sermaye

Danışmanlara Sorulmuş Sorular


Tarih : 08.06.2018
Soru :
Merhbalar, tcmb tarafından yayınlanan SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİ sinde yer alan , döviz kredi kullanımı için DÖVİZ GELİRLERİNE DAYALI KREDİ KULLANIMI SMMM rapor örneği varmıdır.

Cevap :
Standart yayımlanmış rapor örneği yoktur.Raporu istenen bilgileri içerecek şekilde oluşturabilirsiniz.Genelgede bulunan bilgiler ve ekindeki tablolardan yararlanılabilir.


 

Tarih : 06.06.2018
Soru :
Merhaba; 1996 yılında kurulan bir limited şirket kurucu ortağı şirkette mevcut hissesini satmak istemektedir. şirket 2018 yılında sermaye artışına gitmiştir. hissedar kendisine ait hisseyi satmak istediğinde değer artış kazancını şuan sermaye artışından sonraki pay bedeli ile satış bedeli arasın da ki fark ile mi hesaplamamız gerekmektedir? cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
1996 dan satış tarihine kadar ve 2018 de artırılan kısım için satış tarihine kadar ayrı ayrı değer artış hesabı yapılır. oluşan kar toplanarak beyan edilir.Limited şirketler için yapılacak hesaplama web sayfamızda bulunan 2018 mali rehberde mevcuttur.


 

Tarih : 05.06.2018
Soru :
Değerli Üstadım, 7143 Sayılı Kanun'un Vergi ve Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeye ilişkin yurtiçi nakit varlıkların ortaklar tarafından şirket hesabına yatırılması mümkün mü? e-bayanname sisteminde yurtiçi varlıklara ilişkin beyanname bulunmamaktadır, bildirim ve beyan yöntemi ne şekilde olmalıdır?, bu varlıkların hesap kayıtları nasıl yapılmalıdır? son olarak sermayeye eklenme zorunluluğu varmıdır?, cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Bildirimin nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yok.Sermayeye ekleme zorunluluğu yoktur.Detay için web sayfamızdaki e kitaplar bölümündeki açıklamamızı inceleyiniz.


 

Tarih : 05.06.2018
Soru :
25.01.2018 tarih30312 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 02.05.2018 tarihinde yürürlüğe giren , T.C.Merkez Bankası Sermaye Hareketleri Genelgesi hükümleri gereğince , bankalardan SMMM onaylı rapor talep edilmektedir. Rapor dispozisyonu ve talep edilmesi gereken asgari ücret tutarı nedir ?. Uygulamada birliği sağlamamız açısından ,odamızın bir çalışması var mıdır ? Saygılarımla.

Cevap :
Asgari ücret tarifesi her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenir.2018 yılı asgari ücret tarifesinde bahsettiğiniz rapor tanzimi bedeli yoktur.2019 da muhtemelen olacaktır.Tarifede belirtilmeyen ücretler taraflarca anlaşılarak belirlenir .Odanın böyle bir ücret belirleme yetkisi yoktur.Rapor için belirlenmiş bir dispozisyon yoktur.


 

Tarih : 04.06.2018
Soru :
MERHABALAR, LTD. ŞTİ KISMI BÖLÜNME YAPILARAK (İNŞAAT- MEVCUT DAİRELER AYNİ SERMAYE OLARAK KONULACAK VE 2 ORTAKLI A.Ş. KURULMASI DÜŞÜNÜLÜYOR. KISMİ BÖLÜNMENİN DEVİR OLUNAN NAKİT VE AYNİ SERMAYE'NİN VE ORTAKLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE İTO SİCİL İŞLEMLERİNDE BİLGİ VERİRMİSİNİZ. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Konu ile ilgili olarak GİB tarafından verilen özelge için aşağıdaki linki inceleyiniz.İTO sicil işlemleri konusunda ilgili kurumdan bilgi alınız. http://www.izmirymmo.org.tr/usercontent/images/134-sayi-dergi-ozelge-kismi-bolunme.pdf


 

Tarih : 31.05.2018
Soru :
Kişinin mesken kira geliri ile işyeri kira geliri var. Kişi kendisi kirada oturuyor. Gayri Menkul Sermaye İradı beyannamesinde gerçek gideri seçiyor. Mesken Kira geliri 6.400 TL İş yeri kira geliri 40.000 TL Oturduğu daireye ödediği kira 27.300 TL Soru:GMSİ beyannamesinin 74-10 satırına yazması gereken indirilebilir kira tutarı 6.400 (mesken kira geliri kadar) TL mi olmalıdır? Yoksa 27.300 TL'nin (ödediği kiranın tamamı) tamamını yazabilir mi? Teşekkürler

Cevap :
6.400 TL


 

Tarih : 23.05.2018
Soru :
Üstadım, Firmam Sermaye artışı yapmıştır. Artış sonrası ödenmeyen Sermaye var. 2 Ortakli bir şirketti Ortaklardan biri vefat etti bu durumda Yeni varislere Ölen ortağın hissesinin devir kararını alıcam bu durumda ödenmeyen sermaye tutarı yeni gelen hissedarlar tarafındanmı ödenecektir. Veraset ilamı 2 çocuğu var bu durumda hisse %50 %50 bu kişilere geçeceği için ödenmeyen sermayeyi bu kişilermi ödeyecek. iyi Çalışmalar.

Cevap :
Ödenmeyen sermaye mirası kabul eden ortaklar tarafından ödenmesi gerekir.


 

Tarih : 17.05.2018
Soru :
2017 yılına ait menkul sermaye iradı(borsa gelirleri) muafiyet tutarı ne kadar dır. ve uygulama nasıl yapılır.? Örneğin benim 2017 yılı gelirim 184.- tl olup, vergi dairemizden bu rakamın beyan edilmesini istemektedirler. Bunun ile ilgili kanun maddesi ve muafiyetini bildirmenizi arz ederim.

Cevap :
Borsada işlem gören hisse senedinden elde edilen temettü geliri (kar payı) tutarının yarısı GV istisnadır. (GVK 22. Madde ) kalan tutar 2017 için 30.000 beyan sınırıdır.Bu rakamın üstünde gelir elde edilmiş ise Yıllık GV beyannamesi verilir.Ancak Ticari ve Serbest meslek kazancı varsa , bu durumda GVK 86. maddedeki koşullara göre Kar payı 1 TL de elde edilse beyannameye dahil edilir. GVK 22 ve 86. Maddeleri inceleyiniz.


 

Tarih : 17.05.2018
Soru :
525 nolu hesap işleyişi 525 nolu hesap sermayeye ilave edilebiliyor. Sermayeye ilave etmek istemiyoruz.Bu durumda ortaklara dağıtım yapabiliyor muyuz? Kolay gelsin ...'

Cevap :
Ayrıca, işletmesinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtiayı kayıt altına alabilmek 525 hesap stok afları sonucu oluşan bir hesaptır.Af ı Kanununlarının ilgili hükümlerinden yararlanan mükellefler tarafından söz konusu emtia için ayrılan karşılık tutarı; ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez…” hükmü gereği sermayenin bir unsuru sayılacaktır. Bu nedenle de, karşılık hesabına kaydedilen tutarların, şirket tarafından ortaklarına dağıtılması halinde vergi kesintisi yapılmayacak ve anılan şirketin tasfiye edilmesi halinde de vergilendirilmeyecektir. Bu kapsamda ortakların hisselerine isabet eden tutarın ortaklarca menkul sermaye iradı olarak beyanı da söz konusu olmayacaktır


 

Tarih : 11.05.2018
Soru :
Merhaba, Bir şirket başka bir şirketin hissesini %100 ü nü satın alıyor ve tek başına ortak oluyor. Alıcı şirket örnek 165.000 TL lik sermayenin tamamını 200.000 TL vererek satın alıyor. Alıcı şirketin yapacağı muhasebe kaydını yaptığımda aradaki farkın muhasebeleştirilmesinde kullanılacak hesapta yardımcı olurmusunuz? ------/------ 245 - 165.000 xxx - 35.000 ? 102 - 200.000 _____/_____

Cevap :
Sermayenin karşı tarafın kayıtlarında eksik olması satın alan için sorun değildir.245 hesabı 200.000 TL olarak kayıtlara alacaksınız. satıcı firma aradaki farkı gelir yazacaktır.


 

Tarih : 03.05.2018
Soru :
Merkez Bankası’nın Sermaye Hareketleri Genelgesi ile 2/5/2018 de yürürlüğe giren uygulama sonucu SMMM lerin düzenleyeceği DÖVİZ GELİRLERİ BEYAN FORMU TASDİK ÜCRETİ tutarı kadar olacaktır ?

Cevap :
BELİRLENMİŞ BİR ÜCRET Yoktur.karşılıklı anlaşma ile belirlenir.


 

Tarih : 03.05.2018
Soru :
EFENDİM HAYIRLI SABAHLAR DİLİYORUM BİZLERİ HER KONUDA BİLGİLENDİRDİĞİNİZ İÇİN AYRICA TEŞEKKURLERİMİ SUNARIM. MALİ MUŞAVİRLİĞİNİ YAPMIŞ OLDUĞUM ŞİRKETİMİN SERMAYESİNİ ARTIRMAK İSTİYORUM.LAKİN ŞİRKET KURULUŞU 15 YILLIK VAR VE SERMAYESİDE 15 YIL ÖNCE ÖDENMİŞ (10.000,00 TL.) LAKİN ORTADA 15 YIL ÖNCEYE AİT HİÇBİR DEFTER BELGE YOK ESKİ SERMAYENİZ ÖDENDİĞİNE DAİR RAPORU NASIL DÜZENLEMEMİZ EREKİYOR.YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.İYİ GÜNLER DİLİYORUM.

Cevap :
BİLİNDİĞİ ÜZERE TTK GÖRE DEFTERLERİN SAKLAMA SÜRESİ 10 YILDIR.10 YILDAN ÖNCEKİ BELGELERE AİT BİLGİLERİ YAZMANIZA GEREK YOKTUR. İLGİLİ BÖLÜME ÖNCEKİ SERMAYENİN SON ARTIŞ TARİHİNİN YAZILMASI YETERLİ OLACAĞI GÖRÜŞÜNDEYİZ.


 

Tarih : 30.04.2018
Soru :
Merhabalar. İki ortaklı % 50 pay sahibi ortaklardan biri tarafından son 5 yılda sürekli olarak şirkete borç verilmiş ve bu 5 yıllık sürenin tamamında öz sermayenin 3 katını aştığı halde hiç bir dönemde örtülü sermaye hesaplanıp, kayıtlara alınmamış. Bu yıl dahil önceki dönemleri de kapsayan hangi işlemler yapılmalıdır? Teşekkürler.

Cevap :
KV beyannamesindeki "TRANSFER FİYATLANDIRILMASI ÖRTÜLÜ SERMAYE" formu doldurulacaktır.


 

Tarih : 26.04.2018
Soru :
Sayın ilgili selamlar; Örtülü sermaye kavramı öz sermayenin 3 katını aşan kısmı ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır denmektedir. Benim sorum bu hesaplamayı yaparken 131-ortaklardan alacaklar ve 331 ortaklara borçlar hesabının bakiyesini değerlendireceğiz yoksa dönem içinde oluşmuş toplam borç alacak rakamlarımı değerlendireceğiz. Bu konuda yardımlarınızı arz ediyorum. Kolay gelsin

Cevap :
Öz sermaye = Aktif toplamı (-) Borçlar


 

Tarih : 09.04.2018
Soru :
1.Bağımsız çalışan meslek mensubu sermaye şirketine(yönetim ve müdür görevi hariç) ortak olabilir mi? 2.Ortak olduğu şirketin muhasebe işlemlerini yapabilir mi?

Cevap :
1-Olabilir. 2-Yapablir


 

Tarih : 04.04.2018
Soru :
MERHABALAR 1. SORUM ;GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI GEÇMİŞ YILLAR KARINA MAHSUP EDİLİRMİ? 2011,2012,2013 YILINDA TOPLAM 513.069,36 KARI OLAN LİMİTED ŞİRKETİNİN 2014,2015,2016,2017 YILINDAKİ ZARAR TOPLAMI 1.739,344,00 OLAN ŞİRKETİN KARI ZARARA MAHSUP EDİLEBİLİRMİ BİLANÇONON HAFİFLEMESİ AÇISINDAN. ŞİRKET TASFİYEDE ŞU AN . YEDEK AKÇASİ 100 TL ÖDENMEŞ SERMAYESİ 50.000,00 TL İKİNCİ SORUM BU ŞİRKET TASFİYE HALİNDE DEFTERLERİ TTK GÖRE KAPANIŞ TASTİĞİ YAPILACAKMI. ÜSTADIM BİR SORUMDA 2018 ŞUBATTA VEFAT EDEN BİR MÜKELLEFİM VAR 2017 VE 2018 DEFTERLERİ KAPANIŞ TASTİĞİ YAPILACAKMI. TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
GEÇMİŞ YIL ZARARLARI ;ZARARIN OLUŞTUĞU YILDAN SONRAKİ YIL VEYA YILLARDA ELDE EDİLEN KARLARDAN MAHSUP EDİLİR.DEFTER KAPANIŞ ONAYI HESAP DÖNEMİ KAPANDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN AYDAN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE YAPILIR.TASFİYE YE GİREN ŞİRKETLER İÇİNDE BU KURAL GEÇERLİDİR.VEFAT EDEN MÜŞTERİ BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTUYORSA 2017 YILI DEFTERİ HAZİRAN 2018 SONUNA KADAR 2018 YILI DEFTERİ İSE ÖLÜM TARİHİNDEN İTİBAREN 6 AY İÇİNDE KAPANIŞ ONAYI YAPILIR.


 

Tarih : 29.03.2018
Soru :
Merhabalar, 10.000 tl sermayeli ve tek ortaklı bir ltd şti %10 hissesini devretdecek.Devir bedeli oldukça yüksek.Hisse devreden ortak bu bedelin şirket hesabına yatacağını söylüyor. 1-hisse devir bedelinin şirket hesabına yatması doğru mu 2-bu yüksek bedelden dolayı ortağa vergi çıkmamasını bir yolu varmı 3-bu bedel şirkete yattığında asıl ortak azınlıkta kalıcak bu durumda sermaye artışı mı yapmak lazım..

Cevap :
Hisse devir bedeli Şirkete hesabına yatırılmaz Hisseyi satan kişinin banka hesabına yatırılır.Limited şirket ortaklarının hisse devirlerinden elde edile kazancın vergilendirilmesi için WEB sitemizde bulunan Limited şirket hisselerinin vergilendirilmesi bölümünü inceleyiniz.Vergiden kaçınmanın yolu olmaz.Kazanan vergisini ödeyecektir .Tıpkı senin benim gibi Meslek mensubu Hukuka uymak zorundadır.Müşterinin vergi ödememesi için yol aramaz.


 

Tarih : 27.03.2018
Soru :
Merhaba sayın danışma birimi. Örtülü Sermaye hesaplamasında öz sermayenin 3 katı olarak hesaplamada öz sermaye neyi ifade etmektedir. şirket koyulan 500 nolu hesaplardaki tutarımı? Yoksa 5'li hesaplardaki net tutarmıdır.?

Cevap :
Özsermaye =Aktif toplamı (-) Borçlar = Öz sermaye


 

Tarih : 26.03.2018
Soru :
Sayın Danışman ; suriye uyruklu mükellefin Türkiyede limited şirketi var. sermaye artırımı yapacağız. sermaye payı olarak yurtdışındaki şahsi parasını Türkiyeye getirmek istiyor. Yalnız bankacılık sisteminde problem olduğundan bu bedeli transfer edemiyor. Bunun yerine kendisinin yurtıdışı kredi kartı var. şirketin pos cihazından bununla ödeme yapmak istiyor. Bu durumda; herhangi bir fatura kesimi olmayacağından, sadece kredi kartı ile tahsilat yapıldığından, beyannamede herhangi bir satış görünmeyecek. maliye ile problem yaşamamak için nasıl bir yol izlemeliyiz. saygılarımla

Cevap :
Kredi kartı Mal ve hizmet satışlarının tahsilatında kullanılır.Başka amaç ile kullanılamaz.Konu hakkında Vergi idaresinden görüş alınız..


 

Tarih : 26.03.2018
Soru :
Sayın Danışman, Şirketlerin aktifinde bulunan gayrımenkullerini sattıklarında oluşan karın (Son değişen kanunla)% 50 sini sermayeye eklemeyip pasifte 5 yıl bekletmesi ile ilgili olarak Yazılması ve Vergi Dairesine verilmesi gereken RAPORun,Yine son değişiklikle,Serbest M.M.M.tarafından da yazılmasının mümkün olup olmadığı hususunun tarafıma acilen bildirilmesini rica ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Sermayeye eklenmeyen% 50 karın 5 yıl sürece pasif de bir hesapta tutulabilir.Bahsettiğiniz rapor ne yazık ki YMM lerce düzenlenmektedir. SMMM lere verilecek(henüz yasal düzenleme yapılmadı) yeni yetki KDV iade ve mahsuplarının raporlanması yetkisidir.


 

Tarih : 23.03.2018
Soru :
Merhabalar Tercüme bürosu olarak Serbest meslek faaliyeti vermek isteyen bir şahıs işletmesi aynı zamanda mal ihracatı yapabilir mi ? Bunun için herhangi bir engel var mı ? İkisini aynı anda yapmak istiyorsa sermaye şirketi şeklinde bir şirket mi kurmalı ?

Cevap :
Tercüme işi yapan şahsız Başka bir iş kolunda Şirket kurmasının Vergi ve TTK hükümlerine göre bir sakına yoktur.


 

Tarih : 20.03.2018
Soru :
Merhaba, 2017 yılına ait gelir vergisi beyannamelerini vermekteyiz. Geliri ücret, GMSİ ve menkul sermaye iradından oluşan mükelleflerimiz mevcut. Yıllık Gelir (GMSİ+MSİ+ÜCRET+DKİ) beyannamesini hazırladığımızda en üst vergi diilmini 110.000 TL den hesaplamaktadır. 110.000 TL lik vergi dilimini sadece geliri ücret gelirlerindn oluşan kişilere uygulanması gerekmez mi? Ücret yanında menkul sermaye iradı veya GMSİ olduğunda en üst dilimi 110.000 TL olarak hesaplaması doğru mudur? Teşekkürler,

Cevap :
Sistemin yaptığı hesaplama doğrudur.Sadece Ücret geliri olsa idi hesaplama Ücretliler için yayımlanan tarifeden olurdu Diğer gelir unsurları olduğu için Genel tarife ye göre hesaplama yapılması doğrudur.Hesaplanan vergiden kesilen vergiler mahsup edilir.


 

Tarih : 20.03.2018
Soru :
Üstat merhaba, bir Ltd.Şirketinde bağımlı olarak çalışıyorum. Beyannameleri ben gönderiyorum. Geçmiş yıllara ait karların sermaye'ye aktarılması ile ilgili S.M.M.M. tespit raporunu benim düzenlememde bir sakınca var mı?

Cevap :
Bir iş yerinde hizmet akdiyle çalışıp söz konusu firmanın bordrosunda bulunan meslek mensubu, sadece çalıştığı iş yeri ile sınırlı olmak kaydıyla, meslek kaşesini kullanarak o iş yerinin sermaye artırım vs raporlarını düzenleyebilir.Rapora İSMMMO dan alınacak "oda kayıt"belgesi eklenecektir.


 

Tarih : 20.03.2018
Soru :
Sayın üstadım merhaba, 3 ortaklı aile şirketi olan bir limited Şirketi müşterim var. Büyük ortak olan baba hisselerinden bir kısmını küçük oğluna bedelsiz olarak devretmek istiyor. Böylece 4 ortaklı bir şirket olacak. Benim sorum şu; 1) Bedelsiz hisse devri olduğu halde devredilen kısım için devreden 3 ortak binde 0,99 oranında Noter harcı ve binde 8,25 oranının 1/4 ‘ü kadar damga vergisi ödeyecek mi ? 2) Devir alan 4.ortak devir aldığı tutar üzerinden mi yoksa sermaye üzerinden mi binde 0,99 oranında noter harcı ödeyecek 3) Yoksa işlem bedelsiz olduğu için herhangi bir noter harcı ve damga vergisi masrafı yok mu?

Cevap :
Hisse bedelsiz devir edilmez. Nominal değer üzerinden devir edilir.LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVİRLERİ DV DEN İSTİSNADIR. 60 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29/09/2016 Resmi Gazete No: 29842 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Damga Vergisi Kanununa Ekli (2) Sayılı Tabloda Yapılan Değişiklikler İstisnalara ilişkin düzenlemeler 4) 6728 sayılı Kanunun 29/c-2 maddesiyle 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün (16) numaralı fıkrasına “kuruluşlarına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “pay devirlerine,” ibaresi eklenmiş, söz konusu fıkra hükmü, “16. Anonim, eshamlı komandit ve LİMİTED ŞİRKETLER ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, PAY DEVİRLERİNE, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar.” halini almıştır. BU DÜZENLEME UYARINCA, SÖZ KONUSU ŞİRKETLERİN PAY (HİSSE) DEVİRLERİNE İLİŞKİN DÜZENLENEN KAĞITLARA DA DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI UYGULANACAKTIR.


 

Tarih : 19.03.2018
Soru :
merhabalar sermayesinin tamamı almanya merkezli bir ltd şti mükellefim var.almanya daki bu şirket türkiye sınırları içerisinde türkiyede ki şirket adına yapmış olduğu giderler için fatura düzenliyor, burada vergilendirme nasıl olmalıdır.(bu giderler almanyadaki şirketin kendi personelinin türkiye deki şirkete yardımcı olmak amacıyla yapmış olduğu seyahat,konaklama, personelinin gider payı vb.) Bu şirket türkiyede ki şirketin bütün hissesine sahip. 2 nolu kdv beyannamesi düzenlenmeli midir. stopaj uygulaması yapılır mı, yapılırsa oranı nedir. teşekkür ederim.

Cevap :
KDV AÇISINDAN KDV Genel Tebliğine göre ; “Türkiye’ye getirilen hizmet, Türkiye’deki firmanın Türkiye’deki faaliyeti ile ilgili ise, hizmetten Türkiye’de faydalanılmıştır; hizmet Türkiye’deki faaliyetlerle ilgili değilse, sonuçları Türkiye dışında doğuyorsa Türkiye’de faydalanılmamıştır.” şeklinde açıklamak mümkündür. KDV Genel Tebliği’nde, yurt dışından sağlanan hizmetlere ait KDV’nin hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği açıklanmıştır. Dolayısıyla yurt dışından sağlanan ve KDVK’nın 1/2. maddesine göre hizmet ithali kapsamında değerlendirilen işlemlere ait KDV'nin, hizmetten yararlanan Türkiye’ de mukim kişi ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla verilecek olan 2. no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi, 1 no.lu KDV beyannamesinde de gösterilerek indirilmesi mümkün olacaktır. Faydalanma Türkiye’de olmak ve KDV’yi önleyen özel bir hüküm bulunmamak kaydıyla; -Yurt dışından teknik hizmet, montaj hizmeti veya danışmanlık hizmeti alınması, - Yurt dışından gayrimaddî hak alınması veya kiralanması (know-how, marka vs.), - Yurt dışından kiralanmış menkulün (meselâ bir iş makinesinin) Türkiye’ye getirilip kullanılması, - Yurt dışından yazılım hizmeti alınması, - Yurt dışından tamir-bakım hizmeti alınması, - Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları, -Bir yurt dışı firmanın personeli olan kişinin, geçici süreyle Türkiye’de görev yapması gibi hizmetler KDV sorumluluğu gerektirmektedir. Yurtdışından alınan bir hizmette KDV sorumluluğunun doğmaması için; - Bu hizmet, KDV’nin konusuna girmeyen bir hizmet olmalıdır, - Hizmet, Türkiye’ye ithal edilmemiş (Türkiye’de icra edilmemiş ve Türkiye’de faydalanılmamış) olmalıdır, -İthal edilen hizmet, KDV istisnasına konu bir hizmet olmalıdır. Yurtdışından alınan ve bu üç şartın sağlanamadığı tüm hizmetler, KDV sorumluluğu gerektirmektedir. Hizmeti yapanın mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında vergi anlaşması bulunması, vergi anlaşmalarının KDV’ni kapsamaması sebebiyle, KDV sorumluluğunu etkilememektedir. STOPAJ AÇISINDAN Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumların, Türkiye’de ki gerçek ve tüzel kişilere verdikleri hizmetler nedeniyle elde ettiği gelirler, vergi anlaşmalarında aksine hüküm olmaması kaydıyla Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Yurtdışına yapılan bu ödemeler üzerinden KVK'nun 30. maddesi çerçevesinde BKK ile belirlenmiş oranlarda stopaj yapılmalı ve muhtasar beyanname ile beyan edilmelidir. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında stopaj yapılabilmesi için; - Hizmeti sunan yurt dışında mukim bir kurum olmalıdır. - Yapılan hizmetin niteliği itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında tevkifata tabi olması gerekir. - İlgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalıdır veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır. Buna göre yurt dışından sağlanan; - Elemanların ücretleri (yabancı bir kuruluşun elemanının Türkiye’deki bir firmanın personeli veya yöneticisi olarak çalışması “serbest meslek” kazancı olarak nitelendirildiğinden bu nedenle yabancı kuruluşa yapılan ödemeler KVK’nun 30. maddesi uyarınca stopaja tabidir.), - Mühendislik, montaj, danışmanlık, eğitim hizmeti, özel yazılım yaptırılması, tercüme yaptırılması gibi serbest meslek hizmeti niteliğindeki hizmet bedelleri, - Kiralama hizmeti karşılığında yapılan ödemeler (Finansal kira veya normal kira), -Borç verme, mevduat ve benzeri fonlamalar karşılığında ödenen faizler, - Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları, -Telif, imtiyaz, ticaret unvanı, marka, know-how ve benzeri gayrimaddi haklar için ödenen bedeller veya kiralar, gibi, GVK’nın 94 veya KVK’nun 30. maddesi kapsamında bulunan ödemelerde, vergi anlaşmasında stopajı önleyen bir hüküm olmadığı sürece, gerekli oranlar üzerinden stopaj yapılması gerekmektedir. Bununla beraber; - Her nevi komisyon ödemeleri, - Yurt dışında yapılan ilan veya reklam bedeli ödemeleri, - Yurt dışında gerçekleşen taşıma bedeli ödemeleri, - Sigorta primi ödemeleri, - Yurt dışında yaptırılan fason iş bedeli ödemeleri, - Gözetim ücreti ödemeleri, -Yurt dışı seyahatlerde ortaya çıkan ödemeler (otel, lokanta, ulaşım, haberleşme vs.), -Fuar katılım ücreti ödemeleri, - Uydu kirası ödemeleri,


 

Tarih : 16.03.2018
Soru :
Ticari karı 26 bin TL olan bir mükellef için Gayri Menkul Sermaye kazancı 10 bin tl (İŞYERİ) kira bildirimini yapıyor muyuz yoksa GMSİ kazancı 30 bin Tl geçmediği için bildirmiyor muyuz?

Cevap :
Ticari kazanç+ GMSİ toplanarak beyan edilecektir.(GVK Md.86/1-c)


 

Tarih : 15.03.2018
Soru :
iyi çalışmalar şirketi tasfiyeye girecek sermayesi 250.000 tl bunun 200.000 tl si 5811 sayılı kanunla sermayeye eklenmiş tutar bu 200.000 tl tutarı ortaklara dağıtırken stopaj kesintisi yapılması gerekiyormu

Cevap :
5811 SK göre Yurt dışında sahip olunan varlıkların kayıtlara intikali ? Bildirilen veya beyan edilen varlıklar, VUK uyarınca defter tutan mükelleflerce yasal defterlere kaydedilebilecektir. ? Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bildirim/beyan ettikleri ve yasal defterlerine kaydettikleri varlıklar için pasifte özel fon hesabı açacaklardır. ? Söz konusu hesap sermayenin unsuru kabul edilecek, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamayacaktır. ? Fon hesabında tutulan bu tutarlar; • İşletmenin tasfiye edilmesi, • GVK’nın 81, KVK’nın 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek devir ve bölünme, hallerinde vergilendirilmeyecektir.


 

Tarih : 15.03.2018
Soru :
Merhabalar 1.000.0000 TL Sermaye ile kurulan Limited şirketin daha sonra elde etmiş olduğu karları da sermaye ilave etti. Şirket ortaklarından biri hisselerini devrederek ortaklıktan ayrılmak istiyor. Bu durumun herhangi vergisel bir boyutu var mıdır?

Cevap :
Limited şirketin paylarının Satılmasında elde edilen kazancın hesaplanması ve vergilendirilmesi: GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinin (4) numaralı bendinde, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olduğu hükme bağlanmış olup anılan maddenin devamında “elden çıkarma” deyiminin yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade ettiği belirtilmiştir. Limited şirket ortağı, hissesini kaç yıl sonra ve kime satarsa satsın, bundan doğan kazanç “Değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulur. (GVK Mük. Md. 80/4). Kazancın hesaplanmasında, hissenin iktisap (edinme) bedeli endekslemeye tabi tutulur ve elde edilen kazançtan istisna düşülür.(Endeksleme sistemi ve hesaplaması 2018 yılı Mali Rehberimizin Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi bölümündedir.) GVK’nın safi değer artışını düzenleyen mükerrer 81’inci maddesinin son fıkrasına göre mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere,TÜİK tarafından belirlenen ÜFE endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Burada hesaplama yapılırken mal ve hakkın iktisap edildiği aydan bir önceki aya ait endeks değeri ile elden çıkarılan aydan bir önceki aya ait endeks değeri kullanılarak iktisap bedeli gerçek değerine yükseltilecektir.


 

Tarih : 15.03.2018
Soru :
İyi günler,gerçek usulde vergi mükellefin (işletme) kendisine ait bir iş yerinden 2017 yılında bürüt 11.250 tl.kira geliri var.Bunu yıllık beyanda gayrimenkul sermaye iradı olarak beyana katmam gerekir diye biliyorum.doğru mudur.teşekkürler...

Cevap :
GVK 86/1- c de belirtilen şartlar varsa birleştirilir.Ticari kazanç ile GMSİ toplamı 30.000 Tl aşarsa birleştirilecektir.


 

Tarih : 14.03.2018
Soru :
Üstadım; Bir mükellefimin 53.998,00 TL. gayrimenkul sermaye iradı, 6.313,26 TL. Limited Şirket kar payı geliri var. Yıllık gelir vergisi beyannamesinde limited şirket kar payını menkul sermaye iradı olarak beyannamede gösterecek miyiz? İlginize şimdiden teşekkür ederim. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Evet birleştirerek beyanname verecek (GVK 86/1-c)


 

Tarih : 13.03.2018
Soru :
MERHABA, AŞAĞIDA GELİR VERGİSİ RAPORU BULUNAN MÜKELLEFİMİZ VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLER ARASINDA OLUP % 5 VERGİ İNDİRİMİNE SAHİPTİR. MÜKELLEFİMİZİN SERBEST MESLEK GELİRİ VE MESKEN KİRA GELİRİ BULUNMAKTADIR. AYRICA GELİRLERİNDE DÜŞÜLECEK; ŞAHIS SİGORTA PRİMİ, SAĞLIK HARCAMASI VE YAPTIĞI BAĞIŞLAR MEVCUTTUR. BU MÜKELLEFİMİZİN ALACAĞI % 5 İNDİRİMİN NASIL HESAPLACAĞI KONUSUNDA TEREDDÜTLERİMİZ VARDIR. SORUMUZ BU ÖRNEKTE İNDİRİM MATRAHININ NASIL HESAPLANACAĞI VE % 5 İNDİRİMİNİN NE KADAR OLACAĞIDIR. TEŞEKKÜR EDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM. GELİR VERGİSİ BEYANNAME RAPORU 01.01.2017 / 31.12.2017 Tarih: 13.03.2018 FİRMA BİLGİLERİ ZARAR KAR Serbest Meslek Kazançları 97.6 69,64 Gayri Menkul Sermaye İratları 66.4 48,00 TOPLAMLAR 164.1 17,64 ZARAR KAR 164.1 17,64 MAHSUP EDİLECEK GEÇMİŞ YIL ZARARLARI TOPLAMI Şahıs Sigorta Primi 9.0 91,37 Eğitim ve Sağlık Harcamaları 2.9 64,60 Diğer Bağış ve İndirimler 1.7 00,00 MAHSUP EDİLECEK GELİR İNDİRİM TOPLAMI 13.7 55,97 Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı 13.7 55,97 Mahsup Sonrası Kalan Tutar 150.3 61,67 VERGİ BİLDİRİMİ VERGİYE TABİ MATRAH 150.3 61,67 HESAPLANAN GELİR VERGİSİ 44.2 76,58 Hesaplanan Vergi İnd. Tutarı (GVK Mükerrer 121) KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER 25.7 63,85 Geçici Vergiler 0 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER TOPLAMI 25.7 63,85 ÖDENMESİ GEREKEN GELİR VERGİSİ 18.5 12,73 ÖDENMESİ GEREKEN DAMGA VERGİSİ 80,60

Cevap :
BDP PROGRAMINDA BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİNDE SİSTEM %5 İNDİRİMİ KENDİSİ HESAPLAMAKTADIR.


 

Tarih : 12.03.2018
Soru :
Merhaba, teknogirişim sermayesi kapsamında kurmuş olduğumuz şirketimizin var olan 4 ortağıda üniversite görevli öğretim üyesidir. Şirket ortaklarımızdan projenin yürütücüsü olan şirket ortağımıza huzur hakkı ödemesi yapacağız. Bu yapacağımız huzur hakkı ödemesi 5746 sk kapsamında gelir vergisi ve damga vergisinden istisna kapsamına girmekte midir? Beyannemelere ait olarak kesilen 1048-5035 SK Damga vergisi bu muafiyet kapsamının dışında mıdır? Konu le ilgili yardımınızı rica ederim.

Cevap :
Üniversite; devlet üniversitesi ise Ödenen Huzur hakkından GV ve DV hesaplaması gerekir. 5746 Kanun Madde 1/(2)


 

Tarih : 09.03.2018
Soru :
Merhaba, İstanbul Gıda Kontrol laboratuvar Müdürlüğü Döner Sermaye işletmesine yaptırılan analiz ücreti için tarafımıza alında belgesi verilmiş olup alındı belgesinin içinde kdv hesaplanmış bu gibi döner sermaye işletmeleri tarafından verilen alındı belgesi içindeki kdv hesaplanması doğru mudur? Fatura kesilmesi gerekmekte midir? İyi günler

Cevap :
Kamu kurum ve kuruluşları Kurumlar vergisi olmada da KDV mükellefi olabilir.Belgede KDV tahsil edildiğine ilişkin bir not veya belirleme varsa fatura olmadan da KDV iç yüzde hesaplaması ile KDV indirimi yapılır.


 

Tarih : 08.03.2018
Soru :
Ustadım Merhaba; Benin sorum GMSI ile ilgili olacak kişi 2013-2014-2015-2016 yıllık gayri menkul sermaye iradi beyannamelerini vermiş o yıllarda kira elde ettiği dairelerinin hiç biri aylık 500 TL üzeri değil ancak 2017 birkaç dairesinin aylık kira ödemeleri 500 TL nin üzerine çıkmış ancak bu kiraları da elden nakit tahsil etmiş.Sanırım bir ihbar sonucu bu odemeler denetim elemanları tarafından kiracılara sorulup tespit edilmiş Mükellef 2017 yılı vergi beyannamesini henüz vermemiş Bu duruma göre mükellefe nasıl bir idari işlem uygulanacak karşılığında uzlaşma talebi yapılabilinir mi? 2017 yılı için nasıl bir yol izlemesi uygun olur Teşekkürler

Cevap :
2017 yılı için beyanname 31/03/2018 tarihine kadar verilecektir.Diğer yıllar için beyannameler Pişmanlık hükümlerine göre verilebilir.


 

Tarih : 07.03.2018
Soru :
merhaba, gayrimenkul sermaye iradında amortisman ayırabilmek için gayrimenkulün amortismana tabi değeri nasıl tespit edilebilir ?

Cevap :
Tapuda yazan alış bedeli dikkate alınır.


 

Tarih : 27.02.2018
Soru :
Merhaba, A.Ş'de bağımlı SMMM olarak çalışmaktayım. Şirket olağanüstü yedeklerini sermayeye ilave kararı aldı, bağımlı çalışan olarak ilgili SMMM tespit raporlarını düzenleyebilir miyim, ve hangi raporların düzenlenmesi gereklidir. Teşekkürler

Cevap :
Bir iş yerinde hizmet akdiyle çalışıp söz konusu firmanın bordrosunda bulunan meslek mensubu, sadece çalıştığı iş yeri ile sınırlı olmak kaydıyla, meslek kaşesini kullanarak o iş yerinin sermaye artırım vs raporlarını düzenleyebilir.Rapora İSMMMO dan alınacak "oda kayıt"belgesi eklenecektir. www.ismmmo.org.tr/Mevzuat/Sermaye-Tespit-Raporlari-ve-Diger-Raporlari--3264


 

Tarih : 27.02.2018
Soru :
Kar dağıtımı sırasında ayrılan 2.Tertip Yedek Akçenin Tekdüzen Hesap Planında gelecek yıllarda sermayeye ilave edilebilmesi durumunu göze alarak hangi hesap kodu altında takip edilmesi gerekmektedir?

Cevap :
Kar yedekleri(Yasal yedekler) 540 hesap da takip edilir.


 

Tarih : 19.02.2018
Soru :
Anonim şirket ortağı 1.400.000,00-TL lik hissesini oğluna devretmek istiyor. Şirketin sermayesi 7.000.000,00-TL. Hisseler 1/4'ü A grubu nama yazılı, 3/4'ü B grubu hamiline yazılı olup hisseler karşılığında hisse senedi veya geçici ilmuhaber basılmamıştır. Ancak sermaye kuruluşta ve artışlarda hep nakit veya şirket iç kaynaklarındaki mevcut kar ve özel fonların sermayey ilavesi suretiyle yapılmıştır. Soru 1 : Bu hisse devrinde arızi kazanç ve vergi yükümlülüğü nedir? 2: Vergi yükü olmadan nasıl devretmeliyiz? İyi çalışmalar. Saygılarımla,

Cevap :
A.Ş de hisse devirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili ayrıntılı açıklamaya Web sayfamızda bulunana 2018 YILI MALİ REHBERİNDEN ulaşabilirsiniz. https://www.ismmmo.org.tr/Mevzuat


 

Tarih : 12.02.2018
Soru :
İyi günler Sayın yetkili, NAKDİ SERMAYE ARTIRIMINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİNDEN KVK 10/1-ı maddesi gereğince finansal kiralama şirketleri yararlanabilir mi ? Yardımlarınız için teşekkürler

Cevap :
Yararlanamaz.


 

Tarih : 09.02.2018
Soru :
sn danışman merhaba 3 milyon 200 bin sermayesi olan A.Ş YMM İLE TAM TASDİK sözleşmesi yapma zorunluluğu var mı?

Cevap :
YMM ler ile hiçbir parasal sınırla olmaksızın Tam tasdik sözleşmesi yapılması zorunlu DEĞİLDİR. 30.07.1995 tarihinde yayımlanan 18 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel tebliği ile yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu tebliğin Tasdike ilişkin esaslar başlıklı I. bölümünün, “A Kapsam” başlığı altında; “Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi (tasfiye, birleşme ve devir beyannameleri dahil) vermek durumunda bulunan mükellefler, söz konusu beyannameleri ile bunlara ekli mali tablolarını ve bildirimlerini DİLEDİKLERİ takdirde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler.’’ 29 No’lu SM, SMMM, YMM Kanunu Genel Tebliğinin I.Bölümünün 4-Sözleşme Düzenlenmesi ve Sözleşmelerinin Feshi başlıklı bölümünde; “18 sıra No’lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenleme uyarınca mükellefler diledikleri takdirde tam tasdik hizmetinden yararlanabileceklerdir.” ifadesi yer almıştır. Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; mükelleflerin herhangi bir şartla sınırlı olmaksızın İSTEMELERİ halinde tam tasdik hizmetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.


 

Tarih : 06.02.2018
Soru :
Merhaba, kurumlar beyannamesi üzerinden yaptığımız girişim sermayesi fonunu ayırdığımız özel fonlarda kullandığımız taktirde yani tutarı girişim sermayesi yatırım fonu alarak değerlendirdiğimiz taktirde bu fonu ne kadar süre ile elimizde tutmalıyız ki vergi 'den muaf olsun ?

Cevap :
Yayımlanan Genel Tebliğid elde tutma süresi konusunda bir belirleme yoktur. Konu ile ilgili olarak yayımlanan KVK 7 nolu Genel tebliğini inceleyiniz. 7 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 31/12/2012 Resmi Gazete No: 28514 (4. Mükerrer)


 

Tarih : 06.02.2018
Soru :
merhabalar 15/01/2018 tarihinde A ltd.şti. ile B Ltd.Şti. iş ortaklığı kuruluşu oldu. sermaye yok. tescile tabi değil. peki sermaye kaydı nasıl olacak?. Kazanç paylaşımında A şirketinin %51 , B şirketinin % 49 payı var bu durumda iş bitiminde ortaklar iştirak kazancı olarak mı kurum kazançlarında beyan edecek? teşekkür ederim.

Cevap :
İş ortaklığı Kurumlar vergisi kanun 2/7. maddesinde tanımlanarak elde ettikleri kazanç KV tabi olduğu belirtilmiştir.Sermaye olmadan iş ortaklığı kurulamaz. Kurumlar Vergisi Kanunu 1 seri nolu genel tebliği 2.5.2. deki şartları taşıması ve kurumlar vergisi mükellefiyetininde istenilmesi durumunda, iş ortaklığı kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirebilmektedir.Ancak mükelleflerin bu tercihi yaparken dikkat etmesi gereken husus ,yapılan tercihin bir daha değiştirilmesi söz konusu değildir. İş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefiyeti, ortakların mükellefiyetlerinden ayrı olarak yeni bir şirket kuruluşu gibi değerlendirilecek. Ancak iş ortaklığının tüzel kişiliği olmadığı için tescili söz konusu değildir. İş ortaklığı adına bilanço usulüne göre defterler tasdik ettirilecek ve ortaklığa ait tüm işlemler bu defterlerden takip edilecektir. Fatura ve benzeri diğer belgeler iş ortaklığı adına bastırılacak ve tasdik edilecektir. İş ortaklığına KDV ,Stopaj ,Kurum Geçici Vergi mükellefiyeti, SGK ve diğer mükellefiyetler açılacaktır. İş ortaklığında işin bitim tarihi, GVK 44. maddesindeki “inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabulün yapıldığı gösteren tutanağın düzenlendiği tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitirme tarihi olarak kabul edilir” hükmüne göre belirlenir. İş ortaklığının bitmesinden sonra ,ortaklık adına tarh edilen vergi ve cezalar müteselsilen ortaklardan tahsil edilecektir. Ortaklık kazancı kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir. İş ortaklıklarının faaliyetinden doğan kazanç, kurumlar vergisine tabi tutulmakta ve vergi sonrası kazanç ortakların hisselerine göre ortaklara dağıtılmaktadır. Ortalığın gerçek kişi ortaklarına düşen kar payı ise menkul sermaye iradı olarak ,bu ortaklar tarafından kendi beyannamelerine eklenerek beyan edilecektir (GVK Madde 75/2). Ayrıca vergi alacağı mahsubuna konu olacaktır (GVK Mükerrer 75. Madde).


 

Tarih : 05.02.2018
Soru :
SAYIN DANIŞMAN MERHABA, CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKUR EDERİM.ANONİM ŞİRKET ORTAKLARINA AİT GAYRİMENKULLERİ AYNİ SERMAYE OLARAK ŞİRKETE TESCİLİNİ YAPTIK.BU GAYRİMENKULLERE DE AMORTİSMAN UYGULAMAMIZDA BİR SAKINCA BULUNUYOR MU?

Cevap :
HAYIR SAKINCA YOKTUR.(ARSALAR HARİÇ ARSALARA AMORTİSMAN AYRILMAZ.)


 

Tarih : 02.02.2018
Soru :
Sayın yetkili, kentsel dönüşüm çerçevesinde yanilenen bina için katlanılan maliyet, Gayrimenkul sermaye iradı gelirlerinde, amortismana mı tabi tutulur, yoksa tamamı o dönem gider mi kabul edilir. Teşekürler

Cevap :
GMSİ elde edenlerin giderleri GVK 74..maddede sayılmıştır.Oluşan maliyetten (Müteahhidin düzenlediği fatura tutarı ) % 2 amortisman ayrılır.


 

Tarih : 02.02.2018
Soru :
iyi günler firmamız 2016 mayıs ayında 150.000 tl nakit sermaye artırımı yaptı ve kıst olarak nakit sermeye indirimi kurumlar vergisinde indirim yaptık şimdi biz 2017 yılı ve takip eden yıllarda da indirimden faydalanabilirmiyiz. teşekkürler.

Cevap :
Faydalanabilirsiniz. Hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder.


 

Tarih : 01.02.2018
Soru :
Merhaba bağımlı olarak çalıştığım firmada sermaye artırımı ve sermaye tespit raporunu kendim imzalayabilir miyim?

Cevap :
Raporu düzenleye bilirsiniz.


 

Tarih : 01.02.2018
Soru :
Merhaba,sigorta acenteliği olan bir firmam ltd olduğundan yıl karlarını dağıtmayıp da sermayeye eklenebilir miyiz? Kolay gelsin

Cevap :
Ekleyebilir.


 

Tarih : 31.01.2018
Soru :
Sayın Yetkili Yabancı sahısların Çalışma İzni Hakkında bir sorum olacaktı bu konuda yardımınızı rica ediyorum işletme Defterine tabi bir sahıs baharat,lokum ve hediyelik eşya satışı işi ile ilgili bir işyeri açmış ve belediyeye ruhsat başvurusu esnasında Yabancı uyruklu oldugundan ruhsat aşamasında kendisinin çalışma izni nin olması gerektıgı soylenmıstır bu aşamada gereklı muracat yapılmıstır.fakat bakanlıktan gelen eksık evrak mailinde DOSYADA TESPİT EDİLEN EKSİK BELGELER : * Ek Belge Firmanın ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL olduğu ve tamamının nakten ödendiğini gösterir Yeminli Mali Müşavir Raporu * Ek Belge firmada çalışan personele ait SGK primlerinin sisteme taranması bu belgeler istenmektedir. Fakat bu şahıs yeni acılış olup sahıs firması olup herhangibır calışanı bulunmamaktaır. ve Sermaye olarak ta herhangi bir tecsili yoktur. bu konuda ne yapılacağı hususunda yardımlarınızı rica ediyorum İyi çalışmalar

Cevap :
YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİ TACİRİN KAYDINDA İSTENİLEN EVRAK 1. Dilekçe(Tacir tarafından imzalanmış olmalı) 2. Noterden düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir) 3. Pasaport sureti (tercüme edilmiş noter onaylı) (2 adet) ve vergi numarası dökümü 4. Oda kayıt beyannamesi (yetkililer tarafından imzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır) 5. Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış olmalı) · Tacir yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.(onaylı) · Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişi için ikamet izni ibraz edilmelidir.(onaylı)


 

Tarih : 29.01.2018
Soru :
Üstad; İşletme hesabında bilançoya geçen mükellefin açılış kaydını yapıyorum ama kasa, banka rakamını, stokları, vergi ve fonlar, sermaye rakamını da girdikten sonra 300 bin tl gibi rakam kalan veriyor. bu rakamı ortaklara atsam gerçekte ortağa olmayan borç gözükecek. Bu işlemi nasıl yapacağız?

Cevap :
Sermayeye eklemeniz uygun olur.


 

Tarih : 18.01.2018
Soru :
Merhaba, 2312.217 tarihli ve 30279 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4.maddesinin birinci fıkrasının (k)bendinde yapılan ve 01.01.2018 tarihinde girecek olan değişiklikle ,kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edileceği kooperatiflerin bu iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerine ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançlarının daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisinin olmayacağını hüküm altına alınmıştır. Kurumlar Vergisine tabi bir kooperatifiz.kurumlar Vergisi mükellefiyetimiz yukardaki mevzuat hükümleri çerçevisinde 01.01.2018 tarihi itibariyle iktisadi işletme şeklinde mükellefiyet tesis edilmesi için gerekli açılış işlemlerinin yapılması gerektiği Vergi Dairesi tarafından yazı gelmiştir.Bu Konu hakkında tam açıklayıcı bilgiye sahip değiliz.Yapı kooperatifiyiz.Kooperatif bünyesinde iki adet şübemiz var.havuz işletmeciliği,kafeterya işletmesi.kira geliri ve bazı ticari kazanç sağlayan gelirimiz olduğu gibi vergiden muaf gelirlerimizde var.kooperatif bünyesinde havuzda ve kafede toplam 14 işçi çalıştırıyoruz.yapılması gereken işlemler ve acaba bu tebliğin kaldırılma durumu olabillirmi? Bu konu epey kapsamlı bir konu bizim durumumuzdaki kooperatifler için zor bir durum yeniden açılış yapılacak ve tastik edilen bütün resmi defterler iptale edilip yeniden çıkarılacak.ayrıcada üsülsuzluk cezası var.bilgi için mümkünse telefon görüşmesi yapılabirimi? Teşekkür ederim

Cevap :
Yayımlanan Genel tebliği KV kanunda yapılan değişikliği açıklayan Metindir.Tebliğin kaldırılması diye bir işlem olmaz.Kanun değişirse tebliğde düzenleme yapılır.Kanun ve tebliği ile getirilen düzenlemelere mükellefler uymak zorundadır.Meslek mensupları mükellefe vergi getirilmesinden dolayı çaba sarf etmemesi gerekir.Meslek mensubunun yapacağı iş kanun ve tebliğleri uygulamaktadır.Vergilemede bir sıkıntı varsa mükellef ve bağlı oldukları Ticaret odası ilgilensin.


 

Tarih : 15.01.2018
Soru :
mrb sermaye artırımı için sermaye ödendiğine dair rapor da şirketin sermayesi bölümüne artırılan sermaye rakamı ve bir önceki sermayesi bölümüne mevcut sermaye rakamımı yazılmalıdır. teşekkürler

Cevap :
Artırılan sermaye henüz tescil edilmediği için rapora yer almaz.Mevcut sermaye rakamı yazılır.


 

Tarih : 11.01.2018
Soru :
Merhaba Arabuluculuk yapan bir şirket (A.Ş veya LTD) kurmak istesek ortakların tamamı arabuluculuk yapma yetkisine sahip olmak zorunda mıdır ? Veya başka türlü sorayım. Arabuluculuk yapma yetkisine sahip değilim ama şirketi kurup yanımda bu yetkiye sahip avukatlar çalıştırabilir miyim. Yani sermayedar olabilir miyim? İyi çalışmalar

Cevap :
Ara buluculuk faaliyetlerinin şirket şeklinde hizmet verip veremeyeceği konusunda bilgi sahbi değiliz. İlgili kamu kurumuna sorunuz.


 

Tarih : 10.01.2018
Soru :
merhabalar benim sorum biz bi firmamıza geçmiş yıl karlarından kaynaklanan sermaye artışı yaptık.Lakin yedek akçeleri ve kar yedeklerini de bu arttırıma ekledik.Yaptığımız işlem doğrumudur.Şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sermaye artırımı için raporlama ve tescil yaptırılmış ise başkaca yapılacak işlem yok


 

Tarih : 07.01.2018
Soru :
Yeniden degerleme uygulamasi guncel durumda var mi enflasyon muhasebesi uygulamasi ile kalkti mi. Uygulama var ise yeniden degerleme uzerinden amortisman vuk a gore gider yazilabilir mi Uygulama sonrasi Degerleme hesabi 522 sermaye ye ilave edilir mi . Ilave icin belli bir Suresi var mi Tesekkurler

Cevap :
Aktifdeki değerlerin Yeniden değerleme sistemi 2004 yılında kaldırıl. Bu tarih den bu yana enflasyon düzeltmesi yapılmamaktadır. (Kuyumcular hariç)


 

Tarih : 03.01.2018
Soru :
Şirket sermaye yedeği koyma kararı alır.Bir kısım koyulur ancak akabinde artırım tutarı yeterli gelmeyeceğinden vazgeçer vebu meblağ ile geçmiş yıllar zararlarını karşılarlar.Kar dağıtım stopajı ile alakalı bir durum sözkonusu olurmu?

Cevap :
Evet % 15 GV stopaj yapılır.


 

Tarih : 21.12.2017
Soru :
Merhabalar turizm ve organizasyon faaliyetinde bulunan mükellefim 2018 yılı içinde nakit sermaye artışında bulunmak istiyor.Nakit sermaye arrtırım teşviğinden yararlanabilirmiyiz tebliği incelediğimde " gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı %0 olarak belirlenmiştir" ibaresi var şirketin gelirlerinin %50 si turizm oganizasyonu (seminer,davet,konser,iş toplantıları) üzerine iyi çalışmalar dilerim

Cevap :
Şirketiniz belirttiğiniz kıstaslara göre Nakit sermaye artırımı teşvikin den yararlanabilir.


 

Tarih : 14.12.2017
Soru :
Merhaba, 486 nolu Vuk genel tebliğine göre geçilecek olan defterbeyan sistemi için sermaye şirketlerinde olduğu gibi e defter için herhangi bir yazılım programına ihtiyaç olacak mıdır?

Cevap :
Hayır ihtiyaç yoktur, defter GİB web sayfası üzerinden www.edefter.gov.tr adresindeki portaldan tutulacaktır.Bu sisteme e-defter sistemi değildir.


 

Tarih : 13.12.2017
Soru :
2017 yılı sözleşmesi bulunan bir firmamıza sermaye ödendiğinin tespiti raporu yazacağız. Bu rapor ile ilgili sözleşme düzenlememiz gerekir mi acaba ?

Cevap :
Hayır gerekmez.


 

Tarih : 01.12.2017
Soru :
Merhaba Limited şirketiz Patron yıl içinde şirkete para vermiş 331 hesap bu paradan ödenmemiş sermayeyi kapatabilirmiyiz Saygılarımla

Cevap :
Şirket ortaklarının şirkete verdikleri borçlar (331 hesap) sermayeye ilave edilir.Bunun rapor düzenlenerek ticaret sicilinde tescil ettirilir.Rapor örnekleri sitemizde mevcuttur.


 

Tarih : 01.12.2017
Soru :
Soru : Limited şirket kuruluş sözleşmesinde tl olarak sermaye taahhüt etmektedir.Sonra Firma ortağı sermaye taahhüt ödemesinin bir kısmını döviz kodu:XAU cinsinden açılan şirket hesabına sermaye ödemesi açıklaması yaparak yerine getirmiştir. Bu sermaye diye yatırılan ödemeyi taahhüt yerine getirilmiş şeklinde kayıt edebilir miyim.?

Cevap :
Sermaye taahhüt ödemesi 7.000 TL nin üzerinde ise ödeme zaten TL olarak Bankadan yapılacaktır. Döviz ödemesi şeklinde de taahhüt yerine getirilir.


 

Tarih : 13.11.2017
Soru :
sayın üstadım çıkacak torba yasada kurumlar vergi oranı %22 OLACAGI KESİN Mİ.? ayrıca bilançodaki dagıtılmayan karların yılbaşına kadar sermayeye ilave ederek bu vergiye muhatap olmayabilirmiyiz.? saygılar

Cevap :
Kanun henüz TBMM çıkmadı Kanun yayımlanınca gerekli açıklama web sayfamızda duyurulacaktır.


 

Tarih : 09.11.2017
Soru :
MERHABA, YABANCI SERMAYELİ BİR ŞİRKETİN %80 HİSSELİ MÜDÜRÜ İÇİN YURTDIŞINDAN OLMAZ ÜZERE ÇALIŞMA İZİNİ ALMAK İSTİYORUZ. BU KONU İLE İLGİLİ YASAL PROSÜDÜRLER HAKKINDA GENEL BİLGİ ALABİLİR MİYİZ. BAŞVURU ŞEKLİ VE ŞARTLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM. YURT DIŞI BAŞVURUDA İLGİLİ TÜRK TEMSİLCİLİĞİNDEN 16 HANELİ REFERANS NOLU BİR NUMARA ALINIYOR.ŞİRKET ORTAKLARI İÇİN İLK 6 AY TÜRK İŞÇİ MUAFİYETİ DE VAR.İLGİLİ TÜRK TEMSİLCİLİĞİNE HANGİ EVRAKLARI İBRAZ ETMEMİZ YETERLİ VE DEVAMINDA TÜRKİYE'DEKİ İŞLEMLERİ KISACA AÇIKLAYABİLİR MİSİNİZ. İYİ ÇALIŞMALAR....

Cevap :
Yurtdışından Başvuru işlemleri için tıklayınız: https://www.csgb.gov.tr/media/5881/yurtdisibasvuru.pdf


 

Tarih : 08.11.2017
Soru :
Acil. Merhaba şirketin ortakları olan borçlarından dolayı sermaye artışında bulunacağız. Oda internet sitesinde bulunan örnek rapora göre rapor hazırladım fakat İTO nun internet sayfasında Özvarlık tespit edilmeli ve tablo halinde rapora yazılmalı diye bir ibare var bu ise örnek raporda yok odamız sayfasında ki rapora göre düzenlenen rapor tescil edilir mi? İyi çalışmalar.

Cevap :
İKi rapor hazırlamanız gerekir. Birincisi :SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU İkincisi :SERMAYEYE İLAVE EDİLECEK ORTAK ALACAKLARININ (ORTAKLARA BORÇLAR)TESPİTİNE AİT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU


 

Tarih : 03.11.2017
Soru :
529-Diğer Sermaye Yedekleri hesabında bulunan miktar ile bir kısım nakit sermaye koyarak sermaye artışı yapacağım. Bunu raporda ne şekilde göstermem gerekiyor konu ile ilgi yardımlarınızı bekliyorum. Sistemde bulunan raporların hiç birisinde iç kaynaklardan karşılanan sermaye ile ilgili bir düzenleme bulamadım.

Cevap :
Sistemdeki Rapor örneklerinden, bahsettiğiniz hesaba göre uyarlama yaparak rapor formatı yapabilirsiniz.


 

Tarih : 30.10.2017
Soru :
Sayın danışman, sermaye arttırımı yapmak istiyoruz. Ortakların şirketten alacağı mevcut. Ortaklara borçlar (331) da ki rakamın bir kısımını kullanarak sermaye arttırımı yapabilir miyiz? Noter ve ticaret odası haricinde başka herhangi bir prosedürü var mıdır?iyi çalışmalar

Cevap :
Yapabilirsiniz. Noter ve ticaret odası (ticaret sicil) haricinde başka bir işlem yok.


 

Tarih : 27.10.2017
Soru :
Merhaba, Aşağıda açıklandığı üzere; "Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnadan faydalanmak için; · Gayrimenkul en az 2 yıldır kurumun aktifinde kayıtlı olması, · İstisnanın satışın yapıldığı dönemde uygulanması ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması gerekmektedir. İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır." Buna göre 5 yıl boyunca özel bir fonda tutulacak olan % 75 istisna tutarı sadece sermaye ye mi ilave edilebilir ? başka bir şekilde kullanımı mümkün değildir . yazıdan anlaşılan doğrumudur

Cevap :
Madde metni çok açık Sermeyeye ilave VEYA 5 yıl özel fonda tutulması halinde istisna uygulanır.


 

Tarih : 18.10.2017
Soru :
Merhaba, Limited şirketlerde ödenmeyen 3/4 sermaye, 7.000 TL nakit işlem sınırını aşmadan parça parça nakden ödenebilir mi?

Cevap :
Ödenebilir.


 

Tarih : 16.10.2017
Soru :
Mükellefim şirkette, sermaye olumlu farkını sermayeye ilave edeceğim. Aynı anda nakit sermaye artışı da yapabilir miyim? Acil olarak cevaplarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Yapabilirsiniz bir engel yoktur.


 

Tarih : 11.10.2017
Soru :
Sn. Yetkili , Dr. olan bir mükellefimiz kendi adına bir sermaye şirketi kurmuş. İş yeri olarak ise oturduğu evi home ofis olarak göstermiş. Her ay bağlı bulunduğu sağlık kurumuna fatura keserek hizmetinin karşılığını almaktadır. Önce ki muhasebeci şirketten kendisine her ay bir miktar huzur hakkı ödemesi yapmış. Ancak mükellef bu durumdan rahatsız ve muhtasar dönemlerinde yüksek oranda stopaj kesintisi olduğu için bunu sürekli gündeme getiriyor. Huzur hakkı ödemesinden vazgeçmemizin bir sakıncası olur mu? Ayrıca bu mükellef ağustos ayında home ofisi tahliye etti ve bir süre adres bildiriminde bulunmadı. Ekim ayında ise yeni bir kontrat yaptı , yeni home ofis mevcut vergi dairesi sınırları dışında. Adres değişikliği için vergi dairesine bildirim de bulunacağız. Ancak tahliye ettiği ağustos ayından bu yana geçen zaman için kira ödemesi yapmadığından dolayı muhtasar da kira ödemesini göstermemiz gerekir mi? Göstereceğiniz ilgiye şimdiden teşekkür eder , çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap :
Huzur hakkı ödemesinden her an vazgeçilir.Bir sakınca yoktur.Kira ödemesi yoksa GV stopajda olmaz.


 

Tarih : 06.10.2017
Soru :
Merhaba. sermaye arttırımı yapacağım. bu arttırımda sermaye düzeltmesi olumlu farkları nı da eklemeyi düşünüyorum fakat 2006 dan önce yapılmış bir düzeltme olduğu için ne tam yılı ne defter bilgileri nede yevmiye kayıtları var elimizde düzenliyeceğimiz smmm raporunda yer alan bu bilgileri nasıl doldurabilirim. iyi çalışmalar.

Cevap :
Sorunuzu vergi birimimiz cevaplandıracaktır.


 

Tarih : 05.10.2017
Soru :
anonim şirket lerde fatura'da mersis no yazılması zorunlu mu? Sermaye'nin yazılması şart mı? Bilgilerinizi rica ederiz.

Cevap :
Konu ile ilgili olarak odamızın web sitesinde yaptığımız duyuru için aşağıdaki linki inceleyiniz. http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/S%C4%B0C%C4%B0L_NUMARASI.pdf_476.pdf


 

Tarih : 03.10.2017
Soru :
Selamlar, 10.000- TL sermayeli ve halen çalışan personeli "olmayan", "limited" şirketin, MISIR Arap Cumhuriyeti uyruklu ortaklarına (2 Kişi) asgari 5 Türk personel çalışan koşulunu sağlamadıkları için BağKur kaydı yapılamamaktadır. Bu kişileri GSS kapsamında dahil ederek eş ve çocuklarını sağlık sigortasından yararlandırabilir miyiz? Görüş, öneri ve tavsiyeleriniz rica olunur.

Cevap :
5510 sy kanun 60 maddesinde GSS li kimlerin olacağı beyan edilmiştir. Buna göre; -Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tâbi olduğunu belgeleyen kişiler, -Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan yerleşim yeri yurt dışında olup o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar, -Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hallerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar, -Hükümlü ve tutuklular, - Er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri, -3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak emekli olan ve yerleşim yeri yurt dışında olanlar, -Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bunların emeklileri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ve dul ve yetimleri, -Anayasa Mahkemesi üyeleri ile bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, - Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamındaki mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olamayan ve Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayan kişilerden, Türkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleşik olanlar, 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen; 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların üyelerİ genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaz.


 

Tarih : 29.09.2017
Soru :
Sn.Danışman, Kasadan olmayan ortağının talimatı ile personellerin şirket hesabına yatırdığı nakitler yani hesap hareketlerinde Şirket ortağının adı ile değilde nakit yatırılan ve banka personeli adı ilen yatırılan nakitler 331 hesapta izlenebilir mi?, bu bakiyeler sonucu oluşan 331 hesap alacak bakiyesi sermayeye eklenebilir mi?, cevabınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Böyle bir muhasebe kaydı ve düzeni olmaz. Kayıt dışı işlemler muhasebeleştirilemez.


 

Tarih : 29.09.2017
Soru :
Sayın Yetkili, Firmamızın 2016 yılındaki karı ile alakalı aylık olarak tek ortağımıza kar payı dağıtımı yapmakta idik. Daha sonra sermaye artırımı yapmamız gerektiği için dağıtılmayan karları sermayeye ilave ettik .Ancak ortağa aylık olarak geçimini sağlayabileceği bir meblağ ödemeye devam etmk istiyoruz.8.ay için ben huzur hakkı ödeyerek beyan ettim ancak giderde artış sağladığı için bu yöntemle devam etmek istemiyorum. AVANS KAR PAYI DAĞITIMI yapmak istiyorum. İlk 6 aylık dönemde şirketin karı 181.822,00 TL .yani dağıtılabilecek bir kar şu anda mevcut yılı kar ile kapatırsa sorun olmaz sanırım. Ancak kar ile kapatamazasa o zaman bu aylık aldığı kar payları iade etmesi gerekecek.Doğrumudur? Avans kar payı dağıtımı ile alakalı muhasebe kaydını nasıl yapmam gerekir? 1 ay huzur hakkı ödeyip daha sonra Avans Kar Payı Dağıtımına geçmem sorun oluşturur mu? Yardımınıza teşekkür ederim.

Cevap :
Avans kar dağıyı ile ilgili olarak odamızın yayımladığı notlara aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.Diğer taraftan Huzur hakkı ödenmesi için şirket yetkili organı karar alması gerekir. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/SeminerNotlar/18022014/kar_da%C4%9Ft%C4%B1t%C4%B1m_sunum_2014_2.pdf


 

Tarih : 27.09.2017
Soru :
İyi Günler, Nakit sermaye indirimi ile ilgili KVK 9 nolu tebliğde "10.6.4.2.1. Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır." denilmektedir. Mükellef bir alışveriş merkezi olup gayrimenkullerin kiralanması esas faaliyet konusunu oluşturmaktadır. Tebliğin bu maddesine göre şirketin gelirleri pasif nitelikte midir? Nakit sermaye indiriminden %50 oranında faydalanabilir miyiz?

Cevap :
Kira geliri olanlar için indirim oranı %0 olarak uygulanır.


 

Tarih : 19.09.2017
Soru :
Sayın danışmanımız, Sermayesi 250.000.-TL.den fazla olan bir müşterimize İstanbul barosundan bir yazı gelmiş, ilgili yazıDA Avukatlık yasası 35/3 den bahisle şirketimizin avukatla sözleşme yapmasının zorunlu olduğunu 10 içinde sözleşme yapılmazsa savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı ifade edilmiştir.Müşterim aile şirketidir ve avukatlık bir durum olmamaktadır.Ayrıca yeni TTK' da böyle bir zorunluluk göremedim.Bu çerçevede sözleşme yapılması zorunlu mudur.Teşekkürler.

Cevap :
Bu zorunluluk 2001 yılından beri vardır. Avukatlık yasasında yer alan bu zorunluluk TTK yasasında zaten olmaz .Bu konu SMMM lerin konusu değildir.Muhatap mükelleftir. Mükellefler şikayetlerini bağlı oldukları ticaret veya sanayi odasına bildirsinler.Bu konular ile bizler uğraşmayalım.


 

Tarih : 14.09.2017
Soru :
sayın danışmanım merhabalar. bir firmamanın sermaye artış işlemini yapacağım. sermaye taahhüt ve ödeme tarihi: 2008-2010 arasıdır. fakat mükellef bu defterleri bulamaaktadır. bu durumda smmm raporunu nasıl düzenleyebiliriz? saygılar, iyi çalışmalar.

Cevap :
Rapor düzenlenmesine ilişkin Ticaret bakanlığı genelgesine göre Zamanaşımına uğramamış (10 ) yıl . Defterler saklanmak zorundadır.Nasıl bir rapor yazacağınız konusunda hukuka aykırı yorum yapamayız.Ticaret sicili ile görüşünüz.


 

Tarih : 14.09.2017
Soru :
2016 yılında yapılan nakit sermaye arttırımını 2016 yılında gösterdik. 2017 yılında da gösterebilecek miyiz? Gösterecek isek 2017 yılı kurum geçici vergi beyannamesinde nakit sermaye artırımından kaynaklanan faiz indirimini hangi orana göre beyan edeceğiz?

Cevap :
Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz. İndirim son geçici vergi döneminde yapılır.Yıl içinde yapılmaz. MB açıklayacağı Yıl sonu faiz oranına göre yapılı.


 

Tarih : 13.09.2017
Soru :
sayın danışmanım merhabalar. 331-ortaklara borçlar hesabını sermaye hesabına ekleme aşamasında mizan tarihi ne olmalı? 31/08/2017 tarihli mizan mı yoksa kendimiz tarafından belirlenen x tarihli mizan mı olmalı? saygılar,

Cevap :
331 hesabı sermayeye ekleme kararının verildiği tarihli mizan dikkate alınır.


 

Tarih : 08.09.2017
Soru :
Sayın Danışman Merhaba; Eğitim sektöründe faaliyet gösteren Anonim şirket niteliğindeki mükellefim geçmiş yıllar karını sermayeye ilave etmek istediğinde herhangi bir vergi yükümlülüğü doğar mı? Şimdiden Teşekkürler.

Cevap :
Sermayeye ilave edilen karlardan vergi hesaplanma.Stopaj yükümlülüğü olmaz.


 

Tarih : 05.09.2017
Soru :
SERMAYE ARTIŞ RAPORUNDA 2017 YILI DEFTER TASDİK BİLGİLERİNİ YAZMAMIZ GEREKİYOR.MÜKELLEF 2017 YILINDA E DEFTER UYGULAMASINA GEÇMİŞ.BU DURUMDA TASDİK BİLGİLERİ OLARAK NE YAZMAMIZ GEREKİYOR. TEŞEKKÜRLER

Cevap :
İLGİLİ BÖLÜME E- DEFTER TUTULDUĞU BİLGİSİNİN YAZILMASI YETERLİDİR.


 

Tarih : 05.09.2017
Soru :
Sermaye azaltımı ortağın cari hesabındaki borcu için yapılabilirmi? Ortak şirketten parayı çekmek için sermaye azaltımının tescil olmasını mı beklemeli?

Cevap :
Tescil işlemi bittikten sonra ortağa ödeme yapılır.Cari hesaba kayıt edilmez.


 

Tarih : 23.08.2017
Soru :
Sayın Üstat, 24.05.2016 Tarihinde kurulan bir Ltd.Şti için tasfiye işlemi başlattık.Fakat ödenmemiş sermaye taaahüdü var.bu durumda ne yapmalıyız.Cevabınız için teşekkür ederim

Cevap :
Ödenmemiş sermaye hesabı 500 (B) 501(A) olarak kapatılır.


 

Tarih : 18.08.2017
Soru :
--ltd şti sermaye artışı yapılacak. Sermayenin ödendiğine dair rapor hazırlamam gerekiyor. Firmanın 2003 DEFTER VE KAYITLARI LAZIM ONLARDA YOK. SERMAYENİN ÖDEME TARİHİ YEV NO GİBİ BİLGİLERİ YAZMADAN RAPORU NASIL HAZIRLARIM,, SAYGILARIMLA,

Cevap :
TTK hükümlerine göre zamanaşımına uğramış( 10 Yıl) yıllara ilişkin olarak artırılan sermayeye ilişkin defterlerin tasdik bilgileri yazılmaz.İlgili bölüm doldurulmaz.


 

Tarih : 18.08.2017
Soru :
Merhaba üstatlarım,Ltd şirketinde bağımlı muhasebeci olarak çalışmaktayım.Şirketimiz sermaye artırımı ve nevi değişikliği yapacak bu değişikliklerle ilgili raporu ben düzenleyebilirmiyim .Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap :
Bir işyerinde hizmet akdiyle çalışıp söz konusu firmanın bordrosunda bulunan meslek mensubu, sadece çalıştığı işyeri ile sınırlı olmak kaydıyla, meslek kaşesini kullanarak o işyerinin sermaye artırım vs raporlarını düzenleyebilir.


 

Tarih : 10.08.2017
Soru :
Sayın Danışman Merhaba;Bir mükellefim Rusya da faaliyet gösteren yabancı ortaktan faizsiz 3 yıl vadeli borç almıştır.Bu borç için herhangi bir faiz hesaplanmayacak ve vadesi geldiğinde aynı tutar üzerinden iade edilecektir.Bununla ilgili örtülü sermaye ve transfer fiyatlandırmasından söz edebilir miyiz?Şimdiden Teşekkürler

Cevap :
Evet ilişkili kişi olduğu için Örtülü sermaye olarak değerlendirilir.(KVK Md.12


 

Tarih : 10.08.2017
Soru :
Merhaba, 2017-2.Dönem Geçici vergi beyannamesinde uygulanacak nakdi sermaye artırım faiz indirim oranı nedir? Şimdiden teşekkürler, Saygılarımla,

Cevap :
GİB tarafından yapılan bir açıklama yoktur.


 

Tarih : 10.08.2017
Soru :
13 000 000,00 TL kredisi olan Sermayesi 3 100 000 TL olan mükellefimiz için finansman gideri için limit var mı? Senede (1 600 000-2 000 000 ) finansman gideri oluşuyor.

Cevap :
Böyle bir sınırlama olmaz.yoktur.


 

Tarih : 01.08.2017
Soru :
SAYIN DANIŞMAN MERHABA,DERNEK MÜKELLEFİM İKTİSADİ İŞLETME KURMAK İSTEMİYOR.SERMAYE ŞİRKETİNE ORTAK OLUP FATURA KESMEK İSTEMEKTEDİR. DERNEK SERMAYE ŞİRKETİNE ORTAK OLABİLİR Mİ? ŞAHIS VE DERNEK BİRLEŞİP LİMİTED ŞİRKET KURABİLİR Mİ? CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
DERNEKLER TİCARİ ŞİRKETLERE ORTAK OLAMAZ.DERNEKLERİN İKTİSADİ İŞLETMELERİ ŞİRKETLERE ORTAK OLUR


 

Tarih : 01.08.2017
Soru :
Serbest Muhasebeci olarak, sermaye artış raporu yazabiliyormuyum?

Cevap :
Hayır.Raporları SMMM veya YMM ler düzenler


 

Tarih : 26.07.2017
Soru :
sayın hocam : ltd şti sermaye artışı yaptık 1/4 lük kısmı tl olarak yatırdık tescil ettik bunda sonraki kısmı usd veya euro olarak yatırmamızda herhangi bi sorun varmı teşekkürler

Cevap :
Vergi hukuku yönünden sakınca yoktur.


 

Tarih : 24.07.2017
Soru :
Üstadım. Şirketim Ltd.Şti. İlk aşamada İrtibat bürosu olarak Almanyada ;Büro tutuldu ve Senelik Kira ödendi , Ancak Şu anda Orda Tescil Tamamlanarak Ofis GMBH ünvanı alarak Şirket oldu. Şirket Ortakları Türkiyede ve Almanyada Aynı Bu durumda Sermayenin Tamamı Bizim Tarafımızdan Orayamı ödenecek Muhasebe Kaydı nasıl Ticaret Siciline tescil ve ilan yapılacakmı,Vergi Dairesi bildirimi yapılacakmı, Ödenen Peşin Kira Stopaj İşlemi Yapılacakmı.

Cevap :
Sorunuzu vergi birimimize yonlendiriniz.


 

Tarih : 19.07.2017
Soru :
Anonim şirket ana sözleşmesine ortaklıktan ayrılmayı zorlaştırıcı bir hüküm konabilir mi ? Ayrıca ortağın ortaklıktan çıkmak istemesi durumunda ödemiş olduğu sermaye tutarını bir süre ve vadeler halinde ödemek mümnkün müdür?

Cevap :
Bahsettiğiniz işlemler ana sözleşmeye yazılmaz. Ortaklık dan ayrılacak kişi hissesini kime satarsa satsın bedelini kendisi tahsil eder şirketin müdahalesi olmaz.


 

Tarih : 13.07.2017
Soru :
Sayın Yetkili, Yabancı sermayeli bir şirketin yurt dışı ortağından(Hollanda da Mukim) aldığı danışmanlık,sigorta ve Yazılım hizmetlerine ilişkin Türkiye'de Kdv ve Stopaj açısından sorumluluğu nedir. Saygılarımla

Cevap :
KDV AÇISINDAN KDV Genel Tebliğine göre ; “Türkiye’ye getirilen hizmet, Türkiye’deki firmanın Türkiye’deki faaliyeti ile ilgili ise, hizmetten Türkiye’de faydalanılmıştır; hizmet Türkiye’deki faaliyetlerle ilgili değilse, sonuçları Türkiye dışında doğuyorsa Türkiye’de faydalanılmamıştır.” şeklinde açıklamak mümkündür. KDV Genel Tebliği’nde, yurt dışından sağlanan hizmetlere ait KDV’nin hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği açıklanmıştır. Dolayısıyla yurt dışından sağlanan ve KDVK’nın 1/2. maddesine göre hizmet ithali kapsamında değerlendirilen işlemlere ait KDV'nin, hizmetten yararlanan Türkiye’ de mukim kişi ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla verilecek olan 2. no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek bağlı bulunulan vergi dairesine ödenmesi, 1 no.lu KDV beyannamesinde de gösterilerek indirilmesi mümkün olacaktır. Faydalanma Türkiye’de olmak ve KDV’yi önleyen özel bir hüküm bulunmamak kaydıyla; -Yurt dışından teknik hizmet, montaj hizmeti veya danışmanlık hizmeti alınması, - Yurt dışından gayrimaddî hak alınması veya kiralanması (know-how, marka vs.), - Yurt dışından kiralanmış menkulün (meselâ bir iş makinesinin) Türkiye’ye getirilip kullanılması, - Yurt dışından yazılım hizmeti alınması, - Yurt dışından tamir-bakım hizmeti alınması, - Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları, -Bir yurt dışı firmanın personeli olan kişinin, geçici süreyle Türkiye’de görev yapması gibi hizmetler KDV sorumluluğu gerektirmektedir. Yurtdışından alınan bir hizmette KDV sorumluluğunun doğmaması için; - Bu hizmet, KDV’nin konusuna girmeyen bir hizmet olmalıdır, - Hizmet, Türkiye’ye ithal edilmemiş (Türkiye’de icra edilmemiş ve Türkiye’de faydalanılmamış) olmalıdır, -İthal edilen hizmet, KDV istisnasına konu bir hizmet olmalıdır. Yurtdışından alınan ve bu üç şartın sağlanamadığı tüm hizmetler, KDV sorumluluğu gerektirmektedir. Hizmeti yapanın mukimi olduğu ülke ile Türkiye arasında vergi anlaşması bulunması, vergi anlaşmalarının KDV’ni kapsamaması sebebiyle, KDV sorumluluğunu etkilememektedir. STOPAJ AÇISINDAN Yurt dışında yerleşik kişi ve kurumların, Türkiye’de ki gerçek ve tüzel kişilere verdikleri hizmetler nedeniyle elde ettiği gelirler, vergi anlaşmalarında aksine hüküm olmaması kaydıyla Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Yurtdışına yapılan bu ödemeler üzerinden KVK'nun 30. maddesi çerçevesinde BKK ile belirlenmiş oranlarda stopaj yapılmalı ve muhtasar beyanname ile beyan edilmelidir. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında stopaj yapılabilmesi için; - Hizmeti sunan yurt dışında mukim bir kurum olmalıdır. - Yapılan hizmetin niteliği itibariyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapmasında tevkifata tabi olması gerekir. - İlgili ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalıdır veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır. Buna göre yurt dışından sağlanan; - Elemanların ücretleri (yabancı bir kuruluşun elemanının Türkiye’deki bir firmanın personeli veya yöneticisi olarak çalışması “serbest meslek” kazancı olarak nitelendirildiğinden bu nedenle yabancı kuruluşa yapılan ödemeler KVK’nun 30. maddesi uyarınca stopaja tabidir.), - Mühendislik, montaj, danışmanlık, eğitim hizmeti, özel yazılım yaptırılması, tercüme yaptırılması gibi serbest meslek hizmeti niteliğindeki hizmet bedelleri, - Kiralama hizmeti karşılığında yapılan ödemeler (Finansal kira veya normal kira), -Borç verme, mevduat ve benzeri fonlamalar karşılığında ödenen faizler, - Yurt dışından yapılan mal tedarikine bağlı vade farkları, -Telif, imtiyaz, ticaret unvanı, marka, know-how ve benzeri gayrimaddi haklar için ödenen bedeller veya kiralar, gibi, GVK’nın 94 veya KVK’nun 30. maddesi kapsamında bulunan ödemelerde, vergi anlaşmasında stopajı önleyen bir hüküm olmadığı sürece, gerekli oranlar üzerinden stopaj yapılması gerekmektedir. Bununla beraber; - Her nevi komisyon ödemeleri, - Yurt dışında yapılan ilan veya reklam bedeli ödemeleri, - Yurt dışında gerçekleşen taşıma bedeli ödemeleri, - Sigorta primi ödemeleri, - Yurt dışında yaptırılan fason iş bedeli ödemeleri, - Gözetim ücreti ödemeleri, -Yurt dışı seyahatlerde ortaya çıkan ödemeler (otel, lokanta, ulaşım, haberleşme vs.), -Fuar katılım ücreti ödemeleri, - Uydu kirası ödemeleri,


 

Tarih : 13.07.2017
Soru :
MERHABA, YAPI KOOPERATİFİNDEN İŞLETME KOOPERATİFİNE DÖNEN MÜKELLEFİN 529 D,İĞER SERMAYE YEDEKLERİNDEKİ ÜYELER PAY HESAPLARI BİLANÇO DEVROLURKEN YİNE 529 HESAPTA OLDUĞU GİBİ KALACAK MI? DİĞER BİR İFADEYLE YAPI KOOPERATİFİ BİLANÇOSU , İŞLETME KOOPERATİFİ BİLANÇOSUNA OLDUĞU GİBİ Mİ DEVREDİLECEKTİR? SAYGILARIMLA.,İYİ ÇALIŞMALAR...

Cevap :
BİLANÇODAKİ HESAPLAR AYNEN DEVİR EDECEKTİR.


 

Tarih : 09.07.2017
Soru :
Merhabalar şirkette geçmiş yıl karlarından vergi karşılığı ve yasal yedek ayrılmış olup kalan sermayeye ilave edilmiştir şirket kapanacaktır tasfiye öncesi bu yasal yedekleride sermayeye ilave edebilirmiyiz

Cevap :
Yasal yedekler tasfiyede sermayeye eklenmez.Ortağa dağıtılır


 

Tarih : 07.07.2017
Soru :
sermaye artışında rekabet kuruluna yatacak olan tutar nakit sermaye artış tutarının onbinde dördü kadarmı olacak geçmiş yıl karını sermayaye ilave ettik bu tutar içinde onbinde dördü ödenecekmi.teşekkürler sayın danışma birimi.

Cevap :
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 39/c maddesine göre, yeni kurulan ve sermaye artıran limited ve anonim şirket statüsündeki ortaklıkların kuruluş sermayelerinin veya sermayenin artan kısmının onbinde dördünü rekabet kuruluna ödemeleri gerekmektedir. Sermaye artırımlarının nakit veya ayni olup olmamasının, sermaye artırımının şirketin iç kaynaklarından sağlanıp sağlanmamasının söz konusu ödemeye bir etkisi yoktur.


 

Tarih : 07.07.2017
Soru :
Üstadım. Şirketim Ltd.Şti. İlk aşamada İrtibat bürosu olarak Almanyada ;Büro tutuldu ve Senelik Kira ödendi , Ancak Şu anda Orda Tescil Tamamlanarak Ofis GMBH ünvanı alarak Şirket oldu. Şirket Ortakları Türkiyede ve Almanyada Aynı Bu durumda Sermayenin Tamamı Bizim Tarafımızdan Orayamı ödenecek Muhasebe Kaydı nasıl Ticaret Siciline tescil ve ilan yapılacakmı,Vergi Dairesi bildirimi yapılacakmı, Ödenen Peşin Kira Stopaj İşlemi Yapılacakmı.

Cevap :
İrtibat bürosu için Ticaret siciline tescil yapılması ve VD bilgi verilmesi gerekir.Yapılan ödemeler gider olarak kayıt yapılır.Yurt dışına yapılan kira ödemesin den stopaj olmaz.


 

Tarih : 06.07.2017
Soru :
yurt dışındaki başka bir şirkete ortak olarak gönderdiğimiz sermaye transferini şirketimizin hesap planında hangi hesabı kullanarak giderleştirebiliriz yada hangi hesapta işleme alabiliriz. cevabınız için teşekkürler sayın danışma birimi.

Cevap :
Sermaye deki Ortaklık payı giderleşmez. İştirakler 242 hesapta takip edilir.


 

Tarih : 05.07.2017
Soru :
Merhaba üstadım kolay gelsin. Bir Anonim şirketimiz var 09.05.2016 tarihinde tasfiyeye girdi. 04.07.2017 tarihinde tasfiyesi sonu tescil oldu. Şirkette herhangi bir hareket bulunmamaktadır. Her sene zararla kapatmıştır. Ortağında sermaye borcu bulunmakta olup tamamını ödeyememiştir. Şirketin kasasında ve bankasında para bulunmaktadır. Bu paraların durumu ne olacak. Ortağa ödeme yaparsak herhangi bir vergi ödeyecekmiyiz.

Cevap :
Kasada ve bankada bulunan pardalarnı karşılığı sermaye hesabinda olması gerekir.Söz konusu paraları kar karşılığı değilse ortaklara dağıtılacaktır.


 

Tarih : 30.06.2017
Soru :
Üstad; Bağımlı olarak çalışmış olduğum ltd şti de sermaye artırımı yapacağız. Mali müşavir raporu, bağımlı çalıştığım için ben yapabilir miyim? Raporun başlığı ''serbest mali müşavir'' olduğu için bi anda kuskuya düştüm. Aynı zamanda yasal defterle ilgili bilgileri doldururken tespitin yapıldığı yıla , 2017 mi 2017 defter bilgilerini yazacağız? Sermayenin ödendiği yıla ait defterleri hang, yılda sermaye ödendiyse o yıla ait bilgileri not edeeceğiz mi?

Cevap :
''serbest mali müşavir'' diye bir unvanımız yoktur.Kanundaki unvan tanımı ''serbest muhasebeci mali müşavir'' dir. Meslek mensupları serbest çalışsa da bağımlı çalışsa da SMMM unvanını kullanır. Bir işyerinde hizmet akdiyle çalışıp söz konusu firmanın bordrosunda bulunan meslek mensubu, sadece çalıştığı işyeri ile sınırlı olmak kaydıyla, meslek kaşesini kullanarak o işyerinin sermaye artırım vs raporlarını düzenleyebilir. Rapor formatında önceki sermayenin ödendiği yılın ve sermaye artırımı yapılacak yılın (2017)defter tasdik bilgileri yazılacaktır.


 

Tarih : 20.06.2017
Soru :
Sermaye Artırım raporonda Sermayenin ödendiği yıllara ait defterler bölümüne şirketin kuruluş tarihinden itibaren tüm sermayeyle ilgili yılların defter bilgilerini mi yazmalıyız yoksa en son 2014 yılında sermaye artırım raporu yazılmış sadece 2014 yılının defter bilgilerini yazmamız yeterlimidir. İyi Çalışmalar

Cevap :
Son artışın yapıldığı yıl defter bilgileri yazılır.


 

Tarih : 20.06.2017
Soru :
Örtülü sermaye uygulamasında kur farkı zararlarını 689 hesabına alıyorum. Ancak kur farkı gelirlerini 'vergiye tabi kurum kazancının tesbitinde gelir olarak dikkate alınamaz' diyor. Kur farkı gelirlerini hangi hesapta takip etmeliyim?

Cevap :
Kur farkı gelirleri 646 hesapta takip edilir.


 

Tarih : 16.06.2017
Soru :
Merhaba, tek ortaklı borca batık limited şirketin sermayenin geri kalanı ile devam etmesine dair alınacak kararın noter tasdikine ve ya da tesciline gerek var mı? Bunun dışında, rutin olağan genel kurulların noter tasdiki zorunlu mu? teşekkürler.

Cevap :
Tek ortaklı borca batık limited şirketin sermayenin geri kalanı ile devam etmesine dair alınacak karar için noter tasdiki yapılacak ticaret siciline tescil ettirilecektir.Genel kurul toplantı tutağı notere onaylatılmaz.Ticaret siciline tescil ettirilir.


 

Tarih : 08.06.2017
Soru :
işletme defterine tabi bir kişiye limited şirketinin hisselerini devir alarak kendi işletmesi ile birleştirmek istiyor.Şahıs işletmesi ile sermaye şirketinin mali verileri nasıl birleşir ????

Cevap :
Böyle bir birleşme olmaz.


 

Tarih : 05.06.2017
Soru :
sermaye artırım raporlarında e defter olanlar hangi bilgileri girecekler, özellikle tesbitin yapıldığı yıla ait bilgiler kısmına

Cevap :
Konu ile ilgili mevzuatta özel bir belirleme yoktur.E- defter tutulan yıl/yıllar için e -defter tutulduğu bilginin yazılmasının yeterli olacağı görüşündeyiz.Ticaret sicil ile görüşünüz.


 

Tarih : 02.06.2017
Soru :
Merhaba Yeni kurulacak Limited Şirketimizin sermayesinin tamamı nakit karşılanacaktır. Nakit sermaye indiriminden faydalanabilmemiz için sermayenin tamamının hemen ödenmesi gereklimidir. Eğer tamamını ödenemezse her yıl ödediğimiz kadarını ekleyerekmi indirimden faydalanağız. Yada 2 yılın sonunda tamamı ödenincemi indirimden faydalanmaya başlayacağız ? Teşekkürler.

Cevap :
Konu ile ilgili yayımlanan KV genel tebliği için aşağıdaki linki inceleyiniz. http://www.verginet.net/Dokumanlar/2016/Kurumlar-Vergisi-Genel-Tebligi-9.pdf


 

Tarih : 01.06.2017
Soru :
Geçmiş yıl kârlarını sermayeye ilave edeceğiz. Önceki sermayenin ödediğine dair tespit raporu ve geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi raporunu birlikte yazmak istiyoruz. Nasıl bir format kullanmamız gerekir veya web sitenizdeki hangi formatı kullanmak yerinde olur. Teşekkürler.

Cevap :
Her iki işlem içinde ayrı ayrı rapor düzenlenmesi gerekir.Birleştirilmiş format yoktur.


 

Tarih : 31.05.2017
Soru :
Üstadım Merhaba, Geçmiş yıllar karları sermayeye ilave edilmek suretiyle sermaye artırımı yapılabilmektedir. Peki mali müşavirin yazdığı sermaye artırım raporu tarihini 31.03 yaparak 1. Geçici Vergi Dönemi Karını da sermayeye ilave etmek doğru mudur ? Kanunen bu mümkün müdür ? Teşekkür ediyorum, saygılarımla.

Cevap :
Hayır mümkün değildir.Elde edilen kar geçici kar olup Geçmiş YIL karı değildir.


 

Tarih : 30.05.2017
Soru :
SAYIN DANIŞMAN MERHABA, SERMAYE ŞİRKETİ KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF APARTMAN YÖNETİMİNİN A 4 KAĞIDA YAZI ŞEKLİNDE GÖNDERDİĞİ AİDAT BEDELİNİ BA FORMUNDA GÖSTERMELİ MİDİR? CEVABINIZ İÇİN TESEKKÜR EDERİM.

Cevap :
LİMİTİ AŞIYORSA BA FORMUNA YAZILACAKTIR.


 

Tarih : 30.05.2017
Soru :
sayın dnışman, merkezi istanbul serbest bölgedeki aş ' ye çorlu tekirdağ serbest bölgede şube açtık. şube için ort kurulu karar de sermaye ayırdık, -şube çorlu için defter tasdik ettirecek miyiz -çorludaki notere yaptırmak zorundamıyız - tasdik süresi var mıdır -merkezden takip edebilir miyiz tşk

Cevap :
Vergi Usul Kanunu’nda Kanun’un “Defter Tutma” bölümünün “Maksat” başlıklı 171. maddesinde, mükelleflerin bu Kanun’a göre tutmaları gereken defterleri vergi uygulaması bakımından bu maddede yazılı maksatları taşıyacak şekilde tutacakları, 175. maddede ise mükelleflerin, anılan Kanun’un 171. ve müteakip maddelerinde belirtilen maksat ve esaslara uymaları şartıyla defterlerini ve muhasebelerini işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul ve tarzda tanzim etmekte serbest oldukları belirtilmiştir. Bu hükümden hareketle Maliye Bakanlığı, şubeleri için ayrı defter tutmak isteyen mükelleflerin, merkezden ayrı olarak şubeleri için de notere defter onaylatabileceklerini kabul etmektedir. Şube için kullanılacak defterler şubenin ya da merkezin bulunduğu yerin noterine onaylatılabilmektedir.


 

Tarih : 29.05.2017
Soru :
Merhaba Üstad, Biz tamamı yabancı sermayeli bir işletmeyiz. Yurtdışı grup şirketlerimizden birine Satış Direktörümüz buraya da hizmet verdiğinden seyahat masraflarını fatura edeceğiz. Fakat grup şirketimiz bizden mukimlik belgesi almamızı talep etti. Bunun için izlemem gereken yolu ve EK 2 dilekçesini nasıl doldurmam gerektiği hakkında yardımınızı rica ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Mukimlik belgesi konusunda bilgi sahibi değiliz. Nüfus idaresinden bilgi alınız.


 

Tarih : 29.05.2017
Soru :
Sayın Yetkili, Sermaye Arttrımı yapılması gereken bir firmam var. Firma 1996 yılında kurulmuştur. 2002 yılında sermaye atrıırımı yapılmış.2004 yılı bilançosunda sermayenin ödendiği görülüyor. Arttırılan sermaye muhtemelen 2002 veya 2003 yılında ödenmiş. Fakat bunlarla ilgili kayıtları bulamıyorum. Mükellef de eski muhasebeci de o yıllara ait evrakları bulamıyor. Elimde herhangi bir evrak , bilgi olmadığı için ve evrakların zaman aşımına uğraması sebebi ile Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait SMMM raporunu nasıl düzenleyeceğim konusunda yardımcı olmanızı rica ederim.

Cevap :
Zamanaşımına uğramış dönemlerine ilişkin bilgileri yazmadan da raporu düzenlenebileceği görüşündeyiz.Ticaret sicilinden bilgi alınız.


 

Tarih : 29.05.2017
Soru :
iyi çalışmalar sayın danışma birimi. geçmiş yıl karının sermayeye ilavesi stopaja tabimi. ayrıca ortaklar açısından menkul sermaye iradı sayılıyormu. kısacası geçmiş yıl karının sermayaye ilavesi vergiye tabimi.

Cevap :
Geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesinde GV stopajı yapılmaz.


 

Tarih : 26.05.2017
Soru :
Merhaba üstat, ltd şti firmamıza sermaye artırımı yapıyoruz nakit olarak geçmiş sermayenin ödendiğine dair smmm tespit raporu istiyor ito geçmiş dönem sermayenin ödendiğini resmi evrakla yevmiye defterinden tespit edemiyoruz ortada defter yok (2008,2009 yılı) eski mali müşavire ulaşamıyoruz bu durumda ne yapabiliriz.

Cevap :
2008 ve 2009 TTK hükümlerine göre henüz zamanaşımına uğramamıştır.Defterlerin bulunması gerekir.


 

Tarih : 26.05.2017
Soru :
MÜKELLEFİMİZ İÇİN ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ İLAVESİ YOLUYLA SERMAYE ARTTIRIMI YAPMAK İSTİYORUZ. ÖZ SERMAYE TESPİT RAPORUNU ALTI AYLIK SÜRE GEÇMEDİĞİ İÇİN 31.12.2016 TARİHLİ MİZANA GÖRE YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ. ORTAKLARA BORÇLARIN TESPİT RAPORUNU DA ALTI AYLIK SÜRE GEÇMEDİĞİ İÇİN 31.12.2016 TARİHLİ MİZANA GÖRE Mİ YAPMALIYIZ YOKSA RAPOR TARİHİNDEKİ GÜNCEL MİZANA GÖRE Mİ YAPMALIYIZ? TEŞEKKÜRLER

Cevap :
RAPOR TARİHİNDEKİ GÜNCEL MİZANA GÖRE Mİ YAPILACAKTIR.


 

Tarih : 24.05.2017
Soru :
tekstil faaliyetinde bulunan limited şirketiz.Karşı sokağımızda bir dikimhane atölyesi açmak istiyoruz.Sermaye ve ticari faaliyeti olmadan sadece üretim yapılacak.Bu durumda bu yer şube olarak adledilebilir mi ? Tescile tabi midir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Şube (imalathane ) açılışı yapılacak , Ticaret siciline tescil edilecektir.


 

Tarih : 16.05.2017
Soru :
ltd.şti. olan bir firmamız başla bir şirketle adi ortaklık kurmuş ve 50 bin tl.sermaye taahhüt edilmiştir.bu işlemde iştirakler hesabını mı kullanacağız? ayrıca geçici vergi beyanında adi ortaklık için ayrı bir blanço/işletme cetveli kullanılmayacak diye biliyorum yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.

Cevap :
Ortak olan şirketler kayıtlarında 242 hesabı kullanılır.Adi ortaklık için Mükellefiyet tesis ettirilir. Adi ortaklık işletme veya bilanço usulüne göre defter tasdik ettirecek , tüm vergi beyannamelerini (geçici vergi beyannamesi dahil) verecek


 

Tarih : 11.05.2017
Soru :
Sayın Danışman; Bir gelir vergisi mükellefim 2016 yılında Ticari Kazançlarda zarar beyan etmiştir ancak Gayrimenkul Sermaye iradı bulunduğu için vergi matrahı çıkmış ve vergi ödemiştir. 2017/1.dönem Geçici Vergi beyanında 2016 yılındaki ticari zararını mahsup yapabilirmiyiz bu konuda yardımcı olabilirmisiniz

Cevap :
Zararın mahsubu yıllık beyannamede yapıldığı için ayrıca Geçici vergi beyannamesinden indirilmez.


 

Tarih : 11.05.2017
Soru :
Merhaba,Sayın Üstadım, Sorum 1.Tertip Yedek Akçe ile ilgili; Şirketin Sermayesi 200,000 tl / % 20, 40,000 tl. 502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI TUTARI 58.351,31 TL'dir. 2016 T.Yılı Hariç Ayrılan Akçe 30.464,89 TL'dir. 2016T.YILI BRÜT KAR'IM 168.604,39 TL OLUP 8.430.21 TL AYIRDIM. Ö NCEKİ DÖNEM VE 2016 YILI AYRILAN TOPLAMLARI 38.895,10 TL'DİR. SERMAYENİN % 20 'Sİ KALAN 1.104,90 TL OLUP.??? 502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKINI; YEDEK AKÇE AYIRIR İKEN DİKKATE ALACAKMIYIZ.

Cevap :
YEDEK AKÇE AYRIMINDA 502 HESAP DİKKATE ALINMAZ.


 

Tarih : 09.05.2017
Soru :
iyi günler. 6736 kanun 6/1 maddesine göre işletmede olduğu halde kayıtlarda olmayan emtia mal kayıtlara alınmış kdv ödenmiş 525 nolu hesap da takip edilmiş olup bu tutarı sermaye bir unsuru olarak değerlendirip sermaye artırımı yaparak sermaye eklemek istiyoruz bir sakıncası varmı dır yada bu hesap da sürekli duracakmı bu bakiye bilgi verirmisiniz. teşekkürler.

Cevap :
Sermayeye ekleyebilirsiniz.


 

Tarih : 08.05.2017
Soru :
2016 yılında nakdi sermaye artırımı yapıp kurumlar vergisinde indirimden faydalandık. ilk geçici vergi döneminde indirimden faydalanabilir miyiz yoksa 4.dönem geçici vergiyi mi beklemeliyiz . 2016 yılında taahhüt ettiğimiz sermaye artışının hepsini nakdi olarak ödedik. 2017 yılında da indirimden yararlanabilir miyiz ? en son hangi yıla kadar bu indirim uygulaması sürecektir ?

Cevap :
KV Tebliğde, geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. Ancak, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 2016 yılında yararlanılan indirim daha sonraki yılda yararlanamaz.


 

Tarih : 05.05.2017
Soru :
Ltd şirketinin ortağı yabancı ülkedeki tüzel kişiliktir. Bu ortak şirkete borç para göndermiştir. Bu borç özkaynaklar hesabının üç katını aştığından dolayı örtülü sermaye olarak değerlendirilmiştir. Şirket borcu geri ödemek istiyor. Borcun geri ödeme sürecinde yurt dışına yapılacak transferde herhangi bir vergi doğurabilecek durum söz konusu mudur ve bu transferin herhangi bir limiti var mıdır?

Cevap :
Paranın geri gönderilmesinde her hangi bir vergile olmaz.


 

Tarih : 05.05.2017
Soru :
Merhaba Benim iki sorum olacak sizlere Birincisi bağımlı olarak çalıştığım 'A.Ş' firmamızın önceki yıllarda Tam Tasdik Sözleşmesi vardı 2017 yılında yapmadık beyannamelerde beyanı düzenleyen kısmında benim bilgilerimi girerek beyannameleri gönderiyorum. Şimdi malum K.Gecici vergi dönemi geldi ve bankalar bizden ısrarla K.Gecici beyanının ymm onaylısını ister bu durumda ne yapabilirim. İkinci sorumda 2016 yılına ait Genel kurullar yapılacak sermaye artışı da yapmayı düşünüyoruz sermaye artırımı raporunu bağımlı çalışan yazabiliyormu ? Teşekkür ederim.

Cevap :
Bankanın yapığı yanlış ve hukuka aykırıdır Söz konusu beyannameleri sisin imzalamanız yeterlidir.Sermaye tespit raporunu yazabilirsiniz. Ancak bu işlemler için Türmob tarafından verilen kaşe almanız gerekir.


 

Tarih : 01.05.2017
Soru :
sayın üstadım kurumlar vergisi mükellefiyeti olan firmada 2 yıl aktifde bulunan g.menkul satılmış ve %75 kurum kazanç istisnasından yararlanılmıştır. 549 özel fonlar hesabında tutulan istisnai kazanç için 5 yıl dolmuştur. sorum şudur; beş yıl uzarsa 549 hesapta 6 ıncı yıldada kalırsa sorun olurmu ayrıca sermayeye eklemek istediğimizde sermaye tespit raporu düzenlemek ve şirket kararı almak zorundamıyız muhasebe kaydında sermaye yedekleri hesabınımı kullanacağız teşekkürler

Cevap :
Karın 5 yıldan fazla kalması sorun olmaz.karın sermeye ye eklenmesi için genel kurul kararı alınır, sermaye ye eklemek için rapor düzenlenir.


 

Tarih : 28.04.2017
Soru :
ÖZKAYNAKLAR BORÇ BAKİYE VERİYOR.... sermaye....................200.000 sermaye olumlu farkı..... 5.100 yasal yedek............ 136.000 _________ 341.100 geçmiş yıl KARLARI 4.777.000 geçmiş yıl ZARARLAR 5.551.000 ___________ ÖZKAYNAK BORÇbakiye 432.900 tl. Özkaynak borca geçti.şimdi bilanço çıkınca far kettik.ne yapmak gerek.şti.batık durumamı girmiş oluyor..beyanname gönderildi vd ne

Cevap :
Bilançonun 31/12/2017 tarihi hali ile verilecektir.Vergi dairesi bilamçoda öz kaynağın yitirilmesi ile ilgilenmez. Öz kaynağı yükseltmek içinde zaman kaybetmeden Sermaye artışı yapılması gerekir.


 

Tarih : 27.04.2017
Soru :
Merhabalar, 2016 kuruluşlu Tek ortaklı ltd.şti.şirketim var.Faaliyet alını eğitim danışmanlığı vermektedir.2016 yılı bankada 150.000 l para gözükülüyor.Ortak hesabına para aktarımı yapıyor geçimini ordan sağlıyor. 1-KİŞİYE huzur hakkımı, 2-KAR DAĞITIMI 3-SERMAYE ARTIRIMI YAPAYIM 4-ÇEKTİĞİ PARA KADAR MERKEZ BANKASININ BELİRLEDİĞİ FAİZ UYGULAYARAK FATURA MI KESEYİM. Sizce hangisi daha uygun olur. iyi çalışmalar

Cevap :
Şirketler tek ortaklı da olsa bir Tüzel kişidir.Şirket kasasından para çekilerek geçim sağlanmaz. Gerçek kişi ortak Şirket karını dağıtarak şirketten para çeker.131 hesap kullanılırsa Faiz hesaplanır Fatura düzenlenir.


 

Tarih : 24.04.2017
Soru :
iyi günler odaya kayıtlı mali müşavirim sermaye arıtımı , şirketlerin tür değişikliklerinde mali müşavir raporu hazırlayıp odadan faliyet belgesi alabilirmiyim yoksa sadece bürosunu tescil eden mali müşavirler mi bu raporları hazırlayabilir.

Cevap :
Bordrosuna kayıtlı olduğunuz şirketin sermaye artırımı raporuna eklemek üzere odadan alacağınız Oda kayıt belgesi ile raporu ticaret sicile verebilirsiniz.


 

Tarih : 20.04.2017
Soru :
Merhaba Sayın Yetkili, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, iştirak kazançları istisnası düzenlenmiştir. Buna göre kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır. 4059 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında Bireysel katılım yatırımcısı (Melek Yatırımcı) indirimine yer verilmektedir. Şirketimiz, tam mükellef bireysel katılım girişim şirketinin sermayesine katıldığında iştirak kazançları istisnasından faydalanabilir mi? Saygılarımla,

Cevap :
Yararlanamaz. Konu ile ilgili oda yayın organında yayımlanan makale için aşağıdaki linki inceleyiniz. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/124malicozum/017_Mustafa_INANC[1].pdf


 

Tarih : 19.04.2017
Soru :
Merhaba İyi Günler, Sermaye artırım raporlarında firmanın defter bilgileri istenmektedir. Ancak firma 01.01.2015 yılından beri e-defter tabidir. Yevmiye ve kebir defter bilgilerine ne yazılacaktır. Taşınmazların Değeri yazılırken amortisman tutarları dikkate alınacak mıdır?

Cevap :
İlgili bölüme e- defter tutulduğu yazılır.Taşınmazları değeri kayıtlarda ne yazıyorsa o tutar yazılır.


 

Tarih : 18.04.2017
Soru :
Sayın yetkili Türkiye de kurulu (Almanya Sermayeli) Ltd. şirket mükellefimiz Yine Türkiye de yapmakta olduğu Montaj işi için (Almanyada kurulu şirketten) personellerini belli dönemlerde Türkiye göndererek teknik destek almaktadır. Bu sebeple Almanyadaki şirket (Gbmh) Türkiyedeki (Ltd.) şirkete Teknik personel giderleri, ve bunlar için yapmış olduğu yemek, araç kiralama, konaklama harcamalarını fatura etmiştir. Fatura tutarı 140.000 euro kadardır Söz konusu fatura 2017/Şubat dönemi olup bunun için KDV2 ve Stopaj beyan edilmemiştir. Sorumuz = 1- Bu fatura için Sorumlu sıfatı ile KDV hesaplacakmıyız? 2- Stopaj Hesaplayacakmıyız ? Hesaplayacaksak (Mukim ülke Almanya ) oran ne kadardır? 3-Stopaj hesabı, ödemenin bankadan yapıldığı tarihteki kura göremi olacak ?faturanın kayda alındığı tarihdeki Mrk.Döv.Alış kuruna göremi ? Konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim. İlginiz şimdiden teşekkür ederim Saygılarımla

Cevap :
KDV AÇISINDAN; Fatura tutarı üzerinden VEYA yapılan ödemeden hesaplanacak KDV si (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.(2) nolu KDV beyannamesi ile ödenen KDV si (1) nolu KDV beyannamesinde İndirim Konusu yapılır. HİZMET İTHALİNDE GELİR VERGİSİ STOPJI;Kurumlar Vergisi Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından, ikinci fıkrasında ise ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03.02.2009 tarihinden itibaren, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğer serbest meslek kazançlarında % 20, gayrimaddi hak bedeli ödemelerinde de %20 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, ülkemiz ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunması ve söz konusu ödemelerle ilgili olarak anlaşmada bir hükmün bulunması halinde öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacaktır.


 

Tarih : 08.04.2017
Soru :
Sn.Danışman, 6736 sayılı kanun kapsamında kasa yapılandırmasından faydalandık, kaydımızı 689 hesabı kullandık, son geçici vergi beyannamesini de bu şekilde verdik, ancak sermayede ciddi azalış olduğu için 296 hesabı kullanmanın daha doğru olacağı kanaatindeyim kurumlar vergisi beyannamesini bu şekilde onaylamayı düşündüm. Ancak son geçici vergi beyannamesi gelir tablosu ile kurumlar vergisi beyannamesi gelir tablosu arasında ciddi değişikliğe neden olacağı için sorun oluşturur mu?, ilginiz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
689 Hesap kullanıldığı için 296 hesabı kullanamazsınız.


 

Tarih : 08.04.2017
Soru :
Sayın Danışman,Nakit sermaye artışı ile ilgili olarak kurumlar vergisi beyanında uygulanacak indirim ile ilgili kullanılacak faiz oranı nedir?(%13,57 oranından sonra açıklanmış bir oran varmıdır?)Teşekkürler.

Cevap :
Oran %13.57


 

Tarih : 05.04.2017
Soru :
Sayın Danışmanım, 1)Kurumlar Vergisi Örtülü Sermayesine İlişkin doldurulacak kısım için; (Her iki firma kurumlar vergisine tabidir) 2015 yılı devirden gelen bakiyesi ödenmedi. 2016 yılında hiç kredi alımı olmadı. 2016 yılında faiz ve kur farkı işletildi. 2016 yıl sonu bakiyesi mevcut. SORU:Bu Durumda Borcun en yüksek olduğu rakam için bir şey yazılacak mı? Yoksa boş mu bırakılacak. 2) Krediyi alan firma Transfer Fiyatlandırması Formu için ; Sadece ödediği faiz rakamını yazarak alım anapara kısmını boş mu bırakacak. Alım Ana Para (TL) Alım Faiz (TL) 1- Ödünç Para/Kredi faiz 200.000.- Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Borcun en yüksek olduğu rakamın dikkate alınması gerekir. Transfer Fiyatlandırması Formunun ilgili bölümleri doldurulması gerekir.


 

Tarih : 05.04.2017
Soru :
Merhabalar Limited Şirketin Öz kaynaklar toplamı eksi vermektedir, Şirket Ortakları Sermaye Artışı yapmayı düşünmüyor, Şirketten ortakların alacağı var Geçmiş yıllar zararlarını karar alarak ortaklar hesabına mahsup edersem öz kaynaklar artı ya geçecek bu işlemin yapılmasında her han gibi bir sakınca olur mu T.T.K ve V.U.K açısından uygun olup olmadığı konusunda görüşlerinizi bildirmenizi rica ederim.

Cevap :
Sermaye artımı yapmadan olmaz.Şirket ortağının alacağını sermaye artımı şeklinde yapılması gerekir.


 

Tarih : 04.04.2017
Soru :
nakdi sermaye artışının kurumlar vergisinde gösterilmesi ile ilgili sorum.: nakit sermaye artışı sebebiyle indirim kurumlar vergisinde kazancın bulunması halinde indirilebilecek istisnalar kısmında yer alıyor. nakit sermayeye denk gelecek şekilde indirimi ilgili yere yazıyoruz. ancak beyannamenin başka bir kısmında gelecek yıla devreden nakdi sermaye artış indirim tutarını soruyor . bu kısma hangi tutarı yazacağız bilemedim. yardımlarınız bekliyorum , saygılarımla

Cevap :
Yaptığınız işlem doğrudur.beyanname programı için ile e -beyan bölümü ile görüşünüz.


 

Tarih : 29.03.2017
Soru :
Sayın Üstadım Merhabalar, Şirketimiz aktifinde 10 yıldan fazladır kayıtlı bulunan gayrimenkulü 2016 yılı içinde 381000 TL karla satmış bulunmaktayız.Elde edilen bu 381000 TL karı Kurumlar vergisi istisnasından faydalanmak ve sermayeye ilave için izlememiz gereken yolu, belirtmenizi rica ederim

Cevap :
KV 5. maddedeki istisnadan yararlanabilmek ve elde edilen karı sermayeye eklemek için YMM tarafından raporlanması gerekir.Karar defterinde karar alınır.Ticaret sicilinden alınacak faaliyet belgesi tapuya ibraz edilir.


 

Tarih : 28.03.2017
Soru :
Merhaba Firma sahibi iki işyerini iki şirketine kiralamıştır.işyerinin birisinin maliyet bedeli 683.000,00tl yıllık brüt kira tutarı 22.500,00tl,diğerinin maliyet bedeli 403.240,00tl kira tutarı 15.000,00 tl dir. kira tutarları maliyet bedelinin %5lik kısmının altında kalmaktadır.Şirketler muhtasarda toplamda bu kira tutarlarını beyan etmiştir.Firma sahibinin gelir beyanında gayrımenkul sermaye iratlarına ait bildiriminde, yıllık kira tutarlarını maliyet bedelinin %5 i kadar mı,yukarda belirttiğim kira tutarları kadar mı göstermeliyim? teşekkürler

Cevap :
Beyan edilecek kira geliri G.menkulün "VERGİ " DEĞERİ"(emlak vergisi değerinin) % 5 inden az olamaz. (GVK 73. MD)


 

Tarih : 25.03.2017
Soru :
Sayın üstadım merhaba, yeni devir aldığım Şirketin hesaplarını incelediğimde 2000 yıllarının başından gelen 502 ve 580 no'lu hesaplarda bakiye görülmektedir. Bu iki hesabın birbiri ile virman yapılabileceği ile görüşler var. İki hesaptaki bakiye de çok eski tarihli olduğu için 502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabındaki bakiyeyi, 580 Geçmiş Yıllar Zararları hesabı ile virman yapmam uygun olur mu?

Cevap :
502 hesap 580 hesap ile şartlı kapatılır.Şayet Enflasyon düzeltmesi sonucu oluşmuş geçmiş yıl zararları varsa bu tutarlar mahsubu yapılır. ( VUK mükerrer 298. madde ve geçici madde 25) Diğer geçmiş yıl zararları ile kapatılamaz.502 hesap 500 hesap ile kapatılabilir.


 

Tarih : 14.03.2017
Soru :
Merhabalar Olağanüstü yedeklerimizi sermayeye eklemek istiyoruz.Sitenizde bunla ilgili rapor örneği yok. Dağıtılmayan karlarla ilgili rapor üzerinde değişiklik yaparakmı hazırlayacağız. Yardımınızı rica ederim. Teşekkürler

Cevap :
Özel olarak hazırlanmış bir format rapor yoktur. Dağıtılmayan karlarla ilgili rapor üzerinde değişiklik yaparak yeni format üretebilirsiniz.


 

Tarih : 10.03.2017
Soru :
Anonim Şirketin Ortaklara Borçların Sermayeye İlave Edilmesi amacıyla düzenlenecek raporda 15.03.2017 tarihli bilançoya göre 2017 yılında borçlanılan tutarlar sermaye arttırımında kullanılabilirmi.

Cevap :
Sermayey ye ilave edilecek tarih den önceki borçlar dikkate alınır.


 

Tarih : 09.03.2017
Soru :
İyi günler, Örtülü sermaye uygulaması ve transfer fiyatlandırması uygulaması ile ilgili aşağıda yazdığım örnekle ilgili görüşünüz nedir?(Faiz yürütülmemiştir) 331 Hesap hareketleri Tutar Bakiye 01.01.2016 Açılış 100.000 100.000(A) 01.02.2016 Alınan 5.000 105.000(A) 01.03.2016 Alınan 4.000 109.000(A) 01.04.2016 Alınan 7.000 116.000(A) 01.05.2016 Alınan 2.000 118.000(A) Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden temin edilen borçların en yüksek olduğu tarihteki toplam tutar;01.04.2016 'da alınan 7.000 TL mi, en yüksek borç alınan günün bakiyesi olan 16.000 TL mi, en yüksek bakiye olan 18.000 TL mi olacak? Transfer fiyatlandırması formunda bildirilecek mi?Bildirilecek ise rakam ne olacak? Teşekkürler

Cevap :
Konu ile ilgili olarak odamız tarafından hazırlanan açıklama için aşağıdaki linki inceleyiniz. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/seminer/2010Subat_TransferFiyatlandirmasi.pdf


 

Tarih : 09.03.2017
Soru :
selamlar, gayrimenkul sermaye iradı beyanı doldururken kişinin 6 gayri menkulu varsa bunlardan biri kirada işyeri ise beyanı verdiğimizde işyerinide beyan edicekmiyiz edicek isek stopaj kesildiği için mahsup doğuyor diğer gayri menkullerden hesaplanan tutardan iade mahsup oluyor budurumda mahsubu gercekleştirebilirmiyiz yoksa işyeri kirasını beyandanmı çıkartıcaz

Cevap :
GMSİ beyanı için aşağıdaki linki inceleyiniz.Takıldığınız konu olursa bize yazınız. http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2017_kirageliri.pdf


 

Tarih : 08.03.2017
Soru :
30.06.2016 tarihinde kapanış yapan Bilanço usulüne tabi gerçek kişi bir mükellefimiz var. 30.06.2016 tarihinde kapanan firmanın yıl içi kayıtlarını yaptıktan sonra 30.06.2016 tarihli mizanında 100 – kasa , 190 – devreden kdv , 320 satıcılar , 360 – ödenecek vergi ve fonlar , 361 – ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 500- sermaye ve 580 geçmiş yıl zararları hesapları kaldı. 1 – Ben bu firmanın dönem sonu işlemlerini yani (600 lerin 690 a devrini ve 690 – 692 ye devrini 692 – 591 e devrini ) kapanış tarihi olan 30.06.2016 tarihinde mi yapacağım yoksa 31.12.2016 tarihinde mi yapacağım. 2 - 100 – kasa , 190 – devreden kdv , 320 satıcılar , 360 – ödenecek vergi ve fonlar , 361 – ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 500- sermaye ve 580 geçmiş yıl zararları hesaplarının dönem sonu işlemlerini yaptığım tarihte 331 ve 131 no’lu hesaplara atıp sıfırlayabilirmiyim. Yoksa bu hesaplar mizanda olduğu gibi kalsın mı.

Cevap :
Kapanış kayıtlar 30/06/2016 tarihi itibari ile yapılır.GV mükellefleri 131-331 hesap kullanamazlar


 

Tarih : 08.03.2017
Soru :
Sn. Danışman, GEÇMİŞ YILLAR KARLARI YENİ KURULACAK ŞİRKETE SERMAYE OLARAK KONULABİLİR Mİ? 1- A Ltd.Şti. geçmiş yıllar karlarını B Ltd.Şti.'ye sermaye olarak koyup ortak olabilir mi? 2- Bu şekilde B ltd.şti.'nin sermayesi artırılabilir mi? 3- Ayrıca A ltd. Şti.'nin geçmiş yıllar karı ile B ltd. şti.'ye ortak olması sonucu bu işlem A ltd. için kar dağıtımı sayılır mı? Dolayısı ile stopaja tabi olur mu? Geçmiş yıllar karlarını koyacak işletmenin Sermaye şirketi ve Gerçek kişi olması hallerine göre ayrı ayrı değerlendirilmesini rica ederim. Saygılarımla,

Cevap :
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI YENİ KURULACAK ŞİRKETE SERMAYE OLARAK KONMAZ.


 

Tarih : 07.03.2017
Soru :
Merhaba Ticari faaliyeti bulunan gelir vergisi mükelleflerinin aynı zamanda elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı gelirlerinin gider yöntemini seçerken gerçek usul yöntemini seçmeleri mümkün müdür? Teşekkür ederim Saygılarımla,

Cevap :
Gerçek gider yöntemi seçilebilir.Ancak;Mükellefler Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.(GVK 74.Md.)


 

Tarih : 07.03.2017
Soru :
Merhaba, Ödenmeyen veya ödenemeyen muhtasar stopajları YILLIK GELİR VERGİSİ (Beyana tabi geliri sadece Ücret-Gayrimenkul Sermaye İradı-Menkul Sermaye İradı-Diğer Kazanç ve İratlardan İbaret Olanlar İçin) beyannamesinden mahsup edilebilir mi?

Cevap :
Edilir.İş yeri kira geliri elde edenler kiracının GV stopajı ödememesinden dolayı sorumluluğu yoktur.Kiracı GV Stopajını ödemese de hesaplanan Vergiden mahsup edilir. Ancak İade edilecek vergi çıkması halinde Mal sahibi iade talebinde bulunamaz.İade ancak verginin (stopajın) ödenmesi halinde söz konusu olur.


 

Tarih : 06.03.2017
Soru :
Gelir vergisi mükellefi olan A, kendine ait başka bir işyerini başka bir gelir vergisi mükellefine olan B'ye kiralayıp her ay kira bedeli tutarında fatura kesiyor. Yıllık Gelir vergisi beyanında ayrıca Gayri menkul Sermaye İradına ilişkin bildirim tablosunda göstermek zorunlumu? ilginiz için teşekkürler.

Cevap :
G.Menkul GV mükellefinin Aktifinde kayıtlı ise elde edilen kazanç Ticari kazançtır.Fatura düzenlenmesi doğrudur.Aktife kayıtlı değilse Fatura düzenlenmez.Elde edilen Kazanç GMSİ olur.


 

Tarih : 06.03.2017
Soru :
Youtube'a yüklediğimiz videoların izlenmesi karşılığında youtube'un tarafımıza ödediği para ve yine yüklediğimiz videoların alt taraflarında yayınlanan reklamlardan youtube'un elde ettiği gelirden tarafımıza ödediği payın vergilendirilmesi nasıl olmaktadır. Konu ile ilgili mükellefiyet açmamız gerekli midir yoksa gayrimenkul sermaye iradı gibi sadece yıl sonu gelir vergisi beyanı vermemiz mi gerekiyor.

Cevap :
Ticari kazanç mükellefiyeti açmanız gerekir. GMSİ ile ilişkisi yoktur.


 

Tarih : 03.03.2017
Soru :
Sayın üstat ticari kazancım 17.000.tl işreri kira geliri 20.000.tl menkul sermaye iradı 25.000.tl hepsini toplayıp beyan edecek miyim? iyi çalışmalar

Cevap :
Evet hepsi toplanarak beyan edilecektir.(GVK 86/1-c)


 

Tarih : 28.02.2017
Soru :
sn. danışman 1.500.000 TL sermayeli, tek ortaklı LTD.şirketin % 30 hissesi, 1.ortak tarafından 500.000 TL ile satılarak; şirkete 2.ortak alınıyor. (2.ortak ın sermaye payı 1.500.000x0,30=500.000 TL olacak) Geçmiş yıllar karları olup, bilançoda gözüken(kar dağıtımı yapmamış) bir şirket. sorum: Devir işleminin, 1.ortak ve şirket açısından, vergi doğuran bir olay olmadığı görüşündeyiz. Doğrumudur ?

Cevap :
Geçmiş yıl veya yıllar karının dağıtımı yapıldığı tarih itibari ile kim ortak ise kar payını o alır.(Hissesi oranınca )


 

Tarih : 17.02.2017
Soru :
Merhaba Üstadım.Sorum şu şekilde olacak... Bilindiği gibi şirketlerin kuruluş aşamasında sermayenin 1/4'ü tescil tarihinden önce ödenmektedir. Bu durumda bu işlem için muhasebe kaydını tescil tarihinde mi yoksa tescilden önce paranın yattığı tarihte mi yapacağız? Eğer cevabınız tescilden önce ise; açılış maddesini de mi aynı tarihte yapmamız gerekir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Muhasebe kayıtları tescilden sonra yapılır.


 

Tarih : 16.02.2017
Soru :
sayın yetkili birşey soracağım.İlginize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir mükellefimizin ortaklara dağıtılmayan karları var.Şirketin sermayesine ilave edersek eğer şirketide 3-5 yıl sonra kapatmak istersek bunla ilgili bir vergi vs.birşey doğarmı ? Detaylı bakamadık. teşekkür ediyorum.

Cevap :
Tasfiye halinde önceden Sermayeye ilave edilen Kar için % 15 GV stopajı yapılacak Kar payı alan ortaklar GVK 22 ve 86. Maddelerdeki koşullara göre MSİ Beyannamesi vereceklerdir.


 

Tarih : 15.02.2017
Soru :
Üstad; 1 ay önce geçmiş yillar kartlarını sermayeye aktardıgim bir limited şirketi mükellefim bu ay tasfiyeye gerçektir. Ve geçmiş yıl kartlarından dolayı bir stopaj ödemedi. Tasfiye sonunda veya bundan sonra herhangi bir vergi ödememiz gerekir mi, bir sorun yaşar mı? Saygılar

Cevap :
Tasfiye halinde önceden Sermayeye ilave edilen Kar için % 15 GV stopajı yapılacak Kar payı alan ortaklar GVK 22 ve 86. Maddelerdeki koşullara göre MSİ Beyannamesi vereceklerdir.


 

Tarih : 15.02.2017
Soru :
Merhaba, Kuyumcularla ilgili olarak enflasyon muhasebe hakkında, şöyle bir durum var. Sermayadeki artışı sermaye düz. olumlu farklara, azalışları da ayrı olarak olumsuz fark hesabına kayıt ediyoruz. 502 ve 503 hesaplar'da bakiyeler birikiyor. Dönemi gelince yine bunların da üzerine enflasyon muh. kayıtları uyguluyoruz. Hem 502 hem de 503 hesapta bakiyeler artıyor. Bu hesapları birbirine virman edebilir miyiz. En sonunda birinde bakiye kalacak. Teşekkürler..

Cevap :
50-ÖDENMİŞ SERMAYE" hesap grubunda enflasyon düzeltmesinin yarattığı farkları izlemek üzere " 502- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI" hesabı ile "503- SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)" hesabı açılmıştır. ‘’ 502-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabı ‘’, ödenmiş sermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumlu farkların izlendiği hesap olacaktır. Ödenmiş sermaye tutarının enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması sonucunda ödenmiş sermaye tutarında meydana gelen artışlar bu hesabın alacağına, " 698- Enflasyon Düzeltme Hesabı" nın borcuna kaydedilecektir. İzleyen dönemde enflasyon oranının düşmesi sonucu taşıma işleminden ortaya çıkan azalışlar bu hesabın borcuna " 698-Enflasyon Düzeltme Hesabı " nın alacağına kaydedilecektir. Bu farkların sermayeye eklenmesi durumunda " 500- Sermaye Hesabı " nın alacağına karşılık bu hesap borçlandırılacaktır. ‘’ 503-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları Hesabı ‘’ ödenmiş sermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz farkların izlendiği bir hesap olacaktır. Ödenmiş sermaye tutarının ilk kez enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması sonucu ödenmiş sermaye tutarında azalış meydana gelmesi durumunda bu hesabın borcuna, " 698- Enflasyon Düzeltme Hesabı " nın ise alacağına kaydedilecek, izleyen dönemlerde düzeltme sonucunda ortaya çıkan olumlu farklar önce bu hesaptaki tutardan mahsup edilecek varsa kalanı " 502- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklar " hesabına alacak yazılacaktır.


 

Tarih : 06.02.2017
Soru :
Sn.Danışman, Yabancı birinin yolcu beraberi olarak yanında getirdiği nakdi parayı Türkiye de açacağı işyerinin sermayesi için kullanmak istemesi halinde kambiyo mevzuatı ve vergi mevzuatı açısından bir sakıncası var mıdır?(gelen para için herhangi bir beyan yapılmamıştır.)

Cevap :
vergi mevzuatı açısından bildirim gerekmiyor.kambiyo mevzuatı konusunda İst. Kambiyo müdrürlüğündean bilgi alınız.


 

Tarih : 01.02.2017
Soru :
Emlak işiyle uğraşan mükellefimiz araçları kendi üzerine alıp satmaktadır.Bu yıl işletme defterinden bilançoya geçiş yaptık.Dolayısıyla satın aldığı araçlar mal alış olarak 153 nolu hesapta izlenecek.geçen yıldan devreden 200.000 tllik araç stoğu bulunuyor fakat buna karşılık herhangi bir borcu yok.Şimdi açılış fişini oluşturduğumda borç ve alacak farkını kapatabilmem için 500 sermaye hesabına 195.000 yazmam gerekiyor.Bu rakamı başka şekilde kapatma olanağımız var mı?böyle ufak bir işletme için yüksek bir rakam gibi geldi.Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

Cevap :
Yapılan işlem doğrudur.Başka kayıt yapılmaz.


 

Tarih : 30.01.2017
Soru :
NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDA VERGİ İNDİRİMİ 2016'NIN 4. GEÇ. VERGİ DÖNEMİNDE YAPMAK İSTİYORUZ. BU DÖNEMİN TİCARİ KREDİ FAİZ ORANI NEDİR. BİRDE 4. GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE HANGİ SATIRINDA İNDİRİLİR? İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖDENMİŞ VEYA ÇIKARILMIŞ SERMAYE TUTARLARINDAKİ NAKDİ SERMAYE ARTIŞLARI VEYA YENİ KURULAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ÖDENMİŞ SERMAYENİN NAKİT OLARAK KARŞILANAN KISMI ÜZERİNDEN TCMB TARAFINDAN AÇIKLANAN TİCARİ KREDİLERE UYGULANAN AĞIRLIKLI YILLIK ORTALAMA FAİZ ORANI DİKKATE ALINARAK, İLGİLİ HESAP DÖNEMİNİN SONUNA KADAR HESAPLANAN TUTARIN %50’SİNİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNE AİT KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİNE OLANAK SAĞLANMIŞTIR. KAZANÇ OLMASI HALİNDE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLİR.GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDEN İNDİRİLECEĞİNE İLİŞKİN MEVZUATTA BİR DÜZENLEME YOKTUR.


 

Tarih : 24.01.2017
Soru :
yaptığımız nakit sermaye artışı sebebiyle indirimden faydalanacağız. ancak söz konusu bu indirim zarar olsa dahi kullanılabilir mi ? geçici vergi beyannamesi üzerinde nerde göstereceğiz ?

Cevap :
Sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden TCMB tarafından açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanmıştır. Kazanç olması halinde Kurumlar vergisi beyannamesinden indirilir.Geçici vergi beyannamesinden indirileceğine ilişkin mevzuatta bir düzenleme yoktur.


 

Tarih : 21.01.2017
Soru :
Merhaba,Türkiye'de bir yabancı sermayeli bir şirket kurulacaktır.%51 sermaye Türk,%32 sermaye yurt dışında ikamet eden hindistanlı şahıs,%17 si de hindistanlı bir şirket olacaktır. Bu durumda dar mükellef tanımı Türkiye'de kurulan firmanın yabancı ortakları için geçerli midir? Geçerli ise kar dağıtımında %15 stopaj uygulaması olmayacak mıdır?

Cevap :
Kurulan şirket dar mükellef değil tam mükellef kurumdur.Kar dağıtımında % 15 GV stopajı yapılacaktır.


 

Tarih : 20.01.2017
Soru :
İYİ GÜNLER DİLİYORUM BİLANÇO USULE TABBİ ECZACI MÜKELLEFİM. GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ. 68.171 TL TL.LİK VOLKSWAGEN POLO TAŞIT ALIYOR.ECZANE KAYITLARINA İŞLEYECEĞİM. FAKAT ECZANENİN KASASINDA VE BANKA HS. DA BU MİKTARI ÖDEYECEK RAKAM YOK. MUHASEBE KAYDI NASIL OLMALIDIR. SERMAYEYE Mİ İLAVE EDİLİR. TAŞIT 39.843 TL ötv 17.929 TL KDV MATRAHI 57,772 TL KDV 10.399TL YEKÜN 68.171 TL

Cevap :
KASA VE BANKADA PARA YOKSA BÖYLE BİR TAŞIT ALIMI KAYITLARA NASIL ALINACAĞINI BİZDE MERAK EDİYORUZ. MUHASEBE VE VERGİ HUKUKUNA UYMAYAN İŞLEM İÇİN YORUM OLMAZ.


 

Tarih : 19.01.2017
Soru :
Merhaba, Girişim Sermaye Fonu ayıracağız. 4. dönem geçici vergi beyannamesinde gösterebilirmiyiz?

Cevap :
Kurum geçici vergi Beyannamesinde 111 kod ile indirim yapılır.


 

Tarih : 17.01.2017
Soru :
Sn Danışman, Ortaklardan alınan dövizli borçların(örtülü sermayeye girmeyen) dönem sonlarında değerlemesi yapılır mı?yapılırsa gider yada gelir olarak kayıtlara alınır mı?

Cevap :
Değerleme yapılır, gelir veya gider oluşturulur.


 

Tarih : 12.01.2017
Soru :
merhabalar özel bir şirkette çalışıyorum genel muhasebe dışarda mali müşavir tarafından tutuluyor 2017 yılında başka mali müşavir ile çalışmaya başladık eski muhasebecimiz bizden 2016 yılı için transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye raporu hazırlamak için ilave ücret talep etmekte böyle bir hakları var mı dır bilgi verirseniz çok teşekkür ederim

Cevap :
Evet vardır.Tarifede mevcuttur.


 

Tarih : 04.01.2017
Soru :
Merhaba, Anonim Şirketimiz sermaye artışı yapacak. Ancak arttırılacak sermayenin tamamı nakit ihtiyacı nedeniyle sermaye ödemesiaçıklaması ile yıl bitmeden yani tescil öncesi ödendi.. Bu durumda bu tutar tescil tarihine kadar muhasebe de hangi hesapta izlenmelidir. Eğer sermaye avansı gibi düşünüp 529 hesap altında takip edersek sermayeye ilişkin smmm raporlarından hangisini vermek gerekiyor.

Cevap :
Sermaye artırma işlemi olmadan ödemesi olmaz.Bu durum için 331 hesap kullanılır.529 hesap kullanılmaz.


 

Tarih : 02.01.2017
Soru :
Sayın Üstad, Şirketimiz, 13/10/2009 ,tarihinden bugüne inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Ana sözleşmesinde ,ana faaliyet konusu olarak yurt içinde ve yurt dışında inşaat işleri yapmaktır denilmektedir .Buna bağlı olarak da gerekli görülecek her türlü taşınır taşınmaz malları satın alıp satabilir kiraya verebilir ibaresi ana sözleşmesinde mevcuttur. Bu şartlar altında iken; Şirket Ana sözleşmemizin, Ayni sermaye bölümünde belirtildiği üzere , Şirket ortağı, 22.06.2009 tarihinde alınmış bilirkişi raporuna istinaden kendisine ait Sarıyer tapu Sicil müdürlüğünde kayıtlı değeri 3.800.000,00.-TL olarak takdir edilmiş villasını ayni sermaye olarak şirkete koymuştur. Villanın tapuda firma adına tescil işlemi de 14/01/2011 tarihinde yapılmıştır. Şirketimiz Tasfiye sürecini başlatmak istemektedir. Bu süreç de şirkete Ayni sermaye olarak konulan binanın ,tasfiye sonunda yeniden şirket ortağına devri söz konusu olacaktır. Bu süreçte ayni sermayenin devri sonucunda Kurumlar Vergisi ,Katma Değer vergisi ,Harçlar Kanunu ve Vergi Usul Kanunu ve gelir vergisi açısından durumu hakkında görüşünüze ihtiyaç duymaktayız. Ayni sermaye olarak konulmuş bina, şirket ortağına yeniden devredileceği için, bu devri satış şeklinde düşüp şirket ortağına fatura düzenleyecek miyiz? Düzenlenecek faturada KDV oranını nasıl belirleyeceğiz ?Bu oranı % kaç olarak belirleyeceğiz? Bu devri, ortağa satış şeklinde değerlendirdiğimiz takdirde bu durum Kurumlar Vergisine tabi midir? Tasfiye sonunda binanın ortağa devri nedeni ile ilgili kar oluşması halinde ,tasfiye de oluşacak karın ortağa aktarılması sırasında stopaj hesaplanacak mıdır? Tabuda ayni sermayenin ortağa yeniden deviri harca tabi midir? Binanın devrini yaparken, bilirkişi talep edilerek bina için yeniden değer tespit yapılarak devir yeniden değerlenmiş bedel üzerinden mi, yoksa bilançosunda görünen bilirkişi tarafından 22.09.2009 tarihinde takdir edilmiş tutar olan 3.800.000,00 TL üzerinden mi yapılacaktır? Bu konuda ki görüşlerinizi bildirmenizi rica ederiz. Saygıyla arz ederiz.

Cevap :
G.menkul için fatura düzenleyeceksiniz % 18 KDV hesaplayacaksınız.Tapuya harç ödenecektir.Alan ve satan ayyrı ayrı Binde 20 ,Elde edilen karı ortak veya ortaklara dağıtılmasında % 15 GV stopajı yapılacaktır.


 

Tarih : 28.12.2016
Soru :
Sayın Üstat Şİrket aktifinde 2 yıldan fazla süredir kayıtlı gayrimenkul satışında elde edilen karın %75lik kurumlar vergi istisnasından yararlanmak için fonda tutuldu ve daha sonra sermayeye ilave edildi 5 yıl dolmadan şirket tasfiyeye girme kararı alırsa istisna durumu ne olur? iyi çalışmalar

Cevap :
İstisna yok sayılır .Vergisi ödenmeyen % 25 lik karında KV ödenir.


 

Tarih : 27.12.2016
Soru :
diğer sermaye yedeklerinin sermayeye eklenmesinin tespitine dair serbest muhasebeci mali müşavirlik raporuna ihtiyacım var oda sitesinde bulamadım. Teşekkürler.

Cevap :
Mevcut raporlardan bahsettiğinizi rapor formatı oluşturabilirsiniz.Belirlenmiş özel bir rapor formatı yoktur.


 

Tarih : 26.12.2016
Soru :
kdv 117 tebliğle ilgili. iyi günler hocam kdv beyannamesinin kısmi tevkifat satırında 602 kod numarasıyla satışlarımız bildirdiğimiz Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetleri 9/10 tevkifatla satışlarımız bildiriyoruz. normal bir şirkete de 9/10 tevkifatlı fatura kestik ve bize firma geri dönüş yaparak BEN 9/10 KDV TEVKİFATINA TABİ DEĞİLİM. bu işleme tabi firmalar da ( * ) BELİRLENMİŞ ALICILAR (KDV mükellefi olsun olmasın): • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, (Kamu Kurumları) • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, • Döner sermayeli kuruluşlar, • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, • Bankalar, • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, • Payları (Hisseleri) İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler, diye bildirdi. normal firmalarda kdv tevkfiatı 9/10 OLACAK MI ?

Cevap :
Firmanı görüşü doğrudur. BELİRLENMİŞ ALICILAR dışındaki mükelleflere verilen hizmetlerde(602 Kod daki işlemler) Normal firmalara KDV tevkiatı yapılmaz.


 

Tarih : 22.12.2016
Soru :
Üstadım. 2013 Yılında satışı yapılan Gayrimenkul Satış Kazancının Sermayeye İlavesi ile ilgili olarak bir sorum olacak. Sermayeye ilave ile ilgili bir süre varmı. 5 Yıl içinde sermayeye ilave haricinde çekişler KV tabi deniyor. Her hangi bir çekiş olmamışsa bu süre aşılması halinde her hangi bir cezai durum varmı yoksa bu sadece çekiş olursa uygulanacak bir yaptırım mı.

Cevap :
Gayrimenkul Satış Kazancının Sermayeye İlavesi 2 yıl içinde yapılması veya karın 5 yıl süre ile pasifde fon hesabında kalması gerekir.


 

Tarih : 21.12.2016
Soru :
MERHABA, 2 SORUM OLACAKTI. 1. GEÇMİŞ YIL KARLARINI SERMAYEYE İLAVE ETMEK İSTİYORUZ. YEDEK AKÇE AYIRMADAN İLAVE EDEBİLİR MİYİZ. 2. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNDE OLMAYAN BİR FAALİYETTE BULUNMAK İSTERSE FATURA KESEBİLİR Mİ ? YENİ TTK BUNUN KALDIRILDIĞINI BİLİYORUM.

Cevap :
1-YEDEK AKÇE AYRILMADAN SERMAYE İLAVESİ OLMAZ. 2-VERGİ UYGULAMALARINDA SAKINCA YOKTUR.ŞİRKET HER TÜR GELİRLERİ İÇİN FATURA DÜZENLER.


 

Tarih : 21.12.2016
Soru :
MERHABA ; FİRMAMIZIN 2006/2007/2010-2011-2013-2014-2015 DAĞITILMAYAN KARLARI MEVCUT. BU KARLARDAN 2014-2015 YILLARINA AİT KARLARI SERMAYEYE İLAVE ETMEK İSTEDİĞİMDE BİR SORUN TEŞKİL EDERMİ... 2006-2007 YILLARI DURURKEN 2014-2015 NEDEN SERMAYEYE İLAVE EDİLDİ GİBİ...

Cevap :
VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN HİÇ BİR SORUN OLMAZ.


 

Tarih : 20.12.2016
Soru :
1998 Yılında kurulmuş ve 2008 Yılında sermaye arttırımı yapmış bir ltd.şti için sermaye arttırımı yapacağım sermayenin ödendiğine ait tespit raporunda ödenmiş sermaye ile ilgili yevmiye kaydının tarih ve numarasını yazmam gerekiyor fatak 2008 yılına ait defterleri yok bu durumda raporda ne yazmam gerekiyor?

Cevap :
Böyle durumlara ilişkin yayımlanmış tebliği,genelge olmadığı için yorum yapamıyoruz.Anacak , Bilindiği üzere Yasal defterler TTK hükümlerine göre 10 yıl saklanması gereklidir.


 

Tarih : 19.12.2016
Soru :
BİR MÜKELLEFİME SERMAYE ARTIŞI YAPICAZ YAZILACAK SMMM RAPORUNDA, SERMAYENİN ÖDENDİĞİ TARİHTEKİ DEFTERLER KAYIP OLDUĞUNDAN , KAYIP DİYE BELİRTİP GAZETE İLAN TARİHİNİ Mİ YAZALIM, YOKSA ZATEN 10 YIL ÖNCESİ OLDUĞUNDAN İMHA EDİLDİ DİYE Mİ YAZALIM? TİCARET SİCİLE SORDUM İMHA TUTANAĞI İSTENİR Mİ DİYE AMA SMMM ODASINA SORUN DEDİLER. TEŞEKKÜRLER,

Cevap :
SMMM ODASINA YÖNLENDİRMEK TABİR CAİZ İSE İŞİ YOKUŞA SÜRMEKTİR.ÇÖZÜMÜ RAPORU İSTEYEN KURUMUN BULMASI GEREKİR.MEMUR İLE DEĞİLDE YETKİLİ OLAN UNVANLI BİRİNE İLETİNİZ.BU KONUDA BELİRLENMİŞ BİR MEVZUAT DÜZENLEMESİ OLMADIĞI ÇİN YORUM YAPAMIYORUZ.SİZE ÖNERİMİZ ARTIŞIN 10 YILDAN ÖNCE YAPILDIĞI NOTUNU YAZMANIZDIR.


 

Tarih : 19.12.2016
Soru :
aş lerde sermaye arttırımı için 331 hesabını kullanarak yapılan arttırımlarda smmm raporu isteniyo bu raporda mali müşavirin sorumluluğu nedir teşekkürler

Cevap :
Her işlemde sorumluluk; rapor edilen konuların defter kayıtlarına ve belgelere uyumudur. Uyumlu ise sorumluluk olmaz.


 

Tarih : 16.12.2016
Soru :
Merhaba, şahıs firması mükellefin( bilanço usulu ) 2015 yıllık gelir vergisi beyannamesinde ticari zararı var bunun yanında yıllık kira geliri mevcut. ( ticari kazanç zararı 150 tl. kira geliri 100 tl. dir) Beyanname üzerinde kira ticari kazanç zararından gayrimenkul sermaye iradı düşüldükten sonra kalan tutar olan 50 TL. zarar olarak görünmekte ( fakat hesaplarda zarar 150 tl.olarak görülmekte) 2016 yılına devreden zarar yani bu sene karından düşülmesi gereken zarar 150tl.midir yoksa 50 tl.midir ?

Cevap :
Ticari zarar mali zarar ayrı ayrı kavramlardır.150 TL ticari zarardır 50 TL mali zarardır.2016 yılında mahsup edilecek zarar 50 TL olur.


 

Tarih : 16.12.2016
Soru :
Tek Ortaklı A.Ş. Sermaye artırımında yapılması gereken işlemler konusunda bir yol haritasını var ise örnek dilekçeler ile birlikte tarafıma yardımcı olmanızı rica ederim. Saygılarımla

Cevap :
Konu ile ilgili İTO nun web sayfasından yararlanınız.


 

Tarih : 14.12.2016
Soru :
İyi çalışmalar. Sermayenin ödendiğine dair tespit raporu düzenlerken, incelenen defterlerin onay bilgileri kısmına. e-defter mükellefleri için yevmiye e-defter, kebir e-defter mi yazacağız? onay makamına herhangi bir şey yazacak mıyız?

Cevap :
Yevmiye defteri için e defter kullanıldığı bilgisi yazılır.E -defterin onay kısmı boş bırakılır.


 

Tarih : 12.12.2016
Soru :
Merhaba 200.000 tl sermayesi olan ltd.şti.nin hisse devrini yaptık. Sermayenin 1/4 ödenmiştir.3/4 ü ödenmemiştir. Noterde yapılan limited şirket pay devir sözleşmesinde devredilen pay ve devir bedeli sermayenin tamamı kadar nakden ödenmiştir diye yazılmıştır. sorum ödenmeyen sermayenin 3/4 nün muhasebe kaydını nasıl yapacağım. İyi çalışmalar.

Cevap :
Ödenmeyen sermaye tutarı 501 hesapta takip edilir.


 

Tarih : 09.12.2016
Soru :
Sn. Danışma birimi; geçmiş yıl karlarını sermaye'ye ilave eden limited şirketler ne kadar süre sonra tasfiye'ye girebilir? teşekkürler. iyi çalışmalar.

Cevap :
Tasfiye ile ilgili bir süre yoktur.Tasfiye halinde sermayeye ilave edilen karların dağıtımı yapılacak ve % 15 GV stopajı kesilecektir.


 

Tarih : 08.12.2016
Soru :
Merhabalar, Anonim şirket olan bir mükellefimiz sermayesi 3000000,00 TL olan bir limited şirketin hissesinin tamamını 3050000,00 TL ye satın almıştır. Hissesinin tamamı alındığı için bağlı ortaklık olarak muhasebe kaydı yapılmıştır. Bununla ilgili özellik arz eden bir konu var mıdır? Geçici ve Kurumlar vergisini beyan ederken birleştirme yapmamız gerekir mi yoksa ayrı ayrı mı beyan verilir. Bu konu ile ilgili herhangi bir kaynak önerir misiniz?

Cevap :
Yaptığınız işlem doğrudur.Özellik arz eden bir durum yoktur.Her iki şirkette ayrı ayrı tüzel kişilikleri devam edecek ,vergi yükümlülüklerini ayrı ayrı yerine getireceklerdir.


 

Tarih : 06.12.2016
Soru :
merhaba; sermayenin ödendiği tespiti raporunda işlemi yaptığımız firma 2016 yılında e - defter kullanmaya başladı bu yüzden ''Tespitin yapıldığı yıla ait defterler '' bölümüne defter bilgileri olarak ne yazacağız teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
İlgili yılda E defter kullanıldığı yazılacaktır.


 

Tarih : 02.12.2016
Soru :
smmm sermaye artırım raporunda sermaye yazan kısımda en son sermaye mi yazılacak yoksa önce ki sermayemi yazılacak bu sorum hem sermaye ödendiğine dair rapor hemde ortaklar hesabı ile ilgili rapor için aynıdır.

Cevap :
En son kayıtlı sermaye yazılacak.


 

Tarih : 22.11.2016
Soru :
Soru : merhabalar sorum şu olacak gerek açtığı cafede gerekse internet ortamından fal astroloji hizmeti vermek için limited şirket kurarak işyeri açmak isteyne mükellefim var prosedür hakkında bilgi alabilirmiyim limited şirket veya başka sermaye şirketi açabiliyormu şahıs firmasımı olacak sanal alemde de hizmet verecek yardımcı olmanızı rica ediyorum.Saygılarımla Cevap : Henüz cevaplanmamış. ikinci sorum mükellef ekimde postan 16000 tl çekmiş ft kasımda kesmiş kdv beyanında kredi kartı satışı tutarı yazıyor ne yapmalıyım ft kasımda düzenlendi mesajı yok sayıp tahakkuk mu alayım

Cevap :
Fatura paranın geldiği tarihinde düzenlenmesi gerekir.


 

Tarih : 22.11.2016
Soru :
Merhaba Üstad, Mükellef firmanın başka bir xyz Ltd. şirketinde iştiraki bulunmaktadır. Bu xyz ltd. şti. başaka bir sermaye şirketi olan x a.ş ile 14.11.2016 tarihinde birleşmiş ve ticaret sicil gazetesinde tescil edilmiştir. Mükellef firma bu birleşmeden doğan değişikliği muhasebe hesaplarına nasıl yansıtmalıdır. Teşekkürler Kolay Gelsin

Cevap :
Muhasebe kayıtlarında özel bir düzeltme yapılmaz.İştirak hesabındaki alt tanımı yeni şirketin ismi ile değiştirilir.


 

Tarih : 21.11.2016
Soru :
Çalışmakta olduğumuz bir şirket 502 "Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarını" sermayeye ilave etmek istemektedir. Bu sebeple kendilerine Sermayenin ödendiği, özvarlığın korunduğu ve iç kaynakların tespititne ilişkin SMMM raporu düzenleyecektim. En son sermaye artışı 1998 yılında gerçekleşmiş olup 1998 yılına ilişkin defterlere ulaşılamamaktadır. Bu nedenle sermayenin ödendiğini tespit edemiyoruz. Konu ile ilgili nasıl ilerleyebiliriz. Teşekkürler,

Cevap :
Raporun o bölümüne en son sermayenin 1998 de yapıldığı belirtilerek rapor düzenlenebilir.


 

Tarih : 18.11.2016
Soru :
Şirketin Sermayesi 1,000,000.-TL. ve Özvarlığı 900,000.- TL. olursa yani Özvarlık Sermayenin % 10 altına inmişse sermaye arttırımı yapılabilir mi ? İzlecek yol nasıl olacaktır ?

Cevap :
Kayıtlı sermaye ve öz sermaye kavramları farklıdır.Öz sermaye hesaplaması Aktif toplamından borçlar düşüldükten sonra kalan tutardır.


 

Tarih : 18.11.2016
Soru :
limited şirket birleştirmesi esnasında yapılan sermaye artırımı için SMMM SERMAYE TESPİT RAPORU örneği varmıdır? Yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar

Cevap :
Sermayenin ödendiğine ilişkin SERMAYE TESPİT raporu Web sayfamızda vardır. ww.ismmmo.org.tr/html.asp?id=3264


 

Tarih : 16.11.2016
Soru :
Merhaba Üstad, Sorum 6736 sayılı Kanun ile ile ilgili olacaktır. Şöyleki, Mükellef Şirketimiz 2015 yılından başlamak üzere 19/08/2016 tarihine kadar yurtdışından sermaye avansı olarak çeşitli tarihlerde banka hesaplarına USD aktarmıştır. Bu tutarları 6736 sayılı kanun kapsamında Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Maddesine istinaden Yurtdışındaki Varlıkların Beyanı esasına göre bildirimde bulunabilirmiyiz? Eğer bildirimde bulunabiliyor isek beyanı ne şekilde yapacağız. Beyan edebildiğimiz takdir de Yine aynı madde uyarınca bu sermaye avanslarını defter ve kayıtlarımızdan düşmek için hangi yolu izlememiz gerekir.? Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Yurdışından getirilecek varlıklar ile ilgili olarak genel tebliğde aşağıdaki açıklamadan başka açıklama olmadığı için yorum yapamıyoruz.GİB den görüş alınız. Defter tutan mükellefler, dilerlerse bu madde kapsamında Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını, işletme kayıtlarına dahil edebileceklerdir. İşletmelere bu şekilde dahil edilen varlıklar, vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Aynı şekilde, söz konusu varlıklar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın işletmeden çekilebilecek ve işletmeden çekilen bu varlıklar dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. Yurt dışından getirilen varlıkların işletmeye kaydedilmesi durumunda, bu varlıkların Vergi Usul Kanununun iktisadi işletmelere dahil kıymetleri değerlemeye ilişkin hükümlerine göre tespit olunan değerleri esas alınacaktır. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, yurt dışından getirdikleri ve kanuni defterlerine kaydettikleri varlıkları için pasifte özel bir fon hesabı açabileceklerdir. Söz konusu hesap serbestçe tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. Fon hesabında tutulan bu tutarlar, işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde vergilendirilmeyeceği gibi 193 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 18, 19 ve 20 nci maddeleri uyarınca gerçekleşecek birleşme, devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir. Ayrıca söz konusu varlıklara ilişkin tutarların, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması hâlinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak, gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da vergilendirilmeyecektir. Ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit olunanlar ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükellefler, söz konusu varlıkları defterlerinde ayrıca gösterebileceklerdir. Kayıtlara alınan varlıkların daha sonra elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gelirin veya kurum kazancının tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.


 

Tarih : 15.11.2016
Soru :
merhabalar sorum şu olacak gerek açtığı cafede gerekse internet ortamından fal astroloji hizmeti vermek için limited şirket kurarak işyeri açmak isteyne mükellefim var prosedür hakkında bilgi alabilirmiyim limited şirket veya başka sermaye şirketi açabiliyormu şahıs firmasımı olacak sanal alemde de hizmet verecek yardımcı olmanızı rica ediyorum.Saygılarımla

Cevap :
İstediğiniz konumda açabilirsiniz.(Şahız veya şirket)


 

Tarih : 14.11.2016
Soru :
Gayrimenkul sermaye iradı matrah artışında önceden verilen kira beyannamesindeki hangi matrah dikkate alınacak? -Toplam kira bedeli mi? -Toplam kira bedelinden istisna düşüldükten sonraki matrah mı? -Bu matrahtan götürü gider düşüldükten sonraki matrah dikkate alınacak Teşekkürler

Cevap :
Verginin hesaplandığı matrah üzerinden artış yapılır.


 

Tarih : 10.11.2016
Soru :
Merhabalar..İstanbul ve Ankara da ikamet eden iki gerçek kişinin birlikte kurdukları Mersin Serbest bölge de faaliyette bulunan Kollektif şirket var.Koll.Ştin KDV yönünden ihracaat istisnası ve serbest bölge kazanç istisnası var.KDV ve Koll.Şti nin kurumlar vergisi mükellefiyeti olmadığından Gelir vergisi yönünden şahıslar için ayrı matrah artırımında bulunacağız.Ancak şahısların kendilerine ait gayrimenkul sermaye iradı ve inşaat faaliyetleri var geçmiş yıllarda vermiş oldukları beyannamelerde(o faaliyetler hariç sadece koll.şti için artırımda bulunacağız) KDV yönünden ve Koll.Şti gelir veya kurumlar vergisi yönünden nasıl bir matrah artırımında bulunacağız. Not:(KDV beyannamelerinde hesaplanan kdv hiç olmadı istisnadan dolayı) Teşekkürler

Cevap :
Gelir vergisi mükellefleri Beyanda bulundukları tüm gelirlerine ilişkin matrah üzerinden artırımda bulunurlar Gelir unsurlarının bir kısmını artırım dışı bırakamazlar. KDV Beyannamelerinde, Hesaplanan KDV Bulunmayanlar; İlgili takvim yılı içindeki işlemlerinin tamamında Hesaplanan KDV beyanı bulunmayan mükellefler ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmuş olmaları şartıyla KDV artırımından faydalanabileceklerdir. Buna göre, ilgili yıl içinde en az üç dönemde 1 No.lu KDV beyannamesi veren ve hiçbir dönemde hesaplanan vergisi çıkmayan hesaplanan vergi beyanı bulunan mükelleflerin, KDV artırım talepleri nedeniyle ödeyecekleri vergi, GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ bakımından artırılan matrahlara %18 oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır. KDV artırımının beyanı için e- beyan sistemindeki (5/3-b3 ) kodlu beyanname kullanılır.


 

Tarih : 10.11.2016
Soru :
Bilanço usulüne göre defter tutan Gelir vergisi mükellefleri (özellikle) eczaneler ticari olarak kullandıkları banka hesaplarına kredi kullanmakta.Bir kısmı işletmeye bir kısmi şahsi ihtiyaca göre kullanılmaktadır.Şahsi itiyaca giden tutarların faizlerini önce gider hesabına alıp sonra KKEG olarak dikkate almaktayız.Bu sebeple tutarların yüksek olması KKEG lerin yüksek gözükmesine ve net karın tabloda düşük gözükmesine neden olamktadır.Bu Tutarları hiç gider hesabına almadan sermaye hesabına veya 131-331 hesapla ilişkilendirebilir miyiz?

Cevap :
Düşündüğünüz gibi bir işlem yapılamaz.Müşteriniz Ticari mevduat ile şahsi mevduat hesaplarını ayrı ayrı açtırması ile sorun çözülür.Ticari mevduat hesapları kayıtlara alınması ile KKEG diye bir durum olmaz.


 

Tarih : 10.11.2016
Soru :
Merhabalar Mesleğimi bağımsız icra etmiyor ve Enerjisa şirketinde finansal raporlama biriminde çalışıyorum. Benim cevabını öğrenmek istediğim konu : Ana şirkete ait bağlı ortaklıkta yapılan sermaye azaltımı sonucunda ana şirket bu sermaye azaltımı ile ilgili bağlı ortaklıklar hesabında(245 hesap)herhangi bir muhasebe kaydı yapması gerekiyor mu? sermaye azaltımı bağlı ortaklığın geçmiş yıl zararlarını kapatmak amacıyla yapılmaktadır. Yani ana ortağa sermaye azaltımı sonrası herhangi bir sermaye geri ödemesi yapılmayacaktır. eğer yapması gerekiyorsa nasıl yapacaktır. ilaveten bununla ilgili hangi mevzuatın hangi maddesine bakmam gerekiyor. teşekkürler saygılar

Cevap :
245 hesap da değişiklik (Geri alma) olmayacaksa ayrıa muhasebe kaydın yapılmaz.Bu bir muhasebe kuralıdır.Kanun maddesi olmaz.


 

Tarih : 09.11.2016
Soru :
İYİ GÜNLER SORACAĞIM SORU BİR LİMİTED ŞİRKETİMİZE SERMAYE ARTTIRIMI YAPACAM TESPİT RAPORU İÇİN MALİMÜŞAVİR MESLEKTAŞIMA BAŞVURDUM SERMAYENİN ÖDENDİĞİ YILA AİT DEFER BİLGİLERİ İLE ÖDEME KAYIT BİLGİLERİNİİSTEDİ 2003 İLE 2004 YILLARI OLDUĞUNDAN DOLAYI DEFTER YOK NASIL YAZACAK BU RAPORU ÖDEME BİLGİLLERİNİ BULABİLİYORUM AMA DEFTER OLMDAIĞINDAN DOLAYI TASTİK BİLGİLERİ YOK BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM

Cevap :
Raporun o bölümüne en son sermayenin 2003-2004 de yapıldığı belirtilerek rapor düzenlenebilir.


 

Tarih : 09.11.2016
Soru :
Merhaba, kamuya ait döner sermaye saymanlığına yapılan ödeme makbuzunda, kdv dahildir ibaresi yer alıyor.KDV ayrıca gösterilmemiş. KDV tutarını iç yüzdeyle ayırıp 191-indirilecek kdv hesabına alabilirmiyiz. Teşekkürler saygılarımla,

Cevap :
Alabilirsiniz.


 

Tarih : 07.11.2016
Soru :
ltd.şirketin özvarlığı 2.800.000tl dir kayıtlı sermaye 400.000.-tl ortaklardan birinin hissesi% 10- 40.000.-tl dir.ortak hissesini 40.000.-tl den satabilirmi. yoksa 2.800.00.- % 40 1.120.000.- tl denmi satması gerekiyor.

Cevap :
Böyle bir hesaplama olmaz Öz sermaye mukayesesi olmaz .Gerçek satış miktarı ne ise o rakam üzerinden satış yapılır.


 

Tarih : 03.11.2016
Soru :
merhaba, bir işyerinde çalışan 4/a'lı sigortalı, başka bir işyerine ortak olursa 4/b'lı olmak zorunda mıdır? sermaye şirketleri ve şahıs işletmeleri arasında fark mıdır?

Cevap :
5510 sayılı Kanun’un 53. maddesi 01.03.2011 tarihinden geçerli olmak üzere 6111 sayılı Kanunla değiştirilmiş olup, buna göre, 01.03.2011 tarihinden itibaren 4(a), (b) ve (c) kapsamında sigortalılığın çakışması halinde öncelikle 4(c), aynı anda hem 4(a) hem de 4(b) kapsamında sigortalılığın çakışması halinde 4(a) kapsamındaki sigortalılığının esas alınacağı ancak, 4(a) sigortalılığı esas alınanların talepte bulunarak 4(b) kapsamında prim ödemeye devam etmeleri halinde bu şekilde ödenen primlerin; - Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlardan iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar yönünden 4(b), - Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan diğer yardımlardan hastalık (geçici iş göremezlik ödeneği) ve analık (geçici iş göremezlik ödeneği ve emzirme ödeneği) sigortasından sağlanan haklar yönünden 4(a), - Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlar (malûllük, yaşlılık ve ölüm) yönünden 4(a) kapsamında değerlendirileceği öngörülmüş, ayrıca bu kapsamda 4(b) statüsünde ödenen primlerden ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmeyen primlerin ödenme hakkının düşeceği diğer bir ifadeyle hizmet olarak dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.


 

Tarih : 03.11.2016
Soru :
sayın üstadım kuyuculuk alım satımı ile uğraşan bir ltd için sermaye artırımı yapılacaktır.malım enflasyon muhasebesi uygulanmaktadır. yıllar itibarı ile enflasyon karı ve zararları oluşmaktadır.matrah artırımında da buluınduk. sermaye artırımı yaparken enflasyondan dogan zarar ve karları mahsup ettikten sonra kalan kar varsa mı sermayeye ilave etmem gerekli yoksa sadece karları mı sermayeye ilave etmem lazım sayugılar

Cevap :
Mahsup sonrası kalan kar sermayeye ilave edilir.


 

Tarih : 02.11.2016
Soru :
Sayın Danışman,muhasebe işlemlerini yürüttüğüm Şirket için sözleşme dışı hizmet olarak Sermayenin ödendiğine ilişkin rapor düzenlediğimde bu konu ile ilgili sözleşmeyi kağıt ortamında yapabilir miyim?

Cevap :
Yapabilirsiniz.


 

Tarih : 01.11.2016
Soru :
Merhaba sayın danışmanım, Şirket bilançosunda bulunan 529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabındaki bakiyeyi Sermayeye ilave etmek için ticaret odasına verebilmek üzere Mali Müşavir Tespit Raporu Odamızın sitesinde bulamadık. Size zahmet bu konu ile ilgili rapor örneği konusunda yardımcı olabilir misiniz? İyi çalışmalar diler cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
529 Hesabın sermayeye ilavesine ilişkin özel bir rapor formatı yoktur Web sayfamızdaki diğer konulara ait raporları örnek alarak bahsettiğiniz raporu hazırlayabilirsiniz http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=3264


 

Tarih : 25.10.2016
Soru :
% 60 Yabancı sermayeli olan Bir Sigorta brokerlik şirketi Türkiye deki ortağı bulunduğu şirketin sigorta komisyon gelirleri üzerinden kendi belirlediği bir orak üzerinden komisyon faturası düzenlemektedir. Örnek : Türkiyede elde edilen brokerlik kom.geliri 1.000,-TL. Yabancı ortak 1.000,- TL üzerinden 75,- TL komisyon faturası kesip Türkiye ye gönderiyor. Sorum ; Bu faturaya sorumlu sıfatıyla KDV tahakkuk ettircekmiyiz ?

Cevap :
Evet 2 nolu KDV beyannamesi verilecektir.


 

Tarih : 24.10.2016
Soru :
1-10,000,00 tl sermayeli şirketin tasfiyesinde tasfiye memuru olabilirmiyim.? 2-Bu işlem için alınacak ücret tasfiye süresince belirlenen aylık bir ücretmidir yoksa tasfiye bitiminde tek seferde mi alınır.? 3- Bu işlemi yaparken sözleşme mecburiyeti olurmu yoksa alınan ücrete göre mak. mu kesilecek. Beni yanıtlarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler..

Cevap :
Meslek mensupları tasfiye memuru olamazlar. Müşterilerinin tasfiye işlemlerini yapar tarifedeki ücretleri alır.


 

Tarih : 22.10.2016
Soru :
MERHABA SERMAYESİ 100.000 TL 331 NOLU HESAP 700.000 ORTAK BU BORCA FAİZ İŞLETİRSE 350.000 ŞİRKETİN VE ORTAĞIN YAPACAĞI İŞLEMLER NELERDİR. TEŞEKKÜRLER

Cevap :
BU BORCA FAİZ HESAPLAMASI YAPILMASI HALİNDE ŞİRKET BU FAİZİ GİDERLEŞTİREMEZ. ANCAK ORTAK MSİ OLARAK YILLIK GV BEYANNAMESİ İLE BEYAN ETMESİ GEREKİR.


 

Tarih : 21.10.2016
Soru :
merhaba sermayesi :100.000 tl ortaklara borçlar hesabı :700.000 tl ortak bu borcu faiz karşılığı vermedi . şirket ve ortağın bu durumda yapması gereken bir yükümlülüğü varmıdır. teşekkür ederim

Cevap :
KVK ilgili 12. maddesinin (1) fıkrası aşağıdaki gibidir. Örtülü sermaye Madde 12 (1) Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. Şirket zaman geçirmeden Ortaklara olan borcu (331-441 Hesap) sermayeye eklemesi gerekir.


 

Tarih : 21.10.2016
Soru :
Değerli üstadlarım; Anonim şirket hisselerinin iktisap tarihinin tespiti hakkında bir sorum olacak. 15.05.2014 tarihinde iki hissedarı bulunan ÖRNEK A.Ş nin 100.000 TL ödenmiş sermayesi bulunmaktadır. bu ödenmiş sermayenin 50.000 TL kısmı X kişisine aittir. 15.05.2016 tarihinde ortaklara borçlar hesabındaki 600.000 TL sermayeye eklenmiş ve yeni sermaye 700.000 Tl olmuştur. Örnek A.ş nin hissedarı X için, hissenin iktisap tarihi ne olacaktır. Hissenin iktisap tarihinden sonra iki yıl içinde satılması durumunda DEĞER ARTIŞI kazancına tabi olup vergilendirilmesi hususu söz konusu olduğundan. bu iki yıllık süreyi hesap etmek için hangi tarihi baz almalıyım. Vereceğiniz bilgi için şimdiden teşekkürlerimi sunarım

Cevap :
Öncelikle bahsettiğiniz A.Ş. bastırılmış hisse senedi veya geçici ilmühaberi olması gerekir.İki yıllık süre hesaplaması için her olay ayrı ayrı değerlendirilir.Karın sermayeye ilavesi sonucu bedelsiz sahip olunan hisselerin iktisap tarihi örneğinizde belirttiğiniz tarih olan 15/05/2016 olur bu tarihden sonra 2 yıl hesabı yapılır.İlk sermaye için baz alınacak tarih ise 15/05/2014 olur.A.Ş hisse devirlerinin vergilendirilmesini açıklayan bilgiler 2016 yılı mali rahminizde mevcuttur. http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/MALI_REHBER_SITE_2016_2.pdf


 

Tarih : 18.10.2016
Soru :
Sayıın Danışman,muhasebe işlemlerini yaptığımız şirket sermaye arttırımına karar vediğinde ücretimize ek olarak sermaye artışı işlemleri ücretini talep edebileceğimi düşünüyorum.Sermayenin ödendiğine ilişkin rapor ücreti bu ücrete dahil midir?Ayrıca almak gerekir mi?(Tarifedeki asgari ücret talep edilecek ise)

Cevap :
Ayrı bir ücret alabilirsiniz.


 

Tarih : 17.10.2016
Soru :
Kolay gelsin üstadım benim size sorum bir mükellefim var geçmiş dönem karlarını dağıtılmadı bunu sermayeye eklemek istiyor geriye dönük kaç yıllık karın sermayeye eklenmesi uygun olur

Cevap :
Geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesinde yıl ,zaman ve tutar sınırlaması yoktur.


 

Tarih : 10.10.2016
Soru :
Sayın Danışman merhaba, A.Ş. ortakları kendi üzerine olan gayrimenkulleri şirkete devretmek istiyor. Bunun için en uygun yol tapu harçlarından muaf olmak adına sermaye arttırımına giderek gayrimenkulleri ayni sermaye olarak almak mıdır? Cevabınız için şimdiden tesekkur ederim.

Cevap :
492 sayılı Harçlar Kanununun 57. maddesinde tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Kanun'un 123. maddesi ile de; Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin harçlardan müstesna tutulduğu hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde; ortaklar tarafından şirkete ayni sermaye olarak konulan taşınmazların şirket adına tapuda yapılacak tescil işlemi tapu harcından müstesnadır.


 

Tarih : 05.10.2016
Soru :
Gayrimenkul sermaye iradından dolayı mükellef olan kişi matrah arttırımına ticari ve serbest meslek kazancından (yani tüm kazanç ve iratlardan) girmek istemektedir.GMSİ mükellefi olmasından dolayı beyannamede ticari ve serbest meslek kazancı matrah arttırımını nasıl beyan etmesi gerekir. yardımlarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Birden fazla gelir unsuru olan GV mükellefleri ilgili yıl matrahlarını beyan ettikleri toplam matrah üzerinden yapacaklardır.her bir gelir unsuru için ayrı ayrı artırım olmaz.


 

Tarih : 04.10.2016
Soru :
Sayın Üstad, Bir mükellefimizin dağıtılmayan geçmiş yıl karlarını dağıtmayarak sermayeye ilave etmek istiyoruz. Bu aşamada Sermayenin Ödendiğine dair hazırlayacağımız raporda Öz varlık tespitinde şöyle bir sorun ile karşılaştık. Şirketin bilançosunda geçmiş yıllarda çıkan kanunlar çerçevesinde Kasa Düzeltmeleri ve Stok Affı gibi işlemleri sonrasında Kanunen Kabul edilmeyen giderler yüzünden Geçmiş yıl zararları mevcuttur. Bu durum, sanki ödenen sermaye öz varlık içinde korunmuyormuş gibi bir sorun ortaya çıkardı. Sorum şu şekilde Bu raporu düzenlerken Öz varlık hesabını yaptığımız aşamada K.K.E. Giderlerin oluşturduğu Geçmiş yıl zararlarını hesap harici tutabilirmiyiz? Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim

Cevap :
KKEG gider TİCARİ BİLANÇOYU etkileyen bir unsurdur.Öz sermaye hesabında dikkate alınacak bir değerdir.Hesaplama harici tutulamaz.


 

Tarih : 03.10.2016
Soru :
İyi Günler, 6736 sayılı kanun kapsamında Ortaklardan alacaklardan bir şirket yararlandığında, karşı taraf olan borcu olan şirket nasıl bir muhasebe kaydı yapmalıdır ? İştiraklere/Bağlı ortaklara borç hesabını gelire mi atıp kapatacak yoksa vazgeçilen alacak olarak 3 yıl özkaynaklarda fon hesabında tutabilir mi ? Bu fon sermayeye ilave edilebilir mi ? Tesekkurler

Cevap :
6736 sayılı kanunda iştirakler ile ilgili bir düzenleme yoktur Yapılan düzenleme kasa hesabı ve 131-331 hesap mukayesesi içindir.


 

Tarih : 30.09.2016
Soru :
Sayın Üstad, benim sorum işletme sahibinin ölümü halinde işletmede kayıtlı emtia stokları ile ilgili. Mükellefim ve eşi eczacı olup, ayrı ayrı eczaneleri bulunmakta iken, eşi eylül ayında vefat etmiştir. Vefat eden eşin stoklarında bulunan ilaç ve itriyatlar 1-Ölüm tarihi itibariyle ticari mal olarak değerlendirilmeyip kdv li fatura kesilmeyecek. 2-Bilanço ya tabi olması sebebiyle veraset malı olarak değerlenip Veraset ve intikal vergisi beyannamesinde ÖZ SERMAYE değer olarak bildirilecek. 3-Stoklardaki malların veraseten devrinden sonra eşin eczanesinde malların değerlendirilebilmesi için çocuklarına ve kendisine ait olan malların gider pusulası ile girişlerinin yapılması gerekiyor, doğrumu dur. Eger doğruysa kendilerine ait olan mallar için gider pusulasında stopaj uygulanacak mı? teşekkürler.

Cevap :
Yapılan işlemler doğrudur.Gider pusulasında KDV ve stopaj hesaplanmaz.


 

Tarih : 21.09.2016
Soru :
Merhaba; Sermaye artırımı ile ilgili rapor yazmam gerekiyor.Fakat firmanın yevmiye defter ve kayıtları bilgisine ulaşamıyorum.Bu konu ile ilgili nasıl bir yol izlemeliyim? Yardımlarınızı rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler...

Cevap :
Defter ve kayıtlar olmadan rapor yazılamaz.


 

Tarih : 21.09.2016
Soru :
Konu: Şirket aktifinde şirketin kendi üretimi/yapımı sonucu 7 yıl öncesinden itibaren yer alan Bina/Alışveriş Merkezi/İşhanı'nın aktifteki bugünkü değeri Örn: 6.300.000,00.-TL olan varlıklar mahkemenin bilirkişi marifetiyle almış olduğu kararıyla günümüz değeriyle değerlenmiş ve yeni değeri 13.000.000,00.- TL olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda 6736 sayılı kanun ile belirtilen durumda; YURT İÇİNDEKİ VARLIKLARIN BEYANILARI başlığı altındaki Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve yurt içinde bulunan; › Para, › Altın, › Döviz, › Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlar, › Taşınmazlar 31/12/2016 tarihine kadar işletme kayıtlarına dahil edilebilecektir. Bu kapsamda yapılan işlemler dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak, bu varlıkların daha sonra işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacaktır. ibaresi vardır. Sorular: -Bu taşınmazlara ilişkin değerlenen rakamın aktifte bu günkü değerine göre düzenleme yapılması mümkün müdür? -Mümkünse muhasebe kaydında aktifin borç kaydına karşılık hangi hesap ile ilişkilendirilmelidir? - Değerlenen rakamın vergilendirme konusundaki durumu nedir? İyi çalışmalar diliyorum...

Cevap :
Bahsettiğiniz G. menkul zaten aktifde kayıtlı .Bu işlem için 6736 sayılı kanun uygulanmaz.G.menkulün yeni değeri ile Aktifde yer alması halinde aradaki fark gelir olarak kayıtlara da yer alır ve vergilendirilir.


 

Tarih : 21.09.2016
Soru :
DAĞITILMAYAN GEÇMİŞ YIL KARLARININ SERMAYEYE İLAVESİNİN TESPİTİ RAPORU HAZIRLANIRKEN DAĞITILMAYAN KARLARIN AİT OLDUĞU YILLARA AİT DEFTER BİLGİLERİNİN HEPSİ Mİ GİRİLECEK YOKSA BELİRLİ BİR SINIRLAMASI VAR MI? ÖRNEK OLARAK 1999 YILINA AİT KAR DAĞITIMI TESPİTİ YAPILACAK VE DEFTER BİLGİLERİNE ULAŞAMADIĞIM TAKDİRDE NASIL BİR YOL İZLEYEBİLİRİM ?

Cevap :
10 YILLIK SÜREÇ İÇİNDE SERMAYE ARTIRIMI YAPILMIŞ İSE EN SON YAPILAN DİKKATE ALINIR.


 

Tarih : 19.09.2016
Soru :
Sn. Danışman merhaba, X- AŞ ;sermayesi tamamı ödenmiş 3.200.000,00 tl olup ,Y- A.Ş nin % 99 sahibidir. Y- AŞ Gayrimenkul pazarlama kuruluşu olup (sermaye 120.000,00 tl) , hukuki ihtilaflarından dolayı faaliyetlerini yürütememesi nedeniyle X-AŞ ,Y -A.Ş ni son 4 yıl finanse etmektedir. X-AŞ Yansıtma Faturalardan ve borç para karşılıklarından dolayı yaklaşık 700 bin tl alacaklıdır. Y- AŞ, borcunu ayni olarak( gayrımenkul –arsa) ilgili tapu dairesinde tapu-ferağ devir işlemi ile ödemek ister Transfer fiy. Ve örtülü kazanç yönünden arsa satış fiyatı, belediye rayiç değer üzerinden yapılacaktır. Satış gerçekleştiğinde satışı yapan Y-AŞ; satış faturasını %18 kdv ile düzenleyip, K.V matrahına ilave edecektir. Açıklamalarım dışında özellikli durum ya da ilave edilecek husus var mıdır?teşekkürler

Cevap :
G.menkulün gerçek bedel üzerinden devrinin yapılması gerekir.Uygulanacak KDV oranı % 18 olacaktır.


 

Tarih : 01.09.2016
Soru :
İyi günler. 6736 sayılı kanun tebliğinde 7.Bölüm olan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması bölümünün , Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıkların Türkiye'ye getirilmesi konusundaki A Fıkrasının 1 Nolu kapsam konulu bendi şu şekilde: Türkiye’ye getirilmekten maksat; - Para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi ya da - Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesidir. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesi ne demektir. Bu taktirde fiziki getirme ya da transfer mecburiyeti yok mudur. Bu bildirim ne şekilde tevsik edilecektir. Bilgi verebilirseniz memnun olurum. Teşekkürler

Cevap :
Fiziken getirilmeyecekse bu düzenleme neden yapılmıştır.Varlıkların Türkiye ye getirilmesi şarttır.


 

Tarih : 29.08.2016
Soru :
Merhaba, A.Ş. olarak 2005-2006-2007 geçmiş yıl karlarının toplamı yaklaşık 1.000.000 TL. tutmakta olup, Bunlar Genel kurul kararı ile 2016/11 ile 2017/10 ayları arasındaki periyotlarda taksitle ortaklara dağıtmak istiyorum. (Genel Kurul 2016/10 ayında toplanıp kar dağıtımı kararını bu tarihte verecek. Sorumlarım şunlar. 1- %15 kurum stopajın tamamı 2016/10 ayında mı doğacak yani 23.11.2016'da 1.000.000 TL.nin %15 stopajının tamamı ödenecekmi? yoksa ortaklara fiilen ödendiği tarihte mi? kurum stopaj doğacak. 2-Ortaklar için menkul sermaye iradını elde etmesi (beyan açısından) ortakların kar paylarını tahsil tarihimi olacak? 3-Menkul sermaye ıradı beyanında eğer kurum stopajın tamamı 2016'da menkul sermaye ıradı elde 2016-2017 olursa stopaj mahsubu nasıl olacak. Verdiğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Kar dağıtımının fiilen yapıldığı tarih de Gv stopajı beyanı yapılır.Ortaklar kar payının hangi yıl elde etmişlerse o yılın geliri olarak yıllık beyanname verirler.Yıllık beyanname de GVK. 22,ve 86, maddesindeki avantaj ve kurallara dikkat edilmesi gerekir.


 

Tarih : 29.08.2016
Soru :
Merhaba, 5520 sayılı kurumlar vergisi kanunun 30. maddesinin c bendine giren gayrimenkul sermaye iratlarından kesilen stopajlar (dar mükellefler) 6736 sayılı kanunda ilgili maddesini görmedim bu stopajlara matrah artırımı yapılamıyor mu? Yapılıyorsa hangi bölümü göre yapacağıaz. İyi çalışmalar.

Cevap :
6736 sayılı kanunun kapsamda vergi artırımda bulunacak olanların, 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3), (5), (11) ve (13) numaralı bentleri ile 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yapılan gelir veya kurumlar vergisi tevkifatına ilişkin muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairelerine, 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar müracaat etmek suretiyle artırım hükümlerinden yararlanabilmeleri mümkün bulunmaktadır


 

Tarih : 27.08.2016
Soru :
Merhabalar, Sayın Danışma Birimi, Bağımlı olarak çalıştığım A.Ş. (4.000.000,-TL Sermayeli)'nin mevcut avukatı hizmetlerini avukatlık sözleşmesi ile değil de vekaletname ile şirket davalarına bakıyor. Soru:1 1136 Sayılı kanun gereği mevcut vekaletname sözleşme yerine geçer mi yoksa sözleşme mi düzenlenmesi gerekmektedir? Soru:2 Sözleşme düzenlenirse yükümlülük süresinden bu yana cezalı duruma düşmüş olur muyuz? Soru:3 İlgi kanun ile cezalı duruma düşersek 6736 Sayılı kanundan yararlanabilir miyiz? Müşkülatlarımı giderebilmem için yardımınızı rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla,

Cevap :
Avukat ile A.Ş. Sözleşme yapması gerekir.6736 sayılı kanundaki haklardan yararlanılamayacağı görüşündeyiz.


 

Tarih : 17.08.2016
Soru :
Her biri 25 TL değerinde 1000 hisse karşılığı 25.000.-TL sermayeli iki ortaklı Ltd Şti'nde 250 hisse karşılığı 6,250.- TL .'ye sahip olan ortak, hissesinin tamamını diğer mevcut ortağa devretmiştir. Bu durumda devreden ortak açısından hisse devrinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi nasıl olacaktır? Teşekkürler..

Cevap :
Limited şirket ortaklarının hisse devirlerinden elde ettikleri kazancın beyanı ve hesaplaması 2016 yılı Mali rehberimizde örnekli olarak açıklanmıştır. http://archive.ismmmo.org.tr/Mansetler/MEVZUAT/Duyuru/MALI_REHBER_SITE_2016_2.pdf


 

Tarih : 15.08.2016
Soru :
6637 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine eklenen (ı) bendinde belirtilen, nakit sermaye artırım tutarları üzerinden belirli kurallara göre hesaplanacak faizin %50’lik kısmının kurum kazancından indirim imkanından Dernek İktisadi işletmesi de yararlanabilir mi? Saygılarımla,

Cevap :
Hayır yararlanamaz.


 

Tarih : 12.08.2016
Soru :
MERHABA , KONU : TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE ÖRTÜLÜ SERMAYE 1-20.000 TL SERMAYELİ TEK KİŞİLİK LTD ŞTİ VAR . 2-SERMAYENİN 3 KATININ AŞILMASINDAN SONRA ÖRNEĞİN 131 NOLU HESAP : 70.000 331 NOLU HESAP : 85.000 HESAPLAMALAR VE BEYAN NASIL OLMALIDIR. 3-YIL İÇİNDE AŞILMASI DURUMUNDA YANSITMALARI YIL SONUNDA DA YAPABİLİRMİYİZ.YOKSA AŞTIĞI TARİHTEMİ YAPMAM LAZIM . 4-ŞİRKET SAHİBİNİN YURTDIŞINDA FİRMASI VAR BU FİRMAYLA MAL VE HİZMET ALIM SATIMI YAPACAK BURADA DİKKAT ETMEM GEREKEN ÖZELLİKLİ BİR KONU VARMI DIR ? 5-ŞİRKET ORTAĞININ VERMESİ GEREKEN BİR BEYAN SÖZ KONUSUMU TEŞEKKÜRLER

Cevap :
TRANSFER FİYATLANDIRMASINDA 131 HESAP DEĞİL 331 HESAP DİKKATE ALINIR SERMAYENİN DEĞİL ÖZ SERMAYENİN 3 KATIDIR.BEYAN İLE İLGİLİ OLARAK KV BEYANNAMESİNDEKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASI EKİ DOLDURULUR.ÖZ SERMAYE ÜZERİNDEN HESAPLANAN FAİZ VARSA GİDERLEŞTİRİLMEZ. HESAPLAMA DÖNEM SONU İTİBARİ İLE YAPILIR. ŞİRKET SAHİBİNİN YURTDIŞINDAKİ FİRMASINA YAPILACAK MAL TESLİMİNDE UYGULANACAK FİYAT EMSALLERİNDEN DÜŞÜK OLAMAZ.


 

Tarih : 12.08.2016
Soru :
ÖDENMEMİŞ SERMAYE ORTAKLARA BORÇLAR HESABINDAN KARŞILANABİLİRMİ

Cevap :
BORÇ ORTAĞA ÖDENİR. ORTAK DA 501 HESABI KAPATIR.


 

Tarih : 10.08.2016
Soru :
Sayın Danışman, Bir süredir. SGK Teşviki ile ilgili 602 Hs. konusundaki tereddütleri takip ediyorum. Sabrınızı takdir ile karşılıyorum. Aynı soruyu biz de kendimize soruyoruz. THP'nı detaylı inceleyip, değişik kaynaklarla da analiz ettiğimizde; "60. BRÜT SATIŞLAR İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal yada hizmetler karşılığında alınan yada tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri brüt satışlar içinde gösterilir." Ayrıca; "602. DİĞER GELİRLER İşletmenin korunması, ihracatı teşvik ya da hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb.. hasılat kalemleri bu hesapta izlenir. İşleyişi : Dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları, (vb.) tutarları saptanarak ilgili hesaba borç, bu hesaba ise alacak kaydedilir." Netice itibariyle; 60 hesap grubu ve 602 hesap muhakkak surette bir mal veya hizmet satışı ile ilgili bağ olmalı diye düşünüyorum. Buradan hareketle SGK Teşviğinin 602 olmaması gerektiğini düşünmekteyim. Yukarıdaki sebeplerden dolayı 679 hesabın altında yer almasının daha uygun olacağı kanatindeyim. bu konudaki yorumunuzu alabilirsem sevinirim.

Cevap :
Daha öncede bu konu ile ilgili görüşümüzü belirttik 602 hesap bir satış olmayıp devlet tarafın den sağlanan teşviklerin yazıldığı hesaptır.Bu konu ile ilgili bizim önerimiz 602 hesaptır.Tercih sizindir.Diğer taraftan kamu otoritesi bu konu ile ilgili ne yazık ki görüş belirtmemektedir.


 

Tarih : 10.08.2016
Soru :
Merhaba, Şirketimiz %100 Amerikan sermayeli olup İstanbul' da faaliyet gösteriyoruz. Şirketimizin nakit ihtiyacı karşılamak amacıyla yurtdışından yani şirket sahibi ortaktan borç para alacağız. Bu para transferini ortak tamamen kendi özkaynaklarından yapacaktır. Sorum, gönderilecek bu para için vergi dairesine bir bildirim yapmamız gerekiyor mu? Gelecek bu parayı 331 Ort. Bor. Hesabında takip etmemiz doğru mu? Teşekkürler.

Cevap :
Vergi dairesine bir bilgi verilmez.331 hesap kullanılır.


 

Tarih : 05.08.2016
Soru :
limited şirketler hisse devri olduktan sonra hisse devri yapan kişinin 331 li hesaptaki bakiyesinin durumu nedir? kendisi alacaklı mı gözükecek yada sermaye yada kar hesabına ekleme mi olacak ?

Cevap :
Alacaklı olan kişiye alacak ödenmeden hesap kapatılamaz.Sermaye ve karla ilişkisi olamaz.


 

Tarih : 26.07.2016
Soru :
MERHABA MAL SATTIĞIMIZ BİR BİLANÇO USULÜ VERGİ MÜKELLEFİNDEN BORCUNA KARŞILIK ŞAHSI ADINA KAYITLI BİR İŞYERİNİ SATIN ALDIK.MUHASEBECİLERİ AKTİFİNDE KAYITLI OLMADIĞINI BU KİŞİ ADINA SADECE GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA İLİŞKİN YILLIK BEYANNAMEDE BİLDİRİM YAPIYORUZ DEDİLER SORUM ŞU BU KİŞİ BİZE FATURA KESİCEKMİ ALDIĞIMIZ BİNA İÇİN YOKSA BİZ GİDER PUSULASI İLE GİRİŞ Mİ YAPICAĞIZ

Cevap :
SATIN ALDIĞINIZ DAİRE İÇİN STOPAJSIZ KDV SİZ GİDER PUSULASI DÜZENLENMESİ GEREKİR.


 

Tarih : 26.07.2016
Soru :
Yabancı uyruklu ortak için çalışma izni başvurusunda "şirket sermayesinin enaz 100.000 TL olduğu ve ödendiği "yönünde istenen raporu SMMM olak düzenledim ancak Çalışma Bakanlığı bu raporu kabul etmedi.!! YMMM raporu istiyor. Oda olarak Geçmişte Bu yönde ilgili Bakanlık la bir görüşme sağlanmış olabilir mi? yada SMMM raporlarınında geçerli olduğuna dair sunabileceğimiz herhangi bir yönetmelik veya genelge var mıdır.? Malum ilgili uzman hiçbir açıklamayı anlamakta ısrar ediyor.

Cevap :
Konu hakkında gevrekli girişimler ve yazışmalar yapılmış olup, bu güne kadar henüz sonuç alınamamıştır.


 

Tarih : 12.07.2016
Soru :
İki sorum olacak 1- Türk vatandaşı LTD ŞTİ ortakları taahhüt ettikleri sermayeyi döviz cinsinden ödedikleri takdirde TCMB alış kuru üzerinden hesaplara aldık, mali ve hukuki yönden sakıncası var mıdır? Yada bir daha sermaye arrtırımı yapılacağı zaman Ticaret Sicil de bir sorun ile karşılaşılabilir mi? 2- Şirkette fiilen çalışmayan kimse şirket hesaplarına sürekli para çekip yatırabilir mi? Şirketi vekaleten sürekli temsil edebilir mi? SGK ve Gelir vergisi açısından açıklamanızı rica ederim 3- Mali müşavir olmayan bir kimse tam tasdik kapsamında olan bir firmada muhasebe ve mali işler hususunda yöneticilik yapabilir mi?

Cevap :
1- Yapılan işlem doğrudur. 2- Şirket ortağı veya çalışanı olmayanın bu işleri yapması uygun değildir.(Kayıt dışı istihdam) 3-3568 sayılı yasada belirtilen işleri yapmaması koşulu ile sakınca yoktur.


 

Tarih : 08.07.2016
Soru :
Sorumu bir örnek yardımı ile sormak isterim şöyle; * A.Ş. 2 ortaklıdır ortaklardan Ahmet sadece ortaktır ve YK üyesi değildir Şirketin 240.000 TL vergi ve ssk borcu bulunmaktadır ve şirketin ödeyemeyeceği anlaşılmıştır Ortak Ahmetin şirkete vadesi geçmiş 125.000 TL sermaye borcu bulunmaktadır Bu durumda; vergi dairesi ve SSK ortak Ahmet ten sermaye borcu olan 125.000 TL yi haciz/icra yoluyla şahsi malvarlığından alabilir mi? Teşekkürler

Cevap :
A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olmayanların mali ve idari sorumlulukları yoktur.(6183 SK Mük.Md.35)


 

Tarih : 24.06.2016
Soru :
sn üstadım; gemicilk ltd şirketi gemisiyle birliktye komple şirket olarak satılacaktır sermaye 100,000 tl dağıtılacak kar 1,350,000 tl dir gemi değeri 1,500,000 tl dir. şirket 2,000,000 tl ye satılacak ve parası bankaya ortaklara hisseleri oranında yatacaktır.ben ortaklara sermeyeyi arttırın nakit ve dağıtılack karları ekleyin eksi takdirde ortaklar hsse değer artışı vergisini öder dedim.nakit yok ayrıca dağ kar bilançoda özsermaye içinde gözüküyor gerek yok dediler.bence dağ kar sermayey eklense 1,450,000 sermaye olur ve 550,000 tl değer artışı hisse oarnlarınca beyan edip ödemeleri gerekir sizin yorumunuz rica ediyorum

Cevap :
Limited şirketlerde hisse devri oluşacak kazanç değer artış kazancı olarak hesaplanır ve elde edilen kazanç Yıllık beyanname ile beyan edilir.Limited şirkette Hisse satışlarının vergilendirilmesi ile ilgili açıklama 2016 yılı mali rehberimiz de mevcut dur.Kar dağıtımı olması halinde %15 GV stopajı hesaplanır ortakları elde ettikleri gelir GVK 22. maddesindeki istisna düşüldükten sonra MSİ olarak beyan edilir.Kar dağıtılmadan da şirket hissesi satılabilir.


 

Tarih : 23.06.2016
Soru :
Merhaba, 01.01.2016 itibariyle bir firma e-defter mükellefi oldu. 2016 yılında Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Dair SMMM Raporu hazırlanması gerekiyor. Firma e-defter mükellefi olduğundan dolayı "Tespitin yapıldığı yıla ait defterler" bölümünde Yevmiye ve Defter-i Kebir için Tasdik Makamı / Tasdik Tarihi / Tasdik No bölümlerine ne yazacağız? "e-defter mükellefi" yazılması yeterli midir? destekleriniz için çok teşekkür ederim.

Cevap :
İlgili bölüme "Şirketin .......Tarihinden itibaren e --Defter tutulmaktadır. " Cümlesi yazılması yeterlidir.


 

Tarih : 23.06.2016
Soru :
Merhaba, yeni açılan herhangi bir firmanın ( sermaye-şahıs olabilir ) işkur'a kayıt zorunluluğu var mı? kayıt olmasak bir sıkıntı yaratır mı? bu konuyla ilgili herhangi bir kanun, tebliğ vs. var mıdır ?

Cevap :
4447 sayılı kanun gereği 10 ve üzeri işçi çalıştıranların işkura bilgi ve belge vermeleri gerekmektedir.


 

Tarih : 17.06.2016
Soru :
Limited şirket 5.000 TL sermayesini yükseltmediği için mahkeme kararı ile resen kapatılıyor. Hem ticaret odasından hem de vergi dairesinden Bu durumda aktif olan (Firmanın 2 adet arabası var - makine teçhizatı var - borç ve alacakları mevcut ve devam eden sözleşmeleri var) ne yapmalıdır Resen sermaye yükseltmediği için kapatılan firma ne yapacak borçlar-alacaklar-arabalar bunlar ne olacak tekrar firma aktif yapmamız mı gerekiyor nasıl bir yol izlenmelidir? Saygılar

Cevap :
Sorunuzu TTK bölümü için TTK Kutusunu işaretleyerek tekrar gönderiniz.Diğer taraftan Vergi dairesine müracaat ederek yoklama yaptırılarak faaliyet sürdürülebilir.


 

Tarih : 16.06.2016
Soru :
Merhabalar, Gayrimenkul satışında kurumlar vergisi ve kdv istisnası ve muafiyeti uygulaması konusunda şiket aktifinde 2 tam yıl kalması gerektiği yazıyor. Bu iki tam yıl iki hesap dönemi anlamında mı yoksa taşınmazın alındığı tarihten itibaren 2 yıl mı kastediliyor. aldığımız tarih 11.04.2016. satış yapacağız muafiyetten yararlanmak için 2016 yılının bitmesini beklemelimiyiz. şirketimiz g.menkul işi ile ilgili değil ve 5 yıl oasif te özel fon hesabında tutulacağını ve kazancın daha sonra sermayeye ilave edileceğini biliyorum. Bu kazançdan kastedilen gayrimenkul satış karı mıdır yoksa elde edilen gelirin tamamı Mı? Saygılar.

Cevap :
iki yıl hesabı aktifte 730 günden fazla kalması olarak değerlendirilir.Fonda bekletilecek değer G.menkul satış karıdır.


 

Tarih : 15.06.2016
Soru :
Merhaba, Tasfiye halinde bulunan bir LTD. şirketimizde 3.ilan tarihinden itibaren1 yıl geçmiş ve tasfiye sonuna gelinmiştir ancak şirketin sermayesinin bir kısmı ödenmemiş bulunmaktadır ödenmemiş sermaye hesabı ile ilgili nasıl bir yol izleyebiliriz. Sermayenin ödenmesi gerekir mi ?

Cevap :
ödenmeyen sermaye için Sermaye ödenmesi gerekmez.ters kayıt ile 501 hesap kapatılır.


 

Tarih : 10.06.2016
Soru :
Merhaba, sermayesi 250bintl olan a.ş. lerde avukat bulundurma zorunluğu 100 üyesi olduğun damı olmak zorunda yoksa sadece sermayesi 250 bin olması yeterlimi?

Cevap :
Anonim şirketlerde ve yapı kooperatiflerinde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile getirilen bir zorunluluktur. Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Esas Sermaye miktarı 250 bin TL ve üzerinde olan ANONİM ŞİRKETLER ve üye sayısı 100 veya daha fazla olan YAPI KOOPERATİFLERİ sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Esas sermaye miktarı 250 bin TL’nin altında kalan anonim şirketler, limited, adi veya hisseli komandit, kolektif gibi sermaye ve şahız şirketleri ile 100 üyeden az yapı kooperatifi ile diğer kooperatifler için ise sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.


 

Tarih : 01.06.2016
Soru :
Sayın Yetkili; Merhaba. Sermayesi Büyük şehir belediyesine ait bir firmada çalışmaktayım. a) Kurmumuz, belediyenin ilgili Müdürlüğünden ihale usulüyle personel çalıştırılmaya dayalı iş almıştır. Bu işin bir kısmını özel sektörden (işin uzmanı) bir kaç firmaya ihale ile vermiştir. b) Kurumumuzun ihtiyacı olan güvenlik, temizlik v.b. işler için; SGK’nın 10.02.2016 Tarihli 2016- 4 GENELGE’sine göre; - Kurumumuzun a şıkkındaki işle ilgili kurumumuzun ve taşınmazlarımızın yararlandığı prim desteği tutarını Büyükşehir Belediyesi hak edişimizden kesip mal müdürlüğüne hazine hesabına mı yatacaktır?Biz de taşerondan kesecekmiyiz? b şıkkındaki kendi ihtiyacımız olan hizmet alım işlerindeki uygulama nasıl olacaktır?

Cevap :
Teşvik hükümleri, 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmaz. 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında; ihale dökümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilir.


 

Tarih : 25.05.2016
Soru :
değerli üstad, tarım satış koop.leri birliklerinde(fiskobirlik vs.) değişir sermayeli bir yapı kurum, k.v. yükümlülükleri var, tescilli sermaye kavramından ne anlaşılmalı, dönem sonundaki, kayıtlı ödenmiş sermayesi mi, taahhüt edilen sermaye mi anlaşılmalı dır.? işletmeye dair istenen kapasite raporlarında yer almakta, kapasite raporlarında istendiğine göre, geçici vergi dönemindeki tesciili sermaye değil, yıl sonundaki tescilli sermaye mi anlaşılmalıdır teşekkür ederim

Cevap :
Geçici vergi uygulamasında sermaye yapısının önemi yoktur.Kapasite raporunda tescilli sermaye dikkate alınır.


 

Tarih : 25.05.2016
Soru :
Sayın danışman, Türkiyede mukim bir Anonim şirket olarak Londra'da bir lokanta faaliyeti icra edecek Anonim veya Limited şirket kuracağız. sermaye tamamen türkiyedeki A.Ş. tarafından karşılanacak Londra kurulacak şirketin kar dağıtımı yapması durumunda, Türkiyede ki şirket için Yurt dışı iştirak kazancı istisnasından yararlanması için gerekli şartlar hakkında bilgi verilmesini rica ediyorum. şimdiden çok teşekkürler saygılar, *Çifte vergi önleme antlaşması ilgili maddeler, *Güncel kurumlar vergisi ilgili maddeler, * ve diğer mevzuat konularından ilgili bilgiler

Cevap :
Yırt dışı İştirak kazançları istisnasının şartları için (1) sayılı KV genel tebliğinin ilgili bölümleri için aşağıdaki linki inceleyiniz. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/5520/5.html


 

Tarih : 24.05.2016
Soru :
Limited şirket mükellefim 2 ortaklı % 50 sermayelidir. Geçmiş yıl karları: 2009-6.281 2010-15.508 2011-57.751 2012-432.658 2013-105.352 2014-56.563 2015-75.437 şirket ortaklarına 2016/Nisan döenminde 50 şer bin TL Kar dapıtma kararı alacaktır. Soru1: Kar dağıtımına 2009 Yılından başlamak zorundamıyız, istediğimiz yılın karını öce dağıtabilirmiyiz? Soru2: Şirket ortaklatı 50 şer bin TL Kar dağıtımı için Menkul Sermaye İradı nedeniyle yıl sonunda Gelir Vergisi Beyanı vermek zorundalarmı, 50 bi TL yarısı istisna olduğundan ve beyenname verme sınırı (2015 için 29000)altında olduğundan beyanname vermeyeceklermi? Soru3: Bir yılın karının bir kısmını dağıtıp bir kısmını dağıtabilirlermi? Soru4: Karar alındıktan sonra noter tasdiki zorunlumu? Saygılarımla.

Cevap :
Kar dağıtımında hangi yılı dağıtacaksanız o yılı ilişkin karar almanın gerekir. MSİ için GVK 22 ve 86. maddelerindeki koşullara göre beyanname verilir.Kar dağıtımı için alınan kararlar noterden onaylatılmak zorunluluğu yoktur.


 

Tarih : 16.05.2016
Soru :
Bağımlı olarak çalıştığım şirketin sermaye artımında Ticaret Sicilin istediği raporu ben yazabilirmiyim..Teşekkürler.

Cevap :
Bağımlı çalışan meslek mensuplarımız, bağımlı çalıştıkları firmanın sermaye tespit raporunu düzenleyebilirler. Ancak, Ticaret Sicil Memurlukları sermaye tespit raporu ile birlikte oda faaliyet belgesi talep etmektedirler. Oda faaliyet belgesi 3568 Sayılı Yasa Yönetmeliklerine göre sadece serbest çalışan meslek mensuplarına verilmektedir. Sonuç olarak bağımlı çalışan meslek mensubumuzun düzenlemiş olduğu raporun ticaret sicil memurluklarınca kabulünde problem yaşanmaktadır. Yönetmeliklere göre bağımlı çalışan meslek mensuplarımıza Oda Kayıt Belgesi verilmektedir. Oda Kayıt Belgesi, Faaliyet Belgesi yerine geçen bir belge değildir.


 

Tarih : 09.05.2016
Soru :
İstanbulda kurulu olan bir Limited şirket, 2.000.000 TL. sermayeli bir Anonim Şirketin tamamını devir alacak, Devir bedeli olarak 7.000.000 TL. bedel ödeyecek. Bu durumda Devir alan şirket açısından aradaki 5.000.000 TL. fark hangi hesaplara ne şekilde işlenecek, Vergisel açıdan nasıl bir sonuç doğar, bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.

Cevap :
Devir işlemi Ltd.Şirketin ortaklarından olacaktır.Ortakların elde edeceği kazanç için değer artış hesaplaması yapılması gerekir.Limited şirket hisselerinin devri konusunda vergilendirme 2016 yılı Mali rehberde mevcuttur.(Bkz.web sayfamıza)


 

Tarih : 03.05.2016
Soru :
100.000 tl sermaye ile kurululan limited şirket, geçmiş yıl karı olan 500.000 tl yi sermayesine ekliyor. bu işlem sonrası sermayesi 600.000 tl oluyor. şirket ortağı hisselerini 600.000 tl ye devrediyor. değer artış kazancından dolayı ortak herhangi bir vergi öder mi?, şirketin ödeyeceği herhangi bir vergi var mı? teşekkürler.

Cevap :
Hissesini devreden ortak için Değer artış kazancı hesaplanır.Elde edilen kazanç Yıllık GV beyannamesi ile beyan edilir.Detay bilgi için web sitemizde olan 2016 Yılı Mali Rehberinden yararlanınız.


 

Tarih : 29.04.2016
Soru :
İyi günler, çalıştığım Anonim Şirkette Temmuz ve Aralık 2015 tarihlerinde iki defa sermaye artırımı yapıldı. 2015 te bilanço zararla sonuçlandı. Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Düzenleme ile ilgili olarak Kurumlar Vergisi beyannamesinde nasıl gösterilecek ve hesaplanan matrah indiriminin 2015 mizanında yer alması gerekiyor mu? Yardımınızı rica ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Bahsettiğiniz indirim için Kurum kazancını olması gerekir.Kurum kazancı olmaması halinde(ZARAR ) indirim söz konusu değildir.İndirimin Mizanda yer alması söz konusu değildir.


 

Tarih : 29.04.2016
Soru :
bilançoda özsermaye tutarınıda aşan zararların yine bilançoda yer alan ortaklara borçlardan yömetim kurulu kararı ile mahsup edebilirmiyiz?

Cevap :
Yönetim kurulu kararından bahsettiğiniz için sorunuza muhatap şirketin A.Ş. olduğunu varsayıyorum. A.Ş. ortaklarının ek ödeme yükümlülüğü yoktur. Bu nedenle yönetim kurulu kararı ile ortağa olan borcu zarara yönetim kurulu kararı ile sayamazsınız. söz konusu şirket limited şirket olsaydı bu durumda TTK madde 603'te düzenlenen koşulların gerçekleşmesi ile ek ödeme ortaktan talep edilebilirdi. Şöyle ki: MADDE 603- (1) Ortaklar şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışında ek ödeme ile de yükümlü tutulabilirler. Ortaklardan bu yükümlülüğün yerine getirilmesi ancak, a) Şirket esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması, b) Şirketin bu ek araçlar olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması, c) Şirket sözleşmesinde tanımlanan ve özkaynak ihtiyacı doğuran diğer bir hâlin gerçekleşmiş bulunması, hâllerinde istenebilir. (2) İflasın açılması ile ek ödeme yükümlülüğü muaccel olur. (3) Ek ödeme yükümlülüğü şirket sözleşmesinde ancak esas sermaye payını esas alan belirli bir tutar olarak öngörülebilir. Bu tutar esas sermaye payının itibarî değerinin iki katını aşamaz. (4) Her ortak, sadece kendi esas sermaye payına düşen ek ödemeyi yerine getirmekle yükümlüdür. (5) Şartlar gerçekleşmişse, ek ödemeler müdürler tarafından istenir. (6) Ek ödeme yükümlülüğünün azaltılması veya kaldırılması ancak esas sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması hâlinde mümkündür. Ek ödeme yükümlülüğünün azaltılmasına veya kaldırılmasına esas sermayenin azaltılması hakkındaki hükümler kıyas yoluyla uygulanır.


 

Tarih : 28.04.2016
Soru :
Merhaba Üstadım Tasfiye halindeki şirketimizin 500 lü hesapları şu şekildedir: 5. ÖZKAYNAKLAR ...... 42.849,46 500. Sermaye 50.000 502. Sermaye Düzeltme Olumlu Farkı 72.986,45 54 KAR YEDEKLERİ ...... 75.678,45 540.Yasal Yedekler ..4.613,92 542 Olağanüstü Yedekler ..71.064,95 570.Geçmis Yıl Karları ....11.861,86 580.Geçmiş Yıl Zararları ...(-)51.044,13 591.Dönem Net Zararı....(-) 116.633,59 Sorumuz. 1. Özkaynaklar Sermayenin altında kaldığı için stopaj ödememiz gerekir mi? 2. Gerekiyorsa hangi matrahı esas almalıyız. Saygılarımla

Cevap :
Kar(570) dağıtılacak.Dağıtılan kar üzerinden % 15 GV stopajı yapılacak,Sermaye düzeltme farkı KV matrahına eklenerek KV ödenecektir.


 

Tarih : 21.04.2016
Soru :
Merhaba banka da çalışıyorum Aş firma olan müşterimde ortak değişikliği meydana geldi fakat bu devir ile ilgili sadece hazirun cetveli var elimizde. ayrılan ortak hissesini mevcut ortağa devrederek ortaklıktan ayrıldı. bu durumda hangi evrakları talep etmem gerekiyor. herhangi bir tescil veya noterden devir sözleşmesi yok. 3 ortaklı 500.000 sermayesi olan bir şirket. halka açık değil firma.

Cevap :
Anonim şirket hisse devirlerinde basılı bir hisse senedi ya da hisse senedi ile değiştirilmek üzere düzenlenmiş geçici ilmühaberin olması halinde, mevcut hisse senedinin veya ilmühaberin arkasına ciro edilmek suretiyle hisse satılabilir. Bu satış yeni ortak tarafından yönetim kuruluna ibraz edilerek ortaklar pay defterine işlenir. Tescil edilen bir genel kurulda sermaye artışı söz konusu ise değişikliği ticaret sicil gazetesinde de görebilirsiniz. Ortaklar pay defterini isteyebilirsiniz.


 

Tarih : 13.04.2016
Soru :
İyi çalışmalar.Gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükellefin gerçek giderlerinin tespitinde ödeme esası mı geçerlidir? Beyanname döneminde ödenen ancak geçmiş yıllara ait olan emlak vergileri elektrik su faturası ödemeleri düşülebilir mi? Esası nedir?

Cevap :
Dönemsellik ilkesine göre ilgili yıl giderleri dikkate alınır.


 

Tarih : 08.04.2016
Soru :
Kanunen bakanlık komiseri zorunluluğu olan genel kurullar (faaliyet değişikliği, sermaye artırımı gibi) dışındaki genel kurullara firma olarak bakanlık komiseri talep edilemiyor mu? Yani artık kanunen Komiser bulunması zorunlu genel kurullar dışındaki genel kurullara istek üzerine Komiser gönderimiyor mu Bizim firma olarak ana sözleşmemiz de "tüm g.kurullar Komiser huzurunda yapılır " Diye ibare olmasına rağmen örneğin sadece huzur hakkı için yapılan genel kurula Komiser gelmeyecekmidir?

Cevap :
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki yönetmeliğin 32. maddesi aşağıdaki gibidir. Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu MADDE 32 – (1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur: a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında. b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında. c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında. ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında. (2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir. (3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur. (4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir. (5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir. Madde hükmünden anlaşılacağı üzere zorunlu olmayan durumlarda örneğin çekişmeli bir genel kurul söz konusu ise gerekçe bildirerek komiser talebinde bulunabilirsiniz. Kurumun gerekçenizi uygun görmesi halinde komiser atanır. Aksi takdirde zorunlu haller dışında komiser ataması yapılmaz.


 

Tarih : 08.04.2016
Soru :
Şirket aktifinde 2007 yılında alınmış 7 adet arsa ve 2 adet bina vardır. Rakamlar Piyasa şartları göz önünde bulundurulduğunda çok düşük kalmaktadır. Bu durum ışığında neler yapabiliriz. 1. Yeniden değerleme yapabilirmiyiz? 2. Yeniden değerleme işlemi sermayeye eklemeden mdv y.değerleme hesabına alınabilrimi? 3. Bilançoda özkaynaklarda ne gibi etkisi olur. 4. İhale yeterliliğinde kısa vadeli banka borç/Özkaynaklar oranında bir etkisi olurmu ? Acilen cevabınızı bekler iyi çalışmalar dileriz.

Cevap :
Yeniden değerleme ve mdv değerleme işlemi 2004 yılında kaldırılmıştır. Aktifde kayıtlı değerlerin ,değerlenmesi söz konusu değildir.Düzenlenecek mali tablolarda g.menkullerin gerçek değeri için DİP NOT yazılabilir.


 

Tarih : 08.04.2016
Soru :
gelir vergisi mükellefi gerçek kişi sadece kuyumculuk işi ile iştigal ettiğinden enflasyon muhasebesi uygulanmaktadır.bunun sonucunda 502 hesapta önemli tutarlar oluşmaktadır.kurumlar vergisi mükellefleri bu tutarları sermayeye vergilendirmeden ilave edebiliyor.gelir vergisi mükellefleride vergilendirmeden sermayeye ilave edebilirlermi.edemezse 502 hesap hangi hesaplarla mahsup edilebilir.

Cevap :
Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun geçici 25’inci maddesinin (g) bendinde ve mükerrer 298’inci maddesinin (A) fıkrasının (5) numaralı bendinde, pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulacağı ancak, özsermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebileceği veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebileceği, bu işlemlerin kâr dağıtımı sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, gelir vergisi mükelleflerince enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan özsermaye farklarının, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilmesi mümkün bulunmakta olup bu işlem kâr dağıtımı sayılmayacaktır. Ancak, özsermaye farklarının sermayeye ilave edilebilmesi imkânı sadece kurumlar vergisi mükelleflerine tanınmış bir hak olduğundan gelir vergisi mükelleflerinin böyle bir işlem yapması halinde, bu işlemin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulması gerekmektedir.”denilmektedir


 

Tarih : 07.04.2016
Soru :
Üstad Mrb. 245 Bağlı Ortaklık Hesabımızdaki şirket Geçmiş Yıl Karlarını sermayeye ekledi ve sermayesi 500.000,00 TL oldu. Kendi şirketimizde 245 hesabına artan sermaye kadar borç bakiyesi yazacağız, alacak hesabında hangi hesabı çalıştıracağız ? (523-246-640) konu hakkında bilgi vermenizi rica ederiz. iyi çalışmalar.

Cevap :
Ellde edilen bedel bir kazançtır 649/679 hesaplar kullanılması gerekir.


 

Tarih : 04.04.2016
Soru :
Üstadım kolaygelsin şirketimiz istanbul ticaret odasına MERKEZ olarak kayıtlı kayseri de şirket merkez adresimize bağlı olarak satış mağazası açmıştır. İlgili beylikdüzü vergi dairesine merkezimize bağlı olarak kayseride satış mağazası açılmıştır die ortaklar kurul kararı aldık LAKİN İLGİLİ V DAİRESİ bunun istanbul dışı olduğu için TİCARET SİCİLİNE KAYITLI OLMAK ZORUNDADIR dedi . oysaki istanbul içinde satış mağazası açtık aynı V dairesi bunu istemedi. Şehir dışı olduğunda böyle bir zorunluluk varmıdır. Sermaye ayırmıyoruz müdür tayin etmiyoruz . şube ifadesi kullanmıyoruz . BİLGİNİZE İHTİYAÇ ASIL OLMUSTUR. ivedi cevap verirseniz sevinirim.

Cevap :
İl dışında açılan şube ,satış yeri veya benzer yerler için ticaret siciline tescil yapılması gerekir.


 

Tarih : 04.04.2016
Soru :
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN İŞLETMEDEN ÇEKMİŞ OLDUKLARI NAKİTLERİN SERMAYENİN 3 KATINI AŞMASA DAHİ ORTAKLARA YAPILAN ÖDEMELERE FAİZ TAHAKKUKU ETTİRECEKMİYİZ DAHA SONRA BU ÖDEMELERİ HUZUR HAKKI VEREREK SIFIRLAMAYI PLANLIYORUM YARDIMCI OLURMUSUNUZ

Cevap :
331 HESAP ORTAKLARA KASADAN VEYA BANKADAN ÖDENMEK SURETİYLE KAPATILIR.HUZUR HAKKI ÜCRETTİR AYRICA BORDO DÜZENLENİR DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ MAHSUP SİSTEMİ OLMAZ.


 

Tarih : 04.04.2016
Soru :
Sn yetkili, Kanuni süresinde sonra verilecek olan 2015 yılı menkul sermaye iradı gelirlerinden 1/2 istisna geçerliliğini korumakta mıdır? Cevabınız için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla,

Cevap :
Pişmanlık veya Kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerde GVK 22. maddedeki istisna uygulanır.


 

Tarih : 01.04.2016
Soru :
sermaye şirketlerinde ortaklar hesabı alacak yada borcunda bakiye olması durumunda sermayenin 3 katını aşmamasına rağmen faiz tahakkuku edilmelimidir.aynı şekilde sermayenin 3 katını geçerse sermaye artırımı mı yapılmalı geç kalındı ise faiz mi tahakkuk edilmeli

Cevap :
331-431 hesap için faiz işletilmez işletilmesi halinde oluşan faiz gider yazılamaz.331-431 hesap kullanılması yerine sermaye artımı yapılması yerinde olur.


 

Tarih : 30.03.2016
Soru :
Merhabalar Üstadım; Şirketimizin Sermayesi 300 000 tl olup Şirket ortağının şirkete vermiş olduğu tutar ise 331 nolu hesabımızın bakiyesi 1500 000 tl dir vergi bakımından herhangi bir olumsuzluk durumu doğabilr mi ? teşekkürler

Cevap :
Olumsuzluk olup olmayacağı konusunda yorum yapılamaz.Ancak vergi incelemesi yapılması halinde inceleme elemanın değerlendirmesi ile yorum yapılabilir.331 hesabı sermayeye ilave etmenizi öneririz.


 

Tarih : 30.03.2016
Soru :
Merhaba, Geçmiş yıllar karları bulunan bir Ltd.Şti.nin bu karları Sermayeye ilave ettikten sonra 2 YIL BEKLEYİP, 2 YILDAN SONRA Tasfiyeye girmesi halinde, Tasfiye sonunda, sermayeye ilave edilen bu karların, stopa tabi olmayacağı doğru mudur ? Cevaplarınız için şimdiden Teşekkürler..

Cevap :
Maliyenin görüşü sermayeye ilave edilen karların stopaja tabi olacağı yöndedir.http://www.gib.gov.tr/node/90735


 

Tarih : 28.03.2016
Soru :
Merhaba, bilanço esasına göre defter tutan şahıs firması işletmenin, bankalardaki parasından dolayı günlük faiz geliri elde etmektedir. bu faiz gelirinden %15 stopaj kesintisi yapılmaktadır. yıllık gelir vergisi beyannamesinde bu geliri menkul sermaye gelirleri kısmında gösterip kesilen stopajı mahsup yapabilir miyim? (işletme ile ilgili olduğu için bu faiz gelirleri yevmiye kayıtlarıyla deftere işlenmiştir. gelecek yıla ait gelir tahakkukları dahil tutarlar şu şekildedir: mevduat faizi: 9.735,50tl-stopajı 1.369,01, bono satışından doğan gelir 296,22tl, fon satışından gelir 543,54 tl toplam stopajı 79,03tl. ) tüm işlemleri yevmiye kayıtlarına dahil edip yıllık gelir beyanımda ticari kazanca ekleyip, kesilen stopajları mahsup edip aradaki olumlu farktan dolayı çıkan gelir vergisini tahakkuk ettirip ödedim. yapılan işlem doğru mudur? tereddütte kaldım, saygılar.

Cevap :
Elde edilen gelir MSİ olmayıp, Ticari kazançtır.Elde edilen gelirler kayıtlara alınır.Yıllık beyanname de beyan edilen ticari kazancın içinde olan bu gelirler için kesilen vergiler hesaplanan vergiden indirilecektir.


 

Tarih : 27.03.2016
Soru :
Üstadım; Gelir vergisi beyanı ile ilgili bir sorum olacak. Mükellefin gelir durumu aşağıdaki gibi; Ticari Kazanç: 35.970,69 Tevkifata Tabi GMSİ: 53.130,00 Ödenen Stopaj: 10.626,00 Geçmiş Yıl Zararları: 56.214,68 Mükellef, yukarıdaki tabloya göre, tevkifata tabi gayrimenkul sermaye iradını beyan etmesi gerekiyor mu? İlginize şimdiden teşekkür ederim. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Gelirin, tevkif suretiyle vergilendirilmiş işyeri kira geliri ile Ticari kazancından oluşması nedeniyle Kanunun 85 ve 86/1-c maddesi uyarınca vergiye tabi gelirin hesabında dikkate alınan ticari faaliyetinden doğan zarar ile işyeri kira gelirinin toplamı olan (35.970 + 53.130 -56.214 ) 32.886 TL, 2015 yılı için geçerli olan 29.000 TL'lik beyan haddini aştığı için, işyeri kira geliri ve ticari Kazanç beyan ediler. Geçmiş yıl zararı da düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden vergi hesaplanır.


 

Tarih : 25.03.2016
Soru :
Üstadım Selam ! 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8 inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Bu indirimi kurum geçici vergi beyannamelerinde kıst olarak indirim konusu yapabilir miyiz? yoksa indirim, sermaye artırımı yapılan yılın kurumlar vergisi beyannamesindemi indirimi yapılması gerekir?

Cevap :
İndirimin ,sermaye artırımı yapılan yılın kurumlar vergisi beyannamesinden yapılması gerektiği görüşündeyiz.


 

Tarih : 24.03.2016
Soru :
Merhaba ustat , işletmeden bilançoya geçen işletmenin açılış fişi hesapların kalanları sermaye hesabını mı kulanılır yoksa 331 nolu hesap mı kullanılmalıdır. Ric etsem dayanağınıda öğrenebilirmiyim. Bulamadım

Cevap :
Bilanço esasına göre defter tutanlar 131-231-331-431 hesapları kullanamazlar.Dayanak TDHP


 

Tarih : 24.03.2016
Soru :
ikinci sorumuda cevap verdiğiniz için teşekkürler: meslektaşlarımızdan bazıları sorduğum soru için şöyle bi kayıt yapıyorlar doğruluğunu değerlendirmek size ait geçmiş yıl karı var ise; 570 xxxxx 331 xxxxx 331xxxxx 100 xxxxxx 100 hesabın geriye kalan tutarını 500 sermaye hesabına ilave ediyorlar 100 xxxxxx 500 xxxxxxxx saygılar,sevgiler

Cevap :
Bilanço esasına göre defter tutan Gelir vergisi Mükellefleri 131-331 hesabı kullanamaz.


 

Tarih : 17.03.2016
Soru :
Sayın Danışmanım, Yönetim Kurulu Üyesine her ay ücret bordrosunda ödenen Huzur hakkını Gayrımankul Sermaye iradı Gelir Vergisi Beyannamesinde ücret olarak beyan edip, ücret üzerinden ödenen gelir vergisini mahsup yapıyor muyum? 3 ayrı işyerinden alınan 29.000 TL'nin üzerindedir. Ayrıca 12/2015 döneminde işyeri olarak kiraya verilen yerin 1 yıllık kira bedeli peşin alınmıştır. Sadece 12. aya isabet eden dönemini beyan ediyorum. Doğru mudur? Teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Birden fazla işverenden elde edilen ücret geliri GVK 86. maddedeki beyan sınırı olan 29.000 Tl geçmesi halinde tamamı beyannameye dahil edilir.Huzur hakkı ücret niteliğindedir. GMSİ geliri de varsa beyannamede toplanır.Beyan edilen gelir unsurlarınıdan kesilen vergiker hesaplanan vergiden mahsup edilir.Peşin tahsil edilen kira gelirinin beyan edilecek yıla isabet eden kısmı beyan edilecektir.(20015/12)


 

Tarih : 15.03.2016
Soru :
Merhaba, Bir YMM şirketinde stajer olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda SMMM şirketimizde mevcut ve SMMM şirketi üzerinden bir müşterimiz için rapor hazırlayacağız. Raporda sermayenin ödendiğinin tespiti, özsermaye tespiti ve ortak alacaklarının sermayeye ilavesine ilişkin tespitler yapılacaktır. Asgari ücret tarifesinde ücret 673 TL olarak belirlenmiştir. Burada her bir husus için mi 673 TL'yi dikkate almak gerekir yoksa tek bir ücret olarak mı 673 TL fatura edilmesi gerekmektedir? Yanıtınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Her rapor için ayrı ayrı ücret alınacaktır.


 

Tarih : 15.03.2016
Soru :
Merhaba Gelir Vergisi Mükellefinde Kasa hesabındaki bakiye sermayeye eklenebilirmi? Zarar kasadan yada sermayeden düşülebilirmi ? Teşekkürler.

Cevap :
Kasadaki bakiye sermayeye eklenmez.Kasanın karşılığı pasifdeki hesaplardır.zarar kasadan düşülmez.


 

Tarih : 15.03.2016
Soru :
Sayın üstadım. Bağımlı çalıştığım şirketime sermaye artırımı için raporlar düzenlemekteyim. 2016 yılında E defter mükellefi olduk. Şimdi raporlarda raporun düzenlendiği dönem Defter bilgileri soruluyor. YEVMİYE DEFTERİ-DEFTER-İ KEBİR ONAY MAKAMI VE TARİHİ soruluyor. Onay Makamına GİB yazsak onay tarihine E DEFTER MÜKELLEFİ yazsak yeterli olurmu. Yardımlarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Defter tasdik bölümüne "E-Defter tutulmaktadır." Açıklamasını yazınız.


 

Tarih : 14.03.2016
Soru :
Saygı değer Üstadım, Öncelikle ilgi ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum… Araştırdığım konumu aşağıda kısaca özetlemek istiyorum.. 2011 senesinde gayrimenkülünü 458,516 TL ye satan firmamız , bu tutarın % 25 lik kısmını 2011 senesinde gelirleri içinde beyan etmiş, kalan % 75 lik istisna tutarı olan 343,887 yi ise sermayeye ilave ederek işlemlerini tamamlamıştır. İlgili firmamız 2014 senesinde tasfiye kararı almış ve tasfiye süreci 31 12 2015 tarihinde sona ermiştir. Tasfiye sonu dağıtılacak kar şu şekilde oluşmaktadır. KAR DAĞITIMI STOPAJLARI GEÇMİŞ DÖNEM KARLARI 137.990,12 20.698,52 TASFİYE SONU DÖNEM KARI (bu tutarın içinde sermayeye ilave edilmiş olan Menkul satışı karıda mevcut) 279.483,79 41.922,57 KAR YEDEKLERİ 39.081,46 5.862,22 TOPLAM 456.555,37 68.483,31 ŞİRKET ORTAKLIK YAPISINA GÖRE VERGİLENDİRME DAĞITILACAK KAR ADINA YATAN VERGİ A GERÇEK KİŞİSİ % 90 410,899,83 TL 61.634,97 TL B GERÇEK KİŞİSİ % 10 45,655,54 TL 6.848,33 TL TOPLAM 456,555,37 TL 68.483,31 TL A GERÇEK KİŞİSİNİN GELİR VERGİ HESABI A - VERGİYE TABİ TUTAR 410,899,83 TL B- VERGİ MATRAHI (A / 2) 205,449,92 TL 12,000 x % 15 1.800,00 TL 29,000 x % 20 3 400,00 TL 66,000 x % 27 9.990,00 TL 139.449.92 x % 35 48,807,47 TL TOPLAM VERGİ MALİYETİ 63.997,47 TL ŞİRKETTEN ADINA ÖDENEN STOPAJ 61.634,97 TL ÖDENECEK GELİR VERGİSİ 2,362,50 TL B GERÇEK KİŞİNİNİN GELİR VERGİSİ HESABI A - VERGİYE TABİ TUTAR 45.655,54 TL B- VERGİ MATRAHI (A / 2) 22.827,77 TL 12,000 x % 15 1.800,00 TL 10,827,77 x % 20 2,165,55 TL TOPLAM VERGİ MALİYETİ 3,965,55 TL ŞİRKETTEN ADINA ÖDENEN STOPAJ 6.848,33 TL İADE ALINACAK GELİR VERGİSİ 2.882,78 TL BEYAN SINIRI OLAN 29,000 TL NİN ALTINDA OLDUĞU İÇİN BEYANNAME VERİLMEYECEK… 2016 Yılı Menkul Sermaye İradı elde edenler için hazırlanan beyanname düzenleme rehberinde ; “ Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları tutarı ne olursa olsun beyan edillmeyeceklerdir” denmektedir. Değerli yorumlarınızı beklediğimiz problemimiz şu ; 1 - Bu durumda söz konusu A kişisine ait beyannamemizi verirken , 2015 tasfiye dönemi karı içine dahil etmiş olduğumuz Gayrimenkul satış gelirimizin % 75 lik kısmı dikkate alınmayacakmıdır.? 2 – Eğer bu tutar dikkate alınmayacaksa , tasfiyesi sona eren şirketimizin A gerçek kişisi adına ödenmiş olduğu stopaj tutarı ne şekilde dikkate alınmalıdır ? Saygılarımla

Cevap :
Yapmış olduğunuz işlemler doğrudur. Örneğinizdeki A şahsına beyanında , 2015 tasfiye dönemi karı içine dahil etmiş olduğunuz Gayrimenkul satış gelirimizin % 75 lik kısmı dikkate alınması gerektiği görüşündeyiz.


 

Tarih : 14.03.2016
Soru :
sermaye indirimi için 2015 yılı MB ticari krediler için uygulanan ort faiz oranı nedir.Nerede ilan edilmektedir.

Cevap :
Oran hakkında bilgi sahibi değiliz .MB Web sayfasını inceleyiniz.


 

Tarih : 14.03.2016
Soru :
gayrımenkul sermaye iradıından gelir vergisi beyannamesi veren mükellef gerçek usulde gider yöntemini seçmiştir.beş yıılı aşmamak kaydıyla bir dönemde geçmiş yıl zararını sehven mahsup etmemişse daha sonraki dönemde bu zararı mahsup edebilirmi.

Cevap :
Zamanında mahsup edilmeyen zararların sonraki yıllarda mahsup edilemeyeceği kanaatindeyiz. Geçmiş yıllara ait zararların, beş yıllık süre içinde olmak kaydıyla, dönem karının mevcut olduğu ilk dönemden itibaren mahsup edilmesi gerekmekte olup dönem karının mevcut olduğu hesap döneminde mahsup edilmeyen geçmiş yıl zararlarının, sonraki dönemlerde mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır.


 

Tarih : 10.03.2016
Soru :
İYİ GÜNLER DİLİYORUM BİLANÇO USULÜNE TABİ GERÇEK KİŞİ; 2015 YILINDA 120 HS.TA 96.000 TL ALACAĞI VAR. HER AY 30.000 TL GİBİ ALACAĞINI TAHSİL EDİYOR. ŞUBAT 2016 DA 153 TİCARİ MAL ALIŞLARINDA 35.000 TL KREDİ KARTI İLE ALIŞ YAPMIŞ BU MAL SONRAKİ AYDA KREDİ KARTI İLE ÖDENİYOR. GERÇEK KİŞİLERDE 331 HS. KULLANILMADIĞINDAN 500 SERMAYE HS MI HANGİ HS. KULLANILMALI. 153 TİC.MALL. 35000 320 SATICILAR 35.000 320 SATICILAR 35.000 500 SERMAYE 35.000 500 SERMAYE 35.000 102 BANKA 35.000 K.K.BORCU ÖDENMESİ BİLGİ VERMENİZİ RİCA EDİYORUM TEŞEKKÜRLER

Cevap :
120 Hesap sadece alıcılar için kullanılır.Başka maksat ile kullanılmaz.Bu kuralın dışındaki işlemler yanlıştır.Şahsi kredi kartı ile işletmeye mal alışı olmaz.Size tavsiyemiz TDHP ile ilgili muhasebe kitabı edinerek bilgilerinizi yenilemeniz.


 

Tarih : 10.03.2016
Soru :
Sayın Danuşman 2015 yılı içinde elde tutulan hisse senetlerinde elde edilen kar payının yarısı beyan sınırı olan 29.000 aşmamaktadır.fakat aynı zamanda işyeri ve konut kira geliri ie toplama alındığından menkul ve gayrimenkul kira gelirlerinin toplamı 29.000 geçmektedir. burada elde edilen menkul sermaye iradı tek başına sınırı geçmese bile gelirlerin toplamına ilave edilecekmidir yoksasadece kira gelirinden mi beyan verilecektir Saygılarımla

Cevap :
GVK 86.MADDESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. GVGK MADDE 86- Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. 1. Tam mükellefiyette; a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci maddesinin (15) ve (16) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları, KAZANÇ VE İRATLARIN İSTİSNA HADLERİ İÇİNDE KALAN KISMI,(sorunuz ile ilgili kısım burası) b) Tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil), c) Vergiye tâbi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla, Türkiye'de tevkifata tâbi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları, VERDİĞİNİZ ÖRNEĞE GÖRE SADECE KİRA GELİRLERİ BEYAN EDİLECEKTİR.


 

Tarih : 09.03.2016
Soru :
Bilanço usulüne tabi şahıs firmalarında 131-331 hesaplar kullanılabilir mi? Yoksa 500 hesabı kullanmak mı uygundur.? Bunun için ticaret siciline duruma göre sermaye artırımı ve azaltımı yapmak kanunen zorunlu mudur?

Cevap :
Bilanço usulüne tabi şahıs firmalarında 131-331 hesapları kullanamazlar. Sermaye artırımı konusunu TTK bölümüne iletiniz veya ticaret sicilinden bilgi alınız.


 

Tarih : 09.03.2016
Soru :
İyi günler; bir a.ş. müşterimiz var 7 ortaklı toplam 240.000 TL sermayeli ve 1 yıllık şirket aktifte kayıtlı 1.800.000 tl bina aldılar 6 ay önce ve ortaklar fonladı şimdi şirketi ortaklar aktifi ve pasifiyle devretmek istiyorlar bundan dolayı ortaklara ve şirkete ne tür vergiler çıkar bilgi verirmisiniz.

Cevap :
A.Ş hisse satışlarının vergilendirilmesi; ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVİRLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ VEYA GEÇİCİ İLMÜHABER OLDUĞU DURUMLARDA VERGİLENDİRME: Hisse Senedi Bastırılmışsa: İki yıldan fazla süre ile elde tutulan hisse senetlerinin, elden çıkartılmasından doğan kazanç, tutarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi değildir. Geçici İlmühaber Bastırılmışsa: İlmühaberler de hisse senedi olarak kabul ediliyor (Bkz. 232 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). Bu nedenle, ilmühaberlerin elden çıkartılması da hisse senetlerinin elden çıkartılması gibi değerlendirilecektir. (Geçici ilmühaber örneği için ilgili sayfaya bakınız.) Borsa İstanbul da işlem gören A.Ş. hisselerinin Gerçek Kişilerce alım-satımından elde edilen kazançlar Yıllık Gelir Vergisi beyanına ve Gelir Vergisi stopajına da tabi değildir.(GVK Geçici Madde 67) HİSSE SENEDİ VEYA GEÇİCİ İLMÜHABER OLMADIĞI DURUMLARDA VERGİLENDİRME: Anonim şirket ortağı, hissesini kaç yıl sonra ve kime satarsa satsın, bundan doğan kazanç “Değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulur. (GVK Mük. Md. 80/4). Kazancın hesaplanmasında, hissenin iktisap (edinme) bedeli endekslemeye tabi tutulur ve elde edilen kazançtan istisna düşülür.(Endeksleme sistemi ve hesaplaması 2016 yılı Mali Rehberimizin Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi bölümündedir.) ŞİRKETİN HİSSELERİ EL DEĞİŞTİRMELERİNDE KURUMLAR VERGİSİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.


 

Tarih : 08.03.2016
Soru :
şahıs bilanço işletmelerinde: 1-vergi karşılığı ayırılacakmı?(691-692 hesap çalışacakmı?) 2-690 hesapta mı 590 hesaptamı kalınacak? 3-370-371 hesap kullanılırmı? 4-131-331 hesap kullanılırmı? 5- k/zarar kaydı nasıl olmalı? 6-sermaye taahhüt kaydı olmalımı?

Cevap :
Bilanço usulüne tabi gerçek kişile rde131-331-370-371-691-692 hesaplar kullanılmaz.karşılık ayrılmaz. Elde edilen kar kasadan şahız veya şahıslara dağıtılır kendi vergilerini kendileri öderler.


 

Tarih : 08.03.2016
Soru :
Sayın danışmanım. Asgari sermaye artış işlemini yapmadığından münfesih duruma diüşmüş ve dolayısyla ticaret odasında ve vergi dairesinde kapanışı yapılmış olan Bir limited şrketin. bugün itibarı ile üzrinde bulunan tapular ve taşıtların satılması konusunda neler yapabiliriz. örnğin şirket üzerinde bulunan gayrimenkulu satabilmek için ticaret odasından yetki belgesi alamıyoruz dolayısylada satışlar yapılamıyor. Bu durumda neler yapılabilir aydınlatırsanız sevinirim

Cevap :
Vergi dairesine müracaat ederek şirketi faal hale getirmeniz gerekir .Aksi durumda hiç bir işlem yapamazsınız.


 

Tarih : 08.03.2016
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR SAYIN DANIŞMA BİRİMİ. KAPANIŞI YAPILAN BİLANÇOYA TABİ MÜKELLEFİN BİLANÇOSUNDA TÜM HESAPLAR 500 SERMAYE HESABINA DEVREDİLMİŞ HALİYLEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMELİ YOKSA KESİN MİZANDAMI DEVREDİLMELİ .

Cevap :
BİLANÇO GV YILLIK BEYANNAME EKİNDE VERİLECEK AYRICA KESİN MİZAN BİLDİRİMİ DE YAPILACAKTIR.


 

Tarih : 07.03.2016
Soru :
sayın danışmanımız daha önce sorduğum sorunun devamı olarak 2004 yeniden değerlemenin kalktığını ve enflasyon muhasebesi yapılması ile ilgili bilgi verdiniz enflasyon muhasebesi ile ilgili tabloları nerden bulabilirim amacım mizanı güncel hale getirmek binalar sermaye vs. bunun devamındada firmada nevi değişikliği yapacağım firma kollektif şirket

Cevap :
Muhasebe programı satan firmalardan alabilirsiniz.


 

Tarih : 05.03.2016
Soru :
İYİ GÜNLER;müşterimiz sermayesi 200.000 tl bir a.ş müşteri 9.000.000 tl bir arsa almak istiyorlar bu arsayı alırken sermaye artırımı yaparak bu arsayı almasının doğru olacağınız ifade ettik kendileri ortaklar üzerinden (331) şirkete bu arsayı şahsi hesaplarından ödeyip şirket adına iktisap etmek istiyorlar bu durumun örtülü sermaye olacağını ifade ettik bu hususu değerlendirirmisiniz.

Cevap :
Değerlendirmeniz doğrudur.Doğru olan sermaye artırımı yapılmasıdır.


 

Tarih : 03.03.2016
Soru :
Sayın Üstad; gmsi beyannamesi verirken 3600,00 tl.lık istisnadan faydalanabilmek için gelirlerin toplamı 2015 T:Y:için 106.000,00 tl.sınırlıdır.Bunların toplamına varsa kira geliri menkul sermaye iradı geliri .tamamen tevkifata tabi işyeri kira geliri,ücret geliri toplamına bakılıyor.bunların toplamına emekli maaşımın toplamı da alınıyormu ? Yoksa emekli maaş toplamı istisnadan faydalanma da 106.000,00 tl sınırı içine girmiyormu ? Teşekkürler.

Cevap :
Emekli maaşının beyanı söz konusu olmamakla birlikte, vergiye tabi olsun veya olmasın (GVK Md.21) 2015 yılında elde edilen gelirlerin toplamı olan 106.000.-TL (vergi tarifesinin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan ve 2015 yılı için geçerli olan 106 .000 TL) kira gelirinin tamamı beyan edilecek ve istisnadan yararlanılamayacaktır.


 

Tarih : 23.02.2016
Soru :
Sayın Üstad; Sermayenin 1/4 ü tescil tarihinden önce bankaya yatıyor kalan kısmı ise 24 ay içinde ödeniyor buödemenin bankaya ödeme zorunluluğu varmı.Günü geçmiş kaasaya girebilirmiyiz.Teşekkürler.

Cevap :
Evet ,kalan tutar banka vasıtası ile şirket hesabına yatırılacaktır.


 

Tarih : 19.02.2016
Soru :
Gayri Menkul mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır: Sorum...Bir vergi kaydı bulunmayan gerçek kişinin Birden fazla Taşınmazın yıl içinde alması ve satması Gelir Vergisi ve KDV kanunun açısından vergi mükellefiyeti zorunluluğu bulunup bulunulmadığı hususunda yardımcı olmanızı talep etmekteyim.

Cevap :
Bir yıl içinde Birden fazla G.menkul alım satımı yapan kişilerin GV mükellefiyeti tesis ettirerek Ticari kazanç beyanı yapacaktır.Satışlarında KDV hesaplayacaktır.


 

Tarih : 18.02.2016
Soru :
İyi günler, tasfiye sonunda hazırlanan ve ticaret sicil memurluğuna verilecek tasf. sonu bilançosunun, ticaret sicil memurluğunun istediği aktif 0,00 pasif 0,00 şeklinde mi olması gerekiyor. Yoksa kasa, sermaye, geçmiş yıl zararları gibi hesapların tasf. sonu bilançosunda gözükmesi mi gerekiyor? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? İyi çalışmalar.

Cevap :
Ticaret sicile verilecek ticaret bilançoda ; aktif 0,00 pasif 0,00 şeklinde olacak VD verilecek bilanço ise tasfiye sonundaki bilanço hesapları yer alacaktır.


 

Tarih : 16.02.2016
Soru :
Şirket ortağı üzerine olan arsasını, şirkete sermaye olarak koyarsa tapu harcı ödenirmi. sermayeye ilave edilen arsada herhangi bir muafiyet uygulanırmı.

Cevap :
Tapu harcı ödenecektir.İstisna söz konusu değildir.


 

Tarih : 16.02.2016
Soru :
Merhaba, kurumlar vergisi mükellefi şirketimizin işyeri olarak kiraladığı ofisin bir bölümünü başka bir şirkete kira faturası keserek(kdv'li) kiraya vermesi durumunda elde ettiği gelir kurum kazancı olarak mı vergilendirilecek yoksa gayri menkul sermaye iradı olarak mı vergilendirilecek? Teşekkürler

Cevap :
Ticari kazanç (Kurum kazancı)


 

Tarih : 05.02.2016
Soru :
Sayın Üstad;bir müşterimiz sermayearttırımı yapacak.Sermayesi 200.000,00 tl bunu 800.000,00 tl arttırarak nakit ) sermayesini 1000.000,00 tl ye çıkaracak..Y alnız 31.12.2015 mizanınıda 131 hesabı 500.000,00 tl borçlu durumda.Şirketten nakit çekmiş .Şahsi harcamalarını yapmış.Bu borcunu şirkete ödemeden nakit para koyup sermaye arttırımında bulunabilir mi?Teşekkürler.

Cevap :
131 hesap nakit tahsil edilir. Daha sonra ihtiyaç duyulursa sermaye artırılır.


 

Tarih : 02.02.2016
Soru :
Merhabalar bir şahıs işletme defteri mükellefim 2013 te bilançoya geçti açılış maddesi ile 50.000 tl. sermaye yazdım 2015 te işlem hacimleri ve cirolar bazında sermaye yetersiz kaldı bilançoya geçen şahıs firmalarında sermaye artırımı nasıl olmaktadır teşekkür ederim.

Cevap :
Sermayeye eklenecek para ; 100/102 hesap borçlu 500 hesap alacak olarak kayıt yapılır.


 

Tarih : 02.02.2016
Soru :
Merhaba, Şirketlerin Bilançolarında görünen Geçmiş yıl karlarının dağıtılması yada sermaye eklenmesi için belirlenen bir süre varmıdır? Teşekkürler

Cevap :
Böyle bir süre kısıtlaması yoktur.


 

Tarih : 29.01.2016
Soru :
üstadım merhaba, size danışmak istediğim bir sorunum var. çalışmakta olduğum şirket yeni bir şirket satın alımı gerçekleştirmek istiyor. alacağımız şirketin ortakları da tüzel kişi. bu tüzel kişiler şirkete sermayesinin 3 katı kadar fazla kredi veriyorlar ve bu krediyi aralarında sözleşme yaparak gerçekleştiriyorlar. bu şekilde ortaktan kredi alınması mümkün mü? ortaklara borç hesabında mı izlenmeli, bu sözleşmeye göre belirlenen kredi faizi giderleştirilebilir mi? giderleştirilirse nasıl olmalı? ilginiz için teşekkür ederim.

Cevap :
Borçlanma yapılanabilir. Ancak hesaplanan faiz gideri KKEG giderdir.(KVK Md. 11)


 

Tarih : 26.01.2016
Soru :
Soru Stok değer Artışı .Şirketimizin envanterinde görülen 100.000 tl lik değerli taşları nı İstanbul Borsasının yetkilendirdiği firmaya değerleme yaptırıyor.Değerleme firması ürünlerin hesaplanan değer: 600.000tl dir. Şirketimiz bizden aradeki 500.000 tl lik farkın direk 649-679 gelirler hesabına atılmasını ve envanterinde 600.000 tl ye yükseltilmesini istemektedir. bu durum mallar halen şirketin bünyesinde olduğu için satışı yapılmadığı için 525 nolu hesablara (sermaye yedekleri) kayıt edilmesi veya gelirler hesabına nereye kayıt etmek gerekir.Birde kdv (500.000 tl lik stok değer artışından dolayı %18 kdv tabii olunur mu???..iyi çalışmalar..

Cevap :
649 veya 679 kayıt yapılacaktır.KDV uygulanmaz.


 

Tarih : 25.01.2016
Soru :
Sayın Üstadım; Esas faaliyet konumuz ,nşaat ancak yüklü miktardan ciromuzda altın ve gümüş alış satış işlemi var. Ticari Mallar için enflasyon düzeltmesi yapacağız, peki 500 sermaye hesabı için de enflasyon düzeltmesi yapmalı mıyız yoksa bu uygulama keyfi midir? Yardımlarınızı arz eder, iyi çalışmalar dileriz...

Cevap :
Altın ticaretinin yanı sıra başka iş ile iştigal den mükellefler enflasyon düzeltmesi yapmazlar .Enflasyon düzeltmesini SADECE altın ticareti yapanlar yaparlar.


 

Tarih : 18.01.2016
Soru :
Sayın Üstadım; Altın ve gümüş satış işlemi yapan bir firmayız? Enflasyon düzeltmesi yapmaktayız. Bunun yanı sıra sorularımız şu: 1-) Satılan Ticari Malın Maliyetini geçici dönem üzerindeki kur üzerinden mi yapacağız ve hangi kurumun kurunu alacağız? 2-)500 SERMAYE Hesabına Enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda mıyız? Yarıdımlarınızı arz eder, iyi çalışmalar dileriz...

Cevap :
Kur değerlemeleri MB döviz alış kuru üzerinden yapılır.Enflasyon düzeltmesi Bilançoda yer alan Parasal olmayan değerler üzerinden yapılır.Sermaye hesabı da düzeltilir.Enflasyon düzeltmesi için VUK genel tebliğleri ve sirküleri inceleyiniz.


 

Tarih : 16.01.2016
Soru :
Bulent beyin yilmazlar adinda iki gun once kurulmus bir sirkete ortak ve bulent beyin s firmasindan yilmazlar sirketiyle alakali olmayan on tane daire alacagi var yaptığı isler karsiligi, s firmasi bulent beyin alacagi daireleri yilmazlar firmasina verse daire bedellerinide sirket yerine bulent bey odese ve ortak bu odeme sonucunda alacakli oldugu tutari sermayeye eklese olur mu.yada bulent bey daireleri ustune alip yilmazlar firmasina satsa ve bu satisla alakali yilmazlar firmasi bulent beye borclansa bulent beyde alacakli oldugu tutari sermayeye eklese olurmu.

Cevap :
Mahsuplaşma piyasa kuralları ve söylemleri ile olmaz.Borç alacak işlemlerinde 12-320 hesaplar kullanılır.Satışlar 600 hesaplarda takip edilir. TDHP aykırı piyasa kurallarına göre işlem yapılmaz. Sermayeye eklenecek sermaye yedekleri 502-570 hesap aralığında , ortak alacağı ise 331 hesap da takip edilir.


 

Tarih : 15.01.2016
Soru :
YENİ KURULMUŞ BİR LTD VAR ŞİRKETİN TEK ORTAĞI İNŞAAT İŞİYLE UĞRAŞIYOR.BARTIR USULÜ ÇALIŞIYOR BU YÜZDEN İŞLERİNİ YAPTIĞI İNŞAAT FİRMALARINDAN ALACAĞI DAİRELER VAR. 331 HESABIN SERMAYEYE EKLENMESİ İLE İLGİLİ DURUMDAN YARARLANMAK İSTİYORUZ.DAİRE ALACAĞIMIZ OLAN FİRMALAR BU DAİRELERİ ŞİRKET SAHİBİNE TAPUDAN SATIŞINI YAPIP ŞİRKET ORTAĞI BUNLARI ŞİRKETİNE SATIP ŞİRKET KARŞILIĞINDA ORTAĞA BORÇLANSA ORTAK DA BU PARALARI SERMAYEYE EKLESE OLUR MU YADA DAİRELERİ ALACAĞIMIZ FİRMA DİREKT ŞİRKETE SATIP ŞİRKET ORTAĞI BUNLARIN ÖDEMESİNİ BANKADAN YAPIP ŞİRKET ORTAĞA BORÇLANIP SERMAYE ARTTIRILSA OLUR MU HANGİ DURUMDA VERGİSEL AÇIDAN DAHA UYGUN OLUR HANGİ VERGİ BEYANLARI ÇIKAR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.

Cevap :
BARTIR MAL VE HİZMET TAKASIDIR. BAHSETTİĞİNİZ GİBİ BİR İŞLEM OLMAZ.ALINACAK DAİRELER ŞİRKET ADINA TAPUDA TESCİL EDİLİR.ŞİRKET SATMASI HALİNDE ALICIYA FATURA DÜZENLER.331 HESAP HİÇ BİR ŞEKİLDE BU İŞLEMLERDE KULLANILMAZ.


 

Tarih : 15.01.2016
Soru :
2016 yılında hesaplarını tutacağım bir mükellef için 2015 sermaye yapısını incelediğimde önceki meslektaş 331 borç 60.000 / 529hs alacak 60.000 şeklinde kayıt yapmış , nedeni sordugumda özsermayesi zayıf şeklinde açıklaması oldu . 529 tekdüzen hs incelediğimde "iştirak ve bağlı otaklıkla " ilgili olduğunu gördümki , mevcut şirketin böyle bir durumu yok, bu durumla ilgili görüşlerinizi almak isterim, ona göre kaydı düzenlemek istiyorum

Cevap :
Yapılan işlem TDHP na aykırı bir işlemdir.331 hesap ile 529 hesabın bağlantısı bile kurulamaz.


 

Tarih : 14.01.2016
Soru :
Merhaba, Halka açık bir şirket kendi paylarını geri alıyor. Kendi, paylarını geri alınca şu kaydı yaptık. 514 geri alınan paylar 100 (B) 102 Banka 100 (A) Daha sonra şirket karı sermayeye ekledi. Sermayeye eklendikten sonra geri alınan pay 150 ye yükseldi. Kayıtlarımıza karın sermaye ilavesinden kaynaklanan bu farkı yansıtmamız gerekirmi? Yansıtırsak muhasebe kaydı ne şekilde olur? Ayrıca geri alınan paylarla ilgili sene sonunda başka bir işlem yapacakmıyım? Bilgi vermenizi rica ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Vergi Hukukuna göre karı sermayeye eklenmesinde vergileme yoktur.514 hesap TDHP mevcut değildir.Sanırım sizin bahsettiğiniz uygulamam SPK mevzuatı ile ilgilidir.Konu hakkında SPK dan bilgi edininiz.


 

Tarih : 14.01.2016
Soru :
Sayın Danışman; Mükellefimiz 2013 yılında 193 GVK 85.md.kapsamında varlık barışından yararlanarak 994.400 TL karşılığı doları banka hesaplarına yatırmıştır. Halen Mizanda 549 fon hesabında bulunan bu tutar sermayeye ilave edilebilirmi? Yoksa fon hesabında mı kalması gereklidir.(Sermayeye ilave süresi için bir kısıtlama var mı?) Saygılarımla.

Cevap :
GVK 85. maddesinin Vergi barışı kanunu ile ilgisi yoktur.Beyan edilen değerler kanunda belirtilen sürede sermaye ye eklenmesi gerekirdi.Süresinde sermayeye eklenmeyen tutarlar için af kanundaki belirtilen haklar kullanılmamış sayılır.Buna rağmen Fonlar istenildiği zaman sermayeye eklenebilir.


 

Tarih : 13.01.2016
Soru :
Tasfiyeye giren şirket için 502 sermaye düzeltmesi olumlu fark tutarı 5.308 tl dir.570 geçmiş yıl karları 3.242 tl,geçmiş yıl zararları 27.188 tl dir.Bu durumda -502 s.d.olumlu farkları sermayeye ilave edilebilirmi? -Geçmiş Yıl karları ortaklaramı dağıtacağız? -Yada olumlu farklar için karşılık ayırıp kurum stopajı ve kar dağıtımı yapılması mı gerekir.Tasfiye tescili 30/12/2015 dir.

Cevap :
Tasfiyeye giren şirketin 502 hesabı sermayeye eklenmez Şirket tasfiye sürecine girmiştir sermaye artırımı olmaz.Tasiyeye giren şirketler Geçmiş yıl karlarını ortaklara dağıtmak zorundadır.


 

Tarih : 21.12.2015
Soru :
Merhaba sayın danışman ; Limited şirketimizin 331-ortaklardan alacak hesabını sermayeye ilave edeceğiz. Ancak öncesinde 331 hesabı 529 sermaye yedeklerine aktarmamız gerekiyor mu? Raporu sermayeye ilave edilecek sermaye yedeklerinin tespit raporu olarak mı yazmalıyız? Sayın YMM bu şekilde yapılmasının daha doğru olduğu görüşünde bilgilerinizi almak istedim. Teşekkür ederim.

Cevap :
331 hesap 500 hesaba aktarılır.529 hesap kullanılmaz.331 hesap için özel rapor düzenlenir.Rapor örneği Web sayfamızda mevcuttur.


 

Tarih : 18.12.2015
Soru :
2007 yılında tasfiyeye giren bir A.Ş. in tasfiye sonu mizanı aşağıdaki gibidir. 1 – Şirket tasfiyeye girmeden önce iç kaynaklardan sermaye artışları yapmıştır. ( Y.değerleme değer artış fonu, enflasyon düzeltmesi karı, sermaye artışı olumlu farkları gibi ) Sermayenin % 95 i bu artışlardan oluşmuştur. 2 – Tasfiye az bir kar ile kapanmaktadır. 3 – Tasfiye sonu bilançosunda tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ait 5 yıldan eski zararlar mevcuttur. 4 – Tasfiye sonu bilançosunda devreden KDV mevcuttur. 5 – Tasfiye bilançosunda cari yılda ve önceki yıllarda banka faiz gelirlerinden kesilen ve kar olmadığı için kurumlar vergisinden mahsup edilemeyen peşin ödenen vergi stopajları mevcuttur. 6 – Ortaklardan alacaklar mevcuttur. SORULARIM: 1 – Geçmiş yıl zararlarını nasıl kapatacağım? Sermaye den mi mahsup edeceğim? ( sermayenin iç kaynaklardan oluştuğunu biliyoruz )Ortaklar hesapları ile mi kapatacağım? 2- Sermaye hesabının tasfiyesini nasıl yapacağım? İç kaynaklardan yapılan sermaye artışlarını Kurumlar Vergisine tabi tutacak mıyım? Bu Vergilemeyi geçmiş yıl zararlarını indirdikten sonra kalan kısım üzerinden mi yapacağım? Sermayeyi vergiye tabi tutacak isem hangi gelir hesabına aktararak vergilendireceğim? Ortaklara dağıtılacak sermaye payı miktarı bu vergilemeden sonra ayrıca vergi stopajına tabi olacak mı? Bu stopaj matrahı nasıl belrlenecek? 3- Devreden KDV yi giderlere atacağım. 4 –Kurumlar vergisinden indiremediğim Peşin ödenen vergileri de KDV gibi gidere mi atacağım? Nasıl kapatacağım? 5 – Mümkün ise kapanış maddelerini yapabilir misiniz? KAPANIŞ MİZANI BORÇ ALACAK BANKALAR 2.900.000 DEVREDEN KDV 28.000 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 72.300 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 855.000 SERMAYE 4.350.000 ( 4.160.000. TL Sİ İÇ KAYNAKTAN ) 502 - S.D.O.FARKLARI 1.300 YASAL YEDEKLER 217.500 GEÇMİŞ YIL KARLARI 200.000 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 950.000 ( 5 YILDAN ESKİ ) CARİ YIL KARI 36.500 TOPLAM 4.805.300 4.805.300

Cevap :
1-Mali kardan mahsup edilemeyen mali zararlar,Ticari kardan mahsubu mümkündür.Mahsup edilecek kar yoksa bilançoda zarar olarak kalır. 2-Sermayaya ilave edilen karlar KV ne tabi tutulduktan sonra kalan miktar ortaklara dağıtılı.r.Sermayenin dağıtılmasında GV stopajı yapılmaz.Dağıtılmamaış karlar ve kar yedeklerinin dağıtılması hainde tevkifat yapılır.


 

Tarih : 16.12.2015
Soru :
Merhabalar, Bir arkadaşım bana sorar . Bir gayrimenkul değerleme şirketi kurdular.400.000 TL sermayeli ve SPK'ya verilmek üzere Sermayenin Ödendiğine dair Sermaye Tespit Raporu yazıp yazamayacağımı soruyorlar ? Yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap :
Sermayenin Ödendiğine dair Sermaye Tespit Raporu yazabilirsiniz.


 

Tarih : 15.12.2015
Soru :
Üstadım merhaba;aşağıda detayları verilen şirketleri birleştireceğim fakat sermaye payları farklı olduğu için sizden yardım rica edeceğim; DEVİR ALAN :xx LTD ŞTİ. 250.000,00 tl sermaye=500 pay * 500 TL DEVİR EDEN : YY LTD.ŞTİ. 1.000.000,00TL sermaye= 40.000 pay * 25 tl .. şirketi birleştirirken sermayeyi nasıl yapacağım konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler

Cevap :
Soru TTK mevzuatı ile ilgili olduğu için ,Sorunuzu TTK kutusunu işaretleyerek tekrar gönderiniz.


 

Tarih : 15.12.2015
Soru :
Sayın Yetkili, KVK 4/1-a maddesine göre faaliyette bulnan bir birlik mükellefim var. Birlik sermaye maddesinde 'Birliğin sermayesi asıl üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatında oluşur deniyor. Birlikten çıkarken üyeye herhangi bir ödeme yapılmıyor. Giriş aidatları 500 sermaye olarak kayıt yapılır mı? Bir diğer sorum da birlik üye aidatlarını yıl başında mutlaka 181 gelir tahakkuku yapmak gerekir mi? Üyelik aidatları tahsil edildikçe kasa borçlu 600 hesaplara aidat hesabı alacaklı kayıt yapıyorum. İşlemler doğru mu veya nasıl kayıt yapılması konusunda yardımcı olabilirseniz sevinirim. Saygılarımla,

Cevap :
Giriş aidatları sermaye olarak kayıtlara alınır.Birlik üye aidatlarını yıl başında 181 gelir tahakkuku yapılması gerekir.Üyelik aidatları tahsil edildikçe Banka veya kasa borçlu 600 hesap alacaklı olarak kayıt yapılır.


 

Tarih : 11.12.2015
Soru :
Sayın danışman Müdür yetki süresi 2016 yılında dolacak 30.000 TL sermayeli ltd şirketin 15.000 TL tutarındaki diğer ortağın maliye'ye karşı 100.000 TL lik borcun ne kadarından sorumlu olur. Teşekkürm ederim

Cevap :
Limited şirketlerde ortaklar şirketteki sermaye oranların ca bireysel sorumludur.Diğer ortağın hissesinden sorumlu olamaz.


 

Tarih : 10.12.2015
Soru :
02/12/2015 TARİHİNDE YAZDIĞIMIZ SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORUNDA AKTİF PASİF BİLGİLERİ HESAPLAR KESİNLEŞMEDİĞİ İÇİN GÜNLÜK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR. HESAPLAR KURUMLAR VERGİSİNDE KESİNLEŞECEĞİNDEN DOLAYI BU DEĞİŞİM HUKUKSAL ANLAMDA BİR SORUN TEŞKİL EDER Mİ?

Cevap :
SERMAYE TESPİT RAPORU GEÇİCİ MİZAN ÜZERİNDE DE DÜZENLENEBİLİR.


 

Tarih : 10.12.2015
Soru :
istanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı YAHYA?ARIKAN Kiralık işyerinin bir bölümünü başkasına kiralayan vergi öder Sevgili okurlarım, ekonomik kriz birçok işletmeyi ve serbest meslek sahiplerini zorluyor ve bazı önlemler almaya yöneltiyor. Giderleri azaltmak için kiralık işyerinin bir bölümünü kiraya veren doktor, avukat, mali müşavir gibi serbest meslek erbabının kirada bulunduğu işyerinin bir bölümünü başkasına kiraya vermesi durumunda elde ettiği gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilir. Kira ödemesini yapan serbest meslek erbabının gelir vergisi stopajı yapması gerekir. Ayrıca gayrimenkul iktisadi bir işletmeye dahil olmadığından katma değer vergisi hesaplanmaz. Söz konusu durumda elde edilen kira geliri, Gelir Kanunu’nun gayrimenkul sermaye iradı tarifinin yapıldığı 70’inci maddesinin kapsamına girer. Diğer taraftan, serbest meslek makbuzunun Vergi Usul Kanunu’nun 236’ncı maddesinde; “Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetindedir” şeklinde açıklanır. Buna göre; Gelir Vergisi Kanunu’nda, serbest meslek faaliyetinde kullanılan mal ve hakların kiralanmasından doğan kazancın serbest meslek kazancı sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığından, serbest meslek erbabının mesleki faaliyetine ilişkin olmayan ve işletmesinin aktifine kayıtlı olmayan işyeri için yapılan kira ödemeleri karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenmemesi gerekir. Ancak, serbest meslek erbabına ödenen kira tutarı üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 5/(a) maddesi uyarınca yüzde 20 oranında stopaj yapılması ve bu ödemenin serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün. Diğer serbest meslek erbabının bu kiralama dolayısıyla elde ettiği gelir ise gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilir. KDV’ye tabi değil Her ne kadar Katma Değer Vergisi Kanunu’nda; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ile hizmetlerin ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin bu yasaya tabi olduğu belirtilse de aynı kanunun 17’nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının (d) bendinde, istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, bir serbest meslek erbabının kiracısı olduğu işyerinin bir bölümünü, bir başka serbest meslek erbabına kiralamasının serbest meslek kazancı kapsamında değerlendirilmeyeceğinden, ayrıca bu gayrimenkul iktisadi bir işletmeye dahil kabul edilmediğinden KDV’ye tabi olmaz. soru: alt kiracı muhtasarda stopajı kimin adına ödeyecek. Asıl mal sahibi adına mı. kendisine kiraya veren kiracı adına mı ödeyecek. 1- mal sahibi adına öderse 2. kez stopaj ödenmiş olacaktır. mükerrer. çünkü 1. kiracı ödüyor. 2- kiracı adına öderse kiracının kira gelirinden dolayı stopaj alacağı doğuyor. bunu stopaj alacağından beyannamede düşecek mi. 3- kiracı kendi oranında mal sahibinin adına ve alt kiracıda mal sahibi adına kendi oranında mı stopaj ödeyecektir.

Cevap :
Mal sahibine bir ödeme yoktur .Kiracıya ödenen Kira için Yapılan ödemeden kesilen GV kiraya veren (alt kiracı) adına yatırılır. Mükerer olmaz.Kira elde eden Kişi GMSİ ( (iş yeri) beyannameye ithal eder.Ödenen Stopaj hesaplanan vergiden indirilir Fazla yatan vergi varsa iade talep edilir.Bura oran söz konusu olmaz ödenen brüt kira üzerinden GV stopajı yapılır.


 

Tarih : 10.12.2015
Soru :
ACİL Üstad; 2008 yılında kurulmuş bir LTD şti mükellefim için geçmiş yıl karlarının sermayeye aktarılması için bir Mali Müşavir Raporu ve Tadil Tasarısı Kararı düzenlemekteyim. 2008-9-10-11-12-13-14 yılları karı 67.818,08 TL dir. Kayıtlı sermayesi 10.000 TL dir. SORU1: Geçmiş yıl karlarını hesaplarken yasal yedekleri düştükten sonra bir sonraki yıl geçmiş yıl karı diye yazdığımız rakamımı yoksa vergi sonrası karımı yazacağım? SORU2: Kararda ve sermaye artırımı raporunda"Şirket Ortaklar Kurulu, sermayenin 10.000.-TL’den 75.000.-TL’ye çıkartılmasını ve artırılan 65.000.-TL’nin 65.000.-TL tutarındaki kısmının kar yedeği olan DAĞITILMAMIŞ GEÇMİŞ YIL KARLARINDAN karşılanmasına karar vermiştir. Kalan 2.818,08 kar 30.11.2015 tarihinde ortaklara dağıtılmıştır." şeklinde yazabilirmiyim? SORU3: Kardağıtımını 2015/11 dönem muhtasar beyanı ile beyan ettikten sonra her iki ortak için mart ayında gelir vergisi beyanı vermek gerekirmi(2.818,08 TL gelir vergisi dilimini aşmadığından)

Cevap :
1-Vergi sonrası kardır. 2-Yazabilirsiniz. 3-Beyan için GVK 86. maddesindeki şartlar ve rakamlara göre karar verilir.


 

Tarih : 09.12.2015
Soru :
Şirketimiz 1.2.2007 tarihinde tasfiyeye girmiş bulunuyor. Tasfiyeye girmeden önce 31.7.2006 tarihinde bilançomuzda 502 hesapta yer alan “ SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI “ nı sermayemize ilave etmiş bulunuyoruz. Tasfiye sonunda sermaye hesabımızın gerçek kişi ortaklara dağıtılması durumunda tasfiyeye girmeden önce sermayemize ilave ettiğimiz “ SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI “ nın kurumlar vergisi ve ayrıca %15 gelir vergisi stopajına tabi olup olmadığı konusunda tereddüt hâsıl olmuştur.

Cevap :
502 Hesabı dağıtılması halinde KV hesaplanacak ve GV Stopajı yapılacaktır.


 

Tarih : 08.12.2015
Soru :
Üstadım iyi günler. Şirkette bağımlı SMMM'yim ancak Gayrimenkul Sermaye İradı GV mükellefiyim. E-Tebligat ile ilgili olarak Şifre işlemlerine her hangi bir başvuru yapmamıza gerek varmı. İyi çalışmalar.

Cevap :
İsterseniz başvuruda bulunabilirsiniz.Zorunluluk yoktur.Web sayfamızdaki yazımızı inceleyiniz.


 

Tarih : 03.12.2015
Soru :
dernek iktisadi işletmemizde sermayemiz yetersiz kalmış dernek kasasından iktisadi işletmemize para aktara biliyormuyuz muhasebe kayıtları ne olucak.

Cevap :
Dernek yönetim kurulu iktisadi işletmeni sermayesini artırılması için karar alarak sermayesini artırabilir.


 

Tarih : 03.12.2015
Soru :
Merhaba, Firmamız Güney Kore uyruklu bir firmadan teknik servis hizmeti alıyor. Hizmetten Türkiye'de yararlanıyoruz. Bu hizmete istinaden bize yurtdışı faturası düzenliyorlar. Bu fatura KDV 2 yönünden vergiye tabi. Ancak stopaj yönünden Muhtasara tabi midir? Bu konuda tereddütte kaldık. Vereceğiniz cevabı etkiler mi bilemiyorum ama Firmamız yabancı sermayeli tek ortaklı LTD bir firmadır. Ortağın uyruğu Güney Koredir. Yardımlarınızı rica edeceğiz. Teşekkürler.

Cevap :
HİZMET İTHALİNDE GELİR VERGİSİ STOPJI;Kurumlar Vergisi Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından, ikinci fıkrasında ise ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03.02.2009 tarihinden itibaren, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5, diğer serbest meslek kazançlarında % 20, gayrimaddi hak bedeli ödemelerinde de %20 olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, ülkemiz ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunması ve söz konusu ödemelerle ilgili olarak anlaşmada bir hükmün bulunması halinde öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacağı tabiidir.


 

Tarih : 27.11.2015
Soru :
Merhabalar, Defter Tasdik Bilgilerinin İnternet Vergi Dairesine girişinin yapılması ile ilgili 2 sorum olacaktır.- Bilanco Esasına göre Defter Tutan,Şahıs İşletmeleri ile Sermaye Şirketlerinin Defter Bilgilerini sisteme giriş yaparken,Yevmiye Defteri bilgisini soruyor,ancak Kebir ve Envanter Defteri bilgilerini giriş yapacak bilgi bulamıyorum.-Bunların girişini Diğer bilgilerden mi yapacağım yoksa giriş yapılmayacak mı.-Diğer sorum ise Tasdik Edilen Noterin T.C Kimlik Numarasının sorulmasıdır.-Bazı Defter kapaklarında T.C Kimlik numaraları yazmıyor.-Belirttiğim iki sorun için ne yapabilirim.- Saygılarımla,

Cevap :
Sorulan defter YEVMİYEDİR. Sistemde kebir veya envanter yok.Diğer kavramından kebir veya envanter algılanamaz. Noterlerin düzenlediği S.Meslek makbuzunda T.C numarası olması zorunludur.


 

Tarih : 27.11.2015
Soru :
Sayın Danışman, Müşterim, Öz Sermayesi 6111 Kanun KKEG nedeniyle, (-)negatif olmuş Anonim Şirket. 320 hesabında alacaklı bulunan Fransız Firmasından hizmet almış, faturaları kayda alınmış ve bedeli ödenmeden firmanın 2013 yılında kapatılmış olduğu Fransız Sicil kayıtlarından öğrenilmiştir. Muhatap ve talep olmadığı için ödenmeyecek olan bu bedel Öz Sermaye artırımında kullanmak üzere; -529 hesapta zarar karşılığı olarak ayrılabilir mi? Veya, -679 gibi bir hesapta Doğrudan gelir kaydı mı yapılmalıdır ? Veya - 331 ortak hesabına mı kaydedilmelidir ? Veya -Önerilebilecek çözüme uygun başka bir yol olabilir mi? Cevabınıza teşekkür ederim.

Cevap :
Üçüncü şahızlara ödenmesi gereken borç sermaye artırımında kullanılamaz.Başka bir hesap ile kapatılamaz.


 

Tarih : 24.11.2015
Soru :
Merhabalar. 30/11/2015 tarihi itibariyle defter bilgi girişlerimizi tamamlamız gerekiyor. Şöyle bir durumumuz var; elimizde 6 adet mükellef dernek mevcut. Fakat bu derneklerin tüm işletme veya yevmiye defterleri ,istanbul il dernekler müdürlüğü tarafından onaylı. Ayrıca diğer sermaye şirketleri vb. gibi de her yıl yeni yaptırılmıyor, defterleri doldukça biz yenilerini tasdik ettiriyoruz, yani birden fazla dönemi kapsayabiliyor. Bu durumda, elimdeki bu sözleşmesi gib.gov.tr de mevcut olan (muhtasar mükellefiyetinden dolayı) bu dernek mükelleflerinin defter bilgi girişleri nasıl yapılmalıdır? girişleri yapılmadığında da, mesajlar bölümünde girişi yapılammaış defterler olarak görünmektedir.?

Cevap :
Dernek ve vakıfların Dernek ve vakıflar mevzuatına göre tutulan defter bilgileri bu sisteme girilmez. KV mükelleflerinin ve GV mükelleflerinin Ticari ve serbest meslek kazanç sahiplerinin Yevmiye,işletme ve S.M.Kazanç defterlerinin bilgileri girilecektir.


 

Tarih : 23.11.2015
Soru :
Sn.Yetkili, Sorum A.Ş. Hisse Devri Hk. Şiretimiz iki ortaktan oluşan 600.000.TL Sermayeli Bir AŞ.dir.Her Ortağın Hissesi % 50 Oranında olup Geçici İlmuhaberler Basılmıştır.Ve de ortakalrımız 2 Yıldan Fazla Süredir Şirket Ortağıdırlar. Şirketimiz Sermayesini 1.800.000 Tl Ye Çıkartacaktır. Ortaklık Payları Değişmeyecektir. Şirket Sermaye Artırırımından Sonra Her iki Ortağımızda Hisselerini Başka Bir Tüzel Kişiliğe Devredeceklerdir. Soru1- Şirket Ortakları Hisse Satışından Dolayı GV Ne Tabi Olacaklarmıdır? Soru2-Şirket Ortakları Hisselerini 1.800.000.-TL Üzerinde Bir Değerle Satarlarsa Değer Artış Kazancından Dolayı Gelir Vergisine Tabi Tutulacaklarmıdır. Göstermiş Olduğunuz İlgiye Şimdiden Teşekkür Eder Çalışmalarınızda Başarılar Dilerim. Saygılarımla, Hikmet Kozar

Cevap :
İki yıldan fazla süre geçmesi ve geçici ilmühaber olması halinde satış dan elde edilen kazanç vergilendirilmez.


 

Tarih : 19.11.2015
Soru :
iyi çalışmalar, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun madde:4 ve 3 maddesinde,Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, bu madde kapsamında ltd. şti.nde tek ortaklı olarak müdür olan bir kişi 1990 yılında sigorta girişi başlamış olup şu an ise 4 b bağkur kapsamında prim ödemeye devam etmektedir. emekliğine 4 yıl kalmıştır. bu kişinin 4 a kapsamında geçerek sigortalı olma hakkı var mıdır? 4 a ya tabi olup emekli olabilir mi? teşekkürler

Cevap :
Şirket ortağı başka bir işyerinde 4a sigortalısı olarak çalışıp son3,5 yıl primini sgk 4b den öderse 4/a dan emekli olabilir.


 

Tarih : 19.11.2015
Soru :
Üstad hayırlı günler S:1 Anonim Şirketi'miz başka bir şirketteki hisse satışını gerçekleştirmiş ve burdan bir kar edlde etmiştir. Bu tutarın % kaçını 549 nolu hesapta Hisse satış kazanç istisnası olarak tutabaliriz, bu hesapta ne kadar süre ile tutabiliriz, sermayeye eklediğimizde herhangi bir vergi tahakkuk edecekmi? Soru2: Başka bir şirketimizin 2015 brüt satış hasılatı 5.000.000.(beşmilyon) tl sınırında ve kendi internet internet sitesi üzerinden e ticaret yapmış olup, E ticaret faaliyeti sona ermiştir. E deftere geçiş zorunluluğu varmıdır. Teşekkür Ederim.

Cevap :
1-Kazancın KV istina olabilmesi için KV 5. Maddedeki koşulları sağlaması gerekir.İsnası satışdan elde edilen karın % 75 i dir.Örnekli açıklama için (1) sayılı KV Gn Tebliğini inceleyiniz. 2. Sorunuzdaki rakamsal boyut E-ticaret değil, E-ARŞİV içindir. E-arşivin koşulu ise; "İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflerden 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzerinde olanların 01.01.2016 tarihi itibariyle e-arşiv uygulamasını kullanmaya başlamaları zorunludur." VUK 433 GN TB.) baz alıanack yıl 2015 değil 2014 dür.


 

Tarih : 13.11.2015
Soru :
Şirketimizin Sermayesini azaltmak istiyoruz.Varolan sermayenin içinde ortaklar cari hesap bakiyesi var daha önce sermaye eklemiştik. Sorum Şu: Sermaye azaltma yaptığımızda daha önce eklemiş olduğumuz Ortaklar cari hesap bakiyesi dikkate alınır mı ? nasıl bir yol izlemeliyim? Saygılarımla,

Cevap :
Sermaye arttırımında kullandığınız ortaklar cari hesabı, sermaye ödemesine karşılık gelencek tutarın tescil işleminden önce şirkete ödenmesinden kaynaklanan bir durumdur. Sermaye azaltımı yapabilmeniz için mahkeme yolu ile bilirkişinin yazacağı raporla şirketin durumu değerlendirilecektir. Bilirkişi şirketin genel durumuna bakarak rapor hazırlayacaktır.


 

Tarih : 09.11.2015
Soru :
ltd şirketimin sermaye arttrımı için için smmm raporu hazırlayacağım karar ve sermaye tadil metnine hazırlayıp evrakları firmama göndereğim.ne kdarlık bir ücret talep edebilirim.

Cevap :
Odamızın web sayfasında (http://archive.ismmmo.org.tr/docs/AUTarifesi/2015Istanbul_1.pdf ) adresinde yer alan 2015 yılı asgari ücret tablosunu ücret belirlemede dikkate alabilirisiniz


 

Tarih : 05.11.2015
Soru :
İyi günler Daha önce size şirket sermaye arttırımları ticaret odasına tescil edildikten sonra başka hangi birimlere bildirmek zorunluluğumuz bulunmaktadır şeklinde soruma halka kapalı bir sermaye şirketinin sermaye artışını, ticaret odası tescilinden sonra herhengi bir kuruma bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır şeklinde geri dönüşünüz olmuştur. Ancak mükellefim K2 yetki belgesini yenilemeye gittiğinde karayolları taşıma yönetmeliğini ilgili maddesi gereği bilgi vermemiz gerektiği vermediğimiz için de ceza yediğini belirterek 450 tl cezayı bana yansıtmaktadır. Bu konuda mükellefime nasıl hakkımı savunabilirim? teşekkürler

Cevap :
Sorduğunuz soru, sorunuzda verdiğiniz bilgilerle yetkimiz dahilinde olan Türk Ticaret Kanunu ile ticaret odası uygulamaları kapsamında değerlendirilmiştir. Sorunuzda firmanızın özelinde bulunan K2 belgesine haiz durumunuz belirtilmemiş olup, tüm yasalar nezdinde sorunuzu inceleme imkanı takdir edersiniz ki mümkün değildir.


 

Tarih : 05.11.2015
Soru :
İyi çalışmalar üstad. Bizde ltd.şti bir mükellef var ortak sayısı 4; toplam sermayesi 200.000 TL dir.Bunun A kişisinde 40.000 B kişisinde 40.000 C Kişisinde 40.000 D kişisinde 80.000 TL sermayeli hissesi var. Geçen günlerde ortakların haberi olmadan A kişisinde olan 40.000 tl hisseyi B Kişisine noterden hisse devir sözleşmesi ile tamamını devretti ve ortaklıktan ayrıldı son sermaye yapısı B kişisi 80.000 C kişisi 40.000 D kişisi ise 80.000 TL Olarak paylaşıldı. Sorum şu ki burada; 40.000 tl hissesi olan C kişisi ortak olarak sorun çıkarmakta ve boyle bir hisse devrine karşı çıkmaktadır. Malum karar almamız gerekiyor ve kararda da tum ayrılan ve varolan ortakların imzaları gerekiyor. Kişinın imza atma olanağı bu işe karşı oldugundan hiç yok. Bu durumda bu hısselere karşı diğer ortaklar ile işlem tescil edilebilir mi? Kalan 3 ortaktan 40.000 sermayeli olan kişinin rizası olması şart mı? karar imza alamazsak nasıl işlem yapmamız gerekli? Uzun bi soru oldu ama kusura bakmayın. Cevap için şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Dönmez, limited şirket pay devirleri 6102 sayılı ttk 595. maddede anlatılmıştır. Pay devri ancak ortaklar genel kurulunun onayı ile yapılabilir. aksi taktirde geçerliliği yoktur. şirket sözleşmesinin de incelenmesi yerinde olacaktır. Sözleşmede ağırlaştırılmış hükümlere yer verilmiş olabilir ve hisse devri yasağı da konmuş olabilir. III - Esas sermaye payının geçişi hâlleri 1. Devir MADDE 595- (1) Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. Ayrıca devir sözleşmesinde, ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri; rekabet yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde genişletilmiş ise, bu husus, önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları ile sözleşme cezasına ilişkin koşullara da belirtilir. (2) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur. (3) Şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu sebep göstermeksizin onayı reddedebilir. (4) Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir. (5) Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklı kalır. (6) Şirket sözleşmesinde ek ödeme veya yan edim yükümlülükleri öngörüldüğü takdirde, devralanın ödeme gücü şüpheli görüldüğü için ondan istenen teminat verilmemişse, genel kurul şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile, onayı reddedebilir. (7) Başvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediği takdirde onayı vermiş sayılır.


 

Tarih : 05.11.2015
Soru :
TÜRKİYE'DE KURULU TİCARİ FAALİYETTE BULUNAN YABANCI SERMAYELİ BİR FİRMAMIZ VAR . ALMANYA VE İSVİÇREDE BULUNAN FİRMALARDAN "PLANLAMA, PAZAR ARAŞTIRMASI GİBİ HİZMET FATURALARI ALACAĞIZ İŞVİÇRE VE ALMANYA' DAN BU İŞLER İÇİN PERSONELLER GELECEK VE HİZMETLERİ KARŞILIĞINDA TÜRKİYE'YE FATURA KESECEKLER.BU HİZMETLERİ , STOPAJ AÇISINDAN TİCARİ KAZANÇ OLARAK MI YOKSA SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK MI DEĞERLENDİRMELİYİZ.

Cevap :
SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ KANAATİNDEYİZ.


 

Tarih : 04.11.2015
Soru :
Değerli Üstadlar, Müşavirliğimize ulaşan hadise şöyledir. A şahsının, mevduat hesabına yatırdığı mevduat şu an devrolan olan bankaca bilgisi ve rızası olmaksızın off-shore hesaplarına aktarılmış ve malumunuz olduğu üzere batık bankalarda zayi olmuştur. Yargıtay'ın, bu durumdaki şahısların alacak davası açamayacağı, tazminat davası ile zararını tazmin edeceği yönündeki prensip kararı gereği,2010 yılında tazminat olarak 50.000- TL TMSF tarafından kişiye herhangi bir kesinti yapılmadan ödenmiştir. Bugünse, vergi dairesinden gelen ihbarname ile takdir komisyonunca 2010 yılına ait menkul sermaye iradi tarh edilerek bir katta vergi ziyaı cezası salınmıştır. İş bu meyanda, yol gösterici olması nedeniyle tavsiye ve görüşleriniz rica olunur. Zira söz konusu meblağ, off-shore faiz geliri olmayıp tazminat davası sonucu tahsil edilen bir tutardır. Saygılarımla.

Cevap :
Tarh edilen vergi ve kesilen cezaya karşı Vergi Mahkemesinde dava açabilirsiniz.Bahsettiğiniz konuları dava dilekçesinde idia ve ispat edebilseniz karar olumlu olabilir.


 

Tarih : 03.11.2015
Soru :
KVK 10.maddesine eklenen ı fıkrasında yer alan nakit sermaye teşvikine ilişkin bir sorum olacaktı. Temmuz/2015 te kurulan sermayesi tamamen ödenmiş limited şirkette 3. dönem karla sonuçlanmıştır. İlgili maddeye ilişkin indirim tutarını geçici vergi döneminde kullanabiliyor muyuz? Yoksa kurumlar vergisi beyannamesinde mi kullanabileceğiz. Teşekkürler.

Cevap :
Madde metnindeki ( Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'si." ) hükmüne göre Son dönem geçici vergi beyannamesinden indirileceği kanaatindeyiz.


 

Tarih : 27.10.2015
Soru :
iyi günler, tek ortaklı limited şirkete 3 yeni ortak girecektir. yeni ortakların her biri mevcut sermaye miktarınca sermaye ortaya koyacaklardır ve her bir ortak eşit hisseye sahip olacaktır. size sorum şudur; alınacak karar ne şekilde olmalıdır sadece sermaye arttırımı kararı alınarak yeni sermaye ve hisseler belirtilmesi yeterli mi yoksa yeni ortak girdiği hisse devrinde olduğu gibi belirtilecek midir?

Cevap :
Sayın Baycu, şirkete yeni ortak alımı ile sermaye artışı öngörüldüğü için her iki durumunda kararda belirtilmesi uygundur.


 

Tarih : 26.10.2015
Soru :
Merhaba, Bilançoya tabi şahıs firmalarında işletme sahibinin kasaya nakit olarak koyduğu parada karşı hesap olarak 500 sermaye hesabını mı kullanmalıyız. ( 331 Hesap Yerine )

Cevap :
Gelir vergisi mükellefleri 131-231-331-431 hesapları kullanamaz. sorunuzdaki olayda 500 hesap kullanılır.


 

Tarih : 14.10.2015
Soru :
Mükellefimiz olan bir şirketin sermaye artışı yapılacak. Sermaye ödeme tarihleri 10 yılı geçtiği için şirkete ait defterlere ulaşılamamaktadır. Bu durumda sermaye tespit raporumu nasıl hazırlamalıyım. Teşekkürler,

Cevap :
Sorunuzu TTK kutusunu işaretleyerek tekrar gönderiniz.


 

Tarih : 13.10.2015
Soru :
Merhabalar Sayın Yetkili, Yeni bir mükellefim 2010 yılında kurulan 250,000 sermayeli, 2 ortaklı bir ltd şirkettir.Taahhüt edilen sermaye bu zaman kadar ödenmemiştir.Bu sermayeyi süresi geçtikten sonra ödemeleri halinde faiz uygulamam gerekir mi ve nasıl bir yol izlemeliyim.

Cevap :
Ödenmeyen sermaye taahhüdüne faiz hesaplanmaz.


 

Tarih : 02.10.2015
Soru :
Bir Anonim şirket müşterim var. Şirket 2014 yılında kuruldu. Şirketin sermayesi 100.000 TL. Şirketin ortağı şirketin yaşadığı nakit sıkıntısından dolayı şirkete belirli tarihlerde toplamda 175.000 TL borç para verdi. Şirket ortağı, şirkete verdiği bu borcu , borç verdiği tarihlerki dolar kuru üzerinden hesaplayıp geri tahsil etmek istiyor. Bu mümkün müdür? Eğer mümkünse şimdi 2014 yılı olağan genel kurulunu yapacağız. Genel kurulda bunu da görüşüp kabul etmek gerekir mi? Yoksa yönetim kurulu kararı almak mı? Yada izlememiz gereken yol nasıldır?

Cevap :
Borç paranın döviz cinsinden verilmiş ve kayıtlara bu şekilde intikal ettirip, kur hesaplamasının yapılmamış olması kaydıyla tahsilat döviz cinsinden yapılabilir . Aksi takdirde alacağınız kararın şirketin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda, şirket alacaklıları nezdinde geçerliliği yoktur.


 

Tarih : 01.10.2015
Soru :
2014 yılında bir ltd.şti.firmamız için kar dağıtım tahakkukları yapılmış . ÖRNEK: 570 NOLU HESAP ( BORÇ ) 331 NOLU HESAP (ALACAK ) 540 YEDEKLER HESABI (ALACAK) bu şekilde tahakkuk kaydı yapıldıktan sonra. 331.00 NOLU hesap borç 360.00 nolu hesap çalıştırılıp sadece vergi hesaplanıp ,oratğın carisinden düşülmüş. bundan dolayı kişiye GELİR VERGİ verilirken MENKUL SERMAYE İRADI bildirecekmiyiz . Birde diğer soru , kar dağıtımından ötürü alacağı doğan ORTAKLAR cari hesabını -131 Nolu hesap ile mahsuplaşma yapabilirmiyiz.

Cevap :
Evet MSİ beyannamesi verilecektir.131 hesap ortağın alacağıdır,ödeme yaparak kapatılır.131 331 ayrı ayrı kullanılır, mahsuplaşılmaz.


 

Tarih : 30.09.2015
Soru :
limited şirketi gerçek kişi ye çevirir yani nev i değişikliği yaptığımızda 1-limited şirket geçmiş yıl karlarıyla ilgili kar dağıtımı stopajı yapmamız gerekiyormu. 2-kar dağıtımı gerekiyorsa, geçmiş yıl karlarını sermayeye ekleyip daha sonra nev i değişikliği yapmamız halinde kar dağıtımı stopajından kurtulurmuyuz 3-nevi değişikliğiyle gerçek kişiye döşünüşme durumunla limted şirket gerçek kişiye demirbaş stoklarla ilgili fatura kesim kdv hesaplamamıza gerek varmıdır. 4-limited şirketi gerçek kişi nev i değişikliyle ilgili yapmamız gerekenler konusunda genel olarak bilgi verirmisiniz

Cevap :
1- Evet kar dağıtımına ilişkin % 15 GV stopajı yapılacaktır. 2-Geçmiş yıl karlarını sermayeye ekleseniz dahi, şahız firmasına dönüldüğü tarih de GV stopajı yapılacaktır. 3-KDV hesaplanmaz. 4. Sorunuz için TTK kutusunu işaretleyerek tekrar gönderiniz.Soru vergi hukuku ile ilgili değildir.TTK ile ilgilidir.


 

Tarih : 17.09.2015
Soru :
Türkiye'de faaliyet gösteren bir limited şirket aktifinde kayıtlı olan makinelerden bir kısmını yurt dışında açacağı şube için ayni sermaye olarak koyacak.Fakat bu makineler aktifte kayıtlı bedelinden daha yüksek bir bedel ile yurt dışındaki şubeye gönderilecek,bu değer artışı için vergi ödemesi yapılacak mı?

Cevap :
Değer artış kazancı hesaplaması gerçek kişiler için yapılan işlemdir.Aktifte kayıtlı makinananın değerinin yükseltilmesi söz konusu değildir.Ancak makinanaı satışı yapılması halinde gerçek bedeli üzerinden satış yapılabilar.Şubeye gönderim işlemi bir satış değildir.


 

Tarih : 16.09.2015
Soru :
Merhaba Sayın Danışmanım, Sermaye artış raporu ile alakalı bir sorum olacak. Şimdi yazılı defter kullanan bir şirketin sermaye artış raporunu yazarken ilgili firmanın Tespitin Yapıldığı Yıla Ait Defterler kısmına noter bilgisini yazıyorduk. E-defter kullanıcısı bir firmaya ait sermaye artış raporu yazarken bu kısma yazılacak bilgileri nereden temin ederim.(Defter tasdik ve onay bilgisi).Cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
İlgli bölüme Şirkette e- defter tutulduğunun belirtiniz.


 

Tarih : 10.09.2015
Soru :
iyi günler, Yurt dışında bulunan bir bağlı ortaklığa döviz cinsinden sermaye taahhüdünde bulunulacak. Taahhüdün bir kısmı yıl sonunda kalan kısmı bir sonraki yıl yerine getirilecektir. Taahhüt edilen sermayenin döviz olarak ödenmesi sırasında ortaya çıkacak kur farkları gelir/gider olarak mı dikkate alınmalı yoksa bağlı ortaklık maliyetine verilmelidir.

Cevap :
Kur farkı olarak değerlendirilemez.Bağlı ortağın alacağı ve borcu şeklinde değerlenir.


 

Tarih : 31.08.2015
Soru :
Merhaba , Bir holding olarak yeni bir a.ş. kuruluşu yapıldı ve tek sermayedarı bu holding. yapılan bu işlemi holding hesaplarında bağlı menkul kıymet iştirak bağlı ortaklık ya da başka bir şekilde mi holding hesap planında belirtmeliyim. Bunu holdingin hesap planında hangi hesap kodunda izleyebilirim. Teşekkürler..

Cevap :
1 No'lu Muhasebe Uygulama Genel Tebliğine göre kanaatimce 242 No'lu İştirakler hesabında izlenmesi gerekir.


 

Tarih : 27.08.2015
Soru :
SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU'nda 3- ŞİRKETİN YASAL EFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER : A-) Tespitin yapıldığı yıla ait defterler: B-) Sermayenin Ödendiği yıllara ait defterler : diye iki bölüm var bu bölümlerin anlamı nedir, aynı defterlerimi yazacağız bu iki bölümede teşekkürler

Cevap :
Tespitin yapıldığı yıla ait defterler, Raporun yazıldığı takvim yılı için tasdik ettirdiğiniz defter tasdik bilgilerini (cari dönem), Sermayenin ödendiği yıllara ait defterler ise, Daha önceki takvim yıllarında arttırdığınız Sermaye taahhütlerinin yerine getirildiği takvim yıllarına ait defter tasdik bilgileri yazılacaktır.


 

Tarih : 21.08.2015
Soru :
merhaba özkaynakları eksi (-) olan bir limited şirkette sermaye artırımı yapılacaktır.smmm olarak hazırlayacağım sermaye tespit raporunda "Şirketin …. /…. /...... tarihli mizana göre ............... TLsermaye, şirket özvarlığının içinde yasal oranda bulunmaktadır. (........................) ( TTK Md.324 )" diye yazmamız çelişki olmazmı? çünkü hem özkaynaklar ekside hemde "sermaye, şirket özvarlığının içinde yasal oranda bulunmaktadır" diyoruz.yani raporun bu kısmına ne yazılmalıdır?.bir de rapor devamındaki öz varlık hesap bölümü de eksi(-) olacaktır.bu şekliyle tescile götürsek tescil olur mu yoksa geri mi döner? yani bu öz varlık hesap kısmı nasıl olmalıdır?

Cevap :
Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.(Md:376/1) Sermayenin yasal oranda bulunması için, Artıracağınız sermaye miktarını ortaklar tarafında bankaya sermaye tamamlama fonu olarak yatırabilirsiniz


 

Tarih : 20.08.2015
Soru :
sayın danışman tasfiyeye giren ltd şti nin ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır. 1 yıl önce kurulan ve gayri faal olan bu şirketin ödenmeyen sermayesi sermaye hesabı ters kayıt ile kapatılabilirmi. tasfiyeye giriş mizanı ve beyanı kaç gün içinde vergi dairesine verilmelidir. cevabınız için teşekkürler.

Cevap :
Ödenmemiş sermaye hesabı ,Tasfiye sonunda ters kayıt ile kapatılır.Tasfiyeye giriş KV beyannamesi Tasfiye kararının Ticaret sicil gazetesinde ilanını takip eden 4. ayın 1-25 arasında ve kesin mizan ise, bildirimi de aynı sürede verilir.


 

Tarih : 20.08.2015
Soru :
sayın danışman tasfiyeye giren ltd şti nin ödenmemiş sermayesi bulunmaktadır. 1 yıl önce kurulan ve gayri faal olan bu şirketin ödenmeyen sermayesi sermaye hesabı ters kayıt ile kapatılabilirmi. tasfiyeye giriş mizanı ve beyanı kaç gün içinde vergi dairesine verilmelidir. cevabınız için teşekkürler.

Cevap :
Ters kayıt ile kapatabilirsiniz. 4 ay içinde Tasfiyeye giriş bilançosunu vermeniz gerekiyor.


 

Tarih : 19.08.2015
Soru :
Sayın yetkili, Sermayenin karşılıksız kalması nedeniyle TTK 376. maddesi gereğince oluşturulan SERMAYE TAMAMLA FONU şirket sermayesine ilave edilebilir mi.

Cevap :
Evet edebilirsiniz.


 

Tarih : 17.08.2015
Soru :
Kuruluşu üzerinden 2,5 yıl geçen 3 ortaklı bir Ltd. Şti. var. Ortağın birisi büyük bir şirkette sigortalı olarak çalışıyor. Çalıştığı şirket bu durumu öğrenmiş. Hissesini devretmesini istiyor. Şirket karlı bir şirket olduğu için, bu günkü öz varlığı sermayesinden çok fazla. (Öz varlığı, kuruluş sermayesinin 30 katı durumunda) Bu ortak hissesini eşine devredecek. Sorularım: 1- Hisse devrini; Kdv kanunu ve Menkul kıymet kazancı açısından en az vergi ile nasıl yapabiliriz. Kayıtlarda gözüken tutar üzerinden mi devretmeli, Özvarlık hesaplaması yapıp bunun üzerinden mi devretmeli. 2- Bu ortak ve diğer ortaklar 2013 ve 2014 yıllarında "sermaye artırımı avansı olarak şirkete para yatırdı" Paranın bir bölümü 549, bir bölümü de 331 hesapta duruyor. Şirketten ayrılan ortağın koyduğu paraları ona iade mi edelim. Ortak olarak şirkete girecek olan eşine mi virmanlayalım. 3- Sermaye artırımını Hisse devrinden önce mi sonra mı yapalım. 4- Eşe yada birinci dereceden akrabalara hisse devri yapıldığında herhangi bir muafiyeti var mıdır?

Cevap :
1)- A.Ş ve Limited şirketlerde hisse devri ve vergilendirilmesi örnekler ile Mali Rehberimiz de mevcuttur (2015 Mali Rehber Web sayfamızda dır) 2)-Sermaye artırım avansı diye bir kavram olmaz.Ortaklar Şirkete borç vermişlerse bu borç 331 hesapta takip edilir.549 hesap kullanılmaz. 3)-331 hesap da bulunan borçlar ortağa iadesi ile kapatılır.veya sermayeye ilavesi ile kapatılır. Sermaye artırımına genel kurul karar verir.istediği zaman artırılır. Eşe yada birinci dereceden akrabalara hisse devri yapıldığında herhangi bir muafiyeti olmaz.


 

Tarih : 13.08.2015
Soru :
Sigorta Kooperatiflerine gayrimenkul sermaye olarak konulabilir mi ,

Cevap :
Değerini Ticaret Mahkeme tarafından tespit ettirmek kaydıyla ayni sermaye olarak koyabilirsiniz.


 

Tarih : 13.08.2015
Soru :
Soru : Soru : Üstadım ; 2014 Bilançosunda Öz Kaynaklar Toplamı 76.333,68.-TL Sermaye 500.000,000.-TL Zararlardan dolayı eksilen bu sermaye ile ilgili olarak 1/2 en azından çıkartmak için 173.666,32.-TL sermaye artışı yapmak istiyorum. SMMM raporunda (-) Öz kaynaklar olmamasına rağmen Sermaye kaybı olduğundan dolayı Sermaye Artış tescili yapılabilirmi. Sizce nasıl bir yol izlememiz gerekir. Zarar Kapatılmasını ortakların hisseleri oranında zararın kapatılması kararı alınmasını söyleyenler var. 102- Banka 580-Geçmiş Yıl Zararı Neyi önerirsiniz acaba. Cevap : Henüz cevaplanmamış.

Cevap :
Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.(Md:376/1) Genel kurulu toplantıya çağırır sermaye artırım kararı alabilirsiniz. Artıracağınız sermaye miktarını ortaklar tarafında bankaya sermaye tamamlama fonu olarak yatırabilirsiniz. Zararın ortaklara cari hesaplarına dağıtılmasında, Geçmiş yıl zararlarının Kurumlar Vergisinden mahsup edilmesinde sorun yaşayabilirsiniz


 

Tarih : 13.08.2015
Soru :
2.000.000,00 tl sermayesi olan bir ltd. şti.'nin sermayesini 1.000.000,00 tl daha arttırıp 3.000.000,00 tl yapacağız bunun için smmm raporu yazsam yeterli olurmu yoksa meblağdan dolayı ymm nin mi rapor yazması gerekir.

Cevap :
Sermaye tespit raporlarında rakamsal sınırlama yoktur.Tespit Raporlarını SMMM ve YMM ler limit ayrımı olmaksızın düzenleyebilir.


 

Tarih : 12.08.2015
Soru :
DEFTERİNİ TUTMADIĞIMIZ BİR LTD. ŞTİ. SERMAYESİNİ 2.000.000,00 TL DEN 3.000.000,00 TL YE ARTTIRMAK İSTEMEKTEDİR. SMMM OLARAK SERMAYE ARTIRIM RAPORUNU YAZMAMIZ DA BİR SIKINTI VARMIDIR YOKSA SERMAYESİ YÜKSEK OLDUĞU İÇİN YMM Mİ YAZACAK.

Cevap :
SMMM olarak sermayenin ödendiğine dair tespit raporu her hangi bir üst sınar yok. Raporu yazabilirsiniz. Rapor örneğini odamızın WEB sitesinde bulabilirsiniz.


 

Tarih : 06.08.2015
Soru :
Sayın Danışman merhaba. KONU: A.Ş ortağı gerçek kişinin ortağı olduğu şirkete borç para vermesi. A.Ş Sermayesi : 3.200.000,00 tl özkaynaklar : 3.471.000,00 tl a.ş ortağı gerçek kişi değişik zamanlarda nisan -temmuz/2015 aralığında toplam 1.700.000,00 tl şirkete banka havalesi ile borç/ödünç vermiştir. şirket; geri öderken adat faiz hesaplamadan ortağa geri ödeyecek biliyorum, borç veren taraf tüzel kişi ortak olsa idi adat faiz uygulanarak geri ödeme yapılırdı. mali açıdan uygulanması gereken bir husus var mıdır? teşekkürler.

Cevap :
KVK 12/1. maddesi, "(1) Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. " bu kurala bağlı klınması halinde sıkıntı yaşanmaz.


 

Tarih : 05.08.2015
Soru :
merhabalar, Şirket ortakları, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmeden ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılamadan şirketten para çekemezler. tereddüt duyduğum kar dağıtımı yapıldığında bu kural geçerli olur mu? 580 hs. 570 hs.tan büyük olduğunda da ortağa stopajı ödeyip kar dağıtımı yapabilirmiyiz. yukardaki TTK maddesi 131/231 hesaplar için mi geçerlidir. teşekkürler

Cevap :
Kar dağıtımı yapmak için Sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesi zorunlu değildir. Dağıtılacak karınız mevcutsa kar dağıtabilirsiniz, Kar dağıtımları %15 oranında stopaja tabidir.


 

Tarih : 04.08.2015
Soru :
Merhaba; 2015 yılı içinde sermaye artırımına gitmek için sermaye artırım raporu düzenleyeceğim. Fakat Tespitin yapıldığı yıl olan 2015 yılında mükellef e-defter kullanmaya başlamıştır. Bu yüzden dolayı tespitin yapıldığı yıl ile ilgili defter bilgilerini nasıl yazacağım. Daha açıkça belirtmem gerekirse 2015 yılı açılış beratı olarak sayılan ocak ayı beratında ki hangi bilgileri hangi başlık altında sınıflandırıp rapora konu etmem gerekir.

Cevap :
Sayın Büyükkoç; Yazacağınız raporda defter tasdik bilgileri yerine E-DEFTER kullanıcısı diye yazabilirsiniz. Raporun ekine de almış bulunduğunuz beratların fotokopilerini ilave edebilirsiniz.


 

Tarih : 03.08.2015
Soru :
merhabalar, Limited şirketin bilançosunda 570 hs.ta 2010 yılı karı 62.910 tl. sermayesi 550.000 tl şirket 2011 ve 2012 yıllarında zarar etmiş ve 580 hs.ta 223.534 tl zarar yer almaktadır. % 15 stopajdan sonra 2010 yılı karının ortağa dağıtılmasında TTK açısından bir sakınca varmıdır. tşkler

Cevap :
Kar dağıtımı yapabilmeniz için 2010 takvim yılı karından geçmiş yıl zararlarının düşmeniz gerekir. Düşmediğiniz zaman kar dağıtımı yapamazsınız.


 

Tarih : 30.07.2015
Soru :
Soru: kolay gelsin 2 ltd şirket bir araya gelip bir adi ortaklık kurdu. ticaret sicili kayıtları yok. ve şimdi bunlar ltd şirkete dönüşmek istiyor bu mümkün müdür. mümkünse ne gibi işlemleri var Cevap:Sayın, Sayın YANIK 6102 sayılı TTK'nun 573 ncü maddesinde bir limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Ayni kanunun 127 nci maddesinin 1/g maddesinde ticari işletmeler sermaye olarak konabilir. Diğer bir seçenek ise mevcut bir sermaye şirketi ile birleşmedir. Birleşme, bölünme ve tür değiştirme 134 ve 190 ncı maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu konularda yol haritası olarak odamızın web sayfasından faydalanabilirsiniz. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi daha önce böyle bir soru sormuş ve bu cevabı vermiş idiniz. şimdi bizim şirketimiz bir ortaklık şirketi ticaret odasına kaydı yok yani bir Konsorsiyum gibi sorumu şöyle düzelteyim . Konsorsiyum bir ltd ya da aş şirketine dönüşebilir mi.

Cevap :
Adi ortaklık borçlar kanunu madde 620 de tanımlanmıştır. Tür değişikliği ise TTK madde 181 de açıklanmıştır. Adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığı gibi gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları da söz konusu değildir.İki veya daha fazla gelir veya kurumlar vergisi mükellefinin, adi ortaklık kurmak suretiyle faaliyet göstermeleri halinde, ortaklıktan elde ettikleri karlar, hisseleri oranında gerçek kişilerin ticari kazancına veya şirketlerin kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmektedir. Sizin örneğinizde iki limited şirketinin biraraya gelmesi ile kurulan adi ortaklık limited şirketine dönüşmesi mümkün değildir.


 

Tarih : 28.07.2015
Soru :
A.Ş. TTK 529 a göre 1 - Süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir ve 10 yıl 2015 te bitmiştir şirket sona ermiş sayılır mı? 2- Sözleşmede sermayenin 1/2 sinden fazla kayba uğrarsa şirketin sona ereceği hükmü yer almakradır bu durumda yani sermaye 1/2 den fazla kayba uğradığında şirket sona ermiş sayılır mı? TTK 532 ye göre Yönetim kurulu 1. ve 2. örnekteki sona ermeyi tescil ve ilan ettirmek zorundamıdır? Yönetim kurulu TTK 532 ye göre sona ermeyi tescil ve ilan ettirmezse ne olur? Nasıl sona erme tescil ve ilan olunur? Bu durumda ne yapılabilinir?

Cevap :
Sayın GÖKDAĞ, 6102 sayılı Kanunun 532 nci maddesinde; sona erme iflas ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmiş ise; yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Örnek 1 ve 2 nci sorularınızda iflas (iflas ta mahkeme kararı ile olur) ve mahkeme kararı olmadığı için yönetim kurulu sona erme işlemlerini ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek gerekir.


 

Tarih : 24.07.2015
Soru :
Merhabalar, Smmm Büromu kapatarak bir ltd. şirkette genel müdür sıfatıyla bağımlı olarak çalışmayı düşünüyorum 1-Sermaye şirketlerinde genel müdür olarak çalışırken aynı zamanda firmanın bağımlı mali müşavirliğini yapabilir miyim? 2-Genel müdürlüğüm süresinde YMM için gerekli 10 yıllık süremde herhangi bir aksama olur mu? 3-Genel müdür olduktan sonra ne kadar zamanda büromu kapatmak gerekir veya genel müdür olmadan öncemi büro mu kapatmam gerekir mi? CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Genel yönetici olarak mesleki faaliyetini sürdüremezsiniz.YMM süresi için bağımlı veya bağımsız olarak mesleki faaliyetini yapmanız gerekir.Büro faaliyetini Bağımlı olarak çalışmaya başlamadan önce sonlandırmanız gerekir.


 

Tarih : 09.07.2015
Soru :
Merhaba Şahıs firmalarının hesap planlarında sermaye hesabı olması mecburimidir? Teşekkürler.

Cevap :
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğindeki açıklamaya göre ; İşletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır. Şahıs firmanızın sahibi tarafından firmaya tahsis edilen sermaye var ise sermaye hesabı kullanılır. Şahıs firmasının Ticaret sicile kaydında en az 100 TL sermaye aranmaktadır.


 

Tarih : 09.07.2015
Soru :
Merhaba Şahıs firmalarının hesap planlarında sermaye hesabı olması mecburimidir? Teşekkürler.

Cevap :
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğindeki açıklamaya göre ; İşletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve Ticaret Siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarı bu hesapta yer alır. Şahıs firmanızın sahibi tarafından firmaya tahsis edilen sermaye var ise sermaye hesabı kullanılır. Şahıs firmasının Ticaret sicile kaydında en az 100 TL sermaye aranmaktadır.


 

Tarih : 08.07.2015
Soru :
iyi günler 1/2015 döneminde 3 ortak %33 er hisseli 50000 tl yabancı sermayeli şirket kuruldu. şirkette 1 müdür münferiden yetkilidir. sorum ise %33 sermayeli ortak (müdür olmayan) ile diğer 2 ortak bağlantı kuramıyorlar ve %66 olan çoğunluk %33 ün hissesini almak istiyor. %33 pay sahibi ortak ise 2 aydır oyalama taktiği izliyor. Hisse devri için %66 çoğunluk nasıl bir yol izlemedir?

Cevap :
İlgili şirketin hukuki statüsünü belirtmediğinizden, sorunuza net cevap veremiyoruz. Şirketinizin faaliyetleri sonucunda yapılacak olan genel kurulları çağrı usulu ile yapmanız gerekmektedir. Esas sözleşmenizde veya şirket sözleşmenizde toplantı nisapları ağırlaştırılmamış ise, Asgari toplantı yeter ve karar sayılarına göre kararlar alıp şirketi yönetebilirsiniz.


 

Tarih : 03.07.2015
Soru :
Bir limited şirketimizin bilançosunun düzeltilmesi amacıyla Sermaye azaltımına gitmeyi düşündük. Ticaret odasının sitesinde ve Eminönü ana merkezinden bu konu ile ilgili bilgi alamadık. Sizden ricam Bu işlem için nasıl bir yol izlemeli ayrıca alınacak kararın ve mali müşavirlik raporu nasıl olması gerektiği konusundan bilgi verirseniz memnun oluruz. teşekkürler

Cevap :
Sermaye azaltımı için ortaklar kurulu kararı almanız ve Asliye Ticaret Mahkeme'sine başvurmanız gerekir. Bunun için sermayenin tespit raporu hazırlanır. Mahkemenin resen atayacağı bilirkişi raporuna göre mahkeme sermaye azaltımına karar verecektir.


 

Tarih : 03.07.2015
Soru :
Merhaba, Bir kaç müşterimden sürekli olarak çalıştıkları firmaları incelemem talep edilmektedir. Kendilerine çok sayıda YMM karşıt inceleme raporu geldiğinden, kendileri de müşterilerinin bu konuda incelenmesini benden talep ediyorlar. SMMM olarak firmaların satışlarını beyan edip edtmediği, sermaye yapıları ve muhtasar bilgileri ile mal alış yaptığı yer bilgilerini ihtiva eden Karşıt inceleme formu hazırlayabilirmiyiz. Bunun için bir engel varmı. Bilgi vermenizi rica ederim.Teşekkürler Selamlar.

Cevap :
Bahsettiğiniz denetimi yapabilirsiniz.


 

Tarih : 01.07.2015
Soru :
sn üstadım tek kişilik ltd şti sermaye:1.milyon zarar:2,5 milyon ortağın şirketten alacağı 1,3 milyon tl dir ind kdv şüpheli alacak karşılığı 300 bin tl 175,bin tl dir.şirket geçen yıl tasfiyeye girmiş 3 ilan yapılmış ve süre bitmiştir bu süre içersinde alacaklılardan başvuru olmamış bize borcu olanlarda ödeme yapmamıştır.yurt içi bizden alacaklı olna firma 2 yıl önce şirketin bilgisayar ve yazıcılarına ihtiyati haciz koymuş 7 emin yaptırmış ama malları haczederek bizden almamıştır.depoda sadece bunlar vardır.başka mal demirbaş vs yoktur ssk ve gib şirketin öz kaynakları kalmadığı demirbaş ve mal olmadığı için ortağının şahsi taşınmazlarına ihtiyati haciz koymuştur.koymuştur.biz bu şirketin tasfiyesini nasıl sonlandırabiliriz alacak ve borçları şirket oratğı hesabına atıp akti ve pasiflewri sıfırtlayarak tasfiyeyi bitirebilirmiyiz.zaman aşımı süresi varmıdır.

Cevap :
Yaptığınız açıklamalara göre firmanız tasfiyeye girdiği, şirketin Özkaynakları karşılıksız kaldığı anlaşılmıştır. Bu borca batıklık neticesinde tasfiye memuru derhal mahkemeye baş vurup şirketin iflasını istemelidir.


 

Tarih : 30.06.2015
Soru :
Merhaba,2.sınıf İşletme defterine tabi bir mükellefimizin Ticaret odasında kayıtlı bulunan sermayesini artırmak istiyoruz,oda bunun için mali müşavir raporu istiyor, bu rapora ait bir örneği nereden bulabiliriz...Teşekkür ederiz...

Cevap :
Odamızın web sayfasında istediğiniz raporları bulabilirsiniz. ilgili adres bilgisi aşağıda yer almaktadır http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=3264


 

Tarih : 29.06.2015
Soru :
Merhaba Sermaye şirketlerinde Ticari araçlarda satın alınırken ödenen Ö.T.V aracın maliyetine eklenmeden ve amortisman ayırmadan direkt gider yazılır mı?

Cevap :
Evet yazıla bilir.VUK Md.270


 

Tarih : 25.06.2015
Soru :
Merhaba Soru 1:LTD. şirketinde Sermaye arttırımını ortak alacaklarından yapılacaktır. Bunun için düzenlenecek müşavir raporunda, son dönem geçici kayıtlarımı (331 ortaklara borçlar hesabınının bakiyesi mi) yoksa 2014 kurumlar beyanındaki 331 nolu hesabın bakiyesi baz alınmalı? Soru 2: iki ortaklı LTD ve bir ortak sermaye arttırımının tamamını şirketten alacağı ile karşılasa, alınacak kararda sadece bir ortağın alacağından karşılanacak olması sorun olur mu? Çünkü ortaklar kendi aralarında anlaşmış bulunmaktalar...

Cevap :
Finansal tablonun tarihinden itibaren altı aydan fazla bir süre geçmiş ise, altı ay geçmemiş olmasına rağmen finansal tabloları önemli miktarlarda değiştirecek bir işlem yapılmış ise finansal tablolar yenilenmelidir. Ayrıca; hangi finansal tabloyu baz alsanız da, finansal tablo tarihinden sonra ortaklara olan borç tutarında bir azalma olmadığına dair açıklamaya raporunuzda yer vermeniz gerekir. Ortakların kendi aralarında ki anlaşmalarını da yazılı bir mutabakata dönüştürmeniz gerekir.


 

Tarih : 24.06.2015
Soru :
Limited şirket kuruluşunda nakdi sermayenin tamamının mı bankaya yatırılması gerekiyor? yoksa sermaye 50.000 tl 1/4 mü yani 12,500 mi yatırılıyor?

Cevap :
Limited Şirket kuruluş aşamasında, sermaye taahhüdün %25'i bankada şirket adına bloke etmek, tescil ve ilan sonrasın da ise bloke kaldırılır. Geri kalan %75 İ 24 ay içinde sermaye taahhüdünü yerine getirmek zorundadır.


 

Tarih : 19.06.2015
Soru :
Ayni sermaye arttırımında mali müşavirin sermaye tespit raporu düzenlemesi gerekir mi?

Cevap :
Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket öz varlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin SMMM raporuna ihtiyaç vardır. Ayni sermaye koyacaklar; ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin rapor, mahkemece atanmış bilirkişi tarafından düzenlenecektir.


 

Tarih : 18.06.2015
Soru :
Sayın Danışman Merhaba, Bölünme neticesinde yeni kurulan şirkete sermaye olarak konulan bina için eski şirketteki aktif değeri 3.000.000 tl ve birikmiş amortismanı 1.200.000 tl ve 20 yıl ayrılmıştır. Aktif değer 1.800.000 tl üzerinden 50 yıl olarakmı amortisman ayırmamız gerekiyor yoksa 30 yıl üzerindenmi , konu hakkında yardımlarınızı bekler , iyi çalışmalar dilerim..

Cevap :
Kalan 30 yıl üzerinden Amortisman itfa olunacaktır.


 

Tarih : 15.06.2015
Soru :
GERÇEK KİŞİLERDE SERMAYENİN ÖDENDİĞİNE AİT RAPOR ÖRNEĞİ (SİGORTA ACENTELİĞİ İÇİN) TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Özel bir rapor formatı yoktur. Web sayfamızda bulunan rapor örneğinden yararlanarak şahız için rapor oluşturabilirsiniz.


 

Tarih : 12.06.2015
Soru :
mükellefimiz olan bir limited şirketi, sermaye artırımı yoluyla , şahıs firmasıyla birleşiyor. limited şirketine özvarlığını ekliyor. bu durumda raporu smmm olarak biz düzenleyebilirmiyiz, yoksa bilirkişimi düzenlemesi gerekir.

Cevap :
Şahıs firmanın birleşme yoluyla Limited Şirkete dahil olması işleminden bahsediyorsak eğer, söz konusu şahıs firmasına ait Özvarlık Tespit Raporunu SMMM olarak düzenlemeniz mümkündür.


 

Tarih : 10.06.2015
Soru :
Merhabalar; Bir şirkette bağımlı olarak çalışıyorum. Çalıştığım şirket adına Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Rapor yazabilirmiyim? Teşekkürler.

Cevap :
Bir işyerinde hizmet akdiyle çalışıp söz konusu firmanın bordrosunda bulunan meslek mensubu, sadece çalıştığı işyeri ile sınırlı olmak kaydıyla, meslek kaşesini kullanarak o işyerinin sermaye artırım vs raporlarını düzenleyebilir. Bağımlı çalışan meslek mensupları, odamızdan alacakları "Oda kayıt belgesi" ile sadece Çalıştıkları firma için düzenleyecekleri raporu ticaret sicile sunabilirler.


 

Tarih : 09.06.2015
Soru :
Değerli üstatlar 331 ortaklara borçlar da bulunan tutarın sermaye arttırımında nasıl kullanmalıyız ve nasıl bir yol izlemeliyiz.

Cevap :
Özellikle Bilanço okuyucularının ve Kredi verenlerin dikkat ettiği bir husus olan Ortaklara Borçlar bakiyesi çoğu zaman firmalara sorun yaratmaktadır. Eğer ki, firma ortağı yakın dönemde söz konusu alacağını şirketinden çekmek istemiyor ise, örneği Odamızın internet sitesinde bulunan Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespitine ilişkin Raporun hazırlanması gerekecektir. Söz konusu rapor ve Sermaye Artırımına dair karar ile tescil işlemlerinin yapılması mümkün olacaktır.


 

Tarih : 09.06.2015
Soru :
Merhaba 50.000TL sermaye ile kurulmuş bir a.ş ortaklık yapısı Ortak A:10000TL Ortak B:20000TL Ortak C:12500TL Ortak D:7500TL Ortaklar tüm sermaye taahhütlerini yerine getirdi.ödenmemiş sermaye yok. Şirket sermayesini 50.000TL den 250.000TL ye yükseltmeye(nakdi arttırım) yeni sermaye yapısını da Ortak A:0TL Ortak B:25000TL Ortak C:5000TL Ortak D:0TL Ortak E(TÜZEL KİŞİ YENİ ORTAK):110.000TL 105000TL NAKDİ SERMAYE ARTTIRIM 5000TL HİSSE DEVİR Ortak F(TÜZEL KİŞİ YENİ ORTAK):110.000TL 95000TL NAKDİ SERMAYE ARTTIRIM 15000TL HİSSE DEVİR Ortak A hissesinin 5000TL sını Ortak B ye,5000TL sını Yeni Tüzel Kişi ortak E ye Ortak C hissesinin 7500TL sını yeni Tüzel Kişi ortak F ye Ortak D hissesinin 7500TL sını yeni Tüzel Kişi ortak F ye Hisse devri yoluyla devrediyor. Sermaye taahhüt ve hisse devirleri muhasebe kayıtları nasıl olmalı

Cevap :
A.Ş' lerde ortakların alt hesaplarda izlenmesi zorunlu değildir. Ortakların hisse değişimleri yevmiye defterinde değil, ortaklar pay defterinde izlenmesi gerekir. Sermaye artırım maddesi ise Sermaye taahhüt hesabına borç, Sermaye hesabına alacak vermek kaydıyla yapılır.


 

Tarih : 09.06.2015
Soru :
Sayın yetkili, x firmasının kayıtlarında arsası mevcut ve bu arsanın imar ın da değişiklikler çevre ve şehircilik bakanlığı döner sermaye işletmesi mdr. ce yaptırtılıyor. İmar değiştirme sebebi ise arsanın üzerinde GES progesi yapılması planlanıyor. imar giderlerini direk gidermi yapılmalı, yada hangi hs.ta muhasebeleştirilmeli. Konu hakkında yardımlarınızı rica ederim.

Cevap :
Bahsettiğiniz tüm harcamalar gider hesaplarında takip edilir.


 

Tarih : 08.06.2015
Soru :
Değerli üstad lar sattığımız malın tamir ettirip ücretini bize yansıtmış bunun muhasebe kaydı nasıl olmalı. Ayrıca 331 nolu hesapta biriken tutarlar sermaye arttırımında nasıl kullanılır ve nasıl bir yol izlemeliyiz.

Cevap :
Ödemiş olduğunuz tamir giderini malın maliyetine eklenecektir.(150 veya 153 hesaba borç yazılır.) "331 nolu hesapta biriken tutarlar sermaye arttırımında nasıl kullanılır ve nasıl bir yol izlemeliyiz." sorunuzun bu bölümünü TTK kutusunu işaretleyerek TTK danışma birinime gönderiniz.


 

Tarih : 08.06.2015
Soru :
merhaba, Anonim Şirket olan müşterime o ilin baro başkanlığından avukat bulundurma zorunluluğunu içeren bir yazı metni geldi. 7 iş günü içinde cevap vermemizi istiyorlar. şirketimiz 2013 yılında tescil edildi.sermayesi 250.000 tl. iki ortaklı halka arz edilmemiş.sirket ana sözleşmede belirtilen şirketin sermayesi 250.000 tl. değerinde ve hissedarların sermaye ve hisse tutarları yazılıdır.benim baro ile telefon konuşmamda oradaki kişiye kuruluştan itibaren 250.000 tl sermaye nakit sermaye taahüt edilip konulduğunuve ödendiğini şirketimizin halka arz edilmediğinisöyledim o kişide bana esas sermaye kayıtlı sermaye kavramını bilmediğini ve bunları içeren bir yazıyı iadeli taahhütlü göndermemi istedi. hatta ilk defa birisinin buna itiraz ettiğini söyledi.yardımlarınızı bekliyorum.

Cevap :
1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile getirilen bir yükümlülüktür. Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, esas sermaye miktarı 250 bin TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Anılan zorunluluk, kuruluş esas sermayesi 250 bin TL ve üzeri olan anonim şirketlerde, şirketin tüzel kişilik kazanması ile birlikte; kuruluş esas sermayesi 250 bin TL’nin altında olmakla birlikte sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250 bin TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurulunun ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğar Esas sermayesi 250 bin TL ve üzeri olduğu halde sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen anonim şirketlere, Cumhuriyet Savcısı tarafından, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.


 

Tarih : 05.06.2015
Soru :
sermaye şirketlerinde 5 yılı aşan zaraların kapatılması,muhasebe kaydı nasıl yapılır.

Cevap :
Vergi mevzuatına göre Zararların kapatılmasında 5 yıl aşan diye bir süre söz konusu değildir


 

Tarih : 02.06.2015
Soru :
Merhabalar, Tek ortaklı Ltd. Şirketini AŞ. dönüştürmekteyiz. Anasözleşmenin Sermaye ve hisse senetleri maddesinde hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılamaz denmektedir. Tür değişikliği olması sebebi ile LTD. deki mevcut sermaye ödenmiş olup, LTD. geçmiş yıl karları tür değişikliği ile birlikte sermayeye eklendiği takdirde, sermayenin tamamı ödenmiş sayıldığından hamiline hisse senedi diyebilir miyiz.? Hamile hisse senedi bastırabilir miyiz.? Hamiline bastırılması hisse devirlerinde kolaylık sağlar mı?

Cevap :
Hamilene hisse senedi bastırabilmeniz için sermayenin tamamın ödenmesi gerekir. Hamiline hisse senedi bastırabilmeniz için genel kurul kararı almanız gerekir.


 

Tarih : 01.06.2015
Soru :
Japonya daki Yurtdışı iştirakimiz İflas etmekte ve iflas işlemleri başlamaktadır. Anılan iştirakten hem sermaye payı hemse cari hesap alacak bakiyemiz bulunmaktadır. Buradaki muhasebe kaydı ve vergisel işlemler hakkında bilgi alabilirmiyim. İflas kararından başka bir evrak lazım mıdır. Bizim buradan yapabileceğimiz bir işlem varmıdır. Yardımlarınız için çok teşekkür ederim. Saygılarım la. Arif Özkan

Cevap :
Sermaye payı için yapılacak vergisel bir işlem yoktur.Ancak şüpheli duruma düşen alacak,değersiz alacak ve vazgeçilen alacak için 322-323 ve 324. VUK maddelerindeki koşullara göre işlem yapılacaktır.


 

Tarih : 01.06.2015
Soru :
Selam, Güzel bir gün dilerim. Defterlerini tutmakta olduğum bir ltd.şti. bünyesinde bulundurduğu taşıtlar için K2 belgesi nedeniyle Ulaştırma bakanlığına hisse devri, sermaye artışı vb.gibi değişikliklerle ilgili bilgi verilmediği için K2 belgesi yenilenmesi işleminde bu bildirimler yapılmadığı için 1.300 tl ceza kesmiştir. Firma bu bildirimleri muhasebecinin yapması ve bilmesi gerektiğini söyleyip bu parayı tarafımdan ödenmesi gerektiğini söylemektedir. Bu ceza tarafımdan mı yoksa firma tarafından mı ödenmesi gerekmektedir? Bilgi verirseniz sevinirim. Saygılarımla

Cevap :
Cezanın mükellef tarafından ödenmesi gerekir.Meslek mensubunun K 2 belgesi alması yükümlülüğü yoktur.


 

Tarih : 29.05.2015
Soru :
Merhaba üstadım, Kobi tanımına uygun işletme ölçütünün tespitine ilişkin smmm raporu hazırlama aşamasındayım. Bu konuda odanızın hazırladığı örnek bir rapor formatı var. Raporun 5.bölümünde Kobi Tanımına uygunluk kriterleri bölümü var. Bu bölümde a) Çalışan Sayısı b) Net Satış Hasılatı c) Mali Bilanço Toplamı haneleri var. Sormak istediğim Rapor hazırlayacağım işletmenin %98'i başka bir işletmeye sahip. Ayrıca rapor hazırlayacağım işletmede %49 sermaye payı ile başka bir şirkete iştirak etmiş durumda. Bu durumda bu üç hane de sorulan bilgiler doldurulurken bu şirketlerin bilgileri de eklenecek mi? Eklenecekse sermaye payı oranında mı eklenecek. Ayrıca c) bölümünde istenen mali bilanço toplamından kasıt aktif toplamı mıdır? Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Odamızın WEB Sayfasından bulabilirsiniz.


 

Tarih : 29.05.2015
Soru :
sayın Üstadım; Müşavirliğini yaptığımız şirket karar alarak nakit olan 4.500.000,00 TL olan sermayesini 160.000,00 ye düşürmeye karar verdi ve bu azaltımı da geçmiş yıl zararlarından karşıladı, ve tescil işlemleri yapıldı bu durumda şirketin bilançosunda sermaye 160.000,00TL Görünmektedir. Sorumuz şirketin önceki yıllardan itibaren kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden devam eden(sermaye azaltımında kullanılan zararlar) geçmiş yıl zararlarını 2015 ve sonraki yıllardaki vergiden mahsup edebilir mi? Beyanname üzerinden zararları göstermeye devam edilecekmi ? Saygılarımla

Cevap :
Bahsettiğiniz yönteme göre zararların indirilemeyeceği kanaatindeyiz Ancak işlem yapmadan maliyeden mukteza almanızı öneririz.


 

Tarih : 27.05.2015
Soru :
merhaba, sayın üstadım, yabancı sermayeli bir ltd.şirketin sermaye artırımı yapılcak ancak yurtdışından gelen tutar Euro olarak geldi bunu bin gün önceki ki döviz alış kuru üzerinden mi tl ye çevirip karar almalıyız. birde banka blokajı olarak %25 değilde %100 olarak mı blokaj yapmak gerekiyor merkez bankası genelgesinde tamamı bloke edilir diyor ancak ttk da %25 olarak yazıyor

Cevap :
Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi TTK 344 Madde gereği ''Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. Ancak yabancı sermayeli şirketler için, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren kurulan veya yeni ortak alan, sermaye artıran şirketler için, yurt dışındaki yabancı ortaklardan yabancı sermaye bedeli veya sermaye artış bedeli olarak gelen ve Türk lirasına çevrilmeden, kurulacak şirket veya hisse devri yapan ortak veya yabancı ortak alırken sermayesini artıran şirket adına bankalarda açılacak döviz tevdiat hesabına yatırılan tutarların, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren sicil müdürlüğü yazısının ibraz edilmesi kaydıyla şirkete ödenmesi gerekmektedir. Buna göre; yabancı sermayeli şirket veya şube kurulması, mevcut şirketlere iştirak veya hisse devri, sermaye artırımı şeklinde nakdî (havale dahil) olarak gelen yabancı ortak sermaye payının tamamı bankalarca bloke edilecek ve sermaye artışının tescilinden sonra bloke kalkacaktır. Bu haliyle artan sermaye bedelinin tamamı bankaca bloke edilecek olması, TTK hükümleri ile ayrılmaktadır. Yabancı sermaye olarak yurda getirilen nakdî sermayenin (Türk liraları 1 veya dövizlerin) alışı bankalar tarafından yapılabilecek olup gelen dövizlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın I-M sayılı Genelgesinde belirtilen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca alım ve satım konusu yapılan döviz cinsinden olması gerekmektedir. Gelen sermaye bedellerinin mutlaka banka tarafından tespiti yapılması gerekir. Yabancı sermaye veya sermaye artışı şeklinde yurda efektif olarak getirilen tüm nakdî sermaye (Türk lirası veya dövizler) için, herhangi bir limit ya da ülke ayırımı yapılmaksızın gümrük idareleri tarafından nakit beyan formu düzenlenmesi şarttır. Yabancı sermaye bedellerinin nakit (efektif) olarak yurda getirildiğinin tespiti gümrük müdürlüklerince imzalanarak onaylanmış nakit beyan formu ile yapılır. Nakit beyan formu konusu nakdin yabancı sermaye bedeli olarak alışının yapılabilmesi için; a) Nakit beyan formunun “Geliş Sebebi” bölümünde, nakdin kaynağının, getirilme sebebinin “yabancı sermaye bedeli” olduğunun açıkça belirtilmiş olması, b) Nakit beyan formunu ibraz eden şahsın kimlik tespitinin yapılması, c) Yabancı sermaye bedelini nakit getiren kişinin yazılı beyanının aranılması gerekmektedir.


 

Tarih : 26.05.2015
Soru :
Muhasebesini tutmuş olduğumuz bir Limited Şirketi 'nin 2013 ve 2014 yıllarına ait 1.700.000.-TL kârı bulunmaktadır.Şirket ortakları Bu kârı dağıtmak istiyor.İki ortak var.Birisi % 80 diğeri % 20 oranında ortak. 1- Kâr dağıtımı yapmadan önce ortaklarlar kurulu kararı almamızı gerektirecek bir yasal düzenleme var mı ? 2- Öncelikle 1.700.000.-TL NET KÂRDAN % 5 YASAL YEDEK ayıracağız. 3- Kârı her ay Taksitler halinde ödeyeceğiz. % 5 YASAL YEDEK ayırma işini her ay mı yapmamız gerekiyor.Yoksa tek seferde mi yapacağız. 3-Kârı her ay 100.000.-TL olarak ortakların hisseleri oranında taksitler halinde ödeyeceğiz.Taksitler halinde ödememizde bir sakınca var mı? 4-Her ay 100.000.-TL 'den % 15 stopaj kesintisi yapıp Net 85.000.-TL olarak ortakların banka hesaplarına yatıracağız.Yapmış olduğumuz kesintiyi her ay Muhtasar Beyannamenin 061 Tür Kodu ile beyan edeceğiz. 5- Yasal olarak % 15 stopaj kesintisini 1.700.000.-TL için tek seferde 255.000.-olarak mı ? yoksa her ay Kârı taksitler halinde ödedikçe mi ? yapmamız gerekiyor. 6- 2015 yılı sonunda her bir ortağa ödenen toplam kar payının yarısını MENKUL SERMAYE İRADI olarak 2016/Mart ayında Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi düzenleyerek beyan edeceğiz. Her bir ortak için yapılan Kesintilerde Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde düşülecek.Saygılarımla,

Cevap :
Kar payı dağıtılması ile ilgili genel kurul kararı alınması, TTK MADDE 616 /1 maddesi e bendi ile hükme bağlanmıştır TTK kar payı dağıtımı ile ilgili maddeler aşağıda yer almaktadır. E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma I - Finansal tablolarının çıkarılması MADDE 227- (1) Yönetici ortaklar, şirketin faaliyet dönemi sonunda, bu Kanunun ticari defterlere ilişkin 64 ilâ 88 inci maddeleri hükümlerine uygun finansal tablolarını hazırlayıp imzalar ve ortaklar kurulunun onayına sunarlar. Finansal tablolar ortakların çoğunluğunun onayı ile kesinleşir. İkinci fıkra hükmü saklı kalmak şartıyla, aynı toplantıda kârın dağıtımı da karara bağlanır. Ortaklar, bu kararın kanuna, şirket sözleşmesine, şirket kararlarına veya dürüstlük kuralına aykırı olması hâlinde, kârın kullanılması hakkındaki karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler. (2) Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, şirket sözleşmesiyle veya sonradan alacakları bir kararla, içlerinden birine veya bir üçüncü kişiye bırakabilirler. Bu ortağın veya üçüncü kişinin vereceği kararın hakkaniyete aykırı olmaması şarttır. Söz konusu kararın öğrenilmesinden itibaren üç ayın geçmesi, belirlenen kâr payının ortak tarafından tamamen veya kısmen alınması veya başka bir kimseye devredilmesi, zararın ödenmesine başlanması gibi açık veya zımni kabulü gösteren durumlarda dava hakkı düşer MADDE 608- (1) Kâr payı, sadece net dönem kârından ve bunun için ayrılmış yedek akçelerden dağıtılabilir. Kâr payı dağıtımına ancak, kanun ve şirket sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçelerle, şirket sözleşmesinde öngörülmüş yedek akçeler ayrıldığı takdirde karar verilebilir. (2) Şirket sözleşmesi ile aksi öngörülmedikçe, kâr payı, esas sermaye payının itibarî değerine oranla hesaplanır; ayrıca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin tutarı da kâr payının hesaplanmasında itibarî değere eklenir. (3) Şirket genel kurulu, kanun ya da şirket sözleşmesinde öngörülmeyen veya öngörüleni aşan tutarlarda yedek akçelerin ayrılmalarına sadece; a) Zararların karşılanması için gerekliyse, b) Şirketin gelişimi için yatırım yapılması ihtiyacı ciddi bir şekilde ortaya konulmuşsa, bütün ortakların menfaati böyle bir yedek akçe ayrılmasını haklı gösteriyorsa ve bu hususlar şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmişse, karar verebilir


 

Tarih : 25.05.2015
Soru :
merhaba, Malumünüz Ltd şti'lerde bazan düşük bir sermaye tutarı, ama ortağın firmaya koyduğu önemli tutarda nakit olabiliyor. Mükellefim bir Ltd.Şti.'de ortağın firmadan yüksek tutarda alacağı var, öte yandan da düşük bir tutarda ödenmemiş sermaye taahhüdü var. Bu sermaye taahhüdünü ortağın firmadan olan alacağından mahsup ederek yerine getirtebilir miyim? Ben edilebileceğini okudum, ancak bir iki mm. arkadaş, nakit olarak yatırması gerekir diyor. teyit etmek istedim. teşekkürler...

Cevap :
Sermaye taahhütlerinin yerine getirilmesinde tevsik zorunlulu vardır. Dolayısı ile bankadan yatırmanız gerekir.


 

Tarih : 25.05.2015
Soru :
merhabalar x limited şirketini iştirakı olduğu y a.ş. ile birleştirdik. x ltd şirketinin 242 iştirakler hesabında 900.000 tl var y a.ş. nin birleşme mizanından gelen 500- sermaye hesabından 900.000 tl var. 500 hesabı x ltd şirketinin 500 sermaye hesabına ilave ediyoruz. peki x ltd şirketinin 242 iştirakler hesabındaki 900.000 tl si için nasıl bir muhasebe kaydı yapmak lazım. Saygılarımla SMMM NURAY ARSLAN

Cevap :
İştirakler hesabında yer alan değerin, iştirak hisselerinin itibari değerine eşit olmaması halinde aradaki müspet veya menfi farkın kurumun vergiye tabi kazancının tespiti ile ilgilendirilmeksizin geçici hesaplarda izlenmesi mümkün olup bu geçici hesapların vergiye tabi kurum kazancının tespiti ile ilişkilendirilmeksizin kurum kayıtlarında sona erdirilmesi de mümkün bulunmaktadır. Vergi İdaresi özelgelerinder zararı kabul etmemektedir. fazla özsermaye için devralan kurumda sermaye artış kararı alınmaması halinde oluşacak geliri de vergiye tabi kazanca ilave etmemektedir. Konu hakkında verilen 24.02.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-729 sayılı özelgede de “Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde belirtilen şartlar dahilinde bütün aktif ve pasifiyle birlikte devralınan ... Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin itibari değeri ile şirketiniz iştirakler hesabında 28.449.720,00 TL olarak kayıtlı değeri arasındaki fark şirketinizin vergiye tabi kazancı ile ilişkilendirilmeksizin geçici hesaplarda izlenebilecek ve kurum kayıtlarında sona erdirilecek olup söz konusu farkın kurum kazancınızdan gider olarak indirilmesi mümkün bulunmamaktadır.” görüşüne yer verilmiştir. Benzer görüş vergi idaresinin 2002 tarihli ve B.07.4.DEF.0.34.11/KVK-37 özelgesinde de dile getirilmiştir. 2 Aynı şekilde vergi idaresinin 19.03.2009 tarih ve 176300-ÖZ-432/2372 sayılı özelgesinde de “…şirketinizin iştirakler hesabında yer alan değerin, iştirak hisselerinin itibari değerine eşit olmaması halinde aradaki müspet veya menfi farkın kurumun vergiye tabi kazancı ile ilişkilendirilmeksizin geçici hesaplarda izlenmesi mümkün olup bu geçici hesapların vergiye tabi kurum kazancının tespiti ile ilişkilendirilmeksizin kurum kayıtlarında sona erdirilmesi mümkün bulunmaktadır. Şirketinizin birleşme ile nominal sermayedeki bu azalışı, '' 68-Olağandışı Gider ve Zararlar'' hesap grubunda izlemeniz gerekmektedir.” görüşüne yer verilmiştir.


 

Tarih : 22.05.2015
Soru :
Üstadım ; Halka açık olmayan sermaye şirketimizin temin etmiş olduğu iş güvenliği hizmeti için KDV tevkifatı olmayacağına dair cevabınızı aldık. Aynı soru alınan hizmet iş güvenliği danışmanlığı olduğunda durum ne olur KDV tevkifatı var mı? Faturayı kesen karşı firma ile bir türlü anlaşamıyoruz. Teşekkür ederim

Cevap :
İş Güvenliği Hizmeti/Danışmanlığı KDV tevkifat kapsamında değildir.Diğer taraftan Danışmanlık hizmeti ,aşağıdaki kurum ve kuruluşlara verilmesi halinde tevkifata (9/10) tabidir. KISMİ TEVKİFAT YAPACAK KURUM VE KURULUŞLAR ( KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞ Bölüm No: I/C-2.1.3.1) - 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri, - Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, - Döner sermayeli kuruluşlar, - Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, - Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, - Bankalar, - Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), - Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, - Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, - Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş. de işlem gören Şirketler, Kalkınma ve Yatırım ajansları


 

Tarih : 20.05.2015
Soru :
KDV tevkifatına göre; halka açık olmayan sermaye şirketimizin temin etmiş olduğu iş güvenliği hizmeti için(firmamız iş güvenliğini alan taraf) aldığı fatura da KDV tevkifatı olacak mı? Teşekkür ederim

Cevap :
İş güvenliği için düzenlenen Faturada hesaplanan KDV si tevkifata tabi değildir.


 

Tarih : 18.05.2015
Soru :
Muhasebesini tutmuş olduğumuz bir Limited Şirketi 'nin 2013 ve 2014 yıllarına ait 1.700.000.-TL kârı bulunmaktadır.Şirket ortakları Bu kârı dağıtmak istiyor.İki ortak var.Birisi % 80 diğeri % 20 oranında ortak. 1- Kâr dağıtımı yapmadan önce ortaklarlar kurulu kararı almamızı gerektirecek bir yasal düzenleme var mı ? 2- Öncelikle 1.700.000.-TL NET KÂRDAN % 5 YASAL YEDEK ayıracağız. 3- Kârı her ay Taksitler halinde ödeyeceğiz. % 5 YASAL YEDEK ayırma işini her ay mı yapmamız gerekiyor.Yoksa tek seferde mi yapacağız. 3-Kârı her ay 100.000.-TL olarak ortakların hisseleri oranında taksitler halinde ödeyeceğiz.Taksitler halinde ödememizde bir sakınca var mı? 4-Her ay 100.000.-TL 'den % 15 stopaj kesintisi yapıp Net 85.000.-TL olarak ortakların banka hesaplarına yatıracağız.Yapmış olduğumuz kesintiyi her ay Muhtasar Beyannamenin 061 Tür Kodu ile beyan edeceğiz. 5- Yasal olarak % 15 stopaj kesintisini 1.700.000.-TL için tek seferde 255.000.-olarak mı ? yoksa her ay Kârı taksitler halinde ödedikçe mi ? yapmamız gerekiyor. 6- 2015 yılı sonunda her bir ortağa ödenen toplam kar payının yarısını MENKUL SERMAYE İRADI olarak 2016/Mart ayında Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi düzenleyerek beyan edeceğiz. Her bir ortak için yapılan Kesintilerde Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde düşülecek.Saygılarımla,

Cevap :
Kar dağıtımı genel kurul kararı alınır. Dağıtım zamanınıda yönetim kurulu kar verir. Diğer yapmış bulunduğunuz işlemler doğru.


 

Tarih : 16.05.2015
Soru :
Muhasebesini tutmuş olduğumuz bir Limited Şirketi ‘nin 2013 ve 2014 yıllarına ait 1.700.000.-TL kârı bulunmaktadır.Şirket ortakları Bu kârı dağıtmak istiyor.İki ortak var.Birisi % 80 diğeri % 20 oranında ortak. 1- Kâr dağıtımı yapmadan önce ortaklarlar kurulu kararı almamızı gerektirecek bir yasal düzenleme var mı ? 2- Öncelikle 1.700.000.-TL NET KÂRDAN % 5 YASAL YEDEK ayıracağız. 3- Kârı her ay Taksitler halinde ödeyeceğiz. % 5 YASAL YEDEK ayırma işini her ay mı yapmamız gerekiyor.Yoksa tek seferde mi yapacağız. 3-Kârı her ay 100.000.-TL olarak ortakların hisseleri oranında taksitler halinde ödeyeceğiz.Taksitler halinde ödememizde bir sakınca var mı? 4-Her ay 100.000.-TL ‘den % 15 stopaj kesintisi yapıp Net 85.000.-TL olarak ortakların banka hesaplarına yatıracağız.Yapmış olduğumuz kesintiyi her ay Muhtasar Beyannamenin 061 Tür Kodu ile beyan edeceğiz. 5- Yasal olarak % 15 stopaj kesintisini 1.700.000.-TL için tek seferde 255.000.-olarak mı ? yoksa her ay Kârı taksitler halinde ödedikçe mi ? yapmamız gerekiyor. 6- 2015 yılı sonunda her bir ortağa ödenen toplam kar payının yarısını MENKUL SERMAYE İRADI olarak 2016/Mart ayında Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi düzenleyerek beyan edeceğiz. Her bir ortak için yapılan Kesintilerde Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinde düşülecek.

Cevap :
1-2-3. sorularınızı TTK işaretleyerek tekrar gönderiniz. 4-5- %15 GV Stopajı Tek seferde yapacak ve muhtasar beyannamesinde beyan edeceksiniz. 6-GVK 22. maddeye göre Elde edilen Kar payının yarısı GV den istisnadır. kalan tutar GVK 103. Md. belirlenen vergi tarifesinin 2. dilimin deki rakamı aşması halinde MSİ olarak beyan edilir.Hesaplanan vergiden Kar payının tamamı üzerinden kesilen % 15 GV stopajını mahsup edeceksiniz.


 

Tarih : 15.05.2015
Soru :
Merhaba, İki ortaklı 100.000._TL sermayeli bir Ltd.Şti'nin son iki takvim yılını sermayenin üzerinde zarar ile kapatması neticesinde firma özkaynakları (-)' ye düşmüştür.Bu firmanın şirket müdürünün görev süresi'de bitmiş ve şirket organsız kalmıştır. Sorularım; 1-Firma sermaye arttırımı yapmak isterse yapabilirmi? 2-Firma müdür ataması yapma'dan tasfiye kararı alabilirmi? Teşekkür ederim.

Cevap :
1- Firma sermaye artırabilir. 2- Müdür atamadan tasfiye kararı alamazsınız, tasfiye kararı aldığınızda tasfiye memuru da seçmek zorundasınız. Müdür ve Tasfiye memuru ayni kişi olabilir.


 

Tarih : 12.05.2015
Soru :
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5/e maddesine göre taşınmazlara ait satış karının % 75 lik kısmı 5 yıl süre ile pasifte özel fonda kalması gerekmektedir. 5 yıl sonunda sermayeye ilavesi gerekli midir? 5 yılı geçtiği halde özel fonda durması istisnadan yararlanma şartını bozar mı?

Cevap :
5 yıl dolduktan sonra sermayeye ilavesi zorunlu değildir.Fon da bekleyen tutar şirket yönetimince istenildiği şekilde kullanılır.


 

Tarih : 12.05.2015
Soru :
Kurumlar Vergisi olan müşterimizin Özel Fonlar hesabında bulunan GAYRİMENKUL SATIŞ KARI nı Sermayeye ilave etmek istiyor. Bunun için Bu tutarın tespiti ve öz varlığın tespiti için SMMM raporu yapabilir mi ve örneği var mı ? iyi çalışmalar

Cevap :
Bahsettiğiniz Rapor YMM ler tarafından düzenlenecektir.


 

Tarih : 11.05.2015
Soru :
Sayın danışman. Öncelikle yardımlarınız için teşekkürler.Sorum şu dur: (A) Anonim şirketi, 2012 yılında (B) Anonim şirketinin sermayesine Bağlı ortaklık olarak sermaye koymuştur. (B) Anonim şirketinin Sermaye hesaplarında bu ortaklığın kaydı yapılmış ancak (A) Anonim şirketinin aktifine Bağlı Ortaklık olarak kaydı yapılmamıştır. Bu durumda bu kaydın 2015 yılında yapılmış olmasına idarenin bakışı nedir. Herhangi bir sorun teşkil eder mi?

Cevap :
İdarenin bakışını bilemeyiz.Ancak 2012 yılına yapılması gereken kayıdın 2015 da yapılması Vergi hukukuna uygun değildir.


 

Tarih : 09.05.2015
Soru :
merhaba, Sermayesi 250.000 tl nin üstünde olan AŞ.ler avukat bulundurmak zorunda mı? TTK.da bununla ilgili bir madde göremedik, bulundurmazsak cezai yaptırımı olur mu?Konu ile ilgili görüş rica ediyoruz.

Cevap :
TTK böyle bir düzenleme olmaz. Konu Avukatlık Kanunun ilgilidir. Avukatlık yasasının 35. maddesi sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir…


 

Tarih : 09.05.2015
Soru :
Merhaba Sayın Yetkili, geçmiş yıl karlarını sermayeye ilave etmek isteriz.Karın sermayeye ilavesinin neticesinde hisse senedi vermek zorunluluğu var mı?Var ise vergisel sonuçları nelerdir.?1 nolu kurumlar vergisi genel tebliğin 5.6.2.4.3 bölümünü nasıl yorumlamamız gerekir. Saygılarımla. Mersat Layiç

Cevap :
Geçmiş yıllar karlarının sermaye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz. Vergisel bir yükümlülüğü yoktur.


 

Tarih : 07.05.2015
Soru :
Merhabalar , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilecek olan sermayenin ödendiğine dair raporda özellikle YMM raporu istenmekte ,kurum'a Smmm nin düzenlemiş olduğu raporu gönderme durumunda kabul edilememekte ve özellikle YMM raporu istenmekte. Bu durumun 3568 sayılı yasaya aykırı olduğunu,SMMM ve YMM bu ve benzeri konularda rapor yazma noktasında eşit olduğunu düşünmekteyiz , konu ile ilgili dönüş yapmanızı önemle rica ederiz.

Cevap :
Sermayenin ödendiğine ilişkin rapor SMMM lerce de düzenlenir.Yasal bir engel yoktur.


 

Tarih : 06.05.2015
Soru :
Cevabınız için teşekkür ederim. 01.07 2015 tarihnde Şirketlerde Nakit Sermaye arttırımında indirimli kurumlar vergisi uygulaması başlayacak.Peki bu ay nakit sermaye arttırımı yaparsak. indirimden yararlanabilirmiyiz?

Cevap :
Konu hakkında GİB Tarafından genel tebliği yayımlanması beklenmektedir. Genel tebliği beklemeniz gerekir.Yasa maddesi 01/07/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.Bu aşamada yorumu yapamayız.


 

Tarih : 05.05.2015
Soru :
Avukat mükellefim 2014 yılı içerisinde bireysel emeklilik sigorta primlerini geri almış.Sigorta şirketi de bunu kendi muhtasarında 134 kod.ile beyan etmiştir.Avukat mükellefim bu geliri gelir vergisinde menkul sermaye iradı olarak beyan etmeli miydi?Asıl sorun vergi alacağını vergi kesintisi tutarsızlığı sebebiyle mahsup edemiyor.Bu durumu nasıl düzeltmeliyiz.(Menkul sermaye iratlarının beyan zorunluğu olmadığını düşünüyorum.)

Cevap :
6327 sayılı Kanunla değişik Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan hükme göre, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarından elde edilen ve tevkifata tabi tutulan iratların tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.


 

Tarih : 04.05.2015
Soru :
Şirketlerde Nakit Sermaye arttırımında indirimli kurumlar vergisi uygulaması başladı mı? Teşekkür ederim.

Cevap :
7 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6637 sayılı kanun ile yeni bir vergisel düzenleme yapıldı. Şirketlerin nakdi sermaye artışlarına vergi teşviki getirildi. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesine eklenen fıkra ile nakit sermaye artırımlarının bir kısmının kurumlar vergisi matrahından indirimine izin verildi. Düzenleme 1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Yapılan düzenleme ile sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, TCMB’nin açıkladığı ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın yüzde 50’sinin ilgili hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanıyor. İndirim tutarı Buna göre kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar şu şekilde hesaplanacak: Yıllık Tutar = Nakit artırılan sermaye X TCMB faiz oranı X yüzde 50. Bu tutar yıllık tutar olarak hesaplanacak. Ancak, sermaye artırımının yapıldığı ay, tam ay sayılarak yararlanılacak indirim tutarı bulunacak. Örneğin, mayıs ayında 2 milyon TL nakit sermaye artırımı yapıldığını ve TCMB tarafından açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranının yüzde 20 olarak belirlendiğini kabul edelim. Bu durumda, yıllık tutar hesaplandıktan sonra, sermaye artırımının yapıldığı mayıs ayı, tam ay kabul edilecek ve kalan ay süresi için indirim tutarı bulunacak. Buna göre, hesaplama ve indirim tutarı şöyle olacak: [(2.000.000 x 0,20 x 0,50) / 12] x 8 = 133.333 TL. Sonuç kurumlar vergisi matrahından indirilecek ve şirkete katkısı kurumlar vergisi oranı ile çarpımı kadar (133.333 x 0,20 = 26.666 TL) olacak.


 

Tarih : 01.05.2015
Soru :
İYİ GÜNLER,DERNEK İKTİSADİ İŞLETME KURULUŞUNDA SERMAYENİN DERNEK HESABINDAN KARŞILANACAĞINI BELİRTİK DERNEKTEN İKTİSADİ İŞLETMEYE SERMAYE OLARAK AKTARILAN TUTARDAN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILACAKMI İKTİSADİ İŞLETME SERMAYESİNİN YEVMİYE KAYDININ NASIL YAPMAMIZ GEREKİR. TEŞEKKÜRLER...

Cevap :
DERNEKTEN İKTİSADİ İŞLETMEYE AKTARILAN PARA İÇİN GV TEVKİFATI OLMAZ.YAPILACAK YEVMİYE MADDESİ 100-102 (BORÇLU)-500 HESAP ALACAKLI OLACAK


 

Tarih : 30.04.2015
Soru :
Merhaba, kasa hs da biriken para sermaye artışında sermayeye eklenebilir mi? Teşekkürler iyi çalışmalar...

Cevap :
Kasa hesabı bir fon hesabı değildir.değildir.Düşündüğünüz gibi bir işlem Muhasebe mantığına aykırıdır.Sermaye hesabı Alacak bakiyeli Kasa hesabı ise borç bakiyeli, hesaptır.Sermayeye ilave edilecek değer pasif karekterli (Alacak bakiyesi) hesap olması gerekir.(331-549-502 Gibi)


 

Tarih : 24.04.2015
Soru :
LİMİTED ŞİRKETİN SERMAYESİ 25.000 TL. 2014 YILI ZARARI 30.000 TL 31.12.2014 BİLANÇOSUNDA ÖZSERMAYE EKSİ ÇIKIYOR. BU ŞEKİLDE KURUM BEYANNAMESİ VERMEMİN MAHSURU OLUR MU.

Cevap :
ÖZ SERMAYENİN AZALMASI BEYANNAME VERİLMESİNE ENGEL DEĞİLDİR.


 

Tarih : 24.04.2015
Soru :
Biraz önceki sorum cevap yazmışsınız tşk. ederim .Ama orada tereddüt ettiğim bir şey kaldı menkul sermaye ve kar payı dağıtımından sonra yarsının uygulanması gibi hallerde 27.000 tl lik haddin olduğu ve diğer bazı vergi mevzuatı kuruluşları ile görüştüğümüzde bu uygulamaların olması veya enflaysondan arındırma işleminin yapılması gerekiyor dediler iyice kafam karıştı rica etsem beni 0532 232 7516 yada 0212 224 23 13 ten arayabilrimisiniz yada daha ayrıntılı cevap verebilirmisiniz

Cevap :
Önceki sorunuzdaki 131 hesap ile MSİ beyanının hiç bir bağlantısı yoktur.Şirketten borç alan kişi MSİ elde etmez.


 

Tarih : 22.04.2015
Soru :
İyi günler Şirket sermaye arttırımları ticaret odasına tescil edildikten sonra başka hangi birimlere bildirmek zorunluluğumuz bulunmaktadır. Teşekkürler.

Cevap :
Halka kapalı bir sermaye şirketinin sermaye artışını, ticaret odası tescilinden sonra herhengibir kuruma bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.


 

Tarih : 20.04.2015
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR; GERÇEK KİŞİ(İŞLETME DEFTERİ) MÜŞTERİMİN İTO KAYDI MEVCUTTUR. SERMAYE ARTIŞI YAPMAMIZ GEREĞİ HASIL OLMUŞTUR. TİCARET SİCİLİ SMMM SERMAYE RAPORU İSTEMEKTEDİR. BEN ODAMIZ ÖRNEKLERİNE GÖRE UYARLAMAYA ÇALIŞIYORUM ANCAK FİRMAM İŞLETME DEFTERİ OLDUĞU İÇİN TAKILDIM. ÖZVARLIK TESPİTİ NASIL OLUR? İLK ODA KAYDI OLURKEN DE 4 500.00.- TL SERMAYE BANKAYA YATMADI? ACİL YARDIM...

Cevap :
İŞLETME DEFTERİ TUTANLAR İÇİN SERMAYE TESPİT RAPORU DÜZENLENMEZ.TİCARET SİCİLİNE İŞLETME DEFTERİ TUTTUĞUNUZU BEYAN EDİNİZ.


 

Tarih : 20.04.2015
Soru :
Merhaba, Bağımlı olarak çalıştığım şirket E defter uygulamasını kullanmaktadır, Sermaye tespit raporunda bulunan defter tasdik bilgileri bölümüne hangi bilgi yada ne yazılması gerekiyor.

Cevap :
E defter tutan mükelleflerde Noter tasdiki olmadığı için bu bölüme e- defter kullanıldığı yazılacaktır.


 

Tarih : 20.04.2015
Soru :
Üstadım. Sorum. 1-İştirakimiz Tasfiyeye girecektir. Kuruluş aşamasında firmamızın borç verdiği 3.250,00.-TL Alacağı vardır. Şirketimizde 231-Ortaklardan Alacaklarda takip edilmektedir. Tasfiye olacak iştirakimzden bu alacağımızı istemeyeceğiz. Şüpheli alacak karşılığı ayırıp bu alacağımızı KKEG bitirebilirmiyiz. 258-Şüpheli Alacaklar 3.250,00.- 231-Ort.Alacak 3.250.00 689-VUK aykırı olarak ayrılan Karşılıklar KKGE - 3.250,00.- 259-Şüh.Alacak Kar. 3.250,00.- Daha sonra tasfiye sonlandırması neticesinde 259-Şüpheli Alacak Kar. 3.250,00.- 258-Şüpheli Alacak Kar. 3.250,00.- Böyle bir kayıtlama yapabilirmiyim. 2- İştiraktede Bu Rakkam 331-Ortaklara Borçlarda görülüyor. Bunuda tasfiye öncesi 331-Ortaklara Borç 3.250,00.- Kullanılacak hesap 679 veya başka hangi hesap olabilir 3.250,00.- Atarak tasfiyeye sokabilirmiyim. 3- İştirak Yurtdışı firma ile bir proje için kuruldu ama tam faaliyete geçmedi Sermaye eridi Genel Yönetim MAsrafları ile Sermaye bitti Tasfiye sonunda İştirakte Zaralar Sermayden Büyük böyle bir duruımda bende 242 Hesapta sermaye payım 18.000,00.-TL görülüyor. bu hesabı alacaklandırıp borçta hangi hesabı kullanacağım ve bu zararlar bilançomda nerde görülecek yararlanacak kaynak bulamadım. İyi Çalışmalar.

Cevap :
Şüpheli alacak karşılığı ayırmadan KKEG yazabilirsiniz.


 

Tarih : 14.04.2015
Soru :
Hocam merhaba, Ltd Şirket vergi mükellefi olmayan bir kişiden noter sözleşmesi ile motosiklet aldı. Alış bedelinin tamamını Ortak A'dan borçlandı. Alınan borç özsermayenin 3 katını aşmamaktadır. Soru1-Ortağa borcunu parça parça ödemek istemektedir. Faiz talep edilmemektedir. İzlenilen yol doğru mudur yoksa bu ödemenin temmuz 2015 e kadar bitirilmesi şart mıdır, 2016 ya sarkabilir mi? Soru2-Vergi mükellefi olmayan kişiden aldığı motosiklet için bir gelirvergisi ve kdv hesaplanması gerekir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Vergi mükellefi olmayan kişiden alınan araç için gider pusulası düzenlenir.Gider pusulasında GV stopaj ve KDV hesaplanmaz. Ödeme şirket tarafından yapılır. Ortaklardan alınan borçlar 331 ve 441 hesapta takip edilir.Önce ortaktan borç alınır,bahsettiğiniz ödemeler yapılabilir.


 

Tarih : 13.04.2015
Soru :
Hocam Merhaba 2014 yılı başında ilişkili şirkete borç para verdik dönem içinde alacaklar tahsil edilmiştir. 31/12/2014 itibariyle alacağımız yoktur. Faiz faturası kesilmemiştir.Bu durumda kurumlar vergisi beyannamesinde ki örtülü sermayeye ilişkin bilgilerin doldurulması gerekiyor mu? Verdiğimiz borç karşı firmanın özsermayenin 3 katını aşmış.

Cevap :
Kurumlar vergisi beyannamesinde ki örtülü sermayeye ilişkin ek doldurulacaktır.


 

Tarih : 13.04.2015
Soru :
kurumlar vergisi mükellefi olan bir şirketin aktifinde kayıtlı arsa ve binalar gerçek değerinin çok altında kayıtlı bulunmaktadır. 2003 yılında yayımlanan tebliğ ile değerleme artış fonlarının sermayeye ilavesi kaldırıldığını ve bunun yerine enflasyon muhasebesinin getirildiğini görüyoruz. 2009 yılında edinilen organize sanayi bölgesinde bir arsanın hangi usul ve yöntemler ile gerçek değeri ile bilançoya nakledileceği hususunda öneri ve yardımlarınızı rica ediyorum.

Cevap :
Arsa ve binaların değerlerini ticaret mahkemesi aracılığı ile gerçek değerini tespit ettirebilirsiniz.Ancak oluşacak değer kar olarak kar KV tabi tutulur Fon yaratılamaz.


 

Tarih : 09.04.2015
Soru :
Kirada olan bir işyeri, Bir sermaye şirketine satılmıştır.Bu şirket kira ile ilgili olarak bize fatura düzenlemiştir. kiramız net 3.000.-tl idi. Sorum şöyle bu şirket bize faturayı nasıl kesecek ?

Cevap :
Şirket ile kiracı yeni kira sözleşmesi düzenleyecek.Düzenlenen faturada kira tutarı + %18 KDV hesaplanacaktır.Önceki kira sözleşmesi geçerli ise; 3.000 TL nın Bürüt tutarı olan 3.750.-TL +% 18 KDV li fatura düzenlenecektir. (3.750+675) = 4.425 TL hesaplanacaktır.


 

Tarih : 08.04.2015
Soru :
Ahmet bey ABC LTD şirketinin ortağıdır Ahmet bey 2010 yılında 500.000 TL bedelli arsasını şirkete ayni sermaye olarak koymuştur ve şirket sermayesi 300.000 TL den 800.000 TL ye çıkarılmıştır Şimdi ABC LTD arsayı 400.000 TL bedelle satmıştır ve bankasında 400.000 TL mevcuttur ABC LTD firması sermaye azaltımına giderek sermayesini 800.000 TL den 400.000 TL ye indirim ortak Ahmet beye 400.000 TL yi sermaye geri ödemesi olarak verecektir Sermaye azaltımı sonucunda Ahmet beye verilen 400.000 TL sermaye azaltım iadesi sebebiyle herhangi bir vergi doğar mı? Saygılar

Cevap :
Sermaye azalmasında vergi doğmaz.


 

Tarih : 05.04.2015
Soru :
sayın danışmanım önceki soruya ek olarak limited şirketimizde ortaktan alınan borcun 331.ortaklara borçlar hesabı yerine 529.diğer sermaye yedeklerine alınması ve o işlemin bu gün itibariyle sermaye arttırımı ile kapatılması durumunu limited şirket açısından nasıl değerlendirirsiniz.bu işlemi yapılması durumunda sermaye ödendiğine dair tespit raporu yerine nasıl bir rapor eklenecektir.örneğin raporda ortaklardan alacakların 331.ortaklara borçlar hesabında izlenmediği için 529.diğer semaye yedeklerinden tespit edildiği belirtilebilirmi?

Cevap :
331 hesap ve 529 hesabın işleyişi aşağıdaki gibidir. 331 Ortaklara Borçlar Hesabı, İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara olan senetli ve senetsiz olarak borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır. 331 Ortaklara Borçlar Hesabı İşleyişi : 331 Nolu Hesabı, Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir. Şahıs işletmelerinde ortaklar bulunmayıp işletme sahibi bulunduğundan işletmenin bunlara olan bu nitelikteki borçları da aynı hesapta izlenir. İşletmenin ortaklarıyla veya işletme sahibiyle olan esas faaliyet konusu ile ilgili Borç Alacak ilişkilerinde bu hesap değil, 32 Ticari Borçlar grubundaki ilgili hesaplar kullanılır. Ancak bu tutarlar bilanço dipnotlarında açıklanır. 529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabı: Sermaye yedekleri hesap grubu içerisinde sayılanların dışında kalan diğer sermaye yedeklerinin izlendiği hesaptır. 529 Diğer Sermaye Yedekleri Hesabının İşleyişi: Sermaye yedekleri hesabın alacağına kaydedilir. Bu tutarların sermayeye ilavesi veya başka amaçlarla kullanılması durumunda ilgili hesaplara borç olarak kaydedilir. YUKARIDAKİ açıklamaları göre ortaktan alınan BORÇ 331 hesaptan başka hesapta takip edilemez.


 

Tarih : 01.04.2015
Soru :
MERHABA 2014 OCAK AYINDA KURULMUŞ,31.12.2014 İTİBARİYLE ÖZ KAYNAKLARI EKSİ(-) DE OLAN VE "ORTAKLARDAN ALINAN BORÇLAR" BAKİYESİ 50.000 TL OLAN ANCAK BU BORÇ İÇİN HERHANGİ BİR FAİZ GİDERİ TAHAKKUK ETTİRMEMİŞ OLAN ŞİRKETİN 2014 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİ DÜZENLERKEN "ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA AİT BİLGİLER" TABLOSU DOLDURULACAK MIDIR? HEM FAİZ TAHAKKUK ETTİRİLMEDİĞİNDEN HEM DE 2014 TAKVİM YILI İÇİNDE KURULMUŞ OLAN MEZKUR ŞİRKET İÇİN "HESAP DÖNEMİ BAŞINDA ÇIKARILMIŞ BİLANÇOSUNDAKİ ÖZ SERMAYESİ" DURUMU SÖZKONUSU OLAMAYACAĞINDAN KANIMCA "ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA AİT BİLGİLER" TABLOSU DOLDURULMAYACAKTIR.SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ,DOLDURMAK GEREKİR Mİ?

Cevap :
331 VE 431 HESABIN KULLANILMASI HALİNDE BAHSETTİĞİNİZ KV BEYANNAMESİ EKİNDE BULUNAN FORMLARIN DOLDURULMASI GEREKİR.


 

Tarih : 01.04.2015
Soru :
Sayın Üstad; Mart ayının başında bir arkadaşımızın sormuş olduğu soru şöyle.Bilanço hesabına göre defter tutan şahıs fimasında yıl içi hesaplarında kasaya para gireceği zaman 331 hesabı başka bir işlemde 131 hesabı kullandığı ile ilgili bir soru sormuş.Vermiş olduğunuz cevap sahıs firmaları bu hesapları kullanamaz olmuş.Yalnız sorusunda şahıs firmasının Bilanço hesabına göre defter tuttuğu söyleniyor.Böyle bir firma günlük Kasasına para lazım olunca ne yapacak. Parayı hangi hesapdan girecek.Bankaya yatırıp kasaya bankadan çekse bankaya yatırırken hangi hesabı kullanacak.Devamlı sermaye mi arttıracak.Cevabınız için teşekkürler.

Cevap :
Sermaye ,kasa ve banka hesapları kullanılması gerektiği kanaatindeyiz.Kullanılması halinde 131 hesap için adat hesaplaması yine GVK 41/5. madde kapsamında işlem yapılması gerekir.


 

Tarih : 01.04.2015
Soru :
Merhaba, Menkul Sermaye İradı beyannamesi vereceğimiz bir müşteri için SMMM hizmet sözleşmesi, aracılık ve sorumluluk sözleşmesi, aracılık sözleşmesi bu üç sözleşmeden hangilerini yapmamız gerekiyor. iyi çalışmalar

Cevap :
SMMM hizmet sözleşmesi yapmadan sadece , Aracılık sözleşmesi yaparak yıllık beyanname gönderilir.


 

Tarih : 01.04.2015
Soru :
Sayin Danışman; Sorum hisse devir kazancı ile alakalı. Ltd ortağı olan bir kişi hissesini devrediyor. Ortak olduğu dönemde nominal değeri olan 5.000TL ile hisseyi aynı bedelle devir aldı ancak sonrasında karın sermayaye eklenmesi yolu ile szermaye artışı sağlandı. Sermaye payının karşılığı 50.000TL ye ulaştı. Şimdi bu 50.000TL bedelle hisse devri yapılacak. Bu aradaki 45.000TL gelir vergisi yönünden kazanç olarak gözükmektemidir? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
45.000 TL Değer artış kazancı olarak beyan edilecektir.


 

Tarih : 30.03.2015
Soru :
Merhaba; Kuyumcular'da enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak, bugünedek oluşan... 500-Sermaye 100.000 TL (A) 502-Serm. Düz. olumlu farkı 5.000 (A) 503- Serm.Düz.Ol.suz farkı 4.000 (B) Yukarıdaki hesaplar diyelim güncel tutarlar. Yeni dönem enf. muh. uygulayacağımız zaman yukarıdaki hesapların tümüne uyguluoyoruz. Yani 502 hesaba, 503 hesaba ve 500 hesaba uygulanan fark ya 502 ya da 503 gidiyor.. Uygulamamız doğrumu acaba.. Şu mantıkla hareket ediyoruz.. 500-502 ve 503 hesap bakiyeleri aslında bir bütündür. Gerçek sermayeye üç hesabın toplam bakiyesi verir. Biz de o bakiyeye enf. muh. uygulamış oluyoruz. Teşekkürler....

Cevap :
Enflasyon düzeltmesi için VUK 328 -338 sayılı Genel tebliğleri ve 2-3 -4-6-8-9-10-11-13-14-17-18-19-21 sayılı VUK sirkülerini inceleyiniz.


 

Tarih : 30.03.2015
Soru :
Üstad Merhaba, Sermayenin ödendiğinin Tespitine ait Rapor hazırlıyorum en son ödenen sermaye 2003 yılında olmuş ama mükellef defter saklama süresi olan 10 seneyi aştığı için imha etmiş kayıtlarada ulaşamıyorum bu durumda raporda ne yazmalıyım ? Teşekkürler

Cevap :
Sorunuzu ttk kutusunu işaretleyerek tekrar gönderiniz.


 

Tarih : 26.03.2015
Soru :
İyi gunler 2014 yılındakı 331 ortak alacaklarının sermayeye ılave kararı almıs bulunmaktayız.Mevcut durumda ortak alacaklarının tespit raporunu yazarken 331 ortak Alacakların 2014 yılında nakıt-cek ve senet girişlerinden olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Raporu yazarken NAKIT olarak kymuslardır yerıne NAKIT/CEK/SENET olarak kymuslardır yazdıgımız zaman ITO tescıl yapmamaktadır. Raporu nasıl duzenlemelıyız NAKIT olarak yazılmasındakı sıkıntı varmıdır tesekkurler

Cevap :
331 hesabı sermayeye eklenmesinde ; Nakit olarak borç verilen para dikkate alınır.Çek senet borç verilmez.Ticaret sicilinin düşüncesi doğrudur.


 

Tarih : 26.03.2015
Soru :
Merhabalar, 2014 yılında işletme hesabına göre defter tutan 2015 yılında da bilanço hesabına geçiş yapan gerçek kişi işletmesinin Açılış bilançosunu düzenlerken, 31.12.2014 tarihli işletmenin aktif varlıklar ( banka hesabı, taşıt ve demirbaşları v.s) ile pasif varlıklar ( satıcılar, personele borçlar ve vergi + ssk prim borçları ) arasındaki fark hangi bilanço hesabında izlenmelidir. Sermaye hesabında veya diğer sermaye yedekleri hesabında izlenmesi doğru olur mu? Ticaret odasında sermayesi 100,00-TL görünmektedir. Ayrıca işletme smmm onaylı bilanço istemektedir. syg.

Cevap :
Fark 500 hesapta takip edilir.


 

Tarih : 25.03.2015
Soru :
merhaba hocam; sermaye şirketi dışındaki bilanço şahıs işletmelerinde işletme sahiplerinin işletmeden alacaklı veya işletmeye borçlu olması durumunda 131 ve 331 hesabı kullanmayıp bunun yerıne tek ''510 Özel Hesap'' açılması uygun olurmu tesekkur ederım

Cevap :
Uygun olmaz. Şahız firmalarında para hareketleri 100 ve 500 hesap da takip edilir.131-231--331-431-510 hesap kullanılamaz


 

Tarih : 25.03.2015
Soru :
Sayın Danışma Birimi, Limited şirket ortağı olupda sadece gayrimenkul ve şirket ortaklığından menkul sermaye iradı olan birisinin emekli maaşından %15 sgdp kesintisi yapılmaktadır.bu kesintiyi gelir vergisi beyannamesinde indirime alabilirmiyiz.Bazı yazarlar sadece serbest meslek ve ticari kazançtan düşer diğer gelir gruplarından düşemez der.?

Cevap :
Konu ile ilgili açık bir yasal düzenleme olmadığı için yorum yapamıyoruz.GİB den görüş alınız.


 

Tarih : 23.03.2015
Soru :
BRİ A.Ş. DE BAĞIMLI OLARAK ÇALIŞIYORUM. VERGİ DAİRESİNE VERİLEN BEYANNAMELER TARAFIMDAN DÜZENLENİYOR BAĞIMLI OLARAK ÇALIŞTIĞIM FİRMANIN SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİ TESPİT RAPORUNU İMZALAYABİLİRMİYİM HAYIRLI GÜNLER

Cevap :
BAĞIMLI OLARAK ÇALIŞTIĞINIZ FİRMANIN SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİ TESPİT RAPORUNU İMZALAYABİLİRSİNİZ.


 

Tarih : 21.03.2015
Soru :
Sayın Yetkili ; İşletme hesabına göre defter tutan gelir vergisi mükellefi Brüt 1000,00 TL karşılığında kiralamış olduğu işyeri için % 20 (ikiyüz tl) stopaj ödemektedir. İşletme bahis mevzuu yerin bir kısmını 500 TL kira karşılığı bir LTD. Ştine kiraya vermiştir. Soru: Kiraladığı yerin bir kısmını başka bir işletmeye kiraya veren şahıs firması için elde ettiği bu kira geliri bir ticari kazanç sayılırmı yoksa gayrimenkul sermaye iradı olarakmı değerlendirilmesi gerekir. Ticari kazanç sayıldığı taktirde kira bedeli kadar her ay fatura kesip kdv tahakkuk ettireceği tabiidir. Saygılarımla..

Cevap :
Elde edilen kazanç GMSİ dır.Kirayı ödeyen % 20 GV stopajı yapacaktır.Kira geliri elde eden mükelllef GVK 86. maddeye göre elde ettiği Kira gelirini GV beyannamesine dahil edecektir.


 

Tarih : 20.03.2015
Soru :
GERÇEK KİŞİLERİN İTO YA KAYIT YAPARKEN FAALİYET RAPORU DÜZENLEMMİZ GEREKİYOR FAKAT İSMMMO SİTESİNDE ŞİRKET SERMAYESİNİN ÖDENDİĞİNE DAİR TESPİT RAPORU VAR GERÇEK KİŞİLER İÇİN BULAMADIM YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
BÖYLE BİR RAPOR FORMATI YOKTUR.RAPORU TALEP EDEN KURUM BÖYLE BİR FORMATI YAYINLACAKKİ BİZDE RAPORLAR BÖLÜMÜNDE ÜYELERİMİZE SUNALIM.


 

Tarih : 20.03.2015
Soru :
Sayın Danışman Bir Bilanço Şahıs Firmamız var.Bunun Sermayesi 100,000,-TL. Belirlenmiş ve 2013 Bilançoda gösterilmiştir.31,12,2014 tarihinde firma kapanışı yapıldı. 31,12,2014 Mizana göre Kasa 102,000,- Borç Bakiyesi vermektedir. Sermaye Hs. 100,000,- TL'dir Kasa Bu şekli ile Bilançoda gözüksünmü Yoksa Sermaye ve kasayı virman yaparak kapatalımmı. Teşekkürler

Cevap :
Kasadaki mevcut tutarları ortaklara/ortağa ödemeniz durumunda bu kaydı atabilirsiniz.


 

Tarih : 20.03.2015
Soru :
18.08.2003 yılında kurulan bir limited şirketin sermayesi 15000.-tl bunu biz 100000.-tl çıkarmak istiyoruz.Fakat sermayenin ödendiğine ait kaydı ve o yıllara ait defterleri bulamadık çünkü çok muhasebeci değiştirmiş.SMMM raporunda sermayenin ödendiğine dair nasıl bir rapor hazırlamayalıyızki İTO evrağımız geri dönmesin. Teşekkür ederiz.

Cevap :
Bulabildiğiniz en eski kayda gitmenizi öneririz. Bu sermayenin ödendiğini gösterir eski bir rapor olabilir, ortaklar pay defterinde ödemeye ilişkin kayıt olabilir, şirketin kurumlar vergisi beyannamesinde sunulan bilançolarında ödemenin yapıldığı yıla kadar gidebilirsiniz. Doğrudan ödemeyi tevsik edici belge yoksa başkaca da seçeneğiniz kalmıyor.


 

Tarih : 19.03.2015
Soru :
gvk nun geçici 61.maddesi kapsamında yatırım indirimi istisnasına tabi tutulmuş menkul sermaye iradını gvk geçici 62.maddesi uyarınca beyan etmekteyim.kanunda 1/5 i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir denilmektedir.beyanname de bu mahsup tutarını ne şekide göstereceğim. bu konu hakkında cevabınızı arz ve talep ederim.saygılarımla

Cevap :
Yıllık beyannamede Menkul sermaye iradı bölümünde 606 kod ile beyan edeceksiniz.Ancak bahsettiğiniz mahsup sistemine ilişkin beyanname formatında bir bölüm yok.GİB ile görüşünüz.


 

Tarih : 16.03.2015
Soru :
gayri menkul sermaye iradı beyannamesinde gerçek gider usulünü seçen mükellef kirada oturduğu daireye ait kira ödemelerini beyannamesinde düşüyor. kirada oturduğu daireye ait bina yönetimine ait aidat giderlerini gmsi beyanından düşebilir mi? Yanıtınız için teşekkürler.

Cevap :
Hayır düşemez.Düşülecek giderler GVK 74. maddesinde sayılmıştır.


 

Tarih : 13.03.2015
Soru :
1-Şahıs Bilançolarda Dönem Sonu Kasa Borç Bakiyesini 500 Hesap Yani Sermayeye atabilirmiyiz. 2-Şahıs Bilançolarda 131 ve 331 Hesapları kullanabilirmiyiz.Kulanırsak Kurumlar gibi vergi doğarmı Yada Ortaklar Cariyi çalıştırma öneriniz olurmu Teşekkürler

Cevap :
Bilanço esasına göre defter tutan GV mükellefleri 131-331 hesap kullanamaz.Kasa hesabını sermaye hesabına aktarabilirsiniz.Ortaklar cari hesabı diye bir hesap yoktur.


 

Tarih : 12.03.2015
Soru :
SAYIN YETKİLİ; VERGİ MÜKELLEFİ OLAN AVUKATIN; MAHKEME KARARI İLE (KARŞI TARAFTAN) KAZANACAĞI VEKALET ÜCRETİNİN VERGİLENDİRMESİNDE; AVUKATIN SERBEST MESLEK MAKBUZUNDA MUHATAP OLARAK KENDİ MÜVEKKİLİ ADINAMI MAKBUZ DÜZENLEMESİ GEREKLİDİR?(KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ GEREĞİ)MÜVEKKİLİNİN SERMAYE ŞİRKETİ OLMASI DURUMUNDA STOPAJ UYGULANACAK MIDIR?

Cevap :
HAYIR UYGULANMAYACAKTIR.AVUKATLAR SADECE HUKUKİ DANIŞMANLIK YAPTIKLARI VE GENEL TEBLİĞDE SAYILAN KURUM VE KURULUŞLARA VERİLEN DANIŞMANLIK HİZMETİ İÇİN KDV TEVKİFATI YAPILIR.VEKALET İLE MAHKEMEDE TEMSİL İŞLERİ İÇİN ,HİZMET KİME VERİLİRSE VERİLSİN KDV TEVKİFATI YAPILMAZ.


 

Tarih : 12.03.2015
Soru :
Merhaba Üstadım Ödenmiş sermaye 750.000 TL %20'si 150.000 TL kadar %5 yasal yedek akçe ayırmam gerekiyor. Dönem karı + kkeg 4.639.855,86 %5' i 231.992,79 TL olarak yasal yedek ayırabilirmiyim? Yada fazlalığı geçmiş yıl karlarında bırakmam gerekmez mi? iyi çalışmalar

Cevap :
Yedek akçeler Ticari kar dan ayrılır.KKEG dikkate alınmaz.


 

Tarih : 12.03.2015
Soru :
mükellef gayrımenkulü iki yıl içinde satmıştır.satıığı bu gayrı menkullerden zarar doğmaktadır.aynı kişi gayrımenkıl ve menkul sermaye iradından gelirleri bulunmakta.gayrı menkul satışından doğan zararı diğer gelirlerinden mahsup edebilirmi.

Cevap :
Hayır yapamaz.değer artış kazancı hesaplamasında gelir elde edilirse beyan edilir.Zarar olması halinde zarar hanesine yazılmaz.


 

Tarih : 11.03.2015
Soru :
MÜŞTERİM KDV TEVKİFATI İLE İLGİLİ BİR SORUN YAŞAMAKTADIR. SON TEVKİFAT TEBLİĞİNDE AĞAÇ,PERSONEL SERVİS,MAKİNE NAKIM ONARIM GİBİ İŞLERDE TEVKİFAT TÜM KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.DİYE ANLIYORUZ. BENİM MÜŞTERİM KLİMA VE HAVALANDIRMA MAKİNELERİNİN BAKIM VE ONARIM İŞİNİ YAPMAKTADIR.YAPTIĞI BU İŞLERDE TÜM KDV MÜKELLEFLERİNE TEVKİFAT UYGULAMASI YAPILACAK MI? YOKSA SADECE DÖNER SERMAYELİ ŞİRKETLER KAMU KURUMLARI BANKALAR MI TEVKİFAT YAPACAK TEŞEKKÜR EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
BU İŞ İÇİN TEVKİFAT SADECE SAYILAN KURUM VE KURULUŞLARA DÜZENLENECEK FATURADA KDV TEVKİFATI YAPILACAKTIR.


 

Tarih : 11.03.2015
Soru :
Merhabalar üstad sorum şu, Bir şirketimizde dağıtılmamış geçmiş yıl karlarını sermayeye ilave edicez.Aynı zamanda da Nakti olarak sermaye arttırımı yapmayı düşünüyoruz bu ikisini aynı SMMM raporunda yapabiliyormuyuz. Saygılar.

Cevap :
Ayrı ayrı rapor düzenlenmesi gerekir.1. Rapor, önceki sermayenin ödendiğine ilişkin rapor,2. Rapor ise dağıtılmayan karların sermayeye ilavesi raporu.


 

Tarih : 10.03.2015
Soru :
Merhaba, gerçek kişinin 2014 yılındaki menkul sermaye iradı nedeni ile mali müşavir olarak benden beyannamesini doldurmamı istedi, bu kişi emekli ve herhangi bir mükellefiyeti bulunmuyor. bu kişinin beyannamesini gönderdiğimde keseceğim makbuz için stopaj ve kdv uygulayacakmıyım

Cevap :
Düzenlenecek makbuzda % 18 KDV hesaplanacak, GV stopajı hesaplanmayacaktır.


 

Tarih : 09.03.2015
Soru :
sayın hocam, mesken kira geliri sebebiyle(G.M.S.İ.) beyanname mükellefi olan bir kişi ,başka bir meskenine ait otoparkını şirkete kiralamıştır.Otoparkı kiralayan şirket'te mükellef adına %20 stopaj tevkif etmiştir.sorum söyle gayri menkullerin eklenti ve bağımsız alanlarıda gayrimenkul sayılacağından sözkonusu otoparkı gayri menkul sermaye iradı kapsamında değerlendirip mesken kira gelirine ilavemi etmeliyim,

Cevap :
Elde edilen kazanç İş yeri kira geliri olarak GMSİ olarak beyan edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.


 

Tarih : 09.03.2015
Soru :
sayın danışman, "birikimli hayat sigortası" yaptıran bir mükellef 10 yılı dolduğunda ayrılıp birikimini kar payı ile birlikte alıyor sigorta şirketi kar payı dahil birikiminden stopaj kesintisi yapıyor ve ( 131 ) stopaj kodu ile beyan ediyor. kar payı dahil birikim toplamı menkul sermaye iradı olarak beyan edilmeli mi? vergi dairesinde aldığım kesintiler listesinde diğer stopaja tabi gelirlerin arasında tamamı sanki gelirmiş gibi görülüyor halbuki bunun büyük bir kısmı kendi birikimi bu nedenle tereddüt ettim. teşekkürler

Cevap :
Sigorta firması sadece kar payında GV stopajı yapması gerekir.Ana paradan kesinti olmaz. Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan hükme göre, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarından elde edilen ve tevkifata tabi tutulan iratların tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.


 

Tarih : 06.03.2015
Soru :
30.12.2014 tarihinde vergi dairesinden kapanışı yapılan şahıs bilanço firmasının Gelir Vergisi beyannamesini hazırlarken Bilançoda hangi hesapları göstermemiz gerekir. 500 sermaye hesabında 570 hesabında 100 kasa hesabındaki bakiyeler bilançoda kalmalımı yoksa bu hesapları ortaklar hesabındamı toplamalıyız ayrıca 360 hesapta 2015 te ödenecek vergiler de olacak bu konuyla alakalı olması gereken işlemlerle alakalı detay bilgi verirmisiniz. Saygılarımla

Cevap :
Bilançoda sadece kasa ve sermaye hesabı ve ödenecek vergi Şahsi GV haricindeki vergiler kalacaktır


 

Tarih : 05.03.2015
Soru :
Hayırlı Günler;2013 yılı karından1.yedek akçe ve 1.Temettü ayırdık.1.Temettüyü yönetim kurulu kararıyla dağıttık ve stopajını ödedik.2014 yılındada kar ettik 1.yedek akçeyi ödenmiş sermayenin %,20 sini bulana kadar ayıracağız.Benim sorum 2014 yılı karından yine 1.Temettü ayıracakmıyız.Teşekkürler.

Cevap :
TTK 519.madde 2/c fıkrası gereği yıl sonu karından Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrıldıktan sonra, Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödenir ve kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Bu haliyle Kar dağıtımına karar verilen her yıl için aynı koşullar geçerli olup, yeni yıl için de I. temettü ayırmanız gerekecektir.


 

Tarih : 03.03.2015
Soru :
size sorduğum soruya cevap vermediniz. tekrar soruyorum: 549 özel fonların sermayeye eklenmesi ile ilgili rapor yaza biliyormuyuz?

Cevap :
Şirketlerin aktiflerinde bulunan G.menkullerin satışından elde edilen karın KVK 5. maddeye göre istisna uygulanmasına ilişkin rapor dışındaki tüm raporlar SMMM lerce düzenlenir.


 

Tarih : 03.03.2015
Soru :
özel fonlar hesabının sermayeye eklenmesi ile ilgili smmm raporu yaza biliyormuyuz? rapor örneği göndere bilirmisiniz.. iyi çalışmalar

Cevap :
Sermaye artırımı için düzenlenmesine ilişkin rapor örnekleri web sayfamızda mevcuttur.Mevcut raporlar dışında başka rapor örneği yoktur.


 

Tarih : 27.02.2015
Soru :
yeni türk ticaret kanununa göre limited şirketlerde sermaye arttırımı 5.000,00 tl den 10.000,00 tl çıkarılması gerekiyor.Sermaye arttırımında bulunmayan limited şirket müşterim ticaret odası sicil memurluğunca tasfiye edilmiş.şu an ticaret odasında kapalı görünüyor.Nasıl bir yol izlemeliyiz.teşekkür ederim.

Cevap :
Şirketin yeniden ihya edilmesi için ticaret mahkemesine dava açılması gerekmektedir.


 

Tarih : 24.02.2015
Soru :
Merhaba, Haksız Rekabetle Mücadele yazılımında sözleşmeleri İngilizce almamız mümkün olabilir mi? Yabancı sermayeli şirketlerde sıkıntı oluyor Türkçe sözleşme sunmak. Bir de yazılımda bir müşterimle olan sözleşmeyi iptal etmek yerine sehven fesh ettim. Şimdi o mükellefe sözleşme giremiyorum. Bu nasıl düzeltebilirim? Şimdiden teşekkür ederim cevabınıza

Cevap :
Sözleşmenin yabancı dille yazılmış şekli mevcut değildir.İptal ve fasih konusundaki teknik bilgi için oda bilgi işlem merkezini arayınız.


 

Tarih : 19.02.2015
Soru :
MERHABA.%1 SERMAYE TUTARI İLE LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI VE BU ŞİRKETİN TASFİYE MEMURU OLAN BİR KİŞİ SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI BAŞKA BİR İŞYERİNDEN AYRILMIŞ OLUP İŞSİZLİK SİGORTASI BAŞVURUSU YAPMIŞTIR.1-İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ALABİLİRMİ 2-TASFİYE MEMURLUĞUNDAN AYRILIRSA BAĞKURLU OLMASINA GEREK KALIYORMU.

Cevap :
Tasfiyenin açılmasına mahkemece karar verilen şirketlerin ortaklarının sigortalılıklarısigortalının talebi hâlinde mahkemenin karar tarihinde sona erer, bu tarih sigortalılarca, sigortalının talebinin olmaması hâlinde tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte sona erer ve bu tarih ticaret sicil memurluğunca ve sigortalılarca, Tasfiyesineşirketin ortaklar kurulu tarafından karar verilen şirketlerin ortaklarının sigortalılıkları sigortalının talebi hâlinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte sona erer, bu tarih sigortalılarca, sigortalının talebinin olmaması hâlinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğunca tescil edildiği tarihte sona erer ve bu tarihler sigortalılarca ve ticaret sicil memurluklarınca, sona erer.


 

Tarih : 19.02.2015
Soru :
Merhaba üstadım. bir gelir vergisi mükellefimin 2012 yılında menkul sermaye iradı olarak 20000,00 tl gelir elde etti ve biz bunu gelir vergisinde beyan ettik ve mükellefin vergi alacağı doğdu. bu alacak dönem borçlarına mahsub edilebilir miyiz.

Cevap :
2012 yılı GV beyannamesinde iade edilecek vergi satırında gösterilmesi koşulu ile borçlara mahsup yapabilirsiniz.


 

Tarih : 16.02.2015
Soru :
Borca Batıklık Bilançosu ile ilgili bir sorum olacak. Sene Sonu Bilançoda Sermaye : 25.000,00.- Geçmiş Yıl Karları : 62.979,96.- Dönem Karı : 42.167,23.- Toplam 130.147,19.- Geçmiş Yıl Zararı :138.219,49.- ÖZ Kaynaklar - 8.072,30.- Sizin görüşünüz 2009-2010-2011 Yıllarına ait bu zararların kapatılmasımı yani ortaklar tarafından Zarar Kapatması için 138.219,49.- TL Bankaya yatırılarak 102- 138.219,49.- 580-138.219,49.- Yoksa Sermaye Tamamlama Fonu olarak 102- 138.219,49.- 529-Sermaye Yedekler 138.219,49.- Daha sonra bu Sermaye Yedeğinin Alınacak bir kararla Sermayeye artışı olarak düşünülmesimi sizin görüşü veya odanın böyle durumda olan daha çok 6111 ve 6552 sayılı yasalar neticesinde çokça şirket bu durumdadır. Yardımlarınız için teşekkürler.

Cevap :
Ortaklar tarafından zararların karşılanması için sermaye artışı ve ödemesi yaparak öz sermayeyi + ya döndürebilirsiniz.529 hesap kullanılamaz. (Çünkü sermaye hesabının yedeği olmadığı için)


 

Tarih : 15.02.2015
Soru :
Merhaba. Özkaynağı eksiye düşmüş sermayesini yitirmiş olan limited şirket için zararın ortaklar tarafından karşılanacağına dair karar almak suretiyle özkaynağın düzeltilmesi vergisel anlamda eleştiri konusu olur mu? konuyla ilgili yaptığım araştırmalarda ve okuduğum yazılarda yurt dışındaki firma ile yurt içindeki firma arasında yapılan işlemlerden bahsediliyor. sorumdaki firmanın herhangi bir yurtdışı bağlantısı yok. Karar almak suretiyle : 131- ortaklardan alacaklar (B) 580- geçmiş yıllar Zararları (A) daha sonrada ortakların şirkete koydukları nakit sonrasında 102- Bankalar (B) 131- Ortaklardan Alacaklar (A) ve şirket ortaklara borçlu ise ortakların şirkete koyduğu para karşılığı; 331- Ortaklara Borçlar (B) 102- Bankalar (A) şeklindeki kayıtlar ile geçmiş yıllar zararlarının kapatılması özkaynağın artıya geçmesi ve ortaklara olan borçların ödenmesi işlemlerinin yapılması doğrumu dur. Eleştiri konusu olur mu?

Cevap :
131 hesap kullanılmaz. .131 hesapta şirketin ortaklara verdiği borçlar takip edilir.331 hesapta ise ortağın şirkete verdiği borç takip edilir. Sizin düşündüğünüz işlem için , 331 hesap kullanılır.Daha sonra , 580 hesap 331 hesap ile kapatılır


 

Tarih : 13.02.2015
Soru :
yeni başlayan yada başlayacak olan gayrimenkul projelerinden henüz bitmemiş şekilde alacağımız gayrimenkulleri sermaye olarak ilave edebilirmiyiz.teşekkürler

Cevap :
Tapu kadastro genel Müdürlüğü'nün 2013/7 ye 1744 sayılı genelgesi ile 6102 ve 6103 sayılı kanuna göre gayrimenkullerin ne şekilde sermayeye ekleneceği düzenlenmiştir. Buna göre: Mahkemenin atayacağı bilirkişinin tespit raporuna göre olabilir.


 

Tarih : 12.02.2015
Soru :
merhaba sayın danışman. ben soru sormuştum fakat kafama takılan bazı hususlar var. 10.01.2014 tarihinde limited şirket tasfiyeye girdi ve 03.02.2015 tarihinde tasfiye sonuçlandı. Sorularım: 1 - Tasfiye sonunda mizanım aşağıdaki şekilde; 100 - 87.977,11 B 136 - 3.733,88 B (geçici vergiden dolayı) 438 - 134.635,53 A 500 - 100.000,00 A 540 - 556,81 A 542 - 10.579,29 A 580 - 194.315,91 B 570 - 40.161,55 A(bu kar mizanda var kv'nde geçmiş yıl zararı ile mahsup edildi) bu hesaplara göre tasfiye sonu bilançosu için acaba nasıl bir yevmiye kaydı yapmam gerekmekte. 2 - 540-542 hesapları ocak ayında mı yoksa tasfiye sonu 3 Şubatta mı dağıtmam gerekmekte. 3- Önceki sorumda şöyle bir cevap verdiniz. "Tasfiye sonu bilançonuzda 500 ve 100 veya 102 nolu hesaplar kalacak ,bu hesaplarda sermaye ortaklara ödenmesi ile kapatılacaktır." sermayenin ortaklara ödemesi ne zaman yapılmalıdır. Teşekkür ederim.

Cevap :
Burada mizan incelenerek yorum yapmamız ve muhasebe kaydı yapmamız beklenemez.Muhasebe kitaplarından yararlanınız.


 

Tarih : 12.02.2015
Soru :
sayın danışmanım. danışmanlığını yaptığım bir iş ortaklığı almış olduğu ihaleli işi nedeniyle ortaklık sözleşmesi gereği bir miktar sermaye göstermiş durumdalar.ancak bu sermaye yeterli değil ve finans ihtiyacını her bir ortak ortaklık için kendi kasasından ödeme yapmak durumunda kalabiliyor.bu durumda ödenen meblağların finansman hizmeti yerine geçerek kdv tahakkuk ettirilmesi gerektiği konusunda görüşünüz nedir.kdv oranı nedir.?kdv düzenlenmeyecek ise iş bitiminde tasfiye nedeniyle sermaye çıkışı yapılarak stopaj ödenmesi yoluyla ortakların kendi bilançolarında yansıtma işlemini tercih etmemiz doğru olur mu?

Cevap :
Bahsettiğiniz gibi muhasebe uygulaması olmaz.Ortaklığın kaynağa ihtiyacı varsa sermaye artır sorunu çözer.Hukuki olmayan bir işlemde KDV hesaplaması olmaz.


 

Tarih : 09.02.2015
Soru :
Kolay gelsin. Geçmiş yıllar karı 12.000.000.-TL olan A.Ş. nin % 85 paya sahip ortağı kendi payına düşen geçmiş yıllar karlarından 4.000.000.-TL sini sermaye artırımında kullanmıştır. Diğer % 15 e sahip ortaklar sermaye artırımı yapmamışlar ve % 100 katılımlı genel kurulda oybirliği ile onaylanıp tescil edilmiştir. Bu durumun ivazsız intikal veya kurum stopajı yönünden vergilendirilmesi söz konusu olabilir mi?

Cevap :
Vergi Mevzuatımıza göre karların sermayeye ilavesi GV tevkifatına tabi değildir.Sermaye artırımı na katılmayan ortakların sermaye artırımı diğer ortak veya ortaklarca karşılanmış ise,arttırmaya katılmayan ortak veya ortakların sermayedeki payları azalacaktır.


 

Tarih : 03.02.2015
Soru :
Sayın Danışman; Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletme, Gelir Vergisi Yasasının 81/2 maddesine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte bütün olarak nevi değişikliği yaparak Limited Şirkete devir edilmiştir. Özsermayesi ayni sermaye olarak şirketin sermayesi olmuştur. Ancak elinde bulunan stoklar ve demirbaşlar şirkete fatura edilirken kdv hesaplanarak mı fatura edilmelidir? Bu tür nevi değişikliği Katma Değer Vergisi Yasasının 17/4-c maddesi katma değer vergisinden istisna mıdır? Faturalar kesilirken nasıl bir yol izlemeliyiz. Teşekkürler. İyi çalışmalar.

Cevap :
Şahız işletmelerinin (Bilanço esası) Şirkete dönüşmesinde Fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması söz konusu değildir. Bilanço olduğu gibi devredilir.


 

Tarih : 30.01.2015
Soru :
Mevduat faizleri stopaja tabi tutulduğundan ayrıca gelir beyanında bulunulmuyor. Peki Sermaye şirketleri vadeli hesaplardan elde ettikleri faiz gelirlerini beyan edeceklermi

Cevap :
Sermaye şirketlerinin mevduatların dan elde ettikleri gelir TİCARİ KAZANÇ olduğu için normal gelirleri içinde yer alır. Ayrıca beyan edilmez. MSİ nı gerçek kişiler elde eder ve bankalardan elde ettikleri faiz gelirlerinin tutarı ne olursa olsun beyan etmezler


 

Tarih : 29.01.2015
Soru :
Merhaba, Tek ortaklı Limited Şirket ortağı kuruluşta yatırdığı 1/4 ten sonra kalan 3/4 sermaye taahhüdünü yerine getirmek istiyor.Karar almamız ya da herhangi bir bildirimde bulunmamıza gerek var mı? İyi çalışmalar.

Cevap :
Herhangi bir karara gereksinim yoktur. Yaptığı ödeme dekontunun üzerine sermaye ödemesi olduğunu belirtmesi yeterlidir.


 

Tarih : 28.01.2015
Soru :
Sayın Üstatlar ödenmiş sermayenin %20 sine kadar 1. tertip yedek akçe ayırdıktan sonra limiti doldurduktan sonra 1. tertip yedek akçe ayırabilirmiyiz yada ne yapmamız gerekir.

Cevap :
Ödenmiş sermayenin %20 sine kadar 1. tertip yedek akçe ayırdıktan sonra limit doldurduktan sonra 1. tertip yedek akçe ayırılmaz.


 

Tarih : 27.01.2015
Soru :
Merhaba, Tek ortaklı Ltd.Şti.ortağı sermaye taahhüdünü yerine getirmek istiyor.Ticaret Odasına ya da Vergi Dairesine herhangi bir bildirimde bulunmamız gerekiyor mu?Gerekirse bilgi verebilir misiniz? İyi çalışmalar.

Cevap :
Sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinin bilgisi her hangi bir kuruma bildirilmez.


 

Tarih : 22.01.2015
Soru :
XYZ Limited Şirketi 50.000 TL sermayeli şirkettir Şirketin tek ortağı ve müdürü Ahmet beydir Ahmet bey 2012 yılında firmaya gayrimenkul alımı için 850.000 TL borç vermiştir ve XYZ Ltd. firması ortağından almış olduğu 850.000 TL ile daire almıştır 2012 yılından beri ortağın alacağı 850.000 TL ödenmemiştir ayrıca faiz hesaplanmamış ve ortağada faiz ödenmemiştir Bu durumda; Ortağa olan 850.000 TL borç için faiz hesaplanmamış ve ödenmemiş olması ile yanlışlık yapılmışmıdır? Bu durumda ne yapılması gerekir doğru olan nedir? Not: Gerçekte de ortağa şirket faiz ödememiştir Saygılar

Cevap :
KVK 12. maddesi aşağıdadır. (1) Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. (2) Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınır. (3) Bu maddenin uygulanmasında; a) Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az % 10'unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu, b) Öz sermaye, kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit edilmiş hesap dönemi başındaki öz sermayesini, ifade eder. (4) Kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortaklık payı aranır. (5) Yukarıda belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu kişiler için topluca dikkate alınır. (6) Aşağıda sayılan borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz: a) Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdî teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar. b) Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar. c) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar. ç) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kiralama şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar. (7) Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır. MADDE metninde belirtilen koşullara göre ortaklar şirkete BORÇ verir .Madde metninde belirtilen koşullar ihlal edilirse BORÇ veren ortak FAİZ ALMASADA Merkez Bankası nın ilan ettiği faiz oranında faiz hesaplayıp MSİ olarak beyan etmesi gerekir.


 

Tarih : 22.01.2015
Soru :
merhaba ben şirket birleşmesi yapıyorum fakat aynı anda devrolunan şirketten dolayı sermaye arttırımı yapıyorum yazacağım sermaye arttırım raporunda devrolunan şirketin sermayesi tamamen ödenmiştir. Raporun sonuç kısmında nasıl bir bilgi yazmam gerekiyor cevaplarsanız sevinirim teşekkür ederim

Cevap :
Sorunuzu TTK kutusunu işaretleyerek tekrar gönderiniz.


 

Tarih : 21.01.2015
Soru :
Limited şirketimiz için şube açılışı yapacağız merkez sermayesi 500.000,00 T.L. Şube sermayesi 1.000.000,00 T.L. Olarak taahhüt edeceğiz şube için ayrı bir defter tasdiği yapmak gerekiyor mu ? ve ya başka bir sorumluluğu var mı ?

Cevap :
Vergi uygulamalarında ;Her şube için ayrı defter tutma zorunluluğu diye bir durum söz konusu değildir. Vergi Usul Kanununda şubeler için ayrı defter tasdik edileceğine dair herhangi bir hüküm yoktur.Ancak TTK mevzuatı için sorunuzu TTK kutusunu işaretleyerek tekrar gönderiniz.


 

Tarih : 20.01.2015
Soru :
iyi günler; mükellef tasfiye kararı alındı ve tasfiye süreci başladı 1-tasfiye dönemi öncesinde oto finansman olarak bulunan geçmiş yıllar karı (sermayeye e klenmemiş) tasfiye döneminde oluşan zarara mahsup edilip kalan kısım mı stopaja tabi tutulur 2-tasfiye dönemi karı/zararı tasfiye öncesi dönemle ilişkilendirilmez mi zarar/kar mahsubu yönünden

Cevap :
Tasfiye kar ve zararı dikkate alınmadan stopaj hesaplanması gerekir.


 

Tarih : 20.01.2015
Soru :
Merhaba, Bizim grubumuzda 45 adet tüzel kişilik bulunuyor. Bir firma bu 45 şirketin hepsinin büyük sermayedarı durumunda. Tüm merkez çalışanların hepsi büyük sermayedar şirketin bordrosunda yer alıyor.2015 yılı için tüm şirketlerimizde tam tastik işlemini sonlandıracağız fakat yeni kurulan şirketlerimiz için vergi dairesi E-beyanname şifresini meslek mensubu ilgili şirketin bordrosunda olmadığı için vermiyor. Bu soruna nasıl bir çözüm bulmalıyız. Ortak muhasebe hizmeti verdiğimiz için grup içinde çalışan tüm meslek mensupları bağımlı çalıştığı için bir çözüm bulamadık. Ayrıca tam tastik hizmetini sonlandırdığımız diğer şirketlerimizin hepsine yeniden E-beyanname şifresi almak zorundamıyız. Beyanname dönemi geldiğinden dolayı acilen yardımlarınızı bekliyorum. Saygılarımla

Cevap :
Öncelikle bir husus belirtmek isteriz YMM ler ile tam tasdik sözleşmesi yapılması zorunlu değildir. Sadece sigortalı meslek mensubu olduğunuz firma kendisi şifre almak şart ile beyannamelerini gönderebilirsiniz.(VUK 340 Nolu GT)


 

Tarih : 20.01.2015
Soru :
Merhaba.Bugun sorduğum soruyu acmak için soruyorum.Bir şirketin geçmiş yıl karlarını sermayeye ilave etiikten sonra mesela 1 yıl sonra tasfiyeye sokarsak stopaj öder miyiz?Teşekkür ederim.

Cevap :
Maliye Bakanlığının uygulamasında 1 yılda geçse 10 yılda geçse sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karları tasfiye döneminde GV stopajına tabi olacaktır.


 

Tarih : 20.01.2015
Soru :
Merhaba.Bildiğim kadarıyla geçmiş yıl karlarının sermayeye ilave edilmesi halinde kar dağıtımı yapmış gibi stopaj ödenmiyor. Eğer öyle ise tasfiye halindeki bir firma geçmiş yıl karlarını sermayeye ilave etmek suretiyle bu tutarlar için stopaj ödemekten kurtulabilir mi?Yada tasfiyeden çekip geçmiş yıl karlarını sermayeye ilave edip tekrar mı tasfiyeye sokmak gerekir?Teşekkür ederim.

Cevap :
Tasfiye şirketin Tüzel kişiliğinin sona erdirilmesidir. Önceden Sermayeye ye eklen geçmiş yıl karları Tasfiye girilmesi halinde KAR DAĞITIMI sayıldığı için % 15 GV stopajı ödenecektir. Sermayeye eklenip, tasfiyeye girilmediği sürece Stopaj ödenmez.Tasfiyeye girdikten sonra Stopaj ödenecektir.


 

Tarih : 19.01.2015
Soru :
Merhaba, Meslek mensubu mesleğini tek pay sahipli bir sermaye sirketinde surdururken ( sirket müdürü), aynı anda gerçek kişi olarakta mesleğini icra edebilir mi ?

Cevap :
Hayır edemez.Mesleki sorumluluk bir yerde kullanılır.


 

Tarih : 15.01.2015
Soru :
üstad limited şirketimizin sermaye artırım süresini geçirdik münfesih duruma düştük.yeni bir süre tanınacakmı vergi dairesine beyannamelerimizi veriyoruz fatura kesmeye devam edebilirmiyiz tasfiyeye girmek için ne kadar süremiz var saygılarımla.

Cevap :
Sermayenin süresi içinde asgari tutara çıkarılmamasının yaptırımı, şirketin infisah etmesidir. İnfisah ile sona eren anonim ya da limited şirketler zorunlu olarak tasfiyeye girerler.


 

Tarih : 15.01.2015
Soru :
üstad limited şirketimizin sermaye artırım süresini geçirdik münfesih duruma düştük.yeni bir süre tanınacakmı vergi dairesine beyannamelerimizi veriyoruz fatura kesmeye devam edebilirmiyiz tasfiyeye girmek için ne kadar süremiz var saygılarımla.

Cevap :
Sermayenin süresi içinde asgari tutara çıkarılmamasının yaptırımı, şirketin infisah etmesidir. İnfisah ile sona eren anonim ya da limited şirketler zorunlu olarak tasfiyeye girerler.


 

Tarih : 15.01.2015
Soru :
üstad limited şirketimizin sermaye artırım süresini geçirdik münfesih duruma düştük.yeni bir süre tanınacakmı vergi dairesine beyannamelerimizi veriyoruz fatura kesmeye devam edebilirmiyiz tasfiyeye girmek için ne kadar süremiz var saygılarımla.

Cevap :
Sermayenin süresi içinde asgari tutara çıkarılmamasının yaptırımı, şirketin infisah etmesidir. İnfisah ile sona eren anonim ya da limited şirketler zorunlu olarak tasfiyeye girerler.


 

Tarih : 05.01.2015
Soru :
Merhaba, Dağıtılmayan geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi raporunda özvarlığın tespiti ile ilgili olarak son mizan mı baz alınmalı yoksa dağıtılmayan kar hangi yılı kapsıyorsa o yılın mı mizanı baz alınmalı acil sizden cevap bekliyorum saygılar

Cevap :
Raporun düzenlendiği tarihdeki mizan dikkate alınması gerekir.


 

Tarih : 31.12.2014
Soru :
Ltd.Şirket asgari sermaye artışı süresinde yapılmamış ve münfesih hale gelmiştir. Ticaret Sicili ve Vergi Dairesi nezdinde yapılması gereken işlemler nelerdir ? ayrıca ilave bir süre uzatımı var mıdır ? Saygılarımla..

Cevap :
6552 sayılı yasa ile 11.12.2014 tarihine kadar sermaye artışı yapılabilirdi. Bu süre sona ermiştir. Bahse konu şirketinizin tasfiye işlemleri yapılmalıdır.


 

Tarih : 30.12.2014
Soru :
Cevap:Sayın, Elde edilen kazanç gayri menkul sermaye iradı olur. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi 1. SERVİS MİNİBÜSÜNÜN KİRAYA VERİLMESİ MENKUL SERMAYE İRADI OLMAZMI? 2- S.M.M.M.'LER SERVİS MİNİBÜSÜ ALIP KİRAYA VERİRLERSE, MALİ MÜŞAVİRLİK AÇISINDAN BİR ZARARI OLURMU?

Cevap :
Menkul sermaye iradının Tarifi GVK 75. maddesinde aşağıdaki gibi yapılmıştır. "Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradıdır. " GVK hükümlerine göre araç kira geliri GMSİ olarak belirtilmiştir.(GVK Md.70/8) Mesleki faaliyetlerin icrasında bu kazanç ticari kazanç olmadığı için bir engel yoktur.


 

Tarih : 30.12.2014
Soru :
S.M.M.M.'LER SERVİS MİNİBÜSÜ ALIP, PERSONEL TAŞIMACILIĞI İÇİN KİRAYA VERSE, TİCARİ KAZANÇ OLARAK MI, MENKUL SERMAYE İRADI OLARAK MI DEĞERLENDİRİLİR? İYİ GÜNLER.

Cevap :
Elde edilen kazanç gayri menkul sermaye iradı olur.


 

Tarih : 26.12.2014
Soru :
Limited şirkette sermaye artırımı yapılmak isteniyor.dağıtılmayan geçmiş yıllar karları sermaye düzeltme olumlu farları sermaye artımında kullanılacak. bunun için tek smmm rapor hazırlaya bilirmiyiz? her tesbit için ayrı rapor mu hazırlanmalıdır? iyi çalışmalar.

Cevap :
Ayrı ayrı rapor hazırlamanız gerekir. Bu raporların yanı sıra ayrıca Önceki sermayenin ödendiğinin tespiti raporu da yazılması gerekir.


 

Tarih : 25.12.2014
Soru :
500.000 TL Sermayeli ltd.şti. 31/12/2014 Tarihli Bilançosunda 331 hesap bakiyesi 6.000.000 TL Bakiye verecek bunun için 2.000.000 TL Sermayeye ekleyeceğiz kalan tutar için ne işlem yapmam gerekecek ?

Cevap :
Kalan bakiye için bir işlem yoktur Ancak, KVK 12. maddesindeki örtülü sermaye için KV beyannamesinde ilgili form doldurulur.


 

Tarih : 24.12.2014
Soru :
Yabancı ortağı olan bir limited şirketin, yabancı ortaktan(yabancı ortak Almanya da faaliyet gösteren bir firma) kredi alması ve bunun sonucunda faiz faturasi kesilmesi durumda Limited Şirket faiz faturasının stopajini muhtasar Beyannamede nasil beyan edecektir? örnek : faiz faturasi 100,00 TL olsun ilk 50,00 TL 'sinde %10 faiz stopajı, sonraki 50 TL sinde ise örtülü sermaye'den dolayi %10+%5(örtülü sermaye dolayisiyla) toplam %15 stopaj sözkonusudur. Bu durumda muhtasar Beyannamesinde 1-) 100,00 x%10 = 10 TL Faiz Muhtasar Beyannamesinde Her Nevi Alacak Faizleri (KVK Md. 30/1-ç) kod 265 de, kalan %5 ise (50 x %5) muhtasarda Kurumların Dağıttıkları Kar Payları kod.271 demi görünecektir? Yoksa 2-) 50x%10 muhtasarda kod 265 de, 50x%15(örtülü sermaye nedeniyle %10 faiz yerini %15 e dönüstürdügünden dolayi %15'in tamamı muhtasarda kar payı olarak degerlendirilip, 271 kodunda mi beyan edilecektir? Tesekkürler

Cevap :
Bizim yorumumuz 265 olabileceği yönünde Ancak; Muhtasar Beyanname kodları konusun da GİB e beyan bölümü ile görüşünüz.


 

Tarih : 22.12.2014
Soru :
Üstadım, Günaydın Aşağıdaki soruyu geçen gün sormuştum fakat eksik cevap verilmiş sanırım. Benim merak ettiğim husus, Tasfiyeye girmeden önce 502 hesap bakiyesini sermayeye ekledikten sonra, tasfiyeye girersek yine de Kurumlar vergisi ödemek zorundamıyız. 502 Hesap için bağımsız beyanname mi veriliyor. Soru : Üstadım, 2015 başında tasfiyeye girecek limited şirketin özkaynaklar kalemleri arasında 502 hesapta 17.520 TL sermaye düzeltmesi olumlu farkları mevcuttur. 2014 yılı bilançosunda da 10.000 TL civarı zarar çıkma durumu vardır. Ayrıca yasal yedekleri 7.000 TL, Olağanüstü yedekler:10.000 TL ve diğer geçmiş yıl karları toplamı da 124.000 TL dir. Tasfiyeye girmeden önce 502 hesapla ilgili yapılması gereken bir işlem var mıdır. ? Bu haliyle tasfiyeye girilirse tasfiye sonunda 502 hesap için kar dağıtımı stopajı dışında ayrıca % 20 kurumlar vergisi var mıdır. ? Tasfiyeye girmeden önce 502 hesap bakiyesinin sermayeye ilave edilmesinin vergisel avantajı var mıdır ? Detaylı bilgi rica ederim. Saygılarımla, Cevap : 502 hesap , enflasyon düzeltmesinden dolayı zarar varsa mahsup işlemi yapılır.Aksi durumda KV ve dağıtımdan dolayı %15 GV stopajına tabi tutulur. Tasfiyye giren şirkette sermayeye olmaz.

Cevap :
Tasfiyeye girmeden önce sermayeye eklene sermaye yedekleri ve kar yedekleri Vergilendirilir. Bu kural 502 hesap içinde geçerlidir.


 

Tarih : 22.12.2014
Soru :
Gününüz aydın olsun... tasfiyeye girecek ltd.şti.de..324.000 tl dağıtılmamış ve sermayeye eklenmemiş geçmiş yıl karları var.bununla birlikte 19.000 tl enflasyon düzeltme zararı ve 365.000 Tl kasa affından gelen geçmiş yıl zararlarımız var...tasfiye halinde bu kar ve zararlar birbirinden mahsup edilecekmidir...edilmiyor ise sadece geçmiş yıl karları üzerinden tasfiyede stopaja tabimidir.teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim...

Cevap :
Mali Zararlar .Mali Karlardan Yıllık beyanname üzerinden yapılır.Ticari Zararlar Ticari karlardan muhasebe kaydı ile yapılır.Geçmiş yıl kararı ,kar yedekleri ve sermaye yedeklerinin dağıtma tabi tutulmaları halinde % 15 GV tevkifatı yapılır.


 

Tarih : 19.12.2014
Soru :
Üstadım, 2015 başında tasfiyeye girecek limited şirketin özkaynaklar kalemleri arasında 502 hesapta 17.520 TL sermaye düzeltmesi olumlu farkları mevcuttur. 2014 yılı bilançosunda da 10.000 TL civarı zarar çıkma durumu vardır. Ayrıca yasal yedekleri 7.000 TL, Olağanüstü yedekler:10.000 TL ve diğer geçmiş yıl karları toplamı da 124.000 TL dir. Tasfiyeye girmeden önce 502 hesapla ilgili yapılması gereken bir işlem var mıdır. ? Bu haliyle tasfiyeye girilirse tasfiye sonunda 502 hesap için kar dağıtımı stopajı dışında ayrıca % 20 kurumlar vergisi var mıdır. ? Tasfiyeye girmeden önce 502 hesap bakiyesinin sermayeye ilave edilmesinin vergisel avantajı var mıdır ? Detaylı bilgi rica ederim. Saygılarımla,

Cevap :
502 hesap , enflasyon düzeltmesinden dolayı zarar varsa mahsup işlemi yapılır.Aksi durumda KV ve dağıtımdan dolayı %15 GV stopajına tabi tutulur. Tasfiyye giren şirkette sermayeye ilave olmaz.


 

Tarih : 19.12.2014
Soru :
Merhaba, Bilanço üsülüne göre defter tutugum bır gelir vergisi mukellefım var,ve şahıs odemelerı genelde kendı kredı kartıyla yapmakta.Dolayısyla ben bu harektleri 309 hesağta takıp edıyorum ya da şahsı harcamları ıle ılgılı odemelr oluyor bankadan ve bunuda 131 hesaba atıyorum.Şahıs fırmasında ki bu 309-331-131 hesapların sermayeye ılave edılmesı ve dusurulmesi ya da yık edılmesı ıcın ne yapabılırım.

Cevap :
Ticari işlemlerde otakların veya işletme sahibin şahsi K.Kartının kullanılması muhasebe uygulamalarına ve vergi hukukuna aykırıdır.Hukuka aykırı işlem için muhasebe kaydı öneremeyiz.


 

Tarih : 16.12.2014
Soru :
Merhabalar, 549 özel fon hesabını sermayeye ilave edeceğimizden tespit raporu örneği gerekli.549 hesabın oluşması 11.06.2013 tarihli 1 seri numaralı yurtdışındaki bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması hakkında genel tebliğine girmektedir.5811 sayılı saya değil.2013 de çıkan yasayla ilgili tespit raporu örneği sitede varmı.Teşekkürler

Cevap :
Sitede deki mevcut rapor formatları dışında rapor örneği yoktur.Rapor formatlarını yeni konuları itibari ile sizler yaratabilirsiniz. Ticaret sicilini örneği olmadığı geliştireceğiniz formatı kabul etmek zorundadır.


 

Tarih : 12.12.2014
Soru :
kurumlar vergisinden istisna edilen gayrimenkul satış karının %75'nin sermaye ilavesi konusunda SMMM rapor örneği var mıdır? varsa bir örneğini nereden bulurum. iyi çalışmalar...

Cevap :
Bahsettiğiniz istisnaya ilişkin rapor YMM lerce düzenlenmesi gerekir.Örnek rapor formatı yoktur.


 

Tarih : 11.12.2014
Soru :
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, kollektif şirket, donatma iştiraki, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının hisse devri işlemleriyle yeni ortak olma ve ayrılma ile iflas, tasfiye ve münfesih durumdaki şirketlerin ortaklarının, sigortalılık başlangıç ve sona ermesiyle ilgili olarak, gerek şirket yetkililerinin gerekse sigortalıların kanuni süre içerisinde bildirimde bulunmamaları halinde Kanunun 102 nci maddesine göre haklarında idari para cezası uygulanacağına dair açık bir hüküm bulunmadığından bu kapsamdaki sigortalılar ile şirket yetkililerinin süresi içerisinde veremedikleri işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri sebebiyle idari para cezası uygulanmayacaktır. TURMOB TARAFINDAN İMZAYA SUNULDUĞU YAZIYOR.BUGÜN SON GÜN BİLDİRİM İÇİN.. SON DURUM NEDİR.? İMZADAN ÇIKMAZSA ?

Cevap :
Bu konuyla ilgili bir problem olmadığı SGK yetkilileri tarfından dile getirilmiş ve Genelgenin imzadan çıkması beklenmektedir.


 

Tarih : 11.12.2014
Soru :
ODANIN SİTESİNDE; 5.1- Şirket Yetkililerinin ve Sigortalıların Sigortalılık Başlangıç ve Sonlandırılmasına İlişkin Bildirim Yükümlülükleri Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, kollektif şirket, donatma iştiraki, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının hisse devri işlemleriyle yeni ortak olma ve ayrılma ile iflas, tasfiye ve münfesih durumdaki şirketlerin ortaklarının, sigortalılık başlangıç ve sona ermesiyle ilgili olarak, gerek şirket yetkililerinin gerekse sigortalıların kanuni süre içerisinde bildirimde bulunmamaları halinde Kanunun 102 nci maddesine göre haklarında idari para cezası uygulanacağına dair açık bir hüküm bulunmadığından bu kapsamdaki sigortalılar ile şirket yetkililerinin süresi içerisinde veremedikleri işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri sebebiyle idari para cezası uygulanmayacaktır. Demişsiniz. Ancak açık belirtmemişsin yani ayın 11. i itibariyle verilmesi gerekiyormu, gerekmiyormu.Gerekiyorsa bunun yılı ne.Mesela A.Ş.' e 5 yılda 20-25 tane yönetim kurulu değişikliği olmuş.Bunların hepsinin geçmiş yıllar da dahil bildirilmesi gerekiyormu.

Cevap :
01.10.2008 sonrası için bildirgelerin düzenlenmesi gerekmektedir. Genelge imzadadır.


 

Tarih : 10.12.2014
Soru :
Merhaba, Yeni kurulan yabancı sermayeli şirket ortaklarının(Libya)bağ-kur durumunu öğrenebilir miyim? BAĞ-KUR işe başlama bilgisi verilecek mi? Prim ödenecek mi? İyi Çalışmalar

Cevap :
Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda bulunan yabancılardan sigorta primlerinin kendi ülkesinde ödenmeye devam ettiğini kanıtlayanlar, Sözleşmelerde öngörülen süreler kadar Türkiye’de sosyal güvenlik yükümlülüklerinden muaftırlar.


 

Tarih : 10.12.2014
Soru :
Merhaba, 2013 yılı karının bir kısmı ortaklara dağıtılmaya karar verildiğinde ,2.tertip yedek akçe ve 2.tertip temettü hesabında dağıtılmaya karar verilen kardan mı hesaplama yapmamız gerekiyor?( Kar 100000 tl fakat 50000 tl sini dağıtırsak. Hesaplanan k.vergisi 20.000 tl, Sermaye de 30000 tl varsayarsak. 2.tertip yedek akçe 50.000-(k.v 20.000-1.tertip yedek akçe 5.000- 1.temettü 1500 )*%10 =2.tertip yedek akçe mi oluyor? saygılar

Cevap :
SORUNUZA İLİŞKİN ODAMIZIN HAZIRLADIĞI ÖRNEK AŞAĞIDADIR • Şirketin, 31.12.2012 tarihi itibariyle dönem kârının 300.000 TL olduğunu, 30 Mayıs 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, dönem net kârından yasal yedek akçeler ayrıldıktan ve dağıtılan avans kâr payının mahsubu yapıldıktan sonra, kalan bakiyenin tamamının ortaklara dağıtılmasına karar verildiğini varsayalım. • Hesap Dönemi Sonu Kârı: 300.000 TL • Vergi Karşılığı: 60.000 TL • Dönem Sonu Net Kârı: 240.000 TL • 1. Tertip Yasal Yedek Akçe: 15.000 TL (300.000 x 0.05) • 2. Tertip Yasal Yedek Akçe: 20.000 TL (240.000 - 15.000 - (500.000 x 0.05) x 0.10 • Dağıtılan Avans Kâr Payı: 84.375 TL • Ortaklara Dağıtılacak Bakiye Kâr: 120.625 TL • Dağıtılan Avans Kar Payı üzerinden kar payının ödendiği tarihte 12.656,25 TL’lık (84.375*0,15) Stopaj Kesintisi yapılmıştı. • Bakiye Kar Payının Ödendiği tarihte ise, bu tutar üzerinden Gerçek Kişi Ortak için GVK 94/6 b-i göre stopaj tahakkuku yapılacaktır. Muhasebe Kayıtları 30 Mayıs 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 2012 yılı kârının akıbetine ilişkin karar ve avans kâr dağıtımı mahsubu ile ilgili karar üzerine yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir; –––––––––––––––––/–––––––––––––––– 570-Geçmiş Yıl Karları 240.000 331 - Ortaklara Borçlar 120.625.- 331.01- %20 Paylı Ortak 8.125.- 331.02- %80 Paylı Ortak 112.500.- 540 – Yasal Yedekler 35.000.- 540.01- I.Tertip Yedek Akçe 15.000.- 540.02- II.Tertip Yedek Akçe 20.000.- 548- Avans Kar Payı Karşılığı 84.375 548.01- %20 Paylı Ortak 16.875.- 548.02- %80 Paylı Ortak 67.500.- –––––––––––––––––/–––––––––––––––– Muhasebe Kayıtları 30 Mayıs 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 2012 yılı kârının akıbetine ilişkin karar ve avans kâr dağıtımı mahsubu ile ilgili karar üzerine yapılacak muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir; –––––––––––––––––/–––––––––––––––– 331 - Ortaklara Borçlar 120.625.- 331.01- %20 Paylı Ortak 8.125.- 331.02- %80 Paylı Ortak 112.500.- 102 – Bankalar Hesabı 102.531,25 360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar 18.093,75 360.01 - %20 Paylı Ortak İçin (%15) 3.618,75 360.02 - %80 Paylı Ortak İçin (%15) 14.475.- –––––––––––––––––/–––––––––––––––


 

Tarih : 08.12.2014
Soru :
SAYIN YETKİLİ, GERÇEK KİŞİ MÜKELLEFLERİN, KİŞİSEL SGK VE VERGİ BORÇLARI,SAHİP OLDUĞU ŞAHIS İŞLETMESİNİ KAPATIP, HERHANGİ BİR SERMAYE ŞİRKETİ KURMALARI DURUMUNDA(TEK ORTAKLI ,KENDİ ADINA), ÖNCEDEN OLAN ŞAHSİ SGK VE VERGİ BORÇLARI İÇİN İDARE TARAFINDAN YENİ KURULACAK ŞİRKETTEN TAHSİLİ MÜMKÜNMÜDÜR?

Cevap :
Evet borçlunun mal varlığından tahsilat yapılır . A.Ş. deki Hissede borçlunun mal varlığıdır.


 

Tarih : 08.12.2014
Soru :
Limited Şirkette geçmiş yıl karlarını sermayeye ekleyeceğiz Sermaye ye eklenecek geçmiş yıl karından hangi kesintiler yapılmalıdır Yada ayırmaya gerek yok mudur çünkü kar sonuçta sermayeye eklenecektir Teşekkürler

Cevap :
Karın sermayeye eklenmesinde her hangi bir vergileme yoktur.Kar sermayeye eklenmez dağıtıma tabi tutulması halinde % 15 GV tevkifatı yapılır.


 

Tarih : 08.12.2014
Soru :
Merhaba, çok önemli ve sizden ricam çok acil olarak soruma cevap vermeniz ve bana yol göstermeniz ..... Tasfiyeye girmek isteyen bir ltd.şti'nin olağanüstü yedeklerinde sermeyesinden fazla rakam bulunmaktadır. Bu güne kadar hiç kar dağıtımı yapılmamıştır. şimdi sizden ricam olağanüstü yedekleri tasfiyeye girmeden sermayeye eklersek vergi ödemek zorunda kalmayız fakat tasfiye sonunda sermayede kalan kısmı ortaklara dağıtmak zorundamıyız zaten kasada da para olmayacak zorunluluk varmıdır varsa karı sermayeye katmanın bir manası olmayacaktır diye düşünüyorum çünkü her halükarda vergi ödemesi yapılacaktır. Bu konuyla ilgili tarafımı bilgilendirmenizi önemle rica ediyorum. teşekkürler

Cevap :
Tasfiyeye girecek firma yedekleri sermayeye eklerse ; tasfiye başlangıcında vergilendirilir.(%15) GV Stopajı ödemesi gerekir.tasfiyeye girecek bir firma için yapılması gereken bir işlem değildir.


 

Tarih : 04.12.2014
Soru :
Merhaba Üniversite döner sermayesine ait VUK yönetmelik hükümlerine tabi değildir ibaresi yazılı kdv li bir fatura aldık. Bunun kdv sini indirim konusu yapmam da herhangi bir sorun yaşamam değil mi?tşk.

Cevap :
Söz konusu faturadaki belirtilen ibare ilgili kurumun VUK 'nun şekli şartlarına uyma mecburiyetinin olmadığına ilişkindir. İlgili kurum KDV mükellefiyeti mevcuttur. Bu durumda söz konusu faturadaki KDV leri indirim konusu yapılır.


 

Tarih : 03.12.2014
Soru :
Merhaba, SMİYB kullanması nedeniyle rapor düzenlenmiş ve 5811 sayılı yasadan faydalanmış ve yasadan faydalanmak için sermaye artışı yaptığımız bir mükellef sermaye artışına koyduğumuz binasını satmak istiyor. tabi ki sermaye azaltımı yapacağız. acaba daha önce özel fon hesabına koyduğumuz tutar için vergi hesaplamamız gerekir mi? veya bunun mahsuru ne olabilir?

Cevap :
Vergi hesaplamanız gerektiği kanaatindeyiz. Ancak işlemlerinize esas olmak üzere maliyeden yazılı görüş alınız.


 

Tarih : 28.11.2014
Soru :
A.Ş. lerde sermaye artırımında veya kuruluşta her ortak için tescilden önce ödenecek tutar (1/4 den az olmamak üzere) ve kalan sermayenin ödeme zamanı (24 ayı aşmamak üzere) farklı belirlenebilinir mi? Örneğin, 3 ortak sermaye artırıyor tescilden önce biri 1/4 ünün ödüyor diğeri yarısını diğeri ise 3/4 ünü ödüyor aynı şekilde tescilden sonra kalanının ödemesinde de biri 12 ay sonra diğeri 6 ay sonra diğeride 15 ay sonra ödeyecekleri hususu sözleşme ile belirlenebilinir mi? Yoksa her ortak için tescil öncesi ödenecek tutar oranı aynı olmalı mı ve ödeme vadeside aynı mı olmalıdır Saygılar

Cevap :
Ortakların gerek kuruluşta gerek sermayenin kalan kısmını öderken toplam sermaye üzerinden hesaplanmalar yapılmalıdır. Kanunun asgari ödeme oranına dikkat edilmelidir. Bunun dışında ortaklar sermaye taahhütlerini yerine getirirken kendi aralaralarında farklı tutardaki ödemeleri yapabilir. Bu husus ihtiyaridir.


 

Tarih : 26.11.2014
Soru :
ŞUBAT /2014 , TE SERMAYESİNİ ARTTIRMAYAN ŞİRKETLERİN YENİDEN ARTTIRMASI HANGİ TARİHTE SONE ERİYOR VE NORMAL SERMAYE ARTIŞINDAN FARKLI BİR DURUM VARMI

Cevap :
6552 sayılı kanun 134.madde gereği kanunun yayın tarihinden itibaren üç ay içinde artış yapabilirsiniz. 11.12.2014 son tarihtir.


 

Tarih : 26.11.2014
Soru :
Merhaba , sermaye artış ile ilgili soruma resmi gazetedeki rakamdan düşük olmaması koşulu ile serbest demişsiniz, benim buradaki amacım şirket yetkilisine fiyatla ilgili bir belge sunmak , o yüzden 2 ayrı ücret oda tarifesinde gösterilmesinin nedenini sormuştum, şirket yetkilisi üstteki rakam ile alttaki rakam gördüğünde şüpheye düşmesini önlemek. Saygılarımla

Cevap :
Oda tarifesinde iki ayrı ücret değil 4 ayrı ücret mevcuttur. Ancak her tanım ayrı ayrı tespitlere ilişkindir. G -Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporları; 1 Nakdi Sermayenin Ödendiğinin Tespit Raporu 760 TL 2 Geçmiş Yıllar Karlarının Sermayeye Eklenmesi Raporu 760 TL 3 Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarının Sermayeye Eklenmesi Raporu 760 TL 4 Sermaye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespit Raporu 760 TL


 

Tarih : 26.11.2014
Soru :
Merhaba, 331 hs bakiyesi sermaye arttırım için kullanmak istenirse , odanın yayınladığı asgari tarifeye göre sermaye arttırım ücreti farklı , ortaklara borçlar ilave ücreti farklı , acaba hangisini almamız gerekiyor veya her iki ücretide mi almamız gerekiyor, Saygılaımla.

Cevap :
Resmi gazetede yayımlanan ücretten az olmamak üzere müşteri ile anlaştığınız tutarı alabilirsiniz.


 

Tarih : 24.11.2014
Soru :
üstad kolay gelsin 570 geçmiş yıllar karlarını sermayeye ilave ederken (bilançoda gözüken fakat beyanname üzerinde gözükmeyen ) 580 geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra kalan tutarmı ilave edilecek saygılar

Cevap :
Bilançoda yer alan 580 Ticari zarar mahsup edildikten sonra kalan 570 ticari karlar sermayeye ilave edilir.


 

Tarih : 21.11.2014
Soru :
ÜSTAD KOLAY GELSİN İNŞAAT FİRMAM İLE İLGİLİ EYLÜL AYINDA SERMAYE ARTIRIMINA GİDEREK 650.000 TL ARSA ALIMINDA BULUNDUK ŞİMDİ TEKRAR 1.600.000 TL YE ARSA ALACAK (İNŞAAT YAPMAK ÜZERE) BEN SERMAYE ARTIRIMI YÖNÜNDE TEKLİFTE BULUNDUM FAKAT ŞİRKET ORTAKLARINDAN BİRİ ŞİRKETE BORÇ PARA VEREBİLECEĞİNİ SERMAYE ARTIRIMINA GİTMEĞELİM DER. (ŞİRKET ORTAĞI GMSİ MÜKELLEFİ GELİRİNİ İSPAT EDEBİLİR) 331 HESABI İÇİN VERGİ YÖNÜNDEN YAPMAM GEREKEN NE OLABİLİR SİZİN ÖNERİNİZ NEDİR BİRDE KASAMDA 299.000 TL VE 570 HESABINDA 275.000 TL 580 HESABINDA 168.000 TL VAR SERMAYE ARTIRIMI YAPARSAM BU HESAPLARI KULLANIP KALANINA NAKİT YAPABİLİRMİYİM SAYGILAR

Cevap :
SERMAYE ARTIRIMI KARARI İÇİN ÇOĞUNLUĞUN KARAR İŞTİRAK ETMESİ GEREKİR.ŞİRKET ORTAKLARI ŞİRKETE BORÇ VEREBİLİR. .NAKİT SERMAYE ARTIŞI İLE BİRLİKTE DAĞITILMAMIŞ KARLAR SERMAYEYE İLAVE EDİLEBİLİR.


 

Tarih : 21.11.2014
Soru :
merhaba , LTD Stı şirketin 2 ortağı bulunmaktadır .. Şirket ortakları 6111 sayılı kanundan yararlanmak istememektedir. bunların bilanço üzerindeki 131 hesabı toplamı , şirket ödenmiş sermayesının ( 500 hesabın ) % 80 ini bulmaktadır ... 131 hesap bakıyesı 380.000,00.-tl 500 hesap bakiyesi 500.000,00.-tl (tamamı ödenmiş sermayedir) 1 - bu 131 hesaba adat hesaplamak gerekmektemidir ? mecburimidir ? 2 - 131 hesap adat hesaplaması ne şekilde yapılmaktadır ? teşekkürler

Cevap :
6111 sayılı yasanın uygulaması sona ermiştir.131 ve 231 hesaba adat hesaplanıp KDV li fatura kesilmesi gerekir.131 hesabın sermaye ilişkisi yoktur 331 hesabın öz sermayeye ile mukayesesi vardır. Adat hesaplaması içi internet sitelerinde bulunan programlardan yararlanınız.


 

Tarih : 21.11.2014
Soru :
Selamlar,Bilanço esasına göre defter tutan şahıs mükellefini, kurulmuş olan Ltd.Şti.ye devrettik.Bilanço kalemleri aynen aktarıldığında 500 hesap tespit edilen ve arttırılan sermaye tutarından fazla oluyor.500 hesabı dengelemek için nasıl bir kayıt yapmak gerekiyor.

Cevap :
Nakit Artırılan sermaye varsa 102 hesap borç 500 hesap alacak olarak kayıt edilir.Devir işleminde Aktifi ile pasifi ile şirkete dönüşüm de sermaye hesabı veya diğer hesaplarda farklılık olmaz.


 

Tarih : 20.11.2014
Soru :
İyi Günler Üstadım. 2005 yılında kurulan bir şahıs şirketi 2013/Ağustos ayında tek kişilik AŞ'ye dönüştürülüyor. sermaye =100.000.-TL. 2014/Kasım ayı tek kişi ortak hissesinin % 30'unu 200.000.-TL'ye bir tüzel kişilik olan .... LTD ŞTİ firmasına devretmek istiyor. Bu hisse satışında değer artış kazancı hesaplaması yapılırken hisselerin iktisap tarihi 2013/Ağustos mu, yoksa 2005 yılı mı dikkate alınması gerekmektedir. Saygılarımla,

Cevap :
2005 Tarihi dikkate alınacaktır.Ancak A.Ş Hisse senedi veya Geçici ilmühaber çıkarması gerekir.Satış için Mutlaka Hisse senedi veya Geçici ilmühaber olması gerekir.


 

Tarih : 19.11.2014
Soru :
Limited şirket gayrimenkul satış karının 549 özel fonlar hesabının sermaye eklenmesinde serbest muhasebeci mali müşavir raporu düzenleye biliyormuyuz örnek rapor varmı yoksa yeminli mali müşavir raporumu gerekiyor saygılarımla

Cevap :
GM satış kazancının sermayeye eklenmesi raporunu sadece YMM ler düzenler.


 

Tarih : 14.11.2014
Soru :
Üstadım, Bana 2014 Başında gelen, Esnaf Odasına kayıtlı şahıs bilanço firmasının pasifinde yer alan 280.000 TL Ödenmiş sermayesinin bir kısmını kasada oluşan fazlalık nedeniyle azaltmamızda bir sakınca var mıdır. Daha önce 500.000 TL lik varlık barışı da yapılmış. Sermaye 550.000 TL olmuş , Fakat Ödenmemiş sermaye hesabında 270.000 TL vardır. 270.000 TL yi ters kayıtla kapatıp, kalan 280.000 TL den de 80.000 TL lık bir azaltıma gitmekte vergisel ve muhasebe yönünden bir sakınca var mıdır. Saygılarımla, ALİ KILINÇASLAN

Cevap :
Bilanço esasın göre defter tutan mükellefler sermayelerini azaltabilirler. Geri ödemenin Banka aracılığı ile yapılması gerekir.


 

Tarih : 13.11.2014
Soru :
Gayrimenkul Satış Kazançları ile ilgili sorum. Firma 2013/Aralık dönemine Aktife kayıtlı 2 adet Gayrimenkulu satarak Kazancının %75 istisna olarak kayıtlara almıştır. Sene başında ÖZel fon hesabına alınan Kazanç Sermaye ilave edilecektir. Sorum. Bu ilave Sermayeye SMMM tarafından yazılacak Tespit raporu ile mi yoksa zorunluluk olup olmadığını bilmiyorum öyle bir zorunluluk varmı forumlarda yazılması gerekiyor deniyor. Taşınmaz Satış Kazancı Tespit Raporu Gelirler idaresine verilecekmiş. o rapormu konu ile ilgili olarak bilginizi rica ederim.

Cevap :
KV 5. Maddesindeki i istisnadan yararlanan Kurumlar; Pasifte oluşturdukları fonunun sermeye ye ilavesi için YMM tespit raporu yazılması gerekir.Ayrıca KV istisnası için Vergi dairesine sunulmak üzere YMM istisna raporu yazılması gerekir.


 

Tarih : 12.11.2014
Soru :
Sayın yetkili , sermaye yedeğinin sermaye ye aktarılması için zorunlu olan maxımum yasal sure nedir.teşekkürler

Cevap :
Bu konuda her hangi bir süre öngörülmemiştir. Genel kurulun kararına veya varsa şrket sözleşmesindeki hükümlere göre işlem yapılır. TTK md. 462 ye göre Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılamaz. Hem bu fonların sermayeye dönüştürülmesi hem de aynı zamanda ve aynı oranda sermayenin taahhüt edilmesi yoluyla sermaye artırılabilir


 

Tarih : 12.11.2014
Soru :
05/12/1984 Tarihinde ticaret odasına kayıt olan bir gerçek kişi mükellefimiz var. Ticaret odasında kayıtlı sermayesi 0,5 kuruş.Bizim bilançomuzda 15.000,00 TL olarak gözükmektedir.Sorumuz biz bu firmada sermaye artışı yaparak sermayeyi 100.000,00 TL yapmak istiyoruz. Sermayenin tespitine ilişkin raporda bu durumu nasıl belirtmeliyiz.sermaye artış işlemini nasıl yapmalıyız. iyi çalışmalar.

Cevap :
Artırılacak sermaye 5000 TL den fazla olacaksa sermayenin tevsiki gereklidir. Tevsik Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu ve faaliyet belgesi veya banka dekontu ile yapılabilir. Bir dilekçe ile sermaye artışı talebinde bulunulur.


 

Tarih : 12.11.2014
Soru :
Üstadım, 6111 s.kanun ile kasa beyanı nedeni ile kaynaklanan 580 hesap bakiyesini geçmiş yıllar kârından mahsup edemiyoruz. Sermaye Arttırımı yapmamız hali, ortakların bu hesabı karşılaması, tasfiye ile şirketin kapanması durumları bu hesabın kâr dağıtım vergi maliyeti olmaksızın kapanmasına uygun mudur? ilgili Hesabın nasıl kapanabileceği hususunda bilgi arz ederim. Saygılarımla.

Cevap :
Geçmiş yıl karları sermayeye ilavesi mümkündür.KKEG lerden oluşan ve Mali kardan mahsubu yapılmayan zararlar,Kar dağımı olması ve % 15 GV stopajı ödemek kaydı ile ortaklara ödenecek paylardan mahsubu yapılabilir.


 

Tarih : 11.11.2014
Soru :
Sayın üstadım merhabalar, Bir Limited şirket sermaye artışı yapmadığı ve yeterli sermayesi olmadığı için Ticaret Odası tarafından resen terk gösterildi. Bu şirketin stokları olmadığı halde muhasebe ve bilanço kayıtlarında yaklaşık 70 bin TL değerinde emtia görünmektedir. Muhasebede görünen bu tekstil stokunu nasıl silebiliriz? Değeri düşen, modası geçen ürün diye 30 bin TL gibi bir fatura ile kapatsak olabilir mi? Yardımcı olursanız çok sevinirim, teşekkür ederim.

Cevap :
Stok silnmesi diye bir işlem olmaz.Mevcut stok için satış yapılması halinde kapatılabilir.


 

Tarih : 30.10.2014
Soru :
Sayın Üstadlar, Limited şirket hissedarlarından biri ortaklıktan ayrılmak istemektedir. Kalanlar ise Anonim Şirket bir başka kişiler ile ortaklığa devam etmek istemektedirler. Bu durumda hisse devrinden dolayı doğacak vergi hakkında bilgi verir misiniz? İzlemem gereken yol nedir? Vergi doğmaması için hisse devri değil de bölünme olarak ortağı ayırmak ve kalan sermaye ile anonim şirket olmak mıdır doğru olan? Önce ortağın ayrılma işlemini yapıp; sonra a.ş. nevi değişikliğini gerçekleştirip sonra kalan ortaklar arasında hisse devri yapmakmıdır doğru olan ? Teşekkürler

Cevap :
Limited şirket ortağı şirketteki hissesini satması halinde alış ve satış bedeli için değer artış kazancı hesaplanır.Değer artış vergisi hesaplamı formülü Web sayfasındaki mali rehberde mevcuttur . Sorunuzun diğer kısımları için Soru cevap bölümünden TTK kutusunu işaretleyerek tekrar yollayınız.


 

Tarih : 21.10.2014
Soru :
6552 Sayılı kanun kapsamında kasa affından yararlanmak isteyen bir mükellefim var.Mükellefimin 31.12.2013 sonu kasa mevcudu 214.000 tl. şu anda 570 hesapta 210.000 tl. dağıtılmamış karı duruyor. Aftan yararlandığımız takdirde muhasebe kaydını yaparken 689 hesabı kullanmak durumunda mıyız ,yoksa 570 hesaptan mı düşeceğiz kasa farkını.Eğer 570 hesaptan düşmek zorunluluğumuz yok ise gelecekte 570 hesaptaki dağıtılmamış karı sermayeye katmamız sorun olur mu?

Cevap :
kasa affından yararlanılması halinde ,689 Hesaba yazılan tutar Geçici vergi ve Kurumlar vergisi beyannamesine KKEG olarak ilave edilecektir. Konunu 570 hesap ile ilgisi; 1 nolu tebliğe göre; " Öte yandan, mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması halinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir ticari kâr tutarı, 6552 sayılı Kanunun 74. maddesi kapsamında beyan edilen ve “689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır." 57o hesabın sermayeye ilavesinde sorun olmaz.570 hesaptaki rakan sermayeye ilave edilebilir.


 

Tarih : 16.10.2014
Soru :
Sayın danışmanımız merhaba; Ltd .Şti.olarak 522 Maddi Duran Varlık Değer Artış fonunu sermayeye ilave etmek istiyoruz.Bu konuda SMMM RAPORU geçerlimidir eğer geçerli ise sizde mevcut rapor örneği varmıdır?İlginize şimdiden Teşekkürler..

Cevap :
2004 yılından itibaren Yeniden değerleme fonu enflasyon düzeltmesi (Muhasebesi) sistemi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önceki yıllarda yapılmış olan yeniden değerleme değer artışlarına ait fonlar, 2003 yılı bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaları sırasında sıfırlanmışı gerekirdi.


 

Tarih : 15.10.2014
Soru :
merhaba.bir şahıs firması ve bir aş.nin bir araya gelerek oluşturdukları adi ortaklık firması yıllara sari inşaat işi yapmaktadır.bu inşaat işi 2016 yılında tamamlanacaktır.bu iş için yapılan hakedişlerden % 3 stopaj kesintisi yapılmaktadır. soru : adi ortaklık 2014 yılı içinde kesilen stopajlarını sermaye payları oranında kendi firmalarının 2014 yıllık beyannamelerinden çıkan vergilerine mahsubunu isteyebilirler mi ?

Cevap :
Yapılan % 3 stopaj ortakların sermaye payları oranında kendi firmalarının 2014 yıllık beyannamelerinden çıkan vergilerine mahsubu yapılır.


 

Tarih : 14.10.2014
Soru :
BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) ilgili tebliğin aşağıdaki paragrafından hareketle; Öte yandan, mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması halinde, ticari bilanço açısından dağıtılabilir ticari kâr tutarı, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında beyan edilen ve "689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" hesabı altında muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır. 100 tl ticari kar 20 tl 689 yazıldı 80 tl ticari kar kaldı. a-80 kar dağıtımı halinde 100 tl üzerinden mi stopaj yoksa 80 tl üzerinden mi? b-zararlı durum olsa idi 2015 yılında örtülü sermaye 3 kat hesabında dikkate alınacak mı? Saygılarımla

Cevap :
Tebliğ hükümlerine göre 100 TL üzerinden GV stopajı yapılacaktır. Örtülü sermaye ile bu hükmün ilgisinin olmadığı kanaatindeyiz.


 

Tarih : 13.10.2014
Soru :
üstadım makina ve techizatlar için ayırdığımız yenileme fonu sermayeye ilave edilirmi iti çalışmalar

Cevap :
Yenileme fonu sermayeye ilave edilmez .yenilenen (Yeni satın alınan Makine ve teçhizat için ayrılacak amortisman bedelinden mahsup edilir veya ayrıldığı yıldan itibaren 3. yılda Gelire (k/z ) ilave edilir.


 

Tarih : 01.10.2014
Soru :
Merhaba üstad,Bağımsız denetim hadlerini hesaplarken bağlı ortaklık ve iştirakler için 24 -Mali D.V hesabına mı bakacağız Yoksa 500- sermaye hesabına bakacağız. Şirketin iştirakimi yoksa Şirkete iştirak mi anlayamadım. Teşekkürler Diğer bir sorumda Ltd lerde olağan genel kurullarında müdür ibrası yapılacakmıdır. Yapılan genel kurulların tescil zorunluluğu varmıdır. Teşekkürler

Cevap :
Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerle ilgili 02.ekim.2014 tarihli yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır. İlgili ölçütler kurul kararı 2014 yılı bağımsız denetçi seçiminde dikkate alınması gerekmektedir. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “MADDE 5 - (1) Şirketlerin denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayısına ilişkin genel ölçütler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Aktif toplamı : 75 milyon TL ve üzeri Yıllık net satış hasılatı : 150 milyon TL ve üzeri Çalışan sayısı : 250 çalışan ve üzeri (2) Bakanlar Kurulu Kararına göre şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı ölçütler olması şart değildir. MADDE 2 – Aynı Usul ve Esasların 10 ncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 10 - (1) Denetime tabi şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte 5 inci maddede belirtilen ölçütlerden en az ikisine ait sınırların iki hesap döneminde art arda altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren denetim kapsamından çıkar. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sınırların altında kalınan iki ölçütün aynı olması şart değildir. (2) Denetime tabi şirketler, 7 nci madde çerçevesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, bir hesap döneminde 5 inci maddede belirtilen ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren denetim kapsamından çıkar.” MADDE 3 – Aynı Usul ve Esasların 11 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “MADDE 11 – (1) Denetime tabi olan şirketler, daha sonraki hesap dönemlerinde denetim kapsamında olup olmadıklarını değerlendirirken, aktif toplamının ve yıllık net satış hasılatının hesabında varsa TMS’ye uygun olarak hazırladıkları finansal tablolarda yer alan tutarları esas alır. TMS’yi uygulayanlar şirketler açısından, bağlı ortaklık ve iştirak kavramları 6102 sayılı Kanun ve TMS’deki anlamlarıyla dikkate alınır. Bu durumda, ölçütler belirlenirken bağlı ortaklıkların tam konsolidasyon yöntemine, iştiraklerin ise özkaynak yöntemine göre konsolide edildikleri finansal tablolar kullanılır. TMS’ye uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların bulunmaması durumunda ise, kendileri ile bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırladıkları bilanço ve gelir tablolarındaki son iki hesap dönemine ilişkin tutarlar dikkate alınarak 7 ve 9 uncu madde hükümleri uygulanır. Ortalama çalışan sayısının hesabında 8 inci madde hükümleri esas alınır.” MADDE 5 – Bu Usul ve Esaslar 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 – Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. * Limited şirketlerde yapılacak genel kurullarda müdür ibrası yapılacaktır. Limited şirketlerinde müdür ibrası tescile tabi olmadığından tescil zorunluluğu bulunmamaktadır.


 

Tarih : 01.10.2014
Soru :
Selamlar ve saygılarımla 2013 yılında Bir ltd Ştin sermayesini geçmiş yıllar karlarından (İç Kaynaklar) artırmış bulunmaktayız. 01.10.2014 tarihinde ilgili sermaye artırım işlemlerini kayıtlarımıza intikal ettirmediğimizi fark ettik. İlgili düzeltmeyi 2014 yılı başında mı yapsak daha mantıklı ve doğru yapmış oluruz. Yoksa 2013 yılı Kurumlar vergisi Beyanı ve mizanına düzeltme vererek düzeltmemizmi daha mantıklı ve doğru olur. İlgi ve alakanıza teşekkür eder iyi günler dilerim.

Cevap :
2013 yılı Kurumlar vergisi Beyanı ve mizanını düzeltmeniz gerekir.


 

Tarih : 01.10.2014
Soru :
a.ş. nin sermaye artırımında ticaret sicilinin isteği belgeler arasında artırılan payların yönetim kurulunuca karar alınıp 15 gün önceden (genel kurul tarihinden) tescil ettirilmesi gerekiyor diye bir ibare mevcut bu ibare halka açık şirketleri mi yoksa tüm a.ş.lerimi kapsadığını öğrenmek istiyoruz. acilen cevap vermenizi rica ederim.

Cevap :
Anonim şirketlerde sermaye artışı öngörüldüğü durumlarda, TTK 461/3 madde gereği Yönetim kurulu, yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Karar tescil ve 35 inci maddedeki (…) (1) gazetede ilan olunur. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur. TTK ilgili madde hükmüne ve ticaret sicil işlemlerine ilişkin İTO nun Anonim Şirket ler için sermaye artışı ile istenen belgelere göre; en az 15 gün öncesinden yönetim kurulunun karar alması ve tescil ettirmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 29.09.2014
Soru :
SERMAYE ARTIRIMI YAPMAYAN LTD FİRMAM İTO TARAFINDAN 07-07-2014 TARİHİ İTİBARİYLE RESEN TERKİN YAPARAK TESCİLİ İPTAL EDİLMİŞ. FİRMAM FAALİYETİNE DEVAM EDEMEDİĞİNDEN KAPANIŞ İSTEDİ TASFİYE KARARI ALMAM GEREKEÇEKMİ TİCARET ODASI VE VERGİ DAİRESİ AÇISINDAN NE YAPMAMIZ GEREKİR. (VERGİ DAİRESİNE VE SGK YA BORÇ FAZLA) SAYGILARIMLA KOLAY GELSİN

Cevap :
Öncelikle, Sermayelerini, 14.2.2014 tarihine kadar 50.000 TL'ye çıkarmayan anonim şirketler ile 10.000 TL'ye çıkarmamış limited şirketler kayıtları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesi ile "Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin ticaret sicil kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ gereği sicil kayıtları silinmiş firmalar 11.12.2014 tarihine kadar sermaye artışı için başvurmaları halinde sicil kayıtları açılarak tescil işlemleri yapılacaktır. Bu haliyle firmanız faaliyetine devam etmek istiyorsa, 11.12.2014 tarihine kadar sermaye artışını yapabilir. Faaliyetine devam etmek istemiyorsa ihtar üzerine; - İhtara cevaben şirket veya kooperatifin en son ortaklarından veya yetkililerden birinin yazılı olarak Ticaret Sicil Müdürlüğüne müracaat etmesi halinde; yazılı başvuruda, şirketin münfesih olduğu ve devam eden davalarının bulunmadığı hususları ile kendisini, diğer ortak veya yetkililerden birisini veya görevi kabul etmiş olmaları kaydıyla 3. kişiyi tasfiye memuru olarak beyanı yer almalıdır. Ayrıca yazılı beyanları ekinde kanıtlayıcı belgeler sunulmalıdır. (Dilekçede tasfiye memurunun ad-soyadı TC kimlik ve açık ikamet adresi, tasfiye ikamet adresinden farklı bir adreste yürütülecek ise ayrıca tasfiye adresi bilgileri de yer almalıdır) — Başvuru incelenerek tasfiye memuru tescil ve ilan edilecektir. Bu ilanda alacaklılar 2 ay içinde tasfiye memuruna müracaata davet edilecektir. — Tasfiye memurları, alacaklılara alacaklarını bildirmeleri için verilen 2 aylık sürenin sonunda çıkaracakları bilançoya göre tasfiyeyi 6 ay içinde sonuçlandıracaklardır. Tebliğin 12. maddesi gereğince tasfiye tamamlandıktan sonra hazırlayacakları kesin bilançoyu da eklemek kaydı ile Ticaret Sicil Müdürlüğüne yazılı olarak yapacakları başvuruya istinaden şirketin kaydı silinecektir. Şirketinizin vergi ve sgk borçları için ise, 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" kapsamında hareket etmeniz kolaylık getirecektir.


 

Tarih : 26.09.2014
Soru :
27-06-2014 tarihinde şirket arsa alırken aktifimizde para olmadığından ortaklardan sermaye artırımı için hisseleri oranında toplam 600.000 tl ortaklar adına bankaya para yattı ve 29-06-2014 tarihinde arsa alımı için arsa sahibine eft yapıldı eylül ayında yapılan genel kurulda sermaye artırımı kararı alındı ve dekontlar ile beraber bankanın sicil memurluğuna hitaben yazdığı yazıyıda evraklarla beraber sicil memurluğuna teslim ettim. Sicilden banka blokaj mektubu isteniyor (bugün tescil için içeri verildi) TTK'ya göre önemli olan paranın bankaya yattığının ispatı değilmi 1/4 ü değil artırılan sermayenin tamamı tescilden önce ödendi raporumdada bunu belirttim saygılar iyi çalışmalar

Cevap :
yönetim kurulu kararınızda ve yazdığınız raporda paranın cari hesaba mahsuben yapıldığını belirtmeniz gerekir. Bu durumda sizden bloke mektubu istenmez.


 

Tarih : 26.09.2014
Soru :
Merhaba, 19.01.2013 tarihinde 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre ; “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri zorunlu mu kılınmıştır? Bu zorunluluk hangi tarihte geçerliliğine kavuşacaktır ve KEP adresi almayanlar için uygulanacak bir ceza-i müeyyide söz koşumudur? Bilgilerinizi rica eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla,

Cevap :
28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Kanununun 86. ve 87. Maddeleri ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 9. ve 13. Maddelerine eklenen hükümlere göre; Anonim, limited ve Komandit Şirketler ile spor kulüpleri, noterler ve avukatlar gibi elektronik yolla tebligat alması zorunlu olan tüm yükümlülerin e-Tebligat alabilmesi ve gönderebilmesi için kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi edinmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 25.09.2014
Soru :
iyi günler;bir müşterimizin 400000 tl ödenmiş sermayesi 430000 tl geçmiş yıl zararı 6000 tl vergi sgk borcu var 150-151-152-253-254-255 gibi elinde hiç mal ve sabit kıymet yok bu şirket adına açılmış alacak davası var bundan dolayı tasfiye sonu tescili yapılmadı bu görünen hesap bakiyelerine göre şirketten alacaklılar her hangi bir şey alabilirler mi

Cevap :
150-151-152-253-254-255 Hesaplarda rakamlar varsa değerlerde olması gerekir. Aksi durumda yapılan muhasebe sağlıklı yapılmış muhasebe değildir.Bu durumda yorum yapamayız.


 

Tarih : 22.09.2014
Soru :
İyi günler; Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinde işletme sahibinden işletme ihtiyaçları için nakit alınmaktadır. Bu durumda 331 nolu hesap mı kullanılmalıdır? Sermaye artışı mı yapılmalıdır? Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinde sermaye artışı nasıl yapılır? Teşekkür ederim.

Cevap :
Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri 331 hesabı kullanamazlar. Sermaye artışı yapılması gerekir.


 

Tarih : 19.09.2014
Soru :
Merhaba, Bir konuda acil bilgiye ihtiyacımız bulunuyor; YMM tasdik hizmeti vermeyi planladığımız, geçen yıl kurulanr yabancı sermayeli bir şirketin, kuruluş belgelerini istediğimizde, bize ilk yıl çalıştıkları mali müşavirin, bu belgelerin kendisinde kalmasının zorunlu olduğunu belirttiğini söylediler. - Böyle bir zorunluluk var mı? - Bir SMMM şirketin kuruluş yılında görev aldı diye, takip eden yıl ihtiyaç olması halinde bu belgeleri mükellefin talebi üzerine vermesi gerekmez mi? - Bir SMMM defter tutması halinde dahi mükellefle ilişkisi sona erdiğinde defterlerini dahi teslim etmektedir, kaldı ki kuruluş belgelerini teslim etmesine yasal bir engel mi vardır? Not: "YMM Tasdik hizmeti vereceğiz, defter tutmayacağız" Teşekkürler, İyi çalışmalar,

Cevap :
Belgeleri vermeyen kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerekir.


 

Tarih : 18.09.2014
Soru :
Kuruluş sermayesi 250.000,00 TL olan firmama (387.000,00 TL Geçmiş Yıllar Karları sermayeye ilave edilmiştir) Sermaye düzeltmesi olumlu farkları: 612.00,00 Tl Enflasyon Değerleme Geçmiş yıl zararı 216.000,00 TL Tasfiyeyi sonlandıracağım 1- Sermayeye ilave edilen Geçmiş yıllar Karlarının durumu 2- Sermaye Düzeltmesi olumlu farklarının durumu 3- 540 ve 542 nolu hesapta biriken 580.000,00 tl nin durumu yani vergisel boyutu nasıl olacak acilen bilgilendirirseniz sevinirim saygılar

Cevap :
Tasfiyede ,sermayeye eklen geçmiş yıl karları, sermaye olumlu farkları,540,542 hesaplar dağıtılacak,dağıtımda% 15 GV stopajı yapılacaktır.(enflasyon zararı sermaye olumlu farklarından mahsup edilir kalan kısım dağıtıma tabi tutulur)


 

Tarih : 14.09.2014
Soru :
Danışmanlığını yaptığım şirket 1.2.2007 tarihinde tasfiyeye girmiş bulunuyor. Tasfiyeye girmeden önce 31.7.2006 tarihinde bilançomuzda 502 hesapta yer alan “ SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI “ nı sermayemize ilave etmiş bulunuyoruz. Tasfiye sonunda sermaye hesabının gerçek kişi ortaklara dağıtılması durumunda tasfiyeye girmeden önce sermayemize ilave ettiğimiz “ SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI “ nın kurumlar vergisi ve ayrıca %15 gelir vergisi stopajına tabi olup olmadığı konusunda bilgi ve varsa özelge örnekleri rica ediyorum. Saygılarımla.

Cevap :
Sermaye olumlu farkları ,sermayeye eklenen geçmiş yıl karları tasfiye sonunda Ortaklara dağıtılır.Dağım için % 15 GV stopajı yapılır.


 

Tarih : 09.09.2014
Soru :
100.000 tl sermayeli bir limited şirketin hisselerinin 5.000.000 tl ye devri sözkonusu. ortaklar değer artış kazancından kaçınmak için şirketi aş.ye dönüştürme kararı alıyor. şirket 11.03.2013 kuruluşlu . 2 yıl mart 2015 te doluyor. kısacası pay senetlerinin devri mart 2015 te yapılacak. benim 1. sorum şu : işbu hisse devrine istinaden eylül 2014 te bir protokol imzalanıyor ve bu protokole göre hisse bedellerinin 3.000.000 tl si avans olarak peşinen eylül ayında alınacak. hissedarlar açısından hisse devri mart 2015 teki aş. ye ait pay senetlerinin devri midir. yoksa eylül 2014 te protokole göre alınan 3,000,000 tl hisse senetlerinin devri gibi yorumlanıp değer artış kazancı hesaplanması gerekir mi? 2. sorum : ayrıca 2015 te değer artış kazancına konu olmayan aş hisse senetleri devir edilecek. eylül 2014 te alınacak bedeller. şirket henüz ltd iken alınacak. değer artış kazancı ne zaman elde edilmiş sayılır

Cevap :
Hisselerin devri avans alınmak suretiyle yapılması söz konusu olamaz . Hisse devri Noter ve Ticaret sicilinden tescili ile gerçekleşir. Değer artış kazancı hesaplaması konusunda Web sayfamızdaki 2014 Mali rehberinden yararlanınız.


 

Tarih : 08.09.2014
Soru :
iyi çalışmalar, limited şirketin sermayesini azaltıp 400.000 TL olan sermayeyi 200.000 TL ye düşürmek istiyoruz. Son haliyle şirketin ödenmiş sermayesi :260.000 TL, ödenmemiş sermayesi ise 140.000 TL. Sermaye taahhüdünün 31/12/2012 yerine getirilmesi gerekiyordu. Ancak ortaklar bunu yerine getiremedi. Ödenmiş sermayenin ödendiği yıllar ve ödenen tutarları ise şu şekilde olmuştur: -2011 yılı 193.000 TL -2012 yılı 57.000 TL -2013 yılı 10.000 TL Sermaye azaltımı için ticaret sicil gazetesinde alacaklılara çağrı için üç ilanı verdik ve haziran 2014 tarihinde süreci başlattık ve üzerinden 2 ay geçti. Böylece son aşamaya geldik ve işlemimizi sonuçlandırmak için sermaye azaltımı için genel kurul kararı alıp istenen evraklarla birlikte başvuralım derken sorunumuz baş gösterdi. Alacağımız genel kurul kararında azaltılan 200.000 tl sermayenin ne şekilde ortaklara geri ödeneceğini belirtmemiz gerekiyor. Ticaret sicil memurluğundaki görevli memur sermaye taahhüdünün en son yerine getirilmesi gereken 31/12/2012 tarihinde sermayenin tamamını ödenmiş kabul ederiz diyor. Oysaki 2013 yılında yani taahhüt süresi bittikten sonra yapılan 10.000 tl ödemeyle birlikte ödeniş sermayemiz ancak 260.000 tl oldu. Bu şartlar altında sermaye azaltımı için alacağımız genel kurul kararı nasıl olacak ve azaltılan sermayenin geri ödemesinin nasıl olması gerekiyor. Bu konuda yardımlarınızı bekliyor, saygılarımı sunuyorum.

Cevap :
Celal Bey Merhaba, Ticaret Sicilin ödenmemiş sermaye taahhüdünü ödenmiş kabul ederim demesinin nedeni, TTK 482 madde gereğince sermaye koyma borcunun süresi içinde yerine getirilmemesi durumunda temerrüt faizi ödeneceğine ilişkin hüküm olabilir. Ancak; Ödenmemiş sermayenin taahhüt tarihi olan 31.12.2012 tarihi itibarıyla ödenmiş kabul edilmesi sermayenin ödenmediği gerçeğini değiştirmez. Bu durumda; TTK Md. 473 hükmü gereğince, Şirketin Müdürler Kurulunun düzenleyeceği rapora, azaltılan sermayenin ne şekilde ödeneceğini de içeren bir metin koyması ve Ortaklar Kuruluna sunması gerekir. Raporda; azaltılan sermeyenin ortakların yerine getirmediği taahhütlerinden karşılanmasına, bakiye 60.000 TL'nin ise hisseleri oranında ve ../../201? tarihine kadar ödenmek üzere ortaklara borçlar hesabına aktarılmasını önerebilir. Ortaklar Kurulu da bu öneriyi kabul ederse, söz konusu rapor tescil ve ilan edilebilir. Saygılarımla


 

Tarih : 08.09.2014
Soru :
Merhaba, Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni seçmemiş şirketlerin daha sonradan sermayesinin bir kısmının Hamiline Pay Senetlerine çevrilmesi için neler yapması gerekir ? Ticaret Sicil ile görüşmemizde "Şirketin .... kadar beher paya isabet eden .... kadar TL tutarındaki kısmının Nama Yazılı Senetlerden Hamiline Yazılı Pay senedine çevrilmesine karar verilmiştir." Şeklinde karar alırsanız tescilini yaparız.. cevabı verilmiştir. Ancak benim tereddüte düştüğüm nokta zaten hali hazırda tüm sermaye ödenmiş ve sahipleri adına nama yazılı şekilde olan bu pay senetlerinin nasıl hamiline yazılı senetlere dönüştürüleceğidir.. Kararda verilecek rakam ölçüsünde orantı yapılarak ortakların adlarına kayıtlı bulunan bu senetlerin hamiline çevrilmesi uygun olurmu ? ve Muhasebe kayıtlarında hamiline yazılı hale gelen bu senetlerin 500 Sermaye Hesabında bir alt hesap açılarak Hamiline Pay Senetleri adı altında toplanması doğru olurmu ? Cevap için şimdiden teşekkürler..

Cevap :
Anonim şirketlerde pay türünün değişimi ancak pay bedellerinin tamamı ödenmiş olması koşulu ile esas sözleşme değişikliği yoluyla gerçekleştirilebilir. (ttk madde: 485) MADDE 485 -(1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, payın türü dönüştürme yolu ile değiştirilebilir. Dönüştürme esas sözleşmenin değiştirilmesiyle yapılır. Dönüştürmenin kanunen öngörüldüğü hâllerde yönetim kurulu gerekli kararı alarak derhâl uygular ve bunun esas sözleşmeye yansıtılması girişimini hemen başlatır. (2)Nama yazılı pay senetlerinin hamiline yazılı pay senetlerine dönüştürülebilmesi için payların bedellerinin tamamen ödenmiş olması şarttır. Hamiline yazılı senetlerini toplu olarak ayrı bir hesapta gösterebilirsiniz.


 

Tarih : 05.09.2014
Soru :
Merhaba, yan kuruluşumuz olan ltd. şti. sermaye arttırım yapılmadığı için ticare sicilden resen kapatılmıştır. Bneim sorum bundan sonraki süreç nasıl olmalıdır, söz konusu şirketin maliye ve sgk ya borcu varken nasıl kapanış verebiliriz, işin ilginci faaliyetsiz olduğu için, yoklama memurada adreste bulamadığından, borcu varken maliyeden de kaydı silinmiş, ito yapacağınız bir şey yok şirket kapnamış diyor, ama ben ikna olmadım, tasfiye süreci gibi bir süreç varmıdır ????

Cevap :
Ticaret sicilin kayıtlardan resen sildiği şirket, TTK açısından varlığını yitirmiştir. Sicil geriye dönük işlem yapamaz. Siz Normal yoldan tasfiye sürecini yeniden, başlatmak isterseniz mahkeme kararı ile şirketi ihya etmeniz gerekir ki aynı sonuca ulaşmak için böyle bir yola gitmenizi önermiyoruz. Kamu borçları TTK'nın kapmasında olmadığından sorunuzu ilgili diğer danışma kurullarına yönetmenizi rica ederiz.


 

Tarih : 05.09.2014
Soru :
Üstadım merhabalar. 2002 yılında kurulmuş Anonim şirkete sermaye arttırımı yapıyorum. Kuruluş sermayesi 50.000 TL ve sermayenin tamamı 2002 yılında ödenmiştir. 12 yıl geçmiş ve defterleri bulma şansımız yok. Mali müşavirlik raporunda Sermayenin Ödendiği Yıla Ait Yevmiye tarih ve numara kısmına ne yazmam gerekiyor? Boş bırakabilir miyim? Teşekkürler

Cevap :
Rapora dayanak oluşturacak ulaşabildiğiniz en eski tarihli beyanname ekindeki bilançoyu, eski tarihli genel kurullarda kullandığınız bilançoları veya tam tasdik kapsamında iseniz tam tasdik raporlarını raporunuza dayanak yapmanızı öneririz.


 

Tarih : 04.09.2014
Soru :
bankaları işlerken sermaye arttırımı için bankaya yatırılan 1/4 sermayenin banka tarafından bloke edilmesi nasıl kayıt edilir ?

Cevap :
-------------------/------------------ 501 - Ödenmemiş sermaye 100.000 501.01 Ortak (A) 50.000 501.02 Ortak (B): 50.000 500- Sermaye 100.000 Ortakların sermaye taahhüdü --------------------/--------------------- 102 - Bankalar 25.000 501 - Ödenmemiş Sermaye 25.000 501.01 Ortak (A) 12.500 501.02 Ortak (B) 12.500 Ortakların taahhüdü bankaya yatırması ------------------ / ---------------------


 

Tarih : 02.09.2014
Soru :
Yeni TTK ye göre sermaye artırımlarını yapmayan sermaye şirketlerinin Ticaret Odalarınca kayıtları 07.07.2014 tarihinde iptal edilmiştir. Bu konuyla ilgili gerek TTK. gerek Vergi Mevzuatı açısından yapılması gereken işlemler nelerdir. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap :
Bürokratik işlemler için ticaret siciline ve vergi dairesine mürcaat ediniz.Gerekli kapanış işlemleri ilgili dairelerce yapılacaktır.


 

Tarih : 29.08.2014
Soru :
Bir A.Ş. te bordrolu olarak çalışmaktayım. Dışarıdan smmm hizmeti almaktayız. Şirketimize sermaye artışı yapmayı düşünüyoruz. Bu sermaye artışı ile ilgili benim rapor düzenleyip imzalama yetkim var mıdır? Yoksa nasıl yapabiliriz? Teşekkürler...

Cevap :
Sermaye Tespit raporları bağımsız çalışan meslek mensuplarınca düzenlenir.


 

Tarih : 28.08.2014
Soru :
Merhaba.Daha önce sorulan bir soruya'Bilanço esasına göre defter tutan GV Mükellefleri 331 hesabı kullanamazlar' cevabını vermişsiniz peki bu durumda işletme sahibi şiirkete her para koyduğunda sermaye artışı mı yapmamız gerekir veya para çektiğinde ney yapmamız gerekir.Teşekkürler.

Cevap :
Daha önceki cevapta sermaye artışı yapılacağı belirtilmiştir.


 

Tarih : 21.08.2014
Soru :
Merhaba menkul kıymet yatırım ortaklığı şirketi kurmak için izlenecek yol ve prosüdürü nedir nereden izin alınmalıdır asgari sermayesi ne olmalıdır konu ile ilgili bilgilerinizi rica ederiz..

Cevap :
Konu hakkında Hazine müsteşarlığında bilgi alınız.Konu hakkında bilgi sahibi değiliz.


 

Tarih : 19.08.2014
Soru :
Mrh. İŞ bankası Saklama bankası yatırılan meblağ...... portföy yönetimi şirketi vasıtasıyla Saxo Capital de FX işlemi yapıldı. 1-İŞ Bankası ( Sermaye Piyasaları Bölümü) Tekdüzende 102 hs içindemi olmalı ? 2- Gelir için Finnasman gid ve de gelir tekdüzende hangi hesapta kayd etmeliyim. yardımlarınız için teşekkürler

Cevap :
Banka mevduatlarından elde edilen faiz ve benzeri gelirler Faiz gelirlerinde, giderler finansman gideri hesabında takip edilir.


 

Tarih : 15.08.2014
Soru :
iyi günler, anonim şirkette esas sermaye arttırımı ile ilgili tüm ortakların katılımı ile genele kurul yapıldı, genel kurulda ortaklara rüchan haklarını kullanmaları için 15 gün süre verildi, iki ortak rüchan hakkını kullanmadı sermaye arttırımına katılmadı. İTO TTK 461/2 göre Yönetim Kurulu rapor düzenleyip vermesi gerekiyor dedi. hiçbir yerde örneğini bulamadım lütfen yardımcı olurmusunuz?

Cevap :
461 Madde rüçhan hakkının genel kurul kararı ile kısıtlanmasını içerir. Burada amaç bu hakkın kısıtlanmaması sağlamaktır. Yaptığınız genel kurulun amacı bazı ortakların şirket içindeki varlığını azaltmaya yönelik bir işlemi içermemelidir. Yazılması gereken rapor şirketin öznel durumunu içerir nitelikte olduğundan herhangi bir format size öneremeyeceğiz. Sermaye arttırımınızın nesnel sebeplerini belirtmenizi öneririm.


 

Tarih : 08.08.2014
Soru :
Merhabalar üstadım; Benim 2 sorum olucak : 1-Serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet tesis ettiren bir doktorun evini işyeri olarak göstermesi durumunda ödediği kira ile ilgili stopaj kesintisi yaparak muhtasarla bildirmeli midir? 2-Doktorların doktorluk hizmeti dışında verdiği danışmanlık hizmetleri tevkifata tabimidir?(Doktorların kurduğu sermaye şirketleri açısından) Teşekkürler,saygılar

Cevap :
1-Bahsettiğiniz Doktor Kiralamış (Evin Mülkiyeti kendine ait ise stopaj olmaz) olduğu ev/ofis için ödediği kiranın tamamı üzerinden % 20 oranında GV tevkifatı yapacak ve Muhtasar beyanname ile beyan edecektir. 2-Doktorlar mesleki faaliyet dışında hizmet veremezler


 

Tarih : 07.08.2014
Soru :
Hocam iyi çalışmalar. 01.08.2014 tarihinde sorduğum aşağıdaki sorum için lütfen bir cevap. Şu an sıkışıp kalmış durumdayım ve şirketle ilgili işlem yapamıyorum. Hocam oncelikle iyi çalışmalar. 5.000 TL Sermayeden dolayı yeni yasayla münfesih olmuş şirketler ile ilgili yenibir uzattım söz konusu mu ve bu şirketleri hayata geçirmek için nasıl bir yol izlemek gerekir ayrıca çıkacak yeni yasada bununla ilgili bir düzenleme varmı, odanın bir isteği varmı.

Cevap :
Bildiğiniz üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesi ile "Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesin İlişkin Tebliğ “ hükümleri gereğince, münfesih durumdaki anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin sicil kayıtları aşağıda açıklanan usulle resen terkin edilir. MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER 1- Sermayelerini, 31.12.1998 tarihine kadar 5.000 TL'ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL'ye çıkarmamış limited şirketler 2- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler 3-5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10. maddesine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda kaydı silinen anonim ve limited şirketler ile kooperatifler 4- 01.03.2012 tarihinden önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ve tasfiyeleri tamamlanmış olmasına rağmen , kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle sicilden silinemeyen anonim ve limited şirketler ile kooperatifler 5- Sicil Müdürlüğüne dilekçe ve ekinde vergi dairesinden alınan yazı ile müracaat eden; vergi dairesince adresinde bulunmadığı tespit edilen ve ana sözleşmelerinde, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil edilmemiş olmasının fesih sebebi sayılacağı hükmü bulunan anonim ve limited şirketler ile kooperatifler resen terkin edildiler. Bu duruma gelmiş ve sicil kaydı silinmiş şirketler için yeni bir süre uzatımı söz konusu değildir. Sicil'in bu uygulamasına itirazınız ancak dava yolu ile mümkündür. Haklı gerekçeleriniz varsa dava yoluna gitmenizi öneririz.


 

Tarih : 06.08.2014
Soru :
Merhaba; Sermaye tespit raporunda öz varlığın ekside olması yani sermayenin öz varlık içinde yasal oranda bulunmaması durumunda nasıl bir rapor yazmam gerekli ve ayrıca öz varlığı ekside olan bir şirkete sermaye artırımı yapabilirmiyim.

Cevap :
Şayet şirket sermayesinin üçte ikisinden fazlası zarar nedeni ile karşılıksız kalmışsa genel kurulda ya mevcut üçte bir sermaye ile yetinilmesine karar verilecek ya da eksilen sermayenin ortaklarca tamamlanması gerekecektir. Türk Ticaret Kanunu'na göre şayet şirket sermayesinin üçte ikisinden fazlasını yitirmişse sermayesini artıramamaktadır. Önce şirket ortaklarının eksilen sermayeyi en az üçte iki seviyesine nakit olarak ilave etmek suretiyle getirmeleri gerekmektedir.Ancak ondan sonra sermayenin (üçte birinden fazlasının) korunduğu rapor ile tespit ettirilmekte ve sermaye artışı yapılabilmektedir.Örnek olarak; -------------------------------/--------------------- 102…………………………… 50 000 529…………………………… 50 000 -Sermaye tamamlama fonu ---------------------------------/--------------------- 529……………………………. 50 000 580………………………………….. 50 000 -------------/-------------------------------------------


 

Tarih : 06.08.2014
Soru :
SLM ÜSTADIM; SORUM LTD.ŞKT SERMAYE ARTIRIMI VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIM.BU İŞLEMLERİ YAPARKEN 1-ŞİRKETİN FAALİYETİNİ SÜRDÜRDÜĞÜNE DAİR RAPOR,2-NAKDİ SERMAYENİN ÖDENDİĞİNE DAİR RAPOR,3-DAĞ.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI İLE İLGİLİ 3 ADET RAPOR HAZIRLADIM.SORUM BU FİRMA DAİMİ MÜŞTERİM BU HAZIRLADIĞIM RAPORLARLA İLGİLİ HER BİRİ İÇİN ÜCRET TALEP EDECEKMİYİM?YAPILAN SERMAYE ARTIRIMI VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ DE VAR BUNLARIN HER BİRİ İÇİN MESLEKİ ÜCRET TARİFESİNDEKİ ÜCRETLERİ Mİ İSTEYECEĞİM FİRMADAN. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM.SAYGILARIMLA

Cevap :
Yaptığınız işlemlerden bedel talep edebilirsiniz. Ücret tarifesindeki ücretlerden az olmamak alınan bedellere SM Makbuzu düzenlenecektir.


 

Tarih : 02.08.2014
Soru :
Saygıdeğer Danışmanım Mükellefim Ltd.Şti. tür değişikliği yaparak A.Ş olmak istiyoruz.Aynı zamanda ünvan değişikliği ortak değişikliği ve amaç konu değişikliği yapmak istiyoruz. Soru: öncelikli olduğu gibi aynen tür değişikliği yapıp sonradan bu değişikliklerimi yapalım; yoksa süreç içinde ünvan sermaye ortaklık değişikliği bizi uğraştırır yanlışlık ve zaman kaybı olurmu sizin öneriniz ne olur.Şimdiden teşekkürler cevabınız için

Cevap :
Amaç konu ve ortak değişikliği sonrası tür değişikliği ile birlikte unvan değişikliğini yapmanız; karışıklığın olmaması ve şirketin güncel haliyle türünün değişmiş olması kanımızca uygun görünmektedir.


 

Tarih : 01.08.2014
Soru :
Hocam oncelikle iyi çalışmalar. Sermayeden dolayı yeni yasayla münfesih olmuş şirketler ile ilgili yenibir uzattım söz konusu mu ve bu şirketleri hayata geçirmek için nasıl bir yol izlemek gerekir ayrıca çıkacak yeni yasada bununla ilgili bir düzenleme varmı.

Cevap :
Bildiğiniz üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesi ile "Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesin İlişkin Tebliğ “ hükümleri gereğince, münfesih durumdaki anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin sicil kayıtları aşağıda açıklanan usulle resen terkin edilir. MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER 1- Sermayelerini, 31.12.1998 tarihine kadar 5.000 TL'ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL'ye çıkarmamış limited şirketler 2- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler 3-5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10. maddesine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda kaydı silinen anonim ve limited şirketler ile kooperatifler 4- 01.03.2012 tarihinden önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ve tasfiyeleri tamamlanmış olmasına rağmen , kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle sicilden silinemeyen anonim ve limited şirketler ile kooperatifler 5- Sicil Müdürlüğüne dilekçe ve ekinde vergi dairesinden alınan yazı ile müracaat eden; vergi dairesince adresinde bulunmadığı tespit edilen ve ana sözleşmelerinde, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil edilmemiş olmasının fesih sebebi sayılacağı hükmü bulunan anonim ve limited şirketler ile kooperatifler resen terkin edildiler. Bu duruma gelmiş ve sicil kaydı silinmiş şirketler için yeni bir süre uzatımı söz konusu değildir. Sicil'in bu uygulamasına itirazınız ancak dava yolu ile mümkündür. Haklı gerekçeleriniz varsa dava yoluna gitmenizi öneririz.


 

Tarih : 01.08.2014
Soru :
Merhaba.TTK'ya göre Limited şirketlerin asgari sermayesi değiştirilmiştir.Fakat bir firmamızın sermayesi arttırılmadığı için Ticaret Odası tarafından resen kapatılmıştır bu durumda yapmamız gereken nelerdir.Tekrardan şirketi aktif hale nasıl getirebiliriz.İyi çalışmalar.

Cevap :
Bildiğiniz üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu geçici 7. maddesi ile "Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesin İlişkin Tebliğ “ hükümleri gereğince, münfesih durumdaki anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin sicil kayıtları aşağıda açıklanan usulle resen terkin edilir. MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER 1- Sermayelerini, 31.12.1998 tarihine kadar 5.000 TL'ye çıkarmayan anonim şirketler ile 500 TL'ye çıkarmamış limited şirketler 2- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son 5 yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler 3-5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 10. maddesine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle oda kaydı silinen anonim ve limited şirketler ile kooperatifler 4- 01.03.2012 tarihinden önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ve tasfiyeleri tamamlanmış olmasına rağmen , kesin bilançonun genel kurula sunulamaması nedeniyle sicilden silinemeyen anonim ve limited şirketler ile kooperatifler 5- Sicil Müdürlüğüne dilekçe ve ekinde vergi dairesinden alınan yazı ile müracaat eden; vergi dairesince adresinde bulunmadığı tespit edilen ve ana sözleşmelerinde, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresinin süresi içinde tescil edilmemiş olmasının fesih sebebi sayılacağı hükmü bulunan anonim ve limited şirketler ile kooperatifler resen terkin edildiler. Bu duruma gelmiş ve sicil kaydı silinmiş şirketler için yeni bir süre uzatımı söz konusu değildir. Sicil'in bu uygulamasına itirazınız ancak dava yolu ile mümkündür. Haklı gerekçeleriniz varsa dava yoluna gitmenizi öneririz.


 

Tarih : 18.07.2014
Soru :
merhaba ben yeni üyenizim mükellefimin genel kurul işlemlerini yapıyorum 2013 yılı bilanco gelir tablosunu ibraz ettim aynı zamanda genel kurul yaparken sermaye artırımı da yaptık. ben mali müşavir olarak hem genel kurul işlemleri hemde sermaye artırımı için ayrı ayrı mı makbuz düzenlemek zorundayım yoksa birlikte mi kesmeliyim yardımcı olursanız sevinirim

Cevap :
Aldığınız bedeli için toplam olarak makbuz düzenleyebilirsiniz.


 

Tarih : 18.07.2014
Soru :
Bağlı Menkul Kıymetlerde sermaye taahhüdünde alacak hesap ne olmalıdır teşekkürler iyi çalışmalar...

Cevap :
Alacaklı hesap 246 hesap olur.246 hesap 102 veya 100 hesap ile kapatılır.


 

Tarih : 18.07.2014
Soru :
danışmanlığını yaptığım firmayı tasfiye yapılacak ama firmanın icra devam eden 3 kişilere 1.150,000, TL borcuvar. aynı zamanda icra takibi olana alacaklarıda var 712.000.00 TL sermayesi 7.500,000,00TL sermayede erimiş yok.kasada 200.000,00 TL parası var görünürde oda yok bu firmayı nasıl tasfiyeye alabiliriz ve nasıl tasfiye bilançosu hazırlanır. iyi çalışmalar kolay gelsin

Cevap :
Tasfiye bilançosu kayıtlara göre düzenlenir. Tasfiyeye giriş bilançosuna kayıtlı değerlerine müdahale edimeksizin düzenlenir.


 

Tarih : 17.07.2014
Soru :
A.Ş. ortağı, şirkete para vermek suretiyle şirketten alacaklı hale gelmiştir. Ortağın bu alacağını, hisse oranını arttırmak suretiyle sermaye artırımında (geçmiş yıl kar ilaveleriyle birlikte) kullanarak kapatacaklardır. Sermayenin yeni şeklini oluştururken bunu nasıl ifade edeceğiz? geçmiş yıl karlarının ilave edilmesiyle artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay veriliyorken ortağın nakit olarak koyduğu paranın sermayeye ilavesi bedelli pay artırımı mı oluyor? Sermayenin yeni şeklini oluştururken: ...ortaktan ....TL alınmak suretiyle mi demek yoksa ortaklar cari hesabından bütün ortakların nakit tutarlarını da kapsayacak şekilde topluca tutarı mı yazmak daha doğru olur? Ortağın hisse oranındaki artışı yönetim kurulu karar defterine yazmak gerekli midir, yoksa hazirun yeterli olur mu? noter veya başka bir merciye değişiklik için başvurulmalı mıdır? Teşekkür ederim

Cevap :
Geçmiş yıllar karlarının sermaye ye ilavesinde; hissedarların hisseleri oranın bedelsiz hisse senedi verilmesi gerekir. Ortakların şirketten alacaklarını sermaye ye ilave; Hissedarın artırdığı miktar kadar hisse senedi alabilir. Sermaye artırımı içeren genel kurul toplantı tutanakları Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan edilmesi sonrasında ortaklar pay defterine yazılması gerekir. Genel Kurul Toplantı tutanakları, sermaye artırımı ile ilgili düzenlenecek rapor örneklerini odamızın WEB sayfasında bulabilirsiniz.


 

Tarih : 15.07.2014
Soru :
Merhaba; Nevi değiştirerek Ltd. Şti iken A.Ş olucak firmamızın nevi değiştirmeden önceki özvarlık hesapları aşağıdaki gibidir. ödenmiş sermayesi: 200.000 TL geçmiş yıl zararları : 50.000 TL ÖZVARLIK : 150.000 TL yeni kurulacak A.Ş'de sermaye maddesi 200.000 TL olarakmı yoksa özvarlık değeri olan 150.000 TL olarakmı düzenlenmelidir.

Cevap :
Nevi değişikliğinde dönem sonu işlemleri mantığı ile bilanço çıkartmanız gerekir. Eğer,bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır. *Aşağıdaki hükümler saklı olmak kaydı ile ara bilançoya yıllık bilançoya ilişkin hüküm ve ilkeler uygulanır. Ara bilanço için; a) Fizikî envanter çıkarılması gerekli değildir; b) Son bilançoda kabul edilen değerlemeler, sadece ticari defterdeki hareketler ölçüsünde değiştirilir; amortismanlar, değer düzeltmeleri ve karşılıklar ile ticari defterlerden anlaşılmayan işletme için önemli değer değişiklikleri de dikkate alınır.


 

Tarih : 15.07.2014
Soru :
Merhaba,2 ortaklı limited şirketimizi, Hisse devir sözleşmesiyle ticaret odası tarafından tescil ederek Tek ortaklıya dönüştürdüm. ve vergi dairesine bir dilekçe ekinde bildirdim. Bundan sonra yapmam gereken bir şey var mı? Devreden ortak sermaye devrinden dolayı vergi ödemek gibi bir durum var mı? Umarım atladığım bir şey yoktur. Teşekkürler.

Cevap :
Devreden ortak için Değer artış kazancı söz konsu olabilir. Değer artış kazancı hesaplama örneği 2014 yılı Mali rehberimizde mevcuttur.


 

Tarih : 14.07.2014
Soru :
Merhaba, 1-Bilanço usulüne tabi şahıs işletmesi geçmiş yıl karlarını sermayesine ekleyebilir mi?Bunun için yapmamız gereken işlemler nelerdir.Yevmiye kaydı örneği verebilir misiniz. 2-Şu anda esnaf odasına kayıtlı ticaret odasına kaydolması gerekir mi? 3-Vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunması gerekir mi?

Cevap :
-Bilanço usulüne tabi şahıs işletmesi geçmiş yıl karlarını sermayesine ekleyebilir .Ticaret sicilinde veya esnaf sicilde yapılacak bir işlem yoktur.570 hesap borçlu 500 hesap alacaklı olarak yevmiye kaydı yapılması yeterlidir. VD Bilgi verilmesine gerek yoktur.


 

Tarih : 14.07.2014
Soru :
Merhaba,bilanço usulüne tabi şahıs işletmesi sermaye artışı yapmak istiyor.Esnaf odasına kayıtlı,yapmamız gereken işlemler nelerdir.Altı ay önce almış olduğu aracı sermayesine ekleyebilir mi?Örnek yevmiye kaydına nereden ulaşabiliriz.Teşekkürler,iyi çalışmalar.

Cevap :
Bahsettiğiniz sermaye artışı için Esnaf odasında bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Yapılacak sermaye artışı için 102 hesap borçlu 500 hesap alacaklı kayıt yapınız. Firmanın aktifinde kayıtlı olan aracın sermayeye eklenmesi söz konusu olmaz. Araç zaten kayıtlı.


 

Tarih : 11.07.2014
Soru :
Bir Limited Şirket ortak alacakları ile sermaye artırımı yapacak Bir Limited Şirket ise geçmiş yıl karlarını sermaye ye ekleyecek Her iki durumda da mali müşavir raporlarında nelere dikkat etmeliyiz ve ayrıca genelde dikkat edilmesi gerekli bilgiler nelerdir Saygılar

Cevap :
Sormuş olduğunuz rapor örnekleri ismmmo web sitemizde bulunmaktadır. web adresi: http://ismmmo.org.tr/html.asp?id=3264 saygılarımızla,


 

Tarih : 10.07.2014
Soru :
Lİmited Şirket Sermayesi 5000.- TL olan şirketin Yeni TTK göre sermaye arttırımı yapılmadığından İstanbul Ticaret Odası tarafından kayıtlar resen kapatılmıştır. Ticaret Sicil Memurluğunca da şirkete yada ortaklarına her hangi bir tebligat yapılmamıştır.Bu aşamada şirketin serrmaye arttırımının yapılarak falliyetine devam etmesi mümkünmüdür. Tasfiye işlemlerinin yapılması mı gerekir. İyi Çalışmalar...

Cevap :
Sermayelerini öngörülen miktarlara yükseltmeyen şirketler ticaret siciline kayıtlı son adreslerine ve sicil kayıtlarına göre şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ihtar yollanacak ve bu ihtar ayni gün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilecektir. Bu ihtar kapsamında 2 ay içerinde, söz konusu şirketlerden faaliyetlerine devam etmek isteyenler münfesih olma nedenlerini ortadan kaldıracak belgeleri Ticaret Sicil Müdürlüğüne iletmeleri veya tasfiye memurunu bildirmelerini isteyecektir. Söz konusu tebligat kapsamındaki işlemleri yapmayanlar 2 ayın sonunda ticaret sicili kayıtlarından unvanları silinecek ve şirkete ait mal varlığı unvana ilişkin kayıtların silindiği tarihten itibaren 10 yıl sonra hazineye intikal edecektir.


 

Tarih : 09.07.2014
Soru :
Merhaba Sayın Danışman.X Ltd.Şti asgari sermaye tutarına ulaşamadığından,ticaret sicil memurluğunca 07.07.2014 tarihi itibariyle Resen Terkin işlemi yapılmıştır.Bu tarihten sonra sermaye artırımı söz konusu olabilir mi? Olamaz ise izlenecek yol nedir?

Cevap :
6102 sayılı kanunun geçici 7. maddesi hükmüne göre şirkete gönderilen ihtara cevap vermediğinizden Ticaret Sicili şirketinizi resen terkin etmiştir. Ticaret Sicilinin bu madde kapsamında bir usul hatası yapmış ise dava konusu yapabilirsiniz.


 

Tarih : 09.07.2014
Soru :
Merhaba.2 ortaklı,sermayesi 50.000 TL olan bir ltd şti.A ortağı 32500TL(%65),B ortağı 17500TL(%35) Sermaye arttırımı yaparak.sermayeyi 81.250 TL yapmak istersek.A ortağının yeni pay oranı%40 B ortağı %25,C ortağı(yeni ortak)%15, d ortağı %20 şeklinde yeni hisse dağılımı olması için önce hisse devri sonra sermaye arttırımı mı yapılmalı?

Cevap :
Bu defa artırılan 31.250 TL sermaye artışının kimler tarafından karşılanacağı hallerinde hisse devrinden önce de artırabilir veya sermaye artışından sonra da hisse devri yapabilirsiniz.


 

Tarih : 09.07.2014
Soru :
merhabalar, muhasebesini m şirketin sermayesi 500,00tl(beşyuz) zamanında 5000,00ustune sermaye artısı yapılmamıs.fırma sahıbı su an sermaye artısı yapmak ıstıyor her turlu evrakları hazır fakat ito sermaye artısını kabul edemeyecegını ve vergı daıresının fırmayı kapatmıs olacagını bıldırdı.yalova tıcaret odası ıse ayın 14une kadar sermaye artıslarını yaptıklarını soyledı nasıl bır yol ızlemelıyım .tesekkur ederım...

Cevap :
Mecliste görüşülmekte olan torba yasa da sürenin 31/12/2014 tarihine kadar uzatılması gündemde. Bu kanunun bu şekilde yasallaşması halinde olumlu sonuç alabilirsiniz.


 

Tarih : 08.07.2014
Soru :
Merhabalar, Limited şirketimizin sermayesi 6000 TL dir. Sermayemizi 10000 TL ye çıkarmadığımız için Ticaret Odası sicil kaydımızı kapattı. Şirketimizin hesaplarında yaklaşık 100.000 TL stok mal görünüyor, bunların satışını yapmadan vergi dairesinden kapanış yaptığımızda ileride neler ile karşılaşabiliriz. Bu malları şirket ortaklarından birisi adına şahıs firması kurup fatura etsem ve böyle devam etsem olur mu?

Cevap :
Aktifte kayıtlı olan değerlerin(mal -D.baş gibi)satışı yapılmadan tasfiye işlemleri sonuçlanamaz.


 

Tarih : 04.07.2014
Soru :
Merhaba, 1- Stajını yapmakta olan bir aday, SGK'lı çalışırken bir sermaye şirketine ortak olabilir mi? 2- SGK'lı çalıştığı yerden ayrılırsa, şirket ortağı olarak stajını devam ettirebilir mi? Teşekkürler

Cevap :
Sorunuzu staj@ismmmo.org.tr adresine iletiniz.


 

Tarih : 04.07.2014
Soru :
Merhaba Çalışmakta olduğum A.Ş. dağıtılmayan karlarından sermayeye ilave yapmak istiyorum ilk yıl 2008 yıllarda geriye dönmede bir kısıtlama varmıdır.

Cevap :
Geçmiş yıl karlarının dağıtımına ilişkin bir kısıtlama söz konusu değildir. düzenleyeceğiniz sermaye arttırım raporda bunu belirtmeniz yeterli olacaktır.


 

Tarih : 28.06.2014
Soru :
Merhaba Kolay gelsin. 1.Sınıf Gelir Vergisi Mükellefi olan bir şahış, yeni kurulacak olan LTD şirketi için(İki Ortaklı) Şirket merkez adresini aynı adreste gösterecektir.Kiracası olduğu ilk işyerinden, yeni kurulucak olan şirket merkezininde aynı yer olması sebebi ile fatura mı kesmesi gerekir? Ya da Gayrimenkul sermaye iradı olarak mı değerlendirmemiz gerekiyor? Teşekkürler.

Cevap :
Kiraya verilecek iş yeri GV mükellefinin aktifene kayıtlı ise Fatura kesilecektir. Aksi durumda elde edilen kira geliri GMSİ olacaktır.


 

Tarih : 26.06.2014
Soru :
merhaba yeni ttlk ya göre heryıl safi kardan %5 ve ödenmiş sermayenin %20 sine kadar yedek akçe ayırmadan yani %20 ye ulaşmadan kar dağıtımı yapılabilir mi? sınırı beklemelimi ortaklara dağıtım için ayrıca kar dağıtım kararı nerde almalıyım tescile noterde tasdike tabimidir. teşekkür ederim

Cevap :
Yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kar dağıtım kararını, dağıtılacak kar olduğu müddetçe, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine uluşmadan da ayırabilirsiniz.


 

Tarih : 25.06.2014
Soru :
Sayın üstadım; 2013 yılı Kapanış mizanında 331 hesap bakiyesi 2.000.000,00TL 2014 Yılı güncel bakiyesi 5.000.000,00 TL Olmuştur bu yıl içerisinde sermaye artırımı yaparak bu hesabı sermayeye eklemek istiyoruz. 2014 Dönem içi bakiyeyide ekleyebilirmiyiz yoksa sadece 2013 yılı kapanış bakiyeyi mi sermayeye ekelriz. Yanıtlarınız için çok teşekkür ederim.

Cevap :
331 hesabın son bakiyesini sermayeye ekleyebilirsiniz.


 

Tarih : 24.06.2014
Soru :
Sayın Üstadım Mükellefimin 331 nolu hesap bakiyesi 2013 yılı sonu ve 2014 devir tutarı 2.000.000,00TL şuan güncel bakiye (2014 yılı ilk altı ayda 3.000.000,00TL daha artarak ) 5.000,000,00TL olmuştur. 2014 Yılı içerisinde Sermaye artırımı yapsam sadece 2013 devri kadar mı artırabilirim. Yoksa güncel dönem bakiyesini de sermayeye ekleyebilir miyim. Cevaplarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Güncel dönem bakiyenizi sermayeye ekleyebilirsiniz. Ancak öncelikle ortakların şirketten alacaklarının tespitine dair bir rapor düzenlemelisiniz.


 

Tarih : 23.06.2014
Soru :
Serbest Muhasebeci olarak.Oda Üyeliğim vardır.Çalışmakta olduğum Ltd.Şti.tinde,Geçmiş Yıl Karlarından Sermaye artışı yapmak istiyoruz. "Tespit Raporu"nu ben hazırlayabilirmiyim? Teşekkür Ederim.

Cevap :
Serbest Muhasebecilerin Rapor düzenleme yetkisi yoktur. Raporları SMMM veya YMM ler düzenler.


 

Tarih : 19.06.2014
Soru :
Sermaye tespit raporu yazmak istiyorum. (zorunlu sermaye artışı) En son sermaye arttırımı 1996 yılında yapılmış ve mükellefin elinde 2005 yılından önceki döneme ait defterler yok. 2005 yılı açılış maddesinde sermaye ödenmiş gözüküyor. Raporu nasıl yazabilirim?

Cevap :
Açılış bilançosunda tüm sermayenin ödendiğinin tespit edildiğini yazabilirsiniz.


 

Tarih : 16.06.2014
Soru :
sayın üstadım ,işyeri kendi mülkü olan(BÜRO) bir avukat aynı büroda kendi nam ve hesabına çalışan bir avukat arkadaşına kiraya vermesi durumunda aldığı kira gayrimenkul sermaye iradı olarak stopaja tabi mi tutulacak? saygılar sunarım

Cevap :
Avukatın sahibi olduğu ofisin bir bölümünü başka birine kiralaması halinde elde edilen Kazanç GMSİ dır.Avukatın kiracısı, Kira bedelinden % 20 GV Stopajı yaparak Kira tutarını bankadan Avukatın hesabına yatıracaktır.Avukat iş yeri kira gelirini GVK 86. maddedeki koşullara göre Yıllık beyannamesinde beyan edecektir.Avukat kira bedeli için S.M.Makbuzu düzenlemeyecektir KDV hesaplanmayacaktır.


 

Tarih : 11.06.2014
Soru :
Merhaba Sayın Yetkili, KDV ile ÖİV dahil gsm hizmeti sunan bir Anonim Şirket firmayız. Devlet üniversitesi olup, XX Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi ünvanlı müşterimize, hatalı fazla faturalandırmamızdan dolayı, iade yapmamız gerekmektedir, Fakat abonemiz ısrarla, ihale dışında fatura düzenlemediğini, Bu nedenle bize hizmet iade faturası düzenleyemeyeceğini belirtiyor, İade Faturasında ısrar etmeli miyiz ? Veya iade yapabilmemiz için nasıl bir alternatif olabilir ? iade faturası olmadan nasıl iade yapılabilir, Bilgi ve yönlendirmenizi rica ederim, Teşekkürler İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
İlgi kuruluş iade için fatura düzenlemek zorundadır. Fatura düzenlemek zorunda olmayanlar için is, Gider pusulası ile iade işlemi yapılır.


 

Tarih : 10.06.2014
Soru :
MERHABA.2014 MART AYINDA 3 ORTAK VE 50.000 TL SERMAYE İLE KURULAN ANONİM ŞİRKETİMİZDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN BİRİ HİSSELERİNİ EŞİNE DEVREDEREK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN AYRILACAKTIR,ŞİRKETE DIŞARIDAN MÜDÜR OLARAK HİZMETE DEVAM EDECEKTİR.YENİ TTK YA GÖRE AŞ LERDE HİSSE DEVİRLERİNDE NASIL BİR YOL İZLEMEMİZ GEREKMEKTEDİR.İLK ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİM OLDUĞUNDAN YANLIŞ BİR İŞLEM YAPMAK İSTEMİYORUM.SAYGILAR.

Cevap :
Anonim şirketlerde hisse senedi çıkartılıp; çıkartılmamasına göre hisse devir işlemi farklılık arz etmektedir. Şöyle ki: Hisse Senedi Olmadığı Durumlar Anonim şirketlerde, hisse senedinin ihraç edilmediği durumlarda, “hisse devri” işleminin nasıl yapılacağı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce ticaret sicil memurluklarına gönderilen bir genelge(4) ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır. Anonim şirketlerde; nama veya hamiline hisse senedi ihraç edilmediği durumlarda; - İmzaları noter tarafından tasdik edilmiş devir sözleşmesi ile - Devre muvafakat edildiğini gösteren yönetim kurulu kararının, noter tasdikli örneğinin ticaret sicil memurluklarına verilmesi gerekiyor. Aksi halde, yapılan işlemler hukuken geçersiz olur. Ortak olmayan bir kişi yönetim kuruluna seçilebilir. Ancak seçildikten sonra kendisine hisse devri yapılması, bunun da “pay defteri”ne işlenip, taraflarca imzalanması gerekiyor. Ticaret sicili memurluğunun ise yönetim kurulu üyesi olan ortağın, hissedar olduğuna dair devir sözleşmesini aldıktan sonra, durumu tescil ve ilan etmesi gerekiyor. Aksi halde yapılan tescil işleminden dolayı ticaret sicili memurluğunun da hukuki sorumluluğu söz konusu olur. 2- Hisse Senedi İhraç Edildiği Durumlar Bununla ilgili esaslar, Türk Ticaret Kanunu’nun 415 ve 416. maddelerinde yer alıyor. a- Hamiline Yazılı Senetler Madde-415: Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri şirket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak TESLİM ile hüküm ifade eder. b- Nama Yazılı Senetler Madde-416: Nama yazılı hisse senetleri, esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir. Devir ciro edilmiş senedin (ya da geçici ilmühaberin) DEVRALANA TESLİMİ ile olur. Şu kadar ki; devir, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. Türk Ticaret Kanunu’nun 417. maddesine göre de hisse senedini teslim alan kişi, bunu pay defterine kayıt ettirdiğinde “ortak sıfatına haiz” olabiliyor. Anonim şirketlerde limited şirketlerin aksine (yönetim kurulu üyesi olmayan), ortakların, şirketin vergi ve sigorta borçları nedeniyle 1 TL dahi sorumlulukları yok. Yönetim kurulu üyesi ortakları ise, anonim şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacaklarından dolayı, şahsi mal varlıklarıile sorumlular (6183 sayılı Kanun mükerrer md. 35).


 

Tarih : 09.06.2014
Soru :
Bir İşletme Öz Sermayesi Açısından Güçlü Olsa da İflas Edebilir mi?

Cevap :
Şirketin iflası İcra İflas Kanunu 156, 178 maddeleri gibi ilgili hükümleri ile TTK 238.madde hükümleri geçerli olmak üzere alacaklının talebi üzerine, ödeme emri içinde itirazın yapılmadığı durumlarda, borçlunun iflası, dilekçe ile ticaret mahkemesinden isteyebilir. Kararı mahkeme şirketin durumunu değerlendirerek verecektir.


 

Tarih : 06.06.2014
Soru :
merhaba, ihracat friması kuruluşu yapacağım. 3 ortaktan 2 si yabancı . ismmo ücret tarifesinde kuruluş işlemleri için ; limited şt. 750 tl yabancı sermayeli 2100 TL olarak gösteriyor. benim dikkate almam gereken tutar 2.100 tl mi olacak. Ayrıca bu tutarlar bizim hizmet bedelimiz mi oluyor , yoksa yapılanmasraflar da bu tutarlar içinden mi düşülüyor. Bu firmadan aylık hizmet bedeli için -2014 yılı ücret tarifesinde yazan 510 TL brüt tutarımı dikkate alacağım -resmi gazetede yayınlanan 405 tl brüt ücretimi dikkate alacağım Büroyu yeni açtığım için henüz fiyatlandırma konusunda bilgim yok. Fazla söylemekte istemedim. Yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar,

Cevap :
Uygulayacağınız tarife tutarı 2.100 TL olacaktır.


 

Tarih : 06.06.2014
Soru :
Sermaye düzeltmesi olumlu farkların Sermaye artışında kullanılabilmesi için gerekli raporu yazarken 1.2003 ve 2004 defter bilgilerinin olmaması ve dolayısıyla bununla ilgili yevmiye kaydı tarih ile no.su olmadığında nasıl bir rapor yazılabilir Teşekkürler

Cevap :
incelemeyi yaptığınız dönemin defter bilgilerine yer vermek zorundasınız. Aksi takdirde bu fonların var olduğunun incelemesini yapmanız olanaklı değil. Bu bilgilere ulaşmanızı öneririz.


 

Tarih : 06.06.2014
Soru :
Şirketin vergi sonrası karı:35.000 ödenmiş sermayesi:1.000.000 Kar dağıtımı yaparken; 1.Tertip Yedek Akçeyi: 35.000 x %5 ayırıyoruz. 1.Tertip Temettüyü ödenmiş sermayenin %5'i kadar mı ayırmamız gerekiyor? 1.000.000 x 0,05 = 50.000 1.Tertip Temettü ayırdığımız için 2. Tertip yedek akçe ayırmamız gerekir mi? 2.Tertip yedek akçenin matrahı ne olur? bu durumda 1. tertip temettü ayırdıktan sonra 2.tertip yedek akçe için matrah sıfır değil midir?

Cevap :
Sayın Stajerimiz, Birinci temettü vergi sonrası karın %05 olarak hesaplanır. Burada kritik konu önceki yıllarda ayrılan yasal yedeklerin toplam tutarı ile birlikte sermayenin %20 tutarına ulaşıp ulaşmadığı konusudur. Ulaşmış ise 1.tertip yasal yedek ayrılmaz. Birinci temettü kar dağıtım kararı alınsın ya da alınmasın hesaplanır ve ödenmesi gerekir." ancak ödenmemesinin yaptırımı yasada karşılığı yok." İkinci tertip yasal yedek akçe ve ikinci temettü kar dağıtım kararını genel kurulun alması ile mümkündür. İkinci tertip yasal yedeğin matrağı: vergi sonrası kar - birinci tertip yasal yedek akçe - birinci temettü olacaktır.


 

Tarih : 05.06.2014
Soru :
Üstat Merhaba, TTK yasal yedeklerle ilgili bir sorum olacaktı. Ödenmiş Sermaye: 900.000 TL Kar: 550.000 TL Önceki Dönem Ayrılmış Yasal Yedek: 80.000 TL ve Olağan Üstü Yedekler 525.000 TL Böyle bir tablo karşısında LTD.ŞTİ.'nin yasal yedek ayırması gerekir mi?

Cevap :
Kanuni Yedek Akçe 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 519 ncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye istinaden Yıllık Karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılır.


 

Tarih : 03.06.2014
Soru :
150.000 TL sermayeli bir anonim şirkette 4 ortak var, A şahsı toplam %80 hisseye sahip. Ayrıca şirket ihtiyaçlarını karşılayamadığı için sürekli şirkete borç para veriyor. B ortak hiç para vermiyor, Sermaye artışına gidip B ortak para koyamazsa onunda hisselerini almak istiyor diğer ortaklar razı fakat B ortağı hem yükümlülüklerini yerine getirmiyor hemde çekilmeye razı değil. Sorum 1- Sermaye artışı yapacağız A ortak şirketteki alacağından artış yapacak diğerleri nakit sermaye taahhüdü şeklinde olacak bu tek genel kurulda mümkün mü 2-nakit taahhütte ödeme süresini en az kaç aya düşürebiliriz 1 ayda ödenmesi şarttır diyebilirmiyiz. anasözleşmede yazmasımı gerekir yoksa genel kurul böyle bir karar alabilirmi? umarım durumu açıklayabilmişimdir. Firmaya net yanıt verebilmek için detaylı açıklarsanız memnun olurum.kolay gelsin

Cevap :
Sermaye artışının miktarı, taahhüt edilen sermayenin vadesi gibi sermaye artışı ile ilgili tüm kararlar Genel kurulda alınır. Hisseleri borsada işlem görmeyen şirketlerin toplantı ve karar nisabı; Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Şirketin sermaye artışı için alınacak kararda tüm ortaklara rüçhan hakkını kullanmak amacıyla en az 15 gün süre verilir. Sermaye artışına katılamak istemeyen ortakların yerine diğer ortaklar bu haktan yararlanabilir.


 

Tarih : 02.06.2014
Soru :
sayın üstadım, bir a.ş. e iştirak olmak istiyoruz. Yalnız mevcut iştirak hissesi olan bir a.ş. bize hisselerini satmak istiyor. onun iştirak deki payı 10.000.000,00 tl bizde bu hisseyiş 7.500.000,00 tl karşılığında alacağız ama muhsebeleştirme kısmında iştirak hesabı 7.500....... sermaye hesabı 10.000...... olarak gözükecek bu aradaki 2.500.000,00 tl farkı hangi hesapta incelememiz gerekir.

Cevap :
İştirak hisseleri gerçek alış satış değerlerine göre muhasebe kayıt altına alınır.


 

Tarih : 02.06.2014
Soru :
SORU 1:ŞAHIS FİRMALARININ ŞİRKETE DÖNÜŞMESİNDE MALİ MÜŞAVİR RAPORU YETERLİMİDİR.YOKSA MAHKEME YOLUNAMI GİTMEMİZ GEREKMEKTEDİR.ŞAHIS FİRMASININ ÜZERİNE KAYITLI TAŞITLARIDA BULUNMAKTADIR.SORU 2:ŞAHIS FİRMALARININ ŞİRKETE DÜNÜŞMESİNDE ŞAHSIN ÜZERİNE KAYITLI TAŞITLAR V.S.ÖZKAYNAK OLARAK BELİRLENİP KURULACAK ŞİRKETE AYNİ SERMAYE OLARAK GÖSTERİLMEKTEDİR.ŞİRKETE GEÇİŞTE 2.ORTAKTA ŞİRKETE GİRİŞ YAPTIĞINDA KONULAN AYNİ SERMAYEYİ DİĞER 2.ORTAĞADA BÖLEREK GÖSTEREBİLİRMİYİZ.YOKSA KENDİSİ TAAHHÜT ETTİĞİ TUTAR ÜZERİNDENMİ ÖDEME YAPMASI GEREKECEKTİR.

Cevap :
Şahıs işletmelerinin şirkete dönüşmesi TTK 194.madde gereği; (1) Bir ticari işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşebilir. Bu hâlde devralan ticaret şirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak hükümlere ilişkin 191 ilâ 193 üncü madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. (2) Bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir. (3) Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülebilmesi için, söz konusu ticaret şirketinin paylarının tümü, ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından devralınmalı ve ticari işletme bu kişi veya kişiler adına ticaret siciline tescil ve ilan edilmelidir. Bu hâlde, ticari işletmeye dönüştürülen ticaret şirketi, bir kollektif veya komandit şirket ise mezkûr ticaret şirketinin borçlarından, ticari işletmeyi işletecek kişi ve kişiler ile ticaret şirketinin eski ortakları da 264 üncü maddedeki zamanaşımı süresince sıfatlarına göre müteselsilen sorumlu olurlar. Dönüştürmeye bu Kanunun 264 ilâ 266 ncı maddeleri de uygulanır. Tür değişikliğinde mal varlığının tespitine ilişkin SMMM ya da YMM raporu yeterlidir. Tür değiştiren ticari işletmeye sürekli olarak özgülenmiş tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile söz konusu mal ve hakların ilgili sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgileri içeren beyan müdürlüğe verilir.


 

Tarih : 30.05.2014
Soru :
Merhaba, TTK'nun 519.maddesi uyarınca yapılan yeni düzenlemeler neticesinde şirketlerin 1.Temmettünün ortaklara dağıtımını zorunlu mu kılmıştır? Ve eğer zorunlu ise dağıtılacak 1.Temettü ödenmiş sermayenin %5'i kadar mı olacaktır? Bilginiz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Meslektaşım, Yeni ticaret kanunumuz, eski kanunda 466.maddeye denk gelen düzenlemeleri içerir. Birinci temettü konusu eski kanunda %5 ayrılan şeklinde ifade bulurken, yeni kanunda açıkça ödenen olarak yer almıştır. Yasa koyucu böylece dava konusu yapılabilen ve kar alacağının muaccel hale gelip gelmediği tartışmasına son vererek, 1.temettüyü müktesep hak haline dönüştürmüştür. Ancak bu tutarın ödememesi durumunda yasada bir yaptırım öngörülmemiştir. 1. temettü sermayenin %5 üzerinden hesaplanır.


 

Tarih : 28.05.2014
Soru :
Sayın danışman; Sermayesini T.T.K nın 376 maddesine göre kaybetmiş bir şirketin bu durumu düzeltmek için sermaye artırımı dışında “zarar mahsubu” ve “zarar telafi fonu” yolları da mevcuttur. Zarar mahsubundan kastim , 580 hesabın bakiyesinin 131 hesabın borcuna atılmak suretiyle 580 hesabın kapatılması. (Mahsuplaştırma) Sorularım şu ; Hangi tür zararlar mahsup edilemez? Mahsup edilen zarar ,mahsup sonrası öz kaynaklar içersin de gözükmemesine rağmen, ya da mahsuptan sonra belli bir tutarı kalmışsa , ve eğer kâr varsa kurumlar vergisi beyannamesinde, geçmiş yıl zararı olarak tamamı mı yoksa mahsup edildiği kadarından kalan tutar kadar mı indirilir ya da hiç indirilmez mi? Gerek “zarar mahsubunda” ,gerekse “zarar telafi fonunda” ortaklara borç kaydedilen tutar, ayrıca kurum kazancı olarak gösterilecek mi ve KDV ye tabi midir? Diğer bir sorum da şu; ortakların borçlarına bu durum da adat uygulanacak mı? Yardımlarınız için teşekkürler.

Cevap :
Konuya ile ilgili Gelir İdaresinin görüşü ,01.06.2012 tarih ve B.07.1.0.06.49-010.01-11 sayılı özelgesi, tartışma yaratacak niteliktedir. Sermayelerini kaybederek zor durumda olan kurumlar, TTK’nın 367 inci maddesine göre, zarar nedeniyle azalan sermayenin tamamlanmasına zorunlu olarak karar alırlarsa, ortakların payları oranında yapacakları sermaye tamamlanması ödemeleri, kendileri için kanunen kabul edilmeyen gider, zor durumdaki iştirak için de vergiye tabi kazanç olarak kayıtlara intikal ettirilecektir. (Böylece, kapatılan zararın kazançtan indirilmesi mümkün olamayacaktır). Ayrıca, ödemeyi yapan ortak kurumlar, ödemeleri kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır. 131 hesap şirketin tüzel kişiliğinin ortaklara verdiğin akit borçların,331 hesap ise, ortakların şirkete verdiği borçların takip edildiği hesaplardır. Adat 131 hesaba uygulanır. Geçmiş yıl zararları Ticari zararlar ticari kardan. Mali zarar ise mali kardan beyanname üzerinden mahsup edilir.


 

Tarih : 28.05.2014
Soru :
Sayın üstadım,Sermaye işletmelerinde sermayeye eklenen geçmiş yıl karların 10-15 yıl sonra şirket tasfiye edildiğinde 15 yıl öncesinden dahi gelen sermayeye eklenen geçmiş yı karların tevkifatı (stopajı) yapılacakmı.Teşekkürler.

Cevap :
Maliye Bakanlığını görüşü GV Tevkifatı yapılacağı yöndedir.


 

Tarih : 28.05.2014
Soru :
Selamlar, Sorum dağıtılmamış geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi hususunda olacak. 2011 2012 ve 2013 yıllarına ait karlarını bir kısmının sermayeye eklerken ayrılmamış kar yedekleri için ne yapmalıyım . Ve sermayeye ilave edilecek geçmiş yıl karalarında ticari kar mı mali kar mı gözönüne almalıyım.ve de kar ilavesinde önceliği hangi yıla vermeliyim.

Cevap :
2011,2012 VE 2013 Yıllarına ait karları sermayeye yedek ayırmadan ilave etmiş iseniz, herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Henüz ilave etmemiş iseniz, yapacağınız genel kurul da şirket karlarından yedeklerinizi kanuna ve sözleşmeniz deki hükümlere göre ayırabilirsiniz. Karın dağıtımı, karın sermayeye ilavesi ve kar yedekleri daima ticari kar üzerinden hesaplanır.


 

Tarih : 27.05.2014
Soru :
Bir firma( Sermaye Şirketi ) bünyesinde 7, 8 muhasebe personeli bulunduruyor muhasebe şirketin kendi bunyesinde tutuluyor. ben den beyannamelerini göndermemi istiyorlar bu şekilde sözleşme yapıp beyannamelerini göndermemde Mesleki, VUK, TTK. açısından bir mahsuru olur mu? şözleşme içeriğin de muhasebe şirket bünyesinde kendi personeli ile yapılıp tarafımdan e- byn üzerinden gönderilir şeklinde yapabilirmiyim. veya aracılık sözleşmesi mi yapmak gerekir.

Cevap :
Beyanname düzenlenmesi ve gönderilmesinde VUK Mük Md. 227 ye göre sorumlu meslek mensubu olması gerekir.340 nolu VUK Genel tebliğine göre Aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapmak zorundasınız. Konunu TTK ile ilgisi ve bağlantısı yoktur.


 

Tarih : 26.05.2014
Soru :
Sayın Yetkili, Aşağıdaki (not 1) web sayfasında EK:2 noda yer alan birleşme rapor şablonunu kullanarak bir rapor hazırlamaktayım. A) Söz konusu raporu yazmakta olduğum Şirketin öz varlık toplamı aşağıda özetlenmiştir. Nominal Sermaye : 6.000.000.00TL Bilanço Zararı : 591.375,17 TL Öz Varlık Toplamı : 5.408.624,83 TL Söz konusu bilgileri aşağida NOT :2 bölümünde yer alan tabloya yerleştirdiğim zaman Sermayenin %80 oranında korunduğu sonucuna ulaşıyorum. Oysa, Şirket sermayesi ve yedek akçeler toplamının ((6.000.000.00- 591.375,17 ) /6.000.000.00=) %90 ı korunuyor durumunda. Uygulamayı nasıl yapmalıyım? B) Ayrıca hiç bilanço zararı olmayan durumda formülünü matematik olarak uygulamak olanaklı olmuyor, oysa söz konusu formülün uygulanması ile sermayenin %100 ünün korunduğu sonucuna ulaşılmalıydı. Konuya ilişkin aydınlatmanızı saygılarımla rica ediyorum. ÇC NOT :1 İlgili WEB Sayfası: http://archive.ismmmo.org.tr/docs/16042013/birlesme/Kolaylaştırılmış%20Birleşme%20halinde%20Ticaret%20Siciline%20Tescil%20İçin%20Verilecek%20Ekler.pdf NOT :2 30.04.2014 Tarihli Bilanço’ya göre; Tutar TL a) Şirket Sermayesi : 6.000.000,00 b) Kanuni Yedek Akçe Toplamı : - c) Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe Toplamı (a+b) : 6.000.000,00 d) Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe Toplamının yarısı(c/2) 3.000.000,00 e) Bilanço Zararı : 591.375,17 f) Sermayenin hangi oranda korunduğu : (1-(e/d)) (pozitif değer çıkması durumunda) 0,80 g) Zararın karşılanamadığı tutar : (d-e) (negatif değer çıkması durumunda) - ………….. Tarihli Bilanço’ya göre; Tutar 1. a) Şirket Sermayesi : 2. b) Kanuni Yedek Akçe Toplamı : 3. c) Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe Toplamı (a+b) : 4. d) Sermaye ve Kanuni Yedek Akçe Toplamının yarısı(c/2) 5. e) Bilanço Zararı : f) fSermayenin hangi oranda korunduğu : (1-(e/d)) (pozitif değer çıkması durumunda) g) Zararın karşılanamadığı tutar : (d-e) (negatif değer çıkması durumunda)

Cevap :
Hesaplama tablosunda ttk madde 376 gereği; sermayenin ve kanuni yedek akçelerle toplamının yarısının, zarar olduğu durumlarda karşılıksız kalması hali hesaplanmaktadır. 6.000.000 tl lık sermayenin ancak yarısını ihtiyatlılık gereği hesaplamada dikkate almalısınız. ilgili kanun maddesi aşağıda yer almaktadır. Zararın söz konusunu olmadığı durumlarda sermayenin kaybı sözkonusu olamaz. Bu tablo ilgili yasa maddesi gereği, zararın olduğu durumlar için geçerlidir. Maddenin ikinci fıkrasında borca batık durumu açıklanmış ve bu oran 2/3 olarak belirlenmiştir. 3. Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu a) Çağrı ve bildirim yükümü MADDE 376- (1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. (2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. (3) (Değişik: 26/6/2012-6335/16 md.) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.


 

Tarih : 26.05.2014
Soru :
Sayın üstadım, LTD. şirkette ödenmemiş sermayenin ödenmesi blokaja tabimidir.Teşekkürler.

Cevap :
LTD şirketlerde taahhüt edilen payların itibari değerlerinin ödenmesi A.Ş. lere kıyasen uygulanır. Şirket kuruluşlarında ve sermaye artışı yapıldığı hallerde blokaj hesaplanarak ödenir. A.Ş LERDE VII - Pay bedellerinin ödenmesi 1. Nakdî sermaye MADDE 344- (1) Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. (2) Sermaye Piyasası Kanununun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklıdır. LTD LERDE MADDE 585- (Değişik: 26/6/2012-6335/31 md.) (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Esas sermaye pay bedellerinin ödenmesi, ödeme yeri, ifa borcu, ifa etmemenin sonuçları, bedelleri tamamen ödenmemiş payların devri hususlarında bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. 588 inci maddenin birinci fıkra hükümleri saklıdır


 

Tarih : 25.05.2014
Soru :
sayın üstadım iyi çalışmalar dilerim,sorum şöyle, 4811 sayılı yasanın 13.maddesine göre şirketimiz aktifindeki has altınları degerledik ve vergsini ödedik bu artan miktarı 525 hesapta yani sermaye yedeklerinde gösterdik.bu miktar 58.000.tl gibi bir rakam oldu yaklaşık,o tarihten bu yana enflasyon muhasesine tabi tuttuk şu an 129.000.tl gibi bir rakama ulaştı.2013 sonu itiberi ile,adı geçen deger artışını yaptğımız 4811 sayılı yasının 13 maddesinde bu meblağı ortaklara dağıttımızda veya tasfiyeye girdiğimizde ortakalara dağıtılması aşamasında stopaj sözkonusu olmamakta denmekte benim sorum şu ,enflasyon düzeltmesine tabi tutğumuz miktarla beraber olan bu meblag yani 129.000 .tl yı ortaklara dagıtırsak ana mebağla berareber aynı şekilde vergisiz yani stopoaja tabi tutmadan dağıtabilirmiyiz. şimdiden teşekkürler

Cevap :
Konuya ilişkin özel bir düzenleme yoktur.(Enflasyon değerlemesi ile değerlenen kısım için) bu durumda sizi aydınlatıcı yorum yapamayacağız. Maliyeden Mukteza talep ederek işlem yapmanızı öneririz.


 

Tarih : 21.05.2014
Soru :
Sayın üstadım ; Geçmiş yıl karlarının sermaye artırımı ile 5 yıl sonra stopaj yükümlülüğünü sona erermi. Bu konuda bilgi rica ediyorum.Saygılarımla,

Cevap :
Sermaye artırımında dağıtılmamış karların sermayeye ilavesinde GV stopajı söz konusu değildir. Geçmiş yıl karları ne zaman dağıtılırsa dağıtılsın GV stopajına tabidir.


 

Tarih : 21.05.2014
Soru :
Merhabalar, TTK ya göre şirketler 1.Temettü ayırmak zorunda. Ancak 1.Temettü Ödenmiş Sermayeden ayrılıyor deniliyor heryerde. Benim şirketimin ödenmiş sermayesi 4.000.000 tl. Bu durumda 200.000 tl ayrılması gerekiyor. Kârımız 150.000 tl. Bu durumda 2.Temettü dağıtırken Kârdan 1. yasal yedek ve 1.temettü düşülüp kalanın %10 u yapmam lazım. Ancak 1.Temettü 200.000 tl olduğundan kâr kalmamış oluyor. Bilgi rica edebilir miyiz? tşk ler

Cevap :
Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.Bu sınıra ulaşıldıktan sonra da; Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Bu durumda 150.000 TL'nin yüzde beşini hesaplamanız gerekmektedir.


 

Tarih : 21.05.2014
Soru :
Ltd.Şti. olan bir firma sermaye artışı yapmadığından mühfesih durumuna düşmüştür ve bu ay sonunda şirket unvanı ticaret sicilinden silinecektir. Ticaret sicilinden silinen bu firma vergi dairesi kapanış işlemleri için nasıl bir yol izleyecektir? Vergi kaydı nasıl kapatılacaktır? Bilgilendirirseniz sevinirim. Tşk.

Cevap :
Bahse konu şirket veya organları ortada ise normal tasfiye süreci tamamlanmalıdır. 6102 sayılı kanunun geçici 7. maddesi kapsamında hızlandırılmış tasfiye kapsamında olup şirkete veya organlarına ulaşılamayan şirketler için Vergi dairesi 2004/13 sayılı iç genelge belirtilen şekilde mükellefiyet kayıtları terkin edilecektir. - İşini terk ettiği tarih, Devlet veya Devlet güvencesinde tutulan kayıt ve siciller veya diğer kanaat getirici vesikalarla tevsik edilebilenlerin mükellefiyet kayıtları, bu olayın meydana geldiği tarihten itibaren, - Ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinden, işini terk ettiği tarih kanaat getirici vesikalarla tespit edilemeyenlerin mükellefiyet kayıtları, ilk yoklamanın yapıldığı tarihten itibaren , - Gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ve diğer kazanç ve iratlar nedeniyle mükellefiyet kaydı yapılanlardan, ilgili vergilendirme döneminde kazanç ve irat elde etmemiş olmaları veya elde ettikleri kazancın istisna sınırları içinde kalması ya da kazanç ve iradın elde edildiği kaynağı elden çıkarmış bulunanların mükellefiyet kayıtları, bu olayın meydana geldiği tarihi izleyen yılın başından itibaren, terkin edilecektir.


 

Tarih : 19.05.2014
Soru :
Merhaba, sizlerin de bildiği gibi; A.Ş.lerde sermaye artırım kararları, kayıtlı sermaye sisteminde olanlar için, Yönetim Kurulları, esas sermaye sistemininde olanlar için ise, Genel Kurul tarafından alınıyor. Soru: Yön.Kur.Başk.ve Yard. aynı zamanda Genel Kurul Üyeleri de kendilerinden oluşan iki hissedarlı bir A.Ş sermaye artırımı yapmak istiyor.Soru 1) TTK 461/3'e göre yeni pay alım esaslarını belirleyen bir karar almamız ve Genel Kurul tarihinden 15 gün evvel tescil ve ilan etmemiz lazım diyorum anlamıyorlar ve manasız manasız bakıyorlar.Ve bu durumu anlatmakta da hakikaten zorlanıyorum..Yönetim Kurulu bizleriz, Genel Kurul bizleriz, sermaye artırım kararını veren bizler.. Kime karşı yeni pay alım esasları kararı alıp, tescil ve ilan edeceğiz diyorlar.Esas Sermaye sisteminde olan AŞ.ler için doğrusu bana da çok mantıklı gelmiyor bu durum..Zira sermaye artırım kararı Genel Kurulca alınıyor zaten..Bu zorunluluk kayıtlı sermaye sisteminde olan AŞ.ler için mantıklı olabilir, Çünkü sermaye artırım yetkisi (tavan içinde de olsa) Yönetim Kurulunda dır..Soru 2) Yönetim Kurulu sermaye artırımı yeni pay alma esaslarını belirledi, tescil ve ilan etti, Genel Kurul Gündemine aldı, Genel Kurulda onaylanmaz ise ne olur? Üstadım, bu hususlarda bana yardımcı olursanız çok memnun olurum..Yönetim Kurulunun yeni pay almaları teminen belirleyeceği esaslarla ilgili bir örnek şablon varmı dır? Çok teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim..Saygılar..

Cevap :
Sayın Meslektaşım, Sermaye arttırımını yapacak yönetim kurulu üyesi ile genel kurul üyelerinin birebir aynı kişiler olması, yasanın yazılış mantığının anlamsız oluğu sonucunu doğurmaz. Çünkü yasalar somut olaya göre yazılmazlar. Bildiğiniz üzere yeni TTK yönetimin profösyonel yöneticilere devrini amaçlamaktadır. Kaldıkı çoğu zaman ortakların tamamı yönetim kurulu üyesi olmadığı gibi, tüm ortaklar yönetim kurulu üyesi olsa bile çoğunluk ile böyle bir karar alınabilir. Bu nedenle yasa her durumu kapsayacak şekilde yazılır ve somut olaya uygulaması biz müşavirlerin yorumuna bırakılır. Sorunuza gelince, gündeme alınan sermaye arttırımın görüşülmesinde toplantı nisabı yeterli ise karar uygulanmak zorundadır. Gündeme alınan her konunun olumlu kararla sonuçlanma şartı yoktur. Danışma birimi


 

Tarih : 18.05.2014
Soru :
Sayın ilgili: Ltd.Şti' de geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesin de 1.Tertip yedek akçe ayırılması zorunlumudur. Tşklr.

Cevap :
I.Tertip yedek akçe, yasada bildiğiniz gibi genel kanuni yedek akçe olarak tanımlanır ve ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar yıllık karın yüzde beşi oranında ayrılır. İlgili döneme ilişkin karın dağıtılmasına ya da sermayeye ilavesine karar vermeniz; I. Tertip yedek akçeyi ayırmanıza engel teşkil etmez.


 

Tarih : 17.05.2014
Soru :
Sayın ilgili; Ltd.Şti' de geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesin de 1.tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutar mı sermayeye ilave edilmelidir? Yoksa karın tamamı sermayeye ilave edilebilir mi? Tşklr.

Cevap :
I.Tertip yedek akçe, yasada bildiğiniz gibi genel kanuni yedek akçe olarak tanımlanır ve ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar yıllık karın yüzde beşi oranında ayrılır. İlgili döneme ilişkin karın dağıtılmasına ya da sermayeye ilavesine karar vermeniz; I. Tertip yedek akçeyi ayırmanıza engel teşkil etmez.


 

Tarih : 15.05.2014
Soru :
yüzde yüz yabanvı sermayeli tek tüzel kişi ortaklı bir a.ş. firmamız var. Bu firmamız norveçten yazılım satın aldı. bu faturanın muhasebe kaydı nasıl yapılmalı ? Fatura tutarı 200.000Norveç kronu. kdv -2 beyaannamesi ile % 18 kdv yi çünkü beyan edip ödemeliyiz. saygılarımla,

Cevap :
Yurt dışındaki firmadan satın alınan bilgisayar yazılımı hizmetinden yurt içinde (Türkiye’de) yararlanılacağından yurtdışındaki firmaya ödenen yazılım bedeli KDV’ne tabi olup, bu tutar üzerinden hesaplanan KDV nin sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesi ile hizmetin ifa edildiği dönemde (hizmetin ifasından önce fatura düzenlenmesi halinde faturanın düzenlendiği dönemde) beyan edilip ödenmesi ve aynı döneme ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde genel hükümlere göre indirim konusu yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan ithal olunan yazılım hakkı 267 hesaba borç ,100/102/329 hesaba alacak olarak kayıt yapılacaktır.


 

Tarih : 13.05.2014
Soru :
Limited Şirketimiz başka bir limited şirketi ile adi ortaklık sözleşmesi yapıp vergi dairesinden mükellefiyet açtırıyor. sözleşmeye göre şirketimiz adi ortaklığa taahhüt ettiği sermayeyi ödüyor. limited şirketimizce muhasebe kaydı nasıl olmalıdır. teşekkürler.

Cevap :
....................................//////...................................... 242 İştirakler Hesabı (B) 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hs (A) ....................................//////...................................... 243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hs (B) 100 Kasa Hesabı/102 Bankalar hesabı (A) ....................................//////......................................


 

Tarih : 13.05.2014
Soru :
MERHABA LTD.FİRMASINDA BAĞIMLI MÜŞAVİR OLARAK ÇALIŞIYORUM.SERMAYE ARTIRIMI MALİ MÜŞAVİR RAPORUNU BAĞIMLI ÇALIŞAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR OLARAK RAPOR YAZABİLİR MİYİM.YOKSA BÜROSU OLAN BİR MÜŞAVİRE Mİ YAZDIRMAMIZ GEREKİYOR.SERMAYE ARTIRIMINDA FAALİYET BELGESİ İSTENİYOR. BAĞIMLI ÇALIŞANLAR OLARAK BİZ ALAMIYORUZ BİLİYORUM.KONUYA AÇIKLIK GETİRİRSENİZ SEVİNİRİM. SAYGILARIMLA.

Cevap :
Çalışanlar kütüğüne kayıtlı olan Mali Müşavirler faaliyet belgesi alabilir.Sicil Ticaret raporların ekinde faaliyet belgesi talep ediyor.


 

Tarih : 13.05.2014
Soru :
Merhaba, Örtülü Sermaye den meydana gelen Kur Farkı GELİRİNE örtülü sermaye oranı uygulanır mı. Geçici vergi beyannamesinde Örtülü Sermaye den gelen kur farkı GELİRİ' nin tamamını nasıl beyan edebilirim. Saygılarımla.

Cevap :
12. Örtülü Sermaye Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesiyle örtülü sermaye müessesesi yeniden düzenlenmiş, örtülü sermaye uygulamasında borç/öz sermaye oranı, ortakla ilişkili kişi ve öz sermaye tanımlarına açık bir şekilde yer verilmiştir. 12.1. Örtülü sermaye kavramı ve borç/öz sermaye oranı Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları her türlü borcun, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılacaktır. İşletmede kullanılan borçların örtülü sermaye sayılabilmesi için; •Doğrudan veya dolaylı olarak ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilmesi, •İşletmede kullanılması, •Bu şekilde kullanılan borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşması gerekmektedir. Örtülü sermaye sağlayan işlemlerin Yabancı para birimi ile yapılması hakkında mevzuatta bir düzenleme mevcut değildir. Mevzutta belirtilmeyen konu için yorumumuz olamaz. Bu neden ile konu hakkında maliyeden mukteza talep ediniz.


 

Tarih : 13.05.2014
Soru :
SERMAYENİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ, KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞI VE ÖZVARLIK DEĞER TESPİTİNİN RAKAMSAL OLARAK YAPILDIĞI SMMM RAPORUNU İBRAZ EDİNİZ. odamız smmm raporundan faydalanark yazdım fakat ito dan geri döndü bu konuda yardımlarınızı ve sistemde kayıtlı raporların güncellenmesini

Cevap :
Odamızın rapor örneklerinin kullanımında herhangi bir sorun söz konusu değildir.İTO’dan geri dönme nedenine bakmak gerekir.


 

Tarih : 08.05.2014
Soru :
iyi çalışmalar... Sorumu rakamlarla özetlemeye çalışayım.. Mevcut durum... Kasa..400.000.- g.yıl karları...324.000.- 6111 g.yıl zararları..385.000.- sermaye ...405.000.- kar dağıtımı yapmak istiyorum...6111 kasa affında gözüken 385.000.- TL ile ilgili ne yapmam gerekir...karlara mahsup yapabilirmiyim...Acil cevap verebilirseniz çok memnun olurum...teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
6111 sayılı yasaya göre oluşan TİCARİ ZARARI ancak Ticari kardan mahsup edebilirsiniz.Ticari karı dağıtımını % 15 GV stopajını ödedikten sonra ortaklara ödenecek kar payının 6111 sayılı yasadan doğan ticari zarar ile kapatabilirsiniz.


 

Tarih : 06.05.2014
Soru :
2012 BİR FİRMA KAR YEDEKLERİNDEN SERMAYE ARTIRIMINI YAPMIŞ 2013 YILI KARINI AYNI ŞEKİLDE SERMAYEY İLAVE EDİLECEK BU DURUMDA MALİ MÜŞAVİRİ DAĞITILMAYAN KAR YEDEKLERİ RAPORU DÜZENLEMİŞ BUNUN YANINDA SERMAYENİN ÖDENDİĞİNE DAİR TESPİT RAPORU DA DÜZENLEYECEKMİ

Cevap :
Şirketlerin Sermaye artışlarında öncelikle Önceki Sermayenin ödendiğinin tespiti raporu mutlaka düzenlenecektir.


 

Tarih : 06.05.2014
Soru :
Merhaba. Limited şirket sermaye arttırımı yapmak istiyorum. Arttırımı enflasyon olumlu farkları ile yapmak istiyorum, ancak şirketin 2004 defter bilgilerine ulaşamıyorum. Raporda defter bilgilerine yer vermeden oluşan olumlu farkın tesbitine değinmek kafi midir. Teşekkür ederim.

Cevap :
2004 Yılı defterleri için Zamanaşımı süresi henüz dolmamıştır. (TTK hükümlerine göre ) defter bilgilerine yer vermeden rapor düzenlenemeyeceği kanaatindeyiz.Ticaret sicil Md ' lüğü ile görüşünüz.


 

Tarih : 03.05.2014
Soru :
Üstadım merhaba, Zorunlu sermaye artırımı süresi dolduktan sonra bir ltd 5000 TL olan sermayesini 10000 TL'ye artırmak istiyor. Bu aşamada neler yapabiliriz. İlginize teşekkür ederim.

Cevap :
Bu konuda yapılması gerekenler web sayfamızdaki arşiv bölümünde ŞİRKET SERMAYELERİNİ , ASGARİ SERMAYE TUTARINA SÜRESİNDE YÜKSELTMEYENLER İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA başlığı altıdaki duyurumuzu okuyunuz.


 

Tarih : 02.05.2014
Soru :
Merhaba, mükellefim olan bir Limited Şirketi Dağıtılmamış Karlarından, Sermaye Yedeklerinden sermaye arttırımı yapmak istiyor. Dağıtılmamış Karların Sermayeye İlave Raporu Sistemde mevcut olup Sermaye Yedeklerine ait Rapor bulunmamaktadır. Sermaye yedeklerinden sermayeye ilave yapılabilir mi? Yapılabilirse Mali Müşavirler Bu raporu yazabilir mi? Yazılabilirse Rapor Örneği hakkında bilgi rica ediyorum. Teşekkürederim...

Cevap :
Bahsettiğiniz raporu SMMM ve YMM ler düzenleyebilir. Rapor formatı yoktur. Dağıtılmamış Karların Sermayeye İlave Raporu gibi rapor formatından yaralanarak yeni format yaratabilirsiniz.


 

Tarih : 02.05.2014
Soru :
Soru : ORTAKLAR HESABI ŞİRKETTEN ALACAKLI AYNI ORTAK'IN ŞİRKETE SERMAYE ARTTIRIMINDAN DOLAYI ÖDENMEMİŞ SERMAYE BORCU VAR ŞİRKET ORTAĞI ŞİRKETTEN ALACAKLI OLDUĞU RAKAMIN ÖDENMEMİŞ SERMAYESİNDEN MAHSUP EDİLMESİNİ İSTİYOR FAKAT TİCARET VE VERGİ KANUNU AÇISINDAN İLERİDE SIKINTI YAŞARMIYIZ Cevap : Ortakların şirkete vermiş olduğu borç (331) sermayeye ilave edilebilir.Ancak Önceki sermayenin ödenmeyen kısmının ödenmesi şarttır. ÖNCELİKLE BİZİM SORMAK İSTEDİĞİMİZ ORTAKLAR CARİ HS.ALACAĞININ ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI İLE KAPATILIP KAPATILMAYACAĞI YÖNÜNDEDİR.SİZİN CEVABINIZ ORTAKLAR CARİ HESABININ SERMAYEYE EKLENMESİ İLE İLGİLİDİR. TEŞEKKUR EDERİM

Cevap :
Ortakların şirketten olan alacakları ödenmeyen sermaye tutarından mahsubu konusunda gerek vergi kanunlarında gerekse TTK da bir düzenleme mevcut değildir. TDH planına göre mahsup yapılabilir. Ancak vergi ve TTK konusunda düzenleme olmadığı için yorum yapamıyoruz. Maliyeden ve Ticaret bakanlığından yazılı görüş almanızı öneririz.


 

Tarih : 01.05.2014
Soru :
Slm Kolay Gelsin Hisse devri ile ilgili bir konuda görüşlerinizi paylaşmak isterim Aktan ltd sermayesi 50000 tl Aktan ltd nin özsermayesi 650000 tl Aktan Ltd iki ortaklı Ali %50 ortak Mehmet %50 ortak Ortak Mehmet hissesini dışarıdan Yılmaz a devrediyor devri 250000 tl ye yapıyor Şimdi ortak Mehmet değer artış kazancı bildirecek mi Çünkü Mehmetin şirketteki sermayesi 25000 tl Mehmetin şirketteki özsermayesi 325000 tl Eğer Bu hissesini 250000 tl ye satıyor Eğer değer artış kazancı için önceki bedel 25000 tl olarak alırsak (sermaye tutarı) değer artış kazancı doğuyor 250000-250000=225000 tl satış karı var Fakat değer artış kazancı hesabı için önceki bedel 325000 tl olarak alırsak (özsermaye tutarı) değer artış kazancı olmuyor 250000-325000= -75000 satış zararı var Sonuçta sormak istediğim; Hisse satışında değer artış kazancı hesaplanırken satış bedelinden sermaye tutarı mı Özsermaye tutarı mı dikkate alınmalı Yukarıdaki örnektede gözüktüğü gibi çok fazla fark ediyor yanlış yapmak istemiyorum İyi çalışmalar

Cevap :
Şirketlerdeki hisse senetleri satışları ÖZ sermaye üzerinden yapılmaz Şirket ortağının (Gerçek Kişi) hissesin Gerçek veya Tüzel kişiye satışında elde edilen Kazanç Gelir Vergisine tabidir. GVK’nın mükerrer 80’inci maddesinin (4) numaralı bendinde, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olduğu hükme bağlanmış olup anılan maddenin devamında “elden çıkarma” deyiminin yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade ettiği belirtilmiştir. Limited şirket ortağı, hissesini kaç yıl sonra ve kime satarsa satsın, bundan doğan kazanç “Değer artışı kazancı” olarak gelir vergisine tabi tutulur. (GVK Mük. Md. 80/4). Kazancın hesaplanmasında, hissenin iktisap (edinme) bedeli endekslemeye tabi tutulur ve elde edilen kazançtan istisna düşülür.(Endeksleme sistemi ve hesaplaması Rehberimizin Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi bölümündedir.) GVK’nın safi değer artışını düzenleyen mükerrer 81’inci maddesinin son fıkrasına göre mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere,TÜİK tarafından belirlenen ÜFE endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Burada hesaplama yapılırken mal ve hakkın iktisap edildiği aydan bir önceki aya ait endeks değeri ile elden çıkarılan aydan bir önceki aya ait endeks değeri kullanılarak iktisap bedeli gerçek değerine yükseltilecektir. (Değer artış kazancı ) Değer artış kazancının hesaplanması 2014 Yılı Mali Rehberimizde mevcuttur.(Web sayfamızda) Şirketlerin Nominal (kayıtlı ) sermayeleri artırılmadıkça değiştirilmez. Hissse satışları kişiler arsında olur.


 

Tarih : 29.04.2014
Soru :
Tam Mükellef A şirketinin yüzde yüz (% 100) ortakları Alman bir aile. Bu A şirketi yine Tam mükellef bir B şirketinin yüzde elli (% 50) ortağıdır. Aile reisinin A şirketindeki ortaklık oranı yüzde yetmiş dörttür (% 74). Aile reisinin ölümü halinde Miras bildiriminde bulunmak için değerler nasıl hesaplanır. 1- A şirketinin Çıkarılacak bir bilanço ile Öz kaynak toplamı üzerinden %74 hisseye düşen payın dağılımı mı? 2- B şirketinin Çıkarılacak bir bilanço ile Öz kaynak toplamının A ortaklığına düşen pay üzerinden mi?(yani %50 nin %74 mü) 3- A şirketinin B iştirakine koyduğu Sermaye alacağının üzerinden %74 mü dikkate alınır. Özetle Alman bir vatandaş Türkiye’de bir şirketin %74 ortağı. Bu şirketinde %50 ortağı olduğu bir iştiraki var. Alman vatandaşın ölümü halinde veraset beyannamesi verilirken hangi değerler üzerinden verilir.

Cevap :
1- Veraset ve intikal beyannamesine ölenin şirketteki hissesine isabet eden sermayenin nominal bedeli (Kayıtlı değer) bayan edilir. Ancak VİV Türk uyruklular için geçerlidir. VİV Kanun 1. MD.Aşağıdaki gibidir. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir. Bu vergi, Türk tabiiyetinde bulunan şahısların ecnebi memleketlerde aynı yollardan iktisabedecekleri mallara da şamildir. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki bir şahsın Türkiye hudutları dışında bulunan malını veraset tarikiyle veya sair suretle ivazsız bir tarzda iktisabeden ve Türkiye'de ikametgahı olmayan ecnebi şahıs bu vergi ile mükellef tutulmaz.


 

Tarih : 29.04.2014
Soru :
merhaba.ltd şirkette hisse devri yapacağız.2 ortak var.ortaklardan biri hissesinin tamamını satacak.şirketteki sermaye payı 5000 tl.şimdi değer artışı hesabı yapılırken.sermaye 5000 tl,hissesini satacak ortağın şirketteki özsermaye payı 405000 tl.özsermeye-sermaye=400000 tl.bu tutar üzerinden mi değer artışı hesaplanır.yoksa endeks mi hesaplayacağız.1995 yılında kurulmuş bir işyeri ve endeks hesabı yapılıp maliyet bulunması zor yada hesabı hakkında bilgi verirmisniz

Cevap :
Ltd..Şirket hisselerinin satışı Nominal (kayıtlı) sermaye üzerinden yapılır.Satış için Değer artış hesaplaması yapılacaktır. Değer artış hesaplaması 2014 yılı Mali rehberimizde mevcuttur.(Web Sayfamızda)


 

Tarih : 28.04.2014
Soru :
ORTAKLAR HESABI ŞİRKETTEN ALACAKLI AYNI ORTAK'IN ŞİRKETE SERMAYE ARTTIRIMINDAN DOLAYI ÖDENMEMİŞ SERMAYE BORCU VAR ŞİRKET ORTAĞI ŞİRKETTEN ALACAKLI OLDUĞU RAKAMIN ÖDENMEMİŞ SERMAYESİNDEN MAHSUP EDİLMESİNİ İSTİYOR FAKAT TİCARET VE VERGİ KANUNU AÇISINDAN İLERİDE SIKINTI YAŞARMIYIZ

Cevap :
Ortakların şirkete vermiş olduğu borç (331) sermayeye ilave edilebilir.Ancak Önceki sermayenin ödenmeyen kısmının ödenmesi şarttır.


 

Tarih : 25.04.2014
Soru :
Merhabalar, 31/12/2013 331 nolu hesabın alacak bakiyesi öz sermayenin 3 katını aşıyor. Herhangi bir faiz v.s. ortağa ödenmeden borçlanma yapılmış. Yıl sonunda 331 nolu bu hesap için yapmamız gerekn işlem nedir? Teşekkürler...

Cevap :
331 hesap için yapılacak bir işlem yoktur. Hesap ödeme yapılana kadar pasifte yer alacaktır.


 

Tarih : 19.04.2014
Soru :
ABC Ltd. şirketinin tek ortağı Serkan beydir Şirketin dönem başı özsermayesi 75.000 TL dir Şirket ortağı 2013 şubat ayında şirketine 500.000 TL borç vermiştir, Görüldüğü gibi örtülü sermaye şartları oluşmuştur Ancak ABC Ltd. firması ortağından almış olduğu 500.000 TL için herhangi faiz ödememiş ve Serkan beyde faiz talep etmemiştir Bu durumda; ABC Ltd. firması faiz vermemiş ve Serkan beyde faiz istememiş ise, herhangi faiz hesaplanmasına gerek yokmudur? Örtülü sermaye ile ilgili hiçbir işlem yapılmayacak mıdır? Sonuç olarak örtülü sermayede şirket ortağına faiz vermedi yada hesaplamadı ise örtülü sermaye hükümleri oluşmayacakmıdır? Yoksa örtülü sermaye şartları oluştuğu için maliye faiz ödemesende hesaplamak zorundasın diyebilir mi ABC Ltd.şirketine - ABC Ltd. şirketi ve Serkan bey bu borç verme işinde faiz hesaplamamış vermemiş olduklarından ileride herhangi vergisel ceza durumunda kalabilirler mi? Yaptıkları işlemde yani borca faiz hesaplamamakta ve ödememekte sakıncalı bir durum var mıdır? Saygılar

Cevap :
Bahsettiğiniz işlem için KV Beyannamesinde örtülü sermaye ile ilgili bölüm doldurulması gerekir.Örtülü sermaye ye ilişkin faiz ödemesi yoksa vergilemede yoktur.Ancak Vergi inceleme elemanları bu tür incelemelerde Faiz hesaplayıp vergi saldıkları , ceza kestikleri incelemeler olmuştur.İşlemlerinize esas olamak üzere maliyeden mukteza alınız.


 

Tarih : 18.04.2014
Soru :
Merhaba, Bir ltd. şti. nde ortakların şirketten alacağı yani 331 nolu hesap sermayenin 3 katından fazla bir rakama isabet ediyor. Ancak şirket tarafından borç veren ortaklara herhangi bir faiz ödemesi yapılmıyor. Doğal olarak herhangi bir faiz gideri söz konusu değildir. Bu halde yine de kurumlar beyanında örtülü sermaye ile alakalı tabloyu doldurmamız gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Saygılarımla,

Cevap :
Faiz ödemesi olmasa da öz sermayenin 3 katının aşılması durumunda ilgili tablonun doldurulacağı kanaatindeyiz.


 

Tarih : 17.04.2014
Soru :
Soru: Yurtdışında faal olan bir yabancı bir şirket Türkiyede Bir limited şirket kurup, Yabancı şirketide şirket ortakğı olarak gösteriyor. Türkiye'de kurulan Ltd.Şti Bankalarda EUR, USD hesabı açtıktan sonra, Yurtdışındaki ortak firmadan gerek sermayenin blokesi için, gerekse şirketin faaliyet giderleri için para geliyor, Muhasebe kayıtlarını nasıl yapmamız gerekir. Sermaye olarak mı, yoksa iştirak olarakmı?

Cevap :
Şirket hesabına gelen döviz sermaye taahhüdünün yerine getirilmesi için ise; Ödenmemiş sermaye hesabına alınır. Diğer amaçla gelen dövizler ortaklardan alınan borç olarak 331 hesaba kayıt yapılır.İştirak hesabı kullanılmaz.


 

Tarih : 17.04.2014
Soru :
Sayın danışma birimi, Bir limited şirket müşterimde ana sözleşmesindeki yedek akçeler maddesini yeni ttk ya göre aşagıdaki şekilde düzelttim. Yedek Akçeler: Genel Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılmaz. Benim sorum şu, 2013 yılı karını dağıtırken yeni ttk nunun 519 maddesi 2. fıkrası c bendinde bahsedilen Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir. Bu eklenmesi gereken yüzde on genel kanuni yedek akçe düzeltilen yeni maddede bahsetmedigim halde yinede ayırmak zorundamıyım. Saygılarımla, Akif Taşpınar

Cevap :
Şirket sözleşmeleri veya esas sözleşmeler kanun izin vermedikçe kanunun standart hükümlerine aykırı olamaz. en az 519. maddede yer alan oranlar nispetinde genel kanuni yedek akçe ayırmaya devam etmelisiniz. Ayrıca yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir.


 

Tarih : 16.04.2014
Soru :
Merhaba Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları her türlü borcun, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılacaktır. İşletmede kullanılan borçların örtülü sermaye sayılabilmesi için; Doğrudan veya dolaylı olarak ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilmesi, İşletmede kullanılması, Bu şekilde kullanılan borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşması gerekmektedir. 2013 yılında ilişkili firmadan borç para aldık (3 katı aşıyor) aldığımız bu parayı herhangi mal veya hizmet için kullanmayıp vadeli hesaba yatırdık. 31/12/2013 ilişkili firma bize faiz faturası kesti KDV yi indirip gider yazdık.şimdi acaba faturayı KKEG gider olarak mı yazsaydık diye düşünüyorum. Ne yapmam gerekli yardımcı olurmusunuz.

Cevap :
Ödenmiş olan faizlerin Faturası KDV dahil KKEG olarak kayıtlara alınması gerekir.


 

Tarih : 14.04.2014
Soru :
Sermayesini 5.000'e artırmayan Ltd.Şti.ler için verilen ek süre hangi tarihte bitiyor. Ticaret sicil gazete tarihinden itibaren 2 ay deniyor. Ama gazete tarihi belli değil

Cevap :
Konuya ilişkin odamızın açıklaması web sayfamızda arşiv bölümünde mevcuttur.


 

Tarih : 13.04.2014
Soru :
A.Ş.TİN AKTİFİNE 1985 ALINAN 5.000 METREKARE ARAZİNİN 2.500 METREKARESİNİ 2014 ŞUBAT AYINDA DEVLET KAMULAŞTIRDI, FATURASI KESİLDİ, DEVLET TARAFINDAN ÖDEME YAPILDI. 1- 2014 YILI İÇİNDE SATIŞ BEDELİNİN %75' İ OLAN GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANCI İSTİSNA TUTARINI 2014 YILI İÇİNDE SERMAYEYE İLAVEEDEBİLİRMİYİZ. 2- DEVLETİN KAMULAŞTIRDIĞI DEĞER ÜZERİNDEN İLGİLİ BELEDİYE KALAN ARAZİNİN DEĞERLENDİRİP EMLAK VERGİSİNİ HESAPLADI.BU DURUMDA ŞİRKETİN AKTİFİNDEKİ ARAZİNİN DEĞERİNİ BELEDİYECE BELİRNENEN DEĞERE ÇIKARTMAK İÇİN NASIL BİRYOL İZLEYEBİLİRİZ. VERECEĞİNİZ DEĞERLİ BİLGİLERİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA

Cevap :
1-G.menkul satış karını şirketler sermayelerine ilave edebililer sizin örneğinizde 2014 yılı KV Beyannemsinde İstisna uygulanır. (KVK Md.5) 2- Emlak vergisi değer ile Muhasebedeki değer farklı olabilir.Deftere kayıtlı değerinin emlak vergisi değerine yükseltilmesi söz konusu değildir.


 

Tarih : 12.04.2014
Soru :
Sayın danışmanlar, Alman menşeeli 330000 € sermayeli bir şirkete 11000 € ile ortak olan (%3,3)bir AŞ.dönem sonu itibariyle 240 hesapta bulunan menkul kıymetin kur farkı hesaplamasıyapılırmı.İşbu bedel peşin olrak ödenmiştir.İyi çalışmalar dileğimle,

Cevap :
İştirakler hesabı dönem sonlarında kur değerlemesine tabi tutulmaz. Zira VUK’nun hiçbir hükmü böyle bir aktif değerin kur değerlemesine tabi tutulmasını öngörmemiştir.Ancak konuya ilişkin Maliyeden mukteza alınız.


 

Tarih : 10.04.2014
Soru :
1) Şirketiz , aktifinde 2 yildan fazla süredir kayitli olan arsayi 2010 yilinda satmistir.Elde edilen karin % 25 ini özkaynaklar içinde 549 nolu hesapta halen tutmaktayiz.549 hesabin sermayeye ilavesinde yada gelir kaydi yapilmasi vs... ile ilgili bir zaman aralığı varmi dir?Ne yapmaliyim. 2)Yukarida belirttiğim koşullarda taşit satisimizda mevcut olup, elde edilen karın % 25 ini 549 hesapta Yenileme fonu olarak tutmaktayim.Sermayeye eklenmesi yada gelir kaydi vs...ile ilgili zaman araligi varmi dir?Ne yapmaliyim. Yardimlariniz icin şimdiden çok tesekkur eder kolayliklar dilerim.

Cevap :
KVK 5. maddesinden yararlanılarak işlem yapan mükellefler G.Menkulün satışından elde ettikleri karın %75 ni 5 yıl süre ile pasifte bir fon hesabında tutabilirler veya Söz konusu karı sermayeye ilave edebilirler. Taşıt satışından elde edilen kar ın tamamı pasifte 3 süre ile tutulabilir. Fonda tutulan bu tutardan yeni alınan taşıtın Amortisman tutarı itfa edilir.taşıt satışından elde edilen kazanç sermayeye ilave edilmez.


 

Tarih : 09.04.2014
Soru :
5.000 Tl nin altında sermeyesi olan LTD ŞTİ lerin 14.02.2014 tarihine kadar sermaye artırması gerekiyordu ama 2 ay daha uzatıldı. şirketimiz devam edeceğinden sermaye artırıyoruz. SMMM raporu hazırlarken sermaye ödendi raporumu düzenliyoruz yoksa süresi dolan şirketin faal olduğuna tasfiye başlamadığının tesbitine ilişkin rapormu düzenliyoruz. Teşekkürler.

Cevap :
Sermaye artışlarında (Asgari sermaye yükseltilmesi dahil) Önceki sermayenin ödendiğine ilişkin Rapor düzenlenecektir.


 

Tarih : 04.04.2014
Soru :
İyi günler 2013 yılında kurulan firma için her yıl ödenmiş sermayenin 1/5’ ini buluncaya kadar cari yılın safi karından ayrılması gereken 1/20 oranındaki I. Tertip Yasal Yedek 2013 yılında mı yoksa 2014 yılında mı? ayrılması gerekir. yasal yedeklerin 2013 yılı bilançoda görülmesini istiyorum sorun olur mu? 2013 veya 2014 yılında ayırmamızda ne sakınca olur? sonuçta 2013 yılına ait kurumlar beyannamesinde belirteceğimiz için 2013 yılında yapmak daha doğru olmaz mı? şimdiden teşekkür ederim. saygılarımla

Cevap :
I. Tertip Yasal Yedek Kar elde edilen yıllarda ayrılması gerekir.


 

Tarih : 04.04.2014
Soru :
iyi günler;bir anonim şirketimiz 19/09/2013 tarihinde kuruldu 100000.oo tl sermaye ile sermayenin 1/4 ödendi şirket başkaları devraldı ve devralan kişiler nakit sermaye artırımı yapmak isteniyor 500000,00 tl eski sermayenin ödendiğine ilişkin muhasebeci raporunu yazarken 19/09/2013 tarihinde 25000 tl sermaye ödemesi var kuruluşda bloke edilen şimdi raporda bunu yazıyoruz ilaveten öz varlık tespidi yaparken aktif toplamı:24264,42 borçlar:1300 özvarlık :22964,42 olarak görünüyor bu yazılacak rapor ile ilgili; 1-eski sermayenin tamamı ödenmemiş 2-Şirketin .. /.. /201.. tarihli mizana göre 100.000,00 TL (yüzbin) sermaye, şirket özvarlığının içinde yasal oranda bulunmaktadır. bu iki sorunu cevabı 1-eski sermayenin tamamı ödenmemiş 2-özvarlık ile ilgii 100000 tl sermaye yasal oranda bulunmamktadır.bu şekilde yazar isek yazmış olduğumuz rapordan dolayı sermaye artışımız red olurmu çünkü öz varlık içinde yasal arande görünmüyor 75000 tl kısmı ödenmediği için cevabınız için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Önceki Sermaye ödenmeden ;Sermaye artışı yapılamaz


 

Tarih : 04.04.2014
Soru :
Merhaba, Özvalığı - dönmüş olan firma Sermaye artışı yapacak. (Ortaklara olan borçlardan karşılanacak) Hazırlaması gereken raporlar hangileridir? Örnek rica edebilirmiyim, Sermaye artış süreci nedir?

Cevap :
Öz Varlığının 2/3 kaybetmiş şirketler, Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 81 inci maddesine göre işlem yapabilirler. Bu madde gereğince sermaye azaltılması ve azalan sermaye miktarı veya daha fazlasını sermaye artırımını ayni anda yapabilir. Bu işlemler için Sermayenin Ödendiğinin tespit raporu, Artan sermaye ortaklar cari hesabından karşılanıyor ise Ortaklar Cari Hesap Bakiyesinin Sermayeye İlavesine ait rapor düzenlenir. Rapor örneklerini Odamızın WEB sayfasında sözleşme ve raporlar bölümünde bulabilirsiniz.


 

Tarih : 02.04.2014
Soru :
Üstadım, %50'şer sermaye payına sahip iki ortaklı ltd.şti.'iz.Şirketin müdürüyüm. Ortak 2 yıldır üzerine düşen vazifeleri yapmıyor.Daha doğrusu 2 yıldır hiç bir çağrımıza cevap vermiyor. Şirket müdürü olmadığı için bugüne kadar şirket işleri yürüdü.Ancak müdürlük süremiz bitmek üzere,sermaye artırmak, merk.nakli yapmak yeni ortak almak gerekiyor.vs.Ne yapmamız lazım?Ortak hissesini satmıyor.Benim hissemi almıyor.Başkasına hissemi satsam ort.krl.kararı gerekiyor? Bu kilit durumdan nasıl kurtuluruz? ya da başka çıkış yolu ne olabilir?Hangi süreçleri başlatmalıyız?Gnl.krl.yapıp ibra olmakta istiyorum.Saygılarımla...

Cevap :
Sayın Meslektaşım bu durumu ancak mahkeme yoluyla aşabilirsiniz. Danışma birimi


 

Tarih : 02.04.2014
Soru :
Geçmiş yıl zararı nedeni ile şirket özvarlığı eksiye düşmüş ise sermaye artırım kararı alındıktan sonra Sermayenin Ödendiğinin Tespitine dair rapor düzenlenirken raporda yer alan matbu ifadeleri nasıl yazmamız doğru olur? 3- Şirketin 31 /12 / 2013 tarihli mizanına göre 0.000 TL (.....) sermaye, şirket özvarlığının içinde varlığını korumaktadır.

Cevap :
Sayın Meslektaşım, Sermayenin tespiti raporunda, size ait bilgiler, tespiti yaptığınız şirkete ait bilgiler(unvan, adres, sermaye ve önceki sermayesi), defter tasdik bilgileri (ödendiği yıl ve tespitin yapıldığı yıl), ödeme bilgileri ( nakit veya yedek), İnceleme sonuçlarında bulgularınız ve sonuç (sermayenin ödendiğinin belirtilmesi) bölümleri olmalı. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.04.2014
Soru :
Kuruluş tarihi 1997 yılı olan firma için eski sermayenin ödendiğine ilişkin rapor yazacağım Ancak firma 10 yılı aşan defter ve belgeleri saklama mecburiyeti olmadığından imha etmiş durumdadır. Nasıl bir yol izlemeliyim. Çok acil....

Cevap :
Sayın Meslektaşım, Ulaşabildiğiniz en eski tarihli bilançoları esas alabilirsiniz. Genel kurula sunulan onaylı bilançolara ya da kurumlar beyanındaki bilançolara atıfta bulunarak raporunuzu yazmanızı öneririz. Danışma birimi


 

Tarih : 02.04.2014
Soru :
Merhaba, Şirketimiz sermaye artırımına gitmiştir. sermayeye yedek akçeler ve geçmiş yıl karları eklenmiştir. Şirketimiz eski sermayesi olan 10000 tl göre %20 si olan 2000 tl yedek akçe ayrılmıştır. Bu defa arttırılan 140000 tl ile sermaye 150000 tl olmuştur. yedek akçe ayırırken 2000 tl ayrılmış olarak mı düşüneceğiz.

Cevap :
Kanuni yedek akçe hesabınız 30.000.-TL 'sına ulaşana kadar karınızın %5 üzerinden 1. tertip yasal yedek akçe ayırmaya devam etmeniz gerekiyor.


 

Tarih : 01.04.2014
Soru :
Üstadım, Defterini tutmakta olduğum bir mükellefin sermaye tespit raporunu hazırlayabiliyor muyum. Teşekkür ederim.

Cevap :
Defterini tutuğunuz veya defterini tutmadığınız tüm mükelleflerin Sermaye tespit raporunu düzenleyebilirsiniz.


 

Tarih : 01.04.2014
Soru :
Merhaba Tek ortaklı A.ş. de ortak şirkete ithalat ödemeleri için dövizli borç veriyor, kısa süreli 2 -3 hafta içinde borç ödeniyor. Tekrar bir ithalat ödemesi olduğunda tekrar borç veriyor kısa sürede kapanıyor. ortak şirketten herhangi bir faiz,kur farkı almıyor.sermaye 1.000.000 TL örtülü sermayeye söz konusu olur mu? teşekkür ederim.

Cevap :
Örtülü sermaye hesabı için kayıtlı sermaye değil ÖZ Sermaye baz alınır. Öz sermaye Aktif toplam - Boçlar dır.Öz sermayenin 3 katına kadar ortaklar şirkete borç verebilir.


 

Tarih : 01.04.2014
Soru :
İyi günler benim sorum anonim şirketimizin 1.600.000,00 TL sermayesi var .yeni ttk ya göre avukat zorunluluğu bulunmaktamıdır, diğer sermaye şirketleri içinde bu kural geçerlimidir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Avukat bulundurma zorunluluğu sadece A.Ş ler ve bazı kooperatifler için zorunludur. 1136 sayılı Avukatlık kanunun ilgili maddesi aşağıdaki gibidir. Madde 35 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.) Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir. Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler. (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/329 md.) Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.


 

Tarih : 30.03.2014
Soru :
Değerli üstatlar selamlar kolay gelsin; Sermaye şirketlerinde kar dağıtımını zorunlu kılan herhangi bir yasal zorunlukluk var mı? Hangi hallerde kesinlikle kar dağıtımı yapılmalı. (örn: Kar dağıtımının şirketlerin kayıtlı sermayesiyle bir bağlantısı var mı?) Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap :
Kar dağıtımı zorunluluğu yoktur.Şirketlerin yetkili kurullarının kararı ile dağıtım yapılır.


 

Tarih : 23.03.2014
Soru :
Üstat saygılar bir konuda fikrinizi almak isterim şöyleki; ABC Ltd. öz sermayesi 560.000 TL, şirketinin ortağı Ahmet bey Şirket para sıkıntısında olmaya başlıyor 2013 yılında ve Ahmet bey şirketine borç veriyor ve 2013 yılı boyunca borç verme işi sürekli hale geliyor ve borç bakiyesi 200.000 TL ile 350.000 TL arasında gidip geliyor ancak asla kapanmıyor borç Bu durumda; Ahmet bey ortağı olduğu ABC Ltd firmasına 2013 yılında vermiş olduğu borçlar için faiz hesaplanması ve yıllık gelir vergi beyannamesi ile bu faiz gelirini beyan etmek zorundamıdır? Not: Ahmet bey gerçekte herhangi faiz almamıştır ve almayacaktır

Cevap :
MSİ larında vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesi ile olur. Şirket ortağa faiz ödemesi yapmış ise beyan edilir.


 

Tarih : 20.03.2014
Soru :
Merhaba; Şahıs bilanço mükellefim var. 2013 yılını 300 bin tl. kar oluşarak kapatıyor geçici vergi ödemelerini yaptı. toplam ödediiği geçici vergi 45.000 tl.dönem sonu kayıtları nasıl olacak karı ortağa virman veya sermayeye ekleyebilirmiyim. sermayeye eklersem müşavir raporu gerekirmi. teşek.

Cevap :
Gelir Vergisi mükellefleri kişilere ilişkin ödenen Geçici vergi ve yıllık GV muhasebeleştirilmez. Kayıtlarda sadece KDV ve Kesintilere ilişkin (Muhtasar) vergiler yer alır.


 

Tarih : 19.03.2014
Soru :
Merhaba staj yaptığım mali müşavirlik ofisinde Sermaye Arttırımı yapılması gereken bir firmanın Ticaret Siciline tescili için gereken evraklar içerisinde Sermayenin Ödendiğine Dair Mali Müşavirlik Raporunun kabul edilmediğini, Yeminli Mali Müşavirlik Raporu talep edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.Hatta meslek mensubu bir arkadaşım tescil için verdiği Mali Müşavirlik Raporunun kendisine iade edildiğini ve Yeminli Mali Müşavir bir arkadaşından bu raporu düzenleterek tescilini o şekilde yaptırabildiğiniı söyledi.Bu konuda Ticaret Sicilinin yasal bir dayanağı varmıdır.Yoksa itirazımız halinde Mali Müşavirlik Raporunu kabul etmek zorundamıdır. İyi çalışmalar

Cevap :
Sermaye artırımlarında; önceki sermayenin ödendiğine ilişkin SMMM lerce rapor düzenlenir. YMM zorunluluğu yoktur.Konu ili ilgili olarak Ticaret sicil MD.yetkili bir kişi ile görüşünüz.


 

Tarih : 19.03.2014
Soru :
1-ödenmemiş sermayesi olan ortak hissesini 2 kişiye %40 ve %60 oranında devredecek.sermaye taahüdlerini hisse oranında yeni ortağa mı geçer? 2-usd yapılan sermaye ödemesini hangi kurdan muhasebeleştirilmeli..sehven yapılan fazla sermaye ödemesi için ne yapılmalı mı

Cevap :
Ödenmemiş sermaye yeni hisse sahibine geçer. Yeni hissedar sermaye ödemesini yapılır.Yabancı para birimi ile yapılan ödemeler MB döviz alış kuru ile yapılır. Fazla ödene sermaye ödemesi ilgili hesaptan kasa veya banka hesabı kullanılarak yapılır.


 

Tarih : 18.03.2014
Soru :
Mükellefimizin 2010 yılı bilançosunda 6111 sayılı kanuna istinaden yapılan işlemlerden dolayı sermaye tutarına yakın bir zarar oluştu. 2013 yılı bilançosunda öz varlık değeri sermaye tutarının 1/3'i kadardır. 2013 yılında ortaklardan alınan nakit borç var , ortaklar bu alacaklarından vazgeçip, , sermaye arttırımına gitmeden, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi kararı alabilir mi ? İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
6111 sayılı yasadan doğan TİCARİ ZARARLAR ileriki yıllarda dağıtılacak TİCARİ KARLARDAN mahsup edilir.Ortaklara olan borçlar sermayeye ilave edilebilir.


 

Tarih : 17.03.2014
Soru :
Sayın yetkili. TTK ya göre sermaye şirketleri her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içerisinde genel kurul yapmak zorundalar. Genel Kurul sonrası hazırlanan toplantı tutanağının notere tasdik edilmesi ve ticaret sicile verilerek tescil ve ilan edilmesi nasıl olmaktadır. Yani, sadece karar alıp genel kurul toplantı ve müzakere defterine yapıştırmamız yeterli mi yoksa kararı noterden onaylatıp bir örneğini ticaret sicile vermek zorunda mıyız? İyi çalışmalar

Cevap :
Bu konuda odamızın hazırlamış olduğu genel kurullar için yol haritası isimli kılavuz çalışması mevcuttur. Linki aşağıdadır. http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=13185


 

Tarih : 14.03.2014
Soru :
ŞİRKET BİRLEŞMELERİNDE; SERMAYENİN ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ, KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞININ, ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ TEHLİKEYE DÜŞMEDİĞİNİN VE ÖZVARLIK VE SİCİLE TESCİLİ ZORUNLU OLAN VARLIKLARIN TESPİTİNE İLİŞKİN SMMM RAPORU Defter bilgileri girilirken hangi dönemin bilgileri yazılacak bilanço tarihi 31/12/2013 olunca 2013 yılımı girilecek ,Birde A.Ş ünvan değişikliği var rapor hazırlarken yeni ünvana göre mi yapılacak? saygılarımla.

Cevap :
Odamız sitesinde mevzuat bölümünün altında sözleşme ve raporlar bölümünde sorunuzun yanıtını bulabilirsiniz. Danışma birimi


 

Tarih : 12.03.2014
Soru :
Merhabalar Anonim şirketlerde sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karları, sonraki yıllarda yapılacak tasfiye veya sermaye azaltılması durumunda tevkifata tabi midir? Teşekkürler.

Cevap :
Sermayeye ilave edilan karın daha sonra her ne şekilde olursa olsun % 15 GV tevkifatı yapılacaktır.


 

Tarih : 06.03.2014
Soru :
Sayın üstadım ; Yeni TTK göre sermaye şirketlerin ticari işletmeye dönüştürebileceği hüküm altına alınmış.Sicil Ticaret müd. bu konuda herhangi bir uygulama hakkında bilgilerinin olmadığını söylediler.Bu konuda bilgilendirirseniz memnun olurum , teşekkürler.Bekir Erdoğan

Cevap :
6102 sayılı TTK'nun 194/3 maddesine göre; Bir sermaye şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülmesi için, söz konusu ticaret paylarının tümü, ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından devralınmalı ve ticari işletme bu kişi veya kişiler adına ticaret siciline tescil ve ilan edilmelidir. Dönüştürme işlem sırası aşağıdaki gibidir. 1- Sermaye şirketi şahıs işletmesine dönüş ile ilgili karar alıp, Ticaret sicil Müdürlüğünde tescil ve ilan ettirilir. 2- Tescil ve ilan tarihi itibarı ile Geçmiş yıllar karları, Sermaye ye ilave edilen geçmiş yıllar karları var ise kar dağıtımı yapılması gerekir. 3- Şirketin eski ortaklarının yeni şahıs işletmesinde devam etmeleri ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescili gerekir.


 

Tarih : 05.03.2014
Soru :
iyi günler, bir limted şirkette sermaye arttırımı yapacağız, ödenmiş sermaye 5000 özkaynak -80.000 TLdedir, enaz arttırılacak tutar ne kadardır, nasıl hesaplanır yardımcı olurmusunuz.

Cevap :
Limited Şirketlerde en az sermaye 10.000 TL sı dır. 90.000 TL Sermaye artırarak asgari sermaye ye ulaşabilirsiniz. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 81 nci maddesine göre sermaye azaltma ve yükseltme işlemlerini ayni anda yapabilirsiniz.


 

Tarih : 03.03.2014
Soru :
2013 YILI GELİRLERİN VERDİRİLMESİNDE ESAS ALINAN 94000 TL ÜCRET MENKUL SERMAYE İRADI GMSİ İLE DİĞER KAZANÇ VE İRAD ELDE EDENLER SOZ KONUSU İSTİSNADAN YARARLANAMAZ DENİLMEKTEDİR.BU HESABIN HESAPLANMASINDA EMEKLİ MAAŞI 94000 TL YE DAHİL EDİLİR MI EMEKLİ MAAŞI MI YOKSA EMEKLİ İKRAMIYESİMİ DAHİL EDİLİR YADA İKİSİ BİRDEN Mİ HESABA ALINACAKTIR.İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Konu ile ilgili istisna hesaplamasında dikkate alınacak gelir EMEKLİ İKRAMİYESİDİR.Emekli maaşı istisna uygulamasında dikkate alınmaz.


 

Tarih : 03.03.2014
Soru :
Sayın danışman, tasfiye'ye girin limited şirketimizin dağıtılmamış 2004-2005-2006-2008 yılı karları 502 sermaye düzeltme olumlu farkları ve 2007-2009-2010-2011-2012 yılı zararları bulunmaktadır.geçmiş yıl karlarını ve sermaye düzeltme olumlu farklarını geçmiş yıl zararları ile mahsup edebilirmiyiz.İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Tasfiye girişten itibaren Dağıtılmamış Karların dağıtılması ve üzerinde % 15 GV stopajı yapılması gerekir.Ticari kardan ticari zararları mahsup edebilirsiniz.(%15 Stopaj yapmak koşulu ile kalan tutar üzerinde mahsubu söz konusudur.)


 

Tarih : 26.02.2014
Soru :
sayın üstad, sermaye arttırımı yaptığımız şirketlerin yeni sermayelerini vergi dairesine dilekçe ile bildirmek zorunlumudur yoksa ihtiyari midir? tşk.ler

Cevap :
Sermaye artırımının vergi dairesini bildirim yükümlülüğü yoktur.


 

Tarih : 19.02.2014
Soru :
Merhaba Sayın Danışman, 14 Şubat tarihine kadar yapamadığımız sermaye artırımları için düzenleme gelmeyecek mi bu şirketler kesin kapanacak mı acil bu konu ile ilgili cevap veriirmisiniz Saygılar

Cevap :
Konuya ilişkin yeni bir düzenleme mevcut değildir. Gelişme olursa web sayfamızden duyurulacaktır.


 

Tarih : 13.02.2014
Soru :
iyi çalışmalar. Sat geri kirala yöntemi ile şirket adına kayıtlı iş yeri binasının satışından doğan karı kurumlar vergisinden muafiyetini kullandık. Bu yöntem ile oluşan karın sermayeye ilavesi gerekir mi ? muafiyet açısından zorunluluk var mıdır ?

Cevap :
Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesindeki istisnadan yararlanan mükellefler, elde edilen karı sermayeye ilave edecekleri gibi pasifte bir hesapta 5 yıl süre ile tutabilirler.


 

Tarih : 12.02.2014
Soru :
Sayın Hocam, Öncelikle iyi günler diliyorum. Teknik iflas konusu ile ilgili bir sorum olacaktı. Bir limited şirketin bilançosunda geçmiş yıl zararında yer alan tutarın nedeni 2011 yılında uygulanan 6111 sayılı kanunun "kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı" ile ilgilidir. İlgili dönemde kar edildiği için kurumlar vergisi ödemesi yapılmıştır. Bağlantıdaki tabloda bilanço ve vergi levhasında bu durumu görebilirsiniz. Firmada faaliyeti nedeniyle oluşmuş bir zarar söz konusu değil. http://imgim.com/7912incis3692846.jpg Teminat mektubu için başvurduğum bir banka bu durumu öne sürerek mektubu vermedi ve genel kurul kararı alınması gerektiğini bildirdi. Başvurduğum diğer bir banka ise istediğim teminat mektubunu verdi. Ancak anladığım kadarıyla bu durum ileride devamlı önüme çıkacak. 6111 sayılı kanundan yararlanan başka firmalarda da bu durumun yaşandığını duymaktayım. Bu zararın ilgili kanundan yararlanma nedeniyle oluşmuş olması sermaye artırımı yapılmasını ve genel kurul kararı alınmasını etkiler mi? Siz ne yapılmasını tavsiye edersiniz? Tavsiyeleriniz ve zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla, Barış Şerbetçi

Cevap :
6111 Sayılı yasaya göre oluşan ticari zarar; mali kardan mahsup edilemez. İlgili Kurumlara verilecek mali tablolarda dip not olarak yazmanız gerekir. Öz sermayenin (-) çıkması halinde sermaye artırılması gerekir.


 

Tarih : 10.02.2014
Soru :
günaydın:ACİL!!!sermaye arttırımının sadece 331 hs dan karşılandığı durumda 331 hs tespitine ilişkin rapor yazılması yeterlimi dir,ilaveten eski sermayenin ödendiğinin tespiti raporu hazırlanmalımıdır?teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Önceki sermayenin ödendiğine ilişkin raporda yazılması gerekir.


 

Tarih : 05.02.2014
Soru :
iyi günler;ACİL sadece 331 hs dan sermayeye ilave edilerek sermaye arttırımı yapıldığı durumda sadece odanın sayfasında bulunan örnek raporlardan 331 hs tespitine ilişkin smmm raporu yeterlimidir ,ilave olarak eski sermayenin ödendiğinin tespitine ait rapor da yazılmalımı dır teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Ek olarak Önceki sermayenin ödendiğine ilişkin raporu da düzenlemeniz gerekir.


 

Tarih : 04.02.2014
Soru :
Merhabalar 14.02.2014 tarihine kadar yapılması gereken Sermaye Artışları Tasfiye Halinde Firmalar için de geçerli mi? İyi Çalışmalar.

Cevap :
Tasfiye aşamasındaki firmalara sermaye yükseltilmesi yapılmaz.


 

Tarih : 04.02.2014
Soru :
sayın danışman iyi günler; bir mükellefimizin ödenmiş sermayesi 400000,00 tl kar yedekleri 80000,00 tl bu mükellef ay içinde öz sermayesinden (480.000,00) tl fazla fatura kesebilir veya alım yapabilir mi? yapması için önce sermaye artırımı mı yapması gerekir teşekkürler.

Cevap :
Ticari faaliyetlerde sermaye veya öz kaynak rakamsal belirlemesi yoktur. Gerçek veya Tüzel kişilerin sermayeleri ne olursa olsun ticari faaliyette bulunurlar.


 

Tarih : 03.02.2014
Soru :
Yurtdışı merkezli bir firmanın Türkiye deki şubesi (Türkiye de kurumlar vergisi beyannamesi veriyor.) Yttk ya göre sermayesi alt limitinden düşükse sermaye arttırımına gitmesi gerekir mi?

Cevap :
Tam veya dar mükellef ayırımı yapılmaksızın tüm şirketler Sermayelerini yasadaki miktara yükseltmek zorundadırlar.


 

Tarih : 03.02.2014
Soru :
iyi günler ; sermaye arttırımı yapılırken 331 hs dan sağlanacak arttırım tutarı için ,tescilden önce arttırımın1/4 ü kadar tutarı bankaya bloke konulmasına gerek varmı dır?smmm olarak raporu yazmamız yeterlimidir? teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Banka Blokesi nakit sermaye artışında söz konusudur. Diğer hallerde bloke şartı yoktur.


 

Tarih : 31.01.2014
Soru :
Vereceğiniz cevaba şimdiden teşekkür ederek.LTD Şirketlerin asgari sermayesini asgari sermaye olan 10.000.-TL ye çıkartırken.Artıracağımız sermayeyi nakit olarak artırdığımızda mali müşavir raporu hazırlanmasına gerek varmıdır?Sadece karar ve banka blokajı ile tescil işlemini yapabilirmiyiz.

Cevap :
Nakit olarak yapılan sermaye artışlarında bloke yapılacaktır. Sermaye artırımları için önceki sermayenin ödendiğine ilişkin rapor mutlaka yazılacaktır.


 

Tarih : 30.01.2014
Soru :
Merhabalar. Ticaret siciline kayıtlı Dernek iktisadi işletmelerinin limited ve anonim şirketlerde olduğu gibi sermaye artırım zorunluluğu varmıdır? Tşk...

Cevap :
Dernek ve Vakıfların iktisadi işletmeleri için zorunlu sermaye artışı söz konusu değildir. Zorunlu sermaye artışı Ltd. Ve A.Ş ler için yapılacaktır.


 

Tarih : 28.01.2014
Soru :
İyi çalışmalar... Tasfiyeye girecek olan bir limited şirketinin 1997 ile 2001 yılları arası karları sermayeye ilave edilmiştir.Sermayeye ilave edilen bu karların stopajlarının ödenmesi gerekiyormu? Şimdiden ilginize teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim...

Cevap :
Tasfiyeye giren şirketlerin sermayeye ilave ettikleri karlar vergilendirilir.


 

Tarih : 24.01.2014
Soru :
Bir şahıs kişisi sahip olduğu daireye , daireyi satın aldıktan sonra fortmanto yaptırıyor ve kiraya veriyor , kira gelirinden dolayı gayrimenkul sermaye iradı beyanı vermek zorunda kalıyor , fortmantoya ödediği bedelin tamamını gerçek usulü seçerek gider yazabilir mi ? Yoksa aktife kaydetmesi söz konusu olmayan bu gider için amortisman ayırarak mı giderleştirmesi gerekmektedir.?

Cevap :
GMSİ elde edenler GVK 74. maddesinde belirtilen giderleri gerçek usulü seçerek giderleştirler veya Götürü gider usulünü( %25 ) seçmekte serbesttirler. GMSİ elde eden gerçek kişilerde aktife alma diye bir usul olmaz.


 

Tarih : 24.01.2014
Soru :
Merhaba, Müteahhide yeniden yaptırılmak üzere verilen bir apartmanın dairelerinden birinin maliki ve sadece kira geliri olan kişiye, mahrum kaldığı kira geliri karşılığı müteahhit tarafından 2013 yılı içerisinde 1.000,-TL nakliye ve 10.800.-TL kira karşılığı olmak üzere toplam 11.800,-TL ödenmiştir. Bu tutar gayrimenkul sermaye iradı olarak kira beyannamesinde mi, yoksa hangi gelir olarak nasıl beyan edilecektir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Kat karşılığı yapılan inşaatlarda toprak sahiplerine ödenen GMSİ veya diğer kazanç ve irat değildir. Beyanname verilmez.


 

Tarih : 17.01.2014
Soru :
Gayrimenkul sermaye iratları beyanında % 25 götürü gider usulü kalktımı veya kalkacakmı bilgilendirirseniz memnun olurum.

Cevap :
193 Sayılı GVK halen Yürürlüktedir. Götürü gider uygulaması da sürmektedir. Kanun değişmeden, değişecek diye yorum yapılmaz.


 

Tarih : 14.01.2014
Soru :
Ltd.Şti.ortağı şirkete olan borcunuyıl içerisinde belirli aralıklarla peyperpey ödemek istiyor.Bir müddet sonrada şirket ortağının alacağı oluşuyor.Bu alacağına faiz istemiyor.(Ortağın verdiği para Özsermayenin üç katını geçmiyor.)Ortağın şirkete verdiği paralar, ortak açısından ikrazatçılık olarak değerlendirilirmi.

Cevap :
131 hesaba faiz hesaplanır. 331 hesaba faiz hesaplanmaz.


 

Tarih : 13.01.2014
Soru :
Sayın yetkili; geçen hafta Sermaye arttırımlarında istenilen tespit raporunda sermayenin ödendiğine dair verilen bilgi için ihtiyaç duyulan defterlere ulaşılamaması sebebiyle (10 yıldan daha eski dönemler) izlenmesi gereken yol hakkında bir sorum olmuştu konu ile ilgili fikriniz olacakmı?

Cevap :
Konuya ilişkin bir düzenleme mevcut olmadığı için yorumumuz yoktur. Durumunuzu yazılı olarak Ticaret Bakanlığına iletiniz.


 

Tarih : 13.01.2014
Soru :
merhaba limited şirketlerin sermayelerinin 10.000,00 TL'ye çıkarmarları için en son hangi tarihe kadar yapmaları gerekmektedir iyi günler

Cevap :
6103 sayılı Kanun’un 20 nci maddesinde, limited şirketlerin, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden (14/2/2011 tarihinde yayımlanmıştır) itibaren üç yıl içinde sermayelerini, 10.000 TL’ye yükseltecekleri, aksi hâlde bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılacakları, sermayenin Türk Ticaret Kanununda öngörülen tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda toplantı nisabı aranmayacağı ve kararların toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınacağı, bu sürenin birer yıl olmak üzere en çok iki defa Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yer verilen hükümden hareketle, eğer şirketin esas sermayesi 10.000 TL’nin altında ise bu durumdaki şirketlerin en geç 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermaye artırımına giderek sermayelerini en az 10.000 TL’ye yükseltmeleri zorunludur.


 

Tarih : 13.01.2014
Soru :
iyi günker ltd. şirkete sermaye arttırmı yapacam fakat şirket 2002 yılında kurulmuş ve elimde o yıllara ait defter kayıtları yok.sermayenin ödendiğine dair raporu neye istinaden yazıcam?

Cevap :
Konuya ilişkin yasal bir düzenleme mevcut olmadığı için yorum yapamıyoruz. Durumunuzu yazılı olarak Ticaret bakanlığına iletiniz.


 

Tarih : 07.01.2014
Soru :
Merhaba, SPK 'dan yetkili Değerleme şirketine şirkete ait Gayrimenkuller için değerleme yaptırdık. Bu gayrimenkullerin değerlemesi sonucu gayrimenkullerin değeri kayıtlı değerlerinden oldukça yüksek belirlendi. Benim sorum kayıtlı değer ile değerleme sonucu bulunan değer arasındaki farkı Özel Fonlar hesabına kaydedip, daha sonra bu özel fonu sermaye ye ilave edebilir miyim? Sermaye ye ilave edersem herhangi bir vergi doğar mı? Teşekkürler...

Cevap :
G.menkulün değeri artırılmış ise özel fon hesabında tutulamaz. Fark 649 hesaba kayıt edilir ve vergilendirilir.


 

Tarih : 04.01.2014
Soru :
iyi günler, sermaye artırmını sgk'ya bildirim zorunuluğu var mıdır? var ise bildirmemenin cezası ne kadardır? kolay gelsin, iyi çalışmalar..

Cevap :
5174 Sayılı Kanunun 10. Maddesi Gereği; Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. - Değişikliklerin firma tarafından bir ay içerisinde Oda Sicil Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Tescil edilmiş olan evrakın bir nüshası SGK ya bir üst yazı ile bilgi amaçlı gönderilmelidir.


 

Tarih : 29.12.2013
Soru :
Merhaba, Geçmiş yıl karlarının sermayeye ilave edilmesi sürecinde yapılması gerekenler nelerdir? Geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi raporu mecburi midir? Bu rapor şirket bünyesinde bordrolu olarak çalışan ve beyannameleri imzalayan SMMM tarafından hazırlanabilir mi? Teşekkürler

Cevap :
Geçmiş yıllar karının sermayeye ilavesi zorunlu değildir. Geçmiş yıl karının sermayeye ilavesi için Şirket yetkili kurulunun kararı gereklidir. Karın sermayeye ilavesi için SMMM raporu düzenlenecektir. Raporu Tüm SMMM ler düzenleyebilir.


 

Tarih : 27.12.2013
Soru :
değerli hocam.Bir hususta tereddüte düştüm.İnternet sitesi yaptıran bir gerçek kişi(kendisi yapmamış satın almış) bu siteyi başka bir kişiye veya şirkete kiraya veriyor,düzenli olarak kırasını alıyor.Bu kıraya veren gerçek kişinin elde ettiği kazanç ticari kazanç mıdır,mükellefiyet tesis edilmeli mi,yoksa hak kıraya verdi şeklinde G.menkul sermaye iradi olarak mi vergilendirilmelidir.Saygılarımla.

Cevap :
Bahsettiğiniz ticari faaliyetin SÜREKLİ yapılması halinde elde edilen kazanç ticari kazançtır.


 

Tarih : 25.12.2013
Soru :
merhabalar, Yeni TTK'ya göre faturalarda bulunması gereken yeni bilgilerin(ticaret sicil no,sermaye,merkez adresi )Yazar kasa fişlerinde olma zorunluluğu var mıdır?

Cevap :
Tacirler tarafından düzenlenen faturalar, perakende satış vesikaları (perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletleri), gider pusulaları, müstahsil makbuzları, ücret bordroları, banka dekontları, tahsilat veya tediye makbuzları örnek olarak gösterilebilecektir.


 

Tarih : 18.12.2013
Soru :
Sayın üstadım; Sermaye artışları ile ilgili olarak mali müşavir raporu düzenlerken sermayenin ödendiği yıllara ilişkin defter tasdik bilgileri, sermayenin ödendiği tarih ve yevmiye numarası bilgileri yazılmaktadır. Ancak firmanın en son sermayesini ödediği yıl 15 yıl öncesine ait olduğundan defterler zaman aşımı diye imha edilmiştir. Bu kayıtları bulamadığımızdan buraya hangi bilgiyi yazmalıyız. Kolaylıklar dilerim

Cevap :
Zaman aşımına uğramamış ( 10 YIL) yıllarda sermaye artışı varsa o yıla ilişkin bilgileri yazınız aksi durumda bilgi yazmanız gerekmez.


 

Tarih : 18.12.2013
Soru :
mrb.2013/şubatta kurulan limited şirket için semaye artırımı yapılacaktır.odanın rapor örneklerinde sermayenin ödendiğine dair tutulacak raporda( 4- Şirketin ..../..../......... tarihli mizanına göre ÖZVARLIĞI aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. AKTİF TOPLAMI : ………………………… -TL BORÇLAR ( - ) : ………………………… -TL ÖZ VARLIK : ………………………… -TL)bölümüne hangi veri yazılacaktır.2013 kuruluşlu olduğu için bilanço ve kesin mizan daha çıkmamıştır.teşekkür ederim

Cevap :
Rapordaki cümlede kesin mizan kavramı yoktur. Sermaye artırımı yapılmadan önceki aya ilişkin mizan değerlerine göre hesaplama yapılabilir.


 

Tarih : 17.12.2013
Soru :
2010 TARİHİNDE KURULMUŞ OLANA BİR LTD ŞT SERMAYESİNİN 4/1 'İNİ KURULUŞ AŞAMASINDA YERİNE GETİRMİŞTİR. KALAN SERMAYE NİN DE 02/02/2013 TARİHİNDE ÖDENMESİ GEREKİRKEN YE. EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE SERMAYENİN 4/3 ÜNÜ YERİNE GETİREMEMİŞLERDİR. 21/11/2013 TARİHİNDE DE TASFİYEYE GİRMİŞLERDİR. ÖDENMEMİŞ SERMAYEYİ MUHASEBE KAYITLARINDAN NASIL DÜŞÜRECEĞİM.YADA MUHASEBE KAYITLARI AÇISINDAN NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKİYOR.

Cevap :
Tasfiye sonununda ödenmemiş sermayeyi ters kayıt yapmak suretiyle işlem yapmanız gerekir.


 

Tarih : 16.12.2013
Soru :
Merhaba şirket kuruluşlarında taahhüd edilen sermayeyi EUR olarak taahhüd etsek ve eur olarak ödense olur mu ? teşekkürler

Cevap :
EURO olarak sermaya taahhüdü olmaz. Sermaye TL olarak taahhüt edilir ve ödenir.


 

Tarih : 12.12.2013
Soru :
Üstadım saygılar sunuyorum; limited şirketin aktifindeki gayrımenkullerin 13.08.2013 ve 27.06.2013 tarihlerinde satışını yaptık.Bu satıştan dolayı doğan karın %75 ini sermayeye eklemek için pasifte özel bir fon hesabında tutuyoruz. Sorum;Bu durumda 2013 yılındaki bu satıştan doğan karın sermayeye ilave işleminin( yani sermaye arttırımının) karın doğduğu(yani 2013) yılında sermayeye ilave zorunluluğu varmıdır?2014 ve daha sonraki yıllarda sermayeye ilave edebilirmiyiz(süre kısıtlaması varmıdır).Bilgileriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.

Cevap :
Konuya ilişkin KVK 5 maddesindeki ilgili fıkra aşağıdaki gibidir. " e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı. Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır....." Madde metninindende anlaşılacağı gibi karın Sermayeye ilavesi ayın yıl içinde olacaktır.(sermayeye ilave etmeksiniz Fonda 5 yıl tutulabilir


 

Tarih : 06.12.2013
Soru :
merhaba Bütün şirketler in faturalarında sermaye tutarları gösterilecekmi yoksa sadece bağımsız denetime tabi firmalardamı gösterilecek. Bu konuda net bir şey anlayamadım.

Cevap :
TTK’nin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “ Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.” hükmü yer almaktadır.


 

Tarih : 05.12.2013
Soru :
Merhaba. Ltd. şirketlerde sermayeye eklenen geçmiş yıl karlarının şirketin tasfiyeye girmesi sonucu kar dağımı olarak değerlendirilerek stopaja tabi tutulmalımıdır. Bilgi için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Vergi idaresininin bu konudaki görüşü Sermayeye ilave edilen karlar için GV stopajı yapılması yönündedir.


 

Tarih : 25.11.2013
Soru :
Selamlar, LTD şirkette bir kısmı ortaklara borçlar hesabının bakiyesi ile sermaye arttırımı yapmak istiyoruz hazırlayacağım raporu geçici vergi dönemi olan 30.09.2013 tarihli mizana göre mi yapmalıyım? yada 30.11.2013 tarihli mizana göre yapabilir miyim? Bir kısıtlama var mıdır? Teşekkürler...

Cevap :
Raporda baz alınacak tarih, Sermaye artırımının yapıldığı aydan bir önceki ay sonunun mizanı dikkate alınması gerekir.


 

Tarih : 21.11.2013
Soru :
Sayın Danışman, Gerçek kişilerin ellerinde bulunan nama yazılı ve edinim tarihi 2 yıldan fazla olan Anonim şirket paylarının satışında ödenmemiş olan sermaye kısımlar için istisna uygulaması var mı? Yani gelir vergisi mükellefi olarak elimde ki hisse senedini 2 yıldan sonra sattım ama ödenmeyen sermaye istisna uygulamasına engel olur mu? Yardımınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımla.

Cevap :
İki yıldan fazla elde tutulan hisse senetlerinin satışından kar elde eden gerçek kişiler değer artış vergisi ödemezler. Sermayenin ödenmeyen kısmı alıcıya geçer.


 

Tarih : 12.11.2013
Soru :
İyi çalışmalar sayın yetkilim.Sorum 2013 de 4 000 000TL sermayeli bir aş. kurduk.Sermayesinin 1/4 ni peşin bloke yoluyla ödedi. Kalan sermayesini Yönetim kurulu kararı ile nakden ödeyebilirmi. banka kullanılmadan.Şu anda kasa - bakiyede.ve kalan 3 000 000 tl lik sermayeyi %25 ini bi ödeyip kalan tutarlarınıda %25 lik olarak ayrı ayrı ödeyebilirmiyiz.saygılar.

Cevap :
Ortakların ödeyecekleri sermaye tutarı 8 binlira ve üstündeyse bankadan yapılacaktır.


 

Tarih : 22.10.2013
Soru :
Merhaba, Yurt içi fuar düzenleyen firmaların sermayesinin ödendiğine dair tespit raporunu biz düzenleyebiliyor muyuz. Yoksa bu yetki sadece Yeminli Mali Müşavirlere mi ait ? Teşekkür ederim.

Cevap :
Önceki sermayeninin ödendiğine ilişkin Raporu SMMM lerde düzenler. Rapor düzenlenmesinde mükellef veya iş kolu ayırımı yoktur.


 

Tarih : 11.10.2013
Soru :
Bir Limited Şirkette bağımlı SMMM olarak çalışıyorum. Dolayısıyla şirketin resmi defterlerini tutup beyannamelerini şirket adına aldığım şifre ile veriyorum. TTK'nın 342.Mad.gereği ortağın şirketten alacağının şirketin sermaye artırımında alacağın varlığının tespitinde hazırlanacak SMMM raporunun aynı zamanda şirketin sorumlu SMMM'si olarak bizzat benim tarafımdan hazırlanıp tasdik edilip sermaye arttırım kararında yer alması ilgili mevzuatlar gereğince uygun mudur veya uygun olduğu halde bir mahsuru var mıdır?

Cevap :
Ticaret siciline verilen SMMM raporları için sicil, Oda tarafından verilen FAALİYET BELGESİ istemektedir. Faaliyet belgesi serbest çalışan meslek mensuplarına verilmektedir . Bağımlı çalışanlara oda tarafından ODA KAYIT BELGESİ verilir.


 

Tarih : 04.10.2013
Soru :
MERHABA.DERNEK OLARAK FAALİYET GÖSTEREN BİR KURULUŞ İKTİSADİ İŞLETME KURARAK KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLMUŞTUR.KURULUŞ İŞLEMİ SIRASINDA DERNEĞİN ÜYELERİNDEN İKİ KİŞİYİ İKTİSADİ İŞLETME YETKİLİ OLARAK ATADIK VE İKTİSADİ İŞLETMEYE KONULACAK SERMAYE MİKTARINIDA MEVZUAT GEREĞİ DERNEĞİN KARAR DEFTERİNE 100.000 TL OLARAK BELİRTİP BU TUTARIN DERNEK BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAĞINI YAZDIK.ŞİRKETİN MUHASEBE KAYITLARINI AÇARKEN 500 SERMAYE HESABINI NASIL TANIMLAMAMIZ GEREKİCEK.ÜYE OLAN İKİ KİŞİ ŞİRKETE ŞAHSİ OLARAK BİR TUTAR YATIRMAYACAK.500 HESABINDA DERNEĞİN İSMİMİ GEÇMESİ GEREKİYOR.KONU İLE İLGİLİ YARDIMLARINIZI RİCA EDERİM.

Cevap :
500 hesabın alt hesaplarında, ortakların isimleri ve hisse tutarlarının belirtilmesi gerekir.


 

Tarih : 23.09.2013
Soru :
Merhaba Üstadım, x anonim şirketi sermaye artırımına gitmiş, bu sermaye artırımında sermaye olarak ayni sermaye koyulmuştur. aradan 720 gün yani 2 yıl geçmiş ve bu ayni sermayeyi satmaya karar vermişlerdir. Bahsi geçen ayni sermayenin satılması durumunda bu işlem bir demirbaş satışı gibi değerlendirilir mi, yoksa sermaye azaltılması konusuna mı girer? Teşekkürler.

Cevap :
Aktifte kayıtlı ayni sermaye olarak konulan iktisadi kıymetin satışı, sermaye azaltımı olmakla birlikte aynı zamanda demirbaş satışıdır.


 

Tarih : 23.09.2013
Soru :
merhaba, 6111 sayılı kanun gereği mevcut kasa düzeltmesi yapmış bulunmaktayız. buna istinaden şirketin öz varlık durumu karda olmasına rağmen eksi bakiye vermektedir. Bu yıl itibariyle şirkete sermaye arttırımı yapmak istiyoruz. Sermeye arttırımını yapmamızda sakınca olurmu? 6111 sayılı kanun gereği 689 nolu hesapta takibini yaptığımız rakamı, öz varlığı etkilediği gerekcesiyle görmezden gelebilir miyiz ? Bununla ilgili bir düzenleme varmıdır.? Not: Şirket karda olmasına rağmen 6111 sayılı kanun gereği zarar görünmektedir.

Cevap :
Öncelikle 689 hesap bilançoda yer almaz. Dönem sonunda 690 hesaba virman edilir. Bahsettiğiniz zarar "Ticari Zarar" dır. Bilançoyu etkileyen bir unsur için görmemezlikten gelinemez. Sermaye artımı yapmanızı öneririz. Bahsettiğiniz kar Mali kardır. Vergi matrahına esas olan tutardır.


 

Tarih : 23.09.2013
Soru :
merhaba, 6111 sayılı kanun gereği mevcut kasa düzeltmesi yapmış bulunmaktayız. buna istinaden şirketin öz varlık durumu karda olmasına rağmen eksi bakiye vermektedir. Bu yıl itibariyle şirkete sermaye arttırımı yapmak istiyoruz. Sermeye arttırımını yapmamızda sakınca olurmu? 6111 sayılı kanun gereği 689 nolu hesapta takibini yaptığımız rakamı, öz varlığı etkilediği gerekcesiyle görmezden gelebilir miyiz ? Bununla ilgili bir düzenleme varmıdır.? Not: Şirket karda olmasına rağmen 6111 sayılı kanun gereği zarar görünmektedir.

Cevap :
Öncelikle 689 hesap bilançoda yer almaz. Dönem sonunda 690 hesaba virman edilir. Bahsettiğiniz zarar "Ticari Zarar" dır. Bilançoyu etkileyen bir unsur için görmemezlikten gelinemez. Sermaye artımı yapmanızı öneririz. Bahsettiğiniz kar Mali kardır. Vergi matrahına esas olan tutardır.


 

Tarih : 23.09.2013
Soru :
Gayrimenkul sermaye iradı yönünde sorum olacak Kredi ile alınan gayrimenkul için ödenen faiz giderleri gayri menkul sermaye iradı gelirlerinden gider olarak mahsup edilip edilmediği konusunda bilgilendirmenizi saygılarımla arz ederim.

Cevap :
GVK 74/4 Maddesine göre; Gerçek usulde gider sistemini tercih eden mükellefler Borçlanma faizlerini gelirlerinden indirebliirler.


 

Tarih : 18.09.2013
Soru :
merhabalar, sorum;Limited şirketlerde ortaklara borçlar hesabında (331) bulunan tutarları sermaye arttırımında kullanmak için smmm /ymm raporu yeterli midir? yeni ttk bu konuda bir değişiklik getirdi mi acaba ? yanıtlarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Mevcut mevzuata göre; TTK 342. ve 343. maddeleri doğrultusunda Asliye ticaret mahkemesinden bilirkişi raporu istenmektedir.


 

Tarih : 13.09.2013
Soru :
yeni devir aldığım bir şirkette 131 nolu hesap 320.000 TL borçlu. Bu hesapta bulunan rakam kadar sermayeyi artırabilirmiyim, arttırabilirsem smmm raporu yeterli midir? ayrıca geçmiş yıl karlarıda 100.000 tl olarak dağıtılmamış olarak duruyor. izlemem gereken yol ne olmalıdır? Teşekkürler , iyi çalışmalar...

Cevap :
131 hesap şirketin alacağıdır. Sermaye artırımında kullanılmaz. Dağıtılmayan karların sermayeye ilavesi yapılabilir. Bu işlem için SMMM raporu gereklidir.


 

Tarih : 12.09.2013
Soru :
Merhabalar üstadım.3.Boğaz köprüsü yol inşaatında taşeron olarak iş alan bir mükellefim var.Bizim üst firmamız Özfer adında özel bir firma.En üstte İçdaş A.Ş. var.O da işi devletten almıştır sanırım.SSK prim teşvikleri konusunda çok çelişkili kaldım.4447/10.madde için 170 i aradım.Üst firmanız ihale ile işi aldığından 4447/geçici 10.maddeden yararlanamazsınız dedi.5510 5 puanlık indirimden yararlanacağımızı düşünürken okuduğum kaynaklar kafamı karıştırdı.Aşağıya kaynaktan alıntı ekliyorum : 6111 sayılı Kanun ile “beş” puanlık prim indiriminden yararlanamayacak işverenlerin kapsamı genişletilmiştir. Şöyle ki, 2011/Mart ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, 1) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar çalıştırdıkları sigortalılardan dolayı, 2) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri ve 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı, beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri anılan Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinde açıklanmış olup, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde sayılan alım ve yapım işleri her ne kadar 4734 sayılı Kanundan istisna tutulmuş ise de 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendinde 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucunda, bu işlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı da 01/03/2011 tarihinden itibaren beş puanlık prim desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. ÜSTADIM BİZ TAŞERON OLARAK ÖZEL FİRMAYIZ.YAPTIĞIMIZ İŞİN UCU YUKARIDA SAYILAN DEVLET KURUMLARINA DAYANIYORSA 5 PUANLIK İNDİRİMDEN YARARLANAMAZMIYIZ. BİRDE ALO 170 İN YARARLANAMAZSINIZ DEDİĞİ 4447/GEÇİCİ 10.MAD.TEŞVİKİNDEN DE YARARLANAMAZMIYIZ.

Cevap :
Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi iGveren hissesi desteğinden alt iGverenlerce çalıGtırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir. Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanabilmek için, - Asıl iGverenin, hem kendi çalıGtırmıG olduğu sigortalılardan hem de alt iGverenlerin çalıGtırmıG olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt iGverenin ise yalnızca kendiçalıGtırmıG olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiG sigorta primi, iGsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara iliGkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, - Gerek asıl iGverence, gerekse alt iGverenlerce çalıGtırılan sigortalı sayısının ortalama sigortalı sayısının üzerinde olması, gerekmektedir. Dolayısıyla, asıl iGverenin söz konusu destekten yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet belgesini 06111 kanun numarasını seçerek Kuruma gönderebilmesi için, gerek kendi çalıGtırmıG olduğu sigortalılardan kaynaklanan, gerekse kendisinden iG alan alt iGverenler tarafından çalıGtırılan sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiG sigorta primi, iGsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliGkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. Buna karGın, alt iGverenler yalnızca kendi çalıGtırmıG oldukları sigortalılara iliGkin borçlardan sorumlu tutulabileceğinden, asıl iGverenin veya diğer bir alt iGverenin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiG sigorta primi, iGsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliGkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmasına rağmen, kendi alt iGverenliğinden kaynaklanan muaccel borçlarının bulunmaması halinde söz konusu destekten yararlanabilecektir. Ortalama sigortalı sayısının tespiti sırasında, sigortalının iGe alındığı tarihten önceki altı aylık sürede gerek asıl iGveren tarafından gerekse alt iGverenlerce çalıGtırılan sigortalıların ortalaması dikkate alınacak olup, ortalama sigortalı sayısı; Kapsama giren sigortalının iGe alındığı tarihten önceki altı aylık süre içinde asıl iGveren ve alt iGverenleri tarafından Kuruma bildirilmiG toplam sigortalı sayısının, sigortalının iGe alındığı tarihten önceki altı aylık süre içinde Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi verilmiG ay sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır.


 

Tarih : 10.09.2013
Soru :
Merhaba, Ltd.Şti. bilançosunda bulunan Geçmiş yıllar karlarını sermaye ye ilave edip, yasal yedeklerde bulunan tutarları ise geçmiş yıllar zararlarına mahsup etmek istiyorum. Bu işlem yapılabilir mi? Eğer yapılabilir ise stopaj kesintisi yapıp muhtasar beyanname de beyan etmek gerekir mi? Teşekkürler.

Cevap :
Geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesinde GV Stopajı söz konusu değildir. Yasal yedekler Tasfiye olunana kadar herhangi bir hesap ile kapatılamaz.


 

Tarih : 10.09.2013
Soru :
Sevgili Danışman; Bir LTD Şirketimizi tasfiyeye sokacağız.Şirketimiz 2010 yılında kurulmuş.Tasfiyeye girmeden önce tasfiyeye giriş bilançosunu hazırlayacağız.Ancak Mizanda bir şey dikkatimi çekti.500.000,00 TL sermaye ile kurulmuş ancak 125.000,00 TL'si ödenmiş sermayenin.375.000,00 TL'si ödenmemiş.Ödenmeyen sermayeyi ne yapmamız gerekiyor.Ve bir şey yapılacaksa bu tasfiyeye girmeden öncemi yapılacak yoksa tasfiyeye girdikten sonra mı? Teşekkür ederim.

Cevap :
Tasfiye işlemlerinde sermayenin ödenip ödenmediğinin önemi yoktur. Tasfiye sonununda 501 hesap ile 500 hesabı karşılıklı kapatınız.


 

Tarih : 04.09.2013
Soru :
Sayın üstadlar;bu sorumu size 3.defa soruyorum.Sermaye arttırımı raporu hazırlıyorum.Arttırılan sermaye içinde Ortaklara borçlar ( 331 ) hesaptanda tamamlayacağımız meblağ var.Ancak( ( 331 ) ortaklara borçlar hesabından gireceğimiz meblağ raporunu SMMM imzalayıp tasdik edemezmiş.Bu raporu Mahkemenin tayin edeceği yedi emin yazabilirmiş. Böyle bir şey varmı. Yani biz SMMM olarak sermaye arttırımında nakit girişi ,enflasyon farkından doğan farkların raporlarını yazııp diğerinide mükellef gidip mahkemelerde mi uğraşacak.Soruma acilen cevap bekliyorum.Yukarıda belirttiğim gibi 3. soruşum. Bunada Cevap vermezseniz Odaya dilekçe ile müracaat edeceğim.Teşekkürler.Bu soru 04.09.2013 günü saat 18,27 de gönderilmiştir.

Cevap :
Sorunuzun yanıtı için Belirsizliğin giderilmesi beklenmiştir. Mevcut mevzuata göre ;TTK 342 ve 343 maddeleri doğrultusunda Asliye ticaret mahkemesinden bilirkişi raporu istenmektedir.


 

Tarih : 27.08.2013
Soru :
yeni fatura ve irsaliye bastıracak anonim şirketin fatura ve irsaliye üzerinde vuk ya göre belirtillenler dışında yeni ttk ya göre sermayesi ödenmiş sermayesi yönetim kurulu başkan ve üyeleri web adresi yazılması gerekir mi iyi çalışmalar dileği ile saygılar

Cevap :
Sayın üyemiz TTK m.39 gereğince saydıklarınızdan yalnızca, internet sitesi açma yükümlülüğüne tabi bir şirket söz konusu ise, bu şirketler açısından internet sitesi adresinin belirtilmesi gerekmektedir. Saydıklarınızdan diğerlerinin internet sitesinden gösterilmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 23.08.2013
Soru :
iyi çalışmalar, sermaye artırım için hazırlanması gereken sermayenin ödendiğine ait raporu S.M.ler hazırlayabiliyor mu? Sadece S.M.M.M ve Y.M.M ler mi yapabiliyor?

Cevap :
Sermayenin ödendiğine ait raporu S.M.M.M ve Y.M.M ler düzenleyebilir.


 

Tarih : 16.08.2013
Soru :
MERHABA ! TEK ORTAKLI LTD.ŞTİ. DE , HİSSE DEVRİ YAPACAĞIZ, ŞİRKETİN SERMAYESİ PAYLARA AYRILMAMIŞ. BUNU TADİLLE BİRLİKTEMİ YAPACAĞIZ ? VEYA NORMAL HİSSE DEVRİ YAPIP, ALINAN KARARDA MI PAYLARA AYIRIP YAPACAĞIZ ? TEŞEKKÜRLER !

Cevap :
Sayın üyemiz, TTK m.576/c gereğince şirket sözleşmesinde payların belirtilmesi zorunludur, öncelikle sözleşme değişikliği sonra devir işlemlerinin yapılması uygun olacaktır.


 

Tarih : 16.08.2013
Soru :
merhaba, şirket kuruluşu aşamasında bazı harcamalar ve sermaye blokesi şirket tescil edilmeden resmi defterler onaylanmadan yapılıyor. bu durumda bu işlemler hangi tarihe kayıt edilmeli?

Cevap :
Bahsettiğiniz kayıtlar, açılış kaydından sonra yapılır.


 

Tarih : 05.08.2013
Soru :
yeni tkk.ya göre örnek:1.000 tl sermayede %51 hisseye sahip birisi mi ? Yoksa 500+1 paya sahip 2 ikişinin oluşturduğu hissedarlar mı daha baskın olabilirler?

Cevap :
Sayın üyemiz, başka herhangi bir özellik bulunmaması kaydıyla , herhangi bir kararın alınmasında, %51 hisseye sahip olan bir kişi ile 500+1 paya sahip olan 2 kişinin, karara etki gücü aynıdır, çünkü payların iki kişinin ortak mülkiyetinde olması durumunda, temsilci aracılığıyla, aynı yönde oy kullanılacaktır. (Ancak iki kişinin ayrı ayrı sahip olduğu payların toplamı 500+1 ise, alınacak her kararda fikir birliği olmayabilir ve çoğunluk sağlanamayabilir)


 

Tarih : 02.08.2013
Soru :
merhaba üstad; şirketimiz sermayesinin 2/3 'ü kaybetmiş bulunmaktadır.aynı zaman sermayeyi tamamlayacak kadar ortakların şirketten alacağı bulunmakta, sermayeyi tamamlamak için genel kurulda ortakların alacağından geçmiş yıllar zararlarının mahsubunu istenebilir mi? geçiş yıllar zararlaının mahsubu yapılamaz ise sermaye nasıl tamamlanabilir. Teşkkürler

Cevap :
ortakların alacağından geçmiş yıllar zararının mahsubu ancak ortaklar kabul ederlerse söz konusu olabilir ki ortaklar bunu kabul etmek zorunda değil. Bu mahsup yapılmaz ise sermaye, önce kaybedilen sermaye miktarı kadar sermaye azaltımı yapıp aynı genel kurul toplantısında,en esas sözleşmede yazılı olan sermaye tutarına kadar sermaye artırımı yapılmak suretiyle tamamlanmış olur. Böylece sermaye azaltımıyla önce esas sözleşmede yazılı sermaye tutarı sermaye fiili durumla eşitlenmiş olacaktır. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 19.07.2013
Soru :
sayın danışman öncelikle cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. 1- yeni TTK göre tek kişilik sermaye şirketi kurulabilmektedir. Tek kişilik smmm şirketi kurulmasında bir kısıtlama varmıdır. çünkü 3568 s.meslek yasamızın 45. maddesinde bu konuda bir açıklama mevcuttur. birden çok meslek mensubu çalışmalarını ortaklık bürosu veya şirket olarak yürütebilirler demektedir. 2- Kurulacak mesleki şirket normal bir ltd. gibi hisse devri başka bir meslek mensubuna devri yapılabilirmi. 3- smmm şirketi tek kişiyle kurulabilirse şayet unvan olarak xyz smmm ltd. şirkeri olabilirmi yoksa meslek mensubunu ayrıca isim ve soyismi mesleki ünvanı gibi ibarelerde ayrca tabelasına yazılacakmıdır. 4- xyz denetim ve smmm ltd şti diyerekten bir şirket kurulbilirmi yoksa xyz denetim ve sm smmm ltd şti yani serbest muhasebeci sm mali müşavir ibaresinin tamamımı yazılması gerekiyor. tşk.

Cevap :
Meslek mensupları A.Ş ve Limited şirketleri Tek kişilik olarak kurabilirler. Hisselerini başka meslek mensuplarına devir edebilirler. Meslek şirketinde kullanılacak unvanları sonunda mutlaka SMMM kelimeleri yer alması gerekir.


 

Tarih : 16.07.2013
Soru :
merhaba, sermayesi merkezden karşılanacak şehir dışında açmış olduğumuz şubenin (yevmiye+kebir+envanter defterleri ayrı olarak tastik ettirdik) açılış maddesini nasıl yapmalıyız. (393 merkez ve şubeler cari hesabını kullanarak giderleri borç 393 no.lu hesaba (merkez hesabı)alacak kaydetmek yeterli olurmu. teşekkürler

Cevap :
Sayın üyemiz, bu husus TTK'da düzenlenen bir konu değildir, sorunuzu muhasebe ile ilgili danışma birimine yöneltmenizi rica ederiz.


 

Tarih : 11.07.2013
Soru :
SAYIN YETKİLİ MERHABA BENİM SORUM SERMAYESİNİ KAYBETMİŞ BİR A.Ş. İN GEÇMİŞ YIL ZARARLARINI ORTAKLAR GENEL KURUL KARARI İLE KENDİLERİ KARŞILAMAK İSTİYOR VE BÖYLECE ŞİRKETE İŞLERLİK KAZANDIRARAK FAALİYETİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR.. BUNUNLA KANUNLARDA ÇOK NET BİR İFADE OLMAMAKLA BERABER. 1.SORUM BUNUNLA İLGİLİ GENEL KURUL KARARINI TİC.SİCİLİ TESCİL EDERMİ? 2.SORUM GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNDAN BUNUN NE GİBİ SAKINCALRI VARDIR.4.SORUM SERMAYESİNİ KAYBETMİŞ BİR ŞİRKETİ FAAL HALE GETİRMENİN BAŞKA BİR YOLU VARMIDIR? TEŞEKÜRLER

Cevap :
Anonim şirket pay sahiplerinden sermaye ödemeleri dışında bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük getirilmesi esas sözleşme değişikliği ile olabilir. ve bunun için gerekli nisap şirkketteki tüm ortakların oybirliğidir (TTK m. 421/2-a). Bu bir esas sözleşme değişikliği olduğundan ticaret siciline tescil ve ilanı gerekir. Vergi konusu uzmanlığımız dışında olduğundan, sorunuzun vergi boyutunu vergi danışmanlarımıza yöneltmenizi rica ederiz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 10.07.2013
Soru :
A.Ş.de yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilmesinin nisabı ne olur ? ya esas sözleşme değişikliği sayılır ve sermayenin yarısı toplantı yeter sayısı ile toplantıda bulunanları oy çokluğu ile yada esas sözleşme değişiklği olmadığından sermayenin 1/4 ü ile toplantı yeter sayısı ve toplantıdakilerin oy çokluğu ile karar alınabilinir Bunlardan hangisidir??

Cevap :
Sayın üyemiz, genel kurul kararı ile huzur hakkı tanınacak olması durumunda, sermayenin 1/4'ünü temsil eden pay sahiplerinin hazır bulunması ve kararın katılanların çoğunluğunun olumlu oyu ile alınması gerekli ve yeterlidir. Bkz. TTK m.418.


 

Tarih : 09.07.2013
Soru :
Merhaba meslektaşlarım Limited şirketten Anonim şirkete dönüşüm yapmak istiyoruz . Bilindiği üzere Yeni TTK bir takım belirlemeler yapılmıştır . TTK unun ve Ticaret sicilin kabul ettiği ‘’ sermaye tespit raporuna ‘’ ihtiyacım var . Ya bir tane rapor dizpozisyonu örneği veya yararlanabileceğim kaynak vermenizi rica ederim. Hidayet Uludoğan SMMM

Cevap :
Sayın üyemiz, sermaye tespit raporu ile ilgili talebiniz ilgili birime iletilmiştir, böyle bir çalışma yapıldığı takdirde Odamızın web sitesinden duyurulacaktır.


 

Tarih : 05.07.2013
Soru :
Merhaba Hocam, Sorum Teknik İflas ile alakalı. Şirket sermayesini zarar nedeni ile 3/2 den fazla oranda eritmiştir, ancak varlığı vardır ve borcu/mali sorumluluğu yoktur. Bu durumdada teknik iflas varmıdır. Saygılarımla, Mustafa Memis

Cevap :
Uygulamadaki teknik iflas durumu, şirket malvarlığının alacakları karşılamama durumu olan ve TTK'da borca batıklık olarak adlandırılan durumdur. Bahsetmiş olduğunuz durumda bu yok. Semaye ve yedek akçeler toplamının 2/3'ü kaybedilmişse bu durumda YK derhal genel kurulu toplantıya çaırırır ve genel kurul ya 1/3le yetinmeye ya da sermayeyi tamamlamaya karar verir. BU iki karardan birini genel kurul vermezse şirket kendiliğinden sona erer. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 05.07.2013
Soru :
A.Ş. genel kurul yapacaktır Genel Kurul Gündeminde ortakların tümünün oyunu gerektiren kararlar varken ayrıca yine ortakların sadece dörtte birinin arlığının yeterli olduğu kararlarda gündemde mevcuttur Ancak gözüken ortakların ve sermayenin yüzde ellisi toplantıya katılacak Bu durumda; Gündemde sermayenin tamamının onayı gerektiren konu olduğundan ve bu nisap oluşmadığından toplantı hiç yapılamaz mı yoksa tüm ortakların gerektiği madde görüşülmeden ancak katılan yüzde ellinin karar alabileceği gündem konuları karara bağlanabilinir mi? Saygılar

Cevap :
BU durumda genel kurul yapılır. Ancak oy birliği gerektiren karar alınamaz. Sermayenin 1/4ünün katılımının yeterli olduğu kararlar alınabilir. İyi Çalışamalar


 

Tarih : 04.07.2013
Soru :
Sermaye arttırımında sermaye tespit raporu yazmaktayım.Raporunu yazacağım firma 1995 yılında kurulmuştur.1998 yılında sermaye artışı yapılmış sonra başka sermaye artışı yapılmamıştır. Raporu yazarken 1998 ve 1995 yıllarının defter ve sermaye ödemesi yevmiye kayıt bilgilerini istemektedir. Bu bilgilere zaman aşımı olduğundan dolayı ulaşılmamaktadır. Bu bilgileri sermaye tespit raporuna yazmadan tamamlayabilirmiyiz ? Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.

Cevap :
Sormuş olduğunuz soru tamamen bir yorum sorusudur. Bizce, defterlerin saklanmasına ilişkin süre sona ermesinden dolayı kayıtlara ulaşılamıyorsa bu hususun raporda belirtilmesi yeterli olacaktır. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 01.07.2013
Soru :
Merhabalar, 10/07/2013 tarihinde bir genel kurul yapacağım, gündem maddelerimin arasında genel kurulda İç Yönergenin görüşülmesi ve onaya sunulması maddesi var. Sorum: Bu genel kurulda hükümet komiseri bulundurma mecburiyetimiz var mı? Sermaye artırımı-azalışı, nev'i değişikliği, Birleşme-Bölünme gibi durumlarda bakanlık komiseri bulundurmamız gerektiğini, fakat bu durum biraz farklı emin olamadım. Teşekkürler Saygılarımla,

Cevap :
Sayın üyemiz, bu husus GK Yönetmeliği m.32'de düzenlenmiştir. İç Yönergenin kabulü, Bakanlık Temsilcisi'nin bulunması gereken kararlardan değil, gerekli değildir.


 

Tarih : 29.06.2013
Soru :
Türkiye de yabancı ortaklar limited şirket kurmak istiyoruz % 50 yabancı ortak hissesi olacak % 50 de bizim bu tür bir şirketin yönetim ve sermaye artışı ile ilgili konularda dezavantajlar neler olabilir. bu tür yarı yarıya ortaklıklarda bir taraf sermaye artışı yapmak istemez ise nasıl çözülebilir teşekkür ederim

Cevap :
Sayın üyemiz, limited ortaklıklarda genel kurulda (ortaklar kurulu), olağan kararlar salt çoğunlukla alındığından, böyle bir dağılımda, %51'in sağlanamaması nedeniyle kararların alınamaması , yani kilitlenme durumunun sıklıkla gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Kilitlenmeler, şirket yönetimini aksatır. Çözüm yöntemleri tartışmalı, o yüzden oy eşitliğini bozacak şekilde bir dağılım yapılmasını öneririz.


 

Tarih : 28.06.2013
Soru :
Türkiyede tam mükellef kurumun (Ltd.Şti.) %99 Ortağı Hollanda merkezli bir şirket, %1 ortağıda İsveç merkezli şirket'ne oluşmaktadır. Tam mükellef kurum kar dağıtımı yapacak olup, söz konusu şirketlerin türkiyede bir işyeri ve daimi temsilcisi olmadığı için dağıtılan kar payları hisseleri oranında yurtdışına ilgili şirketlere havale edilecektir. Her iki ülke ile yapılan ikili anlaşmaları 10'uncu maddelerini okuduğımda Sermayenin %25 inden fazlasına sahiplerse %15 stopaj yapılacağı, sermayenin %25 inden azına sahiplerse %20 stopaj yapılacağı açıklaması yapılmıştır. Ancak; Hollanda ile yapılan ek protokolün 10'ncu maddesi ile ilgili açıklamaya baktığımda ise Sermayenin %25'inden fazlasına sahip ise %10 stopaj yapılacağı ve mukimlik belgesi isteneceği belirtiyor. Hatalı stopaj oranı hesaplaması yapmamak içi her iki ülke kurumuna dağıtılan kar payı üzerinden hesaplanacak stopaj oranı hakkında tarafımı aydınlatırsanız sevinirim. Benim yorumum; Hollanda şirkerti için %10 İsveç şirketi için %20 stopaj hesaplanması yönündedir.

Cevap :
Konuya ilişkin Maliyeden mukteza talep ederek verilen cevaba göre işlem yapmanızı öneririz.


 

Tarih : 25.06.2013
Soru :
Tek kişi ortaklı bir anonim şirket kurduk. şirket sahibi bu şirkete diğer anonim şirketlerdeki hisselerini alıp vergi avantajlarından yararlanmak istiyor. Devrettikten sonrada alacağı kadar sermaye artışı yapacak. a- değer artış kazancı bakımından değerlendirildiğinde alan satan gerçekte aynı kişi midir? b-hisse senedi fiyat belirlemesinde nominal bedellerini esas alabilir miyiz. SAYGILARIMLA;

Cevap :
Sorunuz TTK'ya ilikin olmayıp vergi mevzuatına ilşikin olduğundan sorunuzu vergi danışmanlarımıza yöneltmenizi rica ederiz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 23.06.2013
Soru :
merhabalar ltd.şirketlerde sermaye tic.sicde.2012 yılında ödeneceği belirtilmiştir.ama sermaye 2012 yılında ödenmemiştir.acaba 2013 yılında sermayeyi ödetsem olurmu bir sakıncası veya yaptırımı varmıdır. teşekkürler

Cevap :
Taahhüt edilen sermaye belirtilen tarihten de sonra ödenebilir.


 

Tarih : 18.06.2013
Soru :
merhaba, meslek yasamızın 45.m. sinde ve ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK te YK üyeliği ile ilgili hükümlerde "BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ" ne ilişkin bir ifadeye rastlamadım. kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bir SMMM herhangi bir mesleki ilişki içinde olmadığı SPK hükümlerine tabi finans sektöründe faaliyet gösteren bir sermaye şirketinde "BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ" olabilir mi? teşşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Cevap :
Bu konuda karar verecek merci TÜRMOB dur. Dilekçe ile müracaat ederek onay almanızın daha uygun olacağı kanaatindeyiz.


 

Tarih : 17.06.2013
Soru :
Merhaba, 2010 yılından olan geçmiş yıl zararım 2011 ve 2012 yıllarında ise geçmiş yıl karım vardır.2011 ve 2012 yılı karlarımın yasal yedek akçelerini ayırdıktan sonra kalan tutarı sermaye artırımında kullanmak istiyorum.2010 yılındaki geçmiş yıl zararımıda sermaye artırımında kullanacağım.Geçmiş yıl karlarımdan indirim konusu yapmam söz konusumudur?

Cevap :
2010 yılı mali zararını 2011 ve 2012 ylı mali karından beyanname üzerinden indirim hakkınız vardı. Bu hakkı kullanmamış iseniz 2010 ticari zararını 2011 ve 2012 yılları ticari karlarından indirim hakkınız vardır. Bu mahsubu yapmadan sermayeye ilave yapamazsınız.


 

Tarih : 14.06.2013
Soru :
Sayın Meslektaşım, Size sorum şu şekilde olacak. Sermaye ödemeleriyle ilgili olacak. Sermayesini 100.000,- arttıran bir Ltd. Şti. Bu arttırdığı sermayeyi banka kanalıyla değil de nakit olarak ödeyebilir mi? Nakit öderse cezai müeyyidesi ne olur?

Cevap :
Sermaye artırım ödemelerinin banka kanalı ile yapılması gerekir. Bankadan yapılmayan ödemeler için VUK MÜK.MD.355 'e göre ceza kesilir.


 

Tarih : 13.06.2013
Soru :
Üç deftere tabi şahıs firmasını limited şirket haline çevireceğiz. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle mizan hazırlayıp özsermaye tespit raporuyla yeni kurulacak şirketin sermayesini tespit edeceğiz.Ancak 01 Haziran tarihinden şirket kuruluşuna kadar olan faaliyetlerden dolayı oluşan değişiklikler sorun yaratırmı? Vergi dairesinden şifahen bilgi istediğimizde Şahıs firmasının limited şirkete devrettiği varlıklar için fatura kesmesi gerektiğini söylüyorlar ancak tüm aktif ve pasifiyle Limited Şirkete dönüşen firmanın fatura kesmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece firmanın ünvanına Limited Şirket ünvanı ekleniyor. Saygılar İlhan Tansel gülşen

Cevap :
GVK 81/2. Maddesi aşağıdaki gibidir. Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları; """"2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.)."""" Vergi dairesi çalışanına bu maddeyi hatırlatınız.


 

Tarih : 12.06.2013
Soru :
Merhaba, TTK'na göre web sitesi kurma zorunluluğu hangi sermaye şirketlerini kapsamakta ve bir limit, şart var mıdır ? Ciro veya denetime tabi olma şartları gibi ? Şimdiden teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Saygılar, iyi haftalar.

Cevap :
Sayın üyemiz, TTK m.397/f.4 gereğince denetime tabi olan anonim şirketler açısından web sitesi kurmak zorunludur. Bu şekilde denetime tabi olan AŞ'ler ve kıstaslar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Bu karara göre "Şirketlerin denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hasılatına ve çalışan sayısına ilişkin genel ölçütler aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Aktif toplamı : 150 milyon TL ve üzeri Yıllık net satış hasılatı : 200 milyon TL ve üzeri Çalışan sayısı : 500 çalışan ve üzeri (2) Bakanlar Kurulu Kararına göre şirketlerin denetime tabi olması için yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması gerekir."


 

Tarih : 12.06.2013
Soru :
Merhabalar; Benim sorum sermayesi 500 tl olan çok eski bir şirketim var yeni ttk ya göre arttırım yapılması gerekiyor sanırım bunu ne zamana kadar yaptırmalıyız.

Cevap :
Sayın üyemiz, sermaye artırımının kanunun yayımı tarihi olan 14 Şubat 2011'den itibaren 3 yıl içinde yapılması gerekir. (Uygulama Kanunu m.20)


 

Tarih : 11.06.2013
Soru :
Merhabalar , Mart ayında genel kurulu yapılmamış olan A.Ş şirketimizin genel kurulunu bu ay yapacağız.Yeni TTK'ya uyum çerçevesinde esas sözleşme tadilini de genel kurulda yapmak istiyoruz.Bununla ilgili birkaç sorum olacak. 1) Amaç ve konumuz ile sermaye tutarlarında herhangi bir değişiklik olmayacak esas sözleşme tadili yapacağımız için bakanlık temsilcisi bulundurmamıza gerek var mıdır? 2) Şirketimiz 2012 Mayıs ayında kurulmuştur dolayısıyla sermaye maddesi eski şekile göre düzenlenmiş olup sermayenin 1/4 ü ödenmiştir.Kalan kısım içinde 3 yılda ödenmesi belirtilmiştir.Hisse senetlerinin nama mı hamiline mi yazılı olduğu belirtilmemiştir.Sermaye maddesinde de tadil gerekiyor mu?Ödenmemiş kısım için yeni kanunun öngördüğü 24 ay mı geçerli olacak ? Teşekkürler , Kolay gelsin..

Cevap :
Sayın üyemiz, 1- GK Yönetmeliği m.32'de belirtilen hallerden biri söz konusu olmadıkça (sermaye artırımı vs.), belirttiğiniz şirket açısından bakanlık temsilcisinin bulunması gerekli olmayacaktır. 2- Esas sözleşmede kalan kısmın tescili izleyen 24 ay içinde ödenmesi öngörülmelidir. Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacağı belirtilmelidir.


 

Tarih : 10.06.2013
Soru :
Merhabalar, Benim iki sorum var. 1- Toptan satış yapan ykasa kullanmayan firmalar da seyyar POS kullanıyorsa onlardamı yeni nesil ökc kullanmak zorundadır. 2- Ben özel bir şirkette muhasebe sorumlusu olarak çalışıyorum. İmza yetkimi kullanmıyorum. Bürom da yok. Bu şartlarda başka şirketler hakkında rapor yazabirlirmiyim. Yazdığım raporları imzalayabilirmiyim. Odanıza faal gözüküyorum. Örneğin sermaye arttırım raporu veya şirketlerin bilançolarını imzalayabilirmiyim. Kontrol edilmiştir gibisinden. Bu raporları veya bunun gibi mali müşavirlerin hazırlayabildiği raporları düzenlemem için ne gerekiyor. Büro açmam şart mı? Teşekkürler.....

Cevap :
Toptan satış yapanların yazar kasa kullanmak zorunluluğu yoktur.Ancak , seyyar pos Cihaz kullanıyorlarsa yeni nesil cihaz kullanmak zorundadırlar.ikinci sorunuzdaki işlemleri sadece bordrosuna kayıtlı olduğunuz firma için yapabilirsiniz.Büro açmanız halinde sayılan işleri yapabilirsiniz.


 

Tarih : 10.06.2013
Soru :
merhaba, Bir şirketimiz ile ilgili olarak geçmiş yıllar karlarından sermaye artırımı yapmak istiyoruz.Firma ile ilgili bilgiler şöyledir. 2010 yılı : -3.871,62 tl zarar 2011 yılı :108.052,15 tl kar 2012 yılı : 78.130,73 tl kar sermaye artırımına konu olan tutar 2011 ve 2012 yılı karlarıdır.Toplamda 186.182,88 tl yapıyor.Geçmiş yıl 2010 yılındaki zararım özkaynak bedelimi zarar bedeli kadar düşürmüş oluyor.İlk sorum şu ,Özkaynak bedeli ile sermaye artırım tutarının aynımı olması gerekiyor? 2.sorum ise aynı olması gerekmiyor ise geçmiş yıllar zararlarının özkaynak bedelini düşürdüğü için başka bir hesaba almam söz konusumudur?

Cevap :
Sayın üyemiz, TTK açısından öz kaynak tutarının tamamının sermayeye eklenmesi konusunda bir zorunluluk söz konusu değildir. Öz kaynak bedeli ile sermaye artırımının aynı olması gerekli değildir.


 

Tarih : 06.06.2013
Soru :
İyi çalışmalar dilerim. İTO nun sitesinde gerçek kişinin sermaye arttırımı ile ilgili "sermaye tahsis edilmesine veya tahsis edilen sermayenin artırımına ilişkin ise 5.000 TL nin üzerinde olması durumunda ,bu durumun tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir faaliyet raporu ve faaliyet belgesi veya banka dekontu" denilmektedir. Belirtilien faaliyet raporunun ismmmo web sitesinde bir örneği mevcutmudur. Ayrıca banka dekontu ne anlama geliyor. Gerçek kişiler de mi 1/4 bloke etmek zorunda?

Cevap :
Bahsettiğiniz husus ticaret şirketlerine ilişkin olmayıp,şahıs firmalarına ilişkindir. Bir diğer deyişle, gerçek kişilerin kurdukları firmalara yani ticari işletmelere (şirket değil)yönliktir. Şİrket ortağının sermaye tahhüdüne ilişkin bir düzenleme değilidir. İyi Çalşımalar


 

Tarih : 06.06.2013
Soru :
sayın yetkili; yeni ttk da; şirket sözleşmelerinin 01/07/2013 tarihine kadar yeni ttk ya uyumluhale getirilmesi gerektiği aksi halde yeni ttk hükğmlerinin geçerli olacağı yazmakta. sermaye alt sınırı ile ilgili bir sorun olmadığı var sayıldığında; yani tüm mükelleflerimim sermayelerinin asgari sınırın üstünde olduğunu düşündüğümüzde; herhangi bir girişim yapmaz isek; bunun bir cezası ; yaptırımı var mıdır? ilginiz için teşekkür ederim. saygılarımla

Cevap :
Sayın üyemiz, gerekli değişikliklerin yapılmamasının cezai yaptırımı yok. Ancak uyumu sağlamazsanız esas sözleşmedeki hükümler yerine yeni TTK hükümleri otomatik olarak uygulanır (Uygulama Kanunu m.22).


 

Tarih : 05.06.2013
Soru :
Merhaba kolay gelsin. Benim sorum şöyle: Sermaye ve ana sözleşme değişikliği yapacak ve tek kişilik ortaklık yapısına dönüşecek Yetkili müessese A.Ş. için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alındıktan ve genel kurulda bu durum onaylandıktan sonra tescil işlemine verilecek evrak ekinde ayrıca sermaye arttırımı için (nakti sermaye arttırımı) yönetim kurulu beyanı gerekli mi? Gerekli ise bu beyanın bir örneği varmıdır? İyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın üyemiz, YK beyanı gereklidir. Beyan örneği ile ilgili talebiniz ilgili birime iletilmiştir.


 

Tarih : 04.06.2013
Soru :
Merhabalar sayın yetkili sermaye şirketlerindeki oratklar genel kurul yapma süresi mart ayı sonundan ne zamana uzatıldı haziran sonumu aralık sonumu yardımcı olursanız sevinirim Limited şirketlerde genel kurul tek ortakda olsa yapılacakmı genel kurul nasıl yapacağım yardımcı olursanız sevinirimSaygılarımla,

Cevap :
Sayın üyemiz, kanunda GK süresine ilişkin bir değişiklik yapılmadı ancak mart sonunda yapılmamasının bir yaptırımı yoktur. Tek ortak GK sıfatıyla karar alıyorsa bunun yazılı olması gerekir. Tabii ki çağrı, nisaplara ilişkin hükümler uygulanmayacaktır bu halde. Yazılı karar alması gerekir tek ortağın.


 

Tarih : 03.06.2013
Soru :
Değerli Hocam, Tescilli Sermayesi 5.000.000 TL ancak ödenmemiş sermayesi 2.300.000 TL olan bir firmanın. TTK 473. maddesi gereğince tescilli sermayesini 3.000.000 TL ne indirmek istiyorum. Bir başka deyişle ortada fiilen azalan bir sermaye yok. Sadece tescil edilen ve henüz ödenmemiş sermeyenin 2.000.000 TL'Lik kısmı, firmanın bugün itibarıyla bu kadar sermayeye ihtiyacı olmaması nedeniyle azaltılacak. Sorum; Bu durumda TTK 474 maddesine göre alacaklılara çağrı maddesini uygulamak zorundayım. Yoksa 474/2 maddesinde olduğu gibi bu çağrının yapılmamasına karar verebilir miyim. Öz varlık alacaklıların haklarını koruyacak miktardadır.

Cevap :
Sayın üyemiz, bu halde TTK 474/2 uygulanır, alacaklılara çağrı yapılmasına gerek yoktur.


 

Tarih : 31.05.2013
Soru :
1.soru : Tasfiye sonudaki sermaye ve kar yedekleri ne şekilde kapatılacak , geçmiş yıl zararları hangi hesaba atılacak.? 2.Soru : Alacaklar ve borclar ne tahsil edildi nede ödendi , bu durumda hesaplar nasıl kapatılacak , Tasfiye hesabı hangisidir. Teşekürler

Cevap :
Sayın üyemiz, sorunuz muhasebeye ilişkin olup muhasebe birimine yönelmenizi rica ederiz.


 

Tarih : 31.05.2013
Soru :
sayın üstadlarım iyi günler. bugün yayımlanan SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK GEÇİCİ MADDESİNDE yönetmelik öncesinde kurulan sermaye şirketleri de web sitesi açacak ve gerekli düzenlemeleri yapacaklardır deniyor. acaba yine denetime tabi şirketlermi web sitesine tabi yoksa tüm sermaye şirketlerimi diye danışmak istedim. çok teşekkürler selamlar

Cevap :
Sayın üyemiz, TTK 1524 gereğince yalnızca TTK m.397/f.4 uyarınca denetime tabi olan şirketler (yani Bakanlar Kurulu kararındaki büyük ölçekli AŞ ve Ltd'ler) , site açmakla yükümlüdür.


 

Tarih : 30.05.2013
Soru :
Merhaba, limited şirkette veraseten hisse devri yapacağım. Şirket kurulduğu zaman sermaye 3000 pay 10.000,00-TL olarak yapılmış. Vefat eden ortağın 1500 pay 5000,00-TL si 8 paya bölünecek. Ancak 1500 pay 8 e bölünmediği için pay oranları küsüratlı oluyor. Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekecek. Cevaplarınız için teşekkürler.

Cevap :
Sormus olduğunuz soru özel danışmanlık gerektirdiğinden cevap veremeyeceğiz. Bu bölüm TTK ile ilgili genel sorulara ilişkindir. Anlayısınız için teşekkürler.


 

Tarih : 30.05.2013
Soru :
YENİ TTK GÖRE ŞİRKET SERMAYELERİNİN 25 VE KATLARI OLMASI YETERLİ MİDİR? 25 VE KATLARI ŞEKLİNDE PAYLARA AYIRIP PAY SAYISINI BELİRTMEK Mİ GEREKİR. ŞİRKETLERİMİZİN HEMEN HEMEN HİÇBİRİNİN SERMAYESİ PAYLARA AYRILMAMIŞTIR. 1 TEMMUZA KADAR BUNLARI DÜZELTMEKSEK YAPTIRIMI NEDİR? TEŞEKKÜR EDERİM.....

Cevap :
Evet pay sayısını belirtmeniz gerekir. Aksi takdirde yeni TTK hükümleri otomatik olarak uygulama alanı bulacaktır.


 

Tarih : 30.05.2013
Soru :
Merhaba, bildiğim kadarıyla Haziran sonuna kadar LTD.ŞTİ.'lerde sermaye tutarını 10.000,00 TL yapmamız gerekiyor? Bunun haricinde yeni TTK ' ya göre yapılması gerekenler nelerdir?İsmmmo bununla ilgili basit açıklayıcı bir zamanlama tablosu hazırlayabilir mi? Teşekkürler ...

Cevap :
sermayeni 14. Şubat 2014'e kadar 10.000 TL'ye çıkarılması gerekir. Oda yönetimi bir yol haritası hazırlayıp internet sitesine koydu yaklaşık 6 ay önce. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 28.05.2013
Soru :
pasifte bulunan enflasyon düzeltme olumlu farklar sermayeye ilave edilebilir mi?

Cevap :
Sermaye olumlu farkları (502 Hesap) Sermayeye ilave edilebilir.


 

Tarih : 28.05.2013
Soru :
Merkezi yurt dışında olan bir firmanın Türkiye'deki Şubelerinin birbirlerine verdikleri döviz cinsinden borç paralar için hesaplanan kur farkları ve faizler örtülü sermaye olarak mı yoksa kambiyo gideri olarak mı kabul edilir?

Cevap :
Genel kural Kur farkı giderleri kambiyo gideridir. Ancak KVK 12. maddesinde belirtilen şartların oluşması halinde örtülü sermayeden bahsedilir.


 

Tarih : 27.05.2013
Soru :
merhaba kat karşılığı inşaat yapmak üzere kurulacak olan bir limited şirket, kurulur kurulmaz 2 milyon tl değerinde bir arsa alımı yapacaktır.mezkur şirketin kuruluştaki sermayesini 500.000 tl koyup anılan arsa bedelinin kalan kısmı olan 1.500.000 tl tutarı da ortaklardan borç almak suretiyle ödesek örtülü sermaye ve/veya başka açılardan sorun olur mu?müstakbel şirketin kuruluş sermayesi hangi tutar olursa daha uygun olur? teşekkürler

Cevap :
KVK 12/ 1. Maddesi aşağıdaki gibidir. " (1) Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. " Şirketin kuruluş sermayesinin belirlenmesi konusunda yorumumuz olamaz.


 

Tarih : 27.05.2013
Soru :
Sermaye tutarında değişme olmaksızın ortak sayısı teke düşen anonim şirketlerde, ana sözleşmedeki sermaye maddesinin tadil edilmesine gerek var mıdır.

Cevap :
Sayın üyemiz, sermaye tutarında değişiklik olmayacaksa ana sözleşme değişikliği yapılmasına gerek yoktur.


 

Tarih : 24.05.2013
Soru :
Sermaye artışı ile ilgili sorum olacaktı. bu yıl gelen müşterimde 570 hesapta 2003 yılından beri biriken karları sermayeye ilave edeceğim, önceki yıl kayıtlarında kardan hiç yasal yedek akçe ayrılmamış net kar direk 590 dan 570 virmanlanmış şimdi sermaye artırımı yapmadan önce sermayenin %20 ulaşıncaya kadar yedek akçe ayırmalımıyım yoksa 570 hesabın tüm bakiyesini sermayeye ilave edebilirmiyim.

Cevap :
Yasal yedekler ilgili yılda ayrılması gerekirdi. Nasıl bir işlem yapılacağı konusunda işlemlerinize esas olmak üzere Maliyeden mukteza talep ediniz.


 

Tarih : 20.05.2013
Soru :
Sayın Danışma Birimi , Şirketimiz 2011 yılındaki 6111 sayılı Kanundan yararlandı ve bunun karşılığında 580-Geçmiş Yıl Zararları hesabına 1.500.000,00.-TL. zarar yazıldı... Fakat şirketimiz 2012 yılında 2.000.000,00.-TL. Kar etmiş olup , karı sermayeye ilave etme kararı almıştır... 6111 Sayılı Kanunla yani ilgili de henüz herhangi bir tebliğ de yayımlanmamıştır... 1. Sorum : Karı sermayeye ilave ederken normaldeki gibi Geçmiş Yıl Zararını düştükten sonraki tutarı mı dikkate alacağız konusundadır ? 2. Sorum : 6111 Sayılı Kanundan doğan zarar bilançoda özkaynakları eksi göstermekte olup bununla ilgili bir tebliğ yayımlanacak mıdır ? Kolay gelsin... İyi çalışmalar...

Cevap :
Ticari Kardan Ticari zararlar mahsubu yapılır. Kalan tutar, sermayeye ilave edilir. 6111 sayılı yasanın uygulanması ile ilgili yeni bir tebliği yayımlanmamıştır.


 

Tarih : 20.05.2013
Soru :
Sn. Üstadım Gerçek Kişilerin Ticaret Siciline Kaydın da Eğer Gerçek Kişinin Sermayesi 5000 TL üzeri ise SMMM faliyet raporu isteniyor. Faliyet raporunun hazırlanma Şekli ve İçeriği konusunda bilgilerinizi yardımlarınızı rica ederim.

Cevap :
Sayın üyemiz, rapor içeriği TTK mevzuatında düzenlenmiş bir husus değildir, rapor ile ilgili talebiniz ilgili birime iletilmiştir.


 

Tarih : 16.05.2013
Soru :
Sayın yetkili; Limited şirkette 50.000 olan sermayenin 500.000 tl ye çıkarmak isteyen firma taahhüt yoluyla sermaye artırımı yapabilir mi. yoksa 1/4 bloke bankaya yatırarak mı sermaye artırımı yapabilir. Teşekkür eder,İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın üyemiz, sermaye taahhüdü yoluyla artırım yapılacak olduğu takdirde 1/4'ün peşin ödenmesi gerekmektedir (Bkz. TTK 459/3).


 

Tarih : 16.05.2013
Soru :
Merhaba, Anonim ve Limited şirketlerde ortakların sermaye taahütlerini yerine getirmesi yani şirkete sermaye borunun bulunmaması durumunda Amme borcu dışındaki borçlara karşı sorumluluğu nedir? Çok teşekkür ederim.Saygılarımla.

Cevap :
Sayın üyemiz, AŞ ve ltd şirketlerde, ortakların, sermaye borçlarını ödesinler veya ödemesinler, şirket borçlarından dolayı şirket alacaklılarına karşı sorumlulukları yoktur. (limited şirkette bunun istisnası, kamu alacaklarıdır. Limited şirkette belirli şartlarda şirket, ortaklardan ek ödeme isteyebilir. )


 

Tarih : 14.05.2013
Soru :
merhaba, 3 ortaklı bir limited şirketin sermayesini 150.000 tl den 750.000 tl ye çıkarmak istiyoruz. geçen hafta evraklarımızı tescile verdik ancak evraklar iade edildi. sebebide hisse pay karşılıklarının 25 tl ve katları olmaması.daha önceki işlemlerimizde pay adetlerini yazmıyorduk sadece tutarı belirtiyorduk ancak yeni uygulamada yazmak zorundayız. sermaye tutarları zaten 250.000 eşit olarak böldük ancak pay karşılıklarını 100 adet payı 3 ortağa bölerken 25 ve katlarına ulaşmak imkansız. pay adedini 150 adet olarak gösterebilirmiyiz sorusuna da cevap alamadım maalesef odanızdan yardım isteyin dediler. yani ben 750.000 tl sermayeyi 150 adet pay olarak gösterebilir miyim ? ancak bu şekilde 25 ve katlarına ulaşabiliyorum çünkü. teşekkürler.

Cevap :
TTK açısından buna hiç bir engel yok. Şirket sözleşmesinde "şirket sermayesi 750.000 TLdir. Bu sermaye her biri __TL itibari değerde 150 adet paya bölünmüştür" şeklinde değişiklik yaparak pay adedini 150 adet olarak gösterebilirsiniz.


 

Tarih : 14.05.2013
Soru :
YENİ ŞEKİL KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI Madde 26- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir. Bu şablon ana sözleşmelerde ve tadiller de yer almaya başladı. % 5 genel kanuni yedek akçeden sonra % 5 PAY SAHİPLERİNE KAR PAYI OLARAK DAĞITILMAK ZORUNLUMUDUR. Yada kar dağıtımı kararı almadıkça ayırma zorunluluğu yok mudur.

Cevap :
Sayın üyemiz, eski TTK'da var olan bu hüküm aynen TTK'ya alındı. Kanun zorunluluk öngörmekte, ancak açık bir yaptırım öngörmediği için çoğunlukla uygulanmamaktadır.


 

Tarih : 13.05.2013
Soru :
Geçmiş yıl zararları yüzünden Sermayesi tamamen kaybolmuş bir limited şirketin ortakları karar alıp geçmiş yıl zararlarını hisseleri oranında ödeyebilirler mi? Böyle bir kararın notere tasdiki ve sicil gazetesinde ilanı gerekiyor mu?

Cevap :
Sayın üyemiz, bütün ortakların oy birliği ile bu karar alınabilir. Sermaye artırımı yapılmıyorsa noter/tescil/ilan gerekli değil.


 

Tarih : 10.05.2013
Soru :
Kaltın ticareti ile iştigal eden gerçek kişi geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi uygulamak zorundadır.enflasyon muhasebesi uygulaması sonucunda doğan sermaye olumlu farkları (502 hesap) başka bir hesaba aktarılması halinde ticari zararla ilişkilendirilmeden vergilendirilmesi gerekiyor.firma bu dönemde ticari faalitenden zarar etmiştir ve 502 hesaptaki tutarın vergisini ödeyip kapatmak isrtemektedir.geçici vergi beyannamesini vermek istedğimiz kurumlarda olduğu gibi"işletmede çekilen enflasyon düzelltmesi farkları "diye bir başlık bulunmamakta.bu nedenle şirketin zarı bu matrahı yok etmektedir.bu matrahı beyannamede nasıl beyan edebiliriz.

Cevap :
213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici 25 inci maddesinin (g) bendi ile aynı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin A fıkrasının 5 numaralı bendinde, pasif kalemlere ait enflasyon fark hesaplarının, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, bu işlemlerin yapıldığı dönemin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulacağı ancak, özsermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebileceği veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebileceği, bu işlemlerin kar dağıtımı sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, enflasyon düzeltmesi neticesinde ortaya çıkan pasif kalemlere ait enflasyon fark hesabı ancak, yine düzeltme neticesinde oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmek suretiyle veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilmek suretiyle kapatılabilir. Bunun dışında, anılan hesabın herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, söz konusu işlemlerin yapıldığı dönemin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulacaktır. 502 hesabın 648 hesaba virman yapılması ilavesi ile vergilendirilir.


 

Tarih : 09.05.2013
Soru :
Merhabalar, Eğitim kooperatifinin kurucu ortakları ile sonradan ortak olanlar, herhangi bir zorunlu sigortalılıkları bulunmadıkları takdirde 5510 sayılık kanunun 4 b maddesinin 3. fıkrası "Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları," kapsamında sigortalı olmaları gerekiyormu? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. Saygılarımla

Cevap :
Kooperatifler Kanununun 98'nci maddesinde; "Bu kanunda aksine açıklama olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu'ndaki anonim şirketlere ait hükümler uygulanır." denilmektedir. Dolayısıyla, Kooperatifler Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmayan hallerde, "Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ilişkin hükümleri" uygulanabilecektir. Hükmünden hareketle 5510 4/b hükümleri uygulanması gerekecektir.


 

Tarih : 06.05.2013
Soru :
İyi günler Bir Anonim Şirket için genel kurul yapmam gerekiyor. Bu genel kurulda şirket anasözleşmesini yeni TTK'ya uygun hale getirmem için madde tadili yapacağım. Fakat burada iki sorun var. Şirket Esas Sözleşmesi olan 6. madde olan Sermaye maddesi ile 7. madde olan Yönetim Kurulu maddesini de değiştirmem gerekmektedir. Soru 1: Şirket daha önceki hisse devirlerini tescili zorunlu olmadığından tescil ettirmemiş. Benim şirketin yeni hissedarlarını 6. maddeye yazmam sıkıntı yaratır mı? Soru 2: Genel Kurulda yeni yönetim kurulunu da seçmem gerekiyor. Bununla ilgili tadil metninde halen yönetimde olan kişileri yazıp yeni bir gündem maddesiyle yeni yönetimi mi seçmeliyim? Yoksa seçilen kişileri 7.maddenin tadiline mi yazmalıyım? Üçüncü bir seçenek yeni yönetim kurulu üyelerini tadil metnine yazarak yeni gündem maddeleriyle de tekrar yeni yönetim kurulunun seçimini mi gerçekleştirmeliyim? Bu bilgileri İTO'dan almak istedim. Fakat size sormam gerektiğini belirtiler. Saygılar.

Cevap :
Sayın üyemiz, 1. Yeni hissedarların yazılmasında sakınca yok, bu hissedarların adlarının YK tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinde yer alması gerekir. 2. Kararda eskilerinin görevinin son bulduğunu, yenilerinin seçildiğini belirtmeniz uygun olur. Eskilerin azli ve yenilerinin seçimini ayrı birer gündem maddesi şeklinde düzenleyebilirsiniz. Esas sözleşmede değişiklik yapılması gerekli bir konu değil. Genel kurul kararı yeterlidir. Yine de esas sözleşme değişikliği yapılacaksa, eski sözleşme hükmü ile yenisinin kararda belirtilmesi gerekir.


 

Tarih : 03.05.2013
Soru :
SAYIN ÜSTADIM, FATURALAR ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER; 1-TACİRİN SİCİL NUMARASI ,2-TİCARET ÜNVANI ,3- İŞLETME MERKEZİ, 4- TACİRİN TESCİL EDİLEN İNTERNET SİTESİ ADRESİ, DİR. YENİ TTK YA GÖRE 01/01/2014 TARİHİNDE UYGULAMAYA GİRECEKTİR. BENİM SORUM FATURA ÜZERİNDE FİRMANIN SERMAYESİNİN OLMASININDA ZORUNLULUĞU VARMIDIR.?ÇÜNKÜ BAZI FİRMALARIN ÇALIŞTIĞI MATBAALAR FATURA ÜZERİNE ŞİRKETİN SERMAYESİNİ YAZIYOR BAZILARI YAZMIYOR. DOĞRU OLAN NEDİR.?

Cevap :
TTK 39/2 uyarınca sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının şirketin internet sitesine konması gerekir; faturaya sermaye bilgisinin konması zorunluluğu bulunmamaktadır. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 03.05.2013
Soru :
SAYIN ÜSTADIM, FATURALAR ÜZERİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER; 1-TACİRİN SİCİL NUMARASI ,2-TİCARET ÜNVANI ,3- İŞLETME MERKEZİ, 4- TACİRİN TESCİL EDİLEN İNTERNET SİTESİ ADRESİ, DİR. YENİ TTK YA GÖRE 01/01/2014 TARİHİNDE UYGULAMAYA GİRECEKTİR. BENİM SORUM FATURA ÜZERİNDE FİRMANIN SERMAYESİNİN OLMASININDA ZORUNLULUĞU VARMIDIR.?ÇÜNKÜ BAZI FİRMALARIN ÇALIŞTIĞI MATBAALAR FATURA ÜZERİNE SERMAYE Yİ YAZIYOR BAZILARI YAZMIYOR. DOĞRU OLAN NEDİR.?

Cevap :
TTK 39/2 uyarınca sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler) taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının şirketin internet sitesine konması gerekir; faturaya sermaye bilgisinin konması zorunluluğu bulunmamaktadır. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 03.05.2013
Soru :
İyi çalışmlar,sorum:1.daha önce 5811 varlık barışından yararlanan mükellefler için yararlandırılan tutarlar sermayeye ilave edildi. Şimdi sermaye azaltımına gidilecektir. geçmiş yıl karlarını geri verirken vergilendirme söz konusu fakat bu 5811 den dolayı ilave edilecek tutarın da geri iade si söz konusu burda herhangi bir vergilendirmeye tabi olacakmıdır. ?bu konuda acil bildilendirirseniz memnun olurum. teşekkürler.

Cevap :
Konuya ilişkin olarak yayımlanan tebliğlerde bu konuda açıklık yoktur. Maliyeden mukteza alarak işlem yapmanızı öneririz.


 

Tarih : 30.04.2013
Soru :
İSTANBUL TİCARET ODASINDA ŞAHIS İŞLETMELERİ KAYIT İÇİN SERMAYENİN 5.000 TL NİN ÜZERİNDE BEYAN EDİLMESİ DURUMUNDA RAKAMIN TESPİTİNE İLİŞKİN YMM YADA SMMM FAALİYET RAPORU İSTENİYOR BUNUNLA İLGİLİ ÖRNEK RAPOR TASLAĞI ODAMIZDA MEVCUTMUDUR?

Cevap :
Böyle bir uygulamanın dayanağı ne TTK'da ne de Ticaret Sicili Yönetmeliğinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla Ticaret Odası'nın böyle bir talepte bulunmasının yasal dayanağının ne olduğunu anlayabilmiş değiliz. Bu yüzden Bu yönde bir rapor taslağı Odamızda bulunmamaktadır. İyi Çalşmalar


 

Tarih : 30.04.2013
Soru :
Merhaba, Dağıltılmamış net karları ve Enflasyon Olumlu farklarını Sermayeye ilave ettikten sonra, tasfiye sırasında veya Sermaye azaltımı yaptığımızda daha önce sermayeye ilave ettiğimiz işlemlerle ilgili bir vergi doğar mı ? Teşekkürler.

Cevap :
Maliye Bakanlığının uygulaması bahsettiğiniz hesaplara ilişkin vergileme yönündedir.


 

Tarih : 30.04.2013
Soru :
Öz Sermayesi eksiye düşmüş olan Anonim Şirketler, eksi özkaynak ile SERMAYE ARTIRIMI yapabilirmi? Saygılarımla,

Cevap :
TTK m. 376/3 uyarınca "Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.” Buna göre şirket borca batık durumda ise yönetim kurulu hemen şirketin iflasını istemek yükümü altındadır. Bu durumda TTK'ya göre sermaye artırımı yapılamaz. Buna karşın son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. (TTK 376/2). Dolayısıyla şirket bu durumda sermaye artırımı kararı alabilir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 29.04.2013
Soru :
BAKTIĞIMIZ MÜKELLEFLER ARASINDA YER ALAN FİRMALARDAN BİRİNİN BİLANÇOSUNDA 2011 YILINDAKİ 6111 SAYILI KANUNDAN DOĞAN 1.000.000,00.-TL. ZARAR OLUP , BU ZARAR KANUNDA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE 580 HESAPTA BULUNMAKTA VE 2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ'NDEN MAHSUP EDİLMEMİŞTİR.(ŞİRKETİMİZİN 2011 FAALİYETİ 500.000,00.-TL. KARLA SONUÇLANMIŞTIR.) GEÇMİŞ YIL KARLARI DA 2.000.000,00.-TL.'DİR. SORUM S.M.M.M. GEÇMİŞ YILLAR KARLARININ SERMAYEYE İLAVESİ RAPORU'NDA HANGİ TUTARI DİKKATE ALMAMIZ GEREKTİĞİDİR... İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM... SAYGILARIMLA...

Cevap :
Sayın üyemiz, sorunuz TTK ile ilgili olmadığından, muhasebe ve meslek mevzuatı danışma biriminden destek almanızı rica ederiz.


 

Tarih : 24.04.2013
Soru :
İyi Günler Şirketimizin Geçmiş yıldan 10.000.tl karı var. Sermaye arttırımını geçmiş yıl karlarından yapacağız.Sermaye artışında bu karın tamamının değilde bir kısmının kullanılmasında sakınca varmıdır?Örneğin geçmil yıl karlarından 5000.Tl'sını sermayeye ilave edeceğiz.

Cevap :
Geçmiş yıl karlarından dilediğiniz kadarını sermayeye ilave edebilirsiniz .


 

Tarih : 24.04.2013
Soru :
Merhaba, Benim Şirket birleşmeleri ile ilgili bir sorum olacak. A.Ş. ve LTD.ŞTİ. şirketleri birleştireceğiz. A.Ş., LTD.ŞTİ. ni devir almak istiyoz. LTD.ŞTİ.nin 3 ortağı var. Bu üç ortak aynı zamanda A.Ş.ninde ortaklarıdır. A.Ş.nin devir almak istediği LTD.ŞTİ., A.Ş.nin %96 hissesine sahiptir. Bu durumda bu devir gerçekleşebilirm? Ayrıca LTD.ŞTİ.nin aktifinde 245 BAĞLI ORTAKLIK hesabı devir ile birlikte Sermaye hesabı ile mi karşılaştırılacak? cevap ve zahmetiniz için teşeederim...

Cevap :
Sayın üyemiz, sorunuzun ilk kısmı TTK ile ilgilidir. Bu iki şirketin birleşmesine engel yoktur hatta ortakları aynı kişiler olduğu için bu iki şirketin TTK 155 gereğince kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi mümkün olabilir .245 hesabının birleşme ile ilişkisi yoktur.


 

Tarih : 24.04.2013
Soru :
Dün sorduğum soru cevaplar arasında olmadığından teknik bir aksaklık olduğunu sanıyıorve yeniden soruyorum. "2 si devrolan biri devralan olmak üzere 3 limited şirket aynı birleşme sözleşmesi ve ilgili eklerle birleşebilirmi? yada her birleşen şirket için smmm nin öz kaynak ve sermaye raporunu ayrı aryrı mı yazmalıyız? tek bir smmm raporunda üç şirketin birleşmesi yapılabilirmi?

Cevap :
TTK açısından devralma yoluyla birleşmede bir şirket diğer bir şirketi devralabilir. Dolaysıyla devralma yoluyla birleşmede aynı işlemde birden fazla devralma yapılmasının mümkün olmadığını düşünmekteyiz. Her şirketle ayrı ayrı birleşme sözleşmesi yapılmalı ve her şirket için ayrı ayrı rapor düzenlenmeli İyi Çalışmalar


 

Tarih : 22.04.2013
Soru :
Değerli Üstatlar. İlginiz için önceden teşekkürlerimle saygılar sunarım. Konu: Yeni TTK gereği değişen ve 19/04/13 tarihinde odanın yayınladığı Sermaye raporlarından, Şirket Tür değişikliklerinde Sermayenin Ödendiği, Karşılıksız Kalıp kalmadığı, sicile tescili zorunlu Varlık tespitine ilişkin raporun 6. Bölümünde: Soru-1,) SERMAYE ve YASAL YEDEKLER 'in yarısından(TTK.139 ) ZARAR Düşülüp değerlendirilirken, Neden Dönem Karı ve Geçmiş D. Karları (Olg.Üst.Yedekler) ilave edilmemekte.? Soru-2,) Bölüm 6/f de Karşılıksız kalan Tutar(d-e) ifadesi anlamlı mıdır.? Örnek:1 Sermaye.100,- Yasal Yedek:.10,- Zarar.0,- Karşılıksız kalan Tutar.55,- Örnek:2 Sermaye:.100,- Yasal Yedek:.10,- Zarar.:15,- Karşılıksız kalan Tutar.40,- Yukarıdaki Örneklere göre Sonuç 2 bölümünde vereceğimiz cevaplar ne olur ?anlamlı mıdır.? Soru-3,) Gerçeğe uygun Değer dayanağı olarak Ne tür belgeler aranmaktadır.? (Ekspertiz mi) geçerlidir.

Cevap :
Sorunuz hukuki olmayıp muhasebesel bir soru olduğu için sorunuzu muhasebe danışmanlarına yöneltmenizi rica ederiz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 19.04.2013
Soru :
Sayın Üstad, Bir şirket sermaye hesaplarında kayıtlı bir gayrimenkulu para ya da herhangi bir karşılık almadan bir şahısa vermek istemektedir. Bu işlem için oluşacak Veraset ve İntikal Vergisi nasıl hesaplanır. Gayrimenkulun değeri 970.000,00 TL. Veraset ve İntikal vergisinin dışında başka bir vergi borcu çıkar mı? Şirketin yapması gereken işlemler nelerdir? Saygılarımla,

Cevap :
Aktifde kayıtlı olan G.menkulün bedelsiz devri söz konusu olmaz.G.Menkul kayıtlı değerinden düşük olmamak koşulu ile Rayiç bedelden faturalanması zorundadır.Bedeli tahsil edilmeyecekse; KKEG borçlu ,Binalar ve Hesaplanan KDV hesabı alacaklandırılr. Satışdan elde edilen kar veya zarar olması halinde ilgili hesaba kayıt edilir.G.Menkulü alan kişi bedel ödemeyacakse VİV Kanununa göre intikal vergisi öder.2013 yılı VİV Tarifemiz 2013 Mali Rehberimizde mevcuttur.


 

Tarih : 18.04.2013
Soru :
Merhaba, Bir limited şirket geçmiş yıl karlarını dağıtmak istemektedir. geçmiş yıl yedek akçeler toplamı 1.250.000 TL'dir. aynı şirket 2011 yılında kasa affına girerek 1.000.000 TL kasa rakamını düşürmüştür. Kasa affı kanunen kabul edilmeyen gider olmasına rağmen o dönemin net zararını oluşturmuştur. dolayısıyla şirketin bilançosuna baktığımızda şirketin öz kaynakları sermaye hariç 250.000 TL'dir. bu şirketin dağıtılabilir karı 250.000 TL midir? veya 1.250.000 TL dağıtılması gereken gerçek kar ise (ki öyle) şirket kasasında para olmadığına göre nasıl dağıtılacaktır. Saygılarımla, STJ. SMMM Umut Civaner

Cevap :
Kasada para yoksa neyi dağıtacaksınız. Kasa affını kullanmayıp karı neden dağıtmadınız. Kasanın şişkinliği dağıtılmayan kardan oluşmakta idi.


 

Tarih : 17.04.2013
Soru :
merhaba, bir limited şirketin kuruluşu aşamasında ortaklardan biri s 3 adet otomobilini sermaye olarak koymak istiyor. konuyla ilgili ito ayni sermayenin tespitine ilişkin bir rapor istedi. SMMM olarak benim böyle bir rapor yazma yetkim var mı? var ise ne şekilde bir rapor yazmalıyım otomobillerin bedel tespitlerini neye göre yapmalıyım ? teşekkürler...

Cevap :
Sayın üyemiz, TTK ve Ticaret Sicili Yönetmeliği m.90/d gereğince şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurarak mahkemece atanan bilirkişiden değer tespit raporunun alınması gerekmektedir.


 

Tarih : 17.04.2013
Soru :
Ltd.Şti. şahıs işletmesine dönüştürmek mümkün mü? eğer mümkünse ltd.şti. den şahıs işletmesine döndükten sonra şahıs işletmesini sermaye şirketlerinde olduğu gibi tasfiye hükümlerine tabi olmadan kapatmak mümkün mü? veya sakıncası var mı?

Cevap :
Sayın üyemiz, Ticaret Sicil Yönetmeliği 134 gereğince "Her ticaret şirketi, tabi olduğu sorumluluk sistemi ne olursa olsun bir ticari işletmeye dönüşebilir." Ticari işletmeye dönüştükten sonra, Ticaret Sicil Yönetmeliği m.51 çerçevesinde, sicil kaydı sildirilebilir.


 

Tarih : 17.04.2013
Soru :
merhabalar, müşavirliğini yaptığımız limited şirketlerde geçmiş yıl karları ve ortaklara borçlar hesaplarını sermayeye ilave etmek istiyoruz. 31.03.2013 yaptığımız genel kurul da 2013 yılına atıfta bulunarak, dağıtılmayan geçmiş yıl karlarını daha sonra değerlendirileceğini beyan ettik. simdi yapacağımız genel kurulda alacağımız karara istinaden sermaye arttırımı yaptığımızda bakanlık temsilcisi gereklimidir. teşekkürler.

Cevap :
Sayın üyemiz, limited şirket genel kurullarında bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu söz konusu değildir.


 

Tarih : 15.04.2013
Soru :
Sayın Danışmanız, Tasfiyesini yürütmekte olduğumuz mükellef firmamız, tasfiyeye girmeden 1 yıl önce geçmiş dönem karlarını, yasal yedekleri ve Aktifinde kayıtlı olan binasının satış kazancından % 75 oranınsa istisnasından yararlanmış olduğu geliri sermayesine ilave ederek sermaye artışı yapmıştır. kısaca , geçmiş yıl karlarından 73.000 TL, yasal yedeklerden : 23.400 TL ve Bina satışının % 75 istisnasından elde ettiği gelir olan 234.000 TL yi sermaye artışı olarak , sermayesine ilave etmiştir. Firmamız , söz konusu sermaye artışını yaptıktan bir yıl sonra tasfiyeye girmiş ve haziran 2013 itibari ile tasfiyesini sonlandıracaktır. Sorum şöyle; yukarıda bahsetmiş olduğum karlar, yedekler ve istisna eğer sermayeye eklenmemiş olsaydı, ortaklara hisseleri nisbetinde dağıtılacak ve bu dağıtım sebebi ile % 15 kar dağıtım stopajını ödemek durumunda kalacaktı. söz konusu sermaye artışı yapılmış olduğu için tasfiye sonunda yapmamız gereken vergisel işlemler ne şekilde olmalı..... ilgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla, Ercan Demiray SMMM

Cevap :
Bahsettiğiniz tüm işlemler kar dağıtımı sayılacağından %15 stopaj hesaplanacaktır. Ayrıca gayrimenkul satış kazancı olarak istisna edilen tutar üzerinden kurumlar vergisi hesaplanacaktır.


 

Tarih : 15.04.2013
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR 331 NOLU HESABI DİREK SERMAYEYE TESPİT RAPORU İLE EKLEYEBİLİYORUZ ANCAK 331 NOLU HESABIN BAKİYESİNİ SERMAYEYE EKLERKEN 1/4 LÜK ORAN İÇİN PARA BLOKESİ GEÇERLİMİDİR YOKSA DİREK RAPORLA EKLEYEBİLİYORMUYUZ TEŞEKKÜRLER

Cevap :
1/4 Blokaj nakit Sermaye artışlarında söz konusudur. 331 hesabın sermayeye eklenmesinde blokaj söz konusu değildir.


 

Tarih : 12.04.2013
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR 331 NOLU HESABI DİREK SERMAYEYE TESPİT RAPORU İLE EKLEYEBİLİYORUZ ANCAK 331 NOLU HESABIN BAKİYESİNİ SERMAYEYE EKLERKEN 1/4 LÜK ORAN İÇİN PARA BLOKESİ GEÇERLİMİDİR YOKSA DİREK RAPORLA EKLEYEBİLİYORMUYUZ TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sorunuz TTK'ya ilişkin olmayıp musasebeye ilişkindir. Bu yüzden sorunuzu muhasebe danışmanlarına yöneltmenizi rica ederiz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 11.04.2013
Soru :
Sermaye artırımı için önceki sermayenin ödendiğine dair düzenlenen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporunda 'İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İç Ticaret 2003/3 Sayılı Tebliğler doğrultusunda süzenleniştir' yazılıyordu fakat hem Ticaret Kanunu hemde Bakanlığın ismi değişti bu raporu hangi Yasa, Tebliğ veya Yönetmeliğin bize verdiği yetki ile düzenleyeceğiz.

Cevap :
Sayın üyemiz, Bakanlığın eski 2003/3 s. Tebliği yerine kabul edilen ve eski Tebliği yürürlükten kaldıran 15.11.2012 tarihli "ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ"i esas alma imkanı olabilir.


 

Tarih : 11.04.2013
Soru :
sayın danışman,iyi çalışmalar diliyorum.. 2012 yılında kurulmuş ltd.şti. de 1 ortak hissesini diğer 2 ortağa hisse devri yapmak istemektedir. 1-sermayenin tamamen ödenmemiş olması hisse devrine engelmidir? 2-Mart 2013 te yapılması gereken genel kurul toplantısının yapılmamış olması hisse devrinde sorun olur mu? Teşekkür eder,iyi çalışmalar dilerim...

Cevap :
Sayın üyemiz, 1- Limited şirkette sermayenin tamamen ödenmemiş olması hisse devrine engel değildir. 2- Toplantının yapılmamış olması hisse devrine engel değildir.


 

Tarih : 10.04.2013
Soru :
Anonim Şirket Genel Kurul hazirun cetveli ve Sermaye artırımı için hazırlanan İştirak taahütnamesi kimler tarafında imzalanması gerekir.genel kurulda oy toplayıcı ve katip seçme zorunluluğu varmı? Odanın yayınlamış olduğu aş.yol haritasında iç yönergenin genel kuruldan sonra 15 gün içinde tescil edimesi gerekiyor yazıyor İTO bunun süresi yok genel kurulu yapın istediğiniz zaman getirin diye bir cevap verdi Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın üyemiz, - İştirak taahhütnamesinin iştirak sahibi tarafından imzalanması gerekir. Taahhütnamede, taahhüt sahibi birden fazlaysa bunların hepsinin imzalaması gerekir. - GK Yönetmeliği m.14 gereğince "GK toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur. Ayrıca tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir. Tek pay sahipli şirketlerde tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmesi zorunlu değildir." - GK Yönetmeliği m.40/4 gereğince: "İç yönerge, genel kurulun onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir."


 

Tarih : 08.04.2013
Soru :
Merhaba Daha öncede sormuştum ama cvp alamadım.Limited şirketlerde ortakların hepsi aynı zamanda müdür.Biz bi karar alırken (ör.adres değişikliği, kar dağıtımı, sermaye arttırımı gibi)müdürler kurulu karar defterimi yoksa genel kurul müzakere defterini mi kullanmamız gerekiyor?Teşekkürler.

Cevap :
Sayın üyemiz, bu sorunun cevabı kararı alacak kurula göre değişir. Adres değişikliği, kar dağıtımı, sermaye artırımı kararları genel kurulda alınması zorunlu kararlar olduğundan genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazılması gerekir.


 

Tarih : 08.04.2013
Soru :
Ustadım, Ltd.şti. bir mükellefim 2 ortaklı ortaklar kardeşler %50 hisseleri var şirket 10 senedir faaliyet göstermiyor ortaklarıdan biri müdür olanı faaliyet göstermediği halde kanuni beyanlarını zamanında verilmesini sağlıyor. şirketin müdürlüğü 2011 yılında sona erdi tekrar müdür secilemedi aralarında anlaşmazlık var. şirketin sermayesi 10.000.tl nin altında şirketin diğer ortağı yani kardeşi 3 ay önce vefat etti varisleri şirketle ilgili hiç bir şey yapmadılar aralarında husumet olduğu için görüşülmüyor.karar almaları mümkün olmuyor.konunun özeti budur. sorum su bu şirketi diğer ortak tamamen kapatmak istiyor artık beyanname vermemek ve kira ödememek istiyor (kira ödeniyor fakat dukkan kapalı ) şirketi tasfiyeye nasıl sokabiliriz varisler ile görüşmek mumkun olmuyor , yada şirketi nasıl kapatabiliriz.vergi dairesi ve ticaret sicilden, bu konudaki göruşleriniz için şimdiden teşekkur ederim.iyi çalışmalar

Cevap :
Sorunuz özel danışmanlık gerektiren bir sorudur. Bu sebeple maalesef cevaplayamıyoruz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 05.04.2013
Soru :
aş genel kurulu hazır bulunanlar listesini hazırlarken "payların edinim şekli ve tarihi"kısmını doldururken pay sahibi hem sermaye taahhüdü ile hem hisse devri ile hem de sermaye tezyidi ile edinmiştir edinim şekilleri hepsi belirtilecek mi sadece en son edinim sekli yazılabilir mi?teşekkürler.

Cevap :
Bu konuda henüz daha ticaret sicilinin tam uygulaması oluşmadı. Ancak, TTK'daki sistem dikkate alındığında pay sahibi birden fazla yolla paylarını kazanmışsa bunların hepsinin yazılması gerektiğin düşünmekteyiz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 05.04.2013
Soru :
SERMAYE ..........Paya karşılık ............Türk Lirası, ................................... tarafından tamamı taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen sermayenin tamamı Türk Ticaret Kanunu’nun 180 ila 193. maddelerine göre tür değiştiren (X) Limited Şirketinin ödenmiş sermayesinden karşılanmıştır. (Tür değiştiren şirketin ödenmiş sermayesinin dışında ödeme süresi gelmiş olan 1/4 sermayenin bulunması halinde) ödeme yapmadan ticaret odasında tür değiştirmenin tescili yapılabilir mi ? yoksa Limited şirketinde taahhüt edilmiş olan ../../ tarihine kadar 3/4 ile 1/4 her ikisi birlikte ödenebilir mi? Saygılarımla,

Cevap :
Bildiğimiz kadarı ile ticaret sicili sermayenin tamamı ödenmiş olmadıkça tür değişikliğini tescil etmemektedir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 03.04.2013
Soru :
Limited Şirketin Geçmiş Yıl Karını sermaye'ye ekleyerek,Sermaye Artırımı yapmak istiyoruz.Şirket çalışanı olarak ,SMMM raporunu hazırlıyabilirmiyim? Teşekkür Ederiz.

Cevap :
Bağımlı çalışan meslek mensupları, odamızdan alacakları "Oda kayıt belgesi" ile sadece Çalıştıkları firma için düzenleyecekleri raporu ticaret sicile sunabilirler.


 

Tarih : 01.04.2013
Soru :
Aşağıda 6102 sayılı YTTK nın 418.maddesi bulunmakta Firma : ABC A.Ş. Anasözleşmesinde; "Kanunda daha ağır nisap aranmadığı durumlarda genel kurul toplantılarında karar alınabilmesi için tüm oylaların teklif lehine kullanılmış olması şarttır." denilmekte Ancak kanunun 418.maddesinin 2.fıkrasında ise; Kararlar toplantıda hazır bulunanların oyçokluğu ile verilir denilmekte Ancak yine kanunun 418.maddesinin 1.fıkrasının başında "Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç" demektedir Kanundaki aksine esas sözleşmede daha ağır nisap öngörülmezse hükmü Genel kurulların toplanması için geçerli yetersayı için mi yani 1.fıkra için mi yoksa genel kuruldaki karar alınabilmesi için gerekli sayı için mi geçerlidir? Örnek; ABC A.Ş. 7 ortaklı ve ana sözleşmede; "Kanunda daha ağır nisap aranmadığı durumlarda genel kurul toplantılarında karar alınabilmesi için tüm oylaların teklif lehine kullanılmış olması şarttır." Denilmekte -Bu durumda genel kurulda alınacak karar alınabilmesi için 418.maddenin 2.fıkrasındaki çoğunluk olan 4 kişinin oyu yeterlimidir -Yoksa kanunun 418.maddesinin ilk cümlesinde yer alan sözleşmede daha ağır nisap varsa o uygulanır hükmü karar alma içinde geçerli olur ve sözleşmede de tüm oyların onayı denilerek 4 ortağın oyu ile kabul edilmez ve 7 ortağında onayı gereklimidir Saygılar II - Toplantı ve karar nisabı MADDE 418- (1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. (2) Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.

Cevap :
Sayın üyemiz, TTK m.418'de asgari toplantı ve karar nisapları öngörülmüştür. Bunların sizin örnek verdiğiniz şirkette olduğu gibi esas sözleşmede ağırlaştırılması mümkün olabilir. Belirttiğiniz şirkette karar nisabı ağırlaştırılmıştır. Ancak burada ortak sayısı değil sermaye oranı esas alınmalıdır. Bu durumda, GK, sermayenin 1/4'ünü karşılayan pay sahipleri ile toplanır. Toplantıya katılanlara ait tüm oyların olumlu olması gerekir.


 

Tarih : 01.04.2013
Soru :
Merhaba, Genel kurulunu yapacağım anonim şirket sermaye artışı yapacaktır. Ancak hali hazır ortakların rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacakları belli değildir ve büyük bir ihtimalle rüçhan hakkını kullanmayan ortak çıkacaktır. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim. Önce genel kurul yapıp genel kurul kararını tescil etmeden sonra rüçhan haklar için davet mi yapmalı ve sonra genel kurulu tescil mi etmeliyim. Ya da daha kolay bir yolu var mı. İlginiz için şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Sayın üyemiz, TTK 461/ 3 gereğince, yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarını bir karar ile belirler ve bu kararda pay sahiplerine en az onbeş gün süre verir. Karar tescil ve ilan edilir. 15 gün içinde kullanılmayan rüçhan hakları konusunda kanunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu maddede, rüçhan hakkının kullanılma esaslarını belirleme yetkisi YK'na bırakıldığına göre,kullanılmayan rüçhan hakları için YK karar alabilir.


 

Tarih : 29.03.2013
Soru :
Sayın danışman, iyi çalışmalar; dünde aynı soruyu sormuştum ama cevabı gelmedi. İTO'ya verdiğim ltd.'den A.Ş.'ye dönüşüm evraklarında benden mal ve haklara ilişkin rapor istediler böyle bir raporu oda sitesinde bulamadım.bu rapor varmı ? yada mal ve haklara ilişkin beyanı Sermayenin ödendiğinin tespitine ait smmm raporunun ekine mi yazacağız ? bir örneği varmı.? teşekkürler.

Cevap :
Sayın üyemiz, mal ve haklar beyanı konusunda Odamızın muhasebe danışma biriminden destek almanızı rica ederiz. Ayrıca bu husustaki talepleriniz Odamızın ilgili birimine iletilmiştir.


 

Tarih : 29.03.2013
Soru :
tek ortaklı ltd şirketlede ana sözleşmede sermaye payı nasıl gösterilir?teşekkürler..

Cevap :
Örnek, "Şrket sermayesi ____olup ___TL itibari değerli_____adet paya bölünmüştür." Tek ortak olsa da birden fazla pay olabilir ve bu payların hepsine tek ortak sahip olabilir. Ter tek bir pay olmasını istiyorsanız pay adedine "1 pay " yazabillirsiniz.


 

Tarih : 29.03.2013
Soru :
TEREDDÜT MEVZUU TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN VEYA İSMMMMO DAN İHTİYAÇ DUYULAN TEYİTLER 1. Yeni TTk. ya göre esas mukavelename Genel Kurul Tutanağı içinde eski ve yeni mukavelename şeklindemi veya ekte olduğu belirtilerek yeni mukavelename ekte sunulmuştur şeklindemi veya sadece mukavelenamenin yeni şeklimi yer almalı tutanak veya ekinde ve ayrıca noterde tasdik edilmelimi? Yenilenen sözleşmeyi tek ortak mı imza edecek? 2. AŞ. 5 ortakdan 1 ortağa dönüşmektedir. Yönetim Kurulu onaylı hisse devir kararı ve bu kararın Genel Kurul tutanağında yer alması gerekli ve/veya yeterlimidir? Hisse devir kararı noterde tasdiki gerekirmi? 3. Hazirun pay devri öncesi ve pay devri sonrası 5 ve 1 ortaklı iki haziruna mı yer verilmeli? Genel Kurulda hisse devri nedeniyle tek ortakmı yer almamlı ve yeterlimidir? 4. şirket bilançosunda yer alan sermaye enflasyon olumlu farklarını ödenmiş sermayeye dahil etmek, Yenilenecek sözleşmede yer vermek isitiyoruz. Mali Müşavir tespit Raporuna ihtiyaç varmı? 5. Şirketimiz bağımsız denetim kapsamında değil. Eski TTK. kapsamında seçilmiş olan denetici Faaliyet Raporu basit bir faaliyet raporu ilemi iktifa edilmeli veya yeni TTK.ya göre mi verilmeli? 6. İç Yönerge hazırlanmalımı onayı ve tescil vesaiki arasında yer alacak mı? Örneğine nerden ulaşbiliriz? 7. Tüm bunların neticesinde bakanlık temsilcisi bulunması ve imzası gerekmektemidir?

Cevap :
1. Yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte tutanakta yer alması gerekir. Yönetim kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararını, ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorundadır. 2. Şirketin tek ortağa düşmesi durumunda kanunda öngörülen yapılması gerekenler şu şekildedir: Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu, şirketin tek pay sahibine düştüğü konusunda karar alarak, bildirimin alındığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir.Tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. 3. Şirketin tek pay sahibine düştüğü ticaret siciline tescil ettirilmedikçe hukuken şirket 5 ortaklı sayılmak gerekir. Dolayısıyla hazirun'da beş ortağın da belirtilmesi gerekir. 4.Bu işlem iç kaynaklardan sermaye artırımı olduğundan, YMM veya SMM raporu gerekmektedir. 5. 31/12/2012 tarihinde veya özel hesap dönemi dolayısıyla daha sonraki bir tarihte sona erecek olan dönemin bilançosu, 6762 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 6762 sayılı Kanun hükümlerine göre seçilmiş bulunan denetçi tarafından denetlenir 6.2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması ve tescil/ilanı zorunludur. Odamızın sitesinde yayınlanan AŞ GK yol haritasında, yönergenin içeriği konusunda bilgi bulunmaktadır. 7. Sermaye artırımı konusunda karar alınacağından, GK Yönetmeliği m.32/1,a gereğince Bakanlık Temsilcisinin bulunması gerekmektedir. (Yönetmelik, iç kaynaklardan sermaye artırımı ile nakdi sermaye artırımı arasında bu bakımdan ayrım yapılmamıştır. )


 

Tarih : 27.03.2013
Soru :
Sayın danışmanım.elimde bir limited şirketim var.2012 olağan genel kurul yapılması zorunlu mu?şirketimin olağan genel kurulu yapılmasını gerektirecek herhangi bir durumu yok.sermaye yeni ttk'ya göre uyarlanmış.müdürlerinde bir değişiklik yok.ana sözleşmerinde tadilat yapacağım bir durum yok.böyle bir durumda genel kurul yapılacaksa bile ben hangi konuları gündeme alacağım.Aycıca genel kurul yapmazsan bir cezası ttk'a ve V.U.K.göre bir ceza kesilecekmi? İyi çalışmalar.....

Cevap :
2012 yılına ilişkin limited şirket olağan genel kurul toplantısı yapmak zorunludur. TTK m. 617/3 'ün yollamasıyla TTK m. 409 uyaronca Bu toplantıla, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Toplantının yapılmamasınaTTK ya da VUK'da herhangi bir cezai yaptırım bağlanmamıştır. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 27.03.2013
Soru :
İyi çalışmalar. Ltd. Şirket sermaye azaltımı yapıcaz 500.000-tl olan sermayesini 50.000- düşürücez. 500.000- olan sermayemizin 250.000-tl ödenmiş durumda. Sermaye azaltımının 250.000 kısmını ödenmemiş sermayeden 200.000 kısmınıda ödenmiş sermayeden yapmamız her hangi bir sakıncası varmdır. Son olarak ticaret makhesinden bilirkişi tayinene yerine ymm veya smmm raporu ile işlemlerimizi tamamlayabilirmiyiz. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın üyemiz, sermaye azaltılmasında, esas sermayenin ödenmiş olup olmaması önemli değildir. Bu şekilde azaltılmasında TTK açısından sakınca yoktur. Ticaret Sicil müdürlüklerince, YMM veya SMMM raporu ile faaliyet belgesi aranmaktadır. Eski TTK 396'da aranan üç bilirkişiden müşterek rapor alınması şartı yeni TTK m.473'e alınmamıştır.


 

Tarih : 25.03.2013
Soru :
Binek otomobili yeni kurulacak limited şirkete ayni sermaye olarak koymak istiyoruz.kuruluş için gerekli belgeleri hazırladık . Asliye ticaret mahkemesi değer tespit rağoru ile birlikte ticaret sicil müdürlüğünün perpa birimine başvurduk. Başvurumuz aracın kayıtlı olduğu sicile TTK'ın 128/2 maddesi gereği '' yeni kurulacak olan ....... şti ne ayni sermaye konulacaktır'' şerhi koydurmadığımız ve şerhin konulduguna dair belge getirmediğimiz için iade edildi. Aracın bağlı olduğu istanbul emniyet müdürlüğüne müracaat etiğimizde böyle bir şerh için Ticaret sicil müdürlüğünün kendilerine hitaben bir yazı yazması gerektiğini belirtiler. Ticaret sicil müdürlüğüne gidip durumu izah ettiğimizde biz böyle bir yazı veremeyiz. Bizim böyle bir yazı verme görevimiz yok, biz böyle bir yazı verirsek bu yol olur, bu tür işlemlerde herkes gelip bizden yazı ister diyerek , bize yazı vermediler. Tekrar emniyete mürcaat ettik emniyet müdürlüğü durumu ankaraya iletti. Ankardan gelecek yazı göre şerh koycaklar veya koymayacaklar. Bu arada bizim düzenlemiş olduğumuz belgelerin süresi doluyor. Yaklaşık 16.000-tl kadar para harcandı ve şirketin kuruluşunu gerçekleştiremiyoruz. Devletin bir kurumu şerh koydurun diyor diğeri ben böyle bir şerh koyamam diyor. Ara kalldık. Bir aydır ugraşıyoruz.Ticaret sicil müdürlüğünde bize bu sorunu daha önce yaşamış olan insanlar şirket kuruluşdan vazgeçmiş olduklarını söylediler..... Size sorum TTK 128/2 ve gerekçesine bakıldığında özel sicillerden bahsediliyor. Tapu , gemi sicili vb . Trafik şube müdürlüğü özel bir sicil midir. Kanunda neden bahsedilmemeiş. Çünkü ayni sermaye olarak konulacak varlıkların başında gayrimenkullden sonra araçlar gelir. Bence araçların özel sicili olmadığı için kanunda yer almamıştır. sizin yorumunuzu bekliyorum. İkincisi İstanbul ticaret sicil müdürlüğü (birleşme bölünme seminerimizede katılmışlardı) bu basit şerh koyma bürokratik işleminiİstanbul emniyet müdürlüğü ile görüşerek cöze bilirleri diye düşünüyorum . Vatandaş ve biz meslek mensupları bu kadar mağdur olmazdık. Şirketi kurmadım diye bir haftadır rahat uyuyamıyorum....

Cevap :
Ticaret sicilinin size vermiş olduğu cevap kanuna uygun değil. Bu şerhin konulması görevini kanun ticaret siciline vermiştir. Bu konuda 128/6 maddesi çok açık. Bu maddede tapu siciline ve diğer sicillere yapılacak bildirimlerin (şerh de buna dahil) ticaret sicili tarafından yapılacağını söylüyor. Kanun diğer siciller demiş. (128/2 de ise özel sicil terimini kullanmış). Bu durumda trafik sicilinin diğer sicil /özel sicil olduğundan şüphe duymamak gerekir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 24.03.2013
Soru :
Limited sirket 2013 yili icin mudurler kurulu karar defteri ve genel kurul toplanti muzakere defteri tasdik ettirmistik.Adres degisikligi , sermaye arttirimi, hisse devri, mudur secimi gibi kararlari bu iki defterden hangisine almamiz gerekiyor? iyi gunler

Cevap :
Sadıklarınız genel kurulun yetkisinde olduğundan bu konudaki kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine yaılması gerekir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 22.03.2013
Soru :
SERMAYE ARTTIRIMI HAKKINDA.... Konu: Şirket aktifinde şirketin kendi üretimi/yapımı sonucu 7 yıl öncesinden itibaren yer alan Bina/Alışveriş Merkezi/İşhanı'nın aktifteki bugünkü değeri Örn: 6.300.000,00.-TL olan varlıklar mahkemenin bilirkişi marifetiyle almış olduğu kararıyla günümüz değeriyle değerlenmiş ve yeni değeri 13.000.000,00.- TL olarak tespit edilmiştir. Sorular: -Değerlenen rakamın sermayeye ilavesi mümkün müdür? - Değerlenen rakamın vergilendirme konusundaki durumu nedir? - Vergilendirme sözkonusu değilse, sermayeye ilave edilen aktifteki değerlenmiş varlıkların ileriki zamanda satışı yapılırsa, Sabit Kıymet Yatırım Fonu hesabı ile ilişkilendirmesi konusunda bilgi verebilir misiniz? İyi çalışmalar diliyorum... Ahmet ÇAKIR (0 532) 715 52 93

Cevap :
Yapılan değerlendirme farkı Binalar hesabına borç, 649 Hesaba alacak yazılarak vergilendirilir. Sermayeye ilavesi söz konusu değildir. Sermayeye ilave G.menkulün satışından elde edilen kar için söz konusu olur.


 

Tarih : 22.03.2013
Soru :
kar dağıtımından kaynaklı menkul sermaye iradı elde eden bir kişi gelir vergisi 2. dilim haddini aştığı için beyanname vermek zorunda.Bu kişinin aynı zamanda mesken kira geliri ve işyeri kira geliri de bulunmaktadır.Ancak 2012 mesken kira geliri 3.000,00tl istisna haddinin altında ve işyeri kira geliride 25.00,00tl'nin altında kalmaktadır. Sorum şu:Bu kişi menkul sermaye iradından dolayı gelirvergisi beyanı verirken işyeri ve mesken kira gelirlerini de toplam olarak beyannameye ilave etmelimidir.saygılar

Cevap :
Konut kira geliri 3.000 TL istisna rakamının altında kaldığından beyan edilmeyecektir. Tevkifata tabi tutulmuş vergiye tabi gelir toplamı olarak menkul sermaye ve işyeri kira gelirinin toplamı 25.000 TL yi aştığından işyeri kira gelirini de beyannameye dahil edeceksiniz.


 

Tarih : 20.03.2013
Soru :
SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORUNDA Sermayenin Ödendiği yıllara ait defterlerin (2001-2002 ) noter tastik bilgileri yazılmaz ise rapor kabul edilir mi. teşekkürler

Cevap :
Raporda defter tasdik bilgilerinin bulunmaması halinde ticaret sicilinin bu raporu kabul etmemesi kuvvetler muhtameldir. O yüzden tasdik bilgilerine raporda yer vermenizi öneririz. İyi Çalışmlar


 

Tarih : 20.03.2013
Soru :
merhaba, sadece gayrimenkul sermaye iradı olan bir kişi iade alacağı çıkacağını bildiği için uğraşmamak adına beyanname vermemesi ne kadar doğru?

Cevap :
GMSİ istisna ve Beyan sınırını aşanlar Yıllık Beyanname vermek zorundadır.


 

Tarih : 19.03.2013
Soru :
Sayın Danışman; Mükellefim gayri menkullerinde ayrı ayrı kayınvalidesi ve kayınçosu kira bedeli almadan ikametlerine tahsis etmiş durumdadır.Gayri menkul sermaye beyanın da bulunmamız gerekmektemidir?Bulunmayacak isek ver gi dairesine yazı ile bildirilmesi gerekmektemidir? Yardımlarınız için çok teşekkürler.İyi Çalışmalar

Cevap :
GVK 73. maddeye göre emsal bedelden kira beyan edilecektir.


 

Tarih : 19.03.2013
Soru :
Merhaba, 2012 yılında işletme usulünden bilanço usulüne geçen gerçek kişi mükellefimin 2012 yıl sonu kasası yüksek çıktı. Kasa fazlasını ortağa ödeme ya da sermayeye ilavesini nasıl yapabilirim? (131 ve 331 hesap hiç kullanılmadı) Mükellefin tic. sicile kaydını yaptırmamıştım. Bu zorunlu mu ? Cevaplarınız için teşekkür ederim.

Cevap :
Her tacirin ticaret siciline kaydedilmesi zorunludur. Aksi durumda TTK m. 38 uyarınca 2.000 TL idari para cezası uygulanabilecektir. Diğer sorunuz muhasebe konusu olduğu için muhasebe danışmanlarınıza yöneltmenizi rica ederiz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 19.03.2013
Soru :
İyi günler ,iyi çalışmalar dilerim. Yeni TTK'ya göre sermaye şirketlerinde olağan genel toplantısının mart ayı sonuna kadar yapılmaması halinde uygulanacak bir yaptırım sözkonusu mu?Bir yaptırım sözkonusu değilse olağan genel kurul toplantıları nisan,mayıs,haziran aylarında ya da ileri bir tarihte yapılabir mi? OLCAY ÇALIŞKAN

Cevap :
Mart sonuna kadar yaplmayan toplantılar için herhangi bir yaptırım düzenlenmiş değildir. Dolayısıyla daha ileri tarihte yapılması halinde herhangi bir yaptırım söz konusu olmayacaktır. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 19.03.2013
Soru :
İyi günler. TTK’ya göre sermaye,konu,tür değişikileri vs konularda komiser zorunluluğundan bahsediyor.Yapacağımız çağrısız A.Ş. genel kurulda, mevcut şirket sözleşmesinin, denetçi,genel kurul,komiser bulundurulması, sözleşme değişiklikerinin bakanlık iznine olması gibi bir çok maddesini değiştireceğiz. Gözden kaçmış olabilir düşüncesi ile soruyorum, 1- Bahsettiğim değişiklikler için komiser gerekir mi? 2) İto danışma birimi ile yaptığım telefon görüşmesinde yukarıda belirttiğim 6-7 tadil metni için harç ücretinin ayrı ayrı değil, tek harç ücreti alındığını söyledirler,değerlendirmeniz nedir?

Cevap :
Aşağıdaki şirketlerin genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması gerekmektedir: "Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında. b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında. c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında. ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında." Bakanlık temsilcisine ödenecek ücretin tek harç üzerinden alınması gerekir. Buna ilişkin düzenleme şu şekildedir: " Şirketlerin yurt içinde yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilen Bakanlık temsilcilerinin ücretleri, her yıl Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile tespit edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek yurtiçi gündelik tutarının üç katı; hafta tatili günleri için dört katı net olarak ödenir". "


 

Tarih : 19.03.2013
Soru :
İki Ltd.Şti.' nin birleştirilmesinde İto bizden devirolan şirketin üzerindeki gayrimenkullerin gerçek değerini gösteren smmm raporu istiyor. Bu raporun örneğini gönderebilir misiniz? Ayrıca odanın bu rapor örnekleri ile ilgili bir çalışma yapması gerekir diye düşünüyorum.Rapor örnekleri sadece sermaye ile ilgili olanlar, ancak yeni ttk ile birlikte çok çeşitli raporlar isteniyor bizden. Yardımcı olursanız seviniriz. Teşekkürler.

Cevap :
Elimizde bu yönde bir rapor maalesef bulunmamakta. Talebinizi Oda yönetimine ileteceğiz. Uyarınız için teşekkürler. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 14.03.2013
Soru :
YENİ TTK HERŞEYİ ALAKBULLAK ETTİ SERMAYE ARTTIRIMI YAPMAK İSTEYEN BİR FİRMA İÇİN FONLAR SERMAYEYE İLAVE EDİLMEDEN NAKDİ SERMAYE ARTTIRIMI YAPILAMAYACAĞINDAN BAHİSLE 540- YASAL YEDEKLER SERMAYEYE İLAVE EDİLECEK Mİ? + GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI İLE BİRLİKTE BİLANÇODA GÖRÜLEN GEÇMİŞ YILLAR KARLARI SERMAYEYE NASIL İLAVE EDİLECEK MAHSUP YAPMAK GEREKLİ Mİ? KARLAR ZARARDAN KÜÇÜK ZATEN O NEDENLER ARTTIRIM YAPILACAK ODANIN SİTESİNDE SERMAYE ARTTIRIM İLE İLGİLİ RAPORLARDAN FONLAR ÇIKARILMIŞ RAPOR NASIL YAZILACAK? TŞK.

Cevap :
Sayın üyemiz, TTK 519/3 gereğince, ayrılan kanuni yedek akçelerin, ancak sermayenin yarısını aştığı takdirde, sermayeye eklenmesi mümkün olabilir. Aksi halde söz konusu değil. Geçmiş yıl kar zarar mahsup hesapları ve rapor yazılma şekli için muhasebe biriminden destek almanızı öneririz.


 

Tarih : 14.03.2013
Soru :
Sayın Yetkili, Bir Limited Şirket 27.12.2012 tarihinde Sermaye artış kararı almış,fakat Noterden bu karar 16.01.2013 tarihinde onaylatıldı ve 16.01.2013 tarihinde Ticaret Sicile verildi ve Sermaye artış tescili yapıldı. Sormak istediğim Sermaye artışını Ticari deftere kararın alıdığı tarih olan 27.12.2012 tairindemi,yoksa Tescil tarihi olan16.01.2013 tarihindemi kayıt yapılacak.Bu konuda cevabınızı bekliyorum. Teşekkürler.

Cevap :
Kararın alındığı tarihte kayt yapılması gereklidir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 13.03.2013
Soru :
limited şirket kuruluşunda ortaklar ayni sermaye koymak istiyolar.bu arsaların bedeli nasıl belirlenir.şirket adına tescil ettirilmesi gerklimidir.şerh konulsa yeterlimidir.

Cevap :
Ayni sermayenin değerinin mahkeme tarafından atanacak bir bilirkişi tarafından tayin edilmesi gerekir. Bu bilirkişi raporu kuruluş sırasında ticaret siciline verilmeldir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 12.03.2013
Soru :
Soru: Soru: Sayın Danışman iyi günler. 07.12.2012 yıllında kollketif şirket olan mükellefim tasfiyeye girdi. Bu şirketin ortakları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verirken tereddütler yaşamaktayız.Bunun uygulaması nasıl olmalı, örneğin ortağın yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken 2 şirket olarak mı beyan etmeliyiz ( tasfiye öncesi ve sonrası )? Eğer iki şirket olarak beyanda bulunacaksak kesin mizan bildirimi nasıl olmalı ? Tasfiye öncesi şirketin kesin mizanını mı vermeliyiz yoksa tasfiye sonrası şirketin mi kesin mizanı verilmeli ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Cevap:Sayın, Kollektif şirketler Kurumlar vergisi mükellefi olmadıkları için Tasfiye hükümlerine tabi değillerdir.07/12/2012 Tarihi itibari ile elde edilen kazancı ortaklar payları oranınıca yıllık beyanname ile beyan edeceklerdir. Kollektif şirketin gelir beyanı söz konusu değildir.Kesin mizan kollektif şirketin ortaklık numarası ile verilecektir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Sayın Danışman öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Ancak İstanbul Ticaret Odasına kapanış için gittiğimizde bize artık Yeni TTK'ya göre Kollektif Şirketlerinde Sermaye Şirketi olarak kabul ettiklerini ve tasfiyeye girip 1 sene boyunca bekleyeceklerini bildirdiler. Ve tafiyeye griş işlemleri buna göre yapıldı. Bu durumda beyannamemiz ne şekilde vermeliyiz ? Sizinde belirttiğiniz üzre kurumlar verigisi mükellefimi olmadığımız için gelir vergisi mükellefi olduğumuzdan beyannamenin ne şekilde düzenlenmesi gerekiği konusunda sizden bilgi rica ediyorum. Teşekkürler. Cevap:Sayın, Sorunuzun yanıtı dikkatli okursanız cevabı vergi hukukuna göre verilmiştir.TTK ile ilgili sorunuzu Sistemde TTK yı işaretleyerek gönderiniz TTK sorularını TTK danışmanı yanıtlayacaktır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Bu e-posta SPAM ve ANTIVIRUS programlarında taranmıştır. Bu e-posta mesaji ve ekleri sadece gonderildigi kisi veya kuruma ozeldir. Dogru aliciya ulasmamis olmasi halinde, bu mesajin baska bir aliciya yonlendirilmesi, kopyalanmasi veya kullanilmasi yasaktir.Bu e-postanın içeriği İSMMMO'nun goruslerini yansitmadigi gibi, İSMMMO'yu baglayici da degildir. Sayın Danışman Vergi Dairesi Kollektif Şirketimiz kapatmamış aksine tasfiye haline sokmuştur. Sizin cevabınıza göre vergi dairesinin 07.12.2012 şirketimizi kapatmış olması gerekmiyor muydu?

Cevap :
Vergi dairesinin uygulaması ile ilgili bürokratik işlemler konusunda bilgi sahibi değiliz.Yeni TTK ile vergi hukukunun uyumsuzluğu ortayı çıkmıştır.Sorununuz çözümü için İstanbul vergi dairesinden mukteza talep ediniz..


 

Tarih : 12.03.2013
Soru :
Sayın Danışman iyi günler, kolektif şirketin kapanışı ilgili bi sorunumuz bulunmakta. İstanbul Ticaret Odasına kollektif şirketi kapatmaya gittiğimizde bize artık kollektif şirketlerin sermaye şirketi sayıldığını ve tasfiyeye girmeleri gerektiğini belirtiler ve işlemleri bu şekilde yapıldı. Sorum ise söz konusu kollektif şirket ortaklarının gelir vergisi ve geçici vergi beyan düzeni ve mart ayında verilecek olan kesin mizan bildriminin 2012 yıllında 2 şirket var olduğundan (1. şirket 01.01.2012 - 07.12.2012 ve 2. şirket 08.12.2012 - 31.12.2012 ) bdpde ne şekilde göndereliceği konusunda bizi aydınlatmanız rica ediyorum.

Cevap :
Öncelikle ticaret sicilinin bu şirketlerin sermaye sayıldığı şeklindeki cevabı tamamen yanlıştır.. Kollektif şirketlerin sermaye şirketi olmadığı kanunda açıkça düzenlenmiştir. Diğer sorularınızı vergi danışmanlarına yöneltmenizi rica ederiz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 12.03.2013
Soru :
Soru: Sayın Danışman iyi günler. 07.12.2012 yıllında kollketif şirket olan mükellefim tasfiyeye girdi. Bu şirketin ortakları için yıllık gelir vergisi beyannamesi verirken tereddütler yaşamaktayız.Bunun uygulaması nasıl olmalı, örneğin ortağın yıllık gelir vergisi beyannamesini verirken 2 şirket olarak mı beyan etmeliyiz ( tasfiye öncesi ve sonrası )? Eğer iki şirket olarak beyanda bulunacaksak kesin mizan bildirimi nasıl olmalı ? Tasfiye öncesi şirketin kesin mizanını mı vermeliyiz yoksa tasfiye sonrası şirketin mi kesin mizanı verilmeli ? Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler. Cevap:Sayın, Kollektif şirketler Kurumlar vergisi mükellefi olmadıkları için Tasfiye hükümlerine tabi değillerdir.07/12/2012 Tarihi itibari ile elde edilen kazancı ortaklar payları oranınıca yıllık beyanname ile beyan edeceklerdir. Kollektif şirketin gelir beyanı söz konusu değildir.Kesin mizan kollektif şirketin ortaklık numarası ile verilecektir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Sayın Danışman öncelikle cevabınız için teşekkür ederim. Ancak İstanbul Ticaret Odasına kapanış için gittiğimizde bize artık Yeni TTK'ya göre Kollektif Şirketlerinde Sermaye Şirketi olarak kabul ettiklerini ve tasfiyeye girip 1 sene boyunca bekleyeceklerini bildirdiler. Ve tafiyeye griş işlemleri buna göre yapıldı. Bu durumda beyannamemiz ne şekilde vermeliyiz ? Sizinde belirttiğiniz üzre kurumlar verigisi mükellefimi olmadığımız için gelir vergisi mükellefi olduğumuzdan beyannamenin ne şekilde düzenlenmesi gerekiği konusunda sizden bilgi rica ediyorum. Teşekkürler.

Cevap :
Sorunuzun yanıtı dikkatli okursanız cevabı vergi hukukuna göre verilmiştir.TTK ile ilgili sorunuzu Sistemde TTK yı işaretleyerek gönderiniz TTK sorularını TTK danışmanı yanıtlayacaktır.


 

Tarih : 11.03.2013
Soru :
Yeni TTK ya göre Genel Kurul Toplantısı Yılın ik üç ayı içinde yapılması gerekiyor .Buna görede TTK nın 621 . maddesinde yer alan değişiklikler varsa Ticaret Sicil tasdiki ve gazete yayınlanması gerekiyor. Benim takıldığım nokta bu maddede yer alan hiç bir değişikliğimiz yok yani sermaye artırmıyoruz; kar dağıtmıyoruz yada diğerleri yine de sırf toplantıyı gösterebilmek ve herhangi bir cezaya maruz kalmamak adına bir karar metni oluşturup ticaret sicilden geçirip yayınlatmamız mı gerekiyor ? Yada ana sözleşmede illa bu toplantılarla ilgili bir madde ekleme şartı var mı bunu yakalıyamadım ? Saygılarımla

Cevap :
Olağan genel kurul toplantısı, finansal tabloların onaylanması, müdürler kurulu raporunun onayı, varsa karın dağıtımına ilişkin kararın alınması amacı ile toplanır. Bu sebeple bu konuların karara bağlanması genel kurul toplantısının yapılması gerekir. TTK m. 621 farklı bir konuyu duzneler İyi Çalışmalar


 

Tarih : 11.03.2013
Soru :
Bilanço usulune göre defter tutan şahıs işletmelerinin gelir tablosuna dahil ettiğimiz mevduat faizi ve fon getirilerini yıllık gelir beyanını düzenlerken gelir tablosundaki ticari kardan ayırıp menkul sermaye iratlarına ilişkin bildirim bölümünde ayrı olarak belirtmemiz gerekir mi? yoksa ticari kazancımızın içerisinde mi göstermemiz gerekiyor.İlgili gelirlere ilişkin kesinti yolu ile ödenen vergileri kesinti yolu ile ödenen vergilere ilişkin listede msi kodu ile mi yoksa tk kodu ile mi göstermemiz gerekir. İyi çalışmalar...

Cevap :
Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 102 hesaptaki (Ticari Mevduat ) tutarlar ve kesilen stopajlar işletmenin faaliyetleri içinde kabul edilir. Kişilerin bankalardaki (Tasarruf mevduatı) şahsi paralarından elde ettikleri kazançlar MSİ dır.Ancak G.V.K Geçici 67. maddeye göre mevduat faizlerinin tutarı ne olursa olsun 31/12/2015 tarihine kadar yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir.


 

Tarih : 11.03.2013
Soru :
MERHABA, GERÇEK KİŞİ'NİN TİCARET ODASINA KADININ YAPILMASI ESNASINDA SERMAYESİNİN 10.000,00 ( ONBİN ) TL BEYAN EDİLMESİ HALİNDE SMMM RAPORU İSTENMEKTEDİR. 1-BU RAPOR İÇİN BİR ÖRNEK VAR MIDIR? 2-BAHSE KONU RAPOR İÇİN YASAL DAYANAK ALABİLECEĞİMİZ BİR MEVZUAT VAR MIDIR? TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
Böyle bir zorunluluğa ilişkin TTK'da ve Sicil Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 11.03.2013
Soru :
Kar kağtımında yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kardan %5 kar dağıtımı yapmak zorunlu mu ? Sicil maddeyi aşağıdaki şekilde istiyor. Bu şekilde yazarsak %5 kar dağıtımı yapmak zorunda kalırız diye anlıyorum. Selamlar KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI: Madde 12- Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Cevap :
Yönetmeliğin bu maddesinin yazımından %5 oranında kar dağıtılmasının zorunlu olduğu sonucu cıkmaktadır. Yönetmelikteki gibi yazmanız halinde kar dağıtmak zorunda kalabilirsiniz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 08.03.2013
Soru :
Ltd şirkette nakdi ve ortak alacaklarının ilavesi yoluyla sermaye artırımı yapacağız. Tescil ve ilan için sicil Ticaret sicil memurluğu'na, 1- Dilekçe 2-Sermaye art ait genel kurul kararı (noter onaylı 2 nüsha-tadil metnini içeren) 3-Artırılan sermayenin 1/4 ünün ödendiğine dair banka mektubu 4-Rekabet kurumu makbuzu 5-SMMM Raporu 6-Faaliyet belgesi'nden başka evrak verilecek mi.

Cevap :
Sermaye artırımı için gerekli belgelere ilişkin Sicil Yönetmeliğinin 73. maddesi aşağıdadır " Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı. b)Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği. c) Artırılan sermayeyi oluşturan payların tamamının taahhüt olunduğunu gösterir değişik şirket sözleşmesi metni. ç) Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan. d)Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu. e) Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları. f) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı. g) Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge. ğ) Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu. h) Şirket sözleşmesinin ve 6362 sayılı Kanunun pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin en az yüzde yirmibeşinin Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu. ı) Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin karan imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi. i) 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu. (2)Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan yönetim kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise yönetim kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen rapor aranmaz. (3) Artırılan sermayenin değişik şirket sözleşmesinde taahhüt edilmemesi halinde Kanunun 459 uncu maddesine uygun olarak düzenlenmiş taahhüt sahibinin imzasını taşıyan iştirak taahhütnameleri de müdürlüğe verilir."


 

Tarih : 07.03.2013
Soru :
Limited şirketimiz 1 yıl önce biriken karlarını sermayesine ekleyerek kar dağıtımı yapmamıştır. Şu an karların sermayeye eklenmesiyle birlikte yeni sermaye 4500.000,00 tl olmuştur. İki ortaktan biri hissesi oranında 2250.000,00 tl ye sermaye payını devretmiştir. Aklımı meşgul eden konu, sermayeye eklenen karlar için bu yeni durumda gelir vergisi kanununa göre vergi ödenip ödenmeyeceği hususu. Sermayeye eklenerek vergi ödenmeyen karın hisse devrinden sonra vergiye tabi olup olmadığını bildirmenizi rica ederim.

Cevap :
LTD şirketteki ortakların paylarının bir başkasına devretmesinden elde edilen kazanç değer artış kazancıdır. Değer artış kazancının hesaplamasına ilişkin 2013 Mali Rehberimizden faydalanabilirsiniz.


 

Tarih : 07.03.2013
Soru :
Anonim şirket olarak şirket kuruluşundan önce(1-2-3 ay önce) yaptığımız tadilat vs bazı demirbaş alımlarını şuan için sermaye artımı yapsak ayni sermaye olarak koyabilirmiyiz. ve şirkete aldığımız birde ortak olmayan kişi 3 ay önce şirketin hesabna para göndermiş bunuda sermaye artırımı yaparak ayni sermaye koyabilirmiyiz.

Cevap :
VUK a göre mükellefler mükellefiyetinin tesisinden sonraki harcamaları giderleştirebilirler. Bu şekilde yapılan harcamalar ayni sermaye değildir, ortak olmayan kişilerden alınan paralar şirketin almış olduğu bir borçtur. (Yabancı kaynak). Tek düzen hesap planında ilgili hesaplarda takip edilir, ayni sermayeyle ilgisi yoktur.


 

Tarih : 04.03.2013
Soru :
iyi çalışmalara 2 ortaklı bir limited şirketimiz var ortaklardan biri sermayesini ödedi diğer ortak ise sermayesini ödemesi.2012 yılında şirket ciddi anlamda kar elde etti Kar dağıtımı yaparken sermayesini ödemeyen ortağa kar dağıtılabilirmi ayrıca ltd şirketlerde ortaklara 1 temettü dağıtma zorunluluğu varmı?

Cevap :
Yeni TTK'da temettü dağıtımı A.Ş'deki esaslara tabi tutulmuş durumda. Dolayısıyla oradaki esaslsr uygulanacak. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 04.03.2013
Soru :
Sayın danışman mükellefim ltd.şti.ni a.ş'e tür değişikliği yapmak istemektedir..Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerine ilişkin rapor istenmektedir örnek rapor var mıdır mail atarmısınız

Cevap :
Sayın üyemiz, talebiniz Odamızın ilgili birimine iletilmiştir.


 

Tarih : 28.02.2013
Soru :
Sayın yetkili, Yeni Türk ticaret kanunu, nakdi sermaye artışlarında, kuruluşta olduğu gibi A.Ş. lerde %25 peşin, gerisi 2 sene içinde mecburiyeti varmı?

Cevap :
Sayın üyemiz, nakdi sermaye artırımlarında, aynı kural söz konusudur. %25'in peşim kalanın 2 yıl içinde ödenmesi gerekir (TTK 459/3 atfı ile TTK 344 uygulanır.)


 

Tarih : 26.02.2013
Soru :
Hocam Merhaba Sorum; Üç ortaklı bir limited şirket kuruluşu yaptık üç ortakda müdür olarak yetkili ve anasözleşmeye tüm işlemlerde müşterek imza ile hareket edilir maddesini koyduk. Bu şirket sermaye artırımına gitmek isterse oybirliği ile mi yoksa 2/3 çoğunluklamı karar alınır. ikinci sorum ise; aynı şirkete dışardan birisine hisselerin %51 ni devretcegiz fakat diğer üç ortak duracak dördüncü ortak ilave olacak, bu durumda sermaye artırımında oybirliğimi yaksa 2/3 çoğunluklamı karar alıncak. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın üyemiz, Öncelikle sermaye artırımı "önemli karar" olduğu için, TTK 621 gereğince, temsil edilen oyların 2/3'sinin ve oy hakkı bulunan sermayenin salt çoğunluğunun onayı ile alınabilir. Yani oy ve sermaye çoğunluğu birlikte aranmıştır. Hisse devri ise, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınabilir.


 

Tarih : 25.02.2013
Soru :
sayın danışman 2012 ltd kuruluş asamasında ve sonrasında karar defderi ve genel kurul muzakere deftederi birlikte basıldı şimdi mevcut durumda adres değişikliği şube acılışı sermaye arttırımı vb. gibi kararları karar defterinemi yazıp tescil edeceğiz yoksa genel kurul müzakere defterinemi teşekkürler bunun dışında kurulacak bir ltd.şti genel kurul müzakere defteri basacakmıyız (karar defteri yeterlimi)

Cevap :
Sayın üyemiz, sermaye artırımı, adres değişikliği ve şube açılışı kararlarının, ortakların toplandığı kurul olan genel kurulda alınması, genel kurul toplantı ve müzakere defterine yazılarak tescil ettirilmesi gerekir.


 

Tarih : 23.02.2013
Soru :
Merhaba, Sorum şu: Yeni T.T.K. kapsamında anonim şirketlerde geçmiş yıl karları sermayeye ilave edilebilrimi? TTK 462. maddesi bu hususta nasıl yorumlanmalı?

Cevap :
Sayın üyemiz, geçmiş yıl karları, iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin hükümler (462) gereğince sermayeye ilave edilebilir. Bu durumda ticaret siciline tescil aşamasında, geçmiş yıl karını tespit eden SMM veya YMM raporu istenmektedir.


 

Tarih : 21.02.2013
Soru :
merhabalar, Personel, sahibi olduğu aracını çalıştığı firmaya kiraya veriyor. Elde ettiği yıllık kira geliri g.v.ikinci dilimini aşıyor. Bu kira gelirini yıllık gelir vergisi beyannamesinin hangi bölümünde göstermemiz gerekir. Gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin bildirim mi? Diğer kazanç ve iratlara ilişkin bildirim mi? Teşekkürler, Saygılarımla

Cevap :
Araç kira gelirleri gayrimenkul sermaye iradı içerisinde beyan edilecektir.


 

Tarih : 20.02.2013
Soru :
Sayın Hocam; Gayrimenkul Sermaye Iradını gerçek usulde beyan ederken ;amortisman matrahı hangi değer olacak.Zira gerçek satınalma değeri ile Belediye tarafından resen tayin edilen değer arasında %100 ü aşan bir fark var. Gerçek değer 250.000(Sözleşmede yazılı) E.V değeri. 100.000 Saygılarımla

Cevap :
G.menkulün alımı gerçek bedel üzerinden yapılmış ve bu bedel üzerinden Emlak vergisi bildirimi yapılsa idi böyle bir durumla karşılaşılmazdı. Bu durumda Belediye deki değer üzerinden Amortisman ayırmak durumundasınız. Sözleşmeyi baz alırsanız ileride Cezalı ek harç ödemek durumunda kalırsınız.


 

Tarih : 19.02.2013
Soru :
Kolay gelsin arkadaşlar, Bilindiği üzere 6102 sayılı TTK. ile A.Ş. ve Ltd. şirketlerin sermaye azaltımlarına ilişkin işlemler kolaylaştırılmış olup asliye ticaret mahkemesine ve bilirkişiye gerek kalmadan, YMM veya SMMM Raporuyla Sermaye azaltımı yapılmaktadır, fakat elimde SERMAYE AZALTIM RAPORU'na ilişkin herhangi bir örnek çalışma bulunmamaktadır. Sizden istirhamım ilgili raporun bir örneğini belirtmiş olduğum mail adresine gönderirmisiniz.

Cevap :
Sayın üyemiz, çeşitli konulardaki karar ve rapor örneklerini, ana sayfada yayınlanmış olan yol haritasından bulabilirsiniz, ancak Odamızın buradaki danışmanlık hizmeti kapsamında maalesef rapor örneği gönderilememektedir.


 

Tarih : 18.02.2013
Soru :
İyi Günler 4000 e yakın üyesi olan Üretim ve Pazarlama Kooperatifiyiz.Sermayemiz 250.000 tl nin üzerinde yeni ttk ve avukatlık yasası hükümleri gereği avukat bulundurma zorunluluğumuz varmıdır?

Cevap :
Sayın üyemiz, Avukatlık Kanunu 2008 tarihinde değiştirilen m.35 gereğince: "Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir."


 

Tarih : 15.02.2013
Soru :
merhaba ; geçmiş yıl karları ıle ılgılı bilgi rica edecektim. iki ortaklı bir ltd sti mükellefim var. bu şirket 2006 yılından bu yana , 2012 yılı dahil 7 yıldır , her yıl düzenli olarak kar etmektedir. şirketin geçmiş yıllara ait zararı ve ödenmemiş sermayesi bulunmamaktadır. fakat , firma 7 yıl boyunca , hiçbir yıla ait , kar dağıtımı yapmıyor. dolayısı ıle de , 7 yıldır firma karı , bilançoda 570 geçmiş yıl karları hesabında görükmektedir. sorum şu : 1- firma , geçmiş yıl karları hesabınındaki kârın , dağıtımını yapmak için , en fazla kaç yıl bekletebilir ? 2 - firma bu yıl , 2006 - 2007 - 2008 yıllarına ait 3 yılın kârı üzerinden kâr dağıtımı yapmak istiyor. böyle bir şey mumkun mu ? 3 - yoksa firma , bu yıl yapacağı kâr dağıtımını , geçmiş yıl kârları hesabı bakiyesinin tamamının üzerinden ( 7 yıllık karın toplamı ) hepsinin toplamını dağıtmak zorunda mıdır ? sorularımı tek tek yanıtlarsanız memnun olurum. kolay gelsin ...

Cevap :
Geçmiş yıllar karlarının bilançoda dağıtılmadan beklemesine ilişkin bir süre sınırı yoktur. Zorunlu yedek akçeleri ayırdıktan sonra istediğiniz tutarda kar dağıtımı yapabilirsiniz. Tamamını dağıtmak zorunda değilsiniz.


 

Tarih : 14.02.2013
Soru :
örnek firmamızın bilgileri aşağıdaki gibidir. 500 ödenmiş sermaye :3.000.000 ( sermayenin tamamı ödenmiştir.) 502 serm.dz.ol.fark : 141.917 Kar Yedekleri : 302.945 Geçmiş Yıl Karı 570 : 748.741 Geçmiş Yıl Zar. 580 :2.055.904 Dönem Net Zararı : 681.453 öz kaynak toplamı :1.456.246 TL dir. 1- ) bu hali ile şirket sermayemiz karşılıksız kalmış oluyormu ? Borca batık durumda mı kabul edilir. ( vuk 376 ya göre ) 2- ) Yeni TTK'nın 358'inci maddesine göre, pay sahipleri, -Sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve -Şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamayacaktır. denilmektedir. yukarıdaki örneğe göre yedek akçeler ve kar toplamımız geçmiş yıl zararlarını karşılamıyor. ortaklara borçlar hesabı ( 331 ) bakiyemiz 200.000 TL dir ortağa olan bu borcumuzu ödeyebilirmiyiz. yada önce sermaye artışı mı yapmalıyız. Teşekkürler.

Cevap :
Sayın üyemiz, eğer şirkette yedek akçeler ve kar toplamı geçmiş yıl zararlarını karşılamıyor ise, bu durumda ortaklara borç verilmesi mümkün değil. Ancak hesaplamalar için muhasebe biriminden destek almanızı öneririz.


 

Tarih : 12.02.2013
Soru :
Anonim Şirkette sermaye artışı yapacağız. Şirketimizden hisse alacak kişiler (1 pay 50.000.TL) sermaye artışı yapmadan önce hisse bedelinin % 25 bedelini banka hesaplarına yatırdılar bazıları hissenin tamamını yatırdı ve kayıtlarımıza intikal ettirdik. Sorum şu genel kurul yapacağız .1- Bu hisse alacak kişiler genel kurula katılacaklar mı? 2- Sermaye Maddesinde bu kişilerin sermayeyi ödediklerini belirtecekmiyim 3- Arttırılan sermayenin % 25 bankaya bloke işlemi yapılacak mı . Nasıl bir prosedür izlemeleyim.

Cevap :
Sayın üyemiz, 1-Hisse verilecek kişilerin genel kurula katılması mümkün değildir. Sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir. Bu kişiler henüz ortak sıfatına sahip değildir. 2- Peşin ödenen sermayenin belirtilmesi gererkir. Bkz. TTK m.459 3-%25'in peşin olarak bankaya yatırılması gerekmektedir.


 

Tarih : 11.02.2013
Soru :
İşletme esasından bilanço esanına geçmiş olan mükellefin 2012 yılı sonu itibariyle işletme dönem sonu stoğu mevcuttur.2013 yılı işletmenin bilanço kayıtlarına bu stoğu nasıl muhasebeleştirebilirm .Önceki yıllarda 153 Dönem Başı stok borçlu ve 500 Sermaye hesabı alacaklı şekilinde kayıt yapmıştım .Açıkcası sizden de cevap gelirse düşüncem netleşecek.Teşekkür ederim.İyi çalışmalar...

Cevap :
Yapmış olduğunuz işlem doğrudur.


 

Tarih : 11.02.2013
Soru :
Sayın Üstadım, 2012 yılını zararla kapatmış maddi duran varlığı olmayan bir limited şirketi tek kişilik Anonim şirkete dönüştürmek istiyoruz. Bununla birlikte yeni kurulacak şirketin adresi ,unvanı, konusu,ortağı(sahibi) ve sermayesi de değişecektir.Bu konuda sırasıyla yapmam gerekenler hususunda yardımcı olabilmeniz ümidimle.iyi çalışmalar hepinize.(Not:Raporu bilirkişi yerine YMM hazırlayabilir mi?)

Cevap :
Sayın üyemiz, tür değiştirmede yapılması gerekenler oldukça uzun bir prosedür olarak düzenlenmiştir. TTK m.180 ila m.190 hükümlerinde belirtilen, tür değiştirme raporu, planının hazırlanması gib işlemlerin yapılması gerekmektedir.


 

Tarih : 11.02.2013
Soru :
İyi Günler. A Ltd.Şti'nde çalışan işçi aynı il sınırları içerisinde aynı ortaklara ve sermaye oranlarına ait aynı sektör de B Ltd.Şti'ne devir olunması halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanbilirmi veya yeni işe girdiği işyerinde eski çalışma süreleri baz alınarak mı tazminat hesaplanır. Teşekkür ederim..

Cevap :
İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır. Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz


 

Tarih : 07.02.2013
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR BENİM SORUM,ŞİRKETİN GEÇMİŞ YIL KARLARINI SERMAYEYE EKLEMEK İSTİYORUZ FAKAT DAHA SONRA HİSSE DEVRİ YAPMAK İSTEDİĞİMİZDE BUNUNLA İLGİLİ BİR BİR SÜRESİ VARMI ŞU KADAR ZAMAN HİSSE DEVRİ YAPAMASSINIZ DİYE

Cevap :
Geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi ile ilgili süre kısıtlaması yoktur.İstenildiği zaman ilave edilir.Hisse devirlerinde de süre kısıtlaması olamaz. Ortaklar istedikleri zamanda hisselerini satabilirler.


 

Tarih : 06.02.2013
Soru :
01/02/2011 tarihinde iki şahıs 450.000 tl tutarında yatırım amaçlı arsa satın alıyorlar.Ancak 01/11/2011 tarihinde bu arsa üzerinde bir işyeri yaparak satmayı amaçlamak amacıyla adi ortaklık sözleşmesi düzenleyerek işe başlıyorlar.Adi ortaklık sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle vergi mükellefiyetlikleri gerçekleşiyor. İnşaat 2012 dönem sonunda bitiyor.Ancak ortaklar bu kez binayı satmak yerine adi ortaklığı kapatıp ticari vergi mükellefiyetliklerini sona erdirerek binayı kendi üzerlerine tapuda tescilini gerçekleştirerek gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri olarak kiraya vermek istiyorlar. Bu durumda adi ortakların kendilerine teslim edilecek bu bina için ortaklara yapılacak teslimle ilgili olarak kdv ve gelir vergisi yönünden görüş bildirir misiniz ? Özellikle vergi mükellefiyetliğinden önce yatırım amaçlı olarak alınmış arsanın ticari faaliyet sona erdirilerek sonlandırılmasında arsa maliyeti yine arsa ortaklarına teslim edileceğinden dolayı binanın maliyetine eklenecek mi ? Öyle ki teslimde düzenlenecek faturada kdv matrahına arsa bedeli eklenecek mi ? Konularında fikrinize ihtiyaç duymaktayız.İlginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

Cevap :
Adi ortaklık tesis edildiği süreçte arsanın aktife alınması gerekir. Aktife alınan bu değer üzerine inşaat maliyeti eklenir. İmal edilen iş yerleri gerek ortaklara gerekse 3. sahıslara satılması halinde Rayiç bedel (Gerçek bedel) üzerinden % 18 KDV hesaplanarak fatura düzenlenir. Adi ortaklığın elde ettiği kazanç ortaklar tarafından Yıllık beyanname ile beyan edilerek vergilendirilir.


 

Tarih : 06.02.2013
Soru :
Sayın Danışman, mükellefimiz olan Limited Şirketin Sermaye Azaltımına gidileceğinden bu işlem için düzenlenmesi gereken SMMM raporu nasıl olacak bir örneğini gönderebilirmisiniz. Not: Sirket bilançosunu iyileştirmek amacıyla geçmiş yıl zararlarına mahsuben sermaye azaltımına gideceğiz. Ayrıca şirketin borcu, alacağı ve demirbaşı mevcut değildir.Cevap alamadım için 2.defa sormak zorunda kaldım.Lütfen çok ACİLLL.

Cevap :
Sayın üyemiz, Odamızın buradaki danışmalık hizmeti, TTK ile ilgili soruların cevaplanmasına yöneliktir. Maalesef rapor, sözleşme vb. belge örneği gönderilememektedir. Talebiniz, Odamızın ilgili birimine bildirilecektir.


 

Tarih : 04.02.2013
Soru :
Sayın Yetkili; Geçmiş Yıl zararlarında biriken mahsup edilemeyen hesapları kapatmak istiyorum konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum, Örnek : 580 de yllar itibariyle 1700 TL zarar var bunun bir kısmı KK Edilmeye giderler 502 Sermaye Düz.Hep. 800 540 Yasal Yed. 750 542 Olağanüstü Yedekler 1600 Teşekkürler

Cevap :
Bahsettiğiniz 580 hesabı ancak ileriki dönemlerde kar elde etmeniz halinde ancak ticari kardan mahsup edebilirsiniz. (Bilançonuzda gözüken 580 hesaptaki zarar ticari zarar olduğundan dolayı) 502 hesabı sermayeye ekleyerek, 540-542 hesapları ise ancak kar dağıtımı yaparak kapatabilirsiniz.


 

Tarih : 01.02.2013
Soru :
Merhabalar, Yeni Türk Ticaret Kanunu 514 ile 517 ve 610 md.rine istinaden ve 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret bakanlığına ait yönetmelik gereği tüm sermaye şirketlerinin yıllık faaliyet raporunun hazırlanması hususunda bilgi rica edecektim. Saygılarımla, Kemal Kaya (smmm)

Cevap :
Sayın üyemiz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan, 28 Ağustos 2012 tarihli "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" te yıllık faaliyet raporuna ilişkin gereklilikler ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.


 

Tarih : 28.01.2013
Soru :
İYİ GÜNLER. GAYRİMENKUL SATIŞ KARININ SERMAYEYE İLAVESİ RAPORUNU YENİ YASAYA GÖRE SMMM DÜZENLEYEBİLECEKMİ? YOKSA YİNE ESKİSİ GİBİ YMM YA DA MAHKEME KARARI MI GEREKİYOR. ŞAYET SMMM YAPABİLİYORSA, BUNUNLA İLGİLİ ÖRNEK ÇALIŞMA YAPILIYORMU ODACA? TEŞEKKÜRLER.

Cevap :
Sayın üyemiz, bu raporun SMM veya YMM tarafından düzenlenmesi mümkündür.


 

Tarih : 23.01.2013
Soru :
İyi günler müşavirliği yaptığım 1.000.000 TL sermayeli LTD şirketteki hisse dağılımı %50 %30 %20 olmak üzere 3 ortaklıdır. Ortaklar arasındaki görüş ayrılıklarından dolayı %20 pay sahibi hissesini noter aracılığı ile %50 pay sahibine devretmiştir fakat %30 pay sahibi ortak ortaklar kurulu kararına imza atmaya yanaşmamaktadır. Hisse devri tescili için nasıl bir yol izlenmelidir? Teşekkürler.

Cevap :
Yeni TTK uyarınca limited şirket pay devrinde, genel kurulda (eski ortaklar kurulu) pay devrine onay için aranan yertersayılar cok hafifletildi. Eskiden olduğu gibi tüm ortakların onay vermesi gerekmiyor. Toplantıya katılan ortakların cogunlu karar verse pay devri gerçekleşir. Buna göre, siz genel kurulu (eski ortaklar kurulu) toplantıya çağırın. Çağrıyı muhalif ortağa da gönderin. Toplantıya katılmasa ya da katılıp da muhalif oy kullansa bile diğer iki ortağın çoğunlu ile alınan karar ile pay devrine onay verilmiş olur. Sonra bu kararı ticaret siciline tescil ettirin. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 21.01.2013
Soru :
Anonim şirketimiz 2009 yılında yönetim kurulu kararı alarak geçici ilmühaber çıkarmıştır. ve payların tamamı o tarihte ödenmiştir. yeni TTK gereği geçici ilmühaberi nama yazılı pay senedine çevirme zorunluluğumuz varmıdır ? 2-yeni ttk pay bedelinin tamamının ödenmesinden itibaren 3 aylık sürede hamiline yazılı hisse senedi çıkarmak zorunluluğundan bahsetmektedir.bizim hisseler nama yazılıdır. ama sermayenin tamamı ödenmiş olduğundan dolayı hamiline yazılı hisse senedimi çıkarmalıyız.

Cevap :
1. Boyle bır zorunluluk bulunmamaktadır. 2. Bahsettiğiniz düzeleme hamile yazılı paylar ıcındır. Yani esas sözleşmede payların hamiline olduğu şeklinde bir düzenleme varsa, hamiline payların bedellerinin tamamen ödenmesinden itibaren üç ay içinde hisse senedi çıkarma mecburiyeti var. Sizin paylarınız nama yazılı olduğu için boyle zorunluluğunuz bulunmamaktadır. İyi Çalışamalar


 

Tarih : 18.01.2013
Soru :
ltd şirkette 3 ortak var. Anasözleşmesinde; sermeye arttırımı için ortakların ittifakı gereklidir. ibaresi mevcut. ortaklardan 2 si sermaye arttırımı istiyor. bu iki ortağın hisseleri toplamı 62 diğer 38 lik hisseye sahip ortak sermayenin arttırılmasını istemiyor. toplantılara geliyor fakat hiçbir karara katılmıyor. şimdi sorum şu: sermaye arttırılabilirmi? evet ise ito tescilden önce ortakların sermayenin 1/4 ünü banka dekontuyla istediği için diğer ortaklar bankaya paylarına düşen sermayeyi yatırıyor. ama diğer ortak yatırmıyor. ito da tescil için banka dekontu istiyor. ne yapabiliriz?

Cevap :
Sayın üyemiz, sermaye artırımı esas sözleşme değişikliği niteliğinde olduğundan TTK m.589 gereğince esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla alınması gerekir. Yani hisseler toplamı 66,6 olması gerekiyor.


 

Tarih : 14.01.2013
Soru :
İYİ GÜNLER : BAŞKA BİR İŞYERİNDE 4A TABİL (TAM 30 GÜN OLARAK) ÇALIŞMAKTA OLAN KİŞİ,BİR LTD ŞTİ ŞUBESİNE DIŞARIDAN MÜDÜR OLARAK ATANMIŞTIR.1-)LTD ŞTİ NDE SSK LI OLARAK BİLDİRİMDE BULUNMASI ŞARTMIDIR.2-)MÜDÜRÜN BU GÖREV İÇİN ÜCRET ALMAYACAK OLMASI YASAL OLARAK SORUN YARATIR MI? TEŞEKKÜRLER , DAHA ÖNCE 3-4 KEZ GÖNDERDİĞİM ANCAK HENÜZ YANITINI ALAMADIĞIM BİR BAŞKA SORU DAHA EKLİYORUM. sermaye taahüt borçlarının ödenmiş olduğu ve faaliyetini askıya almış olan şirketimizde bankada mevcut değerleri ortaklara ödemek istiyoruz.ttk ve vergi kanunlarına bağlı olarak yapılması gereken işlemler nelerdir?(Bankadaki mevcut kıymetleri karşılayacak kadar dağıtılacak kar rakamı bulunmamaktadır.) 2-)ltd şti sermaye azaltımı için gerekli şartlar ve yapılması gereken işlemler nelerdir?CEVAPLARINIZ İÇİN teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
6111 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun’un 53. maddesinde yapılan değişiklik ile 01.03.2011 tarihinden itibaren sigortalıların 4. maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi olacak şekilde çalışmaları halinde öncelikle (c) (Memur) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde çalışmaları halinde ise (a) bendi kapsamındaki sigortalılıkları geçerli sayılacağı düzenlenmiştir. Ancak bu düzenleme kendi ortaklığı bulunan limited şirketinde ortaklarının kendi şirketlerinde çalışmasını sağlayan bir düzenleme olarak algılanmamalıdır. 5510 sayılı Kanun’un 53. maddesinin ikinci fıkrasında Kanun’un 4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sayılanların kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bildirilemeyeceği açıkça belirtilmiştir. Limited şirket ortağının dışında dışardan gelen 4/a lının 4/a lılığı devam ettirilicektir.


 

Tarih : 14.01.2013
Soru :
Merhaba, Sermayesi 250.000,00 TL.sının üzerinde olan Ltd. Şirketlerde Avulat bulundurma zorunluluğu varmıdır. İyi çalışmalar, Faik TÜRKAY

Cevap :
Sayın üyemiz, limited şirketler bakımından avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Avukat bulundurma zorunluluğu 1136 s. Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinde, yalnızca esas sermayesi asgari miktarın beş katı olan anonim şirket ve üye sayısı 100'ü aşan yapı kooperatifleri bakımından öngörülmüştür. m. 35/f.3: "...... Ancak Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır...... "


 

Tarih : 11.01.2013
Soru :
İyi çalışmalar üstadım 1:taahhüt edilmiş olan sermaye ödenmemiş bir limited şirketin karşılaşacağı problemler nedir. 2:aynı şirket 202 yılı temmuz ayından sonra ortaklara kar payı avansı adı altında ödemeler yaptı. ortaya çıkan kar miktarı taahüt borcundan ve yapılan ödemelerden de az bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz.?

Cevap :
Sayın üyemiz, 1.Sermaye süresinde ödenmemişse, Bakanlık denetimi kapsamında tespit edildiği takdirde idari para cezası uygulanması gündeme gelebilir. Sermayenin karşılıksız kalması durumunda yöneticilerin bazı tedbirler alması gerekir. TTK'nun bununla ilgili hükümleri uygulama bulur. Aktifler borçları hiç karşılayamıyorsa, mahkemeye iflas bildirimi yapılmak gerekir. 2.Bu husus, Kâr Payı Avansı Konusundaki Tebliğ'in 6. maddesinin a bendinde düzenlenmiştir. Buna göre, ilgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avansları varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilecek, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avansları yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir. Ancak bu hususların GK kararında belirtilmiş olması gerekir.


 

Tarih : 11.01.2013
Soru :
iyi günler; 3.kez gönderiyorum sanırım sisteme sorum düşmemiş sermaye taahüt borçlarının ödenmiş olduğu ve faaliyetini askıya almış olan şirketimizde bankada mevcut değerleri ortaklara ödemek istiyoruz.ttk ve vergi kanunlarına bağlı olarak yapılması gereken işlemler nelerdir?(Bankadaki mevcut kıymetleri karşılayacak kadar dağıtılacak kar rakamı bulunmamaktadır.) 2-)ltd şti sermaye azaltımı için gerekli şartlar ve yapılması gereken işlemler nelerdir?teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Dağıtılacak karın karşılığı yoksa geriye doğru muhasabe işlemlerinde yanlışlık vardır.Olmayan kar nasıl dağıtılacaktır. Ldt.şirketlerde sermaye azaltılması iiçin kanundaki nisaplara göre işlem yapılacaktır. TTK yönünden sorunuzun cevabı:Limited şirkette sermaye azaltılması konusunda Kanun anonim şirkete atıf yapmıştır. Yapılması gereken işlemler TTK'nun 473, 474 ve 475. maddelerinde düzenlenmiştir. Genel olarak belirtmek gerekirse genel kurulda karar alınmak, alacaklılara çağrı işlemleri, tescil olarak özetlenebilir.


 

Tarih : 06.01.2013
Soru :
Saygıdeğer Üstat; Zararda olan ve taahhüt edilen sermayesinin tamamı ödenmemiş olan 2 ortaklı bir limited şirket muhatasar beyannamesini 3 ayda bir veriyor, 01.10.2012 tarihinde müdür olan ortaklarına (ortakların 2' si de müdür zaten) huzur hakkı ödeneceğiyle ilgili karar almışlar. 10,11, ve 12. aylar için huzur hakkı bordrosu düzenleyip Muhatasar beyannamesinde beyan edip stopajların ödenmesi konsunda VUK ve GVK açısından bir problem olmadığını düşünüyorum. Ancak şirketin mali yapısı ile ilgili TTK bakımından böyle bir kararın alınması ve Ortaklara Huzur hakkı ödenmesi bir sakınca oluştururmu. Saygılarımla...

Cevap :
Sayın üyemiz, belirttiğiniz şartlar altında limited şirkette müdür olan ortaklar için huzur hakkı öngörülmesinde TTK yönünden bir engel bulunmamaktadır.


 

Tarih : 02.01.2013
Soru :
2010 yılı 50.000,00 TL sermaye ile kurulan bir ltd. şirketin 21.09.2012 tarihinde sermayesi 300.000,00 TL ye yükseltilmiştir. İki ortaklı olan bu şirketin bir hissedarı 31.12.2012 tarihinde 150.000,00 TL lik hissesinin tamamını diğer ortağa devir etmiştir. Devir eden şirket ortağı ve şirketin KDV , KURUM vergisi ve GELİR vergisi yönünden yükümlülükleri nelerdir? TEŞEKKÜR EDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM...

Cevap :
Limited şirket ortaklarının Vergi dairesine olan borçlarını 6183 sayılı kanunun 35. maddesi aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. " Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur."


 

Tarih : 01.01.2013
Soru :
Merhaba, Sermaye şirketinde muhasebe departmanında bordrolu olarak çalışan, smmm belgesine sahip bir personelin vergi ziyaı oluşabilecek durumlar çerçevesinde ve vuk 359.madde çerçevesinde sorumluluğu nedir?

Cevap :
Bağımlı çalışan meslek mensupları ile şirkette çalışan diğer personelin farkı yoktur. VUK 359.madde Şirket yöneticisi veya müdürleri ile ilgilidir. SMMM nin müdürlük sorumluluğu yoksa 359 Konusunda da sorumluluğu olmaz.


 

Tarih : 28.12.2012
Soru :
Merhaba, 2004 yılında Tasfiyeye giren A.Ş.nin Sermayesi 10,00 TL.dir. Bu A.Ş.nin Sermayesi hala 10,00 TL.dir. Sermayesi gerekli olan tutara yükseltilmeyen bu şirketle alakalı yapılması gerek işlemler nelerdir. İyi çalışmalar, Faik TÜRKAY

Cevap :
Sayın üyemiz, TTK geçici m.7 gereğince "24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini anılan Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen tutarlara çıkarmamış anonim şirketler ile limited şirketler"in tasfiyesi ve sicilden silinmesi bu maddedeki prosedüre göre gerçekleştirilir.


 

Tarih : 26.12.2012
Soru :
Merhabalar, Size sormak istediğim soru şirket ortağının kendi kredi kartını kullanmasıyla ilgilidir.Şirket ortakları kendi kredi kartlarını kullanarak firmalarına mal alışı yapıyorlar. Ayrıca yeni kurulan şirket olduğu için sermaye taahhütleri mevcutç Bu şekilde yaptıklan ödemelerle taahhütlerini yerine getirmiş olmazlar mı acaba? İyi çalışmalar diliyorum.

Cevap :
Şirket ortaklarının kredi kartı ile alış veriş yapılması Kredi kartı kullanımına ilişkin Maliye bakanlığının açıklamalarına uygun değildir.Bahsettiğiniz işlem sermaye taahhüt işlemi yerine geçmez.


 

Tarih : 24.12.2012
Soru :
Merhaba Üstadım, Limited şirketi Yeni TTK hükümlerine göre TÜR DEĞİŞİKLİĞİ İLE ANONİM ŞİRKET'e dönüştürdük.İTO dan tescili yapıldı. Sorum şu: A.Ş olarak hisse senedi bastıracakmıyız.Zorunluluk var mı?Bastırılacaksa nereye bastırılacak.Sermaye ödenmiş 1.000.000 TL. Yeni Ana sözleşmemizde 1 TL pay bedeli yazdık. Saygılarımla

Cevap :
Sayın üyemiz, AŞ'lerde hisse senedi bastırılma zorunluluğu yoktur. Pay senetleri ile ilgili gereklilikler ve şekli şartlar için TTK 484 ila 487. maddelerinde öngörülmüştür.


 

Tarih : 24.12.2012
Soru :
İyi çalışmalar, Ltd Şirket için sermaye artışı yapacağım. Ortaklara borçlar hesabını sermayeye ilave edeceğim ancak burada benim düzenlemem gereken tespit raporunda, 2011 mizanına göre mi işlem yapacağım yoksa 11/2012 aylık mizana göre raporumu hazırlayabilir miyim? Teşekkürler

Cevap :
Sayın üyemiz, sorunuz TTK'da düzenlenen bir hususa ilişkin olmadığından sorunuzu muhasebe konusundaki danışma birimine yöneltmeniz rica olunur.


 

Tarih : 20.12.2012
Soru :
Muhasebesini tutmuş olduğum ve sermaye artışı yaptığım bir firmamla ilgili KOCAELİ TİCARET SİCİL MEMURLUĞU’nun sitesinde ve ilgili memurla yaptığım görüşme üzerine “ Şirket öz varlığının korunduğu ve korunma oranının “Sermeye Tespit tutanağında mutlaka bulunması gerektiği tarafıma ifade edilmiştir.Öz varlığı tesbit ediyorum.kısaca Aktif-Borçlar.Öz varlığın korunduğu ve koruma oranını anlayamadım.Formül nasıldır ? Bulduğumuz oranı raporda resmi olarak nasıl ifade etmeliyiz.Örnek verirseniz memnun olurum.Saygılarımla ?

Cevap :
Sayın üyemiz, sorunuz TTK'da düzenlenen bir hususa ilişkin olmadığından, sorunuzu Odamızın muhasebe konusundaki danışma birimine yöneltmeniz rica olunur.


 

Tarih : 20.12.2012
Soru :
Limited şirketinde nakit sermaye artışı için alacağımız kararı Müdürler kurulu karar defterine mi yazacağız.(sözleşme de kurul yok) 10 günlük süre vegenel kurul toplantısı ile TSGZ ile ilgili bir durumu olacakmı? Sermaye artışında da arttırılan kısım için 1/4 önceden blokaj mecburiyeti varmı?

Cevap :
Sayın üyemiz, bu karar genel kurulda alınmalı ve genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmelidir. Evet artırılan nakit sermayenin 1/4'ünün bankaya peşin olarak yatırılması gerekmektedir.


 

Tarih : 20.12.2012
Soru :
Merhaba, Şirket birleşmeleri ile ilgili; 1) Dervolan ve Devralan Şirket sahipleri aynı olduğu için birleşmede sermaye artırımına gidilmesi gerekir mi? 2) Birleşmeye taraf olan şirketlerce, alacaklılara alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmasına ilişkin ilanın karardan önce yayını gerekiyor mu? ( 1 ay önce ) 3) Birleşme için YMM veya mahkeme şartı aranıyor mu? ( yeni TTK ile Kolaylaştırılmış birleşme şartlarını uygulayabilir miyiz?) 4) Birleşme Raporu olması ve hazır bulundurması gerekir mi? Bu konularda bana yardımcı olursanız çok memnun olurum. Saygılarımla; Hakan Gündoğdu

Cevap :
Sayın üyemiz, birleşme ile ilgili sorularınızın cevabı TTK'nun 136 ila 158. maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Prosedüre ilişkin tüm gereklilikler ve kolaylaştırılmış birleşme madde hükümlerinde öngörülmüştür.


 

Tarih : 19.12.2012
Soru :
Merhaba.2 ortaklı bir LTD şirketin ortakları %50 sermaye ve oy hakkına sahip olup ikiside müştereken imza yetkilidir.Bu şirketi tasfiye etmek istiyoruz.Şirketin ana sözleşmesinde tasfiye kararının nasıl alınacağı maddesi mevcut değildir.Ancak şirketin bir ortağına ulaşılamıyor.Bu durumda izlenecek yöntem nedir.Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın üyemiz, genel kurulda şirketin feshi kararı alınması gerekir. Fesih kararı ile şirket tasfiyeye girer. Fesih kararı TTK 621/ı gereğince önemli kararlardandır. Önemli kararlar temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir. Tek başına ortağın bu kararı alması mümkün değildir. Tek ortak, TTK 636/2 gereğince organ eksikliği davası açarak şirkete kayyum atanmasını talep edebilir.


 

Tarih : 19.12.2012
Soru :
Merhabalar, Yeni TTK da Ltd.Şti.ler ve A.Ş. lerde karar nisapları nelerdir. Ltd.şti.Lerde oyları eşit olması halinde Müdürler Kurulu Başkanının oyu üstün kılınır denilmektedir. Eşitlik sermaye çogunluğuna göre mi yoksa ortak sayısına göre mi dir?

Cevap :
Sayın üyemiz, - AŞ'lerde; Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. - limited şirketlerde birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Buradaki anlamıyla eşitlik, müdür sayısına göre belirlenir.


 

Tarih : 17.12.2012
Soru :
Sayın Üstadım, 2-3 yıl önce şirket sermayesini dağıtılmamış geçmiş yıl karlarından kullanarak artırmıştık. Şirket 2012 de tasfiyeye girecek. Sermayeye yakın zararımız var. Ortaklar için dağıtılmamış kardan bir stopaj ödememiz gerekecek mi? Diğer sorumuz; yurt dışından notebook alacağız (daha ucuz) bunları gider yazabilirmiyiz. 2 Nolu KDV ve stopaj var mı?

Cevap :
Tasfiyeye giren şirketler kar dağıtımı yapmak ve stopaj ödemek zorundadır. Yurt dışından gümrük vergisi ödenerek alınan mallar için gümrükte KDV ödenir.


 

Tarih : 17.12.2012
Soru :
Sermaye ödenmesi ile ilgili tesbit raporlarında İSMMMO'nun örnek raporlar bölümünde yeni TTK'ya göre bir örnek rapor bulamadım.Örneğin sermaye artırımının iç kaynaklardan temin edilip edilmediği belirtilmediği için Ticaret Sicili incelemesinde dosyamız iade edilmiştir.Ben kendi firmamın düzeltmesini yaptım bundan sonrada meslaktaşlarımıza yardımcı olması amacıyla yeni bir örnek sözleşme düzeltmesi yapılabilir mi ? Saygılarımla

Cevap :
Bu talebinizi Oda yönetimine ileteceğiz. İyi Çalşımalar


 

Tarih : 17.12.2012
Soru :
Sayın Danışma Birimi ; Durumumuz Biraz Aciliyet Göstermekte Olup ; 1994 Yılında Tescil olmuş bir LTD.Şti. Anasözleşmesinde 3 Yıl içinde sermayesinin tamamen ödeneceği taahüt edilmiş. Şirketle İlgili Sermaye Tespit Raporu düzenlenmesi gerekmekte ancak şirketin eski yıllarına ait defterleri bulunamıyor.şirketin bilançosunda sermayesinin tamamı ödenmiş gözükmekte. Raporun Nasıl Düzenlenmesi gerektiği konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Saygılarımla ; Volkan DUMAN

Cevap :
İç ticaret genel müdürlüğünün 1994 yılında yayınlamış olduğu genelgedeki rapor formatında bahsettiğiniz yıllara ilişkin defterlerin tasdik bilgilerinin olması gerektiği belirtilmiştir.


 

Tarih : 14.12.2012
Soru :
Merhabalar, Halka açık olmayan sermayesinin tamamı ödenmiş, bir anonim şirket olarak, daha önce şirket kuruluş sözleşmesinde de karara bağlanmış olan pay senedi bastırma konusunu şirket yönetimi gerçekleştirmek istiyor. Bu konuda süreç nasıl işler, özellik arzeden bir durum varmıdır? İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın üyemiz, sorunuza ilişkin TTK hükümleri aşağıdadır. MADDE 486- (2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır. (3) Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır. III - Pay senetlerinin şekli MADDE 487- (1) Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir. (2) Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirketin pay defterine kaydolunur.


 

Tarih : 14.12.2012
Soru :
I) Özkaynakların yerini tutan ödünçler MADDE 615- (1) Ortaklar veya onlara yakın kişiler tarafından şirkete verilen ve özkaynakların yerini tutan nitelikteki ödünçler, bir sözleşme veya beyan dolayısıyla sırada en sonda yer alanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm alacaklardan sonra gelir. (2) Aşağıdakiler, özkaynakların yerini tutan ödünç niteliğinde sayılır: a) Esas sermayenin ve kanuni yedek akçelerin, aktifler tarafından artık karşılanamadığı bir anda verilen ödünçler. b) Ortaklar veya onlara yakın kişiler tarafından, şirketin finansal durumu itibarıyla özkaynak koymalarının uygun olduğu bir anda, bunun yerine verilen ödünçler. (3) İflasın açılmasından önceki bir yıl içinde, özkaynakların yerini tutar nitelikteki ödünçlerin geriye ödenmesi amacıyla yapılan ödemeler, bu ödemelerin alıcısı tarafından geri verilir. merhaba, Üstadım yukarıdaki maddeye istinaden sorum şudur. şirketin aktifleri yüksek tutarlı olmakla birlikte zaman zaman nakit ihtiyacı doğmaktadır bu durumda 331 hesabı çalıştırıp sonrasında bankaya gelen paralardan ortağa ödeme yapmaktayım bu durumda ilgili maddeye uygun olmayan işlem yapmış oluyormuyum? teşekkür ederim.

Cevap :
TTK m. 615, 6335 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmıştır. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 13.12.2012
Soru :
Merhabalar. Üstadım vereceğniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Yeni TTK göre sermaye şirketlerinde mevcut anazözleşmeler güncellmek için değişiklik yapılacak maddeler önceden olduğu gibi madde tadili şeklinde prosüdürler mi takip edilecek veya genel bir değişiklik şeklinde daha pratik bir yöntemlemi bu zorunluluk yerine getirilecek? İkinci sorum ise TTK 01.07.2012 DE Yürürlüğe girdi.Sermaye şirketlerinde kullanılacak ilave defterler 2012'nin yedinci ayında sonra notere tastiki gerekiyormu.Örnek ;genel kurul karar defteri, müdürler kurulu karar defteri gibi. Saygılarımla

Cevap :
İlk sorunuzun cevabı: Evet, eski sistemdeki tadil porsedürü güncellemede de uygulanacaktır. İkinci sorunuzun cevabı: Odamızın görüşü doğrultusunda temmuz 2012'den itibaren belirtmiş olduğunuz defterlerinin noter tasdiki gerekli olduğu yönündedir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 13.12.2012
Soru :
Sayın Üstad, Birbiri ile ilişkili iki sorum olacak. 1- 1 ortağı 6 yıl önce vefat etmiş, herhangi bir işlem yapılmamış, sermayesi kanuni miktara arttırılmamış gayri faal bir ltd.şti. nin tasfiyesi için en kolay yol hangisidir. 2-Yine adresi belli olmayan daha doğrusu artık bir adresi olmayan 6 yıldır faaliyette bulunmayan ve bir ortağı (ki müdür dür)bulunamayan bir ltd.şti. nin tasfiye kolaylığı için en uygun yol hangisidir. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın üyemiz, gayri faal şirketler için, TTK geçici 7. madde ile nispeten daha kolay bir tasfiye olanağı gelmiştir. Ancak bu prosedür belirli bazı hallerde uygulanma bulabilir. Uygulanma şartları için maddeyi incelemenizi öneririz. Belirttiğiniz şirketlerin bu halleri karşılaması durumunda prosedürden yararlanma imkânı olabilir. Aksi halde TTK'nun tasfiyeye ilişkin hükümlerine uygun olarak tasfiye edilmesi gerekir.


 

Tarih : 12.12.2012
Soru :
Merhaba, Aşağıda belirtilen konular hakkında farklı görüş bildiren kişiler var ki, hukuki bir durum olduğunda alacağımız konusunda sıkıntıya düşmemek amacıyla sorma ihtiyacı duydum. Yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederim... 1-) Soru; A.Ş. ve Ltd.Şti.'lerin şubelerine ayrı sermaye, ayrı bir müdür ve şube tescili yapılması durumunda tüzel kişilik kazanarak, ticari işlemlerde merkezden ayrı tutulabilir mi? 2-) Soru; A.Ş.ve Ltd.Şti.'lerin şubelerinin yapacağı ticari işlemden dolayı merkez sorumlu tutulabilir mi? 3-) Soru; A.Ş. ve Ltd.Şti.'lerin merkez yetkilileri, şube işlemlerinde yetkili midir? Saygılarımla... Fatih YARALI

Cevap :
Sayın üyemiz, 1-)Şube olarak tescil edilen işletmenin ayrı tüzel kişilik kazanması söz konusu değil. Şubenin muhasebesi ayrı tutulur. 2-)Şube, merkezi temsilen işlem yaptığından, merkez sorumlu tutulabilir. 3-)Özel bir düzenleme yapılmadıysa, merkez yetkilileri şube işlemlerinde yetkilidir. Ancak özel bir düzenleme ile yetkilerin merkeze veya şubeye hasredilmesi mümkündür.


 

Tarih : 11.12.2012
Soru :
sayın üstadım, bir arkadaşım bana geçmiş yıl zararı veya karı olan şirketlerin sermayesini arttır diye bir cümle kurdu bu doğru mudur? cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Arkadaşınız yanlış bilgilendirmiş. Her şirket kar veya zarara bakılmaksızın gereğinde sermaye artırabilir.


 

Tarih : 10.12.2012
Soru :
İlgili Birim Dikkatine ; Özsermaye kalemlerine ait enflasyon farkları ,Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıl zararlarından mahsup edilebilmektedir.Mahsup sonrası bilançoda kalan enf geçmiş yıl zararlarının mahsubunun ne şekilde yapılması yerindedir.Sonraki yıllarda oluşmuş vergilendirilmiş kazançlardan mahsubunun yapılması durumunda , vergi inceleme yetkililerince ağır vergi tarhiyatlarına konu olabilmektedir.Sermaye arttırım yapılması aşamasından önce enflasyon dan kaynaklanan geçmiş yıl zararlarının ne şekilde bir işleme tabi olduğu konusunda görüş rica etmekteyiz. Uygulamada farklılık arz eden çelişkili işlemlere sıkça rastlanmaktadır.

Cevap :
Enflasyon Düzeltilmesinden kaynaklanan ve mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararlarının ne olacağı konusunda mevzuatta açık bir düzenleme yoktur. İşlemlerinize esas olmak üzere Maliyeden mukteza talep ediniz.


 

Tarih : 10.12.2012
Soru :
06.10.2011 tarihinde 10.000.000tl sermaye ile kurulan a.ş. 22.02.2012 tarihinde olağanüstü g.k. yapıp pay sahibi ve yönetimdeki a kişisini b ye devrediyor. (sermayenin 1/4 ödemesi 3 ay içerisinde yapılması gerekiyorken yapılmıyor) 2011 olağan genel kurulunu bu ay içerisinde yaparken olağan g.k. ile şirketin tasfiyeye girmesi kararı alınmasında sizce bir sakınca var mıdır ? yok ise taahhüt edilen sermayenin ödenemediğinden tasfiye kararı alınmıştır vurgusunu yapmaya gerek var mıdır ? iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Nazlı, TTK 529/d gereğince genel kurulda sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla fesih kararı alınması mümkündür. Herhangi bir sebep gösterilmesi gerekli değildir.


 

Tarih : 07.12.2012
Soru :
İyi günler dilerim.2 ortaklı limited şirkette büyük hissedar hissesini diğer ortağa kağıt üzerindeki değeri ile devrederek ortaklıktan ayrılacak.Şirket tek ortaklı bir ltd.şirket olacak .Yeni ttk'ya göre yapılacak bu hisse devri sonucunda devreden kişi açısında bir vergileme sözkonusu olacakmı.Yeni uygulamada bu konuda bir değişiklik varmı Var ise endekseleme yapıalcakmı .Örnek olarak kuruluşta 15.03.2008 de 30.000 kayıtlı sermaye ; hisse devrinde geçen değer de 30.000 .Teşekkürler iyi çalışmalar

Cevap :
Hissenin aynı değerden devir edilmesi halinde vergileme olmaz.


 

Tarih : 06.12.2012
Soru :
Limited şirketlerde sermaye artırımında Sirket sermayesinin Öz varlık içinde bulunması gerekn yasal oran nedir. Örnekse 1.500.000. TL Sermayeli Ltd Şirketinin Özvarlığı 575.000 TL dir. Sermaye artırımı yapabilirmi. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Şaş, limited şirketlerde sermaye artırımında sermaye - öz varlık oranına ilişkin olarak TTK'dan kaynaklanan bir sınırlama bulunmamaktadır.


 

Tarih : 06.12.2012
Soru :
Hayırlı günler. Limited şirket statüsündeki firmamımızın sermayesini 8.000.000 TL den 13.000.000 Tl ye 2011 yılı başında ticaret sicilinden tescil ettirerek sermaye arttırımında bulunmuştuk.Fakat arttırılan sermayenin taahhüdü yerine getirilememiştir.Bu olayın cezai müeyyidesi nedir. Arttırımdan geri dönülebilir mi? Tesekkurler

Cevap :
Sayın Polatdemir, Sermaye artırımında taahhüdün yerine getirilmemesi durumu için özel bir cezai yaptırım bulunamamaktadır. Ancak genel olarak Bakanlığın yapacağı öngörülen denetimleri çerçevesinde kanuna aykırılık olarak nitelendirilmesi, idari para cezası uygulanması gündeme gelebilir. Karşılıksız kalan miktar kadar sermaye azaltılması yapılabilir.


 

Tarih : 06.12.2012
Soru :
Merhaba , Müşavirliğini yaptığım Firma 2008 yılında Yurt Dışında Dar mükellef iki kişi ile ortaklık kurmuştur . Ortaklık 50.000 Dolar iştirak etmek suretiyle gerçekleşmiştir . Ama kısa bir zaman sonra işler iyi gitmediğinden konulan para karşılıksız kalmıştır .Zaten hedeflenen iş şartlarıda gerçekleşememiştir . İlgili ülkenin Ticaret ateşeliğiyle görüleşelerek firmayla irtibat sağlanamasığı , Bu firma hakkında araştırma yapıp ekonomik bir durumunun olup olmadığı hakkında bilgi talebimde bulunduk .Aldığımız cevaba göre ekomoöik bir durum taşımayan bu kuruluşun ülke şartlarına göre işlemin sicilden de kapatılması için kendilerinin tayin ettiği Avukat isimleri gönderilmiştir . Bizim düşüncemize göre bir varlık göstermeye bu ortaklığın Türkiyede Ticaret sicilde de işlemi bulunmadığından sadece Yabancı sermaye Dairesine durum hakkında bir yazı ayrıca Kayıtlardan da bu tutarın Kanunun kabul edilmeyen gider şeklinde kayıtlardan çıkartılması şeklinde düşünüyoruz . Bu kunudaki görüşlerinizi rica ediyorum.

Cevap :
Bahsettiğiniz konu için düzenlenmiş bir mevzuat olmadığından dolayı , Maliyeden mukteza alarak işlem yapmanızı öneririz.


 

Tarih : 05.12.2012
Soru :
MERHABA SAYIN YETKİLİ , 2 ORTAKLI LTD ŞİRKETİNE SERMAYE ARTIŞI YAPMAK İSTEMEKTEYİZ.ANCAK SERMAYE ARTIŞI VE AZALIŞI DURUMLARINDA GENEL KURUL YAPMAK VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI ZORUNLULUĞU VAR.LTD ŞİRKET GENEL KURUL İŞLEMLERİ İÇİN NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM.

Cevap :
Genel kurulda Bakanlık temsilcisi bulundurmak zorunluluğu limited şirkette bulunmamaktadır. Genel kurul yapmadan da başka bir yoldan sermaye artırımı ya da azaltımı yapabilmek mümkün değil. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 04.12.2012
Soru :
Anonim şirket Olağan genel kurulları ile ilgili 28 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelikle ilgili bazı husularda tereddüt oluşmuştur. Yönetmelik ekindeki örnek tutanak ve listelerde de konu açıklığa kavuşturulmamıştır. 1- İlansız (TTK 416. madde) ve bakanlık temsilcisi olmadan (sermaye ve anasözleşme değişikliği olmayan Olağan Genel kurul) yapılacak Genel Kurullarda Genel kurulun yapılmasına ilişkin Yönetim kurulu kararı ile Genel Kurulun tarihi aynı olabilir mi? 2- Genel kurul toplantı tutanağının hazılanmasında ve Genel kurulun yönetiminde Başkanlık oluşturulurken Yazman ve Oy Toplayıcı seçimi serbest bırakılmış seçilmediği durumlarda Başkanın bu görevi yürüteceği belirtilmiştir. Başkanın bu görevleri de yürütmesi durumunda Toplantı Tutanağı ve Hazır Olanlar listesinde Sadece Başkan olarak mı iza atacaktır yoksa Oy toplama Memuru ve Yazman için de imza açılacak mıdır. 3- Hazır Olanlar listesinde "Ortaklık yapısı ve sermayeye iişkin belirtilen tutar ve payların doğruluğu ve pay defterini uyumlu olduğuna dair şer hazılmaktaydı. bu durum hala devam etmekte midir. 4- Hazır Olanlar listesini eski yönetmeliğe göre 2 Yönetim kurulu ve Denetçi de imzalamaktaydı. bu durum hala devam etmekte midir.

Cevap :
1. sorunuzun cevabı: evet aynı tarih olabilir. Hukuken bir sakınca bulunmamaktadır. 2. Oy toplayıcı ve yazman seçilmediğine göre, tutanağı ve hazirun cetvelini Başkan imzayalacaktır. Seçilmeyen oy toplayıcısı ve sayman için imza yeri açmaya gerek yok. 3. Sermaye yapısı vs. hususlara ilişkin hazirun cevtvelindeki şerh uygulaması devam edecektir. 4. Artık tek yönetici olabildiği için bu durumda tek YK üyesinin imzalaması yeterli. Birden fazla yönetim kurulu üyesi varsa ikisinin imzalaması yeterlidir. Denetçi artık iç organ olmaktan çıktığı için denetçinin imzasına gerek bulunmamaktadır. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 03.12.2012
Soru :
İyi çalışmalar Tasfiyesi Sonuçlanacak bir anonim şirketin sermayesinde gayri menkul satış istisnası fonu olarak belli bir miktar birde enflasyon düzeltmesi olumlu farkı olarakta belli bir miktar sermayeye eklenmiştir. Bunların sermayeye eklenme tarihi 2005 yılı olup Tasfiye sonucunda kalan rakam ortaklara dağıtılması durumunda her hangi bir vergi yükümlülüğü bulunmaktadırmı.

Cevap :
Bahsetmiş olduğunuz fonların tasfiye sonucunda vergilendirilmesi gerekir.


 

Tarih : 30.11.2012
Soru :
Kolay gelsin Üstadım , Bir limited şirketin sermaye azaltılması işlemini yapmaktayım.3 ilan resmi gazetede yayınlandı ve 3.ilandan sonraki 2 ay süreci de 2 gün önce doldu.2 adet sermayenin azaltımı ile ilgili ortakları kurulu kararı ,3 ilanı ,bilirkişi raporunu , mahkeme kararını eklerinde ito gönderdiğimde , Sermaye azaltılmasından sonra şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak şekilde aktifinin şirkete mevcut olduğunun belirlenmesine ilşkin mali müşavir ya da ymm raporu talep edildi.Bu rapor zaten bilirkişi raporunun aynısı değil midir .Yoksa bu mali müşavir raporundan örnek temin edebilirmiyim..Ayrıca çevremde bu işlemi yapan kimse olmadığı için bundan sonra ne gibi bir prosedür takip edip hazırlamamaız gerekiyor.Yardımcı olursanız çok sevinirim..Teşekkürler , iyi çalışmalar...

Cevap :
Sayın Akyıldız, sermaye azaltılmasına ilişkin anonim ve limited şirket hükümlerinde, açıkça ymm veya smm raporu istenmiyor. Ancak eskiden de kanunda düzenlenmemiş olmasına karşın bu yönde bir uygulama geliştirildi. Bu uygulama yeni kanun döneminde de devam etmektedir.


 

Tarih : 29.11.2012
Soru :
Sayın Danışmanlar merhaba 1-Ltd şirketlerde sermayesi 10.000 TL altında olanlar hangi tarihe kadar artırabilecek 2-Ltd şirketlerde anasözleşme değişikliği yapılacakmı yapılacaksa son tarih nedir. Cevaplarınız için teşekkürler

Cevap :
Sayın Yılmaz, Bu konu 6103 s. Uygulama Kanunu'nda düzenlenmiştir. 1- Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun "yayımı" tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltirler; aksi hâlde mezkûr sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar. 6102 s. TTK'nun yayım tarihi 14/2/2011'dir. Yani bunun için son tarih 14/2/2014'dür. 2- Limited şirketlerde de ana sözleşme değişikliği gerektiren maddeler olabilir. Limited şirketler şirket sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren oniki ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirirler. Yani son tarih 1 Temmuz 2013'dür.


 

Tarih : 28.11.2012
Soru :
Şahıs mükellefiyeti mükellefimize ait 5(Beş) adet ticari araçı kuracağı şirkete sermaye olarak koymak niytetindeyiz. Araçlar için Kdv ödemek durumundamıyız?

Cevap :
Bahsettiğiniz araçlar şahsın kendine ait araçlar olduğundan noter satış sözleşmesine istinaden (ruhsat şirket tüzel kişiliğine geçecektir.) gider pusulası ile KDV ve stopaj hesaplamadan kayıtlarınıza alabilirsiniz. Şirket KDV ödemeyeceğinden indirim konusu da yapılmayacaktır.


 

Tarih : 28.11.2012
Soru :
sayın danışmanımız, günaydınlar size sorum1- limited şirketlerde baba - oğul gibi aile şirketlerini tek ortağa mı çevirmemiz gerekiyor yoksa bu şekilde kalabilir mi 2-denetici gereken firmaların ciroları ve sermayeleri ne kadar olması gerekir? cevaplarsanız çok sevinirim . iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Alpsal, 1. Aile şirketlerinin tek ortağa çevrilmesi gibi bir zorunluluk kesinlikle bulunmamaktadır. Tek ortaklı şirket tamamen isteğe bağlı bir yapılanmadır. 2. Şuan için kesinleşmemekle birlikte bu konuda Bakanlar Kurulu karar taslağına internetten ulaşabilirsiniz. Taslaktaki II. listeye göre; "Tek başına veya bağlı ortaklıklarıyla birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan sermaye şirketleri; a) Aktif büyüklüğü yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası. b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası. c) Çalışan sayısı beşyüz ve üstü." bağımsız denetime tabidir.


 

Tarih : 27.11.2012
Soru :
Ltd.şirketin 2003 yılı enf.düzeltmesinden ve 2004-2005 yıllarından da ticari faaliyetinden kaynaklanan zararları bulunmakta.2006 yılından bu yana mizanda dağıtılmayan karlar toplamı 250.000 civarındadır.Zararlar kardan mahsup edilmemiştir.Şirket sermaye artırımına gitmek istiyor.Artırımı dağıtılmayan karlardan yapacağız ama geçmiş yıl zararlarını dağıtılmayan karlardan mahsup edip kalan tutarı mı sermayeye ekleyebiliriz yoksa dağıtılmayan karların tamamını sermayeye ekleyebilir miyiz? Eğer mahsup yapamazsak geçmiş yıl zararlarını mizanda bekletmeye devam mı etmem gerkiyor yoksa kapatabileceğim bir hesap var mıdır?

Cevap :
Sayın Şen, YTTK hükümleri itibariyle ancak geçmiş yıllar zararlarının mahsup edildikten sonra kalan miktar sermayeye eklenerek sermaye artırımı yapılabilir.


 

Tarih : 27.11.2012
Soru :
1-) Kolay gelsin ! 2 adet sermaye şirketi iş ortaklığı yapmayı düşünüyor. Bu orataklığın sonunda kar dağıtımı yaparken stopaj kesintisi yapılıp kalan tutar mı dağıtılacak 2-) Dağıtılan karı bu sermaye şirketleri nasıl beyan edecekler onlarda bu kazançlarını kurumlar vergisi matrahına ilave edeceklermi

Cevap :
Sermaye şirketlerinin iş ortaklığı yapması sonucu elde edilen kazanç iştirak kazancıdır, stopaj hesaplanmaz. Gerçek kişilere yapılan kar dağıtımları stopaja tabidir. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde iştirak kazancı istisnası tanımlanmıştır. Bu bent uyarınca, kurumların, tam mükellef başka bir kuruma iştirak etmeleri ve bu kurumdan kar payı (iştirak kazancı) elde etmeleri durumunda, bu kazanç kurumlar vergisinden istisna olarak kabul edilmektedir. Kar payını elde eden kurumun tam veya dar mükellef olmasının ise bir önemi bulunmamaktadır. İştirak edilen kurumda elde edilen temettü geliri vergilendirilmemişse, temettü gelirini elde eden kurum bu kazancı kurum kazancına ilave edecektir.


 

Tarih : 26.11.2012
Soru :
İyi çalışmalar diliyerek sözlerime başlıyorum. Tasdiki zorunlu defterlere eklenen Genel Kurul Ttoplantı ve Müzakere Defteri tüm sermaye şirketlerinin tasdik ettirmesi gerekecekmidir. Öğrenmek istediğim konu AŞ lerde genel kurul yapılmakta olduğundan tasdik ettirilmesi gerekecektir. Ancak 2-3 ortaklı limited şirketlerde genel kurul toplantısı yapılmadığı için bu defterlerin tasdiki yapılması gerekli midir. Yoksa sadece Müdürler Kurulu Karar Defteri tasdik ettirip Genel Kurul Ttoplantı ve müzakere defterini tasdik ettirmemize gerek olmayacakmıdır. Bu hususta bilgi verirseniz cok memnun olurum. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Limited şirketlerde ortaklar kurulunun yerini artık tıpkı anonim şirketlerde olduğu gibi genel kurul almıştır. Ve yeni TTK'ya göre anonim şirketlerin toplanmasına ilişkin kurallar (bakanlık komiseri hariç) aynen limited şirketler için de uygulanacaktır. Bu sebeple anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketlerin de genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutması ve tasdiğini yapması zorunludur. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 26.11.2012
Soru :
Sayın Danışman; Bir anonim şirkette tüm ortakların vadesi geçmiş ödenmeyen sermaye taahhütleri bulunmaktadır. Vadesi geçen sermaye taahhütleri nedeni ile ne tür sıkıntılar ile karşılaşırız. Ödenmeyen taahhütleri ödeme haricinde kapatmanın bir yolu var mıdır? Saygılarımla.

Cevap :
Yeni TTK uyarınca, vadesi geçen sermaye taahhüdü bulunan ortaklar şirketten borç para alamazlar. Bu yasağa rağmen ortaklara borç verenler 300 günden az olmamak şartıyla adli para cezasına çarptırılabılırler. Bunun yanısıra, anonim şirketin sermayesi tamamen ödenmeden sermaye artırımı yapılması da mümkün değildir. Bunlar haricinde TTK'da, sermaye tahhüdünün ödenmemesinin başka bir sonucu düzenlenmiş değildir. Ancak vergi mevzuatı açısından sonuçları için, sorunuzu vergi danışmanlarımıza yöneltmenizi tavsiye ederiz. Ödenmeyen sermaye tahhütlerinden ödeme dısında kurtulmanın yolu ise sermaye azaltımı yoluna gitmektir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 26.11.2012
Soru :
Merhaba, 2 sorum olacak; 1- Nevi değişikliğinde ticaret odasının istediği sermayenin ödendiği raporunu şirket bünyesinde bordrolu çalışan bir smmm hazırlayıp sunabilir mi? Yoksa bu raporu dışardan bir YMM veya SMMM mi hazırlamalı? 2- Ortaklara kar dağıtım kararının resmi gazetede yayınlanma zorunluluğu var mı? Saygılarımla

Cevap :
Bağımlı çalışan meslek mensuplarının düzenledikleri raporun kabulü konusunda ticaret sicilinden bilgi alınız. A.Ş ve Limited şirketin hiç bir kararı RESMİ GAZETEDE yayımlanmaz. Şirketlerin bazı kararları TİCARET SİCİL GAZETESİNDE yayımlanır .A.Ş. Kar dağıtımı Genel Kurul Kararı ile olacağından söz konusu karar ticaret sicil gazetesinde yayımlanır. Limited şirketin kar dağıtım kararı ticaret sicil gazetesinde yayımlanmaz.


 

Tarih : 20.11.2012
Soru :
Sayın Hocam, Ltd.Şti.de ortakların alacaklarının sermayeye eklenmesi isteniyor. Rakam 2.000.000 TL kadar.Bu işlem için bankaya bloke gerekiyormu. Teşekkürler

Cevap :
Alacakların sermayeye eklenmesi şeklinde (yani takas yoluyla) yapılacak sermaye artırımında TTK'ya göre banka blokesi gerkmiyor. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 20.11.2012
Soru :
Sayın Danışman, Ödenmiş sermayemiz 13.000.000-TL ve Özsermaye Toplamı 6111 yasa ile gelen zararlar nedeni ile 10.000.000-TL ye düşmüştür. Gayrımenkul satışından kalan 2.000.000-TL fonu sermaye artırımı ile sermayeye ekleyip ödenmiş sermayeyi 15.000.000-tl yapabilir miyiz? Özsermaye kalemlerinde düşüş olması nedeni ile sermaye artıtımını yapmaya engel midir? Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Öztürk, YTTK m.456'da sermayenin tamamının ödenmiş olması kuralı yalnızca sermaye taahhüdü yoluyla yapılan artırım için öngörülmüş, iç kaynaklardan yapılan artırım bundan hariç tutulmuş olduğundan, düşüş olması iç kaynaklardan yapılacak olan artırıma engel değildir.


 

Tarih : 19.11.2012
Soru :
Sayın Danışman, TMS'nin uygulaması kapsamında Kamu Gözetim Kurumu 14/11/2012 tarihindeki kararına istinaden duyuru yayımladı. Buna göre, 660 sayılı KHK’da belirtilen kamu yararını ilgilendiren kuruluşların, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararıyla bağımsız denetime tabi olacakların ve aynı Kanunun 1534 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şirketlerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulamasına, kapsama dâhil olmayanlar için Kurumca bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının devamına karar verildi, diyor.. 1534’üncü maddenin 2.nci fıkrası, 1523 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan büyük ölçekli sermaye şirketlerini işaret ediyor. 1522’nci maddeye göre KOBİ tanımı, 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 04.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan KOBİ tanımına göre aktif toplamı ve hasılatı 40 milyonu geçen, personel sayısı 250’yi geçen işletmeler büyük işletmeler olarak tanımlanmıştır. Kobi sınıflandırmaları KOSGEB, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, TÜİK, TOBB ve TESK’in katılımıyla yapıldı. Yukarıdaki açıklamalara göre sorum şu, 01.01.2013 itibariyle 40 milyon aktif toplamı ve ciroyu, 250 personeli geçen işletmeler 2013 mali tablolarını TMS/TFRS’ye göre düzenleyecekler mi? Hazırlayacaklarsa karşılaştırmalı mali tablolar için 2012 yılı mali tablolarını da TMS/TFRS’ye göre düzenleyerek, 31.12.2011 tarihli bilançolarını da 01.01.2012 açılış bilançosu olarak TMS/TFRS ye göre düzeltecekler mi? Kamu Gözetim Kurumu duyurusunda net ifadeler kullanmadığından konu yeterince anlaşılamamıştır. Zaten köşe yazarları da bu hususu yeterince anlamamışlar ki farklı açıklamalarda bulunuyor. TMS/TFRS’nin uygulanmasına ilişkin duyurusunu anlaşılır bir şekilde izah eder misiniz? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Alipaşaoğlu, Sorunuzda belirttiğiniz TTK 1534. maddesinin 2. fıkrasının a bendi, haziran değişikliğinde kaldırıldı. Bu durumda Kamu Gözetimi M.D.S. Kurumu'nun duyurusu ışığında, 6102 sayılı Kanunun 397 nci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen bağımsız denetime tabi olacak şirketler Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayacaklardır. Bağımsız denetime tabi olan şirketleri belirleyen Bakanlar Kurulu kararı taslağına internetten ulaşabilirsiniz; Bu taslağa göre Bağımsız Denetime dolayısıyla Türkiye Muhasebe standartlarına Tabi Olacak Şirketlerin belirlenmesi için şöyle bir düzenleme yapıldı; " Tek başına veya bağlı ortaklıklarıyla birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan sermaye şirketleri; a) Aktif büyüklüğü yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası. b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası. c) Çalışan sayısı beşyüz ve üstü."


 

Tarih : 17.11.2012
Soru :
Sermaye artırımı için sermayenin ödendiğinin tespitine dair rapor yazacağım fakat sermaye ödeme tarihi 15 yıl evvel ve defterlere ulaşma olanağımın olmadığı durumlarda sermayenin ödendiği tespit raporunu ne şekilde ve hangi kriterlere göre yazacağım hakkında bilgi vermenizi rica eder iyi çalışmalar dilerim

Cevap :
Böyle durumlarda ne yapılacağına ilişkin yasal bir düzenleme mevcut değildir.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret GN Md.mukteza talep ediniz.


 

Tarih : 17.11.2012
Soru :
Sermaye piyasası Kuruluna tabi bir Aracı Kurum'da Mali İşler Müdürü olarak çalışmaktayım. Sorum şu. 2012 yılında Spk'dan yetki belgelerini aldık. Vergi dairesine, yetki belgelerinden kaynaklı finansal faaliyet harcını ödedik. Ancak 2012 yılında herhangi bir faaliyette bulunmadık. Ortaklıkla alakalı bir sıkıntıyla ilgili faaliyete başlamadık ,İmkb ve Vob'a üye olmadık ve dolayısıyla faaliyette bulunamadık ve herhangi bir gelir etmedik. 2013 yılı İmkb ve Vob'a gerekli üyelikleri gerçekleştirip faaliyete başlayacağız. Harçlar Kanunu Gereği Ocak ayında finansal faaliyet harcı tahakkuk etmiş sayılıyor ve ocak 31'e kadar ise ödenmesi gerekiyor.Harçlar kanununun tanımından haraketle, ortada faydanılan bir kamu hizmeti olmadığı için (gerekli üyelikler yapılmadı,faaliyet yapılmadı,gelir unsuru oluşabilecek bir durum olmadı) 2013 'de ödememiz gereken finansal faaliyet harcının 2012'de ödediğimiz harç'dan mahsup edilmesi sizce mümkünmüdür ? Maliye'den sizce bu dayanakla mükteza istemem uyğunmudur ? Bu konu daha önce karşılaşılmış bir konu da değildir. Yardımlarınızı rica ediyorum.Teşekkürler...

Cevap :
Harçlar Kanununa göre mahsup işleminin olamayacağı kanaatindeyiz, ancak siz yine de mukteza talep ederek işlem yapınız.


 

Tarih : 16.11.2012
Soru :
2007 yılıda 100.000.-TL sermayeli iki ortaklı bir şirket kuruluyor.ortakların sermaye oranları % 50.Ortaklardan biri 2012 yılında toplam 50.000.-TL olan hissesini yine aynı rakamla 50.000.-TL ye devrediyor.Bu örnekte değer artış kazancından dolayı vergi ödemesi çıkar mı?

Cevap :
Aynı değer üzerinden satış olursa KAZANÇ OLMAZ.


 

Tarih : 14.11.2012
Soru :
Sayın Danışman, Vadesi dolup da ödenmeyen sermaye taahhütleri olan anonim şirketler için taahhütler kapanmadığı sürece nasıl bir müeyyide ile karşılaşabilirler. Şirket için ve borcunu ödemeyen ortak için nasıl bir sorun ortaya çıkabilir? Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Öztürk, Kanunda, taahhütlerin vadesinde ödenmemesi durumunda şirkete karşı uygulanmak üzere herhangi bir cezai yaptırım öngörülmemiştir. Ancak Bakanlığın ilgili yönetmelik kapsamında şirketlerin kanuna uygun faaliyette bulunduğunu denetleme yetkisi bulunmaktadır. Bakanlığın yapacağı denetimlerde tespit edildiği takdirde, kanuna aykırılık olarak değerlendirilirse idari para cezası söz konusu olabilir. Ortak açısından şirketten çıkarılması (ıskat) söz konusu olabilir.


 

Tarih : 13.11.2012
Soru :
Sayın Danışman, Anonim Şirket olarak faaliyetimize devam etmekteyiz. sermayemiz (500hesap)16.000.000-TL ve bunun (501 hesap)3.000.000-TL' si ödenmemiş ve son ödeme tarihi de geçti. Ayrıca fonlar hesabımızda da (540 hesap) 4.000.000-TL duruyor. Aynı anda 3.000.000-TL hem sermaye artırımı hem de sermaye azaltımı yaparak ödenmeyen sermaye taahhüdünü kapatmak istiyoruz. bu işlem için sicil ile görüştüğümüzde net cevap verilmiyor. sermaye taahhüdünün son ödeme tarihinin geçmesi nedeni ile bu işlemin yapılmasına engel olur mu? Saygılarımla.

Cevap :
Sayın Öztürk, son ödeme tarihinin geçmesi işlemin yapılmasına engel değildir.


 

Tarih : 13.11.2012
Soru :
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler şartlar tüm sermaye şirketlerini kapsamaktamıdır... SPK'ya tabii olmayan A.Ş. ler için ayrı bir uygulama var mıdır... daha doğrusu A.Ş. her durumda denetime tabii mi yoksa ltd şirketler gibi 3 / 2 şarta mı bağlıdır.

Cevap :
Sayın Köse, Bağımsız denetime tabi olacak şirketler YTTK'da belirlenmedi, yönetmeliğe bırakıldı. Şuanda Bağımsız Denetim Yönetmeliği henüz kesinlik kazanmadı, yayınlanan bir yönetmelik var. Bunun kesinleşmesini beklemek gerekiyor.


 

Tarih : 12.11.2012
Soru :
Merhaba, Yeni T.T.K ya göre şirket kuruluşunda ve öteden beri devam eden şirketlerin sermaye artırımında sermayenin 1/4 tutarının bankadan bloke ettirmenin haricinde başka bir şekilde halletme yöntemi varmıdır ? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Doğançay, YTTK gereğince kuruluşta ve sermaye artırımlarında, sermayenin 1/4'ünün bankaya yatırılması zorunludur. Bankaya yatırılması dışında bir yöntem söz konusu değildir.


 

Tarih : 11.11.2012
Soru :
sayın üstadım önceden kurulmuş limited şirkette sermaye artırımı yaptık sermeyenin tesbit raporu ile 331 hesap ve dağıtılmayan karları göstermek suretiyle sicil tasdiğini gerçekleştirdik.sermayenin cüzi kısmını nakit olarak karşılanacağı kararı alındı.ve süre tanındı bu süre içinde kalan nakit kısmı 331 hesap veya nakit olarak ödeme yaparak sermaye taahüdünü yerine getirebilirmiyiz.sermaye artırım işlemi yeni ttk yasalaşmadan önce yapıldı. saygılar hüseyin yılmaz kaplan

Cevap :
Sayın Kaplan , sermaye taahhüdü bu süre içinde yerine getirilebilir.


 

Tarih : 07.11.2012
Soru :
Merhaba, Öncelikle verdiğiniz bu hizmetten dolayı olan memnuniyetimi belirtir ve yanıtlarınıza teşekkür ederim. Ödenmemiş sermayesi tescil tarihinden itibaren 24 ay içinde ödenmeyen Ltd. Şti. devlet kurumları tarafından ne gibi bir yaptırımla karşılaşabilir? Saygılarımla

Cevap :
Sayın Ünlüoğlu, sermayenin geri kalanının 24 ay içinde ödenmemesine ilişkin özel bir yaptırım veya ceza öngörülmemiştir. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığının denetim yetkisi dahilinde yapabilecek olduğu kanuna uygunluk denetimi kapsamında tespit edildiği takdirde idari para cezası uygulanması ihtimali gündeme gelebilir.


 

Tarih : 06.11.2012
Soru :
yeni ttk nın şirketlere getirdiği tasfiye kolaylıkla ilgili olarak: Kasım 2011 yılında kurulan bir a.ş. sermayesi 1.000.000 tl olup hiç bir faaliyette bulunmamış ve bulunmayacaktır. herhangi bir yere borcu yoktur. sermayesini 1/4 de ödenmiştir. bu şirket ile ilgili olarak en kısa nasıl kapatabiliriz. şimdiden ilginize teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Altungül, şirketi tasfiye etmek için iki seçenekten birini kullanabilirsiniz. TTK'da AŞ'lerin tasfiyesine ilişkin hükümleri uygulayabilirsiniz. Veya TTK geçici m.7'de öngörülen kolaylaştırılmış tasfiye hükümlerine başvurabilirsiniz. Geçici m.7'deki tasfiye usulünden yararlanabilecek şirketler hükümde belirtilmiştir. m.7, b) gereğince "Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olan anonim ve limited şirketler." Şirket genel kurulunda fesih kararı alınarak bu şart sağlanabilir ve geçici m.7'deki prosedürden faydalanılabilir.


 

Tarih : 06.11.2012
Soru :
Yeni ttk'ya göre pay sahipleri sermayeden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz denilmektedir. 2009,2010 karı 260.000TL 2011 Yılı zararım kasa ve ort. cari düzeltmesi yaptığımdan dolayı 660.000 TL'dir. 2012 2.dönem itibariyle kar 135.000 TL 'dir.Bu durumda ortak şirketten para çekebilir mi? 2. sorumda 2011 yılındaki zararı ne şekilde kapatabiliriz. Çok araştırdım. Geçmiş yıl karlarını vergisini ödeyip dağıtmayıp zarardan düşerek zararı kapatabilirsiniz diye cevaplar almaktayım, doğrumudur?.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.İyi Çalışmalar.

Cevap :
Sayın Can, 1. Verdiğiniz rakamlara bakıldığında, elde edilen kâr miktarı , geçmiş yıllar zararlarını kapatmaya yeterli görünmüyor. Bu zararları kapatmaya yetecek başka birikmiş yedek akçe yoksa, ortağın para çekmesi mümkün olmayacaktır. 2.Doğrudur, zarar varsa kârı dağıtmayarak geçmiş yıl zararlarını kapatabilirsiniz.


 

Tarih : 06.11.2012
Soru :
Merhaba, Limited şirketin bilançosunda yer alan Ödenmemiş Sermaye hesabındaki tutarın ödenmesi gereken bir zaman dilimi var mıdır? Saygılarımla

Cevap :
Sayın Ünlüoğlu, Bu hususta anonim şirketlere ilişkin hükümlere atıf yapılmıştır. Şöyleki "Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir.". Ödenmemiş sermayenin yirmidört ay içinde ödenmesi gerekir.


 

Tarih : 05.11.2012
Soru :
ben odanıza kayıtlı muhasebeciyim. bir şirkette muhasebeci olarak çalışmaktayım. şirketin ymm sinin sağlık sebeplerinden dolayı ilgilenemediği için sermaye artırımını ben yaptım ama ticaret sicilden evrak döndü evraktaki açıklama aynen şöyle: şirketin bilançosunda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunup bulunmadığı hususu sermayenin ödendiğine dair raporda veya ayrı bir raporda açıkca belirtilmemiştir. ibaresi geçmekte bu konu hakkında beni aydınlatabilirmisiniz bilanço kayıtlarında neleri düzeltmem gerekiyo ve ticaret sicile vereceğim raporu nasıl yazmalıyım iyi çalışmalar

Cevap :
Yeni TTK'ya göre, şirketin bilançosuna göre öz kaynaklardan sermaye artırımı gerçekleştirebilecek durumda ise, nakdi sermaye artırımı yapılması mümkün değildir. Nakdi sermaye artışı yapılabilmesi için, şirketin öz kaynaklarının sermaye artışına yeterli olmaması ve bunun da bir raporla tespit edilmesi gerekir. İyi Çalışmlar


 

Tarih : 05.11.2012
Soru :
Merhabalar Bir anonim şirket mükellefimiz var.Sermayesi 50.000 TL.Hamiline yazılı hisse senedi çıkartmak istiyor.Sermayesinin 25.000-TL'sini nama 25.000-TL'sini hamiline yapmak istiyor.Ticaret odasını aradım Hamiline yazılı hisse senediyle biz ilgilenmiyoruz dediler noterle bir görüşün dediler.Noteri aradım bizle alakası yok dediler. İnternetten araştırdım hamiline yazılı senetlerin 2 yıldan sonra elden çıkarılmasından doğan kazan vergiden muaftır dan başka birşey yok.Biride dememişki sen hamiline yazılı senet çıkartmak için şuraya başvur senetlerini bastır diye. Son çare size soruyorum herkesin bas baş vergi avantajı var diye bağırdığı bu hamiline yazılı hisse senedinin başvuru işlemi nasıl yoksa sadece bir yönetim kurulu kararı birde matbaa ile bu iş çözülüyormu ? İyi Çalışmalar

Cevap :
Hamiline yazılı hisse senedi çıkartmak için bir yere başvurmanıza gerek yok. Sadece esas sözlşemnin sermaye maddesinde şirketin hisselerinin şukadarı (ya da tamamı) hamiline şu kadarı nama yazılıdır şeklinde değişiklik yapmanız ve bu değişikliği tescil ettimeniz gerekir. Faturalarda olduğu olduğu gibi hamiline yazılı senet bastırmak için yetkili matbaa da yok. TTK'da düzenlenen hisse senetlerinin taşıması gereken kayıtlara uymak şartıyla istediğiniz yerde ve şekilde hisse senedi bastırabilirsiniz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 03.11.2012
Soru :
Raporun Yazım Tarihi :16.10.2012 Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu Serameyenin Ödendiği Tarih: 15.06.1997, 28.06.1997 6- İNCELEMELER : ….. 2- Şirket ortakları taahhüt ettikleri sermayeleri nakden ve tamamen ödemişlerdir. 3- Şirketin…../……./…… tarihli mizana gör 5.000.00.- TL. (Beşbin ) sermaye, şirket özvarlığının içinde yasal oranda bulunmaktadır. ( TTK Md.324 ) 4- Şirketin ……./……/…. tarihli mizanına göre ÖZVARLIĞI aşağıdaki gibi hesaplanmıştır AKTİF TOPLAMI : BORÇLAR ( - ) : ÖZ VARLIK : 6- SONUÇ : ….. B-) Şirketin …./…../..... tarihli mizanına göre hesaplanan ÖZ VARLIĞI ……………- TL.olarak bünyede mevcuttur. ************************************************************************************ Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespiti Raporu Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye ilavesi yapılacak Yıllar:2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011 3- GENEL BİLGİ : ……….’nin merkezi…………adresindedir. Şirketin iştigal konusu ……. olup, ……/……./…….. tarihi itibariyle Sermayesi 5.000,00.-TL. dir. Tamamı ödenmiştir. Şirket ortaklarına ilişkin bilgiler aşağıdadır. Yukarıdaki bilgilere göre; SORU 1-)Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporundaki , ,…../…./….. tarihler hangi tarih olmalı ? SORU 2-)Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespiti Raporundaki …/…/…. Tarihler hangi tarih olmalıdır ? Not :Bu Soruyu 19.10.2012 Tarihindede sordu ve henüz cevap alamadım.

Cevap :
Sayın Cebeci, Odamızın danışmanlık hizmeti, YTTK'ya ilişkin soruların cevaplandırılmasına yöneliktir. Sorunuz özel danışmanlık gerektirdiğinden maalesef bu kapsamda cevaplandırılması mümkün olmamıştır.


 

Tarih : 03.11.2012
Soru :
TTK 376. maddesinde tanımlanan Sermayenin Kaybı, borca batık olma durumuna düşen Limited şirketin sermaye artırımı yapılmamış veya sermaye artışı ile ilgili karar alınmamışsa, 376/2 de dediği gibi şirket kendiliğinden sona erecek mi? Bu yasanın uygulamaları eski TTK da olduğu gibi sadece alacak davalarında mı olacak ? Teşekkürler

Cevap :
Sermayenin ve yedek akçeler toplamının 2/3'ünü kaybeden şirket hakkında sermaye artışı ya da kalan sermaye ile devam etme kararı alınmaz ise şirket kendiliğinden sona erer. Bu kural zaten eski TTK döneminde de vardı. Bu maddenin uygulanmasının alacak davaları ile bir bağlantısı bulunmamakta. Alacak davası ile neyi kasdettiğiniz açıklarsanız daha net cevap verebiliriz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 02.11.2012
Soru :
merhaba, özel sektörde kurulu olan ve kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, döner sermayeli kuruluşlara alt işveren olarak hizmet veren bir şirketimiz var. 2008/77 SGK genelgesinde bahsedilen özürlü sigortalı teşvikinden faydalanabilir mi? Genelgede bahsedilen bir noktaya takıldık.özel sektör işvereniyiz fakat yukarıda bahsettiğim kurumlara ait işyerlerinde hizmet veriyoruz. Bu durum teşvikten faydalanmamıza engel teşkil eder mi veya bu teşvikten nasıl faydalanabiliriz?

Cevap :
Yalnızca özel sektör işverenlerince çalıştırılan özürlü sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanılması sözkonusu olup, kamu işyerlerinde (genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile bunlara bağlı işletmeler, sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait olan işyerleri ve diğer kamu işyerlerinde) çalıştırılan özürlü sigortalılar için, bahse konu sigorta prim teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.


 

Tarih : 01.11.2012
Soru :
Merhabalar, Şuan bir mükellefimiz için tasfiye sonu kurumlar vergisini vericeğiz yalnız sermaye olumlu farklarını beyannamede nasıl kullanacağız bilmiyoruz. Bu konuda yardımcı olurmusunuz

Cevap :
Bilindiği üzere, 2003 ve 2004 takvim yıllarına ilişkin olarak yapılan Enflasyon düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) sonucunda oluşan ve ( 502) kod ile bilançolarda yer alan “502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilecektir. Enflasyon Düzeltmesi olumlu farkları, değer artışından kaynaklanan faaliyet geliri niteliğinde olup, öz sermayenin unsurlarından biridir. Bilançonun pasifinde “502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabında muhafaza edildiği müddetçe vergilendirilmesi söz konusu değildir. Ancak, VUK 298. maddesinin A/5 fıkrasının beş ve altıncı paragraflarındaki hükümlerine göre başka hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi ,TASFİYE hallerinde vergilendirilmesi söz konusudur. Sermaye olumlu farklarının Tasfiye sonucunda, işletmeden çekilmiş sayılacağından, Kurumlar Vergisi beyannamesine eklenmesi gerekir.


 

Tarih : 31.10.2012
Soru :
Eşit oranda nakti ve ayni sermaye (arsa) koyarak limited şirket kurmak istiyoruz.Koyacağımız arsanın Asliye ticaret mahkemesi kararıyla atanacak bilirkişi tarafından değerinin tespit edilmesi yeni türk ticaret kanununda da devam ediyormu?Ayni sermaye koyularak kurulacak limited şirketinde farklı bir yaptırım varmı yeni kanunda?

Cevap :
Sayın Çilingir, YTTK gereğince nakit dışı ayni sermaye için şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinin atadığı bilirkişi tarafından hazırlanan değerleme raporunun alınması gerekmektedir.


 

Tarih : 30.10.2012
Soru :
Yeni TTK'nun 358. maddesine göre; Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. Bu maddede yazılı olan "serbest yedek akçe" ibaresinde anlaşılması gereken nedir? Diğer bir ifade ile serbest yedek akçelerin yanın acaba serbest olmayan veya bağlı olarak ifade edebileceğimiz yedek akçeler de bulunmaktadır. Eğer böyle bir ayırım varsa hangi tür yedek akçeler serbest hangi tür yedek akçeler bağlı olarak kabul edilebilir? İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Şen, Yedek akçeler, harcanma serbestisine göre, bağlı ve serbest yedek akçeler olarak ikiye ayrılmaktadır. YTTK 358 gereğince şirketin serbest yedek akçelerin belirlenmesinde, bağlı yedek akçe niteliğindeki "kanuni yedek akçeler, esas sözleşmede öngörülen ve belirli bir amaca bağlanan esas sözleşmesel yedek akçeler" esas alınmayacaktır. Serbest yedek akçe kapsamına, esas sözleşmedeki hüküm gereği veya genel kurul kararı ile ayrılan ve belirli bir amaca tahsis edilmemiş yedek akçeler dahildir.


 

Tarih : 21.10.2012
Soru :
Sayın Meslektaşım; Gerçek usulde Gelir vergisine tabi bir mükellefim kendisine ait çiftlik evinde konaklama hizmetleri vermektedir.Burayı zaman zaman dizi,film çeken şirketlere kiraya vermektedir.Bu Kiraya verme işlemini ticari kazanç mı, Yoksa Gayrımenkul sermaye iradı olarakmı değerlendirmek gerekli.Teşekkur Ederim.

Cevap :
Gerçek usulde gelir vergisi mükellefinin bahsettiğiniz çiftlik evi defterine kayıtlı ise elde edilen kira ticari kazançtır. İşinde kullanmadığı şahsi kazancı ise GMSİ dir.


 

Tarih : 17.10.2012
Soru :
Merhabalar, Bir firmamızın 2012 yılında tasfiyesinde sona geldik şuan ticaret odasından onaylandı son kurumlar vergisini vericegiz size soracagım 2004 yılında yapılan sermaye olumlu farklarını ve 2007 2008 vs. yıllarında yapılan geçmiş yıl zararlarını mahsup edebiliyormuyuz. Teşekkürler

Cevap :
Sermaye olumlu farkından sadece Enflasyon zararı mahsup edilecektir.


 

Tarih : 17.10.2012
Soru :
merhabalar limited şirket hisse devri yapmak istiyoruz. Fakat yakın zamanda sermaye arttırımı yapıldı. Sadece ilk 3 ayda ödenmesi gereken tutar ödendi, kalan tutar ödenmedi. Hisse devir sözleşmesini sermayenin ödenen kısmı üzerindenmi yapacagız, yoksa tamamı üzerindenmi yapacağız. Ticaret odasına hisse devir sözleşmesinden hariç durumu acıklayıcı bir rapor verilekmi Teşekkürler

Cevap :
Hisse devrini ödenen değil, tüm hisse miktarı üzerinden ypılır. Devralan kişi henüz daha ödenmeyen sermaye tahhüdünden sorumlu olur. Yani bakiye miktarı devralan kimse öder. Hisse devrinin şirket tarafından ticaret siciline tescil edilmesi gerekir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 17.10.2012
Soru :
Yeni ttk ya göre sermaye şirketleri internet sitesi yaptırmak ve bir denetçiyle çalışmak zorundadır.fakat her sermaye şirketinde bu zorunluluklar yokmuş.hangi firmalar bu zorunluklara tabidir bilgi verirmisiniz.Saygılarımla;

Cevap :
Sayın Aksoy, bu iki hususta kanun ile, ikincil mevzuata bırakılmıştır. 1 Ocak 2013'e kadar çıkarılması öngörülen yönetmelikle belirlenecektir.


 

Tarih : 15.10.2012
Soru :
EPDK tarafından lisans işlemleri için Firmadan istenilmiş olan Sermaye Tespit Raporu tarafımdan düzenlenmiştir. Ancak ilgili kurum bunun geçerli olmadığı YMM raporu olması gerektiği sebebiyle. Firmanın lisans talebini geri çevirmiştir. SMMM lerin Sermaye Tespit Raporu düzenlemesi yasal olarak geçerli midir? Böyle bir talepte bulunmaları yasal olarak uygun mudur? Saygılarımla.

Cevap :
EPDK Mevzutına göre istenen raporun YMM tarafından tanzim edilmesi gerekir.


 

Tarih : 15.10.2012
Soru :
Merhaba. Sorum sermaye azaltımıyla ilgili olucak. Yeni TTK göre sermaye azaltımıyla ilgili yapılması gerekenle ilgi bilgi edinmeye çalıştım fakat ilgili ticaret odaları getirin yapalımdan başka bir cevap veremiyorlar. İzlememiz geren yolla ilgili bilgi almak isterim. Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Özmen, anonim şirketlerde sermaye azaltılması, YTTK'nun 473, 474 ve 475. maddelerinde oldukça detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Bu maddelerde hem yerine gelmesi gereken bazı şartlar hem de azaltma prosedürü düzenlenmiştir. Prosedür kısaca şöyle açıklanabilir; YK'nun sermaye azaltılmasının gerekliliği konusunda bir rapor hazırlaması ve bunu GK'un onayına sunması gerekir. GK'da, ilgili kanun maddelerinde öngörülen nisaplarla sermaye azaltılmasına karar verilmesi gerekir. Kararın alınmasını müteakiben GK kararının ilanı ve internet sitesinde yayınlanması gerekir. İlanla alacaklılara alacaklarını veya teminat talep edebilecekleri belirtilir.Alacaklıların talepleri çözümlendikten sonra karar ticaret siciline tescil edilebilir. Ancak bu prosedür dışında uyulması gereken koşullar ve karar nisapları için ilgili maddeleri incelemenizi veya özel bir danışmanlık hizmetinden yararlanmanız uygun olacaktır.


 

Tarih : 12.10.2012
Soru :
Merhaba 2 ortaklı(Hisse dağılımı % 90 ve % 10 şeklinde ) limited şirketi1.000.000 tl ödenmiş sermayesi var.bunu nakit olarak arttırıp 2.000.000 TL yapmak istiyor.Ortaklar yüzdeleri oranında nakit taahhüt edecekler.Yani pay dağılımında bir değişiklik olmayacak.Yeni TTK da 462 madde 3 fıkrasında "bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde , bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye taahüt edilmesi yoluyla sermaye arttırılamaz"diyor. Firmanın bilançosunda yasal yedek 7.500 Geçmiş yıl zararları : 58 335, TL Dönem Zararı : 70 548 TL Geçmiş yıl Karları ise 142 592,40 TL . bu durumda mükellef bunlara dokunmadan nakit arttırım yapalım diyor. Yapabilirmiyiz.? Teşekkür ederim.

Cevap :
Danışmanlık hizmeti, Yeni TTK'ya ilişkin genel nitelikte sorulara ilişkindir. Şirketlere ilişkin özel danışmanlık gerektiren sorular danışmanlık hizmetimizin dışındadır. Bu sebeple, özel danışmanlık gerektiren bu sorunuzu maalesef yanıtlayamıyoruz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 12.10.2012
Soru :
Değerli Meslektaşım, Mükellefimiz olan bir Anonim şirketin Genel kurulu ile birlikte sermayesini 5,000,000,-TL den 10,000,000,-TL ye yükseltmek istedik. Genel kurulu sonuçlandırdık, ancak tescilden özvarlık kaybı nedenii ile sermaye artışının en az 14,840,000,-TL olması gerektiği gerekçesi ile evrakımız geri döndü. bu tutarı nasıl hesapladıklarını açıklamalarını istedeik , verilen cevap Bakanlığın özel bir Hesaplama şekli var bu tutar ona göre bulundu diye garip bir açıklama ile karşı karşıya kaldık. Ya sermayeyi istedikleri tutara çıkartmamız yada mahkemeden özvarlık tesbiti yaptırıp kararı getirmemiz halinde tescil yabapileceklerini söylediler. size sorumuz 1- gerçekten böyle bir tutar mı olmak zorunda (hesaplama şekli ?) 2- eğer böyle bir durum yoksa hangi yolu izlemeliyiz. cevabınız için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla Ercan Demiray

Cevap :
Böyle bir tutarın hesaplanmasına ilişkin bir düzenleme TTK'da bulunmuyor. Bakanlığın böye bir uygulaması olduğunu da ilk defa sizden duyduk. Dolayısıyla böyle bir uygulama hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Bakanlık sitesinde de bu yönde bir uygulamaya yönelik herhangi bir husus bulunmamakta. Bu durumda, siz, sicilin bu yöndeki kararının size yazılı olarak verilmesini isteyebilirsiniz. Sicilin bu kararının size yazılı olarak tebliğ tarihinden itibaren 8 gün için ticaret mahkemesinde bu karara itiraz edebilirsiniz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 11.10.2012
Soru :
yeni TTK na göre nakdi sermaye arttırımında yapacağımız işlemleri sıralarmısınız.Şirketin iç kaynakları yok.cevabınıza teşekkürler.

Cevap :
Sayın Kınal, şirketiniz bir anonim şirket ise, sermaye taahhüdü yoluyla artırım yapılması söz konusu olacaktır. Bu tür sermaye artırımı için uygulanması gereken birçok işlem ve kural bulunmaktadır; Başlıca işlemler ana hatları itibariyle şöyle sıralanabilir - Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı ya değişik esas sözleşmede ya da iştirak taahhütnamelerinde taahhüt edilir. - YK'nun bir beyan hazırlaması gerekir. - GK'da artırım konusunda karar alınmalıdır. - Artırım kararı, genel kurul kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil edilmeli ve internet sitesinde yayınlanmalıdır. Ancak sermaye artırımında uyulması gereken bazı temel kurallar da vardır. Detayları ile tüm prosedür ve kuralları için Yeni TTK'nun 459 ila 461. maddelerini incelemeniz ve esas almanız uygun olacaktır.


 

Tarih : 10.10.2012
Soru :
LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIŞ KARARLARI NASIL ALINABİLİR? ÖRNEK: ÜÇ ORTAKLI NİR LİMİDET ŞİRKET HİSSE ORANLARI 1.ORTAK 0,25 2.ORTAK 0,40 3.ORTAK 0,35 ŞEKLİNDE BÖYLE BİR ORTAKLIKTA 1.ORTAK 0,25 VE 2.ORTAK 0,40 BERABER SERMAYE ARTIŞ KARARI ALABİLİRLERMİ? KONU İLE İLGİLİ YENİ TTK NIN İLGİLİ MADDELERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. İKİNCİ BÖLÜM Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi A) Genel olarak MADDE 589- (1) Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde, şirket sözleşmesi, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. 621 inci madde hükmü saklıdır. (2) Şirket sözleşmesinde yapılan her değişiklik tescil ve ilan edilir. 2. Önemli kararlar MADDE 621- (1) Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir:

Cevap :
Odamızın danışmanlık hizmeti genel olarak TTK'ya ilişkin sorulara yöneliktir. Şİrketilerin özel durumlarına ilişkin sorular genel danışmanlık hizmetimizin dışındadır. Özel danışmanlık niteliğindeki bu sorunuzu maalesef cevaplandırmamız mümkün değildir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 09.10.2012
Soru :
müşavirliğini yapmakta olduğum ltd.şti. için sermaye artırımı yapacağım. daha önceki sermayenin ödendiğine dair raporu kendim yazabilirmiyim. yoksa başka bir meslektaşıma yazdırmak zorundamıyım bunu danışmak isteri. yardımlarınıza şimdiden teşekkürler.

Cevap :
Yeni TTK'dan kaynaklanan herhangi bir engel söz konusu değildir. Ancak bir şirketin mali müşavirliğinin yapılması o şirkette denetçi olunmasına engel olacaktır. TTK m.400/e gereğince, denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunan mali müşavirler ilgili şirkette denetçi olamaz.


 

Tarih : 08.10.2012
Soru :
Sayın Hocam; Sorum Şu. Tamamı yabancı sermayeli bir limited şirketim var.Şirket ortakları 2 adet yabancı tüzel kişi şirket. Müdür yabancı uyruklu ve yurt dışında. Tüzel kişileri temsilen seçilmemiş.Türkiyede ikametgahı yok ve yabancı çalıştırma iznine de sahip değil.Sınırsız süre için müdür seçilmiş durumda. Acil ihtiyaçlar için sınırlı olarak 2 ayrı kişiye ortaklar kurulu imza yetkisi verdi. Müdür değiller ama ortaklar kurulu kararı ile yetkilendirilmiş durumdalar. 28 Ekim 2012 de yabancı müdürü müdürler kurulu başkanı seçtik. Burda TTK'ya göre yapmamız gereken bir şey varmı. Bilgilendirmenizi rica ederim. Teşekkürler

Cevap :
Hayır. TTK açısından yapılması gereken herhangi bir şey söz konusu değil. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 05.10.2012
Soru :
iyi çalışmalar, Merkezi istanbul da bulunan Ltd.Şti. 2 ortaklı, ortaklardan biri münferiden müdürdür. istanbul da şube açtığında şubeye sermaye ve müdür ataması yapılacakmıdır. atanacaksa eğer aynı müdür şubeye de müdür olabilirmi.

Cevap :
TTK'ya göre şubeler şirket olmadıklarından hukuken bir semayelerinin olması mümkün değildir. Olsa olsa bu hukuken şubeye tahsis edilen bir bütçe niteliğindedir. Müdür atamasına gelecek olursak, şubenin başına bir müdür atanması söz konusu ise, şirket müdürünün aynı zamanda şube müdürü olmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 05.10.2012
Soru :
merhabalar, sorum limited şirketlerde sermaye arttırımı ile ilgili.Yeni ttk'da sermaye arttırımı ile ilgili izlenecek yol nedir? nakden veya ortaklara borçlardan sermaye arttırımını nasıl yapacağız.Önceki uygulamalara ait işlemler aynen devam ediyor mu?Çok teşekkür ederim

Cevap :
Limited şirket sermaye artırımı prosedüründe herhangi bir değişikilik bulunmamaktadır. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 05.10.2012
Soru :
Merhaba, Yabancı sermayeli bir A.Ş. de çalışmaktayım. Yönetim kurulunda yabancı tüzel kişinin temsilcileri bulunmakta ve bu kişiler 01 Ekim'e kadar istifa etmediler. Ekim ayı içinde hem istifaları gerşekleştirip hem de olağan genel kurulu yapacağız. Yönetim kurulu 5 kişi, 4 ü yabancı sermayenin temsilcileri. Bu durumda nasıl Yönetim Kurul kararı alacağız. Alacağımız karar istifa etmemiş yönetim kurul üyelerinin imzalarını da taşıyacak.

Cevap :
Buna ilişkin Yol Haritamızın "01.10.2012" başlığı altındaki açıklamalarımıza bakabilirsiniz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 05.10.2012
Soru :
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 462'inci maddesine göre şirket bilançosunda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilerek (nakit) sermayenin artırılamayacağı hükme bağlanmıştır. Konu ile ilgili ikincil mevzuat da henüz yayımlanmamıştır. Sorum şu: Yukarıda bahsedilen fonlara geçmiş yıl karları dahil midir? (Geçmiş yıl karını daha sonra dağıtmayı düşünüyoruz.) Şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Saygılarımla,

Cevap :
Evet daha önce dağıtılmayan geçmiş yıl karları buna dahildir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 04.10.2012
Soru :
Sayın Danışman; 31/12/2012 tarihine kadar kuracağımız limited şirketde ortak sayısı asgari 1 kişi, sermaye 10.000 tl olabilecek mi? Ayrıca yeni TTK' ya göre yeni ana sözleşme örnekleri ile ilgili tebliğler çıkmadığı için önceki sözleşme örnekleri geçerli olacak mı? Ortak sayısı 20 den az olan limited şirketler de genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile yönetim kurulu karar defteri kullanmak zorundalar mı? Teşekkür eder,İyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Yeni TTK'DA ORTAK SAYISININ 20DEN AZOLMASI VEYA OLMAMASI AYRIMI KALKTI. O YÜZDEN ORTAK SAYISI NE OLURSA OLSUN LİMİTED ŞİRKETLER KANUNDA SAYILI DEFTERLERİ TUTMAK ZORUNDA. şİRKETLER 01.07.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN 1 ORTAKLA KURULABİLECEK VE SERMAYELERİNİN 10.000 tl OLMASI GEREK. İYİ çALIŞMALAR


 

Tarih : 03.10.2012
Soru :
ltd. şti.in yeni ttk ile işletmeye dönüşmesi md 194 te ele alındı . bu durumda sermaye şirketinden ticari işletmeye dönüş yapıldıktan sonra, firmanın kapanış işlemleri nasıl olacaktır.

Cevap :
Bu sorunuzun cevabı, Ticaret Sicili Yönetmeliği'nde düzenlenmesi gereken hususlardandır. Bu yönetmelik yayımlanmadığı için bu aşamada sorunuzu yanıtlamamız maalesef mümkün değildir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 03.10.2012
Soru :
merhabalar.. 2010 yılında kurulan ve şu anda 3 ortağı olan bir LTD şirketin sermayesini arttırmak istiyoruz.Şirket sermayesi 50.000TL , 33500TL paya sahip 2 ortağın karar alması ile sermaye arttırılabilirmi? teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Bu soruya cevap verebilmek için şirket esas sözleşmesinin ortaklar kurulunun yeter sayısını düzenleyen maddesinin nasıl bir düzenleme getirdiğini bilmek gerekir. Çünkü şirket sözleşmesinde bu yönde bir düzenleme olup olmadığı, varsa düzenlemenin içeriğine göre farklı durumlar ortaya çıkacaktır. Bu hususları bilmeden sorunuzu cevaplamamız mümkün değildir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 02.10.2012
Soru :
Sayın Yetkili, Türkiyede bir çok işletmenin sermaye taahüt edip ödeyemediğini biliyoruz. Bunun sebebi yanlış planlama ve bilinçsizlikten ileri gelmektedir. Mevcut Ltd.ve A.Ş'ler için sermaye taahütüdünün yerine gelmemesinden dolayı borç para alma ve verme kısıtlamasının ortaklara uygulanmasını aşmak için, sermaye azaltımına gitmek en uygun çözüm gibi duruyor önümüzde. Ancak bu uygulamanın hali hazırda yolu ile ilgili bilgi vermenizi rica ederiz. Saygılarımızla

Cevap :
Sayın Çınar, bunun için bir dizi işlemin yerine getirilmesi gerekir. Kısaca ve genel olarak belirtmek gerekirse , öncelikle genel kurul toplantıya çağrılmalı ve bu yönde karar alınması, daha sonra alacaklılara çağrı prosedürünün izlenmesi ve en son kararın ticaret siciline tescili gereklidir. Bu işlemler hakkında daha detaylı bilgi vermek, buradaki danışmanlık hizmeti kapsamını aşacağından, ayrıntılar için anonim şirkette sermaye azaltılmasına ilişkin 473 ila 475. maddelerini incelemeniz bilgilerinize rica olunur.


 

Tarih : 02.10.2012
Soru :
SAYIN ÜSTADIM.YENİ TTK'A GÖRE ULTRA VİRES KALKTI.ESKİDEN KURULAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE BUNUNLA İLGİLİ OLARAK AMAÇ VE KONU DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK GERKİYOR MU? YAPILACAK İŞLEM HAKINDA BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM. SAYGILAR

Cevap :
Sayın Kaplan eğer söz konusu olan şirket , sözleşmesinde yazan faaliyet konusu dışında işlem yapıyorsa, örneğin, konu olarak sözleşmesinde inşaat yazan bir şirket, asıl olarak turizm acentalığı yürütüyorsa, sözleşme değişikliği yaparak, konuya ilişkin maddeye turizm acentalığını eklemelidir. Yeni TTK'ya göre de, böyle bir ihtimalde sözleşme değişikliği yapılmalıdır.


 

Tarih : 01.10.2012
Soru :
Değerli Üstadlarımız bir müşterim limited şirket kurmak istiyor. Ortaklar şirket kurulduktan bir kaç yıl sonra işi öğrenen ortakların ortaklıktan ayrılıp aynı işi yapmalarından korkuyorlar. 1- Anasözleşmeye bir süre koyarak bu süre içinde ortaklar ortaklıktan ayrılamaz diye bir madde ekleyebilirbilir miyiz? 2-şirket sermayesi 800.000 tl oluncaya kadar ortaklar ortaklıktan ayrılamaz gibi bir madde anasözleşmeye koyabilirmiyiz? 3- Yada bu kony hakkında başka bir tavsiyeniz var mı ? teşekkürler

Cevap :
Yeni TTK, eski TTK'da olduğu gibi, limited şirket payının devrini şirket sözleşmesine konulacak bir maddeyle yasaklayabilir. Şirket sözleşmesine bu yönde hiç bir hüküm konmasa dahi,bir ortak payını devrederse, payı alan kişiyi şirket genel kurulu onaylamayabilir. Bu durumda, payını devreden ortak halen ortak olmaya devam eder ve payı devralan ortak sıfatını kazanmaz. Ancak her iki durumda da, payını devretmesi yasaklanan ya da payını devrettiği kişinin ortak olarak onaylanmaması sonucunda şirkette ortak olarak kalmaya zorlanan ortak şirketten haklı nedenle çıkmayı mahkemeden isteme riski vardır. Bu ortağa kanunen tanınan bir hak olup, aksine şirket sözleşmesine hüküm konulamaz. Konuya ilişkin Yeni TTK'nın hükümleri bu şekildedir. Özel tavsiye vermemiz ise mümkün değildir. Zira, Odamızın danışmanlık hizmeti sadece Yeni TTK'ya ilişkin genel açıklamalara ilişkin olup, üyelerimize özel nitelikte danışmanlık maalesef veremiyoruz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 01.10.2012
Soru :
Merhaba, 1- 6102 sayılı Yeni TTK' nın 139. maddesinde sermaye kaybı veya borca batıklık durumlarında olan şirketler ile birleşmenin bazı koşullar dahilinde mümkün olduğunu söylemiştir. Eğer birleşecek iki şirketten birisi özkaynaklarını tamamen yitirmiş ise ancak diğer firma özkaynakları ile borca batmış olan firmanın tüm borcunu karşılamayı taahhüt eder ve birleşme sonunda kurulacak olan firmada özkaynaklar teknik olarak yeterli olacak ise bu birleşme gerçekleşir mi? 2- Eğer birleşme oluyor ise firma ortakları farklı olduğu takdirde ortaklar pay hesabı ne dikkate alınarak yapılır? ilginiz için şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla

Cevap :
1- Borca batık bir şirketin birleşmesinin koşulu, diğer şirketin "borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen öz varlığa sahip bulunmasıdır" . Başka deyişle borçların taahhüt edilmesi yeterli değildir. sermaye, yasal yedek akçeler, belli bir amacı olan yedek akçeler düşüldükten sonra kalan öz kaynak miktarının, açığı kapatmaya yeterli olması gerekir. 2- Ortakların pay hesabı, birleşmeye katılan şirketlerin, öz varlık ve sermayeleri dikkate alınarak yapılabilir. Değişim ölçüsünün hesaplanma yöntemi konusundaYeni TTK'da bir hüküm bulunmamaktadır. Pay hesabının yapılması konusunda daha detaylı bilgi verilmesi, özel danışmanlık gerektiren bir konudur. Odamızın danışmanlık hizmeti Yeni TTK'ya ilişkin genel nitelikteki soruları cevaplandırmaktır. Üyelerimizin özel danışmanlık gereken soruları bu hizmetin kapsamı dışındadır.


 

Tarih : 29.09.2012
Soru :
Limited Şirketten Anonim Şirkete nevi değişikliğiyle dönüşümde geçmiş yıl karları ve bu dönem karları A.Ş'ye ayni sermaye olarak eklenmesiyle kar dağıtımı yapılmış sayılarak vergilendirme yapmamız gerekiyor mu ? Bu konuda yardımlarınızı rica ediyorum.

Cevap :
Geçmiş yıl karlarının sermayaye ilave edilmesi halinde GV stopajı yapılmayacaktır.


 

Tarih : 28.09.2012
Soru :
Merhaba, Limited şirketten anonim şirkete geçmek istediğimizde sermayemizin ödenmesi gereken minumum oranı nedir. Şu anda sermayemizin %50 si ödenmiş durumda. Ek ödeme yapmamız gerekir mi? Saygılarımla

Cevap :
Limited şirketlerin münimum sermayesinin 10.000 TL., anonim şirketlerin minimum sermayesinin 50.000 TL olması gerekir. Eğer şirketinizin sermayesi 50.000 TL'nin altında ise, bu takirde dönüseceğiniz anonim şirketin sermayesinin 50.000 TL'ye yükseltilmesi gerekir. Eğer şirketinizin sermayesi 50.000 TL veya üzerinde ise bu takdirde herhangi bir ödeme yapmanız gerekmeyecektir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 27.09.2012
Soru :
Yeni kurulan ve biri Türk diğeri yabancı olmak üzere iki ortaklı kurulan bir Limited Şirket sermayesinin 1/4 'ü bankaya bloke edilmiştir.Şirket tescil edildikten sonra bankadaki blokeli miktar tahsil edilerek ticari faaliyete başlamıştır. Ancak yurtdışından siparişlerin artması nedeniyle belirtilen sermayenin tamamından fazlası yabancı ortak tarafından bankadaki şirket hesabına gönderilmiştir. Bu durumda Genel Kurul beklemeden ödenmemiş sermayenin kalan kısmını yeni TTK'ya göre "Sermaye Taahhüd" hesabına yazabilir miyiz ? Yabancı ortak tarafından gönderilmiş miktarın belirtilen sermayenin üstünde olan kısmı için sermaye arttırımı gerekli midir ? Eğer gerekirse hangi tarihe kadar sermaye arttırımı olmalıdır ? Teşekkürler,

Cevap :
Odamızın danışmanlık hizmeti, YTTK'ya ilişkin genel soruları kapsamakta olup, özel danışmanlık gerektiren konular bu hizmetin kapsamı dışındadır. Bu sebeple maalesef özel danışmanlık gerektiren sorunuzu cevaplandıramıyoruz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 26.09.2012
Soru :
İyi çalışmalar. a.ş. ve limited şirket kuruluşlarında sermayenin ödenmesi nasıl oluyor. bankaya bloke şartı varmı Teşekkürler

Cevap :
Sorunuzun cevabı TTK 345'de düzenlenmiştir. AŞ ve limited şirketler için aynı hüküm geçerlidir. "Nakdî ödemeler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece şirkete öder."


 

Tarih : 25.09.2012
Soru :
Sayın danışman, 6102 sayılı TTK 358. maddesi (6335 sayılı yasanın 15. maddesi ile değişik)"Pay sahipleri sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz." demektedir.Serbest Yedek Akçelerde,Kar Payı Avans Dağıtım Tebliğinde "Genel kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ile Kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçeleri" olarak tanımlamaktadır. Bu durumda 358. madde açıklamasaına göre ortak borçlanması için, söz konusu serbest yedeklerin ve karların , geçmiş yıl zararlarını karşılıyor olması yeterlimidir yoksa borçlanma tutarının üst limiti, bu maddede bahsi geçen ve geçmiş yıl zararını aşan kısım ile orantılımıdır. Veya başka bir ifade ile, geçmiş yıl zararlarının aşılması(tutarı ne olursa olsun) ortak borçlanması için yeterlimidir? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Tekin, Yeni TTK m.358 gereğince, ortağın borçlanması iki koşula bağlanmıştır. Koşullardan biri, "şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârının geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmasıdır". Maddede yedek akçe ve kârın , geçmiş yıl zararlarını karşılaması aranmış, zararaları "aşması" aranmamıştır. Bu koşul, bir üst limit öngörmemektedir.


 

Tarih : 25.09.2012
Soru :
Sayın Danışman 3568 sayılı meslek yasamıza göre bağımlı çalışan SMMM 'lerin bağımlı çalıştıkları şirketlerde Sermayetespit raporu,tasfiyeden dönüş raporu, faal olduğuna dair rapor,ortak alacaklarının sermayeye celbi raporu, sermaye düzeltmesi ve dağıtılmayan karların sermayeye celbi ile ilgili raporları düzenleyip düzenleyemeyeceklerine dair bilgi verirmisiniz. Teşekkür ederim.

Cevap :
Bağımlı çalışanların çalıştıkları şirketin sermaye artışları ile ilgili raporlarının düzenlemelerinde bir engel yoktur.


 

Tarih : 25.09.2012
Soru :
Sayın Üstadım; Eski sözleşmelerin yeni TTK.ya uyarlanması ile ilgili soruma; işverenlerin hukukçulara danışarak hazırlaması gerektiği, bir çok değişklik ve yenilik getirdiğini yazmışsınız..Bir meslek mensubu olarak ben ve zannediyorum bir çoğumuz söylediğiniz şekilde bu hususu işverenlere anlatamayız..Ülkemizin KOBİ profili henüz buna hazır değiller maalesef. Ben izin verirseniz sorumu değiştirerek devam edeyim; eski sözleşmeleri bir elime, yeni TTK.ya göre sözleşme taslaklarını diğer elime alsam, baştan aşağı yeni TTK.ya göre yeniden yazsam, sermaye payları, ortakların ad, soyad, T.C ve adres bilgileri, genel kurula çağrı şekil ve toplantı usulleri gibi konularda değişiklikleri, müdürlerin görev ve görev sürelerini içeren yeni bir sözleşme kararı alsam; imza noter sicil tescili yapsam olurmu acaba? İşin özü; ben ne yapacağımı biliyorum ama, nasıl yapacağımı bilmiyorum üstadım..Yani bunu bir karar gibi alabilir miyim? Gündeme de; ''Ana Sözleşmenin Yeni TTK'ya Uyarlanması'' desem mesala olur mu? Odamızın bu konuda da bizlere yardımcı olması gerekir, işi hukukçulara havale ederek bu sorumluluktan kurtulmamız maalesef çok zor..Çok teşekkür eder, saygılar sunarım.. İyi çalışmalar..

Cevap :
Gerekli esas sözleşme değişikliklerinin yapılması için anonim şirketlerde yönetim kurulunun, limited şirketlerde müdür ya da müdürler kurulunun karar alıp genel kurulları TTK'ya uygun bir şekilde ve sürede toplantıya çağırmaları gerekir. Ticaret sicili gazetesinde değiştirilecek maddelerin eski hallini ve yeni halini ilan etmeleri; toplantı davetinde de esas sözleşme maddelerinin eski hallerinin ve yeni hallerinin ortaklara gönderilmesi gerekir. Genel kurul toplanarak bu esas sözleşme değişikliklerini onayladıktan sonra değişikilkleri içeren bu kararın ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi gerekir. Yani kısacası esas sözleşme değişikliklerine ilişkin prosedürde eski TTK'dan farklı bir prosedür ön görülmüş değil. Ancak, esas sözleşme değişikliklerini hazırlarken ortakların lehine getirilen düzenlemelerden ortakları haberdar etmeyi, yeni TTK'nın getirmiş olduğu çeşitli imkanlardan yararlanmak isteyip istemediklerini sorunuz. Örneğin limited şirket pay devrinde genel kurulun onay şartını kaldırmak istiyorlar mı istemiyorlar mı? ön alım, geri alım, öncelikle teklifte bulunma yükümü gibi imkanları esas sözleşmede düzenlemek istiyorlar mı istemiyorlar mı? Ek edim yükümü, yan edim yükümü koymak istiyorlar mı? Çünkü yarın öbür gün bu imkanlar hakkında bizi neden bilgilendirmeniz diye size geri dönebilirler. Ayrıca eğer anonim şirket esas sözleşmesinde bağlam düzenlenmişse (yani hisseler bağlı nama yazılı hisseler ise) TTK'da buna ilişkin değişiklikleri de esas sözleşmeye yansıtmak gerekir. Bunlar Yeni TTK'nın esas sözleşmelerinde yapılması gereken değişikliklerden yalnızca bir kaçı. Bu hususlara da dikkat edilmesi gerekir. İyi Çalışmlar


 

Tarih : 24.09.2012
Soru :
Merhaba, Limited Şirket ortağı olan 4/b kapsamında bağkur primini tutarını nasıl hesap edilmelidir? Şirkette en yüksek maaş alan personelin brüt 1650 tl maaşı var. Şirket ortağı primini 1650 tl üzerinden mi ödeyecektir? Yoksa 1650 brütün netini mi baz almak gerekir? Kanunda "sigortalı işveren" ise denilmekte ve sermaye şirketlerinde tüzel kişilik işverendir.ortaklar işveren değildir.dolayısı ile şirket ortakları bağkur primini öderken en yüksek ssk.lı personelininden daha düşük prim ödeyebileceğini görüşüde mevcuttur. Konu hakında bilginizi rica ediyoruz.

Cevap :
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları MADDE 104 – (1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir. a) Aylık prime esas kazanç, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katıdır. Sigortalılar prime esas kazançları ile ilgili aylık olarak beyanda bulunur. Sigorta primine esas kazanç sınırları dâhilinde yapılan ödemeler ödemenin ait olduğu ay için beyan olarak kabul edilir. Bu ay için başkaca beyanları dikkate alınmaz. İlişkin olduğu aya ait primini süresinde ödemeyen veya bu süre içinde yazılı beyanda bulunmayan sigortalının primleri, asgari aylık prime esas kazanç üzerinden tahakkuk ve tahsil edilir. Ancak, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığı dolayısıyla iş göremezliğin başladığı tarihte, verilecek ödenek veya bağlanacak gelirin hesabına esas tutulan son aya ait prime esas kazanç beyanında bulunulmamış ise varsa son aydan bir önceki ay için prim tahakkuku yapılan prime esas kazanç, yok ise asgari prime esas kazanç üzerinden prim tahakkuku yapılır. b) Sigortalı aynı zamanda işveren ise birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenen aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalının otuz günlük prime esas kazancından düşük olduğu tespit edilen sigortalıların aylık prime esas kazançları, tespit edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, Kanunun 89 uncu maddesi hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir. c) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması hâlinde, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur. ç) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması hâlinde, kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi tehlike sınıf ve derecesi en yüksek olan işyeri üzerinden hesaplanır. Aynı ay içinde faaliyetini sonlandırıp yine aynı ay içinde yeniden faaliyete başlayan sigortalıların kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin sigorta primi, son faaliyet konusu işine göre hesap ve tahsil olunur. d) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, köy muhtarları ile tarım işlerinde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların prime esas kazançlarının belirlenmesinde; Kanunun yürürlüğe girdiği yıldan başlamak üzere, 80 inci maddesine göre belirlenen günlük kazancın 15 katı dikkate alınır. Bu oran 30 katı geçmemek üzere her yıl 1 puan artırılarak uygulanır.


 

Tarih : 24.09.2012
Soru :
1. Bir limited şirket aktif ve pasifiyle devretmek suretiyle bir Anonim Şirketle birleşebilir mi. 2. Birleşebiliyor ise a. Ltd.Şti.’ de 2 ortak Anonim şirket 5 ortaklı, Ltd. Şti.’ndeki ortaklar aynı zamanda Anonim Şirketle ortak b. Anonim Şirketin ödenmiş sermayesi 10.000.000 TL. Anonim Şirketin öz sermayesi 12.500.000 TL. Ltd. Şti. ödenmiş sermayesi 1.500.000 TL. Ltd. Şti. öz sermayesi 1.550.000 TL. Bu durumda birleşme sonucu ortakların sermayeleri ne olacaktır. c. Şirketlerin öz varlıkların tespitinde S.M.M. veya Y.M.M. raporları geçerlimidir. d. Küçük ölçekli şirketlerin kriterleri ne olmalıdır ( T.T.K. 149 MD.) e. Yukarıdaki hususlara göre T.T.K. 156 MD. Kapsamına girilebilirmi.

Cevap :
Yeni TTK'ya göre bir limited şirket bir anonim şirketle birleşebilir. Hangi şirketlerin küçük ölçekli olacakları henüz belli değil. Bunun için ikincil mevzuatın yayımlanması bekleniyor. Sorunuzun diğer bölümleri özel danışmanlık kapsamına girmektedir. Burada verilen hizmetin amacı yeni TTK hakkında genel bilgiler vermektir. Bu yüzden sorunuzun diğer kısımlarını burada yanıtlamamız mümkün değil. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 20.09.2012
Soru :
Sayın Üstad, 1- Firmamız 5811 sayılı yasadan faydalanarak sermaye artırımı yapmıştır. 2- Yasadan yararlanma şartı olan çıkan verginin ödenmesi gerekiyordu. 3- Firmamız bu ödemeyi yapmayarak bu hakkını kaybetmiştir. 4-6111 sayılı yasa ile bir af gelmiş ve ödenmeyen vergilerin en son 02.05.2011 tarihine kadar tek taksitte ödenmesi şartı ile 5811 sayılı kanun şartlarından yararlanma hakkı getirilmiştir. 5- Firmamız bu ödemeyi de tek taksitte ödememiştir. Fakat taksitler halinde ödemektedir. 6- Dolayısı ile bu hakkımızı da kaybetmiş bulunmaktayız. 7- 6111 sayılı kanun 4.seri nolu tebliğ ile ' 15.06.2012 tarihi itibari ile ödenmesi gereken vergileri ödemeyerek veya eksik ödeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, 31.10.2012'e kadar bu tutarları ödemeleri şartı ile 6111 sayılı kanun hükümlerinden faydalanacaklardır' ibaresi yer almaktadır. 8- Vergi dairesi 4 seri nolu tebliğin sadece yapılandırılması bozulmuş olanlara getirilen bir uygulama olduğunu dolayısı ile yapılandırmamızda bir bozulma olmadığını ve firmamızın peşin ödeme şartını yerine getirmeyerek bu kanun hükmünden faydalanamayacağını beyan ederek 5811 sayılı yasa şartlarına dönmemizin mümkün olmadığını beyan etmektedir. 9- Tüm bu bilgileri değerlendirdiğinizde 4.seri nolu tebliğ kapsamında peşin ödememiz gereken vergimizi 31.10.2012 tarihine kadar ödeyerek 6111 Sayılı kanun geçici 3. maddesinden yararlanmamız mümkün müdür? Saygılarımla,

Cevap :
5/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 42 nci maddesiyle 25/2/2011 tarihli ve 1. Mükerrer 27857 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici 19 uncu madde eklenmiş ve anılan madde 6322 sayılı Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.SÖZ KONUSU DEĞİŞİKLİK İLE borçları yapılandırılmasına ilişkin yeni bir hakkı tanınmıştır. 5811 sayılı yasa ile yerine getirilmeyen yükümlülük bu kapsamda değildir.


 

Tarih : 19.09.2012
Soru :
MERHABALAR İKİ ORTAKLI BİR LİMİTED ŞİRKETİMİZ VAR. ŞİRKETİN SERMAYESİ 100.000, TL A ORTAĞIN SERMAYESİ 99.000,00 TL B ORTAĞIN SERMAYESİ 1.000,00 TL ŞİRKETİME MÜDÜR ŞEÇİMİ VE MERKEZ ADRES DEĞİŞİKLERİ YAPACAĞIZ.ANCAK B ORTAK ŞİRKETE HİÇ GELMİYOR VE TÜM UYARILARA RAĞMEN KARARLARA İMZA ATMIYOR. A ORTAĞI TEK BAŞINA KARAR ALIP İMZA ATSA MÜDÜRLÜK VE MERKEZ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİNDE BİR SIKINTI YAŞAYABİLİR MİYİZ İYİ ÇALIŞMALAR

Cevap :
Yeni TTK 620 gereğince genel kurul kararları "Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde, seçim kararları dâhil,toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır." Buna göre, müdür seçimi için tek ortağın oyları ile karar alınması mümkün olabilecektir. Ancak merkez değişikliği önemli kararlar arasında sayılmıştır. Önemli kararlar, ağırlaştırılmış yeter sayıya tabi tutulmuştur. Yeni TTK 621 gereğince önemli "genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde alınabilir." Eğer A, bu iki koşulu yerine getiriyorsa, yani hem oy çoğunluğuna hem de sermaye çoğunluğuna sahipse ( kanunun ifadesiyle oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğuna sahipse), tek başına bu kararı alabilecektir.


 

Tarih : 19.09.2012
Soru :
6102 sayılı TTK 358. madd. hk. Sayın Danışman Topluluk şirketleri ticari hayatımızda önemli sayılacak yere sahiptir. Bilindiği ü zere 5520 sayılı KVK 12/6 maddesinde; topluluk şirketlerinden herhangi birinin kullanmış olduğu krediyi tüm şartlarıyla ve yükümlülükleriyle topluluk şirketlerinden (ister ortağı olsun ister iştiraki olsun)herhangi birine aktarması örtülü sermaye olarak addedilmeyeceğine dair hüküm bulunmaktadır. Bu durumda topluluk şirketlerinden herhangi biri, ortağı olan tüzel kişi kuruluşa, kullanmış olduğu krediyi aynı şartlarla aktarması veya nakit ihtiyacını karşılayabilmesi bakımından özkaynaklarından para aktarması (daha sonra bu borç adatlandırılarak 3065 sayılı KDVK 1. maddesine göre genel oranda kdv tahakkuk ettirilerek faiz hesaplanmaktadır) TTK 358. maddesini ihlal anlamına mı gelmektedir? Zira bu borç kullandırımı gerçek kişi hissedarlara ödenen bir borç değil, ancak tüzel kişi ortağın aktifinde darboğazın aşılması için bir likidite olarak görülecektir. Bu konudaki görüşünüzü rica ediyorum.Teşekkür ederim.

Cevap :
TTK m.358'de haziranda yapılan değişiklik ile borçlanma olanağı belli koşullara uygun olmak kaydıyla mümkün kılınmıştır: "Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz." Bu şartlara uygun olarak, topluluk şirketlerinden herhangi biri, ortağı olan tüzel kişi kuruluşa, kullanmış olduğu krediyi aynı şartlarla aktarabilir veya öz kaynaklarından para aktarabilir. Ortaklar için öngörülen bu koşullar, yalnızca gerçek kişi ortaklara yönelik değildir. Şirkete borçlanan bir başka şirket olsa dahi, grup şirketi olsa dahi, TTK 358 uygulanma alanı bulacaktır.


 

Tarih : 18.09.2012
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR .DAHA ÖNCE SORDUĞUM ANCAK CEVAP ALAMADIĞIM 2 SORUM VAR. 1-Yeni TTK 'na göre süreç içerisinde öncelikli yapılması gereken süre kısıtlaması olan sermaye şirketlerinin yapması gereken değişiklikler ve uygulamalar nelerdir. 2-İdari para cezasına tabi işlemleri uygulayacak birim hangi kurumdur.Denetlenecek firma kriterleri daha belli olmadığından idari para cezası konularında denetleme raporları önemlimidir. Teşekkürler

Cevap :
ilk sorunuza ilişkin olarak Odamızın internet sitesine çok kısa bir süre içerisinde konulacak olan tarihlere göre hazırlanmış Yol Haritası sürece ilişkin tüm sorularınızı gidermek için yeterli olacaktır. İkinci sorunuza ilişkin olarak ise, 6335 sayılı Kanunla değişik TTK m. 562/13 uyarınca idari para cezaları, aksi bir hüküm bulunmadığı sürece, mahallin en büyük mülki amiri (duruma göre Vali, Kaymakam vs. )tarafından verilir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 18.09.2012
Soru :
Değerli Üstadım, Yeni TTK uyarınca sermaye artışları sırasında öncelikle bedelsiz artışların yapılması gerekiyor. Ltd. Şti. Sermaye artışı yapmak istiyor. Özkaynak kalemleri içerisinde; I. ve II. tertip Yasal Yedeklere İlişkin Enflasyon Farkları ve Olağanüstü Yedeklere İlişkin Enflasyon farkları mevcut. Sorum Şu; 1) Bunlar bu madde kapsamında sermayeye ilave edilecek mi? 2) Edilecekse SMMM Raporu yeterli midir? YMM Raporu aranır mı? Rapor örneklerinde yer almadığı için tereddüte düştüm.

Cevap :
Sayın Oral, sorduğunuz konular Yeni TTK'nun iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin maddelerinde düzenlenmemiştir. Bu sorunlar, konunun muhasebe cephesini ilgilendirdiğinden, muhasebe ile ilgili danışma birimine başvurmanızı rica ederiz.


 

Tarih : 18.09.2012
Soru :
Merhaba, Yeni TTK kapsamında bir kaç sorum olacaktı; 1- 4 ortaklı LTD.ŞTİ kuruluşunu 5 ay önce yapmıştık. Bu şirketin ortaklarının hepsi gerçek kişi ve bir tanesi şirket müdürü olarak seçildi. Yeni TTK 25.m. de belirtilen hükümlere göre şirket müdürünü istifa ettirip tekrar seçmemiz gerekiyor mu? yoksa aynı haliyle devam edebilir mi? 2- Pay defteri ticaret odası kayıtları mevcut olduğu için tutulmasa olur mu? yani her türlü pay devri, sermaye değişikliği gibi konularda zaten oda tescili yapılıyor. pay defteri ltd.şti lerde zorunlumudur? 3- Bağımsız Denetime tabi olacak şirketler ile ilgili son şekli bellimidir? 4- işletme defteri tutulmasında eski haliyle devam edebiliyoruz değil mi? yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. saygılarımla.

Cevap :
1. Ortaklarınızın hepsi gerçek kişi olduğu için, müdürünüzün istifa etmesi gerekmiyor; görev süresinin sonuna kadar görevine devam edebilir. 2. Anonim ve limited şirketlerde pay defterinin tutulması zorunludur. Bunlar da artık ticari defterlerdendir. Limited şirketlerde pay devirlerinin tescil edilmesi bu zorunluluğu ortadan kaldırmamaktadır. 3.Hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir. Ancak buna ilişkin Bakanlar Kurulu düzenlemesi henüz yapılmamıştır. 4. İşletme defteri yeni TTK'da kaldırılmıştır. O yüzden işletme defteri tutulması artık mümkün değildir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 17.09.2012
Soru :
6103 sayılı ttk nın 25.maddesine göre şirket müdürlerinin 01.10.2012 tarihine kadar istifa etmeleri gerekmekteydi. bir a.ş. nin bağlı ortaklığı olan ltd şti.de (ltd şti nin sermayesinin %99 una a.ş.kalan %1 e sahıs olmak üzere iki ortaklı bir ltd şti de temsilci olarak a.ş.müdür seçilmiş ve a.ş.yi temsilen iki gercek kişiye müşterek imza ile temsil yetkisi verilmiştir.) tüzel kişi a.ş. adına temsilci olan sahıslarında istifa etmelerine gerek varmıdır.

Cevap :
Bahsettiğiniz durumu yanlış anlamadıysak limited şirketin iki müdürü de hakim ortak olan anonim şirketi temsilen seçilmişlerdir. Bu durumda bu müdürlerin istifa ederek yerlerine anonim şirketin müdür olarak seçilmesi ya da istifa eden kişilerin bizzat kendileri adına müdür seçilmeleri gerekmektedir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 17.09.2012
Soru :
Merhaba, Yeni TTK’ya göre LTD.ŞTİ. Sermayesi 10.000 TL olması gerekiyor. Bizin Sermayemiz 5.000.-TL Sermayemizi artırmak istiyoruz ancak, 6111 sayılı af kununundan yararlandığımız için şirket zarara döndü ve sermayenin 2/3 ‘ün kaybetti. Sermayemizi nasıl artıra biliriz? Şirketin fes olmaması için ne yapmalıyız?

Cevap :
Sermayeleri 5.000 TL. olan limited şirketlerin sermayelerini 6103 sayılı Kanun m. 20 uyarınca 14.02.2014'e kadar 10.000 TL'ye yükseltmeleri gerekir. Bu durumda öncelikle aynı genel kurulda alınacak kararlarla önce sermayeyi 1/3'e indirme kararı alıp kabinde de hemen sermayeyi 5.000 TL'ye artırıma kararı almanız gerekir. Böylece bilançoyu düzeltmiş olacaksınız. Bu şekilde bilanço düzeltilip gerçeğe uygun hale geldikten sonra eğer isterseniz aynı genel kurulda sermayeyi 10.000 TL'ye çıkartırsınız. Aynı genel kurulda sermayeyi 10.000 TL'ye çıkarmak yerine 14.02.2014 tarihine kadar herhangi bir tarihte sermaye artırımı yaparak sermayeyi 10.000 TL'ye de çıkarabilirsiniz. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 17.09.2012
Soru :
Saygı eğer üstad; benim sorum yeni TTK da tek ortaklı LTD de . hisseler 1 kişide toplandığında. Son duruma göre şirketin ünvanı LTD olarak kalabilirmi.veya yeni bir ünvan ve iştigal konusunda ve sermayesinde TADİL yapmak gerekiyormu. saygılarımla. iyi çalışmalar...

Cevap :
Yeni TTK'ya göre, anonim ve limited şirketler tek ortaklı olabilir. Bu yüzden şirketin ne ticaret ünvanında ne de işletme konusunda herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yok. Ancak şirket müdürlerinin TTK m. 574/2 uyarınca, şirketin tek ortaklı olduğunu öğrendikleri tarihten itibaren yedinci günün sonuna kadar şirketin tek ortaklı olduğunu ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeleri gerekir. İyi Çalışmalar


 

Tarih : 17.09.2012
Soru :
Tasfiye Halindeki Yabancı Sermayeli Şirketin Türkiye Şubesinin adresini değiştirmek istiyoruz. Adres değişikliği için Tasfiye Memurunun kararı yeterlimidir? Yoksa yurtdışındaki şirket merkezininmi adres değişikliği kararı alması gereklidir? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

Cevap :
Sorunuzda tasfiye memuru ibaresini kullandığınızdan, şubeden kastınızın Türkiye'de kurulu bir anonim veya limited şirket olduğunu anlıyoruz. Eğer durum buysa, tasfiye memurunun şirketin adresini değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Yurt dışındaki şirketin karar almasına gerek olmadığını düşünüyoruz.


 

Tarih : 17.09.2012
Soru :
Ltd. Şirket Sermay