Son girilen başlıklar
Sayfa : / 93

hamil
bobi frs
geksis
mukimlik belgesi
entegral muafiyet
hasar
sigorta fiyatı
azami iyi niyet
birlikte sigorta
coğrafi sınırlar
özel şartlar
mortalite tabloları
prim
sigorta poliçesi
sigorta
poliçe devri
sigorta sona ermesi
sigorta bedeli
sigorta sahtekarlığı
sigorta sertifikası
sigorta edilebilir risk
sigorta konusu
tenzili muafiyet
tazminat talebi
teminat belgesi
teminat
uzak sebep
yakın sebep
yenileme
zorunlu sigorta
yükümlülük karşılama yeterliliği
zarar
kloz
flotan poliçe
ferdi kaza sigortası
filo poliçesi
esaslı husus
lütuf (ex- gratia) hasar ödemesi
gizli karşılık
gerçek rizikolar
lloyd’s
pool anlaşmaları
sigorta prodüktörü
müşterek avarya
saklama payı
zeyilname
halefiyet ve hakların devri prensibi
hasara katılmama (non- contribution) klozu
hasara katılım prensibi
dönüştürülebilir süreli sigorta (convertible term assurance)