . KOOPERATİF STATÜMÜZ DEVAM EDERMİ. BURDAN GELEN KİRA PARALARNINI KOOPERATİF İÇİN KULLANIYORUZ. İYİ ÇALIŞMALAR AHMET TEMİZ

Cevap :
Sayın Temiz, Kooperatif sisteminden vazgeçip site yönetimine geçiş yapmanız gerekmektedir. Kiracılarınızdan elde ettiğiniz kira gelirlerinden (kooperatif olarak sadece geliriniz kiralardan ibaret ise) karşı taraf kira stopajı yapacaktır (%20). Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi verilmeyecektir. Bununla ilgili vergi dairesine bilgi verilecektir. (Sadece kira geliriniz var ise kurumlardan muafsınız) Danışma Birimi


 

Tarih : 17.12.2008
Soru :
merhaba, araç kiralama işiyle uğraşan bir firma satın almış olduğu araçlar için ödemiş olduğu ötv'ler için gider yazma ihtiyariliği geçerlimidir. teşekkürler

Cevap :
Sayın Yeşil, Aktife alınan tüm araçların ÖTV leri gider de yazılabilir, maliyete de intikal ettirilebilir. İhtiyarilik sözkonusudur. (VUK 270). Danışma Birimi


 

Tarih : 16.12.2008
Soru :
çalıştığım meslek odası kanunla kurulmuş bir meslek odası uluslararası kongre düzenlemektedir.Kongreye sponsor olmak isteyen ve kongrede ürünleri tanıtmak için stand kiralayan firmalar bizlere ödediği ücretler karşılığında 2.Nolu kdv beyannamesi ile kdv ödeyeceklermi.

Cevap :
Hizmetin nerede verildiği önemlidir. Yurtiçi firmalar KDV ödeyeceklerdir.


 

Tarih : 15.12.2008
Soru :
muhasebesine baktığımız bir firmamızda işçi sayısı 50 kişiyi aştığından dolayı ilgili iş kanununa göre DOKTOR çalıştırma mecburiyetimiz oluşmuştur. özel bir hastanede çalışan HASTANE SİGORTALI çalışan bir doktorla anlaştık. doktorun bize dediği ben sizin firmanıza haftada 2 gün 2'şer saatden 4 dört saat çalışacak biz bu doktorun çalışması karşılığı ücretini banka havalesi ile ödeceğiz. biz doktordan hizmetine karşılık istediğimiz serbest meslek kazanç faturası KESEMECEĞİNİ bildirdi. biz bu doktora yaptığımız ödemeyi nasıl resmi kayıt altına alacağız? SSK prim hizmet listesinde göstercekmiyiz? aylık muhtasar beyannamemizde kesinti yapılan mükellefler listesinde kesilen gelir vergisi ve damga vergisini göstercem(kira,smmm,ymm v.b.gibi) bununla ilgili bilgi verirmisiniz.iyi çalışmalar...

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Siz ikinci işveren olarak Doktor işçiyi bordro üzerinden gösterebilirsiniz. Şu halde diğer işçilere yapılan işlemleri yapacaksınız sadece bu kişiyi part time işçi olarak gösterecek ve de part time iş sözleşmesi yapmanız gerekecektir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.12.2008
Soru :
İyi çalışmalar diliyerem konuyu dile getirmek istiyorum. GMSİ mükellefi olan bir yakınım 2001 yılı GMSİ den dolayı GV beyanı vermiş. 2002 yılında ise istisn tutarının altında kaldığı için beyanname vermemiş ancak gelirinin istisna tutarının altında kaldığını dilekçe ile de Vergi Dairesine bildirmemiş durumda. Vergi dairesi 2002 yılı için dosyayı takdir komisyonuna gödermiş ve matrah takdiri yapılaram vergi ve Vergi Ziyaı Cezası terh edilerek mükellefe tebliğ edildi. Tebliğ tarihini takip eden 30. günde olay bana i,ntikal etti. Araştırma süresi olmadığından zaman kazanmak ve gerekirse dava açabilmek için Uzlaşma talep ettim. 24.Aralıkta uzlaşma var. Vergi dairesi yanlış bir uygulama yaptığı kanısındayım. Kira gelirinin olmaması veya istisna tutarının altında kalması nedenile durum dilekçe ile bildirmek alışılagelmiş bir uygulama olduğunu biliyorum. Ancak dilekçe verilmediği hallerde cezalı tarhiyat yapılması ne kadar doğrudur? (Benzeri bir uygulama Muhtasar beyannamelerinde yaşanmakta, kesintiye tabi bir ödemenin olmaması durumunda beyanname verilmeyeceği konusunda yargı kararları olmasına rağmen vergi dairesi beyannameleri takip etmek için beyanname veya dilekçek talep etmekte olması gibi) Bu konu ile ilgili ne yapabilirim. Uzlaşmada uzlaşıp uzlaşılan tutarları ödetmek pek vicdanıma sığmıyoy. Gecikme zamları çok fazla tutmakta. Ayrıca bugün mükellefin ödeme gücü de yok. Dava konusu yapmak istiyorum. Ancak bununla ilgili yargı kararı bulamadım Yardımcı olatsanız sevinirim. İyi bayramlar diler sağlıklı günler temenni ederim.AHMET ALKAN

Cevap :
Sayın Alkan, Uzlaşma günü tanzim edilecek "uzlaşmanın vaki olmadığına dair" tutanağın tarihinden itibaren 15 gün içinde Vergi Mahkemesinde dava açabilirsiniz. Vergi mahkemesine ilgili yılda beyan sınırının altında kalındığını belgeleriyle ispat etmeniz gerekmektedir. İspat edemezseniz dava, aleyhinize sonuçlanır. Bu durumu değerlendirerek karar vermenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.12.2008
Soru :
Merhaba,İyi çalışmalar; Serbest Meslek mensubu olarak faaliyet gösteren mükellefin eşi ile 1/2 oranında ortak olan Gayrimenkulunu işyeri olarak kiraya verdiğinde, serbest meslek mensubu hissesine isabet eden kira bedeli için Serbest Meslek Makbuzu düzenleyerek mi (net kira bedeli+kdv) tahsil edecektir?

Cevap :
Sayın Karan, İşyeri kira bedeli tahsilatı 268 seri no.lu GVK Genel tebliğine göre banka ya da PTT aracılığı ile yapılacaktır. Size yapılan ödeme hisseniz oranında sizin hesabınıza yatacaktır. Serbest meslek makbuzu düzenlenmeyecektir. Çünkü elde edilen kazanç, şahsi olarak elde ettiğiniz Gayrimenkul Sermaye İradıdır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2008
Soru :
Kira ödemelerinin BA'ya yazılıp yazılmayacağı hususndaki sorumu yinelemek durumundayım. stopaj'a tabi olanı için soryorum.Teşekkürler

Cevap :
Sayın Yakışır, VUK 381 No.lu tebliğini incelerseniz, tüm mal ve hizmet alım-satım, genel giderler bu formlara yazılacaktır denilmektedir. İlgili tebliğde faturalı faturasız ayırımı yapılmadığından giderleştirmiş olduğunuz kira giderini Ba formuna yazmanız gerekmektedir. Dünkü cevabımız açık ve nettir. 381 no.lu VUK GT’yi okumanızı tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.12.2008
Soru :
Merhaba, 2009 yılınde büro açmayı düşünüyorum. Büro için 2 odalı bir daire var. Bir odasını, işyeri sahibi; sigortacıya kiralamış. Diğer oda için ayrı bir kiracı arıyor. Bu durumda bu odayı tutup mesleki faaliyetime başlayabilir miyim?Dairenin tek girişi var. Her odanın ayrı kapısı var birbirinden bağımsız. Teşekkürler

Cevap :
Sayın Güzel, Mesleki faaliyette bulunacak meslek mensuplarının ofislerini ticari şirketler ile paylaşmaları yasaktır. Bu nedenle şirket için bürolar kabul edilmemektedir. iyi çalışmalar, saygılar. Genel İdare Müdürlüğü


 

Tarih : 02.12.2008
Soru :
Üstadım merhabalar. KDV'ye tabi olmayan stopaj kesintisi yapılan Kira bedeli BA'da gösterilecek mi? 8000 ytl altında veya üstünde olması durumunda.

Cevap :
Sayın Yakışır, VUK 381 no.lu Genel Tebliğine göre tüm mal ve hizmet, genel gider alım-satımları Ba-Bs formlarının konusunu oluşturmaktadır. Tebliğde faturalı-faturasız gibi bir ayırım söz konusu olmadığından giderleştirmiş olduğunuz kirayı formlara dahil etmeniz gerekmektedir. 8000 YTL'nin altında olması durumunda Diğer Mal ve Hizmet alımları bölümüne yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.12.2008
Soru :
Kira stopajı malumunuz ödendiğinde yapılıp muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenir.7 aylık peşin kira ödemiş ve 7 aylık stopajıda beyan edip ödemiş bir firma kiraladığı yerde 4 ay kaldıktan sonra kira sözleşmesi iptal edilip mal sahibi tarafından kalan 3 aylık kira iade ediliyor.Bu fazladan ödenmiş olan 3 aylık stopajı iade alabilirmiyiz veya vergimize mahsup edebilirmiyiz.İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Erdoğan, Bahsettiğiniz konuya ilişkin stopaj iadesi sözkonusu değildir. GVK 94.maddesine göre kira ödemelerinde aylık, 6aylık, senelik gibi stopaj yapılması gerekmektedir. Mal sahibi tarafından kiranın iade edilmesi halinde daha önce tevkif edilen stopajın iadesi sözkonusu olamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.11.2008
Soru :
Sn.Hocam, Kiraya verilen ev ve işyerinin tapusu 4 kişi üzerindedir.Aralarında anlaşarak ,1 Kişi kira gelirine sahip olmaktadır.Diğerlerinin banka hesaplarına yatan bir gelir yoktur.Bu durumda Yıllık beyanname 4 kişi tarafından ayrı ayrı mı verilecektir.Yoksa sadece hesabına kira yatan kişi mi beyanname verecektir.Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Özdemir, GVK 70.maddesine göre GMSİ elde eden her kişi için elde ettikleri kira gelirleri mukayesesi yapılarak istisna ve beyan sınırları dikkate alınarak Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.11.2008
Soru :
işyeri kira ödemelerinin bankalardan ödenmesi uygulamasında işyeri belediyeye ait ve belediyeye mahsup alındısı ile ödeme yapan mükellefler ödemelerini bankayamı yapmalıdır?işyeri kirasını aile bireylerinden birinin kredi kartı ile yapması geçerlimidir?

Cevap :
Sayın Karaçengel, GVK 268 Seri no.lu GT göre, Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler Mükelleflerce, - Her bir konut için aylık tutarı 500 YTL' nin altındaki konut kira geliri ile - Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar Banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır. Tebliğden de anlaşılacağı üzere belediyelerle ilgili bir düzenleme olmadığından kira ödemelerinin banka ya da PTT aracılığı ile yapılması gerektiği kannatindeyiz. İşyeri kirasını firma hesabından ödenmesi gerekmekte olup, şahıs işyeri ise şahsın kendi hesabından ya da kredi kartından ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.11.2008
Soru :
Havacılık sektöründe bir şirkete ait yurtdışı uçak leasing kira faturalarındaki KDV ler % 18 midir, % 1 midir. 2008 yılında Leasing (finansal kiralamalar) işlemlerinin KDV lerinin hepsinde % 18 e çıkmış olduğunu düşünüyorum. Aksini iddaa edenler var. Saygılar

Cevap :
Sayın Araç, Finansal kiralama işlemlerinde %1 ve %8 olarak uygulanmakta olan KDV oranları 31.12.2007 tarihinden itibaren düzenlenecek olan finansal kiralama sözleşmelerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu oran üzerinden gerçekleştirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.11.2008
Soru :
merhabalar, gayrimenkul alım satım ve kiralamasıyla uğraşan bir firmada gayrimenkuller için yapılan masrafların gider yazılması konusunda bir sıkıntı olur mu? Bu tarz masrafları aktifleştirmek gerekir mi? Örneğin gayrimenkuller için ödenen elektrik,su,aidatlar, deprem sigortaları vb.gibi genel idare giderleri gider mi yazılmalıdır yoksa aktifleştirilmeli midir? İlgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Demir, Gayrimenkulü aktife alırsa, bakım-onarım, tamir, genel giderler, sigorta giderlerini gider olarak değerlendirebilir. Gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı bir harcama yapılırsa aktifleştirilerek amortisman itfası şeklinde giderleştirme yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.11.2008
Soru :
Merhaba,benim bir mükellefim Pansiyon işletmesi yapıyor, konaklama bedelinin Kdv oranı %08 lik fakat konaklama ile birlikte yapılan Servis taşımacılığı-hava alanı taşımacılığı-oto kiralama-telefon görüşmeleri ve diğer hizmetlerin Kdv oranı % kaçtır.teşekkürler

Cevap :
Sayın Karabulut, Konaklama dışındaki saymış olduğunuz mal ve hizmet teslimleri KDV oranı %18 dir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.11.2008
Soru :
belediyenin binasında faaliyet gösteren bir firmamız belediyenin borcu sebebiyle kirayı (icra dairesinden gelen yazıya karşılık)her ay icra dairesine ödemekte idi. fakat yeni düzenlemeye göre banka yada ptt aracılığı ile ödenmesi zorunlu. bu durumda firmanın yapması gereken işlem nedir? saygılarımla.

Cevap :
Sayın Tek, Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Tahsilat ve Ödemeler Mükelleflerce, - Her bir konut için aylık tutarı 500 YTL' nin altındaki konut kira geliri ile - Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar Tebliğle getirilen zorunluluk kapsamında değildir. Anlaşılacağı üzere GVK 268 seri no.lu genel tebliğine göre sormuş olduğunuz işlem tevsik zorunluluğu kapsamında değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.11.2008
Soru :
değerli üstadım ; g.v.mükellefi olan,kendisine ait olan işyerinde lokantacılık faaliyetinde bulunan ve işletme defteri tutan mükellef yanına bir ortak alarak faaliyetine adi ortaklık şeklinde devam etmek istemektedir.Defter tutma,Vergi ve kdv-muhtasar gibi bayanname verme durumu ne şekilde olacaktır.Adi ortaklık vergi dairesine hangi aşamalar gerçekleştirilerek tescil ettirilecektir. Ayrıca yeni alınan ortak için kira stopajı sözkonusu olacak mıdır.Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Erelmas, İşletme hesabı esasına göre cirolar kanundaki hadler içinde kalıyorsa, işletme hesabı esasına göre defter tutma devam edecek. Ortaklığın oluştuğu tarihten itibaren Muhtasar ve KDV Beyannameleri ortaklık numarasından verilecektir. Geçici ve Yıllık Beyannameler de ortakların hissesi nispetinde ayrı ayrı beyan edilecektir. Yeni alınan ortak için kira stopajı (en az emsal bedel kadar) ortağın hissesi oranınca yapılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.11.2008
Soru :
MERHABALAR BİR MÜTEAHHİT MÜŞTERİM KENDİNE AİT BİNADAKİ KİRACILARINDAN 2008 YILI KİRALARINI ÇEK OLARAK PEŞİN ALMIŞ VE BU ÇEKLERİ MÜTEAHHİT OLDUĞU İÇİN BAŞKA İNŞAATININ DEMİR ALIMINDA KULLANMIŞ KİRALARIN BANKAYA YATIRILMA ZORUNLULUĞU KASIMDAN İTİBAREN GELDİĞİ İÇİN NE ŞEKİLDE BİR İŞLEM YAPACAK . SENELİK NAKİT OLARAK KAPATILAN KİRALAR İÇİN NE YAPACAĞIZ TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
Sayın Temel, GVK 268 no.lu genel tebliğe göre, kira ödemelerinin/tahsilatlarının nakden, çek karşılığı, havale, kredi kartı gibi araçlar yoluyla yapılması gerekmektedir. Cari hesaplarda yapılan mahsup işlemi kira ödemesi sayılmaz.Kira karşılığı olarak peşin yıllık kira tutarını çekle aldığınız tarih 01.11.2008 den önce ise bu işlem için yapacağınız herhangi birşey bulunmamaktadır. Zira zaten kira karşılığını tebliğde açıklanan şekilde almış bulunmaktasınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.11.2008
Soru :
Merhaba .. Bir mükellefimizin işyeri kira kontratında 1 kişinin adı yazıyordu. Daha sonra bina sahibinin 5 hissedar olduğunu bize söylediler. Şimdi kira kontratını değiştirip 5 kişinin adına düzenlemek istiyorlar. Biz muhtasarda 1 kişinin adını yazıyorduk. Bundan sonraki dönemlerde 5 hissedarın adını yazacağız. Ve kira ödemesinide ortak banka hesabına yatıracağız. Daha başka yapmamız gereken işlemler var mı ? Yardımcı olursanız memnun olurum. Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Erdem, Mülkiyetin hisseli olması durumunda yapılacak kira ödemelerinin hissedarların ortak açtıkları banka hesabına yapılması doğru bir işlemdir. Ya da herkesin ayrı şahsi hesabına hisseleri oranınca da yapılabilir. Kira ödemeleri ile ilgili başka bir işlem gerekmemektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.11.2008
Soru :
Merhabalar, Kiracı olduğumuz işyerinin mülkiyeti karı ve kocaya ait,yani mülkiyet ikisi adına.Kira kontratı kocasıyla yapılmıştı ve muhtasar beyannamede kesintileri erkek adına gösteriyordum.Kasım ayı kirasını bankdan ödemek için hesap numarası istediğimde kadına ait hesap numarası verdiler.Yani muhtasar beyannamede bildiridiğm isimle kirayı gönderdiğim kişiler farklı fakat karı-kocalar ve mülkiyette ortaklar.Kira tutarının yıllık toplamı istisna sınırının altında olduğundan yıllık beyanname vermiyorlar.Hesap numarasının kadına ait olması nedeniyle sorun yaşarmıyım.teşekkürler.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Mülkiyetin hisseli olması durumunda ortak bir hesap açılıp havalenin bu hesaba yapılması ya da şahısların her birine hisseleri oranında kendi hesaplarına havale yapılması gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.11.2008
Soru :
Ltd.Sti. Mukellefim kiptas tan 30 eylul 2008 de isyeri satin almis, alis faturasini 10. ay evraklari ile birlikte muhasebeye gec ulastirdilar. BA formlarina yetisti. 9.Ay Kdv icin duzeltme de verecegiz. Sorum: Kira ya verilmek uzere satin alinan isyerini dilekce + Alis Faturasi + Tapu Fot. ile vergi diresine bildirime gerek var mi?

Cevap :
Sayın Öztürk, Şirketlerin aktife almış oldukları değerleri vergi dairesine bildirme zorunluluğu yoktur. Zaten gayrimenkulün kiraya verilmesinden elde edilecek kazanç, ticari kazanç olarak beyan edilecektir. Ekim ayı satın alınan, işyerine ilişkin faturada belirtilen KDV yi 31.12.2008 tarihine kadar indirim konusu yapabilirsiniz. (KDVK 29/3. md). Ba bildirim formları ile KDV beyannamelerinin ilişkilendirilmemesi kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.11.2008
Soru :
iyi çalışmalar. Vergi mükellefi olmayan şahıstan bir Limited Şirket şirket işlerinde kulanılmak üzere otomobil kiralayacaktır.KDV 2 beyannamesine ve muhtasara tabimi? Şirket gider pusulası kesecek mi? Kayıtlara nasıl girilecek bir örnek ile açıklayabilirmisiniz?(760 , 191 , 360 gibi), kdv 2 beyannamesinde gösterilen kdv kdv1 beyannamesinde nasıl indirim konusu yapılacak? teşekkürler , iyi çalışmalar SMMM.ORKUN BAL

Cevap :
Sayın Bal, Yapmış olduğunuz kira sözleşmesine dayanarak her ay muhtasar beyanname ile stopaj hesaplanıp vergi dairesine beyan edilip sorumlu sıfatıyla ödenecektir. Ayrıca 2 nolu KDV Beyannamesi ile de KDV hesaplanıp sorumlu sıfatıyla ödenecektir. 1 Nolu KDV beyannamesi de indirim konusu yapacaksınız. Gider pusulası düzenlenmesine gerek yoktur. Muhasebe kayıtlarını Tek Düzen Hesap Planındaki genel muhasebe standartlarına ve ilkelerine uygun şekilde yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.11.2008
Soru :
İyi Günler ; Hastanemizde çalışan doktorlardan bir kısmının vergi mükellefiyeti var ve aynı zamandada hastanemizde sigortalı personel olarak görev yapmaktalar hastanemizde elde ettikleri hakedişler için serbest meslek makbuzu düzenlemekteler ayrıca hastane içinde çalışmakta oldukları poliklinikler içinde kira ödemektedirler biz bu kiraları her ay hastaneden olan alacaklarından mahsup yoluyla ödemekteyiz. Bu yolla devam etmemizde bir sakınca varmı yoksa kira bedellerini banka hesabımıza yatırmalarımı uygundur.Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. İyi Çalışmalar.

Cevap :
SAyın Duman, GVK 268 seri no.lu tebliğine göre işyeri kira tahsilatlarının bankalardan ya da posta idarelerinden yapılması gerekmekte olup, mahsuplaşma işlemi yapılamaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.11.2008
Soru :
bir kişi birden fazla meskene sahip ve bu meskenlerden kira almaktadır.bu durumda örneğin bazı meskenlerden 500 ytl nin altında kira almaktadır.500 ytl yi aşmayan kiraların bankaya yatması gerekecekmidir?iyi günler.

Cevap :
Sayın Çağlar, 268 seri nol.lu GVK. Genel Tebliğine göre; -HER BİR KONUT için aylık tutarı 500 YTL nin altındaki konut kira gelirleri, -Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar ile ayni olarak yapılan sözkonusu ödemeler için banka ya da posta idareleri aracılığı ile ödenmesi ve buradan düzenlenen belgelerle tevsik edilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Not: İşyeri kira gelirleri 1 YKR dahi olsa bankadan ödenmesi gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.11.2008
Soru :
merhaba 2003 yılında sadece gmsi mükellefi olan birinin 2051 ytl brüt işyeri kira geliri 5400ytl de mesken kira geliri beyan edilmiş ve kiracının ödediği stopaj, beyannamede mahsup edilerek vergi yatırılmıştır. ancak geçenlerde vergi dairesi ceza ihbarnamesi göndererek stopaj yolu ile düşülen vergiyi geri istemektedir. gerekçe olarak da işyeri kira geliri beyan etme sınırı olan 12000ytl nin altında kaldığından beyan etmememiz gerektiğini dolayısı ile stopajı düşmememiz gerektiğini söylüyor. vergi mahkemesine gidilirse davayı kazanabilirmiyiz veya idarenin yaptığı bu uygulama doğrumudur.iyi çalışmalar iyi günler cahit şahin

Cevap :
Sayın Şahin, Vergi dairesinin yapmış olduğu işlem vergi kanunlarına ve hukuka uygundur. 2003 yılında beyan etmeniz gereken kira geliri sadece mesken kira geliridir. İşyeri kira geliriniz, o yılki Gelir Vergisi tarifesinin 2.dilimi olan 12.000 YTL'yi aşmadığı için her iki kira gelirini toplayamazsınız. Dava açma konusu kendi iradenizle karar vereceğiniz bir durumdur. Uzlaşmanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.11.2008
Soru :
Sn.Hocam, İşyerinin tapusu iki kardeş üzerindedir.Şimdiye dek kira stopajları 2 kişi adına tahakkuku ettirip,ödendi. Bankadan ödenecek kira tutarının tek bir kardeşe ödenmesisinin usul açısından bir sakıncası olur mu?Teşekkürlerimle.

Cevap :
Sayın Özdemir, İşyeri kira tutarlarının, bankadan mülk sahipleri adına ortak açılmış bir hesaba ya da mülk sahiplerinin herbirinin kendi müstakil hesaplarına oranları nispetince yatırılması gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.11.2008
Soru :
iyi çalışmalar, 01.11.2008 tarihinde işyeri sahiplerinin kira ödemeleri yürürlüğe girdi. İşyeri sahibinin müşterisinden almış olduğu çeki kira ödemesi olarak mal sahibine vermesi yada 8.000-YTl nin üzerindeki işlemlerin finas ve banka kurumlarından yapılması zorunluluğu işleminde müsterisinden aldığı çeki bu işlemlere istinaden vermesi bu uygulamaya uygunmudur değilmidir.

Cevap :
Sayın İşbilen, GVK 268 seri no.lu genel tebliğine göre, işyeri kira bedellerinin nakden, banka veya PTT şubelerine yatırılması gerektiğidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.10.2008
Soru :
kira ödemelerinde fiili bir kira ödemesi yok ise (mesela; tüzel kişiliğin ortaklarına ait bir işyeri tüzel kişiliğin ortaklarından birine ait ise veya gerçek kişiler için de işyeri mülkiyeti usul furu dan birine ait ise ) muhtasar beyannamede gösterilen kira ücreti emsal değerden gösteriliyor ise bu durumda bu emsal değerler banka yoluyla ödenmesi gerekir mi.ispatı nasıl olmalıdır.

Cevap :
Sayın Uygun, İşyeri kiralanması durumunda; mülk sahibi ister ortak, isterse usul furu dan biri olsun,kira kontratı yapılması gerekmektedir. Emsal bedelle stopajı ödenen işyeri kiralarının da mülk sahiplerine emsal tutarı kadar banka veya PTT şubeleri aracılığıyla ödenmesi gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.10.2008
Soru :
Değerli Üstadlarım. Firmamız, Birleşik Arap Emirliklerine inşaat kalıp ve iskeleleri kiralamak istemektedir. Sorum, geçici ihracat ile kiralama yapabilirmiyiz. geçici ihracat yaptığımız takdirde malzemelerin dönüşünde oluşabilecek muhtemel eksikliler deki uygulama nasıl olur, veya geçici ihracat yapılan firma dan başkasına bu malların tamamını geri getirmeden yine B.A.E. satışı yapıla bilinir mi, yapıla bilinir ise ne gibi uygulamalar yapılması gerekir. Şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Vardar, Geçici ihraç ile giden malların aynen yurda geri dönmesi gerekmektedir. Geri dönmeyen veya dışarda satılan mallar ihracat hükmünde değerlendirilmiştir. Konuya ilişkin daha detaylı bilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığından ve İstanbul Ticaret Odasından edinebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.10.2008
Soru :
sn.ismmmo danışma brimi ba bs formlarını düzenlerken .bankaların faiz, komisyon gid.vs ler .ücret bordroları .sigorta poliçeleri .faturalı olmayan normal stopaja tabi kira giderleri mal ve hizmet alımı olarak değerlendirilerek mi ba formlarını düzenleyeceğiz. saygılarımla,

Cevap :
Sayın Güzeldere, VUK 381 sıra no.lu Genel Tebliğinde; "....Bankalar, Katılım Bankaları, Portföy Yönetim Şirketleri; Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ile Sigorta Şirketleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont bilgilerini form Bs ile bildirmelrine gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça form Ba şle bildirilmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak bu kurumlar faturalı olarak mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde form Ba ile bildirmek zorundadırlar." der. Sigorta şirketleri tarafından tapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir. Amortisman giderleri ve personel ücret giderleri form Ba' ya dahil edilmeyecektir. Ba ve Bs bildirim formlarına mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarına ait kalemler yazılacaktır. Amortisman gideri bir hizmet veya mal alımı olmadığından, personel ücret giderleri de dışardan sağlanan bir hizmet alımı olmadığından Ba formuna dahil edilmeyecektir. VUK 381 sıra no.lu tebliğinde, mükellefler satın almış oldukları tüm mal ve hizmetleri ve satışları bu forma kaydetmelidir açıklaması yer almaktadır. Bu durumda tüm mal ve hizmet alış ve satışları (genel giderler, kira giderleri vb) formlara dahil edecektir. Faturalı alım-satımlar diye bir ibare bulunmamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.10.2008
Soru :
Sayın Üstadım, kira ödemelerinin bankadan ödenmesi ile ilgili olarak, emsal kira bedeli üzerinden stopaj ödemesi yapan mükelleflerin durumu ne olacak? Bunların kira ödemesi yok. Emsal kira bedelini bankaya yatıracaklar mı? İlginize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Dilsiz, Konutlarda, herbir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin; işyerlerinde,işyerini kiraya verenler ile kiracıların herhangi bir tutarla sınırlı kalmaksızın kiraladıkları yerler için yapacakları kira tahsilatı ve ödemelerini 01.11.2008 tarihinden itibaren banka veya posta idarelerine ödeyerek buradan alacakları belgelerle tevsik etmeleri gerekmektedir. (GVK 268 sıra no.lu Genel Tebliğ) Kanaatimizce; emsal kira bedeli üzerinden stopaj ödemesi yapan mükellefler de yukarıdaki hadleri aşan kira tutarlarını bankadan ödeyeceklerdir. Konuyla ilgili İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza talep etmenizi öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.10.2008
Soru :
MERHABALAR BENİM İŞYERİM ŞU ANDA BİR HAN İÇİNDE İŞYERİMİ KASIM AYI BAŞINDA KENDİ OTURDUĞUM DAİRENİN ÜST KATINA TAŞIYACAĞIM BİNA KOMPLE KAYINPEDERİME AİT BİNADA EŞİMİN KARDEŞLERİ VE BİZ OTURUYORUZ DOLAYISIYLA KAYINPEDERİME KİRA VERMİYORUZ ŞİMDİ BEN KİRA ÖDEMEDİĞİM HALDE STOPAJ ÖDEYECEKMİYİM TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Temel, Fiili durumda kira ödemesi yapmasanız dahi, emsal kira bedeli üzerinden stopaj yapacaksınız.Ayrıca,01/11/2008 tarihinden itibaren kira ödemesini Bankaya yatırmanız zorunludur.(GVK 268.Nolu Genel Tebliği) Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2008
Soru :
merhaba ba-bs formları ile ilgili sitede yapılan açıklamada kira giderleri yazılacak diyorsunuz. Ancak alo maliyeyle görüşmemizde faturasız kiralar yazılmayacak diyorlar. Yazıp yazmıcağımız hakkında ki görüşünüz nedir.

Cevap :
Sayın Akbulut, VUK 381 sıra no.lu tebliğinde, mükellefler satın almış oldukları tüm mal ve hizmetleri ve satışları bu forma kaydetmelidir açıklaması yer almaktadır. Bu durumda tüm mal ve hizmet alış ve satışları (genel giderler, kira giderleri vb) formlara dahil edecektir. Faturalı alım-satımlar diye bir ibare bulunmamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.10.2008
Soru :
İyi Günler. 1 Yıllık kira bedeli ekim 2008 döneminde peşin ödenip muhtasar beyannamade stopajı ödenecektir. Bu ödemenin bankadan geçme zorunluluğu varmıdır?

Cevap :
Sayın Ak, İşyerlerine ait kira ödemeleri 1 Kuruş da olsa bankadan yapılacaktır. İster gelecek dönemlere ait, ister geçmiş dönemlere ait kiralara karşılık olarak ödensin tamamı bankadan yapılacaktır. (GVK 268 seri no.lu Genel Tebliği)İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların herhangibir tutarla sınırlı kalmaksızın kiraladıkları yerler için yapacakları kira tahsilatı ve ödemelerini 01.11.2008 tarihinden itibaren banka veya posta idarelerine ödeyerek buradan aldıkları belgelerle tevsik etmeleri gerekmektedir. Tevsik Zorunluluğu Bulunmayan Durumlar; - Her bir konut için aylık tutarı 500.-YTL nin altındaki konut kira geliri, - Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar, - Ayni olarak yapılan söz konusu ödemeler Danışma Birimi


 

Tarih : 22.10.2008
Soru :
İşyerimizde çalışan personeller, belirli sahalarda montaj işi yapacaklardır. Bu montaj işi sırasında kendi araçlarını kullanacaklar ve bizde bu araçların yakıt masrafı olarak aylık belirli bir yakıt tutarı ödeyeceğiz. Bu ödemelerimiz ücret niteliği olarak değerlendirip ssk, stopaj kesintisi yapmamız gerekirmi.veya akaryakıt istasyonu ile anlaşma yapıp yakıt bedellerini firmamıza fatura ettirirsek ve bedelini akaryakıt istasyonuna biz ödersek, bu araçlar için kiralanmış sayılıpda 2 nolu kdv ile kdv sini ve stopajını ödememiz gerekir mi.

Cevap :
Sayın Sucu, Araç sahipleri ile işyeri arasında kira sözleşmesi düzenlenmesi ve araç kira bedeli üzerinden (brüt tutarı üzerinden) %20 stopaj kesintisi ve 2 Nolu KDV ile sorumlu sıfatıyla KDV beyan edip, ödemeniz; 1 Nolu KDV beyannamesi ile de indirim konusu yapmanız gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 21.10.2008
Soru :
SELAMLAR BENİM SORUM BİR AKARYAKIT BAYİSİ MÜŞTERİSİ KARGO DAĞITIM ŞİRKETİNİN KİRALAMIŞ OLDUĞU ARABALARA AKARYAKIT VERİYOR.YAPILAN SÖZLEŞMEYE GÖRE VERİLEN AKARYAKITIN FATURASI İLGİLİ ARABAYA KESİLİYOR AMA PARASI ARABAYI KİRALAYAN KARGO DAĞITIM ŞİRKETİNDEN TAHSİL EDİLİYOR. BİR SORUN OLUR MU ? OLURSA NASIL HAREKET EDELİM? TEŞEKKÜR EDERİM KOLAY GELSİN

Cevap :
Sayın Karademir, Araçları kiralayan firma ile yapılan sözleşmede akaryakıt giderleri kiracı tarafından karşılanacak hükmü mevcut ise sorun yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.10.2008
Soru :
2.sınıf tacir olan bir müşterimin işyeri olarak kullanmış olduğu dükkan oğlunun malıdır. Bu sebeple mükellef olan müşterim oğluna herhangi bir kira ödememektedir. Vergi açısından bu olayda herhangi bir stopaj durumu söz konusu olurmu. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim. Saygılarımla, Akif Taşpınar

Cevap :
Sayın Taşpınar, Kiralanan işyerinin aile bireylerinin olması ve bedel ödenmemesi Stopaja engel değildir.Emsal kira bedeli üzerinden Stopaj yapılıp,1/11/2008 tarihinden itibaren kira bedelinin bankadan ödenmesi gerekir.(GVK 268 Nolu Genel Tebliğ) Danışma Birimi


 

Tarih : 16.10.2008
Soru :
01/11/2008 tarihinden itibaren kira ödemeleri için getirilen zorunlulukta kiranın yıllık veya 6 aylık gibi peşin ödenmesinde stopaj 3 aylık veya aylık dönemlerde beyan ediliyorsa dikkat edeceğimiz bir husus varmıdır? Saygılarımla

Cevap :
Sayın Sarıkaya, İşyerlerine ait kira ödemeleri 1 Kuruş da olsa bankadan yapılacaktır. İster gelecek dönemlere ait, ister geçmiş dönemlere ait kiralara karşılık olarak ödensin tamamı bankadan yapılacaktır. Tevkifatın yapılması için kira bedelinin nakden veya hesaben ödenmesi yeterli olup, ödemenin geçmiş yıllara ilişkin olması veya peşin kira olması tevkifat yapılmasını etkilemeyecektir. Dolayısıyla ödemenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tevkifat nispetinin göz önünde bulundurması gerekmektedir. Kaç aylık kira ödemesi yaptıysanız ödemenin yapıldığı dönemin muhtasar beyannamesinde ödeme tutarının brütü üzerinden stopaj hesaplayıp beyan etmeniz ve ödemeniz gerekmektedir. İlgili ödemeye ilişkin kira tutarları kadar 180 hesapları kullanıp kira tahakkuku yapmanız ve dönemi geldiğinde de giderleştirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.10.2008
Soru :
iyi çalışmalar.işyeri mülkiyeti ltd şt ortaklarından bırine ait.emsal bedel üzerinden kira gösteriyoruz.yenı uygulamaya göre şirket kira ödemelerini bankadan ortağın şahsi hesabına mı ödeyecek.?cevabınız için teşkrler.

Cevap :
Sayın Çakır, Limited şirketler tüzel kişiliğe haiz Kurumlar Vergisi mükellefidirler.Şirketlerin kiraladıkları Gayrimenkulün Şirket ortaklarına ait veya 3. şahıslara ait olması, Kira ödemelerini Banka kanalı ile ödeme yükümlülüğünü değiştirmez.Mal sahibi kim olursa olsun 1/11/2008 Tarihinden itibaren İş yeri kira ödemeleri Banka vasıtası ile ödenmesi gerekir.(GVK 268 Nolu Genel Tebliğ) Danışma Birimi


 

Tarih : 13.10.2008
Soru :
1 Kasım'dan itibaren işyeri kirası ilgili ay maddi imkansızlık veya başka bir sebepten dolayı hiç ödenememesi halinde banka dekontu ibraz edememeden dolayı öngörülen ceza ile karşıkarşıya kalacak mıdır.

Cevap :
Sayın Çoban, Kira ödemesi varsa ve Bankadan ödenmemiş ise ceza uygulanır.Ödeme yoksa ceza uygulanmaz. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.10.2008
Soru :
ŞAHSA AİT BİR BİNEK OTOMOBİLİ ŞİRKET İÇİN KİRALAMAK İSTİYORUZ. BU KİRALAMA İŞLEMİNDE STAOPAJIN YANINDA SORUMLULUK SIFATIYLA KDV DOĞAR MI? TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Birinci, Katma Değer Vergisi Kanunun 1. Maddesine göre Türkiyede yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV'ne tabidir.Yapılan araç kiralaması süreklilik arz etmesi halinde 2 nolu KDV beyannamesi ile %18 KDV hesaplanır. Vergi dairesine yatırılır . Aynı dönemde ödenen bu vergi 1 nolu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.10.2008
Soru :
ANONİM ŞİRKETİMİZE AİT KİRADA BİR GAYRİMENKUL İŞYERİMİZ VAR KİRCIMIZ OLAN İŞYERİ KİRASINI AYLIK DÜZENLİ ÖDEMİYOR.BİZ ŞİRKET OLARAK KİRA FATURASINI HER AYKESMEK ZORUNDAMIYIZ?KİRAYI ALDIĞIMIZ AY TOPLU OLARAK KESEBİLİRMİYİZ? TOPLU OLARAK KESERSEK KDV VE VE KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN VERGİ ZİYAI SÖZ KONUSU OLURMU İYİ ÇALIŞMALAR.

Cevap :
Sayın Temiz, Kurumların Aktiflerinde kayıtlı Gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar Ticari kazançtır.Ticari kazancın tespitinde Vergiyi doğuran olayda tahnakkuk esası geçerlidir.Dolayısıyla kira konratınıza göre her ay Fatura düzenleyip,KDV hesaplayacaksınız.Tahsili için yargıya başvurun. Toplucu fatura düzenlenmesi söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.10.2008
Soru :
İYİ Günler 8 hisseli bir işyerinin kirasını bankadan yatırırken hangi ortağın hesabına yatırmak gererir.

Cevap :
Sayın Ak, 1/Kasım/2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan sisteme göre,işyeri Kiracıları mal sahiplerine kira bedellerini Bankalar vasıtası ile ödeyeceklerdir.Gayrimenkulün hisseli olması halinde her malike hissesi oranınca kira yatırılması olabileceği gibi tüm maliklerin ortak bir hesap açtırmaları halinde kira bedelinin tamamı ortak hesaba yatırılabileceğini düşünmekteyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.10.2008
Soru :
Belediyeye ait bir yer (tehlikeli madde nedeniyle şehir dışında) 13 tüp gaz satışı ile uğraşan firma tarafından kiralanarak depo olarak kullanılacaktır. Bu depolara giriş-çıkış kontrolü ve güvenlik bakımından 3 bekçi alınacak ve ücretleri 13 firma tarafından karşılanacaktır. Sosyal güvenlik mevzuatı bakımından her bir firmanın üzerine düşen yükümlülükler nasıl yerine getirilmelidir? (Örneğin; iş akdi, bordro işlemleri, aylık bildirimler gibi...) Saygılarımla.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İş akdi düzenlenirken taraflardan biri olan işveren kısmına kimin ismi yazılacaksa sorumlu o kişidir. İş akdindeki düzenlemelere göre ücret ve bordro işlemleri aylık bildirimlerin yasal sorumluları ortaya çıkacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 07.10.2008
Soru :
Merhaba, Şirketimiz izmirde almış olduğu bir iş için personelimize 2 ay (iş bitene kadar) ev kiralamıştır. Kiraladığımız ev gerçek kişinindir. Gider göstermek anlamında; 1) Stopaja tabi olacakmıdır? 2) Yoksa ücret gibi gösterip aylık kiranın (net:1200ytl.) kalacak personel sayısına bölüp ücretlerinemi ekleyip gider yazılması gerekecek. Bu konuda ne yapmam gerektiğini ve görüşlerinizi rica ediyorum. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Koyuncu, Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri kiraladıkları Gayrimennkullerin kullama amaçlarına bakılmaksızın Ödedikleri kira bedeli üzerinden % 20 Gelir Vergisi stopajı yapmak zorundadırlar.Yapılan ödeme aynı ücret değil kira ödemesidir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.10.2008
Soru :
İyi akşamlar.ba konusunda sorum olacak.Diğer toplama dahil olacak giderlerde kira ft.sız,banka dekontu ile giderleştiriliyor.toplamada brüt tutarı mı alacağız,işyeri için yapılan faturalı market alışverişi gibi benzer günlük fiş ve ft.lı küçük alışverişlerde bu toplama dahil olacak mı? Teşekkürler..

Cevap :
Sayın Özgün, Kira tutarlarında 7 li hesaplara hangi rakamı gider yazmışsanız bu tutarı dikkate almalısınız. Ba Bs formlarının hazırlanmasında tüm mal ve hizmet alım satımları, genel giderler, kira vs. dikkate alınacaktır. (İşçi ücret giderleri, amortismanlar, damga vergisi giderleri gibi hizmet konusuna girmeyen ya da dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet olmayan kalemler dikkate alınmayacaktır). Bu konuyla ilgili VUK 381 Sıra numaralı Genel Tebliği inceleyebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.09.2008
Soru :
Oto Kiralama işiyle uğraşan mükellefim, 31.12.2007 tarihi ile aktifiminde 2 yıldan uzun sureli kayıtlı iki adet binek otosunu 08 nisan ve 22 nisan 2008 de sattı. Noter satiş sözleşmesindeki tutara iç yüzde ile % 18 kdv uygulandı. Ancak 2008/13426 sayılı BKK. göre % 1 kdv ile satabileceğimiz bu araçları % 18 kdv ile satınca düzeltme talebinde bulunduk. Talabimiz KDV Kn. 8/2 md.(23 ve 91 nou tebliğleri) gereği reddedildi. Fazla tahsil ettiğimiz kdv ancak satış yaptığımız nihai tüketiciye iade edilebilirmiş. Sonuçta noter satış sözleşmesine göre iç yüzde yöntemiyle kDV uyguluyoruz. Oran yanlış olsada nihai tüketiciden fazla alınan bir tutar yok. Satış sözleşmesindeki tutara + kdv uygulansaydı anlaşılabilirdi.İdarenin günlük kararlarla oranları değiştirmesini artık takip edemiyoruz. Bu konudaki görüşlerinizi rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Aksöz, Vergi dairesinin yapmış olduğu işlemin doğruluğuna biz de katılıyoruz. Ne yazık ki size ileteceğimiz farklı bir görüş yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.09.2008
Soru :
Bu soruya acil cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim, Serbest Meslek makbuzu olan bir doktor var ev adresi vergi dairesinde görünen adres kendisi hastanede hizmet verip aylık hakedişine göre bir veya iki tane makbuz kesiyordu ama hastaneden ayrılıp ruhsatıyla çalışmak üzere başka bir kliniğe geçti burda yarım gün,başka bir yerdede yarım gün hizmet veriyor ve bu kliniklerde ayrıca kendi hastalarına bakıp serbest meslek makbuzu düzenlemek istiyor bunun içinde taşınabilir pos cihazı almak istiyor sorum şu : 1-bu doktor ev adresi devam ederken bu şekilde serbest meslek makbuzunu kullanmaya devam edebilirmi taşınabilir pos cihazını kullanmasında yanlışlık varmı 2-ruhsatlı göründüğü kliniğin bir odasını kiralayarak adres gösterirse ve şirket kurarsa nasıl olur 3-ev adresini göstererk şirket kurarsa olurmu ? 4-şirket oratğınında doktor olması gerekiyormu? 4-Özel sigortalarla yapılan anlaşma doktorun adina olan olan rusatla yapılıyor, bu durumda tüm hastalara doktorun mu makbuzu kesilmesi lazım?

Cevap :
Sayın Arslan, 1-Serbest meslek erbapları ikametgahlarını iş yeri olarak kullanabilirler ve faaliyetleri için SM makbuzu düzenlerler(GVK MD.68/1). Serbest çalışan hekimler POS cihazı kullanmak zorundadırlar. 2-Serbest meslek erbapları (Doktorlar) bir araya gelerek şirket kurabilirler.Şirket Şeklinde hizmet veren hekimlerin elde ettiği kazanç "Ticari kazanç" olması nedeniyle POS cihazı kullanım zorunluluğu yoktur.Ticari ve Serbest Meslek faaliyetleri kiralanan her yerde yapılabilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.09.2008
Soru :
sitenizde yayımlanan ba-bs lerle ilgili soru cevaplarda kira giderlerinin ve öiv dahil edileceği belirtilmiş.ancak ben GİB müşteri hizm.aradığımda kontrata dayanan, faturaya dayanmayan kira giderlerinin beyan edilmiyeceği söylendi.ayrıca ÖİV de dahil edilmiyeceği söylendi.Aklım karıştı açıkçası. açık hükümler yok.Yardımcı olursanız sevinirim. Birde ito giderleri gibi giderler de b formlarına eklenecek mi?

Cevap :
Sayın Gürkan, 362-381 nolu VUK Genel tebliğine göre tüm mal ve hizmet alış ve satışları (genel giderler, kira giderleri...) Ba-Bs formlarında bildirilecektir. Çok net bir kavram olmasa da bizim yorumumuz işçi ücret giderleri-amortismanlar-beyannamelerin dv... vs gibi mal ve hizmet alım-satımı olmayan giderler dışındaki tüm giderin bildirilmesi gerektiğidir. Tebliğde sadece faturalılar diye bir ibare bulunmamaktadır. Sadece özellikli kuruluşların (noter, döviz büroları ...) yapmış oldukları faturalı mal alım ve satımı Ba-Bs bildirimlerinde yer alacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 25.09.2008
Soru :
İyi Günler İşyerimin sahibi yurt dışındadır.İşyeri kirasını avukatının banka hesabına yatırıyoruz.1 Kasımdan sonra bu konuda sorun çıkabilirmi?Yurt dışında olan dükkan sahibi burada banka hesabı açtırmak zorundamıdır?

Cevap :
Sayın Ak, İşyeri kirasının mal sahibi adına açılan bir hesaba yatırılmasının daha doğru olduğu kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2008
Soru :
Sayın Yetkili iyi günler.. A Ltd.Şti.'i müdürü B için ikametgah olarak kullanmak üzere Mesken olarak (kontratta öyle yazıyor) bir daire kiralamıştır.Bu yer Mesken olduğu için Stopaj uygulanmayacaktır değil mi?Ya da yasal mevzuat hakkında bilgi verebilirmisiniz?

Cevap :
Sayın Kebabcı, Gelir Vergisi kanunun 94.Maddesine göre Limited şirketler Kiralamış oldukları Gayrimenkullerin kira ödemesinden % 20 oranında Gelir vergisi Stopajı yapacaktır.Şirketin kiraladığı G.Menkulün ne amaçla kullanıldığının önemi yoktur.Şirketin Gayrimenkul kiralamalarında stopaj yapılması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2008
Soru :
merhaba, Şirket ortaklarından birine ait arsa uzunb süreli bir kontratla şirkete kiralanıyor.Bu arsa üzerine şirket sosyal amaçlı kullanmak üzere (misafir ağırlamak) bir bina yapıyor bu binanın yapımıyla ilgili ftlar hangi hesapta izlenmeli? Özel maliyet ve Demirbaş hesapları kullanılır mı? Gider hesapları kullanılır mı? teşekkür ederim

Cevap :
Sayın Koçboğa, Kiralanan Gayrimenkuller üzerine yapılacak inşaatlar Özel maliyet hesabında takip edilir.Kira süresi ile itfa edilerek giderleştirilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 22.09.2008
Soru :
Mükellefim oto kiralama işi yapmakta ve bu iş için sıfır veyahut ikinci el binek otomobil satın almaktadır. Normalde faturada belirtilen kdv ni indiriyoruz. Mükellef bu sefer satın aldığı sıfır km araçları kiralama hizmetine sokmayacağını daha sonra satacağını söyledi. Biz de faturada belirtilen kdv ni indirim hakkı bulunmamıza rağmen indirmeden araçların maliyetine ekledik ve araçları demirbaşa kayıt ettik. Mükellef şimdi ise, söz konusu bu araçları (km yapmadan)satıyor. Buradaki teslimde uygulanacak kdv oranı ne olamalıdır? Alışta kdv ni indirmediğimiz ve kiralama hizmetine tabi tutmadığımız için %1 olarak uygulama hakkımız var mı? yoksa 2007/13033 sayılı BKK 1 sayılı listenin 9. bendinin son paragrafında belirtilen "KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV ni indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçların tesliminde bu kararın 1.md.sinin(a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır" hükmüne göre alışta kdv nin indirilip indirilmediğine bakılmaksızın %18 olarak mı uygulanacaktır? Bu konuda açıklayıcı bir bilgi verebilir misiniz?

Cevap :
Sayın Akdemir, Sorunuzun içinde yanıtını da vermişiniz.Bizim düşüncemiz de KDV'nin % 18 olarak uygulanacağı yönündedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.09.2008
Soru :
ÜSTADIM SAYGILARIMLA. 2008 YILINDA DÜZENLENECEK OLAN B FORMLARININ DİĞER KISMINA ŞİRKET KİRALARININ EKLENECEĞİNİ BİLİYORUM. SORUM ŞU BU KİRA BEDELLERİ TAHAKKUK'A İSTİNADEN Mİ EKLENECEK YOKSA ÖDMEYE İSTİNADEN Mİ. DİYELİM Kİ 1 YILLIK KİRA PEŞİN OLARAK OCAK AYINDA ÖDENDİ BU KİRA BEDELİNİ BA FORMUNUN DİĞER KISMINA OCAK AYINDA MI KAYDETMELİYİZ YOKSA AYLARA BÖLEREK Mİ KAYDETMELİYİZ. PEŞİN ÖDENEN KİRA TUTARI 8000,00 YTL Yİ AŞIYORSA ÖDENEN AYIN BA FORMUNDA GÖSTERİLMELİ MİDİR.

Cevap :
Sayın Ekinci, Kira giderleriniz için, Muhasebe sistemleri genel tebliğine göre 700 hesaplara gider olarak hangi tarihte kayıt yapmış iseniz o ayın Ba formuna yazacaksınız. Giderlerin tahakkuk sistemi benimsenmiş ise ödeme tarihi dikkate alımayacaktır.Kiranın ödemesi yıllık yapılmış ise ödemenin yapıldığı tarihte Ba formuna yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.09.2008
Soru :
Merhabalar, Türkiye genelinde 26 adet ofise sahip bir oto kiralama şirketiz. Ofislerimize genel merkezimizden toplu olarak alınan büro malzemelerini (kırtasiye malzemesi, bilgisayar ve ekipmanları, promosyon malzemeleri v.b.)ihtiyaçları oldukca MNG KARGO ile koli yaparak göndermekteyiz. Fakat bu gönderilerimiz ile ilgili maliye bize irsaliye düzenlemediğimizden dolayı VUK madde 353/2 dayanarak Özel usulsüzlük cezası kesmekte. Biz herhangi bir şekilde ticari mal gönderimi yapmamaktayız çünkü biz hizmet sektörüyüz. Maliyenin kesmiş olduğu bu ceza doğrumudur. Doğru ise dayanağı nedir. (353/2 ve 240/A okudum ama tam olarak ikna olmadım) Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Tuncer, 213 Sayılı VUK 230 göre Ticari Malların bir yerden başka bir yere taşınması durumunda Sevk irsaliyesinin düzenlenmesi gerekir. Merkezden göndereceğiniz mallar için düzenleyeceğiniz irsaliyenin üzerine hangi şubeye gidecekse adresi yazılır ve gönderilir.Herhangi bir faturalama yapılmaksızın sevk edilen mallar belgelendirilmiş olur.Maliye idaresinin yapmış olduğu işlem doğrudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.09.2008
Soru :
merhaba, iki şirket %50 ortak olarak Lokantacılık faaliyeti yapmak üzere yeni bir şirket kuruyorlar.kuruluş aşamasında lokanta için kiralanan yere yapılan tadilat, dekorasyon, mutfak kurulumu ve havalandırma gibi işlemlerin faturası ortak olan şirketlerden biri adına kestirilmiş bu faturaları ortak olan şirket kendi muhasebe kayıtlarında hangi hesaplarda muhasebeleştirmeli daha sonra bu giderleri yeni kurulan şirkete nasıl faturalandırmalı saygılarımla

Cevap :
Sayın Tülay KOÇBOĞA, Sorunuza ilgisi nedeniyle Danışma Birimimiz en kısa zamanda yanıt verecektir. İyi çalışmalar dileriz. Eğitim Birimi


 

Tarih : 19.09.2008
Soru :
İyi çalışmalar.GMSİ Kira beyanını süresi içinde beyan edilmemesi durumunda beyanın idarece tesbitinde sadece o döneme ait konut istisna tutarı indirim konusu yapılamayacığı belitiliyor acaba gerçek gider yöntemi ile mevcut giderlerinin kira beyanının sonradan idarece tesbitte indirimin kabul edilmemesinin kanuni bir dayanağı varmı.Tşk

Cevap :
GVK 21.maddesine göre İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz. Ancak götürü veya gerçek giderlerin indirimi kabul edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.09.2008
Soru :
Anonim Şirketler kira kontratlarına ait damga vergisini kontrata damga vergisi kaşesini vurmak suretiyle vergi dairesine elden verebilirmi ? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Malalı, Anonim Şirketler kira kontratlarına ilişkin hesapladıkları Damga Vergisini "Damga Vergisi Beyannamesi" ile Elektronik veya kağıt ortamında beyan ederek öderler. Danışma Birimi


 

Tarih : 13.09.2008
Soru :
size 2 sorum olacak vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.Bir arsaya sahip olan 5 ortak satmamak kaydı ile kendilerine bu arsa üzerinde bina inşaa etmek istiyorlar bunlar vergi dairesine açılış yapmak zorundalarmıdır.2. sorum kira geliri alıp bunu beyanname ile vergi dairesine bildirdiğimiz dairemizi,6.ayda satmamız durumunda gelecek sene verecegimiz kira beyanında 6aylık gelir bildirsek sorun olurmu?

Cevap :
Sayın Kıralı, Satılmamak üzere ve kar gayesi olmadan inşaa edilen Özel inşaatların, Vergi dairesine Gelir Vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmez. Kira geliri bir takvim yılında kaç ay elde edilmiş ise toplamı kadar beyan edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.09.2008
Soru :
Mükellefimin Kiralamış olduğu mülk Türk Tarih Kurumuna ait bir dükkan. Kendisi bu işyeri için stopaj beyannamesinde gelir vergisi kesintisi yapması gerekiyor mu?

Cevap :
Sayın Özkaya, Türk Tarih Kurumu Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi olmadığından Gelir Vergisi 94.madde ve Kurumlar Vergisi 15.maddeye göre stopaj uygulanmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.09.2008
Soru :
Bir yakınım bilanço usulüne tabi olmakla birlikte karayolu ile yolcu taşımacılığı işi ile iştigal etmektedir. Aktifine kayıtlı 3 adet minibüsü bulunmaktadır. Bu 3 aracını kiralamk istemektedir. Bağkur'a borcu bulunmaktadır ve SSK'dan emekli olmak istemektedir. Araçlarını kiralaması durumunda bundan böyle ticari faaliyetini sürdürmeyecek ve kiraladığı şirkette hizmet akdi ile çalışacaktır. Bu durumda ticari işletmeden ötürü mükellefiyeti sona erer mi? Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Saraç, Bilanço aktifinde kayıtlı olan ticari minibüslerinin Bilanço Esasına Göre, işletmenin kapatılması halinde minibüs mülkiyetinin mükellefin şahsına geçmesi gerekir. Bu minibüslerin kiraya verilmesi halinde elde edilen kazanç ticari kazanç olmayıp Gayrimenkul Sermaye İradı sayıldığı için ticari kazanç mükellefiyetinizi kapatmanız halinde Bağkurunuz sona erer. SSK lı olarak bir yerde çalışabilirsiniz.


 

Tarih : 08.09.2008
Soru :
Bir Anonim Şirket 2008 ocak ayında yapmış olduğu 1 yıllık kira kontratına ait Damga vergisini eylül 2008 arihinde vergi dairesine pişmanlık ile beyan ederse Gecikme zammı dışında başka cezalarla karşılaşır mı ? Teşekkürler

Cevap :
Sayın Malalı, İdare tarafından tespit sözkonusu değilse damga vergisi beyannamenizi elden pişmanlık hükümlerine göre (VUK.Md.371) verebilirsiniz. Beyannamenin pişmanlıkla verilmesi durumunda gecikme zammı değil, pişmanlık zammı sözkonusudur. Danışma Grubu


 

Tarih : 04.09.2008
Soru :
İyi Günler;şuanda smmm stajyeriyim ve İSMMMO düzenlemiş olduğu yeterlilik kursuna gidiyorum.180 ve 280 hesaplarının kullanımı ile ilgili uygulamada yaptımız ile kurstaki hocamızın anlattığı kafamızı karıştırdı.(örneğin 01.07.2008-01.07.2009 yapılan bir sigorta poliçesinde)180 hesabına hangi kısmı yazacağız.Hocamız bilanço tarihi itibariyle 12 aylık kısım için 180, 12 ayı aşan kısım için de 280 hesabını kullanmamız gerektiğini(1 yıllık bir sözleşmede sadece 180 hesabını) ve yeterlilik sınavında da böyle yapmamız gerektiğini söylüyor.Fakat farklı muhasebe kitapların da 180 hesabına cari yıl için olan kısmını yani 07-12/2008 arasını,kalan 2009 yılı olan kısmı için 280 kullanılır yazıyor ve uygulamada da böyle yapıyoruz.Bunun doğrusu nedir.Sınavda nasıl yapmalıyız.Aynı sorun finansal kiralama işlerinde 301-302-401-402 hesaplarının kullanımında da var.Cevaplarınız için teşekkür ederim.İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Özdemir, İSMMMO nun düzenlemiş olduğu yeterlilik kursunda hocanızın anlattığı şekliyle bu hesapların kullanımı doğrudur. Burada takvim yılı esas alınmayıp sözleşmenin kaç yıllık olduğuna dikkat etmemiz gerekir. 2 yıllık bir sözleşme ise 1 yıllığını 180 hesaba 2.yılının 280 hesaplara işlenmesi gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.09.2008
Soru :
Merhabalar; Biz roche disbiritörlüğünü yapıyoruz. ve hastalere cihaz kirama işi yapıyoruz. Benim sorum Cihaz Kirala işinde KDV oranı %8 mi olacak yoksa %18 mi olacak bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi den teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Dönmez, Cihaz kiralama işinde KDV Oranı %8 olacaktır. Sitemizin sol kısmında pratik bilgiler içerisindeki 2008 mali rehberin içinde KDV oranlarını gösterir listeye ulaşabilirsiniz. Bu listede ilgili tıbbi cihaz ve işlemlere ait KDV oranlarını (cihaz cihaz) görebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.08.2008
Soru :
2008 yılı BA BS formlarını doldururken araç alış satış tutarları, makbuzsuz (kontrata istinaden)kira giderleri, amortisman tutarları, sigorta giderleri, bankalardan çekilen ticari kredilerin faiz giderleri gösterilmesi gerekiyor mu? VUK nun 381.mad.yeterli açıklama yok. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Erol, 2008 yılı Ba-Bs formlarına mükelleflerin satın almış oldukları ve satışını yaptıkları tüm mal ve hizmetler (fatura ve benzeri vesikalarla düzenlenmiş) yer alacaktır. Limiti aşanlar Tablo 2 ye; limitin altında olanlar Tablo 3 deki Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamına yazılacaktır. Araç alış ve satışı bir mal ve hizmet teslimi olduğundan Ba-Bs formuna yazılacaktır. Kontrata istinaden kira giderleri de Ba-Bs formlarına yazılacaktır. Amortisman tutarları ve faiz giderleri mal ve hizmet alım-satımı olmadığından Ba-Bs fomlarına yazılmayacaktır. Ancak ticari kredilerin faiz giderlerinden ilk yıl malın maliyetine yansıtılanlar var ise Ba-Bs formlarına yazılacaktır. Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise bu alımların genel esaslar çerçevesinde KDV hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir. Sigorta poliçeleri Ba-Bs formlarına yazılmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.08.2008
Soru :
Efendim vergi mükellefi olmayan şahıstan kiralanan araba için gider pusulası düzenlenecek. bu konuyla ilgili sorum şu - stopaj ve kdv oranı ne,örneğin aylık net kira 100ytl ise stop.ve kdv nasıl hesaplanacak -kira üç ayda bir ödenerek gider pusulası üç ayda bir düzenlenebilirmi -KDV2 BEYANNAMESİ Mİ VERİLECEK VE ÖRNEĞİN HAZİRANDA GİDER PUSULASI KESİLMİŞSE TEMMUZUN 24 ,ÜNE KADARMI BEYANNAME BİLDİRİLECEK. TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü 25.07.2007 trh.176200-ÖZ/531-6357 nolu özelgeye göre: Şirketinizin vergi mükellefi olmayan şahıstan kiralayacağı, herhangi bir ticari işletmeye dahil olmayan taşıt için yapacağı ödemelerin tamamı üzerinden (nakden veya hesaben) ödemenin yapıldığı sırada 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94/5-a maddesine istinaden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup, şirketiniz tarafından kiralama yoluyla edinilen araçlara ilişkin şirketinize ait olan giderlerin Gelir Vergisi Kanununun 40/5 maddesine göre kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Aracı kiraya verenin vergi mükellefi olmaması halinde şirketiniz tarafından gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir. Gelir vergisi kanunu Md.94 e göre; gelir vergisi tevkifatı, ödemenin yapıldığı tarihte beyan edilir ve ödemesi yapılır. Aylık net kira 100 ytl ise bunun brütü 125 ytl dir. Stopaj tutarı (125 ytl*0,20=25 ytl), ödenecek net kira 100 ytl şeklinde gider pusulası düzenleyip ödemenin yapıldığı ayda muhtasar beyanname ile beyan edilir ve beyannamenin ödeme gününde de ödemesi yapılır. Gider pusulasının her ay için düzenlenmesi gerekmektedir. Muhtasar beyanname verme yükümlülüğünüz 3 aylık ise, beyanınız tabiiki 3 aylık olacaktır. Fakat gider pusulası her halükarda aylık kesilip giderleştirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.08.2008
Soru :
çalıştığım şirket sigorta acentesi olarak faaliyette bulunmaktadır. sorum:ba ve bs lerle ilgili olacak. biz 8000,00 ytl sınırın altında kalıyoruz.Ancak diğer mal ve hizmet toplamını yazarken işçi giderleri,kira giderleri gibi faturasız değerler ilave edilecek mi? bir de bizde kdv olmadığı için genel giderler yani 7 li kalemler kdv dahil olarak işlenmektedir.diğer mal ve hizmetler toplamına kdv dahil olarak yazılması gerekiyor değil mi?

Cevap :
Sayın Gürkan, 2008 Yılına ilişkin aylık olarak verilecek Ba,Bs formlarının doldurulmasında 8.000 YTL limitine dikkat edilmesi gerekir. 8.000 YTL'nin altındaki mal ve hizmet alım - satımların "Diğer" bölüme yazılacağı Genel tebliğlerde açıklanmıştır.Sigorta Acentelerinin mal ve hizmet alımlarında ödedikleri KDV'leri gider olarak yazmalarına rağmen Formlar KDV Hariç düzenleneceği için KDV leri ayırmanız gerekir. Çünkü, Size Mal ve Hizmet Satan Mükellefler Bs formlarında KDV siz bildirimde bulundukları için Karşılaştırmaların örtüşmesi nedeniyle Formlar KDV hariç olarak düzenlenecektir.İşçi ücretleri form Ba ya yazılmayacak ,diğer Fatura ve Benzeri belgeler ile yapılan tüm giderler ve alımlar Ba formuna yazılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.08.2008
Soru :
BİR İŞYERİNE AİT KİRA KONTRATI AYLIK NET KİRA MİKTARI ÜZERİNDEN BİR YILLIK DÜZENLENMİŞSE DAMGA VERGİSİ MATRAHI NET KİRANIN BİRYILLIK TUTARIMI OLUR YOKSA NET KİRANIN BRÜTÜNÜN BİR YILLIK TUTARI ÜZERİNDENMİ HESAPLANIR.CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Cebeci, Damga Vergisi (I) Sayılı Tabloya göre; Yıllık Brüt Kira tutarı üzerinden Binde 1,5 damga vergisi hesaplamanız gerekmektedir. Sözleşmenin nüsha sayısı ve kefil durumu damga vergisinde önemlilik arz etmektedir. Her kefil için binde 1,5 üzerine binde 7,5 ilave edilir. Nüsha sayısı ile de ödenecek damga vergisi tutarı çarpılır.


 

Tarih : 21.08.2008
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR. TAŞIT KİRALAMA FİRMASI OLMAYAN HERHANGİ BİR FİRMA BAŞKA BİR FİRMAYA KİRALAMIŞ OLDUĞU ARACIN GELİRİNİ 602 HESAPTA MI YOKSA 649 HESAPTAMI TAKİP ETMESİ DAHA UYGUN OLUR. SAYGILARIMLA SMMM ENGİN EKİCİ

Cevap :
Sayın Ekici, 602 hesap bilindiği üzere faaliyet konusuyla ilgili gelirlerden oluşmaktadır. Araç kiralama işi bahsettiğiniz firmanın faaliyet konusuyla ilgili olmadığından bu işle ilgili geliri 649 ya da 679 hesapta takip etmeniz daha uygun olacaktır. İSMMMO Danışma Birimi


 

Tarih : 19.08.2008
Soru :
Merhabalar, 2007 Mart ayında SMMM Büromu açtım, 2008 Mart ayında da bir ltd ştine %5 ile ortak oldum. SMMM Büromu kapatmayı düşünüyorum ( Nedeni vergi,kira, bağkur derken yükü artık kaldıramıyor olmak ) ortağı olduğum firmada muhasebenin sevk ve idare edilmesinden birinci derece sorumlu sıfatıyla ticaret sicilde yayınlatarak bağımlı olarak olarak mesleğimi icra etmemde ilerisi için bir sakınca var mıdır. Saygılarımla, Özlem ÇETİN

Cevap :
Sayın Çetin, Şirket ortağı olabilirsiniz.Ancak Muhasebeyi sevk ve idare edecekseniz,LTD.Şirketin Yönetici konumunda imza yetkili Müdürü olmazsınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 19.08.2008
Soru :
Cevap alamadığım sorumu tekrar ediyorum. Bireysel Emeklilik şirketleri 10 yıl süre ile katkı payı ödemeden sistemden ayrılanlardan %15 tevkifat yapmaktadırlar. 1.Bu tevkifat MSİ olarak değerlendirilmektadir. Gelir Vergisi Kanunuda MSİ ise Sahibinin ticari,Zirai,veya mesleki faaliyetleri dışnda nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden uluşan sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı,faiz,kira ve benzeri iratlar olarak tarif edilmektedir. 2.Bireysel emeklilik şirketlerinin dahili tevkifat olarak katkı payı üzerinden kesinti yapmaları yukarıda tarifini yaptığımız MSİ olarak değerlendirilmemesi gerektiği düşüncesindeyim.(Bir gelir elde etmediğim halde Gelir vergisi kesintisi yapılıyor.) Ayrıca Bankaların Vadeli mevduatın bozulması nedeni ile yatırılan sermaye üzerinden bir kesinti yapmamaları da bu değerlendirmenin bir sonucu olduğu düşüncesindeyim. Bakanlar Kurulu kararnamesi ile bu kesintinin yapılmasının kanunun ruhunada uymadığı düşüncesindeyim. Bu konuda Vergi mahkemesine dava açmak düşüncesindeyim.Görüşlerinizi merak ediyorum. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Ulusoy, Sorunuzda da bahsettiğiniz gibi Bireysel emeklilik sisteminden elde edilen kazançlar MSİ olarak vergilendirilmektedir. Bizler uygulamada bulunan mevzuatların açıklanması ve yorumunu yapmaktayız. Konuya ilişkin GV sirküleri ekte bilgilerinize sunulmuştur. Danışma Birimi MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Gelir Vergisi Sirküleri/3 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi Tarihi : 13/08/2003 Sayısı : GVK-3/2003-3/Bireysel Emeklilik Sistemi-1 İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1 İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Ücret, Menkul Sermaye İradı ve Yıllık Beyanname Verilmesini Gerektiren Gelirler 1- Giriş Ülkemizde bireysel emeklilik sisteminin oluşturulmasına yönelik yasal düzenlemeden sonra, bireylerin sisteme katılmaları dolayısıyla ödeyecekleri katkı paylarının vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılması, katkı paylarının değerlendirileceği emeklilik fonlarının kazançlarının vergilenmesi ve nihayet bireylerin sistemden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine yönelik olarak, 28/06/2001 tarih ve 4697 sayılı Kanunla, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler bireysel emeklilik sisteminin yanı sıra şahıs sigortalarını da kapsamaktadır. Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ilişkin katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik olarak Bakanlığımıza iletilmiş sorulara ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2- Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 2.1- Gelirin Niteliği Katılımcılardan toplanan katkı payı veya primlerin nemalandırılarak hak sahibine geri ödenmesi esasına dayalı bireysel emeklilik sistemi ve benzeri nitelikteki birikimli şahıs sigortaları kapsamında elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde menkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır. Katılımcıların sistemde kalma süreleri ve ayrılma biçimleri elde edilen gelirin niteliğini değiştirmemektedir. 2.2- Birikimsiz Sigorta Poliçeleri Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler Belirli risklere karşı yapılan ve riskin gerçekleşmesi halinde hak sahibine belirli bir ödeme yapılmasını öngören birikimsiz sigorta poliçeleri kapsamında yapılan ödemeler gelir vergisinin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla, bu nitelikteki gelirlerin Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi kapsamında menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. 2.3- Karma Poliçeler Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler Ölüm, maluliyet ve benzer risklere karşı yapılan riziko teminatları ile birikimli teminatların aynı poliçede gösterilmesi durumunda, söz konusu poliçenin birikimli teminata isabet eden kısmı ile ilgili olarak yapılacak ödemeler menkul sermaye iradı olarak değerlendirilecektir. Birikimler dışında, sadece riskin gerçekleşmesi halinde yapılan ödemeler ise gelir vergisinin konusuna girmemektedir. Ölüm, maluliyet ve benzer risklerin gerçekleşmesi halinde risk teminatına ilaveten sigortalıya risk anındaki birikimlerinin değerinin ödenmesi veya birikim veya risk teminatından yüksek olanın ödenmesi esasına dayalı poliçelerde ödeme riskin gerçekleşmesine bağlı olarak yapılsa dahi, birikimli teminata isabet eden tutar menkul sermaye iradı olarak değerlendirilecektir. Örneğin; birikim veya risk teminatından yüksek olanın ödenmesi esasına dayalı bir poliçe kapsamında, riskin gerçekleştiği anda risk teminatının birikimden daha yüksek olması halinde, ödenecek tutarın birikime isabet eden kısmı menkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi olacaktır. Risk teminatı ile birikim arasındaki tutar ise gelir vergisine tabi olmayacaktır. Ancak riskin gerçekleştiği anda birikim tutarının daha yüksek olması halinde ödenecek tutarın tamamı menkul sermaye iradı olarak değerlendirilecektir. 2.4- Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde yapılan düzenleme ile elde edilen gelirlerin bir kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu düzenlemeyle; -Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlara yapılan ödemelerin % 25’i , -Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl süreyle prim ödeyenlere yapılan ödemelerin % 10’u, gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bireysel emeklilik sistemi ile diğer şahıs sigortalarından vefat, maluliyet ve tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelere de yukarıda belirtilen istisna uygulanacaktır. Ayrıca tek primli yıllık gelir sigortalarına ilişkin ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir. 2.5- Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 15 numaralı bent hükmü uyarınca, emeklili


 

Tarih : 14.08.2008
Soru :
Üstadım bildiğim kadarı ile peşin ödediğimiz kiralara ait stopajı ödemeyi yaptığımız ayı kapsayan muhtasar ile beyan edip stopajını ödüyoruz giderlerini ise gelecek aylara ait gider yazıp ilgili dönemlere tahakkuk yapıyoruz peşin ödenen kiralara ait stopajın ödendiği ayki muhtasarla beyan edilp ödeneceğine dair tebliğ yada kanun maddesi nedir bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap :
Sayın Gümüş, Konu ile ilgili olarak 193 Sayıl Gelir Vergisi Kanunun 94/5 ve 98 maddeleri ve Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinin ilgili bölümleri. (yaklaşık 20 Adet Genel Tebliğ) Danışma Birimi


 

Tarih : 08.08.2008
Soru :
gerçek usul şahıs mükellefim mülkiyeti kendine ait olan bir işyerini kiraya veriyor. Kiralayan şirket firma stopaj kesintisi yaparak % 20 gelir vergisi mi ödeyecek. Yoksa biz aldığımız kira karşılığı olarak fatura mı keseceğiz. Bu geliri yurtiçi satışlar olarak mı göstereceğiz. kdv oranı % 18 mi olacak teşekkürler.

Cevap :
Sayın Açıkgöz, Gerçek kişilerin Ticari işletme ile ilgisi olmayan ve özel mülkiyetlerinde bulunan Taşınmazlarının kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar GMSİ dır. Bu durumda kiracı kiranızı öder iken %20 Stopaj yapacaktır. Şayet Taşınmaz Bilanço esasına göre defter tutan mükellefin Aktifinde kayıtlı ise, Fatura düzenlenip % 18 KDV hesaplanacaktır.Stopaj söz konusu olmayacaktır.Elde edilen kazanç Tİcari kazançtır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.08.2008
Soru :
268 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ne göre 01/11/2008 tarihinden itibaren kira ödemeleri banka ve ptt aracılığı ile yapılacak. ancak bir mükellefim ısrarla bu tarihin 01/08/2008 tarihine çekildiğini ve bunu denetmen arkadaşından duyduğunu söylüyor. konu ile ilgili tarih değişikliğine dair nette bir cevap bulamadım. tarih gerçekten 1 ağustosa çekildi mi? konu ile ilgili bilgi verirseniz memnun olurum. iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Tek, Türkiye de Vergi Kanunları'nın Uygulaması TBMM 'nce çıkartılan Kanunlar ve Maliye Bakanlığının yayımladığı Yönetmelikler, Genel Tebliğ ve Sirkülerle olur.Kişilerin söylemlerini dikkate almayınız, sizleri yanıltabilirler. Kiraların Banka veya PTT vasıtası ile ödeneceğine ilişkin 268 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ,29.07.2008 günü 26951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.Uygulama tarihi 01/11/2008 tir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.08.2008
Soru :
selam, 458 üyeli bir kooperatif var fakat sadece 184 daire var kooperatifin dairelerinde oturanlar ve dışarda kalan üyeler bulunmalta. son yapılan genel kurulda dışarda kalan üyeler içerde oturan üyelerden dairelerin m2 ne göre kira ödemelerini talep etti ve oy çokluğu ile bu kabul edildi 1- kooperatif bu kira gelirinde stopaj ödiyecekmi 2- kooperatif kayıtlarında hangi hesap adı altında işlem yapmamız gerekiyor ilginiz için şimdiden teşekkürler..

Cevap :
Sayın Gün, Kooperatiflerin sahibi bulundukları gayrimenkulleri Kiraya vermeleri halinde ;kiracının Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefi olması halinde kiracılar % 20 Nispetinde Gelir Vergisi stopajı yapacaktır. Ancak,Kiracının Vergi Mükellefi olmaması halinde stopaj olmayacaktır.Kooperatif Kira geliri elde ettiği için Kurumlar Vergisi mükellefiyeti tesis ettirip, Kurumlar Vergisi ödeyecektir.Gelirler 600 hesapta takip edilir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma Birimi


 

Tarih : 01.08.2008
Soru :
İyi günler, benim sorum BA Bs formlarıyla ilgili. 2008 de aylık olarak düzenlenecek olan bu formlarde ben yaptığım aylarda diğer mal ve hizmet bedeli toplamı alanını hazırlarken hep kira giderleri ve sigorta poliçelerimize ait giderleri dikkate almadan hazırlamıştım falkat sitenizde yeni yayınlanmaya başlayan BA BS formlarına ilişkin verilme süreleri duyurunuzu incelerken (sy.2'de) Bildirimlere ilişkin hadler başlığı altında özellikle son paragrafında Tüm mal ve hizmet alış ve satışları dahil edilecektir (genel giderler ve kira giderleri) şeklinde bi cümle kafamı karıştırdı. ben hesaplamalarımıyaparken hep fatura bazında düşünmüştüm yani kira makbuzlarımız fatura olmadığı ve kdvsi olmadığı için dikkate almamıştım. Hesaplamamızı yaparken fatura ayrımına dikkat etmemiz gerekiyor mu? ayrıca bu alanın doldurulmasında her hangi bir oto kontrol var mı? çünkü doldurmamda her hangi bir bilg. programım yok. Tüm genel giderler denmesi poliçelerimizi de beyannameye ekleyeceğimizi mi gösteriyor?

Cevap :
Sayın Aksu, Web sayfamızda ki yazamızdada okuduğunuz gibi Ba bildirimlerinde Fatura koşulunun ve KDV koşulunun olmadığını göreceksiniz.Konu ile ilgili yayımlanan Genel tebliğlerde Belge ayrımı yapmaksızın Tüm alım ve satımlar Ba ve Bs formlarına Limit üstü için detaylı diğerleri içim kümüle bilgilerin yazılması gerekmektedir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.07.2008
Soru :
Merhaba, bir Gayri Menkul firmamız 2007 kiralama hizmeti olarak Nisan 2008 tarihli bir fatura kesiyor. Bu faturayı kayıtlara alırken 2007 yılına gelir tahakkuku çalıştırmalı mıyım? ( 2007 Kurumlara Düzeltme vermek zorundamıyım ) yoksa Nisan 2008 Dönemi 671 Geçmiş Yıl gelirine atarak KDVsini Nisan dönemi beyan mı etmeliyim?yeterli mi?

Cevap :
KDVK'nun 10/b'nci maddesine göre, malın tesliminden veya hizmetin tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi vergiyi doğuran olay kapsamındadır.

Ancak a'ncı bendine göre, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması durumunda KDV doğmaktadır. a bendinin b bendine önceliği vardır. Faturanın düzenlenme tarihi mal teslimi ve hizmet ifası tarihinden sonra ise teslim ve ifanın ilgili olduğu dönemlerde KDV doğmaktadır.

Bu durumda, zamanında fatura düzenlenmediği için VUK'nun 353'ncü maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası söz konusudur. 342, 344'ncü maddesine göre ise, vergi ziyaı ve cezası hesaplanacaktır(eğer ödenecek KDV çıkıyorsa).

Tahakkuk ilkesi uyarınca, usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası ve vergi ziyaı tutarları , kiralama hizmetinin(veya kira gelirinin) ilgili olduğu dönemler itibariyle ayrı ayrı hesaplanmalı, fatura tutarının tümü üzerinden hesaplanmamalıdır.

Ticari kazançlar tahakkuk esasına göre hesaplanır ve kira gelirinin ilgili olduğu dönemde beyan edilmesi gerekir. Dolayısıyla ziyaa edilen sadece KDV değil aynı zamanda kira gelirinin 2007'ye ilişkin tutarından hesaplanacak KV(eğer matrah doğuyorsa)'dir.

Sonuç olarak, kira gelirinin gizlenen tutarının dahil edilerek KDV ve KVK beyannamelerinin pişmanlık talebiyle düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.07.2008
Soru :
TAŞIT KİRA SÖZLEŞMESİ ŞİRKET VE VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİ OLMAYAN KİŞİ İLE ARASINDA YAPILIRSA FATURA KESİLİR yoksa gider pusulasımı düzenlenir

Cevap :
Gider pusulası düzenleyebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 24.07.2008
Soru :
Bir mükellefim 15 yıllık kira bedeline istinaden fatura düzenlemiş ve bizde bunu 480 hesaba aldık. KDV Beyannamesi düzenlenirken bu fatura bedelinin KDV sini hesaplanan kdv mi yoksa ilave edilecek kdv satırında göstereceğiz. Beyannameyi göndermem gerekiyor acil olarak yanıtlarsanız sevinirim.

Cevap :
Hesaplanan KDV satırına kaydediniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.07.2008
Soru :
Bir apartman dairesi düzeninde faaliyet gösteren şirketin (normal bir daire düzeninde olup her odanın ayrı bir bölüm olarak kapısı vardır) bir odasını kiralamak suretiyle kontrat,fatura vs.işlemlerini yaparak muhasebe bürosu açılışı yapmayı düşünüyorum.Binanın dış girişine ve odanın kapı giriş bölümüne tabela gibi gerekli levhayı asmak suretiyle faaliyette bulunmak istiyorum.Bununla ilgili bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Dairenin bağımsız bir giriş çıkış kapısı var ise ve ilgili bölümün bağımsız olarak kiralanması söz konusu ise bu mekanda muhasebe bürosu açılışı yapmanız mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.07.2008
Soru :
İyi günler Mükelleflerimizden biri alt yapı ve hafriyat işleri yapmakatadır bu şahıs firmasıdır birinci sınıfa tabidir. Leasing firmasından bekoloder alımı yapmıştır fakat bekoloder ruhsatında leasing fırmasının adı vardır leasıng firması bu şahsa makineyi kiralama karşılığı vermış taksitlerinin bitiminde beko loderi kiralamış oldugu şahsa verecektir şahıs ön ödeme olarak örneğin 40.000 ytl vermiş leasing firması 40.000 ytl fatura etmiştir. 1) Muhasebe kaydı ve bu makinenin alış muhasebe kaydı nasıl yapılacak 2) Bu makinenin ruhsatını aldıktan sonra ikinci el olarak satması durumunda % kaç la fatura kesecek ve muhasebe kaydı nasıl olacak Yardımlarınız için teşekür ederim Saygılarımla

Cevap :
1- Lesing işlemlerinin başından sonuna kadar muhasebe kayıtlarının neler olduğunu görebilmeniz için, sitemizde yayınlanan Mali Çözüm dergisinin arama butonundan "finansal kiralama" başlığıyla arama yaptığınızda karşınıza çıkan makalelere bakabilirsiniz.

2- 2008/13426 no'lu BKK'na göre beko loder'in teslimine KDV oranı %8 olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.07.2008
Soru :
Merhaba.Araç kiralama faaliyeti gösteren bir firmayız.Normalde kiralama maksatlı aldığımız araçların % 18 olan kdv sini indirim konusu yapıyoruz.Ançak 2 ay önce kiralama amacıyla olmayan şirket içi kullanım nedeniyle 2.el araç satın aldık. Aracın % 1 olan kdv sini indirim konusu yapmadık. Bu ay aracı satacağız. Satış sırasında kdv oranı % 18 mi yoksa % 1 mi olmalıdır?Teşekkürler,

Cevap :
2007/13033 no'lu BKK'na göre,Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b'nci maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde %18 KDV hesaplanması gerekmektedir. İndirim hakkı bulunmayan 2. el binek otomobilin satışı durumunda %1 KDV hesaplanacaktır.

30/b'nci maddesine göre, indirim hakkı bulunanlar, aracı fiilen kiralayan ve işletenler içinde faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanlardır. Faaliyet konusu kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanlar, günlük işlerde kullanıkları araçların KDV'lerini ise indirim konusu yapamazlar.

Buna göre, kiralama amacıyla olmayan şirket içi kullanım nedeniyle alınan ve KDV'si indirim konusu yapılmayan aracın satışında %1 KDV hesaplanmalıdır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.07.2008
Soru :
Bir müşterimin 2009 yılı mart ayında vereceği yıllık gelir vergisi beyannamesi ile ilgili bir konu hakkında bilgi vermem gerekiyor. Sorum; müşterimin ticari beyanı yok fakat temettü, faiz, borsa ve kira gelirleri bulunmaktadır. Bildiğim kadarı ile bu saydıklarımdan kar elde edilir ise beyana konu edilir. Ancak borsa zararı var ve oldukça yüksek 250.000 YTL kadar. Bu zararı diğer faiz, temettü ve kira gelirlerinden mahsup veya düşme şansımız var mı? Çünkü diğer beyanlardaki karı bu zararın üzerinde.Şimdiden teşekkür edrim. Saygılarımla.

Cevap :
GVK'nun 88'nci maddesi uyarınca, Gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararlar (80'inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir.

Mük 80'nci maddeye göre, diğer kazanç ve iratlar kapsamındaki değer artış kazançları arasında; 1- ivazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar ve ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar sayılmaktadır.

88,80 ve mük.80'nci maddeleri birlikte değerlendirdiğimizde, mük 80'nci maddede sayılan kazançların negatif olması(zarar) durumunda bu kazançlardan kaynaklanan zararın diğer kazançlardan mahsubunun mümkün olmadığı görülmektedir (Mükellefinizin borsa zararının 2 yıldan çok elinde bulundurduğu hisse senetlerinden oluşması durumunda zararın mahsubu mümkün değildir).

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.07.2008
Soru :
Merhaba sorum şu firma kendi bünyesindeki tüm demirbaşı baska bir firmaya fatura edip yine o firmadan bu arac gerecleri kiralayacak kira bedeli ödeyecek bu kanunen mümkünmüdür yada bu konuda farklı neler yapılabilir bilginizi rica ediyorum

Cevap :
KVK'nun 13'nci maddesi ve 1 no'lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği hükümlerine aykırılık taşımaması kaydıyla yasal bir sakınca bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.07.2008
Soru :
ÜSTADIM;BİR MÜKELLEFİM BÜYÜK BİR KARGO ŞİRKETİNİN İKİTELLİ BÖLGE ACENTELİĞİNİ ALDI VE TİCARİ VEKİL OLARAK İŞE BAŞLADI.VERGİ AÇILISINI VE SSK DOSYASINI ACTIK.FAKAT İŞYERİ KİRASINI BİZ AÇILIŞTA DAİREYE BİLDİRMEDİK.ÇÜNKÜ KARGO ŞİRKETİ KİRAYI MALSAHİBİNE KENDİSİ ÖDEYİP STOPAJINIDA KENDİSİ TAHAKKUK ETTİRİYOR VE BİZİM AYLIK HAKEDİŞİMİZDEN NET KİRANIN YARISINI VE STOPAJIN YARISINI FATURALANDIRMAK SURETİYLE KESİYOR.ŞİMDİ SORUM ŞU İŞYERİ KİRASINI MUHTASAR BEYANNAMEDE BİLDİRMEDİGİMİZ İÇİN İLERİDE BİR SORUN OLUR MU?VE FATURALANDIRILARAK BİZE GÖNDERİLEN KİRA BEDELİNİN YARISINI VE STOPAJIN KAYITLARINI NASIL YAPACAGIZ.ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM..

Cevap :
Kira sözleşmesi kargo şirketi ile kiralayan arasında imzalanmışsa muhtasar beyanname ile beyan edilecek bir stopaj söz konusu değildir.

Ancak kira sözleşmesi, acente ile kiralayan arasında düzenlenmiş ise kiranın tamamına denk gelen stopajın muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Kargo şirketinin düzenlediği(Net kira + stopaj)/2 kadar fatura tutarını gider yazabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.06.2008
Soru :
oto kiralama şirketlerinde 01.01.2008 tarihinden itibaren kullanılmış binek araç satışlarında uygulanacak k.d.v. oranı nedir? iyi çalışmalar dilerim

Cevap :
KDV oranı %18 dir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.06.2008
Soru :
Merhaba, Vergi mükellefi olmayan şahıstan yapılan araç kiralama işlemleri ile ilgili olarak daha önce sorulan sorulara,vergi tevkifatı yapılması ve 2 no.lu KDV beyannamesi verilmesi gerekir şeklinde cevap verilmektedir.Tevkifat uygulması yerindedir fakat 30 no.lu kdv tebliğinde belirtilen sorumluluk uygulaması 31 no.lu kdv tebliğinin B bendinde belirtildiği üzere söz konusu değildir. Yani kaldırılmıştır.

Cevap :
Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-d maddesine göre iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri KDV'den müstesnadır.

31 no'lu KDV GT'nin bakış açısında göre, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkuller: "GVK'nun 70'nci maddesinde sayılanlar kapsamında olup da iktisadi işletmeye ait olmayan varlıklar"dan oluşmaktadır. Ancak, 70'nci madde'de gayrimenkuller değil, gayrimenkul sermaye iratları listelenmektedir (varlıklar değil gelirler listelenmektedir).

Gayrimenkuller Medeni Kanun'un 704'ncü maddesinde şöyle sıralanır:

1. Arazi,
2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.

Bu listeye araçlar dahil değildir.

17/4-d maddesinde belirtilen gayrimenkul kelimesi Medeni Kanun’un 704. maddesinde belirtilen gayrimenkul tarifini ifade etmektedir. Dolayısıyla Medeni Kanun’da belirtilen bu iktisadi kıymetler eğer iktisadi bir işletmeye dâhil değilse KDV’den istisna olduğu için sorumluluk söz konusu olmayacaktır. Gayrimenkul bir iktisadi işletmenin aktifine kayıtlı ise kiralama sonucu elde edilen gelirler ticari hâsılata ve KDV hesaplanmasına konu olacaktır. Buna göre GVK’nın 70. maddesinde belirtilen ve Medeni Kanun’a göre gayrimenkul sayılanlar dışındaki kıymetler iktisadi işletmeye dâhil olsun ya da olmasın kiralanırsa bu işlem KDV Kanunu’nun 1/3-f maddesi uyarınca KDV’ye tabi olacak, kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması ve kiralayanın gerçek usulde KDV mükellefi olması şartlarının birlikte var olması halinde ilgili KDV, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.06.2008
Soru :
Vergi mükellefi olmayan kişilerden özel araç kiralaması karşılığında yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapıldığı gibi sorumlu sıfatıyla kdv ödemesi de söz konusu olduğunu bilmekteyiz.Bu konuda daha önceki soruların cevapların da açıklamaları okuduk.Ancak sorumlu sıfatıyla ödemek zorunda olduğumuz bu kdv yi iki nolu kdv beyanı ile beyan ederken bir nolu kdv de indirim konusu yapmaktayız.Bu durumda vergi mükellefi olmayan kişilerden özel araç kiralaması karşılığında yapılan ödemelerin nasıl belgelenmesi gerektiği hakkında bilgi isteyecektim. Her tür ödeme şeklinde Gider Pusulası düzenlenmesi gerekli ; Ödemenin banka yolu ile yapılması halinde banka dekontunun yeterli olduğu ; Ödemenin Tediye makbuzu ile yapılması halinde tediye makbuzu üzerinde kesilen sorumlu sıfatıyla gelir vergisi kesintisini ve sorumlu sıfatıyla ödenmesi gereken kdv yi belirterek açıklama yapılması seçeneklerini de değerlendirerek bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla.

Cevap :
Her ödeme için gider pusulası düzenlenmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.06.2008
Soru :
Gayri menkul sermaye iradı geliri olanlar çocukları için kiraladıkları evin kira giderlerini kendileri karşılarsa çocuklarına ait evin kira giderlerini gerçek usulü seçip düşebilirlermi.? Örnek. A elde ettiği kira geliri 5000 ytl cocuğu için kiraladığı evin kirası 5000 ytl elde edilen kira geliri tamamen cocuğuna ait evin kirasına bağlanmış durumda.?

Cevap :
Çocukların oturduğu evde, ebevenyler ilk kiracı çocuklar ise ebeveynlerin kiracısı konumunda ise GVK'nun 74/9'ncu maddesi uyarınca kira giderlerini indirebilirler.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.06.2008
Soru :
100 kişilik bir sitenin yönetimi, tüzel kişiliği bulunmayan ve üyeler tarafından seçilen site yönetim kurulu tarafından yürütülmektedir. Bu siteye ait restaurant ve oto yıkama yeri site yönetimi tarafından kiraya verilmiştir. tahsil edilen gayrimenkul sermaye iradı için 2009 yılında beyanname verilmesi gerekiyor mu?

Cevap :
Tüzel kişiliğe sahip olmayan apartman yönetimlerinin gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunmadığı gibi, ortak kullanıma mahsus yerlerin mülkiyeti de bu yönetimlere ait değildir. Ayrıca VUK’un 8. maddesinin 2. fıkrasında vergi kanunları ile kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna müteallik özel mukavelelerin vergi dairelerini bağlamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla anılan yerlerin kiralanmasında elde edilen gayrimenkul kira gelirleri ile ilgili vergisel yükümlülüklerin bu gelirleri elde edenlerce yerine getirileceği açıktır. Nitekim, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar sonucu, apartman yönetimi tarafından kat malikleri adına kiraya verme işlemi söz konusudur. Bu kira ödemeleri yönetim veya yönetim kuruluna yapılsa dahi elde edilen gelir maliklerin geliridir.

Kat mülkiyeti, arsa payı ve ana gayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir (KMK md. 3/1). Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış ve kiralanmış olur (KMK md. 6/4).

Görüldüğü gibi, ortak mahallerden olan kapıcı dairesi ve benzeri yerlerin gerçek sahipleri kat malikleridir. Dolayısıyla buraların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, esasen kat maliklerinin geliri sayılır ve GVK’nun ilgili maddelerine göre vergilendirilecektir[ii].

Bu bağlamda olmak üzere, apartmanlardaki ortak yerlerin kiraya verilmesi durumu aşağıda ilk olarak Gelir Vergisi Kanunu açısından ve sonra da Katma Değer Vergisi Kanunu açısından ele alınacaktır.

1. Gelir Vergisi Kanunu Açısından

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde “bu maddede yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. Bir binanın mütemmim cüz’ü sayılan duvarı, çatısı, bir geminin dış cephesi, bir stadyumun dış cephesi ve tribünlerinin reklam amaçlı kiraya verilmesi, bir kimsenin yol kenarında bulunan arazisinin belli bir kısmına reklam amaçlı panolar yerleştirilmesi yoluyla kiralanması vb. halinde kiralama konusu gayrimenkulün ticari işletmeye dahil olmaması şartıyla elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak vergiye konu olacaktır. Gayrimenkul ve hakların ticari veya zirai bir işletmeye dahil olduğu takdirde bunların çeşitli şekillerde reklam amaçlı kiralanmasından elde edilen gelirler ticari veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre vergiye konu teşkil edecektir. Ancak aynı maddenin 8. bendinin 2. fıkrasında “Tüccarlara ait olsa dahi, işletmeye dâhil bulunmayan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bölümdeki hükümler uygulanır” şeklindeki düzenleme ile işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak adlandırılmıştır.

Günümüzde şehirleşme ile birlikte zamanında mesken olarak kullanılan binaların geçiş sürecinde işyerine dönüştüğü, aynı binanın bir kısmının işyeri bir kısmının ise konut olarak kullanıldığı, şehirleşme olgusunun tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezindeki binaların işyeri amacına hizmet ettiği bilinmektedir. Aynı binada yer alan dairelerin bu şehirleşme olgusunun tamamlanma sürecinde bir kısmının mesken bir kısmının ise işyeri olarak kullanılması durumunda, binanın mütemmim cüzü sayılan kısımlarının reklam amaçlı kiraya verilmesi sebebiyle elde edilen gelir, daireyi mesken olarak kullananlar açısından gayrimenkul sermaye iradı, daireyi işyeri olarak kullananlar açısından ise bu işyeri işletmeye dâhil ise ticari kazanç işletmeye dahil olmayıp tüccarın şahsi malvarlığına dahil ise yine gayrimenkul sermaye iradı olacaktır[iii].

Konu ile ilgili olarak, Maliye Bakanlığı’nın bir site yönetimine verdiği Özelgesi’nde[iv] şu açıklamalara yer verilmiştir:

“…………kat malikinin sahip olduğu ………… adet kapıcı dairesinin site yönetimi tarafından kiraya verilmesi sonucunda elde edilen kira gelirinin kat maliklerinin geliri olması nedeniyle, site yönetiminin kira gelirinden dolayı mükellefiyet tesis ettirmesi mümkün değildir. Bu durumda, anılan gayrimenkullerin mesken olarak kiraya verilmesi halinde;

GVK’nun 21. maddesinde “Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 1999 yılı için 420 milyon TL’sı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hâsılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar” hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde hükmüne göre, ortak oldukları kapıcı dair


 

Tarih : 13.06.2008
Soru :
Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.Bir mükellefimiz Türkiyenin çeşitli yerlerinde yerli ve yabancı turistlere konaklamaya hazır evleri kiraya verecek.Bu evler kısa süreli turizm amaçlı olarak kiraya verilmiş evler olacak.Fakat mükellefimizin turizm işletme belgesi yok. Bu evler kiraya verildiğinde fatura üzerinde uygulanacak kdv oranı %18 veya %8 midir.%8 kdv uygulanması için Turizm işletme belgesimi olması gerekir.

Cevap :
KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı BKK'na göre, %8 oranında KDV hesaplamanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.06.2008
Soru :
İyi günler Sorum taşıma irsaliyesi ile ilgili.Reklam faaliyeti ile iştigal eden firmamın zeplin ve projeksiyon gibi cihaz ve makineleri bulunmaktadır.Bu cihazları kiraya verdiğimizde kiralayan firmanın reklam yapacağı adrese sevk irsaliyesi düzenliyoruz.Reklam işi bittiğinde bazan 10-30 gün sürüyor.Dönüşte cihazları yine biz taşıyoruz.Ve tekrar biz bu defa kendi adresimize taşıma irsaliyesi düzenliyoruz.İrsaliye ile ilgili işlemlerimiz sizce doğru mudur.Teşekkür ederim

Cevap :
Her iki durumda sevk irsaliyesi düzenlemeniz uygundur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.06.2008
Soru :
İyi Günler; BA-BS formlarının uzatılmasına çok sevindik.Odaya bunun için ayrıca teşekkür ederiz. Ancak 2008 yılı formlarında diğer kısma neler yazılacak.KDV sini indirdiğimiz fiş ve faturalarmı yoksa ay içinde gider yazdığımız herşeymi ilave edilecek.Örn.1-aylık brüt kira (mkz.olmasa bile aylık muhtasarda gösteriyoruz.)2-ist.tic odası harç masrf ft.sı KDV yok bunun içinde.ne olacak. 3- Vergi dairesine aylık beyannameler ile ödediğimiz 15.10 YTL pul masrf.4-Aylık ücret giderleri.Bu ve bunun gibi masrflar ve KDV siz faturalar BA-BS formunda ayrılan diğer(8.000 YTLnin altında olanlar.)kısma yazılacakmı.Eğer aydınlatırsanız çok seviniriz.Çünkü 381 ve 362 nolu tebliğ çok açık değil.İyi çalışmalar dileriz.

Cevap :
Şirket için gider ve maliyet unsuru niteliğinde,dışardan sağlanan ve ticari mahiyette olan tüm alışların ba-bs formunda raporlanması gerekmektedir. Örneğin: Aylık ücret giderleri dışardan sağlanmamaktadır, beyanname damga vergisi ve ticaret sicil harcı dışardan sağlanır ancak ticari mahiyette değildir; bunlar ba-bs formunda raporlanmaz. Kira dışardan sağlanan ve ticari mahiyette bir hizmettir ba-bs formunda raporlanır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.05.2008
Soru :
iyi çalışmalar diliyorum. müşterilerimizden birisi yurt içi ticari işletmeye kayıtlı markayı kiralamayı düşünüyor. Kdv kunununda bununla ilgili bir istisna yok diye düşünüyorum. Yanlız yurtdışından yapılacak bir kiralama olsaydı kdv hesaplamamız gerekirmiydi. Son sorum sözleşmeyle ilgili damga vergisi uygulaması nasıl olacak.

Cevap :
Marka kiralanması işleminde KDV hesaplanacaktır. Markanın kullanım hakkının Türkiye sınırları içinde kiralanması durumunda kiralayanın(markanın sahibinin) yurt dışı veya içinde mukim olmasının KDV hesaplanmasına her hangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Damga Vergisi boyutunu "http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=3673" adresinden öğrenebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.05.2008
Soru :
iYİ GÜNLER.381 sıra nolu VUK GEN.Tebliğinde BA ve BS formları doldurulurken Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı"(Tablo III) yazılması gerekmektedir deniliyor.Limitin altında kalan satışlar anlaşılabilse de alışlardan ne kastedildiği pek anlaşılmamaktadır.Örneğin Notere ödenen para,ito aidatı,kira,apt.aidatı,işçi maaşları,vergi ssk ödemeleri vs.vs.bir çok kdv li kdv siz ödeme var ayrıca bunlar değişik hesaplarda takip ediliyor 150,153,720,730,760,770 bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür Ederim

Cevap :
Ticari kapsamdaki mal ve hizmet alışı kapsamındaki hesapları dikkate alınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.05.2008
Soru :
Üstadım bir firmamız vergi mükellefi olmayan bir şahsın taşıtını kiralamak istiyor.Sorularım şöyle; 1-Kiralayan şirket düzenleyeceği gider pusulasındaki matrah üzerinden %18 kdv hesaplayıp hem indirim konusu yapıp hem de kdv2 ile beyan edip ödeyecek mi? Bir de yine gider pusulasındaki matrah üzerinden %20 stopaj hesaplayıp ödeyecek mi? 2-Geliri elde eden şahıs beyanname verecek mi?istisna sınırı var mı? Tesekkür ederim.

Cevap :
Benzer sorulara verdiğimiz cevaplarımıza bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.05.2008
Soru :
İyi Günler Ödemiş olduğumuz kira bedellerini(Stopajlı)BA Formunda gösterecekmiyiz? Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Ba formunda göstermelisiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.05.2008
Soru :
sevgili üstad belediyeye mahsup alındısı ile ödenen kira BA FORMUNDA gösterilecekmi?teşekkürler

Cevap :
Ba formunda göstermeniz gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.05.2008
Soru :
İyi Günler muhasebesini tuttuğum limited şirket Finansal Kiralama Yoluyla 250.000Euroluk Kullanılmış bir makinayı Almıştır. 260 Haklar hesabına alınarak aktifleştirilen makina ile ilgili. 1. 2008 Yılına ait Faiz ve Kur Farkı Giderleri Maliyete Daha sonraki Faiz ve Kur Farkları 780 Finansman Gideri Olarak mı işleme alınması lazım, 2. Makina Firmaya geldikten sonra kullanıma hazır hale getirmek için Elektrik ve Montajı için 45.000YTL Civarında bir harcama yapılmıştır. bu faturaların kaydı nasıl yapılacaktır. 260 Hesabın Maliyetinemi 253 Hesabın altına Yeni bir makina olarakmı Yoksa üretim makinası olduğundan dolayı dönemine 730 Gider maliyeti olarak kayıt yapılacak,Tereddütte kaldığımdam dolayı konu hakkında tarafıma bir bilgi vermenizi rica ederim. İyi Çalışmalar

Cevap :
1- İlk yılın kur farkı ve faiz giderini maliyete, diğer yıllara ait kur farkı ve faiz ödemelerini 780 no'lu hesaba kaydediniz.

2- 260 hesaba kaydediniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.05.2008
Soru :
Merhaba. 2007 yılına ilişkin 05/06/2008 trihinr kadar vereceğimiz BA formlarında ve sonrası 2008 yılı içinde vereceğimiz BA formlarında kira ve ücret giderlerinin yazılıp yazılamayacağı hakkında bilgi verilmesini; Verilecek bilgi için teşekkür eder, selamlar sunarım.

Cevap :
Kira giderleri dahil edilecek, ücretler dahil edilmeyecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.05.2008
Soru :
iyi günler, iki sorum olacaktı. 1- B formlarında peşin ödenen 6 aylık kira bedeli limiti aşdığında bildirilecekmi yoksa limiti hesaplarken aylık olarak mı dikkate almamız gerekiyor, 2- Firmaların ödememiş olduğu ito masrafları veya her türlü üye aidatları ve bağışlar limiti aşdığı takdirde bildilecekmi bir de limiti aşmasa bile diğer mal ve hizmet alımlarında gösterilmesi gerekirmi

Cevap :
1- Aylık rakamı dikkate alınız.

2- Aidatların ve nakdi bildirilmemesi, ayni bağışların ise bildirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.05.2008
Soru :
Gerçek kişilere ödenen kiralar belirlenen hadlerin üzerinde ise Ba formu ile bildirilecek midir?

Cevap :
Hadlerin altında kalan ödemelerin bağımsız olarak bildirilmesine gerek bulunmamaktadır. Diğer tüm haddin altında kalanlarla birlikte toplu olarak bildirilen tutar içine dahil edebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.05.2008
Soru :
1-Serbest Meslek Erbabının yıllık gelirini beyan ettiği beyannamede Kira geliride beyan edip edemeyeceği ve, 2-işyeri kira gelirlerinde; geliri sadece GMSI olan mükelleflerin 19.000 YTL sının altında kalan gelirin beyan etme zorunluluğu olmadığını biliyorum bu durum serbest meslek erbabının yıllık beyannamesi içinde geçerlimi yoksa 19.000 YTL nin altındaki işyeri kira gelirini beyan etmek zorundamı. kolay gelsin

Cevap :
Serbest meslek kazancından dolayı gelir vergisi beyannamesi veren şahıs aynı beyannamede kira gelirlerini de beyan edebilir. 19.000 YTL sınırının beyan edilen tüm gelirlerin toplamı bazında dikkate almak gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.04.2008
Soru :
1-İşletme kooperatifleri kurumlar vergisinden muafmıdır? 2-İşletme kooperatifinin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin kiraya verilmesi,kira ve toplanan aidatların bankada değerlendirilerek faiz,repo ve fon geliri elde etmek,kurumlar vergisi muaflığını bozar mı? 3-Kiralar için fatura düzenlerken,aidatlar için de fatura düzenleyip KDV hesaplama zorunluluğumuz varmıdır? 4-Kiralar için yapılan stopajları kurumlar vergisi beyanımızda(muaf olduğumuzu düşünürsek) kullanamadığımızdan ilgili yıl içinde diğer vergilerimize mahsup edebilirmiyiz. TEŞEKKÜRLER....

Cevap :
1- KVK'nun 4/1-k'ncı maddesine bakınız.

2- Kooperatiflerin ilgili kazançları elde etmesinin Kurumlar Vergisi muafiyetine etkisi bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 24.04.2008
Soru :
Ba formunu doldururken 8.000.- YTL yi geçmeyen alım tutarlarını diğer mal hizmet alımları şeklinde toplu olarak yazmamız gerekiyor. Burada " DİĞER MAL VE HİZMET ALIMLARI " derken bu grubun içine sadece kdv ödenerek alınan mal ve hizmet alımlarını mı dahil edeceğiz. yoksa kira gibi giderleri veya külçe altın külçe gümüş gibi kdv den istisna edilmiş mal ve hizmet alımlarını da dahil edecek miyiz? Teşekkür ederim. ŞÜKRÜ SERTBAŞ

Cevap :
KDV'siz ancak mal ve hizmet satın alımı kapsamında olan her türlü harcama "ba" formunun kapsamındadır. 381 no'lu VUK GT'ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.04.2008
Soru :
serbest bölgede faaliyet gösteren bir kollektif şirketin muhtasar beyanı verilecektir. 2004 yılı öncesi kurulduğu için 3218 sayılı kanunun 3.meddesi gereğince vergi istisnası sözkonusu.(kira, ssk lı çalışan personelin gv ve damga vergisi kesintisi sıfır) Ancak tarafımımdan kesilecek serbest meslek makbuzu için bir istisna varmıdır?

Cevap :
3218 ve 5084 Sayılı Kanun'a göre, 06.02.2004'den önce teşvik alanlarından yararlanma hakkı olan mükelleflere düzenlediğiniz serbest meslek makbuzunda stopaj hesaplamanız gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.04.2008
Soru :
Vergi mükellefi olmayan şahıstan kiralanan işyerinde dernek kurulmuştur. Dernekte faaliyeti Lokal işletmeciliği olan bir mükellefe bu işyerini kiralamıştır. Gelir vergisi stopajı ve kdv yönünden yapılması gerekenleri açıklarsanız sevinirim.

Cevap :
Derneğin kiraladığı gayrimenkul için gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. "http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=K12JNUFMRAF1KoY6&type=ozelge" adresinden konuyla ilgili bir Özelgeye bakabilirsiniz.

Derneğin işyerini kiralaması işlemi KDV'ye tabidir. "http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2004/kdv_2004/753.htm" adresinden konuyla ilgili bir Özelgeya bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.04.2008
Soru :
Kurum'un Gerçek kişi ortağına veya ilişkili gerçek kişisene ödediği işyeri kiraları Transfer Fiyatlandırması formuya yazılacak mıdır? Ayrıca Formun doldurulması gerektiği hallerde doldurulmamasının veya eksik doldurulmasının cazası nedir? V.U.K.'nun 352.maddesinin (II). derecede usulsüzlükler 7.paragrafına göre 46,00 YTL mi yoksa V.U.K.'nu mükerrer 355.maddeye göre 1.490.- YTL midir.

Cevap :
Kurumun gerçek ortağı ilişkili kişi olduğundan Transfer Fiyatlandırması Formuna yazılması uygun olacaktır.

VUK’nun 352’inci maddesinde (II). derece usulsüzlüklerden sayılan; “Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması” ve “Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi” düzenlemeleri, mükelleflerin transfer fiyatlamasında ilişkin “belgeleme ve raporlama” yükümlülüklerini yerine getirmemeleri sebebiyle uygulanacaktır. (01/01/2008’den itibaren sermaye şirketlerinde 46,00 YTL)

Ayrıca, yine VUK’nun 352’inci maddesinde (I). derece usulsüzlüklerden sayılan, “Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması” düzenlemesi de, transfer fiyatlaması konusundaki genel tebliğ ile getirilen yükümlülüklere “tam olarak uyulmaması” halinde uygulanabilecektir. (01/01/2008’den itibaren sermaye şirketlerinde 80,00 YTL)

Aynı şekilde, ilişkili kişilere transfer fiyatlaması yoluyla örtülü olarak aktarılan ve şirketin vergiye tabi kazancını azaltan tespitler içinde, VUK’nun 341’inci maddesinde; “..mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilememesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder” şeklinde tanımlanan “Vergi Ziyaı” gerçekleşmiş olacağından (mükellefin vergilendirme ile ilgili ödevlerinden birisi de artık, ilişkili kişiye emsaline uygun bedel/fiyat üzerinden mal veya hizmet satmak veya emsaline uygun bedel üzerinden mal veya hizmet almaktır), aynı kanunun 344’üncü maddesinde; “341’inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziya uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir” şeklinde açıklanan “Vergi Ziyaı Cezası” da uygulanacaktır.

Ayrıca, VUK’nun mükerrer 355’inci maddesi uyarınca, VUK’nun 148 ve 256. maddelerine göre defter, kayıt ve belgelerini ya da vergi inceleme memurunun isteyeceği bilgileri ibraz etmeyenlere “Özel Usulsüzlük Cezası” uygulanacağı hükme bağlanmıştır. (01/01/2008’den itibaren 1.490,00 YTL)

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.04.2008
Soru :
siyasal partiler kira nedeniyle stopaja tabi olur mu yanıtlarsanız sevinirim.saygılar

Cevap :
Siyasi partiler dernek statüsünde olduğundan GVK'nun 94'ncü maddesi uyarınca, stopaja konu ödemeleri için muhtasar beyanname verme yükümlülükleri bulunmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.04.2008
Soru :
Merhabalar, Bilanço usulüne tabi bir ticari işletme, lokantacılık ve terzilik faaliyeti yürütmektedir. Terzilik faaliyetini yürüttüğü adreste ayrıca çevirmenlik işi de yapmak istemektedir. Çevirmenlik işi ile ilgili her hangi bir ruhsat veya yetki belgesi söz konusu değildir ve bu işi için ayrıca bir büro vb. bir yer kiralamayacaktır. Bu noktada, Mükellefin lokantacılık ve terzilik faaliyetinin yanında gerçekleştireceği çevirmenlik ( tercümanlık ) faaliyeti, serbest meslek faaliyeti olarak mı değerlendirilmeli, ticari faaliyet olarak mı? Eğer serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerekiyor ise bilanço usülüne tabi olup yevmiye defteri tutan bu mükellef için ayrıca serbest meslek kazanç defteri tasdik ettirilmeli midir? Teşekkürler,

Cevap :
Varolan ticari faaliyetinin bir parçası olarak değerlendirip, aynı defter üzerinden ticari kazanç usullerine göre işlem yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.04.2008
Soru :
İYİ GÜNLER.BİR İNŞAAT FİRMASI MÜŞTERİMİZ KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPMAKTADIR.BİR ARSA İÇİNDEKİ BİNA YIKILARAK İKİ BİNA HALİNE GETİRİLCEKTİR.İNŞAAT SIRASINDA SÖZLEŞMEMİZ GEREĞİ ARSA SAHİBİ OLAN İKİ KİŞİYE KİRA YARDIMI YAPILACAKTIR.BU KİRA YARDIMINI NASIL MUHASEBELELEŞTİRİCEM(ELİMDE SADECE MAL SAHİBİNE KESİLEN TEDİYE MAKBUZU VAR AYRICA BAŞKA BİR BELGEYE GEREK VARMI).STOPAJ KESİNTİSİ YAPICAM MI.BU KONUYLA İLGİLİ BİR SİRKÜLER YADA GENELGE VARMI.

Cevap :
Ödemeleri, işin sonunda teslim alınan katlar için yapılan avanslar olarak muhasebeleştirebilirsiniz.

İSMMMO DANIMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.04.2008
Soru :
Limited şirketlerin şube açılışları tescil ve ilana tabi olduğu konusu hakkında cevapları okudum. Şirket merkezinin bulunduğu ilin dışında depolama amaçlı kiralanan iş yerinin de şube olarak tanımlanıp tescil ve ilanın gerekir mi? Saygılarımla.

Cevap :
Depo olarak kullanılan yerlerin tescile tabi olması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.04.2008
Soru :
Sayın Üstadım; Oto kirala firmalarında alınan yeni alınan binek araçlarda faturada ödenen KDV.nin indirim konusu yapılabileceğini belirtmiştiniz. Fakat ilgili kullanılan araçları satışımızda fatura keser iken binek araç dahi olsa KDV.NİN %18 olarak hesaplanan kdv.olması gerektiğini belirtmiş idiniz.Bu konuda Vergi dairesinin görüşü oto kiralama dahi olsa binek araçlarda satış sözkonusu olduğunda %1 kdv.uygulanması gerektiği şifahen beyan edilmiştir. SORU 1 : Bu konuda açık kanun metni veya bir yargı kararı varmıdır? SORU 2 : Oto kiralama firmasına ikinci el bir aracı vergi mükellefi olmayan bir nihai tüketiciden aldığımız hususi aracı kullandıktan bir süre sonra satılması durumunda kdv.% kaç olarak uygulanacaktır.SAYGILARIMLA

Cevap :
"http://www.gib.gov.tr/index.php?id=830" adresinden ilgili BKK'na bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.04.2008
Soru :
adi ortaklık şeklinde faaliyet gösteren karı-koca avukatların çalıştığı büro (ortak karı-koca )müştereken mülkiyete sahip olması durumunda stopaj uygulaması nasıl olacaktır.Kira ödemesi olmadığı için stopajın uygulanmadığını var sayarsak gayrı menkul sermaye iradı her iki ortak için ayrı ayrı mı uygulanacaktır.Soruma en kısa zamanda cevap vereceğinizi umar bu vesileyle hayırlı işler dilerim.Saygılarımla

Cevap :
Müşterek mülkiyet konusu olan bir iş yerini, müşterek maliklerin her ikisinin de kullanması ve birbirlerine herhangi bir ödeme yapmamaları durumunda GMSİ veya stopajı ilgilendiren bir hususun bulunmadığını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.03.2008
Soru :
SORU:Oto Kiralama Firmalarında araç alışlarında ödenen kdv.hk Sn.Üstadım; Oto kiralama Firmalarında yeni alınan araçlardan dolayı %18 KDV. ödenmektedir.Ödenen bu KDV.idirim konusumu yapılmalımı yoksa ilgili KDV.aracım maliyetinemi katılmalıdır. İlgili araçlar satıldığında KDV.oranı %1 olarak uygulamamız doğrumu olacaktır. İlginize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
KDVK'nun 29 ve 30/b'nci maddelerine göre, alış KDV'ni indirim konusu yapabilirsiniz. Aracı satarken %18 KDV hesaplamanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 24.03.2008
Soru :
Sayın Hocam öncelikle cok tesekkur edıyorum.Ben sizlerden,Türkiyede ,tamamı yabancı sermayeli(Ortakların her ikiside tuzel kısı olan) olarak kurulacak bir LTD Sirketin Kuruluş sonrası Turk personel çalıştırması durumunda bu personelin SSK karsısındakı durumunu, Kiraladığı Gayrimenkulle ilgili Stopaj durumunu ögrenmek istiyorum. Bana Gelir vergisi ,SSK hatta KDV kanunu açısından durumu araştırmam için bir kaynak göstermenizi rica edeğim.

Cevap :
Türkiye'de kurulacak bir yabancı sermayeli şirket, tam mükellef statüsünde bir Türk şirketidir. Dolayısıyla vergi ve SSK yükümlülükleri açısından Türk sermayeli şirketler ile arasında hiç bir fark yoktur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.03.2008
Soru :
ACİL,LİMİTED ŞİRKET OLARAK BELEDİYE YA AİT BİR BİLBOARDI KİRALADIK.BİZİM BELEDİYE YATIRMIŞ OLDUĞUMUZ PARA KARŞILIĞINDA ''.......BELEDİYESİ TAHSİLATINA MAHSUS MAKUZDUR''BELGE ALINDI. KDV UYGULAMASI İLGİLİ DURUMU AÇIKLARSANIZ SEVİNİRİM.SAYGILARIMLA

Cevap :
Belediye Gelirleri Kanunu'nun 15'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.03.2008
Soru :
İyi Günler. İnşaat işleri yapan bir firmayız.Başka bir şirketin arazisine prefabrik bir depo yapıp bunu da o şirkete kiraladık. Ve daha sonrada o firmaya satışını yapacağız.Bu prefabrik yapılan deponun muhasebe kaydını nasıl yapmalıyım?Eğer yapılmakta olan yatırım hesabına atılıp şirket aktifine girer ise kendi kendimize fatura kesmemiz gerekirmi?Saygılarımla

Cevap :
Depo tamamlanana kadar ilgili harcamaların 258 no'lu hesaba, tamamlandıktan sonra 256 no'lu hesaba kaydedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu işlem için kendi kendinize fatura düzenlemenize gerek bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.03.2008
Soru :
Merhabalar, gerçek usulde katma değer vergi mükellefi olmayan kamu yararına çalışan dernek, yurt dışında bulunan Google firmasından reklam faturası almaktadır.Ayrıca gerçek usulde K.D.V. mükellefi olmayan şahıslardan bazı dönemlerde taşıt araçları kiralamaktadır.Şahıslardan araç kiralamaları için G.V.K.'na göre vergi tevkifatı yapılmaktadır.Bahsi geçen tarafların tamamının gerçek usulde K.D.V. mükellefi olmayışından dolayı dernek tarafından sorumlu sıfatı ile kdv tevkifatı yapmamak doğrumudur? Eğer yapılması gerekli ise, 1 nolu K.D.V.beyanı vermediğinden dolayı oluşan KDV, gider olarak mı yazılmalıdır? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Kamu yararına çalışan derneğin sorumlu sıfatıyla KDV ödemesi gerekli hallerde kesintiyi yapıp 2 no'lu KDV beyannamesi ile beyan etmesi ve ilgili KDV'yi gider yazması uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.03.2008
Soru :
iyi çalışmalar, gmsi ile ilgili sormak istiyorum. 1- ticari kazanç elde eden mükellef müteaahhitlikteyapıyor. gelir v.beyan.veriyoruz. şimdi bir daire satışı yaptı. bu satışını nasıl hesaplayıp beyannameyi veriyoruz. 2- sadece gmsi mükellefi olan kiraya verdiği daireyi satarsa nasıl bir işlem yapıp beyanname düzenleniyor. 3- serbest meslek faaliyeti yapan mükellef kira bildiriminde bulunacak. mesken kirasını gelir olarak göstrecek.aynı zamanda kendi oturduğu evde kira. gerçek gider yöntemini seçerek ödediği kiranın tamamını gider olarak yazıp düşebiliyormu ivedilikle vereceğinize cevabınızı beklerim. saygılarımla

Cevap :
1- Benzeri sorulara verdiğimiz cevaplara bakınız.
2- GVK'nun mük.80'ci maddesine bakınız.
3- Ödediği kiranın tamamını gider olarak düşebilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.03.2008
Soru :
Merhaba, Ben GMSİ mükellefiyim.Elde ettiğim kira bedellerinin emsal kira bedelinin altında olup olmadığını ve beyanname üzerine emlağın vergi değerini yazarken 2007 yılı Yeniden değerleme oranı yarısı ile belediyenin 2007 yılı emlak değerini çarparak yazdım.Ancak bir arkadaşım uygulamamın yanlış olduğunu iddia ediyor. (Belediye 2007 yılı emlak değerini 2006 yılının yenden değerleme oranının yarısı ile çarparak bulmaktadır. Arkadaşım bana alım-satım'da kullanılan rakam da bu diyerek bunu dayanak gösteriyor, belediye ile görüştüm onlarda 2007 yılı için hesapladığım ve emlağın değeri olarak bildirdiğim rakamın 2008 yılı kira gelirlerinin beyanında kullanacağımı söyledi) CEvabınızı ivedilikle rica ederim çünkü vereceğiniz yanıta göre beyanımı değiştireceğim.(Baktığım kanunlar emlak kanunu ve emsal kira bedeli uygulamaları çeşitli mevzuatlardan)

Cevap :
GVK'nun 73'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.03.2008
Soru :
merhaba mülkiyeti kendime ait olan bir dairede marka patent işi yapan kiracım var.bu dairede büro açılışımı yapabilirmiyim.daire iki ayrı odadan oluşuyor.içeriden ayıca bir kapı açıp iki odayı ayırma imkanımızda var.teşekürler

Cevap :
Bağımsız bölüm haline dönüşüm durumunda sakınca bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.03.2008
Soru :
Merhaba Finansal Kiralama ile ilgili bir sorum var.Ödenmeyen finansal kiralama faturalarını ödemeden faiz tutarını giderleştirebiliyormuyuz?

Cevap :
Ödenmeyen tutarları gidere değil ödeme vadesine göre 301,401,302,402 no'lu hesaplara kaydetmelisiniz. Vadesi geldiği halde ödenmeme durumunda ise ilgili hesapta hareket olmamalıdır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.03.2008
Soru :
Öncelikle iyi çalışmalar.Bir mükellefe açılış yaptım.Mükellefin işyerinin mülkiyeti Kızılay'a ait.Kızılaya yapılacak kira ödemelerinden stopaj kesintisi yapılması konusunda tereddüte düştüm.Bu konu hakkında cevabınızı bekliyorum.Teşekkürler

Cevap :
GVK'nun 94'ncü maddesine göre stopaj hesaplanması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.02.2008
Soru :
KİRA GELİRİ OLAN VE AYNI ZAMANDA KİRA GELİRİ ELDE ETTİĞİ GAYRİMENKUL İÇİN KONUT KREDİSİ ÖDEYEN ŞAHSIN BEYANNAMESİNDE ÖDENEN BU KONUT KREDİSİ MİKTARLARI İNDİRİLEBİLİR Mİ ? SAYGILARIMLA

Cevap :
Gerçek gider usulünün seçilmesi durumunda konut kredisi taksitlerinin indirimi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.02.2008
Soru :
A.Ş VEYA LTD ŞTİ ORTAĞI ŞAHSIN .. İŞYERİ KİRA GELİRİ VAR, ÜCRET GELİRİ VAR , KAR PAYI GELİRİ VAR BU DURUMDA ŞAHSA AİT BAĞKUR PRİMİ, BİREYSEL EMEKLİLİK PRİMİ VE EĞİTİM SAĞLIK HARCAMALARI VERECEĞİMİZ YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEKİ VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLİR Mİ VE SADECE KİRA GELİRİ OLAN ŞAHISLARA AİT BAĞKUR PRİMLERİ GELİR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLEBİLİR Mİ ? SAYGILARIMLA

Cevap :
GVK'nun 89'ncu maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.02.2008
Soru :
Sayın yetkili.Site apt.yönetiminin elde ettiği konut kira gelirlerinden dolayı gelir mükellefiyeti tesis ettirmesi gerekirmi?Eğer kat maliklerine gelir olarak paylaştırıldığı takdirde, kat malikleri gelir ,istisna sınırını aşarsa beyan zorunluluğu varmıdır? (Not:Elde edilen konut kira geliri aynı site içerisinde dir ancak resmi olarak tapu kayıtlarında gözükmüyor.Ancak fiilen kira alınıyor. Saygılarımla

Cevap :
Kat malikleri hisseleri oranında GMSİ yükümlüsü olacaktır. İstisna tutarını aşan hisseleri oranında kendilerine düşen matrahı hesaplamaları gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.02.2008
Soru :
Üstadım iyi günler 1-Özel kanunlarıyla her türlü vergiden muaf bir cemiyetle(darüşşafaka)kira sözleşmesi yapıyoruz. Kira ödemelerinden stopaj kesintisi yapacakmıyız. 2- Müşterilerle yapılan yıllık abonelik sözleşmelerinde damga vergisi yükümlülüğümüz varmıdır. Teşekkür ederim

Cevap :
1- Maliye Bakanlığı’nca, özel kanunlarında gelir vergisine ilişkin istisna veya muafiyet hükmü bulunması sebebiyle kendilerine yapılan ödemelerden tevkifat yapılmaması gerektiği yönünde görüş verilen kuruluşlar arasında darüşşafaka cemiyeti bulunmaktadır.

2- Damga vergisi yükümlülüğü bulunmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.02.2008
Soru :
iyi günler,derneğimize ait lokale 2007 yılına ait 5.000 yl zarar çıkıyor.bu zararı derneğin bilançosuna yansıtacakmıyız.bu zarar lokalde çalışlan işçi ücrfeti ve kira dan dolayı çıkıyor.teşekürler

Cevap :
Derneğin iktidadi işletmesinin hesaplarını dernek hesaplarından ayrı olarak tutmanız ve ilerleyen yıllarda zarar aktarımını iktidadi işletme hesap sonuçlarından düşmenizin uygun olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.02.2008
Soru :
üstadım kolay gelsin. Bir mükellefimiz finansal kiralama yoluyla bir iş makinası aldı. Bize her ay finansal kiralama faturası geliyor. Faturada ana para tutarı ve finansman tutarı toplamı matrahı oluşturuyor ve bu matrah üzerinden %1 kdv uygulanıyor.Mükellef 2.sınıf(işletme defteri)dir. soru 1-)her ay gelen bu faturaların finansman gideri tutarı kısmını direk masrafa atıyorum. Faturadaki kdv tutarının tamamınıda bu masrafın kdv si olarak indirilecek kdv ye atıyorum. Matrah; ana para ile finansman giderinin toplamı olduğu olduğu için uyuşmuyor. Fakat bu şekilde kayıt yapıyorum. Doğru mu yapıyorum??? soru 2-) bu iş makinasının amortismanı 10 yıl yıllık % 10 dur. Faturadaki ana paranın % 10 unu yıllık amortisman olarak ayırıyorum. Doğrumudur??? Soru 3-) soru 2 deki amort. işi doğru ise ; iş makinası 2006 da alınmıştır. 2006 yılında 12 ay yani 12 adet finansal kiralama faturası geldi % 10 amort. ayırdım. 2007 de de aynı şekilde 12 adet fatura geldi ; a) 2006 da gelen faturalar için 2007 de bir %10 daha amort hesaplıyorum doğrumu??? b) 2007 yılında gelen faturalar için %10 mu yoksa % 20 mi amort ayırmam gerekir??? c)Eğer % 10 ayırmam gerekiyor ise 2007 de gelen faturalara 10 yıl yerine 9 yıl amort. hesaplanmış olacak. ve aynı şekilde 2008 de gelen faturalar içinde 8 yıl amort ayrılmış olacak. ne yapmam lazım bana bu konularda yol gösterirseniniz sevinirim.

Cevap :
Düzenlenen faturanın tamamını gider kaydedip, leasing konusu varlığın envanterde toplam ödemeler ve varlığın net bugünkü değeri arasındaki pozitif farkı amortismana tabi tutar olarak dikkate alabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.02.2008
Soru :
2007 yılı 12. ayda kurulan ltd. şirketi Fin.Kiralama yolu ile iş makınası almıştır. Bu ltd. şti hafriyat işi ile uğraşmaktadır. Ancak 2007 yılında hiç iş yapmamıştır. Bu durumda iş makinasının amortismanı gider yazılabılırmı yoksa çalışmayan kısım gideri olarak mı dikkate alınacaktır. Saygılarımla,

Cevap :
Benzeri sorulara verdiğimiz cevaplara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.02.2008
Soru :
bir kurye şirketim sözleşmeye istinaden motorsiklet kiralamaktadır gider pusulası ile stopajını ödemekte, 2 nolu kdv beyanı düzenlememiz gerekiyormu ? teşekkür ederim.

Cevap :
Kira sözleşmesine istinaden gelir vergisi ve KDV stopajı hesaplaması ve Motorsikletin sahibi çalışmakta ise ek olarak bordro düzenlemek uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 31.01.2008
Soru :
Merhaba.Bir mükellefimin şirket merkezi İstanbulda'dır.İnşaat Firması.Azerbaycan Baküde 2007 başlarında bir yol hafriyat işleri aldık.İş Makinelerimizi ve Kamyonlarımızı Baküde açmış olduğumuz şube(branch)mize geçici ihraç yöntemiyle götürdük ve işimiz halen devam etmektedir.Benim sorum firma baküdeki kendi şubesine burdan gönderdiği araçlar için kira faturası düzenleyip gönderebilirmi ve olursa bunun vergisel boyutları hakkında bilgi verirmisiniz.Şimdiden teşekkür ederim iyi çalışmalar

Cevap :
Şubenize kira faturası düzenmeniz konusunda "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği" ni gözden geçiriniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 30.01.2008
Soru :
Merhabalar, kira sözleşmesi 5 yıllık olarak yapılmış ve 5 yıl üzerinden damga vergisi ödenmiştir.Ancak 1. yılın sonunda kiracı çıkmıştır. Bir başka kiracı ile tekrar 5 yıllık sözleşme yapılacaktır. Kiracının 1. yılın sonunda çıkması sebebiyle önceden ödenen 5 yıllık damga vergisi yeni sözleşme için de geçerli olabilir mi veya fark ödenebilir mi? Yoksa (sözleşmeleri 5 yıllık olarak yapmaya devam edersek) kiracılar her seferinde sözleşme süresi dolmadan çıktığı zaman yeniden 5 yıllık damga vergisi ödenmesi mi gerekiyor? Teşekkürler

Cevap :
Damga Vergisinin konusunu oluşturan yeni bir işlem söz konusu olduğundan, yeni kiracı ile yaptığınız sözleşme için, sözleşmenin sonra erme ihtimalini dikkate almadan, sözleşme süresi içindeki toplam tutar üzerinden DV hesaplayıp ödemeniz gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.01.2008
Soru :
2007/13033 kararname ile katma değer vergisi oranlarında yapılan değişiklikle finansal kiralama şirketlerine 01.01.2008 tarihinden itibaren yapılan teslimlerin kdv oranının teslime konu olan malların tabi olduğu oran olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Finansal kiralama şirketinin kiracısı ile yapmış olduğu kira sözleşmesinin 30.12.2007 den önce olmasının finansal kiralama şirketine mal teslimi yapan firmayı ne şekilde bağladığını öğrenmek istiyorum. Şöyleki; Muhasebe işlemlerini yürütmekte olduğum firma 14.12.2007 tarihinde finansal kiralama şirketine bir adet jeneratörü belli bir rakam tutarında fiyatla verebileceğini düzenlemiş olduğu proforma fatura ile bildirmiştir. Daha sonra 13.01.2008 tarihinde finansal kiralama şirketine irsaliye düzenlemek suretiyle söz konusu malı teslim etmiştir. Bu teslimi müteakip 16.01.2008 tarihinde Finansal kiralama şirketine faturasını %1 kdv oranı ile düzenlemiştir. (Bizim satışa konu malımızın kdv oranı % 18 dir) Faturanın %18 kdv oranı ile düzenlenmesi gerektiği görüşündeyim. Finansal kiralama şirketi ile yapmış olduğumuz şifahi görüşmede kendilerinin kiracı ile yapmış oldukları finansal kiralama sözleşmesinin 30.12.2007 tarihinden evvel düzenlenmiş olduğunu bahisle bizim kendilerine teslimimizin %1 Kdv ‘li olması gerektiğini savunmaktadır. Biz ise teslime konu malın bizim tarafımızdan finansal kiralama şirketine %18 oranlı olarak düzenlememiz gerektiğini, fatura henüz işleme girmemiş ise üzerinde düzeltme yapmamız gerektiğini , işleme girdi ise %17 kdv farkını ayrıca bir fatura ile kendilerinden alarak beyan etmemiz gerektiğini bildirdik. Söz konusu kararnameye göre finansal kiralama şirketinin 01.01.2008 tarihinden sonra bizim teslim ettiğimiz mala %18 kdv ile sahip olup, kiracısına 30.12.2007 tarihinden evvel sözleşme yapmış ise %1 kdv oranını uygulayarak kira faturasını düzenlemesi gerektiği bildirilmiştir. Firmamız ile finansal kiralama şirketi arasındaki ihtilafa ışık tutacağını düşündüğümden sizlerin bu konudaki değerli görüşlerinizi almak istedim. Yoğun çalışmalarınız arasında fırsat bulup bu konu ile ilgili katkı sağlayacağınızı umar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Fiili teslimin ve faturanın tarihi 01.01.2008 sonrasına ait olduğundan, KDVK'nun 10'ncu maddesi uyarınca KDV açısından vergiyi doğuran olay ilgili BKK sonrası gerçekleşmiştir. Bundan dolayı, hesaplanması gereken KDV oranının %18 olması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.01.2008
Soru :
istanbul Büyükşehir Belediyesinden Taksi Kopperatifinin Ecrimisil yoluyla kiraladığı yerin Aylık kira bedeline stopaj uygulanırmı Uygulanırsa Oranı nedir? İlginize Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 74. maddesine istinaden çıkarılan Devlete ait taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde Ecrimisil; bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminat, Fuzuli Şagil ise; kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakatı bulunmayan bir malın zilyedliğini eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimseler olarak tanımlanmıştır.

Ecrimisil yine kullanım karşılığı olarak alınan kiradan farklılık gösterir. Şöyle ki;

- Hazine taşınmaz malları açısından kural, kira suretiyle idaredir. Oysa Ecrimisil bir idare şekli değildir.
- Kira karşılıklı rızaya ve sözleşmeye dayanan bir işlemdir. Ecrimisil ise mal sahibinin rızası olmadan malın işgal edilmesi halinde istenen tazminattır. Yani tarafların karşılıklı rızasına dayanan ve sözleşmeye bağlanan bir işlem değildir.
- Kira bedeli taşınmaz malın gelecekteki kullanım bedeline karşılık olarak alınır. Ecrimisilise geçmişteki kullanım karşılığı talep edilen bir tazminattır.
- Kira alacakları, zamanında ödenmediği takdirde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir. Zamanında ödenmeyen ecrimisil alacakları ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilir.
- Kira nedeniyle taraflar arasında çıkan ihtilafların çözüm mercii adli yargı iken ecrimisilde idari yargıdır.

Bütün bu açıklamalar doğrultusunda, ecrimisilin GVK’nun 70’nci madde kapsamındaki ödemeleren birisi olmamasından dolayı 94/5’nci madde uyarınca stopaj hesaplanmaması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.01.2008
Soru :
iyi çalışmalar.Benim sorum birsendika binasının alt katına kiracı olarak işyerimizi yeni taşımış bulunmaktayız. Buranın doğalgazı sendika üzerine kayıtlı yani merkezi sistem var. Bizde m2 başına gelen faturanın %40 ını ödüyoruz.Bunu nasıl giderleştirebiliriz. Sendika fatura kullanmadıklarını söyleyerek bize bu gideri fatura ile yansıtamıyor,gider makbuzu ile yansıtsa biz bu doğalgaz ücretini gider olarak yazabilirmiyiz ve kdv sini ind.kdv olarak kullanabilirmiyiz, veya ne yapmamız gerekir.Bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sendikayla yaptığınız sözleşme ile belgeleyerek, sendika adına düzenlenmiş doğalgaz faturasını muhasebe evraklarına alıp bunun %40'ını gider yazmanızın ve KDV'ni indirmenizin mümkün olduğunu düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.01.2008
Soru :
MERHABA. BİR MÜKELLEFİMİZ KÖY MUHTARLIĞINA AİT BİR ARSAYI KİRALADI. MUHTARLIĞI ÖDEDİĞİMİZ KİRA ÜZERİNDEN STOPAJ KESİNTİSİ YAPACAKMIYIZ. YAPACAKSAK % KAÇ OLACAK. İYİ GÜNLER.

Cevap :
"http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/gelirvergisi2006/12489.htm" adresinden konuyla ilgili bir Özelgeye bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.01.2008
Soru :
Çalıştığım şirket ocak2008'den itibaren şirket satış elemanlarının kullanımı için araç kiralama şirketinden 4 araç kiralayacaktır. bu araçların masraflarını gider olarak yazabiliyoruz. kdv sini indirilecek kdv hesabında takip mi edeceğiz. yoksa kdv'yi de gider olarak mı kayda alacağız.? şimdiden teşekkürler.

Cevap :
KDV'nin tümünü indirim konusu yapabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.01.2008
Soru :
iyi günler üstadım ; 17/05/2007 tarih ve 26525 sayılı resmi gazetenin kapsam/madde-2 bölümünde şöyle demektedir: " 10/10/2006 tarihli ve 26315 sayılı resmi gazetede yayımlanan Finansal kiralama , faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketler bu tebliğ hükümlerine tabidir." Söz konusu tebliğ , anılan şirketlerin 01/01/2008 tarihi itibari ile kullanacakları tekdüzen hesap planı ile ilgilidir.sorum şu; ikrazat firmaları bu tebliğde yer alan finansman şirketlerinden sayılabilir mi? bu tebliğ kapsamında yer alan tek düzen hesap planını uygulamak zorunda mıdır? 31/12/2007 tarihine kadar Hazine Müsteşarlığı'na tabi olan ikrazat firmaları halen aynı kuruma mı tabidir yoksa BDDK 'nın yetkisi dahiline mi geçmiştir. Ayırdığınız zaman için teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim. saygılarımla.

Cevap :
90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 545 sayılı KHK ile değişik 3. maddesine göre ikrazatçı; “devamlı ve mutad meslek halinde, faiz veya her ne ad altında olursa olsun bir ivaz karşılığı veya ipotek almak suretiyle, ödünç para verme işleriyle uğraşan veya ödünç para verme işlerine aracılık eden ve kendilerine faaliyet izni verilen gerçek kişileri kapsar” şeklinde tanımlanmıştır.

İkrazatçılar gerçek kişi olarak faaliyette bulunduğundan finansman şirketi değildirler. Bundan dolayı ilgili Tebliğ kapsamında zorunlulukları yoktur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.01.2008
Soru :
merhabalar, sözleşmenin heryıl yeniden düzenlenmesi gerekirmi,?, ücret ek protokol ile belirlenezmi? (kira sözleşmeleri nde olabiliyor)Bu durumda/(ek protokol)DV 'nin konusuna girmezmi? teşekkür ederim. DV sorumluluğu ,sözleşmenin başladığı tarihmi yoksa imzalandığı tarihmidir? nermin eren

Cevap :
Sözleşmelerin her yıl yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır. Eski sözleşmeye hükümlerin yeni yıllarda uzatılacağı hükmü konulması durumunda her yeni dönem için damga vergisi mükellefiyeti doğar. Bu durumda, DV ödeme yükümlülüğü yeni dönemde hüküm ifade ettiği gün itibari ile başlar.

Vergiye tabi kâğıtların düzenlenmesi, damga vergisinde vergiyi doğuran olaydır. Damga vergisinin doğabilmesi için düzenlenmiş bir kâğıdın varlığı gerekmektedir. Başka bir ifadeyle vergiyi doğuran olay işlemin varlığı değil, işleme ilişkin kâğıdın düzenlenmesidir. Kağıdın düzenlenmesini imzalama olarak anlamak uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.01.2008
Soru :
İYİ GÜNLER BENİM ÖZEL AMAÇLI BİR EĞİTİM KURUMUNUN MÜŞAVİRLİĞİNİ YAPIYORUM EĞİTİM KORUMUNDA KDV ORANI NEDİR İŞ YERİMİZİ ÜNİVERSİTENİN BÜNYESİNDE KURULAN ŞİRKETTEN KİRALADIK İŞ YERİMİZE ÖDİYECEGİMİZ KDV ORANI NEDİR 8 DENMİ YOKSA 18 ÖDİYECEGİZ BU KONUDA BİLGİLENDİRİRSEİZ SEVİNİRİM

Cevap :
Özel eğitim kurumlarının teslimlerinde uygulanacak KDV oranı %8 dir ancak her hangi bir iktisadi işletme tarafından bu kurumlara yapılan teslimler genel oranda KDV oranına tabi olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.01.2008
Soru :
Merhaba, Daha önce verdiğiniz cevaplarda işletmeye kayıtlı olmayan nakil vasıtalarının mükellef olmayanlardan kiralanması durumunda stopaja ek olarak KDV'de hesaplanması gerektiğinden bahsetmektesiniz. Bu durum KDV.kanunu 17/4 ve Gayrimenkul Sermaye İradını tarif eden V.U.K. 70/8'e ters düşmüyormu, yoksa benmi eksik yorum yapıyorum. Yorum ve Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
KDVK'da yer alan gayrimenkul kavramını Medeni Kanun'da sayılan gayri menkuller kapsamı dahilinde düşünülmesi uygun olacaktır. GVK'nun 70'nci maddesi, hangi varlıklardan elde edilen gelirin, GMSİ olarak değerlendirileceğine ilişkin olup, gayri menkullerin hangi unsurlardan oluştuğunu hukuken tanımlayan bir hüküm değildir.

İSMMMO


 

Tarih : 18.12.2007
Soru :
ÖNCELİKLE İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.MUHASEBESİNE BAKTIĞIM BİR DERNEK ADRES NAKLİ YAPTI.NAKİL YAPTIĞIMIZ YER DERNEĞİN ÜYELERİNDEN BİRİNİN.HERHANGİ BİR KİRA ÖDEMESİ YOK.BİZ KİRA KONTRATINI NASIL DÜZENLEYİP VERGİ DAİRESİNE BİLDİRECEĞİZ VE HERHANGİ BİR KİRA ÖDEMEMİZ OLMADIĞI İÇİN STOPAJ ÖDEMESİ YAPACAKMIYIZ.BU KONUDA BİZE BİR YOL GÖSTERİRSENİZ SEVİNİRİM.

Cevap :
GVK'nun 73'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.12.2007
Soru :
Merhabalar, Çalışmakta olduğum iş yerinin mülkiyetini satın aldım. Tapu ve dilekçe ile vergi dairesine değişikliği bildirdim. Sadece kira stopajı için muhtasar beyannamesi vermekteyken şimdi bu durum ortadan kalktığına göre muhtasar beyannamesi mükellefiyetimi geçici olarak kapatmam mümkün müdür?? Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Herhangi bir nedenle tevkif edilen bir verginin olmaması durumunda muhtasar beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

, İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.12.2007
Soru :
İyi günler, Şirket personeli olmayan fakat yurtdışından gelen misafirimiz için sözleşme gereği ev kiralasak ve kiralayan bize fatura kesse bunu kira gideri olarak kayıtlarımıza alabilir ve kdv sini indirim konusu yapabilir miyiz? teşekkürler

Cevap :
İş ve işletmeyle ilgili olmayan söz konusu harcamalar KKEG mahiyetindedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.12.2007
Soru :
merhabalar, leasingle işmakinası kiralayan mükellefimize leasing firmasının verdiği evrakta anapara kısmının sabit kıymet alarak kaydedilmesi gerektiği yazmaktadır. aylık kesilen ft.lardaki anapara kısmını nasıl kaydetmek gerekir? aracın kiralandığı tarihte toplam araç üzerinden sabit kıymet kaydı yapılması gerekmez mi? teşekkürler.

Cevap :
Konuyla ilgili verdiğimiz cevaplara, VUK'nun mük 290'ncı maddesine ve 319 no'lu VUK GT'ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.12.2007
Soru :
İyi günler, Ltd.şirkette müdürün şahsına ait aracını çalıştığı ltd.şirkete kiralayabilirmi.? Kira sözleşmesi, kira bedelinin tespiti ve kesintileri konusunda vereceğiniz bilgiler için tşk.ederim.

Cevap :
Şirket müdüründen kiralama yapılması işlemi KDV konusunu oluşturmaktadır. Kiralayan kişi KDV mükellefi olmadığından, şirket 2 no lu kdv beyannamesi ile beyan edecektir. Ayrıca kira ödemesi gelir vergisi stopajına da tabi olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.12.2007
Soru :
Sayın İlgili, Bodrum'da Şahış firması olan kişi,yaz aylarında Bodrumda yaptığı işin devamını, Kış aylarında (9 ay) Istanbul da yapmak istiyor. İstanbul da yeni olarak kiralayacagı dükkandaki faaliyeti için, 1-Yeni bir şahıs firması mı kurmalı yoksa şube açılışı mı yapmalı? 2-Şube açılışı yapmalı ise, bunun için gerekli işlemler nelerdir? 3-Şube açılışı olması halinde hangi ilin vergi dairesine vergi beyanlarını vermeli? Teşekkür ederim.

Cevap :
1- Şube açmanız uygun olacaktır.

2- Şubeyi, ilgili yerin Ticaret Siciline tescil ettirmeniz gereklidir. Eğer merkezin bağlı bulunduğu sicile kayıt yapılmışsa, şubenin bağlı olduğu sicile de tescil olunmalıdır.

3- Şube, açılış tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Vergi Dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Sözü edilen süre Ticaret Siciline tescil tarihinden itibaren başlar.

4- Şube için ayrıca KDV beyannemesi, KV Beyannamesi ve GV beyannamesi verilmez. Sözü edilen beyannamelerde, merkezin ve merkeze bağlı şubelerin faaliyetlerinin toplamı esas alınarak tek beyannamede beyan edilir.

5- Şube tarafından ödenen kira ve işçi ücretlerinden yapılan tevkifatların ödemesi ile ilgili Muhtasar Beyanname ise ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu Vergi dairesine beyan edilir ve ödenir (şube tarafından).

6- Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ve bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi mümkündür.

7- İş ve Sosyal Sigortalar Kanunu açısından merkez ve merkeze bağlı şubeler ayrı ayrı işyeri sayıldığından her yeni açılacak şube için şubenin bulunduğu yerin bağlı olduğu SSK ve Çalışma ve Bölge Müdürlüğüne ayrıca müracaat edilir. Her işyerinin işlemleri birbirinden bağımsız olarak yürütülür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.12.2007
Soru :
sayın hocam benim sorum şirket ortaklarının kendi adlarına olan binek araçların şirkete kiralanması durumu ile ilgili. ben şirket ortağı ile şirket arasında aylık 500 ytl üzerinden araç kiralama sözleşmesi düzenliyorum ve muhtasar beynnamesi ile %20 stopajını ödüyorum. geçenlerde okuduğum bir makalede 2 nolu kdv beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği yazıyordu. sayın hocam sizce hangisi doğrudur yoksa her ikisinide birden mi yapmak gerekiyor. birde araç kira geliri elde eden şirket ortağı için vergi karşısındaki durumu nedir. spotaj kesintisinden ötürü nihai vergilendirme mi yapılmaktadır. yoksa gelir vergi beyannemesi verecekmidir.ilginize teşekkür ederim. iyi çalışmalar cahit şahin

Cevap :
1- Araç kiralama sözleşmesinde KDV hesaplanması gerekmektedir. 2 no'lu KDV beyannamamesi ile beyan edilmelidir.

2- Gelir vergisi stopajı hesaplama işleminiz doğrudur.

3- Elde edilen gelir yıllık beyan limitinin altında kaldığından beyan edilmeyecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.12.2007
Soru :
Yurt dışında yerleşik yabancı bir firma Türkiyede bir irtibat bürosu açmıştır. Burada çalışan TC vatandaşı personelin aldığı ücretler yurt dışında elde edilmiş sayıldığından gelir vergisi kesintisi yoktur. Peki bu firmanın kiraladığıbüro için gelir vergisi kesintisi yapması söz konusumudur ?

Cevap :
"http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2005/gelirvergisi2005/gv_170.htm" adresinden konuyla ilgili bir Özelgeye bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.12.2007
Soru :
İyi Çalışmalar. 06.12.2007 tarihinde Sn. Ayten Karaca'ya verdiğiniz cevaba istinaden. Bütün mal ve hizmetlere ait finansal kiralama taksitlerindeki kdv tutarlarının indirilmesi mi mümkün değildir? Yoksa binek otuların finansal kiralama taksitlerindeki kdv tutarlarının indirimi mi mümkün değildir? Vereceğiniz bilgiler için teşekkürler.

Cevap :
Sadece KDVK'nun 30'ncu maddesi kapsamındaki (binek otonun KDV si bu madde uyarınca indirilemez) malların finansal kiralama yoluyla tesliminde, finansal kiralama şirketi tarafından düzenlenen faturadaki KDV'nin indirimi ile sınırlıdır..

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.12.2007
Soru :
iyi çalışmalar öncelikle . yanıtlamanızı istediğim sorum ; şirket kayıtlarında yer alan bir aracı başka bir kişi veya şirkete kiraya verebilirmiyiz.

Cevap :
Şirket kayıtlarında yer alan aracı başka bir kişi veya şirkete kiraya verebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.12.2007
Soru :
Leasing Kapsamında 48 ay vadeli binek oto aldık. Heray leasing firmasından firmamıza finansal kira bedeli adı altında %18 KDV oranıyla faturalar gelmektedir. Bu faturalarda belirtilen KDV indirilmelimidir? Yoksa gideremi atmak gerekir.Konu ile ilgili bilgi almak istiyorum. Teşekkürler

Cevap :
Danıştay ve Vergi İdaresi finansal kiralama faturalarında hesaplanan KDV'nin indirilemeyeği görüşündedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.11.2007
Soru :
Merhaba Acil cevaplarmısınız? Tasfiyeye girmiş bir şirketimiz var.Elinde araçları var.onları kiraya verdik.ve ordan gelen bir gelirimiz var. Kdv beyannamesini yaparken geliri beyan ediyorum.Birde şirketin telefonları var.ve iade mallar geliyor.onlara ait kdvleride beyan ediyorum. (bazı meslekdaşlar) sadece gelir beyan edilir.indirilecek kdv göstermemniz gerekir diyorlar.doğru mudur? Yoksa beyannamlerim yanlış mı oldu.?saygılar

Cevap :
Ticaret şirketleri açısından işin bırakılması tasfiye veya devir işlemlerinin tamamlanması ile gerçekleşir. Tasfiye süreci içinde KDV beyannamesi verilmesi gerekmektedir. KDVK'nun 40/3'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.11.2007
Soru :
İyi Çalışmalar. Şirket personelimizden, sahibi olduğu binek otoyu kiraladık. Kira sözleşmesi yaparak, bürüt kira üzerinden % 20 stopaj kesintisi yapmaktayız, net kira bedelini kendisine ödemekteyiz. Ayrıca sorumlu sıfatıyla kdv hesaplamamız gerekiyormu?

Cevap :
KDVK'nun 17/4-d'nci maddesine göre, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri KDV'den istisnadır. Gayrimenkul'ün tanımı Türk Medeni Kanun'unda belirlenmiş olup otomobiller bu kapsamda değildir.

Buna göre, şirket personelinden otomobil kiralama işleminden KDV hesaplanması uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.11.2007
Soru :
banka aktifine kayıtlı gayrimenkulden 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında kira konratı olduğu için aylık bsmv dahil 15.000 ytl olarak tahsil etmektedir.03/10/2007 tarihinde bu gayrimenkulu sattı.gayrimenkulun yeni sahibi KDV mükellefi olan ticaret şirketi olduğu için kiracısından alacağı kira aylık kdv dahil olarak 15.000 YTL mi? yoksa 15.000 YTL+KDV olarak mı ** teşekkürler

Cevap :
KDV dahil 15.000 YTL olarak düşünmek gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.11.2007
Soru :
Doktor olan bir mükellefim değişik hastanelerde kendisinin götürdüğü hastalara hizmet vermektedir. İş yeri olarak Kiraladığı konutunu göstermektedir.Kira giderlerinin yarısını gider olarak kaydedeceğimiz için bu kira bedelinden stopaj kesintisi yapacakmıyız. Çalışmalrınızda başarılar.Şimdiden Tşk.

Cevap :
Stopaj hesaplamanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.11.2007
Soru :
kolay gelsin. bilgisayar satışı ile uğraşan bir mükellefimiz finansal kiralama sözleşmesine istinaden finansal kiralama firmasına bilgisayar satışı yapacak. finansal kiralama firmasıda bilgisayarı müşterisine kiralayacak. bizim mükellefimizdeki satışın kdv oranı %1 midir? eğer kdv oranı %1 ise bu işlemin beyanı ve muhasebe kayıtları ile ilgili bilgi verirmisiniz.

Cevap :
Oran için "http://www.gib.gov.tr/index.php?id=830" adresine, finansal kirama işleminin muhasebeleştirilmesi için benzeri cevaplarımıza bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.11.2007
Soru :
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLAN GERÇEK KİŞİ KİRALAMA FİRMALARINDAN KİRALAMIŞ OLDUĞU BİNEK TÜRÜ ARACIN KDV'SİNİ İNDİRİM KONUSU YAPABİLİRMİ ? AYRICA GİDER OLARAK İŞLETME DEFTERİNE KİRALANAN ARACA AİT FATURA KULLANILABİLİRMİ? NOT:KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 36 AY OLARAK YAPILIYOR.

Cevap :
Kiralanan aracın kira giderinin KDV'sinin indirimi mümkün ancak kiralama şirketinden satın alınan aracın KDV'sinin indirimi mümkün değildir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.11.2007
Soru :
Yabancı para cinsinden Finansal kiralama yolu ile işletmeye alınan makinelerin ve oluşan kur farklarının muhasebe kaydı hakkında bilgi verirseniz sevinirim. teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

Cevap :
İşlemin gerçekleştiği yıl içindeki kur farklarını haklar hesabının maliyetine eklemeniz, sonraki yıllardaki kur farklarını finansman gideri olarak muhasebeleştirmeniz uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.11.2007
Soru :
Merhaba sorum firma işinde kullanmak üzere sözleşme ile şahıstan kamyonetini kiralamak istiyor , sorumlu sıfatıyla kdv ödemsi gerikiyor + % 15 stopaj ödemeside yapması gerekiyor mu bilgi verirseniz teşekkürler

Cevap :
GVK'nun 94/5'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.11.2007
Soru :
MERHABALAR ÖNCELİKLE İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN GERÇEK KİŞİDEN ARAÇ KİRALAMAKTADIR GİDER PUSULASI DÜZENLEYECEKTİR GİDER PUSULASINDAKİ TEVKİFAT ORANI % KAÇ OLMALIDIR

Cevap :
GVK'nun 94/5'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.11.2007
Soru :
Merhaba, Gelir vergisine tabi mükellefimin ofisi eşinin işyerinin bir odası.Eşinin ofisi de kiralık.Aralarında kira sözleşmesi var.Acaba mükellefim kira olan bu oda için stopaj ödeyecek mi?Teşekkürler

Cevap :
Stopa ödemesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.11.2007
Soru :
Merhaba Hocam.Firmamız uluslararası taşımacılık üzerine faaliyet gösteren bir şirkettir.Yabancı ülkeden (Malta)Sözleşme gereği tüm hakları bize ait olan 2 adet yabancı bayraklı gemi kiralamış bulunmaktayız.Gemiye yaptırdığımız bakım onarım masraflarını ilgili firmalar gemi sahibi (yurtdışı firma) adına düzenlemiş olup ancak ödemeleri tarafımızdan yapılmakta ve faturalara bizim şirketimizinde unvanı yazılmaktadır.1-Biz bu masrafları kayıtlarımıza alabilirmiyiz? 2-Birde firmamız yabancı ülkeden kiraladıkları gemilere ait KDV'den muaf yazısı ilgili vergi dairesinden alabilir mi?Bu konu hakkında bana yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkür eder,çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
1- Bu masrafların kayıtlara alınmasının mümkün olduğunu düşünüyoruz.

2- Söz konusu istisna belgesini kendi vergi dairenizden almanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.11.2007
Soru :
araç kiralama faaliyeti ile uğraşan şirketler kiralamak amacıyla binek oto alması durumunda ötv istisnası varmıdır.Teşekkür ederim.

Cevap :
ÖTVK'nun 7'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.11.2007
Soru :
iyi çalışmalar diş hekimi aynı zamanda inşaat işiyle iştigal ettiği için bilanço usulüne göre gelir vergisi mükellefi olan kişi bir işyerine sahip ve bu işyerini yine vergi mükellefi olan birine kiraya veriyor.burada mükellef elde ettiği kira geliri için kdv,li fatura düzenlemesi gerekirmi yoksa fatura düzenlemeden stopaj kesintisi uygulanıp beyanamı dahil edilecek aydınlatırsanız sevinirim.

Cevap :
İşyeri işletmenin envanterine kayıtlı ise KDV li fatura düzenlenmesi ve elde edilen gelirin ticari kazanca dahil edilerek beyan edilmesi gerekmektir. Envantere dahil olmayan işyerinden elde edilen kira gelirleri için GVK'nun 70-74 ve 94/5-a'ncı maddesine göre işlem yapılacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.11.2007
Soru :
iyi günler, x Ltd.şti de herhangi bir sosyal güvenliği olmayan,yabancı uyruklu genel müdürün kira bedeli,y ltd şti tarafından x ltd şti ne fatura edildiği takdirde yapılması gereken nedir acaba? cevabınız için teşekkürler. iyi çalışmalar.

Cevap :
Gider yazabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.11.2007
Soru :
Ltd.Şti.de çalışanların araçlarını kiralamak istiyorlar.Kiralama işlemi için neler yapılması gerekiyor?

Cevap :
Kira sözleşmesi yeterlidir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.11.2007
Soru :
sayın meslekdaşlarım.serbest meslek faaliyetinde bulunan bir kişi kiracısı bulunduğu işyerinin bir kısmını serbest meslek faaliyetinde bulunan diğer bir kişiye kiralamıştır.kiraya verenin kira karşılığı elde ettiği gelir gayrimenkul sermaye iradımı veya serbest meslek kazancımı olur.gelir vergisi stopajı ve kdv. yönünden bilgilerinizi rica ederim.saygılarımla

Cevap :
GMSİ olarak değerlendirmek uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.11.2007
Soru :
İnşaat Taahhüt işi yapan bir müşterim (...A.Ş.), bu yaptığı işe ilave olarak binek oto alıp araç kiralama işi yapmak istemektedir. Bu Araç binek oto olduğundan kdv'si maliyetine ilave edilmesi gerekir. Ancak aracı kiralama işinde kullanacağından kdv'si indirim konusu yapılabilirmi? Bu konuda bilgi vermenizi, yapılması gereken yükümlülükleri ve binek oto alış yevmiye kaydını yapmanızı rica ederim. Saygılarımla,

Cevap :
KDV indirim konusu yapılabilir. KDVK'nun 30/b'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.11.2007
Soru :
İyi çalışmalar.. Bir SM bürosunda çalışan kişi ile bu çalıştığı büronun sahibi ve ben, üçümüz birlikte aynı büroda herbirimize ayrı mükellefiyet tesis ederek, muhasebecilik yapmak istiyoruz. (Herbir buhasebecinin kendi defterleri olacak birbirleri ile ortaklıkları olmayacaktır.) 1.Meslek hukuku yönünden bir sakıncası varmıdır. 2.Bu büronun ortak giderleri yönünden ne gibi işlem yapabiliriz. 3.Şu anda faaliyette olan SM büroya 200 ytl net kira ödemekte biz bu kirayı üçe bölüp VD.'ne bildirebilirmiyiz. Yoksa faaliyette olan SM üzerinden kirayı devam ettirip bu SM'nin bize kiradan dolayı fatura kesmesimi lazım. Ayrıca açılışta vergi dairesine her ortak için kiranın 1/3'ünü gösterir kira kontratı vermemizmi gerekir. (Ödenecek kira değişmeyecek) 3.Kirayı 3'e bölerek vergi dairesine verdiğimiz zaman halen çalışan SM'nin kirasını düşürmüş olacağız, bunun için VD.'siyle ihtilafa düşmemek için çalışan SM'nin VD.'ne bildirimde bulunması gerekirmi. Şimdiden Teşekkürler..

Cevap :
Sorunuzun meslek hukuku yönünden cevaplanabilecek bölümü ilgili birimimize aktarılmıştır. Vergi ile ilgili bölümünün cevabı aşağıdadır:

...

2- Ortak giderler bölüşülmelidir.

3- Kiracının alt kiracıları olarak esas kiracı ile ayrıca sözleşme yapmanız gerekmektedir. Asıl kiracının kira geliri için sizlere ayrıca makbuz düzenlemesi uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.11.2007
Soru :
Vereceğiniz cevap için teşekkür ederim. Kira-bakım-smmm gibi 1 yıllığına yapılan ve eklenen madde gereği karşılıklı itiraz olmadığı sürece 1 yıl daha kendiliğinden uzayan, sözleşmelerde uzayan süre için damga vergisi doğarmı?

Cevap :
Uzayan süreye ilişkin damga vergisi yükümlülüğü doğmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.11.2007
Soru :
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALANAN YERLERDE STOPAJ VARMIDIR...YOKMUDUR...

Cevap :
Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait gayrimenkulların kiralanması karşılığında ayrılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemelerinden söz konusu gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.11.2007
Soru :
Sn. Üstad, Bilanço usulüne tabi İşletme mükellefi şahsına ait arsaya fabrika binası yapmış ve binada faaliyet göstermektedir. Mükellefin yapmış olduğu fabrikayı binalar hesabında kayıtlara alması zorunlu mudur? Kayıtlara almama hakkı var ise bu durumda kendi kendine kiralama mı yapması gerekmektedir? (Devir aldığımız bir defterde böyle bir durum var. Mükellef binayı yapmış ancak ne kayıtlarda gözüküyor ne de kiralama gibi bir şey yapılmış.) Saygılarımla,

Cevap :
Bina ortaklardan birisine ait bir arsa üzerinde inşa edilmiş binanın şirkete kiralanması işlemi yerindedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.10.2007
Soru :
tevkifatlar hakkında bir sorum olacak. ücret, kira, serbest meslek ödemeleri ile ilgili ayda yapılan stopaj izleyen ayın 23.günü akşamına bağlı olunan vergi dairesine bildirilip 26. günü akşamına kadar ödenmektedir. yine kurum karının ortaklara dağıtılması durumunda ise stopaj kesintisi yapılmakta olup izleyen ayın 20. günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine bildirilmekte ve 20. günü akşamına kadar ödenmesi gerekmetedir. sorum şu her iki durumda da aynı beyanname ile beyan edildiğine göre iki ayrı beyanname mi vermek gerekmektedir. öyle ise aynı vergi dairesine verilecek aynı döneme ilişkin muhtasar beyanname İDARECE kabul edilmektemidir? eğer ayrı ayrı değide tek beyannamede bildirim söz konusu ise beyan ve ödeme sürelerinde bir uyumsuzluk mu vardır. yani ekim ayında kira,ücret stopajı ve kar dağıtımı yapan bir kurum ekim ayına ilişkin bildirimini nasıl yapmalıdır? (Not: vergi dairesinde şifahen müdür yardımcılarına sorduğumuzda tam bir cevap alamadık. bir şef ten ise kafamızı karıştıran (kar dağıtımı ile ilgili olarak ) 15 günlük bir süreden bahsetti. )

Cevap :
Yeni KVK'nun 15/5'nci maddesi ve GVK'nun 98-99'ncu maddelerini birlikte düşündüğümüzde, bu stopajın ayrı bir muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektiği anlaşılmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.10.2007
Soru :
merhaba bilhassa kira sözleşmelerinde damga vergisi hesaplanmasında kdv dahil tutar mı,hariç tutar mı dikkate alınmalıdır? mesela senede 4000+kdv yazan sözleşmede damga vergisi nasıl olmalıdır?

Cevap :
"http://www.turmob.org.tr/mevzuat/danistay/16.03.2001.doc" adresinden ilgili Danıştay Kararına bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.10.2007
Soru :
oturdugumuz sitenin yönetimi tarafından tüm kat maliklerinin ortak oldugu kapıcı daireleri kiraya verilmektedir.ve gelir site yönetimi tarafından tahsil edilmektedir.Buradan elde edilen kira gelirinin beyanı gereklimidir.ve kim tarafından (site yönetimi-kat malikleri) beyan edilecektir ?

Cevap :
Konuyla ilgili aşağıdaki Özelgelere bakabilirsiniz.

http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2005/gelirvergisi2005/gv-2336.htm

http://www.adanavdb.gov.tr/muktezaekleme/gelir/2004/muk86.htm

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.10.2007
Soru :
Mükellefim olan bir ltd.şti.şirket üzerine bir daire almak istiyor.Şahıstan alınacak bu daire için şirketin düzenleyeceği herhangi bir evrak varmı? ayrıca Şirket bunu kiraya verdiğinde ne gibi işlemler yapacak Cevabınız için teşekkür ederim

Cevap :
1- Noter huzurunda düzenlenecek sözleşme ve tapu kayıtları belge olarak yeterlidir.

2- Dairenin kiralanması durumunda kira bedeli kadar KDV'li (stopaj hesaplanmayacak) fatura düzenlenmeli ve normal satış işlemi olarak kayıtlara alınmalıdır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.10.2007
Soru :
İyi günler taşıt kira sözleşmesi 07.09.2007 tarihli olup eylül-ekim-kasım-aralık ayları için taşıt kiralanmıştır bununla ilgili olarak 2 nolu kdv beyannamesini ne zaman vermeliyim.Teşekkürler

Cevap :
Fatura tüm ayları kapsayacak şekilde baştan düzenlenmişse 2 no'lu KDV beyannamesini tek kalemde vermelisiniz. Aksi taktirde, aylık bazda hizmet teslimi olarak değerlendirip her aylık bölüm için ayrı ayrı 2 no'lu KDV beyannamesi düzenlenmelidir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.10.2007
Soru :
merhaba,benim sorum şirket stopaj karşılıgı kıraladıgı yeri bir başka mükellefe fatura karşılıgı kiraya verebilirmi. vergisel açıdan sorun çıkarmı teşekkürler

Cevap :
Herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.10.2007
Soru :
Sn.Hocam öncelikle cevaplarınız için teşekkür ederim. 1-Serbest meslek erbabının defterine kayıtlı demirbaşı satması durumunda serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekirmi? Stopaj hesaplaması gerekirmi? Malı alan Gider pusulasımı düzenlemesi gerekir? Stopaj oranı kaç olur? 2-Vergi mükellefiyeti olmayan kişilere verilen hizmet karşılığı düzenlenen serbest meslek makbuzunda stopaj kesilmemeli mi? 3-Kirası 1.11.2007 de peşin ödenen büroya ait stopaj nasıl beyan edilmesi. sadece 11 ve 12. ayın stopajımı beyan edilecek yoksa kiranın tamamı mı? 4-Vergi mükellefi olmayanlardan alınan demirbaşa gider pusulası düzenleyip %10 stopaj kesmek yeterlimi? 5-İşletme ve bilanço hs. göre defter tutanların elektrik ve su faturalarını ödedikleri zaman gider kaydetmesi tahakkuk kavramına ve dönemsellik ilkesine ters düşmezmi? Kaldıki yıl sonlarında dönem 12.ay ödeme tarihi 1.ay olmaktadır ödendiği zaman gider kaydetmek KDV nin indirim konusu yapılamayacağı anlamına gelmezmi? 6-İşçilere ödenen ve maliye bakanlığınca açıklanan rakamın altında kalan yemek ve yol masrafları SSK ve GV tabimi? Bu ödemeleri bordroda gösterebilirmiyiz?

Cevap :
1- SM makbuzu, fatura yerine geçen belge olduğundan makbuzu düzenlemelidir.

2- GVK'nun 67'nci maddesine göre, demirbaş satışlarından elde edilen gelir serbest meslek kazancıdır. Buna göre, yapılan ödeme üzerinden 94/2 uyarınca stopaj hesaplanması gerektiğini düşünüyoruz.

3- Vergi mükellefiyeti olmayan kişilere verilen hizmet karşılığı düzenlenen serbest meslek makbuzunda stopaj hesaplanmamalıdır.

4- Stopajın tümü beyan edilmelidir.

5- Vergi mükellefi olmayanlardan alınan demirbaşa gider pusulası düzenlenebilir stopaj hesaplanmamalıdır.

6- GVK'nun 24'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.09.2007
Soru :
Finansal Kiralama Sözleşmeleri ile aldığımız araçlara ait faturalarda belirtilen faizleri aracı edinme yıl sonuna kadar olanları giderleştirmek mi yoksa maliyetine mi yazmamız gerekir? Teşekkürler.

Cevap :
Maliyete eklemelisiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.09.2007
Soru :
Sayın yetkili şirketimizin finansal kiralama yoluyla 2003 yılında almış olduğu gayrimenkul Leasing firması tarafından şirkete devir edilecektir.Devir esnasında oluşan harçtan Finansal kiralama kuruluşu muafmıdır.Devir eden devir alan ayrı ayrı muafmıdır.

Cevap :
Finansal kiralamaya konu gayrimenkullerin finansal kiralama şirketlerince iktisabı sırasında, alım-satıma taraf olanların her biri, Harçlar Kanunu’nun 4 Sayılı Tarifesinin I-20/a maddesi gereğince binde onbeş oranında harç ödemek zorundadır.

Finansal kiralamaya konu gayrimenkullerin kira süresi sonunda kiracıya devredilecek olması durumunda da iktisap sırasında olduğu gibi, tarafların binde 15 oranında harç ödemesi gerekecektir.

Ancak, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla yapılacak finansal kiralamalarda kiralanan konutların kiracıya devri ise Harçlar Kanunu’nun 59. maddesinin (p) bendi hükmü gereğince harçtan müstesna bulunmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.09.2007
Soru :
Üstadım benim sorum kurumlar vergisindeki istisnalar ile ilgili, Mükellefim inşaat firması olup yaptığı inşaatları satmak şeklinde faaliyet göstermektedir. 2002 yılında inşaatını tamamladığı ve satamadığı binasını aktifte 150 hesaplarında muhafaza etmiş bulunmaktadır. Yani ticari mal olarak bilançosunda kayıtlı bulunmaktadır. Bu yıl binasını sattı. fakat o yıllardaki inşaat maliyetini göz önüne alırsanız çok büyük bir kar meydana geliyor. Kurumlar vergisi kanununda istisnaları düzenleyen maddesinde gayrimenkul ticareti ve kiralama yapanların istisnadan faydalanamayacağı yazıyor.Fakat bu firma bu binayı 730 günden fazla bir süredir aktifinde bulunduruyor ve parasını da hemen tahsil etmek durumunda yani iki yıl içinde tahsil etme şartını da yerine getirdiğine göre ve amacı elde etmiş olduğu kar'ı şirket bünyesinde tutmak olduğuna göre istisnadan faydalanmasına engel bir durum varmıdır.

Cevap :
Bize göre, stok değer olan binanın satış işleminde adı geçen istisnanın uygulanması mümkün değildir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.09.2007
Soru :
Merhabalar; Finansal Kiralama yoluyla satın aldığı dairesinin mülkiyet tapusunu 6 ay önce üzerine alan mükellefim bu dairesini 90.000,00 YTL karşılığında başka bir şahsa satmak istemektedir. Dairenin Leasıng şirketincek kesilen satış bedeli ise 1,00 YTL dir. Bu dairenin satışından dolayı Değer Artış Kazancı oluşur mu? BİZİM YORUMUMUZ Finansal Kiralama yoluyla kiraladığımız daireyi aslında fiilen 4 yıl önce almış bulunmakta. dolayısı ile 2 yılı geçtiğini düşündüğümüzden dolayı Değer Artış Kazancının oluşmayacağı kanısındayız. Uygulamamızda haya yapmamamız için görüş ve önerilerinizi bildirirseniz çok sevineceğim.

Cevap :
"http://www.adalet.gov.tr/hukuksoz/hukuksozlugu.htm#i1" adresinde iktisap kavramı bir şeyin mülkiyetini elde etme olarak tanımlanmaktadır.

Mükellef gerçek kişi ise değer artış kazancı hesaplanmaması için gayrimenkulün iktisap(mülkiyetini kazanma) tarihinden itibaren en az 5 yıl geçmiş olması gerekmektedir.

Tüzel kişilerde ise %75 istisnadan yararlanmak için gayri menkulün en az iki tam yıl süreyle aktifte yer alması gerekmektedir. Finansal kiralama ile edinilen gayri menkul, finansal kiralama döneminde finansal kiralama şirketinin aktifinde yer almaktadır. Dolayısıyla istisna hükmünün uygulanabilmesi için işletme mülkiyetine(aktifine) fiilen geçtiği tarihten itibaren iki yılın geçmesini beklemek gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.09.2007
Soru :
merhaba bir binanın bahçe katını işyeri olarak kiraladık.halen ev görünümünde.apartman imza toplayıp daha biz taşınmadan belediyeye şikayette bulunmuş 15 gündür burdayız bir kaç gün önce belediye memurları gelerek ya apartmandaki dairelerden imza alın,ruhsat verelim yada mühürlücez dediler.belediyenin böyle bir yetkisi varmıdır ne yapmamızı önerirsiniz teşkrler..

Cevap :
Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 24'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.08.2007
Soru :
ACIL.VINÇ ALIM SATIMI VE KİRALAMASI İŞİ YAPAN A VE B LİMİTED ŞİRKETLERİ VAR SERMAYELERİ A NIN 5 YTL B NIN 30 YTL . A ŞİRKETİ SATIN ALMAK İSTEDİĞİ PRES MAKİNASI İÇİN YETERLİ PARASI YOK VE B ŞİRKETİNDEN PRES MAKİNESİ SATILINCA SATIŞ KARININ YÜZDE 50 KARINI B ŞİKETİNE ÖDEMEK KARŞILIĞINDA BORC PARA ALIYOR.A ŞİRKETİ PRESİ BU SAYEDE 10 YTL YE ALIP 20 YTL YE SATIYOR.A FİRMASI ELDE ETMİŞ OLDUĞU KARIN YÜZDE 50 SİNİ YANİ 5 LİRAYI B ŞİRKETİNE VERİYOR(TOPLAM 15 YTL VERİYOR ANA PARAYLA).5YTL LİK KAR PAYINI B FİRMASI NASIL BELGELENDİREBİLİR.B FİRMASININ ÖRNEK 5+ KDV ŞEKLİNDE FATURA DÜZENLEMESİ VE ACIKLAMASINA KAR PAYI VEYA HİZMET BEDELİ ŞEKLİNDE YAZILMASI YETERLİMİDİR.

Cevap :
B firması 5+KDV şeklinde fatura düzenlemeli ve açıklamasında hizmet bedeli yazmalıdır.

Anaparayı da borç verme ve borcun ödenmesi olarak muhasebeleştirmelidir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.07.2007
Soru :
mrb.Mükellef,mülkiyeti belediyeye ait olan yeri iş için kiralamıştır.Belediye'ye yapılan kira ödemesinden %20 stopaj tevkifatı yapılacak mı?konuyla ilgili hangi kanundan bilgi alabilirim.teşekkürler..

Cevap :
"http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/gv/ornek56.htm" adresinden konuyla ilgili bir Özelge'ye bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.07.2007
Soru :
Merhaba, Araç kiralama sözleşmelerinde damga vergisi binde birbuçuk mu ? yoksa binde yedibuçuk mudur ? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Binde birbuçuk olarak hesaplanması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.07.2007
Soru :
Sn.Hocam; Kiralık konutun işyeri olarak kullanılması durumunda kiranın ne kadarını gider kaydedebiliriz. Gider kaydettiğimiz kısmını muhtasar beyannameye ilave edecekmiyiz(stopaja tabimi)? Teşekkür ederim.

Cevap :
Benzeri durumlara ilişkin verilen çeşitli Özelgelere göre, konut giderlerin ve kira ödemesinin yarısının işyerine ait olduğu varsayılarak, giderlerin yarısının indirim konusu yapılması ve kira ödemesinin yarısı için stopaj hesaplanması uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.07.2007
Soru :
İyi Günler; Bir ticari işletme, mülkiyeti apartman yönetimine ait olan işyerini kiralamıştır. Apartman konut olarak kullanılmakta olup herhangi bir vergi numarası yoktur. Söz konusu işyerine kira stopajı uygulanmalımıdır? Teşekkürler

Cevap :
Apartman yönetimine ait konutların kiralanması durumunda stopaj hesaplanmaması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.07.2007
Soru :
2006-kasım ve aralık 2007-ocak şubat mart ve nisan kirası ödemesini yaparken bunların stopajını ödediğim zaman mı beyan etmem gerekiyor yoksa aylık yada üçer aylık dönemlerimi takip etmeliyim çünkü arada 2006 yılı var bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap :
GVK'nun 94'ncü maddesine göre, stopaj hesaplaması ödemenin nakden veya hesaben yapılmasına bağlanmıştır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.07.2007
Soru :
Sn.Hocam; İşletmelerin; müdürleri,yöneticileri ya da personeli için kiraladıkları konutlarda stopaj uygulamak gerekir mi?

Cevap :
Lojman mahiyetindeki kira ödemesinin ücret olarak muhasebeleştirilmesi ve ücret stopajı hesaplanması uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 30.06.2007
Soru :
Merhaba;Merkezi İstanbulda bulunan bir Ltd.Şti İstanbul dışındaki bir ilde şube açtıysa şube ile ilgili Kira ve işci ücreti stopaj kesintilerini dilekçesinde belirtirse merkez adresinin bağlı olduğu vergi dairesinin Muhtasar beyanına dahil edebilirmi yoksa şube adresinin bağlı olduğu vergi dairesinemi beyan edecektir.Teşekkür ederim.

Cevap :
GVK'nun 98'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.06.2007
Soru :
Benim sorum şöyle; A kişi İkamet olarak kiralamış olduğu evinin bir bölümünü, inşaat müteahhit işlerine mahsus B kişiyle şahıs ortaklığı kurarak büro olarak kullanmak istiyor. (Mal sahibinin bu konuda bir itirazı bulunmuyor.) 1-Kontratta kiraya veren kim olmalıdır. 2-Kiralanacak bölüm ikametgah için ödenen kiranın, kiralanan yerin m2 sine göre orantı yapılarak mı tespit edilmesi gerekir. Örnek: 100 m2 1.000 YTL ise 40 m2 =400 YTL 3-Stopaj nasıl hesaplanmalı ve giderler nasıl gösterilmelidir. Vereceğiniz bilgilerden dolayı şimdiden teşekkür eder, İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
1- Kontrat A kişisi ile olmalıdır.

2- Ev ile ilgili bütün giderlerin yarısının şirkete, yarısının şahsa ait olduğu varsayımı ile stopaj hesaplaması ve gider kaydı yapmalısınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.06.2007
Soru :
VERECEĞİNİZ CEVAP İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. BİR İŞYERİ YAPI KOOP.SOSYAL TESİSLERİNİ KİRAYA VERDİĞİ İÇİN KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİNDEN ÇIKIYOR VE KİRACILARINA FATURA DÜZENLEDİĞİ İÇİN KDV MÜKELLEFİ OLUYOR. 1-KOOP.İÇİN VERİLEN KDV BEYANINDA HESAPLANAN KDV DEN YALNIZCA SOSYAL TESİS İÇİN YAPILAN GİDERLERE AİT KDV Mİ İNDİRİM KONUSU YAPILACAK YOKSA KOOP.TÜM GİDERLERİ VE YAPTIRDIĞI İŞLER İÇİN ÖDEDİĞİ KDV Yİ İNDİRİM KONUSU YAPABİLİRMİYİZ.YOKSA BU KDV LERİN HEPSİNİ KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI HESAPLANIRKEN , GİDER Mİ YAZACAĞIZ. 2-KOOP.KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLDUĞU İÇİN VERECEĞİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE VE GEÇİCİ VERGİ BEYANLARINDA ELDE ETTİĞİ KİRA GELİRLERİ İLE BİRLİKTE BANKALARDAKİ MEVDUATINDAN ELDE ETTİĞİ FAİZ GELİRLERİNİN HEPSİNİ Mİ BEYANA DAHİL EDECEK YOKSA BU FAİZ GELİRLERİNİN SADECE KİRA GELİRLERİNE TEKABÜL EDEN KISMINI MI BEYAN EDECEK ASLINDA BURADA SORMAK İSTEDİĞİM SOSYAL TESİSİN KOOP.BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ELE ALINIP KOOP.DİĞER HESAPLARI İLE BİRLİKTE İŞLEMLERİN AYNI DEFTERLERE İŞLENMESİ Mİ GEREKİR YOKSA SOSYAL TESİSİN KAYITLARININ KOOP.AİT AYRI BİR İŞLETME GİBİ KAYITLARININ AYRI BİR YEVMİYE DEFTERİNDE TUTULARAK KOOP.ORTAKLARI İLE YAPILAN İŞLEMLERDEN AYRI ŞEKİLDE VERGİLENDİRİLMESİ Mİ GEREKİR. 3-KOOPERATİFİN OLUMLU GELİR GİDER FARKI ORTAKLARINA DAĞITILMASADA KURUMLAR VERGİSİ VE GEÇİCİ VERGİ MATRAHINA İLAVE EDİLECEK Mİ

Cevap :
1- Kooperatif bir bütün olarak KDV ve Kurumlar Vergisi mükellefi olduğundan sadece sosyal tesise ilişkin olanları değil tüm işlemlerine ait KDV'leri indirim konusu yapabilir.

2- Sosyal tesis, kooperatif bütünlüğü içinde ele alınmalıdır. Vergilendirme de ayrıca yapılmamalı tüm hesap ve işlemler birlikte değerlendirilmelidir. Sosyal tesis için ayrı bir defter tutmaya gerek bulunmamaktadır.

3- KVK'nun 5/1-i'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.06.2007
Soru :
Merhaba, Site Yönetimi Ortak kullanım alanı olan yeri (kapıcı dairesi) boş olması sebebi ile tadilat yaparak mesken ve işyeri olarak kiraya veriyor. Elde edilen kira geliri sitenin ortak giderleri için gelir kayıt edilerek lüzumlu yerlerde ortak alanın geliştirlmesi için harcanıyor.Sözkonusu kira gelirleri Gelir Vergisine tabi midir? teşekkürler.

Cevap :
Konu ile ilgili olarak, Maliye Bakanlığı’nın bir site yönetimine verdiği 03.04.2000 tarih ve 14440 sayılı Maliye Bakanlığı Özelgesi’nde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“…………kat malikinin sahip olduğu ………… adet kapıcı dairesinin site yönetimi tarafından kiraya verilmesi sonucunda elde edilen kira gelirinin kat maliklerinin geliri olması nedeniyle, site yönetiminin kira gelirinden dolayı mükellefiyet tesis ettirmesi mümkün değildir. Bu durumda, anılan gayrimenkullerin mesken olarak kiraya verilmesi halinde;

GVK’nun 21. maddesinde “Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hâsılatın 1999 yılı için 420 milyon TL’sı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hâsılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar” hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde hükmüne göre, ortak oldukları kapıcı dairelerinin tamamının kat maliklerinin özel mülkiyetlerinde olması ve site yönetimi tarafından mesken olarak kiraya verilmesi durumunda, kat maliklerinin hisselerine düşen kira gelirinin, elde edildiği yıldaki istisna miktarını (1999 takvim yılı için belirlenen 420 milyon lira) aşması halinde, kat malikleri tarafından gayrimenkul sermaye iradı olarak yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Ancak, kat maliklerinden ticari (basit usulde vergiye tabi mükellefler dahil), zirai veya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirecek olanlar bu istisnadan faydalanamayacaklardır. Kira miktarı ne olursa olsun bu kişilere isabet eden kısım beyan edilecektir.

Kat malikleri tarafından elde edilen kira gelirinin beyanında, aynı Kanunun 74. maddesinde; gerçek gider usulüne göre safi iradın bulunması için gayrisafi hasılattan indirilecek giderler sayılmış, aynı maddenin son bendinde ise mükelleflerin (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından % 25’ini götürü gider olarak indirebileceklerdir.

Anılan gayrimenkullerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde sayılanlara kiraya verilmesi halinde;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” denilmiş, aynı maddenin 5/a bendinde; 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkif edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre, belirtilen kapıcı dairelerinin tamamının veya bir kısmının Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde sayılanlara kiraya verilmesi halinde, bu kiralama işlemlerinden elde edilen kira gelirlerinin özel mülkiyet sahibi gerçek kişilere isabet eden gayrisafi tutarı üzerinden, aynı Kanun’un 94/5-a maddesine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması ve tevkif edilen vergi üzerinden de fon payı hesaplanması gerekmektedir.

Aynı Kanun’un 86. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen şekilde elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarının tamamının tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunması ve gayrisafi tutarları toplamının da belirtilen hadleri aşmaması (1999 yılı gelirleri için 3.500.000.000 TL) ve anılan kişilerin beyana tabi başkaca bir gelirlerinin olmaması halinde, yıllık beyanname verilmeyecek; ancak kat malikleri tarafından elde edilen gayrimenkul sermaye iradının gayrisafi tutarının 86. maddede belirtilen hadleri aşması halinde ise elde edilen gayrimenkul sermaye iradı yıllık beyanname ile beyan edilecek ve seçilecek gider yöntemine göre gider indirimi yapılması mümkün olacaktır.

Yine aynı Kanun’un 121. maddesinde “Yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan bu Kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edilir. Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine ret ve iade olunur” hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde hükmüne göre, tevkif suretiyle kesilen vergilerin hesaplanan gelir vergisinden mahsubu ve mahsubu yapılan miktarın gelir vergisinden fazla olması halinde iadesi mümkün


 

Tarih : 06.06.2007
Soru :
Merhaba sayın üstadım, benim sormak istediğim konular; 1) Mükellefimize 2007 senesinde şahıs firması olarak açılış yapıldı. 2000 yılında şahsına alınmış binek otomobili var ve bunu işyerinde kullanıyor. Bu araçla ilgili amortisman uygulayacak mıyız, uygulayacak isek matrahı nasıl bulacağız, ayrıca mükellefimiz bu aracını satar ise fatura kesecek miyiz? 2) Diğer konu ise; diğer mükellefimize 2007 senesinde şahıs adi ortaklık açılışı yapıldı. Ortaklardan birinin 2000 yılında alınmış kendine ait binek aracı var ve bunu işyerinde kullanıyor. Bunun için adi ortaklık üzerine kiralama sözleşmesi gerekir mi? Yine araca amortisman ayrılacak mı? Satışta fatura kesilecek mi? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
1- Amortisman ayırması mümkündür.

2- Matrah için kasko bedelini ölçü olarak alabilirsiniz.

3- Araç satışına fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

4- Adi ortaklık envanter defterine kaydedilmeyen aracın amortismanı indirilemez.

5- Giderlerin indirimi için kiralama veya envantere kaydı gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.06.2007
Soru :
okul kantinlerinde okullara ödenen kiraların okulların mükellefiyeti olmadığından 2 no lu beyannameyle sorumlu sıfatıyla kdv sini %18 den ödüyoruz bu doğrumudur kdv oranında bir değişiklik varmıdır.

Cevap :
Konuyla ilgili verdiğimiz cevaplara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.06.2007
Soru :
iyi çalışmalar sorum şöyle;şirket üzerine kayıtlı olmayan ancak sürekli şirket faaliyetlerinde kullanılan şahsi araç masraflarının gider olarak yazılabilmesi için yapılması gereken araç kiralama sözleşmesinin içeriği, nasıl düzenleneceği, stopaj oranı, nasıl kesileceği, aylık gider pusulası düzenlenip düzenlenmeyeceği hakında yardımcı olabilirseniz sevinirim.....kolay gelsin cevap için tşk

Cevap :
Gider pusulası düzenlemeden, araç sahibi ile şirket arasında yapılacak bir kira sözleşmesine dayanarak ödemeyi giderleştirmeniz ve kesilecek stopajı muhtasar beyanname ile beyan etmeniz mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 30.05.2007
Soru :
Merhaba, Kiraci Firma finansal kiralama yolu ile edindiği Çekici araçlarını firma tasfiye edileceğinden kiralayan şirket ile de anlaşarak sözleşme süresinin bitimine bir yıl kala 3. bir firmaya kalan kira bedeli karşılığında devretmiştir. Yani burada kiracı dağişmiştir. Bu durumda 1. kiracı sözleşme ile devrettiği haklarından dolayı 2. kiracıya herhangi bir fatura kesecekmidir. (Hakların satışı dolayısı ile) Eğer fatura kesecek ise KDV oranı ne olmalıdır. kiralama konusu mal çekici araçtır. Eğer fatura kesmeyecek ise 260-268-301-302-401-402 hesapları ne şekilde kapatacaktır. Bu hak devri karşılığında 1. kiracı 2. kiracıdan bir bedel de almıştır. sadece kalan kira bedeli karşılığında bir devir söz konusu değildir. Bu durum karşısında nasıl bir yol izlemeliyiz ve muhasebe kayıtlarını ne şekilde yapmalıyız. vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım. SMMM HIDIR SARIKAYA Sarikaya72@hotmail.com 0212 626 72 84 0535 708 60 51

Cevap :
2. Kiracından alınan bedel için fatura düzenlenmesi ve 649 no'lu hesaba kaydedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 260-268-301-302-401-402 no'lu hesapları ters kayıtla kapatabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.05.2007
Soru :
Sn.İlgili Üzerine kayıtlı bir evi olan, muhiti nedeniyle burada değil kirada oturan kızının yanında ikamet ederken, evini kiraya veriyor. Mart 2008'de kira gelirini beyan edecekmi kendisi eşinden ötürü ölüm aylığı almaktadır. Eğer beyannme vermesi gerekirse kızı kendi adına olan kontratı annesi adına düzenleterek değiştirse yine de beyan etmeleri gerekirmi. Çünkü kızının kira bedeli kiraya verilen evin iki katıdır. Cevabınız için teşekkür ederim..

Cevap :
GVK'nun 21 ve 73'ncü maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.05.2007
Soru :
ititaflı bir kira 2007 yılında sonuçlandı ve ödedik. 2005 yılına ait kira tahakuku atlanmış 2006 veya 2007 yılında tahakuku yaparak gidere atabilirmiyiz.

Cevap :
Dönemsellik ilkesi gereğince, geçmiş yıllara ilişkin kira giderini KKEG olarak muhasebeleştirmeniz uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.05.2007
Soru :
üstadım saygılar, bir mükellefimiz kiracı olarak bulunduğu ofisin bir kısmına bir arkadaşını alıyor ve o arkadaşı da vergi mükellefi olacak açılış için kira kontratı düzenleyecekler. mükellefimiz kendisi kiracı olduğu halde o kontratta kiraya veren olacak. bu durumda kiraya veren kişi bu geliri beyan edecek mi sorumlulukları nelerdir ,işlem nasıl olacak(gelir vergisi beyannamesinde kedi geliriyle mi beyan edecek) sonuçta kiracı olan yeni arkadaş stopj ödeyecek. acil cevap verirseiz sevinirim. saygılarımla

Cevap :
Kiraya verenin, GMSİ'na ilişkin hükümler çervesinde beyan yükümlülüğü bulunmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.05.2007
Soru :
04.01.1999 tarih ve B.07.00GEL.0.43/4309-459/10 SAYILI ÖZELGEYE GÖRE ANNEYE AİT İŞYERİNE KİRA ÖDEMEYEN MÜKELLEF STOPAJ ÖDEMEK MECBURİYETİNDE DEĞİL TABİ KİRAYI DA GİDER OLARAK KAYDEDEMEYCEK.ANCAK ANNE KİRA GELİRİ ELDE EDİYORMUŞ GİBİ EMSAL KİRA BEDELİNE GÖRE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERECEK VE VERGİ ÖDEYECEK.SORUM ŞU:ACABA ANNENİN VERECEĞİ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İÇİN İSTİSNA VARMIDIR.

Cevap :
GVK'nun 21, 73 ve 86'ncı maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.05.2007
Soru :
Sayın Hocam şimdiden vereceğiniz cevap için teşekkürlerimi sunarım. Benim sorum; bir mükellefim A tipi sigorta acentesi ve sigorta firmasından Bsmv ile ilgili her ay döküm gelmekte. Bu dökümün içinde Sağlık, Zorunlu Deprem Sigortası ve Teşvik gibi bölümler bulunmamaktadır.Fakat Gider vergisi kanununun 28. maddesine göre Finansal Kiralama İşlemleri dışında her türlü işlemler BSMV'ye tabidir denilmekte. Soru-1 Sigorta şirketinin gönderdiği bsmv listesinde gözükmeyen Sağlık, Dask ve Teşvikler için aldığımız komisyon bedeli üzerinden %05 BSMV tahakkuk ettirip ödüyoruz. Bu yapılan doğrumudur? Soru-2 Bizim komisyonlarımızdan ödediğimiz BSMV tutarını gideremi kaydedeceğiz yoksa gelir vergisinden mi düşeceğiz. Bu konular hakkında bilgi verebilirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
1- Gider Vergileri Kanunu'nun 28 ve 29'ncu maddelerine bakınız.

2- Ödediğiniz verginin gelir vergisinden mahsubu mümkün değildir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.05.2007
Soru :
Merhabalar... Serbest meslek erbabının (mimar) işyeri adresi olarak kiralık evini göstermesi halinde işyeri için kira gideri hiç göstermemesi yani kirayı indirim konusu yapmaması mümkün müdür? Bu durum mümkün değil ise 1000 ytl tutarındaki kira için örn. 150 ytl brüt kadarlık kısmı işyeri kirası içindir diye kira kontratına bir madde konulabilir mi? Gelir Vergisi Kanununda " Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler ..." maddesindeki "indirebilirler "ifadesinden benim anladığım indirimin iradi olduğu yönünde... Kısaca indirim yapmamak veya cüzi bir miktar indirim yapmak nasıl mümkünür? Eğer hiç indirim yapmamak mümkün ise diğer ısıtma,aydınlatma vb. giderlerin yarısı yine indirim konusu yapılabilir mi?

Cevap :
Kira giderlerinin %100'üne kadar indirimine izin verilmiştir. İndirim hakkından yararlanmak veya yararlanmamak mükellefin tercihine bağlıdır. Ancak, stopaj yükünden kaçmak amacıyla kira giderinin indirilmemesi amaç ediniyor eleştirisinden kaçınmak için en azından kiranın yarısını işyeri kira gideri olarak değerlendirmekte fayda vardır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.05.2007
Soru :
Merhaba, 2002 yılında kurulan bir dernek için zamanında maliyeye başvurulmamış. Dernek merkezi olarak dernek üyelerinden birisine ait yeri adres olarak gösterilmiş ve stopaj ödemesi yapılmamış vergi dairesinede başvurulmamış. Şimdi ise personel çalıştırmak ve yeni bir yer kiralamak istiyorlar. Hem personel hem de kira stopajı için vergi dairesine ve SSK ya başvurmaları gerekmekte. Fakat kuruluş yılı 2002 olduğunda Vergi dairesi geçmişe dönük olarak herhangi bir inceleme başlatabilirmi? Emsal bir bedeli tayin edip 5 yıllık bir vergi çıkarmaları mümkün müdür? Ayrıca bu dernek bir defter tasidiği de yapmamamış. Bu sorunlar yüzünden bu derneği kapatmamız ve tekrar açmamız daha mı uygun olur mu? Teşekkürler, İyi Çalışmalar.

Cevap :
VUK'nun 141-161'nci ve 30,351,352,353,mük.355'nci maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.04.2007
Soru :
merhaba; Araç kiralama işi yapan bir mükellefimiz şirket aktifine kayıtlı motosikletin satışını vermek istemektedir.Satış faturasındaki KDV oranı ne olmalıdır?Faaliyet konusa bakılmaksızın sadece 2.el binek otomobiller satılırken %1 KDV'den satışını yapılması gerektiğini bilmekteyim.Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Cevap :
"http://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/eski/kdvoranlari2005.html" adresinden güncel KDV oranlarına bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.04.2007
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR.BİR TANIDIĞIM HANIMININ ÜZERİNE MÜKELLEFİYET TESİS ETTİREREK SU SATIŞI YAPMAK İÇİN BANA BAŞVURDU.TAPU KOCANIN ÜZERİNE KAYITLI VERGİ DAİRESİNDEN GELEN YOKLAMA MEMURU BAYANIN KİRA STOPAJINDAN MUAF OLDUĞUNU SÖYLEDİ.BU KONUDA BİLGİLERİNİZİ SUNARSANIZ SEVİNİRİM.

Cevap :
GVK'nun 73'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.04.2007
Soru :
çalışmalarınıza başarılar dileyerek sizlerden bir konu hakkında bilgi almak istiyorum vereceğiniz cevaba şimdiden teşekkür ederim. Bir işletmenin işletim hakkını kiraya verdik.(otel) ancak genel giderlerinden elektrik telefon vs.gibi faturalar kendi şirketimiz üzerine kayıtlı.şirket yeni işletme adını değiştirdi.kira sözleşmesindede her türlü dışarıdan sağlanan fayda hizmetlerin(elektrik telefon vs.)kiracı tarafından ödeneceğine dair antlaşma mevcut. bur durumda bizim kendi ünvanımızla gelen faturaları kiracı gider olarak gösterebilirmi. iyi çalışmalar

Cevap :
Kiracının ilgili faturaları gider olarak indirmesi mümkündür. Benzeri cevaplarımıza bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.04.2007
Soru :
vakıftan kiralanan yerlere kira stopaj ödemeleri yapıyormuyuz...

Cevap :
GVK'nun 94/5-b'nci maddesine göre, stopaj ödenecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.04.2007
Soru :
Merhabalar!3 Mart 2007'de staj sınavını kazandım. Bir SMMM Ltd. Şti.'nde 2,5 yıldır SSK'lı olarak çalışıyorum. Aileme ve bana ait kira geliri elde ettiğimiz dükkanlarımız var. Bu dükkanlarda belli bir hissemin olması SMMM yeterlilik sınavlarına başvururken, girerken ya da kazandıktan sonra vb. bir problem teşkil eder mi? Teşekkürler

Cevap :
Sorun olmaz.İyi çalışamlar STAJ BİRİMİ staj@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 03.04.2007
Soru :
İyi günler.Bu sene başında işe başlayan bir mükellefim,işyerini vakıflardan kiralamaktadır.Vakıf tarafımıza Başbakanlığa bağlı mazbut bir vakıf olduğunu ve stopaj yapılmayacağını belirten bir yazı verdi.Bu durumda Gv.94.maddesine göre stopaj yapmamız ve muhtasara dahil etmemiz lazımmı? Teşekkürler.

Cevap :
261 no'lu GVK GT'ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.04.2007
Soru :
Merhabalar, Bir derneğin 2006 yılına ait kiralarını stopajlı hali ile işletme defterine brüt olarak yazılıp yazılmayacağı konusunda tereddüde düştüm. Çünkü 2006 yılına ait bütün vergileri 2007 yılı mart ayında ödediler ve gecikme zamlarıda sözkonusu oldu. Kayıtlarımı şöyle yapmıştım; 2006 yılındaki kiraları brüt olarak yazdım. 2007 de ödenen muhtasar ödemelerininde sadece gecikme zamları ve beyanname damga vergilerini işletme defterine kaydettim. Bunlar doğrumudur, bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler, İyi çalışmalar,

Cevap :
Kayıtlarınız doğrudur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.03.2007
Soru :
-İYİ ÇALIŞMALAR, OKUL KANTİNİ İŞLETEN MÜKELLEFLER İÇİN, OKUL YÖNETİMİ İLE YAPILAN YILLIK KİRALAMA SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINARAK, STOPAJ YADA KDV YÖNÜNDEN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK VARMIDIR, UYGULAMA NE YÖNDEDİR. SAYGILARIMLA, SMMM - MUSTAFA BAŞTAŞ

Cevap :
Konuyla ilgili verdiğimiz diğer cevaplara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.03.2007
Soru :
kira sözleşmelerinde , "kefil" de olması durumunda damga vergisi oranı değişirmi.? saygılarımla

Cevap :
Kefilin bulunması kira sözleşmesinin DV oranını değiştirmez.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.03.2007
Soru :
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NA BAĞLI BİR OKUL AİLE BİRLİĞİ İLE HALI SAHA KİRA SÖZLEŞMESİ YAPTIK.DAMGA VERGİSİ MUAFİYETİ VARMIDIR.

Cevap :
Damga Vergisi hesaplanması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.03.2007
Soru :
İyi Çalışmalar, Benim Damga vergisi ile ilgili 2 sorum var; 1) Bir sözleşmede Tutar olarak 3 alternatif varsa, bunların tutarları da ayrı ayrı belli, ise damga vergisi maktu mu nispi mi olmalı, 2) Bayi sistemiyle çalışan bir şirket bayi için yaptığı sabit kıymet harcamalarını, belli bir kısmını bayiden tahsil edecektir. Bunu ise bayiden her ay kira şeklinde tahsil etmek suretiyle yapacaktır. Bu durumda bu sözleşme kira sözleşmesi mi değilmi Yardımlarınız için teşekkürler

Cevap :
1- Bize göre, en yüksek tutar üzerinden nispi olarak hesaplanmalıdır.

2- Sabit kıymetin kiralanması söz konusuysa kiralama sözleşmesi olarak değerlendirilmesi mümkündür. Ancak, olay, kiralama değil gider yansıtma işlemidir. Kira sözleşmelerinde DV binde 1,5, diğerlerinde binde 7,5 dur. DV yükünü azaltma amaçlı bir peçeleme yapıldığı şüphesiyle eleştiriye açık bir durum vardır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.03.2007
Soru :
Kooperatifin aktifine kayıtlı işyerinin kiraya verilmesi halinde stopaj ve KDV'ye tabi olup olmadığı hakkında bilgi vermenizi arz ederim.

Cevap :
Kiralama işleminden stopaj ve KDV hesaplanması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.03.2007
Soru :
İyi günler ticari kazancı 80.000 ytl olan bir kişi ayrıca işyeri kira geliri 10.000 ytl olursa işyeri kira gelirini beyannameye dahil etmesi gerekirmi? teşekkür ediyorum.

Cevap :
İşyeri kira geliri 18.000 YTL sınırının altında kaldığından beyan edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.03.2007
Soru :
Merhaba,İşyerinin mülkiyeti eşine ait olan bir gelir vergisi mükellefi emsal kira üzerinden stopaj kesintisi yapmak zorundamı?Eğer stopaj kesintisi yapmaz ve giderlerinde göstermez ise eşi emsal kira üzerinden GMSİ beyan etmesi gerekiyor mu?

Cevap :
GVK'nun 73'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.03.2007
Soru :
Merhabalar kolay gelsin, G.V. kanunundaki 18.000 ytl lık sınırın aşılması hususunda mesken, işyeri kira gelirleri ve elde edilen kar payı tutarı (ltd.şti.2006 yılı dağıtılan kar payının 1/2si)birlikte mi toplanacak yada elde edilen kar payı tutarının 1/2 si sınırı aşmadığı için ayrı bakılacaktır.(örneğin mesken kira geliri 6500 ytl işyeri kira geliri brüt 8000 ytl kar payı brüt rakamı 15000 ytl beyana dahil edeceğim unsurlar hakkında bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler)

Cevap :
Tutarın her gelir türü için ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.03.2007
Soru :
merhaba,TİCARİ GELİRİ OLAN BİR ŞAHISIN 2006 YILINDA 1500 YTL MESKEN KİRA GELİRİNİNDE OLMASI DURUMUNDA 2006 YILINA AİT YILIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİRKEN KİRA GELİRİNİDE BEYAN ETMESİ GEREKİR Mİ ?

Cevap :
İlgili şahısın mesken kira gelirinin tümünü beyan etmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.03.2007
Soru :
İyi çalışmalar.Müşterimin işyeri kira geliri ve ortağı olduğu Ltd.şirkettende kar payı geliri var.Bu iki gelir ayrı ayrı 18.000 YTL nin altında kalıyor.Ancak toplamı 18.000 YTL yi geçiyor.Bu durumda Gelir Vergisi Beyannamesi vermesi gerekiyormu Bilgilernizi rica ederim.Teşekkürler.

Cevap :
Gelirleri ayrı ayrı değerlendirmeniz gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.03.2007
Soru :
2006 YILI TİCARİ GELİRİ ZARAR OLAN AYRICA 2006 YILINDA İŞYERİ KİRA GELİRİ OLAN ŞAHSIN BEYANNAMESİNDE İSTİSNA OLMAMAKLA BİRLİKTE GÖTÜRÜ GİDER SEÇİLİP %25 DÜŞÜLEBİLİRMİ

Cevap :
Götürü gider seçilip %25 düşülebilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.03.2007
Soru :
selamlar, ssk'lı persenel vergi iadesi için 4,500 YTL kira kontratı getirmiştir. kontratta evsahibinin vergi dairesi ve numarası mevcut değildir. personele evsahbi bu bilgileri vermiyormuş. sorum şudur: kira kontratını kabul etmemde sakınca varmıdır. herhangi bir denetimde ceza işverenemi personelemi yansır.

Cevap :
Gerçekte yapılmış olan kira ödemesi söz konusu ise kontratı dikkate alabileceğinizi düşünüyoruz.

Herhangi bir denetimde cezai işlem hem işverene hem de personele yansıtılabilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.03.2007
Soru :
merhabalar. bir kişi kiracı olarak oturduğu evinde bilgisayar web tasarım işleri ile ilgili faaliyete başlamak istemektedir. Ancak kendisi ssk lı olarak çalışmakta olup web tasarım işlemlerini akşamları evinde yapmak istemektedir. Bunun için mevzuat nedir ve ayrıca giderler nasıl olur. Ev kirası elektrik,su gibi giderler ne şekilde işlenir.

Cevap :
İlgili şahsın serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet kaydı açtırması ve işyerinin aynı zamanda konut olarak kullanılması durumunda, ev ile ilgili giderlerin yarısının indirimi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.03.2007
Soru :
merhaba, Vereceğiniz cevaptan dolayı şimdiden teşekkür ederim.Benim sorum,bir Serbest meslek mensubunun Gelir Vergisi beyannamesinde GMSi İlişkin Bildirimde kira gelirleri var ve yıllık gelir rakamı 59358,38 YTL bu bölümü doldururken Safi İradın Tespit Şekli hesaplanmasında iki tane seçenek var a-gerçek b-götürü bunlardan hangisini seçmem gerekecek?Bu beyannamede kişi Serbest Meslek Mensubu aynı zamanda Kira geliri var birde kesinti yoluyla ödenen vergileri var.Teşekürler

Cevap :
GVK'nun 74'ncü maddesine göre, vergisel açıdan avantajlı olan yöntemi seçme özgürlüğünüz bulunmaktadır(götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler).

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.03.2007
Soru :
Araç Kiralaması ile ilgili hiç uygulama yapmadım.Muhasebe büromun işlerinin takibi için bir adet binek otomobili şahıstan kiralamak istiyorum 1-kiralanan araçla ilgili stopaj kesintisi varmı 2-aracın sahibi için G.V. beyanında sınır veya indirim belli oranda muafiyet söz konusumu teşekkür ederim.

Cevap :
1- GVK'nun 94/5-a'ncı maddesi uyarınca, kiralayana yapılan ödemeler üzerinden %20 stopaj söz konusu olacaktır.

2- GVK'nun 86'ncı maddesi uyarınca, kira gelirinin 18.000 YTL'nı aşması durumunda kiralama yapan tarafından beyan edilmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.03.2007
Soru :
Sayın:Üstadım:Bir şahsın 2006 yılı içerisinde elde ettiği 26.214,30 ytl brüt kar payı ve 6.321 ytl brüt işyeri kira geliri vardır.Kar payının yarısını 13.107,15 ytl'yi ve iş yeri kira geliri 6.321 ytl yi topladığımızda 19.428,15 ytl yapmaktadır.Stopajlardan dolayı mükellef alacaklı çıkmaktadır.Bu durumda beyanname verilmesi gerekiyor mu ?

Cevap :
Mecburi beyan sınırını tüm kazançlar için ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. İstendiği taktirde, bu sınırın altında kalan gelirlerin beyan edilmesi mümkündür. Bu durumda, stopaj alacağının talebi mümkün hale gelir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.03.2007
Soru :
Yat alım,satımı,imali,tadilatı,emlak alım,satım,değerleme,kiralama,eksperlik hizmeti,turizm hşzmetleriv.b.faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş olan limited şirket kdv muafiyetinden faydalanabilir mi?ilgili düzenlemelere nasıl ulaşabilirim.Teşekkür ederim.

Cevap :
KDVK’nun istisna hükümlerini okuyunuz (11-19’ncu maddeler).

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.03.2007
Soru :
1.SORU:Tapu kaydında 4 kişi üzerine gözüken bir işyeri kiraya verilmiştir.Ancak kira kontratı bir kişi üzerinden yapılmış, tahsilat ve stopaj kesintisi kontrat sahibi üzerinden yapılmıştır.Bu durumda GMSİ beyanı kirayı elde eden ve kontrat sahibi kişi adına verilecektir.Eğer böyle olursa iade alacağı çıkmaktadır.4 kişi adına verilirse 18.000-ytl lik sınırın altında kaldığından beyan vermeyecektir.Bu durumda GMSİ beyanı kontratı yapan ve kira geliri elde eden kişi adınamı? yoksa tapuda ismi geçen 4 kişi adınamı verilecektir.?

Cevap :
Bize göre, GMSİ beyanı kontratı yapan ve kira geliri elde eden kişi adına verilmelidir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.03.2007
Soru :
selamlar, personelimiz 4.500 ytl kira kontratı getirdi. ev sahibinin adı soyadı mevcut fakat vergi dairesi ve vergi hesap numarasını evsahibi vermiyor. muhasebeci olarak, personelin getirdiği bu kontratı vergi iadesinde kabul etmemde sakınca varmı ve sorumluluk kime ait olur.

Cevap :
Kontrat gerçek ise özel gider indiriminde kullanılmasının bir sakıncası olacağını düşünmüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.03.2007
Soru :
Gayrimenkulleri olan bir vakıf kira geliri elde etmektedir.Vakıf senedi gereği gelirinin %45'ini üyelerine dağıtmaktadır.Şimdi Sorum Şu: Vakıftan alınan bu gelir şahıslar için Kira gelirimi yoksa ücret gelirimi yada başka gelir kapsamına girermi? Bu yüzden gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekirmi?Başka gelirlerinden beyanname verirse bu geliri ilave etmelimidir?

Cevap :
Şahısların hissesine düşen pay, GVK'nun 75'nci maddesi uyarınca, menkul sermaye iradı mahiyetindedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.03.2007
Soru :
selamlar ; bir serbest meslek erbabı avukat bir başka kiracı konumunda olan avukatın ofisinin bir bölümünü kiralıyor.(mal sahibi gmsi mükellefidir.)ilk kiracı 2.kiracıya kira gelirinden ötürü serbest meslek makbuzu kesecek mi ? keser ise kdv mi yoksa stopaj mı ya da heriki birlikte mi doğar? ayrıca ilk kiracının elde ettiği kira geliri nasıl beyan edilecektir..şimdiden teşekkürler

Cevap :
1- Kiraladığı yeri kiralayan avukat GMSİ elde etmiştir, limitin üstünde ise bu geliri beyan etmesi gerekir. Mesleki bir teslim olmadığndan dolayı

2- İkinci kiracı da birinci kiracı gibi yaptığı ödemeler üzerinden stopaj yükümlüsüdür. Kiralama işini yapan avukatın serbest meslek makbuzu düzenlemesi ve stopajı GVK'nun 94/5-a'ncı maddesine göre(70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler) hesaplaması gerekmektedir.

3- KDVK'nun 1/3-f'nci maddesinde GVK'nun 70'nci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin katma değer vergisine tabi olacağı belirtilmektedir. Aynı Kanun'un 17/4-d'nci bendinde iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri vergiden istisna edilmiştir. Buna göre, kiracı avukatın iş yerini kiraya vermesi işlemi KDV'nin konusunu oluşturmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.03.2007
Soru :
İİ GÜNLER.İŞ YERİ KİRA GELİRİ BRÜT 18.OOO in' YTL'yi AŞAN ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN SİGORTALININ SADECE KİRA GELİRİ Mİ BEYAN EDİLECEK.YOKSA ÜCRET GELİRİDE DAHİL EDİLECEK Mİ?

Cevap :
Ücret gelirinin beyan edilme koşullarını ayrı olarak değerlendirmek gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.03.2007
Soru :
İyi günler; mükellefimin işyeri olarak kiraya verdiği bir gayrimenkulü bulunmaktadır. Bu ay gelir vergisi beyannamesine eklemek üzere kiracısından beyan ettiği kiraları ve stopaj kesintilerini gösteren bir yazı istemesini söyledim. Ancak kiracı bize böyle bir yazı vermekten kaçınmaktadır.Biz bu kirayı aldığımız net kira gelirini brüte çevirerek bildirsek ve % 22 stopajı da beyannamemizin kesinti yolu ile ödenen vergiler bölümüne dahil edersek, kirakirayı düşük bildirdiyse bir sıkıntı yaşarmıyız. Teşekkürler

Cevap :
252 no'lu GVK GT'ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.03.2007
Soru :
OKUL KANTİNİ İŞLETEN MÜKELLEFLERE OKULA ÖDENEN KİRA BEDELLERİNE GÖRE KDV 30 NO LU TEBLİĞE GÖRE OKULUN VERGİ MÜKELLEFİYETİ OLMADIĞINDAN 2 NO LU KDV BEYANNAMESİ İLE KDV ÖDETMEKTEYİZ.BU KİRA BEDELİNİDE GİDER OLARAK GÖSTERMEKTEYİZ.DOĞRUMUDUR?

Cevap :
Kira bedelini gider olarak muhasebeleştirmeniz mümkündür. 11 no'lu KVK Sirkülerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.03.2007
Soru :
değerli meslektaşım ;Çalışmakta olduğum işyeri , milli eğitim bakanlığına bağlı bir lise ye ait halı saha ihalesine girdik ve ihaleyi kazandık. 1-Halı saha işletmeciliğinde kdv varmıdır? 2-Ödediğimiz kira bedeli üzerinden , sorumlu sıfatıyla kdv varmıdır? iyi çalışmalar

Cevap :
11 no'lu KVK Sirkülerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.03.2007
Soru :
İİ GÜNLER.İŞ YERİ KİRA GELİRİ 18.OOO.- YTL AŞAN TEK İŞVERENDEN ALDIĞI ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN SİGORTALININ SADECE KİRA GELİRİMİ BEYAN EDİLECEK YOKSA ÜCRET GELİRİDE DAHİL EDİLECEK Mİ?

Cevap :
Kira gelirinin yanı sıra, ücret geliri de olanların, bir işverenden elde ettikleri ücret gelirini, tutarı ne olursa olsun beyanı gerekmiyor. Ancak, birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda, asıl işverenin dışındaki ücret gelirleri 18.000 YTL’yi aşıyorsa, ayrıca ücret gelirleri de beyan edilecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.03.2007
Soru :
İİ GÜNLER. İSTANBULUN FARKLI İLÇELERİNDEKİ GAYRİMENKULLER İÇİN KİRA BEYANNAMESİ VERİRKEN TÜM GAYRİMENKULLERİN BİRLEŞTİLEREK TEK BİR BEYAN HALİNDE Mİ BEYAN EDİLMESİ GEREKİYO?BU ŞEKİLDE OLURSA HER VERGİ DAİRESİNE BEYANDA BULUNULACAK?AKSİ DURUMDA HER BİR GAYRİMENKUL BULUNDUĞU SINIRLAR İÇERİSİNDEKİ V.DAİRESİNEMİ BEYAN EDİLECEK.

Cevap :
Tüm GM’lerden elde edilen gelirlerin için tek bir beyannamede beyan edilmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.02.2007
Soru :
KURUMLARIN ENAZ İKİ TAM YIL SÜRE İLE AKTİFLERİNDE YERALAN TAŞINMAZLAR, İŞTİRAK HİS. KURUCU,İNTİFA SENETLERİ RUÇHAN HAKLARININ SATIŞINAN ELDE EDİLEN KAZANCLARIN % 75 KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNADIR. ANCAK BUNLARIN TİCARETİ VE KİRAYA VERİLMESİ İLE İŞTİGAL EDENLER İSTİSNADAN YARARLANAMAZ DER KANUNDA BUNA BAĞLI OLARAK SORUMUZ ŞU : KURUM TURZİM AMAÇLI KURULMUŞ OLUP AKTİFİNDEKİ TAŞINMAZI SATMIŞTIR. VE BU TAŞINMAZDANDA KİRA GELİRİ ELDE ETMEMİŞTİR. ANCAK KURUMUN ANA SÖZLEŞMESİNDE GAYRİMENKULLERİNİ KİRAYA VEREBİLİR İFADESİ YER ALMAKTADIR. BU İFADENİN SÖZLEŞMEDE GEÇMESİ KURUMUN İSTİSNADAN FAYDALANMASINI ENGELMİDİR. TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Satış kazancı istisna hükmünden yararlanmayan gayrimenkuller, işletme faaliyeti açısından sabit kıymet değil, stok veya ticari emtia niteliğinde olanlardır. Örneğin: Konutlar müteahhit inşaat şirketi açısından sabit kıymet değil stoktur. İş merkesindeki ofisleri kiraya vermek işiyle uğraşanlar açısından da aynı şey geçerlidir.

Şirketin ana faaliyet alanı bu ve benzeri GM'leri işletmek ise, dolayısıyla o GM'lün sabit kıymet mahiyeti kaybolmuş ise istisnadan yararlanamayacağınızı aksi taktirde yararlanacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.02.2007
Soru :
İyi akşamlar Üstadlarım. Bir denizcilik firmasının muhasebesini tutacağım.Firma türk firması olup gemileri yabancı bayraklı 2 adet gemidir.Uluslararası yük taşımacılığı yapmaktadır.Firmanın yabancı firma ile gemi kira sözleşmesi bulunmaktadır.bu kira sözleşmesine göre gemiye yıllık usd olarak belli bir meblağ kira bedeli ödemektedir.bu kira sözleşmesi ne göre geminin yıllık personel giderleri, yakıt giderleri, tamir bakım giderleri, sigorta giderleri, Class giderleri, Bayrak giderleri, Kumanya giderleri, ve buna benzer giderlerin tamamı kiracıya aittir. Yukarıdaki şartlara göre sorularım şu şekildedir. 1-Firma gemi personeli ile(aralarında yabancı ve türk personel mevcut olup)kontrat yapmış olup ödeyeceği maaş usd olarak ödenecektir.bu maaş ödemelerini firma direkt ücret gideri olarak yazabilir mi? 2-Firma gemi kira bedelini usd olarak ödeyecek olup bu ödemesini masraftan düşebilir mi? 3-Firma yabancı bayraklı olduğu için türk karasularında taşıma yapamamakta dır.Türk karasularına yük almaya geldi ğinde bakım onarım masrafları yapılmaktadır ve kdv ödenmektedir. firma kdv muafiyetinden faydalanabilir mi? yararlanabilirse kdv muafiyet yazısı gemiye iş yapan her firmaya verilmek üzere ayrı ayrı mı alınacak yoksa alınacak bir muafiyet yazısı her firma için yeterli olabilir mi? 4-Gemiye yapılan giderlerin sonucunda ödenen kdv'nin tamamı iade konusu yapılabilir mi? yoksa bu şekilde bir firma' da iade kdv ' de belli bir oran ver mı? 5-Kira sözleşmesinde her ne kadar gemi nin bakım onarım gideri kiralayana ait ise degemiye yapılan masraflara ödenen meblağların kira tutarından düşülmesi mümkün mü? Beni bu konular da aydınlatacağınızı ümit ediyorum ve teşekkür ediyorum.

Cevap :
1- Personelin ücretini ücret gideri olarak muhasebeleştirmeniz mümkündür.

2- Gemi kira bedeli gider olarak dikkate alınabilir.

3- 84 ve 93 no’lu KDV GT’ne ve 9 no’lu KDV Sirküleri’ne bakınız.

4- KDV’den istisna teslimlere ilişkin tüm işlemlere ilişkin olarak KDV iadesi mümkündür.

5- Kiralayanın katlandığı masrafların kiracının hesaplarından indirimi mümkün değildir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.02.2007
Soru :
ACİL!! Hocam ltd.şti. ortakları işyerine gidip geldikleri masrafları şirket üzerine olmadı için masrafları giderleştiremiyorlar ... şirkete gidip gelme için kullanılan(şirketin işinin takibi için kullanılan) binek otonun şirkete kiralanıp stopajını ödeyerek masrafları giderleştirmemiz mümkün mü bu kiralama işleminde ( gayri menkullerde olduğu gibi rayiç bedel) bir alt ve üst rakam varmı ve ortakların, şirketin bu işlemle ilgili yapması gereken prosüdür nedir(karar alma,v.b. gibi.) şimdiden teşekkürler..

Cevap :
Kiralanan taşıtlara ilişkin kira ve diğer giderleri indirim konusu yapmanız mümkündür. Emsal kira bedeli üzerinden, noter huzurunda kira sözleşmesinin yapılması uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.02.2007
Soru :
Bir limited şirketinde 01/07/2005 tarihinden itibaren herhangi bir gider ve gelir işlemi olmamaktadır.(Kira gideri hariç)Şirket ortakları tasfiyeye karar vermişlerdir.Bu durumda bu şirkete uygulayacağımız fiyat politikası nasıl olmalıdır?Tasfiye için belirlenmiş olan bedel mi geçerlidir yoksa tasfiye döneminde mükellefiyet devam edeceği için aylık beyannameleri vereceğimizden dolayı aylık olarak belirlenen bedeli mi fatura etmeliyiz? Zira şirket ortakları şu an itibarıyla herhangi bir gelir elde etmemektedirler.

Cevap :
Tasfiye işlemleri için geçerli olan tarifeyi dikkate alınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.02.2007
Soru :
İyi günler. Gelir vergisi mükellefi,Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ilköğretim okulunda kantin işletmeye başladı. Kira bedeli üzerinden stopaj kesilir mi? Sorumlu sıfatı ile KDV ödenecek mi? Şimdiden teşekkürler.

Cevap :
11 no'lu Kurumlar Vergisi Sirküleri'ne ve "http://www.adanadefterdarligi.gov.tr/muktezaekleme/gelir/2005/nisan2005/muk23.htm" adresinden konuyla ilgili verilmiş bir Özelge'ye bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 31.01.2007
Soru :
leasing yolu ile alınan iktisadi kıymetler için ödenen faizler ve işleyen kur farkları sadece aktife alındığı dönemdemi iktisadi kıymetin değerine eklenerek amortisman yolu ile giderleştirilecek, yok ise leasing kiralama dönemi bitene kadarmı böyle uygulanacak.

Cevap :
İlk yıl maliyete atılması ve amortisman yoluyla giderleştirilmesi gerekmektedir. İlerleyen yıllarda maliyete veya gidere kaydedilebilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.01.2007
Soru :
mrb.Limited şirket yatırım amacı ile şirket üzerine arsa ve dükkan satın almak istiyor.Arsayı ve dükkanı uygun bir zamanda satacak ama dükkanı aynı zamanda kirayada verecek.Bu durumda arsa ve dükkan satıldığında kdv oranı ne olacak?Daha önceleri arsa satışlarındaki kar sermayeye eklenebiliyordu ve böylece vergi ödenmiyordu şimdiki durumu nedir? iyi çalışmalar ebru kavak

Cevap :
KVK'nun 5/1-c, KDVK'nun 17/4-r'nci maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.01.2007
Soru :
İyi Günler;Aşağıda belirtiğim konu hakkında yasal maddeleri ile beni aydınlatmanızı rica eder, saygılar sunarım. Bir iş merkezi yönetimi ile ilgili. Kullanan kat malikleri ile kullanan kiracılardan aidat toplanmakta. 15 adet personel çalışmakta olup İş merkezi yöneticiliği ile belirsiz süreli iş sözleşmeleri yapılmış bulunmaktadır. Ücret ve benzeri giderleri toplanan aidatlardan ödenmektedir. Çalışanlar hizmeti, iş merkezini kullanan kat maliki ve kullanan kiracılara vermektedir. Sorum kıdem tazminatlarının toplanan aidatlardanmı karşılanacağı yoksa ayrıca bütün kat sahiplerindenmi talep edileceği konusudur. Ben ücreti kimden alıyorsa ve kimle iş sözleşmesi yaptı ise kıdem tazminatınında yine iş sözleşmesini yaptığı yönetimden alacağı tezini savunmakta iken bazı kat maliklerinin avukatları ayrı görüşte, yani kat maliklerinden ayrıca toplanması görüşündeler. İvedilikle beni bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu İşçilerinizle yapmış olduğunuz belirsiz iş sözleşmeleri taraflarını bağlamaktadır. İşçilerinizle sözleşmeyi yapan yönetim ise yönetim bu tazminattan sorumludur. Yönetimin devri ya da intikali yeni işveren sorumlu olacaktır. Ancak bazı yönetimler kıdem tazminatlarının birikmesini de dikkate alarak bu tazminatlara ait ödenekleri ayrı bir hesapta biriktirmeyi uygun bulmaktadırlar. Burada esas olan işçi tarafı belli işveren tarafuının belli olduğu bir sözleşmein yapılmış olmasıdır. Uyuşmazlık halinde devlet tarafları sorumlu tutacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 23.01.2007
Soru :
KİRALAMIŞ OLDUĞUMUZ BİNANIN KİRALAMA BEDEL FATURASI 30.12.2006 TARİHİNE AİT OLUP,FATURA ELİMİZE GEC ULAŞTIĞINDAN 12.AYA AİT KDV BEYANAMESİNDE İNDİRİM KONUSU YAPAMADIK. 12. AY KDV BEYANNAMEMİZE KDV ÖDEMESİ TAHAKKUK ETTİ. 1) 2006 YILINDA KDV İNDİRİMİ YAPABİLİR MİYİM? 2) 2007 YILINDA BU FATURALARI KAYITLARIMIZA ALIP, KDV Yİ GİDER YAZABİLİR MİYİM? 3) BU FATURA BİR MAL VEYA MAKİNA TECHİZAT FATURASI OLSAYDI DURUM DEĞİŞİRMİYDİ?

Cevap :
1- 2006 yılı hesaplarını düzelttikten sonra KDV beyannamesini düzelterek işlem yapabilirsiniz.Düzeltme işlemini gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi verene kadar yapabilirsiniz.

2- 2007'ye kayıt yapmanızın KDV'ni gider yazamanızın uygun olmadığını düşünüyoruz.

3- Fatura mal veya makina teshizat faturası olsaydı durumun değişmeyeceği kanaatindeyiz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.01.2007
Soru :
bir mükellefin kiralamış olduğu büroyu kullanırken başka biri mükellefinde aynı büroyu kullanmasına izin veriyor ve kiralamış oldğu büronun bir odasını kiraya veriyor.Sorum bürosunu kiraya veren mükellefin,kiralamış olduğu yerin bir odasını kiraya vermesi sebebi ile elde ettiği kira gelirini nasıl belgelendireceği ve stopaj ve kdv yönünden nasıl ele alacağımız dır? şimdiden teşekkürler. iyi çalışmalar.

Cevap :
1- Kira sözleşmesi yapacak,

2- Kiralama hizmeti için SM makbuzu düzenleyecek ancak GVK'nun 94/2-a uyarınca değil, 94/5-a uyarınca stopaj hesaplayacak ve

3- KDVK'nun 1/3-f'nci maddesi uyarınca KDV hesaplayacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.01.2007
Soru :
İYİ GÜNLER BİR MÜKELLEFİN BABASI VEYA ANNESİNE AİT DÜKKANDA İŞYERİ AÇMASI DURUMUNDA KİRA ÖDEMESİ OLMADIĞI HALDE STOPAJ VERGİSİ ÖDERMİ VEYA ÖDEMESİ GEREKİRMİ TEŞEKKÜRLER

Cevap :
GVK'nun 73'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.01.2007
Soru :
merhaba, finansal kiralamaya yoluyla alınmış bir makinanın başka bir firmaya tekrar finansal kiralama yoluyla satışı yapılabilirmi?

Cevap :
Finansal Kiralama Kanunu’nun 7, 15-18’nci maddlerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.01.2007
Soru :
sn.meslekdaşlarım.2006 yılında 12.000 ytl.gms.iradı olan kişi kira tahsilatından sonra vefat etmiştir(ev kira geliri)yaşam süresi içerisindede bu meblağı sarf etmiştir.mirasçılarının beyan mükellefiyeti olup olmadığı hakkında görüşlerinizi rica ederim.saygılarımla

Cevap :
Mirası reddetmemiş mirasçıların, ölen kişinin anapara vergi borcundan sorumlukları olup cezalardan sorumlulukları bulunmamaktadır.

6183 Sayılı AATUHK'nun 7'nci maddesine ve VUK'nun 372'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA


 

Tarih : 04.01.2007
Soru :
MERHABALAR ÇOK ACİL. SORUMA CEVAP VEREBİLİRMİSİNİZ?LEASINGLE BİR MAKİNA ALDIK.KESİN ÖDEME PLANI GELDİ.ÖDEMELER USD ÜZERİNDEN.KAYIT YAPARKEN İLK ÖDEMENİN BAŞLADIĞI TARİHTEKİ KURUMU YOKSA MAKİNANIN GÜMRÜK GİRİŞİNDEKİ KURA GÖRE Mİ KAYIT YAPMALIYIM? 267 NOLU HES.ÖDENECEK ANA PARA TOPLAMI 302 VE 402 NOLU HESABA FAİZLERİ BORÇ OLARAK, 301-401 NOLU HESAPLARADA KİRA BEDELİ ALACAKLI OLARAK YAZACAĞIM DOĞUMUDUR?

Cevap :
1- Finansal Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili “http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/66MaliCozum/21%20taylan%20altıntas.pdf” adresindeki makaleye bakınız.

2- Muhasebeleştirme açısından, ilgili işlemin hesaplara girdiği tarihteki kura göre değerleme yapınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.12.2006
Soru :
Konfeksiyon Etiketi imalatı yapan bir firmayız.Mayıs ayında yurtdışı alıcılarımızdan 2 adet dokuma makinesini 4458 sayılı gümrük kanunu'nun 128. maddesi gereğince geçici ithal yolu ile ilk aşamada 6 ay için ithal ettik. Karşılığında her ay için fatura karşılığı kira ödemek üzere anlaşma yaptık.İthalat sırasında bu kanun gereğince gümrük beyannamesi bedeli üzerinden her ay için %3 olmak üzere KDV'sini gümrük idaresine ödedik. Bağlı bulunduğumuz vergi dairesi her ay ödemiş olduğumuz kira bedelleri üzerinden stopaj ve sorumlu sıfatıyla KDV ödememiz gerektiğini bildirdi. Kdv Ödediğmiz taktirde mükerrer bir ödeme yapacağımızı düşünmekteyim.Bu konuda vergi dairesi benden cevap bekliyor.Acil cevabınızı bekliyorum. Teşekkürler.

Cevap :
KDVK'nun 16/1-a'ncı maddesine göre, geçici ithalat işlemi üzerinden KDV alınmamaktadır. Ancak, geçici ithalatla gelmiş malın kiralanması, KDVK açısından diğer bir vergiyi doğuran olaydır. Dolayısıyla, kiralama işlemi için sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması uygun olacaktır.

Yabancı ülkedeki bir mükellefin Türkiye'deki kiralama işlemi sonucu yapılan ödemeler üzerinden Türkiye'de ödeyenin stopaj(5520 Say. KVK'nin 30'ncu maddesi ve 5422 Say. KVK'nun 24'ncü maddesi) yapması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.12.2006
Soru :
İyi Akşamlar Üstadım. Sorum kısaca şu şekildedir. Firmamız aylık muhtasar mükellefi olup aylık olarak ödediği kira bedelinin stopajını' da aylık olarak beyan edip neticesinde' de stopajını ödemektedir. Mal sahibinin ihtiyacı dolayısı ile kendisine peşin kira ödemesi yaptık. Bunun neticesinde biz şimdi aylık muhtasar beyannamemizde aylık kira beyanına ve stopaj ödemesine devam mı edeceğiz.Yoksa 6 aylık peşin beyan ve peşin stopaj ödemesi mi yapacağız.Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
GVK'nun 94'ncü maddesi uyarınca, stopajı ödeme tutarı üzerinden hesaplamanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.12.2006
Soru :
sayın hocam 3 yıl süreli finansal kiralama sözleşmesi ile 4 adet değişik türden makinalar almış bulunmaktayız.2006 yılına ait faizleri makinaların maliyetine ekleyip 2007-2008-2009 yıllarına ait faizleri ihtiyarilikten yararlanarak finansman gideri olarak direkt gider yazabilirmiyiz. ayrıca dönem sonlarında amortisman ayırırken her makinanın faydalı ömürlerine göremi amortisman ayıracağım yoksa sözleşme 3 yıllık olduğu için 3 yıldamı amorti edeceğim bu konuda acele cevabınızı bekliyorum tşk kaya varol

Cevap :
VUK'nun mük.290'ncı maddesine, 319 no'lu VUK GT'ne ve TMS-17'ye bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.12.2006
Soru :
İyi çalışmalar.Müşterim 2004 yılında dükkanını kiraya vermiş.Daha sonraki dönemlerde kiracısıyla sözleşme düzenlemeden kirada anlaşma yapmıştr.2005 yılına ait vergi dairesine iade edilecek gelir vergisi talep edildiğinder kiraya ait damga vergisi ödenmediğinden bahisle usulsüzlük ve cezalı tarhiyat uygulanacağı söylenmiş.Sorum eski sözleşme yenilenmediği takdirde (şifaen alam yapılmış) damga vergisi sözkonusumudur? Teşekkürlerimle.

Cevap :
Vergi İdaresinin uygulaması bu yöndedir.

Damga Vergisi Kanunu'nun 1,2 ve 3'ncü maddelerine göre, damga vergisi mükellefiyeti, kağıdın fiilen düzenlenmesi ve imzalanması ile doğduğundan biz aksini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.11.2006
Soru :
Aktife kayıtlı bulunan ancak Kiraya verilen ve kira elde edilen ; Beton dökme arcına ait amortismanları Kiraya veren mi yoksa kiracımı gider yazabilecektir.saygılar sunuyorum.

Cevap :
Amortismanları, kiraya veren gider yazabilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.11.2006
Soru :
Merhaba, Bir olayla karşı karşıyayım, görüşünüzü almak istiyorum; Firma yönetim kurulu başkanımız amatör sporcu.(At yarışlarında engelli koşuyor)Firmamız (yani kendi firması) aynı zamanda da sponsorluğunu yüklenmiş durumda.Yıllık nakdi olarak 500.000 YTL. sponsorluk giderini karşılayacağına dair sözleşme mevcut.Kendisi atlarını taşımak için leasing (kiralama) firmasından bir özel yapım kamyon almamızı ve bu kamyonu sponsorluk sözleşmesi gereği kendisine vermemizi talep ediyor. Şimdi kamyonu kiralama yoluyla satın aldık ve demirbaşımıza kaydettik. Ancak kendisine ne şekilde teslim edeceğimizi veya nasıl kullandıracağımız konusunda bir karara varamadık.Bu durum çok karşılaşılan bir şey değil.Bu nedenle bir yöntem bulamadık.Ricam bu konuda bana yol göstermenizdir.Teşekkür ederim. Saygılar

Cevap :
1- Sponsorluk konusu aracı, demirbaşlara değil, 760- Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri hesabına kaydediniz (borçlu kayıt).

2- Aynı aracı, 600- Yurtiçi Satışlar Hesabına kaydedin(alacaklı kayıt).

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.10.2006
Soru :
2003/6577 Sayılı BKK gereğince 5.b de Vakıflar ve Derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmasında bunlara yapılan kira ödemelerinden %22 stopaj yapılacağı açıktır.Ancak Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan Vakıflar ve Dernekler için kira stopajı %0 mıdır?

Cevap :
GVK'nun 94/5'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.10.2006
Soru :
Son değişikliklere göre; bir anonim şirket, finansal kiralama yoluyla elde ettiği gayrimenkule ilişkin aylık ödemelerini (kira bedeli) kurumlar vergisi matrahından düşebilirmi.

Cevap :
VUK'nun mük. 290'ncı maddesine, 17 no'lu TMS'na ve 11 no'lu MUGT'ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.10.2006
Soru :
Merhabalar, benim sorum vergi dairesinden bir uygulama ile ilgili.Kendi müşavirlik şirketimizi kurduk ve 11 gün önce (2 ekimde) tescil edildi.Vergi dairesine evraklar hala gelmemiş ve v.dairesi bütün evrakların aslını tekrar istiyor fotokopi ile mükellefiyet tesis etmem diyor.Bu hem maddi bir külfet olduğu için hem de yasal olarak (ticaret sicil memr.yapacağı için)bildirim mecburiyetimin olmadığını düşünüyor ve bu hakkımı kullanmak istiyorum.Bütün belgelerin asıllarını v.dairesine verip bldirimde bulunacaksam 4884 s.k. 12.maddenin bir anlamı kalır mı?Evrakların tic.sic.den gelmesini beklersem; eylül ayında kiralanan işyeri için damga verg.beyanm.süresini kaçırırım.Cevabınız için teşekkür ediyorum.

Cevap :
Ticaret Odasının bürokratik işlemlerindeki gecikmelerden kaynaklanan riskleri elden takip ederek aşmanızı öneririz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.10.2006
Soru :
İyi çalışmalar. Bir Ltd. şirketin diğer bir ltd. kiraladığı iş yeri için ve bir ltd. şirketin bir gerçek kişiye kiraladığı iş yeri için stopaj durumları ne olur. Şimdiden teşekkürler

Cevap :
Ltd şti'den kiralanan iş yerinin ve ticari işle uğraşan gerçek kişinin envanterindeki işyerinin kiralanması durumunda GVK'nun 94/5'nci maddesi uyarınca stopaj hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.10.2006
Soru :
DEĞERLİ MESLEKTAŞIM, SERBEST MESLEK ERBABININ İŞYERİ KİRA GELİRİ ELDE ETMESİ DURUMUNDA MAKBUZ DÜZENLEYECEKMİ?, MAKBUZ DÜZENLEYECEKSEK STOPAJ YER ALACAKMI?

Cevap :
1- Kira gelirini SM makbuzu ile belgelendirecektir.

2- GVK 94/5-a'ncı maddesi uyarınca, kira gelirlerine ilişkin stopajın hesaplanması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.10.2006
Soru :
sayın hocam, müşterim olan limited şirket iştigal konusunu değiştirecek. lokanta işletmeciliği yapmaya başlayacak. daha önce sadece tek bir yerde faaliyet göstermekteydi. vergi dairesi değişikliği yaşamamak adına açılacak restoran şube olarak gösterilecek. merkezde herhangi bir faaliyet olmayacak. sadece vergi dairesi değişmesin diye adres muhafaza edilmek isteniyor. bu arada müşterimin aynı vergi dairesine kayıtlı gerçek şahıs vergi mükellefi olarak çalıştırdığı bir fast food kafeteryasi var. şimdi bu gerçek şahıs işletmesi fast food ile lokanta işletmesi yapacak limited şirketin merkezi aynı adres olabilir mi?, bu şekilde olması sakınca yaratır mı? çünkü sadece adres muhafaza etmek için şirketin şu anki adresine kira ödenmek istenmiyor. teşekkür eder, saygılarımı sunarım..

Cevap :
Şirket merkezi adresleri aynı olabilir. Ancak, işlerin fiilen yürütüldüğü mekanların şube statüsünde bildirimini yapmak gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.10.2006
Soru :
İyi günler,şirket ortağımıza ayda 2000.-YTL huzur hakkı ödeniyor.Bu ortak işyerini kiraya verecek.Acaba yıl içinde huzur hakkıı ile ödenen stopajlar yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirilebilir mi? Teşekkürler.

Cevap :
252 no'lu GVK GT'ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.10.2006
Soru :
kolay gelsin. binek otmobil kiralamasında vergi mükellfi ya rent a car firmalarından yada kendi personelinden kiralama yapabiliyor. bunun dışında mesela kendi personeli olmayan ve vergi mükellefiyeti bulunmayan birisinden araç kiralanamaz mı? eğer kiralanabilirse böyle bir durumda kdv açısından nasıl bir sorumluluk doğar.

Cevap :
Konuyla ilgili verdiğimiz cevaplara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.10.2006
Soru :
Sayın Yetkili, 1- Serbest Meslek Faaliyetinde, Finansal Kiralama Yoluyla makine, cihaz, taşıt vs... alımı yapılabilinirmi? 2- Muhasebe kaydı nasıl olmalı? 3- Amortisman ayrılabilirmi? NOT: 1-lütfen kanun ve tebliğlere yönlendirmeyin orada cevabımı bulamadım. 2- Alo Maliyeyi aradığımda ;kullanma hakkı olarak aktife alınacak karşılığında ise kiralayana olan borç pasife kaydedilecektir cümlesine istinaden Bilanço usulüne atıfda bulunduğu söylendi dolayısıyla olmaz dendi. 3- Finansal kiralama şirketleride olur demekte bana görede yapılan işlem finansal kirala işlemi ise bunu ister serbest meslek ister işletme defteri kayıtlarımda göstererek amortisman ve giderlerini göstermem gerekir diye düşünüyorum. Saygılar.

Cevap :
VUK’nun mük.90’ncu maddesine ve 11 no’lu MUGT’ne bakınız.

Finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi tahakkuk esası temellidir. Serbest meslek kazancının hesaplanmasında tahsilat esası uygulanmaktadır. Bize göre, Tebliğ çerçevesinde muhasebeleştirilemez. Ancak kira ödemeleri yapıldıkça giderleştirilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.09.2006
Soru :
Kiralık çadır sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz şöyle ki, firmamız aktifinde kayıtlı olan çadır malzemelerini kiraya gönderiyoruz bu arada bu proje kapsamında çadır içinde 1 defa kullandığımız Halı ve PVC yer kaplamaları kullanıyoruz bunları doğrudan proje maliyeti kapsamında gidere mi kaydetmeli yoksa aktifleştirmemiz gerekmekte şimdiden teşekkür ederim

Cevap :
Fiili kullanım süresi bir yılı aşmayan halı ve PVC kaplamaları, tutarına bakmadan gider yazabilirsiniz. Ancak fiili kullanım süresi bir yılı aşması durumunda gider yazabilmeniz için, tutarının 520 YTL'nı geçmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.09.2006
Soru :
şirketlerde ortaklara ait binek otoların benzin faturalarını gider olarak işleyebilirmiyiz.yada ortaklar arabaları şirkete kiralamak istese ne gibi bir yol izleyeceğiz.teşekkürler

Cevap :
GVK’nun 40/5’nci maddesine ve 22.09.2006 tarihli Aydın Yetim’e verilen cevaba ve benzeri diğer cevaplara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.09.2006
Soru :
Şirketimiz personeli olan kişinin 2005 toyota marka arabasını kiralamak istiyoruz. Bu durumda sorumluluklarımız nelerdir. a)Normal kira şeklinde %22 stopaj kesip vergi dairesine ödememiz gerekirmi b) Sorumlu Sıfatıyla 2 no'lu KDV. Beyannamesi verip Brüt Kiradan KDV hesaplamamız gerekirmi? ve bu KDV'yi 1 no'lu KDV beyannamesi ile indirim konusu yapabilirmiyiz. d) Kiraya Veren kişi Gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekirmi vermesi durumunda ne kadarlık istisna haddi vardır. Yardımlarınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilirim. Aydın Yetim

Cevap :
a- GVK'nun 94/5-'ncı maddesi uyarınca, GV stopajı ile ilgili soruda belirttiğiniz gibi işlem yapılacaktır.

b- KDVK'nun 17/4-d'nci madde uyarınca, KDV hesaplanmayacaktır.

c- Kiralaya verenin beyanname verip vermeyeceği, GVK'nun 86/1-c'nci maddesinde belirtilen haddinin altında veya üstünde kira geliri elde edip etmeyeceğine bağlı olarak değişmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.09.2006
Soru :
Tüm Görevli Arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Sorum Oto kiralama şirketlerinin kiraladıkları binek veya arazi araçlarındaki amortisman oranları ve bu amortismanlarda kıst uygulaması olup olmadığı hakkındadır. Bigilendirmenizi rica ederim saygılarımla

Cevap :
Kıst amortisman hakkında bilgi için VUK'nun 320'nci maddesine ve amortisman oranları için 333 no'lu VUK GT'ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.09.2006
Soru :
İyi günler..Üç sorum olacak ivedilikle yanıt bekliyorum. 1)Kurumlar Vergisinden muaf Konut Yapı Koop.Ba,Bs formu verecek mi? 2)Haddi aşan net kira ödemeleri Ba'da gösterilecek mi? 3)Cari dönemdeki avans niteliğindeki alım/satımlar Ba,Bs lerde gösterilecek mi?

Cevap :
1- Bilanço usulüne göre defter tutmayanların Ba ve Bs formları verme yükümlülükleri yoktur.

2- Haddi aşan kira ödemesi Ba'da gösterilmesi gerekmektedir.

3- Avansların bildirime dahil edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.09.2006
Soru :
Selam Üstadım, Şube olarak kullanmak üzere kiraladığımız yer için Stopaj kesintisi yapıyoruz yalnız son öğrendiğim duruma göre kiraladığımız kişinin Taahüt işiyle uğraştığını ve vergi mükellefi olduğunu öğrendim. Bu durumda sorum şu ; Yeri kiraladığımız şahıs, envanterine katmadığı içinmi fatura kesmiyordur ? Vergi mükellefi olan bir kişinin böyle bir serbestisi varmıdır ? Var ise sadece stopaj kesintisi yapmamız doğrumudur, çünkü kdv yönünden iktisadi işletmesine katmadığından dolayı yani envanterine almadığından dolayı kdv durumu olmayacaktır, doğrumudur ?

Cevap :
KDVK'nun 17/4-d'inci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.09.2006
Soru :
otomobil alım satımı ve kiralama işi ile faaliyette bulunan şirketlerde satın alınan otomobillerde amortisman uygulanıyor mu ? 2- Satın alınan otomobil döviz üzerinden kredi ile satın alınırsa ilgili hesaplara atılması gereken ( Anapara Faiz vs.) hangi kurdan değerlenecek? tşk.ederim

Cevap :
1- İşletme aktifine demirbaş olarak kaydedilen ve kiraya verilen otomobiller üzerinden amortisman ayrıması mümkündür.

2- Alım satıma konu olan otomobiller stok hesaplarında kayıtlı olacağından(dönen varlık) amortisman ayrılmayacaktır.

3- MB döviz alış kuru ile değerleme yapılabilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.09.2006
Soru :
üstadım selam, Ticari veya s.meslek kazancı olan kişi, işi dışında kalan gayrimenkulleri (Mesken kira geliri vs.) envantere dahil etme zorunluluğu bulunmaktamıdır ? bu geliri ne şekilde beyan eder ?

Cevap :
İş dışındaki gayrimenkulleri envantere dahil etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

GMSİ beyanına ilişkin açıklamalara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.09.2006
Soru :
sayın hocam,x leasıng fierması ile fotoğraf stüdyosu ekipmanlarının kiralanması ile alakalı olarak finansal kiralama sözleşmesi yaptık ve finansal kiralama firması yurtdışından gelecek makinanın parasını ihracatçı firmaya yurt dışına gönderdi. İhracatçı firma faturayı ve gümrük evraklarını finansal kiralama firması adına hazırlamamış sehven biz kiracı adına düzenlemiş dolayısıyla gümrük evraklarında mal kiracıya ait gözüküyor aslında mal finansal kiralama firmasına ait dolayısıyla biz kiracı firmadan leasıng firması adına faura kesmemiz isteniyor şayet fatura keser isek biz bu faturayı 600 hesapta gösterip gelen makinayıda 153 hesapta göstermemizde bir sakınca olurmu ve devir için finansal kiralama firmasına kesilecek faturada kdv olacakmı ve ayrıca ihracatçı firmaya gözüken borcumuzu finansal kiralama şirketi ile yaptığımız devir sözleşmesine istinaden kapatabilirmiyiz.bu konuda acil yardımlarınızı rica ediyorum.

Cevap :
1- Finansal kiralama şirketine satışınızı 600 no’lu hesaba, gelen malı da 153 no’lu hesaba kaydedebilirsiniz.

2- 2002/4480 Sayılı B.K.K Eki Karar’a göre bu satış işleminde %1 KDV hesaplanması gerekmektedir.

3- Finansal kiralama şirketi ile “borcun nakli, alacağın temliki” kapsamında bir sözleşme yaparak ihracatçı şirkete olan borcunuzu kapatmanız mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 31.08.2006
Soru :
Sayın üstadım benim sorum uzunca zamandır kafamı kurcalayan, uygulamada değişik örnekleri olan finansman giderleri hakkında. soruyu bir örnekle anlatıp sizden tereddüde yer bırakmayacak bir cevap almak istiyorum. Örnek : Mükellefim olan bir ltd şirketi 06/02/2006 tarihinde bir finansal kiralama şirketinden çeşitli amortismana tabi iktisadi varlıklar ( forklift,kamyonet,binek oto, kimyasal malzeme tankı,kimyasal madde karıştırıcı) almıştır.Ben bu finansal kiralama sözleşmesini TMS-17 ve 11 Nolu Muhasebe uygulama genel tebliğine göre kayıt edilmiştir.amortismana tabi iktisadi varlıklar faydalı ömürlerine göre amortismana tabi tutulmaktadır ancak sözleşmeden doğan faiz ödemelerimizle ilgili doğrudan gider yada maliyete intikal ettirilmesi ile ilgili terddütlerimiz hasıl olmuştur. Konu ile ilgili TMS-23 ve V.U.K 163 nolu genel tebliğini inceledim. TMS-23 ; Borçlanma maliyetleri, bu standardın 11 inci paragrafına uygun olarak aktifleştirilmedikleri sürece, oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilir demektedir. 163 no'lu tebliğde; Yatırmların finansmanında kullanılan kıredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırımların maliyetine eklenmesi gerekltiği belirtilmiştir. 163 nolu tebliğde sözü edilen kuruluş dönemine ait olanlar cümlesinden; maliye iadresinin vermiş olduğu çeşitli muktezalarda ve sizin odamıza gelen bazı sorulara vermiş olduğunuz cevaplarda aktifleştirme yılına ait olan faiz giderleri anlamı çıkartılmıştır. Bu uzun soruma vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılarımla Selahattin Delipoyraz İrt Tel : 0544 422 74 96 e-mail : sdelipoyraz@hotmail.com

Cevap :
VUK’nun mükerrer 290’ncı maddesine göre, kiracı, finansal kiralama sözleşmesine göre borçlandığı kira bedelinin net bugünkü değerini (rayiç bedel net bugünkü değerden daha düşükse rayiç bedeli) hak olarak aktifleştirecek, hak olarak aktifleştirilen kısım ile toplam ödenecek tutar arasındaki farkı finansman gideri olarak, dönemsellik ilkesi esas alınarak kayıtlarına intikal ettirecektir.

Buna göre, hak bedelini aşan kısma ait finansman giderinin maliyet değil(hakkın değeri olarak değil) gider olarak kaydedilmesi uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 31.08.2006
Soru :
İşletme defterine tabi bir mükellef, bir vakfın küçük bir odasında, kira talep edilmeksizin faaliyetine devam etmek istiyor. Kira stopajı karşısında durumu ne olur. Kira talep edilmediği için stopaj ödemeyecek mi? Bu durumu maliyeye nasıl bildirirse şekil şartlarına uymuş olur. Saygılarımla.

Cevap :
GVK'nun 73'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.08.2006
Soru :
VUK (SIRA NO: 362) göre düzenlenen form a ya finansal kiralama işlemleri dahil ediliyor mu?

Cevap :
Alınan finansal kiralama hizmetinin ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.08.2006
Soru :
İyi günler. Üstad Mükellefim olan Şirket, şirketine ait bir gayrimenkulun 2 katını İşbankasına kiraladı banka bize 3 yıllık kirayı peşin olarak vermekte ve ftr. istiyor. Şimdi ben bu 3 yıllık kira tutarının tamamını 2006 yılı gelirlerinin içine sokup öylemi vergi hesabını yapacağım yoksa 2006 yılında 4 aylık gelir 2007 yılında 12 aylık gelir 2008 yılında 12 aylık gelir 2009 yılında 2 aylık gelir diye hesaplayıp o yıllarda mı vergilendireceğim. Şayet böyle vergilendireceksen gelecek yıllara ait bu gelirleri hangi hesapta göstereceğim.( KDV nin tek kalemde düşüleceğini biliyorum. Ben sadece gelir bölümünün tek kalemde mi yoksa parça parça mı hesaplancak orada sıkıntı yaşıyorum) cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Peşin kira ödemesini ilgili olduğu yıllarda gelir olarak kaydetmeniz uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.08.2006
Soru :
Ticaretle uğraşan bir şahıs işletmesi , kiralık oturduğu veya sahibi olduğu evinin bir bölümünü işyeri merkezi olarak gösterebilirmi ? Teşekkürler...

Cevap :
Ticaretle uğraşan bir şahıs işletmesi , kiralık oturduğu veya sahibi olduğu evinin bir bölümünü işyeri olarak gösterebilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.08.2006
Soru :
Dolduracağımız Form B'lerde vergi mükellefi olmayan birinden kiralanan işyeri için ödenen kira bedelinin beyanı nasıl olacaktır; kira bedelleri banka hesabına yatırıldığı için alınan bir belge yok, ayrıca bildireceğimiz tutar mal sahibine ödenen net tutar mı, stopaj kesilmeden önceki brüt tutarmı olacak? Saygılarımla, Yusuf Rıhtım

Cevap :
Vergi Kimlik numarası bölümüne potansiyel vergi numarasını yazınız ve banka kanalından yapılan ödemeleri net tutar olarak değerlendiriniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.08.2006
Soru :
Üstadım kolay gelsin. Vergi mükellefi olmayan kişilerden veya şirket ortaklarının kendi şahşi arabalarını şirkete kiralamaları durumunda stopaj ve tevkifat kdv olayı hakkında­ ; bunla ilgili farklı farklı cevaplar var bir dergide tevkifat kdv ve stopaj kesintisi yapılacak diyor sizde farklı bir görüş bildiriyorsunuz bunla ilgili biz ikilemde kaldık. Bunla ilgili ayrıntılı bir cevap verirseniz seviniriz. Şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevap :
Tartışma, Medeni Kanun uyarınca gayrimenkul sayılan unsur ile Vergi Kanunları açısından gayrimenkul sayılan unsurlar arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. GVK’nun 70/8’nci maddesi uyarınca, taşıt araçlarından elde edilen gelir GMSİ olarak kabul edilerek araçlara gayrimenkul sıfatı verilmektedir. Ancak Medeni Kanun’un 718 ve devamı maddelere baktığımızda taşıt araçlarının gayrimenkul niteliğinde kabul edilmediğini görürüz.

KDVK’nun 1/3-f bendi hükmünde, GVK’nın 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların yani Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gayrimenkul sayılan mal ve hakların kiraya verilmeleri işlemi KDV’ye tabi olduğu belirtilmektedir. Aynı Kanun’un 17/4-d bendi hükmüne göre ise, iktisadi işletmeye dahil olmayan gayri menkullerin kiralama işlemleri KDV’ye tabi değildir.

KDVK’nun 17/4-d’nci maddesindeki “gayrimenkul” kavramı ile 1/3-f’nci maddesindeki “gayrimenkul” kavramının aynı şey olduğunu ve bunun da GVK’nun 70’nci maddesinde sayılanlar içinde yer alanları kapsadığını anlamak için fazla çaba sarfetmeye gerek olmadığını düşünüyorum.

Bu bağlamda, olayın KDV boyutu çok basit olarak şöyledir: İktisadi işletmeye dahil olmayan ve GVK’nun 70’nci maddesi kapsamındaki bir gayrimenkulün kiralanması işlemi (örneğin vergi mükellefi olmayan kişilerden veya şirket ortaklarının kendi şahşi arabalarının kiralanması işlemi) KDV den istisnadır. İstisna olan KDV’nin tevkif yoluyla alınması da mümkün değildir.

Gelir Vergisi boyutunda ise tartışma bulunmamaktadır. Uygulama şöyle olacaktır:

Teslimi KDV’den istisna olan veya olmayan gayrimenkullerin kiralanması durumunda ödemeyi yapan kişi tarafından GVK’nun 94/5-a’ncı maddesi uyarınca gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.08.2006
Soru :
MERHABA BİR ŞİRKET GAYRİMENKULUNU DİĞER ŞİRKETE 10 YILLIĞINA KİRAYA VERİYOR. KİRA BEDELİNİN TAMAMINI PEŞİN ALIYOR. FATURA KESİP ½ 18 KDV UYGULUYOR.. 10 YILLIK PEŞİN ALINAN BU BEDELİN TAMAMI ALINAN YILIN GELİRİMİ SAYILIR YOKSA HER YILA PAYLAŞTIRILIRMI?ALINAN HESAPLANA KDV TEK KALEMDEMİ BEYAN EDİLECEK? SAYGILARIMLA

Cevap :
1- KDV'nin tek kalemde beyan edilmesi gerekmektedir.

2- Kira ödemesini ilgili olduğu dönemler itibariyle gelirleştirmeniz uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.08.2006
Soru :
Selam Üstadım, Ticari kazanç hükümlerine göre gelirini beyan eden kişi, envanterine dahil etmediği konut veya diğer gayrimenkullerine ilişkin kira gelirleri için fatura düzenlemesi gerekirmi ? Düzenlemesi gerekmez ise kira ya verdiği eğer gerçek usulde kdv mükellefi ise sorumlu sıfatı ile kdv2 beyanımı vermesi gerekir ?

Cevap :
KDVK'nun 17/4-d'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.08.2006
Soru :
İyi günler.Bir mükellefim oto ve yat kiralama şirketi kurmak istiyor.Kuruluş aşamasında özellik arzeden bir aşama varmıdır ve bu şiketlere sağlanan vergisel avantajlar nelerdir.Cevabınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Oto kiralama için, http://www.ubak.gov.tr/tr/doc/kugm/yonetmelik.doc adresinden “Karayolu Taşıma Yönetmeliği”ne,

Yat kiralama için,

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=3.5.836708&sourceXmlSearch=Yat%20Turizmi%20Yönetmeliği adresinden “Yat Turizmi Yönetmeliği’ne bakınız.”

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.5692&sourceXmlSearch=TÜRK%20ULUSLARARASI%20GEMİ%20SİCİLİ%20YÖNETMELİĞİ adresinden “Türk Uluslararası Gemi Sicili Yönetmeliği’ne bakınız.”

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/mevzuat/metinx.asp?mevzuatkod=7.5.5673&sourceXmlSearch=Gezi%20Tekneleri%20Yönetmeliği adresinden “Gezi Tekneleri Yönetmeliği’ne bakınız.”

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.08.2006
Soru :
Üstadım selam, Gerçek kişi bir şahıstan işyeri kullanımı için kiralanan bir yer için sorumlu sıfatı ile kdv ödememiz gerekiyormu ?

Cevap :
KDVK'nun 14/4-d'nci maddesine göre, vergi mükellefi olmayan şahıstan gayrimenkul kiralama işlemi KDV'den istisnadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.08.2006
Soru :
Sayın yetkili; Firmamız hafif yapı sistemlerin kuruluması üzerine faaliyet göstermekte fuarlar, oteller, spor alanları vs yerlere tent(Çadır) imalat ve montajı ile ilgileniyor.Sormak istediğim bu çalışmalar sonucunda oluşan yapılar taşınabilir olup demonte edildikten sonra tekrar işletmeye geri dönmesi yani bir nevi kiralama faaliyeti 740 da oluşan maliyet unsurlarını aktifte hangi hesapta takip etmeliyiz aslında faaliyet; imal edilen bu yapının kiralşanmsı üzerine ayrıca bunlar belli bir ekonomik ömre sahip ve yıpranmaya tabi amortisman ayrılması gerekmekte bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Saygılarımla

Cevap :
İmal ettiğiniz ve kiraladığınız çadırların imal maliyeti ile demirbaşlar hesabına kaydedilmesi uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.08.2006
Soru :
Selam Üstadım, Vergi mükellefiyeti olmayan bir özel şahıstan araç kiralanması durumunda vergi tevkifatı yapılacakmıdır ? Kişinin esanaf muaflığı olmadığı için yapılmayacağı görüşündeyim doğrumudur ? Sadece sorumlu sıfatıyla kdv ödeyecek olmamız uygunmudur ?

Cevap :
Vergi mükellefi olmayan kişiden araç kiralanması durumunda GV kesintisi uygulanmayacak ve KDVK'nun 17/4-d'nci maddesi uyarınca KDV hesaplanmayacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.08.2006
Soru :
Bir mükellefim 2003 yılında leasıng ile makina alımı yapmış. Fakat o yıllarda muhasebe kaydı yapılmamış ve sadece her ay düzenli olarak gelen leasıng gider faturaları ilgili gider hesaplarına atılıp muhasebeleştirilmiş. Ancak finansal kira ödemeleri bu yıl bitiyor ve noterden yapılan kira sözleşmesi ile firmam üzerine makine alınıyor. Ancak ilk kayıtları yapılmadığı için şuan 253 hesabımda bu makinanın varlığı bile yok. Ve ben bu kaydı nasıl yapacağım.

Cevap :
Düzeltme kaydı ile 253 no'lu hesaba kaydedebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.08.2006
Soru :
İyi günler üstadım. Serbest bölgede faaliyet gösteren ve ruhsat tarihi 2004 yılından önce olan bir kollektif şirketin, türkiyeden almış olduğu hizmet faturalarında(danışmanlık,avukatlık kira vb.) stopaj tevkifatı yapmak ve bunu sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödemek zorundamıdır. Ayrıca Bu şirket şimdiye kadar muhtasar beyannamesi vermemiş, geçici vergi beyannamelerinide ortaklar adına ayrı ayrı vermektedir.Bu durumda Muhtasar beyanname verecekse ise şirket adınamı tanzim edecektir. Ayrıca şirket adına Vergi levhasıda bulunmamaktadır.Bu durumda vergi levhasıda düzenletecekmidir. Saygılarımla;

Cevap :
Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3’ncü maddesi hükmü uyarınca, 06.02.2004 tarihi itibarıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin 31.12.2008 tarihine kadar yaptığı ödemeler üzerinden stopaj yükümlülükleri bulunmamaktadır.

06.02.2004 tarihinden itibaren Serbet Bölgeler de "Vergi Usul Kanunu" geçerli hale gelmiştir.

Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca, mukelleflerin her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazançları ile bunlara isabet eden vergi tutarlarını işyerlerine kolayca okunup görünecek şekilde asma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu nedenle Serbest Bölge'de faaliyette bulunan şirket veya şubelerin (tüm mükellefleri) vergi levhalarını en geç 31 Mayıs 2005 tarihine kadar onaylatma ve görünür yere asma zorunluluğu oluşmuştur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.08.2006
Soru :
MERHABA;BİR DERNEĞİMİZ VARDI VE BİZ BU DERNEĞE BAĞLI KUR.VER.MÜKELLEFİ OLAN BİR İKTİSADİ İŞLETME AÇTIK.ŞİMDİ BU DERNEK İÇİN ÖDEDİĞİMİZ KİRALARI İKT.İŞL.BANKA HESABINDAN ÖDESEK VE BU KİRAYI İKT.İŞL.GİDERİ OLARAK KULLANSAK OLUR MU ? TEŞEKKÜRLER...

Cevap :
Derneğin ve iktisadi işletmenin kullandığı bir mekana ait kira giderlerinin iktisadi işletmenin kullandığı bölüme denk gelen tutarının indiriminin mümkün olduğunu düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.08.2006
Soru :
İki sorum olacak. 1) Serbest meslek gelirinden dolayı Gelir vergisi mükellefi olan bir avukatın kullandığı büronun yarısını başka bir avukata kiraya verirse, kira gelirine stopaj uygulanacakmı. 2) Sermaye payları eşit olan 3 ortaklı bir limited şirkette, bir ortağın safi kardan %50 karpayı alması diğer iki ortağın %25-%25 pay alması için ortaklar kurul kararı yeterli olurmu

Cevap :
1- Diğer avukatın kira ödemesi stopaja konu olacaktır.

2- Hisse oranlarına ilişkin ana sözleşmede değişiklik yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.08.2006
Soru :
ihale usulu inşaat işi yapan iş yerlerinde: 1-Yapılan imalatlarda malzemenin nakliyesi işçiliği olarak kesilen faturalarda kdv tevkifati uygulanıcakmı. Eğer uygulanıcaksa ne şekilde uygalacak. 2- süreklilik teskil eden nakliye ve bir kaç sefer şeklinde çalışan nakliyecilerde kdv tevkifatı uygulanacakmı. 3- makina ve kamyon kiralama işlerinde kesilen faturalarda kdv tevkifatı uygalanacakmı. 4- ssk yeniden yapılandırma sonucunda çıkan taksitlendirilmiş ssk prim borcunu gider olarak kayıtlarımıza işleyebilirmiyiz.

Cevap :
1- Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulaması işçilik dahil tutar üzerinden hesaplanmalıdır.

2- Nakliye hizmeti yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmeti kapsamında yapılmakta ise KDV tevkifatı nakliye sayısına bakılmaksızın yapılır.

3- Makina ve kamyon kiralama hizmetinde KDV tevkifatı yoktur. Özel durumlar için 30 no’lu KDVGT’ne bakınız.

4- Yapılandırılmış SSK primlerinin anapara bölümünün gider olarak indirimi mümkündür. Faiz bölümü ise KKEG niteliğindedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.07.2006
Soru :
İyi günler diliyorum Tedarikçi sıfatıyla yurt dışına tekstil ürünleri ihraç eden limited şirket merkez adresinin yan tarafında yeni bir yer daha kiralayarak perakende satışta dahil olmak üzere faaliyetlerde bulunuyor.Bu durumda yeni yer için şube açılışı yapmamız gerekirmi ve ödeme kaydedici cihaz kullanılmalımıdır. teşekkür ederim.

Cevap :
Perakende satış yapılan yer için şube açılışı yapmanız ve ödeme kaydedici cihaz kullanmanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.07.2006
Soru :
şirketimiz gayrimenkullerinden biri bir koperatife biri de başka bir şirkete kiralanmıştır.Kira kontrtaları iki nüsha hazırlanmıştır.D.V.K göre herbir nüsha için hesaplanan damga vergisinin toplamını kiraya veren şirket mi beyan etmelidir ,yoksa herşirket kendisinde kalan kontratın damga vergisini mi beyan etmelidir.

Cevap :
DVK'nun 3'ncü maddesine göre, damga vergisinin mükellefi belgeyi imzalayanlardır. Her imza tarafının kendi yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.07.2006
Soru :
Şimdiden tşk.Sorum A firmanın kiralamış olduğu deposu var. A Firması bu depoyu B firmasına kiralıyor ve kira faturası kesiyor ve ayriyetten de A Firması dopoyu sigorta yaptırıyor.A Firması B Firmasından Sigorta ücretini almak için Deponun sigorta bedeli diye fatura kesiyor.Bu A Firmasının kesmiş olduğu faturada B Firmasından KDV Tahsil etmesi gerekir mi?

Cevap :
Her iki tür işlem için kesilecek faturada KDV hesaplamak gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.07.2006
Soru :
şirketimizin çalışanlarından biri kredi ile araba almaktadır.Bu arabasını bize kiralamak istiyoruz.kdv ve stopaj açısından ne gibi işlemler olabilir

Cevap :
Şirket çalışanın arabasını kiralaması işlemi işleminde stopaj hesaplamanız ancak KDV hesaplamamanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.07.2006
Soru :
Firmalarımızda biri Alipaşa Spor Kulübü Derneğinden kiralamış olduğu işyerine ait 6 aylık kirayı (3.500,00 YTL) peşin olarak ödemiştir. Bu işlemin muhasebe kaydı nasıl yapılacaktır. Bu ödemeye ait 987,18 YTL tutarındaki gelir vergisi kesintisinin tamamını muhtasar beyannamede beyan edilecekmidir. Şimdiden teşekkürler....

Cevap :
Ödeme yapıldığında stopajın tamamı muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.

Muhasebe kaydı için TDHP dan ilgili hesap kayıtlarının açıklamalarına bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.07.2006
Soru :
sayın meslektaşlarım, şu sıralar bir gerlinlik şahıs firması açılışı yapacağım. mükellef kendisinin 20 yıldır bu işi yaptığını ve gelinlikçilerde yazar kasa olmadığını söylüyor. ben bu konuda vergi dairesiyle görüştüm kesin görüş bildirmediler. sizden ricam gelinlik satışı ve kiralaması yapacak olan bu firma için yazar kasa zorunluluğu olup olmadığı konusunda beni aydınlatmanız. teşekkür ederim

Cevap :
3100 Sayılı Kanun’un 1’nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 30.06.2006
Soru :
şirketimiz temizlik yükleme boşalma güvenlik.vs.hizmetlerini müşterilerini adresinde actığı sgorta dosyalarındaki çalışan işcilerele vermektedir.sözleşmeler genellikle bir yılık oluyor.şiketimizin merkezi istanbul dadır ve örneğin kozyatağı vergi dairesine bağlıdır.istanbul içinde veya istanbul dışında hizmet verdiği firmaların adresinde kendi adımıza açtığımız ssk dosyalarında calıştırdığı işcilerden kestiği stobajı kendi vergi dairesine bildirmesinde mahsur varmıdır.ssk dosyalarını acıldığı yerin vergi dairesine bilgi vermeye örnek olarak stobajlarını merkeze veya sizin vergi dairenize verecem bilgi verip yoklama tutturmaya gerek varmıdır,(bir şube vay iritibat brosu şeklinde).ayrıca bu gibi yerelere vergi levhası asmaya gerek varmıdır.şiketimiz sadece yapacağı işle ilgili sözleşme yapmaktadır .işçilerimiz calıştığı yeri kiralamıyor sadece o yerde hizmet veriyor.teşekkür ederim

Cevap :
Personele yapılan ödemelerin merkezin bulunduğu yerdeki bir banka hesabı kanalıyla veya merkez kasasından nakden yapılması durumunda, bu ücret ödemelerinin stopajına ilişkin muhtasar beyannamelerin merkezin bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi mümkündür.

Daha önce şubelerin bulunduğu vergi dairelerine verilen muhtasar beyannamelerin merkezden verilmeye başlanması için ilgili vergi dairelerine ve merkezdeki vergi dairenize bir dilekçe vermeniz yeterlidir.

GVK'nun 98'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.06.2006
Soru :
Merhabalar; Finansal kiralama yolu ile aldıgımız makinaları kiralayabilirmiyiz veya satışını yapabilirmıyız. eğer her ikisin gerçekleştiremezsek tasitleri bitince gerçekleştirebilirmiyiz. saygılar

Cevap :
Satış söz konusu olduğunda, VUK'nun mük 290'ncı maddesi uyarınca değerleme ve muhasebeleştirme yapmanızın mümkün olmadığını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.06.2006
Soru :
İyi çalışmalar dilerim. Bir mükellefim ltd.şti. olup trafik müşavirliği işi yapmakta. 21.06.2006 tarihinden itibaren amaç konu değişikliği yaparak bu firmamın araç kiralama işinide ifa edeceğini tescil ettirmiş bulunuyorum. Sormak istediğim kiralama işi için alınacak binek otoların kdv'sini indirim konusu yapabilirmiyiz yada normal binek otolarda olduğu gibi kdv'yi taşıtın maliyetine mi atmamız gerekiyor. Bu konu ile ilgili bilgi vermenizi rica eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Fiilen kiralama işinde kullanması kaydıyla, "rent a car" işini yapan şirketlerin binek otoların KDV'lerini indirmeleri mümkündür. KDVK'nun 30/b'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.06.2006
Soru :
1-Şirket çalışanları için öediğimiz bireysel emeklilik primlerini aylık ssk matrahına ekliyor muyuz? 2-Şirketimizde paz.Müdürlüğü yapan bir çalışanımız kredi ile araba almıştır.Bu arabasını sözleşme ile şirketimize kiralayacaktır.ne tür işlemler yapabiliriz.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 1. sigorta primine esas azami kazancı geçmeyecek şekilde hesaplama yapılmalıdır. 2. Sorunuz ilgili birimimizce cevaplanacaktır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 16.06.2006
Soru :
İyi çalışmalar; X Sigorta A.Ş. nin acentasıyız.Yanlız poliçe düzenleme ve tahsilat yetkimiz yok.X sigorta A.Ş.nin ofisini ve hertürlü imkanlarını kullanarak müşteri buluyoruz.Özel sağlık ve emeklilik gibi şahsi sigorta branşlarında.Gelir vergisi mükellefi olabilmek içinde ikametgah adresimi gösteriyoruz.Ancak ikametgahımızda yürüttüğümüz herhangi bir faaliyetimiz yok.Pazarcıların durumuna çok benziyoruz.Vergi daireside evimiz kira olunca stopaj kesintisi yapıp ödememizi istiyor.bu durumda ne yapmammızı tavsiye edersiniz.Vergi daireleri arasındada uygulama farklılıkları görülüyor. Şimdiden teşekkür eder,işlerinizde başarılar dilerim.

Cevap :
Evin emsal kira bedelinin yarısı üzerinden stopaj hesaplayıp muhatasar beyanname ile beyan etmeniz gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.06.2006
Soru :
Türkiye Diyanet Vakfı'na ait bir yerin işyeri olarak kiralanması sırasında %22 stopaja tabimidir?

Cevap :
GVK'nun 94/5-b'nci maddesine göre, %22 kesinti yapılacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.06.2006
Soru :
merhaba. Defterini tuttuğum bir şirket 2005 yılında bir yıllık kira sözleşmesi yapmış . Bu sözleşmenin damga vergisi tahakkuk edilip ödenmiş. 2006 yılında tekrar kira sözleşmesi yapma gereği varmıdır? Eğer sözleşme yapılmazsa damga vergisi tahakkuk ettirmicem. Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim. İyi çalışmalar

Cevap :
Sözleşmenin yenilenmesi durumunda, DV’nin yeni dönem için de hesaplanıp ödenmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.06.2006
Soru :
iyi çalışmalar,vereceğiniz cevap için önceden teşekür ederim.Sorum:işyerinde çalışan personele yapılan kira yardımı bordroda gösterilecek mi?Açıklarsanız sevinirim.

Cevap :
Değerli meslek Mensubu Şu kadar ki, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi tutulur. İyi çalışmalar


 

Tarih : 13.06.2006
Soru :
İyi günler diliyorum.Kollektif şirkette ortaklardan birine ait bir binaya taşınma durumunda kira ödemesi yapılmamasında stopaj kesilecek mi?teşekkür ederim

Cevap :
Emsal kira bedeli üzerinden stopaj hesaplanması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.06.2006
Soru :
Merhaba Benim sorum : Müşavirliğini yaptığım firma 2005 yılında bir arsayı 10 yıllığına kiralamış ve arsanının üzerine fabrika binası inşa edip üretimini 10 yıl süre ile burada yapacaktır firma kayıtlarında fabrika inşaatı için yapılan harcamalar özel maliyet hesaplarında tutulmaktadır ve bu hesaplarda biriken tutarlar üzerinden 2005 yılında amortisman ayrılmış ve ayrıca GV.19 Maddeye istinaden yatırm indirimi kullanılmış (yıllara sair inşaatlarda inşaat bittikten sonra ilgili hesaba virman yapılıp ondan sonra amortisman ayrıldığını düşünüyorum) ben bu durumda 2005 yılında özel maliyet hesaplarında takip edilen inşaatın bitmemesine rağman amortisman ayrılıp ayrılamayacağı hakkında bilgilerinizi bekliyarum Teşekkür ederim Saygılar

Cevap :
GVK’nun 43’ncü maddesine göre, birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan tesisat, makina ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılır. Fabrika inşaatı için yapılan harcamalar ancak “tesisat, makina ve ulaştırma vasıtası” kapsamında ise amortismanlarının gün hesabına göre dağıtılması gerekmektedir. bu kapsam dışındaki amortismanların veya özel maliyet bedellerinin giderlerin dağıtılmasına ilişkin esaslara göre hareket edilmelidir. Yani;

1- Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler bu işlere ait harcamaların birbirine olan nispeti dahilinde;

2. Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin diğer işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde;

dağıtılır.

Buna göre, fabrika inşaatı için hesaplanan özel maliyet bedellerinin kendi dönemi içinde hesaplanması, hesaplanan giderlerin binada yönetimi yapılan inşaat ve diğer işlerin harcamaları oranında dağıtılması gerekmektedir. Döneminde hesaplanan giderlerin inşaat maliyetine ne şekilde dağıtılacağına ilişkin mekanizma için ayrıca, 170 no’lu hesabın işleyişine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.06.2006
Soru :
BİR MÜKELLEFİMİZ İŞYERİ AÇMAK İÇİN KİRALADIĞI DÜKKAN BİR LTD.ŞTİ NE KAYITLI YANİ KİRAYA VEREN BİR LTD.ŞTİ.HERAY ÖDENEN KİRAYA FATURA KESİYOR.BU KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN STOPAJ ÖDEYECEKMİYİZ.TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
GVK’nun 70’nci maddesine göre, maddede yazılı mallar ve haklar ticarî veya zirai bir işletmeye dahil ise bunların iratları ticarî veya zirai kazancın tespitine müteallik hükümlere göre hesaplanır.

Buna göre, Ltd.şti’inin işyerini kiralaması ticari kapsamda bir faaliyet olarak değerlendirildiğinden, yapılan ödeme üzerinden 94/5’nci madde uyarınca kesinti yapılmaması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.06.2006
Soru :
iyi çalışmalar..kirada oturduğu evi serbest meslek faaliyetinde bulunmak üzere işyeri adresi olarak gösteren bir şahsın,kiracı olarak ödediği tutarın tamamı stopaja tabimi olacaktır.saygılarımla..

Cevap :
GVK’nun 68/1’nci maddesine göre, ikametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamını indirebilirler.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.06.2006
Soru :
Sayın Yetkili tarımsal kalkınma kooperatifi olarak faaliyet gösteren kooperatifimizin kiraya verdiği işyerini basit usule tabi bir mükellef kiralıyor. kira tutarı 500 ytl. Kira bedelleri fatura yolu ile tahsil edildiğinden faturada stp. kesintisi yapılacakmı? Bu konuda bilgi verirseniz teşekkür ederim.

Cevap :
GVK'nun 94/5-c'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.06.2006
Soru :
Öncelikle İyi Çalışmalar dilerim. Bursa ili MUstafa Kemal paşa ilçesinde 50 dönümlük bir arazi 20 yıllığına belediyeden kiralarak A.Ş statüsünde hayvancılık firması kurulmuş ve inşaat faaliyetine başlanmıştır. ancak şu an itibariyle ruhsat alınmamıştır. Yatırım teşvik belgesi aldığımızda Ruhsat için ödenecek harçlardan muafiyetimiz olabilirmi? Firma da şuan için ihracat düşünülmemektedir. Yatırım süresi sonunda yatırımın tamamının bitirilmesi zorunluluğu varmıdır? Teşekkür ederim.

Cevap :
“http://www.hazine.gov.tr/mevzuat/yatirimtesvik_mevzuat.htm” adresinden arama yapınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.06.2006
Soru :
İyi çalışmalar dileyerek ve cevabınıza şimdiden teşekkür ederek sorumu sormak istiyorum. 10 Mayıs 2006 da kurmuş olduğumuz kültür,dayanışma ve yardımlaşma derneği ile ilgili olarak vergi dairesi nezdinde mükellefiyet tesis ettirmemiz (ödenen kiradan dolayı stopaj ödenmesi gerekiyormu)gerekirmi?Derneğin bünyesinde herhengi bir ticari faaliyet yapılmamaktadır. İşlerinizde başarılar dilerim.

Cevap :
KVK’nın 1. maddesinde sayılan kurumlar, kurumlar vergisine tabi olup, derneklerin tüzel kişilikleri bu maddede sayılmadığından kurumlar vergisi mükellefiyetleri bulunmamaktadır.

Ancak, dernekler tarafından elde edilen kira gelirleri üzerinden, GVK’nın 94/5-b maddesine göre vergi tevkifatı yapılacaktır.

Dernekler mevcut yasal düzenlemeye göre gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesi vermeyeceklerinden, kesinti yoluyla ödenen vergiler mahsup edilemeyecek ve nihai vergi niteliği taşıyacaktır. Dernek tarafından kiraya verilen gayri menkullerin birden fazla olması, kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet tesis edilmesini gerektirmeyecektir.

Katma Değer Vergisi (KDV), işlemi yapanın hukuki kişiliğine göre alınan bir vergi olmayıp, Yasa’nın 1. maddesinde sayılan işlemlere göre alınan bir vergi olduğundan, GVK ve KVK’dan farklı olarak derneklerin tüzel kişilikleri ile iktisadi işletmeleri arasında herhangi bir ayrıma gidilmemiştir. Bu nedenle, mal teslimi ve hizmet ifası şeklindeki vergiye tabi işlemi yapan dernek KDV mükellefi olacaktır. KDV Kanunu’nun 1/3-g maddesine göre, dernek ve vakıflara ait veya tabi olan, bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri KDV’ye tabidir.

Öte yandan, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri tarafından GVK’nın 70. maddesinde belirtilen her türlü mal ve hakların kiralanması işlemi KDV’ye tabi iken, aynı Kanun’un 17/4-d bendine göre iktisadi işletmeye dahil olmayan gayri menkullerin kiralanması işlemleri KDV’den istisna tutulmuştur. Ancak bu istisna sadece gayrimenkuller için geçerli olup, dernek tüzel kişiliği tarafından gayrimenkul dışındaki diğer mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV’ye tabi olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.05.2006
Soru :
Üstadım Selam, Bilgisayar parçası alım satım işini internet üzerinden kirada bulunduğu evinden yapmak isteyen bir tanığım var. Kendi kirada oturduğu evi bu işi yapmak için işyeri olarak gösterebilirmi ?

Cevap :
Bilgisayar parçası alım satım işini internet üzerinden yapan kişinin işini evden de yürütmesi söz konusu ise, kirada bulunduğu ve mesken olarak kullandığı yerin işyeri olarak gösterilmesi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.05.2006
Soru :
Selam Üstadım, Özel Maliyetlerin Amortisman uygulamasında M.U.G.T. 1 göre Kira müddeti 5 yıldan fazla ise Sabit kıymeti 5 yılda amortismana tabi tutabilirmiyiz. Yoksa V.U.K. 327 göre Kira müddetincemi örneğin kira müddeti 20 yıl ise 20 yılda eşit tutarlarlamı ?

Cevap :
VUK’nun 327’nci maddesine göre işlem yapınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.05.2006
Soru :
Rami Gıda Sitesinde bulunan firmaların kira sözleşmeleri olmadan kurulan derneğe ödeme yapmalarının sebebi, belediyenin ecrimisil bedeli olarak dernekten toplu aldığı paraya karşılıktır. Derneğin kestiği makbuzda hissemize düşen ecrimisil ve ortak gider karşılığı ödemeler yazılmakta ve dernek alındı belgesi ile toplanmaktadır. Derneğe ödenen ecrimisil bedeli üzerinden %22 stopaj yapılmalımı. Derneğe makbuz ile ödenen Ortak gider katılım payı kanunen kabule edilen gidermidir. Teşekkür ederim.

Cevap :
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 74. maddesine istinaden çıkarılan Devlete ait taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde Ecrimisil; bir malın, sahibinin rızası dışında ve onun bu malı kullanmamakla bir zarara uğrayıp uğramayacağı söz konusu edilmeksizin bu maldan işgal, tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanılması sebebiyle fuzuli şagil tarafından ödenen veya idarece talep edilen tazminat, Fuzuli Şagil ise; kusuru aranmaksızın kendisine ait olmayan ve sahibinin de rızası veya muvafakatı bulunmayan bir malın zilyedliğini eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu maldan tasarrufta bulunan kimseler olarak tanımlanmıştır.

Ecrimisil yine kullanım karşılığı olarak alınan kiradan farklılık gösterir. Şöyle ki;

- Hazine taşınmaz malları açısından kural, kira suretiyle idaredir. Oysa Ecrimisil bir idare şekli değildir.
- Kira karşılıklı rızaya ve sözleşmeye dayanan bir işlemdir. Ecrimisil ise mal sahibinin rızası olmadan malın işgal edilmesi halinde istenen tazminattır. Yani tarafların karşılıklı rızasına dayanan ve sözleşmeye bağlanan bir işlem değildir.
- Kira bedeli taşınmaz malın gelecekteki kullanım bedeline karşılık olarak alınır. Ecrimisilise geçmişteki kullanım karşılığı talep edilen bir tazminattır.
- Kira alacakları, zamanında ödenmediği takdirde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil edilir. Zamanında ödenmeyen ecrimisil alacakları ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilir.
- Kira nedeniyle taraflar arasında çıkan ihtilafların çözüm mercii adli yargı iken ecrimisilde idari yargıdır.

Bütün bu açıklamalar doğrultusunda, ecrimisilin GVK’nun 70’nci madde kapsamındaki ödemeleren birisi olmamasından dolayı 94/5’nci madde uyarınca stopaj hesaplanmaması gerektiğini düşünüyoruz.

GVK’nun 40/1’nci maddesine göre, derneğin ödediği ecrimisillerin size düşen payının karşılığı olarak yaptığınız ödemeler, işinizin idamesi için gerekli olduğundan gider olarak indirilmesi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.05.2006
Soru :
Ltd.Şti.ortağı sahibi olduğu cnc torna tezgahını ortağı olduğu şirkete kiraya verdiğinde stopajla birlikte 2 no.lu kdv beyanı verilecek mi?ilginize teşekkürler.

Cevap :
Bilindiği gibi GVK'nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiralanması işlemleri ticari, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılmasa dahi KDV Kanunu'nun 1/3-f maddesine göre KDV'ye tabidir.

İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri ise anılan Kanun'un 17/4-d maddesine göre KDV'den istisna edilmiştir.

Maliye Bakanlığı, 30 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin F/1 bölümünde, kiralama işlemleri ile ilgili KDV'nin;

a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefiyetinin bulunmaması,

b) Kiralayanın (Kiracının) gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,

şartlarının birlikte varolması halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesini uygun görmüştür.

Kiraya verenlerin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde KDV mükellefi olmaları halinde sorumluluk uygulaması sözkonusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama faaliyetleri ile ilgili katma değer vergisini diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceklerdir.

2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gereken sözkonusu katma değer vergileri sorumlu sıfatıyla beyanname veren mükelleflerce 1 No.lu KDV beyannamelerinde indirilecek KDV olarak dikkate alınarak indirim konusu edilecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.05.2006
Soru :
Merhaba, Soru; ltd. ştinde ortak olan şahsın üzerine kayıtlı aracıyla ilgili ve şirketle ilişkisi olmayan ticari olmayan araç sahibi şahsın aracıyla ilgili yakıt, tamir, bakım, parça, onarım vb. giderleri giderleştirebilirmiyiz. Giderleştirebilmemiz için kira sözleşmesi yapılabilirmi? yada aracı hangi şekille envantere dahil etmeliyiz. İyi çalışmalar diler, Saygılar sunarım.

Cevap :
Şirket ortağına ait araca ilişkin giderlerin indirimi mümkün değildir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.05.2006
Soru :
Akaryakıt İstasyonu Kanopi imalatı inşaat işi finansal kiralamaya söz konusu olabilir mi? (Kanopi : benzin pompalarının monteli bulunduğu ve yağmur ve kar gibi doğal etkenlerden etkilenmemesi için inşa edilen çelik konstruksiyon dan imal edilen bir yapı.)

Cevap :
VUK’nun mük.290’nci maddesine göre, doğal kaynakların araştırılması veya kullanılmasına yönelik kiralama sözleşmeleri ile sinema filmleri, video kayıtları, patentler, kopyalama hakları gibi kıymetlerle ilgili lisans sözleşmeleri finansal kiralama kapsamında değerlendirilmez.

Öte yandan, Finansal Kiralama Kanunu’na göre, finansal kiralama konusu malın, bağımsız ve üzerinden amortisman ayrılabilen bir özellik taşıması gerekmektedir.

Buna göre, “kanopi”nin finansal kiralamaya konu olabileceğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.05.2006
Soru :
vinç kiralam işiyle faaliyet gösteren şirketin.Aktifine kayıtlı vinçlerini çalışır vaziyette olması için,yüksek rakamlar tutan halatının,palangalarının,elektirk sisteminin yanilenmesi,boyanması gibi harcamalar direk gidere atılmasında mahsur varmıdır.Yapılan giderler vinçin kullanım süresini uzatmamakta,sadece calışır vaziyette bulundurmak için yapılmaktadır.Teşekkür ederim

Cevap :
İlgili giderleri, 740 no’lu hesabın işleyiş prensipleri çerçevesinde muhasebeleştirmenizin uygun olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.04.2006
Soru :
Merhaba. Emekli kişi kendi adına kayıtlı aracı bir şirkete hizmet vermekte ve şirket gider pusulası %10 stopaj ile taşıt kira ücreti almaktadır. Emekli kişi açısından vergi yükümlülüğü nelerdir? Teşekkürler.

Cevap :
1- Şahıs, adına kayıtlı araçta aynı zamanda şoför ise veya sözleşmenin türü taşımacılık olması durumunda yapılan iş ticari kapsamda olduğundan, şahsın tacir sıfatıyla vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi, defter tutması ve fatura düzenlemesi gerekmektedir.

2- Şahıs, sadece arabasını kiralıyor ise GMSİ kapsamında gelir vergisi mükellefiyeti söz konusudur. Kira sözleşmesine istinaden yapılan ödemeler üzerinden, ödemeyi yapan tarafından %22 kesinti yapılması gerekmektedir.

Her iki durumda da gider pusulası uygulamasına gerek yoktur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.04.2006
Soru :
iyi akşamlar,bir avukat kiralamış olduğu işyerinin bir odasını bir başka avukata kiralaması durumunda vergilendirme nasıl olur. makbuz duzenleyerek kira bedeli+kdv tahsili mi gerekli yoksa kira stopaj-beyannameli- yapmak mı gerek.teşekkür ederim.

Cevap :
Makbuzunda, kira bedeli + kira stopajı + KDV yi gösterecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.04.2006
Soru :
-İyi çalışmalar, Soru: Kira ödeme zamanı ile tahakkuk eden stopaj ile ilgli olarak vergi ziyaı cezasına açtığımız dava mükellef lehine sonuçlanmıştır. vergi dairesi bölge idare mahkemesine sunulmak üzere vergi mahkemesine temyizde bulunmuştur. Bu işlem için mükellefin yapması gereken bir işlem varmıdır ? süresi tebliğ tarihinden itibaren ne kadardır? vergi dairesinin dava dilekçesindeki gerekçesi aynen şöyledir. "Zira ödevli şirket ile kiraya veren kişi arasında tanzim edilen kira sözleşmesinde kira bedelinin her ayın 1-3 günler arasında verileceği belirtilmiş olup aksi durum ticari icaplara aykırıdır. Diğer taraftan ödevli kurum kiranın 02-04-2004 tarihinde ödendiğini 213 sayılı VUK'nun 3/B maddesi gereğince ispat etmekle yükümlü olup bu ıspat yükümlülüğünü yerine getirmemiştir." demiştir. Bu dava konusu kira ödemesi ile stopaj dönem kaybı nedeni ile kesilen cezadır. teşekkürler...

Cevap :
Temyiz sonucunu bekleyiniz...

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.04.2006
Soru :
Hocam şimdiden sorumu cevapladığınız için teşekkür ediyorum. 2005/11 ayında bir Limited Şirket açılışı yapılmış, Ticaret sicile kayıt yapılmış fakat Bir yer kiralanamadığı için Vergi dairesinden numara alınamamış ayrıca 2006 defterleri tastiki yapılmamış ve 2006/ocak-şubat-mart KDV-Muhtasar VB.beyannameler verilmemiş.Mükellef kendisi kurmaya çalışmış.Sizce ne yapmalıyım?

Cevap :
VUK’nun 352 ve mük.355’nci maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 24.04.2006
Soru :
tasfiye giriş kararında şirket merkezini tasfiye işlerini yürütmek üzere şirket müdürün evi olarak gösterdik.sorum şu merkez adresim ikametgahı olduğundan kira ödemesi yapmacağımızdan dolayı kira stopajını vergi dairesine yatırmamız gerekiyor mu? teşekkürler

Cevap :
GVK’nun 73’ncü maddesi uyarınca, emsal kira bedeli hesaplayıp, bunun yarısı üzerinden kira stopajı beyan etmeniz gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.04.2006
Soru :
2006/nisan ayı itibariyle Manisa ilinin Akhisar ve Turgutlu ilçelerinin doğalgaz alt yapı işini (inşaat taahhüt) işini almış bulunmaktayız. KDV 91.NOLU tebliğe göre KDV tevkifatı uygulanacaktır. TEREDÜTE DÜŞTÜĞÜMÜZ KONU HUSUS İSE; Kendi ekiplerimizin kullanımına sunulmak üzere İŞ MAKİNESİ VE EKİPMAN (KEPÇE, KAMYON ..VS) KİRALAMAKTAYIZ. BU KİRALAMADAN DOLAYI KDV TEVKİFATI UYGULAMA ZORUNLULUĞUMUZ VAR MIDIR

Cevap :
91 no'lu Tebliğ hükmü, sizin teslim edeceğiniz hizmetler için geçerli olup size yapılan teslimler için KDV stopajı yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.04.2006
Soru :
Oto kiralama işi yapan mukellefim, aktifte kayıtlı,kaza geciren kaskolu aracı tamir/toplama yaptırıp tamirciden aldığı gider faturasını hangi hesapta? bu tamir için Kasko sigorta sirketine yansıtma faturası kesildiginde kestigi faturayı hangi hesapta? kaskodan kaza bedeli için tazminat olarak alınan tutrı hangi hesapta takip etmeliyiz. Tesekkurler...

Cevap :
Konuya ilişkin verdiğimiz çeşitli cevaplara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.04.2006
Soru :
1-Finansal kiralama faturalarında muhasebe kayıtlarının nasıl yapılcağı 2-factoring hizmetlerinde muhasabe kayıtlarının nasıl yapılcağı 3-leasin faturalarının kaydının nasıl yapılcağı

Cevap :
Aşağıdaki adreslerde konuya ilişkin dokümanlara bakabilirsiniz.

"http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/53%20MALİ%20ÇÖZÜM/18%20-%2053%20VOLKAN%20DEMİR%20&%20BARIŞ%20SİPAHİ%20.doc"

"http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/53%20MALİ%20ÇÖZÜM/18%20-%2053%20VOLKAN%20DEMİR%20&%20BARIŞ%20SİPAHİ%20.doc"

"http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/64MaliCozum/02-%2064%20NURAN%20CÖMERT%20DOYRANGÖL%20.doc"

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.04.2006
Soru :
LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN ÖZEL ARACINI ŞİRKETE KİRALAMASINDAN DOLAYI ÖDEMEMİZ GEREKEN STOPAJ DURUMU NEDİR. ARAÇ İLE İLGİLİ GİDERLERİ ŞİRKET MASRAFINA KAYDEDEBİLİRMİYİZ. BU DURUMDAN DOLAYI ŞİRKET MÜDÜRÜ HERHANGİ BİR MÜKELLEFİYETİ DOĞARMI BİRDE KİRA BEDELİNİN EMSAL DEĞERİ NASIL BULUNUR

Cevap :
1- GVK’nun 94/5-a’ncı maddesine göre stopaj oranı %22 dir.

2- GVK’nun 40/5’nci maddesi uyarınca, araçla ilgili giderlerin indirimi mümkündür.

3- Şirket müdürünün elde ettiği gelir GMSİ mahiyetinedir ve kişisel gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.04.2006
Soru :
Hizmet sektorundeki Ltd.Şti.Mukellefim son 5 yılda ciddi kdv ve kurumlar vergileri odedi.Şirkete 2. bir binek otomobili lesaing yoluyla alıyor. Finanasal kiralamada binek otomobilin kdv indirimiyle ilgili çelişkili mukteza ve YMM. gorusleri mevcut.Finansal kiralama ile edinilen binek otomobilde kdv i indirebilirmiyiz?

Cevap :
KDVK'nun 30/b'nci maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirimi mümkün değildir.

Finansal kiralama ile edinilen binek otomobiller ise leasing sözleşmesi gereğince mülkiyetinin devri yapılana kadar işletmeye ait değildir. Burada, otomobilin mülkiyet dışındaki hakların devri söz konusudur ve bilançoda haklar başlığı altında muhasebeleştirilir. İşletmeye ait olmayan binek oto KDV'sini indirim konusu yapbilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.04.2006
Soru :
ÇOK ACİL. iyi çalışmalar. iki adet sorum var yardımcı olursanız sevinirim. 1- mükellefim ikitelli org.san.bölg. bir binanın katını kiralamıştır.daha sonra bu katta bölümler yapılıp başka kişilere kiraya vermiştir. bunun sebebide mal sahibinin 40 kişiyle değil tek kişiyle muhatap olmak istemesidir.mükellefim bu 40 kişye kira faturası kesecektir.binanın numarası 224 kat:5 sormak istediğim adres bumu olacak. yada bölümlere ayrılıp verilen numaralarmı kullanılacak.kira kontratında 224/ kat:5 yazıyor.ve mükellefim adına. 2-kar dağıtımıyla ilgili. kar dağıtımını hangi ayda yapmam gerekir.vergi dairesine hangi beyannameyle bildireceğim. kar dağıtım tablosunu vergi dairesine verecekmiyim.stopaj oranı %10 mudur.

Cevap :
1- Mükellefinizin ödediği kira tutarına ilişkin belgede bölüm ayrımı yapmadan “224/kat 5” ibaresi uygun olacaktır.

2- Kar dağıtımı istenilen zamanda yapılabilir. Stopaj oranı %10 dur(GVK 94/6/b-ii) .

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.04.2006
Soru :
A.Ş.LERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VERİLECEK HUZUR HAKLARI G.V.ve D.V.KESİNTİSİNE TABİ TUTULUR.SONRAKİ DÖNEMDE KİRA GELİRİ,TEMETTÜ GELİRİ VARSA YILLIK G.V.BEY.İLE BEYAN EDİLİRMİ?

Cevap :
Belli istisna ve indirim tutarlarının üstünde olan kira ve temettü gelirlerinin gelir vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir.

Temettüler: 15.000 YTL üzerinde gelir elde ediliyorsa tümü beyana tabi . Kâr payının yarısı vergiden istisna (GVK Md.22). Ancak hesaplanan Vergiden, kesilen verginin tamamı indirir.

Konut Kirası: 2.000 YTL.'lik istisna tutarını aşan kısım beyana tabi Aşan kısımdan % 25 Götürü gider düşülür.

İşyeri Kirası: 15.000 YTL üzerinde gelir elde ediliyorsa tümü beyana tabi .

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.04.2006
Soru :
Oto Kiralama isi yapmakta olan mukellefin sirket aktifinekayıtlı otomobili kaza sonucuhurdaya cıktı. Yapılması gerekenler nedir? Fatura çıkısı olacakmı? Bildirim sureci nasıl olmalı?

Cevap :
Sigorta şirketinin pert raporunu kullanarak değeri düşen malların muhasebeleştirilmesi ilkeleri çerçevesinde(VUK’nun 267, 278’nci maddeleri) kayıt yapabilirsiniz. Değerleme işlemleri için taktir Komisyonuna da başvuru yapabilirsiniz.

Aşağıdaki verilmiş cevaplara bakınız.

- 26.01.2006 BÜLENT ÇELİK
- 21.10.2005 TANGÜL ELÇERİ
- 19.10.2005 İSMET YILDIZ
- 23.03.2006 ALİM SUCU
- 12.08.2005 SELÇUK SOFUOĞLU

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 31.03.2006
Soru :
Sayın Üstadlarım, Öncelikle değerli hizmetleriniz için çok teşekkür ederim. Sorum; Şirketimiz İşyeri sahibinin (kiralama hizmeti aldığı) GMSİ vergisi borcunu İhracattan doğan KDV iade alacağından mahsubunu isteyerek ödemek istedi. Vergi Dairesi mahsup talebini yapmayacağını bildirdi. Şirket kiralama hizmetini fatura karşılığında alsaydı hiç sorun çıkmadan mahsup işlemi yapılacaktı. Kira stopajı her ay yapılmaktadır ve Muhtasar Beyannamesinde belirtilmektedir. 84 no.lu KDV genel tebliğinin "1.1 mahsup yoluyla iade" bölümünün 4.paragrafına göre mahsup işlemini yapması gerekmiyor mu ? Bu konuda bilgi vermenizi rica eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
KDV mahsup işlemlerinde vergi daireleri, mükellefin vergi borcuna mahsup talebinde bulunması halinde mahsup dilekçesi ve eklerini inceleyecektir. Bu incelemede belgelerde veya belgelerin içeriğinde her hangi bir eksiklik tespit ederse, bu durumu mükellefe yazı ile bildirecektir. Bu bildirimin tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde mükellef eksikliği giderirse, mahsup işlemi, mükellefin mahsup dilekçesini verdiği tarih itibariyle yerine getirilecek, gecikme zammı uygulanmayacaktır. Ancak, bu süre zarfında eksiklik tamamlanmaz ise, mahsup işlemi eksikliğin giderildiği tarih itibariyle yapılacak, borcun vadesi tarihi ile eksikliğin giderildiği tarihler arasındaki süre için gecikme zammı uygulanacaktır.

Mal ve hizmet satın alınan mükelleflerin vergi borçlarının mahsubu talep edilen dilekçeye, bu mükelleflerden satın alınan mal ve hizmetlere ilişkin faturaların tarihi, sayısı,tutarı, hesaplanan KDV miktarını içeren bir liste eklenecektir.

Vergi borcundan mahsubu yapılacak şahsın fatura düzenlemesinin mümkün olmaması ve vergi borcunun ve mükellefin varlığının kesin olması durumunda, uygulamanın ruhu açısından mahsup işleminin mümkün olması gerektiğini düşünüyoruz.

Ayrıntılı bilgi için 84,86 ve 95 no’lu KDV GT’ne ve 22 no’lu KDV Sirkülerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 30.03.2006
Soru :
İYİ GÜNLER DİLERİM BENİM SORUM ŞU FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA ALMIŞ OLDUĞUMUZ BİR MAKİNEMİZ VAR BU MAKİNEYİ BAŞKA BİR FİRMAYA SATACAĞIZ KDV ORANI 18 Mİ YOKSA % 1 Mİ OLACAK YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM BU KONUYLA İLGİLİ TEBLİĞ NUMARALARINI DA ÖĞRENEBİLİRMİYİM TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Finansal kiralamaya konu bir makinanın 3 kişilere teslimi KDV'si %18 olacaktır.

2002/4480 Sayılı B.K.K Eki Karar Kapsamındaki Oran Ve Listeler'e bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.03.2006
Soru :
Sayın hocam iyi akşamlar. Bir mükellefin 1999 yılında elde edilen ve beyana tabi olan hisse senedi gelirini maliye tesbit etmiş,o zamanki istisna olan 3.500ytl indirim yapılabilinirmi yoksa kira gelirlerinde olduğu gibi istisna düşülmezmi. Bunla ilgili kanun maddesini yada tebliğ numarasınıda bildirirseniz sevinirim. Cevabınız için teşekkür ediyorum.

Cevap :
Gelirin ilgili olduğu dönemde yürürlükte olan kanun maddesinde belirtilen indirim oran ve tutarları geçerliliğini koruyacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.03.2006
Soru :
İyi çalışmalar,Kahve makinesi ithal eden bir firmanın müşavirliğini yapmaktayım.7.000 EURO ya kahve makinesi sattığımız bir otel,bu kahve makinesini bizden kiralama yoluyla kayıtlarına almak istiyor. Bizim Anasözleşmemizde kiralama yoluyla satış faaliyeti yok Bu durumda kiralama yoluyla satış yapabilirmiyiz.

Cevap :
Kiralama hizmeti, genel ticari faaliyet çerçevesinde değerlendirilebileceğinden, ana sözleşmede yer almasa bile kiralama yapabileceğinizi düşünüyoruz. Ana sözleşmenizi değiştirmeniz şüphenizi ortadan kaldırmanız açısından faydalı olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 24.03.2006
Soru :
Şirketimizce imal etmiş olduğumuz mamullerin K.D.V.oranı %18 dir.Satışlarımız içinde FİNANSAL KİRALAMA yoluyla yapmış olduğumuz satışlardaki oran %1'dir.Finansal Kiralama yoluyla yapmış olduğumuz satışlardan K.D.V.iade talebimiz mümkünmüdür? K.D.V.26 nolu tebliğde indirilemez ibaresi olup başka herhangi bir açıklama yoktur.Diğer taraftan bağlı olduğumuz VD.ve ilgili kurumlardan net bir açıklama alamamış bulunmaktayız.Bu konuda yardımınızı ve açıklayıcı bilgilerinize talep eder,şimdiden yardımınız için teşekkür ederim.

Cevap :
KDVK'nun 74,76,85, 92 ve 98 no.lu Genel Tebliğlerine bakınız

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.03.2006
Soru :
ekim-2005-kasım-2005-aralık-2005 tarihlerinde kiraladığımız yerin stopajını muhtasar beyannamede beyan etmesi atlanırsa sonuçları ve ne yapılacağı konusunda bilgi verebilirmisiniz

Cevap :
VUK'nun 30,341,344,352,mük.355'nci maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.03.2006
Soru :
Sayın hocam aylık muhtasar beyannamede kira stopajlarımızı beyan ediyoruz.Sorum şu o ayın kirasını mal sahibine ödemediğimiz halde kesinti yapıp beyanname ile bildirecekmiyiz yoksa kirayı mal sahibine ödediğimiz tarihteki muhtasar beyanname ile mi beyan edeceğiz.Teşekkür ederim.

Cevap :
Ödemenin yapılabilir olma aşamasına gelinmesi durumunda, fiilen ödenmese bile kesintiyi yapıp muhtasar beyanname ile beyan etmeniz gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.03.2006
Soru :
iyi çalışmalar herşeyden önce sorumun yanıtlandığı ve yardımınız için çok teşekkür ederim.bir firmanın çalıştığı işçinin kendi arabasını(sigortalının arabasını)firmanın ihtiyaçlarını kullanmak üzere sigortalı tarafından kullanacağını ve bu arabanın benzin masraflarını işveren ödeyeceğini sormuştum.bana G.V.K 73.üncü ve 94/5-a maddelri uyarınca kiralanan araba için emsal kira bedeli ve bu bedel üzerinden stopaj hesaplanması gerektiğini söylemiştiniz.bu durumda işverenin sigortalıya kira bedeli ödememesi bu durumu değiştirir mi? iyi çalışmalar

Cevap :
Fiilen ödemese bile, ödemiş gibi işlem yapması gerekmektedir. KVK'nun 16 ve 17. maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.03.2006
Soru :
iyi çalışmalar.bir mükellefim bir iş merkezini kiralayıp burayı 35 bağımsız bölüme ayırarak kiraya veriyor. bu konuda ne yapmamız lazım.mükellefim ltd.şti. bu işin prosedürü nedir.detaylı olarak yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap :
Ldt.şti,

1- Kira bedeli için fatura düzenlemelidir.
2- Kira bedeli üzerinden KDVK'nun 1/3-f'nci maddesi uyarınca KDV hesaplamalıdır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.03.2006
Soru :
iyi günler.benim sorum şu: kayseride bir alışveriş merkezinden bir yer kiraladık kira sözleşmesine ait damga vergisini alışveriş merkezi kira sözleşmesine kaşe basıp vergi dairesine beyanname vererek ödemiş.Bunu bize fatura etti ve fatura ederken faturaya kdv de hesaplanmış.kdv kanunu 17/4-g ye göre kdvsiz fatura kesmelerini gerektiğini söyledik ama onlar kdv olduğu ve kdv li fatura kesmeleri gerektiği konusunda ısrar ediyorlar.Acilen bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Damga vergisi, KDVK’nun 24/b’nci maddesi uyarınca, matraha dahil olarak belirlenen vergilerden değildir. Ancak, kiralama sözleşmesinde verginin kiralama bedeline dahil edilmesi ile ilgili bir hüküm bulunması durumunda, faturanın damga vergisi dahil toplam bedel üzerinde kesilmesi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.03.2006
Soru :
İyi günler. Öğretmenevinin lokanta, restaurant bölümlerinin işletmeciliğini ihale yoluya alan işletme aylık olarak sözleşmede amortisman payı adı altında belirtilen tutardan gelir vergisi tevkifatı yapmamaktadır. Amortisman payı adı altında ödenen bedelin KDV kanununun 1.maddesinin 3-f bendine göre KDV’nin konusunu oluşturan bir kiralama olarak görmek mümkünmüdür. Öğretmenevi kurumlar vergisi ve KDV mükellefi değildir. Bu konuyla ilgili olarak 15.12.2004 tarihinde Arzu Kalaycı’ya vermiş olduğunuz cevapla paralellik bulunmaktadır. Buna göre işlem yapabilirmiyiz. Saygılarımla.

Cevap :
30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “F-Kiralama ve Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması” alt başlığında “ ...kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisinin; kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması ve kiralayanın da gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması durumunda kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği...” açıklanmıştır.

Buna göre, söz konusu kira bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanması ve ilgili dönem katma değer vergisinin de bahsi geçen Tebliğ’de yapılan açıklamalar doğrultusunda beyan edilmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.03.2006
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR DİLİYORUM BENİM SORUM ŞU BASİT USULE TABİ BİR TAKSİ ESNAFININ BİR DE MESKEN KİRA GELİRİ VAR.TAKSİDEKİ GELİR İÇİN BASİT USULDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLİYOR.MESKEN KİRA GELİR İÇİNDE AYRICA G.M.S.İ. DAN DOLAYI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLİYOR. YAPILAN İŞLEMİN DOĞRULUK DERECESİ NEDİR. BASİT USULE TABİ OLAMSI ORTADAN KALKIP GERCEK USULEMİ GEÇMESİ GEREKİR. YOKSA SADECE BEYANNAMELERİ BİRLEŞTİRİP YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ Mİ VERMEK GEREKİR . BU OLAY BEŞ SENEDEN BERİ AYRI BEYAN ŞEKLİNDE VERİLİYOR. YAPTIRIMI NEDİR CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEEKÜR EDERİM.

Cevap :
Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile hem basit usulde hesapladığı ticari kazancını, hem de kira gelirini birlikte beyan edecektir.

GVK'nun 74'ncü maddesi uyarınca, kira gelirinin hesaplanmasında,gerçek veya götürü gider esasını uygulamak mümkündür. Götürü gider usulünü kabul etmesi halinde, iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemez.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.03.2006
Soru :
Benzin istasyonlarının akaryakıt firmaları ile yapmış oldukları 10 yıllık bayilik sözleşmeleri karşılığı (bu bedelin 10/1 i her sene fatura edilmek suretiyle kapatılacak)peşin olarak almış olduğu bedellerin (Kiralama sözleşmesi) Tek düzen Hesap planında takip edilmesi gereken hesapların neler olduğu.Hesapların işleyiş şekli hakkında bilgi verilmesini rica ederim. Saygılar

Cevap :
Akaryakıt istasyonu bayilerinin, yeniden yapılandırma v.b. adlar altında ana şirketten aldıkları meblağın bir defada faturalanması gerektiği görüşündeyiz. Faturalandırmanın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin Özelge talep etmenizi öneririz.

Ancak, sorunuza ilişkin olarak Tek Düzen Hesap Planından 18 ve 28 no’lu hesap gruplarının işleyişine bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.03.2006
Soru :
merhabalar. Benim sorum mükeleflerimden birinin hem mesken kira geliri( 3.900) hemde borsadan elde etmiş oldugu 12.960 ytl menkul sermaye iradı vardır.Benim sorum mesekn kira gelirinden elde etmiş oldugum 3.900 dan 2.000 istisna gelirinden faydalanacak mı aynı zamanda borsa gelirinden elde ettigi kazançtan herhengi bir kesinti varmı sizden ricam vergisel olarak bu iki gelirden ödenecek vergi nedir.Sorumu acil cevaplarsanız çok sevinirim.Sizlere çok çok teşekkür ederim.

Cevap :
GVK’nun 21’nci maddesi uyarınca, Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2.000 YTL’sı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz.

Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamayacak olduklarından MSİ geliri elde edenler istisnadan yararlanabilecektirler.

GVK’nun mük.80,81’nci maddelerine göre, borsada işlem gören hisse senetlerinin alım satımından sağlanan kazançlardan(borsa işlem gören her türlü yatırım ortaklığı hisse senetlerinin alım-satım kazançları dahil), ivazsız olarak iktisap edilenlerin satış kazancı ile ivazlı olanlardan iktisaptan itibaren 3 ay geçtikten sonra satılanların satış kazancı vergiye tabi değildir. İvazlı olanların iktisaptan itibaren 3 ay içinde yapılan satışlarından doğan kazancın 13.000 YTL’si vergiden müstesnadır. Aylık TEFE ile maliyet revizesi uygulanır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.03.2006
Soru :
Merhaba Sn. Üstadım bir LTD ŞTİ miz geçici olarak (2 aylık) işlerinin yoğunluğu nedeniyle dükkan kiraladılar. Biz bu dükkanı şube olarak mı değerlendireceğiz? Yoksa geçici olduğu için ticaret sicillede değişiklik yapmamıza gerek yok mu? Teşekkürler.

Cevap :
Şube olarak tescilini yapmalısınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.03.2006
Soru :
1-TAKSİCİ AKRABAM ŞÖFÖRLER ODASINDAN BASİT USÜLDE GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ DOLDURTUP GETİRDİ,BENDE KİRA GELİRİNİ EKLEYEREK İNTERNETTEN YGV BEYANNAMESİNİ VERİP TAHAKKUK FİŞİNİ ALDIM. SONRA YGV BEYANNAMESİNDEKİ DENKLİĞİ OLAN TABLO-2 Yİ DOLDURUP VERMİŞİM ASLINDA,BANA GÖRE TABLO-4 TEKİ BASİT USULDE TİCARİ KAZANÇLARA İLİŞKİN BİLDİRİMİ 19,20,21,22,23,24,25 SATIRLARINI DOLDURUP VERMEM GEREKİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM ŞİMDİ BU MÜKELLEF GERÇEK USULE GEÇERMİ,GERÇEK USULE GEÇMEMESİ İÇİN DÜZELTME BEYANNAMESİNİ ELDENMİ VERMELİYİM. SADECE TABLO-4 ÜMÜ DOLDURUP VEREYİM DİLEKÇE EKİNDE 2-ÜMRANİYE MAL MÜDÜRLÜĞÜ VE KARAYOLLARI 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN VERGİ NUMARALARI NEDİR.

Cevap :
4440435 no'lu telefondan bilgi alabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.03.2006
Soru :
sayın hocam;mükellef kamyonetiyle turktelekoma kiralık olarak sözleşmeli çalışmaya başlamıştır vergi kaydını yaptırıp mükellefiyete girmiştir Sözleşme bitincede mükellef kapanış vermiş olup vergi dairesi mükellefe kamyonetin kasko bedelinin artığını gerekçe ederek 6,500 ytl kendi kendine fark faturası kestirmiştir bu uyğulama yerindemidir. teşekür ederim.

Cevap :
Kamyoneti elden çıkaran mükellefin keseceği fatura, kasko bedeli üzerinden değil gerçek piyasa bedeli üzerinden düzenlenmelidir. Gerçek piyasa bedelinde şüphe söz konusu ise, bedeli VUK'nun 267'nci maddesine göre hesaplamanız gerekmektedir. İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.03.2006
Soru :
Merhaba, dün size göndermiş olduğum mail galiba elinize ulaşmadı? Bir müşterimiz 2 aylığına dükkan kiralamak istiyor. Burası şube olarak adlandırılıp ticaret sicille işlem yaptırmaya gerek varmıdır? İyi çalışmalar

Cevap :
TTK'nun 42,43,47,48 ve 50'nci maddeleri uyarınca, kiralanacak dükkanın şube olarak tescili gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.03.2006
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR..ŞİRKET YÖNETİM KURULU BAŞKANINA AİT 1000 METREKARE KAPALI ALAN+1000 M2 AÇIK ALAN TOPLAM 2000 METREKARE DEPOMUZ VAR.BU DEPO FİRMAMIZ TARAFINDAN DEPO OLARAK KULLANILMAKTADIR.BU DURUMDA YÖNETİM KURULU BAŞKANIYLA Bİ KİRA KONTRATI YAPILMALI MIDIR.YAPILIRSA KİRA TUTARI NASIL BELİRLENECEK EMSAL KİRA UYGULAMASI MI OLACAK.AYRICA VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMDE BULUNULACAK MI ÇOK TEŞEKKÜRLER ŞİMDİDEN...

Cevap :
Şirket yönetim kurulu başkanına ait deponun şirkete kiralanması durumunda, GVK’nun 73’ncü maddesi uyarınca, emsal kira bedeli hesaplamanız gerekmektedir. Aksi taktirde KVK’nun 16 ve 17’nci maddeleri hükmünün uygulanması söz konusu olabilir.

Depo’nun Vergi Dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.03.2006
Soru :
Sn. Yetkili Bir müşterimiz işlerinin yoğunluğu nedeniyle geçici olarak (2 aylık) irtibat bürosu amacıyla sadece personellerinin çalışabileceği bir yer kiralamak istiyor. Biz bunu ticaret sicile bildirecekmiyiz? Teşekkürler.

Cevap :
İrtibat bürosunun, şube mahiyeti taşımamasından dolayı ticaret siciline tescilinin gerekli olmadığını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.03.2006
Soru :
Merhaba,yurtdışında ikamet eden ve Türkiye'de, mesken ve tevkifatlı işyeri kira geliri elde etmekte olan mükellef gmsi beyannamesi verecek mi?İstisnai durumu var mı?Tevkifatlı olan gelirin rakam sınırı olamksızın beyan edilmeyeceği şeklinde bilgim var doğru mu?Ayrıca yurtdışı ikametini belgelemek için evrak isteniyor mu?İlginize teşekkürler.

Cevap :
GVK’nun 6’ncı maddesine göre, Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.

7/5’nci maddesine göre, Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gayrimenkulün Türkiye'de bulunması ve bu mahiyetteki mal ve hakların Türkiye'de kullanılması veya Türkiye'de değerlendirilmesi, dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de elde edildiği anlamına gelmektedir.

85’nci madde uyarınca, mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri GMSİ kapsamındaki gelirleri için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname vermeleri gerekmektedir.

21’nci madde de belirtilen istisna hükmünün dar mükellef açısından da uygulanması mümkündür.

Ancak, şahsın ikamet ettiği ülke ile Türkiye arasındaki vergi anlaşması hükümlerinin yukarıdaki hükümlere önceliği bulunmaktadır. www.gelirler.gov.tr adresinde, mevzuat bölümünden vergi anlaşmalarına bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.03.2006
Soru :
1 sınıf bir (şahıs işletmesinde )bilanço usulune göre bir mükellefte kira kontratına ilişkin damga vergisini 15 gün içinde beyan edip ödememiz gerekiyordu fakat sözleşme tarihininden itibaren 15 günlük süre içinde damga vergimiz tahakkuklaştırmadık. 4 gün geçtikten sonra sürekli damga vergisi mükelleflerine ait matbu formu ile damga vergimizi tahakkuklaştırdık. fakat 371 md talebinde bulunmadık beyannemede tahakkuk ettirilen damga vergisi ödememiz 1,73 ytl idi vergi dairesi bize 336 md. ve 352/1-1 md kıyaslayarak 352/1-1 istinaden 46* 2 =92 ytl usulsuzlük kesti. bu uygulama doğrumudur bu konuda görüşlerinizi bekliyorum saygılarımla

Cevap :
VUK’nun 352/1’nci maddesine göre, vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması hallerinde, usulsüzlükler, kanunda yazılı derecelere ve kanuna bağlı cetvele göre cezalandırılır. Usulsüzlük fiili re'sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.

DVK’nun 22/b’nci maddesi, kira sözleşmesinin damga vergisi, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir demektedir.

Her iki maddeyi birlikte değerlendirdiğimizde, size ilişkin DV’nin ödeme şeklinin beyanname usulüne dayanmasından dolayı, Vergi Dairesinin işleminin doğru olduğunu düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.03.2006
Soru :
Merhaba. Ticari kazancı dolayısıyla mükellef olan bir şahsın 2005 yılında elde ettiği işyeri kira geliri 15000 tl.nin altındadır.15000 tl lik haddin tayininde ticari kazançta dahil edilecek mi? İlginiz için teşekkür ederim.

Cevap :
Beyana tabi olan ve üzerinden vergi kesilmiş bulunan bu gelirler, vergiye tabi bütün gelirler toplamının 2005 yılı beyan sınırını, yani 15.000 YTL'nı aşmaması halinde beyan edilmez.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.03.2006
Soru :
TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI % 8'E İNDİRİLMİŞTİR. BAYAN GELİNLİK KİRALAMA VE SATIŞ İŞİ İLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERDE KDV ORANI HANGİSİ UYGULANACAKTIR.TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA

Cevap :
Kiralamada %18, satışda %8 olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.03.2006
Soru :
sigorta acenteliği yapan bir gerçek kişi envanterine kayıtlı olmayan iş yeri kira geliri var.(stopaj kesintisi yapılıyor) bu işyeri kira geliri ve buna ait stopajlar geçici vergi beyannamesine dahil edilecek mi? edilecek ise nasıl? mwsala dahil etmezsek geçici vergi çıkıyorşsonra yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil rdiyoruz bu sefer de alacaklı oluyor bu işyerine ait gelirleri nasıl beyan edilmelidir.

Cevap :
Beyana tabi olan ve üzerinden vergi kesilmiş bulunan işyeri kira gelirleri, vergiye tabi bütün gelirler toplamının 2005 yılı beyan sınırını, yani 15.000 YTL'nı aşmaması halinde beyan edilmez.

İşyeri kira gelirini, geçici vergi beyannamelerine yansıtmadan yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.03.2006
Soru :
Şahıs firmasına ait bilançosunda duran varlıklarda gözüken binanın kiracılarına fatura ne şekilde kesilmelidir tevkifat (stopaj)+ kdv limi yoksa sadece kdv mi hesaplanacaktır. Teşekkürler

Cevap :
Ticari işletmeye dahil bir GM’ün kiraya verilmesi ile elde edilen gelir, GMSİ değil ticari kazançtır ve GVK’nun 94/5’nci maddesine göre stopaj hesaplanmayacaktır. Ancak, KDVK’nun 1/1’nci maddesi uyarınca, ilgili işlem KDV konusunu oluşturmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.03.2006
Soru :
merhaba ekim 2005 de bir özel okul kantini açılışı yaptım. Açılışta mükellefim özel okulla yaptığı kira kontratını verdi ve bende bu kontratı vergi dairesine verip muhtasar beyannamesini de buna göre düzenledim. Ancak kantinin bu ayki evraklarını almaya gittiğimde özel okulun kantine kira faturasını kestiğini farkettim. Özel okulda zaten kiracıymış. Ne yapmalıyım Saygılar,

Cevap :
Kiracının kiraladığı işyerine yapılan ödemeler için de GVK'nun 94/5'nci maddesi gereğince stopaj hesaplamanız gerekmektedir. İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.02.2006
Soru :
öncelikle iyi çalışmalar diliyorum, mükelleflerimden biri elemanlarından bazılarının ikamet edebilmesi için bir ev kiralamak istemektedir. İkamet için şirket adına kiralanan bu ev stopaja tabimidir? A.Ş.'in bununla ilgili bir karar alması gerekir mi? vergi dairesine bildirilmesi gerekir mi? Syg, İhsan NALBANT

Cevap :
1- GVK'nun 61'nci maddesi uyarınca, ev kiralarını ücret olarak muhasebeleştirmeniz uygundur.

2- Kira ödemesi, GVK'nun 945 uyarınca stopaja tabi olacaktır.

3- İdari bir kararla(Genel Kurul kararı gerekmeden)ev kullanılabilir.

4- Vergi dairesine bildirim mevburiyeti bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.02.2006
Soru :
GMSİ ; MESKEN GELİRİ : 5000,00 YTL(İNDİRİMDEN SONRA ) İŞYERİ KİRA GELİRİ : 8000,00 YTL (BRÜT) GMSİ TOPLAMI 15000,00 YTL GEÇMEDİĞİ İÇİN SADECE MESKEN GELİRLERİ Mİ BEYAN EDİLECEK? CEVABINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Sadece mesken gelirini beyan etmeniz gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.02.2006
Soru :
İyi Çalışmalar... Benim sorum GMSİ Kira Gelirleri ile ilgili... Kiracımızdan kira tahsilatı yapamadığımız halde kiracımızın muhasebecisi bizden her ay kirayı tahsil etmişiz gibi stopaj kesintisi yapmıştır. Biz GMSİ Gelir Vergisi Beyannamesi verirken sadece tahsilat yaptığımız aya ait olan kira tahsilatlarını mı gelir olarak beyan edicez? Böyle yaparsak maliye beyan edilmemiş ama stopajı yapılmış kira ile ilgili bize geri döner mi? Yoksa kiracının muhasebecisinin beyan ettiği gibi her ay düzenli kira almışız gibi yıllık kira toplamından mı beyan vermeliyiz? Yalnız bu durumda her ay tahsilat yaptık gibi bir beyan sözkonusu olacak ki şu anda kiracıya dava açılmış durumda ve icra safhasında... Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim...

Cevap :
1- GMSİ gelirlerinde tahsilat esası geçerlidir. Dolayısıyla, sadece fiilen tahsilatını yaptığınız kiraları o yılın geliri olarak beyan etmeniz ve

2- GVK’nun 94/5’nci maddesine göre, stopajın yapılabilmesi için ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.02.2006
Soru :
iyi günler diliyorum , kira gelirinden dolayı mükellef olan bir kişi değer artış kazançından dolayıda geliri olduğu zaman bu her iki gelirinide birleştirip normal gelir vergisi vergisi beyannamesimi verecek çünkü kira gelir vergisi beyannamesinde değer artış kazancını gösterecek sutun yok yardım ederseniz sevinirim .

Cevap :
Adı geçen kişi, yıllık gelir vergisi beyannamesi düzenleyecek ve değer artış kazancını, "23- Diğer Kazanç ve İratlar" bölümüne kaydederek beyan edecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.02.2006
Soru :
Kamu yararına faaliyet gösteren bir derneğin; 1- Tapu kaydı dernek tüzel kişiliği adına tescili bir apartman dairesinde idari merkezinde bulunduğu, fakat bu dairenin dernek üyelerinin toplantılarına küçük gelmesi nedeniyle daha büyük bir binanın kiralanması istenmektedir. Ancak kiralanacak ikinci binanın kirası ile ilgili gelir vergisi stopaj kesintisi yapılması dernek yükümlülüğünde midir? Yoksa kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olduğu için gelir vergisi stopaj kesintisi muafiyeti var mıdır? 2) İkinci bir binaya kiracı olarak taşındıktan sonra dernek tüzel kişiliği adına kayıtlı dairenin kiraya verilmesi sonucunda dernek kiracısı olabilmesi ihtimali bulunan başka bir kamu yararına çalışmayan dernek kamu yararına çalışan mal sshibi derneğe ödeyeceği kiradan gelir vergisi stopaj kesintisi yapmakla yükümlü müdür? 3- Kamu yararına çalışan dernek bir yıl içinde elde ettiği gayri menkul sermaye iradı nedeniyle Kurumlar vergisi muhafiyeti sona ererek, kurumlar vergisi ödeyecek midir? 4- Kamu yararına çalışan bir derneğin yılda bir veya iki defa sadece dernek üyelerinin bir araya geldiği geleneksel yemekli toplantılarından elde ettiği cüzi bir gelir kurumlar vergisine tabi midir? 5- Kamu yararına çalışan bir derneğin yalnızca dernek üyelerüne açık olan lokalinde satılan çay kahve ve meşrubat satışından elde edilen Gelir Kurumlar vergisine tabi midir? Yukarıda yazılı konularda tereddütlere hasıl olan sorular hakkında tarafıma bilgi vermenizi rica eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
1- Kendisine kira ödemesinde bulunulan derneğin kamuya yararlı dernek olması önem arz etmemektedir. Başka bir deyişle hiç bir ayırım yapılmaksızın tüm derneklere ödenen kira bedellerinden, tevkifatın yapılması gerekmektedir.

Ancak, özel kanunlarında gelir veya kurumlar vergisine ilişkin istisna veya muafiyet hükümleri bulunan derneklere yapılan ödemelerden tevkifat yapılmayacağı açıktır.

Kanunla kurulan dernek veya vakfa yapılan ödemelerden tevkifat yapılmaması konusunda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Tevkifat yapılmaması için özel kanunlarla kurulan bu tür dernek ve vakıflara ait kanunlarında, istisna hükümlerinin yer alması gerekli ve zorunludur.

Maliye Bakanlığı’nca, özel kanunlarında gelir vergisine ilişkin istisna veya muafiyet hükmü bulunması sebebiyle kendilerine yapılan ödemelerden tevkifat yapılmaması gerektiği yönünde görüş verilen kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir:

- Türkiye Kızılay Derneği,
- Türk Hava Kurumu,
- Türkiye Yardım Sevenler Derneği,
- Resmi Darülaceze Kurumları,
- Darüşşafaka Cemiyeti,
- Yeşilay Derneği.

Burada da görüleceği üzere kendi özel kuruluş kanunu olan dernek ve vakıflar yasal düzenleme gereği doğrudan tevkifat yapılmayacaklar olarak değerlendirilmiş, diğer dernek ve vakıflar ise kanunlarında özel olarak istisna hükmü bulunduğundan tevkifat kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Haklarında özel bir muafiyet veya istisna hükmü bulunmayan kamuya yararlı dernek statüsü verilen derneklere ait gayri menkullerin kiralanması karşılığında yapılan kira ödemelerinden ise gelir vergisi stopajı yapılacaktır.

2- DERNEK VE VAKIFLARIN LOKAL İŞLETMECİLİĞİ KONUSUNDA DANIŞTAY’IN VE MALİYE BAKANLIĞI’NIN GÖRÜŞÜ

A- DANIŞTAY’IN GÖRÜŞÜ

Danıştay, ticari faaliyetin en önemli unsurunun, “gelir sağlama” amacı olduğunu belirttikten sonra, “ticari bir organizasyon”a dayalı bulunması ve “devamlılık” arz etmesini, olayın ana özellikleri olarak göz önüne alıyor. Bu nedenle, dernek üyesi dışındaki kimselere hizmet verilip verilmediği hususunda somut bir tespit arıyor. Derneğin gelirinin, sadece dernek üyelerine yapılan hizmetin masrafını karşılamak üzere üyelerden tahsil edilen paralardan ibaret olması halinde, derneğe ait lokalin iktisadi işletme sayılamayacağını belirtiyor.

Danıştay’ın konu ile ilgili bazı kararlarının özetleri aşağıdaki gibidir.

“...Derneğe ait lokalin ticari gelir sağlama amacına yönelik olarak faaliyette bulunup, bulunmadığı, dernek üyesi dışındaki kimselere hizmet verip vermediği hususlarında somut bir tespit yapılmadığının ve sadece dernek üyelerine yapılan hizmetin masrafını karşılamak için üyelerden tahsil edilen paralardan ibaret olduğunun anlaşılması karşısında anılan derneğe ait lokalin iktisadi işletme sayılması mümkün olmadığından, mükellefiyet tesisinde ve kesilen cezalarda isabet görülmemiştir.”.

“Ticari amaçla değil, kültürel amaçla sürdürüldüğü anlaşılan kitap satışını ve lisan kursları kurumlar vergisine tabi değildir.”.

“Dini, mesleki ve siyasi kuruluşların, üyeleri arasında iletişimi sağlamak amacıyla, kısmen ücret karşılığında, kısmen ücretsiz olarak yayın yapmaları nedeniyle, iktisadi işletme sayılmaları mümkün değildir.”.

“Spor faaliyetinin bir cüz’ü olan ve ticari amaç taşımayan büfe nedeniyle, kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilemez.”.

B- MALİYE BAKANLIĞI’NIN GÖRÜŞÜ

1- Kurumlar Vergisi Yönünden

Maliye Bakanlığı, dernek ve vakıf lokallerinin vergiye tabi olup olmadığı konusunda, olaya Danıştay’dan farklı yaklaşmakta ve dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme bünyesinde mal ve hizmet arzı sadece üyelere yapılsa, kâr amacı güdülmese dahi, vergileme yapılacağı görüşündedir. Bakanlık bu yaklaşımını ise, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1 ve 5. maddelerine dayandırmaktadır.

İncelenmesinden de farkedileceği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde, dernek ve vakıflar kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmamakla birlikte, aynı maddenin (D) bendi ile “dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler” vergi mükellefiyeti kapsamına alınmıştır.

Yasa’da yer alan hükümlere göre, bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilebilmesi için;

- Müessesenin, bir dernek veya vakfa ait olması,
- Sermaye şirketi ya da kooperatif şeklinde kurulmamış bulunması,
- Ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunulması,

gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 1 ve 5. maddelerinde, derneklere ait iktisadi işletmelerin, kurumlar vergisine tabi olduğu belirtilmiş ancak bu işletmelerin tanımı yapılmamıştır. Ancak, Maliye Bakanlığı’nın bir Özelgesi’nde;

“... İktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan devamlı olarak ticari ve sınai faaliyetten söz edebilmek için; bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle, işletmede üretilen malların veya verilen hizmetlerin bir bedel karşılığı sat


 

Tarih : 22.02.2006
Soru :
Serbest meslek sahibi , danışmanlık hizmeti yapan bir mükellef için. 1-Aracının benzin masraflarını gider yazabilirmi ? 2-Gider yazılabilirse Taşıtı'ı Envatere kaydetmelimi ? 3-Taşıt eşinin üzerineyse onunla bir kira kontratı yapıp (Bedelsiz) taşıt masraflarını bu şekilde gider yazılabilirmi. 4-Benzin masrafları tutarını izah ederken , Şehirler arası yolculuklara çıkıyorum o yüzden her ay yaklaşık 800 milyon benzin faturası getiririm diyor. Bu makulmüdür ? İleride benzin giderleriyle ilgili bir problem çıktığında SMMM olarak sorumluluğumuz olacakmıdır ? Hepinize teşekkür ederim.

Cevap :
1- Aracının benzin faturasını gider yazabilir.

2- Taşıtı envantere kaydetmelidir.

3- Eşindenm kiraladığı taşıt için bedelsiz kiralama mümkün değildir. Emsal bedelle kira sözleşmesi yapılmalıdır.

4- Benzin gideri tutarının makul düzeyde olması gerekmektedir.

5- VUK'nun mük.227'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.02.2006
Soru :
Merhabalar,sorularıma acil cevap verirseniz sevinirim. 1-Yönetim kurulu üyelerini bordrolu yapıp maaş vermek istiyoruz,SSK kesintisi olmadan sadece gelir vergisi mi ödeyecekler bordroyu gider gösterebliyormuyuz. 2-Şirket müdürlerinin arabalarını kiralamak istiyoruz,bununla ilgili neler yapmamız gerekiyor. Şimdiden teşekkür eder,başarılar dilerim.

Cevap :
1- Sorunun SSK boyutunu ilgili danışman cevaplayacaktır.

2- Şirket müdürleri GMSİ elde etmektedir. GVK’nun 94/5-a’ncı maddesi uyarınca, müdürlere yapılan ödemeler üzerinden %22 oranında GV kesintisi yapmanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.02.2006
Soru :
Menkul sermaye iradı (ortağı olduğu şirketin kar dağıtımından kaynaklana) ve gayrimenkul kira geliri olan bir gelir vergisi mükellefi gelir vergisi matrahının tesbitinde bağkur pirimlerini gider olarak gösterebilirmi, bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarını kanun da belirtilen sınırlar çerçeevesinde bağkur piriminin yanı sıra gider olarak hesaplayabilirmi teşekkürler

Cevap :
MSİ ve GMSİ için GVK’nun 89’ncu maddesi hükmünden yararlanmak mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.02.2006
Soru :
iyi günlerfinasalkiralamayla makine satın aldık.260 nolu hesapta haklar bölümüne işledik.amortisman cetvelinde faydalı ömür kısmında yerini bulamadık.sorum şu amortisma oranı kaçtır.

Cevap :
Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan amortisman cetvelinde bulamadığınız oranı bir dilekçeyle bizzat isteyerek elde etmeniz gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.02.2006
Soru :
ticari kazancı yanında kesinti yapılmış 15.000.-YTL altında kalan (hatta ilk vergi diliminin de altında kalan 3.840 YTL ) işyeri kira geliri yıllık beyannameye eklenmelimidir? iyi çalışmalar dilerim

Cevap :
15.000 YTL'den düşük olduğu için beyan edilmeyecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.02.2006
Soru :
2005 AĞUSTOS AYINDAN KURULAN ŞİRKETİN AYLIK OLARAK VERİLMESİ GEREKEN STOPAJ, KATMA DEĞER VERGİSİ VE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİ ZARURETEN 2006 YILINDA TAHAKKUK ETTİRİLMİŞTİR. BU DURUMDA 2005 YILI KAYITLARI NASIL OLACAKTIR? ÖRNEĞİN İŞYERİ KİRASI YA DA İŞÇİ ÜCRETLERİ 2005 YILINDA GİDER OLARAK KAYITLARA ALINABİLİR Mİ? YANITLARSANIZ SEVİNİRİM. SAYGILARIMLA

Cevap :
Dönemsellik ilkesi gereğince 2005 yılına ilişkin giderler ve harcamaların ilgili yıl hesaplarında takip edilmesi gerekmektedir.
 

Tarih : 26.01.2006
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR,ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ İLE İŞTİĞAL ETMEKTEYİZ.2005 YILI İÇERİSİNDE FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA,HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ, DOLAYISIYLA MALİYETİ DE OLUŞMAMIŞ KONUT ŞATIŞI YAPARAK FATURASINI DA KESTİK.BU DURUMDA İLGİLİ FATURANIN MUHASEBE KAYDI NASIL OLMALIDIR?

Cevap :
VUK’nun mük.290’ncı maddesine ve “http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/66MaliCozum/21%20taylan%20altıntas.pdf” ve “http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/64MaliCozum/02-%2064%20NURAN%20CÖMERT%20DOYRANGÖL%20.doc” adresinden makalelere bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 24.01.2006
Soru :
KİRALAMIŞ OLDUĞUMUZ VİNÇ İN KİRALAMA BEDEL FATURASI 30.12.2005 TARİHİNDE AİT.FATURA ELİMİZE GEC ULAŞTIĞINDAN 12.AYA AİT KDV BEYANAMESİNE YAZAMADIK DOLAYISIYLA İNDİRİM KONUSU YAPAMADIK.KDV SİNİ YAZMADAN 12 .AYA KAYDETMEMİZDE MAHSUR VARMIDIR. KDV DÜZELTME BEYANI VERMEK İSTEMİYORUZ 2-2005 YILINA AİT DEFTERLER YAZILDIKTAN SONRA BU FATURA GELMİŞ OLSAYDI YİNE AYNI ŞEKİLDE 2006 YILINDA KAYIT YAPMAMIZDA MAHSUR VARMIDIR(GİDER OLARAK KULLANMA KONUSUNDA) 3- BU FATURA ALMIŞ OLDUĞUMUZ BİR MAL VEYA MAKİNA TECHİZAT FATURASI OLSAYDI DURUM DEĞİŞİRMİYDİ (1. VE 2. SORUYA GÖRE).

Cevap :
1- Dönemsellik ilkesi gereğince, faturanın kaydını ilgili olduğu döneme yapmalısınız. Ancak, faturanın ilgili olduğu kira dönemi 2006 ve sonrasına sarkıyorsa gider kaydını 2006 ve sonraki dönemlerde yapmak mümkündür.

2- KDV yi indirim konusu yapmadan 2005 yılına ilişkin kayıt yapabilirsiniz.

3- Bize göre, defterler yazıldıktan sonra gelen faturanın ilgili yıl (2005) defterlerine kaydedilmesi mümkün değildir.

4- Bir mal veya makina techizat faturası söz konusu ise, dönem aşılsa bile envanter kayıtlarına ilgili malın veya techizatın kayıt altına alınması gerekir. Kayıt edilen mal, satışın yapıldığı dönemin SMMM hesaplamasına dahil edilir. Makine ve techizatın amortisman giderlerinin 2005 ve devam eden yıllarda, (defterler basıldı ise 2006 ve devam eden yıllarda) kayıtlara alınması mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.01.2006
Soru :
Öncelikle bayramınızı kutlar, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Benim sorum; Gayrimenkul sermaye iradı mükellefi olan bir kimseye, maliyeden evde olmadığı bir zamanda eşinin beyanıyla geçmiş 4 yıla ilişkin kira gelirlerine tutanak düzenleniyor.Farklar tespit edilip ikmalen vergi ve cezalar tahakkuk ettiriliyor.Öğrenmek istediğim eşin beyanı memurların yönlendirmeleri ve merak etmeyin birşey olmayacak gibi telkinlerle gerçeği yansıtmayan rakamlardır.Mükellef için böyle bir beyan ne kadar bağlayıcı olur? Yargıya gitmemizi önerirmisiniz! Teşekkürler...

Cevap :
Eşinizin üzerine olmayan Gayrimenkuller için, eşinizin ifadesi ile düzenlenen kira gelirlerine ilişkin tutanağın bir öneminin olmaması gerekir. Yargıya gidildiği taktirde sonuç alınacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.01.2006
Soru :
İyi çalışmalar diliyorum. Çalışanlarımıza yapacağımız kira yardımı ssk ya tabi olacakmı.Teşekkür ediyorum.

Cevap :
Sayın Meslek Mensubu 506 sayılı SSK nun 77 maddesi prime esas ücretleri düzenlemiştir. Sigorta primine esas olmayan kazançlar arasında kira yardımı bulunmamaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 02.01.2006
Soru :
Merhaba, Gayrimenkul kiralama gelirlerinde,iki tarafta vergiden muaf vakıf ise, G.V. 94'e göre stopaj uygulaması nasıl olacaktır. Tşk.

Cevap :
57 no’lu KVK GT’de belirtildiği gibi, vergiden muaf olan vakıfların kira gelirleri üzerinden GVK’nun 94/5-b’nci madde uyarınca stopaj yapılması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.01.2006
Soru :
Merhaba,dava sonucu tahsil edilen ecrimisiller, kira geliri sayılır mı, stopaj yönünden nasıl bir işlem yapılmalı ? Tşk.

Cevap :
“http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/d2354eeec307342a86256aa4002edc50/712b0229f336e1a786256aa8002b6abf?OpenDocument” adresinden konu ile ilgili Özelge’ye ulaşabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 30.12.2005
Soru :
BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN ÖDEDİĞİ İŞYERİ KİRALARINI ALINAN DEMİRBAŞLARI VE ÖZEL MALİYET İLE İLGİLİ GİDERLERİ GİDERLEŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ? MÜMKÜNSE 480.00 YTL.ÖZERİNDE OLAN GİDERLER AMOSTİSMAN YOLUYLA MI GİDERLEŞTİRMEK GEREKİYOR? YENİ YILIN GÖNLÜNÜZCE OLMASI DİLEĞİYLE.TEŞEKÜRLER

Cevap :
Basit usulde vergilendirilen mükellefler, iş ve işletmelerinde kullandıkları sabit kıymetleri gider yazamayacaklar, amortismana tabi tutamayacaklar ve bu kıymetlere ilişkin katma değer vergisini indirim konusu yapamayacaklardır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.12.2005
Soru :
Kira Gelirinin sınırı altında kalan kira kontratındaki damga vergisi nasıl hesaplanacak? ve ödemesi nereye yapılacak?Damga pulu kalktığından dolayı 2000.-ytl'nin altında kalan damga vergisi nasıl hesaplanacaktır? İlginize şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Kira kontratı imzalandıktan sonra 15 gün içinde hesapladığınız damga vergisini beyan etmeniz gerekmektedir. Kira kontratı ile birlikte 15 gün içinde vergi dairesine giderseniz işlemler vergi dairesi görevlilerince yerine getirilmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 25.12.2005
Soru :
OKUL KANTİNLERİNDE KİRA ÖDEME ESASLARI : AYLIK KİRA BEDELİNİN % 3ÜNÜ DEFTERDARLIK/ MAL MÜDÜRLÜĞÜNE ÜÇER AYLIK DÖNEMLER İTİBARİYLE DÖNEMİ TAKİP EDEN AYIN 20 SİNE KADAR PEŞİN OLARAK YATIRARAK DEKONTU BİRLİĞE/OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDECEKTİR. YÜKLENİCİ %3 ARZ BEDELİNİN ÖDENMESİNDE GERİYE KALAN KİRA BEDELİNİN % 10 NUNU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE %10 NUNU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE %80 NİNİ DE BİRLİĞİN GÖSTERECEĞİ HESAPLARA İLGİLİ AYIN 04-10 TARİHLERİ ARASINDA YATIRARAK DEKONTLARINI BİRLİĞE/OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDECEKTİR. ŞEKLİNDEDİR. 1- GELİR STOPAJ YÖNÜNDEN SORUMLULUK NASILDIR? 2- KDV YÖNÜNDEN KURUMLAR VERGİSİ SİRKÜLERİ/11 E GÖRE ÖDENEN KİRADAN SORUMLU SIFATIYLA 2 NOLU KDV BEYANNAMESİ VERİLMESİ GEREKİRMİ? VERİLECEK İSE KİRA ÖDEMESİNİN % 80 KALAN BÖLÜMÜNDENMİ YOKSA TAMAMINDANMI + KDV EKLEYEREK HESAPLANACAKTIR.TOPLAM KİRA ÖDEMESİ 1.400,00YTLDİR. FATURADA NASIL BELİRTİLECEKTİR. TEŞEKKÜR EDER ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİM. SAYGILARIMLA,

Cevap :
1- Danışma Soru Cevap / Gelir Vergisi Uygulamaları bölümünde, 16.12.2005 tarihinde Mustafa Karataş’a verilen cevaba bakınız.

2- 30 no’lu KDV GT’nin F/1 bölümüne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.12.2005
Soru :
Banka kredidisi kullanılarak alınan bir daire kiraya verildiğinde istisna sınırlarını aşıyorsa tahakkuk edecek vergiden kullanılan kredinin ödenen faizlerinin mahsubu mümkünmü?

Cevap :
GVK’nun 74/4’ncü maddesinde göre, kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizlerinin gayrisafi hasılattan (vergiden değil) indirimi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.12.2005
Soru :
Gayri Menkul Sermaye İradları Hk. İstanbulun bir semtinde bulunan dairenin intifa hakkı x şahsın üzerine olmakta olup belediye kayıtlarında x ve iştirakleri olarak geçmekte kira kontratıda bu şekilde x ve iştirakleri olarak yapılmıştır. Kira bedeli iştiraklerden birinin hesabına toplu olarak gelmekte bu kişi tarafından diğer iştiraklere dağıtılmaktadır. buna göre ; 1- Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesini herbir şahsın ayrı ayrı olarak mı düzenlemesi gerekir?

Cevap :
Kira tahsilatından yapılan paylaştırmadan dolayı, kira gelirinin iştirak sahipleri tarafından payları oranında elde edildiğini varsaymak gerektiğini düşünüyoruz. Kira geliri, her iştirakçi tarafından ayrı ayrı payları oranında beyan edilmeli ve kiraya konu mülkiyet mesken ise, iştirakçilerin GVK’nun 21’nci maddesi uyarınca ayrı ayrı istisna haddinden yararlanması mümkün olmalıdır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.12.2005
Soru :
1- Kira gelir vergisi veren mukellef 2005/8 vefat etti kira gelirvergisi beyannnamesi nasıl verilecektir tüm mirascılar hiisesine duşen paydamı ortak numaramı olacak paylar blirlendi daireleri mırascılar üzrine almadı

Cevap :
Vergi Usul Kanununa göre ölüm işi bırakma olarak kabul edilir ve mükellefin mirası reddetmemiş mirasçılarından birisi tarafından ölüm tarihinden itibaren 1 aylık süre sonuna kadar vergi dairesine bildirilir. Bu bildirimin yapılmaması durumunda mirasçılar adına ayrı ayrı usulsüzlük cezası kesilir.
İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.12.2005
Soru :
S-1 Gayrimenkul Sermaye İradı Beyanı olan bir mükellefim var.Kira Gelirlirle rinin %90 nı işyeri kiralarından oluşmak da İşyeri Kiralarının toplamının Yıllık Matrahı 250/300 bin YTL cıvarında mahsu bundan sonrada 20/25 bin YTL ödemesi oluyor..Bu Mükellefim derki Ben bir arsa yı bir mütahide bir okul yapması için verirsem ve bunu Devlete bağışlasam müteahit okulu bana teslim ederken yapılan inşaat imalatını fatura karşılığı benden tahsil edecek bu faturadaki KDV yi ben mütahide ödiyecekmiyim,yoksa mutahit bunu mahsup edebilirmi nasıl eder.mutahit yalnızca bana inşaat yapmıyor elinde devam eden bir kaç inşaatı var.Bu okulu Devlete verip G.M.Sermaye İradı Beuyanımda bağış ve yardımlar bölümünde tamamını düşebilirmiyim okul maliyeti yaklaşık 2-2,5 milyon YTL bir vergi doğmuyacağı için vergi ödemem amma adıma ödenen yaklşık 50.000 YTL lik stopaj vergisinin durumu ne olur bunu geri alabilirmiyim. S-2 25 Aralık 2005 de tasfiyesi bitmiş ve 10 Ocak 2005 tarihindede tasfiye sonu bilançosu verilip çıkan vergiler ödenip tasfiyesinin biitğine ve fatura ve belgelerin iptal tutaağı yapılan bir Anonim şirket 2005 yılı Eylülünde verilmesi gegerken A ve B formlarını vermeklek mükellefiyeti varmıdır.Vermezse bu firmaya veya sorumlularına özel usulsüzlük cezası kesilebilirmi

Cevap :
1- GVK’nun 89/5’nci maddesi uyarınca, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu okulun inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut okulun faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamının gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilmesi mümkündür.

Buna mükellefinizin inşaa ettirdiği okula ilişkin yaptığı bütün harcamaların tamamını beyan edeceği GMSİ matrahından indirmesi mümkündür.

Bağış ve yardım şeklindeki bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV’den istisna edilmesine ilişkin düzenleme KDVK’nın 17/2-b maddesinde yer almaktadır. Anılan maddeye göre, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, yukarıda sayılan kamu tüzel kişilerince teşkil edilen birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kanunla kurulmuş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasi partiler ve sendikalara, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin teslimi, KDV’den istisna edilmiştir.

Öte yandan yukarıda belirtilen istisna, KDVK’nın 30/a maddesi uyarınca kısmi istisna niteliğinde olup, bu teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen katma değer vergileri indirim konusu yapılamamaktadır. Bağışlanan ayni kıymetin satın alınması, imali veya inşası dolayısıyla yüklenilen KDV’ler daha önceki dönemlerde indirim konusu yapılmışsa, bağışın gerçekleştiği andan itibaren “yersiz olarak indirilen KDV” olarak düzeltilmesi gerekmektedir. İndirimi mümkün bulunmayan bu KDV tutarları ise, dönem gideri olarak düşünülecek ve mükelleflerce gelir veya kurum kazancından düşülecek bağış tutarına ilave edilecektir.

Buna göre, mükellefinizin okul bağışı olarak yaptığı teslim KDV’den istisna olup, konuya ilişkin yaptığı her türlü harcamaların KDV’si 30’ncu maddeye göre işlem görecektir.

2- Eylül 2005 döneminde şirketin hukuki varlığı devam ettiğinden, bildirime ilişkin vergisel mükellefiyetleri açısından sorumluluğu söz konusudur. Bildirim yükümlülüğüne uymaması halinde, VUK’nun mük.355’nci madde uyarınca özel usulsüzlük cezası ile karşılaşması mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.12.2005
Soru :
FİRMAMIZ İNŞAAT MALAZELERİ İHRACATI YAPMAKTADIR. ALIŞLARININ HEPSİNİ İHRAÇ KAYITLI KAYITLI YAPMAKTADIR. FİRMAMIZ ADINA KAYITLI GAYRİ MENKULLER BULUNMAKATADIR. BUNLARIN BAZILARI İŞ YERİ OLARAK BAZILARI MESKEN OLARAK KİRA VERİLMİŞ BULUNMAKTADIR. BUNLARIN KİRA GELİRLERİ İÇİN FATURA DÜZENLEMEKTEDİYİZ. BUNU GELİR OLARAK HANGİ HESAB ATABİLİRİZ VE KDV BEYANNAMESİ YAPARKEN İLAVE KDV DEMİ GÖSTERECEĞİZ YOKSA KİRA GELİRİNİ 600 HESAPTA TAKİP EDİP KDV Yİ HESAPLANAN KDV DİYEMİ GÖSTERECEĞİZ. ŞİMİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. KOLAY GELSİN

Cevap :
Kira Gelirini "649- Diğer Olağan Gelir ve Karlar" hesabına kaydedip, KDV'ni "391- Hesaplanan KDV" olarak dikkate alın.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.12.2005
Soru :
KONUT KİRA GELİİ OLANVE KENDİSİ KİRADA OTURAN BİR ÜCRETLİ,GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI BEYANINDA GİDER FAZLASI OLUŞMASI NEDENİYLE ÖDEDİĞİ KİRANIN BİR BÖLÜMÜNÜ GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINDAN DÜŞERKENFAZLASINI VERGİ İADESİ TALEBİNDE GÖSTEREBİLİR Mİ? GÖRÜŞÜNÜZÜ RİCA EDİYORUM. SAYGILARIMLA

Cevap :
Kira giderleri, özel gider indirimine konu olan harcamalar grubundadır. Bu harcamaların, GMSİ uygulaması için kullandığınız tutar dışında kalanını, özel gider indiriminde dikkate almanızın hiçbir sakıncası olmadığını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.12.2005
Soru :
MÜKELLEFİM BULUNAN BİR OKUL KANTİNİ 1/1/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE OKUL AİLE BİRLİĞİ İLE AYLIK 1.917,66 YTL TUTARLI KİRA KONTRATI YAPMIŞTIR. KİRA BEDELİNİN % 3'ü 57.53 YTL. İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜNE, KALAN TUTARIN % 10 'u 558,04 YTL. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE, YİNE AYNI TUTAR KADAR 558,04 YTL. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRACAKTIR. KALAN % 80 LİK TUTAR OLAN 4.464,33 YTL. İSE OKUL AİLE BİRLİĞİ HESABINA YATIRILACAKTIR. BU DURUMDA ÖDEYECEĞİMİZ KİRA BEDELİNDEN YAPACAĞIMIZ STOPAJ KONUSU NE OLACAKTIR. BU KİRA BEDELİ ÜZERİNDEN KİRA GELİR VERGİSİ STOPAJI YAPILACAKMIDIR. YADA HANGİ TUTAR ÜZERİNDEN STOPAJ YAPILACAKTIR. STOPAJ YAPILMAYACAKSA ÖDENEN BU TUTARLAR ÜZERİNDEN SOYRUMLU SIFATIYLA HERHANGİ BİR KDV İLE MUHATAP OLACAKMIYIZ. BU KONUDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYOR İYİ ÇALIŞMALAR DİLİYORUM.

Cevap :
“http://www.ist-def.gov.tr/Mukteza/2005/gelirvergisi2005/gv_2111.htm” adresinden ilgili Özelge’ye bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.12.2005
Soru :
Şirketimizin Merkezi Bursa'dadır-Ancak Şirket Merkezi İstanbul olarak değiştirlmek istenmekte.Bursa şube olarak çalışmaya devam edecektir. 1-Mevcut çalışanlar için ne yapmalıyız? 2-Şubenin kira stopajı ve çalışanlarının tüm vergi ve ssk primlerini merkezde(istanbulda) toplayıp tek bir vergi dairesi ve ssk bildiegesiyle halletmek mümkünmüdür?Bu konuda yasa referansı verebilirmisiniz.

Cevap :
1- Gelir Vergisi Boyutu:

GVK’nun 98’nci maddesinin 1’nci fıkrasına ne göre, 94'üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 2’nci fıkrasına göre ise; aynı belediye hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödeme ve tahakkuklar ile bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilmesi caizdir.

Buna göre; ücretlerin ve diğer ödemelerin merkezde tahakkuk ettirilmesi söz konusu ise muhtasar beyanname, Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir Özelge’de de; (M.B.’nin 12.02.1996 tarih ve 6751 Sayılı Özelgesi; Şükrü KIZILOT, Vergi Uyuşmazlıklarıyla İlgili Danıştay Kararları ve Özelgeler, Cilt: 4, s. 322) “Genel Müdürlüğün bulunduğu yer dışında çalışan personelin ücretlerinin, Genel Müdürlükçe tahakkuk ettirilerek, hizmet erbabının her birine banka havalesi ile gönderilmesi veya hesabına yatırılması halinde, bu ücretlere ait muhtasar beyannamenin, Genel Müdürlüğün bulunduğu yer vergi dairesine verilmesi gerekir.” şeklinde idari görüş bildirilmiştir.

2- (SSK Boyutu)

Sosyal Güvenlik sorularından sorumlu arkadaş tarafından cevaplanacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.12.2005
Soru :
İyi çalışmalar 2 sorum var 1-Bankalar aktifine kayıtlı gayrı menkulu kiraya verirse veya aktifine kayıtlı demirbaşı satarsa fatura kesıp kdv mi bsmv vergisi ödeyecek fatura kesılme işlemi nasıl olacak 2-a ve b ltd.şirketleri 2005 yılı haziran ayı içersinde b şirketinde birleşirse a şirketi 2005 yılı haziran ayına kadarkı kurumlar vergisini verecekmı ayrıca ağustos 2005 de 2.geciçi vergi beyanı verecekmı yanı a şirketinin vergisel durumu hakkında bilgiverirmisiniz kolay gelsin iyi çalışmalar

Cevap :
1- “http://www.ist-def.gov.tr/Mukteza/2005/kdv2005/2018.htm” , “http://www.ist-def.gov.tr/Mukteza/kdv/ornek204.htm” adreslerindeki Özelgelerden de anlaşılacağı gibi, BSMV’ye tabi olacaktır.

2- Birleşme durumunda, KVK’nun 34’üncü maddesi hükmündeki tasfiye memuru hükmünü birleşilen kurum olarak okumak gerekmektedir. Madde uyarınca; Tasfiye memurları (birleşilen kurum) kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergileri ödemeden veyahut bu vergilerle diğer itirazlı tarhiyat için karşılık ayırmadan, İcra ve İflas Kanunu'nun 206’ncı maddesinin 6’ncı sırasında yazılı alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar.

Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamlarından ve vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Vergi aslı ve zamları, kendisine paylaştırma yapılan ortaklardan da aranılabilir. Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için ayrıca tasfiye memurlarına müracaat olunmaz.

Tasfiye memurları(birleşilen kurum), bu madde gereğince ödedikleri vergilerin asıllarından dolayı, tasfiyeden(birleşmeden) hisse alan ortaklara, paylaştırma yapılmışsa veya ortakların tasfiye(birleşme karı) payları vergileri karşılamaya yetmezse alacaklarını tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara rücu edebilirler.

İcra ve İflas Kanunu'nun 206'ncı maddesi uyarınca alacaklılar öncelik sırasına göre altı sıra halinde iflas masasına iştirak ederler ve devlet alacakları beşinci sırayı oluşturur. Bu durumda KVK uyarınca birleşilen kurumun sorumluluğu İcra İflas Kanunu'nun 206'ncı maddesinin altıncı sırasındaki alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapılmışsa söz konusudur.

KVK’nun 34'üncü maddesinin bir sonucu da birleşilen kurumun vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri için rücu haklarının bulunmamasıdır.

Birleşilen kurum tarafından, birleşen kurumun hesap dönemi başından, birleşme döneminin başlangıç tarihine kadar geçen süreyi kapsayan kıst dönem kurum kazancı, kıst dönemin bittiği tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden dördüncü ay içinde beyan edilecektir. Birleşmenin beyanname verme süresi içerisinde sona ermesi halinde, kıst döneme ilişkin beyanname verme süresi birleşme kârına ilişkin beyannamenin verilme süresini geçemez. Kurumlar Vergisi beyannamesi,hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ay içinde mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

KVK’nun 31/1’nci maddesi uyarınca, birleşilen kurum, birleşen kurumun birleşme nedeniyle oluşan birleşme kârını birleşmenin gerçekleşmesinden itibaren 15 gün içinde beyan etmek zorundadır.

Birleşen kurum namına birleşme karı üzerinden tarh olunan vergiler,birleşme beyannamesini verme süresi içinde vergi dairesine yattırılır.

Birleşilen kurum tarafından, birleşen kurumların bu kanuna göre tahakkuk etmiş olup henüz vadeleri gelmemiş bulunan vergileri de aynı sürede ödenir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.12.2005
Soru :
Sayın Yetkili, Ecrimisil alacağı, Kurumlar veya gelir vergisi mükellefleri bakımından; • kira mıdır? Yoksa tazminat mıdır? • eğer kira ise stopaja tabii midir? Ve gider yazılabilir mi? • Eğer tazminat ise gider yazılabilir mi? • Ecrimisil alacağının ödenmemesinden veya geç ödenmesinden doğan cezalar gider yazılabilir mi? Saygılarımla,

Cevap :
http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/0/712b0229f336e1a786256aa8002b6abf?OpenDocument adresindeki Özelge’de ecrimisilin kira olmasından dolayı tevkifat yapılması gerektiğine ilişkin bir görüş bulunmaktadır.

KDVK’nun 17/4-d’nci maddesi uyarınca, kamunun iktisadi işletmesi bünyesindeki bir varlığın kullanılmasına dayanmıyorsa, ecrimisil alacakları üzerinden KDV hesaplanmaması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.11.2005
Soru :
üstadım iyi günler iyi çalışmalar.Bir limited şirket aynı yıl içinde farkı tarihlerde bir adet binek 2 adette ticari araç satın aldı.İlgili tarihlerde kayıtlarına intikal ettirdi.Bu araçların fatura ve ruhsat fotokopilerini ekleyerek bir ay içinde vergi dairesine işletmemizin aktifine aldık ticari işimizde kullanacağız diye bildirime gerek varmı?Yıl sonunda verdiğimiz bilançoda bu taşıtlar gözüküyor.Bu bildirimleri vermesem usulsuzlük cezası kesilirmi eğer kesilirse vergi mahkemesine gitsem haklı bulunurmuyum bu şirket bir otomobil kiralama firması olsaydı ve yılda 60 70 araç araç alınıp satılsa idi her seferinde vergi dairesine bu araçları bildirmek gerekecekmidir?)İşletme hesabına esasına göre defter tutan bir mükellef bilanço esasına geçtiği yıl ayrıca bunu vergi dairesine bildirmek gerekirmi Noterlerin vergi dairesine gönderdiği defter tasdik şerhleri ile ilgili bildirmleri yeterli değilmidir? bilgi verirseniz sevinirim?

Cevap :
1- Araçları vergi dairesine bildirim zorunluluğunuz bulunmamaktadır.

2- Bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.11.2005
Soru :
SAYIN YETKİLİ Basit usule tabi mükellefimin 2002 tarihi başından itibaren kira geliri tespit edildi. Vergi dairesi 2002 başında mükellefiyetin gerçek mükellefiyete dönüştüğünü ve buna göre ticari ve kira gelirinin toplandığı gerçek yıllık g.v. beyannamelerini pişmanlıkla istedi.v.dairesinin bu uygulaması doğru mu? ilgili tebliğler?

Cevap :
GVK’nun 46-51’nci maddesi hükümlerine göre bakıldığında basit usule tabi olmaması gereken kişinin basit usulde mükellefiyet tesis ettirmesi durumunda, mükellefin VUK’nun 371’nci maddesine göre pişmanlıktan yararlanmasının istenmesini, vergi dairesinin iyi niyetli bir yaklaşımı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.11.2005
Soru :
iyi çalışmalar,Üreteceğimiz konutları henüz tamamlanmadan finansal kiralama yoluyla satmak istiyoruz.Leasing kuruluşunun fatura istemesi durumunda fatura kesmemiz doğru olurmu? Ayrıca bu durumda kdv iadesinden yararlanabilirmiyiz. teşekkür ederim

Cevap :
1- Tamamlanmamış konutların finansal kiralama şirketine satışı için fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

2- KDV oranlarına ilişkin 2002/4480 Sayılı B.K.K Eki Karar uyarınca; 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre, sadece finansal kiralamaya konu olan malların finansal kiralama şirketlerine satılması işlemi %1 oranında KDV’ne tabidir.

3- KDVK’nun 29/2’nci maddesine ve 91, 85, 76, 74 no’lu KDVK GT’lerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.11.2005
Soru :
merhabalar, bir anonim şirket bilancosunda kayıtlı olan arsaya 4 adet mesken konut yapıp kiraya vermiştir. bu kira bedeli karşılığında mükellef olmasalarda kiracılara fatura kesmesi gerekirmi bu geliri nasıl ve nerde gösterecektir. teşekkürler.

Cevap :
1- Fatura kesilmesi gerekmektedir.

2- Kira gelirini “649-Diğer Olağan Gelir ve Karlar” hesabında kayıt altına alabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.11.2005
Soru :
Benim sorum vergi iadesi ile ilgili olacak. eğitim,gıda,giyim,kira vb.haricinde başka neler geçmektedir ayrıntılı bilgi verebilirmisiniz. ayrıca akbil dolum fişleride vergi iadesinde geçelimidir.

Cevap :
GVK'nun 255 no'lu GT'ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.11.2005
Soru :
Sayın Hocam Yabancı para cinsinden olan boçlarda yılsonunda kur farkı değerlemesi yapmak gerekiyor.Sorum şu olacak yabancı para cinsinden finansal kiralamadan doğan borçlardada bu değerlemeyi yapmak gerekiyormu?Ayrıca bu kur farklarını aktife mi atma gerekiyor.Teşekkürler.

Cevap :
Yabancı para cinsinden finansal kiralama borçları için kur farkı değerlendirmesi yapmak gerekmektedir.

Finansal kiralama işleminin bilançoya yansıyan hesap kalemlerinden borç hesaplarının değerlenmesinde dönem sonu işlemleri esnasında VUK’nun 280’nci maddesi uyarınca kur farkı dikkate alınır.

Kur farklarının işletme aktifinde yer alan 260 no’lu hesabın değerlenmesinde de dikkate alınması gerekir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.10.2005
Soru :
SAYIN HOCAM SİZE SORMAK İSTEDİĞİM SORU, İŞYERİ BİNASININ TAMİRİNİ YAPTIRDIK HAFRİYAT,BOYA BADANA,TESİSAT,KAPI ,PENCERE VSSS... KULLANILIR HALE GETİRDİK.KİRACIYIZ.YAPILAN HARCAMALARIMIZI ÖZEL MALİYET BEDELİNE ATTIK.KİRA SÜREMİZ 7 AY .2006 DA SÜRE UZATACAĞIZ.ÖZEL MALİYETİ SENE SONUNDA TAMAMEN GİDER GÖSTEREBİLRMİYİZ.KİRA SÜREM DOLDUĞU İÇİN.FAKAT YEMİNLİ MÜŞAVİRİMİZ 2006 DA SÖZLEŞME YAPIP KİRA SÜRESİNİ UZATACAĞIMIZ İÇİN TAMAMEN GİDER GÖSTEREMEYİZ DİYOR. BU KONUDA BENİ BİLGİLENDİRİSENİZ SEVİNİRİM İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

Cevap :
YMM'nizin görüşü doğrudur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.10.2005
Soru :
Merhabalar. Kira ile tutulmuş bir işyerinin bina dışına astığı ışıklı reklam tabelasının demirbaş olarak mı yoksa özel maliyet bedeli olarak mı kabul edileceği konusunda sizden bilgi almak istiyorum. Teşekkürler...

Cevap :
Tabelayı demirbaş olarak dikkate alınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.10.2005
Soru :
Tuzla Belediyesi spor kulubu derneğine ait yer kiralanmıştır.stopaj kesintisi yapılacakmı? 07.07.2005 tarihli Özgür atak'a verdiğiniz cevapta"Belediye'nin iktisadi işletmelerinden kiralanmaması durumunda stopaj söz konusudur." diye açıklama yapmışsınız.Fakat K.V.K'nun 50 seri nolu genel tebliğin V/C bölümünün3.maddesinin son paragrafı "Sendikalar.ticaret odaları.ticaret borsaları.esnaf odaları veya bunların birlikleri ile diğer mesleki kuruluşlara ait oda ve birlikler sözkonusu tevkifatın uygulanmasında dernek olarak kabul edilecektir.Dolayısıyla bunlara yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.Ancak Devlete,özel idarelere,belediyelere ve köylere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında ayrılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemelerinden söz konusu gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır."diyor tebliğ ikilem arasında kaldım.Acilen cevaplarsanız çok sevinir ve teşekkür ederim.

Cevap :
Spor klübü, dernek statüsünde olduğundan bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden GVK’nun 94/5-b’nci maddesi uyarınca %22 oranında kesinti yapılması gerekir.

50 no’lu KVK GT’ine göre, devlete,özel idarelere,belediyelere ve köylere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında ayrılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. Dikkat edilirse, tevkifat kapsamı dışından ilgili kurumlar ile birlikte bu kurumların iktisadi işletmeleri de sayılmıyor. Dolayısıyla, devletin,özel idarelerinin,belediyelerin ve köylerin iktisadi işletmelerine ait gayri menkullerin kiralanması karşılığı yapılan ödemeler için tevkifat yapılması gerekmektedir

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.10.2005
Soru :
A ŞAHSI LTD.ŞTİ. ORTAĞIDIR.AYNI ZAMANDA ŞİRKET MÜDÜRÜDÜR.A ŞAHSI ÜZERİNE KAYITLI OLAN ARACI SÖZLEŞMEYLE, GİDERLERİ(YAKIT-BAKIM GİDERLERİ) ŞİRKETE AİT OLMAK ÜZERE BEDELSİZ OLARAK ŞİRKETE KİRALAYABİLİRMİ.KİRALAYABİLİRSE SÖZLEŞMENİN ŞEKİL ŞARTI VARMI.ŞİRKETE DEVRETMEDEN GİDERLERİ ŞİRKET ÜZERİNE KAYDETME İMKANI VARMI?

Cevap :
GVK’nun 73, VUK’nun 267, KVK’nun 16 ve 17’nci maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.10.2005
Soru :
sayın hocam.Benim sorum daha önce sormama rağmen cevap alamadım. Cevaplarsanaız sevinirim.Şirket olarak kiracıyız.Mal sahibimiz şirket ortağı. İşyerimiz arsa üzerinde fabrika. Fabrika ya çeşitli ekler yapıyoruz. Örneğin: Fabrika binasını büyütüyoruz. Yemekhane yaptık,Fabrika etrafına beton döktürdük.Fabrika içine asma kat yaptırdık.Bunların maliyetleri de zamanla yaptırdığımız için 300.000 ytl'yi aştı bunları hangi hesapta göstermeliyiz. Her yıl amortisman'ı % kaç üzerinden ayırmalıyız.Bu harcamaları yatıtırm indiriminde gösterebilirmiyiz. Teşekkür ediyorum.

Cevap :
VUK’nun 327’nci ve GVK’nun 19’ncu maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 30.09.2005
Soru :
Bağımlı olarak çalıştığım firmamın ana faaliyet konusu sıfır araç alım satımı ve servis hizmeti.( Yetkili bayii) Ana sözleşmede "....taşıt araçlarının alınıp satılması,kiralanması veya kiraya verilmesi..." ifadesi bulunmaktadır. Rent a car hizmeti vermek ve bu kapsamda firma bünyesine araç alarak faaliyet göstermek istiyoruz. Sorum şu, 1- Bunun için firma ünvanında rent a car ifadesinin bulunması gerekirmi? 2- Bu kapsamda alacağımız araçları ( binek ve ticari) yatırım indirimine konu edebilirmiyiz? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
1- Şirket ünvanında bulunmayıp şirket sözleşmesinde yer alan konularsa faaliyette bulunmak mümkündür.

2- GVK’nun 19/4’ncü maddesine göre, işletmenin esas faaliyet konusuna giren binek otomobillerin yatırım indiriminden yararlanması mümkündür. Buna göre, rent a car amacıyla aldığınız araçların yatırım indiriminden yararlanması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.09.2005
Soru :
Şirketimizin 1 yıllığına kiraladığı şubesine yapılan özel maliyet bedellerinin itfasında faydalı ömür esasına göre sözleşme süresince itfa etmem gerekiyor. Sözleşme 1 yıllık Nisan 2005'de başlayıp Nisan 2006'da bitiyor. Bu durumda kıst amortisman uygulamalı mıyım? Yoksa 2005 yılında tamamını amorti etmelimiyim?

Cevap :
VUK’nun 327’nci maddesi uyarınca, gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadî kıymetlerini artıran ve 272 nci maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada gider yazılır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 22.09.2005
Soru :
Arsası bize ait olmayıp, BP Petrolleri ana baiyii Tarafından kiralanmış yer üzerine, BP İle yapmış olduğumuz Bayi sözleşmesine istinaden Akaryakıt İstasyon işletmecililiği yapıyoruz. Mevcut istasyonun çok eskimesi üzerine, İstasyon binası, Akaryakıt Pompaları ve istasyondaki her şeyi yenilemek üzere tadilat yaptık. Sorum Şu, bu şekilde bir hizmet yatırımı için %40 oranında Yatırım İndiriminden Faydalanabilirmiyiz, Mevcut Yatırımı bir bütün olarak Özel Maliyette mi takip edip amortisman ayırmalıyız, yoksa bize ait olmayan arsa üzerine inşa ettiğimiz tesisi Makina ve tisisler hesabında takip ederek mi amortisman ayırmalıyız. Birde Tesis ile alakalı amortisman oranlarını bulurken komple tesis olarak mı arayacağız, yoksa içini açıp, bina-pompa-klima vs.şeklinde ayrı ayrımı amortisman ayırmamız lazım. Fikir beyan ederseniz memnun olurum.Teşekkürler.

Cevap :
1- Yapılan harcamaların ömrünün 5 yılı aşması ve GVK’nun 19/4’ncü maddesinde sayılan özelliklerde bir harcama olmaması kaydıyla, özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamaların yatırım indiriminden faydalanması mümkündür.

2- Özel maliyet bedellerinin itfası ile ilgili VUK’nun 272 ve 327’nci maddelerine bakınız.

ISMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.09.2005
Soru :
Selamlar...İşletme defterine tabii mükellef finansal kiralama yolu ile makina almıştır, bu mükellefe gelen finansal kiralama faturaları nasıl kayıtlara alınacaktır.TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
VUK’nun mük.290’ncı maddesine, 319 no’lu VUK GT’ne ve 17 no’lu Türkiye Muhasebe Standardına bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.09.2005
Soru :
iyi günler.benim sorum şöyle? Yurt dışından oyun makineleri ithal etmekteyiz. ( atari, play station gibi..)Bu oyun makineleri 1 ytl.lik demirparalarla çalışmaktadır.Biz bu oyun makinelerini büyük alışlveriş merkezlerine %50 si bizim, %de 50 si alışveriş merkezine kalmak suretiyle kiraya vermekteyiz..Yani ay sonunda makineden 100 ytl. çıkıyorsa 50 ytl.si bizim 50 ytl.si de alışveriş merkezine kalmaktadır.Biz ve alışveriş merkezi elde etmiş olduğumuz gelirimizi nasıl faturalandırmalıyız? Bizi bu konuda aydınlatırsanız çok seviniriz.Teşekkürler.

Cevap :
%50’lik bölümü alış veriş merkezine verdiğiniz KDV dahil kira bedeli olarak düşünüp faturalaştırın.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.09.2005
Soru :
serbest meslek faaliyeti ile uğraşan bir mükellefim kendine ait olarak kullanmadığı,işyeri olarak kiraya verdiği işyeri ile ilgili olarak kira geliri elde ettiği durumda,serbest meslek makbuzu düzenlemek durumundamıdır.kdv ve stopaj (serbest meslek makbuzu düzenleyip düzenlememe) acısından yorumlarınız nedir.

Cevap :
VUK’nun 236’nci maddesine göre, serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir.

İşyeri kira geliri serbest meslek kazancı statüsünde değildir, ancak kira geliri için SM Makbuzu düzenlenmesi yerindedir. Çünkü Kanun’un 2’nci Kitap/3’ncü Kısım/2’nci Bölüm başlığında belirtildiği gibi SM Makbuzu fatura yerine geçmektedir. Dolayısıyla, serbest meslek erbabı, mesleki faaliyeti çerçevesinde olmayan bir geliri elde ettiği için SM Makbuzu düzenlemesi durumunda, fatura düzenleme yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaktadır.

Kesilen SM makbuzunda, kesinti GVK’nun 94/5-a’ncı maddesi uyarınca yapılmalı ve KDVK’nun 3/f’nci maddesi uyarınca KDV hesaplamalıdır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 13.09.2005
Soru :
Ortakların birisinin oturduğu evin bir odasında kirada gözüken Limited Şirket elektrik, su ve yakıt gibi giderlerin ne kadarını gider yazabilir.

Cevap :
Eve ilişkin giderlerin yarısını indirim konusu yapabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.09.2005
Soru :
Sayın Hocam;Benim sorum Binek Otomobillerde KDV uygulaması hakkında. İştikal konusu:Turizm ve turizm işletmeciliğinin gerektirdiği her türlü mal, araç, makina ve cihazları yurt içinden ve yurt dışından sağlamak. Turizm sahasında veya turistik otel, motel, kamp yerleri gibi tesisler dahilinde yiyecek, içecek, servisleri, lokanta, çay pastane, gazino, mesleki lokal ve benzeri iş yerlerini inşa etmek, işletmek, kiraya vermek, kiralamak. KARAYOLU İLE İNSAN TAŞIMACILIĞI YAPMAK, YAPTIRMAK BUNUNLA İLGİLİ ARAÇLAR SATIN ALMAK, KİRALAMAK VE KİRAYA VERMEK. olan bir şirket almış olduğu özel binek otomobilin KDV sini indirim konusu yapabilirmi. Ayrıca vergi dairesince işyerinde tutulan yoklama fişinde yukarıda belirttiğim iştikal konusundan bahsedilmemesi diğer bir iştikal konusu olan deri ve tekstil ürünleri alım satım işi yapılacağından bahsedilmiş olması KDV nin indirim konusu yapılmasını engellermi. Eğer Ana Sözleşmede geçen bu iştikal konusu gereği KDV indirim konusu yapılabiliyorsa vergi dairesince tutulan yoklama fişinde yukarıdaki iştikal konusu değilde farklı bir iştikal konusundan bahsedilmesi KDV indirimini engellermi.

Cevap :
KDVK’nun 30/b’nci maddesine göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirimi mümkün değildir.

Madde’de belirtildiği gibi, binek otomobillerin KDV’sini indirebilmeniz için;

- Faaliyetinizin kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olması ve
- Binek otoyu bu kiralama ve işletmek için kullanmanız,

Gerekmektedir.

Faaliyet konunuzun bir kısmı binek otonun kiralaması ve işletilmesi olduğundan, “fiilen bu amaç doğrultusunda kullandığınız” binek otoların alış KDV’lerini indirmeniz mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.09.2005
Soru :
Sayın üstadım orum şu: Bir mükellefim 60.000 EURO tutarında cnc torna makinaını finansal kiralama yolu ile aldı. taksitlerini ödemeye devam ediyor. Mükelefim yatırım indiriminden faydalanabilirmi. ve nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi vermenizi rica ederim. saygılarımla

Cevap :
1 ve 32 no’lu GVK Sirkülerlerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 05.09.2005
Soru :
Konu: Yatırım İndirimi Hk : Firmamız tekstil imalatı yapmakta olup, amortismana tabi iktisadi kıymet (tekstil makinesi) almıştır. fakat firmamız bunu kendi üratiminde kullanmayıp, başka bir tekstil firmasına kiraya vermiştir. Firmamız, kiraya verilen bu makine ile ilgili G.V. Kanunu 19. madde kapsamında yatırım indirimi uygulayabilir mi? Firmamız yatırım indirimi uygulayamaz ise kiracı firma uygulayabilir mi?

Cevap :
GVK’nun 19/1’nci maddesine göre, dar mükellefiyete tâbi olanlar dahil, ticarî veya ziraî kazançları bilanço esasına göre tespit edilen vergiye tâbi mükellefler (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil) faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları veya imal ettikleri amortismana tâbi iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerinin % 40'ını vergi matrahlarının tespitinde ilgili kazançlarından yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yaparlar.

Buna göre, yatırım indiriminden yararlanmak için, ilgili iktisadi kıymetleri,

- Faaliyetlerinde kullanmak,
- Satınalmış olmak veya imal etmiş olmak,

Gerekmektedir.

Bu kuralın istisnası ise, Finansal Kiralama Kanununun 28. Maddesi hükmü oluşturmaktadır. Bu hüküm uyarınca, yatırımların tamamının veya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçekleştirilmesi halinde kiralayan, finansal kiralamaya konu olan iktisadi kıymetlerle ilgili olarak, satın alınma halinde kiracı tarafından yararlanabilecek teşviklerden yararlanacaktır.

Buna göre, normal kiralamada iktisadi kıymetleri kiralayan, faaliyetinde kullanmadığı için, kiracı, satınalmadığı için yatırım indiriminden yararlanamaz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.08.2005
Soru :
bir müşterimin ikametgahı yurtdışında kendisi türk vatandaşı.Ankaradaki bir konuttan kira geliri var.2006 yılında beyan sınırını geçerse beyanname verecekmi?Yanıtlarsanız memnun olurum.Bildiğim kadarıyla sadece işyeri kira geliri varsa beyan dışı oluyor.

Cevap :
210 no’lu GVK GT’ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.08.2005
Soru :
bir müşterimin şöyle bir sorunu var.İşyerini 600,00.-YTL sına kiraya verdi ama kiracı işyerini 300.-YTL olarak vergi dairesine gösterecekmiş.Bu durumda işyeri sahibinin nasıl hareket etmesi gerekiyor ve bu konuda sorumluluğu varmı?Bilgi verirseniz memnun olurum.

Cevap :
GVK’nun 73’ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.08.2005
Soru :
araç kiralama işi yapan limited şirketimiz 10.06.2005 başlangıç tarihli bir yıl süreli kiralama sözleşmesi yaparak müşterinin isteği üzerine bir yıllık kiralama faturası keserek kdv sini ve bir aylık kira bedelini makbuz mukabilinde tahsil etmiştir.(sonraki aylarıda her ay makbuz mukabili tahsil edecektir.) 1-Geçici vergi dönemlerinde dönemsellik ilkesine göre hareket edilerek,her dönemin geliri kendi dönemindemi beyan edilecek 2-2006 yılına ait tahsilatlar 2006 yılı geliri olarakmı beyan edilecek.Teşekkür ederim.

Cevap :
1- Her dönemin geliri kendi döneminde beyan edilecek.

2- 2006 yılına ait tahsilatlar 2006 yılı geliri olarak beyan edilecek.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.07.2005
Soru :
İstanbul merkezli şirket Bursa'da şube açıyor.Daha önce istanbul merkezde çalışan personel Bursa'ya müdür olarak atanıyor. Atanan kişiye ikamet için ev kiralanıyor. 1-Kiralanan evin kontratı şirket adına düzenlenebilir mi? 2-Eve ait Kira ve diğer elektrik, su gibi giderler (şirket adına abonelikleri yapıldığı takdirde) şirket adına giderleştirilebilir mi?

Cevap :
1- Kontrat şirket adına düzenlenebilir.

2- Adi geçen giderleri, müdür olarak atanan şahsın ücretinin unsurları olarak değerlendirmek gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 29.07.2005
Soru :
Finansal kiralama şirketlerinin sözleşme feshi nedeniyle geri aldıkları malları aktiflerine hangi maliyetle kaydedebilirler? Saygılarımla,

Cevap :
VUK’nun 267’nci maddesine göre, sözleşmenin bozulmasından dolayı geri gelen iktisadi unsurlar emsal bedelle değerlenir.

TMS 17’nin 9’ncu maddesine göre; finansal kiralama sözleşmesinin kiracı tarafından feshi durumunda, kiralayanın bu sözleşmeden oluşan zararları kiracı tarafından üstleniliyorsa,...kiralama işlemi finansal kiralama sayılır. Buna göre, karşılaşılan zarar gider hesaplarında izlenmeli, kiracıya rücu edilmeli ve zarar karşılandığı taktirde gelir yazılmalıdır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.07.2005
Soru :
konu:gayri menkul sermaye iradı. yurtdışında yaşayan bir türk vatandaşının türkiyede kiraya vermiş olduğu işyeri ve konut kira geliri var. işyerleri gerçek usulde vergi mükelleflerine kiraya verilmiştir.işyerinden ve konutlardan elde edilen gelir nasıl beyan edilecek?

Cevap :
210 no’lu GVK GT’ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.07.2005
Soru :
Kira bedeli konusunda mal sahibi ile anlaşmazlık neticesinde olay mahkemeye intikal etti.5000ytl ödemeye mahkum olduk.bu rakamı gider olarak gösterebilir miyiz teşekkür ederim

Cevap :
Şahsi kusur veya kanunlara aykırı fiilden kaynaklanan her türlü para cezasının hasılattan gider olarak indirimi söz konusu değildir.

Sözleşme hükmü gereğince ödenen faiz ve tazminatların ise indirimi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.07.2005
Soru :
Merhaba hocam Bir firmam kiracı bulunduğu bina ileilgili olarak çeşitli giderler yapmıştır ve bununla ilgili işçilik faturaları almıştır.sorum içilik fatularını demirbaş olarakmı muhsebeleştirmem gerekir yoksa direk giderleştirmemmi gerekir. Şimdiden bilgileriniz için teşekkür ederim.

Cevap :
VUK’nun 327’nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.07.2005
Soru :
İyi çalışmalar, sigorta acentesi olan bir mükellefimiz işletme faaliyetlerinde kullanmak üzere VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN bir şahsın hususi otomobilini kiralamak istiyor. Bu durumda kira giderini nasıl belgelemesi gerekir. Sözleşme yeterlimi yoksa GİDER PUSULASI kullanması gerekirmi. Ayrıca tevkifat ve KDV yönünden nasıl bir vergi uygulamasına muhatap olmalıdır. Tevkifat varsa oranı yüzde kaç olmalıdır. 2 nolu KDV beyannamesi düzenlenmesi gerekirmi. Bu soruma ivedilikle ayrıntılı bilgi vermeniz dileğiyle saygılarımla teşekkür ederim.

Cevap :
1- Belge olarak kira sözleşmesi(noter tasdikli) yeterlidir.

2- Vergisel boyut için 15.07.2005 tarihli özlem köstak saltaş’a verilen cevaba bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.07.2005
Soru :
FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİ EURO CİNSİNDEN BORÇLANDIK.DÖNEMSONUNDA DÖVİZ DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK MIYIZ? İKİNCİ SORUM KİRA SÜRESİ 4 YILDIR.BORÇLANDIĞIMIZ MAKİNENİN FAYDALI ÖMÜR SÜRESİ 8 YILDIR.AMORTİSMAN AYIRMAK İÇİN KİRA SÜRESİNİ Mİ YOKSA FAYDALI ÖMÜR SÜRESİNİ Mİ ALACAĞIM.TEŞEKKÜRLER SADIK SARITEMUR.

Cevap :
1- Döviz kurlarındaki değişmeleri dönem sonlarında dikkate almanız gerekmektedir.

2- Faydalı ömür kriterine göre amortisman ayırmalısınız. VUK’nun 333 no’lu Tebliğine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.07.2005
Soru :
İyi günler. Şirketimize (ortakların veya 3. şahısların) binek otolarını kiralamamız durumunda 2 nolu KDV sözkonusu olur mu. Bu konuda daha önceki sorularda farklı cevaplar verilmiş. Konu ile ilgili bizi aydınlatırsanız seviniriz.

Cevap :
Ortağın veya 3. Şahsın vergi mükellefi olmaması durumunda, 15.07.2005 tarihinde “özlem köstak saltaş” a verilen cevaba bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.07.2005
Soru :
Mükellefim olan şirektin, ortaklarından biri şahsına ait kamyoneti noter sözleşmesi ile şirketine kiralmış bulunmaktadır.Bu gelirleri ne şekilde beyanedilip bildirilecektir.2.nolu kdv beyannı düzenlenip stopaj kesintisi yapılacakmıdır.Teşekkürler

Cevap :
KDVK’nun 17/4-d’nci maddesi uyarınca ilgili kiralama işleminin KDV’ne tabi olmaması ve GVK’nun 94/4-a’ncı maddesi uyarınca, %22 stopaj uygulanması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.07.2005
Soru :
iyi günler.Bilindiği üzere finansal kiralama yapan şirketler kiracılara %1 ile fatura kesiyorlar.Yurtiçi dövizli alacaklarına ilişkin olarak olumsuz kur farkları oluştuğuna karşı tarafın keseceği faturada KDV oranı yüzde 1 mi olmalıdır? Saygılarımla,

Cevap :
Kanımızca, %1 olması gerekir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.07.2005
Soru :
belediyeye işgaliye harcı ödenerek kullanılan işyerinde kira stopajı söz konusu olabilir mi?

Cevap :
Belediye’nin iktisadi işletmelerinden kiralanmaması durumunda, stopaj söz konusudur. Yasal açıklama için 7.7.2005 tarihli Erkan Celep’e verilen cevabı okuyunuz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.07.2005
Soru :
Boğ.Üniversitesinde kantin işletmeciliğine başladık.Milli emlak dairesi ile sözleşme düzenledik ve tespit edilen kira bedeline ayrıva kdv eklenerek tahsil edilecek.Sorum şu bizim burada ayrıca kira ile ilgili muhtasar beyanı vermemız gerekırmı?İvedilikle cevabınızı bekler saygılar sunarım.

Cevap :
Kiradan alınan KDV, KDVK’nun 1/3-f’nci maddesi uyarınca hesaplanmaktadır. Aynı Kanun’un 17/4-d’nci maddesine göre ise, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri KDV’de istisna edilmektedir.

İktisadi işletme, ticari faaliyet yapan birimdir ve GVK’nun 37’nci maddesine göre, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. İktisadi işletmenin, kira geliri elde etmesi halinde, bu gelir, GVK’nun 70’nci maddesine göre GMSİ değil ticari kazançtır.

Dolayısıyla, bu tür kira ödemeleri üzerinden, GVK’nun 94/5 uyarınca vergi kesintisi yapılmaması ve KDV hesaplanması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.07.2005
Soru :
Kiraladığım büroda SMM olarak serbest meslek faaliyetimi sürdürmekteyim.Yine aynı durumda olan bir meslektaşımla ofisi paylaşmak için ofisin bir bölümünü kiraladığımda kira gelirim oluşacak.Gelir vergisi açısından durumumu ve kira geliri için karşı tarafa hangi evrakı düzenlemem gerektiği konusunda bilgilerinizi rica ederim.

Cevap :
Kiralama gelirinize ilişkin tahsilatınızı serbest meslek makbuzu ile belgeleyin. Ancak, elde edilen gelir, SMK olmadığından GVK 94/2’nci maddesi gereğince stopaj hesaplanmayacaktır. 94/5-a’ncı madde ye göre de stopaj hesaplanmayacaktır çünkü ilgili gelir kira geliri değil ticari karakterde bir gelirdir. Ticari karakterinden dolayı, kiralama işlemi, KDVK’nun 1/3-f’nci maddesi uyarınca KDV’ne tabidir.

Buna göre, kiralama işlemi için makbuz kesmeniz, stoğaj hesaplamamanız, KDV hesaplamanız gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.06.2005
Soru :
Üstadım iyi çalışmalar.Faaliyette bulunduğum Mali Müşavirlik ofisimin işlerinde kullanmak üzere bir firmadan fatura karşılığı binek otomobil kiralamış bulunmaktayım. Bu aracın kira bedeli ile benzin giderlerini gider kaydedebilirmiyim

Cevap :
GVK’nun 68/5’nci maddesi uyarınca, adı geçen giderlerin indirimi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.06.2005
Soru :
KAPICININ KIDEM TAZMİNATI KİRACIYI MI? MÜLK SAHİBİNİ Mİ?İLGİLENDİRİR? KONU İLE İLGİLİ BİR KANUN MADDESİ VAR MIDIR? TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Kıdem Tazminatının Kapıcının işvereni tarafından ödenmesi gerekmektedir. Bunu Bina yönetimi veya ilgili şirket olarak belirtilebiliz. İş Kanunun 14. maddesinde kıdem tazminatının usul ve esasları belirtilmiştir.


 

Tarih : 22.06.2005
Soru :
verecegimiz bilgi için simdiden tesekkür ederim. vergi mükellefiyeti olmadan önce kooparatiften 49 yilligina kiraladigi konut dairesini( kira bedeli pesin verildi ) kiraladigi tarihten 1 yil sonra isyeri açarak kullanmaya baslayan mükallefim gelir vergisi kanununun 94.maddesine tevkifat yapacak midir? bunla ilgili mükteza örnekleri varsa nasil ulasabilirim.sayg1larimla erhan özkök

Cevap :
Kooperatifin kurumlar vergisinden istisnası söz konusu ise, kira ödemesi üzerinden GVK’nun 94’ncü maddesi uyarınca vergi kesintisi yapmamanız gerektiğini düşünüyoruz.

Muktezalar için http://www.ist-def.gov.tr/index.htm adresine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 18.06.2005
Soru :
HOCAM ÇOK ACİL CEVAP VERİRSENİZ MUHASEBESİNİ TUTTUĞUM LTD.ŞTİ 150 METREKARE ÜSTÜNDE BİR GAYRİMENKUL ALMAK İSTİYOR VE BUNU ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN OTURUMUNA SUNMAK İSTİYOR 1-GAYRİMENKUL İÇİN ÖDENECEK %18 KDV İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? 2-AMORTİSMANI GİDER YAZILABİLİR Mİ? 3-EMSAL BEDEL ÜZERİNDEN KİRA HESAPLANIP ŞİRKET MÜDÜRÜ ÜCRETİNE DAHİL ETMEK GEREKİR Mİ? AYRICA BU KONU İLE İLGİLİ SİZİN EKLEYECEĞİNİZ GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
1- İlgili GM’lün KDV’si KDVK’nun 29’ncu maddesi uyarınca indirim konusu yapılabilir.

2- GVK’nun 40/7’nci maddesi uyarınca; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar gider yazılabilir.

3- GVK’nun 23/9’ncu maddesine göre; Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2’yi aşmayan konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Bu konutların 100 m2’yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden menfaat için bu istisna hükmü uygulanmaz)

Bu madde uygulamasının söz konusu olabilmesi için;

- Maden işletmeleri ve fabrika da işçi olarak çalışılması gerekmektedir,
- Maden işletmeleri ve fabrikalarda müdür ve müstahdem olarak çalışanlara konut verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile, üretimle direkt ilişkisi olmayan işçilere konut tedariki suretiyle sağlanan menfaatlerin GV istisnasından yararlanması mümkün değildir. Bu şekilde sağlanan menfaatlerin emsal bedellerinin ücret olarak vergi tevkifatına tabi tutulması gerekir.
- Ayrıca istisna kapsamına giren işçilere konut tedariki yerine “konut tedariki tazminatı” veya benzeri adlarla yapılan ödemelerde istisna kapsamında değildir.
- “İşverenin mülkiyetine” sahip olduğu “100 metre kareyi aşmayan” konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi söz konusu ise, bu menfaat gelir vergisinden müstesnadır. 100 metre kareyi aşan kısma isabet eden menfaat ücret olarak olarak vergilendirilmesi gerekir.
- Mesken işverene ait değilse menfaatin tümü vergiye dahildir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.06.2005
Soru :
öncelikle iyi çalışmalar;benim sorum gmsi ile ilgili.Kardeşine ait taşıtla servis işi yapan mükellefimizn kardeşine de taşıt kirasından dolayı gmsi dosyası açıldı 2004 yılında.2004 yılının gelir vergisiyle ilgili mart ayında beyanda bulunduk ama 3 aylık gmsi ile ilgili beyanda bulunulmadı, öğrenmek istediğim taşıt kiralanmasında da herhangibir istisna haddi var mıdır?eğer yoksa düzeltmek için ne yapmamız gerekir cevabınız için şimdiden teşekkürler...

Cevap :
Genel esaslara göre beyan edilecektir. GVK’nun 70-74’ncü maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.06.2005
Soru :
Merhaba Hocam, çalıştığım şirkete bağlı eylül ayında şube mağaza açılacak. Kira sözleşmesi 28.04.2005 tarihinde yapıldı. Kira başlangıcı 01.06.2005 olarak gözüküyor ve kira 1 senelik peşin olarak ödendi. Mağaza henüz açılmadı halde kira bedeli, reklam gider payı v.s. gibi giderler peşin olarak 28.04.2005 tarihinde ödendi. Mağazanın yer aldığı alışveriş merkezide bize fatura kesti. Eylül'de açılacak bu mağazanın giderlerini hangi hesapta göstermeliyim. Teşekkür ederim

Cevap :
İlk tevzi ve taazzuv(kuruluş ve örgütlenme) giderleri olarak kayıt altına alın.262 no’lu hesabın işleyişine bakabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.06.2005
Soru :
merheba üstad, Limited şirket ortaklarının ruhsatı şahısları üzerine olan binek otolarını şirkete kiraya vererek pazarlama işinde kullanmak istiyor. usul ve esasları nelerdir?

Cevap :
Kira sözleşmesine dayanarak, kira ödemelerinin ve araçlara ilişkin giderlerin indirimi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.06.2005
Soru :
Serbest Meslek ile uğraşan bir kişinin dairesini işyeri olarak kiraya verdiğinde serbest meslek makbuzu kesecek mi? kdv ve stopaj var mı?

Cevap :
S.M. makbuzu fatura yerine geçen belde olduğundan(VUK 229-442), S.M. erbabının kazanç sağlamak amacıyla yaptığı kiralama hizmeti için makbuz kesmesi gerekir. Ancak, ilgili kazanç için GVK’nun 94/2’nci maddesine göre değil, 94/5’nci maddesi uyarınca kesinti yapılacaktır.

KDVK’nun 1/3-f’nci maddesine göre; GVK’nun 70’nci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri KDV’nin konusunu oluşturmaktadır.

İktisadi anlamda kazanç sağlamamak, sadece şahsına ait bir evi kiralamak amacı taşımak söz konusu ise, S.M. erbabının kira geliri için KDVK’nun 17/4-d’nci maddesine göre, KDV hesaplanmaması ve makbuz kesmemesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.06.2005
Soru :
İyi günler. Bir İşyeri asıl kira kontratı yapan şirket tafarından bir kaç şirkete kullanım bedeli olarak fatura kesmek suretiyle kullandırılabilirmi. Kontrat yapan şirketin diğer şirketlere fatura ettiği tutarların toplamı kendi ödediği kira bedelini geçebilirmi. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap :
Sorunuzdan anladığım kadarıyla, kiralanan bir yerin kiracı tarafından tekrar kiralanması söz konusu. Bu şirketin kiralama bedeli kendi ödediği kira bedelini geçebilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.06.2005
Soru :
12 AYLIK KİRA GELİRİMİZİN TAMAMINI YIL BAŞINDA YANİ OCAK AYINDA TAHSİL EDERSEK OCAK AYINDAN SONRAKİ AYLARA AİY GELİRLERİ DÖNEMSELLİK İLKESİNE GÖRE 380 NOLU HESAPTA GÖSTEREBİLİRMİYİZ. TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Dönemsellik ilkesine göre muhasebeleştirme yapınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.06.2005
Soru :
Kiracı tarafından aktifleştirilen finansal kiralamaya konu iktisadi kıymeti kullanma hakkı,Vergi Usul Kanununda ve genel tebliğlerinde kiralama konusu iktisadi kıymet için belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde amortismana tabi tutulacaktır.(V.U.K.Genel Tebliğ-319)denilmektedir.Fakat buradaki iktisadi kıymet eğer bir bina ise o zaman amortisman süresi 50 yıl olarak mı dikkate alınacak yoksa finansal kiralama süresi olarak mı dikkate alınacaktır.Bu konuda teretdütte kaldım,yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Cevap :
Varlığın (binanın) amortismanını VUK’nun 333 ve 339 no’lu Tebliğlerinde belirtilen yönteme göre hesaplayınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 31.05.2005
Soru :
İnşaat Müteahhitliğine başlayan bir mükellefin Kiralık olan evinin bir odasını işyeri olarak gösterdik. Ödemiş olduğu kira için stopaj kesintisi yapıp bildirecekmi ve tamamımı yoksa yarısımı. Teşekkürler

Cevap :
Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin kendi işletmesine tahsis ettiği işyeri için kira ödemesi yapılamaz. Esasen buna gerek de yoktur. Çünkü gerçek kişinin bütün gelirleri aynı beyannamede toplanacaktır. Ticari kazancı düşük beyan edilip kira gideri kadar kısmı gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan etmenin kişiye sağlayacağı bir vergisel avantajı da yoktur.

Adi ortaklıkta ortaklardan birisine ait işyerinin ortaklığa tahsis edilmesi halinde, ödenen işyeri kira bedelinin tamamı gider yazılır. Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmamakla birlikte, vergi mevzuatı yönünden ortaklarından ayrı bir “vergi kişiliği” vardır. KDV ve muhtasar beyannameler üzerinden hesaplanan vergiler ortaklık adına tahakkuk ettirilir. Vergi borcundan dolayı ortakların müteselsil sorumluluğu bulunmaktadır. Şirket ortaklarınca ortağı oldukları ticaret şirketlerine tahsis edilen işyerleri için emsal bedeli üzerinden kira tahakkuk ettirilmelidir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.05.2005
Soru :
Sayın Hocam, Finansal Kiralama işlemlerinde , Finansal kiralama şirketi ana para ve faiz olarak ayrı ayrı göstererek sabit faiz oranlı bir fatura kesiyor.Fatura toplamı 1000 YTL, net bugünkü değer ise , sabit faiz üzerinden 80 olarak hesaplanıyor. Fatura ile net bugünki değer arasında 20 ytl'lik bir fark , ne şekilde işleme tabi tutulacak ? Saygılarımla, Nejdet Gürbüz

Cevap :
Web sitemizde, mali çözüm dergileri içinde finansal kiralamanın muhasebeleştirilmesine ilişkin makaleleri okuyunuz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.05.2005
Soru :
Çalışanlara ödenen "konut kira yardımı" 'ndan hangi kesintilerin olduğu, hangilerinin olmadığı hakkından bilgi edinmek istiyorum. Kesintilerden kasdım ssk. kesintisi, gelir ve damga vergisi kesintileridir. Vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim.

Cevap :
Ücretin bir unsuru olarak değerlendirmeniz gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.05.2005
Soru :
İyi Günler Anonim Şirket olarak LTD.ŞTİ.ünvanına sahip şirketi makina ve tesisleriyle birlikte kiraladık.Bu firma Sanayi Odasına kayıtlı olup kapasite raporu mevcuttur.Bu tesise ait Elektrik Faturası LTD.ŞTİ.üzerine gelmektedir. Biz ANONİM ŞİRKET olarak ödediğimiz elektrik faturalarının KDV'sini İndirilecek KDV hesabına yazarak mı işleyebiliriz? Veya KDV Dahil Elektrik Fatura Tutarını Direk Gidere mi işleyebiliriz. Bu konuda bilgi vermenizi rica ederiz. Teşekkür eder saygılarımızı sunarız..

Cevap :
Vergi yasalarımızda şirket kiralamaya ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Her şirketin muhasebe kaydı birbirinden bağımsız olarak ele alınması zorunlu olduğundan bir şirket adına düzenlenen bir faturayı diğer şirket bünyesinde muhasebeleştirmek mümkün değildir.

A.Ş. ve Ltd. arasında birbirine kaynak aktarma anlamına gelebilecek işlemlere ilişkin KVK’nun 16 ve 17’nci maddeye bakın.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.05.2005
Soru :
iyi günler. şirket merkezi, şirket ortaklarından birinin üzerine olursa kira stopajı ödemesi gerekir mi? teşekkür ederim.

Cevap :
Stopaj sorumluluğunda, kiralanan yerin şirket ortaklarına veya 3. kişilere ait olması arasında bir fark yoktur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.05.2005
Soru :
Eşine ait, halen oturmakta olduğu evin bir odasını işyeri olarak kullanmakta olan bir vergi mükellefi Muhtasar Beyanname ile kira stopajı ödermi. Bilgi vermenizi rica ederim.

Cevap :
GVK’nun 73’ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.04.2005
Soru :
LTD.ŞİRKET ORTAĞI VE MÜDÜRÜ ŞAHSİ MALI OLAN OTOMOBİLİNİ ŞİRKETİNE KİRALAMAK İSTEMEKTEDİR. İLGİLİ MEVZUT VE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR ?

Cevap :
LTD.şirket ortağı ve müdürü, GVK’nun 70/8’nci maddesine göre GMSİ elde etmektedir. Vergilendirme açısından GVK’nun 70-74’ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.04.2005
Soru :
10.11.04 Tarih, Kanun No:5255 Izmirde yapılacak Dünya Üniversiteler arası Spor oyunları Kanunun Geçiçi 22.maddesinde Spor oyunları ile ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları,kiralama,ve ihale işleri KDV'den müstesnadır denilmektedir.Sormak istediğim,KDV muafiyetli satış esnasında uygulama ve esasları hakkında bilgi verebilirmisiniz.Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Maliye Bakanlığının yayınlayacağı Tebliğ ve Sirkülerleri takip ediniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 24.03.2005
Soru :
2004 yılında Ticari kazancı olan vergi mükellefi gmsi(İşyeri)kira geliri elde etmekte olup kira geliri 14.000 ytl altındadır.Bu kira gelirini 2004 yılı gelir vergisi beyannamesine dahil edecekmidir.

Cevap :
2004 yılı işyeri kira geliri 14.000 YTL nı aşması durumunda vergiye tabi olacaktır..(GVK’nun 80,81 mük.80,81’nci maddelerine bakınız).

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.03.2005
Soru :
Merhabalar 2004 yılına ait 6 ay için Kira gelirleri beyannamesi hazırlanacak, beyannamede mahsup edilecek istisna tutarı 1.800,00ytl mi ? Yoka 1.800,00/12ay*6 ay karşılığı mı mahsup edilecek? Bana tamamının mahsup edileceği söyleniyor. Ancak Tamamı senelik istisna tutarı değil mi? Teşekkürler

Cevap :
Kira gelirinin kaç aylık olduğuna bakılmaksızın tutarın tamamı dikkate alınacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.03.2005
Soru :
leasing kiralama işleri ile yapılan 2003 teki değişiklik tebliğlerde anlaşılır gibi değil ve ben bir örnek te bulamadım bir leasing işeminin alış kayıtları aylık fatura kayıtları ve sonunda aktifleştirilmesi ile ilgili bir örnek yapabilirmisiniz ayrıca amortisman ayırma işide değişikliği içermektedir teşekkürler.

Cevap :
“www.ismmmo.org.tr” adresinde mali çözüm dergileri içinde konuya ilişkin makaleleler bulunmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.03.2005
Soru :
kiralanan g.menkule döşenen kamerasistemi hangi hesaba atılmalı 1600 YTL

Cevap :
VUK’nun 272’nci 327’nci madde uyarınca; kamera sistemi için yapılan harcamaları özel maliyet bedeli olarak muhasebeleştirmek mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 01.03.2005
Soru :
şirketlerin 2005 yılında gerçek kişilerle yapmış olduğu kira sözleşmelerinin damga vergisi nasıl ödenecektir.Teşekkürler.

Cevap :
43 no’lu DVK GT’ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.02.2005
Soru :
gayrimenkul sermaye iradı elde edenler gerçek giderlerini indirmek suretiyle safi iradın bulunmasında ; -74/1-4 de sözü edilen amortisman giderini indirebilmek için mükelleflerin defter tutmaları gerekir mi? -amortisman giderleri,74/1-4 deki %5 tutarındaki indirim ve diğer giderleri kiraya verilen süre ile orantılı olarak bölerek mi nndirmelidir ?

Cevap :
VUK’nun 172’nci maddesine göre GMSİ elde edenlerin defter tutma mecburiyeti bulunmamaktadır.

GVK 74/4’e göre konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i nin indirimi mümkündür. Ancak bu tutar amortisman değil kira gelirinden indirilmesi mümkün olan belli bir tutardır.

Amortisman indirimi 74/6’ya göre yapılır. Bunun faydalı ömür kriterine göre yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.02.2005
Soru :
1- finansal kiralama yaparak cihazaldık. 1. yevmiye kaydında hangi hesapları kullanacağı. 2- amortismanı nasıl düşeceğiz. 3.- bankadan kredi aldık bunun faizini direk finansman gideri yazmak doğruudur. 4.- 11/2004 döneminde alınan bir taşıttan %20 amortisman düşmek doğrumudur.

Cevap :
“www.ismmmo.org.tr” adresinde, mali çözüm dergileri online olarak yayınlanmaktadır. Burada ilgili konudaki makalelerde, sorunuz ayrıntılı olarak cevaplanmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.01.2005
Soru :
08.04.2003 tarihinde noter nezdinde yapılan finansal kiralama sözleşmesine yönelik ödemelerim devam etmektedir.01.07.2003 tarihinden sonra yapılan ödemeler 319 vuk genel tebliğinden etkilenirmi, etkilenmezmi ve her iki durumdada yapılacak muhasebe kaydını(kdv dikkate alınarak) örnek vererek açıklayabilir misiniz?

Cevap :
319 No’lu VUK GT’nin II/B/7’nci maddesinde belirtildiği gibi, Mükerrer 290 ıncı madde hükümleri 01/07/2003 tarihinden sonra yapılacak kiralama işlemlerine uygulanmak üzere yürürlüğe gireceğinden bu tarihten önce yapılan finansal kiralama sözleşmelerindeki ödeme planına göre fatura edilen finansal kiralama bedelleri gider kaydedilmeye devam edilecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 26.01.2005
Soru :
eskiden bir firma (şahıs yada kurum ) bir binek araba kiraladığı zaman gerçek kişiden biz arabayı kiralayanlar olarak 2 nolu kdv ile kdv ödedik şimdi yine var mı ?

Cevap :
Vergi mükellefi olmayan şahıstan binek oto kira bedeli üzerinden hesaplanacak KDV’nin 2 no’lu katma değer vergisi beyannamesi (vergi sorumluları için) ile beyan edilmesi gerekmektedir. Beyan edilen 2 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan ettiğiniz KDV miktarını 1 No’lu KDV Beyannameniz ile Mahsup edebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.12.2004
Soru :
x ltd şti.yurtiçindeki finansal kiralama şirketlerine ithal ettiği makineleri satmaktadır.makineler ithal edildiğinde bir kısmının satışı antrepoda gerçekleşmektedir.bu işlem süreklilik arz etmektedir.K.d.v. yönünden faturaların antrepo satışı nedeniyle kdv siz kesilmesi bir sakınca doğurur mu.teşekkürler..

Cevap :
KDVK’nun 1/1’nc i maddesi uyarınca leasing şirketlerine yapılan teslim KDV’ne tabidir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.12.2004
Soru :
ihale yoluyla alınan okul kantin işletmeciliğinde verilecek beyannameler diğer mükelleflerle aynımı ve okula ödenen kira bedelinin 2 nolu beyannameyle bildirilerek kdvsinin ödenmesi gerekiyormu?bununla ilgili mevzuat hakkında bilgi verirmisiniz?

Cevap :
Mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki büfe, kantin, çay ocağı, yemekhane, kafeterya, bahçe, açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetiminde okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esaslar, Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 15.03.2004 tarihli protokolle düzenlenmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyen 277 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Anılan Protokol ve Genel Tebliğe göre;

- Söz konusu yerlerin okul aile birliklerince işletilmesi halinde işletilen yerin gayri safi hasılatının %1’i,
- Üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde okul aile birliklerince elde edilecek gayri safi gelirin %3’ü,
Üçer aylık dönemler itibariyle, takip eden ayın yirmisine kadar, Hazineye arz bedeli olarak okul aile birliklerince ilgili defterdarlık veya malmüdürlüklerine ödeneceği,
- Bu yerlerin okul aile birliklerince işletilmemesi veya kiraya verilmemesi halinde söz konusu yerlerin defterdarlık veya mal müdürlüklerince kiraya verileceği ve kira gelirlerinin genel bütçeye irat kaydedileceği,

belirlenmiştir.

2- Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin Okul Aile Birlikleri Tarafından İşletilmesi

Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (C) bendinde; iktisadi kamu müesseseleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış, 4 üncü maddesinde de Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idare ile müesseselerine ait veya tabi olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci maddenin (A) ve (B) işaretli bentleri dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu müesseseleri olduğu, bunların kazanç gayesi gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine tesir etmeyeceği yer almaktadır.

Bu hükme göre, Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idare ve müesseselerine ait veya tabi olup devamlı olarak ticari, sınai ve zirai konularda faaliyet gösteren işletmeler kurumlar vergisi mükellefidirler.

Okul aile birlikleri, Milli Eğitim Temel Kanununa göre çıkarılan yönetmelik uyarınca kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan amacı; okulun ihtiyaçlarının karşılanması, veli ve öğretmenler arasında işbirliğinin sağlanması olan ve bulundukları okul bünyesinde faaliyet gösteren birliklerdir.

Buna göre, bulunduğu okul bünyesinde ve okul adına faaliyet gösteren anılan birliklerin söz konusu yerleri işletmeleri halinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 1/C ve 4 üncü maddesi hükümleri uyarınca iktisadi kamu müessesesi olarak kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi ve mükellefiyetle ilgili ödevlerini yerine getirmesi gerekir. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinden okul aile birliği yönetiminde bulunanlar sorumludur.

3- Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin Okul Aile Birlikleri Tarafından Üçüncü Kişilere Kiraya Verilmesi

Okul aile birliklerince söz konusu yerlerin kendilerince işletilmeyip üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılanlardan olmaması nedeniyle bunlara yapılacak kira ödemeleri üzerinden ödemeyi yapanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve kurumlardaki kantin açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere okul aile birliklerince üçüncü şahıslara kiralanması işlemi Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f bendine göre genel oranda katma değer vergisine tabidir.

Öte yandan, 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “F-Kiralama ve Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması” alt başlığında “ ...kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisinin; kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması ve kiralayanın da gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması durumunda kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği...” açıklanmıştır.

Buna göre, söz konusu kira bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanması ve ilgili dönem katma değer vergisinin de bahsi geçen Tebliğ’de yapılan açıklamalar doğrultusunda beyan edilmesi gerekmektedir.

4-Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerince Kiraya Verilmesi

Söz konusu yerlerin defterdarlık veya malmüdürlüklerince kiraya verilmesi halinde kiracılar tarafından ödenecek kira bedeli üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.09.2004
Soru :
firma adına olmayan giderler fakat firmanın kasasından ödenen faturalar gider yazılabilir mi,kdv si indirim konusu yapılabilir mi?yine firmaların telefon,elektrik,su giderleri genelde firma üzerine olmuyor ama kira sözleşmesi var buna istinaden faturalar gider yazılıp kdv leri indirim konusu yapılabilir mi?cep telefonları şirket ortaği şirket için kullanıyor ama telefon ortağin adına ve adresine kayıtlı ise yine gider yazılıp indirim konusu yapıla bilir mi?

Cevap :
GVK’nun 40/1’nci maddesi uyarınca, işle ilgili giderlerin indirimi söz konusudur.

Uygulamada, genellikle bina ile temin edilen işyerlerine ait su, elektrik, doğalgaz ve hatta kimi zaman telefon abonelikleri mal sahibi adına olmakta ve bu hizmetlerin kullanımı sonucu düzenlenen faturalarda bu şahıs adına gelmektedir. Bu durum, anılan harcamaların gider niteliğini değiştirmemektedir.

Faturada yer alan adresin işyeri ile adres olması ve hizmetten bu adreste yararlanılmış olması ve yapılan giderin işle ilgili olması şartıyla anılan harcamalar gider yazılabilir.

Cep telefonu giderlerinin ise telefonun işin idame edildiği yere fiili bağımlılığı söz konusu olmadığından ancak envantere kayıtlı olmaları koşuluyla indirimi mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.09.2004
Soru :
27.07.04 tarihinde leasıng firmasıyla fotoğrafçılık işlemleri için makine alınmıştır.Yapılan sözleşmeye istinaden noter ve yönemtim giderleri fatura edilmiştir.Ayrıca aylık taksitleri ödenmeye başlanmıştır.Bu tür bir finansal kiralama işleminde muhasebe kayıtları nasıl olacaktır.Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Mali Çözüm dergisinin 64’ncü sayısında Prof.Dr. Nuran Cömert Doyurangöl’ün “Son Düzenlemelere Göre Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi” başlıklı makalesi bulunmaktadır. Makaleye www.ismmmo.org.tr adresinde, yayınlar/mali çözüm bölümünden ulaşabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.09.2004
Soru :
Merkezi İstanbulda olan bir şirketin Yurt dışında şube açması durumunda ne gibi teşvikler vardır veya varmıdır?(Kiranın belli bir bir kısmına katılım, restorasyonun belli bir kısmına katılım, işçiliğin belli bir kısmına katılım gibi.) Varsa bu teşviki hangi kurumdan alabiliriz ve bununla iligi mevzuata nasıl ulaşırız. İlginize teşekkür ederim.

Cevap :
Konuya ilişkin bilgilere aşağıdaki web sayfalarından ulaşabilirsiniz:

 http://www.kobinet.org.tr/
 http://www.foreigntrade.gov.tr/#
 http://www.deik.org.tr/
 http://www.ito.org.tr/ITOportal/mainIE.html
 http://www.tobb.org.tr

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.09.2004
Soru :
ÇOK ACİL BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM. FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİNE KESTİĞİMİZ % 1 Lİ FATURADAN DOLAYI VERGİ DAİRESİNDEN NAKİT İADESİNİ HANGİ SÜRELERDE ALABİLİRİZ. SORMAK İSTEDİĞİM BU NAKİT İADESİ İÇİN 1 YIL SONRA MI RAPOR VERECEĞİZ? YOKSA FATURALARIN KESİLDİĞİ DÖNEME İLİŞKİN HEMEN RAPOR DÜZENLEYEBİLİRMİYİZ??

Cevap :
1. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 29 uncu maddesinin 2 numaralı fıkrasında 5035 sayılı kanunla yapılan değişiklikle "Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde (teslim ve hizmetin gerçekleştiği ay içinde) indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmelerden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi nakden iade edilir. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir. (01.01.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.)

Bununla birlikte, 29.02.2004 tarihli ve 25388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/6887 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; II Sayılı KDV Listesinin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümüne 8 inci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki hükümler eklenmiştir;

"9- Sağlık Bakanlığı tarafından reçete ile satılmak üzere ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler,"

"10- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri,"

"11- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç),"

Yukarıda sayılan ürünleri direkt alıp satanlar veya imalini gerçekleştirip satan firmalar için indirimli orana tabi mal satışı gündeme geleceği açıktır. Mükellefler hesaplanan ve ilgili ay için geçerli alt sınırı aşan iade tutarlarını, ilgili dönem 1 nolu KDV beyannamesinde beyan ederek öncelikli olarak vergi borçlarına mahsuben iadesini, ilgili yılın sonu itibari ile mahsup yolu ile giderilemeyen KDV iadesi kalması durumunda nakden iadesini talep edilebilecektir.

5035 Sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi ile katma değer vergisi iadesinde, aylık sisteme geçilmiş olmasına rağmen buna ilişkin usul ve esaslar Genel Tebliğ ile henüz ilan edilmemiştir. Ayrıca Bakanlar Kurulunca 29 uncu maddede sözü edilen ve hangi miktarı geçen alacakların iade edilebileceğini gösteren sınır belirlenmemiştir. Bu nedenle Bakanlar Kurulu tarafından iadeye hak edebilme sınırı belirlenene ve iadenin hangi esaslara göre hesaplanacağına dair Maliye Bakanlığınca bir Tebliğ çıkarılana kadar kanunun değiştirilen bu maddesi uygulanamamaktadır. Ancak, indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde bulunan mükelleflerden, 2003 yılı ile işlemleri dolayısıyla yüklendikleri ve indirim yoluyla telafi edemedikleri KDV tutarını, 74 ve 76 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslara göre hesaplamakla iade alacaklardır. Bu iadenin hesaplanmasında Bakanlar Kurulu tarafından daha önce belirlenmiş ve yıllık 8.200.000.000 TL sını geçen alacaklarının iadesine talep edebileceklerdir.

2 -İade Uygulamasının Kapsamı

İade uygulamasına İlaç şirketleri için ortaya iki özellikli durum çıkmaktadır

2.1. Doğrudan İlaç Alım Satım İşi İle Uğraşan Şirketlerde İade Uygulaması

Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetlerle ilgilidir. 29.02.2004 tarihli ve 25388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/6887 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; II Sayılı KDV Listesinin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümüne 1 nolu bölümde bahsi geçen ilaçların eklenmesi nedeni ile KDV oranı %8'e tabi olması nedeni ile; 29.02.2004 tarihi itibari ile stoklarında %18 KDV ödeyerek satın ve ithal edilen ilaçların bu tarihten sonra satışı nedeni ile arada firma alehine oluşan KDV yükü ki; bu kapsamdaki firmalar sadece bu stoklarını eriteceği döneme kadar aylar itibari ile iade talebinde bulunacaklardır.

2.1. Doğrudan İlaç Alım Satım ve İmali İşi İle Uğraşan Şirketlerde İade Uygulaması

Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetlerle ilgilidir. 29.02.2004 tarihli ve 25388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2004/6887 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; II Sayılı KDV Listesinin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümüne 1 nolu bölümde bahsi geçen ilaçların eklenmesi nedeni ile KDV oranı %8'e tabi olması nedeni ile; 29.02.2004 tarihi itibari ile stoklarında %18 KDV ödeyerek satın ve ithal edilen ilaçların b


 

Tarih : 23.07.2004
Soru :
SAYIN HOCAM;LEASINGLE ALINAN MAKİNALARIN VE TAŞITLARIN KİRA TAKSİTLERİ NASIL MUHASEBELEŞTİRİLECEKTİR. BU KİRALAR TAMAMEN GİDEREMİ ATILACAKTIR TAKSİTLER BİTDİKTEN SONRA ALIŞ KAYDI NASIL YAPILACAKTIR.

Cevap :
11 no’lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği’ne ve 17 no’lu Türkiye Muhasebe Standardı’na bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.07.2004
Soru :