Son girilen başlıklar
Sayfa : / 92

beyanname
azil
beri-üz-zimme
bagıt
bedel-i misil
arazi-i miriye
alelhesap
anmuhakemetin
acele itiraz
harac-ı mukaseme
bölünmez edim
bölünebilir edim
harac-ı muvazzaf
hıfz
hasb-el-kanun
hasarat
huda
ifrağ
iktiza
ilmühaber
ilamsız icra takibi
ilamlı icra takibi
iltizami muamele
inhisar
intikal
is'af
irtihan
isal
ipham
işhad
istimval
istimlak
izaa
iştirak halinde mülkiyet
izale-i şüyuu
izale
izafe
kazai içtihatler
kanuni müşavir
kaynak hakkı
kazai tefsir
maddi mal
kuru mülkiyet
konkordato
matlab
mal birliği
mal ortaklığı
mahkumunbih
mukataa
mebni