tahsilat

Danışmanlara Sorulmuş Sorular


Tarih : 14.04.2011
Soru :
Üstadım merhabalar Rent a car firmasıyız. Kiraladığımız araçların üzerinde bulunan Ogs cihazlarının mülkiyeti firmamıza aittir. Cihazların dolum işlemleri de firmamız hesaplarından yapılmaktadır. Kiralayandan ilgili tutarları borç dekontu yoluyla mı yoksa fatura ederek mi tahsil etmeliyiz? Fatura ile tahsilat yapılacaksa KDV ye tabi midir? KDV ye tabi ise dahil mi yoksa hariç mi kesilmelidir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Çiftçi, OGS cihazı aracınızla birlikte sizin aktifinizde kayıtlı olduğundan kira bedelinden hariç ayrıca OGS kullanım bedeli de tahsil ediyorsanız tutar üzerinden KDV hesaplayarak fatura düzenlemeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.04.2011
Soru :
iyi çalışmalar dileklerimle sizlerden bir konu hakkında görüş rica etmek istiyorum. Bilindiği üzere İski su'yu artık kontörle satmaktadır. Ancak fatura yerine tahsilat makbuzu kesilmektedir. %8 kdv 'nin bu makbuz üzerinden ayrılmasında bir kanuni sakınca varmıdır. teşekkürler

Cevap :
Sayın Aktaş, KDV uygulamasında indirim yapılabilmesi için fatura ve benzeri vesika alınması gerekir. Bahsettiğiniz makbuz üzerinden KDV indirimi yapmanızın sözkonusu olmayacağı kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.03.2011
Soru :
Merhabalar; Bir arkadaş evini 2010 yılında kiraya vermiş ama kirayan kişi ödeme yapmamış 2011 yılında mahkeme kararıyla evden çıkarılmış yıllık gelir vergisi beyannamesi nasıl düzenlenecek bu kişi için kira geliri tahsilatı yapıldığı yıldamı gelir beyan edilecek bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Dönmez, Kira gelirinde gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla sorunuzdaki arkadaşınız 2010 yılında kira geliri elde etmediyse başkaca beyan edilecek geliri bulunmuyorsa yıllık beyanname vermeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.03.2011
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Mükellef KDV dahil, 14.986,00 T.L. satış faturası ile mal satmıştır. 11.000,00 T.L. ‘nı çek ile tahsil etmiştir, bakiyesini nakit tahsil edecektir. 3.986,00 T.L. bakiyesini elden tahsilat makbuzu ile nakit tahsil edebilir mi, yoksa banka üzerinden mi tahsilat yapacaktır. Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Fatura bedeli 8.000 TL üzerinde olduğu için kalan bakiyeyi de banka veya çek ile tahsil edeceksiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 08.03.2011
Soru :
Nakit Tahsilat Makbuzu kestiğimizde sınır 8000 tl idi bu sınır değişti mi? değiştiyse ne zaman değişti? kaç tl üzeri bankadan yapmamız gerekiyor?

Cevap :
Sayın Özkan, Cari hesap bakiyesi 8.000 TL ye ulaştığında ödemelerin banka kanalıyla yapılması zorunludur. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.03.2011
Soru :
merhaba , ba bs formlarının verilmemesinden ötürü kesilen ö.u.cezalarının torba yasa sonrası indirim ve tahsilat durumları ne şekilde olucaktır ? dönem ( 2009 - 2010 )

Cevap :
Sayın Türker, Konuya ilişkin özet tablomuz ve açıklamalarımız web sayfamızda mevcuttur, faydalanabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.02.2011
Soru :
mükellefim olan akaryakıt istasyonu şirket, ana dağıtıcı firmadan 5 yıllık satış ve destek prim bedeli almış, faturası tanzim edilmiş, tahsilatı yapılmıştır. bu bedel, gelecek yılların gelirleri olarak mı değerlendirilecek, yoksa ilgili dönemde tahakkuk ve tahsil edildiğinden gelir hesaplarında incelenip vergilendirilecek midir? cevabınızı bekliyorum. iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Gültekin, Gelecek 5 yıla ilişkin olarak prim bedeli peşin olarak tahsil edildiğinden tamamı bu yılın geliri sayılacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.01.2011
Soru :
İyi günler 9 daire 4 dükkandan oluşan bir apartmanın kapıcı sı yok.Aylık temizlik ve elktrik ödemeleri için daire başına para makbuzu ile 15.00TL toplanmaktadır.Apartman için karar defteri gelirgider işletme defteri alınmıştır.Defter ve para tahsilat makbuzunun notere tasdiki zorunlumu.Apartman için alınması zorunlu başka evrak varmıdır.İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Büyükyılmaz, Sorunuzun vergi uygulamaları ile ilgisi yoktur. Kat mülkiyeti kanununa göre yapmış olduğunuz harcamaları belgelendirmeniz gerekir. Söz konusu kanuna göre bahsettiğiniz evrakların noter tasdikli olması gerekmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.01.2011
Soru :
Sayın Danışma Birimi. Mükellef yaptığı kredili satışların kredi kartı ile tahsilatını bazen cari ay dışında tahsil etmektedir. Yani örneğin malı aralıkta satıyor sevk ediyor ve faturasını aralık ayında kesiyor. Ancak pos makinesi ile tahsilatını ocakta yapıyor. Ya da tersi de olabiliyor. Yani arlık ayında pos makinesini kullanarak ön ödeme alıyor. ( avans veya erken tahsil indirimi için ) Malı ocak ayında sevk ediyor, faturasını ocak ayında kesiyor. Her iki durumda da cari aya ait kredili satış tutarı ile fiili pos makinesi hareketleri birbirini tutmuyor. KDV beyanında , kesilen faturalara göre kredili satış tutarını yazarsak, gib.gov.tr ‘de sistem tarafından “ kredili satış tutarının banka kayıtlarıyla uyuşmadığı “ uyarısı geliyor. Banka kayıtlarına göre yazarsak da gerçekte cari aya ait kredili satışları göstermemiş oluyoruz. KDV beyanındaki kredili satışlar satırına cari aya ait kredili satışların toplamını mı , yoksa KDV beyanının dönemini oluşturan aydaki pos makinesi tahsilatı toplamını mı yazmalıyız ? Veya bir başka yol mu uygulanmalı ? Teşekkür Ederim.

Cevap :
Sayın Karadeniz, Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığının yayınlamış olduğu duyurularda Kredi kartı işlemlerinin amacına uygun olarak kullanılması gerektiğini ve işlemin (satışın) yapıldığı tarihte kartların kullanılması gerektiğini ifade etmiştir.Ancak bahsettiğiniz uyumsuzlukların çıkmasının ileride idare tarafından sorulmasında belgelendirilip ispatlanması mükellefe düşmektedir. Danışma Birimi GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ DUYURUSU KREDİ KARTI SATIŞ (POS) CİHAZI İLE YAPILAN SATIŞLAR VE KDV BEYANNAMESİNİN 45 NO’LU “KREDİ KARTI İLE TAHSİL EDİLEN TESLİM VE HİZMET BEDELLERİN KDV DAHİL KARŞILIĞINI TEŞKİL EDEN BEDELö SATIRINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI Bilindiği üzere, bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları (sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı ile yapılan) günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ay Başkanlığımıza göndermektedirler. Bankalardan alınan bu bilgilere göre, bankaların kredi kartı ile satış cihazı verdiği üye işyerlerinin, bu cihazları kullanarak yaptıkları satış tutarları ile mükelleflerin beyanları karşılaştırılarak bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakkında denetimler yapılmaktadır. Başkanlığımızca, söz konusu denetimlerin bundan böyle aylık dönemler halinde daha sık yapılması planlanmaktadır. Yapılan vergi incelemelerinde mükelleflerin kredi kartı ile satış işlemi olduğu halde, ilgili dönemlerde verilen KDV beyannamelerinde yer alan 45 numaralı “kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedelö alanının boş bırakılarak ihmal edildiği, ilgili hâsılatın sadece matrah bildirimi tablosunda yer alan “teslim ve hizmet bedeliöne dâhil edildiği görülmektedir. Söz konusu alanın bu şekilde doldurulmaması neticesinde kredi kartı satış hasılatı ile 45 numaralı satır arasında yapılan karşılaştırmalarda uyumsuzluklar ortaya çıkmakta, bu konu ile ilgili olarak yapılan incelemeler Başkanlığımız vergi inceleme birimleri üzerinde verimsiz iş yükü meydana getirmekte ve mükelleflerimizin beyannamelerini eksik doldurmalarından kaynaklanan vergi cezaları ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Öte yandan yapılan incelemelerde, bazı mükelleflerce kredi kartlarının zaman zaman mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için kullanıldığının ifade edildiği görülmüştür. Bankaların müşterileri ile aralarında yaptıkları sözleşme ile yalnızca mal ve hizmet alışverişi yapılması maksadıyla verdikleri POS cihazlarının, bu amaç dışında normal ve mutad olmayan başka amaçlarla kullanıldığı iddiasının vergi incelemeleri esnasında ispat yükümlülüğünün 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3 ncü maddesi uyarınca iddia sahibi mükelleflere ait olması ve iddia edilen hususların yasal defter kayıtları üzerinde ispat edilememesi nedeniyle, mükellefler denetimler sonucu doğan vergi ve cezalardan dolayı ekonomik sıkıntılara düşmektedirler. Bu şekilde tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için vergi mahkemelerine yapılan itirazlar neticesinde Danıştay’ın son yıllardaki kararlarının birçoğunun bu doğrultuda olması ve ispat külfetini mükelleflere yükleyerek aleyhte kararlar vermesi mükelleflerin kayıplarını daha da artırmaktadır. Diğer taraftan mükelleflerin, kredi kartı ile yaptıkları satışlar ile bunlara ilişkin olarak düzenledikleri satış belgeleri arasında dönem kaymaları ve tutar uyumsuzluklarının oluşmasını engellemek için mutlaka POS cihazlarından gün sonlarında aksatmadan gün sonu işlem raporunu almaları gerekmektedir. Aksi durumda bankalardan aylık dönemler itibariyle işlem tarihi bazında alınan POS satış hasılatı bilgileri ile KDV beyannamesinde yer alan satış hasılatı bilgileri arasında yapılan kontrollerde uyumsuzluklar ortaya çıkmakta ve bu durum gelir idaresi ile mükellefler arasında ihtilaflara sebep olmaktadır. Bu nedenlerle mükelleflerce kredi kartı ile satış (POS) cihazlarının amacına uygun biçimde kullanılması, bu cihazlarla ilgili olarak gün sonu işlemlerinin geciktirmeden yapılması ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlerce KDV beyannamelerinin 45 numaralı “kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedelö satırının aylık POS hasılatları dikkate alınarak doldurulmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerek mükellefler ve serbest muhasebeci mali müşavirler ve gerekse Başkanlığımızın bundan böyle aylık dönemler halinde yapacağı çalışmaları verimli hale getirerek zaman kaybını önleyecek, ayrıca mahkemelerimizin söz konusu incelemelerden kaynaklanan ihtilaflarla ilgili iş yükünü azaltacak ve neticede oluşabilecek sıkıntıların önüne geçecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


 

Tarih : 20.01.2011
Soru :
BİR MÜŞTERİM 2006 VE 2007 YILINDA TAHSİL EDEMEDİĞİ CARİ HESAP ALACAKLARI İÇİN MÜŞTERİSİNİ MAHKEMEYE VERMİŞ ANCAK BANA BİLDİRMEDİĞİNDEN 5 YILDIR BU ALACAĞI NORMAL 120 HESAPLARDA DURUYORDU. BU SENE YAPTIĞIM İNCELEMEDE BU ALCAKLAR NİYE AYNEN DURUYOR DEDİĞİMDE BANA ALACAK DAVASI İLE İLGİLİ MAHKEME KAYITLARINI VERDİ. BU DURUMDA 2006 VE 2007 YILINDA AÇILAN BU DAVALARA İLİŞKİN 2010 SENESİNDE ŞÜPHELİ ALACAKLAR HESABINI KULLANABİLİRMİYİM (DAVALAR HALA SONUÇLANMAMIŞ VE TAHSİLAT YAPILMAMIŞTIR.) ACİL BİLGİLERİNİZE İHTİYACIM VAR TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap :
Sayın Şahin, Alacağın şüpheli hale geldiği yılda karşılık ayırabilirsiniz. Sorunuzda bahsettiğiniz üzere 2006 ve 2007 yılında şüpheli hale gelmiş bir alacağın karşılığını 2010 yılında yapamazsınız. (Dönemsellik ilkesi gereği) Danışma Birimi


 

Tarih : 16.01.2011
Soru :
İyi günler dilerim. Mükellef, kamu kurumundan ihale aldı. İşin türü hizmet - organizasyon - işi. Ve çalıştırılacak elemanların SSK primlerini, maaşlarını, yemek ve yol masrafları ile tertip edilen organizasyonun hizmet masraflarını kamu kurumundan tahsil etmektir. Mükellef aldığı ihaleyi bir taşeron firmaya verdi. İşi alan mükellef kamu kurumu ile tevkifatlı fatura düzenleyerek tahsilat yapıyor. Mükellef tevkifatlı faturayı taşeron firma ile de düzenleyecek mi. Taşeron firma tevkifatlı faturayı düzenlemeyip iade talebinde bulunursa da olmaz mı. İşin boyutu [ % 80 i ] çalıştırılan, istihdam edilen elemanların sigorta, yemek, yol ve maaş ödemelerinden oluşuyor. % 20 lik kısmı malzemelerden oluşuyor. Şimdiden cevabınıza teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Hamzaçebi, Taşeron firmanın düzenleyeceği fatura hizmet faturası olacağı için hizmetin bütünlüğü dikkate alınarak düzenlenecek faturanın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı kanaatindeyiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.01.2011
Soru :
iyi akşamlar üstadım. ltd.şirketi 50000 tl ye bir daire sattığıını düşünürsek 12,ayda,,.ve ocak 2011 de fatura bedelini şirket banka hesabımıza nakit yatırsa mevzuat açısından sakınca varmı illaki hesaptan eft yapmalımı.tapu ve noterlerde teşvik kapsamında değil diye biliyorum yani 8000 üzeri nakit tahsilat ve ödemeler bankadan geçmek zorunda değil mi yoksa yanlış mı düşünüyorum bilgilendirirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Batur, G.Menkul alım satımları Tapu müdürlüklerinde yapılması zorunlu bir işlemdir. Tapuda yapılan işlemler için yapılacak ödemeler Banka veya finans kurumlarında tevsiki zorunlu işlemler değildir.(VUK Sirküler/1-VUK G.TEBLİĞ 320-323) Danışma Birimi


 

Tarih : 05.01.2011
Soru :
Bir aydan fazla süre ile hizmet verilen hizmet işletmelerinde örneğin 2 yıllık,3 yıllık vs sürelerle yapılan fitnes spor vs hizmet sözleşmeleri bedelleri genel olarak kredi kartı ile ve tamamı peşin tahsil edilmektedir.Bu sözleşmelerin dönemsellik ilkesine göre aylık faturalanması gerekir.Bunu yaptığımızda Kredi kartı tahsilatları toplamı ile KDV Beyanı uyuşmuyor.Bu nedenle tamamına fatura kesiyoruz.Teslimin 2 yıla sarkmasına rağmen peşin KDV ve Gelir V.ödemek zorunda kalıyoruz yapılan işlemin doğruluğunu yorumlar mısınız???

Cevap :
Sayın Kalyoncu, Hizmet bedelinin tamamını alıyorsanız hizmet bedelinin tamamını fatura etmeniz gerekir. Hizmet bedelini taksitler halinde alıyorsanız, taksidi aldığınız dönemde fatura kesmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.10.2010
Soru :
Merhaba, V.U.K. 332 sıra no'lu tebliğe göre 8.000 TL üzeri tahsilat ve ödemelerin bankadan yapılması gerekmektedir. Elektrik faturamız 10.000 tl ise ve vadesi geçtiğinden dolayı bankalar almıyorsa elden kuruma ödememiz bu tebliğe aykırı mıdır?

Cevap :
Sayın Aydın, Vadesi geçmiş ödemeleri bankanın kabul etmemesini sizin ispat etmeniz koşulu ile kurum veznesine öderseniz cezai bir müeyyide uygulanmayacağı kanaatindeyiz. (Bankadan yazı alınız) Danışma Birimi


 

Tarih : 12.10.2010
Soru :
Sayın danışma birimi Metin Beye: ihraç kayıtlı satışla ilgili kur farkı kdv ile ilgili çok kısa sürede cevap verdiniz çok teşekkür ederim. Sayın hocam ben ihraç kayıtlı satış yapan İmalatçı mükelefin müşaviriyim. Yani yurtiçindeki müşterime dövize endeksli ihraç kayıtlı satış yaptım. Yurtiçindeki müşterimden tahsilat yaptıktan sonra lehime olumlu kur farkı oluşmuştur. Bu durumda kdv hesaplanırmı bunu sormak istemiştim. Saygılarımla

Cevap :
Sayın Beyazal, Dövize endeksli satışlarda lehte veya alehte kur farrı için KDV hesaplanacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.10.2010
Soru :
Sayın danışma Birimi sorduğumuz sorularda biriminizin sunduğu görüşler doğru uygulamalar açısından bizim için büyük önem arzetmektedir. İnternetle bilgiye ulaşmada büyük kolaylıklar sağlamanın yanında ciddi manada da bilgi kirliliğide oluşturmaktadır. Sizlere soru sormadan önce mutlaka ilgili siteleri de ziyaret ediyoruz. Ama sizin görüşleriniz doğrultusunda adımlarımızı attığımızı bilmenizi isterim. Bu vesile ile sizlere birkez daha teşekkür ederim. Sorum şu: İhraç kayıtlı dövize endeksli satış yapan mükellefim; tahsilat sonrası mükellefimin lehine kur farkı oluşmaktadır. Bu kur farkına KDV hesaplanırmı? Eğer hesaplanmaz ise bilinen kanuni bir gerekçesi varmı? tebliğ, özelge, yargı kararı vs.

Cevap :
Sayın Beyazal, Birimimiz hakkındaki düşüncelerinize teşekkür ederiz, Konuya ilişkin 14 seri numaralı KDV sirküleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Danışma Birimi MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 14 Konusu :Yurt İçi Teslimler ile İhraç Kayıtlı Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farkları Tarihi : 05.05.2004 Sayısı : KDV-14 /2004-14 İlgili olduğu maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 1, 11, 20, 24, 26 ve 35 1. Giriş: Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, yurt içi teslimler ile ihraç kayıtlı teslimlerde aleyhe oluşan kur farklarının katma değer vergisine tabi tutulup tutulmayacağı konusunda teredddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır. 2. Yasal Düzenlemeler: Katma Değer Vergisi Kanununun 1. maddesinde verginin konusunu teşkil eden işlemler sayılmış, 11/1-c maddesinde ise ihraç edilmek üzere ihracatçılara yapılan teslimler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin ihracatçılar tarafından ödenmemesi, ödenmeyen bu verginin de imalatçılar tarafından ilgili dönem beyannamesinde tecil ve ihracatın gerçekleşmesini müteakip terkin edilmesi öngörülmüştür. Aynı Kanunun; - 20. maddesinde, katma değer vergisi matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği, - 24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz vb. unsurların matraha dahil bulunduğu, - 26. maddesinde, bedelin döviz ile hesaplanması halinde, dövizin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği, - 35. maddesinde ise matrahta değişiklik vukubulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirim hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vukubulduğu dönemde düzelteceği, hüküm altına alınmıştır. 3. Yurt İçi Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının Vergilendirilmesi: Teslime konu mal yurt içinde katma değer vergisi uygulanmak suretiyle satın alınmışsa malı satın alan mükellef tarafından düzenlenecek faturada ; - katma değer vergisi dahil toplam bedelin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farklarına ait katma değer vergisinin, kur farkı bedeline iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle, - dövize endeksli toplam bedele katma değer vergisinin dahil edilmemesi durumunda vergiyi doğuran olay ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farkları üzerinden katma değer vergisi hesaplanarak, ilgili dönemde her iki mükellef tarafından genel usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacaktır. 4. İhraç kayıtlı Dövize Endeksli Teslimlerde Aleyhe Oluşan Kur Farklarının Vergilendirilmesi: Kanunun 11/1-c maddesi hükmü gereğince tecil-terkin uygulanmak suretiyle satın alınan mallara ait bedelinin dövize endeksli olarak belirlenmesi durumunda, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarih ile ödeme tarihi arasında ortaya çıkan aleyhe kur farkları ihracatçı tarafından düzenlenecek fatura ile belgelendirilecek ve kur farkı üzerinden katma değer vergisi hesaplanmak suretiyle ihracatçı tarafından beyan edilerek ödenecektir. Söz konusu hesaplanan katma değer vergisi imalatçı tarafından genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır. Duyurulur.


 

Tarih : 26.07.2010
Soru :
sayın ilgili; eczanelerde ortalama kar haddi nedir? eczaneler ilk açıldıklarından itibaren bilanço esasına göre defter tutmak zorunda mıdır? Ayrıca SGK'ya kesilen faturalarda ve yazarkasa fişlerinde gösterilen devlet adına muayene tahsilatı muhasebe kayıtlarında ne şekilde gösterilmelidir.Bunu gelir olarak kaydetmek olmayan geliri yazmak gibi olmaz mı? Açıklamanız için teşekkür ederim.kaynakta belirtirseniz sevinirim. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Boralı, Ortalama kar haddi perakende satışlarında 01.01.1999 dan itibaren kaldırılmıştır. Eczaneler ecza depolarının vermiş olduğu iskonto tutarlarına göre satış yaparlar. İlk açılıştaki defter tutmada bilanço zorunluluğu yoktur. SGK adına tahsil edilen paralar kayıtlarda cari hesaplarda takip edilecek, perakende satış fişi kesilmeyecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.07.2010
Soru :
KOLAY GELSİN... MÜŞTERİM OLAN İŞYERİNDE ÜYESİ OLDUĞUMUZ BANKASININ POS MAKİNELERİNDEN MÜŞTERİLERİMİZİN KREDİ KARTINI ÇEKEREK TAHSİLAT YAPIYORUZ ZAMAN ZAMAN MÜŞTERİLERİMİZ KENDİ MÜŞTERİLERİNİN KREDİ KARTINI ÇEKTİREREK KENDİ CARİ HESAPLARINDAN DÜŞMEMİZİ İSTİYOR YA DA ŞİRKETLE YASAL BİR BAĞI BULUNMAYAN ÇALIŞANLARININ,EŞLERİNİN KARDEŞLERİNİN...V.B YAKINLARININ KREDİ KARTINI KULLANMAK İSTİYORLAR.YA DA ANONİM Y DA LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI OLDUĞUNU BELİRTTİKLERİ KİŞİLERİN KREDİ KARTI KARTI İLE ÖDEME YAPMAK İSTİYORLAR. BU KONUDAKİ YASAL DÜZENLEME NASILDIR?MÜŞTERİLERİMİZİN İBRAZ ETTİĞİ HER KREDİ KARTINDAN TAHSİLAT YAPABİLİRMİYİZ? SAYGILARIMLA...

Cevap :
Sayın Korkmaz, Kredi kartı kullanılmasındaki maksat vergi mükelleflerinin yapmış oldukları satışların tahsilatında kullanılan bir metoddur. Kredi kartı pos cihazlarının mal ve hizmet satışları dışında kullanılması ileride mükellef ile vergi idaresi arasında uyumsuzluğa ve ihtilafa yol açmaktadır. Bu nedenle, kredi kartı pos cihazlarının amacında kullanılmasını öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.06.2010
Soru :
Sayın Üstad. Faturalarda imza üst tarafa atılırsa, fatura bedeli alınmadığı teamülü oluşuyor ve bedel için tahsilat makbuzu / tediye dekontu düzenleniyor. Serbest meslek makbuzlarında ise, kendisi makbuz hükmünde olduğu için, kesilen makbuzun bedeli de alınmıştır teamülü söz konusu. Gider pusulalarında durum nedir? Gider pusulaları bedeli konusunda, açık fatura gibimidir yoksa serbest meslek makbuzu gibimi?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Gider pusulasını Gider pusulası ile ödeme yapılan şahsa imzalatılır.Gider Pusulasının altı ,üstü ,ortası kavramı olmaz. VUK Md.234 Danışma Birimi


 

Tarih : 09.06.2010
Soru :
Merhabalar ! Benim sizlere danışacağım sorular şunlardır: 1- Tahsilat Kanunu Hakkında: Mal aldığımız firmaya aynı zamanda satıyorsak 120 ve 320 hesaplar birbirine virman olur mu? Olursa ve fatura da 8.000-TL üzeri ise tahsilat tevsik kanununa aykırı olur mu? Aynı firmadan hem mal alıp hem de mal satışımız var ise nasıl yapmalıyız. Rakamlar genelde 8.000 TL üzeridir. 2- Diyelim ki A firmasından 20.000 TL mal aldık. Ödemesini elden gidip A firmasının banka şubesinden hesabına yatırsak olurmu. Ödemelerin bankadan bankaya olması mı lazım. Yoksa elden nakit olarak A firmasının banka hesabına banka veznesine yatırıp dekont alsak olmaz mı ? yevmiye maddesi şöyle oluyor ozaman 320- A Firması 20.000 100- Kasa Hs. 20.000 Açıklama: Denizbank-A Firmasına ödenen, mk.A-0547 Banka işlemi yevmiye maddesinin açıkamasında gözüküyor ve dekontu da var. 3- Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan satışlar için Özel Fatura bastırmak istiyoruz. KDV İade işlemi için yapılması gereken işlemler hakkında bizleri bilgilendiriseniz sevinirim. Özel fatura TL mi, $ mı kesilecek. İrsaliye düzenlenecek mi Gümrük onayı nasıl yapılacak gibi ve diğer meseleleri hakkında. İyi Çalışmalar dilerim. Saygılarımla, Ümit KAYA

Cevap :
Sayın Kaya, Tahsilat ve tevsik kanunu diye mevzuat uygulamada yoktur. Sizin bahsetmeye çalıştığınız konu 213 Sayılı VUK ve ilgili tebliğler gereği 8.000 TL ve üzerindeki nakit hareket sınırlaması konusunda tereddüt yaşadığınız anlaşılmaktadır. Muhasebenin temel kavramları ve tek düzen hesap planı kurallarına göre 120 ve 320 hesaplar muhatabı aynı kişi veya kurum olsa bile birbirleriyle virman işlemi yapılamaz. Dolayısıyla 120 ve 320 hesaplardaki bakiyelerin 8,000 TL üstü işlemleri bankadan yapılacaktır. (Elden bankaya yatırılan tutar nakit çıkışıdır, banka işlemi değil) Özel fatura uygulamasına ilişkin olarak KDV Kanunu 43-61-64-71-84 ve 93 nolu Genel Tebliğleri tetkik ederek uygulama hakkında bilgi edinebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.06.2010
Soru :
Üstadım iyi günler dilerim.Mükelleflerimden bir tanesi mobilya ve aksesuarları üzerine bir bayilik almıştır.Satışların %90 kısmını kredi kartı ile yapılmaktadır.Çalışma gereği olarak önce sipariş alınıp bu esnada kredi kartı ile tahsilat yapılmaktadır.ana bayiden malların gelmesi 15-20 günü bulmaktadır.mallar stoğumuza giridği zaman faurasını kesebilmekteyiz. Bu sebepden dolayıdır ki kdv beyannamesinde teslim ve hizmet hakkı doğuran bölümdeki satışlarımız kredi kartı ile yapılan satışlardan hali ilen yüksek oranda azdır.Bu durumda nasıl bir yol izlemem gerektiğini tarafıma bilgi olarak aktarırsanız sevinirim.

Cevap :
Sayın Özkönü, Kredi karıyla yapılan satışlar neticesi aylık kredi kartı pos cihaz toplamı ile düzenlediğiniz belgeler arasında farklılık sözkonusu olması halinde ve de vergi idaresinin tespiti halinde bu durumu idareye izahat etmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 14.05.2010
Soru :
Merhabalar, benimm sorum, tahsilat tevsik kanunu hakkında. Bilindiği gibi 8000 tl ve üzeri ödemeler nakit yapılamıyor. Fakat piyasa'da yanlış bir anlayış oluşmuş. Mesela 50.000 tl faturayı farklı tarihlerde, 8.000 tl yi geçmeyecek şekilde nakit keserek tamamlıyorlar veya 50.000 tl fatura birden kesiliyor. Ödeme de 8.000 tl'yi geçmeyecek şekilde parça parça nakit yapılıyor. Benim asıl merak ettiğim 8.000 tl fatura, bir firmaya tek seferdemi kesilince veya bir ay içinde kesilen faturalar toplamı 8.000 tl'yi buluncamı yoksa bir sene içinde kesilen faturalar 8.000 tl ye ulaşıtığı andan itibarenmi kanun dahiline giriyor. Benim bildiğim bir firmadan, 14.05.2010 da 7.999 tl fatura aldık ve nakit ödedik. Artık bundan sonra 1 tl dahi fatura alsak kanun dahilinde ödeme yapmak zorundayız. Ta ki sene sonuna kadar. Bu konuda detaylı bir şekilde tarafımı bilgilendirmenizi rica ediyorum.

Cevap :
Sayın Kaya, Cari hesap bazında 8.000 TL'nin üzerinde olan bakiyeli hesapların bankadan ödenmesi zorunludur. Bahsettiğiniz işlemler fatura bazında 8.000 TL nin altında da olsa cari hesap bazında borç tutarı 8.000 TL'yi aştığı zaman bankadan ödemeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.05.2010
Soru :
önceki aylarda faturası kesilen satışlara ilişkin olarak tahsilatları nisan ayı içersinde pos ile yapılmıştır. kdv beyannamesi verilirken pos ile yapılan tahsilatlar toplamı kdv beyannamesinde kredi kartı ile tahsil edilen bedel bölümünde gösterilecektir. uygulamamızın doğru olup olmadığını öğrenmek istiyoruz şimdiden teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Erol, KDV Beyannamesi 45 nolu satıra ilgili beyanname dönemine ilişkin pos cihazı ile yapılan satışlar yazılacaktır. Cari hesaba mahsuben yapılan tahsilatlar yazılmayacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından KDV Beyannamesindeki ilgili bölümdeki rakamların uyumsuzluğunun sözkonusu olması halinde vergi dairesinin izahat istemesi durumunda sorunuzda belirtmiş olduğunuz açıklamayı yapmanız yeterli olacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.05.2010
Soru :
Makbuz kesilmesi tahsilat yapıldı anlamına gelmiyor mu? Bu durumda, makbuzları kesilmiş dönemlerle ilgili alacağımızın ispatı için dava aşamasında sorunla karşılaşmaz mıyız? Mükellefin ilgili dönemlerde tarafımızdan hizmet aldığının ispatı zaten dosyalarda, beyannamelerde mevcuttur. Alacağımızın ispatı açısından makbuz kemeli miyiz, kesmemeli miyiz? Saygı ile.

Cevap :
Sayın Yılmaz, GVK 65. ve takip eden maddelerinde tarif edilen serbest meslek erbapları mesleki faaliyetleri sonucunda gelir vergisi açısından tahsilat yapmaları halinde serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadırlar. Ancak KDV yönünden hizmetin sunulması ile KDV doğacağından tahsilatın olup olmadığına bakılmaksızın serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu söz konusudur. İki yasanın çelişkisi KDV Kanunu uygulamaya girdiği 1985 yılından beri malesef giderilememiştir. Danışma Birimi


 

Tarih : 29.04.2010
Soru :
Sayın İlgili, Mali Müşavirlik büro hizmeti faaliyeti ile ilgili Vergi Dairesinden "muhasebe büroları düşük kar ve ya zarar beyan edemezler, bu şekilde beyan olursa incelenebilirler" denmiş. Bürolar(yıllık gelir v.bey.), düşük oranda kar (gider gelirden %5 düşük) ve ya zarar edilemez mi (kriz koşulları v.s.). Bu konu, hizmet verilen/beyannameleri verilen mükelleflere kesilmesi gereken s.m.makbuzlarıyla da ilgili. S.M.Makbuzu her ay mı? tahsilat yapıldığında mı kesilmeli (tahsilatlarda ciddi sıkıntılar var..). Bu konuda, mevzuat ve uygulamalar açısından bilgi verebilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Kadız, Vergi incelemeleri varsayımlar veya ihtimallere göre yapılmaz. Belli bir kar marjına göre vergi incelemesi sözkonusu olamaz. Tüm vergi mükellefleri her zaman incelenebilir. İşlemleri vergihukukuna göre doğru yapan yasa ve tebliğlere uyan mükelleflerin incelenmesinde endişe duyulmaması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.04.2010
Soru :
mahsup talepli vergi borçlarına inceleme işlemi başlatılmadan mahsup taleplerinin yok sayılarak haciz işlemi ile birlikte cebri tahsilat uyğulaması doğrumudur.bu konuda Vergi Dairesinin banka hesaplarına yaptığı cebri tahsilata karşılık ne yapılmalıdır.

Cevap :
Sayın Ulusoy, Kesinleşmiş vergi borçlarına karşı vergi dairesi tarafından gönderilen ödeme emirlerine 6183 Sayılı yasaya göre 7 içinde vergi mahkemeleri nezdinde dava açılması gerekir. Açılacak davada talep edilen vergi borcunun vergi dairesinden olan alacaktan mahsup talep edildiğini iddia ve ispat etmeniz gerekir. Aksi takdirde kesinleşen vergi borcuna vergi dairesi haciz işlemini yapar. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.03.2010
Soru :
Sayın İSMMMO Danışma Birimi.Çalıştığım Şirketin ticari alacağından dolayı icra yolu ile borçludan tahsil ettiği tutarın içindeki faiz ve diğer masraflar için (Avukat Vekalet ücreti hariç )fatura kesmesi gerekirmi?Keserse KDV sadcee faiz içinmi yoksa tüm diğer masraf tahsilatları içinmi uygulanmalı.?Borçlu bu faturayı talep edebilirmi?Borçlunun icra dosyasına yaptığı ödeme ve neticesinde aldığı makbuz onlar için toplam gider olarak nitelenmezmi? Teşekkürler.

Cevap :
Sayın Baskonuş, Ticari alacağın icradan tahsil edilmesi halinde alacak tutarından fazla yapılan tahsilat 649 hesaba gelir olarak kaydedilir. Bu işlem için fatura kesilmesine gerek yoktur. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.02.2010
Soru :
Sayın Danışma Birimi. VUK’a ve TTK’ya göre Tahsilat Makbuzlarının anlaşmalı matbaada bastırılması ya da noterden tasdiki zorunluluğu varmıdır?

Cevap :
Sayın Karadeniz, Tahsilat makbuzları, fatura ve benzeri vesika kapsamında olmayıp noter veya anlaşmalı matbaalara tasdiki zorunlu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 05.02.2010
Soru :
sirket bilançosunda önceki yıllardan alışlardan kaynaklanan satıcılar hesabı alacaklı gözüküyor.yurt dışındaki firma kapanmış olduğu için ödeme yapılamıyor.dövizli olduğu için kar-zararımızı etkiliyor.bunu nasıl kapatabiliriz.şirket ortaklarından biri türk ve türkiyede.tahsilat makbuzlarıda var,burda ödeme yapsak olurmu.

Cevap :
Sayın Özdil, Bahsetmiş olduğunuz şirket yurt dışında sizden alacağını tahsil etmeden kapanış işlemlerini yapmış ise buradaki şirket ortaklarına ödeme yapmanız sözkonusu olamaz. Sözkonusu borcunuzu muhasebe kayıtlarında sıfırlamak istiyorsanız 320 hesabı borçlu, 649 hesaba alacak vermek suretiyle kapatabilirsiniz. (Bu bizim önerimizdir). Danışma Birimi


 

Tarih : 28.01.2010
Soru :
Kolay gelsin. Bir firmam ağırlıklı olarak senetle tahsilat yapıyor ve birçok senedi ödenmeyerek bankalar tarafından protesto masrafı düşülerek firmama geri
Cevap :
Sayın Güngörmüş, Bahsettiğiniz işlem için protesto ve diğer masrafları giderleştiren kişi bu giderleri borçluya yansıtması halinde fatura düzenleyip KDV hesaplayacaktır. (Yapılan işin hizmet olması nedeniyle) Danışma Birimi


 

Tarih : 28.12.2009
Soru :
Üstadım: Bir taşıma kooperatifimiz var. Kooperatif öz mallarına yaptırdığı taşımalar ve üyelerine sunduğu taşımalar dolayısıyla kdv beyannamasi vermekte ve kdv tahsil etmektedir. Yalnız koopetarifin üye aidatlarının k.d.v. tabii olup olmayacağı hususunda tam olarak karar verememekteyiz. Sizce kooperatif toplamış olduğu üye aidatlarına kdv uygulamalımı yok kdv den muaf tutup sadece aidat gelir olarakmı tahsilat yapmalıdır. İlgiliniz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim smmm efraim sucuoğlu 0212 652 63 25

Cevap :
Sayın Sucuoğlu, Bahsetmiş olduğunuz taşımacılık kooperatifinin üyelerinden tahsil etmiş olduğu aidatların KDV'ye tabi olmadığını düşünüyoruz. Ancak işlemlerinize esas olmak üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.12.2009
Soru :
Sn.Üstad Bağımlı olarak Reklam Hizmetleri sektöründe çalışıyorum. Firmamız Ltd.Şti.dir. Yurtdışındaki firmalara tasarım işi yapmak istiyoruz.Yapılacak işlemler için gerekli olan evraklar nelerdir. Fatura tanzimi ve tahsilatı ne şekilde olacaktır.Muhasebe kayıtlarının nasıl gerçekleşeceği ve uygulanacak yolları bilginiz dahilinde paylaşabilirmisiniz. Aydınlatırsanız sevinirim. Şimdiden herşey için teşekkürler. Kolay gelsin.İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Tekmen, Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri yurt içine ve yurt dışına satmış oldukları mal ve hizmetler için fatura ve benzeri vesika düzenlemek zorundadırlar. Yurt dışına yapacağınız hizmet tesliminin KDV den istisna olup olmadığını KDV Kanununun 12.maddesinin 2.fıkrasındaki şartlar mevcutsa KDV tahsil etmeyeceksiniz. Muhasebe işlemi olarak da Tek Düzen Hesap Planına göre satış kaydını yapacaksınız. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.11.2009
Soru :
iyi günler üstad, Yurdışındaki alacaklarımızı Döviz deklare tutanağı ile yurda getirerek tahsil edeceğiz. Sorularım şunlar: 1.İhracat yapılan ülkeden mi giriş olması gerekir? 2.Dövizi getiren kişinin yabancı mı olması gerekir? 3.Getirdikten sonra bankaya yatırılması gerekir mi? Yoksa dövizcide bozdurulabilir miyiz? 4.Özellikle İran'a yapılan satışlarda tahsilatını Türkiye'de yapıyoruz. Buna ne önerirsiniz. Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Yeşilyurt, Vergi hukuku anlamnda ihracat bedellerinin süresinde getirilip getirilmemesi veya ne şekilde getirilmesine ilişkin herhangi bir yasaklama sözkonusu değildir. Kambiyo mevzuatı açısından sorunuzun yanıtlanması için Hazine Müsteşarlığından görüş almanızı öneririz.


 

Tarih : 07.11.2009
Soru :
iyi günler hocam; daha önce sordum ama yayımlanmamış, acil cevaplarımısınız lütfen. Bilançoda kayıtlı, bir firmaya çekli ve 120 hs.taki alacağımız için icra takidi başlattık. aylar sonra firma borcun bir kısmını icra yolu ile ödedi. icradan reddiyat makbuzu ile tahsilat yaptık. fakat firmanın yatırdığı paradan %7,2 tahsil resmi olarak, %2 cezaevi olarak kesinti yapılmış. Bu kesintiler firmamızın bir gideri midir? yoksa borçlu firmanın mı? konusu kalmayan karşılıklar hesabına yazacağımız rakam, firmanın yatırdığı, kesintilerden önceki rakam mı olacak, yoksa bizim elimize net geçen (kesintilerden sonraki) rakam mı olacak? teşekkürler, iyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Öncelikle daha önce sisteme sorunuzun gelmediğini belirtmek isteriz. Alacakların tahsili için ödenen ve belgelenen her türlü gideri kayıtlarınıza alabilirsiniz. Konuya ilişkin yapacağınız muhasebe maddesi şu şekilde olabilir. .............../.................... 100/102 (borçlu) 770 Gider Hs. (borçlu) 120 Hesap (alacaklı) .............../..................... Danışma Birimi


 

Tarih : 26.10.2009
Soru :
Sayın Yetkili; İş merkezlerindeki dükkanların kira tahsilatlarında banka havale zorunluluğu olmakla birlikte kiracılar kriz nedeniyle 45 - 60 gün vadeli ÇEK teklif ediyorlar , kiracılardan kira tahsilatı olarak banka havalesi yerine banka çeki alınması mevzuata uygun olur mu ? iyi çalışmalar diler , saygılar sunarım.

Cevap :
Sayın Şen, GVK 268 Seri Nolu Genel Tebliğinin bahsettiğiniz konuyla ilgili bölümü aşağıdadır: 2. Tevsik Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 7.9.1995 tarih ve 22397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 8.1.1996 tarih ve 22577 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 246 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bankalara düzenleme zorunluluğu getirilen, dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsik edilme zorunluluğu uygulaması eskiden olduğu gibi devam edecektir. Önceki bölümde belirtilen banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 12.10.2009
Soru :
şirket inşaat işi yapmaktadır.Şirket kendi adına kayıtlı olan arsasını inşaat yapacaktır.İnşaat ile ilgili belediyeyi ödemeler yapmaktadır.Bu ödemeler ,fenişleri ,imar,yapı denetim vb ödemeler yapmıştır belediye bu ödemelere karşılık tahsilat makbuzu kesmiştir Bu tahsilat makbuzunu inşaatın maliyetine işleyebilirmiyim. iyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Güzel, Kanu kurum ve kuruluşlarının yapmış oldukları tahsilatlar için fatura düzenleme zorunlulukları yoktur. Bu kurumların yukarıda bahsettiğiniz konulara ilişkin vermiş oldukları makbuzlar ticari kazancın tespitinde gider veya maliye unsuru olarak dikkate alınır. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.09.2009
Soru :
Değerli Danışma Birimi Üyeleri, Geçmiş Ramazan Bayramınızı tebrik ederim. Kira Gelirleri ile ilgili aşağıdaki gibi bir müşkülatım var.Firmamızın Kira gelirlerini Fatura keserek ve karşılıklarını da banka kanalı ile tahsil etmekteyiz.Kiracılarımızdan birinin bir yıllık kira bedelini (Kira+KDV) ay ay belirterek tek fatura kestik. Tahsilatını da bir adet çek ile (Vadeli) tahsil ettik. Çeki de bankaya teminata verdik. Yaptığımız işlem 268 Nolu Kira Gelirlerinin banka kanalı ile tevsikine uygunmudur? Bilgilerindirirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar.

Cevap :
Sayın Yıldırım, Yapmış olduğunuz işlem 268 seri nolu GVK Genel Tebliğine uygundur. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2009
Soru :
Sayın ilgili,benim teyit etmek istediğim konu, Örneğin; asgari ücret tarifesinde, defter tutma bedeli 260.-TL ben S.M.Makbuzu düzenlediğimde, makbuzda 260.TL brüt ücret mi? net ücret (karşıdan tahsilat)mi? olmalı. Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

Cevap :
Sayın Kadız, Asgari ücret tarifesindeki tutar brüt ücret olup, aşağıdaki örnekten yardım alabilirsiniz. 260 %20 GV Stp (-)52 ........ Net Ücret 208 %18 KDV (260*0,18) (+)46,80 ......... Tahsil Edilecek Tutar 254,80 (Net Alınacak) Danışma Birimi


 

Tarih : 18.09.2009
Soru :
merhaba, Şirketimiz stoklarında bulunan ve atıl durumda olan ticari mallarımızı hibe etmek istiyoruz. Bunun karşılığında fatura kesip kdv hesaplayacağız. Açıklamanızı istediğim konu; biz bu faturaya istinaden herhangi bir tahsilat yapmayacağız. Bu durumda yapılması gerekenleri açıklayabilirmisiniz?

Cevap :
Sayın Koyuncu, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yapacağı bağış ve yardımlar, KVK 10.maddesinin (1)-c fıkrasında düzenlenmiştir. Sözkonusu madde kapsamında yapacağınız bağış ve yardımlar KV Beyannamesinden indirim konusu yapılır. Muhasebe kaydı ise 700 lü hesaplarda bağış ve yardımlar gider olarak borç, stok hesapları da alacaklı olarak kaydedilir. Beyannamede vergi matrahının tespitinde giderleştirilen tutar KKEG olarak matraha ilave edilir. KV Beyannamesinin ilgili bölümünde (İndirimler kısmında) Bağış ve yardımlar olarak yukarıdaki madde hükmüne göre indirim yapılır. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.09.2009
Soru :
LTD ŞİRKETİN YURT DIŞINDAN ALACAKLARI VAR BU ALACAKLARI YÜKSEK TUTARLAR 50,000 GİBİ GÜMRÜKTEN ELDEN TAHSİLAT YAPABİLİRMİYİZ DİYORLAR?OLABİLİRMİ 8000TEVSİK SINIRI ORDA SIKINTI OLURMU BAŞKA BİR SORUN OLURMU . İYİ ÇALIŞMALAR .

Cevap :
Sayın Temiz, Elden alacakları ihracaat bedeli dövizi banka veya döviz büfelerine bozdurmak ve muhasebe kayıtlarını buna göre yapmak şartı ile tahsilat yapabilirler. Danışma Birimi


 

Tarih : 26.08.2009
Soru :
Sayın yetkili, Yurtiçindeki Mükellefim, Yurtdışında bulunan (Avustralya)bir kurumun sınav sistemini Türkiye de uygulayacak. Kayıt, sınav org. sınav ücreti tahsilatını yapacak. Y.içi firma, yaptığı tahsilatların belli bir oranını, Yurtdışındaki ilgili Kuruma gönderecek. Y.içindeki Firmanın, KDV kn., Gv.Kn., KV Kn. gereğince yapması gerkenler ve sorumlulukları nelerdir? (kdv 2 sorumluluğu, ödemelerde tevkifat yapma, beyan, ödeme v.b.)

Cevap :
Sayın Kadız, KDV Kanunu 1.maddesine göre Türkiye'de yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV'ye tabidir. Dolayısıyla müşteriniz, VUK hükümlerine göre yapmış olduğu hizmetten dolayı KDV'li fatura düzenleyecektir. Yurt dışındaki kuruma yapılan işlemlerden dolayı bir komisyon ödemesi sözkonusu ise, KDV Tevkifatı yapması gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.08.2009
Soru :
sayın üstad, Bir mükellefim belediyeden ihale aldı. iş teslim edildi.Belediye "şartsız yardım" adı altında tahsilat makbuzu düzenledi. bunu gider gösterebilirmiyiz teşekkürler.

Cevap :
Sayın Hamzaçebi, GVK 89/4 ve KVK 10(1)c maddelerine göre kazancın % 5 lik kısmı kadarını Yıllık Beyannameden indibilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.08.2009
Soru :
Merhaba,bilindiği gibi 1.sınıf lokantalarda KDV %18'e çıkartılmıştır. Bir mükellefimin beş yıldızlı bir otelin içinde,fakat otelle bağlantısı olmayan bir lokantası var.Otelin müşterilerinden gelip burada yemek yiyen olursa kendisinden direk para alınmıyor otele fatura ediliyor.Otelde çıkış yaparken bu parayı kendisinden tahsil ediyor.Şimdi bizim otele kestiğimiz faturalardaki kdv oranı ne olacak? Biz birinci sınıf değiliz ama bizim adımıza tahsilat yapan turizm belegeli bir otel. Teşekkürler...

Cevap :
Sayın Tuncel, 15.07.2009 Tarihi ve 27289 Sayılı Resmi gazetede yayımlanan 2009/15200 Sayılı Bakanlar Kurulu kararna göre Hesaplayacağınız KDV oranı %18 dir.


 

Tarih : 23.07.2009
Soru :
Açık hesaba NİSAN ayında mal sattığımız müşterimizden daha sonra örneğin hairan ayında tahsilatı yaparken müşterimizin MÜŞTERİSİNİN kredi kartı ile mail oldırla yapabilirmiyiz.Bir diğer sorum Satış ayı geçtiğinde kredi kartı ile yapılan tahsilat nekadar doğru bir işlemdir Teşekkürler şimdiden.

Cevap :
Sayın Çetiner, MB Gelir İdaresi Başkanlığının yayımlamış olduğu genelgeye göre kredi kartları sadece mal ve hizmet alım ve satımında kullanılır. Bunun dışındaki kredi kartı kullanımları mükelleflere ileride sorun teşkil eder. Bu nedenle vergi mükellefler tahsilatlarını nakit (8000 TLnin altında), banka, çek, bono vs. yapmaları gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 03.06.2009
Soru :
iyi çalışmalar. muhasebesine baktığım bir avukat mükellefim. baktığı dava karşılığında icra dairesine yatan vekalet ücretinin tahsilatını yaptığında düzenleyeceği serbest meslek makbuzunu icra dairesi adınamı düzenleyecek yoksa karşı firma adına mı, düzenlenecek makbuzda tevkifat uygulayacakmı yoksa sadece kdv mi hesaplayacak. firma adına tevkifatlı düzenlesek bu firmaya ulaşma şansımız olmuyor. vuk 356,375 nolu tebliğ baktım düzenleme şeklini açıklamamışlar.nasıl yapacağız cevaplarınız için teşekkürler.

Cevap :
Sayın Yalçınkaya, Sorunuzdaki konuya ilişkin olarak İst.Vergi Dairesi Başkanlığının yayımladığı özelge ve diğer açıklamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Danışma Birimi İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı-Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü’nün 11.04.2008 tarihli ve KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.3476 sayılı ÖZELGE “193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65'inci maddesinde, "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır." hükmü yer almıştır. Avukatlık Kanununun 164 ile 166'ncı maddelerinde, avukatlık ücreti tanımlanmakta ve kaynakları itibariyle, sözleşmeye bağlı olarak iş sahibinden sağlanan vekalet ücreti ile, dava sonunda kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti olmak üzere iki ayrı vekalet ücretinden söz edilmektedir. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Kanunla değişik 164'üncü maddesinin son fıkrasında, "... Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez." denilmiştir. Aynı Kanunun 168'inci maddesinin 3'üncü fıkrasında, "Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.", 169.'ncu maddesinde ise "Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı miktardan az ve üç katından fazla olamaz." denilmektedir. Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı/alacaklı taraf avukatına ödenen vekalet ücreti; a) Mahkeme veya icra veznesinin düzenlediği makbuz imzalanarak nakden, b) Bizzat karşı/borçlu tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği vekalet ücretini elden (nakden) veya banka havalesi ile ödemesi, c) Mahkeme veya icra dairesinin, yargılama giderleri ile birlikte davayı kazanan müvekkile herhangi bir şekilde ödeme yapması ve müvekkilin de karşı/borçlu taraftan alınan vekalet ücretini avukata ödemesi, şekillerinde tahsil edilebilmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır. Buna göre, dava sonunda mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu verilen kararla avukatlık tarifesine dayanılarak karşı tarafa yüklenilecek vekalet ücretinin Gelir Vergisi Kanununun 65 ve 66'ncı maddelerine göre serbest meslek erbabı olan avukatlara ödenmesi halinde, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi ve 2006/11449 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca sorumlularca % 20 nispetinde gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir. Diğer taraftan, karşı taraf aleyhine hükmedilen vekâlet ücreti ödemelerinin doğrudan avukatlara değil de icra müdürlüklerine yapıldığı durumda, icra müdürlüklerine ödeme yapıldığı sırada ödemeyi yapan borçlu tarafından vekâlet ücreti ödemesinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Söz konusu vekâlet ücreti ödemesi yapan borçlunun Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinde sayılan tevkifat yapmakla sorumlu kişilerden olmaması veya herhangi bir sebeple tevkifat yapılmadan icra dairesine ödemede bulunulması halinde, elde edilen serbest meslek kazancı avukat tarafından verilen yıllık beyannamede vergilendirilecektir. Davayı kaybeden tarafından, mahkeme ilamına göre veya icra takibi sonucu karşı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücretinin avukat dışında alacaklı tarafa vekalet eden üçüncü bir kişiye nakden ödenmesi durumunda; bu vekalet alacağın tahsiline yönelik olduğundan, ödeme yapan tarafın Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişilerden olması halinde yapılan vekalet ücreti ödemesi üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekir. Ancak, vekalet ücretini ödeyen karşı tarafın ödeme esnasında stopaj yapmaması durumunda elde edilen hasılatın avukat tarafından yıllık beyannameye dahil edileceği tabiidir. Davayı kaybeden tarafın, mahkeme veya icra dairesinin tespit ettiği vekalet ücretini alacaklı tarafa doğrudan nakden ödemesi halinde, alacaklıyı temsil eden avukatın ücretli olmaması kaydıyla, ödeme yapan tarafın


 

Tarih : 25.05.2009
Soru :
Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında olan 8.000 tl'yi aşan işlemler ile ilgili olarak,VUK 323 tebliğinde,tevsik zorunluluğu olmayan ödeme ve tahsilatlar açıklamıştır.Bu tebliğe göre noterlerde yapılan işlemlere konu ödeme ve tahsilatlar tevsik zorunda değildir.Benim sorum noterlerde yapılan taşıt satışları ki bu satış şirket aktifinde kayıtlı taşıt için de sözkonusu olabilecektir.Tevsikini aramayacak mıyız?

Cevap :
Sayın Kalyoncu, Tevsik Zorunluluğu Olmayan Ödeme ve Tahsilatlar; - 8.000 TL'lik sınırın altında kalan ödeme ve tahsilat işlemleri, - Tevsik zorunluluğu kapsamına giren kişiler ile nihai tüketicilerin; -Genel ve katma bütçeli idareler ile döner sermaye işletmelerine yapılacak ödeme tahsilatların yanında 323 nolu VUK Genel Tebliği ile -Sermaye piyasası aracı kurumlarında, -Yetkili döviz müesseselerinde, -Noterlerde, -Tapu idarelerinde yapılan işlemlerine konu ödeme ve tahsilat işlemleri de belgelendirilmesi zorunlu olmayan ödeme ve tahsilatlar kapsamına alınmıştır. Sizin de düşündüğünüz gibi noterden yapılan taşıt satışları da tevsik kapsamında değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2009
Soru :
Değerli Danışma Birimi Sorum yanlış anlaşılmış veye ben izah edemedim.Mükelleften tahsilat yapamadığımız için değil evraklarını getirmediği için beyannamesini veremiyoruz.Bu durumda kesilecek cezada müteselsilen %50 cezadan sorumluluğumuz var.Bu durumda nasıl hareket etmemiz gerekiyor.

Cevap :
Sayın Can, Evrakını getirmeyen müşterinizin ciddi bir müşteri olmadığı kanaatindeyiz. Bu tür müşterilerinizi gözden geçirip, ihtar çekerek sözleşmenizi feshetmenizi öneririz. Aksi takdirde boş beyanname göndermeniz halinde sorun yaşayabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 06.04.2009
Soru :
ekonomik kriz nedeniyle mükelleflerimiz ile tahsilat konusunda oldukça sorun yaşıyoruz.bu sorun beraberinde evrakların tarafımıza iletilmemesini ve e beyannamelerinin verilmemesini getiriyor.Bu durumda metesesilen sorumluluk kapsamında bizim bu yükümlülükten kurtulmam nasıl mümkündür? Ayrıca vergi dairesine (mükellefin)durumu bir dilekçe ile bildirmemizde fayda olur mu?Evraklarını getirmeyen mükellefin beyenını boş ta olsa vermem mi doğru vermemek mi bilemiyorum? Şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Can, Meslek mensubu olarak müşterilerinizle yapmış olduğunuz sözleşme gereği, meslek mensubu olarak yükümlülüklerinizi yerine getirmek zorundasınız. Alacakların tahsili konusunda tahsil edemediğiniz alacaklar için hukuki yollarla tahsil yoluna gidin. Müşterilerin size getirmiş olduğu evrakları zimmetle alıp, mevcut evraklara göre beyannameleri tanzim edin. İşlem olması halinde boş beyanname göndermeniz sizi sıkıntıya düşürebilir. Bu tür müşterilerinizin işini bırakmak istiyorsanız, kendilerine yazılı ihtarname göndererek işini bırakabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.03.2009
Soru :
Sayın yetkili, A.Ş ortağı bir mükellefe ait işyeri 2 ayrı firmaya(BU FİRMALAR AYNI ORTAKLARA AİT) nisan 2008 ve aralık 2008 de yıl içinde 300 ve 500 tl den kiraya vermiş.Hissedarı olduğu şirket zarar açıklamış.kira geliri .şirketten 1800.-2.şirketten se tahsilat yapamamış genede kira beyannamesi vermelimiyim.Sözkonusu tahsilat yapamamış olması ve sınırın altında kalmasından dolayı tereddütte kaldım şimdiden teşekkürler

Cevap :
Sayın Yılmaz, Gayrimenkul sermaye iradında vergiyi doğuran olay gelirin elde edilmesine bağlıdır. Kira geliri elde edilmemiş ise yıllık beyannameye dahil edilmez. Tahsil edilmemiş kira gelirlerinin sonraki yıllarda tahsil edilmesi halinde geçmiş yıl kira geliri olarak beyan edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 23.03.2009
Soru :
Merhaba, Şimdiden vermiş olduğunuz cevaplardan ötürü teşekkür ederim. Mükellefim Fatura ödeme merkezi işi ile iştigal etmekte.Malumunuz üzere fatura ödeme merkezlerinde tahsilatı yapılan fatura (elektrik,telefon,iski vb.) bedeli haricinde 1 lira komisyon tutarında bir bedel tahsil edilmekte ve bu 1 lira içinde yazar kasadan fiş kesilmekte. Örnek olarak Tahsil edilecek fatura 100 lira ise toplam tahsil edilen nakit tutar 101 lira olmaktadır. Fakat Ödemenin kredi kartı ile yapılamsı durumunda yine aynı şekilde toplam tutar olan 101 liranın tamamı üzerinden pos cihazından bedel tahsil edilmektedir.Haliyle Pos Hesabımızda 101 lira olmakla beraber bu bedelin 100 lirası banka tarafından fatura bedeli diye hesaptan çekilmekte ve geriye kalan işlem komisyonu olan 1 lira hesabımızda kalmaktadır. Bizde bu duruma istinaden KDV beyannamesini düzenlerken 1 lira üzerinden hareketle Beyannamenin arka yüzünde bulunan Kredi kartı ile tahsilatlar kısmına sadece 1 lirayı yazıyoruz.Fakat beyannameyi İnternetten gönderirken GİB'ten Beyanname için mesaj alıyoruz.Mesajda Fatura dahil toplam bedel gözüküyor. bu seferde mesajda belirtilen tutarla Kdv tahil toplam hasılatımız tutmuyor. Burada sorum Biz Gib ' ten gelen mesajda belirtilen tutarımı baz alacağız Yoksa kendi kayıtlarımızda var olan tutarımı ?

Cevap :
Sayın Yüce, Yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Farkın izahatını vergi idaresi sizden istediğinde bu şekilde açıklama yapmanız durmunda problem olmayacaktır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.03.2009
Soru :
SAYIN YETKİLİ BİR TURİZM ACENTASI; UÇAK BİLETİ SATIŞ İŞİYLE İŞTİGAL EDİYOR..BİR ARACI FİRMADAN BİLETLERİ FATURA KARŞILIĞI ALIYOR..BU BİLETLERİ SATARKEN BİLETLERİ ALDIĞI A FİRMASININ SANAL POSTUNA TAHSİL EDİYOR.BANKA VE POST CİHAZI BİLET ALDIĞI A FİRMASININ OLDUĞU İÇİN BİZ HİÇ BİR ŞEKİLDE NE KADAR NE ÇEKİLDİĞİNİ GÖREMİYORUZ..BİLET ALIŞ FATURALARINI BİZ 320 A FİRMASINA İŞLİYORUZ..ÖDEME AÇIK KALIYOR..ŞİMDİ ONUN POSTUNA ÇEKTİĞİMİZ BU ÖDEMELRİN MUHASEBE KAYDINI NASIL YAPARIZ..( NOT: AYRICA BİLET ALDIĞIMIZ A FİRMASI BİZE TAHSİLAT MAKBUZU KESİYOR BU POST ÇEKİMLERİNE İSTİNADEN, AMA SATIŞLARIN BEDELİNİ KASAYA İŞLEMEDİĞİMİZ İÇİN BİR TERSLİK OLUYOR)TEŞEKKÜRLER

Cevap :
Sayın Şahin, Yapmış olduğunuz işlem vergi hukukuna ve tek düzen heap planına tamamen aykırıdır. Pos cihazları vergi mükelleflerinin mal ve hizmet satışlarında kullanulan bir tahsil aracıdır. Bu durumda satışlarının neticesi elde edilmeyen başkasına ait tahsilatlar için sizin Pos cihazınız kullanılamaz. Uçak biletlerinin satışından elde edilen kazanç komisyon geliri olup, elde etmiş olduğunuz komisyon için fatura düzenleyip hasılatlarınıza intikal ettirmeniz gerekir. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.03.2009
Soru :
Değerli üstadım. Hali hazırda kendi ofisimde işimi idame ettirmekteyim. Mükelleflerden alınan ücretin azlığı ve tahsilat şekillerimizin zorluğu malumunuzdur. Sorum SGK ve İşkur bildirimlerine uygulanan İdari Para Cezaları ile ilgilidir. Herbir kurumun İşçi giriş ve çıkışlarının bildirim sürelerinin farklılığı, Her kuruma bildirimlerin birbiri ile aynı olmasının gereksizliği bu kadar gereksiz olmasına rağmen her iki kurumdan da aynı işlem için kesilen fahiş cezalardan yılmış durumdayım. Gelen bu cezaların mükelleflere yansıtılamayacağı düşünüldüğünde bu mesleği ifa etmenin maddi açıdan zorluğu hatta imkansızlığı ortaya çıkmaktadır. Aynı çalışana ait çıkış bildiriminin farklı sürelerde farklı kurumlara bildirimi, bu kadar yoğun beyanname ve bildirim verilen bir ortamda cezalara muhatap olmamayı imkansız kılmaktadır. Özellikle İşkurun kasasındaki harcanması imkansız (büyük miktarda olması sebebiyle), çeşitli sebeplerle işçiye (hak sahibine) ödenmeyen ödense de ne kadar ödendiği tarafınızdan malum olan paraların üzerine Deli Dumrul misali birde fahiş cezalar kesilerek bizimle dolayısıyle işveren ile alay edilmektedir. Kesilen ceza her bir işçi için 1.120 TL dir. Yani mükelleften aylık olarak talep edebildiğimizin 3 katı. Ceza mükellef adına kesilmiş olmasına rağmen Bu cezanın kime kesildiği kendilerince de malumdur. Bizler Maliyenin, SKG nın,İşkurun, Çalışma Müdürlüğünün kendi personeli gibi çalıştırılmakta olmamıza rağmen bu cezalar verilen emeğin karşığı değil verilen emeğin cezası gibi durmaktadır. Bu konuda odamızın bir çalışması varmıdır? Var ise ne aşamadadır? Gelen bu cezalara itiraz yolumuz varmıdır? Saygılarımla.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu Tüm açıklığıyla yazmış olduğunuz sorunlarınız Odamız yetkilileri tarafından önemle incelenmiştir. Konu ile ilgili uzun süre önce vermiş ve 28.02.2009 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete No. : 27155 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi : 28.02.2009 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. : 5838 Kabul Tarihi : 18.02.2009 ............... 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması EK MADDE 1 – İşverenler tarafından 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelere göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçer. Ticaret sicili memurluklarınca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulmaz. Geçici 20 nci maddede belirtilen sandıklar, Kuruma devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerini en geç on gün içinde Kuruma yaparlar. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." ............... iyi çalışmalar


 

Tarih : 20.02.2009
Soru :
merhaba, dün sormuş olduğum soruya ek bir sorum olacak, ödenmeyen kiraları muhtasar beyanname ile beyan edecekmiyiz? yoksa ödeme yapıldığı takdirdemi beyan edeceğiz. Hangi kanuna dayanarak işlem yapacağız? Tahsilat esasına göremi tahakkuk esasına göremi? Cevabınız için teşekkürler...

Cevap :
Sayın Özmen Kiraların gider kaydedilmesi il ilgili; Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için tahakkuk usulünü uygulayabilirsiniz. Ancak işletme usulüne göre defter tutan mükellefler için ödeme yapıldığı zaman gider kaydedilmesi uygun olur. Çünkü cari hesap takibi bilanço usulüne göre defter tutan mükellefler için geçerli olduğundan işletme defterine gider kaydettiğiniz rakam ödeme gibi gözükeceğinden paranın bankaya yatırılmadığı iddiasıyla karşılaşabilirsiniz. Kiraların stopajı ile ilgili olarak da GVK 94.maddesine göre nakden veya hesaben yapılan ödemeler için GV tevkifatı yapılır. Dolayısıyla ödeme yapıldığında stopaj hesaplanıp muhtasar beyanname ile beyan edilip ödenecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.02.2009
Soru :
Yurtdışına yapılan ihracat bedellerinin tahsilatları ya bankaya hesaba gelir veya yurtdışından müşteri yanında getiriyorsa gümrükte beyan edilir ve o belgeyle bankaya gidilir Döviz alım belgesine bağlanır. Fakat mükellef bunların hiç birini yapmayıp tahsilat makbuzuyla yurt dışı alacağını kapatmışsa muhasebe ve kur farkları açısından nasıl bir işlem yapmak gerekir.

Cevap :
Sayın Keküllü, Mükellefin böyle bir işlem yapmasının yasa ve tebliğlere uygun olmadığı açıktır. Bu nedenle kur farkı hesaplaması nasıl yapılabilir? Dövizin hangi tarihte ve hangi kurla geldiği belli değildir. Yapılması gereken kanunsuz olsa da tahsilat makbuzu tarihini baz alarak muhasebe kayıtlarını yapabilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 09.02.2009
Soru :
İyi günler, 5510 sayılı kanuna istinaden prim borcu olmama koşulu ile %5 lik prim indiriminden faydalanarak 2008/12 dönemine ait prim bildirgemi gönderdim. Ancak; ilgili döneme ait prim borcumuzu vadesinde ödeyemediğimizden dolayı %5 lik indirim dikkate alınmadan kurum tarafından tahsilat yapıldı. Uygulama doğrumudur. Doğru ise, indirimden faydalanma koşulu bildirgenin gönderildiği tarihte borcunun olmaması şartı, verilmiş hak geri alınırmı.? Saygılarımla

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 13.11.2008 tarih 2008-93 nolu SGK Genelgesinde konuyla ilgili tüm detay bulunmaktadır. İyi çalışmalar


 

Tarih : 23.12.2008
Soru :
Yetkili Ödeme Merkezi adı altında faaliyet gösteren bir mükellefim hakkında sorum olacak. Mükellef komisyon karşılığında fatura (telefon, elektrik, su vb) tahsilatı yapmaktadır. 99 YTL'lik bir faturayı kredi kartından komisyon dahil 100 ytl çekerek tahsilatını yapmakta ve aldığı 1 YTL komisyon için yazarkasa fişi düzenlemektedir. Bu konuda şu sorum olacak KDV beyannamesinin 45-''Kredi Kartıyla Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri'' kısmında yapılan tahsilatın tamamı olan 100 YTL lik kısım mı gösterilecek yoksa vergiyi doğuran olay 1 YTL kısımla alakalı olduğu için 1 YTL'lik kısım mı gösterilecek? Birde muhasebe kayıtları nasıl yapılmalı? Görüşlerini ve konuyla ilgili varsa kanuni dayanakları rica edeceğim.

Cevap :
Sayın Öztürk, KDV Beyannamesinde Kredi kartı ile satışlar kısmına toplam çekilen tutarı yazmanız ve idare tarafından sorulması halinde bu işlemin açıklamasını yapacak çalışma kağıtları tutmanız gerekmektedir. Kredi kartının amacı dışında bu şekilde kullanılması uygun değildir. Kendi satış ve komisyonlarınıza ait bedelleri kredi kartından tahsil etmeniz gerekir. Muhasebe kaydı ile ilgili olarak; Hangi kurum adına tahsilat yapmışsanız o kuruma ait hesap (336 hesap) alacaklı, 108 hesap borçlu olmak üzere işlem yapacaksınız. Bununla ilgili detaylı bildirimi de ilgili kuruma vermeniz gerekmektedir. (Kimlerden tahsilat yapıldığına dair) Danışma Birimi


 

Tarih : 23.12.2008
Soru :
Merhabalar; Bilindiği üzere doktorlara pos kullanma zorunluluğu getirildi ve bu pos slipleri serbest meslek makbuzu yerine geçecek ve banka tarafından vergi tahsilatı yapılacak. Sorum; bu hizmetin vergi mükellefi olan birine verilmesi halinde pos üzerinde belirtilen tevkifat tutarının hizmeti alan tarafından muhtasar beyanname ile beyan edilip edilmeyeceği? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Koyuncu, VUK 379 seri no.lu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemelere göre pos cihazlarınca düzenlenen belgeler Serbest Meslek Kazancı yerine geçeceği için ve üzerinde tevkifat yapılabileceğine ilişkin koşulların yazılması suretiyle belge üzerinde belirtilen GV stopajı, ilgili kişi veya kurum tarafından muhtasar beyanname ile beyan edilir. Danışma Birimi


 

Tarih : 16.12.2008
Soru :
Döviz üzerinden anlaşıp o günki kurdan TL olarak fatura kestiğimiz yut içi müşterimiz 1 ay sonra fatura bedelini anlaştığımız dövizi vererek ve döviz makbuzu talep ederek hesap kapatmak istiyor.Tahsilat günündeki kur, fatura tarihindeki kurdan düşük olduğundan müşterimden aradaki kur farkı kadar(fiat farkı şeklinde) fatura talep ediyorum.Ancak bu talebimi müşterime ikna edebilmem için genelge yeya mukteza örneği verebilmeniz mümkünmü?

Cevap :
Dövizli alacaklarda muhasebe kayıtlarının TL olmasına rağmen eğer anlaşılan bir döviz tutarı varsa karşı taraf ödemeyi döviz olarak yapabilir. Sizde oluşan kur farkı kadar gider yazarsınız.


 

Tarih : 16.12.2008
Soru :
Şirket merkezi serbest bölgede olan müşterimiz ile müşavirlik hizmetlerim karşılığında $ cinsinden sözleşme düzenledik. aynı zamanda tahsilatın yine şirketin bulunduğu serbest bölgedeki banka hesabından talimat ile $ olarak ödeme yapılacak. bunun karşılığında benim kesmem gereken SM makbuzu ve KDV beyannamemi düzenlerken dikkat etmem gereken hususlar neler olabileceğini bildirmenizi istirham ederim.

Cevap :
SERBEST BÖLGEYE YAPILAN HİZMET VE MAL SATIŞLARI TIPKİ İHRACAT GİBİ DEĞERLENDİRİLMELİDİR. VERGİYE KONU OLMAYIP 2 NOLU KDV BEYANNAMESİ İLE VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİLMESİNİ DÜŞÜNMEKTEYİZ.FAKAT SERBEST BÖLGELERDEKİ İŞLEMLER ÖZEL KURALLARI OLAN İŞLEMLER OLDUĞUNDAN BU KONU HAKKINDA MUKTEZA İSTENMESİ DAHA DOĞRU BİR YAKLAŞIM OLACAKTIR.


 

Tarih : 04.12.2008
Soru :
Bir şiket hakkında vergi incelemesi sonucunda önceden tahakkuk edilmiş vergiler 30/10/2008 tarih ve 27039 nolu Resmi Gazetede yayımlanan 4 nolu tahsilat genel tebliği geregi şirket tarafından vergi dairesine başvurup, tecil taksitlendirmesi yapılmıştır. Ancak mükellef kurum tarafından tecil taksitlendirme işlemi yapmadan önce Danıştayda vergi incelemesi sonucunda tahakkuk edilen verginin reddi için dava açmış ve danıştayda davacı kurumun (vergi dairesi) savunması gelene kadar yürütmeyi durdurmuştur. Bu durumda tecil taksitlendirme yapılan verginin taksitlerini ödemesi gerekiyormu? Mükellef Kurum taksit ödemeleri yapmaya başlarsa ve daha sonra dava lehine sonuçlanırsa ödediği vergileri geri alma şansı nasıl olur. Yasal mevzuatı ile bilgilendirmenizi istiyorum.

Cevap :
Sayın Yaşar, Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan mükelleflerin ihtilaftan vazgeçtiği anlamı çıkmaktadır. Konuya ilişkin olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından görüş alarak hareket etmenizi tavsiye ederiz. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.12.2008
Soru :
Şimdiden vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler. müşavirliğini yapacağım bir mükellef banka güvencesi altında yetkili ödeme merkezi açacak. Bu merkezde fatura tahsilatı(iski, tlf vb.)aynı zamanda havale ve kredi kartı tahsilatlarıda yapılacak. Bu işleri yaptıranlardan işlem başına 1 YTL tahsil edilecek.Bu 1 ytl'nin % 15'ni banka alacak.Geri Kalan bedelde mükellefe kalacak. Benim sorum Mükellef bu işlem için Yazar Kasa fişi kesecek mi ? Bu işlem KDV'ye tabimi? Fiş Keserse eğer 1 YTL üzerinden düşünürsek KDV Matrahı ne olacak. Bankanın kesinti için Bankadan bir fatura talep edilmeli mi? İşin Vergisel Boyutuyla ilgili bilgi verirmisiniz. İyi Çalışmalar

Cevap :
Sayın Yüce, Nihai tüketicilere yapılan mal ve hizmet teslimlerinde yazar kasa kullanma zorunluluğu vardır. Almış olduğunuz komisyon bedeli için yazar kasa fişi kullanacaksınız. Bankaya ödemiş olduğunuz komisyon için bankanın vereceği dekontu giderleştireceksiniz. Yapmış olduğunuz işlem KDV'nin konusuna girdiği için ödeme kaydedici cihaz ile veya fatura ile yapmış olduğunuz tahsilatlara %18 KDV ilave etmeniz gerekmektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 02.12.2008
Soru :
İyi Çalışmalar; Sizce; Seri:B No:4 Sayılı Tahsilat Genel Tebliğine Göre Taksitlendirilen Vergi Borçlarına Uygulanan Tecil Faizi Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Olarak mı Muhasebeleştirilmesi Uygundur. Cevabınız İçin Şimdiden Teşekür Ederim.

Cevap :
Sayın Duman, Tecil faizleri, kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilecektir. Danışma Birimi


 

Tarih : 27.11.2008
Soru :
Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:4) kapsamında tecil ve taksitlendirilecek borçların hedeflenen amacına ulaşabilmesi öngörülen sürede oldukça zayıf görülmektedir. Söz konusu sürenin yeni bir tebliğle uzatılmasının yararlı olacağı kanısındayım. Bu konuda gerekli girişimlerin odamızca da yapılmasını takdirlerinize sunarım. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Assoy, Vergi borçlarının taksitlendirme süresi 05.12.2008 mesai bitimine kadar uzatılmıştır. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.11.2008
Soru :
suni deri alım satımı işi ile iştigal etmekteyiz çalıştığımız sektörde fiyatlar euro veya usd üzerinden takip edildiğinden müşterilerimiz kestiğimiz ytl faturaları üzerine günlük eur kurlarının ve ytl kesilen faturaların eur değerleninin yazılmasını istemektedir.Yaptığımız bu işlem sonucunda geçici vergi dönemlerinde veya yıl sonunda tahsilatı yapılmayan tutarlara ait kur değerlemesi yapmamız gerekir mi? Kesilen ytl faturalara ait tahsilatlar ytl olarak yapılmaktadır. İyi çalışmalar

Cevap :
Sayın Ayyıldız, Faturanın üzerine döviz cinsini yazmanızda bir mahsur yoktur. (Kuru yazmanız gerekmektedir). Borçlanmalar/alacaklar YTL üzerinden yapılıyor ise (karşı taraf da kayıtlarını YTL takip ediyorsa), kur değerlemesi yapmanıza gerek yoktur. Ancak ödemeleriniz/tahsilatlarınız döviz olarak yapılıyorsa kur değerlemesi sözkonusudur. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.11.2008
Soru :
sayın hocam.vergi borçlarının 18 taksitte ödenmesi tahsilat tebliğinde acaba emlak vergi borcuda bu taksitlendirmeye dahil mi?

Cevap :
Sayın Göktürk, Bu taksitlendirme kapsamına emlak vergisi girmemektedir. İlgili tebliğde Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine borcu olanların vergi borçlarını kapsamaktadır. Emlak Vergisi belediyelere bağlı bir vergi olduğu için bu kapsama girmemektedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 28.10.2008
Soru :
iyi günler,şti.çalışan personelimiz kendisine ait araçla müşteri tahsilatlarina çıkıyor ve yüklü miktarda benzin harcamaları oluyor.Bu personelimize ait araca ŞTİ.ADINA taşıtmatik taktırıp benzin faturalarını masrafa kaydetmek istiyoruz,bu mumkunmü,bir sakıncası olur mu?teşekkürler

Cevap :
Sayın İçduygu, Araç sahipleri ile işyeri arasında kira sözleşmesi düzenlenmesi ve araç kira bedeli üzerinden (brüt tutarı üzerinden) %20 stopaj kesintisi ve 2 Nolu KDV ile sorumlu sıfatıyla KDV beyan edip, ödemeniz; 1 Nolu KDV beyannamesi ile de indirim konusu yapmanız gerekmektedir. Şirket ile kira sözleşmesi yapılması durumunda araca ait benzin faturalarını giderleştirebilirsiniz. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.10.2008
Soru :
Sayın İlgili; Mükellefim olan sigorta brokeri hakkında; 21/Haziran/2008 tarihli resmi gazetede Sigorta Ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği’nin 12. Maddesinde “sigortalılarca ödenen primlerin transferini sadece kesin olarak ayrılmış müşteri hesapları yoluyla yapabilir ve bu hesaplar brokerin iflası halinde diğer alacaklıların ödemelerinde kullanılamaz.” Demektedir. Bu cümleden anlamam gereken, müşterilere kesilen poliçelerin ve müşterilerden yaptığımız tahsilatların, şirketin diğer hesaplarından ayrılması gerektiği, aynı zamanda bu tahsilatların ayrı banka hesaplarında toplanması gerektiğimi olmalı. Kısacası şirket içinde şirket bakış açısıyla mı hareket etmem gerektiği konusunda tereddütlerim olmuştur. Konu hakkında görüşlerinizle beni aydınlatırsanız memnun olurum. Saygılarımla Danyel Kazado (SMMM 11351)

Cevap :
Sayın Kazado, Söz konusu yönetmeliğin 12. maddesinin işleyişindeki yorumunuza biz de katılıyoruz. Ancak işlemlerinize esas olmak üzere Hazine müşteşarlığından görüş almanızı öneririz. Danışma Birimi


 

Tarih : 20.10.2008
Soru :
turckell bayisi olan bir müşterim bulunmaktadır. turkcell ile fatura tahsilatı anlaşması olup kendi pos makinası ila fatura tahsilatı yapmaktadır. bu tahsilatların faturalanması gerekiyormu?veya bununla ilgili olarak ne gibi işlem yapmamız gerekiyor. bu konu ile ilgili olarak bilgi verilmesini arz ederim. saygılarımla SM ufuk Şahin

Cevap :
Sayın Şahin, Gsm şirketi ile yapılan anlaşmada tahsilat yapan mükellefler aldıkları komisyon için fatura düzenlemek zorundadır.Tahsilatın tamamı için fatura düzenlenmez. Danışma Birimi


 

Tarih : 10.10.2008
Soru :
merhaba, ben yeni smmm ofisi açtım. makbuzu ücreti aldığım zaman mı kesmeliyim yoksa beyannameyi verir vermez kesmelimiyim, eğer ikinci şık olacaksa tahsilatı yapamazsam ne olacak, kazanmadığım bir ücretten vergi ödemek durumunda kalacağım, ne şekilde yapmam gerekir, bilgi vermenizi rica edeceğim. saygılar,

Cevap :
Sayın Demir, Gelir Vergisi Kanununa göre; Serbest meslek faaliyetinde vergiyi doğuran olay hizmetin icrasına başlanması değil, tahsilatın yapılması anında doğar. Serbest meslek faaliyeti yürüten yükümlünün bu faaliyeti nedeniyle kendisine yapılan ödemeler için Serbest meslek makbuzu düzenleyerek tahsilat dönemine ilişkin beyanına dahil etmesi gerekir. Ancak, KDV Kanunu 10/a maddesine göre hizmetin ifası vergiyi doğuran olay olarak belirlenmiş olup serbest meslekle ilgili bir düzenleme yoktur. GVK’nda serbest meslek gelirinin tahsil esasına bağlanması bu hukuki durumu değiştirmez. KDV açısından vergiyi doğuran olay hizmetin yapılması ile oluşur. Bu nedenle serbest meslek faaliyetinde vergiyi doğuran olay hizmetin yapıldığı tarihte – bedel tahsil edilmese de – gerçekleşmiş sayılır. Burada hizmetin ifası verilecek hizmetin sözleşmeye uygun olarak tamamlanmasını ifade etmektedir. Anlaşılacağı üzere tahsilat gerçekleşmemiş olsa dahi KDV Kanunu açısından serbest meslek makbuzu kesip vergi stopajını ve KDV sini beyan etmeliyiz. Bu konuyla ilgili Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunun 14.04.2006 tarihli son kararı da bu yöndedir. Danışma Birimi


 

Tarih : 07.10.2008
Soru :
AŞAĞIDAKİ SORULAR KONUSUNDA YASAL DAYANAKLARI İLE ( Kanun Md-Tebliğ-Genelge-Sirküler-Özelge VS ) AYDINLATIRSANIZ ÇOK SEVİNİRİM, KONU KUZEY IRAK VEYA MERKEZİ IRAK DEVLETİ İLE YAPILAN TİCARİ İLİŞKİLERDE, MAL İHRACATI , İHRACAT BEDELLERİ İLE KAR TRANSFERLERİNİN ŞEKİLSEL BOYUTU KDV – GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ KARŞISINDAKİ ÇÖZÜMLER SORUNLARDIR 1.IRAKTA BİLİNDİĞİ ÜZERE BANKACILIK SİSTEMİ OLUŞMAMIŞTIR 2.IRAKTA TİCARİ AMAÇLI BİR ŞİRKET KURULMUŞTUR ( İNŞAAT MALZEMELERİ – İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ ) 3.ŞİRKET ORTAKLARI AYNI ZAMANDA TÜRKİYEDEKİ BİR ŞİRKETİNDE ORTAKLARIDIR ( İLİŞKİLİ KİŞİ KONUSU ? ) 4.IRAKTAKİ ŞİRKETE MAL İHRACATI YAPILMAKTADIR, İHRACAT BEDELLERİ NASIL TAHSİL EDİLECEKTİR, VUK VE KDV AÇISINDAN GEÇERLİ OLACAK TAHSİL ŞEKLİ NASIL OLMALIDIR, HALİ HAZIR UYGULAMA ELDEN TAHSİL ŞEKLİNDEDİR BAZEN KREDİ KARTI TALİMATI İLE TAHSİLAT TA YAPILMAKTADIR. KREDİ KARTI ÖDEME TALİMATLARI İLE YAPILAN TAHSİLAT HER NE KADAR BANKADAN YAPILSA BİLE NE KADAR GEÇERLİ OLACAKTIR. KART NUMARASI KİŞİYE AİTTİR. BANKALAR BU TAHSİLATI HAKLI OLARAK DAB GİBİ BELGEYE BAĞLAMIYORLAR VE İHRACAT BEDELİ OLARAK GÖRMÜYORLAR. 5.IRAKTA ELDE EDİLEN GELİRLERİN YASAL YOLDAN TÜRKİYE YE TRANSFERİ HALİNDE VERGİLENDİRME NASIL OLMALIDIR ; - GERÇEK KİŞİ OLARAK TRANSFER ETTİĞİNDE, YURTDIŞI MENKUL SERMAYE İRADI OLARAK DOĞRUDAN GV BEYANNAMESİNE Mİ İNTİKAL EDECEKTİR BU TAKDİRDE DÖVİZ BANKAYA NE ŞEKİLDE GELMELİ YADA YATMALIDIR, GELİRİN GEÇERLİ YASAL BELGESİ NE OLMALIDIR. - ŞİRKETE TRANSFER EDİLDİĞİNDE, ŞİRKET AÇISINDAN BU BEDEL FATURAYA BAĞLANACAKTIR, FATURA KONUSU BÜYÜK İHTİMALLE KOMİSYON VEYA HİZMET PAZARLAMASI OLACAKTIR, BU FATURA HER İKİ HALDE DE KDV YE TABİ OLACAKMIDIR. HİZMET İHRACATI KAPSAMINA SOKULABİLİRMİ, KABUL EDİLEBİLİR BİR HİZMET İHRACATI İÇİN ( KDV İSTİSNASI UYGULAMASI ) GEREKLİ ŞEKLİ ŞARTLAR NE OLMALIDIR 6. İLİŞKİLİ KİŞİ-TRANSFER FİYATLANDIRMASI UYGULAMALARI IRAKTAKİ ŞİRKETLER AÇISINDAN TAKİB EDİLEBİLİR DURUMDAMIDIR YOKSA GÖZARDI EDİLEBİLİRMİ.

Cevap :
Sayın Çavuşoğlu, Vergi Kanunlarında Irak ile ilgili özel bir düzenleme yoktur. İhracat ve ithalat işlemleri, mevcut mevzuatlara göre yapılacaktır.Mal ihracatında KDV istisna işlemleri ve diğer para trasferleri kambiyo mevzuatına göre yapılacaktır. Yurdışından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi Kanununa göre vergilendirilecektir.Irakta Bankacılık sisteminin olmaması konusunda yorum yapamayacağız.Türk Vergi sisteminde ve bankacılık işlemlerinde kredi kartı gerçek satışlar için kullanılır. Kredi kartı fiilen tahsilatlarda kullanılmasına rağmen hukuken kullanılacak bir araç değildir. Merkezi Türkiye'de bulunan şirketlerin yurt dışından elde ettikleri kazançlar Türkiye'deki hesaplarına dahil edilerek Kurumlar vergisi hesaplanır.Hesaplanan kurumlar vergisinden yurt dışında benzer vergi ödenmiş ise mahsup edilir.Şirket kar dağıtımı yapar ise % 15 stopaj yapılır. Şirket ortaklarına dağıtılan karın % 50'si GV'den istisna edilir (GVK Md.22). Kalan tutar 2008 yılı için 19.800 YTL'yi aşarsa MSİ beyannamesi verilir. Transfer fiyatlandırması föyü ilişkili kişiler ve emsal kavramına göre doldurulur. Danışma Birimi


 

Tarih : 24.09.2008
Soru :
açık hesap çalışan müşterilerimiz bazen alacaklarını k.kartı ile cari hesaba mahsuben tahsilat yapmaktadırlar yapılan bu tahsilatlar k.kartı ile satış olarak mı değerlendirilmesi lazım. cari hesaba mahsubn k.kartı ile tahsilat satışlardan fazla ise ne olacak

Cevap :
Sayın Çapan, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruyla; "POS cihazlarının amacına uygun biçimde kullanılması, "Bu cihazlarla ilgili olarak gün sonu işlemlerinin geciktirmeden yapılması, "KDV beyannamelerinin "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" satırının aylık POS hasılatları dikkate alınarak doldurulmasına dikkat ve özen gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunulmuştur.Yapılan duyuruda; "Bankaların ve kredi kartı okuma makinesi veren diğer kurumların, vergi kimlik numarası bazında, kredi kartıyla yapılan satışları günlük satış tutarları bazında başkanlığa bildirdikleri, "Bankalardan alınan bilgilere göre, bu cihazları kullanarak yapılan satış tutarları ile beyanların karşılaştırılarak, bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakkında denetimler yapıldığı ve bu denetimlerin daha da sıklaştırılacağı, belirtilerek, aşağıdaki konularda dikkat çekilmektedir. 1. KDV beyannamesinin "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" alanının boş bırakılmaması Kredi kartı ile satış işlemi olduğu halde, ilgili dönemlerde verilen KDV beyannamelerinde yer alan 45 numaralı "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" alanının boş bırakılarak ihmal edilmesi ve ilgili hasılatın sadece matrah bildirimi tablosunda yer alan "teslim ve hizmet bedeli"ne dahil edilmesi mükelleflerin incelemeye alınmasına ve vergi cezaları ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. 2. Kredi kartlarının mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için kullanılması Kredi kartlarının mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için de kullanılması durumunda, POS cihazlarının başka amaçlarla kullanıldığı iddiasının vergi incelemeleri esnasında ispat yükümlülüğü iddia sahibi mükelleflere ait olmaktadır. İddia edilen hususların yasal defter kayıtları üzerinde ispat edilememesi halinde, vergi ve ceza tarhiyatlarına muhatap olunmakta, son yıllardaki yargı kararlarının birçoğu da bu tarhiyatları onamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 18.09.2008
Soru :
İYİ ÇALIŞMALAR ÜSTADIM. ŞİRKETİMİZİN ŞUBELERİNİN APARTMAN YÖNETİCİLİKLERİNE ÖDEDİĞİ AİDAT VE YAKIT BEDELLERİNE KARŞILIK APARMAN YÖNETİCİLİKLERİ SIRADAN TAHSİLAT MAHBUZU DÜZENLEMEKTEDİR.BAZEN YAKIT BEDELİ VE AİDAT BEDELİ YILLIK 1000,YTL Yİ GEÇMEKTEDİR. BU GİDERİMİZİN KURUMLAR VERGİSİNDE BU MAKBUZLARLA GİDER OLARAK DÜŞEBİLİRMİYİZ. SAYGILARIMLA

Cevap :
Sayın Ekici, Apartman yöneticisine makbuz karşılığında ödenen aidat, yakıt masrafı vb. gider olarak indirmeniz mümkündür. Apartman yönetiminin faaliyeti ticari faaliyet olmadığından, bunların masraf aktarması ve bu aktarma nedeniyle düzenlenen belgede Katma Değer Vergisi hesaplama yetkisi olmadığından apartman yönetimine Katma Değer Vergisi ödemeniz ve indirim konusu yapmanız söz konusu değildir. Danışma Birimi


 

Tarih : 17.09.2008
Soru :
konu : kredi kartlı satışları ile ilgili Firmamız toptan mobilya ürünlerin ticaretini yapmaktadır. Aylık satışlarının tahsilatlarını kredi kartı-nakit-çek-banka havalesi gibi çeşitli yöntemlerle yapmaktadır. Aylık satışları belirli vadelerle yapıldığı için tahsilatlarıda genelde 2-3 ay sonrasında olmaktadır. Ay içinde kredi kartından yapmış olduğu tahsilatların faturaları da 2-3 ay öncesinden kesilmiş oluyor. Bu sebeplerle aylık kdv beyannamesinde kredi kartı ile gerçekleştirilen satışlar hanesini boş bildirmekteyiz. Ancak maliye bakanlığı bankalardan aylık kredi kartı pos bilgilerini alarak karşılaştırma yapmaktadır. maliye bakanlığı bu bilgiyi alırken doğal olarak satışlarınında ilgili ay yapıldığını düşünmektedir. Firmamız için ise böyle bir şey söz konusu değildir.Yukarıda yazdığım gibi satış faturaları önceki aylarda zaten kesilmiş durumdadır. Maliye bakanlığının istediği şekilde davranıp aylık kredi kartı tahsilatlarımızı satış gibi düşünüp beyannamenin 45 nolu satırına yazmamız ne derece doğru olur. Kredi kartlı tahsilatlarımızı satış gibi düşünüp ilgili sutuna yazar isek aylık satışlarımız ile tutarsızlık olmasına sebep olucaktır. Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Sayın Gürvardar, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruyla; "POS cihazlarının amacına uygun biçimde kullanılması, "Bu cihazlarla ilgili olarak gün sonu işlemlerinin geciktirmeden yapılması, "KDV beyannamelerinin "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" satırının aylık POS hasılatları dikkate alınarak doldurulmasına dikkat ve özen gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunulmuştur.Yapılan duyuruda; "Bankaların ve kredi kartı okuma makinesi veren diğer kurumların, vergi kimlik numarası bazında, kredi kartıyla yapılan satışları günlük satış tutarları bazında başkanlığa bildirdikleri, "Bankalardan alınan bilgilere göre, bu cihazları kullanarak yapılan satış tutarları ile beyanların karşılaştırılarak, bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakkında denetimler yapıldığı ve bu denetimlerin daha da sıklaştırılacağı, belirtilerek, aşağıdaki konularda dikkat çekilmektedir. 1. KDV beyannamesinin "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" alanının boş bırakılmaması Kredi kartı ile satış işlemi olduğu halde, ilgili dönemlerde verilen KDV beyannamelerinde yer alan 45 numaralı "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" alanının boş bırakılarak ihmal edilmesi ve ilgili hasılatın sadece matrah bildirimi tablosunda yer alan "teslim ve hizmet bedeli"ne dahil edilmesi mükelleflerin incelemeye alınmasına ve vergi cezaları ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. 2. Kredi kartlarının mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için kullanılması Kredi kartlarının mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için de kullanılması durumunda, POS cihazlarının başka amaçlarla kullanıldığı iddiasının vergi incelemeleri esnasında ispat yükümlülüğü iddia sahibi mükelleflere ait olmaktadır. İddia edilen hususların yasal defter kayıtları üzerinde ispat edilememesi halinde, vergi ve ceza tarhiyatlarına muhatap olunmakta, son yıllardaki yargı kararlarının birçoğu da bu tarhiyatları onamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 15.09.2008
Soru :
İyi günler, Bazı mükelleflerimiz pos cihazı ile satışlar yanında evvelce yapılmış satışların tahsilatları için de pos cihazını kullanzbilmektedir. KDV 45 nolu satıra sadece kdv dahil pos cihazı ile yapılan satışlar mı yoksa gün sonlarının aylık toplamı mı yazılacaktır.

Cevap :
Sayın Hastürk, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruyla; "POS cihazlarının amacına uygun biçimde kullanılması, "Bu cihazlarla ilgili olarak gün sonu işlemlerinin geciktirmeden yapılması, "KDV beyannamelerinin "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" satırının aylık POS hasılatları dikkate alınarak doldurulmasına dikkat ve özen gösterilmesi konusunda uyarılarda bulunulmuştur.Yapılan duyuruda; "Bankaların ve kredi kartı okuma makinesi veren diğer kurumların, vergi kimlik numarası bazında, kredi kartıyla yapılan satışları günlük satış tutarları bazında başkanlığa bildirdikleri, "Bankalardan alınan bilgilere göre, bu cihazları kullanarak yapılan satış tutarları ile beyanların karşılaştırılarak, bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakkında denetimler yapıldığı ve bu denetimlerin daha da sıklaştırılacağı, belirtilerek, aşağıdaki konularda dikkat çekilmektedir. 1. KDV beyannamesinin "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" alanının boş bırakılmaması Kredi kartı ile satış işlemi olduğu halde, ilgili dönemlerde verilen KDV beyannamelerinde yer alan 45 numaralı "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" alanının boş bırakılarak ihmal edilmesi ve ilgili hasılatın sadece matrah bildirimi tablosunda yer alan "teslim ve hizmet bedeli"ne dahil edilmesi mükelleflerin incelemeye alınmasına ve vergi cezaları ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. 2. Kredi kartlarının mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için kullanılması Kredi kartlarının mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için de kullanılması durumunda, POS cihazlarının başka amaçlarla kullanıldığı iddiasının vergi incelemeleri esnasında ispat yükümlülüğü iddia sahibi mükelleflere ait olmaktadır. İddia edilen hususların yasal defter kayıtları üzerinde ispat edilememesi halinde, vergi ve ceza tarhiyatlarına muhatap olunmakta, son yıllardaki yargı kararlarının birçoğu da bu tarhiyatları onamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 04.09.2008
Soru :
FATURA KESTİĞİM MÜŞTERİM FİRMAMIZA AİT POSLA KENDİ MÜŞTERİLERİNDEN KREDİ KARTI ÇEKEREK TAHSİLAT YAPABİLİRMİYİZ. BİR SAKINCASI FİRMAMIZ ADINA VARMIDIR. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM. SAYGILARIMLA,

Cevap :
Sayın Yıldız, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruyla; "POS cihazlarının amacına uygun biçimde kullanılması, "Bu cihazlarla ilgili olarak gün sonu işlemlerinin geciktirmeden yapılması, "KDV beyannamelerinin "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" satırının aylık POS hasılatları dikkate alınarak doldurulmasına dikkat ve özen gösterilmesi, Konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Yapılan duyuruda; "Bankaların ve kredi kartı okuma makinesi veren diğer kurumların, vergi kimlik numarası bazında, kredi kartıyla yapılan satışları günlük satış tutarları bazında başkanlığa bildirdikleri, "Bankalardan alınan bilgilere göre, bu cihazları kullanarak yapılan satış tutarları ile beyanların karşılaştırılarak, bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakkında denetimler yapıldığı ve bu denetimlerin daha da sıklaştırılacağı, belirtilerek, aşağıdaki konularda dikkat çekilmektedir. 1. KDV beyannamesinin "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" alanının boş bırakılmaması Kredi kartı ile satış işlemi olduğu halde, ilgili dönemlerde verilen KDV beyannamelerinde yer alan 45 numaralı "kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedel" alanının boş bırakılarak ihmal edilmesi ve ilgili hasılatın sadece matrah bildirimi tablosunda yer alan "teslim ve hizmet bedeli"ne dahil edilmesi mükelleflerin incelemeye alınmasına ve vergi cezaları ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. 2. Kredi kartlarının mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için kullanılması Kredi kartlarının mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için de kullanılması durumunda, POS cihazlarının başka amaçlarla kullanıldığı iddiasının vergi incelemeleri esnasında ispat yükümlülüğü iddia sahibi mükelleflere ait olmaktadır. İddia edilen hususların yasal defter kayıtları üzerinde ispat edilememesi halinde, vergi ve ceza tarhiyatlarına muhatap olunmakta, son yıllardaki yargı kararlarının birçoğu da bu tarhiyatları onamaktadır. Danışma Birimi


 

Tarih : 31.07.2008
Soru :
MERHABA, MOBİLYA ALIM SATIMI YAPAN BİR FİRMADA ÇALIŞMAKTAYIM.TOPLAM SATIŞ TUTARI 8.000YTL AŞMAYAN BİR İŞLEME İSTİNADEN, MÜŞTERİDEN ALMIŞ OLDUĞU ÜRÜN BEDELİNİN 3.500 YTL SİNİ KAPORA OLARAK NAKİT ALDIM. KALAN BAKİYE TESLİMATTA ÖDENMEK KAYDIYLA. MÜŞTERİMİZ İKİ GÜN SONRA GELDİ VE ALMIŞ OLDUĞU ÜRÜNLERE İLAVE YAPARAK TOPLAM SATIŞ TUTARINI 15.000YTL ÇIKARDI VE BÜTÜN ÜRÜNLERİN TESLİMATINI AYNI GÜNDE YAPARAK FATURA ETTİM VE KALAN 11.500 YTL LİK BAKİYEYİ K.KARTIYLA TAHSİL ETİM.BU DURUMDA FATURA TUTARI 8.000 YTL AŞMIŞ DURUMDA FAKAT TAHSİLATIN 3.500 YTLIK KISMI NAKIT OLARAK TAHSIL EDILMİŞ OLDU.BU DURUM DA BENİM ALMIŞ OLDUĞUM 3.500 YTLIK KAPORA BANKA YOLUYLA TASIL EDILMEDIĞI İÇİN CEZALI BİR DURUM MEVCUT OLURUMU. TEŞŞEKÜR EDERİM.

Cevap :
Sayın Şenlik, Ticari işlemin başladığı tarihden sonraki işlemlerin tahmin edilemeyeceğine göre, yapmış oldunuz uygulamanın Kanun ve Tebliğlere aykırı olmadığı kanaatindeyiz. Bilgilerinize rica olunur. Danışma Birimi


 

Tarih : 30.07.2008
Soru :
Şubat ayında kdv dahil 100-ytl'lik satış yaptım ve faturasını kestim. Tahsilatı ise Temmuz ayında 50-ytl nakit 50-ytl pos(kredi kartı)ile yaptım.müşterinin cari hesabı kapandı. Sorum şu:Bu örnekte hangi dönem kdv beyannamesinin 45.satırına kaç ytl yazacağım? Maliye birimleri ile yaptığım görüşmelerde sağlıklı bir çözüm sunamadılar.Bu konu ile ilgili açıklanmış bir tebliğ yoksa odamız tarafından bu konunun maliye bakanlığına iletilip çözüme kavuşturulması uygun olur kanaatindeyim. Saygılarımla,

Cevap :
Sayın Esen, Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının açıklaması aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Bilgilerinize rica olunur. Danışma Birimi TESLİM VE HİZMET BEDELLERİN KDV DAHİL KARŞILIĞINI TEŞKİL EDEN BEDELö SATIRINA İLİŞKİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI Bilindiği üzere, bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları (sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı ile yapılan) günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ay Başkanlığımıza göndermektedirler. Bankalardan alınan bu bilgilere göre, bankaların kredi kartı ile satış cihazı verdiği üye işyerlerinin, bu cihazları kullanarak yaptıkları satış tutarları ile mükelleflerin beyanları karşılaştırılarak bilgiler arasında uyumsuzluk tespit edilen mükellefler hakkında denetimler yapılmaktadır. Başkanlığımızca, söz konusu denetimlerin bundan böyle aylık dönemler halinde daha sık yapılması planlanmaktadır. Yapılan vergi incelemelerinde mükelleflerin kredi kartı ile satış işlemi olduğu halde, ilgili dönemlerde verilen KDV beyannamelerinde yer alan 45 numaralı “kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedelö alanının boş bırakılarak ihmal edildiği, ilgili hâsılatın sadece matrah bildirimi tablosunda yer alan “teslim ve hizmet bedeliöne dâhil edildiği görülmektedir. Söz konusu alanın bu şekilde doldurulmaması neticesinde kredi kartı satış hasılatı ile 45 numaralı satır arasında yapılan karşılaştırmalarda uyumsuzluklar ortaya çıkmakta, bu konu ile ilgili olarak yapılan incelemeler Başkanlığımız vergi inceleme birimleri üzerinde verimsiz iş yükü meydana getirmekte ve mükelleflerimizin beyannamelerini eksik doldurmalarından kaynaklanan vergi cezaları ile karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır. Öte yandan yapılan incelemelerde, bazı mükelleflerce kredi kartlarının zaman zaman mal ve hizmet alışverişi dışındaki amaçlar için kullanıldığının ifade edildiği görülmüştür. Bankaların müşterileri ile aralarında yaptıkları sözleşme ile yalnızca mal ve hizmet alışverişi yapılması maksadıyla verdikleri POS cihazlarının, bu amaç dışında normal ve mutad olmayan başka amaçlarla kullanıldığı iddiasının vergi incelemeleri esnasında ispat yükümlülüğünün 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3 ncü maddesi uyarınca iddia sahibi mükelleflere ait olması ve iddia edilen hususların yasal defter kayıtları üzerinde ispat edilememesi nedeniyle, mükellefler denetimler sonucu doğan vergi ve cezalardan dolayı ekonomik sıkıntılara düşmektedirler. Bu şekilde tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için vergi mahkemelerine yapılan itirazlar neticesinde Danıştay’ın son yıllardaki kararlarının birçoğunun bu doğrultuda olması ve ispat külfetini mükelleflere yükleyerek aleyhte kararlar vermesi mükelleflerin kayıplarını daha da artırmaktadır. Diğer taraftan mükelleflerin, kredi kartı ile yaptıkları satışlar ile bunlara ilişkin olarak düzenledikleri satış belgeleri arasında dönem kaymaları ve tutar uyumsuzluklarının oluşmasını engellemek için mutlaka POS cihazlarından gün sonlarında aksatmadan gün sonu işlem raporunu almaları gerekmektedir. Aksi durumda bankalardan aylık dönemler itibariyle işlem tarihi bazında alınan POS satış hasılatı bilgileri ile KDV beyannamesinde yer alan satış hasılatı bilgileri arasında yapılan kontrollerde uyumsuzluklar ortaya çıkmakta ve bu durum gelir idaresi ile mükellefler arasında ihtilaflara sebep olmaktadır. Bu nedenlerle mükelleflerce kredi kartı ile satış (POS) cihazlarının amacına uygun biçimde kullanılması, bu cihazlarla ilgili olarak gün sonu işlemlerinin geciktirmeden yapılması ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlerce KDV beyannamelerinin 45 numaralı “kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin KDV dahil karşılığını teşkil eden bedelö satırının aylık POS hasılatları dikkate alınarak doldurulmasına dikkat ve özen gösterilmesi gerek mükellefler ve serbest muhasebeci mali müşavirler ve gerekse Başkanlığımızın bundan böyle aylık dönemler halinde yapacağı çalışmaları verimli hale getirerek zaman kaybını önleyecek, ayrıca mahkemelerimizin söz konusu incelemelerden kaynaklanan ihtilaflarla ilgili iş yükünü azaltacak ve neticede oluşabilecek sıkıntıların önüne geçecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


 

Tarih : 11.06.2008
Soru :
Sayın Yetkili, Aktifimizde kayıtlı araçlarla ilgili hasar durumlarında aracımızın sigorta poliçesini yaptığımız sigorta şirketi tarafından hasar tazmin edilerek şirketimize ödenmektedir.Sorum şu biz aracı sigorta experi vasıtasıyla tamircilerde yaptırmaktayız, karşılığında fatura mukabili ödemesini yapıyoruz , bu durumda tamir faturasını gidere , sigorta şirketinden yapmış olduğumuz tahsilatı 679 hesaba kaydediyoruz.Bu durumda yaptığımız işlem doğrumudur. Saygılarımla,

Cevap :
Konuyla ilgili verdiğimiz benzeri cevaplara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.05.2008
Soru :
Merhabalar; Özel bir firmada bağımlı olarak çalışan SMMM ' yim. VUK 33 nolu sirkülere göre Elektronik Fatura Kayıt Sistemi hayata geçirilmiştir. Şu anda uygulamayı kullanan 5 firma görülüyor. - Biz de firma olarak EFKS kapsamında fatura düzenlemek istiyoruz. Bunun için yapmamız gerenler nelerdir ? ve ne zaman zorunlu hale gelecektir. - Sadece faturalar mı EFKS kapsamındadır? (irsaliye, gider makbuzu,tahsilat makbuzu vs ?) - Yasal defterlerimizin elektronik ortamda muhafaza ve ibrazı nasıl olacak ve zorunluluk tarihi belli midir ? Bu konularda VUK sirküler 33 ve GİB' na ait http://www.efatura.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=14 adresi hariç detaylı bilgi verebilirseniz çok memnun olurum. Teşekkürler İyi Çalışmalar... Aygün Coşkun

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanmış olan VUK 33 nolu sirküler dışında yayınlanmış herhangi bir mevzuat yoktur, konuya ilişkin olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan veya Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan mukteza talep ediniz. İyi çalışmalar, saygılarımızla. Genel idare Müdürlüğü uye@ismmmo.org.tr


 

Tarih : 06.05.2008
Soru :
Yeni sistemde doktorların kullanması gereken posların 01.06.2008 tarihinden itibaren mevcut olması gerekiyor. Yalnız benim şu şekilde bir problemim var. Doktor mükelleflerimin tamamı şu anda bir hastanede hizmet veriyorlar ve sadece hastaneye serbest meslek makbuzu kesebilmek için ikametgah adreslerini göstererek muaynehane açılışı yapıldı. Kısacası bu hekimler hiçbir şekilde açılış yapılan ikamet adreslerinde sağlık hizmeti vermemekle birlikte banka havalesi dışında da tahsilat yapmamaktadırlar. Bu durumda bu doktorlarında pos kullanımı ile ilgili bilgi verebilirseniz sevinirim.

Cevap :
Doktorların serbest çalışması durumunda, 379 no'lu VUK GT'ne göre işlem yapılması gerekmektedir. Serbest çalışma gerçek durum değil hukuki görünüm ise VUK'nun 3'ncü maddesi uyarınca(vergilendirmede gerçek durum esastır) pos cihazına sahip olmak yükümlülüğünün ortadan kalkması şeklinde bir yorum yapılabilabilir. Ancak aynı hukuki görünümün gerçek durum olmasığının ileri sürülmesi, hastanelerin ücret stopajı ve SSK primi yükümlülüğünden kaçtıklarına ilişkin bir ihbar olarak da algılanabilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.05.2008
Soru :
Firmamız Irak'a ihracat yapmaktadır. Irak'ta bankacılık sistemi olmadığı için ihracat bedellerimiz tahsilatı elden (efektif) olmaktadır. Bu bedeller için Döviz Beyan Tutanağı düzenlenmektedir. Ayrıca bankadan döviz alım belgesi düzenlenerek para Türk Lirasına dönüştürülmektedir. 2008/13186 sayılı Karar ile değiştirilen Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın 8 inci maddesi ile ihracat bedellerinin yurda getirilerek Türk Lirasına dönüştürülme zorunluluğuna son verilmiştir. Ancak elden getirilen bu bedeller için Döviz Beyan Tutanağı (DBT) düzenlenip düzenlenmeyeceği konusunda herhangi bir açıklık bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili görüş ve önerilerinizi belirtebilirmisiniz. Saygılarımla.

Cevap :
Bankacılık sisteminin olmadığı ülkelerden ihracat bedelinin getirilmesi sırasında gümrük kapılarında döviz beyan tutanağı (döviz dekleresi) düzenlettirilmesi gerekir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 30.04.2008
Soru :
Şirkete ait kredi kartı ile yapmış olduğumuz Cari hesap Ödemelerinde kimi firmalar Tahsilat makbuzu üzerine kredi kartı ile ödeme diye not düşerek Tahsilat makbuzu vermekte iken kimi firmalar faturalarını açık kesmelerine rağmen kredi kartı ile yapılan ödemeye tahsilat makbuzu vermemektedirler.Sorum ay sonunda gelen kredi kartı ekstresini ödeme makbuzu kabul edip işlem yapabilirmiyiz.Yoksa tahsilat makbuzu almalımıyız ve firmalar bu tür ödemeler için tahsilat makbuzu kesmek zorundalar mı?

Cevap :
Kredi kartı ekstresini dikkate alarak muhasebeleştirme yapabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.04.2008
Soru :
Merhaba; VUK.'un 324 no'lu Genel Tebliği ile ilgili uygulama aşamasında bazı farklı yorumlar var. Bildiğiniz gibi. ilgili tebiğde 8000 YTL. tutarın üzerindeki faturalara ait tahsilat ve tediyelerin tevsik kapsamında ilgili kuruumlar aracılığıyla yapılması gereği vurgulanmaktadır. Bir görüşe göre Bu 8000 ytl. tutar tek faturada olması şart değil. şöyleki; Müşteri ilk etapta 5000 YTl. mal aldı. ve ödemeyi her ay yada hafta 1000 YTL.' taksitler halinde nakit(elden) yapacaktır. 3 kez 1000 ytl nakit ödemişti ki(3000 YL.) ikinci kez aynı ödeme şartları ile 7000 YTL.'lik daha mal aldı. bu tarihten itibaren yapılacak tahsilat veya tediyelerin nakit(elden) olamayacağı, tevsik edlmesi gerekmektedir. denilmektedir. Ve bu Görüş bir Vergi Dairesi Başkan V.'line aittir. Bana göre ilgili G.Tebliğe aykırı olup Sizin bu konudaki yorumlarınızı rica ediyorum .Teşekürler Selamlar,

Cevap :
Burada, yorumun gerçek alış veriş tutarının 8.000 YTL sınırının üstünde kalıp kalmadığına bakılarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ödeme işlemlerinin 8.000 YTL'nın altında kalmasına rağmen gerçek ekonomik icaplara göre yapılan alışveriş tutarının bu sınırı aşması durumunda, Maliye Bakanlığının işlemin ilgili GT'e aykırı olarak yorumlamasını makul karşılıyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 21.03.2008
Soru :
ACİL,LİMİTED ŞİRKET OLARAK BELEDİYE YA AİT BİR BİLBOARDI KİRALADIK.BİZİM BELEDİYE YATIRMIŞ OLDUĞUMUZ PARA KARŞILIĞINDA ''.......BELEDİYESİ TAHSİLATINA MAHSUS MAKUZDUR''BELGE ALINDI. KDV UYGULAMASI İLGİLİ DURUMU AÇIKLARSANIZ SEVİNİRİM.SAYGILARIMLA

Cevap :
Belediye Gelirleri Kanunu'nun 15'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.03.2008
Soru :
şirkete kayıtlı arazi ve binanın 10 yıllığına intifa hakkı petrol ofisine devredilmiştir. 10 yıllık toplam bedel bu ay sonu fatura edilecek ve tahsilatı yapılacaktır. tahsilatı söz konusu olacağından geliri aylara ve yıllara dağıtmak uygun olacak mıdır? teşekkür ederim.

Cevap :
TDHP'dan 480 ve 380 no'lu hesapların açıklamalarına bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.02.2008
Soru :
Sn.üstadım merhabalar tahsilat makbuzlarının limiti ne kadar bildiğim kadarı ile 8.000,00 YTL idi 5.000,00 YTL nin altına düştüğünü söylüyorlar böyle bir tebliğ bulamadım

Cevap :
8.000 YTL sınırı devam etmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.02.2008
Soru :
Merhaba, asgari ücret tarifesinde yayınlanan kdv hariç asgari ücret tutarları, stopaj kesintisinden sonraki rakamlar değil midir? Hal böyle olduğuna göre de tarifedeki asgari ücret tutarı 172 lira olan bir mükellefe brüt: 215 %20 stopaj -43 =172 %18 kdv +30,96 = 202,96 makbuz kesilmesi ve 202,96 YTL tahsilat yapılması doğru değil midir? tarifede 172 lira olan bir defter için, 200 liraya anlaşma yapılarak firmaya, brüt 204,08 %20 stopaj -40,82 = 163,26 %18 kdv + 36,74 = 200,00 lira şeklinde makbuz kesilmesi ve 200 lira tahsil edilmesi halinde, tarife altına düşülmüş olunmaz mı?

Cevap :
Tarifede yer alan ücret tutarları KDV hariç, stopaj dahil brüt tutarlardır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.02.2008
Soru :
Oyakbank yetkili fatura ödeme noktası olan müşterimizin(ltd Şti)yaptığı fatura,kredi kartı,havale vb tahsilatlarında hangi hesapları kullanmak doğru olur?

Cevap :
Nazım hesapların kullanılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.01.2008
Soru :
Yurtdışında bulunan ve Transit gemilere motorin satışı yapan firma, yakıt almak isteyen firmalardan yakıt bedelini Türkiye'de bulunan ve onların güvendiği bir şirketin tahsil etmesini ve bu tahsilatın yapılmasından sonra yakıt satışını yapmak istemektedir. Türkiyedeki firma, yakıt talep eden kişiden tahsilatı yapıp Yurtdışındaki firmaya bu bedeli komisyonunu düştükten sonra transfer yapacaktır. Yakıt faturası gerçek müşteriye kesilecek ve tahsilat Türkiye'deki firma tarafından yapılacaktır. Bu sistemin ne şekilde yapılması gerekmektedir nasıl bir yol izlenmelidir. Teşekkürler.

Cevap :
Bir çeşit ödeme merkezi gibi çalışacak bu şirketin faaliyetinin özel hukuki bir çerçevesi bulunmadığı gibi engelleyici hukuki düzenleme de bulunmamaktadır.

Ancak, yurt dışına aktarılacak paralar için 32 Sayılı Karar ve Eki Tebliğlerin dikkate alınması gereği ve aktarılan paranın sermaye değil, sürekli biçimde borcun nakli, alacağın temliki hükümlerinin uygulandığı bir ticari ilişki formu olduğu hazine yetkililerine açıklanma mecburiyeti doğabilir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.01.2008
Soru :
Yurtdışında kurulu bir sigorta şirketi ve temsilcileri Türkiye'de bir limited şirket kuruyor. Bu şirket Türkiye'de bulunan X Sigorta Şirketinin acentesi (Acente A Limited Şirketi) olarak faaliyet gösterecektir. Acente A Limited Şirketi, tali acentelik sözleşmeleri yapacak ve tahsilatları takip edecektir. Acente A Limited Şirketi, X Sigorta Şirketinden Komisyon Gider Belgesi alacak ve BSMV ödeyecektir. Acente A Limited Şirketi, Tali Acentelere ödediği komisyonlar için de tali acentelerden fatura alacaktır. Soru 1: Tali Acentelerin keseceği bu faturalar KDV ye tabi midir? Ayrıca Acente A Limited Şirketi, Tali acentelerden gelen faturaları ödeyebilmek için Yurtdışı Sigorta Şirketinden para alacaktır. Soru 2: Yurtdışından gelen bu para karşılığı fatura kesilecek mi, eğer kesilecekse KDV ye tabi midir? ve Acente A Limited Şirketinin KDV mükellefiyetinin olması gerekli midir? Saygın desteğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla,

Cevap :
KDVK'nun 17/4-e'nci maddesi uyarınca, tali acentelerin düzenlediği faturalarda KDV hesaplamamaları gerektiğini, A tipi acente olan ltd.şti.'nin 2005/1 no'lu BSMV İç Genelgesine göre, ana şirkete düzenlediği poliçeler için yaptığı tahsilatları dikkate alarak BSMV hesaplaması ve ödemesi gerektiğini, ancak yurt dışından gelen paralar için düzenlediği faturalar için KDV veya BSMV hesaplamaması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 11.01.2008
Soru :
Sayın İSMMMO danışmanları, Emeklilik hakkını kazanmış olup ,tekrar çalışmaya başlayanlar ile ilgili, SGDP ile ilgili tereddütte kaldım. Başkanımız Yahya Arıkan'ın ''18/12/2006 tarihli yazısında 01/01/2007 den itibaren Serbest çalışan emekliler hangi kurumdan emekli olursa olsunlar,emekli maaşından hiçbir kesinti yapılmayacaktır'' diye üyelere duyuru yapmıştı. Sorularım; 1)Emekli olup çalışanlardan(serbest yada bagımlı) emekli maaşlarından %35 SGDP kesintisi olacakmı yoksa olmayacakmı? 2)Emekli olup çalışanlardan SGDP kesintisi prime esas toplam kazanç üzerinde mi ödenecek.yoksa emekli maaşlarından mı kesilecek. 3)Emekli olup serbest çalışanlar bagkur'a bildirimde bulunmazlarsa,(kasıtlı veya bilgisizlikten ötürü) bagkur SGDP tahsilatını nasıl yapabilecek?Şahıs yada sermaye Şirketi kuruluşlarında Vergi dairesi ilgili Sosyal Güvenlik kuruluşlarını bilgilendiriyor mu? Teşekkür ederim.

Cevap :
Sayın Meslek Mensubu 2007 tarihindeki uygulamaya göre yaşlılık aylığı almakta iken çalışan emeklilerden SSK’ya tabi olarak çalışıyorlarsa prime esas kazançları üzerinden % 7,5 oranında işçi payı, % 22,5 oranın da da işveren payı olmak üzere toplam % 30 Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) hesaplanmaktadır. Vergi mükellefi veya şirket ortağı olanlar ise Bağ-kur’a SGDP ödemeleri gerekmektedir, bu durumda ise kesinti oranı bağ-kur 12. gelir basamağının %10′udur. 5510 sayılı yasaya göre Bknz md 5 md 30 md 81 ve md 88 İyi Çalışmalar


 

Tarih : 03.12.2007
Soru :
Merhaba, Şirketler nakdi sermaye artışı yaptıklarında taahhüt edilen sermaye ödemeleri nakit tahsilat sınırını aşmıyor ise şirketin kasasına nakit olarak ödenmesinde yasal bir engel varmıdır.?

Cevap :
Her hangi bir engel bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.11.2007
Soru :
Merhaba, Sizlere iki sorum olacak, 1-Mal ve hizmet alım satımlarında 8.000 ytl lik sınırı aşan tahsilat /ödemem işlemlerin banka kanalıyla veya çekle yapılması gerekiyor.bu sınır Döviz bürosundan döviz alımı ve döviz bozdurma işlemlerindede uygulanacakmı ? 2)Yurtdışı harcırah hesaplamasında yurtdışına çıkan kişinin aldığı aylığa göre hergün için günlük bir harcırah bedeli bulunup harcırah tutarı hesaplanıyor.Eğer yurtdışına çıka şirketin yönetim kurulu başkanı ise ve emekli durumdaysa günlük harcırah tutarı nasıl tespit edilecek ?? kolay gelsin

Cevap :
1- 8.000 YTL sınırlaması ile mal ve hizmet alım satımı sonucunda tahsil edilen paranın elden tahsili engellenmek istenmiştir. Banka kanalıyla tahsil edilen para ile döviz büfesinden döviz alınmasında sakınca yoktur.

2- GVK'nun 24'ncü maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 14.11.2007
Soru :
Mağazacılık yapan bir limited şirketiz. Mağazalarımızda yapılan satışlarda, Kesilen perakende faturaların ödemesini başka bir şirketin pos cihazını mağazamızda bulundurup tahsil edebilirmiyiz. (Özet olarak fatura A firması bizim firmamız , tahsilat ise B firması Pos cihazından yapılacak. Bu işlemi yapmamızın sebebi ilgili firmadan toptan mal alımı yapmaktayız. Ödemeleri bu şekilde yapmak istiyoruz. Karşılabileceğimiz problemler varmıdır? Varsa nedir? Teşekkürler.

Cevap :
Alacağın temliki anlamına gelecek bu işlemin muhasebe kayıtlarında açıkça yer alması kaydıyla her hangi bir sakıncası bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.11.2007
Soru :
işletmemde demirbaş olarak kullandığım makineyi yurt dışına satmam durumunda kdv tahsilatı olmadığına göre ilgili satışı kdv beyannamesinde nasıl göstermem gerekir bu satış yurt içinde olsa idi ilave kdv sütununa ekleyip beyanname verebiliyor idik. saygılarımla,

Cevap :
İstisnalar bölümünde tam istisna, mal ihracı(301) olarak kaydedin.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.11.2007
Soru :
15-09-2007 tarihinde A firması 4500 ytl lik fatura kesti. 24-09-2007 tarihinde yine A firması 5230 ytl lik ft.kesti ve 30-09-2007 tarihinde 3900 ytl lik ft.kesti.Toplam kesilen ft.tutarı 13630 ytl. aynı firmadan 20-09-2007 de 3000 ytl. 01-10-2007 de 3000 ytl, 05-10-2007 de 5000 ytl, 11-10-2007 de 2630 ytl nakit tahsilat yapıldı.kesilen ft.lar ve alınan paralar, ft.bazında ve tahsilat bazında 8000 ytl sınırını geçmemiştir. özel usulsuzluk cezasını gerektirecek bir durum varmıdır.bir kaç arkadaşımızın farklı düşünceleri var. bizi aydınlatırmısınız. iyi çalışmalar....

Cevap :
Aynı ödemenin devamı niteliğinde olan işlemler söz konusu ise 8.000 YTL sınırının dikkate alınması gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 31.10.2007
Soru :
Sayın hocalarım iyi günler dilerim.Sorum şu;Türkiye'de yerleşik kişilerin, Türkiye'de yerleşik kişilerle döviz cinsinden mal satış ve alışı yapamayacağinı öğrendim.Billdiğim kadarıyla ytl faturalar kesilebiliyor ve bu faturaların tahsilatı döviz olarak yapılabiliyor. Makbuzlar döviz cinsinden düzenlenleniyor.Faturanın üzerinde ise tahsilatın döviz cinsinden yapılacağı belirtilmiyor bu doğru bir uygulamamıdır.Tahsilatın döviz olarak yapılıp o günkü döviz kuru alınmak suretiyle makbuz ytl düzenlenebilirmi? Ayrıca döviz cinsinden çek ve senetlerde tahsilata konu olabilmekte.Bu konu hakkındaki yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.

Cevap :
Döviz cinsinden borç veya alacakların ödeme ve tahsilinin dövizin YTL'na çevrilerek yapıldığı varsayılarak işlem yapılmasının doğru olacağını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.06.2007
Soru :
İyi Çalışmalar diliyorum.Konusu mobilya alım -satımı olan ltd şti'im devlete ait bir kuruma mal satıp parasını peşin almış ve faturasını kesmiştir.fakat malı daha sonra ilgili kuruma teslim edeceginden sevk irsaliyesini ft.tarihinden sonra kesmiştir.yapılan işlem doğrumudur.yoksa Peşin alınan ödeme için tahsilat makbuzu düzenlenip,mal teslim edildikten sonra mı ! sevk irsaliyesi düzenlenip fatura kesilmileydi.Teşekkürler

Cevap :
Yapılan işlem uygundur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 17.05.2007
Soru :
üstadım, 1998 yılında sicil kaydını terk etmiş müşterime 2002-2007 yıllarına ait esnaf ve sanatkarlar odasından esnaf kaydını sildirmediği için üyelik aidat borcu yansıtılmış, ve icralık olmuş. 5362 sayılı kanunda açık bir hüküm yok. esnaf odası vergi dairesinden çıkış yapılmış olsa bile esnaf üyeliniz sona ermedi diye 6183 sayılı kanuna göre tahsilat yapmak istiyor. Sizce ne yapmalıyım.

Cevap :
Değerli Meslek Mensubu 5362 sayılı kanunun üyeliğin son bulması kısmını incelemeniz gerekmektedir. md 7 ve 8 sorunuzun cevabını içermektedir. İyi çalışmalar


 

Tarih : 26.04.2007
Soru :
Sayın Yetkili; Firmamız çeşitli yıllarda(2002,2003,2004,2005)incelemeye alınmış ve KDV ve Kurumlar Vergisi VUK'nun 29.maddesi uyarınca ikmalen tarh edilmiştir.İkmalen Tarh edilen bu vergilere ise VUK'nun 341,5479 Sayılı Kanunun 12.maddesi ile değişik 344/2 ve geçici 27.maddeleri uyarınca "Vergi Ziyaı" cezası kesilmiştir.(86.000,00-YTL).Sonuç olarak Gelirler Kontrolörlüğü ile Firmamız arasında "Tarhiyat Öncesi Uzlaşma" imzalanmış ve Gecikme Faizi Hesaplanması ve tahsilat için Vergi Dairesine Tebliğ edilmiştir.Benim sorum şu olacak:"Kesilecek Gecikme Faizi için AATUHK uyarınca VUK 341.maddeye istinaden kesilen cezaların hesaplanacak Gecikme Faizi için bu kanunun 112.maddesine göre ziyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur" ibaresini vergi dairesi yok saymaktadır.Yani Gecikme Faizinin tamamının ödenmesinin gerektiğini belirtiyorlar.Ayıca bu mümkün değilse bile şirketimiz Gecikme Faizi için de ayrıca Vergi Dairesi ile uzlaşma yoluna başvurabilirmi?Bu konularda aydınlatırsanız bizleri sevineceğiz.Saygılarımızla..

Cevap :
Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına vergi incelemelerine dayanılarak salınacak ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (VUK 344/3 uyarınca kesilen tarhiyatlara ilişkin vergi ve ceza hariç) girmektedir.

Ceza tutarında uzlaşıldığından ceza hesaplama formülü de kapsam dışındadır. Dolayısıyla, uzlaşılan ana paraya (1/2 değil tam olarak) faiz uygulanması uygundur.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 30.03.2007
Soru :
Merhaba, öncelikle teşekkür ederim. 1-Devlet kurumlarına sözleşme ile yapılan satışların tahsilatı banka yoluyla yapılıyor. Ancak kurum damga vergisini yapacağı ödemeden kesip havaleyi öyle yapıyor. Bir de havale masrafı ödemenin içinden yapılıyor. Haliyle firmanın yaptığı tahsilat ile düzenlediği fatura arasında belgesiz farklar oluşuyor. KVK açısından bu tür giderler KKEG olarakmı değerlendirmek gerekir yoksa, en azından DV kanun gereği ödendiğinden gider olarak değerlendirilebilir mi? Teşekkür ederim

Cevap :
İlgili ödemeleri gider olarak kaydedebileceğinizi düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 19.03.2007
Soru :
İYİ GÜNLER, RUHSAT İÇİN ODAYA BAŞVURDUĞUMDA ÖDEDİĞİM RUHSAT KİMLİK EĞİTİM FORNU İNŞAAT FONU DOĞAL AFET FONU SİRKÜLER RAPORLAR İÇİN ÖDEDĞİM PARAYI , SİRKÜLER İÇİN TÜRMOBTAN FATURA GELDİ AMA DİĞERLERİ İÇİN HERHANGİ Bİ FATURA VS GLEMEDİ SADECE ELİMDEKİ ÖDEME TAHSİLAT MAKBUZU VAR, BUNLARI GİDERE ATABİLİRMİYİM. TEŞKÜRLER...

Cevap :
GVK'nun 68'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.03.2007
Soru :
1.SORU:Tapu kaydında 4 kişi üzerine gözüken bir işyeri kiraya verilmiştir.Ancak kira kontratı bir kişi üzerinden yapılmış, tahsilat ve stopaj kesintisi kontrat sahibi üzerinden yapılmıştır.Bu durumda GMSİ beyanı kirayı elde eden ve kontrat sahibi kişi adına verilecektir.Eğer böyle olursa iade alacağı çıkmaktadır.4 kişi adına verilirse 18.000-ytl lik sınırın altında kaldığından beyan vermeyecektir.Bu durumda GMSİ beyanı kontratı yapan ve kira geliri elde eden kişi adınamı? yoksa tapuda ismi geçen 4 kişi adınamı verilecektir.?

Cevap :
Bize göre, GMSİ beyanı kontratı yapan ve kira geliri elde eden kişi adına verilmelidir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.02.2007
Soru :
İyi günler; Benim sorum 27.12.2006 tarihinde Yurtdışına kesilen bir faturanın henüz gümrük kapısından geçmemesi ve müşteriye ulaşmaması durumunda dönem kapanışı için nasıl bir kayıt yapmam gerekir, mal teslim edilmediği için tahsilat alınmamıştır. ilginize teşekkür ediyorum iyi çalışmalar diliyorum.

Cevap :
Mal ülke sınırlarından çıkana kadar olan tüm riskler satıcıya aitse, fatura, alacak olarak kaydedilmelidir. Ülke içindeki riskler dahil tüm riskler alıcıya aitse satış işlemi her koşulda gerçekleşeceğinden satış ve gelir kaydı yapılmalıdır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.01.2007
Soru :
İyi Günler.Maliye defterini tuttuğumuz mükelleflerden tahsilat yapmasakda kdv'sini ödemeniz gerekiyor diyır.Bunun içinde serbest meslek makbuzunu kesersek naylonmakbuz düzenlemiş oluyoruz.Yani maliye serbest meslek sahiplerine naylon fatura kesilmesini zorunlu tutmuyormu? Bununla ilgili neyapmamız gerekir.Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap :
Konuyla ilgili verdiğimiz cevaplara bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.01.2007
Soru :
sn.meslekdaşlarım.2006 yılında 12.000 ytl.gms.iradı olan kişi kira tahsilatından sonra vefat etmiştir(ev kira geliri)yaşam süresi içerisindede bu meblağı sarf etmiştir.mirasçılarının beyan mükellefiyeti olup olmadığı hakkında görüşlerinizi rica ederim.saygılarımla

Cevap :
Mirası reddetmemiş mirasçıların, ölen kişinin anapara vergi borcundan sorumlukları olup cezalardan sorumlulukları bulunmamaktadır.

6183 Sayılı AATUHK'nun 7'nci maddesine ve VUK'nun 372'nci maddesine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA


 

Tarih : 11.12.2006
Soru :
X İletişim Hizmetleri A.Ş.adına X Fatura tahsilatı ve yine aynı şekilde Z Bankası adına Z Bankası Kredi Kartı tahsilatı yapan bir mükellef, yapmış olduğu emanet tahsilatları bir gün sonra X firması ve Z Bankasının ilgili banka hesaplarına yatırmaktadır. (Yapılan tahsilat hacmine göre bu iki firmaya komisyon faturası düzenlenmektedir.) Sorum şu ;.Mükellef tahsilatlarını bazen nakit bazen de kredi kartı ile yapmakta. 1- Muhasebe kayıtlarında hangi hesapları kullanmalı. 2- Kredi kartı ile yapılan işlemlerde 108-Hazır değerler hesabı kullanılacaksa, Kdv beyannamesi verirken yaptığımız tahsilat tutarını “Kredi kartı ile ödenen Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel” hanesine yazamayız (bence), çünkü ortada herhangi bir mal veya hizmet satışı olmadığından. Eğer yazamassak ileride bu durum maliye ile sorun yaratır mı? Cevabınız için teşekkürlerimi sunuyorum.

Cevap :
Başkası adına kredi kartı ve nakit tahsilat-ödeme yapan mükelleflerin, bu işlemleri nazım hesaplarda takip etmesi uygun olacaktır.

KDV beyannamesinde kredi kartlı satışlar bölümüne, eğer varsa, aldığı komisyon tutarı içindeki kredi kartı ile tahsilat tutarını yazması uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.11.2006
Soru :
Efendim firmamızın bir x şirketinden geçmiş yıllardan devrederek bugüne gelen 120.000 ytl alacağı vardır biz bu firmadan olan alacağımızı taksitler halinde mesela 5000,6000,7000 vs.gibi elden tahsilatlar yapmamız durumunda bunun banka kanalıyla yapılması zorunluluğu varmıdır? 8000 ytl sınırı işlem bazındamıdır c/h bakiyesi bazındamıdır? saygılar

Cevap :
8.000 YTL sınırı, ödeme bazındadır. Yani, taksitleri baz alarak sınırı dikkate alınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.10.2006
Soru :
ACİL cevaplarsanız sevinirim hocam, teşekkürler. 19/09/2006 tarihinde fert firmanın bilançosunu çıkardık ve LTD.ŞTİ.ne devir için 21/09/2006 da YMM raporu yazıldı 26/09/2006 da tescil edildi. fert firmanın 19/09/2006 tarih ile 26/09/2006 tarihleri arasında tahsilat, ödeme, mal alışı ve bazı giderleri oldu. dolayısı ile 19/09/2006 tarihli devir bilançosu ile 26/09/2006 tarihli son bilanço arasında fark oluştu. Öz Sermaye rakamı dahil? Sorum, fert firmanın 19/09/2006 tarihli hesaplarını sıfırladığımızda bazı hesaplarda bakiye kalacak, stok olacak ve öz sermaye tutmayacak? bu aradaki hareketlere nasıl bir işlem yapılacak, LTD.ŞTİ. ne hangi bilançoyu kayıt edicez. her iki bilanço daki öz sermaye rakamı farklı?

Cevap :
YMM Raporunda esas alınan bilançoyu(19.09.2006) dikkate almalısınız. Devir sürecinde oluşan işlemleri devralan şirket bünyesinde takip edebilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.07.2006
Soru :
merhabalar, Bilançoya tabi işletmelerde alıcılar hesabında tahsilatlardan sonra kalan tahsili zorlaşan veya imkansız olan bakiyelere karşılık gideri ayırıp kapatabilirmiyiz. Mahkeme belgelerine gerek olmayacak kadar az olanlarda belli bir sınır varmıdır. ? İyi çalışmalar.

Cevap :
VUK'nun 322,323 ve 324'ncü maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.06.2006
Soru :
İyi çalışmalar; X Sigorta A.Ş. nin acentasıyız.Yanlız poliçe düzenleme ve tahsilat yetkimiz yok.X sigorta A.Ş.nin ofisini ve hertürlü imkanlarını kullanarak müşteri buluyoruz.Özel sağlık ve emeklilik gibi şahsi sigorta branşlarında.Gelir vergisi mükellefi olabilmek içinde ikametgah adresimi gösteriyoruz.Ancak ikametgahımızda yürüttüğümüz herhangi bir faaliyetimiz yok.Pazarcıların durumuna çok benziyoruz.Vergi daireside evimiz kira olunca stopaj kesintisi yapıp ödememizi istiyor.bu durumda ne yapmammızı tavsiye edersiniz.Vergi daireleri arasındada uygulama farklılıkları görülüyor. Şimdiden teşekkür eder,işlerinizde başarılar dilerim.

Cevap :
Evin emsal kira bedelinin yarısı üzerinden stopaj hesaplayıp muhatasar beyanname ile beyan etmeniz gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 10.06.2006
Soru :
Hayırlı günler. x firmasına ait bir çalınmıştır.Araç kaskolu olduğu için piyasa rayiç bedeli üzerinden ödeme yapılmıştır.Tahsilatla birlikte araç bilanço kayıtlarında da düşülmüştür.Vekaletname harici bir evrak tanzim edilmemiş olup, bu durumda sigorta şirketine fatura tanzim edilmelimidir, yoksa sigorta şirketine vermiş olduğumuz noter onaylı vekaletname yeterlimidir.Veya ne gibi bir işlem yapmalıyız. Saygılarımla;

Cevap :
Sigorta şirketine hurda aracın emsal bedeli üzerinden fatura düzenlemeniz gerektiğini düşünüyoruz(VUK 267). Aksi taktirde, sigorta şirketinin aracı elden çıkardığında, ulaşamayacağınız 3. kişilere fatura düzenleme yükümlülüğünüz doğup, bu kişilere fiilen fatura düzenlemeniz mümkün olamayacağından, özel usulsüzlük (VUK 353) ve vergi ziyaı cezası (VUK 344) gibi risklerle karşılaşmanız gündeme gelebilecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.05.2006
Soru :
ÜSTADIM mükellefim emtia satışlarının birkısmının tahsilatını kredi kartıyla yapmaktadır.ay sonlarında bankadan gelen dekontlarda malın (örneğin)1.000,00ytl satılmış ve bu tutardan komisyon tutarı, toplam ödül katkısı,servis ücreti,iskonto tutarı isimleriyle birkısım kesintiler yapılarak hesaba geçen tutar 750,00ytl olrak görünmektedir.sorum bu ve benzeri isimlerle yapılan kesintilerin finansman gideri olarak vergi matrahının tespiti sırasında gider olarak düşüp düşemeyeceğimizdir.saygılar...

Cevap :
Vergi matrahının tespiti sırasında finansman gideri olarak düşmeniz mümkündür.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.05.2006
Soru :
İyi Günler, Faktoring Firmaları temlik aldıkları alacaklar karşılığında müşterilerine, ödeme yaptıktan sonra sözleşmede belirtilen oran üzerinden komisyon ve faktoring ücreti(faizi)olarak fatura düzenlemektedirler.Buradaki vade ortalama 90 gün olarak gerçekleşmekte ve tahsilat yapıldığı zaman faktoring ücreti esas olarak tahsil edlmektedir. Sorum,Faktoring ücretinin ( Faizin) faturası ne zaman kesilecektir.

Cevap :
Faizin tahsil edilebilir hale geldiği zaman fatura kesmeniz uygun olacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.04.2006
Soru :
iyi günler sayın odamız çalışanları sorum şu tasfiye dönemine girmiş ve tasfiyesi süren şirketimizde tahsilatlardan dolayı kasamız şişmektedir bu meyanda ortaklarda önceki dönemlerden gelen alacakları mevcuttur.tasfiye dönemi sürer iken ortakların alacagını zaman zaman ödememizde bir sakınca varmı?

Cevap :
Tasfiye sonuçlanmadan, yani alacakları tahsil etmeden ve ortak dışındakilere olan borçları ödemeden ve tasfiye tamamlanmadan ortakların herhangi bir tahsilat yapmaması gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 31.03.2006
Soru :
Mükellefimiz özel bir kolejin öğrenci servisi taşımacılığı ile iştigal etmektedir.Faaliyeti eğitim dönemi olan 15 eylülde başlayıp, 15 haziranda sona ermekte ve yaklaşık 9 ay sürmektedir. Veliler servis ödemelerini 1-Tamamını 15 eylülde nakit olarak yapmaktadırlar. 2-15 eylülde servis ücretinin tamamı kredi kartından çekilmekte ancak bankadan tahsilatlar aylık olarak yapılmaktadır.Sorumuz; her iki durumda da faturalandırmayı aylık olarak yapabilir miyiz? Teşekkür ederim, iyi çalışmalar...

Cevap :
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde;

- Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,

- Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarlarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,

- Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

9 aya yayılan bu hizmete ait bedelin taksitlere bağlanması ve belgelerin bu taksit zamanlarında düzenlenmesi halinde(2. Alternatifte), katma değer vergisinin belgelerde gösterilen taksit miktarları üzerinden hesaplanması ve belgelerin düzenlendiği vergilendirme döneminde beyan edilmesinin mümkün olduğunu düşünüyoruz.

Alternatifte ise, tahsilatın gelecek aylarda devam edecek bir hizmete yönelik olarak yapılan peşin ödeme olarak düşünüp, hizmetin verildiği 9 ayda faturalandırma açısından bir sorun olmadığı görüşündeyiz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 03.03.2006
Soru :
perakende satış yapan firmamızda satış bedellerinin karşılığı kredi kartı ile tahsil edilmektedir. Kredi kartı ile yapılan bu tahsilatları kdv beyannamesinin 45 nolu satırında beyan etmemiz gerekmektedir. kdv beyannemesinin 45 nolu satırına yazılacak rakam KDV Hariç mi yoksa KDV Tadil tutarmı olacaktır.(Yani Kredi Kartı sliplerinin toplamımı olacaktır.) İyi çalışmalar.

Cevap :
KDV hariç tutarları esas alınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.02.2006
Soru :
İyi Çalışmalar... Benim sorum GMSİ Kira Gelirleri ile ilgili... Kiracımızdan kira tahsilatı yapamadığımız halde kiracımızın muhasebecisi bizden her ay kirayı tahsil etmişiz gibi stopaj kesintisi yapmıştır. Biz GMSİ Gelir Vergisi Beyannamesi verirken sadece tahsilat yaptığımız aya ait olan kira tahsilatlarını mı gelir olarak beyan edicez? Böyle yaparsak maliye beyan edilmemiş ama stopajı yapılmış kira ile ilgili bize geri döner mi? Yoksa kiracının muhasebecisinin beyan ettiği gibi her ay düzenli kira almışız gibi yıllık kira toplamından mı beyan vermeliyiz? Yalnız bu durumda her ay tahsilat yaptık gibi bir beyan sözkonusu olacak ki şu anda kiracıya dava açılmış durumda ve icra safhasında... Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim...

Cevap :
1- GMSİ gelirlerinde tahsilat esası geçerlidir. Dolayısıyla, sadece fiilen tahsilatını yaptığınız kiraları o yılın geliri olarak beyan etmeniz ve

2- GVK’nun 94/5’nci maddesine göre, stopajın yapılabilmesi için ödemenin gerçekleşmesi gerekmektedir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 24.02.2006
Soru :
Bir Limited şirkette sigorta aracılık hizmetleri yapıyoruz.Kestiğimiz bazı poliçe bedelleri üzerinden komisyon iadesi veya eksik tahsilat yapabiliyoruz.Komisyon iadesi paranın tamamı alındıktan sonra değil direkt eksik tahsilat yapılmak suretiyle olmaktadır. Poliçe üzerindeki brüt prim'i de değiştirme olanağımız bulunmadığından sözkonusu poliçelere ait eksik tahsilatların muhasebe açısından nasıl kapatılabileceği ((GİDER PUSULASI VS GİBİ EVRAKLARLA MÜŞTERİYE İMZALATARAK İSKONTONUN BELİRLİTMESİ AYRICA BU GİDER PUSULASI İSKONTOSU İÇİN STOPAJ UYGALINP UYGULANMAYACAĞI ) konusunda görüşlerinizi istirham ediyorum. Saygılarımla,Kolay Gelsin.

Cevap :
1- Vazgeçilen primleri, satış iadesi veya satış iskontosu olarak muhasebeleştirebilirsiniz.

2- İskonto tutarını müşterinize bildirerek(örn. iadeli-taahhütlü mektupla olabilir) muhasebeleştirebileceğinizi düşünüyoruz.

3- Stopaj hesaplamaya gerek bulunmamaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.01.2006
Soru :
vuk-1/203-1 SİRKULERDE ÇEK ALIM VE CEK DÜZENLEME BORDROLARINDA ÇEK ALINANIN VE CEKİN TESLİM EDİLENİN AD SOYAD VERGİ KİMLİK NUMARALARI İLE İMZA VE KAŞE BİLGİLERİ BULUNMASI GEREKİYOR,TAHSİLAT MAKBUZU BAŞLIKLI PARA VE ÇEK TAHSİLİNDE DÜZENLEDİĞİMİZ,ÖDEMEDE YAPTIĞIMIZDA FİRMALAR TARAFINDAN BİZİM ADIMIZA DÜZENLEDİĞİ BU MAKBUZLARDA,ÇEK ALIM VE ÇEK DÜZENLEME BORDROSUNDAKİ BULUNMASI GEREKEN BİLGİLERİN YAZILMASI HALİNDE,ÇEK ALIM VE ÇEK DÜZENLEME BORDROSU GİBİ İSPATLAYICI BELGE YERİNE GECEBİLİRMİ.MUTLAKA CEK ALIM VE CEK DÜZENLEME BORDROSU BAŞLIKLI VE ÇEKİ ALAN VE TESLİM EDEN TARAFINDAN DÜZENLENMELİMİDİR.TEŞEKKÜR EDERİM.

Cevap :
VUK’nun 1 no’lu Sirkülerine göre, çek alındığından (tahsilat) “çek alım bordrosu” o çekle ödeme yapıldığında ise “ çek teslim bordrosu” düzenlenmesi gerekmektedir. Her iki bordroyu da aynı şirket düzenleyecektir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 23.01.2006
Soru :
İyi Çalışmalar Üstadım. Soru 1: 31/12/2005 tarihinde kapanışı ya pılan bir firmaya şubat döneminde son dö nem geçici vergi beyannamesi verecek miyiz? Soru 2: Yapılan satışlara karşılık karşı taraf ödemesini kredi kartı ile yaparsa pos makinasından aldığımız slip tahsilat olarak deftere işlemek için yeterli bir belge midir? yoksa slip'e ek olarak tah silat makbuzu düzenlememiz gerekli midir?

Cevap :
1- Kapanış işlemleri tamamladıktan sonra vergisel mükellefiyet sona erdiğinden ayrıca bir beyanname vermenize gerek yoktur.

2- Pos makinasından slip aldığınızda 108-Diğer Hazır Değerlere kayıt yapınız. Bankadan tahsilat yapıldığında 108'i kapatıp 102-BAnkalar, 100-Kasa hesabına kayıt yapabilirsiniz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 28.12.2005
Soru :
ÜSTADIM İYİ ÇALIŞMALAR NAKİT TAHSİLAT SINIRI OLAN 8000 YTL İÇİN BAZI FİRMALAR FARKLI UYGULAMALARDA BULUNUYOR.ÖRNEĞİN 8700 YTL LİK BİR FATURANIN TAHSİLATINI BİRGÜN 4000 Bİ SONRAKİ GÜN 4700 YTL OLARAK MK KESİP KAPATIYORLAR.AYNI GÜN İÇİNDE YAPMIYORLAR.VEYA BAZILARI BİRGÜN SONRA BİLE OLSA TAHSİLATIN ANCAK BANKA KANALIYLA OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORLAR.DOĞRUSU NEDİR.AÇIKLARSANIZ SEVİNİRİM.İYİ ÇALIŞMLAR....

Cevap :
Doğrusu, "BİRGÜN SONRA BİLE OLSA TAHSİLATIN ANCAK BANKA KANALIYLA OLMASI GEREKTİĞİ" dir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 08.12.2005
Soru :
ÖZEL HASTANELERİN, DEVLET MEMURLARINA VERMİŞ OLDUĞU SAĞLIK HİZMETİ, BEDELLERİNİN, TAHSİLATININ , İŞ TAKİBİNİ YAPAN FİRMAMIZ ÖZEL HASTANELERE KESMİŞ OLDUĞU İŞ TAKİBİ FATURASI, 96 SERİ NOLU K.D.V. GENEL TEBLİĞİ’NE GÖRE TEVKİFAT UYGULAMASINA DAHİLMİDİR. CEVABINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM....

Cevap :
Siz tahsilat işi takibi hizmetini teslim ediyorsunuz. İşgücü teslimi yapmıyorsunuz. Yani tahsilat takip işinin yöneticisi sizsiniz. Bundan dolayı 96 no'lu KDV GT kapsamına girmiyorsunuz. Eğer, tahsilat takip işini Hastane yapsaydı(tahsilat işinin yönetimi hastanede olsaydı) ve siz sadece kendi elemanlarınızı bu iş için hastaneye teslim etseydiniz, kapsama girmiş olurdunuz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.12.2005
Soru :
Merhaba Öncelikle böyle bir imkan verdiğinizden dolayı teşekkür ederim. Müşavirlğini yapmış olduğum bir Limited şirketine Haziran 2004 tarihinde tasviye kararı alarak tasviyeye girişi yapıldı ilanlar yapıldı ve bir yıllık süre doldu ancak şirketin vergi dairesi ile bir mahkemesi var ve 1998 yılından kalma 7,500,ytl ihracat istisnası kdv alacağı var mahkemeyi kazandık,danıştayda onadı şu anda vergi dairesi karar düzeltme talebinde bulundu bu da yaklaşık 1 yıl alıyor biz bu alacağın kaybolmaması için tasfiyeyeyi sonuçlandıramıyoruz. Eğer tasfiye sonuçlanırsa tüzel kişilik sona erdiğinden bu tahsilat yapılabilirmi,yapılırda hangi işlemler yapılması gerekir. Bu konudaki görüş ve düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Saygılarımla

Cevap :
Alacaklar tahsil edilip borçlar ödenmeden tasfiyenin sonuçlanması mümkün değildir. Ancak, buna rağmen tasfiye sonuçlanmış ise, alacak hakkından vazgeçmemek kaydıyla ortakların müteselsilen alacak haklarının korunması gerekmektedir.(tıpkı ilgili dönemlere ilişkin vergi borcundan ortakların müteselsilen sorumluluklarının devam etmesi gibi)

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.12.2005
Soru :
Üstadım bir konuda bilgilerinizden faydalanmak istiyorum. Benim müşterim alacağı için mahkemeye başvurdu. 3 yıl sonunda mahkemenin verdiği karar doğrultusunda müşterim inkar tazminatı ve yasal faizi ile tahsilatı yapacak. elde edilen bu tazminat ve yasal faize fatura kesilecek mi ve bu artışın vergisi nasıl ödenecek. paranın tahsil edildiği gün mü gelir yazılacak yoksa mahkeme kararının verildiği gün mü. çünkü mahkeme kararı 2005 tahsilat sanırım 2006 ya sarkacak.şimdiden çok teşekkür ediyorum.

Cevap :
1- Yapılan tahsilat herhangi bir mal ve hizmet teslimine dayanmadığından fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

2- Paranın tahsil edilebilir aşamaya geldiği tarih itibariyle gelir tahakkuk etmiş sayılacağından paranın tahsil edildiği günü esas almanız gerektiğini düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.11.2005
Soru :
Sayın hocam sorum kısaca şu ; Cari hesap alacağına karşılık açılan davalarda yapılan tahsilatların, cari hesabı aşan kısımları için (gecikme faizi vb.masaraflar) hesap kapaması aradaki farkı direkt gelir kalemine mi atacağız. Yoksa karşı firmaya gecikme faizi vb. masraflar adı altında %18 kdv'li faturamı keseceğiz. Birde kur farklarının kdv'ne tabi olmadığına dair danıştay kararı var mı ?

Cevap :
Hesaplanan faizin cari hesap dönem içi geç ödemeden kaynaklanan kısmı için fatura kesilmesi gerektiği ancak ceza mahiyetindeki faiz ödemeleri için ise fatura kesilmesine gerek olmadığını düşünüyoruz.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 12.10.2005
Soru :
Fatura tahsilatının kredi kartı ile yapılması durumunda, fatura kesilen kişi ile kredi kart sahibinin ayrı kişiler olması VUK'nu açısından bir problem oluştururmu.

Cevap :
Fatura açıklamasında, tahsilatın hangi kredi kartı ile yapıldığı yer alırsa problem doğmayacaktır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 31.08.2005
Soru :
324 NOLU V.U.K Tebliğinin uygulanması ile ilgili olarak bir müşterimiz adına bilgi almak istiyorum.Hem perakende hem toptan satış yapan bu müşterimizin yaklaşık 2600 adet müşterisi bulunmakta ve cari hesapların içindede 8.000 YTL üstü yada altı birçok faturası bulunmaktadır.Tahsilatları çek,havale ve nakit tahsilat şeklinde olabilmektedir.Bu durumda özellikle Anadoluya yayılmış yoğun müşteri yapısı ile ticari hayatında her bir müşteriyi banka yoluyla ödeme yapmaya ikna edemediği gibi bir çok karşılıksız çekide çıkmakta ve çekleride müşteriden elden tahsil etmek durumda kalmaktadır.Bu tarz ticaret içinde olan bu müşterimizin durumu 324.nolu tebliğe aykırı olabilmekte ve bu yuzden tebliğe göre hareket etmesi durumunda müşterimiz tahsilat yapamamakta ve mağdur olmaktadır.Konuyu Mali idarenin bu konudaki yaklaşımı ile cevaplandırmanızı rica ederim.

Cevap :
Maliye Bakanlığının yaklaşımı, Tebliğde olduğu gibidir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.08.2005
Soru :
araç kiralama işi yapan limited şirketimiz 10.06.2005 başlangıç tarihli bir yıl süreli kiralama sözleşmesi yaparak müşterinin isteği üzerine bir yıllık kiralama faturası keserek kdv sini ve bir aylık kira bedelini makbuz mukabilinde tahsil etmiştir.(sonraki aylarıda her ay makbuz mukabili tahsil edecektir.) 1-Geçici vergi dönemlerinde dönemsellik ilkesine göre hareket edilerek,her dönemin geliri kendi dönemindemi beyan edilecek 2-2006 yılına ait tahsilatlar 2006 yılı geliri olarakmı beyan edilecek.Teşekkür ederim.

Cevap :
1- Her dönemin geliri kendi döneminde beyan edilecek.

2- 2006 yılına ait tahsilatlar 2006 yılı geliri olarak beyan edilecek.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.08.2005
Soru :
İştigal konusu spor salonu işletmeciliği olan mükellef,üyelik sözleşmesi ile tesis kullanımını belli süreler itibarı ile üyelerin istifadesine sunmaktadır.Bedeli ise kredi kartı ile tahsil edilmektedir. 1-Kredi kartı ile taksit yapıldığında banka taksit dönemleri itibarı ile her taksit bedelini hesaba geçmektedir,bu şekilde tahsilat yapıldığında belge düzeni nasıl olacaktır ?(her bir ay için mi,yoksa defaten mi fatura tanzim edilecektir) 2-Gelir vergisi açısından dönemsellik esasına göre üyelik bedellerinin hesaplara intikali yerindemidir? 3-Bu konularla ilgili (özellikle kredi kartı taksitli satışlarda belge tanzimi ile ilgili) Bakanlıkça verilen mukteza varmı? 3-Tüketici yasası uyarınca satılan malın iadesinde,nasıl bir prosedür uygulanacağı belirtilmiş iken ;burada sözü edilen üyeliklerde,sözleşme iptaline dayanarak üyelik iptallerinde nasıl prosedür izlenmesi ve neşekilde belge düzenlenmesi gerekir? teşekkürler,

Cevap :
Bize göre,dönemsellik ilkesi gereğince, müşterilerin spor salonundan yararlanma dönemleri(aylık) itibariyle fatura kesilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki adreslerde İstanbul Defterdarlığı tarafından verilen iki mukteza bulunmaktadır.

http://www.ist-def.gov.tr/Mukteza/2004/vergiusul_2004/1244.htm
http://www.ist-def.gov.tr/Mukteza/vergiusul/ornek67.htm

Üyelik iptali durumunda, (dönem başında tek bir fatura düzenlenmiş ise) üyenin faturayı iade etmesi, bu faturadaki KDV’nin o dönemde indirim konusu yapılması, üye kaldığı dönemlere ilişkin yeni bir fatura düzenlenmesi, ilk kesilen faturaya ilişkin daha önceden tahsil edilen KDV ile yeni kesilen KDV arasındaki fark kadar tutarın müşteriye iade edilmesi” şeklinde işlem yapılmalıdır.

Aylık bazda fatura kesilmişse, yukarıda anlatılan işlemi aylık bazda hesaplayarak yapınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 06.04.2005
Soru :
işçimiz ihbar önelini beklemeden işten ayrıldı.Kendisinden ihbar tazminatını tahsil ederek tahsilat mk. mu kesmemiz gerekir yoksa alacağı ücretten mahsup mu edilmesi gerekir. teşekkürler

Cevap :
İşverenin ihbar önelini beklemeksizin işçinin ihbar öneline ait ücretini verip derhal fesih yapması mümkündür. Ancak işçinin ihbar önelini beklemeksizin işi terketmesi haklı bir nedene dayanmıyorsa tazminat ödemesini gerektirir. Bu nedenin öğrenilip eğer içi lehine bir neden bulunuyorsa dahi bu gelmediği dönemlere ait ücretin mahsup edilerek ihbar tazminatının ödenmesi gerekmektedir.


 

Tarih : 24.03.2005
Soru :
Belirttiğim konularda yardımcı olabilirmisiniz. Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu uygulamasında 8.000 YTL olan sınırlamada, 1- Nihai tüketicilerin birbirleri arasında yaptıkları işlemlere ait ödemeler tevsik zorunluluğuna tabimidir. 2- Şirket ortakları, tebliğde yayınlanan vergi mükellefleri değil ise kendi aralarında yaptıkları hisse devirlerinde yapılan ödemelerde tevsik zorunluluğuna tabimidir. 3- Nihai tüketicilerin kendi aralarında ev alım satımında meydana gelen ödemelerde tevsik zorunluluğu bulunuyormu. Teşekkür eder iyi günler dilerim. Saygılarımla,

Cevap :
1 Ağustos 2003 tarihinden itibaren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar(şirketler dahil), kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de yerleşik olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli,avans ve depozito olarak yapacakları 10 Milyar TL’sını aşan tahsilat ve ödemelerin banka veya özel finans kurumları ve PTT aracı kılınarak yapması zorunluluğu vardır.(Ayrıntı için 320,323,324.332 no’lu VUK GT’lerine bakınız) İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 07.03.2005
Soru :
Nakit Tahsilatlarda olan 8 milyar TL olan limit ve üstü tahsilatların Banka veya Öz.Finans Kuruluşlarıyla yapılması gerektiği, Hangi tarihten itibaren geçerli olduğu ve Hangi Kanun veya Tebliğde yeraldığı hakkında bilgi vermenizi rica ederim.İyi Çalışmalar Enis Öztürk

Cevap :
324 ve 332 no’lu VUK GT’ne bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 04.03.2005
Soru :
mükelleflerle yaptığımız sözleşmelerden doğan damga vergisi beyannamesi hazırlarken hesaplamayı sözleşme üzerindeki fiyat*12 ay üzerindenmi yoksa tahsilatlar yapıldıkça kesilen makbuz tutarları üzerindenmi hesaplayacağız?

Cevap :
DVK’nun 10’ncu maddesi uyarınca; damga vergisinin matrahı sözleşmede yer alan tutardır. Meslek mensuplarının Damga Vergisi konusunda dikkat edeceği hususlar için “http://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/icgenelge/TURMOBGenelge2005-3.doc” adresine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 09.07.2004
Soru :
LÜTFEN ÇOK ACİL CEVAP TEŞEKKÜRLER 1-ESAS FAALİYET KONUSU YAZICI V.SSARF MALZEMELERİ SATIŞI OLAN FAKAT SÖZLEŞMESİNDE VE ÜNVANINDA TURİZM AMAÇLI DENİZ ARAÇLARI ALIP SATABİLEN BİR ŞİRKET A-900.000.000.TL YE ŞİŞME BOT B-2.500.000.000.TL VE 900.000.000.TL YE BOTUN ÇALİŞMASI İÇİN MOTOR C-700.000.000.TL TUTARINDADA AKSESUAR ALMIŞTIR. BUNLARI GİDERLEŞTİREBİLİRMİYİM?KDV SİNİ İNDİREBİLİRMİYİM?YOKSA DEMİRBAŞA MI ATMALIYIM? 2-GENE FAALİYET KONUSU YAZICI V.S DARF MALZEMESİ OLAN VE ANA SÖZLEŞMESİNDE TURİZM OLMAYAN BİR ŞİRKET A-1.000.000.000.TL YE ŞİŞME BOT B-BOTUN ÇALIŞMASI İÇİN 800.000.000.TL YE MOTOR ALMIŞTIR. MUHASEBE KAYDINI NASIL YAPACAĞIM.BENCE K.K.E.G.OLMALI 3-MÜŞTERİDEN KREDİ KARTIYLA YAPILAN TAHSİLATI 108 HESAPTA İZLİYORDUK.BUNUN 127 HESAP OLARAK DEĞİŞTİĞİNİ DUYDUM. İLGİNİZ İÇİN ÖOK TEŞEKKÜRLER

Cevap :
GVK'nun 41/7'inci ve KVK’nun 15/12’nci maddelerine göre; gerek kiralanan ve gerekse işletmenin aktifinde kayıtlı bulunan yat, kotra, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyetinin konusunun dışında kullanılanlara ait gider ve amortismanlar gider olarak kabul edilmemektedir. Bu şekilde, işletmelerin esas faaliyet konuları ile ilgili olmayan söz konusu taşıtların giderleri ve amortismanları hasılattan indirilmeyecektir. Ancak, söz konusu taşıtların, işletmelerin esas faaliyet konusu ile ilgisi olması halinde, bu taşıtlara ilişkin giderlerin ve amortismanların tamamının ticari kazancın tespitinde indirim olarak dikkate alınabilir.

KDVK’nun 30/d’nci maddesine göre; gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin indirimi söz konusu değildir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 27.04.2004
Soru :
merhaba, Döviz karşılığı TL fatura keserek satışlarımızı yapıyoruz.Satışlar vadeli olduğundan tahsil tarihindeki kurdan cevirip tahsilatı döviz bakiyeden düşüyoruz haliyle kur farkı meydana gelmektedir.. Bu kur farklarını mahkemeye götürmeden karşı tarafa nasıl kabul ettiririz.. herhangi bir kanun tebliğ veya mevzuat varmıdır..

Cevap :
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 20-27’nci maddelerine bakınız.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 15.04.2004
Soru :
Market işletmesi gazete dergi satışına başlamıştır. Gazete dergi alışlarında fatura üzerinde gösterilen %1 kdv indirim konusumu yapılmalı yoksa maliyete mi alınmalı? (Faturaların üzerinde KDV bilgi için gösterilmiştir İndirim konusu yapılamaz ibaresi yer almaktadır.) Gazete Dergi Satışlarında KDV tahsilatı yapılması gerekir mi? Dağıtım firmaları iade aldıkları gazeteler için kendileri fatura düzenlemektedir. Örneğin 100 Tl Yeni Gazete alışımız var 150 Tl Eski gazete iademiz var Fatura üzerinde iki işlem birlikte tek faturada ayrı olarak gösterilmekte faturanın toplam tutarı -50 kalmaktadır.Bu faturaların kayıt şekli nasıl olmalıdır.

Cevap :
Gazete bayilerinin sattıkları gazeteye ilişkin KDV boyutu için 9 ve 11 no’lu KDV Genel Tebliğlerine bakınız.

Kaç gazete alınıyorsa alış, kaç gazete iade ediliyorsa iade kaydı yapılır. Faturada iade alıştan fazla olduğu için negatif rakam çıkmış. Faturada belirtilen sonuç rakamı ile ve muhasebe kayıtlarında matematiksel olarak uyumsuzluk olmaması gerekir. Örn: Alış hesabına 100 br., iade hesabına 150 br. kaydetrmek gerekir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 02.04.2003
Soru :
SORUM: 1567 SAYILI TÜRK PARASININ DEĞERİNİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN CEZALAR; 4811 SAYILI AF KANUNU KAPSAMINA GİRİYOR MU ? BU KANUNA GÖRE KESİLEN CEZALARI VERGİ DAİRELERİ TAHSİLE YETKİLİ SANIRIM. VERGİ DAİRELERİ 6183 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİLAT YAPTIĞINA GÖRE 4811 SAYILI VERGİ BARIŞI KANUNUNUN 1.MADDESİNE GÖRE BU KANUN KAPSAMINA GİRMESİ GEREKMEZ Mİ ? teşekkürler.....

Cevap :
4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu uyarınca bu kanunun kapsamına:

1. V.U.K Kapsamına giren vergi,resim,harçlar,fon payı ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları.

4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zammı.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre alınan ecrimisiller ve buna bağlı gecikme zamları.

Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince tahsil edilen 6183 sayılı AATUHK Kapsamına giren bazı alacaklar ( Devlete,vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi,resim,harç,ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı,vergi cezası,paracezası gibi asli,gecikme zammı,faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitden,haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacaklar ile ;bunların takip masrafları)

2. Devlete ait olup gümrük idareleri tarafından alınan gümrük vergileri,para cezaları ve gecikme zamları .

3. Vergiler açısından 31 .08.2002 tarihinden önceki dönemler,beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannameler ve 2002 yılına ilişkin olarak 31.08.2002 tarihindan önce tahakkuk eden vergiler.

4. Bu kanunun yürürlük tarihinde 200.000.000 TL trafik para cezaları ve 100.000.000 TL’i aşmayan diğer cezalar.

5. Tutarı 10.000.000 TL ı aşmayan alacaklar.ve aslı ödenmiş fer’i alacakların 20.000.000 TL i aşmayan kısmı.

6. Vergi tahsilatı yetkisi verilen bankalar ile postaneler adına uygulanan gecikme zamları ile ilgili kuruluşların sorumluları adına hesaplanan % 10 oranındaki cezalar.

TPKKHK uyarınca kesilen cezalar bu kapsama girmediğinden bu cezalar için Vergi Barışı hükümlerinden yararlanmak mümkün değildir.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 16.03.2003
Soru :
Firmalarımızın satış ve tahsilat elemanlarının şehir içi yol v.s gibi belgelendirilemeyen giderlerini (ki bu giderler ayda 300.000.000.- 400.000.000.-TL olabiliyor) gider pusulası ile mi yoksa başka bir şekilde mi belgeye bağlamamız gerekir. Teşekkür ederim.

Cevap :
Hizmet erbabına toplu taşım kartı veya benzer adda aynı niteliğe sahip kartların verilmesi veya yol parası adı altında yapılan giderlerin net ücret olarak dikkate alınması gerekmektedir.Bu tutar brüte tamamlanarak ücret olarak vergiye tabi tutulacak tutar bulunacaktır.Ücretin g.s.tutarı da ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır.

Aynı anlayışa sahip pek çok Maliye Bakanlığı Özelgeleri bulunmaktadır.

İSMMMO DANIŞMA BİRİMİ


 

Tarih : 20.02.2002
Soru :
Çalışmakta olduğum şirkette yurtiçimüşterilerimize döviz olarak fatura kesiyoruz (örneğin EURO). Tahsilatımız ise bazı müşterilerimizden döviz bazılarından ise TL olmaktadır. Her iki durumda da, yani tahsilatı döviz veya TL olarak yapmamız durumunda oluşan kur farkı için fatura kesmek geekirmi? Yoksa kur farkını taraflar kendi iç bünyelerinde mi çalıştıracaklar?

Cevap :
Dövizli kesilen faturaların muhasebe kaydı TL yapılıyor. Tahsil durumunda oluşan kur farkı veya zararı reeskont edecek oluşacak KDV farkınıda işleyeceksiniz. 2. bir fatura kesmenize gerek yok.


 

İşlemi tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen bekleyiniz.
Uzun süre takılı kalırsa sayfayı yenileyebilirsiniz